»
»
»
»
»
» DVD
»
»
»
»
»
» -


24-4-15      ΥΠΟΠΑΙΘ 64658/Δ2/24-4-15 : Διαδικασα εγγραφς - επιλογς μαθητν στην Α τξη Γυμνασου των Μουσικν Σχολεων για το σχολικ τος 2015-2016
24-4-15         ΚΥΑ 9240/15 (ΦΕΚ-691 Β/23-4-15) : Ορισμς μγιστου επιτρεπμενου αριθμο των ατμων που θα προσληφθον με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου ορισμνου χρνου θα συνψουν σμβαση μσθωσης ργου, κατπιν γκρισης της Επιτροπς του ρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 3382006 πως ισχει, στους ΟΤΑ α και β βαθμο για το τος 2015
24-4-15        ΥΠΕΚΑΑ 27546/15 : Εφαρμογ του Ν. 4254/14 περ κατργησης διατξεων του Π.Δ. 422/81 απ 1-1-15
24-4-15       ΥΠ.ΟΙΚ. 2/27627/ΔΠΓΚ/24-4-15 : Διαδικασα για την υποβολ αιτημτων στη Διεθυνση Προυπολογισμο Γενικς Κυβρνησης (ΔΠΓΚ) για την εγγραφ πρβλεψης θσεων για το διορισμ υπαλλλων
23-4-15       ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1094/17-4-15 : Φορολογικ μεταχεριση των υποτροφιν, των χρηματικν βραβεων και των βοηθημτων - οικονομικν ενισχσεων
23-4-15     ΕΑΑΔΗΣΥ 1778/23-4-15 : Αναθερηση προτπων διακηρξεων συμβσεων δημοσων ργων Τπου Α και Β
23-4-15     ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1093/22-4-15 : Διευκρινσεις ως προς την υποχρωση τεκμηρωσης των τιμν ενδοομιλικν συναλλαγν των εμποροβιομηχανικν εταιρειν που χουν υπαχθε στις διατξεις του α.ν. 89/67
23-4-15      ΟΑΕΕ 6/22-4-15 : Ρθμιση τρεχουσν και καθυστερομενων εισφορν ασφαλισμνων που χουν επαγγελματικ εγκατσταση δραστηριτητα σε περιοχς της ΠΕ Σερρν και επλγησαν απ ντονα καιρικ πλημμυρικ φαινμενα που εκδηλθηκαν απ 5-3-15 ως 8-3-15
23-4-15      Κ.Υ.Α. 2645/138/15 (ΦΕΚ-668 Β/21-4-15) : Μεταφορ ποσο στην Ελληνικ Εταιρεα Τοπικς Ανπτυξης και Αυτοδιοκησης ΑΕ (ΕΕΤΑΑ) για τη χρηματοδτηση λειτουργας του Προγρμματος "Βοθεια στο Σπτι" για το χρονικ διστημα απ 1-10-14 / 31-12-15
23-4-15     ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1075/15 (ΦΕΚ-689 Β/22-4-15) : Καθορισμς διαδικασας βεβαωσης και εσπραξης ειδικν περιπτσεων του κτακτου ειδικο τλους ακιντων (ΕΕΤΑ)
23-4-15    ΥΠΕΚΑΑ 13611/274/15 (ΦΕΚ-654 Β/21-4-15) : Καθορισμς της 1ης Μαου 2015, ως ημρας υποχρεωτικς αργας
23-4-15   ΦΕΚ-688 Β/22-4-15 :
ΥΠΟΠΑΙΘ Φ8/53470/Δ2/15 : Ρθμιση θεμτων ιδιτικς εκπαδευσης
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ. 1077/15 : Διαδικασας υποβολς των ενιαων δηλσεων ΦΠΑ, σμφωνα με τα ρθρα 47Α, 47Β και 47Γ του Κδικα ΦΠΑ (Ν. 2859/00)
23-4-15      ΥΠΠΑΠΕ Ε8/1831/39763/15 (ΦΕΚ-671 Β/21-4-15) : Σστημα επιθερησης εξοπλισμο εφαρμογς γεωργικν φαρμκων και διαδικασα χοργησης πιστοποιητικο επιθερησης
23-4-15      ΥΠ.ΟΙΚ. 2/84229/0026/18-3-15 : Δαπνες κινητς τηλεφωνας
23-4-15      ΥΠΕΚΑΑ 20447/20-4-15 : Παγκσμια ημρα για την Ασφλεια και την Υγεα στην Εργασα - 28η Απριλου 2015
23-4-15   ΕΑΑΔΗΣΥ 67/15 (ΦΕΚ-664 Β/21-4-15) : Εκδοση αναθεωρημνων προτπων διακηρξεων συμβσεων δημοσων ργων τπου Α και Β
22-4-15 ΥΠ.ΥΓ. Α2α/ΓΠ/ΟΙΚ.29211/22-4-15 : Ανακονωση σχετικ με τους επικουρικος ιατρος
22-4-15 ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΔΘΤΟΚ/Α5008492/ΕΞ2015/22-4-15 : Διαμρφωση δασμολογητας αξας ορισμνων ευπαθν εμπορευμτων που εισγονται με εμπορικ καθεστς της πλησης επ παρακαταθκη.
22-4-15 ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΔΘΤΟΚ/Γ5008461/ΕΞ2015/21-4-15 : Κοινοποηση διατξεων του ν.4276/2014 (ΦΕΚ 155/Α') αναφορικ με τροποποισεις διατξεων του ν. 4256/2014 "Τουριστικ πλοα και λλες διατξεις" (ΦΕΚ 92/Α')-Παροχ διευκρινσεων επ κοινοποιομενων διατξεων.
21-4-15       ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ "Τροποποηση διατξεων του νμου 1876/90 - Αποκατσταση και αναμρφωση του πλαισου περ Συλλογικν Διαπραγματεσεων, Μεσολβησης και Διαιτησας και λλες διατξεις"
21-4-15       ΦΕΚ-627 Β/17-4-15 :
ΥΠΕΚΑΑ  Φ.80000/11788/3531/15 : Συντομογραφα ττλου Υπουργεου Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Κοινωνικς Αλληλεγγης
ΥΠΕΚΑΑ  Φ.10021/12522/Δ9/3731/15 : Τροποποηση της αριθμ. Φ.21/772/85 απφασης του Υπουργεου Κοινωνικν Ασφαλσεων "Καθορισμς συνεδρισεων ΤΔΕ-ΙΚΑ" (ΦΕΚ-194 Β)
ΥΠ.ΥΓ. Γ1/ΓΠ/ΟΙΚ.24834/15 : Κατργηση της αριθμ, οικ. 62752/13 υ.α. (ΦΕΚ-1652 Β/4-7-13)
21-4-15        ΕΕΕΠ 150/3/15 (ΦΕΚ-634 Β/20-4-15) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 133/14 (Β 3508) απφασης της ΕΕΕΠ σχετικ με τον Κανονισμ Οργνωσης, Διρθρωσης και Λειτουργας Υπηρεσιακν Μονδων της Επιτροπς Εποπτεας και Ελγχου Παιγνων
21-4-15       ΥΠΟΠΑΙΘ 54359/Α5//15 (ΦΕΚ-635 Β/20-4-15) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 14420/ΚΒ/08 απφασης σχετικ με "Εξετσεις - Οργανα εξετσεων για την απκτηση του Κρατικο Πιστοποιητικο Γλωσσομθειας"
21-4-15        ΥΠΟΠΑΙΘ 61781/Δ2/21-4-15 : Διαδικασα επιλογς και εγγραφς μαθητν στην Α' τξη των Καλλιτεχνικν Γυμνασων με Λυκειακς τξεις (Λ.Τ.) Γρακα Αττικς, Ηρακλεου Κρτης και Αμπελοκπων Θεσσαλονκης για το σχολικ τος 2015-2016
21-4-15        ΥΠΟΠΑΙΘ Φ.815.2/61938/Η2/21-4-15 : Μετεγγραφς μαθητν Γ τξης Ελληνικν Γενικν Λυκεων εξωτερικο σε Γενικ Λκεια της ημεδαπς για συμμετοχς στις πανελλαδικς εξετσεις σχολικο τους 2014-2015
21-4-15        ΙΚΑ Γ36/02/96/ΕΓΚ.17/21-4-15 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 33 του Ν. 4321/15 για την επδοση ατομικν ειδοποισεων στους οφειλτες ΚΕΑΟ
21-4-15       ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΠΑΑΔ/Φ4/20/6217/17-4-15 : Εκπαιδευτικ πργραμμα Υψηλο Επιπδου για Νους Επαγγελματες σε Αντιπροσωπεες της Ευρωπαικς Ενωσης
21-4-15     ΥΠ.ΠΑΡ.ΑΝΑΣΥΓΚΡ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 124508/2129/15 : Δλωση βοσκσιμων γαιν
20-4-15     ΠΝΠ 20-4-15 (ΦΕΚ-41 Α/20-4-15) : Κατεπεγουσα ρθμιση για τη μεταφορ ταμειακν διαθεσμων των Φορων Γενικς Κυβρνησης προς επνδυση στην Τρπεζα της Ελλδος
20-4-15     ΦΕΚ-629 Β/17-4-15 :
ΥΠΟΠΑΙΘ 58567/Δ2/15 : Λξη μαθημτων διδακτικο τους 2014-2015
Κ.Υ.Α. 3501/41173/15 : Τροποποηση της με αριθμ. 13631/159106/13 απφασης υπουργν Ανπτυξης και Ανταγωνιστικτητας και Αγροτικς Ανπτυξης και Τροφμων (ΦΕΚ-3410 Β)
20-4-15     ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Γ454/ΟΙΚ.19446/1528/16-4-15 : Οριο ηλικας τουριστικν λεωφορεων δημσιας χρσης (ΤΛΔΧ)
20-4-15      ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1080/15 (ΦΕΚ-628 Β/17-4-15) : Ειδικ θματα και λεπτομρειες εφαρμογς της ρθμισης ληξιπρθεσμων οφειλν στη φορολογικ διοκηση του Ν. 4321/15 (ΦΕΚ-32 Α/21-3-15)
17-4-15       ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1087/16-4-15 : Απδειξη αγροτικς ιδιτητας για τη χοργηση αγροτικς απαλλαγς
17-4-15       ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1086/16-4-15 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 26 του ν. 4321/15 (ΦΕΚ-32 Α) αναφορικ με δικαστικος συμβιβασμος για εκκρεμες φορολογικς διαφορς
17-4-15         ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 33749/15 (ΦΕΚ-623 Β/15-4-15) : Αντικατσταση των παρ. 4 και 5 του ρθρου 115 "Σμανση και τρηση πινακδων απ τους κατχους δειας λιανικς εμπορας υγρν καυσμων και υγραερου κνησης και πεπιεσμνου φυσικο αερου (CNG)  (πρατρια) της υ.α. Α2/718/14 (ΦΕΚ-2090 Β)
17-4-15        ΥΠ.ΠΑΡ.ΑΝΑΣΥΓΚΡ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 3625/42655/17-4-15 : Εξετσεις χοργησης πιστοποιητικο γνσεων ορθολογικς χρσης γεωργικν φαρμκων
17-4-15      ΥΠ.ΟΙΚ. 2/20219/ΔΠΔΑ/15 (ΦΕΚ-593 Β/15-4-15) : Καθορισμς διαδικασας παραγραφς των ανεξφλητων αυτοσιων παρακαταθηκν που υπγονται στις ρυθμσεις της παρ. 2 του ρθρου 179 του ν. 4270/14 (Α 143) περ παραγραφς και ρυθμσεις των σχετικν θεμτων
16-4-15      ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.3/61/8425/16-4-15 : Ανακονωση Προκρυξης για την πλρωση θσεων Εθνικν Εμπειρογνωμνων στην ΕΕ.
16-4-15      ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 12571/14-4-15 : Αποστολ αρχεων για την καταχρηση των μεταβολν της Β Αναθερησης 2015 των βασικν εκλογικν καταλγων, των κοινοτικν εκλογων και των αιτσεων ετεροδημοτν
16-4-15       ΥΠΟΠΑΙΘ Φ.2531.1/52920/Α5/15 (ΦΕΚ-618 Β/15-4-15) : Καθορισμς αριθμο εισακτων σπουδαστν στις Σχολς, στα Τμματα και τις Εισαγωγικς Κατευθνσεις Τμημτων της τριτοβθμιας εκπαδευσης για το ακαδημαικ τος 2015/2016
16-4-15         ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1085/15 (ΦΕΚ-622 Β/15-4-15) : Παρταση προθεσμας υποβολς φορολογικν δηλσεων εισοδματος οικονομικο τους 2015 των υπχρεων της παρ. 4 του ρθρου 2 (ΟΕ, ΕΕ , κλπ) και της παρ. 1 του ρθρου 101 (ΑΕ, ΕΠΕ κλπ.) του Ν. 2238/94 με υπερδωδεκμηνη χρση που αρχζει εντς του 2013 και λγει εντς του τους 2014
16-4-15       ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 40563/15, ΦΕΚ-590 Β/15-4-15) : Μετθεση της ημερομηνας ναρξης της υποχρεωτικς χρσης ΕΣΗΔΗΣ σον αφορ τις δημσιες συμβσεις παροχς υπηρεσιν δακοκτονας
16-4-15      ΥΠ.ΠΑΡ.ΑΝΑΣΥΓΚΡ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Γ3Β/1578/35586/15 (ΦΕΚ-613 Β/15-4-15) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. οικ. 11337/Γ3Β/2365/27-5-09 απφασης του Υπ. Αγροτικς Ανπτυξης και Τροφμων "Απογραφ αγροτικν μηχανημτων"
15-4-15      ΕΑΑΔΗΣΥ 1472/1-4-15 : Διευκρινσεις ως προς την κατργηση της υποχρωσης καταβολς μηχανοσμων υπερ ΤΣΜΕΔΕ στις διαδικασας ανθεσης συμβσεων ργων, σμφωνα με τις διατξεις του ν. 4254/14
15-4-15     ΥΠ.ΠΑΡ.ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 120791/1233/15 (ΦΕΚ-586 Β/9-4-15) : Πνακας διατμησης δασικν προιντων του διαχειριστικο τους 2015
14-4-15    ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1074/15 (ΦΕΚ-574 Β/8-4-15) : Τπος και περιεχμενο των δηλσεων φορολογας εισοδματος φορολογικο τους 2014 των νομικν προσπων και νομικν οντοττων του ρθρου 45 του ν. 4172/13 και καθορισμς δικαιολογητικν που υποβλλονται μ' αυτς - Υποβολ με τη χρση ηλεκτρονικς μεθδου επικοινωνας των δηλσεων φορολογας εισοδματος των νομικν προσπων και νομικν οντοττων του ρθρου 45 του ν. 4172/13
9-4-15     ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1084/8-4-15 : Παρακρτηση φρου στις αμοιβς αλλοδαπν αξιωματικν και καττερου πληρματος που υπηρετον σε εμπορικ πλοα
9-4-15     ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1083/8-4-15 : Φορολογικ μεταχεριση παροχν σε εδος που δνονται βσει επιχειρησιακς συλλογικς σμβασης εργασας
9-4-15       Κ.Υ.Α. ΔΔΠ0005159/586Β/ΕΞ2015/15 (ΦΕΚ-578 Β/9-4-15) : Απευθεας παραχρηση, με αντλλαγμα, του δικαιματος απλς χρσης αιγιαλο, παραλας, χθης και παρχθιας ζνης μεγλων λιμνν και πλεσιμων ποταμν, στους Οργανισμος Τοπικς Αυτοδιοκησης (ΟΤΑ) α' βαθμο
9-4-15      K.Y.A. 494/15 (ΦΕΚ-577 Β/9-4-15) : Καθορισμς εισοδηματικν και περιουσιακν στοιχεων των δικαιοχων, τα απαιτομενα δικαιολογητικ, τον χρνο υποβολς τους, τους φορες, τις υπηρεσες και τις διαδικασες ελγχου και πιστοποησης των δικαιοχων, τη σμπραξη με φορες του δημσιου και ιδιωτικο τομα και κθε λλη λεπτομρεια για την εφαρμογ των ρυθμσεων των ρθρων 1 ως 4 του Ν. 4320/15 "Ρυθμσεις για τη λψη μεσων μτρων για την αντιμετπιση της ανθρωπιστικς κρσης, για την Οργνωση της Κυβρνησης και των Κυβερνητικν Οργνων και λοιπς διατξεις" (ΦΕΚ-29 Α)
9-4-15      ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 10497/8-4-15 : Συμμετοχ δημοσων υπηρεσιν και παρουσαση καινοτμων πρακτικν στο 8ο Συνδριο Ποιτητας για τη Δημσια Διοκηση
9-4-15   ΥΠ.ΠΑΡ.ΑΝΑΣΥΓΚΡ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1490/38140/15, ΦΕΚ-567 Β/8-4-15) : Αναγνριση Διεπαγγελματικς Οργνωσης στον τομα του καπνο
8-4-15 ΙΚΑ Γ36/02/87/8-4-15 : Νες ηλεκτρονικς υπηρεσες για οφειλς : - Καταβολ καθυστερομενων εισφορν στα πιστωτικ ιδρματα μσω ΔΙΑΣ - Ρθμιση οφειλν  μσω διαδικτου.
8-4-15 ΚΥΑ 11484/15 (ΦΕΚ 565 Β/07-04-2015) : Συμψηφισμς οφειλν δμων προς το Ελληνικ Δημσιο και τα Ασφαλιστικ Ταμεα σμφωνα με το ρθρο 79 του Ν. 4316/2014 (Α 270) .
8-4-15  ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1082/6-4-15 : Οδηγες συμπλρωσης της δλωσης Φ.Π.Α. (ντυπο 050 Φ.Π.Α. κδοση 2014- Φ2 TAXIS)
8-4-15 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1081/6-4-15 : Διαδικασ υποβολς και εξτασης ενδικοφανν προσφυγν απ τα Αυτοτελ Τμματα της Διεθυνσης Επλυσης Διαφορν που εδρεουν στην Περιφερειακ Εντητα Θεσσαλονικς.
7-4-15        ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 12047/7-4-15 : Εκδηλσεις μνμης της γενοκτονας των Ελλνων του Πντου
7-4-15       ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 8586/31-3-15 : Επιχειρησιακ Προγρμματα Οργανισμν Τοπικς Αυτοδιοκησης (ΟΤΑ) α βαθμο
7-4-15       ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1079/6-4-15 : Διευκρινσεις επ της αριθμ. ΠΟΛ.1216/14 εγκυκλου, σχετικ με την κπτωση μη δαπνης που αφορ σε αγορ αγαθν λψη υπηρεσιν αξας νω των 500 ευρ
7-4-15      ΥΠ.ΟΙΚ. 2/23633/0026/7-4-15 : Παρχοντα απψεις (αναφορικ με τις διατξεις που διπουν το λογιστικ των Επιμελητηρων)
7-4-15       ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 12045/7-4-15 : Εορτασμς των Εθνικν Αγνων και της Εθνικς Αντστασης κατ του ναζισμο και του φασισμο
7-4-15     ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1078/6-4-15 : Διευκρινσεις ως προς τη διαδικασα επιστροφς φρου που παρακρατθηκε ως αχρεωσττως καταβληθντος
7-4-15    ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΠΑΑΔ/ΦΚ/2/4958/6-4-15 (ΦΕΚ-544 Β/6-4-15) : Κατανομ προσωπικο σε εκτλεση αμετκλητων δικαστικν αποφσεων στους ΟΤΑ α και β βαθμο , τους 2015 --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
7-4-15    ΙΚΑ 16/6-4-15 : Κοινοποηση διατξεων και επικαιροποηση οδηγιν σχετικ με τις διαδικασες που αφορον την κατθεση της επαγγελματικς δειας οδγησης απ τους επαγγελματες οδηγος λγω συνταξιοδτησης --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
7-4-15     ΥΠ.ΥΓ. Γ3Δ/ΔΦ8.3/ΓΠ/ΟΙΚ.25759/6-4-15 : Διαχεριση θεμτων που σχετζονται με την διανομ και διθεση του Βιβλιαρου Υγεας του Παιδιο (ΒΥΠ) σε αρμδιους φορες και οικογνειες
7-4-15      ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 11992/ΕΓΚ.10/6-4-15 : Διεθνες Συνεργασες ΟΤΑ α και β βαθμο : Υποχρωση λψης σμφωνης γνμης της Επιτροπς του ρθρου 4 παρ. 2β του ν. 3345/05 απ τους Δμους και τις Περιφρειες της Χρας
7-4-15     ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 8039/11010/15/2-Γ/15 (ΦΕΚ-519 Β/3-4-15) : Αναλψεις υποχρεσεων στον ΚΑΕ 9811 που αφορον τα μισθματα οικημτων στγασης Υπηρεσιν της ΕΛΑΣ, που εχαν μεταβιβαστε με επιτροπικ εντλματα στους δευτερεοντες διατκτες το τος 2014, προς το σκοπ εξφλησς τους το τρχον οικονομικ τος 2015
7-4-15       Κ.Υ.Α. 28388/15 (ΦΕΚ-518 Β/3-4-15) : Διατιθμενες πιστσεις συνεχιζμενων εργων Προυπολογισμο Δημοσων Επενδσεων τους 2015
7-4-15       ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛ. Φ.10021/7131/374/15 (ΦΕΚ-530 Β/3-4-15) : Κανονισμς Οικονομικς Οργνωσης και Λογιστικς Λειτουργας του Κντρου Εσπραξης Ασφαλιστικν Οφειλν (ΚΕΑΟ)
7-4-15      ΕΕΤΤ 750/7/15 (ΦΕΚ-513 Β/3-4-15) : Κανονισμς συνεγκατστασης και απ κοινο χρσης ευκολιν, κατ' εφαρμογ του ρθρου 29 παρ. 3 του Ν. 4070/12 (ΦΕΚ-82 Α)
7-4-15     Π.Υ.Σ. 7/27-3-15 (ΦΕΚ-38 Α/6-4-15 : Καθορισμς ψους ετσιας οικονομικς χορηγας του Δημοσου προς τις Ιερς Μονς του Αγου Ορους για το οικονομικ τος 2015
7-4-15     ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 22403/6-4-15 : Ανπτυξη της υπηρεσας του ηλεκτρονικο παραβλου
6-4-15    ΥΠ.ΥΓ. Γ1Β/ΓΠ/9518/6-4-15 : Μεταποιητικς Επιχειρσεις Υγειονομικο Ενδιαφροντος
6-4-15    ΟΓΑ 3/6-4-15 : Α. Να ρθμιση οφειλμενων ασφαλιστικν οφειλν (Ν. 4321/15) - Β. Επιβολ επιτοκου Ν. 4152/13
6-4-15    ΥΠ. ΕΡΓ. ΚΟΙΝ. ΑΣΦ. ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛ. Φ. 80000 / 32 / 3-4-15 : Γνωστοποηση διατξεων του ρθρου 34 του ν. 4321/15
6-4-15    ΥΠ. ΕΡΓ. ΚΟΙΝ. ΑΣΦ. ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛ. Φ. 80000 / 159 /3-4-15 : Γνωστοποηση διατξεων του ρθρου 30 του ν. 4320/15 (Α 29)
6-4-15    ΥΠ. ΕΡΓ. ΚΟΙΝ. ΑΣΦ. ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛ. Φ. 80020 / ΟΙΚ. 13240 / Δ15.203/3-4-15 : Γνωστοποηση δημοσευσης του ρθρου 31 του ν. 4320/15 (Α 29)
6-4-15     ΥΠ. ΕΡΓ. ΚΟΙΝ. ΑΣΦ. ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛ. Φ. 80020 / ΟΙΚ. 13201 / Δ15.202/3-4-15 : Γνωστοποηση ρυθμσεων της παρ. 2 του ρθρου 31 του ν. 4320/15 (Α 29)
6-4-15      ΥΠ. ΕΡΓ. ΚΟΙΝ. ΑΣΦ. ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛ.  Φ. 80000 / ΟΙΚ. 12831 / 182/3-4-15 : Γνωστοποηση διατξεων του ρθρου 31 παρ. 1 του ν. 4320/15
6-4-15      ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 14980/Φ.700.5/ΠΥΡΟΣΒ.ΔΙΑΤΑΞΗ 3/15 (ΦΕΚ-529 Β/3-4-15) : Μτρα και μσα πυροπροστασας χρων συνθροισης κοινο
6-4-15       ΦΕΚ-517 Β/3-4-15 : 
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/53895Α/0026/14/15 : Καθορισμς δικαιολογητικν για την καταβολ των αμοιβν του προσωπικο Κντρων Μεταλυκειακς Εκπαδευσης (ΚΜΕ) των οποων ανακλθηκε η δεια λειτουργας
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/55307/0026/15 : Καθορισμς δικαιολογητικν για την αποζημωση ιδιωτν για ελλεψεις και ζημις που διαπιστνονται κατ την παραλαβ των οχημτων και οι οποες δεν υπρχαν κατ τη δημοπρτηση αυτν
6-4-15     Κ.Υ.Α. 205/24/15 (ΦΕΚ-506 Β/3-4-15) : Κλυψη των Συνδικαλιστικν Οργανσεων καθς και του Ινστιτοτου Εργασας της Γενικς Συνομοσπονδας Εργατν Ελλδας (ΓΣΕΕ), σμφωνα με τις υποπερ. δδ) και εε) περ. β) της παρ. 6 του ρθρου 34 του Ν. 4144/13
3-4-15     ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 2195/3-4-15 : Σχεδιασμς και δρσεις Πολιτικς Προστασας για την αντιμετπιση κινδνων λγω των δασικν πυρκαγιν κατ την αντιπυρικ περοδο 2015
3-4-15     ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛ. 2571/10-2-15 : Κατργηση διατξεων απ 1-1-15 σμφωνα με το Ν. 4254/14
3-4-15      ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 22006/1991/15 : Εφαρμογ της υπ' αριθμ. πρωτ. 68176/4406/14 υ.α. στα ΚΤΕΟ της Χρας αναφορικ με την εγκατσταση συστματος αντιεμπλοκς κατ την πδηση
3-4-15     ΙΚΑ 15/3-4-15 : Μεταββαση σκησης αρμοδιοττων του Διοικητ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/ εξουσιοδτηση υπογραφς "Με εντολ Διοικητ" στους Υποδιοικητς και ορισμς αναπληρωτ του
3-4-15     ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1076/26-3-15 : Οδηγες για την ορθ εφαρμογ του εναλλακτικο τρπου υπολογισμο της ελχιστης φορολογας εισοδματος (ρθρα 30-34 Ν. 4172/13)
3-4-15     ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΔΘΤΟΚ/Γ/5007583/ΕΞ2015/1-4-15 : Σχετικ με τη θερηση βιβλων ατελεας αλιευτικν σκαφν για την ατελ παραλαβ καυσμων
3-4-15      ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 10956/2-4-15 : Ευρωπαικ Πργραμμα "Ευρπη για τους Πολτες 2014-2020 : Επιδτηση Αδελφοποισεων και Δικτων Πλεων (Προθεσμα : 1η Σεπτεμβρου 2015)
3-4-15       ΟΑΕΔ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2/15 : Σε εγγεγραμμνους ανργους στα μητρα ανργων του ΟΑΕΔ, για υποβολ αιτσεων συμμετοχς στη διαδικασα κατρτισης του πνακα κατταξης ανργων για την προθηση της απασχλησης μσω προγραμμτων κοινωφελος χαρακτρα σε επιβλποντες φορες, για 32.433 θσεις πλρους απασχλησης
3-4-15       ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1054/15 (ΦΕΚ-495 Β/1-4-15) : Τροποποηση της ΠΟΛ.1033/14 (ΦΕΚ-276 Β) απφασης του Γ.Γ.Δ.Ε. σχετικ με τις υποχρεσεις πιστωτικν και χρηματοδοτικν ιδρυμτων, ιδρυμτων πληρωμν, Ελληνικν Ταχυδρομεων, Εταιρειν Παροχς Επενδυτικν Υπηρεσιν, επιχειρσεων ιδιωτικς ασφλισης, ιδιωτικν θεραπευτηρων, ιδιωτικν εκπαιδευτηρων, εταιρειν σταθερς και κινητς τηλεφωνας, εταιρειν παροχς ηλεκτρικς ενργειας και δρευσης, σμφωνα με το ρθρο 15 του Ν. 4174/13 (ΦΕΚ-170 Α)  
2-4-15       ΥΠ.ΕΣ. 10954/2-4-15 : Ευρωπαικ Πργραμμα URBACT III: 1η Πρσκληση υποβολς προτσεων για τη σσταση Δικτων Πλεων για Σχεδιασμ Δρσεων (Action Planning Networks)
2-4-15         ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1068/15 (ΦΕΚ-497 Β/1-4-15) : Διαδικασες γκρισης και ανκλησης ΦΗΜ Υποχρεσεις κατχων δειας καταλληλτητας Φορολογικν Ηλεκτρονικν Μηχανισμν (ΦΗΜ), πωλητν ΦΗΜ, πιστοποιημνων τεχνικν ΦΗΜ, κατχων - χρηστν ΦΗΜ
2-4-15      Κ.Υ.Α. Α3(Γ)/ΓΠ/ΟΙΚ.23754/15 (ΦΕΚ-490 Β/1-4-15) : Κατργηση της υποχρωσης καταβολς αμοιβς εξταστρου πντε (5) ευρ στις δημσιες δομς του Εθνικο Συστματος Υγεας (ΕΣΥ)
1-4-15      ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1072/31-3-15 : Οδηγες περ της εφαρμογς των διατξεων του ρθρου 60 του ν. 4172/13 αναφορικ με την παρακρτηση φρου στο εισδημα απ μισθωτ εργασα και συντξεις
1-4-15      ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΝΣΑ/ΟΙΚ.21409/ΦΝ439.6/ΕΓΚ.7/1-4-15 : Ορια ισχος πτυχων μελετν αν τξη και κατηγορα για τη χρονικ περοδο απ 21-3-2015 /20-3-2016
1-4-15       ΙΚΑ Γ99/1/45/1-4-15 : Καταβολ Δωροσμου Πσχα 2015 σε εργατοτεχντες οικοδμους
1-4-15       ΟΑΕΕ 5/31-3-15 : Να ρθμιση ληξιπρθεσμων οφειλν - Ν. 4321/15
1-4-15        ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1073/31-3-15 : Κοινοποηση και ερμηνεα των διατξεων περ φορολογικν αποσβσεων των πγιων περιουσιακν στοιχεων των επιχειρσεων με βση τις διατξεις του ρθρου 24 του ν. 4172/13
1-4-15       ΥΠΟΠΑΙΘ Φ.251/53829/Α5/1-4-15 : Απολυτριες εξετσεις της τελευταας τξης Γενικο Λυκεου στα μαθματα που εξετζονται σε πανελλνιο εππεδο και πανελλνιες εξετσεις ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑ Β (σχολ. τους 2014-2015)
