»
»
»
»
»
» DVD
»
»
»
»
»
» -


2-12-16 ΟΑΕΔ 95302/2-12-16 : Πργραμμα επιχοργησης επιχειρσεων για την απασχληση 10.000 ανργων, ηλικας 30-49 ετν
5-12-16
     ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/84/ΟΙΚ.31079/2-12-16 : Υπενθυμιστικ εγκκλιος για την αποστολ στοιχεων για τη συγκρτηση των πρωτοβθμιων Πειθαρχικν Συμβουλων και του Δευτεροβθμιου Πειθαρχικο Συμβουλου με θητεα απ 1-1-2017 ως 31-12-2018
5-12-16   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/85/ΟΙΚ.31077/2-12-16 : Ορισμς μελν του Δευτεροβθμιου Πειθαρχικο Συμβουλου
5-12-16    ΙΚΑ ΤΟ1/652/148/2-12-16 : Χοργηση σνταξης λγω παρλληλης ασφλισης
5-12-16    Κ.Υ.Α. 55932/1016/16 (ΦΕΚ-3888 Β/2-12-16) : Ειδικ πργραμμα απασχλησης 4.000 μακροχρνια ανργων στο δημσιο τομα της υγεας
5-12-16    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ5(Α)/ΟΙΚ.90552/16 (ΦΕΚ-3890 Β/2-12-16) : Διατξεις Τιμολγησης Φαρμκων
5-12-16   Ν. 4440/16 (ΦΕΚ-224 Α/2-12-16) : Ενιαο Σστημα Κινητικτητας στη Δημσια Διοκηση και την Τοπικ Αυτοδιοκηση, υποχρεσεις των προσπων που διορζονται στις θσεις των ρθρων 6 και 8 του ν. 4369/16, ασυμββμαστα και πρληψη των περιπτσεων σγκρουσης συμφερντων και λοιπς διατξεις
2-12-16    ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.19/1176/ΟΙΚ.30933/2-12-16 : Τροποποηση της απφασης σχετικ με τη διαδικασα εκλογς των εκπροσπων των υπαλλλων στα υπηρεσιακ συμβολια
2-12-16    ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/563/ΟΙΚ.30936/2-12-16 : Μεταβολ του φορα διορισμο των περιλαμβανομνων σε οριστικος πνακες διοριστων κατπιν κδοσης απφασης κατανομς του Υπουργο Διοικητικς Ανασυγκρτησης σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 32 του ν. 4369/16 (Α 33)
2-12-16    Κ.Υ.Α. 2986/16 (ΦΕΚ-3885 Β/2-12-16) : Προσδιορισμς των λειτουργικν μορφν και κατηγοριν των τουριστικν καταλυμτων και λοιπν τουριστικν εγκαταστσεων που εντσσονται σε προγρμματα αρμοδιτητας του Υπουργεου Αγροτικς Ανπτυξης και Τροφμων
2-12-16    ΥΠ.ΟΙΚ.ΑΝ. 127711/2-12-16 : Διενργεια ελγχων κατ τη περοδο των εορτν Χριστουγννων και Πρωτοχρονις
2-12-16     ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 2058/112158/1-12-16  : Διευκρινσεις για την εφαρμογ του ρθρου 4 παρ. 2α του ν. 4061/12, πως προστθηκε με το ρθρο 37 παρ. 2β του ν. 4235/14
2-12-16    ΥΠΟΙΑΝ 16550/16 (ΦΕΚ-3860 Β/1-12-16) : Προκρυξη δρσης : "Πργραμμα επιχοργησης επιχειρσεων για την απασχληση 10.000 ανργων, ηλικας 30-49 ετν
1-12-16    ΥΠ.ΕΣ. 31785/ΕΓΚ.24/1-12-16 : Πλημμλειες στην εκλογικ διαδικασα για την ανδειξη αιρετν μελν των Συμβουλων Επιλογς Προισταμνων και των Υπηρεσιακν Συμβουλων τω Περιφερειν απ μη νμιμη συμμετοχ υπαλλλων
1-12-16    ΥΠΕΚΑΑ Φ.80000/ΟΙΚ.48653/1865/30-11-16 : Γνωστοποηση διατξεων του ρθρου 13 του ν. 4387/16 (ΦΕΚ-85 Α) και παροχ οδηγιν σχετικ με το αντατο ριο καταβολς της σνταξης
1-12-16    ΥΠ.Υ.ΜΕΤ. 80068/6228/1-12-16 : Διαδικασα διενργειας στα ιδιωτικ ΚΤΕΟ εκπρθεσμου τεχνικο ελγχου στις 3 Δεκεμβρου 2016
1-12-16     ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΔΘΤΟΚ/Α/1151455/ΕΞ2016/16 (ΦΕΚ-3836 Β/30-11-16) : Διαδικασα, ροι και προυποθσεις καθορισμο της δασμολογητας αξας εμπορευμτων σμφωνα με το ρθρο 74 παρ. 3 καν. 952/13
1-12-16     ΥΠΕΕ 148587/6214/1-12-16 : Ερμηνεα ως προς τον τπο του βιβλου απογραφς της ξυλεας και των προιντων ξυλεας των κωδικν του Παραρτματος του Κανονισμο (ΕΕ) αριθμ. 995/10
1-12-16      Κ.Υ.Α. Β/7/ΟΙΚ.49566/2797/16 (ΦΕΚ-3853 Β/30-11-16) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. Β/7/35889/2582/14 απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Πρνοιας "Προυποθσεις και διαδικασα συμψηφισμο επιστροφν Φρου Προστιθμενης Αξας και Φρου Εισοδματος με οφειλς στους Οργανισμος Κοινωνικς Ασφλισης" (Β 2795)
1-12-16     Ν. 4439/16 (ΦΕΚ-222 Β/30-11-16) : Ενσωμτωση στην ελληνικ νομοθεσα της Οδηγας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 22ας Οκτωβρου 2014 για την ανπτυξη υποδομν εναλλακτικν καυσμων, απλοποηση διαδικασας αδειοδτησης και λλες διατξεις πρατηρων παροχς καυσμων και ενργειας και λοιπς διατξεις
30-11-16   ΥΠΕΚΑΑ Φ.80000/ΟΙΚ.50122/1920/30-11-16 : Γνωστοποηση των διατξεων της παρ. 3 του ρθρου 50 του ν. 4430/16 (ΦΕΚ-205 Α)
30-11-16    ΥΠ.ΕΣ. 38577/ΕΓΚ.23/30-11-16 : Ελεγχος προυπολογισμν οικονομικο τους 2017 των δμων, των περιφερειν και των νομικν τους προσπων
30-11-16   ΥΠ.ΥΠ.ΜΕΤ. 62374/3372/30-11-16 : Μεταφορ βρεφν σε σχολικ νηπων
30-11-16   ΥΠ.ΥΠ.ΜΕΤ. 76908/4167/28-11-16 : Δημοσευση της αριθμ. πρωτ. 51420/2811/16 υ.α. σχετικ με επιτρεπμενες αλλαγς κυρων χαρακτηριστικν κυκλοφοροντων εκπαιδευτικν οχημτων
30-11-16  ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2331.5/96657/16 (ΦΕΚ-3833 Β/29-11-16) : Τροποποηση της παρ. 2.5 του ρθρου 2 της υπ' αριθμ. 3231.2/1/89 απφασης του Υπουργο Εμπορικς Ναυτιλας "Οροι και προυποθσεις χοργησης δειας σε πλοα και πλωτ ναυπηγματα, που χρησιμοποιονται σαν πλωτς ευκολες υποδοχς πετρελαιοειδν καταλοπων" (573 Β), πως τροποποιθηκε με το ρθρο 1 υπ' αριθμ. 2331.5/60611/16 απφασης Υπουργο Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς (2109 Β)
30-11-16   ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1179/17-11-16 : Φορολογικ θματα ΚΤΕΛ ΑΕ των περιπτσεων α και β της παρ. 2 του ρθρου 3 του ν. 2963/01
29-11-16 ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΚΟΙΝ.ΑΛΛ. 54838/Δ5.2467/25-11-16 : Ζητματα λειτουργας και τρησης του Μητρου Κοινωνικς Οικονομας κατ το μεταβατικ διστημα ως την κδοση της Υ.Α. του αρ. 4 παρ. 3 του ν.4430/2016.
29-11-16 ΥΠ.ΜΕΤ.ΠΟΛ. 37995/25-11-16 : Μηχανισμς για τη διασφλιση γκαιρης παροχς οικονομικν στοιχεων που σχετζονται με δαπνες μεταναστευτικν-προσφυγικν ρον.
29-11-16 Ν. 4437/16 (ΦΕΚ 219 Α/28-11-2016) : Κρωση του Ισολογισμο του Κρτους οικονομικο τους 2014.
29-11-16 Ν. 4436/16 (ΦΕΚ 218 Α/28-11-2016) : Κρωση του Απολογισμο του Κρτους οικονομικο τους 2014
29-11-16 ΕΤΕΑ 175199/18-11-16 : Αντατο ριο ασφαλιστων αποδοχν.
29-11-16 ΙΚΑ 43/29-11-16 : Αντατο ριο ασφαλιστων αποδοχν, για τον υπολογισμ της μηνιαας ασφαλιστικς εισφορς των μισθωτν και εργοδοτν υπρ Ε.Τ.Ε.Α., απ 1-1-2017.
29-11-16 Ν. 4438/16 (ΦΕΚ 220 Α/28-11-2016) : Εναρμνιση της νομοθεσας με την Οδηγα 2014/17/ΕΕ του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 4ης Φεβρουαρου 2014 σχετικ με τις συμβσεις πστωσης για καταναλωτς για ακνητα που προορζονται για κατοικα και την τροποποηση των Οδηγιν 2008/48/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ και του Κανονισμο (ΕΕ) αριθμ. 1093/2010, και λλες διατξεις αρμοδιτητας του Υπουργεου Οικονομικν.
29-11-16 ΒΟΥΛΗ 17838/12338/16 (ΦΕΚ 216 Α/28-11-2016) : Δημοσευση στην Εφημερδα της Κυβερνσεως απφσεως της Ολομλειας της Βουλς "Τροποποηση της απ 21.5.2013 (ΦΕΚ 115/Α' 23.5.2013) απφασης της Ολομλειας της Βουλς "Ρθμιση θεμτων που αφορον στην αεροπορικ μετακνηση των Βουλευτν επαρχας".
29-11-16 ΒΟΥΛΗ 18068/12466/16 (ΦΕΚ 217 Α/28-11-2016) : Καθορισμς των κριτηρων και της διαδικασας αξιολγησης των τυπικν και ουσιαστικν προσντων των υπαλλλων της Βουλς και ρθμιση ειδικοτρων θεμτων του συστματος αξιολογησης.
28-11-16 ΥΠ.ΟΙΚ.ΑΝ. ΔΠΠ/3703/28-11-16 : Στοιχεα τηρομενου μητρου αναρτημνα στην ιστοσελδα της Γεν. Γραμματεας Βιομηχανας.
28-11-16 ΥΠΕΕ 148569/6098/28-11-16 : Διευκρινσεις επ ερωτημτων σχετικ με την προθεσμα εγγραφς στα Περιφερειακ Μητρα "Φορων Εκμετλλευσης" και "Εμπρων" Κανονισμο Ξυλεας.
28-11-16 ΙΚΑ 42/28-11-16 : Σσταση, ανασσταση, μετονομασα και καθορισμς σειρς τξης των Υπουργεων.
28-11-16 ΥΠ.ΟΙΚ. 2/91374/0026/25-11-16 : Απορρφηση πιστσεων τρχοντος οικονομικο τους.
28-11-16 ΥΠ.ΟΙΚ. 120629/16 (ΦΕΚ 3810 Β/25-11-2016) : Καταβολ συντξεων μηνς Ιανουαρου 2017 στις 22-12-2016.
28-11-16 ΥΠ.ΜΕΤ.ΠΟΛ. 11.1/14578/16 (ΦΕΚ 3795 Β/25-11-2016) : Ρθμιση ειδικτερων ζητημτων εφαρμογς των διατξεων των παραγρφων 3 ως 5 του ρθρου 72 του Ν.4375/2016 (φεκ 51 Α').
28-11-16 ΟΑΕΕ 31/25-11-16 : Χοργηση ποσο σνταξης λγω θαντου συνταξιοχου μετ την 13.05.2016 (μεταββαση), ο οποος συνταξιοδοτθηκε πριν τις 13.05.2016.
25-11-16    ΕΑΑΔΗΣΥ 5797/25-11-16 : Οδηγες συμπλρωσης για το "Τυποποιημνο Εντυπο Υπεθυνης Δλωσης (ΤΕΥΔ) του ρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/16 (Α 147)
25-11-16   ΥΠΕΚΑΑ 54838/Δ5.2467/25-11-16 : Ζητματα λειτουργας και τρησης του Μητρου Κοινωνικς Οικονομας κατ το μεταβατικ διστημα ως την κδοση της υ.α. του ρθρου 4 παρ. 3 του ν. 4430/16
25-11-16   ΥΠΕΕ 126635/16 (ΦΕΚ-3799 Β/25-11-16)  : Εγκριση των προγραμμτων παρακολοθησης για τη συνεχ εκτμηση της περιβαλλοντικς κατστασης των θαλσσιων υδτων, του ρθρου 11 του ν. 3983/11 (Α 144)
25-11-16    ΚΑΤΑΤΕΘΕΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ - Απλοποηση διαδικασιν σστασης επιχειρσεων, ρση κανονιστικν εμποδων στον ανταγωνισμ και λοιπς διατξεις
25-11-16    ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.19/1174/ΟΙΚ.29614/16 (ΦΕΚ-3794 Β/25-11-16) : Τροποποηση της απφασης "Τρπος, διαδικασα και προυποθσεις εκλογς των εκπροσπων των υπαλλλων στα υπηρεσιακ συμβολια του προσωπικο των δημοσων υπηρεσιν και των νομικν προσπων δημοσου δικαου"
25-11-16   ΥΠΕΘ 201021/Ε2/24-11-16 : Παρταση προθεσμας υποβολς αιτσεων για την πρσληψη ωρομσθιου προσωπικο, εξειδικευμνου στα αντικεμενα των κατευθνσεων Θετρου - Κινηματογρφου και Χορο στα Καλλιτεχνικ Σχολεα, για το σχολικ τος 2016-2017
25-11-16   ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ - Ενσωμτωση στην ελληνικ νομοθεσα της Οδηγας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 22ας Οκτωβρου 2014 για την ανπτυξη υποδομν εναλλακτικν καυσμων, απλοποηση διαδικασας αδειοδτησης και λλες διατξεις πρατηρων παροχς καυσμων και ενργειας και λοιπς διατξεις
25-11-16   ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ - Εναρμνιση της νομοθεσας με την Οδηγα 2014/17/ΕΕ του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 4ης Φεβρουαρου 2014 σχετικ με τις συμβσεις πστωσης για καταναλωτς για ακνητα που προορζονται για κατοικα και την τροποποηση των Οδηγιν 2008/48/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ και του Κανονισμο (ΕΕ) αριθμ. 1093/10, και λλες διατξεις αρμοδιτητας του Υπουργεου Οικονομικν --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ (ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ)
25-11-16   Κ.Υ.Α. Φ.000/22/247681/Σ.727/16 (ΦΕΚ-3786 Β/23-11-16) : Ρθμιση θεμτων για την Υπηρεσα Αξιοποησης της Ακνητης Περιουσας των Ενπλων Δυνμεων (ΥΠΑΑΠΕΔ)
25-11-16   ΡΑΕ 403/16 (ΦΕΚ-3784 Β/23-11-16) : Τροποποηση διατξεων του Εγχειριδου Εκκαθρισης Αγορς του Κδικα Διαχερισης του Ελληνικο Συστματος Μεταφορς Ηλεκτρικς Ενργειας αναφορικ με την εφαρμογ του Μεταβατικο Μηχανισμο Αποζημωσης Ευελιξας --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
25-11-16    ΚΑΤΑΤΕΘΕΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ - Νο θεσμικ πλασιο για την σκηση οικονομικς δραστηριτητας και λλες διατξεις
24-11-16   ΕΟΠΥΥ ΔΒ4Γ/Γ55/14/ΟΙΚ.46748/24-11-16 : Διευκρινσεις επ των υπ' αριθμ. ΔΒ4Γ/Γ55/11/ΟΙΚ.39223/11-10-16 και ΔΒ4Γ/Γ55/12/ΟΙΚ.43356/4-11-16 εγγρφων του Οργανισμο
24-11-16 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1163/16 (ΦΕΚ-3779 Β/23-11-16) : Διακοπ εργασιν φορολογουμνων (φυσικν, νομικν προσπων και νομικν οντοττων) βσει του πραγματικο χρνου πασης των εργασιν τους
24-11-16   ΥΠΕΘ 198843/Ζ1/16 (ΦΕΚ-3780 Β/23-11-16) : Ρθμιση θεμτων Μετεγγραφν στα Αντατα Εκπαιδευτικ Ιδρματα φοιτητν Ελλνων πολιτν της Μουσουλμανικς μειοντητας της Θρκης και κρατουμνων σε καταστματα κρτησης
23-11-16   ΥΠΕΚΑΑ Φ.80020/ΟΙΚ.52802/Δ15.915/23-11-16 : Εφαρμογ των περ. β και γ της παρ. 4 του ρθρου 35 του ν. 4387/16 (Α 85)
23-11-16   ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1165/17-11-16 : Κοινοποηση διατξεων των ρθρων 40 και 56 του ν. 4410/16 (ΦΕΚ-141 Α/3-8-16) με τις οποες τροποποιθηκαν οι σχετικς διατξεις του ν. 4174/13
23-11-16   ΥΠΟΙΑΝΤ 123333/ΕΓΣΔΙΤ-400/22-11-16 : Παροχ κατευθνσεων για την ανθεση και εκτλεση συμβσεων ανεξαρττων υπηρεσιν συμβολου του ν. 3389/05
23-11-16    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1(Δ)/ΓΠ/ΟΙΚ.88061/22-11-16 : Ονομασα με την οποα κυκλοφορον τα φυσικ μεταλλικ νερ στο εμπριο
22-11-16   ΥΠ.ΕΣ. 37400/18-11-16 : Παροχ στοιχεων εκτιμμενου κστους μεταφορς μαθητν πρωτοβθμιας και δευτεροβθμιας εκπαδευσης απ τις Περιφρειες, για το χρονικ διστημα απ 1-9-2016 ως 31-12-2016, καθς και αριθμο μεταφερμενων μαθητν
22-11-16   ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΑΦ/Β/1168150/ΕΞ2016/17-11-16 : Συντελεστς απσβεσης αιολικν πρκων και φωτοβολταικν μονδων παραγωγς ηλεκτρικς ενργειας
22-11-16  ΟΑΕΕ 30/21-11-16 : Ρθμιση τρεχουσν και καθυστερομενων εισφορν ασφαλισμνων που χουν επαγγελματικ εγκατσταση δραστηριτητα σε οριοθετημνες περιοχς της Περιφρειας Κεντρικς Μακεδονας και επλγησαν απ τις πλημμρες της 22ης και 26ης Σεπτεμβρου 2015
22-11-16   ΟΑΕΕ 29/21-11-16 : Ρθμιση τρεχουσν και καθυστερομενων εισφορν ασφαλισμνων που χουν επαγγελματικ εγκατσταση δρατσηριτητα σε οριοθετημνες περιοχς των Περιφερειν Ανατολικς Μακεδονας - Θρκης, Θεσσαλας και Πελοποννσου και επλγησαν απ ντονα καιρικ και πλημμυρικ φαινμενα εντς των ετν 2015-2016
22-11-16   ΥΠΕΘ 190677/Δ5/16 (ΦΕΚ-3754 Β/21-11-16) : Αθλητικς δραστηριτητες σχολεων Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης
21-11-16    ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1164/18-11-16 : Κοινοποηση διατξεων νμων τους 2016 με θματα αρμοδιτητας της Διεθυνσης Εφαρμογς Φορολογας Κεφαλαου
21-11-16    Κατατεθν Σχδιο Νμου - Ενιαο Σστημα Κινητικτητας στη Δημσια Διοκηση και την Τοπικ Αυτοδιοκηση
21-11-16   ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΑΦ/Β/1167345/ΕΞ2016/17-11-16 : Φορολογικ μεταχεριση της χρεωστικς διαφορς (ζημις) που προκυψη σε βρος προσωπικς εταιρεας απ την ανταλλαγ ομολγων του Ελληνικο Δημοσου στο πλασιο του προγρμματος συμμετοχς στην αναδιταξη του ελληνικο χρους
21-11-16 ΥΠΕΘ Φ.350/81/197846/Ε3/21-11-16 : Συγκρτηση των Περιφερειακν Υπηρεσιακν Συμβουλων Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης - Συγκρτηση των Αντερων Περιφερειακν Υπηρεσιακν Συμβουλων Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης - Συγκρτηση Περιφερειακν Συμβουλων Επιλογς Διευθυντν Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης
21-11-16    ΥΠΥΜΕΔΙ ΔΝΣΒ/58251/Φ.ΕΓΚ.19/18-11-16 : Καθιρωση του τυποποιημνου Εντπου για το Ευρωπαικ Ενιαο Εγγραφο Σμβασης (Εφαρμογ Εκτελεστικο Κανονισμο (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπς της 5ης Ιανουαρου 2016), στις διαδικασες σναψης δημοσων συμβσεων νω των ορων
18-11-16    ΙΚΑ 41/18-11-16 : Εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 31 του ν. 4411/16 και της με αριθμ. 40124/8516 κ.υ.α. 
18-11-16     ΙΚΑ Ε40/818/18-11-16 : Συνυπεθυνες Επιχειρσεις
18-11-16 ΟΑΕΕ 28/16-11-16 : Ρθμιση τρεχουσν και καθυστερομενω εισφορν ασφαλισμνων που χουν επαγγελματικ εγκατσταση δραστηριτητα σε οριοθετημνες περιοχς της Περιφρειας Δυτικς Ελλδας και επλγησαν απ το σεισμ της 15ης Φεβρουαρου 2016
18-11-16  ΕΑΑΔΗΣΥ 158/16 (ΦΕΚ-3698 Β/16-11-16) : Εγκριση "Τυποποιημνου Εντπου Υπεθυνης Δλωσης (ΤΕΥΔ) του ρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/16 (Α 147), για διαδικασες σναψης δημσιας σμβασης κτω των ορων των οδηγιν
18-11-16   ΥΠ.ΟΙΚ. ΓΔΟΠ/0001644/ΕΞ2016/ΧΠ2273/16 (ΦΕΚ-3724 Β/18-11-16) : Ρυθμσεις θεμτων πειρορισμν στην ανληψη μετρητν και τη μεταφορ κεφαλαων
16-11-16 ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 4004/128453/16-11-16 : Οδηγες για την καταβολ αποζημωσης για τους ελγχους του ρθρου 14 του ν. 3460/06, πως τροποποιθηκε με το ρθρο 27 του ν. 3698/08
16-11-16   Ν. 4433/16 (ΦΕΚ-213 Α/15-11-16) : Κρωση του Μνημονου Συνεννησης σχετικ με την Οργνωσης, Διοκησης, Ασφλεια, Χρηματοδτηση και Στελχωση του Μικτο Κλιμανου του ΝΑΤΟ για τον Ηλεκτρονικ Πλεομο προς υποστριξη του ΝΑΤΟ, μεταξ ...... και λλες διατξεις --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
15-11-16    ΙΚΑ Α23/268/8/15-11-16 : Γνωστοποηση της υπ' αριθμ. 136/16 γνωμοδτησης του ΝΣΚ σχετικ με την επσχεση εργασας --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
15-11-16   Ν. 4432/16 (ΦΕΚ-212 Α/14-11-16) : Κρωση της Τεχνικς Συμφωνας ανμεσα στο Υπουργεο Εθνικς Αμυνας της Ελληνικς Δημοκρατας, το Υπουργεο Αμυνας της Ιταλικς Δημοκρατας, τον Υπουργ Εθνικς Αμυηνας της Ιταλικς Δημοκρατας, τον Υπουργ Εθνικς Αμυνας της Δημοκρατας της Πολωνας, τον Αρχηγ του Γενικο Επιτελεου της Δημοκρατας της Τουρκας (που ενεργε εκ μρους της Κυβρνησης της Δημοκρατας της Τουρκας) αφενς, και τον Υπουργ Αμυνας του Βασιλεου του Βελγου, τον Υπουργ Αμυνας της Γαλλικς Δημοκρατας, το Ομοσπονδιακ Υπουργεο Αμυνας της Ομοσπονδιακς Δημοκρατας της Γερμανας, τον Υπουργ Αμυνας του Μεγλου Δουκτου του Λουξεμβοργου, τον Υπουργ Αμυνας του Βασιλεου της Ισπανας αφετρου, σχετικ με τη στελχωση, χρηματοδτηση, διοκηση και υποστριξη του Στρατηγεου EUROCOPRS (Ευρωπαικ Στρατιωτικ Σμα), Σμα Ταχεας Ανπτυξης ΝΑΤΟ EUROCORPS (NRDC EC) και λλες διατξεις --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
15-11-16
   ΙΚΑ 39/14-11-16 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Κοινοποηση των διατξεων της παρ. 6 του ρθρου 7 και του ρθρου 12 του ν. 4387/16 - Χοργηση ποσο σνταξης λγω θαντου ασφαλισμνου συνταξιοχου, που απεβωσε απ 13-5-2016 και μετ και μχρι την κδοση οριστικς απφασης συνταξιοδτησης μχρι την κδοση απφασης χοργησης προσωρινς σνταξης του ρθρου 29 του ν. 4387/16 --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
14-11-16      ΥΠ.ΟΙΚ. 110974/0092/17-10-16 : Οδηγες για την εφαρμογ των διατξεων των ρθρων 6, 9 και 10 του ν. 4387/16
14-11-16    ΥΠ.ΕΣ. 32465/9-11-16 : Αντιρρησες Συνεδησης (Εναλλακτικ Υπηρεσα)

