»
»
»
»
»
» DVD
»
»
»
»
»
»


22-6-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1118/21-6-18 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 24 του ν. 4549/18 (ΦΕΚ-105 Α) "Τροποποισεις στον πτωχευτικ κδικα"

22-6-18    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ 25882/22-6-18 : Σχετικ με νομοθετικς ρυθμσεις

22-6-18    ΦΕΚ-2386 Β/21-6-18 :

Κ.Υ.Α. ΗΛ/Α/Φ1/ΟΙΚ.176185/18 : Προσδιορισμς καττατης τιμς προσφορς δημοπρατομενων προθεσμιακν προιντων ηλεκτρικς ενργειας για το τος 2018

ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1114/18 : Διαδικασα απαλλαγς απ ΦΠΑ ργων κοινο αμυντικο προγρμματος Ελλδας - ΗΠΑ και προγραμμτων εξωτερικς βοθειας των ΗΠΑ

22-6-18    Κ.Υ.Α. 63577/18 (ΦΕΚ-2380 Β/21-6-18) : Καθορισμς διαδικασιν, προυποθσεων, τεχνικν λεπτομερειν και λοιπν θεμτων σχετικ με τη λειτουργα των υπηρεσιν μιας στσης για τη σσταση εταιριν

22-6-18   ΥΠΠΕΘ 103693/Α3/22-6-18 : Σστημα Υποβολς Ηλεκτρονικο Μηχανογραφικο Δελτου

22-6-18   ΥΠΠΕΘ Φ.152/103383/Α5/22-6-18 : Ηλεκτρονικ Υποβολ Μηχανογραφικο Δελτου (Μ.Δ.) ΕΠΑΛ τους 2018

22-6-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1Δ/ΓΠ/42633/19-6-18 : Διευκρινσεις επ της υπ' αριθμ. Δ1δ/ΓΠ/οικ.11439/7-2-18 εγκυκλου της Υπηρεσας μας - Γραμμ παραγωγς εμφιαλωμνου νερο

22-6-18   ΥΠΠΕΘ Φ.251/103382/Α5/22-6-18 : Ηλεκτρονικ Υποβολ Μηχανογραφικο Δελτου (Μ.Δ.) ΓΕΛ

22-6-18   Κ.Υ.Α. 66198/ΕΥΘΥ513/18 (ΦΕΚ-2390 Β/21-6-180 : Τροποποηση της αριθμ. 122853/ΕΥΘΥ874/17 κ.υ.α. με θμα "Σστημα και Διαδικασα αξιολγησης προσωπικο των Ειδικν Υπηρεσιν του ν. 4314/14 (Α 265) και της Κεντρικς Υπηρεσας της ΜΟΔ ΑΕ (Β 3975/14-11-17)

22-6-18   ΥΠΕΚΑΚΑ Δ13/ΟΙΚ.33464/1933/18 (ΦΕΚ-2387 Β/21-6-18) : Διαδικασα πληρωμς του Κοινωνικο Εισοδματος Αλληλεγγης21-6-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ4Α/ΓΠ/ΟΙΚ.48031/21-6-18 : Παρχονται διευκρινσεις σχετικ με τη διαδικασα, τον τρπο προκρυξης και την διαδικασς υποβολς ατησης υποψηφιτητας για θσεις ειδικευμνων ιατρν κλδου ΕΣΥ

21-6-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1117/19-6-18 : Διευκρινσεις σχετικ με την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 73 (παρ. 1-7) του ν. 3842/10, της παρ. 2 του ρθρου 58 του ν. 4172/13 και του ρθρου 27Α του ν. 4172/13, ταν συντρχει περπτωση εφαρμογς των διατξεων του δετερου εδαφου της παρ. 1 του ρθρου 47 του ν. 4172/13

21-6-18   ΑΑΔΕ ΔΕΑΦ/Α/1095290/ΕΞ2018/19-6-18 : Φορολογικ μεταχεριση χρηματικν βραβεων που δδονται ως επιβρβευση σε επιβλποντες καθητητς για τη συμμετοχ τους μαζ με φοιτητς σε διαθεματικς εργασες προς δημοσευση σε διεθν γκριτα περιοδικ

21-6-18   ΑΑΔΕ ΔΕΦΚΦ/Β/1095117/ΕΞ2018/18-6-18 : Κοινοποηση διατξεων του ν. 4537/18 (Α 84)

21-6-18   ΥΠΠΕΘ Φ.351.1/5/102172/Ε3/18 (ΦΕΚ-2367 Β/20-6-18) : Ρθμιση θεμτων σχετικν με τη διαδικασα επιλογς και τοποθτησης των Συντονιστν Εκπαιδευτικο Εργου

21-6-18   Κ.Υ.Α. 98155/Γ4/18 (ΦΕΚ-2366 Β/20-6-18) : Κανονισμς Λειτουργας του Ιδρματος Νεολαας και Δια Βου Μθησης

21-6-18   ΦΕΚ-2363 Β/20-6-18 :

ΥΠΕΚΑΚΑ 32874/744/18 : Τροποποηση της με αριθμ. 37348/619/17 κ.υ.α. με θμα : Πργραμμα επιχοργησης επιχειρσεων για την απασχληση 15.000 ανργων, ηλικας 30-49 ετν (Β 3997)

ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 3122.1/43715/18 : Εργα που εμππτουν στο πεδο εφαρμογς του ρθρου 97 "Τροποποηση του ρθρου 24 του ν. 2971/01" του ν. 4504/17 (Α 184)

21-6-18   ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ε.Σ.Σ.Ε.) για τη ρθμιση των ρων και συνθηκν απασχλησης των εργαζομνων με σχση εργασας Δημοσου Δικαου των Οργανισμν Τοπικς Αυτοδιοκησης (ΟΤΑ) β' βαθμο και των ΝΠΔΔ αυτν20-6-18   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2/41/ΟΙΚ.22046/19-6-18 : Συμπλρωση της κθεσης αξιολγησης απ τους αξιολογητς Α και υποβολτης κθεσης στους αξιολογητς Β για την αξιολογικ περοδο του τους 2017

20-6-18   Κ.Υ.Α. ΕΑΛΕ/ΓΠ/46846/18 (ΦΕΚ-2315 Β/19-6-18) : Τροποποηση και αντικατσταση της με αριθμ.πρωτ. Φ.90380/25916/3294/11 (Β 2011) κ.υ.α., πως ισχει, με θμα "Ενιαος Κανονισμς Παροχν Υγεας (ΕΚΠΥ) του Εθνικο Οργανισμο Παροχν Υπηρεσιν Υγεας (ΕΟΠΥΥ)"

20-6-18   ΥΠΠΕΘ Φ.351.1/3/100766/Ε3/18 (ΦΕΚ-2316 Β/19-6-18) : Κατανομ των θσεων Συντονιστν Εκπαιδευτικο ργου στα Περιφερειακ Κντρα Εκπαιδευτικο Σχεδιασμο (ΠΕΚΕΣ) κατ κλδο και ανθεση επιστημονικς ευθνης

20-6-18   ΥΠΕΚΑΚΑ 34124/2768/18 (ΦΕΚ-2318 Β/19-6-18) : Τροποποηση της αριθμ. οικ. 62134/4100/ 28-12-2017 απφασης της Υπουργο και του Υφυπουργο Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Κοινωνικς Αλληλεγγης «Εξειδκευση των κριτηρων για τη διαμρφωση λσεων ρθμισης οφειλν προς τους Φορες Κοινωνικς Ασφλι¬σης ως 50.000 ευρ κατ την παργραφο 21 του ρθρου 15 του ν. 4469/2017, καθορισμς της μεθοδολογας για τον προσδιορισμ του ψους και του αριθμο των δσεων βσει αυτν, εξαρεση οφειλν απ τις λσεις ρθμισης και ρθμιση κθε λλου ειδικτερου θματος για την εφαρμογ αυτς» (Β 4640).

20-6-18   ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1116/18 (ΦΕΚ-2319 Β/19-6-18) : Τροποποηση της ΠΟΛ.1223/29-12-17 (Β 4643) απφασης της Υφυπουργο Οικονομικν για τη διαμρφωση λσεων ρθμισης και για οφειλς προς το δημσιο που υπερβανουν τις 50.000 ευρ, καθς και για οφειλς που χουν βεβαιωθε εντς του τους 2017, κατ την παργραφο 21 του ρθρου 15 του ν. 4469/17 (Α 62)19-6-18   ΥΠΥΜΕ Α7/ΟΙΚ.47307/1649/19-6-18 : Οδικ βοθεια οχημτων - Κοινοποηση ν. 4512/18 (ΦΕΚ-5 Α)

19-6-18   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/58/ΟΙΚ.21974/19-6-18 : Κενς οργανικς θσεις του κλδου ΔΕ Τηλεφωνητν

19-6-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1(Δ)/ΓΠ/ΟΙΚ.47283/19-6-18 : α) Κοινοποηση ντυπου Σχεδου ατησης για δεια σκοπιμτητας συστημτων ιοντιζουσν και μη ακτινοβολιν β) Κοινοποηαη ντυπου Σχεδου Βεβαωσης πληρτητας φακλου

19-6-18   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/156/ΟΙΚ.21970/19-6-18 : Δυναττητα ολοκλρωσης εκκρεμν πρξεων απσπασης, παρταση αυτν και δυναττητα μετταξης σμφωνα με το ρθρο 35 του ν. 4531/18

19-6-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1Δ/ΓΠ/42633/19-6-18 : Διευκρινσεις επ της υπ' αριθμ. Δ1δ/ΓΠ/οικ.11439/7-2-18 εγκκλιου της Υπηρεσας μας - Γραμμ παραγωγς εμφιαλωμνου νερο

19-6-18   ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/38145/2834/19-6-18 : Σχετικ με την εφαρμογ του ρθρου 19 παρ. 2α του ν. 4067/12 (79 Α)

19-6-18   ΕΦΚΑ 28/18-6-18 : Εκπροσπηση πολιτν στις διοικητικς αρχς

19-6-18   ΥΠ.ΕΣ. 28612/Σ.4818/16-6-18 : Πιστοποιητικ δημοτολογου

19-6-18   ΥΠΕΕ ΔΑΠ/Φ.Α/Φ.4.2/ΟΙΚ.175616/1918/18 (ΦΕΚ-2304 Β/18-6-18) : Διαδικασα εκμσθωσης, εκμετλλευσης και διαχερισης δημοσων λατομεων

19-6-18   ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 1217/84453/18 (ΦΕΚ-2273 Β/15-6-18) : Τροποποηση της 1628/64707/17 (Β 2194) υ.α. σχετεικ με τις λεπτομρειες εφαρμογς της χοργησης συνδεδεμνης ενσχυσης στην τομα της κτηνοτροφας, βσει των διατξεων της παρ. 4, του ρθρου 52 του καν. 1307/13 του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου και το κεφλαιο 5 του κανονισμο (ΕΕ) 639/14 της Επιτροπς

19-6-18   ΥΠΥΜΕ Α/46629/2215/18 (ΦΕΚ-2311 Β/18-11-18) : Καθορισμς καννων λειτουργας για την εφαρμογ του δετερου εδαφυ του ρθρου 219Α του ν. 4512/18 (Α 5), πως ισχει

19-6-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ3(Α)/46628/18 (ΦΕΚ-2308 Β/18-6-18) : Τρπος ορισμο των τιμν αναφορς που αποτελον ασφαλιστικς τιμς αποζημωσης για τους Φορες Κοινωνικς Ασφλισης (ΦΚΑ) και τον ΕΟΠΥΥ18-6-18   ΥΠΠΕΘ 944/ΔΕΠΠΣ/18-6-18 : Οδηγες για τη διαδικασα Πρσκλησης εκπαιδευτικν Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιες Εκπαδευσης για υποβολ αιτσεων αποσπσεων στα Πειραματικ και στα Πρτυπα Σχολεα για το διδακτικ τος 2018-2019

18-6-18   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.40/2412/ΟΙΚ.21795/18-6-18 : Προβδισμα κατηγοριν - προιστμενοι οργανικν μονδων

18-6-18   EETT 852/5/18 (ΦΕΚ-2241 Β/15-6-18) : Τροποποηση του Κανονισμο Διαχερισης και Εκχρησης Ονομτων Χρου (domain names)  με κατληξη .gr .ελ (ΦΕΚ-973 Β)

18-6-18   ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1111/18 (ΦΕΚ-2265 Β/15-6-18) : Καθορισμς του καταλγου των Δικαιοδοσιν των Αρμδιων Αρχν της Πολυμερος Συμφωνας Αρμδιων αρχν (ΠΣΑΑ) για την ανταλλαγ Εκθσεων αν Χρα (ΕαΧ), βσει του πρτου εδαφου της παρ. 1 του ρθρου ογδου του Μρους Δετερου του ν. 4490/17 (Α 150)

18-6-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1115/18-6-18 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 23 του ν. 4549/18 με τις οποες τροποποιθηκε το ρθρο 966 του Κδικα Πολιτικς Δικονομας (π.δ. 503/85, Α 182)

18-6-18   ΥΠΕΚΑΚΑ 40133/15-6-18 : Εγκκλιος Εισαγωγς Μαθητν στις ΕΠΑΣ Μαθητεας του ΟΑΕΔ, για το Σχολικ τος 2018-2019

18-6-18   ΥΠΟΙΑΝ 64618/856/Φ15/18 (ΦΕΚ-2278 Β/15-6-18) : Τροποποηση της απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Ανπτυξης, Ανταγωνιστικτητας και Ναυτιλας οικ. 483/35/Φ15/12 (Β158) "Καθορισμς τπου, δικαιολογητικν και διαδικασας για την εγκατσταση και τη λειτουργα των μεταποιητικν δραστηριοττων του ν. 3982/11 (ΦΕΚ-143 Α), την τροποποηση και την ανανωση των αδειν και την προθεσμα για μεταφορ τεχνικ ανασυγκρτηση

18-6-18   ΦΕΚ-2280 Β/15-6-18 :

Κ.Υ.Α. 64560-15/06/18 : Τροποποηση της αριθμ. 7534/15 απφασης των Υπουργν Οικονομας, Υποδομν, Ναυτιλας και Τουρισμο, Δικαιοσνης, Διαφνειας και Ανθρωπνων Δικαιωμτων, Οικονομικν και Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Κοινωνικς Αλληλεγγης (Β 1794)

Κ.Υ.Α. ΗΛ/Α/Φ1/ΟΙΚ.176185/18 : Προσδιορισμς καττατης τιμς προσφορς δημοπρατομενων προθεσμιακν προιντων ηλεκτρικς ενργειας για το τος 2018

18-6-18   Κ.Υ.Α. 31419/Δ1/10917/18 (ΦΕΚ-2272 Β/15-6-18) : Καθορισμς αναγκν εποχικο προσωπικο Παιδικν Εξοχν - Κατασκηνσεων του Κρατικο Προγρμματος τους 2018

18-6-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1Β/ΓΠ/ΟΙΚ.46632/18 (ΦΕΚ-2283 Β/15-6-18) : Οροι, προυποθσεις και προδιαγραφς λειτουργας των αυτοτελν ιδιωτικν Μονδων Ημερσιας Νοσηλεας (ΜΗΝ) ειδικτητας α) οφθαλμολογας, β) πλαστικς / επανορθωτικς χειρουργικς, γ) ωτορινολαρυγγολογας και δ) δερματολογας / αφροδισιολογας

18-6-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ3(Α)/38982/18 (ΦΕΚ-2268 Β/15-6-18) : Εγκριση του θετικο καταλγου της παραγρφου 1, περ. α, του ρθρου 12 του ν. 3816/10, πως τροποποιθηκε και ισχει

18-6-18  ΥΠΕΚΑΚΑ 25788/Δ1/8941/18 (ΦΕΚ-2264 Β/15-6-18) : Καθορισμς κριτηρων και διαδικασα αξιολγησης και επιλογ του με σμβαση εξαρτημνης εργασας ορισμνου χρνου εκπαιδευτικο προσωπικο των Επαγγελματικν Σχολν (ΕΠΑΣ) Μαθητεας του Οργανισμο Απασχλησης Εργατικο Δυναμικο (ΟΑΕΔ)

18-6-18   ΚΥΣΟΙΠ 85/18 (ΦΕΚ-2266 Β/15-6-18) : Σχδιο εφαρμογς δημοπρασιν ΝΟΜΕ

-18-6-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΕΑΛΕ/ΓΠ/ΟΙΚ.45813/18 (ΦΕΚ-2270 Β/15-6-18) : Τροποποηση (3η) της με αριθ. πρωτ. Γ3Γ/40426/5-7-16 απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Υγεας, "Καννες παραπομπς διαγνωστικν εξετσεων" --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ

18-6-18   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/47779/ΔΛΓΚ/18 (ΦΕΚ-2279 Β/15-6-18) : Καθορισμς διαδικασας, ρων, προυποθσεων και λοιπν ζητημτων σχετικ με τη χοργηση χρηματικν προκαταβολν στη Δημσια Επιχερηση Ηλεκτρισμο (ΔΕΗ ΑΕ), ναντι των συνολικν ετσιων υποχρεσεων της εκστοτε τρχουσας χρσης για δαπνη εξφλησης λογαριασμν ηλεκτρικο ρεματος των φορων της Γενικς Κυβρνησης

18-6-18   Κ.Υ.Α. Δ13/ΟΙΚ.33475/1935/18 (ΦΕΚ-2281 Β/15-6-18) : Καθορισμς των ρων και των προυποθσεων εφαρμογς του προγρμματος Κοινωνικ Εισδημα Αλληλεγγης

18-6-18   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2/40/ΟΙΚ.21465/18 (ΦΕΚ-2271 Β/15-6-18) : Τροποποηση της ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2/35/ΟΙΚ.18485/22-5-18, ΦΕΚ-1882 Β/24-5-18 υ.α. με θμα "Καθορισμς του χρονικο διαστματος διενργειας της αξιολγησης για την αξιολογικ περοδο του τους 2017 και των επιμρους φσεων αυτς. Καθορισμς της μορφς και του περιεχομνου του αννυμου ερωτηματολογου αξιολγησης των προισταμνων απ τους υφισταμνους"

18-6-18   Κ.Υ.Α. 64182/18 (ΦΕΚ-2277 Β/15-6-18) : Καθορισμς των δικαιολογητικν του ρθρου 5 παρ. 8 του ν. 4469/17 που απαιτονται για την υποβολ ατησης στον εξωδικαστικ μηχανισμ ρθμισης οφειλν επιχειρσεων

18-6-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΔΕ(Α)/46627/18 (ΦΕΚ-2285 Β/16-6-18) : Καθορισμς ελχιστων ποσοττων αποθεμτων γενοσμων φαρμκων αν θεραπευτικ κατηγορα που οφελουν να διαθτουν τα φαρμακεα

18-6-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΕΑΛΕ/ΓΠ/44539/18 (ΦΕΚ-2276 Β/15-6-18) : Επιτρεπμενα ρια δαπανν του Εθνικο Οργανισμο Παροχς Υπηρεσιν Υγεας (ΕΟΠΥΥ) τους 2018, για παρεχμενες υπηρεσες υγεας απ συμβεβλημνους ιδιτες παρχους και για παροχ ιατροτεχνολογικν προιντων και συμπληρωμτων ειδικς διατροφς απ συμβεβλημνους κατασκευαστς, εισαγωγες, διανομες / προμηθευτς

18-6-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΕΑΛΕ/ΓΠ/46633/18 (ΦΕΚ-2284 Β/15-6-18) : Διαδικασα χοργησης και αποζημωσης οπτικν ειδν - γυαλιν ορσεως και υπηρεσιν ειδικς αγωγς στους δικαιοχους του ΕΟΠΥΥ

18-6-18   Κ.Υ.Α. Δ13/ΟΙΚ.33474/1934/18 (ΦΕΚ-2282 Β/15-6-18) : Καθορισμς ρων και προυποθσεων για την εφαρμογ προγρμματος Επιδματος Στγασης15-6-18   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/47972/0026/15-6-18 : Οδηγες για την τρηση του Μητρου Δεσμεσεων

15-6-18   ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2432.6-8/44996/15-6-18 : Διαδικασα υποβολς ηλεκτρονικο αρχεου εκδοθντων εισιτηρων επιβατν και αποδεξεων μεταφορς οχημτων συστημτων ΗΣΚΘΕΕΑ - Μεταφορικο Ισοδναμου

15-6-18   ΥΠΠΕΘ 98235/Ε3/14-6-18 : Γνωστοποηση διατξεων του ν. 4547/18 (ΦΕΚ-102 τ.Α/12-6-18)

15-6-18   ΥΠ.ΕΣ. 27944/15-6-18 : Γνωστοποηση ρυθμσεων του ρθρου 117 του ν. 4547/18 (Α 102) περ παρτασης προθεσμας προσκμισης του πιστοποιητικο πυρασφλειας για τους δημοτικος παιδικος, βρεφικος και βρεφονηπιακος σταθμος

15-6-18   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/47891/ΔΠΓΚ/15-6-18 : Εκθσεις αναφορς για το μητρο δεσμεσεων

15-6-18   Κ.Υ.Α. 22421/18 (ΦΕΚ-2242 Β/15-6-18) : Ορισμς μγιστου επιτρεπμενου αριθμο των ατμων που θα προσληφθον με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου ορισμνου χρνου θα συνψουν σμβαση μσθωσης ργου, κατπιν γκρισης της Επιτροπς του ρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/06 πως ισχει, στους ΟΤΑ α και β βαθμο για το τος 2018

15-6-18   ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 1152/77796/18 (ΦΕΚ-2223 Β/14-6-18) : Τροποποηση της αριθμ. 104/7056/21-1-18 υ.α. (ΦΕΚ-147 Β) "Εθνικς επιλογς, διοικητικ μτρα και διαδικασες εφαρμογς των μεσων ενισχσεων κατ' εκτλεση του Καν. (ΕΕ) 1307/13 και του Καν. (ΕΕ) 1306/13 του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου"

15-6-18   ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/27623/1752/18 (ΦΕΚ-2216 Β/14-6-18) : Καθορισμς του τρπου, των ρων, των προυποθσεων, της διαδικασας και των τεχνικν προδιαγραφν για την ηλεκτρονικ υποβολ των τοπογραφικν διαγραμμτων και των διαγραμμτων γεωμετρικν μεταβολν στη βση δεδομνων του Νομικο Προσπου Δημοσου Δικαου (ΝΠΔΔ) με την επωνυμα "Ελληνικ Κτηματολγιο" - Εναρξη ισχος των υποχρεσεων και των συνεπειν των παραγρφων 1 και 3 του ρθρου 40 του ν. 4409/16 (Α 136)

15-6-18   Κ.Υ.Α. Φ.43000/26431/1580/18 (ΦΕΚ-2226 Β/14-6-18) : Καθορισμς ψους ημερησου τροφεου κατασκηνσεων τους 2018

15-6-18   Κ.Υ.Α. Φ.11321/ΟΙΚ.31032/701/18 (ΦΕΚ-2227 Β/14-6-18) : Αναπροσαρμογ ποσο και εισοδηματικν κριτηρων χοργησης Επιδματος Κοινωνικς Αλληλεγγης Συνταξιοχων (ΕΚΑΣ) τους 2019

15-6-18   ΚΕΣΥΟΙΠ 82/18 (ΦΕΚ-2231 Β/14-6-18) : Ανληψη δρσεων για την υλοποηση του Επιχειρησιακο Σχεδου για την ανπτυξη Επιχειρηματικν Πρκων

15-6-18   ΥΠΕΚΑΚΑ 32158/Δ1/11297/18 (ΦΕΚ-2228 Β/14-6-18) : Καθορισμς κριτηρων και διαδικασα αξιολγησης και επιλογς των με σμβαση εξαρτημνης εργασας ορισμνου χρνου εκπαιδευτν ενηλκων των Ινστιτοτων Επαγγελματικς Κατρτισης (ΙΕΚ) του ΟΑΕΔ

15-6-18   Ν. 4549/18 (ΦΕΚ-105 Α/14-6-18) : Διατξεις για την ολοκλρωση της Συμφωνας Δημοσιονομικν Στχων και Διαρθρωτικν Μεταρρυθμσεων - Μεσοπρθεσμο Πλασιο Δημοσιονομικς Στρατηγικς 2019-2022 και λοιπς διατξεις14-6-18   ΥΠΕΚΑΚΑ 32921/2175/13-6-18 : Ελεγχος συνδρομς των προυποθσεων του ρθρου 11 παρ. 2 του ν. 1876/90

14-6-18   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.50/2403/ΟΙΚ.19403/31-5-18 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 14-6-18 : Εκδοση προκηρξεων για την πλρωση θσεων ευθνης επιπδου Διεθυνσης των Υπουργεων και σσταση των Συμβουλων Επιλογς Προισταμνων (ΣΕΠ)

14-6-18   ΥΠ.ΕΣ. 8200/0-224682/18 (ΦΕΚ-2212 Β/13-6-18) : Τεχνικς προδιαγραφς νου τπου Δελτου Ταυττητας Ελλνων πολιτν

14-6-18   ΦΕΚ-2211 Β/13-6-18 :

Κ.Υ.Α. 6481/6/745-Θ/18 : Εξειδκευση των κριτηρων του 21 του ν. 2190/ 1994 (Α’ 28) και καθορισμς των προσντων των υποψηφων, των απαιτομενων δικαιολογητικν, της προθεσμας και του τρπου υποβολς των αιτσεων, σχετικ με τη διαδικασα πρσληψης για την κλυψη των αναγκν καθαριτητας Υπηρεσιν της Ελληνικς Αστυνομας, σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου γδοου του ν. 4506/2017 (Α’ 191).

Κ.Υ.Α. 2/46119/ΔΠΓΚ/18  : Τροποποηση της 2/3872/ΔΠΓΚ/13.1.2017 κοινς απφασης της Υπουργο Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Κοινωνικς Αλληλεγγης και του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομικν "Εκκαθρι¬ση εκκρεμν αιτσεων συνταξιοδτησης" (Β’54).

14-6-18  ΑΑΔΕ ΔΕΦΚΦ/Β/1090857/ΕΞ2018/5-6-18 : Κοινοποηση της υπ' αριθμ. 30/003/000/1614/19-4-18 (1624 Β) ΑΥΟ "Διατυπσεις και διαδικασες για την γκριση χρσης δεξαμενν αιθυλικς αλκολης και ποτν με αλκολη των ρθρων 80, 86, 88, 90 και 92 του ν. 2960/01 αντιστοχως - Τροποποηση της αριθμ. ΔΕΦΚΦ/Β/5026381/16-12-15 ΑΥΟ (Β 2785)

14-6-18  ΦΕΚ-2214 Β/13-6-18 :

Κ.Υ.Α. 8.6710/18 : Τροποποηση της αριθμ. 6.1714/5.1504/16 κ.υ.α. με θμα "Προθηση της απασχλησης μσω προγραμμτων κοινωφελος χαρακτρα στο πλασιο του ΕΣΠΑ 2014-2020" (ΦΕΚ-424 Β), πως χει τροποποιηθε και ισχει

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ4Α/ΓΠ/ΟΙΚ.45131/18 : Τροποποηση απφασης καθορισμο κριτηρων επιλογς και διαδικασας υποβολς υποψηφιοττων, αξιολγησης και επιλογς για θσεις κλδου ιατρν και οδοντιτρων ΕΣΥ

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΕΑΛΕ/ΓΠ/30452/18 : Καθορισμς διαδικασας εσπραξης με τη μορφ δσεων, των οφειλμενων ποσν επιστροφς (rebate) του ρθρου 35 του ν. 3918/11 (Α 31) και αυτματης επιστροφς (claw back) του ρθρου 11 του ν. 4052/12 (Α 41), των Κατχων Αδειας Κυκλοφορας (ΚΑΚ) φαρμακευτικν προιντων και των φαρμακευτικν εταιρειν προς των ΕΟΠΥΥ, για τα τη 2012-2017

14-6-18   Π.Δ. 54/18 (ΦΕΚ-103 Α/13-6-18) : Ορισμς του περιεχομνου και του χρνου ναρξης της εφαρμογς του Λογιστικο Πλαισου της Γενικς Κυβρνησης

14-6-18   Ν. 4548/18 (ΦΕΚ-104 Α/13-6-18) : Αναμρφωση του δικαου των ανωνμων εταιρειν13-6-18   ΥΠ.ΕΣ. 27533/13-6-18 : Εγκριση σναψης διακοσων εκοσι (220) συμβσεων με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου ορισμνου χρνου σε υπηρεσες ανταποδοτικο χαρακτρα σε ΟΤΑ α' βαθμο

13-6-18   ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΑΝΠΓ/36225/3006/13-6-18 : Εφαρμογ της υπ' αρ. 135275/17 (ΦΕΚ-1751 Β/22-5-17) απφαση της Εθνικς Επιτροπς Υδτων σχετικ με τους Γενικος Καννες Κοστολγησης και Τιμολγησης των Υπηρεσιν Υδατος, καθς και τη μθοδο και τις διαδικασες για την ανκτηση κστους των υπηρεσιν δατος στις διφορες χρσεις του

13-6-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΕΑΛΕ/ΓΠ/ΟΙΚ.45169/18 (ΦΕΚ-2193 Β/12-6-18) : Τροποποηση και αντικατσταση της με αριθμ ΕΑΛΕ/ΓΠ/96258/17 απφασης περ καθορισμο του τρπου και της διαδικασας επιλογς οικογενειακν ιαγρν προκειμνου να συμβληθον με τον Εθνικ Οργανισμ Παροχς Υπηρεσιν Υγεας (ΕΟΠΥΥ) καθς και του τρπου και του περιεχομνου των παρεχμενων υπηρεσιν (Β 39/2018)

13-6-18   ΦΕΚ-2179 Β/12-6-18 :

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1Β/ΓΠ/ΟΙΚ.43245/18 : Κατρτιση λεπτομερος καταλγου ιατρικν πρξεων οι οποες επιτρπεται να εκτελονται σε Αυτοτελες Ιδιωτικς Μονδες Ημερσιας Νοσηλεας (ΜΗΝ) ειδικτητας α) ωτορινολαρυγγολογας και β) δερματολογας / αφροδισιολογας

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.43289/18 : Τροποποηση των ρθρων 3 και 4 της Υ1α/ΓΠ/οικ. 76785/ υ.α. με θμα "Ιατρικς λεγχος προσωπικο, διατροφ και καννες υγιεινς και ασφλειας των τροφμων στους δημσιους και ιδιωτικος βρεφικος, βρεφονηπιακος και παιδικος σταθμος"

13-6-18   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/45123/ΔΠΓΚ/18 (ΦΕΚ-2180 Β/12-6-18) : Τροποποηση της αριθμ. 2/57103/ΔΠΓΚ/23-6-16 απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομικν "Εκκαθριση ληξιπρθεσμων υποχρεσεων" (Β 1932)

13-6-18   Κ.Υ.Α. 42926/18 (ΦΕΚ-2194 Β/12-6-18) : Καθορισμς φορα και διαδικασα υλοποησης μτρων προστασας κατ την παρ. 3 του ρθρου 9 του ν. 2928/01

13-6-18   ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1113/12-6-18 : Αναπροσαρμογ των τιμν εκκνησης που προβλπονται στις παρ. 1 και 2 του ρθρου 1 της αριθμ. 1067780/82/γ0013/9-6-94 (Β 549) απφασης του Υπουργο Οικονομικν για τον προσδιορισμ της φορολογητας αξας των με οποιαδποτε αιτα μεταβιβαζομνων ακιντων, που βρσκονται σε περιοχς εντς σχεδου λης της Χρας κατ το αντικειμενικο σστημα

13-6-18   Ν. 4547/18 (ΦΕΚ-102 Α/12-6-18) : Αναδιοργνωση των δομν υποστριξης της πρωτοβθμιας και δευτεροβθμιας εκπαδευσης και λλες διατξεις

13-6-18   ΥΠ.ΟΙΚ. 97/17 (ΦΕΚ-4883 Β/29-12-17) : Κατργηση των υπ' αριθμ. ........ αποφσεων του ΑΧΣ, αντικατσταση του ρθρου 11 και κατργηση του ρθρου 11α του ΚΤΠ ....12-6-18   ΥΠΠΕΘ Φ.251/96509/Α5/12-6-18 : Προκρυξη εισαγωγς σπουδαστν / σπουδαστριν στις Ακαδημες Εμπορικο Ναυτικο Ακαδημαικο τους 2018-2019

12-6-18   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.10080/61558/180/7-6-18 : Χοργηση αναπηρικς σνταξης απ το τ. ΝΑΤ

12-6-18   Ν. 4546/18 (ΦΕΚ-101 Α/12-6-18) : Ενσωμτωση στην ελληνικ νομοθεσα της Οδηγας 2014/89/ΕΕ "περ θεσπσεως πλαισου για το θαλσσιο χωροταξικ σχεδιασμ" και λλες διατξεις

12-6-18    Κ.Υ.Α. 31464/708/18 (ΦΕΚ-2154 Β/11-6-18) : Επιδτηση της Μαθητεας / Πρακτικς Ασκησης των μαθητευομνων των ΕΠΑΣ Μαθητεας του ν. 3475/06, που θα απασχοληθον στο Δημσιο, σε φορες του Δημοσου Τομα, στους ΟΤΑ, σε επιχειρσεις Οργανισμν Τοπικς Αυτοδιοκησης (ΟΤΑ), σε ιδιωτικς επιχειρσεις εκμεταλλεσεις, σε συνεταιρισμος, σε σωματεα το τος 2018

12-6-18   Κ.Υ.Α. 31539/888/18 (ΦΕΚ-2153 Β/11-6-18) : Κλυψη των συνδικαλιστικν οργανσεων καθς και των ινστιτοτων ερευνητικν και εκπαιδευτικν κντρων της αντιπροσωπευτικς τριτοβθμιας οργνωσης των εργαζομνων, σμφωνα με τις υποπερ. δδ) και εε) περ. β) της παρ. 6 του ρθρου 34 του ν. 4144/1311-6-18   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.20/1211/ΟΙΚ.20881/11-6-18 : Εκλογς για την ανδειξη των αιρετν εκπροσπων των υπαλλλων στα Υπηρεσιακ Συμβολια των δημοσων υπηρεσιν και των ΝΠΔΔ

11-6-18   ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1107/31-5-18 : Παροχ οδηγιν για την υποβολ δηλσεων και σκηση αγωγν διρθωσης αρχικν εγγραφν του Εθνικο Κτηματολογου

11-6-18   K.Y.A. 175600/430/18 (ΦΕΚ-2123 Β/8-6-18) : Τροποποηση της με ΑΠ 171563/131/21-2-18 (Β 756 /2-3-18) κοινς απφασης του Υπουργο Περιβλλοντος και Ενργειας και του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομας και Ανπτυξης με ττλο : "Προκρξη του προγρμματος "Εξοικονμηση κατ' οκον ΙΙ", που θα υλοποιηθε στο πλασιο του ΕΣΠΑ 2014-2020", πως χει τροποποιηθε και ισχει

11-6-18   ΦΕΚ 2102 Β/08-06-2018

ΥΠ.ΕΣ. 3021/19/53-ΛΑ/8-6-18  : Τροποποηση της αριθμ. 3021/18/53/14-10-05 κ.υ.α. "Τπος, δικαιολογητικ, αρμδιες υπηρεσες και διαδικασα κδοσης δελτων ταυττητας Ελλνων πολιτν"

ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1101/18 : κδοση στοιχεων λιανικς πλησης για τις πωλσεις ονου αποσταγμτων (τσπουρου, τσικουδις) σε χμα μορφ.

11-6-18   Κ.Υ.Α. 61054/18 (ΦΕΚ 2128 Β/08-06-2018) : Σστημα Διαχερισης, Αξιολγησης, Παρακολοθησης και Ελγχου - Διαδικασα Εφαρμογς της Δρσης «Εναρμνιση οικογενειακς και επαγγελματικς ζως» τους 2018-2019, συγχρηματοδοτομενης απ το Ευρωπακ Κοινωνικ Ταμεο στο πλασιο του Εταιρικο Συμφνου για το Πλασιο Ανπτυξης (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματικ Περοδο 2014-2020.

11-6-18   Κ.Υ.Α. 24599/ΕΟΙΚ.Φ.109.1/18 (ΦΕΚ-2127 Β/8-6-18) : Καθορισμς ειδικο ποσοστο, κατηγοριοποηση και τρπος επιλογς για την εισαγωγ στις Σχολς της Πυροσβεστικς Ακαδημας, υποψηφων που συμμετεχαν στις πανελλαδικς εξετσεις σχολικο τους 2016-2017 στα Γενικ και Επαγγελματικ Λκεια των νσων Λσβου, Χου, Οινουσσν και Ψαρν

11-6-18   ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1108/18 (ΦΕΚ-2129 Β/8-6-18) : Ρθμιση ζητημτων σχετικ με τις περιπτσεις για τις οποες επιλαμβνεται η Επιτροπ της παραγρφου 1Β του ρθρου 41 του ν. 1249/82 (Α 43), πως χει τροποποιηθε και ισχει, τη μεθοδολογα της λειτουργας της Επιτροπς και κθε λλη αναγκαα λεπτομρεια8-6-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1112/7-6-18 : Χοργηση αποδεικτικο ενημερτητας σε οφειλτες του Δημοσου για εσπραξη χρημτων στο πλασιο της διαδικασας του ν. 3869/10, πως ισχει

8-6-18   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.10042/ΟΙΚ.13567/329/8-6-18 : Συμπληρωματικς οδηγες για τον προσδιορισμ των συντξιμων αποδοχν και σχετικν κρατσεων δημοσων υπαλλλων και λειτουργν

8-6-18   ΦΕΚ-2105 Β/8-6-18 :

ΥΠΕΚΑΚΑ 29715/2410/18 : Τροποποηση της αριθμ. 58039/3275/16 (Β 4504) υ.α. σχετικ με τη διαββαση στο Κντρο Εσπραξης Ασφαλιστικν Οφειλν (ΚΕΑΟ) των ληξιπρθεσμων οφειλν των Φορων Κοινωνικς Ασφλισης

ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1104/18 : Τροποποηση της απφασης Διοικητ της ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1196/17 (ΦΕΚ-4486 Β) "Απσυρση απ την χρση μοντλων ΦΗΜ που λαβαν δεια καταλληλτητας με βση την ΑΥΟ Σ.1659/104/1988 (ΦΕΚ-497 Β) και ΑΥΟ ΠΟΛ.1314/98 (ΦΕΚ-338 Β)

ΑΑΔΕ ΔΔΑΔ/Ε/1083415/ΕΞ2018/18 : Τροποποηση της αριθμ. πρωτ. ΔΔΑΔ Ε 1176065 ΕΞ 2017/24.11.2017 (Β4162) απφασης του Διοικητ της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων με θμα: «Καθορισμς των οργνων, των κριτηρων και της διαδικασας ελγχου καταλληλτητας και επρκειας των υπαλλλων της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων σμφωνα με το ρθρο 28 παργραφος 1 και ρθρο 38, παργραφος 5, του ν. 4389/2016 (Α '94) και κατταξης σε Περιγρμματα Θσεων Εργασας».

8-6-18   ΑΑΔΕ ΔΕΑΦ/Β/1087649/ΕΞ2018/6-6-18 : Φορολογικ μεταχεριση αποζημωσης ατομικο ασφαλιστηρου ζως που λαμβνουν νομικ πρσωπα και νομικς ονττητες, ως δωρεοδχοι υπαλλλων τους, μετχων εταρων τους, καθς και μελν του διοικητικο συμβουλου τους

8-6-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1110/7-6-18 : Εκδοση συμπληρωματικν οδηγιν, κατπιν της ΠΟΛ.1199/17 με θμα "Αντιμετπιση υποθσεων φορολογας κεφαλαου για ακνητα που βρσκονται στο Δμο Ψυχικο"

8-6-18   ΕΟΠΥΥ ΔΒ3Α/Φ115/7/ΟΙΚ.23567/8-6-18 : Χοργηση επιδματος λουτροθεραπεας στους ασφαλισμνους του ΕΟΠΥΥ, για την λουτρικ περοδο απ 1η Ιουνου ως 31η Οκτωβρου 2018

8-6-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1109/7-6-18 : Κοινοποηση των διατξεων των ρθρων 112, 113 και 145 του ν. 4537/18 (ΦΕΚ-84 Α) για θματα φορολογας κεφαλαου

8-6-18   ΥΠΕΕ 170381/3292/7-6-18 : Πργραμμα κοινωφελος εργασας για την αντιπυρικ προστασα των δασν

8-6-18   ΥΠΟΙΑΝ Φ/Α.15/3/61355/825/8-6-18 : Διευκρινιστικς οδηγες για την γκριση ανπτυξης Επιχειρηματικν Πρκων

8-6-18   ΕΦΚΑ 26/8-6-18 : Καταβολ απ το Δημσιο των ασφαλιστικν εισφορν δικαιοχων συντξεως θαντου που απασχολονται ως μισθωτο, ελεθεροι επαγγελματες και αυτοαπασχολομενοι

8-6-18   Κ.Υ.Α. 329/78917/18 (ΦΕΚ-2090 Β/7-6-18) : Τροποποηση της 134430/4-3-11 απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Αγροτικς Ανπτυξης και Τροφμων "Προσδιορισμς του αγροτικο εισοδματος" (Β 392)7-6-18   ΥΠΟΙΑΝ 55944/ΕΥΘΥ421/18 (ΦΕΚ 2080 Β/07-06-2018) : Τροποποηση της110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β’ 3521) υπουργικς απφασης «Εθνικο καννες επιλεξιμτητας δαπανν για τα προγρμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - λεγχοι νομιμτητας δημοσων συμβσεων συγχρηματοδοτομενων πρξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 απ Αρχς Διαχερισης και Ενδιμεσους Φορες - Διαδικασα ενστσεων επ των αποτελεσμτων αξιολγησης πρξεων.