1-4-15       ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 10525/24-3-15 : Υποβολ οικονομικν στοιχεων για τα τη 2012-2014 των Νομικν Προσπων Ιδιωτικο Δικαου της Τοπικς Αυτοδιοκησης
1-4-15       ΕΠΑΘ 129/2/15 (ΦΕΚ-486 Β/31-3-15) : Τροποποηση του Κδικα Δεοντολογας του Ν. 4224/13
1-4-15       Κ.Υ.Α. 3529.2/18/15 (ΦΕΚ-489 Β/31-3-15) : Χοργηση κτακτης οικονομικς ενσχυσης σε ορισμνες κατηγορες ανργων ναυτικν, λγω εορτν Πσχα 2015
1-4-15        ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ 3409/1-4-15 : Χοργηση κτακτης οικονομικς ενσχυσης σε ορισμνες κατηγορες ανργων ναυτικν λγω εορτν ΠΑΣΧΑ 2015
1-4-15         ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1071/31-3-15 : Κοινοποηση της με αριθμ 170/14 γνωμοδτησης του ΝΣΚ , κατ το μρος που γινε δεκτ, αναφορικ με τη δυναττητα του λπτη φορολογικο στοιχεου, εικονικο ως προς πρσωπο του εκδτη, να εκπσει απ τα ακαθριστα σοδ του τις δαπνες που αναγρφονται σε αυτ
31-3-15          ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/65/ΟΙΚ.9154/31-3-15 : Υπενθμιση υποχρωσης συγκρτησης των πρωτοβθμιων Πειθαρχικν Συμβουλων
31-3-15        ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 10870/31-3-15 : Παροχ στοιχδεων εκτιμμενου κστους μεταφορς μαθητν πρωτοβθμιας και δευτεροβθμιας εκπαδευσης και αριθμο μεταφερμενων μαθητν, για το χρονικ διστημα απ 1-4-2015 ως 30-6-2015 και απολογιστικν στοιχεων κστους και αριθμο μεταφερμενων μαθητν, για το χρονικ διστημα απ 1-1-2015 ως 31-3-2015
31-3-15         ΦΕΚ-479 Β/30-3-15 :
K.Y.A. Φ.14/02/173602/533/15  :
Διαδικασα, ροι μεταφορς των πιστσεων που εγγρφονται στο ΠΔΕ προς τους φορες υποδοχς και ελγχου των αιτσεων και πιστοποησης της κατασκευς της εσωτερικς εγκατστασης φυσικο αερου για την καταβολ της χρηματοδτησης και την κλυψη των εξδων τους, απαιτομενα δικαιολογητικ δημοσιονομικς τακτοποησης των πληρωμν και λοιπς λεπτομρειες για την υλοποηση των δρσεων αντικατστασης συστημτων θρμανσης πετρελαου με συστματα φυσικο αερου σε κατοικες
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1062/15 : Τροποποηση και συμπλρωση της ΠΟΛ.1101/13 απφασης του Γενικο Γραμματα Δημοσων Εσδων "Καθορισμς του ειδικτερου τρπου και της διαδικασας βεβαωσης, εσπραξης, απδοσης και επιστροφς του κτακτου ειδικο τλους ακιντων (ΕΕΤΑ)"
31-3-15         Κ.Υ.Α. 1759/35577/15 (ΦΕΚ-481 Β/30-3-15) : Καθορισμς του ψους της εθνικς χρηματοδτησης των προγραμμτων εργασας των Οργανσεων Ελαιουργικν Φορων (ΕΟΦ)
31-3-15         ΥΠ.ΠΑΡΑΓ.ΑΝΑΣΥΓΚΡ.ΠΕΡΙΒ.ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1750/32219/15 (ΦΕΚ-475 Β/27-3-15) : Συμπληρωματικ μτρα εφαρμογς των Ενωσιακν διατξεων της κοινς Οργνωσης Αγορς (ΚΟΑ) των προιντων αλιεας και υδατοκαλλιργειας και του Κοινοτικο Συστματος Ελγχου της αλιεας σχετικ με τη διακνηση και την εμπορα των προιντων του τομα
31-3-15        K.Y.A. ΔΑΕΦΚ/510/Α321/15 (ΦΕΚ-472 Β/27-3-15) : Παρταση προθεσμας υποβολς αιτσεων σχετικ με τη χοργηση Στεγαστικς Συνδρομς για την αποκατσταση των ζημιν σε κτρια που επλγησαν απ τον σεισμ στις 26-1-2014 στις Περιφερειακς
Εντητες Κεφαλληνας και Ιθκης καθς και τους σεισμος στις 7-8-2013 και 6-2-20414 σε περιοχς των Π.Ε. Φθιτιδας, Φωκδας και Βοιωτας

31-3-15        ΥΠΟΠΑΙΘ 85655/4108/285/135/31-3-15 : Αποστολ αιτημτων των ΟΤΑ α και β βαθμο, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ αυτν, για την πρσληψη Πτυχιοχων Φυσικς Αγωγς (ΠΦΑ) στα Προγρμματα Αθλησης για Ολους (ΠΑγΟ), περιδου 2015-2016
31-3-15         ΥΠ.ΥΓ. Γ1Β/ΓΠ/ΟΙΚ..23338/27-3-15 : Υγειονομικο λεγχοι ενψει της εορταστικς περιδου του Πσχα και της ναρξης της τουριστικς - καλοκαιρινς περιδου
30-3-15       ΥΠ.ΕΣ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣΥΓΚΡ. 10657/30-3-15 : Ημρα Φιλελληνισμο και Διεθνος Αλληλεγγης
30-3-15        ΟΑΕΔ 576/11/15 (ΦΕΚ-464 Β/27-3-15) : Τροποποηση των υπ' αριθμ. 3701/55/11 και 3032/52/14 αποφσεων του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ σχετικ με το Σστημα Επικοινωνας και Εγγραφς Ανργων στον ΟΑΕΔ
30-3-15       ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1069/23-3-15 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Φορολγηση του εισοδματος απ ακνητη περιουσα μετ την ναρξη ισχος των διατξεων του νου ΚΦΕ (ρθρα 39 και 40 ν. 4172/13)
30-3-15        ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1070/27-3-15 : Στατιστικ κατφλια τους 2015 για τις ενδοκοινοτικς συναλλαγς
30-3-15        ΠΝΠ 27-3-15 (ΦΕΚ-35 Α/27-3-15) : Κατεπεγουσα ρθμιση για τη βιωσιμτητα της "Ελληνικς Βιομηχανας Ζχαρης ΑΕ" για τις ληξιπρθεσμες οφειλς
30-3-15       ΥΠ.ΕΞ. 7010.3/9/ΑΣ59/15 (ΦΕΚ-461 Β/27-3-15) : Κανονισμς Πρσβασης στο αρχειακ υλικ και Κανονισμς Λειτουργας του Αναγνωστηρου της Υπηρεσας Διπλωματικο και Ιστορικο Αρχεου του Υπουργεου Εξωτερικν
30-3-15       ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛ. 12773/236/30-3-15 : Εφαρμογ της υπουργικς απφασης 10520/15 (ΦΕΚ-453 Β) "Επιμρφωση εργοδοτν και εργαζομνων για θματα σκησης καθηκντων τεχνικο ασφαλεας σε επιχειρσεις Β και Γ κατηγορας - Προγρμματα 2015
30-3-15        ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1066/18-3-15 : Διευκρινσεις επ των διατξεων του ρθρου 51 του ν. 4305/14 (ΦΕΚ-237 Α/31-10-14, πως ισχει
30-3-15         ΥΠ.ΥΓ. Υ1/ΓΠ/ΟΙΚ.22951/30-3-15 : Πργρμματα καταπολμησης των κουνουπιν, σχετικ ενημρωση και προφλαξη του κοινο για το τος 2015
30-3-15      ΕΟΠΥΥ ΔΒ4Γ/ΟΙΚ.11616/30-3-15 : Σχετικ με τους "Ασφαλισμνους ΙΚΑ πρην ΟΠΑΔ"
27-3-15     ΦΕΚ-408 Β/24-3-15 :
ΥΠ.ΥΓ. Α2Δ/ΓΠ/ΟΙΚ.15727/15 : Τροποποηση της υπ' αριθμ. Α2δ/ΓΠ/οικ.139/31-12-14 υ.α. "Διαδικασα τοποθετσεως ιατρν προς ειδκευση στα νοσοκομεα της χρας" (ΦΕΚ-68 Β/2015)
ΥΠ.ΥΓ. Α2Δ/ΓΠ/ΟΙΚ.15724/15 : Τροποποηση της υπ' αριθμ. Α2δ/ΓΠ/οικ.137/31-12-14 υ.α. "Αντικατσταση της Α9γ/38800/98 απφασης "ως προς τον τρπο, διαδικασα και οργνωση εκπαδευσης γιατρν προς απκτηση ειδικτητας και καθιρωση δικ/κν για ανληψη υπηρεσας γιατρν για ειδκευση στα Νοσοκομεα"
ΥΠ.ΥΓ. Α1Β/ΓΠ/3387/15 : Σσταση Πειθαρχικο Συμβουλου για το Υπουργεο Υγεας και Κοινωνικν Ασφαλσεων και τους λοιπος φορες που υπγονται σ' αυτ
27-3-15     ΦΕΚ-415 Β/24-3-15 : 
ΥΠ.ΟΙΚ. 24737/15 : Καθορισμς δεγματος ελγχων που θα διενεργηθον απ το Τμμα Δ' της Διεθυνσης Διενργειας Μεταβολν και Δειγματοληπτικν Ελγχων της Γενικς Διεθυνσης Χοργησης Συντξεων Δημοσου Τομα κατ το τος 2015
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛ. 8867/2/15 : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 27397/122/13 (ΦΕΚ-2062 β) απφασης ... "Επιβολ διοικητικν κυρσεων για τις ευθως αποδεικνυμενες παραβσεις της εργατικς νομοθεσας, κατ δσμια αρμοδιτητα του Επιθεωρητ Εργασας" ...
27-3-15      ΥΠ.ΥΓ. Γ1Α/ΓΠ/82706/2014/26-3-15 : Οδηγες για τη σνταξη του Εσωτερικο Κανονισμο Πρληψης και Ελγχου Λοιμξεων σε Χρους Παροχς Υπηρεσιν Υγεας
27-3-15      ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1069/23-3-15 : Φορολγηση του εισοδματος απ ακνητη περιουσα μετ την ναρξη ισχος των διατξεων του νου ΚΦΕ (ρθρα 30 και 40 ν. 4172/13)
27-3-15       ΕΤΕΑ 40961/27-3-15 : Ν. 4321/15 - Ρθμιση ληξιπρθεσμων οφειλν
27-3-15       ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1058/15 (ΦΕΚ-459 Β/26-3-15 : Διαδικασα μεταβολς της φορολογικς κατοικας κατ' εφαρμογ των διατξεων του Ν. 4172/13 και του ν. 4174/13
27-3-15         ΙΚΑ Γ31/82/15 (ΦΕΚ-417 Β/24-3-15) : Διαδικασα κοινοποησης κατασχετηρων για την επιβολ κατσχεσης απαιτσεων στα χρια πιστωτικν ιδρυμτων και δλωσης αυτν με ηλεκτρονικ μσα κατ' εφαρμογ των ρθρων 30Α και επμενα του Ν.Δ. 356/74 (Κδικα Εσπραξης Δημοσων Εσδων)
27-3-15       ΦΕΚ-458 Β/26-3-15 : --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/15216/ΔΔΕ/15 : Σσταση Ελεγκτικν Κλιμακων για τον λεγχο τρησης του Μητρου Δεσμεσεων σε Φορες Γενικς Κυβρνησης
ΥΠ.ΥΓ. Α3Γ/ΟΙΚ.18680/15 : Τροποποηση της αριθμ. Υ4Α/ΓΠ/οικ.75206/13 υ.α. (ΦΕΚ-1944 Β)
27-3-15        ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛ. 10520/213/15 (ΦΕΚ-453 Β/24-3-15) : Επιμρφωση εργοδοτν και εργαζομνων για θματα σκησης καθηκντων τεχνικο ασφαλεας σε επιχειρσεις Β και Γ κατηγορας - Προγρμματα 2015
26-3-15       ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1067/20-3-15 : Οδηγες για την εφαρμογ των διατξεων των ρθρων 9, 67, 69 και 70 του ν. 4172/13
26-3-15       ΥΠ.ΟΙΚ. 2/3057/ΔΕΠ/23-3-15 : Παροχ οδηγιν αναφορικ με τη μη διατρηση της υπερβλλουσας μεωσης της παρ. 2 του ρθρου 29 του ν. 4024/11 στις περιπτσεις μετατξεων - μεταφορν προσωπικο
26-3-15       ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 33715/26-3-15 : Εντατικοποηση ελγχων στην αγορ κατ την πασχαλιν περοδο
26-3-15        ΙΚΑ Γ36/02/70/ΕΓΚ.14/26-3-15 : Κοινοποιση διατξεων του Ν. 4321/15 που αφορον ρθμιση ασφαλιστικν οφειλν
26-3-15         ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓ.  Β/7/11798/596/24-3-15 : Εγκκλιος για τη ρθμιση ληξιπρθεσμων οφειλν του Ν. 4321/15
26-3-15          ΥΠ.ΕΣ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣΥΓΚΡ. 10260/23-3-15 : Λογιστικ αποτπωση επιχορηγσεων για ληξιπρθεσμες υποχρεσεις των ΟΤΑ
26-3-15        ΕΕΤΤ 750/2/15 (ΦΕΚ-412 Β/24-3-15) : Κανονισμς Διαχερισης και Εκχρησης Ονομτων Χρου (Domain Names)  με κατληξη .gr και λλες διατξεις
26-3-15         ΦΕΚ-403 Β/24-3-15 :
ΕΕΕΠ 114/3Α/15 : Κατρτιση του ειδικο Μητρου της παρ. 3 του ρθρου 52Α του Ν. 4002/11 (Α 180) πως ισχει 
ΕΕΕΠ  144/3Β/15 : Μεταββαση στον Πρεδρο της ΕΕΕΠ, σμφωνα με τις διατξεις της παρ. 8 του ρθρου 23 του Ν. 4141/13 (Α 81), των σχετικν με την κατρτιση και τρηση του ειδικο Μητρου της παρ. 3 του ρθρου 52Α του Ν. 4002/11 (Α 180) πως ισχει, αρμοδιοττων
26-3-15         ΥΠ.ΠΑΡ.ΑΝΑΣΥΓΚΡ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1123/26427/15 (ΦΕΚ-432 Β/24-3-15 : Κατανομ δικαιωμτων φτευσης απ το Εθνικ Αποθεματικ τους 2015
26-3-15         EEΤT 751/16/15 (ΦΕΚ-434 Β/24-3-15) : Παροχ πληροφοριν στην ΕΕΤΤ απ τους φορες παροχς ταχυδρομικν υπηρεσιν μσω ερωτηματολογων --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
24-3-15            ΟΑΕΕ 4/20-3-15 : Επιλογ ασφαλιστικο φορα ΟΑΕΕ και ΙΚΑ-ΕΤΑΜ "νων" ασφαλισμνων σμφωνα με τις διατξεις της αρ. φ.10035/18679/304/2014 απφασης του Υφυπουργο Εργασας, Κοιν. Ασφλισης και Πρνοιας (ΦΕΚ-3347 Β/12-12-14)
24-3-15          Π.Δ. 28/15 (ΦΕΚ-34 Α/23-3-15) : Κωδικοποηση διατξεων για την πρσβαση σε δημσια γγραφα και στοιχεα
23-3-15         ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ. 1066/18-3-15 : Διευκρινσεις επ των διατξεων του ρθρου 51 του ν. 4305/14 (ΦΕΚ-237 Α/31-10-14,) πως ισχει
23-3-15       ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, του κου ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, σχετικ με την ΕΠΙΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ "ΕΡΓΑΝΗ" ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Το παραπνω υλικ θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ.ΙΩΑΝΝΗ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΑΝΗ (23/03/2015)
23-3-15     Ν. 4321/15 (ΦΕΚ-32 Α/21-3-15) : Ρυθμσεις για την επανεκκνηση της οικονομας
23-3-15     ΥΠΟΠΑΙΘ 48383/Α3/23-3-15 : Ελεγχος καταστσεων α) με τα στοιχεα των αιτσεων - δηλσεων των υποψηφων Γενικν Λυκεων που πρκειται να συμμετσχουν στις Πανελλαδικς Εξετσεις σχολ. τους 2014-2015 και β) με την προφορικ βαθμολογα α ' τετραμνου των μαθητν --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
23-3-15 ΥΠΟΠΑΙΘ 48395/Α3/23-3-15 : Ελεγχος καταστσεων με τα στοιχεα των αιτσεων - δηλσεων των υποψηφων Ομδας Α ΕΠΑΛ που πρκειται να συμμετσχουν στις Πανελλαδικς Εξετσεις σχολικο τους 2014-2015 --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
23-3-15 ΥΠΟΠΑΙΘ 48403/Α3/23-3-15 : Ελεγχος καταστσεων α) με τα στοιχεα των αιτσεων - δηλσεων των υποψηφων Ομδας Β' ΕΠΑΛ που πρκειται να συμμετσχουν στις Πανελλαδικς Εξετσεις σχολ. τους 2014-2015 και β) με την προφορικ βαθμολογα α' τετραμνου των μαθητν--> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
20-3-15 ΥΠ.ΟΙΚ.ΥΠΟΔ..ΝΑΥΤ.&ΤΟΥΡ. 2811.06/2015/120-3-15 :  Διαδικασα εξασφλισης πστωσης και αποστολς δικαιολογητικν για την αποζημωση στελεχν Τοπικν Κλιμακων Επιθερησης Πλοων.
20-3-15       ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, του κου ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, σχετικ με τις ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΟΤΑ.
Το παραπνω υλικ θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ.ΙΩΑΝΝΗ
ΚΑΛΛΙΟ ΑΡΓΑ ΠΑΡΑ ΠΟΤΕ ... ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΚΠΟΤΑ(20/03/2015)
20-3-15     ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, του κου ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, σχετικ με τις ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Το παραπνω υλικ θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ.ΙΩΑΝΝΗ
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (17/03/2015)
20-3-15 ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.&ΚΟΙΝ.ΑΛΛ.  Φ.80000/ΟΙΚ.102/20-3-15 :  Γνωστοποηση διατξεων του ρθρου 92 παρ. 2 του ν.4313/2014.
20-3-15 ΚΥΑ Β1α/16753/15 (ΦΕΚ 382 Β/19-03-2015) : Ρθμιση θεμτων σχετικ με την πληρωμ της ειδικς επιχοργησης του ρθρου 12 παρ. 1 του Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270 Α).
20-3-15 ΙΚΑ Σ78/9/ΕΓΚ.13/17-3-15 : Απασχληση συνταξιοχων. Κοινοποηση των διατξεων της παρ. 3 του ρθρου 68 του Ν.4316/2014 καθς και του σχετικο εγγρφου του Υπουργεου Εργασας Κοινωνικς Ασφλισης και Πρνοιας και παροχ οδηγιν.
20-3-15 ΥΠ.ΕΣ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣΥΓΚΡ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/40/ΟΙΚ.8179/19-3-15 : Παρταση προθεσμας αποστολς αιτημτων για κλυψη μεσων λειτουργικν αναγκν σε προσωπικ.
20-3-15 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1061/19-3-15 : Κοινοποηση διατξεων του ρθρου 34 του ν.4320/2015 (ΦΕΚ 29 Α 19/3/2015) :
19-3-15      Ν. 4320/15 (ΦΕΚ 29 Α/19-3-2015) : Ρυθμσεις για τη λψη μεσων μτρων για την αντιμετπιση της ανθρωπιστικς κρσης, την οργνωση της Κυβρνησης και των Κυβερνητικν οργνων και λοιπς διατξεις
19-3-15      ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1060/19-3-15 : Οδηγες για την εφαρμογ των διατξεων των ρθρων 9, 68 και 71 του ν. 4172/13
19-3-15       ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ. 1059/18-3-15 : Οδηγες για την εφαρμογ των διατξεων των ρθρων 47, 57 και 58 του ν. 4172/13
19-3-15     ΙΚΑ Ε57/7/ΕΓΚ.12/18-3-15 : Χοργηση βεβαωσης ασφαλιστικς ενημερτητας και αναστολ λψης αναγκαστικν μτρων σε Προδρους και μλη των Διοικητικν Συμβουλων των Αγροτικν Συνεταιριστικν Οργανσεων
19-3-15     ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1049/15 (ΦΕΚ-371 Β/18-3-15) : Τροποποηση της ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ.1198/14 ως προς το χρνο ισχος και το περιεχμενο της δλωσης ΦΠΑ
19-3-15     ΦΕΚ-372 Β/18-3-15 : 
ΥΠ.ΟΙΚ.   ΔΕΛ/Β/1022542/ΕΞ2015/15 : Ανθεση διενργειας φορολογικο ελγχου
ΥΠ.ΟΙΚ.  ΠΟΛ.1050/15 : Διαδικασα εγγραφς και διαγραφς εξαρσης στα ειδικ καθεσττα φορολγησης των τηλεπικοινωνιακν, ραδιοφωνικν και τηλεοπτικν ηλεκτρονικν υπηρεσιν σμφωνα με τα ρθρα 47α, 47β και 47γ του Κδικα ΦΠΑ (Ν. 2859/00)
19-3-15      ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΔΘΤΟΚ/Δ/5004686/ΕΞ2015/15 (ΦΕΚ-375 Β/18-3-15) : Μεταββαση εμπορευμτων που βρσκονται σε καθεστς τελειοποησης προς επανεξαγωγ απ δικαιοχο αδεας πρσωπο σε λλο δικαιοχο αδεας πρσωπο  χωρς τη λξη του καθεσττος
19-3-15       ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1053/15 (ΦΕΚ-376 Β/18-3-15 : Τροποποηση της απφασης ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1022/7-1-14 (ΦΕΚ-179 Β) "Υποβολ καταστσεων φορολογικν στοιχεων, για διασταρωση πληροφοριν", πως ισχει
19-3-15         ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1051/15 (ΦΕΚ-373 Β/18-3-15) : Τπος και περιεχμενο της βεβαωσης αποδοχν συντξεων και της βεβαωσης των αμοιβν απ επιχειρηματικ δραστηριτητα και υποβολ αυτν με τη χρση ηλεκτρονικς μεθδου επικοινωνας μσω διαδικτου για το φορολογικ τος 2014
18-3-15         ΙΚΑ Σ61/3/ΕΓΚ.11/17-3-15 : Στοιχεα προσδιορισμο της κλσης υπολογισμο της σνταξης, για τις αιτσεις συνταξιοδτησης που υποβλλονται κατ το τος 2015 απ ασφαλισμνους για πρτη φορ πριν απ την 1-1-1993
18-3-15       ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΝΣΒ/ΟΙΚ.17922/ΦΝ463.2/ΕΓΚ.6/17-3-15 : Δημοσευση απφασης με θμα : "Μετθεση της ημερομηνας ναρξης της χρσης του ΕΣΗΔΗΣ για δημσιες συμβσεις μελετν και εκτλεσης ργων
18-3-15      ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ , ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 30435/18-3-15 : Εγκκλιος εκτιμσεων πληρωμν 2015 και προβλεπμενων δαπανν στο πλασιο του ΜΠΔΣ 2016-2019 του Προγρμματος Δημοσων Επενδσεων
17-3-15          ΕΕΕΠ 144/2/15 (ΦΕΚ-362 Β/16-3-15) : Τροποποηση και συμπλρωση  της με αριθμ Τ/6736/03 (Β 929) απφασης του Υπουργο Ανπτυξης με τον ττλο "Κανονισμς Διοικητικο Ελγχου και Εποπτεας της Λειτουργας των Καζνο"
17-3-15           ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 926/15 (ΦΕΚ-363 Β/16-3-15) : Προυποθσεις και ροι παραχρησης χρων του Μουσεου Ακρπολης για τη φιλοξενα εκδηλσεων
17-3-15        ΕΛΑΣ 7001/2/1464-Μ/15 (ΦΕΚ-356 Β/16-2-15) :: Κατργηση Υπηρεσιν Φλαξης Εγκαταστσεων Κρτησης Αλλοδαπν και Εσωτερικο Κανονισμο Λειτουργας αυτν
16-3-15       ΓΓΚΑ Φ.10034/ΟΙΚ.82/16-3-15 : Στριξη επιχειρσεων, εργοδοτν ασφαλισμνων σε περιοχς της ΠΕ Σερρν, που επλγησαν απ ντονα καιρικ και πλημμυρικ φαινμενα
16-3-15       ΥΠ.ΕΣ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣΥΓΚΡ.  ΔΟΜ/7632/16-3-15 : Υποβολ υποψηφιοττων για το Ευρωπαικ Βραβεο Δημσιου Τομα, τους 2015
16-3-15      ΕΦΕΤ 4019/16-3-15 : Ιχνηλασιμτητα σε επιχειρσεις τροφμων
16-3-15      ΕΦΕΤ 4021/16-3-15 : Σχετικ με τη χρση προσθτων σε παρασκευσματα κρατος και προιντα με βση το κρας
16-3-15     ΕΦΕΤ 4024/16-3-15 : Ελεγχοι νερο στις επιχειρσεις τροφμων
16-3-15      ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.  Α2Δ/ΓΠ/ΟΙΚ.13285/15 (ΦΕΚ-353 Β/13-3-15) : Τρηση ξεχωριστς σειρς προτεραιτητας για ειδκευση
16-3-15       ΥΠ.ΟΙΚ. 2/15216/ΔΔΕ/15 (ΦΕΚ-354 Β/13-3-15) : Σσταση Ελεγκτικν Κλιμακων για τον λεγχο τρησης του Μητρου Δεσμεσεων σε Φορες Γενικς Κυβρνησης
16-3-15       ΥΠ.ΕΣ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 9024/13-3-15 : Αποστολ αιτημτων για κλυψη μεσων λειτουργικν αναγκν σε προσωπικ
16-3-15       ΥΠΑ ΥΠΑ/Δ3/Α-Β/5899/1774/15 (ΦΕΚ-355 Β/13-3-15) : Εγκριση της υπ' αριθμ. 4 Αερολιμενικς Διταξης
13-3-15      ΥΠ.ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 4577/11-3-15 : Χρσεις εντς κοινχρηστων χρων του ρυμοτομικο σχεδου
13-3-15      ΥΠ.ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 7065/11-3-15 : Εφαρμογ μσου συντελεστ δμησης, μετ την ισχ του ν. 4269/14
13-3-15      ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1057/10-3-15 : Κοινοποηση της ΠΟΛ.1006/9-1-15 απφασης ΓΓΔΕ σχετικ με τη θση εμπορευμτων σε ελεθερη κυκλοφορα με απαλλαγ ΦΠΑ και μεση αποστολ σε λλο Κρτος Μλος της ΕΕ (τελωνειακ καθεστς 42)
12-3-15     ΥΠ.ΕΣ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣΥΓΚΡ. Φ.131360/ΟΙΚ.6210/ΕΓΚ.9/12-3-15 : Κατρτιση Μητρων Αρρνων γεννηθντων το τος 2014
12-3-15     ΕΕΕΠ 143/2/6-2-2015 (ΦΕΚ-328 Β/10-3-15) : Τροποποηση, συμπλρωση και κωδικοποηση της με αριθμ 115/2/11-7-14 (Β 2041) απφασης της ΕΕΕΠ με ττλο "Ρθμιση θεμτων Διεξαγωγς και Ελγχου Τυχερν Παιγνων, που διεξγονται μσω Παιγνιομηχανημτων τπου VLT"
12-3-15      ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 22015/406/15 (ΦΕΚ-330 Β/10-3-15) : Μετθεση της ημερομηνας ναρξης της χρσης του ΕΣΗΔΗΣ για δημσιες συμβσεις μελετν και εκτλεσης ργων
12-3-15       Κ.Υ.Α. 871/25739/15 (ΦΕΚ-318 Β/10-3-15) : Εγκριση πιστσεων για την πληρωμ ανειλημμνων υποχρεσεων του μτρου της Πρωρης Συνταξιοδτησης για τα τη 2015 ως και 2018
12-3-15       ΥΠ.ΥΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ. Γ5/ΟΙΚ.14425/10-3-15 : Τροποποηση της Υπουργικς απφασης αριθμ. ΓΠ/οικ.6931 (ΦΕΚ-3676 Β/2014) με θμα "Τροποποηση και συμπλρωση της αριθμ. οικ. 3457 (ΦΕΚ-64 Β) υ.α. με θμα "Ρθμιση θεμτων τιμολγησης φαρμκων", πως ισχει
12-3-15        ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΝΣα/οικ.15864/ΦΝ439.6/ΕΓΚ.5-10-3-15 : Αναπροσαρμογ τιμς συντελεστ (τκ) του Κανονισμο Προεκτιμμενων Αμοιβν Μελετν και Υπηρεσιν για το τος 2015
12-3-15          ΥΠ. ΕΣ. ΔΙΟΙΚ. ΑΝΑΣΥΓΚΡ.  ΔΙΔΑΔ/ Φ.42Α / 295/ ΟΙΚ.7058 / 11-3-15 : Αποστολ αιτημτων για κλυψη μεσων λειτουργικν αναγκν σε προσωπικ
11-3-15           ΥΠ.ΟΙΚ. 2/16590/ΔΠΔΣΜ/6-3-15 : Κατρτιση Μεσοπρθεσμου Προγρμματος Δημοσιονομικς Στρατηγικς 2016-2019 --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
11-3-15         ΥΠ.ΟΙΚ. 2/17310/ΔΠΓΚ/10-3-15 : Κατρτιση Μεσοπρθεσμου Πλαισου Δημοσιονομικς Στρατηγικς ετν 2016/2019 --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
11-3-15     ΥΠ.ΕΣ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣΥΓΚΡ. 8526/10-3-15 : Επιλογ Συμπαρασττη του Δημτη και της Επιχερησης
10-3-15    ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, του κου ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, σχετικ με την ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ.
