»
»
»
»
»
» DVD
»
»
»
»
»
» -


25-5-15      ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 3343/20-5-15 : Παροχ Πσιμου Υδατος στις καταστροφς : Θεσμικ πλασιο - Ρλοι και αρμοδιτητες εμπλεκμενων φορων - Διασφλιση ποιτητας παροχς πσιμου δατος
25-5-15      ΥΠ.ΕΣ. 17635/25-5-15 : Βραβεο για Καινοτμες Πολιτικς Ενταξης των Ρομ (Dosta!-Congress Prize for Municipalities)
25-5-15       ΦΕΚ-921 Β/21-5-15 :
Κ.Υ.Α. 7012/27/1-ΚΕ/15 : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 7012/27/1 απ 21-9-99 απφασης "Στολ, οπλισμς, ατομικ εφδια ειδικν φρουρν" (Β 1873)
ΥΠ.ΟΙΚ.ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 9299/15 : Κατργηση της υπ' αριθμ. 27283/29-12-14 υ.α. (ΦΕΚ- Β3684) "Διαδικασα κδοσης αυτοκλλητου νμιμης λειτουργας τουριστικν καταλυμτων σμφωνα με το ρθρο 3 παρ. 6 του Ν. 4276/14
Κ.Υ.Α. 117/2014 : Προσαρμογ της ελληνικς νομοθεσας στον τομα της ποιτητας καυσμων προς την Οδηγας 2014/77/ΕΕ
25-5-15        Κ.Υ.Α. Δ6/Α/Φ1/ΟΙΚ.22220/1082/15 : Τροποποηση της υπ' αριθμ. οικ.494/7-4-15 (Β 577) υ.α. "Καθορισμς εισοδηματικν και περιουσιακν στοιχεων των δικαιοχων, τα απαιτομενα δικαιολογητικ, τον χρνο υποβολςτους, τους φορες, τις υπηρεσες και τις διαδικασες ελγχου και πιστοποησης των δικαιοχων, τη σμπραξη με φορες του δημοσου και ιδιωτικο τομα και κθε λλη λεπτομρεια για την εφαρμογ των ρυθμσεων των ρθρων 1 ως 4 του Ν. 4320/15 "Ρυθμσεις δια τη λψη μεσων μτρων για την αντιμετπιση της ανθρωπιστικς κρσης, για την οργνωση της Κυβρνησης και των Κυβερνητικν Οργνων και λοιπς διατξεις" (ΦΕΚ-29 Α)
25-5-15       ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 17625/22-5-15 : Επαναφορ των Σχολικν Φυλκων στους Δμους (Υπδειγμα πρξης κατταξης)
25-5-15        ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 53402/18-5-15 : Σχετικ με την εφαρμογ της ΥΑ 33749/26-3-15 (ΦΕΚ-623 Β) "Αντικατσταση των παρ. 4 και 5 του ρθρου 115 : Σμανση και τρηση πινακδων απ τους κατχους δειας λιανικς εμπορας υγρν καυσμων και υγραερου κνησης και πεπιεσμνου αερου (CNG)  (πρατρια) της ΥΑ Α2/718/14 (ΦΕΚ-2090 Β)
25-5-15       ΕΟΠΥΥ ΔΒ3Α/Φ115/ΟΙΚ.20701/25-5-15 : Χοργηση επιδματος λουτροθεραπεας στους ασφαλισμνους του ΕΟΠΥΥ, για την λουτρικ περοδο απ 1η Ιουνου ως 31η Οκτωβρου 2015
22-5-15       ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1109/20-5-15 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 20 του ν. 4321/15 (ΦΕΚ-32 Α) περ ποινικς δωξης λγω μη καταβολς χρεν προς το Δημσιο (ρθρο 25 ν. 1882/90) και λοιπ συναφ θματα
22-5-15       ΥΠΟΠΑΙΘ Φ.361.22/32/82432/Ε3/22-5-15 : Διευκρινσεις σχετικ με την επιλογ υποψηφων Διευθυντν λων των τπων Σχολικν Μονδων Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης
22-5-15       ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 17625/22-5-15 : Επαναφορ των Σχολικν Φυλκων στους Δμους
22-5-15      ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1107/19-5-15 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 7 του ν. 4328/15 (ΦΕΚ-51 Α) "Κρωση της απ 27 Μαρτου 2015 ΠΝΠ "Κατεπεγουσα ρθμιση για τη βιωσιμττηα της "Ελληνικς Βιομηχανας Ζχαρης ΑΕ" και τις ληξιπρθεσμες οφειλς" (Α 35) και λλες διατξεις"
22-5-15      Κ.Υ.Α. ΔΜΕΒΟ/Γ/Φ1/ΟΙΚ.175811/1455/15 (ΦΕΚ-920 Β/21-5-15) : Τροποποηση απφασης περ καθορισμο τλους, καθς και κθε σχετικς λεπτομρειας με αυτ, για ενεργς, αποθεματικς και αργοσες παραχωρσεις μεταλλεων και για δειες μεταλλευτικν ερευνν
22-5-15      ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 17602/ΕΓΚ.15/22-5-15 : Λειτουργα παιδικν χαρν των ΟΤΑ
22-5-15       ΟΠΕΚΕΠΕ 54086/22-5-15 : Οδηγες για την ορθ διαδικασα καταβολς της χρηματοδτησης των προγραμμτων εργασας των Οργανσεων Ελαιουργικν Φορων ΕΟΦ
22-5-15    ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΔΠ/0007650/ΕΞ2015/21-5-15 : Παροχ διευκρινσεων για τη διαδικασα των δημοπρασιν απ τους ΟΤΑ α βαθμο σε εφαρμογ της ΚΥΑ (ΔΔΠ 0005159/586Β/ΕΞ2015, ΦΕΚ-578 Β/9-4-15, πως τροποποιθηκε με την ΔΔΠ/0006856/728Β/ΕΞ2015 (ΦΕΚ-828 Β/12-5-15)
22-5-15    ΦΕΚ-937 Β/21-5-15 : 
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 16456/15 : Περιεχμενο και διαδικασα δημιουργας και τρησης Μητρου Επιχειρσεων των Δμων και των Περιφερειν
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 16457/15 : Περιεχμενο και διαδικασα δημιουργας και τρησης Μητρου νπδδ των δμων και των περιφερειν
22-5-15     ΦΕΚ-936 Β/21-5-15 :
ΥΠ.ΟΙΚ.ΥΠΟΔΟΜΩΝ,ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 3525.1.12/01/15 : Κρωση Συλλογικς Σμβασης Εργασας Πληρωμτων Ρυμουλκν
ΥΠ.ΟΙΚ.ΥΠΟΔΟΜΩΝ,ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ3 525.1.12/01/15 : Κρωση Συλλογικς Σμβασης Εργασας Πληρωμτων Ναυαγοσωστικν
22-5-15     ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1108/15 (ΦΕΚ-917 Β/21-5-15) : Τροποποηση της ΑΥΟ ΠΟΛ.1080/15 (ΦΕΚ-628 Β) "Ειδικ θματα και λεπτομρειες εφαρμογς της ρθμισης ληξιπροθσμων οφειλν στη φορολογικ διοκηση του Ν. 4321/15 (ΦΕΚ-32 Α)" μετ την τροποποηση - συμπλρωση των ρθρων 4 και 13 του Ν. 4321/15 με τα ρθρα 4 και 8 του Ν. 4328/15 (ΦΕΚ-51 Α)
21-5-15       ΥΠ.ΥΓ. Γ3Α/ΓΠ/ΟΙΚ.37952/21-5-15 : Ανπτυξη ενιαας πλατφρμας προγραμματισμο ραντεβο σε εθνικ εππεδο
21-5-15     ΥΠΕΚΑΑ Φ.11221/3077/81/11-5-15 : Παρχονται πληροφορες σχετικ με τη δυναττητα συνυπολογισμο του χρνου επιδτησης ανεργας απ τον ΟΑΕΔ για τη συμπλρωση της ειδικς προυπθεσης των 750 ημερν ασφλισης την τελευταα πενταετα για τη χοργηση μειωμνης σνταξης λγω γρατος
21-5-15      ΥΠΟΠΑΙΘ Φ.251/81644/Α5/21-5-15 : Προθεσμα υποβολς δικαιολογητικν για τη συμμετοχ υποψηφων στις προκαταρκτικς εξετσεις των Σχολν της Ελληνικς Αστυνομας
21-5-15      ΥΠΟΠΑΙΘ Φ.361.22/31/81732/Ε3/21-5-15 : Διευκρινσεις σχετικ με την επιλογ υποψηφων Διευθυντν λων των τπων Σχολικν Μονδων Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης
21-5-15     ΥΠ.ΥΓ. Γ1Δ/ΟΙΚ.37833/21-5-15 : Ελεγχος ποιτητας νερν κολμβησης και κδοση αποφσεων χαρακτηρισμο καταλληλτητας θαλασσων υδτων
21-5-15     ΥΠΟΠΑΙΘ Φ.361.22/26/79840/Ε3/15 (ΦΕΚ-915 Β/20-5-15) : Καθορισμς της διαδικασας, υποβολς αιτσεων και επιλογς διευθυντν σχολικν μονδων και εργαστηριακν κντρων
21-5-15      ΙΚΑ Α02/1102/57/21-5-15 : Εναρξη λειτουργας ηλεκτρονικς υπηρεσας απογραφς προσταευομνων μελν (σζυγος και τκνα) και απδοσης ασφαλιστικς ικαντητας (ηλεκτρονικ θερηση των βιβλιαρων υγεας)
21-5-15       ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ. 1106/19-5-15 : Διευκρινσεις για τη ρθμιση οφειλν των διατξεων των ρθρων 1 -17 του Ν. 4321/15 (ΦΕΚ-32 Α)
20-5-15     ΕΟΠΥΥ 19307/20-5-15 : Μηνιαα υποβολ δαπανν νοσηλεας Ευρωπαων ασφαλισμνων με τα αντστοιχα συνοδευτικ γγραφα στη ΜΕΔΕΚ της ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
20-5-15     ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 16154/20-5-15 : Εναρξη παραγωγικς λειτουργας των ργων ψηφιοποησης ληξιαρχικν πρξεων στα πλασια του ργου "Εθνικ Ληξιαρχεο - Μητρο Πολιτν"
20-5-15     ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 8325/5-5-15 : Αποδοχ γνωμοδτησης ΝΣΚ 54/15 (Εκπροσπηση εργαζομνων στο Διοικητικ Συμβολιο των Δημοτικν Κοινωφελν Επιχειρσεων)
20-5-15      ΥΠΠΑΠΕ Ε8/2514/55965/20-5-15 : Κοινοποηση υ.α. για την επιθερηση των εν χρσει ψεκαστικν μηχανημτων
20-5-15      ΦΕΚ-910 Β/19-5-15 :
Κ.Υ.Α. 3529.2/28/15 : Συμπλρωση της αριθμ. 3529.2/18/15 υ.α. "Χοργηση κτακτης Οικονομικς Ενισχσεως σε Ορισμνες Κατηγορες Ανργων Ναυτικν, Λγω Εορτν Πσχα 2015" (Β 489)
ΥΠΟΠΑΙΘ 77446/Δ6/15 : Εισαγωγ μαθητν και σχετικς ρυθμσεις στα Πρτυπα και στα Πειραματικ Σχολεα για το σχολικ τος 2015-2016
20-5-15       ΥΠΟΠΑΙΘ 61397/Δ6/15 (ΦΕΚ-909 Β/19-5-15) : Αναστολ εφαρμογς της αριθμ. 212031/Δ6/14 "Χαρακτηρισμς σχολικν μονδων ως Πρτυπων Πειραματικν Σχολεων" (ΦΕΚ-3646 Β/31-12-14 υ.α.
