»
»
»
»
»
» DVD
»
»
»
»
»
»


19-1-18  ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 366/138268/17 (ΦΕΚ-4831 Β/29-12-17) : Εγγραφ στο Ενιαο Μητρο Εμπρων Αγροτικν Προντων, Εφοδων και Εισρον του ν. 3955/2011 (Α' 89).

19-1-18   ΥΠΥΜΕ 87858/87/17/19-1-18 : Περ μη δυναττητας ορισμο του διου φυσικο προσπου ως τεχνικς Δ/ντς συγχρνως σε περισστερα του ενς Ιδιωτικ ΚΤΕΟ

19-1-18   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΗΔ/Φ.40/2709/19-1-18 : Εναρξη δηλσεων τους 2017 στο Μητρο Επιχορηγομενων Φορων κατ' εφαρμογ του ρθρου 10Β Διαγεια

19-1-18   Κ.Υ.Α. 139788/434/Φ.350/18 (ΦΕΚ-4767 Β/29-12-17) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. Οικ. 9030/589/ΦΓ/9.6.4(Γ)/13 "Καθορισμς παραβλου για την κδοση των αδειν και τη συμμετοχ στις εξετσεις για την σκηση της επαγγελματικς δραστηριτητας της εκτλεσης, συντρησης, επισκευς και επιτρησης της λειτουργας ψυκτικν εγκαταστσεων, καθς και υπολογισμς της αποζημωσης των μελν των εξεταστικν επιτροπν σμφωνα με το ρθρο 5 παρ. 15 του ν. 3982/11 και το ν. 4024/11"

19-1-18   ΦΕΚ-64 Β/18-1-18 :

Κ.Υ.Α. 2/4424/0004/18 : Σσταση Συντονιστικο Οργνου Καταπολμησης Φορολογικο Εγκλματος

ΑΑΔΕ ΔΕΛ/Β/1007967/ΕΞ2018/18 : Τπος της Πορισματικς Εκθεσης του ρθρου 392 του ν. 4512/18 (Α 5) "Ρυθμσεις για την εφαρμογ των Διαρθρωτικν Μεταρρυθμσεων του Προγρμματος οικονομικς προσαρμογς και λλες διατξεις

19-1-18   ΦΕΚ-63 Β/18-1-18 :

Κ.Υ.Α. ΔΕΛ/Β/1008397/ΕΞ2018/18 : Επιστροφ υποθσεων της ΑΑΔΕ στις αρμδιες Εισαγγελικς και Δικαστικς Αρχς κατ' εφαρμογ των διατξεων ρθρου 389 του ν. 4512/18 (Α 5) "Ρυθμσεις για την εφαρμογ των Διαρθρωτικν Μεταρρυθμσεων του Προγρμματος οικονομικς Προσαρμογς και λλες διατξεις"

Κ.Υ.Α. ΠΟΛ.1011/18 : Τρπος προσδιορισμο εμπορικς αξας του ακιντου που κατσχεται εκπλειστηριζεται σμφωνα με τον Κδικα Εισπραξης Δημοσων Εσδων (ν.δ. 356/74), καθορισμς του αρμδιου οργνου προσδιορισμο της αξας αυτς, της αμοιβς και του τρπου πληρωμς αυτο καθς και κθε λλου ειδικτερου θματος

19-1-18   K.Y.A. Φ.61/5542/72/18 (ΦΕΚ-62 Β/18-1-18) : Καθορισμς της διαδικασας εγκατστασης και λειτουργας των Κντρων Αποθκευσης και Διανομς, σμφωνα με το ρθρο 48ΙΑ του ν. 4442/16 (Α 230), και λοιπν συναφν θεμτων

19-1-18   ΥΠ.ΨΗΦ.ΠΟΛ.ΤΗΛΕΠ.ΕΝΗΜ. 171/18 (ΦΕΚ-61 Β/18-1-18) : Περιορισμς του αριθμο των προς παροχ δικαιωμτων χρσης ραδιοσυχνοττων επγειας ψηφιακς ραδιοφωνικς ευρυεκπομπς εθνικς και περιφερειακς κλυψης και καθορισμς του εδους της διαγωνιστικς διαδικασας

19-1-18   ΥΠΟΙΑΝ 5540/71Φ15/18-1-18 (ΦΕΚ-60 Β/18-1-18) : Τροποποηση της απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Ανπτυξης και  Ανταγωνιστικτητας και Ναυτιλας υπ' αριθμ. οικ. 483/35/Φ.15/12 (Β 158) "Καθορισμς τπου, δικαιολογητικν και διαδικασας για την εγκατσταση και τη λειτουργα των μεταποιητικν δραστηριοττων του ν. 3982/11 (ΦΕΚ-143 Α), την τροποποηση και την ανανωση των αδειν και την προθεσμα για μεταφορ τεχνικ ανασυγκρτηση" και τροποποηση της απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομας και Ανπτυξης υπ' αρ. οικ. 32790/392/Φ.15/17 (Β 1061) "Απλοστευση πλαισου σκησης μεταποιητικν και συναφν δραστηριοττων τροφμων και ποτν και προτυποποηση των διοικητικν διαδικασιν γνωστοποησης λειτουργας"

19-1-18   ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 77/18 (ΦΕΚ-58 Β/18-1-18) : Εγκριση σχεδου εφαρμογς δημοπρασιν ΝΟΜΕ --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ

19-1-18   ΦΕΚ-57 Β/18-1-18 :

Κ.Υ.Α. Δ12/ΓΠ/ΟΙΚ.2738/36/18 : Πιλοτικ πργραμμα εφαρμογς διαδικασας απονομς προνοιακν παροχν σε χρμα, σε τομα με αναπηρα

Κ.Υ.Α. ΓΠ/ΟΙΚ.Δ22/11/2705/58/18 : Καθορισμς της διαδικασας χοργησης επιδματος παιδιο

19-1-18   ΦΕΚ-55 Β/18-1-18 :

Κ.Υ.Α. 170/18 : Εκχρηση φσματος επγειας ψηφιακς ραδιοφωνικς ευρυεκπομπς στην "Ελληνικ Ραδιοφωνα, Τηλεραση Αννυμη Εταιρεα (ΕΡΤ ΑΕ)

Κ.Υ.Α. 2915/783/18 : Μεταφορ των αρμοδιοττων των συντξεων του Δημσιου Τομα

19-1-18   ΥΠ.ΨΗΦ.ΠΟΛ.ΤΗΛΕΠΙΚ.ΕΝΗΜΕΡ. 169/18 (ΦΕΚ-54 Β/18-1-18) : Χρτης Συχνοττων Επγειας Ψηφιακς Ραδιοφωνικς Ευρυεκπομπς --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ

19-1-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΕΑΛΕ/ΓΠ/3149/18-1-18 (ΦΕΚ-53 Β/18-1-18) : Τροποποηση (2η) της με αριθμ. πρωτ. Γ3γ/40426/5-7-16 απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Υγεας, "Καννες παραπομς διαγνωστικν εξετσεων" --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ18-1-18   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/42263/0026/2017/18-1-18 : Κοινοποηση δικαστικν αποφσεων στον Γενικ Επτροπο Επικρατεας του Ελεγκτικο Συνεδρου απ τις Δημοσιονομικς Υπηρεσες Ελγχου και Εποπτεας (ΔΥΕΕ)

18-1-18   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. 44281/18 (ΦΕΚ-4807 Β/29-12-17) : Σστημα Πιστοποησης Ελεγκτικς Επρκειας

18-1-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1010/16-1-18 : Παροχ συμπληρωματικν διευκρινσεων σχετικ με το ειδικ καθεστς ΦΠΑ αγροτν του ρθρου 41 του κδικα ΦΠΑ

18-1-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1009/16-1-18 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 74 του ν. 4509/17 (ΦΕΚ-201 Α/22-12-17) που αφορον σε θματα ΦΠΑ

18-1-18   ΥΠΟΙΑΝ 6030/18-1-18 : Οδηγες εφαρμογς της υπ’ αριθμ. 133473 (Β’ 4309) Κοινς Υπουργικς Απφασης «Συμπλρωση και τροποποηση της υπ’ αριθμ. 45231/2017 απφασης των Υπουργν Οικονομας και Ανπτυξης και Οικονομικν, «Ρθμιση Υποχρωσης Αποδοχς Πληρωμν με Κρτα, σμφωνα με το ρθρο 65 του ν. 4446/2016, (Α’ 240)” (Β’ 1445))

18-1-18   Κ.Υ.Α. 1023/18 (ΦΕΚ-42 Β/17-1-18) : Καθορισμς των ρων λειτουργας του συστματος καταγραφς των περιβαλλοντικν επιδσεων των επιχειρσεων που δραστηριοποιονται στην Εφοδιαστικ

18-1-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΕΑΛΕ/ΓΠ/3497/18 (ΦΕΚ-41 Β/17-1-18) : Ηλεκτρονικ σστημα διαχερισης νοσηλειν και διαγνωστικν εξετσεων σε δευτεροβθμιες δομς υγεας, σε πραγματικ χρνο

18-1-18   Κ.Υ.Α. ΕΑΛΕ/ΓΠ/96258/17/18 (ΦΕΚ-39 Β/17-1-18) : Καθορισμς του τρπου και της διαδικασας επιλογς οικογενειακν ιατρν προκειμνου να συμβληθον με τον Εθνικ Οργανισμ Παροχς Υπηρεσιν Υγεας (ΕΟΠΥΥ) καθς και του τρπου και του περιεχομνου των παρεχμενων υπηρεσιν

18-1-18   ΥΠΟΙΑΝ 5338/18 (ΦΕΚ-40 Β/17-1-18) : Κωδικοποηση του ν. 2251/94 (Α 191) "Προστασα των Καταναλωτν" σε ενιαο κεμενο

18-1-18   Κ.Υ.Α. 8002/14/7-Β/18 (ΦΕΚ-38 Β/17-1-18) : Καθορισμς ψους, δικαιοχων, ρων και προυποθσεων χοργησης επιδματος αναπηρας που καταβλλεται στο νστολο προσωπικ της Ελληνικς Αστυνομας και στο Πυροσβεστικ Προσωπικ

18-1-18   Ν. 4512/18 (ΦΕΚ-5 Α/17-1-18) : Ρυθμσεις για την εφαρμογ των Διαρθρωτικν Μεταρρυθμσεων του Προγρμματος Οικονομικς Προσαρμογς και λλες διατξεις17-1-18   ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ - Ρυθμσεις για την εφαρμογ των Διαρθρωτικν Μεταρρυθμσεων του Προγρμματος Οικονομικς Προσαρμογς και λλες διατξεις

17-1-18   ΥΠΕΚΑΚΑ 59354/985/17 (ΦΕΚ-4770 Β/29-12-17) : Καθορισμς αριθμο θσεων σε ΟΤΑ α' βαθμο (Υπουργεο Εσωτερικν), που πληρονται απ τομα που προστατεονται απ τον ν. 2643/98 και κατανομ των θσεων αυτν16-1-18   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/52259/ΔΕΠ/19-7-17 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) : Παροχ οδηγιν για την εφαρμογ των διατξεων του Μρους ΣΤ' του ν.4472/2017 (A' 74) «Μισθολογικς ρυθμσεις ειδικν κατηγοριν λειτουργν και υπαλλλων του Δημοσου , Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., καθς και των στελεχν των Ενπλων Δυνμεων και αντιστοχων της Ελληνικς Αστυνομας, του Πυροσβεστικο και Λιμενικο Σματος-Ελληνικς Ακτοφυλακς».

16-1-18   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.10043/60932/120/16-1-18 : Οριοθτηση περιοχν και χοργηση στεγαστικς συνδρομς για την αποκατσταση των ζημιν σε κτρια απ τις πυρκαγις της 1ης, 2ης και 3ης Ιουλου 2017 σε περιοχς του Δμου Ανατολικς Μνης της Περιφερειακς Εντητας Λακωνας της Περιφρειας Πελοποννσου, καθς και της 3ης Αυγοστου 2017 σε περιοχς του Δμου Σαρωνικο και της 13ης Αυγοστου 2017 σε περιοχς των Δμων Μαραθνος και Ωρωπο της Περιφερειακς Εντητας Ανατολικς Αττικς της Περιφρειας Αττικς

16-1-18   ΥΠΕΚΑΚΑ Δ28.15/Δ/1679/36/16-1-18 : Οριοθτηση περιοχν που επλγησαν απ: α) τις πλημμρες της 11ης Φεβρουαρου 2017 και της 26ης Οκτωβρου 2017 σε περιοχς της Περιφερειακς Εντητας Χανων της Περιφρειας Κρτης, β) την πλημμρα της 13ης Νοεμβρου 2017 στον Δμο Σμης της Περιφερειακς Εντητας Ρδου της Περιφρειας Νοτου Αιγαου και γ) την πλημμρα της 15ης Νοεμβρου 2017 σε περιοχς της Περιφερειακς Εντητας Δυτικς Αττικς της Περιφρειας Αττικς καθς και χοργηση Στεγαστικς Συνδρομς για την αποκατσταση των ζημιν σε κτρια (εκτς επαγγελματικν χρσεων)

16-1-18   ΕΦΚΑ Δ/ΕΙΣΦ/Μ/7/73204/16-1-18 : Μη καταβολ εισφορν Δρου Χριστουγννων οδηγν ταξ, τους 2017

16-1-18   ΟΑΕΔ 1/3118/16-1-18 : Δημσια Πρσκληση 1/2018 για υποβολ αιτσεων στο πργραμμα επιχοργησης της πρτης πρσληψης μισθωτο -ων, απ αυτοαπασχολομενους νους και επιχειρσεις νων,  ηλικας ως 35 ετν

16-1-18   ΦΕΚ-4757 Β/29-12-17 :

ΥΠΕΚΑΚΑ 62233/1664/17 : Καθορισμς ψους Δρου εορτν Πσχα 2016 των Εφημεριδοπωλν λης της Χρας

ΥΠΕΚΑΚΑ 61986/3269/17 : Εναρξη λειτουργας της ειδικς διαδικτυακς πλης για την ηλεκτρονικ υποβολ αιτσεων στο Γενικ Μητρο Φορων Κοινωνικς και Αλληλγγυας Οικονομας του ν. 4430/16

16-1-18   Κ.Υ.Α. Δ3(Α)/91512/18 (ΦΕΚ-25 Β/15-1-18) : Διατξεις για την εφαρμογ του Κανονισμο (ΕΕ) αριθμ. 1223/09 του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 30ης Νοεμβρου 2009 και λλες διατξεις για τα καλλυντικ προιντα

16-1-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΕΑΛΕ/ΓΠ/1560/18 (ΦΕΚ-26 Β/15-1-18) : Τροποποηση της με αριθμ. πρωτ. Γ3γ/ΓΠ/37400/17 απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Υγεας, με θμα "Επιτρεπμενα ρια δαπαναν του Εθνικο Οργανισμο Παροχς Υπηρεσιν Υγεας (ΕΟΠΥΥ) για παρεχμενες υπηρεσες υγεας απ συμβεβλημνους ιδιτες παρχους και για παροχ ιατροτεχνολογικν προιντων και συμπληρωμτων ειδικς διατροφς απ συμβεβλημνους με τον ΕΟΠΥΥ κατασκευαστς, εισαγωγες, διανομες / προμηθευτς, τους 2017" (Β 1752)

16-1-18   ΦΕΚ-28 Β/15-1-18 :

Κ.Υ.Α. 144/18 : Καθορισμς του ψους και του τρπου υπολογισμο και καταλογισμο του οικονομικο ανταλλγματος υπρ του Δημοσου για την παροχ συνδρομητικν τηλεοπτικν και ραδιοφωνικν υπηρεσιν

Κ.Υ.Α. ΔΔΠ/0000568/ΕΞ2018/1035Β/18 : Καθορισμς προτπου για σνταξη κθεσης προεκτμησης αξας ακιντων του ρθρου 15 του ν. 2882/01

16-1-18   Ν. 4511/18 (ΦΕΚ-2 Α/15-1-18) : Τροποποηση του ρθρου 5 της απ 24.12.1990 ΠΝΠ "Περ Μουσουλμνων Θρησκευτικν Λειτουργν" (Α 182) που κυρθηκε με το ρθρο μνο του ν. 1920/91 (Α 11)15-1-18   ΕΟΠΥΥ ΔΑ4Β/Φ204/7/ΟΙΚ.1694/15-1-18 : Οδηγες προς παρχους νων κατηγοριν συμβσεων για τη χοργηση περθαλψης σε ασφαλισμνους Ευρωπαικν Φορων : α. Παροχ υγειονομικο υλικο και ιατροτεχνολογικν προιντων / β. Παροχ διαιτητικν τροφμων που προορζονται για ειδικος ιατρικος σκοπος / γ. Παροχ ακουστικν βαρηκοας, ορθοπεδικν και αναπνευστικν συσκευν

15-1-18   ΥΠΟΙΑΝ 4495/15-1-18 : Παροχ οδηγιν για την εφαρμογ του ρθρου 79Α του ν. 4412/16 (Α 147) στις διαδικασες σναψης δημοσων συμβσεων προμηθειν και παροχς γενικν υπηρειν

15-1-18   ΥΠΕΚΑΚΑ Δ26/13/ΟΙΚ.61620/848/17 (ΦΕΚ-4750 Β/29-12-17) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. Δ23/οικ.17108/875 (Β 1474/2017) υ.α. με θμα : Καθορισμς ρων και προυποθσεων νταξης ωφελομενων Επιχειρησιακο Προγρμματος "Επισιτιστικς και Βασικς Υλικς Συνδρομς για το Ταμεο Ευρωπαικς Βοθειας προς τους Απρους (ΤΕΒΑ/FEAD)"

15-1-18   ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΑΝΩ ΤΩΝ 60.000 ΕΥΡΩ, ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ12-1-18   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/2179/ΔΠΓΚ/18 (ΦΕΚ-23 Β/12-1-18) : Στοχοθεσα - Πργραμμα εκτλεσης προυπολογισμο - Παρακολοθηση εκτλεσης --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ

12-1-18   Κ.Υ.Α. 61999/Φ.514.2/18 (ΦΕΚ-15 Β/11-1-18) : Καθορισμς ψους δικαιοχων, ρων και προυποθσεων χοργησης επιδματος γραφεου στο πυροσβεστικ προσωπικ που μετατσσεται σε υπηρεσα γραφεου λγω παθμαος κατ την υπηρεσα και νεκα αυτς

12-1-18   ΦΕΚ-4737 Β/29-12-17 --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ

ΡΑΕ 997/17 : Αναπροσαρμογ Τιμολογου Χρσης του Εθνικο Συστματος Φυσικο Αερου σμφωνα με τις διατξεις της 2ης Αναθερησης του Κανονισμο Τιμολγησης Βασικν Δραστηριοττων ΕΣΦΑ

ΡΑΕ 789/17 : Ρθμιση θεμτων Ασκομενων Δικηγρων στην ΡΑΕ

12-1-18   ΕΦΚΑ Δ/ΕΙΣΦ/Μ/5/63345/12-1-18 : Οριοθτηση περιοχν και χοργηση στεγαστικς συνδρομς για την αποκατσταση των ζημιν σε κτρια α) απ τις πλημμρες της 26ης Ιανουαρου 2015 σε περιοχς του Δμου Χου της Περιφερειακς Εντητας Χου της Περιφρειας Βορεου Αιγαου, β) απ τις πλημμρες της 28ης και 29ης Νοεμβρου 2016 σε περιοχς του Δμου Λσβου της Περιφερειακς Εντητας Λσβου της Περιφρειας Βορεου Αιγαου και γ) απ τις πλημμρες της 25ης και 26ης Σεπτεμβρου 2017, σε περιοχς του Δμου Σαμοθρκης της Περιφερειακς Εντητας βρου της Περιφρειας Ανατολικς Μακεδονας και Θρκης.

12-1-18   ΑΑΔΕ ΑΤΥΕΑΑΔΕ/1004952/ΕΞ2018/11-1-18 : Εφαρμογ των διατξεων του ρθρου δκατου του Ν. 4506/17

12-1-18    ΕΦΚΑ Σ60/3/60880/12-1-18 : Συμπληρωματικς οδηγες σχετικ με την επιστροφ διαφορν ποσν που παρακρατθηκαν υπρ υγειονομικς περθαλψης στις περιπτσεις θανντων συνταξιοχων 

12-1-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1008/10-1-18 : Διοικητικ Κωδικοποηση των διατξεων του Ενιαου Φρου Ιδιοκτησας Ακιντων (ΕΝΦΙΑ)

12-1-18   ΥΠΥΜΕ Α/1039/38/11-1-18 : Αποστολ αποσπσματος ΦΕΚ (Τεχος Β 4587) - Παροχ διευκρινσεων περ του ιατρικο πιστοποιητικο της παρ. 4 του ρθρου 95 του ν. 4070/12

12-1-18   ΑΑΔΕ ΔΔΘΕΚΑ/Γ/1004815/ΕΞ2018/9-1-18 : Κοινοποηση της αρ. πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ/Γ/1189221/ΕΞ2017/17 απφασης ΑΑΔΕ σχετικ με τροποποηση του ρθρου 23 της υπ' αριθμ. Τ.1940/41/03 ΑΥΟΟ "Τελωνειακς διαδικασας εφοδιασμο πλοων, αεροσκαφν, διπλωματικν αποστολν και λοιπν προορισμν με τροφοεφδια, καπνικ, κασιμα κλπ."

12-1-18   ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1005/18 (ΦΕΚ-20 Β/11-1-18) : Καθορισμς της διαδικασας και των λοιπν απαιτομενων λεπτομερειν για τον καθορισμ των τιμν εκκνησης που προβλπονται στις παρ. 1 και 2 του ρθρου 1 της με αριθμ. 1067780/82/Γ0013/94 απφασης του Υπ.Οικονομικν απ τους πιστοποιημνους εκτιμητς εγγεγραμμνους στο Μητρο πιστοποιημνων εκτιμητν στο πεδο ακιντων του Υπ.Οικονομικν, σμφωνα με τις διατξεις της παρ. 3 του ρθρου 46 του ν. 4509/17

12-1-18   Κ.Υ.Α. 526/10/17 (ΦΕΚ-17 Β/11-1-18) : Πργραμμα επιχοργησης της πρτης πρσληψης μισθωτο -ν απ αυτοαπασχολομενους νους και επιχειρσεις νων, ηλικας ως 35 ετν11-1-18   K.Y.A. 546/11/18 (ΦΕΚ-16 Β/11-1-18) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 55932/1016/16 (Β 3888) κ.υ.α. με θμα "Ειδικ πργραμμα απασχλησης 4.000 μακροχνια ανργων στο δημσιο τομα της υγεας" πως ισχει και ονομζεται : "Ειδικ πργραμμα απασχλησης ανργων στον δημσιο τομα της υγεας σμφωνα με το ρθρο 64 του ν. 4430/16 (Α 205) πως ισχει"

11-1-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1006/10-1-18 : Φορολογικ αντιμετπιση συντξεων, παροχν και λλων παρμοιων αμοιβν που καταβλλονται ναντι προηγομενων ανεξρτητων προσωπικν υπηρειν βσει Συμβσεων για την Αποφυγ της Διπλς Φορολογας

11-1-18    Κ.Υ.Α. ΔΙΔΚ/42291/17 (ΦΕΚ-4724 Β/29-12-17) : Οργνωση και λειτουργα του γραφεου του Γενικο Επιθεωρητ Δημσιας Διοκησης (ΓΕΔΔ)

11-1-18    ΥΠΕΕ 142569/17 (ΦΕΚ-4728 Β/29-12-17) : Εγκριση των προγραμμτων μτρων για την επτευξη τη διατρηση της καλς περιβαλλοντικς κατστασης στα θαλσσια δατα, σμφωνα με την παρ. 9 του ρθρου 12 του ν. 3983/11 (Α 144)

11-1-18    Κ.Υ.Α. 228536/18 (ΦΕΚ-12 Β/10-1-18) : Περιεχμενο και διαδικασες υλοποησης προγραμμτων επαγγελματικς κατρτισης Φορτοεκφορτωτν Λιμνα Ξηρς και προυποθσεις και διαδικασα πιστοποησης των δεξιοττων τους

11-1-18    ΦΕΚ-14 Β/10-1-18 :

ΥΠΕΚΑΚΑΔ.15-16/Φ.51010/250/7/18 : Τροποποηση και συμπλρωση του ττλου και των διατξεων του ρθρου 10 της αρ. Φ.Επαγ.ασφ./οικ.16/9-4-03 (ΦΕΚ-462 Β/17-4-03) απφασης του Υπουργο Εργασας και Κοινωνικν Ασφαλσεων "Οροι λειτουργας των Ταμεων Επαγγελματικς Ασφλισης

ΥΠ.ΠΟΛ.ΑΘΛ. ....../4675/407/10/18 : Τροποποηση της αριθμ, ..../13914/02 (ΦΕΚ-340 Β) υ.α. για την "Επανασσταση και Λειτουργα Ταμεου Αλληλοβοηθεας Υπαλλλων του Υπουργεου Πολιτισμο"

11-1-18    ΕΦΚΑ Τ01/652/2/11-1-18 : Οδηγες σχετικ με αιτσεις απονομς επικουρικς σνταξης λγω θαντου συνταξιοχου σε εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 96 του Ν. 4387/16

11-1-18    ΕΦΚΑ Σ48/4/49324/ΕΓΚ.2/10-1-18 : Χοργηση Επιδματος Κοινωνικς Αλληλεγγης Συνταξιοχων (ΕΚΑΣ) κατ το τος 201810-1-18     ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ : ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΑΥΤΗ, σχετικ με :

1. Εναρξη μισθολογικν αποτελεσμτων
2. Χρνος υπηρεσας για μισθολογικ κατταξη
3. Προσωπικ διαφορ
4. Τυπικ προσν

Το παραπνω υλικ θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. ΙΩΑΝΝΗ, με ττλο :

ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΑΥΤΗ (10/01/2018)

10-1-18    ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ - «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ

10-1-18   Κ.Υ.Α. 286/7/18 (ΦΕΚ-11 Β/9-1-18) : Παρταση του προγρμματος ειδικς επιδμησης ανεργας του ρθρου 33 του ν. 3762/09 πως ισχει

10-1-18   ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1216/17 (ΦΕΚ-4721 Β/29-12-17) : Παρταση προθεσμας υποβολς δηλσεων στοιχεων ακιντων (Ε9) για ολικ μερικ καταστροφ ακιντων απ τα ντονα καιρικ φαινμενα της 15/11/2017 σε περιοχς της ΠΕ Δυτικς Αττικς της Περιφρειας Αττικς

10-1-18   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.10035/34505/948/29-12-17 : Μετατροπ αναπηρικς σνταξης σε σνταξη γρατος σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 1 του Ν. 612/77, πως ισχει9-1-18    ΥΠ.ΟΙΚ. 2/2176/ΔΠΓΚ/9-1-18 : Εκτλεση προυπολογισμο οικονομικο τους 2018

9-1-18    ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.80000/ΟΙΚ.2/1/8-1-18 (ΦΕΚ-7 Β/8-1-18 : Αναθερηση του πνακα παθσεων για τις οποες η διρκεια αναπηρας των ασφαλισμνων καθορζεται επ' αριστον

9-1-18    K.Y.A. A3/75185/8916/18 (ΦΕΚ-9 Β/8-1-18) : Προσαρμογ της ελληνικς νομοθεσας προς τις διατξεις της Οδηγας 2016/1106/ΕΕ της Επιτροπς της 7ης Ιουλου 2016 η οποα τροποποιε την Οδηγα 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου για την δεια οδγησης

9-1-18    ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1004/5-1-18 : Κοινοποηση της υπ' αριθμ. 185/17 γν. του ΝΣΚ (... ο Γενικς Επιθεωρητς Δημσιας Διοκησης χει δικαωμα να ασκε νσταση προσφυγ κατ πειθαρχικν αποφσεων που αφορον υπαλλλους της ΑΑΔΕ και η αρχ οφελει να κοινοποιε σε αυτν τις εκδιδμενες σε βρος υπαλλλων της σχετικς πειθαρχικς αποφσεις ....)

9-1-18   ΕΓΚΡΙΣΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΗ ΣΧΕΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΤΙΜΗΣ (Πηγ : ΕΑΑΔΗΣΥ)

9-1-18    ΥΠ.ΕΣ. ΤΑΔΚ/28/ΕΓΚ.1/8-1-18 : Οδηγες για ναρξη λειτουργας του Μητρου Πολιτν8-1-18   ΕΦΚΑ Τ01/652/1/8-1-18 : Οδηγες σχετικ με αιτσεις απονομς επικουρικς σνταξης λγω θαντου συνταξιοχου. Λγω θαντου συνταξιοχου σε εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 96 του Ν. 4387/16

8-1-18   ΥΠ.ΕΣ. 42676/28-12-17 : Εγκριση υποδειγμτων εντπων γνωστοποησης κατστασης σγκρουσης συμφερντων και προηγομενης εμπλοκς υποψηφων κατ την διεξαγωγ διαδικασιν σναψης συμβσεων

8-1-18   ΑΑΔΕ ΔΕΦΚΦΔ/1192038/ΕΞ2017/17 (ΦΕΚ-4700 Β/29-12-17) : Καθορισμς διαδικασας και στοιχεων : α) για την εκτμηση της πραγματικς κατστασης των μεταχειρισμνων επιβατικν αυτοκιντων, για τον προσδιορισμ της φορολογητας αξας, για την επιβολ του τλους ταξινμησης των επιβατικν αυτοκιντων της παρ. 5 του ρθρου 126 του ν. 2960/01 απ τις επιτροπς εμπειρογνωμνων της διας παραγρφου και β) για τον υπολογισμ του ιστορικο τλους ταξινμησης, σμφωνα με τις διατξεις της παρ. 7 του ρθρου 121 του ιδου νμου, πως ισχει

8-1-18   K.Y.A. 2/89947/ΔΕΦ/17 (ΦΕΚ-4704 Β/29-12-17) : Καθορισμς των προυποθσεων και ρθμιση των λεπτομερειν επιχοργησης των Οργανισμν Τοπικς Αυτοδιοκησης απ το Ταμεο Παρακαταθηκν και Δανεων με σκοπ την εκπνηση μελετν για την ωρμανση και εκτλεση ργων υποδομς ργων γενικο συμφροντος σ' αυτος σε εφαρμογ του ρθρου 73 του ν. 4445/16 (ΦΕΚ-236 Α/19-12-16) (β δση)

8-1-18   ΥΠ.ΕΣ. ΤΑΔΚ/ΟΙΚ.5/18 (ΦΕΚ-3 Β/5-1-18) : Ημερομηνα ναρξης, μετπτωση δεδομνων, πολιτικ ασφλειας, ορισμς χρηστν πληροφοριακο συστματος μητρου πολιτν και καταχριση ληξιαρχικν γεγοντων σε ληξιαρχικ βιβλα κατ τη διρκεια μετπτωσης των δεδομνων στο "Μητρο Πολιτν"5-1-18   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΣΣΚ/ΤΠΠ/Φ.1/3/ΟΙΚ.772/4-1-18 : Ολομλειες Διευθνσεων και Τμημτων κατ τη διαδικασα καθορισμο, παρακολοθησης και αξιολγησης της στοχοθεσας - Σνθεση και Λειτουργα

5-1-18    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ 4989/19-12-17 : Αναφορικ με την εξφληση τιμολογων απ συμβσεις προμηθειν δημσιων νοσοκομεων

5-1-18    ΑΑΔΕ ΔΕΑΦ/Β/1001759/ΕΞ2018/3-1-18 : Εφαρμογ των διατξεων της παρ. 1 του ρθρου 31 του ν. 3986/11 σε χρους εγκατστασης μηχανημτων και μεταλλικν ιστν εταιρειν κινητν τηλεπικοινωνιν

5-1-18    ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1222/17/18 (ΦΕΚ-1 Β/4-1-18) : Τροποποηση - συμπλρωση των αποφσεων του Γενικο Γραμματα Δημοσων Εσδων ΠΟΛ 1274 και ΠΟΛ 1275/27.12.2013 (ΦΕΚ Β 3398) περ Αποδεικτικο Ενημερτητας και βεβαωσης οφειλς, ρθρου 12 ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α 170), πως ισχουν.4-1-18    ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κου ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, σχετικ με ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ.

Το παραπνω υλικ θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. ΙΩΑΝΝΗ, με ττλο :

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ (04/01/2018)

4-1-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1003/3-1-18 : Παροχ οδηγιν αναφορικ με τις διατξεις των παρ. 1, 2, 3 και 6 του ρθρου 49 του ν. 4509/17 (ΦΕΚ-201 Α/22-12-17) ως προς την επιβολ της επιεικστερης κρωσης κατ την κδοση πρξεων διορθωτικο προσδιορισμο φρου

4-1-18   ΕΦΚΑ-ΚΕΑΟ 1/4-1-18 : Κοινοποηση των διατξεων της υπ' αριθμ. 130060/27-11-17 (ΦΕΚ-4158 Β/29-11-17) ΚΥΑ που αφορον τον εξωδικαστικ μηχανισμ ρθμισης οφειλν επιχειρσεων3-1-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1002/18 : Εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 45 του ν. 4483/17 (ΦΕΚ-107 Α/31-7-17) με τις οποες τροποποιθηκαν οι διατξεις της παρ. 2 του ρθρου 79 του ν. 4316/14 (ΦΕΚ-270 Α/24-12-14)

3-1-18   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/93544/ΔΕΠ/2-1-18 : Παροχ οδηγιν (Περ επιφλαξης της επικεμενης ευθυγρμμισης του καθεσττος για το επδομα επικνδυνης και ανθυγιεινς εργασας με την αντστοιχη ευρωπακ νομοθεσα ως τις 31-12-14)

3-1-18   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.30316/54142/Δ15.934/17 (ΦΕΚ-4657 Β/29-12-17) : Καθορισμς τρπου καταβολς μερισμτων απ το ΜΤΠΥ για το τος 2018

3-1-18   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.80000/ΟΙΚ.44542/1850/29-12-17 : Εφαρμογ του ρθρου 27 του ν. 4488/17 (ΦΕΚ-137 Α)2-1-18   ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΚΟΙΝ.ΑΛΛ.  Φ.80000/οικ.61057/170/Δ29.17/29-12-17 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Επδομα Κοινωνικς Αλληλεγγης Συνταξιοχων 2018

2-1-18    ΥΠΥΜΕ 44/1/28-12-17 : Επικεμενη νομοθετικ ρθμιση παρτασης λειτουργας υπαιθρων σταθμν αυτοκιντων της παρ. 1 του ρθρου 19 του ν. 4313/14

2-1-18   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/81876/ΔΕΠ/28-12-17 : Παροχ οδηγιν για την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου δκατου του ν. 4490/17 (Α 150) "Μισθολογικς ρυθμσεις" και του ρθρου 31 του ν. 4494/17 (Α 165)

2-1-18   ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 14063/137308/17 (ΦΕΚ-4639 Β/29-12-17) : Τροποποηση του π.δ. 365/02 "Μτρα προστασας κατ της εισαγωγς απ λλο κρτος μλος τρτη χρα στη χρα μσω αυτς σε λλο κρτος μλος της Κοιντητας οργανισμν επιβλαβν για τα φυτ τα φυτικ προιντα και κατ της εξπλωσς τους στο εσωτερικς της, σε συμμρφωση προς την Οδηγα 2000/29/ΕΚ .....

2-1-18    ΦΕΚ-4642 Β/29-12-17

ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1220/17 : Παρταση προθεσμας για την εμπρθεσμη καταβολ τελν κυκλοφορας τους 2018 και για τη θση των οχημτων σε ακινησα

ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 2056/140051/17 : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 1332/93570/16 (Β 2848) "Διαδικασα μσθωσης βοσκσιμων γαιν, συγκρτηση και λειτουργα επιτροπν ελγχου χωροταξικς ορθτητας της κατανομς δικαιωμτων χρσης της βοσκς, κατ την μεταβατικ περοδο μχρι την γκριση των διαχειριστικν σχεδων βσκησης" απφασης του ΥΠΑΑΤ, πως τροποποιθηκε και ισχει

2-1-18    ΦΕΚ-4640 Β/29-12-17 :

ΥΠΕΚΑΚΑ 62134/4100/17 : Εξειδκευση  των κριτηρων για τη διαμρφωση λσεων ρθμισης οφειλν προς τους φορες Κοινωνικς Αφλισης ως  50.000 ευρ κατ την παρ. 21 του ρθρου 15 του ν. 4469/17, καθορισμς της μεθοδολογας για τον προσδιορισμ του ψους και του αριθμο των δσεων βσει αυτν, εξαρεση οφειλν απ τις λσεις ρθμισης και ρθμιση κθε λλου ειδικτερου θματος για την εφαρμογ αυτς

ΑΑΔΕ ΔΕΛ/Β/1192636/ΕΞ2017/17 : Καθορισμς του αριθμο φορολογικν ελγχων που θα διενεργηθον κατ το τος 2018

2-1-18    ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1223/17 (ΦΕΚ-4643 Β/29-12-17) : Εξειδκευση των κριτηρων για τη διαμρφωση λσεων ρθμισης οφειλν προς το Δημσιο ως 50.000 ευρ κατ την παργραφο 21 του ρθρου 15 τουν. 4469/17, καθορισμς της μεθοδολογας για τον προσδιορισμ του ψους και του αριθμο των δσεων βσει αυτν, εξαρεση οφειλν απ τις λσεις ρθμισης και ρθμιση κθε λλου ειδικτερου θματος για την εφαρμογ αυτς

2-1-18     ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1219/17 (ΦΕΚ-4641 Β/29-12-17) : Χοργηση επιδματος πετρελαου θρμανσης και καθορισμς του ψους, των δικαιοχων, των προυποθσεων και της διαδικασας χοργησης αυτο.29-12-17 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ5β/ΓΠ/οικ.96605/29-12-2017 : Εφαρμογ της παρ. 2 του ρθρου 32 του ν. 4486/2017 ( ΦΕΚ Α' 115).

29-12-17  ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1221/29-12-17 : Κοινοποηση διατξεων του ρθρου 79 Ν.4509/2017 (ΦΕΚ 201/Α/22.12.2017)

29-12-17  ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΚΟΙΝ.ΑΛΛ Φ.80000/οικ.58967/77/Δ29.17/29-12-17 :  «Παροχ οδηγιν σχετικ με την συνταξιοδτηση λγω γρατος ασφαλισμνων που εμππτουν στις ρυθμσεις του ρθρου 17 παρ. 2 και του ρθρου 36 παρ. 3 και 4 του ν.4387/2016».

29-12-17 Κ.Υ.Α. Φ.80000/45219/1864/17 (ΦΕΚ 4591 Β/27-12-2017) : Ενιαος Πνακας Προσδιορισμο Ποσοστο Αναπηρας.

29-12-17 ΦΕΚ 4618 Β/28-12-2017

ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕφΚφΔ/1192035/ΕΞ2017/17 (ΦΕΚ 4618 Β/28-12-2017) : Καθορισμς ποσοστν απομεωσης ανλογα με την ηλικα και την κατηγορα αμαξματος των μεταχειρισμνων επιβατικν αυτοκιντων.

ΑΑΔΕ 1214/17 (ΦΕΚ 4618 Β/28-12-2017) : Καθορισμς της διαδικασας και κθε αναγκαου θματος, για την εφαρμογ των παραγρφων 1 ως 3 του ρθρου 49 του ν. 4509/2017 (ΦΕΚ Α 201) ως προς την επιβολ της επιεικστερης κρωσης για φορολογικς παραβσεις.

29-12-17 ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΚΟΙΝ.ΑΛΛ. Δ24/12/ΓΠ/οικ.62527/1650/29-12-2017 : Διευκρινιστικ Εγκκλιος για την χοργηση Δελτων Μετακνησης ΑμεΑ για το τος 2017 στην Περιφερειακ Εντητα Θεσσαλονκης.

29-12-17 ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΚΟΙΝ.ΑΛΛ. Φ.80000/οικ.58727/74/Δ29.17/29-12-2017 : Εφαρμογ διατξεων ρθρου 1 ν. 4499/2017

29-12-17 ΥΠΠΟΑ YΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑΑΕ/558576/27822/3786/867/ΕΓΚ.2/29-12-2017  : Κατηγοριοποηση και αδειοδτηση των αθλητικν εγκαταστσεων - ν.4479/2017 (Α' 94) «Τροποποισεις του ν.2725/1999 (Α' 121) και λλες διατξεις»

29-12-17 ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1218/22-12-17 : Περ της επιβολς μη του προστμου της παρ. 4 του ρθρου 117 του ν.4387/2016 (85 Α')28-12-17 Κ.Υ.Α. 141951/17 (ΦΕΚ 4610 Β/28-12-2017) : Τακτοποηση πληρωμν Δημοσων Επενδσεων με τη λξη του οικονομικο τους 2017, χρηματοδτηση του Προγρμματος Δημοσων Επενδσεων τους 2018 και ρθμιση σχετικν θεμτων

28-12-17 ΥΠΕΣ 44393/28-12-17  : Παρταση προθεσμας παροχς διοικητικς υποστριξης

28-12-17 ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝ. ΔΙΔΔΑΔ/ΤΑ/Φ.1/26399/12-11-17 : Διαφλαξη αρχεων νοσηλευτικν ιδρυμτων

28-12-17 ΥΠΕΣ 44202/ΕΓΚ.42/27-12-17 : Στελχωση των οργανικν μονδων των δμων με μηχανικος

28-12-17 ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/54/ΟΙΚ.44215/27-12-17 : Εφαρμογ των ρθρων γδοο, νατο και δκατο Ν.4506/17 (Α'191)

28-12-17 ΥΠΥΜΕ Α79574/5488/16 (ΦΕΚ 4587 Β/27-12-2017) : Ιατρικ πιστοποιητικ της παραγρφου 4 του ρθρου 95 του ν.4070/2012 (Α'82) για τη χοργηση ανανωση ειδικς δειας οδγησης Επιβατιγο Δημοσας Χρσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκιντου και την οδγηση ολικς εκμισθωμνου Επιβατηγο Ιδιωτικς Χρσης (Ε.Ι.Χ.) αυτοκιντου κατ το ν.4093/2012 (Α' 222)

28-12-17 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1215/17 (ΦΕΚ 4594 Β/27-12-2017) : Τροποποηση της ΠΟΛ.1189/14-12-2016 (ΦΕΚ Β' 4076/2016) απφασης του Υπουργο Οικονομικν και της Υφυπουργο Οικονομικν "Χοργηση επιδματος πετρελαου θρμασης και καθορισμς του ψους, των δικαιοχων, των προποθσεων και της διαδικασας χοργησης αυτο.27-12-17 ΕΑΑΔΗΣΥ 7545/27-12-17 : ναρξη ισχος των διατξεων του Βιβλου IV του ν.4412/2016 για δημσιες συμβσεις ργων, μελετν και παροχς τεχνικν και λοιπν συναφν επιστημονικν υπηρεσιν, με εκτιμμενη αξα σμβασης (χωρς ΦΠΑ) ση αντερη απ τα καττατα ρια των ρθρων 5 και 235 του ν.4412/2016

27-12-17 ΥΠΕΣ 44123/ΕΓΚ.41/21-12-17 : Στελχωση των οργανικν μονδων των Περιφερειν με μηχανικος

27-12-17 ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1217/21-12-17 : Κατργηση υποχρωσης θερησης του ειδικο βιβλου των μεταπωλητν του ρθρου 45 του Κδικα ΦΠΑ

27-12-17 Ν.4508/17 (ΦΕΚ 200 Α/22-12-17) : Αδειοδτηση διαστημικν δραστηριοττων-Καταχριση στο Εθνικ Μητρο Διαστημικν Αντικειμνων-δρυση Ελληνικο Διαστημικο Οργανισμο και λοιπς διατξεις.

27-12-17 N.4509/17 (ΦΕΚ 201 Α/22-12-2017) : Μτρα θεραπεας ατμων που απαλλσσονται απ την ποιν λγω ψυχικς διανοητικς διαταραχς και λλες διατξεις22-12-17 ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/102/ΟΙΚ.43867/22-12-17 : ναρξη Β' κκλου Ενιαου Συστματος Κινητικτητας και οδηγες για την ολοκλρωση του Α' κκλου κινητικτητασ

22-12-17 ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1213/21-12-17 : Παροχ διευκρινσεων επ των ΠΟΛ 1133/2015, 1147/2015 και 1136/2017 για τη θση σε αναγκαστικ ακινησα οχημτων για τα οποα δεν ολοκληρθηκε η διαδικασα μεταββασης

22-12-17 ΑΑΔΕ ΔΕΑΦ/1191444/ΕΞ2017/21-12-17 : Φορολογικ αντιμετπιση ληφθντος ασφαλσματος στο πλασιο προγρμματος εθελοσιας εξδου.

22-12-17 Κ.Υ.Α. 36363/4245/17 (ΦΕΚ 4520 Β/21-12-2017) : Τεχνικς προδιαγραφς των ειδικν συσκευν μτρησης ταχτητας των οδικν οχημτων.

22-12-17 ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1212/21-12-17 :  Θση σε φορολογικ ακινησα επιβατικο οχματος αποβισαντος προσπου

22-12-17 Κ.Υ.Α. Φ.11321/οικ.58524/71/17 (ΦΕΚ 4553 Β/21-12-2017) : Αναπροσαρμογ ποσο και εισοδηματικν κριτηρων χοργησης Επιδματος Κοινωνικς Αλληλεγγης Συνταξιοχων (Ε.Κ.Α.Σ.) τους 2018.

22-12-17 ΕΑΑΔΗΣΥ 126/2017/17 (ΦΕΚ 4535 Β/21-12-2017) : κδοση προτπων τευχν διακηρξεων ανοικτς διαδικασας για τη σναψη ηλεκτρονικν δημοσων συμβσεων μελετν νω των ορων και κτω των ορων του ν. 4412/2016 (Α 147), με κριτριο ανθεσης την πλον συμφρουσα απ οικονομικ ποψη προσφορ με βση την τιμ.

22-12-17 ΕΑΑΔΗΣΥ 127/17 (ΦΕΚ 4534 Β/21-12-2017) : Αναθερηση προτπων τευχν διακηρξεων ανοικτς διαδικασας για τη σναψη ηλεκτρονικν δημοσων συμβσεων ργου νω των ορων και κτω των ορων του ν. 4412/2016 (A 147), με κριτριο ανθεσης την πλον συμφρουσα απ οικονομικ ποψη προσφορ με βση την τιμ.

22-12-17 ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΚΟΙΝ.ΑΛΛ. Φ.80000/ΟΙΚ.52666/2084/22-12-17 : Γνωστοποηση διατξεων του ρθρου 44 του ν.4488/2017 (Α' 137)

22-12-17 ΕΦΚΑ 48/22-12-17 : νταξη και απεικνιση της ασφλισης των Ναυτικν στην Αναλυτικ Περιοδικ Δλωση (ΑΠΔ) κατ'εφαρμογ των διατξεων του Ν.4387/2016

22-12-17 ΦΕΚ 199 Α/21-12-17

Π.Υ.Σ. 25/17 : Παρταση ισχος της 33/2006 Π.Υ.Σ. "Αναστολ διορισμν και προσλψεων στο Δημσιο Τομα".

Π.Υ.Σ. 26/17 : Ειδικ πρξη του Υπουργικο Συμβουλου για την υπαγωγ στις διατξεις της παρ. 1 του ρθρου 7Α του Κδικα Αναγκαστικν Απαλλοτρισεων Ακιντων και παροχ εξουσιοδτησης στα αρμδια ργανα για την κρυξη απαλλοτρισεων.

22-12-17 ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/53/ΟΙΚ.43827/20-12-17 : Συμπλρωση πνακα για προγραμματισμ προσλψεων Προσωπικο με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου ορισμνου χρνου και συμβσεων μσθωσης ργου για το τος 2018

22-12-17 ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ. 3854/137946/21-12-17 : Ζητματα ργων και Οργανισμν Εγγεων Βελτισεων (Ο.Ε.Β.)

22-12-17 ΥΠΥΜΕ ΔΝΣΒ/89142/Φ/ΕΓΚ.24/21-12-17 : γκριση υποδειγμτων εντπων γνωστοποησης κατστασης σγκρουσης συμφερντων και προηγομενης εμπλοκς υποψηφων κατ την διεξαγωγ διαδικασιν σναψης συμβσεων

22-12-17 ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1211/20-12-17 : Παροχ οδηγιν για την αναγραφ του επιβαλλμενου, στη διθεση λεπτν πλαστικν σακουλν, περιβαλλοντικο τλους επ των εκδιδμενων παραστατικν πωλσεων.21-12-17   ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κου ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, σχετικ με ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ 4483/2017  :

1. Νομικ ρθμιση.
2. Προαιρετικ επιβολ του τλους.
3. Υπολογισμς του τλους.
4. Απδοση του τλους.
5. λεγχος επιχειρσεων απ τους δμους.
6. Παροχ στοιχεων στους ΟΤΑ.
7. Πρστιμα.
8. Ποινικς κυρσεις.

