»
»
»
»
»
» DVD
»
»
»
»
»
» -


17-4-14 ΥΠ.ΕΣ. 15640/ΕΓΚ.13/17-4-14 : Εγκκλιος υπ' αριθμ. 13 για τη διενργεια των εκλογν της 18ης Μαου 2014 για την ανδειξη των Περιφερειακν Αρχν
17-4-14 ΥΠ.ΕΣ. 15649/ΕΓΚ.15/17-4-14 : Ειδικο εκλογικο κατλογοι στρατιωτικν υπηρετοντων στις νοπλες δυνμεις στο Λιμενικ Σμα, προσωπικο της Ελληνικς Αστυνομας και του Πυροσβεστικο Σματος, ενψει των εκλογν για την ανδειξη των μελν του Ευρωπαικο Κοινοβουλου Μαου 2014
17-4-14 ΦΕΚ-961 Β/16-4-14 : 
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1093/14 : Τροποποηση της ΠΟΛ.1131/13 (ΦΕΚ-1499 Β) απφασης του Υπουργο Οικονομικν
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1089/14 : Τροποποηση της αριθμ. ΠΟΛ.1113/23-5-13 απφασης του Υπουργο Οικονομικν και του Υφυπουργο Οικονομικν "Διαδικασα χοργησης ΑΦΜ και υποβολς περιοδικν δηλσεων ΦΠΑ για την καταβολ του φρου απ υποκειμενους στο φρο που εναι εγκατεστημνοι σε λλο κρτος μλος της ΕΕ"
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1094/14 : Τροποποηση της ΠΟΛ.1050/14 απφασης του Γ.Γ. Δημοσων Εσδων που δημοσιεθηκε στο ΦΕΚ 474 Β περ καθορισμο του περιεχομνου και του τρπου εφαρμογς των τεχνικν ελγχου των περ. β, γ και ε της παρ. 1 του ρθρου 27 του Ν. 4174/13 για τον διορθωτικ προσδιορισμ της φορολογητας λης φορολογομενων φυσικν προσπων με μεθδους εμμσου προσδιορισμο

17-4-14 ΥΠ.ΕΣ. 15000/14 (ΦΕΚ-973 Β/16-4-14) : Καθορισμς χρνου και τρπου υποβολς δλωσης απ τους στρατιωτικος , τους υπηρετοντες στις νοπλες δυνμεις στο Λιμενικ Σμα, το προσωπικ της Ελληνικς Αστυνομας και του Πυροσβεστικο Σματος για την σκηση του εκλογικο τους δικαιματος στις Βουλευτικς εκλογς και τις εκλογς για την ανδειξη των μελν του Ευρωπαικο Κοινοβουλου
17-4-14 ΥΠ.ΟΙΚ. Δ33/5008435/ΕΞ2014/14 (ΦΕΚ-972 Β/16-4-14) : Διαδικασα καθορισμο και ελγχου επτευξης στχων των οργανικν μονδων των τελωνεων Α και Β τξης και των Ελεγκτικν Υπηρεσιν Τελωνεων και θσπιση κριτηρων αξιολγησης τοων Προισταμνων των μονδων αυτν
17-4-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1081/14 (ΦΕΚ-964 Β/16-4-14) : Κατργηση υποχρωσης θερησης των βιβλων και των στοιχεων για σκοπος ΦΠΑ που προβλπονται απ Υπουργικς Αποφσεις
17-4-14 ΥΠΕΚΑ 107987/1341/14 (ΦΕΚ-964 Β/16-4-14) : Ορισμς συντελεστ Μ, ο οποος χρησιμοποιεται για την εφαρμογ ορισμνων διατξεων του Π.Δ. 437/81
17-4-14 ΥΠΥΜΕΔΙ 9882/694/14 (ΦΕΚ-946 Β/15-4-14) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. υ.α. 49958/6532/13 "Επιτρεπμενες αλλαγς κυρων χαρακτηριστικν κυκλοφοροντων εκπαιδευτικν οχημτων"
17-4-14 Κ.Υ.Α. 8008/1/35-Α/14 (ΦΕΚ-946 Β/15-4-14) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 2/72000/0022 απ 4-12-2001 κυα "οδοιπορικ και λοιπ ξοδα, εκπαιδευτικ αποζημωση του αστυνομικο προσωπικο, των συνοριακν φυλκων και των ειδικν φρουρν της Ελληνικς Αστυνομας" (Β 1702)
17-4-14 ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 998/46581/14 (ΦΕΚ-953 Β/15-4-14) : Αναπροσαρμογ ετσιου τιμματος χρσης ακιντου σμφωνα με την παρ. 5 περ. δ του ρθρου 10 του ν. 4061/12 πως αντικαταστθηκε και ισχει
17-4-14 ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. 9727/204/14 (ΦΕΚ-928 Β/14-4-14) : Καθορισμς της 1ης Μαου 2014, ως ημρας υποχρεωτικς αργας
17-4-14 Κ.Υ.Α. 2/24529/0022/14 (ΦΕΚ-928 Β/14-4-14) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. οικ. 2/13917/0022/12 (ΦΕΚ-414 Β) για τον καθορισμ αποδοχν του προσωπικο με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου ορισμνου χρνου που απασχολεται στο Δημσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ και των αναπληρωτν εκπαιδευτικν
17-4-14 ΥΠ.ΕΣ. 15293/17-4-14 : Εορτασμς των Εθνικν Αγνων και της Εθνικς Αντστασης κατ του ναζισμο και του φασισμο 
17-4-14  ΦΕΚ-959 Β/16-4-14 :
Κ.Υ.Α. 15261/14 : Ασκηση εκλογικο δικαιματος των κρατουμνων κατ τις εκλογς για την ανδειξη των μελν του Ευρωπαικο Κοινοβουλου
Κ.Υ.Α. 15297/14 : Ασκηση εκλογικο δικαιματος Ελλνων ναυτικν που υπηρετον σε πλοα με ελληνικ σημεα, τα οποα ναυλοχον κατ την ημρα της ψηφοφορας σε ελληνικ λιμνια, κατ τις βουλευτικς εκλογς και τις εκλογς για την ανδειξη των μελν του Ευρωπαικο Κοινοβουλου
17-4-14 Κ.Υ.Α. Δ12/1063601/ΕΞ2014/14 (ΦΕΚ-960 Β/16-4-14) : Διανομ κοινωνικο μερσματος
17-4-14 ΥΠ.ΕΣ. 15150/14 (ΦΕΚ-955 Β/16-4-14) : Πρωτοβθμιοι και Δευτεροβθμιοι Οργανισμο Τοπικς Αυτοδιοκησης της Χρας με το Ν. 3852/10 -> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
17-4-14 ΥΠ.ΔΗΜ.ΤΑΞ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 2442/16-4-14 : Τροποποηση του θεσμικο πλαισου που αφορ την κρυξη περιοχν σε κατσταση κτακτης ανγκης Πολιτικς Προστασας
17-4-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1110/16-4-14 : Κοινοποηση των διατξεων της παρ. 4 του ρθρου 33 του ν. 4258/14 "Διαδικασα οριοθτησης και ρυθμσεις συναφν θεμτων για τα υδατορματα - ρυθμσεις Πολεοδομικς νομοθεσας και λλες διατξεις
17-4-14 ΥΠ.ΥΓ. Υ3Α/ΓΠ/ΟΙΚ.43308/16-4-14 : Διαδικασα εφαρμογς Ν. 4238/14 - Διευκρινσεις για τα Κντρα Υγεας και τις αποκεντρωμνες μονδες τους στο πλασιο νταξης και λειτουργας τους στο ΠΕΔΥ
17-4-14 ΥΠ.ΕΣ. 20698/ΕΓΚ.12/17-4-14 : Παροχ οδηγιν για την ορθ εφαρμογ των διατξεων του Κδικα Μετανστευσης και Κοινωνικς Ενταξης που ισχουν απ την ημερομηνα δημοσευσς του, τοι των παραγρφων 11 και 12 του ρθορυ 138 του ν. 4251/14
16-4-14 ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, του κ.Θεοδρου Ιωννη
"ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ" : 
1. Κατργηση κρατσεων υπρ ΤΑΔΚΥ (ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ και ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ).
2. Κρατσεις προμηθειν του ΕΠΠ.
3. Κρατσεις υπρ Μετοχικο Ταμεου Πολιτικν Υπαλλλων (ΜΤΠΥ).
4. Κρατσεις υπρ του ΤΣΜΕΔΕ.
5. Κατργηση μεταβολ ασφαλιστικν εισφορν.
6. Παρακρτηση φρου.
- Πρσθετες αμοιβς.
- Αμοιβς ελευθρων επαγγελματιν.
- Προμθειες.
Το παραπνω υλικ θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ.ΙΩΑΝΝΗ 
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ (16/04/2014)
16-4-14 ΦΕΚ-937 Β/15-4-14 :
ΠΟΛ.1108/14 : Χρνος υποβολς της περιοδικς δλωσης ΦΠΑ
ΠΟΛ.1096/14 : Τπος και περιεχμενος της "Δλωσης - Ατησης και Αναλυτικς Κατστασης Δικαιολογητικν (ντυπο 010Α-ΦΠΑ, ΕΚΔΟΣΗ 2014 Φ6 ΤΑΧΙS) για την επιστροφ ΦΠΑ στους αγρτες του ειδικο καθεσττος του ρθρου 41 του Κδικα ΦΠΑ
16-4-14 ΥΠ.ΕΣ. 14587/14 (ΦΕΚ-938 Β/15-4-14) : Ορισμς αριθμο δημοτικν συμβολων κθε εκλογικς περιφρειας του ρθρου 25 του ν. 3852/10 με βση τον πληθυσμ της, πως προκπτει απ την τελευταα απογραφ
16-4-14 ΥΠ.ΕΣ. 13697/14 (ΦΕΚ-935 Β/15-4-14) : Καθορισμς τεχνικν και διαδικαστικν ζητημτων, σχετικ με την οργνωση και λειτουργα της Κεντρικς Βσης Δεδομνων, την παροχ πρσβασης σε αυτν, τον τρπο και τον χρνο ενημρωσης για τα αναρτμενα σοδα και τις δαπνες των συνδυασμν και των υποψηφων, τη διασφλιση τρησης των προσωπικν δεδομνων
16-4-14 ΥΠ.ΕΣ. Φ.130181/10322/ΕΓΚ.11/16-4-14 : Τροποποισεις του Κδικα Ελληνικς Ιθαγνειας -> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
16-4-14 ΥΠ.ΕΣ. 14955/14-4-14 : Εναρξη Διαδικτυακς Εφαρμογς Παρακολοθησης Εκλογικν Δαπανν
16-4-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΣ/Γ/1063076/ΕΞ2014/15-4-14 : Ενημρωση των φορολογουμνων για την εκπλρωση των φορολογικν του υποχρεσεων
16-4-14 ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΔΑΔ/Φ.69/55/9899/15-4-14 : Μη αναστολ νορκης διοικητικς εξτασης
16-4-14 ΙΚΑ Γ36/02/3/16-4-14 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟ ΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ενταξη οφειλετν του ΟΓΑ στο Μητρο Οφειλετν ΚΕΑΟ
16-4-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1109/14-4-14 : Κοινοποηση των διατξεων της παρ. Α (τροποποηση διατξεων ν.δ. 356/74-ΚΕΔΕ) του τρτου ρθρου του κεφαλαου Β του ν. 4254/14 (ΦΕΚ-85 Α/7-4-14)
16-4-14 ΥΠΑΙΘ 59755/Δ1/15-4-14 : Μεταθσεις εκπαιδευτικν Πρωτοβθμιας Εκπαδευσης σχολικο τους 2013-14
16-4-14 ΥΠΑΙΘ 59747/Δ2/15-4-14 : Μεταθσεις εκπαιδυτικν Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης σχολικο τους 2013-14
16-4-14 ΥΠ.ΕΣ. 15290/15-4-14 : Εκδηλσεις μνμης της γενοκτονας των Ελλνων του Πντου
16-4-14 ΥΠ.ΕΣ. 15289/15-4-14 : Ημρα Φιλελληνισμο και Διεθνος Αλληλεγγης
16-4-14 ΥΠ.ΕΣ. 10645/10-4-14 : Κατρτιση νων Οργανισμν Εσωτερικς υπηρεσας των ΟΤΑ α και β βαθμο κατ το τελευταο εξμηνο της αυτοδιοικητικς περιδου
16-4-14 Κ.Υ.Α. 9734/Δ5/16/14 (ΦΕΚ-912 Β/11-4-14) : Καθορισμς αριθμο μαθητν των ΕΠΑΣ Μαθητεας του ΟΑΕΔ, που θα απασχοληθον για πρακτικ σκηση στο Δημσιο Τομα κατ το σχολικ τος 2013-2014
15-4-14 Ν. 4257/14 (ΦΕΚ-93 Α/14-4-14) : Επεγουσες ρυθμσεις αρμοδιτητας Υπουργεου Εσωτερικν
15-4-14 Ν. 4258/14 (ΦΕΚ-94 Α/14-4-14) : Διαδικασα Οριοθτησης και ρυθμσεις θεμτων για τα υδατορματα - ρυθμσεις Πολεοδομικς νομοθεσας και λλες διατξεις
15-4-14 Ν. 4256/14 (ΦΕΚ--92 Α/14-4-14) : Τουριστικ πλοα και λλες διατξεις
15-4-14 Π.Δ. 55/14 (ΦΕΚ-91 Α/14-4-14) : Κανονισμς Εσωτερικς Λειτουργας της Ανεξρτητης Αρχς "Συνγορος του Καταναλωτ"
15-4-14 Κ.Υ.Α. 340/14 (ΦΕΚ-924 Β/14-4-14) : Καθορισμς τλους για τη χρηματοδτηση της Ρυθμιστικς Αρχς Λιμνων (ΡΑΛ)
15-4-14 Κ.Υ.Α. Δ6Α/1059545/ΕΞ2014/14-4-14 (ΦΕΚ-922 Β/14-4-14) : Μετονομασα της Γενικς Διεθυνσης ΚΕΠΥΟ της Γενικς Γραμματεας Πληροφοριακν Σηυστημτων (ΓΓΠΣ) του Υπουργεου Οικονομικν, ανακαθορισμς της εσωτερικς της διρθρωσης και σσταση Αυτοτελν Τμημτων
14-4-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1107/14-4-14 : Υποβολ τροποποιητικν δηλσεων ΦΠΑ
14-4-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1106/14-4-14 : Προυποθσεις δικαιολγησης εισοδματος απ μερσματα πλοιοκτηριτν εταιρειν
14-4-14 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Υ1Γ/ΓΠ/ΟΙΚ.32485/14-4-14 : Υγειονομικς προυποθσεις και Υγειονομικο λεγχοι στις Επιχειρσεις Υγειονομικο Ενδιαφροντος στα πλασια των διαδικασιν απλοστευσης και γνωστοποησης σε Επιχειρσεις Υγειονομικο Ενδιαφροντος
14-4-14 ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΔΑΔ/Φ.81/111/ΟΙΚ.9613/11-4-14 : Προθεσμα απογραφς προσωπικο Νομικν Προσπων Ιδιωτικο Δικαου, Δημοσων και Δημοτικν Επιχειρσεων
14-4-14 ΙΚΑ 31/14-4-14 : Επικαιροποηση του πνακα Α
14-4-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1101/7-4-14 : Κοινοποηση διατξεων του ρθρου 18 του ν. 4233/14 "Τροποποηση διατξεων του ν. 3887/10" καθς και της κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Υποδομν, Μεταφορν και Δικτων με αριθμ. Β1/οικ.17662/1345/14 "Καθορισμς του ψους της εισφορς υπρ του Δημοσου για τη χοργηση νας δειας κυκλοφορας φορτηγο δημοσας χρσης αυτοκιντου σμφωνα με το ρθρο 5 του ν. 3887/10
14-4-14 ΟΑΕΕ 12/11-4-14 : Λξη της ασφαλιστικς σχσης μλους ΔΣ Αννυμης Εταιρεας και μετχου με ποσοστ 3% και νω στο κεφλαιο αυτς, λγω απλειας της ιδιτητας του μλους του ΔΣ
14-4-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚ/Δ/5009182/ΕΞ2014/10-4-14 : Διευκρινσεις σχετικ με τον τρπο διαμρφωσης της φορολογητας αξας αυτοκιντων οχημτων
14-4-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1087/24-3-14 : Κοινοποηση των διατξεων της παρ. 2 του ρθρου 44 του ν. 4049/12
14-4-14 ΥΠΕΚΑ 107730/2158/4-4-14 : Τρηση Βιβλου Συμβντων απ τις Δασικς Υπηρεσες της Χρας, Ατομικ Δελτο Αναφορς και Βιβλο Ελγχων Περιπολας Δασικν Υπαλλλων
14-4-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1105/14 (ΦΕΚ-910 Β/11-4-14) : Καθορισμς φορολογομενων που ασχολονται κατ' επγγελμα με τις συναλλαγς ττλων του ρθρου 42 του ν. 4172/13 , σμφωνα με την παρ. 3 του ρθρου 21 του ν. 4172/13
14-4-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1104/14 (ΦΕΚ-909 Β/11-4-14) : Παρακρτηση φρου στο εισδημα απ μισθωτ εργασα και συντξεις και στην ειδικ εισφορ αλληλεγγης του ρθρου 29 του Ν. 3986/11 απ τους υπχρεους
14-4-14 Κ.Υ.Α. Β7/11711/884/14 (ΦΕΚ-906 Β/11-4-14 : Προυποθσεις και διαδικασα συμψηφισμο επιστροφν Φρου Προστιθμενης Αξας και Φρου Εισοδματος με οφειλς Φορων Κοινωνικς Ασφλισης
14-4-14 Ν. 4255/14 (ΦΕΚ-89 Α/11-4-14) : Εκλογ μελν του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και λλες διατξεις
14-4-14 ΠΥΣ 11/14 (ΦΕΚ-90 Α/11-4-14) : Ρθμιση θεμτων κατ' εφαρμογ της παρ. 11 του ρθρου 6α του ν. 3864/10 πως προστθηκε με την υποπαρ. Α3 της παρ. Α του ρθρου δευτρου του ν. 4254/14
14-4-14 ΥΠΑΙΘ Φ.14/191/43624/Γ1/14 (ΦΕΚ-898 Β/10-4-14) : Σχδιο προθησης της κατανλωσης Φροτων στα Σχολεα για το σχολικ τος 2013-2014
14-4-14 ΥΠΑΙΘ 48066/ΙΑ/14 (ΦΕΚ-896 Β/10-4-14) : Οροι, προυποθσεις και διαδικασα πραγματοποησης γραπτς δοκιμασας επαγγελματικς ισοδυναμας, σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 57Α του π.δ. 38/10
11-4-14 ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. Κ2/1493/11-4-14 : Παροχ οδηγιν και διευκρινσεων αναφορικ με τη λση και θση σε εκκαθριση εταιρειν υπχρεων εγγραφς στο ΓΕΜΗ
11-4-14 ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 1052/49154/10-4-14 : Ανγερση πρχειρων σταβλικν εγκαταστσεων σε ακνητα που παραχωρθηκαν σμφωνα με το ρθρο 6 του ν.δ. 221/74
11-4-14 ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Δ29Α/Φ.11/ΓΠ/ΟΙΚ.11762/420/10-4-14 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Διευκρινιστικ Εγκκλιος για την χοργηση Δελτων Μετακνησης ΑμεΑ για το τος 2014
11-4-14 ΥΔΙΜΗΔ 1261/9475/10-4-14 : Οδηγες για την οδγηση και την γκριση κατ' εξαρεση οδγησης Κρατικν Αυτοκιντων απ υπαλλλους που δεν κατχουν νομοθετημνη θση οδηγο
11-4-14 ΙΚΑ Π15/9/11-4-14 : Ελεγχος της υλοποησης του Προγρμματος "ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ", εκκαθριση των σχετικν δαπανν και πληρωμ των παρχων
11-4-14 ΥΠΥΜΕΔΙ Β1/18625/1468/11-3-14 : Οδικς εμπορευματικς μεταφορς - Ν. 3887/10 - Διευκρινσεις για μεταβιβσεις ΦΔΧ - Εισφορ για αρχικ χοργηση ΦΔΧ
11-4-14 ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.10041/4637/205/14 (ΦΕΚ-890 Β/9-4-14) : Υλοποηση προγρμματος επιδοτομενου παραθερισμο των συνταξιοχων του Τομα Ασφλισης Νομικν (ΤΑΝ) του Ενιαου Ταμεου Ανεξρτητα Απασχολομενων (ΕΤΑΑ) τους 2014
11-4-14 Κ.Υ.Α. 55100/14 (ΦΕΚ-884 Β/9-4-14) : Ρθμιση θεμτων που ανακπτουν λγω της πληρωμς των συντξεων και βοηθημτων του Δημοσου απ την ΗΔΙΚΑ Α.Ε., σε πιστωτικ ιδρματα μσω της ΔΙΑΣ ΑΕ
11-4-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1095/14 (ΦΕΚ-903 Β/10-4-14) : Τρπος και διαδικασα απδειξης της δωρεν διθεσης αγαθν απ επιχειρσεις προς ευπαθες κοινωνικ ομδες, μσω φορων φιλανθρωπικο κοινωφελος σκοπο προκειμνου οι πρξεις αυτς να μην θεωρονται ως παραδσεις αγαθν κατ την ννοια της παρ. 2 του ρθορυ 7 του κδικα ΦΠΑ 
11-4-14 ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ - Εκλογ των μελν του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και λλες διατξεις
11-4-14 ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ - Επεγουσες ρυθμσεις αρμοδιτητας Υπουργεου Εσωτερικν
10-4-14 ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Δ29Α/Φ.11/ΓΠ/ΟΙΚ.11762/420/10-4-14 : Διευκρινιστικ εγκκλιος για την χοργηση Δελτων Μετακνησης ΑμεΑ για το τος 2014
10-4-14 ΥΠ.ΟΙΚ. Δ12Α/1060204/ΕΞ2014/10-4-14 : Ισχς των διατξεων της παρ. 7 του ρθρου 4 του ν. 2238/94 για τα εισοδματα του τους 2013
10-4-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1102/9-4-14 : Κοινοποηση της 54/14 Γν.ΝΣΚ
10-4-14 ΦΕΚ-873 Β/8-4-14 :
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΛ/Α/1055481/ΕΞ2014/14 : Τπος οριστικς πρξης διορθωτικο προσδιορισμο φρου εισοδματος για τραπεζικς και ασφαλιστικς επιχειρσεις που δεν εφαρμζουν τα ΔΛΠ για εισοδματα που απκτησαν μχρι και το οικονομικ τος 2013
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΛ/Α/1055438/ΕΞ2014/14 : Τπος οριστικς πρξης διορθωτικο προσδιορισμο φρου εισοδματος για τα πρσωπα της παρ. 1 του ρθρου 101 του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ-151 Α), που δεν εφαρμζουν τα ΔΛΠ για εισοδματα που απκτησαν μχρι και το οικονομικ τος 2014 (εκτς απ τραπεζικς και ασφαλιστικς επιχειρσεις για εισοδματα που απκτησαν μχρι και το οικονομικ τος 2013)
10-4-14 ΦΕΚ-874 Β/8-4-14 :
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΛ/Α/1055536/ΕΞ2014/14 : Τπος οριστικς πρξης διορθωτικο προσδιορισμο φρου εισοδματος για τα νομικ πρσωπα της παραρφου 2 του ρθρου 101 του ν. 2238/94 (ΦΕΚ-151 Α)
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΛ/Α/1055541/ΕΞ2014/14 : Τπος οριστικς πρξης διορθωτικο προσδιορισμο φρου εισοδματος για τα νομικ πρσωπα της παρ. 1 του ρθρου 101 του ν. 2238/94 (ΦΕΚ-151 Α), που εφαρμζουν το ΔΛΠ για εισοδματα που απκτησαν μχρι και  το οικονομικ τος 2014 (εκτς απ τραπεζικς και ασφαλιστικς επιχειρσεις για εισοδματα που απκτησαν μχρι και το οικονομικ τος 2013)
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΛ/Α/1055543/ΕΞ2014/14 : Τπος οριστικς πρξης διορθωτικο προσδιορισμο φρου εισοδματος για τραπεζικς και ασφαλιστικς επιχειρσεις που εφαρμζουν τα ΔΛΠ για εισοδματα που απκτησαν μχρι και το οικονομικ τος 2013
10-4-14 ΥΠ.ΥΓ. 28822/14 (ΦΕΚ-878 Β/8-4-14) : Αναθερηση και συμπλρωη των καταλγων για τη θεραπεα σοβαρν ασθενειν της παρ. 2 του ρθρου 12 Ν. 3816/10 (Α 6) και τροποποηση του ρθρου 11 της υπ' αριθμ. οικ. 3457/ (ΦΕΚ-64 Β/16-1-14) υπουργικς απφασης. "Ρθμιση θεμτων τιμολγησης φαρμκων"
10-4-14 ΦΕΚ-883 Β/9-4-14 :
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1097/14 : Καθορισμς του ακριβος περιεχομνου και των στοιχεων που περιχονται στο Φκελο Τεκμηρωσης, στο Βασικ Φκελο Τεκμηρωσης, τον Ελληνικ Φκελο Τεκμηρωσης και το Συνοπτικ Πνακα Πληροφοριν, των περιπτσεων κατ τις οποες οι παραπνω φκελοι τεκμηρωσης θεωρεονται μη πλρεις μη επαρκες, των αποδεκτν μεθδων καθορισμο τιμν των συναλλαγν και των μεθδων καθορισμο του αποδεκτο ερους των τιμν του περιθωρου κρδους για την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 21 του ν. 4174/13
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1098/14 : Παροχ οικονομικν στοιχεων σε φορες κοινωνικς ασφλισης
10-4-14 Κ.Υ.Α. 4.10721/ΟΙΚ.3.569/14 (ΦΕΚ-882 Β/9-4-14) : Επιδτηση της πρακτικς σκησης μαθητεας των ΕΠΑΣ Μαθητεας του ΟΑΕΔ του Ν. 3475/06, που θα απασχοληθον στο Δημσιο, σε φορες του Δημοσου Τομα, σε ΟΤΑ σε επιχειρσεις ΟΤΑ, σε ιδιωτικς επιχειρσεις εκμεταλλεσεις, σε συνεταιρισμος, σε σωματεα κτλ. για το τος 2014
10-4-14 ΥΠ.ΕΣ. 13889/14 (ΦΕΚ-881 Β/9-4-14) : Ειδικτερος τρπος σνταξης της αναλυτικς κατστασης των εκλογικν εσδων - δαπανν των συνδυασμν και υποψηφων κατ τις περιφερειακς και δημοτικς εκλογς του Μαου 2014
10-4-14 Π.Δ. 51/14 (ΦΕΚ-86 Α/9-4-14) : Ρθμιση θεμτων Ελληνικς Αστυνομας
10-4-14 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ (μετ την ψφιση των ρθρων) - Επεγουσες ρυθμσεις αρμοδιτητας Υπουργεου Εσωτερικν
9-4-14 ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΔΑΔ/Φ.32.8/492/8501/8326/7-4-14 : Τροποποηση διατξεων του Π.Δ. 318/92 (Α 161) περ αξιολγησης των ουσιαστικν προσντων του προσωπικο των δημοσων υπηρεσιν και των νπδδ
9-4-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1099/9-4-14 : Εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 29 του ν. 3986/11 "Ειδικ εισφορ αλληλεγγης στα φυσικ πρσωπα ", μετα την κατργηση του ν. 2238/94 και την ναρξη ισχος του ν. 4172/13
9-4-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1100/9-4-14 : Αποδοχ της με αρ. 355/13 γν. του Β τμ. του ΝΣΚ σχετικ με την μη εφαρμογ των διατξεων των ρθρων 32 καθς και της παρ. 10 του ρθρου 70 του ν. 2238/94, περ εξωλογιστικο προσδιορισμο και διοικητικς επλυσης της διαφορς αντστοιχα, στις περιπτσεις που, κατ την κρση της φορολογικς αρχς, κρνονται εφαρμοστες οι διατξεις του ρθρου 28 του ΚΦΕ επ πωλσεων ακιντων που αποκτθηκαν απ επαχθ μη επαχθ αιτα
9-4-14 ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ.-ΣΕΠΕ 10371/8-4-14 : Παγκσμια Ημρα για την Ασφλεια και την Υγεα στην Εργασα - 28η Απριλου 2014
9-4-14 ΙΚΑ 070/6/ΕΓΚ.30/9-4-14 : Κατργηση του ΟΠΑΔ - μεταφορ αρμοδιοττων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
9-4-14 ΙΚΑ Γ36/02/3/8-4-14 : Ενταξη οφειλετν του ΟΓΑ στο Μητρο Οφειλετν ΚΕΑΟ
9-4-14 ΥΠΑΙΘ Φ.252/54840/Β6/8-4-14 : Απολυτριες εξετσεις της τελευταας τξης Γενικο Λυκεου στα μαθματα που εξετζονται σε πανελλνιο εππεδο και πανελλνιες εξετσεις ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑ Β (σχολ. τους 2013-2014
9-4-14 ΥΠ.ΟΙΚ. Δ6Α/1058824/ΕΞ2014/8-4-14 : Ανακαθορισμς της εσωτερικς διρθρωσης και των αρμοδιοττων οργανικν μονδων της Γενικς Γραμματεας Δημοσων Εσδων του Υπουργεου Οικονομικν και μετονομασα ορισμνων απ αυτς --> Για τις διατξεις βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
8-4-14 ΦΕΚ-850 Β/7-4-14 :
- Κ.Υ.Α. 13109/14 : Καθορισμς των κατηγοριν παροχν και διευκολνσεων, οι οποες συνυπολογζονται στις εκλογικς δαπνες των συνδυασμν και των υποψηφων στις περιφερειακς και δημοτικς εκλογς κατ τη διρκεια της προεκλογικς περιδου
- ΥΠ.ΕΣ. 13146/14 : Καθορισμς διαστσεων ψηφοδελτων που θα χρησιμοποιηθον κατ την ψηφοφορα για την εκλογ των αιρετν Περιφερειακν αρχν
8-4-14 ΦΕΚ-851 Β/7-4-14 : 
- Κ.Υ.Α. 13704/14 : Καθορισμς προθεσμιν για το διορισμ μελν εφορευτικν επιτροπν των εκλογικν τμημτων στις εκλογς για την ανδειξη των μελν του Ευρωπαικο Κοινοβουλου της 24ης Μαου 2014, που θα διεξαχθον στο δαφος των λοιπν κρατν μελν της ΕΕ κλπ.
