»
»
»
»
»
» DVD
»
»
»
»
»
» -


20-1-17 ΕΦΚΑ Γ36/04/34/20-1-17 : Διασφλιση οφειλς για μεταββαση ακιντων οφειλετν που χουν υπαχθε σε καθεστς ρθμισης.

20-1-17 ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΚΟΙΝ.ΑΛΛ. Φ.80000/ΟΙΚ.2460/106/20-1-17 : Οδηγες για την εφαρμογ της διταξης της παρ. 9 του αρ. 39 του ν.4387/2016

20-1-17 ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΙΝ.ΑΣΦ.ΚΟΙΝ.ΑΛΛ. ΑΤ10/Φ.551020/54076/874/17 (ΦΕΚ 60 Β/19-1-2017) : γκριση καταστατικο του Ταμεου Επαγγελματικς Ασφλισης Αστικν Συγκοινωνιν Π.Α.Σ.Ι.Α.Λ. & Ε.Α. -Ν.Π.Ι.Δ. (Τ.Ε.Α. Π.Α.Σ.Ι.Α.Λ. & Ε.Α. - Ν.Π.Ι.Δ.)

20-1-17 ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΚΟΙΝ.ΑΛΛ..Φ.80000/ΟΙΚ.60298/1472/16 (ΦΕΚ 4483 Β/30-12-2016) : Προθεσμα καταβολς, απ 1.1.2017, των ασφαλιστικν εισφορν ασφαλισμνων,ελευθρων επαγγελματιν και εμμσθων, οι οποοι ως την ναρξη ισχος του ν.4387/2016 υπγονταν στην ασφλιση του ΟΑΕΕ, του ΕΤΑΑ και του ΟΓΑ

20-1-17 Κ.Υ.Α 69693/16 (ΦΕΚ 4485 Β/30-12-2016) : Καθορισμς ανταποδοτικν τελν για τη διαδικασα ισοτιμας ττλων σπουδν καταργημνων φορων επαγγελματικς εκπαδευσης και κατρτησης της ημεδαπς φορων επαγγελματικς εκπαδευσης και κατρτισης της αλλοδαπς, με εξαρεση αυτν της αντατης εκπαδευσης.

20-1-17 ΔΤΔ/Α1184721/ΕΞ2016/16 (ΦΕΚ 4488 Β/30-12-2016) : Υποχρεωτικ ηλεκτρονικ υποβολ των υποστηρικτικν της διασφησης εισαγωγς εγγρφων-Τρηση αρχεου.

20-1-17 ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΚΟΙΝ.ΑΛΛ. Φ.ΕΦΚΑ/ΟΙΚ.59522/2205/16 (ΦΕΚ 4486 Β/30-12-2016) : Κανονισμμς Οικονομικς Οργνωσης και Λογιστικς Λειτουργας του Ενιαου Φορα Κοινωνικς Ασφλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)

20-1-17 ΥΠΥΜΕ Α3/72526/8975/19-1-17 : Πληροφορες σχετικ με τον λεγχο γνησιτητας και την ανταλαγ αδειν οδγησης.

19-1-17   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1009/19-1-17 : Παροχ οδηγιν για την ομοιμορφη εφαρμογ των διατξεων του Κεφαλαου Α του Πμπτου Μρους "Οικειοθελς Αποκλυψη Φορολογητας Υλης Παρελθντων Ετν" (ρθρα 57-61) του ν. 4446/16 (Α 240)

19-1-17  ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.80000/ΟΙΚ.60872/16292/17 (ΦΕΚ-55 Β/18-1-17) : Παση απ 1-1-2017 της λειτουργας των εντασσμενων στο Ενιαο Ταμεο Επικουρικς Ασφλισης και Εφπαξ Παροχν "ΕΤΕΑΕΠ" Ταμεων, Τομων, κλδων και λογαριασμν

19-1-17  ΥΠΟΙΑΝ 129176/6-12-16 : Παροχ οδηγιν για τον τρπο αντιμετπισης επενδυτικν σχεδων των νμων 3299/04 και 3908/11 με πιστοποιημνες δαπνες, μεταγενστερες του αιτματος ελγχου

19-1-17   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Α3Α/ΟΙΚ.4121/19-1-17 : Παροχ οδηγιν για την εφαρμογ της Υ.Α. "Τρπος κατρτισης, οργνωσης και λειτουργας της Λστας χειρουργεου"

19-1-17   ΥΠΕΕ ΑΠΕΗΛ/ΟΙΚ.170687/19-1-17 : Εγκκλιος για την εφαρμογ της υπ' αριθμ. ΑΠΕΗΛ/ΟΙΚ.181851/9-8-16 Υ.Α. "Ανρτηση Οριστικο Πνακα με τον επιμερισμ των ποσν απ σταθμος ΑΠΕ σε μα περισστερες Δημοτικς Τοπικς Κοιντητες, για τα τη 2010-2014, ..."

19-1-17   ΥΠΕΚΑΚΑ 61621/Δ5/2643/17 (ΦΕΚ-56 Β/18-1-17) : Τρηση και λειτουργα του Γενικο Μητρου Φορων Κοινωνικς Αλληλγγυας Οικονομας του ν. 4430/16 (ΦΕΚ-205 Α/31-10-16) "Κοινωνικ και Αλληλγγυα Οικονομα και ανπτυξη των φορων της και λλες διατξεις"

19-1-17   ΑΑΔΕ ΔΕΑΦ/Β/1008198/16-1-17 : Κοινοποηση της αριθ. 249/16 γνωμοδτησης του ΝΣΚ για τη φορολγηση του αποθεματικο αννυμης εταιρεας, το οποο σχηματσθηκε κατ τις διατξεις του ν. 2238/94 και, μετ τη μετατροπ της εταιρεας αυτς σε Εταιρεα Επενδσεων σε Ακνητη Περιουσα (ΑΕΕΑΠ) μεταφρθηκε ως αποθεματικ στα δια κεφλαια της τελευταας, χωρς να διανεμηθε κεφαλαιοποιηθε, σμφωνα με τις διατξεις της παρ. 3 του ρθρου 31 του ν. 2778/99

19-1-17    Κ.Υ.Α. 39402/17 (ΦΕΚ-48 Β/18-1-17) : Μεωση ποσοστο χρηματοδτησης του Λογαριασμο Εξυγανσης των ΟΤΑ

19-1-17  ΥΠ.ΟΙΚ. 2/99988/0004/16 (ΦΕΚ-4480 Β/30-12-16) : Εξειδκευση και καθορισμς των αρμοδιοττων των Δημοσιονομικν Υπηρεσιν Εποπτεας και Ελγχου (ΔΥΕΕ)

19-1-17    ΦΕΚ-4471 Β/30-12-16 :

ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1191/16 : Ορισμς του τπου και του περιεχομμνου του ειδικο στοιχεου της παρ. 3 του ρθρου 41 του κδικα ΦΠΑ

ΥΠ.ΜΕΤ.ΠΟΛ. 58114/16 : Ανακαθορισμς αρμδιων αρχν κδοσης αδειν διαμονς που χορηγονται σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 19 του ν. 4251/14, πως ισχει

19-1-17   ΥΠΕΚΑΚΑ 1060/Δ9/341/17 (ΦΕΚ-59 Β/18-1-17) : Ρθμιση θεμτων εφαρμογς των ρθρων 7 και 8 του ν. 4445/16

18-1-17    Κ.Υ.Α. 2/3872/ΔΠΓΚ/17 (ΦΕΚ-54 Β/18-1-17) : Εκκαθριση εκκρεμν αιτσεων συνταξιοδτησης

18-1-17   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1(Δ)/ΓΠ/88445/16/18-17-17 : Ερμηνεα της ννοιας "Φυσικ μεταλλικ νρο προερχμενο απ την μα και την αυτ πηγ" απ το Δικαστριο της ΕΕ
18-1-17   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1007/18-1-17 : Φορολογικ  μεταχεριση των αμοιβν που καταβλλονται για τις υπηρεσες της περ. δ' της παρ. 1 του ρθρου 62 του ν. 4172/13, οι οποες παρχονται στην Ελλδα απ μνιμη εγκατσταση αλλοδαπν νομικν προσπων και νομικν οντοττων με δρα σε κρτος-μλος της ΕΕ του Ευρωπαικο Οικονομικο Χρου
18-1-17  ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1006/17 (ΦΕΚ-43 Β/17-1-17) : Καθορισμς του τρπου, της διαδικασας υποβολς δηλσεων και ρθμιση λοιπν θεμτων εφαρμογς των διατξεων του Κεφ. Α του Μρους Πμπτου "Οικειοθελς Αποκλυψη Φορολογητας Υλης Παρελθντων Ετν" (ρθρα 57-61) του ν. 4446/16 (Α 240)

18-1-17   Π.Δ. 1/17 (ΦΕΚ-2 Α/17-1-17) : Οργανισμς της Εθνικς Υπηρεσας Πληροφοριν (ΕΥΠ)

18-1-17   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΔΒ4Γ/Γ55/2/ΟΙΚ.2107/18-1-17 : Διευκρινιστικς οδηγες σχετικ με προμηθευτς σκευασμτων ειδικς διατροφς

18-1-17   ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚΦ/Β/1005862/ΕΞ2017/17 (ΦΕΚ-39 Β/17-1-17) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. ΔΕΦΚΦ/Β/5026381/ΕΞ2015/16-12-15 (ΦΕΚ-2785 Β) ΑΥΟ "Καθορισμς ρων και διατυπσεων για την επιβολ ειδικο φρου κατανλωσης, την παρακολοθηση και τον λεγχο των προιντων των ρθρων 90 και 92 του ν. 2960/01 - Τροποποηση της υπ' αριθμ. Φ.883/530/1999 (ΦΕΚ-1872 Β) ΑΥΟ "Οροι και προυποθσεις χοργησης δειας εγκεκριμνου προμηθευτ"

17-1-17  ΥΠ.ΕΣ. 1385/ΕΓΚ.1/16-1-17 : Επικαιροποηση του Υποτομα "S1313 ΟΤΑ" του Μητρου Φορων Γενικς Κυβρνησης της ΕΛΣΤΑΤ

17-1-17  ΥΠ.ΕΣ. 604/4-1-17 : Παρταση μχρι τις 30-6-17 η εκτλεση συμβσεων μεταφορς μαθητν Α' βθμιας και Β'βθμιας εκπαδευσης δημοσων σχολεων

17-1-17 ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.11321/ΟΙΚ.45947/1757/16 (ΦΕΚ-4458 Β/30-12-16) : Αναπροσαρμογ ασφαλιστικν εισφορν Κλδου Σνταξης μισθωτν απ 1-1-2017 ως την 1-1-2020

17-1-17 ΥΠ.ΟΙΚ. Δ/ΟΡΓ/Δ/1186555/ΕΞ2016/16 (ΦΕΚ-4447 Β/30-12-16) : Πιστοποιητικ και βεβαισεις που εκδδουν οι ΔΟΥ

16-1-17  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, σχετικ με την ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ :

1. Πεδο εφαρμογς
2. Διατκτες
3. Προστμενοι οικονομικν υπηρεσιν
4. Ορισμο
5. Διαδικασα ανληψης υποχρεσεων (ρθρο 4 ΠΔ 80/2016)
6. Μητρο δεσμεσεων (ρθρο 8 ΠΔ 80/2016)
7. Ανατροπ αναλψεων (ρθρο 4 παρ. 2 ΠΔ 80/2016)
8. Ειδικς κατηγορες δαπανν (ρθρα 2 παρ. 3 και 9 ΠΔ 80/2016) 9. Τμηματικς πληρωμς (ρθρο 6 ΠΔ 80/2016)
10. Ενημρωση των υπηρεσιν για τα υπλοιπα των πιστσεων (ρθρο 7 ΠΔ 80/2016)
11. Υποχρεσεις υπηρεσιν-ευθνες οργνων (ρθρα 25, 26 και 66 Ν 4270/2014, ρθρα 11 και 12 ΠΔ 80/2016)

Το παραπνω υλικ θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. ΙΩΑΝΝΗ --> ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (16/01/2017)

16-1-17   Κ.Υ.Α. Γ6/357/31/17 (ΦΕΚ-25 Β/16-1-17) : Διοικητικ κρωση για παρβαση της νομοθεσας σχετικ με τον ειδικ εξοπλισμ με τον οποο μεταφρονται διεθνν ευπαθ τρφιμα

16-1-17  ΕΑΑΔΗΣΥ 174/11-1-17 : Δημοσευση στην ΕτΚ των προτπων τεχυν διακηρξεων ανοικτς διαδικασας για τη σναψη δημοσων συμβσεων μελετν νω των ορων και κτω των ορων του ν. 4412/16 (Α 147), με κριτριο ανθεσης την πλον συμφρουσα απ οικονομικ ποψη προσφορ βσει βλτιστης σχσης ποιτητας - τιμς, σμφωνα με τις διατξεις του ν. 4412/16

16-1-17  ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/750/ΟΙΚ.32768/16 (ΦΕΚ-4434 Β/30-12-16) : Καθορισμς της μορφς και του περιεχομνου των Εντπων Εκθεσης Αξιολγησης σμφωνα με τις διατξεις του ν. 4369/16

16-1-17  ΥΠΥΜΕ ΔΑΕΕ/ΟΙΚ.2287/16 (ΦΕΚ-4420 Β/30-12-16) : Εγκριση Κανονισμο Ασφλειας Φραγμτων - Διοικητικ Αρχ Φραγμτων

16-1-17  Ν. 4448/17 (ΦΕΚ-1 Α/13-1-17) : Κρωση του Μνημονου Κατανησης για Συνεργασα στον τομα του Τουρισμο μεταξ της Κυβρνησης της Ελληνικς Δημοκρατας καιτης Κυβρνησης της Αραβικς Δημοκρατας της Αιγπτου και λλες διατξεις (βλ. ρθρο τρτο : παρταση προθεσμας παρ. 6 ρθρου 66 ν. 4409/16 σχετικ με την υποβολ δηλσεων περιουσιακς κατστασης του τους 2016 και των δηλσεων οικονομικν συμφερντων)

13-1-17    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.2736/13-1-17 : Εμβολιασμο ενηλκων που εργζονται σε Δομς Φιλοξενας Προσφγων - Μεταναστν

13-1-17    ΥΠ.ΟΙΚ. 2/3664/ΔΠΓΚ/13-1-17 : Διευκρινσεις επ ερωτημτων αναφορικ με την εκτλεση δαπανν προυπολογισμο τους 2017 για εργοδοτικς εισφορς και αποδσεις σε ασφαλιστικος οργανισμος

13-1-17    ΦΕΚ-4421 Β/30-12-16 :

Κ.Υ.Α. Φ.11321/ΟΙΚ.61134/2205/16 : Καθορισμς καννων και διαδικασιν περιοδικς δλωσης και καταβολς των ασφαλιστικν εισφορν των προσπων της παρ. 1 του ρθρου 4 του ν. 4387/16 (Α 85)

ΥΠΕΚΑΚΑ 49426/1751/16 : Τρπος διθεσης και διαδικασας απδοσης της εισφορς του ρθρου 102 του ν. 4387/16, τους 2016

13-1-17   ΥΠΥΜΕ ΔΜ/ΟΙΚ.766/ΕΓΚ.1/11-1-17 : Βεβαωση τελν χρσης μηχανημτων ργων

13-1-17   ΑΑΔΕ ΔΕΑΦ/1000637/ΕΞ2017/2-1-17 : Παροχ διευκρινσεων για την ιδιτητα του κατ' επγγελμα αγρτη σμφωνα με την περ.1 του ρθρου 65 του ν. 4389/16

13-1-17  ΑΑΔΕ  ΔΔΘΤΟΚ/Γ/1004674/ΕΞ2017/12-1-17 : Αναφορικ με τη διαδικασα ατελος μεταββασης αυτοκιντων οχημτων που χουν παραληφθε στα πλααια των διπλωματικν προξενικν σχσεων

13-1-17 ΑΑΔΕ ΔΕΑΦ/1004570/ΕΞ2017/5-1-17 : Χαρακτηρισμς εισοδματος απ την εκμσθωση του δικαιματος εκμετλλευσης κυλικεων, σε κτρια που στεγζονται Δημσιες Υπηρεσες

13-1-17  ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1003/4-1-17 : Φορολογικ μεταχεριση επιστρεφμενου κεφαλαου εταιρεας

13-1-17 ΑΑΔΕ ΔΔΘΤΟΚ/Γ/1004599/ΕΓΞ2017/12-1-17 : Κοινοποηση της αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ/Γ/ 1189059/εξ2016/22-12-16 απφασης ΓΓΔΕ αναφορικ με τους ρους, προυποθσεις, δικαιολογητικ και διαδικασα παραλαβς αλκοολοχων ποτν και καπνικν προιντων με απαλλαγ απ τις δασμοφορολογικς επιβαρνσεις στα πλασια των διπλωματικν και προξενικν σχσεων

13-1-17   ΥΠΥΜΕ 68572/5263/16/12-1-17 : Διαδικασα χοργησης προθεσμας για την αποκατσταση σοβαρν ελλεψεων κατ τον τεχνικ λεγχο οχημτων στα ΚΤΕΟ
13-1-17   ΦΕΚ-17 Β/12-1-17 :
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/1757/0026/17 : Καθορισμς δικαιολογητικν για την καταβολ αποζημωσης για υπερωριακ, νυχτεριν, Κυριακν και εξαιρσιμων ημερν εργασα
ΥΠΕΕ 151341/49/17 : Απαγρευση θρας σε λη την Ελλδα λγω δυσμενν καιρικν συνθηκν

13-1-17   Κ.Υ.Α. 462/6/17 (ΦΕΚ-16 Β/12-1-17) : Καθορισμς αριθμο μαθητν της Επαγγελματικς Εκπαδευσης και Κατργισης (ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ-Μεταλυκειακ τος - τξη Μαθητεας, ΙΕΚ και ΣΕΚ), οι οποοι θα πραγματοποισουν Μαθητεα-Πρακτικ Ασκηση στο Δημσιο Τομα, κατ το σχολικ τος 2016-2017
13-1-17    Κ.Υ.Α. 53585/3013/17 (ΦΕΚ-14 Β/12-1-17) : Μεταφορ ποσο στην Ελληνικ Εταιρεα Τοπικς Ανπτυξης και Αυτοδιοκησης ΑΕ (ΕΕΤΑΑ) για την χρηματοδτηση λειτουργας των Προγραμμτων "Βοθεια στο σπτι" για τα χρονικ διαστματα απ 1-10-14 ως 31-12-15 και απ 1-10-13 ως 30-9-14
12-1-17   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.80000/ΟΙΚ.61647/2212/11-1-17 : Εφαρμογ των διατξεων της παρ. 9 του ρθρου 38 του ν. 4387/16, πως ισχει μετ την αντικατσταση του δευτρου εδαφου αυτς με το ρθρο 27 του ν. 4445/16 (Α 236)
12-1-17   Κ.Υ.Α. Φ.80000/ΟΙΚ.61362/16406/16 (ΦΕΚ-4412 Β/30-12-16) : Διρθρωση των οργανικν μονδων του Ναυτικο Απομαχικο Ταμεου (ΝΑΤ) (ΝΠΔΔ)
12-1-17   ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1004/4-1-17 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 102 του ν. 4446/16 (Α 240)
12-1-17   ΦΕΚ-4394 Β/30-12-16 :

Κ.Υ.Α. 41648/16 : Τρπος σνταξης του ισολογισμο, του προυπολογισμο και του απολογισμο εσδων και εξδων των πολιτικν κομμτων και των συνασπισμν κομμτων που λαμβνουν κρατικ, τακτικ και εκλογικ χρηματοδτηση
ΥΠΕΚΑΚΑ 605628/1398/16 : Καθορισμς ψους Δρου εορτν Χριστουγννων 2015 - Ν. Ετους 2016 των Εφημεριδοπωλν λης της Χρας

12-1-17   Κ.Υ.Α. 126856/17 (ΦΕΚ-11 Β/11-1-17) : Ορισμς αρμδιων φορων για την παρακολοθηση της ποιτητας των θαλσσιων υδτων και καθορισμς των υποχρεσεων τους, σμφωνα με το ρθρο 19, παρ. 1 (περ. στ) του ν. 3983/11 (Α 144)
12-1-17   ΦΕΚ-4396 Β/30-12-16 :
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1203/16  : Διαδικασα απαλλαγς απ το φρο προστιθμενης αξας κατ την παρδοση αγαθν προς εξαγωγ
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΙΠΑΕΕ/1189600/ΕΞ2016/16 : Καθορισμς του αριθμο φορολογικν ελγχων και ερευνν που θα διενεργηθον κατ το τος 2017, απ τις ΥΕΔΔΕ

11-1-17    ΥΠΕΕ 151342/50/11-1-17 : Απαγρευση θρας σε λη την Ελλδα λγω δυσμενν καιρικν συνθηκνς
11-1-17    ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΔΘΤΟΚ/Α/1003184/ΕΞ2017/11-1-17 : Δασμολογικ κατταξη οχημτων ειδικν χρσεων

11-1-17   ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚΦ/1171898/ΕΞ2016/16 (ΦΕΚ-4370 Β/30-12-16) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. ΔΕΦΚΦ/1111872/ΕΞ2016/16 Α.Υ.Ο "Οροι, προυποθσεις, διατυπσεις και διαδικασας για την παραλαβ και κατεργασα, απ τα οξοποιεα, πρτων υλν για την παραγωγ ξυδιο οι οποες, ετε αυτοσιες ετε κατπιν κατεργασας, υπκειντα σε ΕΦΚ, ως και την απαλλαγ τους απ τον ΕΦΚ" και τροποποηση της υπ' αριθμ. Φ.883/530/99 (Β 1872) α.υ.ο. "Οροι και προυποθσεις χοργησης δειας εγκεκριμνου αποθηκευτ"
11-1-17     ΦΕΚ-4330 Β/30-12-16 :
Κ.Υ.Α. 61501/3398/16 : Προσδιορισμς της βσης υπολογισμο ασφαλιστικν εισφορν ασφαλισμνων στον ΟΓΑ απ 1-1-2017
ΥΠΕΚΑΚΑ 61502/3399/16 : Προσδιορισμς της βσης υπολογισμο ασφαλιστικν εισφορν αυτοπασχολομενων και ελεθερων επαγγελματιν απ 1-1-2017

11-1-17  ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 4020/142742/16 (ΦΕΚ-4362 Β/30-12-16) : Εφαρμογ Προγρμματος Επιζωτιολογικς Διερενησης της Γρπης των Πτηνν
11-1-17  ΒΟΥΛΗ 115/46/17 (ΦΕΚ-9 Β/10-1-17) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 15900/11326/16 (ΦΕΚ-3408 Β) απφασης παρτασης και καθορισμο προθεσμιν προετοιμασας και διεξαγωγς εκλογν για την ανδειξη αιρετν εκπροσπων των εργαζομνων της Βουλς των Ελλνων στο Υπηρεσιακ Συμβολιο του ρθρου 90 του Κανονισμο της Βουλς (Μρος Β, ΦΕΚ-51 Α/1997), πως ισχει
11-1-17  ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1001/17 (ΦΕΚ-8 Β/10-1-17) : Παρταση προθεσμας για την εμπρθεσμη καταβολ τελν κυκλοφορας τους 2017
10-1-17    Κ.Υ.Α. Δ11/Γ/29994/25122/16 (ΦΕΚ-4347 Β/30-12-16) : Τροποποηση απφασης περ επιβολς Τλους παροχς Συνδρομς σε Ατομα με Αναπηρα και Μειωμνη Κινητικτητα (Τλος ΑμεΑ) καθς και καθιρωση διαδικασας χρωσης, εσπραξης, διαχερισης, ελγχου και παρακολοθησης αυτο
10-1-17  ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1199/16 (ΦΕΚ-4344 Β/30-12-16) : Τπος και περιεχμενο της "Δλωσης Αποθεμτων Μετταξης" - Εντυπο 012 ΦΠΑ
10-1-17   ΥΠΕΚΑΚΑ 50763/1047/4-11-16 :  Διευκρινσεις για την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 12 του ν. 4356/15 (Α 181) "Σμφωνο συμβωσης, σκηση δικαιωμτων, ποινικ και λλες διατξεις" σε θματα εργασας
10-1-17  ΕΑΑΔΗΣΥ 105/9-1-17 : Δημοσευση στην Εφημερδα της Κυβερνσεως των προτπων τευχν διακηρξεων ανοικτς διαδικασας για τη σναψη δημοσων συμβσεων ργων νω των ορων και κτω των ορων του ρθρου 5 του ν. 4412/16 (Α 147), με κριτριο ανθεσης την πλον συμφρουσα απ οικονομικ ποψη προσφορ με βση την τιμ, σμφωνα με τις διατξεις του ν. 4412/16
10-1-17  ΕΑΑΔΗΣΥ 179/16 (ΦΕΚ-4327 Β/30-12-16) : Εκδοση προτπων τευχν διακηρξεων ανοικτς διαδικασας για τη σναψη δημοσων συμβσεων μελετν νω των ορων και κτω των ορων του ν. 4412/16 (Α 147), με κριτριο ανθεσης την πλον συμφρουσα απ οικονομικ ποψη προσφορ βσει βλτιστης σχσης ποιτητας - τιμς, σμφωνα με τις διατξεις του ν. 4412/16
10-1-17   Κ.Υ.Α. 62952/5384/16 (ΦΕΚ-4326 Β/30-12-16) : Εγκριση Εθνικο Σχεδου
Διαχερισης Επικνδυνων Αποβλτων (ΕΣΔΕΑ), σμφωνα με το ρθρο 31 του ν. 4342/15 --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ

10-1-17  ΦΕΚ-4325 Β/30-12-16 :
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 8/773/16 : Τροποποηση του Κανονισμο Εκκαθρισης Συναλλαγν επ Κινητν Αξιν σε Λογιστικ Μορφ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/773/16 : Εγκριση τροποποησης του Κανονισμο Χρηματιστηρου Αθηνν
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 10/773/16 : Διαπραγματεσιμοι ΟΣΕΚΑ, τροποποηση της απφασης 3/645/13 του Δ.Σ, της Επιτροπς Κεφαλαιαγορς και λλα θματα

9-1-17    ΥΠ.ΟΙΚ. 2/1367/0026/9-1-17 : Ορισμς Δευτερεοντος Διατκτη
9-1-17   ΥΠΕΚΑΚΑ - ΣΕΠΕ 21130/29-12-16 : Ενημρωση εργοδοτν και εργαζομνων σχετικ με την πρληψη της εποχικς γρπης
9-1-17   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.80000/57604/15285/16 (ΦΕΚ-4318 Β/30-12-16) : Οργανωτικ δομ, αποστολ, αρμοδιτητες και στελχωση του Οργανισμο Γεωργικν Ασφαλσεων (ΟΓΑ) (ΝΠΔΔ)
9-1-17  Κ.Υ.Α. 141447/16 (ΦΕΚ-4319 Β/30-12-16) : Τακτοποηση πληρωμν Δημοσων Επενδσεων με τη λξη του οικονομικο τους 2016, χρηματοδτηση του Προγρμματος Δημοσων Επενδσεων τους 2017 και ρθμιση σχετικν θεμτων
9-1-17     ΦΕΚ-3 Β/5-1-17 :
ΥΠΕΚΑΚΑ   Φ.80000/ΟΙΚ.60871/16291/17 : Παση απ 1-1-2017 της λειτουργας των εντασσομνων στον Ενιαο Φορα Κοινωνικς Ασφλισης ΕΦΚΑ φορων, κλδων, τομων και λογαριασμν
ΥΠΕΚΑΚΑ   ΑΤ10/Φ.51010/ΟΙΚ.58121/9288/17 : Τροποποηση της υ.α. αριθμ. ΑΤ10/Φ.51010/ΟΙΚ.38916/678/ (ΦΕΚ-3556 Β/4-11-16), "Τροποποηση της υ.α. αριθμ. Φ.51010/οικ.1893/15/23-1-15 (ΦΕΚ-178 Β) "Εκδοση Κανονισμο Δεοντολογας και Καλν Πρακτικν λειτουργας των Ταμεων Επαγγελματικς Ασφλισης"

5-1-17 ΥΠ.ΟΙΚ. 2/1167/0026/5-1-17 : Παροχ οδηγιν (Τακτοποιητικς ενργειες οικονομικο τους 2016 / Δικαιολογητικ δαπανν / Ανθεση αρμοδιοττων περιφερειακν υπηρεσιν Υπουργεων και ΑΑ / Ασκηση αρμοδιοττων Κριου Διατκτη / Ασκηση αρμοδιοττων Δευτερεοντος Διατκτη)
5-1-17  Κ.Υ.Α. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΜΑΕ/2100/172/8/3/17 (ΦΕΚ-2 Β/4-1-17) : Εγκατσταση και λειτουργα ηλεκτρονικο συστματος εποπτεας αθλητικν εγκαταστσεων
5-1-17 Κ.Υ.Α. 1/1/17 (ΦΕΚ-1 Β/4-1-17) : Τροποποηση της κ.υ.α. 43942/4026/16 - Οργνωση και λειτουργα Ηλεκτρονικο Μητρου Αποβλτων (ΗΜΑ), σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 42 του ν. 4042/12 (Α 24), πως ισχει
5-1-17   ΦΕΚ-4295 Β/30-12-16 :
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚΦ/Δ/1189980/ΕΞ2016 : Διαδικασα καταβολς ΦΠΑ για αυτοκνητα οχματα καινοργια και μεταχειρισμνα που παραλαμβνονται απ δικαιοχα απαλλαγς απ το τλος ταξινμησης πρσωπα κατπιν μεταββασης τους απ τις εταιρεες εμπορας αυτοκιντων
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΔΘΤΟΚ/Γ/1189059/ΕΞ2016/16 : Οροι, προυποθσεις, δικαιολογητικ και διαδικασα παραλαβς αλκοολοχων ποτν και καπνικν προιντων με απαλλαγ απ τις δασμοφορολογικς επιβαρνσεις στα πλασια των διπλωματικν και προξενικν σχσεων

