»
»
»
»
»
» DVD
»
»
»
»
»
» -


14-12-18 ΥΠΥΜΕ 77623/14-12-18 : Καταλληλτητα εκπαιδευτικν μοτοσικλετν κατηγορας Α

14-12-18 ΕΟΠΥΥ ΔΒ3/Γ/ΟΙΚ.49933/14-12-18 : Σχετικ με εισαγωγ ασφαλισμνου σε ΚΑΑ κλειστς

14-12-18 ΕΟΠΥΥ ΔΒ3/Γ/ΟΙΚ.49762/11-12-18 : ρθρο 44, αποθεραπεα - αποκατσταση (ΚΑΑ) κλειστς νοσηλεας

14-12-18 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1Γ/ΓΠ/ΟΙΚ.97696/14-12-18 : Εντατικοποηση των υγειονομικν ελγχων ενψει της Εορταστικς περιδου των Χριστουγννων

14-12-18 ΥΠΕΘ 211076/ΓΔ4/18 (ΦΕΚ 5614 Β/13-12-2018) : Ενιαος Κανονισμς λειτουργας των Κντρων Εκπαιδευτικς και Συμβουλευτικς Υποστριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) και ειδικτερα καθκοντα και αρμοδιτητες του προσωπικο τους.

14-12-18 Δ11/ΟΙΚ.65072/2920/18 (ΦΕΚ 5617 Β/13-12-2018) : Τροποποηση της Δ22/11/2705/58/17-1-2018 κοινς υπουργικς απφασης «Καθορισμς της διαδικασας χοργησης επιδματος παιδιο»(Β' 57)

14-12-18 Κ.Υ.Α. ΔΕΑΦ/1184793/ΕΞ2018/18 (ΦΕΚ 5619 Β/13-12-2018) : Τροποποηση της 45231/20-04-2017 (ΦΕΚ Β' 1445) κοινς υπουργικς απφασης «Ρθμιση Υποχρωσης Αποδοχς Πληρωμν με Κρτα», σμφωνα με το ρθρο 65 του ν.4446/2016 (ΦΕΚ Α' 240)13-12-18   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.30221/45686/Δ16/1128/13-12-18 : Αντιμετπιση περιπτσεων συνταξιοχων με απφαση αναπηρας ορισμνου χρνου των οποων οι παθσεις περιλαμβνονεται σε νετερους πνακες παθσεων, που καθιστον την αναπηρα επ' αριστον

13-12-18   ΥΠΕΘ Φ.251/214066/Α5/11-12-18 : Ενημρωση μαθητν της τελευταας τξης ΓΕΛ σχολικο τους 2018-2019 και των αποφοτων - υποψηφων για τις πανελλαδικς εξετσεις ΓΕΛ 2019 σχετικ με τα εξεταζμενα μαθματα σε πανελλαδικ εππεδο

13-12-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ4Α/ΓΠ/ΟΙΚ.95428/7-12-18 : Παροχ διευκρινσεων σχετικ με την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 8 του ν. 4558/18 (Α 140)

13-12-18   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/91634/0026/12-12-18 : Πληρωμ δαπανν μισθοδοσας και λοιπν αποζημισεων και αμοιβν απ 1-1-2019 και εφεξς

13-12-18   ΥΠΕΘ 210433/Δ2/5-12-18 : Εγκκλιος ναρξης της Ενισχυτικς Διδασκαλας για το σχολικ τος 2018-2019

13-12-18   ΦΕΚ-5597 Β/12-12-18 :

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ4Α/ΓΠ/ΟΙΚ.93971/18 : Καθορισμς της διαδικασας νταξης στον κλδο γιατρν ΕΣΥ των ιατρν χωρς ειδικτητα που υπηρετον στους Φορες Πρωτοβθμιας Φροντδας των ΔΥΠΕ

Κ.Υ.Α. ΠΟΛ.1221/18 : Καθορισμς των προυποθσεων, των ρων, των διαδικασιν και κθε λλης αναγκαας λεπτομρειας για την εφαρμογ των διατξεων της παρ. 10 του ρθρου 24 του ν. 4172/13

13-12-18   ΕΟΠΥΥ 47305/18 (ΦΕΚ-5571 Β/12-12-18) : Προσθκη παραρτματος στο ρθρο 45 "ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ, ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ, ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ, ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ) ΠΑΙΔΙΩΝ / ΕΦΗΒΩΝ" της με αριθμ. Φ.90380/25916/3294/11 (ΦΕΚ-2456 Β/3-11-11) "Ενιαος Κανονισμς Παροχν Υγεας (ΕΚΠΥ) του Εθνικο Οργανισμο Παροχν Υπηρεσιν Υγεας (ΕΟΠΥΥ)" πως αντικαταστθηκε με την αριθμ. ΕΑΛΕ/ΓΠ/80157/1-11-18 κ.υ.α. -- βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ

13-12-18   ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2242.5-1.6//88047/18 (ΦΕΚ-5592 Β/12-12-18) : Κρωση Συλλογικς Σμβασης Εργασας Πληρωμτων Πορθμεων Εσωτερικο, τους 201812-12-18 Κ.Υ.Α. Δ12/ΓΠ/ΟΙΚ.62866/1832/18 (ΦΕΚ 5582 Β/12-12-2018) : Προποθσεις δρυσης και λειτουργας Στεγν Υποστηριζμενης Διαβωσης Ατμων με Αναπηρες

12-12-18 ΑΑΔΕ 30/003/000/4476/12-12-18 : Απφαση του Αντατου Χημικο Συμβουλου (ΑΧΣ) με αριθ. 157/2018

12-12-18 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ3ΑΒ/ΓΠ/ΟΙΚ,96899/12-12-18 : Διαδικασα μετβασης ψυχικ ασθενν σε Μονδες Ψυχοκοινωνικς Αποκατστασης

12-12-18 ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1224/5-12-18 : Κοινοποηση πρακτικο 2004/2018 του Νομικο Συμβολιου του Κρτους κατπιν εγκρσες του, ως προς την ερμηνεα των διατξεων του ρθρου 12 του Κ.Φ.Δ. για τη χοργηση αποδεικτικο ενημερτητας στον κληρονμο με το ευεργτημα της απογραφς

12-12-18 ΕΦΚΑ 51/12-12-18 : Ελογη αμφιβολα ως προς την υποχρωση υπαγωγς σε δο περισστερους φορες ως 31/12/2016

12-12-18 ΥΠ.ΟΙΚ. 2/91017/ΔΕΠ/12-12-18 : Ενημρωση για κδοση και δημοσευση κοινν Υπουργικν Αποφσεων

12-12-18 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΔΒ3Α/Φ.115/12/ΟΙΚ.49514/12-12-18 : Οδηγες σχετικ με την διαχεριση των γνωματεσεων Ειδικς Αγωγς

12-12-18 ΥΠΥΜΕ 97049/4907-10-12-18 : Δετερη επικαιορποηση της με αρ. πρ. 23604/1182/30-3-2017 εγκυκλου με θμα «Περιορισμο ταξινμησης 2ου εξαμνου 2017 και 2018»

12-12-18 ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1223/10-12-18 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 24 του ν.4579/2018 (Φ.Ε.Κ. 201 Α') για θματα Ενιαου Φρου Ιδιοκτησας Ακιντων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)

12-12-18 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ4Β/ΓΠ/ΟΙΚ.96623/11-12-18 : Παρχονται οδηγες σχετικ με τον λεγχο των δικαιολογητικν των υποψηφων για τοποθτηση σε θση επικουρικο προσωπικο (πλην ιατρν)

12-12-18 Ν. 4582/18 (ΦΕΚ 208 Α/11-12-2018) : Θεματικς τουρισμς- Ειδικς μορφς τουρισμο- Ρυθμσεις για τον εκσυγχρονισμ του θεσμικο πλαισου στον τομα του τουρισμο και της τουριστικς εκπαδευσης- Στριξη τουριστικς επιχειρηματικτητας και λλες διατξεις

12-12-18 Κ.Υ.Α. Φ.ΕΦΚΑ/ΟΙΚ.60329/1907/18 (ΦΕΚ 5546 Β/11-12-2018) : Καθορισμς ημερομηνιν καταβολς των συντξεων μηνς Ιανουαρου 2019 του Ενιαου Φορα Κοινωνικς Ασφλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)

12-12-18 ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1218/18 (ΦΕΚ 5562 Β/11-12-2018) : Διασνδεση των φορολογικν ηλεκτρονικν μηχανισμν (Φ.Η.Μ.) των πρατηρων καυσμων με τις αντλες διθεσης υγραερου κνησης πεπιεσμνου φυσικο αερου για την κδοση των παραστατικν πωλσεων. Καθορισμς τεχνικν προδιαγραφν

12-12-18 ΑΑΔΕ ΔΕΦΚΦ/Γ1175169/ΕΞ2018/18 (ΦΕΚ 5537 Β/11-12-2018) : Τρπος επικλλλησης των ενσμων ταινιν φορολογας βιομηχανοποιημνων καπνν11-12-12    ΑΑΔΕ ΔΕΕΦ/Β/1181859/ΕΞ2018/5-12-18 : Μη-επιβολ τλους χαρτοσμου σε υποτροφες του ρθρου 28 του ν. 4314/14, πως ισχει

11-12-12    ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1223/10-12-18 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 24 του ν. 4579/18 (ΦΕΚ-201 Α) για θματα Ενιαου Φρου Ιδιοκτησας Ακιντων (ΕΝΦΙΑ)

11-12-12    Κ.Υ.Α. ΓΠ/Δ12/ΟΙΚ.64662/1976/18 (ΦΕΚ-5529 Β/10-12-18) : Χοργηση εφπαξ οικονομικς ενσχυσης σε τομα που υπστησαν τραυματισμ κατ τις πυρκαγις που πληξαν περιοχς της Περιφρειας Αττικς στις 23 και 24 Ιουλου 201810-12-18    ΑΑΔΕ ΔΔΘΕΚΑ/Δ/1181621/ΕΞ2018/9-12-18 : Παρχονται οδηγες για την ενιαα και ομοιμορφη αντιμετπιση των θεμτων, που αφορον στη δραστηριοποηση επαγγελματικν σκαφν αναψυχς στη χρα μας καθς επσης στην εσοδ τους σε αυτ με σκοπ την επισκευ τους

10-12-18    ΥΠΕΘ Κ1/202098/18 (ΦΕΚ-5497 Β/7-12-18) : Κριτρια και διαδικασα επιλογς Συμβολων - Συντονιστν Εκπαδευσης σε Καταστματα Κρτησης

10-12-18    ΦΕΚ-5503 Β/7-12-18 :

Κ.Υ.Α. 170285/0092/18 : Καταβολ εφπαξ χρηματικο ποσο στα πρσωπα του ρθρου 15 του ν. 4575/18

ΥΠΕΚΑΚΑ Δ15/Δ/63100/1742/18 : Ρθμιση τρεχουσν και καθυστερομενων ασφαλιστικν εισφορν προς τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ επιχειρσεων, εργοδοτν ασφαλισμνων που χουν επαγγελματικ εγκατσταση δραστηριτητα στο Νομ Ζακνθου7-12-18   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.40021/64369/3701/6-12-18 : Διευκρινσεις σχετικ με τη χοργηση ασφαλιστικς ικαντητας

7-12-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1222/5-12-18 : Αποσυσχτιση ΑΦΜ πωλητ μεταβιβασθντος οχματος στο Πληροφοριακ Σστημα Οχημτων

7-12-18   ΥΠΕΕ ... 60095/4005/1-10-18 : Απντηση σε ατηση σχετικ με την εφαρμογ του π.δ. 41/18 "Κανονισμς Πυροπροστασας Κτιρων"

7-12-18   ΥΠΕΕ 174579/2250/18 (ΦΕΚ-5474 Β/6-12-18) : Εκπαδευση νεοεισερχομνων δασεργατν

7-12-18   ΥΠΟΙΑΝ 121430/18 (ΦΕΚ-5465 Β/6-12-18) : Καθορισμς προυποθσεων, ρων και δικαιολογητικν για την τροποποηση των επενδυτικν σχεδων που υπχθησαν στις διατξεις των ν. 3299/04 και 3908/11

7-12-18   Κ.Υ.Α. ΔΙΔΚ/43979/18 (ΦΕΚ-5462 Β/6-12-18) : Καθορισμς απαιτομενων αν ειδικτητα προσντων, κριτηρων κατταξης, προθεσμας υποβολς αιτσεων των υποψηφων και τρπος υποβολς τους, απαιτομενων δικαιολογητικν και αναγκαων λεπτομερειν της παρ. 17 του ρθρου 59 του ν. 4314/14 (ΦΕΚ-265 Α), πως ισχει, για την πρσληψη επιστημονικο προσωπικο στην Αννυμη Εταιρεα με την επωνυμα "Κοινωνα της Πληροφορας (ΚτΠ) ΑΕ"

7-12-18   ΕΦΚΑ 50/6-12-18 : Εκκαθριση εισφορν Μη Μισθωτν ασφαλισμνων με πολλαπλ σκηση δραστηριτητας / απασχλησης και ασφαλισμνων που εμππτουν στις ρυθμσεις της παρ. 9 του ρθρου 39 του ν. 4387/16 (ΔΠΥ)

7-12-18   ΕΦΚΑ 1454839/6-12-18 : Ημερομηνες πστωσης παροχν ασθενεας του π.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τους 2019

7-12-18   Π.Δ. 107/18 (ΦΕΚ-204 Α/6-12-18) : Οργανισμς Ναυτικο Απομαχικο Ταμεου (ΝΑΤ)

7-12-18   ΥΠ.ΨΗΦ.ΠΟΛ.ΤΗΛΕΠ.ΕΝΗΜ. 3586/18 (ΦΕΚ-5491 Β/6-12-18) : Καθορισμς των μσων, της διαδικασας καθς και κθε λλου θματος τεχνικο λεπτομερειακο χαρακτρα για τη διασφλιση της πρσβασης των Ατμων με Αναπηρα στις υπηρεσες των παροχν υπηρεσιν μσων μαζικς ενημρωσης και επικοινωνας6-12-18   ΥΠΥΜΕ Α/80838/3671/5-12-18 : Διευκρινσεις σχετικ με τη μεταφορ μαθητν με δημσια σμβαση σμφωνα με τα οριζμενα της υπ' αριθμ. 50025/26-9-18 (Ν 4217) κ.υ.α.

6-12-18   ΥΠΕΚΑΚΑ Δ15/Δ/ΟΙΚ.61080/1692/5-12-18 : Εκκαθριση ασφαλιστικν εισφορν προσπων που εμππτουν στις ρυθμσεις των ρθρων 36 παρ. 1 και 2 και του ρθρου 39 παρ. 9 του ν. 4387/16

6-12-18    ΕΦΚΑ - ΚΕΑΟ Γ36/04/490/23-11-18 : Επιστροφ εισπραχθεισν απαιτσεων ΚΕΑΟ λγω τελεσδικης αποβολς απ πνακα κατταξης πλειστηριασμο, πτωχευτικς διανομς, κ.α"

6-12-18   ΥΠΕΕ 176737/6327/6-12-18 : Παροχ οδηγιν εφαρμογς της διταξης της παρ. 7 του ρθρου 3 του ν. 998/79 πως αυτ προσετθη με την παρ. 1 του ρθρου 154 του ν. 4389/16

6-12-18   ΑΑΔΕ 30/004/000/5974/5-12-18 : Εγκκλιος σχετικ με την Απφαση του Διοικητ ΑΑΔΕ για τη διαδικασα δειγματοληψας και εξτασης των δειγμτων των κατασχεμνων βιομηχανοποιημνων καπνν

6-12-18   ΕΑΑΔΗΣΥ Α13/18 : Διατπωση γνμης της Αρχς σμφωνα με το ρθρο 2, παρ. 2 περ. γ υποπερ. αα του ν. 4013/11 επ διατξεων προτεινμενου ρθρου 40 του Υπουργεου Οικονομας και Ανπτυξης στο σχδιο νμου "Εναρμνιση της ελληνικς νομοθεσας με την οδηγα ΕΕ 2016/943 του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 8ης Ιουνου 2016 σχετικ με την προστασα της τεχνογνωσας και των επιχειρηματικν πληροφοριν που δεν χουν αποκαλυφθε (εμπορικ απρρητο) απ την παρνομη απκτηση, χρση και αποκλυψ τους - Μτρα για την επιτχυνση του ργου του Υπουργεου Οικονομας και Ανπτυξης και λλες διατξεις

6-12-18   Π.Δ. 105/18 (ΦΕΚ-203 Α/5-12-18) : Οργανισμς του Εθνικο Κντρου Δημσιας Διοκησης και Αυτοδιοκησης (ΕΚΔΔΑ)

6-12-18   Κ.Υ.Α. 2/89338/ΔΛΓΚ/18 (ΦΕΚ-5456 Β/5-12-18) : Καθορισμς των ρων και των προυποθσεων διανομς του Κοινωνικο Μερσματος τους 20185-12-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1220/30-11-18 : Κοινοποηση της διταξης των ρθρων 68 του ν. 4386/16, 71 του ν. 4554/18 και της γνωμοδτησης 145/17 του Νομικο Συμβουλου του Κρτους

5/12-18   ΦΕΚ-5435 Β/4-12-18 :
ΚΥΑ 2/88411/ΔΕΠ/18 : Καταβολ εφπαξ χρηματικο ποσο στα στελχη των Ενπλων Δυνμεων, της Ελληνικς Αστυνομας, του Πυροσβεστικο Σματος και του Λιμενικο Σματος - Ελληνικς Ακτοφυλακς.
ΚΥΑ 2/88410/ΔΕΠ/18 : Καταβολ εφπαξ χρηματικο ποσο στα μλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. των Πανεπιστημων και των ΤΕΙ και σε λοιπ προσωπικ.
ΚΥΑ 2/88420/ΔΕΠ/18 : Καταβολ εφπαξ χρηματικο ποσο στους Ιατρος του Ε.Σ.Υ., Ιατρος και Οδοντιτρους Δημσιας Υγεας Ε.Σ.Υ., Επικουρικος Ιατρος και Ειδικευμενους Ιατρος.
ΚΥΑ 2/88419/ΔΕΠ/18 : Καταβολ εφπαξ χρηματικο ποσο στους Δικαστικος Λειτουργος και τα μλη του Κριου Προσωπικο του Νομικο Συμβουλου του Κρτους.
ΚΥΑ 2/88415/ΔΕΠ/18 : Καταβολ εφπαξ χρηματικο ποσο στα μλη του μνιμου καλλιτεχνικο προσωπικο της Κρατικς Ορχστρας Αθηνν, της Κρατικς Ορχστρας Θεσσαλονκης και της Ορχστρας της Εθνικς Λυρικς Σκηνς.

5-12-18  ΦΕΚ-5438 Β/4-12-18 :
ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/83371/122/18 : Υπολογισμς, χρνος και διαδικασα απδοσης μισθωμτων δημοσων λατομεων.
ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/83780/346/18 : Καθορισμς δρσεων που υλοποιε το Κντρο Ανανεσιμων Πηγν και Εξοικονμησης Ενργειας για την εφαρμογ του ρθρου 19Α του ν. 4062/2012.

5-12-18  ΦΕΚ-5441 Β/4-12-18 :
ΚΥΑ 20595/18 : Καθορισμς δρσεων που υλοποιε το Κντρο Ανανεσιμων Πηγν και Εξοικονμησης Ενργειας για την εφαρμογ του ρθρου 19Α του ν. 4062/2012.
ΚΥΑ ΔΙΔΑΔ/Φ.53Β/687/43403/18 : Τροποποηση της αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.53/1379/οικ. 4727/19-2-2008 (ΦΕΚ Β 315) υπουργικς απφασης «Καθορισμς υποχρεσεων των υπαλλλων που τελον σε δεια υπηρεσιακς εκπαδευσης».

5-12-18   Κ.Υ.Α. 4358/18 (ΦΕΚ-5446 Β/5-12-18) : Τροποποηση της αριθμ. 2721/18 κ.υ.α. Πρσκληση επιχειρσεων για υποβολ αιτσεων υπαγωγς στη δρση "Μεταφορικ Ισοδναμο"

5-12-18   ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/85251/242/18 (ΦΕΚ-5447 Β/5-12-18) : Εγκριση Εθνικο Σχεδου αξησης του αριθμο των κτιρων με σχεδν μηδενικ κατανλωση ενργειας

5-12-18   EAAΔΗΣΥ Α12/18 : Διατπωση γνμης της Αρχς, σμφωνα με το ρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. αα' του ν. 4013/2011 πως ισχει, επ προτεινμενων διατξεων στο Σχδιο Νμου του Υπουργεου Μεταναστευτικς Πολιτικς, με ττλο «Επεγουσες ρυθμσεις αρμοδιτητας Υπουργεου Μεταναστευτικς Πολιτικς και λοιπς διατξεις».

5-12-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1219/4-12-18 : Χρνος κπτωσης ασφαλιστικν εισφορν (ΕΦΚΑ) απ τα ακαθριστα σοδα μη μισθωτν

5-12-18   ΥΠΕΘ Φ.351.1/53/206591/Ε3/18 (ΦΕΚ-5440 Β/5-12-18) : Διαπστωση της πασης λειτουργας υπηρεσιν και οργανικν μονδων και της ναρξης πλρους λειτουργας των Κντρων Εκπαιδευτικς και Συμβουλευτικς Υποστριξης (ΚΕΣΥ)

5-12-18   ΠΥΣ 22/18 (ΦΕΚ-202 Α/4-12-18) : Τροποποηση της 48/11-12-15 ΠΥΣ "Σσταση και συγκρτηση Επιτροπς Συντονισμο Μεγλων Εργων Υποδομς"

5-12-18   ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2132.17/80476/18 (ΦΕΚ-5430 Β/4-12-18) : Διαδικασα σφργισης και αποσφργισης επιχειρσεων καταστημτων υγειονομικο ενδιαφροντος που λειτουργον εντς χερσαας ζνης λιμνα θαλασσοπλοοντων πλοων πλωτν ναυπηγημτων μονμως αγκυροβολημνων πλοων4-12-18   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/88681/0026/4-12-18 : Οδηγες για την τρηση του Μητρου Δεσμεσεων - Τροποποισεις

4-12-18   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. 1924/ΟΙΚ.45923/4-12-18 : Εγκκλιος για την αποστολ στοιχεων για τη συγκρτηση των πρωτοβθμιων Πειθαρχικν Συμβουλων και του Δευτεροβθμιου Πειθαρχικο Συμβουλου με θητεα απ 1-1-2019 ως 31-12-2020

4-12-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1(Δ)/ΓΠ/ΟΙΚ.94070/4-12-18 : Κοινοποηση νου υποδεγματος Σχεδου Βεβαωσης πληρτητας φακλου μετ την κδοση της Δ1(δ)/ΓΠ/οικ. 86851/12-11-18 (ΦΕΚ-5132 Β/2018) Υπουργικς Απφασης

4-12-18    ΥΠΕΚΑΚΑ 59968/1384/18 (ΦΕΚ-5402 Β/3-12-18) : Τροποποηση της 15323/624/6-9-10 κ.υ.α. με ττλο : "Πργραμμα επιχοργησης επιχειρσεων για την απασχληση και κατρτιση 10.000 δικαιοχων "επιταγς επαννταξης στην αγορ εργασας" και καθορισμς του τπου, της μορφς και του περιεχομνου της "επιταγς επαννταξης στην αγορ εργασας" (Β 1398), πως ισχει

4-12-18   ΕΦΚΑ 49/4-12-18 : Επκταση κατηγοριν απασχολομενων με αμοιβ και παρακρτηση εισφορν μσω της διαδικασας κδοσης και εξαργρωσης Εργοσμου τ. ΙΚΑ- ΕΤΑΜ

4-12-18   Ν. 4579/18 (ΦΕΚ-201 Α/3-12-18) : Υποχρεσεις αερομεταφορων σχετικ με τα αρχεα επιβατν - προσαρμογ της νομοθεσας στην Οδηγα (ΕΕ) 2016/681 και λλες διατξεις

4-12-18   Ν. 4578/18 (ΦΕΚ-200 Α/3-12-18) : Μεωση ασφαλιστικν εισφορν και λλες διατξεις

4-12-18   Ν. 4577/18 (ΦΕΚ-199 Α/3-12-18) : Ενσωμτωση στην ελληνικ νομοθεσα της Οδηγας 2016/1148/ΕΕ του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου σχετικ με μτρα για υψηλ κοιν εππεδο ασφλειας συστημτων δικτου και πληροφοριν σε ολκληρη την Ενωση και λλες διατξεις3-12-18   ΥΠΕΘ 208738/Ε2/3-12-18 : Παρταση προθεσμας υποβολς αιτσεων απσπασης σε ΚΕΣΥ

3-12-18   K.Y.A. 55248/1295/18 (ΦΕΚ-5398 Β/3-12-18) :  Τροποποηση της αριθμ. οικ. 45857/772/4-10-2017 (Β’ 3534) απφασης των Υπουργν Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Κοινωνικς Αλληλεγγης και Οικονομικν, εφεξς ως: «Πργραμμα ενσχυσης της απασχλησης 2.000 αμειβμενων με δελτο παροχς υπηρεσιν με μετατροπ της σμβασης παροχς ανεξρτητων υπηρεσιν σε σμβαση εξαρτημνης εργασας».

3-12-18   ΦΕΚ-5358 Β/29-11-18 :

ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.21250/58484/1853/18 : Καθορισμς ημερομηνας καταβολς των συντξεων μηνς Ιανουαρου 2019 του Ενιαου Ταμεου Επικουρικς Ασφλισης και Εφπαξ Παροχν (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.).
ΥΠΕΚΑΚΑ οκ.60757/3099/18 : Κρυξη γενικς υποχρεωτικς της απ 28.3.2017 Συλλογικς Σμβασης Εργασας «Για τους ρους αμοιβς και εργασας των εργαζομνων στις Ξνες Αεροπορικς Εταιρεες».
ΥΠΕΚΑΚΑ ΓΠ/Δ12/οικ.60502/1783/18 : Χοργηση προθεσμας για την αδειοδτηση Μονδων Φροντδας Ηλικιωμνων (ΜΦΗ) κερδοσκοπικο μη χαρακτρα, σμφωνα με το ρθρο 14 της με αριθμ. Π1γ/οικ. 81551/25-6-2007 υπουργικς απφασης (Β 1136).

3-12-18   Κ.Υ.Α. ΔΙΔΚ/ΟΙΚ.42766/18 (ΦΕΚ-5357 Β/29-11-18) : Καθορισμς : α) των απαιτομενων προσντων και εξειδκευση των κριτηρων του ρθρου 21 του ν. 2190/94 (Α 28), λαμβνοντας υπψη ενδεχμενες εξειδικευμνες ανγκες για τη λειτουργα των φορων, β) της προθεσμας και του τρπου υποβολς των αιτσεων των υποψηφων και γ) των απαιτομενων δικαιολογητικν, καθς και κθε θματος σχετικ με τη διαδικασα πρσληψης για την κλυψη των αναγκν φλαξης του Υπουργεου Οικονομικν και του Υπουργεου Διοικητικς Ανασυγκρτησης και των εποπτευμενων απ αυτ φορων, σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου γδοου του ν. 4506/17 (Α 191)

3-12-18   ΥΠΕΘ 196690/Δ2/18 (ΦΕΚ-5346 Β/28-11-18) : Τροποποηση της με αριθμ. 164700/Δ2/3-10-18 υ.α. με θμα : "Οργνωση και λειτουργα σχολικν κντρων αντισταθμιστικς εκπαδευσης ως προς την Ενισχυτικ Διδασκαλα για το σχολικ τος 2018-2019"

3-12-18    ΕΑΑΔΗΣΥ Α14/18 : Διατπωση γνμης της Αρχς, σμφωνα με το ρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. αα' του ν. 4013/2011, επ νομοθετικν διατξεων που προτενονται απ τον Υπουργ Οικονομας και Ανπτυξης.

3-12-18   ΥΠ.ΟΙΚ. 2.86966/ΔΠΓΚ/18 (ΦΕΚ-5374 Β/30-11-18) : Τροποποηση της αριθμ. 2/58493/ΔΠΓΚ/31-7-18 απφασης του αναπληρωτ Υπουργο Οικονομικν "Οικονομικ και Διοικητικ Ταξινμηση του Κρατικο Προυπολογισμο" (Β 3240)

3-12-18    ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1216/29-11-18 : Διευκρινσεις σχετικ με την επιβολ του τλους επιτηδεματος του ρθρου 31 του ν. 3986/11 σε σχολικος συνεταιρισμος του ρθρου 46 του ν. 1566/85

3-12-18   ΦΕΚ-5389 Β/30-11-18 :

Κ.Υ.Α. Κ1/204602/18 : Καθορισμς μεγστου αριθμο ανθρωποωρν απασχλησης για το ργο των σχολικν καθαριστριν κατ το σχολικ τος 2018-2019

ΥΠΕΚΑΚΑ 62125/1415/18 : Τροποποηση της με αριθμ. οικ. 34715/785/18 κ.υ.α. με θμα : "Πργραμμα επιχοργησης επιχειρσεων για την απασχληση 15.000 ανργων νων ηλικας 18-29 ετν, με μφαση στους πτυχιοχους ανωττων εκπαιδευτικν ιδρυμτων πανεπιστημιακο και τεχνολογικο τομα" ( Β 2414)

3-12-18   Κ.Υ.Α. Κ1/202009/18 (ΦΕΚ-5388 Β/30-11-18) : Τρπος διαχερισης χρηματοδοτσεων με αναδχους καθαριστς / καθαρστριες και συνεργεα καθαρισμο στα σχολεα Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης σε λη την επικρτεια για το διδακτικ τος 2018-2019

3-12-18   ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Φ.10/50601/18 (ΦΕΚ-5371 Β/30-11-18) : Τροποποηση του υπ' αριθμ. π.δ. 273/99 (Α 229) "Κανονισμς Λειτουργας του Συνηγρου του Πολτη", ως ισχει30-11-18   ΥΠΥΜΕ ΔΝΣΒ/854/ΦΝ466/ΕΓΚ.11/27-11-18 : Οδηγς εκπνησης μελετν Δημοσων Εργων του ν. 4412/16 (Βιβλο Ι)

30-11-18   ΥΠΥΜΕ Α3/ΟΙΚ.93164/8762/29-11-18 : Παρταση ισχος δειας οδγησης κατχων, οι οποοι χουν συμπληρσει την ηλικα των εβδομντα τεσσρων (74) ετν

30-11-18   ΥΠΕΘ 207983/Ε2/30-11-18 : Αναπροσαρμογ προθεσμιν ελγου αιτσεων μετθεσης, ανρτησης πινκων μοριοδτησης και υποβολς ενστσεων29-11-18   ΥΠΕΕ 170195/758/18 (ΦΕΚ-5351 Β/28-11-18) : Σχδιο Στρατηγικς Ανπτυξης της Δασοπονας 2018-2038 (Εθνικ Στρατηγικ για τα Δση)

29-11-18   ΦΕΚ-5348 Β/28-11-18 :

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΕΑΛΕ/Γ.Π. 90661/18 :Τροποποηση (3η) της ΕΑΛΕ/Γ.Π.46633/15-6-2018 υπουργικς απφασης, με θμα «Διαδικασα χοργησης και αποζημωσης οπτικν ειδν – γυαλιν ορσεως και υπηρεσιν ειδικς αγωγς στους δικαιοχους του ΕΟΠΥΥ» (Β’ 2284).
ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ2β/οικ.90481/18 :Τροποποηση και συμπλρωση της Α3γ/οικ. 86222/11-11-2015 (Β'2542) υπουργικς απφασης «Καθορισμς ρων και προποθσεων λειτουργας Κντρων τοποθτησης Ειδικν Βιολογικν Αορτικν Βαλβδων διαδερμικ διακορυφαα», πως τροποποιθηκε και συμπληρθηκε με τις Α3γ/οικ. 16467/1-3-2016 (Β'784) και Γ2β/οικ. 66708/6-9-2018 (Β'3935) υπουργικς αποφσεις.

29-11-18   ΦΕΚ-5350 Β/28-11-18 :

ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.Δ15/Α/60089/1662/18 : Υπαγωγ ασφαλισμνων στο πρην ΤΣΠΕΑΘ στις διατξεις του ρθρου 3 του ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 130 Α’).
ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.Δ15/Γ/60090/1663/18 :Υπαγωγ των απ 1.1.1993 ασφαλισμνων με παρλληλη ασφλιση μχρι 31.12.2016 σε πρην Φορες Ασφλισης, στις διατξεις του ρθρου 3 του ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 130 Α’).
ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.Δ15/Γ/60091/1664/18 :Υπαγωγ των ασφαλισμνων του πρην ΟΓΑ με δραστηριοποηση σε περιοχς με ειδικ πληθυ-σμιακ κριτρια, στις διατξεις του ρθρου 3 του ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 30 Α’).

29-11-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1215/26-11-18 : Συμπλρωση της ΠΟΛ.1252/15 εγκυκλου, αναφορικ με τη μη επιβολ του προστμου της περ. α της παρ. 2 του ρθρου 54 του ν. 4174/13 κατ τη διρθωση πληροφοριακν στοιχεων των δηλσεων φορολογας εισοδματος φυσικν και νομικν προσπων και νομικν οντοττων (Ε1, Ν, Ε2, Ε3 και λοιπν συνυποβαλλμενων εντπων)28-11-18   ΥΠΕΘ 205333/Ε2/28-11-18 : Πρσκληση εκπαιδευτικν Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης για υποβολ αιτσεων απσπασης σε Κντρα Εκπαιδευτικς και Συμβουλευτικς Υποστριξης (ΚΕΣΥ) για το σχολικ τος 2018-2019

28-11-18   ΕΦΚΑ 1137421/26-9-18 : Μσθωση Μεταφορικν Μσων για το τος 2019

28-11-18   ΟΑΕΔ 86857/28-11-18 - ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 13/2018 - Πργραμμα επιχοργησης επιχειρσεων για την απασχληση ξι χιλιδων (6.000) ανργων ηλικας ως 39 ετν, αποφοτων τριτοβθμιας εκπαδευσης, σε κλδους ξυπνης εξειδκευσης (Research and Innovation Strategiew for Smart Specialization - RIS3) και παραγωγικς δραστηριτητας

28-11-18   Κ.Υ.Α. 21325/18 (ΦΕΚ-5315 Β/27-11-18) : Πλασιο εφαρμογς του θεσμο της κοινωφελος εργασας ενηλκων και κατρτιση νου πνακα φορων που συμμετχουν στην εφαρμογ του

28-11-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ6Α/ΓΠ/82784/28-11-18 : Παιδαγωγικ και Διδακτικ Επρκεια για την κατληψη θσεων Εκπαιδευτικο προσωπικο στα ΔΙΕΚ αρμοδιτητας Υπουργεου Υγεας Ν. 4186/13

28-11-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΕΑΛΕ/ΓΠ/84193/18 (ΦΕΚ-5319 Β/27-11-18) : Τροποποηση (1η) της ΕΑΛΕ/Γ.Π.30452/12-06-2018 (2214/Β') απφασης, με θμα «Καθορισμς διαδικασας εσπραξης με τη μορφ δσεων, των οφειλμενων ποσν επιστροφς (rebate) του ρθρου 35 του ν. 3918/2011 (Α' 31) και αυτματης επιστροφς (claw back) του ρθρου 11 του ν. 4052/2012 (Α' 41), των Κατχων δειας Κυκλοφορας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικν προντων και των φαρμακευτικν εταιρειν προς τον ΕΟΠΥΥ, για τα τη 2012-2017.

28-11-18   ΥΠΕΚΑΚΑ 54721/Δ1/18853/18 (ΦΕΚ-5322 Β/27-11-18) : Παρταση ισχς της αριθμ. Φ.800000/10124/3162/17 απφασης του Υφυπουργο Εργασας Κοινωνικς Ασφλισης και Κοινωνικς Αλληλεγγης

28-11-18   Ν. 4576/18 (ΦΕΚ-196 Α/27-11-18) : Κρωση α) της απ 29 Ιουνου 2018 Πρξης Νο¬μοθετικο Περιεχομνου «Παρταση μειωμνων συντελεστν ΦΠΑ στα νησι Λρο, Λσβο, Κω, Σμο και Χο» (Α 115), β) της απ 24 Ιουλου 2018 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου «Σσταση ειδικο λογαριασμο για την αρωγ πληγντων απ τις πυρκαγις που ξσπασαν σε περιοχς της Επικρτειας στις 23 και 24 Ιουλου 2018» (Α 135), γ) της απ 26 Ιουλου 2018 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου «κτακτα μτρα για τη στριξη των πληγντων και την αποκατ¬σταση ζημιν απ τις πυρκαγις που πληξαν περιοχς της Περιφρειας Αττικς στις 23 και 24 Ιουλου 2018» (Α 138) και δ) της απ 10 Αυγοστου 2018 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου «Επεγοντα μτρα για την εκτλεση πρξεων κατεδφισης και την αποκατσταση ζημιν απ τις πυρκαγις της 23ης και 24ης Ιουλου 2018» (Α 149) και λλες διατξεις.27-11-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ6Α/ΓΠ/ΟΙΚ.61620/27-11-18 : Παροχ υπηρεσιν σε ασθενες απ αποκλειστικς νοσοκμες

27-11-18    ΥΠΕΘ 204421/Ε2/27-11-18 : Τοποθετσεις μεταταχθντων στην Α/θμια εκπαδευση δυνμει της παρ. 11 του ρθρου 82 του ν. 4172/13

27-11-18   ΥΠ.ΕΣ. 67646/23-11-18 : Αντιρρησες Συνεδησης (Εναλλακτικ Υπηρεσα)26-11-18   ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ σχετικ με την Αποζημωση των συνταξιοδοτομενων Δημοτικν Υπαλλλων (ρθρο 204 Ν. 3584/07)

Το παραπνω ενημερωτικ δελτο θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. ΙΩΑΝΝΗ, με ττλο :

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΑΡΘΡΟ 204 Ν.3584/07) (26/11/2018)

26-11-18   ΑΑΔΕ ΔΤΔ/Γ/1174060/ΕΞ2018/22-11-18 : Σνοψη κανονιστικο πλαισου για τις μετακινσεις ζων συντροφις στην ΕΕ

26-11-18   Κ.Υ.Α. ΠΟΛ.1214/18 (ΦΕΚ-5263 Β/23-11-18) : Τροποποηση της απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολι¬τικς ΠΟΛ.1210/07-11-2018 "Καθορισμς του τρπου, της διαδικασας και του χρνου απδοσης του ΤΕ.Π.Α.Η., της διαδικασας και των αρχν ελγχου καταβολς του, του τπου και του περιεχομνου των πρξεων βεβαωσης της οφειλς απ τη μη καταβολ του, του σχετικο προστμου και των οργνων κδοσης αυτν, των οργνων και της διαδικασας απαγρευσης αππλου και ρσης αυτς καθς και του ποσοστο μεωσης του ΤΕ.Π.Α.Η., των ειδικν κριτηρων για την παροχ της και του τρπου απδειξης τους" (Β' 5170).23-11-18 ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡ. 3314/162411/22-11-18 : λεγχοι στα πλασια υλοποησης του Προγρμματος της Ε.Ε για τα σχολεα- διευκρινσεις σον αφορ την παρ. 2 του ρθρου 11 της ΚΥΑ 429/22087/09.02.2018 (ΦΕΚ 594 Β')

23-11-18 ΑΑΔΕ ΔΣΣ/Α1169466/ΕΞ2018/18 (ΦΕΚ 5238 Β/22-11-2018) : Καθορισμς διαδικασας αξιολγησης Οργανικν μονδων της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων (Α.Α.Δ.Ε.) για την εφαρμογ της παρ. 4 του αρ. 23 του ν.4389/201622-11-18   ΦΕΚ-5217 Β/21-11-18 :

ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/70649/3708/18 : Καθορισμς της ημερομηνας μχρι την οποα εναι επιτρεπτ η υποβολ εκπρθεσμων δηλσεων και η κατθεση αιτσεων διρθωσης προ¬δλου σφλματος για τις υπ κτηματογρφη-ση περιοχς 1) των Ο.Τ.Α. α)..... του Καλλικρατικο Δμου Καλαμπκας, β) .... του Καλλικρατικο Δμου Τρικκαων, γ) ..... του Δμου Πλης και δ) .... του Δμου Φαρκαδνας της Περιφερειακς Εντη¬τας Τρικλων της Περιφρειας Θεσσαλας, και 2) του Καλλικρατικο Δμου Αγινας και συγκεκριμνα του προκαποδιστριακο Δμου Αιγνης και των Κοινοττων Βαθος, Κυψλης, Μεσαγρο και Πρδικας, της Περιφερειακς Εντητας Νσων της Περιφρειας Αττικς.
ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/70647/3707/18 : Καθορισμς της ημερομηνας μχρι την οποα εναι επιτρεπτ η υποβολ εκπρθεσμων δηλσεων και η κατθεση αιτσεων διρθωσης προδλου σφλματος για τις υπ κτηματογρφηση περιοχς στις προκαποδιστριακς Κοιντητες Νεοχωρου, Επταμλων και Λευκνα της Περιφε¬ρειακς Εντητας Σερρν της Περιφρειας Κεντρικς Μακεδονας και στις προκαποδιστριακς Κοιντητες Γενισας, Διομδειας, Μαγικο, Πηγαδων, Ευμορου και Κιμμερων της Περιφερειακς Εντητας Ξνθης της Περιφρειας Ανατολικς Μακεδονας Θρκης.