7-6-18   ΥΠΠΕΘ Φ.251/93811/Α5/7-6-18 : Οργνωση και τρπος διεξαγωγς επαναληπτικν πανελλαδικν εξετσεων μαθημτων τους 2018

7-6-18   ΑΑΔΕ ΔΔΘΕΚΑ/Γ/1086321/ΕΞ2018/5-6-18 : Κοινοποηση της αριθμ. 61/18 γνωμοδτησης του ΝΣΚ αναφορικ με την απδειξη πολυτεκνικς ιδιτητας πολτεκνου γονα για τη χοργηση της απαλλαγς απ το τλος ταξινμησης επιβατικο αυτοκιντου δυνμει της αρ.πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ/Γ/1019676/ΕΞ2017/6-2-17 Απφασης Διοικητ ΑΑΔΕ (ΦΕΚ-538 Β)

7-6-18   ΥΠ.ΕΣ. 26109/5-6-18 : Εφαρμογ του προβαδσματος κατηγοριν κατ την επιλογ προισταμνων σε θσεις ευθνης των ΟΤΑ α και β βαθμο

7-6-18   Κ.Υ.Α. 2231.2-6/41052/18 (ΦΕΚ-2047 Β/6-6-18) : Κρωση Κανονισμο Εισαγωγς Σπουδαστν / Σπουδαστριν στις Ακαδημες Εμπορικο Ναυτικο (ΑΕΝ) για το εκπαιδευτικ τος 2018-2019

7-6-18   Κ.Υ.Α. 8.6564/18 (ΦΕΚ-2048 Β/6-6-18) : Προθηση της απασχλησης μσω προγραμμτων κοινωφελος χαρακτρα σε Δημσιες Υπηρεσες, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ εποπτευμενα απ Υπουργεα εντς των γεωγραφικν ορων ευθνης των Δμων Ελευσνας, Μνδρας - Ειδυλλας και Ασπροπργου

7-6-18   ΥΠΥΜΕ ΔΝΣΒ/ΟΙΚ.40185/ΦΝ466/18 (ΦΕΚ-2046 Β/6-6-18) : Απαρατητα προσντα, εμπειρα, καννες και αρχς που διπουν το Σμα Ειδικν Επιμετρητν, σμφωνα με την παρ. 3 του ρθρου 218 του ν. 4512/18 (Α 5)

7-6-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1106/6-6-18 : Κοινοποηση των διατξεων των ρθρων 114 και 142 του ν. 4537/186-6-18   ΥΠ.ΕΣ. 25970/6-6-18 : Παροχ οδηγιν για την εφαρμογ του ρθρου 82 του ν. 4483/17

6-6-18   ΕΟΠΥΥ ΔΑ4Β/Φ204/8/ΟΙΚ.23190/6-6-18 : Διευκρινσεις σχετικ με παροχς παρατεταμνης νοσηλεας στην Ελλδα για την κατηγορα δικαιοχων ασφαλισμνων Ευρωπαικο Φορα, κατχων Ευρωπαικς Κρτας Ασφλισης Ασθνειας (ΕΚΑΑ) Πιστοποιητικο Προσωρινς Αντικατστασης (ΠΠΑ)

6-6-18   ΕΑΑΔΗΣΥ 3041/6-6-18 : Επσημη λειτουργα της νας διαδικτυακς πλης της Εθνικς Βσης Δεδομνων Δημοσων Συμβσεων (ΕΒΔΔΗΣΥ)

6-6-18    ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1105/5-6-18 : Κοινοποηση των διατξεων του κεφαλαου Β "Αδειοδτηση και λειτουργα επιχειρσεων καζνο και λλες διατξεις", τμμα ΙΒ του ν. 4512/18 "Εφαρμογ διαρθρωτικν μεταρρυθμσεων" 

6-6-18   ΥΠΟΙΑΝ 56740/18 (ΦΕΚ-2035 Β/5-6-18) : Προσαρμογ των υφιστμενων αδειν επαγγελματιν πωλητν και νταξη αυτν στις αναφερμενες στο ρθρο 17 του ν. 4497/17, κατηγορες

6-6-18   ΥΠΠΕΘ Φ.151/92830/Α5/6-6-18 : Οδηγες για την εξταση των μαθημτων : Αρχιτεκτονικ Σχδιο

6-6-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.43354/6-6-18 : Πρληψη των επιπτσεων απ την εμφνιση υψηλν θερμοκρασιν και κασωνα

6-6-18   Κ.Υ.Α. 1686/18 (ΦΕΚ-2037 Β/5-6-18) : Δωρεν μετδοση μηνυμτων κοινωνικο περιεχομνου απ τηλεοπτικος και ραδιοφωνικος σταθμος

6-6-18   Κ.Υ.Α. 23249/18 (ΦΕΚ-2034 Β/5-6-18) : Πρσβαση του Οργανισμο Προνοιακν Επιδομτων και Κοινωνικς Αλληλεγγης (ΟΠΕΚΑ) στα δεδομνα του Πληροφοριακο Συστματος "Μητρο Πολιτν" του Υπουργεου Εσωτερικν5-6-18   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/147/ΟΙΚ.19930/4-6-18 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Αποστολ αιτημτων για μεταφορ των απασχολομενων υπαλλλων της εταιρεας με την επωνυμα "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΒΕ" (ΕΛΒΟ), κατ' εφαρμογ του ρθρου 40 του ν. 4440/16

5-6-18   ΟΑΕΔ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5/18 : Πργραμμα επιδτησης διακοπν εργαζομνων, ανργων και των οικογενειν αυτν με επιταγ κοινωνικο τουρισμο περιδου 2018-2019

5-6-18   ΥΠΠΕΘ 92014/Δ3/5-6-18 : Ενργειες προγραμματισμο του εκπαιδευτικο ργου των Ειδικν Νηπιαγωγεων και των Ειδικν Δημοτικν Σχολεων για το σχολικ τος 2018-2019 - Προγραμματισμς λειτουργας ολομερου προγρμματος

5-6-18   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.6/22/18980/4-6-18 : Φοτηση δημοσων υπαλλλων στη Σχολ Εθνικς Ασφαλεας (22η εκπαιδευτικ σειρ)

5-6-18   ΥΠΕΕ ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/ΟΙΚ.175617/1919/5-6-18 : Ενημερωτικ εγκκλιος σχετικ με την εφαρμογ του Ν. 4512/18 (ΦΕΚ-5 Α/17-1-18), πως τροποποιθηκε με το ρθρο 122 του ν. 4514/18 (ΦΕΚ-14 Α)

5-6-18   ΕΦΚΑ-ΚΕΑΟ 25/5-6-18 : Χαρακτηρισμς ασφαλιστικν οφειλν ως ανεπδεκτων εσπραξης - Λψη πληροφοριν απ τρτους φορες και υπηρεσες - Διαγραφ οφειλν - Κοινοποηση διατξεων - Υπενθμιση οδηγιν

5-6-18   ΥΠΕΕ 169774/2784/18 (ΦΕΚ-2004 Β/4-6-18) : Τροποποηση της αριθμ. 151344/165/18-1-2017 υπουργικ απφαση (ΦΕΚ 206/Β/30-01-2017) με ττλο «Καθορισμς τεχνικν προδιαγραφν χραξης, σμανσης, δινοιξης και συντρησης των ορειβατικν - πεζοπορικν μονοπατιν» πως τροποποιθηκε και ισχει με την αριθμ. 154551/1839/ 13-07-2017 (ΦΕΚ 2562/Β/25-07-2017).

5-6-18   K.Y.A. 90050/Υ2/18 (ΦΕΚ-2007 Β/4-6-18) : Σστημα πιστοποησης των αποφοτων του Μεταλυκειακο Ετους - Τξης Μαθητεας των Επαγγελματικν Λυκεων (ΕΠΑ.Λ.)

5-6-18   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/44087/ΔΛΓΚ/18 (ΦΕΚ-2008 Β/4-6-18) : Καθορισμς ρων, προυποθσεων, διαδικασας και λοιπν ζητημτων σχετικ με την εξφληση ληξιπρθεσμων οφειλν των φορων της Γενικς Κυβρνησης προς προμηθευτς ηλεκτρικς ενργειας4-6-18   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2/39/ΟΙΚ.19933/1-6-18 : Καταχριση στοιχεων απ αξιολογομενους, υποβολ της κθεσης στους αξιολογητς και καταχριση στοιχεων αξιολογητν για την αξιολογικ περοδο του τους 2017

4-6-18   ΥΠΕΘΑ Φ.073/ΑΔ.828/Σ.95/18 (ΦΕΚ-1974 Β/1-6-18) : Κρωση του Κανονισμο Κατταξης Μονμων Αξιωματικν με διαγωνισμ στην Πολεμικ Αεροπορα

4-6-18   ΕΦΚΑ Σ81/25/713277/1-6-18 : Εφαρμογ των διατξεων της παρ. 3 του ρθρου 68 του Ν. 4316/14

4-6-18   ΦΕΚ-1985 Β/1-6-18 :

ΒΟΥΛΗ 7228/4610/18 : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 1818/1466/05 (ΦΕΚ-293 Β) απφασης του Προδδρου της Βουλς, πως ισχει

Κ.Υ.Α. 141/76928/18 : Τροποποηση της αριθμ. 182/59384/17 κ.υ.α. "Ανθεση στον ΕΛΓΑ της υλοποησης του προγρμματος κρατικν οικονομικν ενισχσεων : Μτρα υπρ των παραγωγν της χρας που οι γεωργοκτηνοτροφικς τους εκμεταλλεσεις ζημιθηκαν απ πυρκαγις κατ τα τη 2014,2015 και 2016"

4-6-18   Κ.Υ.Α. ΔΕ(Α)/37325/18 (ΦΕΚ-1957 Β/1-6-18) : Καθορισμς αμοιβς εξωτερικν εισηγητν και εμπειρογνωμνων για τη μελτη και εισγηση προιντων αρμοδιτητας ΕΟΦ (ρθρο 1 παρ. 2 του ν. 1965/91) για το τος 2018

4-6-18   ΥΠΠΕΘ Φ.253.1/84528/Α5/18 (ΦΕΚ-1976 Β/1-6-18) : Τροποποηση και συμπλρωση της αριθμ. Φ.253.1/50607/Α5/18 υ.α. "Καθορισμς αριθμο εισακτων σπουδαστν στις Σχολς, τα Τμματα και τις Εισαγωγικς Κατευθνσεις Τμημτων της Τριτοβθμιας Εκπαδευσης για το ακαδημαικ τος 2018-2019 (ΦΕΚ-1123 Β)

4-6-18   ΦΕΚ-1982 Β/1-6-18 :

ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1090/18 : Τροποποηση της αριθμ. ΠΟΛ.1144/17 (Β 3477) υ.α. σχετικ με τον προσδιορισμ των ημερομηνιν ναρξης ισχος και εφαρμογς της Πολυμερος συμφωνας Αρμδιων Αρχν για την Αυτματη Ανταλλαγ Πληροφοριν Χρηματοοικονομικν Λογαριασμν (ΠΣΑΑ) σε διμερ βση δυνμει του ρθρου πμπτου παρ. 2 δετερο εδφιο του ν. 4428/16 (Α 190)

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1Β/ΓΠ/32182/18 : Επικαιροποηση καταλγου μηχανημτων, εργαλεων και οργνων οπτικο καταστματος και τμματος φακν επαφς

4-6-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1080/18 (ΦΕΚ-1981 Β/1-6-18) : Υπογραφ δηλσεων φορολογας εισοδματος ορκωτν ελεγκτν λογιστν

4-6-18   ΥΠΕΕ 174842/18 (ΦΕΚ-1969 Β/1-6-18) : Κδικας Προμθειας Φυσικο Αερου σε Πελτες

4-6-18   ΦΕΚ-1987 Β/1-6-18 :

Κ.Υ.Α. 3053/18 : Τροποποηση της 98535/18-12-2014 (Β 3578) κοινς απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομικν και του Υπουργο Δικαιοσνης, Διαφνειας και Ανθρωπνων Δικαιωμτων «Αποζημωση των προσπων που προσφρουν υπηρεσες στο πλασιο του συστματος παροχς νομικς βοθειας και της διαδικασας εκκαθρισης και των δικαιολογητικν που απαιτονται για την αποζημωση των δικηγρων υπηρεσας και δικαστικν επιμελητν που παρχουν υπηρεσες στο πλασιο της νομικς βοθειας»
ΟΑΕΔ 1659/29.05.2018/18 : Πιλοτικ εφαρμογ Ενεργητικν Πολιτικν Απασχλησης σε ανοιχτ πλασιο στο ΚΠΑ2 Ελευσνας.

4-6-18   Ν. 4542/18 (ΦΕΚ-95 Α/1-6-18) : Κρωση της Συμφωνας μεταξ της Κυβρνησης της Ελληνικς Δημοκρατας και της Παγκσμιας Οργνωσης Υγεας, ενεργντας μσω του Περιφερειακο Γραφεου της για την Ευρπη, για την τροποποηση της Συμφωνας Υποδοχς μεταξ της Κυβρνησης της Ελληνικς Δημοκρατας και της Παγκσμιας Οργνωσης Υγεας, ενεργντας μσω του Περιφερειακο Γραφεου της για την Ευρπη, για την δρυση του Γραφεου Υποστριξης για την Πρληψη και τον Ελεγχο των μη Μεταδιδμενων Ασθενειν στην Αθνα, Ελλδα και λοιπς διατξεις --> Βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ

4-6-18   Π.Δ. 51/18 (ΦΕΚ-94 Α/1-6-18) : Κρωση τροποποισεων των Παραρτημτων της Διεθνος Σμβασης για ασφαλ εμπορευματοκιβτια του 1972 που κυρθηκε με τον ν. 1757/88 (Α 37), πως αυτς υιοθετθηκαν με την απφασης MSC355 (92) /21-6-2013 της Επιτροπς Ναυτικς Ασφλειας του Διεθνος Ναυτιλιακο Οργανισμο (ΙΜΟ)

4-6-18  ΥΠΥΜΕ ΔΝΣ/ΟΙΚ.42049/ΦΜ466/ΕΓΚ.8/31-5-18 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Ενημρωση σχετικ με διατξεις του ν. 4412/16 (Α 147)

4-6-18   ΑΑΔΕ ΔΔΘΕΚΑ/Γ/1083119/ΕΞ2018/31-5-18 : Κοινοποηση του ρθρου 143 του ν. 4537/18 - Τροποποηση του ρθρου 132 του ν. 2960/01 (ΦΕΚ-265 Α) αναφορικ με διαγραφ του ρου για τον ειδικ φρο πολυτελεας αυτοκιντων λγω κατργησης του φρου αυτο

4-6-18   ΥΠ.ΕΣ.-ΕΛ.ΑΣ. 6005/1/120-Γ/31-5-18 : Διευκρινσεις για τη χοργηση ειδικς δειας απουσας με αποδοχς, του ρθρου 10 παρ. 14 του π.δ. 27/86

4-6-18   ΥΠΥΜΕ Α3/35427/3219/30-5-18 : Ισχς αδειν οδγησης στην Ελλδα

4-6-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1102/18 (ΦΕΚ-1986 Β/1-6-18) :  Τροποποηση της αριθμ. ΠΟΛ.1130/4-8-17 (Β 3087) απφασης Διοικητ ΑΑΔΕ "Καθορισμς της αρμδιας κατ' ανθεση αρχς της ΑΑΔΕ δυνμει της παρ. 5 του ρθρου 5 του ν. 4170/13 (Α 163) και της παρ. 1 του ρθρου δετερου του ν. 4428/16 (Α 190), και εξειδκευση των υποχρεσεων των Δηλοντων Ελληνικν Χρηματοπιστωτικν Ιδρυμτων ως προς το χρνο και τον τρπο υποβολς των στοιχεων και λοιπν θεμτων σχετικ με την αυτματη ανταλλαγ πληροφοριν χρηματοοικονομικν λογαριασμν δυνμει της περ. Γ της παρ. 7 του ρθρου 9 του ν. 4170/13 και της παρ. 5 του ρθρου πμπτου του ν. 4428/16", πως τροποποιθηκε με την αριθμ. ΠΟΛ.1140/14-9-17 (Β 3254) απφαση Διοικητ ΑΑΔΕ και ισχει1-6-18   ΥΠΠΕΘ Φ.251/90036/Α5/1-6-18 : Συμπληρωματικ Προκρυξη Διαγωνισμο για την Εισαγωγ Σπουδαστν στις Σχολς Αξιωματικν και Αστυφυλκων της Ελληνικς Αστυνομας, απ υποψηφους των Γενικν και Επαγγελματικν Λυκεων των Νσων Λσβου, Χου, Οινουσσν και Ψαρν, που υπβαλαν ατηση – δλωση και συμμετεχαν στις Πανελλαδικς Εξετσεις τους 2017, σε υλοποηση της διταξης του ρθρου 74 παργραφος 4 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α114 ), πως τροποποιθηκε με το ρθρο 32 του Ν. 4521/2018 (ΦΕΚ Α38).

1-6-18   ΥΠ.ΠΟΛ.ΑΘΛΗΤ. ....248398/5351/1895/580/25-5-18 : Τροποποηση της νομοθεσας για τις Σχολς Καλλιτεχνικς Εκπαδευσης

1-6-18    ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΗΔ/Φ.40/19510/31-5-18 : Εκδοση υπουργικς απφασης για την παρταση εφαρμογς των προβλψεων του ρθρου 10Β του ν. 3861/10

1-6-18    ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1103/11-5-18 : Κοινοποηση των διατξεων της παρ. 1 του ρθρου 354 του ν. 4512/18 (ΦΕΚ-5 Α)

1-6-18    ΥΠ.ΟΙΚ. 2/42245/ΔΛΓΚ/18 (ΦΕΚ-1942 Β/31-5-18) : Καθορισμς διαδικασας, ρων, προυποθσεων και λοιπν ζητημτων σχετικ με τη χοργηση χρηματικν προκαταβολν σε προμηθευτς ηλεκτρικς ενργειας, ναντι των συνολικν ετσιων υποχρεσεων της εκστοτε τρχουσας χρσης για δαπνη εξφλησης λογαριασμν ηλεκτρικο ρεματος των φορων της Γενικς Κυβρνησης

1-6-18    ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΧΠ/0001387/ΕΞ2018/ΧΠ1176/18 (ΦΕΚ-1943 Β/31-5-18) : Ρυθμσεις θεμτων περιορισμν στην ανληψη μετρητν και τη μεταφορ κεφαλαων

1-6-18    Ν. 4541/18 (ΦΕΚ-93 Α/31-5-18) : Τροποποηση του ν. 3190/55 περ Εταιρειν Περιορισμνης Ευθνης και λλες διατξεις31-5-18  ΕΦΚΑ 693033/30-5-18 : Χοργηση και χρση ασφαλιστικν βιβλιαρων

31-5-18   Κ.Υ.Α. 28586/283/18 (ΦΕΚ-1924 Β/30-5-18) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. ΡΟ 64/7-2-18 (ΦΕΚ-412 Β) κ.υ.α. "Καθορισμς των ρων, προυποθσεων, τεχνικν θεμτων, αναγκαων λεπτομερειν και διαδικασιν για την προσωριν μετεγκατσταση ειδικν κοινωνικν ομδων - Βελτωση Συνθηκν Διαβωσης"

31-5-18   ΥΠΕΕ 175275/18 (ΦΕΚ-1927 Β/30-5-18) : Συστματα αναγνρισης προσντων και πιστοποησης Ενεργειακν Ελεγκτν, Μητρο Ενεργειακν Ελεγκτν και Αρχεο Ενεργειακν Ελγχων30-5-18   ΥΠΠΕΘ Φ.251/88273/Α5/30-5-18 : Προθεσμα υποβολς δικαιολογητικν για τη συμμετοχ υποψηφων στις προκαταρκτικς εξετσεις των Σχολν της Πυροσβεστικς Ακαδημας ακαδημαικο τους 2018-2019

30-5-18   ΥΠΠΕΘ Φ.1/87941/Δ1/30-5-18 : Οδηγες και κατευθνσεις για την δρυση και λειτουργα Τξεων Υποδοχς (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικ τος 2018-2019 σε δημοτικ σχολεα της χρας - Α' Φση

30-5-18   ΥΠΠΕΘ 86699/Δ3/25-5-18 : Εγκκλιος προυποθσεων και διαδικασιν α) για την γκριση παρλληλης στριξης - συνεκπαδευσης β) για την γκριση στριξης απ Ειδικ Βοηθητικ Προσωπικ και γ) για την γκριση στριξης απ Σχολικ Νοσηλευτ μαθητν/ τριν, για το διδακτικ τος 2018-201929-5-18   ΥΠ.ΕΣ. 20876/18-5-18 : Καταβολ επιδματος επικνδυνης και ανθυγιεινς εργασας σε υπαλλλους κλδου ΔΕ Υδραυλικν

29-5-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ6Α/ΓΠ/40234/29-5-18 : Εναρξη προγραμμτων Νοσηλευτικν Ειδικοττων εκπαιδευτικς περιδου 2018-2019

29-5-18   ΥΠ.ΕΣ. 3791/29-5-18 : Εκδοση ημερσιου Χρτη Πρβλεψης Κινδνου Πυρκαγις απ την ΓΓΠΠ κατ την αντιπυρικ περοδο 2018

29-5-18   ΥΠΠΕΘ 85342/Ε3/24-5-18 : Χοργηση - ανανωση αδειν υπηρεσιακς εκπαδευσης για το σχολικ τος 2018-2019 σε εκπαιδευτικος της Δημσιας Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης

29-5-18   ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΔΘΕΚΑ/Γ/1072093/ΕΞ2018/25-5-18 : Τροποποηση της αριθμ. ΔΕΦΚ/Φ/1188105/ΕΞ2016 (β 4241) απφασης του Υφυπουργο Οικονομικν "Καθορισμς των ρων και των προυποθσεων για τη χοργηση δειας φορολογικς αποθκης προιντων καφ, της διαδικασας επιβολς του φρου κατανλωσης, των διατυπσεων διακνησης, παρακολοθησης, ελγχου και λλων θεμτων εφαρμογς του ρθρου 53Α του ν. 2960/01, ως προς τα εν λγω προιντα" πως ισχει25-5-18  ΥΠ.ΕΣ. 23198/ΕΓΚ.17/25-5-18 : Κατργηση καταχρησης στοιχεων Μητρου Δεσμεσεων δμων και περιφερειν στη Διαδικτυακ Βση Δεδομνων του ΥΠΕΣ - Αποκλειστικ λψη Μητρου Δεσμεσεων απ τον Κμβο Διαλειτουργικτητας

25-5-18  ΥΠ.ΕΣ. 3752/25-5-18 : Σχδιο δρσεων Πολιτικς Προστασας για την αντιμετπιση κινδνων λγω δασικν πυρκαγιν

25-5-18   ΦΕΚ-1870 Β/24-5-18 :

ΥΠΕΘΑ Φ.952/8/37959/Σ.8029/18 : Καθορισμς του ψους της εφπαξ χρηματικς αρωγς που καταβλλεται στο τλος κθε τους απ τον Ειδικ Λογαριασμ Χρηματικς Αρωγς του ρθρου 7 του ν. 788/1978 (Α 104) στα τκνα στρατιωτικν που φονεονται, αποβινουν εξαφανζονται σε διατεταγμνη πτση, πτση με αλεξπτωτο κατδυση

Κ.Υ.Α. Δ11/οικ.26652/784/18 : Ανθεση οργνωσης και λειτουργας κατασκηνσεων του Κρατικο Προγρμματος σε Δμους.

25-5-18   ΥΠΕΚΑΚΑ Δ16/Φ.51020/27566/682/18 (ΦΕΚ 1889 Β/24-05-2018) : γκριση καταστατικο του Ταμεου Επαγγελμα­τικς Ασφλισης «ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΙ­ΛΟΥ ΤΣΑΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ - ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟ­ΣΩΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ -Ν.Π.Ι.Δ.)».

25-5-18   Κ.Υ.Α. Φ.337.1/125/304891/Σ.2890/18 (ΦΕΚ 1864 Β/24-05-2018) : Καθορισμς ειδικο ποσοστο επιπλον του αριθμο εισακτων για την εισαγωγ στις Στρατιωτικς Σχολς, κατ το ακαδημακ τος 2018-2019, αποφοτων Λυκεων των νσων Λσβου, Χου, Οινουσσν και Ψαρν, που συμμετεχαν στις πανελλαδικς εξετσεις σχολικο τους 2016-2017.

25-5-18   ΦΕΚ-1872 Β/24-5-18 :

Κ.Υ.Α. 10490/οικ./Φ.109.1/18 : Καθορισμς του κοινο ειδικο ποσοστο θσε¬ων, επ του συνολικο αριθμο εισακτων στη Σχολ Πυροσβεστν, υποψφιων που συμμετχουν στις ειδικς πανελλαδικς εξετσεις των Ημερσιων Επαγγελματικν Λυκεων της παρ. 1 του ρθρου 13 του ν. 4186/2013 (Α' 193), πως τροποποιθηκε και ισχει, καθς και των υπο¬ψφιων που συμμετχουν στις ειδικς πανελλαδικς εξετσεις των Εσπερινν Επαγγελματικν Λυκεων και επιλγουν να διεκδικσουν θσεις απ το κοιν ειδικ ποσοστ.

ΥΠΥΜΕ ΓΔΑΕΦΚ/οικ.288/ΓΔβ1/18 : Επιτροπς ελγχου κτιρων μετ απ φυσικς καταστροφς στον ελλαδικ χρο.

ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 1062/69409/18  : Τροποποηση της 1406/52601/04-5-2016 υπουργικς απφασης (ΦΕΚ 1291/Β’/2016) «Καθορισμς λεπτομερειν σχετικ με την διαδικασα μεταββασης των δικαιωμτων βασικς ενσχυσης, σε εφαρμογ των διατξεων των Καν(ΕΕ) 1307/2013 και 639/2014».

25-5-18   Κ.Υ.Α. 111/2017/18 (ΦΕΚ-1876 Β/24-5-18) : Τροποποηση - Συμπλρωση της αριθμ. 3015811/ 2663 (ΦΕΚ 1410/Β/6.9.2010) κοιν υπουργικ απφαση σχετικ με τον καθορισμ μτρων ελγχου και κυρσεων για την εκτλεση του αριθμ. 1272/2008/ΕΚ κανονισμο του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου και Κατργηση της υπουργικς απφασης 265/2002, (ΦΕΚ 1214/ Β/19.9.2002) σχετικ με την ταξινμηση, επισμανση και συσκευασα επικνδυνων παρασκευασμτων και της αριθμ. 378/1994 κοινς υπουργικς απφασης (ΦΕΚ 705/Β/20.9.1994) σχετικ με την ταξινμηση, επισμανση, συσκευασα και επικνδυνων ουσιν.

25-5-18   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΚ/Φ.38/4/14989/18 (ΦΕΚ-1865 Β/24-5-18) : Τροποποηση της αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/4/ΟΙΚ.28538 (ΦΕΚ-3212 Β/13-9-17) απφασης "Σσταση και ορισμς μελν της Κεντρικς Επιτροπς Κινητικτητας του Υπουργεου Διοικητικς Ανασυγκρτησης", πως ισχει

25-5-18   ΥΠΕΕ ΔΕΠΕΑ/Γ/ΟΙΚ.175031/18 (ΦΕΚ-1875 Β/24-5-18) : Εγκριση της Ετσιας Εκθεσης Επτευξης Εθνικν Στχων Ενεργειακς Απδοσης του τους αναφορς 2016, σμφωνα με την παρ. 5 του ρθρου 4 του ν. 4342/15 (παρ. 1 του ρθρου 24 της Οδηγας 2012/27/ΕΕ)

25-5-18   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2/36/ΟΙΚ.18809/24-5-18 : Χρονικ διστημα και επιμρους φσεις διενργειας της αξιολγησης για την αξιολογικ περοδο του τους 2017

25-5-18   ΥΠΠΕΘ Φ.20/83241/Δ4/24-5-18 (ΦΕΚ-1890 Β/24-5-18) : Καθορισμς Τομων και Ειδικοττων αν Επαγγελματικ Λκειο (ΕΠΑΛ) του ν. 4386/16 (Α 83)

25-5-18   ΥΠΕΕ 175216/18 (ΦΕΚ-1892 Β/24-5-18) : Τροποποηση της αριθ. 181504/2016 υπουργικς απφασης «Κατρτιση, περιεχμενο και σστημα διαχερισης του Εθνικο Μητρου Παραγωγν (Ε.Μ.ΠΑ.) - Καθορισμς διαδικασας εγγραφς των παραγωγν, στο πλασιο της εναλλακτικς διαχερισης των συσκευασιν και λλων προντων, σμφωνα με τα ρθρα 7 και 17 του ν. 2939/2001 (Α 179), πως ισχουν» (Β 2454), πως αυτ τροποποιθηκε με την αριθ. 892/2017 υπουργικ απφαση (Β538).

25-5-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1094/18 (ΦΕΚ-1891 Β/24-5-18) :  Καθορισμς των αρμδιων υπηρεσιν της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων δυνμει της περπτ. α της παρ. 1 του ρθρου τρτου του ν. 4493/2017 (Α 164) σε συνδυασμ με τις παρ. 1, 2 και 5 του ρθρου 5 του ν. 4170/2013 (Α 163), και εξειδκευση των υποχρεσεων των Δηλοντων Ελληνικν Χρηματοπιστωτικν Ιδρυμτων ως προς τον χρνο και τον τρπο υποβολς των στοιχεων σχετικ με την αυτματη ανταλλαγ πληροφοριν χρηματοοικονομικν λογαριασμν δυνμει του ρθρου κτου παρ. 2 του ν. 4493/2017.24-5-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1099/23-5-18 : Κοινοποηση της αριθμ. 13/18 γν. ΝΣΚ σχετικ με το εν η ειδικ εισφορ αλληλεγγης εμππτει στην κατηγορα των "μοιων με το φρο εισοδματος ουσιωδς παρμοιας φσης φρων", που περιλαμβνονται στις ισχουσες Συμβσεις Αποφυγς Διπλς Φορολογας

24-5-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1100/23-5-18 : Κοινοποηση της αριθμ. 130/17 γν.ΝΣΚ σχετικ με το εν η ειδικ εισφορ αλληλεγγης στα φυσικ πρσωπα μετ την ενσωμτωση της στον Κδικα Φορολογας Εισοδματος (ν. 4172/13, Α 167) συνιστ φρο εισοδματος

24-5-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1098/23-5-18 : Κοινοποηση της αριθμ. 30/17 γν. του ΝΣΚ σχετικ με την επιβολ ειδικς εισφορς αλληλεγγης του ρθρου 29 του ν. 3986/11 στους μισθος και τις εν γνει αποδοχς των υπαλλλων του ΝΑΤΟ

24-5-18   ΥΠΠΕΘ Φ.251/84524/Α5/23-5-18 : Πανελλαδικς εξετσεις υποψηφων με αναπηρα και ειδικς εκπαιδευτικς ανγκες

24-5-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1097/22-5-18 : Φορολογικ μεταχεριση ειδικο επιδματος οργνου που χορηγεται στους μουσικος των Κρατικν Ορχηστρν Αθηνν και Θεσσαλονκης και της Ορχστρας της Εθνικς Λυρικς Σκηνς

24-5-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΕΑΛΕ/ΓΠ/32285/18 (ΦΕΚ 1879 Β/24-05-2018) : Τροποποηση (2η) της με αριθμ. πρωτ. Γ3γ/Γ.Π. 37400/19.5.2017 (Β 1752) απφασης του Ανα¬πληρωτ Υπουργο Υγεας, με θμα «Επιτρεπμενα ρια δαπανν του Εθνικο Οργανισμο Παροχς Υπηρεσιν Υγεας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) για παρεχμενες υπηρεσες υγεας απ συμβεβλημνους ιδιτες παρχους και για παροχ ιατροτεχνολογικν προντων και συμπληρωμτων ειδικς διατροφς απ συμβεβλημνους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κατασκευαστς, εισαγωγες, διανομες / προμηθευτς, τους 2017.

24-5-18   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ/2/35/ΟΙΚ.18485/18 (ΦΕΚ-1882 Β/24-5-18) : Καθορισμς του χρονικο διαστματος διενργειας της αξιολγησης για την αξιολογικ περοδο του τους 2017 και των επιμρους φσεων αυτς. Καθορισμς της μορφς και του περιεχομνου του αννυμου ερωτηματολογου αξιολγησης των προισταμνων απ τους υφισταμνους

24-5-18   ΕΦΚΑ Δ/ΑΣΦ/547/669753/23-5-18 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Α. Ασφλιση στον ΕΦΚΑ συντακτν υπαγμενων στις ασφαλιστικς καλψεις παροχν των Αλληλοβοηθητικν Ταμεων "Επικουρικ Ταμεο Αρωγς Συντακτν Θεσσαλας - Στερες Ελλδας - Εβοιας" (ΕΤΑΣ) και "Ταμεο Επικουρικς Ασφλισης Συντακτν Πελοποννσου - Ηπερου - Νσων" (ΤΕΑΣ) μετ την εφαρμογ των διατξεων του ν. 4387/16 και ρθρου 20 του ν. 4498/17 // Β. Ασφλιση των απασχολομενων στα πρακτορεα ειδσεων και γραφεα τπου, με την υπ' αριθμ. Φ.20155/25187/Δ16.624 (ΦΕΚ-1582 Β/8-5-18) Υπουργικ Απφαση  23-5-18   ΥΠΠΕΘ Φ.251/85217/Α5/23-5-18 : Κλυψη εξδων μετακνησης, διαμονς και διατροφς υποψηφων που συμμετχουν στις Πανελλαδικς εξετσεις το διο τος κατ το οποο αποφοιτον απ Γενικ Επαγγελματικ Λκειο και εξετζονται πανελλαδικ σε λλη σχολικ μονδα απ αυτ στην οποα υπβαλαν ατηση - δλωση

23-5-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΓΠ/Δ2Β/ΟΙΚ.39190/22-5-18 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Οδηγες για την εφαρμογ του ν. 4419/16 (ΦΕΚ-174 Α) ως προς την κατασκευ, πληση, προβολ, παρουσαση των προιντων καπνο, ηλεκτρονικν τσιγρων και συναφν προιντων

23-5-18   ΦΕΚ-1841 Β/22-5-18 :

ΥΠΕΚΑΚΑ 26806/699/18 : Απδοση μρους της εισφορς του ρθρου 102 του ν. 4387/16 τους 2017

Κ.Υ.Α. ΔΑΕΕ/1000/18 : Παραχρηση της παραγωγικς λειτουργας του υποσυστματος ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ του Υπουργεου Υποδομν και Μεταφορν στην υποβολ του Κυβερνητικο Υπολογιστικο Νφους (Goverment Cloud - G-Cloud) της εταιρεας Κοινωνα της Πληροφορας ΑΕ

23-5-18   Κ.Υ.Α. 52738/ΔΕΚΝΤ55/18 (ΦΕΚ-1843 Β/22-5-18) : Καθορισμς ρων, προυποθσεων και διαδικασιν για την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 71Α "Κνητρα Ευρεσιτεχνας" του ν. 4172/13 (Α 167), πως αυτ προστθηκε με το ρθρο 353 του ν. 4512/18 (Α 5)

23-5-18   ΥΠΟΙΑΝ 49663/18 (ΦΕΚ-1835 Β/22-5-18) : Τροποποηση της αριθμ. 137926/17 (Β 4445) υ.α. "Δετερη (2η) προκρυξη καθεσττος ενισχσεων "Γενικ Επιχειρηματικτητα" του αναπτυξιακο ν. 4399/16"

23-5-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1095/21-5-18 : Πιστοποιητικ του ρθρου 54Α (ΕΝΦΙΑ) του ν. 4174/13 σε περπτωση δικαστικς εκκαθρισης της κληρονομις

23-5-18   ΥΠΠΕΘ 84485/Ν1/23-5-18 : Αναστολ του εργοδοτικο δικαιματος καταγγελας των διετν συμβσεων εργασας (της παρ. 2 του ρθρου 30 του ν. 682/77, πως ισχει) των ιδιωτικν εκπαιδευτικν κατ τη διρκεια της χρονικς περιδου προστασας της μητρτητας

23-5-18   ΑΑΔΕ ΔΕΦΚΦ/Β/1078766/ΕΞ2018/18-5-18 : Κοινοποηση της υπ' αριθμ. 30/003/000/817/21-2-18 (914 Β) απφασης του Διοικητ της ΑΑΔΕ "Διατυπσεις και διαδικασες για την γκριση χρσης δεξαμενν αιθυλικς αλκολης και αλκοολοχων προιντων των οινοπνευματοποιν Α και Β κατηγορας και των αποσταγματοποιν ως και των φορολογικν αποθηκν εμπορας των εν λγω προιντων"

23-5-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1093/17-5-18 : Κοινοποηση της αρ. πρωτ. ΠΟΛ.1034/21-2-18 απφασης Διοικητ ΑΑΔΕ - Εκπτσεις ΦΠΑ εισρον ενεργειακν προιντων, αλκολης και αλκοολοχων ποτν και βιομηχανοποιημνων καπνν

23-5-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1091/18 (ΦΕΚ-1846 Β/22-5-18) : Καθορισμς του τπου και του περιεχομνου της δλωσης απδοσης του περιβαλλοντικο τλους πλαστικς σακολας, σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 6Α του ν. 2939/01 (Α 179) πως ισχει, καθς και της διαδικασας επιβολς και απδοσης αυτο

23-5-18   N. 4540/18 (ΦΕΚ-91 Α/22-5-18) : Προσαρμογ της ελληνικς νομοθεσας προς τις διατξεις της Οδηγας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 26ης Ιουνου 2013, σχετικ με τις απαιτσεις για την υποδοχ των αιτοντων διεθν προστασα (αναδιατπωση, L 180/96/29-6-2013) και λλες διατξεις - Τροποποηση του ν. 4251/14 (Α 80) για την προσαρμογ της ελληνικς νομοθεσας στην Οδηγα 2014/66/ΕΕ της 15ης Μαου 2014 του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου σχετικ με τις προυποθσεις εισδου και διαμονς υπηκων τρτων χωρν στο πλασιο ενδοεταιρικς μετθεσης - Τροποποηση διαδικασιν ασλου και λλες διατξεις22-5-18   ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ σχετικ με την ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΞΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 5.869,41 ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Το παραπνω υλικ θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. ΙΩΑΝΝΗ, με ττλο :

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΞΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 5.869.41 ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (22/05/2018)

22-5-18   ΑΑΔΕ ΔΔΘΕΚΑ/Γ/1077995/ΕΞ2018/18-5-18 : Παρχονται διευκρινσεις σχετικ με τα υποστηρικτικ γγραφα που υποβλλονται κατ τον εφοδιασμ μισθωμνων αεροσκαφν με κασιμα

22-5-18   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΣΣΚ/ΤΚΒΠ/Φ.4/2/18430/18-5-18 : Καταχριση σε διαδικτυακ πλη στοιχεων για παρεχμενες ηλεκτρονικς διαδικασες στο πλασιο της συγκριτικς αξιολγησης ηλεκτρονικς διακυβρνησης για το τος 2018

22-5-18   ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛΙΤ. 2811.2/38237/22-5-18 : Αποστολ δικαιολογητικν για μετακινσεις προσωπικο ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ και πολιτικο προσωπικο ΥΝΑΝΠ

22-5-18   ΑΑΔΕ ΔΤΔ/Β/1078213/ΕΞ2018/18-5-18 : Απλουστευμνες διαδικασες στις αεροπορικς και θαλσσιες μεταφορς - Χρση ηλεκτρονικο εγγρφου μεταφορς ως διασφησης διαμετακμισης

22-5-18   ΥΠΕΕ ΔΥΔΡΟΓ/Δ/ΟΙΚ.174720/18 (ΦΕΚ-1809 Β/21-5-18) : Τεχνικς Κανονισμς "Εγκαταστσεων Αποσυμπεσης Πεπιεσμνου Φυσικο Αερου και Βοηθητικν Διατξεων"

