»
»
»
»
»
» DVD
»
»
»
»
»
» -


28-11-14   IKA 62/26-11-14 : α) Κοινοποηση διατξεων της παρ. 7 του ρθρου 18 του ν. 4302/14 (ΦΕΚ-225 Α/8-11-14) - β) Διευκρινσεις για το ψος της μηνιαας αποζημωσης των ιατρν του Ειδικο Σματος που εξακολουθον, κατπιν επιλογς τους, να συμμετχουν στις Υγειονομικς Επιτροπς ΚΕ.Π.Α.
28-11-14 ΙΚΑ  63/28-11-14 : νταξη απ 1/12/2013 των ασφαλισμνων του ΤΑ.Π.Ι.Τ. στην Α.Π.Δ. του Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α -Ε.Τ.Α.Μ. -Απεικνιση ασφαλιστικν στοιχεων στην Α.Π.Δ. μσω του Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. -Ε.Τ.Α.Μ. των υπαγμενων στην ασφλιση του ΤΑ.Π.Ι.Τ. -Καταβολ ασφαλιστικν εισφορν που αναλογον.
28-11-14  ΟΑΣΠ 2428/27-11-14 : Σγκληση Συντονιστικν Οργνων για Σεισμ, προσεισμικ & μετασεισμικ, σε ετσια βση.
27-11-14      Κ.Υ.Α. 12684/92/14 (ΦΕΚ-3181 Β/27-11-14) : Απλοστευση της αδειοδτησης για την σκηση οικονομικς δραστηριτητας - Κατργηση δειας λειτουργας μεταποιητικν δραστηριοττων
27-11-14       ΦΕΚ-3169 Β/26-11-14 : 
Κ.Υ.Α. Δ28/34026/2522/14 : Ρθμιση επιμρους θεμτων εξυγανσης προνοιακν φορων, ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικο χαρακτρα
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.11321/19937/1443/14 : Αναγνριση χρνου απασχλησης σε προγρμματα απκτησης εργασιακς εμπειρας σχολικν φυλκων
27-11-14     ΕΠ.ΚΕΦ. 20/697/14 (ΦΕΚ-3175 Β/26-11-14) : Τροποποηση της απφασης 3/304/04 (ΦΕΚ-901 Β) της Επιτροπς Κεφαλαιαγορς "Κανονισμς Λειτουργας του Συστματος Αυλων Ττλων"
27-11-14     ΕΕΕΠ 131/2/14 (ΦΕΚ-3170 Β/26-11-14) : Εγκριση Ειδικο Κανονισμο Κρατικο Λαχεου Κοινωνικς Αντληψης
27-11-14    ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1246/24-11-14 : ΦΠΑ στην παρδοση αεροσκφους μισθωμνου σε ελληνικ αεροπορικ εταιρεα, ταν πωλητς και αγοραστς δεν εναι εγκατεστημνοι στην Ελλδα
27-11-14    ΥΠ.ΥΓ. Α2Γ/ΓΠ/13471/24-11-14 : Συμμετοχ στο πργραμμα εφημεριν ιατρν υπηρεσας υπαθρου
26-11-14    ΕΕΕΠ 129/2/14 (ΦΕΚ-3162 Β/25-11-14) : Α. Κανονισμς εφαρμογς μτρων για την καταπολμηση της νομιμοποησης εσδων απ εγκληματικς δραστηριτητες και της χρηματοδτησης της τρομοκρατας απ τα Υπχρεα Πρσωπα, στην αγορ υπηρεσιν τυχερν παιγνων. Β. Τροποποηση διατξεων της με αριθμ 2167/09 κ.υ.α. με ττλο "ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΤΗς ΟΠΑΠ Α.Ε" ....
26-11-14     ΦΕΚ-3164 Β/25-11-14 : 
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. 41510/Δ9/8587/14 : Παρταση προθεσμιν διεξαγωγς των εκλογν ανδειξης αιρετν εκπροσπων των υπαλλλων στο Υπηρεσιακ Συμβολιο Υπαλλλων Υπουργεου Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Πρνοιας
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. 41726/8654/14 : Παρταση προθεσμιν διεξαγωγς των εκλογν ανδειξης αιρετν εκπροσπων των υπαλλλων στο Κοιν Υπηρεσιακ Συμβολιο ΕΙΚ και ΚΕΑΤ
26-11-14    ΦΕΚ-3163 Β/25-11-14 : 
ΥΠΑΙΘ   187388/Η2/3164Ε/14 (ΦΕΚ-3163 Β/25-11-14) : Προυποθσεις και διαδικασα εξομοωσης των αποφοτων της Ειδικς Παιδαγωγικς Ακαδημας Θεσσαλονκης (ΕΠΑΘ) προς τους πτυχιοχους των Παιδαγωγικν Τμημτων ΑΕΙ
ΕΕΕΠ   129/3/14 : Τροποποηση της με αριθμ Τ/6736/03 (Β 929) απφασης του Υπουργο Ανπτυξης με τον ττλο "Κανονισμς Διοικητικο Ελγχου και Εποπτεας της Λειτουργας των Καζνο"
26-11-14    Κ.Υ.Α. ΥΠΠΟΑ / ΓΔΥΑ/ ΔΑΟΠΑΑΔ / ΤΣΠΕΠΑΟ / 29520 / 532 / 22 / 1 / 14 (ΦΕΚ-3161 Β/25-11-14 : Εγκριση πρσληψης Πτυχιοχων Φυσικν Αγωγς (ΠΦΑ) με σκοπ την στελχωση των ΟΤΑ καιτ ων ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτν που υλοποιον Προγρμματα Αθλησης για Ολους (ΠΑγΟ) περιδου 2014-2015
26-11-14       ΦΕΚ-3159 Β/25-11-14 : 
Κ.Υ.Α. Δ11/Γ/35271/22536/14 : Καθορισμς τλους διαδρομς και τλους τερματικς εξυπηρτησης και ρυθμσεις απαλλαγν
ΕΛ.ΣΤΑΤ. 13461/Γ4-1013/14 : Τροποποηση της απφασης 1291/Γ4-75/31-1-14 (ΦΕΚ-277 Β/10-2-14) με θμα : "Εγκριση, προκρυξη, ανθεση και κατανομ των δαπανν διενργειας της ρευνας Οδικν Εμπορευματικν Μεταφορν, με περοδο αναφορς το δ' τρμηνο του 2013 και τα α, β και γ τρμηνα του 2014, γκριση χρησιμοποησης στατιστικν οργνων και καθορισμς αμοιβς τους για το 2014
26-11-14      ΕΟΠΥΥ 41586/25-11-14 : Αναγνριση, κδοση και αποζημωση διασυνοριακν συνταγν κατ' εφαρμογ της Οδηγας 2011/24/ΕΕ και της Εκτελεστικς Οδηγας 2012/52/ΕΕ
26-11-14     ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΔΑΔ/Φ.35.40/2057/ΟΙΚ.30264/24-11-14 : Επιλογ προισταμνων σμφωνα με τις διαταξεις του Υπαλληλικο Κδικα (ν. 3528/07), πως τροποποιθηκε με τις διατξεις του ν. 4275/14 (Α 149) - "Τροποποηση διατξεων του Κδικα Κατστασης Δημοσων Πολιτικν Διοικητικν Υπαλλλων και Υπαλλλων ΝΠΔΔ (ν. 3528/07) - Επιλογ προισταμνων οργανικν μονδων και λλες διατξεις" - Εκδοση της αριθ,. 1ΓΔ/2014 Προκρυξης πλρωσης οριζντιων θσεων ευθνης επιπδου Γενικς Διεθυνσης των Υπουργεων
25-11-14     ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Δ23/ΟΙΚ.41155/3090/13-11-14 : Παροχ κατευθνσεων για την προστασα αστγων κατ την περοδο του χειμνα
25-11-14     ΥΠ.ΔΗΜ.ΤΑΞ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 15/14 (ΦΕΚ-3149 Β/24-11-14) : Εγκρισης της υπ' αριθμ. 15/14 Πυροσβεστικς Διταξης με θμα : Προδιαγραφς μελτης, σχεδασης και εγκατστασης των φορητν, μνιμων και λοιπν προληπτικν και κατασταλτικν μτρων και μσων της ισχουσας νομοθεσας πυροπροστασας"
25-11-14        ΥΠΥΜΕΔΙ  33692/2202/14 (ΦΕΚ-3134 Β/21-11-14) : Καθορισμς διαδικασας και τεχνικν απαιτσεων για την γκριση κυκλοφορας μεμονωμνων οχημτων ιδιατερης κατασκευς
25-11-14      ΕΠ.ΚΕΦ. 12/697/14 (ΦΕΚ-3136 Β/21-11-14) : Πληροφοριακ δελτο που πρπει να δημοσιεεται στις περιπτσεις προσφορς κινητν αξιν της περπτωσης η της παρ. 3 του ρθρου 1 του ν. 3401/05
25-11-14     ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. 20981/1441/14 (ΦΕΚ-3147 Β/24-11-14) : Τροποποηση τηςυπ' αριθμ. οικ. 9837/98/12 υ.α. (Β 2276) με θμα : "Καθορισμς των τεχνικν παραμτρων σχετικ με τη λειτουργα του ΕΤΕΑ"
25-11-14      Ν. 4308/14 (ΦΕΚ-251 Α/24-11-14) : Ελληνικ Λογιστικ Πρτυπα, συναφες ρυθμσεις και λλες διατξεις  --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
24-11-14      Κ.Υ.Α. 40019/604/14 (ΦΕΚ-3145 Β/24-11-14) : Επιχοργηση ξενοδοχειακν επιχειρσεων για τη διατρηση θσεων εργασας 2013-2014
24-11-14       ΕΕΕΠ 127/4/14 (ΦΕΚ-3125 Β/20-11-14) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 108/2/14 (Β 1727) απφασης με ττλο "Ρθμιση θεμτων εμπορικς επικοινωνας τυχερν παιγνων"
24-11-14       ΥΠ.ΕΣ. 130181/25843/14 (ΦΕΚ-3142 Β/21-11-14) : Προσθκη της δειας διαμονς δετερης γενις στους ττλους οριστικς διαμονς που γνονται αποδεκτο προκειμνου για την πολιτογρφηση αλλοδαπν
21-11-14    ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1245/14 (ΦΕΚ-3128 Β/21-11-14) : Τροποποηση της απφασης Γενικο Γραμματα Δημοσων Εσδων ΠΟΛ.1236/14 (ΦΕΚ-3033 Β) "Ειδικ θματα εφαρμογς της ρθμισης οφειλν στη φορολογικ διοκηση του ρθρου 51 του Ν. 4305/14 (ΦΕΚ-237 Α/31-10-14)
21-11-14    Κ.Υ.Α. 58211/14 (ΦΕΚ-3119 Β/20-11-14) : Ορισμς των κριτηρων νταξης που απαιτονται κατ την εξταση αιτημτωνο οικογενειακς επαννωσης
21-11-14    ΥΠ.ΟΙΚ. 2/85252/0026/14 (ΦΕΚ-3115 Β/20-11-14) : Καθορισμς δικαιολογητικν για την πληρωμ ειδικς επιδτησης κατανλωσης ηλεκτρικς ενργειας καταναλωτν μσω των προμηθευτν ηλεκτρικς ενργειας (ρθρο 1 της αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/ΟΙΚ.238/3-1-14 κ.υ.α. (Β 5)
21-11-14     ΥΠ.ΕΣ. 45226/ΕΓΚ.53/20-11-14 : Ελεγχος προυπολογισμν οικονομικο τους 2015 των δμων, των περιφερειν και των νομικν τους προσπων
21-11-14     ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΤΔ/Α/5026766/ΕΞ2014/14 (ΦΕΚ-3120 Β/20-11-14) : Απλουστευμνες διαδικασες εισαγωγς και εξαγωγς της ηλεκτρικς ενργειας
21-11-14     Π.Δ. 166/14 (ΦΕΚ-250 Β/20-11-14) : Ενσωμτωση της Οδηγας 2013/38/ΕΕ του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 12ης Αυγοστου 2013, τροποποηση του π.δ. 16/11 "Ελεγχος των πλοων απ το κρτος λιμνα" (Α 36) και του π.δ. 159/06 "Ιδρυση Σχολς Επιθεωρητν Ασφαλεας Πλοων" (Α 168)
20-11-14    ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 673/141426/14 (ΦΕΚ-3109 Β/19-11-14) : Υποδεγματα εντπων για την εφαρμογ των ρθρων 1 ως 36 του Ν. 4235/14 (Α 32) στον τομα των τροφμων
20-11-14     ΦΕΚ-3108 Β/19-11-14 :
ΡΑΕ 608/14 : Καθορισμς αριθμητικν τιμν του Αναμενμενου Ρυθμο μεταβολς παραγωγς υπ ΑΡΠ αν τεχνολογα μονδων
ΡΑΕ 593/14 : Εγκριση των Δηλσεων Εκπροσπησης Μετρητ Φορτου και των Δηλσεων Πασης Εκπροσπησης Μετρητ Φορτου του Διαχειριστ Ελληνικο Δικτου Διανομς Ηλεκτρικς Ενργειας
20-11-14     ΦΕΚ-3107 Β/19-11-14 :
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. 56885/14 : Κδικας δεοντολογας για την προστασα του καταναλωτ κατ τις προσφορς, τις εκπτσεις και τις προωθητικς ενργειες
ΥΠΥΜΕΔΙ 64010/5841/14 : Τροποποηση της 20794/2222/12 (ΦΕΚ-1466 Β) υ.α. "Καθορισμς των ρων και προυποθσεων της ορθς λειτουργας των Δημοσων ΚΤΕΟ"
20-11-14     ΦΕΚ-3102 Β/18-11-14 : 
ΥΠΥΜΕΔΙ 64008/5839/14 : Τροποποηση της Φ50/48597/5875/09 (ΦΕΚ Β 1975) υ.α. "Οροι και προυποθσεις για τη χοργηση αδειν δρυσης και λειτουργας Ιδιωτικν Κντρων Τεχνικο Ελγχου Οχημτων (ΙΚΤΕΟ)
ΥΠΥΜΕΔΙ 64009/5840/14 : Τροποποηση των αποφσεων καθορισμο των τεχνικν προδιαγραφν των αυτομτων γραμμν ελγχου Ιδιωτικν ΚΤΕΟ
20-11-14     ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/479/26839/14 (ΦΕΚ-3101 Β/18-11-14) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/470/24553/14 απφασης "Κατανομ προσωπικο τους 2014 στο Υπουργεο Εσωτερικν" (Β 2896)
20-11-14      ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 5032/139433/14 (ΦΕΚ-3103 Β/18-11-14) : Τροποποηση της αριθμ. 1415/28732/13 (ΦΕΚ-574 Β) απφασης του Υπουργο Αγροτικς Ανπτυξης και Τροφμων "Καθορισμς προωθομενων ειδν, ποικιλιν δενδροκηπευτικν καλλιεργειν και λοιπν δραστηριοττων"
20-11-14     ΥΠ.ΔΗΜ.ΤΑΞ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 66935/Φ.701.22/20-11-14 : Κατηγοριοποηση μονδων φροντδας, προσχολικς αγωγς και διαπαιδαγγησης στις διατξεις του Π.Δ. 71/88 πως ισχει -->βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
20-11-14      ΥΠ.ΥΓ. 97740/7-11-14 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Παροχ οδηγιν σχετικ με τις πληροφορες που παρχει το Εθνικ Σημεο Επαφς στο πλασιο της Διαασυνοριακς Υγειονομικς Περθαλψης
20-11-14    ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1241/18-11-14 : Κοινοποηση πνακα περιοχν στις οποες διενεργθηκε με μριμνα του Δημοσου ομαδικ καταπολμηση δκου της ελις κατ το ελαιοκομικ τος 2014-2015
20-11-14   ΥΠΥΜΕΔΙ Γ450/ΟΙΚ.67628/5187/19-11-14 : Αποδοχ της με αριθμ. 255/14 γνωμοδτησης του Γ' τμματος του Νομικο Συμβουλου του Κρτους
19-11-14      ΥΠ.ΕΣ. 44366/19-11-14 : Ρθμιση οφειλν προς δμους και τα νομικ πρσωπα δημοσου δικαου αυτν
19-11-14    ΥΠΥΜΕΔΙ ΔΝΣ/Β/67785/ΦΝ464/ΕΓΚ.25/19-11-14 : Δημοσευση της Κατευθυντριας Οδηγας 5 της Ενιαας Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Συμβσεων σχετικ με τον ν. 4281/14
19-11-14     ΥΠ.ΥΓ. Υ1/ΓΠ/ΟΙΚ.100237/18-11-14 : Εμβολιασμς πορων και ανασφλιστων πολιτν
19-11-14    ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΑΔΙΠΥ/ΤΣΠΕΑΔ/Φ9/16/ΟΙΚ.29486/17-11-14 : Ημρα ατομν με Αναπηρα - 3η Δεκεμβρου 2014
19-11-14      ΦΕΚ-3095 Β/18-11-14 :
Κ.Υ.Α. 44337/14 : Συμψηφισμς οφειλν δμων προς το Ελληνικ Δημσιο και τα Ασφαλιστικ Ταμεα και τροποποηση της υπ' αριθμ. 31143/11-8-14 (Β 2263) μοιας απφασης
ΥΠ.ΔΙΚ.ΔΙΑΦ.ΑΝΘΡ.ΔΙΚ. 75794/14 : Χοργηση δειας λειτουργας φορα κατρτισης διαμεσολαβητν
19-11-14      Κ.Υ.Α. Φ.10034/18408/465/14 (ΦΕΚ-3094 Β/18-11-14) : Τροποποηση της αριθμ. Φ.10034/14323/372/8-8-14 (ΦΕΚ-2274 Β) κ.υ.α. "Τροποποηση της αριθμ. Φ.10034/2196/59/14 (ΦΕΚ-760 Β) κ.υ.α. "Καθορισμς Προγραμμτων και Αριθμο Δικαιοχων Λογαριασμο Αγροτικς Εστας τους 2014"
19-11-14      ΦΕΚ-3093 Β/18-11-14 :
Κ.Υ.Α. 2/88371/ΔΕΠ/14 : Καταβολ αναπροσαρμοσμνων αποδοχν και συνξεων, καθς και διαφορς αποδοχν και συντξεων προς τα στελχη των Ενπλων Δυνμεων, της Ελληνικς Αστυνομας, του Πυροσβεστικο Σματος και του Λιμενικο Σματος - Ελληνικς Ακτοφυλακς, εν ενεργεα και συνταξιοχους
Κ.Υ.Α. 2/88380/ΔΕΠ/14 : Καταβολ διαφορν αποδοχν και συντξεων στους δικαστικος Λετιουργος και στα μλη του κριου προσωπικο του Νομικο Συμβουλου του Κρτους, εν ενεργεα και συνταξιοχους λων των βαθμδων
19-11-14     ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. 54247/14 (ΦΕΚ-3090 Β/17-11-14) : 1η τροποποηση της υπ' αριθμ. 20283/3-5-12 υ.α. (ΦΕΚ-1518 Β/4-5-12) "Καθορισμς διαδικασιν "Διοικητικν Ελγχων" στα επενδυτικ σχδια παραγωγς ηλεκτρισμο συνολικς ισχος ως 150Kw, σμφωνα με τα οριζμενα στο ρθρο 9 εδφιο 3 παρ. α του Π.Δ. 33/11 (ΦΕΚ-83 Α)
19-11-14    Κ.Υ.Α. 6686/14 (ΦΕΚ-3086 Β/17-11-14) : Χωροθτηση σταθμν διοδων και καθορισμς τελν διοδων στην Εγνατα Οδ και στους καθτους ξονες αυτς
19-11-14    ΦΕΚ-3087 Β/17-11-14 :
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1239/14 : Συμπλρωση και τροποποηση της ΠΟΛ.1047/14 Απφασης του Γενικο Γραμματα Δημοσων Εσδων "Καθορισμς οργνου της Φορολογικς διοκησης για την αποδοχ και εκκαθριση εκπρθεσμων τροποποιητικν δηλσεων φρου ακνητης περιουσας (ΦΑΠ) φυσικν προσπων, και ορισμς διαδικασας"
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ. 1240/14 : Τπος και περιεχμενο δλωσης - πρξης διοικητικο προσδιορισμο φρου ακνητης περιουσας ετν 2010 ως και 2013
19-11-14    ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.-ΤΠΔΥ 53761/6174/14 : Ασφλιση προσλαμβανμενων για πρτη φορ απ 1-1-2011 στους ΟΤΑ υπαλλλων και εκλεγμενων για πρτη φορ απ 12-11-2012 και μετ Δημρχων
19-11-14    ΥΠ.ΕΣ. 59008/14-11-14 : Παροχ διευκρινσεων σχετικ με τη διθεση πλρους ασφλειας ασθνειας που προβλπεται ως απαρατητη γενικ προυπθεση του δικαιματος διαμονς (ρθρο 6 περ. ε του Κδικα Μετανστευσης και Κοινωνικς Ενταξης)
19-11-14   ΥΠ.ΕΣ. 43507/7-11-14 : Εκκαθριση ληξιπρθεσμων υποχρεσεων
19-11-14    ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΔΑΔ/Φ.69/62/ΟΙΚ.29458/18-11-14 : Ενημρωση για την κδοση της υπ' αριθμ. 391/13 γνωμοδτησης του Ε τμματος του Νομικο Συμβουλου του Κρτους σχετικ με θματα αυτοδκαιης αργας
19-11-14   ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. 20056/18-11-14 : Ενημρωση εργοδοτν και εργαζομνων σχετικ με τον αιμορραγικ πυρετ απ τον ι Ebola
19-11-14    ΥΠΑΙΘ 186525/Ε1/18-11-14 : Συμπληρωματικ εγκκλιος μεταθσεων εκπαιδευτικν Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαδευσης σχολικο τους 2014-2015
19-11-14    Π.Δ. 164/14 (ΦΕΚ-248 Α/17-11-14) : Τροποποηση του π.δ. 28/09 "Απαιτσεις υγειονομικο ελγχου για τα ζα υδατοκαλλιργειας και τα προιντα τους και μτρα για την πρληψη και την καταπολμηση ορισμνων ασθενειν των υδρβιων ζων, σε συμμρφωση με τις Οδηγες 2006/88/ΕΚ του Συμβουλου και 2008/53/ΕΚ της Επιτροπς της ΕΕ (Α 46), πως ισχει, σε συμμρφωση προς την εκτελεστικ Οδηγα 2014/22/ΕΕ της Επιτροπς
17-11-14     ΦΕΚ-3075 Β/14-11-14 :
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚ/Φ/5026218/ΕΞ2014/14 : Τροποποηση της αριθμ. Δ19Α/5030435/23-7-12 απφασης του Υπουργο Οικονομικν "Οροι και προυποθσεις χοργησης δειας για τη διαδικασα απλουστευμνης διασφησης και δειας εκτελωνισμο στον οριζμενο απ τον εξαγωγα τπο"
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1235/14 : Διαδικασα κπτωσης του ΦΠΑ εισρον των υποκεμενων στο φρο προσπων που δραστηριοποιονται ως εγκεκριμνοι αποθηκευτς αλκολης και αλκοολοχων ποτν και διαθτουν περισστερες απ μα φορολογικς αποθκες
17-11-14     ΥΠΥΜΕΔΙ ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ.667/14 (ΦΕΚ-3068 Β/14-11-14) : Αναστολ της υποχρεωτικς εφαρμογς των ακλουθων Ελληνικν Τεχνικν Προδιαγραφν :
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-02-02-00:2009 : Λιθορριπς επ γεωυφασμτων για την προστασα κοτης και πρανν
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-03-00:2009 : Γεωυφσματα στραγγιστηρων
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-06-00:2009 : Αποστραγγσεις επιφανειν με γεωσυνθετικ φλλα
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-03:2009 : Επστρωση προστασας / στρση φλτρου συνθετικν μεμβρανν στεγανοποησης με αμμοχαλικδες διαβαθμισμνο υλικ
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08/05-03-04:2009 : Επνδυση λιμνοδεξαμενν και ΧΥΤΑ με μεμβρνες πολυαιθυλενου (HDPE)
17-11-14      ΥΠΕΚΑ Φ.14/02/19398/2927/14 (ΦΕΚ-3071 Β/14-11-14) : Προκρυξη της δρσης "Αντικατσταση συστημτων θρμανσης πετρελαου με συστματα φυσικο αερου σε κατοικες" που θα υλοποιηθε στο πλασιο του ΕΣΠΑ 2007-2013
17-11-14     ΙΚΑ Τ01/681/2/13-11-14 : Δυναττητα διακοπς της προαιρετικς ασφλισης στο ΕΤΕΑ των αυτοαπασχολομενων ηλεκτρολγων ασφαλισμνων στο τ. ΤΕΑΗΕ-τ.ΕΤΕΑΜ --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
17-11-14     Ν.  4307/14 (ΦΕΚ-246 Α/15-11-14) : Ενσωμτωση στο ελληνικ δκαιο α) της Απφασης - Πλασιο 2008/909/ΔΕΥ του Συμβουλου της 27ης Νοεμβρου 2008, πως τροποποιθηκε με την Απφαση - Πλασιο 2009/299/ΔΕΥ του Συμβουλου της 26ης Φεβρουαρου 2009, σχετικ με την εφαρμογ της αρχς της αμοιβαας αναγνρισης σε ποινικς αποφσεις, οι οποες επιβλλουν ποινς στερητικς της ελευθερας μτρα στερητικ της ελευθερας, για το σκοπ της εκτλεσς τους στην Ευρωπαικ Ενωση (Μρος Α) , β) της Απφασης - Πλασιο 2008/947/ΔΕΥ του Συμβουλου της 27ης Νοεμβρου 2008, πως τροποποιθηκε με την Απφαση - Πλασιο 2009/299/ΔΕΥ του Συμβουλου της 26η Φεβρουαρου 2009, σχετικ με την εφαρμογ της αρχς της αμοιβας αναγνρισης σε ποινικς αποφσεις που προβλπουν την αναστολ εκτλεσης της ποινς απλυση υπ ρους, με σκοπ την επιτρηση των μτρων αναστολς και των εναλλακτικν κυρσεων στην Ευρωπακ Ενωση (Μρος Β) γ) της Απφασης - Πλασιο 2009/829/ΔΕΥ του Συμβουλου της 23ης Οκτωβρου 2009, σχετικ με την εφαρμογ, μεταξ των κρατν - μελν της Ευρωπαικς Ενωσης, της αρχς της αμοιβαας ανανγρισης στις αποφσεις περ μτρων επιτρησης εναλλακτικ προς την προσωριν κρτηση (Μρος Γ) και λλες διατξεις
17-11-14    K.Y.A. 3627.11/04/14 (ΦΕΚ-3056 Β/13-11-14) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 3627.11/10/13/28-3-13 κ.υ.α. (Β 2285) με ττλο "Επιδτηση Πρακτικς Ασκησης Πρωτοετν σπουδαστν ΑΕΝ επ πλοου, ετν 2011-2013"
14-11-14     ΥΠΥΜΕΔΙ ΔΝΣ/Β/66655/ΦΝ444.1/ΕΓΚ.23/14-11-14 :  Προσαρμογ των διακηρξεων δημοπρτησης συμβσεων δημοσων ργων τπου Α και Β στις ρυθμσεις των ν. 4250/14, 4278/14 και 4281/14
14-11-14      ΥΠΥΜΕΔΙ ΔΝΣ/Β/65022/ΦΝ444.1/ΕΓΚ.24/14-11-14 : Διευκρινσεις σχετικ με τις διαδικασες Περιβαλλοντικς Αδειοδτησης ργων Β κατηγορας, στις περιπτσεις που πρκειται να τροποποιηθον, επεκταθον εκσυγχρονιστον
14-11-14    Π.Δ. 163/14 (ΦΕΚ-245 Α/13-11-14) : Αποδοχ τροποποισεων της Διεθνος Σμβασης "Περ των Διεθνν Κανονισμν προς Αποφυγν Συγκροσεως εν θαλσση, 1972", η οποα κυρθηκε με το Ν.Δ. 93/74 και τροποποιθηκε ....