22-11-18   Κ.Υ.Α. 53027/4530/18 (ΦΕΚ-5223 Β/21-11-18) : Μεταφορ ποσο στην Ελληνικ Εταιρεα Τοπικς Ανπτυξης και Αυτοδιοκησης ΑΕ (ΕΕΤΑΑ) για τη χρηματοδτησης της Γ δσης του προγρμματος "Βοθεια στο σπτι" για το χρονικ διστημα απ 1-1-2018-31-12-2018

22-11-18   Κ.Υ.Α. 50694/Δ1/17452/18 (ΦΕΚ-5221 Β/21-11-18) : Ανθεση διδασκαλας μαθημτων στις Επαγγελματικς Σχολς (ΕΠΑΣ) Μαθητεας του ΟΑΕΔ και οδηγες εφαρμογς

22-11-18   Κ.Υ.Α. 242.1/84993/18 (ΦΕΚ-5213 Β/21-11-18) : Καθορισμς των προσντων, των προποθσεων, των κατηγοριν των υποψηφων, των κωλυμτων κατταξης και των διαδικασιν για την εισαγωγ στις Σχολς Δοκμων Σημαιοφρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκμων Λιμενοφυλκων με το σστημα των Πανελλαδικν Εξετσεων.

22-11-18   Κ.Υ.Α. 302050/ΥΔ5250/18 (ΦΕΚ-5205 Β/20-11-18) : Σστημα δημοσιονομικν διορθσεων και διαδικασες ανκτησης αχρεωσττως παρανμως καταβληθντων ποσν απ πρους του κρατικο προπολογισμο για την υλοποηση προγραμμτων συγχρηματοδοτομενων στο πλασιο των Προγραμμτων του Στχου Ευρωπακς Εδαφικς Συνεργασας (ΕΕΣ) 2014 - 2020, σμφωνα με το αρ. 22 του ν. 4314/2014».

22-11-18   Κ.Υ.Α. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/583276/23085/3149/734/18 (ΦΕΚ-5207 Β/20-11-18) : Τροποποηση της αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ ΤΠΑΑΕ/408113/21902/2725/603/4-10-2017 (ΦΕΚ 3568/τ.Β/10-10-2017) κοινς υπουργικς απφασης περ καθορισμο λεπτομερειν εφαρμογς του ρθρου 56Β του ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικς και επαγγελματικς αθλητισμς και λλες διατξεις» (ΦΕΚ Α 121), πως αυτ προστθηκε με το ρθρο 5 του ν. 4479/2017 (ΦΕΚ Α 94) και της αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ ΤΤΠΑΑΕ/422670/17340/2220/446/31-8-2018 (ΦΕΚ 3727/τ.Β/31-8-2018) απφασης τροποποησης αυτς.21-11-18   ΕΟΠΥΥ ΔΒ4Γ/Γ55/19/ΟΙΚ.46159/20-11-18 : Σχετικ με τη χοργηση φαρμακευτικν ειδν στους πληγντες απ την πυρκαγι

21-11-18   ΕΟΠΥΥ ΔΒ4Γ/ΟΙΚ.46158/20-11-18 : Την τροποποηση της αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ.104747/12 κ.υ.α., με περιεχμενο τον κατλογο παθσεων, τα φρμακα των οποων χορηγονται με μειωμνη μηδνικ συμμετοχ του ασφαλισμνου

21-11-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΓΠ/Δ3Γ/ΟΙΚ.87590/18 (ΦΕΚ-5212 Β/20-11-18) : Προμθεια ναρκωτικν φαρμκων του Κρατικο Μονοπωλου

21-11-18   Π.Δ. 101/18 (ΦΕΚ-194 Α/20-11-18) : Προσαρμογ της ελληνικς νομοθεσας στην Οδηγα 2013/59/Ευρατμ του Συμβουλου, της 5ης Δεκεμβρου 2013, για τον καθορισμ βασικν προτπων ασφλειας για την προστασα απ τους κινδνους που προκπτουν απ τις ιοντζουσες ακτινοβολες και την κατργηση των Οδηγιν 89/618/Ευρατμ 90/641/Ευρατμ, 96/29/Ευρατμ, 97/43/Ευρατμ και 2003/122/Ευ-ρατμ (ΕΕ L13/17.1.2014) - Θσπιση Κανονισμν Ακτινοπροστασας.

21-11-18   Π.Δ. 100/18 (ΦΕΚ-193 Α/20-11-18) : Ενταξη του Νοσοκομεου Κρατουμνων Κορυδαλλο στο ΕΣΥ και μετονομασα σε Ειδικ Κντρο Υγεας Κρατουμνων Κορυδαλλο

21-11-18   ΑΑΔΕ ΔΕΑΦ/Β/1171568/ΕΞ2018/19-11-18 : Φορολογικ μεταχερηση χρηματικο βραβεου που λαμβνει νομικ πρσωπο νομικ ονττητα στο πλασιο επιχειρηματικς δραστηριτητας

21-11-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1213/19-11-18 : Οδηγες για την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 46 του ν. 4569/18 (ΦΕΚ-179 Α) σχετικ με την εκπροσπηση του Ελληνικο Δημοσου στις δκες του ν. 3869/10 (ρθμιση οφειλν υπερχρεωμνων φυσικν προσπων)

21-11-18  ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΣΣΚ/ΤΠΠ/ΟΙΚ.43400/20-11-18 : Διαδικτυακ εφαρμογ για το Κοιν Πλασιο Αξιολγησης (ΚΠΑ)20-11-18   ΥΠ.ΕΣ. 65720/19-11-18 : Πνακες στοχοθεσας οικονομικν αποτελεσμτων τους 2019 και παροχ διευκρινσεων επ του στχου του οικονομικο αποτελσματος ΟΠΔ

20-11-18   ΥΠ.ΕΣ. 65172/16-11-18 : Παροχ στοιχεων εκτιμμενου κστους μεταφορς μαθητν πρωτοβθμιας και δευτεροβθμιας εκπαδευσης απ τις Περιφρειες, για το χρονικ διστημα απ 1-9-2018 ως 31-12-2018, καθς και αριθιμο μεταφερμενων μαθητν

20-11-18   ΥΠΕΘ Φ.25Α/195192/Δ4/18 (ΦΕΚ-5206 Β/20-11-18) : Πλασιο οργνωσης και λειτουργας του προγρμματος "Μα να αρχ στα ΕΠΑΛ - υποστριξη σχολικν μονδων ΕΠΑΛ

20-11-18   ΕΦΚΑ 48/19-11-18 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 4 του ν. 4554/18 που αφορον την ασφαλιστικ τακτοποηση των σχολικν φυλκων

20-11-18   ΥΠΕΘ Φ.350.2/11/198637/Ε3/20-11-18 : Υποβολ αιτσεων Περιφερειακν Διευθυντν Εκπαδευσης

20-11-18   ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ 10564/13-11-18 : Χοργηση κτακτης οικονομικς ενσχυσης σε ορισμνες κατηγορες ανργων ναυτικν λγω εορτν ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2018

20-11-18   Κ.Υ.Α. 5881/18 (ΦΕΚ-5181 Β/19-11-18) : Τροποποηση της με αριθμ. 16550/28-11-16 απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομας και Ανπτυξης με θμα : "Πργραμμα επιχοργησης επιχειρσεων για την απασχληση 10.000 ανργων, ηλικας 30-49 ετν"

20-11-18   ΦΕΚ-5132 Β/16-11-18 :

Κ.Υ.Α. Δ11/οικ.58769/2522/18 : Τροποποηση της αριθμ Δ11/οικ. 21568/620/ 12-4-2018 κοιν υπουργικ απφαση «Καθορισμς των προποθσεων και ρθμιση των λεπτομερειν του προγρμματος χρηματοδτησης των Δμων και των νομικν τους προσπων απ το Υπουργεο Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Κοινωνικς Αλληλεγγης με σκοπ την δρυση νων τμημτων βρεφικς, παιδικς και βρεφονηπιακς φροντδας» (ΦΕΚ 1409 Β) πως ισχει μετ την τροποποηση της απ την υπ’ αριθμ. Δ11/οικ.37348/1265/5-7-2018 (ΦΕΚ 2803 Β) μοια της.
ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1(δ)/ΓΠ/οικ.86851/18 : Τροποποηση της υπ’ αριθμ. ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ. 154949/2010 υπουργικς απφασης (ΦΕΚ 1918/ Β/2010) «ροι, προποθσεις, ργανα και διαδικασα χοργησης αδειν σκοπιμτητας και αδειν λειτουργας για εγκατσταση και λειτουργα συστημτων ιοντιζουσν και μη ιοντιζουσν ακτινοβολιν», πως χει τροποποιηθε με τις ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ. 40456/24-4-2012 (ΦΕΚ Β/1336/2012), ΓΠ/οικ 92211/4-10-2013, (ΦΕΚ Β/2494/2013, Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 22104/14-3-2018 (ΦΕΚ 950/Β/2018) υπουργικς αποφσεις και τις διατξεις του ρθρου 90 του ν. 4310/2014.19-11-18   ΥΠΕΚΑΚΑ Δ13/ΟΙΚ.60459/2927/19-11-18 : Παροχ κατευθνσεων για την προστασα αστγων κατ την περοδο του χειμνα

19-11-18   ΥΠΕΘ Φ.152/198227/Α5/19-11-18 : Εισαγωγ στην Τριτοβθμια Εκπαδευση ατμων που πσχουν απ σοβαρς παθσεις το ακαδημαικ τος 2019-2020

19-11-18   ΥΠΕΘ 198312/Ε2/19-11-18 : Διευκρινσεις για τον διπλασιασμ των ΜΣΔ σμφωνα με την εγκκλιο μεταθσεων 2018-2019

19-11-18    ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 4111.08/4246/19-11-18 : Ειδικ θματα για την εφαρμογ του μτρου "Μεταφορικ Ισοδναμο" (Ν. 4551/18, ΦΕΚ-116 Α/2-7-18)

19-11-18   ΥΠΥΜΕ Α3/86267/8182/14-11-18 : Διαδικασα δσμευσης - αποδσμευσης δειας οδγησης κατ' εφαρμογ των διατξεων της παρ. 1 του ρθρου 29 του Ν. 4530/18 (ΦΕΚ-59 Α)

19-11-18   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/84027/ΔΠΓΚ/18 (ΦΕΚ-5171 Β/16-11-18) : Αναμρφωση των εγκεκριμνων αναλυτικν προπολογισμν των λοιπν φορων Γενικς Κυβρνησης, συμπεριλαμβανομνων και των ΑΔΑ που δεν ανκουν στην Κεντρικ Διοκηση ως ειδικο φορες, πλην OTA και φορων του Κεφαλαου Α' του ν.3429/2005

19-11-18   Κ.Υ.Α. ΠΟΛ.1210/18 (ΦΕΚ-5170 Β/16-11-18) : Καθορισμς του τρπου, της διαδικασας και του χρνου απδοσης του ΤΕ.Π.Α.Η., της διαδικασας και των αρχν ελγχου καταβολς του, του τπου και του περιεχομνου των πρξεων βεβαωσης της οφειλς απ τη μη καταβολ του, του σχετικο προστμου και των οργνων κδοσης αυτν, των οργνων και της διαδικασας απαγρευσης αππλου και ρσης αυτς καθς και του ποσοστο μεωσης του ΤΕ.Π.Α.Η., των ειδικν κριτηρων για την παροχ της και του τρπου απδειξς τους.16-11-18   ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2331.15/85088/15-11-18 : Διευκρινσεις επ εγκυκλου για τις μετακινσεις των ΑμεΑ με τα επιβατηγ πλοα

16-11-18   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/228/ΟΙΚ.42818/16-11-18 : Οδηγες προς τους φορες προλευσης και υποδοχς για την υλοποηση του Β κκλου του Ενιαου Συστματος Κινητικτητας τους 2018

16-11-18   ΥΠ.ΟΙΚ. ΕΑΠ/2005980/ΕΞ2018/16-11-18 : Τροποποηση της εγκυκλου 2/57873/14-8-10 "Παροχ οδηγιν για την εφαρμογ των ρθρων 5 ως 20 της αριθμ. 2/37345/0004/10 κ.υ.α., πως τροποποιθηκε και ισχει, σχετικ με την καταβολ των πσεως φσεων αποδοχν, αμοιβν, αποζημισεων και απολαβν μσω της Ενιαας Αρχς Πληρωμς, πως τροποποιθηκε και ισχει

16-11-18    ΑΑΔΕ ΔΔΘΕΚΑ/Γ/1169765/ΕΞ2018/15-11-18 : Κοινοποηση της αριθμ. 172/18 γνωμοδτησης του ΝΣΚ αναφορικ με την ερμηνεα των διατξεων απαλλαγς απ δασμ, τλος ταξινμησης και ΦΠΑ ειδν / αυτοκιντων που παραλαμβνονται απ την Υπατη Αρμοστεα των Ηνωμνων Εθνν στην Ελλδα καθς και των υπηρεσιακν αυτοκιντων της Αντιπροσωπεας της Ε. Επιτροπς στην Ελλδα

16-11-18   ΑΑΔΕ ΔΔΘΕΚΑ/Β/1169072/ΕΞ2018/15-11-18 : Αποστολ αποφσεων του Δικαστηρου της ΕΕ που αφορον την ερμηνεα του δικαου σχετικ με την προτιμησιακ καταγωγ

16-11-18   Κ.Υ.Α. 118694/1485/Φ15/18 (ΦΕΚ-5129 Β/15-11-18) : Τροποποηση της αριθμ. 51483/700/φ15/18 κ.υ.α. "Οροι και προυποθσεις για την καλλιργεια και επεξεργασα της φαρμακευτικς κνναβης"15-11-18   Κ.Υ.Α. Αριθμ. 59138/18 (ΦΕΚ 5079 Β/14-11-2018) : Σσταση και συγκρτηση μικτς Διυπουργικς Επιτροπς Ανακαθορισμο Αρμοδιοττων και Διαδικασιν (Δ.Ε.ΑΝ.Α.Δ.) της κεντρικς διοκησης, των αποκεντρωμνων διοικσεων και της τοπικς αυτοδιοκησης α’ και β’ βαθμο, αν δημσια πολιτικ του Υπουργεου Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Κοινωνικς Αλληλεγγης.

15-11-18    ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1212/13-11-18 : Κοινοποηση πνακα περιοχν στις οποες διενεργθηκε, με μριμνα του Δημοσου, ομαδικ καταπολμηση δκου της ελας κατ το ελαιοκομικ τος 2018-2019

15-11-18    ΥΠΕΚΑΚΑ Δ11/ΟΙΚ.57758/2484/18 (ΦΕΚ-5090 Β/14-11-18) : Κανονισμς Λειτουργας Εθνικο Συμβουλου Αναδοχς - Υιοθεσας

15-11-18    Κ.Υ.Α. ΠΟΛ.1209/18 (ΦΕΚ-5092 Β/14-11-18) : Καθορισμς διαδικασας καταχρισης και μεταβολς των στοιχεων απ τα υπχρεα πρσωπα για τη λειτουργα του Μητρου Τουριστικν πλοων και Μικρν σκαφν του ρθρου 2 του ν. 4256/14 και λοιπ θματα για την ανπτυξη και εφαρμογ αυτο

15-11-18    Ν. 4575/18 (ΦΕΚ-192 Α/14-11-18) : Ενσωμτωση στην ελληνικ νομοθεσα της Οδηγας 2014/50/ΕΕ του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 16ης Απριλου 2014, σχετικ με τις ελχιστες προυποθσεις για την προαγωγ της κινητικτητας των εργαζομνων μεταξ των κρατν - μελν, με τη βελτωση της απκτησης και της διατρησης δικαιωμτων συμπληρωματικς συνταξιοδτησης" και λλες διατξεις14-11-18   Ν. 4574/18 (ΦΕΚ-191 Α/13-11-18) : Κρωση της σμβασης παραχρησης μεταξ του Ελληνικο Δημοσου και της εταιρεας "ΓΑΙΟΣΕ ΑΕ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ", της εταιρεας "ΘΡΙΑΣΙΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", της εταιρεας "ΕΤΒΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και της εταιρεας "ΓΚΟΛΝΤΑΙΡ ΚΑΡΓΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" για την "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ" και λλες διατξεις --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ

14-11-18   ΥΠΕΘ 191381/Ζ1/18 (ΦΕΚ-5065 Β/13-11-18) : Τροποποηση - ως προς τους δικαιοχους μετεγγραφς και τη διαδικασα - της κ.υ.α. 129851/ζ1/30-7-18 (ΦΕΚ-3194 Β) "Ρθμιση θεμτων ενσχυσης για τα τκνα οικογενειν που επλγησαν κατ τις πυρκαγις της 23ης και 24ης Ιουλου 2018"

14-11-18  ΥΠΕΚΑΚΑ 58444/2979/18 (ΦΕΚ-5060 Β/13-11-18) : Κρυξη γενικς υποχρεωτικς της απ 21-3-2017 ΣΣΕ "Για τους ρους αμοιβς και εργασας ξενοδοχουπαλλλων Νσων Ρδου"

14-11-18    Κ.Υ.Α. Δ4Δ/87199/18 (ΦΕΚ-5067 Β/13-11-18) : Επαναφορ υπαλλλων που μεταφρθηκαν δυνμει των διατξεων των ρθρων 16 του ν. 3891/10 (Α 188) και 9 του ν. 3920/11 (Α 33) σε διφορους τομες του Δημοσου

14-11-18     ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/73705/670/18 (ΦΕΚ-5045 Β/13-11-18) : Λειτουργα, τρησης, επικαιροποηση και περαιτρω ανπτυξη του πληροφοριακο συστματος "Ηλεκτρονικ Πολεοδομα"

14-11-18    Κ.Υ.Α. Γ4Β/ΓΠ/ΟΙΚ.86760/18 (ΦΕΚ-5066 Β/13-11-18) : Τροποποηση και συμπλρωση της απφασης περ καθορισμο της διαδικασας πρσληψης του λοιπο, πλην ιατρν, επικουρικο προσωπικο, της κατρτισης και τρησης ηλεκτρονικν καταλγων, της υποβολς αιτσεων και ελγχου δικαιολογητικν, των κριτηρων, της μοριοδτησης και των προσντων κατ κλδο και ειδικτητα

14-11-18   ΥΠΥΜΕ Α3/80159/7754/14-11-18 : Διευκρινσεις επ του ρθρου 29 του ν. 4530/18

14-11-18    ΥΠ.ΕΣ. 62715/7-11-18 : Μεταβατικ στδιο εφαρμογς του νου θεσμικο πλαισου των Φορων Διαχερισης Στερεν Αποβλτων (ΦΟΔΣΑ), Μρος Δετερο, ρθρα 225-247 του ν. 4555/18 (ΦΕΚ-133 Α)

14-11-18    ΥΠΟΙΑΝ 121262/13-11-18 : Τροποποηση των Καννων ΔΙΕΠΠΥ σχετικ με μετρολογικ θματα

14-11-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1211/8-11-18 : Παροχ οδηγιν για την εκπρθεσμη υποβολ της προβλεπμενης στην παρ. 16 του ρθρου 8 του ν. 1882/90 κατστασης συμφωνητικν, λγω συντρησης βλβης και στη συνχεια της υποδομς του Ολοκληρωμνου Πληροφοριακο Συστματος TaxisNet κατ τις ημερομηνες 20, 21 και 22.10.2018

14-11-18   ΕΦΚΑ Δ/ΑΣΦ/1078/1360380/14-11-18 : Καταβολ Δωροσμου σε εργατοτεχντες οικοδμους

14-11-18    ΥΠΥΜΕ Α3/87848/8298/14-11-18 : Ανανωση δειας οδγησης μετ την ημερομηνα λξης της13-11-18   ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/78337/224/13-11-18 (ΦΕΚ-5030 Β/13-11-18) : Τροποποηση της αριθμ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ.1.21/ΟΙΚ.12112/20-6-13 απφασης του  Υφυπουργο Περιβλλοντος, Ενργειας και Κλιματικς Αλλαγς "Κατηγορες, κριτρια και διαδικασα νταξης Πελατν στους Ευλωτους Πελτες ηλεκτρικς ενργειας" (Β 1521/2013) πως ισχει

13-11-18   ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ - ΜΕΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

13-11-18    Κ.Υ.Α. 3269/18 (ΦΕΚ-5022 Β/12-11-18) : Εξασφλιση της πρσβασης των μνιμων κατοκων των περιοχν Εκτς Τηλεοπτικς Κλυψης (ΠΕΤΚ) στα προγρμματα των ελληνικν τηλεοπτικν σταθμν ελεθερης λψης εθνικς εμβλειας

13-11-18    ΥΠ.ΕΣ. 63245/18 (ΦΕΚ-5023 Β/12-11-18) : Κατανομ της τακτικς κρατικς χρηματοδτησης και της κρατικς χρηματοδτησης για ερευνητικος και επιμορφωτικος λγους στα δικαιοχα πολιτικ κμματα και συνασπισμος πολιτικν κομμτων και καταβολ στους δικαιοχους των αναλογοντων ποσν, για το τος 2018

13-11-18    Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΑ[/71099/67/18 (ΦΕΚ-5018 Β/12-11-18) : Καθορισμς των ειδν και των ποσν των παραβλων που απαιτονται για τη χοργηση οποιασδποτε γκρισης που προβλπεται απ τις διατξεις του ν. 4512/18 γενικτερα τη μεταλλευτικ και λατομικ νομοθεσα καθς και την σκηση οποιασδποτε προσφυγς ενπιον του Υπουργο Περιβλλοντος και Ενργειας

13-11-18    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ4Α/ΓΠ/ΟΙΚ.75167/12-11-18 (ΦΕΚ-5012 Β/12-11-18) : Τροποποηση απφασης καθορισμο κριτηρων επιλογς και διαδικασας υποβολς υποψηφιοττων, αξιολγησης και επιλογς για θσεις κλδου ιατρν και οδοντιτρων ΕΣΥ12-11-18   ΥΠΕΚΑΚΑ 56516/1324/18 (ΦΕΚ-5010 Β/9-11-18) : Τροποποηση της 37348/619/17 κ.υ.α. με θμα "Πργραμμα επιχοργησης επιχειρσεων για την απασχληση 15.000 ανργων ηλικας 30-49 ετν" , πως χει τροποποιηθε με τη με αριθμ. 32874/744/18 υ.α. (Β 2363)

12-11-18   ΥΠΕΘ Φ.251/191642/Α5/9-11-18 : Πιστοποηση αναπηρας υποψηφων για εισαγωγ στην Τριτοβθμια Εκπαδευση απ τα Κντρα Πιστοποησης Αναπηρας (ΚΕΠΑ)

12-11-18   ΥΠ.ΕΣ. Φ.130181/25956/ΕΓΚ.14/9-11-18 : Παροχ οδηγιν για την ανκληση αποφσεων πολιτογρφησης ομογενν κατχων Ειδικο Δελτου Ταυττητας Ομογενν (ΕΔΤΟ) λγω αμφισβτησης της ομογενειακς τους ιδιτητας7-11-18   ΥΠΥΜΕ Α3/84726/8036/5-11-18 : Διαδικασα αντικατστασης εντπου δειας οδγησης στην περπτωση απλειας της κατεχμενης δειας σε χρνο μεταγενστερο της υποβολς της αιτσεως για αντικατσταση

7-11-18   ΥΠΥΜΕ 84956/998/6-11-18 : Υλη συμπληρωματικς επιμρφωσης ελεγκτικο προσωπικο ΚΤΕΟ για το τος 2018

7-11-18   ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2133.3/76190/18 (ΦΕΚ-4950 Β/6-11-18) : Καθορισμς ειδικτερων τεχνικν και λεπτομερειακν κριτηρων για τον χαρακτηρισμ σκφους πλωτο ναυπηγματος ως βοηθητικο υδατοκαλλιεργειν, χοργηση και ανανωση αδειν βοηθητικν σκαφν και πλωτν ναυπηγημτων βοηθητικν υδατοκαλλιεργειν, καθορισμς οργανικς σνθεσης πληρωμτων τους και λοιπ σχετικ θματα6-11-18  ΥΠΟΙΑΝ 107766/18 (ΦΕΚ-4925 Β/5-11-18) : Τροποποηση του ρθρου Δετερου της υπουργικς απφασης 31637/20-03-2017 (Β' 928) «Πρτυπα Καταστατικ για τις εταιρικς μορφς Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., O.E. και Ε.Ε.

6-11-18   Κ.Υ.Α. ΕΑΠ/2004980/ΕΞ2018/5-11-18 (ΦΕΚ-4936 Β/5-11-18) : Τροποποηση της 2/37345/0004/4-6-2010 (ΦΕΚ 784/τ.Β’/4-6-2010) κοινς απφασης των Υπουργν Εσωτερικν, Αποκντρωσης και Ηλεκτρονικς Διακυβρνησης και Οικονομικν, «Απογραφ του πσης φσεως προσωπικο του δημοσου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμο», πως ισχει.

6-11-18   ΥΠΕΕ 758/18 (ΦΕΚ-4930 Β/5-11-18) : Τροποποηση της με αριθμ. Φ14/02/184780/899/ 18.12.2017 (ΦΕΚ 4588/τ.Β/27.12.2018) απφασης του Υπουργο Περιβλλοντος και Ενργειας «Προκρυξη της Δρσης "Αντικατσταση συστημτων θρμανσης πετρελαου με συστματα φυσικο αερου σε κατοικες" που θα υλοποιηθε στο πλασιο του ΕΣΠΑ 2014-2020

6-11-18   ΕΦΚΑ Δ/ΑΣΦ/1069/1315813/6-11-18 : Ασφαλιστικ αντιμετπιση των μετχων Ανωνμων Εταιρειν των οποων ο σκοπς εναι η μεταφορ προσπων πραγμτων επ κομστρω με αυτοκνητα δημσιας χρσης

6-11-18   ΥΠΥΜΕ Α3/55521/5158/6-11-18 : Δημοσευση της με αριθμ 48461/4454/18 κ.υ.α. σχετικ με τα παραρτματα του ρθορυ 21 του π.δ. 51/12

6-11-18   ΦΕΚ-4940 Β/5-11-18 :

ΥΠΕΘ Φ.353.1/23/183930/Ε3/18  : Ρθμιση θεμτων σχετικν με τη διαδικασα επιλογς και τοποθτησης των Περιφερειακν Διευθυντν Εκπαδευσης.
ΥΠΕΘ Φ.353.1/24/183985/Ε3/18  : Ρθμιση θεμτων σχετικν με τη διαδικασα επιλογς και τοποθτησης των Διευθυντν Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης.

6-11-18   Κ.Υ.Α. Δ13/ΟΙΚ.54905/2718/18 (ΦΕΚ-4934 Β/5-11-18) : Τροποποηση της 60134/786/2017 κοινς υπουργικς απφασης (ΦΕΚ 4545 τ.Β ') με θμα: Καθορισμς των ρων και των προποθσεων υλοποησης Προγρμματος με ττλο: «Στγαση και Εργασα για τους αστγους».

6-11-18   ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 3729/135714/18 (ΦΕΚ-4919 Β/5-11-18) : Ηλεκτρονικ μητρο εμπρων ζντων ζων σε συμμρφωση προς το π.δ. 308/2000 σχετικ με τους ρους υγειονομικο ελγχου που διπουν το εμπριο ορισμνων ειδν ζντων ζων σε συμμρφωση προς τις οδηγες 64/432/ΕΟΚ και 72/764/ΕΟΚ του Συμβουλου και την απφαση 97/12/ΕΚ της Επιτροπς της Ε.Ε..

6-11-18   N. 4572/18 (ΦΕΚ-188 Α/5-11-18) : Ιδρυση Μητροπολιτικο Οργανισμο Μουσεων Εικαστικν Τεχνν Θεσσαλονκης και λλες διατξεις --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ

6-11-18   Π.Δ. 99/18 (ΦΕΚ-187 Α/5-11-18) : Ρθμιση του επαγγλματος του μηχανικο με καθορισμ των επαγγελματικν δικαιωμτων για κθε ειδικτητα5-11-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.84345/5-11-18 : Χρηματοδτηση προγραμμτων καταπολμησης κουνουπιν για το τος 2019

5-11-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1Ε/ΓΠ/ΟΙΚ.84733/5-11-18 : Διευκρινσεις αναφορικ με τις απαιτσεις διαχερισης αποβλτων υγειονομικν μονδων των μονδων ημερσιας νοσηλεας

5-11-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ3ΑΒ/ΓΠ/ΟΙΚ.84718/5-11-18 : Εισαγγελικ διερενηση περιστατικν τραυματισμν ασθενν Μονδων ψυχικς Υγεας

5-11-18   ΥΠΟΙΑΝ 109034/18 (ΦΕΚ-4913 Β/2-11-18) : Τροποποηση της αριθμ. 91354/17 (Β 2983) απφασης του Υπουργο Οικονομας και Ανπτυξης "Καννες Διακνησης και Εμπορας Προιντων και Παροχς Υπηρεσιν (ΔΙΕΠΠΥ)"

5-11-18   ΥΠΕΘ 186387/Ε2/2-11-18 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ :  Μεταθσεις εκπαιδευτικν Πρωτοβθμιας Εκπαδευσης σχολικο τους 2018-2019

5-11-18   ΥΠΕΘ 186398/Ε2/2-11-18 : Μεταθσεις εκπαιδευτικν Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης σχολικο τους 2018-20192-11-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1206/31-10-18 : Φορολογικ μεταχεριση Μσων Ατομικς Προστασας (ΜΑΠ) και γλακτος που αποτιμνται σε χρμα και καταβλονται σε εργαζμενους των ΟΤΑ

2-11-18   ΑΑΔΕ ΔΕΑΦ/Α/1161859/ΕΞ2018/31-10-18 : Διευκρινσεις σχετικ με τη φορολογικ μεταχεριση του Οργανισμο Αστικν Συγκοινωνιν Θεσσαλονκης (ΟΑΣΘ) και των μετχων αυτο μετ την ναρξη ισχος του ν. 4482/17

2-11-18   ΥΠΕΘ Φ.152/185450/Α5/1-11-18 : Πληροφορες για την εγγραφ των εισαγομνων αθλητν στην τριτοβθμια εκπαδευση το ακαδημαικ τος 2018-2019

2-11-18   ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2040.0/72190/18 (ΦΕΚ-4871 Β/1-11-18) : Κρωση Κανονισμο Λειτουργας Περιφερειακν Διοικσεων ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

2-11-18   ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1198/18 (ΦΕΚ-4890 Β/1-11-18) : Παρταση και αναστολ καταβολς βεβαιωμνων οφειλν για την αντιμετπιση των κτακτων αναγκν που προκυψαν λγω ντονων καιρικν φαινομνων (ντονες βρχοπτσεις-κατστροφικς πλημμρες) στις Δ.Ε. Κηρως, Ελυμνων και Νηλως του Δμου Λμνης-Μαντουδου-Αγας ννας της Περιφερειακς Εντητας Εβοιας της Περιφρειας Στερες Ελλδας.

2-11-18   Κ.Υ.Α. ΕΑΛΕ/ΓΠ/50157/18 (ΦΕΚ-4898 Β/1-11-18) : Τροποποηση και αντικατσταση της με αριθμ. πρωτ. ΕΑΛΕ/ΓΠ/46846/18 (Β 2315) κ.υ.α., με περιεχμενο "Ενιαος Κανονισμς Παροχν Υγεας (ΕΚΠΥ) του Εθνικο Οργανισμο Παροχν Υπηρεσιν Υγεας (ΕΟΠΥΥ)"

2-11-18   ΕΟΠΥΥ ΔΒ3Η/ΟΙΚ.41195/18 (ΦΕΚ-4888 Β/1-11-18) : Προσθκη προιντων ιατροτεχνολογικο και υγειονομικο υλικο προς αποζημωση, καθορισμς τιμν αποζημωσης και τιμν κατηγορας, τροποποηση κατηγορας και τιμς προιντων ιατροτεχνολογικο και υγειονομικο υλικο1-11-18   ΥΠΕΕ 175371/1278/1-11-18 : Εκδοση αποφσεων απ τις ΕΠΕΑ

1-11-18   Κ.Υ.Α. 56779/1330/18 (ΦΕΚ-4892 Β/1-11-18) : Τροποποηση της αριθμ. 30659/89 υ.α. "Ειδικ εποχιακ βοθημα προς ομοειδες επαγγελματικς κατηγορες (εκτς των οικοδμων) και ειδικ βοθημα προς μεμονωμνους ασφαλισμνους" (Β 239), πως χει τροποποιηθε και ισχει

1-11-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1205/30-10-18 : Διευκρινσεις σχετικ με την εφαρμογ των διατξεων της παρ. 2 του ρθρου 29 του ν. 4172/13 για τους ασκοντες αγροτικ επιχειρηματικ δραστηριτητα

1-11-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ. 1204/30-10-18 : Υποχρεσεις υπχρεων προσπων βσει των διατξεων του ν. 4557/18 (Α 139) "Πρληψη και καταστολ της νομιμοποησης εσδων απ εγκληματικς δραστηριτητες και της χρηματοδτησης της τρομοκρατας" και κυρσεις σε περπτωση μη συμμρφωσης με αυτς

1-11-18   ΥΠΥΜΕ Β2/78557/7644/31-10-18 : Διευκρινσεις για τα Προγρμματα Θεωρητικς Εκπαδευσης που διεξγονται απ τα Κντρα Θεωρητικς Εκπαδευσης Υποψηφων Οδηγν (ΚΕΘΕΥΟ)

1-11-18   ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 3730/135719/18 (ΦΕΚ-4855 Β/31-10-18) : Ηλεκτρονικ μητρο εμπρων ζντων ζων σε συμμρφωση προς το π.δ. 242/2005 σχετικ με τους ρους υγειονομικο ελγχου που διπουν το εμπριο ορισμνων ειδν ζντων ζων σε συμμρφωση προς την οδηγα 91/68/ΕΟΚ του Συμβουλου και την απφαση 97/12/ΕΚ της Επιτροπς της Ε.Ε.

1-11-18   ΦΕΚ-4868 Β/31-10-18 :

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ4δ/ΓΠ/οικ.82828/18 : Συμπλρωση - τροποποηση του ρθρου 6 της αριθμ Α2δ/Γ.Π. οικ.9106/2016 (ΦΕΚ Β 314) υπουργικς απφασης «Καθορισμς της διαδι¬κασας τοποθτησης ιατρν στα Νοσηλευτικ Ιδρματα προς απκτηση ειδικτητας».
Κ.Υ.Α. Γ2(δ)/οικ.82910/18 : Κοστολγηση της εξτασης «EndoPredict».

1-11-18   ΦΕΚ-4869 Β/31-10-18 :

ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1200/18 : Ορισμς εγγρφων και στοιχεων για την πιστοποηση και επαλθευση απ τα υπχρεα πρσω¬πα της ταυττητας των πελατν και των πραγματικν δικαιοχων νομικν προσπων νομικν οντοττων κατ την εφαρμογ των μτρων δουσας επιμλειας του ν. 4557/2018.
ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1201/18 : Εφαρμογ ρθρου 20 ν. 4557/2018 (ΦΕΚ 139 Α/30-7-2018).
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1203/18  : Παρταση και αναστολ καταβολς βεβαιωμ¬νων οφειλν για την αντιμετπιση των κτακτων αναγκν που προκυψαν απ την εκδλωση σεισμο την 26.10.2018 στην Περιφερειακ Εντητα Ζακνθου της Περιφρειας Ιονων Νσων.

1-11-18    ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1199/18 (ΦΕΚ-4870 Β/31-10-18) : Παρταση του χρνου υποβολς των δηλσεων ΦΠΑ και καταβολς φρου που προκπτει απ αυτς για τους υποκεμενους που χουν την δρα της επιχειρηματικς τους δραστηριτητας στην Περιφερειακ Εντητα Ζακνθου της Περιφρειας Ιονων Νσων

1-11-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1195/18 (ΦΕΚ-4861 Β/31-10-18) : Προδιαγραφς αναβθμισης - ρθμισης των λογισμικν υποστριξης Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των αντιστοχων λογισμικν κδοσης παραστατικν, που λειτουργον σε πρατρια καυσμων, σε εγκαταστσεις πωλητν πετρελαου θρμανσης και σε προμηθευτς υγραερου πεπιεσμνου φυσικο αερου για πρατρια, με πληροφορες για το εδος και την ποστητα του καυσμου.31-10-18   ΥΠΕΚΑΚΑ 56742/552/30-10-18 : Στριξη επιχειρσεων, εργοδοτν ασφαλισμνων απ το σεισμ την 26/10/2018 που πληξε το Νομ Ζακνθου της Περιφρειας Ιονων Νσων

31-10-18   ΦΕΚ-4837 Β/30-10-18 :

Κ.Υ.Α. Δ13/οικ.54652/2700/18 (ΦΕΚ 4837 Β/30-10-2018) : Τροποποηση της υπ’ αριθμ. Γ.Δ.5οικ.2961/10/ 24.1.2017 (ΦΕΚ Β 128) κοινς υπουργικς απφασης “Καθορισμς των ρων και των προποθσεων εφαρμογς του προγρμματος Κοινωνικ Εισδημα Αλληλεγγης”, πως ισχει.
Κ.Υ.Α. Δ13/οικ.54653/2701/18 (ΦΕΚ 4837 Β/30-10-2018) : Τροποποηση της υπ’ αριθμ. Δ13/οικ./33475/ 1935/15.6.2018 (ΦΕΚ Β 2281) “Καθορισμς των ρων και των προποθσεων εφαρμογς του προγρμματος Κοινωνικ Εισδημα Αλληλεγγης”.

31-10-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1202/29-10-18 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 36 του ν. 4569/18 (ΦΕΚ-179 Α)

31-10-18   ΥΠ.ΤΟΥΡ. 17352/18 (ΦΕΚ-4822 Β/30-10-18) : Τροποποηση της αριθμ. 216/8-1-15 απφασης Υπουργο Τουρισμο "Καθορισμς τεχνικν και λειτουργικν προδιαγραφν και βαθμολογομενων κριτηρων για τα ξενοδοχεα και κατταξη αυτν σε κατηγορες αστρων" (Β 10) πως τροποποιθηκε με τις αριθμ. 19102/16 (Β 3387) και 21654/17 (Β 4242) μοιες αποφσεις

31-10-18   ΑΑΔΕ ΔΕΦΚΦ/Β/1160300/ΕΞ2018/18 : Παροχ οδηγιν για τη χοργηση αδειν απσταξης μικρν αποσταματοποιν (διμερων)

31-10-18  ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.40/617/ΟΙΚ.39684/30-10-18 : Υπολογισμς δεκαετος υποχρεωτικς παραμονς υπαλλλου σε προβληματικ περιοχ λγω επιδτησης κατοικας σμφωνα με το ρθρο 58 του ν. 4456/17

31-10-18  Ν. 4571/18 (ΦΕΚ-186 Α/30-10-18) : Επεγουσες ρυθμσεις για την υποβολ δηλσεων περιουσιακς κατστασης και λλες διατξεις

31-10-18  Π.Δ. 98/18 (ΦΕΚ-184 Α/30-10-18) : Εκτακτες κρσεις αξιωματικν Ελληνικς Αστυνομας30-10-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ4Α/ΓΠ/ΟΙΚ.83042/30-10-18 : Εφαρμογ δικαστικν αποφσεων

30-10-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1Β/ΟΙΚ.82821/29-10-18 : Ερωτηματολγιο περιγεννητικν στοιχεων - Οριο βιωσιμτητας του νεογνο στις 22 εβδομδες κησης

30-10-18   ΥΠ.ΕΣ. 59272/25-10-18 : Ανακονωση Πρσκλησης Εκδλωσης Ενδιαφροντος για μετταξη υπαλλλων στη Διεθυνση Διοικητικς και Οικονομικς Υποστριξης των ΑΥΕ ΟΤΑ, του Υπουργεου Εσωτερικν29-10-18   ΦΕΚ-4805 Β/29-10-18 :

Κ.Υ.Α. Φ.951/3/76985/Σ.18403/18 : Τροποποηση της 871.1/27/11 Ιανουαρου 1985 κοινς απφασης του Υφυπουργο Εθνικς μυνας και του Υπουργο Οικονομικν «Βοθημα δημιουργας οικογενειακς επαγγελματικς αυτοτλειας στα παιδι των ενεργν μετχων και μερισματοχων του Μ.Τ.Ν.» (Β’ 359), πως τροποποιθηκε και ισχει.
Κ.Υ.Α. Φ.951/M/76989/Σ.18405/18  : Συμπλρωση της 453090/25-11-1983 κοινς απφασης Υφυπουργν Εθνικς μυνας και Οικονο¬μικν «Βοθημα για τη δημιουργα οικογενειακς επαγγελματικς αυτοτλειας των παιδιν των μετχων και μερισματοχων του Μ.Τ.Α.» (Β’ 706).