4-1-17  Κ.Υ.Α. Φ.80000/55949/14809/16 (ΦΕΚ-4288 Β/30-12-16) : Διρθρωση των οργανικν μονδων του Ενιαου Ταμεου Επικουρικς Ασφλισης και Εφπαξ Παροχν (ΕΤΕΑΕΠ)(ΝΠΔΔ)
4-1-17   ΥΠΥΜΕ ΔΑΕΦΚ/ΟΙΚ.6116/Α321/16 (ΦΕΚ-4283 Β/30-12-16) : Προθεσμες και διαδικασα χοργησης στεγαστικς συνδρομς για ανακατασκευ, αυτοστγαση, αποπερτωση και επισκευ κτιρων που χουν πληγε απ ανεμοστρβιλο
4-1-17  ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.80000/ΟΙΚ.61689/2215/30-12-16 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Οδηγες για την εφαρμογ των διατξεων της παρ. 3 του ρθρου 38 και της παρ. 5 του ρθρου 40 του ν. 4387/16 (Α 85)
4-1-17    ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.80000/ΟΙΚ.60304/1473/23-12-16 : Υπαγωγ μισθωτν στην ασφλιση του ΙΚΑ
4-1-17   ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚΦ/1000554/ΕΞ2017/29-12-16 : Οδηγας αναφορικ με την υποβολ της ετσιας καττασης παραληπτν υγραερου απ τις εταιρεες εμπορας υγραερων
4-1-17 ΥΠ.ΟΙΚ.-ΑΑΔΕ ΔΕΦΚΦ/1000496/ΕΞ2017/3-1-17 : Κοινοποηση της αριθμ. ΔΕΦΚΦ/Α/1186607/ΕΞ2016/20-12-16 Απφαση ΓΓΔΕ με θμα "Τροποποηση της αριθμ. "ΕΦΚ/5036589/ΕΞ2011/11 ΑΥΟ "Οροι και προυποθσεις που διπουν τη διαδικασα βεβαωσης και εσπραξης του ΕΦΚ και των λοιπν φορολογικν επιβρνσεων του φυσικο αερου των περιπτ. ιζ και ιη της παρ. 1 του ρθρου 73 του ν. 2960/01, κατ την παρδοση αυτο προς κατανλωση"
4-1-17    ΥΠΕΕ 151171/4/3-1-17 : Περιοχς ρθρου 23 παρ. 2α και 2β του ν. 3889/10
3-1-17    ΥΠ.ΟΙΚ. 2/416/ΔΕΠ/3-1-17 : Παροχ οδηγιν για επλυση του ζητματος που χει προκψει αναφορικ με αχρεωσττως καταβληθεσες αποδοχς σε περιπτσεις ανκλησης πρξεων διορισμο, λγω χρσης πλαστν δικαιολογητικν
3-1-17    ΥΠ.ΕΣ. 37192/30-12-16 : Προαγωγς υπαλλλων στους ΟΤΑ Α και Β βαθμο
3-1-17   ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1205/16 (ΦΕΚ-4271 Β/30-12-16) : Παρταση προθεσμας για την εμπρθεσμη καταβολ τελν κυκλοφορας τους 2017 και για τη θση των οχημτων σε ακινησα
3-1-17     ΦΕΚ-4270 Β/30-12-16 :
ΥΠ.ΟΙΚ. ΓΔΟΠ/0001883/ΕΞ2016/ΧΠ2532/16 : Παρταση του προγρμματος ενσχυσης της ρευσττητας της οικονομας σμφωνα με το ν. 3723/08
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΛ/Β/1189202/ΕΞ2016 : Καθορισμς του αριθμο φορολογικν ελγχων που θα διενεργηθον κατ το τος 2017

2-1-17   ΥΠ.ΕΣ. 131/2-1-17 : Εκδηλσεις για την 27η Ιανουαρου, ημρα μνμης των Ελλνων Εβραων μαρτρων και ηρων του Ολοκαυτματος
2-1-17  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Α6Α/ΓΠ/ΟΙΚ.111/30-12-16 : Καθορισμς διαδικασας δωρες μελτης, παροχς τεχνικν υπηρεσιν εκτλεσης δημσιου ργου σε φορες εποπτευμενους απ το Υπουργεο Υγεας
2-1-17 Κ.Υ.Α. 221893/Β1/16 (ΦΕΚ-4268 Β/30-12-16) : Καθορισμς αποζημωσης των απασχολουμνων στις πανελλαδικς εξετσεις Γενικν Λυκεων και Επαγγελματικν Λυκεων και γενικ των ασχολουμνων με τις εισιτριες εξετσεις των ειδικν κατηγοριν και των διαδικασιν επιλογς των εισαγομνων στην τριτοβθμια εκπαδευση καθς και των Αναβαθμολογητν των γραπτν - δοκιμων των προαγωγικν και απολυτηρων εξετσεων ΓΕΛ
2-1-17  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Α2Β/ΓΠ/ΟΙΚ.1/2-1-17 : Αναφορικ με την παροχ υπηρεσιν ψυχικς υγεας σε πρσφυγες - μετανστες απ μονδες ψυχικς υγεας (Κντρα Ημρας, Κινητς Μονδες Ψυχικς Υγεας) που λειτουργον φορες του ρθρου 11 του ν. 2716/99 (ΦΕΚ-96 Α/17-5-99)
2-1-17 ΕΑΑΔΗΣΥ 182/16 (ΦΕΚ-4269 Β/30-12-16) : Εκδοση προτπων τευχν διακηρξεων ανοικτς διαδικασας για τη σναψη δημοσων συμβσεων ργου νω των ορων και κτω των ορων του ν. 4412/16 (Α 147), με κριτριο ανθεσης της πλον συμφρουσα απ οικονομικ ποψη προσφορ με βση την τιμ, σμφωνα με τις διατξεις του ν. 4412/16
2-1-17
  ΠΥΣ 27/16 (ΦΕΚ-243 Α/30-12-16) : Παρταση της ισχος της 33/06 ΠΥΣ "Αναστολ διορισμν και προσλψεων στο Δημσιο Τομα"

2-1-17    ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚΦ/Α/1186607/ΕΞ2016/16 (ΦΕΚ-4263 Β/30-12-16) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. ΔΕΦΚ/5036589/ΕΞ2011/11 ΑΥΟ "Οροι και προυποθσεις που διπουν τη διαδικασα βεβαωσης και εσπραξης του ΕΦΚ και των λοιπν φορολογικν επιβαρνσεων του φυσικο αερου των περιπτσεων ιζ και ιη της παρ. 1 του ρθρου 73 του ν. 2960/01, κατ την παρδοση αυτο προς κατανλωση" (Β 2154)
2-1-17   ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚΦ/1190743/ΕΞ2016/29-12-16 : Κοινοποηση της αρ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ/Α/1171303/ΕΞ2016/24-11-16 απφασης ΓΓΔΕ
30-12-16    ΥΠΕΚΑΚΑ 2763/30-12-16 : Οδηγες για το μεταβατικ διστημα δημιουργας του Ενιαου Μητρου Ασφαλισμνων του ΕΦΚΑ
30-12-16 ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.80000/ΟΙΚ.61691/2216/30-12-16 : Χοργηση βεβαωσης ασφαλιστικς ενημερτητας απ τον ΕΦΚΑ μχρι 28-2-17
30-12-16  ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.80000/ΟΙΚ.61676/2213/30-12-16 : Απογραφ στο Μητρο εργοδοτν - εισφερντων ΕΦΚΑ, υπχρεος, διαδικασα απογραφς κ.α. απ 01/01/2017
30-12-16  ΥΠ.ΟΙΚ. 2/100018/0026/30-12-16 : Κοινοποηση διατξεων σχετικ με την ανληψη υποχρεσεων απ τους διατκτες και παροχ οδηγιν
30-12-16   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.80000/ΟΙΚ.61327/1484/30-12-16 : Εφαρμογ των διατξεων των ρθρων 39,40 και 98 του ν. 4387/16 - Καθορισμς ασφαλιστικν εισφορν των ελευθρων επαγγελματιν, αυτοαπασχολομενων και αγροτν απ 1-1-2017
30-12-16   ΥΠΕΕ ΑΠΕΗΛ/ΟΙΚ.188535/30-12-16 : Εγκκλιος για την εφαρμογ της παρ. 2 του ρθρου 28 του ν. 4447/16, αναφορικ με την υπογραφ Συμβσεων Λειτουργικς Ενσχυσης σταθμν ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ
30-12-16  ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚΦ/Γ/1190234/ΕΞ2016/30-12-16 : Κοινοποηση της αρ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ/1188105/ΕΞ2016/22-12-16 ΑΥΟ "Καθορισμς των ρων και των προυποθσεων για τη χοργηση δειας φορολογικς αποθκης προιντων καφ, της διαδικασας επιβολς του φρου κατανλωσης, των διατυπσεων διακνησης, παρακολοθησης, ελγχου και λλων θεμτων εφαρμογς του ρθρου 53Α του ν. 2960/01, ως προς τα εν λγω προιντα
30-12-16    ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1204/29-12-16 : Κοινοποηση διατξεων του ν. 4446/16 (ΦΕΚ-240 Α/22-12-16) "Πτωχευτικς Κδικας, Διοικητικ Δικαιοσνη, Τλη - Παρβολα, Οικειοθελς αποκλυψη φορολογητας λης παρελθντων ετν, Ηλεκτρονικς συναλλαγς, Τροποποισεις του ν. 4270/14
30-12-16   Κ.Υ.Α. Φ.30316/53666/1924/16 (ΦΕΚ-4248 Β/29-12-16) : Καταβολ μερισμτων Μετοχικο Ταμεου Πολιτικν Υπαλλλων (ΜΤΠΥ) τους 2017 και τελευταου τριμνου 2016
30-12-16    ΦΕΚ-4250 Β/29-12-16 :
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1193/16 : Παρταση και αναστολ καταβολς βεβαιωμνων οφειλν, για την αντιμετπιση των κτακτων αναγκν που προκυψαν απ τα ντοντα καιρικ φαινμενα (πλημμρες, καταλισθσεις, κλπ.) που πληξαν την 9-9-2016 τις Τοπικς Κοιντητες α) Στιμγκας, β) Ελληνοχωρου, γ) Ταρσινν, δ) Κρηνν, ε) Ευαγγελιστρας, στ) Πουλτσας, ζ) Κοκκωνου, η) Χαλκεου και θ) Σουληναρου, του Δμου Βλου - Βχας της ΠΕ Κορινθας της Περιφρειας Πελοποννσου
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ. 1194/16 : Παρταση και αναστολ καταβολς βεβαιωμνων οφειλν, για την αντιμετπιση των κτατκων αναγκν που προκυψαν απ τα ντονα καιρικ φαινμενα (βροχπτωση - χαλαζπτωση) την 28 και 29 Νοεμβρου 2016 σε λες τις Δημοτικς Εντητες του Δμου Λσβου της Περιφρειας Βορεου Αιγαου
ΡΑΕ 618/16 : Τροποποηση του Κδικα Συναλλαγν Ηλεκτρικς Ενργειας ... Τροποποηση του Κδικα Διαχερισης του Ελληνικο Συστματος Μεταφορς Ηλεκτρικς Ενργειας .... Τροποποηση του Κδικα  Συναλλαγν Δημοπρασιν Προθεσμιακν Προιντων Ηλεκτρικς Ενργειας

30-12-16    Π.Δ. 133/16 (ΦΕΚ-242 Α/29-12-16) : Ρθμιση του επαγγλματος του διαχειριστ αφερεγγυτητας
30-12-16     ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚΦ/Δ/1190212/ΕΚ2016/30-12-16 : Κοινοποηση του ρθρου 73 του ν. 4375/16 και της ΠΟΛ. 1180/16 απφασης ΓΓΔΕ
30-12-16    ΦΕΚ-4217 Β/28-12-16 :
Κ.Υ.Α. 77/16 : Τροποποηση της απφασης ΑΧΣ 316/10 (ΦΕΚ-501 Β) "Προσαρμογ της ελληνικς νομοθεσας στον τομα της ποιτητας καυσμων προς την οδηγα 2009/30/ΕΚ" με σκοοπ τη μεταφορ στο εθνικ δκαιο των διατξεων της οδηγας (ΕΕ) 2015/1513 που αφορον την τροποποηση των ρθρων της οδηγας 98/70/ΕΚ σχετικ με την ποιτητα των καυσμων βενζνης και ντζελ. εκτς των ρθρων 7α και 7ε αυτς
Κ.Υ.Α. 76/16 : Πετρλαιο εσωτερικς κασης (DIESEL)  που χρησιμοποιεται ως κασιμο κινητρων - Απαιτσεις και μθοδοι δοκιμν

30-12-16    ΥΠ.ΟΙΚ. 2/99237/ΔΠΓΚ/16 (ΦΕΚ-4252 Β/29-12-16) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 2/82445/δπγκ/15 απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομικν "Στοχοθεσα - Πργραμμα εκτλεσης προυπολογισμο - Παρακολοθηση εκτλεσης" (Β 2934)
29-12-16   ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚΦ/1188105/ΕΞ2016/16 (ΦΕΚ-4241 Β/29-12-16) : Καθορισμς των ρων και των προυποθσεων για τη χοργηση δειας φορολογικς αποθκης προιντων καφ, της διαδικασας επιβολς του φρου κατανλωσης, των διατυπσεων διακνησης, παρακολοθησης, ελγχου και λλων θεμτων εφαρμογς του ρθρου 53Α του ν. 2960/01, ως προς τα εν λγω προιντα
29-12-16    ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚΦ/1189860/ΕΞ2016/29-12-16 : Κοινοποηση των διατξεων του ν. 4447/16 (ΦΕΚ-241 Α)
29-12-16 ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΔΘΤΟΚ/Β/1189833/ΕΞ2016/29-12-16 : Κοινοποηση της αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ/Β/1176336/ΕΞ2016/16 ΑΥΟ σχετικ με το Σστημα Εγγεγραμμνων Εξαγωγων (REX) - Καθορισμς αρμοδιτητας για τη χοργηση του αριθμο Εγγεγραμμνου Εξαγωγα
29-12-16  ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΔΘΤΟΚ/Γ/1189746/ΕΞ2016/29-12-16 : Κοινοποηση της με αριθμ. πρωτ. ΔΔΘΤΟΚΓ/1175671/ΕΞ2016/1-12-16 απφασης ΓΓΔΕ με θμα "Τροποποηση του ρθρου 23 της υπ' αριθμ. Τ.1940/41/14-4-03 ΑΥΟΟ "Τελωνειακς διαδικασες εφοδιασμο πλοων, αεροσκαφν, διπλωματικν αποστολν και λοιπν προορισμν με τροφοεφδια , καπνικ, κασιμα κλπ."
29-12-16    ΙΚΑ Σ78/48/27-12-16 : Εφαρμογ των διατξεων της παρ. 3 του ρθρου 68 του ν. 4316/14 σε εργαζμενους συνταξιοχους λγω αναπηρας (περιχεται και η αριθ. Φ.11221/13237/199/2015/7-12-16 εγκκλιος του ΥΠΕΚΑΚΑ : Σχετικ με την απασχληση συνταξιοχων αναπηρας)
29-12-16  ΥΠΥΜΕ ΓΔΤΥ/ΟΙΚ.3863/23-12-16 : Δημοσευση στην Εφημερδα της Κυβερνσεως Απφασης του Υπουργο Υποδομν και Μεταφορν για τη μετθεση του χρνου ναρξης του Κανονισμο Τεχνολογας Σκυροδματος 2016 (ΚΤΣ 2016) και τον ορισμ μεταβατικν ρυθμσεων για την εφαρμογ του
29-12-16   ΥΠΕΘ 220647/Δ2/16 (ΦΕΚ-4227 Β/28-12-16) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 129287/γ2/11 υ.α. με θμα "Εκδρομς - Μετακινσεις μαθητν Δημοσων και Ιδιωτικν Σχολεων ΔΕ εντς και εκτς της χρας"
29-12-16    ΥΠΥΜΕ ΔΑΕΦΚ/ΟΙΚ.5978/Α321/16 (ΦΕΚ-4225 Β/28-12-16) : Προθεσμες και διαδικασα χοργησης στεγαστικς συνδρομς για ανακατασκευ, αυτοστγαση και επισκευ κτιρων πληγντων απ τις πλημμρες α) της 22ας και 26ης Σεπτεμβρου 2015 σε περιοχς του Δμου Κασσνδρας της ΠΕ Χαλκιδικς β) στις 20 και 21 Μαου 2016 σε περιοχς της ΠΕ Λρισας και την πλημμρα γ) στις 25 Ιουνου 2016 σε περιοχς ΠΕ Αρκαδας
29-12-16   ΦΕΚ-4221 Β/28-12-16 :
ΥΠΕΚΑΚΑ Δ9/ΟΙΚ.59221/15798/16 : Σσταση του Πειθαρχικο Συμβουλου του Ενιαου Φορα Κοινωνικς Ασφλισης (ΕΦΚΑ)
ΥΠΕΚΑΚΑ Δ9/ΟΙΚ.59223/15800/16 : Συγκρτηση του Υπηρεσιακο Συμβουλου του Ενιαου Ταμεου Επικουρικς Ασφλισης και Εφπαξ Παροχν (ΕΤΕΑΕΠ)
ΥΠΕΚΑΚΑ Δ9/ΟΙΚ.59225/15802/16 : Συγκρτηση του Υπηρεσιακο Συμβουλου του Ενιαου Φορα Κοινωνικς Ασφλισης (ΕΦΚΑ)
ΥΠΕΚΑΚΑ Δ9/ΟΙΚ.59222/15799/16 : Σσταση του Πειθαρχικο Συμβουλου του Ενιαου Ταμεου Επικουρικς Ασφλισης και Εφπαξ Παροχν (ΕΤΕΑΕΠ)
ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ 5957/16 : Εκ νου παρταση του Προγρμματος Προμηθειν, Υπηρεσιν Υγεας (ΠΠΥΥ) του τους 2010 και των Προγραμμτων Προμηθειν, Υπηρεσιν και Φαρμκων Υγεας (ΠΠΥΦΥ) των ετν 2011, 2012, 2013 και 2014
29-12-16   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/99623/ΔΠΓΚ/29-12-16 : Εκτλεση προυπολογισμο οικονομικο τους 2017
29-12-16  ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΔΘΤΟΚ/Α/1187347/ΕΞ2016/22-12-16 : Κοινοποηση απφασης ΓΓΔΕ αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ/Α/1151455/ΕΞ2016/16 (ΦΕΚ-3836 Β) "Διαδικασα, ροι και προυποθσεις καθορισμο της δασμολογηας αξας εμπορευμτων σμφωνα με το ρθρο 74 παρ.3 καν. 952/13" - Εφεδρικ μθοδος διαμρφωσης της δασμολογητας αξας
29-12-16  ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1202/22-12-16 : Κοινοποηση της 6/16 γνωμοδτησης του ΝΣΚ σχετικ με την εφαρμογ των διατξεων της περ. δ' της παρ. 2 του ρθρου 7 του ν. 3888/10
29-12-16   ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1201/28-12-16 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 47 του ν. 4410/16 σχετικ με το ειδικ καθεστς ΦΠΑ αγροτν του ρθρου 41 του Κδικα ΦΠΑ, και παροχ σχετικν διευκρινσεων
29-12-16   ΥΠ.ΕΣ. 41488/21-12-16 : Διευκρινσεις ως προς το πεδο εφαρμογς της διταξης του ρθρου 63 του ν. 4430/16 (ΦΕΚ-205 Α/31-10-16)
28-12-16   ΕΑΑΔΗΣΥ 6510/ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 17/28-12-16 : Ενσχυση συμμετοχς των Μικρομεσαων Επιχειρσεων (ΜΜΕ) στις διαδικασες ανθεσης δημοσων συμβσεων
28-12-16  ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚΦ/Β/1188975/ΕΞ2016/28-12-16 : Κοινοποηση της αρ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ/Β/1182030/ΕΞ2016 απφασης της Υφυπουργο Οικονομικν "Καθορισμς ρων και προυποθσεων για τη χοργηση δειας φορολογικς αποθκης στα εισαγμενα απ τρτες χρες, προερχμενα απ λλα Κρτη - Μλη της ΕΕ εγχωρως παραγμενα προιντα της περ. α της παρ. 1 του ρθρου 53Α του ν. 2960/01, των διαδικασιν παραγωγς εκτς καθεσττος αναστολς, παραλαβς απ λλα Κρτη - Μλη, επιβολς του Φρου Κατανλωσης και ΦΠΑ, παρακολοθησης και ελγχου αυτν
28-12-16     ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1200/27-12-16 : Φορολογικ μεταχεριση ζημιν που προκπτουν στην αλλοδαπ με βση τις διατξεις της παρ. 4 του ρθρου 27 του ν. 4172/13, πως ισχουν μετ την τροποποησ τους με τις διατξεις του ρθρου 124 του ν. 4446/16 (Α 240)
28-12-16    ΦΕΚ.4215 Β/27-12-16 :
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/98971/ΔΠΓΚ/16 : Εκτλεση Κρατικο Προυπλογισμο - ανακατανομ πιστσεων
ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΓΕ(Α)/ΟΙΚ.97012/16 : Τροποποηση της υπ' αριθμ. Γ5(α)/οικ.90552/16 υ.α. (Β 3890) "Διατξεις Τιμολγησης Φαρμκων

28-12-16  Κ.Υ.Α. ΕΑΠ/2003683/ΕΞ2016/16 (ΦΕΚ-4194 Β/27-12-16) : Τροποποηση της αριθμ. 2/37345/0004/10 απφασης των Υπουργν Εσωτερικν, Αποκντρωσης και Ηλεκτρονικς Διακυβρνησης και Οικονομικν (Β 784)
28-12-16 ΥΠΕΚΑΑ Φ.80000/ΟΙΚ.58192/2153/16 (ΦΕΚ-4214 Β/27-12-16) : Εγκριση Καταστατικο του Νομικο Προσπου Ιδιωτικο Δικαου με την επωνυμα "Ταμεο Μηχανικν Εργοληπτν Δημοσων Εργων (ΤΣΜΕΔΕ-ΝΠΙΔ)
27-12-16  ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1187/16 (ΦΕΚ-4172 Β/23-12-16) : Παρταση και αναστολ καταβολς βεβαιωμνων οφειλν, για την αντιμετπιση των κτακτων αναγκν που προκυψαν απ τα ντονα καιρικ φαινμενα (πλημμρες, κατολισθσεις) στις 26 και 27 Νοεμβρου 2016 στο Δμο Ζακνθου της ΠΕ Ζακνθου
27-12-16  ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚΦ/Β/1182030/ΕΞ2016/16 (ΦΕΚ-4173  Β/23-12-16) : Καθορισμς ρων και προυποθσεων για τη χοργηση δειας φορολογικς αποθκης στα εισαγμενα απ τρτες χρες, προερχμενα απ λλα Κρτη - Μλη της ΕΕ εγχωρως παραγμενα προιντα της περ. α της παρ. 1 του ρθρου 53Α του ν. 2960/01, των διαδικασιν παραγωγς εκτς καθεσττος αναστολς, παραλαβς απ λλα Κρτη - Μλη, επιβολς του Φρου Κατανλωσης και ΦΠΑ, παρακολοθησης και ελγχου αυτν
27-12-16 ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/6/ΟΙΚ.33116/23-12-16 : Εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 40 του ν. 4440/16 "Ενιαο σστημα Κινητικτητας στη Δημσιας Διοκηση και την Τοπικ Αυτοδιοκηση, υποχρεσεις των προσπων που διορζονται στις θσεις των ρθρων 6 και 8 του ν. 4369/16, ασυμββαστα και πρληψη των περιπτσεων σγκρουσης συμφερντων και λοιπς διατξεις" (Α 224)
27-12-16   ΦΕΚ-4171 Β/23-12-16 :
ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 4204/136049/16 : Ανκτηση αχρεωσττως παρατπως καταβληθντων ποσν και οφειλν Οικονομικο Ετους 2016, μσω συμψηφισμο, στο πλασιο των καθεσττων στριξης που εφαρμζεται το Ολοκληρωμνο Σστημα Διαχερισης και Ελγχου
ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 11579/138688/16 : Εγκριση Επιχειρησιακς Συλλογικς Σμβασης Εργασας (ΕΣΣΕ) τους 2016 των τακτικν υπαλλλων του Οργανισμο Ελληνικν Γεωργικν Ασφαλσεων (ΕΛΓΑ) - ΝΠΙΔ

27-12-16 Κ.Υ.Α. 217890/ΓΓ4/16 (ΦΕΚ-4176 Β/23-12-16) : Υλοποηση Πιλοτικς Τξης Μαθητεας στην Περιφρεια Κρτης
27-12-16  ΥΠ.ΕΣ. 40031/15-12-16 : Εφαρμογ των διατξεων του προεδρικο διατγματος 80/16, περ ανληψης υποχρεσεων απ τους διατκτες
27-12-16  ΥΠ.ΕΣ. 41985/23-12-16 : Αναδιοργνωση Αποκεντωμνων Διοικσεων με το ν. 4446/16
27-12-16  ΥΠΥΜΕΤ Α3/84335/10300/27-12-16 : Εκπαιδευτικ οχματα κατηγορας C και CE
27-12-16  ΥΠΕΚΑΑ Φ.80020/ΟΙΚ.56714/Δ15.1008/23-12-16 : Γνωστοποηση ρυθμσεων του ρθρου 26 του ν. 4445/16
27-12-16  ΥΠ.ΜΕΤΑΝ.ΠΟΛΙΤ. 52865/ΕΓΚ.26/23-12-16 : Εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 13Α του ν. 4251/14
27-12-16 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1197/22-12-16 : Φορολογικ μεταχεριση των δαπανν που καταβλλονται σε φυσικ νομικ πρσωπο νομικ ονττητα που εναι φορολογικς κτοικος σε κρτος μη συνεργσιμο που υπκειται σε προνομιακ φορολογικ καθεστς, με βση τις διατξεις της περπτωσης ιγ του ρθρου 23 του ν. 4172/13, πως ισχουν
27-12-16 ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΑΦ/1188103/ΕΞ20016/23-12-16 : Φορολογικ μεταχεριση του εισοδματος που αποκτ Αννυμη Εταιρεα απ την παραχρηση του δικαιματος εκμετλλευσης Σταθμν Εξυπηρτησης Αυτοκινητιστν μετ την ναρξη ισχος του ν. 4172/13
27-12-16   ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1198/23-12-16 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 61 του ν.4438/16 (Α 220/28-11-16) σχετικ με τα φορολογικ κνητα των μετασχηματισμν εταιρειν που προβλπονται απ τα ρθρα 52 ως και 55 του ν. 4172/13, πως ισχει
27-12-16   Ν. 4447/16 (ΦΕΚ-241 Α/23-12-16) : Χωρικς σχεδιασμς - Βισιμη ανπτυξη και λλες διατξεις
23-12-16 ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΚΟΙΝ.ΑΛΛ. Φ80000/ΟΙΚ.59606/2172/23-12-16 :  Επιδομα Κοινωνικς Αλληλεγγης Συνταξιοχων (ΕΚΑΣ) για το τος 2017
23-12-16 ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΚΟΙΝ.ΑΛΛ Φ.80000/ΟΙΚ.60273/2197/23-12-16 : Γνωστοποηση των διατξεων των ρθρων 2,7,27 παρ. 2 α & β του ν.4387/2016
23-12-16 ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΚΟΙΝ.ΑΛΛ Φ.80000/ΟΙΚ.60271/2195/23-12-16 : Γνωστοποηση των διατξεων του ρθρου 28 του ν. 4387/2016
23-12-16 ΥΠ.ΕΡ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΚΟΙΝ.ΑΛΛ. Φ.80000/60258/1471/23-12-16 : Γνωστοποηση των διατξεων του αρ. 14 και 33 του ν.4387/2016, σε συνδυασμ με την ΥΑ οικ. 26083/887/ 9ΦΕΚ Β 1605/2016).
23-12-16 ΥΠΕΘ 221126/Ε1/23-12-16 : Πρσκληση μνιμων εκπαιευτικν Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης για υποβολ αιτσεων απσπασης για ορισμ Συντονιστ Εκπαδευσης Προσφγων (ΣΕΠ) στο κντρο φιλοξενας προσφγων Οινοφτων για το διδακτικ τος 2016-2017
23-12-16 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1196/22-12-16 : Συμπληρωματικς διευκρινσεις επ της Εγκυκλου 1012668/590/198/0014 πολ.1250/1998
23-12-16 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1195/23-12-16 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 36 του ν.4389/2016 (Α' 94) για τη δικαστικ εκπροσπηση της Ανεξρητητης Αρχς Δημοσων Εσδων, τη νομικ και δικαστικ υποστριξη αυτς και την οργνωση και λειτουργα του Ειδικο Νομικο γραφεου Δημοσων Εσδων (ΕΝΓΔΕ).
23-12-16 ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΚΟΙΝ.ΑΛΛ. Φ.80000/ΟΙΚ.60272/2196/23-12-16 : Γνωστοποηση των διατξεων του ρθρου 12 και 16 του ν.4387/2016
23-12-16 ΥΠ.ΟΙΚ. 2/99070/0026/23-12-16 : Ανατροπς και αναλψεις υποχρεσεων.
23-12-16  ΥΠ.ΕΣ. 41635/22-12-16 : Ευρωπακ Πργραμμα "Ευρπη για τους Πολτες, 2014-2020": Επιδτηση Αδελφοποισεων Πλεων, Δικτων Πλεων, ργων για την Ευρωπακ Μνμη και των Οργανσεων της Κοινωνας των Πολιτν (Προθεσμα: 1η Μαρτου 2017).
23-12-16 ΥΠ.ΟΙΚ.ΑΝ. 138857-23-12-16 : Αναδρομικ διαγραφ επιχειρσεων απ το Γ.Ε.Μ.Η. βσει των διατξεων του Ν.4443/2016 που τροποποιον το Ν.3419/2005.
23-12-16 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1192/20-12-16 : Λψη μτρων σε περπτωση υπνοιας καταδολευσης (ρθρο 49 παρ. 3 του Κ.Φ.Δ.)