14-11-14    ΥΠΥΜΕΔΙ 60754/4002/13-11-14 : Συμπλρωση της εγκυκλου με αρ. πρωτ. οικ. 59986/3939/15-10-14 με θμα : "Περιορισμο ταξινμησης οχημτων λγω εφαρμογς των διατξεων της οδηγας 2007/46/ΕΚ, και του κανονισμο 661/2009 του ΕΚ και του συμβουλου της 13ης Ιουλου 2009
14-11-14    ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1238/13-11-14 : Συγκρτηση και σγκληση επιτροπν
13-11-14   Κ.Υ.Α. 32967/2384/14 (ΦΕΚ-3052 Β/12-11-14) : Μεταφορ ποσο στην ΕΕΤΑΑ ΑΕ για τη χρηματοδτηση λειτουργας του Προγρμματος "Βοθεια στο σπτι" για το χρονικ διστημα απ 1-10-2013 - 30-9-2014
13-11-14   ΥΠΑΙΘ Φ.251/183146/Α5/13-11-14 : Ενημρωση υποψηφων (μαθητν και αποφοτων) σχετικ με τη λειτουργα των Στρατιωτικν Σχολν για το ακαδημαικ τος 2015-2016
13-11-14    ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.10023/ΟΙΚ.40279/1582/12-11-14 : Γνωστοποση των διατξεων του ρθρου 61 ν. 4277/14
13-11-14    ΥΠ.ΥΓ. Γ3Γ/ΟΙΚ.96176/14 (ΦΕΚ-3040 Β/11-11-14) : Μτρα Ελγχου των Δαπανν Ιδιωτικν Κλινικν
13-11-14   ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1237/11-11-14 : Οδηγες για τη συμπλρωση της δλωσης στοιχεων ακιντων (ντυπο Ε9) απ την 1η Ιανουαρου 2014
12-11-14    ΥΠ.ΕΣ. 50566/15-10-14 : Χοργηση δειας διαμονς σε ιδιοκττες ακιντων
12-11-14      ΥΠ.ΕΣ. 47168/18-9-14 : Υποβολ αιτσεων χοργησης ανανωσης δειας διαμονς σε ιδιοκττες ακιντων στην ελλδα (ρθρου 20Β, ν. 4251/14)
12-11-14     ΥΠ.ΟΙΚ. Δ.ΕΙΣΠΡ.Δ/1149136/ΕΞ2014/10-11-14 : Κοινοποηση και οδηγες εφαρμογς της με αριθμ. Β7/35889/2582/16-10-14 (ΦΕΚ-2795 β) κ.α. του Υφυπουργο Οικονομικν και του Υπουργο Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Πρνοιας
12-11-14    ΣΕΠΕ 186/11-11-14 : Συγκρτηση (ΠΔ 113/14), λειτουργικτητα, κατευθνσεις ελεγκτικν και λοιπν δρσεων, νομιμτητα και απδοση ενεργειν
12-11-14    Κ.Υ.Α. 36919/569/14 (ΦΕΚ-3051 Β/12-11-14) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 31172/490/12-9-14 κ.υ.α. "Πργραμμα επιχοργησης επιχειρσεων για την πρσληψη 5.000 ανργων ηλικας 25-66 ετν"
12-11-14    ΥΠ.ΕΣ. 43188/10-11-14 : Προσαρμογ των διακηρξεων δημοπρτησης συμβσεων δημοσων ργων τπου Α και Β στις ρυθμσεις των ν. 4250/14, 4278/14 και 4281/14
12-11-14     ΥΠ.ΕΣ. 43618/10-11-14 : Τρηση διατυπσεων δημοσιτητας κατ τη διαδικασα σναψης δημοσων συμβσεων
12-11-14    ΥΠ.ΕΣ. 43736/11-11-14 : Παροχ στοιχεων εκτιμμενου κστους μεταφορς μαθητν πρωτοβθμιας και δευτεροβθμιας εκπαδευσης απ τις Περιφρειες, για το χρονικ διστημα απ 1-9-2014 ως 31-12-2014, καθς και αριθμο μεταφερμενων μαθητν
12-11-14    ΟΑΕΕ 27/11-11-14 : Να ρθμιση ληξιπρθεσμων οφειλν
12-11-14   ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.15/ΟΙΚ.28580/11-11-14 : Διενργεια δειγματοληπτικο ελγχου, σε εφαρμογ της υπαρ. 2β του ρθρου 1 του Ν. 4250/14
12-11-14   ΥΠ.ΕΣ. 43179/5-11-14 : Ενημρωση σχετικ με το ν. 4281/14
11-11-14   ΥΠ.ΕΣ. 54508/10-11-14 : Παροχ διευκρινσεων (χοργηση καθεσττος επ μακρν διαμνοντος)
11-11-14   ΕΠΑΘ 121/4/14 (ΦΕΚ-3024 Β/10-11-14) : Τροποποηση της ΠΔ/ΤΕ 2651/20-1-12 "Στοιχεα και πληροφορες που οφελουν να υποβλλουν σε περιοδικ βση στην Τρπεζα της Ελλδας τα εποπτευμενα ιδρματα για σκοπος σκησης εποπτεας - Καθορισμς προσπων που χουν ειδικ σχση με το πιστωτικ δρυμα
11-11-14   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/43456/0026/7-11-14 : Διθεση πιστσεων απ την Οικονομικ Επιτροπ
11-11-14     ΕΚΔΔΑ 10037/10-11-14 : Προυποθσεις και διαδικασα ηλεκτρονικς πρσβασης και λψης των βεβαισεων παρακολοθησης, των βεβαισεων υπρβασης του ορου απουσιν, των βεβαισεων κλυψης οδοιπορικν εξδων και των βεβαισεων πιστοποησης για τα επιμορφωτικ προγρμματα του ΕΚΔΔΑ
11-11-14    ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1236/14 (ΦΕΚ-3033 Β/10-11-14) : Ειδικ θματα εφαρμογς της ρθμισης οφειλν στη φορολογικ διοκηση του ρθρου 51 του Ν. 4305/14 (ΦΕΚ-237 Α/31-10-14)
10-11-14    ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΔΑΔ/Φ.69/61/ΟΙΚ.28373/10-11-14 : Ενημρωση για την κδοση της υπ' αριθμ. 167/14 γνωμοδτησης του Ε Τμματος του Νομικο Συμβουλου του Κρτους σχεετικ με θματα αδειν
10-11-14    ΥΠ.ΥΓ. 97740/7-11-14 : Παροχ οδηγιν σχετικ με τις πληροφορες που παρχει το Εθνικ Σημεο Επαφς και τη συγκντρωση στοιχεων στο πλασιο της Διασυνοριακς Υγειονομικς Περθαλψης
10-11-14     ΙΚΑ 61/10-11-14 : Ρθμιση ληξιπρθεσμων οφειλν του Ν. 4305/14
10-11-14   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/60778/0026/14 (ΦΕΚ-3015 Β/7-11-14) : Τροποποηση της αριθμ. 2/84882/0026/14 υ.α (Β 264)
10-11-14   ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ.  39703/2829/7-11-14 : Ρθμιση ληξιπρθεσμων οφειλν του Ν. 4305/14
10-11-14   Κ.Υ.Α. 64108/5026/14 (ΦΕΚ-3005 Β/6-11-14) : Τροποποηση απφασς μας περ απσχισης Κλδου Συντρησης Τροχαου Υλικο της αννυμης εταιρεας "Οργανισμς Σιδηροδρμων Ελλδος" (ΟΣΕ) και απορρφησς απ την αννυμη εταιρεα "Ελληνικ Εταιρεα Συντρησης Σιδηροδρομικο Τροχαου Υλικο Αννυμη Εταιρεα" (ΕΕΣΣΤΥ) σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 24 του Ν. 4111/13 --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
10-11-14    Κ.Υ.Α. 39892/ΓΔ1.2/14 (ΦΕΚ-3018 Β/7-11-14) : Καθορισμς των ρων και των προυποθσεων εφαρμογς του πιλοτικο προγρμματος Ελχιστο Εγγυημνο Εισδημα - ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
10-11-14   Π.Δ. 160/14 (ΦΕΚ-242 Α/7-11-14) : Καθορισμς των προυποθσεων σκησης επαγγλματος Τεχνολγων Ραδιολγων - Ακτινολγων
7-11-14   ΥΠ.ΥΓ. 6185/7-11-14 : Παροχ οδηγιν σχετικ με τις πληροφορες που παρχει το Εθνικ Σημεο Επαφς και τη συγκντρωση στοιχεων στο πλασιο της Διασυνοριακς Υγειονομικς Περθαλψης
7-11-14    ΥΠ.ΕΣ. 43383/7-11-14 : Εναρξη παραγωγικς λειτουργας των ργων ψηφιοποησης ληξιαρχικν πρξεων στα πλασια του ργου "Εθνικ Ληξιαρχεο - Μητρο Πολιτν"
7-11-14   ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1234/27-10-14 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Φορολογικ μεταχεριση πγιας μηνιαας αποζημωσης για δημιουργα και ενημρωση βιβλιοθκης και για συμμετοχ σε συνδρια κατπιν των Αποφσεων του ΣτΕ
7-11-14   ΥΠ.ΥΓ. Υ1/ΓΠ/ΟΙΚ.97258/6-11-14 : Οδηγες προς το ΕΚΑΒ για τον αιμορραγικ πυρετ Εμπολα
7-11-14   ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/39/ΟΙΚ.28231/7-11-14 : Αποκλειστικ προθεσμα για τη σναψη συμβσεων μσθωσης ργου και για τις συμβσεις ιδιωτικο δικαου ορισμνου χρνου
7-11-14   ΥΠ.ΥΓ. Γ1Α/ΓΠ/97122/6-11-14 : Αντιφυματικς Εμβολιασμς - Φυματωση (Δλωση κρουσμτων)" 2014-2015
7-11-14   ΥΠ.ΕΣ. 43259/7-11-14 : Αποτελσματα επεξεργασας ερωτηματολογων για υφιστμενη κατσταση ασρωμνων ληξιαρχικν πρξεων
7-11-14   ΥΠ.ΕΣ. 43126/6-11-14 : Αποτελσματα επεξεργασας ερωτηματολογων για υφιστμενη κατσταση ψηφιοποιημνων ΛΠ
7-11-14    ΥΠ.ΤΟΥΡ. 22527/14 (ΦΕΚ-2997 Β/6-11-14) : Τροποποηση της υπ' αριθμ, 16655/22-12-06 απφασης Υπουργο Τουριστικς Ανπτυξης "Διαδικασα αναγνρισης ιαματικν φυσικν πρων" (ΦΕΚ-1932 Β) πως ισχει
6-11-14    ΥΠ.ΕΣ. 83024/5-11-14 : Γνωστοποηση δημοσευσης υ.α. για τα Πενταετ Επιχειρησιακ Προγρμματα και τα Ετσια Προγρμματα Δρσης των ΟΤΑ α ' βαθμο
6-11-14    ΥΠ.ΕΣ. 83023/5-11-14 : Γνωστοποηση δημοσευσης υ.α. σε ΦΕΚ για τα Πενταετ Επιχειρησιακ Προγρμματα και τα Ετσια Προγρμματα Δρσης των ΟΤΑ β' βαθμο
6-11-14   ΦΕΚ-2992 Β/5-11-14 :
Κ.Υ.Α. 2360/132394/14 : Καθορισμς των οργνων και της διαδικασας επιβολς κυρσεων και της διακοπς λειτουργας κτηνοτροφικν εγκαταστσεων σε εφαρμογ των ρθρων 10 και 11 του Ν. 4056/12 και πως αυτ τροποποιθηκε με το ρθρο 43 του Ν. 4235/14
Κ.Υ.Α. 930/133162/14 : Σσταση Μονδας Εσωτερικο Ελγχου στον ΕΛΓΑ - ΝΠΙΔ και Εγκριση τροποποησης των Κανονισμν α) Οργανωτικς Διρθρωσης και Λειτουργας των Υπηρεσιν και β) Κατστασης προσωπικο του ΕΛΓΑ
6-11-14   ΥΠ.ΕΣ. 41179/14 (ΦΕΚ-2970 Β/4-11-14) : Περιεχμενο, δομ και τρπος υποβολς των Πενταετν Επιχειρησιακν Προγραμμτων των Οργανισμν Τοπικς Αυτοδιοκησης (ΟΤΑ) α βαθμο για τη δημοτικ περοδο 2014-2019
6-11-14   ΥΠΕΚΑ 115963/6070/14 (ΦΕΚ-2980 Β/4-11-14) : Εγκριση του "Οδηγο Εφαρμογς Υποδεγματος για την Εκτμηση της Αξας Δασικς Γης στην Ελλδα", για τον προσδιορισμ της αξας δσους, δασικς κτασης και των εκτσεων των περιπτσεων α' και β' της παρ. 5 του ρθρου 3 του Ν. 998/79, πως ισχει
6-11-14    Π.Δ. 159/14 (ΦΕΚ-241 Α/5-11-14) : Μερικ απασχληση των υπευθνων επιστημνων στις μικρς και πολ μικρς επιχειρσεις παραγωγς και εμπορας πολλαπλασιαστικο υλικο καλλιεργομενων φυτικν ειδν και στις μικρς και πολ μικρς επιχειρσεις εμπορας λιπασμτων
6-11-14    Κ.Υ.Α. 11935/134642/14 (ΦΕΚ-2958 Β/3-11-14) : Θσπιση των αναγκαων συμπληρωματικν μτρων για την εφαρμογ του Κανονισμο αριθμ. 882/04 του ΕΚ και του Συμβουλου, της 29ης Απριλου 2004, σχετικ με τις αρμδιες αρχς και τη διαδικασα επιθερησης και επαλθευσης της αποτελεσματικτητας των επισμων ελγχων στα φυτοπροστατευτικ προιντα και στα υπολεμματα φυτοφαρμκων πνω μσα σε φυτικ προιντα προιντα πρτης μεταποησης
6-11-14    ΥΠΑΙΘ 171118/Γ2/14 (ΦΕΚ-2986 Β/5-11-14) : Πιστοποηση της παιδαγωγικς και διδακτικς επρκειας με την κατοχ του πτυχου του τμματος Ιταλικς Γλσσας και Φιλολογας του Εθνικο και Καποδιστριακο Πανεπιστημου Αθηνν (ΕΚΠΑ)
6-11-14   ΥΠ.ΕΣ. 41964/4-11-14 : Ανρτηση Γνμης επ Σχεδων Π/Υ 2015 στην Ηλεκτρονικ Βση ΥΠΕΣ-ΕΕΤΑΑ
5-11-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1234/27-10-14  : Φορολογικ μεταχεριση πγιας μηνιαας αποζημωσης για δημιουργα και ενημρωση βιβλιοθκης και για συμμετοχ σε συνδρια κατπιν των Αποφσεων του Σ.τ.Ε.
5-11-14 ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΑΙΓ. 3331.1/02/14/14 (ΦΕΚ 2964 Β/04-11-2014) : Καθορισμς ενδεικτικο γενικο δικτου ακτοπλοκν συγκοινωνιν και δικριση τακτικν δρομολογιακν γραμμν σε κατηγορες.
5-11-14 ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ,ΤΡ 8636/139418/5-11-14 : Εφαρμογ του π.δ. 145/2014 "Καθορισμς του προγρμματος, των φορων και της διρκειας της εκπαδευσης, που απαιτεται να διαθτει το απασχολομενο σε επιχειρσεις παραγωγς και εμπορας πολλαπλασιαστικο υλικο καλλιεργουμνων φυτικν ειδν και εμπορας λιπασματων προσωπικ, προκειμνου να θεωρεται ιστιμα εκπαιδευμνο με τον υπεθυνο επιστμονα των επιχειρσεων αυτν" (Α'235)
5-11-14 ΥΠΥΜΕΔΙ Φ.439/ΟΙΚ.64359/5039/5-11-2014 : Κατανοµ των αδειν Ε∆ΥΜ για το τος 2015.
5-11-14 ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ. 11753/132494/14 (ΦΕΚ 2956 Β/03-11-2014) : Καθορισμς των συντελεστν των κριτηρων επιμτρησης διοικητικν κυρσεων για παραβσεις του Ν. 4036/2012 (ΦΕΚ Α 8).
5-11-14 ΚΥΑ Α58903/4608/14 (ΦΕΚ 2973 Β/04-11-2014) : ρση της επταξης της χρσης ακιντων και κινητν μσων της «Σταθερς Συγκοινωνες (ΣΤΑΣΥ)» και της «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ».
5-11-14 ΚΥΑ 51738/14 (ΦΕΚ 2947 Β/03-11-2014) : Καθορισμς του ελχιστου αριθμο ημερομισθων ελχιστου χρονικο διαστματος ασφλισης αν ασφαλιστικ φορα, των αποδεικτικν στοιχεων για την ανανωση δειας διαμονς πολιτν τρτων χωρν καθς και ρθμιση λλων σχετικν θεμτων.
5-11-14 ΚΥΑ 115973/6088/14 (ΦΕΚ 2961 Β/03-11-2014) : Καθορισμς δικαιολογητικν για την κδοση: (Α) απφασης γκρισης επμβασης και (Β) πρξεως πληροφοριακο χαρακτρα.
5-11-14 ΥΠ.ΥΓ. Υ7β/ΓΠ/69740/13/14 (ΦΕΚ 2962 Β/04-11-2014) : Τροποποηση της αριθμ. Υ7β/οικ.4756/2001 Υπουργικς Απφασης «Προποθσεις χοργησης δειας σκησης επαγγλματος Βοηθν Νοσηλευτν» (ΦΕΚ Β 1082).
5-11-14 ΚΥΑ 53821/14 (ΦΕΚ 2962 Β/4-11-2014) : Καθορισμς του συνλου των κινδνων και των καλυπτμενων παροχν για την κλυψη πλρους ασφλισης ασθνειας των πολιτν τρτων χωρν που αιτονται χοργηση ανανωση δειας διαμονς και ασφαλζονται σε ιδιωτικος ασφαλιστικος φορες
5-11-14 ΕΟΠΥΥ 38952/5-11-14 : Κοινοποηση Συλλογικς Σμβασης Προμθειας Φαρμκων
5-11-14  ΥΠ.ΥΓ Υ1/ΓΠ/ΟΙΚ.96458/5-11-14 : Πρληψη μετδοσης του ιο Ebola απ νεοεισερχμενος μετανστες χωρς νομιμοποιητικ γγραφα μσω παρνομων σημεων εισδου.
4-11-14   ΥΠ.ΤΟΥΡ. 22512/29-10-14 : Εσωτερικς Κανονισμς για την ηλεκτρονικ κδοση και διακνηση εγγρφων του Υπουργεου Τουρισμο
4-11-14    ΥΠΥΜΕΔΙ 61059/5415/4-11-14 : Ελεγχος σχολικν λεωφορεων απ Μικτ Κλιμκια Ελγχου (ΜΚΕ)
4-11-14   ΥΠ.ΕΣ. 42365/27-10-14 : Καταγραφ στοιχεων Δημοτικν Λιμενικν Ταμεων
4-11-14    ΦΕΚ-2945 Β/3-11-14 :
Κ.Υ.Α. ΓΔΟΠ/0001358/ΕΞ2014/ΔΚΠ228/14 : Τροποποηση της αριθμ. 16729/ΔΚΠ145/14-4-11 (ΦΕΚ-667 Β) κ.υ.α. "Εκκαθριση του ΝΠΔΔ με την επωνυμα Ειδικ Ταμεο Αντιμετπισης Εκτακτων Αναγκν (ΕΤΑΕΑ) και διθεση των πρων του" ...
Κ.Υ.Α. 32592/2328/14 : Προσδιορισμς του ψους χρηματοδτησης του προγρμματος "Βοθεια στο σπτι" για το χρονικ διστημα απ 1-10-2014-31-12-2015
Κ.Υ.Α.  Φ.3/6/ΟΙΚ.33225/2383/14 : Μεταφορ ποσο στην Ελληνικ Εταιρεα Τοπικς Ανπτυξης και Αυτοδιοκησης ΑΕ (ΕΕΤΑΑ) για τη χρηματοδτηση λειτουργας του προγρμματος "Βοθεια στο σπτι" κατ την περοδο απ 1-4-2013 ως 30-9-2013
ΥΠΕΚΑ  2618/14 : Εγκριση και εφαρμογ των Τεχνικν Οδηγιν ΤΕΕ για την Ενεργειακ Απδοση Κτιρων 
4-11-14   ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. Π1/2149/14 (ΦΕΚ-2946 Β/3-11-14 : Μετθεση ημερομηνας ναρξης χρσης του ΕΣΗΔΗΣ για διαγωνισμος μεταφορς μαθητν
4-11-14   ΕΕΤΤ 732/4/14 (ΦΕΚ-2940 Β/31-10-14) : Κανονισμς της Εθνικς Επιτροπς Τηλεπικοινωνιν και Ταχυδρομεων αναφορικ με τον καθορισμ ρων και προυποθσεων παροχς πρσβασης, διασνδεσης υπηρεσιν ......
4-11-14    ΙΚΑ 32572/23-10-14 : Χοργηση βεβαισεων παρακρτησης εισφορν εμμσων μελν
4-11-14    ΥΠ.ΕΣ. 151/17-10-14 : Συμμετοχ των Δμων και Περιφερειν της Χρας σε Πρωτοβουλοες της ΕΕ και του Συμβουλου της Ευρπης
4-11-14    ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 2996/132198/21-10-14 : Διασεριση νεκρν ζων λγω καταρροικο πυρετο
3-11-14    ΕΑΑΔΗΣΥ 4591/3-11-14 (ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 6) : Προσαρμογ των διακηρξεων δημοπρτησης συμβσεων δημοσων ργων τπου Α και Β στις ρυθμσεις των ν. 4250/14, 4278/14 και 4281/14
3-11-14   ΕΑΑΔΗΣΥ 4590/3-11-14 (ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 5) : Ενημρωση επ του ν. 4281/14
3-11-14    ΙΚΑ 57/3-11-14 : Χοργηση Επιδματος Αεροθεραπεας για το τος 2014
3-11-14    ΥΠ.ΥΓ. Υ1/ΓΠ/ΟΙΚ.95662/3-11-14 : Ενσχυση επιπδου ετοιμτητας λιμνων της χρας για τον αιμορραγικ πυρετ Ebola
3-11-14    Π.Δ. 147/14 (ΦΕΚ-238 Α/31-10-14) : Καθεστς που διπει τους Αντατους Αξιωματικος των Ενπλων Δυνμεων, οι οποοοι διατηρον τον επτιμο ττλο τους
3-11-14   Κ.Υ.Α. 53969/14 (ΦΕΚ-2928 Β/30-10-14) : Καθορισμς ψους επνδυσης, αρμδιας υπηρεσας και δικαιολογητικν για την υπαγωγ στις διατξεις της παρ. Α του ρθρου 16 του ν. 4251/14 , καθς και του αριθμο των αδειν διαμονς φυσικν προσπων που εναι απαρατητες για την ερυθμη λειτουργα της επνδυσης
3-11-14   ΦΕΚ-2919 Β/30-10-14 :
Κ.Υ.Α. 2/76747/0022/14 : Καθορισμς του ανωττου αριθμο των επιτρεπμενων κατ' τος ημερν για τις μετακινσεις εκτς δρας για εκτλεση υπηρεσας εντς και εκτς Επικρτειας του τακτικο προσωπικο του ΕΟΤ, των υπηρετοντων στον ΕΟΤ απ λλες υπηρεσες, του προσωπικο ΕΟΤ απ λλες υπηρεσες, του προσωπικο ΕΟΤ με μμισθη εντολ, του Προδρου ΕΟΤ, των μελν του Δ.Σ. ΕΟΤ και των ειδικν συμβολων και συνεργατν τους
Κ.Υ.Α. Κ2/4946/14 : Διαδικασα ηλεκτρονικς υποβολς αιτσεων, δικαιολογητικν και συνοδευτικν εγγρφων απ υπχρεα πρσωπα ενπιον του ΓΕΜΗ και διαχερισης αυτν. Καθορισμς του ψους και της διαδικασας, των ρων εσπραξης και απδοσης των τελν χοργησης αντιγρφων και αποσπασμτων, των παραστατικν καταβολς, της διαδικασας ελγχους τους, του τρπου κδοσης, θερησης και υπογραφς αντιγρφων, αποσπασμτων των πρξεων και στοιχεων που εμφανζονται στη μερδα πιστοποιητικν απ το ΓΕΜΗ

3-11-14    Κ.Υ.Α. 375/133799/14 (ΦΕΚ-2921 Β/30-10-14) : Τροποποηση της αριθμ. 307752/18-10-10 (ΦΕΚ-1865 Β) κ.υ.α. "Διεκπεραωση διοικητικν διαδικασιν και μσω των Κεντρικν Εξυπηρτησης Πολιτν ως Ενιαων Κντρων Εξυπηρτησης"
3-11-14    ΥΠΑΙΘ ΓΥ/11314/31-10-14 : Μεταθσεις εκπαιδευτικν Πρωτοβθμιας Εκπαδευσης σχολικο τους 2014-2015
3-11-14   ΥΠΑΙΘ ΓΥ/11315/31-10-14 : Μεταθσεις εκπαιδευτικν Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης σχολικο τους 2014-2015
31-10-14   ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. Π1/2011/14 (ΦΕΚ-2899 Β/29-10-14) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. Π1/1732/13 απφασης (ΦΕΚ-1869 Β/31-7-13), αναφορικ με τον πνακα ειδν
31-10-14   Ν. 4305/14 (ΦΕΚ-237 Α/31-10-14) : Ανοικτ διθεση και περαιτρω χρση εγγρφων, πληροφοριν και δεδομνων του δημσιου τομα, τροποποηση του ν. 3448/06 (Α 57), προσαρμογ της εθνικς νομοθεσας στις διατξεις της Οδηγας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου, περαιτρω ενσχυση της διαφνειας, ρυθμσεις θεμτων Εισαγωγικο Διαγωνισμο ΕΣΔΔΑ και λλες διατξεις
31-10-14     ΥΠ.ΕΣ. 42377/31-10-14 : Εναρξη παραγωγικς λειτουργας των ργων ψηφιοποησης ληξιαρχικν πρξεων στα πλασια του ργου "Εθνικ Ληξιαρχεο - Μητρο Πολιτν"
31-10-14    ΕΟΠΥΥ 38425/31-10-14 : Σχετικ  με τη διαδικασα υποβολς λογαριασμν φαρμακεων
31-10-14   Κ.Υ.Α. 62941/1831/Φ111Α/14 (ΦΕΚ-2931 Β/30-10-14) : Τροποποηση απφασης καθορισμο ημερομηνιν διακοπς αναλογικν τηλεοπτικν εκπομπν και οριστικς πασης αναλογικν τηλεοπτικν εκπομπν
31-10-14   ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/470/24553/14 (ΦΕΚ-2896 Β/29-10-14) : Κατανομ προσωπικο τους 2014 στο Υπουργεο Εσωτερικν
31-10-14   ΥΠ.ΤΟΥΡ. 21527/14 (ΦΕΚ-2905 Β/29-10-14) : Καθορισμς προδιαγραφν Γηπδων Γκολφ
30-10-14    ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 1004/135291/14 (ΦΕΚ-2918 Β/29-10-14) : Μορφ, περιεχμενα, διαδικασα καταγραφς και τρησης Εθνικο Μητρου Αγροτικν Συνεταιριστικν Οργανσεων και Διεπαγγελματικν Οργανσεων, διαδικασα εγγραφς τους στο Μητρο και κριτρια αξιολγησς τους
30-10-14   Κ.Υ.Α. 146896/14 (ΦΕΚ-2878 Β/27-10-14) : Κατηγορες αδειν χρσης και εκτλεσης ργων αξιοποησης των υδτων. Διαδικασα και ροι κδοσης των αδειν, περιεχμενο και διρκεια ισχος τους και λλες συναφες διατξεις
30-10-14  Π.Δ. 146/14 (ΦΕΚ-236 Α/29-10-14) : Ανακατανομ οργανικν θσεων δικαστικν λειτουργν των πολιτικν και ποινικν δικαστηρων της χρας
30-10-14  ΦΕΚ-235 Α/29-10-14 : 
Π.Δ. 144/14 : Τροποποηση και συμπλρωση διατξεων του π.δ. 205/01 "Εγκριση, διθεση στην αγορ και λεγχος βιοκτνων προιντων, σε συμμρφωση προς την Οδηγα 98/8/ΕΚ του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου", πως ισχει, σε συμμρφωση προς τις Οδηγες 2013/41/ΕΕ και 2013/44/ΕΕ της Επιτροπς
Π.Δ. 145/14 : Καθορισμς του προγρμματος, των φορων και της διρκειας της εκπαδευσης, που απαιτεται να διαθτει το απασχολομενο σε επιχειρσεις παραγωγς και εμπορας πολλαπλασιαστικο υλικο καλλιεργουμνων φυτικν ειδν και εμπορας λιπασμτων προσωπικ, προκειμνου να θεωρεται ιστιμα εκπαιδευμνο με τον υπεθυνο επιστμονα των επιχειρσεων αυτν"
30-10-14  ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΔΑΔ/Φ.69/60/ΟΙΚ.25777/29-10-14 : Ενργειες για τη συγκρτηση των Πρωτοβθμιων Πειθαρχικν Συμβουλων και του Γ' Τμματος του Δευτεροβθμιου Πειθαρχικο Συμβουλου με θητεα απ 1-1-2015 ως 31-12-2016
30-10-14   ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΔΑΔ/Φ.31.40/1888/17324/29-10-14 : Ενημρωση για την κδοση τηςυπ' αριθμ. 253/13 γνωμοδτησης του Νομικο Συμβουλου του Κρτους
30-10-14   ΥΠΑΙΘ 175659/Α5/30-10-14 : Πληροφορες για την εγγραφ των εισαγομνων αθλητν στην τριτοβθμια εκπαδευση το ακαδημαικ τος 2014-2015
29-10-14   K.Y.A. 919/131869/14 (ΦΕΚ-2889 Β/27-10-14) : Οργανισμς του Ελληνικο Γεωργικο Οργανισμο - ΔΗΜΗΤΡΑ - (ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ) - ΝΠΙΔ
29-10-14   Κ.Υ.Α. 947/134675/14 (ΦΕΚ-2888 Β/27-10-14) : Εγκριση δαπνης για το πργραμμα των γεωργικν στατιστικν τους 2014
29-10-14   ΥΠ.ΤΟΥΡ. 22145/14 (ΦΕΚ-2887 Β/27-10-14) : Παρταση προθεσμας και τροποποηση των δικαιολογητικν που προβλπονται στο ρθρο 13 του Ν. 4179/13 (ΦΕΚ-175 Α), πως ισχει, για την αδειοδτηση υφιστμενων χιονοδρομικν κντρων
27-10-14     ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ "Ανοικτ διθεση και περαιτρω χρση εγγρφων, πληροφοριν και δεδομνων του δημσιου τομα, τροποποηση του ν. 3448/06 (Α 57), προσαρμογ της εθνικς νομοθεσας στις διατξεις της Οδηγας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου, περαιτρω ενσχυση της διαφνειας, ρυθμσεις θεμτων Εισαγωγικο Διαγωνισμο ΕΣΔΔΑ και λλες διατξεις
27-10-14   ΥΠΑΙΘ Φ.908/174462/Η/27-10-14 : Ημερομηνα και προυοθσεις διεξαγωγς εκλογς ανδειξης των αιρετν εκπροσπων των μονμων και με σχση εργασας ΙΔΑΧ υπαλλλων στο ΚΥΣΔΙΠ του Υπουργεου Παιδεας και Θρησκευμτων
27-10-14    ΥΠ.ΟΙΚ. Δ17Ε/5025699/ΕΞ2014/27-10-14 : Διεξαγωγ εκ των υστρων ελγχων για τη δασμολογητα αξα
27-10-14    ΥΠ.ΕΣ. 41752/24-10-14 : Εορτασμς Εθνικς Αντστασης
27-10-14    ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΚΠ/0011540/ΕΞ2014/16-9-14 : Αναγνριση του κληρονομικο δικαιματος του Δημοσου
27-10-14    ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΔΑΔ/Φ.35.40/2042/24020/24-10-14 : Εκδοση του ν. 4275/14 (Α 149) - "Τροποποηση διατξεων του Κδικα Κατστασης Δημοσων Πολιτικν Διοικητικν Υπαλλλων και Υπαλλλων ΝΠΔΔ (ν. 3528/07) - Επιλογ προισταμνων οργανικν μονδων και λλες διατξεις
27-10-14    ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 728/135191/24-10-14 : Παραγωγικ λειτουργα Ηλεκτρονικν Εφαρμογν του ΟΣΠΑ
27-10-14     ΕΟΦ Ο-379/12/14 (ΦΕΚ-2857 Β/23-10-14) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 0-833/18π/6-10-2008 απφασης ΔΣ/ΕΟΦ (ΦΕΚ-135 Β/24-1-2009) περ καθορισμο των Κατευθυντηρων Γραμμν της ΕΕ σχετικ με τις "Αρχς και τους Καννες Καλς Παραγωγς για τα Φρμακα και τα δοκιμαζμενα φρμακα ανθρπινης χρσης", πως ισχει
27-10-14   ΚΥΑ 50244/ΕΥΘΥ1125/14 (ΦΕΚ-2856 Β/23-10-14) : Ρυθμσεις για τη χρηματοδτηση του μη επιλξιμου ΦΠΑ σε συγχρηματοδοτομενες πρξεις των επιχειρησιακν προγραμμτων του ΕΣΠΑ (Αντικατσταση κοινς υπουργικς απφασης 26931/ΕΥΘΥ580 (ΦΕΚ-1968 Β/2012)
27-10-14   Κ.Υ.Α. 4000/4/57-ΙΑ/14 (ΦΕΚ-2870 Β/24-10-14) : Ρθμιση της οργνωσης και λειτουργας συστματος εξωτερικο ελγχου των διαδικασιν απομκρυνσης των υπηκων τρτων χωρν
24-10-14   ΥΠΑΙΘ 166677/Γ2/14 (ΦΕΚ-2863 Β/23-10-14) : Καθορισμς της διδακτας - εξεταστας λης των μαθημτων Γενικς Παιδεας των Α και Β τξεων Επαγγελματικο Λυκεου για το σχολικ τος 2014-2015
24-10-14   Κ.Υ.Α. Κ4/14913/14 (ΦΕΚ-2868 Β/23-10-14) : Οροι, προυποθσεις, διαδικασα, τεχνικς προδιαγραφς και τεχνικ διαχεριση υποβολς εξ αποστσεως με ηλεκτρονικ μσα δλωσης κατθεσης σματος
24-10-14     ΥΠΥΜΕΔΙ ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ.658/ΕΓΚ.22/24-10-14 : Αναστολ της υποχρεωτικς εφαρμογς των ακλουθων Ελληνικν Τεχνικν Προδιαγραφν : ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00:2009 - Υποδομ οδοφωτισμο / ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-02-00:2009 - Ιστο οδοφωτισμο και φωτιστικ σματα / ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-09-02-00:2009 - Εγκατσταση χαλβδινων λεβτων --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ 
24-10-14    ΙΚΑ Α30/472/31/20-10-14 : Προαιρετικ συνχιση της ασφλισης στον κλδο ασθενεας του διου φορα στις περιπτσεις χοργησης σνταξης με αναστολ καταβολς της στους τως υπαλλλους ΝΠΔΔ που υπγονται στο ειδικ συνταξιοδοτικ καθεστς του Ν. 3163/55 και του Ν. 4277/62 καθς και στους συνταξιοχους τως ΤΣΠ-ΑΤΕ
24-10-14    ΥΠΕΚΑ 42623/21-10-14 : Εγκριση και Αδεια Δμησης Εκκλησιαστικν Ακιντων
24-10-14    ΥΠ.ΔΗΜΤΑΞ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 6785/24-10-14 : Σχεδιασμς και δρσεις Πολιτικς Προστασας για την αντιμετπιση κινδνων απ χιονοπτσεις και παγετ περιδου 2014-2015  --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
24-10-14    ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1233/20-10-14 : Διαδικασα επανακαθορισμο οριογραμμν αιγιαλο, παραλας και παλαιο αιγιαλο μετ την ισχ των διατξεων του ρθρου 11 του ν. 4281/14
24-10-14    ΥΠ.ΤΟΥΡ. 21185/14 (ΦΕΚ-2840 Β/22-10-14) : Κατταξη σε κατηγορες με σστημα κλειδιν και καθορισμς τεχνικν και λειτουργικν προδιαγραφν των ενοικιαζμενων επιπλωμνων δωματων - διαμερισμτων (ΕΕΔΔ)
24-10-14     ΦΕΚ-2853 Β/22-10-14 :
ΥΠ.ΟΙΚ.  ΠΟΛ.1224/14 : Τροποποηση της ΠΟΛ.1052/14 (389 Β) απφασης του Γενικο Γραμματα Δημοσων Εσδων
ΥΠ.ΟΙΚ.  ΠΟΛ.1227/14 : Τπος της οριστικς πρξης διορθωτικο προσδιορισμο φρου κληρονομις, δωρες, γονικς παροχς, προκας και μεταββασης ακιντων
24-10-14     Κ.Υ.Α. 52500/14 (ΦΕΚ-2849 Β/22-10-14) : Διαδικασα λψης, τρησης και καταστροφς των βιομετρικν δεδομνων που εισγονται στις δειες διαμονς υπηκων τρτων χωρν που εκδδονται σμφωνα με τις διατξεις του ν. 4018/11 (ΦΕΚ-215 Α)
24-10-14     Ν. 4304/14 (ΦΕΚ-234 Α/23-10-14) : Ελεγχος των οικονομικν και πολιτικν κομμτων και των αιρετν αντιπροσπων Βουλς και Ευρωπαικο Κοινοβουλου και λλες διατξεις
23-10-14    ΥΠ.ΥΓ. Υ1/ΓΠ/ΟΙΚ.93081/23-10-14 : Κρτα επιββασης εισερχομνων επιβατν σε διεθνες πτσεις στα Ελληνικ Αεροδρμια
23-10-14    ΥΠ.ΥΓ. Υ1/ΓΠ/ΟΙΚ.92940/23-10-14 : Αντιγριπικς εμβολιασμς για την εποχικ γρπη
23-10-14     ΟΑΕΕ 26/22-10-14 : Διαδικασα εγγραφς στον ΟΑΕΕ των υπχρεων προσπων που συμμετχουν σε εταιρεες συσταθεσες μσω της Υπηρεσας Μιας Στσης
23-10-14    ΥΠΑΙΘ 11434/14 (ΦΕΚ-2850 Β/22-10-14) : Καθορισμς ρων και διαδικασιν επιλογς δικαιοχων για τη χοργηση υποτροφιν του Ιδρματος Κρατικν Υποτροφιν (ακαδημαικ τος 2014-2015) για εκπνηση μεταδιδακτορικς ρευνας τμματος διδακτορικς διατριβς στη Νορβηγα, την Ισλανδα και το Λιχντενστιν με χρηματοδτηση απ πρους του Χρηματοδοτικο Μηχανισμο του Ευρωπαικο Οικονομικο χρου ....