29-10-18   ΦΕΚ-4794 Β/26-10-18 :

Κ.Υ.Α. Φ.951/5/76990/Σ.18406/18 : Συμπλρωση της 451890/83 απφασης Υφυπουργν Εθνικς Αμυνας και Οικονομικν "Κρατσεις υπρ ΜΤΑ απ τις αποδοχς και λοιπς παροχς του στρατιωτικο και πολιτικο προσωπικο της ΠΑ" (Β 654)

ΥΠ.ΜΕΤ.ΠΟΛ. 7586/18 : Λειτουργα Μητρου Ελληνικν και Ξνων Μη Κυβερνητικν Οργανσεων (ΜΚΟ) που δραστηριοποιονται σε θματα διεθνος προστασας, μετανστευσης και κοινωνικς νταξης

29-10-18   ΥΠ.ΕΣ. 58567/18 (ΦΕΚ-4801 Β/26-10-18) : Σσταση και συγκρτηση της Μνιμης Επιτροπς Ελγχου Αρμοδιοττων Τοπικς Αυτοδιοκησης

29-10-18   ΕΦΚΑ 47/29-10-18 : Επιστροφ αχρεωσττως καταβληθεισν εισφορν σε ελεθερους επαγγελματες, αυτοαπασχολομενους και αγρτες

29-10-18  ΥΠΕΚΑΚΑ οικ.54891/Δ1.18905/18 (ΦΕΚ 4783 Β/25-10-2018): Παρταση της προθεσμας της παρ. 5.15 του ρθρου 5 για την υποβολ του εντπου της παρ. 2.2 του ρθρου 2 (Ε4: Πνακας προσωπι­κο) της αριθμ. οικ. 32143/Δ1.11288/11-6-2018 (Β’ 2401/22-6-2018) απφασης της Υπουργο Ερ­γασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Κοινωνικς Αλληλεγγης «Επανακαθορισμς ρων ηλεκτρο­νικς υποβολς εντπων αρμοδιτητας Σματος Επιθερησης Εργασας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμο Απασχολσεως Εργατικο Δυναμικο (ΟΑΕΔ)», για το τος 201826-10-18  ΥΠΥΜΕ 11756 /Δ5/18 (ΦΕΚ 4776 Β/25-10-2018)  : Συμπληρωματικ τιμολγιο, με Να ρθρα Νων Τιμν για τον υπολογισμ της δαπνης των εργασιν επισκευς για την αποκατσταση των ζημιν σε κτρια που χουν πληγε απ φυσικ καταστροφ πυρκαγις και της αντστοιχης Στεγαστικς Συνδρομς, της με αριθ. οικ:6772/ Β9β/19.12.2011 (Β3201) απφασης του Υφυπουργο Υποδομν, Μεταφορν και Δικτων με θμα: «Τιμολγιο υπολογισμο δαπνης των εργασιν επισκευς για την αποκατσταση των ζημιν σε κτρια που χουν πληγε απ φυσικς καταστροφς (σεισμ, πυρκαγι, πλημμρα, κατολσθηση) και της αντστοιχης Στεγαστικς Συνδρομς και τροποποηση αυτς ως προς τις προβλεπμενες τιμς εφαρμογς».

26-10-18   Κ.Υ.Α. Δ4δ/οικ.77918/18 (ΦΕΚ 4761 Β/24-10-2018) :  Καθορισμς: α) των απαιτομενων προσντων και εξειδκευση των κριτηρων του ρθ. 21 του ν. 2190/1994 (Α 28), λαμβνοντας υπψη ενδεχμενες εξειδικευμνες ανγκες για τη λειτουρ¬γα του Οργανισμο Σιδηροδρμων Ελλδος Α.Ε. (Ο.Σ.Ε. Α.Ε.), β) της προθεσμας και του τρπου υποβολς των αιτσεων των υποψηφων και γ) των απαιτομενων δικαιολογητικν, καθς και κθε θματος σχετικ με τη διαδικασα πρσληψης για την κλυψη των αναγκν φλαξης Ισπεδων Διαβσεων και Εγκαταστσεων του Οργανισμο, σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου γδοου του ν. 4506/2017 (Α 191).

26-10-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1197/25-10-18 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 51 του ν. 4569/18 αναφορικ με τροποποισεις του ν. 4256/14

26-10-18   ΥΠΕΕ  ..../43632/752/19-10-18 : Προυποθσεις επκτασης υφιστμενων μεμονωμνων μονδων υδατοκαλλιργειας ενς Περιοχν Ανπτυξης Υδατοκαλλιεργειν (ΠΑΥ) κατηγορας Ε

26-10-18   ΟΑΕΔ 3640/85/23-10-18 : Εγκκλιος προγρμματος επαγγελματικς κατρτισης εργαζομνων ΛΑΕΚ 1-49 τους 2018

26-10-18   ΕΦΚΑ Σ78/31/1257777/24-10-18 : Εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 20 του Ν. 4387/16 περ απασχλησης συνταξιοχων. Συμπληρωματικς οδηγες

26-10-18   ΥΠΕΘ Φ.15/180407/Δ1/25-10-18 : Οδηγες για την εφαρμογ της δχρονης υποχρεωτικς προσχολικς εκπαδευσης

26-10-18   ΥΠ.ΜΕΤ.ΠΟΛ. 20951/ΕΓΚ.2/25-10-18 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Αλλαγ βασικν στοιχεων αιτοντων διεθν προστασα

26-10-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1196/24-10-18 : Γνωστοποηση της τιμς ελαιολδου ελαιοκομικο τους 2018-2019, για την εφαρμογ των διατξεων της εισφορς δακοκτονας

26-10-18   ΥΠΥΜΕ Α3/73316/7044/23-10-18 : Διευκρινσεις επ της υπ' αριθμ. πρωτ. Α3/64720/6117/30-8-18 (Β 4158) απφασης του Υπουργο Υποδομν και Μεταφορν

26-10-18   ΥΠΥΜΕ Α3/72111/6924/23-10-18 : Αποστολ πληροφοριακο εντπου αναφορικ με την ανανωση της δειας οδγησης δικκλων και οχημτων κατηγορας Β κατχων οι οποοι χουν συμπληρσει την ηλικα των εβδομηντα τεσσρων (74) ετν

26-10-18   Κ.Υ.Α. 54698/18 (ΦΕΚ 4704 Β/22-10-2018) : Καθορισμς αποδοχν α) αιρετν οργνων των οργανισμν τοπικς αυτοδιοκησης και β) γενικν γραμματων δμων.

26-10-18   ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1188/18 (ΦΕΚ 4685 Β/18-10-2018) : Τροποποηση της αριθμ. ΠΟΛ. 1223/29-12-2017 (Β' 4643) Απφασης της Υφυπουργο Οικονομικν, πως χει τροποποιηθε με την αριθμ. ΠΟΛ 1116/19-6-2018 (Β' 2319) μοια απφαση, για τη διαμρφωση λσεων ρθμισης οφειλν προς το Δημσιο σμφωνα με την παργραφο 21 του ρ¬θρου 15 του ν. 4469/2017 (Α'62)»

26-10-18  ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1187/18 (ΦΕΚ 4798 Β/26-10-2018): Διαδικασα χοργησης απαλλαγν των περιπτσεων α, γ, δ και ε του ρθρου 27 του Κδικα Φ.Π.Α. που αφορον πλοα που εκτελον μεταφορ επιβατν με κμιστρο με τα οποα ασκεται εμπορικ βιομηχανικ αλιευτικ δραστηριτητα.

26-10-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1194/18 (ΦΕΚ 4782 Β/25-10-2018): Τροποποηση της ΠΟΛ.1187/2017(Β’/4232)απφασης του Διοικητ της Α.Α.Δ.Ε. αναφορικ με τη βραχυχρνια μσθωση ακιντων στο πλασιο της οικονομας του διαμοιρασμο.

26-10-18  Κ.Υ.Α. 53033/672/18 (ΦΕΚ 4743 Β/23-10-2018) : Καθορισμς του τπου και του περιεχομνου των εντπων με ττλο «Δλωση Στοιχεων Ταυττητας Μητρας» και «ντυπο λψης αποτυπωμτων μητρας» του ρθρου 62 του ν. 4554/2018.

26-10-18  ΥΠΕΕ ΑΠΕΕΚ/Α/Φ.1/οικ.179746/18 (ΦΕΚ 4716 Β/22-10-2018) : Καθορισμς των προποθσεων νταξης αιολικν σταθμν σε καθεστς ριζικς ανανωσης του παραγωγικο τους εξοπλισμο, των Τ.Α. που εφαρμζονται για τους σταθμος αυτος και του πλαισου συμμετοχς τους στις ανταγωνιστικς διαδικασες υποβολς προσφορν, με βση την παρ. 22 του ρθρου 3 του ν. 4414/2016 (ΦΕΚ Α 149).

26-10-18  Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/57188/8305/18 (ΦΕΚ 4769 Β/25-10-2018): Τροποποηση της υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/26359/ 4101/22.05.2018 απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Περιβλλοντος και Ενργειας «Εφαρμογ Περιβαλλοντικο Οικιακο Τιμολογου ηλεκτρικς ενργειας για τους καταναλωτς της Περιφρειας Δυτικς Μακεδονας και του Δμου Μεγαλπολης της Περιφερειακς Εντητας Αρκαδας» (Β' 1936) πως ισχει.

26-10-18  Κ.Υ.Α. Δ1γ/ΓΠ/οικ.75644/18 (ΦΕΚ 4715 Β/22-10-2018) : Τροποποηση της Υ1γ/Γ.Π/οικ.11361/13-03-2017 (ΦΕΚ 772 Β) κοινς υπουργικς απφασης «νταξη διαδικασιν αρμοδιτητας του Υπουργεου Υγεας στα ΚΕΠ που λειτουργον ως Ενιαα Κντρα Εξυπηρτησης (ΕΚΕ)».

26-10-18  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ3(α)77621/18 (ΦΕΚ 4778 Β/25-10-2018) :   Τροποποηση του ρθρου 11 της υπ' αρ. οικ. 3457/16-1-2014 (ΦΕΚ Β 64) απφασης και κατργηση του τρτου εδαφου της παραγρφου 3 της υπ' αριθμ. Φ80000/οικ. 22101/2493/ 27-8-2010 (ΦΕΚ Β 1326) απφασης».

26-10-18  Κ.Υ.Α. 108030/18 (ΦΕΚ 4764 Β/24-10-2018): Προκρυξη καθεσττος ενισχσεων «Συνργειες και Δικτυσεις» του αναπτυξιακο ν. 4399/2016.

26-10-18  Κ.Υ.Α.. 2242.10-1.1/73795/2018/18 (ΦΕΚ 4742 Β/23-10-2018) : Καθορισμς ψους επιδματος "οκοι ενδιατησης και περθαλψης" σε δικαιομενους ασφαλισμνους του Οκου Νατου για το τος 2018

26-10-18  ΦΕΚ-4698 Β/19-10-18 :

Κ.Υ.Α ΕΑΛΕ/ΓΠ/οκ.79647/18 : Τροποποηση (3η) της αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ. 104747/ 26-10-2012 (ΦΕΚ Β 2883) κοινς υπουργικς απφασης, με θμα «Τροποποηση της αριθμ. Φ.42000/οικ. 2555/353/28-2-2012 κοινς υπουργικς απφασης (ΦΕΚ 497/τ.Β/2012) ’’Κατλογος παθσεων, τα φρμακα των οποων χορηγονται με μειωμνη μηδενικ συμμετοχ του ασφαλισμνου’’, πως αυτ τροποποιθηκε με την αριθμ. Φ. 42000/οικ. 12485/1481/6-6-2012 κοιν υπουργικ απφαση (ΦΕΚ 1814/τ.Β/2012)».
ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ5α/ΓΠ/οικ.79678/18 : Ηλικιακ ριο παρακολοθησης παιδιν και εφβων απ ιατρος ειδικτητας Παιδιατρικς

 22-10-18   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2/56/ΟΙΚ.38178/22-10-18 : Ολοκλρωση της διαδικασας αξιολγησης για την αξιολογικ περοδο του τους 2017

22-10-18   ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67313/9786/18 (ΦΕΚ-4693 Β/19-10-18) : Καθορισμς λεπτομερειν για την εφαρμογ των ρυθμσεων του ρθρου 36 παρ. 4 του ν. 4508/17

22-10-18   Κ.Υ.Α. 102170/18 (ΦΕΚ-4653 Β/18-10-18) : Καθορισμς διαδικασιν για τον χαρακτηρισμ των προιντων, των παραγωγικν διαδικασιν και των υπηρεσιν ως καινοτομικν στο πλασιο του καθεσττος Ενισχσεων Καινοτομικο Χαρακτρα του Αναπτυξιακο ν.4399/16

22-10-18   ΥΠΥΜΕ Φ.Β1-Α/71740/839/22-10-18 : Υποχρωση εγκατστασης του πρσθετου εξοπλισμο του ν. 3897/10 (Α 208) σε πρατρια που βρσκονται σε ισγεια κτιρων με ορφους

22-10-18   ΥΠΕΘ 176169/Θ1/19-10-18 : Διαδικασα αναγνρισης χρου λατρεας, προ του 1955 υφιστμενου, τυπικς τυπης μορφς οργνωσης, θρησεας και δγματος θρησκευτικν κοινοττων (πλην αυτν, των κατ' ρθρο 3Σ κλιμτων της Ανατολικς του Χριστο Ορθοδξου Εκκλησας)

22-10-18   ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 2829/143120/19-10-18 : Ελεγχοι στα πλασια υλοποησης του Προγρμματος της ΕΕ για τα σχολεα

22-10-18   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/76740/ΔΠΓΚ/19-10-18 : Παροχ οδηγιν για την εφαρμογ του ρθρου 15 του νμου 4440/16 μχρι το τλος του τρχοντος οικονομικο τους

22-10-18   ΦΕΚ-4566 Β/18-10-18) :

ΥΠΟΙΑΝ 97724/ΕΥΘΥ750/18 : Καθορισμς των επιλξιμων κατηγοριν λειτουργικν δαπανν του ΕΦΕΠΑΕ που απαιτονται για την σκηση των αρμοδιοττων / καθηκντων που αναλαμβνει για τα Επιχειρησιακ Προγρμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020

ΥΠΟΙΑΝ 97720/ΕΥΘΥ749/18 : Λειτουργα Εποπτικο Συμβουλου (ρθρο 13, παρ. 7ε, ν. 4314/14)

22-10-18   ΑΑΔΕ ΔΕΦΚΦ/Β/1154975/ΕΞ2018/16-10-18 : Καταστροφ αιθυλικς αλκολης που χει παραληφθε με απαλλαγ για την παραγωγ φαρμκων

22-10-18   ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Γ/59540/19-10-18 : Ενημρωση φορων για την κδοση του ΦΕΚ που περιλαβμνει γγραφ τους19-10-18   ΑΑΔΕ ΔΕΦΚΦ/Α/1154810/ΕΞ2018/18-10-18 : Διευκρινσεις αναφορικ με την απογραφ δεξαμενν φορολογικν αποθηκν και αποθηκν τελωνειακς αποταμευσης στο Μητρο Δεξαμενν Ενεργειακν Προιντων

19-10-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ6Α/ΓΠ/ΟΙΚ.80418/19-10-18 : Σχετικ με την περ. β της παρ. 4 της με αριθμ. Γ6α/ΓΠ/οικ.33346/30-4-18 απφασης

19-10-18   ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 1962/88342/ΠΕ/17-10-18 : Θματα επιβολς προστμου και προστασας αυθαρεται κατεχμενων ακιντων του Υπουργεου Αγροτικς Ανπτυξης και Τροφμων σμφωνα με το Ν. 4061/12

19-10-18   ΥΠΕΘ Φ.361.22/48/175888/Ε3/19-10-18 : Διευκρινσεις σχετικ με την επιλογ υποδιευθυντν σχολικν μονδων και Εργαστηριακν Κντρων καθς και των υπευθνων τομων Εργαστηριακν Κντρων

19-10-18   ΥΠΕΘ Φ.151/175812/Α5/19-10-18 : Απαιτομενα δικαιολογητικ για την εγγραφ των εισαγομνων στην Τριτοβθμια Εκπαδευση με την ειδικ κατηγορα ατμων που πσχουν απ σοβαρς παθσεις, σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 35 του ν. 3794/09 (ΦΕΚ-156 Α) πως τροποποιθηκε και ισχει, για το ακαδημαικ τος 2018-2019

19-10-18   K.Y.A. A/50427/2440/18 (ΦΕΚ-4535 Β/17-10-18) : Διακριτικ γνωρσματα των εκμισθωμνων Επιβατηγν Ιδιωτικς Χρσης (ΕΙΧ) αυτοκιντων με οδηγ της περπτωσης 1 της υποπαρ. Η2 του ρθρου πρτου του ν.4093/12 (Α 222), πως ισχει18-10-18   Κ.Υ.Α. 2929/18 (ΦΕΚ-4536 Β/17-10-18) : Επιχορηγομενες ευρυζωνικς συνδσεις στους προπτυχιακος πρωτοετες φοιτητς των Πανεπιστημων, ΤΕΙ και ΑΕΑ του ακαδ. τους 2018-2019

18-10-18   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΣΣΚ/ΤΠΠ/Φ.1/3/ΟΙΚ.37803/17-10-18 : Εφαρμογ του Συστματος "Διοκηση μσω Στχων" για το τος 2019, σμφωνα με τις διατξεις του ν. 4369/16

18-10-18   ΦΕΚ-4528 Β/17-10-18 :

ΥΠΟΙΑΝ 107919/18 : Τροποποηση - συμπλρωση της αριθμ. 484/36/ Φ.15/2012 (ΦΕΚ Β 230) υπουργικς απφασης «Καθορισμς, κλιμκωση και διαδικασα επιβολς προστμων του ρθρου 29 παρ. 8 του ν. 3982/2011» (ΦΕΚ Α 143).

Κ.Υ.Α. 8.9521/18 : Τροποποηση της αριθμ. 6.1714/5.1504/2016 κοινς υπουργικς απφασης με θμα «Προθηση της απασχλησης μσω προγραμμτων κοινωφελος χαρακτρα στο πλασιο του ΕΣΠΑ 2014-2020» (ΦΕΚ Β 424), πως χει τροποποιηθε και ισχει.

ΥΠΕΕ ΑΠΕΕΚ/Α/Φ.1/οικ.180215/18 : Τροποποηση της αριθμ. ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ. 172859/22.03.2018 (ΦΕΚ Β 1267) υπουργικς απφασης «Καθορισμς εγκατεστημνης ισχος, αν τεχνολογα και κατηγορα σταθμν παραγωγς ηλεκτρικς ενργειας απ Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., η οποα δημοπρατεται μσω ανταγωνιστικς διαδικασας υποβολς προσφο¬ρν για τα τη 2018, 2019 και 2020, ελχιστου αριθμο ανταγωνιστικν διαδικασιν υποβολς προσφορν αν τος, αντατης επιτρεπμενης τιμς προσφορς για κθε ανταγωνιστικ διαδικασα υποβολς προσφορν και τλους συμμετοχς σε ανταγωνιστικ διαδικασα υποβολς προσφορν, με βση τις παρ. 3 και 6 του ρθρου 7 του ν. 4414/2016».17-10-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1192/12-10-18 : Πρστιμο επιβαλλμενο σε περπτωση εγκατστασης ειδικ διασκευασμνων τραπεζιν για τη διενργεια ψυχαγωγικν τεχνικν παιγνων με παιγνιχαρτα, χωρς την καταβολ του νομμου τλους

17-10-18   ΥΠΕΘ 173981/Ε3/17-10-18 : Περ μισθολογικς αναγνρισης προυπηρεσας

17-10-18   ΕΦΚΑ Δ/ΑΣΦ/960/1221557/17-10-18 : Αναδρομικ διαγραφ απ το πρην ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ

17-10-18   ΥΠ.ΕΣ. 56881/17-10-18 : Εφαρμογ διατξεων ρθρου 103 του ν. 4483/17

17-10-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1191/12-10-18 : Θση μη οχματος σε αναγκαστικ ακινησα λγω αφαρεσης των στοιχεων κυκλοφορας απ την Τροχαα ανασφλιστου οχματος σμφωνα με τις διατξεις του π.δ. 237/86 πως ισχει

17-10-18   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/ΟΙΚ.75226/ΔΕΠ/15-10-18 : Παροχ συμπληρωματικν οδηγιν για την εφαρμογ των διατξεων της παρ. 4 του ρθρου 137 του ν. 4472/17

17-10-18   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.21250/2748/41/18 (ΦΕΚ-4524 Β/16-10-18) : Τροποποηση κανονισμο Οικονομικς Οργνωσης και Λογιστικς Λειτουργας του Ενιαου Ταμεου Επικουρικς Ασφλισης και Εφπαξ Παροχν (τ. ΕΤΕΑ)

17-10-18   ΥΠΕΘ 164700/Δ2/18 (ΦΕΚ-4517 Β/16-10-18) : Οργνωση και λειτουργα σχολικν κντρων αντισταθμιστικς εκπαδευσης ως προς την Ενισχυτικ Διδασκαλα για το σχολικ τος 2018-2019

17-10-18   ΑΑΔΕ ΔΔΘΕΚΑ/Δ/1144720/ΕΞ2018/18 (ΦΕΚ-4513 Β/15-10-18) : Ιδρυση και λειτουργα των Ελευθρων Ζωνν

17-10-18   ΥΠΠΟΑ .../Φ356/357180/256204/7869/3303/18 (ΦΕΚ-4521 Β/16-10-18) : γκριση ρων, διαδικασιν και καθορισμο των οργνων χοργησης δειας για την προσωριν παραχρηση χρσης μνημεων, αρχαιολογικν χρων, ιστορικν τπων και μουσεων για την πραγματοποηση πολιτιστικν λλων εκδηλσεων.

17-10-18   ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/69701/4461/18 (ΦΕΚ-4520 Β/16-10-18) : Διαδικασα γκρισης και απαιτομενα δικαιο¬λογητικ για εργασες για τις οποες απαιτεται γκριση Εργασιν Δμησης Μικρς Κλμακας (ΕΕΔΜΚ) καθς και συμπλρωση της εργασας α. και τροποποηση της εργασας κη. της παρ. 2 του ρθρου 29 του ν. 4495/2017.16-10-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1184/18 (ΦΕΚ-4512 Β/15-10-18) : Διαδικασα απαλλαγς φρου προστιθμενης αξας κατ : α. τη θση εμπορευμτων σε ελεθερη κυκλοφορα με ταυτχρονη υπαγωγ σε καθεστς τελωνειακς αποθκευσης, β. την υπαγωγ εγχριων εμπορευμτων σε καθεστς τελωνειακς αποθκευσης

16-10-18   ΦΕΚ-4509 Β/15-10-18 :

ΥΠΕΚΑΚΑ 40613/Δ1/14236/18 : Τροποποηση και συμπλρωση της αριθμ. Φ.80000/οικ. 58192/2153/22-12-2016 υπουργικς απφασης «γκριση καταστατικο του Νομικο Προσπου Ιδιωτικο Δικαου με την επωνυμα “Ταμεο Μηχανικν Εργοληπτν Δημοσων ργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. - Ν.Π.Ι.Δ.)”» (Β’ 4214).

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ2γ/ΓΠ/οικ.76152/18 : Τροποποηση - συμπλρωση των διατξεων της υπ’ αριθμ. Υ4β/9919/Φ 25/1993 «Ορισμς αρμοδιοττων Δ.Σ του ΕΚΑΒ καθς και του τρπου λειτουργας αυτν κ.λπ.» υπουργικ απφαση (Β’ 125), πως τροποποιθηκε - συμπληρθηκε και ισχει.

16-10-18   ΦΕΚ-4511 Β/15-10-18 :

ΥΠΕΘ Φ.351.1/49/167596/Ε3/18 : Παση της λειτουργας υπηρεσιν και οργανικν μονδων και ναρξη της πλρους λειτουργας των Περιφερειακν Κντρων Εκπαιδευτικο Σχεδιασμο (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.)

ΚΥΑ ΔΠΔΥΚΥ/ΑΑΔΕ/Α/1148342/ΕΞ2018/18 : Χοργηση κινητν τηλεφνων και γκριση χρσης αυτν.15-10-18   ΥΠ.ΕΣ. 56376/15-10-18 : Ερμηνεα των παρ. 2 και 3 του ρθρου 2 της απ 2-8-2017 ΣΣΕ της ΠΟΕ-ΟΤΑ για τους ρους και τις συνθκες απασχλησης των εργαζομνων με σχση εργασας δημοσου δικαου των ΟΤΑ α' βαθμο και των ΝΠΔΔ αυτν, καθς και των παρ. 5ε και 6 του ρθρου 2 της απ 3-8-2018 ΣΣΕ της ΠΟΕ - ΟΤΑ για τους ρους αμοιβς και εργασας του με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου Προσωπικο των ΟΤΑ

15-10-18   ΕΦΚΑ 46/15-10-18 : Ασφλιση εργαζομνων στο Σταθμ Εμπορευματοκιβωτων στους προβλτες ΙΙ και ΙΙΙ του Λιμνος Πειραις

15-10-18   ΥΠΥΜΕ 78593/898/12-10-18 : Διαδικασα υλοποησης των ειδικν μτρων του ρθρου 25 του ν. 4439/16 (Α 222)

15-10-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1190/12-10-18 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 46 του ν. 4569/18 σχετικ με την εκπροσπηση του Ελληνικο Δημοσου στις δκες του ν. 3869/10 (ρθμιση οφειλν υπερχρεωμνων φυσικν προσπων)

15-10-18   ΥΠΕΘ 171275/Ν4/12-10-18 : Προθεσμα υποβολς υποψηφιοττων για την εκλογ αιρετν εκπροσπων των υπαλλλων των Περιφερειακν Διευθνσεων Εκπαδευσης και των Διευθνσεων Εκπαδευσης Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης στο Κεντρικ Υπηρεσιακ Συμβολιο Διοικητικο Προσωπικο (ΚΥΣΔΙΠ) του ΥΠΕΘ

15-10-18   ΥΠΕΘ 171255/Γ2/12-10-18 : Προθεσμα υποβολς υποψηφιοττων για την εκλογ αιρετν εκπροσπων των υπαλλλων στο Κεντρικ Υπηρεσιακ Συμβολιο Διοικητικο Προσωπικο (ΚΥΣΔΙΠ) του ΥΠΕΘ

15-10-18   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.80000/ΟΙΚ.51391/1153/11-10-18 : Οδηγες για την εφαρμογ του ρθρου 30 του ν. 4387/16 για την προσαξηση σνταξης σων κατβαλλαν αυξημνες εισφορς

15-10-18    ΕΦΚΑ Δ/ΑΣΦ/929/1206151/15-10-18 : Αποσνδεση της ασφλισης των αυτοαπασχολομενων τ. ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ και τ. ΕΤΑΑ - ΤΑΝ απ την ιδιτητα κατ' εφαρμογ του ρθρου 20 του ν. 4488/17

15-10-18    ΑΑΔΕ ΑΤΣΜΔΕ/0002334/ΕΞ2018/18 (ΦΕΚ-4499 Β/11-10-18) : Ανοικτ διθεση και περαιτρω χρση εγγρφων, πληροφοριν και δεδομνων της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων στο Μητρο Ανοικτν Δεδομνων του Δημοσου (www.data.gov.gr)  του Υπουργεου Διοικητικς Ανασυγκρτησης, σμφωνα με τις διατξεις του ν. 4305/14

15-10-18    K.Y.A. 52618/1218/18 (ΦΕΚ-4504 Β/12-10-18) : Ειδικ πργραμμα απασχλησης για 5.500 νεργους πτυχιοχους αντατων εκπαιδευτικν και τεχνολογικν ιδρυμτων, ηλικας 22-29 ετν, σε Υπουργεα και εποπτευμενους δημσιους φορες, πως αυτο ορζονται στο ρθρο 51 του ν. 1892/90 (Α 101) και οι οποοι δεν ασκον οικονομικ δραστηριτητα12-10-18 ΥΠΥΜΕ Α77978/3557/12-10-18 : Κοινοποηση αποσπσματος ΦΕΚ (Α' 178) με το οποο ρυθμζονται θματα Επιβατηγν Δημσιας Χρσης (Ε.Δ.Χ.) οχημτων.

12-10-18 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ4α/οικ.78282/12-10-18: Συμβολια μετατξεων στον κλδο ιατρν Ε.Σ.Υ.

12-10-18  Κ.Υ.Α  15719/18 (ΦΕΚ 4494 Β/11-10-2018) : Τπος και περιεχμενο των πιστοποιητικν και βεβαισεων σπουδν μετεκπαδευσης του ν. 1077/1980 του Υπουργεου Τουρισμο.

12-10-18 ΥΠΕΣ 55699/ΕΓΚ.34/11-10-18  :  Γνωστοποηση ρθμισης περ απαλλαγς απ την υποχρωση καταβολς δημοτικν τελν για τους υπχρεους που πλττονται απ φυσικς καταστροφς

12-10-18 ΥΠΥΜΕ Α7/61205/2144/11-10-18 : Οδικ βοθεια οχημτων ν.3651/2008- Χροι στθμευσης οχημτων

12-10-18 ΥΠΥΜΕ Φ.450/ΟΙΚ.78168/2750/11-10-18 : μεση ενεργοποηση Μικτν Συνεργεων Ελγχου της ΚΥΑ Γ438/οικ.28317/2481/09 (Β'989) - Υπενθμιση υπηρεσιακν ενεργειν

12-10-18 ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1189/11-10-18 : Κοινοποηση διατξεων του Ν.4557/2018 (ΦΕΚ 139/Α/30.07.2018) «Πρληψη και καταστολ της νομιμοποησης εσδων απ εγκληματικς δραστηριτητες και της χρηματοδτησης της τρομοκρατας (ενσωμτωση της Οδηγας 2015/849/ΕΕ) και λλες διατξεις»

12-10-18 Ν.4568/18 (ΦΕΚ 178 Α/11-10-2018) : Θματα υδατοδρομων, αστικν οδικν μεταφορν και λοιπς διατξεις

12-10-18 Ν. 4569/18 (ΦΕΚ 179 Α/11-10-2018) : Ι) Κεντρικ Αποθετρια Ττλων, ΙΙ) Προσαρμογ της Ελληνικς Νομοθεσας στις διατξεις της Οδηγας (ΕΕ) 2016/2258 και λλες διατξεις και ΙΙΙ) Λοιπς διατξεις11-10-18   ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 1121/128661/10-10-18 : Διευκρινσεις σον αφορ την απορρφηση χρηματικν ποσν απ τα υπλοιπα των λογαριασμν βελτιωτικν ργων σμφωνα με την παργραφο 10, του ρθρου 10, του ν. 4492/17 (Α 156) που αφορ τροποποισεις των διατξεων του ν.δ. 420/70 (Α 27) "Αλιευτικς Κδικας"

11-10-18   ΥΠΕΚΑΚΑ Δ11/53189/2249/11-10-18 : Διακρατικς υιοθεσες : Αναγνωρισμνες Υπηρεσες - Δικαιολογητικ - Διαδικασες

11-10-18   K.Y.A. 174551/1785/18 (ΦΕΚ-4483 Β/10-10-18) : Οικονομικ ενσχυση ρητινεργατν10-10-18   ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/68535/2397/10-10-18 : Διευκρινσεις σχετικ με την λειτουργα του Ηλεκτρονικο Περιβαλλοντικο Μητρου (ΗΠΜ)

10-10-18   Κ.Υ.Α. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/489678/20065/1687/528/18 (ΦΕΚ-4478 Β/9-10-18) : Εγκριση κατανομς θσεων για την πρσληψη Πτυχιοχων Φυσικς Αγωγς (Π.Φ.Α.), με σκοπ την στελχωση των ΟΤΑ Α' και Β' βαθμο και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτν, που θα υλοποισουν Πργραμμα Αθλησης για Ολους την περοδο 2018-19

10-10-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ5Α/ΓΠ/ΟΙΚ.68753/18 (ΦΕΚ-4453 Β/8-10-18) : Κατευθυντριες οδηγες για την απκτηση πιστοποιητικο εκπαδευσης στην ιατρικ πνου και πιστοποησης τεχνικο πνου

10-10-18   K.Y.A. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΣΠ/ΔΓ/ΤΓΒ/488777/11436/958/453/18 (ΦΕΚ-4476 Β/9-10-18) : Ρθμιση τρπου γνωστοποησης και καθορισμς αρμδιων αρχν για την τρηση της ενιαας τιμς βιβλου, σμφωνα με το ρθρο 37 παρ. 1 του ν. 4549/18 (Α 105)

10-10-18   ΠΥΣ 17/18 (ΦΕΚ-176 Α/9-10-18) : Ειδικ πρξη του Υπουργικο Συμβουλου για την υπαγωγ στις διατξεις της παρ. 1 του ρθρου 7Α του Κδικα Αναγκαστικν Απαλλοτρισεων Ακιντων και παροχ εξουσιοδτησης στα αρμδια ργανα για την κρυξη απαλλοτρισεων9-10-18   ΕΦΚΑ 45/9-10-18 : Τροποποηση εκκαθρισης ασφαλιστικν εισφορν Μη Μισθωτν Ασφαλισμνων

9-10-18   ΥΠΕΘ 168262/Ζ1/9-10-18 : Μετεγγραφς Ακαδημαικο Ετους 2018-2019

9-10-18    ΕΟΠΥΥ ΔΒ4Α/ΟΙΚ.39295/9-10-18 : Οδηγες σχετικ με αξιολγηση αιτημτων γκρισης φαρμκων μσω του Συστματος Ηλεκτρονικς Προγκρισης

9-10-18    ΥΠ.ΕΣ. 54697/8-10-18 : Ειδικ Συλλογικ Σμβαση Εργασας (ΕΣΣΕ) για τη ρθμιση των ρων και συνθηκν απασχλησης των εργαζομνων με σχση εργασας Δημοσου Δικαου των ΟΤΑ Β' βαθμο και των ΝΠΔΔ αυτν

9-10-18    ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 2751/135843/8-10-18 : Εφαρμογ απ 1-11-2018 των διατξεων των ρθρων 4 ως  11 του ν. 4061/12 στα αγροτικ ακνητα του ΥΠΑΑΤ, τα οποα ως 31-10-18 χουν παραχωρηθε κατ χρση κατ' εξαρεση των ανωτρω διατξεων (ρθρο 36 παρ. 13 ν. 4061/12 και ΠΥΣ 95/75)

9-10-18    ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2242.5-1.8/69740/18 (ΦΕΚ-4469 Β/8-10-18) : Κρωση Συλλογικς Σμβασης Εργασας Πληρωμτων Επαγγελματικν Τουριστικν Σκαφν του ν. 4256/14, ετν 2018-2019

9-10-18    Ν. 4566/18 (ΦΕΚ-175 Α/8-10-18) : Ενσωμτωση στην ελληνικ νομοθεσα της Οδηγας 2015/637/ΕΕ του Συμβουλου της 20ης Απριλου 2015 (ΕΕL 106/24-4-15) και λλες διατξεις8-10-18   ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2070.0/73832/8-10-18 : Μετακινσεις των ΑμεΑ με τα επιβατηγ πλοα

8-10-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1186/28-9-18 : Οδηγες για τη διαπστωση της ορθς εφαρμογς του ρθρου 54Α του ν. 4174/13 απ τους συμβολαιογρφους και απ τους φλακες μεταγραφν / προισταμνους κτηματολογικν γραφεων

8-10-18   ΦΕΚ-4412 Β/3-10-18:

ΥΠΕΘ Φ.361.22/40/159791/Ε3/18 : Καθορισμς των προθεσμιν και της διαδικασας υποβολς αιτσεων καθς και κθε λλου θματος σχετικο με τη διαδικασα επιλογς και τοποθτησης των προσταμνων νηπιαγωγεων και των προσταμνων δημοτικν σχολεων.
ΥΠΕΘ Φ.353.1/21/159794/Ε3/18 : Ρθμιση θεμτων σχετικν με τη διαδικασα επιλογς και τοποθτησης των προσταμνων τμημτων εκπαιδευτικν θεμτων.
ΥΠΕΘ Φ.361.22/39/159796/Ε3/18 : Καθορισμς των προθεσμιν και της διαδικασας υποβολς αιτσεων καθς και κθε λλου θματος σχετικο με τη διαδικασα επιλογς και τοποθτησης των υποδιευθυντν σχολικν μονδων και Εργαστηριακν Κντρων, καθς και των υπευθνων τομων Εργαστηριακν Κντρων.

8-10-18   Κ.Υ.Α. 103057/1342/Φ15/18 (ΦΕΚ-4426 Β/5-10-18) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 51483/3700/φ.15/2018 (Β 1692) κ.υ.α. "Οροι και προυποθσεις για την καλλιργεια και επεξεργασα της φαρμακευτικς κνναβης"

8-10-18   ΥΠΥΜΕ Α/74983/3438/5-10-18 : Μεταφορ μαθητν δημοσων σχολεων απ τις Περιφρειες - Κοινοποηση αποσπσματος ΦΕΚ-4217 Β

8-10-18   ΦΕΚ-4427 Β/5-10-18 :

ΥΠ.ΠΟΛ.ΑΘΛΗΤ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/479080/19559/10699/18 : Καθορισμς απαιτομενων δικαιολογητικν για το χρονικ διστημα κατ το οποο οι μαθητς - αθλητς δεν παρακολοθησαν τα μαθματα τους λγω αγωνιστικν υποχρεσεων, κατ' εφαρμογ του ρθρου 95 του ν. 4547/18

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ 18984/18 : Περιορισμς κυκλοφορας των αιτοντων διεθν προστασα5-10-18   ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 1552/134721/5-10-18 : Διευκρινσεις για την εφαρμογ του ρθρου 46 του ν. 4456/17, του ρθρου 66 του ν. 4546/18 και της απφασης αριθμ. 3252/99092/17, περ θεμτων ργων και Οργανισμν Εγγεων Βελτισεων

5-10-18   ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2324.1/72526/3-10-18 : Χοργηση επκτασης χρονικο διαστματος δεξαμενισμο σε υπ Ελληνικ σημαα πλοα μεταφορς υγροποιημνων αερων

5-10-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.75890/4-10-18 : Οδηγες για την Εποχικ Γρπη 2018-2019 - Αντιγριπικς Εμβολιασμς

5-10-18   ΥΠ.ΕΣ. 53883/4-10-18 : Ενημρωση σχετικ με την κδοση νας ΚΥΑ μεταφορς μαθητν δημσιων σχολεων απ τις Περιφρειες

5-10-18   Κ.Υ.Α. 1640/125407/18 (ΦΕΚ-4408 Β/3-10-18) : Πργραμμα για την παρακολοθηση και την υποβολ εκθσεων σχετικ με την αντοχ των ζωονοσογνων και συμβιωτικν βακτηρων στις αντιμικροβιακς ουσες για το τος 2018

5-10-18   ΦΕΚ-4422 Β/4-10-18 :

ΥΠΕΚΑΚΑ 51075/4308/18 (ΦΕΚ 4422 Β/04-10-2018) : Τροποποηση της με αριθμ. 32320/1841/ 11-07-2017 (ΦΕΚ Β2360) απφασης του Υφυπουργο Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Κοινωνικς Αλληλεγγης «Καθορισμς της μεθοδολογας και των κριτηρων για τον προσδιορισμ του αριθμο και του ψους των δσεων, καθς και των κριτηρων για τη διαμρφωση της ψφου του Κ.Ε.Α.Ο. κατ τη διαδικασα της εξωδικαστικς ρθμισης οφειλν του ν. 4469/2017».

ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1182/18 (ΦΕΚ 4422 Β/04-10-2018) : Διαπστωση της ορθς εφαρμογς του ρθρου 54Α του ν. 4174/2013 απ τους συμβολαιογρφους /και απ τους φλακες μεταγραφν/προσταμνους κτηματολογικν γραφεων.

5-10-18   ΦΕΚ-4420 Β/4-10-18 :

ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/64001/2029/18 (ΦΕΚ 4420 Β/04-10-2018) : Τροποποηση της ΔΙΠΑ/οικ 37674/27-7-2016 (ΦΕΚ 2471/Β/10-8-2016), απφασης του Υπουργο Περιβλλοντος Ενργειας και Κλιματικς Αλλαγς «Κατταξη δημσιων και ιδιωτικν ργων και δραστηριοττων σε κατηγορες και υποκατηγορες, σμφωνα με το ρθρο 1 παργραφος 4 του ν. 4014/21.09.2011 (Α’ 209)», πως χει τροποποιηθε με την υπουργικ απφαση ΔΙΠΑ/ οικ. 2307/2018 (ΦΕΚ 439/Β/14-2-2018), ως προς την κατταξη ορισμνων ργων και δραστηριοττων της 9ης Ομδας.