23-12-16 Ν. 4446/16 : Πτωχευτικς Κδικας, Διοικητικ Δικαιοσνη, Τλη-Παρβολα, Οικειοθελς αποκλυψη φορολογητας λης παρελθντων ετν, Ηλεκτρονικς συναλλαγς, Τροποποισεις του ν.4270/2014 και λοιπς διατξεις.
22-12-16 ΥΠΥΜΕ Α72390/4875/22-12-16 : Περ της συμπλρωσης στοιχεων στο ντυπο δειας κυκλοφορας Ιδιωτικς Χρσης αυτοκιντων ειδικ διασκευασμνων για κινητικ ανπηρους.
22-12-16 ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝ. ΔΙΑΔΙΠΥΔ/ΤΣΠΕΑΔ/Φ.18/ΟΙΚ.32731/21-12-16 : Δικαωμα υπογραφς "με εντολ Περιφερειρχη"-ρθρο 37 του Ν.44440/2016 (ΦΕΞ 224Α').
22-12-16 Κ.Υ.Α. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.46/2267/ΟΙΚ.32096/16 (ΦΕΚ 4123 Β/21-12-2016) : Διεξαγωγ δομημνης συνντευξης κατ την επιλογ προστμενων.
21-12-16 ΥΠ.ΤΟΥΡ. 23132/16 (ΦΕΚ 4110 Β/21-12-2016) : Κατργηση της υπ'αριθμ. 11240/14.06.2016 απφασης Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομας, Ανπτυξης και Τουρισμο "Τροποποηση της υπ'αριθμ. 21185/13.10.2014 απφασης Υπουργο Τουρισμο" Κατταξη σε κατηγορες με σστημα κλειδιν και καθορισμς τεχνικν και λειτουργικν προδιαγραφν των ενοικιαζμενων επιπλωμνων δωματων-διαμερισμτων (ΕΕΔΔ)" (Β' 2840)", πως τροποποιθηκε και ισχει.",(Β' 1739).
21-12-16 ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΚΟΙΝ.ΑΛΛ. Φ.80020/ΟΙΚ.59590/Δ15.1006/21-12-16 : Συμπληρωματικς οδηγες για την εφαρμογ του ρθρου 36 του ν.4387/2016 σε ασφαλισμνους του ΕΤΑΑ
21-12-16 ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΚΟΙΝ.ΑΛΛ. Φ.10070/ΟΙΚ.59667/2173/20-12-16 : Γνωστοποηση διατξεων της παρ. 4 του ρθρου 41 του ν.4387/2016 (Α'85), πως τροποποιθηκαν με τις διατξεις των παρ. 4,5,6 και 7 του ρθρου 1 του ν.4425/2016 (Α'183)
21-12-16 ΙΚΑ 48/16 : Αντικατσταση των στοιχεων επικοινωνας των εγγρφων και των λογτυπων με τα να στοιχεα και το νο λογτυπο του ΕΦΚΑ.
21-12-16 ΥΠΥΜΕ Α75391/5075/20-12-16 : Αποστολ αποσπσματοσ Φ.Ε.Κ. (Τεχος Β' 3413)-Παροχ διευκρινσεων περ της διενργειας της ειδικς θεωρητικς εξτασης για την ειδικ δεια οδγησης Επιβατηγο Δημσιας Χρσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκιντου.
21-12-16 ΕΑΔΗΣΥ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ : Υποδειγμα τευχων διακρυξης ανοικτς διαδικασας με ηλεκτονικ τρπο.
21-12-16 ΕΑΑΔΗΣΥ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : Υπδειγμα τευχν διακρυξης ανοικτς διαγωνιστικς διαδικασας με ηλεκτρονικ τρπο.
21-12-16 ΕΑΑΔΗΣΥ 6356/20-12-16 : Ανρτηση στην ιστοσελδα της Αρχς υποδειγμτων διακηρξεων ανοικτς διαδικασας για την ανθεση δημοσων συμβσεων προμηθειν και γενικν υπηρεσιν.
20-12-16 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1184/16 (ΦΕΚ 4087 Β/20-12-2016) :  Καθορισμς του τπου και του περιεχομνου της δλωσης απδοσης του τλους συνδρομητν σταθερς τηλεφωνας επ της αξας κθε λογαριασμο, σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 55 του ν.4389/2016 (ΦΕΚ Α' 94), καθς και της διαδικασας επιβολς και απδοσης αυτο.
20-12-16 Κ.Υ.Α. 124456/0092/16 (ΦΕΚ 4074 Β/19-12-2016) : Μεταφορ αρμοδιτητας πληρωμς συντξεων του Δημοσου στον ΕΦΚΑ.
20-12-16  ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1180/16 (ΦΕΚ 4086 Β/20-12-2016) : Διαδικασα απαλλαγς ΦΠΑ των παραδσεων αγαθν και παροχς υπηρεσιν στο πλασιο αντιμετπισης της προσφυγικς κρσης.
20-12-16 ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΤΔ/Δ1180878/ΕΞ2016/16 (ΦΕΚ 4088 Β/20-12-2016) : Υποχρεωτικ ηλεκτρονικ πληρωμ τελωνειακν οφειλν.
20-12-16 Κ.Υ.Α ΔΤΔ/Α1181957/ΕΞ2016/16 (ΦΕΚ 4092 Β/20-12-2016) : Τελωνειακς διαδικασες για τις ταχυδρομικς αποστολς μσω του Φορα Παροχς Καθολικς Υπηρεσας.
20-12-16 ΥΠ.ΟΙΚ.ΑΝ. 133583/14-12-16 : Παροχ διευκρινσεων για την εφαρμογ διατξεων του νμου 4399/2016 "Θεσμικ πλασιο για τη σσταση καθεσττων Ενισχσεων Ιδιωτικν Επενδσεων για την περιφερειακ και οικονομικ ανπτυξη της χρας-Σσταση Αναπτυξιακο Συμβουλο υκαι λλες διατξεις". (Υποβολ αιτημτων ελγχου επενδσεων, Τμηματικ Καταβολ των Ενισχσεων, Λειτουργα Γνωμοδοτικν Επιτροπν).
20-12-16 ΥΠ.ΕΣ. 40979/19-12-16 : Ευρωπακ Πρωτοβουλα Αστικς Καινοτμες Δρσεις: Δετερη πρσκληση υποβολς προτσεων για Μετανστες, Πρσφυγες, Κυκλικ Οικονομα και Κινητικτητα.
20-12-16 Ν. 4445/16 (ΦΕΚ 236 Α/19-12-2016) : Εθνικς Μηχανισμς Συντονισμο, Παρακολοθησης και Αξιολγησης των Πολιτικν Κοινωνικς νταξης και Κοινωνικς Συνοχς, ρυθμσεις για την κοινωνικ αλληλεγγη και εφαρμοστικς διατξεις του ν.4387/2016 (Α' 85) και λλες διατξεις.
19-12-16   ΥΠ.ΟΙΚ. 146834/0092/19-12-16 : Οδηγες για την εφαρμογ των διατξεωντου ρθρου 13 του ν. 4387/16 (Α 85)
19-12-16   ΥΠ.ΟΙΚ. 142036/0092/19-12-16 : Οδηγες για την εφαρμογ των διατξεων της παρ. 2α του ρθρου 8 του ν. 4387/16 (Α 85) - Προσδιορισμς συντξιμων αποδοχν και σχετικν κρατσεων δημοσων λειτουργν και υπαλλλων
19-12-16   ΥΠΕΚΑΑ Φ.10043/ΟΙΚ.58770/1442/19-12-16 : Εφαρμογ του ρθρου 36 του ν. 4387/16 σε ασφαλισμνους του ΕΤΑΑ
19-12-16  ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/5/ΟΙΚ.32342/19-12-16 : Εφαρμογ των διατξεων του ν. 4440/16 "Ενιαο Σστημα Κινητικτητας στη Δημσια Διοκηση και την Τοπικ Αυτοδιοκηση, υποχρεσεις των προσπων που διορζονται στις θσεις των ρθρων 6 και 8 του ν. 4369/16, ασυμββαστα και πρληψη των περιπτσεων σγκρουσης συμφερντων και λοιπς διατξεις" (Α224)
19-12-16    ΥΠΥΜΕ Α3/76783/9550/19-12-16 : Τροποποηση των κωδικν του Παρ. Ι του π.δ. 51/12 (101 Α) λγω προσαρμογς της Οδηγας 2015/653/ΕΕ στο ελληνικ δκαιο
19-12-16    ΙΚΑ Α42/6/19-12-16 : Μη καταβολ εισφορν Δρου Χριστουγννων οδηγν ταξ, τους 2016
19-12-16    ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ 12320/19-12-16 : Χοργηση κτακτης οικονομικς ενσχυσης σε ορισμνες κατηγορες ανργων ναυτικν λγω εορτν ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016-Παρταση χρνου κατθεσης δικαιολογητικν
19-12-16   ΙΚΑ Ε40/879/19-12-16 : Περοδοι υποβολς Αναλυτικν Περιοδικν Δηλσεων (ΑΠΔ) μισθολογικν περιδων απ 01/2017 ως 12/2017, ΔΧ/2017, ΔΠ/2017
19-12-16   ΥΠ.ΟΙΚ. 30/003/000/3910/3-11-16 : Σφργιση αποστακτικν μηχανημτων των αποσταγματοποιν
19-12-16  ΙΚΑ Ε41/442/ΕΓΚ.47/19-12-16 : Αποδεικτικ ασφαλιστικς ενημερτητας για μεταββαση ακιντου σσταση εμπργματου δικαιματος επ' αυτο
19-12-16 ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ - Εθνικς Μηχανισμς Συντονισμο, Παρακολοθησης και Αξιολγησης των Πολιτικν Κοινωνικς Ενταξης και Κοινωνικς Συνοχς, ρυθμσεις για την κοινωνικ αλληλεγγη και εφαρμοστικς διατξεις του ν. 4387/16 (Α 85) και λλες διατξεις
16-12-16 ΥΠ.ΕΣ. 40703/ΕΓΚ.25/16-12-16 : Προγραμματισμς προσλψεων τακτικο προσωπικο ανταποδοτικν υπηρεσιν ΟΤΑ και ΝΠΙΔ αυτν και τακτικο προσωπικο του κλδου ΔΕ Τηλεφωνητν στους ΟΤΑ
16-12-16   ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΣΥΠ/158709/ΕΞ2016/ΕΜΠ/16 (ΦΕΚ-4034 Β/16-12-16) : Διαδικασα ελγχου της περιουσιακς καττασης των υπαλλλων της ΓΓΔΕ του Υπουργεου Οικονομικν
16-12-16   ΥΠΥΜΕ 84603/6441/16-12-16 : Εφαρμογ στα ΚΤΕΟ της Χρας της υπ' αριθμ. 74919/4049/16 (Β 3974 Β) υ.α. : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 28366/2098/06 (Β 441) υ.α. "Ταξινμηση ορισμνων κατηγοριν μεταχειρισμνων οχημτων με συστματα αντιεμπλοκς κατ την πδηση", αναφορικ με την εγκατσταση συστματος αντιεμπλοκς κατ την πδηση (ΣΑΠ)
16-12-16    ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1190/15-12-16 : Κοινοποηση της υπ' αριθμ. 288/16 γνωμοδτησης του ΝΣΚ (φορολογικ μεταχεριση των αποδοχν των δικαστικν λειτουργν)
16-12-16 Κ.Υ.Α. Φ.ΕΦΚΑ/51852/1841/16 (ΦΕΚ-4026 Β/15-12-16) : Καθορισμς ημερομηνιν καταβολς των συντξεων του Ενιαου Φορα Κοινωνικς Ασφλισης (ΕΦΚΑ)
16-12-16  Π.Δ. 131/16 (ΦΕΚ-235 Α/16-12-16) : Σσταση Διεθυνσης Ελγχου, Εκκαθρισης και Πληρωμς Δαπανν στη Γενικ Διεθυνση Οικονομικν και Επιτελικου Σχεδιασμο του Υπουργεου Εσωτερικν (πρην Υπουργεο Δημσιας Τξης και Προστασας του Πολτη) - Μεταβολ αρμοδιοττων και κατργηση οργανικς μονδας της Γενικς Διεθυνσης Οικονομικν και Επιτελικο Σχεδιασμο
16-12-16    ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1189/14-12-16 : Χοργηση επιδματος πετρελαου θρμανσης και καθορισμς του ψους, των δικαιοχων, των προυποθσεων και της διαδικασας χοργησης αυτο
16-12-16   ΙΚΑ Π06/55/13-12-16 : Χοργηση επιδματος ασθενεας με συνυπολογισμ χρνου ασφλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τ. ΤΑΞΥ
16-12-16  ΥΠΕΕ ΑΠΕΗΛ/ΟΙΚ.187934/15-12-16 : Για την εφαρμογ της υπ' αριθμ. ΑΠΕΗΛ/ΟΙΚ.181851/9-8-16 Υ.Α. "Ανρτηση οριστικο πνακα με τον επιμερισμ των ποσν απ σταθμος ΑΠΕ σε μα περισστερες Δημοτικς Τοπικς Κοιντητες, για τα τη 2010-2014, ..."
16-12-16  ΥΠΕΘ 215647/Δ2/15-12-16 : Εγκκλιος ναρξης της Ενισχυτικς Διδασκαλας για το σχολικ τος 2016-2017
16-12-16 ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚΦ/Α/1183726/ΕΞ2016/13-12-16 : Οδηγες αναφορικ με τη δυναττητα πλησης προιντων υποκεμενων σε ΕΦΚ μεταξ αποθηκευτν με σκοπ την εξαγωγ αυτν χωρς φυσικ διακνηση μεταξ φορολογικν αποθηκν
15-12-16 ΕΑΑΔΗΣΥ 6187/13-12-16 : Τροποποισεις των νμων 4412/16 "Δημσιες συμβσεις ργων, προμηθειν και υπηρεσιν (προσαρμογ στις Οδηγες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)" (Α 147) και 4013/11 "Σσταση Ενιαας Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Συμβσεων και Κεντρικο Ηλεκτρονικο Μητρου Δημοσων Συμβσεων, κλπ." (Α 204)
15-12-16  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Α2Β/ΓΠ/ΟΙΚ.94803/15-12-16 : Παρχονται διευκρινσεις σχετικ με τις διατξεις των ρθρων 44 και 45 του ν.4440/16
15-12-16  ΥΠ.ΕΣ. 36829/13-12-16 : Εισηγητς στα υπηρεσιακ συμβολια των ΟΤΑ Α βαθμο σμφωνα με τις μεταβατικς διατξεις του ρθρου 30 του ν. 4369/16 πως ισχει
15-12-16  ΥΠΥΜΕ ΔΝΣΓ/72602/ΦΝ429/16 (ΦΕΚ-4007 Β/14-12-16) : Τροποποηση της με αριθμ. ΓΔΤΥ/οικ.3328/12-5-16 απφασης γκρισης του Κανονισμο Τεχνολογας Σκυροδματος 2016 (ΚΤΣ 2016)
15-12-16 K.Y.A. 111482/0092/16 (ΦΕΚ-4005 Β/14-12-16) : Ασφαλιστικς εισφορς ασφαλισμνου και εργοδτη
15-12-16   ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ " Χωρικς Σχεδιασμς - Βισιμη Ανπτυξη"
14-12-16   ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ (Νομοθετικς και λλες μεταβολς που ενσωματθηκαν στην τελευταα ηλεκτρονικ κδοση), σχετικ με :
1. ντυπο Ε8 «Γνωστοποηση πραγματοποιηθεσας υπερωριακς απασχλησης» του πληροφοριακο συστματος ΕΡΓΑΝΗ.
2. Ολοκληρωμνο πληροφοριακ σστημα του Σματος Επιθερησης Εργασας (ΟΠΣ-ΣΕΠΕ).
3. Αποδοχς μουσικν.
4. Αποδοχς υπαλλλων κατηγορας ΔΕ χωρς το τυπικ προσν της κατηγορας τους.
5. Ττλοι σπουδν της αλλοδαπς.
6. Συνφεια μεταπτυχιακν ττλων.
7. Οικονομικ αποτελσματα απ την αναγνριση μεταπτυχιακν ττλων κατ τη διετα 2016-2017.
8. Εργαζμενοι με βση προσωρινος πνακες κατταξης.
9. Μετταξη σε αντερη κατηγορα και προσωπικ διαφορ.
10. Επαναφερθντες υπλληλοι της Δημοτικς Αστυνομας και προσωπικ διαφορ.
11. Μισθολογικ κατταξη υπαλλλων ΙΔΟΧ.
12. Επδομα επικνδυνης και ανθυγιεινς εργασας.
13. Αναπλρωση προσταμνων και επδομα θσης.
14. Δημοτικ Αστυνομα και επδομα θσης.
15. Παιδικο σταθμο και επδομα θσης.
16. Διαγεια.
17. Ειδικ Βιβλο Υπερωριν.
18. Δημοσιογρφοι.
19. Αποδοχς προσωπικο των ανωνμων εταιρειν.
20. Αμοιβς μελν του διοικητικο συμβουλου των ΔΕΥΑ με πλρη απασχληση.
21. Ατομικ εδη προστασας σε εργαζμενους των ΔΕΥΑ.
22. Αντατο ριο ημερν εκτς δρας.
23. Παραγραφ της εφπαξ αποζημωσης του ρθρου 204 του Ν 3584/2007.
24. Εφπαξ αποζημωση υπαλλλων που μεταφρθηκαν απ δημοτικς επιχειρσεις.
25. δεια με αποδοχς για ασθνεια ανλικων τκνων.
26. Επαγγελματικ ισοδυναμα ττλων σπουδν.
27. Κινητικτητα.
28. Κλυμα μετταξης σε αντερη κατηγορα.
29. Ασφλιση μονμων υπαλλλων των δμων απ 01/01/2017.
30. Ασφλιση δικηγρων με πγια αντιμισθα.
31. Ασφαλιστικς εισφορς μηχανικν.
32. νταξη του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στον ΕΦΚΑ.
33. Ασφλιση ειδικν συμβολων και συνεργατν απ 01/01/2017.
34. Αναστολ καταβολς της σνταξης.
35. Αναγνριση χρνου συντξιμης υπηρεσας.
36. Υπολογισμς της σνταξης.
37. Εθνικ σνταξη.
38. Ανταποδοτικ σνταξη.
39. Οικογενειακ παροχ.
40. Καττατο και αντατο ριο σνταξης.
41. Απασχληση συνταξιοχων απ 13/05/2016 και μετ.
42. Εφπαξ παροχ.

Το παραπνω υλικ θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. ΙΩΑΝΝΗ
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ... ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ (13/12/2016)