22-5-18   ΑΑΔΕ ΔΕΑΦ/1077946/ΕΞ2018/21-5-18 : Εκπτωση ασφαλιστικν εισφορν εταρου προσωπικς εταιρεας που δεν ασκε ατομικ επιχειρηματικ δραστηριτητα και λαμβνει αμοιβς για υπηρεσες διαχειριστ αμοιβς ως μλος Δ.Σ. ΑΕ

22-5-18   ΑΑΔΕ ΔΔΘΕΚΑ/Γ/1077997/ΕΞ2018/18-5-18 : Παροχ διευκρινσεων αναφορικ με την απαλλαγ απ Ειδικ Φρο Κατανλωσης καυσμων πλοων ταν εξρχονται απ ναυπηγοεπισκευαστικ ζνη χωρς επιβτες για εκτλεση πλων προς λιμνα εξωτερικο

22-5-18   ΦΕΚ-1810 Β/21-5-18 :

Κ.Υ.Α. 77351/Ν4/18 : Εξειδκευση εποχικν αναγκν και προσδιορισμς του αριθμο του προσωπικο που απαιτεται για την κλυψη τους, σμφωνα με τις διατξεις της παρ. 8 του ρθρου 9 του ν. 3812/09, πως χει τροποποιηθε και ισχει

ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΗΔ/17304/18 : Τροποποηση της αριθμ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/14-1-15 υ.α. (ΦΕΚ Β 116) με θμα "Ρθμιση λεπτομερειακν και τεχνικν θεμτων για την περαιτρω ενσχυση της διαφνειας μσω της ανρτησης στο "Πργραμμα Διαγεια" των δαπανν των επιχορηγομενων φορων (ρθρο 10Β ν. 3861/10, πως προστθηκε με το ρθρο 16 ν.4305/14)"

Κ.Υ.Α. 2903.18-1/35212/18 : Χοργηση νων προθεσμιν της περ. β' της παρ. 1 και της παρ. 5 του ρθρου 11 του μρους Β του ν. 4404/16 (Α 126)

22-5-18   ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 915/69142/18 (ΦΕΚ-1812 Β/21-5-18) : Διαδικασα μσθωσης βοσκσιμων γαιν, συγκρτηση και λειτουργα επιτροπν ελγχου χωροταξικς ορθτητας της κατανομς δικαιωμτων χρσης της βοσκς, κατ τη μεταβατικ περοδο μχρι την γκριση των διαχειριστικν σχεδων βσκησης

22-5-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ4Β/ΓΠ/ΟΙΚ.37858/18 (ΦΕΚ-1811 Β/21-5-18) : Τροποποηση και αντικατσταση της αριθμ. Α2β/ΓΠ/οικ.48427/23-6-17 (ΦΕΚ-2162 Β) απφασης του Υπουργο Υγεας περ καθορισμο κριτηρων, μοριοδτησης και προσντων κατ κλδο και ειδικτητα που αφορον στη διαδικασα πρσληψης του προσωπικο των Τοπικν Ομδων Υγεας, πως ορζεται στο τρτο εδφιο της παρ. 4 του ρθρου 106 του ν. 4461/17

22-5-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1092/21-5-18 : Παρακρτηση φρου κατ την κεφαλαιοποηση κερδν παρελθουσν χρσεων

22-5-18   ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 790/72347/21-5-18 : Υπηρεσες Περιφρειας αρμδιες για θματα Εργων και Οργανισμν Εγγεων Βελτισεων και στοιχεα ΟΕΒ21-5-18   Κ.Υ.Α. 18844/18 (ΦΕΚ-1775 Β/18-5-18) : Τρπος σνταξης του ισολογισμο και απολογισμο των πολιτικν κομμτων και συνασπισμν κομμτων, καθς και των ευρωπαικν πολιτικν κομμτων

21-5-18   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.10034/25854/669/18 (ΦΕΚ-1773 Β/18-5-18) : Τροποποηση της αριθμ. Φ.10034/11236/250/23-4-18 (ΦΕΚ-1454 Β/26-4-18) υ.α. "Καθορισμς προγραμμτων, αριθμο δικαιοχων και προυποθσεων συμμετοχς στα Προγρμματα του Λογαριασμο Αγροτικς Εστας τους 2018"

21-5-18   ΥΠΠΕΘ Φ.251/82181/Α5/18-5-18 : Προθεσμα υποβολς δικαιολογητικν για τη συμμετοχ υποψηφων στις προκαταρκτικς εξετσεις των Σχολν της Ελληνικς Αστυνομας

21-5-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1081/18 (ΦΕΚ-1768 Β/18-5-18) : Τροποποηση της ΠΟΛ.1056/17 απφασης του Διοικητ ΑΑΔΕ (1325 Β) "Εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 15 του ν. 3091/02 (330 Α) για τον ειδικ φρο επ των ακιντων - απαιτομενα δικαιολογητικ και διαδικασα χοργησης των απαλλαγν"

21-5-18   Ν. 4539/18 (ΦΕΚ-89 Α/18-5-18) : Σσταση φορα αναπλσεων της πλης των Αθηνν και λλες διατξεις18-5-18   ΦΕΚ-1725 Β/17-5-18 :

ΥΠΕΚΑΚΑ Δ15/Δ/20097/522/18 : Διαδικασα καταβολς εισφορς εξαγορς στον ΕΦΚΑ για την αναγνριση του οφειλμενου χρνου πρσθετης ασφλισης στον Κλδο Κριας Ασφλισης Αγροτν του πρην ΟΓΑ

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ2Β/ΟΙΚ.33145/18 : Διενργεια μεγλων ορθοπεδρικν επεμβσεων σε ιδιωτικς κλινικς

18-5-18   ΥΠΕΕ 170306/2913/18-5-18 : Υλοποηση του Προγρμματος Δασοπροστασας τους 2018

18-5-18   ΥΠΥΜΕ 38058/396/18-5-18 : Δελτα Τεχνικο Ελγχου σε συμμρφωση με την οδηγα 2014/45/ΕΕ17-5-18   ΑΑΔΕ ΔΕΑΦ/Β/1075697/ΕΞ2018/15-5-18 : Χρνος απδοσης του φρου που παρακρατεται στο "πγιο μρισμα" που λαμβνουν τα αθλητικ σωματεα απ τις αθλητικς αννυμες εταιρεες, κατ' εφαρμογ των διατξεων του ν. 2725/99

17-5-18   ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΓΔΠΟΛ/29303/162/17-5-18 : Σχετικ με την υποχρεση εφαρμογς των διατξεων του ρθρου 6 του Ν. 4067/12 και του ρθρου 7 του Ν. 4495/17, πως εκστοτε ισχουν, απ τις Υπηρεσες Δμησης και τα Συμβολια Αρχιτεκτονικς

17-5-18   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΠΑΑΔ/ΠΡΟΣ/ΟΙΚ.17876/17-5-18 : Ψηφιακ Οργανγραμμα της Δημσιας Διοκησης και Τοπικς Αυτοδιοκησης16-5-18   ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/29123/1146/16-5-18 : Πολεοδομικς Μελτες Εναρμνισης Χρσεων Γης

16-5-18   ΥΠ.ΕΣ. 130181/8670/ΕΓΚ.11/25-4-18 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Κοινοποηση νων διατξεων περ ιθαγνειας (ν. 4531/18)

16-5-18   ΕΦΚΑ (ΚΕΑΟ) 24/16-5-18 : Οδηγες σχετικ με την εφαρμογ των διατξεων που αφορον στην "Προπτωχευτικ διαδικασα εξυγανσης", πως τροποποιθηκαν με το ρθρο 6 του ν. 4446/16 και το ρθρο 14 του ν. 4491/17

16-5-18   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΗΔ/17544/11-5-18 : Επικαιροποηση απφασης του ρθρου 10 του Ν. 4305/17

16-5-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΓΠ/Δ2Β/ΟΙΚ.38000/16-5-18 : Απαγορεσεις της διαφμισης, προθησης και προβολς των προιντων καπνο

16-5-18   Ν. 4538/18 (ΦΕΚ-85 Α/16-5-18) : Μτρα για την προθηση των θεσμν της Αναδοχς και Υιοθεσας και λλες διατξεις

16-5-18   ΑΑΔΕ ΔΣΣ/Α/1061419/ΕΞ2018/18 (ΦΕΚ-1686 Β/15-5-18) : Επιχειρησιακ Σχδιο της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων (ΑΑΔΕ) για το τος 2018 --> Βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ

16-5-18   ΠΔΤΕ 139/18 (ΦΕΚ-1677 Β/15-05-2018) : Τροποποηση της πρξης Διοικητ υπ' αριθμ. 2651/20.1.2012 «Στοιχεα και πληροφορες που οφελουν να υποβλλουν σε περιοδικ βση στην Τρπεζα της Ελλδος τα εποπτευμενα ιδρματα για σκοπος σκησης εποπτεας -Καθορισμς προσπων που χουν ειδικ σχση με το πιστωτικ δρυμα».

16-5-18   ΥΠΥΜΕ ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/4241/A32/18 (ΦΕΚ-1685 Β/15-05-2018) : Προθεσμα για την υποβολ αιτσεων χοργησης επιδματος προς πληγντα φυσικ πρσωπα και επιχειρσεις απ τις φυσικς καταστροφς των τελευταων τεσσρων μηνν του 2017 σμφωνα με το ρθρο 4 του ν. 4501/2017 και το ρθρο 75 του ν. 4509/2017

16-5-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1089/14-5-18 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 12 του ν. 4499/17 (Α 176/21-11-17) καθς και των διατξεων του ρθρου 30 του ν. 4532/1/ (Α 63/5-4-18) αναφορικ με τον ειδικ φρο επ των τηλεοπτικν διαφημσεων

16-5-18   Κ.Υ.Α. 51483/700/Φ.15/18 (ΦΕΚ-1692 Β/15-5-18) : Οροι και προυποθσεις για την καλλιργεια και επεξεργασα της φαρμακευτικς κνναβης

16-5-18   ΡΑΣ 7690/18 (ΦΕΚ-1691 Β/15-5-18) : Απφαση της ΡΑΣ σχετικ με τα προσντα, τους ρους και τις προυποθσεις χοργησης πιστοποησης επρκειας εκπαιδευτν για την εκπαδευση μηχανοδηγν

16-5-18   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.20155/26984/Δ16.673/18 (ΦΕΚ-1689 Β/15-5-18) : Εγκριση του καταστατικο του Ενιαου Δημοσιογραφικο Οργανισμο Επικουρικς Ασφαλσεως και Περιθλψεως (ΕΔΟΕΑΠ)

16-5-18   Κ.Υ.Α. 7991/158/18 (ΦΕΚ-1687 Β/15-5-18) : Πργραμμα επιδτησης διακοπν εργαζομνων, ανργων και οικογενειν αυτν περιδου 2018-2019, με Επιταγ Κοινωνικο Τουρισμο

16-5-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1084/18 (ΦΕΚ-1690 Β/15-5-18) : Τροποποηση της αριθ. ΠΟΛ 1137/12.09.2017 (Β' 3293) απφασης Διοικητ ΑΑΔΕ για τον καθορισμ των καταλγων σχετικ με τις Δηλωτες Δικαιοδοσες, δυνμει του ρθρου πμπτου παρ. 4 τρτο εδφιο του ν. 4428/2016 (Α' 190) και με τις Συμμετχουσες Δικαιοδοσες, δυνμει του διου ρθρου και του ρθρου 9 παρ. 5 περπτ. β' τρτο εδφιο του ν. 4170/2013 (Α' 163), ναντι της Ελλδας.

16-5-18   Ν. 4537/18 (ΦΕΚ-84 Α/15-5-18) : Ενσωμτωση στην ελληνικ νομοθεσα της Οδηγας 2015/2366/ΕΕ για τις υπηρεσες πληρωμν και λλες διατξεις15-5-18   ΥΠΠΕΘ Φ.251/78993/Α5/15-5-18 : Συμπληρωματικ Προκρυξη Διαγωνισμο Επιλογς Επιπλον του Αριθμο Εισακτων για την Εισαγωγ, κατ το Ακαδημαικ Ετος 2018-2019, των Αποφοτων Λυκεων των Νσων Λσβου, Χου, Οινουσσν και Ψαρν, που συμμετεχαν στις Πανελλαδικς Εξετσεις Σχολικο Ετους 2016-2017, στα ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ

15-5-18  ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1088/11-5-18 : Κοινοποηση της υπ' αριθμ. 124/17 γνωμοδτησης του ΝΣΚ (Β' Τμμα) σχετικ με τη φση των ποσοστν και ποσν που αποδδονται στο Ελληνικ Δημσιο απ τα ιδιωτικ ΚΤΕΟ καθς και τον λεγχο και τις κυρσεις στις περιπτσεις μη αποδσεως, ανακριβος εκπρθεσμης αποδσεως των ως νω ποσοστν και ποσν --> Βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ

15-5-18   ΥΠΥΜΕ 36334/371/14-5-18 : Διευκρινσεις για την εφαρμογ της οδηγας 2014/45/ΕΕ

15-5-18  ΥΠΥΜΕ 37178/387/14-5-18 : Ενημρωση υπηρεσιν του Υπουργεου Υποδομν και Μεταφορν για αφαρεση στοιχεων κυκλοφορας απ τα Δημσιας και Ιδιωτικ ΚΤΕΟ

15-5-18   ΥΠ.ΕΣ. 19390/ΕΓΚ.16/15-5-18 : Διακνηση αλληλογραφας μεταξ του Υπουργεου Εσωτερικν και των Εποπτευμενων Φορων του μσω του Πληροφοριακο Συστματος Ηλεκτρονικς Διαχερισης Εγγρφων "ΙΡΙΔΑ"

15-5-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1087/11-5-18 : Εφαρμογ των διατξεων της περ. στ της παρ. 2 του ρθρου 12 του ν. 4172/13, στην περπτωση απκτησης εισοδματος απ επιχειρηματικ δραστηριτητα χωρς ναρξη14-5-18   ΑΑΔΕ ΔΕΑΦ/Β/1073111/ΕΞ2018/11-5-18 : Φορολογικ μεταχεριση μη εκπιπτμενων δαπανν των ΚΤΕΛ ΑΕ της περ. β της παρ. 2 του ρθρου 3 του ν. 2963/04

14-5-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1086/11-5-18 : Κοινοποηση της 207/17 γνωμοδτησης της Ολομλειας του ΝΣΚ σχετικ με απαλλαγ απ τον ειδικ φρο επ των ακιντων νομικν προσπων με δρα σε κρτη μλη του Ευρωπαικο Οικονομικο Χου (ΕΟΧ)

14-5-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1085/9-5-18 : Κοινοποηση της αρ. πρωτ. ΠΟΛ.1054/16-3-18 απφασης Διοικητ ΑΑΔΕ περ τροποποησης του ρθρου 11 του αριθμ. ΠΟΛ.1101/4-4-17 (ΦΕΚ-2540 Β) μοιας11-5-18   ΑΑΔΕ ΔΕΑΦ/Β/1072328/ΕΞ2018/9-5-18 : Εφαρμογ διατξεων της παρ. 2 του ρθρου 64 του ν. 4172/13 κατ την προμθεια φακλων με προπληρωμνο τλος απ φορες γενικς κυβρνησης

11-5-18   ΥΠΥΜΕ ΦΒ1-Α/29567/290/11-5-18 : Διαδικασα σφργισης εγκαταστσεων παροχς καυσμων

11-5-18   ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/19409/1507/18 (ΦΕΚ-1643 Β/11-5-18) : Εφαρμογ της παρ. η του ρθρου 99 του ν. 4495/17 "Ελεγχος και προστασα του Δομημνου Περιβλλοντος και λλες διατξεις" (ΦΕΚ Α 167)

11-5-18   ΕΦΚΑ 23/9-5-18 : Εκπροσπηση πολιτν στις διοικητικς αρχς

11-5-18   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/137/ΟΙΚ.17222/11-5-18 : Δημοσιοποηση αιτημτων για αμοιβαα μετταξη στην ηλεκτρονικ εφαρμογ για την κινητικτητα του Υπουργεου Διοικητικς Ανασυγκρτησης

11-5-18   ΥΠ.ΟΙΚ. 30/003/000/1614/18 (ΦΕΚ-1624 Β/10-5-18) : Διατυπσεις και διαδικασες για την γκριση χρσης δεξαμενν αιθυλικς αλκολης και ποτν με αλκολη των ρθρων 80, 86, 88, 90 και 92 του ν. 2960/01 αντιστοχως - Τροποποηση της αριθμ. ΔΕΦΚΦ/Β/5026381/ΕΞ2015/16-12-15 αυο

11-5-18   Κ.Υ.Α. 64833/Ζ1/10-5-18 (ΦΕΚ-1625 Β/10-5-18) : Καθορισμς των ρων και της διαδικασας επιλογς για τη χοργηση προπτυχιακν υποτροφιν ακαδημιακο τους 2017-2018 απ το Ιδρυμα Κρατικν Υποτροφιν (ΙΚΥ) στο πλασιο της πρξης "Πργραμμα Οικονομικς Ενσχυσης Επιμελν Φοιτητν/τριν που ανκουν σε ευπαθες κοινωνικς ομδες (ΕΚΟ) - Β' Κκλος) .......

11-5-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1083/10-5-18 : Τροποποιητικς δηλσεις που υποβλλονται λγω επιστροφς αχρεωσττως καταβληθντων ποσν απ μισθωτ εργασα και συντξεις

11-5-18   ΑΑΔΕ ΔΕΑΦ/1071818/ΕΞ2018/9-5-18 : Διευκρινσεις σχετικ με τη χοργηση σε ντυπη μορφ βεβαισεων αποδοχν για τα ποσ που χορηγονται σε υπαλλλους για κλυψη δαπανν που πραγματοποιονται για λογαριασμ της υπηρεσας τους

11-5-18   ΕΦΚΑ 616466/11-5-18 : Διευκρινσεις για την εγκκλιο 20/1810-5-18   ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, σχετικ με την ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Το παραπνω υλικ θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. ΙΩΑΝΝΗ, με ττλο :

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ (10/05/2018)

10-5-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1082/10-5-18 : Αναγραφ στη δλωση φορολογας εισοδματος φυσικν προσπων των κερδν / ζημιν απ αγοραπωλησες εισηγμνων σε χρηματιστριο μετοχν, ταν ο μεταβιβζων συμμετχει στο μετοχικ κεφλαιο των εταιριν με ποσοστ μικρτερο του μισο τοις εκατ (0,5%) ταν οι μετοχς χουν αποκτηθε πριν την 1η Ιανουαρου 2009

10-5-18   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2/32/ΟΙΚ.17115/10-5-18 : Τροποποηση διατξεων του ν. 4369/16 για την ηλεκτρονικ διεξαγωγ της αξιολγησης προσωπικο

10-5-18  ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1078/18 (ΦΕΚ-1634 Β/10-5-18) : Τροποποηση της αριθμ. ΠΟΛ.1135/29-8-17 (Β 3053) απφασης του Υπουργο Οικονομομικν σχετικ με τον καθορισμ του καταλγου των Δικαιοδοσιν των Αρμδιων Αρχν της Πολυμερος Συμφωνας Αρμδιων Αρχν για την αυτματη ανταλλαγ πληροφοριν χρηματοικονομικν λογαριασμν δυνμει του πρτου εδαφου της παρ. 2 του ρθρου πμπτου του ν. 4428/16 (Α 190)

10-5-18   ΥΠ.ΕΣ. 18159/9-5-18 : Συλλογ στοιχεων αναφορικ με την εφαρμογ του ρθρου 8 παρ. 3 του ν. 4210/13 για τους προσωριν επιτυχντες της προκρυξης 3Κ/2018

10-5-18   ΥΠΕΘ Φ.152/75061/Α5/10-5-18 : Πανελλαδικς εξετσεις υποψηφων ημερησων και εσπερινν ΕΠΑΛ του ν. 4386/16 (ΦΕΚ-83 Α), του ν. 4186/13 (ΦΕΚ-193 Α) και του ν. 4473/17 (ΦΕΚ-78 Α) τους 2018

10-5-18   ΕΕΕΠ ΠΡΠ/160180418/18 (ΦΕΚ-1599 Β/9-5-18) : Ορισμς υποδεγματος του εντπου καταγγελας του ρθρου 36 της με αριθμ Τ/6736/2003 (Β 929) απφασης του Υπουργο Ανπτυξης με ττλο "Κανονισμς Διοικητικο Ελγχου και Εποπτεας της Λειτουργας των Καζνο", πως τροποποιθηκε και κωδικοποιθηκε με τη με αριθμ 303/5/18 (Β 1025) απφαση της Επιτροπς Εποπτεας και Ελγχου Παιγνων

10-5-18   ΦΕΚ-1608 Β/9-5-18  :

ΥΠΟΙΑΝ 44318/9-5-18  : Τροποποηση της αριθμ. Β2/829Α/13 κ.υ.α. περ διθεσης πιστσεων απ το Πργραμμα Δημοσων Επενδσεων για τη Δρση ενσχυσης "Εκσυγχρονισνς Πρατηρων Υγρν Καυσμων"

Κ.Υ.Α. 822/60139/18 : Τροποποηση της αριθμ. 323306/13-9-07 απφασης των Υπουργν Οικονομας και Οικονομικν και Αγροτικς Ανπτυξης και Τροφμων "Καθορισμς των αναγκαων συμπληρωματικν μτρων για την εφαρμογ των Κανονισμν (ΕΚ) αριθ. 178/02 και αριθ. 882/04 του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου, σον αφορ τις γενικς αρχς της ασφλειας και τους επσημους ελγχους στις ζωοτροφς" (Β 1881/14-9-17)9-5-18   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

9-5-18   ΦΕΚ-1586 Β/8-5-18 :

Κ.Υ.Α. 45196/18 : Τροποποηση της αριθμ. 133473/17 απφασης των Υπουργν Οικονομας και Ανπτυξης και Οικονομικν "Ρθμιση Υποχρωσης Αποδοχς Πληρωμν με Κρτα, σμφωνα με το ρθρο 65 του ν. 4446/16 (Α 240)" (Β 4309)

Κ.Υ.Α. 66981/Δ1/18 : Ορισμς δμων εφαρμογς δχρονης προσχολικς εκπαδευσης απ το σχολικ τος 2018-2018

9-5-18   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.80100/ΟΙΚ.17630/943/18 (ΦΕΚ-1560 Β/8-5-18) : Αντικατσταση του Πνακα παθσεων που χαρακτηρζονται μη αναστρψιμες και για τις οποες η διρκεια αναπηρας των ασφαλισμνων καθορζεται επαριστον της Φ.80000/οικ.2/1 (ΦΕΚ-Β 7/2018) υ.α.

9-5-18   ΥΠ.ΕΣ. 16410/Φ.700.6/18 (ΦΕΚ-1576 Β/8-5-18) : Εγκριση της υπ' αριθμ. 6/2018 Πυροσβεστικς Διταξης με θμα : "μτρα και μσα πυροπροστασας εμπορικν αποθηκν"

9-5-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1Β/ΓΠ/ΟΙΚ.26856/18 (ΦΕΚ-1556 Β/8-5-18) : Κατρτιση λεπτομερος καταλγου ιατρικν πρξεων οι οποες επιτρπεται να εκτελονται σε Αυτοτελες Ιδιωτικς Μονδες Ημερσιας Νοσηλεας (ΜΗΝ) ειδικτητας α) οφθαλμολογας και β) πλαστικς / επανορθωτικς χειρουργικς

9-5-18   ΦΕΚ-1577 Β/8-5-18 :

ΥΠΕΚΑΚΑ 24270/610/18 : Αμοιβ των δικηγρων ως δικαστικν αντιπροσπων στις εκλογς συνδικαλιστικν οργανσεων

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΕΑΛΕ/ΓΠ/ΟΙΚ.33003/18 : Καθορισμς κριτηρων επιλογς γνωμοδοτοντων ιατρν που συμμετχουν στο Σστημα Ηλεκτρονικς Προγκρισης (ΣΗΠ) του Εθνικο Οργανισμο Παροχς Υπηρεσιν Υγεας (ΕΟΠΥΥ)

9-5-18   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.20155/25187/Δ16.624/18 (ΦΕΚ-1582 Β/8-5-18) : Εγκριση του Κανονισμο Εσπραξης Εσδων του Ενιαου Δημοσιογραφικο Οργανισμο Επικουρικς Ασφαλσεως και Περιθλψεως (ΕΔΟΕΑΠ)8-5-18   Π.Δ. 41/18 (ΦΕΚ-80 Α/7-5-18) : Κανονισμς Πυροπροστασας Κτιρων

8-5-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1074/18 (ΦΕΚ-1547 Β/7-5-18) : Απαλλαγ απ την τρηση λογιστικν αρχεων (βιβλων) και κδοση λογιστικν στοιχεων, ιατρν που παρχουν υπηρεσες στην ολομερη λειτουργα των νοσηλευτικν ιδρυμτων που ανκουν στο ΕΣΥ, πραν του τακτικο ωραρου λειτουργα αυτν, βσει των διατξεων του ν. 2889/01, πως ισχει

8-5-18   ΥΠΥΜΕ Β6/34831/1716/7-5-18 : Κοινοποηση διατξεων του ρθρου 42 του ν. 4530/18 (Α 59)

8-5-18   Π.Δ. 42/18 (ΦΕΚ-81 Α/7-5-18) : Τροποποηση του ρθρου 9 παρ. 1 του ν. 3511/06 (Α 258), πως ισχει - Ανακατανομ οργανικν θσεων στο Πυροσβεστικ Σμα

8-5-18   Κ.Υ.Α. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/29/16053/18 (ΦΕΚ-1548 Β/7-5-18) : Καθορισμς αριθμο εισακτων στον 26ο εισαγωγικ διαγωνισμ της Εθνικς Σχολς Δημσιας Διοκησης και Αυτοδιοκησης (ΕΣΔΔΑ) και κατανομ αυτν στα τμματα εξειδκευσης7-5-18    ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι, στο οποο περιλαμβνονται οι  μεταβολς επιγραμματικ και παραλεπονται τα ρθρα  που αφορον τις κοιντητες των δμων, τις περιφρειες και τους ΦΟΔΣΑ : 
1. Χαρακτηρισμς και κατηγοριοποηση δμων (ρθρα 1 και 2).
2. Δημοτικ περοδος (ρθρο 5).
3. Κωλματα και ασυμββαστα (ρθρο 10).
4. Ασυμββαστο εξαιτας οφειλν (ρθρο 11).
5. Κατρτιση συνδυασμν (ρθρο 13).
6. κυρα ψηφοδλτια (ρθρο 25).
7. Κατανομ εδρν (ρθρο 27).
8. Παρατηση αιρετν (ρθρο 40).
9. Αντιδμαρχοι (ρθρο 68).
10. Εκλογ νου δημρχου (ρθρο 69).
11. Εκλογ προεδρεου δημοτικο συμβουλου (ρθρο 71).
12. Μεταββαση αρμοδιοττων του δημοτικο συμβουλου στην οικονομικ επιτροπ (ρθρο 72).
13. Δημοτικς παρατξεις (ρθρο 73).
14. Σγκληση του δημοτικο συμβουλου (ρθρο 74).
15. Επιτροπς του δημοτικο συμβουλου (ρθρο 75).
16. Οικονομικ Επιτροπ και Επιτροπ Ποιτητας Ζως (ρθρο 76).
17. Δημοτικ Επιτροπ διαβολευσης (ρθρο 78).
18. Αυτοτελς Υπηρεσα Εποπτεας ΟΤΑ (ρθρο 106).
19. Εππτης ΟΤΑ (ρθρο 107).
20. Επιτροπ Συντονισμο και Ελγχου Εποπτεας ΟΤΑ (ρθρο 112).
21. Υποχρεωτικς λεγχος νομιμτητας (ρθρο 113).
22. Αυτεπγγελτος λεγχος νομιμτητας (ρθρο 114).
23. Ειδικ διοικητικ προσφυγ (ρθρο 115).
24. Δημοσευση των αποφσεων του Εππτη ΟΤΑ (ρθρο 118).
25. Αστικ ευθνη (ρθρο 121).
26. Πειθαρχικ ευθνη (ρθρο 122).
27. κπτωση εξαιτας καταδκης (ρθρο 125).
28. Αυτοδκαιη αργα (ρθρο 126).
29. Ιδιζουσα δωσιδικα των αιρετν και εξαρεση αυτν απ την αυτφωρη διαδικασα (ρθρα 124 και 129 παρ. 4).
30. Δημοτικο Διαμεσολαβητς (ρθρα 149-171).
31. Επιχειρησιακ Πργραμμα και προπολογισμς (ρθρα 172 και 174).
32. Υποστριξη των δμων απ τη ΜΟΔ ΑΕ (ρθρο 175).
33. Προγραμματικς συμβσεις (ρθρο 176).
34. Διαδημοτικς σνδεσμος τεχνικς υπηρεσας (ρθρο 177).
35. Υπηρεσα Δμησης (ρθρο 178).
36. Συμμετοχ σε αννυμες εταιρεες (ρθρα 179 και 180).
37. Πρατρια καυσμων (ρθρο 181).
38. Τλος καθαριτητας (ρθρο 182).
39. Κριτρια κατανομς των ΚΑΠ (ρθρα 183 και 184).
40. Ψφιση του προπολογισμο (ρθρο 186).
41. Τεχνικ πργραμμα (ρθρο 188).
42. Εκμσθωση ακιντων (ρθρο 193).
43. Λογαριασμς οικονομικς ενσχυσης ΟΤΑ (ρθρα 196 και 197).
44. Κλειστ ακνητα (ρθρο 207).

Το παραπνω υλικ θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. ΙΩΑΝΝΗ, με ττλο :

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι (07/05/2018)

7-5-18   ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2252.2.1/30617/18/18 (ΦΕΚ 1540 Β/04-05-2018) : Τροποποηση - αναπροσαρμογ της αριθμ. 3323.1/01/05/26-05-2005 απφασης «Αντατες Επιτρεπμενες Τιμς Καθαρν Ναλων Οικονομικς Ενιαας Θσης Επιβατν, Οχημτων και Εμπορευμτων, πλην Ταχυδρομικν Αποστολν, Πλοων Ακτοπλοας κατ Σνδεση και κατ Κατηγορα Πλοου (Β' 718)», πως χει τροποποιηθε με την αριθμ. 2252.2.1/26892/17/ 10-04-2017 απφαση Υπουργο Ναυτιλας και Αιγαου (Β' 1489) --> Βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ

7-5-18   Κ.Υ.Α. ΑΣ 16.4/87235/104/18 (ΦΕΚ-1517 Β/4-5-18) : Καθορισμς του ψους παραβλους που συνοδεει την ατηση για την γκριση θσης σε λειτουργα των δομικν υποσυστημτων και των οχημτων του σιδηροδρομικο συστματος

7-5-18   ΥΠ.ΨΗΦ.ΠΟΛ.ΤΗΛΕΠ.ΕΝΗΜ. 4954/18 (ΦΕΚ-1526 Β/4-5-18) : Τροποποηση και συμπλρωση της 2879/18 (ΦΕΚ-879 Β) υ.α. "Καθορισμς ημερσιων και εβδομαδιαων νομαρχιακν και τοπικν εφημερδων που χουν τη δυναττητα καταχρησης δημοσιεσεων των φορων του Δημοσου"4-5-18   ΥΠΥΜΕ 4019/41/27-4-18 : Εφαρμογ της οδηγας 2014/45/ΕΚ "Περιοδικς τεχνικς λεγχος μηχανοκνητων οχημτων και των ρυμουλκουμνων τους σε συμμρφωση με την οδηγα 2014/45/ΕΚ και κατργηση της οδηγας 2009/40/ΕΚ

4-5-18   ΕΑΑΔΗΣΥ 2282/25-4-18 : Ενημρωση για το Επιγραμμικ Αποθετριο Πιστοποιητικν eCertis (παρ. 2 του ρθρου 81 του ν. 4412/16)

4-5-18   ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/7037/557/7-2-18 : Χοργηση δειας σε ρυμοτομομενα μη οικοδομσιμα οικπεδα - γπεδα για την εκτλεση εργασιν αποκατστασης / ανακανισης κτιρων χαρακτηρισμνων ως διατηρητα (ν. 4067/12) νετερα μνημεα (ν. 3028/02)3-5-18   ΥΠΕΘ Φ.7/70275/Δ1/3-5-18 : Ενργειες προγραμματισμο του εκπαιδευτικο ργου των Νηπιαγωγεων για το σχολικ τος 2018-2019 - Προγραμματισμς λειτουργας Ολομερου Προγρμματος

3-5-18   ΥΠΕΘ 70279/Δ1/3-5-18 : Ενργειες προγραμματισμο του εκπαιδευτικο ργου των Δημοτικν Σχολεων για το σχολικ τος 2018-2019 - Προγραμματισμς λειτουργας Ολομερου Προγρμματος

3-5-18   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.53Β/632/ΟΙΚ.15287/25-4-18 : Μεταπτυχιακ εκπαδευση υπαλλλων

3-5-18   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/28984/0004/18 (ΦΕΚ-1499 Β/2-5-18) : Τροποποηση και συμπλρωση της υπ' αριθμ. 2.36842/0094/07 απφασης του Υπουργο Οικονομικν με θμα "Καθορισμς των δικαιολογητικν νομιμοποησης των δικαιοχων για την εσπραξη χρημτων απ το Ταμεο Παρακαταθηκν και Δανεων (Τ.Π. και Δανεων), με την προσθκη δικαιολογητικν νομιμοποησης διαχειριστ πολυκατοικας

3-5-18   ΥΠΥΜΕ ΔΝΣ/ΟΙΚ.21137/ΦΝ466/18 (ΦΕΚ-1511 Β/2-5-18) : Τροποποηση της με αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/17 (Β 4841) απφασης του Υπουργο Υποδομν και Μεταφορν με θμα "Κατρτιση, τρηση και λειτουργα του Μητρου μελν επιτροπν διαδικασιν σναψης δημοσων συμβσεων ργων, μελετν και παροχς τεχνικν και λοιπν συναφν επιστημονικν υπηρεσιν (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8 (η) του ρθρου 221 του ν. 4412/16

3-5-18   Κ.Υ.Α. 84675/18 (ΦΕΚ-1510 Β/2-5-18) : Προθηση της απασχλησης μσω προγραμμτων κοινωφελος χαρακτρα στο Υπουργεο Περιβλλοντος και Ενργειας και στις Αποκεντρωμνες Διοικσεις για την αντιπυρικ προστασα των δασικν οικοσυστημτων της χρας2-5-18   ΥΠ.ΕΣ. 14026/24-4-18 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Εορτασμς των Εθνικν Αγνων και της Εθνικς Αντστασης κατ του ναζισμο και του φασισμο

2-5-18   ΥΠΟΙΑΝ 46974/ΕΓΚ.2/2-5-18 : Εφαρμογ του ν. 4497/17 σχετικ με την σκηση υπαθριων εμπορικν δραστηριοττων

2-5-18   ΥΠΕΘΑ Φ.337/101/302444/Σ.2391/ΕΓΚ.13/23-4-18 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) : Προκρυξη ∆ιαγωνισµο Επιλογς Σπουδαστν-τριν Ανωττων Στρατιωτικν Εκπαιδευτικν Ιδρυµτων (ΑΣΕΙ), Ευελπδων (ΣΣΕ), Ναυτικν ∆οκµων (ΣΝ∆), Ικρων (ΣΙ), Αξιωµατικν Σωµτων (ΣΣΑΣ), Αξιωµατικν Νοσηλευτικς (ΣΑΝ) και των Ανωτρων Στρατιωτικν Σχολν Υπαξιωµατικν (ΑΣΣΥ), Στρατο Ξηρς (ΣΜΥ), Πολεµικο Ναυτικο (ΣΜΥΝ), Πολεµικς Αεροπορας (ΣΜΥΑ)

2-5-18  ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1079/27-4-18 : Ερμηνεα του ρθρου 12 της ΣΑΔΦΕ μεταξ της Ελλδας και της Ρωσικς Ομοσπονδας (Ν. 3047/02, ΦΕΚ-200 Α)

2-5-18   ΑΑΔΕ ΔΕΑΦ/Β/1066017/ΕΞ2018/27-4-18 : Υποβολ δηλσεων απ τα γραφεα αλλοδαπν επιχειρσεων και τις ημεδαπς επιχειρσεις που λειτουργον βσει του α.ν. 89/67 σε περπτωση ανκλησης της δειας εγκαταστασς τους

2-5-18   ΥΠΟΙΑΝ 46287/650/Φ.15.1/30-4-18 : Παροχ οδηγιιν για την γκριση εγκατστασης (ν. 4442/16 πως τροποποιθηκε με τον ν. 4512/18)

2-5-18   ΕΦΚΑ Σ40/35/568570/30-4-18 : Συμπληρωματικς οδηγες σχετικ με την εφαρμογ του ρθρου 29 του ν. 4387/16, πως συμπληρθηκε με το ρθρο 2 του ν. 4499/17 περ χοργησης προσωρινς σνταξης

2-5-18   ΕΦΚΑ Σ45/2/568494/30-4-18 : Μετατροπ σνταξης απ αναπηρας σε γρατος και αντστροφα, μετ τη λειτουργα του ΕΦΚΑ

2-5-18   ΕΦΚΑ Σ22/1/27-4-18 : Κοινοποηση του μσου Δεκτη Τιμν Καταναλωτ τους 2017

2-5-18   ΕΦΚΑ 569143/2-5-18 : Συμπληρωματικς οδηγες - παρταση προθεσμας για την συνταξιοδτηση λγω γρατος ασφαλισμνων που εμππτουν στις ρυθμσεις των ρθρων 17 και 36 του ν. 4387/16

2-5-18   Π.Δ. 40/18 (ΦΕΚ-76 Α/30-4-18) : Αξιολγηση των μαθητν των ΕΠΑΛ και των μαθητευμενων του "Μεταλυκειακο ετους - Τξης Μαθητεας"

2-5-18   ΥΠΕΘ 66793/Η2/18 (ΦΕΚ-1487 Β/30-4-18) : Καθορισμς διαδικασας απσπασης εκπαιδευτικν στο εξωτερικ, ειδικτερων προσντων, κριτηρων, οργνου επιλογς τους για τοποθτησ τους σε σχολικς μονδες ενταγμνες σε τυπικ εκπαιδευτικ σστημα και Τμματα Ελληνικς Γλσσας και Πολιτισμο (ΤΕΓ) της Ελληνγλωσσης εκπαδευσης στο εξωτερικ

2-5-18   Κ.Υ.Α. 7279/18 (ΦΕΚ-1488 Β/30-4-18) : Καθορισμς : α) των απαιτομενων προσντων και εξειδκευση των κριτηρων του ρθρου 21 του ν. 2190/94 (Α 28), β) της προθεσμας και του τρπου υποβολς των αιτσεων των υποψηφων, γ) των απαιτομενων δικαιολογητικν, καθς και κθε θματος σχετικ με τη διαδικασα πρσληψης για την κλυψη των αναγκν φλαξης του Υπουργεου Τουρισμο (ΚΥ Περιφερειας Υπηρεσες), σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου ογδου του ν. 4506/17 (Α 191)30-4-18   Κ.Υ.Α. Φ.337/102/302468/Σ.2401/18 (ΦΕΚ-1484 Β/27-4-18) : Καθορισμς του αριθμο των σπουδαστν - τριν που θα εισαχθον στα Αντατα Στρατιωτικ Εκπαιδευτικ Ιδρματα (ΑΣΕΙ) και στις Αντερες Στρατιωτικς Σχολς Υπαξιωματικν (ΑΣΣΥ) των Ενπλων Δυνμεων κατ το ακαδημαικ τος 2018-2019

30-4-18   ΥΠΕΕ 168551/593/18 (ΦΕΚ-1475 Β/27-4-18) : Πνακας Διατμησης Δασικν Προιντων, διαχειριστικο τους 2018

30-4-18   Κ.Υ.Α. Φ.950/61/32022/Σ.6453/18 (ΦΕΚ-1479 Β/27-4-18) : Καθορισμς του ψους, του ποσοστο και της βσης υπολογισμο κρατσεων και εισφορν : α) υπρ του Μετοχικο Ταμεου Ναυτικο και του Ειδικο Κλαδου Οικονομικς Ενσχυσης Μερισματοχων Μετοχικο Ταμεου Ναυτικο επ των αποδοχν των εν ενεργεα μετχων του Ταμεου, β) υπερ του Ειδικο Λογαριασμο Προνοας Ναυτικο του Μετοχικο Ταμεου Ναυτικο επ των αποδοχν των ασφαλισμνων σε αυτ και γ) υπρ ανεγρσεως του Ναυτικο Νοσοκομεου Αθηνν επ των αποδοχν των εν ενεργεα μετχων του Μετοχικο Ταμεου Ναυτικο

30-4-18   Κ.Υ.Α. 8200/0-297647/18 (ΦΕΚ-1476 Β/27-4-18) : Εκδοση νου Δελτου Ταυττητας Ελλνων πολιτν

30-4-18   ΑΑΔΕ ΔΕΑΦ/Β/1065393/ΕΞ2018/26-4-18 : Φορολογικ μεταχεριση του εισοδματος που προκπτει κατ τη λξη ομολγων χωρς τοκομερδια (zero coupon) ημεδαπς και αλλοδαπς προλευσης

30-4-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1076/18 (ΦΕΚ-1456 Β/26-4-18) : Ηλεκτρονικ υποβολ ενδικοφανν προσφυγν και αιτημτων αναστολς του ρθρου 63 του Κδικα Φορολογικς Διαδικασας (ν. 4174/13)

30-4-18   ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ σε ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ "Μεταρρθμιση του θεσμικο πλαισου της Τοπικς Αυτοδιοκησης - Εμβθυνση της Δημοκρατας - Ενσχυση της Συμμετοχς - Βελτωση της οικονομικς και αναπτυξιακς λειτουργας των ΟΤΑ (Πργραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι) - Ρυθμσεις για τον εκσυγχρονισμ του πλαισου οργνωσης και λειτουργας των ΦΟ.ΔΣ.Α." - Ρυθμσεις για την αποτελεσματικτητερη, ταχτερη και εναιαα σκηση των αρμοδιοττων σχετικ με την απονομ ιθαγνειας και την πολιτογρφηση - Λοιπς διατξεις αρμοδιτητας ΥΠΕΣ

30-4-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ6Α/ΓΠ/ΟΙΚ.33346/30-4-18 : Συμπλρωση υποχρεωτικο διδακτικο ωραρου απ το εκπαιδευτικ προσωπικ των ΔΙΕΚ του Ν. 4186/13 αρμοδιτητας Υπουργεου Υγεας

30-4-18   Ν. 4533/18 (ΦΕΚ-75 Α/27-4-18) : Διαρθρωτικ μτρα για την πρσβαση στο λιγντη και το περαιτρω νοιγμα της χονδρεμπορικς αγορς ηλεκτρισμο και λλες διατξεις

30-4-18   Κ.Υ.Α. 174005/18 (ΦΕΚ-1459 Β/27-4-18) : Τροποποηση της οικ. 175700/16 απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Περιβλλοντος και Ενργειας και Αγροτικς Ανπτυξης και Τροφμων "Σστημα αειφορας βιοκαυσμων και βιορευστν" (ΦΕΚ Β 1212)27-4-18   ΥΠ.ΕΣ. 14507/ΕΓΚ.14/27-4-18 : Στοιχεα που υποβλλονται στον Κμβο Διαλειτουργικτητας του Υπουργεου απ τους Δμους και τις Περιφρειες για το προσωπικ και τη μισθοδοσα του - Μη υποχρωση υποβολς των στοιχεων αυτν απ τα νομικ πρσωπα και τις επιχειρσεις των ΟΤΑ

27-4-18   ΕΦΚΑ 22/27-4-18 : Ασφλιση των απασχολομενων στα Μσα Μαζικς Ενημρωσης και Ψυχαγωγας και των ιδιοκτητν αυτν στον ΕΦΚΑ, μετ την εφαρμογ της διταξης του ρθρου 20 του ν. 4498/17

27-4-18   ΕΦΚΑ 20/26-4-18 : Γνωστοποηση των διατξεων 22 και 23 του ν. 4529/18 (Α 56) σχετικ με την υπαγωγ στην ασφλιση για υγειονομικ περθαλψη και Χοργηση ασφαλιστικς κλυψης στους μισθωτος και μη μισθωτος ασφαλισμνους του ΕΦΚΑ και στους ανργους

27-4-18   ΕΦΚΑ 21/27-4-18 : Εκκαθριση εισφορν Μη Μισθωτν Ασφαλισμνων

27-4-18   ΑΑΔΕ ΔΕΦΚΦ/Α/1064574/ΕΞ2018/26-4-18 : Απογραφ δεξαμενν φορολογικν αποθηκν και αποθηκν τελωνειακς αποταμευσης στο Μητρο Δεξαμενν Ενεργειακν Προιντων

27-4-18   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.10034/11236/250/18 (ΦΕΚ-1454 Β/26-4-18) : Καθορισμς προγραμμτων, αριθμο δικαιοχων και προυποθσεων συμμετοχς στα Προγρμματα του Λογαριασμο Αγροτικς Εστας τους 2018

27-4-18   Κ.Υ.Α. οικ.24541/409/Φ.4.2/18 (ΦΕΚ 1424 Β/26-04-2018) : Τροποποηση της με αριθμ. οικ.81540/1445/ Φ.4.2./31-12-2015 (Β 2984) κοινς υπουργι¬κς απφασης «Απλοστευση και νταξη των διαδικασιν:
1) Χοργηση δειας δρυσης και λειτουργας πρατηρων υγρν καυσμων.
2) Χοργηση δειας δρυσης και λειτουργας πρατηρων αμιγς υγραερου.
3) Χοργηση δειας δρυσης και λειτουργας πρατηρων διανομς πεπιεσμνου φυσικο αερ¬ου (CNG), αρμοδιτητας της Διεθυνσης Ελγχου Οχημτων και Εγκαταστσεων του Υπουργεου Υποδομν, Μεταφορν και Δικτων στο σστημα των Ενιαων Κντρων Εξυπηρτησης (Ε.Κ.Ε.)».