- Κ.Υ.Α. 1025/15/63-Β-14 : Ρθμιση θεμτων τξης και ασφλειας κατ τις Περιφερειακς και Δημοτικς εκλογς, καθς και κατ τις εκλογς για την δειξη μελν του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και λλες διατξεις
8-4-14 ΙΚΑ Γ99/1/72/8-4-14 : Καταβολ Δωροσμου Πσχα 2014 σε εργατοτεχντες οικοδμους
8-4-14 ΟΑΕΕ 11/8-4-14 : Α) Παρταση συνταξιοδτησης για να εξμηνο στις περιπτσεις ληξης του συνταξιοδοτικο δικαιματος και εφσον εκκρεμε στις Υγειονομικς Επιτροπς ΚΕΠΑ για υγειονομικ κρση και επκταση της σε λλες κατηγορες - Β) Θερηση βιβλιαρου ασθενεας για το αντστοιχο χρονικ διστημα
8-4-14 ΥΠ.ΟΙΚ. 2/29184/0022/8-4-14 : Παρχονται οδηγες
8-4-14 Ν. 4254/14 (ΦΕΚ-85 Α/7-4-14) : Μτρα στριξης και ανπτυξης της ελληνικς οικονομας στο πλασιο εφαρμογς του ν. 4046/12 και λλες διατξεις
7-4-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1088/14 (ΦΕΚ-835 Β/4-4-14) : Επιστροφ ΦΠΑ αγροτν του ειδικο καθεσττος ΦΠΑ
7-4-14 ΥΠ.ΕΣ. 12933/14 (ΦΕΚ-837 Β/4-4-14) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 10754/13-3-14 Υπουργικς Απφασης "Ορισμς αριθμο περιφερειακν συμβολων κθε εκλογικς περιφρειας του ρθρου 136 του Ν. 3852/10 με βση τον De facto πληθυσμ της, πως προκπτει απ τη τελευταα απογραφ" (Β 647)
7-4-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1077/14 (ΦΕΚ-836 Β/4-4-14) : Εγκριση πινκων γεωργικο εισοδματος και ενοικων γεωργικς γης για το οικονομικ τος 2014 (χρση 2013)
7-4-14 ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. Π1/460/14 (ΦΕΚ 835Β/04-04-2014) : Εξαρεση απ την νταξη στο ενιαο πργραμμα προμηθειν (Ε.Π.Π.) μχρι 31.12.2014 των προμηθειν που εντσσονται στα κοινοτικ προγρμματα «ΕΥΡΩΠΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ» και «ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ».
7-4-14 ΥΠ.ΕΣ. 13703/14 (ΦΕΚ-838 Β/4-4-14 : Καθορισμς αντατου ορου εκλογικν δαπανν αν υποψφιο περιφερειακ σμβουλο και αν συνδυασμ για τις περιφερειακς εκλογς
7-4-14 ΥΠ.ΥΓ. ΔΥΓ2/ΓΠ/22601/7-4-14 : Εφαρμογ και ισχς της Ε1β/221/65 Υγειονομικς Διταξης "Περ διθεσης λυμτων και βιομηχανικν αποβλτων" μετ την κδοση του ρθρου 59 παρ. 2 του Ν. 4042/12
7-4-14 ΥΠ.ΥΓ. Υ1Γ/ΓΠ/ΟΙΚ.30352/7-4-14 : Εντατικοποηση των υγειονομικν ελγχων ενψει της εορταστικς περιδου του Πσχα και της ναρξης της τουριστικς - καλοκαιρινς περιδου
7-4-14 ΙΚΑ Α21/251/31/4-4-14 : Αποδοχς Αποκλειστικν Αδελφν Νοσοκμων
7-4-14 ΙΚΑ Α11/128/ΕΓΚ.29/4-4-14 : Παρταση ισχος αδειν διανομς πολιτν τρτων χωρν
7-4-14 ΟΑΕΕ 10/4-4-14 : Δικαιολογητικ για τον προσδιορισμ της δρας της επιχερησης μετ την υποχρεωτικ υποβολ δλωσης πληροφοριακν στοιχεων μισθσεων, υπεκμισθσεων, παραχρησης χρσης (δωρεν παραχρηση με αντλλαγμα σε εδος) ακνητης περιουσας
7-4-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1092/3-4-14 : Εφαρμογ διατξεων του ρθρου 30 παρ. 4 του ν.δ. 356/74 (ΚΕΔΕ) περ περιορισμο κατασχσεων στα χρια τρτων
4-4-14 ΟΠΕΚΕΠΕ 39723/4-4-14 : Εγχειρδιο διαδικασιν που αφορον στα επιχειρησιακ προγρμματα - Οργανσεων Παραγωγν στους τομες των οπωροκηπευτικν και μεταποιημνων οπωροκηπευτικν
4-4-14 ΥΠ.ΔΗΜ.ΤΑΞ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 17803/Φ.701.2/1-4-14 : Διευκρινσεις για την δυνητικ υποβολ μελετν ενεργητικς πυροπροστασας προς γκριση, μετ την αρχειοθετησ τους
4-4-14 ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. Φ.38/140/14580/3-4-14 : Οδηγες συμπλρωσης των γεωργοτεχνικν δελτων Νο1 με τις νες δεις χρσης νερο
4-4-14 ΥΠ.ΔΙΚ.ΔΙΑΦ.ΑΝΘΡ.ΔΙΚ. 29369/14 (ΦΕΚ-829 Β/3-4-14) : Παρταση του χρνου σκησης των υποψφιων δικηγρων
3-4-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1090/2-4-14 : Καθορισμς δαπανν για τις οποες απαιτεται η προσκμιση αποδεξεων για το φορολογικ τος 2014
3-4-14 K.Y.A. Δ32/B/Φ.3/6/OIK.5576/436/14 (ΦΕΚ-800 Β/1-4-14) : Προσδιορισμς του ψους χρηματοδτησης του προγρμματος "Βοθεια στο σπτι" για το χρονικ διστημα απ 1-10-2013 - 30-9-2014
3-4-14 ΦΕΚ-812 Β/1-4-14 : 
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΛ/Α/1053230/ΕΞ2014/14 : Τπος οριστικς πρξης διορθωτικο προσδιορισμο φρου εισοδματος (για φυσικ πρσωπα), για πρξεις που αφορον χρσεις ως την 31-12-13
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΛ/Α/1053222/ΕΞ2014/14 : Τπος οριστικς πρξης διορθωτικο προσδιορισμο φρου εισοδματος για τα πρσωπα της παραγρφου 4 του ρθρου 2 του ν. 2238/94 (ΦΕΚ-151 Α), για πρξεις που αφορον χρσεις ως την 31-12-13
3-4-14 Κ.Υ.Α. 7350/14 (ΦΕΚ-807 Β/1-4-14) : Οροι και προυποθσεις σστασης και λειτουργας επιχειρσεων εκμσθωσης Μοτοσικλετν, Τρτροχων και Τετρτροχων οχημτων νω των 50 κ.εκ. χωρς οδηγ. Ενταξη της διαδικασας για τη λειτουργα των επιχειρσεων εκμσθωσης Μοτοσικλετν, Τρτροχων και Τετρτροχων οχημτων νω των 50κ.εκ. χωρς οδηγ στα Ενιαα Κντρα Εξυπηρτησης (ΕΚΕ)
3-4-14 ΥΠ.ΕΣ. 3599/31-1-14 : Καθορισμς απχρωσης χαρτιο, διαστσεων ψηφοδελτων και εκλογικν φακλων που θα χρησιμοποιηθον στις εκλογς του Ευρωπαικο Κοινοβουλου του Μαου 2014
3-4-14 ΥΠ.ΕΣ. 3600/31-1-14 : Καθορισμς ειδικο γνωρσματος και λοιπν χαρακτηριστικν των σκων, στους οποους κλενεται το υλικ της ψηφοφορας κατ την εκλογ των Ελλνων μελν του Ευρωπαικο Κοινοβουλου
3-4-14 ΥΠ.ΟΙΚ. Δ12Α/1055910/ΕΞ2014/3-4-14 : Απαλλαγ απ το τλος επιτηδεματος των επιχειρσεων που ασκονται σε χωρι κτω των πεντακοσων (500) κατοκων, ανεξαρττως αν αυτ βρσκονται σε νησ
3-4-14 ΥΠ.ΟΙΚ. 2/27432/0022/31-3-14 : Ενργειες της Διοκησης για την οικονομικ αποκατσταση των υπαλλλων που τθηκαν σε προσυνταξιοδοτικ διαθεσιμτητα απολθηκαν κατ' εφαρμογ των παρ. 1γ και 2 του ρθρου 33 του ν. 4024/11, σε συμμρφωση προς την αριθμ. 3354/13 απφαση του Συμβουλου της Επικρατεας
2-4-14 ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/ΟΙΚ.8342/1-4-14  : Κατργηση της υποχρωσης υποβολς πρωτοτπων επικυρωμνων αντιγρφων εγγρφων
2-4-14 ΥΠ.ΟΙΚ. Δ12Α/1054299/ΕΞ2014/26-3-14 : Εκπτωση ασφαλιστικν εισφορν απ τα ακαθριστα σοδα της χρσεως 2013 των ελευθρων επαγγελματιν
2-4-14 ΥΔΙΜΗΔ ΔΟΛ/ΚΕΠ/Φ4-40/ΟΙΚ.8471/1-4-14: Υπαγωγ υπαλλλων του κλδου Διεκπεραωσης Υποθσεων Πολιτν στο Πργραμμα Εθελοντικς Ενδοαυτοδιοικητικς Κινητικτητας
2-4-14 ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΕΚ/ΤΜΑ/Φ.2.1/8346/26-3-14 : Ανακονωση υποτροφιν για τους Διεθνες Ειδικευμνους Κκλους Σπουδν στη Δημσια Διοκηση (CISAP 2014) της Γαλλικς Εθνικς Σχολς Διοκησης (ΕΝΑ)
2-4-14 ΥΠ.ΕΣ. 13285/31-3-14 : Βεβαισεις, οι οποες θα χορηγηθον σε εκλογες, που δεν θα μεταβον στους τπους εγγραφς τους στους εκλογικος καταλγους για να ασκσουν το εκλογικ τους δικαωμα στις επικεμενες δημοτικς και περιφερειακς εκλογς του Μαου 2014
2-4-14 ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. 13054/ΕΥΣΣΑΑΠ928/18-3-14 : Αναστολ δρσεων δημοσιτητας πριν τις εκλογς
2-4-14 Ψηφισθν νομοσχδιο "Μτρα στριξης και ανπτυξης της ελληνικς οικονομας στο πλασιο εφαρμογς του ν. 4046/12 και λλες διατξεις --> Για τις διατξεις βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
2-4-14 Ν. 4253/14 (ΦΕΚ-82 Α/1-4-14) : Κρωση του Απολογισμο του Κρτους οικονομικο τους 2012
2-4-14 Ν.4252/14 (ΦΕΚ-81 Α/1-4-14) : Κρωση του Ισολογισμο του Κρτους οικονομικο τους 2012
2-4-14 Ν. 4251/14 (ΦΕΚ-80 Α/1-4-14) : Κδικας Μετανστευσης και Κοινωνικς Ενταξης και λοιπς διατξεις
2-4-14 ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 275/40611/1-4-14 (ΦΕΚ-795 Β/1-4-14) : Παρταση καταληκτικς ημερομηνας τους 2014 για τις αιτσεις μεταββασης δικαιωμτων ενιαας ενσχυσης 2014
1-4-14 ΥΠ.ΕΣ. 12694/ΕΓΚ.10/28-3-14 : Πργραμμα εθελοντικς ενδοαυτοδιοικητικς κινητικτητας (αρ. 30 του ν. 4223/13, ως αντικαταστθηκε με το αρθρο 51 του ν. 4250/14 και ισχει 
1-4-14  ΥΠΕΚΑ 145590/19-3-14 : Ενημρωση Δμων σχετικ με την παραλαβ αιτσεων καταγραφς, σμφωνα με την ΚΥΑ αρ. οικ. "Σσταση, διαχεριση και λειτουργα Εθνικο Μητρου Σημεων Υδροληψας (ΕΜΣΥ) απ Επιφανειακ και Υπγεια Συστματα"
1-4-14 ΙΚΑ Σ70/27/ΕΓΚ.28/28-3-14 : Κοινοποηση των διατξεων της παρ. 2 του ρθρου 8 του Ν. 4237/14 περ παρτασης χοργησης συνταξιοδοτικν παροχν που ληξαν και εκκρεμε εξταση των ασφαλισμνων απ τις υγειονομικς επιτροπς ΚΕΠΑ
1-4-14 ΙΚΑ Σ82/2/28-3-14 : Αντιμετπιση αιτσεων περ ανκλησης νμιμων επωφελν ατομικν διοικητικν πρξεων και παρατησης απ κεκτημνα συνταξιοδοτικ δικαιματα
1-4-14 ΥΠΑΙΘ 48380/Δ1/31-3-14 : Παραιτσεις εκπαιδευτικν πρωτοβθμιας και δευτεροβθμιας εκπαδευσης - λση υπαλληλικς σχσης
1-4-14 ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.80020/ΟΙΚ.5420/195/20-3-14 : Γνωστοποηση ρυθμσεων του ρθρου 18 παρ. 2 του ν. 4242/14 (Α 50)
1-4-14 ΥΠ.ΟΙΚ. Δ18Α/5007857/ΕΞ2014/24-3-14 : Κοινοποηση διατξεων ρθρου 17 του ν. 4223/13 (ΦΕΚ-287 Α) αναφορικ με την τελωνειακ τακτοποηση αυτοκιντων οχημτων και λοιπν ειδν που χουν παραληφθε ατελς απ τις Ι.Μονς του Αγου Ορους
1-4-14 ΥΠΕΚΑ 140541/6502ΠΕ/31-3-14 : Εφαρμογ της με αριθμ. 125837/726/3-6-13 απφασης αναπλ. Υπ.ΠΕΚΑ
1-4-14 Κ.Υ.Α. Φ.420/9/80723/14 (ΦΕΚ-780 Β/28-3-14) : Προσωριν απαλλαγ απ τον λεγχο της στρατολογικς κατστασης, των Ελλνων του εξωτερικο (πλην των λιποτακτν), οι οποοι θα λθουν στην Ελλδα για την σκηση του εκλογικο τους δικαιματος
1-4-14 ΠΔ/ΤΕ 2670/14 (ΦΕΚ-784 Β/31-3-14) : Υποβολ στην Τρπεζα της Ελλδος περιοδικν καταστσεων των χρηματοδοτικν ανοιγμτων των πιστωτικν ιδρυμτων αν χρα και αν ευρτερη οικονομικ και γεωγραφικ ζνη - Κατρτηση της ΠΔ/ΤΕ 2520/10-2-03
1-4-14 Π.Δ. 43/14 (ΦΕΚ-76 Α/28-3-14) : Τροποποηση του Π.Δ. 395/93 (Α 166) "Οροι, προυποθσεις και διαδικασα για την δρυση, λειτουργα και μεταββαση Κντρων Αποθεραπεας και Αποκατστασης απ φυσικ ΝΠΙΔ
1-4-14 Π.Δ. 39/14 (ΦΕΚ-75 Α/28-3-14) : Αξιολγηση των μαθητν του Γυμνασου, συμπλρωση διατξεων περ απουσιν των μαθητν Γυμνασων, λξη μαθημτων στο Γυμνσιο και λοιπς διατξεις
31-3-14 ΥΠ.ΕΣ. 12655/28-3-14 (ΦΕΚ-769 Β/28-3-14): Παρταση προθεσμας υποβολς της ατησης - δλωσης των Ελλνων εκλογων που διαμνουν στο δαφος των λοιπν κρατν μελν της ΕΕ για την σκηση του εκλογικο τους δικαιματος στις εκλογς του Ευρωπαικο Κοινοβουλου του Μαου 2014
31-3-14 ΥΠ.ΕΣ. 11422/27-3-14 : Ρθμιση θεμτων οργνωσης και λειτουργας του Ενιαου Συστματος Πληρωμν (ΕΣΥΠ)
31-3-14 ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.80000/ΟΙΚ.7035/509/31-3-14 : Στριξη επιχειρσεων, εργοδοτν ασφαλισμνων απ το σεισμ που πληξε το Νομ Κεφαλληνας την 26-1-14
31-3-14 ΥΠΥΜΕΔΙ Α3/4268/543/14 (ΦΕΚ-770 Β/28-3-14) : Πληροφοριακ σστημα συγκρτησης των επιτροπν πρακτικν εξετσεων οδηγν και υποψηφων οδηγν
31-3-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1074/14 (ΦΕΚ-770 Β/28-3-14) : Τροποποηση του χρνου υποβολς των εκκαθαριστικν δηλσεων ΦΠΑ τους 2013 και εφεξς
31-3-14 Κ.Υ.Α. Φ.10034/2196/59/14 (ΦΕΚ-760 Β/27-3-14) : Καθορισμς προγραμμτων Λογαριασμο Αγροτικς Εστας τους 2014
31-3-14 ΥΠΑΙΘ Φ.253.1/46539/Β6/28-3-14 (ΦΕΚ-768 Β/28-3-14) : Καθορισμς αριθμο εισακτων σπουδαστν στις Σχολς, τα Τμματα και τις Εισαγωγικς Κατευθνσεις Τμημτων της Τριτοβθμιας Εκπαδευσης για το ακαδ. τος 2014-2015
28-3-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1086/26-3-14 : Κοινοποηση της με αριθμ 32/14 γνωμοδτησης του ΝΣΚ αναφορικ με τη δυναττητα σκησης ενδικοφανος δικαστικς προσφυγς μετ την υπαγωγ στις διατξεις των ρθρων 55 και 66 παρ. 4 του Ν. 4174/13 (ΦΕΚ-170 Α/26-7-13)
28-3-14 ΥΠ.ΕΣ. 6652/21-3-14 : Συνχιση απασχληση ΑΜΕΑ σε επιχειρσεις των ΟΤΑ, μετ τη λξη προγρμματος του ΟΑΕΔ
28-3-14 ΥΠ.ΥΓ. ΔΥΓ5/ΦΓ9/ΓΠ/ΟΙΚ.23577/17-3-14 : Παγκσμια ημρα υγεας 7 Απριλου 2014 --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
28-3-14 ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. 6005/250/28-3-14 : Ετσιος χρνος απασχλησης τεχνικο ασφλειας και ιατρο εργασας
28-3-14 ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 4016/41125/28-3-14 : Διαδικασα αναγγελας ναρξης εμπορεας γεωργικν φαρμκων και θματα λειτουργας καταστημτων εμπορας γεωργικν φαρμκων
28-3-14 ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. Κ2/1375/27-3-14 : Υπουργικ απφαση Κ2/317/14 για τον καθορισμ του τρπου, διαδικασας και χρνου μεταφορς στο ΗΕΜΗ, κατ προτεραιτητα, του περιεχομνου των ειδικν και νομαρχιακν μητρων ανωνμων εταιρειν, του κεντρικο μητρου ανωνμων εταιρεων, των μητρων, βιβλων προσωπικν εταιρειν και εταιρειν περιορισμνης ευθνης και των μητρων ευρωπαικν ομλων οικονομικο σκοπο
28-3-14 Κ.Υ.Α. 38174/ΙΑ/14 (ΦΕΚ-751 Β/26-3-14) : Οροι και διαδικασα διενργειας αντισταθμιστικν μτρων σμφωνα με το π.δ. 38/10 για το επγγελμα του ξεναγο
28-3-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1073/14 (ΦΕΚ-746 Β/26-3-14) : Τπος και περιεχμενο της Οριστικς Δλωσης Απδοσης Φρου Μισθωτν Υπηρεσιν (ΦΜΥ - Εντυπο Ε12-Φ.01.015Α) απ αμοιβς που καταβλθηκαν σε αξιωματικος και μλη καττερου πληρματος πλοου
28-3-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1085/20-3-14 : Κοινοποηση διατξεων των ρθρων 1, 3, 6, 7 και 8 του Ν. 4110/13
28-3-14 ΥΠ.ΟΙΚ. Δ12Α/1052367/ΕΞ2014/27-3-14 : Δεν υπκεινται σε παρακρτηση φρου εκοσι τοις εκατ (20%) οι μεταφορες - φυσικ πρσωπα, για τις υπηρεσες χερσαων εμπορευματικν μεταφορν που παρχουν σε επιχειρσεις
28-3-14  ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ - Μτρα στριξης και ανπτυξης της ελληνικς οικονομας στο πλασιο εφαρμογς του Ν. 4046/12 και λλες διατξεις