Το παραπνω υλικ θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ.ΙΩΑΝΝΗ
ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ(10/03/2015) 
10-3-15       ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 25424/ΕΥΘΥ220/6-3-15 : Οδηγες για τις πληρωμς ργων τεχνικς βοθειας συγχρηματοδοτομενου σκλους ΠΔΕ απ τις Ειδικς Υπηρεσες Υπουργεων και Περιφερειν
10-3-15       ΥΠ.ΟΙΚ. 2/15038/ΔΕΠ/6-3-15 : Εγκριση υπερωριακς απασχλησης
10-3-15    ΥΠ.ΥΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ. Α2Δ/ΓΠ/ΟΙΚ.17205/9-3-15 : Παρταση συμβσεων ειδικευομνων ιατρν στα Νοσκομεα της χρας σμφωνα με τις διατξεις του ν. 3580/07
9-3-15 ΕΤΕΑ 28104/27-2-15 : Απονομ σνταξης ΕΤΕΑ-Παροχ διευκρινσεων.
9-3-15 ΟΑΕΔ 20182/6-3-15 :  Παρταση μαθημτων διδακτικο τους 2014-2015 για ΕΠΑ.Σ  και ΣΕΚ του ΟΑΕΔ.
6-3-15       ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, του κου ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, σχετικ με ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΚΑΠΗ)
Το παραπνω υλικ θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ.ΙΩΑΝΝΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΠΗ (06/03/2015)
6-3-15        ΥΠ. ΕΡΓ. ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΓΓΚΑ Φ. 10034 / 48417/ 1280 /6-3-15 : Σχετικ με την εφαρμογ της παρ. 3, ρθρου 18 του ν. 4302/14 (ΦΕΚ-225 Α)
6-3-15      ΥΠ.ΕΣ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣΥΓΚΡ. 7944/5-3-15 : Ευρωπαικ Πργραμμα - Πλασιο "ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020" για την Ερευνα και την Καινοτομα, 2014-2020 : Προσκλσεις υποβολς προτσεων
5-3-15       ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ,ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Φ.514.1/1178/18-2-15 : Αδειες εισδου λιμενεργατν σε λιμενικος χρους - Νες βεβαισεις εγγραφς στο Εθνικ Μητρο Φορτοεκφορτωτν
5-3-15      ΥΠ.ΕΣ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣΥΓΚΡ. 7874/5-3-15 : Εορτασμς της Εθνικς Επετεου της 25ης Μαρτου 1821
4-3-15      ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1056/2-3-15 : Φορολογικ μεταχεριση των προβλψεων για απσβεση επισφαλν απαιτσεων μετ την ναρξη ισχος των διατξεων του νου ΚΦΕ (ν. 4172/13)
4-3-15      ΥΠ.ΟΙΚ. Δ12Γ/1028539/ΕΞ2015/3-3-15 : Περ υποχρωσης καταβολς φρου 10% στις κτακτες αμοιβς (BONUS)  και απαλλαγ των αντστοιχων ποσν εισαγομνων συναλλγματος απ την κτακτη εισφορ του ρθρου 43 του ν. 4111/13 (Α 18) πως ισχει
4-3-15      ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΦ/2132.24/1433/4-3-15 : Συμπλρωμα της ΜΑΕ 7/14 - Παραεμπριο - Ενργειες Λιμενικν οργνων - Κυρσεις κατ παραβατν --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
4-3-15      ΕΟΠΥΥ ΔΒ4Γ/ΟΙΚ.8400/4-3-15 : Γνωστοποηση διατξεων νμου σχετικ με συνταγογρφηση
4-3-15      ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ/1055/27-2-15 : Δικαωμα κπτωσης και επιστροφς ΦΠΑ παγων Αγροτικν Συνεταιρισμν που προορζονται για χρση απ τα μλη τους
4-3-15     ΥΠ.ΟΙΚ. Δ12/1027881/ΕΞ2015/27-2-15 : Μεταβολ επαγγελματικς εγκατστασης φυσικν προσπων που παρχουν υπηεσες και υπγονται στις διατξεις της περ. στ παρ. 2 ρθρου 12 του ν. 4172/13
3-3-15      ΥΠ.ΕΣ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣΥΓΚΡ.   7082/25-2-15 : Ενημρωση σχετικ με υποχρωση ανρτησης στο Κεντρικ Ηλεκτρονικ Μητρο Δημοσων Συμβσεων (ΚΗΜΔΗΣ)
3-3-15     ΟΑΕΕ  3/2-3-15 : Ρθμιση θεμτων οχημτων δημοσων υπεραστικν οδικν μεταφορν
2-3-15      ΙΚΑ Ε41/40/ΕΓΚ.10/27-2-15 : Συμπλρωση - Τροποποηση διατξεων του ρθρου 38 παρ. 1 και 2, 39 και 40 παρ. 1, 2 και 3 του Κανονισμο Ασφλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
2-3-15      ΦΕΚ-294 Β/27-2-15 : 
ΠΟΛ.1027/27-2-15 : Παρταση προθεσμας υποβολς δλωσης πληροφοριακν στοιχεων μσθωσης απ τους εκμισθωτς αγροτικν εκτσεων
ΠΟΛ.1028/27-2-15 : Τροποποηση διατξεων της ΠΟΛ.1013/14 (ΦΕΚ-32 Β) απφασης του ΓΓΔΕ "Υποβολ δλωσης πληροφοριακν στοιχεων μισθσεων ακνητης περιουσας με τη χρση ηλεκτρονικς μεθδου επικοινωνας μσω διαδικτου"
2-3-15       ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛ. 7896/2344/15 (ΦΕΚ-297 Β/27-2-15) : Παρταση της προθεσμας της περ. η του ρθρου 4 της υπ' αριθμ. πρω. 29502/85/1-9-14 "Τροποποηση και συμπλρωση της υπ' αριθμ. 5072/6/13 απφασης ... περ επανακαθορισμο των ρων και προυποθσεων ηλεκτρονικς υποβολς στοιχεων για θματα αρμοδιτητας του ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ...
2-3-15        ΥΠ.ΕΣ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣΥΓΚΡ. 7173/15 (ΦΕΚ-298 Β/27-2-15) : Κατανομ ποσοστο 40% της εκλογικς χρηματοδτησης στα δικαιοχα πολιτικ κμματα, των βουλευτικν εκλογν της 25ης Ιανουαρου 2015
2-3-15          ΥΠ.ΟΙΚ. 2/14226/0021/25-2-15 : Διαδικασα προθησης κανονιστικν πρξεων
27-2-15    ΥΠ.ΥΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ. Γ1Α/ΓΠ/109853/23-1-15 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Συμπληρωματικς / διευκρινιστικς οδηγες για την αντιμετπιση περιστατικν πιθανς κθεσης σε λσσα
27-2-15       ΥΠ.ΕΣ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣΥΓΚΡ. 16705/26-2-15 : Μετακλσεις εποχικν εργατν και αλιεργατν
27-2-15      ΙΚΑ Γ36/02/52/ΕΓΚ.9/26-2-15 : Κοινοποηση διατξεων ρθμισης οφειλν προνοιακν φορων, ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικο χαρακτρα, βσει "Συμφνου Εξυγανσης"
27-2-15    ΙΚΑ Ε40/60/26-2-15 : Δυναττητα υποβολς συμπληρωματικν ΑΠΔ εισφορν υπρ ΤΑΠΙΤ με μαγνητικ μσο στο αρμδιο Υποκατστημα
26-2-15     ΥΠ.ΟΙΚΟΝ.ΥΠΟΔ.ΝΑΥΤΙΛ. & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α/10110/803/26-2-15 : Παροχ πληροφρησης περ της διαδικασας αδειοδτησης Επιβατηγν Δημσιας Χρσης (ΕΔΧ) αυτοκιντων κατ το ν. 4070/12 (Α 82), πως ισχει
26-2-15     ΥΠ.ΟΙΚΟΝ.ΥΠΟΔ.ΝΑΥΤΙΛ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α/ΟΙΚ.8458/658/15/26-2-15 : Διευκρινσεις σχετικ με την υπ' αριθμ. Α/18382/1905/13 ΥΠΟΜΕΔΙ (ΦΕΚ-2046 Β) "Καθορισμς προυποθσεων και διαδικασας χορηγσεως στοιχεων κυκλοφορας για δοκιμαστικ κυκλοφορα αυτοκιντων οχημτων μοτοσικλετν
26-2-15    ΥΠ.ΟΙΚΟΝ.ΥΠΟΔ.ΝΑΥΤΙΛ. & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΜ / ΟΙΚ. 4642 /ΕΓΚ.4/18-2-15 : Εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 16 του Ν. 4302/14 (ΦΕΚ-225 Α/8-10-14) που αφορ τα Μηχανματα Εργων
25-2-15    ΥΠ.ΕΣ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣΥΚΓΡ. 7031/24-2-15 : Κατσταση υποβολς οικονομικν στοιχεων ΟΤΑ στις βσεις δεδομνων του Υπουργεου Εσωτερικν και Διοικητικς Ανασυγκρτησης
25-2-15   ΥΠ.ΕΣ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣΥΓΚΡ. 7057/25-2-15 : Προγραμματισμς προσλψεων κτακτου προσωπικο τους 2015 στους ΟΤΑ α' και β' βαθμο και τα ΝΠΙΔ αυτν
25-2-15    ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1052/20-2-15 : Κοινοποηση ρθρων του ν. 4172/13 (ΦΕΚ-167 Α)
25-2-15    ΥΠ.ΕΣ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣΥΓΚΡ. 7079/25-2-15 : Κατεπεγουσα συνεδραση - Λψη απφαση για κατεπεγοντα θματα απ το δημοτικ συμβολιο (ρθρο 67 του ν. 3852/10)
24-2-15       ΦΕΚ-252 Β/20-2-15 : 
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1022/15 : Ενταξη οντοττων στην κατηγορα των πολ μικρν οντοττων
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1023/15 : Συμπλρωση - Τροποποηση των διατξεων της απφασης ΠΟΛ.1002/14 (ΦΕΚ-3 Β/5-1-15) "Κατηγορες οντοττων που απαλλσσονται απ τη χρησιμοποηση φορολογικν ηλεκτρονικν μηχανισμν. Αναγραφ πρσθετων στοιχεων στα εκδιδμενα στοιχεα λιανικς πλησης ορισμνων κατηγοριν υπηρεσιν αγαθν. Δλωση  διακοπς λειτουργας φορολογικο ηλεκτρονικο μηχανισμο λγω τεχνικο προβλματος
24-2-15      ΥΠ.ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΜ/ΟΙΚ.4641/18-2-15 : Παρταση προθεσμας υποβολς αιτσεων σμφωνα με το ρθρο 111 του Ν. 4199/13 (ΦΕΚ-216 Α) που αφορ την γκριση του τπου Μηχανημτων Εργων
20-2-15      ΥΠ.ΥΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ. Γ1Δ/ΓΠ/24031/20-2-15 : Διευκρινσεις σχετικ με τις Πρτυπες Περιβαλλοντικς Δεσμεσεις των Υγειονομικν Μονδων
20-2-15      Κ.Υ.Α. 6855/105/15 (ΦΕΚ-250 Β/19-2-15) : Καθορισμς αντατου αριθμο αδειν διαμονς για εποχικ εργασα και ως αλιεργτες πολιτν τρτων χωρν για τα τη 2015 και 2016
20-2-15     ΙΚΑ 8/19-2-15 : Χοργηση ασφαλιστικς ικαντητας με μειωμνες προυποθσεις για το απ 1-3-15 - 29-2-16 χρονικ διστημα σε ασφαλισμνους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Παρταση ασφαλιστικς κλυψης ανργων
20-2-15     ΕΟΠΠΥ ΔΒ4Γ/ΟΙΚ.6770/20-2-15 : Γνωστοποηση διατξεων νμου σχετικ με συνταγογρφηση
18-2-15     ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1036/15 (ΦΕΚ-247 Β/17-2-15) : Καθορισμς εντπων εφαρμογς, σμφωνα με το ρθρο 63 του Ν. 4172/13, αναφορικ με την απαλλαγς παρακρτησης φρου ενδοομιλικν πληρωμν
18-2-15     ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1019/15 (ΦΕΚ-221 Β/17-2-15) : Απαλλαγ ορισμνων κατηγοριν οντοττων που εφαρμζουν απλογραφικ λογιστικ σστημα στην τρηση λογιστικν αρχεων (βιβλων) απ την τρηση αρχεου αποθεμτων και τη διενργεια φυσικς απογραφς
18-2-15      ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΛ/Β/1009111/ΕΞ2015/15 (ΦΕΚ-246 Β/17-2-15) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 1065606/7222/ΔΕ-Β/00 περ καθορισμο διαφορετικο τρπου υποβολς των συμφωνητικν της παρ. 16 του ρθρου 8 του Ν. 1882/90 (ΦΕΚ-43 Α)
18-2-15     ΕΣΔΔΑ 4008/15 (ΦΕΚ-220 Β/17-2-15) : Εγκριση του Κανονισμο Σπουδν της Εθνικς Σχολς Δημσιας Διοκησης και Αυτοδιοκησης (ΕΣΔΔΑ)
18-2-15     ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1017/15 (ΦΕΚ-222 Β/17-2-15) : Τροποποηση της απφασης ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1022/14 (ΦΕΚ-179 Β) "Υποβολ καταστσεων φορολογικν στοιχεων, για διασταρωση πληροφοριν", πως ισχει
18-2-15      ΦΕΚ-223 Β/17-2-15 : 
ΕΕΕΠ 138/3/15 : Τροποποηση της με αριθμ 14/2/12 .... και κωδικοποιθηκε με τη με αριθμ 103/7/14 .... με ττλο "Ρθμιση θεμτων Κανονισμο Διεξαγωγς και Ελγχου του Παιγνου των κρατικν λαχεων"
ΕΕΕΠ 139/2/15 : Τροποποηση της με αριθμ 130/2/14 απφασης της ΕΕΕΠ με ττλο "Ρθμιση θεμτων διεξαγωγς και ελγχου Ηλεκτρονικν Τεχνικν Ψυχαγωγικν Παιγνων με Παιγνιομηχανματα"
18-2-15      ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1020/15 (ΦΕΚ-225 Β/17/-2-15) : Διαδικασα απαλλαγς απ το φρο προστιθμενης αξας : α. μη κοινοτικν εμπορευμτων που τθενται σε καθεστς τελειοποησης προς επανεξαγωγ (ενεργητικς τελειοποησης) / β. μη κοινοτικν και εγχριων εμπορευμτων (πρτων και βοηθητικν υλν) που τθενται σε καθεστς τελειοποησης προς επανεξαγωγ / γ. εγχριων εμπορευμτων (πρτων και βοηθητικν υλν) που τθενται σε καθεστς τελειοποησης (μεταποησης) με σκοπ να αποτελσουν αντικεμενο εξαγωγς παρδοσης σε λλο Κρτος - Μλος της ΕΕ
18-2-15       ΦΕΚ-238 Β/17-2-15 :
ΥΠ.ΔΙΚ.ΔΙΑΦ.ΑΝΘΡ.ΔΙΚ. 5158/15 : Μετταξη πρην δημοτικν αστυνομικν, που εχαν τεθε σε καθεστς διαθεσιμτητας, κατ τα οριζμενα στο ρθρο 81 του Ν. 4172/13. στα Καταστματα Κρτησης της Χρας, στον κλδο ΔΕ Εξωτερικς φρορησης, σε αντστοιχες κενς οργανικς θσεις , με την δια εργασιακ σχση και το βαθμ που κατχουν
ΥΠ.ΔΙΚ.ΔΙΑΦ.ΑΝΘΡ.ΔΙΚ. 5159/15 : Μετταξη πρην δημοτικν αστυνομικν, που εχαν τεθε σε καθεστς διαθεσιμτητας κατ τα οριζμενα στο ρθρο 81 του Ν. 4172/13, στα Καταστματα Κρτησης της Χρας, στον κλδο ΔΕ Φλαξης, σε αντστοιχες κενς οργανικς θσεις, με την δια εργασιακ σχση και το βαθμ που κατχουν
18-2-15        ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1038/15 (ΦΕΚ-239 Α/17-2-15) : Τροποποηση και συμπλρωσης της αριθμ. ΠΟΛ.1282/13 απφασης του Γ.Γ. Δημοσων Εσδων (ΦΕΚ-54 Β/16-1-14) "Προληπτικ διασφαλιστικ του δημοσου συμφροντος μτρα μεσου και επεγοντος χαρακτρα σε περπτωση φοροδιαφυγς, σμφωνα με τις διατξεις των παρ. 5, 6 και 7 του ρθρου 46 του ν. 4174/13..."
18-2-15        ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1015/17-2-15 (ΦΕΚ-245 Β/17-2-15): Τροποποηση της ΠΟΛ.1004/15 απφασης του Γενικο Γραμματα Δημοσων Εσδων
18-2-15       ΥΠ.ΕΣ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣΥΓΚΡ. 6327/16-2-15 : Καθορισμς οικονομικν στοιχεων τους 2015 των Περιφερειν και των ΝΠΔΔ αυτν, που υποβλλονται στη βση δεδομνων Οικονομικν Στοιχεων ΟΤΑ μσω των στατιστικν δελτων
18-2-15      ΥΠ.ΕΣ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣΥΓΚΡ. 6328/16-2-15 : Καθορισμς οικονομικν στοιχεων τους 2015 των Δμων και των ΝΠΔΔ αυτν, που υποβλλονται στη βση δεδομνων Οικονομικν Στοιχεων ΟΤΑ μσω των στατιστικν δελτων
18-2-15      Γ.Γ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛ. Φ.40021/2912/72/17-2-15 : Χοργηση ασφαλιστικς κλυψης στους ασφαλισμνους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, παρταση ασφαλιστικς κλυψης ανργων και ασφαλισμνων ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ και ΟΓΑ, που εμππτουν στις διατξεις του ν. 4254/14 (Α 85)
17-2-15    ΟΓΑ 6460/16-215 : Πργραμμα παροχς τροφεων για βρεφονηπιασκος σταθμος Αγροτικς Εστας ΟΓΑ τους 2014 - Πληροφορες για δικαιοχους
17-2-15     ΙΚΑ Γ99/11/ΕΓΚ.7/16-2-15 : Παροχ διευκρινσεων σχετικ με την πληρεξουσιτητα και την χρονικ ισχ των εξουσιοδοτσεων
17-2-15      ΕΑΑΔΗΣΥ 7/17-2-15 : Υποχρωση ανρτησης στο Κεντρικ Ηλεκτρονικ Μητρο Δημοσων Συμβσεων
17-2-15      ΙΚΑ Γ36/02/41/11-2-15 : Εφαρμογ της ρθμισης του Ν. 4305/14 στους υπαχθντες στις διατξεις της υποπαρ. ΙΑ2 της παρ. ΙΑ του Ν. 4152/13
16-2-15     Γ.Γ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Φ.80000/47819/1856/16-2-15 : Χοργηση Επιδματος Κοινωνικς Αλληλεγγης Συνταξιοχων (ΕΚΑΣ) κατ το τος 2015
16-2-15     ΥΠΟΠΑΙΘ  25614/Ε1/16-2-15 : Συμπληρωματικ εγκκλιος σχολικο τους 2014-2015 μεταθσεων και τοποθετσεων εκπαιδευτικν Α/θμιας και Β/θμιας που μετατχθηκαν υποχρεωτικ, ανακλθηκη τροποποιθηκε η υποχρεωτικ μετταξ τους
16-2-15     ΥΠ.ΕΣ. 6173/16-2-15 : Επσημη ναρξη του ευρωπαικο προγρμματος εδαφικς συνεργασας URBACT III, 2014-2020 (Βρυξλλες 16 Μαρτου 2015)
16-2-15     ΥΠ.ΕΣ. 6172/16-2-15 : Ευρωπαικ Πργραμμα - Πλασιο "ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020" για την Ερευνα και την Καινοτομα, 2014-2020 : Εξυπνες πλεις και κοιντητες
13-2-15      ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1047/12-2-15 : Διευκρινσεις επ των διατξεων των περ. β και στ της παρ. 2 ρθρου 12 ν. 4172/13
13-2-15     ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1046/6-2-15 : Φορολογικ μεταχεριση καταβαλλμενων ασφαλιστικν εισφορν οικ. τους 2014 απ μισθωτος και συνταξιοχους καθς και δικηγρους που απασχολονται με μμισθη εντολ και βρσκονται σε αναστολ σκησης του δικηγορικο λειτουργματος
13-2-15      ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΔΘΤΟΚ/Α/5003662/ΕΞ2015/12-2-15 : Αποστολ Αποφσεων του Δικαστηρου ΕΕ για θματα δασμολογητας αξας εμπορευμτων
13-2-15    ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΔΘΤΟΚ/Α/5003253/ΕΞ2015/10-2-15 : Συμπερληψη ορισμνων στοιχεων στη διαμρφωση της δασμολογητας αξας
13-2-15    ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΣΤΕΠ/Γ/5003345/ΕΞ2015/11-2-15 : Κοινοποηση της ΔΣΤΕΠΓ/5028321/ΕΞ2014/14 απφασης, σχετικ με την καθιρωση ελγχων διαδικασας
12-2-15 ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, του κου ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, σχετικ με τις ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΤΑ :
Πρλογος
1. Νομικ Πλασιο
2. Δικαιοχοι διευκολνσεων
3. Οφειλς που υπγονται στη ρθμιση
4. Προσαυξσεις
5. Αριθμς μηνιαων δσεων
6. Αρμδια ργανα
7. Προυποθσεις υπαγωγς στη ρθμιση
8. Εκπρθεσμη πληρωμ
9. Ευεργετματα
10. Δικαιματα του δμου
11. Παραγραφ
12. Απλεια της ρθμισης
Το παραπνω υλικ θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ.ΙΩΑΝΝΗ
ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΟΤΑ (12/02/2015)
12-2-15        ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1045/10-2-15  : Παροχ οδηγιν ως προς τη διακοπ της επιχειρηματικς δραστηριτητας των φυσικν, νομικν προσπων και νομικν οντοττων - ΑΝΑΚΛΗΘΕΙΣΑ ΠΡΑΞΗ (ΒΛ. ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
12-2-15      ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΔΘΤΟΚ/Α/5003529/ΕΞ2015/11-2-15 : Αποδοχ μη χορηγηθεσας κπτωσης επ τιμολογου για τη διαμρφωση δασμολογητας αξας
12-2-15    ΚΥΑ  ΥΠΟΠΑΙΘ / ΓΔΥΑ / ΔΤΥ / ΤΠΑΑΕ / 32112 / 2019/ 345 / 206/15 (ΦΕΚ-216 Β/11-2-15) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 46596/04 κυα περ καθορισμο λεπτομερειν εφαρμογς του ρθρου 56Α του Ν. 2725/99 (121 Α) "Ερασιτεχνικς και επαγγελματικς αθλητισμς και λλες διατξεις", πως ισχει
12-2-15     ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1044/10-2-15 : Κοινοποηση των διατξεων των ρθρων 44, 45 και 46 του νου ΚΦΕ (ν. 4172/13)
11-2-15     ΥΠ.ΟΙΚ.ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΑΙΓ. 9520/845/10-2-15 : Εφαρμογ της αριθμ. 516/58/14 υ.α. (ΦΕΚ-73 Β/2015) (διαμρφωση τιμοκαταλγου ιδιωτικν ΚΤΕΟ)
11-2-15       ΥΠ.ΠΑΡ.ΑΝΑΣ.ΠΕΡ.ΕΝΕΡΓ. 320/16927/11-2-15 : Κατρτιση Ενιαου Προγρμματος Προμηθειν ΕΠΠ 2015 - ΠΙΣΤ.2015 και παροχ σχετικν οδηγιν
11-2-15      ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΔ/Β1/1018278/ΕΞ2015/5-2-15 : Διευκρινσεις σχετικ με τις επιδσεις και τον χειρισμ δικαστικν προσφυγν κατ αποφσεων της Διεθυνσης Επλυσης Διαφορν
11-2-15     ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1040/15 (ΦΕΚ-215 Β/10-2-15) : Τρπος υποβολς της δλωσης ΦΠΑ για πρξεις που διενεργθηκαν το τος 2014 απ αγρτες φυσικ πρσωπα
10-2-15     ΥΠ.ΟΙΚ. 2/10583/0026/10-2-15 : Εκτλεση προυπολογισμο τρχοντος οικονομικο τους
10-2-15      ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1043/23-1-15 : Διαγραφ προσαξησης 2% της δετερης δσης του χρεωστικο υπολοπου των περιοδικν δηλσεων ΦΠΑ για τις πρτες φορολογικς περιδους 2014
10-2-15     ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1033/26-1-15 : Διαμρφωση φορολογητας αξας πετρελαιοειδν προιντων για σκοπος ΦΠΑ
9-2-15       ΙΚΑ Ε40/42/4-2-15 : Αναζτηση στοιχεων απ ΔΟΥ
9-2-15       ΥΠ.ΕΣ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣΥΓΚΡ.  4112/5-2-15 : Εγκαιρη υποβολ Οικονομικν Στοιχεων στη Βση Δεδομνων του ΥΠ.ΕΣ. (ΕΕΤΑΑ ΑΕ) και στον Κεντρικ Κμβο Διαλειτουργικτητας του ΥΠ.ΕΣ.