Κ.Υ.Α. ΠΟΛ.1177/18 (ΦΕΚ 4420 Β/04-10-2018) : ροι και προποθσεις για τη διενργεια δραστηριτητας των πλοων κυρως στην ανοιχτ θλασσα για σκοπος χοργησης απαλλαγν απ το φρο προστιθμενης αξας.4-10-18   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/65286/ΔΕΠ/25-9-18 : Κατταξη υπαλλλων ΔΕ κατηγορας

4-10-18   ΑΑΔΕ ΔΔΘΕΚΑ/Α/1145371/ΕΞ2018/3-10-18 : Οδηγες σχετικ με την διαχεριση των ποσοστσεων

4-10-18   ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2222.1-1.2/66137/18 (ΦΕΚ-4382 Β/2-10-18) : Κρωση τροποποησης της Διεθνος Σμβασης "περ ασφαλεας της ανθρωπνης ζως εν θαλσση, 1974" (SOLAS) , πως αυτ υιοθετθηκε την 20 Μαου 2005 με την απφαση MSC.194(80)/20-5-05της Επιτροπς Ναυτικς Ασφλειας (MSC)  του Διεθνος Ναυτιλιακο Οργανισμο (ΙΜΟ) --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ

4-10-18   ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2222.1-1.2/66128/18 (ΦΕΚ-4380 Β/2-10-18) : Κρωση τροποποησης της Διεθνος Σμβασης "περ ασφαλεας της ανθρωπνης ζως εν θαλσση, 1974" (SOLAS) , πως αυτ υιοθετθηκε την 8η Δεκεμβρου 2006 με την απφαση MSC.216(82)/8-12-06 της Επιτροπς Ναυτικς Ασφλειας (MSC)  του Διεθνος Ναυτιλιακο Οργανισμο (ΙΜΟ) --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ3-10-18   ΕΦΚΑ Σ60/64/1154486/2-10-18 : Εφαρμογ της παρ. 2 του ρθρου 31 του ν. 4387/16, περ καττατου ποσο σνταξης επ ατυχματος που συνβη πριν απ την 13-5-16, σε συνδυασμ με τις διατξεις του ρθρου 12 του ν. 4387/16, πως ισχουν

3-10-18   ΕΦΚΑ Σ50/40/1154367/2-10-18 : Οι διατξεις της παρ. 5 του ρθρου 5 του ν. 3232/04, πως ισχει, σχετικ με το ποσ σνταξης λγω θαντου που χορηγεται στα αμφοτεροπλερως ορφαν τκνα που πσχουν απ συγκεκριμνες παθσεις με ποσοστ αναπηρας τουλχιστον 67%, ισχουν και στις περιπτσεις που ο θνατος συνβη απ 13-5-16 και μετ

3-10-18   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/198/31973/28-9-18 : Καθκοντα υπαλλλου

3-10-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1185/2-10-18 : Παροχ οδηγιν επ ειδικν ζητημτων που προκπτουν κατ τη μεταφορ στοιχεων του ενεργητικο και του παθητικο σε υφιστμενες νεοσυσταθεσες εταιρεες σε περπτωση μετασχηματισμο

3-10-18   ΕΦΚΑ Δ/ΕΙΣΦ/Μ/528/1165381/3-10-18 : Διαχεριση των δη υποβληθεισν ασφαλιστικν στοιχεων μσω ΑΠΔ ασφαλισμνων υπαγμενων στον ΕΔΟΕΑΠ, μισθολογικν περιδων απασχλησης απ 1-12-17

3-10-18   ΕΑΑΔΗΣΥ ΓΝΩΜΗ Α10/18 : Διατπωση γνμης της Αρχς σμφωνα με το ρθρο 2, παρ. 2, περ. γ' υποπερ. αα του ν. 4013/11 επ προτεινμενης διταξης του Υπουργεου Μεταφορν στο σχδιο νμου "Θματα Υδατοδρομων, Αστικν Οδικν Μεταφορν και λοιπς διατξεις"

3-10-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1183/26-9-18 : Παροχ διευκρινσεων αναφορικ με την αγορ και μεταπληση λογισμικο

3-10-18   Ν. 4565/18 (ΦΕΚ-173 Α/2-10-18) : Κρωση Σμβασης δωρες μεταξ του Κοινωφελος Ιδρματος "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΩΝΑΣΗΣ", του Ωνσειου Καρδιοχειρουργικο Κντρου (ΩΚΚ) και του Ελληνικο Δημοσου και λοιπς διατξεις --> βλ. μετα την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ

3-10-18   ΕΟΠΥΥ 35592/18 (ΦΕΚ-4375 Β/2-10-18) : Προσθκη παραρτματος στο ρθρο 45 της κ.υ.α. ΕΑΛΕ/ΓΠ 46846 (ΦΕΚ-2315 Β/18)2-10-18   ΥΠΕΘ Φ.152/164094/Α5/2-10-18 : Απαιτομενα δικαιολογητικ για την εγγραφ των εισαγομνων στην Τριτοβθμια εκπαδευση Ελλνων του εξωτερικο και τκνων Ελλνων υπαλλλων που υπηρετον στο εξωτερικ για το ακαδημαικ τος 2018-2019

2-10-18   ΥΠΕΚΑΚΑ Δ15/Δ/ΟΙΚ.45697/1235/2-10-18 : Συμπληρωματικς οδηγες για την εκκαθριση ασφαλιστικν εισφορν μη μισθωτν

2-10-18   ΒΟΥΛΗ 11943/7490/18 (ΦΕΚ-4372 Β/1-10-18) : Ιδρυση Γραφεου υποστριξης του Λογαριασμο Αλληλοβοηθεας Υπαλλλων της Βουλς, καθορισμς αρμοδιοττων, οργνωση και λειτουργα του και ρθμιση ειδικτερων θεμτων της απ 16 Μαρτου 1993 απφασης της Ολομλειας της Βουλς "Για τη σσταση Λογαριασμο Αλληλοβοηθεας Υπαλλλων της Βουλς"

2-10-18   Π.Δ. 93/18 (ΦΕΚ-172 Α/1-10-18) : Τροποποηση του π.δ. 336/89 "Οργανισμς λειτουργας Ανωτρων Σχολν Δραματικς Τχνης Εθνικο Θετρου και Κρατικο Θετρου Βορεου Ελλδος" (Α 156)

2-10-18   Κ.Υ.Α. 31399/18 (ΦΕΚ-4366 Β/1-10-18) : Τροποποηση της 30825/14 κ.υ.α. "Καθορισμς απαιτομενων δικαιολογητικν για τη χοργηση εθνικν θεωρσεων εισδου και για τη χοργηση και ανανωση ττλου διαμονς σμφωνα με τις διατξεις του ν. 4251/14", πως ισχει1-10-18   ΕΑΑΔΗΣΥ 5034/28-9-18 : Ανρτηση στην ιστοσελδα της Αρχς επικαιροποιημνων προτπων τευχν διακηρξεων δημοσων συμβσεων ργων και μελετν ανοικτς διαδικασας νω και κτω των ορων

1-10-18   ΥΠΕΚΑΚΑ Δ15/Δ/27715/722/1-10-18 : Ασφαλιστικς εισφορς Κλδου Μονοσυνταξιοχων του πρην ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ

1-10-18   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/10242/0026/1-10-18 : Παροχ διευκρινσεων επ της διαδικασας κοινοποησης δικαστικν αποφσεων απ τις Δημοσιονομικς Υπηρεσες Ελγχου και Εποπτεας (ΔΥΕΕ) του Γενικο Λογιστηρου του Κρτους (ΓΛΚ) στον Γενικ Επτροπο Επικρατεας του Ελγκτικο Συνεδρου (ΕΣ)

1-10-18   ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 8419/28-9-18 : Εγκκλιος για το υπομτρο 19.1 του ΠΑΑ 2014-2020 - 3η τροποποηση της 233/17 εγκυκλου για το Υπομτρο 19.1 του ΠΑΑ 2014-2020 με θμα : Διευκρινσεις επ τις υπ' αριθμ. 2559/16 απφασης του Υπ.Αγροτικς Ανπτυξης και Τροφμων με θμα "Καταβολ ενσχυσης για την προετοιμασα των προγραμμτων τοπικς ανπτυξης στο πλασιο εφαρμογς του Μτρου 19 "Στριξη για τοπικ ανπτυξης μσω του Leader (ΤΑΠΤΚ - Τοπικ Ανπτυξη με Πρωτοβουλα Τοπικν Κοινοττων)" του Προγρμματος Αγροτικς Ανπτυξης της Ελλδας 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020)

1-10-18   ΟΑΕΔ 65698/1-10-18 : Καταβολ βοηθματος ανεργας αυτοτελς και ανεξαρττως απασχολομενων κατ' εφαρμογ της παρ. 2 του ρθρου 44 του ν. 3986/11 (Α 152) πως ισχει, στους ασφαλισμνους του ΕΦΚΑ - τως ΕΤΑΑ

1-10-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΕΑΛΕ/ΓΠ/73504/18 (ΦΕΚ-4325 Β/28-9-18) : Τροποποηση (2η) της με αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46633/ 15-06-2018 υπουργικς απφασης, με θμα «Διαδικασα χοργησης και αποζημωσης οπτι­κν ειδν - γυαλιν ορσεως και υπηρεσιν ει­δικς αγωγς στους δικαιοχους του ΕΟΠΥΥ» (Β’ 2284).

1-10-18   ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1181/18 (ΦΕΚ-4322 Β/28-9-18) : Τροποποηση της αριθμ. ΠΟΛ 1105/2017 (ΦΕΚ Β 2426) απφασης της Υφυπουργο Οικονομικν “Καθορισμς των κριτηρων για τη διαμρφωση της ψφου του Δημοσου στο πλασιο του εξωδικαστικο μηχανισμο ρθμισης οφειλν επιχειρσεων, της μεθοδολογας και των κριτηρων για τον προσδιορισμ των δσεων αποπληρωμς οφειλν προς το Δημσιο με σμβαση αναδιρθρωσης και ειδικτερων θεμτων για την εφαρμογ των παραγρφων 1 ως 13 του ρθρου 15 του ν. 4469/2017”.28-9-18   ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΧΠ/0002666/ΕΞ2018/ΧΠ/1670/18 (ΦΕΚ-4315 Β/28-9-18) : Ρυθμσεις θεμτων περιορισμν στην ανληψη μετρητν και τη μεταφορ κεφαλαων

28-9-18   Κ.Υ.Α. Δ13/οικ.48838/2486/18 (ΦΕΚ 4290 Β/27-09-2018) : Τροποποηση της αριθμ. 604/24-4-2015 κοινς υπουργικς απφασης «Σστημα Διαχερισης, Αξιολγησης, Παρακολοθησης και Ελγχου ενεργειν που συγχρηματοδοτονται απ το Ταμεο Ευρωπακς Βοθειας προς τους Απρους (Τ.Ε.Β.Α.)» (Β’ 770), πως τροποποιθηκε με την αριθμ. Δ23/οικ./48512/3922/27-10-2016 «Τροποποηση της αριθμ. 604/24-4-2015 (ΦΕΚ 770/ Β’/30-04-2015) απφαση των Υπουργν Οικονομας, Υποδομν Ναυτιλας και Τουρισμο και Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Κοινωνικς Αλληλεγγης» (Β’ 3459).

28-9-18   ΕΦΚΑ 44/28-9-18 : Εναρξη και διακοπ της ασφλισης στον ΕΦΚΑ των ασφαλισμνων του κλδου Κριας Ασφλισης Αγροτν τως ΟΓΑ

28-9-18   ΥΠΥΜΕ Δ24/ΟΙΚ.12490/ΕΓΚ.10/28-9-18 : Παρταση ισχος βεβαισεων εγγραφς στο ΜΕΕΠ σμφωνα με την παρ. 4 του ρθρου 107 του ν. 4530/18 (Α 59)

28-9-18   ΕΑΑΔΗΣΥ 5035/28-9-18 : Ζητματα που πτονται του χρνου κδοσης και ισχος των δικαιολογητικν που προσκομζονται απ τον προσωριν ανδοχο (δικαιολογητικν κατακρωσης) για την απδειξη της μη συνδρομς των λγων αποκλεισμο

28-9-18   ΕΑΑΔΗΣΥ 5036/28-9-18 : Διευκρινσεις ως προς την πλρωση των απαιτσεων του ρθρου 22Β των προτπων διακηρξεων ανοιχτς διαδικασας για τη σναψη ηλεκτρονικν δημοσων συμβσεων ργων με κριτριο ανθεσης την πλον συμφρουσα απ οικονοικ ποψη προσφορ βσει τιμς απ ενσεις οικονομικν φορων

28-9-18   ΑΑΔΕ ΔΕΑΦ/Α/1142016/ΕΞ2018/26-9-18 : Παρακρτηση φρου μισθωτν υπηρεσιν στις αποδοχς εργαζομνων στους οποους επιβλλεται πειθαρχικ ποιν προστμου με στρηση μηνιαων αποδοχν

28-9-18   ΦΕΚ-4300 Β/27-9-18 :

Κ.Υ.Α. 5883/Β1/1245/18 : 2η Τροποποηση της 7313/1818/16 κ.υ.α. περ σστασης "Ταμεου Χαρτοφυλακου με την επωνυμα "ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ" (Β 3905)

ΥΠ.ΟΙΚ. 2/69327/ΔΠΓΚ/18 : Αναμρφωση των εγκεκριμνων αναλυτικν προυπολογισμν των λοιπν φορων Γενικς Κυβρνησης, συμπεριλαμβανομνων και των ΑΔΑ που δεν ανκουν στην Κεντρικ Διοκηση ως ειδικο φορες, πλην ΟΤΑ και φορων  του κεφαλαιου Α του ν. 3429/05

28-9-18   ΥΠΕΘ 158733/ΓΔ4/18 (ΦΕΚ-4299 Β/27-9-18) : Ενιαος Κανονισμς Λειτουργας των Περιφερειακν Κντρων Εκπαιδευτικο Σχεδιασμο (ΠΕΚΕΣ) και ειδικτερα καθκοντα και αρμοδιτητες των Συντονιστν Εκπαιδευτικο εργου27-9-18 ΟΑΕΔ 65295/27-09-2018  : Καταβολ ειδικο εποχικο βοηθματος τους 2018, στις κατηγορες του ρθρου 22 του Ν. 1836/89 πως ισχει.

27-9-18 ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1180/27-09-2018 : Εμπρθεσμη σκηση προσφυγς κατ πρξεων Φορολογικς Διοκησης.

27-9-18 ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1176/18 (ΦΕΚ 4294 Β/27-09-2018) : Καθορισμς της διαδικασας και των δικαιολογητικν για τη χοργηση των απαλλαγν που ορζονται στην παργραφο 7 του ρθρου 3 του ν. 4223/2013 (Α’ 287) για ακνητα που υπστησαν ζημις απ τις πυρκαγις σε περιοχς της Αττικς της 23ης και 24ης Ιουλου 2018.

27-9-18 ΟΑΕΔ 65033/27-9-18 - ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  9/2018- Πργραμμα επιχοργησης εργοδοτν για τη διατρηση νων θσσεων εργασας με στχο την ενσχυση της ρευσττητας και της απασχλησης την περοδο της οικονομικς κρσης

27-9-18 ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ.8163/ΕΓΚ.8/124-9-18 : Καταληκτικ ημερομηνα υποβολς ενημεροττων για  την πληρωμ των επενδυτικν Σχεδων Βελτωσης

27-9-18 Κ.Υ.Α. 50025/18 (ΦΕΚ 4217 Β/26-9-2018) : Μεταφορ μαθητν δημσιων σχολεων απ τις Περιφρειες

27-9-18 Κ.Υ.Α. 8.8766/18 (ΦΕΚ 4221 Β/26-9-2018) : Πργραμμα κοινωφελος χαρακτρα σε Κντρα Υποδοχς και Ταυτοποησης, ΤΟΣΚΕΔΠ  και δομς προσωρινς υποδοχς φιλοφενας μσω Δμων, Περιφερειν και της Υπηρεσας Υποδοχς και Ταυτοποησης του Υπουργεου Μεταναστευτικς Πολιτιτκς -Γ' κκλος

27-9-18 ΥΠΕΘ 160703/Α5/26-9-18 : Υποβολ αιτσεων για τισ εξετσεις του Κρατικο Πιστοποιητικο Γλωσσομθειας Β' περιδου 2018 (Νομβριος)26-9-18   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΠΑΔΔ/Φ.2.9/60/ΟΙΚ.34471/26-9-18 : Δικαωμα διορισμο σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 17 του ΠΝΠ της 26ης Ιουλου 2018 "Εκτακτα μτρα για τη στριξη των πληγντων και την αποκατσταση ζημιν απ τις πυρκαγις που πληξαν περιοχς της Περιφρειας Αττικς στις 23 και 24 Ιουλου 2018" (ΦΕΚ-138 Α/26-7-18)

26-9-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1179/25-9-18 : Φορολογικ μεταχεριση εισοδματος προερχμενου απ την εκμσθωση αεροσκφους σε διεθνες μεταφορς. Σμβαση Αποφυγς Διπλς Φορολογας μεταξ Ελληνικς Δημοκρατας και της Δημοκρατας της Ιρλανδας (ν. 3300/04)

26-9-18   ΥΠΕΘ 158986/Ε3/25-9-18 : Χοργηση κανονικς δειας

26-9-18   ΥΠ.ΕΣ. 51440/25-9-18 : Χοργηση επιδματος επικνδυνης και ανθυγιεινς εργασας σε υπαλλλους κλδου ΔΕ Οδηγν

26-9-18   ΕΦΚΑ 43/25-9-18 : Α) Κοινοποηση των διατξεων της παρ. 1 του ρθρου 17 και των παρ. 1 και 2 του ρθρου 36 του ν. 4387/16, σχετικ με τη συνταξιοδτηση των υποχρεωτικ παρλληλα ασφαλισμνων μχρι 31-12-2016 σε περισστερους του ενς ενταχθντες φορες κριας ασφλισης στο Δημσιο, λγω σκησης διαφορετικς επαγγελματικς δραστηριτητας Β) Χοργηση δετερης σνταξης λγω γρατος λγω αναπηρας σε ασφαλισμνους που εχαν συνταξιοδοτηθε μχρι τις 12-5-16

26-9-18   ΥΠΕΘ Φ.351.1/42/159788/Ε3/26-9-18 : Χρονοδιγραμμα διαδικασας επιλογς υποψηφων Προισταμνων ΚΕΣΥ

26-9-18    ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1173/18 (ΦΕΚ-4204 Β/25-9-18) : Εκδοση στοιχεων λιανικς πλησης για τις πωλσεις ονου προιντος απστασξης μικρν αποσταγματοποιν (διμερων) σε χμα μορφ

26-9-18   ΥΠΥΜΕ ΔΝΣΒ/92783ΠΕ/ΦΝ466/18 (ΦΕΚ-4203 Β/25-9-18) : Καθορισμς καθηκντων και αρμοδιοττων των βασικν μελετητν ως Τεχνικν Συμβολων - Μελετητν κατ την εκτλεση του γου, το περιεχμενο της σμβασης που υπογρφεται με την Προισταμνη Αρχ του ργου, τον τρπο πληρωμς των υπηρεσιν και κθε λλο συναφς τα τα ανωτρω θμα25-9-18   ΥΠΕΘ Φ.351.1/41/157241/Ε3/18 (ΦΕΚ-4196 Β/25-9-18) : Ρθμιση θεμτων σχετικν με τη διαδικασα επιλογς και τοποθτησης των Προισταμνων των Κντρων Εκπαιδευτικς και Συμβουλευτικς Υποστριξης (ΚΕΣΥ)

25-9-18   ΑΑΔΕ ΔΕΑΦ/Α/1139648/ΕΞ2018/21-9-18 : Φορολογικ αντιμετπιση εξδων κηδας που καταβλλονται απ επιχειρσεις και οργανισμος στο προσωπικ τους

25-9-18   ΕΑΑΔΗΣΥ Β1/20-9-18 : Ατημα για διατπωση γνμης της Αρχς, σμφωνα με το ρθρο 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. ββ του ν. 4013/11, επ προτεινμενου σχεδου Προεδρικο Διατγματος του Οργανισμο του ΝΠΙΔ με την επωνυμα "Διοικοσα Επιτροπ Ισλαμικο Τεμνους Αθηνν"

25-9-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1178/20-9-18 : Παροχ διευκρινσεων αναφορικ με τη φορολογικ αντιμετπιση απ πλευρς ΦΠΑ των παροχν των υγειονομικν μονδων που ορζονται ως Μονδες Ημερσιας Νοσηλεας (ΜΗΝ)

25-9-18   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.80000/48637/1097/25-9-18 : Απονομ σνταξης σε ασφαλισμνους του πρην ΕΤΑΑ-ΤΑΝ που εχαν υπαχθε στο καθεστς ρθμισης ασφαλιστικν οφειλν τους του ρθρου 38 του ν. 4331/15 με διαπστωση οφειλν σε λλους τομες του πρην ΕΤΑΑ, κατπιν μεταγενστερου ελγχου κατ τη χοργηση της κυρας σνταξης απ τον ΕΦΚΑ

25-9-18  Κ.Υ.Α. Φ.7/155762/Δ4/18 (ΦΕΚ-4191 Β/24-9-18) : Υλοποηση "Μεταλυκειακο ετους - Τξη Μαθητεας" αρμοδιτητας Υπουργεου Παιδεας, Ερευνας και Θρησκευμτων

25-9-18   Κ.Υ.Α. 49460/1109/18 (ΦΕΚ-4192 Β/24-9-18) : Πργραμμα επιχοργησης εργοδοτν για τη διατρηση νων θσεων εργασας με στχο την ενσχυση της ρευσττητας και της απασχλησης την περιδο της οικονομικς κρσης

25-9-18   ΦΕΚ-4189 B/24-9-18 :

ΥΠ.ΔΙΚ.ΔΙΑΦ.ΑΝΘΡ.ΔΙΚ. 56261/18 : Επιτρεπμενα εδη που μπορον να πωλονται σε κρατομενους απ τα πρατρια - καντνες και κυλικεα των καταστημτων κρτησης και λειτουργα του Ταμεου Κρδους Σιγαρτων

Κ.Υ.Α. ΗΛ/Γ/ΟΙΚ.179148/18 : Τροποποηση της αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228/18 απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Περιβλλοντος και Ενργειας "Καθορσμς λεπτομερειν για την εφαρμογ των ρυθμσεων του ρθρου 36 του ν. 4508/17" (Β 474) πως τροποποιθηκε και ισχει24-9-18   ΑΑΔΕ ΔΕΑΦ/Β/1139451/ΕΞ2018/21-9-18 : Ζημα που προκπτει για επιχερηση απ την εκκαθριση εταιρεας στην οποα συμμετχει

24-9-18  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ5Α/ΓΠ/ΟΙΚ.72404/24-9-18 : Παρχονται πληροφορες σχετικ με την υπ' αριθμ. Γ5α/ΓΠ/οικ.64843/18 υ.α. "Σσταση, μετονομασα ιατρικν ειδικοττων, καθορισμς χρνου και περιεχομνου σκησης για την απκτηση ττλου ειδικτητας"

24-9-18  ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.51/2445/ΟΙΚ.33772/21-9-18 : Τροποποηση διατξεων αρ. 84 και 85 του Υπαλληλικο Κδικα (ν. 3528/07), αναφορικ με τις επιλογς προισταμνων οργανικν μονδων

24-9-18   ΑΑΔΕ ΔΕΦΚΦ/Γ/1138995/ΕΞ2018/20-9-18 :  Κοινοποηση της αρ. πρωτ. ΓΠ/Δ2Β/οικ.39190/22-5-18 εγκυκλου Διαταγς του Υπουργεου Υγεας "Οδηγες για την εφαρμογ του ν. 4419/16 (ΦΕΚ-174 Α/2016) ως προς την κατασκευ, πληση, προβολ, παρουσαση των προιντων καπνο, ηλεκτρονικν τσιγρων και συναφν προιντων

24-9-18   ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 785/88596/21-9-18 : Εκδοση υ.α. ΥΠΕΝ για την τροποποηση απφασης κατταξης ργων και δραστηριοττων σε κατηγορες και υποκατηγορες σε τι αφορ την περιβαλλοντικ αδειοδτηση και κδοση εγκυκλου ΥΠΕΝ για διαδικασα περιβαλλοντικς αδειοδτησης για ργα και δραστηριτητες σε περιοχς που χουν ενταχθε στο δκτυο Natura 2000

24-9-18   ΥΠ.ΕΣ. 50738/14-9-18 : Ενημρωση σχετικ με επικαιροποιημνο οδηγ δημοσων συμβσεων

24-9-18   ΥΠΥΜΕ Α3/64720/6117/18 (ΦΕΚ-4158 Β/21-9-18) : Συμπλρωση και τροποποηση της 50984/7947/13 (Β 3056) υ.α. "Αδεια οδγησης, εκπαδευση και εξταση υποψηφων οδηγν μοτοποδηλτων, μοτοσικλετν και αυτοκιντων"

24-9-18   K.Y.A. ΔΟΥ/ΟΙΚ.4836/Φ.911/18 (ΦΕΚ-4179 Β/21-9-18) : Μτρα περιορισμο κυκλοφορας οχημτων στο κντρο της Αθνας περιδου 2018-2019

24-9-18   Ν. 4564/18 (ΦΕΚ-170 Α/21-9-18) : Κρωση της Σμβασης Δωρες μεταξ του Ιδρματος "Κοινωφελς Ιδρυμα Σταρος Σ. Νιρχος" και του Ελληνικο Δημοσου για την ενσχυση και αναβθμιση των υποδομν στον τομα της Υγεας και λλες διατξεις21-9-18   ΥΠ.ΕΣ. 50218/20-9-18 : Γνωστοποηση της με αριθμ 4/2018 γνωμοδτησης του Ε Τμματος του ΝΣΚ για θματα εσπραξης των εσδων των ΔΕΥΑ

21-9-18   ΥΠΠΕΘ Φ.14/ΦΜ/156364/Δ1/20-9-18 : Υλοποηση προγρμματος "Σχολικ Γεματα" σε σχολικς μονδες Α/θμιας Εκπ/σης

21-9-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ4Α/ΟΙΚ.71799/21-9-18 : Συμβολια μετατξεων στον κλδο ιατρν ΕΣΥ

21-9-18   ΑΑΔΕ ΔΕΑΦ/Α/1138225/ΕΞ2018/20-9-18 : Εκδοση διοικητικν πρξεων βσει Υπεθυνης Δλωσης στην οποα ο φορολογομενος θα δηλνει τη μη υποχρωσ του για την υποβολ δλωσης φορολογας εισοδματος

21-9-18   Ν. 4563/18 (ΦΕΚ-169 Α/20-9-18) : Πρσβαση των μνιμων κατοκων των περιοχν εκτς τηλεοπτικς κλυψης στους ελληνικος τηλεοπτικος σταθμος ελεθερης λψης εθνικς εμβλειας και λλες διατξεις

21-9-18  ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 3671/18 (ΦΕΚ-4136 Β/20-9-18) : 2η τροποποηση της υπ' αριθμ. 3206/16 απφασης .... "Εγκριση προγραμμτων τοπικς ανπτυξης στο πλασιο της Πρσκλησης υποβολς προτσεων για την επιλογ Στρατηγικν Τοπικς Ανπτυξης του ΠΑΑ 2014-2020 και του ΕΠΑΛΘ 2014-2020 και κατανομ πιστσεων Δημσιας Δαπνης"

21-9-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Α1Β/ΓΠ/ΟΙΚ.68304/18 (ΦΕΚ-4137 Β/20-9-18) : Μεταββαση αρμοδιοττων του Διοικητ του Εθνικο Κντρου Επιχειρσεων Υγεας (ΕΚΕΠΥ) στον Υποδιοικητ του ΕΚΕΠΥ

21-9-18   ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 18498/123701/18 (ΦΕΚ-4141 Β/20-9-18) : Καθορισμς τιμν αναφορς πολλαπλασιαστικο υλικο που παργεται στη χρα, αποκτται ενδοκοινοτικ εισγεται απ το εξωτερικ

21-9-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ5Α/ΓΠ/ΟΙΚ.64843/18 (ΦΕΚ-4138 Β/20-9-18) : Σσταση, μετονομασα ιατρικν ειδικοττων, καθορισμς χρνου και περιεχομνου σκησης για την απκτηση ττλου ειδικτητας20-9-18   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/652820/ΔΠΓΚ/19-9-18 : Τροποποηση της αριθμ. 2/58493/ΔΠΓΚ/31-7-18 απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομικν "Οικονομικ και Διοικητικ Ταξινμηση του Κρατικο Προυπολογισμο" (Β 3240)

20-9-18   Κ.Υ.Α. 92805/18 (ΦΕΚ-4079 Β/17-9-18) : Τροποποηση της αριθμ. 17/οικ.801/ΕΥΣΕΚΤ/125694/17 (ΦΕΚ-4114 Β/24-11-17) κ.υ.α. με θμα "Διαδικασα - Πλασιο Εφαρμογς των Πρξεων για τη Λειτουργα Τοπικν Ομδων Υγεας (ΤΟΜΥ), συγχρηματοδοτομενων απ το Ευρωπαικ Κοινωνικ Ταμεο στο πλασιο του Εταιρικο Συμφνου για το Πλασιο Ανπτυξης (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματικ Περοδο 2014-2020"

20-9-18   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/68144/0026/19-9-18 : Οδηγες για την υλοποηση του νου Μητρου Δεσμεσεων (ΜΔ) απ τους φορες της Γενικς Κυβρνησης

20-9-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1Γ/ΓΦ-18Γ-Ε-20-Ε/ΓΠ/ΟΙΚ.71202/19-9-19 : Οργνωση και ανπτυξη Εθνικο Πιλοτικο Προγρμματος Πρληψης και Προαγωγς της Υγεας των Ηλικιωμνων Ατμων - ΗΠΙΟΝΗ", με θμα για το 2018 "Πρληψη του καρκνου του πεπτικο συστματος"19-9-18 ΥΠΕΘ Φ.17/154791/Δ1/18-9-18 : Υποστριξη λειτουργας Δικτου Σχολικν Βιβλιοθηκν

19-9-18 ΥΠΕΘ 154693/Δ1/18-9-18 : Οδηγες και κατευθνσεις για την δρυση και λειτουργα Τξεων Υποδοχς (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικ τος 2018-2019 σε δημοτικ σχολεα της χρας-Β' Φση.

19-9-18 ΥΠΕΘ Φ.151/155205/Α5/19-9-18 : Εγγραφς των εισαγομνων στην Τριτοβθμια Εκπαδευση για το ακαδημακ τος 2018-2019 με την ειδικ κατηγορα των Αλλοδαπν-Αλλογενν και αποφοτων λυκεων αντιστοχων σχολεων κρατν -μελν της Ε.Ε.18-9-18   Κ.Υ.Α. Δ11/Γ/18233/9080/18 (ΦΕΚ-4055 Β/17-9-18) : Καθορισμς τλους διαδρομς και τλους τερματικς εξυπηρτησης τους 2018 και ρυθμσεις απαλλαγν

18-9-18   ΑΑΔΕ ΔΕΑΦ/1136426/ΕΞ2018/17-9-18 : Διευκρινσεις σχετικ με τη μη επιβολ τλους επιτηδεματος στους Φορες Κοινωνικς και Αλληλγγυας Οικονομας για τα πντε (5) τη απ την πρτη ναρξη εργασιν τους

18-9-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1175/17-9-18 : Μη επιβολ ειδικς εισφορς αλληλεγγης σε ποσ που χορηγθηκαν ως κτακτη παροχ στους δικαστικος λειτουργος και αφορον τα τη 2003-2007

18-9-18   ΥΠΕΘ Φ.350/67/154274/Ε3/18-9-18 : Παρταση προθεσμας υποβολς υποψηφιοττων για τα Υπηρεσιακ Συμβολια Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης

18-9-18   ΑΑΔΕ ΔΕΑΦ/Α/1136043/ΕΞ2018/17-9-18 : Φορολογικ μεταχεριση εισοδματος απ πληση αδιθετων ακιντων ατομικς επιχερησης ανγερσης και πλησης οικοδομν μετ τη διακοπ των εργασιν της, καθς και απ την πληση ακιντων που εχαν ανεγερθε με σκοπ την ιδιοχρησιμοποηση ιδιοκατοκηση

18-9-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ4Δ/ΓΠ/ΟΙΚ.67042/18 (ΦΕΚ-4083 Β/17-9-18) : Τροποποηση της Α2δ/ΓΠ/οικ.9106/16 υ.α. "Καθορισμς της διαδικασας τοποθτησης ιατρν στα Νοσηλευτικ Ιδρματα προς απκτηση ειδικτητας"17-9-18   ΥΠΕΕ 173588/1626/14-9-18 : Οδηγες εφαρμογς υπουργικν αποφσεων σχετικ με την ιδιτητα και την ταυττητα Δασεργτη

17-9-18   ΥΠΥΜΕ Α3/ΟΙΚ.70367/6709/17-9-18 : Παρταση ισχος αδειν οδγησης

17-9-18   ΦΕΚ-4065 Β/17-9-18 :

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ3(Α)/ΟΙΚ.63585/18 : Τροποποηση της υπ’ αριθμ. οικ Γ5/63587/2015 (ΦΕΚ Β’1803) απφασης του Υπουργο Υγεας με θμα «Μηχανισμς αυτματων επιστροφν (Claw Back) φαρμακευτικς δαπνης τους 2016, 2017 και 2018»,πως τροποποιθηκε με την υπ αριθμ. Γ5(α) οικ. 50389/30-6-2017 (Β 2254).

ΥΠΥΜΕ Α/53409/2551/18 : Διακριτικ γνωρσματα των Επιβατηγν Δημ¬σιας Χρσης (Ε.Δ.Χ.) και εκμισθωμνων Επιβατηγν Ιδιωτικς Χρσης (Ε.Ι.Χ.), με οδηγ, αυτοκνητων οχημτων με τα οποα παρχονται υπηρεσες μεταφορς επιβατν κατπιν ηλεκτρονικς τηλεφωνικς διαμεσολβησης αδειοδοτημνου κατ τον ν. 4530/2018 (Α’ 59) φορα.14-9-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1Β/69165/14-9-18 : Ατομικ Δελτο Υγεας του Μαθητ (ΑΔΥΜ)

14-9-18   K.Y.A. 2013/121608/18 (ΦΕΚ-3977 Β/13-9-18) : Καθορισμς των προυποθσεων και της διαδικασας χρηματοδτησης Δμων και Συνδσμων Δμων για τη λειτουργα καταφυγων αδσποτων ζων συντροφιρς και για την υλοποηση των ενεργειν διαχερισς τους για το τος 201813-9-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1174/13-9-18 : Πιστοποιητικ ΕΝΦΙΑ, μετ απ υποβολ δηλσεων με τις ευεργετικς διατξεις των ρθρων 57 ως και 60 του ν. 4446/16

13-9-18   ΕΦΚΑ 42/12-9-18 : Γνωστοποηση διατξεων του ρθρου 1 του Ν. 4554/18 σχετικ με την ναρξη και λξη του δικαιματος σνταξης απ τον ΕΦΚΑ

13-9-18   ΕΦΚΑ 41/12-9-18 : Επκταση χοργησης των εξωιδρυματικο επιδματος, σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 56 του ν. 4554/18

13-9-18   Κ.Υ.Α. ΔΕΑΦ/1128500/ΕΞ2018/18 (ΦΕΚ-3965 Β/12-9-18) : Τροποποηση της 45231/17 κ.υ.α. "Ρθμιση υποχρωσης αποδοχς πληρωμν με κρτα, σμφωνα με το ρθρο 65 του ν. 4446/16 (Α 240)

13-9-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ5Α/ΓΠ/ΟΙΚ.64845/18 (ΦΕΚ-3958 Β/12-9-18) : Ονομασα, περιεχμενο και προυποθσεις απκτησης ττλου ιατρικς εξειδκευσης απ ιατρος που κατχουν ττλο ιατρικς ειδικτητας

13-9-18   ΥΠΕΚΑΚΑ 41777/1303/18 (ΦΕΚ-3969 Β/12-9-18) : Απδοση σε συνταξιουχικς οργανσεις της εισφορς του ρθρου 102 του ν. 4387/16 τους 2017ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ του ΥΠ.ΕΣ. για την εφαρμογ των διατξεων των ρθρων 203-207 του ν. 4555/2018 (Α133) [ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι]12-9-18   ΦΕΚ-3967 Β/12-9-18 :

Κ.Υ.Α. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΑΕΥΕ/432589/17798/1552/168/18 : Τροποποηση της ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ ΤΑΕΥΕ/386611/15976/1417/152/03-08-2018 (Β 3254/08-08-2018) κοινς υπουργικς απφα¬σης σχετικ με την Κρτα Υγεας Αθλητ.
ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ3(α)/65428/18: Τροποποηση της Δ3(α)/61483/10-8-2018 (3431 Β) απφασης με θμα: «γκριση του θετικο καταλγου της παραγρφου 1, περπτωσης α, του ρθρου 12 του ν. 3816/2010, πως τροπο¬ποιθηκε και ισχει».

12-9-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1171/18 (ΦΕΚ-3964 Β/12-9-18) : Καθορισμς της διαδικασας και των δικαιολογητικν για τη χοργηση των απαλλαγν που ορζονται στις παρ. 6 και 7 του ρθρου 3 του ν. 4223/13 (Α 287)

12-9-18   ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2324.1/66987/12-9-18 : Μεταφορ αστικν στερεν αποβλτων με πλοα

12-9-18   ΑΑΔΕ ΔΔΘΕΚΑ/Γ/1133480/ΕΞ2018/6-9-18  : Κοινοποηση της αρ. πρωτ. ΔΔΘΕΞΑ/Γ/1072093/ΕΞ2018/8-85-18 "Τροποποηση της αριθμ. ΔΕΦΚ/Φ/1188105/ΕΞ2016 απφασης Υφυπουργο Οικονομικν - Καθορισμς των ρων και των προυποθσεων για τη χοργηση δειας φορολογικς αποθκης προιντων καφ, της διαδικασας επιβολς του φρου κατανλωσης, των διατυπσεων διακνησης, παρακολοθησης, ελγχου και λλων θεμτων εφαρμογς του ρθρου 53Α του ν. 2960/01, ως προς τα εν λγω προιντα"

12-9-18   ΥΠΥΜΕ ΦΒ1-Α/53903/603/12-9-18 : Παροχ διευκρινσεων σχετικ με την εφαρμογ των διατξεων των ρθρων 69, 70 του ν. 4530/18 (Α 59) των διατξεων των ρθρων των Κεφαλαων Β και Γ του ν. 4439/16 (Α 222) και λοιπν θεμτων εφαρμογς της νομοθεσας λειτουργας πρατηρων παροχς καυσμων και Ενργειας

12-9-18   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.80000/Δ17/ΟΙΚ.46340/1034/12-9-18 : Παροχ οδηγιν σχετικ με την συνταξιοδτηση ασφαλισμνων που εμππτουν στις ρυθμσεις της παρ. 1 του ρθρου 17 και των παρ. 1 και 2 του ρθρου 36 του ν. 4387/16

12-9-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1Β/ΓΠ/ΟΙΚ.68210/11-9-18 : Συστσεις για την εισαγωγ στερεν τροφν στον 1ο χρνο της ζως

12-9-18   ΕΟΠΥΥ ΔΒ3Α/Φ115/10/ΟΙΚ.35477/12-9-18 : Χοργηση επιδματος αεροθεραπεας τους 201811-9-18   ΦΕΚ-3933 Β/10-9-18 :

Κ.Υ.Α. Δ12Α/Φ.11/ΓΠ/46292/1320/18 : Χοργηση Δελτου Μετακνησης σε Ατομα με Αναπηρες για το τος 2018

ΥΠΕΚΑΚΑ 40860/3387/18 : Ανθεση στο Κντρο Εσπραξης Ασφαλιστικν Οφειλν (ΚΕΑΟ) της εσπραξης των απαιτσεων του Ενιαου Δημοσιογραφικο Οργανισμο Επικουρικς Ασφαλσεως και Περιθλψεως (ΕΔΟΕΑΠ)10-9-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1Γ/ΓΠ/ΟΙΚ.67566/10-9-18 : Υγειονομικο λεγχοι στα σχολεα ημερσια και νυχτεριν λων των βαθμδων και των ειδικν κατηγοριν, ιδιωτικν και δημσιων και στους βρεφικος, βρεφονηπιακος - παιδικος σταθμος δημσιους και ιδιωτικος για το σχολικ τος 2018-2019

10-9-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1(Δ)/ΓΠ/ΟΙΚ.67289/10-9-18 : Διευκρινσεις επ της υπ' αριθμ. Δ1(δ)/ΓΠ/οικ.22104/14-3-18 υ.α. με την οποα τροποποιθηκε η ΔΥΓ2/ΓΠ/οικ.154949/10 υ.α. "Οροι και προυποθσεις, ργανα και διαδικασα χοργησης αδειν σκοπιμτητας και αδειν λειτουργας για εγκατσταση και λειτουργα μηχανημτων7-9-18    ΕΑΑΔΗΣΥ 4264/10-8-18-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2/18 - Συμβσεις καινοτομας

7-9-18    ΕΦΚΑ-ΚΕΑΟ 40/7-9-18 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 61 του ν. 4559/18 (ΦΕΚ-142 Α/3-8-18) "Διατξεις για τον Εξωδικαστικ Μηχανισμ Ρθμισης Οφειλν"

7-9-18    Κ.Υ.Α. ΓΠ/ΟΙΚ.64186/18 (ΦΕΚ-3877 Β/6-9-18) : Ανθεση Προγρμματος για τη διασφλιση της δημσιας υγεας και την κλυψη των υγειονομικν αναγκν των προσφγων και μεταναστν, με φορα υλοποησης το ΚΕΕΛΠΝΟ6-9-18   ΥΠ.ΜΕΤ.ΠΟΛ. 6183/18 (ΦΕΚ-3815 Β/5-9-18) : Σναψη συμβσεων παροχς υπηρεσιν και μισθσεων ακιντων σε τι αφορ την προσωριν διαμον και φιλοξενα νεοεισερχμενων πολιτν τρτων χωρν και ανιθαγενν

6-9-18   ΕΦΚΑ 39/6-9-18 : Ασφαλιστικς ρυθμσεις για τη στριξη των πληγντων Ελευθρων Επαγγελματιν, Αυτοαπασχολουμνων και Αγροτν απ τις πυρκαγις της 23ης και 24ης Ιουλου 2018 στις Περιφρειες Αττικς και Πελοποννσου

6-9-18   ΕΦΚΑ 38/6-9-18 : Ασφαλιστικς ρυθμσεις για τη στριξη των πληγντων απ τις πυρκαγις στις 23 και 24 Ιουλου στις Περιφρειες Αττικς και Πελοποννσου εργοδοτν Κοινν Επιχειρσεων και Οικοδομοτεχνικν Εργων5-9-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.66202/5-9-18 : Εθνικ Πργραμμα Εμβολιασμν Ενηλκων 2018-2019

5-9-18   ΥΠ.ΕΣ. 40738/3-8-18 : Επιλογ προισταμνων Γενικν Διευθνσεων στους ΟΤΑ β' βαθμο με τις διατξεις των ρθρων 84-86 του Υπαλληλικο Κδικα,πως ισχει4-9-18   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. 618/31341/30-8-18 : Επικαιροποηση Μητρου Κρατικν Οχημτων

4-9-18   ΕΦΚΑ Δ/ΕΙΣΦ/Μ/484/1051957/4-9-18 : Εργοδοτικ εισφορ ποσο εκοσι (20) ευρ αν εργαζμενο, για τον Ειδικ Λογαριασμ Παιδικν Κατασκηνσεων (ΕΛΠΚ)

4-9-18   ΦΕΚ-3794 Β/3-9-18 :

ΥΠΕΘ 140251/Γ4/18 : Ορισμς του Ιδρματος Νεολαας και δια Βου Μθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) ως συμβαλλμενου μρους στη χρηματοδτηση των κατ τπους Σχολικν Επιτροπν

Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/56436/8024/18 : Τροποποηση της κοινς υπουργικς απφασης με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/12760/2370/6-3-18 (ΦΕΚ 814/Β/7-3-2018) καθορισμο αντατου ορου των επιτρεπομνων κατ' τος ημερν μετακνησης εκτς δρας των υπαλλλων του Ν.Π.Ι.Δ - Ινστιτοτο Γεωλογικν και Μεταλλευτικν Ερευνν (Ι.Γ.Μ.Ε.) που μετακινονται για λογαριασμ της για το τος 2018 αποκλειστικ για τις ειδικτητες του ρθρου 40 του ν. 4414/2016.