28-3-14 Κ.Υ.Α. ΠΟΛ.1075/14 (ΦΕΚ-749 Β/26-3-14) : Παρταση προθεσμας για την εγκατσταση του Ολοκληρωμνου Συστματος Εισρον - εκρον στα πρατρια υγρν καυσμων του νομο Κεφαλληνας
27-3-14 ΥΠ.ΕΣ. 35379/13/17-3-14 : Νομικ υποστριξη αιρετν δμων και περιφερειν
27-3-14 ΟΑΕΔ 25873/27-3-14 : Πργραμμα Επαγγελματικς Κατρτισης Εργαζομνων σε μικρς επιχειρσεις (ΛΑΕΚ 1-25) τους 2014
27-3-14 ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΠΙΔ/Β2/Δ/188/ΟΙΚ.7861/27-3-14 : Παρταση χρνου διαθεσιμτητας - κδοση σχετικν πρξεων λσης της υπαλληλικς σχσης
27-3-14 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 604/8/17030/17-3-14 : Συμβσεις χρηματοδτησης Σχολικν Επιτροπν
27-3-14 ΥΠΕΚΑ Δ5/ΗΛ/ΟΙΚ.5475/26-3-14 : Διευκρινσεις εφαρμογς υ.α. Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/οικ.238/3-1-14 "Ειδικ επιδτηση οικιακς κατανλωσης ηλεκτρικο ρεματος για την αντιμετπιση ατμοσφαιρικς ρπανσης απ αιωρομενα σωματδια"
27-3-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1084/24-3-14 : Παροχ πληροφοριν ως προς την υποβολ στη Φορολογικ Διοκηση της δλωσης μεταβολς για τη λση και θση σε εκκαθριση κεφαλαιουχικν και προσωπικν εταιρειν
27-3-14 ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2014
27-3-14 Ν. 4250/14 (ΦΕΚ-74 Α/26-3-14) : Διοικητικς Απλουστεσεις - Καταργσεις, Συγχωνεσεις Νομικν Προσπων και Υπηρεσιν του Δημοσου Τομα - Τροποποηση διατξεων του π.δ. 318/92 (Α 161) και λοιπς ρυθμσεις
27-3-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1080/14 (ΦΕΚ-750 Β/26-3-14) : Ρθμιση ειδικτερων θεμτων κτακτου ειδικο τλους ακιντων (ΕΕΤΑ)
26-3-14 ΕΛΣΤΑΤ ΓΠ/213/14 (ΦΕΚ-731 Β/24-3-14) : Αναλογικ κατανομ λοιπο πληθυσμο στις δημοτικς κοιντητες του ρθρου 2, παρ. 4 του Ν. 3852/10, λγω ελλιπν στοιχεων
26-3-14 ΙΚΑ Ε85/28/26-3-14 : Εξλιξη της νας ελεγκτικς δρσης με την εφαρμογ του ειδικο λογισμικο RISK ANALYSIS Εσδων - Ενταξη της διαδικασας στις τακτικς δρσεις των Υπηρεσιν Εσδων των Υποκαταστημτων και Παραρτημτων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ - Επμενο Επιχειρησιακ Στδιο
26-3-14 ΟΑΕΕ 9/24-3-14 : Γνωστοποηση των διατξεων του Ν. 4237/14 και εισοδηματικ κριτρια χοργησης του Επιδματος Κοινωνικς Αλληλεγγης Συνταξιοχων τους 2014
26-3-14 ΥΠ.ΠΟΛ.ΑΘΛΗΤ. 8998/24-3-14 : Συμπληρωματικ εγκκλιος περ αποστολς αιτημτων των ΟΤΑ Α και Β βαθμο, ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ αυτν, για την πρσληψη πτυχιοχων Φυσικς Αγωγς στα Προγρμματα "Αθληση για Ολους" περιδου 2014-2015
26-3-14 Π.Δ. 38/14 (ΦΕΚ-72 Α/24-3-14) : Τροποποηση του Π.Δ/τος 180/83 (Α 71) "Σσταση Ειδικς Υπηρεσας Δημοσων Εργων (ΕΥΔΕ) για την εκτλεση του ργου Αποχτευσης και Επεξεργασας Λυμτων Μεζονος Πρωτεουσας", πως τροποποιημνο ισχει
26-3-14 Ν. 4249/14 (ΦΕΚ-73 Α/24-3-14) : Αναδιοργνωση της Ελληνικς Αστυνομας, του Πυροσβεστικο Σματος και της Γενικς Γραμματεας Πολιτικς Προστασας, αναβθμιση Υπηρεσιν του Υπουργεου Δημσιας Τξης και Προστασας του Πολτη και ρθμιση λοιπν θεμτων αρμοδιτητας Υπουργεου Δημσιας Τξης και Προστασας του Πολτη και λλες διατξεις
26-3-14 ΥΠΕΚΑ 36796/1-8-13 : Οδηγες περ προστμων για αυθαρετες κατασκευς βεβαιωθντων στις ΔΟΥ
26-3-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1082/20-3-14 : Κοινοποηση της με αρ. 387/13 Γνωμοδτησης της Ολομλειας του Νομικο Συμβουλου του Κρτους, σχετικ με την εφαρμογ διατξεων ΦΠΑ στην παραχρηση της χρσης, διοκησης και διαχερισης οικοπδου επ του οποου η εταιρεα "Γπεδο Αθλητικς Εγκαταστσεις Λρισας ΑΕ" κατασκευζει αθλητικς και λοιπς εγκαταστσεις
24-3-14 ΥΠΥΜΕΔΙ Δ15/ΟΙΚ.5600/ΕΓΚ.5/19-3-14 : Τροποποηση της Δ15/οικ.1056/20-1-2006 υ.α. με θμα : "Διαδικασα τρησης του Μητρου Εργληπτικν Επιχειρσεων (ΜΕΕΠ) και των Νομαρχιακν Μητρων, συγκρτηση και λειτουργα της Επιτροπς ΜΕΕΠ και λλες διατξεις" πως κωδικοποιθηκε με το ρθρο 97 του Ν. 3669/08"
24-3-14 ΥΠ.ΟΙΚ. 30/005/161/14 (ΦΕΚ-677 Β/19-3-14) : Τροποποηση της αριθμ. 30/005/648/13 ΑΥΟ (ΦΕΚ-2406 Β) "Διαδικασες για την ογκομτρηση και γκριση χρσης δεξαμενν αποθκευσης ενεργειακν προιντων υπ καθεστς αναστολς των δασμοφορολογικν επιβαρνσεων
24-3-14 ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 111/32595/14 (ΦΕΚ-691 Β/19-3-14) : Καθορισμς των Στρατηγικν Στχων του Υπουργεου Αγροτικς Ανπτυξης και Τροφμων για το τος 2014
24-3-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΠΕΙΣ/Α/1041811/ΕΞ2014/14 (ΦΕΚ-691 Β/19-3-14) : Εσπραξη εσδων υπρ Τρτων απ τις Δημσιες Οικονομικς Υπηρεσες (ΔΟΥ)
24-3-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1072/14 (ΦΕΚ-691 Β/19-3-14) : Τροποποηση της απφασης ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1022/17-1-14 (ΦΕΚ-179 Α) "Υποβολ καταστσεων φορολογικν στοιχεων, για διασταρωση πληροφοριν"
24-3-14 ΥΠΥΜΕΔΙ 10169/684/14 (ΦΕΚ-710 Β/20-3-14) : Ταξινμηση ορισμνων κατηγοριν μεταχειρισμνων οχημτων με συστματα αντιεμπλοκς κατ την πδηση
24-3-14 ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ 3297/21-3-14 : Χοργηση κτακτης οικονομικς ενσχυσης σε ορισμνες κατηγορες ανργων ναυτικν λγω εορτν Πσχα 2014
24-3-14 Κ.Υ.Α. 5423.1/02/2014 (ΦΕΚ-722 Β/21-3-14) : Χοργηση οικονομικς ενισχσεως σε ορισμνες κατηγορες ανργων Ναυτικν, λγω Εορτν Πσχα 2014
24-3-14 IKA E57/4/24-3-14 : Χοργηση βεβαωσης ασφαλιστικς ενημερτητας σε εργοδτες Κοινν Επιχειρσεων που οι απασχολομενοι τους υπγονται στην ασφλιση ΕΤΕΑ, ΤΑΠΙΤ, ΤΑΥΤΕΚΩ
24-3-14  Κ.Υ.Α. 10784/14 (ΦΕΚ-718 Β/21-3-14) : Καθορισμς διοικητικς διαδικασας μεταδημτευσης υποψηφου σε δημοτικς και περιφερειακς εκλογς
24-3-14 ΥΠ.ΕΣ. 11772/21-3-14 : Εξυπνες πλεις και κοιντητες - Πρσκληση υποβολς προτσεων στο πλασιο του Ευρωπαικο Προγρμματος - Πλαισου "ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020" για την Ερευνα και την Καινοτομα, 2014-2020
24-3-14 ΥΠ.ΕΣ. 9838/10-3-14 : Συγκρτηση Επιτροπν Ελγχου Δαπανν και Εκλογικν Παραβσεων για τις Δημοτικς και Περιφερειακς εκλογς του Μαου 2014
24-3-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1083/21-3-14 : Προυποθσεις και διαδικασα εκχρησης στο Ελληνικ Δημσιο απαιτσεων υπ εκκαθριση ποδοσφαιρικν ανωνμων εταιρειν (ΠΑΕ) ναντι τρτων ληξιπρθεσμων χρεν κατ τις διατξεις του ρθρου 10 του ν. 4224/13 (ΦΕΚ-288 Α)
24-3-70 Κ.Υ.Α. Β1/ΟΙΚ.17662/1345/14 (ΦΕΚ-721 Β/21-3-14) : Καθορισμς του ψους της εισφορς υπρ του Δημοσου για τη χοργηση νας δειας κυκλοφορας φορτηγο δημοσας χρσης αυτοκιντου σμφωνα με το ρθρο 5 του Ν. 3887/10 (Α 174)
24-3-70 ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. Φ.2/650/14 (ΦΕΚ-719 Β/21-3-14) : Τροποποηση της απφσης για τον λεγχο σε πρατρια υγρν καυσμων με χρση ειδικ μετασκευασμνων οχημτων, τα οποα φρουν συμβατικς πινακδες κυκλοφορας
21-3-14 ΥΠ.ΟΙΚ. 2/24822/ΔΠΓΚ/21-3-14 : Διαχεριση πιστσεων για δαπνες μισθοδοσας του προσωπικο που εντσσεται στο πλασιο της κινητικτητας, της διαθεσιμτητας και γενικτερα της ανακατανομς του προσωπικο του δημοσου τομα
21-3-14 ΙΚΑ Γ99/60/21-3-14 : Διευκρινιστικς οδηγες σχετικ με τη διαχεριση προβλημτων που ανκυψαν απ την διακοπ λειτουργας των ταμειακν υπηρεσιν των Παραρτημτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
21-3-14 Κ.Υ.Α. 8001/5/74-ΚΕ/14 (ΦΕΚ-717 Β/20-3-14) : Περ του εδους και του ποσοστο δαπανν που πληρνονται σε βρος της Πγιας Προκαταβολς της Ελληνικς Αστυνομας
21-3-14 ΥΠ.ΕΣ. 11330/14 (ΦΕΚ-703 Β/20-3-14) : Τροποποηση της υπ' αριθμ.3599/31-1-14 (Β 222) απφασης "Καθορισμς απχρωσης χαρτιο, διαστσεων ψηφοδελτων και εκλογικν φακλων που θα χρησιμοποιηθον στις εκλογς του Ευρωπαικο Κοινοβουλου του Μαου 2014
21-3-14 ΦΕΚ-701 Β/20-3-14 : 
Κ.Υ.Α. Δ27/ΟΙΚ.7943/263/14 : Τροποποηση της υπ' αριθμ. Δ27/οικ.15239/645/13 κυα σχετικ με τον καθορισμ της διαδικασας χοργησης και καταβολς του ενιαου επιδματος στριξης τκνων και του ειδικο επιδματος σε τρτεκνες και πολτεκνες οικογνειες
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. 8422/20/14 : Τροποποηση και συμπλρωση της υπ' αριθμ. 27397/122/13 .. "Επιβολ διοικητικν κυρσεων για τις ευθως αποδεικνυμενες παραβσεις της εργατικς νομοθεσας, κατ δσμια αρμοδιτητα του Επιθεωρητ Εργασας
21-3-14 ΥΠΥΜΕΔΙ 11985/785/20-3-14 : Πρσκληση εκδλωσης ενδιαφροντος για τον ορισμ Τεχνικν Υπηρεσιν στο πλασιο των μεμονωμνων εγκρσεων
21-3-14 ΙΚΑ Σ22/2/20-3-14 : Χοργηση βεβαωσης χρνου ασφλισης πριν τη συνταξιοδτηση για τους δημοσους υπαλλλους - Συμπληρωματικς οδηγες
21-3-14 Ψηφισθν Σχδιο Νμου "Αναδιοργνωση της Ελληνικς Αστυνομας, του Πυροσβεστικο Σματος και της Γενικς Γραμματεας Πολιτικς Προστασας, αναβθμιση Υπηρεσιν του Υπουργεου Δημσιας Τξης και Προστασας του Πολτη και ρθμιση λοιπν θεμτων αρμοδιτητας Υπουργεου Δημσιας Τξης και Προστασας του Πολτη και λλες διατξεις
21-3-14 Ψημισθν Σχδιο Νμου "Διοικητικς Απλουστεσεις - Καταργσεις, Συγχωνεσεις Νομικν Προσπων και Υπηρεσιν του Δημοσου Τομα - Τροποποηση διατξεων του π.δ. 318/92 (Α 161) και λοιπς ρυθμσεις --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ --> ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΕΙΣ-ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 
21-3-14 Κατατεθν Σχδιο Νμου "Επεγουσες ρυθμσεις αρμοδιτητας Υπουργεου Εσωτερικν" --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ --> ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
21-3-14 ΥΠ.ΟΙΚ. Δ12Α/1049261/ΕΞ2014/18-3-14 : Κατργηση των υποχρεσεων της παρ. 7 του ρθρου 4 του Ν.  2238/94
21-3-14 ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΔΑΔ/Φ.34/45/2843/20-3-14 : Διευκρινσεις επ της εγκυκλου με θμα "Ελεγχος νομιμτητας πτυχων, πιστοποιητικν και λοιπν στοιχεων του προσωπικο μητρου των υπαλλλων
20-3-14 ΙΚΑ Ε33/272/ΕΓΚ.27/20-3-14 : Συμπληρωματικς οδηγες για την εφαρμογ των διατξεων ρθμισης των καθυστερομενων ασφαλιστικν εισφορν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
20-3-14 ΥΠ.ΕΣ. 10812/ΕΓΚ.9/14-3-14 : Εκλογικς δαπνες, διαχεριση και δημοσιτητα των οικονομικν των περιφερειακν και δημοτικν συνδυασμν και των υποψηφων ενψει των αυτοδιοικητικν εκλογν της 18ης Μαου 2014 . Οριοθτηση προεκλογικς περιδου
20-3-14 ΥΠ.ΔΙΚ.ΔΙΑΦ.ΑΝΘΡ.ΔΙΚ. 11850/18-3-14 : 1, Εθνικ Σστημα Ηλεκτρονικν Δημοσων Συμβσεων (ΕΣΗΔΗΣ) - 2. Κανονισμς ΕΕ αριθμ. 1336/13 της Επιτροπς, σχετικ με τα καττατα ρια εφαρμογς των οδηγιν 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ κατ τις διαδικασες σναψης συμβσεων
20-3-14 Κ.Υ.Α. 11098/14 (ΦΕΚ-695 Β/19-3-14) : Καθορισμς ωρν λειτουργας και βαθμο νταξης των μεγαφωνικν εγκαταστσεων των εκλογικν κντρων κλπ. των συνδυασμν κατ την προεκλογικ περοδο των εκλογν του Μαου 2014, για την ανδειξη των μελν του Ευρωπαικο Κοινοβουλου, των δημοτικν και περιφερειακν εκλογν καθς και λλων λεπτομερειν
20-3-14 ΥΠΥΜΕΔΙ 13935/930/14 (ΦΕΚ-674 Β/18-3-14) : Καθορισμς των αρμοδων οργνων και των ρων και προυποθσεων δρυσης και λειτουργας πρατηρων διανομς πεπιεσμνου φυσικο αερου και μικτν πρατηρων υγρν καυσμων, υγραερου κα πεπιεσμνου φυσικο αερου, υγραερου και πεπιεσμνου φυσικο αερου, υγρν καυσμων και πεπιεσμνου φυσικο αερου
20-3-14 ΥΠ.ΕΣ. 9838/10-3-14 : Συγκρτηση Επιτροπν Ελγχου Δαπανν και Εκλογικν Παραβσεων για τις Δημοτικς και Περιφερειακς εκλογς του Μαου 2014
20-3-14 ΥΠ.ΕΣ. 9851/10-3-14 : Τραπεζικο λογαριασμο συνδυασμν και υποψηφων κατ τις δημοτικς και περιφερειακς εκλογς
20-3-14 ΙΚΑ Γ99/139/20-3-14 : Πληρωμς παροχν ασθνειας - Απενεργοποηση ρλου
20-3-14 ΥΠΥΜΕΔΙ Α/12379/1168/19-3-14 : Διευκρινσεις περ θεμτων Ειδικν Ραδιοδικτων για Επιβατηγ Δημσιας Χρσης (ΕΔΧ) αυτοκνητα - ΤΑΞΙ (ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ) κατ το ν. 4199/13 (Α 216)
20-3-14 ΕΟΠΥΥ 11060/20-3-14 : Σχετικ με την διθεση συνταγολογων απ τις Περιφερειακς Δ/νσεις ΕΟΠΥΥ
20-3-14 ΥΠ.ΟΙΚ. Δ12Α/1049253/ΕΞ2014/17-3-14 : Διευκρινσεις σχετικ με την υπεραξα απ τη μεταββαση ττλων του ρθρου 42 του ν. 4172/13 (ΦΕΚ-167 Α)
20-3-14 ΥΠ.ΕΣ. 10191/12-3-14 : Χοργηση στους συνδυασμος καταστσεων οφειλετν των ΟΤΑ
20-3-14 ΥΠ.ΕΣ. 8591/18-3-14 : Υποβολ καταστσεων φορολογικν στοιχεων, για διασταρωση πληροφοριν
20-3-14 ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΠΙΔΔ/Β.2.Δ/185/ΟΙΚ.7271/19-3-14 : Οδηγες για την κινητικτητα του προσωπικο της δευτεροβθμιας εκπαδευσης, που χει τεθε σε διαθεσιμτητα κατ' εφαμρογ του ρθρου 82 του ν. 4172/13
20-3-14 ΥΠ.ΟΙΚ.ΠΟΛ.1079/19-3-14 : Παροχ οδηγιν και διευκρινσεων επ των διατξεων της απφασης ΠΟΛ.1055/14 (ΦΕΚ-438 Β/24-2-14) "Συμπλρωση - Τροποποηση των διατξεων της απφασης ΠΟΛ. 1281/13 (ΦΕΚ-3367 Β/31-12-13) "Απαλλαγ απ την υποχρωση τρησης βιβλων και κδοσης στοιχεων των αγροτν του ειδικο καθεσττος
19-3-14 ΟΠΕΚΕΠΕ 32314/18-3-14 : Εγκκλιος-Εγχειρδιο διαδικασιν ολοκληρωμνου συστματος 2014 σχετικ με την εφαρμογ του καθεσττος της ενιαας ενσχυσης και λοιπν καθεσττων & μτρων στριξης στα πλασια των καν. (ΕΚ) 73/2009 & 1405/06.
19-3-14 ΥΔΙΜΗΔ 6625/14 (ΦΕΚ 662 Β/18-03-2014) : Τροποποηση της υπ’ αριθμ. 10/2014 (479/Β/26.2.2014) Ανακονωσης του Υπουργο Διοικητικς Μεταρρθμισης και Ηλεκτρονικς Διακυβρνησης.
19-3-14 ΚΥΑ 6157/24/14 (ΦΕΚ 655/17-03-2014) : Tλη λειτουργας υδατοδρομου.
19-3-14 ΥΠΕΚΑ 14058/14 (ΦΕΚ 673 Β/18-03-2014) : Ρθμιση θεμτων για την ανρτηση των αναμορφωμνων κτηματολογικν πινκων και διαγραμμτων στην ιστοσελδα της εταιρεας «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Αννυμη Εταιρεα» (διακριτικς ττλος «ΕΚΧΑ Α.Ε.»).