23-10-14    ΥΠ.ΥΓ. Υ1/ΓΠ/ΟΙΚ.92962/23-10-14 : Γενικς κατευθνσεις - οδηγες για τον αιμορραγικ πυρετ Εμπολα προς τις Μονδες Υγεας (δημσιες και ιδιωτικς) της χρας
23-10-14     ΥΠ.ΕΣ. 38608/21-10-14 : Τλη χαρτοσμου επ των αμοιβν των αιρετν
23-10-14    ΙΚΑ Ε41/234/20-10-14 : Διενργεια ΕΔΚ και καταβολ δωροσμου
23-10-14     ΦΕΚ-2822 Β/21-10-14 :
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1221/14  Τροποποηση των αποφσεων ΠΟΛ.1103/13 και ΠΟΛ.1080/14 - Αρμδιο ργανο για τη χοργηση μεισεων στο κτακτο ειδικ τλος ακιντων (ΕΕΤΑ)
ΥΠΕΘΑ Φ.429.1/30/371440/Σ.1672/14 : Ρθμιση Στρατολογικν Θεμτων
23-10-14     ΦΕΚ-2832 Β/22-10-14 : 
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1232/14 : Διαδικασα χοργησης μεωσης του Ενιαου Φρου Ιδιοκτησας Ακιντων (ΕΝΦΙΑ) τους 2014 σε φυσικ πρσωπα για κριους χρους κενν και μη ηλεκτροδοτομενων κατοικιν και επαγγελματικν στεγν
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1231/14 : Διαδικασα χοργησης εκπτσεων επ του Ενιαου Φρου Ιδιοκτησας Ακιντων (ΕΝΦΙΑ) σε φυσικ πρσωπα, τους 2014
22-10-14    ΦΕΚ-2815 Β/20-10-14 :
Κ.Υ.Α. Κ4/14620/14 : Εγκριση Κανονισμο Απονομς Ελληνικο Σματος στα Αλκοολοχα Ποτ
ΥΠ.ΔΗΜ.ΤΑΞ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 8028/1/57-Γ/14 : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 8028/1/34/27-8-2000 απφασης υπουργο Δημσιας Τξης "Διαδικασα προμηθειν και πληρωμς υλικοτεχνικο εξοπλισμο της Ελληνικς Αστυνομας, που εξαιρονται απ τις διατξεις του Ν. 2286/95 και βαρνουν τις πιστσεις των απορρτων δαπανν" (Β 1101)
22-10-14   ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κου Ιωννη Θεοδρου σχετικ με ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ :
1. Εφπαξ αποζημωση συνταξιοδοτομενων υπαλλλων
1.1. Προσωριν σνταξη
1.2. Μεταφερθντες απ δημοτικς επιχειρσεις
1.3. Προυπηρεσα στις εταιρεες ΟΣΕ και ΤΡΑΙΝΟΣΕ
1.4. Ειδικ βοθημα συνταξιοχων των ΔΕΥΑ
2. Επισκευ και συντρηση οχημτων
3. Προληπτικς λεγχος δαπανν
4. Επδομα θσης αναπληρωτν προισταμνων
5. Δημοσευση των πρξεων ανανωσης των συμβσεων εργασας
6. Ασφλιση δημρχων
7. Χαρτσημο αιρετν
8. Πληρεξοσιοι δικηγροι
9. Αποζημωση ληξιρχων, πρακτικογρφων και γραμματων ΝΠΔΔ
10. Εγγυητικ επιστολ για την εκτλεση δικαστικν αποφσεων σε βρος των ΟΤΑ
11. Αποζημωση μελν του διοικητικο συμβουλου των ΔΕΥΑ 
Το παραπνω υλικ θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ.ΙΩΑΝΝΗ
ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (22/10/2014)
22-10-14 ΥΠΥΜΕΔΙ Φ.Α2/57892/3788/21-10-2014 : Μεταφρο μαθητν με υπεραστικ -ημιαστικ και τουριστικ λεωφορεα.
22-10-14 ΥΠΑΙΘ Φ.151/170610/Β6/21-10-14 : Εισαγωγ στην Τριτοβθμια Εκπαδευση ατμων που πσχουν απ σοβαρς παθσεις το ακαδημακ τος 2015-2016.
22-10-14 ΥΠ.ΕΡ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡ. 36503/115/14 (ΦΕΚ 2821 Β/21-10-2014) : Παρταση της προθεσμας του ρθρου 4,στοιχεο γ), περ. 1.ιι της υπ'αριθμ. πρωτ. 29502/85/01-9-2014 (ΦΕΚ  Β' 2390/08-9-2014) απφασης του Υπουργο Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Πρνοιας "Τροποποηση και συμπλρωση της υπ'αριθμ. 5072/6/25.02.2013 απφασης του Υπυργο Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης αι Πρνοιας (ΦΕΚ β' 449/25.02.2013),  περ επανακαθορισμο των ρων και προποθσεων ηλεκτρονικς υποβολς στοιχεων για θματα αρμοδιτητας του Σματος Επιθερησης Εργασας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμο Απασχολσεως Εργατικο Δυναμικο (ΟΑΕΔ), πως τροποποιθηκε και συμπληρθηκε με την υπ'αριθμ. 28153/126/28-08-2013 απφασ του (ΦΕΚ Β' 2163/30.08.2013)', για το τος 2014.
22-10-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1230/14 (ΦΕΚ 2820 Β/21-10-14) : Τροποποηση της απφασης Δ33 5037619 εξ 2013/18.10.2013 (ΦΕΚ 2656 Β) "Χοργηση επιδματος πετρελαου θρμανσης και καθορισμς του ψους, των δικαιοχων, των προποθσεων και της διαδικασας χοργησης αυτο".
22-10-14 ΥΠ.ΟΙΚ. Δ17Γ/5025180/ΕΞ2014/21-10-14 : Παροχ οδηγιν επ της Συμφωνας Σνδεσης μεταξ της Ευρωπακς νωσης και της Ευρωπακς Κοιντητας Ατομικς Ενργειας και των κρατν μελν τος,αφενς και της Γεωργας αφετρου.
22-10-14  ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚ/Γ5025171/ΕΞ2014/20-10-14 : Διευκρινσεις αναφορικ με την αντιμετπιση δυσλειτουργιν του μηχανογραφικο συστματος κατ τη διαμρφωση της φορολογητας αξας.
21-10-14     ΥΠ.ΕΣ. 40887/21-10-14 : Εναρξη παραγωγικς λειτουργας των ργων ψηφιοποησης ληξιαρχικν πρξεων στα πλασια του ργου "Εθνικ Ληξιαρχεο - Μητρο Πολιτν"
21-10-14    ΟΠΕΚΕΠΕ 146198/20-10-14 : Διαδικασα γκρισης πληρωμς του καθεσττος της ενιαας ενσχυσης του ττλου ΙΙΙ, των καθεσττων ενσχυσης του ττλου IV που εξαιρθηκαν εν λω εν μρει απ το καθεστς της ενιαας ενσχυσης (συνδεδεμνα καθεσττα), των μτρων στριξης του ρθρου 68 του Καν(ΕΚ) 73/2009, καθς και των ειδικν μτρων στριξης των μικρν  νησιν Αιγαου πελγους του Καν (ΕΚ) 1405/2006 για το τος αιτσεων 2014
21-10-14    Κ.Υ.Α. 6013/2/60/14 (ΦΕΚ-2818 Β/20-10-14) : Καθορισμς ψους πιστσεων και κατανομ τους στους Οργανισμος Αστικν και Υπεραστικν Συγκοινωνιν για την ελεθερη κυκλοφορα του Αστυνομικο, Πυροσβεστικο Προσωπικο, των Συνοριακν Φυλκων των Ειδικν Φρουρν των Πυροσβεστν Πενταετος Υποχρωσης με τις αστικς και υπεραστικς συγκοινωνες τους 2014
21-10-14     Κ.Υ.Α. 363.4/14/17598/14 (ΦΕΚ-2798 Β/17-10-14) : Καταβολ ημερσιας αποζημωσης στο προσωπικ Λιμενικο Σματος - Ελληνικς Ακτοφυλακς (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ) που υπηρετε στα περιπολικ, ναυαγοσωστικ και αντιρρυπαντικ πλοα / σκφη
21-10-14    ΥΠ.ΔΗΜ.ΤΑΞ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 6658/21-10-14 : Σχεδιασμς και δρσεις Πολιτικς Προστασας για την αντιμετπιση κινδνων απ την εκδλωση πλημμυρικν φαινομνων --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
21-10-14       Π.Δ. 141/14 (ΦΕΚ-232 Α/20-10-14 : Προυποθσεις απκτησης αποδεικτικν ναυτικς ικαντητας και δικαιματα υπηρεσας στα πλοα και λλες διατξεις - Αντικατσταση Προεδρικο Διατγματος 243/98
21-10-14      ΥΠΑΙΘ 170025/ΣΤ4/20-10-14 : Εφαρμογ Διευθνσεων Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης
21-10-14     ΥΠΑΙΘ Φ.151/169925/Β6/20-10-14 : Απαιτομενα δικαιολογητικ για την εγγραφ των εισαγομνων στην Τριτοβθμια Εκπαδευση ατμων που πσχουν απ σοβαρς παθσεις, σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 35 του Ν. 3794/09 (ΦΕΚ-156 Α) πως τροποποιθηκε και ισχει, για το ακαδημαικ τος 2014-2015
21-10-14     ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1220/6-10-14 : Κοινοποηση της υπ' αριθμ. 171/14 Γνωμοδτησης Νομικο Συμβουλου του Κρτους αναφορικ με το χρνο παραγραφς βεβαιωμνης απαιτσεως του Δημοσου απ ανκτηση παρνομης κρατικς ενσχυσης
20-10-14       ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ - Ελεγχος των οικονομικν των πολιτικν κομμτων και των αιρετν αντιπροσπων Βουλς και Ευρωπαικο Κοινοβουλου και λλες διατξεις
20-10-14      ΥΠ.ΥΓ. Υ1/ΓΠ/ΟΙΚ.91563/17-10-14 : Σοβαρς δηλητηρισεις απ κατανλωση γριων μανιταριν
20-10-14      ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 4365/20-10-14 : Κατευθυντρια Οδηγα 4 - Τρηση διατυπσεων δημοσιτητας κατ τη διαδικασα σναψης δημοσων συμβσεων
20-10-14       ΥΠΥΜΕΔΙ Δ11Γ/Ο/12/8/ΕΓΚ.21/20-10-14 : Δημοσευση υπουργικς απφασης "Προσθκη ρθρων στα Τιμολγια Οικοδομικν Εργων" του Υπουργο ΥΠΟΜΕΔΙ
20-10-14     Κ.Υ.Α. 5301/4/16-ΣΤ/14 (ΦΕΚ-2796 Β/17-10-14) : Καθορισμς του αριθμο των Ομδων Αναγνρισης Θυμτων  Καταστροφν, των προσντων των μελν τους, του τρπου οργνωσης και λειτουργας τους, των Υπηρεσιν παροχς συνδρομς και διοικητικς τους υποστριξης καθς και κθε λλους σχετικο ζητματος
20-10-14     ΦΕΚ-2775 Β/16-10-14 :
Κ.Υ.Α. 1016/109/169-ΙΔ/14 : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 1016/109/169-γ απ 14-10-11 απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Προστασας του Πολτη "Καθορισμς του εδους των ιατρικν εξετσεων, του περιεχομνου, της διρκειας και του κστους της βασικς και περιοδικς εκπαδευσης, καθς και των κριτηρων και της διαδικασας πιστοποησης της ικαντητας του προσωπικο των Ιδιωτικν Επιχειρσεων Παροχς Υπηρεσιν Ασφαλεας (ΙΕΠΥΑ) για οπλοφορα και κθε λλη αναγκαα λεπτομρεια" (ΦΕΚ-2457 Β)
Κ.Υ.Α. 6021/4/7-Γ/14 : Τπος του ειδικο δελτου ταυττητας δημοτικν αστυνομικν Ελληνικς Αστυνομας
20-10-14   ΥΠΑΙΘ 11790/14 (ΦΕΚ-2780 Β/16-10-14) : Κανονισμς Λειτουργας Σχολν Επαγγελματικς Κατρτισης (ΣΕΚ) που υπγονται στη Γενικ Γραμματεα Δια Βου Μθησης (ΓΓΔΒΜ)
20-10-14      ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Δ27/ΟΙΚ.34481/1526/14 (ΦΕΚ-2792 Β/17-10-14) : Προυποθσεις δρυσης και λειτουργας Μονδων Προστασας Παιδιο απ Νομικ Πρσωπα Ιδιωτικο Δικαου (Ιδρματα, Φιλανθρωπικ Σωματεα, Εκκλησιαστικ Ιδρματα, Οργανσεις προσπων και γενικ φορες μη υπαγμενους στο δημσιο τομα μη κερδοσκοπικο χαρακτρα)
20-10-14      ΥΠΕΚΑ 116204/5707/17-10-14 : Περ της συνδρομς οριστικο και αμετκλητου χαρακτηρισμο εκτσεως
20-10-14      ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΔΑΔ/Φ.69/59/ΟΙΚ.25777/17-10-14 : Ενργειες για τη συγκρτηση των Πρωτοβθμιων Πειθαρχικν Συμβουλων και του Γ' Τμματος του Δευτεροβθμιου Πειθαρχικο Συμβουλου με θητεα απ 1-1-2015 ως 31-12-2016
20-10-14    Κ.Υ.Α. Β/7/35889/2532/14 (ΦΕΚ-2795 Β/17-10-14) : Προυποθσεις και διαδικασα συμψηφισμο επιστροφν Φρου Προστιθμενης Αξας και Φρου Εισοδματος με οφειλς στους Οργανισμος Κοινωνικς Ασφλισης
20-10-14     ΦΕΚ-2788 Β/17-10-14 :
ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ.  4460/128277/14 : Συμπληρωματικ μτρα για την εφαρμογ του Κανονισμο 1308/13 του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου σον αφορ την αναγνριση των Οργανσεων Παραγωγν του Αμπελοοινικο τομα
Κ.Υ.Α. 8321.3/06/14 : Καθορισμς ψους του οικονομικο ανταλλγματος για την τοποθτηση και χρση πλωτς εξδρας, διαδικασα εσπραξης καθς και κθε λλο σχετικ θμα
20-10-14     Κ.Υ.Α. 8002/32/221-Α/14 (ΦΕΚ-2787 Β/17-10-14) : Επδομα αυξημνης επιχειρηματικς ετοιμτητας στο νστολο προσωπικ της Ελληνικς Αστυνομας
20-10-14    Ν. 4303/14 (ΦΕΚ-231 Α/17-10-14) : Κρωση της Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου "Επεγουσα ρθμιση για την αναπλρωση του Γενικο Γραμματα Δημοσων Εσδων λγω πρωρης λξης της θητεας του" (Α 136) και λλες διατξεις
17-10-14    ΥΠ.ΕΣ. 33000/14-10-14 : Αναπλρωση Γενικν Διευθυντν στους ΟΤΑ Α' βαθμο
17-10-14     ΕΟΠΥΥ 36438/17-10-14 : Σχετικ με την εφαρμογ της υπ' αριθμ. 62494/15-7-14 υ.α. (ΦΕΚ-1920 Β/16-7-14)
17-10-14     ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1228/15-10-14 : Παροχ πρσθετων οδηγιν στο πλασιο χειρισμο των υποθσεων φορολογουμνων που αποστλλουν εμβσματα στο εξωτερικ κατ τα τη 2009-2011
17-10-14      ΟΠΕΚΕΠΕ 145864/17-10-14 : Καθορισμς δικαιολογητικν για την καταβολ της ενσχυσης σχετικ με τα προσωριν κτακτα μτρα στα ροδκινα - νεκταρνια, τος 2014
17-10-14      Κ.Υ.Α.  Υ9Α/87340/14 (ΦΕΚ-2774 Β/16-10-14) : Γενικς αρχς για τον υπολογισμ των εξδων που πρκειται να επιστραφον σε ασφαλισμνο στα πλασια της διασυνοριακς υγειονομικς περθαλψης (ρθρο 7 του Ν. 4213/13)
17-10-14     K.Y.A. 38581/14 (ΦΕΚ-2781 Β/16-10-14) : Ορισμς μγιστου επιτρεπμενου αριθμο των ατμων που θα προσληφθον με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου ορισμνου χρνου θα συνψουν σμβαση μσθωσης ργου, κατπιν γκρισης της Επιτροπς του ρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006 πως ισχει, στους ΟΤΑ α και β βαθμο για το τος 2014
17-10-14    ΕΟΠΥΥ 36439/17-10-14 : Διευκρινιστικς οδηγες σχετικ με την υπ' αριθμ. πρ. Γ32/162/οικ.31524/4-9-14 εγκκλιο (αναφορικ με τη διαδικασα παρακρατσεων σε λογαριασμος φαρμακεων απ τον ΕΟΠΥΥ)
17-10-14     Π.Δ. ΔΥ8Β/ΓΠ/ΟΙΚ.88533/8-10-14 ; Θερηση σχεδων για τη δημιουργα Ιδιωτικν Μονδων Ημερσιας Νοσηλεας (Μ.Η.Ν.)
17-10-14       Π.Δ. 140/14 (ΦΕΚ-230 Α/16-10-14) : Πειθαρχικ ευθνη των μελν της Εθνικς Επιτροπς Τηλεπικοινωνιν και Ταχυδρομεων (ΕΕΤΤ) - Πειθαρχικ διαδικασα
16-10-14     ΥΠ.ΥΓ. Υ5Α/ΓΠ/ΟΙΚ.90729/15-10-14 : Τρηση Πληροφοριακο Συστματος Παρακολοθησης Μονδων Ψυχικς Υγεας και Ορισμς Εκπροσπων διαχερισης του Πληροφοριακο Συστματος
16-10-14    ΥΠ.ΥΓ. Υ5Β/ΓΠ/ΟΙΚ.90764/15-10-14 : Παροχ διευκρινσεων σχετικ με τους επαγγελματες ψυχικς υγεας, οι οποοι πληρον τις προυποθσεις, προκειμνου να διενεργον θεραπευτικς πρξεις σε Μονδες ψυχικς Υγεας (ΝΠΙΔ), αρμοδιτητας του Υπουργεου Υγεας
16-10-14    ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. 51020/ΕΥΘΥ/1153/15-10-14 : Οδηγες για την ναρξη υλοποησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020
16-10-14   ΥΠ.ΔΙΚ.ΔΙΑΦ.ΑΝΘΡ.ΔΙΚ. 81630/14 (ΦΕΚ-2755 Β/15-10-14) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 63021/12-7-12 (Β 2124) υ.α. "Προυποθσεις κρτησης στις Αγροτικς Φυλακς και στην Κεντρικ Αποθκη Υλικο Φυλακν (ΚΑΥΦ)
16-10-14    ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 18151/124624/14 (ΦΕΚ-2749 Β/14-10-14) : Αναπροσαρμογ παραβλων εγγραφς, ανανωσης εγγραφς και προσφυγς κατ της διαγραφς των επιχειρσεων παραγωγς και εμπορας φυτικο πολλαπλασιαστικο υλικο στα αντστοιχα μητρα και προσφυγς κατ της απρριψης εγγραφς ποικιλας στον Εθνικ κατλογο
16-10-14      ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1215/14 (ΦΕΚ-2739 Β/14-10-14) : Τπος και περιεχμενο της πρξης διοικητικο προσδιορισμο φρου κληρονομις, δωρες, γονικς παροχς και προκας
16-10-14     ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ.  Φ.51010/ΟΙΚ.19976/861/14 (ΦΕΚ-2751 Β/15-10-14) : Εκδοση Κανονισμο Δεοντολογας και Καλν Πρακτικν λειτουργας των Ταμεων Επαγγελματικς Ασφλισης
16-10-14     Π.Δ. 138/14 (ΦΕΚ-229 Α/15-10-14) : Πολιτικ Διθεσης Μετεωρολογικν Δεδομνων, Προιντων και Υπηρεσιν απ την Εθνικ Μετεωρολογικ Υπηρεσα (ΕΜΥ)
15-10-14    ΥΠΥΜΕΔΙ Δ15/ΟΙΚ.17606/ΕΓΚ.15/9-9-14 : Πιστοποιητικ εμπειρας μελετητν και εταιρειν μελετν
15-10-14   ΥΠ.ΥΓ. Υ1Γ/ΓΠ/90421/15-10-14 : Διευκρινσεις σε θματα εισδου πρσβασης και παραμονς σκλων βοηθεας οδηγο τυφλν, ατμων με αναπηρες και σκλων θεραπεας σε χρους και εγκαταστσεις δημσιου και ιδιωτικο χαρακτρα
15-10-14  ΥΠ.ΕΣ. 37362/10-10-14 : Ασφαλιστικ καθεστς δημρχων
15-10-14    ΥΠ.ΕΣ. 39155/ΕΓΚ.52/10-10-14 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) : Ορισμς των διοικητικν συμβουλων των νομικν προσπων και συνδσμων των Δμων
15-10-14   ΥΠ.ΕΣ. 39750/15-10-14 : Ημερομηνα Εξφλησης Υποχρωσης στο Μητρο Δεσμεσεων
15-10-14    ΥΠΥΜΕΔΙ Α/57161/4462/15-10-14 : Καθορισμς περιεχομνου εντπου της ειδικς δειας οδγησης Επιβατηγο Δημσιας Χρσης (ΕΔΧ) αυτοκιντου
15-10-14     ΥΠ.ΥΓ. Υ1Β/ΓΠ/ΟΙΚ.90055/14-10-14 : Παγκσμια Εβδομδα Μητρικο θηλασμο 1-7 Νοεμβρου 2014
14-10-14      ΥΠ.ΕΣ. 39437/13-10-14 : Μεταφορ μαθητν δημοσων σχολεων
14-10-14      ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. Φ2/2667/14-10-14 : Ελεγχοι βυτιοφρων διανομς πετρελαου θρμανσης
14-10-14     ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 11455/128531/14-10-14 : Εμπορα γεωργικν φαρμκων
14-10-14     ΡΑΕ 486/14 (ΦΕΚ-2727 Β/13-10-14) : Εγκριση των τιμν των παραμτρων που υπεισρχονται στον υπολογισμ του κστους εξισορρπης φορτου του ΕΣΜΦΑ και του τρπου κατανομς του κστους εξισορρπησης στους Χρστες για το Ετος 2014
14-10-14    ΦΕΚ-2711 Β/10-10-14 :
Κ.Υ.Α. ΑΣ4.1/ΟΙΚ.49774/4040/14 : Εναρμνιση της ελληνικς νομοθεσας προς τις διατξεις της Οδηγας 2014/38/ΕΕ της 10ης Μαρτου 2014 για την τροποποηση του παρ. ΙΙΙ της οδηγας 2008/57/ΕΚ του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου σον αφορ την ηχορρπανση
ΥΠ.ΔΙΚ.ΔΙΑΦ.ΑΝΘΡ.ΔΙΚ. 67299/14 : Καθορισμς προσντων των προσπων που μπορον να περιληφθον στον πνακα διερμηνων
14-10-14    ΥΠΥΜΕΔΙ Δ11Γ/Ο/2/8/14 (ΦΕΚ-2713 Β/10-10-14) : Προσθκη ρθρων στα Τιμολγια Οικοδομικν Εργων
13-10-14   ΥΠΥΜΕΔΙ ΦΑ2/ΟΙΚ.58693/3864/13-10-14 : Εκδοση της υπ' αριθμ. 50765/3374/30-9-14 απφασης του ΓΓ Υπο.Με.Δι "Ορισμς Τεχνικν Υπηρεσιν για την διενργεια δοκιμν καθισμτων και αγκυρσεων ζωνν - καθισμτων σε σχολικ λεωφορεα"
13-10-14  ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1222/10-10-14 : Οδηγες για την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 42 του ν. 4301/14 (ΦΕΚ-223 Α)
13-10-14   ΥΠ.ΕΣ. 39155/ΕΓΚ.52/10-10-14 : Ορισμς των διοικητικν συμβουλων των νομικν προσπων και συνδσμων των Δμων
13-10-14   ΥΠ.ΕΣ. 38287/6-10-14 : Αποστολ αρχεων για την καταχρηση των μεταβολν της Ε Αναθερησης 2014 των βασικν εκλογικν καταλγων, των κοινοτικν εκλογων και των αιτσεων ετεροδημοτν
13-10-14   ΥΠ.ΕΣ. 39142/13-10-14 : Βραβεο Αειφρου Αστικς Κινητικτητας 2014
13-10-14   ΥΠ.ΥΓ. Υ1/ΓΠ/ΟΙΚ.88649/13-10-14 : Αντιγριπικς εμβολιασμς για την εποχικ γρπη
13-10-14  K.Y.A.  Φ.800/10/Σ.2226/135619/14 (ΦΕΚ-2708 Β/10-10-14) : Ρθμιση θεμτων προγρμματος Εθελουσας Εργαζομνων ΕΑΣ ΑΒΕΕ
13-10-14   ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΕΚ/ΤΜΑ/Φ.3/54/22753/10-10-14 : Ανακονωση για την πλρωση θσεων Εθνικν Εμπειρογνωμνων στην Ευρωπαικ Επιτροπ
10-10-14   ΣΕΠΕ 32089/10-10-14 : Τροποποισεις στο Πληροφοριακ Σστημα "ΕΡΓΑΝΗ" κατ' εφαρμογ της υπ' αριθμ. 29502/85/14 υ.α.