4-9-18   ΦΕΚ-3792 Β/3-9-18 :

ΥΠΕΕ 168596/1492/18 : Ιδιτητα Δασεργτη - μλους ΔΑΣΕ, Επιτροπ Βεβαωσης Ιδιτητας Δασεργτη - μλους ΔΑΣΕ

ΥΠΕΕ 168597/1493/18 : Ταυττητα Δασεργτη - μλους ΔΑΣΕ

4-9-18   ΥΠΕΕ 168599/1495/18 (ΦΕΚ-3793 Β/3-9-18) : Τοπικ Σχδιο Δρσης για την καταπολμηση της παρνομης χρσης δηλητηριασμνων δολωμτων

4-9-18   ΥΠΕΘ Φ.7/142557/Δ1/4-9-18 : Λειτουργα Δημοτικν Σχολεων για το σχολικ τος 2018-2019

4-9-18   ΥΠΕΘ Φ.7/14255/Δ1/4-9-18 : Λειτουργα Νηπιαγωγεων για το σχολικ τος 2018-2019

4-9-18   Π.Δ. 90/18 (ΦΕΚ-162 Α/3-9-18) : Αρμδια διοικητικ ργανα, διαδικασες και προθεσμες γκρισης, αναθερησης και τροποποησης των πλαισων και σχεδων του συστματος χωρικο σχεδιασμο του ν. 4447/16 (Α 241), καθς και ειδικτερο περιεχομενο αυτν3-9-18   ΥΠ.ΕΣ. 43885/27-8-18 : Προκρυξη - πρσκληση εκδλωσης ενδιαφροντος (1ΕΟ/2018) για την υποβολ υποψηφιοττων πλρωσης θσεων Εποπτν ΟΤΑ, κατ' εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 216 παρ. 7 του Ν. 3852/10, πως χει τροποποιηθε και ισχει

3-9-18   ΑΑΔΕ 30/003/00033016/31-8-18 : Απφαση του ΑΧΣ με αριθμ. 75/18

3-9-18   ΥΠΕΚΑΚΑ Δ11/ΟΙΚ.46571/1944/3-9-18 : Αναλογικ εφαρμογ των διατξεων του Κληρονομικο Δικαου για τη χοργηση της οικονομικς ενσχυσης της παρ. 2 του ρθρου 1 της απ 26-7-18 ΠΝΠ (Α 138)

3-9-18   ΥΠΕΘ 141172/Ν1/31-8-18 : Διευκρινσεις σχετικ με την Ανανωση Αδειας Διδασκαλας σε Φροντιστρια, Κντρα Ξνων Γλωσσν και της κατ' οκον δειας διδασκαλας

3-9-18   ΥΠΕΘ Φ.17/139463/Δ1/28-8-18 : Λειτουργα Συστματος Δικτου Σχολικν Βιβλιοθηκν στην Πρωτοβθμια Εκπαδευση

3-9-18   ΥΠΕΘ 118829/Ε1/18 (ΦΕΚ-3407 Β/10-8-18 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) : Ορισμς κριτηρων επιλογς για την πρσληψη ωρομσθιου προωπικο στα Καλλιτεχνικ Σχολεα, στις κατευθνσεις του Θετρου - Κινηματογρφου και Χορο

3-9-18   ΥΠΕΘ Φ.17/139463/Δ1/28-8-18 : Λειτουργα Συστματος Δικτου Σχολικν Βιβλιοθηκν στην Πρωτοβθμια Εκπαδευση

3-9-18   ΥΠΕΘ Φ.152/135754/Α5/13-8-18 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Εισαγωγ διακριθντων αθλητν /τριν στην τριτοβθμια εκπαδευση για το ακαδημαικ τος 2018-2019

3-9-18    Κ.Υ.Α. ΥΠΠΟΑ/.... / 422670/17340/2220/446/18 (ΦΕΚ-3727 Β/31-8-18) : Τροποποηση της αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑΑΕ/408113/21902/2725/603/17 (ΦΕΚ-3568 Β) κ.υ.α. περ καθορισμο λεπτομερειν εφαρμογς του ρθρου 56Β του ν. 2725/99 "Ερασιτεχνικς και επαγγελματικς αθλητιμς και λλες διατξεις" (Α 121), πως αυτ προστθηκε με το ρθρο 5 του ν. 4479/17 (Α 94)31-8-18 ΥΠΕΘ Φ.151/141518/Α5/31-8-18 : Εξετσεις Ελλνων εξωτερικο τους 2018

31-8-18 ΕΦΚΑ 37/31-8-18  : Μτρα υπρ των πυρπληκτων συνταξιοχων του ΕΦΚΑ

31-8-18 ΥΠΥΜΕ Α3/ΟΙΚ.66161/6216/31-8-18 : Δοκιμασα προσντων και συμπεριφορς που ανανενουν την εια οδγησης μετ τη συμπλρωση της ηλικας των εβδομντα τεσσρων (74) ετν

31-8-18 ΥΠΥΜΕ 168598/1494/18 (ΦΕΚ 3719 Β/30-8-2018) : Καθορισμς ρων και προποθσεων διεξαγωγς κλασικν αγνων επδειξης κυνηγετικν ικανοττων σκλων Δεικτν και Ιχνηλατν.

31-8-18 ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1168/18 (ΦΕΚ 3717 Β/30-8-2018) : Τπος και περιεχμενο της δλωσης απδοσης φρου σε περπτωση κεφαλαιοποησης αφορολγητων αποθεματικν με βση τις διατξεις των ρθρων 71Β και 71 Γ του ν.4172/2013

31-8-18 ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1170/18 (ΦΕΚ 3720 Β/30-8-2018) : Τροποποησητησ ΠΟΛ.1187/2017 (Β'4232) απφασης του Διοικητ της Α.Α.Δ.Ε. αναφορικ με τη βραχυχρνια μσθωση ακιντων στο πλασιο της οικονομας του διαμοιρασμο-Καθορισμς τπου και περιεχομνου της «Δλωσης Βραχυχρνιας Διαμονς»30-8-18 ΥΠΕΘ 140871/Ν1/30-8-18 : Διαδικασα ορισμο Διευθυντν και Υποδιευθυντν ιδιωτικν σχολικν μονδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαδευσης

30-8-18 ΥΠΕΚΑΚΑ Δ12Α/Φ.32/ΓΠ/ΟΙΚ.46042/1305/30-8-18 : Διευκρινσεις σχετικ με την καταβολ των επιδομτων βαρις αναπηρας βσει της υπ'αρι. Γ4Α/Φ.225/161/15-02-1989 ΚΥΑ «Ενοποηση Προγραμμτων οικονομικς ενσχυσης ατμων με ειδικς ανγκες» (ΦΕΚ 108  Β), και του ανασφλιστου υπερλικα του ρθρου 93 του ν.4387/2016 (Α'85)

30-8-18 ΥΠΕΘ Φ.152/140602/Α5/30-8-18 : Υποβολ ηλεκτρονικο ΜηχανογραφικοΔελτου για την εισαγωγ στην Τριτοβθμια Εκπαδευση υποψηφων που πσχουν απ σοβαρς παθσεις, σε ποσοστ 5% επιπλον των θσεων εισακτων, τους 2018

30-8-18 ΦΕΚ 160 Α/29-8-2018

Π.Δ. 87/18 : Αποδοχ παρατησης Υπουργν, Αναπληρωτν Υπουργν και Υφυπουργν

Π.Δ. 88/18 : Διορισμς Υπουργν, Αναπληρωτν Υπουργν και Υφυπουργν

30-8-18 Π.Δ. 86/18 (ΦΕΚ 159 Α/29-8-2018) : Ανασσταση του Υπουργεου Δημοσας Τξης και Προστασας του Πολτη και μετονομασα ττου σε Υπουργεο Προστασας του Πολτη29-8-18 ΑΑΔΕ ΔΕΦΚΦ/Δ1127532/ΕΞ2018/28-8-18  : Συντελεστς τλους ταξινμησης οχημτων με την εφαρμογ επικαιροποιημνων προτπων εκπομπν ρπων (EURO), σμφωνα με τους Κανονισμος 715/2007 και 692/2008, πως ισχουν

29-8-18 ΥΠΕΚΑΚΑ  Φ.30222.31501/Δ16.787/29-8-18 : Εφπαξ παροχ μμισθων υγειονομικν ασφαλισμνων του Κλδου Εφπαξ Παροχν του ΕΤΕΑΕΠ

29-8-18 ΥΠΕΘ Φ.361.22/36/140338/E3/29-8-18  : Εφαρμογ διατξεων του ν. 4547/2018 (Α 102) σχετικ με θματα Διευθυντν και Υποδιευθυντν Σχολικν Μονδων Πρωτοβθμιας & Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης και Ε.Κ.

29-8-18 ΚΥΑ 47094/18 (ΦΕΚ 3678 Β/28-08-2018) : Καθορισμς απαιτομενων δικαιολογητικν και διαδικασα για τη χοργηση εθνικς θερησης εισδου μακρς διρκειας (VISA-τπου D) σε πολτες τρτων χωρν ανιθαγενν στο πλασιο οικογενειακς επαννωσς τους με πρσφυγες.

29-8-18 ΥΠΥΜΕ 65688/739/29-8-18 : Δυναττητα πληρωμς στην υπηρεσα του ηλεκτρονικο παραβλου (e-παρβολο) του Ανταποδοτικο Τλους για τα Πρατρια Καυσμων και Ενργειας

29-8-18 ΕΦΚΑ 997346/17-8-18 : Μετατροπ σνταξης λγω αναπηρας σε σνταξη λγω γρατος σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 1 του Ν.612/77, πως ισχει

29-8-18 ΥΠΕΣ 44133/24-8-18 : Θματα λειτουργας του Μητρου Πολιτν

29-8-18 ΥΠΕΣ 44485/6-8-18 : Οδηγες για την υποχρεωτικ αναμρφωση των ΟΠΔ 2018 και διευκρινσεις επ του νου συστματος στοχοθεσας και ελγχου επτευξης των οικονομικν στχων μσω των ΟΠΔ.

29-8-18 ΥΠΕΣ 44660/ΕΓΚ.29/28-8-18 : Ενσωμτωση του σχεδου του προπολογισμο τους 2019 και λοιπν δημοσιονομικν στοιχεων στη Διαδικτυακ Βση Δεδομνων του Υπουργεου Εσωτερικν

29-8-18 ΥΠΕΣ 42266/18 (ΦΕΚ 3664 Β/28-8-2018) : Εξφληση υποχρεσεων των Δμων απ δικαστικς αποφσεις και διαταγς πληρωμς28-8-18 ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 6000/415/2018/28-8-18  : Εγκκλιος αναφορικ με τις αρμοδιτητες της Δημσιας Αρχς Λιμνων σε θματα ναυαγων και επικινδνων και επιβλαβν πλοων, καθς και αδειν ΚΥΕ.

28-8-18 ΥΠΕΘ Φ.1/139714/Δ1/28-8-18 : Οδηγες για τη διαδικασα ολοκλρωσης της δρυσης και λειτουργας Τξεων Υποδοχς (Τ.Υ.) Ζ.Ε.Π. μσω της Πρξης: «νταξη ευλωτων κοινωνικν ομδων (ΕΚΟ) στα σχολεα - Τξεις Υποδοχς, σχολικ τος 2018-2019» με Κωδικ ΟΠΣ 5031893 στο Επιχειρησιακ Πργραμμα «Ανπτυξη Ανθρπινου Δυναμικο, Εκπαδευση και Δια Βου Μθηση 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020, με συγχρηματοδτηση απ την Ευρωπακ νωση/Ευρωπακ Κοινωνικ Ταμεο (ΕΚΤ) και το Ελληνικ Δημσιο

28-8-18 ΥΠΕΘ 139561/Ε2/28-8-18 : Πρσκληση εκδλωσης ενδιαφροντος για μετατξεις εκπαιδευτικν σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 85, παρ. 4 του Ν.4547/2018 (Α'102)

28-8-18 ΥΠΕΘ. 139556/Ε2/28-8-18 : Διθεση αποσπασμνων εκπαιδευτικν Β/θμιας εκπ/σης στην Α/θμια εκπαδευση για το σχολικ τος 2018-2019.

28-8-18 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΕΑΛΕ/ΓΠ/6843/18 (ΦΕΚ 3663 Β/28-08-2018) : Εισαγωγ ορων συνταγογρφησης και ελχιστων ποσοστιαων στχων συνταγογρφησης γενοσμων φαρμκων κατ γκο σε συσκευασες.

28-8-18 ΥΠΕΣ 43878/18 (ΦΕΚ 3655 Β/27-8-2018) : Καθορισμς προσντων και διαδικασας επιλογς Εποπτν ΟΤΑ

28-8-18 Κ.Υ.Α. 44173/18 (ΦΕΚ 3656 Β/27-8-2018) : Τροοποηση της αριθμ. 13022 (ΦΕΚ 1377 Β/24-4-2018)  κοινς απφασης των Υπουργν Εσωτερικν, Οικονομας και Ανπτυξης, Οικονομικν «Ειδικ Πργραμμα Χοργησης Επενδυτικν Δανεων σε ΟΤΑ : σκοπς, κριτρια νταξης, διαδικασα υποβολς και αξιολγησης αιτσεων, λεγχος πορεας υλοποησης των ργων, ροι και δικαιολογητικ χοργησης των δσεων των δανεων, τρπος απδοσης του προντος των δανεων, διαδικασα και δικαιολογητικ για την αποπληρωμ των δανεων απ το ΠΔΕ και λοιπ ζητματα διαχερισης προγρμματος

28-8-18 Π.Δ. 85/18 (ΦΕΚ 157 Α/27-8-2018) : Οργανισμς της Υπηρεσας Πολιτικς Αεροπορας.

28-8-18 Π.Δ. 84/18 (ΦΕΚ 156 Α/27-8-2018) : Οργνωση της Αρχς Πολιτικς Αεροπορας.27-8-18 ΦΕΚ 3637 Β/27-8-2018

ΥΠΕΘ Φ.253.2/137341/Α5/18 (ΦΕΚ 3637 Β/27-8-2018): Καθορισμς δικαιοχων ειδικο ποσοστο για εισαγωγ στην τριτοβθμια εκπαδευση το ακαδημακ τος 2018-2019 μαθητν και αποφοτων Γενικν και Επαγγελματικν Λυκεων περιοχν που χουν πληγε εξαιτας φυσικν καταστροφν και οι οποοι υπβαλαν ατηση δλωση και συμμετεχαν στις πρτες μετ το συμβν πανελλαδικς εξετσεις που διεξχθησαν τον Ιονιο του 2018.

ΥΠΕΘ Φ.153/136724/Α5/18 (ΦΕΚ 3637 Β/27-8-2018): Τροποποηση της Φ.253/143554/Β6/12-11-2010 (ΦΕΚ 1794/τ.Β/2010) υπουργικς απφασης «Πρσβαση στην Τριτοβθμια Εκπαδευση αποφοτων Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης που υπγονται στην κατηγορα“ των πασχντων απ σοβαρς ασθνειες”, σε ποσοστ 5% καθ υπρβαση του αριθμο εισακτων, σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 35 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α)», πως τροποποιθηκε και ισχει.

27-8-18 ΦΕΚ 155 Α/27-8-2018

ΠΥΣ 10/18 (ΦΕΚ 155 Α/27-08-2018) : Ειδικ Πρξη του Υπουργικο Συμβουλου για την υπαγωγ στις διατξεις της παρ. 1 του ρθρου 7Α του Κδικα Αναγκαστικν Απαλλοτρισεων Ακιντων και παροχ εξουσιοδτησης στα αρμδια ργανα για την κρυξη απαλλοτρισεων.

ΠΥΣ 11/18 (ΦΕΚ 155 Α/27-08-2018) : Αξηση των ενιαων θσεων ειδικν συμβολων–ειδικν συνεργατν στο Πολιτικ Γραφεο του Υπουργο Εσωτερικν.

27-8-18 Π.Δ. 83/18 (ΦΕΚ 154 Α/27-08-2018) : Αντιστοχιση παλιν ειδικοττων και τεχνν με τις νες ειδικτητες και εξειδικεσεις του Σματος Πληρωμτων του Πολεμικο Ναυτικο.

27-8-18 ΕΟΠΥΥ ΔΑ3/26/ΟΙΚ.33736/27-8-18  : Διαχεριση υποβολν Κντρων Αποθεραπεας Ημερσιας Νοσηλεας απ 01.06.2018

27-8-18 ΕΟΠΥΥ ΔΑ3/25/οικ.33738/27-8-18  : Διαδικασα υποβολς δικαιολογητικν για συμβεβλημνων με τον Οργανισμ οικογενειακν ιατρν

27-8-18 ΦΕΚ 3603 Β/24-8-2018

ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1167/18 (ΦΕΚ 3603 Β/24-08-2018) : Προδιαγραφς αναβθμισης - ρθμισης των λογισμικν υποστριξης ΕΑΦΔΣΣ και των αντιστοχων λογισμικν κδοσης παραστατικν, που λειτουργον σε πρατρια υγρν καυσμων, με πληροφορες για το εδος και την ποστητα του καυσμου.

ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1166/18 (ΦΕΚ 3603 Β/24-08-2018) : Τεχνικς προδιαγραφς πρωτοκλλου επικοινωνας και κρυπτογρφησης για την διαββαση δεδομνων στο πληροφοριακ σστημα των ΦΗΜ.

27-8-18 ΥΠΕΘ K1/116011/18 (ΦΕΚ 3623 Β/24-08-2018) : Κριτρια Μοριοδτησης Μελν Επιτροπς Παρακολοθησης και Στριξης Εκπαιδευτικο ργου (Παιδαγωγικο Σμβουλοι) στα Σχολεα Δετερης Ευκαιρας (Σ.Δ.Ε.).

27-8-18 ΑΑΔΕ (ΦΕΚ 3619 Β/24-8-2018) : Διαδικασα δειγματοληψας και εξτασης των δειγμτων των κατασχεμνων βιομηχανοποιημνων καπνν24-8-18 ΥΠΕΣ 43932/24-8-18 : Ενημρωση για αποδοχ απ τον Υπουργ Εσωτερικν της αριθμ. 74/2018 Γνωμοδτησης του Νομικο Συμβουλου του Κρτους

24-8-18 ΕΦΚΑ 36/23-8-18 : Κοινοποηση των διατξεων των ρθρων 5-8 του Ν.4554/18 (ΦΕΚ 130/τ.Α/18-7-18) περ «Αντιμετπισης της Αδλωτης Εργασας»

24-8-18 ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1169/22-8-18 : Παροχ οδηγιν σχετικ με την ρση δσμευσης του αποδεικτικο φορολογικς ενημερτητας (Α.Φ.Ε.) για δεσμεσεις που χουν επιβληθε λγω διενργειας φορολογικο ελγχου δυνμει των διατξεων της παρ. 7 του ρθρου 26 του ν. 1882/1990 και της παρ. 8 του ρθρου 12 του ν.4174/2013

24-8-18 ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ /190/οικ.30362/23-8-18 : Παρταση προθεσμας υποβολς αιτημτων για Β’ Κκλο Ενιαου Συστματος Κινητικτητας τους 2018.

24-8-18 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ 63025/18 (ΦΕΚ 3585 Β/23-8-2018) : γκριση του Εσωτερικο Κανονισμο Λειτουργεας της Επιτροπς Διαπραγμτευσης Τιμν Φαρμκων

24-8-18 ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/54336/486/18 (ΦΕΚ 3584 Β/23-8-2018) : Ηλεκτρονικ Μητρο Ελεγκτν Δμησης23-8-18 ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/686/οικ.28898/18 (ΦΕΚ 3524 Β/21-08-2018) : Καθορισμς: α) των φορων υποδοχς β) των απαιτομενων δικαιολογητικν γ) του τρπου βεβαωσης της αιτας του θαντου δ) της σειρς προτεραιτητας των δικαιοχων δ) της προθεσμας και της διαδικασας υποβολς των δικαιολογητικν και κθε λλης αναγκαας λεπτομρειας σχετικ με το δικαωμα διορισμο σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 17 της Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου της 26ης Ιουλου 2018 «κτακτα μτρα για τη στριξη των πληγντων και την αποκατσταση ζημιν απ τις πυρκαγις που πληξαν περιοχς της Περιφρειας Αττικς στις 23 και 24 Ιουλου 2018» (ΦΕΚ 138/Α'/26-7-2018).

23-8-18 ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1162/18 (ΦΕΚ 3579 Β/22-08-2018) : Υποβολ Δλωσης Πληροφοριακν Στοιχεων Μσθωσης Ακνητης Περιουσας με τη χρση ηλεκτρονικς μεθδου επικοινωνας μσω διαδικτου.

23-8-18 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1158/18 (ΦΕΚ 3541 Β/21-08-2018) : Ρθμιση θεμτων σχετικν με την διαδικασα επιστροφς φρου εισοδματος φυσικν προσπων μσω Πιστωτικν Ιδρυμτων.

23-8-18 ΥΠΕΘ Φ.14/ΦΜ/133730/Δ1/18 (ΦΕΚ 3508 Β/21-8-2018) : Επκταση του προγρμματος «Σχολικ Γεματα» και τροποποηση της αριθμ. Φ.14/ΦΜ/48617/ Δ1/21-3-2017 (ΦΕΚ 1115 Β/31-3-2017) υπουργικς απφασης και της αριθμ. Φ.14/ΦΜ/42448/ Δ1/14-3-2018 (ΦΕΚ 1022 Β/21-3-2018) υπουργικς απφασης.

23-8-18 ΦΕΚ 3519 Β/21-8-18

ΥΠ.ΟΙΚ.ΑΝ 85090/18 : Τροποποηση της 5338/2018 υπουργικς απφασης (Β’40) «Κωδικοποηση του ν. 2251/1994 (Α’ 191) “Προστασα των Καταναλωτν” σε ενιαο κεμενο».

ΥΠΕΕ 168586/1388/18 (ΦΕΚ 3519 Β/21-08-2018) : Διαχεριση και εκμετλλευση εγκαταλελειμμνων ιδιωτικν συνιδικτητων μετ του Δημοσου δασν, απ εικοσαετας και πλον.

23-8-18 ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1164/18 (ΦΕΚ 3544 Β/21-08-2018) : Τροποποηση της ΠΟΛ 1202/8-9-2014 (ΦΕΚ Β 2531/2-9-2014) απφασης του Γενικο Γραμματα Δημοσων Εσδων με θμα «Καθορισμς βιβλων καταχρησης εισπρακτων και επιστρεπτων ποσν κατ τις διατξεις του ρθρου 30 του ν. 4174/2013, πως ισχει».22-8-18   Κ.Υ.Α.  42188/18 (ΦΕΚ 470 ΥΟΔΔ/20-08-2018) : Καθορισμς αποζημισεων πρεδρων, αντιπρεδρων και μελν διοικητικν συμβουλων α) ιδρυμτων β) νομικν προσπων δημοσου δικαου γ) συνδσμων και δ) νομικν προσπων ιδιωτικο δικαου των οργανισμν τοπικς αυτοδιοκησης.

22-8-18   ΥΠΕΕ 55010/2989/22-8-18 : Αποδοχ γνωμοδτησης 232/17 (Αυθαρετες κατασκευς - τακτοποηση)

22-8-18   ΦΕΚ-3521 Β/21-8-18 :

ΥΠΕΚΑΚΑ 43614/996/18 : Διαδικασα επιβολς διοικητικν κυρσεων για αδλωτη εργασα απ το Σμα Επιθερησης Εργασας (ΣΕΠΕ) και τον Ενιαο Φορα Κοινωνικς Ασφλισης (ΕΦΚΑ)

ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/53028/7626/18 : Ισχς Ευελιξας Κατανεμμενων Υδροηλεκτρικν μονδων η οποα καταχωρζεται στο Μητρο Ευλικτων Παρχων σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 41 του ν. 4459/18 (Α 142)

22-8-18   Π.Δ. 81/18 (ΦΕΚ-151 Α/21-8-18) : Ενσωμτωση στο ελληνικ δκαιο της Οδηγας (ΕΕ) 2015/1535 του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 9ης Σεπτεμβρου 2015 "για την καθιρωση μιας διαδικασας πληροφρησης στον τομα των τεχνικν προδιαγραφν και των καννων σχετικ με τις υπηρεσες της κοινωνας των πληροφοριν (κωδικοποιημνο κεμενο)" και λλες διατξεις

22-8-18   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/53562/0026/21-8-18 : Παροχ απψεων αναφορικ με την αποτπωση στο Μητρο Δεσμεσεων της επιστροφς (απρριψης) δαπνης απ τις Δημοσιονομικς Υπηρεσες Εποπτεας και Ελγχου (ΔΥΕΕ)

22-8-18   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.80000/ΟΙΚ.44746/1007/22-8-18 : Ενημρωση σχετικ με την οριοθτηση των πληγεισν περιοχν απ τις πυρκαγις της 23ης και 24ης Ιουλου 2018

22-8-18   ΑΑΔΕ ΔΕΦΚΦ/Α/1124874/ΕΞ2018/2-8-18 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 124 του ν. 4514/18 καθς και της αριθμ. ΔΕΦΚΦ/Α/1026034/ΕΞ2018/13-2-18 απφασης Διοικητ ΑΑΔΕ με θμα "Καθορισμς των οργνων και της διαδικασας βεβαωσης και εσπραξης του ΕΦΚ που αναλογε στα προιντα των παρ. 4, 5 και 6 του ρθρου 73 του ν. 2960/01, που πρκειται να χρησιμοποιηθον διατθενται προς πληση χρησιμοποιονται ως κασιμα θρμανσης κινητρων"

22-8-18   ΥΠΥΜΕ Α3/40343/3692/22-8-18 : Παρταση ισχος ΔΕΕ υποψηφων οδηγν και οδηγν, λγω αποχς των υπαλλλων απ το ργο των εξετσεων

22-8-18   Κ.Υ.Α. 86768/18 (ΦΕΚ-3498 Β/21-8-18) : Ρθμιση ζητημτων που αφορον στη διαδικασα ελγχου Α : πληρτητας της ατησης, τη διαδικασα διαπραγμτευσης και την τροποποηση και συμπλρωση των προθεσμιν των ρθρων 7 και 8 του ν. 4469/17 (ΦΕΚ Α 62/2017), ως χει τροποποιηθε και ισχει

22-8-18   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.10043/43602/Δ18.2592/18 (ΦΕΚ-3496 Β/21-8-18) : Καταβολ βοηθματος αυτοτελς και ανεξαρττως απασχολομενων κατ' εφαρμογ της παρ. 2 του ρθρου 44 του ν. 3986/11 (Α 152), πως ισχει στους ασφαλισμνους του ΕΦΚΑ (τως ΕΤΑΑ)

22-8-18   Π.Δ. 82/18 (ΦΕΚ-152 Α/21-8-18) : Τροποποηση του π.δ. 307/86 "Προστασα της υγεας των εργαζομνων που εκτθενται σε ορισμνους χημικος παργοντες κατ τη διρκεια της εργασας τους" (135 Α) πως χει τροποποιηθε και ισχει, σε συμμρφωση με την οδηγα 2017/164/ΕΕ της Επιτροπς21-8-18   ΥΠΕΘ 135904/ΓΔ4/14-8-18 : Οδηγες και κατευθνσεις για την δρυση και λειτουργα Τξεων Υποδοχς (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικ τος 2018-2019 σε Δημσια Γυμνσια, Γενικ και Επαγγελματικ Λκεια της Χρας

21-8-18   ΥΠ.ΟΙΚ. 30/003/000/3231/18 (ΦΕΚ-3457 Β/20-8-18) : Οροι, προυποθσεις και διαδικασες ελγχου για τη συστγαση και συλλειτουργα ζυθοποιεων με μονδες παραγωγς ποτν απ ζμωση που κωδικο Σ.Ο. 22.06, μονδες παραγωγς ποτν ελεθερων αλκολης, ως και εμφιλωσης νερο ανθρπινης κατανλωσης

21-8-18    Κ.Υ.Α. Δ12Α/Φ.29/ΓΠ/ΟΙΚ.42574/1011/18 (ΦΕΚ-3415 Β/10-8-18) : Τροποποηση της Δ29Α/Φ.32/ΓΠ/ΟΙΚ.10807/530/13 κ.υ.α. "Τροποποηση προγρμματος οικονομικς ενσχυσης ατμων που πσχουν απ συγγεν αιμολυτικ αναιμα (Μεσογειακ - δρεπανοκυτταρικ - μικροδρεπανοκυτταρικ κλπ.) συγγεν αιμορραγικ διθεση (αιμορροφιλα κλπ.)20-8-18   ..... συνχεια του ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΟΥ κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ (ΜΕΡΟΣ Β) :

......

6. Τπος και περιεχμενο της δλωσης περιουσιακς κατστασης.    
7. Συνυποβαλλμενα με τη δλωση δικαιολογητικ.    
8. Τρπος υποβολς της δλωσης.    
9. Υποχρεσεις συμβολαιογρφων.    
10. Δημοσιοποηση των δηλσεων περιουσιακς κατστασης.    
11. Περιεχμενο του ελγχου.    
12. Καταλογισμς αθμιτου περιουσιακο οφλους.    
13. Μη υποβολ δλωσης υποβολ ανακριβος δλωσης.    
14. Παρακλυση ελγχου – μη σννομη δημοσευση δλωσης.    
15. Ειδικς απαγορεσεις.    
16. Αποστρηση πολιτικν δικαιωμτων.    
17. Δσμευση και απαγρευση εκποησης περιουσιακν στοιχεων.    
18. Δλωση οικονομικν συμφερντων.    
19. Δηλσεις περιουσιακς κατστασης των δημοσων και δημοτικν υπαλλλων.  
 

Το παραπνω υλικ θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ

--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. ΙΩΑΝΝΗ, με ττλο :

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ-ΜΕΡΟΣ Α-Β (20/08/2018)

20-8-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ3(Α)/61483/18 (ΦΕΚ-3431 Β/17-8-18) : Εγκριση του θετικο καταλγου της παραγρφου 1, περ. α, του ρθρου 12 του ν. 3816/10, πως τροποποιθηκε και ισχει

20-8-18   Κ.Υ.Α. 6501/1/69-Β/18 (ΦΕΚ-3454 Β/17-8-18) : Καθορισμς αριθμο εισαγομνων αστυνομικν στη Σχολ Αξιωματικν της Ελληνικς Αστυνομας κατ το ακαδημαικ τος 2018-2019

20-8-18  Κ.Υ.Α. ΕΑΛΕ/Γ.Π.51584/18 (ΦΕΚ 3455 Β/17-08-2018) : Τροποποηση της με αριθ. Φ90380/25916/ 3294/2011 (Β'2456) κοινς υπουργικς απφασης «Ενιαος Κανονισμς Παροχν Υγεας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικο Οργανισμο Παροχν Υγεας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)», πως τροποποιθηκε με τις με αριθ. Φ90380/5383/738/2012 (Β' 1233), ΕΜΠ5/2012 (Β' 3054), 55471/2013 (Β' 1561), Γ3γ/35539/2016 (Β' 1653) και ΕΑΛΕ/49231/2017 (Β' 4443) κοινς υπουργικς αποφσεις και ισχει.

20-8-18  ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.80100/οικ.41847/2496/18 (ΦΕΚ 3451 Β/17-08-2018) : Πνακας Χρνιων Σωματικν Πνευματικν Ψυχικν Παθσεων Βλαβν που ταυτχρονα επιφρουν περιορισμνες δυναττητες για επαγγελματικ απασχληση, αποκλειστικ για τις ανγκες του ν.2643/1998 (Α220).

20-8-18   ΥΠΕΕ 178065/18 (ΦΕΚ-3430 Β/17-8-18) : Κανονισμς αδειν φυσικο αερου17-8-18   ΕΦΚΑ Σ81/41/999429/17-8-18 : Εφαρμογ των διατξεων της παρ. 3 του ρθρου 68 του ν. 4316/1414-8-18   ΥΠ.ΕΣ. 42475/14-8-18 : Αποστολ ανακονωσης - πρσκλησης για αποσπσεις υπαλλλων στο Δμο Ραφνας - Πικερμου

14-8-18   ΕΦΚΑ 35/14-8-18 : Ασφλιση του εποχιακο προσωπικο που απασχολεται σε προγρμματα καταπολμησης του δκου

14-8-18   ΠΔ/ΤΕ 147/18 (ΦΕΚ-3385 Β/10-8-18) : Αντικατσταση του  παραρτματος 7 της ΠΔ/ΤΕ 2577/06 σχετικ με το πλασιο φλαξης των χρηματοπιστωτικν μσων και κεφαλαων που ανκουν στους πελτες και τις υποχρεσεις παρακολοθησης των προιντων .....

14-8-18   ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1159/18 (ΦΕΚ-3391 Β/10-8-18) : Καθορισμς των βοηθητικν δραστηριοττων που εναι συνδεδεμνες με τις θαλσσιες μεταφορ τα σοδα των οποων εναι επιλξιμα στον φρο χωρητικτητας του ν. 27/75 (ΦΕΚ-77 Α)

14-8-18   ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2133.1/50848/18 (ΦΕΚ-3324 Β/10-8-18) : Τροποποηση της αριθμ. 2123/02/06/06 απφασης Υπουργο Εμπορικς Ναυτιλας "Καθορισμς ρων και προυποθσεων για την κδοση Αδειας Παροχα Καταδυτικν υπηρεσιν Αναψυχς - διαδικασες ελγχου - απαγορεσεις σκησης της δραστηριτητας" (Β 449)13-8-18   ΥΠΥΜΕ ΑΣ16.2/51450/389/18 (ΦΕΚ-3379 Β/10-8-18) : Τροποποηση της υπουργικς απφασης ΑΣ16.4/ οικ.24863/2723 «Απφαση του Υπουργο Υποδομν, Μεταφορν και Δικτων για τη διαδικασα, τα δικαιολογητικ και κθε λλη σχετικ λεπτομρεια για την υποβολ ατησης στην Αρχ για γκριση θσης σε λειτουργα-χρση υποσυστματος και γκριση θσης σε λειτουργα οχματος σειρς οχημτων».

13-8-18   ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1148/18 (ΦΕΚ-3381 Β/10-8-18) : Τροποποηση των διατξεων της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1159/2011 (Φ.Ε.Κ. 1657/Β’), περ του καθορισμο της διαδικασας εφαρμογς της παρ.5 του ρθρου 82 του Κ.Φ.Ε. (ν. 2238/1994) αναφορικ με το Ετσιο Πιστοποιητικ που θα εκδδεται απ Νμιμους Ελεγκτς και ελεγκτικ γραφεα εγγεγραμμνα στο δημσιο Μητρο του ν. 3693/2008 (Φ.Ε.Κ. 174/Α’).