14-12-16  ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1188/9-12-16 : Κοινοποηση των διατξεων της ΚΥΑ Υπουργν Εσωτερικν, Οικονομικν και Εργασας οικ. 32476/20-10-16 (ΦΕΚ-3588 Β/4-11-16) και παροχ σχετικν οδηγιν
14-12-16 ΥΠΟΑ ...417404/27837/2286/512/14-12-16 : Αδειες λειτουργας αθλητικν εγκαταστσεων - Παρταση προθεσμας των παρ. 2, 4 και 5 του ρθρου 16 της ΚΥΑ 46596/22-11-04 (ΦΕΚ-1793 Β/6-12-04), πως ισχει
14-12-16 Κ.Υ.Α. 3736/137702/16 (ΦΕΚ-3986 Β/13-12-16) : Τροποποηση της αριθμ. 2202/75660/1-7-16 κ.υ.α. (Β 2082 και 2204), καθορισμς των Δμων και Συνδσμων Δμων που χρηματοδοτονται για τη λειτουργα καταφυγων αδσποτων ζων συντροφις και για την υλοποηση των ενεργειν διαχερισης τους και γκριση διθεσης και κατανομ των σχετικν πιστσεων για το τος 2016
14-12-16 ΥΠΥΜΕ Α/83521/5619/13-12-16 : Παροχ διευκρινσεων σχεετικ με την εφαρμογ του ρθρου 9 του ΠΔ 116/04 (Α 81)
14-12-16  ΦΕΚ-3985 Β/13-12-16 : 
Κ.Υ.Α. 8002/32/227-Α/16 : Επδομα αυξημνης επιχειρησιακς ετοιμτητας στο νστολο προσωπικ της Ελληνικς Αστυνομας
ΥΠΕΕ  147797/2746/16 : Καθορισμς ειδικο τλους για την σκηση αντιρρσεων της παρ. 1 του ρθρου 15 του Ν. 3889/10 (ΦΕΚ-182 Α) κατ του περιεχομνου αναρτημνου δασικο χρτη
14-12-16    ΙΚΑ 46/13-12-16 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 29 του ν. 4325/15 αναφορικ με την Υπαγωγ , απ 1-6-15, των ασφαλισμνων και συνταξιοχων του ειδικο λογ/σμο, "Κεφλαιο Επικουρικς Σνταξης Προσωπικο ΕΒΖ" του ΤΑΥΕΒΖ στην ασφλιση του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ)
14-12-16    ΟΓΑ 9/13-12-16 : Α) Κατ' εξαρεση απασχληση στην αγροτικ οικονομα πολιτν τρτων χωρν που παραμνουν στην χρα υπ καθεστς αναβολς απομκρυνσης, κατ' εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 58 του ν. 4384/16 (ΦΕΚ-78 Α) και Β) Προυποθσεις πρσβασης στην απασχληση των αναγνωρισμνων απ την ελληνικ πολιτεα ως δικαιοχων διεθνος προστασας, των αιτοντων διεθν προστασα και των προσπων στους οποους χει χορηγηθε καθεστς παραμονς για ανθρωπιστικος λγους στην Ελλδα, σμφωνα με τις διατξεις των ρθρων 68 ως και 71 του ν. 4375/16
14-12-16   ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚΦ/Δ/1181343/ΕΞ2016/9-12-16 : Διευκρινσεις αναφορικ με την παρδοση αγαθν προς εξαγωγς (παρδειγμα 9 της εγκυκλου ΔΤΔ/Α/1068392/ΕΞ/26-4-16)
14-12-16  ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1186/9-12-16 : Συμπληρωματικς πνακας περιοχν εφαρμογς προγρμματος δακοκτονας κατ το ελαιοκομικ τος 2016-2017
14-12-16  ΕΟΠΥΥ ΔΒ4Γ/Γ55/15/ΟΙΚ.49279/14-12-16 : Οδηγες σχετικ με γνωματεσεις
14-12-16  Ν.
4442/16 (ΦΕΚ-230 Β/7-12-16) - Επανεκτπωση λγω παρλειψης αποστολς παραρτημτων - Νο θεσμικ πλασιο για την σκηση οικονομικς δραστηριτητας και λλες διατξεις
14-12-16   ΥΠΥΜΕ 82193/2369/16 (ΦΕΚ-3989 Β/13-12-16) : Τροποποηση της με αριθμ. οικ. Α/49536/4711/10-12-12 απφασης του Υπουργο Ανπτυξης, Ανταγωνιστικτητας, Υποδομν, Μεταφορν και Δικτων (Β 3357)
14-12-16  ΥΠΕΘ 210616/Ε2/16 (ΦΕΚ-3988 Β/13-12-16) : Συμπλρωση της υπ' αριθμ. 112158/Ε2/16 (ΦΕΚ-2133 Β) υ.α. "Πρσκληση υποψφιων εκπαιδευτικν Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης κλδων Γενικς Εκπαδευσης (πλην Μουσικν) για νταξη στους πνακες αναπληρωτν και ωρομσθων εκπαιδευτικν και πρσληψη ως προσωρινν αναπληρωτν και ωρομσθιων εκπαιδευτικν σχολικο τους 2016-2017"
13-12-16  ΥΠ.ΕΣ. 39953/12-12-16 : Αποστολ οικονομικν στοιχεων των ΟΤΑ Α και Β βαθμο και των νομικν τους προσπων
13-12-16 Κ.Υ.Α. 6.15107/5.12840/16 (ΦΕΚ-3975 Β/12-12-16) : Προθηση της απασχλησης ανργων μσω προγραμμτων κοινωφελος χαρακτρα στους Δμους της χρας, συμπεριλαμβανομνης της κατρτισης των συμμετεχντων, με συγχρηματοδτηση απ πρους του ΕΣΠΑ 2014-2020 και χρηματοδτηση απ εθνικος πρους, στο πλασιο του ν. 4152/13 ως ισχει
13-12-16 ΚΑΤΑΤΕΘΕΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ - Πτωχευτικς κδικας, Διοικητικ Δικαιοσνη, Τλη - Παρβολα, Οικειοθελς αποκλυψη αδλωτων εισοδημτων, Ηλεκτρονικς συναλλαγς, Τροποποισεις του ν. 4270/14 και λοιπς διατξεις --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ "ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ-ΑΔΗΛΩΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ"
13-12-16    ΥΠΥΜ 74919/4049/16 (ΦΕΚ-3974 Β/12-12-16) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 28366/2098/06 (Β 441/11-4-06) υ.α. "Ταξινμηση ορισμνων κατηγοριν μεταχειρισμνων οχημτων με συστματα αντιεμπλοκς κατ την πδηση", πως ισχει
13-12-16      ΥΠ.ΟΙΚ. 2/95592/0026/8-12-16 : Ανθεση αρμοδιοττων των ρθρων 24, 26, 66 και 69Γ του ν. 4270/14 στις ΔΥΕΕ
13-12-16   ΙΚΑ Π51/22/17-11-16 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 7/12/16) : 1. Ανακεφαλαωση οδηγιν διαχερισης αιτημτων πιστοποησης αναπηρας προς αποφυγ εκ νου εισαγωγς τους σε Υγειονομικ Επιτροπ ΚΕΠΑ για συμπλρωση εκδοθεσας γνωμτευσης σε ισχ - 2. Κρση επ' αριστον της διρκειας αναπηρας, ταν η κρια πθηση του αιτοντος υπγεται στις παθσεις του Πνακα της με αρ. Φ.11321/οικ.31102/1870/31-10-13 (ΦΕΚ-2906 Β/18-11-13) Υπουργικς Απφασης
13-12-16  ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1185/9-12-16 : Ελεγχος παραγραφμενων υποθσεων Φορολογας Κεφαλαου
12-12-16  ΙΚΑ Γ99/1/133/12-12-16 : Καταβολ Δωροσμου Χριστουγννων 2016 σε εργατοτεχντες οικοδμους
12-12-16 ΥΠΕΚΑΑ Φ.21250/51971/1847/16 (ΦΕΚ-3965 Β/12-12-16) : Καθορισμς ημερομηνας καταβολς των συντξεων μηνς Ιανουαρου 2017 του Ενιαου Ταμεου Επικουρικς Ασφλισης (ΕΤΕΑ)
12-12-16   ΟΑΕΕ 32/8-12-16 : Εξαρεση απ την ασφλιση του ΟΑΕΕ προσπων που θτουν σε προσωριν ακινησα το ιδικτητο ΦΔΧ ΕΔΧ χημ τους
12-12-16   Κ.Υ.Α. 78/16 (ΦΕΚ-3957 Β/9-12-16) : Διαδικασες δειγματοληψας, εξτασης και γνωμοδτησης περ της κανονικτητας μη δειγμτων υγραερου
12-12-16  Κ.Υ.Α. 52/16 (ΦΕΚ-3953 Β/9-12-16) : Υγρ προιντα πετρελαου - Μεθυλεστρες λιπαρν οξων ως βιοκασιμα και ως βιορευστ - Απαιτσεις και μθοδοι δοκιμς
12-12-16  ΕΕΤΤ 786/03Β/16 (ΦΕΚ-3949 Β/9-12-16) : Κανονισμς διαδικασας τακτικς συλλογς στοιχεων για την Αγορ Ηλεκτρονικν Επικοινωνιν στην Ελλδα
12-12-16   Κ.Υ.Α. 128/16 (ΦΕΚ-3958 Β/9-12-16) : Εναρμνιση της Ελληνικς Νομοθεσας προς την Οδηγα (ΕΕ) 2016/802 του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 11ης Μαου 2016 "σχετικ με τη μεωση της περιεκτικτητας ορισμνων υγρν καυσμων σε θεο"
12-12-16  ΟΑΕΔ 97417/12-12-16 : Δημσια Πρσκληση 13/16 σε μακροχρνια εγγεγραμμνους ανργου στα μητρα ανργων του ΟΑΕΔ, για υποβολ ηλεκτρονικν αιτσεων συμμετοχς στη διαδικασα κατρτισης του πνακα κατταξης μακροχρνια ανργων στο "Ειδικ Πργραμμα Απασχλησης 4.000 μακροχρνια ανργων στο δημσιο τομα της υγεας, του ρθρου 64 του Ν. 4430/16"
12-12-16   N. 4443/16 (ΦΕΚ 232 Α/9-12-2016): Ι) Ενσωμτωση της Οδηγας 2000/43/ΕΚ περ εφαρμογς της αρχς της σης μεταχερισης προσπων ασχτως φυλετικς εθνοτικς τους καταγωγς, της Οδηγας 2000/78/ΕΚ για τη διαμρφωση γενικο πλαισου για την ση μεταχεριση στην απασχληση και την εργασα και της Οδηγας 2014/54/ ΕΕ περ μτρων που διευκολνουν την σκηση των δικαιωμτων των εργαζομνων στο πλασιο της ελεθερης κυκλοφορας των εργαζομνων, II) λψη αναγκαων μτρων συμμρφωσης με τα ρθρα 22, 23, 30, 31 παρ. 1, 32 και 34 του Κανονισμο 596/2014 για την κατχρηση της αγορς και την κατργηση της Οδηγας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου και των Οδηγιν της Επιτροπς 2003/124/ΕΚ, 2003/125 ΕΚ και 2004/72/ΕΚ και ενσωμτωση της Οδηγας 2014/57/ΕΕ περ ποινικν κυρσεων για την κα¬τχρηση αγορς και της εκτελεστικς Οδηγας 2015/2392, III) ενσωμτωση της Οδηγας 2014/62 σχετικ με την προστασα του ευρ και λλων νομισμτων απ την παραχραξη και την κιβδηλεα μσω του ποινικο δικαου και για την αντικατσταση της απφασης - πλαισου 2000/383/ΔΕΥ του Συμβουλου και IV) Σσταση Εθνικο Μηχανισμο Διερενησης /Περιστατικν Αυθαιρεσας στα σματα ασφαλεας και τους υπαλλλους των  καταστημτων κρτησης και λλες διατξεις.
12-12-16 
ΥΠΕΕ ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/ΟΙΚ.187480/16 (ΦΕΚ-3955 Β/9-12-16) : Μεθοδολογα υπολογισμο της ειδικς τιμς αγορς τεχνολογιν ανανεσιμων πηγν ενργειας και συμπαραγωγς ηλεκτρισμο και θερμτητας υψηλς απδοσης, κριτρια και περιορισμο χοργησης της προσαξησης ανπτυξης ετοιμτητας συμμετοχς στην αγορ και διαδικασα χοργησς της, καθς και διαδικασα απομεωσης της λειτουργικς ενσχυσης για τους σταθμος που χουν λβει επενδυτικ ενσχυση κατεφαρμογ των ρθρων 3, 5, και 6 του ν. 4414/16
9-12-16   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1/ΓΠ/ΟΙΚ.93041/9-12-16 : Εντατικοποηση των υγειονομικν ελγχων ενψει της εορταστικς περιδου των Χριστουγννων και της Πρωτοχρονις
9-12-16  ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1183/7-12-16 : Πρσθετες διευκρινσεις αναφορικ με την υποβολ των δηλσεων των μετασχηματιζμενων επιχειρσεων με βση τις διατξεις του ν. 2166/93 μετ την κδοση του αριθμ. ΔΕΑΦ/Β/1107932/ΕΞ2015/7-8-16 εγγρφου μας
9-12-16  ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 2062/132509/16 (ΦΕΚ-3938 Β/7-12-16) : Μορφ, περιεχμενο, διαδικασα καταγραφς και τρηση Εθνικο Μητρου Αγροτικν Συνεταιρισμν, Κλαδικν Αγροτικν Συνεταιρισμν, Κλαδικν Εθνικν Αγροτικν Συνεταιρισμν, Αγροτικν Εταιρικν Συμπρξεων και Ταμεου Αγροτικς Συνεταιριστικς Εκπαδευσης, διαδικασα εγγραφς και τακτικν ετσιων δηλσεων και κριτρια αξιολγησς τους
9-12-16  Κ.Υ.Α. 56914/1033/16 (ΦΕΚ-3942 Β/8-12-16) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 55932/1016/16 κ.υ.α. με θμα "Ειδικ πργραμμα απασχλησης 4.000 μακροχρνια ανργων στον δημσιο τομα της υγεας" (Β 3888)
8-12-16 ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.56/2417/ΟΙΚ.31389/8-12-16 : Π.Δ. 69/16 - Αναγνριση προυπηρεσας εκτς δημοσου τομα
8-12-16   ΥΠ.ΕΣ. 38387/8-12-16 : Ευρωπαικ Πργραμμα Δικαιματα, Ιστητα και Ιθαγνεια : Διλογος και ανταλλαγ καλν πρακτικν για την Ανοχ και τον Αμοιβαο Σεβασμ
8-12-16   ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1182/7-12-16 : Κοινοποηση της υπ' αριθμ. 26/16 γνωμοδτησης του Β Τμματος του ΝΣΚ - Διαδικασα διρθωσης ΦΑΠ ετν 2011-2013 για εκτς αντικειμενικο συστματος οικπεδα του Δμου Νας Μκρης Αττικς
8-12-16    ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1181/6-12-16 : Παροχ διευκρινσεων για τις διατξεις των ρθρων 48 παρ. 6 και 72 παργραφος 40 του ΚΦΕ, πως προστθηκαν με το ρθρο 8 του ν. 4378/16 σχετικ ε το κοιν φορολογικ καθεστς το οποο ισχει για τις μητρικς και τις θυγατρικς εταιρεες διαφορετικν κρατν-μελν
8-12-16   Ν. 4442/16 (ΦΕΚ-230 Α/7-12-16) : Νο θεσμικ πλασιο για την σκηση οικονομικς δραστηριτητας και λλες διατξεις
8-12-16    Π.Δ. 129/16 (ΦΕΚ-229 Α/7-12-16) : Προσαρμογ στο εθνικ δκαιο της Οδηγας ΕΕ 2015/565 της Επιτροπς της 8ης Απριλου 2015 για την τροποποηση της οδηγας 2006/86/ΕΚ και της οδηγας ΕΕ 2015/566 της Επιτροπς της 8ης Απριλου 2015 σχετικ με την εφαρμογ της Οδηγας 2004/23/ΕΚ, καθς και τροποποηση του π.δ. 26/08
8-12-16    Π.Δ. 128/16 (ΦΕΚ-228 Α/7-12-16) : Προσαρμογ της ελληνικς νομοθεσας προς την Οδηγα 2014/28/ΕΕ της 26ης Φεβρουαρου 2014 του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου περ της διαθεσιμτητας στην αγορ και του ελγχου των εκρηκτικν υλν εμπορικς χρσης (αναδιατπωση)
8-12-16   Κ.Υ.Α. 127402/1487/Φ.15/16 (ΦΕΚ-3924 Β/7-12-16) : Τροποποηση της υπ' αριθ. Φ.15/4187/266/12 (Β 1275) κ.υ.α. "Καθορισμς Πρτυπων Περιβαλλοντικν Δεσμεσεων (ΠΠΔ), κατ κλδο δραστηριτητας στην Αδεια Εγκατστασης - Λειτουργας, για τις δραστηριτητες που εμππτουν στο πεδο εφαρμογς του ν. 3982/11 και κατατσσονται στην Β κατηγορα του Αρθρου 1 του ν. 4014/11
8-12-16    ΥΠΟΙΑΝ 7428/1829/16 (ΦΕΚ-3925 Β/7-12-16) : Σσταση Ταμεου  Χαρτοφυλακου με την επωνυμα "ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΤΑΕΣΥΜ)
8-12-16    ΟΓΑ 8/6-12-16 : Επδομα Κοινωνικς Αλληλεγγης Ανασφλιστων Υπερηλκων (Η εγκκλιος αυτ αντικαθιστ την αριθμ. 7/16 εγκκλιο ΟΓΑ)
7-12-16    ΥΠΟΙΑΝ Φ.15/ΟΙΚ.129941/1502/7-12-16 : Εγκκλιος περ την κδοση αδειν λειτουργας αποθηκν φαρμκων
7-12-16   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/94847/0026/7-12-16 : Απορρφηση πιστσεων τρχοντος οικονομικο τους
7-12-16    ΙΚΑ 45/6-12-16 : Α. Παρακρτηση εισφορς 0,20 ευρ υπρ του λογαριασμο κοινωνικς πολιτικς του ΟΑΕΔ / Β. Απαλλαγ απ την κρτηση υπρ υγειονομικς περθαλψης του εξωιδρυματικο επιδματος απ 1-12-2016 και εφεξς / Γ. Διευκρινσεις σε σχση με την παρακρτηση εισφορς κλδου ασθναςι συνταξιοχων ασφαλισμνων στον ΕΟΠΥΥ και παρλληλα ασφαλισμνων σε φορες ασθνειας που χουν διατηρσεις αυτοτλεια - Φορες εκτς ΕΟΠΥΥ
7-12-16    ΙΚΑ 44/6-12-16 : Ασφλιση Πωλητν Λαικν Λαχεων μετ την 1-5-2014 ημερομηνα ισχος της σμβασης παραχρησης του αποκλειστικο δικαιματος παραγωγς, λειτουργας, κυκλοφορας, προβολς και διαχερισης των Κρατικν Λαικν Λαχεων σε ιδιτη
7-12-16    Κ.Υ.Α. 77932/16 (ΦΕΚ-3922 Β/6-12-16) : Τροποποηση του εδους και του ποσοστο δαπανν που πληρνονται σε βρος της Πγιας Προκαταβολς του Πυροσβστικο Σματος
7-12-16   Π.Δ. 127/16 (ΦΕΚ-226 Α/6-12-16) : Προσντα, προυποθσεις, κωλματα κατταξης και διαδικασα για την εισαγωγ στη Σχολ Ανθυποπυραγν της Πυροσβεστικς Ακαδημας πτυχιοχων Ανωττων Εκπαιδευτικν και Τεχνολογικν Ιδρυμτων, στερα απ κατατακτριες εξετσεις
7-12-16  Ν. 4441/16 (ΦΕΚ-227 Α/6-12-16) : Απλοποηση διαδικασιν σστασης επιχειρσεων, ρση κανονιστικν εμποδων στον ανταγωνισμ και λοιπς διατξεις
7-12-16  ΑΠΟΦ.ΠΡΩΘ. Υ209/12 (ΦΕΚ-3920 Β/6-12-16) : Σσταση επιτροπς επιχειρησιακο σχεδιασμο με ττλο "Επιτροπ καταπολμησης του λαθρεμπορου στα προιντα που υπκειντα σε ΕΦΚ
7-12-16  ΥΠΕΘ 208496/Γ1/7-12-16 : Τροποποηση ημερομηνα διεξαγωγς εκλογς ανδειξη των αιρετν εκπροσπων των μονμων και με σχση εργασας ΙΔΑΧ υπαλλλων στο ΚΥΣΔΙΠ της Γενικς Γραμματεας του Υπουργεου Παιδεας, Ερευνας και Θρησκευμτων μετ την κδοση της αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.19/1174/οικ.29614/18-11-16 (ΦΕΚ-3794 Β/25-11-16) απφασης της Υπουργο Διοικητικς Ανασυγκρτησης
7-12-16    ΥΠΕΘ 208628/Γ2/7-12-16 : Ημερομηνα και προυποθσεις διεξαγωγς της εκλογς για την ανδειξη των αιρετν εκπροσπων, των μονμων και με σχση εργασας ΙΔΑΧ υπαλλλων, για το Υπηρεσιακ Συμβολιο της Διεθυνσης Ανθπινου Δυναμικο Τομων Ερευνας και Τεχνολογας / Δια Βου Μθησης και Νας Γενις, του Υπουργεου Παιδεας, Ερευνας και Θρησκευμτων
6-12-16    ΥΠ.ΕΣ. 39208/6-12-16 : Ευρωπαικ Πργραμμα Εδαφικς Συνεργασας URBACT III : Πρσκληση υποβολς προτσεων για Καλς Πρακτικς
5-12-16  ΟΑΕΔ 95302/2-12-16 : Πργραμμα επιχοργησης επιχειρσεων για την απασχληση 10.000 ανργων, ηλικας 30-49 ετν
5-12-16
     ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/84/ΟΙΚ.31079/2-12-16 : Υπενθυμιστικ εγκκλιος για την αποστολ στοιχεων για τη συγκρτηση των πρωτοβθμιων Πειθαρχικν Συμβουλων και του Δευτεροβθμιου Πειθαρχικο Συμβουλου με θητεα απ 1-1-2017 ως 31-12-2018
5-12-16   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/85/ΟΙΚ.31077/2-12-16 : Ορισμς μελν του Δευτεροβθμιου Πειθαρχικο Συμβουλου
5-12-16    ΙΚΑ ΤΟ1/652/148/2-12-16 : Χοργηση σνταξης λγω παρλληλης ασφλισης
5-12-16    Κ.Υ.Α. 55932/1016/16 (ΦΕΚ-3888 Β/2-12-16) : Ειδικ πργραμμα απασχλησης 4.000 μακροχρνια ανργων στο δημσιο τομα της υγεας
5-12-16    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ5(Α)/ΟΙΚ.90552/16 (ΦΕΚ-3890 Β/2-12-16) : Διατξεις Τιμολγησης Φαρμκων
5-12-16   Ν. 4440/16 (ΦΕΚ-224 Α/2-12-16) : Ενιαο Σστημα Κινητικτητας στη Δημσια Διοκηση και την Τοπικ Αυτοδιοκηση, υποχρεσεις των προσπων που διορζονται στις θσεις των ρθρων 6 και 8 του ν. 4369/16, ασυμββμαστα και πρληψη των περιπτσεων σγκρουσης συμφερντων και λοιπς διατξεις
2-12-16    ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.19/1176/ΟΙΚ.30933/2-12-16 : Τροποποηση της απφασης σχετικ με τη διαδικασα εκλογς των εκπροσπων των υπαλλλων στα υπηρεσιακ συμβολια
2-12-16    ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/563/ΟΙΚ.30936/2-12-16 : Μεταβολ του φορα διορισμο των περιλαμβανομνων σε οριστικος πνακες διοριστων κατπιν κδοσης απφασης κατανομς του Υπουργο Διοικητικς Ανασυγκρτησης σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 32 του ν. 4369/16 (Α 33)
2-12-16    Κ.Υ.Α. 2986/16 (ΦΕΚ-3885 Β/2-12-16) : Προσδιορισμς των λειτουργικν μορφν και κατηγοριν των τουριστικν καταλυμτων και λοιπν τουριστικν εγκαταστσεων που εντσσονται σε προγρμματα αρμοδιτητας του Υπουργεου Αγροτικς Ανπτυξης και Τροφμων
2-12-16    ΥΠ.ΟΙΚ.ΑΝ. 127711/2-12-16 : Διενργεια ελγχων κατ τη περοδο των εορτν Χριστουγννων και Πρωτοχρονις
2-12-16     ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 2058/112158/1-12-16  : Διευκρινσεις για την εφαρμογ του ρθρου 4 παρ. 2α του ν. 4061/12, πως προστθηκε με το ρθρο 37 παρ. 2β του ν. 4235/14
2-12-16    ΥΠΟΙΑΝ 16550/16 (ΦΕΚ-3860 Β/1-12-16) : Προκρυξη δρσης : "Πργραμμα επιχοργησης επιχειρσεων για την απασχληση 10.000 ανργων, ηλικας 30-49 ετν
1-12-16    ΥΠ.ΕΣ. 31785/ΕΓΚ.24/1-12-16 : Πλημμλειες στην εκλογικ διαδικασα για την ανδειξη αιρετν μελν των Συμβουλων Επιλογς Προισταμνων και των Υπηρεσιακν Συμβουλων τω Περιφερειν απ μη νμιμη συμμετοχ υπαλλλων
1-12-16    ΥΠΕΚΑΑ Φ.80000/ΟΙΚ.48653/1865/30-11-16 : Γνωστοποηση διατξεων του ρθρου 13 του ν. 4387/16 (ΦΕΚ-85 Α) και παροχ οδηγιν σχετικ με το αντατο ριο καταβολς της σνταξης
1-12-16    ΥΠ.Υ.ΜΕΤ. 80068/6228/1-12-16 : Διαδικασα διενργειας στα ιδιωτικ ΚΤΕΟ εκπρθεσμου τεχνικο ελγχου στις 3 Δεκεμβρου 2016
1-12-16     ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΔΘΤΟΚ/Α/1151455/ΕΞ2016/16 (ΦΕΚ-3836 Β/30-11-16) : Διαδικασα, ροι και προυποθσεις καθορισμο της δασμολογητας αξας εμπορευμτων σμφωνα με το ρθρο 74 παρ. 3 καν. 952/13
1-12-16     ΥΠΕΕ 148587/6214/1-12-16 : Ερμηνεα ως προς τον τπο του βιβλου απογραφς της ξυλεας και των προιντων ξυλεας των κωδικν του Παραρτματος του Κανονισμο (ΕΕ) αριθμ. 995/10
1-12-16      Κ.Υ.Α. Β/7/ΟΙΚ.49566/2797/16 (ΦΕΚ-3853 Β/30-11-16) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. Β/7/35889/2582/14 απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Πρνοιας "Προυποθσεις και διαδικασα συμψηφισμο επιστροφν Φρου Προστιθμενης Αξας και Φρου Εισοδματος με οφειλς στους Οργανισμος Κοινωνικς Ασφλισης" (Β 2795)
1-12-16     Ν. 4439/16 (ΦΕΚ-222 Β/30-11-16) : Ενσωμτωση στην ελληνικ νομοθεσα της Οδηγας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 22ας Οκτωβρου 2014 για την ανπτυξη υποδομν εναλλακτικν καυσμων, απλοποηση διαδικασας αδειοδτησης και λλες διατξεις πρατηρων παροχς καυσμων και ενργειας και λοιπς διατξεις
30-11-16   ΥΠΕΚΑΑ Φ.80000/ΟΙΚ.50122/1920/30-11-16 : Γνωστοποηση των διατξεων της παρ. 3 του ρθρου 50 του ν. 4430/16 (ΦΕΚ-205 Α)
30-11-16    ΥΠ.ΕΣ. 38577/ΕΓΚ.23/30-11-16 : Ελεγχος προυπολογισμν οικονομικο τους 2017 των δμων, των περιφερειν και των νομικν τους προσπων
30-11-16   ΥΠ.ΥΠ.ΜΕΤ. 62374/3372/30-11-16 : Μεταφορ βρεφν σε σχολικ νηπων
30-11-16   ΥΠ.ΥΠ.ΜΕΤ. 76908/4167/28-11-16 : Δημοσευση της αριθμ. πρωτ. 51420/2811/16 υ.α. σχετικ με επιτρεπμενες αλλαγς κυρων χαρακτηριστικν κυκλοφοροντων εκπαιδευτικν οχημτων
30-11-16  ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2331.5/96657/16 (ΦΕΚ-3833 Β/29-11-16) : Τροποποηση της παρ. 2.5 του ρθρου 2 της υπ' αριθμ. 3231.2/1/89 απφασης του Υπουργο Εμπορικς Ναυτιλας "Οροι και προυποθσεις χοργησης δειας σε πλοα και πλωτ ναυπηγματα, που χρησιμοποιονται σαν πλωτς ευκολες υποδοχς πετρελαιοειδν καταλοπων" (573 Β), πως τροποποιθηκε με το ρθρο 1 υπ' αριθμ. 2331.5/60611/16 απφασης Υπουργο Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς (2109 Β)
30-11-16   ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1179/17-11-16 : Φορολογικ θματα ΚΤΕΛ ΑΕ των περιπτσεων α και β της παρ. 2 του ρθρου 3 του ν. 2963/01
29-11-16 ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΚΟΙΝ.ΑΛΛ. 54838/Δ5.2467/25-11-16 : Ζητματα λειτουργας και τρησης του Μητρου Κοινωνικς Οικονομας κατ το μεταβατικ διστημα ως την κδοση της Υ.Α. του αρ. 4 παρ. 3 του ν.4430/2016.
29-11-16 ΥΠ.ΜΕΤ.ΠΟΛ. 37995/25-11-16 : Μηχανισμς για τη διασφλιση γκαιρης παροχς οικονομικν στοιχεων που σχετζονται με δαπνες μεταναστευτικν-προσφυγικν ρον.
29-11-16 Ν. 4437/16 (ΦΕΚ 219 Α/28-11-2016) : Κρωση του Ισολογισμο του Κρτους οικονομικο τους 2014.
29-11-16 Ν. 4436/16 (ΦΕΚ 218 Α/28-11-2016) : Κρωση του Απολογισμο του Κρτους οικονομικο τους 2014
29-11-16 ΕΤΕΑ 175199/18-11-16 : Αντατο ριο ασφαλιστων αποδοχν.
29-11-16 ΙΚΑ 43/29-11-16 : Αντατο ριο ασφαλιστων αποδοχν, για τον υπολογισμ της μηνιαας ασφαλιστικς εισφορς των μισθωτν και εργοδοτν υπρ Ε.Τ.Ε.Α., απ 1-1-2017.
29-11-16 Ν. 4438/16 (ΦΕΚ 220 Α/28-11-2016) : Εναρμνιση της νομοθεσας με την Οδηγα 2014/17/ΕΕ του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 4ης Φεβρουαρου 2014 σχετικ με τις συμβσεις πστωσης για καταναλωτς για ακνητα που προορζονται για κατοικα και την τροποποηση των Οδηγιν 2008/48/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ και του Κανονισμο (ΕΕ) αριθμ. 1093/2010, και λλες διατξεις αρμοδιτητας του Υπουργεου Οικονομικν.
29-11-16 ΒΟΥΛΗ 17838/12338/16 (ΦΕΚ 216 Α/28-11-2016) : Δημοσευση στην Εφημερδα της Κυβερνσεως απφσεως της Ολομλειας της Βουλς "Τροποποηση της απ 21.5.2013 (ΦΕΚ 115/Α' 23.5.2013) απφασης της Ολομλειας της Βουλς "Ρθμιση θεμτων που αφορον στην αεροπορικ μετακνηση των Βουλευτν επαρχας".
29-11-16 ΒΟΥΛΗ 18068/12466/16 (ΦΕΚ 217 Α/28-11-2016) : Καθορισμς των κριτηρων και της διαδικασας αξιολγησης των τυπικν και ουσιαστικν προσντων των υπαλλλων της Βουλς και ρθμιση ειδικοτρων θεμτων του συστματος αξιολογησης.
28-11-16 ΥΠ.ΟΙΚ.ΑΝ. ΔΠΠ/3703/28-11-16 : Στοιχεα τηρομενου μητρου αναρτημνα στην ιστοσελδα της Γεν. Γραμματεας Βιομηχανας.
28-11-16 ΥΠΕΕ 148569/6098/28-11-16 : Διευκρινσεις επ ερωτημτων σχετικ με την προθεσμα εγγραφς στα Περιφερειακ Μητρα "Φορων Εκμετλλευσης" και "Εμπρων" Κανονισμο Ξυλεας.
28-11-16 ΙΚΑ 42/28-11-16 : Σσταση, ανασσταση, μετονομασα και καθορισμς σειρς τξης των Υπουργεων.
28-11-16 ΥΠ.ΟΙΚ. 2/91374/0026/25-11-16 : Απορρφηση πιστσεων τρχοντος οικονομικο τους.
28-11-16 ΥΠ.ΟΙΚ. 120629/16 (ΦΕΚ 3810 Β/25-11-2016) : Καταβολ συντξεων μηνς Ιανουαρου 2017 στις 22-12-2016.
28-11-16 ΥΠ.ΜΕΤ.ΠΟΛ. 11.1/14578/16 (ΦΕΚ 3795 Β/25-11-2016) : Ρθμιση ειδικτερων ζητημτων εφαρμογς των διατξεων των παραγρφων 3 ως 5 του ρθρου 72 του Ν.4375/2016 (φεκ 51 Α').
28-11-16 ΟΑΕΕ 31/25-11-16 : Χοργηση ποσο σνταξης λγω θαντου συνταξιοχου μετ την 13.05.2016 (μεταββαση), ο οποος συνταξιοδοτθηκε πριν τις 13.05.2016.
25-11-16    ΕΑΑΔΗΣΥ 5797/25-11-16 : Οδηγες συμπλρωσης για το "Τυποποιημνο Εντυπο Υπεθυνης Δλωσης (ΤΕΥΔ) του ρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/16 (Α 147)
25-11-16   ΥΠΕΚΑΑ 54838/Δ5.2467/25-11-16 : Ζητματα λειτουργας και τρησης του Μητρου Κοινωνικς Οικονομας κατ το μεταβατικ διστημα ως την κδοση της υ.α. του ρθρου 4 παρ. 3 του ν. 4430/16
25-11-16   ΥΠΕΕ 126635/16 (ΦΕΚ-3799 Β/25-11-16)  : Εγκριση των προγραμμτων παρακολοθησης για τη συνεχ εκτμηση της περιβαλλοντικς κατστασης των θαλσσιων υδτων, του ρθρου 11 του ν. 3983/11 (Α 144)
25-11-16    ΚΑΤΑΤΕΘΕΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ - Απλοποηση διαδικασιν σστασης επιχειρσεων, ρση κανονιστικν εμποδων στον ανταγωνισμ και λοιπς διατξεις
25-11-16    ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.19/1174/ΟΙΚ.29614/16 (ΦΕΚ-3794 Β/25-11-16) : Τροποποηση της απφασης "Τρπος, διαδικασα και προυποθσεις εκλογς των εκπροσπων των υπαλλλων στα υπηρεσιακ συμβολια του προσωπικο των δημοσων υπηρεσιν και των νομικν προσπων δημοσου δικαου"
25-11-16   ΥΠΕΘ 201021/Ε2/24-11-16 : Παρταση προθεσμας υποβολς αιτσεων για την πρσληψη ωρομσθιου προσωπικο, εξειδικευμνου στα αντικεμενα των κατευθνσεων Θετρου - Κινηματογρφου και Χορο στα Καλλιτεχνικ Σχολεα, για το σχολικ τος 2016-2017
25-11-16   ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ - Ενσωμτωση στην ελληνικ νομοθεσα της Οδηγας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 22ας Οκτωβρου 2014 για την ανπτυξη υποδομν εναλλακτικν καυσμων, απλοποηση διαδικασας αδειοδτησης και λλες διατξεις πρατηρων παροχς καυσμων και ενργειας και λοιπς διατξεις
25-11-16   ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ - Εναρμνιση της νομοθεσας με την Οδηγα 2014/17/ΕΕ του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 4ης Φεβρουαρου 2014 σχετικ με τις συμβσεις πστωσης για καταναλωτς για ακνητα που προορζονται για κατοικα και την τροποποηση των Οδηγιν 2008/48/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ και του Κανονισμο (ΕΕ) αριθμ. 1093/10, και λλες διατξεις αρμοδιτητας του Υπουργεου Οικονομικν --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ (ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ)
25-11-16   Κ.Υ.Α. Φ.000/22/247681/Σ.727/16 (ΦΕΚ-3786 Β/23-11-16) : Ρθμιση θεμτων για την Υπηρεσα Αξιοποησης της Ακνητης Περιουσας των Ενπλων Δυνμεων (ΥΠΑΑΠΕΔ)
25-11-16   ΡΑΕ 403/16 (ΦΕΚ-3784 Β/23-11-16) : Τροποποηση διατξεων του Εγχειριδου Εκκαθρισης Αγορς του Κδικα Διαχερισης του Ελληνικο Συστματος Μεταφορς Ηλεκτρικς Ενργειας αναφορικ με την εφαρμογ του Μεταβατικο Μηχανισμο Αποζημωσης Ευελιξας --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
25-11-16    ΚΑΤΑΤΕΘΕΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ - Νο θεσμικ πλασιο για την σκηση οικονομικς δραστηριτητας και λλες διατξεις
24-11-16   ΕΟΠΥΥ ΔΒ4Γ/Γ55/14/ΟΙΚ.46748/24-11-16 : Διευκρινσεις επ των υπ' αριθμ. ΔΒ4Γ/Γ55/11/ΟΙΚ.39223/11-10-16 και ΔΒ4Γ/Γ55/12/ΟΙΚ.43356/4-11-16 εγγρφων του Οργανισμο
24-11-16 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1163/16 (ΦΕΚ-3779 Β/23-11-16) : Διακοπ εργασιν φορολογουμνων (φυσικν, νομικν προσπων και νομικν οντοττων) βσει του πραγματικο χρνου πασης των εργασιν τους
24-11-16   ΥΠΕΘ 198843/Ζ1/16 (ΦΕΚ-3780 Β/23-11-16) : Ρθμιση θεμτων Μετεγγραφν στα Αντατα Εκπαιδευτικ Ιδρματα φοιτητν Ελλνων πολιτν της Μουσουλμανικς μειοντητας της Θρκης και κρατουμνων σε καταστματα κρτησης
23-11-16   ΥΠΕΚΑΑ Φ.80020/ΟΙΚ.52802/Δ15.915/23-11-16 : Εφαρμογ των περ. β και γ της παρ. 4 του ρθρου 35 του ν. 4387/16 (Α 85)
23-11-16   ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1165/17-11-16 : Κοινοποηση διατξεων των ρθρων 40 και 56 του ν. 4410/16 (ΦΕΚ-141 Α/3-8-16) με τις οποες τροποποιθηκαν οι σχετικς διατξεις του ν. 4174/13
23-11-16   ΥΠΟΙΑΝΤ 123333/ΕΓΣΔΙΤ-400/22-11-16 : Παροχ κατευθνσεων για την ανθεση και εκτλεση συμβσεων ανεξαρττων υπηρεσιν συμβολου του ν. 3389/05
23-11-16    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1(Δ)/ΓΠ/ΟΙΚ.88061/22-11-16 : Ονομασα με την οποα κυκλοφορον τα φυσικ μεταλλικ νερ στο εμπριο
22-11-16   ΥΠ.ΕΣ. 37400/18-11-16 : Παροχ στοιχεων εκτιμμενου κστους μεταφορς μαθητν πρωτοβθμιας και δευτεροβθμιας εκπαδευσης απ τις Περιφρειες, για το χρονικ διστημα απ 1-9-2016 ως 31-12-2016, καθς και αριθμο μεταφερμενων μαθητν
22-11-16   ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΑΦ/Β/1168150/ΕΞ2016/17-11-16 : Συντελεστς απσβεσης αιολικν πρκων και φωτοβολταικν μονδων παραγωγς ηλεκτρικς ενργειας
22-11-16  ΟΑΕΕ 30/21-11-16 : Ρθμιση τρεχουσν και καθυστερομενων εισφορν ασφαλισμνων που χουν επαγγελματικ εγκατσταση δραστηριτητα σε οριοθετημνες περιοχς της Περιφρειας Κεντρικς Μακεδονας και επλγησαν απ τις πλημμρες της 22ης και 26ης Σεπτεμβρου 2015
22-11-16   ΟΑΕΕ 29/21-11-16 : Ρθμιση τρεχουσν και καθυστερομενων εισφορν ασφαλισμνων που χουν επαγγελματικ εγκατσταση δρατσηριτητα σε οριοθετημνες περιοχς των Περιφερειν Ανατολικς Μακεδονας - Θρκης, Θεσσαλας και Πελοποννσου και επλγησαν απ ντονα καιρικ και πλημμυρικ φαινμενα εντς των ετν 2015-2016
22-11-16   ΥΠΕΘ 190677/Δ5/16 (ΦΕΚ-3754 Β/21-11-16) : Αθλητικς δραστηριτητες σχολεων Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης
21-11-16    ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1164/18-11-16 : Κοινοποηση διατξεων νμων τους 2016 με θματα αρμοδιτητας της Διεθυνσης Εφαρμογς Φορολογας Κεφαλαου
21-11-16    Κατατεθν Σχδιο Νμου - Ενιαο Σστημα Κινητικτητας στη Δημσια Διοκηση και την Τοπικ Αυτοδιοκηση
21-11-16   ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΑΦ/Β/1167345/ΕΞ2016/17-11-16 : Φορολογικ μεταχεριση της χρεωστικς διαφορς (ζημις) που προκυψη σε βρος προσωπικς εταιρεας απ την ανταλλαγ ομολγων του Ελληνικο Δημοσου στο πλασιο του προγρμματος συμμετοχς στην αναδιταξη του ελληνικο χρους
21-11-16 ΥΠΕΘ Φ.350/81/197846/Ε3/21-11-16 : Συγκρτηση των Περιφερειακν Υπηρεσιακν Συμβουλων Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης - Συγκρτηση των Αντερων Περιφερειακν Υπηρεσιακν Συμβουλων Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης - Συγκρτηση Περιφερειακν Συμβουλων Επιλογς Διευθυντν Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης
21-11-16    ΥΠΥΜΕΔΙ ΔΝΣΒ/58251/Φ.ΕΓΚ.19/18-11-16 : Καθιρωση του τυποποιημνου Εντπου για το Ευρωπαικ Ενιαο Εγγραφο Σμβασης (Εφαρμογ Εκτελεστικο Κανονισμο (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπς της 5ης Ιανουαρου 2016), στις διαδικασες σναψης δημοσων συμβσεων νω των ορων
18-11-16    ΙΚΑ 41/18-11-16 : Εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 31 του ν. 4411/16 και της με αριθμ. 40124/8516 κ.υ.α. 
18-11-16     ΙΚΑ Ε40/818/18-11-16 : Συνυπεθυνες Επιχειρσεις
18-11-16 ΟΑΕΕ 28/16-11-16 : Ρθμιση τρεχουσν και καθυστερομενω εισφορν ασφαλισμνων που χουν επαγγελματικ εγκατσταση δραστηριτητα σε οριοθετημνες περιοχς της Περιφρειας Δυτικς Ελλδας και επλγησαν απ το σεισμ της 15ης Φεβρουαρου 2016
18-11-16  ΕΑΑΔΗΣΥ 158/16 (ΦΕΚ-3698 Β/16-11-16) : Εγκριση "Τυποποιημνου Εντπου Υπεθυνης Δλωσης (ΤΕΥΔ) του ρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/16 (Α 147), για διαδικασες σναψης δημσιας σμβασης κτω των ορων των οδηγιν
18-11-16   ΥΠ.ΟΙΚ. ΓΔΟΠ/0001644/ΕΞ2016/ΧΠ2273/16 (ΦΕΚ-3724 Β/18-11-16) : Ρυθμσεις θεμτων πειρορισμν στην ανληψη μετρητν και τη μεταφορ κεφαλαων
16-11-16 ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 4004/128453/16-11-16 : Οδηγες για την καταβολ αποζημωσης για τους ελγχους του ρθρου 14 του ν. 3460/06, πως τροποποιθηκε με το ρθρο 27 του ν. 3698/08
16-11-16   Ν. 4433/16 (ΦΕΚ-213 Α/15-11-16) : Κρωση του Μνημονου Συνεννησης σχετικ με την Οργνωσης, Διοκησης, Ασφλεια, Χρηματοδτηση και Στελχωση του Μικτο Κλιμανου του ΝΑΤΟ για τον Ηλεκτρονικ Πλεομο προς υποστριξη του ΝΑΤΟ, μεταξ ...... και λλες διατξεις --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
15-11-16    ΙΚΑ Α23/268/8/15-11-16 : Γνωστοποηση της υπ' αριθμ. 136/16 γνωμοδτησης του ΝΣΚ σχετικ με την επσχεση εργασας --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
15-11-16   Ν. 4432/16 (ΦΕΚ-212 Α/14-11-16) : Κρωση της Τεχνικς Συμφωνας ανμεσα στο Υπουργεο Εθνικς Αμυνας της Ελληνικς Δημοκρατας, το Υπουργεο Αμυνας της Ιταλικς Δημοκρατας, τον Υπουργ Εθνικς Αμυηνας της Ιταλικς Δημοκρατας, τον Υπουργ Εθνικς Αμυνας της Δημοκρατας της Πολωνας, τον Αρχηγ του Γενικο Επιτελεου της Δημοκρατας της Τουρκας (που ενεργε εκ μρους της Κυβρνησης της Δημοκρατας της Τουρκας) αφενς, και τον Υπουργ Αμυνας του Βασιλεου του Βελγου, τον Υπουργ Αμυνας της Γαλλικς Δημοκρατας, το Ομοσπονδιακ Υπουργεο Αμυνας της Ομοσπονδιακς Δημοκρατας της Γερμανας, τον Υπουργ Αμυνας του Μεγλου Δουκτου του Λουξεμβοργου, τον Υπουργ Αμυνας του Βασιλεου της Ισπανας αφετρου, σχετικ με τη στελχωση, χρηματοδτηση, διοκηση και υποστριξη του Στρατηγεου EUROCOPRS (Ευρωπαικ Στρατιωτικ Σμα), Σμα Ταχεας Ανπτυξης ΝΑΤΟ EUROCORPS (NRDC EC) και λλες διατξεις --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
15-11-16
   ΙΚΑ 39/14-11-16 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Κοινοποηση των διατξεων της παρ. 6 του ρθρου 7 και του ρθρου 12 του ν. 4387/16 - Χοργηση ποσο σνταξης λγω θαντου ασφαλισμνου συνταξιοχου, που απεβωσε απ 13-5-2016 και μετ και μχρι την κδοση οριστικς απφασης συνταξιοδτησης μχρι την κδοση απφασης χοργησης προσωρινς σνταξης του ρθρου 29 του ν. 4387/16 --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
14-11-16      ΥΠ.ΟΙΚ. 110974/0092/17-10-16 : Οδηγες για την εφαρμογ των διατξεων των ρθρων 6, 9 και 10 του ν. 4387/16
14-11-16    ΥΠ.ΕΣ. 32465/9-11-16 : Αντιρρησες Συνεδησης (Εναλλακτικ Υπηρεσα)