19-3-14 ΥΠ.ΕΣ. 10295/14 (ΦΕΚ 649 Β/17-03-2014) : Καθορισμς περιεχομνου των ειδικν εκλογικν καταλγων των Ελλνων που διαμνουν στο δαφος των λοιπν κρατν – μελν της Ευρωπακς νωσης, για την σκηση του εκλογικο τους δικαιματος κατ τις εκλογς για την ανδειξη των μελν του Ευρωπακο Κοινοβουλου του Μαου 2014 κ.λπ.
19-3-14 ΥΠ.ΕΣ. 10474/14 (ΦΕΚ 649 Β/17-03-2014) : Καθορισμς τρπου χρσης των χρων που διατθενται κατ την προεκλογικ περοδο των εκλογν για την ανδειξη των μελν του Ευρωπακο Κοινοβουλου και των δημοτικν και περιφερειακν εκλογν, στους συνδυασμος των υποψηφων, για την προβολ τους καθς και λλων λεπτομερειν.
19-3-14 ΥΠ.ΟΙΚ. Δ6Γ/1043080/ΕΞ2014/14 (ΦΕΚ 659 Β/17-03-2014) : Τπος και περιεχμενο των εντπων, υπεθυνων δηλσεων, δηλσεων, αιτσεων, πινκων και λλων εγγρφων, που απαιτονται για την εφαρμογ του ν. 4174/2013 (Α 170) «Φορολογικς διαδικασες και λλες διατξεις», καθς και η μορφ των φορολογικν δηλσεων.
19-3-14 IKA Γ32/7/14-3-14 : Να ντυπα αιτσεων απονομς κριας σνταξης λγω γρατος, αναπηρας και θαντου.--> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
18-3-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1078/17-3-14 : Οδηγες για την υποβολ καταστσεων φορολογικν στοιχεων, για διασταρωση πληροφοριν, απ 1-1-2014
18-3-14 ΥΠ.ΕΣ. 10069/11-3-14 : Εξφληση ληξιπρθεσμων υποχρεσεων - Επιστροφ αδιθετων ποσν απ την ειδικ χρηματοδτηση
18-3-14 ΥΠ.ΕΣ. 10852/ΕΓΚ.8/14-3-14 : Κατργηση διατξεων των νμων 3838/10 και 3870/10 
18-3-14 ΥΠ.ΔΙΚ. 8020/18-3-14 : Αλλαγς στα απαιτομενα δικαιολογητικ για την πληρωμ Μισθωμτων
18-3-14 ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΑΙΓ. Φ.514.1/1137/18-3-14 : Εφαρμογ διατξεων του Γενικο Κανονισμο Λιμνων αριθμ. 50
18-3-14 ΙΚΑ Τ01/652/11/ΕΓΚ.26/17-3-14 : Βεβαωση και εσπραξη των εισφορν υπρ ΕΤΕΑ, ΤΑΠΙΤ και ΤΑΥΤΕΚΩ απ το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, νταξη των καθυστερομενων εισφορν τους στο ΚΕΑΟ και ρθμιση λλων ειδικν θεμτων
18-3-14 ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΕΚΠΤΜΒ/Φ.8/ΟΙΚ.7011/18-3-14 : Ανγκες υπηρεσιν για στελχωση με επιπλον αποφοτους της ΚΒ εκπαιδευτικς σειρς της Εθνικς Σχολς Δημσιας Διοκησης και Αυτοδιοκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)
18-3-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1064/17-3-14 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) : Φορολογικ μεταχεριση των δαπανν για βελτισεις και προσθκες σε μισθωμνα ακνητα με βση τις διατξεις του ν. 4110/13
18-3-14 ΥΠ.ΥΓ. Υ3/ΓΠ/ΟΙΚ.23726/17-3-14 : Διαδικασα εφαρμογς Ν. 4238/14 - Διευκρινσεις για την ναρξη λειτουργας των Μονδων Υγεας του ΠΕΔΥ
18-3-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1076/17-3-14 : Οδηγες για την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 66 του Ν. 4172/13
18-3-14 ΥΠ.ΕΣ. 10930/14 (ΦΕΚ-646 Β/17-3-14) : Ορισμς μορφς και διαστσεις ψηφοδελτων
18-3-14 ΥΠ.ΕΣ. 10754/14 (ΦΕΚ-647 Β/17-3-14) : Ορισμς αριθμο περιφερειακν συμβολων κθε εκλογικς περιφρειας του ρθρου 136 του Ν. 3852/10 με βση τον De facto πληθυσμ της, πως προκπτει απ τη τελευταα απογραφ
17-3-14 ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 147/33400/11-3-14 : Εγκκλιος εφαρμογς των νων διατξεων του Ν. 4235/14 σχετικ με το Μητρο Αγροτν και Αγροτικν Εκμεταλλεσεων
17-3-14 ΥΠ.ΕΣ. 8425/28-2-14 : Καθορισμς του τπου των καλπν και των ειδικν διαχωρισμτων (παραβν) για την ψηφοφορα των Ελλνων που διαμνουν στα λοιπ κρτη της Ευρωπαικς Ενωσης στις εκλογς του Ευρωπαικο Κοινοβουλου του Μαου 2014
17-3-14 ΥΠ.ΕΣ. 10115/14-3-14 : Απδοση κρατσεων υπρ Μετοχικο Ταμεου Πολιτικν Υπαλλλων (ΜΤΠΥ)
17-3-14 ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Φ.1036.13/3806/10-2-14 : Μη απδοση κρατσεων υπρ Μετοχικο Ταμεου Πολιτικν Υπαλλλων (ΜΤΠΥ)
17-3-14 ΥΠ.ΔΗΜ.ΤΑΞ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 1616/17-3-14 : ΚΥΑ 12044/613/07 (ΦΕΚ-379 Β) για την αντιμετπιση κινδνων απ ατυχματα μεγλης κτασης σε εγκαταστσεις μονδες λγω μη παρξης επικνδυνων ουσιν (εγκαταστσεις seveso) : Κρια Σημεα, Εργαλεα Διαχερισης της Επικινδυντητας, Ρλοι και Αρμοδιτητες Φορων, Διευκρινιστικς οδηγες προς Περιφρειες και Αποκεντρωμνες Διοικσεις
17-3-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1065/14 (ΦΕΚ-642 Β/14-3-14) : Συμπλρωση - τροποποηση των Αποφσεων Γενικο Γραμματα Δημοσων Εσδων ΠΟΛ.1274/13 ΚΑΙ ΠΟΛ.1275/13 περ αποδεικτικο Ενημερτητας και περ Βεβαωσης οφειλς ρθρου 12 Ν. 4174/13 (Α 170), πως ισχει
17-3-14 Κ.Υ.Α. 8055/192/14 (ΦΕΚ-640 Β/14-3-14) : Συμπλρωση - τροποποηση της με αριθμ 3411/90/14 κ.υ.α. για τον καθορισμ αντατου αριθμο αδειν διαμονς για εργασα υπηκων τρτων χωρν για το τος 2014
17-3-14 ΥΠ.ΥΓ. ΔΥ1Δ/ΓΠ/ΟΙΚ.22661/14 (ΦΕΚ-641 Β/14-3-14) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. ΔΥ1Δ/ΓΠ/ΟΙΚ.54210/31-5-13 υ.α. με περιεχμενο τη σσταση Κοινν Υπηρεσιακν Συμβουλων των ΝΠΔΔ που εποπτεονται απ το Υπουργεο Υγεας (ΦΕΚ-1387 Β/6-6-13), πως τροποποιθηκε μεταγενστερα και ισχει
17-3-14 ΥΠΟΜΕΔΙ Α3/13948/1902/14 (ΦΕΚ-633 Β/13-3-14) : Υπλληλοι - εξεταστς για την δοκιμασα προσντων και συμπεριφορς των υποψηφων οδηγν και οδηγν μοτοποδηλτων, μοτοσικλετν και αυτοκιντων
14-3-14 ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, του κ.Θεοδρου Ιωννη 
"ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 - ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ" :

α. Βουλευτς
β. Παρλληλη υποψηφιτητα στους δο βαθμος τοπικς αυτοδιοκησης
γ. Δικαστικο λειτουργο, αξιωματικο των ενπλων δυνμεων και των σωμτων ασφαλεας, θρησκευτικο λειτουργο
δ. Γενικο γραμματες, δημοτικο υπλληλοι και δημοτικο συμπαρασττες
ε. Πρεδροι και διευθνοντες σμβουλοι δημοτικν νομικν προσπων
στ. Προιστμενοι οργανικν μονδων του δημοσου και των φορων του δημσιου τομα
ζ. Πρσωπα διοκησης δημοσων νομικν προσπων και επιχειρσεων
η. Κλυμα λγω ποινικς καταδκης
θ. Κλυμα λγω σμβασης
ι. Δικηγροι, συμβολαιογρφοι, καθηγητς Πανεπιστημων και ΤΕΙ
ια. Δικαστικο επιμελητς, μισθοι μμισθοι υποθηκοφλακες
ιβ. Οφειλτες του δμου και των δημοτικν ΝΠΔΔ επιχειρσεων
ιγ. Ακρωση της εκλογς - κπτωση απ το αξωμα
Το παραπνω υλικ θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ.ΙΩΑΝΝΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014-ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (14/03/2014)
14-3-14 ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.80000/ΟΙΚ.4245/281/13-3-14 : Γνωστοποηση διατξεων του ρθρου 8 παρ. 2 του Ν.  4237/14
14-3-14 ΙΚΑ Ε40/173/14-3-14 : Να παρταση προθεσμας υποβολς Αναλυτικν Περιοδικν Δηλσεων (ΑΠΔ) μισθολογικς περιδου 12/2013 και 1/2014 εργοδοτν κοινν επιχειρσεων
14-3-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1051/14 (ΦΕΚ-635 Β/13-3-14) : 1. Υποβολ δηλσεων φορολογας εισοδματος φυσικν προσπων οικονομικο τους 2014, με τη χρση ηλεκτρονικς μεθδου επικοινωνας μσω διαδικτου και καταβολ του φρου - 2. Τπος και περιεχμενος της δλωσης φορολογας εισοδματος φυσικν προσπων, οικονομικο τους 2014, των λοιπν εντπων και των δικαιολογητικν εγγρφων που υποβλλονται με αυτ - 3. Τπος της πρξης διοικητικο προσδιορισμο του φρου εισοδματος φυσικν προσπων, της ειδικς εισφορς αλληλεγγης, του τλους επιτηδεματος και του φρου πολυτελος διαβωσης, η οποα εκδδεται με βση τις δηλσεις φορολογας εισοδματος φυσικν προσπων, που υποβλλονται μετ την 1-1-2014
14-3-14 ΦΕΚ-624 Β/13-3-14 :
Κ.Υ.Α. 2/17095/ΔΠΓΚ/14 : Καθορισμς ποσο μεταφορς απ τις μεταβιβσεις του Υπουργεου Περιβλλοντος, Ενργειας και Κλιματικς Αλλαγς τους 2014
ΥΠ.ΥΓ. ΔΥΓ3Α/ΓΠ/ΟΙΚ.18909/14 : Τροποποηση της υπ' αριθμ. ΔΥΓ3Α/ΓΠ/ΟΙΚ.6546/14 (ΦΕΚ-183 Β/31-1-14) Υπουργικς Απφασης "Επιλογ διαγωνιστικς διαδικασας απ 1-1-2014 για τη διενργεια των διαγωνισμν φαρμκων του Προγρμματος Προμηθειν, Υπηρεσιν και Φαρμκων Υγεας (ΠΠΥΦΥ), του Υπουργεου Υγεας
14-3-14 ΥΠ.ΔΗΜ.ΤΑΞ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 8000/20/89-Α/14 (ΦΕΚ-625 Β/13-3-14) : Ρθμιση θεμτων πρσθετης ασφλισης και παροχν του Ταμεου Επικουρικς Ασφλισης και Πρνοιας Απασχολουμνων στα Σματο Ασφαλεας (ΤΕΑΠΑΣΑ) του Τομα Πρνοιας Αστυνομικν (ΤΠΑΣ) και του Τομα Προνοας Υπαλλλων τ. Αστυνομας Πλεων (ΤΠΥΑΠ) ως προς τον καθορισμ του ψους και του τρπου υπολογισμο του εφπαξ βοηθματος και τον προσδιορισμ των εισφορν των ασφαλισμνων μετχων αυτν και λοιπς συναφες διατξεις
13-3-14  ΦΕΚ-596 Β/11-3-14 :
ΥΠ.ΥΓ. ΔΥ1Α/ΟΙΚ.19226/14 : Συμπλρωση της αριθμ. ΔΥ(3-4)α/ΓΠ/63021/03 (ΦΕΚ-994 Β) απφασης του Υπ.Υγεας και Πρνοιας με περιεχμενο τον καθορισμ κλδου προσωπικο για τις θσεις Βοηθν Επιθεωρητν του Σματος Επιθεωρητν Υπηρεσιν Υγεας και Προνοιας (ΣΕΥΥΠ)
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. Π1/517/14 : Τροποποηση της Π!/1732/13 απφασης
K.Y.A. 7481/14  : Ορισμς μγιστου επιτρεπμενου αριθμο των ατμων που θα προσληφθον με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου ορισμνου χρνου θα συνψουν σμβαση μσθωσης ργου, κατπιν γκρισης της Επιτροπς του ρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/06 πως ισχει, στους ΟΤΑ α και β βαθμο για το τος 2014

13-3-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1058/14 (ΦΕΚ-592 Β/10-3-14) : Υποχρωση των κατχων αδειν καταλληλτητας ΑΔΗΜΕ-Ταξιμτρων, στα φορολογικ ταξμετρα των οποων παρατηρεται το φαινμενο να επεμβανουν τομα μη εξουσιοδοτημα απ τους κατασκευαστς, με αποτλεσμα να δημιουργονται προβλματα, που χουν μεση σχση με τη λειτουργα τους
13-3-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1062/14 (ΦΕΚ-592 Β/10-3-14) : Τροποποηση της ΑΥΟΟ ΠΟΛ.1285/13 (ΦΕΚ-54 Β) "Χρονικ ρια δυναττητας διθεσης ΦΗΜ και φορολογικν μνημν"
13-3-14 Κ.Υ.Α. Φ.131360/5729/14 (ΦΕΚ-597 Β/11-3-14) : Καθορισμς διοικητικν διαδικασιν και των αντστοιχων εντπων τους που θα διεκπεραινονται και μσω των Κντρων Εξυπηρετσεων Πολιτν (ΚΕΠ)
13-3-14 ΦΕΚ-600 Β/11-3-14 :
Κ.Υ.Α. 606/25208/14 : Εγκριση πιστσεων για την πληρωμ ανειλημμνων υοχρεσεων του μτρου της Πρωρης Συνταξιοδτησης για το τος 2014
ΥΠ.ΔΗΜ.ΤΑΞ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 8039/11010/14/2/29012014/14 : Μεταβιβαση πιστσεων με επιτροπικ εντλματα πληρωμς σε δευτερεοντες διατκτες
13-3-14 ΥΠ.ΕΣ. 4941/19-2-14 : Μοριοδτηση χρνου υπηρεσας υπαλλλων σε θση Διευθυντν των κρατικν παιδικν σταθμν του Υπουργεου Υγεας και Πρνοιας
13-3-14 ΥΠ.ΕΣ. 3345/6-3-14 : Επιλογς προισταμνων οργανικν μονδων ΟΤΑ α βαθμο
13-3-14 ΟΑΕΕ 8/10-3-14 : Παρταση ισχος αδειν διαμονς πολιτν τρτων χωρν
13-3-14 Π.Δ. 35/14 (ΦΕΚ-65 Α/12-3-14) : Ελεγχος επενδυτικν σχεδων που υπγονται στους ν. 3299/04 (Α 261) και ν. 3908/11 (Α 83) απ Πιστοποιημνους Φορες
12-3-14 ΦΕΚ-617 Β/11-3-14 : 
ΥΠ.ΕΣ. 8141/14 : Καθορισμς ντυπης αφσας που επικολλται στις κλπες και στα ειδικ διαχωρσματα (παραβν) ψηφοφορας για την ανδειξη των μελν του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και των Δημοτικν και Περιφερειακν αρχν του Μαου 2014
Κ.Υ.Α. 7482/180/14 : Τροποποηση της υπ' αριθμ. πρωτ. 42343/598/13 κ.υ.α. "Πργραμμα επιχοργησης επιχειρσεων για την πρσληψη ανργων νων που εχαν ενταχθε σε πργραμμα "Επιταγ εισδου στην αγορ εργασας για ανργους νους ως 29 ετν" "Επιταγ Εισδου στην αγορ εργασας για ανργους νους ηλικας ως 29 ετν στον κλδο του τουρισμο
12-3-14 ΕΟΠΥΥ 5239/14 (ΦΕΚ-595 Β/11-3-14) : Ορια συνταγογρφησης αν ιατρ που συνταγογραφε για τον ΕΟΠΥΥ
12-3-14 ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.80000/3476/116/14 (ΦΕΚ-581 Β/10-3-14) : Βεβαωση και εσπραξη των εισφορν υπρ ΕΤΕΑ, ΤΑΠΙΤ και ΤΑΥΤΕΚΩ απ το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, νταξη των καθυστερομενων εισφορν τους στο ΚΕΑΟ και ρθμιση λλων ειδικν θεμτων
12-3-14 ΥΠΥΜΕΔΙ 13929/929/11-3-14 : Αναγγελα ναρξης λειτουργας εγκαταστσεων εξυπηρτησης οχημτων σμφωνα με τις διατξεις του ν. 3919/11 , πως ισχει
12-3-14 ΟΠΕΚΕΠΕ 29476/12-3-14 : Διαδικασα μεταββασης δικαιωμτων ενιαας ενσχυσης ετους 2014
12-3-14 ΥΠ.ΕΣ. 9850/10-3-14 : Ετεροδημτες νοι εκλογες (18 ετν)
12-3-14 ΥΠ.ΔΙΚ.ΔΙΑΦ.ΑΝΘΡ.ΔΙΚ. 11857/11-3-14 : Εφαρμογ διατξεων ρθρου 64 του ν. 3900/10, ως ισχει
12-3-14 ΥΠ.ΕΣ. 49247/ΕΓΚ.7/11-3-14 : Καθορισμς οικονομικν στοιχεων των Στατιστικν Δελτων των Δμων, των ΝΠΔΔ και των ΝΠΙΔ της Τ.Α. που υποβλλονται στις βσεις δεδομνων Οικονομικν Στοιχεων ΟΤΑ - Επικαιροποηση του e-portal του ΓΛΚ - Επικαιροποηση του ΜΦΓΚ της ΕΛΣΤΑΤ
12-3-14  ΥΠ.ΟΙΚ. Δ12Α/1044256/ΕΞ2014/11-3-14 : Κατργηση των υποχρεσεων του ρθρου 81 του ν. 2238/94
12-3-14 ΥΠΥΜΕΔΙ 30177/3316/13/11-3-14 : Ταξινμηση μεταχειρισμνων ρυμουλκουμνων
12-3-14 ΥΠΕΚΑ 161486/10-3-14 : Εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 2 παρ. 8γ του Ν. 4014/11
12-3-14 Ν. 4244/14 (ΦΕΚ-60 Α/11-3-14) : Ενσωμτωση της Οδηγας 2013/1/ΕΕ του Συμβουλου της 20ης Δεκεμβρου 2012 για την τροποποηση της Οδηγας 93/109/ΕΚ σχετικ με τις λεπτομρειες σκησης του δικαιματος του εκλγεσθαι κατ τις εκλογς του ΕΚ απ τους πολτες της Ενωσης που κατοικον σε να κρτος - μλος του οποου δεν εναι υπκοοι, στο ελληνικ δκαιο και τροποποηση του ν. 2196/94 (Α 41) και λλες διατξεις
12-3-14 Π.Υ.Σ. 8/14 (ΦΕΚ-61 Α/11-3-14) : Ειδικ Πρξη του Υπουργικο Συμβουλου για την υπαγωγ στις διατξεις του ρθρου 7Α του Κδικα Αναγκαστικν Απαλλοτρισεων Ακιντωμ των αναγκαων απαλλοτρισεων ακιντων για την κατασκευ των ργων (α) Οδικς Αξονας Θεσσαλονκης Κιλκς - Δοιρνη, Τμμα απ Α/Κ Ασσρου ως Α/Κ Ν. Σντας (β) Κατασκευ Ανισπεδου Κμβου Κ16 στη συμβολ ΠΑΘΕ και Εσωτερικς Περιφερειακς Οδο Θεσσαλονκης, (γ) Οδικς Αξονας Θεσσαλονκης - Κιλκς - Δοιρνης, Τμμα Α/Κ Μαυρονερου - Εισοδος Κιλκς (δ) Περιφερειακ Οδς Κατερνης
12-3-14 Κ.Υ.Α. Δ29/Φ.11/ΓΠ/ΟΙΚ.7837/302/14 (ΦΕΚ-595 Β/11-3-14) : Χοργηση Δελτου Μετακνησης σε Ατομα με Αναπηρες για το τος 2014
12-3-14 Κ.Υ.Α. Δ1/Α/ΟΙΚ.4074/14 (ΦΕΚ-587 Β/10-3-14) : Τροποποηση της Δ1/Α/11750/14-6-13 κ.υ.α. "Κατανομ τους 2013 ποστητας 92.000 χιλιολτρων αυτοσιου βιοντζελ, σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 15Α παρ. 7 του ν. 3054/02, πως ισχει" (ΦΕΚ Β 1452) πως τροποποιθηκε με τη Δ1/Α/20891/14-11-13 μοι απφαση (ΦΕΚ-2959 Β)
12-3-14 Κ.Υ.Α. Φ.2/518/14 (ΦΕΚ-575 Β/7-3-14 : Τροποποηση τηςυπ' αριθμ. Φ.2/1871/13 (ΦΕΚ-2173 Β/2013) κ.υ.α. "Κατηγοριοποηση παραβσεων - καθορισμς διαδικασας επιβολς διοικητικν κυρσεων για παραβσεις των διατξεων που αφορον στα ολοκληρωμνα συστματα παρακολοθησης εισρον-εκρον στα πρατρια υγρν καυσμων"
12-3-14 Κ.Υ.Α. Δ1/Α/ΟΙΚ.4075/14 (ΦΕΚ-586 Β/10-3-14) : Τροποποηση της ΚΥΑ Δ1/Α/οικ.2497/8-2-13 "Καθορισμς κριτηρων, μεθοδολογας κατανομς αυτοσιου βιοντζελ και ρθμιση κθε σχετικο θματος, σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 15Α του ν. 3054/02, πως ισχει" (ΦΕΚ-253 Β)
11-3-14 ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ 18 Ετν - Γεννηθντες 1996 - Προθεσμα ως 14-3-14
11-3-14 ΥΠ.ΕΣ. 10116/10-3-14 : Οδηγες για την τρηση του Μητρου Δεσμεσεων
11-3-14 ΥΠΑΙΘ 35359/Γ2/11-3-14 : Καθορισμς της εξεταστας λης των μαθημτων Γενικς Παιδεας της Α' τξης Επαγγελματικο Λυκεου για το σχολικ τος 2013-2014
11-3-14 ΥΠΥΜΕΔΙ 11079/717/11-3-14 : Διευκρινσεις περ φρτωσης ρυμουλκομενων - ημιρυμουλκομενων σε οδικ οχματα
11-3-14 ΙΚΑ Π06/22/10-3-14 : Παροχ οδηγιν για θματα που απαιτον υγειονομικ κρση
11-3-14 ΥΠΕΚΑ 140540/5259ΠΕ/10-3-14 : Αποδοχ γνωμοδτησης της 5ης συνεδρασης του Τεχνικο Συμβουλου Δασν
11-3-14 ΙΚΑ Α02/1102/33/11-3-14 : Υπενθμιση οδηγιν για την τακτικ αποστολ εντπων και δικαιολογητικν στη Γενικ Διεθυνση Πληροφορικς
11-3-14 ΙΚΑ Γ31/12/10-3-14 : Να ατηση μετεγγραφς συνταξιοχων