14-11-16   Π.Δ. 126/16 (ΦΕΚ-211 Α/11-11-16) : Περ σχολικο και διδακτικο τους και της αξιολγησης των μαθητν του Γυμνασου
14-11-16  Κ.Υ.Α. 1319/117301/16 (ΦΕΚ-3645 Β/11-11-16) : Καθορισμς του ψους του μισθματος υδτινων εκτσεων με σκοπ την υδατοκαλλιργεια εντατικς ημιεντατικς μορφς και του τρπου αναπροσαρμογς του
14-11-16  ΥΠΕΚΑΑ ΑΤ10/Φ51020/ΟΙΚ.48286/802/16 (ΦΕΚ-3662 Β/11-11-16) : Εγκριση τροποποησης - κωδικοποησης Καταστατικο του Ταμεου Επαγγελματικς Ασφλισης Υπουργεου Οικονομικν ΤΕΑ Υπ.Οικ. ΝΠΙΔ
11-11-16  ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΚΟΙΝ.ΑΛΛ. Φ.10034/ΟΙΚ.52210/1299/11-11-16 : Χοργηση σνταξης λγω θαντου μετ την ισχ του ν.4387/2016.
11-11-16  ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΚΟΙΝ.ΑΛΛ. Φ.80000/48596/1863/11-11-16 : Συντξεις λγω θαντου.
11-11-16  ΥΠ.ΟΙΚ. 2/88138/ΔΕΠ/10-11-16 : Παροχ οδηγιν αναφορικ με τη μισθολογικ κατταξη των υπαλλλων.
10-11-16   ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 35889/10-11-16 : Πληροφορες για στοιχεα μεταφορς μαθητν
10-11-16 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1162/3-11-16 : Γνωστοποηση της τιμς ελαιολδου τους 2016-2017, για την εφαρμογ των διατξεων της εισφορς δακοκτονας. Κοινοποηση πνακα περιοχν στις οποες διενεργθηκε, με μριμνα του Δημοσου, ομαδικ καταπολμηση δκου της ελις κατ το ελαιοκομικ τος 2016-2017
10-11-16  ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 32746/9-11-16 : Εισηγητς στα υπηρεσιακ συμβολια των ΟΤΑ Α' βαθμο σμφωνα με τις μεταβατικς διατξεις του ρθρου 30 του ν. 4369/16
9-11-16   ΥΠΕΚΑΑ 41919/909/4-11-16 : Διευκρινσεις σχετικ με την παργραφο 3 του ρθρου 30 του ν. 4415/16
9-11-16   ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΤΑΔΚ/1163/4-11-16 : Εναρξη λειτουργας Μητρου Πολιτν
9-11-16 ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 2504/124597/8-11-16 : Οδηγς διαδικασας για τον χαρακτηρισμ των νεοεισερχμενων στον αγροτικ τομα ως επαγγελματες αγρτες
8-11-16   ΥΠΕΚΑΑ Φ.10070/50569/1937/8-11-16 : Γνωστοποηση διατξεων του ρθρου 44 του ν. 4387/16 (ΦΕΚ-85 Α/12-5-16) - Απαλλαγ απ την κρτηση υπρ υγειονομικς περθαλψης των εξωιδρυματικο επιδματος των συνταξιοχων
8-11-16  ΥΠΕΚΑΑ Φ.80020/ΟΙΚ.44251/Δ15.750/7-11-16 : Γνωστοποηση ρυθμσεων των ρθρων 74 ως 79 και 84 του ν. 4387/16 (Α 85) - Μετονομασ του ΕΤΕΑ σε "Ενιαο Ταμεο Επικουρικς Ασφλισης και Εφπαξ Παροχν" (ΕΤΕΑΕΠ) - Ενταξη ταμεων, τομων, κλδων και λογαριασμν πρνοιας"
8-11-16  ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΑΦ/1160724/ΕΞ2016/3-11-16 : Φορολογικ μεταχερση ληφθντος ασφαλσματος συνεπεα λξης ομαδικο ασφαλιστηρου συμβολαου
8-11-16    ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 7575/16 (ΦΕΚ-3591 Β/4-11-16) : Ρυθμσεις λειτουργας Συντονιστικν Οργνων Πολιτικς Προστασας (ΣΟΠΠ) των περιφερειακν ενοττων των Περιφερειν της Χρας σμφωνα με το ρθρο 12 του ν. 3013/02 και το ρθρο 160 του ν. 3852/10 πως ισχουν
8-11-16    ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 2955/120333/16 (ΦΕΚ-3603 Β/4-11-16) : Τεχνικς Κανονισμς σε συμμρφωση προς την εκτελεστικ οδηγα 2014/97/ΕΕ της επιτροπς, της 15ης Οκτωβρου 2014, για την εφαρμογ της οδηγας 2008/90/ΕΚ του συμβουλου σον αφορ την εγγραφ των προμηθευτν σε μητρν, την καταχριση των ποικιλιν και τον κοιν κατλογο ποικιλιν
7-11-16 ΟΑΕΔ 86242/ΔΠ.11/4-11-16 : Πργραμμα επιδτησης διακοπν εργαζομνων, ανργων και των οικογενειν αυτν με επιταγ κοινωνικο τουρισμο τους 2016-2017
7-11-16 ΥΠΥΜΕΔΙ 51420/2811/16 (ΦΕΚ 3608 Β/4-11-2016) : Τροποποηση της υπουργικς απφασης 49958/6532/13 "Επιτρεπμενες αλλαγς κυρων χαρακτηριστικν κυκλοφοροντων εκπαιδευτικν οχημτων (Β' 3359).
7-11-16 ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΚΟΙΝ.ΑΛΛ. Φ.80020/ΟΙΚ.43434/Δ15.734/7-11-16 : Γνωστοποηση διατξεων της παρ. 2 του ρθρου 38 του ν.4387/2016 (Α, 85/12-5-2016)