20-5-15       ΥΠ.ΥΓ. Γ5/ΟΙΚ.30468/15 (ΦΕΚ-869 Β/19-5-15) : Συμπλρωση της υ.α. αριθμ. ΓΠ/61771/11-7-14 "Διατξεις τιμολγησης φαρμκων"
19-5-15        ΕΟΠΥΥ ΔΑ4Γ/Φ302.10/ΟΙΚ.18411/19-5-15 : Συμπληρωματικς οδηγιες αναφορικ με διαδικασες μετβασης για προγραμματισμνη περθαλψη σε κρτη - μλη ΕΕ εκτς
19-5-15       ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΜ/ΟΙΚ.12001/ΕΓΚ.8/19-5-15 : Εφαρμογ των διατξεων της παρ. 2 του ρθρου 16 του ν. 4302/14 (ΦΕΚ-225 Α/8-10-14)
19-5-15       ΥΠ.ΥΓ. Α4ΑΒ/ΓΠ.ΟΙΚ.15742/15-5-15 (ΦΕΚ-859 Β/15-5-15) : Συστσεις Τομων Ψυχικς Υγεας Ενηλκων και νταξη Μονδων Ψυχικς Υγεας
19-5-15       ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 15438/15 (ΦΕΚ-883 Β/19-5-15) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 7173/26-2-15 απφασης του Υπουργο Εσωτερικν και Διοικητικς Ανασυγκρτησης, αναφορικ με την κατανομ ποσοστο 40% της εκλογικς χρηματοδτησης στα δικαιοχα πολιτικ κμματα, των βουλευτικν εκλογν της 25ης Ιανουαρου 2015
19-5-15        K.Y.A. 19068/819/15 (ΦΕΚ-878 Β/19-5-15) : Παρταση της προβλεπμενης απ το ρθρο 56 παρ. 3 του Ν. 4305/14 (ΦΕΚ-237 Α) προθεσμας για τη δυναττητα υποβολς αιτσεων απ δικαιοχους επιδτησης επιτοκου απ τον πρην ΟΕΚ, ενψει της επιμκυνσης των δανεων που οι ανωτρω λαβαν απ πιστωτικ ιδρματα
18-5-15          ΥΠΟΠΑΙΘ Φ.151/78767/Α5/18-5-15 : Οδηγες για την εξταση των μαθημτων : Αρχιτεκτονικ Σχδιο και Γραφιστικς Εφαρμογς
18-5-15           ΦΕΚ-864 Β/15-5-15 : 
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 002/2015 : Οροι και προυποθσεις για τη χοργηση δειας νμιμου ελεγκτ και ελεκτικο γραφεου
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 001/2015 : Πργραμμα συνεχος εκπαδευσης των Νομμων Ελεγκτν (ρθρο 11 του Ν. 3693/02)
18-5-15          ΥΠΟΠΑΙΘ 77451/Δ2/15 (ΦΕΚ-862 Β/15-5-15) : Αξιολγηση μαθητν Α και Β τξεων Ημερησου Γενικο Λυκεου και Α, Β και Γ τξεων Εσπερινο Λυκεου για το σχ. τος 2014-2015
18-5-15         ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 16773/ΕΓΚ.14/15-5-15 : Επανασσταση Δημοτικς Αστυνομας
18-5-15         ΥΠ.ΥΓ. Α2Δ/ΓΠ/ΟΙΚ.30411/15 (ΦΕΚ-835 Β/14-5-15) : Τροποποηση των αριθ. Α2δ/ΓΠ/ΟΙΚ.10580/9-2-15 και Α2δ/ΓΠ/ΟΙΚ.13285/20-2-15 υ.α. "Τρηση ξεχωρικς σειρς προτεραιτητας για ειδκευση" (ΦΕΚ-324 Β και 353 Β)
18-5-15        ΥΠΟΠΑΙΘ Φ.4/77460/Δ4/15 (ΦΕΚ-863 Β/15-5-15) : Αξιολγηση των μαθητν της Α και Β τξης του Επαγγελματικο Λυκεου (ΕΠΑΛ)
15-5-15     ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/38/ΟΙΚ.14652/14-5-15 : Εξυπηρτηση αναγκν τομα καθαριτητας βσει του ρθρου 49 του ν. 4325/15
15-5-15    ΙΚΑ Σ48/38/ΕΓΚ.22/15-5-15 : Χοργηση Επιδματος Κοινωνικς Αλληλεγγης Συνταξιοχων (ΕΚΑΣ) απ 1-1-15
15-5-15   ΕΟΠΥΥ ΔΒ3/Γ188/ΟΙΚ.16479(δις)/6-5-15 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Προυποθσεις , διαδικασες εισαγωγς και τρπος πληρωμς των κλινικν και ιδρυμτων χρονων παθσεων   
15-5-15     ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1104/15 (ΦΕΚ-844 Β/14-5-15: Διαγραφ αχρεστητης οφειλς ΦΠΑ βσει δλωσης και περαιτρω επιστροφ
15-5-15     ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1101/15 (ΦΕΚ-843 Β/14-5-15) : Τπος και περιεχμενο της πρξης διοικητικο προσδιορισμο του τλους επιτηδεματος οικονομικο τους 2013 σε νομικ πρσωπα και λοιπ θματα για την επιβολ και την εσπραξ του
15-5-15     Ν. 4328/15 (ΦΕΚ-51 Α/14-5-15) : Κρωση της απ 27 Μαρτου 2015 ΠΝΠ "Κατεπεγουσα ρθμιση για τη βιωσιμτητα της Ελληνικς Βιομηχανας Ζχαρης ΑΕ και τις ληξιπρθεσμες οφειλς (Α 35) και λλες διατξεις
15-5-15    Ν. 4327/15 (ΦΕΚ-50 Α/14-5-15) : Επεγοντα μτρα για την Πρωτοβθμια, Δευτεροβθμια και Τριτοβθμια Εκπαδευση και λλες διατξεις
14-5-15  ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1100/5-5-15 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Ημερομηνα μεταβολς Διοικητικο Συμβουλου ΑΕ

14-5-15    ΚΥΑ. 43848/15 (ΦΕΚ 829 Β/13-5-2015) : Τροποποηση απφασης εφαρμογς, Ενιαο Πργραμμα Προμηθειν (Ε.Π.Π.) τους 2014.
14-5-15      Ν. 4326/15 (ΦΕΚ 49 Α/13-5-2015) : Επεγοντα μτρα για την αντιμετπιση της βας στον αθλητισμ και λλες διατξεις.
13-5-15      ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΔΑΔ/Φ.42Α/ΟΙΚ.14150/13-5-15 : Εφαρμογ των διατξεων του ν. 4325/10 "Εκδημοκρατισμς της Διοκησης - Καταπολμηση Γραφειοκρατας και Ηλεκτρονικ Διακυβρνηση. Αποκατσταση αδικιν και λλες διατξεις (ΦΕΚ-47 Α)
13-5-15     ΟΑΕΔ 38263/13-5-15 - ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3/15 : Πργραμμα διαμονς παιδιν σε παιδικς κατασκηνσεις τους 2015
13-5-15     ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΑΦΑ/1064795/ΕΞ2015/11-5-15 : Διευκρινσεις για την εφαρμογ της ΠΟΛ.1234/14 για την καταβολ του επιδματος βιβλιοθκης απ 1-1-2014 και εφεξς
13-5-15      ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1095/15 (ΦΕΚ-822 Β/12-5-15) : Τροποποηση των διατξεων της απφασης ΠΟΛ.1002/14 (ΦΕΚ-3Β/5-1-15) "Κατηγορες οντοττων που απαλλσσονται απ τη χρησιμοποηση φορολογικν ηλεκτρονικν μηχανισμν. Αναγραφ πρσθετων στοιχεων στα εκδιδμενα στοιχεα λιανικς πλησης ορισμνων κατηγοριν υπηρεσιν αγαθν. Δλωση διακοπς λειτουργας φορολογικο ηλεκτρονικο μηχανισμο λγω τεχνικο προβλματος" πως τροποποιθηκε
13-5-15       Κ.Υ.Α. 175700/15 (ΦΕΚ-827 Β/12-5-15) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. Δ1Α/οικ.13316/14 κ.υ.α. "Κατανομ τους 2014 ποστητας 133.000 χιλιολτρων αυτοσιου βιοντζελ, σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 15Α παρ. 7 του Ν. 3054/02, πως ισχει"
13-5-15        ΥΠΠΑΠΕ 2834/52781/13-5-15 : Εφαρμογ της ΚΥΑ αριθμ. 414/2354/15 (ΦΕΚ-97 Β) σχετικ με τις "προυποθσεις, ρους και διαδικασα για τη διενργεια αλιευτικο τουρισμο απ επαγγελματες αλιες"
13-5-15         ΕΤΕΑ 60197/12-5-15 : Ν. 4324/15 - Τροποποηση ν. 4321/15 περ ληξιπρθεσμων οφειλν
13-5-15         Κ.Υ.Α. ΔΔΠ/0006856/728Β/ΕΞ2015/12-5-15 : Τροποποηση της υπ' αριθμ. ΔΔΠ/0005159/586Β/ΕΞ2015/7-4-15, απφασης παραχρησης, με αντλλαγμα, του δικαιματος απλς χρσης αιγιαλο, παραλας, χθης και παρχθιας ζνης μεγλων λιμνν και πλεσιμων ποταμν, στους Οργανισμος Τοπικς Αυτοδιοκησης (ΟΤΑ) Α βαθμο (ΦΕΚ-578 Β)
12-5-15       ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1103/11-5-15 : Παροχ διευκρινσεων σχετικ με τη φορολογικ αντιμετπιση της ανγερσης κτσματος βελτισεων και επεκτσεων με δαπνες του μισθωτ σε ακνητο κυριτητας του εκμισθωτ , με βση τις διατξεις του ν. 4172/13
12-5-15       ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1102/11-5-15 : Οδηγες για τη συμπλρωση και την εκκαθριση της δλωσης φορολογας εισοδματος νομικν προσπων και νομικν οντοττων φορολογικο τους 2014
12-5-15        ΥΠ.ΥΓ. Γ5/ΟΙΚ.32194/15 (ΦΕΚ-824 Β/12-5-15) : Εγκριση του θετικο καταλγου του ρθρου 12 παρ. 1 εδφιο α του Ν. 3816/10, πως τροποποιθηκε και ισχει
12-5-15      ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/66/ΟΙΚ.13632/8-5-15 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Διατξεις νομοσχεδου "Εκδημοκρατισμς της Διοκησης - Καταπολμηση Γραφειοκρατας και Ηλεκτρονικ Διακυβρνηση - Αποκατσταση Αδικιν και λλες διατξεις" περ αυτοδκαιης δυνητικς θσης σε αργα και περ επιβολς της ποινς της οριστικς πασης
12-5-15       ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 16003/12-5-15 : Ευρωπαικ Πργραμμα για την Ανταγωνιστικττηα των Επιχειρσεων και τις Μικρομεσαες Επιχειρσεις (COSME, 2014-2020) : Πρσκληση υποβολς προτσεων για την ενσχυση της ανταγωνιστικτητας και της βιωσιμτητας του τομα του τουρισμο
12-5-15      N. 4325/15 (ΦΕΚ-47 Α/11-5-15) : Εκδημοκρατισμς της Διοκησης - Καταπολμηση Γραφειοκρατας και Ηλεκτρονικ Διακυβρνηση. Αποκατσταση αδικιν και λλες διατξεις
11-5-15       ΥΠΟΠΑΙΘ Φ.251/73671/Α5/11-5-15 : Προθεσμα υποβολς δικαιολογητικν για τη συμμετοχ υποψηφων στις προκαταρκτικς εξετσεις των Στρατιωτικν Σχολν ακαδημαικο τους 2015-2016
11-5-15         ΦΕΚ-815 Β/7-5-15 : 
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/27764/15 : Καθορισμς δικαιολογητικν για τη βεβαωση οφειλν εγγυημνων απ την ΕΤΕΑΝ ΑΕ και λοιπν θεμτων κατ' εφαρμογ των διατξεων της παρ. 7 του ρθρου 22 του Ν. 3775/09 (Α 122) τσι πως τροποποιθηκαν με την παρ. 2 του ρθρου 46 του Ν. 4277/14 
ΥΠΕΚΑΑ Φ.51010/ΟΙΚ.16845/156/15 : Αποστολ ισχος για τρεις μνες υπουργικς απφασης Φ.51010/οικ.1893/16 "Εκδοση Κανονισμο Δεοντολογας και Καλν Πρακτικν Λειτουργας των Ταμεων Επαγγελματικς Ασφλισης" και δμηνη παρταση της προθεσμας που ορζεται στο κεφλαιο 4, ρθρο 26 της.α. Φ.51010/45802/1145/14 "Οργανωτικς απαιτσεις των Ταμεων Επαγγελματικς Ασφλισης"
11-5-15     ΥΠΕΘΑ Φ.337.1/108/182898/8-5-15 : Προκρυξη Διαγωνισμο επιλογς Σπουδαστν - τριν Ανωττων Στρατιωτικν Εκπαιδευτικν Ιδρυμτων (ΑΣΕΙ), Ευελπδων (ΣΣΕ), Ναυτικν Δοκμων (ΣΝΔ) κλπ. --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
11-5-15     ΥΠΟΠΑΙΘ Φ.251/73238/Α5/8-5-15 : Πανελλαδικς εξετσεις μαθητν και αποφοτων με αναπηρα και ειδικς εκπαιδευτικς ανγκες
11-5-15      ΥΠΟΠΑΙΘ Φ.151/73237/Α5/8-5-15 : Πανελλαδικς εξετσεις υποψηφων ΕΠΑΛ (Ομδα Α) και μαθημτων ειδικτητας (Ομδα Β) με αναπηρα και ειδικς εκπαιδευτικς ανγκες τους 2015
11-5-15      ΥΠΠΑΠΕ Γ4/2315/51456/8-5-15 : Προυποθσεις γκρισης απογραφς σε μεταχειρισμνους ελκυστρες προερχμενους απ χρες της ΕΕ με κινητρες αντιρρυπαντικς τεχνολογας
8-5-15       ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ - Εκδημοκρατισμς της Διοκησης - Καταπολμηση Γραφειοκρατας και Ηλεκτρονικ Διακυβρνηση - Αποκατσταση αδικιν και λλες διατξεις
8-5-15       ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ - Επεγοντα μτρα για την αντιμετπιση της βας στον αθλητισμ και λλες διατξεις
