»
»
»
»
»
» DVD
»
»
»
»
»
» -


24-6-16          ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 19421/ΕΓΚ.12/24-6-16 : Ανκληση εγγρφου - παση ισχος εγκυκλου
24-6-16         ΥΠΕΝ 31760/23-6-16 : Προυποθσεις χωροθτησης μονδων υδατοκαλλιργειας σε ΠΑΣΜ για ΠΑΥ κατηγορας Β, Γ, Δ
24-6-16        ΥΠΕΚΑΑ Φ.1500/15021/832/24-6-16 : Ρθμιση θεμτων διαδοχικς ασφλισης μεταξ φορων Επικουρικς Ασφλισης του ρθρου 2 παρ. 4 του ν. 2084/62 και Ταμεων Επαγγελματικς Ασφλισης του ρθρου 36 του ν. 4052/12
24-6-16        ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1Β/ΓΠ/ΟΙΚ.46650/23-6-16 : Καννες υγιεινς στα Μσα Μαζικς Μεταφορς (Επιβατν) στερις, θλασσας και αρα
23-6-16       ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1080/22-6-16 : Επιβολ προστμου σε περπτωση μη υποβολς εκπρθεσμης υποβολς δλωσης φορολογας εισοδματος απ την οποα δεν προκπτει υποχρωση καταβολς φρου αλλ μνο του τλους επιτηδεματος, καθς και στην περπτωση μη υποβολς εκπρθεσμης υποβολς μηδενικς δλωσης απδοσης παρακρατομενων φρων
23-6-16          ΥΠ.ΟΙΚ. 30/003/000/2367/15-6-16 : Αποστολ πρωτοκλλου συνεργασας μεταξ ΓΧΚ-ΕΦΕΤ για τον επσημο λεγχο των τροφμων για το τος 2016
23-6-16         ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 1435/16 (ΦΕΚ-1839 Β/22-6-16) : Πρσκληση υποβολς προτσεων για την Επιλογ Στρατηγικν Τοπικς Ανπτυξης με Πρωτοβουλα Τοπικν Κοινοττων στο Πλασιο : "Του Μτρου 19 "Στριξη για Τοπικ Ανπτυξη μσω του Leader (ΤΑΠΤοΚ - Τοπικ Ανπτυξη με πρωτοβουλου τοπικν κοινοττων)" του ΠΑΑ 2014-2020 Δημσιας Δαπνης ΕΓΤΑΑ .... -->βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
23-6-16        ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΑΦ/Β/1095069/ΕΞ2016/22-6-16 : Υποβολ δηλσεων φορολογας εισοδματος αννυμης εταιρεας που τθηκε σε εκκαθριση και στη συνχεια αναβωσε
23-6-16        ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΑΦ/Β/1095061/ΕΞ2016/22-6-16 : Φορολογικ μεταχεριση κοινωνας κληρονμων που συστθηκε μετ τον θνατο αγρτη, με σκοπ την πληση της αγροτικς παραγωγς του θανντος
23-6-16        ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1079/22-6-16 : Διευκρινσεις σχετικ με τον χρνο ναρξης διενργειας αποσβσεων στα αυλα στοιχεα, τα δικαιματα και τα ξοδα πολυετος απσβεσης με βση τις διατξεις του ρθρου 24 του ν. 4172/13
23-6-16         ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΑΦ/Β/1095090/ΕΞ2016/21-6-16 : Διαχωρισμς της αξας κτσης του οικοπδου απ την αξα του κτσματος, κατ τη διενργεια των φορολογικν αποσβσεων του ρθρου 24 του ν. 4172/13
23-6-16           ΥΠΕΘ 102760/Α3/23-6-16 : Αποστολ μηχανογραφικν καταστσεων με το Γενικ Βαθμ Πρσβασης της Γ τξης Ημερησων / Δ' Εσπερινν Επαγγελματικν Λυκεων ( ΟΜΑΔΑ Β) σχολικο τους 2015-2016 για οπτικ λεγχο και χοργηση των αντστοιχων βεβαισεων
23-6-16           ΥΠΕΘ 102756/Α3/23-6-16 : Αποστολ μηχανογραφικν καταστσεων με το Γενικ Βαθμ Πρσβασης του παλαιο συστματος της Γ τξης Ημερησων / Δ' τξης Εσπερινν Γενικν Λυκεων σχολικο τους 2015-2016 για οπτικ λεγχο και χοργηση των αντστοιχων βεβαισεων