11-3-14 ΥΠ.ΔΗΜ.ΤΑΞ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 1470/11-3-14 : Σχεδιασμς και δρσεις Πολιτικς Προστασας για την αντιμετπιση κινδνων λγω των δασικν πυρκαγιν
11-3-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1070/14 (ΦΕΚ-580 Β/10-3-14) : Καθορισμς δαπανν για τις οποες απαιτεται η προσκμιση αποδεξεων για το φορολογικ τος 2014
10-3-14 K.Y.A. 11179/14 (ΦΕΚ-569 Β/7-3-14) : Τρπος, ροι, προυποθσεις διαδικασα και τεχνικς προδιαγραφς για τη διασνδεση των κεντρικν υπολογιστικν συστημτων της εταιρεας "ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Αννυμε Εταιρεα" (διακριτικς ττλος "ΕΚΧΑ ΑΕ") και του Υπουργεου Οικονομικν
10-3-14 ΥΠ.ΟΙΚ. 2/21133/0026/10-3-14 : Ενταλματοποηση δαπανν των Περιφερειακν Προγραμμτων Εργων Περιφερειακο Επιπδου (ΣΑΕΠΕ), τους 2013
10-3-14 ΥΠΥΜΕΔΙ Γ5/ΟΙΚ.15051/1120/10-3-14 : Ενεργοποηση Μικτν Κλιμακων Ελγχου (ΜΚΕ) του ν. 3446/06
10-3-14 ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. 7428/351/10-3-14 : Ανακονωση δημοσευσης τηςυ.α. 4690/12/14 (ΦΕΚ-396 Β) "Εργασες για τις οποες απαγορεεται η απασχληση μισθωτο με μμεσο εργοδτη με σμβαση προσωρινς απασχλησης"
10-3-14 Ν. 4243/14 (ΦΕΚ-57 Α/7-3-14) : Κρωση της Σμβασης μεταξ της Ελληνικς Δημοκρατας και της Δημοκρατας του Αγου Μαρνου για την αποφυγ της Διπλς Φορολογας αναφορικ με τους φρους επ του εισοδματος και επ του κεφαλαου μετ του προσαρτημνου σε αυτν Πρωτοκλλου --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
10-3-14 ΦΕΚ-56 Α/7-3-14 : 
Π.Δ. 31/14 (ΦΕΚ-56 Α/7-3-14) : Ασκηση προληπτικο ελγχου επ των δαπανν της Ανεξρτητης Διοικητικς Αρχς με την επωνυμα "ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ" (ΕΕΕΠ)
Π.Δ. 32/14 (ΦΕΚ-56 Α/7-3-14) : Ρθμιση θεμτων εκπαδευσης αστυνομικο προσωπικο
10-3-14 ΥΠ.ΥΓ. 21261/14 (ΦΕΚ-572 Β/7-3-14) : Εγκριση του θετικο καταλγου του ρθρου 12 παρ. 1 εδφιο α του ν. 3816/10, πως τροποιθηκε και ισχει
10-3-14 ΥΠΥΜΕΔΙ 12527/1159/14 (ΦΕΚ-577 Β/7-3-14) : Καθορισμς διαδικασιν για την κδοση, ανανωση, αντικατσταση και αλλαγ στοιχεων των κρατν ψηφιακο ταχογρφου για οδηγος, συνεργεα-τεχντες, επιχειρσεις και για Αρχς Ελγχου
10-3-14 ΦΕΚ-570 Β/7-3-14 :
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΟΣ/Γ/1039110/ΕΞ2014/14 : Καθορισμς των μη συνεργσιμων κρατν με βση τις διατξεις της παρ. 3 του ρθρου 65 του Ν. 4172/13, για το τος 2014
ΥΠ.ΟΙΚ. Δ12/1039188/ΕΞ2014/14 : Καθορισμς των κρατν που χουν προνομιακ φορολογικ καθεστς με βση τις διατξεις των παραγρφων 6 και 7 του ρθρου 65 του Ν. 4172/13 

10-3-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1071/7-3-14 : Οδηγες για την ολοκλρωση της καταχρησης αιτσεων επιστροφς ΦΠΑ στους αγρτες του ειδικο καθεσττος, που υποβλθηκαν το 2013 και τις τεχνικς προδιαγραφς ηλεκτρονικο αρχεου που θα υποβλλεται απ τις συνεταιριστικς οργανσεις με τις αιτσεις που θα υποβληθον κατ το τρχον τος
10-3-14 ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.40021/4996/206/6-3-14 : Γνωστοποηση διατξεων του ρθρου 18 του ν. 4242/14
7-3-14 K.Y.A. 6124/22/14 (ΦΕΚ-551 Β/5-3-14) : Επιτροπ Υδατροδρομων
7-3-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΛ/Α/1036829/ΕΞ2014/14 (ΦΕΚ-550 Β/5-3-14) : Τπος οριστικς πρξης διορθωτικο προσδιορισμο ΦΠΑ
7-3-14 Κ.Υ.Α. Φ.2/515/14 (ΦΕΚ-548 Β/5-3-14) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. φ.2/1617/12 (ΦΕΚ-1980 Β) απφασης πως ισχει, σχετικ με "Διαδικασες και προδιαγραφς εγκατστασης και ελγχου ολοκληρωμνων συστημτων παρακολοθησης εισρον-εκρον στα πρατρια υγρν καυσμων. Απαιτσεις  συμμρφωσης, καταγραφς, λειτουργας και διασφλισης των μετρσεων και ηλεκτρονικς αποστολς δεδομνων"
7-3-14 ΥΠΥΜΕΔΙ Β1/8534/625/6-3-14 : Ανκληση "δικαιματος" δημοσας χρσης φορτηγο αυτοκιντου μετ απ προσωριν δεια λειτουργας μεταφορικς επιχερησης
7-3-14 ΙΚΑ Γ99/14/ΕΓΚ.25/7-3-14 : Υπενθμιση οδηγιν σχετικ με την απαγρευση του καπνσματος στις δημσιες υπηρεσες
7-3-14 ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.80000/ΟΙΚ.5062/354/6-3-14 : Γνωστοποηση διατξεων του ρθρου 6 του ν. 4225/14
6-3-14 ΥΠ.ΟΙΚ. 2/5482/0026/14 (ΦΕΚ-545 Β/5-3-14) : Ρθμιση θεμτων οργνωσης και λειτουργας του Ενιαου Συστματος Πληρωμν (ΕΣΥΠ)
6-3-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΓΔΟΠ/0000192/ΕΞ2014/14 (ΦΕΚ-545 Β/5-3-14) : Καθορισμς τελν και παραβλων για τη διεξαγωγ τυχερν παιγνων με παιγνιομηχανματα τπου VLT
6-3-14 Κ.Υ.Α. 2/2572/0026/14 (ΦΕΚ-544 Β/5-3-14) : Καθορισμς διαδικασας και δικαιολογητικν για την πληρωμ της αποζημωσης παθντων απ εγκληματικς ενργειες
6-3-14 ΥΠ.ΟΙΚ. 2/8773/ΔΠΔΑ/14 (ΦΕΚ-527 Β/28-2-14) : Απφαση καθορισμο του πγιου κατ' αποκοπ χορηγματος διατροφς, περθαλψης και λοιπν εξδων σκλων ανιχνευτν ναρκωτικν και ψυχοτρπων ουσιν της Τελωνειακς Υπηρεσας, για το οικονομικ τος 2014
6-3-14 ΥΠ.ΟΙΚ. Δ17Ε/5005682/ΕΞ2014/5-3-14 : Εξαγωγ αγαθν προς ιδιτες κατοκους τρτων χωρν
6-3-14 ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. Π1/542/4-3-14 : Ενημρωση για το Εθνικ Σστημα Ηλεκτρονικν Δημοσων Συμβσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
6-3-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΚΠ/1040933/ΕΞ2014/ΕΓΚ.1/6-3-14 : Παροχ οδηγιν για την ορθ εφαρμογ του Ν. 4182/13 "Κδικας Κοινωφελν Περιουσιν και Σχολαζουσν Κληρονομιν και λοιπς διατξεις"
6-3-14 ΥΠ.ΕΣ. 8180/5-3-14 : Παροχ στοιχεων εκτιμμενου κστους μεταφορς μαθητν πρωτοβθμιας και δευτεροβθμιας εκπαδευσης και αριθμο μεταφερμενων μαθητν, για το χρονικ διστημα απ 1-1-2014 ως 31-3-14 και απολογιστικν στοιχεων κστους και αριθμο μεταφερμενων μαθητν, για το χρονικ διστημα απ 1-9-2013 ως 31-12-2013
5-3-14 Κ.Υ.Α. Δ13Β/Φ.9.6.10/3031/14 (ΦΕΚ-466 Β/25-2-14) : Καθορισμς των τοπικν / δημοτικν κοινοττων, των δημοτικν ενοττων και των δμων στην περιοχ των οποων εναι εγκατεστημνοι οι Σταθμο Παραγωγς της ΔΕΗ, οι Αυτνομοι και Τοπικο Σταθμο Παραγωγς των νησιν και τα Λιγνιτωρυχεα καθς και κλυψη των προκηρυσσομνων θσεων λων των κατηγοριν και ειδικοττων των Λιγνιτορυχεων, των Σταθμν Παραγωγς και των Αυτνομων και Τοπικν Σταθμν Παραγωγς των νησιν
5-3-14 Κ.Υ.Α. 275/24066/14 (ΦΕΚ-523 Β/28-2-14) : Καθορισμς ανταποδοτικν τελν για τη χοργηση στους ενδιαφερμενους τοπογραφικν στοιχεων (ψηφιακς και αναλογικς μορφς)
5-3-14 ΠΡΩΘ. Υ426/14 (ΦΕΚ-523 Β/28-2-14) : Ορισμς σημεου αναφορς για την παρακολοθηση εφαρμογς της Σμβασης των Ηνωμνων Εθνν για τα δικαιματα των ατμων με αναπηρες (Ν. 4074/12, ΦΕΚ-88 Α) και συντονιστικο μηχανισμο για τη διευκλυνση των σχετικν με αυτ δρσεων
5-3-14 ΥΠ.ΟΙΚ. 260/13/14 (ΦΕΚ-525 Β/28-2-14) : Αντικατστασης των ρθρων 88 ως 91 του Κδικα Τροφμων και Ποτν (ΦΕΚ-788 Β/31-12-87), πως ισχει --> βλ.μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
5-3-14 Κ.Υ.Α. 8425/4-3-14 : Καθορισμς του τπου των καλπν και των ειδικν διαχωρισμτων (παραβν) για την ψηφοφορα των Ελλνων που διαμνουν στα λοιπ κρτη της Ευρωπαικς Ενωσης στις εκλογς του Ευρωπαικο Κοινοβουλου του Μαου 2014
5-3-14 ΕΕΕΠ 94/4/14 (ΦΕΚ-531 Β/28-2-14) : Ειδικς Κανονισμς Στιγμιαου Κρατικο Λαχεου
5-3-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1069/4-3-14 : Παροχ οδηγιν για την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 63 του ν. 4174/13 (ΦΕΚ-170 Α) "Ειδικ Διοικητικ Διαδικασα - Ενδικοφανς προσφυγ", πως τροποποιθηκε με το ρθρο 49 του ν. 4223/13 (ΦΕΚ-287 Α) για την διαδικασα υποβολς και εξτασης ενδικοφανν προσφυγν απ τη Διεθυνση Επλυσης Διαφορν"
5-3-14 ΥΠ.ΟΙΚ. 2/18993/ΔΠΔΣΜ/28-2-14 : Οδηγες για την τρηση Μητρου Δεσμεσεων
5-3-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1067/4-3-14 : Εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 19α του ν. 4015/11 περ "Ευθνης εκκαθαριστν - Ευθνης νομικν προσπων και Διοικσεων", πως αυτ προστθηκε με το ρθρο 8 του ν. 4183/13 και αντικαταστθηκε με το ρθρο 19 του ν. 4224/13 (ΦΕΚ-288 Α/31-12-13)
5-3-14 ΥΠ.ΕΣ. 7552/26-2-14 : Ερωτηματολγιο για καταγραφ αν Ληξιαρχεο της υφιστμενης κατστασης για την ομαλ εκτλεση του ργου "Εθνικ Ληξιαρχεο"
5-3-14 ΥΠΕΚΑ 1037/27-2-14 : Διευκρινσεις σχετικ με την κδοση οικοδομικν αδειν μσα στα ρια περιοχν του δικτου Natura
5-3-14 ΥΠΥΜΕΔΙ Β1/6431/488/5-3-14 : Οδικς εμπορευματικς μεταφορς - Ν. 3887/10 - Μεταφορικς επιχειρσεις με μισθωμνα ΦΔΧ
5-3-14 ΙΚΑ Γ99/04/42/5-3-14 : Αμεση εκτλεση παραγγελιν κατσχεσης κατ οφειλετν ΚΕΑΟ
5-3-14 ΙΚΑ Γ36/02/1/5-3-14 : Να Ηλεκτρονικ Υπηρεσα "Πιστοποηση οφειλετν ΚΕΑΟ λλων φορων (πλην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)
5-3-14 ΙΚΑ Γ99/134/5-3-14 : Σχετικ με την τρηση φορολογικν βιβλων και στοιχεων των Λογοθεραπευτν και λλων θεραπευτν ειδικς αγωγς και την κδοση Αποδεξεων
5-3-14 ΙΚΑ Π11/11/5-3-14 : Διαδικασα γκρισης μετβασης για νοσηλεα στο εξωτερικ απ το ΑΥΣ
5-3-14 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ - Επεγουσες ρυθμσεις αρμοδιτητας Υπουργεου Εσωτερικν
4-3-14 ΥΠΟΜΕΔΙ Δ15/οικ/4036/14 (ΦΕΚ 511 Β/28-02-2014) : Τροποποηση της Δ15/οικ/1056/20-1-2006 υπουργικς απφασης (ΦΕΚ Β102/31.1.2006) με θμα «Διαδικασα τρησης του Μητρου Εργοληπτικν Επιχειρσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) και των Νομαρχιακν Μητρων, συγκρτηση και λειτουργα της Επιτροπς Μ.Ε.ΕΠ. και λλες διατξεις.» πως κωδικοποιθηκε με το ρθρο 97 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116 τ. Α/18-6-2008).
4-3-14 ΥΠ.ΕΣ. 7875/14 (ΦΕΚ 511 Β/28-02-2014) : Καθορισμς προδιαγραφν εκλογικν καλπν
4-3-14 ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. Φ2-444/14 (ΦΕΚ – 489 Β/27-2-2014): Τροποποηση της με αριθμ. Φ2-1062/2013 (ΦΕΚ 1171/ Β/2013) Απφασης του Υπουργο και του Υφυ­πουργο Ανπτυξης, Ανταγωνιστικτητας, Υποδο­μν, Μεταφορν και Δικτων «Ρθμιση θεμτων που αφορον στη διαχεριση της δρσης ενσχυσης "Εκσυγχρονισμς Πρατηρων Υγρν Καυσμων"»
4-3-14 IKA E40/144/4-3-14 : Υποβολ Αναλυτικν Περιοδικν Δηλσεων (Α.Π.Δ.) εργοδοτν κοινν επιχειρσεων με υποχρωση καταχρησης ασφαλιστικν εισφορν υπρ Τ.Α.Π.Ι.Τ και ΤΑ.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.
4-3-14 ΙΚΑ Ε57/2/4-3-14 : Συμπληρωματικς οδηγες για την απ 10/1/2012 εφαρμογ συστματος on Line χοργησης βεβαισεων ασφαλιστικς ενημερτητας κοινν επιχειρσεων.
4-3-14 ΥΠ.ΕΣ. 8632/4-3-14 : Εορτασμς της Εθνικς Επετεου της 25ης Μαρτου 1821.
4-3-14 ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡ. 6692/298/4-3-14 : Συνχιση της υποβολς αιτσεων για διενργεια προγραμμτων επιμρφωσης.
4-3-14 Ν. 4242/14 (ΦΕΚ 50 Α/28-2-2014) : Ενιαος Φορας Εξωστρφειας και λλες διατξεις.
4-3-14 Π.Δ. 28/14 (ΦΕΚ 48 Α/28-2-2014) :  Μεταθσεις υπερριθμων εκπαιδευτικν της δημσιας πρωτοβθμιας και δευτεροβθμιας εκπαδευση.
4-3-14 ΕΟΠΠΥ 8691/28-2-14 : Διαδικασα γκρισης μετβασης για νοσηλεα στο εξωτερικ απ το Α.Υ.Σ.
4-3-14 ΥΠ.ΕΣ. 8428/ΕΓΚ.6/28-2-14 : Εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 10 του ν.4239/2014.
28-2-14 ΥΠ.ΕΣ. 8430-28-2-14 : Παρταση προθεσμας για μεταβολς στους εκλογικος καταλγους στο πλασιο της Α' αναθερησης του 2014.
28-2-14 ΥΠ.ΥΓ. Υ10Β/ΓΠ/ΟΙΚ.19561/28-2-14 : Εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 54 του Ν.4223/31-12-2013.
28-2-14 ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡ. Φ.11321/36369/2308/28-2-14 : 1) Εισοδηματικ κριτρια χοργησης και ποσ Επιδματος Κοινωνικς Αλληλεγγης Συνταξιοχων (Ε.Κ.Α.Σ.) τους 2014. 2) Γνωστοποηση διατξεων του ρθρου 8, παρ. 1, του ν. 4237/2014.
28-2-14 ΙΚΑ Τ00/510/1/ΕΓΚ.24/27-2-14 : Υπαγωγ των ασφαλισμνων του Ταμεου Υγεας Προσωπικο Αγροτικς Τρπεζας της Ελλαδας (Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε.) στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., για παροχς ασθνειας  σε εδος και χρμα αντστοιχα.
28-2-14 ΥΠ.ΕΣ. 8428/ΕΓΚ.6/28-2-14 :  Εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 10 του ν. 4239/2014.
28-2-14 ΚΥΑ ΔΟΛΚΕΠ/ΦΙ5/6/οικ/14 (ΦΕΚ 486 Β/27-02-2014) : Καθορισμς της διοικητικς διαδικασας ηλεκτρονικς υποβολς ατησης για κδοση φορολογικς ενημερτητας μσω των Κντρων Εξυπηρτησης Πολιτν (ΚΕΠ).
28-2-14 ΙΚΑ Ε40/143/ΕΓΚ.23/27-2-14 : Πργραμμα προθησης της απασχλησης μσω προγραμμτων κοινωφελος χαρακτρα.
28-2-14 ΙΚΑ Π11/10/28-2-14 : Νοσηλεα ασφαλισμνων στο εξωτερικ.
28-2-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1066/27-2-14 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 50 του ν. 4238/2014 αναφορικ με την εξταση απ την Υπηρεσα Εσωτερικς Επανεξτασης (Διεθυνση Επλυσης Διαφορν) υποθσεων που εχαν εισαχθε ενπιον της Επιτροπς Διοικητικς Επλυσης Διαφορν (Ε.Δ.Ε.Φ.Δ.) του ρθρου 70Α του ν.2238/1994 και οδηγες για την εφαρμογ τους.
28-2-14 ΚΥΑ 6904/14 (ΦΕΚ 465 Β/25-2-2014) : Καθορισμς των επενδυτικν σχεδων που αφορον την παραγωγ, μεταποηση και εμπορα των γεωργικν προντων και υπγονται στις διατξεις του Ν. 3908/2011.
28-2-14 ΠΔ 27/14 (ΦΕΚ 46 Α/27-2-2014) : Κατσταση μνιμης διαθεσιμτητας προσωπικο Λιμενικο Σματος-Ελληνικς Ακτοφυλακς.
28-2-14 ΥΠ.ΥΓ. Υ1/ΓΠ/ΟΙΚ.19334/27-2-14 : Συμπληρωματικ εγκκλιος για την προμθεια αντιδτων δηλητηρισεων στις Μονδες Υγεας.
27-2-14 ΠΥΣ 7/14 (ΦΕΚ Α/27-02-2014) : Συνυπογραφ απ το Ελληνικ Δημσιο του Σχεδου Σμβασης Αγοραπωλησας Μετοχν της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.
27-2-14 ΥΠΟΜΕΔΙ Α10518/838/27-2-14 : Απδειξη νμιμης διαμονς κοινοτικν υπηκων και υπηκων τρτων χωρν στην Ελλδα για την απκτηση Ιδιωτικς Χρσης (Ι.Χ.) αυτοκνητου οχματος.
27-2-14 ΙΚΑ Γ99/04/32/27-2-14 : μεση εσπραξη ποσν απ πνακες κατταξης διανομς και εκκαθαρσεων.
27-2-14 ΥΠ.ΟΙΚ. Δ17Ε/5005248/ΕΞ2014/27-2-14 : Εισαγωγ αγαθν με την εφαρμογ μειωμνων συντελεστν ΦΠΑ.
27-2-14 ΟΑΣΠ 465/27-2-14 : Σγκληση Συντονιστικν Οργνων για σεισμ, προσεισμικ & μετασεισμικ.
27-2-14 ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡ. 6476/137-27-2-14 : Οδηγες για την εφαρμογ των διατξεων της παραγρφου 2 του ρθρου 14 του Ν. 4225/2014 (Α'2). σχετικ με το "Ειδικ Βιβλο τροποποησης ωραφου εργασας και υπερωριν".
27-2-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1064/25-2-14 :  Φορολογικ μεταχεριση των δαπανν για βελτισεις και  προσθκες σε μισθωμνα ακνητα με βση τις διατξεις του ν.4110/2013.
27-2-14 Κ.Υ.Α. Β/οικ.7956/626/14/14 (ΦΕΚ 449 Β/24-02-2014) : Καθορισμς διαδικασιν μετπτωσης του λογαριασμο του ποσοστο 1% της περπτωσης α της παραγρφου 1 του ρθρου 13 του N. 2963/2001 (Α 268) στο προγενστερο του Ν.3697/2008 (Α 194) καθεστς.
27-2-14 Π.Δ. 25/14 (ΦΕΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηλεκτρονικ Αρχεο και Ψηφιοποηση εγγρφων.
27-2-14 ΥΔΙΜΗΔ 10/14 (ΦΕΚ 479Β/26-02-2014) : Ανακονωση για το προσωπικ Β/θμιας Εκπαδευσης που χει τεθε σε διαθεσιμτητα λγω κατργησης ειδικοττων κατ κλδο και κατηγορα, κατ’ εφαρμογ του ρθρου 82 του ν. 4172/2013 (Α 167) .
27-2-14 ΥΠ.ΟΙΚ. Δ6Α/1036682/ΕΞ2014/14 (ΦΕΚ 478 Β/26-02-2014) : Μεταββαση αρμοδιοττων και εξουσιοδτηση υπογραφς “Με εντολ Γενικο Γραμματα Δημοσων Εσδων” σε ργανα της Φορολογικς Διοκησης .
27-2-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1050/14 (ΦΕΚ 474 Β/25-02-2014) : Καθορισμς του περιεχομνου και του τρπου εφαρμογς των τεχνικν ελγχου των περιπτσεων β, γ και ε της παραγρφου 1 του ρθρου 27 ν 4174/2013 (Φ.Ε.Κ. Α 170) για τον διορθωτικ προσδιορισμ της φορολογητας λης φορολογουμνων φυσικν προσπων με μεθδους εμμσου προσδιορισμο.
27-2-14 ΕΟΠΥΥ 8518/27-2-14 : Σχετικ με τη χοργηση επιδματος αεροθεραπεας σε συνταξιοχους (π.χ. ΟΑΕΕ) με βιβλιριο ασθενεας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
27-2-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1063/21-2-14 : Καθορισμς Εναλλακτικς Διαδικασας οριστικς πασης ΦΗΜ, λγω μη χρσης του.