14-11-16   Π.Δ. 126/16 (ΦΕΚ-211 Α/11-11-16) : Περ σχολικο και διδακτικο τους και της αξιολγησης των μαθητν του Γυμνασου
14-11-16  Κ.Υ.Α. 1319/117301/16 (ΦΕΚ-3645 Β/11-11-16) : Καθορισμς του ψους του μισθματος υδτινων εκτσεων με σκοπ την υδατοκαλλιργεια εντατικς ημιεντατικς μορφς και του τρπου αναπροσαρμογς του
14-11-16  ΥΠΕΚΑΑ ΑΤ10/Φ51020/ΟΙΚ.48286/802/16 (ΦΕΚ-3662 Β/11-11-16) : Εγκριση τροποποησης - κωδικοποησης Καταστατικο του Ταμεου Επαγγελματικς Ασφλισης Υπουργεου Οικονομικν ΤΕΑ Υπ.Οικ. ΝΠΙΔ
11-11-16  ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΚΟΙΝ.ΑΛΛ. Φ.10034/ΟΙΚ.52210/1299/11-11-16 : Χοργηση σνταξης λγω θαντου μετ την ισχ του ν.4387/2016.
11-11-16  ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΚΟΙΝ.ΑΛΛ. Φ.80000/48596/1863/11-11-16 : Συντξεις λγω θαντου.
11-11-16  ΥΠ.ΟΙΚ. 2/88138/ΔΕΠ/10-11-16 : Παροχ οδηγιν αναφορικ με τη μισθολογικ κατταξη των υπαλλλων.
10-11-16   ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 35889/10-11-16 : Πληροφορες για στοιχεα μεταφορς μαθητν
10-11-16 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1162/3-11-16 : Γνωστοποηση της τιμς ελαιολδου τους 2016-2017, για την εφαρμογ των διατξεων της εισφορς δακοκτονας. Κοινοποηση πνακα περιοχν στις οποες διενεργθηκε, με μριμνα του Δημοσου, ομαδικ καταπολμηση δκου της ελις κατ το ελαιοκομικ τος 2016-2017
10-11-16  ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 32746/9-11-16 : Εισηγητς στα υπηρεσιακ συμβολια των ΟΤΑ Α' βαθμο σμφωνα με τις μεταβατικς διατξεις του ρθρου 30 του ν. 4369/16
9-11-16   ΥΠΕΚΑΑ 41919/909/4-11-16 : Διευκρινσεις σχετικ με την παργραφο 3 του ρθρου 30 του ν. 4415/16
9-11-16   ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΤΑΔΚ/1163/4-11-16 : Εναρξη λειτουργας Μητρου Πολιτν
9-11-16 ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 2504/124597/8-11-16 : Οδηγς διαδικασας για τον χαρακτηρισμ των νεοεισερχμενων στον αγροτικ τομα ως επαγγελματες αγρτες
8-11-16   ΥΠΕΚΑΑ Φ.10070/50569/1937/8-11-16 : Γνωστοποηση διατξεων του ρθρου 44 του ν. 4387/16 (ΦΕΚ-85 Α/12-5-16) - Απαλλαγ απ την κρτηση υπρ υγειονομικς περθαλψης των εξωιδρυματικο επιδματος των συνταξιοχων
8-11-16  ΥΠΕΚΑΑ Φ.80020/ΟΙΚ.44251/Δ15.750/7-11-16 : Γνωστοποηση ρυθμσεων των ρθρων 74 ως 79 και 84 του ν. 4387/16 (Α 85) - Μετονομασ του ΕΤΕΑ σε "Ενιαο Ταμεο Επικουρικς Ασφλισης και Εφπαξ Παροχν" (ΕΤΕΑΕΠ) - Ενταξη ταμεων, τομων, κλδων και λογαριασμν πρνοιας"
8-11-16  ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΑΦ/1160724/ΕΞ2016/3-11-16 : Φορολογικ μεταχερση ληφθντος ασφαλσματος συνεπεα λξης ομαδικο ασφαλιστηρου συμβολαου
8-11-16    ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 7575/16 (ΦΕΚ-3591 Β/4-11-16) : Ρυθμσεις λειτουργας Συντονιστικν Οργνων Πολιτικς Προστασας (ΣΟΠΠ) των περιφερειακν ενοττων των Περιφερειν της Χρας σμφωνα με το ρθρο 12 του ν. 3013/02 και το ρθρο 160 του ν. 3852/10 πως ισχουν
8-11-16    ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 2955/120333/16 (ΦΕΚ-3603 Β/4-11-16) : Τεχνικς Κανονισμς σε συμμρφωση προς την εκτελεστικ οδηγα 2014/97/ΕΕ της επιτροπς, της 15ης Οκτωβρου 2014, για την εφαρμογ της οδηγας 2008/90/ΕΚ του συμβουλου σον αφορ την εγγραφ των προμηθευτν σε μητρν, την καταχριση των ποικιλιν και τον κοιν κατλογο ποικιλιν
7-11-16 ΟΑΕΔ 86242/ΔΠ.11/4-11-16 : Πργραμμα επιδτησης διακοπν εργαζομνων, ανργων και των οικογενειν αυτν με επιταγ κοινωνικο τουρισμο τους 2016-2017
7-11-16 ΥΠΥΜΕΔΙ 51420/2811/16 (ΦΕΚ 3608 Β/4-11-2016) : Τροποποηση της υπουργικς απφασης 49958/6532/13 "Επιτρεπμενες αλλαγς κυρων χαρακτηριστικν κυκλοφοροντων εκπαιδευτικν οχημτων (Β' 3359).
7-11-16 ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΚΟΙΝ.ΑΛΛ. Φ.80020/ΟΙΚ.43434/Δ15.734/7-11-16 : Γνωστοποηση διατξεων της παρ. 2 του ρθρου 38 του ν.4387/2016 (Α, 85/12-5-2016)

7-11-16 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1159/16 (ΦΕΚ 3600 Β/4-11-2016) : Παρταση και αναστολ καταβολς βεβαιωμνων οφειλν, λγω των κτακτων αναγκν που προκυψαν απ την εκδλωση ντονων βροχοπτσεων στις 22.10.2016 στις Δημοτικς Εντητες Ναυπκτου, Αντιρρου και Χλκειας του Δμου Ναυπακτας, της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανας, της Περιφρειας Δυτικς Ελλδας.
7-11-16 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1160/16 (ΦΕΚ 3600 Β/4-11-2016) : Παρταση και αναστολ καταβολς βεβαιωμνων οφειλν, λγω των κτακτων αναγκν που προκυψαν απ την εκδλωση ντονων βροχοπτσεων στις 21.10.2016 στο Δμο Ιερς Πλης Μεσολογγου, της Π.Ε Αιτωλοακαρνανας, της Περιφρειας Δυτικς Ελλδος.
7-11-16 Κ.Υ.Α. 185706/1923/16 (ΦΕΚ 3599 Β/4-11-2016) : Τροποποηση της υπ'αριθ. Φ.Β1/Ε2.1/244/6/5.1.2011 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομας, Ανταγωνιστικτητας και Ναυτιλας και Περιβλλοντος, Ενργειας και Κλιματικς Αλλαγς (ΦΕΚ 54 Β'/26.01.2011) με ττλο "Προκρυξη του Προγρμματος "Εξοικονμηση κατ' οκον" που θα υλοποιηθε στο πλασιο του ΕΣΠΑ 2007-2013"", πως χει τροποποιηθε και ισχει.
7-11-16 Κ.Υ.Α 112806/ΕΥΘΥ1047/16 (ΦΕΚ 3595 Β/4-11-2016) : Διρθρωση της Ειδικς Υπηρεσας "Επιτελικ Δομ ΕΣΠΑ Υπουργεου Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Κοινωνικς Αλληλεγγης, Τομα Απασχλησης και Κοινωνικς Οικονομας" και αντικατσταση των α) υπ'αριθ. 107900/16.3.2001 (Β' 599), β) υπ'αριθ. 25255/2236/07.04.2008 (Β 604), γ) υπ'αριθ. οικ.180691/7.2.2001 (Β148) και δ) υπ'αριθ. 2.10691/οικ.3.1008 (Β' 1462/2012) κοινν υπυργικν αποφσεων πως ισχουν.
7-11-16 ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 1396/123865/7-11-16 :  Διευκρινσεις σχετικ με την απλ μετατπιση της θσης εγκατστασης και λειτουργας πλωτν μονδων υδατοκαλλιργιας.
7-11-16 Π.Δ. 123/16 (ΦΕΚ 208 Α/4-11-2016) : Ανασσταση και μετονομασα του Υπουργεου Διοικητικς Μεταρρθμισης και Ηλεκτρονικς Διακυβρνησης, ανασσταση του Υπουργεου Τουρισμο, σσταση Υπουργεου Μεταναστευτικς Πολιτικς και Υπουργεου Ψηφιακς Πολιτικς, Τηλεπικοινωνιν και Ενημρωσης, μετονομασα Υπυργεων Εσωτερικν και Διιοικητικς Ανασυγκρτησης, Οικονομας, Ανπτυξης και Τουρισμο και Υποδομν, Μεταφορν και Δικτων.
7-11-16 Π.Δ. 125/16 (ΦΕΚ 210 Α/5-11-2016) : Διορισμς Υπουργν, Αναπληρωτν Υπουργν και Υφυπουργν.
7-11-16 Π.Δ. 124/16 (ΦΕΚ 209 Α/5-11-2016) : Αποδοχ παρατησης Υπουργν, Αναπληρωτν Υπουργν και Υφυπουργν.
7-11-16 Ν.4431/16 (ΦΕΚ 207 Α/4-11-2016) : Κρωση της Συμβφωνας μεταξ της Κυβρνησης της Ελληνικς Δημοκρατας και της Κυβρνησης της Κυπριακς Δημοκρατας για τη συνεργασα στους τομες ρευνας και Δισωσης και λλες διατξεις.
4-11-16     ΥΠΟΙΑΝΤ ΔΤΕΑΕ/ΟΙΚ.116378/436/ΦΓΘ/4-11-16 : Πιστοποηση προσντων / δεξιοττων
4-11-16     ΥΠΕΚΑΑ 50850/53/1323/4-11-16 : Ανακονωση δημοσευσης π.δ. 120/16 (ΦΕΚ-203 Α/26-10-16) : "Εναρμνιση με την οδηγα 2013/35/ΕΕ "περ των ελαχστων απαιτσεων υγεας και ασφλειας σον αφορ την κθεση των εργαζομνων σε κινδνους προερχμενους απ φυσικος παργοντες (ηλεκτρομαγνητικ πεδα) (20η ειδικ οδηγα κατ την ννοια του ρθρου 16 παρ. 1 της οδηγας 89/391/ΕΟΚ) και περ καταργσεως της οδηγας 2004/40/ΕΚ (EE L 179/1 της 29-6-13)"
4-11-16   ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 2956/120334/16 (ΦΕΚ-3578 Β/4-11-16) : Τεχνικς Κανονισμς για τον καθορισμ των απαιτσεων σχετικ με την επισμανση, τη σφργιση και τη συσκευασα του πολλαπλασιαστικο υλικο οπωροφρων φυτν και των οπωροφρων φυτν που προορζονται για την παραγωγ φροτων, οι οποες εμππτουν στο πεδο εφαρμογς της οδηγας 2008/90/ΕΚ του Συμβουλου, σε συμμρφωση προς την Εκτελεστικ Οδηγα 2014/96/ΕΕ της Επιτροπς (EE L 298/16-10-14, σ.12)
4-11-16     ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ4Α/ΓΠ/66893/1-11-16 : Σχολς αρμοδιτητας Υπουργεου Υγεας
4-11-16     Π.Δ. 122/16 (ΦΕΚ-206 Α/3-11-16) : Τροποποηση του π.δ. 399/77 "Περ τρπου συμπληρσεως των Κενν Θσεων Μονμων Ταγματαρχν του Ελεγκτικο Σματος" (Α 124)
4-11-16    ΥΠΕΕ 146776/2459/16 (ΦΕΚ-3532 Β/3-11-16 ) : Καθορισμς θεμτων σχετικν με την παργραφος 1 εδφια β, γ, δ και ε του ρθρου 21 του ν. 3889/10 πως ισχει
4-11-16     ΥΠΟΙΑΝΤ 113848/16 (ΦΕΚ-3550 Β/3-11-16) : Παρταση διαδικασας αξιολγησης και ελγχου των προβλεπμενων δικαιολογητικν και διαδικασα ανανωσης των επαγγελματικν αδιν πωλητν λαικν αγορν
3-11-16    ΙΚΑ Ε33/1587/3-11-16 : Ρθμιση ασφαλιστικν εισφορν των εργοδοτν Κοινν Επιχειρησεων και Οικοδομοτεχνικν Εργων οι οποοι χουν επαγγελματικ εγκατσταση σε περιοχς που επλγησαν απ θεομηνες φυσικς καταστροφς και αποδεδειγμνα χουν υποστε ζημις
3-11-16  ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 33482/31-10-16 : Γνωστοποηση της υπ' αριθμ. 99/16 ατομικς γνωμοδτησης του ΝΣΚ --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
2-11-16  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Α2Α/ΓΠ/ΟΙΚ.79350/16 (ΦΕΚ-3527 Β/1-11-16) : Διαδικασα προκρυξης και διορισμο σε θσεις ειδικευμνων ιατρν για εξειδκευση στις Πολυδναμες ΜΕΘ και ΜΕΝΝ
2-11-16   ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1153/16 (ΦΕΚ-3511 Β/1-11-16) : Τροποποηση και συμπλρωση της ΠΟΛ.1113/13 απφασης Υπουργο και Υφυπουργο Οικονομικν "Διαδικασα χοργησης ΑΦΜ και υποβολς περιοδικν δηλσεων ΦΠΑ για την καταβολ του φρου απ υποκεμενους στο φρο που εναι εγκατεστημνοι σε λλο κρτος μλος της Ευρωπαικς Ενωσης
2-11-16   ΥΠΟΙΑΝΤ 115125/2-11-16 : Παροχ διευκρινσεων, ως προς τη διαδικασα ανανωσης των επαγγελματικν αδειν πωλητν λαικν αγορν σμφωνα με την παρ. 2, του ρθρου 39, του ν. 4264/14, πως ισχει
2-11-16   ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1161/1-11-16 : Συμπληρωματικς διευκρινσεις επ της ΠΟΛ.1147/16 για την φορολογικ μεταχεριση αποδοχν δικαστικν λειτουργν
2-11-16  ΥΠΕΘΑ Φ.300/299/296986/Σ.6033/16 (ΦΕΚ-3524 Β/1-11-16) : Διεξαγωγ γραπτν εξετσεων δοκιμασας των ΕΠΟΠ του Κοινο Νομικο Σματος στο πλασιο της  διαδικασας μονιμοποησης
2-11-16 ΥΠΟΙΑΝΤ 110427/ΕΥΘΥ/1020/16 (ΦΕΚ-3521 Β/1-11-16) : Τροποποηση και αντικατσταση της υπ' αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/15 (ΦΕΚ-1822 Β) Υ.Α. "Εθνικο καννες επιλεξιμτητας δαπανν για τα προγρμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Ελεγχοι νομιμτητας δημοσων συμβσεων συγχρηματοδοτομενων πρξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 απ Αρχς Διαχερισης και Ενδιμεσους Φορες - Διαδικασα ενστσεων επ των αποτελεσμτων αξιολγησης πρξεων
2-11-16  ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1156/16 (ΦΕΚ-3529 Β/1-11-16) : Παρταση και αναστολ καταβολς βεβαιωμνων οφειλν, λγω των κτακτων αναγκν που προκυψαν λγω εκδλωσης πυρκαγις στις 25-7-2016 στις Τοπικς Κοιντητες Λιθου, Βσσας, Ελτας, Μεστν, Ολμπων, Πυργου του Δμου Χου της ΠΕ Χου
1-11-16   Κ.Υ.Α. 143587/2809/16 (ΦΕΚ-3520 Β/1-11-16) : Οικονομικ ενσχυση ρητινεργατν
1-11-16  ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/82/ΟΙΚ.28008/31-10-16 : Ενργειες για τη συγκρτηση των πρωτοβθμιων Πειθαρχικν Συμβουλων και του Δευτεροβθμιου Πειθαρχικο Συμβουλου με θητεα απ 1-12017 ως 31-12-2018
1-11-16 ΕΟΠΥΥ ΔΒ4Α/ΟΙΚ.42563/1-11-16 : Διθεση ψυχιατρικν και νευρολογικν φαρμκων σε δικαιοχους του ν. 4368/16
1-11-16   Κ.Υ.Α. 6373/16 (ΦΕΚ-3504 Β/31-10-16) : Ορισμς του αριθμο των Ανεξρτητων Επιτροπν Προσφυγν
1-11-16  Κ.Υ.Α. 180647/ΓΔ4/16 (ΦΕΚ-3502 Β/31-10-16) : Ιδρυση, οργνωση, λειτουργα, συντονισμς και πργραμμα εκπαδευσης των Δομν Υποδοχς για την Εκπαδευσης των Προσφγων (ΔΥΕΠ), κριτρια και διαδικασα στελχωσης των εν λγω δομν
1-11-16  N. 4430/16 (ΦΕΚ-205 Α/31-10-16) : Κοινωνικ και Αλληλγγυα Οικονομα και ανπτυξη των φορων της και λλες διατξεις
31-10-16  ΥΠΕΘ Φ.151/182335/Α5/31-10-16 : Πληροφορες για την εγγραφ των εισαγομνων αθλητν στην τριτοβθμια εκπαδευση το ακαδημαικ τος 2016-2017
31-10-16   ΙΚΑ Α05/1105/39/31-10-16 : Τροποποηση της διαδικασας ανακεφαλαωσης χρνων ασφλισης του Συστματος Μηχανογραφικν Μσων (ΣΜΜ) περιδων απασχλησης 1-1-1989/31-12-2001
31-10-16  Κ.Υ.Α. 1011/38/34-ΜΒ/16 (ΦΕΚ-3499 Β/31-10-16) : Διαδικασα σφργισης καταστημτων απ την Ελληνικ Αστυνομα
31-10-16  ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΑΦ/Β/1155600/ΕΞ2016/26-10-16 : Διευκρινσεις σχετικ με την υποχρωση υποβολς δλωσης φορολογας εισοδματος απ αλλοδαπ νομικ πρσωπο χωρς μνιμη εγκατσταση στην Ελλδα το οποο συμμετχει σε ημεδαπ νομικ πρσωπο
31-10-16   ΟΑΕΕ 27/26-10-16 : Πρσβαση στην απασχληση α) των δικαιοχων διεθνος προστασας, β) των αιτοντων διεθν προστασα και γ) των προσπων στα οποα χει χορηγηθε καθεστς παραμονς για ανθρωπιστικος λγους (ρθρα 69 και 71 ν. 4375/16)
31-10-16  ΥΠΥΜΕΔΙ Α3/63032/7900/31-10-16 : Ιατρικη εξταση υποψηφων οδηγν και οδηγν
31-10-16   ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2252.2-4/92790/31-10-16 : Καθορισμς συνδσεων λιμνων για τις οποες πληρονται οι προυποθσεις της υπ' αριθμ. 3323.1/02/08/21-3-08 απφασης (Β 530)
31-10-16  ΥΠΥΜΕΔΙ 71255/5620/27-10-16 : Υλη συμπληρωματικς επιμρφωσης ελεγκτικο προσωπικο ΚΤΕΟ για το τος 2016
27-10-16    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Α2Β/ΓΠ/ΟΙΚ.81152/27-10-16 : Παρεχοντα διευκρινσεις σχετικ με την ολοκλρωση του διορισμο των επιτυχντων της Προκρυξης 1ΕΓ
27-10-16    ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1158/24-10-16 : Πρσθετες διευκρινσεις σχετικ με την εφαρμογ των διατξεων της περ. β του ρθρου 23 του ν. 4172/13 σε περπτωση συμψηφισμο αμοιβαων ανταπαιτσεων αντισυμβαλλομνων
27-10-16   ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. Γ6/4103/112034/16 (ΦΕΚ-3456 Β/26-10-16) : Κυκλοφορα αγροτικν μηχανημτων
27-10-16  ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/51/ΟΙΚ.27778/27-10-16 : Παρταση συμβσεων προσωπικο στον τομα της καθαριτητας
27-10-16    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.80404/27-10-16 : Διενργεια Δερμοαντδρασης Mantoux
27-10-16    Κ.Υ.Α. Δ23/ΟΙΚ.48512/3922/16 (ΦΕΚ-3459 Β/27-10-16) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 604/15 (ΦΕΚ-770 Β) απφασης των Υπουργν Οικονομας, Υποδομν, Ναυτιλας και Τουρισμο και Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Κοινωνικς Αλληλεγγης
27-10-16      ΦΕΚ-3457 Β/26-10-16 :
Κ.Υ.Α. 146506/5185/16 : Παρταση προθεσμας υποβολς ατησης εγγραφς στα Περιφερειακ Μητρα  "Φορων Εκμετλλευσης" και "Εμπρων" της υπ' αριθμ. 134627/5835/15 κ.υ.α.
Κ.Υ.Α. 3584/113268/16 : Καθορισμς αποζημωσης για τους ελγχους του ρθρου 14 του ν. 3460/06, πως τροποοιθηκε με το ρθρο 27 του ν. 3698/08

27-10-16  Κ.Υ.Α. Α3(Γ)/ΟΙΚ.76492/16 (ΦΕΚ-3458 Β/26-10-16) : Κοστολγηση και ανακοστολγηση ιατρικν πρξεων
27-10-16
    ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1157/26-10-16 : Προθεσμα κατθεσης ενδικοφανος προσφυγς ενπιον της Υπηρεσας Εσωτερικς Επανεξτασης για τους κατοκους εξωτερικο
27-10-16  ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΔΘΤΟΚ/Β/1154883/ΕΞ2016/26-10-16 : Κοινοποηση Συμφωνας Οικονομικς Εταιρικς Σχσης μεταξ της Ευρωπαικς Ενωσης και των κρατν μελν της, αφενς και των κρατν ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, αφετρου --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
27-10-16    ΥΠΕΚΑΑ 34947/8146/26-10-16 : Διευκρινσεις ως προς την υποχρεωτικτητα της χοργησης των ζητηθντων στοιχεων για την κδοση των εφπαξ παροχν
27-10-16   Π.Δ. 120/16 (ΦΕΚ-203 Α/26-10-16) : Εναρμνιση με την οδηγα 2013/35/ΕΕ "περ των ελαχστων απαιτσεων υγεας και ασφλειας σον αφορ την κθεση των εργαζομνων σε κινδνους προερχμενους απ φυσικος παργοντες (ηλεκτρομαγνητικ πεδα) (20η ειδικ οδηγα κατ την ννοια του ρθρου 16 παρ. 1 της οδηγας 89/391/ΕΟΚ) και περ καταργσεως της οδηγας 2004/40/ΕΚ"
27-10-16  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Α20/ΓΠ/οικ.73126/16 (ΦΕΚ 3419 Β/25-10-2016): Τρηση ξεχωριστς σειρς προτεραιτητας για ειδκευση.
27-10-16   Κ.Υ.Α. 2222.1-1.2/90149/16 (ΦΕΚ-3454 Β/26-10-16)  : Προσαρμογ της ελληνικς νομοθεσας προς την Οδηγα 2014/90/ΕΕ της 23ης Ιουλου 2014 του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου σχετικ με τον εξοπλισμ πλοων και για την κατργηση της Οδηγας 96/98/ΕΚ του Συμβουλου
27-10-16  ΥΠΕΚΑΑ Φ.80020/44136/Δ.15.747/16 (ΦΕΚ-3455 Β/26-10-16) : Καθορισμς ποσοστο εισφορς και ασφαλιστικν κατηγοριν στους αυτοτελς απασχολομενους ασφαλισμνους Τομων Πρνοιας που δεν υπγονται σε ασφαλιστικ κατηγορα
27-10-16  ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ - Κοινωνικ και αλληλγγυηα οικονομα και ανπτυξη των φορων της και λλες διατξεις --> βλ μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ --> ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
26-10-16  ΥΠ.ΟΙΚ.-ΓΧΚ 30/003/000/3379/24-10-16 : Απφαση του Ανωττου Χημικο Συμβουλου (ΑΧΣ) με αριθμ. 82/16
26-10-16   ΟΠΕΚΕΠΕ 150072/26-10-16 : Διαδικασα γκρισης πληρωμς των καθεσττων μεσων ενισχσεων του κανονισμο (ΕΕ) αριθμ. 1307/13, καθς και των ειδικν μτρων στριξης στα μικρ νησι Αιγαου Πελγους του κανονισμο (ΕΕ) 229/13, για το τος αιτσεων 2016
26-10-16    Κ.Υ.Α. 4743/107993/16 (ΦΕΚ-3443 Β/25-10-16) : Καθορισμς των αναγκαων συμπληρωματικν μτρων για την εφαρμογ των Κανονισμν (ΕΕ) αριθμ. 1308/13 του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου, αριθμ. 247/16 της Επιτροπς και (ΕΕ) αριθμ. 248/16 της Επιτροπς σχετικ με την υλοποηση του προγρμματος προθησης της κατανλωσης φροτων και λαχανικν στα σχολεα
26-10-16    ΦΕΚ-3420 Β/25-10-16 :
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΤΔΒ/1142884/ΕΞ2016/16 : Καθορισμς ρων πλησης υλικν, πλωτν και εναριων μσων απ τις αρμδιες υπηρεσες Διαχερισης Δημσιου Υλικο
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΤΔΒ/1142883/ΕΞ2016/16 : Καθορισμς ρων πλησης τροχοφρων οχημτων απ τις αρμδιες υπηρεσες Διαχερισης Δημοσου Υλικο
26-10-16     Π.Δ. 118/16 (ΦΕΚ-201 Α/25-10-16) : Οργνωση και λειτουργα του Κντρου Ελγχου Αποστολν λψης και διανομς δορυφορικν σημτων κινδνου του συστματος Cospas-Sarsat
26-10-16  Κ.Υ.Α. ΔΙΑΔΙΠΥΔ/ΤΣΠΕΑΔ/Φ.16/ΟΙΚ.25674/16 (ΦΕΚ-3421 Β/25-10-16) : Κατργηση της υποχρωσης υποβολς πιστοποιητικο οικογενειακς κατστασης, ως δικαιολογητικο για τη διεκπεραωση της διαδικασας χοργησης και καταβολς του ενιαου επιδματος στριξης τκνων και του ειδικο επιδματος σε τρτεκνες και πολτεκνες οικογνειες , αρμοδιτητας του Οργανισμο Γεωργικν Ασφαλσεων (ΟΓΑ)
26-10-16   Κ.Υ.Α. 105265/16 (ΦΕΚ 3415 Β/24-10-2016): Κατργηση της υπ’ αριθμ. Α3-5262/2004 (ΦΕΚ 1572/Β/2004) υπουργικς απφασης «Ρθμιση θεμτων λειτουργας πρατηρων πετρελαιοειδν προντων και υποχρεσεις εταιρειν εμπορας πετρελαιοειδν προντων (Ν. 3054/2002).
25-10-16    ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ
--> προτπου τεχους δημοπρτησης δημοσων ργων "Διακρυξη Ανοικτς Διαδικασας Τπος Α"
--> προτπου τεχους μελετν (πρην) αρ. 7 του ν. 3316/05 "Προκρυξη Ανοικτς Διαδικασας Τπος Α"
25-10-16  ΥΠΟΙΑΝΤ ΔΠΠ/3330/25-10-16 : Διενργεια ελγχων σε πρατρια υγρν καυσμων, εγκαταστσεις πωλητν πετρελαου θρμανσης και βυτιοφρα διανομς πετρελαου θρμανσης
25-10-16  ΥΠΕΘ Φ.14/2097/168631/Δ1/16 (ΦΕΚ-3414 Β/24-10-16) : Αναμρφωση της διρκειας των διδακτικν ωρν του ωρολγιου προγρμματος των Δημοτικν Σχολεων που θα συμμετχουν στο πργραμμα στισης "Σχολικ γεματα", το οποο υλοποιεται απ το Υπουργεο Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Κοινωνικς Αλληλεγγης
25-10-16   ΥΠΥΜΕΔΙ Α/23111/1479/16 (ΦΕΚ-3413 Β/24-10-16) : Καθορισμς διαδικασας για τη διενργεια της ειδικς θεωρητικς εξτασης για την ειδικ δεια οδγησης Επιβατηγο Δημσιας Χρσης (ΕΔΧ) αυτοκιντου
25-10-16    ΦΕΚ-3410 Β/24-10-16 :
Κ.Υ.Α. 108612/16 : Καθορισμς των ειδν επενδυτικν σχεδων του τομα πρωτογενος γεωργικς παραγωγς των πολ μικρν, μικρν και μεσαων επιχειρσεων (ΜΜΕ), που μπορον να υπαχθον σε καθεσττα ενισχσεων του ν. 4399/16 (Α 117) και των προδιαγραφν, πρσθετων ρων, περιορισμν και προυποθσεων, καθς και κθε σχετικο θματος για την παροχ των ενισχσεων σε επενδυτικ σχδια του τομα αυτο
Κ.Υ.Α. 108621/16  : Καθορισμς ειδικν ρων, προυποθσεων, προδιαγραφν και περιορισμν για την υπαγωγ σε καθεσττα ενισχσεων του ν. 4399/16 (Α 117), επενδυτικν σχεδων του τομα της μεταποησης γεωργικν προιντων, πως αυτς ορζεται στο σημεο 10 του ρθρου 2 του καν. (ΕΕ) αριθμ. 651/14 της επιτροπς, αποκλειστικ στις περιπτσεις στις οποες η ενσχυση του επενδυτικο σχεδου καθορζεται με βση τις επιλξιμες δαπνες του επενδυτικο σχεδου


25-10-16
  ΥΠΕΘ 176667/ΓΔ4/16 (ΦΕΚ-3412 Β/24-10-16) : Οργνωση και λειτουργα Τμημτων Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης στη Μονδα Απεξρτησης 18 ΑΝΩ
24-10-16     ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/50/ΟΙΚ.27488/21-10-16 : Κενς οργανικς θσεις του κλδου ΔΕ Τηλεφωνητν
24-10-16   ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 2327/117791/21-10-16 : Διευκρινσεις για τον χαρακτηρισμ των νεοεισερχομνων ως επαγγελματες αγρτες
24-10-16   ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 32622/21-10-16 : Εορτασμς Εθνικς Αντστασης
24-10-16     ΦΕΚ-3407 Β/21-10-16 :
ΥΠΕΕ 143570/2614/16 : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 12594/346/28-1-13 απφασης του αναπληρωτ υπουργο ΥΠΕΚΑ "Διαδικασ και δικαιολογητικ κδοσης δειας θρας" (Β 224) και κατρτηση αποφσεων για την κδοση αδειν θρας
ΥΠΕΕ 145189/2264/16 : Εγκριση εκτλεσης εργασιν ανρτησης δασικν χαρτν ως την κρωσ τους