27-4-18  ΥΠΕΘ Φ.151/51335/Α5/18 (ΦΕΚ-1423 Β/26-4-18) : Ειδικς Εξετσεις περ εισαγωγς σπουδαστν με σοβαρς παθσεις στο πρτο τος του Τμματος Εικαστικν Τεχνν και Επιστημν της Τχνης της Σχολς Καλν Τεχνν, του Πανεπιστημου Ιωανννων (καθ' υπρβαση του αριθμο εισακτων σε ποσοστ 5%)

27-4-18   Κ.Υ.Α. Φ.3/6/19893/1617/18 (ΦΕΚ-1455 Β/26-4-18) : Μεταφορ ποσο στην Ελληνικ Εταιρεα Τοπικς Ανπτυξης και Αυτοδιοκησης ΑΕ (ΕΕΤΑΑ) για τη χρηματοδτηση της Α' δσης του προγρμματος "Βοθεια στο σπτι" για το χρονικ διστημα απ 1-1-2018 - 31-12-201826-4-18   ΑΑΔΕ ΔΤΔ/Α/1063847/ΕΞ2018/23-4-18 : Κοινοποηση της αριθμ. ΔΤΔ/Α/1024011/ΕΞ2018/1-2-18 Απφασης Διοικητ ΑΑΔΕ με οδηγες για την κδοση αδειν απλουστευμνων διαδικασιν (απλουστευμνη διασφηση / εγγραφ στις λογιστικς καταχωρσεις του διασαφιστ) και τη διαδικασα χρσης αυτν

26-4-18   ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΤΥ/Α/0007205/ΕΞ2018/25-4-18 : Παροχ οδηγιν σχετικ με την εφαρμογ σων ορζονται στην παρ. 7 του ρθρου 4 του Ν. 2971/01, πως τροποποιθηκε και ισχει

26-4-18  ΥΠ.ΟΙΚ. Δ/ΠΡΟΜΑ/0004668/18 (ΦΕΚ-1430 Β/26-4-18) : Εγκριση χρσης κινητν τηλεφνων για τις υπηρεσιακς ανγκες του Υπουργεου Οικονομικν

26-4-18   Κ.Υ.Α. 11836/18 (ΦΕΚ-1417 Β/25-4-18) : Εφαρμογ των διατξεων της παρ. 3 του ρθρου 33, του ν. 4483/17 - Λεπτομρειες καταβολς αποζημωσης στα μλη των δημοτικν συμβουλων για τη συμμετοχ τους στις συνεδρισεις των δημοτικν συμβουλων

26-4-18   ΥΠΕΚΑΚΑ 20849/480/18 (ΦΕΚ-1412 Β/25-4-18) : Καθορισμς αριθμο θσεων σε ΟΤΑ α βαθμο (Υπουργεο Εσωτερικν), που πληρονται απ τομα που προστατεονται απ το ν. 2643/98 και κατανομ των θσεων αυτν

26-4-18   Κ.Υ.Α. Δ11/ΟΙΚ.21568/620/18 (ΦΕΚ-1409 Β/25-4-18) : Καθορισμς των προυποθσεων και ρθμιση των λεπτομερειν του προγρμματος χρηματοδτησης των Δμων και των νομικν τους προσπων απ το Υπουργεο Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Κοινωνικς Αλληλεγγης με σκοπ την δρυση νων τμημτων βρεφικς, παιδικς και βρεφονηπιακς φροντδας

26-4-18   ΦΕΚ-1405 Β/25-4-18 :

ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.ΕΦΚΑ/18574/436/18 : Τροποποηση Κανονισμο Οικονομικς Οργνωσης και Λογιστικς Λειτουργας του Ενιαου Φορα Κοινωνικς Ασφλισης (ΕΦΚΑ)

ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΤΟΠΕΦ/19987/381/18 : Καθορισμς προδιαγραφν και προυποθσεων για την εφαρμογ των διατξεων της παρ. 6 του ρθρου 5 του ν. 4315/14 (ΦΕΚ-269 Α)

26-4-18   ΥΠ.ΕΣ. 130181/8670/ΕΓΚ.11/25-4-18 : Κοινοποηση νων διατξεων περ ιθαγνειας (ν. 4531/18)

26-4-18   ΥΠ.ΕΣ. 14632/ΕΓΚ.13/24-4-18 : Διαδικασα κτισης της πειθαρχικς ποινς της αργας και της κπτωσης (ρθρο 234, παρ. 6 του ν. 3852/10)25-4-18   ΥΠΕΕ 166780/1619/18 (ΦΕΚ-1420 Β/25-4-18) : Τροποποηση των Προσωρινν Πρτυπων Τεχνικν Προδιαγραφν Εργασιν Σνταξης Δασοπονικν και λοιπν Μελετν Δασν και Δασικν Εκτσεων

25-4-18   ΥΠΕΘ Φ.6/65740/Δ1/25-4-18 : Εγγραφς μαθητν στα Νηπιαγωγεα για το σχολικ τος 2018-2019

25-4-18   ΥΠΕΘ Φ.6/65742/Δ1/25-4-18 : Εγγραφς μαθητν στα δημοτικ σχολεα για το σχολικ τος 2018-2019 - Λξη διδασκαλας μαθημτων 2017-2018

25-4-18   ΥΠ.ΕΣ. 14016/ΕΓΚ.12/24-4-18 : Διευκρινσεις επ της διαδικασας κδοσης δειας δρυσης και λειτουργας δημοτικν παιδικν και βρεφονηπιακν σταθμν μχρι την 31η Ιουλου 2018

25-4-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1070/18 (ΦΕΚ-1374 Β/24-4-18) : Τροποποηση της απφασης Διοικητ ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1103/17 (ΦΕΚ-2536 Β/217-17) περ επσπευσης επιστροφς πιστωτικο υπολοπου των υποκειμνων που χουν δικαωμα κπτωσης του φρου των εισρον τους και ετε πραγματοποιον κυρως πρξεις που δεν επιβαρνονται με ΦΠΑ, ετε εναι κτοχοι "δειας ΑΕΟ Authorised Economic Operator" "αδειν απλουστευμνων διαδικασιν"

25-4-18   ΥΠ.ΕΣ. 13677/18 (ΦΕΚ-1378 Β/24-4-18) : Κατανομ της τακτικς κρατικς χρηματοδτησης και της κρατικς χρηματοδτησης για ερευνητικος και επιμορφωτικος λγους στα δικαιοχα πολιτικ κμματα και συνασπισμος πολιτικν κομμτων και καταβολ στους δικαιοχους των αναλογοντων ποσν για το τος 2018

25-4-18   Κ.Υ.Α. 13022/18 (ΦΕΚ-1377 Β/24-4-18) : Ειδικ Πργραμμα Χοργησης Επενδυτικν Δανεων Οργανισμν Τοπικς Αυτοδιοκησης (ΟΤΑ) Α' και Β' βαθμο, ΔΕΥΑ και Συνδσμων ΟΤΑ : Σκοπς, κριτρια νταξης, διαδικασα υποβολς και αξιολγησης αιτσεων, λεγχος πορεας υλοποησης των ργων, ροι και δικαιολογητικ χοργησης των δανεων απ το Ταμεο Παρακαταθηκν και Δανεων, τρπος απδοσης του προιντος των δανεων, διαδικασα και δικαιολογητικ για την αποπληρωμ των δανεων απ το ΠΔΕ και λοιπ ζητματα διαχερισης προγρμματος

25-4-18   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2/31/ΟΙΚ.14951/24-4-18 : Ηλεκτρονικ εφαρμογ για την αξιολγηση προσωπικο

25-4-18   ΥΠΕΘ 58167/Δ2/18 (ΦΕΚ-1371 Β/24-4-18) : Λειτουργα Μουσικν Σχολεων

25-4-18   ΥΠΕΘ 61178/Δ2/18 (ΦΕΚ-1375 Β/24-4-18) : Λειτουργα Καλλιτεχνικν Γυμνασων24-4-18   ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, σχετικ με την ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ :

1. Νομικ καθεστς
2. Εννοια
3. Προστμενοι οικονομικν υπηρεσιν
4. Χρνος ανληψης των υποχρεσεων
5. Διαδικασα ανληψης υποχρεσεων
6. Περιεχμενο του εγγρφου ανληψης της υποχρωσης
7. Δαπνες μη προβλεπμενες απ το νμο
8. Μητρο δεσμεσεων
9. Δαπνες πγιου χαρακτρα
10. Δαπνες του Προγρμματος Δημοσων Επενδσεων
11. Υπλοιπα ανειλημμνων υποχρεσεων προηγουμνων ετν
12. Τμηματικς πληρωμς
13. Ανατροπ αναλψεων και διαγραφ δεσμεσεων
14. Πολυετες υποχρεσεις
15. λεγχος της πορεας των πιστσεων
16. Δαπνες απ την εκτλεση δικαστικν αποφσεων
17. Υποχρεσεις υπηρεσιν – ευθνες οργνων

Το παραπνω υλικ θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. ΙΩΑΝΝΗ, με ττλο :

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (24/04/2018)

24-4-18   ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 1374/24-4-18 : Εξαγωγς τροφμων σε τρτες χρες

24-4-18  ΥΠΕΘ Φ.251/65082/Α5/24-4-18 : Πανελλαδικς εξετσεις Γενικο Λυκεου (ΓΕΛ) τους 2018)

24-4-18   ΥΠΕΕ 169182/2491/24-4-18 : Υλοποηση του Ειδικο Προγρμματος Πρληψης Λαθρουλοτομιν τους 2018

24-4-18   ΥΠΥΜΕ Δ24/ΟΙΚ.5520/ΕΓΚ.7/24-4-18 : Παρταση ισχος βεβαισεων εγγραφς στο ΜΕΕΠ και τροποποηση του χρνου υποβολς οικονομικν καταστσεων και εκθσεων δραστηριτητας των Εργοληπτικν Επιχειρσεων σμφωνα με το ρθρο 107 του Ν. 4530/18/ (Α 59)

24-4-18   ΥΠΕΘ Φ.251/64901/Α5/24-4-18 : Προθεσμα υποβολς δικαιολογητικν για τη συμμετοχ υποψηφων στις προκαταρκτικς εξτασεις των Στρατιωτικν Σχολν ακαδημαικο τους 2018-2019

24-4-18   ΥΠ.ΕΣ. 13131/20-4-18 : Διευκρινσεις σχετικ με την εφαρμογ του Μητρου Μελν Επιτροπν διαδικασιν σναψης δημοσων συμβσεων ργων,  μελετν και παροχς τεχνικν και λοιπν συνασφν επιστημονικν υπηρεσιν (Μη.Μ.ΕΔ.)

24-4-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1077/18-4-18 : Κοινοποηση του καταλγου των χρυσν νομισμτων που πληρον τα κριτρια του επενδυτικο χρυσο σμφωνα με το ρθρο 47 του Κδικα ΦΠΑ (ν. 2859/00) με ισχ για το τος 2018

24-4-18   ΦΕΚ-1368 Β/23-4-18 :

Κ.Υ.Α. Φ.950/62/32039/Σ.6459/18 : Καθορισμς της μηνιαας εισφορς των μετ­χων του Μετοχικο Ταμεου Στρατο, αξιωματι­κν και ανθυπασπιστν υπρ του Νοσηλευτικο Ιδρματος Μετοχικο Ταμεου Στρατο.

Κ.Υ.Α. Φ.950/59/32019/Σ.6451/18 : Καθορισμς του ψους, του ποσοστο και της βσης υπολογισμο κρατσεων και εισφορν υπρ του Μετοχικο Ταμεου Στρατο και του Κλδου Οικονομικς Ενσχυσης Μερισματοχων Μετοχικο Ταμεου Στρατο επ των απο­δοχν των μετχων και των λοιπν υπχρεων στην καταβολ τους.

ΥΠ.ΟΙΚ. 2/31130/0026/18 : Τροποποηση της αριθμ. 2/59167/0026/18-8-2011 απφασης του Υπουργο Οικονομικν (Β’ 1986) αναφορικ με την πληρωμ δαπανν μισθοδοσας και λοιπν αποζημισεων και αμοιβν.

24-4-18   ΥΠΕΘ Φ.52/64336/Δ1/24-4-18 : Διδασκαλας της 2ης ξνης γλσσας στα Δημοτικ Σχολεα για το σχολικ τος 2018-201923-4-18  ΥΠ.ΕΣ. 13641/23-4-18 : Ενημρωση για αποδοχ απ τον Υπουργ Εσωτερικν της αριθμ. 226/17 γνωμοδτησης του Νομικο Συμβουλου του Κρτους

23-4-18  ΥΠΕΘ 64016/Α3/23-4-18 : Ελεγχος καταστσεων με τα στοιχεα των αιτσεων - δηλσεων των υποψηφων Γενικν Λυκεων που θα συμμετσχουν στις Πανελλαδικς Εξετσεις του σχολικο τους 2017-2018

23-4-18   ΥΠΕΘ 64020/Α3/23-4-18 : Ελεγχος καταστσεων με τα στοιχεα των αιτσεων - δηλσεων των υποψηφων Ημερησων και Εσπερινν Επαγγελματικν Λυκεων που πρκειται να συμμετσχουν στις Πανελλαδικς Εξετσεις σχολικο τους 2017-2018

23-4-18   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.1/ΟΙΚ.14705/20-4-18 : Εκπαιδευτικ προγρμματα για το ψηφιακ Οργανγραμμα και την εφαρμογ του ενιαου συστματος κινητικτητας στη δημσια διοκηση και την τοπικ αυτοδιοκηση

23-4-18   ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ 8269/18 (ΦΕΚ-1366 Β/20-4-18) : Περιορισμς κυκλοφορας των αιτοντων διεθν προστασα20-4-18   ΥΠΥΜΕ Α1/22201/839/20-4-18 : Οριστικ διαγραφ φορτηγν ΙΧ κατηγορας Ν1

20-4-18   Π.Δ. 35/18 (ΦΕΚ-69 Α/19-4-18) : Τροποποηση προεδρικν διαταγμτων για τις οργανικς θσεις σε μμισθα Υποθηκοφυλακεα της χρας

20-4-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1Δ/ΓΠ/ΟΙΚ.30961/20-4-18 : Ελεγχος ποιτητας υδτων κολμβησης και κδοση αποφσεων χαρακτηρισμο καταλληλτητας υδτων κολμβησης περιδου 2018

20-4-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1071/18 (ΦΕΚ-1363 Β/19-4-18) : Καθορισμς τρπου πληρωμς των βεβαιωμνων στις ΔΟΥ ατομικν οφειλν με τη χρση καρτν πληρωμν μσω της εφαρμογς του Taxisnet19-4-18   ΕΑΑΔΗΣΥ ΓΝΩΜΗ Α8/18 : Ατημα για διατπωση γνμης της Αρχς, σμφωνα με το ρθρο 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. αα του ν. 4013/11, επ τροπολογας σε σχδιο νμου που αφορ στις δημσιες συμβσεις και προτενεται απ τον Υπουργ Οικονομας και Ανπτυξης

19-4-18   Κ.Υ.Α. 56210/Α5/18 (ΦΕΚ-1355 Β/19-4-18) : Καθορισμς παρβολου σχετικ με τη σνταξη αξιολογικς κθεσης στην Εντητα 2 (παραγωγ γραπτο λγου) για τις εξετσεις του Κρατικο Πιστοποιητικο Γλωσσομθειας

19-4-18   Κ.Υ.Α. 20999/336/18 (ΦΕΚ-1357 Β/19-4-18) : Καταβολ απ το Δημσιο ασφαλιστικν εισφορν δικαιοχων συντξεως θαντου - απασχολουμνων ως μισθωτν και αυτοτελς απασχολουμνων

19-4-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1075/18-4-18 : Κοινοποηση των διατξεων της υπ' αριθμ. 130060/27-11-17 (ΦΕΚ-4158 Β/29-11-17) Κ.Υ.Α. περ απλοποιημνης διαδικασας ρθμισης οφειλν επιχειρσεων που δεν ξεπερνον συνολικ το ποσ των πενντα χιλιδων (50.000) ευρ στο πλασιο υπαγωγς τους στον εξωδικαστικ μηχανισμ ρθμισης οφειλν επιχειρσεων του ν. 4469/17

19-4-18   Κ.Υ.Α. 1117/52284/18 (ΦΕΚ 1327 Β/18-04-2018) : Τροποποηση της αριθμ. 425/42522/20-5-2013 κοινς υπουργικς απφασης, «Διαδικασα υπο¬βολς της ετσιας Ενιαας Δλωσης Καλλιργειας/Εκτροφς, σε εφαρμογ του νμου 3877/2010 (Α’ 160), τρποι καταβολς της ειδικς ασφαλιστικς εισφορς υπρ του Οργανισμο Ελληνικν Γεωργικν Ασφαλσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και Ασφαλιστικ Ενημερτητα» (Β’1239).

19-4-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1065/18 (ΦΕΚ-1324 Β/18-4-18) : Τροποποηση της απφασης ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1022/14 ( 179 Β) "Υποβολ καταστσεων φορολογικν στοιχεων, για διασταρωση πληροφοριν", πως ισχει18-4-18   ΥΠ.ΕΣ. - ΕΛΑΣ 6003/1/21-ΙΑ/18-4-18 : Διευκρινσεις για το νο σστημα αξιολγησης αξιωματικν Ελληνικς Αστυνομας

18-4-18   ΕΦΚΑ 19/18-4-18 : Υπαγωγ στην ασφλιση του ΕΦΚΑ των μαθητευμενων σπουδαστν των δημσιων και ιδιωτικν Ινστιτοτων Επαγγελματικς Κατρτισης (ΙΕΚ) και Σχολν Επαγγελματικς Κατρτισης (ΣΕΚ) και των μαθητευμενων στο Πργραμμα "Μεταλυκειακ Ετος - Τξη Μαθητεας" σε ΕΠΑΛ

18-4-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1068/18 (ΦΕΚ-1319 Β/17-4-18) : Τπος και περιεχμενο της δλωσης φορολογας εισοδματος φυσικν προσπων φορολογικο τους 2017, των λοιπν εντπων και των δικαιολογητικν εγγρφων που συνυποβλλονται με αυτ

18-4-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1067/18 (ΦΕΚ-1320 Β/17-4-18) : Τροποποηση της ΠΟΛ.1124/15 απφασης ΓΓΔΕ περ του καθορισμο της διαδικασας εφαρμογς των διατξεων του ρθρ4ου 65Α του Κδικα Φορολογικς Διαδικασας (ν. 4174/13, ΦΕΚ-170 Α), σχετικ με το Ετσιο Πιστοποιητικ που εκδδεται απ Νμιμους Ελεγκτς και ελεγκτικ γραφεα εγγεγραμμνα στο δημσι Μητρο του ν. 3693/08 (ΦΕΚ-174 Α)17-4-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1073/17-4-18 : Παροχ οδηγιν για την κοινοποηση των εντολν ελγχου για την εφαρμογ των διατξεων των ρθρων 397 και 398 παρ. 1 του ν. 4512/18 (Α 5) αναφορικ με την τροποποηση των ρθρων 18, 19 και 72 παρ. 18 του ν. 4174/13 (Κδικας Φορολογικς Διαδικασας - ΚΦΔ Α 170)

17-4-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1072/16-4-18 : Οδηγες συμπλρωσης εντπου Ε3 (Κατσταση Οικονομικν Στοιχεων απ Επιχειρηματικ Δραστηριτητα) και Κατστασης Φορολογικς Αναμρφωσης φορολογικο τους 201716-4-18   ΥΠΕΚΑΚΑ Δ15/Δ/619/15/13-4-18 : Ασφαλιστικς εισφορς μελν εταιρειν και διαχειριστν

16-4-18   K.Y.A. 24296/18 (ΦΕΚ-1302 Β/13-4-18) : Καθορισμς φορα για τη διαχεριση δεσμευμνων και δημευμνων περιουσιακν στοιχεων, σμφωνα με το ρθρο 5 του ν. 4478/17 και διαδικασα συλλογς, ταξινμησης και επεξεργασας στρατιστικν στοιχεων, σμφωνα με τα ρθρα 11 και 32 του ν. 4478/17

16-4-18   ΥΠ.ΕΣ. 11293/13-4-18 : Νο Προπτυχιακ Πργραμμα Σπουδν με ττλο "Δημσια Διοκηση" απ το Ελληνικ Ανοικτ Πανεπιστμιο

16-4-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1069/13-4-18 : Οδηγες για τη συμπλρωση και την εκκαθριση της δλωσης φορολογας εισοδματος νομικν προσπων και νομικν οντοττων φορολογικο τους 201713-4-18   ΥΠΥΜΕ Α/28391/1396/13-4-18 : Περ της σστασης Πειθαρχικν Συμβουλων για θματα Επιβατηγν Δημσιας Χρσης (ΕΔΧ) αυτοκιντων κατ το ισχον θεσμικ πλασιο - Κοινοποηση αποσπσματος ΦΕΚ

13-4-18   ΥΠΟΙΑΝ - ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ 41597/13-4-18 : Απλοποιημνη διαδικασα ρθμισης οφειλν επιχειρσεων που δεν ξεπερνον συνολικ το πποσ των πενντα χιλιδων ευρ (50.000,00) στο πλασιο υπαγωγς

13-4-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1Α/ΓΠ/26186/10-4-18 : Επικαιροποηση του πνακα των εγκεκριμνων βιοκτνων για την αντιμετπιση κουνουπιν

13-4-18   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/26549/ΔΠΓΚ/18 (ΦΕΚ-1288 Β/12-4-18) : Αντικειμενικο λγοι, εξωγενες παργοντες και διαδικασα αναθερησης των εγκεκριμνων προυπολογισμν των φορων του κεφαλαου Α του ν. 3429/05

13-4-18   ΥΠΕΚΑΚΑ Δ11/ΟΙΚ.19750/540/18 (ΦΕΚ-1293 Β/12-4-18) : Χοργηση επιδματος παιδιο απ τον Οργανισμ Προνοιακν Επιδομτων και Κοινωνικς Αλληλεγγης (ΟΠΕΚΑ)

13-4-18   ΥΠ.ΕΣ. 9614/29-3-18 : Κατρτιση Περιγραμμτων θσεων Εργασας

13-4-18   ΥΠΕΚΑΚΑ Δ14/ΟΙΚ.21446/488/18 (ΦΕΚ-1299 Β/12-4-18) : Ανθεση της διαχερισης του προγρμματος με ττλο "Παροχ Υπηρεσιν παρασκευς - συσκευασας και διανομς ζεστν γευμτων (Σχολικ Γεματα) σε μαθητς πρωτοβθμιας εκπαδευσης" στον Οργανισμ Προνοιακν Επιδομτων και Κοινωνικς Αλληλεγγης (ΟΠΕΚΑ)12-4-18   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΚ/Φ.38/2/οικ.11775/18 (ΦΕΚ 1269 Β/10-04-2018) : Σσταση πενταμελος γνωμοδοτικο οργνου στο Υπουργεο Διοικητικς Ανασυγκρτησης με αντικεμενο τη διενργεια των διαδικασιν για την ανθεση δημοσων συμβσεων προμθειας αγαθν και γενικν υπηρεσιν στο πλασιο των συμφωνιν - πλασιο που συνπτει η Εθνικ Κεντρικ Αρχ Αγορν της παρ. 1β του ρθρου 41 του ν. 4412/2016.

12-4-18   ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 1710/51865/18 (ΦΕΚ-1295 Β/12-4-18) : Λεπτομρειες εφαρμογς των ρθρων 5 και 7 του ν. 4492/17 (ΦΕΚ-156 Α) περ της υποχρεωτικς επισμανσης προλευσης στο γλα και στα γαλακτοκομικ προιντα

12-4-18   ΥΠΟΙΑΝ 35976/18 (ΦΕΚ-1272 Β/10-4-18) : Δετερη (2η) προκρυξη καθεσττος ενισχσεων "Νες ανεξρτητες ΜΜΕ" του αναπτυξιακο νμου 4399/16

12-4-18   ΥΠΥΜΕ Α/281-44/1388/12-4-18 : Κοινοποηση αποσπσματος ν. 4530/18 (Α 59), ρθρο 17

12-4-18   ΕΦΚΑ Τ01/652/34/10-4-18 : Χοργηση επιδομτων απ ΕΤΕΑΕΠ βσει του ρθρου 96 παρ. 5 του ν. 4387/16

12-4-18   ΥΠΥΜΕ Α/27634/1371/12-4-18 : Θματα εκμσθωσης ΕΙΧ οχματος, σμφωνα με τις διατξεις της υποπαρ. Η2 της παρ. Η του ν. 4093/12 (Α 222), με οδηγ, κατ το ν. 4530/18 (Α 59)

12-4-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ3(Α)/23692/18 (ΦΕΚ-1280 Β/11-4-18) : Τροποποηση της αριθμ. Δ3(α)/12647/21-2-18 (Β 574) απφασης με θμα : Εγκριση του θετικο καταλγου της παρ. 1, περ. α, του ρθρου 12 του ν. 3816/10, πως τροποποιθηκε και ισχει  --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ

12-4-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1Γ/ΓΠ/82105/12-4-18 : Εκδοση πιστοποιητικο υγεας για εξαγωγ τροφμων σε τρτες χρες σε επιχειρσεις αρμοδιτητας των Υπηρεσιν Δημσιας Υγεας11-4-18   ΥΠΟΙΑΝ 37798/18 (ΦΕΚ-1279 Β/10-4-18) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 137926/17 υ.α. "Δετερη (2η) προκρυξη καθεσττος ενισχσεων "Γενικ Επιχειρηματικτητα"του αναπτυξιακο ν. 4399/16"

11-4-18   ΥΠΕΕ ΑΠΕΕΚ/Α/Φ.1/οικ.172858/18 (ΦΕΚ 1263 Β/10-04-2018) : Τροποποηση της αριθμ. ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ. 184573/13.12.2017 (ΦΕΚ Β’ 4488) υπουργικς απφασης «Καθορισμς τεχνολογιν και κατηγοριν σταθμν παραγωγς ηλεκτρικς ενργειας απ Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εντσσονται σε καθεστς στριξης με τη μορφ Λειτουργικς Ενσχυσης μσω ανταγωνιστικς διαδικασας υποβολς προσφορν, χαρακτηρισμς των ανταγωνιστικν διαδικασιν υποβολς προσφορν ως τεχνολογικ ουδτερων μη και καθορισμς μεθοδολογας και διαδικασας επιμερισμο ισχος για συμμετοχ, στις ανταγωνιστικς διαδικασες υποβολς προσφορν, σταθμν παραγωγς ηλεκτρικς ενργειας απ Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εγκαθστανται σε χρες εντς του Ευρωπακο Οικονομικο Χρου υπ την προπθεση ενεργο Διασυνοριακο Εμπορου ενργειας με αυτς, με βση την παρ. 2 του ρθρου 7 του ν.4414/2016.»

11-4-18   ΥΠΟΙΑΝ  35979/29-03-2018/18 (ΦΕΚ 1271 Β/10-04-2018) : Δετερη (2η) Προκρυξη καθεσττος «Ενισχσεις Μηχανολογικο Εξοπλισμο» του αναπτυξιακο ν. 4399/2016.

11-4-18   ΦΕΚ-1267 Β/10-4-18 :

ΥΠΕΕ ΑΠΕΕΚ/Α/Φ.1/οικ.172859/18 : Καθορισμς εγκατεστημνης ισχος, αν τεχνολογα και κατηγορα σταθμν παραγωγς ηλεκτρικς ενργειας απ Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., η οποα δημοπρατεται μσω ανταγωνιστικς διαδικασας υποβολς προσφορν για τα τη 2018, 2019 και 2020, ελχιστου αριθμο αντα¬γωνιστικν διαδικασιν υποβολς προσφο¬ρν αν τος, αντατης επιτρεπμενης τιμς προσφορς για κθε ανταγωνιστικ διαδικασα υποβολς προσφορν και τλους συμμετοχς σε ανταγωνιστικ διαδικασα υποβολς προσφορν, με βση τις παρ. 3 και 6 του ρθρου 7 του ν. 4414/2016.
ΑΑΔΕ ΔΕΛΒ/1048020/ΕΞ/18 : Εξαρεση απ την υποβολ, σμφωνα με την 1065606/7222/ΔΕ-Β/18.7.2000 (ΦΕΚ 951 Β) ΑΥΟ πως τροποποιθηκε και ισχει, συμφωνητικν που καταρτζονται μεταξ της εταιρεας KEN ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟ¬ΟΝΤΩΝ Α.Ε. με Α.Φ.Μ. 800749766 και των συν¬δρομητν πελατν της.

11-4-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1054/18 (ΦΕΚ-1261 Β/10-4-18) : Τροποποηση του ρθρου 11 της αριθμ. ΠΟΛ.1101/4-7-17 (ΦΕΚ-2540 Β) απφασης Διοικητ Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων "Οροι και προυποθσεις για τη σσταση και λειτουργα επιχειρσεων ναυπγησης και επισκευς πλοων που αναγνωρζονται ως Ελευθρα Τελωνειακ Συγκροτματα και διαδικασα απαλλαγς απ ΦΠΑ για τις πρτες και βοηθητικς λες που παραλαμβνουν οι επιχειρσεις στα πλασια εκτλεσης των εργασιν τους"

11-4-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1Δ/ΓΠ/11611/11-4-18 : Αδειοδτηση δημσιων κολυμβητικν δεξαμενν10-4-18   Ν. 4532/18 (ΦΕΚ-63 Α/5-4-18) : Ενσωμτωση  στην ελληνικ νομοθεσα της Οδηγας (ΕΕ) 2015/1794 και λλες διατξεις

10-4-18   Ν. 4531/18 (ΦΕΚ-62 Α/5-4-18) : Ι) Κρωση της Σμβασης του Συμβουλου της Ευρπης για την Πρληψη και την Καταπολμηση της Βας κατ των γυναικν και της Ενδοοικογενειακς Βας και προσαρμογ της ελληνικ νομοθεσας, ΙΙ) Ενσωμτωση της 2005/214/ΔΕΥ απφασης - πλασιο, πως τροποποιθηκε με την απφαση - πλασιο 2009/299/ΔΕΥ, σχετικ με την εφαρμογ της αρχς της αμοιβαας αναγνρισης επ χρηματικν ποινν και ΙΙΙ) Αλλες διατξεις αρμοδιτητας Υπουργεου Δικαιοσνης, Διαφνειας και Ανθρωπνων Δικαιωμτων και λοιπς διατξεις5-4-18 ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/131/13234/5-4-18 : Εξορθολογισμς και επιτχυνση εφαρμογς του Ενιαου Συστματος Κινητικτητας

5-4-18 Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/15418/1294/18 (ΦΕΚ 1242 Β/04-04-2018) : Διαδικασα ηλεκτρονικς καταχρησης παραβλου κατ την εγγραφ φυσικν και νομικν προσπων στο Μητρο Ενεργειακν Επιθεωρητν και κατ την υποβολ των ενεργειακν επιθεωρσεων στο Αρχεο Επιθεωρσεως Κτιρων. Καθορισμς του ψους και της διαδικασας ελγχου τους, των ρων απευθεας κδοσης των πρξεων υπολογισμο.

5-4-18 ΟΑΕΔ 792/20/18 (ΦΕΚ 1236 Β/04-04-2018) : Αποσαφνιση των υποχρεσεων των εγγεγραμμνων ανργων στα Μητρα του ΟΑΕΔ σε αμοιβαιτητα προς τις υποχρεσεις του ΟΑΕΔ ναντι αυτν.

5-4-18 ΥΠΠΕΘ 55987/Δ1/5-4-18 : Οδηγες για τη διαδικασα ολοκλρωσης της δρυσης και λειτουργας Τξεων Υποδοχς (Τ.Υ.) Ζ.Ε.Π. μσω της Πρξης: «νταξη Ευλωτων Κοινωνικν Ομδων (ΕΚΟ) στα Σχολεα- Τξεις Υποδοχς, σχολικ τος 2017-2018 με κωδικ ΟΠΣ 5009805 στο πλασιο των ΑΠ6, ΑΠ8 και ΑΠ9 του Ε.Π. «Ανπτυξη Ανθρπινου Δυναμικο, Εκπαδευση και Δια Βου Μθηση 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020, με συγχρηματοδτηση απ την Ευρωπακ νωση/ Ευρωπακ Κοινωνικ Ταμεο (ΕΚΤ) και το Ελληνικ Δημσιο

5-4-18 ΥΠΕΣ 10394/4-4-18 : Κατρτιση Μεσοπρθεσμου Προγρμματος Δημοσιονομικς Στρατηγικς 2019-2021 του υποτομα S1313 «Τοπικ Αυτοδιοκηση»

5-4-18 ΥΠ.ΠΟΛ.ΑΘΛ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΑΠΚ/ΔΑΜΕΕΠ/ΤΑΜΣ/Φ.31/146459/102283/2874/1672/18 (ΦΕΚ 1243 Β/4-4-2018) : Θεριν ωρριο λειτουργας Αρχαιολογικν Χρων, Μουσεων και Μνημεων του Κρτους, τους 2018.