27-2-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1059/24-2-14 : Διαχεριση τροποποιητικν δηλσεων στοιχεων ακιντων.
26-2-14 ΥΠΥΜΕΔΙ 1455/ΣΤ8/14 (ΦΕΚ-455 Β/25-2-14) : Καθορισμς ελαχστων υποχρεωτικν απαιτσεων για τη σνταξη μελετν αποκατστασης κτιρων απ οπλισμνο σκυρδεμα, που χουν υποστε βλβες απ σεισμ και την κδοση των σχετικν αδειν επισκευς
26-2-14 IKA A23/596/32/ΕΓΚ.22/26-2-14 : Χρνος ασφλισης στον Κλδο Σνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ λογζεται ως χρνος ασφλισης στον Κλδο Σνταξης του τως ΤΣΠ-ΑΤΕ, εφσον η σχση εργασας των ασφαλισμνων του με οποιαδποτε Τρπεζα λυθε μχρι 27-3-14. Κοινοποηση των διατξεων της παρ. 4 του ρθρου 8 του Ν. 4237/14 - Προαιρετικ συνχιση της ασφλισης των μχρι 31-12-92 ασφαλισμνων στο τεως ΤΣΠ-ΑΤΕ. Παρταση μχρι 28-2-14 της οριζμενης στην περ. θ της παρ. 14 του ρθρου 26 του Ν. 4075/12 προθεσμας. Συμπληρωματικς οδηγες για την εφαρμογ των διατξεων προαιρετικς συνχισης της ασφλισης στους εντασσμενους στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ . Φορες Κλδους (Ν. 4075/12 και 4218/13)
26-2-14 ΙΚΑ Σ60/6/ΕΓΚ.21/26-2-14 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 127 παρ. 1, εδ. 2α και β του Ν. 4199/13
26-2-14 ΥΠ.ΕΣ. 7858/25-2-14 : Δημοπρτηση διαγωνισμν μεταφορς μαθητν σμφωνα με την ΚΥΑ αρ. 24001/11-6-13 (ΦΕΚ-1449 β)
26-2-14 ΥΠΕΚΑ 939/24-2-14 : Παρ. 18α ρθρου 23 του Ν. 4178/13 "Αντιμετπιση της Αυθαρετης Δμησης - Περιβαλλοντικ Ισοζγιο και λλες διατξεις" (ΦΕΚ-174 Α)
26-2-14 ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΕΚ/ΤΜΑ/Φ.2.1/13/ΟΙΚ.5088/26-2-14 : Επιμρφωση στελεχν στη Γαλλικ γλσσα και στη Γαλλικ ορολογα
26-2-14 ΙΚΑ Α11/68/ΕΓΚ.20/26-2-14 : Χοργηση ασφαλιστικς ικαντητας με μειωμνες προυποθσεις για το απ 1-3-14 - 28-2-15 χρονικ διστημα σε ασφαλισμνους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Παρταση ασφαλιστικς κλυψης ανργων
26-2-14 ΕΟΠΥΥ 8436/26-2-14 : Ιατρικς γνωματεσεις νεφροπαθν
26-2-14 Κ.Υ.Α. 7228/14 (ΦΕΚ-457 Β/25-2-14) : Πρσβαση του Υπουργεου Διοικητικς Μεταρρθμισης και Ηλεκτρονικς Διακυβρνησης στην κεντρικ βση δεδομνων του Ολοκληρωμνου Πληροφοριακο Συστματος Εθνικο Δημοτολογου
26-2-14 ΦΕΚ-458 Β/25-2-14 :
Κ.Υ.Α. Υ9Α/18264/14 : Ελεγκτικ διαδικασα των συμβεβλημνων με τον ΕΟΠΥΥ ιδιωτν παρχων υπηρεσιν υγεας για το 2014
Κ.Υ.Α. Υ9Α/18265/14 : Καθορισμς ψους αμοιβς και αριθμο επισκψεων των συμβεβλημνων ιατρν με τον ΕΟΠΥΥ
26-2-14 ΥΠ.ΕΣ. 4631/14-2-14 : Ληξιπρθεσμες οφειλς ΟΤΑ και νομικν τους προσπων προς τη ΔΕΗ
26-2-14 ΥΠ.ΥΓ. ΔΥ8Γ/ΓΠ/ΟΙΚ.16535/24-2-14 : Αρμοδιτητα διαχερισης - αξιοποησης δημσιας περιουσας, εναπομενουσας μετ την εφαρμογ στεγαστικν - προνοιακν προγραμμτων
26-2-14 ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 559/26818/26-2-14 : Οδηγες για την εφαρμογ διατξεων του ν. 4061/12 πως αυτς συμπληρθηκαν τροποποιθηκαν με τις διατξεις του ρθρου 37 του ν. 4235/14
25-2-14 IKA Π51/5/ΕΓΚ.19/25-2-14 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 11 του ν. 4239/14 (ΦΕΚ-43 Α)
25-2-14 ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.40021/ΟΙΚ.4284/175/24-2-14 : Θερηση βιβλιαρων ασθενεας ασφαλισμνων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και παρτασης ασφαλιστικς κλυψης ανργων
25-2-14 OAEE 7/25-2-14 : Επκταση χοργησης βοηθματος ανεργας και σε ασφαλισμνους του ΟΑΕΕ, οι οποοι ρθμισαν τις οφειλς τους στις περιπτσεις διακοπς του επαγγλματος
25-2-14 ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.10046/29180/1755/25-2-14 : Γνωστοποηση διατξεων των ρθρων 8 και 16 του ν. 4237/14
25-2-14 ΥΠ.ΕΣ. Φ.131360/ΟΙΚ.5182/ΕΓΚ.5/24-2-14 : Κατρτιση Μητρων Αρρνων γεννηθντων το τος 2013
25-2-14 ΦΕΚ-434 Β/21-2-14 :
ΒΟΥΛΗ 1422/887/14 : Ρθμιση λεπτομερειν εφαρμογς της παρ. 2 του ρθρου 135 του Κανονισμο της Βουλς (Μρος Β), πως ισχει
Κ.Υ.Α. 1357/14 : Ιδρση Σχολεων Δετερης Ευκαιρας
Κ.Υ.Α. Δ16Γ/602/5/47/Γ/14 : Τροποποηση της υπ' αριθμ. ΕΔ5/4/339/84 κ.υ.α. "Διαδικασα χοργησης δειας σκησης επαγγλματος σε διπλωματοχους Μηχανικος Ανωττων Σχολν του εξωτερικο", πως αυτ τροποποιθηκε και ισχει
25-2-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1049/14 (ΦΕΚ-429 Β/21-2-14) : Καθορισμς του τρπου υποβολς της δλωσης και απδοσης του φρου που παρακρατεται στο εισδημα απ μισθωτ εργασα και συντξεις και στην ειδικ εισφορ αλληλεγγης του ρθρου 29 του ν. 3986/11
25-2-14 ΥΠΑΙΘ Υ13/20813/Δ2/14 (ΦΕΚ-433 Β/21-2-14) : Καθορισμς της δρας και περιφρειας των Σχολικν Συμβολων Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης και των σχολεων της δικαιοδοσας τους
25-2-14 ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. 8361/25-2-14 : Οδηγες για την υποβολ δικαιολογητικν τεκμηρωσης της δυναττητας κλυψης της ιδας συμμετοχς για τα επενδυτικ σχδια που θα υποβληθον προς υπαγωγ στον Ν. 3908/11 απ την υπογραφ της παροσας και ως τις 28-2-14
25-2-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1057/24-2-14 : Οδηγες συμπλρωσης του Ειδικο Ενημερωτικο Δελτου για εισοδματα αξιωματικν και ημεδαπο καττερου πληρματος εμπορικο ναυτικο
25-2-14 ΥΠΕΚΑ 925/24-2-14 : Δυναττητα χοργησης δειας δμησης σε διηρημνη ιδιοκτησα επ ακιντου στο οποο χουν συσταθε οριζντιες κθετες ιδιοκτησες πριν την 28-7-2011
25-2-14 Κ.Υ.Α. 5023/119/14 (ΦΕΚ-440 Β/24-2-14) : Πργραμμα επιχοργησης επιχειρσεων για την πρσληψη 10000 ανργων, ηλικας 30-66 ετν
25-2-14 K.Y.A. 5024/120/14 (ΦΕΚ-439 Β/24-2-14) : Πργραμμα επιχοργησης επιχειρσεων για την πρσληψη 10000 ωφελομενων των δρεων "Τοπικ σχδια για την απασχληση, προσαρμοσμνα στις ανγκες των τοπικν αγορν εργασας - ΤοπΣΑ" και "Τοπικς δρσεις κοινωνικς νταξης για ευλωτες ομδες - ΤοπΕΚΟ"
24-2-14 ΟΑΕΕ 6/24-2-14 : Ρθμιση τρεχουσν και καθυστερομενων εισφορν ασφαλισμνων που χουν επαγγελματικ εγκατσταση δραστηριτητα στο Νομ Κεφαλληνας και επλγησαν απ το σεισμ της 26ης Ιανουαρου 2014
24-2-14 ΙΚΑ Τ01/652/7/ΕΓΚ.18/24-2-14 : Απεικνιση της Επικουρικς Ασφλισης στην ΑΠΔ μσω ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, των δη αυτοαπασχολομενων του ΕΤΕΑ και καταβολ εισφορν
24-2-14 ΙΚΑ Τ01/652/6/ΕΓΚ.17/24-2-14 : Απεικνιση των Ασφαλιστικν εισφορν υπρ ΕΤΕΑ απ 1-12-2013, στην ΑΠΔ μσω ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ , των μισθωτν που υπγονται στην ασφλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και  καταβολ εισφορν
24-2-14 ΙΚΑ Α20/251/13/ΕΓΚ.16/24-2-14 : Κοινοποηση διατξεων του ρθρου 90 του ν. 4182/13 που αφορον
24-2-14 ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.51020/ΟΙΚ.3355/39/21-2-14 : Οδηγες για την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 4 του ν. 4225/14
24-2-14 ΥΠ.ΟΙΚ. 2/17087/0022/24-2-14 : Κοινοποηση μισθολογικν διατξεων
24-2-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1055/14 (ΦΕΚ-438 Β/24-2-14) : Συμπλρωση - Τροποποηση των διατξεων της απφασης ΠΟΛ.1281/13 (ΦΕΚ-3367 Β) "Απαλλαγ απ την υποχρωση τρησης βιβλων και κδοσης στοιχεων των αγροτν του ειδικο καθεσττος"
24-2-14 Κ.Υ.Α. 4.3319/ΟΙΚ.3.143/14 (ΦΕΚ-392 Β/19-2-14) : Τροποποηση της αριθμ. 3.24641/οικ.3.1574 (ΦΕΚ-2091 Β)  κοινς απφασης υπουργν με θμα "προθηση της απασχλησης μσω προγραμμτων Κοινωφελος Χαρακτρα"
24-2-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1048/14 (ΦΕΚ-417 Β/20-2-14) : Τρπος υποβολς της δλωσης και απδοσης του φρου που παρακρατεται στις αμοιβς για τεχνικς υπηρεσες, αμοιβς διοκησης, αμοιβς για συμβουλευτικς υπηρεσες και λλες αμοιβς για παρμοιες υπηρεσες σμφωνα με τις διατξεις της περ. δ παρ. 1 του ρθρου 64 του ν. 4172/13
24-2-14 ΥΠΕΚΑ 7581/14 (ΦΕΚ-405 Β/20-2-14) : Οδηγες για την εφαρμογ της παρ. 8 του ρθρου 11 του ν. 4178/13 "Αντιμετπιση Δμησης - Περιβαλλοντικ Ισοζγιο και λλες διατξεις" (ΦΕΚ-174 Α)
21-2-14 ΥΠ.ΤΟΥΡ. 4299/14 (ΦΕΚ-426 Β/20-2-14) : Διαδικασα υλοποησης ταχρρυθμου προγρμματος κατρτισης στο επγγελμα του Ξεναγο στο Εθνικ και Καποδιστριακ Πανεπιστμιο Αθηνν
21-2-14 Κ.Υ.Α. 6311/14 (ΦΕΚ-390 Β/19-2-14 : Εγκριση Προγρμματος Προμηθειν, Υπηρεσιν και Φαρμκων των Μονδων Υγεας και Εποπτευμενων Φορων, τους 2013, με χρηματοδτηση απ τον τακτικ προυπολογισμ, το Πργραμμα Δημοσων Επενδσεων, τις λοιπς πηγς
21-2-14 ΕΕΕΠ 94/5/14 (ΦΕΚ-406 Β/20-2-14) : Τροποποηση της αριθμ. Τ/6736/03 απφασης του Υπουργο Ανπτυξης με ττλο "Κανονισμς Διοικητικο Ελγχου και Εποπτεας της Λειτουργας των Καζνο" πως ισχει
21-2-14 ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. 7255/ΔΕ-758/14 (ΦΕΚ-406 Β/20-2-14) : Κατανομ πιστσεων Προυπολογισμο Δημοσων Επενδσεων τους 2014 στις Περιφρειες
21-2-14 ΥΠΑΙΘ Φ.151/25401/Β6/21-2-14 : Εισαγωγ στην Τριτοβθμια Εκπαδευση το ακαδημαικ τος 2014/2015 ατμων που πσχουν απ σοβαρς παθσεις
21-2-14 ΥΠΥΜΕΔΙ Β1/10372/764/20-2-14 : Οδικς εμπορευματικς μεταφορς - Ν. 3887/10 - Κοινοποηση ρθρου 18 ν. 4233/14 (ΦΕΚ-22 Α) και υ.α. Β1/9061/647/14 (ΦΕΚ-346 Β)
21-2-14 ΙΚΑ Ε40/120/20-2-14 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Παρταση προθεσμας υποβολς Αναλυτικν Περιοδικν Δηλσεων (ΑΠΔ) μισθολογικς περιδου 12/2013 και 1/2014 εργοδοτν κοινν επιχειρσεων
21-2-14 ΙΚΑ Γ31/4/21-2-14 : Ανανεσεις εγ κριτικν αποφσεων ωφελομενων του Προγρμματος Κατ' Οκον Φροντδας Συνταξιοχων
21-2-14 ΙΚΑ Ε41/45/19-2-14 : Γνωστοποηση της με αριθμ. οικ. 4212/Β11/2-10-13 (ΦΕΚ-2661 Β/18-10-13) Απφασης ΥΠΕΚΑ, σχετικ με τον "καθορισμ ελχιστων υποχρεωτικν απαιτεων για την κατθεση φακλων επισκευς κτιρων απ φρουσα τοιχοποια που χουν υποστε βλβες απ σεισμ"
21-2-14 ΕΟΠΥΥ 7670/21-2-14 : Σχετικ με τη διθεση συνταγολογων απ τις Περιφερειακς Δ/νσεις ΕΟΠΥΥ
21-2-14 ΕΟΠΥΥ 7667/21-2-14 : Σχετικ με την παραλαβ λογαριασμν φαρμακεων
21-2-14 ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. 4690/12/14 (ΦΕΚ-396 Β/20-2-14) : Εργασες για τις οποες απαγορεεται η απασχληση μισθωτο με μμεσο εργοδτη με σμβαση προσωρινς απασχλησης
21-2-14 Ν. 4239/14 (ΦΕΚ-43 Α/20-2-14) : Δκαιη ικανοποηση λγω υπρβασης της ελογης διρκειας της δκης, στα πολιτικ και ποινικ δικαστρια και στο Ελεγκτικ Συνδριο και λλες διατξεις
20-2-14 ΟΑΕΔ 15276/20-2-14 : Τροποποηση ρων και προυποθσεων χοργησης του βοηθματος αυτοτελς και ανεξαρττως απασχολουμνων, ασφαλισμνων των φορων ΟΑΕΕ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (παρ. 2 ρθρου 44 του ν. 3986/11 (ΦΕΚ-152 Α)), πως χει αντικατασταθε με το ρθρο 50 του ν. 4144/13 (ΦΕΚ-88 Α) --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
20-2-14 ΟΑΕΔ 15120/20-2-14 : Οροι και προυποθσεις για τη διατρηση θσεων εργασας σε Ξενοδοχειακς Επιχειρσεις τους 2013-2014
20-2-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚ/Β/5004500/ΕΞ2014/19-2-14 : Κοινοποηση διατξεων του ρθρου 69 του ν. 4235/14
20-2-14 ΥΠΕΚΑ 3411/7-2-14 : Εργασες επισκευς και αποπερτωσης αυθαιρτων σε παραδοσιακος οικισμος
20-2-14 ΕΟΠΥΥ 7560/20-2-14 : Κατθεση παραστατικν των ιδιωτικν παρχων
20-2-14 ΙΚΑ Ε40/120/20-2-14 : Παρταση προθεσμας υποβολς Αναλυτικν Περιοδικν Δηλσεων μισθολογικς περιδου 12/2013 και 1/2014 εργοδοτν κοινν επιχειρσεων
20-2-14 ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. Κ2/601/14 (ΦΕΚ-383 Β/18-2-14) : Ορισμς Ημερσιων Οικονομικν Εφημερδων Α' εξαμνου 2014
20-2-14 Κ.Υ.Α. 238/19130/14 (ΦΕΚ-380 Β/18-2-14) : Καθορισμς λεπτομερειν σναψης των συμβσεων μελλοντικς πλησης ακατργαστου καπνο
20-2-14 ΥΠ.ΥΓ. Υ1/ΓΠ/114971/14 (ΦΕΚ-388 Β/18-2-14) : Μτρα, ροι και διαδικασες για την πρληψη και τον λεγχο των λοιμξεων που συνδονται με τη νοσηλεα των ασθενν στους Χρους Παροχς Υγεας
20-2-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1052/14 (ΦΕΚ-389 Β/19-2-14) : Τπος και περιεχμενο της δλωσης στοιχεων ακιντων (Ε9) φυσικν και νομικν προσπων τους 2014, τρπος αναγραφς των ακιντων, δικαιολογητικ που συνυποβλλονται και διαδικασα υποβολς της
19-2-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1056/19-2-14 : Αναστολ υποβολς των καταστσεων των γγραφων συμφωνιν που χουν συνψει οι μηχανικο με τους αντισυμβαλλμενους τους, που υποβλλονται απ τους μηχανικος και το ΤΕΕ αντστοιχα, μσω διαδικτου στον δικτυακ τπο της ΓΓΠΣ, για τη χρση 2013
19-2-14 ΙΚΑ Γ31/8/17-2-14 : Αρμοδιτητα δικαστηρων για τη χοργηση πιστοποιητικν περ κληρονομικο δικαιματος και συναφξ θματα χοργησης παροχν --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
19-2-14 ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΑΙΓ. 8136.16/01/16/13-2-14 : Μνιμη εγκκλιος για τις λιμενικς εγκαταστσεις παραλαβς αποβλτων και καταλοπων φορτου - 3η (2013)
19-2-14 ΥΠ.ΥΓ. Υ1/ΓΠ/ΟΙΚ.15906/17-2-14 : Ενημρωση σχετικ με Σπνια Νοσματα - Παθσεις
19-2-14 ΥΠ.ΕΣ. 6096/ΕΓΚ.4/18-2-14 : Πργραμμα εθελοντικς ενδοαυτοδιοικητικς κινητικτητας (ρ. 30 του ν. 4223/13, ΦΕΚ-287 Α)
19-2-14 ΥΠ.ΕΣ. 4255/18-2-14 : Ρυθμσεις οφειλν για τις επιχειρσεις των ΟΤΑ
19-2-14 ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/335/ΟΙΚ.4259/18-2-14 : Διορισμς επιτυχντων κατηγορας ΔΕ και ΥΕ απ προστατυεμενους του ν. 2643/98 που χουν τοποθετηθε σε ΟΤΑ α' και β' βαθμο
19-2-14 ΥΠΑΙΘ Φ.151/23938/Β6/19-2-14 : Συμπληρωματικ εγκκλιος αναφορικ με την πρσβαση υποψηφων ΕΠΑΛ (Ομδα Α) στην Τριτοβθμια εκπαδευση με ποσοστ 10%
19-2-14 ΟΑΕΕ 5/18-2-14 : Ρθμιση οφειλν απ αναδρομικ αλλαγ ασφαλιστικς κατηγορας, εκτς Μηχανογραφικο Συστματος
19-2-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1053/17-2-14 : Απαλλαγ απ το τλος επιτηδεματος των αγροτν κατ τα πρτα πντε (5) τη απ την ημερομηνα τρησης βιβλων και νταξς τους στο κανονικ καθεστς ΦΠΑ
19-2-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1054/17-2-14 : Οδηγες συμπλρωσης εντπων οικονομικο τους 2014 α) Δηλσεων φορολογας εισοδματος ΟΕ, ΕΕ κλπ (Ε5) και β) Οικονομικν στοιχεων επιχειρσεων και επιτηδευματιν (Ε3)
19-2-14 ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. 42628/Δ10.130/17-2-14 : Υποχρωση υποβολς εργαζομνων σε ιατρικς εξετσεις
19-2-14 ΥΠΥΜΕΔΙ Γ456/ΟΙΚ.8679/662/14 (ΦΕΚ-366 Β/17-2-14) : Ελεγχος της νομιμτητας της κυκλοφορας των ημεδαπν και αλλοδαπν λεωφορεων των μεταφορικν επιχειρσεων που εκτελον διεθνες τακτικς λεωφορειακς γραμμς
19-2-14  ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1047/14 (ΦΕΚ-368 Β/17-2-14) : Καθορισμς οργνου της Φορολογικς Διοκησης για την αποδοχ και εκκαθριση εκπρθεσμων τροποποιητικν δηλσεων φρου ακνητης περιουσας (ΦΑΠ) φυσικν προσπων, και ορισμς διαδικασας
19-2-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1046/14 (ΦΕΚ-369 Β/17-2-14) : Τπος και περιεχμενο της Οριστικς Δλωσης Απδοσης Φρου Μισθωτν Υπηρεσιν (ΦΜΥ - Εντυπο Ε7-Φ-01.015), της Οριστικς Δλωσης Αμοιβν απ Ελευθρια Επαγγλματα (Εντυπο Ε20/TAXIS)  και της Οριστικς Δλωσης Εισοδημτων απ Εμπορικς Επιχειρσεις (Εντυπο Ε21/TAXIS) καθς και υποχρωση υποβολς τους και απδοσης του φρου Μισθωτν Υπηρεσιν, με την χρση ηλεκτρονικς μεθδου επικοινωνας με μαγνητικ μσο στην ΔΟΥ κατ περπτωση. --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
19-2-14 ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 314/15074/14 (ΦΕΚ-363 Β/17-2-14) : Αξιοποηση γλακτος ιπποειδν για ανθρπινη κατανλωση
19-2-14 ΥΠ.ΥΓ. ΓΠ/ΟΙΚ.16339/14 (ΦΕΚ-376 Β/18-2-14) : Χωροταξικ Κατανομ αν Υγειονομικ Περιφρεια, των υφιστμενων Μονδων Υγεας του ΕΟΠΥΥ, οι οποες μεταφρονται και εντσσονται στην οργανωτικ δομ των ΔΥΠΕ της Χρας
19-2-14 ΥΠΕΚΑ 106114/618/18-2-14 : Διενργεια ελγχων εφαρμογς της Διεθνος Σμβασης CITES
19-2-14 ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΑΙΓ. 8220/34/14/19-2-14 : Τροποποηση της αρ. πρωτ. 8112.6/03/14/14 εγκυκλου της Γενικς Γραμματες Λιμνων, ¨Λιμενικς Πολιτικς και Ναυτιλιακν Επενδσεων του Υπουργεου Ναυτιλας και Αιγαου με θμα "Ιδρυση και λειτουργα Υδατοδρομων"
18-2-14 ΥΠ.ΥΓ. Υ1/ΓΠ/ΟΙΚ.15903/17-2-14 : Καννες υγιεινς για την πρληψη μετδοσης λοιμξεων στους χρους των βρεφικν, βρεφονηπιακν, παιδικν σταθμν, δημσιων και ιδιωτικν
18-2-14 ΕΟΠΥΥ 7023/18-2-14 : Δυναττητα συνταγογρφησης και αναγραφς παραπεμπτικν εργαστηριακν εξετσεων των εργαστηριακν ιατρικν ειδικοττων
18-2-14 ΥΠΕΚΑ 105723/956/18-2-14 : Εφαρμογ διατξεων του νμου 4235/14 (ΦΕΚ-32 Α) που αφορον σε ζητματα αρμοδιτητας της δασικς προστασας
18-2-14 ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 129/11378/17-2-14 : Εκδοση βεβαισεων παραγωγο αρθ. 6 παρ. 1 σημεων β,γ του Π.Δ. 254/05, πως αυτ τροποποιθηκε και ισχει
18-2-14 ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 1618/22617/18-2-14 : Ενημρωση για Μη-Εξταση Ενδικοφανν Προσφυγν
18-2-14 Π.Δ. 24/14 (ΦΕΚ-41 Α/17-2-14) : Διλυση της Σχολς Ηλεκτρονικο Πολμου στο Στρατ Ξηρς
18-2-14 Π.Δ. 23/14 (ΦΕΚ-40 Α/17-2-14) : Ελχιστες απαιτσεις για την γκριση σφαγεων μικρς δυναμικτητας σε ελληνικ νησι με κταση μικρτερη απ εξακσια τετραγωνικ χιλιμετρα, σμφωνα με τις παρ. 3 και 4 περ. α υποπερ. ιι του ρθρου 10 του Κανονισμο (ΕΚ) 853/2004, και λλες διατξεις
18-2-14 ΥΠΑΙΘ Φ.151/17475/Β6/14 (ΦΕΚ-358 Β/14-2-14) : Ειδικς Εξετσεις περ εισαγωγς σπουδαστν με σοβαρς παθσεις στο πρτο τος σπουδν του Τμματος Εικαστικν Τεχνν της Αντατης Σχολς Καλν Τεχνν (καθ' υπρβαση του αριθμο εισακτων σε ποσοστ 5%)