13-8-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1165/10-8-18 : Κοινοποηση της υπ' αριθμ. 147/18 γνωμοδτησης της Α' Ολομλειας Διακοπν του ΝΣΚ, σμφωνα με την οποα η εξαιρετικ δεκαπενταετς προθεσμα παραγραφς για τον καταλογισμ φρου τυγχνει εφαρμογς μνο στην περπτωση της μη υποβολς δλωσης φρου εισοδματος απδοσης παρακρατομενων φρων, εν επ εκπροθσμου υποβολς ισχει ο καννας της 5ετους παραγραφς της παρ. 1 του ρθρου 84 του ν. 2238/94 , με την παρκτασ της κατ τρα (3) τη στην περπτωση που η εκπρθεσμη δλωση υποβληθε κατ το τελευταο τος της προθεσμας αυτς

13-8-18   ΕΦΚΑ 34/13-8-18 : Τροποποηση του υπολογισμο ημερν ασφλισης των εργαζομνων σε Φροντιστρια και Κντρα Ξνων Γλωσσν, απασχολουμνων κτω των  21 ωρν την εβδομδα

13-8-18   ΥΠ.ΕΣ. 42203/ΕΓΚ.27/13-8-18 : Ελεγχος νομιμτητας πρξεων των ΟΤΑ α και β βαθμο και των νομικν τους προσπων, Πειθαρχικ και Αστικ ευθνη αιρετν, Επιβολ διοικητικν μτρων μχρι την ναρξη λειτουργας της Αυτοτελος Υπηρεσας Εποπτεας ΟΤΑ, (ρθρο 238 του ν. 3852/10 (Α 87)), πως αυτ αντικαταστθηκε απ το ρθρο 131 του ν. 4555/18 (Α 133) (Πργραμμα "ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι")

13-8-18   ΕΑΑΔΗΣΥ 4263/10-8-18 : ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 1/18 - Εννοια των συμβσεων παραχρησης

13-8-18   ΕΑΑΔΗΣΥ 4266/10-8-18 : Εκδοση του επικαιροποιημνου Οδηγο της Ευρωπαικς Επιτροπς επ των δημοσων συμβσεων, μεταφρασμνου στην ελληνικ γλσσα

13-8-18  ΥΠΕΚΑΚΑ 41320/1885/18 (ΦΕΚ-3398 Β/10-8-18) : Τροποποηση της υ.α. 1592/58/17 "Ειδικς κατλογος ιατρν του ρθρου 16 παρ. 2 του "Κδικα Νμων για την Υγεα και την Ασφλεια των εργαζομνων" (ΚΝΥΑΕ), που κυρθηκε με το ρθρο πρτο του ν. 3850/10 "Κρωση του Κδικα νμων για την υγεα και την ασφλεια των εργαζομνων" (ΦΕΚ-84 Α) πως αυτ συμπληρθηκε και ισχει"

13-8-18   Κ.Υ.Α. 2415.9/59669/18 (ΦΕΚ-3400 Β/10-8-18) : Ιδρυση, οργνωση και λειτουργα Λσχης του Λιμενικο Σματος - Ελληνικς Ακτοφυλακς

13-8-18   Κ.Υ.Α. Φ.400/228/314222/Σ.4876/18 (ΦΕΚ-3397 Β/10-8-18) : Τοποθτηση Οπλιτν Θητεας Πτυχιοχων Ιατρικς σε Πολυδναμα Περιφερειακ Ιατρεα του Υπουργεου Υγεας

13-8-18   Κ.Υ.Α. 8.8066/18 (ΦΕΚ-3417 Β/10-8-18) : Τροποποηση της με αριθμ 6.1714/5.1504/16 κ.υ.α. με θμα "Προθηση της απασχλησης μσω προγραμμτων κοινωφελος χαρακτρα στο πλασιο του ΕΣΠΑ 2014-2020" (Β 424), πως χει τροποποιηθε και ισχει

13-8-18   ΦΕΚ-3416 Β/10-8-18

ΥΠΕΕ 143542/2086/18 : Ρυθμσεις θρας για την κυνηγετικ περοδο 2018-2019

Κ.Υ.Α. 135/18 : Αντικατσταση του ττλου του Κεφαλαου ΙΧ του ΚΤΠ, πως ισχει και προσθκη ρθρου 87α : Βασιλικς πολτς"

13-8-18   ΥΠΕΘ Κ1/132209/18 (ΦΕΚ-3395 Β/10-8-18) : Χοργηση αντιστοιχας επαγγελματικν δικαιωμτων

13-8-18   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/60545/ΔΛΓΚ/18 (ΦΕΚ-3394 Β/10-8-18) : Τροποποηση απφασης περ σστασης ειδικο λογαριασμο στην Τρπεζα της Ελλδος για την αρωγ πληγντων απ τις πυρκαγις που ξσπασαν σε περιοχς της Επικρτειας στις 23 και 24 Ιουλου 2018 και καθορισμο των οργνων και του τρπου διαχερισης και λειτουργας αυτο

13-8-18   ΦΕΚ-3387 Β/10-8-18 :

ΥΠΕΘ 131758/Ζ1/18 : Διαπστωση του ποσο που αντιστοιχε στο εθνικ διμιεσο διαθσιμο ισοδναμο εισδημα (το ατομικ και το εβδομντα τοις εκατ (70%) του οικογενειακο)

ΥΠΕΘ 131757/Ζ1/18 : Ρθμιση θεμτων απαλλαγς απ τα τλη φοτησης φοιτητν Προγραμμτων Μεταπτυχιακν Σπουδν των Ελληνικν ΑΕΙ

13-8-18   ΠΝΠ 10/10-8-18 (ΦΕΚ-149 Α/10-8-18) : Επεγοντα μτρα για την εκτλεση πρξεων κατεφφισης και την αποκατσταση ζημιν απ τις πυρκαγις της 23ης και 24ης Ιουλου 201810-8-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1163/9-8-18 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 61 του ν. 4559/18 (ΦΕΚ-142 Α) "Διατξεις για τον Εξωδικαστικ Μηχανισμ Ρθμισης Οφειλν"

10-8-18   ΥΠ.ΕΣ.-ΓΓΠΠ 5606/9-8-18 : Λψη κτακτων μτρων πρληψης και ετοιμτητας λγω πολ υψηλο κινδνου πυρκαγις

10-8-18   Κ.Υ.Α. 53007/590/18 (ΦΕΚ-3295 Β/9-8-18) : Συμπλρωση της αριθμ. 8913/1089/13 (Β 501) κ.υ.α. (Καθορισμς των τελν διενργειας των τεχνικν ελγχων απ τα Δημσια ΚΤΕΟ, των τελν κδοσης εθνικν εγκρσεων τπου και δελτων κοινοποησης κοινοτικν εγκρσεων τπου των διαφρων κατηγοριν οχημτων, της διαδικασας επιβολς και εσπραξης τους)

10-8-18   Κ.Υ.Α. ΠΟΛ.1157/18 (ΦΕΚ-3299 Β/9-8-18) : Καθορισμς ειδικτερων καννων, διοικητικν διαδικασιν και των αναγκαων συνακλουθων μτρων αυτν για τη διασφλιση της αποτελεσματικς και σμφωνης εφαρμογς των καννων δουσας επιμλειας που περιλαμβνονται στο Κοιν Πρτυπο Αναφορς απ τα Δηλοντα Χρηματοπιστωτικ Ιδρματα δυνμει των εξουσιοδοτσεων του ρθρου 9 παρ. 7 περπτ. α’ του ν. 4170/2013 (Α’ 163), του ρθρου πμπτου παρ. 3 του ν. 4428/2016 (Α’ 190) και του ρθρου τταρτου παρ. 1 των ν. 4515/2018 (Α’ 18) και ν. 4516/2018 (Α’ 19).9-8-18   ΕΦΚΑ Δ/ΑΣΦ/831/982402/9-8-18 : Ασφλιση μελν σωματεου φορτοεκφορτωτν κεφαλαου Η του κανονισμο ασφλισης τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σε περπτωση παρξης οφειλν

9-8-18   Κ.Υ.Α. 13143/18 (ΦΕΚ 3233 Β/07-08-2018) : Τροποποηση της αριθμ. 1746/21.01.2015 (Β 135) κοιν υπουργικ απφαση των Υπουργν Αγροτικς Ανπτυξης και Τροφμων και Τουρισμο «Καθορισμς των προδιαγραφν για τις υπηρεσες του ρθρου 25 του ν. 4276/2014 (Α 155), των τεχνικν, λειτουργικν και ειδικν προδιαγραφν των εγκαταστσεων των οινοτουριστικν επιχειρσεων».

9-8-18   ΑΑΔΕ ΔΣΤΕΠ/Δ/1121416/ΕΞ2018/6-8-18 : Κοινοποηση του ρθρου 100Γ του Ν. 2960/01 (Εθνικς Τελωνειακς Κδικας), πως χει τροποποιηθε και ισχει και της αρ.πρωτ. ΔΣΤΕΠ/Δ/1075428/ΕΞ2018 (ΦΕΚ-1813 Β.21-5-18) απφασης της Υφυπουργο Οικονομικν κατ' εξουσιοδτηση της παρ. 5 του ρθρου 100Γ για την εξειδκευση των μτρων δουσας επιμλειας (due diligence) στην εφοδιαστικ αλυσδα βιομηχανοποιημνων καπνν

9-8-18   ΥΠ.ΕΣ. 41669/9-8-18 : Διαδικασα μετταξης πρην Δημοτικν Αστυνομικν απ Καταστματα Κρτησης σε υπηρεσες Δημοτικς Αστυνομας Δμων

9-8-18   ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 3005/107013/18 (ΦΕΚ-3250 Β/8-8-18) : Επενδσεις σε επιχειρσεις οινοπαραγωγς σμφωνα με το ρθρο 50 του Κανονισμο (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 για την περοδο 2019-2023.

9-8-18   Κ.Υ.Α. ΥΠΠΟΑ/..../386611/15976/1417/152/18 (ΦΕΚ-3254 Β/8-8-18) : Κρτα Υγεας Αθλητ

9-8-18   ΥΠΥΜΕ ΔΑΕΦΚ/ΚΕ/ΟΙΚ.8870/Α321/18 (ΦΕΚ-3251 Β/8-8-18) : Προθεσμες και διαδικασα χοργησης στεγαστικς συνδρομς για ανακατασκευ, αυτοστγαση, αποπερτωση και επισκευ κτιρων, (εκτς κτιρων που ανκουν σε επιχειρσεις), πληγντων απ τη χαλαζπτωση της 27ης Ιουλου 2017 σε περιοχς του Δμου Ορεστιδας, της Περιφερειακς Εντητας βρου, της Περιφρειας Ανατολικς Μακεδονας και Θρκης. -->Βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ

9-8-18   Κ.Υ.Α. 83588/18 (ΦΕΚ-3252 Β/8-8-18) : Σσταση Μητρου Εμπειρογνωμνων του ρ¬θρου 11 του ν. 4469/2017.

9-8-18   ΦΕΚ-3242 Β/7-8-18 :

Κ.Υ.Α. 2/59323/ΔΠΓΚ/18 : Τροποποηση της αριθ. 2/3872/ΔΠΓΚ/13.1.2017 κοινς απφασης της Υπουργο Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Κοινωνικς Αλληλεγγης και του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομικν «Εκκαθριση εκκρεμν αιτσεων συνταξιοδτησης» (Β’ 54).
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/59189/ΔΠΓΚ/18 : Τροποποηση της αριθ. 2/57103/ΔΠΓΚ/23.6.2016 απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομικν «Εκκαθριση ληξιπρθεσμων υποχρεσεων» (Β’ 1932)

9-8-18   Κ.Υ.Α. ΔΑΕΦΚ/ΚΕ/8706/Α325/18 (ΦΕΚ-3255 Β/8-8-18) : Οριοθτηση περιοχν και χοργηση στεγαστικς συνδρομς για την αποκατσταση των ζημιν σε κτρια απ τις πυρκαγις της 23ης και 24ης Ιουλου 2018 σε περιοχς της Περιφρειας Αττικς και της Περιφρειας Πελοποννσου

9-8-18   Κ.Υ.Α. ΠΟΛ.1154/18 (ΦΕΚ-3253 Β/8-8-18) : Εφαρμογ του πλαισου και της πολιτικς ασφλειας του Υπουργεου Οικονομικν και της ΑΑΔΕ για την τρηση του φορολογικο απορρτου ανλογα με την περπτωση απ τα πρσωπα της παρ. 1 του ρθρου 17 ΚΦΔ, διαδικασες χοργησης απρρητων στοιχεων πληροφοριν σε πρσωπα εντς και εκτς της Φορολογικς Διοκησης και της καταχρισης και παρακολοθησης της χοργησης αυτς, καθς και ρθμιση λοιπν διαδικαστικν τεχνικν θεμτων.8-8-18   ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, το οποο αφορ τις ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ (ΜΕΡΟΣ Α) :

1. Υπχρεοι.    
2. Ετσιοι κατλογοι υποχρων.    
3. Υποχρεσεις πιστωτικν ιδρυμτων.    
4. ργανα ελγχου.    
4.1 Ειδικ Επιτροπ Ελγχου.    
4.2 Αρχ Καταπολμησης της Νομιμοποησης Εσδων απ Εγκληματικς Δραστηριτητες και της Χρηματοδτησης της Τρομοκρατας και Ελγχου των Δηλσεων Περιουσιακς Κατστασης.    
4.3 Γενικς Επιθεωρητς Δημσιας Διοκησης.    
4.4 Σμα Επιθεωρητν Ελεγκτν Δημσιας Διοκησης.    
4.5 Εισαγγελικς λειτουργς.    
5. Περιοδικτητα και προθεσμα υποβολς της δλωσης.    

.... θα ακολουθσει το ΜΕΡΟΣ Β, με τα εξς θματα :

6. Τπος και περιεχμενο της δλωσης περιουσιακς κατστασης.    
7. Συνυποβαλλμενα με τη δλωση δικαιολογητικ.    
8. Τρπος υποβολς της δλωσης.    
9. Υποχρεσεις συμβολαιογρφων.    
10. Δημοσιοποηση των δηλσεων περιουσιακς κατστασης.    
11. Περιεχμενο του ελγχου.    
12. Καταλογισμς αθμιτου περιουσιακο οφλους.    
13. Μη υποβολ δλωσης υποβολ ανακριβος δλωσης.    
14. Παρακλυση ελγχου – μη σννομη δημοσευση δλωσης.    
15. Ειδικς απαγορεσεις.    
16. Αποστρηση πολιτικν δικαιωμτων.    
17. Δσμευση και απαγρευση εκποησης περιουσιακν στοιχεων.    
18. Δλωση οικονομικν συμφερντων.    
19. Δηλσεις περιουσιακς κατστασης των δημοσων και δημοτικν υπαλλλων.  
 

Το παραπνω υλικ θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ

--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. ΙΩΑΝΝΗ, με ττλο :

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ-ΜΕΡΟΣ Α (08/08/2018)

8-8-18   Κ.Υ.Α. 58584/18 (ΦΕΚ-3189 Β/2-8-18) : Καθορισμς εφπαξ τλους για την αξιολγηση φαρμκων απ την Επιτροπ Αξιολγησης και Αποζημωσης Φαρμκων Ανθρπινης Χρσης

8-8-18   ΦΕΚ-3241 Β/7-8-18 :

ΥΠΟΙΑΝ 624/ΕΥΘΥ/83304/18 : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 129209/ευθυ/938/17 κ.υ.α. για τη διαδικασα απσπασης μετακνησης προσωπικο στις Ειδικς Υπηρεσες του ν. 4314/14 κατ' εφαρμογ της περ. γ της παρ. 1 του ρθρου 34 του ν. 4314/14

ΥΠΕΕ ΗΛ/Β/Φ7/ΟΙΚ.177800/18 : Αναστολ της υποχρωσης τρησης διαδικασιν υποβολς αιτσεως χοργησης δειας παραγωγς εξαρεσης απ την υποχρωση λψεως δειας παραγωγς για ορισμνες κατηγορες σταθμν ηλεκτροπαραγωγς εντς των δμων της Περιφρειας Αττικς που χουν κηρυχθε σε κατσταση κτακτης ανγκης

8-8-18   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/58493/ΔΠΓΚ/18 (ΦΕΚ-3240 Β/7-8-18) : Οικονομικ και Διοικητικ Ταξινμηση του Κρατικο Προυπολογισμο

8-8-18   K.Y.A. 129851/Z1/18 (ΦΕΚ-3194 Β/2-8-18) : Ρθμιση θεμτων ενσχυσης για τα τκνα οικογενειν που επλγησαν κατ τις πυρκαγις της 23ης και 24ης Ιουλου 2018

8-8-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1150/18 (ΦΕΚ-3220 Β/6-8-18) : Καθορισμς των λεπτομερειν εφαρμογς του ρθρου 6 της απ 26-7-18 ΠΝΠ με την οποα λαμβνονται κτακτα μτρα για τη στριξη των πληγντων και την αποκατσταση ζημιν απ τις πυρκαγις που πληξαν περιοχς της Περιφρειας Αττικς στις 23 και 24 Ιουλου 2018

8-8-18   Π.Δ. 76/18 (ΦΕΚ-146 Α/7-8-18) : Οργνωση και λειτουργα της Σχολς Δοκμων Λιμενοφυλκων και νταξη αυτς στην αντερη βαθμδα της τριτοβθμιας εκπαδευσης

8-8-18   Π.Δ. 75/18 (ΦΕΚ-145 Α/7-8-18) : Οργνωση και λειτουργα της Σχολς Δοκμων Σημαιοφρων Λιμενικο Σματος - Ελληνικς Ακτοφυλακς και νταξη αυτς στην αντατη βαθμδα της τριτοβθμιας εκπαδευσης

8-8-18   ΥΠ.ΨΗΦ.ΠΟΛ.ΤΗΛ.ΕΠΙΚ. 977/18 (ΦΕΚ-3234 Β/7-8-18) : Παροχ χρηματικς ενσχυσης για την κλυψη των τηλεπικοινωνιακν αναγκν των οικογενειν των προσπων που περιλθαν σε κατσταση απρβλεπτης κτακτης ανγκης εξαιτας των πυρκαγιν που πληξαν τις περιοχς της Περιφρειας Αττικς στις 23 και 24 Ιουλου 2018

8-8-18   ΦΕΚ-3225 Β/7-8-18 :

ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1153/18 : Απαλλαγ απ ΦΠΑ για δωρεν παραδσεις αγαθν και παροχς υπηρεσιν απ υποκειμνους στον ΦΠΑ για την κλυψη των αναγκν των πληγντων απ τις πυρκαγις στις 23 και 24 Ιουλου 2018 στην Περιφρεια Αττικς

ΑΑΔΕ  ΠΟΛ.1151/18 : Καθορισμς της διαδικασα και των δικαιολογητικν για τη χοργηση της απαλλαγς που ορζονται στην παργραφο 6 του ρθρου 3 του ν. 4223/13 (Α 287), για κτσματα μετ του αναλογοντος σε αυτ οικοπδου, τα οποα βρσκονται σε περιοχς που χουν κηρυχθε σε κατσταση κτακτης ανγκης πολιτικς προστασας λγω σεισμο, πυρκαγις πλημμρας και χουν αποδεδειγμνα ολοσχερν καταστραφε υποστε λειτουργικς ζημις που τα καθιστον μη κατοικσιμα

ΑΑΔΕ   ΠΟΛ.1152/18 : Διαδικασα απαλλαγς ΦΠΑ των παραδσεων αγαθν και παροχς υπηρεσιν στο πλασιο αντιμετπισης αναγκν των πληγντων απ τις πυρκαγις στις 23 και 24 Ιουλου 2018 στην Περιφρεια Αττικς7-8-18   Ν. 4559/18 (ΦΕΚ-142 Α/3-8-18) : Πανεπιστμιο Ιωανννων, Ινιο Πανεπιστμιο και λλες διατξεις --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ

7-8-18   ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2018 ΤΗΣ ΠΟΕ-ΟΤΑ

7-8-18   ΑΑΔΕ ΔΕΦΚΦ/Γ/1120427/2-8-18 : Παροχ οδηγιν σχετικ με την εφαρμογ του συστματος Ιχνηλασιμτητας και Χαρακτηριστικν Ασφαλεας προιντων καπνο

7-8-18  ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1161/2-8-18 : Φορολογικ αντιμετπιση, για σκοπος ΦΠΑ και Τελν Χαρτοσμου, της "ελογης αμοιβς" και του "δικαιματος παρακολοθησης" του ν. 2121/93

7-8-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1160/3-8-18 : Διευκρινσεις σχετικ με την υποβολ των δηλσεων του Περιβαλλοντικο Τλους του Ν. 2939/01 πως ισχει

7-8-18   ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 8222/108917/3-8-18 : Διαδικασα ελγχου επαγγελματιν χρηστν φυτοπροστατευτικν προιντων

7-8-18   ΥΠ.ΕΣ. 40645/3-8-18 : Εφαρμογ του προβαδσματος κατηγοριν κατ την επιλογ προισταμνων σε θσεις ευθνης των ΟΤΑ α και β βαθμο

7-8-18   ΥΠ.ΕΣ. 40653/3-8-18 : Παροχ γλακτος στο προσωπικ των δημοτικν παιδικν σταθμν

7-8-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1141/18 (ΦΕΚ-3198 Β/6-8-18) : Παρταση του χρνου υποβολς των ανακεφαλαιωτικν πινκων ενδοκοινοτικν συναλλαγν, των δηλσεων ΦΠΑ και καταβολς φρου που προκπτει απ αυτς για τους πληγντες εξαιτας των πυρκαγιν που εκδηλθηκαν στις 23-7-18 στις ΠΕ Ανατολικς και Δυτικς Αττικς6-8-18   ΥΠ.ΕΣ. 40778/3-8-18 : Δημοσευση στην Εφημερδα της Κυβερνσεως των προτπων τευχν διακηρξεων για τη σναψη δημοσων συμβσεων ργων με αξιολγηση μελτης κατ' εφαρμογ του ρθρου 50 του ν. 4412/16

6-8-18   ΥΠΕΚΑΚΑ Δ12Α/Φ.32/ΓΠ/ΟΙΚ.42979/1044/6-8-18 : Γνωστοποηση διατξεων του ρθρου 46 του ν. 4554/18

6-8-18  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΕΑΛΕ/ΓΠ/ΟΙΚ.58781/18 (ΦΕΚ-3190 Β/2-8-18) : Καθορισμς σνθεσης και τρπου λειτουργας της Επιτροπς Διαπραγμτευσης Αμοιβν και Τιμν Ιατροτεχνολογικν Προιντων του Εθνικο Οργανισμο Παροχς Υπηρεσιν Υγεας ΕΟΠΥΥ

6-8-18  K.Y.A. 41821/939/18 (ΦΕΚ-3193 Β/2-8-18) : Μεωση απαιτομενων ημερομισθων για την επιδτηση λγω ανεργας των εκπαιδευτικν σε φροντιστρια και κντρα ξνων γλωσσν των οποων λθηκε ληξε η σμβαση εργασας για το σχολικ τος 2017-2018

6-8-18   Π.Δ. 72/18 (ΦΕΚ-141 Α/2-8-18) : Οργανισμς Ελληνικο Οργανισμο Τουρισμο (ΕΟΤ)

6-8-18  ΑΑΔΕ ΔΤΔ/Δ/1118928/ΕΞ2018/26-7-18  : Οδηγες για την κδοση απφασης διαγραφς επιστροφς εισαγωγικν εξαγωγικν δασμν

6-8-18   ΥΠ.ΕΣ. 40738/3-8-18 : Επιλογ προισταμνων Γενικν Διευθνσεων στους ΟΤΑ β' βαθμο με τις διατξεις των ρθρων 84-86 του Υπαλληλικο Κδικα, πως ισχει3-8-18 ΥΠ.ΥΓ. Δ1δ/οικ. 60055/2-8-18 : Πρληψη της νσου των λεγεωναρων

3-8-18 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ. Γ1α/Γ.Π.οικ.60083/2-8-18 : Συγκρτηση Δικτων Πρωτοβθμιων Υπηρεσιν Υγεας Μαιν - Μαιευτν και Δικτων Αγωγς Υγεας και Πρληψης.

3-8-18 ΥΠΕΘ 128433/Ε3/27-7-18 : Ενημρωση σχετικ με την αναγνριση μεταπτυχιακο ττλου σπουδν

3-8-18 ΟΠΕΚΑ 1/3-8-18  : Καθορισμς της διοικητικς διαδικασας χοργησης εφπαξ κτακτης οικονομικς ενσχυσης σε συνταξιοχους επιδοματοχους ανασφλιστους υπερλικες που επλγησαν απ τις πυρκαγις της 23ης και 24ης Ιουλου 2018 σε περιοχς της Περιφρειας Αττικς

3-8-18 ΕΟΠΥΥ ∆Β4Α/οικ.31875/3-8-18 : Σχετικ µε φρµακα που εξετζονται απ τις Επιτροπς Φαρµκων Εξωτερικο και Υψηλο Κστους.

3-8-18 ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2133.2/58422/2018/2-8-18 : Διαδικασα κδοσης Ειδικν Κανονισμν Λιμνα

3-8-18 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ4α/ΓΠ/οικ.60384/3-8-18 : Παρχονται διευκρινσεις σχετικ με τη διαδικασα της συνντευξης για θσεις ειδικευμνων ιατρν κλδου Ε.Σ.Υ.2-8-18 ΕΦΚΑ Δ.ΑΣΦ./787/958407/2-8-18 : «Καταβολ Δωροσμου Β’ Τετραμνου 2018 σε εργατοτεχντες οικοδμους

2-8-18 ΥΠΟΙΑΝ 83827/2-8-18 : γκριση δετερης (2ης) κδοσης του Οδηγο Αξιολγησης του καθεσττος «Ενισχσεις Μηχανολογικο Εξοπλισμο» του νμου4399/2016.

2-8-18 ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1156/1-8-18 : Απαλλαγ πληγντων απ πυρκαγις, σεισμος, πλημμρες κ.λπ. για τις προς αυτος δωρες τρτων. – ρθρο 8 της απ 26-7-2018 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α’ 138).

2-8-18 Κ.Υ.Α. 177493/548/18 (ΦΕΚ 3169 Β/01-08-2018) : Διαδικασα, ροι μεταφορς των πιστσεων που εγγρφονται στο Π.Δ.Ε. προς το φορα υποδοχς και ελγχου των αιτσεων και πιστοποησης της κατασκευς της εσωτερικς εγκατστασης φυσικο αερου για την καταβολ της χρηματοδτησης και την κλυψη των εξδων του, απαιτομενα δικαιολογητικ δημοσιονομικς τακτοποησης των πληρωμν και λοιπς λεπτομρειες για την υλοποηση των δρσεων αντικατστασης συστημτων θρμανσης πετρελαου με συστματα φυσικο αερου σε κατοικες.

2-8-18 Κ.Υ.Α. 2/47033/0026/18 (ΦΕΚ 3015 Β/26-07-2018) : λεγχος για εκκαθριση και πληρωμ δαπανν των Ειδικν Λογαριασμν Κονδυλων ρευνας (ΕΛΚΕ).

2-8-18 ΑΑΔΕ ΔΕΑΦ/1117701/ΕΞ2018/1-8-18  :  Φορολογικ μεταχεριση αφορολγητου αποθεματικο απ υπεραξα απ πληση και επαναμσθωση ακιντου (sale and lease back), για συμβσεις που χουν συναφθε πριν τις 1.1.2014 και το οποο δεν χει υπαχθε στην αυτοτελ φορολγηση της παρ. 12 του ρθρου 72 του ν. 4172/2013.

2-8-18 ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1155/1-8-18 : Παροχ διευκρινσεων αναφορικ με τη δυναττητα σκησης του δικαιματος κπτωσης του ΦΠΑ εισρον σε περπτωση εκπρθεσμης ναρξης εργασιν

2-8-18 Ν. 4558/18 (ΦΕΚ 140 Α/1-8-2018) : Κρωση συμβσεων μεταξ του Ελληνικο Δημοσου και του Γενικο Νοσοκομεου Χανων και της Επιτροπς Εκτελεστν Διαθκης Γ,Γ, Μαλινκη και του Γενικο Νοσοκομεου Κεφαλληνας και των Εκτελεστν της διαθκης της Μαρας (Μρης) Βεργωτ αντστοιχα και λοιπς διατξεις.1-8-18 ΥΠΕΕ 171896/3959/1-8-18 : Περ εφαρμογς των διατξεων των παρ. 22 & 23 του ρθρου 52 ν. 4280/2014 ως ισχει

1-8-18 ΑΑΔΕ ΔΕΦΚΦ/Α1115742/ΕΞ2018/24-7-18  : Οδηγες σχετικ με την επιβολ του Ειδικο Τλους 5 %ο, του ν.2093/92 (ΦΕΚ 181/Α') και της Ειδικς Εισφορς 1,2 % του ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α), σε απαλλασσμενα απ τον Ε.Φ.Κ. ενεργειακ προντα.

1-8-18 ΥΠ.ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 12868/18 (ΦΕΚ 3119 Β/31-07-2018) : Καθορισμς τεχνικν και λειτουργικν προδιαγραφν Ενοικιαζμενων Επιπλωμνων Δωματων - Διαμερισμτων (ΕΕΔΔ) και κατταξη σε κατηγορες με σστημα κλειδιν.

1-8-18 ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/6983/18 (ΦΕΚ 3136 Β/31-07-2018) : Διαδικασες ηλεκτρονικς υποβολς, λεγχου και κδοσης των διοικητικν πρξεων του ρθρου 29 του ν.4495/2017 και καθορισμς ηλεκτρονικν υπηρεσιν σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 33 του ν.4495/2017.

1-8-18 Κ.Υ.Α. Γ6/57084/1981/18 (ΦΕΚ 3135 Β/31-07-2018) : Παραβσεις της νομοθεσας οδικν μεταφορν επικνδυνων εμπορευμτων, κατταξη των παραβσεων σε κατηγορες και διοικητικς κυρσεις.

1-8-18  ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1149/18 (ΦΕΚ 3147 Β/31-07-2018) : Παρταση και αναστολ καταβολς βεβαιωμνων οφειλν για την αντιμετπιση των κτακτων αναγκν που προκυψαν λγω των καταστροφικν δασικν πυρκαγιν στις 23.7.2018 στις Περιφερειακς Εντητες Ανατολικς και Δυτικς Αττικς της Περιφρειας Αττικς.31-7-18 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1α/ΓΠ/οικ.59416/31-7-18  : Διενργεια εμβολιασμο με το εμβλιο BCG σε νεογν και παιδι που ανκουν σε ομδες αυξημνου κινδνου

31-7-18 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1α/ΓΠ/οικ.59418/31-7-18 : Οδηγες για την ορθολογικ διαχεριση των Αντιοφικν Ορν

31-7-18 ΕΟΠΥΥ  471/703/06-06-2018 : γκριση Οδηγν Εκκαθρισης Ανοικτς και Κλειστς Περθαλψης.

31-7-18 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1Γ/ΓΠ/ΟΙΚ.58468/26-7-18- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Λψη μτρων διασφλισης της Δημσιας Υγεας σε περιπτσεις φυσικν καταστροφν πως οι πυρκαγις

31-7-18 ΥΠΥΜΕ Α58984/2775/31-7-18  : Περ εφαρμογς του ρθρου 14 της απ 26-07-2018 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (ΦΕΚ Α 138).

31-7-18  ΦΕΚ 3089 Β/30-7-2018 :

Κ.Υ.Α. ΑΣ19/1052/14/18 : Καθορισμς θεμτων που αφορον στην προμθεια των εντπων των αδειν μηχανοδηγο, τη διαδικασα εκτπωσης τους, το ψος του σχετικο παραβλου υπρ του Δημοσου καθς και σε κθε λλο σχετικ θμα.

Κ.Υ.Α. 12528/18 : ροι και προποθσεις χοργησης Ειδικο Σματος Αγροτουρισμο (Ε.Σ.Α.)

31-7-18 Κ.Υ.Α. ΓΔΑΕΦΚ/ΟΙΚ.648/ΓΔΣΤ5/18 (ΦΕΚ 3090 Β/30-7-2018) : Διαδικασα χοργησης κτακτης εφπαξ ενσχυσης σε πληγντα φυσικ πρσωπα και επιχειρσεις απ τις πυρκαγις στος 23 και 24 Ιουλου 2018 που πληξαν περιοχς της Περιφρειας Αττικης

31-7-18 Ν. 4557/18 (ΦΕΚ 139 Α/30-7-2018) : Πρληψη και καταστολ της νομιμοποησης εσδων απ εγκληματικς δραστηριτητες και της χρηματοδτησης της τρομοκρατας (ενσωμτωση της Οδηγας 2015/849/ΕΕ) και λλες διατξεις30-7-18 Κ.Υ.Α. 78532/18 (ΦΕΚ 3075 Β/27-7-2018): Καθορισμς του ποσο, κατ εδος ενισχσεων, για τα επενδυτικ σχδια που υπγονται στα καθεσττα ενισχσεων του αναπτυξιακο ν. 4399/2016 «Ενισχσεις Καινοτομικο Χαρακτρα για MME» και «Συνργειες και Δικτυσεις», του τους 2018.

30-7-18  ΥΠ.ΟΙΚ.ΑΝ. 82043/30-7-18 : Απρσκοπτη διενργεια ελγχων

30-7-18  ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1147/26-7-18  : Κοινοποηση των διατξεων της παρ. 1 του ρθρου 14 και των διατξεων των ρθρων 115, 116 και 117 του ν.4549/2018 (ΦΕΚ Α’105).

30-7-18  ΑΑΔΕ ΔΕΑΦ/1115608/ΕΞ2018/26-7-18   : Φορολογικ μεταχεριση του εισοδματος που αποκτον οι Φορες Γενικς Κυβρνησης απ την εκμσθωση των ακιντων τους μσω της Υπηρεσας Αξιοποησης της Ακνητης Περιουσας των Ενπλων Δυνμεων (ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ.), με βση τις διατξεις του ν.4407/2016.

30-7-2018 Κ.Υ.Α 38347/18 (ΦΕΚ 3086 Β/27-7-2018) : Παροχ οδηγιν για την κατρτιση του προπολοσισμο των δμων, οικονομικο τους 2019 -τροποποηση της αριθμ. 7028/2004 (Β253) απφασης.

30-7-18 Κ.Υ.Α 38348/18 (ΦΕΚ 3087 Β/27-7-2018) : Κατρτιση και υποβολ προπολογισμο των περιφερειν, οικονομικο τους 201927-7-18   ΑΑΔΕ ΔΕΑΦ/1115232/ΕΞ2018/27-7-18 : Εφαρμογ των διατξεων της περ. στ της παρ. 2 του ρθρου 12 του ν. 4172/13 στις περιπτσεις που οι φορολογομενοι χουν υποβλει με επιφλαξη τη δλωση φορολογας εισοδματος

27-7-18   ΥΠΥΜΕ Α/58398/2757/27-7-18 : Κοινοποηση αποσπσματος ΦΕΚ-138 Α/26-7-18 (ρθρο 14 ρυθμση θεμτων διαγραφς οχημτων που υπστησαν καταστροφ αχρηστετηκαν εξαιτας των πυρκαγιν)

27-7-18   ΕΟΠΥΥ ΔΒ4Γ/Γ55/16/ΟΙΚ.31059/27-7-18 : Σχετικ με την αντικατσταση κατραστραφντων ειδν περθαλψης και θεραπευτικν μσων

27-7-18   ΥΠΥΜΕ Α3/5568/5452/27-7-18 : Αντικατσταση εντπων αδειν οδγησης που καταστρφηκαν απωλσθηκαν κατ τη διρκεια των πυρκαγιν που πληξαν περιοχς της Περιφρειας Αττικς στις 23 και 24 Ιουλου 2018

27-7-18   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.11221/493/5/27-7-18 : Σνταξη λγω θαντου

27-7-18   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/58076/ΔΠΓΚ/27-7-18 : Κατρτιση προυπολογισμο εσδων Κρατικο Προυπολογισμο οικονομικο τους 2019

27-7-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1145/25-7-18 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Παροχ διευκρινσεων σχετικ με την εφαρμογ των διατξεων των ρθρων 71Α , 71Β και 71Γ του ν. 4172/13, καθς και των ρθρων 27 και 354 του ν. 4512/18, ΦΕΚ-5 Α)

27-7-18   ΥΠΕΘ 128747/Ν1/27-7-18 : Αργα ιδιωτικν σχολικν μονδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαδευσης - Χρση κτηριακν εγκαταστσεων - Χρονικς περοδοι παροχς εργασας απ τους ιδιωτικος εκπαιδευτικος

27-7-18   ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1146/18 (ΦΕΚ-3020 Β/26-7-18) : Παρταση προθεσμιν υποβολς δηλσεων φ¬ρου κληρονομιν, δωρεν, γονικν παροχν και μεταββασης ακιντων, καταβολς παρακρατομενων φρων εισοδματος, α) αρμοδιτητας των Δ.Ο.Υ. Παλλνης και Δ.Ο.Υ. Ελευσνας και β) των φορολογουμνων που ετε υπστησαν σωματικ βλβη οι διοι οι σζυγοι αδελφο ανιντες κατιντες αυτν μχρι και β’ βαθμο, ετε απλεσαν σζυγο, αδελφ ανιντα κα¬τιντα αυτν μχρι και β’ βαθμο, ετε υπστησαν υλικς ζημις στην ακνητη περιουσα τους.

27-7-18   ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1143/18 (ΦΕΚ-3019 Β/26-7-18) : Παρταση προθεσμας υποβολς δηλσεων στοιχεων ακιντων (Ε9) για ολικ μερικ καταστροφ ακιντων απ τις πυρκαγις της 23-7-18 που εκδηλθηκαν στις ΠΕ Ανατολικς και Δυτικς Αττικς της Περιφρειας Αττικς

27-7-18   ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/47426/6888/18 (ΦΕΚ-3017 Β/26-7-18) : Τροποποηση της αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/27623/ 1752/25.4.2018 απφασης του Υπουργο Περιβλλοντος και Ενργειας «Καθορισμς του τρπου, των ρων, των προποθσεων, της διαδικασας και των τεχνικν προδιαγραφν για την ηλεκτρονικ υποβολ των τοπογραφικν δια¬γραμμτων και των διαγραμμτων γεωμετρικν μεταβολν στη βση δεδομνων του Νομικο Προσπου Δημοσου Δικαου (ΝΠΔΔ) με την επωνυμα «Ελληνικ Κτηματολγιο» -ναρξη ισχος των υποχρεσεων και των συνεπειν των παραγρφων 1 και 3 του ρθρου 40 του ν. 4409/2016 (Α 136)» (Β 2216).

27-7-18   ΠΝΠ 26/26-7-18 (ΦΕΚ-138 Α/26-7-18)  : Εκτακτα μτρα για τη στριξη των πληγντων και την αποκατσταση ζημιν απ τις πυρκαγις που πληξαν περιοχς της Περιφρειας Αττικς στι 23 και 24 Ιουλου 201826-7-18   ΥΠΕΚΑΚΑ 41366/1888/26-7-18 : Εφαρμογ για το τος 2018 της υ.α. 39278/1823/18 "Επιμρφωση εργοδοτν και εργαζομνων για θματα σκησης καθηκντων τεχνικο ασφαλεας σε επιχειρσεις Β και Γ κατηγορας" (ΦΕΚ-3001 Β)

26-7-18   ΕΦΚΑ Δ/ΑΣΦ/770/934585/26-7-18 : Ασφλιση ιατροφαρμακευτικς - νοσοκομειακς περθαλψης ασφαλισμνων ΕΤΑΣ και ΤΕΑΣ

26-7-18   ΥΠΕΘ Κ1/122450/18 (ΦΕΚ-3007 Β/25-7-18) : Κριτρια και διαδικασα επιλογς των εκπαιδευτν ενηλκων στα Δημσια Ινστιτοτα Επαγγελματικς Κατρτισης (ΔΙΕΚ) του ν. 4186/13 (ΦΕΚ-193 Α)

26-7-18    Κ.Υ.Α. 341/99905/18 (ΦΕΚ-3002 Β/25-7-18) : Ανθεση στον ΕΛΓΑ της υλοποησης του προγρμματος κρατικν οικονομικν ενισχσεων : Μτρα υπρ των παραγωγν της χρας που οι γεωργικς τους εκμεταλλεσεις ζημιθηκαν απ θεομηνες (ανεμοστρβιλους, κατολσθηση, πλημμρες) και δυσμενες καιρικς συνθκες (ανεμοθελλες, υπερβολικς βροχοπτσεις, χαλζι, χιονοπτσεις) κατ τη χρονικ περοδο Ιανουριος - Δεκμβριος 2016

26-7-18   ΥΠΕΚΑΚΑ 39278/1823/18 (ΦΕΚ-3001 Β/25-7-18) : Επιμρφωση εργοδοτν και εργαζομνων για θματα σκησης καθηκντων τεχνικο ασφαλεας σε επιχειρσεις Β και Γ κατηγορας

26-7-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1144/24-7-18 : Παροχ οδηγιν σχετικ με την υποβολ και εξταση των ενδικοφανν προσφυγν που υποβλλονται ενπιον της Υποδιεθυνσης Επανεξτασης και Νομικς Υποστριξης της Διεθυνσης Επλυσης Διαφορν, με δρα την Περιφερειακ Εντητα Θεσσαλονκης, λγω ανακαθορισμο της αρμοδιτητς της

26-7-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1142/23-7-18 : Παροχ οδηγιν για την αντιμετπιση προβλημτων που αφορον σε οχματα που ταξινομθηκαν ως αναπηρικ και εμφανστηκαν αυτματα στο Πληροφοριακ Σστημα Οχημτων (ΠΣΟ) ως απαλλασσμενα και απ τλη κυκλοφορας, χωρς μως να χει εκδοθε σχετικ απφαση Προισταμνου ΔΟΥ για την χοργηση της συγκεκριμνης απαλλαγς

26-7-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΔΕ3(Α)/55263/18 (ΦΕΚ-3009 Β/25-7-18) : Εγκριση του θετικο καταλγου της παρ. 1, περ. α του ρθρου 12 του ν. 3816/10, πως τροποποιθηκε και ισχει

26-7-18   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/57679/ΔΛΓΚ/18 (ΦΕΚ-3014 Β/25-7-18) : Σσταση ειδικο λογαριασμο στην Τρπεζα της Ελλδος για την αρωγ πληγντων απ τις πυρκαγις που ξσπασαν σε περιοχς της επικρτειας στις 23 και 24 Ιουλου 2018 και καθορισμς των οργνων και του τρπου διαχερισης και λειτουργας αυτο

26-7-18   Κ.Υ.Α. 8.7847/18 (ΦΕΚ-3013 Β/25-7-18) : Προθηση της απασχλησης μσω προγραμμτων κοινωφελος χαρακτρα, συμπεριλαμβανομνης και της κατρτισης, σε Δμους, Περιφρειες και Κντρα Κοινωνικς Πρνοιας

26-7-18   ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1138/25-7-18 (ΦΕΚ-3012 Β/25-7-18) : Παρταση της προθεσμας υποβολς των δηλσεων φορολογας εισοδματος φορολογικο τους 2017 φυσικν προσπων του ρθρου 3 και νομικν προσπων και νομικν οντοττων του ρθρου 45 του ν. 4172/13

26-7-18   ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1139/18 (ΦΕΚ-3011 Β/25-7-18) : Τροποποηση της ΠΟΛ. 1008/11 (Β 136) απφασης του Υφυπουργο Οικονομικν αναφορικ με τον καθορισμ ορων ακαθαρστων εσδων επιχειρσεων και ελευθρων επαγγελματιν που τηρον βιβλα β' κατηγορας του ΚΒΣ, πνω απ τα οποα υφσταται υποχρωση υπογραφς των δηλσεων απ λογιστ φοροτεχνικ με βση τις διατξεις του ρθρου 38 του ν. 2873/00

26-7-18   ΠΡΑΞΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 146/18 (ΦΕΚ-3005 Β/25-7-18) : Οροι και προυποθσεις για την εγγραφ των προσπων που παρχουν υπηρεσες για λογαριασμ των πιστωτικν ιδρυμτων ως συνδεδεμνοι αντιπρσωποι του ρθρου 29 του ν. 4514/18, σε μητρο που τηρεται στην Τρπεζα της Ελλδος

26-7-18   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.10043/3018/Δ18.153/18 (ΦΕΚ-3003 Β/25-7-18) : Καταβολ βοηθματος αυτοτελς και ανεξαρττως απασχολομενων κατ' εφαρμογ της παρ. 2 του αρθρου 44 του ν. 3986/11 (Α 152), πως ισχει στους ασφαλισμνους του ΕΦΚΑ (τως ΕΤΑΑ)25-7-18   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΣΣΚ/ΤΠΠ/Φ.1/26898/24-7-18 : Εφαρμογ του Συστματος "Διοκηση μσω Στχων" για το τος 2019

25-7-18   ΕΦΚΑ 33/25-7-18 : Επιστροφ αχρεωσττως καταβληθεισν εισφορν σε δικαιοχους, εργοδτες και μισθωτος ασφαλισμνους