8-5-15       ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/66/ΟΙΚ.13632/8-5-15 : Διατξεις νομοσχεδου "Εκδημοκρατισμς της Διοκησης - Καταπολμηση Γραφειοκρατας και Ηλεκτρονικ Διακυβρνηση - Αποκατσταση Αδικιν και λλες διατξεις" περ αυτοδκαιης δυνητικς θσης σε αργα και περ επιβολς της ποινς της οριστικς πασης
8-5-15      Π.Δ. 33/15 (ΦΕΚ-46 Α/8-5-15) : Τροποποηση του Π.Δ. 347/95 "Εξοπλισμς των πλοων σμφωνα με την Οδηγα 96/98/ΕΚ του Συμβουλου της 20ης Δεκεμβρου 1996 , πως ισχει ..... --> Για τις διατξεις του ως νω π.δ/τος βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
8-5-15       ΥΠΠΑΠΕ 1213/36812/15 (ΦΕΚ-790 Β/6-5-15) : Καθιρωση συστματος εποπτεας των Συνοριακν Σταθμν Κτηνιατρικο Ελγχου (ΣΥΚΕ) και των σημεωση εισδου με βση την απφαση της Επιτροπς 94/641/ΕΚ
8-5-15      Κ.Υ.Α. 13801/656/15, ΦΕΚ-816 Β/7-5-15 : Κατρτιση προγρμματος διαμονς παιδν σε παιδικς κατασκηνσεις δυνμει με των προβλεπμενων του εδαφου γ της παρ. 6 του ρθρου 34 του Ν. 4144/13 σχετικ με τον Ενιαο Λογαριασμ για την Εφαρμογ Κοινωνικν Πολιτικν" (ΕΛΕΚΠ)
7-5-15     ΕΛ.ΑΣ. 8025/13/1-Δ/15 (ΦΕΚ-798 Β/6-5-15) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 8025/13/1-α/14 απφασης Αρχηγο Ελληνικς Αστυνομας "Ιδρυμα "Εξοχς Ελληνικς Αστυνομας" (Β 1251)
7-5-15    ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΑΦ/Β/1061927/ΕΞ2015/5-5-15 : Παρακρτηση φρου σε τκους υπερημερας που καταβλλονται σε νομικ πρσωπα και νομικς ονττητες, μετ την ναρξη ισχος του ν. 4172/13
7-5-15    ΦΕΚ-813 Β/6-5-15 :
Κ.Υ.Α. 2575/47216/15 : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 9112.7/7/12 υ.α. "Καθορισμς υπχρεων αλιευτικν σκαφν, διαδικασιν και ειδικν δικαιολογητικν παροχς και δικαιολγησης οικονομικς ενσχυσης για την αγορ και τοποθτηση συσκευν αυτματου εντοπισμο σε επαγγελματικ αλιευτικ σκφη" (Β 3589) πως ισχει
Κ.Υ.Α. 2576/47218/15 : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 9314/150764/13 υ.α. "Καθορισμς υπχρεων αλιευτικν σκαφν διαδικασιν και ειδικν δικαιολογητικν παροχς και δικαιολγησης οικονομικς ενσχυσης για την αγορ και τοποθτηση συσκευν αυτματου εντοπισμο σε επαγγελματικ, αλιευτικ σκφη" (Β 3415), πως ισχει
7-5-15    ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1099/5-5-15 : Πρσθετες διευκρινσεις σχετικ με τον υπολογισμ των δσεων κατ την υποβολ των δηλσεων φορολογας εισοδματος των νομικν προσπων και νομικν οντοττων του ρθρου 45 του ν. 4172/13
7-5-15     ΟΠΕΚΕΠΕ 48113/6-5-15 : Διαδικασα υποβολς αιτσεων μεταβολν σων αφορ στη χοργηση δικαιωμτων βασικς ενσχυσης το 2015 και υποδεγματα
7-5-15       ΥΠΟΠΑΙΘ Φ.821/71122/Η2/6-5-15 : Παρταση προθεσμας για παρατσεις απσπασης εκπαιδευτικν στο εξωτερικ για το σχολικ τος 2015-2016 και 2016 του νοτου ημισφαιρου
7-5-15       ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ4Α/ΓΠ/32679/6-5-15 : Πργραμμα εξετσεων σχολικο τους 2014-2015
7-5-15     ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 3133.1/01/15, ΦΕΚ-775 Β/4-5-15) : Καθορισμς τρπου υπολογισμο της ημερομηνας απ την οποα το επαγγελματικ πλοο αναψυχς, οφελει να αποδσει στις αρμδιες υπηρεσς της Φορολογικς Τελωνειακς διοκησης α) τον ΦΠΑ για την εισαγωγ την απκτηση που του αναλογε και β) τους αναλογοντες δασμος και επιβαρνσεις καθς και τον ειδικ φρο κατανλωσης των καυσμων, λιπαντικν και λοιπν αγαθν για τους οποους τυχε απαλλαγς, λγω μη εκπλρωσης της υποχρωσεης εκτλεσης του ελχιστου αριθμο ημερν ναλωσης και κθε σχετικο θματος
6-5-15     ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 15310/ΕΓΚ.12/5-5-15 : Δυναττητα ρθμισης οφειλν προς τους ΟΤΑ α και β βαθμο και τα νομικ πρσωπα αυτν, σμφωνα με το ν. 4321/15
6-5-15     ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 9089/6-5-15 : Λειτουργα Αποκεντρωμνης Μονδας Κρατικν Ενισχσεων (ΑΜΚΕ) στο (πρην) Υπουργεο Τουρισμο
6-5-15      ΙΚΑ Γ36/02/119/6-5-15 : Συμπληρωματικς οδηγες για την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 19 του ν. 4324/15 που αφορον στην παρταση της προθεσμας υπαγωγς στο καθεστς ρθμισης του ρθρου 28 του ν. 4321/15
6-5-15    ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 2933/6-5-15 : Εκδοση ημερσιου Χαρτη Πρβλεψης Κινδνου Πυρκαγις απ την ΓΓΠΠ κατ την αντιπυρικ περοδο 2015
6-5-15    ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 2934/6-5-15 : Κατευθυντριες οδηγες για την οργανωμνη απομκρυνση πολιτν για λγους προστασας απ εξελισσμενη επικεμενη καταστροφ εξ αιτας δασικν πυρκαγιν
6-5-15     ΙΚΑ Α42/4/5-5-15 : Αποτμηση των χορηγομενων , απ τους εργοδτες, παροχν σε εδος για το τος 2015
6-5-15     Κ.Υ.Α. Δ22/ΟΙΚ.17464/550/15 (ΦΕΚ-784 Β/5-5-15) : Ανθεση οργνωσης και λειτουργας Παιδικν Εξοχν - Κατασκηνσεων του Κρατικο Προγρμματος σε Δμους
6-5-15       ΥΠΠΑΠΕ 1111/46876/15 (ΦΕΚ-783 Β/5-5-15) : Διαδικασα υποβολς και εξτασης των αιτσεων μεταβολν σον αφορ στη χοργηση δικαιωμτων βασικς ενσχυσης το 2015
5-5-15      ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟΥ του κου ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, σχετικ με το ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ :
1. Εννοια και Πεδο Εφαρμογς
2. Διαχεριση
3. Πρσβαση
4. Διεξαγωγ του διαγωνισμο (Διακρυξη και τεχνικς προδιαγραφς / Δημοσιεσεις / Δικαιολογητικ συμμετοχς (χρνος υποβολς) / Δικαιολογητικ συμμετοχς (τρπος υποβολς) / Προθεσμες / Προσφορς / Χρονοσμανση / Αποσφργιση και αξιολγηση των προσφορν / Ενστσεις - προσφυγς / Τεχνικ αδυναμα του ΕΣΗΔΗΣ / Δικαιολογητικ κατακρωσης / Κατακρωση)
Το παραπνω υλικ θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ.ΙΩΑΝΝΗ 
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ) (05/05/2015)
5-5-15      ΥΠ.ΥΓ. Α2Γ/ΓΠ/ΟΙΚ.26519/15 (ΦΕΚ-736 Β/29-4-15) : Αντικατσταση της αριθμ. Α2γ/ΓΠ/οικ.112324/14 υ.α. "Τροποποηση της αριθ,. 18757/11 υ.α. "Τρπος, διαδικασα και καθορισμς κριτηρων τοποθτησης αγροτικν ιατρν σε Κντρα Υγεας και Περιφερειακ Ιατρεα" (ΦΕΚ-311 Β)" (ΦΕΚ-3687 Β)
5-5-15      (ΦΕΚ-777 Β/4-5-15) : Τροποποηση της ΠΟΛ.1051/15 αναφορικ με τον τπο και περιεχμενο της βεβαωσης αποδοχν συντξεων και της βεβαωσης των αμοιβν απ επιχειρηματικ δραστηριτητα και υποβολ αυτν με τη χρση ηλεκτρονικς μεθδου επικοινωνας μσω διαδικτου για το φορολογικ τος 2014
5-5-15      ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1092/15 (ΦΕΚ-780 Β/4-5-15) : Τροποποηση της απφαση ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1022/14 (ΦΕΚ-179 Α) "Υποβολ καταστσεων φορολογικν στοιχεων, για διασταρωση πληροφοριν", πως ισχει
5-5-15     ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΑΔΙΠΥΔ/ΤΣΠΕΑΔ/Φ.15/ΟΙΚ.13033/5-5-15 : Κατργηση της υποχρωσης υποβολς πρωτοτπων επικυρωμνων αντιγρφων των εγγρφων που υποβλλονται στο Δημσιο (ρθρο 1 του Ν. 4250/14) - Διενργεια Δειγματοληπτικο Ελγχου
5-5-15      ΙΚΑ  Α11/97/29-4-15 : Γνωστοποηση διατξεων του ρθρου 30 του ν. 4320/15 σχετικ με την ασφαλιστικ ικαντητα
5-5-15     ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1096/15 (ΦΕΚ-772 Β/4-5-15) : Τπος και περιεχμενο της δλωσης ειδικο φρου επ των ακιντων τους 2015 και διαδικασα υποβολς αυτς
5-5-15      ΟΑΕΕ 7/28-4-15 : Αναγγελα ΟΑΕΕ σε πλειστηριασμ - ΚΕΑΟ
5-5-15     ΟΑΕΕ 8/4-5-15 : Παρταση προθεσμας για την υποβολ ατησης υπαγωγς στο καθεστς ρθμισης του ρθρου 28 του ν. 4321/15
4-5-15     ΥΠΟΠΑΙΘ Φ.151/69078/Α5/4-5-15 : Πανελλαδικς εξετσεις υποψηφων ημερησων και εσπερινν ΕΠΑΛ (Ομδα Α) και υποψηφων ημερησων και εσπερινν ΕΠΑΛ (Ομδα Β) στα μαθματα ειδικτητας τους 2015
4-5-15       ΥΠΕΚΑΑ 16360/4650/15 (ΦΕΚ-753 Β/29-4-15) : Μεταββαση αρμοδιοττων του Υπουργο ΕΚΑΑ στον Ειδικ Γραμματα του ΣΕΠΕ, στους Προισταμνους Γενικν Διευθνσεων και Τμημτων του Υπουργεου και στους προισταμνους των Διευθνσεων και των Τμημτων του ΣΕΠΕ
4-5-15     Κ.Υ.Α. 1939/15 (ΦΕΚ-767 Β/30-4-15) : Οργνωση και λειτουργα της Πρσθετης Διδακτικς Στριξης 2014-2015 για τα Επαγγελματικ Λκεια (ΕΠΑΛ)
4-5-15    K.Y.A. 45666/ΔΤΒΝ756/Φ.14.3/15 (ΦΕΚ-769 Β/30-4-15) : Προσαρμογ της Ελληνικς Νομοθεσας στην Εκτελεστικ Οδηγα 2014/58/ΕΕ της Επιτροπς της 16ης Απριλου 2014 για τη δημιουργα, σμφωνα με την οδηγα 2007/23/ΕΚ του ΕΚ και του Συμβουλου, συστματος για την ιχνηλασιμτητα των ειδν πυροτεχνας
4-5-15    ΙΚΑ 2204/30-4-15 : Εκδοση Ευρωπαικς Κρτας ασφλειας ασθνειας ....
4-5-15     ΙΚΑ 21/30-4-15 : Κοινοποηση διατξεων του ρθρου 19 του ν. 4324/15 που αφορον στην παρταση της προθεσμας υπαγωγς στο καθεστς ρθμισης του ρθρου 28 του ν. 4321/15
4-5-15      ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1098/15 (ΦΕΚ-771 Β/30-4-15) : Παρταση της προθεσμας εφπαξ εξφλησης μρους της οφειλς με κπτωση σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 55 του Ν. 4321/15, πως ισχει
4-5-15      ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1088/15 (ΦΕΚ-763 Β/30-4-15) : 1. Υποβολ δηλσεων φορολογας εισοδματος φυσικν προσπων φορολογικο τους 2014, με τη χρση ηλεκτρονικς μεθδου επικοινωνας μσω διαδικτου και καταβολ του φρου / 2. Τπος και περιεχμενο της δλωσης φορολογας εισοδματος φυσικν προσπων, φορολογικο τους 2014, των λοιπν εντπων και των δικαιολογητικν εγγρφων που υποβλλονται με αυτ --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
4-5-15      Κ.Υ.Α. 604/15 (ΦΕΚ-770 Β/30-4-15) : Σστημα Διαχερισης, Αξιολγησης, Παρακολοθησης και Ελγχου ενεργειν που συγχρηματοδοτονται απ το Ταμεο Ευρωπαικς Βοθειας προς τους Απρους (ΤΕΒΑ)
4-5-15      ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 3323.1/02/15 (ΦΕΚ-730 Β/29-4-15) : Τροποποηση - αναπροσαρμογ της υπ' αριθμ. 3323.1/01/05/26-5-2005 απφασης "Αντατες Επιτρεπμενες Τιμς Καθαρν Ναλων Οικονομικς Ενιαας Θσης Επιβατν, Οχημτων και Εμπορευμτων, πλην Ταχυδρομικν Αποστολν, Πλοων Ακτοπλοοας κατ Σνδεση και κατ κατηγορα Πλοου" ....