9-2-15        ΥΠ.ΥΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ. Γ1Β/106842/30-1-15 : Αδεια λειτουργας μηχανημτων αυτματης παρασκευς - πλησης τροφμων και ποτν
6-2-15         IKA 6/4-2-15 : Κοινοποηση των διατξεων της με αριθ. 47852/2416/14 (ΦΕΚ-3408 Β) απφασης Υπουργο Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Πρνοιας καθς και "Πινακα Παθσεων / Βλαβν χαρακτηρισμνων ως χρνιων και ταυτχρονα επιφερουσν στον πσχοντα περιορισμνες δυναττητες για επαγγελματικ απασχληση, αποκλειστικ για τι ανγκες του ν. 2643/98" --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
6-2-15          ΟΑΕΕ 2/5-2-15 : Τροποποηση - Ανακεφαλαωση των οδηγιν που αφορον την υποχρεωτικ παρλληλη ασφλιση στο ΕΤΑΑ και στον ΟΑΕΕ των ανεξρτητα απασχολομενων οι οποοι ασφαλστηκαν σε οποιονδποτε ασφαλιστικ οργανισμ το Δημσιο μχρι 31-12-92
6-2-15         ΥΠ.ΕΣ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣΥΓΚΡ. 4631/3-2-15 : Αποτελσματα επεξεργασας δειγμτων σαρωμνων ληξιαρχικν πρξεων
6-2-15        ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1042/26-1-15 : Φορολογικ μεταχεριση του εισοδματος απ μερσματα, τκους και δικαιματα μετ την ναρξη ισχος των διατξεων του νου ΚΦΕ (ν.4172/13)
5-2-15      ΥΠ.ΕΣ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣΥΓΚΡ. 5050/4-2-15 : Υποβολ Οικονομικν Στοιχεων Δ' τριμνου 2014 των Νομικν Προσπων Τοπικς Αυτοδιοκησης
5-2-15     ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1041/4-2-15 : Φορολογικ αντιμετπιση αγροτικο εισοδματος απ 1-1-2014, σμφωνα με τις διατξεις του ν. 4172/13
4-2-15     ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1039/26-1-15 : Οδηγες για την εφαρμογ των ρθρων 48 και 63 του ν. 4172/13 , αναφορικ με την απαλλαγ ενδοομιλικν μερισμτων και παρακρτησης φρου ενδοομιλικν πληρωμν
4-2-15     ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1037/2-2-15 : Οδηγες για την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 49 και της παρ. 9 του ρθρου 72 του Ν. 4172/13, αναφορικ με την υποκεφαλαιοποηση
4-2-15      ΥΠ.ΥΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ. Γ1(Δ)/ΟΙΚ.9222/4-2-15 : Λψη μτρων για την διασφλιση της ποιτητας του πσιμου νερο λγω ντονων καιρικν φαινομνων
3-2-15    ΥΠ.ΕΣ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. 4497/3-2-15 : Παροχ στοιχεων εκτιμμενου κστους μεταφορς μαθητν πρωτ/θμιας και δευτ/θμιας εκπαδευσης και αριθμο μεταφερμενων μαθητν, για το χρονικ διστημα απ 1-1-2015 ως 31-3-2015 και απολογιστικν στοιχεων κστους και αριθμο μεταφερμενων μαθητν, για το χρονικ διστημα απ 1-9-2014 ως 31-12-2014
3-2-15     ΥΠ.ΕΣ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. 4473/2-2-15 : Οι Περιφρειες και οι Πλεις της Ευρπης : Εταροι στην τνωση των Επενδσεων και της Ανπτυξης - 13η Ευρωπαικ Εβδομδα Περιφερειν και Πλεων (OPEN DAYS 2015) : Πρσκληση εκδλωσης ενδιαφροντος 
3-2-15      ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1035/30-1-15 : Διευκρινσεις στην απαλλαγ απ ΦΠΑ σμφωνα με την ΠΟΛ.1268/11, στα πλασια των ρυθμσεων των διπλωματικν και προξενικν σχσεων
3-2-15       ΥΠ.ΕΣ. 124/20-1-15 : Εκλογς για την ανδειξη των αιρετν εκπροσπων στα Υπηρεσιακ Συμβολια του προσωπικο των Οργανισμν Τοπικς Αυτοδιοκησης
2-2-15      
ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, του κου ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, σχετικ με τις ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ-ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ :

1. Πληρωμς δημοτικν ργων απ τα Περιφερειακ Ταμεα.   
2. Πργραμμα εξυγανσης ΟΤΑ.   
3. Συμψηφισμς οφειλν με τους ΚΑΠ.   
4. Δνεια.   
5. Ενιαο Σστημα Πληρωμν (ΕΣΥΠ).   
6. Ειδικ Αποθεματικ του Προπολογισμο.   
7. Διρκεια της ισχος του προπολογισμο.   
8. Αιρετ ργανα των ΟΤΑ με την ιδιτητα του συνταξιοχου.   
9. Μεταφορ πιστσεων απ ργα.   
10. Ανληψη υποχρεσεων και ευθνες υποχρεσεις των προσταμνων οικονομικν υπηρεσιν.   
11. Απαγορεσεις κατασχσεων.   
12. Παρατηση απ νδικα μσα.   
13. Προσυμβατικς λεγχος του Ελεγκτικο Συνεδρου.   
14. Κρτηση 0,10% υπρ της ΕΑΔΔΗΣΥ.   
15. Αιρετο που εχαν την υπαλληλικ ιδιτητα.   
16. Επδομα θσης προσταμνων Παιδικν Σταθμν.   
17. Επδομα επικνδυνης και ανθυγιεινς εργασας.   
18. Υπερβλλουσα μεωση μετατασσομνων υπαλλλων.   
19. Δικηγροι με πγια αντιμισθα.   
20.  Ειδικο σμβουλοι και συνεργτες.   
21. Ανανωση συμβσεων ορισμνου χρνου.   
22. Εργαζμενοι με πντε (5) ημερομσθια το μνα.   
23. Αποδοχς υπαλλλων που μεταφρονται απ δημοτικς επιχειρσεις.   
24. ξοδα κνησης εκτς δρας.   
25. Υπερωριακ αμοιβ πρακτικογρφων.   
26. Μετταξη σε αντερο κλδο.   
27. Συμβσεις παροχς υπηρεσιν.   
28. Προμθεια σκυροδματος.   
29. Επιχοργηση αθλητικν και πολιτιστικν συλλγων.  
 
Το παραπνω υλικ θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ.ΙΩΑΝΝΗ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ-ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ (02/02/2015)

30-1-15      ΥΠ.ΟΙΚ. ΓΔΦΔ/1012383/ΕΞ2015/30-1-15 : Παροχ διευκρινσεων ως προς την εφαρμογ των ρθρων 80 και 81 του ν. 3463/06 (ΦΕΚ-114 Α)
30-1-15       ΙΚΑ 5/28-1-15 : Α. Κοινοποηση του ρθρου 2 παρ. 5α του ν. 4002/11, σχετικ με την εφαρμογ των διατξεων της περ. δ της παρ. 2 του ρθρου 62 του ν. 2676/99, πως τροποποιθηκε και ισχει, που αφορ το δικαωμα επιλογς της σνταξης που θα περιοριστε - μετ τη λξη της πρτης τριετας απ το θνατο - στους συνταξιοχους του Δημοσου και του ειδικο καθεσττος Ν. 3163/55 απ διο δικαωμα / Β. Συμπληρωματικς οδηγες σχετικ με την εφαρμογ της διταξης της περ. 1δ της παρ. 1 του ρθρου 13 του ν. 3863/10, περ καταβολς του κατωττου ορου σνταξης λγω θαντου μετ τη λξη της πρτης τριετας απ το θνατο
30-1-15       ΥΠ.ΟΙΚ.ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΤΟΥΡ.   4682/412/30-1-15 : Ενημρωση αναφορικ με την κδοση της υπ' αριθμ. οικ. 79789/31-12-14 κ.υ.α. "Τροποποηση της αριθμ. Φ2/1617/10 κ.υ.α. "Διαδικασες και προδιαγραφς εγκατστασης και ελγχου ολοκληρωμνων συστημτων παρακολοθησης εισρον - εκρον στα πρατρια υγρν καυσμων. Απαιτσεις συμμρφωσης, καταγραφς, λειτουργας και διασφλισης των μετρσεων και ηλεκτρονικς αποστολς δεδομνων (ΦΕΚ-1980 Β/2010)" (ΦΕΚ-3678 Β)
30-1-15       ΥΠ.ΕΣ. Φ.131360/886/19-1-15 : Βεβαωση εν ζω σε αλλοδαπ γγραφα
/30-1-15      ΕΟΠΥΥ ΔΒ4Γ/Π60/4/ΟΙΚ.3275/30-1-15 : Σχετικ με αρθμηση συνταγν φαρμκων
29-1-15     ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, του κου ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, σχετικ με τα ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ 1/1/2015 :
1. Παραστατικ διακνησης αγαθν
2. Τιμολγιο πλησης αγαθν παροχς υπηρεσιν
3. Στοιχεα που εξωμοινονται με τιμολγια
4. Χρνος κδοσης τιμολογων
5. Παραστατικ αγορς αντ τιμολογου
Το παραπνω υλικ θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ.ΙΩΑΝΝΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ 1/1/2015 (29/01/2015)
29-1-15     ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1032/26-1-15 : Φορολογικ μεταχεριση του εισοδματος απ μεταββασης ττλων και ολκληρης επιχερησης μετ την ναρξη ισχος των διατξεων του νου ΚΦΕ (ν. 4172/13)
29-1-15      ΥΠΥΜΕΔΙ 6241/502/26-1-15 : Τεχνικς λεγχος οχημτων με σμβαση χρηματοδοτικς μσθωσης
29-1-15      ΥΠ.ΟΙΚ.ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΤΟΥΡ. 6273/504/29-1-15 : Ταξινμηση ορισμνων κατηγοριν μεταχειρισμνων οχημτων με συστματα αντιεμπλοκς κατ την πδηση
29-1-15       ΥΠ.ΟΙΚ.ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΤΟΥΡ. Α/6098/449/29-1-15 : Πληρωμ εισφορς 1% ρθρου 13 του ν. 2963/01 (ΦΕΚ-268 Α)
28-1-15    ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. 6612/28-1-15 : Δημσια Πρσκληση Νο 1/2015 προς εποχικς ξενοδοχειακς επιχειρσεις για τη διατρηση θσεων εργασας κατ τη χειμεριν περοδο 2014-2015
28-1-15     Π.Δ. 24/15 (ΦΕΚ-20 Α/27-1-15) : Σσταση και μετονομασα Υπουργεων, μεταφορ της Γενικς Γραμματεας Κοινωνικν Ασφαλσεων
28-1-15     ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 531/9644/27-1-15 : 2015 - Αλιεα τνου - Υποχρεσεις
28-1-15    ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. Γ2/1454/153572/27-1-15 : Θερηση αδειν οδγησης και πτυχων χειριστν αγροτικν μηχανημτων
28-1-15   ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚΦ/Β/5002216/ΕΞ2015/28-1-15 : Κοινοποηση της αριθμ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ/Β/5001163/ΕΞ2015/16-1-15  απφασης της Γενικς Γραμματατως Δημοσων Εσδων για τον καθορισμ της Σταθμισμνης Μσης Τιμς (ΣΜΤ) λιανικς πλησης των τσιγρων του τους 2015
28-1-15     ΟΑΕΕ 1/27-1-15 : Επιστροφ αχρεωσττως καταβληθεισν εισφορν απ τα Περιφερειακ Τμματα - Ψηφιοποηση ασφαλιστικο φακλου
28-1-15     ΕΟΠΥΥ ΔΒ4Γ/ΟΙΚ.2740/28-1-15 : Σχετικ με διοικητικς απλουστεσεις, νμος 4250/14
27-1-15     ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1031/23-1-15 : Κοινοποηση του καταλγου των χρυσν νομισμτων που πληρον τα κριτρια του επενδυτικο χρυσο σμφωνα με το ρθρο 47 του Κδικα ΦΠΑ (ν. 2859/00) με ισχ για το τος 2015
27-1-15     ΥΠ.ΟΙΚ. 30/003/000/299/23-1-15 : Κοινοποηση του ρθρου δετερου και ρθρου κτου ν. 4303/14
27-1-15     ΥΠ.ΕΣ. 3600/27-1-15 : Εναρξη παραγωγικς λειτουργας των ργων ψηφιοποησης ληξιαρχικν πρξεων στα πλασια του ργου "Εθνικ Ληξιαρχεο - Μητρο Πολιτν"
27-1-15     ΙΚΑ Ε85/2/23-1-15 : Κοινοποηση Υπουργικν Αποφσεων για την ηλεκτρονικ υποβολ νων εντπων ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ --> Βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
27-1-15     ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚΦ/Δ/5002027/ΕΞ2015/26-1-15 : Κοινοποηση της αρ. ΠΟΛ.1235/14 απφασης της ΓΓΔΕ σχετικ με διαδικασα κπτωσης του ΦΠΑ εισρον των υποκεμενων στο φρο προσπων που δραστηριοποιονται ως εγκεκριμνοι αποθηκευτς αλκολης ....
27-1-15     ΥΠ.ΥΓ. Γ1Α/ΓΠ/1737/23-1-15 : Συμπληρωματικς οδηγες για τον αιμορραγικ πυρετ Εμπολα αναφορικ με το χειρισμ κλινικν δειγμτων και νεκρν σωμτων
27-1-15     ΥΠ.ΟΙΚ. 2/97537/0026/23-1-15 : Εκδοση συμψηφιστικν χρηματικν ενταλμτων δαπανν δημοσων επενδσεων
26-1-15     ΥΠ.ΥΓ. Γ1Α/ΓΠ/109853/23-1-15 : Συμπληρωματικς / διευκρινιστικς οδηγες για την αντιμετπιση περιστατικν πιθανς κθεσης σε λσσα
26-1-15     ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1030/23-1-15 : Δηλσεις πληροφοριακν στοιχεων μσθωσης ακνητης περιουσας
26-1-15    ΥΠ.ΥΓ. 6484/15 (ΦΕΚ-3693 Β/31-12-14) : Ορισμς φορων διενργειας για την υλοποηση του Προγρμματος Προμηθειν, Υπηρεσιν και Φαρμκων Υγεας (ΠΠΥΦΥ) τους 2014, πιστσεις 2015,. .....
26-1-15    ΥΠΑΙΘ 4743/Ε2/15 (ΦΕΚ-196 Β/23-1-15) : Ορισμς προσντος διορισμο εκπαιδευτικο για τη διδασκαλα μαθημτων στη δευτεροβθμια εκπαδευση ειδικτητας Κεραμικς, σμφωνα με το ρθρο 8 παρ. 15 του Ν. 2817/00, πως αντικαταστθηκε με το ρθρο 7 του Ν. 3687/08 (159 Α) και ισχει
26-1-15     ΦΕΚ-3692 Β/31-12-14 :
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. 78704/15 : Τροποποηση της Π1/1732/13 απφασης, αναφορικ με την υλοποηση προμηθειν
Κ.Υ.Α. Δ27/ΓΠ/ΟΙΚ.22560/891/14 : Τρηση Εθνικο Μητρου Αναδχων Ανηλκων
26-1-15     ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Β7/ΟΙΚ.621/26/15 (ΦΕΚ-190 Β/23-1-15) : Εφαρμογ της ρθμισης του Ν. 4305/14 στους υπαχθντες στις διατξεις της υποπαρ. ΙΑ2 της παρ. ΙΑ του Ν. 4152/13
26-1-15     ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.51010/1660/12/15 (ΦΕΚ-179 Β/23-1-15) : Υποβαλλμενα στοιχεα απ τα Ταμεα Επαγγελματικς Ασφλισης στην Επιτροπ Κεφαλαιαγορς, ρθμιση του περιεχομνου τους καθς και χρονικ διστημα υποβολς τους
26-1-15     ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.51010/ΟΙΚ.1893/15 (ΦΕΚ-178 Β/23-1-15) : Εκδοση Κανονισμο Δεοντολογας και Καλν Πρακτικν λειτουργας των Ταμεων Επαγγελματικς Ασφλισης
26-1-15    ΥΠΕΚΑ 1527/15 (ΦΕΚ-172 Β/23-1-15) : Καθορισμς Τεχνικν Προδιαγραφν και Κανονισμο Προεκτιμωμνων Αμοιβν της ΕΚΧΑ ΑΕ για την παροχ Υπηρεσιν Παρακολοθησης Ελγχου Ποιτητας και Τεκμηρωσης Χωρικν Δεδομνων μεγλης κλμακας (1:5000) για τις χερσαες Προστατευμενες Περιοχς του Δικτου NATURA 2000" --> βλ. μετ την εισαγωγη στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ.
26-1-15    Κ.Υ.Α. Φ.40035/41931/1653/15 (ΦΕΚ-192 Β/23-1-15) : Καθορισμς διαδικασας και δικαιολογητικν για τη χοργηση επιδματος μητρτητας στις μεσα ασφαλισμνες του ΟΑΕΕ κατ' εφαρμογ του ρθρου 6 του Ν. 4097/12 (Α 235)
26-1-15     ΦΕΚ-177 Β/23-1-15 :
ΥΠ.ΥΓ. Α4Α/ΓΠ/ΟΙΚ.4023/15 : Πλασιο εποπτεας και ελγχου των ιδιωτικν κλινικν ψυχικς υγεας, σμφωνα με τις διατξεις του Ν. 2716/99
ΥΠ.ΥΓ. Α4ΑΒ/ΓΠ/ΟΙΚ.5079/15 : Πλασιο διενργειας ελγχων παρεχμενων υπηρεσιν των Μονδων Ψυχικς Υγεας που υπγονται στις διατξεις του Ν. 2716/99 - Οργανωτικ και τεχνικ μτρα - Κυρσεις
26-1-15     ΥΠΥΜΕΔΙ ΦΑ1/70748/4509/15 (ΦΕΚ-195 Β/23-1-15) : Καθορισμς τεχνικν προδιαγραφν του ειδικο εξοπλισμο με τον οποο καθσταται δυνατ η χρησιμοποηση πεπιεσμνου φυσικο αερου (CNG)  για την μετατροπ αυτοκιντων οχημτων, σε αυτοκνητα οχματα διπλο καυσμου και οι ροι και οι προυποθσεις ελγχου και ασφαλος κυκλοφορας αυτν
26-1-15     Κ.Υ.Α. 3289/15 (ΦΕΚ-201 Β/23-1-15) : Ρθμιση θεμτων απ την κατργηση του Οργανισμο Κτηματολογου και Χαρτογραφσεων Ελλδος κατ τις διατξεις του ν. 4164/13
26-1-15     ΥΠ.ΥΓ. Γ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.6781/23-1-15 : Συμπληρωματικς οδηγες για την εποχικ γρπη
26-1-15     ΥΠΥΜΕΔΙ ΦΑ2/5306/181/23-1-15 : Τροποποηση της υ.α. 28366/2098/06 "Ταξινμηση ορισμνων κατηγοριν μεταχειρισμνων οχημτων με συστματα αντιεμπλοκς κατ την πδηση"
26-1-15     ΥΠ.ΟΙΚ. Δ14Α/1008780/ΕΞ2015/23-1-15 : Πλρωση του ρου της αμοιβαιτητας βσει της ΠΟΛ.1268/11, οταν δεν υπρχει ΦΠΑ λλος αντστοιχος φρος στο λλο κρτος
26-1-15     Κ.Υ.Α. 97241/14/15 (ΦΕΚ-165 Β/23-1-15) : Κατρτιση νου πνακα φορων που συμμετχουν στην εφαρμογ του θεσμο της παροχς κοινωφελος εργασας
26-1-15     ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1010/15 (ΦΕΚ-139 Β/22-1-15) : Ειδικ καθεστς κατ' αποκοπ καταβολς ΦΠΑ του ρθρου 40 του Κδικα ΦΠΑ
26-1-15     ΦΕΚ-151 Β/22-1-15 :
Κ.Υ.Α. 2136/15 : Κατανομ των Κεντρικν Αυτοτελν Πρων των Περιφερειν, τους 2014
Κ.Υ.Α. 1994/22/15 : Καθορισμς αριθμο μαθητν των ΕΠΑΣ Μαθητεας του ΟΑΕΔ, που θα απασχοληθον για πρακτικ σκηση στο Δημσιο Τομα κατ το σχολικ τος 2014-2015
26-1-15      Κ.Υ.Α. 49635/687/15 (ΦΕΚ-3689 Β/31-12-14) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 5024/120/14 (ΦΕΚ-439 β) κ.υ.α. "Πργραμμα επιχοργησης επιχειρσεων για την πρσληψη 10.000 ωφελομενων των δρσεων "Τοπικ σχδια για την απασχληση, προσαρμοσμνα στις ανγκες των τοπικν αγορν εργασας - ΤοπΣΑ" και "Τοπικς δρσεις κοινωνικς νταξης για ευλωτες ομδες - ΤοπΕΚΟ"
26-1-15     ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1029/23-1-15 : Τροποποηση της ΠΟΛ. 1249/14 με θμα : Παροχ οδηγιν σχετικ με την τρηση νομτυπων διαδικασιν κοινοποησης α) των πρξεων προσδιορισμο φρου και των λοιπν εγγρφων και πρξεων που πτονται των διαδικασιν ελγχου β) της ατομικς ειδοποησης καταβολς οφειλς - υπερημερας των ρθρων 47 του ν. 4174/13 και 7 του ν.δ. 356/74 (ΚΕΔΕ) , γ) της ατομικς ειδοποησης του ρθρου 4 του ν.δ. 356/74 (ΚΕΔΕ)
26-1-15     ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. 8001/22-1-15 : Εγκκλιος οδηγιν για την γκριση και χρηματοδτηση του ΠΔΕ 2015 και τον προγραμματισμ δαπανν ΠΔΕ 2016-2018 σμφωνα με το Μεσοπρθεσμο Πλασιο Δημοσιονομικς Στρατηγικς 2015-2018
23-1-15     ΥΠΥΜΕΔΙ ΦΑ1/63197/4636/14/15 (ΦΕΚ-133 Β/22-1-15) : Τροποποηση του ρθρου 2 του Π.Δ. 1161/77 "περ των μεγστων ορων διαστσεων και βαρν των αυτοκιντων οχημτων, αρθρωτν οχημτων, ρυμουλκομενων υπ αυτοκιντων και συρμν" πως ισχει
23-1-15     Κ.Υ.Α. 1746/15 (ΦΕΚ-135 Β/22-1-15) : Καθορισμς των προδιαγραφν για τις υπηρεσες του ρθρου 25 του Ν. 4276/14 (ΦΕΚ-155 Α) των τεχνικν, λειτουργικν και ειδικν προδιαγραφν των εγκαταστσεων των οινοτουριστικν επιχειρσεων
23-1-15     ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 372/5675/15 (ΦΕΚ-136 Β/22-1-15) : Καθορισμς διαδικασας ελγχων, κυρσεων και δικαιολογητικν πληρωμς για το σχδιο προθησης της κατανλωσης φροτων στα σχολεα για το σχολικ τος 2014-2015 σε εφαρμογ της αριθ. 5689/155586/14 κ.υ.α.
23-1-15     ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚ/Φ/Β/5001163/ΕΞ2015/15 (ΦΕΚ-144 Β/22-1-15) : Καθορισμς της Σταθμισμνης Μσης Τιμς (ΣΜΤ) λιανικς πλησης των τσιγρων για το τος 2015
23-1-15     ΥΠ.ΥΓ. 219/15 (ΦΕΚ-137 Β/22-1-15) : Κατργηση της υπ' αριθμ. πρωτ. 3567/15 (Β 79) υ.α. με ττλο "Καθκοντα και αρμοδιτητες Νοσηλευτν - τριν"
23-1-15      ΥΠΕΚΑ 2759/15 (ΦΕΚ-148 Β/22-1-15) : Δημιουργα "Μητρου Μελετητν και Επιβλεπντων Μηχανικν"
23-1-15    ΥΠΕΚΑ 2711/15 (ΦΕΚ-149 Β/22-1-15) : Τεχνικς προδιαγραφς και διαδικασα επικαιροποησης - τρησης του κεντρικο τομεακο πληροφοριακο συστματος για τα πολεδομικ δεδομνα της χρας
23-1-15    Κ.Υ.Α. 3326/212/15 (ΦΕΚ-158 Β/22-1-15) : Καθορισμς των οργνων ελγχου των Δημσιων και Ιδιωτικν ΚΤΕΟ, της διαδικασας επιβολς των κυρσεων που επιβλλονται στους φορες ιδιωτικν ΚΤΕΟ, καθς και των κριτηρων επιμτρησης των κυρσεων για παραβσεις που αφορον ελλεψεις οχημτων παραβσεις που αφορον διοικητικς οικονομικς φσης υποχρεσεις των Ιδιωτικν ΚΤΕΟ, των οργνων και της διαδικασας εσπραξης των προστμων και κθε λλου σχετικο θματος
23-1-15     ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΑΙΓ. 906/15 (ΦΕΚ-161 Β/22-1-15) : Ρυθμσεις για την σκηση των καθηκντων των αθλητν που υπηρετον στο Λιμενικ Σμα - Ελληνικ Ακτοφυλακ
23-1-15     Π.Δ. 18/15 (ΦΕΚ-14 Α/22-1-15) : Κρωση του Διακλαδικο Κανονισμο Στολν του στρατιωτικο προσωπικο των Ενπλων Δυνμεων
23-1-15     Π.Δ. 19/15 (ΦΕΚ-15 Α/22-1-15) : Τροποποηση του π.δ/τος 184/96 "Οροι υγειονομικο ελγχου που διπουν το εμπριο και εισαγωγς ζων, σπρματος, ωαρων ...."