23-6-16          ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Α3Α/ΟΙΚ.46539/23-6-16 : Διευκρινιστικ εγκκλιος εφαρμογς των διατξεων της παρ. 4 του ρθρου 37 του Ν. 4368/16
23-6-16         ΟΑΕΔ 6/50988/23-6-16 : Δημσια Πρσκληση σε εγγεγραμμνους ανργους στα μητρα ανργων του ΟΑΕΔ, για υποβολ ηλεκτρονικν αιτσεων συμμετοχς στη διαδικασα κατρτισης του πνακα κατταξης ανργων για την προθηση της απασχλησης μσω προγραμμτων κοινωφελος χαρακτρα σε δμους και σε υπηρεσες Α' υποδοχς, Ασλου και Διαχερισης Προσφυγικν ρον - Α' κκλος, για 2500 θσεις εργασας πλρους απασχλησης --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
23-6-16        ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 2047/68259/13-6-16 : Διευκρινσεις σχετικ με την εφαρμογ του ν.4039/12 πως αυτς ισχει
23-6-16         ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 1324/72003/22-6-16 : Οδηγες για την εφαρμογ διατξεων του ν. 4061/12, πως αυτς συμπληρθηκαν τροποποιθηκαν με τις διατξεις του ρθρου 44 του ν. 4384/16
23-6-16          Ν. 4399/16 (ΦΕΚ-117 Α/22-6-16) : Θεσμικ πλασιο για τη σσταση καθεσττων Ενισχσεων Ιδιωτικν Επενδσεων για την περιφερειακ και οικονομικ ανπτυξης της χρας - Σσταση Αναπτυξιακο Συμβουλου και λλες διατξεις --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
23-6-16          ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΤΑΔΚ/638/16 (ΦΕΚ-1825 Β/22-6-16) : Δημοτολογικ εγγραφ Συμφνων Συμβωσης --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
22-6-16          ΥΠΥΜΕΔΙ ΔΝΣΒ/37645/ΕΓΚ.14/21-6-16 : Εκδοση ν. 4392/16 σχετικ με την αναστολ ναρξης ισχος του Μρους Β του ν. 4281/14
22-6-16         ΕΟΠΥΥ ΔΑ4Δ/ΟΙΚ.23927/21-6-16 : Οδηγες για την εφαρμογ της Οδηγας 2011/24/ΕΕ περ των δικαιωμτων των ασθενν στο πλασιο της Διασυνοριακς Υγειονομικς Περθαλψης (ν. 4213/13)
22-6-16        ΥΠΥΜΕΔΙ ΔΝΣΒ/32289/Φ.ΕΓΚ.13/21-6-16 : Δημοσευση της Κατευθυντριας Οδηγας 14 της ΕΑΑΔΗΣΥ
22-6-16        ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 20874/17-6-16 : Εκλογ αιρετν εκπροσπων στα Συμβολια Επιλογς Προισταμνων και στα Υπηρεσιακ Συμβολια των Περιφερειν
22-6-16      OAEE 13/16-6-16 : Χοργηση δετερης σνταξης σε ασφαλισμνους που λαμβνουν χορηγα Βουλευτο και Νομρχη
21-6-16     ΥΠΕΘΑ Φ.429.1/21/286731/Σ.3153/16 (ΦΕΚ 1798 Β/17-06-2016) : Ρθμιση στρατιωτικν υποχρεσεων στρατευ¬σμων, ανυπτακτων και οπλιτν, που χουν συ¬μπληρσει το τριακοστ πμπτο (35ο) τος της ηλικας τους.
21-6-16     ΥΠ.ΥΓ. 2393/21-6-16 : Διενργεια προγρμματος εμβολιασμο σε χρους φιλοξενας προσφγων/μεταναστν (ΧΦΠΜ).
21-6-16 ΥΠΠΟΑ  ΥΠΠΟΑ / ΓΔΥΑ / ΔΑΟΠΑΑΕΥΔ Σ/ ΤΣΠΕΠΑΟ / 187200/13385/1259/891/16 (ΦΕΚ 1774 Β/17-6-2016) : γκριση Οργανωτικο Πλαισου Προγραμμτων θλησης για λους.
21-6-16 ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΔΘΤΟΚ/Γ1093154/ΕΞ2016/21-6-16 : Σχετικ με τη χοργηση απαλλαγς του Ειδικο Φρου Κατανλωσης (Ε.Φ.Κ.) καυσμων επαγγελματικν τουριστικν πλοων του ν.4256/2014 (ΦΕΚ) και των επαγγελματικν τουριστικν πλοων με ξνη σημαα.