30-4-15    ΥΠΕΚΑΑ Β7/ΟΙΚ.18490/901/30-4-15 : Εγκκλιος για τη ρθμιση ληξιπρθεσων οφειλν του Ν. 4321/15
30-4-15     ΥΠΕΚΑΑ Β7/ΟΙΚ.16648/801/27-4-15 : Σχετικ με τη ρθμιση οφειλν των υπαχθντων στον προσωριν διακανονισμ του ρθρου 48 του Ν. 3943/11, πως ισχει, σμφωνα με το ν. 4321/15 - ΑΝΑΚΛΗΘΕΙΣΑ ΠΡΑΞΗ (πηγ : Διαγεια)
30-4-15      Κ.Υ.Α. 64410/15 (ΦΕΚ-728 Β/29-4-15) : Πιστοποηση της γνσης της ελληνικς γλσσας και στοιχεων της ελληνικς ιστορας και του ελληνικο πολιτισμο υπηκων τρτων χωρν, προκειμνου να αποκτσουν το καθεστς του επ μακρν διαμνοντος
30-4-15      ΥΠΕΚΑΑ Φ.10053/16199/333/Δ13/15 (ΦΕΚ-752 Β/29-4-15) : Χοργηση κτακτης οικονομικς ενσχυσης σε μη επιδοτομενους ανργους, ασφαλισμνους του Λογαριασμο Ανεργας Προσωπικο Ημερησων Εφημερδων Αθηνν και Θεσσαλονκης του κλδου Ανεργας και Δρου του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ για τις γιορτς Πσχα 2015
30-4-14     Ν. 4324/15 (ΦΕΚ-44 Α/29-4-15) :Ρυθμσεις θεμτων Δημσιου Ραδιοτηλεοπτικο Φορα, Ελληνικ Ραδιοφωνα Τηλεραση Αννυμη Εταιρεα και τροποποηση του ρθρου 48 του κ.ν. 2190/20 και λλες διατξεις
29-9-14     ΦΕΚ-723 Β/28-4-15 :
ΥΠΟΠΑΙΘ 60687/Δ4/15 : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 141641/γ2/8-9-14 υ.α. "Εγγραφς - Μετεγγραφς - Φοτηση μαθητν στα Επαγγελματικ Λκεια" (Β 2470)
ΥΠΠΑΠΕ 123605/935/15 : Ορισμς συντελεστ Μ, ο οποος χρησιμοποιεται για την εφαρμογ ορισμνων διατξεων του Π.Δ. 437/81
29-4-15      ΥΠΟΠΑΙΘ 62839/Δ4/15 (ΦΕΚ-724 Β/28-4-15) : 1) Τροποποηση της υπ' αριθμ. 80033/γ2/06 υ.α. "Σχολικ και διδακτικ τος, διακοπς και αργες ....." ... 2) Καθορισμς της διαδικασας, των λγων και των οργνων, που αποφασζουν για τη διακοπ των μαθημτων και τον τρπο αναπλρωσ τους για τα Επαγγελματικ Λκεια του Ν. 4186/13 (Α 193)
29-4-15    ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 10582/ΕΓΚ.11/27-4-15 : Επιβαρνσεις εκπρθεσμης καταβολς οφειλν προς τους ΟΤΑ
29-4-15    ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. Γ39682/28-4-15 : Υποχρεωτικ (απ 1-7-15) αποστολ εγγρφων για δημοσευση στο Φλλο της Εφημερδας της Κυβρνησης με χρση τεχνολογιν πληροφορικς και επικοινωνιν και προηγμνης ηλεκτρονικς υπογραφς
29-4-15    ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 26201/931/27-4-15 : Συμπλρωση της εγκυκλου με αρ. πρωτ. οικ. 59986/3939/15-10-14 με θμα : "Περιορισμο ταξινμησης οχημτων λγω εφαρμογς των διατξεων της οδηγας 2007/46/ΕΚ, και του κανονισμο 661/09 του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του συμβουλου της 13ης Ιουλου 2009"
29-4-15     ΙΚΑ Σ40/48/ΕΓΚ.20/29-4-15 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 92 παρ. 2 του ν. 4313/14, περ μη συνυπολογισμο στο αντατο ριο αναγνωριστου πλασματικο χρνου σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 40 του ν. 3996/11, του χρνου που χει αναγνωριστε με τις διατξεις του ρθρου 3 του ν. 2366/95 απ το προσωπικ της πρην Επιχερησης Αστικν Συγκοινωνιν
29-4-15    ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1097/28-4-15 : Οδηγες συμπλρωσης Ε3 (Κατσταση οικονομικν στοιχεων απ επιχειρηματικ δραστηριτητα) και Κατστασης Φορολογικς Αναμρφωσης φορολογικο τους 2014
29-4-15   ΥΠ.ΥΓ. Γ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.31230/29-4-15 : Εισαγωγ Εμβολου Εναντι του Μηνιγγιτιδκοκκου οροομδας Β στο Εθνικ Πργραμμα Εμβολιασμν
29-4-15   ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 26694/2411/29-4-15 : Παροχ εκπτωτικν τιμν απ τα ιδιωτικ ΚΤΕΟ σε εμπρους και εταιρεες ενοικασης οχημτων
28-4-15  Ν. 4323/15 (ΦΕΚ-43 Α/27-4-15) : Κρωση της απ 20 Απριλου 2015 ΠΝΠ "Κατεπεγουσα ρθμιση για τη μεταφορ ταμειακν διαθεσμων των Φορων Γενικς Κυβρνησης προς επνδυση στην Τρπεζα της Ελλδος" (Α 41)
28-4-15  Ν. 4322/15 (ΦΕΚ-42 Α/27-4-15) : Μεταρρυθμσεις ποινικν διατξεων, κατργηση των καταστημτων κρτησης Γ τπου και λλες διατξεις
28-4-15  ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1089/15 (ΦΕΚ-722 Β/27-4-15) : Τροποποηση της ΠΟΛ. 1066/13 (ΦΕΚ-753 Β) απφασης για την επιστροφ ΦΠΑ στους αγρτες του ειδικο καθεσττος
28-4-15      ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΟΜ/Φ.10/ΟΙΚ.12225/24-4-15 : Δημοσευση του επικαροποιημνου "Μητρου υπηρεσιν και φορων της Ελληνικς Διοκησης" τους 2015
27-4-15       ΥΠΟΠΑΙΘ Φ.122.1/48/53249/Ζ2/15 (ΦΕΚ-702 Β/24-4-15) : Εκδοση ακαδημαικς ταυττητας για καθηγητς των ΑΕΙ και ΑΕΑ, λκτορες των Πανεπιστημεων, Καθηγητς εφαρμογν των ΤΕΙ, Ειδικ Εκπαιδευτικ Προσωπικ (ΕΕΠ), Εργαστηριακ Διδακτικ Προσωπικ (ΕΔΙΠ), Ειδικ Τεχνικ Εργαστηριακ Προσωπικ (ΕΤΕΠ), ερευνητς και τακτικ προσωπικ των ΑΕΙ, ΑΕΑ και ερευνητικν κντρων / φορων
27-4-15        ΥΠΕΘΑ Φ.070/ΑΔ510846/Σ138/15 (  ΦΕΚ-699 Β/24-4-15) : Τροποποηση του Κανονισμο Οργνωσης και Λειτουργας ΣΤΥΑ (ΚΠΑ Β-21/90/ΓΕΑ)
27-4-15      ΥΠΠΑΠΕ 2287/40083/15 (ΦΕΚ-695 Β/24-4-15) : Συμπληρωματικ μτρα εφαρμογς των ενωσιακν διατξεων του κοινοτικο συστματος ελγχου για την οθρ και απρσκοπτη λειτουργα Ολοκληρωμνου Συστματος Παρακολοθησης και Καταγραφς Αλιευτικν Δραστηριοττων (ΟΣΠΑ) και για την υποβολ δεδομνων απ τις επιχειρσεις του τομα αλιεας
27-4-15     ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 13785/24-4-15 : Ευρωπαικ Πργραμμα Δικαιματα, Ιστητα και Ιθαγνεια : Πρσκληση υποβολς προτσεων για την επιδτηση διακρατικν ργων για την πρληψη, ενημρωση και καταπολμηση της βας εναντον των γυναικν, των νων και των παιδιν
27-4-15     ΥΠΕΚΑΑ Β7/16648/801/27-4-15 : Σχετικ με τη ρθμιση οφειλν των υπαχθντων στον προσωριν διακανονισμ του ρθρου 48 του Ν. 3943/11, πως ισχει, σμφωνα με το Ν. 4321/15
27-4-15     ΙΚΑ Ε40/229/24-4-15 : Επκταση της ασφλισης στον Τομα Πρνοιας Ξενοδοχουπαλλλων του ΤΑΠΙΤ σε λη τη χρα
27-4-15      ΙΚΑ 19/23-4-15 : Τρμηνη παρταση της προθεσμας υποβολς αιτσεων για την αναγνριση στην ασφλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ / και του ΕΤΕΑ χρνου απασχλησης σε προγρμματα απκτησης εργασιακς εμπειρας σχολικν φυλκων
24-4-15      ΥΠΟΠΑΙΘ 64658/Δ2/24-4-15 : Διαδικασα εγγραφς - επιλογς μαθητν στην Α τξη Γυμνασου των Μουσικν Σχολεων για το σχολικ τος 2015-2016
24-4-15         ΚΥΑ 9240/15 (ΦΕΚ-691 Β/23-4-15) : Ορισμς μγιστου επιτρεπμενου αριθμο των ατμων που θα προσληφθον με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου ορισμνου χρνου θα συνψουν σμβαση μσθωσης ργου, κατπιν γκρισης της Επιτροπς του ρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 3382006 πως ισχει, στους ΟΤΑ α και β βαθμο για το τος 2015
24-4-15        ΥΠΕΚΑΑ 27546/15 : Εφαρμογ του Ν. 4254/14 περ κατργησης διατξεων του Π.Δ. 422/81 απ 1-1-15
24-4-15       ΥΠ.ΟΙΚ. 2/27627/ΔΠΓΚ/24-4-15 : Διαδικασα για την υποβολ αιτημτων στη Διεθυνση Προυπολογισμο Γενικς Κυβρνησης (ΔΠΓΚ) για την εγγραφ πρβλεψης θσεων για το διορισμ υπαλλλων
23-4-15       ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1094/17-4-15 : Φορολογικ μεταχεριση των υποτροφιν, των χρηματικν βραβεων και των βοηθημτων - οικονομικν ενισχσεων
23-4-15     ΕΑΑΔΗΣΥ 1778/23-4-15 : Αναθερηση προτπων διακηρξεων συμβσεων δημοσων ργων Τπου Α και Β
23-4-15     ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1093/22-4-15 : Διευκρινσεις ως προς την υποχρωση τεκμηρωσης των τιμν ενδοομιλικν συναλλαγν των εμποροβιομηχανικν εταιρειν που χουν υπαχθε στις διατξεις του α.ν. 89/67
23-4-15      ΟΑΕΕ 6/22-4-15 : Ρθμιση τρεχουσν και καθυστερομενων εισφορν ασφαλισμνων που χουν επαγγελματικ εγκατσταση δραστηριτητα σε περιοχς της ΠΕ Σερρν και επλγησαν απ ντονα καιρικ πλημμυρικ φαινμενα που εκδηλθηκαν απ 5-3-15 ως 8-3-15
23-4-15      Κ.Υ.Α. 2645/138/15 (ΦΕΚ-668 Β/21-4-15) : Μεταφορ ποσο στην Ελληνικ Εταιρεα Τοπικς Ανπτυξης και Αυτοδιοκησης ΑΕ (ΕΕΤΑΑ) για τη χρηματοδτηση λειτουργας του Προγρμματος "Βοθεια στο Σπτι" για το χρονικ διστημα απ 1-10-14 / 31-12-15
23-4-15     ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1075/15 (ΦΕΚ-689 Β/22-4-15) : Καθορισμς διαδικασας βεβαωσης και εσπραξης ειδικν περιπτσεων του κτακτου ειδικο τλους ακιντων (ΕΕΤΑ)
23-4-15    ΥΠΕΚΑΑ 13611/274/15 (ΦΕΚ-654 Β/21-4-15) : Καθορισμς της 1ης Μαου 2015, ως ημρας υποχρεωτικς αργας
23-4-15   ΦΕΚ-688 Β/22-4-15 :
ΥΠΟΠΑΙΘ Φ8/53470/Δ2/15 : Ρθμιση θεμτων ιδιτικς εκπαδευσης
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ. 1077/15 : Διαδικασας υποβολς των ενιαων δηλσεων ΦΠΑ, σμφωνα με τα ρθρα 47Α, 47Β και 47Γ του Κδικα ΦΠΑ (Ν. 2859/00)
23-4-15      ΥΠΠΑΠΕ Ε8/1831/39763/15 (ΦΕΚ-671 Β/21-4-15) : Σστημα επιθερησης εξοπλισμο εφαρμογς γεωργικν φαρμκων και διαδικασα χοργησης πιστοποιητικο επιθερησης
23-4-15      ΥΠ.ΟΙΚ. 2/84229/0026/18-3-15 : Δαπνες κινητς τηλεφωνας
23-4-15      ΥΠΕΚΑΑ 20447/20-4-15 : Παγκσμια ημρα για την Ασφλεια και την Υγεα στην Εργασα - 28η Απριλου 2015
23-4-15   ΕΑΑΔΗΣΥ 67/15 (ΦΕΚ-664 Β/21-4-15) : Εκδοση αναθεωρημνων προτπων διακηρξεων συμβσεων δημοσων ργων τπου Α και Β
22-4-15 ΥΠ.ΥΓ. Α2α/ΓΠ/ΟΙΚ.29211/22-4-15 : Ανακονωση σχετικ με τους επικουρικος ιατρος
22-4-15 ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΔΘΤΟΚ/Α5008492/ΕΞ2015/22-4-15 : Διαμρφωση δασμολογητας αξας ορισμνων ευπαθν εμπορευμτων που εισγονται με εμπορικ καθεστς της πλησης επ παρακαταθκη.
22-4-15 ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΔΘΤΟΚ/Γ5008461/ΕΞ2015/21-4-15 : Κοινοποηση διατξεων του ν.4276/2014 (ΦΕΚ 155/Α') αναφορικ με τροποποισεις διατξεων του ν. 4256/2014 "Τουριστικ πλοα και λλες διατξεις" (ΦΕΚ 92/Α')-Παροχ διευκρινσεων επ κοινοποιομενων διατξεων.
21-4-15       ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ "Τροποποηση διατξεων του νμου 1876/90 - Αποκατσταση και αναμρφωση του πλαισου περ Συλλογικν Διαπραγματεσεων, Μεσολβησης και Διαιτησας και λλες διατξεις"
21-4-15       ΦΕΚ-627 Β/17-4-15 :
ΥΠΕΚΑΑ  Φ.80000/11788/3531/15 : Συντομογραφα ττλου Υπουργεου Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Κοινωνικς Αλληλεγγης
ΥΠΕΚΑΑ  Φ.10021/12522/Δ9/3731/15 : Τροποποηση της αριθμ. Φ.21/772/85 απφασης του Υπουργεου Κοινωνικν Ασφαλσεων "Καθορισμς συνεδρισεων ΤΔΕ-ΙΚΑ" (ΦΕΚ-194 Β)
ΥΠ.ΥΓ. Γ1/ΓΠ/ΟΙΚ.24834/15 : Κατργηση της αριθμ, οικ. 62752/13 υ.α. (ΦΕΚ-1652 Β/4-7-13)
21-4-15        ΕΕΕΠ 150/3/15 (ΦΕΚ-634 Β/20-4-15) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 133/14 (Β 3508) απφασης της ΕΕΕΠ σχετικ με τον Κανονισμ Οργνωσης, Διρθρωσης και Λειτουργας Υπηρεσιακν Μονδων της Επιτροπς Εποπτεας και Ελγχου Παιγνων
21-4-15       ΥΠΟΠΑΙΘ 54359/Α5//15 (ΦΕΚ-635 Β/20-4-15) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 14420/ΚΒ/08 απφασης σχετικ με "Εξετσεις - Οργανα εξετσεων για την απκτηση του Κρατικο Πιστοποιητικο Γλωσσομθειας"
21-4-15        ΥΠΟΠΑΙΘ 61781/Δ2/21-4-15 : Διαδικασα επιλογς και εγγραφς μαθητν στην Α' τξη των Καλλιτεχνικν Γυμνασων με Λυκειακς τξεις (Λ.Τ.) Γρακα Αττικς, Ηρακλεου Κρτης και Αμπελοκπων Θεσσαλονκης για το σχολικ τος 2015-2016
21-4-15        ΥΠΟΠΑΙΘ Φ.815.2/61938/Η2/21-4-15 : Μετεγγραφς μαθητν Γ τξης Ελληνικν Γενικν Λυκεων εξωτερικο σε Γενικ Λκεια της ημεδαπς για συμμετοχς στις πανελλαδικς εξετσεις σχολικο τους 2014-2015
21-4-15        ΙΚΑ Γ36/02/96/ΕΓΚ.17/21-4-15 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 33 του Ν. 4321/15 για την επδοση ατομικν ειδοποισεων στους οφειλτες ΚΕΑΟ
21-4-15       ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΠΑΑΔ/Φ4/20/6217/17-4-15 : Εκπαιδευτικ πργραμμα Υψηλο Επιπδου για Νους Επαγγελματες σε Αντιπροσωπεες της Ευρωπαικς Ενωσης
21-4-15     ΥΠ.ΠΑΡ.ΑΝΑΣΥΓΚΡ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 124508/2129/15 : Δλωση βοσκσιμων γαιν
20-4-15     ΠΝΠ 20-4-15 (ΦΕΚ-41 Α/20-4-15) : Κατεπεγουσα ρθμιση για τη μεταφορ ταμειακν διαθεσμων των Φορων Γενικς Κυβρνησης προς επνδυση στην Τρπεζα της Ελλδος
20-4-15     ΦΕΚ-629 Β/17-4-15 :
ΥΠΟΠΑΙΘ 58567/Δ2/15 : Λξη μαθημτων διδακτικο τους 2014-2015
Κ.Υ.Α. 3501/41173/15 : Τροποποηση της με αριθμ. 13631/159106/13 απφασης υπουργν Ανπτυξης και Ανταγωνιστικτητας και Αγροτικς Ανπτυξης και Τροφμων (ΦΕΚ-3410 Β)
20-4-15     ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Γ454/ΟΙΚ.19446/1528/16-4-15 : Οριο ηλικας τουριστικν λεωφορεων δημσιας χρσης (ΤΛΔΧ)
20-4-15      ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1080/15 (ΦΕΚ-628 Β/17-4-15) : Ειδικ θματα και λεπτομρειες εφαρμογς της ρθμισης ληξιπρθεσμων οφειλν στη φορολογικ διοκηση του Ν. 4321/15 (ΦΕΚ-32 Α/21-3-15)
17-4-15       ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1087/16-4-15 : Απδειξη αγροτικς ιδιτητας για τη χοργηση αγροτικς απαλλαγς
17-4-15       ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1086/16-4-15 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 26 του ν. 4321/15 (ΦΕΚ-32 Α) αναφορικ με δικαστικος συμβιβασμος για εκκρεμες φορολογικς διαφορς
17-4-15         ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 33749/15 (ΦΕΚ-623 Β/15-4-15) : Αντικατσταση των παρ. 4 και 5 του ρθρου 115 "Σμανση και τρηση πινακδων απ τους κατχους δειας λιανικς εμπορας υγρν καυσμων και υγραερου κνησης και πεπιεσμνου φυσικο αερου (CNG)  (πρατρια) της υ.α. Α2/718/14 (ΦΕΚ-2090 Β)
17-4-15        ΥΠ.ΠΑΡ.ΑΝΑΣΥΓΚΡ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 3625/42655/17-4-15 : Εξετσεις χοργησης πιστοποιητικο γνσεων ορθολογικς χρσης γεωργικν φαρμκων
17-4-15      ΥΠ.ΟΙΚ. 2/20219/ΔΠΔΑ/15 (ΦΕΚ-593 Β/15-4-15) : Καθορισμς διαδικασας παραγραφς των ανεξφλητων αυτοσιων παρακαταθηκν που υπγονται στις ρυθμσεις της παρ. 2 του ρθρου 179 του ν. 4270/14 (Α 143) περ παραγραφς και ρυθμσεις των σχετικν θεμτων
16-4-15      ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.3/61/8425/16-4-15 : Ανακονωση Προκρυξης για την πλρωση θσεων Εθνικν Εμπειρογνωμνων στην ΕΕ.