10-10-14    ΙΚΑ Γ36/03/68/10-10-14 : Διαχεριση οφειλν ως προς την εισπραξιμτητ τους και χαρακτηρισμς ως ανεπδεκτων εσπραξης
10-10-14   ΥΠ.ΕΣ. 39002/10-10-14 : Εορτασμς της εθνικς επετεου της 28ης Οκτωβρου 1940
10-10-14   ΥΠ.ΕΣ. 39003/10-10-14 : Εορτασμς των επετεων της 28ης και της 26ης Οκτωβρου στις πλεις της Αθνας και της Θεσσαλονκης
10-10-14    OAEE 25/8-10-14 : Οδηγες σχετικ με την παρακρτηση των οφειλν των συμμετεχντων φορων των υποψηφων συνταξιοχων με διαδοχικ ασφλιση
10-10-14   ΦΕΚ-2699 Β/9-10-14 :
ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 4361/125752/14 : Συμπληρωματικ μτρα για την εφαρμογ του κατ' εξουσιοδτηση Κανονισμο (ΕΕ) 1031/14 της Επιτροπς σχετικ με τη θσπιση συμπληρωματικν προσωρινν κτακτων μτρων στριξης για τους παραγωγος ορισμνων οπωροκηπευτικν
ΥΠ.ΔΗΜ.ΤΑΞ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 000/28/257299/14 : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 000/1/755579/11 απφασης του Υπουργο Προστασας του Πολτη "Εκλογ αιρετν εκπροσπων υπαλλλων στο Υπηρεσιακ Συμβολιο ΕΥΠ" (ΦΕΚ-788 Β/9-5-11)
10-10-14     ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1217/14 (ΦΕΚ-2698 Β/9-10-14) : Τροποποηση της ΠΟΛ.1049/11-2-14 (ΦΕΚ-429 Β) αναφορικ με τον καθορισμ του τρπου υποβολς της δλωσης και απδοσης του φρου που παρακρατεται στο εισδημα απ μισθωτ εργασα και συντξεις και στην ειδικ εισφορ αλληλεγγης του ρθρου 29 του ν. 3986/11
10-10-14    Π.Δ. 137/14 (ΦΕΚ-227 Α/9-10-14) : Αναγνριση εκκαθαριστικν εταιριν που αναλαμβνουν τη λογιστικ τακτοποηση λογαριασμν της κινητς ναυτικς και της κινητς ναυτικς δορυφορικς υπηρεσας των ελληνικν εμπορικν πλοων 
10-10-14    ΕΤΕΑ 182637/10-10-14 : Χρνος ασφλισης ΕΤΕΑ - Συνταξιοδτηση με χρνο ασφλισης σε εντασσμενους στο ΕΤΕΑ φορες
10-10-14   ΥΠΑΙΘ Φ.151/164082/Β6/10-10-14 : Ηλεκτρονικ αποστολ καταστσεων υποψηφων 2014 (ΟΜΑΔΑ Α)
10-10-14     ΥΠΑΙΘ Φ.252/163824/Β6/10-10-14 : Ηλεκτρονικ αποστολ καταστσεων υποψηφων 2014 (ΟΜΑΔΑ Β)
10-10-14   ΥΠΑΙΘ Φ.151/163832/Β6/10-10-14 : Εισαγωγ στη Τριτοβθμια Εκπαδευση των αποφοτων ΕΠΑΛ (ομδα Α και Β)
10-10-14   ΥΠΥΜΕΔΙ Α/55040/4304/14 (ΦΕΚ-2691 Β/9-10-14) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. οικ. 8250/826/11 (Β 453) υ.α. "καθορισμς κατηγοριν νομικν προσπων στα οποα μπορε να δδεται το δικαωμα ταξινμησης και κυκλοφορας Λεωφορεων Ιδιωτικς Χρσης (ΛΙΧ) αυτοκιντων
10-10-14   ΥΠΥΜΕΔΙ Δ17Α/05/113/Φ.2.3/ΕΓΚ.20/9-10-14 : Δημοσευση ΚΥΑ για την "Αννυμη Εταιρεα Εκμετλλευσης και Διαχερισης Ελληνικν Αυτοκινητοδρμων" με το διακριτικ ττλο ΤΕΟ ΑΕ
10-10-14   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/63334/0022/19-9-14 : Παρχονται πληροφορες σχετικ με υπερωρες
10-10-14   ΥΠ.ΕΣ. 35670/22-9-14 : Διευκρινσεις σχετικ με τα πεδα (a), (b) και (c) της βσης δεδομνων οικονομικν στοιχεων του ΥΠΕΣ
9-10-14        K.Y.A. 48181/14 (ΦΕΚ-2667 Β/8-10-14) : Καθορισμς του ψους του παραβλου που καταβλλεται απ υπηκους Καναδ για την κδοση δειας διαμονς στο πλασιο της Συμφωνας μεταξ της Ελληνικς Δημοκρατας και του Καναδ σχετικ με την κινητικτητα των νων
9-10-14       ΥΠ.ΟΙΚ. 2/76469/ΔΠΓΚ/14 (ΦΕΚ-2671 Β/8-10-14) : Εκκαθριση ληξιπρθεσμων υποχρεσεων
9-10-14      ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 7594/115508/14 (ΦΕΚ-2663 Β/8-10-14) : Τεχνικς Κανονισμς Εμπορας Πολλαπλασιαστικο Υλικο Αρωματικν και Φαρμακευτικν Φυτν
9-10-14       ΦΕΚ-2665 Β/8-10-14 :
ΥΠΑΙΘ  Φ.1/161753/Β3/14 : Ρθμιση θεμτων για τη μεταφορ θσης εισαγωγς Πολυτκνων, Τριτκνων και Ειδικν Κατηγοριν
ΥΠΑΙΘ   Φ.1/161748/Β3/14 : Ρθμιση θεμτων για τη μεταφορ θσης εισαγωγς με οικονομικ κριτρια του σχολικο τους 2013-2014 στην Τριτοβθμια Εκπαδευση σμφωνα με το ρθρο 47 του Ν. 4274/14 (Α 147)
Κ.Υ.Α.  Φ.10060/15858/606/14 : Καθορισμς διαδικασας και δικαιολογητικν για τη χοργηση επιδματος μητρτητας στις μεσα ασφαλισμνες του ΕΤΑΑ, κατ' εφαρμογ του ρθρου 6 του Ν. 4097/12 (Α 235)
9-10-14     N. 4302/14 (ΦΕΚ-225 Α/8-10-14) : Ρθμιση θεμτων Εφοδιαστικς και λλες διατξεις
8-10-14    ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κου Ιωννη Θεοδρου σχετικ με ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ :
1. Νομοθετικ πλασιο
2. Εδος της σμβασης
3. Τηρητα διαδικασα
4. Διεξαγωγ διαγωνισμο
5. Μηχανματα ργου
6. Συμπρασμα
Το παραπνω υλικ θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ.ΙΩΑΝΝΗ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ (08/10/2014)
8-10-14   ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚ/Α/5023931/ΕΞ2014/8-10-14 : Κοινοποηση διατξεων του ν. 4301/14
8-10-14   ΦΕΚ-2658 Β/8-10-14 :
Κ.Υ.Α. 10775/120593/14 : Ρυθμσεις παραβλων του ρθρου 6 του Ν. 4036/12 (Α 8)
ΥΠΥΜΕΔΙ 7791/Α314/14 : Καθορισμς Διαδικασας Ελγχου Κτιρων, Ελγχου Φακλων Επισκευς και Ανακατασκευς Κτιρων καθς και εκδκασης Ενστσεων, μετ απ Φυσικς Καταστροφς
8-10-14   ΥΠ.ΕΣ. Φ.131360/23274/14 (ΦΕΚ-2659 Β/8-10-14) : Πρσβαση του Οργανισμο Γεωργικν Ασφαλσεων στην κεντρικ βση δεδομνων του Ολοκληρωμνου Πληροφοριακο Συστματος Εθνικο Δημοτολογου
8-10-14   Π.Δ. 136/14 (ΦΕΚ-224 Α/8-10-14) : Τροποποηση του π.δ. 432/83 "Υγειονομικ Περθαλψη των Στρατιωτικν των Ενπλων Δυνμεων και του Λιμενικο Σματος, καθς και των μελν των οικογενειν τους" (Α 162)
8-10-14   ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΔΑΔ/Φ.35.40/2029/ΟΙΚ.24002/14 (ΦΕΚ-2661 Β/8-10-14) : Τρτο (3ο) στδιο επιλογς Προισταμνων οργανικν μονδων - Δομημνη συνντευξη
8-10-14   ΥΠ.ΕΣ. 35829/14 (ΦΕΚ-2642 Β/6-10-14) : Περιεχμενο, δομ, τρπος υποβολς, ργανα σνταξης, ελγχου και αξιολγησης, διαδικασα κατρτισης, παρακολοθησης και αξιολγησης των Πενταετν Επιχειρησιακν Προγραμμτων των ΟΤΑ β' βαθμο για την περοδο 2014-2019
8-10-14   ΦΕΚ-2641 Β/6-10-14 :
ΥΠΑΙΘ  149746/Γ2/14 : Προαγωγικς - απολυτριες πτυχιακς εξετσεις μαθητν σε Επαγγελματικ Λκεια και Επαγγελματικς Σχολς σχολικο τους 2013-2014
ΥΠΑΙΘ  11204/14 : Αντιστοχιση Παλαιν Ειδικοττων με Νες Ειδικτητες των ΙΕΚ που υπγονται στη Γενικ Γραμματεα Δια Βου Μθησης (ΓΓΔΒΜ)
8-10-14   Κ.Υ.Α. 32565/Δ5/36/14 ΦΕΚ-2644 Β/6-10-14 : Καθορισμς αριθμο μαθητν των ΕΠΑΣ Μαθητεας του ΟΑΕΔ, που θα απασχοληθον για πρακτικ σκηση στο Δημσιο Τομα κατ το σχολικ τος 2014-2015

8-10-14    ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 1417/113759/3-10-14 : Διευκρινσεις σχετικ με το Ετσιο Δελτο Δεδομνων Μονδων Υδατοκαλλιεργειν και Λιμνοθαλασσν
8-10-14    ΥΠΥΜΕΔΙ Γ5/43987/3629/8-10-14 : Εκδιδμενα φορολογικ στοιχεα για τις μεταφορς αγαθν με ΦΔΧ αυτοκνητα απ 1-1-2014
8-10-14    ΥΠΥΜΕΔΙ Β1/33193/2720/6-10-14 : Μη δυναττητα κδοσης δειας σκησης επαγγλματος, οδικο μεταφορα εμπορευμτων σε φυσικ πρσωπο - υπκοο τρτης - μη κοινοτικς χρας, σε εταιρεα και υποκατστημα με δρα και μνιμη εγκατσταση σε τρτη μη κοινοτικ χρα  --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
8-10-14    Ν. 4301/14 (ΦΕΚ-223 Α/7-10-14) : Οργνωση της νομικς μορφς των θρησκευτικν κοινοττων και των ενσεν τους στην Ελλδα και λλες διατξεις αρμοδιτητας Γενικς Γραμματεας Θρησκευμτων και λοιπς διατξεις
7-10-14    ΥΠΥΜΕΔΙ 40210/2587/7-10-14 : Διευκρινιστικ εγκκλιος αναφορικ με την τοποθτηση επ οχημτων συστημτων υγραερου (LPG) και πεπιεσμνου φυσικο αερου (CNG)
7-10-14  ΥΠΑΙΘ Φ.151/160972/Β6/7-10-14 : Απαιτομενα δικαιολογητικ για την εγγραφ των εισαγομνων στην Τριτοβθμια Εκπαδευση Ελλνων του εξωτερικο και τκνων Ελλνων υπαλλλων που υπηρετον στο εξωτερικ για το ακαδημαικ τος 2014-2015
7-10-14    ΦΕΚ-2640 Β/6-10-14 : 
Κ.Υ.Α. 2/77786/Α0024/14 : Εκκαθριση Ειδικο Λογαριασμο Πρσθετων Παρακρατηθντων Ποσν
Κ.Υ.Α.   115198/5538/14 : Ιδρυση και λειτουργα ειδικο δικτυακο τπου για την ανρτηση των αποφσεων των πρξεων χαρακτηρισμο, σμφωνα με το ρθρο 14 του Ν. 998/79 (ΦΕΚ Α 289) πως τροποποιθηκε με το Ν. 4280/14 (ΦΕΚ-159 Α)
6-10-14    ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1219/6-10-14 : Φορολογικ  μεταχεριση παροχν σε εδος του ρθρου 13 του ν. 4172/13
6-10-14    ΥΠ.ΕΣ. 143/1-10-14 : Διεθνες Συνεργασες ΟΤΑ α και β βαθμο
6-10-14    ΟΑΕΔ 83065/6-10-14 : Δημσια Πρσκληση 9/14 προς ιδιωτικς επιχειρσεις για υποβολ αιτσεων στο "Πργραμμα επιχοργησης επιχειρσεων για την πρσληψη 5000 ανργων ηλικας 25-66 ετν
6-10-14    ΦΕΚ-2635 Β/3-10-14 : 
Κ.Υ.Α. 150373/Ι/14 : Καθορισμς των ρων, των προυποθσεων και της διαδικασας επιλογς για την χοργηση υποτροφιν σε προπτυχιακος φοιτητς Αντατων Εκπαιδευτικν Ιδρυμτων της Ελλδος, απ πρους που διθεσε το Υπουργεο Παιδεας και Πολιτισμο της Κπρου, με το ποσ που συγκεντρθηκε απ τον ρανο των μαθητν/τριν της Κπρου το 2012, ως μπρακτη χειρονομα υποστριξης προς τους Ελληνες συμμαθητς τους
ΥΠ.ΔΗΜ.ΤΑΞ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 8248/14 : Διρκεια ισχος δελτων αιτοντων διεθν προστασα
ΥΠ.ΔΗΜ.ΤΑΞ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 8249/14 : Εφαρμογ συστματος μερικς τηλεργασας
6-10-14   Π.Δ. 134/14 (ΦΕΚ-217 Α/3-10-14) ; Κατργηση του β.δ. 756/1965 "Περ ρων μεταφορς και εισαγωγς εσφαγμνων ζων" (Α 187) και του πδ 568/88 "Σφαγ και Κτηνιατρικ Επιθερηση των αμνν και εριφων γλακτος" (Α 264)
6-10-14  Π.Δ. 135/14 (ΦΕΚ-218 Α/3-10-14) : Ειδικτητες τεχνικο ασφαλεας στις μονδες και υπηρεσες των Ενπλων Δυνμεων
3-10-14   ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1218/3-10-14 : Υποβολ και διαββαση ενδικοφανν προσφυγν κατ πρξεων διοικητικο προσδιορισμο ΕΝΦΙΑ (ν. 4223/13) τους 2014 στη Διεθυνση Επλυσης Διαφορν
3-10-14    ΥΠΥΜΕΔΙ 57229/3762/3-10-14 : Κοινοποηση υπουργικς απφασης για την ταξινμηση, τον περιοδικ λεγχο και την κδοση πιστοποιητικν ATP οχημτων διεθνν μεταφορν ευπαθν τροφμων
3-10-14   ΙΚΑ Φ09/823/26-9-14 : Ημερομηνα και Προυποθσεις Διεξαγωγς Εκλογν των τακτικν και αορστου χρνου υπαλλλων ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, για την ανδειξη των εκπροσπων τους στο Α' Υπηρεσιακ Συμβολιο
3-10-14   ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 10522/17908/14 (ΦΕΚ-2622 Β/2-10-14) : Κατρτιση Εθνικο Καταλγου των Σκευασμτων Φυτοπροστασας που περιχουν Μακρο-οργανισμος και αδειοδτηση εγχριων μονδων παρασκευς Σκευασμτων Φυτοπροστασας που περιχουν μακρο-οργανισμος
3-10-14    ΥΠ.ΠΟΛ.ΑΘΛηΤ. 31480/14 (ΦΕΚ-2624 Β/2-10-14) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 34116/10 (ΦΕΚ-1305 Β) υ.α. περ καθορισμο κατηγοριν και αριθμο κατ κατηγορα αθλητν, ρων εγγραφν και μετεγγραφν, αποδεσμεσεων αθλητν ΤΑΑ πετοσφαρισης, χρνου διενργεις τους, διαδικασα και αρμδια για την γκριση αυτν ργανα, πως ισχει
3-10-14     ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 2158/121168/14 (ΦΕΚ-2623 Β/2-10-14) : Καθορισμς των συντελεστν των κριτηρων επιμτρησης που εφαρμζονται για την επιβολ των διοικητικν κυρσεων του ρθρου 23 του ν. 4235/14 (Α 32) στον τομα των ζωοτροφν
3-10-14     Ν. 4297/14 (ΦΕΚ-215 Α/2-10-14) : Διαδικασα επιλογς υποψηφων δικαστν και γενικν εισαγγελων για το Δικαστριο της Ευρωπαικς Ενωσης και υποψηφων δικαστν για το Γενικ Δικαστριο της Ευρωπαικς Ενωσης και λλες διατξεις
3-10-14     Ν. 4296/14 (ΦΕΚ-214 Α/2-10-14) : Κρωση της απ 30-12-2013 Σμβασης μεταξ του Ελληνικο Δημοσου και των εταιρειν KAVALA OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ENERGEAN OIL AND GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και της ως εκ τρτου συμβαλλομνης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ με την οποα τροποποιεται η απ 23-11-99 Συμβαση για την εκμετλλευση Υδρογονανθρκων στη θαλσσια περιοχ του Θρακικο Πελγους μεταξ του Ελληνικο Δημοσου και της KAVALA OIL  ΑΕ, η οποα κυρθηκε με το ν. 2779/99 (Α 296)
3-10-14    ΥΠΑΙΘ Φ.50/262/158434/Γ1/2-10-14 : Υποστριξη των Ολομερων Δημοτικν Σχολεων και Ολομερων Νηπιαγωγεων - Στελχωση με εκπαιδευτικος ΠΕ70 και ΠΕ60, που προσλφθηκαν στο πλασιο υλοποησης των πρξεων : Υποστριξη των Ολομερων Σχολεων (Β) - ΑΠ1 - ΑΠ2 - ΑΠ3 του ΕΠ "Εκπαδευση και Δια Βου Μθηση" για το διδακτικ τος 2014-2015"
-14   ΟΓΑ 3/3-10-14 : Εναρξη λειτουργας του Περιφερειακο Υποκαταστματος ΟΓΑ Δυτικς Μακεδονας
2-10-14   ΥΠΕΚΑ 115316/2729/2-10-14 : Κατευθυντριες Οδηγες για τις Επιστημονικς Αρχς CITES
2-10-14    ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΕΚ/ΤΜΑ/Φ.2.1/ΟΙΚ.23891/1-10-14 : Ανακονωση Ειδικν Τμημτων Ιταλικς γλσσας για Δημοσους Υπαλλλους στο Ιταλικ Μορφωτικ Ινστιτοτο Αθηνν
2-10-14    ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ. 1216/1-10-14 : Κοινοποηση των διατξεων της περ. β του ρθρου 23 του ν. 4172/13
2-10-14    ΟΠΕΚΕΠΕ 139532/2-10-14 : Εγκκλιος οδηγιν για τη διαδικσα πληρωμς 1ης δσης του μτρου 1.1.2 "Εγκατσταση νων γεωργν" του ΠΑΑ 2007-2013
2-10-14       ΦΕΚ-2604 Β/30-9-14 :
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1207/14 : Τροποποηση της απφασης ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1022/14 (ΦΕΚ-179 Β) "Υποβολ καταστσεων φορολογικν στοιχεων, για διασταρωση πληροφοριν", πως ισχει
Κ.Υ.Α.    10432/1115/Φ.15/14 : Συμπλρωση - τροποποηση της ΚΥΑ οικ. 3137/191/Φ.15/12 (Β 1048) "Αντιστοχιση των κατηγοριν των βιομηχανικν και βιοτεχνικν δραστηριοττων και των δραστηριοττων παραγωγς ηλεκτρικς ενργειας με τους βαθμος χλησης που αναφρονται στα πολεοδομικ διατγματα"
Κ.Υ.Α.   Δ17Α/01/101/Φ.2.3/14 : Ρθμιση θεμτων προσωπικο και θεμτων μεταφορς αρμοδιοττων μετατην κατργηση της Αννυμης Εταιρεας Εκμετλλευσης και Διαχερισης Ελληνικν Αυτοκινητοδρμων ΤΕΟ ΑΕ
2-10-14    Κ.Υ.Α. 8004/21/2-ΜΔ/14 (ΦΕΚ-2616 Β/1-10-14) ; Τροποποηση της υπ' αριθμ. 8004/21/2 απ 15-3-2012 κ.υ.α. "Παροχ υπηρεσιν της Ελληνικς Αστυνομας προς τρτους με καταβολ ανταλλγματος" (Β 888)
2-10-14     ΦΕΚ-2617 Β/1-10-14 :
ΥΠ.ΟΙΚ. ΓΡΓΓΠ0001445/ΕΞ2014/14 : Καθορισμς φορων που εξαιρονται απ την εφαρμογ του ρθρου 38 του Ν. 3979/11 για την πληρωμ δαπανν παροχς υπηρεσιν ηλεκτρονικν επικοινωνιν και των συναφν πληροφοριακν συστημτων μσω του ΕΣΥΠ
ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.4/19563/14 (ΦΕΚ-2617 Β/1-10-14) : ΚΑθορισμς ωρν εισδου κοινο στις υπηρεσες του Οργανισμο Ασφλισης Ελεθερων Επαγγελματιν (ΟΑΕΕ)
2-10-14    Π.Δ. 133/14 (ΦΕΚ-213 Α/1-10-14) : Καθορισμς των προυποθσεων σκησης επαγγλματος Διαιτολγου - Διατροφολγου
1-10-14   ΦΕΚ-2608 Β/30-9-14 :
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.10080/ΟΙΚ.17525/683/14 : Αναπροσαρμογ του οριζμενου στην παρ. 1 του ρθρου 5 του ν. 619/77 ποσοστο προσδιορισμο της καταβαλλμενης απ το ΤΕΑΠΙΕΝ επικουρικς σνταξης
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.30202/17356/669/14 : Επκταση της ασφλισης στον Τομα Πρνοιας Ξενοδοχουπαλλλων του ΤΑΠΙΤ σε λη την Ελλδα
1-10-14   ΙΚΑ 60/1-10-14 : Υποχρεωτικ αυτεπγγελτη αναζτηση πιστοποιητικν - βεβαισεων αρμοδιτητας του Υπουργεου Ναυτιλας και Αιγαου
1-10-14   ΕΟΠΥΥ 34412/1-10-14 : Παροχ οδηγιν για αποζημωση αναλωσμου υγειονομικο υλικο
1-10-14  ΥΠ.ΠΟΛ.ΑΘΛΗΤ. 31312/1-10-14 : Αποστολ αιτημτων των ΟΤΑ Α και Β βαθμο, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ αυτν, για την υλοποηση Προγραμμτων Αθλησης για Ολους (ΠΑγΟ), περιδου 2014-2015
1-10-14   ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1213/25-9-14 : Τλη χαρτοσμου επ των αμοιβν που χορηγονται στα πρσωπα που εκλγονται στον πρτο και δετερο βαθμ τοπικς αυτοδιοκησης
1-10-14  ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1212/14 (ΦΕΚ-2602 Β/30-9-14) : Επσπευση επιστροφς πιστωτικο υπολοπου για τις επιχειρσεις που πραγματοποιον κυρως πρξεις που δεν επιβαρνονται με ΦΠΑ και χουν δικαωμα κπτωσης του φρου των εισρον τους
1-10-14   ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1214/14 (ΦΕΚ-2601 Β/30-9-14) : Ειδικ καθεστς καταβολς ΦΠΑ κατ τον χρνο της εσπραξης σμφωνα με το ρθρο 39β του Κδικα ΦΠΑ
1-10-14  Π.Δ. 126/14 (ΦΕΚ-206 Α/29-9-14) : Τροποποηση και συμπλρωση του π.δ. 107/01 "Ευεργετικς υπολογισμς ημερν ποινς καταδκων και υποδκων για εργασα απασχληση σε προγρμματα σπουδς (Α 97)
1-10-14   ΥΠ.ΕΣ. 37308/30-9-14 : Ευρωπαικ Πργραμμα "Δικαιματα, Ιστητα και Ιθαγνεια, 2014-2020" : Πρσκληση υποβολς προτσεων για διακρατικ ργα πρληψης και καταπολμησης του ρατσισμο, της ξενοφοβας, της ομοφοβας και λλων μορφν μισαλλοδοξας
1-10-14  ΦΕΚ-2600 Β/30-9-14 :
ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΔΑΔ/Φ.35.40/2018/ΟΙΚ.23409/14 : Πρτο (1ο) στδιο επιλογς Προισταμνων οργανικν μονδων - Πλρωση αναγκαων προυποθσεων και τυπικν προσντων
ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΔΑΔ/Φ.35.40/2019/ΟΙΚ.23408/14 : Δετερο (2ο) στδιο επιλογς Προισταμνων οργανικν μονδων - Γραπτ εξταση
1-10-14   ΡΑΕ 474/14 (ΦΕΚ-2599 Β/30-9-14) : Τροποποηση διατξεων του Κδικα Διαχερισης του Ελληνικο Συστματος Μεταφορς Ηλεκτρικς Ενργειας (ΦΕΚ Β 103/31-12-12), προκειμνου για την παρταση ισχος του Μεταβατικο Μηχανισμο Διασφλισης Επαρκος Ισχος ως 31 Δεκεμβρου 2014
1-10-14  ΒΟΥΛΗ 8934/6008/14 (ΦΕΚ-2597 Β/30-9-14) : Μεταφορ αδιαθτων πιστωτικν υπολοπων τραπεζικν λογαριασμν της Βουλς των Ελλνων σε λογαριασμ εσδων του Ελληνικο Δημοσου
1-10-14  ΦΕΚ-2589 Β/29-9-14 :
Κ.Υ.Α. 113977/2118/14 : Οικονομικ ενσχυση ρητινεργατν
ΕΕΤΤ 728/6/14 : Εκδοση κανονισμο για την προσβαση στο Ταχυδρομικ Δκτυο του φορα Παροχς Καθολικς Υπηρεσας (ΦΠΚΥ) απ Παρχους Ταχυδρομικν Υπηρεσιν με Ειδικ Αδεια
ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 47/14 : Καθορισμς του ακριβος αριθμο γονιμοποιημνων ωαρων που μεταφρονται σε επ μρους ομδες υποβοηθομενων προσπων, ανλογα με την ηλικα αυτν και τις ιατρικς ενδεξεις σμφωνα με το ρθρο 6 παρ. 1 και 20 παρ. 1 εδ.Ιγ του Ν. 3305/05
30-9-14  ΥΠΑΙΘ Φ.151/156141/Β6/30-9-14 : Πιστοποηση αναπηρας απ τα ΚΕΠΑ : Κεφ. Α : Για την υπαγωγ των υποψηφων στην κατηγορα των ατμων με αναπηρα και ειδικς εκπαιδευτικς ανγκες (που απαιτεται) για εισαγωγ στην Τριτοβθμια Εκπαδευση ακ. τους 2015-2016 / Κεφ. Β : Για την υπαγωγ υποψηφων πασχντων απ σοβαρς παθσεις σε ποσοστ 5% (που απαιτεται ποσοστ αναπηρας), καθ' υπρβαση του αριθμο εισακτων για εισαγωγ στην Τριτοβθμια Εκπαδευση ακ. τους 2015-2016
30-9-14  ΦΕΚ-2595 Β/29-9-14 : 
Κ.Υ.Α. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.40/2022/ΟΙΚ.23459/14 : Καθορισμς αποδεκτν βασικν ττλων σπουδν και πρσθετων προσντων για την πλρωση των οριζντιων θσεων ευθνης επιπδου Γενικς Διεθυνσης με οικονομικς και οικονομικς αρμοδιτητες
ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΔΑΔ/Φ.35.40/2024/ΟΙΚ.23441/14 : Καθορισμς αποδεκτν βασικν πτυχων διπλωμτων και πρσθετων προσντων για την πλρωση των οριζντιων θσεων ευθνης επιπδου Γενικς Διεθυνσης
30-9-14  ΥΠ.ΥΓ. Υ1/ΓΠ/ΟΙΚ.83890/29-9-14 : Χρηματοδτηση προγραμμτων καταπολμησης κουνουπιν για το τος 2015
30-9-14  ΥΠ.ΕΣ. 36871/26-9-14 : Ενδοαυτοδιοικητικ κινητικτητα και καταβολ υπερβλλουσας διαφορς
30-9-14  ΥΠ.ΕΣ. 37065/29-9-14 : Εναρξη παραγωγικς λειτουργας των ργων ψηφιοποησης ληξιαρχικν πρξεων στα πλασια του ργου "Εθνικ Ληξιαρχδεο - Μητρο Πολιτν"
30-9-14   ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ "Τλη εγγραφς πρξεων και χοργησης πιστοποιητικν και αντιγρφων απ τα υποθηκοφυλακεα και τρπος καταβολς τους. Αποδσεις σε ΤΑΧΔΙΚ και ΕΚΧΑ ΑΕ, αμοιβ αμσθων υποθηκοφυλκων και τρπος καταβολς της" --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
29-9-14  IKA 59/29-9-14 : Εφαρμογ του ρθρου 1 του ν. 4250/14 σχετικ με την κατργηση υποχωσης υποβολς πρωττυπων επικυρωμνων αντιγρφων εγγρφων
29-9-14     Γ.Ε.Δ.Δ. 23108/16-9-14 : Ν. 3213/03 "Δλωση και λεγχος περιουσιακς κατστασης βουλευτν, δημσιων λειτουργν και υπαλλλων, ιδιοκτητν μσων μαζικς ενημρωσης και λλων κατηγοριν προσπων"
29-9-14   ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.80000/ΟΙΚ.19380/1401/29-9-14 :  Παροχ διευκρινσεων σχετικ με την καταληκτικ ημερομηνα 31-12-2013 που τθεται απ τη διταξη του εδαφου α της παρ. 5 του ρθρου 40 του ν. 3996/11 για την αναγνριση των πλασματικν χρνων του ρθρου 40 του ν.2084/92, πως σχυε πριν την αντικατστασ του με την παρ. 18 του ρθρου 10 του ν. 3863/10, και του ρθρου 141 του ν. 3655/08
29-9-14   K.Y.A. 46274/14 (ΦΕΚ-2573 Β/26-9-14) : Ρυθμσεις για τις πληρωμς των δαπανν του συγχρηματοδοτομενου σκλους του Προγρμματος Δημοσων Επενδσεων
26-9-14   ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κου  Ιωννη Θεοδρου σχετικ με ΘΕΜΑΤΑ ΕΣΟΔΩΝ :
1.  Κατργηση της παρακρτησης των εσδων του ρθρου 27 του Ν. 3756/2009
2.  Συντελεστς του τλους καθαριτητας
3.  Αντλλαγμα για τη χρση αιγιαλο - ανρτηση μισθωτηρων
4.  Υπαθριο στσιμο εμπριο
5.  Τλος χρσης κοινοχρστου χρου - αυθαρετη χρση
6.  Παρνομες επιγραφς
7.  Εμποροπανγυρεις
8.  Ημερσιο τλος λαικν αγορν
9.  Αποτφρωση νεκρν
10. Δικαωμα εμπορας ποσμων υδτων
11. Παρταση επαγγελματικν μισθσεων
12. Μετεγκατσταση επαγγελματικν εγκαταστσεων
13. Τλη και πρστιμα για παρνομη σκηση υπαθριου εμπορου
14. Μισθματα θαλασσων εκτσεων
15. Αντισταθμιστικ φελος
16. Πρστιμα για τη λειτουργα θετρων χωρς δεια
17. Ανταποδοτικ τλος για τα δεσποζμενα ζα συντροφις
18. Πρστιμα για παρνομη λειτουργα εκθσεων
19. Κατσχεση κινητν και ακιντων
Το παραπνω υλικ θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ.ΙΩΑΝΝΗ
ΘΕΜΑΤΑ ΕΣΟΔΩΝ (26/09/2014)
26-9-14  ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.80020/ΟΙΚ.17848/704/26-9-14 : Γνωστοποηση ρυθμσεων της παρ. 3 του ρθρου 220 του ν. 4281/14 (Α 160)
26-9-14  ΥΠ.ΕΣ. 35841/22-9-14 : Ενσωμτωση του σχεδου του προυπολογισμο τους 2015 των ΟΤΑ στον Κεντρικ Κμβο Διαλειτουργικτητας του Υπουργεου Εσωτερικν
26-9-14  ΥΠ.ΕΣ. 35245/25-9-14 : Απαρδεκτοι και καταχρηστικο ροι σε διακηρξεις δημοπρασιν ργων Δμων
26-9-14   ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΔΑΔ/ΔΙΠΙΔ/Β.2.Δ/293/ΟΙΚ.23498/26-9-14 : Οδηγες για την κινητικτητα των Δημοτικν Αστυνομικν που τελον σε καθεστς διαθεσιμτητας
26-9-14  ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΔΑΔ/Φ.37.17/1111/ΟΙΚ.23477/25-9-14 : Συμπληρωματικ εγκκλιος για τις εκλογς αιρετν εκπροσπων των υπαλλλων στα υπηρεσιακ συμβολια των δημοσων υπηρεσιν
26-9-14  ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. 47159/ΕΥΘΥ1045/25-9-14 : Οδηγες σχετικ με τη μη επιβολ ΦΠΑ σε τεχνικ ργα καθς και λοιπ φοροτεχνικ ζητματα σχετικ με την υλοποηση και παρδοση των ργων, στις περιπτσεις εκτλεσς τους απ φορα για λογαριασμ τρτου
26-9-14   ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1211/24-9-14 : Συμπλρωση της παραγρφου 8 της ΠΟΛ. 1076/2014 εγκυκλου, αναφορικ με την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 66 του ν. 4172/13
26-9-14  ΥΠΑΙΘ Φ.151/154015/Β6/26-9-14 : Συμμετοχ αποφοτων στις Πανελλαδικς Εξετσεις ΕΠΑΛ (Ομδα Α) ακαδ. τους 2014-2015
26-9-14  Κ.Υ.Α. Α2/818/14 (ΦΕΚ-2565 Β/25-9-14) : Εγκριση Κανονισμο Μισθσεων του Οργανισμο Κεντρικν Αγορν και Αλιεας, ΟΚΑΑ ΑΕ
26-9-14  ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 3886/114022/25-9-14 : Κατανομ των κοινοτικν κονδυλων για την αναδιρθρωση και μετατροπ των αμπελνων για την περοδο 2014-2015
26-9-14  ΥΠΕΚΑ 42931/14 (ΦΕΚ-2553 Β/25-9-14) : Εγκριση κανονισμο προεκτιμμενων αμοιβν της ΕΚΧΑ ΑΕ για τις μελτες Β φσης κτηματογρφησης για τη δημιουργα Εθνικο Κτηματολογου
26-9-14 Κ.Υ.Α. 55304/1630/14 (ΦΕΚ-2555 Β/25-9-14) : Τροποποηση απφασης καθορισμο ημερομηνιν διακοπς αναλογικν τηλεοπτικν εκπομπν και απφασης οριστικς πασης εκπομπν τηλεοπτικς ευρυεκπομπς με αναλογικ τρπο
26-9-14   ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1201/14 (ΦΕΚ-2533 Β/23-9-14) : Τροποποηση της απφασης ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1022/14 (ΦΕΚ-179 Β) "Υποβολ καταστσεων φορολογικν στοιχεων, για διασταρωση πληροφοριν, πως ισχει"
26-9-14  Κ.Υ.Α. Φ.051.1/10341/487/14 (ΦΕΚ-2547 Β/24-9-14) : Εγκριση κανονισμο Οικονομικς Διαχερισης και Προμηθειν του Εθνικο Συστματος Υποδομν Ποιτητας (ΕΣΥΠ) νπιδ
26-9-14   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/72673/ΔΠΓΧ/14 (ΦΕΚ-2564 Β/25-9-14) : Χρηματοδτηση δρσεων εκπαδευσης υγεας και κοινωνικς αλληλεγγης απ ποσ προερχμενα απ εγκληματικς ενργειες τπου τελσθηκαν βρος του Ελληνικο Δημοσου
25-9-14   ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΠΙΔΔ/Β.2.Δ/292/ΟΙΚ.23417/25-9-14 : Οδηγες για την κινητικτητα των υπαλλλων που τθηκαν σε διαθεσιμτητα δυνμει των διατξεων του ρθρου 6 του ΚΕΦ.Β του ν. 4250/14 (ΦΕΚ-74 Α), πως ισχει
25-9-14  ΥΠΥΜΕΔΙ Α/54001/4235/25-9-14 : Διευκρινσεις περ της μεταφορς μαθητν δημσιων σχολεων απ τις Περιφρειες κατ τα οριζμενα της υπ' αριθμ. 24001 (Β 1449) κ.υ.α.