25-7-18   ΥΠΕΕ ΔΕΠΕΑ/Γ/ΟΙΚ.177228/16-7-18 : Ενεργειακ αναβθμιση δημοσων κτιρων - Υπενθμιση υποχρεσεων

25-7-18   ΥΠΥΜΕ Α/40143/1973/13-7-18 : Παροχ διευκρινσεων επ του ρθρου 17 του ν. 4530/18 (Α 59)

25-7-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1140/23-7-18 : Παροχ οδηγιν ως προς τον λεγχο εγκυρτητας των στοιχεων που αποδεικνουν τη νμιμη παραμον στη χρα αλλοδαπν, υπηκων τρτων χωρν, πριν την ολοκλρωση των συναλλαγν τους στο Τμμα Γραφεο Διοικητικς και Μηχανογραφικς Υποστριξης της ΔΟΥ

25-7-18   ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2324.1/54183/16-7-18 : Εφαρμογ των διατξεων του Π.Δ. 66/04 (ΦΕΚ-56 Α) για την ασφαλ φορτοεκφρτωση φορτηγν πλοων μεταφορς στερεο χδην φορτου

25-7-18   ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 6476/25-7-18 : Παρακολοθηση και επβλεψη της υλοποησης του υπομτρου 6.1. "Εγκατσταση Νων Γεωργν" του ΠΑΑ 2014-2020

25-7-18   ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 466/104293/24-7-18 : Διευκρινσεις σχετικ με τη χοργηση βεβαωσης ΜΑΑΕ και την υποβολ Ενιαας Ατησης Ενσχυσης (δλωση ΟΣΔΕ)

25-7-18   ΥΠΕΚΑΚΑ 39391/838/18 (ΦΕΚ-2981 Β/24-7-18) : Υποχρωση τρησης "Βιβλου Ημερησων Δελτων Απασχολομενου προσωπικο σε αγροτικς εργασες και αλιεα"

25-7-18   Π.Δ. 71/18 (ΦΕΚ-134 Α/24-7-18) : Οργανισμς Ενιαου Φορα Ελγχου Τροφμων

25-7-18   ΠΝΠ 24/24-7-18 (ΦΕΚ-135 Α/24-7-18) : Σσταση ειδικο λογαριασμο για την αρωγ πληγντων απ τις πυρκαγις που ξσπασαν σε περιοχς της Επικρτειας στις 23 και 24 Ιουλου 2018

25-7-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1134/18 (ΦΕΚ-2983 Β/24-7-18) : Προσθκη νων Κωδικν Αριθμν Δραστηριτητας

25-7-18   Κ.Υ.Α. 2475/18 (ΦΕΚ-2986 Β/24-7-18) : Εφαρμογ του μτρου "Μεταφορικ Ισοδναμο" (ΜΙ) στις ωφελομενες μονδες (επιβτες) --> βλ. μετ την εσοδο στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ24-7-18   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2/46/ΟΙΚ.26897/24-7-18 : Ολοκλρωση της ηλεκτρονικς υποβολς των εκθσεων αξιολγησης για την αξιολογικ περοδο του τους 2017

24-7-18   ΥΠ.ΕΣ. Φ.130181/17760/24-7-18 : Παροχ οδηγιιν για την απκτηση ελληνικς ιθαγνειας απ ομογενες (ανιθαγενς μη) εκ Τουρκας

24-7-18   ΟΑΕΔ 50131/24-7-18 : Συμπληρωματικ Δημσια Πρσκληση 7/2018

24-7-18   ΕΑΑΔΗΣΥ 3932/24-7-18 : Δημοσευση στην Εφημερδα της Κυβερνσεως των προτπων τευχν διακηρξεων για τη σναψη δημσιων συμβσεων ργων με αξιολγηση μελτης κατ' εφαρμογ του ρθρου 50 του ν. 4412/16

24-7-18   ΥΠΥΜΕ Φ.23/45553/503/13-7-18 : Αρμοδιτητες Διευθνσεων της Γενικς Διεθυνσης Οχημτων και Εγκαταστσεων

24-7-18   ΑΑΔΕ ΔΕΑΦ/1112676/ΕΞ2018/23-7-18 : Υπαγωγ στις διατξεις της περ. στ' της παρ. 2 του ρθρου 12 του ν. 4172/13 του επαγγλματος του φωτορεπρτερ - φωτοειδησεογρφου

24-7-18   ΥΠΥΜΕ Α/ΟΙΚ.53295/2550/23-7-18 : Περ μεταββασης κυριτητας Επιβατηγο Ιδιωτικς Χρσης κατ ιδανικ μερδια

24-7-18   ΕΦΚΑ 32/24-7-18 : Εξαγορ του οφειλμενου χρνου πρσθετης ασφλισης στον κλδο Κριας Ασφλισης Αγροτν τ. ΟΓΑ με καταβολ εισφορν στον ΕΦΚΑ23-7-18   ΦΕΚ-2942 Β/20-7-18 :

Κ.Υ.Α. 34574/18 : Καθορισμς διαδικασας στοχοθεσας, υπολογισμο οικονομικν αποτελεσμτων και παρακολοθησης των προυπολογισμν των ΟΤΑ και των νομικν τους προσπων που αποτελον φορες της Γενικς Κυβρνησης απ το Παρατηρητριο Οικονομικς Αυτοτλειας των ΟΤΑ - Θματα λειτουργας του Παρατηρητηρου Οικονομικς Αυτοτλειας των ΟΤΑ

ΥΠΟΙΑΝ 74285/176/Φ113/18 : Τροποποηση - συμπλρωση της οικ. 1032/166/ΦΓ9.6.4/ (Β 519/6-3-13) απφασης .... "Κατταξη των μηχανημτων ργου σε ειδικτητες και ομδες, ως προς τη δραστηριτητα του χειρισμο σμφωνα με το π.δ. 113/12 και αντιστοχιση των υφισταμνων αδειν που χουν εκδοθε σμφωνα με το π.δ. 22/76 (Α 6) το π.δ. 31/90 (Α 11) με τις δειες που εκδδονται κατ' εφαρμογ του προεδρικοαυτο διατγματος" πως τροποποιθηκε και ισχει

23-7-18   ΕΦΚΑ 31/23-7-18 : Κοινοποηση των διατξεων της υπ' αριθμ. οικ. 34124/2768 (ΦΕΚ-2318 Β) υ.α.

23-7-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ3Β/ΓΠ/ΟΙΚ.56960/23-7-18 : Επιλεξιμτητα δαπανν για τη διενργεια δρσεων στην κοιντητα20-7-18   ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1137/18-7-18 : Παροχ οδηγιν για την καταγραφ ακιντων με την νδειξη "αγνστου ιδιοκττη" μετ την οριστικοποηση του Εθνικο Κτηματολογου

20-7-18   Κ.Υ.Α. 98440/18 (ΦΕΚ-2919 Β/19-7-18) : Καταβολ επιδματος αεροθεραπεας σε ανπηρους συνταξιοχους του δημοσου και του Ενιαου Φορα Κοινωνικς Ασφλισης (ΕΦΚΑ) για τη θεριν περοδο 2018

20-7-18   ΥΠΟΙΑΝ 74127/ΕΥΘΥ572/18 (ΦΕΚ-2918 Β/19-7-18) : Τροποποηση της αριθμ. 36072/01 (ΦΕΚ-1441 Β) υ.α. για την "Εγκριση του Κανονισμο Προμηθειν της Μονδας Οργνωσης της Διαχερισης του Κοινοτικο Πλαισου Στριξης (ΜΟΔ) α.α." πως ισχει

20-7-18   ΥΠ.ΟΙΚ. 29855/18 (ΦΕΚ-2869 Β/18-7-18) : Τροποποηση του π.δ. 273/99 (Α 229) "Κανονισμς λειτουργας του Συνηγρου του Πολτη", ως ισχει

20-7-18   ΥΠΕΕ ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/ΟΙΚ.176641/2214/18 (ΦΕΚ-2909 Β/19-7-18) : Τρπος υπολογισμο και διαδικασα κατθεσης, αντικατστασης, κατπτωσης και επιστροφς της εγγυητικς επιστολς για την εκπλρωση των υποχρεσεων που απορρουν απ τις αποφσεις γκρισης περιβαλλοτνικν ρων σε λατομικος και μεταλλευτικος χρους

20-7-18   ΥΠΥΜΕ 902/20-7-18 : Παροχ οδηγιν για την πιστ εφαρμογ της ισχσουας νομοθεσας κατ τη διαδικασα σναψης Δημοσων Συμβσεων Προμηθειν, Υπηρεσιν και Εργων

20-7-18   ΑΑΔΕ ΔΣΤΕΠ/Δ/1110978/ΕΞ2018/17-7-18 : Κοινοποηση του νου ρθρου 119Β του ν. 2960/01 - Εθνικς Τελωνειακς Κδικας περ πληρωμν εξαρτμενων απ τις κατασχσεις βιομηχανοποιημνων καπνν

20-7-18   ΑΑΔΕ ΔΤΔ/Γ/1111251/ΕΞ2018/19-7-18 : Εισαγωγ δομικν υλικν - τσιμντου

20-7-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΕΑΛΕ/ΓΠ/55804/20-7-18 : Διευκρινιστικ εγκκλιος εφαρμογς των διατξεων του ρθρου 252 του ν. 4512/18 (Α 5) στους γνωμοδοτοντες ιατρος στο Σστημα Ηλεκτρονικς Προγκρισης του ΕΟΠΥΥ

20-7-18   ΥΠ.ΕΣ. Φ.130181/12313/20-7-18 : Εφαρμογ διατξεων ν. 4332/15

20-7-18   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/172/ΟΙΚ.26279/20-7-18 : Εναρξη Β κκλου Ενιαου Συστματος Κινητικτητας τους 2018

20-7-18   ΥΠΕΚΑΚΑ 29845/2423/18 (ΦΕΚ-2921 Β/19-7-18) : Τροποποηση της αριθμ. 13097/661/17 (Β 1403 και Β 1892) υπουργικ απφαση με θμα "Ρθμιση ληξιπρθεσμων και μη ληξιπρθεσμων οφειλν δικαιοχων εργατικς κατοικας στους οικισμος του τ. ΟΕΚ και επιμκυνση της διρκειας αποπληρωμς των ως νω οφειλν"

20-7-18   Ν. 4555/18 (ΦΕΚ-133 Α/19-7-18) : Μεταρρθμιση του θεσμικο πλαισου της Τοπικς Αυτοδιοκησης - Εμβθυνση της Δημοκρατας - Ενσχυση της Συμμετοχς - Βελτωση της οικονομικς και αναπτυξιακς λειτουργας των ΟΤΑ [Πργραμμα "ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι"] - Ρυθμσεις για τον εκσυγχρονισμ του πλαισου οργνωσης και λειτουργας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμσεις για την αποτελεσματικτερη, ταχτερη και ενιαα σκηση των αρμοδιοττων σχετικ με την απονομ ιθαγνειας και την πολιτογρφηση - Λοιπς διατξεις αρμοδιτητας Υπουργεου Εσωτερικν και λλες διατξεις19-7-18   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΣΣΚ/ΤΠΠ/Φ.1/26211/19-7-18 : Εφαρμογ του Συστματος "Διοκηση μσω Στχων" για το τος 2019

19-7-18   ΥΠΕΚΑΚΑ 40090/Δ1/14024/19-7-18 : Οροι και προυποθσεις ηλεκτρονικς υποβολς εντπων αρμοδιτητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ σμφωνα με την υπ' αριθμ. οικ. 32143/Δ1/11288/18 απφασης της Υπουργο Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Κοινωνικς Αλληλεγγης (Β 2401)

19-7-18  ΑΑΔΕ ΔΔΘΕΚΑ/Γ/1110662/ΕΞ2018/17-7-18 : Παροχ οδηγιν αναφορικ με τη χοργηση απαλλαγς απ δασμ κατ την επανεισαγωγ εμπορευμτων κατπιν οριστικς προσωρινς εξαγωγς

19-7-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1136/17-7-18 : Κοινοποηση των διατξεων τουρθρου 45 "Καταστροφ πινακδων κυκλοφορας οχημτων και αντικατσταση αυτν", του Μρους Δ, του ν. 4530/18

19-7-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1123/18 (ΦΕΚ-2864 Β/18-7-18) : Απδοση Αριθμο Φορολογικο Μητρου (ΑΦΜ) σε φορολογομενο σε πρσωπο που δεν τυγχνει φορολογομενος, με οκοθεν ενργειες, για την εφαρμογ των διατξεων της παρ. 3 του ρθρου 11 του ν. 4174/13 (Α 170)

19-7-18   ΥΠΕΕ 171850/1117/18 (ΦΕΚ-2867 Β/18-7-18) : Καθορισμς ετσιας συνδρομς των κυνηγν στους αναγνωρισμνους Κυνηγετικος Συλλγους

19-7-18    ΕΦΚΑ 30/18-7-18 : Κοινοποηση των διατξεων του Κεφαλαου Α του Τμματος Θ του Ν. 4549/18 που αφορον τροποποισεις του Ν. 4469/17 (Α 62)

19-7-18    Ν. 4554/18 (ΦΕΚ-130 Α/18-7-18) : Ασφαλιστικς και συνταξιοδοτικς ρυθμσεις - Αντιμετπιση της αδλωτης εργασας - Ενσχυση της προστασας των εργαζομνων - Επιτροπεα ασυνδευτων ανηλκων και λλες διατξεις18-7-18  ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.51/2426/ΟΙΚ.26024/18-7-18 : Απαιτομενες ενργειες της διοκησης στο πλασιο των προκηρξεων για την πλρωση θσεων ευθνης επιπδου Διεθυνσης των Υπουργεων και σσταση των Συμβουλων Επιλογς Προισταμνων (ΣΕΠ)

18-7-18   ΥΠΕΕ ΔΑΠ/Α/Φ.2.4/176442/2141/18-7-18 : Αιτματα παρακολοθησης λατομεων βιομηχανικν ορυκτν και μαρμρων

18-7-18   ΥΠΕΕ 170900/1631/18-7-18 : Υποβολ δλωσης Δημοσου εντς ορων κτηματογρφησης και δασικο χρτη

18-7-18   ΥΠΟΙΑΝ 77388/17-7-18 : Εγκκλιος εκτιμσεων πληρωμν 2018 και προβλεπμενων δαπανν στο πλασιο του ΜΠΔΣ 2019-2022 του προγρμματος Δημοσων Επενδσεων (ΠΔΕ)17-7-18    ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ - Μεταρρθμιση του θεσμικο πλαισου της Τοπικς Αυτοδιοκησης - Εμβθυνση της Δημοκρατας - Ενσχυση της Συμμετοχς - Βελτωση της οικονομικς και αναπτυξιακς λειτουργας των ΟΤΑ [Πργραμμα "ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι"] - Ρυθμσεις για τον εκσυγχρονισμ του πλαισου οργνωσης και λειτουργας των ΦΟ.ΔΣ.Α - Ρυθμσεις για την αποτελεσματικτερη, ταχτερη και ενιαα σκηση των αρμοδιοττων σχετικ με την απονομ ιθαγνειας και την πολιτογρφηση - Λοιπς διατξεις αρμοδιτητας ΥΠΕΣ

17-7-18   ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ - Ασφαλιστικς και συνταξιοδοτικς ρυθμσεις - Αντιμετπιση της αδλωτης εργασας - Ενσχυση της προστασας των εργαζομνων - Επιτροπεα ασυνδευτων ανηλκων και λλες διατξεις

17-7-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1133/17-7-18 : Εφαρμογ της απφασης της Υφυπουργου Οικονομικν ΠΟΛ.1116/19-6-18 (Β 2319), με την οποα τροποποιθηκε η απφαση ΠΟΛ. 1223/17 (Β 4643) σχετικ με τη ρθμιση οφειλν προς το Δημσιο κατ την παργραφο 21 του ρθρου 15 του ν. 4469/17, πως ισχει

17-7-18   Κ.Υ.Α. 168574/1224/18 (ΦΕΚ-2861 Β/17-7-18) : Καθορισμς τελν κδοσης αδειν κυνηγιο, για το κυνηγετικ τος 2018-2019

17-7-18   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/55663/ΔΠΓΚ/16-7-18 : Κατρτιση προυπολογισμο Γενικς Κυβρνησης οικονομικο τους 2019

17-7-18   ΥΠ.ΕΣ. 35486/12-7-18 : Παροχ στοιχεων για τις διαδικασες και ρος πληροφορας που αφορον την ηλεκτρονικ τιμολγηση

17-7-18   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.80000/ΟΙΚ.34136/2065/17-6-18 : Εξαρεση απ την ασφλιση για υγειονομικ περθαλψη των υπαγμενων σε φορα εκτς ΕΦΚΑ κατ' εφαρμογ των διατξεων της παρ. 8 του ρθρου 36 του ν. 4387/16

17-7-18   Κ.Υ.Α. 28473/605/18 (ΦΕΚ-2835 Β/16-7-18) : Τροποποηση της αριθμ. 4872/105/17 κ.υ.α. με θμα "Καθορισμς αντατου αριθμο αδειν διαμονς για εργασα πολιτν τρτων χωρν για τα τη 2017 και 2018" (Β 398), πως αυτ τροποποιθηκε με την αριθμ. 27354/444/17 κ.υ.α. (Β 3080)

17-7-18   ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2131.24/47431/18 (ΦΕΚ-2839 Β/16-7-18) : Καθορισμς συντελεστν βαρτητας (σβ1... ν) στον τπο του πρτου εδαφου της παρ. 24 του ρθρου 3 του ν. 2242/94 (Α 162) και λοιπν παραμτρων για τον υπολογισμ διοικητικν προστμων για παραβσεις της παρ. 1 του ρθρου 29 του ν. 2971/01 (Α 285)

17-7-18   ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1120/18 (ΦΕΚ-2820 Β/16-7-18) : Παρταση και αναστολ καταβολς βεβαιωμνων οφειλν για την αντιμετπιση των κτακτων αναγκν που προκυψαν λγω ντονων καιρικν φαινομνων (ντονες βροχοπτσεις, πλημμρες, κατολισθσεις), απ τις 26-2-18 στο Δμο Ζαγορς - Μουρεσου της ΠΕ Μαγνησας και Σπορδων της Περιφρειας Θεσσαλας

17-7-18   Κ.Υ.Α. 11541/18 (ΦΕΚ-2833 Β/16-7-18) : Ενταξη της διαδικασας χοργησης ειδικο σματος λειτουργας σε μονδες ιαματικς θεραπεας και κντρα ιαματικο τουρισμο - θερμαλισμο στο σστημα διεκπεραωσης μσω των κντρων εξυπηρτησης πολιτν (ΚΕΠ) που λειτουργον ως ενιαα κντρα εξυπηρτησης (ΕΚΕ) --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ

17-7-18   ΕΑΑΔΗΣΥ 4/18 (ΦΕΚ-2837 Β/16-7-18) : Εκδοση προτπων τευχν διακηρξεων ανοικτς διαδικασας για τη σναψη ηλεκτρονικν δημοσων συμβσεων ργου με αξιολγηση μελτης, κατ' ρθρο 50 του ν. 4412/16, νω των ορων και κτω τωνορων του ν. 4412/16 (Α 147), με κριτριο ανθεσης την πλον συμφρουσα απ οικονομικ ποψη προσφορ με βση την τιμ

17-7-18   ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 1649/89081/18 (ΦΕΚ-2816 Β/16-7-18) : Τεχνικς Κανονισμς για τον καθορισμ των χαρακτηριστικν και των ελαχστων προυποθσεων για τον λεγχο ποικιλιν αμπλου ......

17-7-18   ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/39459/683/18 (ΦΕΚ-2818 Β/16-7-18) : Τεχνικς προδιαγραφς εκπνησης μελετν Περιφερειακν Χωροταξικν Πλαισων (ΠΧΠ) του ν. 4447/16 (Α 241)

17-7-18   Κ.Υ.Α. ΑΣ19/ΟΙΚ.53229/395/18 (ΦΕΚ-2838 Β/16-7-18) : Αναγνριση των εκπαιδευτικν κντρων υποψηφων μηχανοδηγν και μηχανοδηγν

17-7-18   ΥΠ.ΜΕΤ.ΠΟΛ. 23036/ΕΓΚ.2/16-7-18 : Διαμον πολιτν τρτων χωρν στερομενων διαβατηρου

17-7-18    ΒΟΥΛΗ 9365/5942/18 (ΦΕΚ-128 Α/16-7-18) :  Τροποποηση διατξεων του Κανονισμο της Βουλς - Μρος Β' (ΦΕΚ 51 Α’/10.4.1997) και Μρος Κοινοβουλευτικ (ΦΕΚ 106 Α’/24.6.1987), πως ισχουν.

17-7-18   ΒΟΥΛΗ 9364/5941/18 (ΦΕΚ-127 Α/16-7-18) : Τροποποηση της κατ τη ΜΕ' Συνεδραση της 15.12.1994 απφασης της Ολομλειας της Βουλς (ΦΕΚ 234/Α/27.12.1994), πως ισχει, «περ μισθσεως απ τη Βουλ αναλγου αριθμο δωματων για τη διαμον των στερουμνων ιδιοκττου μισθωμνης κατοικας στην περιοχ της τως Διοικσεως Πρωτευοσης, Βουλευτν επαρχας».

17-7-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ3(Γ)/52588/18 (ΦΕΚ-2840 Β/16-7-18) : Οροι και προυποθσεις για την παραγωγ και την κυκλοφορα τελικν προιντων φαρμακευτικς κνναβης16-7-18   Κ.Υ.Α. 29267/18 (ΦΕΚ-2786 Β/13-7-18) : Συγκρτηση επιτροπς ρθρου 97 παρ. 5 ν. 4483/17 για την αναμρφωση του θεσμικο πλαισου περ υγεας και ασφλειας των εργαζομνων των ΟΤΑ

16-7-18   ΥΠΟΙΑΝ 74181/987/Φ15/18 (ΦΕΚ-2804 Β/13-7-18) : Τροποποηση της υ.α. 484/36/φ15/12 (230 Β) "Καθορισμς, κλιμκωση και διαδικασα επιβολς προστμων του ρθρου 29 παρ. 8 του ν. 3982/11 (ΦΕΚ-143 Α)

16-7-18   Κ.Υ.Α. 37849/3111/18 (ΦΕΚ-2805 Β/13-7-18) : Μεταφορ ποσο στην Ελληνικ Εταιρεα Τοπικς Ανπτυξης και Αυτοδιοκησης ΑΕ (ΕΕΤΑΑ) για τη χρηματοδτηση της Β δσης του προγρμματος "Βοθεια στο σπτι" για το χρονικ διστημα απ 1-1-2018 ως 31-12-2018

16-7-18   Κ.Υ.Α. Δ11/ΟΙΚ.37348/1265/18 (ΦΕΚ-2803 Β/13-7-18) : Τροποποηση της αριθμ. Δ11/οικ.21568/620/12-4-18 κ.υ.α. (ΦΕΚ-1409 Β) "Καθορισμς των προυποθσεων και ρθμιση των λεπτομερειν του προγρμματος χρηματοδτησης των Δμων και των νομικν τους προσπων απ το Υπουργεο Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Κοινωνικς Αλληλεγγης με σκοπ την δρυση νων τμημτων βρεφικς, παιδικς και βρεφονηπιακς φροντδας"13-7-18   ΥΠΕΘ 118746/Ε2/13-7-18 : Διευκρινσεις για το ν. 4553/18

13-7-18   ΦΕΚ-2784 Β/12-7-18 :

Κ.Υ.Α. Φ.4/117002/Δ4/18 : Τροποποποηση του Πλαισου Ποιτητας Μαθητεας

ΥΠΕΘ 117514/Ζ1/18 : Τροποποηση της 97719/Ζ1/18 υ.α. (2520 Β), με θμα "Αντιστοιχες Τμημτων, Εισαγωγικν Κατευθνσεων και Προγραμμτων Σπουδν των ΑΕΙ και των Ανωττων Εκκλησιαστικν Ακαδημιν, ακαδημαικο τους 2018-201912-7-18   ΑΑΔΕ ΔΕΑΦ/1106959/ΕΞ2018/11-7-18 : Φορολογικ μεταχεριση των δημοτικν επιχειρσεων δρευσης και αποχτευσης (ΔΕΥΑ), μετ την ναρξη ισχος του ν. 4483/17

12-7-18   ΥΠΕΘ 117022/Ν1/11-7-18 : Εποπτεα λειτουργας ξνων σχολεων και συμπλρωση στατιστικν στοιχεων

12-7-18   Κ.Υ.Α. 12040/18 (ΦΕΚ-2782 Β/12-7-18) : Καθορισμς της διαδικασας και των δικαιολογητικν εκκαθρισης δαπανν του Δημοσου για την εκτλεση συμβσεων μσθωσης χρου και χρνου που συνπτει ο ΕΟΤ με πσης φσεως μσα μαζικς επικοινωνας στην ημεδαπ και στην αλλοδαπ

12-7-18   ΥΠΥΜΕ Α/ΟΙΚ.53295/2550/11-7-18 : Περ χρσεως πινακδων τπου ΔΟΚ σε εκδηλσεις οχημτων ιστορικο ενδιαφροντος

12-7-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ 52029/18 (ΦΕΚ-2768 Β/11-7-18) : Εγκριση του εσωτερικο κανονισμο λειτουργας της επιτροπς αξιολγησης και αποζημωσης φαρμκων ανθρπινης χρσης του ν. 4512/18 (Α 5)

12-7-18   Π.Δ. 64/18 (ΦΕΚ-124 Α/11-7-18) : Ρυθμσεις επαγγλματος φαρμακοποιο - Ιδρυση φαρμακεου11-7-18   ΥΠΥΜΕ Α2/47266/1651/11-7-18 : Αδειες κυκλοφορας ΦΙΧ ως 2,5 τνους σε φυσικ πρσωπα που αποκτον και δηλνουν αγροτικ εισδημα

11-7-18   ΥΠΥΜΕ ΔΝΣΒ/44867/ΦΝ466/ΕΓΚ.9/11-7-18 : Επσημη λειτουργα της νας διαδικτυακς πλης της Εθνικς Βσης Δεδομνων Δημοσων Συμβσεων

11-7-18   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΣΣΚ/ΤΠΠ/Φ.1/24918/9-7-18 : Εφαρμογ του Συστματος "Διοκηση μσω Στχων" για το τος 2019

11-7-18   ΥΠΥΜΕ Φ.450/ΟΙΚ.53480/1871/11-7-18 : Αμεση ενεργοποηση Μικτν Συνεργεων Ελγχου της ΚΥΑ Γ438/οικ.28317/2481/09 (Β 989)

11-7-18   ΥΠΥΜΕ Α/35509/1736/18 (ΦΕΚ-2749 Β/10-7-18) : Κατταξη των παραβσεων των ρθρων 1 και 2 του ν. 4530/18 (Α 59) περ της λειτουργας των Επιβατηγν Δημσιας Χρσης (ΕΔΧ) αυτοκιντων, καθορισμς των πειθαρχικν ποινν και λοιπς σχετικς ρυθμσεις

11-7-18   Κ.Υ.Α. 32901/18 (ΦΕΚ-2728 Β/10-7-18) : Ρθμιση θεμτων για το πεδο δικαιοδοσας, την οργνωση, τη διαδικασα, τη λειτουργα και τη στελχωση των Δημοτικν Λιμενικν Γραφεων10-7-18   ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1130/4-7-18 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Διοκηση - διαχεριση κατεχμενων Ανταλλαξμων και Δημοσων Κτημτων μετ την ισχ του ρθρου 196 του ν. 4389/16

10-7-18   Κ.Υ.Α. οικ.35490/Δ1/12465/2018 (ΦΕΚ 2725 B) : Καθορισμς αποδοχν του προσωπικο που προσλαμβνεται με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου για τις παιδικς εξοχς - κατασκηνσεις του Κρατικο Προγρμματος τους 2018, η λειτουργα των οποων χει ανατεθε σε Δμους.

10-7-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1131/5-7-18 : Κοινοποηση της υπ' αριθμ. 43/18 γν.ΝΣΚ περ θεμτων ερμηνεας και εφαρμογς των διατξεων του ν. 3156/03

10-7-18   ΑΑΔΕ ΔΔΘΕΚΑ/1105176/ΕΞ2018/4-7-18 : Παρχονται διευκρινσεις αναφορικ με τη χοργηση δασμοφορολογικν απαλλαγν σε εδη που παραλαμβνουν πρσωπα που μεταφρουν τη συνθη κατοικα τους στην Ελλδα

10-7-18   Κ.Υ.Α. Γ4Β/ΓΠ/ΟΙΚ.50869/18 (ΦΕΚ-2706 Β/9-7-18) : Καθορισμς προσντων αν κλδο και ειδικτητα, κριτηρων, μοριοδτησης και διαδικασας πρσληψης του προσωπικο με σμβαση ιδιωτικο δικαου αορστου χρνου απ την ΑΕΜΥ ΑΕ

10-7-18   Π.Δ. 121/18 (ΦΕΚ-121 Α/9-7-18) : Ρθμιση θεμτων κδοσης αδειν ικαντητας οδηγο - χειριστ υπηρεσιακν οχημτων - μηχανημτων του Πυροσβεστικο Σματος και κυκλοφορας αυτν

10-7-18   ΥΠΕΘ Φ.9/111628/Δ4/18 (ΦΕΚ-2726 Β/9-7-18) : Οργνωση και λειτουργα τμημτων "Μεταλυκειακο Ετους - Τξης Μθητεας" των αποφοτων ΕΠΑΛ9-7-18   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.51/2422/ΟΙΚ.24334/6-7-18 : Διατξεις ρθρου 121 του ν. 4549/18 σχετικ με την επιλογ προισταμνων - κινητικτητα

9-7-18   ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 142/18 (ΦΕΚ-2674 Β/6-7-18) : Διαδικασα α) για τη χοργηση δειας δρυσης και λειτουργας πιστωτικν ιδρυμτων στην Ελλδα, β) για την απκτηση την αξηση συμμετοχς σε πιστωτικ ιδρματα και γ) για την ανληψη θσης μλους Διοικητικο Συμβουλου και επικεφαλς κρσιμων λειτουργιν πιστωτικν ιδρυμτων

9-7-18   ΦΕΚ-2678 Β/6-7-18 :

Κ.Υ.Α. Δ12Α/Φ/ΓΠ/ΟΙΚ.37215/842/18 (ΦΕΚ-2678 Β/6-7-18) : Ανθεση οργνωσης και λειτουργας των κατασκηνσεων για τομα με αναπηρες για το τος 2018

Κ.Υ.Α. 1000.0/51265/2018/18 (ΦΕΚ 2678 Β/06-07-2018) : Καθορισμς του ποσο που καταβλλεται για το μτρο του Μεταφορικο Ισοδναμου για το τος 2018.

9-7-18   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/52342/ΔΠΓΚ/18 (ΦΕΚ-2677 Β/6-7-18) : Αναμρφωση των εγκεκριμνων αναλυτικν προυπολογισμν των λοιπν φορων Γενικς Κυβρνησης, συμπεριλαμβανομνων και των ΑΔΑ που δεν ανκουν στην Κεντρικ Διοκηση ως ειδικο φορες, πλην ΟΤΑ και φορων του Κεφαλαου Α του ν. 3429/05 (Α 314)

9-7-18   ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1129/18 (ΦΕΚ-2679 Β/6-7-18) : Τροποποηση της ΠΟΛ.1033/16 (ΦΕΚ-720 Β) απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομικν, πως αυτ τροποποιθηκε με την ΠΟΛ.1046/18 (986 Β) απφαση της Υφυπουργο Οικονομικν, σχετικ με τον εντοπισμ ανασφλιστων αυτοκιντων οχημτων και την επιδωξη συμμρφωσης των ιδιοκτητν αυτν μσω της επσπευσης της διαδικασας επιβολς διοικητικν και ποινικν κυρσεων, πως ισχει6-7-18   ΑΑΔΕ ΔΕΦΚ/Γ/1104083/ΕΞ2018/6-7-18 : Κοινοποηση εκτελεστικν πρξεων σχετικ με την εφαρμογ του συστματος ιχνηλασιμτητας και χαρακτηριστικν ασφαλεας προιντων καπνο

6-7-18   ΥΠΕΕ ΔΕΠΕΑ/Γ/ΟΙΚ.176381/18 (ΦΕΚ-2672 Β/6-7-18) : Επιχειρσεις Ενεργειακν Υπηρεσιν, Ενεργειακς Υπηρεσες, Μητρο και Κδικας Δεοντολογας Επιχειρσεων Ενεργειακν Υπηρεσιν

6-7-18   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΣΣΚ/ΤΠΠ/Φ.1/24273/6-7-18 : Εφαρμογ του Συστματος "Διοκησ μσω Στχων" για το τος 2019

6-7-18   ΥΠ.ΕΣ. 33771/ΕΓΚ.23/5-7-18 : Ανεξαρτητοποηση - διαγραφ μελν δημοτικν παρατξεων

6-7-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1128/5-7-18 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 144 του ν. 4537/18 (84 Α) και παροχ οδηγιν για την εσπραξη αναλογικν τελν κυκλοφορας, εξαιρετικ για το 2018, στην περπτωση ρσης εκοσιας ακινησας ΙΧ οχματος, αυτοκιντου μοτοσυκλτας, για ναν τρεις μνες για το υπλοιπο του τους 2018 καθς και στην περπτωση ρσης αναγκαστικς ακινησας εντς του τους αυτο

6-7-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1127/5-7-18 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 29 του ν. 4538/18 (85 Α), σχετικ με την παραχρηση του δικαιματος της απαλλαγς απ τλη κυκλοφορας στους γονες των ανλικων αναπρων σε πρσωπα που χουν την επιτροπεα των προσπων αυτν και παροχ οδηγιν για ομοιμορφη εφαρμογ των διατξεων αυτν5-7-18   Κ.Υ.Α. 2821.28-19/49692/18 (ΦΕΚ-2632 Β/5-7-18) : Καθορισμς διαδικασας και δικαιολογητικν για την πληρωμ του στεγαστικο επιδματος των σπουδαστν των Ακαδημιν Εμπορικο Ναυτικο (ΑΕΝ) του Υπουργεου Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς

5-7-18   ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/43232/1766/5-7-18 : Διευκρνιση των διατξεων της παρ. 15 του ρθρου 20 του ν. 4014/11

5-7-18   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΣΣΚ/ΤΠΠ/Φ.1/24045/4-7-18 : Εφαρμογ του Συστματος "Διοκηση μσω Στχων" για το τος 2019

5-7-18   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΣΣΚ/ΤΠΠ/Φ.1/24043/4-7-18 : Εφαρμογ του Συστματος "Διοκηση μσω Στχων" για το τος  2019

5-7-18   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΣΣΚ/ΤΠΠ/Φ.1/24034/4-7-18 : Εφαρμογ του Συστματος "Διοκηση μσω Στχων" για το τος 2019

5-7-18   ΥΠΕΕ 10798/25-6-18 : Αιτματα γκρισης χωροθτησης χρων στθμευσης αυτοκιντων

5-7-18   ΑΑΔΕ ΔΕΦΚΦΕ/1102446/ΕΞ2018/2-7-18 : Θερηση αποδεξεων λιανικς πλησης ταξιδιωτν επιβατν κατοκων μη εγκατεστημνων στην Κοιντητα κατ την ξοδ τους απ την χρα μας με απευθεας μετβαση τους σε τρτη χρα κατ την ημερομηνα 30 Μαου του  2018

5-7-18   ΕΑΑΔΗΣΥ ΓΝΩΜΗ Α9/18 : Ασφαλιστικς και συνταξιοδοτικς ρυθμσεις - Αντιμετπιση της αδλωτης εργασας - Ενσχυση της προστασας των εργαζομνων - Επιτροπεα ασυνδευτων ανηλκων και λλες διατξεις.

5-7-18    Κ.Υ.Α. Γ4Β/ΓΠ/ΟΙΚ.50604/18 (ΦΕΚ-2607 Β/4-7-18) : Καθορισμς της διαδικασας πρσληψης του λοιπο, πλην ιατρν, επικουρικο προσωπικο, της κατρτισης και τρησης ηλεκτρονικν καταλγων, της υποβολς αιτσεων και ελγχου δικαιολογητικν, των κριτηρων, της μοριοδτησης και των προσντων κατ κλδο και ειδικτητα

5-7-18   ΑΑΔΕ ΔΔΑΔ/Γ/1101476/ΕΞ2018/18 (ΦΕΚ-2608 Β/4-7-18) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. ΔΔΑΔ/Γ/1130900/ΕΚ2016/16 απφασης του ΓΓΔΕ "Καθορισμς της διαδικασας, των οργνων και των κριτηρων αξιολγησης των υποψηφιοττων για την επιλογ προισταμνων οργανικν μονδων επιπδου Γενικς Διεθυνσης, Διεθυνσης και Τμματος των υπηρεσιν της ΓΓΔΕ του Υπουργεου Οικονομικν, καθς και των Υπευθνων Αυτοτελν Γραφεων αυτς", πως ισχει4-7-18 ΥΠΕΣ 32867/3-7-18 :    Επιχοργηση Δμων της Χρας για την εξφληση ληξιπρθεσμων υποχρεσεων τους προς τρτους.

4-7-18 ΔΤΔ/Α1102365/ΕΞ2018/18 (ΑΔΑ: 64ΙΡ46ΜΠ3Ζ-Π41) : «Παρχονται οδηγες για την ενιαα και ομοιμορφη αντιμετπιση των θεμτων, που αφορον στη δασμοφορολογικ μεταχεριση των εκποιομενων/διατιθμενων απ τη Διεθυνση Διαχερισης Δημοσου Υλικο τα αρμδια Τελωνεα μη ενωσιακν εμπορευμτων»

4-7-18 ΥΠΥΜΕ ΑΣ19/63620/2150/18 (ΦΕΚ 2578 Β/03-07-2018) : Εξειδκευση των απαιτομενων ρων και προποθσεων για τη μετατροπ των υφιστμενων αδειν και πιστοποιητικν των μηχανοδηγν σμφωνα με τις απαιτσεις του ν. 3911/2011.

4-7-18  ΑΑΔΕ ΔΔΘΕΚΑ/Δ1101972/ΕΞ2018/3-7-18  :  Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 22 του ν.4541/2018 (ΦΕΚ 93/Α)

4-7-18 ΑΑΔΕ ΔΔΘΕΚΑ/Δ1101990/ΕΞ2018/3-7-18 (ΑΔΑ: 7Σ4Ξ46ΜΠ3Ζ-4Β3) : Κοινοποηση της αρθμ. ΔΔΘΕΚΑ Δ 1094535ΕΞ2018/15 .6.2018 Απφασης Υφυπουργο Οικονομικν

4-7-18  ΥΠ.ΥΓ. Γ5β/ΓΠ/οικ.48180/21-6-18   : Συμπλρωση και τροποποηση της αριθ. Γ4β/Γ.Π. 12819/8-6-2015 Εγκυκλου «Τροποποηση και συμπλρωση της αριθ. Υ7γ/Γ.Π. οικ. 30514/29-03-2013 Εγκυκλου με ττλο «Καθορισμς δικαιολογητικν, διαδικασας, ρων και προποθσεων για την σκηση επαγγλματος ειδικο τεχνικο προθετικν και ορθωτικν κατασκευν» με ΑΔΑ : ΒΕ2ΨΘ-ΓΩ1

4-7-18 ΦΕΚ 117 Α/3-7-2018

Π.Δ. 60/18: Κατρτηση μισθου Γενικο Προξενεου της Ελλδας στη Σιγκαπορη.

Π.Δ. 61/18 : Ρθμιση θεμτων οργνωσης και λειτουργας της Ελληνικς Υπηρεσας Διερενησης Ναυτικν Ατυχημτων και Συμβντων - ΕΛΥΔΝΑ.

4-7-18 ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1126/3-7-18 : α) Κοινοποηση των διατξεων των ρθρων 45 ως 55 του ν.4549/2018 (ΦΕΚ Α' 105/14-6-2018) «τΡΟΠΟΠΟΙΣΕΙς ΤΟΥ Ν.4469/2017 (Α'62)» και β) παροχ οδηγιν για την εφαρμογ των νων διατξεων των παραγραφν 11 και 21 του ρθρου 15 του ν.4469/20173-7-18 ΥΠΕΘ 111105/Ε2/3-7-18 : Διευκρινσεις για εκπαιδευτικος του καταργημνου κλδου ΠΕ12.10 που επλεξαν την νταξ τους στον Κλδο ΠΕ 04.01

3-7-18  ΥΠΕΘ 111364/Ε2/3-7-18 : Διευκρινσεις για υπεραριθμες εκπαιδευτικν ΠΕ04

3-7-18 ΥΠΕΘ 111392/Ε2/3-7-18 :  Ενημρωση σχετικ με διατρηση της οργανικς θσης κατ το διστημα απσπασης σε σχολικς μονδες του εξωτερικο

3-7-18 ΑΑΔΕ  ΔΤΔ/Γ1101118/ΕΞ2018/3-7-18  : Εγκεκριμνος Οικονομικς Φορας - επιλεξιμτητα εκτελωνιστικν επιχειρσεων

3-7-18 Ν. 4551/18 (ΦΕΚ 116 Α/2-7-2018) : Μηχανισμς εφαρμογς, κρατικ εποπτεα, γενικο ροι υλοποησης του Μεταφορικο Ισοδναμου (Μ.Ι) και λλες διατξεις.2-7-18 ΠΟΛ.1125/29-6-18 : Συμπληρωματικς διευκρινσεις ως προς την εφαρμογ της ΠΟΛ.1097/2018 εγκυκλου σχετικ με την φορολογικ μεταχεριση ειδικο επιδματος οργνου που χορηγεται στους μουσικος των Κρατικν Ορχηστρν Αθηνν και Θεσσαλονικης και της Ορχστρας της Εθνικς Λυρικς Σκηνς.