7-11-16 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1159/16 (ΦΕΚ 3600 Β/4-11-2016) : Παρταση και αναστολ καταβολς βεβαιωμνων οφειλν, λγω των κτακτων αναγκν που προκυψαν απ την εκδλωση ντονων βροχοπτσεων στις 22.10.2016 στις Δημοτικς Εντητες Ναυπκτου, Αντιρρου και Χλκειας του Δμου Ναυπακτας, της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανας, της Περιφρειας Δυτικς Ελλδας.
7-11-16 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1160/16 (ΦΕΚ 3600 Β/4-11-2016) : Παρταση και αναστολ καταβολς βεβαιωμνων οφειλν, λγω των κτακτων αναγκν που προκυψαν απ την εκδλωση ντονων βροχοπτσεων στις 21.10.2016 στο Δμο Ιερς Πλης Μεσολογγου, της Π.Ε Αιτωλοακαρνανας, της Περιφρειας Δυτικς Ελλδος.
7-11-16 Κ.Υ.Α. 185706/1923/16 (ΦΕΚ 3599 Β/4-11-2016) : Τροποποηση της υπ'αριθ. Φ.Β1/Ε2.1/244/6/5.1.2011 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομας, Ανταγωνιστικτητας και Ναυτιλας και Περιβλλοντος, Ενργειας και Κλιματικς Αλλαγς (ΦΕΚ 54 Β'/26.01.2011) με ττλο "Προκρυξη του Προγρμματος "Εξοικονμηση κατ' οκον" που θα υλοποιηθε στο πλασιο του ΕΣΠΑ 2007-2013"", πως χει τροποποιηθε και ισχει.
7-11-16 Κ.Υ.Α 112806/ΕΥΘΥ1047/16 (ΦΕΚ 3595 Β/4-11-2016) : Διρθρωση της Ειδικς Υπηρεσας "Επιτελικ Δομ ΕΣΠΑ Υπουργεου Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Κοινωνικς Αλληλεγγης, Τομα Απασχλησης και Κοινωνικς Οικονομας" και αντικατσταση των α) υπ'αριθ. 107900/16.3.2001 (Β' 599), β) υπ'αριθ. 25255/2236/07.04.2008 (Β 604), γ) υπ'αριθ. οικ.180691/7.2.2001 (Β148) και δ) υπ'αριθ. 2.10691/οικ.3.1008 (Β' 1462/2012) κοινν υπυργικν αποφσεων πως ισχουν.
7-11-16 ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 1396/123865/7-11-16 :  Διευκρινσεις σχετικ με την απλ μετατπιση της θσης εγκατστασης και λειτουργας πλωτν μονδων υδατοκαλλιργιας.
7-11-16 Π.Δ. 123/16 (ΦΕΚ 208 Α/4-11-2016) : Ανασσταση και μετονομασα του Υπουργεου Διοικητικς Μεταρρθμισης και Ηλεκτρονικς Διακυβρνησης, ανασσταση του Υπουργεου Τουρισμο, σσταση Υπουργεου Μεταναστευτικς Πολιτικς και Υπουργεου Ψηφιακς Πολιτικς, Τηλεπικοινωνιν και Ενημρωσης, μετονομασα Υπυργεων Εσωτερικν και Διιοικητικς Ανασυγκρτησης, Οικονομας, Ανπτυξης και Τουρισμο και Υποδομν, Μεταφορν και Δικτων.
7-11-16 Π.Δ. 125/16 (ΦΕΚ 210 Α/5-11-2016) : Διορισμς Υπουργν, Αναπληρωτν Υπουργν και Υφυπουργν.
7-11-16 Π.Δ. 124/16 (ΦΕΚ 209 Α/5-11-2016) : Αποδοχ παρατησης Υπουργν, Αναπληρωτν Υπουργν και Υφυπουργν.
7-11-16 Ν.4431/16 (ΦΕΚ 207 Α/4-11-2016) : Κρωση της Συμβφωνας μεταξ της Κυβρνησης της Ελληνικς Δημοκρατας και της Κυβρνησης της Κυπριακς Δημοκρατας για τη συνεργασα στους τομες ρευνας και Δισωσης και λλες διατξεις.
4-11-16     ΥΠΟΙΑΝΤ ΔΤΕΑΕ/ΟΙΚ.116378/436/ΦΓΘ/4-11-16 : Πιστοποηση προσντων / δεξιοττων
4-11-16     ΥΠΕΚΑΑ 50850/53/1323/4-11-16 : Ανακονωση δημοσευσης π.δ. 120/16 (ΦΕΚ-203 Α/26-10-16) : "Εναρμνιση με την οδηγα 2013/35/ΕΕ "περ των ελαχστων απαιτσεων υγεας και ασφλειας σον αφορ την κθεση των εργαζομνων σε κινδνους προερχμενους απ φυσικος παργοντες (ηλεκτρομαγνητικ πεδα) (20η ειδικ οδηγα κατ την ννοια του ρθρου 16 παρ. 1 της οδηγας 89/391/ΕΟΚ) και περ καταργσεως της οδηγας 2004/40/ΕΚ (EE L 179/1 της 29-6-13)"
4-11-16   ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 2956/120334/16 (ΦΕΚ-3578 Β/4-11-16) : Τεχνικς Κανονισμς για τον καθορισμ των απαιτσεων σχετικ με την επισμανση, τη σφργιση και τη συσκευασα του πολλαπλασιαστικο υλικο οπωροφρων φυτν και των οπωροφρων φυτν που προορζονται για την παραγωγ φροτων, οι οποες εμππτουν στο πεδο εφαρμογς της οδηγας 2008/90/ΕΚ του Συμβουλου, σε συμμρφωση προς την Εκτελεστικ Οδηγα 2014/96/ΕΕ της Επιτροπς (EE L 298/16-10-14, σ.12)
4-11-16     ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ4Α/ΓΠ/66893/1-11-16 : Σχολς αρμοδιτητας Υπουργεου Υγεας
4-11-16     Π.Δ. 122/16 (ΦΕΚ-206 Α/3-11-16) : Τροποποηση του π.δ. 399/77 "Περ τρπου συμπληρσεως των Κενν Θσεων Μονμων Ταγματαρχν του Ελεγκτικο Σματος" (Α 124)
4-11-16    ΥΠΕΕ 146776/2459/16 (ΦΕΚ-3532 Β/3-11-16 ) : Καθορισμς θεμτων σχετικν με την παργραφος 1 εδφια β, γ, δ και ε του ρθρου 21 του ν. 3889/10 πως ισχει
4-11-16     ΥΠΟΙΑΝΤ 113848/16 (ΦΕΚ-3550 Β/3-11-16) : Παρταση διαδικασας αξιολγησης και ελγχου των προβλεπμενων δικαιολογητικν και διαδικασα ανανωσης των επαγγελματικν αδιν πωλητν λαικν αγορν
3-11-16    ΙΚΑ Ε33/1587/3-11-16 : Ρθμιση ασφαλιστικν εισφορν των εργοδοτν Κοινν Επιχειρησεων και Οικοδομοτεχνικν Εργων οι οποοι χουν επαγγελματικ εγκατσταση σε περιοχς που επλγησαν απ θεομηνες φυσικς καταστροφς και αποδεδειγμνα χουν υποστε ζημις
3-11-16  ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 33482/31-10-16 : Γνωστοποηση της υπ' αριθμ. 99/16 ατομικς γνωμοδτησης του ΝΣΚ --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
2-11-16  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Α2Α/ΓΠ/ΟΙΚ.79350/16 (ΦΕΚ-3527 Β/1-11-16) : Διαδικασα προκρυξης και διορισμο σε θσεις ειδικευμνων ιατρν για εξειδκευση στις Πολυδναμες ΜΕΘ και ΜΕΝΝ
2-11-16   ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1153/16 (ΦΕΚ-3511 Β/1-11-16) : Τροποποηση και συμπλρωση της ΠΟΛ.1113/13 απφασης Υπουργο και Υφυπουργο Οικονομικν "Διαδικασα χοργησης ΑΦΜ και υποβολς περιοδικν δηλσεων ΦΠΑ για την καταβολ του φρου απ υποκεμενους στο φρο που εναι εγκατεστημνοι σε λλο κρτος μλος της Ευρωπαικς Ενωσης
2-11-16   ΥΠΟΙΑΝΤ 115125/2-11-16 : Παροχ διευκρινσεων, ως προς τη διαδικασα ανανωσης των επαγγελματικν αδειν πωλητν λαικν αγορν σμφωνα με την παρ. 2, του ρθρου 39, του ν. 4264/14, πως ισχει
2-11-16   ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1161/1-11-16 : Συμπληρωματικς διευκρινσεις επ της ΠΟΛ.1147/16 για την φορολογικ μεταχεριση αποδοχν δικαστικν λειτουργν
2-11-16  ΥΠΕΘΑ Φ.300/299/296986/Σ.6033/16 (ΦΕΚ-3524 Β/1-11-16) : Διεξαγωγ γραπτν εξετσεων δοκιμασας των ΕΠΟΠ του Κοινο Νομικο Σματος στο πλασιο της  διαδικασας μονιμοποησης
2-11-16 ΥΠΟΙΑΝΤ 110427/ΕΥΘΥ/1020/16 (ΦΕΚ-3521 Β/1-11-16) : Τροποποηση και αντικατσταση της υπ' αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/15 (ΦΕΚ-1822 Β) Υ.Α. "Εθνικο καννες επιλεξιμτητας δαπανν για τα προγρμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Ελεγχοι νομιμτητας δημοσων συμβσεων συγχρηματοδοτομενων πρξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 απ Αρχς Διαχερισης και Ενδιμεσους Φορες - Διαδικασα ενστσεων επ των αποτελεσμτων αξιολγησης πρξεων
2-11-16  ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1156/16 (ΦΕΚ-3529 Β/1-11-16) : Παρταση και αναστολ καταβολς βεβαιωμνων οφειλν, λγω των κτακτων αναγκν που προκυψαν λγω εκδλωσης πυρκαγις στις 25-7-2016 στις Τοπικς Κοιντητες Λιθου, Βσσας, Ελτας, Μεστν, Ολμπων, Πυργου του Δμου Χου της ΠΕ Χου
1-11-16   Κ.Υ.Α. 143587/2809/16 (ΦΕΚ-3520 Β/1-11-16) : Οικονομικ ενσχυση ρητινεργατν
1-11-16  ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/82/ΟΙΚ.28008/31-10-16 : Ενργειες για τη συγκρτηση των πρωτοβθμιων Πειθαρχικν Συμβουλων και του Δευτεροβθμιου Πειθαρχικο Συμβουλου με θητεα απ 1-12017 ως 31-12-2018
1-11-16 ΕΟΠΥΥ ΔΒ4Α/ΟΙΚ.42563/1-11-16 : Διθεση ψυχιατρικν και νευρολογικν φαρμκων σε δικαιοχους του ν. 4368/16
1-11-16   Κ.Υ.Α. 6373/16 (ΦΕΚ-3504 Β/31-10-16) : Ορισμς του αριθμο των Ανεξρτητων Επιτροπν Προσφυγν
1-11-16  Κ.Υ.Α. 180647/ΓΔ4/16 (ΦΕΚ-3502 Β/31-10-16) : Ιδρυση, οργνωση, λειτουργα, συντονισμς και πργραμμα εκπαδευσης των Δομν Υποδοχς για την Εκπαδευσης των Προσφγων (ΔΥΕΠ), κριτρια και διαδικασα στελχωσης των εν λγω δομν
1-11-16  N. 4430/16 (ΦΕΚ-205 Α/31-10-16) : Κοινωνικ και Αλληλγγυα Οικονομα και ανπτυξη των φορων της και λλες διατξεις
31-10-16  ΥΠΕΘ Φ.151/182335/Α5/31-10-16 : Πληροφορες για την εγγραφ των εισαγομνων αθλητν στην τριτοβθμια εκπαδευση το ακαδημαικ τος 2016-2017
31-10-16   ΙΚΑ Α05/1105/39/31-10-16 : Τροποποηση της διαδικασας ανακεφαλαωσης χρνων ασφλισης του Συστματος Μηχανογραφικν Μσων (ΣΜΜ) περιδων απασχλησης 1-1-1989/31-12-2001
31-10-16  Κ.Υ.Α. 1011/38/34-ΜΒ/16 (ΦΕΚ-3499 Β/31-10-16) : Διαδικασα σφργισης καταστημτων απ την Ελληνικ Αστυνομα
31-10-16  ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΑΦ/Β/1155600/ΕΞ2016/26-10-16 : Διευκρινσεις σχετικ με την υποχρωση υποβολς δλωσης φορολογας εισοδματος απ αλλοδαπ νομικ πρσωπο χωρς μνιμη εγκατσταση στην Ελλδα το οποο συμμετχει σε ημεδαπ νομικ πρσωπο
31-10-16   ΟΑΕΕ 27/26-10-16 : Πρσβαση στην απασχληση α) των δικαιοχων διεθνος προστασας, β) των αιτοντων διεθν προστασα και γ) των προσπων στα οποα χει χορηγηθε καθεστς παραμονς για ανθρωπιστικος λγους (ρθρα 69 και 71 ν. 4375/16)
31-10-16  ΥΠΥΜΕΔΙ Α3/63032/7900/31-10-16 : Ιατρικη εξταση υποψηφων οδηγν και οδηγν
31-10-16   ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2252.2-4/92790/31-10-16 : Καθορισμς συνδσεων λιμνων για τις οποες πληρονται οι προυποθσεις της υπ' αριθμ. 3323.1/02/08/21-3-08 απφασης (Β 530)
31-10-16  ΥΠΥΜΕΔΙ 71255/5620/27-10-16 : Υλη συμπληρωματικς επιμρφωσης ελεγκτικο προσωπικο ΚΤΕΟ για το τος 2016
27-10-16    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Α2Β/ΓΠ/ΟΙΚ.81152/27-10-16 : Παρεχοντα διευκρινσεις σχετικ με την ολοκλρωση του διορισμο των επιτυχντων της Προκρυξης 1ΕΓ
27-10-16    ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1158/24-10-16 : Πρσθετες διευκρινσεις σχετικ με την εφαρμογ των διατξεων της περ. β του ρθρου 23 του ν. 4172/13 σε περπτωση συμψηφισμο αμοιβαων ανταπαιτσεων αντισυμβαλλομνων
27-10-16   ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. Γ6/4103/112034/16 (ΦΕΚ-3456 Β/26-10-16) : Κυκλοφορα αγροτικν μηχανημτων
27-10-16  ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/51/ΟΙΚ.27778/27-10-16 : Παρταση συμβσεων προσωπικο στον τομα της καθαριτητας
27-10-16    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.80404/27-10-16 : Διενργεια Δερμοαντδρασης Mantoux
27-10-16    Κ.Υ.Α. Δ23/ΟΙΚ.48512/3922/16 (ΦΕΚ-3459 Β/27-10-16) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 604/15 (ΦΕΚ-770 Β) απφασης των Υπουργν Οικονομας, Υποδομν, Ναυτιλας και Τουρισμο και Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Κοινωνικς Αλληλεγγης
27-10-16      ΦΕΚ-3457 Β/26-10-16 :
Κ.Υ.Α. 146506/5185/16 : Παρταση προθεσμας υποβολς ατησης εγγραφς στα Περιφερειακ Μητρα  "Φορων Εκμετλλευσης" και "Εμπρων" της υπ' αριθμ. 134627/5835/15 κ.υ.α.
Κ.Υ.Α. 3584/113268/16 : Καθορισμς αποζημωσης για τους ελγχους του ρθρου 14 του ν. 3460/06, πως τροποοιθηκε με το ρθρο 27 του ν. 3698/08

27-10-16  Κ.Υ.Α. Α3(Γ)/ΟΙΚ.76492/16 (ΦΕΚ-3458 Β/26-10-16) : Κοστολγηση και ανακοστολγηση ιατρικν πρξεων
27-10-16
    ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1157/26-10-16 : Προθεσμα κατθεσης ενδικοφανος προσφυγς ενπιον της Υπηρεσας Εσωτερικς Επανεξτασης για τους κατοκους εξωτερικο
27-10-16  ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΔΘΤΟΚ/Β/1154883/ΕΞ2016/26-10-16 : Κοινοποηση Συμφωνας Οικονομικς Εταιρικς Σχσης μεταξ της Ευρωπαικς Ενωσης και των κρατν μελν της, αφενς και των κρατν ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, αφετρου --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
27-10-16    ΥΠΕΚΑΑ 34947/8146/26-10-16 : Διευκρινσεις ως προς την υποχρεωτικτητα της χοργησης των ζητηθντων στοιχεων για την κδοση των εφπαξ παροχν
27-10-16   Π.Δ. 120/16 (ΦΕΚ-203 Α/26-10-16) : Εναρμνιση με την οδηγα 2013/35/ΕΕ "περ των ελαχστων απαιτσεων υγεας και ασφλειας σον αφορ την κθεση των εργαζομνων σε κινδνους προερχμενους απ φυσικος παργοντες (ηλεκτρομαγνητικ πεδα) (20η ειδικ οδηγα κατ την ννοια του ρθρου 16 παρ. 1 της οδηγας 89/391/ΕΟΚ) και περ καταργσεως της οδηγας 2004/40/ΕΚ"
27-10-16  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Α20/ΓΠ/οικ.73126/16 (ΦΕΚ 3419 Β/25-10-2016): Τρηση ξεχωριστς σειρς προτεραιτητας για ειδκευση.
27-10-16   Κ.Υ.Α. 2222.1-1.2/90149/16 (ΦΕΚ-3454 Β/26-10-16)  : Προσαρμογ της ελληνικς νομοθεσας προς την Οδηγα 2014/90/ΕΕ της 23ης Ιουλου 2014 του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου σχετικ με τον εξοπλισμ πλοων και για την κατργηση της Οδηγας 96/98/ΕΚ του Συμβουλου
27-10-16  ΥΠΕΚΑΑ Φ.80020/44136/Δ.15.747/16 (ΦΕΚ-3455 Β/26-10-16) : Καθορισμς ποσοστο εισφορς και ασφαλιστικν κατηγοριν στους αυτοτελς απασχολομενους ασφαλισμνους Τομων Πρνοιας που δεν υπγονται σε ασφαλιστικ κατηγορα
27-10-16  ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ - Κοινωνικ και αλληλγγυηα οικονομα και ανπτυξη των φορων της και λλες διατξεις --> βλ μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ --> ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
26-10-16  ΥΠ.ΟΙΚ.-ΓΧΚ 30/003/000/3379/24-10-16 : Απφαση του Ανωττου Χημικο Συμβουλου (ΑΧΣ) με αριθμ. 82/16
26-10-16   ΟΠΕΚΕΠΕ 150072/26-10-16 : Διαδικασα γκρισης πληρωμς των καθεσττων μεσων ενισχσεων του κανονισμο (ΕΕ) αριθμ. 1307/13, καθς και των ειδικν μτρων στριξης στα μικρ νησι Αιγαου Πελγους του κανονισμο (ΕΕ) 229/13, για το τος αιτσεων 2016
26-10-16    Κ.Υ.Α. 4743/107993/16 (ΦΕΚ-3443 Β/25-10-16) : Καθορισμς των αναγκαων συμπληρωματικν μτρων για την εφαρμογ των Κανονισμν (ΕΕ) αριθμ. 1308/13 του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου, αριθμ. 247/16 της Επιτροπς και (ΕΕ) αριθμ. 248/16 της Επιτροπς σχετικ με την υλοποηση του προγρμματος προθησης της κατανλωσης φροτων και λαχανικν στα σχολεα
26-10-16    ΦΕΚ-3420 Β/25-10-16 :
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΤΔΒ/1142884/ΕΞ2016/16 : Καθορισμς ρων πλησης υλικν, πλωτν και εναριων μσων απ τις αρμδιες υπηρεσες Διαχερισης Δημσιου Υλικο
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΤΔΒ/1142883/ΕΞ2016/16 : Καθορισμς ρων πλησης τροχοφρων οχημτων απ τις αρμδιες υπηρεσες Διαχερισης Δημοσου Υλικο
26-10-16     Π.Δ. 118/16 (ΦΕΚ-201 Α/25-10-16) : Οργνωση και λειτουργα του Κντρου Ελγχου Αποστολν λψης και διανομς δορυφορικν σημτων κινδνου του συστματος Cospas-Sarsat
26-10-16  Κ.Υ.Α. ΔΙΑΔΙΠΥΔ/ΤΣΠΕΑΔ/Φ.16/ΟΙΚ.25674/16 (ΦΕΚ-3421 Β/25-10-16) : Κατργηση της υποχρωσης υποβολς πιστοποιητικο οικογενειακς κατστασης, ως δικαιολογητικο για τη διεκπεραωση της διαδικασας χοργησης και καταβολς του ενιαου επιδματος στριξης τκνων και του ειδικο επιδματος σε τρτεκνες και πολτεκνες οικογνειες , αρμοδιτητας του Οργανισμο Γεωργικν Ασφαλσεων (ΟΓΑ)
26-10-16   Κ.Υ.Α. 105265/16 (ΦΕΚ 3415 Β/24-10-2016): Κατργηση της υπ’ αριθμ. Α3-5262/2004 (ΦΕΚ 1572/Β/2004) υπουργικς απφασης «Ρθμιση θεμτων λειτουργας πρατηρων πετρελαιοειδν προντων και υποχρεσεις εταιρειν εμπορας πετρελαιοειδν προντων (Ν. 3054/2002).
25-10-16    ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ
--> προτπου τεχους δημοπρτησης δημοσων ργων "Διακρυξη Ανοικτς Διαδικασας Τπος Α"
--> προτπου τεχους μελετν (πρην) αρ. 7 του ν. 3316/05 "Προκρυξη Ανοικτς Διαδικασας Τπος Α"
25-10-16  ΥΠΟΙΑΝΤ ΔΠΠ/3330/25-10-16 : Διενργεια ελγχων σε πρατρια υγρν καυσμων, εγκαταστσεις πωλητν πετρελαου θρμανσης και βυτιοφρα διανομς πετρελαου θρμανσης
25-10-16  ΥΠΕΘ Φ.14/2097/168631/Δ1/16 (ΦΕΚ-3414 Β/24-10-16) : Αναμρφωση της διρκειας των διδακτικν ωρν του ωρολγιου προγρμματος των Δημοτικν Σχολεων που θα συμμετχουν στο πργραμμα στισης "Σχολικ γεματα", το οποο υλοποιεται απ το Υπουργεο Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Κοινωνικς Αλληλεγγης
25-10-16   ΥΠΥΜΕΔΙ Α/23111/1479/16 (ΦΕΚ-3413 Β/24-10-16) : Καθορισμς διαδικασας για τη διενργεια της ειδικς θεωρητικς εξτασης για την ειδικ δεια οδγησης Επιβατηγο Δημσιας Χρσης (ΕΔΧ) αυτοκιντου
25-10-16    ΦΕΚ-3410 Β/24-10-16 :
Κ.Υ.Α. 108612/16 : Καθορισμς των ειδν επενδυτικν σχεδων του τομα πρωτογενος γεωργικς παραγωγς των πολ μικρν, μικρν και μεσαων επιχειρσεων (ΜΜΕ), που μπορον να υπαχθον σε καθεσττα ενισχσεων του ν. 4399/16 (Α 117) και των προδιαγραφν, πρσθετων ρων, περιορισμν και προυποθσεων, καθς και κθε σχετικο θματος για την παροχ των ενισχσεων σε επενδυτικ σχδια του τομα αυτο
Κ.Υ.Α. 108621/16  : Καθορισμς ειδικν ρων, προυποθσεων, προδιαγραφν και περιορισμν για την υπαγωγ σε καθεσττα ενισχσεων του ν. 4399/16 (Α 117), επενδυτικν σχεδων του τομα της μεταποησης γεωργικν προιντων, πως αυτς ορζεται στο σημεο 10 του ρθρου 2 του καν. (ΕΕ) αριθμ. 651/14 της επιτροπς, αποκλειστικ στις περιπτσεις στις οποες η ενσχυση του επενδυτικο σχεδου καθορζεται με βση τις επιλξιμες δαπνες του επενδυτικο σχεδου


25-10-16
  ΥΠΕΘ 176667/ΓΔ4/16 (ΦΕΚ-3412 Β/24-10-16) : Οργνωση και λειτουργα Τμημτων Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης στη Μονδα Απεξρτησης 18 ΑΝΩ
24-10-16     ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/50/ΟΙΚ.27488/21-10-16 : Κενς οργανικς θσεις του κλδου ΔΕ Τηλεφωνητν
24-10-16   ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 2327/117791/21-10-16 : Διευκρινσεις για τον χαρακτηρισμ των νεοεισερχομνων ως επαγγελματες αγρτες
24-10-16   ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 32622/21-10-16 : Εορτασμς Εθνικς Αντστασης
24-10-16     ΦΕΚ-3407 Β/21-10-16 :
ΥΠΕΕ 143570/2614/16 : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 12594/346/28-1-13 απφασης του αναπληρωτ υπουργο ΥΠΕΚΑ "Διαδικασ και δικαιολογητικ κδοσης δειας θρας" (Β 224) και κατρτηση αποφσεων για την κδοση αδειν θρας
ΥΠΕΕ 145189/2264/16 : Εγκριση εκτλεσης εργασιν ανρτησης δασικν χαρτν ως την κρωσ τους