21-6-16 ΙΚΑ 17/15-6-16 : Ασφαλιστικ τακτοποηση ασφαλισμνων του τ.Ταμεου Συντξεως και Επικουρικς Ασφαλσεως Προσωπικο Γεωργικν Συνεταιρσιστικν Οργανσεων (Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο.), κατ' εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 61 του Ν.4277/2014.
21-6-16 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1078/17-6-16 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 5 του ν.4378/2016 (ΦΕΚ Α' 55) που αφορον την καταργηση των ρθρων 3 ως και 13 του ν.3312/2005, με την επιφλαξη ισχος ορισμνων εξ αυτν.
21-6-16 ΥΠΕΣΔΑ 20700/17-6-16 : Εκλογ των (2) αιρετν εκπροσπων στα Υπηρεσιακ Συμβολια του προσωπικο των ΟΤΑ Α' Βαθμο.
20-6-16 ΥΠΕΘ 100513/Ε2/17-6-16 : Οδηγες σχετικ με τη διαδικασα μετταξης εκπαιδευτικν σε θσεις Ε.ΔΙ.Π. των Α.Ε.Ι.
17-6-16     ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 20578/17-6-16 : Γαλζια Τεχνολογα και Στρατηγικς Εξυπνης Εξειδκευσης (RIS3) : Πρσκληση υποβολς προτσεων για τη μεταφορ καινοτμων λσεων στις οικονομες θαλασσων λεκανν και Μακροπεριφερειν (Ευρωπαικ Ταμεο Θλασσας και Αλιεας)
17-6-16     ΥΠΥΜΕΔΙ  ΔΑΕΦΚ/ΟΙΚ.2766/Α321/16 (ΦΕΚ-1766 Β/16-6-16) : Προθεσμες και διαδικασα χοργησης στεγαστικς συνδρομς για ανακατεσκευ, αυτοστγαση, αποπερτωση και επισκευ κτιρων, πληγντων απ κατολισθσεις α) του χειμνα 2011 σε περιοχς της ΠΕ Καρδτσας β) του Νοεμβρου 2012 σε περιοχς της ΠΕ Πρβεζας γ) του Ιανουαρου 2013 σε περιοχς του Δμου Ναυπακτας δ) του Ιανουαρου 2014 στην Τοπικ Κοιντητα Καυκωνας της Δημοτικς Εντητας Αρχαας Ολυμπας
17-6-16    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ 3215/16 (ΦΕΚ-1767 Β/16-6-16) : Να παρταση του Προγρμματος Προμηθειν, Υπηρεσιν Υγεας (ΠΠΥΥ) του τους 2010 και των Προγραμμτων Προμηθειν, Υπηρεσιν και Φαρμκων Υγεας (ΠΠΥΦΥ) των ετν 2011, 2012, 2013 και 2014
17-6-16     ΦΕΚ-1762 Β/16-6-16 :
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. .4525/16 : Συμμετοχ νων μελν στο Σνδεσμο Δμων και Κοινοττων Ιαματικν Πηγν Ελλδας
Κ.Υ.Α. Φ.10034/8022/245/16 : Καθορισμς προγραμμτων Λογαριασμο Αγροτικς Εστας τους 2016
17-6-16      ΦΕΚ-1768 Β/16-6-16 : 
Κ.Υ.Α. 25544/ΟΙΚ.Φ.109.1/16 : Καθορισμς αριθμο εισακτων για το ακαδημαικ τος 2016-17 στη Σχολ Πυροσβεστν της Πυροσβεστικς Ακαδημας με το σστημα των εξετσεων σε πανελλαδικ εππεδο του σχολικο τους 2015-2016
Κ.Υ.Α. 25545/ΟΙΚ.Φ.109.1/16 : Καθορισμς αριθμο εισακτων για το ακαδημαικ τος 2016-2017 στη Σχολ Ανθυποπυραγν της Πυροσβεστικς Ακαδημας με το σστημα των εξετασων σε πανελλαδικ εππεδο του σχολικο τους 2015-2016
17-6-16      ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΗΔ/Φ.40/16557/16-6-16 : Υπουργικ απφαση για παρταση πρτης εφαρμογς των προβλψεων του ρθρου 10Β του Ν. 3861/10