25-9-14   Κ.Υ.Α. 112784/496/14 (ΦΕΚ-2551 Β/24-9-14) : Καθορισμς ειδικο τλους για την σκηση αντιρρσεων της παρ. 1 του ρθρου 15 του ν. 3889/10 (ΦΕΚ-182 Α) κατ του περιεχομνου αναρτμνου δασικο χρτη
25-9-14   Κ.Υ.Α. 112786/506/14 (ΦΕΚ-2545 Β/24-9-14) : Καθορισμς του ψους και του τρπου καταβολς, εσπραξης και διθεσης των τελν για την κδοση πιστοποιητικν βεβαωσης χαρακτρα κτασης του δασικο χρτη
25-9-14     ΥΠΑΙΘ 149092/Γ2/14 (ΦΕΚ-2545 Β/24-9-14) : Μεταφορ Μαθητν
25-9-14    ΥΠΥΜΕΔΙ Δ17Α/241/1/Φ.2.2.1/ΕΓΚ.19/25-9-14 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  : Δημοσευση ν. 4270/14 "Αρχς δημοσιονομικς διαχερισης και εποπτεας (ενσωμτωση της Οδηγας 2011/85/ΕΕ) - δημσιο λογιστικ και λλες διατξεις
25-9-14    ΥΠΥΜΕΔΙ Δ11Γ/Ο/6/7/ΕΓΚ.18/24-9-14 : Προσδιορισμς της δαπνης του μεταφορικο ργου με βση τα Ενιαα Τιμολγια της ΓΓΔΕ
25-9-14    ΙΚΑ 58/25-9-14 : Τροποποηση της αριθμ. πρωτ. ΔΟΛ/ΚΕΠ/Φ.15/21/16507/7-6-13 (ΦΕΚ-1415 Β/2013) κ.υ.α. περ καθορισμο των διοικητικν διαδικασιν εκτπωσης βεβαισεων αποδοχν συντξεων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και πρτην ΤΑΠΟΤΕ τους 2012, οι οποες διεκπεραινονται και μσω των Κντρων Εξυπηρτησης Πολιτν (ΚΕΠ)
25-9-14   ΥΠ.ΕΣ. 33268/5-9-14 : Αποδοχ της με αριθμ. 38/14 Γνωμοδτησης του Ε Τμματος του Νομικο Συμβουλου του Κρτους απ τον Υπουργ Εσωτερικν
25-9-14   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/75451/0026/24-9-14 : Απευθεας ανθεση δημοσων ργων
25-9-14   ΚΑΤΑΤΕΘΕΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ "Ανοικτ διθεση και περαιτρω χρση εγγρφων, πληροφοριν και δεδομνων του δημσιου τομα, τροποποηση του ν. 3448/06 (Α 57), προσαρμογ της εθνικς νομοθεσας στις διατξεις της οδηγας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου. Περαιτρω ενσχυση της διαφνειας. Ρυθμσεις Θεμτων Εισαγωγικο Διαγωνισμο ΕΣΔΔΑ και λλες διατξεις --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ το γγραφο - ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ-ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ-ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
25-9-14  ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ. 1202/14 (ΦΕΚ-2531 Β/23-9-14) : Καθορισμς βιβλων καταχρισης εισπρακτων και επιστρεπτων ποσν κατ τις διατξεις του ρθρου 30 του Ν. 4174/13, πως ισχει
25-9-14   ΡΑΕ 344/14 (ΦΕΚ-2536 Β/23-9-14) : Καθορισμς αντατου επιτρεπμενου ορου λογαριασμο ασφλειας εφοδιασμο, μοναδιαου τλους ασφλειας εφοδιασμο αν κατηγορα Πελατν φυσικο αερου, και πρτυπης μονδας ηλεκτροπαραγωγς, σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 73 του Ν. 4001/11, πως ισχει
24-9-14 ΥΠ.ΕΣ. 138/16-9-14 : Πρταση Αδελφοποησης κινεζικν Δμων με αντστοιχους ελληνικος Δμους
24-9-14  ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.-ΓΓΕ 282/19-9-14 : Τροποποηση Ερμηνευτικς Εγκυκλου για την εφαρμογ διατξεων αντιμετπισης παραεμπορου
24-9-14  Κ.Υ.Α. 51308/8044/14 (ΦΕΚ-2535 Β/23-9-14) : Συμπλρωση μτρων περιορισμο κυκλοφορας φορτηγν αυτοκιντων σε τμματα των Εθνικν οδν κατ τη διρκεια του τους 2014
24-9-14  K.Y.A. 2/49954/0029/14 (ΦΕΚ-2525 Β/23-9-14) : Καθορισμς διαδικασας και δικαιολογητικν για την πληρωμ της εφπαξ αποζημωσης των μνιμων και με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου αορστου χρνου υπαλλλων που τθενται σε καθεστς διαθεσιμτητας
24-9-14   ΟΑΕΔ 79410/24-9-14 : Καταβολ ειδικο εποχικο βοηθματος τους 2014, στις κατηγορες του ρθρου 22 του Ν. 1836/89 πως ισχει
24-9-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1205/14 (ΦΕΚ-2518 Β/22-9-14) : Τροποποηση της ΠΟΛ.1279/14 απφασης Του Γ.Γ. Δημοσων Εσδων του Υπουργεου Οικονομικν "Πιστοποιητικ του ρθρου 54Α του Κδικα Φορολογικς Διαδικασας, για το τος 2014" πως χει συμπληρωθε και ισχει
24-9-14   ΥΠ.ΥΓ. 79510/14 (ΦΕΚ-2516 Β/22-9-14) : Κατργηση της με αριθμ οικ. 43065/14 υ.α. με θμα "Τροποποηση του ρθρου 1 της με αρ. οικ. 28822/14 υ.α. "Αναθερηση και συμπλρωση των καταλγων για τη θεραπεα σοβαρν ασθενειν της παρ. 2 του ρθρου 12 του Ν. 3816/10 (Α 6)
24-9-14   Π.Δ. 123/14 (ΦΕΚ-197 Α/23-9-14) : Τροποποηση του π.δ/τος 156/04 Περ κανονισμο στολς υπηρεσας των μελν της Ολομλειας του Ελεγκτικο Συνεδρου (Α 125)
24-9-14  Π.Δ. 122/14 (ΦΕΚ-196 Α/23-9-14 : Καθορισμς προυποθσεων αντικατστασης της επαγγελματικς εμπειρας με παρακολοθηση προγραμμτων επαγγελματικς κατρτισης και γκρισης φορων επαγγελματικς κατρτισης για το σκοπ αυτ, στο πλασιο της αδειοδτησης φυσικν προσπων για την σκηση επαγγελματικς δραστηριτητας σε μηχανολογικς και ηλεκτρολογικς εγκαταστσεις, καθς και για την εκτλεση τεχνικο ργου και παροχ τεχνικς υπηρεσας
24-9-14 ΦΕΚ-2526 Β/23-9-14 : 
ΥΔΙΜΗΔ 15/14 : Ανακονωση για τους υπαλλλους των Δμων που ανκαν στους κλδους ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ Δημοτικς Αστυνομας που χουν τεθε σε διαθεσιμτητα κατ' εφαρμογ του ρθρου 81 του ν. 4172/13 (Α 167) και εξακολουθον να τελον σε καθεστς διαθεσιμτητας σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 40 του ν. 4250/14 (Α 74)
ΥΔΙΜΗΔ 14/14 : Ανακονωση για τους υπαλλλους που τθηκαν σε διαθεσιμτητα, κατ' εφαρμογ της υποπαραγρφου 3γ του ρθρου 6 του ν. 4250/14 (74 Α)
24-9-14  ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1210/14 (ΦΕΚ-2530 Β/23-9-14) : Καθορισμς λεπτομερειν εφαρμογς της δυναττητας ηλεκτρονικς δημοσευσης περιλψεων προγραμμτων πλειστηριασμο που επισπεδονται απ το Δημσιο
23-9-14  ΙΚΑ Σ48/68/15-9-14 :  Συμπληρωματικς οδηγες σχετικ με τη χοργηση του ΕΚΑΣ
23-9-14 ΥΠ.ΕΣ. 35856/22-9-14 : Εναρξη παραγωγικς λειτουργας των ργων ψηφιοποησης ληξιαρχικν πρξεων στα πλασια του ργου "Εθνικ Ληξιαρχεο - Μητρο Πολιτν"
23-9-14  ΥΠ.ΕΣ. 35657/19-9-14 : Εναρξη παραγωγικς λειτουργας των ργων ψηφιοποησης ληξιαρχικν πρξεων στα πλασια του ργου "Εθνικ Ληξιαρχεο - Μητρο Πολιτν"
23-9-14   ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1209/14 (ΦΕΚ-2505 Β/22-9-14) : Εκκαθριση ΕΝΦΙΑ τους 2014
23-9-14    ΥΠΑΙΘ 139505/Δ4/14 (ΦΕΚ-2501 Β/19-9-14) : Προσθκες ομδων προσανατολισμο, τομων και ειδικοττων στα ΕΠΑΛ
23-9-14   ΦΕΚ-2499 Β/19-9-14 :
ΥΠΥΜΕΔΙ 32031/3643/13 : Ρθμιση ζητημτων σχετικν με την ταξινμηση και τον περιοδικ λεγχο των οχημτων μεταφορς ευπαθν τροφμων που υπγονται στις διατξεις της Συμφωνας ATP για τις διεθνες μεταφορς καθς και την κδοση του Πιστοποιητικο ATP
ΡΑΕ 459/14 : Τροποποηση διατξεων του Κδικα Διαχερισης του Ελληνικο Συστματος Μεταφορς Ηλεκτρικς Ενργειας (ΦΕΚ-103 Β/31-1-12)
23-9-14   ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ-ΓΓΕ Α2/ΟΙΚ.823/12-9-14 : Ανανωση επαγγελματικν αδειν
22-9-14    ΟΑΕΕ 24/19-9-14 : Προσαυξημνες κατ την 1-1-11 προυποθσεις γρατος - Πλασματικο χρνοι αρθ. 39,40,41 του Ν. 3996/11 σε συνδυασμ με τους Ευρωπαικος Κανονισμος 883/04 και 987/09 και τις Διμερες Συμφωνες Κοινωνικς Ασφλισης
22-9-14   OAEE 23/19-9-14 : Απφαση Η6/16-12-10 της Διοικητικς Επιτροπς των Ευρωπαικν Κοινοττων
22-9-14    ΥΠΥΜΕΔΙ Β1/51944/4181/22-9-14 : Μεταφορ ΙΧ επιβατικν αυτοκιντων απ και προς το εξωτερικ με ΦΔΧ κοινο φρτου
22-9-14   ΙΚΑ 57/22-9-14 - ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ : Συμπληρωματικς οδηγες για την εφαρμογ των διατξεων ρθμισης των καθυστερομενων ασφαλιστικν εισφορν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
22-9-14   ΥΠΥΜΕΔΙ Δ17Α/194/7/ΦΝ433/ΕΓΚ.17/19-9-14 : Σνταξη διακηρξεων και τευχν διαγωνισμο προς αποφυγ συνθων πλημμελειν των ρων αυτν
22-9-14  ΥΠΑΙΘ Φ.251/150575/Β6/22-9-14 : Ενημρωση υποψηφων (μαθητν και αποφοτων) σχετικ με τη λειτουργα των Σχολν της Αστυνομικς Ακαδημας για το ακαδημαικ τος 2015-2016
22-9-14 ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΕΚ/ΤΜΑ/Φ.4/6/21426/22-9-14 : Ανακονωση Προκρυξης θσης στο Ευρωπαικ Κντρο Ανπτυξης της Επαγγελματικς Κατρτισης - CEDEFOP
22-9-14 ΥΠ.ΕΣ. 33615/9-9-14 : Κοινοποηση εγγρφου περ υποχρωσης παρακρτησης φρου
22-9-14   Κ.Υ.Α. 31172/490/14 (ΦΕΚ-2482 Β/17-9-14) : Πργραμμα επιχοργησης επιχειρσεων για την πρσληψη 5.000 ανργων ηλικας 25-66 ετν
22-9-14  ΦΕΚ-2491 Β/18-9-14 : 
ΒΟΥΛΗ 8386/5628/14 : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 6653/5332/12-9-06 (ΦΕΚ-192 Α/12-9-06) απφασης της Προδρου της Βουλς "Θση σε ισχ του Ειδικο Κανονισμο Οργνωσης και Λειτουργας της Υπηρεσας Εφαρμογς Ευρωπαικν Προγραμμτων της Βουλς των Ελλνων", πως ισχει
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. 15727/234/Φ10035/14 : Μηνιαα καταβολ ασφαλιστικν εισφορν των ασφαλισμνων του ΟΑΕΕ
19-9-14  ΥΠΥΜΕΔΙ Α3/53472/8520/19-9-14 : Υπουργικ απφαση για την εποπτεα και την εξασφλιση της ποιτητας των δοκιμασιν προσντων και συμπεριφορς
19-9-14  ΥΠΑΙΘ Φ.32/227/145146/Γ1/12-9-14 : Λειτουργα του Ολομερου Νηπιαγωγεου για το σχολικ τος 2014-2015
19-9-14  ΙΚΑ Α02/1102/114/17-9-14 : 1. Διαχεριση των Δελτων Ασφαλιστικς Ταυττητας και Εισφορν (ΔΑΤΕ) - Περιορισμο στη χοργησ τους / 2. Ελεγχος γνησιτητας ΔΑΤΕ
19-9-14  ΕΟΠΥΥ 33154/19-9-14 : Χοργηση επιδματος αεροθεραπεας για το τος 2014
19-9-14  ΥΠ.ΕΣ. 35363/18-9-14 : Ευρωπαικ Πργραμμα "Δημιουργικ Ευρπη 2014-2020 : Πρσκληση υποβολς προτσεων για ργα ευρωπαικς συνεργασας
19-9-14  ΥΠΑΙΘ 139804/Β1/14 (ΦΕΚ-2492 Β/18-9-14) : Αντιστοιχες Πανεπιστημιακν Τμημτων
19-9-14  Ν. 4286/14 (ΦΕΚ-194 Α/19-9-14) : Γενικς διατξεις για τη δημιουργα συστματος αμοιβν νοσοκομεων - σσταση και καταστατικ της εταιρεας με την επωνυμα "Εταιρεα συστματος αμοιβν νοσοκομεων αννυμη εταιρεα" - Προσαρμογ στο Εθνικ Δκαιο της Οδηγας 2012/39/ΕΕ της επιτροπς της 26ης Νοεμβρου 2012 για την τροποποηση της Οδηγας 2006/17/ΕΚ και λοιπς διατξεις
19-9-14    ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1208/14 (ΦΕΚ-2489 Β/18-9-14) : Τροποποηση της ΠΟΛ.1131/13 (ΦΕΚ-1499 Β) απφασης του Υπουργο Οικονομικν
19-9-14     ΦΕΚ-2484 Β/18-9-14 :
ΥΠ.ΟΙΚ. Δ6Α/1126960/ΕΞ2014/14 : Καθορισμς του χρνου ναρξης σκησης αρμοδιτητας απ την Διεθυνση Ελγχων της Γενικς Διεθυνσης Φορολογικς Διοκησης της Γενικς Γραμματεας Δημοσων Εσδων
ΥΠ.ΟΙΚ. Δ6Α/1126968/ΕΞ2014/14 : Καθορισμς του χρνου λειτουργας Ειδικν Αποκεντρωμνων και των Περιφερειακν Υπηρεσιν της Γενικς Διεθυνσης Φορολογικς Διοκησης της Γενικς Γραμματεας Δημοσων Εσδων, με τον ττλο, τις αρμοδιτητες και την δομ που καθορζονται στην αριθμ. Δ6Α/1058824/ΕΞ2014/8-4-14 (Β 865, 1079 και 1846) απφαση του Γενικο Γραμματα Δημοσων Εσδων και στο Π.Δ. 111/2014 (Α 178)
18-9-14   ΥΠΑΙΘ Φ.350/42/148986/Δ1/18-9-14 : Εκλογς αιρετν εκπροσπων των εκπαιδευτικν στα Υπηρεσιακ Συμβολια Α/θμιας και β/θμιας εκπαδευσης
18-9-14   ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. 31349/95/15-9-14 : Γνωστοποηση δημοσευσης Υπουργικς Απφασης - Εγκκλιος εφαρμογς της (περ επανακαθορισμο των ρων και προυποθσεων ηλεκτρονικς υποβολς στοιχεων για θματα αρμοδιτητας του ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ)
18-9-14   ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.80020/ΟΙΚ.17507/682/17-9-14 : Παροχ οδηγιν για την υλοποηση των διατξεων της παρ. 1 και του τελευταου εδαφου της παρ. 6 του ρθρου 220 του ν. 4281/14 (Α 160)
18-9-14   ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ. 1200/14 (ΦΕΚ-2444 Β/15-9-14) : Τπος και περιεχμενο της δλωσης στοιχεων ακιντων (Ε9) φυσικν και νομικν προσπων
18-9-14   ΦΕΚ-2461 Β/16-9-14:
- ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. 20623/1417/14 : Καθορισμς τακτικο πρου του Οργανισμο Μεσολβησης και Διαιτησας (ΟΜΕΔ)
- Κ.Υ.Α. 7315/14 : Διαδικασα χοργησης ΑΔΕΤ στους δικαιοχους διεθνος προστασας
18-9-14  ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 3714/110476/14 (ΦΕΚ-2443 Β/15-9-14) : Αναδιρθρωση και μετατροπ των αμπελουργικν εκτσεων στην Ελλδα (ρθρο 46 Καν. (ΕΕ) 1308/13)
18-9-14  ΙΚΑ Π51/27/18-9-14 : Πιστοποηση αναπηρας για εισαγωγ στην τριτοβθμια εκπαδευση
18-9-14   ΥΠ.ΕΣ. 35079/17-9-14 : Εναρξη παραγωγικς λειτουργας των ργων ψηφιοποησης ληξιαρχικν πρξεων στα πλασια του ργου "Εθνικ Ληξιαρχεο - Μητρο Πολιτν"
17-9-14   ΥΔΙΜΗΔ ΔΟΑ/Φ.13/678/ΟΙΚ.22648/17-9-14 : Αριστη διρκεια ισχος των πιστοποιητικν γνσης χειρισμο Η/Υ
17-9-14   ΥΠΥΜΕΔΙ Δ15/ΟΙΚ.16724/ΕΓΚ.14/22-8-14 : Παροχ οδηγιν για την εφαρμογ των διατξεων του Π.Δ. 90/14 (ΦΕΚ-138 Α/13-6-14)
17-9-14    ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1206/16-9-14 : Απαλλαγ απ το τλος επιτηδεματος των συμπλοιοκτησιν παρκτιας αλιεας και σπογγαλιεας, οι οποες εκμεταλλεονται σκφη μκους μχρι 12 μτρα 
17-9-14   ΙΚΑ 56/17-9-14 : Προσαρμογ υπηρεσιακν σφραγδων
17-9-14  ΥΠ.ΥΓ. Υ9Α/79323/14 (ΦΕΚ-2459 Β/16-9-14) : Καθορισμς των περιπτσεων υγειονομικς περθαλψης που μπορε να υπκεινται σε προηγομενη γκριση (ρθρο 8 του ν. 4213/13)
17-9-14     Κ.Υ.Α. 16252/14 (ΦΕΚ-2457 Β/16-9-14) : Εκχρηση αρμοδιοττων διαχερισης για πρξεις του Επιχειρησιακο Προγρμματος "Εκπαδευση και Δια Βου Μθηση" στον Οργανισμ Απασχλησης Εργατικο Δυναμικο (ΟΑΕΔ)
17-9-14    ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.1500/ΟΙΚ.9696/195/14 (ΦΕΚ-2441 Β/15-9-14) : Διαδικασα εσωτερικς κατανομς και καταβολς των παρακρατουμνων απ τη σνταξη του οφειλτη συνταξιοχου ποσο μεταξ των Ασφαλιστικν Φορων που συμμετχουν στη διαδικασα συνταξιοδτησης με τις διατξεις της διαδοχικς ασφλισης
17-9-14    ΥΠ.ΟΙΚ. Δ6Α/1112869/ΕΞ2014/14 (ΦΕΚ-2442 Β/15-9-14) : Τροποποηση της αριθμ. Δ6Α/1148325/ΕΞ2011/31-10-11 (Β 2570) υ.α., περ ανασυγκρτησης της Επιτροπς της παρ. 14 του ρθρου 9 του Ν. 2386/96 (Α 43), πως ισχει με την παρ. 3 του ρθρου 11 του Ν. 2873/00 (Α 285), σε συνδυασμ με τις διατξεις του ρθρου 19 του Ν. 3522/06 (Α 276), για την εξταση προσφυγν κατ αποφσεων επιβολς προστμων για ακλυπτες επιταγς, απαλλαγς απ προσαυξσεις εκπρθεσμης καταβολς και διαγραφς χρεν προς το Δημσιο και ορισμς μελν για τη να θητεα της Επιτροπς
17-9-14  ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1204/12-9-14 : Γνωστοποηση της τιμς ελαιολδου ελαικοκομικο τους 2014-2015 , για την εφαρμογ των διατξεων της εισφορς δακοκτονας
16-9-14   ΥΠ.ΕΣ. 34676/15-9-14 : Ευρωπαικ Πργραμμα - Πλασιο "ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ  2020" για την Ερευνα και την Καινοτομα 2014-2020 : Προσκλσεις υποβολς προτσεων για την Ιστητα Φλων στην Ερευνα και την Καινοτομα, την εξατομκευση της Υγειονομικς - Ιατρικς Περθαλψης, την Καινοτομα στη διαχεριση των Υδτινων Πρων και τις ΤΠΕ
16-9-14  ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. Α2/809/14 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) : Εγκκλιος σχετικ με τη διθεση προιντων αρτοποιας
16-9-14   ΕΑΑΔΗΣΥ 3699/10-9-14 : Εφαρμογ της παρ. 2 του ρθρου 1 του ν. 4250/14 στις διαδικασες ανθεσης δημσιων συμβσεων προμηθειν, υπηρεσιν και ργων
16-9-14  ΟΓΑ 2/4-9-14 : Δικαιοχοι, διαδικασες και δικαιολογητικ που απαιτονται για τη χοργηση της παροχς των εξδων κηδεας
16-9-14   ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.80020/ΟΙΚ.18354/727/11-9-14 : Γνωστοποηση δημοσευσης της παρ. 4 του ρθρου 220 του ν. 4281/14 (Α 160) σχετικ με την κατργηση κοινωνικν πρων υπρ του ΕΤΕΑ (τ. ΤΕΑΔΥ) και του Τομα Πρνοιας Δικηγρων Αθηνν του ΕΤΑΑ
16-9-14      ΦΕΚ-2440 Β/15-9-14 :
Κ.Υ.Α. 42554/14 : Καθορισμς συψμηφισμο των ποσν που καταβλλονται για την ενεργειακ αναβθμιση και για τη στατικ επρκεια κτιρων προ του τους 2003 με τα ποσ του ειδικο προστμου που προβλπονται απ τον ν. 4178/13 "Αντιμετπιση της Αυθαρετης Δμησης - Περιβαλλοντικ Ισοζγιο και λλες διατξεις" (ΦΕΚ-174 Α)
ΥΠΕΚΑ  42575/14 : Καθορισμς απαιτομενων δικαιολογητικν που υποβλλονται στο πληροφοριακ σστημα, προκειμνου να συμψηφιστον τα ποσ που καταβλθηκαν για την ενεργειακ αναβθμιση και τη στατικ επρκεια κτιρων προ του τους 2003, σμφωνα με την παρ. 4 του ρθρου 20 του ν. 4178/13 "Αντιμετπιση της Αυθαρετης Δμησης - Περιβαλλοντικ Ισοζγιο και λλες διατξεις" (ΦΕΚ-174 Α)

16-9-14    ΥΠ.ΔΗΜ.ΤΑΞ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 12-9-14 (ΦΕΚ-2434 Β) : Οργνωση, εκπαδευση και ενημρωση προσωπικο των επιχειρσεων - εγκαταστσεων σε θματα πυροπροστασας
16-9-14    Κ.Υ.Α. 34350/14 (ΦΕΚ-2439 Β/15-9-14) : Κατανομ κρατικς οικονομικς ενσχυσης τους 2014 (β δση) στα δικαιοχα πολιτικ κμματα
16-9-14   ΥΠ.ΔΗΜ.ΤΑΞ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 4000/1/70-ΟΔ/14 (ΦΕΚ-2452 Β/15-9-14) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 4000/1/70-α/11 απφασης Υπ.Προστασας του Πολτη "Κανονισμς λετιουργας των επιτροπν προσφυγν του π.δ. 114/10, πως τροποποιθηκε
16-9-14   ΥΠΑΙΘ 140277/Ε5/14 (ΦΕΚ-2435 Β/12-9-14) : Αντιστοιχσεις Τμημτων ΤΕΙ που αφορον στη διαδικασα μεταφορς θσεων εισαγωγς στα ΑΕΙ -->βλ, μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
15-9-14  ΥΠΥΜΕΔΙ 53466/4194/12-9-14 : Διευκρινσεις σχετικ με την εφαρμογ του π.δ. 94/14
15-9-14 ΥΠΑΙΘ 137841/Γ2/14 (ΦΕΚ-2432 Β/12-9-14) : Αναθσεις μαθημτων αν Ειδικτητα Τομα Ομδας Προσανατολισμο των Β και Γ τξεων Ημερησων ΕΠΑΛ και των Β, Γ και Δ τξεων Εσπερινν ΕΠΑΛ
15-9-14  Κ.Υ.Α. Φ.2/2204/14 (ΦΕΚ-2436 Β/12-9-14) : Τροποποηση της με αριθμ. Φ.2/1617/10 (ΦΕΚ-1980 Β/2010) απφασης πως ισχει, σχετικ με "Διαδικασες και προδιαγραφς εγκατστασης και ελγχου ολοκληρωμνων συστημτων παρακολοθησης εισρον-εκρον στα πρατρια υγρν καυσμων. Απαιτσεις συμμρφωσης, καταγραφς, λειτουργας και διασφλισης των μετρσεων και ηλεκτρονικς αποστολς δεδομνων"
15-9-14   ΥΠ.ΕΣ. 32311/15-9-14 : Διατρηση του αριθμο πρωτοκλλου στις αποφσεις των συλλογικν και μονομελν οργνων των δμων και των περιφερειν και μετ την εγκατσταση απ 1η Σεπτεμβρου 2014 των νων αρχν
15-9-14   ΥΠ.ΕΣ. 33719/9-9-14 : Παροχ στοιχεωνμεταφορς μαθητν πρωτοβθμιας και δευτεροβθμιας εκπαδευσης
15-9-14   ΥΠΑΙΘ Φ.251/145816/Β6/15-9-14 : Ενημρωση μαθητν της τελευταας τξης ΓΕΛ σχολικο τους 2014-2015 σχετικ - με τα εξεταζμενα μαθματα σε πανελλαδικ εππεδο - την επιλογ του δετερου μαθματος γενικς παιδεας και των επιστημονικν πεδων
15-9-14   ΥΠΑΙΘ Φ.32/227/145146/Γ1/12-9-14 : Λειτουργα του Ολομερου Νηπιαγωγεου για το σχολικ τος 2014-2015
15-9-14   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/70207/0025/10-9-14 : Κοινοποηση Προεδρικο Διατγματος αριθμ. 118/14
15-9-14   ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 3889/114376/12-9-14 : Συμπλρωση της Εγκυκλου 1965/22-8-13
15-9-14   ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 3890/114378/12-9-14 : Λεπτομρειες εφαρμογς του Ν. 4235/14
15-9-14   Π.Δ. 120/14 (ΦΕΚ-192 Α/12-9-14) : Τροποποηση κατανομς των υποθσεων στα τρια Ποινικ Τμματα του Αρεου Πγου
15-9-14   ΥΠ.ΔΙΚ.ΔΙΑΦ.ΑΝΘ.ΔΙΚ. 66797/14 (ΦΕΚ-2430 Β/12-9-14) : Εφαρμογ του ρθρου 40 του Ν. 4274/14 (Α 147)
15-9-14     ΥΠΥΜΕΔΙ 49625/7760/14 (ΦΕΚ-2428 Β/12-9-14) : Εποπτεα και εξασφλιση ποιτητας δοκιμασιν προσντων και συμπεριφορς
12-9-14   ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. 4.25898/ΟΙΚ.6.4159/5-9-14 : Επικαιροποηση της καταγραφς αναγκν σε θσεις εργασας στους Δμους
12-9-14   ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΠΠ/Φ.2.9/39/ΟΙΚ.22153/11-9-14 : Εφαρμογ των διατξεων του ν. 4250/14 και του ρθρου 8 του ν. 4275/14
12-9-14   ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 2025/113925/12-9-14 : Διευκρινσεις για την εφαρμογ του ν. 4056/12 (ΦΕΚ-52 Α) πως τροποποιθηκε με το ν. 4235/14 (ΦΕΚ-32 Α)
12-9-14   ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 2023/113790/11-9-14 : Χρση και διαχεριση των βοσκοτπων (ρθρο 60 του ν. 4264/14 - μεταβατικ περοδος 2014)
12-9-14  ΥΠΑΙΘ Φ.50/226/143572/Γ1/10-9-14 : Λειτουργα των Ολομερων Δημοτικν Σχολεων για το σχολικ τος 2014-2015
12-9-14  Κ.Υ.Α. 44514/3646/14 (ΦΕΚ-2413 Β/10-9-14) : Τροποποηση απφασς μας περ απσχισης Κλδου Συντρησης Τροχαου Υλικο της αννυμης εταιρεας "Οργανισμς Σιδηροδρμων Ελλδος" (ΟΣΕ) και απορρφησης απ την αννυμη εταιρεα "Ελληνικ Εταιρεα Συντρησης Σιδηροδρομικο Τροχαου Υλικο Αννυμη Εταιρεα"(ΕΕΣΣΤΥ) σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 24 του Ν. 4111/13 --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
12-9-14 ΥΠΑΙΘ 138300/Γ2/14 (ΦΕΚ-2420 Β/10-9-14) : Καθορισμς εξεταστας - διδακτς λης των Πανελλαδικ εξεταζομνων μαθημτων της Γ τξης Ημερησων και Δ' τξης Εσπερινν ΕΠΑΛ για το σχολικ τος 2014-2015
12-9-14 ΥΠ.ΥΓ. Υ9Α/76908/14 (ΦΕΚ-2425 Β/11-9-14) : Διοικητικς διαδικασες για τη χρση της διασυνοριακς υγειονομικς περθαλψης (ρθρο 9 του Ν. 4213/13)
12-9-14 ΥΠ.ΕΣ. 33467/9-9-14 : Ευρωπαικ Πργραμμα ERASMUS+, 2014-2020 : Πρσκληση υποβολς προτσεων σε δρσεις για τον τομα της νεολαας
11-9-14  ΥΠ.ΕΣ. 34232/ΕΓΚ.51/11-9-14 : Μεταφορ μαθητν πρωτοβθμιας και δευτεροβθμιας εκπαδευσης
11-914   ΥΠΑΙΘ Φ.251/143846/Β6/11-9-14 : Διευκρνιση στην εγκκλιο εγγραφν σχετικ με τα δικαιολογητικ εγγραφς των εισαγομνων στην τριτοβθμια εκπαδευση, για το ακ. τος 2014-2015 αποφοτων ιδιωτικν Γενικν Λυκεων που θεωρονται ιστιμα με τα δημσια Γενικ Λκεια
11-9-14  ΙΚΑ 54/9-9-14 : Μεωση επιτοκου αναχρηματοδτησης Ευρωπαικς Κεντρικς Τρπεζας
11-9-14 ΦΕΚ-2402 Β/9-9-14 :
ΥΠΑΙΘ 130385/Γ7/14 : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 37912/γ7/12 υ.α. (ΦΕΚ-1214 Β) πως χει τροποποιηθε με την υπ' αριθμ. 1029/Γ7/13 υ.α. (ΦΕΚ-210 Β/5-2-13) ως προς το Ωρολγιο Πργραμμα των μαθημτων της Β' τξης Λυκεου των Κλλιτεχνικν Σχολεων
Κ.Υ.Α. Α/42074/3252/14 : Καθορισμς ρων και προυποθσεων τοποθτησης εμπορικν διαφημσεων στα Επιβατηγ Δημσιας Χρσης (ΕΔΧ) αυτοκνητα
ΕΛ.ΣΤΑΤ. 10149/Γ4/785/14 : Εγκριση, προκρυξη και ανθεση διενργειας, της Ερευνας Διρθρωσης των Επιχειρσεων στον Τομα Δραστηριτητες Υπηρεσιν Παροχς Καταλματος και Υπηρεσιν Εστασης, τους αναφορς των στοιχεων το 2013, γκριση χρησιμοποησης στατιστικν οργνων και καθορισμς της αμοιβς τους
11-9-14  ΥΠΕΚΑ 40332/14 (ΦΕΚ-2383 Β/8-9-14) : Εγκριση Εθνικς Στρατηγικς για τη Βιοποικιλτητα για τα τη 2014-2029 και Σχεδου Δρσης πενταετος διρκειας --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
11-9-14   Ν. 4285/14 (ΦΕΚ-191 Α/10-9-14) : Τροποποηση του ν. 927/79 (Α 139) και προσαρμογ του στην απφαση - πλασιο 2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεμβρου 2008, για την καταπολμηση ορισμνων μορφν και εκδηλσεων ρατσισμο και ξενοφοβας μσω του ποινικο δικαου (L 328) και λλες διατξεις
11-9-14  Ν. 4284/14 (ΦΕΚ-190 Α/10-9-14) : Ρθμιση θεμτων Υπουργεου Εθνικς Αμυνας