24-10-16    ΒΟΥΛΗ 15900/11326/16 (ΦΕΚ-3408 Β/21-10-16) : Παρταση και καθορισμς προθεσμιν προετοιμασας και διεξαγωγς εκλογν για την ανδειξη αιρετν εκπροσπων των εργαζομνων της Βουλς των Ελλνων στο Υπηρεσιακ Συμβολιο του ρθρου 90 του Κανονισμο της Βουλς (Μρος Β, ΦΕΚ-51 Α/1997), πως ισχει
24-10-16  Κ.Υ.Α. 15899/11325/16 (ΦΕΚ-3409 Β/21-10-16) : Εγκριση ταχρρυθμου εκπαιδευτικο προγρμματος Ειδικν Φρουρν της Βουλς των Ελλνων
24-10-16   ΥΠΕΘ 169770/Δ2/16 (ΦΕΚ-3406 Β/21-10-16) : Οργνωση και λειτουργα σχολικν κντρων αντισταθμιστικς εκπαδευσης ως προς την Ενισχυστικ Διδασκαλα για το σχολικ τος 2016-2017
24-10-16   ΕΕΕΠ 218/2/16 (ΦΕΚ-3404 Β/21-10-16) : Εγκριση Κανονισμο Οργνωσης, Διρθρωσης και Λειτουργας Υπηρεσιακν Μονδων της Επιτροπς Εποπτεας και Ελγχου Παιγνων
24-10-16    ΥΠΕΘ Κ1/122418/16 (ΦΕΚ-3405 Β/21-10-16) : Κριτρια και διαδικασα επιλογς των εκπαιδευτν ενηλκων στα Δημσια Ινστιτοτα Επαγγελματικς Κατρτισης (ΔΙΕΚ) και στις Δημσιες Σχολς Επαγγελματικς Κατρτισης (ΔΣΕΚ) του ν. 4186/13 (Α 193)
24-10-16    Ν. 4429/16 (ΦΕΚ-199 Α/21-10-16) : Ελληνικ Ιδρυμα Ερευνας και Καινοτομας και λλες διατξεις
21-10-16  ΥΠΕΘ Φ.151/176821/Α5/21-10-16 : Εισαγωγ στην Τριτοβθμια Εκπαδευση ατμων που πσχουν απ σοβαρς παθσησεις το ακαδημακ τος 2017-18.
21-10-16 ΥΠΕΘ 160854/Γ1/16 (ΦΕΚ 3373 Β/19-10-2016) : Κανονισμς εργασας προσωπικο Σματος Ελλνων Προσκπων.
21-10-16   Π.Δ. 115/16 (ΦΕΚ 197 Α/21-10-2016) : Καθορισμς του τρπου σκησης ελγχου ταυττητας οδηγν και ρευνας αυτοκιντων απ δασικος υπαλλλους και καθορισμς τπου υπηρεσιακς ταυττητας, στολς και σματος που φρουν αυτο.
21-10-16 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1154/12-10-16 : Συστηματικ παρουσαση των διατξεων περ παραγραφς απαιτσεων του Δημοσου των Ν. 4270/2014, Ν.4174/13, Ν.2362/1995, Ν.Δ. 321/1969 και λλων νομοθετημτων.
21-10-16
ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2822.19/90256/20-10-16 : Υποβολ περιουσιακς κατστασης (ΔΠΚ, ΔΟΣ) στο ηλεκτρονικ σστημα της "Αρχς καταπολμησης της νομιμοποησης εσδων απ εγκληματικς δραστηριτητες και της χρηματοδτησης της τρομοκρατας και ελγχου των δηλσεων περιουσιακς κατστασης" για τα στελχη Διοικητικν Συμβουλων του Ταμεου Αρωγς Λιμενικο Σματος (ΤΑΛΣ)"
21-10-16  
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ. 1152/16 (ΦΕΚ 3389 Β/20-10-2016): Παρταση και αναστολ καταβολς βεβαιωμνων οφειλν, λγω των κτακτων αναγκν που προκυψαν λγω εκδλωσης δασικς πυρκαγις στις 30.07.2016 στις Δημοτικς Εντητες Κηρως και Ελυμνων του Δμου Μαντουδου-Λμνης-Αγας ννας της Π.Ε. Ευβοας.
21-10-16 ΥΠΟΙΑΝΤ 19102/16 (ΦΕΚ 3387 Β/20-10-2016) :  Τροποποηση της υπ'αρ. 216/08.01.2015 απφαση Υπουργο Τουρισμο "Καθορισμς τεχνικν και λειτουργικν ππροδιαγραφν και βαθμολογομενων κριτηρων για τα ξενοδοχεα και κατταξη αυτν σε κατηγορες αστρων" (Β'10).
20-10-16    ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/49/ΟΙΚ.27183/20-10-16 : Διευκρινσεις σχετικ με την ολοκλρωση διορισμο των επιτυχντων της Προκρυξης 1ΕΓ 2016
20-10-16   ΥΠΕΚΑΑ Φ.80020/44112/Δ15.745/20-10-16 : Συμπληρωματικς οδηγες για την εφαρμογ του ρθρου 35 "Εφπαξ παροχ" του ν. 4387/16 (Α 85) στους ασφαλισμνους του ν. 103/75 (Α 167)
20-10-16  ΥΠΕΚΑΑ Φ.10042/25013/667/20-10-16 : Ασφαλιστικς εισφορς κλδου κριας ασφλισης του ΕΤΑΑ μχρι 31-12-16
20-10-16   ΥΠΕΚΑΑ Φ.10043/30190/793/20-10-16 : Χοργηση εξδων κηδεας μετ την ισχ του ν. 4387/16
20-10-16   ΥΠΕΚΑΑ Φ.10043/30188/792/20-10-16 : Παροχ συμπληρωματικν οδηγιν για την εφαρμογ του ρθρου 29 του ν. 4387/16 για τη χοργηση προσωρινς σνταξης
20-10-16   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.78713/20-10-16 : Σσταση του Παγκσμιου Οργανισμο Υγεας για το εμβλιο ναντι του κτρινου πυρετο
20-10-16  ΒΟΥΛΗ 16459/11562/16 (ΦΕΚ-3376 Β/19-10-16) : Περιεχμενο του ειδικο εντπου αναλυτικς κατστασης εσδων - δαπανν των υποψηφων / και αιρετν αντιπροσπων της Βουλς των Ελλνων και του Ευρωπαικο Κοινοβουλου
20-10-16     ΥΠΕΘ Φ.251/174041/Α5/18-10-16 : Πιστοποηση αναπηρας απ τα ΚΕΠΑ
20-10-16  ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚΦ/Δ/1150421/ΕΞ2016/18-10-16 : Κοινοποηση της αριθμ. ΠΟΛ.1149/3-10-16 - Τροποποηση της αρ.πρωτ. ΠΟΛ. 1338/96 ΑΥΟ (ΦΕΚ-1725 Β) - Μεωση ορου αποδεξεων λιανικς πλησης
20-10-16    ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2223.1/89936/20-10-16 : Διαββαση επικαιροποιημνου εγχειριδου διαδικασιν συστματος SafeSeaNet --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
20-10-16   ΥΠΥΜΕΔΙ Φ.8/44565/2148/16 (ΦΕΚ-3372 Β/19-10-16) : Τροποποηση του Εσωτερικο Κανονισμο Λειτουργας του ΟΣΕ ΑΕ --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
20-10-16   ΥΠΟΙΑΝΤ 108645/16 (ΦΕΚ-3378 Β/19-10-16) : Προκρυξη καθεσττος ενισχσεων "Γενικ Επιχειρηματικτητα" του αναπτυξιακο ν. 4399/16 --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
20-10-16   ΥΠΟΙΑΝΤ 108644/16 (ΦΕΚ-3377 Β/19-10-16) : Προκρυξη καθεσττος ενισχσεων "Νες ανεξρτητες ΜΜΕ" του Αναπτυξιακο Νμου 4399/16 --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
20-10-16  ΥΠΟΙΑΝΤ108647/16 (ΦΕΚ-3379 Β/19-10-16) : Προκρυξη καθεσττος ενισχσεων "Επενδσεις μεζονος μεγθους" του αναπτυξιακο νμου 4399/16 --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
20-10-16   ΥΠΟΙΑΝΤ 108646/16 (ΦΕΚ-3380 Β/19-10-16) : Προκρυξη καθεσττος ενισχσεων "Ενισχσεις μηχανολογικο εξοπλισμο" του αναπτυξιακο ν. 4399/16 --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
19-10-16     Π.Δ. 111/16 (ΦΕΚ-193 Α/18-10-16) : Τροποποηση του π.δ. 50/96 "Μεταθσεις και τοποθετσεις των εκπαιδευτικν της Δημσιας Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης" (Α 45) πως χει τροποποιηθε και ισχει
19-10-16     Π.Δ. 112/16 (ΦΕΚ-194 Α/18-10-16) : Κατανομ οργανικν θσεων Αντεισαγγελων Εφετν στις Εισαγγελες Εφετν της Χρας
19-10-16  ΥΠΕΚΑΑ-ΤΠΔΥ 30193/7276/23-9-16 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Ζητονται συμπληρωματικ στοιχεα για τον υπολογισμ του εφπαξ βοηθματος των ασφαλισμνων του ΤΠΔΚΥ (πρην ΤΑΔΚΥ) που αποχρησαν απ την υπηρεσα μετ την 1-0-2013 - Ορθ επανληψη με συμπληρωματικς διευκρινσεις
19-10-16     ΥΠΥΜΕΔΙ ΔΝΣΑ/ΟΙΚ.68559/Φ.ΕΓΚ.18/19-10-16 : Παροχ διευκρινσεων ως προς την εφαρμογ του ν. 4412/16 "Δημσιες Συμβσεις Εργων, Προμηθειν και Υπηρεσιν (προσαρμογ στις Οδηγες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
18-10-16   Κ.Υ.Α. 11851/8172/16 (ΦΕΚ-3324 Β/18-10-16) : Συμπλρωση της υπ' αριθμ. 2606/1966/16 (Β 534) κ.υ.α. του Προδρου της Βουλς των Ελλνων και του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομικν "Επανακαθορισμς του εδους και του ποσοστο δαπανν που πληρνονται απ την πγια προκαταβολ της Βουλς των Ελλνων"
18-10-16    ΥΠΥΜΕΔΙ Α3/68468/8491/18-10-16 : Αναζτηση στοιχεων για Εκπαιδευτς που εμππτουν στο ασυμββαστο του ρθρου 73 του ν. 4413/16
18-10-16  Κ.Υ.Α. 31489/1068/16 (ΦΕΚ-3335 Β/18-10-16) : Κατρτιση προγρμματος επιδτησης διακοπν εργαζομνων, ανργων και των οικογενειν αυτν με Επιταγ Κοινωνικο Τουρισμο, ετν 2016-2017
18-10-16     ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 8585/16 (ΦΕΚ-3322 Β/17-10-16) : Λεπτομρειες εφαρμογς του υπομτρου 6.1 "Εγκατσταση Νων Γεωργν" του Προγρμματος Αγροτικς Ανπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλδας 2014-2020
18-10-16  Κ.Υ.Α. 44526/2516/16 (ΦΕΚ-3320 Β/17-10-16) : Καθορισμς του ψους χρηματοδτησης του Ενιαου Ταμεου Ανεξρτητα Απασχολουμνων (ΕΤΑΑ) - Τομες Σνταξης και Ασφλισης Υγειονομικν (ΤΣΑΥ) και Ασφλισης Νομικν (ΤΑΝ) και του κλδου κριας Σνταξης του Οργανισμο Ασφλισης Ελευθρων Επαγγελματιν (ΟΑΕΕ), για την κλυψη μρους των ελλειμμτων τους για το τος 2016
18-10-16   ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΗΔ/Φ.40/26794/17-10-16 : Καταληκτικ ημερομηνα πρτης εφαρμογς του Μητρου Επιχοηγομενων Φορων κατ' εφαρμογ του ρθρου 10Β Διαγεια
17-10-16  ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 2276/115341/17-10-16 : Συμπλρωση εγκυκλου δικαιολογητικν για τη χοργηση βεβαωσης ΜΑΑΕ
17-10-16      ΥΠΕΘ 172112/Κ1/14-10-16 : Παρταση ναρξης μαθημτων Ιδιωτικν ΙΕΚ
14-10-16   ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1155/10-10-16 : Διευκρινσεις αναφορικ με την επιβολ προστμων για παραβσεις ΦΠΑ του ρθρου 58Α του ν. 4174/13 (Α 170), πως τροποποιθηκε με το ν. 4410/16 (Α 141) και ισχει
14-10-16 ΟΑΕΔ 80000/14-10-16 : Οδηγς εφαρμογς των προγραμμτων απκτησης εργασιακς εμπειριας
14-10-16 ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.46/2257/ΟΙΚ.26574/14-10-16 : Αναπλρωση προισταμνων οργανικν μονδων
14-10-16    ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚΦ/1148481/ΕΞ2016/14-10-16 : Κοινοποηση της ΚΥΑ αναφορικ με το πετρλαιο εσωτερικς κασης (DIESEL) κινητρων το οποο χρησιμοποιεται αποκλειστικ στη γεωργα
14-10-16    ΟΠΕΚΕΠΕ 142869/14-10-16 : Δικαιολογητικ γγραφα για την καλλιεργητικ περοδο 2016-2017
14-10-16    ΙΚΑ 38/14-10-16 : Ρθμιση χρεν πτωχν και υπ εξυγναση οφειλετν - Υπενθμιση πτωχευτικς διαδικασας
14-10-16   ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚΦ/Δ/1147939/ΕΞ2016/12-10-16 : Κοινοποηση της αρ. πρωτ. ΠΟΛ.1140/14-9-16 απφασης ΓΓΔΕ - Στρηση του δικαιματος απαλλαγς απ ΦΠΑ
14-10-16     ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 30081/5-10-16 : Ενημρωση σχετικ με πρτυπα τεχη διακηρξεων / προκηρξεων μετ την εφαρμογ του ν. 4412/16 (Α 147)
14-10-16    ΥΠ.ΟΙΚ. 30/003/000/3567/11-10-16 : Μηνιαες δηλσεις αποσταγματοποιν
14-10-16    ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 16327/11503/16 (ΦΕΚ-3301 Β/13-10-16) : Τπος και περιεχομενο της Δλωσης Περιουσιακς Κατστασης (ΔΠΚ) και της Δλωσης Οικονομικν Συμφερντων (ΔΟΣ) - Ηλεκτρονικ υποβολ των δηλσεων αυτν
14-10-16     Κ.Υ.Α. 1846/16 (ΦΕΚ-3300 Β/13-10-16) : Τπος κα περιεχμενο της Δλωσης Περιουσιακς Κατστασης (ΔΠΚ) και της Δλωσης Οικονομικν Συμφερντων (ΔΟΣ) - Ηλεκτρονικ υποβολ των δηλσεων αυτν
14-10-16    Ν. 4428/16 (ΦΕΚ-190 Α/13-10-16) : Κρωση της Πολυμερος Συμφωνας Αρμδιοων Αρχν για την Αυτματη Ανταλλαγ Πληροφοριν Χρηματοοικονομικν Λογαριασμν και διατξεις εφαρμογς
13-10-16     ΙΚΑ Γ31/729/ΕΓΚ.37/12-10-16 : Ποσοστ παρακρτησης υπρ ΕΑΑΔΣΥ
13-10-16     ΦΕΚ-3278 Β/12-10-16 :
Κ.Υ.Α. 40318/15/16 : Μερικ ανκληση και τροποποηση της αριθμ. οικ. 27902/07 (ΦΕΚ-1243 β) κ.υ.α. "Σσταση οργανικν θσεων με σμβαση εργασας ιδιωτικο δικαου αορστου χρνου σε ΟΤΑ α βαθμο"
ΥΠΕΕ 184182/16 : Κατηγοριοποηση παραβσεων και καθορισμς διαδικασας επιβολς προστμων σχετικ με την τρηση των κριτηρων αειφορας βιοκαυσμων και βιορευστν και αναπροσαρμογ ανωττου ορου προστμων

13-10-16    Κ.Υ.Α. 21867/16 (ΦΕΚ-3276 Β/12-10-16 ) : Οροι, προυποθσεις και διαδικασες εγκρσεων τπου και αδειν κυκλοφορας που αφορον τα Μηχανματα Εργων (ΜΕ) και τα οχματα ειδικς κατηγορας
13-10-16    ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2253.1-1/82937/16 (ΦΕΚ-3275 Β/12-10-16) : Καθορισμς ενδεικτικο γενικο δικτου ακτοπλοικν συγκοινωνιν και δικριση τακτικν δρομολογιακν γραμμν σε κατηγορες
13-10-16    ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 31627/12-10-16 : Φορες που δεν ανταποκρθηκαν στην εγκκλιο 21/ΑΠ29022/20-9-16 περ προσδιορισμο εκκρεμοττων διορισμν κατηγοριν ΔΕ και ΥΕ που αφορον ανταποδοτικς υπηρεσες
13-10-16    ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΤΑΔΚ30/ΕΓΚ.22/10-10-16 : Σνταξη Ληξιαρχικς πρξης θαντου μετ τον ενταφιασμ --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
13-10-16   ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1151/11-10-16 : Κοινοποηση και οδηγες εφαρμογς των διατξεων των παρ. 1 ως 6 της υποπαρ. Δ1 της παρ. Δ του ρθρου 2 του ν. 4336/15 (ΦΕΚ-94 Α), με τις οποες τροποποιθηκε το ρθρο 82 του ν.δ. 356/74 σχετικ με τη δικριση ληξιπρθεσμων οφειλν σε εισπρξιμες και ανεπδεκτες εσπραξης, και της κατ' εξουσιοδτηση αυτο εκδοθεσας απφασης του Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1089/16 (ΦΕΚ-2114 Β)
13-10-16     ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1150/16 (ΦΕΚ-3281 Β/12-10-16) : Τροποποηση της απφασης ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1022/14 (ΦΕΚ-179 Β) "Υποβολ καταστσεων φορολογικν στοιχεων, για διασταρωση πληροφοριν", πως ισχει
13-10-16      Π.Δ. 104/16 (ΦΕΚ-189 Α/12-10-16) : Πρσθετες διαδικασες ελγχου, ροι και προυποθσεις για τη δυναττητα δρομολγησης επιταβητν (Ε/Γ), επιβατηγν - οχηματαγωγν (Ε/Γ-Ο/Γ), επιβατηγν - ταχυπλων (Ε/Γ-Ο/Γ-ΤΑΧ) και δυναμικς υποστηριζμενων (ΔΥΣ) πλοων μετ τη συμπλρωση του ορου ηλικας δραστηριοποησης
12-10-16      ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κου ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ (Νομοθετικς και λλες μεταβολς που ενσωματθηκαν στην τελευταα ηλεκτρονικ κδοση), σχετικ με :
1. Τλος Καθαριτητας
2. Παρνομη διαφμιση
3. Πιστοποιητικ Ενεργειακς Απδοσης (ΠΕΑ)
4. Αυτοδκαιη παρταση μισθσεων
5. Λατομεα
6. Προγραμματικς συμβσεις (α. Προγραμματικς συμβσεις της Μονδας Μελετν και Κατασκευν (ΜΟΜΚΑ) του Υπουργεου Εθνικς Αμυνας / β. Προγραμματικς συμβσεις του Κντρου Ανανεσιμων Πηγν και Εξοικονμησης Ενργειας (ΚΑΠΕ))
7. Κινητς καντνες
8. Διαχειριστικ σχδια βσκησης
9. Φρος ζθου
10. Εσοδα κυλικεων σε χρους φιλοξενας αλλοδαπν
11. Ασκηση φεσης σε φορολογικς διαφορς
12. Αναστολ ταμειακς βεβαωσης και προσαυξσεις