18-2-14 ΥΠΑΙΘ 17596/ΙΖ/21/Φ.ΔΙΟΙΚ./14 (ΦΕΚ-358 Β/14-2-14) : Εσωτερικς Κανονισμς Λειτουργας του "Αρχεου Χαρτογραφικς Κληρονομις" (ΑΧΑΚ)
18-2-14 Κ.Υ.Α. Φ.151/17897/Β6/14 (ΦΕΚ-358 Β/14-2-14) : Καθορισμς οργνων, τρπου και διαδικασας διαπστωσης σοβαρν παθσεων υποψηφων για εισαγωγ στην τριτοβθμια εκπαδευση
18-2-14 ΥΠ.ΕΣ. 4230/14 (ΦΕΚ-355 Β/14-2-14) : Συμπλρωση ειδικν σκοπν του Κντρου Ερευνν για θματα Ιστητας
18-2-14 Ν. 4238/14 (ΦΕΚ-38 Α/17-2-14) : Πρωτοβθμιο Εθνικ Δκτυο Υγεας (ΠΕΔΥ), αλλαγ σκοπο ΕΟΠΥΥ και λοιπς διατξεις
18-2-14 ΠΥΣ 6/14 (ΦΕΚ-39 Α/17-2-14) : Σσταση Κυβερνητικο Συμβουλου Διαχερισης Ιδιωτικο Χρους
17-2-14 17-2-14 ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.10070/759/45/14 (ΦΕΚ-330 Β/13-2-14) : Απδοσης ετσιας εισφορς τους 2012 απ το αγγελισημο του Τομα Ασφλισης Φωτοειδησεογρφων και Εικονοληπτν Επικαρων Τηλερασης (ΤΑΦΕΕΤ) και του Τομα Ασφλισης Ανταποκριτν Ξνου Τπου (ΤΑΑΞΤ) του Κλδου Κριας Ασφλισης ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
17-2-14 ΠΥΣ 5/14-2-14 (ΦΕΚ-37 Α/14-2-14) : Σσταση Διυπουργικς Επιτροπς για τη Βιομηχανικ Πολιτικ
17-2-14 ΥΠΥΜΕΔΙ 7349/218/Φ213/14 (ΦΕΚ-350 Β/14-2-14) : Περιορισμς του αριθμο των προς παροχ δικαιωμτων χρσης ραδιοσυχνοττων στη ζνη 3,4 -3,8 GHz, καθορισμς του εδους της διαγωνιστικς διαδικασας σμφωνα με το ρθρο 23 του Ν. 4070/12 και τροποποηση της υπουργικς απφασης με αριθμ 29913/1196/2006 περ του περιορισμο του αριθμο των δικαιωμτων χρσης Σταθερς Ασρματης Πρσβασης
17-2-14 Κ.Υ.Α. ΕΠΠ/ΓΕΝ/ΟΙΚ.12285/14 (ΦΕΚ-348 Β/14-2-14) : Τροποποηση της Κ.Υ.Α. 42279/24/1938 (ΦΕΚ-267 Β) "Περ ορισμο χρων εξ ν απαγορεεται η εξρυξη και λψις μμοι, ... κλπ και των ρων υπ' ους θα ενεργεται η αμμοληψα κλπ. εξ επιτρεπομνων θσεων
17-2-14 ΥΠΑΙΘ Φ.1/21140/Β3/14 (ΦΕΚ-349 Β/14-2-14) : Μεταφορ φοιτητν που εισχθησαν με την ειδικ κατηγορα 5%
17-2-14 ΥΠΥΜΕΔΙ Β1/9061/647/14 (ΦΕΚ-346 Β/14-2-14) : Οικονομικ επιφνεια μεταφορικς επιχερησης για την κδοση της δειας σκησης επαγγλματος οδικο μεταφορα εμπορευμτων
17-2-14 ΙΚΑ Ε33/140/17-2-14 : Ρθμιση ασφαλιστικν εισφορν των εργοδοτν Κοινν Επιχειρσεων και Οικοδομοτεχνικν Εργων οι οποοι χουν επαγγελματικ εγκατσταση στο Δμο Κεφαλληνας που επλγη απ το σεισμ της 26ης Ιανουαρου 2014
17-2-14 ΥΠΥΜΕΔΙ Δ17Γ/02/24/ΦΝ439.6/ΕΓΚ.4/17-2-14 : Αναπροσαρμογ τιμς συντελεστ (τκ) του Κανονισμο Προεκτιμωμνων Αμοιβν Μελετν και Υπηρεσιν για το τος 2014
14-2-13 Κ.Υ.Α. 5017/13-2-14 (ΦΕΚ-334 Β/13-2-14) : Καθορισμς της διαδικασας επιλογς των προς μετταξη μεταφορ υπαλλλων, των κριτηρων επιλογς και κατταξς τους, καθς και του τρπου μοριοδτησς τους για την εφαρμογ του Προγρμματος Εθελοντικς Ενδοαυτοδιοικητικς Κινητικτητας
14-2-14 K.Y.A. Δ10Β/1027032/ΕΞ2014/1033/14 (ΦΕΚ-328 Β/13-2-14) : Απευθεας παραχρηση, με αντλλαγμα, του δικαιματος απλς χρσης αιγιαλο, παραλας, χθης και παρχθιας ζνης μεγλων λιμνν και πλεσιμων ποταμν, στους ΟΤΑ Α' βαθμο
14-2-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1034/14 (ΦΕΚ-327 Β/13-2-14) : Προσδιορισμς μσου επιτοκου αγορς κατ' εφαρμογ των διατξεων της παρ. 3 του ρθρου 13 του Ν. 4172/13 (ΦΕΚ-167 Α)
14-2-14 ΟΑΕΔ 212/4/14 (ΦΕΚ-323 Β/12-2-14) : Υλοποηση προγρμματος επαγγελματικς κατρτισης εργαζομνων ΛΑΕΚ 1-25 τους 2014
14-2-14 Κ.Υ.Α. 1228/16300/14 (ΦΕΚ-322 Β/12-2-14) : Τροποποηση της αριθμ. 101137/11 απφασης των Υπουργν Εσωτερικν και Αγροτικς Ανπτυξης και Τροφμων "Ορισμς των φυτουγειονομικν ελεγκτν στις Περιφερειακς Εντητες και καθορισμς των καθηκντων τους" (Β 2384/26-10-11), πως ισχει
14-2-14 Κ.Υ.Α. 417/3/14 (ΦΕΚ-320 Β/12-2-14) : Κλυψη των Συνδικαλιστικν Οργανσεων καθς και το Ινστιτοτο Εργασας της Γενικς Συνομοσπονδας Εργατν Ελλδας (ΓΣΕΕ), σμφωνα με τις υποπερ. δδ και εε της περ. β της παρ. 6 του ρθρου 34 του ν. 4144/13
14-2-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1043/12-2-14 (ΦΕΚ-314 Β) : Α. Τπος και περιεχμενο της δλωσης φορολογας εισοδματος των υποκειμνων σε φρο, σμφωνα με το ρθρο 10 του Ν. 2238/94, οικονομικο τους 2014 και καθορισμς δικαιολογητικν εγγρφων λλων στοιχεων που υποβλλονται με αυτ - Β. Υποβολ της Δλωσης Φορολογας Εισοδματος των υποκειμνων σε φρο, σμφωνα με την παρ. 4 του ρθρου 2 του Ν. 2238/94 και απδοση του φρου, με τη χρση ηλεκτρονικς μεθδου επικοινωνας κατ το οικονομικ τος 2014
14-2-14 Π.Δ. 22/14 (ΦΕΚ-35 Α/12-2-14) : Τροποποηση και συμπλρωση διατξεων του Π.Δ. 205/01 (Α160) "Εγκριση, διθεση στην αγορ και λεγχος βιοκτνων προιντων, σε συμμρφωση προς την Οδηγα 98/8/ΕΚ του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου" πως ισχει, σε συμμρφωση προς τις Οδηγες 2013/2/ΕΕ, 2013/4/ΕΕ, 2013/5/ΕΕ, 2013/6/ΕΕ, 2013/7/ΕΕ και 2013/27/ΕΕ της Επιτροπς
14-2-14 ΥΠΥΜΕΔΙ Δ13/Ο/1950/ΕΓΚ.3/14-2-14 : Δημοσευση Κ.Υ.Α. "Τροποποηση της υπ' αριθμ. Δ13/Ο/121/07 ΥΑ "Μτρα κατ της εκπομπς αερων και σωματιδιακν ρπων προερχμενων απ κινητρες εσωτερικς κασης που τοποθετονται σε μη οδικ κινητ μηχανματα σε συμμρφωση με τις διατξεις της οδηγας 98/68/ΕΚ πως τροποποιθηκε απ τις οδηγες 2001/63/ΕΚ, 2002/88/ΕΚ και 2004/26/ΕΚ του συμβουλου της 17ης Αυγοστου 2001 κλπ.
14-2-14 ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ.-ΣΕΠΕ 10107/3-2-14 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Ενημρωση εργοδοτν και εργαζομνων σχετικ με την εποχικ γρπη
14-2-14 ΥΠ.ΕΣ. 3762/12-2-14 -ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Αναγνριση της e-apostille σε γγραφα εκδιδμενα απ τις Αρχς του Κρτους της Δημοκρατας της Μολδαβας
14-2-14 ΙΚΑ Σ22/1/11-2-14 : Κοινοποηση του  μσου ετσιου Δεκτη Τιμν Καταναλωτ τους 2013
13-2-14 ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Δ28/ΟΙΚ.37400/3461/14 (ΦΕΚ-297 Β/11-2-14) : Καθορισμς πλαισου ελχιστων προδιαγραφν λειτουργας Ανοικτν Κντρων Ημρας Αστγων
13-2-14 ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Δ28/ΟΙΚ.37401/3462/14 (ΦΕΚ-297 Β/11-2-14) : Καθορισμς πλαισου ελχιστων προδιαγραφν λειτουργας Κοινωνικν Ξεννων Βραχυχρνιας Φιλοξενας
13-2-14  ΥΠ.ΕΣ. 42978/13/14 (ΦΕΚ-298 Β/11-2-14) : Αποζημωση υπαλλλων του ιδιωτικο τομα, οι οποοι εναι περιφερειακο σμβουλοι, κατ τις ημρες που λαμβνουν δεια για τη συμμετοχ τους στις συνεδρισεις του περιφερειακο συμβουλου, της οικονομικς επιτροπς και των λλων επιτροπν της περιφρειας
13-2-14 ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.80000/1093/26/14 (ΦΕΚ-313 Β/12-2-14) : Αντικατσταση στην αριθμ. 30854/3809/12 υπουργικ απφαση (3498 Β) - Ανασχεδιασμς τεχνικς βσης Εφπαξ Παροχν
13-2-14 ΡΑΕ 39/14 (ΦΕΚ-304 Β/11-2-14) : Κδικας διαχερισης ηλεκτρικν συστημτων μη διασυνδεδεμνων νησιν (κδικας ΜΔΝ)
13-2-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1040/14 (ΦΕΚ-300 Β/11-2-14) : Τπος και περιεχμενο των δηλσεων φορολογας εισοδματος οικον. τους 2014 των νομικν προσπων του ρθρου 101 του ν. 2238/94 και καθορισμς δικαιολογητικν που  υποβλλονται μ' αυτς - Υποβολ με τη χρση ηλεκτρονικς μεθδου επικοινωνας των δηλσεων φορολογας εισοδματος των νομικν προσπων του ρθρου 101 του ν. 2238/94
13-2-14 ΥΠΑΙΘ 17812/Γ6/14 (ΦΕΚ-315 Β/12-2-14) : Νμιμη σσταση των ΕΔΕΑΥ και καθορισμς των ιδιατερων καθηκντων των μελν και συντονιστν αυτν
13-2-14 ΥΠΥΜΕΔΙ 8260/581/6-2-14 - ΟΡΘΗ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Παροχ διευκρινσεων σχετικ με τη παραβαση ενς ορισμνων εκ των ρων και προυποθσεων και γενικτερα των λοιπν διατξεων του υπ' αριθμ. 455/76 π.δ/τος, πως ισχει, που αφορον τους υπαθριους σταθμος αυτοκιντων και την εφαρμογ των διατξεων της υπ' αριθμ. οικ. 20612/1759/13, στην περπτωση που το αντικεμενο της παραβιασθεσας προυπθεσης καιρου δεν αποτελε αντικειμενο αρμοδιτητας του Υπουργεου μας
13-2-14 ΥΠ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. 4800/173/13-2-14 : Εφαρμογ της υπουργικς απφασης 2928/120/14 (Β 266) "Επιμρφωση εργοδοτν και εργαζομνων για θματα σκησης καθηκντων τεχνικο ασφαλεας σε επιχειρσεις Β και Γ κατηγορας - Προγρμματα 2014
13-2-14 Ν. 4237/14 (ΦΕΚ-36 Α/12-2-14) : Ρθμιση θεμτων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και λλες διατξεις
13-2-14 ΥΠ.ΔΙΚ.ΔΙΑΦ.ΑΝΘΡ.ΔΙΚ. 1853/12-2-14 : Εφαρμογ διατξεων ρθρου 64 ν. 3900/10, ως ισχει
13-2-14 ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΕΚ/ΤΜΑ/Φ.2.1/12/ΟΙΚ.3639/12-2-14 : Πργραμμα επιμρφωσης στελεχν της Δημσιας Διοκησης στη γαλλικ γλσσα
12-2-14 ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, του κ.Θεοδρου Ιωννη
- ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ - σχετικ με :
1. Αποδεικτικ Φορολογικς Ενημερτητας
2. Βεβαωση οφειλς
3. Αποδεικτικ ενημερτητας χορηγομενα μσω διαδικτου
4. Πληρωμς Προγραμμτων του ΕΣΠΑ
Το παραπνω υλικ θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ.ΙΩΑΝΝΗ
ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ-ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ (12/02/2014)

12-2-14 ΥΠ.ΕΣ. 3762/12-2-14 : Αναγνριση της e-apostille σε γγραφα εκδιδμενα απ τις Αρχς του Κρτους της Δημοκρατας της Μολδαβας
12-2-14 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ - Διοικητικς απλουστεσεις - καταργσεις, συγχωνεσεις Νομικν Προσπων και Υπηρεσιν του Δημσιου Τομα - Τροποποηση διατξεων Π.Δ. 318/92 και λοιπς ρυθμσεις 
--> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ

12-2-14 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 30/VII/2013/14 (ΦΕΚ-294 Β/10-2-14) : Γνωμοδτηση Επιτροπς Ανταγωνισμο βσει ν. 3959/11 επ του αιτματος εξαρεσης του Υπουργεου Περιβλλοντος Ενργειας και Κλιματικς Αλλαγς (εφεξς ΥΠΕΚΑ) απ τις διατξεις του ν. 3919/11 "Αρχ της Επαγγελματικς Ελευθερας, Κατργηση Αδικαιολγητων Περιορισμν στην πρσβαση και σκηση επαγγελμτων" των επαγγελμτων σχετικ με τη λειτουργα των πρατηρων υγρν καυσμων και των πρατηρων πλησης υγραερων αποκλειστικ για κνηση οχημτων μσω αντλιν
12-2-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1033/10-2-14 (ΦΕΚ-276 Β) : Υποχρεσεις πιστωτικν και χρηματοδοτικν ιδρυμτων, ιδρυμτων πληρωμν, Ελληνικν Ταχυδρομεων, Εταιρειν Παροχς Επενδυτικν Υπηρεσιν, επιχειρσεων ιδιωτικς ασφλισης, ιδιωτικν θεραπευτηρων, ιδιωτικν εκπαιδευτηρων, εταιρειν σταθερς και κινητς τηλεφωνας, εταιρειν παροχς ηλεκτρικς ενργειας και δρευσης, σμφωνα με το ρθρο 15 του Ν. 4174/13 (ΦΕΚ-170 Α/26-7-13)
12-2-14 Ν. 4236/14 (ΦΕΚ-33 Α/11-2-14) : Για  την ενσωμτωση των Οδηγιν 2010/64/ΕΕ του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 20ης Οκτωβρου 2010 σχετικα με το δικαωμα σε διερμηνεα και μετφραση κατ την ποινικ διαδικασα (L280) και 2012/13/ΕΕ του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 22ας Μαου 2012 σχετικ με το δικαωμα ενημρωσης στο πλασιο ποινικν διαδικασιν (L 142)  και λλες διατξεις
12-2-14 ΠΝΠ 10/11-2-14 (ΦΕΚ-34 Α/11-2-14) : Αναστολ των εργασιν των δικαστικν υπηρεσιν, του Δικαστικο Μεγρου Κεφαλληνας, των προθεσμιν και των πλειστηριασμν
12-2-14 Π.Δ. 21/14 (ΦΕΚ-31 Α/11-2-14) : Τροποποηση του π.δ. 363/98 "Πιστοποιητικ ελληνομθειας, τπος, προυποθσεις απκτησης, διαδικασ και περιεχμενο εξετσεων, προυποθσεις συμμετοχς και ρθμιση σχετικν λεπτομερειν (Α 242)" πως τροποποιθηκε με το π.δ. 60/10
12-2-14 Ν. 4235/14 (ΦΕΚ-32 Α/11-2-14) : Διοικητικ μτρα, διαδικασες και κυρσεις στην εφαρμογ της ενωσιακς και εθνικς νομοθεσας στους τομες των τροφμων, των ζωοτροφν και της υγεας και προστασας των ζων και λλες διατξεις αρμοδιτητας του Υπουργεου Αγροτικς Ανπτυξης και Τροφμων --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
12-2-14 ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.80000/ΟΙΚ.3264/210/11-2-14 : Στριξη επιχειρσεων, εργοδοτν ασφαλισμνων απ το σεισμ που πληξε το Νομ Κεφαλληνας την 26-1-14
12-2-14 ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΕΚ/ΤΜΑ/Φ.2/10/ΟΙΚ.3487/6-2-14 : Βραχυπρθεσμο πργραμμα πρακτικς σκησης "ERASMUS for Public Administration" (Ιονιος 2014)
12-2-14 ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΕΚ/ΤΜΑ/Φ.3/46/1929/6-2-14 : Ανακονωση για την πλρωση θσεων Εθνικν Εμπειρογνωμνων στην Ευρωπαικ Επιτροπ (με απσπαση)
12-2-14 ΙΚΑ Σ75/2/31-1-14 : Εφαρμογ των διατξεων περ χοργησης δετερης σνταξης σε ασφαλισμνους φορων κριας και επικουρικς ασφλισης αρμοδιτητας Υπουργεου Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Πρνοιας, που λαμβνουν χορηγα δημρχου προδρου Κοιντητας απ το Δημσιο
12-2-14 ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΔΑΔ/Φ.53Α/1935/1029/29-1-14 : Χοργηση δειας ανατροφς
12-2-14 ΥΠΑΝ.ΑΝΤ. 2990/14 (ΦΕΚ-265 Β/7-2-14) : Τροποποηση της με αριθμ. 41766/26-9-13 απφασης "Καθορισμς των δικαιολογητικν και της διαδικασας διοιητικο ελγχου για την επανεξταση ως προς την υπαγωγ, την ολοκλρωση και την ναρξη παραγωγικς λειτουργας των επενδυτικν σχεδων παραγωγς ηλεκτρισμο απ ηλιακ ενργεια ως και 100 KWp  των παρ. 1 και 2 του ρθρου 241 του ν. 4072/12 ( Β 2589)
11-2-14 ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΕΚ/ΤΜΑ/Φ.2.1/ΟΙΚ.3490/6-2-14 : Ανακονωση ναρξης Ειδικν Τμημτων Ιταλικν για Δημοσους Υπαλλλους στο Ιταλικ Μορφωτικ Ινστιτοτο Αθηνν
11-2-14 ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΕΚ/ΤΜΑ/Φ.3/47/ΟΙΚ.3489/7-2-14 : Τροποποηση του φορα στο νο4 : Γενικ Γραμματεα Βιομηχανας αντ Γενικ Γραμματεα Εμπορεου (Ορθ Επανληψη)
11-2-14 ΙΚΑ Γ32/66/11-2-14 : Ληξιπρθεσμες οφειλς ΕΟΠΥΥ
11-2-14 ΥΠ.ΥΓ. Υ7Α/ΓΠ/ΟΙΚ.13475/11-2-14 : Καθορισμς δικαιολογητικν, διαδικασας, ρων και προυποθσεων για την σκηση επαγγλματος α) Φυσικο Νοσοκομεου - Ακτινοφυσικο Ιατρικς και β) Φυσικο Νοσοκομεου εκτς της περιοχς Ιοντιζουσν Ακτινοβολιν
11-2-14 ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/Δ/151/ΟΙΚ.3431/11-2-14 : Οδηγες για την κινητικτητα των υπαλλλων ειδικτητας Σχολικν Φυλκων ανεξαρττως κατηγορας εκπαδευσης με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου αορστου χρνου που χουν τεθε σε διαθεσιμτητα κατ' εφαρμογ του ρθρου 80 του ν. 4172/13
11-2-14 ΥΠ.ΕΣ. Φ.76210/31222/13/ΕΓΚ.3/10-2-14 : Αποδοχ της αριθμ. 401/13 γνωμοδτησης του Ε' Τμματος του Νομικο Συμβουλου του Κρτους σχετικ με την εφαρμογ του ρθρου 2 του Ν. 3838/10
11-2-14 ΥΠ.ΕΣ. 4663/10-2-14 : Ευρωπαικ Πργραμμα ERASMUS+, 2014-2020 : Πρσκληση υποβολς προτεων 2013-EAC/S11/13 για θματα εκπαδευσης, κατρτισης, νεολαας και αθλητισμο
11-2-14 ΥΠ.ΕΣ. 4662/10-2-14 : Ειδικ Πργραμμα "ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ" (2007-2013) : Πρσκληση υποβολς προτσεων για Ειδικ Διεθνικ Σχδια
11-2-14 ΥΠ.ΕΣ. 3743/3-2-14 : Επιλογ προισταμνων Γενικν Διευθνσεων στους Δμους και τους Συνδσμους αυτν με τις μεταβατικς διατξεις του ν. 3839/10
11-2-14 ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. 2928/130/14 (ΦΕΚ-266 Β/7-2-14) : Επιμρφωση εργοδοτν και εργαζομνων για θματα σκησης καθηκντων τεχνικο ασφαλεας σε επιχειρσεις Β και Γ κατηγορας - Προγρμματα 2014
11-2-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1039/14 (ΦΕΚ-271 Β/7-9-14) : Τπος και περιεχμενος της βεβαωσης αποδοχν συντξεων, της βεβαωσης των αμοιβν απ ελευθρια επαγγλματα και της βεβαωσης των εισοδημτων απ εμπορικς επιχειρσεις και υποβολ αυτν με τη χρση ηλεκτρονικς μεθδου επικοινωνας μσω διαδικτου
11-2-14  ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1031/14 (ΦΕΚ-261 Β/7-2-14) : Χρνος και τρπος απδοσης του προκαταβλητου φρου που υπολογζεται επ των δικηγορικν αμοιβν καθς και της παρακρτησης φρου επ των μερισμτων που καταβλλονται απ τους οικεους δικηγορικος συλλγους, κατ' εφαρμογ των διατξεων των περιπτσεων α και γ της παρ. 5 και της παρ. 6 του ρθρου 69 του Ν. 4172/13
11-2-14 ΥΠ.ΟΙΚ. 2/84882/0026/14 (ΦΕΚ-264 Β/7-2-14) : Καθορισμς δικαιολογητικν για την επιστροφ των διδκτρων που κατβαλαν σπουδαστς Κντρων Μεταλυκειακς Εκπαδευσης (ΚΜΕ) των οποων ανακλθηκε η δεια λειτουργας
11-2-14 ΙΚΑ Γ99/59/11-2-14 : Σχετικ με την εκκαθριση και απδοση δαπνης ειδικς αγωγς
10-2-14 Ανακονωση για την υποβολ αιτσεων μεταφορς σχολικν φυλκων σε διαθεσιμτητα στο πλασιο του Προγρμματος Κινητικτητας (Πηγ : ΥΔΙΜΗΔ -7/2/2014)
10-2-14 ΥΠ.ΥΓ. ΔΥΓ6/ΓΠ/13111/10-2-14 : Εφαρμογ νομοθετικο πλαισου απαγρευσης του καπνσματος
10-2-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1045/10-2-14 : Κοινοποηση του ρθρου 16 του ν. 4223/13 (ΦΕΚ-287 Α) "Ενιαος Φρος Ακιντων και λλες διατξεις", περ της παρτασης για την απσυρση των αυτοκιντων οχημτων
10-2-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1044/3-2-14 : Κοινοποιηση της 113/2009 γνΝΣΚ
10-2-14 ΙΚΑ Ε40/84/ΕΓΚ.14/6-2-14 : Χοργηση βεβαωσης ασφαλιστικς ενημερτητας και αναστολ λψης αναγκαστικν μτρων για να τος, σε Προδρους και μλη των Διοικητικν Συμβουλων των Αγροτικν Συνεταιριστικν Οργανσεων
10-2-14 ΕΛ.ΣΤΑΤ. 1382/Γ5-132/14 ( ΦΕΚ 255 Β/07-02-2014) : Κρωση των αποτελεσμτων Μνιμου και De Facto πληθυσμο της Απογραφς Πληθυσμο-Κατοικιν 2011 αν Δημοτικ Κοιντητα, των οικισμν με πληθυσμ 100.000 κατοκων και νω.