11-9-14  Ν. 4283/14 (ΦΕΚ-189 Α/10-9-14) : Ιδρυση και οργνωση Συμβουλου Εθνικς Πολιτικς για την Παιδεα και λλες διατξεις
11-9-14  Κ.Υ.Α. ΤΥ-Δ/Φ.550/ΟΙΚ.28688/14 (ΦΕΚ-2408 Β//10-9-14) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 46596/22-11-04 (ΦΕΚ 1793 Β/6-12-04) κ.υ.α. περ καθορισμο λεπτομερειν εφαρμογς του ρθρου 56Α του Ν. 2725/99 (ΦΕΚ-121 Α) "Ερασιτεχνικς και επαγγελματικς αθλητισμς και λλες διατξεις", πως ισχει
11-9-14  ΦΕΚ-2406 Β/9-9-14 :
ΥΠΑΙΘ 137433/Γ2/14 : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 63447/Γ2/27-06-05 υ.α. (Β 921) με θμα "Ωρολγιο πργραμμα των μαθημτων των τξεων Α, Β και Γ του Ενιαου Λυκεου
ΥΠΑΙΘ  137429/γ2/14 : Διδασκαλα β' ξνης γλσσας στο Γυμνσιο
ΥΠΑΙΘ  137430/γ2/14 : Διδασκαλα ξνης γλσσας στο Γενικ Λκειο
ΥΠΑΙΘ  137437/γ2/14 : Πργραμμα Σπουδν του μαθματος "Τεχνολογα" για τις Α, Β, Γ τξεις Γυμνασου
11-9-14  ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. Α2/797/14 (ΦΕΚ-2398 Β/9-9-14) : Ρθμιση θεμτων σχετικ με τον τρπο, τον τπο και τη διαδικασα επιβολς των προστμων που επιβλλονται απ τα ελεγκτικ ργανα κατ τη διαπστωση παρβασης, σε εφαρμογ των διατξεων του Ν. 4264/14, αναπροσαρμογ των ποσν και κθε λλη λεπτομρεια
11-9-14  ΥΠΥΜΕΔΙ Α/51967/4086//10-9-14 : Διευκρινσεις περ της καταβολς τλους αδεας κυκοφορας Επιβατηγο Δημσιας Χρσης (ΕΔΧ) αυτοκιντου λγω αλλαγς εξωτερικο χρωματισμο
10-9-14  ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 2012/3-9-14 : Τροποποισεις των ν. 4015/11 και ν. 2810/00 "Αγροτικς Συνεταιριστικς Οργανσεις"
10-9-14 ΥΠ.ΕΣ. 31178/9-9-14 : Ασφαλιστικ καθεστς των δημρχων που αποκτον το αξωμα αυτ για πρτη φορ απ την επομνη ναρξη ισχος του ν. 4093/12
10-9-14   ΥΠ.ΕΣ. 33905/9-9-14 : Εννοια του τους κατ τη λψη της ειδικς δειας των αιρετν
10-9-14   ΥΠ.ΕΣ. 33961/ΕΓΚ.50/10-9-14 : Πργραμμα εθελοντικς κινητικτητας - παρταση
10-9-14  ΦΕΚ-2397 Β/9-9-14 :
K.Y.A. 41030/14 :
Καθορισμς της διαδικασας και του τρπου απδοσης στην εταιρεα "ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Αννυμη Εταιρεα (διακριτικς ττλος "ΕΚΧΑ ΑΕ") του ποσο που απομνει απ τα παρακρατηθντα υπρ του μισθου υποθηκοφλακα δικαιματα μετ την καταβολ των δαπανν για την ναρξη της λειτουργας του Κτηματολοικο Γραφεου, κατ τις διατξεις της περ. γ της παρ. 6 του ρθρου 23 του Ν. 2664/98 (Α 275) πως χει τροποποιηθε και ισχει
Κ.Υ.Α. 41024/14 : Καθορισμς του τρπου και της διαδικασας εσπραξης των υπρ της εταιρεας "ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Αννυμη Εταιρεα" (διακριτικς ττλος "ΕΚΧΑ ΑΕ") πγιων ανταποδοτικν τελν κτηματογρφησης της παρ. 10 περ. α υποπερ. αα και γ του ρθρου 2 του Ν. 2308/95 (Α 114) πως χει τροποποιηθε και ισχει
10-9-14  ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. 29502/85/14 (ΦΕΚ-2390 Β/8-9-14) : Τροποποηση και συμπλρωση της υπ' αριθμ. 5072/6/13 απφασης περ επανακαθορισμο των ρων και προυποθσεων ηλεκτρονικς υποβολς στοιχεων για θματα αρμοδιτητας του Σματος Επιθερησης Εργασας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμο Απασχολσεως Εργατικο Δυναμικο (ΟΑΕΔ), πως τροποποιθηκε και συμπληρθηκε με την υπ' αριθμ. 28153/126/13 απφαση του
10-9-14  ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1193/14 (ΦΕΚ-2388 Β/8-9-14) : Συμπλρωση της ΠΟΛ.1080/14 απφασης - Ρθμιση ειδικτερων θεμτων κτακτο ειδικο τλους ακιντων (ΕΕΤΑ)
10-9-14 ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 9518/105294/14 (ΦΕΚ-2393 Β/8-9-14) : Τροποποηση των Παραρτημτων Ι,ΙΙ,ΙΙΙ, IV και V του ρθρου 26 του Π.Δ. 365/02 (Α 307), πως ισχει, σε συμμρφωση προς την Εκτελεστικ Οδηγα 2014/83/ΕΕ της Επιτροπς --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
10-9-14  ΦΕΚ-2395 Β/8-9-14 :
Κ.Υ.Α. 36830/14 (ΦΕΚ-2395 Β/8-9-14) :
Εξαρση των υπηρεσιν ηλεκτρονικν επικοινωνιν και των συναφν προς αυτς πληροφοριακν συστημτων του Υπουργεου Εξωτερικν απ το πλασιο λειτουργας του "Ενιαου Συστματος Πληρωμν" της Γενικς Γραμματεας Πληροφοριακν Συστημτων (ΓΓΠΣ)
Κ.Υ.Α. 1545/109527/14 : Τροποποηση της υπ'αριθμ. 4435/144452/22-11-13 (ΦΕΚ-3078 τ.Β/4-12-13) κ.υ.α., σχετικ με τον "Καθορισμ διαδικασας υπαγωγς αιτσεων ενσχυσης μεταποησης και εμπορας γεωργικν προιντων σε προγρμματα ενσχυσης για την περοδο 2007-2013 καθς και της διαδικασας καταβολς των ενισχσεων στους δικαιοχους"
10-9-14 K.Y.A. Φ.900/34/81947/Σ.277/14 (ΦΕΚ-2385 Β/8-9-14) : Καθορισμς διοικητικν διαδικασιν αρμοδιτητας Υπουργεου Εθνικς Αμυνας, οι οποες διεκπεραινονται και μσω των Κντρων Εξυπηρτησης Πολιτν (ΚΕΠ)
9-9-14   ΥΠΑΙΘ Φ.151/142446/Β6/9-9-14 : Υποβολ ηλεκτρονικο μηχανογραφικο δελτου για την εισαγωγ στην Τριτοβθμια Εκπαδευση υποψηφων που πσχουν απ σοβαρς παθσεις, σε ποσοστ 5% επιπλον των θσεων εισακτων, τους 2014
9-9-14  ΟΑΕΕ 22/9-9-14 : Μεωση επιτοκου αναχρηματοδτησης Ευρωπαικς Κεντρικς Τρπεζας
9-9-14 Π.Δ. 119/14 (ΦΕΚ-188 Α/8-9-14) : Προσαρμογ του ελληνικο δικαου στην Οδηγα 2008/106/ΕΚ του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου, της 19ης Νοεμβρου 2008 για το ελχιστο εππεδο εκπαδευσης των ναυτικν και της Οδηγας 2012/35/ΕΕ του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου, της 21ης Νοεμβρου 2012 "περ τροποποισως της Οδηγας 2008/106/ΕΚ για το ελχιστο εππεδο εκπαδευσης των ναυτικν"
9-9-14  ΥΠ.ΕΣ. 33466/8-9-14 : Ευρωπαικ Πργραμμα για την Απασχληση και την Κοινωνικ Καινοτομα (EaSI), 2014-2020 : Στοχευμνο Σχδιο Κινητικτητας ("Η πρτη σου δουλει μσω του EURES")
9-9-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1198/14 (ΦΕΚ-2382 Β/8-9-14) : Τπος και περιεχμενο της δηλωσης ΦΠΑ
8-9-14 Κ.Υ.Α. Υ1Γ/ΓΠ/ΟΙΚ.75888/14 (ΦΕΚ-2377 Β/5-9-14) : Ενταξη διαδικσιν αρμοδιτητας του Υπουργεου Υγεας στα ΚΕΠ που λειτουργον ως Ενιαα Κντρα Εξυπηρτησης (ΕΚΕ)
8-9-14 ΙΚΑ Φ08/556/29-8-14 : Τροποποηση των διατξεων του Π.Δ. 318/92 περ αξιολγησης των ουσιαστικν προσντων που προσωπικο των δημοσων υπηρεσιν και των ΝΠΔΔ -- > βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
5-9-14 ΥΠ.ΕΣ. 33094/4-9-14 : Εξλιξη των υποχρεσεω των ΟΤΑ προς τρτους
5-9-14 ΥΠ.ΕΣ. 29599/28-7-14 : Εξλιξη των υποχρεσεων των ΟΤΑ προς τρτους
5-9-14 ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 3715/110509/5-9-14 : Προσωριν κτακτα μτρα στριξης παραγωγν ορισμνων φροτων και λαχανικν
4-9-14 ΥΠΑΙΘ Φ.251/139377/Β6/4-9-14 : Εγγραφς των εισαγομνων στη τριτοβθμια εκπαδευση για το ακαδημαικ τος 2014-2015
4-9-14 ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. Α2/809/4-9-14 : Εγκκλιος σχετικ με τη διθεση προιντων αρτοποιας
4-9-14 ΥΠ.ΥΓ. Υ1Γ/ΓΠ/ΟΙΚ.76209/1-9-14 : Υγειονομικο λεγχοι στα σχολεα ημερσια και νυχτεριν λων των βαθμδων και των ειδικν κατηγοριν, ιδιωτικν και δημσιων και στους βρεφικος, βρεφονηπιακος - παιδικος σταθμος δημσιους και ιδιωτικος
4-9-14 Π.Δ. 116/14 (ΦΕΚ-185 Α/3-9-14) : Οργανισμς του Υπουργεου Ανπτυξης και Ανταγωνιστικτητας
4-9-14 Κ.Υ.Α. ΔΟΛ/ΚΕΠ/Φ.15/43/ΟΙΚ.21149/14 (ΦΕΚ-2363 Β/3-9-14) : Καθορισμς της διοικητικς διαδικασας εκτπωσης βεβαισεων αρμοδιτητας ΟΑΕΕ οι οπος διεκπεραινονται και μσω των ΚΕΠ και τροποποηση των κ.υ.α. ΔΙΑΔΠ/Α1.12407 (ΦΕΚ-946 Β/2002) και υπ' αριθμ, ΔΙΑΔΠ/Ε/25289 (ΦΕΚ-1947 Β/2005)
3-9-14 ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 3672/109689/ΕΓΚ.2/3-9-14 : Θσπιση προσωρινν εκτκτων μτρων παραγωγν ροδκινων και νεκταρινιν
3-9-14 ΦΕΚ-2350 Β/1-9-14 :
ΥΠΕΘΑ Φ.429.1/20/370058/Σ.1400/14 : Αναβολ κατταξης των ερευνητν του Ευρωπαικο Οργανισμο Πυρηνικν Ερευνν (CERN)
Κ.Υ.Α. 26683/14 : Ελεθερη τηλεοπτικ μετδοση σημαντικν αθλητικν γεγοντων στα κρτη μλη της Ευρωπαικς Ενωσης για την περοδο 2014-2015
3-9-14 ΥΠΑΙΘ 134823/Γ7/14 (ΦΕΚ-2351 Β/2-9-14) : Ορισμς κριτηρων επιλογς για την πρσληψη προσωπικο με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου ορισμνου χρνου, εξειδικευμνου στους τομες του Κινηματογρφου, Κλασικο και Σγχρονου Χορο στα Καλλιτεχνικ Σχολεα
3-9-14 Π.Δ. 115/14 (ΦΕΚ-184 Α/2-9-14) : Αποδοχ παρατησης Υφυπουργο Παιδεας και Θρησκευμτων
3-9-14 ΥΠΑΙΘ Φ.3/528/137969/Γ1/2-9-14 : Λειτουργα σχολικν μονδων Πρωτοβθμιας Εκπαδευσης για το σχολικ τος 2014-2015. Ενημρωση και οδηγες
3-9-14 ΥΠΑΙΘ Φ.251/137827/Β6/2-9-14 : Επδειξη γραπτν δοκιμων
2-9-14 ΥΠΑΙΘ Φ.151/137543/Β6/2-9-14 : Εξετσεις Ελλνων του εξωτερικο τους 2014.
2-9-14 ΥΠΑΙΘ 137068/Γ6/1-9-14   :   Πρσκληση υποψηφων για πρσληψη προσωρινν αναπληρωτν και ωρομισθων απ τους κλδους του Ειδικο Εκπαιδευτικο Προσωπικο (Ε.Ε.Π.) και αναπληρωτν απ τον κλδο ΔΕ1 Ειδικο Βοηθητικο Προσωπικο (Ε.Β.Π.) για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικ τος 2014-2015
2-9-14 ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. Κ1-1480/14 (ΦΕΚ 2330 Β/29-08-2014) : ροι και προποθσεις καταλληλτητας των εκθεσιακν χρων.
2-9-14 ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡ. 9519/105300/14 (ΦΕΚ 2331 Β/29-08-2014) : Χοργηση δειας διθεσης στην αγορ σε σκευσματα φυτοπροστατευτικν προντων για ερασιτεχνικ χρση.
2-9-14 ΚΥΑ Φ.800/178/134726/14 (ΦΕΚ 2348 Β/01-09-2014) : Καθορισμς Φορων που εξαιρονται απ την εφαρμογ του ρθρου 38 του N. 3979/2011 για την πληρωμ δαπανν παροχς υπηρεσιν ηλεκτρονικν επικοινωνιν και των συναφν πληροφοριακν συστημτων μσω του Ε.Σ.Υ.Π.
2-9-14 ΙΚΑ Σ40/167/ΕΓΚ.53/28-8-14 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθ. 59 του ν.4277/2014, περ μη συνυπολογισμο των χρνων που χουν διανυθε σε καθεστς ειδικν εισοδηματικν ενισχσεων στο αντατο ριο αναγνωριστου πλασματικο χρνου σμφωνα με τις διατξεις του ρθ. 40 του ν. 3996/2011.
1-9-14 ΠΔ 111/14 (ΦΕΚ 178 Α/29-8-2014) : Οργανισμς του Υπουργεου Οικονομικν.
1-9-14 ΥΠ.ΕΣ. 32441/28-8-14 : Ενσωμτωση του σχεδου του προπολογισμο του τους 2015 των ΟΤΑ  και των ΝΠΔΔ  αυτν στη βση δεδομνων του Υπουργεου Εσωτερικν.
1-9-14 ΥΠ.ΥΓ. 74288/14 (ΦΕΚ 2336 Β/29-08-2014) : γκριση του θετικο καταλγου του ρθρου 12 παρ. 1 εδφιο α του Ν. 3816/2010, πως τροποποιθηκε και ισχει.
1-9-14 ΠΔ 112/14 (ΦΕΚ 179 Α/29-08-2014) : Οργανισμς Υπουργεου Τουρισμο.
1-9-14 ΠΔ 113/14 (ΦΕΚ 180 Α/29-08-2014) : Οργανισμς Υπουργεου Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Πρνοιας.
1-9-14  ΠΔ 114/14 (ΦΕΚ 181 Β/29-08-2014) : Οργανισμς Υπουργεου Παιδεας και Θρησκευμτων .
1-9-14 Ν. 4282/14 (ΦΕΚ 182 Α/29-08-2014) : Ανπτυξη Υδατοκαλλιεργειν και λλες διατξεις.
1-9-14 ΚΥΑ Α-47061/3652/14 (ΦΕΚ – 2324 Β/29-8-2014): Καθορισμς τιμολογιακς πολιτικς και τπων κομ­στρου μετακνησης στην περιοχ αρμοδιτητας ΟΑΣΑ Α.Ε. (Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.), καθς επσης και καθορισμς ενεργειν και θεσμικν, οργανωτι­κν, λειτουργικν και διοικητικν μτρων για την υλοποηση αυτς της πολιτικς

1-9-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1196/27-8-14 : Διευκρινσεις επ των διατξεων του ρθρου 11 του ν.4281/2014 (160 Α').
1-9-14 ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΑΔΠ/ΦΑ.2.3/21119/1-9-14 : Υπμνηση της υποχρωσης εφαρμογς του ρθρου 1 του ν.4250/2014 για την κατργηση της υποχρωσης υποβολς πρωττυπων επικυρωμνων αντιγρφων εγγρφων.
1-9-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1197/27-8-14 : Ανρτηση μισθωτηρων στο "ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΙΙ"
29-8-14 Π.Δ. 109/14 (ΦΕΚ-176 Α/29-8-14) : Οργανισμς του Υπουργεου Υποδομν, Μεταφορν και Δικτων
29-8-14 Π.Δ. 108/14 (ΦΕΚ-175 Α/28-8-14) : Οργανισμς του Υπουργεου Μακεδονας και Θρκης
29-8-14 Π.Δ. 107/14 (ΦΕΚ-174 Α/28-8-14) : Οργανισμς Υπουργεου Αγροτικς Ανπτυξης και Τροφμων
29-8-14 Π.Δ. 106/14 (ΦΕΚ-173 Α/28-8-14) : Οργανισμς του Υπουργεου Υγεας
29-8-14 Π.Δ. 105/14 (ΦΕΚ-172 Α/28-8-14) : Οργανισμς Υπουργεου Εσωτερικν
29-8-14  Π.Δ. 104/14 (ΦΕΚ-171 Α/28-8-14) : Οργανισμς Υπουργεου Πολιτισμο και Αθλητισμο
29-8-14 Π.Δ. 103/14 (ΦΕΚ-170 Α/28-8-14) : Οργανισμς Υπουργεου Ναυτιλας και Αιγαου
29-8-14 Π.Δ. 102/14 (ΦΕΚ-169 Α/28-8-14) : Οργανισμς της Γενικς Γραμματεας Ενημρωσης και της Γενικς Γραμματεας Επικοινωνας και Προβολς
29-8-14 Π.Δ. 101/14 (ΦΕΚ-168 Α/28-8-14) : Οργανισμς Υπουργεου Δικαιοσνης, Διαφνειας και Ανθρωπνων Δικαιωμτων
29-8-14 Π.Δ. 100/14 (ΦΕΚ-167 Α/28-8-14) : Οργανισμς Υπουργεου Περιβλλοντος, Ενργειας και Κλιματικς Αλλαγς
29-8-14  Π.Δ. 99/14 (ΦΕΚ-166 Α/28-8-14) : Οργανισμς του Υπουργεου Διοικητικς Μεταρρρθμισης και Ηλεκτρονικς Διακυβρνησης
29-8-14  ΥΠΑΙΘ 127947/Γ6/14 (ΦΕΚ-2311 Β/28-8-14) : Καθορισμς προυποθσεων, κριτηρων κι διαδικασας πρσληψης α) προσωρινν αναπληρωτν και ωρομισθδων Ειδικο Εκπαδευτικο Προσωπικο (ΕΕΠ) στις Σχολικς Μονδες Ειδικς Αγωγς και Εκπαδευσης (ΣΜΕ ΑΕ) και στα Κντρα Διαφοροδιγνωσης, Διγνωσης και Υποστριξης (ΚΕΔΔΥ) και β) προσωρινν αναπληρωτν Ειδικο Βοηθητικο Προσωπικο (ΕΒΠ) στις ΣΜΕΑΕ
29-8-14 ΟΑΕΕ 21/28-8-14 : Γνωστοποηση των διατξεων του ν. 4250/14
29-8-14 ΥΠ.ΥΓ. ΓΠ/ΟΙΚ.72218/14 (ΦΕΚ-2302 Β/27-8-14) : Τροποποηση του παραρτματος Α και Β του Π.Δ. 84/01 (ΦΕΚ-70 Α) "Οροι, προυποθσεις, διαδικασα και προδιαγραφς για την δρυση και λειτουργα Ιδιωτικν Φορων Παροχς Πρωτοβθμιας Φροντδας Υγεας (ΠΦΥ)"
29-8-14 ΦΕΚ-2285 Β/26-8-14 :
Κ.Υ.Α. 41711/14 : Καθορισμς του αρμδιου οργνου και της διαδικασας βεβαωσης των προστμων του Κδικα Μετανστευσης και Κοινωνικς Ενταξης
Κ.Υ.Α. 41712/14 : Καθορισμς ψους και τρπου απδειξης διθεσης επαρκν πρων, που προβλπονται ως προυπθεση για τη χοργηση θερησης εισδου χοργηση / ανανωση δειας διαμονς στις διατξεις του ν. 4251/14
29-8-14 ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. Α2/757/14 (ΦΕΚ-2271 Β/22-8-14) : Ρθμιση θεμτων για την οργνωση και λειτουργα των Κλιμακων Ελγχου Λαικν Αγορν και Υπαιθρου Εμπορου
28-8-14 Κ.Υ.Α. Φ.10034/14323/372/14 (ΦΕΚ-2274 Β/25-8-14) : Τροποποηση της αριθμ. Φ.10034/2196/59/14 (ΦΕΚ-760 Β/27-3-14)κ.υ.α. "Καθορισμς Προγραμμτων και Αριθμο Δικαιοχων Λογαριασμο Αγροτικς Εστας τους 2014"
28-8-14  ΥΠ.ΕΣ. 16703/14 (ΦΕΚ-2231 Β/14-8-14) : Εγκατσταση μη δημσιων υπηρεσιν στο Συνοριακ Σταθμ Κπων Ν. Εβρου για τη διανομ διαφημιστικν φυλλαδων και τουριστικν οδηγν για την προβολ του τπου
28-8-14 ΥΠ.ΥΓ. ΓΠ/ΟΙΚ.4963/14 (ΦΕΚ-2308 Β/27-8-14) : Τεχνικς προδιαγραφς για τη συστγαση ιδιωτικν φορων παροχς υπηρεσιν πρωτοβθμιας φροντδας υγεας
28-8-14 ΥΠ.ΤΟΥΡ. 18400/28-8-14 : Διαδικασα επκτασης της Αδειας Ξενγησης επαγγελματιν ξεναγν σε γλσσες πραν των αναγραφομνων στην δει τους
28-8-14 Π.Δ. 98/14 (ΦΕΚ-164 Α/26-8-14) : Λειτουργα και αρμοδιτητες του Διοικητικο Συμβουλου του Οργανισμο Μεσολβηης και Διαιτησας
28--8-14 Αριθμ. 116/1/14 (ΦΕΚ-2289 Β/27-8-14) : Θσπιση του Κδικα Δεοντολογας του Ν. 4224/13
27-8-14 ΥΠ.ΕΣ. 32023/25-8-14 : Κατευθυντρια οδηγα 3 της Ενιαας Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Συμβσεων για τη "συμφωνα πλασιο" στις δημσιες συμβσεις
27-8-14 ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΔΑΔ/Φ.32.12/645/ΟΙΚ.20907/27-8-14 : Τροποποηση διατξεων του ΠΔ 318/92 (Α 161) περ αξιολγησης των ουσιαστικν προσντων του προσωπικο των δημοσων υπηρεσιν και των νπδδ
27-8-14  ΦΕΚ-2283 Β/26-8-14 :
Κ.Υ.Α. Α/ΟΙΚ.45787/3551/14 : Οριστικοποηση συμβατικν δαπανν - εσδων - αντισταθμιστικς καταβολς χρσεων 2009, 2010, 2011, 2012 και 2013 , επαναπροσδιορισμς συμβατικν δαπανν - εσδων - αντισταθμιστικς καταβολς χρσης 2014 και προυπολογιστικς καθορισμς συμβατικν δαπανν - εσδων αντισταθμιστικς καταβολς χρσεων 2015, 2016 και 2017 στον ΟΑΣΘ
Κ.Υ.Α. Α/ΟΙΚ.45788/3552/14 : Καθορισμς κομστρων του ΟΑΣΘ
27-8-14  ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2/20910/27-8-14 : Παροχ διευκρινσεων σχετικ με τη "Βεβαωση Υποβολς Γνωστοποησης" δρυσης και λειτουργας α) Καταστημτων Υγειονομικο Ενδιαφροντος διθεσης τροφμων και ποτν (Κατηγορας ΙΙΙ της Υγειονομικς Διταξης), β) Καταστημτων Παροχς Υπηρεσιν Υγειονομικο Ενδιαφροντος καθς και γ) Γυμναστηρων και Ιδιωτικν Σχολν Εκμθησης Αθλημτων
27-8-14 ΥΠ.ΟΙΚ. Δ18Α/5020328/ΕΞ2014/22-8-14 : Κοινοποηση διατξεων του ν. 4256/14 "Τουριστικ πλοα και λλες διατξεις" (ΦΕΚ-92 Α) - Κατργηση ορισμνων διατξεων του ν. 2743/99 - Παροχ διευκρινσεων επ των κοινοποιομενων διατξεων
27-8-14 ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΑΙΓ. 631.1/2175/26-8-14 : Διαββαση επικαιροποιημνου εγχειριδου διαδικασιν συστματος safeSeaNet στο πλασιο εφαρμογς του Π.Δ. 81/14
26-8-14  ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κ.ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ σχετικ με ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ :
1. Εξαρεση προμηθειν απ την νταξη στο ΕΠΠ.
2. Προμθειες τροφμων, φαρμκων, καυσμων και αναλωσμων ειδν.
3. Οικονομικς και τοπικς νομαρχιακς εφημερδες.
4. Αντγραφα των δικαιολογητικν συμμετοχς σε διαγωνισμος.
5. Εγγυσεις συμμετοχς, καλς εκτλεσης, προκαταβολς και καλς λειτουργας.
5.1 Εγγηση συμμετοχς.
5.2 Εγγηση καλς εκτλεσης.
5.3 Εγγηση προκαταβολς.
5.4 Εγγηση καλς λειτουργας.
6. Τιμ προσφορς σε διαγωνισμος καυσμων.
7. Απ’ ευθεας ανθεση για λγους αποκλειστικτητας.
8. Εθνικ Σστημα Ηλεκτρονικν Δημοσων Συμβσεων (ΕΣΗΔΗΣ).
8.1 ννοια.
8.2 Λειτουργα.
9. Εξαρεση των συμβσεων με τη ΔΕΠΑ ΑΕ απ τον προληπτικ λεγχο του Ελεγκτικο Συνεδρου. 
Το παραπνω υλικ θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ.ΙΩΑΝΝΗ
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (26/08/2014)
26-8-14 ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.10055/10947/791/14 (ΦΕΚ-2268 Β/22-8-14) : Τροποποηση και συμπλρωση καταστατικν διατξεων των Τομων Σνταξης και Πρνοιας Εφημεριδοπωλν και Υπαλλλων Πρακτορεων Αθηνν των αντστοιχων κλδων κριας ασφλισης και Πρνοιας του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ καθς και διατξεων υγειονομικς περθαλψης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
26-8-14 ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 7057/102367/14 (ΦΕΚ-2266 Β/21-8-14) : Τεχνικς Κανονισμς αποδοχς ποικιλιν αρωματικν και φαρμακευτικν φυτν (νηθος, βασιλικς, χαμομλι, θυμρι και ργανη)
22-8-14  ΥΠΟΜΕΔΙ Δ17Α/06/90/ΦΝ433Γ/ΕΓΚ.13/20-8-14 : Κατργηση ορων στις αναθσεις δημοσων ργων, μελετν και παροχς συναφν υπηρεσιν
22-8-14 Π.Δ. 95/14 (ΦΕΚ-162 Α/20-8-14) : Ηλεκτρονικ κατθεση δικογρφων, ηλεκτρονικ χοργηση σχετικν πιστοποιητικν και λοιπν εγγρφων στο Ελεγκτικ Συνδριο
21-8-14 Κ.Υ.Α. Φ.Α.2.1/20464/14 (ΦΕΚ-2262 Β/20-8-14) : Κατργηση συστματος αδειοδτησης για τα επαγγλματα του Τεχνικο Συντρησης Εργων Τχνης και του Τεχντη Συντρησης Εργων Τχνης - Αποκατστασης
21-8-14 Κ.Υ.Α. 47563/4181/14 (ΦΕΚ-2254 Β/19-8-14) : Καθορισμς διοικητικν διαδικασιν και των αντστοιχων εντπων τους, που διεκπεραινονται και μσω των Κντρων Εξυπηρτησης Πολιτν (ΚΕΠ) --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
21-8-14 K.Y.A. 31143/14 (ΦΕΚ-2263 Β/20-8-14) : Συμψηφισμς οφειλν δμων προς το Ελληνικ Δημσιο και τα Ασφαλιστικ Ταμεα και τροποποηση της υπ' αριθμ. 46683/13 (3186 Β) μοιας απφασης
21-3-14 Κ.Υ.Α. 675/92751/14 (ΦΕΚ-2259 Β/20-8-14) : Ανθεση στον ΕΛΓΑ της υλοποησης του προγρμματος κρατικν οικονομικν ενισχσεων : Μτρα υπρ των παραγωγν της χρας που οι γεωργικς τους εκεμετλλευσης ζημιθηκαν απ θεομηνες ..... κατ τη χρονικ περοδο Ιαν.-Δεκ. 2011
21-3-14 Κ.Υ.Α. 706/96129/14 (ΦΕΚ-2258 Β/20-8-14) : Τροποποηση της αριθμ. 425/42522/13 κ.υ.α. "Διαδικασα υποβολς της ετσιας Ενιαας Δλωσης Καλλιργειας/ Εκτροφς, σε εφαρμογ του Ν. 3877/10 (ΦΕΚ-160 Α), τρποι καταβολς της ειδικς ασφαλιστικς εισφορς υπρ του ΕΛΓΑ και Ασφαλιστικ Ενημερτητα"
21-3-14  ΥΠ.ΕΣ. Φ.131360/13554/14-8-14 : Περ θητεας ληξιρχου
20-8-14 Κ.Υ.Α. ΔΟΛ/ΚΕΠ/Φ15/35/ΟΙΚ.19747/14 (ΦΕΚ-2252 Β/19-8-14) : Καθορισμς της διαδικασας εκτπωσης βεβαισεων και πιστοποιητικν αρμοδιτητας ΕΛΓΑ και κατργηση των υπ' αριθμ, 9924 (ΦΕΚ-684 Β/2003) και υπ' αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Ε/8217 (ΦΕΚ-600/Β/2005) κ.υ.α.
20-8-14 ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΑΙΓ. ΜΟΝΙΜΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 8/14 : Αγορανομικο λεγχοι - Ενργειες λιμενικν οργνων - Κυρσεις κατ παραβατν - Συντονισμς ενεργειν --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
20-8-14 ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. Κ1/1277/4-8-14 : Πιλοτικ εφαρμογ για να τος, προαιρετικς λειτουργας καταστημτων τις Κυριακς - Αξιολγηση μτρου - Προτσεις
20-8-14 ΥΠ.ΕΣ. 31635/ΕΓΚ.49/19-8-14 : Θματα προσωπικο ΟΤΑ και ΝΠΙΔ αυτν που ρυθμζονται με τις διατξεις του ν. 4257/14 και 4258/14
20-8-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1195/14-8-14 : Κοινοποηση της υπ' αριθμ. 49/14 Γν.ΝΣΚ σχετικ με τη συνυπευθυντητα αναφορικ με τις οφειλς των δημοτικν επιχειρσεων που εξοφλονται απ τους ΟΤΑ σμφωνα με το ν. 4071/12
19-8-14 ΥΠ.ΥΓ. Υ9/ΟΙΚ.70522/14 (ΦΕΚ-2247 Β/18-8-14) : Καθορισμς, διαδικασα και τρπος απδοσης του ποσο "επιστροφς" (rebate)  του ρθρου 100 παρ. 5 του ν. 4172/13
19-8-14 Κ.Υ.Α. 39873/14 (ΦΕΚ-2245 Β/18-8-14) : Καθορισμς των Προτπων Δεσμεσεων για την Αδειοδτηση των Στρατηγικν Επενδσεων
19-8-14 ΦΕΚ-2243 Β/18-8-14 : 
ΥΠ.ΥΓ. ΔΥΓ3/ΓΠ/ΟΙΚ.70519/14 : Ρθμιση επιστροφν rebate : Τροποποηση της υπ' αριθμ. ΓΥ/οικ.3457/ απφασης του Υπ.Υγεας "Ρθμιση θεμτων Τομολγησης Φαρμκων" κλπ..
ΥΠ.ΥΓ. 70520/14 : Μηχανισμς αυτματων επιστροφν (claw back) φαρμακευτικς δαπνης τους 2014-2015
ΥΠ.ΥΓ. Υ9/ΟΙΚ.70521/14 : Βραχυπρθεσμα και Μακροπρθεσμα Μτρα Ελγχου της Συνταγογρφησης και Εκτλεσης Εργαστηριακν Εξετσεων
19-8-14 ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΑΙΓ. Φ.514.1/3168/28-7-14 : Καθορισμς ρων - προυποθσεωμ εκμσθωσης εξοπλισμο θαλασσων μοτοποδηλτων για υδροπροωθομενη ανψωση με την εμπορικ ονομασα x-jetpacks
19-8-14 ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΑΙΓ. Φ.514.1/3169/28-7-14 : Καθορισμς ρων - προυποθσεων εκμσθωσης εξοπλισμο θαλασσων μοτοποδηλτων για υδροπροωθομενη ανψωση με την εμπορικ ονομασα flyboard
19-6-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1194/14-8-14 : Αξιοποηση των διατξεων της Αρχς Καταπολμησης της Νομιμοποησης Εσδων απ Εγκληματικς Δραστηριτητες και της Χρηματοδτησης της Τρομοκρατας και Ελγχου των Δηλσεων Περιουσιακς Κατστασης (Αρχ του ρθρου 7 του ν. 3691/08)
19-8-14 ΥΠ.ΕΣ. 27660/18-8-14 : Λειτουργα Περιφερειακν Ταμεων Ανπτυξης ενψει εγκατστασης νων περιφερειακν αρχν
19-8-14 ΥΠ.ΤΟΥΡ, 16996/31-7-14 : Σμφωνη γνμη για ενργειες τουριστικς ποβολς
18-8-14 ΥΠ.ΕΣ. 31477/ΕΓΚ.48/14-8-14 : Εκλογ νων οργνων της Ενωσης Περιφερειν Ελλδας (ΕΝ.Π.Ε.)