2-7-18 ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1124/2-7-18 : Κοινοποηση διατξεων του ρθρου 65 του ν.4520/2018(Α'30)

2-7-18 ΥΠΕΘ 110303/Ε2/2-7-18 : Υποβολ ενστσεων, αιτσεων επανεξτασης, ανκλησης απσπασης, τροποποησης αποσπσεων και νων αιτσεων απσπασης εκπαιδευτικν Π.Ε και Δ.Ε. για το διδακτικ τος 2018-19

2-7-18 ΥΠΥΜΕ Α1/41562/1490/29-6-18 : Διευκρινσεις σχετικ με τις δειες κυκλοφορας φορτηγν ιδιωτικς χρσης αυτοκιντων ιδιοκτησας επαγγεματιν πωλητν υπαθριου εμπορου

2-7-18 ΥΠΥΜΕ 50657/2521/29-6-18 : Περιορισμο ταξινμησης 2019 και 2020

2-7-18 ΥΠ.ΕΣ 31630/28-6-18 : Για την υποβολ αιτσεων επιχοργησης των Δμων και των Νομικν Προσπων αυτν για προσαρμογ λειτουργοντων δημοτικν βρεφικν, παιδικν και βρεφονηπιακν σταθμν στις προδιαγραφς του νου θεσμικο πλαισουαδειοδτησης σμφωνα με τις διατξεις του π.δ. 99/2017

2-7-18 ΥΠΕΕ ΑΠΕΕΚ/Φ50.1/ΟΙΚ.176680/29-6-18 : Για την εφαρμογ του ρθρ. 25 του ν.3468/2006 (ΦΕΚ Α' 129/2006) «Παραγωγ Ηλεκτρικς Ενργειας απ Ανανεσιμες Πηγς Ενργειας και Συμπαραγωγ Ηλεκτρισμο και Θερμτητας Υψηλς Απδοσης και λοιπς διατξεις», πως ισχει.

2-7-18 ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΚΟΙΝ.ΑΛΛ. Δ16/Φ.51020/36258/900/18 (ΦΕΚ 2525 Β/29-6-2018) : γκριση της τροποποησης του Καταστατικο του Ταμεου Επαγγελματικς Ασφλισης «Επαγγελματικ Ταμεο Επικουρικς Ασφλισης Προσωπικο Εταιρειν Πετρελαιοειδν (Ε.Τ.Ε.Α.Π.Ε.Π.-Ν.Π.Ι.Δ.)»

2-7-18 Π.Ν.Π 29/29-6-18 : Παρταση μειωμνων συντελεστν ΦΠΑ στα νησι Λρο, Λσβο, Κω, Σμο και Χο.

2-7-18 Π.Δ. 59/18 (ΦΕΚ 114 Α/29-6-2018) : Κατηγορες και περιεχμενο χρσεων γς.29-5-18   ..... συνχεια του ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΟΥ κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΜΕΡΟΣ Β) - το οποο αναφρεται στα εξς :

......
9. Ειδικς ρυθμσεις.    
9.1 Εκμετλλευση οχημτων δημσιας χρσης.    
9.2 Συγχρηματοδοτομενες πρξεις του ΕΣΠΑ.    
9.3 Διδακτικ προσωπικ του ΕΚΔΔΑ.    
10. Ενδεικτικς απαγορεσεις.    
10.1 Εκπαιδευτς υποψηφων οδηγν.    
10.2 Μητρα εργοληπτικν επιχειρσεων και μελετητν.    
10.3 Ιδιωτικ σχολεα, κολλγια, ιδιωτικ ΙΕΚ, Κντρα Δια Βου Μθησης, Φροντιστρια και Κντρα ξνων γλωσσν.    
10.4 Ειδικ δεια οδγησης ΕΔΧ αυτοκιντου.    
10.5 Φοροτεχνικο υπλληλοι του Υπουργεου Οικονομικν.    
10.6 Υδραυλικο, ηλεκτρολγοι, ψυκτικο, χειριστς μηχανημτων ργου, συντηρητς εγκαταστσεων κασης, τεχντες μηχανολογικν εγκαταστσεων, ηλεκτροσυγκολλητς και οξυγονοκολλητς.    
10.7 Προσωπικ των Ειδικν Λογαριασμν Κονδυλων ρευνας (ΕΛΚΕ) των ΑΕΙ.    
10.8 Κρατικς Ορχστρες Αθηνν και Θεσσαλονκης.    
10.9 Ενεργειακο Επιθεωρητς.    
10.10 Αντερες Σχολς Δραματικς Τχνης.    
11. σκηση ιδιωτικο ργου και απαγρευση της πολυθεσας.

Το παραπνω υλικ θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. ΙΩΑΝΝΗ, με ττλο :

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ-ΜΕΡΟΣ Α-Β (29/06/2018)

29-5-18   ΥΠ.ΕΣ. 6003/1/21-ΙΒ/28-6-18 : Νο σστημα αξιολγησης αξιωματικν Ελληνικς Αστυνομας - Ενεργοποηση ηλεκτρονικς εφαρμογς

29-5-18   ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 3113.6/49054/29-6-18 : Διευκρινσεις επ του ν. 4504/17 (Α 184) Δια βου εκπαδευση προσωπικο Υπουργεου Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς, ενδυνμωση της διαφνειας και της αξιοκρατας σε θματα αρμοδιτητας Υπουργεου Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς, ενσχυση της κοινωνικς συμμετοχς στην ακτοπλοα, θματα πολιτικο προσωπικο, συμπλρωση διατξεων για τα λιμενικ ργα και λλες διατξεις"

29-5-18   ΕΦΚΑ 29/29-6-18 : Τροποποηση της εγκυκλου 14/18 περ μεωσης εισφορς κατ 50% ασφαλισμνων που συμπληρνουν 40 τη ασφλισης

29-5-18   ΦΕΚ-2487 Β/28-6-18 :

Κ.Υ.Α. 6000/2/251-ΣΤ/18 : Καθορισμς αριθμο εισαγομνων ιδιωτν στις Σχολς Αστυφυλκων και Αξιωματικν της Ελληνικς Αστυνομας κατ το ακαδημαικ τος 2018-2019, στερα απ τη συμμετοχ τους στις πανελλαδικς εξετσεις του σχολικο τους 2017-2018

ΥΠ.ΜΕΤ.ΠΟΛ. 18951/18 : Καθορισμς εγγρφων ββαιης χρονολογας που αποδεικνουν την επταετ συνεχ διαμον στη Χρα πολτη τρτης χρας που αιτεται τη χοργηση δειας διαμονς για εξαιρετικος λγους, καθς και των στοιχεων που τεκμηρινουν τη γονικ σχση πολτη τρτης χρας με τον ανλικο ημεδαπ, σμφωνα με το ρθρο 10 του ν. 4251/14. πως αντικαταστθηκε με την παρ. 4 του ρθρου 31 του ν. 4540/18 (91 Α)

29-5-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1Β/ΓΠ/ΟΙΚ.49975/28-6-18 : Εφαρμογ Σχεδου Δρσης για την Ανασνθεση των Προιντων Τροφμων

29-5-18   ΕΦΚΑ 827963/28-6-18 : Ασφαλιστικ κλυψη για παροχ υγειονομικς περθαλψης στα ενλικα μλη οικογνειας ασφαλισμνου υπηκου πολτη τρτης χρας28-5-18   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.81/325/ΟΙΚ.23299/28-6-18 : Εισαγωγ στο Μητρο Ανθρπινου Δυναμικο Ελληνικο Δημοσου προσλαμβανμενων στο πλασιο προγραμμτων ΟΑΕΔ

28-5-18   ΥΠ.ΕΣ. 31739/28-6-18 : Εκλογ αιρετν εκπροσπων των υπαλλλων στα Συμβολια Επιλογς Προισταμνων και τα Υπηρεσιακ Συμβολια των Περιφερειν

28-5-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1122/26-6-18 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Κοινοποηση των διατξεων των ρθρων 56 ως 68 του ν. 4549/18 (ΦΕΚ-105 Α/14-6-18) "Τροποποισεις του ν. 3869/10 (Α 130)"

28-5-18   ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 1075/91917/28-6-18 : Διαβολευση υποδειγμτων Καταστατικο και Κανονισμο Αρδευσης ΤΟΕΒ

28-5-18   ΟΑΕΔ 43204/27-6-18 - ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6/2018 - Για υποβολ αιτσεων στο πργραμμα επιχοργησης επιχειρσεων για την απασχληση 10.000 ανργων ηλικας 18-29 ετν με μφαση στους πτυχιοχους ανωττων εκπαιδευτικν ιδρυμτων πανεπιστημιακο και τεχνολογικο τομα

28-5-18   ΥΠ.ΕΣ. 31474/28-6-18 : Εκλογ των δο (2) αιρετν εκπροσπων των υπαλλλων στα Υπηρεσιακ Συμβολια του προσωπικο των ΟΤΑ α' βαθμο

28-5-18   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΚ/Φ.38/15401/18 (ΦΕΚ-2468 Β/27-6-18) : Σσταση - Συγκρτηση Συμβουλου Επιλογς Προισταμνων (ΣΕΠ) στο Υπουργεο Διοικητικς Ανασυγκρτησης

28-5-18   ΥΠ.ΕΣ. 7000/1/19/1-Δ/18 (ΦΕΚ-2460 Β/27-6-18) : Ορισμς ανεξρτητων επιχειρησιακν μονδων, υποκεμενων υπαγμενων στον Φορα της Ελληνικς Αστυνομας, του Υπουργεου Εσωτερικν κατ το ρθρο 6 παρ. 2 εδφιο γ του ν. 4412/16, πως ισχει

28-5-18   ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1121/18 (ΦΕΚ-2478 Β/27-6-18) : Παρταση της προθεσμας υποβολς των δηλσεων φορολογας εισοδματος φορολογικο τους 2017 φυσικν προσπων του ρθρου 3 και νομικν προσπων και νομικν οντοττων του ρθρου 45 του ν. 4172/1327-5-18   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.10141/ΟΙΚ.33777/878/27-6-18 : Ασφλιση καθηγητν εργαζομνων σε φροντιστρια και κντρα ξνων γλωσσν

27-5-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ 1468/18 (ΦΕΚ-2433 Β/26-6-18) : Εγκριση του Κανονισμο Λειτουργας του Διοικητικο Συμβουλου της Εθνικς Κεντρικς Αρχς Προμηθειν Υγεας (ΕΚΑΠΥ)

27-5-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ3β/ΓΠ/οικ.47525/18 (ΦΕΚ 2444 Β/26-06-2018) : Τροποποηση και συμπλρωση της Α4β/Γ.Π./ οικ.63439/2017 (Β’ 2932) απφασης του Υπουρ¬γο Υγεας με θμα «Πλασιο εκπνησης πολιτι¬κν ψυχικς υγεας και καθορισμς κριτηρων, προποθσεων, δικαιολογητικν, διαδικασας και κθε λλης λεπτομρειας για γκριση σκοπι¬μτητας και χοργηση δειας δρυσης και δειας λειτουργας Μονδων Ψυχικς Υγεας στον Ιδιω¬τικ Κερδοσκοπικ και μη Κερδοσκοπικ Τομα του ρθρου 11 του ν. 2716/1999», πως ισχει τροποποιηθεσα με την Γ3β/Γ.Π.οικ.15670/2018 (Β’ 939) απφαση.

27-5-18    Κ.Υ.Α. 168568/1026/18 (ΦΕΚ-2437 Β/26-6-18) : Οροι και προυποθσεις καθορισμο χρων εγκμνασης καθς και διεξαγωγς αγνων κυνηγετικν ικανοττων (ΑΚΙ) σκλων δεικτν και ιχνηλατν, στις ελεγχμενες κυνηγετικς περιοχς (ΕΚΠ)26-6-18    ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, το οποο αφορ την  ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΜΕΡΟΣ Α) :

1. Νομοθετικ πλασιο.    
2. Πεδο εφαρμογς.    
3. κταση και περιεχμενο των απαγορεσεων και των περιορισμν στην εξωυπηρεσιακ απασχληση των υπαλλλων.    
4. ννοια του ιδιωτικο ργου.    
5. Διαδικασα χοργησης της δειας σκησης ιδιωτικο ργου.    
6. Προποθσεις χοργησης της δειας σκησης ιδιωτικο ργου.    
7. Περιεχμενο της δειας σκησης ιδιωτικο ργου.    
8. Απασχληση χωρς δεια.    

.... θα ακολουθσει το ΜΕΡΟΣ Β, με τα εξς θματα :
9. Ειδικς ρυθμσεις.    
9.1 Εκμετλλευση οχημτων δημσιας χρσης.    
9.2 Συγχρηματοδοτομενες πρξεις του ΕΣΠΑ.    
9.3 Διδακτικ προσωπικ του ΕΚΔΔΑ.    
10. Ενδεικτικς απαγορεσεις.    
10.1 Εκπαιδευτς υποψηφων οδηγν.    
10.2 Μητρα εργοληπτικν επιχειρσεων και μελετητν.    
10.3 Ιδιωτικ σχολεα, κολλγια, ιδιωτικ ΙΕΚ, Κντρα Δια Βου Μθησης, Φροντιστρια και Κντρα ξνων γλωσσν.    
10.4 Ειδικ δεια οδγησης ΕΔΧ αυτοκιντου.    
10.5 Φοροτεχνικο υπλληλοι του Υπουργεου Οικονομικν.    
10.6 Υδραυλικο, ηλεκτρολγοι, ψυκτικο, χειριστς μηχανημτων ργου, συντηρητς εγκαταστσεων κασης, τεχντες μηχανολογικν εγκαταστσεων, ηλεκτροσυγκολλητς και οξυγονοκολλητς.    
10.7 Προσωπικ των Ειδικν Λογαριασμν Κονδυλων ρευνας (ΕΛΚΕ) των ΑΕΙ.    
10.8 Κρατικς Ορχστρες Αθηνν και Θεσσαλονκης.    
10.9 Ενεργειακο Επιθεωρητς.    
10.10 Αντερες Σχολς Δραματικς Τχνης.    
11. σκηση ιδιωτικο ργου και απαγρευση της πολυθεσας.

Το παραπνω υλικ θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. ΙΩΑΝΝΗ, με ττλο :

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ-ΜΕΡΟΣ Α (26/06/2018)

26-6-18    Κ.Υ.Α. 34715/785/18 (ΦΕΚ-2414 Β/25-6-18) : Πργραμμα επιχοργησης επιχειρσεων για την απασχληση 15.000 ανργων νων ηλικας 18-29 ετν, με μφαση στους πτυχιοχους ανωττων εκπαιδευτικν ιδρυμτων πανεπιστημιακο και τεχνολογικο τομα

26-6-18    ΥΠΠΕΘ Φ.153/104779/Α5/18 (ΦΕΚ-2416 Β/25-6-18) : Τροποποηση της αριθμ. Φ.151/17897/Β6/14 κ.υ.α. "Καθορισμς οργνων, τρπου και διαδικασας διαπστωσης σοβαρν παθσεων υποψηφων για εισαγωγ στην τριτοβθμια εκπαδευση

26-6-18    Κ.Υ.Α. 34665/782/18 (ΦΕΚ-2415 Β/25-6-18) : Πιλοτικ πργραμμα υλοποησης ενεργητικν πολιτικν απασχλησης με βση τα χαρακτηριστικ και τις ανγκες των εγγεγραμμνων ανργων του ΚΠΑ2 Καλλιθας, ηλικας 18-29 ετν, κατοκων του Δμου Καλλιθας25-6-18    ΥΠΕΚΑΚΑ 32126/1463/18 (ΦΕΚ-2404 Β/25-6-18) : Τροποποηση της υ.α. 50067/28/17 "Ηλεκτρονικ Βση καταχρισης δεδομνων Τεχνικν Ασφλειας και διαδικασα ανθεσης καθηκντων Τεχνικο Ασφαλεας μσω ΟΠΣ-ΣΕΠΕ"

25-6-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1119/22-6-18 : Εφαρμογ των διατξεων των ρθρων 397 και 398 παρ. 1 του ν. 4512/18 (Α 5) και του ρθρου 49 παρ. 4, 5 και 6 του ν. 4509/17 (Α 201) αναφορικ με την τροποποηση των ρθρων 18, 19 και 72 παρ. 18 του ν. 4174/13 (Κδικας Φορολογικς Διοκησης - ΚΦΔ , Α 170)

25-6-18   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΔΑ/Φ.10/ΟΙΚ.22518/22-6-18 : Δημοσευση του επικαιροποιημνου "Μητρου Υπηρεσιν και Φορων της Ελληνικς Διοκησης" τους 2018

25-6-18   ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 786/89602/25-6-18 : Εκδοση του ν. 4492/17 (Α 156) "Διακνηση και εμπορα νωπν και ευαλλοωτων αγροτικν προιντων και λλες διατξεις", τροποποηση του προεδρικο διατγματος 40/16, 61 Α με ττλο "Ρυθμσεις διενργειας αλιεας εντς της μη ενοικιαζμενης μη παραχωρημνης περιοχς της λιμνοθλασσας Μεσολογγου Αιτωλικο" σε αντικατσταση του β.δ. 435/70, 101 Α)

25-6-18   ΦΕΚ-2402 Β/22-6-18 :

ΥΠΕΚΑΚΑ 31556/670/18 : Καθορισμς ανωττων ορων υπερωριακς απασχλησης, των εργαζομνων σε βιομηχανικς, βιοτεχνικς επιχειρσεις, εκμεταλλεσεις και εργασες, για το β' ημερολογιακ εξμηνο 2018

ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΧΠ/0001512/ΕΞ2018/ΧΠ1271/18 : Παρταση του Προγρμματος ενσχυσης της ρευσττητας της οικονομας σμφωνα με το ρθρο 2 του ν. 3723/08

25-6-18   ΥΠΕΚΑΚΑ 32143/Δ1/11288/18 (ΦΕΚ-2401  Β/22-6-18) : Επανακαθορισμς ρων ηλεκτρονικς υποβολς εντπων αρμοδιτητας Σματος Επιθερησης Εργασας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμο Απασχολσεως Εργατικο Δυναμικο (ΟΑΕΔ)22-6-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1118/21-6-18 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 24 του ν. 4549/18 (ΦΕΚ-105 Α) "Τροποποισεις στον πτωχευτικ κδικα"

22-6-18    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ 25882/22-6-18 : Σχετικ με νομοθετικς ρυθμσεις

22-6-18    ΦΕΚ-2386 Β/21-6-18 :

Κ.Υ.Α. ΗΛ/Α/Φ1/ΟΙΚ.176185/18 : Προσδιορισμς καττατης τιμς προσφορς δημοπρατομενων προθεσμιακν προιντων ηλεκτρικς ενργειας για το τος 2018

ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1114/18 : Διαδικασα απαλλαγς απ ΦΠΑ ργων κοινο αμυντικο προγρμματος Ελλδας - ΗΠΑ και προγραμμτων εξωτερικς βοθειας των ΗΠΑ

22-6-18    Κ.Υ.Α. 63577/18 (ΦΕΚ-2380 Β/21-6-18) : Καθορισμς διαδικασιν, προυποθσεων, τεχνικν λεπτομερειν και λοιπν θεμτων σχετικ με τη λειτουργα των υπηρεσιν μιας στσης για τη σσταση εταιριν

22-6-18   ΥΠΠΕΘ 103693/Α3/22-6-18 : Σστημα Υποβολς Ηλεκτρονικο Μηχανογραφικο Δελτου

22-6-18   ΥΠΠΕΘ Φ.152/103383/Α5/22-6-18 : Ηλεκτρονικ Υποβολ Μηχανογραφικο Δελτου (Μ.Δ.) ΕΠΑΛ τους 2018

22-6-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1Δ/ΓΠ/42633/19-6-18 : Διευκρινσεις επ της υπ' αριθμ. Δ1δ/ΓΠ/οικ.11439/7-2-18 εγκυκλου της Υπηρεσας μας - Γραμμ παραγωγς εμφιαλωμνου νερο

22-6-18   ΥΠΠΕΘ Φ.251/103382/Α5/22-6-18 : Ηλεκτρονικ Υποβολ Μηχανογραφικο Δελτου (Μ.Δ.) ΓΕΛ

22-6-18   Κ.Υ.Α. 66198/ΕΥΘΥ513/18 (ΦΕΚ-2390 Β/21-6-180 : Τροποποηση της αριθμ. 122853/ΕΥΘΥ874/17 κ.υ.α. με θμα "Σστημα και Διαδικασα αξιολγησης προσωπικο των Ειδικν Υπηρεσιν του ν. 4314/14 (Α 265) και της Κεντρικς Υπηρεσας της ΜΟΔ ΑΕ (Β 3975/14-11-17)

22-6-18   ΥΠΕΚΑΚΑ Δ13/ΟΙΚ.33464/1933/18 (ΦΕΚ-2387 Β/21-6-18) : Διαδικασα πληρωμς του Κοινωνικο Εισοδματος Αλληλεγγης21-6-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ4Α/ΓΠ/ΟΙΚ.48031/21-6-18 : Παρχονται διευκρινσεις σχετικ με τη διαδικασα, τον τρπο προκρυξης και την διαδικασς υποβολς ατησης υποψηφιτητας για θσεις ειδικευμνων ιατρν κλδου ΕΣΥ

21-6-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1117/19-6-18 : Διευκρινσεις σχετικ με την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 73 (παρ. 1-7) του ν. 3842/10, της παρ. 2 του ρθρου 58 του ν. 4172/13 και του ρθρου 27Α του ν. 4172/13, ταν συντρχει περπτωση εφαρμογς των διατξεων του δετερου εδαφου της παρ. 1 του ρθρου 47 του ν. 4172/13

21-6-18   ΑΑΔΕ ΔΕΑΦ/Α/1095290/ΕΞ2018/19-6-18 : Φορολογικ μεταχεριση χρηματικν βραβεων που δδονται ως επιβρβευση σε επιβλποντες καθητητς για τη συμμετοχ τους μαζ με φοιτητς σε διαθεματικς εργασες προς δημοσευση σε διεθν γκριτα περιοδικ

21-6-18   ΑΑΔΕ ΔΕΦΚΦ/Β/1095117/ΕΞ2018/18-6-18 : Κοινοποηση διατξεων του ν. 4537/18 (Α 84)

21-6-18   ΥΠΠΕΘ Φ.351.1/5/102172/Ε3/18 (ΦΕΚ-2367 Β/20-6-18) : Ρθμιση θεμτων σχετικν με τη διαδικασα επιλογς και τοποθτησης των Συντονιστν Εκπαιδευτικο Εργου

21-6-18   Κ.Υ.Α. 98155/Γ4/18 (ΦΕΚ-2366 Β/20-6-18) : Κανονισμς Λειτουργας του Ιδρματος Νεολαας και Δια Βου Μθησης

21-6-18   ΦΕΚ-2363 Β/20-6-18 :

ΥΠΕΚΑΚΑ 32874/744/18 : Τροποποηση της με αριθμ. 37348/619/17 κ.υ.α. με θμα : Πργραμμα επιχοργησης επιχειρσεων για την απασχληση 15.000 ανργων, ηλικας 30-49 ετν (Β 3997)

ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 3122.1/43715/18 : Εργα που εμππτουν στο πεδο εφαρμογς του ρθρου 97 "Τροποποηση του ρθρου 24 του ν. 2971/01" του ν. 4504/17 (Α 184)

21-6-18   ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε.Σ.Σ.Ε.) για τη ρθμιση των ρων και συνθηκν απασχλησης των εργαζομνων με σχση εργασας Δημοσου Δικαου των Οργανισμν Τοπικς Αυτοδιοκησης (ΟΤΑ) β' βαθμο και των ΝΠΔΔ αυτν20-6-18   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2/41/ΟΙΚ.22046/19-6-18 : Συμπλρωση της κθεσης αξιολγησης απ τους αξιολογητς Α και υποβολτης κθεσης στους αξιολογητς Β για την αξιολογικ περοδο του τους 2017

20-6-18   Κ.Υ.Α. ΕΑΛΕ/ΓΠ/46846/18 (ΦΕΚ-2315 Β/19-6-18) : Τροποποηση και αντικατσταση της με αριθμ.πρωτ. Φ.90380/25916/3294/11 (Β 2011) κ.υ.α., πως ισχει, με θμα "Ενιαος Κανονισμς Παροχν Υγεας (ΕΚΠΥ) του Εθνικο Οργανισμο Παροχν Υπηρεσιν Υγεας (ΕΟΠΥΥ)"

20-6-18   ΥΠΠΕΘ Φ.351.1/3/100766/Ε3/18 (ΦΕΚ-2316 Β/19-6-18) : Κατανομ των θσεων Συντονιστν Εκπαιδευτικο ργου στα Περιφερειακ Κντρα Εκπαιδευτικο Σχεδιασμο (ΠΕΚΕΣ) κατ κλδο και ανθεση επιστημονικς ευθνης

20-6-18   ΥΠΕΚΑΚΑ 34124/2768/18 (ΦΕΚ-2318 Β/19-6-18) : Τροποποηση της αριθμ. οικ. 62134/4100/ 28-12-2017 απφασης της Υπουργο και του Υφυπουργο Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Κοινωνικς Αλληλεγγης «Εξειδκευση των κριτηρων για τη διαμρφωση λσεων ρθμισης οφειλν προς τους Φορες Κοινωνικς Ασφλι¬σης ως 50.000 ευρ κατ την παργραφο 21 του ρθρου 15 του ν. 4469/2017, καθορισμς της μεθοδολογας για τον προσδιορισμ του ψους και του αριθμο των δσεων βσει αυτν, εξαρεση οφειλν απ τις λσεις ρθμισης και ρθμιση κθε λλου ειδικτερου θματος για την εφαρμογ αυτς» (Β 4640).

20-6-18   ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1116/18 (ΦΕΚ-2319 Β/19-6-18) : Τροποποηση της ΠΟΛ.1223/29-12-17 (Β 4643) απφασης της Υφυπουργο Οικονομικν για τη διαμρφωση λσεων ρθμισης και για οφειλς προς το δημσιο που υπερβανουν τις 50.000 ευρ, καθς και για οφειλς που χουν βεβαιωθε εντς του τους 2017, κατ την παργραφο 21 του ρθρου 15 του ν. 4469/17 (Α 62)19-6-18   ΥΠΥΜΕ Α7/ΟΙΚ.47307/1649/19-6-18 : Οδικ βοθεια οχημτων - Κοινοποηση ν. 4512/18 (ΦΕΚ-5 Α)

19-6-18   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/58/ΟΙΚ.21974/19-6-18 : Κενς οργανικς θσεις του κλδου ΔΕ Τηλεφωνητν

19-6-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1(Δ)/ΓΠ/ΟΙΚ.47283/19-6-18 : α) Κοινοποηση ντυπου Σχεδου ατησης για δεια σκοπιμτητας συστημτων ιοντιζουσν και μη ακτινοβολιν β) Κοινοποηαη ντυπου Σχεδου Βεβαωσης πληρτητας φακλου

19-6-18   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/156/ΟΙΚ.21970/19-6-18 : Δυναττητα ολοκλρωσης εκκρεμν πρξεων απσπασης, παρταση αυτν και δυναττητα μετταξης σμφωνα με το ρθρο 35 του ν. 4531/18

19-6-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1Δ/ΓΠ/42633/19-6-18 : Διευκρινσεις επ της υπ' αριθμ. Δ1δ/ΓΠ/οικ.11439/7-2-18 εγκκλιου της Υπηρεσας μας - Γραμμ παραγωγς εμφιαλωμνου νερο

19-6-18   ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/38145/2834/19-6-18 : Σχετικ με την εφαρμογ του ρθρου 19 παρ. 2α του ν. 4067/12 (79 Α)

19-6-18   ΕΦΚΑ 28/18-6-18 : Εκπροσπηση πολιτν στις διοικητικς αρχς

19-6-18   ΥΠ.ΕΣ. 28612/Σ.4818/16-6-18 : Πιστοποιητικ δημοτολογου

19-6-18   ΥΠΕΕ ΔΑΠ/Φ.Α/Φ.4.2/ΟΙΚ.175616/1918/18 (ΦΕΚ-2304 Β/18-6-18) : Διαδικασα εκμσθωσης, εκμετλλευσης και διαχερισης δημοσων λατομεων

19-6-18   ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 1217/84453/18 (ΦΕΚ-2273 Β/15-6-18) : Τροποποηση της 1628/64707/17 (Β 2194) υ.α. σχετεικ με τις λεπτομρειες εφαρμογς της χοργησης συνδεδεμνης ενσχυσης στην τομα της κτηνοτροφας, βσει των διατξεων της παρ. 4, του ρθρου 52 του καν. 1307/13 του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου και το κεφλαιο 5 του κανονισμο (ΕΕ) 639/14 της Επιτροπς

19-6-18   ΥΠΥΜΕ Α/46629/2215/18 (ΦΕΚ-2311 Β/18-11-18) : Καθορισμς καννων λειτουργας για την εφαρμογ του δετερου εδαφυ του ρθρου 219Α του ν. 4512/18 (Α 5), πως ισχει

19-6-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ3(Α)/46628/18 (ΦΕΚ-2308 Β/18-6-18) : Τρπος ορισμο των τιμν αναφορς που αποτελον ασφαλιστικς τιμς αποζημωσης για τους Φορες Κοινωνικς Ασφλισης (ΦΚΑ) και τον ΕΟΠΥΥ18-6-18   ΥΠΠΕΘ 944/ΔΕΠΠΣ/18-6-18 : Οδηγες για τη διαδικασα Πρσκλησης εκπαιδευτικν Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιες Εκπαδευσης για υποβολ αιτσεων αποσπσεων στα Πειραματικ και στα Πρτυπα Σχολεα για το διδακτικ τος 2018-2019

18-6-18   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.40/2412/ΟΙΚ.21795/18-6-18 : Προβδισμα κατηγοριν - προιστμενοι οργανικν μονδων

18-6-18   EETT 852/5/18 (ΦΕΚ-2241 Β/15-6-18) : Τροποποηση του Κανονισμο Διαχερισης και Εκχρησης Ονομτων Χρου (domain names)  με κατληξη .gr .ελ (ΦΕΚ-973 Β)

18-6-18   ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1111/18 (ΦΕΚ-2265 Β/15-6-18) : Καθορισμς του καταλγου των Δικαιοδοσιν των Αρμδιων Αρχν της Πολυμερος Συμφωνας Αρμδιων αρχν (ΠΣΑΑ) για την ανταλλαγ Εκθσεων αν Χρα (ΕαΧ), βσει του πρτου εδαφου της παρ. 1 του ρθρου ογδου του Μρους Δετερου του ν. 4490/17 (Α 150)

18-6-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1115/18-6-18 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 23 του ν. 4549/18 με τις οποες τροποποιθηκε το ρθρο 966 του Κδικα Πολιτικς Δικονομας (π.δ. 503/85, Α 182)

18-6-18   ΥΠΕΚΑΚΑ 40133/15-6-18 : Εγκκλιος Εισαγωγς Μαθητν στις ΕΠΑΣ Μαθητεας του ΟΑΕΔ, για το Σχολικ τος 2018-2019

18-6-18   ΥΠΟΙΑΝ 64618/856/Φ15/18 (ΦΕΚ-2278 Β/15-6-18) : Τροποποηση της απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Ανπτυξης, Ανταγωνιστικτητας και Ναυτιλας οικ. 483/35/Φ15/12 (Β158) "Καθορισμς τπου, δικαιολογητικν και διαδικασας για την εγκατσταση και τη λειτουργα των μεταποιητικν δραστηριοττων του ν. 3982/11 (ΦΕΚ-143 Α), την τροποποηση και την ανανωση των αδειν και την προθεσμα για μεταφορ τεχνικ ανασυγκρτηση

18-6-18   ΦΕΚ-2280 Β/15-6-18 :

Κ.Υ.Α. 64560-15/06/18 : Τροποποηση της αριθμ. 7534/15 απφασης των Υπουργν Οικονομας, Υποδομν, Ναυτιλας και Τουρισμο, Δικαιοσνης, Διαφνειας και Ανθρωπνων Δικαιωμτων, Οικονομικν και Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Κοινωνικς Αλληλεγγης (Β 1794)

Κ.Υ.Α. ΗΛ/Α/Φ1/ΟΙΚ.176185/18 : Προσδιορισμς καττατης τιμς προσφορς δημοπρατομενων προθεσμιακν προιντων ηλεκτρικς ενργειας για το τος 2018

18-6-18   Κ.Υ.Α. 31419/Δ1/10917/18 (ΦΕΚ-2272 Β/15-6-18) : Καθορισμς αναγκν εποχικο προσωπικο Παιδικν Εξοχν - Κατασκηνσεων του Κρατικο Προγρμματος τους 2018

18-6-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1Β/ΓΠ/ΟΙΚ.46632/18 (ΦΕΚ-2283 Β/15-6-18) : Οροι, προυποθσεις και προδιαγραφς λειτουργας των αυτοτελν ιδιωτικν Μονδων Ημερσιας Νοσηλεας (ΜΗΝ) ειδικτητας α) οφθαλμολογας, β) πλαστικς / επανορθωτικς χειρουργικς, γ) ωτορινολαρυγγολογας και δ) δερματολογας / αφροδισιολογας

18-6-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ3(Α)/38982/18 (ΦΕΚ-2268 Β/15-6-18) : Εγκριση του θετικο καταλγου της παραγρφου 1, περ. α, του ρθρου 12 του ν. 3816/10, πως τροποποιθηκε και ισχει

18-6-18  ΥΠΕΚΑΚΑ 25788/Δ1/8941/18 (ΦΕΚ-2264 Β/15-6-18) : Καθορισμς κριτηρων και διαδικασα αξιολγησης και επιλογ του με σμβαση εξαρτημνης εργασας ορισμνου χρνου εκπαιδευτικο προσωπικο των Επαγγελματικν Σχολν (ΕΠΑΣ) Μαθητεας του Οργανισμο Απασχλησης Εργατικο Δυναμικο (ΟΑΕΔ)

18-6-18   ΚΥΣΟΙΠ 85/18 (ΦΕΚ-2266 Β/15-6-18) : Σχδιο εφαρμογς δημοπρασιν ΝΟΜΕ

-18-6-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΕΑΛΕ/ΓΠ/ΟΙΚ.45813/18 (ΦΕΚ-2270 Β/15-6-18) : Τροποποηση (3η) της με αριθ. πρωτ. Γ3Γ/40426/5-7-16 απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Υγεας, "Καννες παραπομπς διαγνωστικν εξετσεων" --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ

18-6-18   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/47779/ΔΛΓΚ/18 (ΦΕΚ-2279 Β/15-6-18) : Καθορισμς διαδικασας, ρων, προυποθσεων και λοιπν ζητημτων σχετικ με τη χοργηση χρηματικν προκαταβολν στη Δημσια Επιχερηση Ηλεκτρισμο (ΔΕΗ ΑΕ), ναντι των συνολικν ετσιων υποχρεσεων της εκστοτε τρχουσας χρσης για δαπνη εξφλησης λογαριασμν ηλεκτρικο ρεματος των φορων της Γενικς Κυβρνησης

18-6-18   Κ.Υ.Α. Δ13/ΟΙΚ.33475/1935/18 (ΦΕΚ-2281 Β/15-6-18) : Καθορισμς των ρων και των προυποθσεων εφαρμογς του προγρμματος Κοινωνικ Εισδημα Αλληλεγγης

18-6-18   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2/40/ΟΙΚ.21465/18 (ΦΕΚ-2271 Β/15-6-18) : Τροποποηση της ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2/35/ΟΙΚ.18485/22-5-18, ΦΕΚ-1882 Β/24-5-18 υ.α. με θμα "Καθορισμς του χρονικο διαστματος διενργειας της αξιολγησης για την αξιολογικ περοδο του τους 2017 και των επιμρους φσεων αυτς. Καθορισμς της μορφς και του περιεχομνου του αννυμου ερωτηματολογου αξιολγησης των προισταμνων απ τους υφισταμνους"

18-6-18   Κ.Υ.Α. 64182/18 (ΦΕΚ-2277 Β/15-6-18) : Καθορισμς των δικαιολογητικν του ρθρου 5 παρ. 8 του ν. 4469/17 που απαιτονται για την υποβολ ατησης στον εξωδικαστικ μηχανισμ ρθμισης οφειλν επιχειρσεων

18-6-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΔΕ(Α)/46627/18 (ΦΕΚ-2285 Β/16-6-18) : Καθορισμς ελχιστων ποσοττων αποθεμτων γενοσμων φαρμκων αν θεραπευτικ κατηγορα που οφελουν να διαθτουν τα φαρμακεα

18-6-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΕΑΛΕ/ΓΠ/44539/18 (ΦΕΚ-2276 Β/15-6-18) : Επιτρεπμενα ρια δαπανν του Εθνικο Οργανισμο Παροχς Υπηρεσιν Υγεας (ΕΟΠΥΥ) τους 2018, για παρεχμενες υπηρεσες υγεας απ συμβεβλημνους ιδιτες παρχους και για παροχ ιατροτεχνολογικν προιντων και συμπληρωμτων ειδικς διατροφς απ συμβεβλημνους κατασκευαστς, εισαγωγες, διανομες / προμηθευτς

18-6-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΕΑΛΕ/ΓΠ/46633/18 (ΦΕΚ-2284 Β/15-6-18) : Διαδικασα χοργησης και αποζημωσης οπτικν ειδν - γυαλιν ορσεως και υπηρεσιν ειδικς αγωγς στους δικαιοχους του ΕΟΠΥΥ

18-6-18   Κ.Υ.Α. Δ13/ΟΙΚ.33474/1934/18 (ΦΕΚ-2282 Β/15-6-18) : Καθορισμς ρων και προυποθσεων για την εφαρμογ προγρμματος Επιδματος Στγασης15-6-18   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/47972/0026/15-6-18 : Οδηγες για την τρηση του Μητρου Δεσμεσεων

15-6-18   ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2432.6-8/44996/15-6-18 : Διαδικασα υποβολς ηλεκτρονικο αρχεου εκδοθντων εισιτηρων επιβατν και αποδεξεων μεταφορς οχημτων συστημτων ΗΣΚΘΕΕΑ - Μεταφορικο Ισοδναμου

15-6-18   ΥΠΠΕΘ 98235/Ε3/14-6-18 : Γνωστοποηση διατξεων του ν. 4547/18 (ΦΕΚ-102 τ.Α/12-6-18)

15-6-18   ΥΠ.ΕΣ. 27944/15-6-18 : Γνωστοποηση ρυθμσεων του ρθρου 117 του ν. 4547/18 (Α 102) περ παρτασης προθεσμας προσκμισης του πιστοποιητικο πυρασφλειας για τους δημοτικος παιδικος, βρεφικος και βρεφονηπιακος σταθμος

15-6-18   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/47891/ΔΠΓΚ/15-6-18 : Εκθσεις αναφορς για το μητρο δεσμεσεων

15-6-18   Κ.Υ.Α. 22421/18 (ΦΕΚ-2242 Β/15-6-18) : Ορισμς μγιστου επιτρεπμενου αριθμο των ατμων που θα προσληφθον με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου ορισμνου χρνου θα συνψουν σμβαση μσθωσης ργου, κατπιν γκρισης της Επιτροπς του ρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/06 πως ισχει, στους ΟΤΑ α και β βαθμο για το τος 2018

15-6-18   ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 1152/77796/18 (ΦΕΚ-2223 Β/14-6-18) : Τροποποηση της αριθμ. 104/7056/21-1-18 υ.α. (ΦΕΚ-147 Β) "Εθνικς επιλογς, διοικητικ μτρα και διαδικασες εφαρμογς των μεσων ενισχσεων κατ' εκτλεση του Καν. (ΕΕ) 1307/13 και του Καν. (ΕΕ) 1306/13 του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου"

15-6-18   ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/27623/1752/18 (ΦΕΚ-2216 Β/14-6-18) : Καθορισμς του τρπου, των ρων, των προυποθσεων, της διαδικασας και των τεχνικν προδιαγραφν για την ηλεκτρονικ υποβολ των τοπογραφικν διαγραμμτων και των διαγραμμτων γεωμετρικν μεταβολν στη βση δεδομνων του Νομικο Προσπου Δημοσου Δικαου (ΝΠΔΔ) με την επωνυμα "Ελληνικ Κτηματολγιο" - Εναρξη ισχος των υποχρεσεων και των συνεπειν των παραγρφων 1 και 3 του ρθρου 40 του ν. 4409/16 (Α 136)

15-6-18   Κ.Υ.Α. Φ.43000/26431/1580/18 (ΦΕΚ-2226 Β/14-6-18) : Καθορισμς ψους ημερησου τροφεου κατασ