16-4-15      ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 12571/14-4-15 : Αποστολ αρχεων για την καταχρηση των μεταβολν της Β Αναθερησης 2015 των βασικν εκλογικν καταλγων, των κοινοτικν εκλογων και των αιτσεων ετεροδημοτν
16-4-15       ΥΠΟΠΑΙΘ Φ.2531.1/52920/Α5/15 (ΦΕΚ-618 Β/15-4-15) : Καθορισμς αριθμο εισακτων σπουδαστν στις Σχολς, στα Τμματα και τις Εισαγωγικς Κατευθνσεις Τμημτων της τριτοβθμιας εκπαδευσης για το ακαδημαικ τος 2015/2016
16-4-15         ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1085/15 (ΦΕΚ-622 Β/15-4-15) : Παρταση προθεσμας υποβολς φορολογικν δηλσεων εισοδματος οικονομικο τους 2015 των υπχρεων της παρ. 4 του ρθρου 2 (ΟΕ, ΕΕ , κλπ) και της παρ. 1 του ρθρου 101 (ΑΕ, ΕΠΕ κλπ.) του Ν. 2238/94 με υπερδωδεκμηνη χρση που αρχζει εντς του 2013 και λγει εντς του τους 2014
16-4-15       ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 40563/15, ΦΕΚ-590 Β/15-4-15) : Μετθεση της ημερομηνας ναρξης της υποχρεωτικς χρσης ΕΣΗΔΗΣ σον αφορ τις δημσιες συμβσεις παροχς υπηρεσιν δακοκτονας
16-4-15      ΥΠ.ΠΑΡ.ΑΝΑΣΥΓΚΡ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Γ3Β/1578/35586/15 (ΦΕΚ-613 Β/15-4-15) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. οικ. 11337/Γ3Β/2365/27-5-09 απφασης του Υπ. Αγροτικς Ανπτυξης και Τροφμων "Απογραφ αγροτικν μηχανημτων"
15-4-15      ΕΑΑΔΗΣΥ 1472/1-4-15 : Διευκρινσεις ως προς την κατργηση της υποχρωσης καταβολς μηχανοσμων υπερ ΤΣΜΕΔΕ στις διαδικασας ανθεσης συμβσεων ργων, σμφωνα με τις διατξεις του ν. 4254/14
15-4-15     ΥΠ.ΠΑΡ.ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 120791/1233/15 (ΦΕΚ-586 Β/9-4-15) : Πνακας διατμησης δασικν προιντων του διαχειριστικο τους 2015
14-4-15    ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1074/15 (ΦΕΚ-574 Β/8-4-15) : Τπος και περιεχμενο των δηλσεων φορολογας εισοδματος φορολογικο τους 2014 των νομικν προσπων και νομικν οντοττων του ρθρου 45 του ν. 4172/13 και καθορισμς δικαιολογητικν που υποβλλονται μ' αυτς - Υποβολ με τη χρση ηλεκτρονικς μεθδου επικοινωνας των δηλσεων φορολογας εισοδματος των νομικν προσπων και νομικν οντοττων του ρθρου 45 του ν. 4172/13
9-4-15     ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1084/8-4-15 : Παρακρτηση φρου στις αμοιβς αλλοδαπν αξιωματικν και καττερου πληρματος που υπηρετον σε εμπορικ πλοα
9-4-15     ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1083/8-4-15 : Φορολογικ μεταχεριση παροχν σε εδος που δνονται βσει επιχειρησιακς συλλογικς σμβασης εργασας
9-4-15       Κ.Υ.Α. ΔΔΠ0005159/586Β/ΕΞ2015/15 (ΦΕΚ-578 Β/9-4-15) : Απευθεας παραχρηση, με αντλλαγμα, του δικαιματος απλς χρσης αιγιαλο, παραλας, χθης και παρχθιας ζνης μεγλων λιμνν και πλεσιμων ποταμν, στους Οργανισμος Τοπικς Αυτοδιοκησης (ΟΤΑ) α' βαθμο
9-4-15      K.Y.A. 494/15 (ΦΕΚ-577 Β/9-4-15) : Καθορισμς εισοδηματικν και περιουσιακν στοιχεων των δικαιοχων, τα απαιτομενα δικαιολογητικ, τον χρνο υποβολς τους, τους φορες, τις υπηρεσες και τις διαδικασες ελγχου και πιστοποησης των δικαιοχων, τη σμπραξη με φορες του δημσιου και ιδιωτικο τομα και κθε λλη λεπτομρεια για την εφαρμογ των ρυθμσεων των ρθρων 1 ως 4 του Ν. 4320/15 "Ρυθμσεις για τη λψη μεσων μτρων για την αντιμετπιση της ανθρωπιστικς κρσης, για την Οργνωση της Κυβρνησης και των Κυβερνητικν Οργνων και λοιπς διατξεις" (ΦΕΚ-29 Α)
9-4-15      ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 10497/8-4-15 : Συμμετοχ δημοσων υπηρεσιν και παρουσαση καινοτμων πρακτικν στο 8ο Συνδριο Ποιτητας για τη Δημσια Διοκηση
9-4-15   ΥΠ.ΠΑΡ.ΑΝΑΣΥΓΚΡ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1490/38140/15, ΦΕΚ-567 Β/8-4-15) : Αναγνριση Διεπαγγελματικς Οργνωσης στον τομα του καπνο
8-4-15 ΙΚΑ Γ36/02/87/8-4-15 : Νες ηλεκτρονικς υπηρεσες για οφειλς : - Καταβολ καθυστερομενων εισφορν στα πιστωτικ ιδρματα μσω ΔΙΑΣ - Ρθμιση οφειλν  μσω διαδικτου.
8-4-15 ΚΥΑ 11484/15 (ΦΕΚ 565 Β/07-04-2015) : Συμψηφισμς οφειλν δμων προς το Ελληνικ Δημσιο και τα Ασφαλιστικ Ταμεα σμφωνα με το ρθρο 79 του Ν. 4316/2014 (Α 270) .
8-4-15  ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1082/6-4-15 : Οδηγες συμπλρωσης της δλωσης Φ.Π.Α. (ντυπο 050 Φ.Π.Α. κδοση 2014- Φ2 TAXIS)
8-4-15 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1081/6-4-15 : Διαδικασ υποβολς και εξτασης ενδικοφανν προσφυγν απ τα Αυτοτελ Τμματα της Διεθυνσης Επλυσης Διαφορν που εδρεουν στην Περιφερειακ Εντητα Θεσσαλονικς.
7-4-15        ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 12047/7-4-15 : Εκδηλσεις μνμης της γενοκτονας των Ελλνων του Πντου
7-4-15       ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 8586/31-3-15 : Επιχειρησιακ Προγρμματα Οργανισμν Τοπικς Αυτοδιοκησης (ΟΤΑ) α βαθμο
7-4-15       ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1079/6-4-15 : Διευκρινσεις επ της αριθμ. ΠΟΛ.1216/14 εγκυκλου, σχετικ με την κπτωση μη δαπνης που αφορ σε αγορ αγαθν λψη υπηρεσιν αξας νω των 500 ευρ
7-4-15      ΥΠ.ΟΙΚ. 2/23633/0026/7-4-15 : Παρχοντα απψεις (αναφορικ με τις διατξεις που διπουν το λογιστικ των Επιμελητηρων)
7-4-15       ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 12045/7-4-15 : Εορτασμς των Εθνικν Αγνων και της Εθνικς Αντστασης κατ του ναζισμο και του φασισμο
7-4-15     ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1078/6-4-15 : Διευκρινσεις ως προς τη διαδικασα επιστροφς φρου που παρακρατθηκε ως αχρεωσττως καταβληθντος
7-4-15    ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΠΑΑΔ/ΦΚ/2/4958/6-4-15 (ΦΕΚ-544 Β/6-4-15) : Κατανομ προσωπικο σε εκτλεση αμετκλητων δικαστικν αποφσεων στους ΟΤΑ α και β βαθμο , τους 2015 --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
7-4-15    ΙΚΑ 16/6-4-15 : Κοινοποηση διατξεων και επικαιροποηση οδηγιν σχετικ με τις διαδικασες που αφορον την κατθεση της επαγγελματικς δειας οδγησης απ τους επαγγελματες οδηγος λγω συνταξιοδτησης --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
7-4-15     ΥΠ.ΥΓ. Γ3Δ/ΔΦ8.3/ΓΠ/ΟΙΚ.25759/6-4-15 : Διαχεριση θεμτων που σχετζονται με την διανομ και διθεση του Βιβλιαρου Υγεας του Παιδιο (ΒΥΠ) σε αρμδιους φορες και οικογνειες
7-4-15      ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 11992/ΕΓΚ.10/6-4-15 : Διεθνες Συνεργασες ΟΤΑ α και β βαθμο : Υποχρωση λψης σμφωνης γνμης της Επιτροπς του ρθρου 4 παρ. 2β του ν. 3345/05 απ τους Δμους και τις Περιφρειες της Χρας
7-4-15     ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 8039/11010/15/2-Γ/15 (ΦΕΚ-519 Β/3-4-15) : Αναλψεις υποχρεσεων στον ΚΑΕ 9811 που αφορον τα μισθματα οικημτων στγασης Υπηρεσιν της ΕΛΑΣ, που εχαν μεταβιβαστε με επιτροπικ εντλματα στους δευτερεοντες διατκτες το τος 2014, προς το σκοπ εξφλησς τους το τρχον οικονομικ τος 2015
7-4-15       Κ.Υ.Α. 28388/15 (ΦΕΚ-518 Β/3-4-15) : Διατιθμενες πιστσεις συνεχιζμενων εργων Προυπολογισμο Δημοσων Επενδσεων τους 2015
7-4-15       ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛ. Φ.10021/7131/374/15 (ΦΕΚ-530 Β/3-4-15) : Κανονισμς Οικονομικς Οργνωσης και Λογιστικς Λειτουργας του Κντρου Εσπραξης Ασφαλιστικν Οφειλν (ΚΕΑΟ)
7-4-15      ΕΕΤΤ 750/7/15 (ΦΕΚ-513 Β/3-4-15) : Κανονισμς συνεγκατστασης και απ κοινο χρσης ευκολιν, κατ' εφαρμογ του ρθρου 29 παρ. 3 του Ν. 4070/12 (ΦΕΚ-82 Α)
7-4-15     Π.Υ.Σ. 7/27-3-15 (ΦΕΚ-38 Α/6-4-15 : Καθορισμς ψους ετσιας οικονομικς χορηγας του Δημοσου προς τις Ιερς Μονς του Αγου Ορους για το οικονομικ τος 2015
7-4-15     ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 22403/6-4-15 : Ανπτυξη της υπηρεσας του ηλεκτρονικο παραβλου
6-4-15    ΥΠ.ΥΓ. Γ1Β/ΓΠ/9518/6-4-15 : Μεταποιητικς Επιχειρσεις Υγειονομικο Ενδιαφροντος
6-4-15    ΟΓΑ 3/6-4-15 : Α. Να ρθμιση οφειλμενων ασφαλιστικν οφειλν (Ν. 4321/15) - Β. Επιβολ επιτοκου Ν. 4152/13
6-4-15    ΥΠ. ΕΡΓ. ΚΟΙΝ. ΑΣΦ. ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛ. Φ. 80000 / 32 / 3-4-15 : Γνωστοποηση διατξεων του ρθρου 34 του ν. 4321/15
6-4-15    ΥΠ. ΕΡΓ. ΚΟΙΝ. ΑΣΦ. ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛ. Φ. 80000 / 159 /3-4-15 : Γνωστοποηση διατξεων του ρθρου 30 του ν. 4320/15 (Α 29)
6-4-15    ΥΠ. ΕΡΓ. ΚΟΙΝ. ΑΣΦ. ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛ. Φ. 80020 / ΟΙΚ. 13240 / Δ15.203/3-4-15 : Γνωστοποηση δημοσευσης του ρθρου 31 του ν. 4320/15 (Α 29)
6-4-15     ΥΠ. ΕΡΓ. ΚΟΙΝ. ΑΣΦ. ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛ. Φ. 80020 / ΟΙΚ. 13201 / Δ15.202/3-4-15 : Γνωστοποηση ρυθμσεων της παρ. 2 του ρθρου 31 του ν. 4320/15 (Α 29)
6-4-15      ΥΠ. ΕΡΓ. ΚΟΙΝ. ΑΣΦ. ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛ.  Φ. 80000 / ΟΙΚ. 12831 / 182/3-4-15 : Γνωστοποηση διατξεων του ρθρου 31 παρ. 1 του ν. 4320/15
6-4-15      ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 14980/Φ.700.5/ΠΥΡΟΣΒ.ΔΙΑΤΑΞΗ 3/15 (ΦΕΚ-529 Β/3-4-15) : Μτρα και μσα πυροπροστασας χρων συνθροισης κοινο
6-4-15       ΦΕΚ-517 Β/3-4-15 : 
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/53895Α/0026/14/15 : Καθορισμς δικαιολογητικν για την καταβολ των αμοιβν του προσωπικο Κντρων Μεταλυκειακς Εκπαδευσης (ΚΜΕ) των οποων ανακλθηκε η δεια λειτουργας
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/55307/0026/15 : Καθορισμς δικαιολογητικν για την αποζημωση ιδιωτν για ελλεψεις και ζημις που διαπιστνονται κατ την παραλαβ των οχημτων και οι οποες δεν υπρχαν κατ τη δημοπρτηση αυτν
6-4-15     Κ.Υ.Α. 205/24/15 (ΦΕΚ-506 Β/3-4-15) : Κλυψη των Συνδικαλιστικν Οργανσεων καθς και του Ινστιτοτου Εργασας της Γενικς Συνομοσπονδας Εργατν Ελλδας (ΓΣΕΕ), σμφωνα με τις υποπερ. δδ) και εε) περ. β) της παρ. 6 του ρθρου 34 του Ν. 4144/13
3-4-15     ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 2195/3-4-15 : Σχεδιασμς και δρσεις Πολιτικς Προστασας για την αντιμετπιση κινδνων λγω των δασικν πυρκαγιν κατ την αντιπυρικ περοδο 2015
3-4-15     ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛ. 2571/10-2-15 : Κατργηση διατξεων απ 1-1-15 σμφωνα με το Ν. 4254/14
3-4-15      ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 22006/1991/15 : Εφαρμογ της υπ' αριθμ. πρωτ. 68176/4406/14 υ.α. στα ΚΤΕΟ της Χρας αναφορικ με την εγκατσταση συστματος αντιεμπλοκς κατ την πδηση