Το παραπνω υλικ θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. ΙΩΑΝΝΗ, με ττλο :

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ-ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν.4483/2017 (21/12/2017)

21-12-17   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1210/20-12-17 : Δαπνες επιστημονικς και τεχνολογικς ρευνας ετν 2017 και επομνων

21-12-17   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/92381/0026/20-12-17 : Εκτλεση προυπολογισμο

21-12-17   ΥΠ.ΕΣ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ 78898/Φ.701.2/15-12-17 : Δημοσευση νμου αναφορικ με την σκηση υπαθριων εμπορικν δραστηριοττων και λλες διατξεις

21-12-17   ΑΑΔΕ ΔΕΛ/Γ/1189816/ΕΞ2017/20-12-17 : Διευκρινσεις αναφορικ με την επιβολ των προληπτικν διασφαλιστικν του δημοσου συμφροντος μτρων της παρ. 5 του ρθρου 46 του ν. 4174/13 (ΚΦΔ), στις περιπτσεις τελν χαρτοσμου

21-12-17    ΟΑΕΔ 91869/21-12-17 : Εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 38 του ν. 4488/17 (ΦΕΚ-137 Α)

21-12-17   Κ.Υ.Α. 47201/17 (ΦΕΚ-4503 Β/20-12-17) : Συγκρτηση κινητν ομδων λψης βιομετρικν δεδομνων πολιτν τρτων χωρν που αδυνατον να προσλθουν αυτοπροσπως ενπιον της αρμδιας για τη λψη των βιομετρικν δεδομνων υπηρεσας

21-12-17    ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1209/20-12-17 : Παροχ συμπληρωματικν οδηγιν σχετικ με την υποβολ μηνυτριων αναφορν για τα εγκλματα φοροδιαφυγς στη φορολογα εισοδματος

21-12-17   Κ.Υ.Α. 132895/1752/17 (ΦΕΚ-4493 Β/20-12-17) : Καθορισμς αποζημωσης των επιθεωρητν που διενεργον επιθεωρσεις σμφωνα με το ρθρο 26 του ν. 3982/11

21-12-17   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ3(Α)/87526/17 (ΦΕΚ-4506 Β/20-12-17) : Εγκριση του θετικο καταλγου της παρ. 1, περ. α, του ρθρου 12 του ν. 3816/10, πως τροποποιθηκε και ισχει

21-12-17   K.Y.A. 2/92119/17 (ΦΕΚ-4505 Β/20-12-17) : Καθορισμς των κριτηρων, των ρων και των προυποθσεων διανομς ειδικο πρσθετου κοινωνικο μερσματος τους 2017 σε μνιμους κατοκους νησιωτικν περιοχν

21-12-17   ΒΟΥΛΗ 15030/9213/17 (ΦΕΚ-4511 Β/20-12-17) : Παρταση ισχος των συμβσεων χρηματοδοτικς μσθωσης αυτοκιντων ιδιωτικς χρσης απ Βουλευτς και Ελληνες Ευρωβουλευτς και ρθμιση συναφν θεμτων

21-12-17   ΥΠ.ΕΣ. 43696/17 (ΦΕΚ-4512 Β/20-12-17) : Κατανομ κρατικς οικονομικς ενσχυσης τους 2017 (στ δση) στα δικαιοχα πολιτικ κμματα και συνασπισμος πολιτικν κομμτων

21-12-17   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/92306/ΔΕΠ/18-12-17 : Παροχ οδηγιν για την εφαρμογ του ρθρου 43 του ν. 4484/17

21-12-17   ΑΑΔΕ ΔΙΠΑΕΕ/1189961/ΕΞ2017/20-12-17 : Παροχ οδηγιν για την ομοιμορφη εφαρμογ της με αριθ. ΔΙΠΑΕΕ/158908/ΕΞ2017/ΕΜΠ/5-12-17 (ΦΕΚ-4383 Β) απφασης του Διοικητ της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων20-12-17   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1208/20-12-17 : Παροχ οδηγιν για την ομοιμορφη εφαρμογ της με αριθμ. ΔΕΛ/Β/1181829/ΕΞ2017/5-12-17 (Β 4314) απφασης του Διοικητ της Ανεξρτητης αρχς Δημοσων Εσδων

20-12-17   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1207/20-12-17 : Συμπληρωματικς διευκρινσεις επ της ΠΟΛ.1172/17 εγκυκλου και παροχ οδηγιν για την αντιμετπιση εκκρεμν υποθσεων

20-12-17   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1205/15-12-17 : Θερηση αποδεξεων λιανικς πλησης ταξιδιωτν επιβατν κατοκων μη εγκατεστημνων στην Κοιντητα κατ την ξοδο τους απ την χρα μας με απευθεας μετβαση τους σε τρτη χρα κατ τις ημερομηνες 19 Οκτωβρου και 09 Νοεμβρου του 2017 

20-12-17   ΥΠΕΚΑΚΑ 59635/1063/17 (ΦΕΚ-4487 Β/19-12-17) : Καθορισμς της 26ης Δεκεμβρου, ως ημρας υποχρεωτικς αργας

20-12-17   ΦΕΚ-4488 Β/19-12-17 :

Κ.Υ.Α. 212712/Κ4/17 (ΦΕΚ 4488 Β/19-12-2017) : Καθορισμς ρων, προποθσεων, τεχνικν θε¬μτων, αναγκαων λεπτομερειν και διαδικασας για τη χοργηση της προβλεπμενης στο αρ. 1 του ν. 4353/2015 (ΦΕΚ 173 Α') επιστολς-βεβαωσης, η οποα περιλαμβνει δλωση του αρμδιου Υπουργεου Παιδεας, ρευνας και Θρησκευμτων τι η ελληνικ Κυβρνηση χει συναινσει ως προς την παραμον των Ελλνων νων στο Μρος Υποδοχς (Αυστραλα).

ΥΠΕΕ ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ.184573/17 (ΦΕΚ 4488 Β/19-12-2017) : Καθορισμς τεχνολογιν και κατηγοριν σταθμν παραγωγς ηλεκτρικς ενργειας απ Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εντσσονται σε καθεστς στριξης με τη μορφ Λειτουργικς Ενσχυσης μσω ανταγωνιστικς διαδικασας υποβολς προσφορν, χαρακτηρισμς των ανταγωνιστικν διαδικασιν υποβολς προσφορν ως τεχνολογικ ουδτερων μη και καθορισμς μεθοδολογας και διαδικασας επιμερισμο ισχος για συμμετοχ, στις ανταγωνιστικς διαδικασες υποβολς προσφορν, σταθμν παραγωγς ηλεκτρικς ενργειας απ Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εγκαθστανται σε χρες εντς του Ευρωπακο Οικονομικο Χρου υπ την προπθεση ενεργο Διασυνοριακο Εμπορου ενργειας με αυτς, με βση την παρ. 2 του ρθρου 7 του ν.4414/2016.

20-12-17   Κ.Υ.Α. ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ15/32/42835/17 (ΦΕΚ-4480 Β/19-12-17) : Καθορισμς διοικητικν διαδικασιν αρμοδιτητας Υπουργεου Εθνικς Αμυνας / Γενικο Επιτελεου Εθνικς Αμυνας Β κλδου / Διεθυνσης Β4 (ΓΕΕΘΑ / Β ΚΛ/Β4 (ΔΝΣ)) και των αντστοιχων εντπων τους που διεκπεραινονται και μσω των Κντρων Εξυπηρτησης Πολιτν (ΚΕΠ)

20-12-17   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1Γ/ΓΠ/90897/20-12-17 : Ασκηση υγειονομικο ελγχου σε Επιχειρσεις Υγειονομικο Ενδιαφροντος που εντσσονται στο καθεστς γνωστοποησης

20-12-17   ΥΠ.ΕΣ. Φ.130181/38595/ΕΓΚ.40/19-12-17 : Οδηγες για την εφαρμογ της παρ. 2 του ρθρου 13 του ν. 4018/11, πως τροποποιθηκε με το ρθρο 109 του ν. 4461/17 (ΦΕΚ-38 Α/28-3-17)

20-12-17   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1196/17 (ΦΕΚ-4486 Β/19-12-17) : Απσυρση απ τη χρση μοντλων ΦΗΜ που λαβαν δεια καταλληλτητας με βση την ΑΥΟ Σ.1659/104/1988 (ΦΕΚ-497 Β) και ΑΥΟ ΠΟΛ.1314/1998 (ΦΕΚ-1338 Β)

20-12-17   ΦΕΚ-4484 Β/19-12-17:

Κ.Υ.Α. Δ23/22246-1172/17 : Καταβολ κτακτης οικονομικς βοθειας στις οικογνειες σων χασαν τη ζω τους εξαιτας σεισμο λλων φυσικν φαινομνων

Κ.Υ.Α. Δ23/47558-2206/17 : Καταβολ κτακτης οικονομικς βοθειας στις οικογνειες σων χασαν τη ζω τους εξαιτας σεισμο λλων φυσικν φιανομνων

20-12-17   Κ.Υ.Α. 3767/17 (ΦΕΚ-4478 Β/19-12-17) : Εγκριση καταστατικο του Νομικο Προσπου Ιδιωτικο Δικαου με την επωνυμα : "Εθνικ Κντρο Οπτικοακουστικν Μσων και Επικοινωνας ΑΕ - ΕΚΟΜΕ ΑΕ

20-12-17   ΕΦΚΑ 47/15-12-17 : Ελχιστος χρνος ασφλισης για τον υπολογισμ των συντξιμων αποδοχν της ανταποδοτικς σνταξης κατ τις διατξεις του Ν. 4387/16. Κοινοποηση των διατξεων της παρ. 1 του ρθρου 6 του Ν. 4488/1719-12-17   ΥΠ.ΕΣ. 43476/15-12-17 : Ανγκες υπηρεσιν για στελχωση με αποφοτους της ΚΣΤ εκπαιδευτικς σειρς της Εθνικς Σχολς Δημσιας Διοκησης και Αυτοδιοκησης (ΕΣΔΔΑ)

19-12-17   ΕΦΚΑ Δ/ΑΣΦ/1300/1644491/19-12-17 : Καταβολ Δωροσμου Χριστουγννων 2017 σε εργατοτεχντες οικοδμους

19-12-17   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1Γ/ΓΠ/ΟΙΚ.94517/19-12-17 : Εντατικοποηση των υγειονομικν ελγχων ενψει των Εορτν

19-12-17   ΕΦΚΑ Δ/ΕΙΣΦ/Μ/757/1640565/19-12-17 : Περοδοι υποβολς Αναλυτικν Περιοδικν Δηλσεων (ΑΠΔ) μισθολογικν περιδων απ 01/2018 ως 12/2018, ΔΧ/2018, ΔΠ/2018

19-12-17   ΥΠΥΜΕ ΔΝΣ/ΟΙΚ.91224/ΦΝ466/ΕΓΚ.23/19-12-17 : Διευκρινσεις σχετικ με την εφαρμογ του Ν. 4412/16 (Α 147)

19-12-17   ΥΠΕΘ 221297/Ε1/15-12-17 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)  : Χοργηση συνδικαλιστικν αδειν με αποδοχς μελν Πρωτοβθμιων Συνδικαλιστικν Οργανσεων Εκπαιδευτικν

19-12-17   ΟΑΕΔ 3182/73/14-11-17 (ΦΕΚ-4418 Β/15-12-17) : Τροποποηση της με αριθμ 75/03/17 απφασης του ΔΣ του Οργανισμο (ΦΕΚ-342 Β) με την οποα εγκρθηκε η με αριθμ. 20/02/17 διατπωση γνμης της Επιτροπς του ΕΛΕΚΠ, αναφορικ με το ρθρο 4 "Δικαιοχοι ωφελομενοι και προυποθσεις συμμετοχς" παρ. 2 "Ωφελομενοι" των παρακτω δο (2) προγραμμτων Απασχλησης με διακριτικος ττλους : Α) "Πργραμμα επιχοργησης επιχειρσεων με προσωπικ νω των εκοσι θσεων πλρους απασχλησης, για την πρσληψη 5.000 ανργων που βρσκονται σε μειονεκτικ και ιδιατερα μειονεκτικ θση, ηλικας νω των 50 ετν" και Β) "Πργραμμα επιχοργησης επιχειρσεων με προσωπικ ως εκοσι θσεων πλρους απασχλησης, για την πρσληψη 10.000 ανργων ηλικας νω των 50 ετν"

19-12-17   Κ.Υ.Α. Α5Β/ΓΠ/ΟΙΚ.92840/17 (ΦΕΚ-4450 Β/18-12-17) : Φιλοξενα υποδομν, υποστριξη και διαχεριση λειτουργας του ργου "Σστημα Διαχερισης και Επιχειρηματικς Ευφυας ΕΣΥ"

19-12-17   ΕΕΤΤ 838/13/17 (ΦΕΚ-4457 Β/18-12-17) : Κανονισμς Λειτουργας του "Συστματος Παρατηρητριο Τιμν Τηλεπικοινωνιακν και Ταχυδρομικν Προιντων Λιανικς" για τα τηλεπικοινωνιακ προιντα

19-12-17   ΕΦΚΑ Υ70/6/1639210/19-12-17 : Ισχς των γνωματεσεων των Υγειονομικν Επιτροπν του ΚΕ.Π.Α.

19-12-17   ΥΠΥΜΕ Α/91016/4951/14-12-17 : Περ των Επιβατηγν Δημσιας Χρσης αυτοκιντων Ειδικς Μσθωσης κατλληλα διασκευασμνων για τη μεταφορ Ατμων με Ειδικς Ανγκες (ΕΔΧ-ΕΙΔΜΙΣΘ ΑμΕΑ) κατ το ν. 4070/12 (Α 82)

19-12-17   Κ.Υ.Α. 60092/1013/17 (ΦΕΚ-4449 Β/18-12-17) : Χοργηση εφπαξ οικονομικς ενσχυσης ψους τετρακοσων ευρν (400,00 ευρ) αν μη επιδοτομενο νεργο ηλικας 18 ως 24 ετν18-12-17 Κ.Υ.Α. 41594/17 (ΦΕΚ 4422 Β/15-12-2017) : κδοση συμψηφιστικν ενταλμτων απ οργανισμος τοπικς αυτοδιοκησης πρτου και δετερου βαθμο και νομικ πρσωπα δημοσου δικαου αυτν.

18-12-17 ΑΑΔΕ 6/15-12-17 (ΦΕΚ 4441 Β/15-12-2017) : Διαδικασα μεταβολς της φορολογικς κατοικας κατ' εφαρμογ των διατξεων του ν.4172/2013 και του ν.4174/2013

18-12-17 Κ.Υ.Α. 2896/134128/17 (ΦΕΚ 4439 Β/15-12-2017) : Καθορισμς των Δμων και Συνδσμων Δμων που χρηματοδοτονται για τη λειτουργα καταφυγων αδσποτων ζων συντροφις και για την υλοποηση των ενεργειν διαχερισς τους, καθς και του ψους χρηματοδτησης για το τος 2017

18-12-17 ΒΟΥΛΗ 14688/9021/17 (ΦΕΚ 194 Α/15-12-2017) :  Περ δημοσιεσεως στην Εφημερδα της Κυβερνσεως αποφσεως της Ολομλειας της Βουλς "Για την τροποποηση διατξεων του Κανονισμο της Βουλς - Μρος Β' (ΦΕΚ 51 Α' /10.4.1997) πως ισχει"

18-12-17 Κ.Υ.Α. 2/90964/17 (ΦΕΚ 4447 Β/15-12-2017) : Τροποποηση της υπ'αριθμ. 2/85835/24.11.2017 κοινς υπουργικς απφασης

18-12-17 ΠΟΛ.1200/17 (ΦΕΚ 4429 Β/15-12-2017) : Τροποποηση της απφασης Γενικο Γραμματα Δημοσων Εσδων ΠΟΛ 1163/2015 "Διαδικασα διορθσεων και χοργηση απαλλαγν απ τον Ενιαο Φρο Ιδιοκτησας Ακιντων, καθορισμς του αρμδιου οργνου", πως ισχει

18-12-17 ΦΕΚ 4430 Β/15-12-2017

ΥΠΕΕ 163481/2992/17 : Καθορισμς του τπου και του περιεχομνου των πιστοποιητικν που εκδδονται σμφωνα με την παραγρ. 4 του αρθρου 20 ν.3889/2010

ΥΠΕΕ 163993/2909/17 : Συμπλρωση της αριθμ. 146776/2459/21.10.2016 απφασης Υ.Π.ΕΝ. (ΦΕΚ 3532 Β') "Καθορισμς θεμτων σχετικν με την παργραφο 1 εδφια β, γ, δ και ε του ρθρου 21 του ν.3889/2010 πως ισχει.

18-12-17 ΕΕΤΤ 837/1Β/17 (ΦΕΚ 4396 Β/14-12-2017) : Κανονισμς Παροχς Υπηρεσιν Εμπιστοσνης

18-12-17 ΥΠΕΘ 222240/Ε1/18-12-17 : Διευκλυνση μετακνησης εκπαιδευτικν που υπηρετον σε απομακρυσμνες νησιωτικς περιοχς για το σχολικ τος 2017-201815-12-17   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.11221/ΟΙΚ.45946/1892/15-12-17 : Οδηγες για την εφαρμογ του ρθρου 23 του ν. 4488/17 (Α 137) - Απασχληση λγω ψυχικν παθσεων

15-12-17   ΥΠΕΘ Φ.7Α/ΦΜ/212191/Δ1/17 (ΦΕΚ-4358 Β/13-12-17) : Εντυπο ελγχου προδου μαθητν Δημοτικο σχολεου

15-12-17   ΕΛΤΕ 5/17 (ΦΕΚ-4352 Β/13-12-17) : Πργραμμα συνεχος εκπαδευσης των ορκωτν ελεγκτν λογιστν (ρθρο 12 ν. 4449/17)

15-12-17   Κ.Υ.Α. Γ5Β/ΓΠ/ΟΙΚ.92030/17 (ΦΕΚ-4413 Β/14-12-17) : Επιβολ παραβλων υπρ Πανελλνιου Ιατρικο Συλλγου και Ελληνικς Οδοντιατρικς Ομοσπονδας για τη χοργηση βεβαισεων και ττλων ειδικτητας ιατρν και οδοντιτρων

15-12-17   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.93380/14-12-17 : Διαδικασα εφαρμογς του ν. 4486/17 "Μεραρρθμιση της Πρωτοβθμιας Φροντδας Υγεας, επεγουσες ρυθμσεις αρμοδιτητας Υπουργεου Υγεας και λλες διατξες" (ΦΕΚ-115 Α) - Διευκρινσεις για τον κατλογο Οικογενειακν Ιατρν και την διαδικασα εγγραφς σε Οικογενειακ Ιατρ και σε ΤΟΜΥ

15-12-17   Κ.Υ.Α. ΔΑΕΦΚ/ΚΕ/ΟΙΚ.2449/Α325/17 (ΦΕΚ-4388 Β/14-12-17) : Οριοθτηση περιοχν και χοργηση στεγαστικς συνδρομς για την αποκατσταση των ζημιν σε κτρια απ τις πυρκαγις της 1ης, 2ας και 3ης Ιουλου 2017 σε περιοχς του Δμου Ανατολικς Μνης της ΠΕ Λακωνας της Περιφρειας Πελοποννσου, καθς και της 3ης Αυγοστου 2017 σε περιοχς του Δμου Σαρωνικο και της 13ης Αυγοστου 2017 σε περιοχς των Δμων Μαραθνος και Ωρωπο της ΠΕ Ανατολικς Αττικς της Περιφρειας Αττικς

15-12-17    ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 2791/129051/17 (ΦΕΚ-4350 Β/13-12-17) : Τροποποηση της αριθμ. 250744/03 απφασης ... "Τεχνικς Κανονισμς Ελγχου και Πιστοποησης σπρων προς σπορ κτηνοτροφικν φυτν" πως χει τροποποιηθε και ισχει .....

15-12-17    Κ.Υ.Α. 163478/2903/17 (ΦΕΚ-4357 Β/13-12-17) : Τροποποηση και συμπλρωση της αριθμ. 131759/3479/15 κ.υ.α. (ΦΕΚ-2564 Β) με ττλο "Ιδρυση Δασικν Φυτωρων"14-12-17   ΦΕΚ-4385 Β/13-12-17 :

ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1197/17 : Τπος Οριστικς Πρξης διορθωτικο προσδιορισμο φρου εισοδματος και πρξης προστμου για φυσικ πρσωπα, που αφορον φορολογικ τη 2014 και επμενα

ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1198/17 : Τπος Οριστικς Πρξης διορθωτικο προσδιορισμο φρου εισοδματος και πρξης επιβολς προστμου (για νομικ πρσωπα - νομικς ονττητες) που αφορον φορολογικ τη που αρχζουν απ 1/1/2014 και μετ

14-12-17   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΚ/Φ.44.1/42290/14-12-17 : Διθεση υπαλλλων του δημοσου και ευρτερου δημσιου τομα σε Γραφεα Βουλευτν και Κομμτων

14-12-17   ΥΠΥΜΕ ΔΝΣΒ/83186/Φ.ΕΓΚ.22/14-12-17 : Ενημρωση για τη δημοσευση του ν. 4497/17 (Α 171) - Τροποποηση διατξεων του ν. 4412/16

14-12-17   ΥΠΥΜΕ Α/50967/2902/13-12-17 : Κοινοποηση απφασης ΦΕΚ (τ. Β/ 2641) , σχετικ με καθορισμ κομστρου ορισμνων διαδρομν με επιβατηγ δημσιας χρσης (ΕΔΧ) αυτοκνητα στην Περιφερειακ Εντητα Θεσσαλονκης

14-12-17   Π.Δ. 147/17 (ΦΕΚ-192 Α/13-12-17) : Οργανισμς του Υπουργεου Οικονομας και Ανπτυξης

14-12-17   ΑΑΔΕ ΔΙΠΑΕΕ/158908/ΕΞ2017/ΕΜΠ/17 (ΦΕΚ-4383 Β/13-12-17) : Τροποποηση της αριθμ. ΔΙΠΑΕΕ/1189600/ΕΞ2016/16 (ΦΕΚ-4396 Β/2016) απφασης του ΓΓΔΕ περ καθορισμο του αριθμο φορολογικν ελγχων που θα διενεργηθον κατ το τος 2017, πως ισχει

14-12-17   Κ.Υ.Α. 135515/17 (ΦΕΚ-4384 Β/13-12-17) : Τροποποηση της αριθμ. 50244/ΕΥΘΥ1125 (ΦΕΚ Β 2856 /2014) κ.υ.α. σχετικ με "Ρυθμσεις για τη χρηματοδτηση του μη επιλξιμου ΦΠΑ σε συγχρηματοδοτομενες πρξεις των επιχειρησιακν προγραμμτων του ΕΣΠΑ (Αντικατσταση κοινς υπουργικς απφασης 26931/ΕΥΘΥ5870 (ΦΕΚ 1968 Β/2012)"13-12-17  ΟΑΕΔ  89193/13-12-17 : Δημσια πρσκληση Νο 16/2017 σε εγγεγραμμνους ανργους στα μητρα ανργων του ΟΑΕΔ, για υποβολ ηλεκτρονικν αιτσεων συμμετοχς στη διαδικασα κατρτισης του πνακα κατταξης ανργων για την προθηση της απασχλησης μσω προγραμμτων κοινωφελος χαρακτρα σε 34 δμους (επιβλποντες φορες) θλακες υψηλς ανεργας συμπεριλαμβανομνης της κατρτισης των συμμετεχντων, για 7.180 θσεις πλρους απασχλησης (Β' κκλος)

13-12-17  ΥΠΕΘ Φ.7/219218/Δ1/13-12-17 : γκριση υλοποησης δρσης με ττλο « Η τσντα στο σχολεο»

13-12-17  ΦΕΚ 4329 Β/12-12-2017 :

Κ.Υ.Α ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.3552/Α36/17 (ΦΕΚ 4329 Β/12-12-2017): Επιδτηση ενοικου/συγκατοκησης για την κλυψη δαπανν στγασης κατοκων σε περιοχς που επλγησαν απ το σεισμ της 21ης Ιουλου 2017, στις νσους Κω και Κλυμνο, της Περιφρειας Νοτου Αιγαου.

Κ.Υ.Α ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/2402/Α32/17 (ΦΕΚ 4329 Β/12-12-2017): Τροποποηση της με αρ. πρωτ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ. 1720/Α32/28.11.2017 απφασης σχετικ με τη διαδικασα χοργησης επιδματος προς πληγντα φυσικ πρσωπα και επιχειρσεις απ τις φυσικς καταστροφς των μηνν Σεπτεμβρου, Οκτωβρου και Νοεμβρου 2017 σμφωνα με το ρθρο 4 του ν. 4501/2017.