Το παραπνω υλικ θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. ΙΩΑΝΝΗ

ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ-ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ (12/10/2016)
12-10-16  ΥΠΕΘ Φ.151/169844/Α5/12-10-16 : Απαιτομενα δικαιολογητικ για την εγγραφ των εισαγομνων στην Τριτοβθμια Εκπαδευση με την ειδικ κατηγορα ατμων που πσχουν απ σοβαρς παθσεις, σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 35 του ν. 3794/09 (ΦΕΚ-156 Α) πως τροποποιθηκε και ισχει, για το ακαδηματικ τος 2016-2017
12-10-16     ΙΚΑ Φ09/403/12-10-16 : Κοινοποηση εγγρφου της Αρχς Καταπολμησης της Νομιμοποησης Εσδων απ Εγκληματικς Δραστηριτητες και της Χρηματοδτησης της Τρομοκρατας και Ελγχου των Δηλσεων Περιουσιακς Κατστασης για την υποβολ Δηλσεων Περιουσιακς Κατστασης και Δηλσεων Οικονομικν Συμφερντων τους 2016 (φορολογικ τος 2015)
12-10-16    ΥΠΕΘ Φ.122.1/114/155541/Ζ2/22-9-16 : Παροχ βεβαισεων ακαδημαικς διδακτικς εμπειρας σε Πανεπιστημιακος Υποτρφους και διδσκοντες του Π.Δ. 407/80
12-10-16    ΥΠΟΙΑΝΤ 100746-29/09/16 (ΦΕΚ-3266 Β/11-10-16) : Συγκρτηση της επιτροπς παρακολοθησης του Εθνικο Προγρμματος του Ταμεου Ασλου, Μετανστευσης και Ενταξης και του Εθνικο Προγρμματος του Ταμεου Εσωτερικς Ασφλειας για την περοδο 2014-2020
12-10-16     ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.44/2185/34157/18-11-15 : Αναπλρωση προισταμνων οργανικν μονδων
11-10-16    Κ.Υ.Α. ΑΣ19/38259/1879/16 (ΦΕΚ-3242 Β/10-10-16) : Ρθμιση των ιατρικν θεμτων που αφορον στην πιστοποηση των υποψηφων μηχανοδηγν και μηχανοδηγν
11-10-16     ΕΟΠΥΥ ΔΒ4Γ/Γ55/11/ΟΙΚ.39223/11-10-16 : Διευκρινιστικ εγκκλιος σχετικ με τη διαδικασα υποβολς δικαιολογητικν για αποζημωση αναλωσμου υγειονομικο υλικο και σκευασμτων ειδικς διατροφς
11-10-16  ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 1265/112481/11-10-16 : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 295/27571/16 εγκυκλου "Εφαρμογ του ρθρου 25 "Διοικητικς κυρσεις" του ν. 4282/14 "
Ανπτυξης Υδατοκαλλιεργειν και λλες διατξεις"

11-10-16  Γ.Γ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 18936/16 : Υποχρεση κατρτισης προγρμματος επικοινωνιακς προβολς τους 2017 και υποβολς απολογιστικν στοιχεων τους 2015
11-10-16   ΥΠΥΜΕΔΙ 66381/5106/10-10-16 : Διαδικασα διενργειας στα ιδιωτικ ΚΤΕΟ εκπρθεσμου τεχνικο ελγχου στις 15 Οκτωβρου 2016
10-10-16   ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/48/ΟΙΚ.26059/10-10-16 : Προσλψεις προσωπικο ιδιωτικο δικαου ορισμνου χρνου και σναψη συμβσεων μσθωσης ργου στο πλασιο συγχρηματοδοτομενων προγραμμτων
10-10-16     ΥΠΕΚΑΑ Φ.80000/ΟΙΚ.45763/1607/7-10-16 : Παροχ διευκρινσεων προς το ΕΤΕΑ και τα ταμεα, τομες, κλδους και λογαριασμος Πρνοιας που θα ενταχθον στο ΕΤΕΑΕΠ
10-10-16    Ν. 4427/16 (ΦΕΚ-188 Α/8-10-16) : Σσταση Αρχς Πολιτικς Αεροπορας, Αναδιρθρωση της Υπηρεσας Πολιτικς Αεροπορας και λλες διατξεις
10-10-16    ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΔΑΔ/Φ.36Μ.1/2/ΟΙΚ.26053/10-10-16 : Εθνικ Μητρο Επιτελικν Στελεχν Δημσιας Διοκησης
10-10-16    ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 6046/5-10-16 : Ενημρωση για αποδοχ απ τον Υφυπουργ Εσωτερικν και Διοικητικς Ανασυγκρτησης της υπ' αριθμ. 21/16 γνωμοδτησης του Νομικο Συμβουλου του Κρτους
10-10-16    ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 29251/6-10-16 : Ορισμς εισηγητ στα υπηρεσιακ συμβολια των ΟΤΑ Α' βαθμο σμφωνα με τις μεταβατικς διατξεις του ρθρου 30 του ν. 4369/16
10-10-16    ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1149/16 (ΦΕΚ-3231 Β/7-10-16) : Τροποποηση της αριθμ. πρωτ. ΠΟΛ.1338/96 α.υ.ο. "Διαδικασα απαλλαγς απ ΦΠΑ της παρδοσης αγαθν που πραγματοποιεται απ υποκεμενο στο φρο εγκατεστημνο στο εσωτερικ της χρας προς αγοραστ - ταξιδιτη μη εγκατεστημνο στο εσωτερικ της κοιντητας και ο οποος αναχωρε γιαΤρτη Χρα απ την Ελλδα μσω λλου Κρτους - Μλους"
10-10-16    Κ.Υ.Α. Δ11/Β/22645/19950/16 ( ΦΕΚ-3230 Β/7-10-16) : Αντικατσταση της υπ' αριθμ. Δ11/Β/19890/17643/16 απφασης περ "Διαδικασας χρωσης, εσπραξης, διαχερισης, ελγχου και παρακολοθησης και ρθμισης τεχνικν θεμτων επ των Ειδικν Λογαριασμν "Τεχλν Εκσυγχρονισμο και Ανπτυξης Αερολιμνων (ΤΕΑΑ)" παραχωρηθντων περιφερειακν Αεροδρομων - ρυθμσεις ειδικν εξαιρσεων
10-10-16    Κ.Υ.Α. ...329823/22861/1694/307/16 (ΦΕΚ-3233 Β/7-10-16) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 46596/04 κ.υ.α. περ καθορισμο λεπτομερειν εφαρμογς του ρθρου 56Α του ν. 2725/99 "Ερασιτεχνικς και επαγγελματικς αθλητισμς και λλες διατξεις", πως ισχει
10-10-16   Κ.Υ.Α. 47926/16 (ΦΕΚ-3232 Β/7-10-16) : Παρταση προθεσμας υπαγωγς στο ν. 4178/13 "Αντιμετπιση της Αυθαρετης Δμησης - Περιβαλλοντικ Ισοζγιο και λλες διατξεις" (ΦΕΚ-174 Α) και τροποποηση της αριθμ. 2254/13 απφασης Αναπληρωτ Υπουργο Περιβλλοντος, Ενργειας και Κλιματικς αλλαγς "Διαδικασα ηλεκτρονικς υποβολς των απαρατητων δικαιολογητικν για την υπαγωγ στο ρθρο 24 του Ν. 4178/13 , πως ισχει
10-10-16    ΥΠΕΘ 166808/Ζ1/7-10-16 : Μετεγγραφς Ακαδημαικο τους 2016-2017
7-10-16      ΥΠ.ΟΙΚ. 2/2615/ΔΕΠ/1-4-16 : Εγγραφο του Υπουργεου Οικονομικν - ΓΛΚ που απαντ σε ερωτματα δημοσων υπηρεσιν και οργανισμν σχετικ με την παροχ διευκρινσεων για την κλυψη των δαπανν μετακνησης των μελν των υπηρεσιακν και πειθαρχικν συμβουλων
7-10-16     Κ.Υ.Α. 43366/2016 (ΦΕΚ-3220 Β/6-10-16) : Παρταση ισχος των διατξεων της αριθμ. 51738/2014 (2947 Β) κοινς υπουργικς απφασης
7-10-16  ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΑΦ/1144304/ΕΞ2016/3-10-16 : Προθεσμα υποβολς δηλσεων φορολογας εισοδματος φυσικν προσπων που συμμετχουν σε ναυτικς εταιρες του ν. 959/79
6-10-16 ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 30002/28-9-16 : Παροχ στοιχεων για την απκτηση κωδικο πρσβασης στο νο σστημα συλλογς στοιχεων για διφορα θματα του προσωπικο των φορων Τοπικς Αυτοδιοκησης.
6-10-16  ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1145/16 (ΦΕΚ 3208 Β/5-10-2016) : Τροποποηση της απφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β') "Υποβολ καταστσεων φορολογικν στοιχεων, για διασταρωση πληροφοριν", πως ισχει.
6-10-16    ΙΚΑ 36/5-10-16 : Υπενθμιση οδηγιν σχειτικ με την εκκαθριση αρχεων.
6-10-16   ΥΠΥΜΕΔΙ 64054/4974/5-10-16 : Ορισμς επιτροπν για τη διενργεια εξετσεων υποψηφων ελεγκτν ελαφρν και βαρων οχημτων σε ΚΤΕΟ.
5-10-16  ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1148/3-10-16 : Κοινοποηση των διατξεων της ΚΥΑ Υπουργν Εσωτερικν, Οικονομικν και Εργασας οικ. αριθμ. 10982/11-7-16 (ΦΕΚ-2430 Β/28-7-16) και παροχ σχετικν οδηγιν
5-10-16    ΥΠΕΘ Φ.151/164983/Α5/5-10-16 : Πληροφορες για την εγγραφ των εισαγμενων αλλοδαπν - αλλογενν και ομογενν υποτρφων του Ελληνικο Κρτους στην τριτοβθμια εκπαδευση το ακαδημαικ τος 2016-2017
5-10-16  ΥΠΕΚΑΑ Φ.11321/31042/1232/16 (ΦΕΚ-3196 Β/5-10-16) : Ασφλιση Πωλητν Λαικο Λαχεου
5-10-16    ΥΠΕΕ145957/4835/4-10-16 : Οδηγα εφαρμογς της παρ. 10 του ρθρου 14 του ν. 998/79 ως ισχει, πως αυτ προστθηκε με την παρ. 2 του ρθρου 12 του ν. 4315/14
4-10-16      ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κου ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, σχετικ με :
--> Διακρυξη συνοπτικο μειοδοτικο διαγωνισμο με σφραγισμνες προσφορς, για την εκτλεση της εργασας .....
--> Διακρυξη ανοικτο ηλεκτρονικο διαγωνισμο με σφραγισμνες προσφορς, για την εκτλεση της εργασας .......
Το παραπνω υλικ θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. ΙΩΑΝΝΗ
-> ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-Ν.4412/16 (03/10/2016)
-> ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-Ν.4412/16 (03/10/2016)

4-10-16
    ΥΠ.ΥΓ. Γ1α/ΓΠ/οικ.73680/4-10-16
: Οδηγες για την Εποχικ Γρπη 2016-2017 – Αντιγριπικς Εμβολιασμς
4-10-16 ΥΠΕΚΑΑ ΑΤ10/Φ.51020/36232/648/16 (ΦΕΚ-3166 Β/3-10-16) : Εγκριση Καταστατικο του Ταμεου Επαγγελματικς Ασφλισης ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ του ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΝΠΙΔ (ΤΕΑ - ΣΟΕΛ - ΝΠΙΔ)
4-10-16  ΥΠΕΚΑΑ Φ.80020/ΟΙΚ.41697/Δ15.708/3-10-16 : Γνωστοποηση ρυθμσεων του ρθρου 41 του ν. 4415/16
4-10-16   ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ 14159/16 (ΦΕΚ-3165 Β/3-10-16) : Διρκεια ισχος δελτων αιτοντων διεθν προστασα
3-10-16     ΕΑΑΔΗΣΥ 4584/30-9-16 : Πρτυπα τεχη διακηρξεων / προκηρξεων μετ την εφαρμογ του ν. 4412/16 (Α 147)
3-10-16    ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1147/29-9-16 : Φορολογικ μεταχεριση αποδοχν δικαστικν λειτουργν
3-10-16   ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1146/30-9-16 : Διευκρινσεις σχετικ μετη διανομ - κατανομ κερδν στους εταρους - μλη των δικηγορικν εταιρειν, μετ την ναρξη ισχος του ν. 4172/13
3-10-16    ΟΑΕΔ 75464/3-10-16 : Καταβολ ειδικο εποχικο βοηθματος τους 2016, στις κατηγορες του ρθρου 22 του ν. 1836/89  πως ισχει
3-10-16  ΟΑΕΔ 75080/30.9.2016 - Δημσια πρσκληση Νο 10/2016 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) σε εγγεγραμμνους ανργους στα μητρα ανργων του ΟΑΕΔ, για υποβολ ηλεκτρονικν αιτσεων συμμετοχς στη διαδικασα κατρτισης του πνακα κατταξης ανργων για την προθηση της απασχλησης μσω προγραμμτων κοινωφελος χαρακτρα σε 34 δμους (επιβλποντες φορες) θλακες υψηλς ανεργας συμπεριλαμβανομνης της κατρτισης των συμμετεχντων, για 6.339 θσεις πλρους απασχλησης
3-10-16
   ΥΠΕΕ 46111/16 (ΦΕΚ-3162 Β/30-9-16) : Διορισμς εκπλειστηριαστ για τη δημοπρτηση των δικαιωμτων εκπομπς αερων θερμοκηπου του ελληνικο κρτους
3-10-16    ΥΠΑ Δ/ΥΠΑ/21860/1422/16 (ΦΕΚ-3152 Β/30-9-16) : Κανονισμς - γενικ πλασιο πτσεων Συστημτων μη Επανδρωμνων Αεροσκαφν - ΣμηΕΑ
3-10-16    ΥΠΥΜΕΔΙ Γ456/ΟΙΚ.62700/4209/16 (ΦΕΚ-3148 Β/30-9-16) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. γ456/34931/3345/13 απφασης "Καθιρωση του ηλεκτρονικ αναγνσιμου σματος των Ειδικν Τουριστικν Λεωφορεων Δ.Χ. καθς και ο καθορισμς του τπου, του περιεχομνου, της διαδικασας, των ρων, των προυποθσεων και των φορων χοργησης και ανανωσης αυτν" (ΦΕΚ-2257 Β) πως ισχει
3-10-16  ΥΠΕΚΑΑ Φ.80000/ΟΙΚ.44586/1559/3-10-16 : Συμπληρωματικς οδηγες σε εφαρμογ της αρ. Φ.80000/οικ.35384/1276/1-8-16 υ.α. (Καθορισμς της διαδικασας, του τρπου και της αποτπωσης της απογραφς των πσης φσεως περιουσιακν στοιχεων, κλπ."
3-10-16   ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 27423/ΕΓΚ.20/5-9-16 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Ενσωμτωση του σχεδου του προυπολογισμο τους 2017 και λοιπν δημοσιονομικν στοιχεων στη βση δεδομνων του Υπουργεου Εσωτερικν & Δ.Α.
3-10-16
    ΥΠΥΜΕΔΙ Β/ΟΙΚ.64239/4324/30-9-16 : Διευκρινσεις ως προς την απδειξη της κατλληλης οικονομικς επιφνειας των ΚΤΕΛ και των μετχων αυτν σε εφαρμογ της παρ. 1γ του ρθρου 3 του κανονισμο (ΕΟΚ) 1071/2009
3-10-16     ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 30022/30-9-16 : Καθαρστριες Σχολικν Κτιρων
3-10-16  ΡΑΕ 329/16 (ΦΕΚ-3164 Β/30-9-16) : Εγκριση του Κδικα Συναλλαγν Δημοπρασιν Προθεσμιακν Προιντων Ηλεκτρικς Ενργειας
3-10-16    ΥΠΕΚΑΑ 44203/Δ9/11555/16 (ΦΕΚ-3163 Β/30-9-16) : Τροποποηση της αριθμ. οικ. 34331/Δ9/8920/16 απφασης του Υπουργο Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Κοινωνικς Αλληλεγγης "Απλοστευση διαδικασιν Σματος Επιθερησης Εργασας (ΣΕΠΕ) μσω του Ολοκληρωμνου Πληροφοριακο Συστματος του ΣΕΠΕ (ΟΠΣ-ΣΕΠΕ)
3-10-16     ΡΑΕ 336/16 (ΦΕΚ-3159 Β/30-9-16) : Καθορισμς τιμν ρυθμιστικν παραμτρων για την εφαρμογ της Μεθοδολογας Υπολογισμο Μεταβλητο Κστους των Υδροηλεκτρικν Μονδων (ΦΕΚ-2763 Β/2-9-16)
3-10-16      ΦΕΚ-3156 Β/30-9-16 :
 ΥΠΕΚΑΑ 43424/2458/16  Τροποποηση της αριθμ. οικ. 13822/1089/14 (Β 1227) υ.α. σχετικ με τα "Κριτρια προσδιορισμο των "εισπρξιμων" ληξιπρθεσμων για τη διαββαση στο Κντρο Εσπραξης Ασφαλιστικν Οφειλν (ΚΕΑΟ) των οφειλετν του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του ΟΑΕΕ, του ΕΤΑΑ και του ΟΓΑ
ΕΕΤΤ 775/5/16 : Τροποποηση της ΕΕΤΤ ΑΠ. 248/71/02 "Κανονισμς Παροχς Υπηρεσιν Πιστοποησης Ηλεκτρονικς Υπογραφς"
3-10-16   Ν. 4425/16 (ΦΕΚ-185 Α/30-9-16) : Επεγουσες ρυθμσεις των Υπουργεων Οικονομικν, Περιβλλοντος και Ενργειας, Υποδομν, Μεταφορν και Δικτων και Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Κοινωνικς Αλληλεγγης για την εφαρμογ της συμφωνας δημοσιονομικν στχων και διαρθρωτικν μεταρρυθμσεων και λλες διατξεις
3-10-16   Κ.Υ.Α. ΔΕΦΚΦ/Α/1141582/ΕΞ2016/30-9-16 : Καθορισμς των ρων, των προυποθσεων, των δικαιοχων προς επιστροφ προσπων, των ποσοττων για τις οποες υπολογζεται η επιστροφ, της διαδικασας επιστροφς του ΕΦΚ, και του τρπου ελγχου της νμιμης χρησιμοποησης του πετρελαου εσωτερικς κασης (DIESEL) κινητρων, της περπτωσης στ' της παρ. 1 του ρθρου 73 του ν. 2960/01 (ΦΕΚ-265 Α) "Εθνικς Τελωνειακς Κδικας", το οποο χρησιμοποιεται αποκλειστικ στη γεωργα
30-9-16   ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1119/2-8-16 : Κοινοποηση της αριθμ. 157/16 γνωμοδτησης του ΝΣΚ σχετικ με απαλλαγ ΦΠΑ σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 27 του κωδ. ΦΠΑ, για αγορ ακιντου απ πρεσβεα
30-9-16    ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 29971/30-9-16 : Εορτασμς της ημρας των Ηνωμνων Εθνν
30-9-16   ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 29969/30-9-16 : Εορτασμς των επετεων της 28ης και της 26ης Οκτωβρου στις πλεις της Αθνας και της Θεσσαλονκης
30-9-16     ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 29968/30-9-16 : Εορτασμς της εθνικς επετεου της 28ης Οκτωβρου 1940
30-9-16   ΥΠΟΙΑΝΤ 101005/1182/Φ15/30-9-16 : Ερμηνευτικ εγκκλιος του ρθρου 22 του ν. 4403/16 (Α 125), σμφωνα με το οποο τροποποιθηκε το ρθρο 22 του ν. 3982/11 (Α 143), σχετικ με την προθεσμα και την παρταση αυτς για την τεχνικ ανασυγκρτηση συνλου μρους των εγκαταστσεων μεταποιητικν δραστηριοττων
30-9-16  ΥΠΕΕ 44943/16 (ΦΕΚ-3128 Β/29-9-16) : Εξαρεση ακιντων για τα οποα διαπιστθηκε η περαωση της κτηματογρφησης και ορστηκε η ναρξη ισχος του Κτηματολογου : α) στο Δημο Μελισσων του ν. Αττικς , β) στο Δμο Γρακα του ν. Αττικς, γ) στο Δμο Γλυκν Νερν του ν. Αττικς και δ) στο Δμο Παιανας του ν. Αττικς
30-9-16  ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΗΔ/Φ.40/25067/29-9-16 : Εναρξη παραγωγικς λειτουργας της εφαρμογς του ρθρου 10Β Διαγεια
30-9-16   ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1144/16 (ΦΕΚ-3111 Β/29-9-16) : Παρταση και αναστολ καταβολς βεβαιωμνων οφειλν , λγω των ντονων καιρικν φαινομνων που εκδηλθηκαν στις 8-9-2016 στο Δμο Ανδραβδας - Κυλλνης
29-9-16    ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κου ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ (Νομοθετικς και λλες μεταβολς που ενσωματθηκαν στην τελευταα ηλεκτρονικ κδοση) - σχετικ με :
1. Ληξιπρθεσμες υποχρεσεις.   
2. Απορριφθεσες δαπνες.   
3. Αναμρφωση προπολογισμο εσδων.   
4. Συμψηφισμς οφειλν προς το δημσιο και τα ασφαλιστικ ταμεα.   
5. Ισχς του προπολογισμο.   
6. Απασχληση συνταξιοχων.   
7. Επιχοργηση συλλγων.   
8. Απαλλαγ απ την τρηση βιβλων και την κδοση στοιχεων.   
9. Εφπαξ αποζημωση – χρνος παραγραφς.   
10. Συμμρφωση στις δικαστικς αποφσεις.   
11. Απ’ ευθεας ανθεση και προσυμβατικς λεγχος.   
12. γονοι διαγωνισμο και προσυμβατικς λεγχος.   
13. Φορολογικ ενημερτητα δμων.   
14. Εξφληση εντλματος χωρς ασφαλιστικ ενημερτητα.   
15. Ασφαλιστικ ενημερτητα δμων.   
16. Παρακρτηση φρου στην προμθεια αγαθν και υπηρεσιν.   
17. Κατασχσεις και παρακρτηση φρου.   
18. Παρακρτηση φρου απ μισθωτς υπηρεσες.   
19. Ειδικ εισφορ αλληλεγγης φυσικν προσπων.   
20. Απαλλαγς απ το ΦΠΑ.   
21. Φορολογα μισθωμτων δημοτικν ακιντων.   
22. Εισφορ δημρχων για κρια σνταξη.   
23. Εισφορς δημρχων υπρ ΕΤΕΑ και ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ.   
24. Εισφορ για υγειονομικ περθαλψη.   
25. Ειδικ εισφορ αλληλεγγης στην αντιμισθα αιρετν.   
26. Εισφορ υπρ δημοσου για σνταξη, ΕΤΕΑ και ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ στις αποδοχς των υπαλλλων.   
27. Ειδικ Προσαξηση μηχανικν.   
28. Εισφορς δικηγρων.   
29. Διπλ ασφλιση.   
30. Ειδικ Βιβλο Υπερωριν.   
31. Εργασες καθαριτητας.   
32. Επισκευ οχημτων.   
33. Μσθωση κινητν πραγμτων.   
34. Κατργηση κρατσεων.   
35. ννοια μελτης.   
36. Απ’ ευθεας αγορ ακιντων.   
37. Προγραμματικς συμβσεις και ΦΠΑ.   