17-6-16       ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΔΓ1Δ/ΟΙΚ.44890/17-6-16 : Λψη μτρων προστασας της Δημσιας Υγεας σε χρους διαμονς προσφγων - μεταναστν
17-6-16        ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1077/16-6-16 : Τροποποηση του ρθρου 3 της αριθμ. ΠΟΛ. 1248/11 απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομικν (Β 2854) βσει του ρθρου 56 του Ν. 4389/16 (Α 94) καθς και του περιεχομνου της δλωσης απδοσης του χρηματικο ποσο που αφορ στο ποσοστ συμμετοχς του Ελληνικο Δημοσου στα μικτ κρδη
16-6-16       ΦΕΚ-1740 Β/15-6-16 : 
Κ.Υ.Α. 2/12870/ΔΕΠ/16 : Οροι, προυποθσεις και διαδικασα καταβολς του ειδικο επιμισθου αποσπασμνων συντονιστν, εκπαιδευτικν και διοικητικν υπαλλλων του Υπουργεου Παιδεας, Ερευνας και Θρησκευμτων στο εξωτερικ και καθορισμς αυτο σε ευρ
ΥΠΥΜΕΔΙ Φ.450/23759/1220/16 : Εξαιρσεις απ τα ρθρα 5 ως 9 του Κανονισμο (ΕΚ) αριθμ. 561/06 του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου, μεταφορν που διενεργονται με συγκεκριμνα οχματα
16-6-16        ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1062/16 (ΦΕΚ-1744 Β/15-6-16) : Καταβολ οφειλν στις ΔΟΥ / Ελεγκτικ Κντρα με επιταγς, χρεωστικς / πιστωτικς κρτες μετρητ
16-6-16       ΟΑΕΔ 635/16 (ΦΕΚ-1708 Β/15-6-16) : Νος Κανονισμς Εκδκασης Ενδικοφανν Πφοσφυγν του ΟΑΕΔ
16-6-16       ΥΠΟΙΑΝΤ 10157/16 (ΦΕΚ-1710 Β/15-6-16) : Προγραμματισμς λειτουργας των Ινστιτοτων Επαγγελματικς Κατρτισης του Υπουργεου Οικονομας, Ανπτυξης και Τουρισμο, για την εκπαιδευτικ περοδο 2016-2017
16-6-16         ΦΕΚ-1712 Β/15-6-16 :
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 19944/16 : Κατανομ κρατικς οικονομικς ενσχυσης τους 2016 (β δση) στα δικαιοχα πολιτικ κμματα και συνασπισμος πολιτικν κομμτων
ΥΠΕΘ  Φ.151/95269/Α5/16 : Τροποποηση της αριθμ. Φ.253/143554/Β6/10 (ΦΕΚ-1794 Β) υ.α. "Πρσβαση στην Τριτοβθμια Εκπαδευση αποφοτων Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης που υπγονται στην κατηγορα "των πασχντων απ σοβαρς ασθνειες", σε ποσοστ 5% καθ' υπρβαση του αριθμο εισακτων, σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 35 του ν. 3794/09 (ΦΕΚ-156 Α)", πως τροποποιθηκε και ισχει
16-6-16           ΥΠ.ΟΙΚ. 66134/16 (ΦΕΚ-1737 Β/15-6-16) : Καθορισμς δεγματος ελγχων που θα διενεργηθον απ το Τμμα Δ της Διεθυνσης Διενργειας Μεταβολν και Δειγματοληπτικν Ελγχων της Γενικς Διεθυνσης Χοργησης Συντξεων Δημοσου Τομα κατ το τος 2016
16-6-16          ΥΠΟΙΑΝΤ 11240/16 (ΦΕΚ-1739 Β/15-6-16) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 21185/14 απφασης Υπουργο Τουρισμο "Κατταξη σε κατηγορες με σστημα κλειδιν και καθορισμς τεχνικν και λειτουργικν προδιαγραφν των ενοικιαζμενων επιπλωμνων δωματων - διαμερισμτων (ΕΕΔΔ)" (Β 2840)" πως τροποποιθηκε και ισχει
16-6-16         ΥΠΟΙΑΝΤ 62550/16 (ΦΕΚ-1738 Β/15-6-16) : Σσταση Ανοιχτο Καταπιστευτικο (Δεσμευμνου) Λογαριασμο (Escrow Account)