13-12-17 Ν.4506/17 (ΦΕΚ 191 Α/12-12-2017 ): Ανανωση - Τροποποηση - Κωδικοποηση της Σμ­βασης περ Παροχς Ειδικς δειας Εκμετλλευσης του αποκλειστικο δικαιματος του Ελληνικο Δη­μοσου στην πρσβαση και χρση της ονομαστικς θσης των 39ο ανατολικς επ της τροχις των τε­χνητν γεωστατικν δορυφρων της γης και των συσχετισμνων αυτς ραδιοσυχνοττων τηλεπικοι­νωνας δι της κατασκευς, εκτξευσης, λειτουργ­ας και εμπορικς εκμετλλευσης ενς συστματος δορυφορικν τηλεπικοινωνιν πανελλνιας και δι­ασυνοριακς εμβλειας υπ την επωνυμα ΕΛΛΑΣ ΣΑΤ (HELLAS SAT) και λλες διατξεις.12-12-17   ΥΠ.ΕΣ. 27/ΕΓΚ.39/12-12-17 : Οδηγες σχετικ με τη διενργεια των συνεντεξεων

12-12-17   ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 --> βλ. μετ την εισαγωγ στη  ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ

12-12-17   ΑΑΔΕ ΔΕΛ/Β/1181829/ΕΞ2017/17 (ΦΕΚ-4314 Β/11-12-17) : Τροποποηση της αριθμ. ΔΕΛ/Β/1189202/ΕΞ2016/16 απφασης του ΓΓΔΕ περ καθορισμο του αριθμο φορολογικν ελγχων που θα διενεργηθον κατ το τος 2017, πως ισχει

12-12-17   Κ.Υ.Α. 3016/130578/17 (ΦΕΚ-4311 Β/11-12-17) : Εγκριση διθεσης, κατανομ πστωσης και λεπτομρειες εφαρμογς του προγρμματος "Δκτυο Γεωργικς Λογιστικς Πληροφρησης" της Ευρωπαικς Ενσης

12-12-17  Κ.Υ.Α. 133473/17 (ΦΕΚ-4309 Β/11-12-17) : Συμπλρωση και τροποποηση της αριθμ. 45231/17 απφασης Υπουργν Οικονομας και Ανπτυξης και Οικονομικν, "Ρθμιση Υποχρωσης Αποδοχς Πληρωμν με κρτα, σμφωνα με το ρθρο 65 του ν. 4446/16, (Α 240)" (Β 1445)

12-12-17   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ2Γ/57384/17 (ΦΕΚ-4293 Β/11-12-17) : Ορισμς Κντρων Αματος και Νοσοκομειακν Υπηρεσιν αιμοδοσας και προυποθσεις δρυσης και λειτουργας τους

12-12-17   Κ.Υ.Α. ΔΑΕΦΚ/ΚΕ/1462/Α325/17 (ΦΕΚ-4306 Β/11-12-17) : Οριοθτηση περιοχν που επλγησαν απ : α) τις πλημμρες της 11ης Φεβρουαρου 2017 και της 26ης Οκτωβρου 2017 σε περιοχς της ΠΕ Χανων της Περιφρειας Κρτης β) την πλημμρα της 13ης Νοεμβρου 2017 στο Δμο Σμης της ΠΕ Ρδου της Περιφρειας Νοτου Αιταου και γ) την πλημμρα της 15ης Νοεμβρου 2017 σε περιοχς της ΠΕ Δυτικς Αττικς της Περιφρειας Αττικς καθς και χοργηση Στεγαστικς Συνδρομς για την αποκατσταση των ζημιν σε κτρια (εκτς επαγγελματικν χρσεων)

12-12-17   ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2421.6-8/86653/17 : Απευθεας κατταξη Αξιωματικν Λιμενικο Σματος - Ελληνικς Ακτοφυλακς ειδικτητας Υγειονομικο ειδικς κατηγορας προερχμενων απ ιδιτες Οδοντιτρους και Ψυχολγους

12-12-17   ΦΕΚ-4317 Β/11-12-17 :

ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1181/17 : Ανακαθορισμς των τιμν ζνης του αντικειμενικο συστματος προσδιορισμο της φορολογητας αξας των με οποιαδποτε αιτα μεταβιβαζομνων ακιντων, που βρσκονται στις Ζνες Α' των οικισμν α) Επταλφου, β) Λιλαας και γ) Πολυδρσου, της Δημοτικς Εντητας Παρνασσο, του Δμου Δελφν, της Περιφερειακς Εντητας Φωκδος, της Περιφρειας Στερες Ελλδος

ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1180/17 : Ανακαθορισμς των τιμν ζνης του αντικειμενικο συστματος προσδιορισμο της φορολογητας αξας των με οποιαδποτε αιτα μεταβιβαζομνων ακιντων, που βρσκονται στις Α και Γ ζνες της Δημοτικς Εντητας Φιλοθης του Δμου Φιλοθης - Ψυχικο της Περιφερειακς Εντητας Βορεου Τομα Αθηνν

ΑΑΔΕ ΔΤΔ/Ε/1174909/ΕΞ2017/17 : Σσταση επιτροπς κατ τα οριζμενα στην περ. γ της παρ. 6 του ρθρου 177 του ν. 2960/01 "Εθνικς Τελωνειακς Κδικας" (ΦΕΚ-265 Α/22-11-01)

12-12-17   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΕΑΛΕ/ΓΠ/88548/17 (ΦΕΚ-4313 Β/11-12-17) : Καθορισμς διαδικασας εσπραξης με τη μορφ δσεων, των υπολειπμενων οφειλν απ clawback και rebate,  των παροχν προς τον ΕΟΠΥΥ

12-12-17   ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2421.6-7/86692/17 (ΦΕΚ-4308 Β/11-12-17) : Απευθεας κατταξη αξιωματικν Λιμενικο Σματος - Ελληνικς Ακτοφυλακς ειδικτητας Υγειονομικο προερχμενων απ ιδιτες ιατρος

12-12-17   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΠΑΑΔ/ΠΡΟΣ/180/ΟΙΚ.42334/8-12-17 : Εφαρμογ του συστματος των Περιγραμμτων Θσεων Εργασας11-12-17   ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κου ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, σχετικ με ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  :

1. Δικαιοχοι.
2. Οφειλς που ρυθμζονται.
3. Υποβολ της ατησης του οφειλτη.
4. Περιεχμενο της ατησης και υποβλητα δικαιολογητικ.
5. Συντονιστς.
6. λεγχος της ατησης και διαδικασα διαπραγμτευσης.
7. Διορισμς εμπειρογνμονα.
8. Υποχρεωτικο καννες της αναδιρθρωσης των οφειλν.
9. Δεσμευτικτητα της σμβασης αναδιρθρωσης των οφειλν.
10. Επικρωση της σμβασης απ το δικαστριο.
11. Παραγραφ.
12. Αναστολ εκτελσεως.
13. Ανατροπ ακρωση της συμφωνας.
14. Ειδικο καννες για τις απαιτσεις του δημοσου και των φορων κοινωνικς ασφλισης.
15. Πιστωτς με απαιτσεις μικρο ψους.
16. Ειδικ διαδικασα για συνολικς οφειλς μχρι 50.000 ευρ.

Το παραπνω υλικ θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. ΙΩΑΝΝΗ, με ττλο :

ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (11/12/2017)

11-12-17   ΕΟΠΥΥ ΔΑ3Β/113/ΟΙΚ.50199/11-12-17 : Τροποποηση οδηγιν εκκαθρισης για τις στγες υποστηριζμενης διαβωσης

11-12-17   ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2213.6-1.3/88549/11-12-17 : Δημοσευση ν. 4504/17 (ΦΕΚ-184 Α) - Ενημρωση επ των αναθεωρημνων ορων αστικς ευθνης της Διεθνος Σμβασης για τον περιορισμ της ευθνης για ναυτικς απαιτσεις (Δ.Σ. LLMC 1976), πως τροποποιθηκε απ το πρωτκολλο 1996

11-12-17   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1199/6-12-17 : Αντιμετπιση υποθσεων φορολογας κεφαλαου για ακνητα που βρσκονται στο Δμο Ψυχικο

11-12-17   ΥΠ.ΕΣ. 42412/ΕΓΚ.38/11-12-17 : Ενημρωση για τις ρυθμσεις του νου Πρτυπου Κανονισμο Λειτουργας Δημοτικν Παιδικν και Βρεφονηπιακν Σταθμν

11-12-17   ΥΠ.ΕΣ. 8878/8-12-17 : 2η Εκδοση Ειδικο Σχεδου Διαχερισης Ανθρωπνων Απωλειν

11-12-17   Ν. 4505/17 (ΦΕΚ-189 Α/8-12-17) : Ελληνικ Ινστιτοτο Βυζαντινν και Μεταβυζαντινν Σπουδν και λλες διατξεις

11-12-17  ΦΕΚ-4288 Β/8-12-17 :

ΥΠ.ΟΙΚ. 99/17 : Τροποποηση του ρθρου 5 του Κδικα Τροφμων και Ποτν (απφαση ΑΧΣ 1100/87, ΦΕΚ-788 Β) πως ισχει και τροποποηση της απφασης ΑΧΣ 366/97 (ΦΕΚ-597 Β)

Κ.Υ.Α. 414/128412/17 : Τροποποηση της αριθμ. 619/146296/16 απφασης ... "Κανονισμς Κρατικν Οικονομικν Ενισχσεων" (Β 4562)

11-12-17  Κ.Υ.Α. 2242.10-1.1/85780/17 (ΦΕΚ-4287 Β/8-12-17) : Χοργηση κτακτης οικονομικς ενισχσεως σε ορισμνες κατηγορες ανργων ναυτικν λγω Εορτν Χριστουγννων 2017

11-12-17   ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2263.1-6/84381/17 (ΦΕΚ-4274 Β/7-12-17) : Καθιρωση τπου Βιβλου Απορριμμτων υπχρεων πλοων

11-12-17   ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ 11559/11-12-17 : Χοργηση κτακτης Οικονομικς Ενσχυσης σε ορισμνες κατηγορες ανργων ναυτικν λγω Εορτν ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 20178-12-17   ΥΠΕΘ 216182/Δ2/8-12-17 : Εγκκλιος ναρξης της Ενισχυτικς Διδασκαλας για το σχολικ τος 2017-2018

8-12-17   ΥΠΥΜΕ 87663/84/7-12-17 : Επικεμενη νομοθετικ ρθμιση παρτασης της προθεσμας του ρθρου 25 του ν. 4439/16

8-12-17   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/89135/0026/8-12-17 : Απορρφηση πιστσεων τρχοντος οικονομικο τους

8-12-17   ΥΠΥΜΕ ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/ΟΙΚ.1685/Α321/17 (ΦΕΚ-4279 Β/7-12-17) : Προθεσμες και διαδικασα χοργησης στεγαστικς συνδρομς για ανακατασκευ, αυτοστγαση, αποπερτωση και επισκευ κτιρων πληγντων απ τις πλημμρες α) του Οκτωβρου 2016 σε περιοχς των ΠΕ Θεσπρωτας, Κεφαλληνας, Ηλεας, Αιτωλοακαρνανας και Πρβεζας β) του Νοεμβρου 2016 σε περιοχς της ΠΕ Ζακνθου

8-12-17   ΕΟΠΥΥ 49089/17 (ΦΕΚ-4281 Β/7-12-17) : Καθορισμς αντατης τιμς αποζημωσης των προιντων που ανκουν σε παρεχμενα εδη πρσθετης περθαλψης και θεραπευτικν μσων του ρθρου 15 του ΕΚΠΥ (ΦΕΚ-3054 Β/18-11-12)

8-12-17   ΕΦΚΑ 45/7-12-17 : Υπολογισμς ημερν των εργαζομνων σε Φροντιστρια και Κντρα Ξνων Γλωσσν

8-12-17   ΦΕΚ-4284 Β/7-12-17 :

ΑΑΔΕ ΔΣΣ/159238/ΕΞ2017/ΕΜΠ/17 : Καθορισμς διαδικασας αξιολγησης Οργανικν μονδων της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων (ΑΑΔΕ) για την εφαρμογ της παρ. 4 του ρθρου 23 του ν. 4389/16

ΑΑΔΕ ΔΣΣ/159256/ΕΞ2017/ΕΜΠ/17 : Θσπιση διαδικασας βρβευσης των Οργανισμν μονδων της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων (ΑΑΔΕ)7-12-17   ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κου ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, σχετικ με ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ :

1. Ορισμο

2. Χρση του αιγιαλο και της παραλας

3. Παραχρηση του δικαιματος απλς χρσης αιγιαλο και παραλας

Το παραπνω υλικ θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. ΙΩΑΝΝΗ, με ττλο :

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ (07/12/2017)

7-12-17  ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1195/6-12-17 : Παροχ οδηγιν αναφορικ με την καταχριση της φορολογικς οφειλς της απατησης του φορολογομενου (της συζγου) πως προκπτει κατπιν κδοσης πρξεων διορθωτικο προσδιορισμο φρου

7-12-17   ΕΦΚΑ Δ/ΑΣΦ/1279/1595212/7-12-17 : Επικουρικ ασφλιση των καταστηματαρχν Κρεοπωλν και των λοιπν κατηγοριν αυτοαπασχολομενων του τ. ΕΤΕΑ

7-12-17   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ3Β/ΓΠ/ΟΙΚ.91466/7-12-17 : Διενργεια δρσεων στην κοιντητα

7-12-17  Κ.Υ.Α. 128516/392/Φ.350/17 (ΦΕΚ-4260 Β/6-12-17) : Τροποποηση της υπ’ αριθμ. οικ. 7667/520/ Φ.Γ.9.6.4.(Γ)/14-6-2013 κοινς υπουργικς απφασης «Καθορισμς απαιτσεων για ανεξαρτησα, αμεροληψα και ικαντητα των μελν των εξεταστικν επιτροπν του ρθρου 5 παρ. 4 του ν. 3982/2011, του συστματος εσωτερικο ελγχου των υπηρεσιν της παρ. 1 του ρθρου 5 του ν. 3982/2011 και των εξεταστικν επιτροπν, του τρπου και των αναγκαων υποδομν για τη διενργεια των εξετσεων, της εξεταστας λης, της διρκειας, του τρπου και του περιεχομνου της επιμρφωσης των μελν των εξεταστικν επιτροπν, του τπου και του περιεχομνου των εκδιδμενων αδειν καθς και του τρπου παρακολοθησης και υποστριξης των εξεταστικν επιτροπν απ τον Εθνικ Οργανισμ Πιστοποησης Προσντων και Επαγγελματικο Προσανατολισμο για τις επαγγελματικς δραστηριτητες των τεχνικν ψυκτικν εγκαταστσεων» (Β1447) --> Βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ

7-12-17   ΕΕΤΤ 834/2/17 (ΦΕΚ-4262 Β/6-12-17) : Κανονισμς Γενικν Αδειν

7-12-17   Κ.Υ.Α. 133426/ΕΥΘΥ972/17 (ΦΕΚ-4273 Β/6-12-17) : Καθορισμς της διαδικασας , των οργνων και των κριτηρων επιλογς Προισταμνων οργανικν μονδων των Ειδικν Υπηρεσιν διαχερισης, ελγχου και συντονισμο του σχεδιασμο και της εφαρμογς των Προγραμμτων του ΕΣΠΑ 2014-2020, του ΕΟΧ και της Κεντρικς Υπηρεσας της Μονδας Οργνωσης της Διαχερισης των Αναπτυξιακν Προγραμμτων (ΜΟΔ) ΑΕ6-12-17   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1194/5-12-17 : Παροχ διευκρινσεων για την αντιμετπιση των εκκρεμν υποθσεων ελγχων μσω επεξεργασας τραπεζικν λογαριασμν, κατ' εφαρμογ των διατξεων της περ. α της παρ. 2 του ρθρου 68 του ν. 2238/94 περ συμπληρωματικν στοιχεων

6-12-17   Π.Δ. 144/17 (ΦΕΚ-186 Α/5-12-17) : Τροποποηση του π.δ. 18/15 "Κρωση του Διακλαδικο Κανονισμο Στολν του στρατιωτικο προσωπικο των ΕΔ" (Α 14)

6-12-17   ΦΕΚ-4242 Β/5-12-17 :

ΥΠ.ΤΟΥΡ. 21662/17 : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 14129/15 απφασης ... "Καθορισμς Τεχνικν και Λειτουργικν Προδιαγραφν των οργανωμνων τουριστικν κατασκηνσεων" (Β 1476)

ΥΠ.ΤΟΥΡ. 21654/17 : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 216/15 απφασης ... "Καθορισμς Τεχνικν και Λειτουργικν Προδιαγραφν και βαθμολογομενων κριτηρων για τα ξενοδοχεα και κατταξη αυτν σε κατηγορες αστρων" (Β 10), πως τροποποιθηκε ...

6-12-17   Π.Δ. 145/17 (ΦΕΚ-187 Α/5-12-17) : Καθορισμς των δικαιολογητικν περ χοργησης εφπαξ οικονομικς ενσχυσης του Ειδικο Λογαριασμο του Τομα Πρνοιας Αστυνομικν (Τ.Π.ΑΣ) του Ταμεου Επικουρικς Ασφλισης και Πρνοιας Απασχολομενων στα Σματα Ασφαλεας (ΤΕΑΠΑΣΑ)

6-12-17   ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1193/17 (ΦΕΚ-4252 Β/5-12-17) : Παρταση και αναστολ καταβολς βεβαιωμνων οφειλν για την αντιμετπιση των κτακτων αναγκν που προκυψαν απ τα ντονα καιρικ φαινμενα (ντονες βροχοπτσεις, χαλαζοπτσεις κλπ.) στις 16-11-2017 στις ΤΚ Αγου Ιωννη, Αστεριο, Γλυκβρυσης, Γουβν της ΔΕ Ελους και στις ΤΚ Αγου Δημητρου, Απιδας, Νιτων της ΔΕ Νιτων του Δμου Ευρτα της ΠΕ Λακωνας

6-12-17   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/86995/0004/17 (ΦΕΚ-4251 Β/5-12-17) : Ρθμιση ειδικτερων θεμτων για την πραγματοποηση πρακτικς σκησης στη Μονδα Οικονομικς Ερευνας και Ανλυσης του Συμβουλου Οικονομικν Εμπειρογνωμνων (ΣΟΕ) του Υπουργεου Οικονομικν

6-12-17   Κ.Υ.Α. 41087/17 (ΦΕΚ-4249 Β/5-12-17) : Πρτυπος Κανονισμς Λειτουργας Δημοτικν Παιδικν και Βρεφονηπιακν Σταθμν5-12-17   ΑΑΔΕ ΔΔΑΔ/Ε/1176068/ΕΞ2017/17 (ΦΕΚ-4227 Β/1-12-17) : Καθορισμς Περιγραμμτων θσεων εργασας της ΑΑΔΕ --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ

5-12-17   ΕΑΑΔΗΣΥ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ

5-12-17   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΣΣΚ/ΤΚΒΠ/Φ.1/41834/4-12-17 : Καταχριση σε διαδικτυακ πλη στοιχεων για παρεχμενες διαδικασες στο πλασιο της συγκριτικς αξιολγησης ηλεκτρονικς διακυβρνησης για το τος

5-12-17  ΥΠΕΘ 212825/Ζ1/5-12-17 : Διευκρινσεις σχετικ με την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 19 του ν. 4485/17 (Α 114)

5-12-17  Κ.Υ.Α. Δ26/ΟΙΚ.54796/531/17 (ΦΕΚ-4233 Β/4-12-17) : Κατανομ προυπολογισμο για τη χρηματοδοτικ περιδο 2018-2019, στο πλασιο του Επιχειρησιακο Προγρμματος Επισιτιστικς και Βασικς Υλικς Συνδρομς, το οποο χρηματοδοτεται απ το Ταμεο Ευρωπαικς Βοθειας προς τους Απρους (ΤΕΒΑ)

5-12-17   ΒΟΥΛΗ 13724/8394/17 (ΦΕΚ-4226 Β/1-12-17) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 3266/2166/17 (ΦΕΚ-941 Β) απφασης περ εξειδκευσης κατηγοριν δικαιοχων και επιδματος των εδ. 6 και 7 της παρ. 5 του ρθρου 164Δ του Κανονισμο της Βουλς (Μρος Β- ΦΕΚ-51 Α/97) πως ισχει --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ

5-12-17    ΦΕΚ-4225 Β/1-12-17 :

ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1182/17 : Παρταση του χρνου υποβολς των δηλσεων ΦΠΑ και καταβολς φρου που προκπτει απ αυτς για τους υποκεμενους που χουν την δρα της επιχειρηματικς τους δραστηριητας στις Δημοτικς Εντητες Νας Περμου και Μεγρων του Δμου Μεγαρων, στη Δημοτικ Εντητα Μαγολας του Δμου Ελευσνας και στη Δημοτικ Εντητα Μνδρας του Δμου Μνδρας - Ειδυλλας της ΠΕ Δυτικς Αττικς της Περιφρειας Αττικς

ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1184/17 : Διαδικασα εφαρμογς της υποβολς και ανταλλαγς των Εκθσεων αν Χρα (CbC Reporting)  σμφωνα με τις διατξεις των ν. 4170/13 (Α 163) και 4490/17 (Α 150)

5-12-17   ΥΠ.ΕΣ. 25/ΕΓΚ.37/1-12-17 : Κτση ελληνικς ιθαγνειας λγω φοτησης σε σχολς μαθητεας του ΟΑΕΔ λλες σχολς εκτς ΥΠΠΕΘ - Κρσιμη η διαβθμισ τους

5-12-17   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1187/17 (ΦΕΚ-4232 Β/4-12-17) : Βραχυχρνια μσθωση ακιντων στο πλασιο της οικονομας του διαμοιρασμο

5-12-17   ΦΕΚ-4235 Β/4-12-17 :

Κ.Υ.Α. Φ.ΕΦΚΑ/ΟΙΚ.53978/1994/17 : Καθορισμς ημερομηνιν καταβολς των συντξεων μηνς Ιανουαρου 2018 του Ενιαου Φορα Κοινωνικς Ασφλισης (ΕΦΚΑ)

Κ.Υ.Α. 1249/17 : Δημοσευση Περιεχομνου και Στοιχεων Δηλσεων Περιουσιακς Κατστασης (ΔΠΚ)4-12-17    Κ.Υ.Α. ΔΑΕΦΚ/ΚΕ/854/Α325/17 (ΦΕΚ-4224 Β/1-12-17) : Οριοθτηση περιοχν και χοργηση Στεγαστικς Συνδρομς για την αποκατσταση των ζημιν σε κτρια α) απ τις πλημμρες της 26ης Ιανουαρου 2015 σε περιοχς του Δμου Χου της ΠΕ Χου της Περιφρειας Βορεου Αιγαου, β) απ τις πλημμρες της 28ης και 29ης Νοεμβρου 2016 σε περιοχς του Δμου Λσωου της ΠΕ Λσβου της Περιφρειας Βορεου Αιγαου και γ) απ τις πλημμρες της 25ης και 26ης Σεπτεμβρου 2017 σε περιοχς του Δμου Σαμοθρκης της ΠΕ Εβρου της Περιφρειας Ανατολικς Μακεδονας και Θρκης

4-12-17    ΥΠΟΙΑΝ 129209/ΕΥΘΥ938/17 (ΦΕΚ-4190 Β/30-11-17) : Διαδικασα απσπασης μετακνησης προσωπικο στις Ειδικς Υπηρεσες του ν. 4314/147 κατ' εφαρμογ της περ. γ της παρ. 1 του ρθρου 34 του ν. 4314/14

4-12-17    ΦΕΚ-4208 Β/1-12-17 :

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ 4525/17 : Παρταση των Προγραμμτων Προμηθειν, Υπηρεσιν και Φαρμκων Υγεας (Π.Π.ΥΦΥ) των ετν 2011, 2012, 2013, 2014 και 2015

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ 4526/17 : Τροποποισεις εντς του προυπολογισμο του Προγρμματος Προμηθειν Υπηρεσιν και Φαρμκων Υγεας του τους 2015 (πιστσεις 2016-2017) για τα Νοσοκομεα της 1ης, 2ης , 3ης, 4ης, 6ης, 7ης ΥΠΕ και για το Εθνικ Κντρο Αιμοδοσας σμφωνα με το Πνακα Τροποποησης ΠΠΥΥ 20151-12-17   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/87798/ΔΠΓΚ/1-12-17 : Κατανομ των πιστσεων Κρατικο Προυπολογισμο οικονομικο τους 2018 αν φορα και ειδικ φορα / τομα, σε αναλυτικ εππεδο και σε επιμρους Κωδικος Αριθμος Εξδων

1-12-17   ΥΠ.ΜΕΤΑΝ.ΠΟΛ. 262/ΕΓΚ.1/1-12-17 : Διενργεια προμηθειν Υπουργεου

1-12-17   Π.Δ. 143/17 (ΦΕΚ-185 Α/30-11-17) : Προδιαγραφς του Ευρωπαικο Οργανισμο για την Ασφλεια της Αεροναυτιλας (EUROCONTROL) για την εναρμνιση της Επιχειρησιακς Εναριας Κυκλοφορας (ΟΑΤ), βσει καννων πτσης με ργανα (IFR), εντς του ελεγχμενου Εναριου Χρου της Περιοχς της Συνδισκεψης της Ευρωπαικς Πολιτικς Αεροπορας (ECAC) - EUROAT -->  βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ

1-12-17   ΥΠΕΚΑΚΑ Δ24Α/Φ.32/ΓΠ/ΟΙΚ.50771/1173/31-10-17 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Χοργηση προνοιακο επιδματος σε συνταξιοχους Δημοσου που πσχουν απ παραπληγα - τετραπληγα και λαμβνουν παρλληλα και το Επδομα Ανικαντητας του ΠΔ 169/07

1-12-17   ΥΠ.ΕΣ. 8039/14-11-17 : Σχεδιασμς και δρσεις Πολιτικς Προστασας για την αντιμετπιση κινδνων απ χιονοπτσεις και παγετ

1-12-17   Κ.Υ.Α. 128799/17 (ΦΕΚ-4191 Β/30-11-17) : Καθορισμς ψους χρηματικο ποσο (παραβλου) για την υποβολ αιτσεων τροποποησης ρων της απφασης υπαγωγς και γκρισης μεταβολς στοιχεων επενδυτικν σχεδων που χουν υπαχθε στις διατξεις των νμων 4399/16, 3908/11 και 3299/04

1-12-17   ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1188/17 (ΦΕΚ-4193 Β/30-11-17) : Παρταση και αναστολ καταβολς βεβαιωμνων οφειλν για την αντιμετπιση των κτακτων αναγκν που προκυψαν απ τα ντονα καιρικ φαινμενα (ντονες βροχοπτσεις, πλημμρες, κατολισθσεις κλπ.) που εκδηλθηκαν απ 15-11-17 ως 17-11-17 στους Δμους Δου - Ολμπου, Κατερνης και Πδνας - Κολινδρο της ΠΕ Πιερας της Περιφρειας Κεντρικς Μακεδονας30-11-17   .... συνχεια της απ 28-11-17 ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ κου ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ Η "ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ" ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ στις 23 & 24 Νοεμβρου 2017, ΜΕ ΘΕΜΑ "ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" , σχετικ με :

.......
13. Διαδικασα αποσφργισης των προσφορν.
14. Κρση των αποτελεσμτων του διαγωνισμο.
15. Πρσκληση για την υποβολ δικαιολογητικν κατακρωσης.    
16. Κοινοποηση της κατακυρωτικς απφασης.
17. Διευκρινσεις επ της διακρυξης.
18. Υπογραφ προσφορς.
19. νσταση κατ της διακρυξης – Λοιπς ενστσεις.
20. Παρβολο προδικαστικς προσφυγς.
21. Απ’ ευθεας ανθεση συμβσεων.
22. Τροποποηση συμβσεων.
23. Παραλαβ υπηρεσιν.
24. Δικαιολογητικ πληρωμς.
25. Κρτηση υπρ της ΑΕΠΠ.