23-1-15      Κ.Υ.Α. 323/4883/15 (ΦΕΚ-163 Β/22-1-15) : Απλοστευση και Προτυποποηση των διοικητικν διαδικασιν γνωστοποησης δρυσης και λειτουργας επιχειρσεων επαγγελματικς χρσης βιοκτνων σκευασμτων με σκοπ την καταπολμηση εντμων και τρωκτικν σε κατοικημνους χρους. Ενταξη των διαδικασιν στα Κντρα Εξυπηρτησης Πολιτν (ΚΕΠ) που λειτουργον ως Ενιαα Κντρα Εξυπηρτησης (ΕΚΕ) --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
23-1-15      Κ.Υ.Α. 1751/15 (ΦΕΚ-146 Β/22-1-15) : Ενταξη της διαδικασας Χοργησης Ειδικο Σματος Λειτουργας σε Κρια ξενοδοχειακ καταλματα στο σστημα διεκπεραωσης μσω των Κντρων Εξυπηρτησης Πολιτν (ΚΕΠ) που λειτουργον ως Ενιαα Κντρα Εξυπηρτησης (ΕΚΕ) --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
23-1-15     Κ.Υ.Α. 1749/15 (ΦΕΚ-145 Β/22-1-15) : Ενταξη της διαδικασας Χοργησης Ειδικο Σματος Λειτουργας σε Ενοικιαζμενα Επιπλωμνα Δωμτια - Διαμερσματα, Τουριστικς επιπλωμνες επαλεις και Τουριστικς επιπλωμνες κατοικες στο σστημα διεκπεραωσης μσω των Κντρων Εξυπηρτησης Πελατν (ΚΕΠ) που λειτουργον ως Ενιαα Κντρα Εξυπηρτησης (ΕΚΕ)  --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
23-1-15    ΕΟΠΥΥ : ΔΒ4Γ/Π60/3/ΟΙΚ.2283/23-1-15 (Σχετικ με τη διαδικασα υποβολς λογαριασμν φαρμακεων) / ΔΒ4Γ/οικ.2288/23-1-15 (Σχετικ με την κδοση επαναλαμβανομνων συνταγν ως και εξμηνης διρκειας για χρνια νοσματα) / ΔΒ4Γ/Π60/2/οικ.2282/23-1-15 (Σχετικ με αρθμηση συνταγν φαρμκων) --> Βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
23-1-15    ΥΠ.ΥΓ. Γ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.6050/22-1-15 : Πργραμμα Εμβολιασμν Παιδιν και Εφβων 2015
23-1-15     ΥΠ.ΥΓ. Γ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.6055/22-1-15 : Πργραμμα Εμβολιασμν Ενηλκων
23-1-15    ΥΠ.ΕΣ. 2896/22-1-15 : Ευρωπαικ Πργραμμα "Δικαιματα, Ιστητα και Ιθαγνεια, 2014-2020 : Πρσκληση υποβολς προτσεων για εθνικ και διακρατικ ργα για την προθηση της ιδιτητας του πολτη της ΕΕ --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
23-1-15     ΥΠ.ΕΣ. 2897/22-1-15 : Ευρωπαικ Πργραμμα - Πλασιο "ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020" για την Ερευνα και την Καινοτομα 2014-2020 : Προσκλσεις υποβολς προτσεων για την επισιτιστικ ασφλεια, την γαλζια ανπτυξη, τα  ενεργειακ αποδοτικ κτρια και την καινοτμο, βισιμη και περιεκτικ βιοοικονομα --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
23-1-15    ΥΠ.ΕΣ. 2952/21-1-15 : Αποστολ καταλγων Εφετεων και Περιφερειακν Ενοττων
23-1-15     ΥΠ.ΕΣ. 2895/22-1-15 : Ευρωπαικ Πργραμμα ERASMUS+, 2014-2020 : Πρσκληση υποβολς προτσεων σε δρσεις για τον τομα της νεολαας, της εκπαδευσης ενηλκων και του αθλητισμο
23-1-15      ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1026/22-1-15 : Χρνος κδοσης των παραστατικν που απαιτονται για την απδειξη του δασικο χαρακτρα ακιντων, για τον ΕΝΦΙΑ τους 2014
23-1-15      ΥΠΥΜΕΔΙ 2538/73/22-1-15 : Πρσθεση καθισμτων σε επιβατικ οχματα
23-1-15     ΥΠΥΜΕΔΙ 63370/4209/14/22-1-15 : Αριθμς θσεων σε φορτηγ οχματα
23-1-15     ΥΠ.ΕΣ. 2996/22-1-15 : Διευκρινσεις για τη μετδοση εκλογικν αποτελεσμτων
23-1-15    ΥΠ.ΕΣ. 2894/22-1-15 : Πολιτιστικ Πρωτεουσα της Ευρπης 2021 : Να Ιστοσελδα και Ενημερωτικ Ημερδα
22-1-15     ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1025/21-1-15 : Παροχ διευκρινσεων σχετικ με τη θερηση ταυτοττων συγκεκριμνων προσπων για ελεθερη εσοδο στα δημσια θεματα και ακροματα
22-1-15     ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1021/20-1-15 : Κοινοποηση των διατξεων των παρ. 1 και 2 του ρθρου πρτου της απ 14-1-15 ΠΝΠ "Χρηματοδοτσεις ΟΤΑ για την καταβολ εκλογικς αποζημωσης σε υπαλλλους τους" (ΦΕΚ-6Α) και παροχ σχετικν οδηγιν
22-1-15    ΥΠ.ΕΣ. 2958/21-1-15 : Πνακες αποτελεσμτων των βουλευτικν εκλογν της 25ης Ιανουαρου 2015
22-1-15    ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1024/21-1-15 : Παροχ συμπληρωματικν οδηγιν και διευκρινσεων για την εφαρμογ των διατξεων του ν. 4308/14 περ των "Ελληνικν Λογιστικν Προτπων, συναφες ρυθμσεις και λλες διατξεις"
22-1-15    ΦΕΚ-120 Β/21-1-15
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΛ/Β/1003746/ΕΞ2015/15 : Καθορισμς δεγματος ελγχου υποθσεων ηλεκτροδτησης ακιντων
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΛ/Β/1002994/ΕΞ2015/15 : Ανθεση διενργειας φορολογικο ελγχου
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1006/15 : Θση εμπορευμτων σε ελεθερη κυκλοφορα με απαλλαγ απ ΦΠΑ και μεση αποστολ σε λλο Κρτος - Μλος της ΕΕ
22-1-15     ΥΠ.ΕΣ. 2954/21-1-15 : Συνεργεα λψης, συγκντρωσης και ανακονωσης των αποτελεσμτων των εκλογν της 25ης Ιανουαρου 2015 για την ανδειξη των βουλευτν του Ελληνικο Κοινοβουλου
22-1-15    ΥΠ.ΥΓ. Α2Γ/ΓΠ/ΟΙΚ.112324/14 (ΦΕΚ-3687 Β/31-12-14) : Τροποποηση της αριθμ. 18757/11 κ.υ.α. "Τρπος, διαδικασα και καθορισμς κριτηρων τοποθτησης αγροτικν ιατρν σε Κντρα Υγεας και Περιφερειακ Ιατρεα" (ΦΕΚ 311 Β)
22-1-15    Κ.Υ.Α. 4000/3/10-ΠΓ/15 (ΦΕΚ-119 Β/21-1-15) : Τροποποηση διατξεων της υπ' αριθμ. 4000/3/10-πβ/12 κ.υ.α. "Παραμον και εργασα ομογενν απ Αλβανα" (Β 3043)
22-1-15    Κ.Υ.Α. 5990/15 (ΦΕΚ-115 Β/21-1-15) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 75537/14 κ.υ.α. "Τακτοποηση πληρωμν Δημοσων Επενδσεων με τη λξη του οικονομικο τους, χρηματοδτηση του επομνου ΠΔΕ και ρθμιση σχετικν θεμτων" (Β 3499)
22-1-15   ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1016/15 (ΦΕΚ-115 Β/21-1-15) : Τροποποηση της απφασης του ΓΓ Δημοσων Εσδων ΠΟΛ.1271/13 (ΦΕΚ-3364 β) "Καθορισμς της διαδικασας απδοσης του ειδικο φρου τηλεοπτικν διαφημσεων καθς και του τπου και περιεχομνου της δλωσης"
22-1-15    ΥΔΙΜΗΔ ΔΗΔ/Φ.40/1057/15 (ΦΕΚ-116 Β/21-1-15) : Ρθμιση λεπτομερειακν και τεχνικν θεμτων για την περαιτρω ενσχυση της διαφνειας μσω της ανρτησης στο "Πργραμμα Διαγεια" των δαπανν των επιχορηγομενων φορων (ρθρο 10 Β Ν. 3861/10, πως προστθηκε με το ρθρο 16 Ν. 4305/14)
22-1-15    Κ.Υ.Α. Δ11Γ/1330/985/15 (ΦΕΚ-117 Β/21-1-15) : Επιβολ Τλους παροχς Συνδρομς σε Ατομα με Αναπηρα και Μειωμνη Κινητικτητα (Τλος ΑμεΑ) και καθιρωση διαδικασας χρωσης, εσπραξης, διαχερισης, ελγχου και παρακολοθησς του
22-1-15     Κ.Υ.Α. 8038/23/22-ΙΓ/15 (ΦΕΚ-118 Β/21-1-15) : Ιδρυση και λειτουργα Προαναχωρησιακν Κντρων Κρτησης Αλλοδαπν και Κανονισμς Λειτουργας αυτν
22-1-15      ΥΠ.ΕΣ. 2765/20-1-15 : Συντονισμς ενεργειν για την επλυση προβλημτων που ενδεχομνως ανακψουν λγω δυσμενν καιρικν συνθηκν
22-1-15     ΥΠ.ΥΓ. ΓΥ/ΟΙΚ.206/21-1-15 : Επιλογ αποκλειστικν νοσοκμων απ τους ασθενες
22-1-15    ΥΠΕΚΑ 120154/439/21-1-15 : Υλοποηση του Ειδικο Προγρμματος Πρληψης Λαθρουλοτομιν τους 2015
21-1-15    Σχδιο νμου  - Ρυθμσεις για τον εκσυγχρονισμ της λειτουργας της Δημσιας Διοκησης ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. 
21-1-15    ΥΠ.ΥΓ. Α3Γ/ΟΙΚ.5640/21-1-15 : Εφαρμογ e-syntagografisi για κατχους βιβλιαρου Οικονομικς Αδυναμας
21-1-15     ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.80000/ΟΙΚ.2757/67/21-1-15 : Κοινοποηση διατξεων της παρ. 4 του ρθρου 55 του ν. 4310/14
21-1-15    ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.80000/ΟΙΚ.2651/66/21-1-15 : Εφαρμογ των διατξεων της παρ. 3 του ρθρου 68 του ν. 4316/14 (Α270)
21-1-15    ΥΠ.ΤΟΥΡ. 27283/15 (ΦΕΚ-3684 Β/31-12-14) : Διαδικασα κδοσης αυτοκλλητου νμιμης λειτουργας τουριστικν καταλυμτων σμφωνα με το ρθρο 2 παρ. 6 του ν. 4276/14
21-1-15    Κ.Υ.Α. Α/54873/4318/15 (ΦΕΚ-102 Β/20-1-15) : Τροποποηση της υπ' αριθμ, Α/οικ.45788/3552/14 απφασης "Καθορισμς κομστρων του ΟΑΣΘ
21-1-15    ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΔΑΔ/Φ.35.41/2087/29748/19-1-15 : Εκδοση του Π.Δ. 1/15 με θμα "Ρθμιση θεμτων για τους υπαλλλους που αποσπνται μετακινονται στις ελεγκτικς υπηρεσες και στα σματα επιθερησης κατ' εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 86 του Υπαλληλικου Κδικα , ν.3528/07, πως ισχει, και του ρθρου 5 του ν. 4275/14"
21-1-15    K.Y.A. 366/19/15 (ΦΕΚ-95 Β/20-1-15) : Μεταφορ ποσο στην Ελληνικ Εταιρεα Τοπικς Ανπτυξης και Αυτοδιοκησης ΑΕ για τη χρηματοδτηση λειτουργας του Προγρμματος "Βοθεια στο Σπτι" για το χρονικ διστημα απ 1-10-2014-31-12-2015
21-1-15    ΥΠ.ΥΓ. Γ1(Δ)/ΓΠ/60970/14/15-1-15 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Εμφιλωση επιτραπζιου νερο πηγς / γετρησης που βρσκεται πλησον πηγς αναγνωρισμνου φυσικο μεταλλικο νερο
21-1-15    Κ.Υ.Α. 414/2354/15 (ΦΕΚ-97 Β/20-1-15) : Προυποθσεις, ροι και διαδικασα για τη διενργεια αλιευτικο τουρισμο απ επαγγελματες αλιες
21-1-15    Π.Δ. 13/15 (ΦΕΚ-11 Α/20-1-15) : Κρωση του Διακλαδικο Κανονισμο Ηθικν Αμοιβν που Απονμονται με Διαταγ
21-1-15   ΥΠΑΙΘ 2/3714/0026/15 (ΦΕΚ-96 Β/20-1-15) : Τροποποηση της αριθμ. 2/19525/0026/13 κ.υ.α. (Β 393)
21-1-15    ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. 1931/312/15 (ΦΕΚ-94 Β/20-1-15) : Ορισμς Υπεθυνων Λογαριασμν, καθορισμς των καθηκντων αυτν για τις πληρωμς ργων του συγχρηματοδοτομενου σκλους του ΠΔΕ -καθορισμς δικαιολογητικν
21-1-15    ΥΠ.ΥΓ. Γ3Α/ΟΙΚ.3579/15 (ΦΕΚ-93 Β/20-1-15) : Επιστημονικ, νοσηλευτικ και εκπαιδευτικ διασνδεση λων των δημοσων δομν παροχς υπηρεσιν ΠΦΥ, που αποτελον το ΠΕΔΥ, με τα Νοσοκομεα της ΔΥΠε στην οποα υπγονται και τα οποα αποτελον Νοσοκομεα Αναφορς
21-1-15    ΦΕΚ-92 Β/20-1-15: 
ΚΥΑ 5921/15 : Καθορισμς των ρων και της διαδικασας της μεσολβησης του Συνηγρου του Καταναλωτ στο πλασιο του ν. 4224/13
ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΑΙΓ. 4200/08/15 : Καθορισμς των απαιτομενων δικαιολογητικν, καθς και των ειδικτερων τεχνικν και λεπτομερειακν κριτηρων για τον χαρακτηρισμ επαγγελματικο ιδιωτικο πλοου αναψυχς ως παραδοσιακο και κθε λλου σχετικο θματος
20-1-15     ΥΠ.ΕΣ. 2512/19-1-15 : Ωρριο ΟΤΑ Σββατο 24 και Κυριακ 25 Ιανουαρου 2015 στις γενικς βουλευτικς εκλογς
20-1-15      ΥΠ.ΕΣ. 2730/20-1-15 : Ορθ εφαρμογ του θεσμικο πλαισου των εκλογν
20-1-15      ΥΠ.ΕΣ. 2745/20-1-15 : Οδηγες μετδοσης εκλογικν αποτελεσμτων υποψηφων (σταυρο)
20-1-15      ΥΠ.ΕΣ. 2738/20-1-15 : Οδηγες μετδοσης εκλογικν αποτελεσμτων
20-1-15      ΙΚΑ Α20/251/2/ΕΓΚ.2/20-1-15 : Ασφλιση των Ορκωτν Ελεγκτν - Λογιστν που εναι μλη του ΣΟΕΛ, σμφωνα με τις διατξεις του Ν. 4254/14
20-1-15    ΥΠ.ΕΣ. 2732/ΕΓΚ.8/20-1-15 : Συγκντρωση και μετδοση των αποτελεσμτων των γενικν βουλευτικν εκλογν της 25ης Ιανουαρου 2015
20-1-15    ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. 1865/3/16-1-15 : Λειτουργα της Αποκεντρωμνης Μονδας Κρατικν Ενισχσεων στο Υπουργεο Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Πρνοιας
20-1-15    ΕΟΠΥΥ ΔΒ3/ΟΙΚ.1899/20-1-15 : Απδοση δαπανν στους δικαιοχους του Οργανισμο για το διστημα της επσχεσης Δεκεμβρου του 2014 των συμβεβλημνων Ιδιωτικν Κλινικν
20-1-15     ΦΕΚ-81 Β/19-1-15 :
ΥΠΥΜΕΔΙ 76568/11972/15 : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 50984/7947/13 υ.α. "Αδεια οδγησης, εκπαδευση και εξταση υποψηφων οδηγν μοτοποδηλτων, μοτοσικλετν και αυτοκιντων"
ΥΠΥΜΕΔΙ 76566/11970/15 : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 4268/543/14 υ.α. "Πληροφοριακ σστημα συγκρτησης των επιτροπν πρακτικν εξετσεων οδηγν και υποψηφων οδηγν"
ΥΠΥΜΕΔΙ 76567/11971/15 : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 49625/7760/14 υ.α. "Εποπτεα και εξασφλιση ποιητας δοκιμασιν προσντων και συμπεριφορς"
20-1-15     ΥΠ.ΥΓ. Γ4Α/ΓΠ/3567/15 (ΦΕΚ-79 Β/19-1-15) : Καθκοντα και αρμοδιτητες Νοσηλευτν - τριν
20-1-15    ΥΠΥΜΕΔΙ 72983/6562/14/15 (ΦΕΚ-88 Β/19-1-15) : Καθορισμς ρων και προυποθσεων δρυσης και λειτουργας πρατηρων υγρν καυσμων, υγραερου και φυσικο αερου, εντς λιμενικς ζνης και τουριστικν λιμνων (μαρνες), για την αποκλειστικ διθεση καυσμων σε σκφη
20-1-15     ΦΕΚ-78 Β/19-1-15 :
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΟΡΝ. Φ.51010/16198/651/15 : Ενσωμτωση στην εθνικ νομοθεσα των διατξεων του ρθρου 1 της Οδηγας 2013/14/ΕΕ με το οποο συμπληρνεται το ρθρο 18 παρ. 1α της Οδηγας 2003/41/ΕΚ - συμπλρωση του ρθρου 1 της απφασης με θμα "Οροι λειτουργας των Ταμεων Επαγγελματικς Ασφλισης"
ΥΠ.ΔΙΚ.ΔΙΑΦ.ΑΝΘ.ΔΙΚ. 105309/15 : Καθορισμς του αριθμο των Δικαστικν Λειτουργν στους οποους θα χορηγηθε εκπαιδευτικ δεια απουσας για σπουδς στην ημεδαπ, για το εκπαιδευτικ τος 2015-2016
20-1-15     ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1009/15 (ΦΕΚ-89 Β/19-1-15) : Παρταση προθεσμας υποβολς δλωσης μεταβολν που υποχρεωτικ υποβλλονται εντς δκα ημερν απ την ναρξη της διαχειριστικς περιδου
19-1-15    ΥΠ.ΟΙΚ. Δ12/1006031/ΕΞ2015/19-1-15 : Εκπτωση ασφαλιστικν εισφορν απ τα ακαθριστα σοδα φυσικν προσπων που ασκον επιχειρηματικ δραστηριτητα
19-1-15    ΦΕΚ-73  Β/16-1-15 :
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1007/15 : Απαλλαγ απ την υποχρωση τρησης λογιστικν αρχεων (βιβλων) των αγροτν και λοιπν περιπτσεων
ΥΠΥΜΕΔΙ 516/58/15 : Τροποποηση της Φ50/48597/5875/09 (ΦΕΚ-1975 β) υ.α. "Οροι και προυποθσεις για τη χοργηση αδειν δρυσης και λειτουργας Ιδιωτικν Κντρων Τεχνικο Ελγχου Οχημτων (ΙΚΤΕΟ)
19-1-15    ΥΠΥΜΕΔΙ 68067/6255/15 (ΦΕΚ-71 Β/16-1-15) : Καθορισμς των φορων που δναται να διαθτουν Κινητς Μονδες Τεχνικο Ελγχου Οχημτων (ΚΜΤΕΟ), των γεωγραφικν περιοχν της χρας στις οποες διενεργονται με αυτς οι περιοδικο τεχνικο λεγχοι καθς και κθε λλο σχετικ θμα
19-1-15    ΥΠΥΜΕΔΙ 655/60/15 (ΦΕΚ-70 Β/16-1-15) : Τροποποηση και συμπλρωση διατξεων περ ρων και προυποθσεων δρυσης και λειτουργας πρατηρων Παροχς Καυσμων και Ενργειας
19-1-15     ΦΕΚ-69 Β/16-1-15 :
ΥΠΥΜΕΔΙ 66484/6166/15 : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 73100/713/88 (ΦΕΚ-302 β) απφασης του Υπουργο Μεταφορν και Επικοινωνιν "Καθορισμς δικαιολογητικν, υποδειγμτων και διαδικασας για κδοση αδειν σκησης επαγγλματις τεχντης αυτοκιντων, μοτοσικλετν και μοτοποδηλτων του Ν. 1575/85"
ΥΠ.ΤΟΥΡ. 91/15 : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 21185/14 απφασης Υπουργο Τουρισμο "Κατταξη σε κατηγορες με σστημα κλειδιν και καθορισμς τεχνικν και λειτουργικν προδιαγραφμν των ενοικιαζμενων επιπλμνων δωματων - διαμερισμτων (ΕΕΔΔ)"
19-1-15     ΦΕΚ-68 Β/16-1-15 : 
ΥΠΕΘΑ Φ.951.1/199/871895/Σ.9383/15 : Καθορισμς Ορων και Προυποθσεων για την Ανανγριση Συντξιμης Υπηρεσας ως χρνου Μετοχικς Σχσης στο ΜΤΣ και στον ΕΚΟΕΜΣ
ΥΠ.ΥΓ. Α2δ/ΓΠ/ΟΙΚ.139/15 : Διαδικασα τοποθετσεως ιατρν προς ειδκευση στα νοσοκομεα της χρας
19-1-15    ΥΠΥΜΕΔΙ 68176/4406/15 (ΦΕΚ-67 Β/16-1-15) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 28366/2098/06 υ.α. "ταξινμηση ορισμνων κατηγοριν μεταχειρισμενων οχημτων με συστματα αντιεμπλοκς κατ την πδηση" πως ισχει
19-1-15   ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. 76068/7006/14 (ΦΕΚ-3682 Β/31-12-14) : Εξειδκευση του εδους καθς και του τρπου και της διαδικασας επιβολς κυρσεων στις εταιρεες του ρθρου 1 του α.ν. 89/67 ... πως ισχει, σε περπτωση παρβασης των ρων της εγκριτικς απφασης υπαγωγς στις διατξεις του νμου
19-1-15   ΥΠΥΜΕΔΙ 515/7-1-15 : Διθεση δελτων στθμευσης ΑΜΕΑ
19-1-15   ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1018/15-1-15 : Κοινοποηση διατξεων του ρθρου 85 του Ν. 4316/14 "...." περ της παρτασης για την απσυρση των αυτοκιντων οχημτων
19-1-15   ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. 5285/16-1-15 : Εγκκλιος σχετικ με την κατργηση υποχρωσης δημοσευσης στο ΦΕΚ πρξεων στοιχεων και ανακοινσεων καταχρισης στο ΓΕΜΗ
19-1-15    ΥΠΥΜΕΔΙ ΔΟΥ/ΟΙΚ.220/15-1-15 : Μτρα ρθμισης της κυκλοφορας για την εκτλεση ργων στο οδικ δκτυο της χρας - Εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 52 του Ν. 2696/99 (ΚΟΚ), πως τροποποιθηκε και ισχει με το ρθρο 48 του Ν. 4313/14
19-1-15    Κ.Υ.Α. 747/15 (ΦΕΚ-76 Β/17-1-15) : Συγκρτηση ειδικν εκλογικν συνεργεων που θα απασχοληθον για την αντιμετπιση των εκτκτων αναγκν κατ την προπαρασκευ και διεξαγωγ των βουλευτικν εκλογν της 25ης Ιανουαρου 2015
19-1-15   ΦΕΚ-77 Β/17-1-15 :
Κ.Υ.Α. 691/15 : Καθορισμς των ρων, των προυποθσεων και του χρνου προβολς, κατ την προεκλογικ περοδο, των πολιτικν κομμτων και συνασπισμν συνεργαζμενων κομμτων, οι συνδυασμο των οποων ανακηρχθηκαν απ τον Αρειο Πγο για την συμμετοχ τους στις εθνικς εκλογς της 25ης Ιανουαρου 2015 απ τους δημσιους και ιδιωτικος ραδιοφωνικος και τηλεοπτικος σταθμος ελεθερης λψης, καθς και τους φορες παροχς συνδρομητικν ραδιοφωνικν και τηλεοπτικν υπηρεσιν κθε μορφς
Κ.Υ.Α. 719/15 : Εμφανσεις στα δημσια και ιδιωτικ ραδιοτηλεοπτικ μσα των υποψφιων βουλευτν και των οριζμενων εκπροσπων των κομμτων και των συνασπισμν συνεργαζμενων κομμτων, των οποων οι συνδυασμο ανακηρχθηκαν απ τον Αρειο Πγο για τη συμμετοχ τους στις εθνικς εκλογς της 25ης Ιανουαρου
19-1-15    Κ.Υ.Α. 4837/15 (ΦΕΚ-66 Β/16-1-15) : Καθορισμς μορφς και περιεχομνου της ατησης της παρ. 1 και των βεβαισεων των παρ. 2 και 5 του ρθρου 61 του Ν, 4307/14, της διαδικασας ενημρωσης και ανταλλαγς πληροφοριν ως προς τους οφειλτες που χουν υπαχθε στις ρυθμσεις του ως νω νμου και καθορισμς των αναγκαων λεπτομερειν για την υλοποισ τους
19-1-15    ΥΠ.ΕΣ. 1552/13-1-15 : Παρταση της παρ. 6α του ρθρου 41 του ν. 3801/09 (Α 163) μχρι 31 Δεκεμβρου 2015
19-1-15    ΥΠ.ΕΣ. 1551/13-1-15 : Παρταση της προθεσμας της παρ. 6α του ρθρου 109 του ν. 3852/10 (Α 87) μχρι 30 Ιουνου 2016
16-1-15    ΥΠ.ΕΣ. 50045/12-1-15 : Διευκολνσεις τμηματικς καταβολς οφειλν προς τους Δμους
16-1-15    ΥΠ.ΥΓ. Γ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.4188/15-1-15 : Δωρεν διθεση αντιικν φαρμκων
16-1-15    Κ.Υ.Α Φ.700/51/83019/Σ.437/15 (ΦΕΚ-58 Β/16-1-15) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. φ.700/95/82967/σ.415/31-7-12 απφασης των Υπουργν Εθνικς Αμυνας και Υγεας "Καθορισμς ποσοστο μεωσης των τιμν των φαρμκων και των συναφν φαρμακευτικν προιντων που διατθενται στους δικαιοχους απ τα Στρατιωτικ Φαρμακεα και τα υποκαταστματ τους" (ΦΕΚ-2270 Β)
16-1-15    Κ.Υ.Α. 1397/15 (ΦΕΚ-64 Β/16-1-15) : Σχδιο Ολοκληρωμνης Αστικς Παρμβασης (ΣΟΑΠ) για το κντρο της Αθνας
16-1-15    Κ.Υ.Α. 71287/6443/15 (ΦΕΚ-50 Β/15-1-15) : Καθορισμς των ρων, προυποθσεων και τεχνικν προδιαγραφν συσκευν φρτισης συσσωρευτν ηλεκτροκνητων οχημτων, για την εγκατσταση αυτν σε υφιστμενα υπ αδειοδτηση "Πρατρια παροχς Καυσμων και Ενργειας", σε υφιστμενους υπ αδειοδτηση στεγασμνους και υπαθριους σταθμος αυτοκιντων, σε υφιστμενα υπ αδειοδτηση συνεργεα συντρησης και επισκευς αυτοκιντων, μοτοσικλετν και μοτοποδηλτων και σε υφιστμενα υπ αδειοδτηση δημσια ιδιωτικ ΚΤΕΟ
16-1-15     ΥΠ.ΕΣ. 1842/15-1-15 : Ονματα - Εμβλματα κομμτων
16-1-15     ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.80020/ΟΙΚ.1862/34/14-1-15 : Γνωστοποηση ρυθμσεων της παρ. 2 του ρθρου 119 του ν. 4316/14 (Α 270)
16-1-15     ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.80020/ΟΙΚ.911/Δ15.10/14-1-15 : Γνωστοποηση δημοσευσης του ρθρου 119 του ν. 4316/14 (Α 270)
16-1-15     ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1011/15 (ΦΕΚ-56 Β/15-1-15) : Καθορισμς οργνου της Φορολογικς Διοκησης και ορισμς διαδικασας για την αποδοχ και εκκαθριση εκπρθεσμων τροποποιητικν δηλσεων Ενιαου Φρου Ιδιοκτησας Ακιντων (ΕΝΦΙΑ)
16-1-15      ΥΠ.ΕΣ. 1797/15 (ΦΕΚ-57 Β/15-1-15) : Συμπλρωση συγκρτησης της Διακομματικς Επιτροπς Εκλογν
16-1-15      ΥΠΕΚΑ 306/15 (ΦΕΚ-45 Β/15-1-15) : Ορισμς της ημερομηνας για την ναρξη ισχος του Κτηματολογου στις περιοχς α) στο Τοπικ Διαμρισμα Δρμας του Δμου Δρμας ... --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
15-1-15    ΥΠΥΜΕΔΙ Β4/ΟΙΚ.2534/126/15-1-15 : Απλοστευση διαδικασας καταχρισης συμβσεων χρηματοδοτικς μσθωσης αυτοκιντων σμφωνα με την υ.α. Α2/40819/167/91
15-1-15     ΥΠ.ΥΓ. Γ1(Δ)/ΓΠ/60970/15-1-15 : Εμφιλωση επιτραπζιου νερο πηγς / γετρησης που βρσκεται πλησον πηγς αναγνωρισμνου φυσικο μεταλλικο νερο
15-1-15     ΥΠ.ΕΣ. 1839/14-1-15 : Υπδειγμα προκρυξης ρθρου 39 του Π.Δ. 26/12
15-1-15    ΥΠ.ΥΓ. Γ5/ΟΙΚ.6931/14 (ΦΕΚ-3676 Β/31-12-14) : Τροποποηση και συμπλρωση της αριθμ. οικ. 3457/14 υ.α. με θμα "ρθμιση θεμτων τιμολγησης φαρμκων", πως ισχει
15-1-15    K.Y.A. 79789/14 (ΦΕΚ-3678 Β/31-12-14) : Τροποποηση της αριθμ. Φ2.1617/10 κ.υ.α. "Διαδικασες και προδιαγραφς εγκατστασης και ελγχου ολοκληρωμνων συστημτων παρακολοθησης εισρον - εκρον στα πρατρια υγρν καυσμων. Απαιτσεις συμμρφωσης, καταγραφς, λειτουργας και διασφλισης των μετρσεων και ηλεκτρονικς αποστολς δεξαμνων (ΦΕΚ-1980 Β/2010)
15-1-15     ΥΠ.ΕΣ. 1833/14-1-15 : Νες ρυθμσεις του ν. 4304/14 και τροποποηση του ν. 3023/02 σχετικ με τη χρηματοδτηση και τον λεγχο των οικονομικν των πολιτικν κομμτων και υποψηφων. Εκδοση ΠΝΠ σχετικ με τη λειτουργα της Επιτροπς Ελγχου
15-1-15     ΥΠ.ΥΓ. ΠΥ/ΟΙΚ.110/14-1-15 : Χοργηση δειας ασκσεως επαγγλματος Νοσηλευτριν ΕΕΣ
15-1-15    ΥΠ.ΥΓ. Α3(Γ)/3609/15-1-15 : Ιατρικς και εργαστηριακς εξετσεις σε γυνακες θματα βας και στα παιδι αυτν
15-1-15     ΠΝΠ 14/14-1-15 (ΦΕΚ-6 Α/14-1-15) : Χρηματοδοτσεις ΟΤΑ για την καταβολ εκλογικς αποζημωσης σε υπαλλλους τους
15-1-15     ΥΠ.ΟΙΚ. ΓΔΟΠ/0000060/ΕΞ2015/Β54/15 (ΦΕΚ-41 Β/14-1-15) : Παρταση του προγρμματος ενσχυσης της ρευσττητας σμφωνα με τον Ν. 3723/08
15-1-15       ΥΠΕΚΑ 60702/15 (ΦΕΚ-39 Β/14-1-15) : Τεχνικς προδιαγραφς των μελετν Ειδικν Χωρικν Σχεδων (ΕΧΣ) του Ν. 4269/14 (ΦΕΚ-142 Α)
15-1-15      Κ.Υ.Α. 1/32 (ΦΕΚ-26 Β/14-1-15) : Καθορισμς συμπληρωματικν μτρων για την εφαρμογ του Κανονισμο (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου σχετικ με τους ελγχους φυτοπροστατευτικν προιντων
15-1-15    ΥΠ.ΥΓ. Α2Δ/ΓΠ/ΟΙΚ.137/15 (ΦΕΚ-27 Β/14-1-15) : Αντικατσταση της Α9γ/38800/98 (ΦΕΚ-1232 Β) απφασης "ως προς τον τρπο, διαδικασα και οργνωση εκπαδευση γιατρν προς απκτηση ειδικτητας και καθιρωση δικ/κν για ανληψη υπηρεσας γιατρν για ειδκευση στα Νοσοκομεα 
14-1-15    ΥΠ.ΥΓ. 113385/15 (ΦΕΚ-35 Β/14-1-15) : Τροποποηση επ της Υ9/οικ.70521/18-8-14 "Βραχυπρθεσμα και Μακροπρθεσμα Μτρα Ελγχου της Συνταγογρφησης και Εκτλεσης Εργαστηριακν Εξετσεων" Υπουργικς Απφασης --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
14-1-15   ΥΠ.ΕΣ. 1834/ΕΓΚ.7/14-1-15 : Εκλογες που δεν θα μπορσουν να ασκσουν το εκλογικ τους δικαωμα στις γενικς βουλευτικς εκλογς της 25ης Ιανουαρου 2015
14-1-15   ΥΔΙΜΗΔ ΔΗΔ/Φ.19.6/640/7-1-15 : Δκτυο Δημοσου Τομα (ΔΔΤ) - Εναρξη λειτουργας Ενιαου Συστματος Πληρωμν (ΕΣΥΠ)
14-1-15     ΦΕΚ-4 Α/13-1-15 :
Π.Δ. 4/15 : Τροποποηση τους Π.Δ. 20/12 "Τροποποηση διατξεων του π.δ. 103/99 "Καννες και πρτυπα ασφαλεας για τα επιβατηγ πλοα .....