5-4-18 Π.Δ. 31/18 (ΦΕΚ 61 Α/4-4-2018) : Σχολς ναυαγοσωστικς εκπαδευσης, χοργηση δειας ναυαγοσστη, υποχρεωτικ πρσληψη ναυαγοσστη σε οργανωμνες μη παραλες.4-4-18   ΥΠΠΕΘ Φ.122.1/43/55760/Ζ2/4-4-18 : Παρχονται διευκρινσεις σχετικ με τις προκηρξεις εξλιξης μελν ΔΕΠ

4-4-18   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.Δ15/Δ/18338/482/4-4-18 : Τροποποισεις και οριοθετσεις περιοχν και χοργηση πιστωτικν διευκολνσεων για την αποκατσταση των ζημιν σε κτρια απ : α) τις κατολισθσεις του Ιανουαρου 2014 στην Τ.Κ. Καυκωνας της Δ.Ε. Αρχαας Ολυμπας του Δμου Αρχαας Ολυμπας της περιφερειακς Εντητας Ηλεας της Περιφρειας Δυτικς Ελλδας, β) τις πλημμρες της 26ης, 27ης και 28ης Νοεμβρου 2016 σε περιοχς της Περιφρειας Αττικς και γ) τις πλημμρες της 11ης και 12ης Οκτωβρου 2015 σε περιοχς του Δμου Τοπερου της Περιφερειακς Εντητας Ξνθης της Περιφρειας Ανατολικς Μακεδνιας και Θρκης

4-4-18   ΥΠ.ΕΣ. 9873/2-4-18 : Δυναττητα πρσληψης βσει προσωρινν πινκων κατταξης των υποψηφων της προκρυξης 3Κ/2018

4-4-18   ΟΑΕΔ 23544/4-4-18 : Δημσια Πρσκληση 3/2018 προς δικαιοχους και παρχους κατασκηνωτικν επιχειρσεων για υποβολ αιτσεων συμμετοχς στο πργραμμα διαμονς παιδιν σε παιδικς κατασκηνσεις τους 20183-4-18  ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΔΠ/Β/0005692/ΕΞ2018/30-3-18 : Παροχ οδηγιν για την εκτλεση ργων και τη νομιμοποηση αυθαρετων κατασκευν (ρθρο 14 και 27 του ν. 2971/01)

3-4-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1Γ/ΓΠ/ΟΙΚ.27385/3-4-18 : Εντατικοποηση των υγειονομικν ελγχων ενψει του Πσχα

3-4-18   ΥΠΠΕΘ 52422/Ν1/30-3-18 : Ρθμιση θεμτων λειτουργας Ξνων Σχολεων

3-4-18   ΥΠ.ΕΣ. 9927/2-4-18 : Προκρυξη πλρωσης θσεων ευθνης επιπδου Γενικς Διεθυνσης της Περιφρειας Ιονων Νσων, κατ' εφαρμογ των διατξεων των ρθρων 84-86 του ΥΚ (ν. 3528/07), πως ισχει

3-4-18   ΑΑΔΕ ΔΔΘΕΚΑ/Γ/1052714/ΕΞ2018/30-3-18 : Παρχονται διευκρινσεις σχετικ με την σκηση του δικαιματος της απαλλαγς απ το τλος ταξινμησης πολτεκνων γονων οι οποοι προτο καταστον πολτεκνοι εχαν παραλβει επιβατικ αυτοκνητο με απαλλαγ απ το φρο ως γονες με τρα τκνα

3-4-18   ΥΠ.ΔΙΚ.ΔΙΑΦ.ΑΝΘΡ.ΔΙΚ.  8601/18 (ΦΕΚ-1169 Β/30-3-18) : Καθορισμς του αριθμο των Δικαστικν Λειτουργν στους οποους θα χορηγηθε εκπαιδευτικ δεια απουσας για σπουδς στην ημεδαπ, για το εκπαιδευτικ τος 2018-2019

3-4-18   ΥΠΟΙΑΝ 37698/ΕΓΚ.1/3-4-18 : Εφαρμογ του ν. 4497/17 σχετικ με την σκηση υπαθριων εμπορικν δραστηριοττων2-4-18   ΥΠ.ΕΣ. 130181/6353/18 (ΦΕΚ-1208 Β/2-4-18) : Προσθκη της δειας διαμονς αριστης διρκειας δεκαετος διρκειας, της δειας διαμονς για επενδυτικ δραστηριτητα καθς και της δειας διαμονς ιδιοκττη ακιντου μνιμης δειας διαμονς επενδυτ, στους ττλους οριστικς διαμονς που γνονται αποδεκτο για την πολιτογρφηση αλλοδαπν

2-4-18   ΥΠΥΜΕ Α/15802/844/29-3-18 : Αυτματη καταχρηση Δλωσης κλοπς ανερεσης Επιβατηγν Ιδιωτικς Χρσης, Μοτοσικλετν και Φορτηγν Ιδιωτικς Χρσης οχημτων στο on-line  Μηχανογραφικ Σστημα αδειν κυκλοφορας του Υπουργεου Υποδομν και Μεταφορν

2-4-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1Δ/ΓΠ/ΟΙΚ.27015-/2-4-18 : Υδροδτηση ευρτερης περιοχς Θεσσαλονκης

2-4-18   ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 4462/3082/18 (ΦΕΚ-1166 Β/29-3-18) : Ειδικ κθεση εκλογικν εσδων και δαπανν

2-4-18   ΥΠΟΙΑΝ 35355/81/Φ.70/18 (ΦΕΚ-1172 Β/30-3-18) : Εγκαταστσεις με συρματσχοινα. Προσαρμογ της ελληνικς νομοθεσας σε διατξεις του Κανονισμο (ΕΕ) 2016/424 του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 9ης Μαρτου 2016 σχετικ με τις εγκαταστσεις με συρματσχοινα και την κατργηση της οδηγας 2000/9/ΕΚ

2-4-18   ΕΦΚΑ Σ81/16/459528/ΕΓΚ.18/2-4-18 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 27 του ν. 4488/17 σχετικ με τις προυποθσεις καταβολς της σνταξης σε περιπτσεις ποινικς καταδκης του δικαιοχου

2-4-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1064/29-3-18 : Οδηγες για την ορθ και ομοιμορφη εφαρμογ, απ 1-1-2018, του "Φρου διαμονς"

2-4-18    ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1063/18 (ΦΕΚ-1173 Β/30-3-18) : Πληροφρηση της Φορολογικς Αρχς ως προς τις Συναλλαγς Αγορν με Ηλεκτρονικ Μσα Πληρωμν

2-4-18    Ν. 4530/18 (ΦΕΚ-59 Α/30-3-18) : Ρυθμσεις θεμτων μεταφορν και λλες διατξεις30-3-18   ΕΦΚΑ Δ/ΑΣΦ/357/455828/30-3--18 : Καταβολ Δωροσμου Πσχα 2018 σε εργατοτεχντες οικοδμους

30-3-18   ΑΑΔΕ ΔΔΘΕΚΑ/1050392/ΕΞ2018/29-3-18 : Κοινοποηση της αριθμ. 46/18 Γνωμοδτησης του Νομικο Συμβουλου του Κρτους

30-3-18   ΥΠΥΜΕ Δ11/ΟΙΚ.82/28-3-18 : Διευκρινσεις σχετικ με την εφαρμογ του Μητρου Μελν επιτροπν διαδικασιν σναψης δημοσων συμβσεων ργων, μελετν και παροχς τεχνικν και λοιπν συναφν επιστημονικν υπηρεσιν (Μη.Μ.Ε.Δ.)

30-3-18   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.40021/ΟΙΚ.18530/1001/30-3-18 : Γνωστοποηση των διατξεων των ρθρων 22 και 23 του ν. 4529/18 (Α 56) σχετικ με την υπαγωγ στην ασφλιση για υγειονομικ περθαλψη και χοργηση ασφαλιστικς κλυψης στους μισθωτος και μη μισθωτος ασφαλισμνους του ΕΦΚΑ και στους ανργους

30-3-18   ΦΕΚ-1157 Β/29-3-18 :

Κ.Υ.Α. 56124/2056/18 : Κατρτιση προγρμματος διαμονς παιδιν χαμηλμισθων εργαζομνων και ανργων σε κατασκηνσεις

Κ.Υ.Α. Γ3Β/ΓΙΙ/15911/18 : Τροποποηση και συμπλρωση της απφασης Α3α/οικ.876/2000 (Β 661) των Υπουργν Οικονομικν και Υγεας και Πρνοιας "Καθορισμς του τρπου οργνωσης και λειτουργας των Μονδων Ψυχοκοινωνικς Αποκατστασης (Οικοτροφεα, Ξεννες) και των Προγραμμτων Προστατευμνων Διαμερισμτων του ρθρου 9 του ν. 2716/99", πως ισχει

30-3-18   ΥΠ.ΟΙΚ. ΑΥΤ.ΤΜ.ΑΣΦ.0001088/ΕΞ2018/18 (ΦΕΚ-1165 Β/29-3-18) : Καθορισμς των μτρων ασφαλεας των στοιχεων του Μητρου Αξιν Μεταβιβσεων Ακιντων, αναφορ του υπεθυνου επεξεργασας και ρθμιση λοιπν τεχνικν ζητημτων

30-3-18   ΦΕΚ-1152 Β/29-3-18 :

Κ.Υ.Α. Δ3(Α)/14709/18 : Προσαρμογ της ελληνικς νομοθεσας προς την οδηγα (ΕΕ) αριθμ. 2017/1572 της επιτροπς για τη συμπλρωση της οδηγας 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου σον αφορ τις αρχς και τις κατευθυντριες γραμμς που αφορον στους καννες καλς παραγωγς για τα φρμακα που προορζονται για τον νθρωπο (ΕΕ L 238/44, 16-9-17)

Κ.Υ.Α. Α4Ν/ΓΠ/ΟΙΚ.7273/18 : Καθορισμς των πολεοδομικν θεμτων που αφορον στην εγκατσταση και λειτουργα των αυτοτελν ιδιωτικν Μονδων Ημερσιας Νοσηλεας (ΜΗΝ) πως ορζονται στο ρθρο 30 του ν. 4486/17 (ΦΕΚ-115 Α/2017)

30-3-18   ΥΠΕΕ ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/ΟΙΚ.172857/18 (ΦΕΚ-1150 Β/29-3-18) : Πλασιο συμμετοχς στην αγορ ηλεκτρικς ενργειας, μεθοδολογα και διαδικασα εκκαθρισης, τιμολγησης και διακανονισμο των σταθμν παραγωγς ηλεκτρικς ενργιας απ ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ με σμβαση Λειτουργικς Ενσχυσης σμφωνα με τα ρθρα 9 ως 11 του ν. 4414/16 (Α 149) Σμβαση πλησης ηλεκτρικς σμφωνα με το ρθρο 12 του ν. 3468/06 (Α 129) αντστοιχη σμβαση αγοραπωλησας ηλεκτρικς ενργειας προ του ν. 3468/06 (Α 129), και οι οποοι συνεχζουν να λειτουργον μετ την ημερομηνα λξης των αντστοιχων συμβσεων, και εφσον ισχουν λες οι απαιτομενες κατ την κεμενη νομοθεσα δειες και εγκρσεις, με βση την παρ. 19 του ρθρου 3 του ν. 4414/16 πως ισχει

30-3-18   ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1061/18 (ΦΕΚ-1167 Β/29-3-18) : Παρταση καταβολς βεβαιωμνων στη Φορολογικ Διοκηση οφειλν κατ τις ημρες ειδικς αργας "διατραπεζικν συναλλαγν"29-3-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1062/28-3-18 : Κοινοποηση της γνωμοδτησης υπ' αριθμ. 10/18 του Β' Τμματος του ΝΣΚ σχετικ με δυναττητα συμψηφισμο απ τη Φορολογικ Διοκηση του προκπτοντος, μετ απ ρση επιβληθεσας κατσχεσης εις χερας τρτου, η οποα λφθηκε μη νομμως κατ παρβαση του ρθρου 4 παρ. 5 του ν. 3869/10, επιστρεπτου ποσο, σε ποιο ψος και εν αυτ ανρχεται, με οφειλς φορολογομενης, πως αυτς θα χουν διαμορφωθε κατ την ημρα του συμψηφισμο

29-3-18   ΥΠΠΕΘ 52132/Γ2/29-3-18 : Ανανωση απσπασης εκπαιδευτικν στις Γενικς Γραμματεες του Υπουργεου Παιδεας, Ερευνας και Θρησκευμτων για το σχολικ τος 2018-2019

29-3-18  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ 26157/29-3-18 : Συμπλρωση της υπ' αριθ. πρωτ. Γ1γ/ΓΦ.13-18/ΓΠ/οικ.19814/8-3-18 εγκυκλου με θμα "Καθορισμς ενιαας διαδικασας ανπτυξης και οργνωσης προγραμμτων, παρεμβσεων και δρσεων προληπτικν ιατρικν εξετσεων σε εππεδο Πρωτοβθμιας Φροντδας Υγεας στο γενικ σε ειδικς κατηγορες πληθυσμο"

29-3-18   ΑΑΔΕ ΔΤΔ/Γ/1050084/ΕΞ2018/23-3-18 : Απαγορεσεις και περιορισμο - Πτην συντροφις - Τροποποηση της απφασης 2007/25/ΕΚ της Επιτροπς

29-3-18   ΥΠ.ΕΣ. 5176/29-3-18 : Στοιχεα για μισθματα κτιρων (Ιανουαρου - Απριλου 2018)

29-3-18   ΥΠΠΕΘ 49030/Α5/18 (ΦΕΚ-1140 Β/28-3-18) : Τροποποηση της με αρ. 14420/ΚΒ/4-2-08 (ΦΕΚ-218 β) υ.α. "Εξετσεις - Οργανα εξετσεων για την απκτηση του Κρατικο Πιστοποιητικο Γλωσσομθειας", πως τροποποιθηκε και συμπληρθηκε με την με αρ. 170141/Α5/17 υ.α.

29-3-18   ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 1384/41923/18 (ΦΕΚ-1127 Β/28-3-18) : Καθορισμς των αναγκαων συμπληρωματικν μτρων για την εφαρμογ των Κανονισμν 17/02, 882/04 και 1169/11 του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου και των Εκτελεστικν Κανονισμν 931/11 και 1337/13 της Επιτροπς, σχετικ με την ιχνηλασιμτητα και την επισμανση του κρατος, καθς και τη διενργεια επσημων ελγχων στην αγορ κρατος

29-3-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1057/18 (ΦΕΚ-1137 Β/28-3-18) : Τπος και περιεχμενο των δηλσεων φορολογας εισοδματος φορολογικο τους 2017 των νομικν προσπων και νομικν οντοττων του ρθρου 45 του ν. 4172/13 και καθορισμς δικαιολογητικν που υποβλλονται μ' αυτς - Υποβολ με τη χρση ηλεκτρονικς μεθδου επικοινωνας των δηλσεων φορολογας εισοδματος των νομικν προσπων και νομικν οντοττων του ρθρου 45 του ν. 4172/13

29-3-18   ΥΠΠΕΘ 48077/Υ2/18 (ΦΕΚ-1133 Β/28-3-18) : Κανονισμς Λειτουργας του Εθνικο Οργανισμο Πιστοποησης Προσντων και Επαγγελματικο Προσανατολισμο (ΕΟΠΠΕΠ)

29-3-18   Κ.Υ.Α. 923/18 (ΦΕΚ-1138 Β/28-3-18) : Προκρυξη καθεσττος για την ενσχυση της παραγωγς οπτικοακουστικν ργων στην Ελλδα, σμφωνα με το Κεφλαιο Δ του ν. 4487/17 (Α 116) και εξειδκευση ειδικτερων θεμτων του νμου αυτο

29-3-18   ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1051/18 (ΦΕΚ-1125 Β/28-3-18) : Παρταση και αναστολ καταβολς βεβαιωμνων οφειλν για την αντιμετπιση των κτακτων αναγκν που προκυψαν απ τα ντονα καιρικ φαινμενα (ντονες βροχοπτσεις) στις 12-1-2018 και 26-2-18 στο Δμο Ζαγορς - Μουρεσου της ΠΕ Μαγνησας και Σπορδων της Περιφρειας Θεσσαλας28-3-18   ΑΑΔΕ ΔΕΑΦ/Β/1049915/ΕΞ2018/28-3-18 : Εφαρμογ των διατξεων της παρ. 3 του ρθρου 27 του ν. 4172/13

28-3-18   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.50/2381/ΟΙΚ.12008/28-3-18 : Προκηρξεις πλρωσης θσεων ευθνης επιπδου Γενικς Διεθυνσης, κατ' εφαρμογ των διατξεων των ρθρων 84-86 του Υπαλληλικο Κδικα, πως ισχει

28-3-18   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.80000/18056/419/28-3-18 : Συμπληρωματικς οδηγες - παρταση προθεσμας (οδηγες σχετικ με την συνταξιοδτηση λγω γρατος ασφαλισμνων που εμππτουν στις ρυθμσεις του ρθρου 17 παρ. 2 και του ρθρου 36 παρ. 3 και 4 του ν. 4387/169)

28-3-18   ΥΠΥΜΕ Β/ΟΙΚ.17654/932/18 (ΦΕΚ-1089 Β/27-3-18) : Τροποποηση της απφασης του Υπουργο Υποδομν και Μεταφορν με αριθμ. πρωτ. Γ456/οικ.8061/487/17 "Υποχρωση εφοδιασμο των ΦΔΧ αυτοκιντων και των ειδικν τουριστικν λεωφορεων ΔΧ με ηλεκτρονικ αναγνρισμο σμα (ΗΑΣ) καθς και καθορισμς του τπου, του περιεχομνου, της διαδικασας, των ρων, των προυποθσεων και των φοων χοργησς του" (Β 476/17-2-17)

28-3-18   ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 292/46122/18 (ΦΕΚ-1132 Β/28-3-18) : Τροποποηση της αριθμ. 951/44337/27-4-17 υ.α. "Καθορισμς των αναγκαων συμπληρωματικν μτρων για την εφαρμογ του Κανονισμο (ΕΚ) αριθμ. 1099/2009 του Συμβουλου (ΕΕ L303, 18-11-2009, σ.1), σχετικ με τη σφαγ ζων σε σφαγεα στο πλασιο λατρευτικν τπων" (Β 1447)

28-3-18   ΑΑΔΕ ΔΔΘΕΚΑ/Α/1048374/ΕΞ2018/22-3-18 : Δασμολογικ κατταξη ειδν απ τιτνιο (βδες) για ιατρικ χρση

28-3-18   Κ.Υ.Α. 6164/18 (ΦΕΚ-1107 Β/27-3-18) : Περιορισμς των εκπομπν ορισμνων ρπων στην ατμσφαιρα απ  μεσαου μεγθους μονδες κασης - μεταφορ στο εθνικ δκαιο της Οηδας (ΕΕ) 2015/2193 του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου (ΕΕL 313/1/28-1-2015)

28-3-18   ΥΠΕΕ 165390/590/18 (ΦΕΚ-1128 Β/28-3-18) : Εκτατικ και ημισταυλισμνη χοιροτροφα

28-3-18   Κ.Υ.Α. 8538/18 (ΦΕΚ-1129 Β/28-3-18) : Καθορισμς ποσοστο και διαδικασας απδοσης ποσο απ το Ελληνικ Δημσιο σε δμους της χρας και στη Δημσια Αρχ Λιμνα ως αντισταθμιστικ ωφελματα απ τη λιμενικ και εμπορευματικ δραστηριτητα της ΟΛΠ ΑΕ

28-3-18   ΥΠ.ΠΟΛ.ΑΘΛΗΤ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΕΑΕΑ/ΤΕΑΔ/133901/6058/927/71/18 (ΦΕΚ-1130 Β/28-3-18) : Ανκληση της απφασης διακοπς επ' αριστο διεξαγωγς αγνων ποδοσφαρου του Επαγγελματικο Πρωταθλματος SUPER LEAGUE καθς και των ποδοσφαιρικν αγνων Κυπλλου Ελλδος, Επαγγελματικν Ομδων Α και Β Εθνικς Κατηγορας (Super League-Football League) , περιδου 2017-2018" με μεση ισχ απ 27-3-18

28-3-18   Κ.Υ.Α. Φ.841/38/26939/Σ.5184/18 (ΦΕΚ-1119 Β/27-3-18) : Καθορισμς ψους, δικαιοχων, ρων και προυποθσεων χοργησης επιδομτων κινδνου και ειδικν αποζημισεων που καταβλλονται στο στρατιωτικ προσωπικ των Ενπλων Δυνμεων

28-3-18   K.Y.A. 61695/2206/18 (ΦΕΚ-1120 Β/27-3-18) : Κλυψη των συνδικαλιστικν οργανσεων καθς και των ινσιτοτων ερευνητικν και εκπαιδευτικν κντρων της αντιπροσωπευτικς τριτοβθμιας οργνωσης των εργαζομνων, σμφωνα με τις υποπερ. δδ) και εε) περ. β της παρ. 6 του ρθρου 34 του ν. 4144/13

28-3-18   ΥΠΠΕΘ Φ.253.1/50607/Α5/18 (ΦΕΚ-1123 Β/27-3-18) : Καθορισμς αριθμο εισακτων σπουδαστν στις Σχολς, τα Τμματα και τις Εισαγωγικς Κατευθνσεις Τμημτων της Τριτοβθμιας Εκπαδευσης για το ακαδημαικ τος 2018-2019

28-3-18    ΥΠ.ΟΙΚ. 2/23297/ΔΠΓΚ/18 (ΦΕΚ-1101 Β/27-3-18) : Αναμρφωση των εγεκριμνων αναλυτικν προυπολογισμν των λοιπν φορων Γενικς Κυβρνησης, συμπεριλαμβανομνων και των ΑΔΑ που δεν ανκουν στην Κεντρικ Διοκηση ως ειδικο φορες, πλην ΟΤΑ και φορων του Κεφαλαου Α του ν. 3429/05 (Α 314)

28-3-18   ΥΠΠΕΘ 50692/ΕΣ2/27-3-18 : Πρσκληση εκπαιδευτικν Πρωτοβθμιας και Δευτεροβρθμιας Εκπαδευσης για υποβολ αιτσεων αποσπσεων απ ΠΥΣΠΕ / ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ / ΠΥΣΔΕ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΚ, ΚΕΔΔΥ, Μουσικ, Καλλιτεχνικ και Εκκλησιαστικ Σχολεα για το διδακτικ τος 2018-2019

28-3-18   ΥΠΠΕΘ 50690/Ε2/27-3-18 : Πρσκληση εκπαιδευτικν Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης για υποβολ αιτσεων αποσπσεων σε υπηρεσες και φορες αρμοδιτητας του ΥΠΠΕΘ για το σχολικ τος 2018-201927-3-18   ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, σχετικ με την ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΗΜΑΡΧΩΝ-ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΑΠΟ 1-1-2017 :

1. Δμαρχοι    
1.1. Δμαρχοι εκλεγντες για πρτη φορ μχρι την 12/11/2012
Α. Μη τελοντες σε ειδικ δεια νευ αποδοχν    Β. Τελοντες σε ειδικ δεια νευ αποδοχν
1.2. Δμαρχοι εκλεγντες για πρτη φορ μετ την 12/11/2012
1.3. Δμαρχοι με ιδιτητα συνταξιοχου
1.4. Δμαρχοι με την ιδιτητα του δικηγρου
2. Αντιδμαρχοι
3. Πρεδροι δημοτικν συμβουλων

Το παραπνω υλικ θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. ΙΩΑΝΝΗ, με ττλο :

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΗΜΑΡΧΩΝ-ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΑΠΟ 1-1-2017 (27/03/2018)

27-3-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1059/23-3-18 :  Εφαρμογ διατξεων ΦΠΑ στις βραχυχρνιες μισθσεις ακιντων στο πλασιο της οικονομας του διαμοιρασμο

27-3-18   ΥΠΥΜΕ ΔΝΣ/8560/ΦΝ393/ΕΓΚ.5/27-3-18 : Απαγρευση διλευσης στο παρπλευρο και εναλλακτικ οδικ δκτυο

27-3-18   ΥΠΕΣ 8551/18 (ΦΕΚ 1087 Β/26-3-2018): Ηλεκτρονικ κδοση και διακνηση εισερχομνων και εξερχομνων εγγρφων του Υπουργεου Εσωτερικν.

27-3-18   ΦΕΚ 57 Α/26-3-18

Π.Δ. 27/18 : Προκαταβολ εξδων υπερσπισης στο πυροσβεστικ προσωπικ και στους πυροσβστες πενταετος υποχρωσης, κατ των οποων ασκεται ποινικ δωξη για αδικματα που τους αποδδονται τι τλεσαν κατ την εκτλεση διατεταγμνης υπηρεσας και νεκα αυτς.

Π.Δ. 28/18 : Σσταση Τοπικς Ιατροδικαστικς Υπηρεσας Βορεου Αιγαου, με δρα τη Μυτιλνη.

27-3-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1058/23-3-18 : Κοινοποηση της υπ'αριθμ. 287/2017 Γνωμοδτησης του ΝΣΚ σχετικ με την δικαστικ εκχρηση εργολαβικο ανταλλγματος

27-3-18   ΥΠΕΕ 168381/751/20-3-18 : Αποστολ Υποδειγμτων Εντπων σχετικν με την δρυση και Λειτουργα Ιδιωτικν Δασικν Φυτωρων26-3-18   Π.Δ. 29/18 (ΦΕΚ-58 Α/26-3-18) : Οργανισμς Εθνικο Τυπογραφεου

26-3-18   Κ.Υ.Α. 2242.10-1.1/21474/2018 (ΦΕΚ-1084 Β/26-3-18) : Χοργηση κτακτης οικονομικς ενισχσεως σε ορισμνες κατηγορες ανργων ναυτικν λγω Εορτν Πσχα και Χριστουγννων τους 2018

26-3-18   ΥΠΠΕΘ 49700/Α5/26-3-18 : Υποβολ αιτσεων για τις εξετσεις του Κρατικο Πιστοποιητικο Γλωσσομθειας Α' περιδου 2018 (Μιος)

26-3-18   ΕΦΚΑ Γ05/18/423086/26-3-18 : Διαχεριση αιτημτων συνταξιοχων περ διακοπς και επιστροφς κρατσεων που επιβλθηκαν με ειδικς διατξεις με αφορμ τη με αρ. 244/17 απφαση της Ολομλειας του Ελεγκτικο Συνεδρου

26-3-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ 29559/26-3-18 : Σχετικ με τον προσδιορισμ της χονδρικς τιμς του ν. 1316/83 ως βση υπολογισμο του Τλους Ετοιμτητας για πωλσεις ιατροτεχνολογικν προιντων προς τα Νοσοκομεα και λοιπος φορες του Δημοσου

26-3-18   ΥΠΠΕΘ Φ.10Α/49078/Δ4/23-3-18 : Ενημρωση για τις θεσμικς αλλαγς στα ΕΠΑ.Λ. και διαθσιμο οπτικοακουστικ υλικ

26-3-18   Ν. 4529/18 (ΦΕΚ-56 Α/23-3-18) : Ενσωμτωση στην ελληνικ νομοθεσα της Οδηγας 2014/104/ΕΕ του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 26ης Νοεμβρου 2014, σχετικ με ορισμνους καννες που διπουν τις αγωγς αποζημωσης βσει του εθνικο δικαου για παραβσεις των διατξεων του δικαου ανταγωνισμο των κρατν - μελν και της Ευρωπαικς Ενωσης και λλες διατξεις23-3-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1056/21-3-18 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 29 του Κδικα Φορολογικς Διαδικασας, πως ισχει, και παροχ οδηγιν και υποδειγμτων για την εφαρμογ της Διεθνος Διοικητικς Συνεργασας στο πεδο της μεσης φορολογας, αναφορικ με την ανταλλαγ πληροφοριν κατπιν αιτματος, την αυθρμητη ανταλλαγ πληροφοριν, τη διοικητικ κοινοποηση εγγρφων και την ανατροφοδτηση

23-3-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1055/23-3-18 : Παροχ οδηγιν για την εφαρμογ της Απφασης Υπουργο Οικονομικν ΠΟΛ.1223/29-12-17 (Β 4643) σχετικ με τη ρθμιση οφειλν προς το Δημσιο ως πενντα χιλιδες (50.000) ευρ - Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 60 του ν. 4520/18 (Α 30), με το οποο αντικαταστθηκε η παρ. 21 του ρθρου 15 του ν. 4469/17 (Α 62)

23-3-18   ΥΠ.ΕΣ. 8690/23-3-18 : Ημρα Φιλελληνισμο και Διεθνος Αλληλεγγης

23-3-18   ΑΑΔΕ ΔΔΘΕΚΑ/Α/1046951/ΕΞ2018/23-3-18 : Χρση Δελτων Χημικς Ανλυσης για σκοπος δασμολογικς κατταξης εμπορευμτων σε επαναλαμβανμενες αποστολς

23-3-18   ΑΑΔΕ ΔΔΘΕΚΑ/Α/1046884/ΕΞ2018/22-3-18 : Αποστολ πινκων συσχετισμο κωδικν TARIC τους 2018

23-3-18   ΕΕΕΠ 303/5/27.02.2018/18 (ΦΕΚ 1025 Β/22-03-2018) : Τροποποηση και κωδικοποηση της με αριθμ Τ/6736/2003 (Β 929) απφασης του Υπουργο Ανπτυξης με ττλο «Κανονισμς Διοικητικο Ελγχου και Εποπτεας της Λειτουργας των Καζνο», πως ισχει.

23-3-18   Κ.Υ.Α. 2822.10/20519/2018/18 (ΦΕΚ 1056 Β/22-03-2018) : Καθορισμς ψους, δικαιοχων, ρων και προποθσεων χοργησης επιδομτων κινδνου και ειδικν αποζημισεων που καταβλλονται σε κατηγορες προσωπικο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

23-3-18   ΦΕΚ 1052 Β/22-03-2018 :
ΥΠΠΕΘ Φ.253/42878/Α5/18  : Τροποποηση της Φ.253/85476/Α5/2015 (ΦΕΚ 995 τ.Β) υπουργικς απφασης «νταξη των Σχολν, των Τμημτων και των Εισαγωγικν Κατευθνσεων στα Επιστημονικ Πεδα του ρθρου 3 του ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50 τ. Α) και συντελεστς βαρτητας μαθημτων.»
ΥΠΠΕΘ Φ.253/42880/Α5/18  : Τροποποηση της με αριθμ. Φ.253/28934/Β6 (ΦΕΚ 391 Β/30-3-2006) υπουργικς απφασης «Πρσβαση των κατχων απολυτηρου Ενιαου Λυκεου λλου τπου Λυκεου στην τριτοβθμια εκπαδευση»

23-3-18   ΥΠ.ΕΣ. 7814/18 (ΦΕΚ 1032 Β/22-3-2018): Κατανομ πιστσεων παραβλων ιθαγνειας στις αποκεντρωμνες διοικσεις της χρας.22-3-18   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/16 ΜΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

             ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/16 ΜΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

22-3-18   Κ.Υ.Α. 8002/1/520-γ/18 (ΦΕΚ 1021 Β/21-3-2018): Καθορισμς ψους, δικαιοχων, ρων και προποθσεων χοργησης επιδομτων κινδνου (πτητικ, Ε.Κ.Α.Μ., Ε.Μ.Α.Κ., δυτν υποβρυχων διασσεων, καταδυτικ, Μ.Α.Τ., ανιχνευτν, εξουδετερωτν βομβν και εκρηκτικν μηχανισμν, συνοδν σκλων που χρησιμοποιονται για την ανχνευση εκρηκτικν υλν και λλων ελγχων) που καταβλλονται στο νστολο προσωπικ της Ελληνικς Αστυνομας και του Πυροσβεστικο Σματος.

22-3-18   Κ.Υ.Α. Φ.3/6/18 (ΦΕΚ 1019 Β/21-03-2018) : Προσδιορισμς της διαδικασας μεταφορς των μεταβιβαζμενων πρων για τη χρηματοδτηση του προγρμματος «Βοθεια στο σπτι» για τα χρονικ διαστματα απ 1.1.2018 - 31.12.2018 και 1.1.2019 - 31.12.2019.

22-3-18   ΥΠΕΕ ΔΕΠΕΑ/Γ/οικ.171872/18 (ΦΕΚ 1001 Β/21-03-2018) : γκριση του Εθνικο Σχεδου Δρσης Ενεργειακς Απδοσης (ΕΣΔΕΑ) και της ετσιας κθεσης προδου για την επτευξη του εθνικο στχου ενεργειακς απδοσης, τους 2017.

22-3-18   ΥΠΥΜΕ ΦΒ1-Α/21315/195/18 (ΦΕΚ 1018 Β/21-3-2018) : Τροποποηση της υπουργικς απφασης 59555/ 2459/00 (ΦΕΚ 1261/Β/2000) «Καθορισμς της διαδικασας και του τρπου σφργισης των εγκαταστσεων παροχς υγρν καυσμων», πως ισχει.

22-3-18   ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1043/18 (ΦΕΚ 1002 Β/21-03-2018) : Τροποποηση της ΠΟΛ.1188/6-9-2011 (1993 Β/ 8.9.2011) απφασης του Υπουργο Οικονομικν «Επδοση καταλογιστικν πρξεων φορολογικν και τελωνειακν αρχν μσω των Δικαστικν Επιμελητν», πως ισχει.

22-3-18   ΥΠΠΕΘ Φ.253/39391/Α5/18 (ΦΕΚ-982 Β/20-3-18) : Τροποποηση της με αριθμ, Φ.253/142542/Α5/17 υ.α. σχετικ με νταξη των σχολν, των Τμημτων και των Εισαγωγικν Κατευθνσεων στα Επιστημονικ Πεδα του ρθρου 3 του ν. 4327/15

22-3-18   Κ.Υ.Α. 5688/18 (ΦΕΚ-988 Β/21-3-18) : Τροποποηση των παραρτημτων του ν. 4014/11 (Α 209), σμφωνα με το ρθρο 36Α του νμου αυτο, σε συμμρφωση με την Οδηγα 2014/52/ΕΕ "για την τροποποηση της οδηγας 2011/92/ΕΕ σχετικ με την εκτμηση των επιπτσεων ορισμνων σχεδων δημσιων και ιδιωτικν ργων στο περιβλλον" του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 16ης Απριλου 2014

22-3-18   Κ.Υ.Α. 5001/18 (ΦΕΚ-1023 Β/21-3-18) : Καθορισμς διαδικασας και δικαιολογητικν για την πληρωμ του στεγαστικο επιδματος των σπουδαστν των Ανωτρων Σχολν Τουριστικς Εκπαδευσης του Υπουργεου Τουρισμο

22-3-18   ΥΠΠΕΘ Φ.14/ΦΜ/42448/Δ1/18 (ΦΕΚ-1022 Β/21-3-18) : Τροποποηση της αριθμ. Φ.14/ΦΜ/181027/Δ1/25-10-17 υ.α. (ΦΕΚ-3870 Β/3-11-17) και επκταση του προγρμματος "Σχολικ Γεματα"21-3-18   ΕΦΚΑ 17/21-3-18 : Εφαρμογ των διατξεων σχετικ με ρυθμσεις για το επγγελμα των φορτοεκφορτωτν

21-3-18   ΑΑΔΕ ΔΕΛ/Ε/1044619/ΕΞ2018/19-3-18 : Κοινοποηση της αριθμ. 259/17 γνωμοδτησης του ΝΣΚ σχετικ με τις προυποθσεις εγγραφς, Κοινοπραξας στο ΓΕΜΗ

21-3-18   ΥΠΟΙΑΝ 32732/21-3-18 : Εγκκλιος οδηγιν για την γκριση και χρηματοδτηση του ΠΔΕ 2018 και τον Προγραμματισμ Δαπανν ΠΔΕ 2019-2021

21-3-18   ΕΕΕΠ 303/4/18 (ΦΕΚ-979 Β/19-3-18) : Ρθμιση θεμτων σχετικ με τη δυναττητα απαλλαγς απ την υποχρωση επιβολς εισιτηρου για την εσοδο στο χρο των "μηχανημτων" των "τραπεζιν" των επιχειρσεων καζνο στις οποες χορηγθηκε δεια σμφωνα με τις διατξεις του ν. 2206/94 και του ν. 3139/03, κατ τα οριζμενα στις διατξεις της παρ. 5 του ρθρου 377 του ν. 4512/18 (ΦΕΚ-5 Α)

21-3-18   Κ.Υ.Α. 82204/9634/18 (ΦΕΚ-981 Β/20-3-18) : Μτρα περιορισμο κυκλοφορας φορτηγν αυτοκιντων σε τμματα των Αυτοκινητροδρμων και Εθνικν οδν κατ τη διρκεια του τους 2018

21-3-18   ΕΦΚΑ Δ/ΑΣΦ/301/399329/20-3-18 : Ενημρωση σχετικ με το νο πληροφοριακ σστημα των Στρατολογικν Υπηρεσιν (ΣΥ) και την αναβθμιση της μηχανογραφικς διαδικασας κδοσης των Πιστοποιητικν Στρατολογικς Κατστασης

21-3-18   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.30222/57780/Δ15.960/20-3-18 : Εφπαξ παροχ εμμσθων δικηγρων ασφαλισμνων του Κλδου Εφπαξ Παροχν του ΕΤΕΑΕΠ

21-3-18   ΦΕΚ-986 Β/20-3-18 :

ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1046/18 : Τροποποηση της ΠΟΛ 1033/28.1.2016 (ΦΕΚ Β 720), πως αυτ τροποποιθηκε με την ΠΟΛ 1090/23.6.2017 (ΦΕΚ Β 2199) απφαση του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομικν σχετικ με τον εντοπισμ ανασφλιστων αυτοκιντων οχημτων και την επιδωξη συμμρφωσης των ιδιοκτητν αυτν μσω της επσπευσης της διαδικασας επιβολς διοικητικν και ποινικν κυρσεων, πως ισχει.
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1047/18 : Παρταση και αναστολ καταβολς βεβαιωμνων οφειλν για την αντιμετπιση των κτακτων αναγκν που προκυψαν απ τα ντονα καιρικ φαινμενα (θυελλδεις νεμοι) στις 24.01.2018 στο Δμο Ιερπετρας της Περιφερειακς Εντητας Λασιθου της Περιφρειας Κρτης.
ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1048/18 : Παρταση προθεσμιν υποβολς δηλσεων που υποβλλονται στον αρμδιο υπλληλο του τμματος Διοικητικς και Μηχανογραφικς Υποστ¬ριξης της Β Δ.Ο.Υ. Λρισας, των οποων η προθεσμα ληγε τη χρονικ περοδο απ 05.03.2018 ως και 12.03.2018, λγω πυρκαγις στη Δ.Ο.Υ.

21-3-18   ΥΠΠΕΘ Φ.151/43612/Α5/18 (ΦΕΚ-983 Β/20-3-18) : Πρσβαση αποφοτων Επαγγελματικο Λυκεου (ΕΠΑ.Λ.) σε Σχολς, Τμματα και Εισαγωγικς κατευθνσεις Τμημτων των Τ.Ε.Ι., ΑΣΠΑΙΤΕ, των Αντερων Σχολν Τουριστικς Εκπ/σης (ΑΣΤΕ), των Αντερων Στρατιωτικν Σχολν Υπαξιωματικν των Ενπλων Δυνμεων, της Σχολς Αστυφυλκων, της Σχολς Πυροσβεστν, των Σχολν της Ακαδημας Εμπορικο Ναυτικο (ΑΕΝ), και για ποσοστ θσεων 5% του συνολικο αριθμο εισακτων σε Τμματα Σχολν των Πανεπιστη¬μων καθς και προσαξηση του ποσοστο αυ¬το κατ 5% για εισαγωγ σε τμματα του Πανεπιστημου Δυτικς Αττικς, κατ’ εξαρεση για το ακαδημακ τος 2018-2019.20-3-18   ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/16547/699/20-3-18 : Πολεοδομικς ρυθμσεις επ Βασικο Οδικο Δικτου μετ την κδοση τηςυπ' αριθμ. 3377/15 απφασης ΣτΕ

20-3-18   ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 6000/218/19-3-18 : Παραδεγματα διοικητικν αδειν αρμοδιτητας Δημσιας Αρχς Λιμνων

20-3-18   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΠΥΔΥ/Φ.1500/9638/18 (ΦΕΚ-942 Β/16-3-18) : Ορισμς επιχειρησιακν μονδων, υποκεμενων υπαγομνων στο Υπουργεο Διοικητικς Ανασυγκρτησης ως Αναθετουσν Αρχν κατ το εδφιο β της παρ. 2 του ρθρου 6 του ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α)

20-3-18   ΟΑΕΔ 98/02/18 (ΦΕΚ-941 Β/16-3-18) : Τροποποηση της με αριθμ 1553/35/17 απφασης του ΔΣ του Οργανισμο (ΦΕΚ-2379 Β/12-7-17) στα πλασια του "Προγρμματος επιχοργησης για την ενσχυση της οργανωτικς ικαντητας της ΓΣΕΒΕΕ, της ΕΣΕΕ και των οργανσεων μελν αυτν, του ΣΕΒ, του ΣΕΤΕ καθς κια των Πανελλνιων Οργανσεων μελν του ΣΕΤΕ"

20-3-18   Κ.Υ.Α. Δ11/Β/3914/1675/18 (ΦΕΚ-922 Β/16-3-18) : Καθορισμς ποσν για ατημα απαγρευσης απογεωσης αεροσκφους απ τους δικαιοχους --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ

20-3-18   Κ.Υ.Α. ΔΑΕΦΚ/2890/Α325/18 (ΦΕΚ-975 Β/19-3-18) : Οριοθτηση περιοχν και χοργηση Στεγαστικς Συνδρομς για την αποκατσταση των ζημιν σε κτρια απ τις πλημμρες της 26ης, 27ης, και 28ης Νοεμβρου 2016 σε περιοχς της Περιφρειας Αττικς

20-3-18   ΕΕΤΤ 843/2/18 (ΦΕΚ-973 Β/19-3-18) : Κανονισμς Διαχερισης και Εκχρησης Ονομτων Χρου (Domain Names) με κατληξη .gr .ελ

20-3-18   Κ.Υ.Α. ΔΑΕΦΚ/1733/Α325/18 (ΦΕΚ-948 Β/16-3-18) : Οριοθτηση περιοχν και χοργησης Στεγαστικς Συνδρομς για την αποκατσταση των ζημιν σε κτρια απ τις πλημμρες της 11ης και 12ης Οκτωβρου 2015 σε περιοχς του Δμου Τοπερου της ΠΕ Ξνθης της Περιφρειας Ανατολικς Μακεδονας - Θρκης

20-3-18   ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 6000/215/19-3-18 : Εκδοση διοικητικν αδειν μετ τη θση σε ισχ των διατξεων του ν. 4389/16 (Α 94) και του ν. 4404/16 (Α 126)19-3-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ4α/ΓΠ/οικ.23273/19-3-18  : Συμπληρωματικ εγκκλιος σχετικ με τη διαδικασα προκρυξης θσεων ιατρν κλδου Ε.Σ.Υ. και υποβολς υποψηφιοττων

19-3-18   ΕΦΚΑ Γ36/04/110/16-3-18 : Αντιμετπιση περιπτσεων ανακοπς και αναστολς εκτλεσης κατ της ταμειακς βεβαωσης μη επιδοθεισν πρξεων απ Ελεγχο Δηλωθντων - Καταβληθντων (ΕΔΚ) καταλογιστικν πρξεων εν γνει με εκκρεμ νσταση στην ΤΔΕ

19-3-18   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.80000/ΟΙΚ.12151/274/19-3-18 : Οδηγες για την εφαρμογ του ρθρου 20 του ν. 4387/16 για την απασχληση συνταξιοχων λγω γρατος

19-3-18   ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2811.2/20917/19-3-18 : Παροχ οδηγιν για δαπνες μετφρασης ξενγλωσσων κειμνων απ την μεταφραστικ Υπηρεσα του Υπουργεου Εξωτερικν

19-3-18   ΥΠΠΕΘ 45070/Ζ1/19-3-18 : Κοινοποηση διατξεων του ν. 4521/18 (Α 38) "Ιδρυση Πανεπιστημου Δυτικς Αττικς και λλες διατξεις" - Αποστολ ενδεικτικο υποδεγματος συνοδευτικν εγγρφων της παρ. 3 του αρρθου 32 του ν. 4485/17

19-3-18   ΦΕΚ-949 Β/16-3-18 :

ΥΠΠΕΘ Φ.253.1/42169/Α5/18 : Τροποποηση της αριθμ. Φ.253/128314/Β6/2002 (ΦΕΚ 1538 Β) υπουργικς απφασης, πως ισχει.
ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ A1α/ΓΠ/14946/18 : Ανθεση οργνωσης και λειτουργας της Kατασκνωσης των Υπαλλλων του Υπουργεου Υγεας στον Πανελλνιο Σλλογο Υπαλλλων του Υπουργεου Υγεας και Πρνοιας.