Το παραπνω υλικ θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. ΙΩΑΝΝΗ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 23 & 24 /11/2017 (28/11/2017)

30-11-17   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1189/28-11-17 : Εφαρμογ διατξεων του Κδικα Τελν Χαρτοσμου στις πρξεις στις οποες συμβλλεται ιδιωτικ κεφαλαιουχικ εταιρεα

30-11-17   ΕΦΚΑ Δ.ΕΙΣΦ.Μ./668/1560611/30-11-17 : Αναστολ καταβολς τρεχουσν εισφορν και ρθμιση οφειλν των επιχειρσεων, εργοδοτν ασφαλισμνων που χουν επαγγελματικ εγκατσταση ασκον δαρστηριτητα σε περιοχς της ΔΕ Μεγρων του Δμου Μεγρων, στη ΔΕ Νας Περμου του Δμου Μεγρων, στη ΔΕ Μαγολας του Δμου Ελευσνας και στη ΔΕ Μνδρας του Δμου Μνδδρας Ειδυλλας της ΠΕ Δυτικς Αττικς της Περιφρειας Αττικς και επλγησαν απ τα ντονα καιρικ φαινμενα που εκδηλθηκαν στις 15-11-17

30-11-17   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/24/ΟΙΚ.41201/29-11-17 : Ανγκες υπηρεσιν για στελχωση με αποφοτους της ΚΣΤ' εκπαιδευτικς σειρς της Εθνικς Σχολς Δημσιας Διοκησης και Αυτοδιοκησης (ΕΣΔΔΑ)

30-11-17  Ν. 4504/17 (ΦΕΚ-184 Α/29-11-17) : Δια βου εκπαδευση προσωπικο Υπουργεου Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς, ενδυνμωση της διαφνειας και της αξιοκρατας σε θματα αρμοδιτητας του Υπουργεου Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς, ενσχυση της κοινωνικς συμμετοχς στην ακτοπλοα, θματα πολιτικο προσωπικο, συμπλρωση διατξεων για τα λιμενικ ργα και λλες διατξεις

30-11-17  ΑΑΔΕ ΔΔΑΔ/Ε/1176065/ΕΞ2017/17 (ΦΕΚ-4162 Β/29-11-17) : Καθορισμς των οργνων, των κριτηρων και της διαδικασας ελγχου καταλληλτητας και επρκειας των υπαλλλων της ΑΑΔΕ σμφωνα με το ρθρο 28 παρ. 1 και ρθρο 38 παρ. 5 του ν. 4389/16 (Α 94) και κατταξης σε Περιγρμματα θσεων εργασας

30-11-17   Κ.Υ.Α. 86979/17 (ΦΕΚ-4163 Β/29-11-17) : Τρηση ειδικο ακατσχετου επαγγελματικο λογαριασμο των υπαλλλων των πλειστηριασμν

30-11-17   ΦΕΚ-4158 Β/29-11-17 :

Κ.Υ.Α. 130060/17  : Απλοποιημνη διαδικασα ρθμισης οφειλν επιχειρσεων που δεν ξεπερνον συνολικ το ποσ των πενντα χιλιδων ευρ (50.000,00 €) στο πλασιο υπαγωγς τους στο ν. 4469/2017 «Εξωδικαστικς Μηχανισμς Ρθμισης Οφειλν Επιχειρσεων και λλες διατξεις (Α 62)» .
Κ.Υ.Α. ΔΕΦΚΦ/Α/1177187/ΕΞ2017/17 : Τροποποηση της υπ' αριθ. ΔΕΦΚ Α 5010479 ΕΞ 2014/30-04-2014 κοινς υπουργικς απφασης (ΦΕΚ 1156/Β) «Διαδικασες και προδιαγραφς εγκατστασης και ελγχου ολοκληρωμνων συστημτων παρακολοθησης εισρον-εκρον στις φορολογικς αποθκες και στις αποθκες τελωνειακς αποταμευσης ενεργειακν προντων. Απαιτσεις συμμρφωσης, λειτουργας, καταγραφς και διασφλισης των μετρσεων και ηλεκτρονικς αποστολς δεδομνων. Χρονοδιγραμμα εφαρμογς, εδος και περιεχμενο των στοιχεων που παρχονται απ το σστημα αυτ», πως ισχει.

30-11-17   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/52/ΟΙΚ.41210/29-11-17 : Προγραμματισμς προσλψεων προσωπικο με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου ορισμνου χρνου και συμβσεων μσθωσης ργου για το τος 201829-11-17   ΥΠ.ΕΣ. 41080/ΕΓΚ.36/29-11-17 : Ελεγχος προυπολογισμν οικονομικο τους 2018 των δμων, των περιφερειν και των νομικν τους προσπων

29-11-17   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ2Α/ΟΙΚ.88434/29-11-17 : Τρηση στοιχεων ολομερης λειτουργας Νοσοκομεων

29-11-17   Κ.Υ.Α. ΔΑΕΦΚ/ΚΕ/ΟΙΚ.1720/Α32/17 (ΦΕΚ-4155 Β/28-11-17) : Διαδικασα χοργησης επιδματος προς πληγντα φυσικ πρσωπα και επιχειρσεις απ τις φυσικς καταστροφς των μηνν Σεπτεμβρου, Οκτωβρου και Νοεμβρου 2017, σμφωνα με το ρθρο 4 του ν.4501/17

29-11-17   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/86708/0026/28-11-17 : Ανατροπς και αναλψεις υποχρεσεων28-11-17  ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ κου ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ Η "ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ" ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ στις 23 & 24 Νοεμβρου 2017, ΜΕ ΘΕΜΑ "ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" , σχετικ με :

1. ννοια των τεχνικν προδιαγραφν.
2. Κατρτιση και γκριση των τεχνικν προδιαγραφν.
3. Δημοσιεσεις στο ΚΗΜΔΗΣ και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
4. Δικαιομενοι συμμετοχς.
5. Λγοι αποκλεισμο απ δημσιες συμβσεις.
6. Αντγραφα δικαιολογητικν.
7. Επιστροφ εγγησης συμμετοχς.
8. Ποινικ μητρο.
9. Παραβσεις της εργατικς νομοθεσας.
10. Εθνικ Μητρο Παραγωγν.
11. Προθεσμα υποβολς προσφορν (συμβσεις κτω των ορων).
12. ΕΕΕΣ και ΤΕΥΔ
....... ακολουθον και τα εξς θματα τα οποα θα αναρτηθον σντομα :
13. Διαδικασα αποσφργισης των προσφορν.
14. Κρση των αποτελεσμτων του διαγωνισμο.
15. Πρσκληση για την υποβολ δικαιολογητικν κατακρωσης.    
16. Κοινοποηση της κατακυρωτικς απφασης.
17. Διευκρινσεις επ της διακρυξης.
18. Υπογραφ προσφορς.
19. νσταση κατ της διακρυξης – Λοιπς ενστσεις.
20. Παρβολο προδικαστικς προσφυγς.
21. Απ’ ευθεας ανθεση συμβσεων.
22. Τροποποηση συμβσεων.
23. Παραλαβ υπηρεσιν.
24. Δικαιολογητικ πληρωμς.
25. Κρτηση υπρ της ΑΕΠΠ.

Το παραπνω υλικ θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. ΙΩΑΝΝΗ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 23 & 24 /11/2017 (28/11/2017)

28-11-17  ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.80020/ΟΙΚ.46266/Δ15.760/28-11-17 : Παροχ οδηγιν για την υλοποηση των διατξεων του ρθρου 19 του ν. 4488/17 , Α 137

28-11-17   ΦΕΚ-4122 Β/27-11-17 :

Κ.Υ.Α. 129228/17 : Τροποποηση και συμπλρωση της υπ’ αριθμ. 108621/17-10-2016 κοινς Υπουργικς απφασης «Καθορισμς ειδικν ρων, προποθσεων, προδιαγραφν και περιορισμν για την υπαγωγ σε καθεσττα ενισχσεων του ν. 4399/2016 (Α’ 117), επενδυτικν σχεδων του τομα της μεταποησης γεωργικν προντων, πως αυτς ορζεται στο σημεο 10 του ρθρου 2 του καν. (ΕΕ) αριθμ. 651/2014 της επιτροπς, αποκλειστικ στις περιπτσεις στις οποες η ενσχυση του επενδυτικο σχεδου καθορζεται με βση τις επιλξιμες δαπνες του επενδυτικο σχεδου» (Β’ 3410).

Κ.Υ.Α. 129229/17 : Καθορισμς των ειδν επενδυτικν σχεδων του τομα πρωτογενος γεωργικς παραγωγς των πολ μικρν, μικρν και μεσαων επιχειρσεων (ΜΜΕ), που μπορον να υπαχθον σε καθεσττα ενισχσεων του ν. 4399/2016 και των προδιαγραφν, πρσθετων ρων, περιορισμν και προποθσεων, καθς και κθε σχετικο θματος για την παροχ των ενισχσεων σε επενδυτικ σχδια του τομα αυτο.

28-11-17   ΥΠΟΙΑΝ 127660/17 (ΦΕΚ-4121 Β/27-11-17) : Ανθεση στην Μ.Ο.Δ. Α.Ε., καθηκντων για σνταξη εισηγσεων σχετικν με την ολοκλρωση και ναρξη της παραγωγικς λειτουργας επενδυτικν σχεδων παραγωγς ηλεκτρισμο απ ηλιακ ενργεια που χουν υποβληθε στη Γενικ Διεθυνση Ιδιωτικν Επενδσεων και υπαχθε στις διατξεις του ν.3299/2004, και καθορισμς: της διαδικασας και των ρων ανθεσης των εν λγω καθηκντων, των προθεσμιν εντς των οποων πραγματοποιεται η σνταξη των εισηγσεων απ τα αρμδια στελχη της Μ.Ο.Δ Α.Ε, καθς και κθε λλης σχετικς λεπτομρειας.

28-11-17   ΕΣΡ 1/17 (ΦΕΚ-4123 Β/27-11-17) : Προκρυξη δημοπρασας για τη χοργηση επτ (7) αδειν παρχων περιεχομνου επγειας ψηφιακς τηλεοπτικς ευρυεκπομπς ελεθερης λψης εθνικς εμβλειας ενημερωτικο προγρμματος γενικο περιεχομνου

28-11-17  ΕΦΚΑ 4671/27-11-17 : Χοργηση του κοινωνικο μερσματος τους 201727-11-17 Ν.4503/17 (ΦΕΚ 183 Α/24-11-2017): Κρωση του Ισολογισμο του Κρτους του οικονομικο τους 2015.

27-11-17 Ν.4502/17 (ΦΕΚ 182 Α/24-11-2017): Κρωση του Απολογισμο του Κρτους οικονομικο τους 2015.

27-11-17 ΥΠΕΣ 22/ΕΓΚ.35/27-11-17 : Πλρωση τυπικν προποθσεων πολιτογρφησης απ διοικητικ υπλληλο διεθνος οργανισμο

27-11--17 ΑΑΔΕ ΔΔΘΕΚΑ/Δ1176201/ΕΞ2017/21-11-17 : Παροχ οδηγιν για την μηχανογραφικ συμπλρωση τελωνειακς διασφησης σχετικ με τα Ειδικ Καθεσττα πλην της Διαμετακμισης

27-11-17 ΕΦΚΑ 43/24-11-17 : Παρταση χοργησης των συνταξιοδοτικν παροχν που ληξαν κατ τη διρκεια αναπμονς των ασφαλισμνων προς εξτασ τους απ τις υγειονομικς επιτροπς ΚΕ.Π.Α.

27-11-17 Κ.Υ.Α. 2/85835/17 (ΦΕΚ 4115 Β/24-11-2017) : Καθορισμς των ρων και των προποθσεων διανομς του κοινωνικο μερσματος τους24-11-17 ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1186/22-11-17 : Περ της οφειλς μη αυτοτελος προστμου σε περιπτσεις μη καταβολς τελν κυκλοφορας λγω κδοσης ειδοποιητηρων πληρωμς με μηδενικ αναγραφ τελν συνεπεα εσφαλμνης απεικνισης στο Πληροφορικ Σστημα Οχημτων

24-11-17 ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΚΟΙΝ.ΑΛΛ. Φ.80000/ΟΙΚ.55441/2985/23-11-17 : Γνωστοποηση διατξεων του ρθρου 2 ν.4501/2017 (Α'178)

24-11-17 ΦΕΚ 4055 Β/22-11-2017 :

ΥΠ.ΟΙΚ. 205372/2017/17 (ΦΕΚ 4055 Β/22-11-2017) : Καταβολ συντξεων μηνς Ιανουαρου 2018 στις 21-12-2017.

ΥΠΕΕ 162393/2678/17 (ΦΕΚ 4055 Β/22-11-2017) : Προσθκη στην με αριθμ 146776/2459/ 21.10.2016 απφαση Υ.Π.ΕΝ. (ΦΕΚ 3532 Β’) «Καθορισμς θεμτων σχετικν με την παργραφο 1 εδφια β ’, γ ’, δ’ και ε’ του ρθρου 21 το ν. 3889/2010 πως ισχει» .

24-11-17 Κ.Υ.Α. 79983/58/17 (ΦΕΚ 4103 Β/23-11-2017) : Καθορισμς των ρων διαμρφωσης και των λεπτομερειν κατασκευς εισδων και εξδων, ενιαων χωριστν, στους οποους συμπεριλαμβνονται και οι ροι απτμησης και κατασκευς πεζοδρομου για τα Κντρα Αποθκευσης και Διανομς που ιδρονται σε περιοχς εντς εγκεκριμνου σχεδου πλης.

24-11-17 ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1185/22-11-17 : Κοινοποηση της υπ'αριθμ. 99/2017 γνωμοδτησης του Ν.Σ.Κ. αναφορικ με τη βση επιβολς ΦΠΑ στην παροχ υπηρεσιν απ τους μισθους υποθηκοφλακες και παροχ οδηγιν για την ομοιμορφη εφαρμογ της

24-11-17 ΥΠΕΣ 40358/14-11-17 : Εξφληση υοχρεσεων των Δμων απ δικαστικς αποφσεις και διαταγς πληρωμς

24-11-17 ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΚΠ/0017349/ΕΞ2017/17 (ΦΕΚ 4069 Β/23-11-2017) : Καθορισμς του τρπου τρησης του Μητρου Δωρεν καθς και των στοιχεων και πρξεων που καταχωρζονται υποχρεωτικ σε αυτ.

24-11-17 ΠΔ 142/17 (ΦΕΚ 181 Α/23-11+2017) : Οργανισμς Υπουργεου Οικονομικν

24-11-17 ΠΔ 141/17 (ΦΕΚ 180 Α/23-11-2017) : Οργανισμς Υπουργεου Εσωτερικν

24-11-17 ΥΠΕΣ 40334/23-11-17 : Παροχ στοιχεων εκτιμμενου κστους μεταφορς μαθητν πρωτοβθμιας και δευτεροβθμιας εκππαδευσης απ τις Περιφρειες, για το χρονικ διστημα απ 1-9-2017 ως 31-12-2017, καθς και ριθμο μεταφερμενων μαθητν.23-11-17 ΥΠΕΣ 40187/23-11-17 : Εκπαδευση υπαλλλων στη χρση του νου πληροφοριακο συστματος "Μητρου Πολιτν"

23-11-17 ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΚΟΙΝ.ΑΛΛ. Δ26/13/ΟΙΚ.55440/540/23-11-17 : Διαδικασες επανενεργοποησης αιτσεων στις περιπτσεις μηνιαων ηλεκτρονικν διασταυρσεων για το Κοινωνικ Εισδημα Αλληλεγγης (ΚΕΑ)

23-11-17 ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1183/21-11-17 : Κοινοποηση πνακα περιοχν στις οποες διενεργθηκε, με μριμνα του Δημοσου, ομαδικ καταπολμηση δκου της ελις κατ το ελαιοκομικ τος 2017-2018

23-11-17 ΥΠΕΣ 37395/17 : Τροποποηση της υπ.αρ. 10595/31.3.2017 Υπουργικς Απφασης (ΑΔΑ:ΩΨΦΑ465ΧΘ7-363 "Συγκρτηση των Πειθαρχικν Συμβουλων στις Περιφρειες Στερες Ελλδας και Πελοποννσου", πως ισχει

23-11-17 ΥΠΕΣ 38968/22-11-17 : Τροποποηση της υπ.αρ. 15334/10.5.2017 Υπουργικς Απφασης (ΑΔΑ:ΩΡΑ3465ΧΘ7-0ΧΘ) "Συγκρτηση των Πειθαρχικν Συμβουλων στις Περιφρειες Θεσσαλς, Κρτης, Δυτικς Ελλδας και Ιονων Νσων", πως ισχει

23-11-17 ΥΠΕΘ 203876/Δ1/23-11-17 : Απαλλαγ απ εφημερα

23-11-17 ΥΠΕΘ 204300/Ε2/23-11-17 : Προθεσμα τροποποησης της ατησης-δλωσης υποψηφου εκπαιδευτικο, ως προς τις περιοχς προτμησης, με αφαρεση περιοχν, σχολικο τους 2017-2018.

23-11-17 Ν. 4501/17 (ΦΕΚ 178 Α/22-11-2017) : Διανομ Κοινωνικο Μερσματος και λλες διατξεις.22-11-17   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΗΔ/Φ.40/39878/16-11-17 : Επ της εφαρμογς των διατξεων του ρθρου 8 παρ. 3 του ν. 4325/14 (ΦΕΚ-47 Α)

22-11-17   Ν. 4499/17 (ΦΕΚ-176 Α/21-11-17) : Συνταξιοδοτικς ρυθμσεις του ν. 4387/16, ρυθμσεις για την αγορ παιγνων, για την "Ελληνικ Καζνο Πρνηθας ΑΕ" και λλες διατξεις21-11-17   ΥΠ.ΕΣ. Φ.130181/35816/ΕΓΚ.34/21-11-17 : Αδεια διαμονς για ανθρωπιστικος λγους στη διαδικασα πολιτογρφησης

21-11-17   ΕΟΠΥΥ 47205/21-11-17 : Κοινοποηση Συλλογικς Σμβασης Προμθειας Φαρμκων

21-11-17    ΑΑΔΕ ΔΕΑΦ/Α/1173633/ΕΞ2017/20-11-17 : Φορολογικ μεταχεριση αποζημισεων ελεγκτν δμησης

21-11-17    ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1179/20-11-17 : Παραλαβ και καταχρηση των δηλσεων - προεκτμηση ακιντων στις φορολογες κληρονομιν, δωρεν, γονικν παροχν και μεταββασης ακιντων 

21-11-17    ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1178/20-11-17 : Φορολογικ μεταχεριση εισοδημτων ιατρν του ΕΣΥ απ απογευματιν ιατρεα νοσοκομεων του ΕΣΥ

21-11-17    ΑΑΔΕ ΔΠΔΑ/ΑΑΔΕ/Α/1173193/ΕΞ2017/20-11-17 : Τροποποηση του με αριθμ. πρωτ. ΔΠΔΑ/ΑΑΔΕ/Α/1082687/ΕΞ2017/29-5-17 "Οδηγες εκτλεσης προυπολογισμο της ΑΑΔΕ για το τος 2017" εγγρφου μας σχετικ με την υποβολ αιτημτων κλυψης δαπανν μετακινσεων

21-11-17    ΦΕΚ-4049 Β/20-11-17 :

ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1173/17 : Καθορισμς των κρατν που χουν προνομιακ φορολογικ καθεστς με βση τις διατξεις των παρ. 6 και 7 του ρθρου 65 του ν. 4172/13 για τα φορολογικ τη 2016 και 2017

ΑΑΔΕ Δ.ΟΡΓ.Β/1170657/ΕΞ2017/17 : Καθορισμς θεμτων αναφορικ με την οργνωση, τη δομ και τη λειτουργα του Συντονιστικο Επιχειρησιακο Κντρου (ΣΕΚ) που συστθηκε με την παρ. 1 του ρθρου 6 του ν. 4410/16 (Α 141)

21-11-17   ΦΕΚ-4051 Β/20-11-17 :

ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1176/17 : Παρταση και αναστολ καταβολς βεβαιωμνων οφειλν, για την αντιμετπιση των κτακτων αναγκν που προκυψαν απ τα ντονα καιρικ φαινμενα (ντοντες βροχοπτσεις και πλημμρες) που εκδηλθηκαν στις 13-11-2017 στο Δμο Σμης της ΠΕ Ρδου της Περιφρειας Νοτου Αιγαου

ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1177/17 : Παρταση προθεσμιν υποβολς δηλσεων και καταβολς φρων, εισφορν, τελν, καθς και παρταση και αναστολ καταβολς βεβαιωμνων οφειλν, λγω των ντονων καιρικν φαινομνων (ντονες βροχοπτσεις και πλημμρες) που εκδηλθηκαν στις 15-11-2017 στης ΔΕ Μεγρων του Δμου Μεγρων, στη ΔΕ Νας Περμου του Δμου Μεγαρνων, στη ΔΕ Μαγολας του Δμου Ελευσνας και στη ΔΕ Μνδρας του Δμου Μνδρας - Ειδυλλας της ΠΕ Δυτικς Αττικς της Περιφρειας Αττικς

21-11-17   ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2242.5-1.10/77059/17 (ΦΕΚ-4006 Β/17-11-17) : Κρωση Συλλογικς Σμβασης Εργασας Πληρωμτων Μεσογειακν και Τουριστικν Επιβατηγν Πλοων, τους 201720-11-17   ΥΠΕΕ 382/17 (ΦΕΚ-4039 Β/17-11-17) : Διοικητικς κυρσεις Ελεγκτν Δμησης

20-11-17   ΥΠΕΘ 201238/Ε1/20-11-17 : Παρταση υποβολς αιτσεων μετθεσης εκπαιδευτικν Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης

20-11-17   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.80020/ΟΙΚ.49618/Δ15.831/20-11-17 : Γνωστοποηση διατξεων του ρθρου 16 του ν. 4488/17, σχετικ με την επικουρικ σνταξη του ΕΤΕΑΕΠ

20-11-17   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.21250/52109/Δ15.859/20-11-17 : Ρντες που λαμβνονται υπψη για τον υπολογισμ της επικουρικς σνταξης του ΕΤΕΑΕΠ σμφωνα με την υ.α. οικ. 23123/785/16 (Β 1604)

20-11-17  ΟΑΕΔ 82044/20-11-17 : Δημσια Πρσκληση Νο 15/2017 για υποβολ αιτσεων στο Πργραμμα Επιχοργησης Επιχειρσεων για την απασχληση 15.000 ανργων ηλικας 30-49 ετν

20-11-17   ΦΕΚ-174 Α/17-11-17 :

Π.Δ. 138/17 : Τροποποηση του π.δ. 203/01 και σσταση ΝΠΔΔ με την επωνυμα "Δημοτικ Λιμενικ Ταμεο Λρου"

Π.Δ. 139/17 : Τροποποηση - συμπλρωση του ν.δ. 683/60 "Περ εγκρσεως και θσεως εις εφαρμογν Κανονισμο Εσωτερικς Υπηρεσας επ Ελληνικν επιβατηγν πλοων πεντακοσων κοχ και νω" (Α 158), πως χει τροποποιηθε και ισχει

20-11-17   ΥΠΕΘ 188956/Θ2/17 (ΦΕΚ-4018 Β/17-11-17) : Τροποποηση - Συμπλρωση της αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/02 "Καθορισμς των ειδικτερων καθηκντων και αρμοδιοττων των προισταμνων των περιφερειακν υπηρεσιν πρωτοβθμιας και δευτεροβθμιας εκπαδευσης, των διευθυντν και υποδιευθυντν σχολικν μονδων και ΣΕΚ και των συλλγων διδασκντων" (ΦΕΚ-1340 Β) υ.α.