15-6-16         ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. Φ.130181/20611/14/10-6-16 : Τρπος κατθεσης αιτημτων καθορισμο ελληνικς ιθαγνειας κατ' εφαρμογ του ρθρου 25 του Κδικα Ελληνικς Ιθαγνειας (Ν. 3284/04)
15-6-16         ΟΠΕΚΕΠΕ 88746/15-6-16 : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 82627/16 εγκκλιος - Εγχειρδιο διαδικασιν ολοκληρωμνου συστματος 2016
15-6-16        ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 27430/ΕΓΚ.11/15-6-16 : Εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 13Α του ν. 4251/14 για την απασχληση παρτυπα διαμενντων πολιτν τρτων χωρν στην αγροτικ οικονομα --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
15-6-16        ΥΠΥΜΕΔΙ Δ3Β/13693/5203/14-6-16 : Διαδικασα ελγχου του αριθμο των εξυπηρετηθντων ΑΜΕΑ απ τους φορες παροχς υπηρεσιν συνδρομς σε τομα με αναπηρα και μειωμνη κινητικτητα, σε λους τους Κρατικος και Δημοτικος Αερολιμνες της Χρας
15-6-16       ΥΠΕΘ Φ.251/97754/Α5/14-6-16 : Προκρυξη εισαγωγς σπουδαστν / σπουδαστριν στις Ακαδημες Εμπορικο Ναυτικο Ακαδημαικο Ετους  2016-2017
15-6-16         ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Α2Α/ΓΠ/ΟΙΚ.43782/14-6-16 : Τροποποηση της υπ' αριθμ. Α2α/ΓΠ/οικ.27953/12-4-16 εγκυκλου σχετικ με την συγκρτηση των συμβουλων προσλψεων - κρσεων
15-6-16       ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Α2Α/ΓΠ/ΟΙΚ.44231/15-6-16 : Διευκρινσεις σχετικ με βεβαωση εκπλρωσης υπηρεσας υπαθρου νμιμης απαλλαγς
15-6-16       ΙΚΑ Φ09/133/15-6-16 : Εφαρμογ του ν. 4389/16
15-6-16        ΥΠΕΘ Φ.251/97917/Α5/14-6-16 : Ηλεκτρονικ υποβολ Μηχανογραφικο Δελτου (ΜΔ) ΓΕΛ και ΕΠΑΛ
15-6-16        ΥΠΕΘ 98162/Α3/15-6-16 : Σστημα Υποβολς Ηλεκτρονικο Μηχανογραφικο Δελτου
15-6-16       K.Y.A. 2834/689/A1/16 (ΦΕΚ-1701 Β/14-6-16) : Αντικατσταση της υπ' αριθμ. 4566/828/0020/23-6-10 κ.υ.α. "Εκχρηση αρμοδιοττων διαχερισης για την κατηγορα πρξης "Εξοικονμηση της ενργειας απ τους ΟΤΑ (Πργρμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) του Επιχειρησιακο Προγρμματος "Ανταγωνιστικτητα και Επιχειρηματικτητα" (ΕΠΑΝ ΙΙ) και των Επιχειρησιακν Προγραμμτων των περιφερειν μεταβτικς στριξης του ΕΣΠΑ" (ΦΕΚ-1036 Β)
14-6-16         ΥΠΥΜΕΔΙ ΔΑΟΥ/ΟΙΚ.667/Φ.ΑΠΟΦ/16 (ΦΕΚ-1694 Β/13-6-16) : Εγκριση Σχματος Πιστοποησης, Γενικο και Ειδικο Κανονισμο, Εκπαιδευτικο προγρμματος και Εκπαιδευτικο υλικο Πιστοποησης Ελεγκτν Οδικς Ασφλειας --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
14-6-16         ΕΟΦ Ο-528/16 (ΦΕΚ-1706 Β/14-6-16) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. Ο-833/18η/6-10-08 απφασης ΔΣ/ΕΟΦ περ καθορισμο των Κατευθυντριων Γραμμν της ΕΕ σχετικ με τις "Αρχς και τους Καννες Καλς Παραγωγς για τα Φρμακα και τα δοκιμαζμενα φρμακα ανθρπινης χρσης" πως χει τροποποιθε ....