3-4-15     ΙΚΑ 15/3-4-15 : Μεταββαση σκησης αρμοδιοττων του Διοικητ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/ εξουσιοδτηση υπογραφς "Με εντολ Διοικητ" στους Υποδιοικητς και ορισμς αναπληρωτ του
3-4-15     ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1076/26-3-15 : Οδηγες για την ορθ εφαρμογ του εναλλακτικο τρπου υπολογισμο της ελχιστης φορολογας εισοδματος (ρθρα 30-34 Ν. 4172/13)
3-4-15     ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΔΘΤΟΚ/Γ/5007583/ΕΞ2015/1-4-15 : Σχετικ με τη θερηση βιβλων ατελεας αλιευτικν σκαφν για την ατελ παραλαβ καυσμων
3-4-15      ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 10956/2-4-15 : Ευρωπαικ Πργραμμα "Ευρπη για τους Πολτες 2014-2020 : Επιδτηση Αδελφοποισεων και Δικτων Πλεων (Προθεσμα : 1η Σεπτεμβρου 2015)
3-4-15       ΟΑΕΔ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2/15 : Σε εγγεγραμμνους ανργους στα μητρα ανργων του ΟΑΕΔ, για υποβολ αιτσεων συμμετοχς στη διαδικασα κατρτισης του πνακα κατταξης ανργων για την προθηση της απασχλησης μσω προγραμμτων κοινωφελος χαρακτρα σε επιβλποντες φορες, για 32.433 θσεις πλρους απασχλησης
3-4-15       ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1054/15 (ΦΕΚ-495 Β/1-4-15) : Τροποποηση της ΠΟΛ.1033/14 (ΦΕΚ-276 Β) απφασης του Γ.Γ.Δ.Ε. σχετικ με τις υποχρεσεις πιστωτικν και χρηματοδοτικν ιδρυμτων, ιδρυμτων πληρωμν, Ελληνικν Ταχυδρομεων, Εταιρειν Παροχς Επενδυτικν Υπηρεσιν, επιχειρσεων ιδιωτικς ασφλισης, ιδιωτικν θεραπευτηρων, ιδιωτικν εκπαιδευτηρων, εταιρειν σταθερς και κινητς τηλεφωνας, εταιρειν παροχς ηλεκτρικς ενργειας και δρευσης, σμφωνα με το ρθρο 15 του Ν. 4174/13 (ΦΕΚ-170 Α)  
2-4-15       ΥΠ.ΕΣ. 10954/2-4-15 : Ευρωπαικ Πργραμμα URBACT III: 1η Πρσκληση υποβολς προτσεων για τη σσταση Δικτων Πλεων για Σχεδιασμ Δρσεων (Action Planning Networks)
2-4-15         ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1068/15 (ΦΕΚ-497 Β/1-4-15) : Διαδικασες γκρισης και ανκλησης ΦΗΜ Υποχρεσεις κατχων δειας καταλληλτητας Φορολογικν Ηλεκτρονικν Μηχανισμν (ΦΗΜ), πωλητν ΦΗΜ, πιστοποιημνων τεχνικν ΦΗΜ, κατχων - χρηστν ΦΗΜ
2-4-15      Κ.Υ.Α. Α3(Γ)/ΓΠ/ΟΙΚ.23754/15 (ΦΕΚ-490 Β/1-4-15) : Κατργηση της υποχρωσης καταβολς αμοιβς εξταστρου πντε (5) ευρ στις δημσιες δομς του Εθνικο Συστματος Υγεας (ΕΣΥ)
1-4-15      ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1072/31-3-15 : Οδηγες περ της εφαρμογς των διατξεων του ρθρου 60 του ν. 4172/13 αναφορικ με την παρακρτηση φρου στο εισδημα απ μισθωτ εργασα και συντξεις
1-4-15      ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΝΣΑ/ΟΙΚ.21409/ΦΝ439.6/ΕΓΚ.7/1-4-15 : Ορια ισχος πτυχων μελετν αν τξη και κατηγορα για τη χρονικ περοδο απ 21-3-2015 /20-3-2016
1-4-15       ΙΚΑ Γ99/1/45/1-4-15 : Καταβολ Δωροσμου Πσχα 2015 σε εργατοτεχντες οικοδμους
1-4-15       ΟΑΕΕ 5/31-3-15 : Να ρθμιση ληξιπρθεσμων οφειλν - Ν. 4321/15
1-4-15        ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1073/31-3-15 : Κοινοποηση και ερμηνεα των διατξεων περ φορολογικν αποσβσεων των πγιων περιουσιακν στοιχεων των επιχειρσεων με βση τις διατξεις του ρθρου 24 του ν. 4172/13
1-4-15       ΥΠΟΠΑΙΘ Φ.251/53829/Α5/1-4-15 : Απολυτριες εξετσεις της τελευταας τξης Γενικο Λυκεου στα μαθματα που εξετζονται σε πανελλνιο εππεδο και πανελλνιες εξετσεις ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑ Β (σχολ. τους 2014-2015)
1-4-15       ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 10525/24-3-15 : Υποβολ οικονομικν στοιχεων για τα τη 2012-2014 των Νομικν Προσπων Ιδιωτικο Δικαου της Τοπικς Αυτοδιοκησης
1-4-15       ΕΠΑΘ 129/2/15 (ΦΕΚ-486 Β/31-3-15) : Τροποποηση του Κδικα Δεοντολογας του Ν. 4224/13
1-4-15       Κ.Υ.Α. 3529.2/18/15 (ΦΕΚ-489 Β/31-3-15) : Χοργηση κτακτης οικονομικς ενσχυσης σε ορισμνες κατηγορες ανργων ναυτικν, λγω εορτν Πσχα 2015
1-4-15        ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ 3409/1-4-15 : Χοργηση κτακτης οικονομικς ενσχυσης σε ορισμνες κατηγορες ανργων ναυτικν λγω εορτν ΠΑΣΧΑ 2015
1-4-15         ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1071/31-3-15 : Κοινοποηση της με αριθμ 170/14 γνωμοδτησης του ΝΣΚ , κατ το μρος που γινε δεκτ, αναφορικ με τη δυναττητα του λπτη φορολογικο στοιχεου, εικονικο ως προς πρσωπο του εκδτη, να εκπσει απ τα ακαθριστα σοδ του τις δαπνες που αναγρφονται σε αυτ
31-3-15          ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/65/ΟΙΚ.9154/31-3-15 : Υπενθμιση υποχρωσης συγκρτησης των πρωτοβθμιων Πειθαρχικν Συμβουλων
31-3-15        ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 10870/31-3-15 : Παροχ στοιχδεων εκτιμμενου κστους μεταφορς μαθητν πρωτοβθμιας και δευτεροβθμιας εκπαδευσης και αριθμο μεταφερμενων μαθητν, για το χρονικ διστημα απ 1-4-2015 ως 30-6-2015 και απολογιστικν στοιχεων κστους και αριθμο μεταφερμενων μαθητν, για το χρονικ διστημα απ 1-1-2015 ως 31-3-2015
31-3-15         ΦΕΚ-479 Β/30-3-15 :
K.Y.A. Φ.14/02/173602/533/15  :
Διαδικασα, ροι μεταφορς των πιστσεων που εγγρφονται στο ΠΔΕ προς τους φορες υποδοχς και ελγχου των αιτσεων και πιστοποησης της κατασκευς της εσωτερικς εγκατστασης φυσικο αερου για την καταβολ της χρηματοδτησης και την κλυψη των εξδων τους, απαιτομενα δικαιολογητικ δημοσιονομικς τακτοποησης των πληρωμν και λοιπς λεπτομρειες για την υλοποηση των δρσεων αντικατστασης συστημτων θρμανσης πετρελαου με συστματα φυσικο αερου σε κατοικες
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1062/15 : Τροποποηση και συμπλρωση της ΠΟΛ.1101/13 απφασης του Γενικο Γραμματα Δημοσων Εσδων "Καθορισμς του ειδικτερου τρπου και της διαδικασας βεβαωσης, εσπραξης, απδοσης και επιστροφς του κτακτου ειδικο τλους ακιντων (ΕΕΤΑ)"
31-3-15         Κ.Υ.Α. 1759/35577/15 (ΦΕΚ-481 Β/30-3-15) : Καθορισμς του ψους της εθνικς χρηματοδτησης των προγραμμτων εργασας των Οργανσεων Ελαιουργικν Φορων (ΕΟΦ)
31-3-15         ΥΠ.ΠΑΡΑΓ.ΑΝΑΣΥΓΚΡ.ΠΕΡΙΒ.ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1750/32219/15 (ΦΕΚ-475 Β/27-3-15) : Συμπληρωματικ μτρα εφαρμογς των Ενωσιακν διατξεων της κοινς Οργνωσης Αγορς (ΚΟΑ) των προιντων αλιεας και υδατοκαλλιργειας και του Κοινοτικο Συστματος Ελγχου της αλιεας σχετικ με τη διακνηση και την εμπορα των προιντων του τομα
31-3-15        K.Y.A. ΔΑΕΦΚ/510/Α321/15 (ΦΕΚ-472 Β/27-3-15) : Παρταση προθεσμας υποβολς αιτσεων σχετικ με τη χοργηση Στεγαστικς Συνδρομς για την αποκατσταση των ζημιν σε κτρια που επλγησαν απ τον σεισμ στις 26-1-2014 στις Περιφερειακς
Εντητες Κεφαλληνας και Ιθκης καθς και τους σεισμος στις 7-8-2013 και 6-2-20414 σε περιοχς των Π.Ε. Φθιτιδας, Φωκδας και Βοιωτας

31-3-15        ΥΠΟΠΑΙΘ 85655/4108/285/135/31-3-15 : Αποστολ αιτημτων των ΟΤΑ α και β βαθμο, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ αυτν, για την πρσληψη Πτυχιοχων Φυσικς Αγωγς (ΠΦΑ) στα Προγρμματα Αθλησης για Ολους (ΠΑγΟ), περιδου 2015-2016
31-3-15         ΥΠ.ΥΓ. Γ1Β/ΓΠ/ΟΙΚ..23338/27-3-15 : Υγειονομικο λεγχοι ενψει της εορταστικς περιδου του Πσχα και της ναρξης της τουριστικς - καλοκαιρινς περιδου
30-3-15       ΥΠ.ΕΣ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣΥΓΚΡ. 10657/30-3-15 : Ημρα Φιλελληνισμο και Διεθνος Αλληλεγγης
30-3-15        ΟΑΕΔ 576/11/15 (ΦΕΚ-464 Β/27-3-15) : Τροποποηση των υπ' αριθμ. 3701/55/11 και 3032/52/14 αποφσεων του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ σχετικ με το Σστημα Επικοινωνας και Εγγραφς Ανργων στον ΟΑΕΔ
30-3-15       ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1069/23-3-15 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Φορολγηση του εισοδματος απ ακνητη περιουσα μετ την ναρξη ισχος των διατξεων του νου ΚΦΕ (ρθρα 39 και 40 ν. 4172/13)
30-3-15        ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1070/27-3-15 : Στατιστικ κατφλια τους 2015 για τις ενδοκοινοτικς συναλλαγς
30-3-15        ΠΝΠ 27-3-15 (ΦΕΚ-35 Α/27-3-15) : Κατεπεγουσα ρθμιση για τη βιωσιμτητα της "Ελληνικς Βιομηχανας Ζχαρης ΑΕ" για τις ληξιπρθεσμες οφειλς
30-3-15       ΥΠ.ΕΞ. 7010.3/9/ΑΣ59/15 (ΦΕΚ-461 Β/27-3-15) : Κανονισμς Πρσβασης στο αρχειακ υλικ και Κανονισμς Λειτουργας του Αναγνωστηρου της Υπηρεσας Διπλωματικο και Ιστορικο Αρχεου του Υπουργεου Εξωτερικν
30-3-15       ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛ. 12773/236/30-3-15 : Εφαρμογ της υπουργικς απφασης 10520/15 (ΦΕΚ-453 Β) "Επιμρφωση εργοδοτν και εργαζομνων για θματα σκησης καθηκντων τεχνικο ασφαλεας σε επιχειρσεις Β και Γ κατηγορας - Προγρμματα 2015
30-3-15        ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1066/18-3-15 : Διευκρινσεις επ των διατξεων του ρθρου 51 του ν. 4305/14 (ΦΕΚ-237 Α/31-10-14, πως ισχει
30-3-15         ΥΠ.ΥΓ. Υ1/ΓΠ/ΟΙΚ.22951/30-3-15 : Πργρμματα καταπολμησης των κουνουπιν, σχετικ ενημρωση και προφλαξη του κοινο για το τος 2015
30-3-15      ΕΟΠΥΥ ΔΒ4Γ/ΟΙΚ.11616/30-3-15 : Σχετικ με τους "Ασφαλισμνους ΙΚΑ πρην ΟΠΑΔ"
27-3-15     ΦΕΚ-408 Β/24-3-15 :
ΥΠ.ΥΓ. Α2Δ/ΓΠ/ΟΙΚ.15727/15 : Τροποποηση της υπ' αριθμ. Α2δ/ΓΠ/οικ.139/31-12-14 υ.α. "Διαδικασα τοποθετσεως ιατρν προς ειδκευση στα νοσοκομεα της χρας" (ΦΕΚ-68 Β/2015)
ΥΠ.ΥΓ. Α2Δ/ΓΠ/ΟΙΚ.15724/15 : Τροποποηση της υπ' αριθμ. Α2δ/ΓΠ/οικ.137/31-12-14 υ.α. "Αντικατσταση της Α9γ/38800/98 απφασης "ως προς τον τρπο, διαδικασα και οργνωση εκπαδευσης γιατρν προς απκτηση ειδικτητας και καθιρωση δικ/κν για ανληψη υπηρεσας γιατρν για ειδκευση στα Νοσοκομεα"
ΥΠ.ΥΓ. Α1Β/ΓΠ/3387/15 : Σσταση Πειθαρχικο Συμβουλου για το Υπουργεο Υγεας και Κοινωνικν Ασφαλσεων και τους λοιπος φορες που υπγονται σ' αυτ
27-3-15     ΦΕΚ-415 Β/24-3-15 : 
ΥΠ.ΟΙΚ. 24737/15 : Καθορισμς δεγματος ελγχων που θα διενεργηθον απ το Τμμα Δ' της Διεθυνσης Διενργειας Μεταβολν και Δειγματοληπτικν Ελγχων της Γενικς Διεθυνσης Χοργησης Συντξεων Δημοσου Τομα κατ το τος 2015
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛ. 8867/2/15 : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 27397/122/13 (ΦΕΚ-2062 β) απφασης ... "Επιβολ διοικητικν κυρσεων για τις ευθως αποδεικνυμενες παραβσεις της εργατικς νομοθεσας, κατ δσμια αρμοδιτητα του Επιθεωρητ Εργασας" ...