24-10-16    ΒΟΥΛΗ 15900/11326/16 (ΦΕΚ-3408 Β/21-10-16) : Παρταση και καθορισμς προθεσμιν προετοιμασας και διεξαγωγς εκλογν για την ανδειξη αιρετν εκπροσπων των εργαζομνων της Βουλς των Ελλνων στο Υπηρεσιακ Συμβολιο του ρθρου 90 του Κανονισμο της Βουλς (Μρος Β, ΦΕΚ-51 Α/1997), πως ισχει
24-10-16  Κ.Υ.Α. 15899/11325/16 (ΦΕΚ-3409 Β/21-10-16) : Εγκριση ταχρρυθμου εκπαιδευτικο προγρμματος Ειδικν Φρουρν της Βουλς των Ελλνων
24-10-16   ΥΠΕΘ 169770/Δ2/16 (ΦΕΚ-3406 Β/21-10-16) : Οργνωση και λειτουργα σχολικν κντρων αντισταθμιστικς εκπαδευσης ως προς την Ενισχυστικ Διδασκαλα για το σχολικ τος 2016-2017
24-10-16   ΕΕΕΠ 218/2/16 (ΦΕΚ-3404 Β/21-10-16) : Εγκριση Κανονισμο Οργνωσης, Διρθρωσης και Λειτουργας Υπηρεσιακν Μονδων της Επιτροπς Εποπτεας και Ελγχου Παιγνων
24-10-16    ΥΠΕΘ Κ1/122418/16 (ΦΕΚ-3405 Β/21-10-16) : Κριτρια και διαδικασα επιλογς των εκπαιδευτν ενηλκων στα Δημσια Ινστιτοτα Επαγγελματικς Κατρτισης (ΔΙΕΚ) και στις Δημσιες Σχολς Επαγγελματικς Κατρτισης (ΔΣΕΚ) του ν. 4186/13 (Α 193)
24-10-16    Ν. 4429/16 (ΦΕΚ-199 Α/21-10-16) : Ελληνικ Ιδρυμα Ερευνας και Καινοτομας και λλες διατξεις
21-10-16  ΥΠΕΘ Φ.151/176821/Α5/21-10-16 : Εισαγωγ στην Τριτοβθμια Εκπαδευση ατμων που πσχουν απ σοβαρς παθσησεις το ακαδημακ τος 2017-18.
21-10-16 ΥΠΕΘ 160854/Γ1/16 (ΦΕΚ 3373 Β/19-10-2016) : Κανονισμς εργασας προσωπικο Σματος Ελλνων Προσκπων.
21-10-16   Π.Δ. 115/16 (ΦΕΚ 197 Α/21-10-2016) : Καθορισμς του τρπου σκησης ελγχου ταυττητας οδηγν και ρευνας αυτοκιντων απ δασικος υπαλλλους και καθορισμς τπου υπηρεσιακς ταυττητας, στολς και σματος που φρουν αυτο.
21-10-16 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1154/12-10-16 : Συστηματικ παρουσαση των διατξεων περ παραγραφς απαιτσεων του Δημοσου των Ν. 4270/2014, Ν.4174/13, Ν.2362/1995, Ν.Δ. 321/1969 και λλων νομοθετημτων.
21-10-16
ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2822.19/90256/20-10-16 : Υποβολ περιουσιακς κατστασης (ΔΠΚ, ΔΟΣ) στο ηλεκτρονικ σστημα της "Αρχς καταπολμησης της νομιμοποησης εσδων απ εγκληματικς δραστηριτητες και της χρηματοδτησης της τρομοκρατας και ελγχου των δηλσεων περιουσιακς κατστασης" για τα στελχη Διοικητικν Συμβουλων του Ταμεου Αρωγς Λιμενικο Σματος (ΤΑΛΣ)"
21-10-16  
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ. 1152/16 (ΦΕΚ 3389 Β/20-10-2016): Παρταση και αναστολ καταβολς βεβαιωμνων οφειλν, λγω των κτακτων αναγκν που προκυψαν λγω εκδλωσης δασικς πυρκαγις στις 30.07.2016 στις Δημοτικς Εντητες Κηρως και Ελυμνων του Δμου Μαντουδου-Λμνης-Αγας ννας της Π.Ε. Ευβοας.
21-10-16 ΥΠΟΙΑΝΤ 19102/16 (ΦΕΚ 3387 Β/20-10-2016) :  Τροποποηση της υπ'αρ. 216/08.01.2015 απφαση Υπουργο Τουρισμο "Καθορισμς τεχνικν και λειτουργικν ππροδιαγραφν και βαθμολογομενων κριτηρων για τα ξενοδοχεα και κατταξη αυτν σε κατηγορες αστρων" (Β'10).
20-10-16    ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/49/ΟΙΚ.27183/20-10-16 : Διευκρινσεις σχετικ με την ολοκλρωση διορισμο των επιτυχντων της Προκρυξης 1ΕΓ 2016
20-10-16   ΥΠΕΚΑΑ Φ.80020/44112/Δ15.745/20-10-16 : Συμπληρωματικς οδηγες για την εφαρμογ του ρθρου 35 "Εφπαξ παροχ" του ν. 4387/16 (Α 85) στους ασφαλισμνους του ν. 103/75 (Α 167)
20-10-16  ΥΠΕΚΑΑ Φ.10042/25013/667/20-10-16 : Ασφαλιστικς εισφορς κλδου κριας ασφλισης του ΕΤΑΑ μχρι 31-12-16
20-10-16   ΥΠΕΚΑΑ Φ.10043/30190/793/20-10-16 : Χοργηση εξδων κηδεας μετ την ισχ του ν. 4387/16
20-10-16   ΥΠΕΚΑΑ Φ.10043/30188/792/20-10-16 : Παροχ συμπληρωματικν οδηγιν για την εφαρμογ του ρθρου 29 του ν. 4387/16 για τη χοργηση προσωρινς σνταξης
20-10-16   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.78713/20-10-16 : Σσταση του Παγκσμιου Οργανισμο Υγεας για το εμβλιο ναντι του κτρινου πυρετο
20-10-16  ΒΟΥΛΗ 16459/11562/16 (ΦΕΚ-3376 Β/19-10-16) : Περιεχμενο του ειδικο εντπου αναλυτικς κατστασης εσδων - δαπανν των υποψηφων / και αιρετν αντιπροσπων της Βουλς των Ελλνων και του Ευρωπαικο Κοινοβουλου
20-10-16     ΥΠΕΘ Φ.251/174041/Α5/18-10-16 : Πιστοποηση αναπηρας απ τα ΚΕΠΑ
20-10-16  ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚΦ/Δ/1150421/ΕΞ2016/18-10-16 : Κοινοποηση της αριθμ. ΠΟΛ.1149/3-10-16 - Τροποποηση της αρ.πρωτ. ΠΟΛ. 1338/96 ΑΥΟ (ΦΕΚ-1725 Β) - Μεωση ορου αποδεξεων λιανικς πλησης
20-10-16    ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2223.1/89936/20-10-16 : Διαββαση επικαιροποιημνου εγχειριδου διαδικασιν συστματος SafeSeaNet --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
20-10-16   ΥΠΥΜΕΔΙ Φ.8/44565/2148/16 (ΦΕΚ-3372 Β/19-10-16) : Τροποποηση του Εσωτερικο Κανονισμο Λειτουργας του ΟΣΕ ΑΕ --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
20-10-16   ΥΠΟΙΑΝΤ 108645/16 (ΦΕΚ-3378 Β/19-10-16) : Προκρυξη καθεσττος ενισχσεων "Γενικ Επιχειρηματικτητα" του αναπτυξιακο ν. 4399/16 --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
20-10-16   ΥΠΟΙΑΝΤ 108644/16 (ΦΕΚ-3377 Β/19-10-16) : Προκρυξη καθεσττος ενισχσεων "Νες ανεξρτητες ΜΜΕ" του Αναπτυξιακο Νμου 4399/16 --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
20-10-16  ΥΠΟΙΑΝΤ108647/16 (ΦΕΚ-3379 Β/19-10-16) : Προκρυξη καθεσττος ενισχσεων "Επενδσεις μεζονος μεγθους" του αναπτυξιακο νμου 4399/16 --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
20-10-16   ΥΠΟΙΑΝΤ 108646/16 (ΦΕΚ-3380 Β/19-10-16) : Προκρυξη καθεσττος ενισχσεων "Ενισχσεις μηχανολογικο εξοπλισμο" του αναπτυξιακο ν. 4399/16 --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
19-10-16     Π.Δ. 111/16 (ΦΕΚ-193 Α/18-10-16) : Τροποποηση του π.δ. 50/96 "Μεταθσεις και τοποθετσεις των εκπαιδευτικν της Δημσιας Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης" (Α 45) πως χει τροποποιηθε και ισχει
19-10-16     Π.Δ. 112/16 (ΦΕΚ-194 Α/18-10-16) : Κατανομ οργανικν θσεων Αντεισαγγελων Εφετν στις Εισαγγελες Εφετν της Χρας
19-10-16  ΥΠΕΚΑΑ-ΤΠΔΥ 30193/7276/23-9-16 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Ζητονται συμπληρωματικ στοιχεα για τον υπολογισμ του εφπαξ βοηθματος των ασφαλισμνων του ΤΠΔΚΥ (πρην ΤΑΔΚΥ) που αποχρησαν απ την υπηρεσα μετ την 1-0-2013 - Ορθ επανληψη με συμπληρωματικς διευκρινσεις
19-10-16     ΥΠΥΜΕΔΙ ΔΝΣΑ/ΟΙΚ.68559/Φ.ΕΓΚ.18/19-10-16 : Παροχ διευκρινσεων ως προς την εφαρμογ του ν. 4412/16 "Δημσιες Συμβσεις Εργων, Προμηθειν και Υπηρεσιν (προσαρμογ στις Οδηγες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
18-10-16   Κ.Υ.Α. 11851/8172/16 (ΦΕΚ-3324 Β/18-10-16) : Συμπλρωση της υπ' αριθμ. 2606/1966/16 (Β 534) κ.υ.α. του Προδρου της Βουλς των Ελλνων και του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομικν "Επανακαθορισμς του εδους και του ποσοστο δαπανν που πληρνονται απ την πγια προκαταβολ της Βουλς των Ελλνων"
18-10-16    ΥΠΥΜΕΔΙ Α3/68468/8491/18-10-16 : Αναζτηση στοιχεων για Εκπαιδευτς που εμππτουν στο ασυμββαστο του ρθρου 73 του ν. 4413/16
18-10-16  Κ.Υ.Α. 31489/1068/16 (ΦΕΚ-3335 Β/18-10-16) : Κατρτιση προγρμματος επιδτησης διακοπν εργαζομνων, ανργων και των οικογενειν αυτν με Επιταγ Κοινωνικο Τουρισμο, ετν 2016-2017
18-10-16     ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 8585/16 (ΦΕΚ-3322 Β/17-10-16) : Λεπτομρειες εφαρμογς του υπομτρου 6.1 "Εγκατσταση Νων Γεωργν" του Προγρμματος Αγροτικς Ανπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλδας 2014-2020
18-10-16  Κ.Υ.Α. 44526/2516/16 (ΦΕΚ-3320 Β/17-10-16) : Καθορισμς του ψους χρηματοδτησης του Ενιαου Ταμεου Ανεξρτητα Απασχολουμνων (ΕΤΑΑ) - Τομες Σνταξης και Ασφλισης Υγειονομικν (ΤΣΑΥ) και Ασφλισης Νομικν (ΤΑΝ) και του κλδου κριας Σνταξης του Οργανισμο Ασφλισης Ελευθρων Επαγγελματιν (ΟΑΕΕ), για την κλυψη μρους των ελλειμμτων τους για το τος 2016
18-10-16   ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΗΔ/Φ.40/26794/17-10-16 : Καταληκτικ ημερομηνα πρτης εφαρμογς του Μητρου Επιχοηγομενων Φορων κατ' εφαρμογ του ρθρου 10Β Διαγεια
17-10-16  ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 2276/115341/17-10-16 : Συμπλρωση εγκυκλου δικαιολογητικν για τη χοργηση βεβαωσης ΜΑΑΕ
17-10-16      ΥΠΕΘ 172112/Κ1/14-10-16 : Παρταση ναρξης μαθημτων Ιδιωτικν ΙΕΚ
14-10-16   ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1155/10-10-16 : Διευκρινσεις αναφορικ με την επιβολ προστμων για παραβσεις ΦΠΑ του ρθρου 58Α του ν. 4174/13 (Α 170), πως τροποποιθηκε με το ν. 4410/16 (Α 141) και ισχει
14-10-16 ΟΑΕΔ 80000/14-10-16 : Οδηγς εφαρμογς των προγραμμτων απκτησης εργασιακς εμπειριας
14-10-16 ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.46/2257/ΟΙΚ.26574/14-10-16 : Αναπλρωση προισταμνων οργανικν μονδων
14-10-16    ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚΦ/1148481/ΕΞ2016/14-10-16 : Κοινοποηση της ΚΥΑ αναφορικ με το πετρλαιο εσωτερικς κασης (DIESEL) κινητρων το οποο χρησιμοποιεται αποκλειστικ στη γεωργα
14-10-16    ΟΠΕΚΕΠΕ 142869/14-10-16 : Δικαιολογητικ γγραφα για την καλλιεργητικ περοδο 2016-2017
14-10-16    ΙΚΑ 38/14-10-16 : Ρθμιση χρεν πτωχν και υπ εξυγναση οφειλετν - Υπενθμιση πτωχευτικς διαδικασας
14-10-16   ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚΦ/Δ/1147939/ΕΞ2016/12-10-16 : Κοινοποηση της αρ. πρωτ. ΠΟΛ.1140/14-9-16 απφασης ΓΓΔΕ - Στρηση του δικαιματος απαλλαγς απ ΦΠΑ
14-10-16     ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 30081/5-10-16 : Ενημρωση σχετικ με πρτυπα τεχη διακηρξεων / προκηρξεων μετ την εφαρμογ του ν. 4412/16 (Α 147)
14-10-16    ΥΠ.ΟΙΚ. 30/003/000/3567/11-10-16 : Μηνιαες δηλσεις αποσταγματοποιν
14-10-16    ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 16327/11503/16 (ΦΕΚ-3301 Β/13-10-16) : Τπος και περιεχομενο της Δλωσης Περιουσιακς Κατστασης (ΔΠΚ) και της Δλωσης Οικονομικν Συμφερντων (ΔΟΣ) - Ηλεκτρονικ υποβολ των δηλσεων αυτν
14-10-16     Κ.Υ.Α. 1846/16 (ΦΕΚ-3300 Β/13-10-16) : Τπος κα περιεχμενο της Δλωσης Περιουσιακς Κατστασης (ΔΠΚ) και της Δλωσης Οικονομικν Συμφερντων (ΔΟΣ) - Ηλεκτρονικ υποβολ των δηλσεων αυτν
14-10-16    Ν. 4428/16 (ΦΕΚ-190 Α/13-10-16) : Κρωση της Πολυμερος Συμφωνας Αρμδιοων Αρχν για την Αυτματη Ανταλλαγ Πληροφοριν Χρηματοοικονομικν Λογαριασμν και διατξεις εφαρμογς
13-10-16     ΙΚΑ Γ31/729/ΕΓΚ.37/12-10-16 : Ποσοστ παρακρτησης υπρ ΕΑΑΔΣΥ
13-10-16     ΦΕΚ-3278 Β/12-10-16 :
Κ.Υ.Α. 40318/15/16 : Μερικ ανκληση και τροποποηση της αριθμ. οικ. 27902/07 (ΦΕΚ-1243 β) κ.υ.α. "Σσταση οργανικν θσεων με σμβαση εργασας ιδιωτικο δικαου αορστου χρνου σε ΟΤΑ α βαθμο"
ΥΠΕΕ 184182/16 : Κατηγοριοποηση παραβσεων και καθορισμς διαδικασας επιβολς προστμων σχετικ με την τρηση των κριτηρων αειφορας βιοκαυσμων και βιορευστν και αναπροσαρμογ ανωττου ορου προστμων

13-10-16    Κ.Υ.Α. 21867/16 (ΦΕΚ-3276 Β/12-10-16 ) : Οροι, προυποθσεις και διαδικασες εγκρσεων τπου και αδειν κυκλοφορας που αφορον τα Μηχανματα Εργων (ΜΕ) και τα οχματα ειδικς κατηγορας
13-10-16    ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2253.1-1/82937/16 (ΦΕΚ-3275 Β/12-10-16) : Καθορισμς ενδεικτικο γενικο δικτου ακτοπλοικν συγκοινωνιν και δικριση τακτικν δρομολογιακν γραμμν σε κατηγορες
13-10-16    ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 31627/12-10-16 : Φορες που δεν ανταποκρθηκαν στην εγκκλιο 21/ΑΠ29022/20-9-16 περ προσδιορισμο εκκρεμοττων διορισμν κατηγοριν ΔΕ και ΥΕ που αφορον ανταποδοτικς υπηρεσες
13-10-16    ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΤΑΔΚ30/ΕΓΚ.22/10-10-16 : Σνταξη Ληξιαρχικς πρξης θαντου μετ τον ενταφιασμ --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
13-10-16   ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1151/11-10-16 : Κοινοποηση και οδηγες εφαρμογς των διατξεων των παρ. 1 ως 6 της υποπαρ. Δ1 της παρ. Δ του ρθρου 2 του ν. 4336/15 (ΦΕΚ-94 Α), με τις οποες τροποποιθηκε το ρθρο 82 του ν.δ. 356/74 σχετικ με τη δικριση ληξιπρθεσμων οφειλν σε εισπρξιμες και ανεπδεκτες εσπραξης, και της κατ' εξουσιοδτηση αυτο εκδοθεσας απφασης του Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1089/16 (ΦΕΚ-2114 Β)
13-10-16     ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1150/16 (ΦΕΚ-3281 Β/12-10-16) : Τροποποηση της απφασης ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1022/14 (ΦΕΚ-179 Β) "Υποβολ καταστσεων φορολογικν στοιχεων, για διασταρωση πληροφοριν", πως ισχει
13-10-16      Π.Δ. 104/16 (ΦΕΚ-189 Α/12-10-16) : Πρσθετες διαδικασες ελγχου, ροι και προυποθσεις για τη δυναττητα δρομολγησης επιταβητν (Ε/Γ), επιβατηγν - οχηματαγωγν (Ε/Γ-Ο/Γ), επιβατηγν - ταχυπλων (Ε/Γ-Ο/Γ-ΤΑΧ) και δυναμικς υποστηριζμενων (ΔΥΣ) πλοων μετ τη συμπλρωση του ορου ηλικας δραστηριοποησης
12-10-16      ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κου ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ (Νομοθετικς και λλες μεταβολς που ενσωματθηκαν στην τελευταα ηλεκτρονικ κδοση), σχετικ με :
1. Τλος Καθαριτητας
2. Παρνομη διαφμιση
3. Πιστοποιητικ Ενεργειακς Απδοσης (ΠΕΑ)
4. Αυτοδκαιη παρταση μισθσεων
5. Λατομεα
6. Προγραμματικς συμβσεις (α. Προγραμματικς συμβσεις της Μονδας Μελετν και Κατασκευν (ΜΟΜΚΑ) του Υπουργεου Εθνικς Αμυνας / β. Προγραμματικς συμβσεις του Κντρου Ανανεσιμων Πηγν και Εξοικονμησης Ενργειας (ΚΑΠΕ))
7. Κινητς καντνες
8. Διαχειριστικ σχδια βσκησης
9. Φρος ζθου
10. Εσοδα κυλικεων σε χρους φιλοξενας αλλοδαπν
11. Ασκηση φεσης σε φορολογικς διαφορς
12. Αναστολ ταμειακς βεβαωσης και προσαυξσεις

Το παραπνω υλικ θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. ΙΩΑΝΝΗ

ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ-ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ (12/10/2016)
12-10-16  ΥΠΕΘ Φ.151/169844/Α5/12-10-16 : Απαιτομενα δικαιολογητικ για την εγγραφ των εισαγομνων στην Τριτοβθμια Εκπαδευση με την ειδικ κατηγορα ατμων που πσχουν απ σοβαρς παθσεις, σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 35 του ν. 3794/09 (ΦΕΚ-156 Α) πως τροποποιθηκε και ισχει, για το ακαδηματικ τος 2016-2017
12-10-16     ΙΚΑ Φ09/403/12-10-16 : Κοινοποηση εγγρφου της Αρχς Καταπολμησης της Νομιμοποησης Εσδων απ Εγκληματικς Δραστηριτητες και της Χρηματοδτησης της Τρομοκρατας και Ελγχου των Δηλσεων Περιουσιακς Κατστασης για την υποβολ Δηλσεων Περιουσιακς Κατστασης και Δηλσεων Οικονομικν Συμφερντων τους 2016 (φορολογικ τος 2015)
12-10-16    ΥΠΕΘ Φ.122.1/114/155541/Ζ2/22-9-16 : Παροχ βεβαισεων ακαδημαικς διδακτικς εμπειρας σε Πανεπιστημιακος Υποτρφους και διδσκοντες του Π.Δ. 407/80
12-10-16    ΥΠΟΙΑΝΤ 100746-29/09/16 (ΦΕΚ-3266 Β/11-10-16) : Συγκρτηση της επιτροπς παρακολοθησης του Εθνικο Προγρμματος του Ταμεου Ασλου, Μετανστευσης και Ενταξης και του Εθνικο Προγρμματος του Ταμεου Εσωτερικς Ασφλειας για την περοδο 2014-2020
12-10-16     ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.44/2185/34157/18-11-15 : Αναπλρωση προισταμνων οργανικν μονδων
11-10-16    Κ.Υ.Α. ΑΣ19/38259/1879/16 (ΦΕΚ-3242 Β/10-10-16) : Ρθμιση των ιατρικν θεμτων που αφορον στην πιστοποηση των υποψηφων μηχανοδηγν και μηχανοδηγν
11-10-16     ΕΟΠΥΥ ΔΒ4Γ/Γ55/11/ΟΙΚ.39223/11-10-16 : Διευκρινιστικ εγκκλιος σχετικ με τη διαδικασα υποβολς δικαιολογητικν για αποζημωση αναλωσμου υγειονομικο υλικο και σκευασμτων ειδικς διατροφς
11-10-16  ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 1265/112481/11-10-16 : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 295/27571/16 εγκυκλου "Εφαρμογ του ρθρου 25 "Διοικητικς κυρσεις" του ν. 4282/14 "
Ανπτυξης Υδατοκαλλιεργειν και λλες διατξεις"

11-10-16  Γ.Γ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 18936/16 : Υποχρεση κατρτισης προγρμματος επικοινωνιακς προβολς τους 2017 και υποβολς απολογιστικν στοιχεων τους 2015
11-10-16   ΥΠΥΜΕΔΙ 66381/5106/10-10-16 : Διαδικασα διενργειας στα ιδιωτικ ΚΤΕΟ εκπρθεσμου τεχνικο ελγχου στις 15 Οκτωβρου 2016
10-10-16   ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/48/ΟΙΚ.26059/10-10-16 : Προσλψεις προσωπικο ιδιωτικο δικαου ορισμνου χρνου και σναψη συμβσεων μσθωσης ργου στο πλασιο συγχρηματοδοτομενων προγραμμτων
10-10-16     ΥΠΕΚΑΑ Φ.80000/ΟΙΚ.45763/1607/7-10-16 : Παροχ διευκρινσεων προς το ΕΤΕΑ και τα ταμεα, τομες, κλδους και λογαριασμος Πρνοιας που θα ενταχθον στο ΕΤΕΑΕΠ
10-10-16    Ν. 4427/16 (ΦΕΚ-188 Α/8-10-16) : Σσταση Αρχς Πολιτικς Αεροπορας, Αναδιρθρωση της Υπηρεσας Πολιτικς Αεροπορας και λλες διατξεις
10-10-16    ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΔΑΔ/Φ.36Μ.1/2/ΟΙΚ.26053/10-10-16 : Εθνικ Μητρο Επιτελικν Στελεχν Δημσιας Διοκησης
10-10-16    ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 6046/5-10-16 : Ενημρωση για αποδοχ απ τον Υφυπουργ Εσωτερικν και Διοικητικς Ανασυγκρτησης της υπ' αριθμ. 21/16 γνωμοδτησης του Νομικο Συμβουλου του Κρτους
10-10-16    ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 29251/6-10-16 : Ορισμς εισηγητ στα υπηρεσιακ συμβολια των ΟΤΑ Α' βαθμο σμφωνα με τις μεταβατικς διατξεις του ρθρου 30 του ν. 4369/16
10-10-16    ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1149/16 (ΦΕΚ-3231 Β/7-10-16) : Τροποποηση της αριθμ. πρωτ. ΠΟΛ.1338/96 α.υ.ο. "Διαδικασα απαλλαγς απ ΦΠΑ της παρδοσης αγαθν που πραγματοποιεται απ υποκεμενο στο φρο εγκατεστημνο στο εσωτερικ της χρας προς αγοραστ - ταξιδιτη μη εγκατεστημνο στο εσωτερικ της κοιντητας και ο οποος αναχωρε γιαΤρτη Χρα απ την Ελλδα μσω λλου Κρτους - Μλους"
10-10-16    Κ.Υ.Α. Δ11/Β/22645/19950/16 ( ΦΕΚ-3230 Β/7-10-16) : Αντικατσταση της υπ' αριθμ. Δ11/Β/19890/17643/16 απφασης περ "Διαδικασας χρωσης, εσπραξης, διαχερισης, ελγχου και παρακολοθησης και ρθμισης τεχνικν θεμτων επ των Ειδικν Λογαριασμν "Τεχλν Εκσυγχρονισμο και Ανπτυξης Αερολιμνων (ΤΕΑΑ)" παραχωρηθντων περιφερειακν Αεροδρομων - ρυθμσεις ειδικν εξαιρσεων
10-10-16    Κ.Υ.Α. ...329823/22861/1694/307/16 (ΦΕΚ-3233 Β/7-10-16) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 46596/04 κ.υ.α. περ καθορισμο λεπτομερειν εφαρμογς του ρθρου 56Α του ν. 2725/99 "Ερασιτεχνικς και επαγγελματικς αθλητισμς και λλες διατξεις", πως ισχει
10-10-16   Κ.Υ.Α. 47926/16 (ΦΕΚ-3232 Β/7-10-16) : Παρταση προθεσμας υπαγωγς στο ν. 4178/13 "Αντιμετπιση της Αυθαρετης Δμησης - Περιβαλλοντικ Ισοζγιο και λλες διατξεις" (ΦΕΚ-174 Α) και τροποποηση της αριθμ. 2254/13 απφασης Αναπληρωτ Υπουργο Περιβλλοντος, Ενργειας και Κλιματικς αλλαγς "Διαδικασα ηλεκτρονικς υποβολς των απαρατητων δικαιολογητικν για την υπαγωγ στο ρθρο 24 του Ν. 4178/13 , πως ισχει
10-10-16    ΥΠΕΘ 166808/Ζ1/7-10-16 : Μετεγγραφς Ακαδημαικο τους 2016-2017
7-10-16      ΥΠ.ΟΙΚ. 2/2615/ΔΕΠ/1-4-16 : Εγγραφο του Υπουργεου Οικονομικν - ΓΛΚ που απαντ σε ερωτματα δημοσων υπηρεσιν και οργανισμν σχετικ με την παροχ διευκρινσεων για την κλυψη των δαπανν μετακνησης των μελν των υπηρεσιακν και πειθαρχικν συμβουλων
7-10-16     Κ.Υ.Α. 43366/2016 (ΦΕΚ-3220 Β/6-10-16) : Παρταση ισχος των διατξεων της αριθμ. 51738/2014 (2947 Β) κοινς υπουργικς απφασης
7-10-16  ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΑΦ/1144304/ΕΞ2016/3-10-16 : Προθεσμα υποβολς δηλσεων φορολογας εισοδματος φυσικν προσπων που συμμετχουν σε ναυτικς εταιρες του ν. 959/79
6-10-16 ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 30002/28-9-16 : Παροχ στοιχεων για την απκτηση κωδικο πρσβασης στο νο σστημα συλλογς στοιχεων για διφορα θματα του προσωπικο των φορων Τοπικς Αυτοδιοκησης.
6-10-16  ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1145/16 (ΦΕΚ 3208 Β/5-10-2016) : Τροποποηση της απφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β') "Υποβολ καταστσεων φορολογικν στοιχεων, για διασταρωση πληροφοριν", πως ισχει.
6-10-16    ΙΚΑ 36/5-10-16 : Υπενθμιση οδηγιν σχειτικ με την εκκαθριση αρχεων.
6-10-16   ΥΠΥΜΕΔΙ 64054/4974/5-10-16 : Ορισμς επιτροπν για τη διενργεια εξετσεων υποψηφων ελεγκτν ελαφρν και βαρων οχημτων σε ΚΤΕΟ.
5-10-16  ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1148/3-10-16 : Κοινοποηση των διατξεων της ΚΥΑ Υπουργν Εσωτερικν, Οικονομικν και Εργασας οικ. αριθμ. 10982/11-7-16 (ΦΕΚ-2430 Β/28-7-16) και παροχ σχετικν οδηγιν
5-10-16    ΥΠΕΘ Φ.151/164983/Α5/5-10-16 : Πληροφορες για την εγγραφ των εισαγμενων αλλοδαπν - αλλογενν και ομογενν υποτρφων του Ελληνικο Κρτους στην τριτοβθμια εκπαδευση το ακαδημαικ τος 2016-2017
5-10-16  ΥΠΕΚΑΑ Φ.11321/31042/1232/16 (ΦΕΚ-3196 Β/5-10-16) : Ασφλιση Πωλητν Λαικο Λαχεου
5-10-16    ΥΠΕΕ145957/4835/4-10-16 : Οδηγα εφαρμογς της παρ. 10 του ρθρου 14 του ν. 998/79 ως ισχει, πως αυτ προστθηκε με την παρ. 2 του ρθρου 12 του ν. 4315/14
4-10-16      ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κου ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, σχετικ με :
--> Διακρυξη συνοπτικο μειοδοτικο διαγωνισμο με σφραγισμνες προσφορς, για την εκτλεση της εργασας .....
--> Διακρυξη ανοικτο ηλεκτρονικο διαγωνισμο με σφραγισμνες προσφορς, για την εκτλεση της εργασας .......
Το παραπνω υλικ θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. ΙΩΑΝΝΗ
-> ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-Ν.4412/16 (03/10/2016)
-> ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-Ν.4412/16 (03/10/2016)