14-6-16         Κ.Υ.Α. 60362/16 (ΦΕΚ-1696 Β/13-6-16) : Καθορισμς οργανικν μονδων του Οικονομικο Επιμελητηρου της Ελλδας για την παροχ Υπηρειν Πιστοποησης της Αρχς Πιστοποησης του Ελληνικου Δημοσου (ΑΠΕΔ)
14-6-16          ΥΠΕΘΑ Φ.800/78/322995/Σ.1853/16 (ΦΕΚ-1692 Β/13-6-16) : Εγκριση Γενικο Κανονισμο Διπλογραφικς Λογιστικς Μονδων των Ενπλων Δυνμεων
14-6-16          ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 1865/65330/16 (ΦΕΚ-1695 Β/13-6-16) : Ανθεση καθηκντων του ΟΠΕΚΕΠΕ ως Οργανισμο Πληρωμν στο πλασιο διαχερισης του Ευρωπαικο Γεωργικο Ταμεου Αγροτικς Ανπτυξης στην Ειδικ Υπηρεσα Εφαρμογς ΠΑΑ 2014 -2020 και στη Δ/νση Προγραμματισμο και Εφαρμογν του Υπουργεου Αγροτικς Ανπτυξης και Τροφμων
13-6-16          ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚ/Φ/1089612/ΕΞ2016/13-6-16 : Απαλλαγ απ δασμ και ΦΠΑ ειδν πρτης ανγκης που παραλαμβνουν υπηρεσες / φορες για τη δωρεν διανομ τους σε ευπαθες κοινωνικς ομδες
13-6-16         ΟΑΕΕ 12/9-6-16 : Ρθμιση τρεχουσν και καθυστερομενων εισφορν ασφαλισμνων που χουν επαγγελματικ εγκατσταση δραστηριτητα σε οριοθετημνες περιοχς των Περιφερειν Αττικς, Πελοποννσου, Νοτου Αιγαου, Ανατολικς Μακεδονας - Θρκης, Κεντρικς Μακεδονας και Θεσσαλας και επλγησαν απ ντονα καιρικ και πλημμυρικ φαινμενα εντς του τους 2015
13-6-16        ΟΑΕΕ 11/9-6-16 : Ρθμιση τρεχουσν και καθυστερομενων εισφορν ασφαλισμνων που χουν επαγγελματικ εγκατσταση δραστηριτητα σε οριοθετημνες περιοχς των Περιφερειν Κεντρικς Μακεδονας, Ανατολικς Μακεδονας - Θρκης, Δυτικς Ελλδας, Ιονων Νσων και Κρτης, και επλγησαν απ θεομηνες λλες φυσικς καταστροφς εντς του τους 2014
13-6-16        ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΗΔ/Φ.40/15810/9-6-16 : Επανρτηση αρχεων στο Πργραμμα Διαγεια
13-6-16        ΟΑΕΕ 10/9-6-16 : Συμπληρωματικ οριοθτηση περιοχν της Περιφρειας Ανατολικς Μακεδονας και Θρκης που επλγησαν απ ντονα καιρικ και πλημμυρικ φαινμενα της 17ης Ιουλου 2014, 19ης Νοεμβρου 2014, της 4ης - 13ης Δεκεμβρου 2014, της 24ης Ιανουαρου 2015 και του Φεβρουαρου 2015
13-6-16         ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 18866/7-6-16 : Ενημρωση σχετικ με αναστολ ναρξης ισχος του Μρους Β του ν. 4281/14 (Α 160)
13-6-16          ΥΠΥΜΕΔΙ 39970/2197/10-6-16 : Απαρατητα Δικαιολογητικ για τη διαδικασα "Εκδοσης Απφασης Τλους Σειρς"
13-6-16        Κ.Υ.Α. 6.8208/5.7245/16 (ΦΕΚ-1669 Β/10-6-16) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 6.1714/5.1504/ (ΦΕΚ-424 Β) κ.υ.α. με θμα "Προθηση της απασχλησης μσω προγραμμτων κοινωφελος χαρακτρα στο πλασιο του ΕΣΠΑ 2014-2020
10-6-16        Κ.Υ.Α. Δ23/ΟΙΚ.25930/2011/16 (ΦΕΚ-1652 Β/9-6-16) : Σναψη Προγραμματικν Συμβσεων Υπουργεου Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Κοινωνικς Αλληλεγγης
10-6-16       ΥΠΕΘ Φ.361.22/34/95803/Ε3/10-6-16 : Διευκρινσεις σχετικ με την κλυψη κενν και κενομενων θσεων διευθυντν σχολικν  μονδων πρωτοβθμιας - δευτεροβθμιας εκπαδευσης και ΕΚ
10-6-16       ΙΚΑ Ε40/433/10-6-16 : Καταβολ τρεχουσν εισφορν στα πιστωτικ ιδρματα μσω ΔΙΑΣ με χρση Ταυττητας Πληρωμς Τρεχουσν Εισφορν απ 05-09-2016
10-6-16       ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 1.1/6063/16 (ΦΕΚ-1646 Β/9-6-16) : Ρθμιση ειδικτερων ζητημτων εφαρμογς των διατξεων των παρ. 3 ως 5 του ρθρου 72 του ν. 4375/16
10-6-16        ΦΕΚ-1653 Β/9-6-16 :
Κ.Υ.Α. Γ3Γ/35539/16 : Τροποποηση της υπ' αριθμ Φ.90380/25916/3294/11 (Β 2456) κ.υ.α. "Ενιαος Κανονισμς Προχν Υγεας (ΕΚΠΥ) του Εθνικο Οργανισμο Παροχν Υγεας (ΕΟΠΥΥ)", πως τροποποιθηκε ...