Π.Δ. 5/15 : Πρσθετες διαδικασες ελγχου, ροι και προυποθσεις για τη δρομολγηση επιβατηγν (Ε/Γ) .....
--> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
14-1-15     ΥΠΥΜΕΔΙ Α6/2084/106/14-1-15 : Μεταφορικ ργο Φορτηγν Ιδιωτικς Χρσης (ΦΙΧ) χωματουργικν επιχειρσεων
14-1-15    ΥΠ.ΟΙΚ. 2/95637/0026/19-12-14: Καταβολ εφπαξ αποζημωσης
14-1-15    Κ.Υ.Α. 824/15 (ΦΕΚ-24 Β/13-1-15) : Καθορισμς του ψους της ειδικς αποζημωσης και των οδοιπορικν εξδων των διοριζομνων, εφρων, αντιπροσπων της δικαστικς αρχς, γραμματων κλπ. για τη διενργεια των Βουλευτικν εκλογν της 25ης Ιανουαρου 2015, καθς και του τρπου καταβολς τους
14-1-15    Κ.Υ.Α. 51774/15 (ΦΕΚ-23 Β/13-1-15) : Καθορισμς ωρν λειτουργας και βαθμο ντασης των μεγαφωνικν εγκαταστσεων των εκλογικν κντρων κλπ. των κομμτων και των συνασπισμν συνεργαζομνων κομμτων κατ την προεκλογικ περοδο των εκστοτε γενικν βουλευτικν εκλογν και λλων λεπτομερειν
14-1-15    ΦΕΚ-25 Β/13-1-15 : 
Κ.Υ.Α. 1572/15 : Καθορισμς ποσο της εκλογικς χρηματοδτησης των εκλογν της 25ης Ιανουαρου 2015
ΥΠ.ΕΣ. 1573/15 : Κατανομ ποσοστο 50%+10% της εκλογικς χρηματοδτησης στα δικαιοχα πολιτικ κμματα για τη διενργεια των βουλευτικν εκλογν της 25ης Ιανουαρου 2015
13-1-15    ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. 633/15 (ΦΕΚ-16 Β/12-1-15) : Καθορισμς των ειδν που πωλον οι τυφλο με δεια σκησης υπαθριου στσιμου εμπορου
13-1-15    Κ.Υ.Α. Δ5Α/64352/10310/14 (ΦΕΚ-3654 Β/31-12-14) : Μτρα περιορισμο κυκλοφορας φορτηγν αυτοκιντων σε τμματα των Εθνικν οδν κατ τη διρκεια του τους 2015
13-1-15    ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. 76008/14 (ΦΕΚ-3653 Β/31-12-14) : Ελεγχος τρησης μακροχρνιων υποχρεσεων επιχειρσεων των οποων επενδυτικ σχδια χουν υπαχθε στους επενδυτικος νμους
13-1-15    ΙΚΑ Γ99/1/12-1-15 : Ημερομηνες οριστικοποησης αποφσεων Παροχν Ασθενεας σε Χρμα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
13-1-15 ΥΠΥΜΕΔΙ Α/577/34/9-1-15 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Κοινοποηση διατξεων του ν. 4313/14 (Α 261) "Ρυθμσεις θεμτων Μεταφορν, Τηλεπικοινωνιν και Δημοσων Εργων και λλες διατξεις" αναφορικ με επιβατικς μεταφορς

13-1-15     ΥΠΥΜΕΔΙ ΔΝΣΑ/ΟΙΚ.1611/Φ.40/ΕΓΚ.1/12-1-15 : Δημοσευση ν. 4313/14
13-1-15   ΥΠ.ΕΣ. Φ.130181/31629/13-1-15 : Ορκωμοσα πολιτογραφομενων αλλοδαπν
13-1-15    ΥΠ.ΕΣ. 1333/ΕΓΚ.6/13-1-15 : Εφαρμογ των διατξεων του ν. 4316/14 (Α 270) επ οικονομικν θεμτων των ΟΤΑ πρτου και δετερου βαθμο
13-1-15    Κ.Υ.Α. 357/15 (ΦΕΚ-20 Β/12-1-15) : Καθορισμς των ρων, των προυποθσεων και του χρνου προβολς , κατ την προεκλογικ περοδο, των πολιτικν κομμτων και συνασπισμν κομμτων, που εκπροσωπονται στην Βουλ των Ελλνων και στο Ευρωπαικ Κοινοβολιο απ τους δημσιους και ιδιωτικος ραδιοφωνικος και τηλεοπτικος σταθμος ελεθερης λψης , καθς και τους φορες παροχς συνδρομητικν ραδιοφωνικν και τηλεοπτικν υπηρεσιν κθε μορφς, στις βουλευτικς εκλογς της 25ης Ιανουαρου 2015
13-1-15     ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. 894/13/15 (ΦΕΚ-18 Β/12-1-15) :  Χοργηση ειδικς δειας απουσας με αποδοχς, για την σκηση του Εκλογικο δικαιματος κατ τις γενικς βουλευτικς εκλογς της 25ης Ιανουαρου 2015
13-1-15   ΥΠ.ΤΟΥΡ. 219/15 (ΦΕΚ-14 Β/12-1-15) : Εκδοση πιστοποιητικο κατταξης των ξενοδοχεων και των ενοικιαζμενων επιπλωμνων δωματων - διαμερισμτων σε κατηγορες αστρων και κλειδιν αντστοιχα
13-1-15    ΦΕΚ-2 Α/9-1-15 : 
Π.Δ. 1/15 : Ρθμιση θεμτων για τους υπαλλλους που αποσπνται μετακινονται στις ελεγκτικς υπηρεσες και στα σματα επιθερησης κατ' εφαμρογ των διατξεων του ρθρου 86 του Υπαλληλικο Κδικα Ν. 3528/07, πως ισχει, και του ρθρου 5 του Ν. 4275/14
Π.Δ. 2/15 : Συμπλρωση του Π.Δ. 169/13 (ΦΕΚ-272 Α) ρθμισης θεμτων χοργησης δανεων σε ΟΤΑ και σε λλους φορες απ το Ταμεο Παρακαταθηκν και Δανεων
13-1-15   IKA A02/1102/1/12-1-15 : Σχετικ με τον χαρακτηρισμ προσπων με χρνο ασφλισης πριν την 1/1/1193 στον Οργανισμ Γεωργικν Ασφαλσεων (ΟΓΑ) ως "παλαιν" "νων" ασφαλισμνων
12-1-15   Κ.Υ.Α. 946/15 (ΦΕΚ-13 Β/10-1-15) : Χοργηση χαρτιο στα κμματα και τους συνασπισμος κομμτων για την εκτπωση των ψηφοδελτων που θα χρησιμοποιηθον στις βουλευτικς εκλογς της 25ης Ιανουαρου 2015
12-1-15    Κ.Υ.Α. 250/15 (ΦΕΚ-12 Β/10-1-15) : Καθορισμς των ρων, των προυποθσεων και του χρνου προβολς, κατ την προεκλογικ περοδο, των πολιτικν κομμτων και συνασπισμν κομμτων, που εκπροσωπονται στη Βουλ των Ελλνων και στο Ευρωπαικ Κοινοβολιο απ τους δημσιους και ιδιωτικος ραδιοφωνικος σταθμος ...
12-1-15    ΥΠ.ΕΣ. 827/15 (ΦΕΚ-11 Β/9-1-15) : Προσδιορισμς για κθε εκλογικ περιφρεια του αντατου επιτρεπμενου ορου εκλογικν δαπανν για κθε υποψφιο βουλευτ
12-1-15    ΥΠ.ΕΣ. 666/15 (ΦΕΚ-8 Β/9-1-15) : Καθορισμς λεπτομερειν που αφορον στη διαδικασα ψηφοφορας στα μεικτ εκλογικ τμματα ετεροδημοτν
12-1-15    ΥΠ.ΤΟΥΡ. 216/15 (ΦΕΚ-10 Β/9-1-15) : Καθορισμς τεχνικν και λειτουργικν προδιαγραφν και βαθμολογομενων κριτηρων για τα ξενοδοχεα και κατταξη αυτν σε κατηγορες αστρων
12-1-15    ΦΕΚ-3644 Β/31-12-14 : 
Κ.Υ.Α. 4.35475/ΟΙΚ.5.24503/14 :  Διαδικασα, ροι μεταφορς των πιστσεων που εγγρφονται στο ΠΔΕ προς το Τ.Π. και Δανεων για την καταβολ πληρωμν ωφελουμνων και παρχων και την κλυψη του κστους του ΤΠ και Δανεων...
Κ.Υ.Α.  4.35474/ΟΙΚ.5.24502/14 : Διαδικασα, ροι μεταφορς των πιστσεων που εγγρφονται στο ΠΔΕ προς το Τ.Π. και Δανεων, για την καταβολ πληρωμν ωφελουμνων και παρχων και την κλυψη του κστους του Τ.Π. και Δανεων ....
12-1-15    ΥΠ.ΕΣ. 1000/ΕΓΚ.5/10-1-15 : Παραλειφθντες εκλογες
12-1-15    ΥΠ.ΕΣ. 996/ΕΓΚ.4/10-1-15 : Πληροφορες και οδηγες για τη διενργεια των γενικν βουλευτικν εκλογν της 25ης Ιανουαρου 2015
12-1-15   ΥΠ.ΕΣ. 643/8-1-15 : Διορισμς των  αντιπροσπων της δικαστικς αρχς και των εφρων τους στις γενικς βουλευτικς εκλογς της 25ης Ιανουαρου 2015
12-1-15    ΥΠ.ΕΣ. 999/10-1-15 : Χοργηση χαρτιο στα κμματα
9-1-15     ΥΠ.ΕΣ. 819/8-1-15 : Ανοιχτο Δμοι την Παρασκευ 9 Ιανουαρου 2015
9-1-15    ΙΚΑ Α42/1/8-1-15 : Μη καταβολ εισφορν Δρου Χριστουγννων οδηγν ταξ, τους 2014
9-1-15    ΥΠ.ΕΣ. 823/8-1-15 : Μηχανογραφικς Καθορισμς Εκλογικν Καταστημτων
9-1-15    ΒΟΥΛΗ 12912/8589/14 (ΦΕΚ-3628 Β/31-12-14) : Διαπστωση της διλυσης του Ταμεου Αρωγς Υπαλλλων της Βουλς (ΤΑΥΒ) την 31η Δεκεμβρου 2014 και της θσης του σε εκκαθριση απ 1η Ιανουαρου 2015 , μετ την απ 22 Δεκεμβρου 2014 απφαση της κτακτης Γενικς Συνλευσης των μετχων του Ταμεου Αρωγς Υπαλλλων της Βουλς (ΤΑΥΒ)
9-1-15     ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 14309/162816/14 (ΦΕΚ-3621 Β/31-12-14) : Αντικατσταση των εθνικν απαιτσεων κατ την αξιολγηση για γκριση φυτοπροστατευτικν προιντων, βση του κανονισμο (ΕΚ) αριθμ. 1107/09
9-1-15    ΥΠΕΚΑ 117398/2995/14 (ΦΕΚ-3611 Β/31-12-14) : Τιμς ανθεσης υλοτομικν εργασιν και λοιπν εργασιν συγκομιδς
9-1-15    Κ.Υ.Α. 79752/14 (ΦΕΚ-3623 Β/31-12-14) : Ρυθμσεις σχετικ με το ψος, τη διαδικασα, τον τρπο, το χρνο και τους ρους εσπραξης και απδοσης των ανταποδοτικν τελν ΓΕΜΗ, την κατανομ, τα κριτρια κατανομς αυτν μεταξ των δικαιοχων, τη διαχεριση αυτν, το ποσοστ απ αυτ που διατθεται για την κλυψη των ελαχστων πγιων δαπανν λειτουργας της κεντρικς υπηρεσας ΓΕΜΗ, των υπηρεσιν ΓΕΜΗ κθε επιμελητηρου και του εποπτικο συμβουλου αυτο, τα παραστατικ καταβολς, τη διαδικασα ελγχου τους, τον τρπο κδοσης, θερησης και υπογραφς των αντιγρφων αποσπασμτων σε ντυπη ηλεκτρονικ μορφ, τα ελχιστα καταχωριζμενα στοιχεα των υπχρεων καταχρησης στο ΓΕΜΗ κθε χρνο, καθς και κθε λλη αναγκαα λεπτομρεια
9-1-15   ΥΠΕΚΑ 118790/7487/14 (ΦΕΚ-3632 Β/31-12-14) : Καθορισμς του τπου και των απαιτουμνων στοιχεων της ατησης για την κδοση Πρξης Χαρακτηρισμο καθς και του τπου, του περιεχομνου και των στοιχεων της ανωτρω πρξης χαρακτηρισμο ως και της απφασης της Επιτροπς επ των αντιρρσεων κατ' αυτς
9-1-15    ΥΔΙΜΗΔ ΔΗΔ/Φ.40/407/8-1-15 : Εφαρμογ των δαιτξεων του Κεφ. Α του ν. 4305/14 (ΦΕΚ-237 Α) σχετικ με την "ανοικτ διθεση και περαιτρω χρση εγγρφων, πληροφοριν και δεδομνων του δημσιου τομα, την τροποποηση των διατξεων του πρτου κεφαλαου του ν. 3448/06, προσαρμογ τη εθνικς νομοθεσας στις διατξεις 2013/37 του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου και την περαιτρω ενσχυση της διαφνειας στο δημσιο τομα
9-1-15   ΕΟΤ 514666-24-12-14 : Διαδικασα αρμοδιτητας παροχς σμφωνης γνμης σε προγρμματα και ενργειες τουριστικς προβολς των Περιφερειν και των Δμων
9-1-15     ΥΠ.ΕΣ. 51792/31-12-14 : Α) Αναγκαα εδη για τη διενργεια των προσεχν βουλευτικν εκλογν της 25ης Ιανουαρου 2015 - Β) Εξερεση οικημτων για χρση τους ως καταστημτων ψηφοφορας
9-1-15     ΦΕΚ-7 Β/8-1-15 :
Κ.Υ.Α. Φ.420/1/80022/Σ.3/15 : Προσωριν απαλλαγ απ τον λεγχο της στρατολογικς κατστασης, των Ελλνων του εξωτερικο (πλην των λιποτακτν), οι οποοι θα λθουν στην Ελλδα για την σκηση του εκλογικο τους δικαιματος
Κ.Υ.Α.  66224/2014/15 : Καθορισμς ειδικτερων ζητημτων σχετικ με τη διαδικασα καθορισμο του γκου εισδοχς πολιτν τρτων χωρν και τη διαδικασα μετκλησης για εξαρτημνη εργασας, εποχικ απασχληση, απασχληση αλιεργατν και υψηλς ειδκευσης
9-1-15     ΠΝΠ 8/8-1-15 (ΦΕΚ-1 Α/8-1-15) : Ρθμιση θεμτων λειτουργας της Επιτροπς του ρθρου 21 του ν. 3023/02
9-1-15      ΦΕΚ-3630 Β/31-12-14 :
Κ.Υ.Α. Φ.10055/ΟΙΚ.20093/1448/14 : Τροποποηση και συμπλρωση καταστατικν διατξεων του Λογαριασμο Δρου Εορτν Εφημεριδοπωλν του Κλδου Ανεργας και Δρου του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
Κ.Υ.Α. 50600/4099/14 : Καθορισμς ψους Δρου εορτν Χριστουγννων 2014 - Ν. Ετους 2015 των Εφημεριδοπωλν λης της χρας
9-1-15       K.Y.A. 59031/14 (ΦΕΚ-3629 Β/31-12-14) : Υπαγωγ 1) της κτηματογραφομενης περιοχς του Δμου Ευκαρπας του Ν. Θεσσαλονκης ..... --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
8-1-15    ΥΠ.ΟΙΚ. 2/1169/0026/31-12-14 : Εκδοση χρηματικν ενταλμτων προπληρωμς (ΧΕΠ)
8-1-15    ΥΠ.ΕΣ. 664/ΕΓΚ.3/8-1-15 : Ψηφοφορα Ετεροδημοτν
8-1-15    ΟΑΕΔ 1025/8-1-15 : Πργραμμα Επαγγελματικς Κατρτισης Εργαζομνων (ΛΑΕΚ 0,24%) τους 2015
8-1-15    ΥΠ.ΕΣ. 389/7-1-15 : Παροχ διευκρινσεων σχετικ με την σκηση του εκλογικο δικαιματος απ τους γεννηθντες το τος 1997, κατ τις προσεχες βουλευτικς εκλογς της 25ης Ιανουαρου 2015
8-1-15    ΥΠΕΚΑ ΑΠΕΗΛ/Γ/Φ1.21/441/ΟΙΚ.23609/14 (ΦΕΚ-3545 Β/30-12-14) : Τροποποηση υ.α. υπ' αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.1.21/ΟΙΚ.23824/23-12-14 (ΦΕΚ-3274 Β). Αναπροσαρμογ ορων κατανλωσης για τους φορες ενταγμνους στο ειδικ "Τιμολγιο Υπηρεσιν Αλληλεγγης"
8-1-15    Κ.Υ.Α. 117394/2932/14 (ΦΕΚ-3557 Β/30-12-14) : Καθορισμς των Προδιαγραφν και του Περιεχομνου των Προσωρινν Διαχειριστικν Σχεδων Βσκλησης, στο πλασιο εφαρμογς των διατξεων του ρθρου 60 του Ν. 4264/14 (ΦΕΚ-118 Α)
8-1-15     ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 7176/162643/14 (ΦΕΚ-3567 Β/30-12-14) : Εφαρμογ Προγρμματος Επιζωοτιολογικς Διερενησης της Γρπης των Πτηνν
8-1-15    ΥΠ.ΕΣ. 241/15 (ΦΕΚ-6 Β/7-1-15) : Καθορισμς απχρωσης χαρτιο, διαστσεων ψηφοδελτων και εκλογικν φακλων που θα χρησιμοποιηθον κατ την ψηφοφορα της 25ης Ιανουαρου 2015 για την εκλογ βουλευτν του Ελληνικο Κοινοβουλου
8-1-15    ΥΠ.ΕΣ. 51793/7-1-15 (ΦΕΚ-5 Β/7-1-15) : Καθορισμς ειδικο γνωρσματος και λοιπν χαρακτηριστικν των σκων, στους οποους κλενεται το υλικ της ψηφοφορας κατ την εκλογ βουλευτν του Ελληνικο Κοινοβουλου
7-1-15  ΥΠ.ΟΙΚ. Δ12Α/1000840/ΕΞ2014/30-12-14 : Διευκρινσεις για την εφαρμογ της ΠΟΛ1234/2014
7-1-15  ΥΠΥΜΕΔΙ Α7/50373/4094/29-12-14 : Οδικ Βοθεια Οχημτων - Αφαρεση στοιχεων κυκλοφορας οχματος οδικς βοθειας.
7-1-15  ΚΥΑ  60069/14 (ΦΕΚ 3534 Β/30-12-2014) : Παρταση προθεσμας υπαγωγς στο Ν. 4178/2013 «Αντιμετπιση της Αυθαρετης Δμησης - Περιβαλλοντικ Ισοζγιο και λλες διατξεις» (ΦΕΚ Α/174) και τροποποηση της αριθμ. 2254/30-9-2013 απφασης Αναπληρωτ Υπουργο Περιβλλοντος, Ενργειας και Κλιματικς Αλλαγς «Διαδικασα ηλεκτρονικς υποβολς των απαρατητων δικαιολογητικν για την υπαγωγ στο ρθρο 24 του Νμου 4178/2013 «Αντιμετπιση της Αυθαρετης Δμησης - Περιβαλλοντικ Ισοζγιο και λλες διατξεις» (ΦΕΚ 174/Α).» (ΦΕΚ Β/2184), πως ισχει.
7-1-15  ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1002/15 (ΦΕΚ 3 Β/05-01-2015) : Κατηγορες οντοττων που απαλλσσονται απ τη χρησιμοποηση φορολογικν ηλεκτρονικν μηχανισμν. Αναγραφ πρσθετων στοιχεων στα εκδιδμενα στοιχεα λιανικς πλησης ορισμνων κατηγοριν υπηρεσιν αγαθν. Δλωση διακοπς λειτουργας φορολογικο ηλεκτρονικο μηχανισμο λγω τεχνικο προβλματος.
7-1-15  ΚΥΑ  1025/14/63-α/15 (ΦΕΚ 4 Β/5-1-2015) : Ρθμιση θεμτων τξης και ασφλειας κατ τις Βουλευτικς Εκλογς.
7-1-15  ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΑΙΓ. Μ.Φ.512.2/5395/2014/29-12-14 : Διαδικασα επιβολς διοικητικν κυρσεων για παραβσεις του Ν. 3446/2006.--> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
7-1-15  ΟΠΕΚΕΠΕ 515/5-1-15 : Εξισωτικ Αποζημωση τους 2014 (Μτρα 211 και 212 του ΠΑΑ 2007-2013) - Ανρτηση καταστσεων δικαιοχων με χωρς κυρσεις, επιλαχντων και απορριπτμενων-Υποβολ ενστσεων εκ μρους των ενδιαφερμενων.
7-1-15  ΥΠΕΣ 233/5-1-15 : Γενικς Βουλευτικς Εκλογς 25ης Ιανουαρου 2015- Καθορισμς Εκλογικν Τμημτων.
7-1-15  ΥΠΕΣ 232/5-1-15 : Αποστολ εκλογικο υλικο (τμματα ετεροδημοτν) των Δμων της περιοχς ευθνης σας
7-1-15  ΠΔ 178/14 (ΦΕΚ 281 Α/31-12-2014) : Οργνωση Υπηρεσιν Ελληνικς Αστυνομας.
5-1-15   ΥΠΟΜΕΔΙ Φ.Α2/77184/4746/14/05-01-15  : Μητρα εξουσιοδοτσεων για την εφαρµογ της 28366/2098/06 απφασης 1ης περιδου 2015
5-1-15  ΥΠΕΚΑ 55776/14 (ΦΕΚ 3584 Β/31-12-2014) : Ηλεκτρονικ υποβολ στην κεντρικ βση της ΕΚΧΑ Α.Ε. λων των εγγραπτων στα υποθηκοφυλακεα πρξεων κατ το ρθρο 1 (παρ. 4) του Ν. 2308/1995 (Α/114).