4-10-16
    ΥΠ.ΥΓ. Γ1α/ΓΠ/οικ.73680/4-10-16
: Οδηγες για την Εποχικ Γρπη 2016-2017 – Αντιγριπικς Εμβολιασμς
4-10-16 ΥΠΕΚΑΑ ΑΤ10/Φ.51020/36232/648/16 (ΦΕΚ-3166 Β/3-10-16) : Εγκριση Καταστατικο του Ταμεου Επαγγελματικς Ασφλισης ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ του ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΝΠΙΔ (ΤΕΑ - ΣΟΕΛ - ΝΠΙΔ)
4-10-16  ΥΠΕΚΑΑ Φ.80020/ΟΙΚ.41697/Δ15.708/3-10-16 : Γνωστοποηση ρυθμσεων του ρθρου 41 του ν. 4415/16
4-10-16   ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ 14159/16 (ΦΕΚ-3165 Β/3-10-16) : Διρκεια ισχος δελτων αιτοντων διεθν προστασα
3-10-16     ΕΑΑΔΗΣΥ 4584/30-9-16 : Πρτυπα τεχη διακηρξεων / προκηρξεων μετ την εφαρμογ του ν. 4412/16 (Α 147)
3-10-16    ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1147/29-9-16 : Φορολογικ μεταχεριση αποδοχν δικαστικν λειτουργν
3-10-16   ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1146/30-9-16 : Διευκρινσεις σχετικ μετη διανομ - κατανομ κερδν στους εταρους - μλη των δικηγορικν εταιρειν, μετ την ναρξη ισχος του ν. 4172/13
3-10-16    ΟΑΕΔ 75464/3-10-16 : Καταβολ ειδικο εποχικο βοηθματος τους 2016, στις κατηγορες του ρθρου 22 του ν. 1836/89  πως ισχει
3-10-16  ΟΑΕΔ 75080/30.9.2016 - Δημσια πρσκληση Νο 10/2016 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) σε εγγεγραμμνους ανργους στα μητρα ανργων του ΟΑΕΔ, για υποβολ ηλεκτρονικν αιτσεων συμμετοχς στη διαδικασα κατρτισης του πνακα κατταξης ανργων για την προθηση της απασχλησης μσω προγραμμτων κοινωφελος χαρακτρα σε 34 δμους (επιβλποντες φορες) θλακες υψηλς ανεργας συμπεριλαμβανομνης της κατρτισης των συμμετεχντων, για 6.339 θσεις πλρους απασχλησης
3-10-16
   ΥΠΕΕ 46111/16 (ΦΕΚ-3162 Β/30-9-16) : Διορισμς εκπλειστηριαστ για τη δημοπρτηση των δικαιωμτων εκπομπς αερων θερμοκηπου του ελληνικο κρτους
3-10-16    ΥΠΑ Δ/ΥΠΑ/21860/1422/16 (ΦΕΚ-3152 Β/30-9-16) : Κανονισμς - γενικ πλασιο πτσεων Συστημτων μη Επανδρωμνων Αεροσκαφν - ΣμηΕΑ
3-10-16    ΥΠΥΜΕΔΙ Γ456/ΟΙΚ.62700/4209/16 (ΦΕΚ-3148 Β/30-9-16) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. γ456/34931/3345/13 απφασης "Καθιρωση του ηλεκτρονικ αναγνσιμου σματος των Ειδικν Τουριστικν Λεωφορεων Δ.Χ. καθς και ο καθορισμς του τπου, του περιεχομνου, της διαδικασας, των ρων, των προυποθσεων και των φορων χοργησης και ανανωσης αυτν" (ΦΕΚ-2257 Β) πως ισχει
3-10-16  ΥΠΕΚΑΑ Φ.80000/ΟΙΚ.44586/1559/3-10-16 : Συμπληρωματικς οδηγες σε εφαρμογ της αρ. Φ.80000/οικ.35384/1276/1-8-16 υ.α. (Καθορισμς της διαδικασας, του τρπου και της αποτπωσης της απογραφς των πσης φσεως περιουσιακν στοιχεων, κλπ."
3-10-16   ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 27423/ΕΓΚ.20/5-9-16 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Ενσωμτωση του σχεδου του προυπολογισμο τους 2017 και λοιπν δημοσιονομικν στοιχεων στη βση δεδομνων του Υπουργεου Εσωτερικν & Δ.Α.
3-10-16
    ΥΠΥΜΕΔΙ Β/ΟΙΚ.64239/4324/30-9-16 : Διευκρινσεις ως προς την απδειξη της κατλληλης οικονομικς επιφνειας των ΚΤΕΛ και των μετχων αυτν σε εφαρμογ της παρ. 1γ του ρθρου 3 του κανονισμο (ΕΟΚ) 1071/2009
3-10-16     ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 30022/30-9-16 : Καθαρστριες Σχολικν Κτιρων
3-10-16  ΡΑΕ 329/16 (ΦΕΚ-3164 Β/30-9-16) : Εγκριση του Κδικα Συναλλαγν Δημοπρασιν Προθεσμιακν Προιντων Ηλεκτρικς Ενργειας
3-10-16    ΥΠΕΚΑΑ 44203/Δ9/11555/16 (ΦΕΚ-3163 Β/30-9-16) : Τροποποηση της αριθμ. οικ. 34331/Δ9/8920/16 απφασης του Υπουργο Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Κοινωνικς Αλληλεγγης "Απλοστευση διαδικασιν Σματος Επιθερησης Εργασας (ΣΕΠΕ) μσω του Ολοκληρωμνου Πληροφοριακο Συστματος του ΣΕΠΕ (ΟΠΣ-ΣΕΠΕ)
3-10-16     ΡΑΕ 336/16 (ΦΕΚ-3159 Β/30-9-16) : Καθορισμς τιμν ρυθμιστικν παραμτρων για την εφαρμογ της Μεθοδολογας Υπολογισμο Μεταβλητο Κστους των Υδροηλεκτρικν Μονδων (ΦΕΚ-2763 Β/2-9-16)
3-10-16      ΦΕΚ-3156 Β/30-9-16 :
 ΥΠΕΚΑΑ 43424/2458/16  Τροποποηση της αριθμ. οικ. 13822/1089/14 (Β 1227) υ.α. σχετικ με τα "Κριτρια προσδιορισμο των "εισπρξιμων" ληξιπρθεσμων για τη διαββαση στο Κντρο Εσπραξης Ασφαλιστικν Οφειλν (ΚΕΑΟ) των οφειλετν του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του ΟΑΕΕ, του ΕΤΑΑ και του ΟΓΑ
ΕΕΤΤ 775/5/16 : Τροποποηση της ΕΕΤΤ ΑΠ. 248/71/02 "Κανονισμς Παροχς Υπηρεσιν Πιστοποησης Ηλεκτρονικς Υπογραφς"
3-10-16   Ν. 4425/16 (ΦΕΚ-185 Α/30-9-16) : Επεγουσες ρυθμσεις των Υπουργεων Οικονομικν, Περιβλλοντος και Ενργειας, Υποδομν, Μεταφορν και Δικτων και Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Κοινωνικς Αλληλεγγης για την εφαρμογ της συμφωνας δημοσιονομικν στχων και διαρθρωτικν μεταρρυθμσεων και λλες διατξεις
3-10-16   Κ.Υ.Α. ΔΕΦΚΦ/Α/1141582/ΕΞ2016/30-9-16 : Καθορισμς των ρων, των προυποθσεων, των δικαιοχων προς επιστροφ προσπων, των ποσοττων για τις οποες υπολογζεται η επιστροφ, της διαδικασας επιστροφς του ΕΦΚ, και του τρπου ελγχου της νμιμης χρησιμοποησης του πετρελαου εσωτερικς κασης (DIESEL) κινητρων, της περπτωσης στ' της παρ. 1 του ρθρου 73 του ν. 2960/01 (ΦΕΚ-265 Α) "Εθνικς Τελωνειακς Κδικας", το οποο χρησιμοποιεται αποκλειστικ στη γεωργα
30-9-16   ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1119/2-8-16 : Κοινοποηση της αριθμ. 157/16 γνωμοδτησης του ΝΣΚ σχετικ με απαλλαγ ΦΠΑ σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 27 του κωδ. ΦΠΑ, για αγορ ακιντου απ πρεσβεα
30-9-16    ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 29971/30-9-16 : Εορτασμς της ημρας των Ηνωμνων Εθνν
30-9-16   ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 29969/30-9-16 : Εορτασμς των επετεων της 28ης και της 26ης Οκτωβρου στις πλεις της Αθνας και της Θεσσαλονκης
30-9-16     ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 29968/30-9-16 : Εορτασμς της εθνικς επετεου της 28ης Οκτωβρου 1940
30-9-16   ΥΠΟΙΑΝΤ 101005/1182/Φ15/30-9-16 : Ερμηνευτικ εγκκλιος του ρθρου 22 του ν. 4403/16 (Α 125), σμφωνα με το οποο τροποποιθηκε το ρθρο 22 του ν. 3982/11 (Α 143), σχετικ με την προθεσμα και την παρταση αυτς για την τεχνικ ανασυγκρτηση συνλου μρους των εγκαταστσεων μεταποιητικν δραστηριοττων
30-9-16  ΥΠΕΕ 44943/16 (ΦΕΚ-3128 Β/29-9-16) : Εξαρεση ακιντων για τα οποα διαπιστθηκε η περαωση της κτηματογρφησης και ορστηκε η ναρξη ισχος του Κτηματολογου : α) στο Δημο Μελισσων του ν. Αττικς , β) στο Δμο Γρακα του ν. Αττικς, γ) στο Δμο Γλυκν Νερν του ν. Αττικς και δ) στο Δμο Παιανας του ν. Αττικς
30-9-16  ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΗΔ/Φ.40/25067/29-9-16 : Εναρξη παραγωγικς λειτουργας της εφαρμογς του ρθρου 10Β Διαγεια
30-9-16   ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1144/16 (ΦΕΚ-3111 Β/29-9-16) : Παρταση και αναστολ καταβολς βεβαιωμνων οφειλν , λγω των ντονων καιρικν φαινομνων που εκδηλθηκαν στις 8-9-2016 στο Δμο Ανδραβδας - Κυλλνης
29-9-16    ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κου ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ (Νομοθετικς και λλες μεταβολς που ενσωματθηκαν στην τελευταα ηλεκτρονικ κδοση) - σχετικ με :
1. Ληξιπρθεσμες υποχρεσεις.   
2. Απορριφθεσες δαπνες.   
3. Αναμρφωση προπολογισμο εσδων.   
4. Συμψηφισμς οφειλν προς το δημσιο και τα ασφαλιστικ ταμεα.   
5. Ισχς του προπολογισμο.   
6. Απασχληση συνταξιοχων.   
7. Επιχοργηση συλλγων.   
8. Απαλλαγ απ την τρηση βιβλων και την κδοση στοιχεων.   
9. Εφπαξ αποζημωση – χρνος παραγραφς.   
10. Συμμρφωση στις δικαστικς αποφσεις.   
11. Απ’ ευθεας ανθεση και προσυμβατικς λεγχος.   
12. γονοι διαγωνισμο και προσυμβατικς λεγχος.   
13. Φορολογικ ενημερτητα δμων.   
14. Εξφληση εντλματος χωρς ασφαλιστικ ενημερτητα.   
15. Ασφαλιστικ ενημερτητα δμων.   
16. Παρακρτηση φρου στην προμθεια αγαθν και υπηρεσιν.   
17. Κατασχσεις και παρακρτηση φρου.   
18. Παρακρτηση φρου απ μισθωτς υπηρεσες.   
19. Ειδικ εισφορ αλληλεγγης φυσικν προσπων.   
20. Απαλλαγς απ το ΦΠΑ.   
21. Φορολογα μισθωμτων δημοτικν ακιντων.   
22. Εισφορ δημρχων για κρια σνταξη.   
23. Εισφορς δημρχων υπρ ΕΤΕΑ και ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ.   
24. Εισφορ για υγειονομικ περθαλψη.   
25. Ειδικ εισφορ αλληλεγγης στην αντιμισθα αιρετν.   
26. Εισφορ υπρ δημοσου για σνταξη, ΕΤΕΑ και ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ στις αποδοχς των υπαλλλων.   
27. Ειδικ Προσαξηση μηχανικν.   
28. Εισφορς δικηγρων.   
29. Διπλ ασφλιση.   
30. Ειδικ Βιβλο Υπερωριν.   
31. Εργασες καθαριτητας.   
32. Επισκευ οχημτων.   
33. Μσθωση κινητν πραγμτων.   
34. Κατργηση κρατσεων.   
35. ννοια μελτης.   
36. Απ’ ευθεας αγορ ακιντων.   
37. Προγραμματικς συμβσεις και ΦΠΑ.   

Το παραπνω υλικ θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. ΙΩΑΝΝΗ -> ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ-ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ (29/09/2016)


29-9-16    ΥΠΕΘ Φ.151/160806/Α5/29-9-16 : Απαιτομενα δικαιολογητικ για την εγγραφ των εισαγομνων στην Τριτοβθμια Εκπαδευση Ελλνων του εξωτερικο και τκνων Ελλνων υπαλλλων που υπηρετον στο εξωτερικ για το ακαδημαικ τος 2016-2017
29-9-16    ΙΚΑ Π14/5/ΕΓΚ.35/28-9-16 : Χοργηση Επιδματος Αεροθεραπεας για το τος 2016
29-9-16    ΟΑΕΕ 26/28-9-16 : Συμπληρωματικς οδηγες για τη χοργηση Προσωρινς Σνταξης με τις διατξεις ρθρου 29 ν. 4387/16 σε ασφαλισμνους οφειλτες ασφαλιστικν εισφορν
29-9-16  Κ.Υ.Α. 143555/2413/16 (ΦΕΚ-3095 Β/28-9-16) : Δενδροκομικ εκμετλλευση καστανοτεμαχων
29-9-16  ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 3881/105185/29-9-16 : Δρσεις για την αποκατσταση λειτουργικτητας στραγγιστικν δικτων και αντιμετπισης κινδνων απ την εκδλωση πλημμυρικν φαινομνων
29-9-16    ΥΠΕΕ 143220/4436/28-9-16 : Εφαρμογ της παρ. 4 του ρθρου 45 του ν. 998/79 πως ισχει
29-9-16    ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1143/21-9-16 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 46 του ν. 4410/16 (141 Α) που αναφρεται στην πρτη ταξινμηση των ΕΙΧ και ΕΔΧ οχημτων
29-9-16   ΥΠΕΕ 144986/4161/28-9-16 : Διευκρινσεις για την υπ' αριθμ. 131203/55753πε/1101/16 εκδοθεσα εγκκλιο
29-9-16   ΟΑΕΕ 25/26-9-16 : Συνταξιοδτηση λγω γρατος με συνυπολογισμ χρνου αποδεδειγμνης σκησης επαγγελματικς δραστηριτητας, προ εγγραφς
29-9-16  ΟΑΕΕ 24/26-9-16 : Συνταξιοδτηση δικαιοδχων μελν, λγω θαντου ασφαλισμνου συνταξιοχου του Οργανισμο
29-9-16    ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1140/16 (ΦΕΚ-3086 Β/26-9-16) : Τροποποηση του ρθρου 5 της ΠΟΛ. 1194/15 (ΦΕΚ-1968 Β) απφασης ΓΓΔΕ
29-9-16   K.Y.A. 2/75333/ΔΠΔΑ/16 (ΦΕΚ-3108 Β/28-9-16) : Καθορισμς του συνολικο ψους της χρηματοδτησης τους 2016, του ποσοστο χρηματοδτησης αν ΟΤΑ ΝΠΔΔ ΟΤΑ, του τρπου πληρωμς καθς και κθε λλης αναγκαας λεπτομρειας για την εφαρμογ του ρθρου 61 του Ν. 4414/16 (ΦΕΚ-149 Α/9-8-16) που αφορ στην Ενσχυση Οργανισμν Τοπικς Αυτοδιοκησης και νομικν προσπων δημοσου δικαου των ΟΤΑ απ το Ταμεο Παρακαταθηκν και Δανεων με σκοπ την προθηση της απασχλησης
28-9-16  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.71940/28-9-16 : Χρηματοδτηση προγραμμτων καταπολμησης κουνουπιν για το τος 2017
28-9-16    ΥΠΕΚΑΑ Φ.1500/34154/1764/26-9-16 : Χρνος ασφλισης που υπολογζεται για την απκτηση της αρμοδιτητας σμφωνα με τις διατξεις της διαδοχικς ασφλισης
28-9-16    Ν. 4423/16 (ΦΕΚ-182 Α/27-9-16) : Δασικς Συνεταιριστικς Οργανσεις και λλες διατξεις
27-9-16     ΙΚΑ ΤΟ1/652/130/27-9-16 : Αναπροσαρμογ συντξεων ΕΤΕΑ σμφωνα με το ν. 4387/15
27-9-16    Π.Δ. 101/16 (ΦΕΚ-178 Α/26-9-16) : Προσαρμογ της ελληνικς νομοθεσας προς τις διατξεις της Οδηγας 2014/67/ΕΕ του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 15ης Μαου 2014 για την εφαρμογ της Οδηγας 96/71/ΕΚ σχετικ με την απσπαση εργαζομνων στο πλασιο παροχς υπηρεσιν και την τροποποηση του κανονισμο (ΕΕ) αριθμ. 1024/12 σχετικ με τη διοικητικ συνεργασα μσω του Συστματος Πληροφρησης για την εσωτερικ αγορ ("Κανονισμς ΙΜΙ")
27-9-16      ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ σε δημσια διαβολευση - Διαδικασες κεντρικο ελγχου και διαφνειας στο σστημα παραγωγς δημοσων και ιδιωτικν τεχνικν ργων και υποδομν, δομς στρατηγικο σχεδιασμο δημσιων υποδομν και λοιπς διατξεις
27-9-16    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Α2Α/ΟΙΚ.71389/27-9-16 : Ελεγχος γνησιτητας δικαιολογητικν των υπαλλλων που μετατσσονται στον κλδο ιατρν ΕΣΥ
27-9-16     ΙΚΑ 34/26-9-16 : Γνωστοποηση των διατξεων της παρ. 2 του ρθρου 38 του ν. 4387/16
27-9-16     ΥΠ.ΟΙΚ. 2/77786/0026/26-9-16 : Αναδιοργνωση των Γενικν Διευθνσεων Οικονομικν Υπηρεσιν Υπουργεων
27-9-16     ΥΠΕΚΑΑ Φ.30102/ΟΙΚ.34965/Δ.15.623/20-9-16 : Διευκρινσεις επ των ρθρων 35 και 79 του ν. 4387/16
27-9-16     Κ.Υ.Α. 24944/16 (ΦΕΚ-3066 Β/26-9-16) : Αναδιρθρωση των Ειδικν Υπηρεσιν του Προγρμματος Αγροτικς Ανπτυξης 2014-2020
27-9-16   Κ.Υ.Α. 3133.1/76888/16 (ΦΕΚ-3061 Β/26-9-16) : Καθορισμς τπου Δελτου Κνησης Πλοου Αναψυχς (ΔΕΚΠΑ), κριτρια κδοσης, προυποθσεις θερησης και ανανωσς του
26-9-16    ΟΑΕΕ 23/20-9-16 : Τροποποηση των τιθμενων με την εγκκλιο 37/10 της Διοκησης δικαιολογητικν εγγραφς / διαγραφς στα Μητρα Ασφαλισμνων του ΟΑΕΕ των Πιστοποιημνων Διαπραγματευτν Αξιν
26-9-16      ΦΕΚ-3049 Β/23-9-16 :
Κ.Υ.Α. Φ.951.1/87/920650/Σ.6329/16 : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 2412/Φ.951/360/431347/17-1-84 κ.υ.α. "Βοθημα Οικογενειακς Επαγγελματικς Αυτοτλειας για τα παιδι των μετχων και μερισματοχων του ΜΤΣ" (Β 74)
Κ.Υ.Α. 152360/ΓΔ4/16 : Ιδρυση, οργνωση, λειτουργα, συντονισμς και πργραμμα εκπαδευσης των Δομν Υποδοχς για την Εκπαδευση των Προσφγων (ΔΥΕΠ), κριτρια και διαδικασα στελχωσης των εν λγω δομν

26-9-16     ΥΠΟΙΑΝΤ 11319/16 (ΦΕΚ-3048 Β/23-9-16) : Ορισμς του "ΟΑΕΔ" ως Ενδιμεσου Φορα του Επιχειρησιακο Προγρμματος "Ανπτυξη Ανθρπινου Δυναμικο, Εκπαδευση και Δια Βου Μθηση 2014-2020". Ανθεση αρμοδιοττων διαχερισης για πρξεις Κρατικν Ενισχσεων του Επιχειρησιακο Προγρμματος "Ανπτυξη Ανθρπινου Δυναμικο, Εκπαδευση και Δια Βου Μθηση 2014-2020"
26-9-16    ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 29390/22-9-16 : Αναζτηση στοιχεων που αφορον στις παρατσεις συμβσεων σμφωνα με το ρθρο 167 του ν. 4099/12, πως ισχει προς απντηση της υπ' αριθμ. 8047/529/8-9-16 Ερτησης και ΑΚΕ 48 Βουλευτν της Νας Δημοκρατας
23-9-16    Π.Δ. 100/16 (ΦΕΚ 177 Α/22-9-2016) : ργανα που αποφασζουν γνωμοδοτον και ειδικς ρυθμσεις σε θματα δημοσων ργων του Υπουργεου Οικονομας, Ανπτυξης και Τουρισμο αρμοδιτητας του πρην Υπουργεου Τουρισμυ.
23-9-16    ΙΚΑ Φ.09/334/23-9-16 : Ημερομηνα και Προποθσεις Διεξαγωγς Εκλογν των τακτικν και αορστου χρνου υπαλλλων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για την ανδειξη των εκπροσπων τους στο Α' Υπηρεσιακ Συμβολιο.
23-9-16  ΥΠΕΘ Φ.122.1/114/155541/Ζ2/22-9-16 : Παροχ βεβαισεων ακαδημακς διδακτικς εμπειρας σε Πανεπιστημιακο Υποτρφους και διδσκοντες του Π.Δ. 407/80
22-9-16  ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 27509/13-9-16 : Εξαγωγ εκλογικο μτρου κατ την εκλογικ διαδικασα για την ανδειξη των αιρετν εκπροσπων στα Υπηρεσιακ Συμβολια του προσωπικο των ΟΤΑ Α βαθμο και Β βαθμο
22-9-16   ΥΠΕΕ 145588/5001/22-9-16 : Κανονισμς Ξυλεας - Διενργεια ελγχων σε Φορες Εκμετλλευσης
22-9-16    ΥΠΕΚΑΑ Φ.10043/ΟΙΚ.31994/838/22-9-16 : Κατργηση Ειδικς Προσαξησης και Κλδου Μονοσυνταξιοχων-Γνωστοποηση διατξεων του ρθρου 94 παρ. 4 και 5 του ν.4387/2016.
22-9-16   ΥΠ.ΥΓ. Γ1Β/ΓΠ/ΟΙΚ.70288/22-9-16 : Υγειονομικο λεγχοι στα σχολεα ημερσια και νυχτεριν λων των βαθμδων και των ειδικν κατηγοριν, ιδιωτικν και δημσιων και στους βρεφικος , βρεφονηπιακος- παιδικος σταθμος δημσιους και ιδιωτικος για το σχολικ τος 2016-2017
22-9-16   ΥΠΕΘ 154892/Ε1/22-9-16 : Διευκρινσεις σχετικ με την εφαρμογ του ρθρου 28 του ν.4415/2016 (ΦΕΚ 159 Α') στην ιδιωτικ εκπαδευση.
21-9-16     Ν.4420/16 (ΦΕΚ-175 Α/20-9-16) : Κρωση της Συμφωνας μεταξ της Κυβρνησης της Ελληνικς Δημοκρατας και της Κυβρνησης της Δημοκρατας της Βουλγαρας περ Διασυνοριακς Αστυνομικς Συνεργασας και λλες διατξεις
21-9-16    ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΔΘΤΟΚ/Γ/1137036/ΕΞ2016/21-9-16 : Κωδικο ατελεας αναφορικ με τις διατξεις απαλλαγς απ το τλος ταξινμησης αυτοκιντων οχημτων, ασθενοφρων και ειδικν κινητν μονδων που παραλαμβνονται απ δημσιο και οργανισμος τοπικς αυτοδιοκησης
21-9-16    ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 28797/19-9-16 : Εκκαθριση ληξιπρθεσμων υποχρεσεων των ΟΤΑ
21-9-16   ΙΚΑ 33/21-9-16 : Σχετικ με την ασφλιση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αντισυμβαλλμενου συμφνου συμβωσης λγω απασχλησς του σε ατομικ επιχερηση εργοδτη, σμφωνα με τις διατξεις του ν. 1759/88
21-9-16  ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΔΘΤΟΚ/Γ/1136914/ΕΞ2016/20-9-16 : Κοινοποηση διατξεων του ρθρου 59 του ν. 4407/16 (ΦΕΚ-134 Α) αναφορικ με την απαλλαγ απ το τλος ταξινμησης των αυτοκιντων που παραλαμβνονται απ Στελχη και Αξιωματικος των Ενπλων Δυνμεων και των Σωμτων Ασφαλεας που χουν τεθε σε κατσταση Πολεμικς Διαθεσιμτητας Μνιμης Διαθεσιμτητας
21-9-16   ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΔΘΤΟΚ/Γ/1136512/ΕΞ2016/15-9-16 : Σχετικ με τη χοργηση αιθυλικς αλκολης με απαλλαγ απ τον ΕΦΚ σε Υγειονομικς Περιφρειες
21-9-16     ΥΠΕΚΑΑ Φ.80000/ΟΙΚ.42490/1486/20-9-16 : Εγκκλιος σε εφαρμογ της αρ. Φ.80000/οικ.35384/1276/1-8-16 Υπουργικς Απφασης
21-9-16     ΥΠΕΘ 153946/Δ3/21-9-16 : Παρταση προθεσμας υποβολς υποψηφιοττων για την ανδειξη αιρετν εκπροσπων στα Υπηρεσιακ Συμβολια Ειδικο Εκπαιδευτικο Προσωπικο (ΚΥΣΕΕΠ, ΠΥΣΕΕΠ)
20-9-16    Κ.Υ.Α.
35802/2035/16 (ΦΕΚ 2993 Β/19-9-2016):Μεταφορ ποσο στην Ελληνικ ΕταιραΤοπικς Ανπτυξης και Αυτοδιοκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α) για τη χρηματοδτηση λειτουργας του Προγρμματος «Βοθεια στο σπτι» για το χρονικ διστημα απ 1.1.2016- 31.12.2016.
20-9-16     ΥΠΕΘ Φ.151/153808/Α5/20-9-16 : Εγγραφς των εισαγομνων στην Τριτοβθμια Εκπαδευση για το ακαδημαικ τος 2016-2017 με την ειδικ κατηγορα των Αλλοδαπν - Αλλογενν και αποφοτων λυκεων αντιστοχων σχολεων κρατν - μελν της ΕΕ μη ελληνικς καταγωγς
20-9-16     ΙΚΑ 32/19-9-16 : Εταιρεες Προσωρινς Απασχλησης (ΕΠΑ)
20-9-16   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/75015/ΔΠΓΚ/16 (ΦΕΚ-3003 Β/20-9-16) : Χρηματοδτηση δρσεων εκπαδευσης και υγεας απ ποσ προερχμενα απ εγκληματικς ενργειες που τελσθηκαν σε βρος του Ελληνικο Δημοσου
20-9-16    ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 29022/ΕΓΚ.21/20-9-16 :  Προσδιορισμς εκκρεμοττων διορισμν κατηγοριν ΔΕ και ΥΕ που αφορον ανταποδοτικς υπηρεσες
20-9-16  ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1142/15-9-16 : Κοινοποηση ορισμνων διατξεων του νου Κεφαλαου Δωδκατου "ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ" (ρθρα 66-71) του ν. 4174/13 (Κδικας Φορολογικς Διαδικασας - ΚΦΔ), πως αυτ προστθηκε στον ΚΦΔ, με το ρθρο 8 του ν. 4337/15 (ΦΕΚ-129 Α)
20-9-16 ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚΦ/Γ/1136196/ΕΞ2016/196-9-16 : Εφαρμογ της αρ.πρωτ. Φ.1208/662/317-2006 ΔΕΥΟΟ - μεση παραλαβ επιβατικν αυτοκιντων
20-9-16  ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1141/16-9-16 : Διευκρινσεις για τη διαδικασα χοργησης αποδεικτικο ενημερτητας / βεβαωσης οφειλς
20-9-16     ΥΠΕΘ 139808/Δ1/31-8-16 : Λειτουργα Δημοτικν Σχολεων για το Σχολικ τος 2016-2017
20-9-16     ΕΟΠΥΥ 35813/19-9-16 : Χοργηση επιδματος αεροθεραπεας τους 2016
20-9-16    ΥΠΕΚΑΑ Φ.80000/ΟΙΚ.40108/1544/20-9-16 : Γνωστοποηση των διατξεων της παρ. 2 του ρθρου 38 του ν. 4387/16 (ΦΕΚ-85 Α)
20-9-16   ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 28449/14-9-16 : Ανανωση παρταση συμβσεων ορισμνου χρνου στο πλασιο του συγχρηματοδοτομενου ευρωπαικο προγρμματος "Εναρμνιση Οικογενειακς και Επαγγελματικς Ζως"
20-9-16  Κ.Υ.Α. 43942/4026/16 (ΦΕΚ-2992 Β/19-9-16) : Οργνωση και λειτουργα Ηλεκτρονικο Μητρου Αποβλτων (ΗΜΑ), σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 42 του ν. 4042/12 (Α 24), πως ισχει
20-9-16   ΥΠΕΚΑΑ Δ22/ΟΙΚ.40324/1605/16 (ΦΕΚ-2991 Β/19-9-16) : Τροποποηση και συμπλρωση της υπ' αριθμ. Π1β/ΓΠ/οικ.14951/01 (ΦΕΚ-1397/22-10-01 τ.Β) απφασης "Προυποθσεις δρυσης και λειτουργας Κντρων Δημιουργικς Απασχλησης Παιδιν (ΚΔΑΠ) απ Δημοτικς Επιχειρσεις του ρθρου 277 και επμενα του Δημοτικο και Κοινοτικο Κδικα (ΔΚΚ), Διαδημοτικς Επιχειρσεις, Ενσεις Δημοτικν Επιχειρσεων και φορες ιδιωτικο δικαου μη κερδοσκοπικο χαρακτρα πως τροποποιθηκε και συμπληρθηκε μεταγενστερα
19-9-16    K.Y.A. 4144/0092/16 (ΦΕΚ-2972 Β/16-9-16) : Μετατροπ του ασφαλιστικο - στατιστικο ισοδυνμου της παρ. 1 του ρθρου 18 του ν. 3865/10 σε συντξιμα τη - αναθερηση πινκων του ρθρου 14 του ν. 2592/98
19-9-16   ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1124/5-9-16 : Συμψηφισμς επιστροφν ΦΠΑ απ ΔΟΥ με οφειλς στα Τελωνεα απ εκτελωνισμος προιντων
19-9-16   ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚΦ/Β/1135512/ΕΞ2016/16-9-16 : Κοινοποηση διατξεων του ν. 4410/16
19-9-16   ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚ/Γ/1135233/ΕΞ2016/14-9-16 : Κοινοποηση γνωμοδτησης ΝΣΚ 188/16 (τλος ταξινμησης για αυτοκνητα που παρελφθησαν για εκθεσιακος σκοπος)
19-9-16   ΥΠΟΙΑΝΤ ΔΠΠ/2917/19-9-16 : Γνωστοποηση της τροποποησης του ρθρου 20 του ν. 4177/13 περ ειδικν κυρσεων για μη συμμρφωση συστημτων μτρησης / μετρητν ποστητας καυσμων και γνωστοποησης της τροποποησης απφασης του Υπ.οικονομικν για τη νμιμη χρησιμοποηση υγραερου κνησης
19-9-16    ΦΕΚ-2979 Β/16-9-16 :
ΥΠΕΚΑΑ 38107/Δ9/9846/16 : Εσωτερικς κανονισμς για την ηλεκτρονικ κδοση και διακνηση εγγρφων του Υπουργεου Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Κοινωνικς Αλληλεγγης (ΥΠΕΚΑΑ)
ΥΠΕΚΑΑ 38038/Δ9/9825/16 : Κανονισμς για την ηλεκτρονικ κδοση και διαχεριση εγγρφων του Σματος Επιθερησης Εργασας (ΣΕΠΕ)

19-9-16   ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./82/20966/16 (ΦΕΚ-2981 Β/16-9-16) : Κατανομ προσωπικο στο Υπουργεο Εσωτερικν και Διοικητικς Ανασυγκρτησης τους 2016
19-9-16    ΥΠΕΘ 152029/Δ1/19-9-16 : Οδηγες και κατευθνσεις για την δρυση και λειτουργα Τξεων Υποδοχς (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικ τος 2016-2017 σε δημοτικ σχολεας της χρας
19-9-16      ΥΠΕΕ 144549/4900/15-9-16 : Παροχ οδηγιν για την υποβολ σε ενιαα μορφ της ετσιας αναφορς σχετικ με τη διεξαγωγ των ελγχων και την επιβολ κυρσεων στο πλασιο εφαρμογς του ΚανονισμοΞυλεας
19-9-16      ΦΕΚ-2970 Β/16-9-16 :
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1129/16 : Παρταση και αναστολ καταβολς βεβαιωμνων οφειλν, λγω των ντονων βροχοπτσεων που εκδηλθηκαν στις 7-9-16 στη Δημοτικ Εντητα Μολων, του Δμου Μονεμβασις, της ΠΕ Λακωνας της Περιφρειας Πελοποννσου
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1127/16 : Παρταση και αναστολ καταβολς βεβαιωμνων οφειλν, λγω των ντονων βροχοπτσεων που εκδηλθηκαν στις 7-9-2016 στο Δμο Ευρτα της ΠΕ Λακωνας της Περιφρειας Πελοποννσου
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1128/16 : Παρταση και αναστολ καταβολς βεβαιωμνων οφιελν, λγω των ντονων βροχοπτσεων του εκδηλθηκαν στις 7-9-16 στις Δημοτικς Εντητες Θεραπνν, Οινοντος, Φριδος, Καρυν και Σπρτης, του Δμου Σπρτης, της ΠΕ Λακωνας της Περιφρειας Πελοποννσου
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1126/16 : Παρταση και αναστολ καταβολς βεβαιωμνων οφειλν, λγω των ντονων βροχοπτσεων που εκδηθθηκαν στις 6 και 7-9-2016 στο Δμο Καταλαμτας, στο Δμο Οιχαλας, στο Δμο Μεσσνης, στο Δμο Τριφυλας, στις Τοπικς Κοιντητες Νεοχωρου, Πργου, Σαιδνας, Καστανις, Καρυοβουνου, Μηλας, Αγου Νικολου, Ραγκλων, Τραχλας, Πλτσας, Νομιτσ, Θαλαμν, Λαγκδας και Αγου Νκωνα του Δμου Δυτικς Μνης και στις Δημοτικς Εντητες Νστορος, Πλου, Μεθνης και Χιλιοχωρων του Δμου Πλου Νστορος της ΠΕ Μεσσηνας της Περιφρειας Πελοποννσου