18-8-14 ΥΠ.ΕΣ. 25171/7-7-14 : Κατρτιση πινκων εκλογων για την εκλογ των αιρετν εκπροσπων των υπαλλλων στα Υπηρεσιακ Συμβολια
18-8-14 ΥΠΕΚΑ 111999/1968/14-8-14 : Δημοσευση του Ν. 4278/14 "Φροι, Στρατολογα και λλες διατξεις" και εφαρμογ του ρθρου 59 αυτο στα πλασια υλοποησης των ενταγμνων πρξεων/ργων των Μτρων 226, Δρση 1 και 125Β του Προγρμματος Αγροτικς Ανπτυξης της Ελλδος 2007-2013 "Αλξανδρος Μπαλτατζς"
14-8-14 ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κ.ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ σχετικ με το νο καθεστς ανθεσης Δημοσων Συμβσεων (Καταργονται ο ΕΚΠΟΤΑ και το Π.Δ. 28/80)
Το παραπνω υλικ θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ.ΙΩΑΝΝΗ 
ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (14/08/2014)
14-8-14 ΥΠΕΚΑΠ 23018/Δ.28/14 (ΦΕΚ-2199 Β/11-8-14) : Καθορισμς κριτηρων επιλογς μαθητν, για εισαγωγ στις Σχολς Επαγγελματικς Κατρτισης (ΣΕΚ) του ΟΑΕΔ του Ν. 4186/13
14-8-14 Κ.Υ.Α. Δ1/Α/ΟΙΚ.13316/14 (ΦΕΚ-2220 Β/13-8-14) : Κατανομ τους 2014 ποστητας 133.000 χιλιολτρων αυτοσιου βιοντζελ, σμφωνα με τις διαταξεις του ρθρου 15Α παρ. 7 του ν. 3054/02 , πως ισχει
14-8-14 ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΑΙΓ. 2141.1/9068/14 (ΦΕΚ-2212 Β/12-8-14) : Κρωση του αριθμ. 78/14 Κανονισμο "Οργανικ σνθεση και κατανομ του προσωπικο του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στις περιφερειακς υπηρεσες του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και στη Μονιμη Ελληνικ Αντιπροσωπεα της Ευρωπαικς Ενωσης" ο οποος εξεδθη απ τον Αρχηγ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ
14-8-14 Π.Δ. 94/14 (ΦΕΚ-16 Α/13-8-14) : Τροποποηση του π.δ. 246/06 (Α 261) "Γενικς Κανονισμς Προσωπικο των ΚΤΕΛ ΑΕ και των ΚΤΕΛ του ν. 2963/01"
14-8-14  ΥΠ.ΕΣ. 31433/14-8-14 : Συμπλρωση της υπ' αριθμ. 45/οικ.30755/8-8-14 εγκυκλου
14-8-14 ΟΠΕΚΕΠΕ 114610/14-8-14 : Εγχειρδιο διαδικασας ελγχου - γκρισης πληρωμς δρσεων του Μτρου 2.1.4. "Γεωργοπεριβαλλοντικς ενισχσεις"
14-8-14 ΥΠ.ΕΣ. 31330/13-8-14 : Εναρξη παραγωγικς λειτουργας των ργων ψηφιοποησης ληξιαρχικν πρξεων στα πλασια του ργου "Εθνικ Μητρο - Μητρο Πολιτν"
14-8-14 ΥΠ.ΟΙΚ. Δ6Α/1116174/ΕΞ2014/14 (ΦΕΚ-2218 Β/13-8-14) : Καθορισμς διαδικασας προκρυξης ανοιχτο διαγωνισμο για την πλρωση των θσεων του Προδρου και των Μελν του Διοικητικο Συμβουλου του Ελληνικο Δημοσιονομικο Συμβουλου και της γραμματειακς υποστριξης της Επιτροπς και λοιπ θματα
14-8-14 ΥΠ.ΟΙΚ.ΔΠΕΙΣ/Α/1116352/ΕΞ2014/14 (ΦΕΚ-2215 Β/13-8-14) : Συμπλρωση της υπ' αριθμ. ΔΠΕΙΣ/Α/1120401/ΕΞ2013/ (ΦΕΚ-1867 Β) "Καθορισμς προυποθσεων και διαδικσας για την εξαρεση απ τον αυτεπγγελτο συμψηφισμ χρηματικν απαιτσεων οφειλετν ναντι του Δημοσου με βεβαιωμνα αλλ μη ληξιπρθεσμα χρη αυτν προς το Δημσιο"
14-8-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1191/12-8-14 : Φορολογικ μεταχεριση των ποσν επιστροφς κατ' εφαρμογ του μηχανισμο αυτματης επιστροφς (claw back)  και του κλιμακομενου ποσοστο επ των οφειλν του ΕΟΠΥΥ (rebate)  απ τους συμβεβλημνους ιδιτες παρχους υπηρεσιν υγεας, με βση τις διατξεις του ρθρου 100 του ν. 4172/13
13-8-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1192/12-8-14 : Αναστολ της προθεσμας για την σκηση ενδικοφανος προσφυγς ενπιον της Υπηρεσας Εσωτερικς Επανεξτασης (Διεθυνση Επλυσης Διαφορν), καθς και για την κδοση αποφσεων επ ενδικοφανεν προσφυγν, κατ το χρονικ διστημα απ 1 ως 31 Αυγοστου
13-8-14 ΥΠΕΚΑ 174404/13-8-14 : Διευκρινσεις σχετικ με τη γνωμοδοτηση φορων κατ τη διαδικασα ανανωσης και τροποποησης της Απφασης Εγκρισης Περιβαλλοντικν Ορων ργων δραστηριοττων των υποκατηγοριν Α1 και Α2
13-8-14 Υ.Α. 14815/14 (ΦΕΚ-2207 Β/12-8-14) : Τροποποηση και συμπλρωση της υπ' αριθμ. 12179/2-7-14 υ.α. (ΦΕΚ-1893 Β/11-7-14) "Καθορισμς ημερσιων και εβδομαδιαων νομαρχιακν και τοπικν εφημερδων που χουν τη δυναττητα καταχρησης δημοσιεσεων των φορων του Δημοσου
12-8-14 ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 1872/103053/12-8-14 : Νομοθετικ πλασιο για την χρση και διαχεριση των βοσκοτπων (ρθρο 60 του ν, 4264/14)
12-8-14 ΟΠΕΚΕΠΕ 113619/12-8-14 :  Εγκκλιος διαδικασας υποβολς δλωσης εφαρμογς -2η Τροποποηση Δρσεων του Μτρου 2,1,4 "Γεωργοπεριβαλλοντικς ενισχσεις"
12-8-14 Κ.Υ.Α. 280/100007/14 (ΦΕΚ-2202 Β/11-8-14) : Διασυνοριακ παροχ υπηρεσιν στην ελληνικ επικρτεια σον αφορ στην πιστοποηση των φορων που εντσσονται στο σστημα παροχς γεωργικν συμβολων σε γεωργικς εκμεταλλεσεις, αρμοδιτητας του Υπουργεου Αγροτικς Ανπτυξης και Τροφμων
12-8-14 Κ.Υ.Α. 6171/101326/14 (ΦΕΚ-2200 Β/11-8-14) : Καθορισμς διαδικασιν και δικαιολογητικν για την επκταση της χοργησης πρωρης συνταξιοδτησης σε αλιες ενταγμνους στη Δρση 1 του Μτρου 4.2 του Αξονα Προτεραιτητας 4 του ΕΠΑΛ 2000-2006, οι οποοι υπγονται στις διατξεις του νμου 4093/12 για τον καθορισμ των νων ορων ηλικας ασφλισης και συνταξιοδτησης των ασφαλισμνων στον ΟΓΑ
12-8-14 ΣΣΕ ΠΚ 9/1-8-14 : Συλλογικ Σμβαση Εργασας Ετους 2013 της ΠΟΕ - ΟΤΑ
12-8-14  ΥΠΕΚΑΠ Φ.80000/ΟΙΚ.13601/2256/14 (ΦΕΚ-2198 Β/11-8-14) : Συντομογραφα ττλου Υπουργεου Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Πρνοιας
11-8-14 ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. 26182/510/14 (ΦΕΚ-2178 Β/8-8-14) : Καθορισμς κριτηρων και διαδικασας αξιολγησης και επιλογς, του με σμβαση εξαρτημνης εργασας ορισμνου χρνου εκπαιδευτικο προσωπικο, των Επαγγελματικν Σχολν (ΕΠΑΣ), των Σχολν Επαγγελματικς Κατρτισης (ΣΕΚ), των Πειραματικν Σχολν Επαγγελματικς Κατρτισης (ΠΣΕΚ) και των Ινστιτοτων Επαγγελματικς Κατρτισης (ΙΕΚ) του ΟΑΕΔ
11-8-14  Κ.Υ.Α 24235/14 (ΦΕΚ-2181 Β/8-8-14) : Ρθμιση ειδικτερων θεμτων εθνικν θεωρσεων εισδου που περιλαμβνονται στο ΠΔ 16/2004
11-8-14 ΥΠ.ΕΣ. 30972/ΕΓΚ.47/11-8-14 : Υποχρωση των ΟΤΑ για τη δημιουργα συνθηκν ελεθερης πρσβασης σε παραλα των Ατμων με Αναπηρα (ΑμεΑ)
11-8-14 Ν. 4281/14 (ΦΕΚ-160 Α/8-8-14) : Μτρα στριξης και ανπτυξης της ελληνικς οικονομας, οργανωτικ θματα Υπουργεου Οικονομικν και λλες διατξεις --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
11-8-14 Ν. 4280/14 (ΦΕΚ-159 Α/8-8-14) : Περιβαλλοντικ αναβθμιση και ιδιωτικ πολεοδμηση - Βισιμη ανπτυξη οικισμν - Ρυθμσεις δασικς νομοθεσας και λλες διατξεις
11-8-14 Ν. 4279/14 (ΦΕΚ-158 Α/8-8-14) : Κρωση της Σμβασης Δωρεας μεταξ της 1ης Υγειονομικς Περιφρειας Αττικς, του Γενικο Ογκολογικο Νοσοκομεου Κηφισις "Οι Αγιοι Ανργυροι" και του ΝΠΙΔ με την επωνυμα "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ "ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ" και λλες διατξεις
11-8-14 ΥΠ.ΕΣ. 30507/6-8-14 : Παροχ συμπληρωματικν οδηγιν για την κατρτιση του προυπολογισμο των ΟΤΑ οικ. ετους 2015
11-8-14 ΥΠΕΚΑ 38525/6-8-14 : Μεταβατικς διατξεις ν. 4269/14 "Χωροταξικ και πολεοδομικ μεταρρθμιση - Βισιμη ανπτυξη"
11-8-14 ΥΠ.ΕΣ. 41370/14 : Εξυπηρτηση δικηγρων
11-8-14 ΥΠ.ΕΣ. 30875/ΕΓΚ.46/8-8-14 : Ορκωμοσα, εγκατσταση και εκλογ μελν των συλλογικν οργνων των νων Περιφερειακν Αρχν
8-8-14 ΙΚΑ Π51/26/6-8-14 : Ενημρωση σχετικ με την ενδεχμενη υποβολ στα ΚΕ.Π.Α. Ιατρικν Βεβαισεων περ της μη διενργειας μτρησης CD4 απ το εργαστριο διαγνωστικς κυτταρολογας του Αττικο Νοσοκομεου
8-8-14 ΥΠ.ΥΓ. Υ5Β/ΓΠ/ΟΙΚ.69558/7-8-14 : Συστσεις σχετικ με τα δικαιματα ληπτν στις Υπηρεσες Ψυχικς Υγεας.
8-8-14 ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. Κ2/3743/14 (ΦΕΚ 2157 Β/06-08-2014) : Ορισμς Ημερσιων Οικονομικν Εφημερδων Β εξαμνου 2014.
8-8-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1188/14 (ΦΕΚ 2175 Β/07-08-2014) : Τροποποηση της απφασης Γενικο Γραμματα Δημοσων Εσδων ΠΟΛ 1259/05-12-2013 (ΦΕΚ 3119 Β) “Διαδικασα δικρισης ληξιπροθσμων οφειλν προς το Δημσιο σε εισπρξιμες και ανεπδεκτες εσπραξης – Εκχρηση αρμοδιοττων Γενικο Γραμματα Δημοσων Εσδων και καθορισμς αρμοδων οργνων”.
8-8-14 ΥΠ.ΕΣ. 30755/ΕΓΚ.45/8-8-14 : Εκλογ νων οργνων των Περιφερειακν Ενσεων Δμων και της Κεντρικς νωσης Δμων Ελλδας για τη Δημοτικ Περοδο 2014-2019.
8-8-14 ΥΠ.ΟΙΚ. Δ17Ε/5019272/ΕΞ2014/8-8-14 : Κοινοποηση της ΠΟΛ.1081/19.03.2014 Α.Υ.Ο περ κατργησης της υποχρωσης θερησης βιβλων και στοιχεων για σκοπος ΦΠΑ.
8-8-14 ΥΠ.ΕΣ. 41301/7-8-14 : Εφαρμογ των διατξεων του ν.4251/2014
8-8-14 ΥΠΕΚΑ 112594/4411/7-8-14 : Δημοσευση Απφασης για τον καθορισμ ημερησων και εβδομαδιαων νομαρχιακν και τοπικν εφημερδων που χουν τη δυναττητα καταχρησης δημοσιεσεων των φορων του Δημοσου.
8-8-14 ΥΠΥΜΕΔΙ Γ456/ΟΙΚ.47369/3672/7-8-14 : Δημοσευση στην Εφημερδα της Κυβερνσεως του ν.4276/2014 (ΦΕΚ Α'155-30-7-2014).
7-8-14 ΕΕΕΠ 116/3/14 (ΦΕΚ 2159 Β/06-08-2014) : Καθορισμς του τπου και του περιεχομνου του Ειδικο Δελτου για την δεια Καταλληλτητας Συντηρητν Τεχνικν Μσων και Υλικν Διεξαγωγς Τυχερν Παιχνιδιν σε Καζνο και μεταββαση στον Πρεδρο των σχετικν ενεργειν.
7-8-14 ΚΥΑ 34738/388/14 (ΦΕΚ 2152 Β/06-08-2014) : Καθορισμς του ψους του παραβλου για την διενργεια ελγχου μετ απ γγραφη καταγγελα του πσης φσεως ηλεκτρικο και ηλεκτρονικο εξοπλισμο που διατθεται πρκειται να διατεθε στην αγορ σον αφορ στην ηλεκτρομαγνητικ συμβαττητα.
7-8-14 ΚΥΑ ΔΕΦΚΔ/5018174/ΕΞ2014/14 (ΦΕΚ 2161 Β/06-08-2014) : Καθιρωση νου Πιστοποιητικο Ταξινμησης Οχημτων.
7-8-14 ΥΠ.ΕΣ. 30681/ΕΓΚ.44/7-8-14 : Τροποποηση και συμπλρωση της 28492/2009 (Β'931) απφασς μας περ οργνωσης και λειτουργεας των παιδικν χαρν των ΟΤΑ.
7-8-14 ΥΠ.ΕΣ. 30565/ΕΓΚ.43/6-8-14 : Ορκωμοσα των αιρετν των Δμων, εγκατσταση των νων αρχν και εκλογ μελν των συλλογικν οργνων των Δμων (Δημοτικ Περοδος: 1η Σεπτεμβρου 2014-31η Αυγοστου 2019).
6-8-14 ΥΠ.ΟΙΚ. 30/077/1945/4-8-14 : Αποστολ Σχεδου Επισμου Ελγχου στους τομες αρμοδιτητας της Διεθυνσης Αλκολης, Αλκοολοχων Ποτν, Ονου και Ζθου για το τος 2014.
6-8-14 ΙΚΑ 070/14/ΕΓΚ.52/6-8-14 : Ανακεφαλαιωτικ εγκκλιος σχετικ με το ωρριο υποδοχς κοινο και την εξυπηρτηση των συναλλασσομνων στις υπηρεσες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
6-8-14 ΚΥΑ 174072/14 (ΦΕΚ 2138 Β/05-08-2014) : Πρτυπες Περιβαλλοντικς Δεσμεσεις (ΠΠΔ) για ργα και δραστηριτητες της Κατηγορας Β της 12ης Ομδας «Ειδικ ργα και δραστηριτητες» του Παραρτματος XII της υπ’ αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ Β 21) υπουργικς απφασης, πως ισχει, και ειδικτερα για τα ργα με α/α 9 Χροι συγκντρωσης και διακνησης παλαιν μετλλων προσωρινς συγκντρωσης οχημτων τλους κκλου ζως και α/α 10 Χροι αποθκευσης και διακνησης οικοδομικν υλικν που περιλαμβνουν διακνηση χδην υλικν (μμος, χαλκι κ.α).
6-8-14 ΙΚΑ ΤΟ1/652/2354/ΕΓΚ.51/31-7-14 : Εφαρμογ των διατξεων διαδοχικς ασφλισης μεταξ ΕΤΕΑ και ΝΠΙΔ-ΤΕΑ. Αρμδια Υποκαταστματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τον χειρισμ των συνταξιοδοτικν περιπτσεων με τις διατξεις διαδοχικς ασφλισης μεταξ Ταμεων υποχρεωτικς Επαγγελματικς Ασφλισης και το ΕΤΕΑ.
6-8-14 ΟΓΑ 41789/28-7-14 : Προκαταβολ εισφορν μετακλητν αλιεργατν.
5-8-14 ΚΥΑ 34611/14 (ΦΕΚ 2113 Β/01-08-2014) : Διαδικασα καταλογισμο και επιμερισμο χρηματικν προστμων που επιβλλονται στην Ελληνικ Δημοκρατα λγω καταδκης για παραβισεις της ενωσιακς νομοθεσας, κατ’ εξουσιοδτηση του ρθρου 45, παργραφος 5 του Ν. 4042/2012.
5-8-14 ΥΠΥΜΕΔΙ 17910/1225/14 (ΦΕΚ 2129 Β/04-08-2014) : Προδιαγραφς ζωνν ασφαλεας, καθισμτων και αγκυρσεων ζωνν - καθισμτων σε σχολικ λεωφορεα και διατξεις μεταφορς μαθητν.
5-8-14 ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. Α2/704/14 (ΦΕΚ 2126 Β/04-08-2014) : Σσταση Τριμελν Επιτροπν χοργησης βεβαισεων σε παραγωγος πωλητς λακν αγορν κατ’ εφαρμογ της παρ. 1 του ρθρου 11 του Ν. 4264/2014 «σκηση εμπορικν δραστηριοττων εκτς καταστματος και λλες διατξεις » (ΦΕΚ Α118).
5-8-14 ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡ.6775/95986/14 (ΦΕΚ 2130 Β/04-08-2014) : Τεχνικς Κανονισμς Ελγχου και Πιστοποησης σπρων προς σπορ οσπρων και ορισμνων ψυχανθν.
5-8-14 ΕΠΑΘ 114/1/14 (ΦΕΚ 2125 Β/4-8-2014) : Μεταβατικς διατξεις για τον υπολογισμ των Ιδων Κεφαλαων των πιστωτικν ιδρυμτων που χουν την δρα τους στην Ελλδα βσει του Κανονισμο 575/2013 του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 26ης Ιουνου 2013.
5-8-14 ΥΠΥΜΕΔΙ 44871/988/14 (ΦΕΚ 2128 Β/04-08-2014) : Καθορισμς και εξειδκευση της ννοιας, των κριτηρων και του περιεχομνου του ευλγου του αιτματος στο πλασιο της καθολικς υπηρεσας.
5-8-14 ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡ. 3318/100631/5-8-14 : λεγχοι σε οινοποιητικς επιχειρσεις-τργος 2014.
5-8-14 ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡ. 2988/89710/5-8-14 : Εγκαταστσεις παραγωγς α' λης προοριζμενης για παραγωγ ξυδιο λεγχοι επ της παραγωγς και διακνησης του παραγμενου προντος.
5-8-14 Ν.4278/14 (ΦΕΚ 157 Α/04-08-2014) : Φροι, Στρατολογα και λλες διατξεις.
4-8-14 ΥΠ.ΕΣ. 29465/19-7-14 : Ζητματα εξφλησης ληξιπρθεσμων υποχρεσεων ΟΤΑ Α' και Β'  βαθμο καθς και Νομικν Προσπων τους, προς τις εταιρεες ΕΥΔΑΠ ΑΕ και ΕΥΑΘ ΑΕ.
4-8-14 ΚΥΑ 117393/Δ4/14 (ΦΕΚ 2099 Β/31-07-2014) : Ιδρσεις, Συγχωνεσεις και Καταργσεις Γυμνασων, Γενικν και Επαγγελματικν Λυκεων, Λυκειακν Τξεων και Ορισμς και Συγχωνεσεις Εργαστηριακν Κντρων.
4-8-14 ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡ. 64/92592/14 (ΦΕΚ 2111 Β/01-08-2014) : Ρθμιση θεμτων λειτουργας παρασκευαστηρου καταστημτων λιανικς πλησης κρετων.
4-8-14 ΥΠ.ΥΓ, Υ9α/οικ/62558/14 (ΦΕΚ 2111 Β/01-08-2014) : Επιτρεπμενα ρια δαπανν του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τις προς αυτν παρεχμενες υπηρεσες υγεας απ τους συμβεβλημνους ιδιτες παρχους, αν κατηγορα παρεχμενης υπηρεσας.
4-8-14  ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1189/1-8-14 : Κοινοποηση διατξεων της ρθμισης του ρθρου 43 του ν.4174/2013 (Α'170) πως ισχει.
4-8-14 ΥΠΥΜΕΔΙ ΑΣ10/33645/2767/14 (ΦΕΚ 2106 Β/31-07-2014) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. Φ4/οικ.27887/2166/23.5.2006 απφασης του Υπουργο Μεταφορν και Επικοινωνιν σχετικ με την «γκριση τεχνικν καννων ασφλειας για τις σιδηροδρομικς μεταφορς».
4-8-14 Ν. 4277/14 (ΦΕΚ 156 Α/1-8-2014) : Νο Ρυθμιστικ Σχδιο Αθνας-Αττικς και λλες διατξεις. --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
4-8-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1187/31-7-14 : Κοινοποηση της υπ'αριθ. 185/2014 γνωμοδτησης της Α'Τακτικς Ολομλειας του Ν.Σ.Κ. σχετικ με ρση κατασχσεων που χει επιβλει το Δημσιο σε βρος οφειλετν υπ ειδικ εκκαθριση κατ' ρθρο 46 46α ν.1892/1990.
4-8-14 ΥΠΥΜΕΔΙ 46678/3013/1-8-14 : Επκταση εφαρμογς και τροποποηση εγκυκλου
1-8-14 ΥΠ.ΕΣ. 30131/ΕΓΚ.42/31-7-14 : Πργραμμα Εθελοντικς Κινητικτητας: Χρονικ διστημα σνταξης αποφσεων μετατξεων
1-8-14 ΥΠ.ΕΣ. 26559/14 : Κατανομ σε Περιφρειες της χρας απ τους Κεντρικος Αυτοτελες Πρους με συνολικ ποσ ψους 108.400,00€, προς κλυψη αναγκν εφαρμογς του προγρμματος "Ολοκληρωμνο Σστημα Διαχερισης και Ελγχου" τους 2014.
1-8-14  ΥΠΑΙΘ 9386/1-8-14 : Πρσκληση Δικαιοχων για την επιστροφ των αδικαολογτως καταβληθντων διδκτρων τους 2010 απ τον πρην Ο.Ε.Ε.Κ.
1-8-14 ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΑΙΓ. 4433.7/27/14/31-7-14 : Υπεθυνος Ασφλειας Λιμενικς Εγκατστασης και Αναπληρωτς του.
1-8-14 ΥΠ.ΥΓ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.50125/14 (ΦΕΚ – 2094 Β/31-7-2014): Επιλογ διαγωνιστικς διαδικασας για τη διενρ­γεια των διαγωνισμν φαρμκων του Προγρμμα­τος Προμηθειν, Υπηρεσιν και Φαρμκων Υγεας (Π.Π.Υ.Φ.Υ.), του Υπουργεου Υγεας.
1-8-14 ΠΡΩΘ. Υ487/14 (ΦΕΚ – 2091 Β/31-7-2014): ρση της πολιτικς κινητοποησης των εργαζομνων στην εταιρεα «ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.) και εξουσιοδτηση Υπουργν να προβον σε ρση των μτρων που ελφθησαν στο πλασιο της πολιτικς κινητοποησης.
1-8-14 ΥΠ.ΟΙΚ. Δ6Α/1109983/ΕΞ2014/14 (ΦΕΚ – 2096 Β/31-7-2014): Τροποποηση και συμπλρωση της αριθμ. Δ6Α 1036682 ΕΞ2014/25-2-2014 (Β 478 και 558) απφασης του Γε­νικο Γραμματα Δημοσων Εσδων του Υπουργεου Οικονομικν, πως ισχει, περ μεταββασης αρμοδι­οττων και εξουσιοδτησης υπογραφς «Με Εντολ Γενικο Γραμματα Δημοσων Εσδων» σε ργανα της Φορολογικς Διοκησης.
1-8-14 ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. Α2/718/14 (ΦΕΚ – 2090 Β/31-7-2014): Κωδικοποηση Καννων Διακνησης και Εμπορας Προ­ντων και Παροχς Υπηρεσιν (Καννες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) .
1-8-14 ΟΑΕΕ ΔΙΑΣΦ/Φ.3/89/1066113/ΕΓΚ.20/31-7-14 : Ασφαλιστικ αντιμετπιση των εκτελεστικν μελν του Διοικητικο Συμβουλου της αννυμης εταιρας "ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ του ΔΗΜΟΣΙΟΥ", τα οποα πριν το διορισμ τους στις θσιες αυτς υπγονταν στην υποχρεωτικ ασφλιση του ΟΑΕΕ.
1-8-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1186/31-7-14 : Κοινοποηση διατξεων του ρθρου 52 του ν.4276/2014.
31-7-14 ΕΕΕΠ 116/11/14 (ΦΕΚ – 2081 Β/30-7-2014): Κανονισμς εσπραξης των πρων της Ε.Ε.Ε.Π..
31-7-14 ΥΠ.ΥΓ. 66790/14 (ΦΕΚ – 2084 Β/30-7-2014):  Τροποποηση της υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ. 104744 Υπουρ­γικς Απφασης (ΦΕΚ 2912/Β/30-10-2012) "Διαδικασα εφαρμογς συστματος τιμν αναφορς για την κα­τρτιση, αναθερηση και συμπλρωση του καταλ­γου συνταγογραφομενων φαρμκων" ως προς το ρθρο 5 παργραφος 2.
31-7-14 ΥΠ.ΟΙΚ. Δ2Γ/1106485/ΕΞ2014/14 (ΦΕΚ – 2079 Β/30-7-2014) : Καθορισμς ποσοτικν στχων τους 2014, για τις Ει­δικς Αποκεντρωμνες Υπηρεσες της Γενικς Διε­θυνσης Φορολογικς Διοκησης, καθς και των Δη­μσιων Οικονομικν Υπηρεσιν Α Τξης.
31-7-14 ΥΠ.ΥΓ. 66788/14 (ΦΕΚ – 2083 Β/30-7-2014): Επικαιροποιημνος κατλογος μη συνταγογραφομε-νων φαρμκων (ΜΗΣΥΦΑ).
31-7-14  ΚΥΑ ΔΜΕΟ/ΟΙΚ.2903/ΣΤ/ΟΙΚ.0621/Φ.911/14 (ΦΕΚ – 2052 Β/29-7-2014) : Μτρα περιορισμο κυκλοφορας οχημτων στο κντρο της Αθνας περιδου 2014-2015.
31-7-14 ΥΠ.ΟΙΚ. Δ19Γ/5018625/ΕΞ2014/30-7-14 : Κανονισμς (ΕΚ) 765/2008 και συμπλρωση της θσης 44 της Διασφησης.
31-7-14 ΕΑΑΔΗΣΥ 3220/30-7-14 : Η συμφωνα - Πλασιο στις Δημσιες Συμβσεις.
31-7-14 ΦΕΚ 2074 Β/30-7-2014 : 
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1184/14 :
Μηχανογραφικ διαχεριση των δηλσεων στοιχεων ακιντων (Ε9) για τον υπολογισμ του Ενιαου Φ­ρου Ιδιοκτησας Ακιντων.
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1185/14 : Τπος και περιεχμενο της δλωσης - πρξης διοικητι­κο προσδιορισμο Ενιαου Φρου Ιδιοκτησας Ακι­ντων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) τους 2014.

31-7-14 Ν. 4276/14 (ΦΕΚ – 155 Α/30-7-2014) : Απλοστευση διαδικασιν λειτουργας τουριστικν επι­χειρσεων και τουριστικν υποδομν, ειδικς μορφς τουρισμο και λλες διατξεις.
31-7-14 ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡ. ΓΠ/ΟΙΚ.3998/ΕΓΚ.3/31-7-14 : Σχετικ με τη σνταξη Οριστικν Πινκων Εκλογων για την ανδειξη αιρετν εκπροσπων των υπαλλλων στο Υπηρεσιακ Συμβολιο του Τ.Α.Π.Ι.Τ.
31-7-14 ΥΠ.ΟΙΚ. Δ17Ε/5018562/ΕΞ2014/31-7-14 : Διαμρφωση δασμολογητας αξας ορισμνων ευπαθν εμπορευμτων που εισγονται με το εμπορικ καθεστς της πλησης επ παρακαταθκη.
31-7-14 ΥΠ.ΕΡ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡ. 26547/1565/30-7-14 : Συμπλρωση της εγκυκλου με αρ. πρωτ. οικ.4800/173/13-2-2014
30-7-14 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - Μτρα στριξης και ανπτυξης της ελληνικς οικονομας, οργανωτικ θματα Υπουργεου Οικονομικν και λλες διατξεις --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
30-7-14 ΥΠ.ΥΓ. Υ10Α/ΓΠ/ΟΙΚ.60934/14 : Χαρακτηρισμς ως γονων, απομακρυσμνων, νησιωτικν και προβληματικν περιοχν για την παροχ κιντρων στους επικουρικος ιατρος.
30-7-14 ΚΥΑ 2/55378/0026/14 (ΦΕΚ 2050 Β/29-7-2014) : Καθορισμς ποσοστο των ετσιων διαθεσμων του Ταμεου Αρχιολογικν Πρων (Τ.Α.Π.) που αποδδεται, στον κρατικ προπολογισμ και ρθμιση σχετικν θεμτων.
30-7-14 ΟΠΕΚΕΠΕ 110203/30-7-14 : Εγχειρδιο διαδικασας ελγχου-γκρισης πληρωμς δρσεων του μτρου 2.1.4 "Γεωργοπεριβαλλοντικες ενισχσεις".
30-7-14 ΥΠΥΜΕΔΙ 42665/2710/30-7-14 : Πρσκληση εκδλωσης ενδιαφροντος για ορισμ Τεχνικν Υπηρεσιν σμφωνα με την οδηγα 2007/46/ΕΚ.
30-7-14 ΙΚΑ Α30/472/20/27-7-14 : Σχετικ με την παρακρτηση εισφορς ασθενεας υπρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ 4% συνταξιοχων Ι.Κ.Α. -Ε.Τ.Α.Μ. ασφαλσμνων στον Οργανισμ Περθαλψης Ασφαλισμνων Δημοσου (Ο.Π.Α.Δ.)
30-7-14 ΥΠΥΜΕΔΙ Α/ΟΙΚ.38926/2975/30-7-14 : Πληρωμ εισφορς 1% ρθρου 13 του ν. 2963/2001 (ΦΕΚ Α'268).
30-7-14 ΥΠ.ΟΙΚ. Δ17Ε/5018416/ΕΞ2014/30-7-14 : Τροποποηση του κανονισμο (ΕΕ) αριθ. 412/2013 του Συμβουλου με τον κανονισμ (ΕΕ) αριθ. 803/2014 της Επιτροπς.
30-7-14 ΡΑΕ 412/30-7-14 : Εγκκλιος σχετικ με τις λεπτομρειες εφαρμογς της αξιολγησης του προσωπικο της ΡΑΕ για την τριετα 2014-2017.
30-7-14 ΦΕΚ 2045 Β/28-7-2014 : 
ΕΕΕΠ 115/4Α/14 : Τροποποηση και κωδικοποηση της με αριθμ 107/5/30.05.2014 (Β 1637) απφασης της Ε.Ε.Ε.Π. , με ττλο "Ρθμιση θεμτων Πιστοποησης Τεχνικν Ηλεκτρονικν Τεχνικν-Ψυχαγωγικν Παιγνων και Παιγνιομηχανημτων και Τεχνικν Τυχερν Παιγνων και Παιγνιομηχανημτων τπου VLT και κατρτισης των σχετικν Μητρων".