5-1-15  ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ 78030/14 (ΦΕΚ 3586 Β/31-12-2014) : Καθορισμς ενιαου ποσο ετσιας συνδρομς και ενιαου ανταποδοτικο τλους αν παρεχμενη υπηρεσα στα μλη των Επιμελητηρων, που απολαμβνουν τις εν λγω υπηρεσες και ρθμιση κθε λλης αναγκαας λεπτομρειας για την εφαρμογ του ρθρου 94 του νμου 4314/2014, σε συνδυασμ με τα ρθρα 96 και 98 αυτο.
5-1-15  ΚΥΑ 104356/14 (ΦΕΚ 3581 Β/31-12-2014) : Κανονισμς Ασφλειας των Καταστημτων Κρτησης.
5-1-15  ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1005/30-12-14 : Επιμκυνση των προθεσμιν για την κδοση αποφσεων επ αιτσεων αναστολν και επ ενδικοφανν προσφυγν ενπιον της Υπηρεσας Εσωτερικς Ε[ανεξτασης.
5-1-15  ΥΠΕΚΑ 50916/14 (ΦΕΚ 3582 Β/31-12-2014) : γκριση Τεχνικν Προδιαγραφν και Κανονισμο Προ-εκτιμμενων Αμοιβν της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. για το ργο «Υπηρεσες Ελγχου Ποιτητας εθνικν ψηφιακν Ορθοεικνων και Αεροφωτογραφιν - LSO25».
5-1-15  ΥΠΕΚΑ ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.24461/14 (ΦΕΚ 3583 Β/31-12-2014) : Εγκατσταση μονδων ΑΠΕ απ αυτοπαραγωγος με συμψηφισμ ενργειας κατ’ εφαρμογ του ρθρου 14Α του Ν. 3468/2006.
5-1-15  ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1004/15 (ΦΕΚ 2 Β/02-01-2015) : Πιστοποιητικ του ρθρου 54Α του Κδικα Φορολογικς Διαδικασας, ετν 2015 και επομνων.
5-1-15  ΥΠ.ΕΣ. 51571/31-12-14 : σκηση εκλογικο δικαιματος Ελλνων ναυτικν που υπηρετον σε πλοα με ελληνικ σημαα, τα οποα ναυλοχον κατ την ημρα της ψηφοφορας σε ελληνικ λιμνια, κατ τις βουλευτικς εκλογς της 25ης Ιανουαρου 2015.
5-1-15  ΥΠ.ΕΣ. 51790/31-12-14 : Καθορισμς χρνου και τρπου υποβολς δλωσης απ τους στρατιωτικος, τους υπηρετοντες στις νοπλες δυνμεις στο Λιμενικ Σμα, το προσωπικ της Ελληνικς Αστυνομας και του Πυροσβεστικο Σματος για την σκηση του εκλογικο τους δικαιματος στις βουλευτικς εκλογς της 25ης Ιανουαρου 2015.
5-1-15  ΥΠ.ΕΣ. 51800/31-12-14 : Καθορισμς τρπου χρσης των χρων που διατθενται κατ την προεκλογικ περοδο στα πολιτικ κμματα και σε συνασπισμος συνεργαζομνων κομμτων για την προεκλογικ προβολ τους και λλων λεπτομερειν.
5-1-15 ΥΠΕΚΑ 60722/31-12-14 : Λειτουργα της Αποκεντρωμνης Μονδας Κρατικν Ενισχσεων στο Υπουργεο Περιβλλοντος, Ενργειας και Κλιματικς Αλλαγς.
5-1-15  ΥΠ.ΕΣ. 123/ΕΓΚ.2/3-1-15 : Βουλευτικς Υποψηφιτητες
5-1-15  ΥΠ.ΕΣ. 122/ΕΓΚ.1/3-1-15 : Καθορισμς εκλογικν τμημτων και καταστημτων ψηφοφορας για τις γενικς βουλευτικς εκλογς της 25ης Ιανουαρου 2015.
2-1-15    ΥΠ.ΥΓ. Γ1Α/ΓΠ/109047/31-12-14 : Εφαρμογ του Διεθνος Υγειονομικο Κανονισμο - Καταχρηση και κδοση πιστοποιητικν Υγειονομικο ελγχου - Απαλλαγς Μτρων Υγειονομικο ελγχου πλοων σε βση δεδομνων των Ευρωπαικν κρατν - Ορισμς Λιμνων υπεθυνων για διαχεριση περιστατικν αιμορραγικο πυρετο Εμπολα
2-1-15   ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1262/29-12-14 : Διαδικασα επιβολς κυρσεων για παραβσεις της νομοθεσας που αφορ στον αιγιαλ, την παραλα, τη θλασα, τον πυθμνα και τη ζνη λιμνα
2-1-15     ΥΠ.ΕΣ. 51791/ΕΓΚ.58/31-12-14 :  Ανκληση και απαγρευση χοργησης κανονικν αδειν, διευκολνσεις υπαλλλων για την σκηση του εκλογικο τους δικαιματος
2-1-15     ΥΠ.ΕΣ. 51794/ΕΓΚ.59/31-12-14 : Διευκολνσεις για την σκηση του εκλογικο δικαιματος απ πολτες με αναπηρα στις γενικς βουλευτικς εκλογς της 25ης Ιανουαρου 2015
2-1-15     ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΔΑΔ/Φ.18.27/2172/ΟΙΚ.56/2-1-15 : Αναστολ προσλψεων και υπηρεσιακν μεταβολν - Ανκληση και απαγρευση χοργησης κανονικν αδειν - Διευκολνσεις υπαλλλων για την σκηση του εκλογικο τους δικαιματος
2-1-15   Κ.Υ.Α. 32535/14 (ΦΕΚ-3531 Β/30-12-14) : Στεγαστικ αποκατσταση παλιννοστοντων ομογενν απ χρες της τως Σοβιετικς Ενωσης, στις ζνες Εγκατστασης Α, Β, Γ και Δ της Ελληνικς Επικρτειας
2-1-15    ΕΠΑΘ 122/3/14 (ΦΕΚ-3533 Β/30-12-14) : Εξταση αιτισεων απ ασφαλιστικος διαμεσολαβητς
2-1-15    ΥΠΕΚΑ 23327/14 (ΦΕΚ-3549 Β/30-12-14) : Πρσκληση για συμμετοχ στην κατανομ τους 2015 ποστητας 140.000 χιλιολτρων αυτοσιου βιοντζελ, σμφωνα με τις διατξεις της παρ. 4α του ρθρου 15Α του Ν. 3054/02
2-1-15    ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1003/31-12-14 (2-1-2015) : Παροχ οδηγιν για την εφαρμογ των διατξεων του ν. 4308/14 (ΦΕΚ-251 Α) περ των Ελληνικν Λογιστικν Προτπων, συναφες ρυθμσεις και λλες διατξεις"
2-1-15   ΥΠ.ΕΣ. 51574/31-12-14 : Προκρυξη γενικν βουλευτικν εκλογν και ορισμς ημρας διεξαγωγς της ψηφοφορας
2-1-15   Κ.Υ.Α. 51569/31-12-14 : Ασκηση εκλογικο δικαιματος κρατουμνων
2-1-15   Π.Δ. 176/14 (ΦΕΚ-279 Α/31-12-14) : Καθορισμς των ρων και των προυποθσεων σκησης επαγγλματος Λογοθεραπευτν
2-1-15 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1263/14 (ΦΕΚ-3569 Β/31-12-14) : Παρταση προθεσμας για την εκπρθεσμη καταβολ τελν κυκλοφορας τους 2015 και για τη θση των οχημτων σε ακινησα
31-12-14    ΥΠ.ΟΙΚ. 2/97558/ΔΛΔ/14 (ΦΕΚ-3536 Β/30-12-14) : Ανθεση της Ταμειακς διαχερισης στην Τρπεζα της Ελλδος των Τομων του Ενιαου Ταμεου Ανεξρτητα Απασχολουμνων (ΕΤΑΑ)
31-12-14     ΦΕΚ-3532 Β/30-12-14 :
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.51010/42926/1085/14 : Αποτμηση των περιουσιακν στοιχεων των Ταμεων Επαγγελματικς Ασφλισης και καθορισμς στοιχεων που κατ' ελχιστον περιλαμβνονται στον κανονισμ επενδσεν τους
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.51010/45802/1145/14 : Οργανωτικς απαιτσεις των Ταμεων Επαγγελματικς Ασφλισης
31-12-14      ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1264/30-12-14 : Πρσθετες διευκρινσεις σχετικ με την αυτοτελ φορολγηση αφορολγητων αποθεματικν του ν. 2238/94 με βση τις διατξεις των παρ. 12 και 13 του ρθρου 72 του ν. 4172/13
31-12-14     ΥΠ.ΥΓ. Γ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.113346/31-12-14 : Υποχρεωτικ ενημρωση με τη συμπλρωση ειδικο εντπου για την γκαιρη εφαρμογ των μτρων πρληψης και ελγχου σε ασθενες με γνωστ λομωξη αποικισμ απ πολυανθεκτικος μικροοργανισμος στους χρους παροχς υπηρεσιν υγεας
31-12-14      ΥΠ.ΕΣ. 51568/ΕΓΚ.57/31-12-14 : Ειδικο εκλογικο κατλογοι στρατιωτικν υπηρετοντων στις νοπλες δυνμεις στο Λιμενικ Σμα, προσωπικο της Ελληνικς Αστυνομας και του Πυροσβεστικο Σματος, ενψει των βουλευτικν εκλογν της 25ης Ιανουαρου 2015
31-12-14     Κ.Υ.Α. 2136/14 (ΦΕΚ-3493 Β/29-12-14) : Κανονισμς Λειτουργας των Βασικν Διαπραγματευτν Αγορς
31-12-14    ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. 79408/30-12-14 : Εγκκλιος σχετικ με διακανονισμς οφειλμενων συνδρομν των μελν των Επιμελητηρων
31-12-14   Κ.Υ.Α. 344.1.3/04/14 (ΦΕΚ-3540 Β/30-12-14) : Εγκριση των προυπολογισμν τους 2015 ντεκα (11) εντς Γενικς Κυβρνησης φορων του Κεφ. Α του ν. 3429/05 του εποπτεοντος Υπουργεου Ναυτιλας και Αιγαου --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
31-12-14    ΥΠ.ΕΣ. 51492/30-12-14 : Οδηγες σχετικ με την αποστολ στοιχεων ργων ΣΑΕΠ/ΣΑΜΠ στους φορες υλοποησς τους
31-12-14      Π.Δ. 173/14 (ΦΕΚ-277 Α/31-12-14) : Διλυση της Βουλς, προκρυξη εκλογς βουλευτν και σγκληση της νας Βουλς
30-12-14       ΥΠΥΜΕΔΙ 70744/4507/30-12-14 : Εγκατσταση Συστημτων Αντιεμπλοκς κατ την Πδηση σμφωνα με την υ.α. 28366/2098/06
30-12-14     ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚΦ/Γ/5030438/ΕΞ2014/30-12-14 : Κοινοποηση διατξεων του ρθρου 85 του ν. 4316/14 - Ρυθμσεις για την απσυρση οχημτων
30-12-14     ΦΕΚ-3514 Β/29-12-14 : 
Κ.Υ.Α. 5562/160320/14 : Τροποποηση και συμπλρωση της αριθμ. 422/408583/6914/00 κ.υ.α. Πργραμμα πρωρης συνταξιοδτησης αγροτν στα πλασια εφαρμογς του Καν αρ. 1257/99 του Συμβουλου, πως αυτ χει τροποποιηθε και ισχει
Κ.Υ.Α. 1193/160351/14 : Παρταση προθεσμας της παρ. 2 του ρθρου 19α του Ν. 4015/11 (Α 210), πως ισχει
30-12-14     ΥΠ.ΤΟΥΡ. 26036/14 (ΦΕΚ-3510 Β/29-12-14) : Καθορισμς τεχνικν και λειτουργικν προδιαγραφν και λοιπν ρων και προυποθσεων για την δρυση και λειτουργα των Ξεννων Φιλοξενας Νων
30-12-14     ΦΕΚ-3513 Β/29-12-14 :
ΥΠΕΘΑ Φ.400/454/380172/Σ.932/14 : Τροποποηση Πινκων και Παραρτημτων ΠΔ 11/2014
Κ.Υ.Α. Μ.3614.1/05/2014 : Αξηση του αριθμο εισαγομνων στις Ακαδημες Εμπορικο Ναυτικο (ΑΕΝ) ακαδημαικο τους 2014-2015
30-12-14    Κ.Υ.Α. 59160/14 (ΦΕΚ-3496 Β/29-12-14) : Εγκριση των προυπολογισμν τους 2015 των τριντα να (31) φορων του Κεφ. Α του Ν. 3429/05 του Υπουργεου Περιβλλοντος, Ενργειας και Κλιματικς Αλλαγς --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
30-12-14     ΕΕΕΠ 133/2/14 (ΦΕΚ-3508 Β/29-12-14) : Εγκριση Κανονισμο Οργνωσης, Διρθρωσης και Λειτουργας Υπηρεσιακν Μονδων της Επιτροπς Εποπτεας και Ελγχου Παιγνων
30-12-14      Κ.Υ.Α. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/ΟΙΚ.23840/14 (ΦΕΚ-3497 Β/29-12-14) : Επιμερισμς ειδικο τλους στους οικιακος καταναλωτς σε περιοχς που λειτουργον σταθμο ΑΠΕ
30-12-14      ΥΠ.ΥΓ. Υ1Γ/ΓΠ/ΟΙΚ.112708/22-12-14 : Σχετικ με τις επιχειρσεις εμπορας, ενοικασης και πλησης μεταχειρισμνων ειδν
30-12-14       ΥΠ.ΕΣ. 51178/29-12-14 : Οδηγες για την τρηση και υποβολ στοιχεων Μητρου Δεσμεσεων
30-12-14      ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. 50033/10904/29-12-14 : Γνωστοποηση δημοσευσης Υπουργικς Απφασης - Εγκκλιος εφαρμογς της
30-12-14   Κ.Υ.Α. 75537/14 (ΦΕΚ-3499 Β/29-12-14) : Τακτοποηση πληρωμν Δημοσων Επενδσεων με τη λξη του οικονομικο τους, χρηματοδτηση του επομνου ΠΔΕ και ρθμιση σχετικν θεμτων --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
30-12-14    Κ.Υ.Α. 8001/5/74-ΡΚΕ/14 (ΦΕΚ-3503 Β/29-12-14) : Περ του εδους και του ποσοστο δπανν που πληρνονται σε βρος της Πγιας Προκαταβολς της Ελληνικς Αστυνομας
30-12-14    Κ.Υ.Α. Γ1(Δ)/ΓΠ/ΟΙΚ.112203/14 (ΦΕΚ-3504 Β/29-12-14) : Τροποποηση-συμπλρωση της υπ' αριθμ. Α5/2280/83 (ΦΕΚ-720 Β) Υγειονομικς Διταξης σχετικ με την προστασα των νερν που χρησιμοποινται για την δρευση της περιοχς Πρωτευοσας απ ρυπνσεις και μολνσεις .....
29-12-14     ΥΠ.ΥΓ. Γ4Α/ΓΠ/100714/14 (ΦΕΚ-3477 Β/23-12-14) : Οργνωση και λειτουργα Πανελληνου Συλλγου Επισκεπτν Υγεας (ΠΣΕΥ)
29-12-14     ΥΠΑΙΘ Φ.821/3418Κ/210121/Η2/14 (ΦΕΚ-3494 Β/29-12-14) : Καθορισμς προσντων, κριτηρων, διαδικασας επιλογς Συντονιστν Εκπαδευσης Εξωτερικο
29-12-14      ΙΚΑ Ε40/941/24-12-14 : Περοδοι υποβολς Αναλυτικν Περιοδικν Δηλσεων (ΑΠΔ) μισθολογικν περιδων απ 1/2015 ως 12/2015
29-12-14     ΥΠΥΜΕΔΙ  Β1/70738/5467/29-12-14 : Οδικς εμπορευματικς μεταφορς - Παρταση προθεσμας για απκτηση δειας οδικο μεταφορα απ πρην νομαρχιακος μεταφορες
29-12-14     Κ.Υ.Α. Π3Α/ΓΠ/ΟΙΚ.49361/1253/14 (ΦΕΚ-3483 Β/24-12-14) : Διαδικασα χοργησης παροχς στο πλασιο των προγραμμτων οικονομικς ενσχυσης στα ΑμεΑ
29-12-14     Κ.Υ.Α. 49863/688/14 (ΦΕΚ-3484 Β/24-12-14) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 30659/89 υ.α. "Ειδικ εποχικ βοθημα προς ομοειδες επαγγελματικς κατηγορες (εκτς των οικοδμων) και ειδικ βοθημα προς μεμονωμνους ασφαλισμνους" (ΦΕΚ-239 Β) πως χει τροποποιηθε με την 31353/89 μοια (ΦΕΚ-448 Β)
29-12-14      Π.Δ. 170/14 (ΦΕΚ-266 Α/24-12-14) : Μεταφορ πιστσεων απ τους Δμους στις Περιφρειες, συνεπεα της αντστοιχης μεταββασης της αρμοδιτητας για τη μεταφορ μαθητν πρωτοβθμιας και δευτεροβθμιας εκπαδευσης
29-12-14     Ν. 4316/14 (ΦΕΚ-270 Α/24-12-14) : Ιδρυση παρατηρητηρου νοιας, βελτωση περιγεννητικς φροντδας, ρυθμσεις θεμτων αρμοδιτητας Υπουργεου Υγεας και λλες διατξεις --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
29-12-14     N. 4315/14 (ΦΕΚ-269 Α/24-12-14) : Πρξεις εισφορς σε γη και σε χρμα - Ρυμοτομικς απαλλοτρισεις και λλες διατξεις --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
29-12-14     Π.Δ. 171/14 (ΦΕΚ-268 Α/24-12-14) : Προσαρμογ της ελληνικς νομοθεσας στις Οδηγες 2009/13/ΕΚ (L124) και 2013/54/ΕΕ (L329)
29-12-14     ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 12650/8407/14 (ΦΕΚ-267 Α/24-12-14) : Δημοσευση στην Εφημερδα της Κυβερνσεως αποφσεως της Ολομλειας της Βουλς "Για την τροποποηση διατξεων του κανονισμο της Βουλς Μρος Κοινοβουλευτικ (ΦΕΚ-106 α0 και Μρος Β' (ΦΕΚ-51 Α) πως ισχει"
24-12-14  ΟΑΕΔ 3540/59/9.12.2014/14 (ΦΕΚ – 3476 Β/23-12-2014):Υλοποηση προγρμματος επαγγελματικς κατρτισης εργαζομνων (ΛΑΕΚ 0,24%) τους 2015.
24-12-14  ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡ. Φ.11321/19423/1405/14 (ΦΕΚ – 3480 Β/23-12-2014): Αντικατσταση των παρ. 1 και 2 του ρθρου 38, του ρ­θρου 39 και των παρ. 1, 2 και 3 του ρθρου 40 του Κανονισμο Ασφλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ».
24-12-14  ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΑΙΓ. 3631.38/05/14/14 (ΦΕΚ – 3440 Β/22-12-2014): Τροποποηση του τπου αποδεικτικν ναυτικς ικαντητας.
24-12-14 ΚΥΑ 117679/7182/14 (ΦΕΚ – 3473 Β/23-12-2014): Καθορισμς ψους παραβλου της παρ. 4 αρθ. 14 του Ν. 998/1979 πως ισχει.
24-12-14  ΥΠ.ΕΣ. 50772/23-12-14 : Πολιτιστικ Πρωτεουσα της Ευρπης 2021 : Πρσκληση υποβολς προτσεων.
24-12-14  ΥΠ.ΕΣ 50773/23-12-14 : Βραβεα για τις Καινοτμες Περιφρειες και Πλεις της Ευρπης (RegioStars 2015).
24-12-14  ΥΠ.ΕΣ. 50774/23-12-14 : Ευρωπακ Επιχειρηματικ Περιφρεια 2016: Πρσκληση υποβολς προτσεων.
24-12-14 ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΑΙΓ. 354.9-1/2287/ΕΓΚ.1/24-12-14 : Διαδικασα εκπνησης, ελγχου και γκρισης τεχνικν προδιαγραφν κατ το προκαταρκτικ στδιο προετοιμασας διαγωνιστικν διαδικασιν για την προμθεια αγαθν-υπηρεσιν προς κλυψη αναγκν Υ.Ν.Α..
24-12-14 ΦΕΚ 3442/22-12-14  / ΦΕΚ 3449 Β/22-12-14 : σχετικ με απογραφ αστγων δικαιοχων του τ.ΟΕΚ για συμμετοχ σε κλρωση κατοικιν σε δμους Περιφερειακν Ενοττων
24-12-14  ΥΠ.ΥΓ. 41949/24-12-14 : Διευκρινσεις για τα Κντρα Υγεας και τις αποκεντρωμνες μονδες τους στο πλασιο νταξης και λειτουργας τους στο ΠΕΔΥ.
24-12-14  Ν. 4314/14 (ΦΕΚ 265 Α/23-12-2014) : Α) Για τη διαχεριση, τον λεγχο και την εφαρμογ αναπτυξιακν παρεμβσεων για την προγραμματικ περοδο 2014-2020, Β)Ενσωμτωση της Οδηγας 2012/17 του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 13ης Ιουνου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικ δκαιο, τροποποηση του ν.3419/2005 (Α297) και λλες διατξεις. ....--> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
23-12-14     ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. 49327/10702/14 (ΦΕΚ-3456 Β/23-12-14)  : Τροποποηση και συμπλρωση της υπ'αριθμ. 29502/85/1-9-14 (ΦΕΚ-2390 Β/8-9-14) απφασης του Υπ.Εργ.Κοιν.Ασφ. και Προν. "Τροποποηση και συμπλρωση της υπ' αριθμ. 5072/13 απφασης περ επανακαθορισμο των ρων και προυποθσεων ηλεκτρονικς υποβολς στοιχεων για θματα αρμοδιτητας του Σματος Επιθερησης Εργασας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμο Απασχολσεως Εργατικο Δυναμικο (ΟΑΕΔ)...
23-12-14     ΥΠ.ΔΙΚ.ΔΙΑΦ.ΑΝΘΡ.ΔΙΚ. 88741/14 (ΦΕΚ-3455 Β/23-12-14) : Εσωτερικς Κανονισμς Λειτουργας Καταστημτων Κρτησης και Αυτοτελν Τμημτων Γ' τπου
23-12-14     ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1261/22-12-14 : Διευκρινσεις για την ορθ εφαρμογ της παρ. 15 του ρθρου 72 του ν. 4172/13 (ΚΦΕ)
23-12-14    ΥΠ.ΟΙΚ. 2/98002/ΔΠΓΚ/23-12-14 : Εκτλεση προυπολογισμο οικονομικο τους 2015
23-12-14    ΙΚΑ 68/16-12-14 : Εναρξη καταβολς σνταξης σε οφειλτη - συνταξιοχο με τις διατξεις της διαδοχικς ασφλισης
23-12-14     ΕΟΠΥΥ ΔΒ4Γ/Π60/37/ΟΙΚ.45126/23-12-14 : Σχετικ με την υποβολ συνταγν για τους δικαιοχους του ν. 4270/14
23-12-14     ΥΠΕΚΑ 58385/14 (ΦΕΚ-3437 Β/22-12-14) : Περαωση της διαδικασας κτηματογρφησης - Καταχριση των πρτων εγγραφν στα κτηματολογικ βιβλα .......
23-12-14      ΦΕΚ-3431 Β/22-12-14 / ΦΕΚ-3432 Β/22-12-14 / ΦΕΚ-3433 Β/22-12-14 - 3434 Β/22-12-14 & ΦΕΚ-3452 Β/23-12-14 σχετικ με απογραφ αστγων δικαιοχων του τ.ΟΕΚ για συμμετοχ σε κλρωση κατοικιν σε δμους Περιφερειακν Ενοττων
23-12-14     ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΛ/Δ/1168423/ΕΞ2014/19-12-14 : Παροχ διευκρινσεων σε θματα ελγχου ενδοομιλικν συναλλαγν και εκπρθεσμης υποβολς της κατστασης ενδοομιλικν συναλλαγν και του συνοπτικο πνακα πληροφοριν
23-12-14     ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1260/19-12-14 : Σχετικ με τη φορολογικ κατοικα
23-12-14    ΥΠΑΙΘ Φ.251/209035/Α5/22-12-14 : Εισαγωγ στην Τριτοβθμια Εκπαδευση με το 10% των θσεων εισακτων για το ακαδ. τος 2015-2016
23-12-14     ΥΠ.ΟΙΚ. 2/97612/0026/22-12-14 : Ανατροπς και αναλψεις υποχρεσεων
23-12-14     ΙΚΑ Φ09/915/19-12-14 : Εφαρμογ ρθρου 28 του Ν. 3528/07 περ Δηλσεως Περιουσιακς Κατστασης για το Διοικητικ Προσωπικ του ΙΚα-ΕΤΑΜ
23-12-14     ΠΥΣ 29/14 (ΦΕΚ-264 Β/22-12-14) : Παρταση της ισχος της 33/06 ΠΥΣ "Αναστολ διορισμν και προσλψεων στο Δημσιο Ταμεο"
23-12-14     K.Y.A. 3724/162303/14 (ΦΕΚ-3438 Β/22-12-14) : Εθνικ μτρα και παρεκκλσεις στον τομα των τροφμων ζωικς προλευσης σε εφαρμογ των Κανονισμν (ΕΚ) 852/04 και (ΕΚ) 853/04
22-12-14     ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1259/22-12-14 : Παροχ οδηγιν για τον τρπο εφαρμογς της ΠΟΛ.1050/17-2-14 Απφασης Γενικο Γραμματα Δημοσων Εσδων
22-12-14    ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - Αξιοποηση των Ευρωπαικν Διαρθρωτικν και Επενδυτικν Ταμεων για την ενσωμτων των Ρομ
22-12-14    ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1250/14 (ΦΕΚ-3411 Β/19-12-14) : Διαδικασα χοργησης αναστολς πληρωμς του Ενιαου Φρου Ιδιοκτησας Ακιντων (ΕΝΦΙΑ) τους 2014 σε νομικ πρσωπα
22-12-14    Κ.Υ.Α. 6500/1/21/14 (ΦΕΚ-3428 Β/19-12-14) : Εκπαδευση δημοτικν αστυνομικν Ελληνικς Αστυνομας
22-12-14    ΦΕΚ-3423 Β/19-12-14 : 
Κ.Υ.Α. Δ22/ΟΙΚ.46352/1850/14 : Καθορισμς πστωσης για την κλυψη της δαπνης που προκαλεται απ τη μεταφορ με μειωμνο εισιτριο των πολυτκνων απ τον Οργανισμ Αστικν Συγκοινωνιν Αθνας (ΟΑΣΑ), οικονομικο τους 2014
Κ.Υ.Α. Δ22/ΟΙΚ.45628/1831/14 : Καθορισμς πστωσης και κατανομς αυτς στον Οργανισμ Αστικν Συγκοινωνιν Θεσσαλονκης (ΟΑΣΘ), για την κλυψη της δαπνης που προκαλεται απτ η μεταφορ με μειωμνο εισιτριο των πολυτκνων οικονομικο τους 2014
ΥΠΥΜΕΔΙ 72142/1663/14 : Καθορισμς της ποιτητας των παρεχμενων καθολικν εθνικν και ενδοκοινοτικν ταχυδρομικν υπηρεσιν
22-12-14    ΕΕΕΠ 133/3/14 (ΦΕΚ-3421 Β/19-12-14) : Τροποποηση της με αριθμ. 115/4Α/14 (2045 Β) απφασης της ΕΕΕΠ με ττλο "Τροποποηση και κωδικοποηση της με αριθμ 107/5/14 (Β 1637) απφασης της ΕΕΕΠ με ττλο "Ρθμιση θεμτων Πιστοποησης Τεχνικν Ηλεκτρονικν Τεχνικν - Ψυχαγωγικν Παιγνων και Παιγνιομηχανημτων και Τεχνικν Τυχερν Παιγνων ...."