27-3-15      ΥΠ.ΥΓ. Γ1Α/ΓΠ/82706/2014/26-3-15 : Οδηγες για τη σνταξη του Εσωτερικο Κανονισμο Πρληψης και Ελγχου Λοιμξεων σε Χρους Παροχς Υπηρεσιν Υγεας
27-3-15      ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1069/23-3-15 : Φορολγηση του εισοδματος απ ακνητη περιουσα μετ την ναρξη ισχος των διατξεων του νου ΚΦΕ (ρθρα 30 και 40 ν. 4172/13)
27-3-15       ΕΤΕΑ 40961/27-3-15 : Ν. 4321/15 - Ρθμιση ληξιπρθεσμων οφειλν
27-3-15       ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1058/15 (ΦΕΚ-459 Β/26-3-15 : Διαδικασα μεταβολς της φορολογικς κατοικας κατ' εφαρμογ των διατξεων του Ν. 4172/13 και του ν. 4174/13
27-3-15         ΙΚΑ Γ31/82/15 (ΦΕΚ-417 Β/24-3-15) : Διαδικασα κοινοποησης κατασχετηρων για την επιβολ κατσχεσης απαιτσεων στα χρια πιστωτικν ιδρυμτων και δλωσης αυτν με ηλεκτρονικ μσα κατ' εφαρμογ των ρθρων 30Α και επμενα του Ν.Δ. 356/74 (Κδικα Εσπραξης Δημοσων Εσδων)
27-3-15       ΦΕΚ-458 Β/26-3-15 : --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/15216/ΔΔΕ/15 : Σσταση Ελεγκτικν Κλιμακων για τον λεγχο τρησης του Μητρου Δεσμεσεων σε Φορες Γενικς Κυβρνησης
ΥΠ.ΥΓ. Α3Γ/ΟΙΚ.18680/15 : Τροποποηση της αριθμ. Υ4Α/ΓΠ/οικ.75206/13 υ.α. (ΦΕΚ-1944 Β)
27-3-15        ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛ. 10520/213/15 (ΦΕΚ-453 Β/24-3-15) : Επιμρφωση εργοδοτν και εργαζομνων για θματα σκησης καθηκντων τεχνικο ασφαλεας σε επιχειρσεις Β και Γ κατηγορας - Προγρμματα 2015
26-3-15       ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1067/20-3-15 : Οδηγες για την εφαρμογ των διατξεων των ρθρων 9, 67, 69 και 70 του ν. 4172/13
26-3-15       ΥΠ.ΟΙΚ. 2/3057/ΔΕΠ/23-3-15 : Παροχ οδηγιν αναφορικ με τη μη διατρηση της υπερβλλουσας μεωσης της παρ. 2 του ρθρου 29 του ν. 4024/11 στις περιπτσεις μετατξεων - μεταφορν προσωπικο
26-3-15       ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 33715/26-3-15 : Εντατικοποηση ελγχων στην αγορ κατ την πασχαλιν περοδο
26-3-15        ΙΚΑ Γ36/02/70/ΕΓΚ.14/26-3-15 : Κοινοποιση διατξεων του Ν. 4321/15 που αφορον ρθμιση ασφαλιστικν οφειλν
26-3-15         ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓ.  Β/7/11798/596/24-3-15 : Εγκκλιος για τη ρθμιση ληξιπρθεσμων οφειλν του Ν. 4321/15
26-3-15          ΥΠ.ΕΣ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣΥΓΚΡ. 10260/23-3-15 : Λογιστικ αποτπωση επιχορηγσεων για ληξιπρθεσμες υποχρεσεις των ΟΤΑ
26-3-15        ΕΕΤΤ 750/2/15 (ΦΕΚ-412 Β/24-3-15) : Κανονισμς Διαχερισης και Εκχρησης Ονομτων Χρου (Domain Names)  με κατληξη .gr και λλες διατξεις
26-3-15         ΦΕΚ-403 Β/24-3-15 :
ΕΕΕΠ 114/3Α/15 : Κατρτιση του ειδικο Μητρου της παρ. 3 του ρθρου 52Α του Ν. 4002/11 (Α 180) πως ισχει 
ΕΕΕΠ  144/3Β/15 : Μεταββαση στον Πρεδρο της ΕΕΕΠ, σμφωνα με τις διατξεις της παρ. 8 του ρθρου 23 του Ν. 4141/13 (Α 81), των σχετικν με την κατρτιση και τρηση του ειδικο Μητρου της παρ. 3 του ρθρου 52Α του Ν. 4002/11 (Α 180) πως ισχει, αρμοδιοττων
26-3-15         ΥΠ.ΠΑΡ.ΑΝΑΣΥΓΚΡ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1123/26427/15 (ΦΕΚ-432 Β/24-3-15 : Κατανομ δικαιωμτων φτευσης απ το Εθνικ Αποθεματικ τους 2015
26-3-15         EEΤT 751/16/15 (ΦΕΚ-434 Β/24-3-15) : Παροχ πληροφοριν στην ΕΕΤΤ απ τους φορες παροχς ταχυδρομικν υπηρεσιν μσω ερωτηματολογων --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
24-3-15            ΟΑΕΕ 4/20-3-15 : Επιλογ ασφαλιστικο φορα ΟΑΕΕ και ΙΚΑ-ΕΤΑΜ "νων" ασφαλισμνων σμφωνα με τις διατξεις της αρ. φ.10035/18679/304/2014 απφασης του Υφυπουργο Εργασας, Κοιν. Ασφλισης και Πρνοιας (ΦΕΚ-3347 Β/12-12-14)
24-3-15          Π.Δ. 28/15 (ΦΕΚ-34 Α/23-3-15) : Κωδικοποηση διατξεων για την πρσβαση σε δημσια γγραφα και στοιχεα
23-3-15         ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ. 1066/18-3-15 : Διευκρινσεις επ των διατξεων του ρθρου 51 του ν. 4305/14 (ΦΕΚ-237 Α/31-10-14,) πως ισχει
23-3-15       ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, του κου ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, σχετικ με την ΕΠΙΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ "ΕΡΓΑΝΗ" ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Το παραπνω υλικ θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ.ΙΩΑΝΝΗ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΑΝΗ (23/03/2015)
23-3-15     Ν. 4321/15 (ΦΕΚ-32 Α/21-3-15) : Ρυθμσεις για την επανεκκνηση της οικονομας
23-3-15     ΥΠΟΠΑΙΘ 48383/Α3/23-3-15 : Ελεγχος καταστσεων α) με τα στοιχεα των αιτσεων - δηλσεων των υποψηφων Γενικν Λυκεων που πρκειται να συμμετσχουν στις Πανελλαδικς Εξετσεις σχολ. τους 2014-2015 και β) με την προφορικ βαθμολογα α ' τετραμνου των μαθητν --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
23-3-15 ΥΠΟΠΑΙΘ 48395/Α3/23-3-15 : Ελεγχος καταστσεων με τα στοιχεα των αιτσεων - δηλσεων των υποψηφων Ομδας Α ΕΠΑΛ που πρκειται να συμμετσχουν στις Πανελλαδικς Εξετσεις σχολικο τους 2014-2015 --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
23-3-15 ΥΠΟΠΑΙΘ 48403/Α3/23-3-15 : Ελεγχος καταστσεων α) με τα στοιχεα των αιτσεων - δηλσεων των υποψηφων Ομδας Β' ΕΠΑΛ που πρκειται να συμμετσχουν στις Πανελλαδικς Εξετσεις σχολ. τους 2014-2015 και β) με την προφορικ βαθμολογα α' τετραμνου των μαθητν--> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
20-3-15 ΥΠ.ΟΙΚ.ΥΠΟΔ..ΝΑΥΤ.&ΤΟΥΡ. 2811.06/2015/120-3-15 :  Διαδικασα εξασφλισης πστωσης και αποστολς δικαιολογητικν για την αποζημωση στελεχν Τοπικν Κλιμακων Επιθερησης Πλοων.
20-3-15       ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, του κου ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, σχετικ με τις ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΟΤΑ.
Το παραπνω υλικ θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ.ΙΩΑΝΝΗ
ΚΑΛΛΙΟ ΑΡΓΑ ΠΑΡΑ ΠΟΤΕ ... ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΚΠΟΤΑ(20/03/2015)
20-3-15     ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, του κου ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, σχετικ με τις ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Το παραπνω υλικ θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ.ΙΩΑΝΝΗ
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (17/03/2015)
20-3-15 ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.&ΚΟΙΝ.ΑΛΛ.  Φ.80000/ΟΙΚ.102/20-3-15 :  Γνωστοποηση διατξεων του ρθρου 92 παρ. 2 του ν.4313/2014.
20-3-15 ΚΥΑ Β1α/16753/15 (ΦΕΚ 382 Β/19-03-2015) : Ρθμιση θεμτων σχετικ με την πληρωμ της ειδικς επιχοργησης του ρθρου 12 παρ. 1 του Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270 Α).
20-3-15 ΙΚΑ Σ78/9/ΕΓΚ.13/17-3-15 : Απασχληση συνταξιοχων. Κοινοποηση των διατξεων της παρ. 3 του ρθρου 68 του Ν.4316/2014 καθς και του σχετικο εγγρφου του Υπουργεου Εργασας Κοινωνικς Ασφλισης και Πρνοιας και παροχ οδηγιν.
20-3-15 ΥΠ.ΕΣ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣΥΓΚΡ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/40/ΟΙΚ.8179/19-3-15 : Παρταση προθεσμας αποστολς αιτημτων για κλυψη μεσων λειτουργικν αναγκν σε προσωπικ.