16-9-16      ΥΠ.ΥΓ. Γ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.69076/16-9-16 : Αντιφυματικς Εμβολιασμς
16-9-16   ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1130/9-9-16 : Κοινοποηση της με αριθμ. πρωτ. 148/16 γνωμοδτησης του ΝΣΚ σχετικ με την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 27 του Κδικα ΦΠΑ στην περπτωση αλλοδαπν αεροπορικν εταιρειν, που διαθτουν εγκατσταση στην Ελλδα, για την πραγματοποηση φορολογητων πρξεων
16-9-16     ΙΚΑ 31/16-9-16 : Α. Εισφορς υγειονομικς περθαλψης συνταξιοχων απ 1-7-2016 / Β. Διαχεριση εκκρεμν αιτημτων επιλογς φορα ασφλισης ασθνειας σε εδος για χρονικ περοδο απ 1-1-2012 μχρι 30-6-2016 / Γ. Παρακρτηση εισφορς ασθνειας συνταξιοχων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ασφαλισμνων στον τως Οργανισμ Περθαλψης Ασφαλισμνων Δημοσου (τ. ΟΠΑΔ)
16-9-16     ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΑΦ/Β/1135136/ΕΞ2016/15-9-16 : Διευκρινσεις σχετικ με τον συμψηφισμ του φρου νομικο προσπου που καταβλθηκε για εισπραττμενα μερσματα κατ' εφαρμογ των διατξεων της παρ. 3 του ρθρου 68 του ν. 4172/13, για το φορολογικ τος 2014
16-9-16    ΥΠΕΚΑΑ-ΜΤΠΥ 34078/16-9-16 : Επισημνσεις σχετικ με την εφαρμογ των διατξεων του ν. 4254/14 και των περιπτσεων διενργειας κρτησης 3% υπερ ΜΤΠΥ μετ την 31-12-2014
16-9-16   ΟΑΕΔ 70975/16-9-16 : Οδηγς Εφαρμογς των διαδικασιν υπδειξης, αντικατστασης, προσλψεων και καταβολς της επιχοργησης, στο πλασιο της Δημσιας Πρσκλησης για το Πργραμμα Κοινωφελος Χαρακτρα σε 17 Δμους (Επιβλποντες φορες) θλακες υψηλς ανεργας συμπεριλαμβανομνης της κατρτισης των συμμετεχντων, για 3.737 θσεις πλρους απασχλησης (Α κκλος)
16-9-16     ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΑΦ/Α/1134898/ΕΞ2016/16-9-16 : Εκπτωση απ τα ακαθριστα σοδα επιχερησης των παροχν κοινωνικο χαρακτρα προς τους εργαζμενους τους συγγενες αυτν
15-9-16    ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 28552/15-9-16 : Ενργειες των Δμων και των Περιφερειν της Χρας προς αποφυγ πλημμυρικν φαινομνων
15-9-16   ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 39487/16 (ΦΕΚ-2930 Β/14-9-16) : Σσταση Εθνικο Μητρου ελληνικν και ξνων Μη Κυβερνητικν Οργανσεων (ΜΚΟ) που δραστηριοποιονται σε θματα διεθνος προστασας, μετανστευσης και κοινωνικς νταξης
15-9-16     ΑΣΕΠ 16241/16 (ΦΕΚ-2928 Β/14-9-16) : Ετσια Εκθεση του ΑΣΕΠ, τους 2015
15-9-16  ΥΠ.ΟΙΚ. 2/20865/ΔΕΠ/22-4-16 : Παρχονται πληροφορες (Σε περπτωση χοργησης οικογενειακς παροχς επιδομτων επικνδυνης και ανθυγιεινς εργασας απομακρυσμνων περιοχν, τα σχετικ ποσ δεν συμψηφζονται με την υπρχουσα προσωπικ διαφορ)
15-9-16    ΥΠΕΘ 149819/Δ3/15-9-16 : Εκλογς αιρετν εκπροσπων στα Υπηρεσιακ Συμβολια Ειδικο Εκπαιδευτικο Προσωπικο (ΚΥΣΕΕΠ, ΠΥΣΕΕΠ)
15-9-16     ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΑΦ/1133932/ΕΞ2016/7-9-16 : Φορολογικ μεταχεριησ επιστροφς χρημτων σε καταναλωτς μσω διαδικτυακς εφαρμογς, λγω συναλλαγν με συνεργαζμενες επιχειρσεις
14-9-16     ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 28449/14-9-16 : Ανανωση παρταση συμβσεων ορισμνου χρνου στο πλασιο του συγχρηματοδομενου ευρωπαικο προγρμματος "Εναρμνιση Οικογενειακς και Επαγγελματικς Ζως"
14-9-16     ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΔΑΔ/Γ/1130900/ΕΞ2016/13-9-16 (ΦΕΚ-2922 Β/13-9-16) : Καθορισμς της διαδικασας, των οργνων και των κριτηρων αξιολγησης των υποψηφιοττων για την επιλογ προισταμνων οργανικν μονδων επιπδου Γενικς Διεθυνσης, Διεθυνσης και Τμματος των υπηρεσιν της Γενικς Γραμματεας Δημοσων Εσδων του Υπουργεου Οικονομικν, καθς και των Υπευθνων Αυτοτελν Γραφεων αυτς
14-9-16    ΥΠΥΜΕΔΙ Α/56946/3871/13-9-16 : Περ της εκμσθωσης κλασικν επιβατηγν οχημτων (αντικν) απ επιχειρσεις εκμσθωσης ΙΧ αυτοκιντων - Αποστολ προτπων πιστοποιητικν αυθεντικτητας
14-9-16     ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 5554/73794/16 (ΦΕΚ-2917 Β/13-9-16) : Συγκρτηση, ορισμς μελν και τρπος λειτουργας της Εθνικς Επιτροπς για την ευζωα των ζων που χρησιμοποιονται για επιστημονικος σκοπος
14-9-16    ΥΠΕΕ 32919/16 (ΦΕΚ 2915 Β/13-09-2016): Καθορισμς της ημερομηνας μχρι την οποα εναι επιτρεπτ η υποβολ εκπρθεσμων δηλσεων και η κατθεση αιτσεων διρθωσης προδλου σφλματος για τις υπ κτηματογρφηση περιοχς:
α) στους Δμους Λυκοβρσεως Μεταμορφσεως Ν. Φιλαδλφειας Ν. Χαλκηδνας Παπγου Πεκης και Ψυχικο της Περιφερειακς Εντητας Κεντρικο Τομα Αθηνν και Βορεου Τομα Αθηνν και β) στον προκαποδιστριακ Δμο Μιδας και στις προκαποδιστριακς Κοιντητες Δαλαμανρας, Ελληνικο, ρας, Ινχου, Κουρτακου, Λλουκα, Νου Ηραου, Πυργλλας, Αγου Ανδριανο, Ανυφου, Ασνης, Δρεπνου, Ηραου, Λευκακων, Νας Τρυνθας, Νου Ροεινο, Πυργιτικων και Τολο της Περιφεριακς Εντητας Αργολδας και στις προκαποδιστριακς Κοιντητες Αγου Κωνσταντνου, Μερκοβουνου και Σκοπς της Περιφερειακς Εντητας Αρκαδας της Περιφρειας Πελοποννσου.
14-9-16    Κ.Υ.Α. 27577/16 (ΦΕΚ-2908 Β/13-9-16) : Τροποποηση - Συμπλρωση της υπ' αριθμ. 24001/11-6-13 κ.υ.α. (1449 Β/14-6-13), "Μεταφορ μαθητν δημσιων σχολεων απ τις Περιφρειες", πως ισχει
14-9-16     Κ.Υ.Α. 40124/8516/16 (ΦΕΚ-2909 Β/13-9-16) : Αντισταθμιστικ μτρα κατργησης ΕΚΑΣ
13-9-16     Κ.Υ.Α. 27147/16 (ΦΕΚ-2904 Β/13-9-16) : Κατρτιση νου πνακα φορων που συμμετχουν στην εφαρμογ του θεσμο της παροχς κοινωφελος εργασας
13-9-16  ΥΠΕΘ Φ.350/53/147271/Ε3/13-9-16 : Εκλογς αιρετν εκπροσπων των εκπαιδευτικν στα Υπηρεσιακ Συμβολια Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαδευσης
13-9-16      ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1125/8-9-16 : Υποχρωση απκτησης ΑΦΜ ορισμο φορολογικο αντιπροσπου απ μη εγκατεστημνα στη χρα μας υποκεμενα στο φρο πρσωπα κατ την εισαγωγ και εξαγωγ εμπορευμτων καθς και την υπαγωγ εμπορευμτων σε τελωνειακ ανασταλτικ καθεσττα
13-9-16   K.Y.A. Φ.10035/2523/131/16 (ΦΕΚ-2896 Β/12-9-16) : Οροι και προυποθσεις θσης σε προσωριν ακινησα Φορτηγο Δημοσας Χρσης (ΦΔΧ) και Επιβατικο (ΕΔΧ) οχματος, κατ το ρθρο 121 του Ν. 4199/13 (Α 216)
13-9-16     Κ.Υ.Α. 182314/1241/16 (ΦΕΚ-2888 Β/12-9-16) : Τροποποηση του Παραρτματος ΙΙ του ρθρου 8 της υπ' αριθμ. 39626/2208/09 κ.υ.α. (Β 2075), σε συμμρφωση με τις διατξεις της οδηγας 2014/80/ΕΕ "για την τροποποηση του παραρτματος ΙΙ της οδηγας 2006/118/ΕΚ του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου σχετικ με την προστασα των υπγειων υδστων απ τη ρπανση και την υποβθμιση" της Ευρωπαικς Επιτροπς της 20ης Ιουνου 2014
13-9-16   ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2242.5-1.5/72726/16 (ΦΕΚ-2878 Β/12-9-16) : Κρωση Συλλογικς Σμβασης Εργασας Πληρωμτων Μεσογειακν και Τουριστικν Επιβατηγν Πλοων, τους 2016
12-9-16      Κ.Υ.Α. 12205/16 (ΦΕΚ-2864 Β/9-9-16) : Παροχ νομικς συνδρομς σε αιτοντες διεθν προστασα
12-9-16
   ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΑΦ/Β/1131644/ΕΞ2016/7-9-16 : Διευκρινσεις σχετικ με την εφαρμογ των διατξεων της παρ. 4 του ρθρου 48 του ν.4172/2013.
9-9-16      ΦΕΚ-2873 Β/9-9-16 :
Κ.Υ.Α. 144807/16 : Τρπος διαχερισης χρηματοδοτσεων με αναδχους καθαριστς / καθαρστριες και συνεργεα καθαρισμο στα σχολεα Π/βθμιας και Δ/βθμιας Εκπαδευσης σε λη την επικρτεια για το διδακτικ τος 2016-2017.
Κ.Υ.Α. 144820/16 : Καθορισμς μεγστου αριθμο ανθρωποωρν απασχλησης για το ργο των σχολικν καθαριστριν κατ το σχολικ τος 2016-2017.

9-9-16      ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 27195/9-9-16 : Διενργεια εκλογν για την ανδειξη των δο (2) αιρετν εκπροσπων στα Υπηρεσιακ Συμβολια του προσωπικο των ΟΤΑ Α' βαθμο
9-9-16      ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ4/ΓΠ/53127/9-9-16 : Εκδοση βεβαωσης επαγγλματος ιατρο απ τις Περιφρειες και τις Περιφερειακς Εντητες
9-9-16  ΙΚΑ 30/5-9-16 : Βεβαωση ασφαλιστικς ενημερτητας σε δικαιοχους επιχορηγσεων απ εθνικος πρους συγχρηματοδοτομενα προγρμματα της Ευρωπαικς Ενωσης
9-9-16     Κ.Υ.Α. Α3/43911/5148/16 (ΦΕΚ-2862 Β/8-9-16) : Προσαρμογ της ελληνικς νομοθεσας προς τις διατξεις της Οδηγας 20152/653/ΕΕ της Επιτροπς της 24ης Απριλου 2015 η οποα τροποποιε την Οδηγα 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου για την δεια οδγησης
9-9-16  ΥΠΕΕ 129867/4859ΠΕ/8-9-16 : Αρμοδιτητα της δασικς υπηρεσας στις περιπτσεις τροποποησης ρυμοτομικο σχεδου και επ οριοθετημνων οικισμν
9-9-16     ΥΠΥΜΕΔΙ 35453/1982/7-9-16 : Μεταφορ μαθητν νηπιαγωγεου
8-9-16     ΦΕΚ-2848 Β/7-9-16 :
Κ.Υ.Α. ΑΠΕΗΚ/Γ/Φ1/ΟΙΚ.182348/16 : Καθορισμς της μεθοδολογας προσδιορισμο καττατης τιμς προσφορς δημοπρατομενων προθεσμιακν προιντων ηλεκτρικς ενργειας και της εξ αυτς προκπτουσας τιμς για την πρτη περοδο εφαρμογς του μηχανισμο
ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 1332/93570/16 : Διαδικασα μσθωσης βοσκσιμων γαιν, συγκρτηση και λειτουργα επιτροπν ελγχου χωροταξικς ορθτητας της κατανομς δικαιωμτων χρσης της βοσκς, κατ τη μεταβατικ περοδο μχρι την γκριση των διαχειριστικν σχεδων βσκησης.

8-9-16   
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 23449/ΕΓΚ.16/15-7-16 : Καθορισμς ορου προπολογισμο δαπνης μελετν ργων και υπηρεσιν των Ο.Τ.Α. Α' βαθμο, των Συνδσμων τους, των Νομικν τους Προσπων Δημοσου Δικαου, των Ιδρυμτων τους και των ΔΕΥΑ του ν.1069/1980 και του ν.890/1979, πραν του οποου απαιτεται θερηση απ την αρμδια τεχνικ υπηρεσα στερα απ γνμη τεχνικο συμβουλου.
8-9-16     ΥΠΕΚΑΑ Φ.80020/ΟΙΚ.22103/Δ15.404/7-9-16 : Γνωστοποηση ρυθμσεων του ν. 4387/16, που αφορον το ΕΤΑΤ και τους συνταξιοχους προσυνταξιοδοτικο καθεσττος του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ)
8-9-16    ΥΠΥΜΕΔΙ ΔΚΠ/ΟΙΚ.1322/ΕΓΚ.17/7-9-16 : Απφαση του Υπουργο Υποδομν, Μεταφορν και Δικτων : "Αναστολ της υποχρεωτικς εφαρμογς πενντα εννα (59) Ελληνικν Τεχνικν Προδιαγραφν (ΕΛΟΤ-ΕΤΕΠ)"
8-9-16  ΕΑΑΔΗΣΥ 3828/6-9-16 : Εφαρμογ Εκτελεστικο Κανονισμο (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπς της 5ης Ιανουαρου 2016 για την καθιρωση του τυποποιημνου Εντπου για το Ευρωπαικ Ενιαο Εγγραφο Σμβασης
8-9-16    Π.Δ. 95/16 (ΦΕΚ-162 Α/7-9-16) : Διαδικασα ηλεκτρονικς δημοσευσης απφασης δικαστηρου στην ιστοσελδα δημοσιεσεων πλειστηριασμν του Ενιαου Ταμεου Ανεξρτητα Απασχολομενων - Τομα Ασφλισης Νομικν (ΕΤΑΑ - ΤΑΝ), μετ απ την σκηση ανακοπς σμφωνα με το ρθρο 954 παρ. 4 του Κδικα Πολτιικς Δικονομας
7-9-16  ΥΠΟΙΑΝΤ 16364/16 (ΦΕΚ-2809 Β/6-9-16) : Υλοποηση ταχρρυθμου προγρμματος κατρτισης στο επγγελμα του ξεναγο στο Πανεπιστμιο Μακεδονας
7-9-16  ΥΠΕΘΑ Φ.400/34/292616/Σ4753/16 (ΦΕΚ-2808 Β/6-9-16) : Ρθμιση των ειδν των αδειν του στρατιωτικο προσωπικο των Ενπλων Δυνμεων, των κατηγοριν του δικαιομενου προσωπικο, των προυποθσεων, της διρκειας, καθς και κθε λλου αναγκαου ζητματος για τη χοργησ τους στο στρατιωτικ προσωπικ των Ενπλων Δυνμεων
7-9-16   ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 4118/98412/7-9-16 : Βισιμα Επιχειρησιακ Προγρμματα Οργανσεων Παραγωγν οπωροκηπευτικν
7-9-16     ΥΠΥΜΕΔΙ ΔΝΣΒ/ΟΙΚ.58220/Φ.ΕΓΚ.16/7-9-16 : Εκδοση νμων 4412/16 (Α 147) "Δημσιες συμβσεις ργων, προμηθειν και υπηρεσιν (προσαρμογ στις Οδηγες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και 4413/16 (Α 148) "Ανθεση και εκτλεση συμβσεων παραχρησης - Εναρμνιση με την Οδηγα 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 26ης Φεβρουαρου 2014 σχετικ με την ανθεση συμβσεων παραχρησης (ΕΕ L 94/1/28-3-14) και λλες διατξεις"
7-9-16       ΥΠΕΘ Φ1/143733/Δ2/7-9-16 : Εγγραφς αλλοδαπν μαθητν
7-9-16       ΥΠ.ΟΙΚ.-ΓΧΚ 30/003/000/2756/5-9-16 : Κοινοποηση διατξεων (ρθρου 61) του ν. 4370/16 "Συστματα Εγγησης Καταθσεων (ενσωμτων Οδηγας 2014/49/ΕΕ), Ταμεο Εγγησης Καταθσεων και Επενδσεων και λλες διατξεις" (Α 37), ως και της ΑΥΟ υπ' αριθμ. ΔΕΦΚΦ/1111872/ΕΞ2016/21-7-16 (Β 2375) σχετικ με τους ρους, τις προυποθσεις, τις διατυπσεις και διαδικασες για την παραλαβ και κατεργασα, απ τα οξοποιεα, πρτων υλν για την παραγωγ ξυδιο"
7-9-16      ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 26921/16 (ΦΕΚ-2806 Β/6-9-16) : Κατανομ κρατικς οικονομικς ενσχυσης τους 2016 (γ δση) στα δικαιοχα πολιτικ κμματα και συνασπισμος πολιτικν κομμτων
7-9-16     Ν. 4416/16 (ΦΕΚ-160 Α/6-9-16) : Τροποποηση του ν. 4099/12 (Α 250) (ενσωμτωση στην εθνικ νομοθεσα της Οδηγας 2017/91/ΕΕ L 257 ) και λλες διατξεις
7-9-16     Ν. 4415/16 (ΦΕΚ-159 Α/6-9-16) : Ρυθμσεις για την ελληνγλωσση εκπαδευση, τη διαπολιτισμικ εκπαδευση και λλες διατξεις
6-9-16    
ΦΕΚ-2780 Β/5-9-16 :
Κ.Υ.Α. 128904/Δ3/16 :
Εξειδκευση εποχικν αναγκν και προσδιορισμς του αριθμο του προσωπικο που απαιτεται για την κλυψ τους, σμφωνα με τις διατξεις της παρ. 8 του ρθρου 9 του ν. 3812/09, πως χει τροποποιηθε και ισχει
ΥΠΕΕ 38527/16  :
Συμπλρωση της υπ' αριθμ. 52907/09 υ.α. (ΦΕΚ-2621 Β) "Ειδικς ρυθμσεις για την εξυπηρτηση ατμων με αναπηρα σε κοινχρηστους χρους των οικισμν που προορζονται για την κυκλοφορα πεζν"

6-9-16    ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2242.5-1.5/72672/16 (ΦΕΚ-2796 Β/5-9-16) : Κρωση Συλλογικς Σμβασης Εργασας Πληρωμτων Ακτοπλοικν Επιβατηγν Πλοων, τους 2016
5-9-16 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (Θεοδρου Ιωννης) : 
Αγαπητο Συνδρομητς

Λγω της ανασττωσης και του προβληματισμο που προκλεσαν στις δημοτικς υπηρεσες η δημοσευση του νμου 4412/2016 και η υποχρωση μεσης εφαρμογς του και παρ το γεγονς τι στην παροσα φση η πολυπλοκτητα, τα κεν, οι ασφειες και οι ελλεψεις που παρουσιζουν οι διατξεις του νμου αυτο καθιστον επισφαλ και αμφισβητομενη οποιαδποτε ερμηνευτικ του προσγγιση, ερμην της ΕΑΑΔΗΣΥ και των αρμοδων υπουργεων, χει αναρτηθε στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ, το παρν ενημερωτικ δελτο του κ. Θεοδρου Ιωννη, με την ελπδα τι τα βασικ και κρσιμα τουλχιστον ερωτματα θα απαντηθον, στω και με κποια (αναπφευκτη) επιφλαξη.

ΝΟΜΟΣ 4412/2016 «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ (05/09/2016)*
1. ναρξη εφαρμογς.
2. Πεδο εφαρμογς.
3. Κατργηση προγενστερων διατξεων.
4. Αρμδια ργανα.
5. Προμθειες.
6. Υπηρεσες και εργασες.
7. Λοιπ θματα.

Το παραπνω υλικ θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. ΙΩΑΝΝΗ -> ΝΟΜΟΣ 4412/2016 «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ (05/09/2016)*
5-9-16 ΡΑΕ 207/2016/16 (ΦΕΚ 2763 Β/02-09-2016): Καθορισμς «Μεθοδολογας Υπολογισμο Μεταβλητο Κστους των Υδροηλεκτρικν Μονδων» και τροποποηση του Κδικα Συναλλαγν Ηλεκτρικς Ενργειας (ΦΕΚ Β 104/31.01.2012), του Εγχειριδου του Κδικα Συναλλαγν Ηλεκτρικς Ενργειας (ΦΕΚ Β 52/16.1.2013), καθς και του Κδικα Διαχερισης του Ελληνικο Συστματος Μεταφορς Ηλεκτρικς Ενργειας (ΦΕΚ Β 103/31.1.2012).
5-9-16 ΟΑΕΕ ΔΙΑΣΦ/Φ.23/2/1228547/ΕΓΚ.21/1-9-16 : Εξαγορ χρνου ασφλισης απ πολτες τρτων χωρν, για την κδοση διαμονς για εξαιρετικος λγους στη χρα μας, βσει των διατξεων της παρ. 23 του ρθρου 8 ν.4332/2015 που αντικατστησαν τις διατξεις του ρθρου 19 Ν.4251/2014.
5-9-16 ΟΑΕΕ ΔΙΠΣΥΝ/Φ.1/10/1230020/ΕΓΚ.22/2-9-16 : Παρταση συνταξιοδοτικν παροχν με αιτα την αναπηρα για ξι (6) μνες μετ τη λξη τους, εφσον εκκρεμε στις υγειονομικς επιτροπς ΚΕ.Π.Α. ιατρικ κρση, χωρς υπαιτιτητα των ασφαλισμνων.
5-9-16  ΡΑΕ 134/16 (ΦΕΚ 2762 Β/2-9-2016) : Τροποποηση διατξεων του Κδικα Διαχερισης του Ελληνικο Συστματος Μεταφορς Ηλεκτρικς Ενργειας (ΦΕΚ Β' 103/31.01.2012), του Εγχειριδου Εκκαθρισης Αγορς του Κδικα Διαχερισης του Ελληνικο Συστματος Μεταφορς Ηλεκτρικς Ενργιας (Β' 53/16.01.2013) και του Εγχειριδου Διαχερισης Μετρσεων και Περιοδικς Εκκαθρισης (ΦΕΚ Β' 2773/18.12.2015).
5-9-16
ΥΠ.ΟΙΚ. 0002214/ΕΞ2016/16 (ΦΕΚ 2773 Β/2-9-2016) : Ρθμιση ειδικοτρων θεμτων για την μεταφορ των υποθσεων του τελευταου εδαφου της περπτωσης 1γ της υποπαραγρφου Δ7 της παρ. Δ' του ρθρου 2 του Ν.4336/2015 (Α' 94) και της παραγρφου 6 του ρθρου 61 του Ν.4410/2016 (Α' 141) απ την Ειδικ Γραμματεα του Σ.Δ.Ο.Ε. (Ε.Γ.Σ.Δ.Ο.Ε.) στη Γενικ Γραμματεα Δημοσω Εσδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) και σσταση ομδας εργασας για τον συντονισμ και την παρακολοθηση της προδου μεταφορς των υποθσεων.
5-9-16 ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΔΑΔ/Γ1126460/ΕΞ2016/16 (ΦΕΚ 2770 Β/2-9-2016) : Καθορισμς της διαδικασας, των οργνων και των κριτηρων αξιολγησης των προσταμνων Γενικς Διεθυνσης, Διεθυνσης και Υποδιεθυνσης των υπηρεσιν της Γενικς Γραμματεας Δημοσων Εσδων, του ρθρου 38, παργραφος 1 εδφιο α' του Ν.4389/2016 (Α'94)
5-9-16 ΥΠΕΘ Φ.253/139394/Α5/16 (ΦΕΚ 2774 Β/2-9-2016) :
Καθορισμς του τρπου, χρνου και της διαδικασας εγγραφς των επιτυχντων στην τριτοβθμια εκπαδευση το ακαδημακ τος 2016-2017 και εφεξς, μετ απ συμμετοχ στις πανελλαδικς εξετσεις των Γενικν Λυκεων των Επαγγελματικν Λυκεων ετε με το παλαι - καταργομενο σστημα ετε με το νο σστημα εισαγωγς.
5-9-16 ΙΚΑ Ε40/627/5-9-16 : Εργοδοτικ εισφορ ποσο 20 Ευρ αν εργαζμενο για τον Ειδικ Λογαριασμ Παιδικν Κατασκηνσεων (Ε.Λ.Π.Κ.) που αποτελε προ του ενιαου Λογαριασμο για την Εφαρμογ Κοινωνικν Πολιτικν του Ο.Α.Ε.Δ.
5-9-16 ΕΟΠΥΥ ΔΒ4Α/ΟΙΚ.34016/5-9-16 : Σχετικ με την απαλλαγ απ την καταβολ συμμετοχς στην φαρμακευτικ δαπνη ως αντισταθμιστικ μτρο για την κατργηση του ΕΚΑΣ
5-9-16 ΕΟΠΥΥ Φ.115/16/ΟΙΚ.33452/31-8-16 : Σχετικ με θματα σφραγδων επ των γνωματεσεων και των παραπεμπτικν.
5-9-16 ΥΠΕΘ Φ.151/140100/Α5/1-9-16 : Εξετσεις Ελλνων του εξωτερικο τους 2016
2-9-16     ΥΠ.ΟΙΚ. 2/60636/ΔΕΠ/10-8-16 : Υπολογισμς αποζημωσης υπαλλλων που μετατσσονται απ Δμο σε Δμο
2-9-16
   YΠΕΘ Φ.151/140985/Α5/02-09-2016 : Υποβολ ηλεκτρονικο μηχανογραφικο δελτου για την εισαγωγ στην Τριτοβθμια Εκπαδευση υποψηφων που πσχουν απ σοβαρς παθσεις, σε ποσοστ 5% επιπλον των θσεων εισακτων, τους 2016
2-9-16      ΥΠΕΘ Κ1/138816/16 (ΦΕΚ-2759 Β/1-9-16) : Ορισμς του Ιδρματος Νεολαας και Δια Βου Μθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) ως συμβαλλμενο μρος για τη χρηματοδτηση των κατ τπους σχολικν επιτροπν
2-9-16    ΥΠΕΕ 143792/1794/16 (ΦΕΚ-2750 Β/1-9-16) : Ιδρυση και λειτουργα ειδικο δικτυακο τπου ανρτησης δασικν χαρτν και περιεχμενο της ηλεκτρονικς φρμας υποβολς αντιρρσεων
2-9-16       ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚΦ/Γ/1127845/ΕΞ2016/31-8-16 : Συντελεστς τλους ταξινμησης φορτηγν αυτοκιντων, ανλογα με τις προδιαγραφς του ισχοντος, ως προς την ταξινμηση, ευρωπαικο προτπου εκπομπν ρπων (Euro) και του αμσως προηγομενου απ 1-9-2016
1-9-16       ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ4Α//ΓΠ/ΟΙΚ.62149/16 (ΦΕΚ-2742 Β/31-8-16) : Ρθμιση ειδικτερων θεμτων της διαδικασας επιλογς καταρτιζομνων στα Δημσια Ινστιτοτα Επαγγελματικς Κατρτισης (ΔΙΕΚ) του Ν. 4186/13, αρμοδιτητας Υπουργεου Υγεας
1-9-16    Κ.Υ.Α. 9498/ΟΙΚ.Φ.109.1/16 (ΦΕΚ-2743 Β/31-8-16) : Βασικ στρατιωτικ εκπαδευση και εκπαδευση στη μηχανοδγηση των εισερχμενων με το σστημα των εξετσεων σε πανελλαδικ εππεδο Δοκμων στις Σχολς Ανθυποπυραγν και Πυροσβεστν της Πυροσβεστικς Ακαδημας
1-9-16
    ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚΦ/1126381/ΕΞ2016/26-8-16 : Κοινοποηση της αριθ. ΔΕΦΚΦ Α 1096142 ΕΞ 2016/23-06-2016 Απφασης Γενικο Γραμματα Δημοσων Εσδων αναφορικ με τον λεγχο και την παρακολοθηση της νμιμης χρησιμοποησης των υγραερων που τθενται σε ανλωση ως κασιμα κινητρων.
1-9-16      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Θεοδρου Ιωννης) - Εντς των αμσως προσεχν ημερν θα αναρτηθον στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ «ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ», ενημερωμνες τσο με τις διατξεις των νμων 4412/2016 «Δημσιες συμβσεις ργων, Προμηθειν και Υπηρεσιν» και 4387/2016 «Ενιαο Σστημα Κοινωνικς Ασφλισης-Μεταρρθμιση ασφαλιστικο-συνταξιοδοτικο συστματος κ.λπ.», σο και με τις λοιπς μεταβολς που σημειθηκαν απ την προηγομενη ανρτηση.
    Επισημανεται πντως τι, πως προκπτει απ μα πρτη επεξεργασα των ρυθμσεων του νμου 4412/2016 για τις δημσιες συμβσεις ργων, προμηθειν και υπηρεσιν, αυτς συνιστον ουσιαστικ, κατ το μεγαλτερο μρος τους, επανληψη των προηγομενων (γνωστν) ρυθμσεων του ΠΔ 60/2007, του ΕΚΠΟΤΑ κ.λπ. και συνεπς δεν δικαιολογεται η ανασττωση που χει προκληθε στις δημοτικς υπηρεσες και η εσπευσμνη προσφυγ σε μη ασφαλες λσεις.

    Η προσαρμογ του βιβλου «ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» θα γνει αμσως μετ τη γνωστοποηση των απαιτομενων διευκρινσεων.
2014 , 13, 10433
. 210 8227952, fax 210 8843339, email support@nomotelia.gr.