22-12-14    ΦΕΚ-3409 Β/19-12-14 : 
Κ.Υ.Α. Φ.10034/16854/426/14 : Κρατικ επιχοργηση Λογαριασμο Αγροτικς Εστας τους 2014
ΡΑΕ 674/2014/14 : Εγκριση των τιμολογων της ΔΕΗ ΑΕ, ως Προμηθευτ Καθολικς Υπηρεσας Ηλεκτρικς Ενργειας, για το δετερο τος παροχς της υπηρεσας, σμφωνα με την απφαση ΡΑΕ υπ' αριθμ. 115/13 (ΦΕΚ-682 Β)
22-12-14    ΥΠΑΙΘ 201572/Γ1/14 (ΦΕΚ-3399 Β/18-12-14) : Κανονισμς Οικονομικς Διαχερισης του Εθνικο Οργανισμο Πιστοποησης Προσντων και Επαγγελματικο Προσανατολισμο (ΕΟΠΠΕΠ)
22-12-14    ΦΕΚ-3415 Β/19-12-14 : 
Κ.Υ.Α. Κ1/204712/14 : Καθορισμς μεγστου αριθμο ανθρωποωρν απασχλησης για το ργο των σχολικν καθαριστριν κατ το σχολικ τος 2014-2015
Κ.Υ.Α.  Κ1/204726/14 : Τρπος διαχερισης χρηματοδοτσεων με αναδχους καθαριστς / καθαρστριες και συνεργεα καθαρισμο στα σχολεα Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαδευσης σε λη την επικρτεια για το διδακτικ τος 2014-2015
22-12-14    ΡΑΕ 681/2014/14 (ΦΕΚ-3310 Β/10-12-14) : Εγκριση του Προγρμματος Ανπτυξης ΕΣΦΑ 2014-2023
22-12-14 ΥΠ.ΕΣ. 48633/ΕΓΚ.55/10-12-14 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Παροχ οδηγιν σχετικ με θματα του Ολοκληρωμνου Πλαισου Δρσης (ΟΠΔ) τους 2015 
22-12-14    ΥΠΕΚΑ 27302/19-12-14 : Εγκατσταση μονδων υδατοκαλλιργειας σε ΠΑΥ κατηγορας Β
22-12-14      ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 1800/159772/16-12-14 : Εφαρμογ κ.υ.α. για τον καθορισμ των προυποθσεων επιχοργησης των Δμων για τη δημιουργα και λειτουργα καταφυγων αδσποτν ζων συντροφις και του ψους, της διαδικασας και των προυποθσεων καταβολς της οικονομικς ενσχυσης
22-12-14     ΥΠΥΜΕΔΙ 61068/5364/18-12-14 : Τεχνικς λεγχος οχημτων με σμβαση χρηματοδοτικς μσθωσης
19-12-14       ΥΠ.ΕΣ. 49625/14 (ΦΕΚ-3406 Β/18-12-14) : Τροποποιηση της υπ' αριθμ. 219/95 (ΦΕΚ-79 Β) υ.α. "Καθορισμς Αποφασιστικν συλλογικν και Μονομελν Οργνων Διοκησης του Κντρου Ερευνν για θματα Ιστητας" πως ισχει σμερα
19-12-14     ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. 47852/2416/14 (ΦΕΚ-3408 Β/18-12-14) :  Καθορισμς των δικαιολογητικν και του ειδικο εντπου της ατησης - υπεθυνης δλωσης που καταθτουν οι προστατευμενοι του ν. 2643/98 (Α 220) στην Επιτροπ του ρθρου 9 του διου νμου, εφσον υποβλλουν υποψηφιτητα για διορισμ σε θσεις εργασας δημοσων υπηρεσιν ΝΠΔΔ και ΟΤΑ
19-12-14      ΙΚΑ 67/19-12-14 : Εφαρμογ της παρ. 2β του ρθρου 1 του Ν. 4250/14 για τη διενργεια δειγματοληπτικο ελγχου
19-12-14      ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 14153/161087/18-12-14 : Εφαρμογ του ρθρου 95 του Καν. 528/12 του ΕΚ και του Συμβουλου της 22ας Μαου 2012 σχετικ με τη διθεση στην αγορ και τη χρση βιοκτνων, πως τροποποιθηκε με τον Καν. Νο 334/2014, στα βιοκτνα .....
19-12-14     ΥΠΥΜΕΔΙ ΔΝΣΒ/ΟΙΚ.75345/Φ50ΓΕΝ/ΕΓΚ.29/10-12-14 : Αιτματα γκρισης δσμευσης πστωσης - επιχοργησης για ργα Νομικν Προσπων που εποπτεονται απ τη Γεν.Γραμματεα Υποδομν
19-12-14     ΥΠΥΜΕΔΙ 74660/6660/19-12-14 : Τροποποηση της υπ' αριθμ. πρωτ. Φ.23/55821/6047/05 εγκυκλου της Γενικς δ/ντριας Μεταφορν του τως Υπουργεου Μεταφορν και Επικοινωνιν (τεχνικς λεγχος οχημτων)
19-12-14     ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. 75068/19-12-14 : Περιοδικς λεγχος Μτρων και Σταθμν και λεγχος συστημτων παρακολοθησης εισρον εκρον στα πρατρια υγρν καυσμων
19-12-14      ΥΠΑΙΘ 207553/Θ2/19-12-14 : Μεταθσεις εκπαιδευτικν Δευτεροβθμιας Εκκλησιαστικς Εκπαδευσης σχ. τους 2014-2015
18-12-14    ΟΑΕΕ 28/18-12-14 : Επιλογ κατταξης σε καττερη ασφαλιστικ κατηγορα
18-12-14     ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. 68720/14 (ΦΕΚ-3393 Β/17-12-14) : Εφαρμογ Ενιαου Προγρμματος Προμηθειν (ΕΠΠ) τους 2014
18-12-14     ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 816/156798/14 (ΦΕΚ-3385 Β/17-12-14) : Λεπτομρειες εφαρμογς του θεσμο του "κτηνιτρου εκτροφς" στις κτηνοτροφικς εκμεταλλεσεις, για την εφαρμογ του ρθρου 60 και της παραγρφου 8 του ρθρου 62 του Ν. 4235/14
18-12-14     ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. 64515/14 (ΦΕΚ-3381 Β/17-12-14) : Εκχρηση αρμοδιοττων διαχερισης για πρξεις των Περιφερειακν Επιχειρησιακν Προγραμμτων της προγραμματικς περιδου 2007-2013 στους Ενδιμεσους Φορες Διαχερισης πρξεων κρατικν ενισχσεων της υπουργικς απφασης με αριθμ. 35562/ΕΥΣ4729/30-7-08
18-12-14       Ν. 4313/14 (ΦΕΚ-261 Α/17-12-14) : Ρυθμσεις θεμτων Μεταφορν, Τηλεπικοινωνιν και Δημοσων Εργων και λλες διατξεις
18-12-14        Π.Ν.Π. 17/17-12-14 (ΦΕΚ-262 Α/17-12-14) : Εγκριση του Σχεδου της δετερης Σμβασης Τροποποησης της Κριας Σμβασης Χρηματοδοτικς Διευκλυνσης μεταξ του Ευρωπαικο Ταμεου Χρηματοπιστωτικς Σταθεντητας (ΕΤΧΣ) της Ελληνικς Δημοκρατας, του Ελληνικο Ταμεου Χρηματοπιστωτικς Σταθερτητας (ΤΧΣ) και της Τρπεζας της Ελλδος
17-12-14 ΥΠΥΜΕΔΙ ΔΝΣγ/οικ.74794/Φ.2.2.1/ΕΓΚ.28/15-12-14 : Δημοσευση υπουργικς απφασης μεταββασης αρμοδιοττων Προσταμνης Αρχς στις συμβσεις δημοσων ργων αρμοδιτητας της Γενικς Γραμματεας Υποδομν του Υπουργεου Υποδομν, Μεταφορν και Δικτων.
17-12-14  ΥΠΕΚΑ 56289/14 (ΦΕΚ 3383 Β/17-12-2014) : Τροποποηση της υπ’ αριθμ. 49439/16-9-2013 απφασης του Υπουργο Περιβλλοντος, Ενργειας και Κλιματικς Αλλαγς «γκριση τεχνικν προδιαγραφν και κανονισμο προεκτιμμενων αμοιβν της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. των μελετν κτηματογρφησης για τη δημιουργα Εθνικο Κτηματολογου στο υπλοιπο της χρας» (Β2362), πως ισχει»
17-12-14 ΥΠΑΙΘ. 201573/Γ1/14 (ΦΕΚ 3375 Β/16-12-2014) : Κανονισμς Προμηθειν και Υπηρεσιν του Εθνικο Οργανισμο Πιστοποησης Προσντων και Επαγγελματικο Προσανατολισμο (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).
17-12-14 ΥΠ.ΥΓ. Υ1γ/ΓΠ/36831/14 (ΦΕΚ 3373 Β/16-12-2014) : ροι λειτουργας επιχειρσεων εμπορας, ενοικασης και πλησης μεταχειρισμνων ειδν ιματισμο, νδυσης και υπδησης.
17-12-14 ΥΠ.ΥΓ. 108477/14 (ΦΕΚ 3376 Β/16-12-2014) : γκριση του θετικο καταλγου του ρθρου 12 παρ. 1 εδφιο α του Ν. 3816/2010, πως τροποποιθηκε και ισχει.
17-12-14 ΥΠΕΣ 130181/30821/ΕΓΚ.56/16-12-14 : Προσθκη της δειας διαμονς δετερης γενις στους ττλους οριστικς διαμονς που γνονται αποδεκτο προκειμνου για την πολιτογρφηση αλλοδαπν.
17-12-14  ΥΠΕΚΑ 114790/1584/17-12-14 : Προσαρμογ των τευχν Δημοπρτησης (Διακρυξη τπου Β και ΕΣΥ) και της Σμβασης αναδχου στις ρυθμσεις των Ν. 4250/2014 (αρθ. 1, παρ. 2-φωτοαντγραφα δικαιολογητικν), Ν 4278/2014 (αρθ. 59- κατργηση καττατων ορων) του Ν 4281/2014 (αρθ. 157-εγγυητικ συμμετοχ κ.λπ.) και του Π.Δ. 100/2014 για τα ργα των Μ 125Β και Μ226.1 του ΠΑΑ 2007-2014 "Αλξανδρος Μπαλτατζς".
17-12-14 ΥΠΥΜΕΔΙ ΔΝΣΓ/ΟΙΚ.74793/ΦΝ439.4/ΕΓΚ.27/15-12-14 : Δημοσευση υπουργικς απφασης περ αποφαινομνων και γνωμοδοτοντων οργνων της Γενικς Γραμματεας Υποδομν του Υπουργεου Υποδομν Μεταφορν και Δικτων, κατ την ανθεση και εκτλεση συμβσεων μελετν και συναφν υπηρεσιν.
17-12-14 ΥΠΕΚΑ 118577/5233/17-12-14 : Διεθνς Σμβαση CITES- Επικαιροποηση του ισχοντος Θεσμικο πλαισου, που αφορ στην τροποποηση (αντικατσταση του Παραρτματος) του Καν. (ΕΚ) 338/97.
17-12-14  ΕΟΠΥΥ ΔΑ2Δ/ΟΙΚ.44331/17-12-14 :  Εκτλεση Κοστολογημνων ιατρικν εξετσεων απ το Εθνικο Κντρο ρευνασ Φυσικν Επιστημν "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" και απδοση δαπνης στους ασφαλισμνους του ΕΟΠΥΥ.
17-12-14  ΥΠ.ΕΣ. 49618-12-12-14 : Πρσκληση υποβολς προτσεων για την "στριξη δρσεων ενημρωσης σχετικ με την κοιν γεωργικ πολιτικ (ΚΓΠ)" για το τος 2015.
17-12-14  ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1257/12-12-14 : Συντελεστς ΦΠΑ, κλτσας με διαβθμιση πεσης στις οποες περιλαμβνονται οι κλτσες φλεβτιδας.
17-12-14  ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1256/12-12-14 : Συντελεστς ΦΠΑ,  α. αποστειρωμνου διαλματος φυσιολογικο ορο. β. αποστερωμνου διαλματος θαλασσινο νερο.
16-12-14      ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1258/15-12-14 : Κοινοποηση των διατξεων των ΚΥΑ Υπουργν Εσωτερικν και Οικονομικν 31143/20-8-14 (ΦΕΚ-2263 β) και 44337/18-11-14 (ΦΕΚ-3095 Β) και παροχ σχετικν οδηγιν
16-12-14     ΥΠΥΜΕΔΙ Α/70731/5389/16-12-14 :  Αντιμετπιση εξντλησης αποθματος εντπων αδειν κυκλοφορας οχημτων - Υπενθμιση περ χοργησης Υπηρεσιακν Αντιγρφων
16-12-14     ΥΠ.ΕΣ. 49373/15-12-14 : Διατρηση ΑΦΜ Δημοτικν και περιφερειακν συνδυασμν
16-12-14       Κ.Υ.Α. Δ22/ΟΙΚ.45626/1830/14 (ΦΕΚ-3367 Β/16-12-14) : Καθορισμς πστωσης και κατανομς αυτς σε κθε ΚΤΕΛ που ανκει στην Πανελλαδικ Ομοσποδνα Αυτοκινητιστν Υπεραστικν Συγκοινωνιν (ΠΟΑΥΣ), για την κλυψη της δαπνης που προκαλεται απ τη μεταφορ με μειωμνο εισιτριο των πολυτκνων οικονομικο τους 2014
15-12-14       ΥΠΕΚΑ 6706/3-12-14 : Ορισμς Ενεργειακν Υπευθνων στα κτρια του δημοσου και ευρτερου δημοσου τομα - Εφαρμογ ΚΥΑ Δ6/Β/14826/2008
15-12-14        ΥΠ.ΕΣ. 54915/11-12-14 : Παροχ πληροφοριν μετ την εφαρμογ των διατξεων του ν. 4251/14 
15-12-14      Κ.Υ.Α. 56366/4351/14 (ΦΕΚ-3339 Β/12-12-14) : Καθορισμς απαιτσεων (προδιαγραφν) για εργασες επεξεργασας στο πλασιο της μηχανικς - βιολογικς επεξεργασας των σμμεικτων αστικν αποβλτων και καθορισμς χαρακτηριστικν των παραγμενων υλικν ανλογα με τις χρσεις τους, σμφωνα με το εδφιο β της παρ. 1 του ρθρου 38 του Ν. 4042/12 (Α 24)
15-12-14      ΦΕΚ-3347 Β/12-12-14 : 
ΥΠΥΜΕΔΙ ΔΚΠ/ΟΙΚ.134/14 : Τροποποηση και προσθκη ρθρων στα Τιμολγια Η/Μ Εργασιν - Η/Μ Εγκαταστσεις Εργων Οδοποιας - Εγκαταστσεις Φωτισμο Οδν
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.10035/18679/304/14 : Επιλογ ασφαλιστικο φορα μεταξ ΟΑΕΕ και ΙΚΑ-ΕΤΑΜ "νων" ασφαλισμνων σμφωνα με τις διατξεις της περ. 2 υποπαρ. ΙΑ.1 της παρ. ΙΑ του ρθρου πρτου του Κεφ. Α του Ν. 4254/14
15-12-14     ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 5746/157266/14 (ΦΕΚ-3351 Β/12-12-14 : Καθορισμς των αναγκαων συμπληρωματικν μτρων για την εφαρμογ του Κανονισμο (ΕΕ) 1308/13 του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου, σον αφορ την αναγνριση των Οργανσεων Παραγωγν και Ενσεων Οργανσεων Παραγωγν στον τομα του ελαιολδου και των επιτραπζιων ελιν
15-12-14    ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 45/14 (ΦΕΚ-3350 Β/12-12-14) : Επανεκπαδευση και επαναπιστοποηση γνσεων των (αντ)ασφαλιστικν διαμεσολαβητν
15-12-14     Ν.4312/14 (ΦΕΚ-260 Α/12-12-14) : Ρθμιση δεσμευμνων κατασχεμνων χρηματικν απαιτσεων και μετρητν και λλες διατξεις
15-12-14      Ν. 4311/14 (ΦΕΚ-259 Α/12-12-14) : Κρωση του Κρατικο Προυπολογισμο και των προυπολογισμν ορισμνων ειδικν ταμεων και υπηρεσιν οικονομικο τους 2015
12-12-14      ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ. 1255/11-12-14 : Υποβολ εκπρθεσμων τροποποιητικν φορολογικν δηλσεων
12-12-14     ΥΠ.ΕΣ. 48260/9-12-14 : Ψφιση και επικρωση προυπολογισμο τους 2015
12-12-14     ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1252/10-12-14 : Αναγραφ του ΦΠΑ στο φορολογικ στοιχεο που εκδδεται κατ την παρδοση αγαθν στο εσωτερικ της χρας με αναστολ καταβολς του ΦΠΑ, κατπιν χοργησης δειας αναστολς καταβολς ΦΠΑ κατ την εισαγωγ, σμφωνα με το ρθρο 29.4.α. του ν. 2960/01
12-12-14     ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1253/10-12-14 : Κοινοποηση των διατξεων της παρ. 10 του ρθρου 1 του ν. 4281/14 (ΦΕΚ-160 Α), σχετικ με την αντιστροφ της υποχρωσης στην περπτωση τεχνικν ργων για λογαριασμ του δημοσου, ΟΤΑ και λοιπν οργανισμν δημοσου δικαου
12-12-14    ΥΠ.ΟΙΚ. 2/95266/ΔΕΠ/11-12-14 : Παροχ οδηγιν αναφορικ με την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 86 του Ν. 4307/14
12-12-14    ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. - ΓΓΕ 71072/12-12-14 : Εντατικοποηση ελγχων στην αγορ κατ τις εορτς των Χριστουγννων και του Νου Ετους
12-12-14     ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1254/11-12-14 : Παση της ισχος της με αριθμ. ΠΟΛ.1218/14 εγκυκλου ΓΓΔΕ σχετικ με την υποβολ και διαββαση ενδικοφανν προσφυγν κατ πρξεων διοικητικο προσδιορισμο ΕΝΦΙΑ (ν. 4223/13) στη Διεθυνση Επλυσης Διαφορν
12-12-14     ΥΠ.ΟΙΚ. Δ12Α/1164337/ΕΞ2014/11-12-14 : Διευκρινσεις σχετικ με την εφαρμογ των διατξεωντης παρ. 1 του ρθρου 19 του ΚΦΔ (ν. 4174/13)
12-12-14     ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.10053/42313/1664/14 (ΦΕΚ-3343 Β/12-12-14) : Χοργηση κτακτης οικονομικς ενσχυσης σε μη επιδοτομενους ανργους, ασφαλισμνους του Λογαριασμο Ανεργας Προσωπικο Ημερησων Εφημερδων Αθηνν και Θεσσαλονκης του Κλδου Ανεργας και Δρου του ΕΤΑΠ - ΜΜΕ για τις γιορτς των Χριστουγννων 2014 και του νου τους 2015
12-12-14    ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 5711/156198/14 (ΦΕΚ-3336 Β/11-12-14) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 266355/09 (ΦΕΚ-594 Β/2009) κ.α. των Υπουργν Οικονομας και Οικονομικν και Αγροτικς Ανπτυξης και Τροφμων για την ενσωμτωση των διατξεων του Καν. 1308/13 του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου και του Καν (ΕΕ ) 499/14 της Επιτροπς
12-12-14     ΥΠ.ΟΙΚ. 5143/14 (ΦΕΚ-3335 Β/11-12-14) : Καθορισμς του τρπου υπολογισμο, της διαδικασας παρακρτησης και απδοσης της κρτησης υπρ της ΕΑΑΔΗΣΥ, καθς και των λοιπν λεπτομερειν εφαρμογς της παραγ. 3 , του ρθρου 4 του Ν. 4013/11 (Α 204) πως ισχει
12-12-14     ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1229/14 (ΦΕΚ-3329 Β/11-12-14) : Τροποποηση διατξεων των ΑΥΟ ΠΟΛ. 1075/95 και ΠΟΛ.1155/95
12-12-14     ΥΠΑΙΘ 202155/Α3/11-12-14 : Καταχριση στοιχεων μαθητν που παρακολουθον τη Β Ομδα μαθημτων στη Γ' τξη Ημερσιου επαγγελματικο Λυκεου και Δ' τξη Εσπερινο Επαγγελματικο Λυκεου για το σχολικ τος 2014-2015
12-12-14   ΥΠΑΙΘ 202158/Α3/11-12-14 : Καταχριση στοιχεων μαθητν Γ' τξης Ημερσιου Γενικο Λυκεου και Δ' τξης Εσπερινο Γενικο Λυκεου για το σχολικ τος 2014-2015
11-12-14 ΥΠΑΙΘ 202152/Α3/11-12-14 : Καταχριση στοιχεων μαθητν που παρακολουθον την Α' Ομδα μαθημτων στη Γ' τξη Ημερησου Επαγγελματικο Λυκεου και Δ' τξη Εσπερινο Επαγγελματικο Λυκεου για το σχολικ τος 2014-2015.
11-12-14  ΙΚΑ 66/9-12-14 : Αναγνριση στην ασφλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ / και του ΕΤΕΑ ( τ. ΕΤΕΑΜ ) χρνου απασχλησης σε προγρμματα απκτησης εργασιακς εμπειρας σχολικν φυλκων, κατ’ εφαρμογ του Ν.4281/2014
11-12-14 ΥΠΕΚΑ 56279/14 (ΦΕΚ 3317 Β/10-12-2014) : Καθορισμς αστικς και αγροτικς περιοχς για τις μελτες κτηματογρφησης που εκτελονται σμφωνα με τις τεχνικς προδιαγραφς που ορστηκαν με την υπ' αριθμ. 556/09/17-10-2012 απφαση του Διοικητικο Συμβουλου του Οργανισμο Κτηματολογου και Χαρτογραφσεων Ελλδας (Ο.Κ.Χ.Ε.) (Β' 3370)
11-12-14 ΥΠ.ΟΙΚ. . 2/89277/ΔΠΔΑ/14 (ΦΕΚ 3316 Β/10-12-2014) : Καθορισμς διαδικασας παραγραφς των ανεξφλητων χρηματικν παρακαταθηκν που υπγονται στις ρυθμσεις της παρ. 1 του ρθρου 179 του Ν.4270/2014 (Α 143) περ παραγραφς και ρυθμσεις των σχετικν θεμτων.
11-12-14 ΥΠΥΜΕΔΙ ΔΚΠ/ΟΙΚ.154/ΕΓΚ.26/11-12-14 : Αναστολ της υποχρεωτικς εφαρμογς Ελληνικν Τεχνικν Προδιαγραφν.
11-12-14 ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡ. 46755/847/11-12-14 : Διευκρινσεις σχετικ με την εφαρμογ της παραγραφου 1 του ρθρου 55 του Ν.4310/2014 (Α' 258).
11-12-14 ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 1391/111876/5-12-14 : Τροποποηση της υπ'αριθμ. 161486/10-03-2014 Εγκυκλου ΥΠΕΚΑ για την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 2, παρ. 8γ, του Ν. 4014/2011, ως προς την προθεσμα της παρ. 5.
11-12-14 ΥΠΥΜΕΔΙ Β4/632291/4979/10-12-14 : Μεταββαση φορτηγν αυτοκιντων και συμβσεων χρηματοδοτικς μσθωσης (leasing) φορτηγν λγω λψης μτρων εξυγανσης πιστωτικν ιδρυμτων-Καταχριση στο βιβλιριο μεταβολν του Ν.Δ. 1146/1972
11-12-14 ΥΠΥΜΕΔΙ Γ4/30596/2511/8-12-14 : Απαλλαγς απ το τλος αδεας οχματος.
10-12-14     ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1251/5-12-14 : Συμπληρωματικς οδηγες και διευκρινσεις σχετικ με τον υπολογισμ του φρου υπεραξας απ μεταββαση με επαχθ αιτα ακνητης περιουσας
10-12-14     ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κου Ιωννη Θεοδρου σχετικ με την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ :
1. Αποδοχς υπαλλλων των ΔΕΥΑ
2. Κατταξη γενικν διευθυντν των ΔΕΥΑ
3. Προληπτικς λεγχος σε αναδρομικς αποδοχς
4. Εφπαξ αποζημωση αποχωροντων υπαλλλων
5. Εξοδα κνησης στο εξωτερικ (VISA)
6. Τιμολγια ελευθρων επαγγελματιν
7. Πρωττυπα δικαιολογητικ χρηματικν ενταλμτων
8. Καταλογισμς για χρηματικ εντλματα θεωρηθντα απ τον Επτροπο του Ελεγκτικο Συνεδρου
9. Απ' ευθεας ανθεση μετ απ πρχειρο διαγωνισμ 
Το παραπνω υλικ θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ.ΙΩΑΝΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (10/12/2014) 
10-12-14      ΥΠ.ΕΣ. 63975/9-12-14 : Παροχ πρσθετων διευκρινσεων σχετικ με την αριθμ. 53821/14 υ.α. (ΦΕΚ-2962 Β)
10-12-14    ΥΠΕΚΑ 117653/6833/14 (ΦΕΚ-3302 Β/9-12-14) : Αναπροσαρμογ του ψους καταβολς ανταλλγματος χρσης επ επιτρεπτν επεμβσεων σε δση, δασικς εκτσεις δημσιες εκτσεις των περιπτσεων α και β της παρ. 5 του ρθρου 3 του Ν. 998/79 (ΦΕΚ-289 Α/29-12-79), ως ισχει
10-12-14     ΥΠ.ΔΗΜ.ΤΑΞ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 11.1/6343/14 (ΦΕΚ-3295 Β/9-12-14) : Γενικς Κανονισμς Λειτουργας Δομν Φιλοξενας υπηκων τρτων χωρν που λειτουργον με μριμνα της Υπηρεσας Πρτης Υποδοχς
10-12-14     ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΑΙΓ. Φ.514.1/4876/14 (ΦΕΚ-3299 Β/9-12-14 ) : Εγκριση του Γενικο Κανονισμο Λιμνων αριθμ. 57 "Συμπλρωση διταξης του Γενικο Κανονισμο Λιμνων αριθμ. 17"
10-12-14    ΥΠΥΜΕΔΙ 63583/5960/9-12-14 : Αδειες λειτουργας πρατηρων που χουν ενταχθε στην δρση "Εκσυγχρονισμς Πρατηρων καυσμων"
10-12-14     ΙΚΑ Ε40/877/9-12-14 : Τροποποηση οδηγιν σχετικ με την ασφλιση δημοσων, δημοτικν και κοινοτικν υπαλλλων, οι οποοι παρλληλα απασχολονται σε εργασα υπακτα στην ασφλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σμφωνα με τις διατξεις του Ν. 3863/10
10-12-14     Κ.Υ.Α. ΑΠΕΗΛ/ΟΙΚ.21906/14 (ΦΕΚ-3304 Β/9-12-14) : Ενσχυση για επιχειρσεις τομων και υποτομων που εκτθενται σε σημαντικ κνδυνο διαρρος νθρακα, λγω του κστους δικαιωμτων του συστματος εμπορας δικαιωμτων εκπομπς αερων θερμοκηπου της ΕΕ που μετακυλεται στις τιμς ηλεκτρικς ενργειας ....
10-12-14      Κ.Υ.Α. 6959/154894/14 (ΦΕΚ-3287 Β/9-12-14) : Εγκριση συμπληρωματικο προγρμματος οικονομικν αποζημισεων και ενισχσεων, που προκπτουν απ τηνε πιβολ κτηνιατρικν μτρων εξυγανσης του ζωικο κεφαλαου, για το τος 2014
10-12-14    Κ.Υ.Α. 4.33669/5.23618/14 (ΦΕΚ-3303 Β/9-12-14)  : Διαδικασα, ροι μεταφορς των πιστσεων που εγγρφονται στο ΠΔΕ προς το Ταμεο Παρακαταθηκν και Δανεων, για την καταβολς πληρωμν ωφελουμνων και παρχων και την κλυψη του κστους του ΤΠ και Δ απαιτομενα δικαιολογητικ δημοσιονομικς τακτοποησης των πληρωμν και λοιπς λεπτομρειες για την υλοποηση της δρσης "Επιταγ επαγγελματικς κατρτισης φορτοεκφορτωτν ξηρς - λιμνος"
2014 , 13, 10433
. 210 8227952, fax 210 8843339, email support@nomotelia.gr.