19-3-18   ΦΕΚ-927 Β/16-3-18 :

ΕΛ.ΑΣ 7004/5/18-ν/18 : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 7004/5/18 απ 2-4-2017 απφασης Αρχηγο Ελληνικς Αστυνομας «Μεταββαση αρμοδιοττων Αρχηγο Ελληνικς Αστυνομας σε υφιστμενα υπηρεσιακ ργανα» (Β' 1355).
ΕΛ.ΑΣ. 7012/6/103-μζ/18 : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 7012/6/103 απ 16-7-2009 απφασης «Στολ Αστυνομικο Προσωπικο» (Β 1426).

19-3-18   ΥΠΠΕΘ 35125/Ζ2/1-3-18 : Αναδιατπωση της υπ' αριθμ. 126603/Ζ2/2016 εγκυκλου (αφορ οδηγες σχετικ με την υλοποηση και την εφαρμογ των περιεχμενων στο ρθρο 27 και στο ρθρο 64 του ν. 4386/16)

19-3-18   ΟΑΕΔ 553/15/27.02.2018/18 (ΦΕΚ 929 Β/16-03-2018) : Τροποποηση της 3701/55/22-11-2011 απφασης του Διοικητικο Συμβουλου του Οργανισμο Απασχλησης Εργατικο Δυναμικο, που εκδθηκε κατ' εξουσιοδτηση των παρ. 2 και 3 του ρθρου 71 του ν. 3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α) και αφορ στην επικοινωνα και εγγραφ των ανργων στον ΟΑΕΔ.

19-3-18    ΥΠ.ΕΣ. 7000/1/7/9000/18-δ/18 (ΦΕΚ 924 Β/16-03-2018) : Ορισμς ανεξρτητων επιχειρησιακν μον­δων, υποκεμενων υπαγμενων στον Φορα της Ελληνικς Αστυνομας, του Υπουργεου Εσω­τερικν κατ το ρθρο 6, παρ. 2 εδφιο γ’ του ν. 4412/ 2016, πως ισχει.

19-3-18   ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 656/37132/18 (ΦΕΚ 913 Β/15-03-2018) : Αντικατσταση του ρθρου 6 της με αριθ. 2062/ 132509/2016 (Β’ 3938) απφασης «Μορφ, περιεχμενο, διαδικασα καταγραφς και τρηση Εθνικο Μητρου Αγροτικν Συνεταιρισμν, Κλαδικν Αγροτικν Συνεταιρισμν, Κλαδικν Εθνικν Αγροτικν Συνεταιρισμν, Αγροτικν Εταιρικν Συμπρξεων και Ταμεου Αγροτικς Συνεταιριστικς Εκπαδευσης, διαδικασα εγγραφς και τακτικν ετσιων δηλσεων και κριτρια αξιολγησς τους.

19-3-18    ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ  19/809/18 (ΦΕΚ 931 Β/16-03-2018) : λη εξετσεων για την πιστοποηση καταλληλτητας προσπων που παρχουν υπηρεσες σμφωνα με το ρθρο 93 του ν. 4514/2018 (ΦΕΚ Α' 14/30.1.2018).

19-3-18   ΥΠΟΙΑΝ 28876/ΕΥΣΣΑ/498/18 (ΦΕΚ 938 Β/16-03-2018) : Τροποποηση της υπ’ αριθμ. 23451/ ΕΥΣΣΑ 493/ 24.02.2017 υπουργικς απφασης που αφορ στις «Διαδικασες κατρτισης, γκρισης και υλοποησης προγραμμτων τεχνικς βοθειας, διαδικασες δημιουργας και διατρησης καταλγων προμηθευτν για την ανθεση και υλοποηση ενεργειν τεχνικς βοθειας» (ΦΕΚ Β 677), πως χει τροποποιηθε και ισχει.

19-3-18    ΦΕΚ-950 Β/16-3-18 :

ΥΠΠΕΘ 42856/Θ2/18 : Μαθητικς διαγωνισμς - εκπαιδευτικ πργραμμα για τη διδασκαλα της Μνμης του Ολοκαυτματος στην Ελλδα.
ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ  Δ1(δ)/ΓΠ/οικ.22104/18  : Τροποποηση της αριθμ. ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ. 154949/ 2010 υπουργικς απφασης (ΦΕΚ 1918/Β/ 2010) «ροι, προποθσεις, ργανα και διαδικα¬σα χοργησης αδειν σκοπιμτητας και αδειν λειτουργας για εγκατσταση και λειτουργα συστημτων ιοντιζουσν και μη ιοντιζουσν ακτινοβολιν», πως χει τροποποιηθε με τις ΔΥΓ2/ Γ.Π.οικ.40456/24-4-2012 (ΦΕΚ Β/ 1336/2012), ΓΠ/οικ92211/4.10.2013, (ΦΕΚ Β/2494/2013) υπουργικς αποφσεις και τις διατξεις του ρθρου 90 του ν. 4310/2014.

19-3-18    ΦΕΚ-939 Β/16-3-18 :

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ2α/οικ.15344/18  : Τροποποηση και συμπλρωση της αριθμ. Υ4δ/ Γ.Π.οικ.22869/6-3-2012 υπουργικς απφασης (Β 874) «Οργνωση, τρπος λειτουργας και στελχωσης των Τμημτων Επειγντων Περιστατικν (Τ.Ε.Π.) των Νοσοκομεων του Ε.Σ.Υ.», πως χει τροποποιηθε και ισχει με την αριθμ. Α3α/ οικ 38643/23-05-2017 (Β 1907) μοια».
ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ3β/ΓΠ/οικ.15670/18  : Τροποποηση και συμπλρωση της υπ’ αριθμ. Α4β/Γ.Π./οικ.63439/2017 (Β 2932) απφασης του Υπουργο Υγεας με θμα «Πλασιο εκπνησης πολιτικν ψυχικς υγεας και καθορισμς κριτηρων, προποθσεων, δικαιολογητικν, διαδικασας και κθε λλης λεπτομρειας για γκριση σκοπιμτητας και χοργηση δειας δρυσης και δειας λειτουργας Μονδων Ψυχικς Υγεας στον Ιδιωτικ Κερδοσκοπικ και μη Κερδοσκοπικ Τομα του ρθρου 11 του ν. 2716/1999».

19-3-18    ΦΕΚ-951 Β/16-3-18 :

Κ.Υ.Α. Φ.30316/54142/2000/18 : Καθορισμς ημερομηνιν καταβολς των μερισμτων του Μετοχικο Ταμεου Πολιτικν Υπαλλλων (ΜΤΠΥ)

ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1050/18 : Τροποποηση της ΠΟΛ. 1005/11-1-2018 (Β’ 20) απφασης του Υπουργεου Οικονομικν με θμα: «Καθορισμς της διαδικασας και των λοιπν απαιτομενων λεπτομερειν για τον καθορισμ των τιμν εκκνησης που προβλπονται στις παρ. 1 και 2 του ρθρου 1 της με αριθμ 1067780/82/Γ0013/09.06.1994 (Β’ 549) απφασης του Υπουργο Οικονομικν απ τους πιστοποιημνους εκτιμητς εγγεγραμμνους στο Μητρο πιστοποιημνων εκτιμητν στο πεδο ακιντων του Υπουργεου Οικονομικν, σμφωνα με τις διατξεις της παρ. 3 του ρθρου 46 του ν. 4509/2017.

19-3-18   Κ.Υ.Α. 172574/222/18 (ΦΕΚ-952 Β/16-3-18) : Τροποποηση της με ΑΠ 171563/131/18 κ..υ.α. με ττλο "Προκρυξη του προγρμματος "Εξοικονμηση κατ' οκον ΙΙ", που θα υλοποιηθε στο πλασιο του ΕΣΠΑ 2014-2020

19-3-18   N. 4528/18 (ΦΕΚ-50 Α/16-3-18) : Κρωση Σμβασης για τη λειτουργα του Ελληνικο Ινστιτοτου Παστρ και λλες διατξεις16-3-18   Κ.Υ.Α. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.50/2375/οικ.9721/18 (ΦΕΚ-936 Β/16-3-18) : Τροποποηση της κοινς υπουργικς απφασης με θμα «Διεξαγωγ δομημνης συνντευξης κατ την επιλογ προστμενων».

16-3-18   ΕΦΚΑ 16/16-3-18 : Αποσνδεση της ασφλισης των αυτοαπασχολομενων πρην ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ και ΕΤΑΑ-ΤΑΝ (δικηγρων) απ την ιδιτητα

16-3-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.22823/16-3-18 : Συμπλρωση της υπ' αριθμ. Γ1α/ΓΠ/ΟΙΚ.93380/14-12-17 Εγκυκλου με θμα "Διαδικασα εφαρμογς του ν. 4486/17 "Μεταρρθμιση της Πρωτοβθμιας Φροντδας Υγεας, επεγουσες ρυθμσεις αρμοδιτητας Υπουργεου Υγεας και λλες διατξεις" ΦΕΚ (115/τ.Α) - Διευκρινσεις για τον κατλογο Οικογενειακν Ιατρν και την διαδικασα εγγραφς σε Οικογενειακ Ιατρ και σε ΤΟΜΥ

16-3-18   ΥΠΥΜΕ ΔΝΣΒ/ΟΙΚ.21613/ΦΝ439.6/ΕΓΚ.4/16-3-18 : Αναπροσαρμογ τιμς συντελεστ (τκ) του Κανονισμο Προεκτιμμενων Αμοιβν Μελετν και Υπηρεσιν για το τος 2018

16-3-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΓΠ/Δ2Β/ΟΙΚ.22671/16-3-18 : Ενημρωση σχετικ με επιστολ του Περιφερειακο Γραφεου Ευρπης του Παγκσμιου Οργανισμο Υγεας (ΠΟΥ)

16-3-18   ΥΠΕΘ Φ.251/44337/Α2/16-3-18 : Υποβολ δικαιολογητικν για προφορικ γραπτ εξταση υποψηφων με αναπηρα και ειδικς εκπαιδευτικς ανγκες ειδικς μαθησιακς δυσκολες, βσει του ν. 3699/08, στις πανελλαδικς εξετσεις των ΕΠΑΛ τους 2018, για εισαγωγ στην τριτοβθμια εκπαδευση

16-3-18   ΥΠΕΘ Φ.251/44343/Α5/16-3-18 : Υποβολ δικαιολογητικν για προφορικ γραπτ εξταση υποψηφων με αναπηρα και ειδικς εκπαιδευτικς ανγκες ειδικς μαθησιακς δυσκολες, βσει του ν. 3699/08, στις πανελλαδικς εξετσεις τους 2018, για εισαγωγ στην τριτοβθμια εκπαδευση

16-3-18   ΥΠΕΘ Φ.251/44339/Α5/16-3-18 : Υποβολ ατησης - δλωσης υποψηφων για συμμετοχ στις πανελλαδικς εξετσεις ΓΕΛ τους 2018

16-3-18   ΥΠΕΘ Φ.151/44340/Α5/16-3-18 : Υποβολ ατησης - δλωσης υποψηφων στις πανελλαδικς εξετσεις ΕΠΑΛ τους 2018

16-3-18   ΑΑΔΕ 30/003/000/817/18 (ΦΕΚ-914 Β/15-3-18) : Διατυπσεις και διαδικασες για την γκριση χρσης δεξαμενν αιθυλικς αλκολης και αλκοολοχων προιντων των οινοπνευματοποιν Α και Β κατηγορας και των αποσταγματοποιν ως και των φορολογικν αποθηκν εμπορας των εν λγω προιντων

16-3-18   ΦΕΚ-916 Β/15-3-18 :

ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/13096/1035/18 : Καθορισμς των περιπτσεων και της διαδικασας μερικς επιστροφς χρηματικν ποσν ενιαου ειδικο προστμου αυθαιρτων κατασκευν, που χουν υπαχθε στις διατξεις αναστολς επιβολς κυρσεων των νμων ν. 4014/11, ν. 4178/13 και ν. 4495/17

ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1038/18 : Τροποποηση της απφασης του Υπουργο Οικονομικν 1070650/4752/0014/πολ.1196/20-5-93, περ απαλλαγς απ το φρο προστιθμενης αξας (ΦΠΑ) των Ενπλων Δυνμεων του ΝΑΤΟ15-3-18   ΥΠΠΕΘ Φ.17/43829/Δ1/15-3-18 : Λειτουργα Συστματος Δικτου Σχολικν Βιβλιοθηκν στην Πρωτοβθμια Εκπαδευση

15-3-18   ΦΕΚ-883 Β/14-3-18 :

ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/129/ΟΙΚ.9359/18 : Καθορισμς της διαδικασας αμοιβαας μετταξηςυπαλλλων μσω του Ενιαου Συστματος Κινητικτητας

ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 3133.1-2/17721/18 : Καθορισμς των προυποθσεων και των λοιπν ζητημτων που αφορον στην κδοση Πιστοποιητικο Ελγχου Ξνου Επαγγελματικο Πλοου Αναψυχς

ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ. 1039/18 : Παρταση και αναστολ καταβολς βεβαιωμνων οφειλν λγω των κτακτων αναγκν που προκυψαν απ τα ντονα καιρικ φαινμενα (ντονες βροχοπτσεις, χαλαζοπτσεις κλπ.) στις ΤΚ Αγου Ιωννη, Αστερου, Γλυκβρυσης, Γουβν της ΔΕ Ελους και στις ΤΚ Αγου Δημητρου, Απιδας, Νιτων της ΔΕ Νιτων του Δμου Ευρτα της ΠΕ Λακωνας

15-3-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1040/18 (ΦΕΚ-884 Β/14-3-18) : Καθορισμς των πηγν και του εδους των στοιχεων που συλλγονται, της κατηγορας των στοιχεων που δημοσιεονται, καθς και του χρνου τρησης των στοιχεων στο Μητρο Αξιν Μεταβιβσεων Ακιντων

15-3-18   Κ.Υ.Α. 53/18 (ΦΕΚ-890 Β/14-3-18) : Καθορισμς του περιεχομνου της γγραφης συμφωνας μεταξ του Δημοσου και των οριζομνων ως δικηγρων του, για καθορισμ της αμοιβς τους

15-3-18   ΑΑΔΕ ΔΤΔ/Γ/1042078/ΕΞ2018/14-3-18 : Εξαγωγ φρουτοποτν

15-3-18   ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 106/12822/14-3-18 : Διευκρινσεις επ του ρθρου 10 του ν. 4492/17 (Α 156) "Διακνηση και εμπορα νωπν και ευαλλοωτων αγροτικν προιντων και λλες διατξεις" που αφορ τροποποισεις των διατξεων του ν.δ. 420/70 (Α 27), "Αλιευτικς Κδικας", σχετικ με τα ιχθυοτρφα δατα (Δημσια Φυσικ Ιχθυοτροφεα, ιχθυοτρφες λμνες, θαλσσιοι παραλιακο χροι και ποταμο)

15-3-18   Κ.Υ.Α. 18953/237/Φ1/18 (ΦΕΚ-889 Β/14-3-18) : Ρθμιση διαδικασιν και εφαρμογ του Συστματος Ηλεκτρονικς Υποβολς Αιτσεων (ΣΗΛΥΑ) περ χοργησης αδειν κατασκευν κεραιν14-3-18   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.2/27/ΟΙΚ.10178/14-3-18 : Αξιολγηση προσωπικο για το τος 2017

14-3-18   ΥΠΕΕ ....15047/84/14-3-18 : Απαιτομενες εγκρσεις αρμοδων Υπηρεσιν και Συλλογικν Οργνων των ρθρων 40 και 41 του Ν. 4495/17 "Ελεγχος και προστασα του Δομημνου Περιβλλοντος και λλες διατξεις"

14-3-18   ΥΠ.ΕΣ. 7369/13-3-18 : Ενημρωση για αποδοχ απ τον Υπουργ Εσωτερικν της αριθμ. 171/17 Γνωμοδτησης του Νομικο Συμβουλου του Κρτους

14-3-18   ΥΠΕΘ 41999/Ζ1/13-3-18 : Μετεγγραφς αδελφν προπτυχιακν φοιτητν των ΑΕΙ και ΑΕΑ ακαδ. τους 2017-2018

14-3-18   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.30043/59517/Δ.15-16/1001/13-3-18 : Καθορισμς των αποδοχν για τον υπολογισμ της εφπαξ παροχς των πριν την 1-1-93 ασφαλισμνων του πρ. Τομα Πρνοιας Μηχανικν και Εργοληπτν Δημοσων Εργων

14-3-18   K.Y.A. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/97347/7406/18 (ΦΕΚ-875 Β/13-3-18) : Ανθεση αρμοδιοττων των ρθρων 24, 26, 66 και 69Γ του ν. 4270/14 επ των δαπανν που διενεργονται απ τις Περιφερειακς Υπηρεσες του Υπουργεου Πολιτισμο και Αθλητισμο στις Δημοσιονομικς Υπηρεσες Εποπτεας και Ελγχου (ΔΥΕΕ) του Γενικο Λογιστηρου του Κρτους

14-3-18   ΥΠ.ΨΗΦ.ΠΟΛ.ΤΗΛΕΠ.ΕΝΗΜ. 2879/18 (ΦΕΚ-879 Β/13-3-18) : Καθορισμς ημερσιων και εβδομαδιαων νομαρχιακν και τοπικν εφημερδων που χουν τη δυναττητα καταχρησης δημοσιεσεων των φορων του Δημοσου

14-3-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1045/18 (ΦΕΚ-881 Β/13-3-18) : Τπος και περιεχμενο της βεβαωσης αποδοχν συντξεων, της βεβαωσης των αμοιβν απ επιχειρηματικ δραστηριτητα και της βεβαωσης εισοδημτων απ μερσματα, τκους, δικαιματα καθς και υποβολ αυτν με τη χρση ηλεκτρονικς μεθδου επικοινωνας μσω διαδικτου για το φορολογικ τος 2017

14-3-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1044/18 (ΦΕΚ-880 Β/13-3-18) : Τπος και περιεχμενο της "ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ" - Εντυπο Ε313-3-18   ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 3015/138392/21-12-17 : Εφαρμογ του ν. 4039/12 "για τα δεσποζμενα και τα αδσποτα ζα συντροφις και την προστασα των ζων απ την εκμετλλευση τη χρησιμοποηση με κερδοσκοπικ σκοπ" πως ισχει

13-3-18   ΑΑΔΕ ΔΕΑΦ/Β/1040816/ΕΞ2018/8-3-18 : Φορολογικ μεταχεριση αναγκαστικν δασικν συνεταιρισμν που συστθηκαν με τον α.ν. 1627/39

13-3-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ3Δ/ΓΠ/ΟΙΚ.21258/12-3-18 : Παγκσμια Ημρα Στοματικς Υγεας (world oral health day) - 20η Μαρτου 2018

13-3-18   ΑΑΔΕ ΔΔΘΕΚΑ/Β/1040687/ΕΞ2018/12-3-18 : Μη προτιμησιακ καταγωγ - Κοινοποηση ερωτηματολογου

13-3-18   ΥΠ.ΕΣ. 5731/7-3-18 : Εναρξη ισχος των διατξεων του Βιβλου IV του ν. 4412/16 για δημσιες συμβσεις ργων, μελετν και παροχς τεχνικν και λοιπν συναφν επιστημονικν υπηρεσιν, με εκτιμμενη αξα σμβασης (χωρς ΦΠΑ) αντερη των εξντα χιλιδων (60.000) ευρ και καττερη απ τα ρια των ρθρων 5 και 235 του ν. 4412/16, πως ισχουν

13-3-18   Κ.Υ.Α. 38060/Ζ1/18 (ΦΕΚ-876 Β/13-3-18) : Καθορισμς των ρων και της διαδικασας επιλογς για την χοργηση υποτροφιν του Ιδρματος Κρατικν Υποτροφιν (ΙΚΥ) με σκοπ την εκπνηση διδακτορικς διατριβς στην Ελλδα στο πλασιο της Οριζντιας Δρσης "Ενσχυση του ανθρπινου ερευνητικο δυναμικο μσω της υλοποησης διδακτορικς ρευνας" - 2ος Κκλος, του Επιχειρησιακο Προγρμματος "Ανπτυξη Ανθρπινου Δυναμικο, Εκπαδευση και Δια Βου Μθηση", που συγχρηματοδοτεται απ το Ευρωπαικ Κοινωνικ Ταμεο (ΕΚΤ) και το ελληνικ δημσιο

13-3-18   ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 18/809/18 (ΦΕΚ-859 Β/12-3-18) : Πιστοποηση καταλληλτητας προσπων που παρχουν υπηρεσες σμφωνα με το ρθρο 93 του ν. 4514/18

13-3-18    ΥΠΕΘ 37818/Ζ1/18 (ΦΕΚ-862 Β/12-3-18) : Ρθμιση θεμτων Μετεγγραφν για αδλφια προπτυχιακος φοιτητς στα Αντατα Εκπαιδευτικ Ιδρματα και στις ΑΕ Εκκλησιαστικς Ακαδημες12-3-18   ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 3133.1-3/18868/12-3-18 : Τροποποισεις του ν. 4256/14 (Α 92) με τις διατξεις του ν. 4504/17 (Α 184)

12-3-18   ΦΕΚ-816 Β/8-3-18 :

ΥΠ.ΕΣ. 5293/18 : Τροποποηση της υπ' αριθμ. οικ.1940/2-2-18 (Β 310) υ.α. "Τροποποηση της υπ αριθμ. 8440/11 (Β 318) υ.α. "Καθορισμς λειτουργας των σχολικν επιτροπν και ρθμιση οικονομικν θεμτων αυτν"

ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1034/18 : Διαδικασα κπτωσης ΦΠΑ εισρον ενεργειακν προιντων, αλκολης και αλκοολοχων ποτν και βιομηχανοποιημνων καπνν

12-3-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ4Α/ΓΠ/ΟΙΚ.20585/9-3-18 : Σχετικ με τη διαδικασα προκρυξης θσεων ιατρν και οδοντιτρων ΕΣΥ και τη διαδικασα υποβολς υποψηφιτητας

12-3-18   ΥΠ.ΕΣ. 6558/18 (ΦΕΚ-851 Β/9-3-18) : Εξφληση υποχρεσεων των Δμων απ δικαστικς αποφσεις και διαταγς πληρωμς9-3-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1049/8-3-18 : Οδηγες σχετικ με την εφαρμογ των διατξεων του κτου κεφαλαου του Πτωχευτικο Κδικα "Προπτωχευτικ διαδικασα εξυγανσης", πως αντικαταστθηκαν με το ρθρο 6 του Μρους Πρτου του ν. 4446/16 (Α 240/22-12-16) και το ρθρο 14 του ν. 4491/17 (Α 152/13-10-17)

9-3-18   ΕΦΚΑ Σ40/25/349318/9-3-18 : Συνυπολογισμς περιδων ασφλισης ΒΑΕ και ειδικν κατηγοριν επαγγελμτων για τη θεμελωση συνταξιοδοτικο δικαιματος λγω γρατος

9-3-18   ΥΠ.ΕΣ. 2018/9-3-18 : Σχδιο δρσεων Πολιτικς Προστασας για την αντιμετπιση κινδνων απ την εκδλωση σεισμν

9-3-18    ΥΠ.ΟΙΚ. 2/21112/ΔΠΔΣ/9-3-18 : Κατρτιση Μεσοπρθεσμου Προγρμματος Δημοσιονομικς Στρατηγικς 2019-2022

9-3-18   ΕΦΚΑ Σ78/10/348217/9-3-18 : Συμπληρωματικς οδηγες σχετικ με την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 20 του ν. 4387/16 σε συνταξιοχους που κατχουν πνευματικ και συγγενικ δικαιματα

9-3-18   ΥΠΠΕΘ 30813/Δ6/18 (ΦΕΚ-810 Β/7-3-18) : Εισαγωγ μαθητν / τριν και σχετικς ρυθμσεις στα Πειραματικ και στα Πρτυπα Σχολεα για το σχολικ τος 2018-2019

9-3-18   ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 1/808/18 (ΦΕΚ-812 Β/7-3-18) : Οργανωτικς απαιτσεις αναφορικ με την προστασα των χρηματοπιστωτικν μσων και κεφαλαων πελατν, την παρακολοθηση των προιντων και την παροχ λψη αμοιβν, προμηθειν λλων χρηματικν μη χρηματικν οφειλν8-3-18   ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΔΠ/Β/0003982/ΕΞ2018/7-3-18 : Προσαρμογ της διαδικασας παραχρησης δικαιματος απλς χρσης αιγιαλο, παραλας, χθης και παρχθιας ζνης μεγλων λιμανιν και πλεσιμων ποταμν στο νο Οργανισμ του Υπουργεου Οικονομικν, π.δ. 142/17

8-3-18   ΕΦΚΑ 14/8-3-18 : Μεωση εισφορς κατ 50% ασφαλισμνων που συμπληρνουν 40 τη ασφλισης

8-3-18   ΕΦΚΑ 13/8-3-18 : Παρταση του προγρμματος ειδικς επιδτησης ανεργας πρην εργαζομνων της επιχερησης "Ελληνικ Βιομηχανα Ζχαρης ΑΕ (ΕΒΖ ΑΕ)"

8-3-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1Γ/ΓΦ13-18/ΓΠ/ΟΙΚ.19814/8-3-18 : Καθορισμς ενιαας διαδικασας ανπτυξης και οργνωσης προγραμμτων, παρεμβσεων και δρσεων προληπτικν ιατρικν εξετσεων σε εππεδο Πρωτοβθμιας Φροντδας Υγεας στο γενικ σε ειδικς κατηγορες πληθυσμο

8-3-18   ΦΕΚ-783 Β/7-3-18 :

Κ.Υ.Α. 21904/56/Φ113/18 : Τροποποηση της αριθμ. Οικ.10169/639/Φ.Γ.9.6.4 (ΣΤ) (Β 1983/14-8-2013) κοινς απφασης του Υπουργο Εσωτερικν, του Υφυπουργο Ανπτυξης και Ανταγωνιστικτητας και του Υπουρ¬γο Παιδεας και Θρησκευμτων «Καθορισμς απαιτσεων για ανεξαρτησα, αμεροληψα και ικαντητα των μελν των εξεταστικν επιτροπν του ρθρου 5 παρ. 4 του ν. 3982/2011, του συστματος εσωτερικο ελγχου των υπηρεσιν της παρ. 1 του ρθρου 5 του ν. 3982/2011 και των εξεταστικν επιτροπν, του τρπου και των αναγκαων υποδομν για τη διενργεια των εξετσεων, της εξεταστας λης, της διρκειας, του τρπου και του περιεχομνου της επιμρφωσης των μελν των εξεταστικν επιτροπν, του τπου και του περιεχομνου των εκδιδμενων αδειν καθς και του τρπου παρακολοθησης και υποστριξης των εξεταστικν επιτροπν απ τον Εθνικ Οργανισμ Πιστοποησης Προσντων και Επαγγελματικο Προσανατολισμο για την επαγγελματικ δραστηριτητα του χειρισμο μηχανημτων ργου» πως τροποποιθηκε και ισχει.

ΕΠΑΘ 262/3/23.2.2018/18 : Καταβολ αποζημωσης σε δικαιοχους ασφαλσεων ζως υπ ασφαλιστικ εκκαθριση ασφαλιστικς επιχερησης - Κατργηση της απφασης ΕΠΑΘ 12/3/13.7.2011.

8-3-18   ΕΦΚΑ 11/7-3-18 : Παροχ οδηγιν για την συνταξιοδτηση λγω γρατος ασφαλισμνων που εμππτουν στις ρυθμσεις του ρθρου 17 και του ρθρου 36 του ν. 4387/16

8-3-18   ΥΠ.ΕΣ. 6149/2-3-18 : Παροχ οδηγιν σχετικ με τη χοργηση γκρισης για εξουσιοδτηση των νομικν προσπων δημοσου δικαου και ιδρυμτων χωρικς αρμοδιτητας των οικεων Περιφερειν για αυτοτελ διενργεια διαγωνιστικν διαδικασιν ανδειξης προμηθευτν - χορηγητν των ειδν του ρθρου 26 του ν. 4483/17 (Α 107)

8-3-18   ΕΦΚΑ 12/7-3-18 : Οδηγες για την εφαρμογ του ρθρου 23 του Ν. 4488/17 (Α 137) - Απασχληση λγω ψυχικν παθσεων

8-3-18   ΕΚΔΔΑ 4316/18 (ΦΕΚ-815 Β/7-3-18) : Τροποποηση Κανονισμο Διαχερισης Μητρου Κριου Διδακτικο Προσωπικο

8-3-18   ΕΦΚΑ 10/7-3-18 : Εθνικ σνταξη α) Κοινοποηση των διατξεων της παρ. 2 του ρθρου 1 του Ν. 4488/17, β) Προσδιορισμς της διρκειας μνιμης και νμιμης διαμονς στην Ελλδα για την εφαρμογ των διατξεων της παρ. 2 του ρθρου 7 του Ν. 4387/167-3-18   Ν. 4523/18 (ΦΕΚ-41 Α/7-3-18) : Διατξεις για την παραγωγ τελικν προιντων Φαρμακευτικς Κνναβης και λλες διατξεις

7-3-18   Ν. 4522/18 (ΦΕΚ-39 Α/7-3-18) : Κρωση της απ 2 Φεβρουαρου 2018 τροποποησης και κωδικοποησης σε ενιαο κεμενο της απ 27 Ιουνου 2001 Σμβασης Παραχρησης μεταξ του Ελληνικο Δημοσου και της "Οργανισμς Λιμνος Θεσσαλονκης ΑΕ" και λλες διατξεις --> βλ. μετ την εισαγωγ στη

7-3-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.19586/7-3-18 : Προγρμματα καταπολμησης των κουνουπιν, σχετικ ενημρωση και προφλαξη του κοινο για το τος 2018

7-3-18    ΥΠ.ΠΟΛ.ΑΘΛΗΤ. .....98557/4837/422/146/7-3-18 : Αποστολ αιτημτων των ΟΤΑ α και β βαθμο, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ αυτν, για την γκριση θσεων Πτυχιοχων Φυσικς Αγωγς (ΠΦΑ) στο πλασιο των Προγραμμτων Αθλησης για Ολους (ΠΑγΟ), περιδου 2018-2019

7-3-18    ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1042/6-3-18 : Φορολογικ μεταχεριση των πλεονασμτων που προρχονται απ τις συναλλαγς Αγροτικο Συνεταιρισμο (ΑΣ) με τα μλη του και με μλη - επενδυτς που συναλλσσονται με τον ΑΣ δυνμει των διατξεων του ρθρου 15 του ν. 4015/11 και του ρθρου 29 του ν. 4384/16

7-3-18   ..... ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ 27-2-18 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, σχετικ με τα ΛΑΤΟΜΕΙΑ με τα πιο κτω περιεχμενα :

........

12. Εκμσθωση λατομεων.    
12.1 Τπος και διρκεια της σμβασης.    
12.2 Μισθματα.    
12.3 Διαδικασα εκμσθωσης δημοσων και δημοτικν λατομεων.    
12.4 Υπομσθωση.    
13. Προστασα και αποκατσταση του περιβλλοντος των λατομεων.    
14. Εγκατσταση και λειτουργα ηλεκτρομηχανολογικο και λοιπο εξοπλισμο.
15. Απαλλοτρισεις.    
16. Υποχρεσεις του εκμεταλλευτ λατομεου.    
17. Αναστολ και διακοπ εργασιν – Λση της μισθωτικς σμβασης.    
18. Διοικητικς προσφυγς.    
19. Δικαστικ επλυση διαφορν.    
20. Μεταβατικς διατξεις.    
i. Εκμσθωση δημοσων λατομεων και ρθμιση διαφρων θεμτων.    
ii. Εκμσθωση δημοτικν λατομεων.    
iii. Ερευνητικς εργασες.    
iv. Κατργηση της δειας εκμετλλευσης.    
v. Παρταση μισθωτικν συμβσεων.    
vi. Καταγγελα αναθερηση συμβσεων.    
vii. Εκκρεμες αιτσεις.    
viii. Ηλεκτρομηχανολογικς εγκαταστσεις.    
ix. Λειτουργοντα λατομεα μαρμαρσκονης, μαρμαροψηφδας και ανθρακικο ασβεστου.    
x. Λατομεα σε καθεστς περιβαλλοντικς αποκατστασης.    
xi. Εκμσθωση τμματος ενιαου λατομικο χρου.    
xii. Μεταβολ των χρσεων γης.    
xiii. Μισθματα παλαιν συμβσεων.    
xiv. Εγγυητικ επιστολ για την αποκατσταση του περιβλλοντος.    
xv. Λατομεα σχιστολιθικν πλακν.    
xvi. Ισχς προγενστερων κανονιστικν πρξεων.    

Το παραπνω υλικ θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. ΙΩΑΝΝΗ, με ττλο :

ΛΑΤΟΜΕΙΑ (27/02/2018)

7-3-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.19233/6-3-18 : Διακνηση διαγνωστικν δειγμτων

7-3-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1041/5-3-18 : Κοινοποηση της υπ' αριθμ. 18/18 γνωμοδτησης του ΝΣΚ περ της Υπαγωγς μη σε τλη χαρτοσμου των επιχορηγσεων που λαμβνει η Επιχερηση "Δμος Αθηναων - Επιχερηση Ραδιοφωνας Αθνα"

7-3-18    ΥΠΕΚΑΚΑ Δ15/Δ/12061/293/18 : Καθορισμς διαδικασας συμψηφισμο και επιστροφς των αχρεωσττως καταβληθεισν εισφορν στον Ενιαο Φορα Κοινωνικς Ασφλισης

7-3-18    ΦΕΚ-772 Β/6-3-18 :

Κ.Υ.Α. 5808/18 : Καθορισμς των αρμοδων οργνων και της διαδικασας χοργησης οικονομικς ενσχυσης πολιτν που πλττονται απ φυσικς καταστροφς

Κ.Υ.Α. 166986/590/18 : Καθορισμς του ψους και του τρπου καταβολς, εσπραξης και διθεσης των τελν για την κδοση των εγγρφων της παρ. 4 του ρθρου 20 του ν. 3889/106-3-18   ΕΦΚΑ 317405/ΕΓΚ.9/5-3-18 : Υπολογισμς της Ειδικς Προσαξησης του τ. ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ. Κοινοποηση διατξεων και οδηγιν του ΥΠΕΚΑΑ

6-3-18   ΥΠΠΕΘ Φ.23/35437/Δ4/18 (ΦΕΚ-771 Β/5-3-18) : Χοργηση αντιστοιχας επαγγελματικν δικαι¬ωμτων των κατχων ττλων ειδικοττων που αποκτθηκαν στο πλασιο της Δευτεροβθμιας Επαγγελματικς Εκπαδευσης με τα αντστοιχα επαγγελματικ δικαιματα κατχων αντστοιχων ττλων ειδικοττων προφιστμενων αντστοιχων συστημτων εκπαδευσης και κατρτισης που χουν δη απονεμηθε με προεδρικ διατγματα: α) του ρθρου 6 παρ. 3 του ν. 2009/1992 (Α 18) και β) του ρθρου 4, παρ. 9 του ν. 3879/ 2010 (Α 163), καθς και γ) με την, κατ περπτωση, κατ το χρνο κτσης του ττλου, ισχουσα νομοθεσα εκστου καθ' λην αρμδιου Υπουργεου.

6-3-18   ΥΠΟΙΑΝ 1306/294/Α1/18 (ΦΕΚ-770 Β/5-3-18) : Σσταση Μητρου Δομν Στριξης Επιχειρηματικτητας5-3-18 ΥΠΕΣ 6137/ΕΓΚ.9/2-3-18 : Υποβολ οικονομικν στοιχεων στον Κμβο Διαλειτουργικτητας του Υπουργεου Εσωτερικν.

5-3-18 ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1037/5-3-18 : Κοινοποηση της Γνωμοδτησης 229/2017 του Β' Τμματος του Ν.Σ.Κ. σχετικ με τη δυναττητα συμψηφισμο ανταπατησης οφειλτη σε βρος του Δημοσου με οφειλς του προς αυτ που χουν υπαχθε σε προσωριν διαταγ κατ' ρθρο 5 του ν.3869/2010 με περιεχμενο την αναστολ των καταδιωκτικν μτρων κατ του οφειλτη και τη διατρηση της πραγματικς και νομικς κατστασης της περιουσας του

5-3-18 ΥΠΕΣ ΤΑΔΚ/οικ.255/2018/18 (ΦΕΚ 747 Β/02-03-2018) : Παρταση προθεσμας παραγρφου 4 ρθρου 25 ν. 1599/1986.

5-3-18 ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝ. ΔΙΣΣΚ/ΤΠΠ/Φ.1/5/ΟΙΚ.8882/2-3-18 : Εφαρμογ Συστματος Διοκησης με Στχους για το τος 2018 στους ΟΤΑ α' και β' βαθμο, σμφωνα με τις διατξεις του Ν.4369/2016

5-3-18 ΥΠ.ΟΙΚ. 2/17262/ΔΕΠ/2-3-18 : μεση ενημρωση των πεδων "Κλδος" και "Ειδικτητα" στο Μητρο Ανθρπινου Δυναμικο Ελληνικο Δημοσου-σνδεση με καταβολ επιδματος επικνδυνης και ανθυγιεινς εργασας.

5-3-18 ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1036/28-2-18 : Φορολογικ μεταχεριση ημερσιας αποζημωσης στρατιωτικο πορσωπικο.