20-11-17  ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2242.5-1.5/77056/17 (ΦΕΚ-4005 Β/17-11-17) : Κρωση Συλλογικς Σμβασης Εργασας Πληρωμτων Ακτοπλοικν Επιβατηγν Πλοων, τους 2017

20-11-17   ΥΠΕΕ ΔΕΠΕΑ/ΟΙΚ.182365/17 (ΦΕΚ-4003 Β/17-11-17) : Εγκριση και εφαρμογ των Τεχνικν Οδηγιν ΤΕΕ για την Ενεργειακ Απδοση Κτιρων --> Βλ.μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ

20-11-17   ΕΟΠΥΥ ΔΒ4Α/ΟΙΚ.46847/20-11-17 : Σχετικ με διαδικασες Υποβοηθομενης Αναπαραγωγς

20-11-17   ΕΦΚΑ 42/20-11-17 : Αυτεπγγελτη διαγραφ επιχειρσεων απ το ΓΕΜΗ, ταν ο πραγματικς χρνος διακοπς εργασιν εναι προγενστερος της 23-11-2016

20-11-17   ΕΟΠΥΥ 45786/17 (ΦΕΚ-4045 Β/17-11-17) : Καθορισμς τιμν αποζημωσης στα εγκεκριμνα απ τον ΕΟΠΥΥ σκευσματα ειδικς διατροφς και αναλσιμου υγειονομικο υλικο17-11-17   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1175/16-11-17 : Διευκρινσεις για θματα ελγχου προσαξησης περιουσας

17-11-17   ΥΠ.ΕΣ. 39456/ΕΓΚ.33/17-11-17 : Εφαρμογ των διατξεων του ν. 4483/17 "Ρυθμσεις για τον εκσυγχρονισμ του θεσμικο πλαισου οργνωσης και λειτουργας των Δημοτικν Επιχειρσεων Υδρευσης Αποχτευσης (ΔΕΥΑ) - Ρυθμσεις σχετικς με την οργνωση, τη λειτουργα, τα οικονομικ και το προσωπικ των ΟΤΑ - Ευρωπαικο Ομιλοι Εδαφικς Συνεργασας - Μητρο Πολιτν και λλες διατξεις

17-11-17  ΕΦΚΑ ΔΕΙΣΦΜΜ/1228/1490270/15-11-17 : Ασφαλιστικ ενημερτητα

17-11-17   ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 109/122248/17-11-17 : Διευκρινιστικ εγκκλιος σε θματα εφαρμογς της διαδικασας κδοσης δειας διατρησης κτηνοτροφικν εγκαταστσεων

17-11-17   Ν. 4498/17 (ΦΕΚ-172 Α/16-11-17) : Εναρμνιση του ελληνικο δικαου με την Ευρωπαικ Οδηγα 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 4ης Νοεμβρου 2003 "σχετικ με ορισμνα στοιχεα της οργνωσης του χρνου εργασας" ως προς την οργνωση του χρνου εργασας των ιατρν και οδοντιτρων του ΕΣΥ - Ρυθμσεις θεμτων ιατρν ΕΣΥ και λλες διατξεις16-11-17   ΥΠΕΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟ 1/16-11-17 : Διευκρινιστικς οδηγες για την εφαρμογ μεταβατικν διατξεων του ν. 4495/17

16-11-17   Κ.Υ.Α. 37348/619/17 (ΦΕΚ-3997 Β/16-11-17) : Πργραμμα επιχοργησης επιχειρσεων για την απασχληση 15.000 ανργων ηλικας 30-49 ετν

16-11-17   ΥΠ.ΕΣ. 38405/17 (ΦΕΚ-3993 Β/15-11-17) : Κατανομ κρατικς οικονομικς ενσχυσης τους 2017 (ε δση) στα δικαιοχα πολιτικ κμματα και συνασπισμος πολιτικν κομμτων

16-11-17   ΥΠ.ΕΣ. 21/ΕΓΚ.32/16-11-17 : Ερωτσεις σχετικ με την εξοικεωση του αιτοντος με την ελληνικ ιστορα και τον ελληνικ πολιτισμ

16-11-17   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1Δ/ΓΠ/ΟΙΚ.85651/16-11-17 : Λψη μτρων διασφλισης της Δημσιας Υγεας μετ απ ντονα καιρικ και πλημμυρικ φαινμενα

16-11-17   Κ.Υ.Α. 122853/ΕΥΘΥ874/17 (ΦΕΚ-3975 Β/14-11-17) : Σστημα και διαδικασα αξιολγησης προσωπικο των Ειδικν Υπηρεσιν του ν. 4314/14 (Α 265) και της Κεντρικς Υπηρεσας της ΜΟΔ ΑΕ

16-11-17   ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2415.9/80227/17 (ΦΕΚ-3987 Β/15-11-17) : Κρωση του 81/2017 κανονισμο "Στολς, διακριτικ, διαμνημονεσεις, παρσημα και μετλλια του προσωπικο του Λιμενικο Σματος - Ελληνικς Ακτοφυλακς

16-11-17   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.80000/ΟΙΚ.45933/1891/6-10-17 : Γνωστοποηση διατξεων του ρθρου 29 του ν. 4488/17 (Α 137)

16-11-17   ΕΑΑΔΗΣΥ 6796/16-11-17 : Ενημρωση για τη δημοσευση του ν. 4497/17 - Τροποποηση διατξεων του ν. 4412/16

16-11-17   ΑΑΔΕ ΔΕΦΚΦ/Δ/1171065/ΕΞ2017/13-11-17 : Κοινοποηση της αρ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ/Δ/1160668/ΕΞ2017/25-10-17 (Β 3862) απφασης Διοικητ ΑΑΔΕ "Τροποποηση της αριθμ. Φ.31/13/3-6-03 (Β 816) ΑΥΟΟ "Σσταση και λειτουργα φορολογικν αποθηκν κοινοτικν οχημτων"

16-11-17   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1174/16-11-17 : Φορολογικ μεταχεριση της υπεραξας απ μεταββαση κρατικν ομολγων και εντκων γραμματων του Ελληνικο Δημοσου που προκπτει κατ' εφαρμογ της ΥΑ 1332/17 (ΦΕΚ-3995 Β)15-11-17   ΑΑΔΕ ΔΕΦΚΦ/Γ/1170840/ΕΞ2017/13-11-17 : Κοινοποηση της αρ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ/1119744/ΕΞ2017/8-8-17 α.υ.ο. ¨Καθορισμς ρων και προυποθσεων για την παραγωγ, την κατοχ, την παραλαβ, την αποστολ, την εισαγωγ και εξαγωγ απ εγκεκριμνους αποθηκευτς βιομηχανοποιημνων καπνν, του προιντος της περ. στ της παρ. 1 του ρθρου 53Α του ν. 2960/01, πως τροποποιθηκε και ισχει, την επιβολ Φρου Κατανλωσης και ΦΠΑ, την παρακολοθηση και τον λεγχου αυτο"

15-11-17   ΥΠΕΘ Φ.14/ΦΜ/192967/Δ1/9-11-17 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Πργραμμα στισης "Σχολικ Γεματα"

15-11-17    ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1171/10-11-17 : Κοινοποηση της αριθμ. 59/17 γνωμοδτησης του Β τμματος του ΝΣΚ σχετικ με την εφαρμογ των διατξεων της παρ. 7 του ρθρου 84 του ν. 2238/94 και των διατξεων του ν. 2362/95, για την κπτωση του φρου που προκυψε και καταβλθηκε κατ' εφαρμογ των διατξεων της παρ. 2 του ρθρου 34 του ν. 2238/94 για οικοδομικς επιχειρσεις

15-11-17   ΦΕΚ-3976 Β/14-11-17 :

ΥΠ.ΟΙΚ. ΓΔΟΠ/0001695/ΕΞ2017/ΧΠ1917/17 : Ρυθμσεις θεμτων περιορισμν στην ανληψη μετρητν και τη μεταφορ κεφαλαων

Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/27454/2631/17 : Διαδικασες ηλεκτρονικς υποβολς δικαιολογητικν, κατθεσης ειδικο προστμου, προυποθσεις και λεγχος μεισεων ειδικο προστμου λγω εργασιν προσαρμογς, στατικς ενσχυσης και ενεργειακς αναβθμισης, για την υπαγωγ αυθαιρτων κατασκευν στον ν. 4495/17 "Ελεγχος και προστασα του Δομημνου Περιβλλοντος και λλες διατξεις", ανθεση διαχερισης και λειτουργας του πληροφοριακο συστματος υπαγωγς αυθαιρτων και καθορισμς ποσο ανταπδοσης και λοιπν υποχρεσεων του αρμδιου φορα διαχερισης του πληροφοριακο συστματος14-11-17   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1Δ/ΓΠ/68056/8-11-17 : Χοργηση βεβαωσης καταλληλτητας βυτιοφρου οχματος μεταφορς νερο ανθρπινης κατανλωσης

14-11-17   ΥΠΕΘ. Φ.151/193255/Α5/9-11-17 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Εισαγωγ στην Τριτοβθμια Εκπαδευση ατμων που πσχουν απ σοβαρς παθσεις το ακαδημαικ τος 2018-2019

14-11-17  ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 3630/120168/13-11-17 : Αποκατσταση λειτουργικτητας στραγγιστικν δικτων και πρληψη κινδνων απ την εκδλωση πλημμυρικν φαινομνων

14-11-17  ΥΠΥΜΕ Α1/79048/67/14-11-17 : Παροχ διευκρινσεων για τη χοργηση ΦΙΧ σε πωλητς λαικν αγορν

14-11-17   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.80000/ΟΙΚ.46325/1905/14-11-17 : Εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 28 του Ν. 4387/16 πως ισχει μετ την τροποποηση με το ρθρο 6 του ν. 4488/17

14-11-17   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.80000/ΟΙΚ.44541/1849/14-11-17 : Γνωστοποηση του ρθρου 28 του ν. 4488/17 (ΦΕΚ-137 Α)

14-11-17   ΕΦΚΑ 41/13-11-17 : Ασφαλιστικ καθεστς μετχων πρην ΟΑΣΘ

14-11-17   ΥΠ.ΕΣ. 8039/14-11-17 : Σχεδιασμς και δρσεις Πολιτικς Προστασας για την αντιμετπιση κινδνων απ χιονοπτσεις και παγετ

14-11-17   ΥΠΥΜΕ Α/64339/3573/10-11-17 : Διευκρινσεις επ θεμτων αδειοδτησης Επιβατηγν Δημσιας Χρσης Ειδικς Μσθωσης ειδικ διασκευασμνων για τη μεταφορ ΑμεΑ (ΕΔΧ-ΕΙΔΜΙΣΘ ΑμεΑ) αυτοκιντων κατ τα οριζμενα στο ν. 4070/12 (Α 82), πως ισχει

14-11-17   K.Y.A. 193964/ΓΔ4/17 (ΦΕΚ-3974 Β/13-11-17) : Ιδρυση Δομν Υποδοχς για την Εκπαδευση των Προσφγων (ΔΥΕΠ). Καθορισμς των σχολικν μονδων για το σχολικ τος 2017-2018 εντς των οποεων θα λειτουργον οι Δομς Υποδοχς για την Εκπαδευση των Προσφγων (ΔΥΕΠ)

14-11-17    Ν. 4497/17 (ΦΕΚ-171 Α/13-11-17) : Ασκηση υπαθριων εμπορικν δραστηριοττων, εκσυγχρονισμς της επιμελητηριακς νομοθεσας και λλες διατξεις13-11-17   ΑΑΔΕ ΔΤΔ/Γ/1169008/ΕΞ2017/3-11-17 : Πρακτικ εφαρμογ του κριτηρου του ρθρου 39 στοιχεο (α) του Ενωσιακο Τελωνειακο Κδικα - Καν. (ΕΕ) 952/2013, περ ιστορικο συμμρφωσης

13-11-17    ΑΑΔΕ ΔΕΦΚΦ/Γ/1168866/ΕΞ2017/7-11-17 : Οδηγες για τη χρση των εφεδρικν διαδικασιν

13-11-17   ΕΛ.ΑΣ. 7002/2/335-ΠΘ/17 (ΦΕΚ-3963 Β/10-11-17) : Σσταση οργανικν θσεων αστυφυλκων γενικν καθηκντων, κατργηση οργανικν θσεων ειδικν φρουρν

13-11-17    ΥΠΕΘ 191014/Ζ1/17 (ΦΕΚ-3969 Β/13-11-17) : Τροποποηση της αριθμ. 153348/ζ1/15-9-17 (Β 3255) υ.α. με θμα "Τρπος διεξαγωγς των εκλογικν διαδικασιν για την ανδειξη των μονοπρσωπων οργνων των ΑΕΙ και διαδικασα ορισμο και ανδειξης εκπροσπων των μελν ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ των διοικητικν υπαλλλων και των φοιτητν στα συλλογικ ργανα των ΑΕΙ κατ την πρτη εφαρμογ του ν. 4485/17

13-11-17   ΥΠΕΚΑΚΑ 50067/28/17 (ΦΕΚ-3952 Β/10-11-17) : Ηλεκτρονικ βση καταχρισης δεδομνων Τεχνικν Ασφαλεας και διαδικασα ανθεσης καθηκντων Τεχνικο Ασφαλεας μσω ΟΠΣ - ΣΕΠΕ

13-11-17   ΥΠΕΕ 161317/4830/8-11-17 : Διευκρινσεις αναφορικ με την υλοποηση του Προγρμματος Δασοπροστασας τους 2017

13-11-17   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.49/2356/ΟΙΚ.38996/10-11-17 : Μεταβατικς Τοποθετσεις Προισταμνων στις νες οργανωτικς δομς, σμφωνα με το ρθρο 18 του ν. 4492/17

13-11-17   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1169/9-11-17 : Διευκρινσεις επ της ΠΟΛ.1097/17 ως προς την εσπραξη εφπαξ εισφορς για τη χοργηση δειας κυκλοφορας ΦΔΧ

13-11-17   ΑΑΔΕ ΔΕΑΦ/1168277/ΕΞ2017/9-11-17 : Φορολογικ μεταχεριση μηνιαας οικονομικς ενσχυσης (στεγαστικ επδομα) που καταβλλεται στο πλασιο προγρμματος στεγαστικς συνδρομς

13-11-17   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1165/17 (ΦΕΚ-3964 Β/10-11-17) : Τροποποηση της ΠΟΛ.1110/17 απφασης του Διοικητ της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων που αφορ στη "α) Ρθμιση οφειλν βσει δηλσεων που υποβλλονται σμφωνα με τις διατξεις του Κεφαλαου Α του Πμπτου Μρους "Οικειοθελς Αποκλυψη Φορολογητας Υλης Παρελθντων Ετν" (ρθρα 57-61) του ν. 4446/16 (Α 240), και β) ρθμιση ζητημτων μη καταβολς της οφειλς απλειας της ρθμισης"10-11-17   Κ.Υ.Α. 120497/ΕΥΣΣΑ2403/17 (ΦΕΚ-3943 Β/9-11-17) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 23451/ΕΥΣΣΑ493/17 υ.α. που αφορ στις "Διαδικασες κατρτισης, γκρισης και υλοποησης προγραμμτων τεχνικς βοθειας, διαδικασες δημιουργας και διατρησης καταλγων προμηθευτν για την ανθεση και υλοποηση ενεργειν τεχνικς βοθειας" (ΦΕΚ-677 Β)

10-11-17  Κ.Υ.Α. ΔΕΑΦ/1167412/ΣΞ2017/17 (ΦΕΚ-3944 Β/9-11-17) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 45231/17 (Β 1445) απφασης των Υπουργν Οικονομας και Ανπτυξης και Οικονομικν "Ρθμιση Υποχρωσης Αποδοχς Πληρωμν με Κρτα, σμφωνα με το ρθρο 65 του ν. 4446/16 (Α 240)9-11-17   ΥΠΥΜΕ 77057/4869/3-11-17 : Υλη συμπληρωματικς επιμρφωσης ελεγκτικο προσωπικο ΚΤΕΟ για το τος 2017

9-11-17   Κ.Υ.Α. 118699/17 (ΦΕΚ-3929 Β/8-11-17) : Σσταση οργνων ελγχου επενδυτικν σχεδων των αναπτυξιακν νμων σμφωνα με την παργραφο 8 του ρθρου 16 του ν. 4399/16

9-11-17   Ν. 4496/17 (ΦΕΚ-170 Α/8-11-17) : Τροποποηση του ν. 2939/01 για την εναλλακτικ διαχεριση των συσκευασιν και λλων προιντων, προσαρμογ στην Οδηγα 2015/720/ΕΕ, ρθμιση θεμτων του Ελληνικο Οργανισμο Ανακκλωσης και λλες διατξεις8-11-17   Π.Δ. 136/17 (ΦΕΚ-169 Α/7-11-17) : Τροποποηση του π.δ. 159/14 "Μερικ απασχληση των υπευθνων επιστημνων στις μικρς και πολ μικρς επιχειρσεις παραγωγς και εμπορεας πολλαπλασιαστικο υλικο καλλιεργουμενων φυτικν ειδν και στις μικρς και πολ μικρς επιχειρσεις εμπορας λιπασμτων (Α 241)

8-11-17   ΥΠ.ΕΣ. 19/ΕΓΚ.30/2-11-17 : Οδηγες σχετικ με την κρση των επιτροπν για την επαρκ γνση της ελληνικς γλσσας και την ικαντητα των αιτοντων την πολιτογρφηση στο γραπτ λγο

8-11-17   ΥΠΕΘ 190077/Ε1/6-11-17 : Μεταθσεις εκπαιδευτικν Πρωτοβθμιας Εκπαδευσης σχολικο τους 2017-18

8-11-17   ΥΠΥΜΕ ΔΝΣΓ/ΟΙΚ.79792/ΦΝ466/7-11-17 : Πληροφορες σχετικ με τη χρση ΕΣΗΔΗΣ σμφωνα με ν. 4412/16 (Α 147)

8-11-17   ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 1110/118048/8-11-17 : Εφαρμογ διατξεων του νμου 4492/17 (Α 156) "Διακνηση και εμπορα νωπν και ευαλλοωτων αγροτικν προιντων και λλες διατξεις" που αφορον ρυθμσεις για τη νμιμη σκηση της υδατοκαλλιεργητικς δραστηριτητας (παργραφος 10 του ρθρου 14 και παργραφος 3 του ρθρου 20)

8-11-17   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1168/6-11-17 : Παροχ διευκρινσεων στις ΔΟΥ για Συλλγους Γονων και Κηδεομν, Σωματεα, Πολιτιστικος Συλλγους κλπ., που χουν παραλεψει να εγγραφον στο Φορολογικ Μητρο

8-11-17   ΥΠ.ΕΣ. 34255/ΕΓΚ.31/3-11-17 : Οδηγες για την εφαρμογ του ρθρου 13 παρ. 1 του ν. 4018/11, οπως τροποποιθηκε με το ρθρο 142 παρ. 11 του ν.4251/14

8-11-17   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1166/3-11-17 : Κοινοποηση διατξεων του κατατεθντος σχεδου νμου "Ρυθμσεις για την αγορ παιγνων", για την παρταση της προθεσμας οικειοθελος αποκλυψης φορολογητας λης ν. 4446/16

8-11-17   ΥΠ.ΕΣ. 36487/1-11-17 : Ενημρωση για δημοσευση στην Εφημερδα της Κυβερνσεως του ν. 4491/17 (Α 152) - Τροποποηση διατξεων ν. 4412/16

8-11-17   ΥΠΕΘ Φ.151/191213/Α5/7-11-17 : Πληροφοροες για την εγγραφ των εισαγομνων αθλητν στην τριτοβθμια εκπαδευση το ακαδημαικ τος 2017-2018

8-11-17   ΥΠΕΘ Φ.821/188747/Η2/3-11-17 : Συμπληρωματικ εγκκλιος παρτασης απσπασης εκπαιδευτικν στο εξωτερικ για το σχολικ τος 2017-2018 και το ημερολογιακ τος 2018 του Νοτου Ημισφαιρου

8-11-17    ΥΠ.ΠΟΛ.ΑΘΛ. ΥΠΠΟΑ ..../450995/297579/9310/5942/17 (ΦΕΚ-3921 Β/7-11-17) : Χειμεριν ωρριο λειτουργας Αρχαιολογικν Χρων, Μνημεων και Μουσεων του Κρτους (2017-2018)

8-11-17    ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2242.5-1.11/77057/17 (ΦΕΚ-3919 Β/7-11-17) : Κρωση Συλλογικς Σμβασης Εργασας Πλοιρχων Μεσογειακν και Τουριστικν Επιβατηγν Πλοων, τους 2017

8-11-17   ΕΛΤΕ 2210/17 (ΦΕΚ-3916 Β/7-11-17) : Εγκριση Κανονιστικς Πρξης του ν. 4449/17 περ του Κδικα Επαγγελματικς Δεοντολογας για Επαγγελματες Λογιστς της IFAC --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ7-11-17   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1167/6-11-17 : Κοινοποηση της υπ' αριθμ. 180/17 γνωμοδτησης του ΝΣΚ

7-11-17   ΑΑΔΕ ΔΕΑΦ/1165181/ΕΞ2017/6-11-17 : Περαιτρω διευκρινσεις σχετικ με τη βεβαωση προκαταβολς φρου εισοδματος σε περπτωση διακοπς εργασιν ατομικς επιχερησης

7-11-17   Κ.Υ.Α. 116821/17 (ΦΕΚ-3909 Β/6-11-17) : Λειτουργικς προδιαγραφς της ηλεκτρονικς πλατφρμας Εξωδικαστικο Μηχανισμο Ρθμισης Οφειλν Επιχειρσεων ν. 4469/17 (ΦΕΚ-62 Α)

7-11-17   Π.Δ. 134/17 (ΦΕΚ-168 Α/6-11-17) : Οργανισμς Υπουργεου Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Κοινωνικς Αλληλεγγης6-11-17   Κ.Υ.Α. 1658/113118/17 (ΦΕΚ-3893 Β/6-11-17) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 1058/71977/3-7-17 (Β 2331) "Καθορισμς των Προδιαγραφν και του Περιεχομνου των Διαχειριστικν Σχεδων Βσκησης, στο πλασιο εφαρμογς των διατξεων του ν. 4351/15 (ΦΕΚ-164 Α)

6-11-17   ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2253.1-1/77149/17 (ΦΕΚ-3879 Β/3-11-17) : Καθορισμς ενδεικτικο γενικο δικτου ακτοπλοικν συγκοινωνιν και δικριση τακτικν δρομολογιακν γραμμν σε κατηγορες

6-11-17   ΦΕΚ-3882 Β/3-11-17 :

ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1164/17 : Καθορισμς λεπτομερειν για τη σνταξη της εκθσεως της παρ. 3 του ρθρου 75 του ν. 4270/14 (ΦΕΚ-143 Α/28-6-14) των Γενικν Διευθυντν Φορολογικς Διοκησης και Τελωνεων και ΕΦΚ που υποβλλεται με τον κρατικ προυπολογισμ στη Βουλ των Ελλνων

ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1163/17 : Ανακαθορισμς των τιμν ζνης του αντικειμενικο συστματος προσδιορισμο της φορολογητας αξας των με οποιαδποτε αιτα μεταβιβαζομνων ακιντων, που βρσκονται στις Ζνες Βκαι ΣΤ' της Δημοτικς Εντητας Ψυχικο του Δμου Φιλοθης - Ψυχικο της Περιφερειακς Εντητας Βρειου Τομα Αθηνν, της Περιφρειας Αττικς

6-11-17   N. 4495/17 (ΦΕΚ-167 Α/3-11-17) : Ελεγχος και προστασα του Δομημνου Περιβλλοντος και λλες διατξεις3-11-17   ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κου ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, σχετικ  με τα ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ :

1. Ορισμο.    
2. Διαχειριστικ σχδια βσκησης.    
3. Δικαωμα χρσης της βοσκς και καταβλητο μσθωμα.    
4. Μεταβατικς ρυθμσεις που ισχουν μχρι την γκριση των διαχειριστικν σχεδων βσκησης.    
4.1 Κατανομ βοσκοτπων.
4.2 λεγχος της κατανομς των βοσκσιμων γαιν και διαδικασα μσθωσης αυτν.    
4.3 Καταβολ μισθματος και λοιπς υποχρεσεις των κτηνοτρφων.    
4.4 ψος μισθματος.    
5. Δημοτικς βοσκσιμες εκτσεις που δεν εντσσονται στα διαχειριστικ σχδια βσκησης και το δικαωμα βοσκς ορζεται απ το δμο.   
5.1 Διθεση βοσκοτπων.    
5.2 Δικαιοχοι χρσης βοσκοτπων.    
5.3 Καθορισμς του δικαιματος βοσκς.    
5.4 Αυθαρετη βσκηση.    
5.5 Δικαωμα βοσκς σε βελτιωθντες βοσκσιμους τπους (ρθρα 8 Ν 994/79  και 7 παρ. 2 Ν 2307/95).