Το παραπνω υλικ θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. ΙΩΑΝΝΗ -> ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ-ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ (29/09/2016)


29-9-16    ΥΠΕΘ Φ.151/160806/Α5/29-9-16 : Απαιτομενα δικαιολογητικ για την εγγραφ των εισαγομνων στην Τριτοβθμια Εκπαδευση Ελλνων του εξωτερικο και τκνων Ελλνων υπαλλλων που υπηρετον στο εξωτερικ για το ακαδημαικ τος 2016-2017
29-9-16    ΙΚΑ Π14/5/ΕΓΚ.35/28-9-16 : Χοργηση Επιδματος Αεροθεραπεας για το τος 2016
29-9-16    ΟΑΕΕ 26/28-9-16 : Συμπληρωματικς οδηγες για τη χοργηση Προσωρινς Σνταξης με τις διατξεις ρθρου 29 ν. 4387/16 σε ασφαλισμνους οφειλτες ασφαλιστικν εισφορν
29-9-16  Κ.Υ.Α. 143555/2413/16 (ΦΕΚ-3095 Β/28-9-16) : Δενδροκομικ εκμετλλευση καστανοτεμαχων
29-9-16  ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 3881/105185/29-9-16 : Δρσεις για την αποκατσταση λειτουργικτητας στραγγιστικν δικτων και αντιμετπισης κινδνων απ την εκδλωση πλημμυρικν φαινομνων
29-9-16    ΥΠΕΕ 143220/4436/28-9-16 : Εφαρμογ της παρ. 4 του ρθρου 45 του ν. 998/79 πως ισχει
29-9-16    ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1143/21-9-16 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 46 του ν. 4410/16 (141 Α) που αναφρεται στην πρτη ταξινμηση των ΕΙΧ και ΕΔΧ οχημτων
29-9-16   ΥΠΕΕ 144986/4161/28-9-16 : Διευκρινσεις για την υπ' αριθμ. 131203/55753πε/1101/16 εκδοθεσα εγκκλιο
29-9-16   ΟΑΕΕ 25/26-9-16 : Συνταξιοδτηση λγω γρατος με συνυπολογισμ χρνου αποδεδειγμνης σκησης επαγγελματικς δραστηριτητας, προ εγγραφς
29-9-16  ΟΑΕΕ 24/26-9-16 : Συνταξιοδτηση δικαιοδχων μελν, λγω θαντου ασφαλισμνου συνταξιοχου του Οργανισμο
29-9-16    ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1140/16 (ΦΕΚ-3086 Β/26-9-16) : Τροποποηση του ρθρου 5 της ΠΟΛ. 1194/15 (ΦΕΚ-1968 Β) απφασης ΓΓΔΕ
29-9-16   K.Y.A. 2/75333/ΔΠΔΑ/16 (ΦΕΚ-3108 Β/28-9-16) : Καθορισμς του συνολικο ψους της χρηματοδτησης τους 2016, του ποσοστο χρηματοδτησης αν ΟΤΑ ΝΠΔΔ ΟΤΑ, του τρπου πληρωμς καθς και κθε λλης αναγκαας λεπτομρειας για την εφαρμογ του ρθρου 61 του Ν. 4414/16 (ΦΕΚ-149 Α/9-8-16) που αφορ στην Ενσχυση Οργανισμν Τοπικς Αυτοδιοκησης και νομικν προσπων δημοσου δικαου των ΟΤΑ απ το Ταμεο Παρακαταθηκν και Δανεων με σκοπ την προθηση της απασχλησης
28-9-16  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.71940/28-9-16 : Χρηματοδτηση προγραμμτων καταπολμησης κουνουπιν για το τος 2017
28-9-16    ΥΠΕΚΑΑ Φ.1500/34154/1764/26-9-16 : Χρνος ασφλισης που υπολογζεται για την απκτηση της αρμοδιτητας σμφωνα με τις διατξεις της διαδοχικς ασφλισης
28-9-16    Ν. 4423/16 (ΦΕΚ-182 Α/27-9-16) : Δασικς Συνεταιριστικς Οργανσεις και λλες διατξεις
27-9-16     ΙΚΑ ΤΟ1/652/130/27-9-16 : Αναπροσαρμογ συντξεων ΕΤΕΑ σμφωνα με το ν. 4387/15
27-9-16    Π.Δ. 101/16 (ΦΕΚ-178 Α/26-9-16) : Προσαρμογ της ελληνικς νομοθεσας προς τις διατξεις της Οδηγας 2014/67/ΕΕ του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 15ης Μαου 2014 για την εφαρμογ της Οδηγας 96/71/ΕΚ σχετικ με την απσπαση εργαζομνων στο πλασιο παροχς υπηρεσιν και την τροποποηση του κανονισμο (ΕΕ) αριθμ. 1024/12 σχετικ με τη διοικητικ συνεργασα μσω του Συστματος Πληροφρησης για την εσωτερικ αγορ ("Κανονισμς ΙΜΙ")
27-9-16      ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ σε δημσια διαβολευση - Διαδικασες κεντρικο ελγχου και διαφνειας στο σστημα παραγωγς δημοσων και ιδιωτικν τεχνικν ργων και υποδομν, δομς στρατηγικο σχεδιασμο δημσιων υποδομν και λοιπς διατξεις
27-9-16    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Α2Α/ΟΙΚ.71389/27-9-16 : Ελεγχος γνησιτητας δικαιολογητικν των υπαλλλων που μετατσσονται στον κλδο ιατρν ΕΣΥ
27-9-16     ΙΚΑ 34/26-9-16 : Γνωστοποηση των διατξεων της παρ. 2 του ρθρου 38 του ν. 4387/16
27-9-16     ΥΠ.ΟΙΚ. 2/77786/0026/26-9-16 : Αναδιοργνωση των Γενικν Διευθνσεων Οικονομικν Υπηρεσιν Υπουργεων
27-9-16     ΥΠΕΚΑΑ Φ.30102/ΟΙΚ.34965/Δ.15.623/20-9-16 : Διευκρινσεις επ των ρθρων 35 και 79 του ν. 4387/16
27-9-16     Κ.Υ.Α. 24944/16 (ΦΕΚ-3066 Β/26-9-16) : Αναδιρθρωση των Ειδικν Υπηρεσιν του Προγρμματος Αγροτικς Ανπτυξης 2014-2020
27-9-16   Κ.Υ.Α. 3133.1/76888/16 (ΦΕΚ-3061 Β/26-9-16) : Καθορισμς τπου Δελτου Κνησης Πλοου Αναψυχς (ΔΕΚΠΑ), κριτρια κδοσης, προυποθσεις θερησης και ανανωσς του
26-9-16    ΟΑΕΕ 23/20-9-16 : Τροποποηση των τιθμενων με την εγκκλιο 37/10 της Διοκησης δικαιολογητικν εγγραφς / διαγραφς στα Μητρα Ασφαλισμνων του ΟΑΕΕ των Πιστοποιημνων Διαπραγματευτν Αξιν
26-9-16      ΦΕΚ-3049 Β/23-9-16 :
Κ.Υ.Α. Φ.951.1/87/920650/Σ.6329/16 : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 2412/Φ.951/360/431347/17-1-84 κ.υ.α. "Βοθημα Οικογενειακς Επαγγελματικς Αυτοτλειας για τα παιδι των μετχων και μερισματοχων του ΜΤΣ" (Β 74)
Κ.Υ.Α. 152360/ΓΔ4/16 : Ιδρυση, οργνωση, λειτουργα, συντονισμς και πργραμμα εκπαδευσης των Δομν Υποδοχς για την Εκπαδευση των Προσφγων (ΔΥΕΠ), κριτρια και διαδικασα στελχωσης των εν λγω δομν

26-9-16     ΥΠΟΙΑΝΤ 11319/16 (ΦΕΚ-3048 Β/23-9-16) : Ορισμς του "ΟΑΕΔ" ως Ενδιμεσου Φορα του Επιχειρησιακο Προγρμματος "Ανπτυξη Ανθρπινου Δυναμικο, Εκπαδευση και Δια Βου Μθηση 2014-2020". Ανθεση αρμοδιοττων διαχερισης για πρξεις Κρατικν Ενισχσεων του Επιχειρησιακο Προγρμματος "Ανπτυξη Ανθρπινου Δυναμικο, Εκπαδευση και Δια Βου Μθηση 2014-2020"
26-9-16    ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 29390/22-9-16 : Αναζτηση στοιχεων που αφορον στις παρατσεις συμβσεων σμφωνα με το ρθρο 167 του ν. 4099/12, πως ισχει προς απντηση της υπ' αριθμ. 8047/529/8-9-16 Ερτησης και ΑΚΕ 48 Βουλευτν της Νας Δημοκρατας
23-9-16    Π.Δ. 100/16 (ΦΕΚ 177 Α/22-9-2016) : ργανα που αποφασζουν γνωμοδοτον και ειδικς ρυθμσεις σε θματα δημοσων ργων του Υπουργεου Οικονομας, Ανπτυξης και Τουρισμο αρμοδιτητας του πρην Υπουργεου Τουρισμυ.
23-9-16    ΙΚΑ Φ.09/334/23-9-16 : Ημερομηνα και Προποθσεις Διεξαγωγς Εκλογν των τακτικν και αορστου χρνου υπαλλλων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για την ανδειξη των εκπροσπων τους στο Α' Υπηρεσιακ Συμβολιο.
23-9-16  ΥΠΕΘ Φ.122.1/114/155541/Ζ2/22-9-16 : Παροχ βεβαισεων ακαδημακς διδακτικς εμπειρας σε Πανεπιστημιακο Υποτρφους και διδσκοντες του Π.Δ. 407/80
22-9-16  ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 27509/13-9-16 : Εξαγωγ εκλογικο μτρου κατ την εκλογικ διαδικασα για την ανδειξη των αιρετν εκπροσπων στα Υπηρεσιακ Συμβολια του προσωπικο των ΟΤΑ Α βαθμο και Β βαθμο
22-9-16   ΥΠΕΕ 145588/5001/22-9-16 : Κανονισμς Ξυλεας - Διενργεια ελγχων σε Φορες Εκμετλλευσης
22-9-16    ΥΠΕΚΑΑ Φ.10043/ΟΙΚ.31994/838/22-9-16 : Κατργηση Ειδικς Προσαξησης και Κλδου Μονοσυνταξιοχων-Γνωστοποηση διατξεων του ρθρου 94 παρ. 4 και 5 του ν.4387/2016.
22-9-16   ΥΠ.ΥΓ. Γ1Β/ΓΠ/ΟΙΚ.70288/22-9-16 : Υγειονομικο λεγχοι στα σχολεα ημερσια και νυχτεριν λων των βαθμδων και των ειδικν κατηγοριν, ιδιωτικν και δημσιων και στους βρεφικος , βρεφονηπιακος- παιδικος σταθμος δημσιους και ιδιωτικος για το σχολικ τος 2016-2017
22-9-16   ΥΠΕΘ 154892/Ε1/22-9-16 : Διευκρινσεις σχετικ με την εφαρμογ του ρθρου 28 του ν.4415/2016 (ΦΕΚ 159 Α') στην ιδιωτικ εκπαδευση.
21-9-16     Ν.4420/16 (ΦΕΚ-175 Α/20-9-16) : Κρωση της Συμφωνας μεταξ της Κυβρνησης της Ελληνικς Δημοκρατας και της Κυβρνησης της Δημοκρατας της Βουλγαρας περ Διασυνοριακς Αστυνομικς Συνεργασας και λλες διατξεις
21-9-16    ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΔΘΤΟΚ/Γ/1137036/ΕΞ2016/21-9-16 : Κωδικο ατελεας αναφορικ με τις διατξεις απαλλαγς απ το τλος ταξινμησης αυτοκιντων οχημτων, ασθενοφρων και ειδικν κινητν μονδων που παραλαμβνονται απ δημσιο και οργανισμος τοπικς αυτοδιοκησης
21-9-16    ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 28797/19-9-16 : Εκκαθριση ληξιπρθεσμων υποχρεσεων των ΟΤΑ
21-9-16   ΙΚΑ 33/21-9-16 : Σχετικ με την ασφλιση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αντισυμβαλλμενου συμφνου συμβωσης λγω απασχλησς του σε ατομικ επιχερηση εργοδτη, σμφωνα με τις διατξεις του ν. 1759/88
21-9-16  ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΔΘΤΟΚ/Γ/1136914/ΕΞ2016/20-9-16 : Κοινοποηση διατξεων του ρθρου 59 του ν. 4407/16 (ΦΕΚ-134 Α) αναφορικ με την απαλλαγ απ το τλος ταξινμησης των αυτοκιντων που παραλαμβνονται απ Στελχη και Αξιωματικος των Ενπλων Δυνμεων και των Σωμτων Ασφαλεας που χουν τεθε σε κατσταση Πολεμικς Διαθεσιμτητας Μνιμης Διαθεσιμτητας
21-9-16   ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΔΘΤΟΚ/Γ/1136512/ΕΞ2016/15-9-16 : Σχετικ με τη χοργηση αιθυλικς αλκολης με απαλλαγ απ τον ΕΦΚ σε Υγειονομικς Περιφρειες
21-9-16     ΥΠΕΚΑΑ Φ.80000/ΟΙΚ.42490/1486/20-9-16 : Εγκκλιος σε εφαρμογ της αρ. Φ.80000/οικ.35384/1276/1-8-16 Υπουργικς Απφασης
21-9-16     ΥΠΕΘ 153946/Δ3/21-9-16 : Παρταση προθεσμας υποβολς υποψηφιοττων για την ανδειξη αιρετν εκπροσπων στα Υπηρεσιακ Συμβολια Ειδικο Εκπαιδευτικο Προσωπικο (ΚΥΣΕΕΠ, ΠΥΣΕΕΠ)
20-9-16    Κ.Υ.Α.
35802/2035/16 (ΦΕΚ 2993 Β/19-9-2016):Μεταφορ ποσο στην Ελληνικ ΕταιραΤοπικς Ανπτυξης και Αυτοδιοκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α) για τη χρηματοδτηση λειτουργας του Προγρμματος «Βοθεια στο σπτι» για το χρονικ διστημα απ 1.1.2016- 31.12.2016.
20-9-16     ΥΠΕΘ Φ.151/153808/Α5/20-9-16 : Εγγραφς των εισαγομνων στην Τριτοβθμια Εκπαδευση για το ακαδημαικ τος 2016-2017 με την ειδικ κατηγορα των Αλλοδαπν - Αλλογενν και αποφοτων λυκεων αντιστοχων σχολεων κρατν - μελν της ΕΕ μη ελληνικς καταγωγς
20-9-16     ΙΚΑ 32/19-9-16 : Εταιρεες Προσωρινς Απασχλησης (ΕΠΑ)
20-9-16   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/75015/ΔΠΓΚ/16 (ΦΕΚ-3003 Β/20-9-16) : Χρηματοδτηση δρσεων εκπαδευσης και υγεας απ ποσ προερχμενα απ εγκληματικς ενργειες που τελσθηκαν σε βρος του Ελληνικο Δημοσου
20-9-16    ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 29022/ΕΓΚ.21/20-9-16 :  Προσδιορισμς εκκρεμοττων διορισμν κατηγοριν ΔΕ και ΥΕ που αφορον ανταποδοτικς υπηρεσες
20-9-16  ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1142/15-9-16 : Κοινοποηση ορισμνων διατξεων του νου Κεφαλαου Δωδκατου "ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ" (ρθρα 66-71) του ν. 4174/13 (Κδικας Φορολογικς Διαδικασας - ΚΦΔ), πως αυτ προστθηκε στον ΚΦΔ, με το ρθρο 8 του ν. 4337/15 (ΦΕΚ-129 Α)
20-9-16 ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚΦ/Γ/1136196/ΕΞ2016/196-9-16 : Εφαρμογ της αρ.πρωτ. Φ.1208/662/317-2006 ΔΕΥΟΟ - μεση παραλαβ επιβατικν αυτοκιντων
20-9-16  ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1141/16-9-16 : Διευκρινσεις για τη διαδικασα χοργησης αποδεικτικο ενημερτητας / βεβαωσης οφειλς
20-9-16     ΥΠΕΘ 139808/Δ1/31-8-16 : Λειτουργα Δημοτικν Σχολεων για το Σχολικ τος 2016-2017
20-9-16     ΕΟΠΥΥ 35813/19-9-16 : Χοργηση επιδματος αεροθεραπεας τους 2016
20-9-16    ΥΠΕΚΑΑ Φ.80000/ΟΙΚ.40108/1544/20-9-16 : Γνωστοποηση των διατξεων της παρ. 2 του ρθρου 38 του ν. 4387/16 (ΦΕΚ-85 Α)
20-9-16   ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 28449/14-9-16 : Ανανωση παρταση συμβσεων ορισμνου χρνου στο πλασιο του συγχρηματοδοτομενου ευρωπαικο προγρμματος "Εναρμνιση Οικογενειακς και Επαγγελματικς Ζως"
20-9-16  Κ.Υ.Α. 43942/4026/16 (ΦΕΚ-2992 Β/19-9-16) : Οργνωση και λειτουργα Ηλεκτρονικο Μητρου Αποβλτων (ΗΜΑ), σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 42 του ν. 4042/12 (Α 24), πως ισχει
20-9-16   ΥΠΕΚΑΑ Δ22/ΟΙΚ.40324/1605/16 (ΦΕΚ-2991 Β/19-9-16) : Τροποποηση και συμπλρωση της υπ' αριθμ. Π1β/ΓΠ/οικ.14951/01 (ΦΕΚ-1397/22-10-01 τ.Β) απφασης "Προυποθσεις δρυσης και λειτουργας Κντρων Δημιουργικς Απασχλησης Παιδιν (ΚΔΑΠ) απ Δημοτικς Επιχειρσεις του ρθρου 277 και επμενα του Δημοτικο και Κοινοτικο Κδικα (ΔΚΚ), Διαδημοτικς Επιχειρσεις, Ενσεις Δημοτικν Επιχειρσεων και φορες ιδιωτικο δικαου μη κερδοσκοπικο χαρακτρα πως τροποποιθηκε και συμπληρθηκε μεταγενστερα
19-9-16    K.Y.A. 4144/0092/16 (ΦΕΚ-2972 Β/16-9-16) : Μετατροπ του ασφαλιστικο - στατιστικο ισοδυνμου της παρ. 1 του ρθρου 18 του ν. 3865/10 σε συντξιμα τη - αναθερηση πινκων του ρθρου 14 του ν. 2592/98
19-9-16   ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1124/5-9-16 : Συμψηφισμς επιστροφν ΦΠΑ απ ΔΟΥ με οφειλς στα Τελωνεα απ εκτελωνισμος προιντων
19-9-16   ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚΦ/Β/1135512/ΕΞ2016/16-9-16 : Κοινοποηση διατξεων του ν. 4410/16
19-9-16   ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚ/Γ/1135233/ΕΞ2016/14-9-16 : Κοινοποηση γνωμοδτησης ΝΣΚ 188/16 (τλος ταξινμησης για αυτοκνητα που παρελφθησαν για εκθεσιακος σκοπος)
19-9-16   ΥΠΟΙΑΝΤ ΔΠΠ/2917/19-9-16 : Γνωστοποηση της τροποποησης του ρθρου 20 του ν. 4177/13 περ ειδικν κυρσεων για μη συμμρφωση συστημτων μτρησης / μετρητν ποστητας καυσμων και γνωστοποησης της τροποποησης απφασης του Υπ.οικονομικν για τη νμιμη χρησιμοποηση υγραερου κνησης
19-9-16    ΦΕΚ-2979 Β/16-9-16 :
ΥΠΕΚΑΑ 38107/Δ9/9846/16 : Εσωτερικς κανονισμς για την ηλεκτρονικ κδοση και διακνηση εγγρφων του Υπουργεου Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Κοινωνικς Αλληλεγγης (ΥΠΕΚΑΑ)
ΥΠΕΚΑΑ 38038/Δ9/9825/16 : Κανονισμς για την ηλεκτρονικ κδοση και διαχεριση εγγρφων του Σματος Επιθερησης Εργασας (ΣΕΠΕ)