5-3-18 Ν. 4521/18 (ΦΕΚ 38 Α/2-3-2018) : δρυση Πανεπιστημου Δυτικς Αττικς και λλες διατξεις.2-3-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1035/28-2-18 : Παροχ διευκρινσεων για την εφαρμογ των διατξεωντης παρ. 2 του ρθρου 54 του ν. 4174/13 σε περπτωση υποβολς τροποποιητικς δλωσης παρακρατομενου φρου στα εισοδματα απ μερσματα, τκους και δικαιματα

2-3-18    Κ.Υ.Α. 171563/131/18 (ΦΕΚ-756 Β/2-3-18) : Προκρυξη του προγρμματος "Εξοικονμηση κατ' οκον ΙΙ", που θα υλοποιηθε στο πλασιο του ΕΣΠΑ 2014-20201-3-18    ΥΠΠΕΘ Φ.14/22511/Δ1/18 (ΦΕΚ-688 Β/28-2-18) : Ιδρυση Δικτου Σχολικν Βιβλιοθηκν Δημσιων Δημοτικν Σχολεων

1-3-18    ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.40021/ΟΙΚ.11259/571/28-2-18 : Χοργηση ασφαλιστικς κλυψης στους μισθωτος και μη μισθωτος ασφαλισμνους του ΕΦΚΑ και στους ανργους28-2-18   ΕΑΑΔΗΣΥ 1250/28-2-18 : Εναρξη ισχος των διατξεων του Βιβλου IV του ν. 4412/16 για δημσιες συμβσεις ργων, μελετν και παροχς τεχνικν και λοιπν συναφν επιστημονικν υπηρεσιν, με εκτιμμενη αξα σμβασης (χωρς ΦΠΑ) αντερη των εξντα χιλιδων (60.000) ευρ και καττερη απ τα ρια των ρθρων 5 και 235 του ν. 4412/16,  πως ισχουν

28-2-18   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/34883/0026/26-2-17 : Παροχ οδηγιν για την τακτοποηση Χρηματικν Ενταλμτων Προπληρωμς που εκδθηκαν σε προηγομενα οικονομικ τη μσω του ΟΠΣΔΠ

28-2-18   ΥΠΕΚΑΚΑ Δ13/ΟΙΚ.12370/1077/27-2-18 : Διαδικασα συμψηφισμο ποσν και αχρεωσττως καταβληθντων ποσν για το Κοινωνικ Εισδημα Αλληλεγγης (ΚΕΑ)

28-2-18   ΥΠ.ΟΙΚ. ΓΔΟΠ/0000501/ΕΞ2018/ΧΠ464/18 (ΦΕΚ-687 Β/28-2-18) : Ρυθμσεις θεμτων περιορισμν στην ανληψη μετρητν και τη μεταφορ κεφαλαων

28-2-18   ΥΠΕΚΑΚΑ-ΕΤΕΑΕΠ 5174/10-1-18 : Εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 42 παρ. 5 του Ν. 4052/12, υποπερ. ΒΑ της περ. Β πως προστθηκε με το ρθρο 96 του Ν. 4387/16 πως τροποποιθηκε με το ρθρο 16 του ν. 4488/17

28-2-18   K.Y.A. 613/18 (ΦΕΚ-652 Β/26-2-18-ΕΠΑΝΑΚΤΥΠΩΣΗ) : Καθορισμς των τεχνικν προδιαγραφν, της διαδικασας και κθε αναγκαας λεπτομρειας για την εφαρμογ γραμμωτο κδικα στις ντυπες εκδσεις των περιοδικν και εφημερδων, περιοδικο και ημερσιου τπου

28-2-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1033/27-2-18 (ΦΕΚ-685 Β/27-2-18) : Τροποποηση της απφασης ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1022/14 (179 Β) "Υποβολ καταστσεων φορολογικν στοιχεων, για διασταρωση πληροφοριν", πως ισχει27-2-18   ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, σχετικ με τα ΛΑΤΟΜΕΙΑ με τα πιο κτω περιεχμενα :

1. ννοια και διακρσεις.    
2. Δικαωμα εκμετλλευσης.    
3. Καθορισμς λατομικν περιοχν αδρανν υλικν.
4. Χωροθτηση, τροποποηση των ορων, αποχαρακτηρισμς των λατομικν περιοχν αδρανν υλικν και ργα υποδομς εντς αυτν.    
5. Απαγορεσεις εκμετλλευσης λατομεων αδρανν υλικν.    
6. ρευνα για τον εντοπισμ κοιτασμτων βιομηχανικν ορυκτν, μαρμρων και φυσικν λθων.    
7. Εκμετλλευση λατομεων βιομηχανικν ορυκτν, μαρμρων και φυσικν λθων.    
8. Εκμετλλευση λατομεων αδρανν υλικν.    
9. Εκμετλλευση λατομεων σε διεκδικομενες δασικς περιοχς.    
10. Τεχνικ μελτη εκμετλλευσης.    
11. Παρνομη εκμετλλευση.    
...... θα ακολουθσει ενημρωση του παρντος ενημερωτικο δελτου με τα πιο κτω θματα :

12. Εκμσθωση λατομεων.    
12.1 Τπος και διρκεια της σμβασης.    
12.2 Μισθματα.    
12.3 Διαδικασα εκμσθωσης δημοσων και δημοτικν λατομεων.    
12.4 Υπομσθωση.    
13. Προστασα και αποκατσταση του περιβλλοντος των λατομεων.    
14. Εγκατσταση και λειτουργα ηλεκτρομηχανολογικο και λοιπο εξοπλισμο.
15. Απαλλοτρισεις.    
16. Υποχρεσεις του εκμεταλλευτ λατομεου.    
17. Αναστολ και διακοπ εργασιν – Λση της μισθωτικς σμβασης.    
18. Διοικητικς προσφυγς.    
19. Δικαστικ επλυση διαφορν.    
20. Μεταβατικς διατξεις.    
i. Εκμσθωση δημοσων λατομεων και ρθμιση διαφρων θεμτων.    
ii. Εκμσθωση δημοτικν λατομεων.    
iii. Ερευνητικς εργασες.    
iv. Κατργηση της δειας εκμετλλευσης.    
v. Παρταση μισθωτικν συμβσεων.    
vi. Καταγγελα αναθερηση συμβσεων.    
vii. Εκκρεμες αιτσεις.    
viii. Ηλεκτρομηχανολογικς εγκαταστσεις.    
ix. Λειτουργοντα λατομεα μαρμαρσκονης, μαρμαροψηφδας και ανθρακικο ασβεστου.    
x. Λατομεα σε καθεστς περιβαλλοντικς αποκατστασης.    
xi. Εκμσθωση τμματος ενιαου λατομικο χρου.    
xii. Μεταβολ των χρσεων γης.    
xiii. Μισθματα παλαιν συμβσεων.    
xiv. Εγγυητικ επιστολ για την αποκατσταση του περιβλλοντος.    
xv. Λατομεα σχιστολιθικν πλακν.    
xvi. Ισχς προγενστερων κανονιστικν πρξεων.    

Το παραπνω υλικ θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. ΙΩΑΝΝΗ, με ττλο :

ΛΑΤΟΜΕΙΑ (27/02/2018)

27-2-18   Κ.Υ.Α. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ/61840/5094/4171/240/18 (ΦΕΚ-683 Β/27-2-18) : Καθορισμς διαδικασας επιβολς και εσπραξης προστμου που επιβλλει η Επιτροπ για τη γνωστοποηση διαδικτυακς προσβολς δικαιωμτων πνευματικς ιδιοκτησας και συγγενικν δικαιωμτων του ρθρου 66Ε ν. 2121/93, καθς και των αρμδιων υπηρεσιν εσπραξς του

27-2-18   ΥΠ.ΕΣ. 3488/27-2-18 : Αποστολ αιτημτων για μεταφορ του προσωπικο της ΟΛΠ ΑΕ και της ΟΛΘ ΑΕ κατ' εφαρμογ του ρθρου 11 του ν. 4406/16

27-2-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1(Δ)/ΓΠ/ΟΙΚ.16518/27-2-18 : Παρακολοθηση ποιτητας νερο ανθρπινης κατανλωσης26-2-18   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.80000/60247/Δ.16.1012/18 (ΦΕΚ-610 Β/22-2-18) : Καταβολ εφπαξ παροχς κατ προτεραιτητα

26-2-18   ΥΠ.ΤΟΥΡ. 2704/18 (ΦΕΚ-603 Β/22-2-18) : Καθορισμς τεχνικν και λειτουργικν προδιαγραφν ανγερσης, μετατροπς και επκτασης Μονδων Ιαματικς Θεραπεας και Κντρων Ιαματικο Τουρισμο - Θερμαλισμο και διαδικασα χοργησης ειδικο σματος λειτουργας (ΕΣΛ)

26-2-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1Ε/ΓΠ/33942/17/21-2-18 : Διαχεριση υγρν αποβλτων υγειονομικν μονδων

26-2-18   ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 248/27898/21-2-18 : Εγκριση εκτλεσης ργου υδροληψας απ μεμονωμνα μλη ΟΕΒ εντς περιμτρου συλλογικο αρδευτικο δικτου δικαιοδοσας ΟΕΒ

26-2-18   ΥΠ.ΕΣ. 42275/2017/23-2-18 : Ενημρωση για αποδοχ απ τον Υπουργ Εσωτερικν της αριθμ. 271/17 γνωμοδτησης του Νομικο Συμβουλου του Κρτους23-2-18   ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/10560/454/23-2-18 : Εγκριση τοπικο ρυμοτομικο σχεδου, στις εκτς σχεδου περιοχς για τον καθορισμ κοινωφελν χρων

23-2-18   ΥΠΥΜΕ Δ13/ΟΙΚ.799/18 (ΦΕΚ-588 Β/22-2-18) : Εγκριση γενικν κατευθυντριων οδηγιν, που αφορον στην κατακρυφη σμανση του οδικο δικτου, στο οποο επιβλλεται η απαγρευση της κυκλοφορας στα μηχανοκνητα οχματα μικτο βρους νω των 3,5 τνων --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ

23-2-18   ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 2/808/18 (ΦΕΚ-596 Β/22-2-18) : Εγγραφ συνδεδεμνων αντιπροσπων ΑΕΠΕΥ, ΑΕΕΔ σε μητρο

23-2-18   ΦΕΚ-621 Β/23-2-18 :

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ4Α/ΓΠ/ΟΙΚ.13273/18 : Διαδικασα προκρυξης θσεων ιατρν και οδοντιτρων ΕΣΥ

ΥΠΕΕ 166656/410/18 : Ορισμς συντελεστ Μ, ο οποος χρησιμοποιεται για την εφαρμογ ορισμνων διατξεων του π.δ. 437/81

23-2-18   ΥΠΕΘ 20351/Ε2/18 (ΦΕΚ-617 Β/23-2-18) : Παρταση της μεταβατικς περιδου της παρ. 1 του ρθρου 9 του ν. 3848/10 (ΦΕΚ-71 Α) για τους διορισμος μνιμων εκπαιδευτικν στην πρωτοβθμια και στη δευτεροβθμια εκπαδευση

23-2-18   K.Y.A. 429/22087/18 (ΦΕΚ 594 Β/22-02-2018) : Καθορισμς των αναγκαων συμπληρωματικν μτρων για την εφαρμογ των Κανονισμν (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671), (ΕΕ) αριθμ. 2017/39 της Επιτροπς (ΕΕ L 5 της 10.01.2017 σ. 1 ) και (ΕΕ) αριθμ. 2017/40 της Επιτροπς (ΕΕ L 5 της 10.01.2017, σ. 11) σχετικ με την υλοποηση του Ευρωπακο Σχολικο Προγρμματος διανομς φροτων, λαχανικν και γλακτος.

23-2-18   ΕΚΔΔΑ 4302/18 (ΦΕΚ-606 Β/22-2-18) : Εγκριση Κανονισμο Σπουδν της Εθνικς Σχολς Δημσιας Διοκησης και Αυτοδιοκησης (ΕΣΔΔΑ)

23-2-18   ΕΟΠΥΥ ΔΒ4Γ/Γ55/2/ΟΙΚ.7229/23-2-18 : Τροποποηση διταξης Κανονισμο Παροχν του ΕΟΠΥΥ

23-2-18   ΦΕΚ-612 Β/22-2-18 :

ΥΠ.ΕΣ. 4748/18 : Ειδικ Πργραμμα Ενσχυσης Δμων : Σκοπς, κριτρια νταξης, διαδικασα αξιολγησης καθς και κθε λλο σχετικ ζτημα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 133/18 : Κατργηση των Κεφαλαων Α, Β, Γ, Ε και ΣΤ και των Παραρτημτων Ι, III και IV της ΠΔ/ΤΕ 2614/ 7.4.2009 «Πλασιο ελγχου απ την Τρπεζα της Ελλδος της επρκειας ρευσττητας των πιστω¬τικν ιδρυμτων» (ΦΕΚ Β’ 801) και τροποποηση της ΠΔ/ΤΕ 2651/20.1.2012 «Στοιχεα και πληροφο¬ρες που οφελουν να υποβλλουν σε περιοδικ βση στην Τρπεζα της Ελλδος τα εποπτευμενα ιδρματα για σκοπος σκησης εποπτεας - Καθο¬ρισμς προσπων που χουν ειδικ σχση με το πιστωτικ δρυμα» (ΦΕΚ Β’ 199).

23-2-18   Ν.4520/18 (ΦΕΚ-30 Α/22-2-18) : Μετεξλιξη του Οργανισμο Γεωργικν Ασφαλσεων σε Οργανισμ Προνοιακν Επιδομτων και Κοινωνικς Αλληλεγγης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπς διατξεις22-2-18   ΥΠ.ΕΣ. 1674/ΕΓΚ.8/21-2-18 : Συνεδραση δημοτικο συμβουλου με συμμετοχ προδρου δημοτικς τοπικς κοιντητας εκπροσπου τοπικς κοιντητας

22-2-18   ΥΠ.ΕΣ. - ΣΧΕΔΙΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΤΟΥ Ν. 4479/17

22-2-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1032/21-2-18 : Διευκρινσεις επ της ΠΟΛ.1028/17 σχετικ με τον φρο ασφαλστρων

22-2-18   ΑΑΔΕ ΔΣΣ/Α/1025708/ΕΞ2018/18 (ΦΕΚ-571 Β/21-2-18) : Καθορισμς στχων τους 2018 για τις Υπηρεσες της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων (ΑΑΔΕ) --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ

22-2-18   ΑΑΔΕ ΔΕΦΚΦ/Α/1026034/ΕΞ2018/18 (ΦΕΚ-572 Β/21-2-18) : Καθορισμς των οργνων και της διαδικασας βεβαωσης και εσπραξης του ΕΦΚ που αναλογε στα προιντα των παρ. 4, 5 και 6 του ρθρου 73, του ν. 2960/01, που πρκειται να χρησιμοποιηθον διατθενται προς πληση χρησιμοποιονται ως κασιμα θρμανσης κινητρων

22-2-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ3(Α)/12647/18 (ΦΕΚ-574 Β/21-2-18) : Εγκριση του θετικο καταλγου της παρ. 1 , περ. α, του ρθρου 12 του ν. 3816/10, πως τροποποιθηκε και ισχει21-2-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1Ε/ΓΠ/75725/21-2-18 : Διαχεριση υγρν αποβλτων υγειονομικν μονδων

21-2-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ4Α/ΓΠ/ΟΙΚ.13274/18 (ΦΕΚ-548 Β/21-2-18) : Τροποποηση απφασης καθορισμο κριτηρων επιλογς και διαδικασας υποβολς υποψηφιοττων, αξιολγησης και επιλογς για θσεις κλδου ιατρν και οδοντιτρων ΕΣΥ

21-2-18   ΥΠ.ΕΣ. 4902/14-2-18 : Εκπαδευση δημοτικν υπαλλλων στη διαδικασα των διμηνιαων εκλογικν αναθεωρσεων μσω του νου πληροφοριακο συστματος "Μητρου Πολιτν"

21-2-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ3(Β)/ΓΠ/ΟΙΚ.14863/21-2-18 : Εγκκλιος σχετικ με το Ωρριο των Φαρμακεων και την εφαρμογ του ρθρου 257 του ν. 4512/18 (Α 5)

21-2-18   ΑΑΔΕ ΔΔΘΕΚΑ/Γ/1027358/ΕΞ2018/13-2-18 : Κοινοποηση των ρθρων 112 και 113 του ν. 4514/18 (ΦΕΚ-14 Α/30-1-18) σχετικ με τα τλη κυκλοφορας ΙΧΕ οχημτων που τελον υπ το ανασταλτικ καθεστς της προσωρινς εισαγωγς καθς και την τελωνειακ τακτοποηση - αποδσμευση αναπηρικν ΙΧΕ αυτοκιντων συνεπεα κληρονομικς διαδοχς αντστοιχα

21-2-18   ΥΠ.ΕΣ. 4105/12-2-18 : Χοργηση βεβαωσης απδειξης εμπειρας σε ανταποδοτικς υπηρεσες καθαριτητας των ΟΤΑ α βαθμο, σμφωνα με το ρθρο 24 του ν. 4479/17

21-2-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1030/15-2-18 : Παροχ διευκρινσεων αναφορικ με την κδοση καταλογιστικν πρξεων φρων προστμων σε βρος πτωχν για παραβσεις της φορολογικς νομοθεσας

21-2-18   ΑΑΔΕ ΔΕΑΦ/Β/1027318/ΕΞ2018/15-2-18 : Διευκρινσεις σχετικ με την υποχρωση υποβολς μισθωτηρων συμβολαων σε περπτωση μετασχηματισμο επιχερησης που εκμισθνει ακνητα

21-2-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1028/16-2-18 : Κοινοποηση της Γνωμοδτησης υπ' αριθμ. 277/17 της Α' Τακτικς Ολομλειας του ΝΣΚ σχετικ με την επιβολ και ισχ μτρων αναγκαστικς εκτλεσης σε περπτωση θσης σε εκκαθριση πρωτοβθμιας δευτεροβθμιας συνεταιριστικς οργνωσης σμφωνα με τις διατξεις του ν. 4384/16

21-2-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1029/15-2-18 : Εφαρμογ των διατξεων της περ. στ' της παρ. 2 του ρθρου 12 του ν. 4172/13 στις περιπτσεις που τα αντισυμβαλλμενα φυσικ νομικ πρσωπα νομικς ονττητες που λαμβνουν τις παρεχμενες υπηρεσες, χουν φορολογικ κατοικα μνιμη εγκατσταση στην αλλοδαπ

21-2-18   ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2333.12-5/13395/20-2-18 : Εναρμνιση της Ελληνικς νομοθεσας προς την Οδηγα 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 16ης Απριλου 2014 (ΕΕ L 153/22-5-14) σχετικ με την διαθεσιμτητα ραδιοεξοπλισμο στην αγορ και την κατργηση της Οδηγας 1999/5/ΕΚ

21-2-18   Ν. 4519/18 (ΦΕΚ-25 Α/20-2-18) : Φορες Διαχερισης Προστατευμενων Περιοχν και λλες διατξεις --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ

21-2-18   Π.Δ. 13/18 (ΦΕΚ-26 Α/20-2-18) : Οργανισμς Υπουργεου Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς

21-2-18   Κ.Υ.Α. 18761/18 (ΦΕΚ-545 Β/20-2-18) : Διατιθμενες πιστσεις συνεχιζμενων ργων ΠΔΕ τους 2018

21-2-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ 648/18 (ΦΕΚ-546 Β/20-2-18) : Καθορισμς διαδικασας, προυποθσεων και κριτηρων για την αξιολγηση και την επιλογ των μελν της Επιτροπς Αξιολγησης και Αποζημωσης Φαρμκων Ανθρπινης Χρσης20-2-18   Κ.Υ.Α. 19177/18 (ΦΕΚ-508 Β/16-2-18) : Καθορισμς των κατηγοριν προσωπικο που μπορον να λβουν αποζημωση επιββασης, παραμονς και εργασας σε πλωτ μσα, αποζημωση υποβρχιων εργασιν αποζημωση επιστημονικν καταδσεων και το ψος αυτν

20-2-18   ΑΑΔΕ ΔΠΔΑ/ΑΑΔΕ/Α/1011619/ΕΞ2018/18 (ΦΕΚ-484 Β/16-2-18) : Καθορισμς ποσν για το πγιο μηνιαο χοργημα στους συνοδος των σκλων ανιχνευτν τελωνειακν υπηρεσιν για την κλυψη των δαπανν εκπαδευσης, συντρησης, διαμονς και διατροφς των σκλων ανιχνευτν για το οικονομικ τος 2018

20-2-18   ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1024/18 (ΦΕΚ-542 Β/16-2-18) : Καθορισμς των μη συνεργσιμων κρατν με βση τις διατξεις της παρ. 3 του ρθρου 65 του ν. 4172/13 για το φορολογικ τος 2017

20-2-18   ΕΛΤΕ 144/10/18 (ΦΕΚ-526 Β/16-2-18) : Εγκριση μετφρασης στην ελληνικ γλσσα της αναθεωρημνης σειρς των Διεθνν Προτπων Ελγχου 700,701, 260, 570, 705, 706 και 720 --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ

20-2-18   Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ 36/18 (ΦΕΚ-533 Β/16-2-18) : Καθορισμς του ανταποδοτικο τλους που καταβλλουν οι πωλητς Λαικν Αγορν και καθορισμς ποσοστο απδοσης επ του ανταποδοτικο τλους προς τις Ομοσπονδες Πωλητν Λαικν Αγορν

20-2-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1025/12-2-18 : Διευκρινσεις επ των διατξεων του ρθρου 114 του ν. 4514/18 (ΦΕΚ-14 Α)

20-2-18   ΑΑΔΕ ΔΤΔ/Α/1024011/ΕΞ2018/16-2-18 (ΦΕΚ-538 Β/16-2-18) : Τελωνειακς Απλουστεσεις - Απλουστευμνη διασφηση / Εγγραφ στις λογιστικς καταχωρσεις του διασαφιστ

20-2-18   ΥΠ.ΕΣ. 4531/14-2-18 : Δημοσευση απφασης τους Μητρου Μελν Επιτροπν διαδικασιν σναψης δημοσων συμβσεων ργων, μελετν και παροχς τεχνικν και λοιπν συναφν επιστημονικν υπηρεσιν (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8(η) του ρθρου 221 του ν. 4412/16

20-2-18  ΥΠΕΚΑΚΑ  52246/3173/18 (ΦΕΚ-539 Β/16-2-18) : Ρυθμσεις αποπληρωμς οφειλν δανειοληπτν που χορηγθηκαν απ δια κεφλαια του καταργηθντος ΟΕΚ16-2-18   ΥΠ.ΕΣ. 4632/16-2-18 : Χοργηση Μσων Ατομικς Προστασας στις καθαρστριες σχολικν μονδων

16-2-18   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.80000/ΟΙΚ.10568/222/16-2-18 : Παρχονται οδηγες σχετικ με την εφαρμογ του ρθρου 20 του ν. 4387/16 σε συνταξιοχους που εναι παρλληλα και δικαιοχοι πνευματικν δικαιωμτων

16-2-18  ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.80000/ΟΙΚ.10572/223/16-2-18 : Παροχ οδηγιν σχετικ με τον τρπο υπολογισμο της σνταξης των ασφαλισμνων του πρην ΝΑΤ, σμφωνα με τις διατξεις των ρθρων 7 και 28 του ν. 4387/16

16-2-18   ΥΠΥΜΕ ΔΝΣ/ΟΙΚ.12480/ΦΝ466/ΕΓΚ.3/15-2-18 : Ενημρωση σχετικ με διατξεις του ν. 4412/16 (Α 147)

16-2-18   Κ.Υ.Α. 8774/15/Φ.350/18 (ΦΕΚ-430 Β/14-2-18) : Ορισμς εξεταστικς επιτροπς μιας Περιφρειας για τη διενργεια εξετσεων για πλεοντες περιφρειες

16-2-18   ΕΦΚΑ 237064/16-2-18 : Παρταση αδειν παραμονς πολιτν τρτων χωρν

16-2-18   ΕΦΚΑ 7/16-2-18 : Προσδιορισμς της βσης υπολογισμο ασφαλιστικν εισφορν Ελευθρων Επαγγελματιν, Αυτοαπασχολομενων και Αγροτν απ 01.01.2018

16-2-18   K.Y.A. ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/ΟΙΚ.171314/429/18 : Καθορισμς διαδικασας εγκατστασης και λειτουργας ηλεκτρομηχανολογικν εγκαταστσεων εντς λατομικν μεταλλευτικν χρων, στην περπτωση που προηγεται γκριση εκμετλλευσης

16-2-18   ΦΕΚ-480 Β/15-2-18 :

Κ.Υ.Α. ΔΑΠ/Φ.4.2/ΟΙΚ.171312/427/18 : Καθορισμς διαδικασας γκρισης της σκησης δραστηριοττων ερευνητικν εργασιν για τη διαπστωση κοιτασμτων μεταλλευτικν ορυκτν

Κ.Υ.Α. ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/ΟΙΚ.171311/426/18 : Καθορισμς διαδικασας σκησης δραστηριοττων ρευνας και εκμετλλευσης λατομεων σε ιδιωτικς εκτσεις καθς και εγκατστασης και λειτουργας ηλεκτρομηχανολογικν εγκαταστσεων επεξεργασας, εντς του λατομικο χρου, των εξορυσσμενων ορυκτν

16-2-18   Κ.Υ.Α. ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/ΟΙΚ.171313/428/18 (ΦΕΚ-479 Β/15-2-18) : Καθορισμς διαδικασας γκρισης της σκησης δραστηριοττων ρευνας και εκμετλλευσης λατομεων σε δημσιες και δημοτικς εκτσεις

16-2-18   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.2.9/57/ΟΙΚ.6800/15-2-18 : Μεταβολ του φορα διορισμο των περιλαμβανομνων σε οριστικος πνακες διοριστων κατπιν κδοσης απφασης κατανομς του Υπουργο Διοικητικς Ανασυγκρτησης σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 32 του ν. 4369/16 (Α 33)15-2-18  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΤΟΠΕΦ/1293/26-13-2-18 : Ερμηνευτικς οδηγες για την εφαρμογ του ρθρου 142 του Ν. 4495/17

15-2-18   ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 159/16832/18 (ΦΕΚ-470 Β/14-2-18) : Καθορισμς υποδειγμτων εντπων δειας δρυσης και λειτουργας μονδων υδατοκαλλιργειας --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ

15-2-18   ΑΑΔΕ ΔΕΕΦ.Α.1025807/ΕΞ2018/12-2-18 : Παροχ πληροφοριν περ του φορολογικο χειρισμο, απ πλευρς ΦΠΑ, των μτρων δουσας επιμλειας του ν. 3691/08, που εφαρμζουν οι ΑΕΠΕΥ προς τους πελτες τους

15-2-18   Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228/18 (ΦΕΚ-474 Β/14-2-18) : Καθορισμς λεπτομερειν για την εφαρμογ των ρυθμσεων του ρθρου 36 του ν. 4508/17

15-2-18   ΥΠΕΕ 2307/18 (ΦΕΚ-439 Β/14-2-18) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-16 (ΦΕΚ-2471 Β/10-8-16) απφασης του Υπουργο Περιβλλοντος, Ενργειας και Κλιματικς Αλλαγς "Κατταξη δημσιων και ιδιωτικν ργων και δραστηριοττων σε κατηγορες και υποκατηγορες, σμφωνα με το ρθρο 1 παρ. 4 του ν. 4014/21-9-11 (Α 209)", ως προς την κατταξη ορισμνων ργων και δραστηριοττων της 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης, 6ης, 7ης, 8ης, 9ης, 10ης, 11ης και 12ης Ομδων

15-2-18   ΥΠΥΜΕ ΔΝΣ/2693/ΦΝ429/18 (ΦΕΚ-466 Β/14-2-18) : Τροποποηση της με αριθ. ΓΔΤΥ/οικ.3328/12-5-16 απφασης γκρισης του Κανονισμο Τεχνολογας Σκυροδματος 2016 (ΚΤΣ-2016)

15-2-18   ΥΠΕΘΑ Φ.411/1/294483/Σ.797/18 (ΦΕΚ-468 Β/14-2-18) : Καθορισμς Συμβουλων Μεταθσεων των Κλδων των Ενπλων Δυνμεων. Εξειδκευση των κριτηρων και λοιπν θεμτων που αφορον στις τοποθετσεις, τις μεταθσεις και τις αποσπσεις των αξιωματικν, ανθυπασπιστν και υπαξιωματικν των Ενπλων Δυνμεων

15-2-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1026/12-2-18 : Παροχ οδηγιν και διευκρινσεων αναφορικ με την επιβολ κυρσεων για παραβσεις του ρθρου 54 του ν. 4174/13 (ΚΦΔ) και λοιπς περιπτσεις παραβσεων

15-2-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1027/12-2-18 : Τροποποηση του Πτωχευτικο Κδικα (ν. 3588/07-Α 153) με τους ν. 4446/16 (Α 240), ν. 4472/17 (Α 74), ν. 4491/17 (Α 152) και ν. 4512/18 (Α 5) : Επισμανση μεταβολν στη διαδικασα της πτχευσης και παροχ οδηγιν

15-2-18   ΥΠ.ΜΕΤ.ΠΟΛ. 3385/18 (ΦΕΚ-417 Β/14-2-18) : Κανονισμς λειτουργας Υπηρεσας Ασλου14-2-18  ΥΠΥΜΕ Β1/2261/53/13-2-18 : Απδειξη της κατλληλης οικονομικς επιφνειας για την κδοση δειας σκησης επαγγλματος

14-2-18   ΥΠΕΚΑΚΑ Δ15/Δ/ΟΙΚ.3376/73/14-2-18 : Γνωστοποηση ρθρου 20 του ν. 4488/17 - Αποσνδεση ασφλισης απ ιδιτητα

14-2-18   ΥΠΕΚΑΚΑ Δ15/Δ/ΟΙΚ.9290/183/14-2-18 : Διαδικασα εκκαθρισης ασφαλιστικν εισφορν προσπων που ασκον μη μισθωτ δραστηριτητα

14-2-18   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.80000/ΟΙΚ.9187/183/14-2-18  : Υπολογισμς Ειδικς Προσαξησης του πρην ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ

14-2-18   ΕΦΚΑ Δ/ΑΣΦ//189/222242/14-2-18 : Εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 80 του Ν. 4445/16 σχετικ με τις ημρες αργιν και διακοπν καθς και την απασχληση κατ τις Κυριακς, των καθηγητν Φροντιστηρων και Κντρων ξνων γλωσσν

14-2-18   ΥΠΕΚΑΚΑ 31547/9662/13-2-18 : Σχετικ με την απδοση ΑΜΚΑ σε δικαιοχους διεθνος προστασας και αιτοντες συλο

14-2-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1023/12-2-18 : Διευκρινσεις σχετικ με τις φορολογικς αποσβσεις των πγιων περιουσιακν στοιχεων επιχερησης που χουν αποκτηθε συνεπεα μεταββασης αυτς στο πλασιο εξυγανσς της

14-2-18   ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ 1341/5-2-18 : Υπαγμενα πρσωπα στην ασφλιση του Οκου Νατου13-2-18   ΕΑΑΔΗΣΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 23/12-2-18 : Ειδικ θματα συμπλρωσης του Τυποποιημνου Εντπου Υπεθυνσης Δλωσης (ΤΕΥΔ) και του Ευρωπαικο Ενιαου Εγγρφου Σμβασης (ΕΕΕΣ)

13-2-18   ΥΠ.ΟΙΚ-ΥΠΕΚΑΚΑ 11750/0092/13-2-18 : Οδηγες για την εφαρμογ των διατξεων των ρθρων 8,28, 35 και 48 του ν. 4387/16 (Α 85) και του ρθρου 16 του ν. 4488/17 (Α 137), κατ το μρος που οι διατξεις αυτς αφορον την αναζτηση στοιχεων ως προς τις αποδοχς που λαμβνονται υπψη για τον υπολογισμ της κριας και της επικουρικς σνταξης του μερσματος του ΜΠΤΥ και της εφπαξ παροχς των δημοσων υπαλλλων - λειτουργν

13-2-18   ΥΠ.ΕΣ. ΤΑΔΚ/ΟΙΚ.203/ΕΓΚ.7/13-2-18 : Κατρτιση Μητρου Αρρνων γεννηθντων το τος 201712-2-18   Κ.Υ.Α. ΡΟ/64/18 (ΦΕΚ-412 Β/12-2-18) : Καθορισμς των ρων, προυποθσεων, τεχνικν θεμτων, αναγκαων λεπτομερειν και διαδικασιν για την προσωριν μετεγκατσταση ειδικν κοινωνικν ομδων - Βελτωση Συνθηκν Διαβωσης

12-2-18   ΕΦΚΑ Σ50/8/203632/9-2-18 : Ενταξη των τκνων που φοιτον στο "Μεταλυκειακ τος - τξη μαθητεας" στους δικαιοχους σνταξης λγω θαντου, στο πλασιο εφαρμογς των διατξεων του ρθρου 12 του ν. 4387/16, πως συμπληρθηκε με τις διατξεις του ρθρου 1 του Ν. 4499/17

12-2-18   ΥΠ.ΕΣ. 3080/8-2-18 : Συμβσεις κτω των ορων των ρθρων 5 (ΒΙΒΛΙΟ Ι) και 235 (ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ) του ν. 4412/16 (Α 147)

12-2-18   ΥΠ.ΕΣ. 3861/9-2-18 : Εκπαδευση δημοτικν υπαλλλων στη διαδικασα των διμηνιαων εκλογικν αναθεωρσεων μσω του νου πληροφοριακο συστματος "Μητρου Πολιτν"

12-2-18   ΥΠΕΚΑΚΑ Β7/ΟΙΚ.7713/466/12-2-18 : Κοινοποηση των διατξεων της υπ' αριθμ. οικ. 62134/4100/29-12-17 (Β 4640) υ.α. για την εξειδκευση των κριτηρων για τη ρθμιση οφειλν ως 50.000 ευρ κατ την παρ. 21 του ρθρου 15 του ν. 4469/17

12-2-18   ΥΠ.ΕΣ. -ΕΛΑΣ. 6003/1/21-Ι/9-2-18 : Π.Δ. 6/18 "Ρθμιση θεμτων αστυνομικο προσωπικο" (Α 11)

12-2-18   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.10035/ΟΙΚ.9242/189/6-2-18 : Απασχληση συνταξιοχων εικαστικν καλλιτεχνν

12-2-18   ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 6.000/188/9-2-18 : Εφαρμογ του ρθρου 9 παρ. 7 ν. 2881/01 (Α 16) μετ τη θση σε ισχ των διατξεων του ν. 4389/16 (Α 94) 

12-2-18   ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 158/16825/18 (ΦΕΚ-406 Β/9-2-18) : Καθορισμς της διαδικασας, του εδους και του περιεχομνου της πρξης παραχρησης της σναψης ννομης σχσης με τρτους ως προς το μσθιο και τις εγκαταστσεις πλωτν μονδων υδατοκαλλιργειας9-2-18   ΥΠ.ΕΣ. 1147/ΕΓΚ.6/8-2-18 : Αποδοχ ατησης παρατησης απ το αξωμα του Προδρου Δημοτικο Συμβουλου (ρθρο 64 παρ. 7 του ν. 3852/10)

9-2-18  ΕΦΚΑ Τ01/652/15/9-2-18 : Προσαξηση ποσο σνταξης εργαζομνων συνταξιοχων - Τροποποηση οδηγιν

9-2-18   ΥΠΕΘ 207163/Γ1/27-11-17 : Διευκρινσεις σχετικ με θματα ΠΕΚ και ΓΑΚ

9-2-18   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/1868/ΔΕΠ/8-2-18 : Αρση αναστολς της μισθολογικς εξλιξης της παρ. 2 του ρθρου 26 του Ν. 4354/15

9-2-18   Ν. 4517/18 (ΦΕΚ-22 Α/8-2-18) : Κρωση της πρξης ολοκλρωσης της Σμβασης Δωρες Εθνικς Τρπεζας της Ελλδος υπρ του Ελληνικο Δημοσου και του ΝΠΔΔ ΓΝΑ "Ο Ευαγγελισμς - Οφθαλμιατρεο Αθηνν - Πολυκλινικ" και λλες διατξεις

9-2-18   ΕΟΠΥΥ 4004/18 (ΦΕΚ-379 Β/8-2-18) : Καθορισμς αντατης αποδιδμενης τιμς, για προιντα που ανκουν στις κατηγορες των παρεχμενων ειδν του ρθρου 15 του Ενιαου Κανονισμο Παροχν Υγεας (ΕΚΠΥ) (ΦΕΚ-3054 Β/18-11-12)8-2-18 ΥΠΥΜΕ 10239/110/6-2-18 : Σχση εργασας προσωπικο Ιδιωτικν ΚΤΕΟ

8-2-18 ΥΠΕΣ 3087/7-2-18  : Αποδοχ υπ' αριθ. 250/2017 Γνωμοδτησης Ν.Σ.Κ.

8-2-18 ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1022/5-2-18  : Εφαρμογ διατξεων ΦΠΑ στην χοργηση και ανανωση  του ηλεκτρονικ αναγνσιμου σματος των Φορτηγν Δημσιας  Χρσης (Φ.Δ.Χ.) και των Ειδικν Τουριστικν Λεωφορεων Δ.Χ. (Τ.Λ.Δ.Χ.)

8-2-18 ΑΑΔΕ ΔΕΑΦ/1021217/ΕΞ2018/1-2-18 : Φορολογικ  μεταχεριση  των  αποζημισεων  για  ξοδα  κνησης  που καταβλλονται κατ την παροχ μισθωτς εργασας στην αλλοδαπ

8-2-18 ΥΠ.ΟΙΚ.ΑΝ. 12679/18 (ΦΕΚ 353 Β/07-02-2018) : Παρβολο για τις δειες παραγωγν και επαγγελματιν πωλητν υπαθριου εμπορου.

8-2-18 Κ.Υ.Α. 368/18 (ΦΕΚ 352 Β/07-02-2018) : δειες διαμονς πολιτν τρτων χωρν, οι οποοι εισρχονται στην Ελλδα για φοτηση σε Σχολς Εκπαδευσης χειριστν, μηχανικν και μελν πληρματος θαλμου επιβατν αεροσκαφν, οι οποες λειτουργον με γκριση της Υπηρεσας Πολιτικς Αεροπορας.

8-2-18 ΥΠΕΣ 2816/18 (ΦΕΚ 350 Β/07-02-2018) : Καθορισμς του τπου, του περιεχομνου των στοιχεων, του χρνου και του τρπου ενημρωσης του Κμβου Διαλειτουργικτητας και των λοιπν βσεων δεδομνων οικονομικν στοιχεων ΟΤΑ που τηρονται στο Υπουργεο Εσωτερικν, καθς και κθε λλης απαρατητης λεπτομρειας.7-2-18   ΕΑΑΔΗΣΥ 632/30-1-18 : Πρτυπα τεχη διακηρξεων ανοικτς διαδικασας για τη σναψη ηλεκτρονικν δημοσων συμβσεων ργου νω και κτω ορων που εξδωσε η Αρχ

7-2-18   Κ.Υ.Α. 8.1321/18 (ΦΕΚ 349 Β/07-02-2018) : Διαδικασα, ροι μεταφορς των πιστσεων που εγγρφονται στο ΠΔΕ προς το Ταμεο Παρακαταθηκν και Δανεων, για την καταβολ πληρωμν παροχν και την κλυψη του κστους του Ταμεου Παρακαταθηκν και Δανεων, απαιτομενα δικαιολογητικ δημοσιονομικς τακτοποησης των πληρωμν και λοιπς λεπτομρειες για την υλοποηση της πρξης «Προθηση της απασχλησης μσω προγραμμτων κοινωφελος χαρακτρα, στους Δμους, συμπεριλαμβανομνης της κατρτισης των συμμετεχντων.

7-2-18   Κ.Υ.Α. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/48500/4117/3913/2979/18 (ΦΕΚ 354 Β/07-02-2018) : Καθορισμς: α) των απαιτομενων αν ειδικτητα προσντων και εξειδκευση των κριτηρων του αρ. 21 του ν. 2190/1994 (Α28), λαμβνοντας υπψη ενδεχμενες εξειδικευμνες ανγκες για τη λειτουργα των φορων, β) της προθεσμας και του τρπου υποβολς των αιτσεων των υποψηφων και γ) των απαιτομενων δικαιολογητικν, καθς και κθε θματος σχετικ με τη διαδικασα πρσληψης για την κλυψη των αναγκν καθαριτητας του Υπουργεου Πολιτισμο και Αθλητισμο και των εποπτευμενων απ αυτ φορων σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου γδοου του ν. 4506/2017 (Α/191).

7-2-18   Κ.Υ.Α. 1506/18 (ΦΕΚ 356 Β/07-02-2018) : Καθορισμς τεχνικν και λειτουργικν προδιαγραφν ανγερσης, μετατροπς και επκτασης κντρων Θαλασσοθεραπεας και διαδικασα χοργησης ειδικο σματος λειτουργας. νταξη της διαδικασας χοργησης ειδικο σματος λειτουργας σε κντρα θαλασσοθεραπεας στο σστημα διεκπεραωσης μσω των κντρων εξυπηρτησης πολιτν (Κ.Ε.Π.) που λειτουργον ως ενιαα κντρα εξυπηρτησης (Ε.Κ.Ε.).