Το παραπνω υλικ θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. ΙΩΑΝΝΗ

ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ (03-11-2017)

3-11-17   ΥΠΕΘ Φ.14/ΦΜ/181027/Δ1/17 (ΦΕΚ-3870 Β/3-11-17) : Επκταση του προγρμματος "Σχολικ Γεματα" και σσταση, συγκρτηση και ργο των Επιτροπν Παραλαβς στις σχολικς μονδες που συμμετχουν στο πργραμμα "Σχολικ Γεματα"

3-11-17   Ν. 4494/17 (ΦΕΚ-165 Α/2-11-17) : Ρυθμσεις περ σταδιοδρομας και εξλιξης στελεχν και οικονομικς μριμνας και λογιστικο των Ενπλων Δυνμεων, σσταση Κοινο Σματος Οικονομικν Επιθεωρητν και λλες διατξεις2-11-17   ΑΑΔΕ ΔΕΦΚΦ/Δ/1160668/ΕΞ2017/17 (ΦΕΚ-3862 Β/2-11-17) : Τροποποηση της αριθμ. Φ.31/13/03 (Β 816) ΑΥΟΟ "Σσταση και λειτουργα φορολογικν αποθηκν κοινοτικν οχημτων"

2-11-17   ΥΠ.ΕΣ. 37183/1-11-17 : Δμοι και Περιφρειες της Χρας που χουν ενσωματσει στις Βσεις Δεδομνων του ΥΠ.ΕΣ. τα οικονομικ τους στοιχεα

2-11-17   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΗΔ/Φ.40/37303/2-11-17 : Ανρτηση πρξεων κατ τη διακοπ λειτουργας του προγρμματος Διαγεια λγω εργασιν μετπτωσης

2-11-17   Κ.Υ.Α. 78123/17 (ΦΕΚ-3828 Β/1-11-17) : Κατ' εξαρεση παρταση ισχος μηνιαων καρτν ΟΑΣΑ Οκτωβρου 20171-11-17   Κ.Υ.Α. Φ.151/180552/Α5/17 (ΦΕΚ-3822 Β/31-10-17) : Τροποποηση της αριθμ. Φ.151/17897/Β6/14 (ΦΕΚ-358 Β/2014) κ.υ.α. "Καθορισμς οργνων, τρπου και διαδικασας διαπστωσης σοβαρν παθσεων υποψηφων για εισαγωγ στην τριτοβθμια εκπαδευση", πως τροποποιθηκε με την αριθμ. Φ.151/35408/Α5/17 μοια

1-11-17   ΥΠ.ΕΣ. 7742/1-11-17 : Σχεδιασμς και δρσεις Πολιτικς Προστασας για την αντιμετπιση κινδνων απ την εκδλωση πλημμυρικν φαινομνων

1-11-17   ΥΠΕΚΑΚΑ Δ24Α/Φ.32/ΓΠ/ΟΙΚ.50788/1174/31-10-17 : Γνωστοποηση διατξεων του ρθρου 28 του ν. 4488/17 (ΦΕΚ-137 Α/13-9-17)

1-11-17   ΥΠΕΘ 181663/Δ1/17 (ΦΕΚ-3813 Β/30-10-17) : Συμπλρωση της υπ' αριθμ. 118066/Δ1/17 υ.α. με θμα "Ενταξη Σχολικν Μονδων Πρωτοβθμιας Εκπαδευσης στις Ζνες Εκπαιδευτικς Προτεραιτητας (ΖΕΠ), που δνανται να λειτουργσουν Τξεις Υποδοχς ΖΕΠ"

1-11-17    K.Y.A. 77226/1/17 (ΦΕΚ-3824 Β/31-10-17) : Καθορισμς και εξειδκευση των απαιτομενων λεπτομερειν εφαρμογς και των τεχνικν προδιαγραφν του Εθνικο πλαισου πολιτικς, για την ανπτυξη της αγορς υποδομν εναλλακτικν καυσμων στον τομα των μεταφορν και για την υλοποηση των σχετικν υποδομν

1-11-17    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ3(Α)/77022/17 (ΦΕΚ-3823 Β/31-10-17) : Εγκριση του θετικο καταλγου της παρ. 1, περ. α, του ρθρου 12 του ν. 3816/10, πως τροποποιθηκε και ισχει

1-11-17    Κ.Υ.Α. 117384/17 (ΦΕΚ-3821 Β/31-10-17) : Ρυθμσεις τεχνικν ζητημτων που αφορον την ανθεση των Δημοσων Συμβσεων ργων, μελετν και παροχς τεχνικν και λοιπν συναφν επιστημονικν υπηρεσιν με χρση των επιμρους εργαλεων και διαδικασιν του Εθνικο Συστματος Ηλεκτρονικν Δημοσων Συμβσεων (ΕΣΗΔΗΣ)

1-11-17   Κ.Υ.Α. ΓΔΤΕΦΚ/1160536/ΕΞ2017/17 (ΦΕΚ-3825 Β/31-10-17) : Τροποποηση της αριθμ. 0004170/ΕΞ2018/15-12-15 κ.υ.α. (ΦΕΚ Β 2722), πως ισχει, με θμα "Διαδικασες και προδιαγραφς εγκατστασης και λειτουργας ολοκληρωμνων συστημτων ηλεκτρονικο ελγχου εισρον - εκρον σε πλωτ μσα (σλπια, κλπ.) μεταφορς πετρελαιοειδν. Εγκατστασης, διαδικασες και προδιαγραφς εγκατστασης και λειτουργας ηλεκτρονικο συστματος εντοπισμο θσης. Δημιουργα κντρου συντονισμο στη ΓΓΠΣ του Υπουργεου Οικονομικν. Απαιτσεις συμμρφωσης, καταγραφς, λειτουργας και διασφλισης των μετρσεων στις μεταφερμενες ποστητες και ηλεκτρονικς αποστολς δεδομνων. Καθορισμς του χρονοδιαγρμματος εφαρμογς, καθς και του εδους και περιεχομνου των στοιχεων που παρχονται απ το σστημα αυτ"31-10-17   ΥΠ.ΕΣ. 18/ΕΓΚ.29/27-10-17 : Αιτσεις πολιτογρφησης προσπων τα οποα πσχουν απ σοβαρ πρβλημα νοητικς ψυχικς υστρησης

31-10-17   ΥΠΕΘ 185504/ΓΔ4/31-10-17 : Οδηγες και κατευθνσεις για την δρυση και λειτουργα Τξεων Υποδοχς (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικ τος 2017-2018 σε Δημσιας Γυμνσια, Γενικ και Επαγγελματικ Λκεια της χρας

31-10-17   ΥΠΕΘ 184795/Δ1/30-10-17 : Διευκρινσεις λειτουργας σχολικν μονδων

31-10-17    ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/95/ΟΙΚ.36130/27-10-17 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Διακοπ δειας ανατροφς τκνου στην περπτωση μακροχρνιας αναρρωτικς δειας επαπειλομενης κησης

31-10-17    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ3(Α)/74015/17 (ΦΕΚ-3805 Β/27-10-17) : Αναθερηση των καταλγων για τη θεραπεα σοβαρν ασθενειν της παρ. 2 του ρθρου 12 ν. 3816/10 (ΦΕΚ-6 Α/2010)

31-10-17   ΥΠΕΚΑΚΑ 0ΑΤ10/Φ.51020/48217/755/17 (ΦΕΚ-3810 Β/30-10-17) : Εγκριση Τροποποησης Καταστατικο του Ταμεου Επαγγελματικς Ασφλισης Επικορησης Ασφαλιστν και Προσωπικο Ασφαλιστικν
Επιχειρσεων (ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ)

31-10-17    Π.Δ. 133/17 (ΦΕΚ-161 Α/30-10-17) : Οργανισμς του Υπουργεου Διοικητικς Ανασυγκρτησης

31-10-17    Π.Δ. 132/17 (ΦΕΚ-160 Α/30-10-17) : Οργανισμς Υπουργεου Περιβλλοντος και Ενργειας (ΥΠΕΝ)30-10-17    ΥΠ.ΕΣ. 36130/24-10-17 : Ορθ διθεση Στοιχεων Μητρου Δεσμεσεων στον Κμβο Διαλειτουργικτητας

30-10-17    ΥΠ.ΟΙΚ. 2/16505/ΔΕΠ/27-3-17 (ΥΠ.ΕΣ. 29929/2016/23-2-17) : Χοργηση επιδματος επικνδυνης και ανθυγιεινς εργασας σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 22 του ν. 4368/16

30-10-17   ΥΠ.ΕΣ. 36514/26-10-17 : Ολοκλρωση ενημρωσης των πεδων "Εργασιακ Σχση" και "Κατηγορα Προσωπικο" στο πλασιο της Εγκυκλου 17/20368/16-6-17 - Οδηγες για περαιτρω ενργειες στον διαδικτυακ τπο του Μητρου Ανθρπινου Δυναμικο Ελληνικο Δημοσου

30-10-17   ΥΠΕΕ 162380/2554/27-10-17 : Προγραμματισμς Αναρτσεων Δασικν Χαρτν27-10-17   ΥΠΕΚΑΚΑ-ΣΕΠΕ ΕΞ/274804-2017/10031/24-10-17 : Απαρατητα στοιχεα για την υποβολ ατησης κδοσης πιστοποιητικο βση του ρθρου 22 του ν. 4144/13 πως τροποποιθηκε απ το ρθρο 39 του ν. 4488/17

27-10-17   Κ.Υ.Α. ΔΟΥ/Δ13/ΟΙΚ.121/Φ.911/17 (ΦΕΚ-3765 Β/26-10-17) : Μτρα περιορισμο κυκλοφορας οχημτων στο κντρο της Αθνας περιδου 2017-2018

27-10-17   ΥΠ.ΨΗΦ.ΠΟΛ.ΤΗΛΕΠ.ΕΝΗΜ. 68262/1368/Φ1/17 (ΦΕΚ-3767 Β/26-10-17) : Παρταση προθεσμας για αδειοδτηση κατασκευν κεραιν

27-10-17   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/95/ΟΙΚ.36130/27-10-17 : Διακοπ δειας ανατροφς τκνου στην περπτωση μακροχρνιας αναρρωτικς δειας επαπειλομενης κησης

27-10-17   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.15/815/ΟΙΚ.36099/26-10-17 : Ολοκλρωση διαδικασας αξιολγησης σμφωνα με τις διατξεις του ν. 4369/16, πως ισχει26-10-17  ΥΠΕΘ Φ.14/ΕΑ/182144/Δ1/26-10-17 : Εισαγωγ της θεματικς εντητας Κυκλοφοριακ Αγωγ και Οδικ Ασφλεια στο Ωρολγιο πργραμμα των Δημοτικν Σχολεων της Χρας για το σχολικ τος 2017-2018

26-10-17   ΕΦΚΑ 40/24-10-17 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 42 του ν. 4410/16 (ΦΕΚ-141 Α) με τις οποες τροποποιθηκε το ρθρο 9 του Ν. 3943/11 (ΦΕΚ-66 Α) περ κοινς δημοσιοποησης ληξιπρθεσμων οφειλν προς Δημσιο και ΕΦΚΑ

26-10-17   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΟΜ/ΟΙΚ.36088/26-10-17 : Αποστολ Εγχειριδου και Οδηγο Εφαρμογς του Κοινο Πλαισου Αξιολγησης (ΚΠΑ) - Οδηγες εφαρμογς του ΚΠΑ

26-10-17   ΕΑΑΔΗΣΥ 6402/26-10-17 : Ενημρωση για τη δημοσευση ν. 4491/17 (Α 152) - Τροποποηση διατξεων ν. 4412/16

26-10-17  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1Β/ΓΠ/ΟΙΚ.80070/25-10-17 : Περ αδειοδτησης των αυτοτελν ιδιωτικν Μονδων Ημερσιας Νοσηλεας (ΜΗΝ) κατ' εφαρμογ του ρθρου 30 του ν. 4486/17 (ΦΕΚ-115 Α)

26-10-17   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Υ1Α/ΓΠ.ΟΙΚ.76785/17 (ΦΕΚ-3758 Β/25-10-17) : Ιατρικς λεγχος προσωπικο, διατροφ και καννες υγιεινς και ασφλειας των τροφμων στους δημσιους και ιδιωτικος βρεφικος, βρεφονηπιακος και παιδικος σταθμος25-10-17   ΑΑΔΕ 30/003/000/3885/23-10-17  : Κοινοποηση διατξεων του ν. 4474/17

25-10-17   ΥΠΕΚΑΚΑ 48416/2564/17 (ΦΕΚ-3757 Β/25-10-17) : Εγκριση Εθνικς Στρατηγικς για την Υγεα και Ασφλεια στην Εργασα για τα τη 2016-2020

25-10-17   ΥΠΕΚΑΚΑ 73666/24-10-17 : Δημσια Πρσκληση Νο 14/17 για υποβολ αιτσεων στο πργραμμα ενσχυσης της απασχλησης 40.000 αμειβομνων με δελτο παροχς υπηρεσιν, με μετατροπ της σμβασης παροχς ανεξρτητων υπηρεσιν σε σμβαση εξαρτημνης εργασας

25-10-17   ΥΠΥΜΕ Β6/36080/1318/17 (ΦΕΚ-3749 Β/24-10-17) : Λειτουργα Σχολν Επαγγελματικς Κατρτισης Μεταφορων (ΣΕΚΑΜ), διενργεια εξετσεων για την απκτηση Πιστοποιητικο Επαγγελματικς Επρκειας (ΠΕΕ) οδικο μεταφορα εμπορευμτων και επιβατν

25-10-17   ΥΠ.ΨΗΦ.ΠΟΛ.ΤΗΛΕΠ.ΕΝΗΜ. 10/17 (ΦΕΚ-3748 Β/24-10-17) : Καθορισμς ημερσιων και εβδομαδιαων νομαρχιακν και τοπικν εφημερδων που χουν τη δυναττητα καταχρισης δημοσιεσεων των φορων του Δημοσου24-10-17    ΥΠ.ΕΣ. 35963/20-10-17 : Αντιρρησες Συνεδησης (Εναλλακτικ Υπηρεσα) - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 8-12-17

24-10-17   Κ.Υ.Α. οικ.43614/17 (ΦΕΚ 3730 Β/23-10-2017): Παρταση προθεσμας υπαγωγς στο ν. 4178/ 2013 «Αντιμετπιση της Αυθαρετης Δμησης - Περιβαλλοντικ Ισοζγιο και λλες διατξεις» (ΦΕΚ Α174) και τροποποηση της αριθμ. 2254/30-9-2013 απφασης Αναπληρωτ Υπουργο Περιβλλοντος, Ενργειας και Κλιματικς Αλλαγς «Διαδικασα ηλεκτρονικς υποβολς των απαρατητων δικαιολογητικν για την υπαγωγ στο ρθρο 24 του ν. 4178/2013 «Αντιμετπιση της Αυθαρετης Δμησης - Περιβαλλοντικ Ισοζγιο και λλες διατξεις» (ΦΕΚ Α174)» (ΦΕΚ Β2184), πως ισχει.

24-10-17   ΥΠΕΘ Φ.251/177783/Α5/20-10-17 : Ενημρωση μαθητν της τελευταας τξης ΓΕΛ σχολικο τους 2017-2018 και των αποφοτων - υποψηφων για τις πανελλαδικς εξετσεις ΓΕΛ 2018 σχετικ με τα εξεταζμενα μαθματα σε πανελλαδικ εππεδο

24-10-17   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Α2Α/ΓΠ/ΟΙΚ.76294/17 (ΦΕΚ-3722 Β/20-10-17) : Τροποποηση της αριθμ. Α2α/ΓΠ/οικ.51916/11-7-16 υ.α. με θμα "Τρπος λειτουργας και διαδικασα λψης αποφσεων Συμβουλων Προσλψεων - Κρσεων ιατρν κλδου ΕΣΥ" (ΦΕΚ 2292 Β)

24-10-17   ΥΠΕΘ 169735/ΓΔ4/17 (ΦΕΚ-3727 Β/23-10-17) : Ρυθμσεις Ζωνν Εκπαιδευτικς Προτεραιτητας (ΖΕΠ) - Ιδρυση Τξεων Υποδοχς ΖΕΠ σε σχολικς μονδες Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης

24-10-17   ΥΠ.ΨΗΦ.ΠΟΛ. Ε/23/23-10-17 : Υποχρωση κατρτισης προγρμματος επικοινωνιακς προβολς τους 201823-10-17   ΑΑΔΕ ΔΕΑΦ/1157677/ΕΞ2017/20-10-17 : Φορολογικ μεταχεριση ατομικς (προσωπικς) υποτροφας

23-10-17   ΑΑΔΕ ΔΕΑΦ/1157739/ΕΞ2017/20-10-17 : Διαχεριση τροποποιητικν δηλσεων των κατ' επγγελμα αγροτν μετ την ψφιση του ν. 4484/17 (ρθρο 75)

23-10-17   ΥΠΕΘ Φ.251/179245/Α5/23-10-17 : Πιστοποηση αναπηρας υποψηφων για εισαγωγ στην Τριτοβθμια Εκπαδευση απ τα Κντρα Πιστοποησης Αναπηρας (ΚΕΠΑ)

23-10-17   Π.Δ. 131/17 (ΦΕΚ-159 Α/20-10-17) : Οργνωση των Υπηρεσιν του Ναυτικο Επιμελητηρου της Ελλδος (ΝΕΕ)

23-10-17   Π.Δ. 129/17 (ΦΕΚ-158 Α/20-10-17) : Τροποποηση του π.δ. 230/98 "Αρμοδιτητες και διρθρωση της Κεντρικς Υπηρεσας του Υπουργεου Εξωτερικν" (Α 177)

23-10-17   Κ.Υ.Α. 161974/2602/17 (ΦΕΚ-3709 Β/20-10-17) : Οικονομικ ενσχυση ρητινεργατν

23-10-17   ΕΕΕΠ 280/2/17 (ΦΕΚ-3708 Β/20-10-17) : Σστημα αξιολγησης προσωπικο Επιτροπς Εποπτεας και Ελγχου Παιγνων (ΕΕΕΠ)

23-10-17   ΥΠΕΚΑΚΑ  οικ.48220/Δ9.14866/17 (ΦΕΚ 3710 Β/20-10-2017) : Παρταση της προθεσμας του ρθρου 4, στοι¬χεο γ), περ. 1.ii. της υπ’ αριθμ. πρωτ. 29502/ 85/1.9.2014 (ΦΕΚ Β 2390/8.9.2014) απφασης του Υπουργο Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Πρνοιας «Τροποποηση και συμπλρωση της υπ’ αριθμ. 5072/6/25.2.2013 απφασης του Υπουργο Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Πρνοιας (ΦΕΚ Β 449/25.2.2013), περ επανακα¬θορισμο των ρων και προποθσεων ηλεκτρο¬νικς υποβολς στοιχεων για θματα αρμοδιτη¬τας του Σματος Επιθερησης Εργασας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμο Απασχολσεως Εργατικο Δυνα¬μικο (ΟΑΕΔ), πως τροποποιθηκε και συμπληρθηκε με την υπ’ αριθμ. 28153/126/28.8.2013 απφασ του (ΦΕΚ Β 2163/30.8.2013)», πως ισχει, για το τος 2017.

23-10-17   Π.Δ. 127/17 (ΦΕΚ-157 Α/20-10-17) : Οργανισμς Υπουργεου Τουρισμο20-10-17   ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ : Ελεγχος και προστασα του Δομημνου Περιβλλοντος και λλες διατξεις

20-10-17   ΦΕΚ-3677 Β/19-10-17 :

Κ.Υ.Α. 46561/8369/17 : Εφαρμογ της παρ. 4 του ρθρου 14 του ν. 3996/11, πως αντικαταστθηκε με την παρ. 2 του ρθρου 80 του ν. 4144/13

ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.80000/ΟΙΚ.46214/1903/17 : Αναλυτικ Περιοδικ Δλωση και καταβολ εισφορν Ναυτικν

20-10-17   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Α3(Γ)/77213/17 (ΦΕΚ-3699 Β/19-10-17) : Διαδικασα και τρπος αποστολς στοιχεων διοικητικο και ιατρικο φακλου ασθενν απ τα δημσια νοσοκομεα και τις ιδιωτικς κλινικς στην Αννυμη Εταιρεα "Κντρο Τεκμηρωσης και Κοστολγησης Νοσοκομειακν Υπηρεσιν (ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. Α.Ε.)

20-10-17   ΦΕΚ-3701 Β/19-10-17 :

ΥΠΕΕ 42409/17 : Εγκριση του Κανονισμο Λειτουργας του Διοικητικο Συμβουλου του Ινστιτοτου Γεωλογικν και Μεταλλευτικν Ερευνν (ΙΓΜΕ)

ΥΠΕΕ 162371/2429/17 : Εγκριση εκτλεσης εργασιν ανρτησης δασικν χαρτν ως την κρωση τους

20-10-17   ΒΟΥΛΗ 1069/17 (ΦΕΚ-3702 Β/19-10-17) : Τπος και περιεχμενο της Δλωσης Περιουσιακς Κατστασης (ΔΠΚ) και της Δλωσης Οικονομικν Συμφερντων (ΔΟΣ) - Ηλεκτρονικ υποβολ των δηλσεων αυτν

20-10-17   ΒΟΥΛΗ 12391/7569/17 (ΦΕΚ-3703 Β/19-10-17) : Τπος και περιεχμενο της Δλωσης Περιουσιακς Κατστασης (ΔΠΚ) και της Δλωσης Οικονομικν Συμφερντων (ΔΟΣ) - Ηλεκτρονικ υποβολ των δηλσεων αυτν19-10-17   ΕΦΚΑ 39/19-10-17 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 95 του Ν. 4387/16 που αφορον θματα παραγραφς αξισεων του ΕΦΚΑ απ μη καταβληθεσες ασφαλιστικς εισφορς

19-10-17   ΑΑΔΕ 1752/18-10-17 : Παροχ οδηγιν για την ενιαα και ομοιμορφη εφαρμογ της με αριθμ. ΔΙΠΑΕΕ 1466/19-9-17 (ΦΕΚ-3326 Β) απφασης του Διοικητ της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων

19-10-17   ΥΠΥΜΕ 83836/4593/16/17 (ΦΕΚ-3662 Β/18-10-17) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. υ.α. 37492/1795/03 "Καθορισμς τπων και τεχνικν προδιαγραφν Λεωφορεων για την ταξινμηση και την κυκλοφορα τους ως αστικν, υπεραστικν και ημιαστικν" (Β 922)

19-10-17   ΥΠΕΕ 161972/2548/17 (ΦΕΚ-3665 Β/18-10-17) : Τροποποηση απφασης "Διθεση καυσξυλων για κλυψη ατομικν αναγκν των κατοκων"

19-10-17   ΑΠΟΦ.ΠΡΩΘ. Υ76/17 (ΦΕΚ-3666 Β/18-10-17) : Σσταση Επιτροπς Παρακολοθησης για την υλοποηση του Εθνικο Σχεδου Δρσης για την Εφοδιαστικ (Logistics)

19-10-17  ΑΑΔΕ ΕΜΠ/1374/ΕΞ2017/17 (ΦΕΚ-3667 Β/18-10-17) : Εκχρηση δικαιματος υπογραφς

19-10-17   N. 4492/17 (ΦΕΚ-156 Α/18-10-17) : Διακνηση και εμπορα νωπν και ευαλλοωτων αγροτικν προιντων και λλες διατξεις18-10-17   ΕΦΚΑ Σ22/3/ΕΓΚ.37/18-10-17 : Οδηγες για την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 19 του ν. 4387/16, που αφορ θματα Διαδοχικς Ασφλισης

18-10-17   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1162/17-10-17 : Κοινοποηση της Γνωμοδτησης 163/17 του Β Τμματος του ΝΣΚ σχετικ με την επδραση απ την κατθεση ατησης για υπαγωγ στον ν. 3869/10 και την κδοση προσωρινς διαταγς "περ αναστολς καταδιωτικν μτρων κατ του οφειλτη και διατρησης της πραγματικς και νομικς κατστασης της περιουσας του" σε κατσχεση εις χερας τρτου που εχε νομμως επιβληθε πριν απ την κατθεση της ατησης

18-10-17   ΕΦΚΑ Δ.ΑΣΦ.1010/1372291/18-10-17 : Ασφαλιστικ Τακτοποηση κατ την Επσχεση Εργασας

18-10-17   ΥΠΟΙΑΝ 102763/ΕΥΘΥ739/17 (ΦΕΚ-3652 Β/17-10-17) : Διαδικασα εφαρμογς της κινητικτητας και της εναλλαγς σε ευασθητες θσεις του προσωπικο στις Ειδικς Υπηρεσες του ν. 4314/14 (Α 265) και στην Κεντρικ Υπηρεσα της ΜΟΔ ΑΕ

18-10-17   ΥΠΟΙΑΝ 110285/ΔΤΒΝ1851/ΤΜ.Α/Φ.15/17 (ΦΕΚ-3656 Β/17-10-17) : Δημιουργα, οργνωση, λειτουργα και διαχεριση ηλεκτρονικς πλατφρμας - Μητρου Ρευματοδοτν - Ρευματοληπτν (ΗΜΡΡ), σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 54 του ν. 4472/17 (Α 74)

18-10-17   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Α3Β/68540/18-10-17 : Λειτουργα Συλλγων Εθελοντν Αιμοδοτν

18-10-17   ΥΠΥΜΕ Α/54941/3085/18-10-17 : Περ της καταβολς τλους αδεας κυκλοφορας οχματος

18-10-17   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Α3Α/ΟΙΚ.78003/18-10-17 : Μετθεση ιατρν βσει του ρθρου 29 του ν. 4461/17 και παρξη κενς οργανικς θσης

18-10-17   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/68901/0026/17-10-17 : Καταχρηση ολικν περικοπν δαπανν / και αιτημτων κδοσης ανληψης υποχρωσης στο Ολοκληρωμνο Πληροφοριακ Σστημα Δημοσιονομικς Πολιτικς

18-10-17   ΥΠ.ΟΙΚ.-ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1161/17 (ΦΕΚ-3657 Β/17-10-17) : Πργραμμα δημοσων κληρσεων απ την Ανεξρτητη Αρχ Δημοσων Εσδων

18-10-17   ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 444/17 (ΦΕΚ-3651 Β/17-10-17) : Τροποποηση του Κανονισμο Οικονμικς Διαχερισης του Ελληνικο Δημοσιονομικο Συμβουλου17-10-17   Κ.Υ.Α. 41848/1848/17 (ΦΕΚ-3649 Β/16-10-17) : Τροποποηση της κ.υ.α. οικ.146163/12 - Μτρα και Οροι για τη διαχεριση Αποβλτων Υγειονομικν Μονδων, πως ισχει

17-10-17   ΥΠΕΘ 170141/Α5/16-10-17 (ΦΕΚ-3650 Β/16-10-17) : Τροποποηση και συμπλρωση της με αρ. 14420/ΚΒ/08 (ΦΕΚ-218 β) υ.α. Εξετσεις - Οργανα εξετσεων για την απκτηση του Κρατικο Πιστοποιητικο Γλωσσομθειας

17-10-17   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ4Β/ΓΠ/ΟΙΚ.77569/16-10-17 : Εφαρμογ της παρ. 2 του ρθρου 32 του ν. 4486/17 (ΦΕΚ-115 Α)

17-10-17   Κ.Υ.Α. 73461/17 (ΦΕΚ-3647 Β/16-10-17) : Πλασιο εφαρμογς του αναμορφωτικο μτρου της παροχς κοινωφελος εργασας ανηλκων και πνακας φορων που συμμετχουν στην εφαρμογ του μτρου

17-10-17    ΥΠΕΘ 167152/Δ2/17 (ΦΕΚ-3638 Β/16-10-17) : Οργνωση και λειτουργα σχολικν κντρων αντισταθμιστικς εκπαδευσης ως προς την Ενισχυτικ Διδασκαλα για το σχολικ τος 2017-201816-10-17    ΥΠΥΜΕ Β1/59617/1335/13-10-17 : Διευκρινσεις σχετικ με δεια σκησης επαγγλματος οδικο μεταφορα εμπορευμτων

16-10-17   Κ.Υ.Α. ΠΟΛ.1158/17 (ΦΕΚ-3634 Β/13-10-17) : Καθορισμς των προυποθσεων, της διαδικασας, των τεχνικν προδιαγραφν, του χρνου και του τρπου δημοσιοποησης στο διαδκτυο, της διαδικασας αποστολς της ηλεκτρονικς ειδοποησης, των δεδομνων που δημοσιοποιονται, της διαδικασας και των προυποθσεων ρσης διρθσης της δημοσιοποησης, των αρμδιων οργνων για τη διενργεια της δημοσιοποησης και την ρση αυτς, των οργανωτικν και τεχνικν μτρων για την ασφλεια της επεξεργασας και κθε λλου ειδικτερου θματος σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 9 παρ. 1, 2 και 4 του ν. 3943/11

16-10-17    Ν. 4491/17 (ΦΕΚ-152 Α/13-10-17) : Νομικ αναγνριση της ταυττητας φλου - Εθνικς Μηχανισμς Εκπνησης, Παρακολοθησης και Αξιολγησης των Σχεδων Δρσης για τα Δικαιματα του Παιδιο και λλες διατξεις13-10-17   ΥΠΕΕ 160543/2326/17 (ΦΕΚ 3625 Β/12-10-2017) : Τροποποηση της με αριθμ 146776/2459/ 21-10-2016 απφασης Υ.Π.ΕΝ. (ΦΕΚ 3532Β) «Καθορισμς θεμτων σχετικν με την παργραφο 1 εδφια β', γ', δ' και ε' του ρθρου 21 του ν. 3889/2010 πως ισχει.