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1073/16 : Τροποποηση της απφασης του Γενικο Γραμματα Δημοσων Εσδων ΠΟΛ.1163/15 "Διαδικασα διορθσεων και χοργηση απαλλαγν απ τον Ενιαο Φρο Ιδιοκτησας Ακιντων, καθορισμς του αρμδιου οργνου", πως ισχει
10-6-16        ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1075/8-6-16 : Διευκρινσεις σχετικ με την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 25 του ν. 4172/13
10-6-16         ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 13727/ΟΙΚ.Φ.109.1/16 (ΦΕΚ-1637 Β/9-6-16) : Διαδικασα μονιμοποησης, ανανωσης της θητεας απλυσης των Πυροσβεστν Πενταετος Υποχρωσης και καθε λλο σχετικ θμα
10-6-16         Κ.Υ.Α. 1677/65137/16 (ΦΕΚ-1639 Β/9-6-16) : Εγκριση προγρμματος οικονομικν αποζημισεων και ενισχσεων, που προκπτουν απ την επιβολ κτηνιατρικν μτρων εξυγανσης του ζωικο κεφαλαου, για το τος 2016 --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
10-6-16        ΙΚΑ 16/9-6-16 : Χοργηση Επιδματος Κοινωνικς Αλληλεγγης Συνταξιοχων (ΕΚΑΣ) κατ το τος 2016
9-6-16          ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 18967/2-6-16 : Παροχ διευκρινσεων σχετικ με τη Συγκρτηση Υπηρεσιακν Συμβουλων στους ΟΤΑ α και β βαθμο
9-6-16       ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.19/1149/ΟΙΚ.15787/8-6-16 : Εκλογς αιρετν εκπροσπων των υπαλλλων στα υπηρεσιακ συμβολια των δημοσων υπηρεσιν και των νομικν προσπων δημοσου δικαου
9-6-16        ΥΠΕΚΑΑ Φ.80000/ΟΙΚ.26066/1065/8-6-16 : Συμπληρωματικς οδηγες για την χοργηση Επιδματος Κοινωνικς Αλληλεγγης Συνταξιοχων (ΕΚΑΣ)
9-6-16        ΦΕΚ-1618 Β/8-6-16 :
Κ.Υ.Α. 24013/410/16 : Σσταση και λειτουργα επιχειρησιακο δικτου και πληροφοριακο συστματος για τον Μηχανισμ Διγνωσης Αναγκν της Αγορς Εργασας
Κ.Υ.Α. Β2/2462/61235/16 : Τροποποηση της αριθμ. Α2/οικ.33354/2463/07 απφασης των Υπουργν Οικονομας και Οικονομικν, Αγροτικς Ανπτυξης και Τροφμων και Μεταφορν και Επικοινωνιν "Οροι και προυποθσεις χοργησης αδειν κυκλοφορας ΦΙΧ αυτοκιντων σε ιδιοκττες αυτοπροωθομενων θεριζοαλωνιστικν μηχανν" (Β 967)
9-6-16         Κ.Υ.Α. 178960/16 (ΦΕΚ-1635 Β/9-6-16) : Τροποποηση του Παραρτματος ΙΙΙ του ρθρου 19 του Προεδρικο Διατγματος 51/07 (Α 54), πως τροποποιθηκε με το ρθρο πμπτο του ν. 4117/13 (Α 29), σε συμμρφωση με την οδηγα 2014/101/ΕΕ "για την τροποποηση της οδηγας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου για τη θσπιση πλαισου κοινοτικς δρσης στον τομα της πολιτικς υδτων" της Ευρωπαικς Επιτροπς της 30ης Οκτωβρου 2014
9-6-16         Ν.4396/16 (ΦΕΚ-111 Α/8-6-16) : Κρωση του Μνημονου Συνεργασας μεταξ του Υπουργεου Εξωτερικν της Γεωργας και του Υπουργεου Εξωτερικν της Ελλδας για την προσγγιση της Γεωργας στην Ευρωπαικ Ενωση και λλες διατξεις
9-6-16         Ν. 4395/16 (ΦΕΚ-110 Α/8-6-16) : Κρωση του Μνημονου Συνεργασας μεταξ του Υπουργεου Εξωτερικν της Ελληνικς Δημοκρατας και του Υπουργεου Εξωτερικν της Δημοκρατας του Αζερμπαιτζν σε θματα Ευρωπαικς Ενωσης και λλες διατξεις