19-9-16   ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./82/20966/16 (ΦΕΚ-2981 Β/16-9-16) : Κατανομ προσωπικο στο Υπουργεο Εσωτερικν και Διοικητικς Ανασυγκρτησης τους 2016
19-9-16    ΥΠΕΘ 152029/Δ1/19-9-16 : Οδηγες και κατευθνσεις για την δρυση και λειτουργα Τξεων Υποδοχς (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικ τος 2016-2017 σε δημοτικ σχολεας της χρας
19-9-16      ΥΠΕΕ 144549/4900/15-9-16 : Παροχ οδηγιν για την υποβολ σε ενιαα μορφ της ετσιας αναφορς σχετικ με τη διεξαγωγ των ελγχων και την επιβολ κυρσεων στο πλασιο εφαρμογς του ΚανονισμοΞυλεας
19-9-16      ΦΕΚ-2970 Β/16-9-16 :
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1129/16 : Παρταση και αναστολ καταβολς βεβαιωμνων οφειλν, λγω των ντονων βροχοπτσεων που εκδηλθηκαν στις 7-9-16 στη Δημοτικ Εντητα Μολων, του Δμου Μονεμβασις, της ΠΕ Λακωνας της Περιφρειας Πελοποννσου
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1127/16 : Παρταση και αναστολ καταβολς βεβαιωμνων οφειλν, λγω των ντονων βροχοπτσεων που εκδηλθηκαν στις 7-9-2016 στο Δμο Ευρτα της ΠΕ Λακωνας της Περιφρειας Πελοποννσου
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1128/16 : Παρταση και αναστολ καταβολς βεβαιωμνων οφιελν, λγω των ντονων βροχοπτσεων του εκδηλθηκαν στις 7-9-16 στις Δημοτικς Εντητες Θεραπνν, Οινοντος, Φριδος, Καρυν και Σπρτης, του Δμου Σπρτης, της ΠΕ Λακωνας της Περιφρειας Πελοποννσου
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1126/16 : Παρταση και αναστολ καταβολς βεβαιωμνων οφειλν, λγω των ντονων βροχοπτσεων που εκδηθθηκαν στις 6 και 7-9-2016 στο Δμο Καταλαμτας, στο Δμο Οιχαλας, στο Δμο Μεσσνης, στο Δμο Τριφυλας, στις Τοπικς Κοιντητες Νεοχωρου, Πργου, Σαιδνας, Καστανις, Καρυοβουνου, Μηλας, Αγου Νικολου, Ραγκλων, Τραχλας, Πλτσας, Νομιτσ, Θαλαμν, Λαγκδας και Αγου Νκωνα του Δμου Δυτικς Μνης και στις Δημοτικς Εντητες Νστορος, Πλου, Μεθνης και Χιλιοχωρων του Δμου Πλου Νστορος της ΠΕ Μεσσηνας της Περιφρειας Πελοποννσου

16-9-16      ΥΠ.ΥΓ. Γ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.69076/16-9-16 : Αντιφυματικς Εμβολιασμς
16-9-16   ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1130/9-9-16 : Κοινοποηση της με αριθμ. πρωτ. 148/16 γνωμοδτησης του ΝΣΚ σχετικ με την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 27 του Κδικα ΦΠΑ στην περπτωση αλλοδαπν αεροπορικν εταιρειν, που διαθτουν εγκατσταση στην Ελλδα, για την πραγματοποηση φορολογητων πρξεων
16-9-16     ΙΚΑ 31/16-9-16 : Α. Εισφορς υγειονομικς περθαλψης συνταξιοχων απ 1-7-2016 / Β. Διαχεριση εκκρεμν αιτημτων επιλογς φορα ασφλισης ασθνειας σε εδος για χρονικ περοδο απ 1-1-2012 μχρι 30-6-2016 / Γ. Παρακρτηση εισφορς ασθνειας συνταξιοχων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ασφαλισμνων στον τως Οργανισμ Περθαλψης Ασφαλισμνων Δημοσου (τ. ΟΠΑΔ)
16-9-16     ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΑΦ/Β/1135136/ΕΞ2016/15-9-16 : Διευκρινσεις σχετικ με τον συμψηφισμ του φρου νομικο προσπου που καταβλθηκε για εισπραττμενα μερσματα κατ' εφαρμογ των διατξεων της παρ. 3 του ρθρου 68 του ν. 4172/13, για το φορολογικ τος 2014
16-9-16    ΥΠΕΚΑΑ-ΜΤΠΥ 34078/16-9-16 : Επισημνσεις σχετικ με την εφαρμογ των διατξεων του ν. 4254/14 και των περιπτσεων διενργειας κρτησης 3% υπερ ΜΤΠΥ μετ την 31-12-2014
16-9-16   ΟΑΕΔ 70975/16-9-16 : Οδηγς Εφαρμογς των διαδικασιν υπδειξης, αντικατστασης, προσλψεων και καταβολς της επιχοργησης, στο πλασιο της Δημσιας Πρσκλησης για το Πργραμμα Κοινωφελος Χαρακτρα σε 17 Δμους (Επιβλποντες φορες) θλακες υψηλς ανεργας συμπεριλαμβανομνης της κατρτισης των συμμετεχντων, για 3.737 θσεις πλρους απασχλησης (Α κκλος)
16-9-16     ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΑΦ/Α/1134898/ΕΞ2016/16-9-16 : Εκπτωση απ τα ακαθριστα σοδα επιχερησης των παροχν κοινωνικο χαρακτρα προς τους εργαζμενους τους συγγενες αυτν
15-9-16    ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 28552/15-9-16 : Ενργειες των Δμων και των Περιφερειν της Χρας προς αποφυγ πλημμυρικν φαινομνων
15-9-16   ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 39487/16 (ΦΕΚ-2930 Β/14-9-16) : Σσταση Εθνικο Μητρου ελληνικν και ξνων Μη Κυβερνητικν Οργανσεων (ΜΚΟ) που δραστηριοποιονται σε θματα διεθνος προστασας, μετανστευσης και κοινωνικς νταξης
15-9-16     ΑΣΕΠ 16241/16 (ΦΕΚ-2928 Β/14-9-16) : Ετσια Εκθεση του ΑΣΕΠ, τους 2015
15-9-16  ΥΠ.ΟΙΚ. 2/20865/ΔΕΠ/22-4-16 : Παρχονται πληροφορες (Σε περπτωση χοργησης οικογενειακς παροχς επιδομτων επικνδυνης και ανθυγιεινς εργασας απομακρυσμνων περιοχν, τα σχετικ ποσ δεν συμψηφζονται με την υπρχουσα προσωπικ διαφορ)
15-9-16    ΥΠΕΘ 149819/Δ3/15-9-16 : Εκλογς αιρετν εκπροσπων στα Υπηρεσιακ Συμβολια Ειδικο Εκπαιδευτικο Προσωπικο (ΚΥΣΕΕΠ, ΠΥΣΕΕΠ)
15-9-16     ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΑΦ/1133932/ΕΞ2016/7-9-16 : Φορολογικ μεταχεριησ επιστροφς χρημτων σε καταναλωτς μσω διαδικτυακς εφαρμογς, λγω συναλλαγν με συνεργαζμενες επιχειρσεις
14-9-16     ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 28449/14-9-16 : Ανανωση παρταση συμβσεων ορισμνου χρνου στο πλασιο του συγχρηματοδομενου ευρωπαικο προγρμματος "Εναρμνιση Οικογενειακς και Επαγγελματικς Ζως"
14-9-16     ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΔΑΔ/Γ/1130900/ΕΞ2016/13-9-16 (ΦΕΚ-2922 Β/13-9-16) : Καθορισμς της διαδικασας, των οργνων και των κριτηρων αξιολγησης των υποψηφιοττων για την επιλογ προισταμνων οργανικν μονδων επιπδου Γενικς Διεθυνσης, Διεθυνσης και Τμματος των υπηρεσιν της Γενικς Γραμματεας Δημοσων Εσδων του Υπουργεου Οικονομικν, καθς και των Υπευθνων Αυτοτελν Γραφεων αυτς
14-9-16    ΥΠΥΜΕΔΙ Α/56946/3871/13-9-16 : Περ της εκμσθωσης κλασικν επιβατηγν οχημτων (αντικν) απ επιχειρσεις εκμσθωσης ΙΧ αυτοκιντων - Αποστολ προτπων πιστοποιητικν αυθεντικτητας
14-9-16     ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 5554/73794/16 (ΦΕΚ-2917 Β/13-9-16) : Συγκρτηση, ορισμς μελν και τρπος λειτουργας της Εθνικς Επιτροπς για την ευζωα των ζων που χρησιμοποιονται για επιστημονικος σκοπος
14-9-16    ΥΠΕΕ 32919/16 (ΦΕΚ 2915 Β/13-09-2016): Καθορισμς της ημερομηνας μχρι την οποα εναι επιτρεπτ η υποβολ εκπρθεσμων δηλσεων και η κατθεση αιτσεων διρθωσης προδλου σφλματος για τις υπ κτηματογρφηση περιοχς:
α) στους Δμους Λυκοβρσεως Μεταμορφσεως Ν. Φιλαδλφειας Ν. Χαλκηδνας Παπγου Πεκης και Ψυχικο της Περιφερειακς Εντητας Κεντρικο Τομα Αθηνν και Βορεου Τομα Αθηνν και β) στον προκαποδιστριακ Δμο Μιδας και στις προκαποδιστριακς Κοιντητες Δαλαμανρας, Ελληνικο, ρας, Ινχου, Κουρτακου, Λλουκα, Νου Ηραου, Πυργλλας, Αγου Ανδριανο, Ανυφου, Ασνης, Δρεπνου, Ηραου, Λευκακων, Νας Τρυνθας, Νου Ροεινο, Πυργιτικων και Τολο της Περιφεριακς Εντητας Αργολδας και στις προκαποδιστριακς Κοιντητες Αγου Κωνσταντνου, Μερκοβουνου και Σκοπς της Περιφερειακς Εντητας Αρκαδας της Περιφρειας Πελοποννσου.
14-9-16    Κ.Υ.Α. 27577/16 (ΦΕΚ-2908 Β/13-9-16) : Τροποποηση - Συμπλρωση της υπ' αριθμ. 24001/11-6-13 κ.υ.α. (1449 Β/14-6-13), "Μεταφορ μαθητν δημσιων σχολεων απ τις Περιφρειες", πως ισχει
14-9-16     Κ.Υ.Α. 40124/8516/16 (ΦΕΚ-2909 Β/13-9-16) : Αντισταθμιστικ μτρα κατργησης ΕΚΑΣ
13-9-16     Κ.Υ.Α. 27147/16 (ΦΕΚ-2904 Β/13-9-16) : Κατρτιση νου πνακα φορων που συμμετχουν στην εφαρμογ του θεσμο της παροχς κοινωφελος εργασας
13-9-16  ΥΠΕΘ Φ.350/53/147271/Ε3/13-9-16 : Εκλογς αιρετν εκπροσπων των εκπαιδευτικν στα Υπηρεσιακ Συμβολια Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαδευσης
13-9-16      ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1125/8-9-16 : Υποχρωση απκτησης ΑΦΜ ορισμο φορολογικο αντιπροσπου απ μη εγκατεστημνα στη χρα μας υποκεμενα στο φρο πρσωπα κατ την εισαγωγ και εξαγωγ εμπορευμτων καθς και την υπαγωγ εμπορευμτων σε τελωνειακ ανασταλτικ καθεσττα
13-9-16   K.Y.A. Φ.10035/2523/131/16 (ΦΕΚ-2896 Β/12-9-16) : Οροι και προυποθσεις θσης σε προσωριν ακινησα Φορτηγο Δημοσας Χρσης (ΦΔΧ) και Επιβατικο (ΕΔΧ) οχματος, κατ το ρθρο 121 του Ν. 4199/13 (Α 216)
13-9-16     Κ.Υ.Α. 182314/1241/16 (ΦΕΚ-2888 Β/12-9-16) : Τροποποηση του Παραρτματος ΙΙ του ρθρου 8 της υπ' αριθμ. 39626/2208/09 κ.υ.α. (Β 2075), σε συμμρφωση με τις διατξεις της οδηγας 2014/80/ΕΕ "για την τροποποηση του παραρτματος ΙΙ της οδηγας 2006/118/ΕΚ του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου σχετικ με την προστασα των υπγειων υδστων απ τη ρπανση και την υποβθμιση" της Ευρωπαικς Επιτροπς της 20ης Ιουνου 2014
13-9-16   ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2242.5-1.5/72726/16 (ΦΕΚ-2878 Β/12-9-16) : Κρωση Συλλογικς Σμβασης Εργασας Πληρωμτων Μεσογειακν και Τουριστικν Επιβατηγν Πλοων, τους 2016
12-9-16      Κ.Υ.Α. 12205/16 (ΦΕΚ-2864 Β/9-9-16) : Παροχ νομικς συνδρομς σε αιτοντες διεθν προστασα
12-9-16
   ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΑΦ/Β/1131644/ΕΞ2016/7-9-16 : Διευκρινσεις σχετικ με την εφαρμογ των διατξεων της παρ. 4 του ρθρου 48 του ν.4172/2013.
9-9-16      ΦΕΚ-2873 Β/9-9-16 :
Κ.Υ.Α. 144807/16 : Τρπος διαχερισης χρηματοδοτσεων με αναδχους καθαριστς / καθαρστριες και συνεργεα καθαρισμο στα σχολεα Π/βθμιας και Δ/βθμιας Εκπαδευσης σε λη την επικρτεια για το διδακτικ τος 2016-2017.
Κ.Υ.Α. 144820/16 : Καθορισμς μεγστου αριθμο ανθρωποωρν απασχλησης για το ργο των σχολικν καθαριστριν κατ το σχολικ τος 2016-2017.