13-10-17    ΥΠΕΕ 38183/17 (ΦΕΚ-3613 Β/12-10-17) : Καθορισμς της ημερομηνας μχρι την οποα εναι επιτρεπτ η υποβολ εκπρθεσμων δηλσεων και η κατθεση αιτσεων διρθρωσης προδλου σφλματος για τις υπ κτηματογρφηση περιοχς των ΟΤΑ του Καλλικρατικο Δμου Εδεσσας και συγκεκριμνα στους προς Καποδιστριακος Δμους και Κοιντητες .........

13-10-17    ΦΕΚ-3614 Β/12-10-17 :

ΥΠΕΚΑΚΑ Δ23/44155/2072/17 : Ειδικ πιστοποηση και ανανωση πιστοποησης ΝΠΙΔ ως φορων παροχς υπηρεσιν Κοινωνικς Φροντδας μη κερδοσκοπικο χαρακτρα

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Α2Α/ΓΠ/ΟΙΚ.74438/17 : Κατρτιση και τρηση καταλγου και διαδικασα τοποθτησης ειδικευμνων ιατρν για εξειδκευση στις Πολυδναμες Μονδες Εντατικς Νοσηλεας

ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2113.1-6/56930/17 : Δικαιολογητικ κδοσης δειας εισαγωγς υλικν του ν. 2168/93 που προορζονται για τις ανγκες του Λιμενικο Σματος Ελληνικς Ακτοφυλακς

13-10-17   ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1153/17 (ΦΕΚ-3628 Β/13-10-17) : Παρταση και αναστολ βεβαιωμνων οφειλν, για την αντιμετπιση των κτακτων αναγκν που προκυψαν απ τα ντονα καιρικ φαινμενα (ντονες βροχοπτσεις και πλημμρες) που εκδηλθηκαν στις 25-9-2017 και 26-9-2017 στο Δμο Σαμοθρκης της ΠΕ Εβρου της Περιφρειας Ανατολικς Μακεδονας και Θρκης

13-10-17   ΥΠ.ΟΙΚ. ΓΔΟΠ/0001491/ΕΞ2017/ΧΠ1687/17 (ΦΕΚ-3633 Β/13-10-17) : Τροποποηση της μεθοδολογας υπολογισμο των ετσιων τακτικν εισφορν των πιστωτικν ιδρυμτων στο σκλος κλυψης καταθσεων του Ταμεου Εγγησης Καταθσεων και Επενδσεων (ΤΕΚΕ)

13-10-17   ΥΠ.ΕΣ. 34553/ΕΓΚ.28/13-10-17 : Παροχ διευκρινσεων για την ερμηνεα και εφαρμογ των ρθρων 108-114 του ν. 4483/17 (Α 107) για τους Ευρωπαικος Ομλους Εδαφικς Συνεργασας (ΕΟΕΣ)

13-10-17   Π.Δ. 123/17 (ΦΕΚ-151 Α/12-10-17) : Οργανισμς του Υπουργεου Υποδομν και Μεταφορν

13-10-17   ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 385/98204/17 (ΦΕΚ-3593 Β/12-10-17) : Σχδιο κατανομς και οριστικ κατανομ των γεωργικν εκμεταλλεσεων του προγρμματος "Δκτυο Γεωργικς Λογιστικς Πληροφρησης (ΔΙΓΕΛΠ)" της Ευρωπαικς Ενωσης

13-10-17   ΥΠΕΕ 40793/12-10-17 (ΦΕΚ-3603 Β/12-10-17) : Περαωση της διαδικασας κτηματογρφησης - Καταχριση των πρτων εγγραφν στα κτηματολογικ βιβλα - Ορισμς της ημερομηνας για την ναρξη ισχος του Κτηματολογου : α) στο Δμο Δφνης ..... β) στο Δμο Υμηττο .... γ) στο Δμο Αλμου ..... στο Δμο Ελληνικο .....12-10-17   ΦΕΚ-3576 Β/11-10-17 :

ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/84/ΟΙΚ.31476/17 : Καθορισμς της διαδικασας μεταφορς του προσωπικο του ρθρου 40 του ν. 4440/16

ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1147/17 : Παραδσεις νευ ανταλλγματος ειδν στισης σε σχολεα Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Δημσιας Εκπαδευσης

12-10-17   Ν. 4490/17 (ΦΕΚ-150 Α/11-10-17) : Κρωση της Πολυμερος Συμφωνας Αρμδιων Αρχν για την Ανταλλαγ Εκθσεων αν Χρα, διατξεις εφαρμογς και λοιπς διατξεις11-10-17   ΥΠ.ΕΣ. ΤΑΔΚ/ΟΙΚ.1147/ΕΓΚ.27/11-10-17 : Οδηγες για συγχνευση ληξιαρχεων Δημοτικν Ενοττων (Δμος Σερβων - Βελβεντο Ν. Κοζνης)

11-10-17   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.76309/11-10-17 : Εγκριση διατροφικν συστσεων για γενικ πληθυσμ και ειδικς πληθυσμιακς ομδες

11-10-17   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1159/17 (ΦΕΚ-3569 Β/11-10-17) : Καθορισμς διαδικασας ενεργοποησης, στο Φορολογικ Μητρο, του ΑΦΜ των φορολογομενων, νομικν προσπων και νομικν οντοττων, που χουν προβε στη διακοπ των εργασιν τους στη ΔΟΥ χωρς να χουν ολοκληρσει το στδιο της εκκαθρισης

11-10-17    Π.Δ. 122/17 (ΦΕΚ-149 Α/10-10-17) : Οργανισμς Υπουργεου Μεταναστευτικς Πολιτικς

11-10-17   ΥΠΕΚΑΚΑ ΑΤ10/Φ.51020/25726/437/17 (ΦΕΚ-3544 Β/10-10-17) : Εγκριση τροποποησης καταστατικο του Ταμεου Επαγγελματικς Ασφλισης Ελεγκτν Εναριας Κυκλοφορας Ελλδος - ΝΠΙΔ (ΤΕΑ-ΕΕΚΕ ΝΠΙΔ)

11-10-17   Κ.Υ.Α. 15132/17 (ΦΕΚ-3545 Β/10-10-17) : Επανακαθορισμς του εδους και ποσοστο δαπανν που πληρνονται απ την πγια προκαταβολ της Υπηρεσας Ασλου

11-10-17   Κ.Υ.Α. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑΑΕ/408113/21902/2725/603/10-10-17 : Καθορισμς λεπτομερειν εφαρμογς του ρθρου 56Β του ν. 2725/99 "Ερασιτεχνικς και επαγγελματικς αθλητισμς και λλες διατξεις" (Α 121), πως αυτ προστθηκε με το ρθρο 5 του ν. 4479/17 (Α 94)

11-10-17   ΕΟΠΥΥ 40026/5-10-17 (ΦΕΚ-3492 Β/5-10-17) : Καθορισμς τιμν αποζημωσης στα εγκεκριμνα απ τον ΕΟΠΥΥ σκευσματα ειδικς διατροφς

11-10-17   ΥΠ.ΕΣ. 34200/ΕΓΚ.26/11-10-17 : Ενημρωση για τις ρυθμσεις του π.δ. 99/17 ¨Καθορισμς προυποθσεων αδειοδτησης και λειτουργας των παιδικν και βρεφονηπιακν σταθμν που λειτουργον εντς νομικν προσπων των δμων υπηρεσας των δμων

11-10-17   ΥΠΥΜΕ 72246/4667/11-10-17 : Ορισμς επιτροπν για τη διενργεια εξετσεων υποψηφων ελεγκτν ελαφρν και βαρων οχημτων σε ΚΤΕΟ

11-10-17   ΟΑΕΔ 69895/10-10-17 : Καταβολ ειδικο εποχικο βοηθματος τους 2017, στις κατηγορες του ρθρου 22 του Ν. 1836/89 πως ισχει

11-10-17    ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ - Ασκηση υπαθριων εμπορικν δραστηριοττων, εκσυγχρονισμς της Επιμελητηριακς Νομοθεσας και λλες διατξεις --> Βλ. μετ την εισαγωγ στην ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ το γγραφο με ττλο "ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ"10-10-17    ΥΠ.ΕΣ. ΤΑΔΚ/ΟΙΚ.1140/ΕΓΚ.25/10-10-17 : Οδηγες για συγχνευση ληξιαρχεων Δημοτικν Ενοττων (Δμος Κεφαλλονις)

10-10-17   ΑΑΔΕ ΔΟΔ/ΑΑΔΕ/Α/1119042/ΕΞ2017/2-8-17 : Παροχ οδηγιν σχετικ με την τροποποηση της υπ' αριθμ, 2/55763/0026/17-7-13 απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομικν "Καθορισμς διαδικασας και δικαιολογητικν για την πληρωμ δαπανν τκων επ επιστεφμενων εσδων που χουν εισπραχθε αχρεστητα

10-10-17    Κ.Υ.Α. 45857/772/17 (ΦΕΚ-3534 Β/9-10-17) : Πργραμμα ενσχυσης της απασχλησης 40.000 αμειβμενων με Δελτο Παροχς Υπηρεσιν, με μετατροπ της σμβασης παροχς ανεξρτητων
Υπηρεσιν με σμβαση εξαρτημνης εργασας

10-10-17     K.Y.A. 2850/17 (ΦΕΚ-3532 Β/9-10-17) : Παροχ δωρεν ευρυζωνικς σνδεσης στους μνιμους κατοκους των απομακρυσμνων νησιν της χρας

10-10-17    ΥΠΕΘ Φ.151/169487/Α5/10-10-17 : Πληροφορες για την εφαρμογ των εισαγομνων αλλοδαπν - αλλογενν και ομογενν υποτρφων του Ελληνικο Κρτους στην τριτοβθμια εκπαδευση το ακαδημαικ τος 2017-2018

10-10-17   ΑΑΔΕ ΔΕΦΚΦ/Β/1149554/ΕΞ2017/3-10-17 : Ορθ Συμπλρωση των Δηλσεων ΕΦΚ που υποβλλονται για τη Βεβαωσης και Εσπραξη της Αιθυλικς Αλκολης και των Αλκοολοχων προιντων

10-10-17   Π.Δ. 121/17 (ΦΕΚ-148 Α/9-10-17) : Οργανισμς του Υπουργεου Υγεας

10-10-17   ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 2543/103240/17 (ΦΕΚ-3529 Β/9-10-17) : Καθορισμς των αναγκαων συμπληρωματικν μτρων για την εφαρμογ των διατξεων του Κανονισμο (ΕΚ) αριθμ. 834/07 του Συμβουλου και των κανονισμν 889/08 και 1235/08 της Επιτροπς, σχετικ με τον βιολογικ τρπο παραγωγς, την επισμανση και των λεγχο των βιολογικν προιντων φυτικς ζως, ζωικς παραγωγς και υδατοκαλλιργειας, καθς και τους ρους εισαγωγς βιολογικν προιντων απ τρτες χρες --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ9-10-17   ΥΠ.ΕΣ. Φ.130181/30570/4-10-17 : Τροποποηση εγκυκλου 52/12 περ πολιτογρφησης ομογενν αλλοδαπν κατχων ΕΔΤΟ

9-10-17   ΥΠΥΜΕ ΔΑΕΕ/ΟΙΚ.1583/Φ.ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ/5-10-17 : Τροποποηση της παρ. 3.1. της εγκυκλου Δ22200/30-7-77 με θμα "Οδηγες για τον λεγχο μελετν σωληνωτν αρδευτικν δικτων" πως τροποποιθηκε και συμπληρθηκε με την αριθμ. πρωτ. ΒΜ3/21417/17-8-84 εγκκλιο της Δ/νσης Υδραυλικν ργων του Υπουργεου Δημοσων Εργων

9-10-17   ΕΦΚΑ 36/6-10-17 : Εκδοση του Κδικα για την πρσβαση σε δημσια γγραφα και στοιχεα

9-10-17   K.Y.A. ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ15/21/27681/17 (ΦΕΚ-3446 Β/4-10-17) : Καθορισμς των διοικητικν διαδικασιν και των αντστοιχων εντπων τους αρμοδιτητας Υπουργεου Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς οι οποες διεκπεραινονται και μσω των Κντρων Εξυπηρτησης Πολιτν (ΚΕΠ) και κατργηση της κ.υ.α. αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ15/34/ΟΙΚ.25418 (ΦΕΚ-3237 Β/2012)6-10-17    ΥΠΕΕ 160547/2378/6-10-17 : Διαδικασες και χειρισμς στοιχεων μετ τη λξη της προθεσμας υποβολς αντιρρσεων των αναρτημνων δασικν χαρτν

6-10-17   ΦΕΚ-3497 Β/6-10-17 :

ΥΠ.ΕΣ. 32474/17 : Κατανομ κρατικς οικονομικς ενσχυσης τους 2017 (δ' δση) στα δικαιοχα πολιτικ κμματα και συνασπισμος πολιτικν κομμτων

ΕΛ.ΣΤΑΤ. 7363/Γ1-749/17 : Εγκριση διεξαγωγς κατ το τος 2017 της ρευνας για την Καινοτομα στις επιχειρσεις, με περοδο αναφορς την τριετα 2014-2016, γκριση χρησιμοποησης στατιστικν οργνων και καθορισμς αμοιβς ερωτηματολογων

6-10-17    ΕΟΠΥΥ 40025/17 (ΦΕΚ-3491 Β/5-10-17) : Καθορισμς τιμν αποζημωσης αναλσιμου υγειονομικο υλικο

6-10-17    ΥΠΟΙΑΝ 108204/6-10-17 : Παροχ οδηγιν για τα ποσοστ ενσχυσης των επενδυτικν σχεδων του τομα πρωτογενος γεωργικς παραγωγς, σμφωνα με τις διατξεις του ν. 4399/16

6-10-17    ΥΠΥΜΕ ΔΑΕΦΚ/ΟΙΚ.4987/Α321/5-10-17 (ΦΕΚ-3490 Β/5-10-17) : Χοργηση επιδτησης για την κατεδφιση επικνδυνα ετοιμρροπων κτιρων πληγντων απ τον σεισμ της 12ης Ιουνου 2017, σε περιοχς της Περιφερειακς Εντητας Λσβου της Περιφρειας Βορεου Αιγαου

6-10-17   ΥΠ.ΕΣ. 33623/5-10-17 : Υποβολ οικονομικν στοιχεων μηνς Σεπτεμβρου 2017

6-10-17    ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1160/3-10-17 : Γνωστοποηση της τιμς ελαιολδου ελαιοκομικο τους 2017-2018, για την εφαρμογ των διατξεων της εισφορς δακοκτονας

6-10-17    ΕΦΚΑ 1322393/6-10-17 : Μσθωση Μεταφορικν Μσων για το τος 2018

6-10-17   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.80000/ΟΙΚ.44869/1858/6-10-17 : Γνωστοποηση διατξεων του ρθρου 8 του ν. 4488/17 (Α 137)

6-10-17   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.90380/ΟΙΚ.44867/1857/6-10-17 : Σσταση Πρωτοβθμιων και Δευτεροβθμιων Υγειονομικν Επιτροπν (ρθρο 54 του ν. 4488/17 (Α 137))

6-10-17   K.Y.A. Φ.456/38/505989/Σ.4746/17 (ΦΕΚ-3435 Β/4-10-17) : Ενιαα στολ του προσωπικο ασφαλεας των ιδιωτικν επιχειρσεων παροχς υπηρεσιν ασφλειας5-10-17 ΥΠΕΕ ΔΕΠΕΑ/Γ/οικ. 181906/5-10-17  : Διευκρινσεις για τους ενεργειακος ελγχους του ν.4342/2015.

5-10-17 ΕΦΚΑ 35/5-10-17 : Κατργηση της υποχρωσης υποβολς πρωτοτπων επικυρωμνων αντιγρφων των εγγρφων  που υποβλλονται στο Δημοσο (ρθρο 1 του ν. 4250/2017) - Διενργεια δειγματοληπτικο ελγχου.

5-10-17 ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1157/3-10-17 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 64 του ν.4483/2017 (ΦΕΚ Α'107/31.07.2017)

5-10-17 Κ.Υ.Α. 45299/751/17 (ΦΕΚ 3476 Β/4-10-2017): Καθορισμς αριθμο μαθητν της Επαγγελματικς Εκπαδευσης και Κατρτισης (ΕΠΑ.Σ., ΕΠΑ.Λ -Μεταλυκειακ τος - Τξη Μαθητεας και ΙΕΚ) που θα πραγματοποισουν Μαθητεα - Πρακτικ σκηση σε φορες του Δημοσου Τομα κατ το σχολικ τος 2017-2018.

5-10-17 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1144/17 (ΦΕΚ 3477 Β/4-10-2017) : Προσδιορισμς των ημερομηνιν ναρξης ισχος και εφαρμογς της Πολυμερος Συμφωνας Αρμδιων Αρχν για την Αυτματη Ανταλλαγ Πληροφοριν Χρηματοοικονομικν Λογαριασμν (ΠΣΑΑ) σε διμερ βση δυνμει του ρθρου πμπτου παρ. 2 δετερο εδφιο του ν. 4428/2016 (Α 190).

5-10-17 ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1156/3-10-17 : Κοινοποηση των διατξεων των ρθρων 12, 14, 64, 75 και 77 του ν.4484/2017.

5-10-17 ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1155/3-10-17 : Φορολογικ μεταχεριση ειδικς αμοιβς των προσπων που αναφρονται στην περπτωση Ε' της παραγρφου 1 του ρθρου 131 του ν.4472/2017, για την παροχ κλινικο και εργαστηριακο ργου σε πανεπιστημιακς κλινικς, εργαστρια μονδες, εγκατεστημνες σε νοσοκομεα του ΕΣΥ των νοσοκομεων που ανκουν σε Πανεπιστμια.4-10-17   ΕΦΚΑ Σ22/2/3-10-17 : Κοινοποηση του μσου ετσιου Δεκτη Τιμν Καταναλωτ τους 2016

4-10-17   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1154/4-10-17 : Παροχ οδηγιν για την ομοιμορφη εφαρμογ της με αριθ. ΔΕΛ/Β/1136035/ΕΞ2017/15-9-17 (Β 3278) απφασης του Διοικητ της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων

4-10-17    ΥΠΕΘ. Φ.151/165736/Α5/4-10-17 : Απαιτομενα δικαιολογητικ για την εγγραφ των εισαγομνων στην Τριτοβθμια Εκπαδευση με την ειδικ κατηγορα ατμων που πσχουν απ σοβαρς παθσεις, σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 35 του ν. 3794/09 (ΦΕΚ-156 Α) πως τροποποιθηκε και ισχει, για το ακαδημαικ τος 2017-2018

4-10-17    ΥΠΕΘ Φ.151/165009/Α5/3-10-17 : Απαιτομενα δικαιολογητικ για την εγγραφ των εισαγομνων στην Τριτοβθμια Εκπαδευση Ελλνων του εξωτερικο και τκνων Ελλνων υπαλλλων που υπηρετον στο εξωτερικ για το ακαδημαικ τος 2017-2018

4-10-17    ΥΠ.ΕΣ.-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ 63276/Φ.701.2/3-10-17 : Δημοσευση υ.α. αναφορικ με τις προυποθσεις για δεια δρυσης και λειτουργας Μονδων Φροντδας, Προσχολικς Αγωγς και Διαπαιδαγγησης απ φορες Ιδιωτικο Δικαου, κερδοσκοπικο και μη χαρακτρα

4-10-17    ΥΠΥΜΕ Γ5/70060/8389/3-10-17 : Κοινοποηση ΚΥΑ σχετικ με τις εσωτερικς μεταφορς επικινδνων εμπορευμτων - εναρμνιση οδηγας 2016/2309/ΕΕ (ADR 2017 - RID 2017)

4-10-17    ΟΑΕΔ 68060/4-10-17 : Πργραμμα επιχοργησης επιχειρσεων για την απασχληση 1459 ανργων νων, ηλικας 18-24 ετν3-10-17   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΟΜ/Φ.20/ΟΙΚ.32644/3-10-17 : Ψηφιακ Οργανγραμμα της Δημσιας Διοκησης και Τοπικς Αυτοδιοκησης - Αποτπωση οργανογρμματος σε πρτυπο αρχεο excel

3-10-17   ΥΠΕΚΑΚΑ 77088/3-10-17 : Νο ποσοστ κρατσεων υπρ ΜΤΠΥ σμφωνα με το ν. 4488/17

3-10-17    ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1151/29-9-17 : Οδηγες εφαρμογς της αρ. πρωτ. ΠΟΛ.1101/4-7-17 Απφασης Διοικητ ΑΑΔΕ "Οροι και προυποθσεις για τη σσταση και λειτουργα επιχειρσεων ναυπγησης και επισκευς πλοων που αναγνωρζονται ως Ελεθερα Τελωνειακ Συγκροτματα και διαδικασα απαλλαγς απ ΦΠΑ για τις πρτες και βοηθητικς λες που παραλαμβνουν οι επιχειρσεις στα πλασια εκτλεσης των εργασιν τους"

3-10-17    ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1152/2-10-17 : Παρακρτηση ειδικς εισφορς αλληλεγγης επ πρσθετων αμοιβν παροχν που καταβλλονται σε μισθωτος και οι οποες δεν συνεντλλονται (συνεκκαθαρζονται) με τις τακτικς αποδοχς τους2-10-17   ΥΠΕΘ 164061/Ζ1/2-10-17 : Μετεγγραφς Ακαδημακο τους 2017‐2018.

2-10-17   Π.Δ. 119/17 (ΦΕΚ-145 Α/2-10-17) : Σσταση στο Υπουργεο Εσωτερικν Γενικς Γραμματεας Συντονισμο θεμτων Αλλοδαπν, Υπηκων Τρτων Χωρν και Παρτυπης Μετανστευσης

2-10-17    ΥΠΕΚΑΚΑ 76725/29-9-17 : Κρατσεις υπρ ΜΤΠΥ σε επαναδιοριζμενους συνταξιοχους δημοσους υπαλλλους

2-10-17    ΥΠ.ΕΣ. 30562/18-9-17 : Δημοσευση στην Εφημερδα της Κυβερνσεως των Προτπων Τευχν Διακηρξεων ανοικτς διαδικασας για τη σναψη ηλεκτρονικν δημοσων συμβσεων ργου νω των ορων και κτω των ορων του ν. 4412/16 (Α 147) , με κριτριο ανθεσης την πλον συμφρουσα απ οικονομικ ποψη προσφορ με βση την τιμ

2-10-17    ΥΠΕΕ 160970/4982/29-9-17 : Αντιμετπιση περιπτσεων εκτσεων που διατηρον το δασικ τους χαρακτρα και βρσκονται σε ειδικ καθεστς εκμετλλευσης, στα πλασια της διαδικασας του δασικο χρτη 

 

2017 , 13, 10433
. 210 8227952, fax 210 8843339, email support@nomotelia.gr.