ΕΕΕΠ ΠΡΠ4807170714/14 : Ορισμς του τπου της Βεβαωσης Εγγραφς στο Μητρο Πιστοποιημνων Τεχνικν Ηλεκτρονικν Τεχνικν Ψυχαγωγικν Παιγνων και Παιγνιομηχανημτων και Τεχνικν Τυχερν Παιγνων και Παιγνιομηχανημτων, τπου VLT.

30-7-14 ΚΥΑ 29531/14 (ΦΕΚ 2060 Β/29-7-2014) : Κατρτιση και υποβολ προπολογισμο των περιφερειν, οικονομικο τους 2015.
30-7-14 ΚΥΑ 29530/14 (ΦΕΚ 2059 Β/29-7-14) : Παροχ οδηγιν για την κατρτιση του προπολογισμο των δμων, οικονομικο τους 2015-τροποποηση της υπ'αριθμ. 7028/2004 (Β'253) απφασης.
30-7-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1183/14 (ΦΕΚ – 2049 Β/29-7-2014): Τροποποηση της ΠΟΛ.1287/30.12.2013 (ΦΕΚ Β 3366) απ­φασης του Γενικο Γραμματα Δημοσων Εσδων αναφορικ με τη διαδικασα επιστροφς φρου ει­σοδματος για τα νομικ πρσωπα κερδοσκοπικο χαρακτρα .
30-7-14 Π.Δ. 93/14 (ΦΕΚ – 154 Α/29-7-2014) : Tροποποηση διατξεων του Κεφαλαου Β του π.δ. 170/ 1996 «Κανονισμς Κατταξης δοκμων Πυροσβεστν και μεταθσεων του πυροσβεστικο προσωπικο του Πυροσβεστικο Σματος » (Α 131) .
29-7-14 ΕΕΕΠ 115/3/14 (ΦΕΚ 2042 Β/25-7-2014) : Τεχνικς Προδιαγραφς (ΤΕΠ) για τη διεξαγωγ Τυχερν Παιγνων μσω παιγνιομηχανημτων τπου VLT.
29-7-14 ΥΠ.ΕΣ 27934/14 (ΦΕΚ 2029 Β/25-07-2014) : Τροποποηση και συμπλρωση της 28492/2009 (Β' 931) απφασης μας περ οργνωσης και λειτουργας των παιδικν χαρν των ΟΤΑ. 
29-7-14 ΚΥΑ 2/53213/0022/14 (ΦΕΚ 2029 Β/25-07-2014) : Καθορισμς αποδοχν του προσωπικο που προσλαμβνεται με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου για τις παιδικς εξοχς - κατασκηνσεις η λειτουργα των οποων χει ανατεθε σε Δμους.
29-7-14 ΕΕΕΠ 115/4Β/14 (ΦΕΚ 2035 Β/25-7-2014) : Τροποποηση και κωδικοποηση της με αριθμ 110/2/14 (Β 1801) απφασης της Ε.Ε.Ε.Π. με ττλο : "Ρθμιση θεμτων διεξαγωγς και ελγχου Ηλεκτρονικν Τεχνικν Ψυχαγωγικν Παιγνων με Παιγνιομηχανματα".
29-7-14 ΥΠΕΚΑ 173829/14 (ΦΕΚ 2036 Β/25-7-14) : Τροποποηση της υπ'αριθ. 1958/2012 απφασης του Υπουργο Περιβλλοντος, Ενργειας και Κλιματικς Αλλαγς (Β'21), με την οποα κατατσσονται τα δημσια και ιδιωτικ ργα και δραστηριτητες σε κατηγορες και υποκατηγορες, σμφωνα με το ρθρο 1 παρ. 4 του Ν.4014/2011 (Α'209), πως αυτ χει τροποποιηθε και ισχει, ως προς την κατταξη ορισμνων ργων και δραστηριοττων της 2ης, 6ης, 9ης και 12ης Ομδας.
29-7-14 ΕΕΕΠ 115/2/14 (ΦΕΚ 2041 Β/25-7-2014) : Απφαση ρθμισης θεμτων διεξαγωγς και ελγχου τυχερν παιγνων που διεξγονται μσω παιγνιομηχανημτων τπου VLT.
29-7-14 ΙΚΑ Α22/409/9/25-7-14 : Μεωση εισφορν κατ'εφαρμογ των διατξεων του Ν.4254/2014.
29-7-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1174/14-7-14 : Διευκρινσεις για την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 19 του Κ.Φ.Δ. (ν.4174/2013) κατ την υποβολ εκπρθεσμων τροποποιητικν δηλσεων φορολογας εισοδματος φυσικν προσπων οικονομικν ετν 2013 και προηγομενα.
28-7-14 ΟΑΕΔ 64919/28-7-14 : γκριση τμημτων και αριθμο μαθητν Πειραματικν ΣΕΚ-ΟΑΕΔ για το σχολικ τος 2014-2015.
28-7-14 ΥΠ.ΟΙΚ. Δ18Β/5018205/ΕΞ2014/25-7-14 : Αναφορικ με την κδοση Δελτων Κνησης (Transit Log) ιδιωτικν πλοων αναψυχς μετ την κδοση του ν. 4256/2014 "Τουριστικ πλοα και λλες διατξεις" (ΦΕΚ 92 /Α).
28-7-14 ΕΟΠΥΥ 28007/28-7-14 :  Σχετικ με την εφαρμογ της υπ'αρ. 62494/15-07-14 Υπουργικς Απφασης (ΦΕΚ 1920/Α/16-07-2014).
28-7-14  ΥΠ.ΔΗΜ.ΤΑΞ.ΠΡ.ΠΟΛ. 6416/14 (ΦΕΚ 2034 Β/25-07-2014) : Κανονισμς λειτουργας Υπηρεσας Ασλου.
28-7-14 ΦΕΚ 2033 Β/25-7-2014 : 
ΥΠ.ΤΟΥΡ. 16050/14   :
Υλοποηση ταχρρυθμου προγρμματος κατρτισης στο επγγελμα του ξεναγο στο Ινιο Πανεπιστμιο.
ΥΠ.ΤΟΥΡ. 16027/14   : Υλοποηση ταχρρυθμου προγρμματος κατρτισης στο επγγελμα του ξεναγο στο Πανεπιστμιο Αιγαου.
28-7-14 ΕΟΠΥΥ 28009/28-7-14 : Μειωμνη συμμετοχ δικαιοχων ΕΚΑΣ τους 2014.
28-7-14 ΥΠΥΜΕΔΙ Δ11Γ/Ο/4/6/ΕΓΚ.12/28-7-14 : Δημοσευση Υπουργικν Αποφσεων "Προσθκη ρθρων στα Τιμολγια Οικοδομικν ργων" και "Διορθωτικς Επεμβσεις στα Τιμολγια Οικοδομικν ργων του Υπουργο Υ.ΜΕ.ΔΙ.
28-7-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1182/14 (ΦΕΚ 2025 Β/25-7-2014) : Καθορισμς λεπτομερειν εφαρμογς των διατξεων της υποπαραγρφου 4 της παραγρφου Α' του τρτου ρθρου του κεφαλαου Β' του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α'/7.4.2014) περ της γνωστοποησης στη Φορολογικ Διοκηση μοναδικο ακατσχετου τραπεζικο λογαριασμο φυσικν προσπων.
28-7-14 ΥΠ.ΟΙΚ. Δ19Γ/5018094/ΕΞ2014/25-7-14 : Απαγορεσεις & Περιορισμο-Βασανιστρια-Κοινοποηση κανονισμο (ΕΕ) 775/2014 της Επιτροπς της 16ης Ιουλου 2014 "για την τροποποηση του κανονισμο (ΕΚ) 1236/2005 του Συμβουλου για το εμπριο ορισμνων αντικειμνων δυνμενων να χρησιμοποιηθον για τη θανατικ ποιν, για βασανιστρια λλη σκληρ, απνθρωπη ταπεινωτικ μεταχεριση τιμωρα".
28-7-14 ΥΠ.ΟΙΚ. Δ12Α/1109224/ΕΞ2014/24-7-14 : Φορολογικ μεταχεριση αμοιβν ασκομενων δικηγρων και σπουδαστν που πρααγματοποιον πρακτικ εξσκηση στο επγγελμα (Ν.2238/1994).
28-7-14 ΥΠ.ΟΙΚ. Δ12Α/1109216/ΕΞ2014/24-7-14  : Φορολογικ μεταχεριση εισοδημτων απ αγροτικ επιχειρηματικ δραστηριτητα (ρθ.29 παρ. 3 του ν.4172/2013).
25-7-14  ΥΠ.ΟΙΚ. 2/55519/ΓΔΔΕ/14 (ΦΕΚ-2015 Β/24-7-14) : Σσταση - συγκρτηση Ελεγκτικν κλιμακων για τον λεγχο τρησης του Μητρου Δεσμεσεων σε Φορες Γενικς Κυβρνησης
25-7-14  ΙΚΑ Ε41/185/24-7-14 : Κοινοποηση του με αριθμ. Φ.80000/10992/795/5-6-14 εγγρφου του Υπουργεου Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Πρνοιας καθς και του με αριθμ. 4044/30-4-14 εγγρφου της Δ/νσης ΟΚΚ του ΥΠΕΚΑ και παροχ συμπληρωματικν οδηγιν για τη διαχεριση περιπτσεων ακιντων που χουν υπαχθε στις διατξεις του Ν. 4178/13 (ΦΕΚ-174 Α/8-8-13)
25-7-14 ΥΠΥΜΕΔΙ Β1/40886/3353/24-7-14 : Οδικς εμπορευματικς μεταφορς - Ν. 3887/2010 - Οικονομικ επιφνεια οδικν μεταφορων - Καταχριση στο ΕΜΜΕ - Εδρα μεταφορικς επιχερησης - Χροι στθμευσης
25-7-14 ΦΕΚ-2005 Β/23-7-14 :
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1173/14 : Υποβολ εκπρθεσμων συμπληρωματικν - τροποποιητικν δηλσεων φορολογας εισοδματος οικονομικο τους 2014 με τη χρση ηλεκτρονικς μεθδου επικοινωνας μσω διαδικτου
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Δ28/ΟΙΚ.23075/1806/14 : Παρταση της προβλεπμενης προθεσμας του κεφαλαου Α, ρθρου 1 Παρ. Α, Υποπαρ. Α2 περ. 12 του Ν. 4254/14 (ΦΕΚ-85 Α) "Μτρα στριξης και ανπτυξης της Ελληνικς οικονομας στο πλασιο εφαρμογς του Ν. 4046/12 και λλες διατξεις"
25-7-14 Κ.Υ.Α. 2/53212/0022/14 (ΦΕΚ-2012 Β/24-7-14) : Καθορισμς επιδματος επικνδυνης και ανθυγιεινς εργασας προσωπικο νομικν προσπων ιδιωτικο δικαου των Οργανισμν Τοπικς Αυτοδιοκησης
25-7-14 ΥΠ.ΥΓ. 65470/14 (ΦΕΚ-2013 Β/24-7-14) : Τροποποηση και συμπλρωση της αριθμ. οικ. 61771/11-7-14 (ΦΕΚ-1907 Β) "Διατξεις Τιμολγησης Φαρμκων"
25-7-14 ΥΠ.ΕΣ. Φ.102744/17205/ΕΓΚ.40/23-7-14 : Παροχ οδηγιν σχετικ με την απλεια της ελληνικς ιθαγνειας λγω κτσης αλλοδαπς ιθαγνειας λγω δλωσης αποποησης - Αρθρα 16 και 18 του Κδικα Ελληνικς Ιθαγνειας ν. 3284/04
25-7-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1170/25-7-14 : Οδηγες για τη χρση νας ηλεκτρονικς εφαρμογς στο υποσστημα ΦΠΑ του πληροφοριακο συστματος TAXIS - Κατργηση της θερησης του εκτυπωμνου μηνματος ΙΕ599 "Γνωστοποηση ολοκλρωσης Εξαγωγς" απ τα τελωνεα
25-7-14 ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 3107/ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 2/23-7-14 : Σνταξη διακηρξεων και τευχν διαγωνισμο προς αποφυγ συνθων πλημμελειν των ρων αυτν
25-7-14 ΟΑΕΕ 19/23-7-14 : Ασφαλιστικ αντιμετπιση των Ορκωτν Ελεγκτν Λογιστν, που εναι εγγεγραμμνοι στα Μητρα του Σματος Ορκωτν Ελεγκτν - Λογιστν (ΣΟΕΛ)
24-7-14 ΥΠ.ΕΣ. 29261/ΕΓΚ.41/23-7-14 : Μεταφορ μαθητν σμφωνα με το ρθρο 49 του ν. 4274/14 (ΦΕΚ-147 Α) "Ρυθμσεις Ποινικο και Σωφρονιστικο Δικαου και λλες διατξεις"
24-7-14  Κ.Υ.Α. 531.2-4/2934/14 (ΦΕΚ-1994 Β/22-7-14) : Αποδοχ τροποποισεων στα Παραρτματα των Πρωτοκλλων 1978 και 1997 της Διεθνος Σμβασης για την πρληψη της Ρπανσης απ πλοα, 1973 (Τροποποισεις στα Παραρτματα I-VI της MARPOL που καθιστον υποχρεωτικ τη χρση του Κδικα ΙΙΙ - Τροποποισεις στο Παρρτημα Ι της MARPOL σχετικ με υποχρεωτικς απαιτσεις μεταφορς για ργανο ευστθειας)
24-7-14  ΦΕΚ-2003 Β/23-7-14 :
ΥΠ.ΟΙΚ. Δ6Α/1107671/ΕΞ2014/23-7-14 : Καθορισμς του χρνου ναρξης λειτουργας των Φορολογικν Περιφερειν της Γενικς Διεθυνσης Φορολογικς Διοκησης της Γενικς Γραμματεας Δηξμοσων Εσδων
ΥΠ.ΟΙΚ. Δ6Α/1107673/ΕΞ2014/14 : Τροποποηση και συμπλρωση της αριθμ. Δ6Α/1058824/ΕΞ2014/8-4-14 (β 865 και 1079) απφασης του Γενικο Γραμματα της Γενικς Γραμματεας Δημοσων Εσδων του Υπουργεου Οικονομικν
24-7-14  ΥΠΥΜΕΔΙ Β/ΟΙΚ.43932/3382/23-7-14 : Διευκρινσεις αναφορικ με τις μετακινσεις με λεωφορεα ΔΧ των ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε. των σκλων οδηγν τυφλν / σκλων βοθειας ατμων με αναπηρα
23-7-14 ΥΠΑΙΘ Φ.151/115808/Β6/23-7-14 : Εισαγωγ αθλητν στην τριτοβθμια εκπαδευση το ακαδημαικ τος 2014-2015
23-7-14 ΟΑΕΔ 63118/23-7-14 : Δημσια Πρσκληση 7/2014 προς ιδιωτικς επιχειρσεις για υποβολ αιτσεων στο "Πργραμμα επιχοργησης επιχειρσεων για την πρσληψη 10.000 ωφελομενων των δρσεων "Τοπικ σχδια για την απασχληση, προσαρμοσμνα στις ανγκες των τοπικν αγορν εργασας - ΤοπΣΑ" και "Τοπικς δρσεις κοινωνικς νταξης για ευλωτες ομδες - ΤοπΕΚΟ"
23-7-14 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 686/16-5-14 (ΦΕΚ-1990 Β/22-7-14) : Ασκηση διακριτικν ευχερειν της παρ. 4 του ρθρου 6 και της παρ. 2 του ρθρου 95 του κανονισμο (ΕΕ) 575/2013
23-7-14 ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΕΚ/ΤΜΒ/Φ.2/ΟΙΚ.17166/14 (ΦΕΚ-1963 Β/21-7-14) : Προυποθσεις και διαδικασα ηλεκτρονικς πρσβασης και λψης των Βεβαισεων - Παρακολοθησης, των Βεβαισεων υπρβασης του ορου απουσιν, των Βεβαισεων κλυψης οδοιπορικν εξδων και των Βεβαισεων Πιστοποησης για τα επιμορφωτικ προγρμματα του ΕΚΔΔΑ
23-7-14 K.Y.A. 531.2-4/2933/14 (ΦΕΚ-1983 Β/21-7-14) : Αποδοχ τροποποισεων στο Παρρτημα του Πρωτοκλλου 1997 για την τροποποηση της Διεθνος Σμβασης για την Πρληψη της Ρπανσης απ πλοα, 1973 , οπως τροποποιθηκε με το Πρωτκολλο του 1978 που σχετζεται με αυτ (τροποποισεις στο Παρρτημα VI της MARPOL και στον Τεχνικ Κδικα NOx)
23-7-14 ΙΚΑ Σ22/3/22-7-14 : Λειτουργα νων ανακεφαλαιωτικν κντρων για χοργηση Βεβαωσης Χρνου Ασφλισης πριν τη συνταξιοδτηση
22-7-14 ΥΠ.ΥΓ. 62836/14 (ΦΕΚ-1981 Β/21-7-14) : Επικαιροποιημνος κατλογος μη συνταγογραφομενων φαρμκων (ΜΗΣΥΦΑ)
21-7-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1178/14-7-14 : Ελεγχος και εποπτεα προστατευτικν ργων και προσχσεων
21-7-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1179/14-7-14 : Καθορισμς ρων, τεχνικν ζητημτων και προδιαγραφν για την τοποθτηση πλωτς εξδρας στη θλασσα για εποχιακ χρση
21-7-14 IKA Π51/24/18-7-14 : Ηλεκτρονικ πιστοποηση Δμων για την ντληση μσω διαδικτου των αποφσεων γνωστοποησης αποτελσματος αναπηρας υγειονομικν επιτροπν ΚΕΠΑ
18-7-14 ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΔΑΔ/Φ.32.11/617/ΟΙΚ.18163/18-7-14 : Αξιολγηση υπαλλλων που διατθενται για τη γραμματειακ υποστριξη σε γραφεα βουλευτν του ελληνικο και ευρωπαικο κοινοβουλου, στο γραφεο του Ελληνα Επιτρπου στην Ευρωπαικ Επιτροπ, σε γραφεα κομμτων, στην ΑΔΕΔΥ και στο Κοινωνικ Πολκεντρο της ΑΔΕΔΥ
18-7-14 ΥΠ.ΥΓ. ΠΥ/ΟΙΚ.4287/18-7-14 : Τρηση ορων δαπνης συνταγογρφησης φαρμκων
18-7-14  ΙΚΑ Φ09/542/18-7-14 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  : Ορθ επανακοινοποηση Πινκων Υποψηφων για την Ανδειξη των Αιρετν Εκπροσπων για το Α' Υπηρεσιακ Συμβολιο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
18-7-14 ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΔΑΔ/Φ.34/47/ΟΙΚ.18161/18-7-14 : Περαιτρω διευκρινσεις σχετικ με τον λεγχο νομιμτητας πτυχων, πιστοποιητικν και λοιπν στοιχεων του προσωπικο μητρου των υπαλλλων
18-7-14 ΥΠΑΙΘ 27514/14 (ΦΕΚ-1926 Β/17-7-14) : Σσταση, συγκρτηση και τρπος λειτουργας της Επιτροπς Ισοτιμιν (ΕΙ) ττλων σπουδν καταργημνων φορων επαγγελματικς εκπαδευσης και κατρτισης της ημεδαπς φορων επαγγελματικς εκπαδευσης και κατρτισης της αλλοδαπς, με εξαρεση αυτν της αντατης εκπαδευσης. Οροι, προυποθσεις και διαδικασα
18-7-14 ΦΕΚ-1937 Β/17-7-14 :
ΥΠΑΙΘ 99838/Δ4/14 : Αναστολ - Ανκληση εφαρμογς Αποφσεων Συγχωνεσεων - Καταργσεων Σχολικν Μονδων Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης

ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΑΙΓ. 4200/171/14 (ΦΕΚ-1937 Β/17-7-14) : Τρπος υπολογισμο, διαδικασα διενργειας της καταμτρησης και πιστοποησης της ολικς χωρητικτητας (GT)  πλοων που εκτελον πλες εσωτερικο καθς και αυτν που δεν εμππτουν στο πεδο εφαρμογς της Διεθνος Σμβασης για την καταμτρηση της χωρητικτητας των πλοων, 1969 (ΔΣΧ '69)
18-7-14 ΙΚΑ Φ09/540/11-7-14 : Κοινοποηση Πινκων Υποψηφων για την Ανδειξη των Αιρετν Εκπροσπων για το Α' Υπηρεσιακ Συμβολιο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
17-7-14 ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΔΑΔ/Φ.32.11/615/ΟΙΚ.17635/15-7-14 : Εφαρμογ διατξεων του Π.Δ. 318/92 περ αξιολγησης των ουσιαστικν προσντων του προσωπικο των δημοσων υπηρεσιν και των νπδδ
17-7-14 ΥΠΥΜΕΔΙ Δ11Γ/Ο/11/5/14 (ΦΕΚ-1913 Β/15-7-14) : Διορθωτικς Επεμβσεις στα Τιμολγια Οικοδομικν Εργων
17-7-14 ΥΠ.ΥΓ. 62494/14 (ΦΕΚ-1920 Β/16-7-14) : Καθορισμς ορων συνταγογρφησης φαρμκων
17-7-14 ΥΠ.ΕΣ. 28409/ΕΓΚ.39/16-7-14 : Πργραμμα εθελοντικς κινητικτητας
16-7-14 ΥΔΙΜΗΔ ΣΕΕΔΔ/Φ.ΠΕΙΘ./9921/19-6-14 : Καταχριση πειθαρχικν υποθσεων στο πληροφοριακ σστημα του ΣΕΕΔΔ
16-7-14 ΥΠ.ΕΣ. 28280/16-7-14 : Διρθωση λαθν σε εγγραφς που παρουσιζουν ασυμβαττητα ανμεσα στο ΟΠΣ Εθνικ Δημοτολγιο και τις τοπικς βσεις δημοτολογων των Δμων
16-7-14 ΥΠ.ΕΣ. 28096/14-7-14 : Παροχ Οδηγιν για τα ΟΠΔ μετ την νταξη νων Νομικν Προσπων της Τ.Α. στο ΜΦΓΚ της ΕΛΣΤΑΤ
16-7-14 ΥΠ.ΕΣ. 28266/15-7-14 : Ευρωπαικ Πργραμμα LIFE για το Περιβλλον και τη Δρση για το Κλμα : Πρσκληση υποβολς προτσεων
16-7-14 ΥΠ.ΕΣ. 28264/15-7-14 : Ευρωπαικ Πργραμμα - Πλασιο "ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020" για την Ερευνα και την Καινοτομα, 2014-2020 : Πρσκληση υποβολς προτσεων για την Πολτιστικ Κληρονομι και τις Ευρωπαικς Ταυττητες
16-7-14 ΥΠ.ΕΣ. 28265/15-7-14 : Ευρωπαικ Πργραμμα - Πλασιο "ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020" για την Ερευνα και την Καινοτομα, 2014-2020 : Πρσκληση υποβολς προτσεων για τη δημιουργα Ηλεκτρονικν Υποδομν (E-Infrastructures)
16-7-14 ΥΠ.ΕΣ. 28281/16-7-14 : Εναρξη παραγωγικς λειτουργας των ργων ψηφιοποησης ληξιαρχικν πρξεων στα πλασια του ργου "Εθνικ Ληξιαρχεο - Μητρο Πολιτν"
16-7-14 ΥΠ.ΕΣ. 28282/16-7-14 : Εναρξη παραγωγικς λειτουργας των ργων ψηφιοποησης ληξιαρχικν πρξεων στα πλασια του ργου "Εθνικ Ληξιαρχεο - Μητρο Πολιτν"
16-7-14 ΥΠ.ΕΣ. 28263/15-7-14 : Ευρωπαικ Πργραμμα - Πλασιο "ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020" για την Ερευνα και την Καινοτομα, 2014-2020 : Πρσκληση υποβολς προτσεων για δρσεις Διασυνοριακς και Εξωτερικς Ασφλειας (Border an External Security)
16-7-14 ΦΕΚ-1915 Β/15-7-14 :
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. 22014/1504/14 : Τροποποηση της αριθμ. 191745/05/2006/ υπουργικς απφασης , πως ισχει σμερα
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.10041/11900/547/14 : Εγκριση χοργησης προμθειας στο Δικηγορικ Σλλογο Πειραι και τον Τομα Υγεας Δικηγρων Θεσσαλονκης του Ενιαου Ταμεου Ανεξρτητα Απασχολομνων, απ διθεση ενσμων του Τομα Ασφλισης Νομικν (ΤΑΝ) και του Τομα Επικουρικς Ασφλισης Δικηγρων (ΤΕΑΔ) του Ενιαου Ταμεου Ανεξρτητα Απασχολουμνων (ΕΤΑΑ) για το τος 2013

16-7-14 Ν. 4275/14 (ΦΕΚ-149 Α/15-7-14) : Τροποποηση διατξεων του Κδικα Κατστασης Δημοσων Πολιτικν Διοικητικν Υπαλλλων και Υπαλλλων ΝΠΔΔ (ν. 3526/2007) - Επιλογ προισταμνων οργανικν μονδων και λλες διατξεις
16-7-14 ΥΠ.ΥΓ. ΓΠ/ΟΙΚ.61771/15-7-14 : Διατξεις Τιμολγησης Φαρμκων
16-7-14 Κ.Υ.Α. 39276/5904/14 (ΦΕΚ-1891 Β/11-7-14) : Επανακαθορισμς της τιμς διθεσης των εγχειριδων "Επαγγελματικ οδγηση λεωφορεου - Πιστοποιητικ Επαγγελματικς Ικαντητας (Αρχικ Επιμρφωση)" και "Επαγγελματικ Οδγηση Φορτηγο - Πιστοποιητικ Επαγγελματικς Ικαντητας (Αρχικ Επιμρφωση)"
16-7-14 ΦΕΚ-1909 Β/15-7-14 :
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1175/14 : Παρταση χρνου υποβολς των συγκεντρωτικν καταστσεων για τις συναλλαγς του ημερολογιακο τους 2013
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1176/14 : Τροποποηση της απφασης ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1022/17-1-14 (ΦΕΚ-179 Β) "Υποβολ καταστσεων φορολογικων στοιχεων, για διασταρωση πληροφοριν", πως ισχει
15-7-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1177/14-7-14 : Μεταβολ κατοικας διαμονς. Εφαρμογ των διατξεων του ν. 2238/14 και του ν. 4174/13
15-7-14 ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. 24120/1336/15-7-14 : Ανακονωση δημοσευσης της υ.α. με αριθμ. 14867/825/2014 (1241 Β) "Απλοποηση διαδικασιν τρησης αρχεων για θματα Ασφλειας και Υγεας στην εργασα στα τεχνικ ργα"
15-7-14  ΑΠΟΦ. ΠΡΩΘ. 12179/14 (ΦΕΚ-1893 Β/11-7-14) : Καθορισμς ημερσιων και εβδομαδιαων νομαρχιακν και τοπικν εφημερδων που χουν τη δυναττητα καταχρισης δημοσιεσεων των φορων του Δημοσου
15-7-14 Ν. 4274/14 (ΦΕΚ-147 Α/14-7-14) : Ρυθμσεις Ποινικο και Σωφρονιστικο Δικαου και λλες διατξεις --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
14-7-14 ΥΠ.ΥΓ. ΓΠ/ΟΙΚ.60490/14 (ΦΕΚ-1894 Β/11-7-14) :Εγκριση του θετικο καταλγου του ρθρου 12 παρ. 1 εδφιο α' του Ν. 3816/10, πως τροποποιθηκε και ισχει
14-7-14 ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ - Τροποποηση διατξεων του Κδικα Κατστασης Δημοσων Πολιτικν Διοικητικν Υπαλλλων και Υπαλλλων ΝΠΔΔ (ν. 3526/07) - Επιλογ προισταμνων οργανικν μονδων και λλες διατξεις
14-7-14 ΙΚΑ Π51/23/ΕΓΚ.50/11-7-14 : Α. Διαχεριση αιτημτων πιστοποησης βαθμο αναπηρας για απαλλαγ απ το φρο των εισοδημτων που αποκτνται απ τα τομα με αναπηρα , απ 1/1/2014 και μετ - Β. Συμπληρωματικς οδηγες της Εγκυκλου 69/13 σχετικ με τη διαχεριση των αιτημτων για την απαλλαγ απ τα τλη κυκλοφορας και ταξινμησης επιβατικν αυτοκιντων των ατμων με αναπηρα - Κοινοποηση διατξεων της υποπαρ. Δ2 της παρ. Δ του ρθρου 3 του Κεφ. Β του ν. 4254/14 (ΦΕΚ-85 Α/7-4-14)
14-7-14 Ν. 4273/14 (ΦΕΚ-146 Α/11-7-14) : Δημιουργα νας καθετοποιημνης εταιρεας ηλεκτρικς ενργειας
14-7-14 Ν. 4272/14 (ΦΕΚ-145 Α/11-7-14) : Προσαρμογ στο εθνικ δκαιο της Εκτελεστικς Οδηγας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπς της 9ης Οκτωβρου 2012 για τη θσπιση διαδικασιν ενημρωσης σχετικ με την ανταλλαγ, μεταξ των κρατν - μελν, ανθρπινων οργνων που προορζονται για μεταμσχευση - Ρυθμσεις για την Ψυχικ Υγεα και την Ιατρικς Υποβοηθομενη Αναπαραγωγ και λοιπς διατξεις
11-7-14 ΙΚΑ Φ09/526/30-6-14 : Τροποποηση των διατξεων του Π.Δ. 318/92, περ αξιολγησης των ουσιαστικν προσντων του προσωπικο των δημοσων υπηρεσιν και των ΝΠΔΔ
11-7-14 ΥΠ.ΕΣ. 27044/3-7-14 : Παροχ στοιχεων πραγματικο κστους και αριθμο μεταφερμενων μαθητν πρωτοβθμιας και δευτεροβθμιας εκπαδευσης απ τις Περιφρειες, για το χρονικ διστημα απ 1-4-2014 ως 30-6-2014 και απολογιστικν στοιχεων συγκεντρωτικ για το σχολικ τος 2013-2014
11-7-14 ΥΠ.ΕΣ. 27900/11-7-14 : Ευρωπαικ Πργραμαμ - Πλασιο "ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020" για την Ερευνα και την Καινοτομα , 2014-2020 : Πρσκληση υποβολς προτσεων για τις Μεταφορς (Mobility for Growth)
11-7-14 ΥΠ.ΕΣ. 27925/11-7-14 : Ευρωπαικ Πργραμμα ERASMUS+, 2014-2020 : Πρσκληση υποβολς προτσεων - EAC/S11/13 για δρσεις ενσχυσης ικανοττων νεολαας (ΚΑ2- Συνεργασα για την Καινοτομα και την Ανταλλαγ Καλν Πρακτικν)
11-7-14 ΟΑΕΔ 57086/11-7-14 : Εγκκλιος εισαγωγς μαθητν στις Σχολς Επαγγελματικς Κατρτισης (ΣΕΚ) του ΟΑΕΔ, για το σχολικ τος 2014-2015
11-7-14 ΥΠ.ΔΗΜ.ΤΑΞ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 29310/Φ.109.1/14 (ΦΕΚ-1869 Β/10-7-14) : Οργνωση, Διρθρωση, Λειτουργα Ενιαου Συντονιστικο Κντρου Επιχειρσεων (ΕΣΚΕ)
11-7-14 ΙΚΑ 49/10-7-14 : 1. Απογραφ των εμμσων ασφαλισμνων (προστατευομνων μελν) και των δικαιοχων σνταξης λγω θαντου. Επανακαθορισμς / απλοποηση των διαδικασιν απογραφς και μεταβολς στοιχεων των ασφαλισμνων - 2. Τροποποηση της διαδικασας απδοσης ασφαλιστικς ικαντητας. Δημιουργα Εθνικο Μητρου Δικαιοχων Περθαλψης. Κοινοποηση Υπουργικς Απφασης
10-7-14 ΥΠ.ΕΣ. 27572/8-7-14 : Ευρωπαικ Πργραμμα για την Ανταγωνιστικτητα των Επιχειρσεων και τις Μικρομεσαες Επιχειρσεις (cosme, 2014-2020) : Πρσκληση υποβολς προτσεων για την Πανευρωπαικ πρωτοβουλα επιχειρηματικς εκμθησης
10-7-14 ΥΠ.ΕΣ. 27573/9-7-14 : Ευρωπαικ Πργραμμα για την Ανταγωνιστικτητα των Επιχειρσεων και τις Μικρομεσαες Επιχειρσεις (cosme, 2014-2020) : Πρσκληση υποβολς προτσεων για την αυξηση των Συνεργιν μεταξ Τουρισμο και Δημιουργικν Βιομηχανιν
10-7-14 ΕΤΕΑ 127065/10-7-14 : Εφαρμογ των διατξεων διαδοχικς ασφλισης μεταξ ΕΤΕΑ και ΝΠΙΔ-ΤΕΑ
2014 , 13, 10433
. 210 8227952, fax 210 8843339, email support@nomotelia.gr.