9-9-16      ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 27195/9-9-16 : Διενργεια εκλογν για την ανδειξη των δο (2) αιρετν εκπροσπων στα Υπηρεσιακ Συμβολια του προσωπικο των ΟΤΑ Α' βαθμο
9-9-16      ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ4/ΓΠ/53127/9-9-16 : Εκδοση βεβαωσης επαγγλματος ιατρο απ τις Περιφρειες και τις Περιφερειακς Εντητες
9-9-16  ΙΚΑ 30/5-9-16 : Βεβαωση ασφαλιστικς ενημερτητας σε δικαιοχους επιχορηγσεων απ εθνικος πρους συγχρηματοδοτομενα προγρμματα της Ευρωπαικς Ενωσης
9-9-16     Κ.Υ.Α. Α3/43911/5148/16 (ΦΕΚ-2862 Β/8-9-16) : Προσαρμογ της ελληνικς νομοθεσας προς τις διατξεις της Οδηγας 20152/653/ΕΕ της Επιτροπς της 24ης Απριλου 2015 η οποα τροποποιε την Οδηγα 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου για την δεια οδγησης
9-9-16  ΥΠΕΕ 129867/4859ΠΕ/8-9-16 : Αρμοδιτητα της δασικς υπηρεσας στις περιπτσεις τροποποησης ρυμοτομικο σχεδου και επ οριοθετημνων οικισμν
9-9-16     ΥΠΥΜΕΔΙ 35453/1982/7-9-16 : Μεταφορ μαθητν νηπιαγωγεου
8-9-16     ΦΕΚ-2848 Β/7-9-16 :
Κ.Υ.Α. ΑΠΕΗΚ/Γ/Φ1/ΟΙΚ.182348/16 : Καθορισμς της μεθοδολογας προσδιορισμο καττατης τιμς προσφορς δημοπρατομενων προθεσμιακν προιντων ηλεκτρικς ενργειας και της εξ αυτς προκπτουσας τιμς για την πρτη περοδο εφαρμογς του μηχανισμο
ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 1332/93570/16 : Διαδικασα μσθωσης βοσκσιμων γαιν, συγκρτηση και λειτουργα επιτροπν ελγχου χωροταξικς ορθτητας της κατανομς δικαιωμτων χρσης της βοσκς, κατ τη μεταβατικ περοδο μχρι την γκριση των διαχειριστικν σχεδων βσκησης.

8-9-16   
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 23449/ΕΓΚ.16/15-7-16 : Καθορισμς ορου προπολογισμο δαπνης μελετν ργων και υπηρεσιν των Ο.Τ.Α. Α' βαθμο, των Συνδσμων τους, των Νομικν τους Προσπων Δημοσου Δικαου, των Ιδρυμτων τους και των ΔΕΥΑ του ν.1069/1980 και του ν.890/1979, πραν του οποου απαιτεται θερηση απ την αρμδια τεχνικ υπηρεσα στερα απ γνμη τεχνικο συμβουλου.
8-9-16     ΥΠΕΚΑΑ Φ.80020/ΟΙΚ.22103/Δ15.404/7-9-16 : Γνωστοποηση ρυθμσεων του ν. 4387/16, που αφορον το ΕΤΑΤ και τους συνταξιοχους προσυνταξιοδοτικο καθεσττος του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ)
8-9-16    ΥΠΥΜΕΔΙ ΔΚΠ/ΟΙΚ.1322/ΕΓΚ.17/7-9-16 : Απφαση του Υπουργο Υποδομν, Μεταφορν και Δικτων : "Αναστολ της υποχρεωτικς εφαρμογς πενντα εννα (59) Ελληνικν Τεχνικν Προδιαγραφν (ΕΛΟΤ-ΕΤΕΠ)"
8-9-16  ΕΑΑΔΗΣΥ 3828/6-9-16 : Εφαρμογ Εκτελεστικο Κανονισμο (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπς της 5ης Ιανουαρου 2016 για την καθιρωση του τυποποιημνου Εντπου για το Ευρωπαικ Ενιαο Εγγραφο Σμβασης
8-9-16    Π.Δ. 95/16 (ΦΕΚ-162 Α/7-9-16) : Διαδικασα ηλεκτρονικς δημοσευσης απφασης δικαστηρου στην ιστοσελδα δημοσιεσεων πλειστηριασμν του Ενιαου Ταμεου Ανεξρτητα Απασχολομενων - Τομα Ασφλισης Νομικν (ΕΤΑΑ - ΤΑΝ), μετ απ την σκηση ανακοπς σμφωνα με το ρθρο 954 παρ. 4 του Κδικα Πολτιικς Δικονομας
7-9-16  ΥΠΟΙΑΝΤ 16364/16 (ΦΕΚ-2809 Β/6-9-16) : Υλοποηση ταχρρυθμου προγρμματος κατρτισης στο επγγελμα του ξεναγο στο Πανεπιστμιο Μακεδονας
7-9-16  ΥΠΕΘΑ Φ.400/34/292616/Σ4753/16 (ΦΕΚ-2808 Β/6-9-16) : Ρθμιση των ειδν των αδειν του στρατιωτικο προσωπικο των Ενπλων Δυνμεων, των κατηγοριν του δικαιομενου προσωπικο, των προυποθσεων, της διρκειας, καθς και κθε λλου αναγκαου ζητματος για τη χοργησ τους στο στρατιωτικ προσωπικ των Ενπλων Δυνμεων
7-9-16   ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 4118/98412/7-9-16 : Βισιμα Επιχειρησιακ Προγρμματα Οργανσεων Παραγωγν οπωροκηπευτικν
7-9-16     ΥΠΥΜΕΔΙ ΔΝΣΒ/ΟΙΚ.58220/Φ.ΕΓΚ.16/7-9-16 : Εκδοση νμων 4412/16 (Α 147) "Δημσιες συμβσεις ργων, προμηθειν και υπηρεσιν (προσαρμογ στις Οδηγες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και 4413/16 (Α 148) "Ανθεση και εκτλεση συμβσεων παραχρησης - Εναρμνιση με την Οδηγα 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 26ης Φεβρουαρου 2014 σχετικ με την ανθεση συμβσεων παραχρησης (ΕΕ L 94/1/28-3-14) και λλες διατξεις"
7-9-16       ΥΠΕΘ Φ1/143733/Δ2/7-9-16 : Εγγραφς αλλοδαπν μαθητν
7-9-16       ΥΠ.ΟΙΚ.-ΓΧΚ 30/003/000/2756/5-9-16 : Κοινοποηση διατξεων (ρθρου 61) του ν. 4370/16 "Συστματα Εγγησης Καταθσεων (ενσωμτων Οδηγας 2014/49/ΕΕ), Ταμεο Εγγησης Καταθσεων και Επενδσεων και λλες διατξεις" (Α 37), ως και της ΑΥΟ υπ' αριθμ. ΔΕΦΚΦ/1111872/ΕΞ2016/21-7-16 (Β 2375) σχετικ με τους ρους, τις προυποθσεις, τις διατυπσεις και διαδικασες για την παραλαβ και κατεργασα, απ τα οξοποιεα, πρτων υλν για την παραγωγ ξυδιο"
7-9-16      ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 26921/16 (ΦΕΚ-2806 Β/6-9-16) : Κατανομ κρατικς οικονομικς ενσχυσης τους 2016 (γ δση) στα δικαιοχα πολιτικ κμματα και συνασπισμος πολιτικν κομμτων
7-9-16     Ν. 4416/16 (ΦΕΚ-160 Α/6-9-16) : Τροποποηση του ν. 4099/12 (Α 250) (ενσωμτωση στην εθνικ νομοθεσα της Οδηγας 2017/91/ΕΕ L 257 ) και λλες διατξεις
7-9-16     Ν. 4415/16 (ΦΕΚ-159 Α/6-9-16) : Ρυθμσεις για την ελληνγλωσση εκπαδευση, τη διαπολιτισμικ εκπαδευση και λλες διατξεις
6-9-16    
ΦΕΚ-2780 Β/5-9-16 :
Κ.Υ.Α. 128904/Δ3/16 :
Εξειδκευση εποχικν αναγκν και προσδιορισμς του αριθμο του προσωπικο που απαιτεται για την κλυψ τους, σμφωνα με τις διατξεις της παρ. 8 του ρθρου 9 του ν. 3812/09, πως χει τροποποιηθε και ισχει
ΥΠΕΕ 38527/16  :
Συμπλρωση της υπ' αριθμ. 52907/09 υ.α. (ΦΕΚ-2621 Β) "Ειδικς ρυθμσεις για την εξυπηρτηση ατμων με αναπηρα σε κοινχρηστους χρους των οικισμν που προορζονται για την κυκλοφορα πεζν"

6-9-16    ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2242.5-1.5/72672/16 (ΦΕΚ-2796 Β/5-9-16) : Κρωση Συλλογικς Σμβασης Εργασας Πληρωμτων Ακτοπλοικν Επιβατηγν Πλοων, τους 2016
5-9-16 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (Θεοδρου Ιωννης) : 
Αγαπητο Συνδρομητς

Λγω της ανασττωσης και του προβληματισμο που προκλεσαν στις δημοτικς υπηρεσες η δημοσευση του νμου 4412/2016 και η υποχρωση μεσης εφαρμογς του και παρ το γεγονς τι στην παροσα φση η πολυπλοκτητα, τα κεν, οι ασφειες και οι ελλεψεις που παρουσιζουν οι διατξεις του νμου αυτο καθιστον επισφαλ και αμφισβητομενη οποιαδποτε ερμηνευτικ του προσγγιση, ερμην της ΕΑΑΔΗΣΥ και των αρμοδων υπουργεων, χει αναρτηθε στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ, το παρν ενημερωτικ δελτο του κ. Θεοδρου Ιωννη, με την ελπδα τι τα βασικ και κρσιμα τουλχιστον ερωτματα θα απαντηθον, στω και με κποια (αναπφευκτη) επιφλαξη.

ΝΟΜΟΣ 4412/2016 «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ (05/09/2016)*
1. ναρξη εφαρμογς.
2. Πεδο εφαρμογς.
3. Κατργηση προγενστερων διατξεων.
4. Αρμδια ργανα.
5. Προμθειες.
6. Υπηρεσες και εργασες.
7. Λοιπ θματα.

Το παραπνω υλικ θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. ΙΩΑΝΝΗ -> ΝΟΜΟΣ 4412/2016 «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ (05/09/2016)*
5-9-16 ΡΑΕ 207/2016/16 (ΦΕΚ 2763 Β/02-09-2016): Καθορισμς «Μεθοδολογας Υπολογισμο Μεταβλητο Κστους των Υδροηλεκτρικν Μονδων» και τροποποηση του Κδικα Συναλλαγν Ηλεκτρικς Ενργειας (ΦΕΚ Β 104/31.01.2012), του Εγχειριδου του Κδικα Συναλλαγν Ηλεκτρικς Ενργειας (ΦΕΚ Β 52/16.1.2013), καθς και του Κδικα Διαχερισης του Ελληνικο Συστματος Μεταφορς Ηλεκτρικς Ενργειας (ΦΕΚ Β 103/31.1.2012).
5-9-16 ΟΑΕΕ ΔΙΑΣΦ/Φ.23/2/1228547/ΕΓΚ.21/1-9-16 : Εξαγορ χρνου ασφλισης απ πολτες τρτων χωρν, για την κδοση διαμονς για εξαιρετικος λγους στη χρα μας, βσει των διατξεων της παρ. 23 του ρθρου 8 ν.4332/2015 που αντικατστησαν τις διατξεις του ρθρου 19 Ν.4251/2014.
5-9-16 ΟΑΕΕ ΔΙΠΣΥΝ/Φ.1/10/1230020/ΕΓΚ.22/2-9-16 : Παρταση συνταξιοδοτικν παροχν με αιτα την αναπηρα για ξι (6) μνες μετ τη λξη τους, εφσον εκκρεμε στις υγειονομικς επιτροπς ΚΕ.Π.Α. ιατρικ κρση, χωρς υπαιτιτητα των ασφαλισμνων.
5-9-16  ΡΑΕ 134/16 (ΦΕΚ 2762 Β/2-9-2016) : Τροποποηση διατξεων του Κδικα Διαχερισης του Ελληνικο Συστματος Μεταφορς Ηλεκτρικς Ενργειας (ΦΕΚ Β' 103/31.01.2012), του Εγχειριδου Εκκαθρισης Αγορς του Κδικα Διαχερισης του Ελληνικο Συστματος Μεταφορς Ηλεκτρικς Ενργιας (Β' 53/16.01.2013) και του Εγχειριδου Διαχερισης Μετρσεων και Περιοδικς Εκκαθρισης (ΦΕΚ Β' 2773/18.12.2015).
5-9-16
ΥΠ.ΟΙΚ. 0002214/ΕΞ2016/16 (ΦΕΚ 2773 Β/2-9-2016) : Ρθμιση ειδικοτρων θεμτων για την μεταφορ των υποθσεων του τελευταου εδαφου της περπτωσης 1γ της υποπαραγρφου Δ7 της παρ. Δ' του ρθρου 2 του Ν.4336/2015 (Α' 94) και της παραγρφου 6 του ρθρου 61 του Ν.4410/2016 (Α' 141) απ την Ειδικ Γραμματεα του Σ.Δ.Ο.Ε. (Ε.Γ.Σ.Δ.Ο.Ε.) στη Γενικ Γραμματεα Δημοσω Εσδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) και σσταση ομδας εργασας για τον συντονισμ και την παρακολοθηση της προδου μεταφορς των υποθσεων.
5-9-16 ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΔΑΔ/Γ1126460/ΕΞ2016/16 (ΦΕΚ 2770 Β/2-9-2016) : Καθορισμς της διαδικασας, των οργνων και των κριτηρων αξιολγησης των προσταμνων Γενικς Διεθυνσης, Διεθυνσης και Υποδιεθυνσης των υπηρεσιν της Γενικς Γραμματεας Δημοσων Εσδων, του ρθρου 38, παργραφος 1 εδφιο α' του Ν.4389/2016 (Α'94)
5-9-16 ΥΠΕΘ Φ.253/139394/Α5/16 (ΦΕΚ 2774 Β/2-9-2016) :
Καθορισμς του τρπου, χρνου και της διαδικασας εγγραφς των επιτυχντων στην τριτοβθμια εκπαδευση το ακαδημακ τος 2016-2017 και εφεξς, μετ απ συμμετοχ στις πανελλαδικς εξετσεις των Γενικν Λυκεων των Επαγγελματικν Λυκεων ετε με το παλαι - καταργομενο σστημα ετε με το νο σστημα εισαγωγς.
5-9-16 ΙΚΑ Ε40/627/5-9-16 : Εργοδοτικ εισφορ ποσο 20 Ευρ αν εργαζμενο για τον Ειδικ Λογαριασμ Παιδικν Κατασκηνσεων (Ε.Λ.Π.Κ.) που αποτελε προ του ενιαου Λογαριασμο για την Εφαρμογ Κοινωνικν Πολιτικν του Ο.Α.Ε.Δ.
5-9-16 ΕΟΠΥΥ ΔΒ4Α/ΟΙΚ.34016/5-9-16 : Σχετικ με την απαλλαγ απ την καταβολ συμμετοχς στην φαρμακευτικ δαπνη ως αντισταθμιστικ μτρο για την κατργηση του ΕΚΑΣ
5-9-16 ΕΟΠΥΥ Φ.115/16/ΟΙΚ.33452/31-8-16 : Σχετικ με θματα σφραγδων επ των γνωματεσεων και των παραπεμπτικν.
5-9-16 ΥΠΕΘ Φ.151/140100/Α5/1-9-16 : Εξετσεις Ελλνων του εξωτερικο τους 2016
2-9-16     ΥΠ.ΟΙΚ. 2/60636/ΔΕΠ/10-8-16 : Υπολογισμς αποζημωσης υπαλλλων που μετατσσονται απ Δμο σε Δμο
2-9-16
   YΠΕΘ Φ.151/140985/Α5/02-09-2016 : Υποβολ ηλεκτρονικο μηχανογραφικο δελτου για την εισαγωγ στην Τριτοβθμια Εκπαδευση υποψηφων που πσχουν απ σοβαρς παθσεις, σε ποσοστ 5% επιπλον των θσεων εισακτων, τους 2016
2-9-16      ΥΠΕΘ Κ1/138816/16 (ΦΕΚ-2759 Β/1-9-16) : Ορισμς του Ιδρματος Νεολαας και Δια Βου Μθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) ως συμβαλλμενο μρος για τη χρηματοδτηση των κατ τπους σχολικν επιτροπν
2-9-16    ΥΠΕΕ 143792/1794/16 (ΦΕΚ-2750 Β/1-9-16) : Ιδρυση και λειτουργα ειδικο δικτυακο τπου ανρτησης δασικν χαρτν και περιεχμενο της ηλεκτρονικς φρμας υποβολς αντιρρσεων
2-9-16       ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚΦ/Γ/1127845/ΕΞ2016/31-8-16 : Συντελεστς τλους ταξινμησης φορτηγν αυτοκιντων, ανλογα με τις προδιαγραφς του ισχοντος, ως προς την ταξινμηση, ευρωπαικο προτπου εκπομπν ρπων (Euro) και του αμσως προηγομενου απ 1-9-2016
1-9-16       ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ4Α//ΓΠ/ΟΙΚ.62149/16 (ΦΕΚ-2742 Β/31-8-16) : Ρθμιση ειδικτερων θεμτων της διαδικασας επιλογς καταρτιζομνων στα Δημσια Ινστιτοτα Επαγγελματικς Κατρτισης (ΔΙΕΚ) του Ν. 4186/13, αρμοδιτητας Υπουργεου Υγεας
1-9-16    Κ.Υ.Α. 9498/ΟΙΚ.Φ.109.1/16 (ΦΕΚ-2743 Β/31-8-16) : Βασικ στρατιωτικ εκπαδευση και εκπαδευση στη μηχανοδγηση των εισερχμενων με το σστημα των εξετσεων σε πανελλαδικ εππεδο Δοκμων στις Σχολς Ανθυποπυραγν και Πυροσβεστν της Πυροσβεστικς Ακαδημας
1-9-16
    ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚΦ/1126381/ΕΞ2016/26-8-16 : Κοινοποηση της αριθ. ΔΕΦΚΦ Α 1096142 ΕΞ 2016/23-06-2016 Απφασης Γενικο Γραμματα Δημοσων Εσδων αναφορικ με τον λεγχο και την παρακολοθηση της νμιμης χρησιμοποησης των υγραερων που τθενται σε ανλωση ως κασιμα κινητρων.
1-9-16      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Θεοδρου Ιωννης) - Εντς των αμσως προσεχν ημερν θα αναρτηθον στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ «ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ», ενημερωμνες τσο με τις διατξεις των νμων 4412/2016 «Δημσιες συμβσεις ργων, Προμηθειν και Υπηρεσιν» και 4387/2016 «Ενιαο Σστημα Κοινωνικς Ασφλισης-Μεταρρθμιση ασφαλιστικο-συνταξιοδοτικο συστματος κ.λπ.», σο και με τις λοιπς μεταβολς που σημειθηκαν απ την προηγομενη ανρτηση.
    Επισημανεται πντως τι, πως προκπτει απ μα πρτη επεξεργασα των ρυθμσεων του νμου 4412/2016 για τις δημσιες συμβσεις ργων, προμηθειν και υπηρεσιν, αυτς συνιστον ουσιαστικ, κατ το μεγαλτερο μρος τους, επανληψη των προηγομενων (γνωστν) ρυθμσεων του ΠΔ 60/2007, του ΕΚΠΟΤΑ κ.λπ. και συνεπς δεν δικαιολογεται η ανασττωση που χει προκληθε στις δημοτικς υπηρεσες και η εσπευσμνη προσφυγ σε μη ασφαλες λσεις.

    Η προσαρμογ του βιβλου «ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» θα γνει αμσως μετ τη γνωστοποηση των απαιτομενων διευκρινσεων.
2014 , 13, 10433
. 210 8227952, fax 210 8843339, email support@nomotelia.gr.