10-2-14 ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.51020/776/13/14 (ΦΕΚ-245 Β/6-2-14) : Εγκριση τροποποησης ρθρων 26 και 40 του Καταστατικο του Ταμεου Επαγγελματικς Ασφλισης Υπαλλλων Φαρμακευτικν Εργασιν (ΤΕΑΥΦΕ-ΝΠΙΔ)
10-2-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1028/6-2-14 (ΦΕΚ-245 Β/6-2-14) : Παρακρτηση φρου απ τους φορες γενικς κυβρνησης, κατ την προμθεια κθε εδους αγαθν παροχς υπηρεσιν, σμφωνα με τις διατξεις της παρ. 2 του ρθρου 64 του ν. 4172/13 καθς και χρνος και τρπος απδοσς του
10-2-14  ΥΠ.ΥΓ. ΓΠ/ΟΙΚ.12449/14 (ΦΕΚ-256 Β/7-2-14) : Συμπλρωση - Τροποποηση της υπουργικς απφασης υπ' αριθμ. οικ. 3457/ΦΕΚ-64 Β/16-1-14, "Ρθμιση θεμτων τιμολγησης φαρμκων"
7-2-14 ΥΠΥΜΕΔΙ 8260/581/6-2-14 : Παροχ διευκρινσεων σχετικ με τη παραβαση ενς ορισμνων εκ των ρων και προυποθσεων και γενικτερα των λοιπν διατξεων του υπ' αριθμ 455/76 π.δ/τος πως ισχει , που αφορον τους υπαθριους σταθμος αυτοκιντων και την εφαρμογ των διατξεων της υπ' αριθμ. Οικ. 20612/1759/13 υ.α. , στην περπτωση που το αντικεμενο της παραβιασθεσας προυπθεσης και ρου δεν αποτελε αντικεμενο αρμοδιτητας του Υπουργεου μας
7-2-14 ΥΠΥΜΕΔΙ Α/54501/5518/14 (ΦΕΚ-227 Β/5-2-14) : Καθορισμς κομστρου για Επιβατηγ Δημσιας Χρσης αυτοκνητα - ΤΑΞΙ (ΕΔΧ-ΤΑΞΙ)
7-2-14 Κ.Υ.Α. ΓΠ/ΟΙΚ.12177/14 (ΦΕΚ-244 Β/6-2-14) : Καθορισμς πρσθετων ειδικν κριτηρων μοριοδτησης για την αποτμηση προσντων του προς μεταφορ προσωπικο ειδικτητας Σχολικν Φυλκων ανεξαρττως κατηγορας εκπαδευσης με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου αορστου χρνου που χει τεθε σε διαθεσιμτητα βσει του ρθρου 80 του ν. 4172/13
7-2-14 ΥΔΙΜΗΔ 2901/9/14 (ΦΕΚ-243 Β/6-2-14) : Ανακονωση για τους υπαλλλους των Δμων ειδικτητας Σχολικν Φυλκων, ανεξαρττως κατηγορας εκπαδευσης με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου αορστου χρνου, που χουν τεθε σε διαθεσιμτητα, κατ' εφαρμογ του ρθρου 80 του ν. 4172/13 (Α 167) πως ισχει
7-2-14 ΥΠ.ΟΙΚ. Δ33Β/5002569/ΕΞ2014/14 (ΦΕΚ-234 Β/5-2-14) : Τροποποηση της αριθμ. Ε2320/976/Α0034 ΑΥΟ περ ελγχου ρευστν διαθεσμων που εισρχονται εξρχονται απ την Ευρωπαικ ενωση - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ αριθμ. 1889/05 του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 26ης Οκτωβρου 2005 --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
7-2-14 ΥΠΑΙΘ Φ.251/17267/Β6/7-2-14 : Υποβολ ατησης - δλωσης υποψηφων γενικν λυκεων και επαγγελματικν λυκεων (Ομδας Β) για εισαγωγ στην τριτοβθμια εκπαδευση και ατησης για ενδοσχολικ απολυτριο
7-2-14 ΥΠΑΙΘ Φ.151/17264/Β6/7-2-14 : Υποβολ ατησης - δλωσης υποψηφων επαγγελματικν λυκεων (ομδα Α) για εισαγωγ στην τριτοβθμια εκπαδευση
6-2-14 ΕΤΕΑ 5414/2252/011/23-1-14 : ΑΠΔ - Δλωση και καταβολ ασφαλιστικν εισφορν ΕΤΕΑ
6-2-14 ΕΤΕΑ 9505/3874/011/6-2-14 : Ασφαλιστικς εισφορς μισθωτν του Δημσιου τομα ασφαλισμνων του ΕΤΕΑ
6-2-14 ΕΤΕΑ 3405/1354/010/17-1-14 : Γνωστοποηση ρυθμσεων των ρθρων 1 και 5 του ν. 4225/14 (ΦΕΚ-2 Α)
6-2-14 ΙΚΑ Α11/44/6-2-14 : Απδοση ασφαλιστικς ικαντητας - νες ηλεκτρονικς υπηρεσες
6-2-14 ΙΚΑ Σ40/30/31-1-14 : Διευκρινσεις για τις προυποθσεις συνταξιοδτησης λγω γρατος γονων με ανπηρο τκνο
6-2-14 ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΑΙΓ. 8112.6/03/5-2-14 : Ιδρυση και λειτουργα Υδατοδρομων
6-2-14 ΕΤΕΑ 7013/2933/024/29-1-14 : Ασφαλιστικς εισφορς μισθωτν ασφαλισμνων ΕΤΕΑ
6-2-14 ΥΠ.ΟΙΚ. 2/85239/0026/2012/4-2-14 : Συμπληρωματικς αναλψεις υποχρεσεων
6-2-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1041/3-2-14 : Κοινοποηση της υπ' αριθμ. 416/10 γνωμοδτησης του Νομικο Συμβουλου του Κρτους
6-2-14 ΥΠ.ΕΣ. 4078/4-2-14 : Συμπληρωματικς οδηγες για τη Διατιθμενη Δημοσιονοικ Πληροφορα στον Κεντρικ Κμβο Διαλειτουργικτητας για θματα Οικονομικς Διαχερισης και Μητρου Δεσμεσεων
6-2-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1025/14 (ΦΕΚ-211 Β/4-2-14) : Προκαταβολ φρου στις αμοιβς αρχιτεκτνων και μηχανικν σμφωνα με τις διατξεις της παρ. 4 του ρθρου 69 του ν. 4172/13 καθς και τρπος απδοσης
6-2-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1027/14 (ΦΕΚ-211 Β/4-2-14) : Παρακρτηση φρου στα εισοδματα εργοληπτν κατασκευς κθε εδους τεχνικν ργων και ενοικιαστν δημοσων, δημοτικν και κοινοτικν λιμενικν προσδων σμφωνα με τις διατξεις της παρ. δ της παρ. 1 του ρθρου 64 του ν. 4172/13 καθς και χρνος και τρπος απδοσς του
6-2-14 K.Y.A. 2559/74/13 (ΦΕΚ-223 Β/5-2-14) : Διατρηση θσεων εργασας σε ξενοδοχειακς επιχειρσεις κατ τη χειμεριν περοδο 2013-2014
6-2-14 Κ.Υ.Α. 2/5472/0022/14 (ΦΕΚ-224 Β/5-2-14) : Δαπνες σχολικν αγνων
5-2-14 ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, του κ.Θεοδρου Ιωννη
- ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ -
σχετικ με :
1. Κατργηση των δελτων αποστολς
2. Κατργηση της απδειξης δαπνης
3. Κατργηση της θερησης φορολογικν βιβλων και στοιχεων
4. Κατργηση των φορτωτικν
Το παραπνω υλικ θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ.ΙΩΑΝΝΗ
ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (05/02/2014)
5-2-14 ΦΕΚ-222 Β/4-2-14 :
- ΥΠ. ΕΣ 3605/14 : Καθορισμς διαστσεων και ειδικο ντυπου γνωρσματος των εκλογικν φακλων που χρησιμοποιονται για τις Δημοτικς εκλογς
- ΥΠ.ΕΣ. 3598/14 : Καθορισμς διαστσεων και ειδικο ντυπου γνωρσματος των εκλογικν φακλων που χρησιμοποιονται για τις Περιφερειακς εκλογς
- ΥΠ.ΕΣ. 3599/14 : Καθορισμς απχρωσης χαρτιο, διαστσεων ψηφοδελτων και εκλογικν φακλων που θα χρησιμοποιηθον στις εκλογς του Ευρωπαικο Κοινοβουλου του Μαου 2014
- ΥΠ.ΕΣ. 3600/14 : Καθορισμς ειδικο γνωρσματος και λοιπν χαρακτηριστικν των σκων, στους οποους κλενεται το υλικ της ψηφοφορας κατ την εκλογ των Ελλνων μελν του Ε.Κ.
- ΥΠ.ΕΣ. 3596/14 : Καθορισμς διαστσεων λευκν ψηφοδελτων που χρησιμοποιονται κατ την ψηφοφορα για την εκλογ των Δημοτικν και Περιφερειακν αρχν
- ΥΠ.ΕΣ. 3597/14 : Καθορισμς διακριτικο γνωρσματος των εκλογικν σκων που χρησιμοποιονται κατ την ψηφοφορα, για την εκλογ των Δημοτικν αρχν
- ΥΠ.ΕΣ. 3604/14 : Καθορισμς διακριτικο γνωρσματος των εκλογικν σκων που χρησιμοποιονται κατ την ψηφοφορα, για την εκλογ των Περιφερειακν αρχν
5-2-14 Ν.4234/14 (ΦΕΚ-28 Α/4-2-14) : Κρωση της Συμφωνας μεταξ της Κυβρνησης της Ελληνικς Δημοκρατας και της Κυβρνησης των Ηνωμνων Αραβικν Εμιρτων για την αποφυγ της διπλς φορολογας και την αποτροπ της φοροδιαφυγς αναφορικ με τους φρους επ του εισοδματος και επ του κεφαλαου, η οποα υπογρφηκε στο Αμπου Ντμπι στις 18 Ιανουαρου 2010, καθς και του Πρωτοκλλου που τροποποιε τη Συμφωνα αυτ, το οποο υπογρφηκε στην Αθνα στις 27 Ιουνου 2013 --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
5-2-14 ΠΝΠ 3/4-2-14 (ΦΕΚ-29 Α/4-2-14) : Αναστολ των εργασιν των δικαστικν υπηρεσιν, των Δικαστικν Μεγρων Κορνθου και Κεφαλληνας, των προθεσμιν και των πλειστηριασμν
5-2-14 Κ.Υ.Α. 3411/90/14 (ΦΕΚ-206 Β/4-2-14) : Καθορισμς αντατου αριθμο αδειν διαμονς για εργασα υπηκων τρτων χωρν για το τος 2014
5-2-14 Κ.Υ.Α. 2222/Δ.5.4/14 (ΦΕΚ-191 Β/31-1-14) : Καθορισμς αριθμο μαθητν των ΕΠΑΣ Μαθητεας του ΟΑΕΔ, που θα απασχοληθον για πρακτικ σκηση στο Δημσιο Τομα κατ το σχολικ τος 2013-2014
5-2-14 ΥΠ.ΔΗΜ.ΤΑΞ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 422/14 (ΦΕΚ-207 Β/4-2-14) : Καθορισμς τπου υπηρεσιακν σφραγδων της Κεντρικς Υπηρεσας Ασλου, των Περιφερειακν Γραφεων Ασλου, των Κλιμακων, καθς και της Αρχς Προσφγων
5-2-14 ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. Κ2/317/14 (ΦΕΚ-195 Β/3-2-14) : Καθορισμς τρπου, διαδικασας και χρνου μεταφορς στο ΓΕΜΗ, κατ προτεραιτητα, του περιεχομνου των ειδικν και νομαρχιακν μητρων αννυμων εταιρειν, του κεντρικο μητρου ανωνμων εταιρειν, των μητρω βιβλων προσωπικν εταιρειν και εταιρειν περιορισμνης ευθνης και των μητρων ευρωπαικν ομλων οικονομικο σκοπο
5-2-14 ΕΕΕΠ 93/2/14 (ΦΕΚ-205 Β/4-2-14) : Γενικς Αρχς και Καννες Διεξαγωγς των Τυχερν Παιγνων που διεξγονται μσω ραδιοτηλεοπτικν και τηλεπικοινωνιακν μσων σμφωνα με το ρθρο 53 παρ. 6 του ν. 4002/11 (Α 180) πως ισχει
5-2-14 Κ.Υ.Α. Δ13/Ο/1096/14 (ΦΕΚ-218 Β/4-2-14) : Τροποποησητης υπ' αριθμ. Δ13/Ο/121/07 κ.υ.α. "Μτρα κατ της εκπομπς αερων και σωματιδιακν ρπων προερχμενων απ κινητρες εσωτερικς κασης που τοποθετονται σε μη οδικ κινητ μηχανματα σε συμμρφωση με τις διατξεις της οδηγας 97/68/ΕΚ ...."

5-2-14 ΥΠΥΜΕΔΙ Β/276/31/30-1-14 : Διευκρινσεις αναφορικ με τις μετακινσεις ζων συντροφις με τη χρση λεωφορεων ΔΧ των ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ ΑΕ
5-2-14 ΙΚΑ Γ99/47/5-2-14 : Διευκρινσεις σχετικ με την εφαρμογ της Εγκ. 12/14
4-2-12 Κ.Υ.Α. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.14/ΟΙΚ.2292/14 (ΦΕΚ-204 Β/3-2-14) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 80016/24-2-05 (ΦΕΚ-280 Β/3-3-2005) κ.υ.α. "Ορισμς μεγαλτερης προθεσμας στη διεκπεραωση υποθσεων των πολιτν με τον Οργανισμ Απασχλησης Εργατικο Δυναμικο (ΟΑΕΔ)"
4-2-14 ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 536/15782/4-2-14 : Συμπληρωματικς οδηγες για την κδοση πιστοποιητικν κατ την εξαγωγ τροφμων φυτικς προλευσης σε τρτες χρες μετ απ απατησ τους
4-2-14 ΕΟΠΥΥ 3780/4-2-14 : Θερηση βιβλιαρων υγεας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για το τος 2014
4-2-14 ΥΠΕΚΑ 472/3-2-14 : Αρθρο 51 Ν. 4178/13 "Αντιμετπιση της Αυθαρετης Δμησης - Περιβαλλοντικ Ισοζγιο και λλες διατξεις" (ΦΕΚ-174 Α)
4-2-14 ΥΠ.ΥΓ. Υ1Γ/ΓΠ/ΟΙΚ.10679/3-2-14 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  : Λψη μτρων διασφλισης της Δημσιας Υγεας στο νησ της Κεφαλονις λγω σεισμο
4-2-14 ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. 10107/3-2-14 : Ενημρωση εργοδοτν και εργαζομνων σχετικ με την εποχικ γρπη
4-2-14 ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.80000/ΟΙΚ.2464/167/3-2-14 : Στριξη επιχειρσεων, εργοδοτν ασφαλισμνων απ το σεισμ που πληξε το Νομ Κεφαλληνας την 26-1-14
3-2-14 ΥΠ.ΥΓ. Υ1Γ/ΓΠ/ΟΙΚ.10679/3-2-14 : Λψη μτρων διασφλισης της Δημσιας Υγεας στο νησ της Κεφαλονις λγω σεισμο
3-2-14 ΚΥ.Α. Δ29Α/Φ.ΘΕΣΜ/ΓΠ/26275/1048/14 (ΦΕΚ-172 Β/30-1-14) : Ορισμς ειδικο νοσηλου - τροφεου για τις Στγες Υποστηριζμενης Διαβωσης Ατμων με Αναπηρες
3-2-14 ΕΕΕΠ 90/2/14 (ΦΕΚ-190 Β/31-1-14) : Τροποποηση και κωδικοποηση της αριθμ. 64/3/13 και με ττλο "Κανονισμς Οργνωσης, Λειτουργας και Διρθρωσης Υπηρεσιακν Μονδων της Επιτροπς Εποπτεας και Ελγχου Παιγνων"
3-2-14 ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. Α2/71/14 (ΦΕΚ-170 Β/30-1-14) : Εκδοση - Ανανωση παραγωγικν αδειν πλησης "Τυροκομικν Προιντων" σε Λαικς Αγορς της Χρας
3-2-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1026/14 (ΦΕΚ-170 Β/30-1-14) : Καθορισμς δικαιολογητικν εγγρφων για την πστωση φρου αλλοδαπς, σμφωνα με την παρ. 1 του ρθρου 19 του ν. 4172/13 και την παρ. 2 του ρθρου 16 του ν. 4174/13
3-2-14 Κ.Υ.Α. Δ10Β/1011005/190/ΕΞ2014/14 (ΦΕΚ-170 Β/30-1-14) : Καθορισμς του προβλεπμενου στην παρ. 10 του ρθρου 39 του ν. 3105/03 (29 Α) ανταλλγματος
3-2-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1022/14 (ΦΕΚ-179 Β/31-1-14) : Υποβολ καταστσεων φορολογικν στοιχεων, για διασταρωση πληροφοριν
3-2-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1038/14 (ΦΕΚ-185 Β/31-1-14) : Παρταση προθεσμας υποβολς δλωσης πληροφοριακν στοιχεων μσθωσης ακνητης περιουσας
3-2-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1037/14 (ΦΕΚ-185 Β/31-1-14) : Παρταση προθεσμιν υποβολς φορολογικν δηλσεων και ανακεφαλαιωτικν πινκων ενδοκοινοτικν συναλλαγν, καταβολς φρων, εισφορν, τελν, καθς και παρταση και αναστολ καταβολς βεβαιωμνων χρεν, λγω του σεισμο της 26ης Ιανουαρου 2014 στο ν. Κεφαλληνας
3-2-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1035/14 (ΦΕΚ-178 Β/31-1-14) : Καθορισμς διαδικασας βεβαωσης και εσπραξης ειδικν περιπτσεων του κτακτου ειδικο τλους ηλεκτροδοτομενων δομημνων επιφανειν (ΕΕΤΗΔΕ)
3-2-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΛ/Α/1009902/ΕΞ2014/14 (ΦΕΚ-152 Β/29-1-14) : Τπος των πρξεων προσδιορισμο του φρου
3-2-14 ΥΠ.ΕΣ. Φ.131360/2613/31-1-14 : Ορισμς υπευθνων αν Ληξιαρχεο για την υποστριξη και ομαλ εκτλεση του ργου "Εθνικ Ληξιαρχεο"
3-2-14 ΙΚΑ Γ99/43/31-1-14 : Οδηγες για την καταβολ επιδομτων μητρτητας και ασθνειας κατ τη διρκεια των απεργιακν κινητοποισεων των γιατρν του ΕΟΠΥΥ
3-2-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚ/Β/5002833/ΕΞ2014/3-2-14 : Κοινοποηση της αριθμ. πρωτ. ΔΕΦΚ/Β/5002027/ΕΞ2014/22-1-14 απφασης του Γενικο Γραμματα Δημοσων Εσδων για τον καθορισμ της Σταθμισμνης Μσης Τιμς (ΣΜΤ) λιανικς πλησης των τσιγρων
3-2-14 ΥΠΥΜΕΔΙ Δ17Α/9/3/ΦΝ433Γ/ΕΓΚ.2/3-2-14 : Διαδικασα κδοσης απφασης της Ενιαας Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Συμβσεων επ αιτημτων αναθετουσν αρχν / αναθετντων φορων περ παροχς σμφωνης γνμης για την προσφυγ σε διαδικασα διαπραγμτευσης του ρθρου 2 παρ. 2 περ. (γ) υποπερ. (δδ) Ν. 4013/11
3-2-14 ΥΠ.ΕΣ. 3284/30-1-14 : Ευρωπαικ βραβεα προθησης της Επιχειρηματικτητας 2014
3-2-14 ΕΟΠΥΥ 3559/3-2-14 : Παρταση ισχς βιβλιαρων ασθενεας ασφαλισμνων του ΟΓΑ, ΕΤΑΑ, ΟΠΑΔ και ΤΑΥΤΕΚΩ
3-2-14 ΙΚΑ Γ32/46/31-1-14 : Κοινοποηση των διατξεων του Ν. 4172/13 --> Για τις διατξεις βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ


 

2014 , 13, 10433
. 210 8227952, fax 210 8843339, email support@nomotelia.gr.