20-3-15 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1061/19-3-15 : Κοινοποηση διατξεων του ρθρου 34 του ν.4320/2015 (ΦΕΚ 29 Α 19/3/2015) :
19-3-15      Ν. 4320/15 (ΦΕΚ 29 Α/19-3-2015) : Ρυθμσεις για τη λψη μεσων μτρων για την αντιμετπιση της ανθρωπιστικς κρσης, την οργνωση της Κυβρνησης και των Κυβερνητικν οργνων και λοιπς διατξεις
19-3-15      ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1060/19-3-15 : Οδηγες για την εφαρμογ των διατξεων των ρθρων 9, 68 και 71 του ν. 4172/13
19-3-15       ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ. 1059/18-3-15 : Οδηγες για την εφαρμογ των διατξεων των ρθρων 47, 57 και 58 του ν. 4172/13
19-3-15     ΙΚΑ Ε57/7/ΕΓΚ.12/18-3-15 : Χοργηση βεβαωσης ασφαλιστικς ενημερτητας και αναστολ λψης αναγκαστικν μτρων σε Προδρους και μλη των Διοικητικν Συμβουλων των Αγροτικν Συνεταιριστικν Οργανσεων
19-3-15     ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1049/15 (ΦΕΚ-371 Β/18-3-15) : Τροποποηση της ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ.1198/14 ως προς το χρνο ισχος και το περιεχμενο της δλωσης ΦΠΑ
19-3-15     ΦΕΚ-372 Β/18-3-15 : 
ΥΠ.ΟΙΚ.   ΔΕΛ/Β/1022542/ΕΞ2015/15 : Ανθεση διενργειας φορολογικο ελγχου
ΥΠ.ΟΙΚ.  ΠΟΛ.1050/15 : Διαδικασα εγγραφς και διαγραφς εξαρσης στα ειδικ καθεσττα φορολγησης των τηλεπικοινωνιακν, ραδιοφωνικν και τηλεοπτικν ηλεκτρονικν υπηρεσιν σμφωνα με τα ρθρα 47α, 47β και 47γ του Κδικα ΦΠΑ (Ν. 2859/00)
19-3-15      ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΔΘΤΟΚ/Δ/5004686/ΕΞ2015/15 (ΦΕΚ-375 Β/18-3-15) : Μεταββαση εμπορευμτων που βρσκονται σε καθεστς τελειοποησης προς επανεξαγωγ απ δικαιοχο αδεας πρσωπο σε λλο δικαιοχο αδεας πρσωπο  χωρς τη λξη του καθεσττος
19-3-15       ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1053/15 (ΦΕΚ-376 Β/18-3-15 : Τροποποηση της απφασης ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1022/7-1-14 (ΦΕΚ-179 Β) "Υποβολ καταστσεων φορολογικν στοιχεων, για διασταρωση πληροφοριν", πως ισχει
19-3-15         ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1051/15 (ΦΕΚ-373 Β/18-3-15) : Τπος και περιεχμενο της βεβαωσης αποδοχν συντξεων και της βεβαωσης των αμοιβν απ επιχειρηματικ δραστηριτητα και υποβολ αυτν με τη χρση ηλεκτρονικς μεθδου επικοινωνας μσω διαδικτου για το φορολογικ τος 2014
18-3-15         ΙΚΑ Σ61/3/ΕΓΚ.11/17-3-15 : Στοιχεα προσδιορισμο της κλσης υπολογισμο της σνταξης, για τις αιτσεις συνταξιοδτησης που υποβλλονται κατ το τος 2015 απ ασφαλισμνους για πρτη φορ πριν απ την 1-1-1993
18-3-15       ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΝΣΒ/ΟΙΚ.17922/ΦΝ463.2/ΕΓΚ.6/17-3-15 : Δημοσευση απφασης με θμα : "Μετθεση της ημερομηνας ναρξης της χρσης του ΕΣΗΔΗΣ για δημσιες συμβσεις μελετν και εκτλεσης ργων
18-3-15      ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ , ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 30435/18-3-15 : Εγκκλιος εκτιμσεων πληρωμν 2015 και προβλεπμενων δαπανν στο πλασιο του ΜΠΔΣ 2016-2019 του Προγρμματος Δημοσων Επενδσεων
17-3-15          ΕΕΕΠ 144/2/15 (ΦΕΚ-362 Β/16-3-15) : Τροποποηση και συμπλρωση  της με αριθμ Τ/6736/03 (Β 929) απφασης του Υπουργο Ανπτυξης με τον ττλο "Κανονισμς Διοικητικο Ελγχου και Εποπτεας της Λειτουργας των Καζνο"
17-3-15           ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 926/15 (ΦΕΚ-363 Β/16-3-15) : Προυποθσεις και ροι παραχρησης χρων του Μουσεου Ακρπολης για τη φιλοξενα εκδηλσεων
17-3-15        ΕΛΑΣ 7001/2/1464-Μ/15 (ΦΕΚ-356 Β/16-2-15) :: Κατργηση Υπηρεσιν Φλαξης Εγκαταστσεων Κρτησης Αλλοδαπν και Εσωτερικο Κανονισμο Λειτουργας αυτν
16-3-15       ΓΓΚΑ Φ.10034/ΟΙΚ.82/16-3-15 : Στριξη επιχειρσεων, εργοδοτν ασφαλισμνων σε περιοχς της ΠΕ Σερρν, που επλγησαν απ ντονα καιρικ και πλημμυρικ φαινμενα
16-3-15       ΥΠ.ΕΣ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣΥΓΚΡ.  ΔΟΜ/7632/16-3-15 : Υποβολ υποψηφιοττων για το Ευρωπαικ Βραβεο Δημσιου Τομα, τους 2015
16-3-15      ΕΦΕΤ 4019/16-3-15 : Ιχνηλασιμτητα σε επιχειρσεις τροφμων
16-3-15      ΕΦΕΤ 4021/16-3-15 : Σχετικ με τη χρση προσθτων σε παρασκευσματα κρατος και προιντα με βση το κρας
16-3-15     ΕΦΕΤ 4024/16-3-15 : Ελεγχοι νερο στις επιχειρσεις τροφμων
16-3-15      ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.  Α2Δ/ΓΠ/ΟΙΚ.13285/15 (ΦΕΚ-353 Β/13-3-15) : Τρηση ξεχωριστς σειρς προτεραιτητας για ειδκευση
16-3-15       ΥΠ.ΟΙΚ. 2/15216/ΔΔΕ/15 (ΦΕΚ-354 Β/13-3-15) : Σσταση Ελεγκτικν Κλιμακων για τον λεγχο τρησης του Μητρου Δεσμεσεων σε Φορες Γενικς Κυβρνησης
16-3-15       ΥΠ.ΕΣ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 9024/13-3-15 : Αποστολ αιτημτων για κλυψη μεσων λειτουργικν αναγκν σε προσωπικ
16-3-15       ΥΠΑ ΥΠΑ/Δ3/Α-Β/5899/1774/15 (ΦΕΚ-355 Β/13-3-15) : Εγκριση της υπ' αριθμ. 4 Αερολιμενικς Διταξης
13-3-15      ΥΠ.ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 4577/11-3-15 : Χρσεις εντς κοινχρηστων χρων του ρυμοτομικο σχεδου
13-3-15      ΥΠ.ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 7065/11-3-15 : Εφαρμογ μσου συντελεστ δμησης, μετ την ισχ του ν. 4269/14
13-3-15      ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1057/10-3-15 : Κοινοποηση της ΠΟΛ.1006/9-1-15 απφασης ΓΓΔΕ σχετικ με τη θση εμπορευμτων σε ελεθερη κυκλοφορα με απαλλαγ ΦΠΑ και μεση αποστολ σε λλο Κρτος Μλος της ΕΕ (τελωνειακ καθεστς 42)
12-3-15     ΥΠ.ΕΣ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣΥΓΚΡ. Φ.131360/ΟΙΚ.6210/ΕΓΚ.9/12-3-15 : Κατρτιση Μητρων Αρρνων γεννηθντων το τος 2014
12-3-15     ΕΕΕΠ 143/2/6-2-2015 (ΦΕΚ-328 Β/10-3-15) : Τροποποηση, συμπλρωση και κωδικοποηση της με αριθμ 115/2/11-7-14 (Β 2041) απφασης της ΕΕΕΠ με ττλο "Ρθμιση θεμτων Διεξαγωγς και Ελγχου Τυχερν Παιγνων, που διεξγονται μσω Παιγνιομηχανημτων τπου VLT"
12-3-15      ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 22015/406/15 (ΦΕΚ-330 Β/10-3-15) : Μετθεση της ημερομηνας ναρξης της χρσης του ΕΣΗΔΗΣ για δημσιες συμβσεις μελετν και εκτλεσης ργων
12-3-15       Κ.Υ.Α. 871/25739/15 (ΦΕΚ-318 Β/10-3-15) : Εγκριση πιστσεων για την πληρωμ ανειλημμνων υποχρεσεων του μτρου της Πρωρης Συνταξιοδτησης για τα τη 2015 ως και 2018
12-3-15       ΥΠ.ΥΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ. Γ5/ΟΙΚ.14425/10-3-15 : Τροποποηση της Υπουργικς απφασης αριθμ. ΓΠ/οικ.6931 (ΦΕΚ-3676 Β/2014) με θμα "Τροποποηση και συμπλρωση της αριθμ. οικ. 3457 (ΦΕΚ-64 Β) υ.α. με θμα "Ρθμιση θεμτων τιμολγησης φαρμκων", πως ισχει
12-3-15        ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΝΣα/οικ.15864/ΦΝ439.6/ΕΓΚ.5-10-3-15 : Αναπροσαρμογ τιμς συντελεστ (τκ) του Κανονισμο Προεκτιμμενων Αμοιβν Μελετν και Υπηρεσιν για το τος 2015
12-3-15          ΥΠ. ΕΣ. ΔΙΟΙΚ. ΑΝΑΣΥΓΚΡ.  ΔΙΔΑΔ/ Φ.42Α / 295/ ΟΙΚ.7058 / 11-3-15 : Αποστολ αιτημτων για κλυψη μεσων λειτουργικν αναγκν σε προσωπικ
11-3-15           ΥΠ.ΟΙΚ. 2/16590/ΔΠΔΣΜ/6-3-15 : Κατρτιση Μεσοπρθεσμου Προγρμματος Δημοσιονομικς Στρατηγικς 2016-2019 --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
11-3-15         ΥΠ.ΟΙΚ. 2/17310/ΔΠΓΚ/10-3-15 : Κατρτιση Μεσοπρθεσμου Πλαισου Δημοσιονομικς Στρατηγικς ετν 2016/2019 --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
11-3-15     ΥΠ.ΕΣ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣΥΓΚΡ. 8526/10-3-15 : Επιλογ Συμπαρασττη του Δημτη και της Επιχερησης
10-3-15    ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, του κου ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, σχετικ με την ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ.
Το παραπνω υλικ θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ.ΙΩΑΝΝΗ
ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ(10/03/2015) 
10-3-15       ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 25424/ΕΥΘΥ220/6-3-15 : Οδηγες για τις πληρωμς ργων τεχνικς βοθειας συγχρηματοδοτομενου σκλους ΠΔΕ απ τις Ειδικς Υπηρεσες Υπουργεων και Περιφερειν
10-3-15       ΥΠ.ΟΙΚ. 2/15038/ΔΕΠ/6-3-15 : Εγκριση υπερωριακς απασχλησης
10-3-15    ΥΠ.ΥΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ. Α2Δ/ΓΠ/ΟΙΚ.17205/9-3-15 : Παρταση συμβσεων ειδικευομνων ιατρν στα Νοσκομεα της χρας σμφωνα με τις διατξεις του ν. 3580/07
9-3-15 ΕΤΕΑ 28104/27-2-15 : Απονομ σνταξης ΕΤΕΑ-Παροχ διευκρινσεων.
9-3-15 ΟΑΕΔ 20182/6-3-15 :  Παρταση μαθημτων διδακτικο τους 2014-2015 για ΕΠΑ.Σ  και ΣΕΚ του ΟΑΕΔ.
6-3-15       ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, του κου ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, σχετικ με ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΚΑΠΗ)
Το παραπνω υλικ θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ.ΙΩΑΝΝΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΠΗ (06/03/2015)
6-3-15        ΥΠ. ΕΡΓ. ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΓΓΚΑ Φ. 10034 / 48417/ 1280 /6-3-15 : Σχετικ με την εφαρμογ της παρ. 3, ρθρου 18 του ν. 4302/14 (ΦΕΚ-225 Α)
6-3-15      ΥΠ.ΕΣ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣΥΓΚΡ. 7944/5-3-15 : Ευρωπαικ Πργραμμα - Πλασιο "ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020" για την Ερευνα και την Καινοτομα, 2014-2020 : Προσκλσεις υποβολς προτσεων
5-3-15       ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ,ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Φ.514.1/1178/18-2-15 : Αδειες εισδου λιμενεργατν σε λιμενικος χρους - Νες βεβαισεις εγγραφς στο Εθνικ Μητρο Φορτοεκφορτωτν
5-3-15      ΥΠ.ΕΣ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣΥΓΚΡ. 7874/5-3-15 : Εορτασμς της Εθνικς Επετεου της 25ης Μαρτου 1821
4-3-15      ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1056/2-3-15 : Φορολογικ μεταχεριση των προβλψεων για απσβεση επισφαλν απαιτσεων μετ την ναρξη ισχος των διατξεων του νου ΚΦΕ (ν. 4172/13)
4-3-15      ΥΠ.ΟΙΚ. Δ12Γ/1028539/ΕΞ2015/3-3-15 : Περ υποχρωσης καταβολς φρου 10% στις κτακτες αμοιβς (BONUS)  και απαλλαγ των αντστοιχων ποσν εισαγομνων συναλλγματος απ την κτακτη εισφορ του ρθρου 43 του ν. 4111/13 (Α 18) πως ισχει
4-3-15      ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΦ/2132.24/1433/4-3-15 : Συμπλρωμα της ΜΑΕ 7/14 - Παραεμπριο - Ενργειες Λιμενικν οργνων - Κυρσεις κατ παραβατν --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
4-3-15      ΕΟΠΥΥ ΔΒ4Γ/ΟΙΚ.8400/4-3-15 : Γνωστοποηση διατξεων νμου σχετικ με συνταγογρφηση
4-3-15      ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ/1055/27-2-15 : Δικαωμα κπτωσης και επιστροφς ΦΠΑ παγων Αγροτικν Συνεταιρισμν που προορζονται για χρση απ τα μλη τους
4-3-15     ΥΠ.ΟΙΚ. Δ12/1027881/ΕΞ2015/27-2-15 : Μεταβολ επαγγελματικς εγκατστασης φυσικν προσπων που παρχουν υπηεσες και υπγονται στις διατξεις της περ. στ παρ. 2 ρθρου 12 του ν. 4172/13
3-3-15      ΥΠ.ΕΣ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣΥΓΚΡ.   7082/25-2-15 : Ενημρωση σχετικ με υποχρωση ανρτησης στο Κεντρικ Ηλεκτρονικ Μητρο Δημοσων Συμβσεων (ΚΗΜΔΗΣ)
3-3-15     ΟΑΕΕ  3/2-3-15 : Ρθμιση θεμτων οχημτων δημοσων υπεραστικν οδικν μεταφορν
2-3-15      ΙΚΑ Ε41/40/ΕΓΚ.10/27-2-15 : Συμπλρωση - Τροποποηση διατξεων του ρθρου 38 παρ. 1 και 2, 39 και 40 παρ. 1, 2 και 3 του Κανονισμο Ασφλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
2-3-15      ΦΕΚ-294 Β/27-2-15 : 
ΠΟΛ.1027/27-2-15 : Παρταση προθεσμας υποβολς δλωσης πληροφοριακν στοιχεων μσθωσης απ τους εκμισθωτς αγροτικν εκτσεων
ΠΟΛ.1028/27-2-15 : Τροποποηση διατξεων της ΠΟΛ.1013/14 (ΦΕΚ-32 Β) απφασης του ΓΓΔΕ "Υποβολ δλωσης πληροφοριακν στοιχεων μισθσεων ακνητης περιουσας με τη χρση ηλεκτρονικς μεθδου επικοινωνας μσω διαδικτου"
2-3-15       ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛ. 7896/2344/15 (ΦΕΚ-297 Β/27-2-15) : Παρταση της προθεσμας της περ. η του ρθρου 4 της υπ' αριθμ. πρω. 29502/85/1-9-14 "Τροποποηση και συμπλρωση της υπ' αριθμ. 5072/6/13 απφασης ... περ επανακαθορισμο των ρων και προυποθσεων ηλεκτρονικς υποβολς στοιχεων για θματα αρμοδιτητας του ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ...
2-3-15        ΥΠ.ΕΣ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣΥΓΚΡ. 7173/15 (ΦΕΚ-298 Β/27-2-15) : Κατανομ ποσοστο 40% της εκλογικς χρηματοδτησης στα δικαιοχα πολιτικ κμματα, των βουλευτικν εκλογν της 25ης Ιανουαρου 2015
2-3-15          ΥΠ.ΟΙΚ. 2/14226/0021/25-2-15 : Διαδικασα προθησης κανονιστικν πρξεων
2014 , 13, 10433
. 210 8227952, fax 210 8843339, email support@nomotelia.gr.