7-2-18   ΥΠ.ΕΣ. Φ.130181/1499/ΕΓΚ.2/25-1-18 : Υπαγωγ ορισμνων περιπτσεων αιτοντων στις διατξεις πολιτογρφησης ομογενν

7-2-18   ΥΠ.ΕΣ. ΤΑΔΚ/156/ΕΓΚ.5/6-2-18 : Οδηγες για λση γμου με συμβολαιογραφικ πρξη

7-2-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ3(Β)/ΓΠ/ΟΙΚ.11091/7-2-18 : Εγκκλιος σχετικ με εκκρεμες αιτσεις για χοργηση δειας δρυσης φαρμακεων6-2-18   ΥΠΕΘ 20384/Ν1/6-2-18 : Διευκρινσεις αναφορικ με την απασχληση ιδιωτικν εκπαιδευτικν ( / και διδασκντων) σε πρσθετες εκπαιδευτικς δραστηριτητες

6-2-18   ΥΠΥΜΕ 9543/734/6-2-18 : Τρηση, ενημρωση και επικαιροποηση του ψηφιακο μητρου πρατηρων καυσμων της παρ. 5 του ρθρου 21 του Ν. 4439/16

6-2-18   ΥΠ.ΨΗΦ.ΠΟΛ.ΤΗΛΕΠ.ΕΝΗΜ. 1388/5-2-18 : Ενημρωση για πλρη εφαρμογ κεντρικο Συστματος Ηλεκτρονικς Διακνησης Εγγρφων στους Φορες Γενικς Κυβρνησης - Υποχρεσεις των Φορων

6-2-18   ΥΠΕΘ 19484/Ν1/5-2-18 : Διαδικασα - δικαιολογητικ για χοργηση, τροποποηση και μεταββαση αδειν ιδιωτικν σχολεων

6-2-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1021/1-2-18 : Κοινοποηση της γνωμοδτησης υπ' αριθμ. 291/17 του Β τμματος του ΝΣΚ, αναφορικ με την εφαρμογ των μεταβατικν διατξεων της παραγρφου 35 τουρθρου 72 (πρην 66) του ΚΦΔ επ παραβσεων κδοσης εικονικν στοιχεων που η εικονικτητα του στοιχεου αφορ των χαρακτηρισμ της αναγραφεσας συναλλαγς, οι οποες διαπρχθηκαν μχρι τις 26-7-13 και μχρι την κατθεση του ν. 4337/15 (12-10-15) δεν εχαν εκδοθε οι οριστικς πρξεις επιβολς προστμων

6-2-18   ΕΦΚΑ 6/5-2-18 : Εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 12 του Ν. 4387/16 περ χοργησης σνταξης λγω θαντου, πως συμπληρθηκε με τις διατξεις του ρθρου 1 του Ν. 4499/17 -->βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ5-2-18   Κ.Υ.Α. 1915/18 (ΦΕΚ-304 Β/2-2-18) : Τροποποηση των υπ’ αριθμ. 48963/2012 (Β 2703) κοινς υπουργικς απφασης, υπ’ αριθμ. 167563/ 2013 (Β 964) κοινς υπουργικς απφασης και υπ’ αριθμ. 170225/2014 (Β 135) υπουργικς απφασης, που χουν εκδοθε κατ εξουσιοδτηση του ν. 4014/2011 (Α 209), σε συμμρφωση με την Οδηγα 2014/52/ΕΕ «για την τροποποηση της οδηγας 2011/92/ΕΕ σχετικ με την εκτμηση των επιπτσεων ορισμνων σχεδων δημσιων και ιδιωτικν ργων στο περιβλλον» του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 16ης Απριλου 2014

5-2-18   ΥΠ.ΕΣ. 3449/5-2-18 : Προγραμματισμς προσλψεων κτακτου προσωπικο τους 2018 στους ΟΤΑ α' και β' βαθμο και στα ΝΠΙΔ αυτν

5-2-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1Γ/ΓΠ/ΟΙΚ.10223/5-2-18 : Παροχ διευκρινσεων σχετικ με τον υγειονομικ λεγχο μεταποιητικν δραστηριοττων αρμοδιτητας των Υγειονομικν Υπηρεσιν

5-2-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1020/1-2-18 : Κοινοποηση της υπ' αριθμ. 266/17 γνωμοδτησης του ΝΣΚ (Στην περπτωση κατ την οποα τα ομαδικ ασφαλιστικ προγρμματα, περ των οποων εκδθηκε η υπ' αριθμ. 22/2017 γνωμοδτηση του ΝΣΚ (B' Τμματος), σε συνδυασμ προς την υπ' αριθμ. 25/2011 γνωμοδτηση της Ολομλειας του ΝΣΚ, δεν αποτελον ρο στη σμβαση εργασας μεταξ επιχερησης και εργαζομνου, οτε επιβλλεται η κατρτιση τους απ το νμο απ δεσμευτικ για τον εργοδτη Συλλογικ Σμβαση Εργασας (ΣΣΕ), τοι, εν δεν συντρχουν σωρευτικ οι προποθσεις που μνημονεονται στην παργραφο 17 περπτωση Α της 22/2017 γνωμοδτησης του ΝΣΚ και συγκεκριμνα δεν συντρχει η προπθεση υπ στοιχεο (γ) της περπτωσης αυτς, ερωτται αν η παροχ-ασφλισμα που καταβλθηκε προ της 23-1-2013, ημερομηνας ναρξης ισχος των διατξεων του ρθρου 7 παρ. 3 του ν. 4110/2013, και κατ το μρος που αντιστοιχε στα ασφλιστρα που χει καταβλει ο εργοδτης στο πλασιο των προγραμμτων αυτν, υπγεται χι στις κατηγορες του εισοδματος του ρθρου 4 παρ. 2 του ν. 2238/1994 (ΚΦΕ) στις διατξεις περ δωρες)

5-2-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1019/2-2-18 : Κοινοποηση των διατξεων της παρ. 2 του ρθρου 398 του ν. 4512/18 (Α 5), με τις οποες προστθηκε παργραφος 50 στο ρθρο 72 του ν. 4174/13 (Α 170)

5-2-18   ΥΠ.ΕΣ. 349/ΕΓΚ.4/1-2-18 : Ισχς των αποφσεων ορισμο αντιδημρχων στην περπτωση εκλογς νου δημρχου (ρθρο 60 του ν. 3852/10)

5-2-18   ΥΠ.ΕΣ. 3432/2-2-18 : Παροχ οδηγιν για την εφαρμογ του ρθρου 79Α του ν. 4412/16 (Α 147) στις διαδικασες σναψης δημοσων συμβσεων προμηθειν και παροχς γενικν υπηρεσιν

5-2-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1018/1-2-18 : Κοινοποηση της 215/17 γνωμοδτησης του Β Τμματος του ΝΣΚ - Προσδιορισμς φορολογητας αξας δασν

5-2-18   ΥΠ.ΕΣ. 1940/18 (ΦΕΚ-310 Β/2-2-18) : Τροποποηση της αριθμ. 8440/11 (Β 318) υ.α. "Καθορισμς λειτουργας των σχολικν επιτροπν και ρθμιση οικονομικν θεμτων αυτν"

5-2-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1015/18 (ΦΕΚ-308 Β/2-2-18) : Καθορισμς του τπου και του περιεχομνου της δλωσης απδοσης του φρου διαμονς της διαδικασας επιβολς και απδοσης αυτο, καθς και του περιεχομνου, της διαδικασας και του τρπου κδοσης του ειδικο στοιχεου - απδειξης εσπραξης φρου διαμονς, σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 53 του ν. 4389/16

5-2-18   ΑΑΔΕ ΔΕΑΦ/1017570/ΕΞ2018/1-2-18 : Φορολογικ μεταχεριση χρηματικο ποσο που καταβλλεται δυνμει του ρθρου 1400 του Αστικο Κδικα (αξωση συμμετοχς στα αποκτματα)2-2-18   ΕΦΚΑ Σ93/1/169196/2-2-18 : Αντιμετπιση αιτσεων περ ανκλησης νμιμων επωφελν ατομικν διοικητικν πρξεων

2-2-18   ΑΑΔΕ ΔΕΑΦ/1017521/ΕΞ2018/1-2-18 : Πρσθετες διευκρινσεις σχετικ με την εφαρμογ των διατξεων της παρ. 2 του ρθρου 13 του ν. 4172/13

2-2-18    ΑΑΔΕ ΔΕΑΦ/Β/1017519/ΕΞ2018/1-2-18 : Φορολογικ μεταχεριση μισθωμτων που καταβλλονται για τη χρση δικαιωμτων (franchising)

2-2-18   ΑΑΕΔ ΔΕΑΦ/Β/1017482/ΕΞ2018/1-2-18 : Οι περιφερειακο συνδυασμο που καταρτζονται σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 121 του ν. 3852/10 δεν υποχρεονται, μετ την ναρξη ισχος του ν. 4172/13, σε υποβολ δλωσης φορολογας εισοδματος

2-2-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1017/1-2-18 : Κοινοποηση των διατξεων των ρθρων 404 και 405 (τροποποισεις διατξεων του ν.δ. 356/74 - ΚΕΔΕ) καθς και των ρθρων 176, 177, 207 και 208 (τροποποισεις διαταξεων του Κδικα Πολιτικς Δικονομας και του Πτωχευτικο Κδικα) του ν. 4512/18 (ΦΕΚ-5 Α/17-1-18) και συναφ θματα

2-2-18   ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/892/152/18 (ΦΕΚ-242 Β/1-2-18) : Τροποποηση της αριθμ. Δ5-ΗΛ/Φ29/16027/10 απφασης του Υφυπουργο Περιβλλοντος, Ενργειας και Κλιματικς Αλλαγς "Εφαρμογ Κοινωνικο Οικιακο Τιμολογου" (Β 1403) πως ισχει

2-2-18    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ4Δ/ΓΠ/91124/1-2-18 : Παρταση συμβσεων ειδικευμενων ιατρν στα Νοσηλευτικ Ιδρματα1-2-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ2Δ/ΓΠ/ΟΙΚ.3672/18 (ΦΕΚ-231 Β/31-1-18) : Εκδοση καταλγου κωδικν της Διεθνος Στατιστικς Ταξινμησης Νσων και Συναφν Προβλημτων Υγεας

1-2-18   ΥΠ.ΕΣ. 42260/2017/31-1-18 : Ενημρωση για αποδοχ απ τον Υπουργ Εσωτερικν της αριθμ. 270/17 γνωμοδτησης του Νομικο Συμβουλου του Κρτους

1-2-18   ΥΠ.ΕΣ. 3105/30-1-18 : Στελχωση των οργανικν μονδων των Δμων με μηχανικος

1-2-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1Β/ΓΠ/9031/31-1-18 : Χρση καμπυλν ανπτυξης νου Βιβλιαρου Υγεας του Παιδιο

1-2-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1(Δ)/γπ/83211/1-2-18 : Σχετικ με διαδικασα παρακολοθησης ποιτητας νερο ανθρπινης κατανλωσης ως προς τις ραδιεινεργς ουσες που περιχει μετ απ την αξιολγηση των αποτελεσμτων μετρσεων δο ετν απ την ΕΕΑΕ

1-2-18   ΟΑΕΔ 7495/1-2-18 : Εφαρμογ των διατξεων της παρ. 6 του ρθρου 7 του ν. 1545/85 (Α 91), πως προστθησαν με το ρθρο 51 του ν. 4488/17 (Α 137)31-1-18   ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΠΟ ΛΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΑΓΟΡΕΣ - :

1. Υπαθριες αγορς

1.1. Λαικς αγορς

1.2. Αγορς καταναλωτν

1.3. Εμποροπανηγρεις

1.4. Χριστουγεννιτικες και Πασχαλινς αγορς

1.5. Κυριακτικες αγορς

1.6. Αλλες υπαθριες αγορς

1.7. Πωλητς υπαθριου εμπορου που εναι δικαιοχοι του προγρμματος "Κοινωνικ Εισδημα Αλληλεγγης"

2. Πρστιμα για παρνομη σκηση υπαθριου εμπορου

Το παραπνω υλικ θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. ΙΩΑΝΝΗ, με ττλο :

ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΠΟ ΛΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΑΓΟΡΕΣ (31/01/2018)

31-1-18   ΕΑΑΔΗΣΥ 588/29-1-18 - ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 19 - : Συμβσεις κτω των ορων των ρθρων 5 (ΒΙΒΛΙΟ Ι) και 235 (ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ) του Ν. 4412/16 (Α 147) "Δημσιες Συμβσεις ργων, προμηθειν και υπηρεσιν (προσαρμογ στις Οδηγες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ"

31-1-18   ΥΠΕΘ 14181/ΓΔ4/26-1-18 : Διαββαση εγκυκλου εφαρμογς ρθρου 245 ν. 4512/18

31-1-18   ΑΑΔΕ-ΑΧΣ 30/003/000/4521/30-1-18 : Απφαση του Αντατου Χημικο Συμβουλου (ΑΧΣ) με αριθμ. 99/2017

31-1-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1016/25-1-18 : Στατιστικ κατφλια τους 2018 για την υποβολ δλωσης intrastat

31-1-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΓΠ/Δ2Β/ΟΙΚ.8809/31-1-18 : Απαγρευση καπνσματος - εφαρμογ της Αντικαπνιστικς Νομοθεσας

31-1-18   ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ 868/18 (ΦΕΚ-201 Β/30-1-18) : Διρκεια ισχος δελτων αιτοντων διεθν προστασα

31-1-18   Ν. 4514/18 (ΦΕΚ-14 Α/30-1-18) : Αγορς χρηματοπιστωτικν μσων και λλες διατξεις

31-1-18   ΕΟΠΥΥ 2077/18 (ΦΕΚ-211 Β/30-1-18) : Καθορισμς αντατης αποδιδμενης τιμς αποζημωσης των προιντων που ανκουν στις κατηγορες παρεχμενων ειδν πρσθετης περθαλψης του ρθρου 15 του ΕΚΠΥ (ΦΕΚ-3054 Β/18-11-12)

31-1-18   Κ.Υ.Α. Ζ/480/18 (ΦΕΚ-219 Β/30-1-18) : Καθορισμς : α) των απαιτομενων προσντων και εξειδκευση των κριτηρων του ρθρου 21 του ν. 2190/94 (Α 28), λαμβνοντας υπψη ενδεχμενες εξειδικευμνες ανγκες για τη λειτουργα των φορων, β) της προθεσμας και του τρπου υποβολς των αιτσεων των υποψηφων και γ) τωναπαιτομενων δικαιολογητικν, καθς και κθε θματος σχετικ με τη διαδικασα πρσληψης για την κλυψη των αναγκν καθαριτητας του Υπουργεου Ψηφιακς Πολιτικς, Τηλεπικοινωνιν και Ενημρωσης, σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου γδοου του ν. 4506/17 (Α 191)30-1-18   ΑΑΔΕ ΔΕΦΚΦ/Γ/1014370/ΕΞ2018/30-1-18 : Κοινοποηση της αριθμ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ/Γ/1009468/ΕΞ2018/18-1-18 απφασης του Διοικητ της ΑΑΔΕ, για τον καθορισμ της Σταθμισμνης Μσης Τιμς (ΣΜΤ) λιανικς πλησης των τσιγρων του τους 2018

30-1-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1014/29-1-18 : Εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 47 του ν. 4172/13, πως ισχουν μετ την τροποποησ τους με την παρ. 2 του ρθρου 99 του ν. 4446/16

30-1-18   ΑΑΔΕ ΔΠΔΑ/ΑΑΔΕ/Γ/1014288/26-1-18 : Οδηγες προς τις ΔΟΥ που υπγονται στον προυπολογισμ του ειδ.Φορα 9006-231 για τη μηνιαα αποστολ στοιχεων απλρωτων υποχρεσεων 2018

30-1-18   Π.Δ. 7/18 (ΦΕΚ-12 Α/29-1-18) : Εναρμνιση νομοθεσας με οδηγα (ΕΕ) 2015/2302 σχετικ με τα οργανωμνα ταξδια και τους συνδεδεμνου ταξιδιωτικος διακανονισμος (ΕΕ L326/11-12-15)

30-1-18   ΥΠΕΕ 165796/288/30-1-18 : Εγκκλιος εφαρμογς των αριθμ. 131759/3479/15 κ.υ.α. με ττλο "Ιδρυση Δασικν Φυτωρων" και αριθμ. κ.υ.α. 163478/2903/17 "Τροποποηση και συμπλρωση της αριθμ. 131759/3479/15 κ.υ.α. με ττλο "Ιδρυση δασικν φυτωρων"

30-1-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ6Α/ΓΠ/ΟΙΚ.7710/29-1-18 : Εγκριση για την επιλογ εκπαιδευτν για διδασκαλα μαθημτων στα Δημσια Ινστιτοτα Επαγγελματικς Κατρτισης (ΔΙΕΚ) αρμοδιτητας Υπουργεου Υγεας

30-1-18   ΑΑΔΕ ΔΠΔΑ/ΑΑΔΕ/Γ/1014105/ΕΞ2018/29-1-18 : Οδηγες προς τους Δευτερεοντες Διατκτες των Ειδικν Αποκεντρωμνων Υπηρεσιν της ΑΑΔΕ για τη μηνιαα αποστολ στοιχεων απλρωτων υποχρεσεων 2018

30-1-18   Κ.Υ.Α. 4718/Δ1/1428/18 (ΦΕΚ-196 Β/29-1-18) : Καθορισμς : α) των απαιτομενων προσντων και εξειδκευση των κριτηρων του ρθρου 21 του ν. 2190/94 (Α 28), β) της προθεσμας και του τρπου υποβολς των αιτσεων των υποψηφων, γ) των απαιτομενων δικαιολογητικν, καθς και κθε θματος σχετικ με τη διαδικασ πρσληψης για την κλυψη των αναγκν φλαξης του Υπουργεου Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Κοινωνικς Αλληλεγγης, και των εποπτευομνων απ αυτ φορων, σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου ογδου του ν. 4506/17 (Α 191)29-1-18   ΥΠΟΙΑΝ 7703/18 (ΦΕΚ-188 Β/26-1-18) : Κατανομ πιστσεων προυπολογισμο Δημοσων Επενδσεων τους 2018 στις Περιφρειες

29-1-18  ΥΠ.ΕΣ.-ΑΠΣ 5531/Φ.704.45/29-1-18 : Δημοσευση κ.υ.α. αναφορικ με το καθορισμ της διαδικασας εγκατστασης και λειτουργας των Κντρων Αποθκευσης και Διανομς (ΚΑΔ)

29-1-18   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.10042/ΟΙΚ.5472/128/29-1-18 : Γνωστοποηση της διταξης της παρ. 13 του ρθρου 39 του ν. 4387/16

29-1-18   ΕΦΚΑ 143091/ΕΓΚ.5/29-1-18 : Επκταση των παροχν μητρτητας στις παρνθετες, τεκμαιρμενες μητρες και στις γυνακες που υιοθετον τκνο

29-1-18   ΥΠ.ΜΕΤ.ΠΟΛ. 2155/26-1-18 : Διπραξη σοβαρο εγκλματος και οι συνπεις της στη χοργηση και ανκληση του καθεσττος διεθνος προστασας, καθς και στη χοργηση δειας διαμονς ενιαου τπου (ΑΔΕΤ)

29-1-18   Κ.Υ.Α. 2822.10/4885/2018/18 (ΦΕΚ-180 Β/26-1-18) : Καθορισμς ψους, δικαιοχων, ρων και προυποθσεων χοργησης επιδματος γραφεου σε στελχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που τθενται σε υπηρεσα γραφεου λγω παθματος κατ την εκτλεση διατεταγμνης υπηρεσας και νεκα αυτς

29-1-18    ΥΠΥΜΕ ΔΝΣ/ΟΙΚ.6703/ΦΝ466/ΕΓΚ.2/26-1-18 : Δημοσευση απφασης του Μητρου μελν επιτροπν διαδικασιν σναψης δημοσων συμβσεων ργων, μελετν και παροχς τεχνικν και λοιπν συναφν επιστημονικν υπηρεσιν (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8 (η) του ρθρου 221 του ν. 4412/16

29-1-18    ΦΕΚ-181 Β/26-1-18 :

ΥΠΕΘ 7155/Δ3/18 : Τροποποηση υ.α. με αριθμ πρωτ. 160043/Δ3/17 "Καρορισμς διακεκομμνου ωραρου εργασας οδηγν αυτοκιντων και συνοδν μαθητν ΣΜΕΑΕ"

Κ.Υ.Α. ΔΕΠΕΑ/ΟΙΚ.170472/18 : Τροποποηση της ΔΕΠΕΑ/οικ.178581/17 κ.υ.α. "Εγκριση Κανονισμο Ενεργειακς Απδοσης Κτιρων"

29-1-18    ΥΠΕΚΑΚΑ 3589/Δ9/1/1028/18 (ΦΕΚ-185 Β/26-1-18) : Παρταση της προθεσμας της περπτωσης η) του ρθρου 4 της υπ' αριθ. πρωτ. 29502/85/ 01-9-2014 (ΦΕΚ Β 2390/08-9-2014) απφασης του Υπουργο Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Πρνοιας «Τροποποηση και συμπλρωση της υπ' αριθ. 5072/6/25.02.2013 απφασης του Υπουργο Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Πρνοιας (ΦΕΚ Β'449/25.02.2013), περ επανακαθορισμο των ρων και προποθσεων ηλεκτρονικς υποβολς στοιχεων για θματα αρ¬μοδιτητας του Σματος Επιθερησης Εργασας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμο Απασχολσεως Εργατικο Δυναμικο (ΟΑΕΔ), πως τροποποιθηκε και συμπληρθηκε με την υπ' αριθ. 28153/126/ 28-08-2013 απφαση του (ΦΕΚ Β' 2163/ 30.08.2013)», πως τροποποιθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. 49327/10702/22-12-2014 (ΦΕΚ Β' 3456/23-12-2014) απφασ του, για το τος 2018.26-1-18    ΦΕΚ-184 Β/26-1-18 :

ΥΠ.ΕΣ. 2513/4/8-Α/18 : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 2513/2/218-ιδ/11 υ.α. "Διαδικασα χοργησης αδειν κυκλοφορας και πινακδων αριθμο κυκλοφορας μοτοποδηλτων" (Β 1917)

Κ.Υ.Α. Φ.841/5/10485/Σ.613/18 : Καθορισμς επιδματος αναπηρας αξιωματικν και ανθυπασπιστν πολεμικς διαθεσιμτητας πολεμικς αποστρατεας και υπαξιωματικν πολεμικς αεροπορας

26-1-18   ΥΠ.ΨΗΦ.ΠΟΛ.ΤΗΛΕΠΙΚ.ΕΝΗΜ. 949/25-1-18 : Υποχρωση κατρτισης προγρμματος επικοινωνιακς προβολς και διαφημιστικς δαπνης τους 2018 και υποβολ εκθσεων απολογισμο τους 2017 των σχετικν επικοινωνιακν δρσεων

26-1-18   ΥΠΕΘ 13963/ΓΔ4/26-1-18 : Ενημρωση σχολικν μονδων σχετικ με την με αρ. πρωτ. 10645/ΓΔ4/22-1-18 (Β 120) υ.α.

26-1-18   ΥΠ.ΕΣ. 2573/ΕΓΚ.3/26-1-18 : Διευκρινσεις σχετικ με περιγρμματα θσεων εργασας

26-1-18   ΕΕΤΣ 27/18 (ΦΕΚ-147  Β/25-1-18) : Καθορισμς μηνιαου ορου μεταφορς κεφαλαων προς το εξωτερικ αν δρυμα πληρωμν σμφωνα με τη διταξη της παρ. 5.α. του ρθρου πρτου της απ 18-7-15 ΠΝΠ (Α 184), πως ισχει

26-1-18   Π.Δ. 6/18 (ΦΕΚ-11 Α/25-1-18) : Ρθμιση θεμτων αστυνομικο προσωπικο25-1-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ2Δ/ΓΠ/ΟΙΚ.3686/18 (ΦΕΚ-114 Β/23-1-18) : Εκδοση Καταλγου Κωδικν της Ελληνικς Ταξινμησης Ιατρικν Πρξεων

25-1-18   ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 15/2/18 (ΦΕΚ-122 Β/24-1-18) : Κδικας Δεοντολογας του Ελληνικο Δημοσιονομικο Συμβουλου

25-1-18   ΥΠ.ΤΟΥΡ. 1052/18 (ΦΕΚ-124 Β/24-1-18) : Καθορισμς του αριθμο των επιλεγομνων απ τους υποψηφους για φοτηση στα τμματα μετεκπαδευσης μισθωτν του Υπουργεου Υουρισμο, κατ ξενοδοχεο μονδα τουριστικς επιχερησης

25-1-18   ΑΑΔΕ ΔΕΦΚΦ/Γ/1009468/ΕΞ2018/18 (ΦΕΚ-125 Β/24-1-18) : Καθορισμς της Σταθμισμνης Μσης Τιμς (ΣΜΤ) λιανικς πλησης των τσιγρων για το τος 2018

25-1-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1012/18 (ΦΕΚ-126 Β/24-1-18) : Καθορισμς ζητημτων προθεσμιν, καταβολς, αρμοδιοττων και κθε αναγκαου θματος για την εφαρμογ της παρ. 2 του ρθρου 398 του ν. 4512/18 (Α 5), ως προς την μεωση των προστμων των πρσθετων φρων

25-1-18   ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, σχετικ με - ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΑΠ-ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΑΠ - :

1. Ακνητα μη υποκεμενα στο ΤΑΠ 

2. Βεβαωση μη οφειλς ΤΑΠ

Το παραπνω υλικ θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. ΙΩΑΝΝΗ, με ττλο :

ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΑΠ-ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΑΠ (25/01/2018)24-1-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1013/22-1-18 : Απαλλαγ απ τον ΕΝΦΙΑ σεισμπληκτων κτισμτων που βρσκονται στο Δμο Λσβου και τη νσο Κω

24-1-18   ΥΠΕΘ Φ.7/ΦΜ/12095/Δ1/24-1-18 : Οδηγες για τον εορτασμ της θρησκευτικς εορτς των Τριν Ιεραρχν

24-1-18   Κ.Υ.Α. 6002/18/10-Α/18 (ΦΕΚ-94 Β/23-1-18) : Καθορισμς ψους, δικαιοχων, ρων και προυποθσεων χοργησης επιδματος γραφεου λγω ανικαντητας νεκα παθματος στην υπηρεσα που καταβλλεται στο νστολο προσωπικ της Ελληνικς Αστυνομας

24-1-18   ΥΠΥΜΕ Δ13/Ο/1372/18 (ΦΕΚ-85 Β/23-1-18) : Εγκριση της Τεχνικς Οδηγας για τη χρση αναλμποντος φωτεινο σηματοδτη ενς πεδου σε διαβσεις πεζν

24-1-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ5Α/ΓΠ/ΟΙΚ.96606/18 (ΦΕΚ-86 Β/23-1-18) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. Υ7α/ΓΠ/Οικ.28799/12 υ.α. "Καθορισμς εξειδκευσης στην επεμβατικ ακτινολογα (ΦΕΚ 1020 Β)"

24-1-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ4Α/ΓΠ/ΟΙΚ.4044/18 (ΦΕΚ-116 Β/23-1-18) : Καθορισμς κριτηρων επιλογς και διαδικασας υποβολς υποψηφιοττων, αξιολγησης και επιλογς για θσεις κλδου ιατρν και οδοντιτρων ΕΣΥ

24-1-18   ΥΠΥΜΕ 93543/4756/17 (ΦΕΚ-4856 Β/29-12-17) : Τροποποηση και συμπλρωση της υ.α. ΦΑ1/59683/3936/15 (Β 2733) "Καθορισμς τεχνικν προδιαγραφν του ειδικο εξοπλισμο με τον οποο καθσταται δυνατ η χρησιμοποηση υγραερου (LPG) για την κνηση αυτοκιντων οχημτων και ροι και προυποθσεις ελγχου και ασφαλος κυκλοφορας αυτν"

24-1-18   ΥΠΕΘ 10645/ΓΔ4/18 (ΦΕΚ-120 Β/23-1-18) : Εγγραφς, μετεγγραφς, φοτηση και θματα οργνωσης της σχολικς ζως στα σχολεα της δευτεροβθμιας εκπαδευσης23-1-18    Κ.Υ.Α. 1557/18 (ΦΕΚ-118 Β/23-1-18) : Μεωση ποσοστο χρηματοδτησης του Λογαριασμο Εξυγανσης των ΟΤΑ

23-1-18   Ν. 4513/18 (ΦΕΚ-9 Α/23-1-18) : Ενεργειακς Κοιντητες και λλες διατξεις

23-1-18    Κ.Υ.Α. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/637/οικ.2613/18 (ΦΕΚ 79 Β/22-1-2018) : Καθορισμς: α) των απαιτομενων προσντων και εξειδκευση των κριτηρων του αρ. 21 του ν. 2190/1994 (Α’ 28), λαμβνοντας υπψη ενδε¬χμενες εξειδικευμνες ανγκες για τη λειτουρ¬γα των φορων, β) της προθεσμας και του τρ¬που υποβολς των αιτσεων των υποψηφων και γ) των απαιτομενων δικαιολογητικν, καθς και κθε θματος σχετικ με τη διαδικασα πρ¬σληψης για την κλυψη των αναγκν καθαρι¬τητας των Υπουργεων, των εποπτευμενων απ αυτ φορων και των ανεξρτητων αρχν σμ¬φωνα με τις διατξεις του ρθρου γδοου του ν. 4506/2017 (Α’ 191).

23-1-18   ΕΦΚΑ 4/22-1-18 : Προσωριν σνταξη για αιτσεις που υποβλλονται ηλεκτρονικ. Εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 2 του Ν. 4499/17

23-1-18    ΥΠΟΙΑΝ Φ.15/ΟΙΚ.7184/110/22-1-18 : Εγκκλιος για την αδειοδτηση βιομηχανικν εγκαταστσεων παραγωγς ισοτπων - ραδιοφαρμκων22-1-18   K.Y.A. 70977/Φ.536.5/18 (ΦΕΚ-76 Β/22-1-18) : Καθορισμς αποζημωσης του προσωπικο που διδσκει στις Σχολς της Πυροσβεστικς Ακαδημας

22-1-18   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.4/12/3607/18 (ΦΕΚ-65 Β/19-1-18) : Καθορισμς των ειδικτερων προυποθσεων συμμετοχς, των κριτηρων , του οργνου και της διαδικασας επιλογς των υπαλλλων στα προγρμματα του Ινστιτοτου Επιμρφωσης

22-1-18   ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΕΟΘ/Γ/0000647/ΕΞ2018/18 (ΦΕΚ-77 Β/22-1-18) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 010010/11 απφασης (ΦΕΚ-2503 Β/4-11-11) "Χοργηση δειας στην ΟΠΑΠ ΑΕ για τα 35.000 παιγνιομηχανματα του ρθρου 39 του ν. 4002/11

22-1-18   ΥΠΕΕ 165792/225/19-1-18 : Οδηγες ομαδοποησης αντιρρσεων και διαδικασες εξτασς τους απ τι ΕΠΕΑ

22-1-18   ΕΟΠΥΥ 2308/18-1-18 : Σχετικ με φρμακα που εξετζονται απ τις Επιτροπς Φαρμκων Εξωτερικο και Υψηλο Κστους

22-1-18   ΕΦΚΑ 3/22-1-18 : Προαιρετικ συνχιση της ασφλισης στον ΕΦΚΑ

22-1-18    ΟΑΕΔ 4426/22-1-18 : Δημσια πρσκληση Νο 2/2018 προς εποχικς ξενοδοχειακς επιχειρσεις για υποβολ αιτσεων στο "Πργραμμα επιχοργησης εποχικν ξενοδοχειακν επιχειρσεων για τη διατρηση θσεων εργασας κατ τη χειμεριν περοδο 2017-2018

22-1-18   ΥΠΥΜΕ ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/17 (ΦΕΚ-4841 Β/29-12-17) : Κατρτιση, τρηση και λειτουργα του Μητρου μελν επιτροπν διαδικασιν σναψης δημοσων συμβσεων ργων, μελετν και παροχς τεχνικν και λοιπν συναφν επιστημονικν υπηρεσιν (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8(η) του ρθρου 221 του ν. 4412/16

22-1-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1001/18 (ΦΕΚ-67 Β/19-1-18) : Τεχνικς προδιαγραφς Αυτνομων Δημοσιονομικν Μονδων (ΑΔΗΜΕ) παιγνιομηχανημτων

22-1-18   ΕΑΑΔΗΣΥ 134/17/18 (ΦΕΚ-66 Β/19-1-18) : Αναθερηση προτπων τευχν διακηρξεων ανοικτς διαδικασας για τη σναψη ηλεκτρονικν δημοσων συμβσεων μελετν νω των ορων και κτω των ορων του ν. 4412/16 (Α 147), με κριτριο ανθεσης την πλον συμφρουσα απ οικονομικ ποψη προσφορ βσει βλτιστης σχσης ποιτητας - τιμς

22-1-18   Π.Δ. 4/18 (ΦΕΚ-7 Α/22-1-18) : Οργανισμς Υπουργεου Πολιτισμο και Αθλητισμο

22-1-18  Κ.Υ.Α. Φ.840/2/8277/Σ.82/18 (ΦΕΚ-71 Β/19-1-18) : Καθορισμς αποζημισεων προσωπικο που διδσκει στις Στρατιωτικς Σχολς και τα Κντρα Εκπαδευσης των Ενπλων Δυνμεων

22-1-18   ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/3116/19-1-18 : Διευκρινιστικς Οδηγες για την εφαρμογ του ρθρου 40 του ν. 4495/17 (απαιτομενα δικαιολογητικ για χοργηση οικοδομικς δειας)19-1-18  ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 366/138268/17 (ΦΕΚ-4831 Β/29-12-17) : Εγγραφ στο Ενιαο Μητρο Εμπρων Αγροτικν Προντων, Εφοδων και Εισρον του ν. 3955/2011 (Α' 89).

19-1-18   ΥΠΥΜΕ 87858/87/17/19-1-18 : Περ μη δυναττητας ορισμο του διου φυσικο προσπου ως τεχνικς Δ/ντς συγχρνως σε περισστερα του ενς Ιδιωτικ ΚΤΕΟ

19-1-18   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΗΔ/Φ.40/2709/19-1-18 : Εναρξη δηλσεων τους 2017 στο Μητρο Επιχορηγομενων Φορων κατ' εφαρμογ του ρθρου 10Β Διαγεια

19-1-18   Κ.Υ.Α. 139788/434/Φ.350/18 (ΦΕΚ-4767 Β/29-12-17) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. Οικ. 9030/589/ΦΓ/9.6.4(Γ)/13 "Καθορισμς παραβλου για την κδοση των αδειν και τη συμμετοχ στις εξετσεις για την σκηση της επαγγελματικς δραστηριτητας της εκτλεσης, συντρησης, επισκευς και επιτρησης της λειτουργας ψυκτικν εγκαταστσεων, καθς και υπολογισμς της αποζημωσης των μελν των εξεταστικν επιτροπν σμφωνα με το ρθρο 5 παρ. 15 του ν. 3982/11 και το ν. 4024/11"

19-1-18   ΦΕΚ-64 Β/18-1-18 :

Κ.Υ.Α. 2/4424/0004/18 : Σσταση Συντονιστικο Οργνου Καταπολμησης Φορολογικο Εγκλματος

ΑΑΔΕ ΔΕΛ/Β/1007967/ΕΞ2018/18 : Τπος της Πορισματικς Εκθεσης του ρθρου 392 του ν. 4512/18 (Α 5) "Ρυθμσεις για την εφαρμογ των Διαρθρωτικν Μεταρρυθμσεων του Προγρμματος οικονομικς προσαρμογς και λλες διατξεις

19-1-18   ΦΕΚ-63 Β/18-1-18 :

Κ.Υ.Α. ΔΕΛ/Β/1008397/ΕΞ2018/18 : Επιστροφ υποθσεων της ΑΑΔΕ στις αρμδιες Εισαγγελικς και Δικαστικς Αρχς κατ' εφαρμογ των διατξεων ρθρου 389 του ν. 4512/18 (Α 5) "Ρυθμσεις για την εφαρμογ των Διαρθρωτικν Μεταρρυθμσεων του Προγρμματος οικονομικς Προσαρμογς και λλες διατξεις"

Κ.Υ.Α. ΠΟΛ.1011/18 : Τρπος προσδιορισμο εμπορικς αξας του ακιντου που κατσχεται εκπλειστηριζεται σμφωνα με τον Κδικα Εισπραξης Δημοσων Εσδων (ν.δ. 356/74), καθορισμς του αρμδιου οργνου προσδιορισμο της αξας αυτς, της αμοιβς και του τρπου πληρωμς αυτο καθς και κθε λλου ειδικτερου θματος

19-1-18   K.Y.A. Φ.61/5542/72/18 (ΦΕΚ-62 Β/18-1-18) : Καθορισμς της διαδικασας εγκατστασης και λειτουργας των Κντρων Αποθκευσης και Διανομς, σμφωνα με το ρθρο 48ΙΑ του ν. 4442/16 (Α 230), και λοιπν συναφν θεμτων

19-1-18   ΥΠ.ΨΗΦ.ΠΟΛ.ΤΗΛΕΠ.ΕΝΗΜ. 171/18 (ΦΕΚ-61 Β/18-1-18) : Περιορισμς του αριθμο των προς παροχ δικαιωμτων χρσης ραδιοσυχνοττων επγειας ψηφιακς ραδιοφωνικς ευρυεκπομπς εθνικς και περιφερειακς κλυψης και καθορισμς του εδους της διαγωνιστικς διαδικασας

19-1-18   ΥΠΟΙΑΝ 5540/71Φ15/18-1-18 (ΦΕΚ-60 Β/18-1-18) : Τροποποηση της απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Ανπτυξης και  Ανταγωνιστικτητας και Ναυτιλας υπ' αριθμ. οικ. 483/35/Φ.15/12 (Β 158) "Καθορισμς τπου, δικαιολογητικν και διαδικασας για την εγκατσταση και τη λειτουργα των μεταποιητικν δραστηριοττων του ν. 3982/11 (ΦΕΚ-143 Α), την τροποποηση και την ανανωση των αδειν και την προθεσμα για μεταφορ τεχνικ ανασυγκρτηση" και τροποποηση της απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομας και Ανπτυξης υπ' αρ. οικ. 32790/392/Φ.15/17 (Β 1061) "Απλοστευση πλαισου σκησης μεταποιητικν και συναφν δραστηριοττων τροφμων και ποτν και προτυποποηση των διοικητικν διαδικασιν γνωστοποησης λειτουργας"

19-1-18   ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 77/18 (ΦΕΚ-58 Β/18-1-18) : Εγκριση σχεδου εφαρμογς δημοπρασιν ΝΟΜΕ --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ

19-1-18   ΦΕΚ-57 Β/18-1-18 :

Κ.Υ.Α. Δ12/ΓΠ/ΟΙΚ.2738/36/18 : Πιλοτικ πργραμμα εφαρμογς διαδικασας απονομς προνοιακν παροχν σε χρμα, σε τομα με αναπηρα

Κ.Υ.Α. ΓΠ/ΟΙΚ.Δ22/11/2705/58/18 : Καθορισμς της διαδικασας χοργησης επιδματος παιδιο

19-1-18   ΦΕΚ-55 Β/18-1-18 :

Κ.Υ.Α. 170/18 : Εκχρηση φσματος επγειας ψηφιακς ραδιοφωνικς ευρυεκπομπς στην "Ελληνικ Ραδιοφωνα, Τηλεραση Αννυμη Εταιρεα (ΕΡΤ ΑΕ)

Κ.Υ.Α. 2915/783/18 : Μεταφορ των αρμοδιοττων των συντξεων του Δημσιου Τομα

19-1-18   ΥΠ.ΨΗΦ.ΠΟΛ.ΤΗΛΕΠΙΚ.ΕΝΗΜΕΡ. 169/18 (ΦΕΚ-54 Β/18-1-18) : Χρτης Συχνοττων Επγειας Ψηφιακς Ραδιοφωνικς Ευρυεκπομπς --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ

19-1-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΕΑΛΕ/ΓΠ/3149/18-1-18 (ΦΕΚ-53 Β/18-1-18) : Τροποποηση (2η) της με αριθμ. πρωτ. Γ3γ/40426/5-7-16 απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Υγεας, "Καννες παραπομς διαγνωστικν εξετσεων" --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ18-1-18   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/42263/0026/2017/18-1-18 : Κοινοποηση δικαστικν αποφσεων στον Γενικ Επτροπο Επικρατεας του Ελεγκτικο Συνεδρου απ τις Δημοσιονομικς Υπηρεσες Ελγχου και Εποπτεας (ΔΥΕΕ)

18-1-18   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. 44281/18 (ΦΕΚ-4807 Β/29-12-17) : Σστημα Πιστοποησης Ελεγκτικς Επρκειας

18-1-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1010/16-1-18 : Παροχ συμπληρωματικν διευκρινσεων σχετικ με το ειδικ καθεστς ΦΠΑ αγροτν του ρθρου 41 του κδικα ΦΠΑ

18-1-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1009/16-1-18 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 74 του ν. 4509/17 (ΦΕΚ-201 Α/22-12-17) που αφορον σε θματα ΦΠΑ

18-1-18   ΥΠΟΙΑΝ 6030/18-1-18 : Οδηγες εφαρμογς της υπ’ αριθμ. 133473 (Β’ 4309) Κοινς Υπουργικς Απφασης «Συμπλρωση και τροποποηση της υπ’ αριθμ. 45231/2017 απφασης των Υπουργν Οικονομας και Ανπτυξης και Οικονομικν, «Ρθμιση Υποχρωσης Αποδοχς Πληρωμν με Κρτα, σμφωνα με το ρθρο 65 του ν. 4446/2016, (Α’ 240)” (Β’ 1445))

18-1-18   Κ.Υ.Α. 1023/18 (ΦΕΚ-42 Β/17-1-18) : Καθορισμς των ρων λειτουργας του συστματος καταγραφς των περιβαλλοντικν επιδσεων των επιχειρσεων που δραστηριοποιονται στην Εφοδιαστικ

18-1-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΕΑΛΕ/ΓΠ/3497/18 (ΦΕΚ-41 Β/17-1-18) : Ηλεκτρονικ σστημα διαχερισης νοσηλειν και διαγνωστικν εξετσεων σε δευτεροβ&t