9-6-16         Ν. 4394/16 (ΦΕΚ-109 Α/8-6-16) : Κρωση του Μνημονου Συνεργασας μεταξ του Υπουργεου Εξωτερικν της Ελληνικς Δημοκρατας και του Υπουργεου Εξωτερικν και Ευρωπαικς Ολοκλρωσης της Δημοκρατας της Μολδαβας για την προσγγιση της Μολδαβας με την Ευρωπαικ Ενωση και λλες διατξεις  
9-6-16          Π.Δ. 65/16 (ΦΕΚ-108 Α/8-6-16) : Ρθμιση θεμτων εκπαδευσης Δοκμων Υπαστυνμων και Δοκμων Αστυφυλκων
9-6-16         Π.Δ. 66/16 (ΦΕΚ-112 Α/8-6-16) : Κατανομ οργανικν θσεων Εφετν στα Εφετεα της χρας
9-6-16        ΥΠΕΚΑΑ 26334/894/16 (ΦΕΚ-1623 Β/8-6-16) : Συμπλρωση της αριθμ. 25908/469/16 απφασης του Υφυπουργο Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Κοινωνικς Αλληλεγγης (ΦΕΚ 1604 Β) "Καθορισμς των τεχνικν παραμτρων υπολογισμο των εφπαξ παροχν"
9-6-16        ΥΠΥΜΕΔΙ Β2/23270/2779/7-6-16 : Ασυμββαστο της σκησης του επαγγλματος εκπαιδευτ υποψηφων οδηγν με την ιδιτητα του υπαλλλου του δημοσου των ΝΠΔΔ και του ευρτερου δημσιου τομα, καθς και των συνταξιοχων αυτν
8-6-16       ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 749/55347/11-5-16 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Τροποποηση της αριθμ. 1464/67426/12 διευκρινιστικς εγκυκλου εφαρμογς του νμου 4056/12 (ΦΕΚ-52 Α) : Ρυθμσεις για την κτηνοτροφα και τις κτηνοτροφικς εγκαταστσεις και λλες διατξεις"
8-6-16        ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1071/3-6-16 : Κοινοποηση της αριθμ. 7/2016 Γνωμοδοτσεις του ΝΣΚ σχετικ με τα μτρα διασφλισης των συμφερντων του Δημοσου σε βρος επιχειρσεων ΟΤΑ που χουν εφαρμογ οι διατξεις του ρθρου 10 του ν. 4071/12, πως ισχει
8-6-16      Κ.Υ.Α. 37764/873/Φ342/16 (ΦΕΚ-1602 Β/7-6-16) : Ηλεκτρομαγνητικ Συμβαττητα. Προσαρμογ της Ελληνικς νομοθεσας στην Οδηγα 2014/30/ΕΕ του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 26ης Φεβρουαρου 2014 --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
8-6-16      ΥΠΟΙΑΝΤ 53206/16 (ΦΕΚ-1596 Β/7-6-16) : Εγκριση κανονισμο λειτουργας του Εθνικο Συμβουλου Καταναλωτ και Αγορς (ΕΣΚΑ)
8-6-16       ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 1847/60594/16 (ΦΕΚ-1599 Β/7-6-16) : Τεχνικς κανονισμς επιλογς και αποδοχς κλνων ποικιλιν και κλνων υποκεμενων αμπλων
8-6-16         Κ.Υ.Α. 28960/16 (ΦΕΚ-1601 Β/7-6-16) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 2944/14 κ.υ.α. "Σστημα πιστοποησης Αρχικς Επαγγελματικς Κατρτισης των αποφοτων των Ινστιτοτων Επαγγελματικς Κατρτισης (ΙΕΚ) και των Σχολν Επαγγελματικς Κατρτισης (ΣΕΚ)
8-6-16      ΕΟΠΥΥ ΔΒ3Α/Φ115/ΟΙΚ.22156/8-6-16 : Χοργηση επιδματος λουτροθεραπεας στους ασφαλισμνους του ΕΟΠΥΥ , για την λουτρικ περοδο απ 1η Ιουνου ως 31η Οκτωβρου 2016
8-6-16      ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1074/7-6-16 : Κοινοποηση των ρθρων 45 ως και 49 και 206 του ν. 4389/16 (ΦΕΚ-94 Α)
8-6-16     ΦΕΚ-1604 Β/7-6-16 :
ΥΠΕΚΑΑ 25908/469/16 : Καθορισμς των τεχνικν παραμτρων υπολογισμο των εφπαξ παροχν
ΥΠΕΚΑΑ 23123/785/16 :  Καθορισμς των τεχνικν παραμτρων σχετικ με τις παροχς του Ενιαου Ταμεου Επικουρικς Ασφλισης
8-6-16      ΦΕΚ-1605 Β/7-6-16 :
Κ.Υ.Α. 26083/887/16 : Αναπροσαρμογ κριων συντξεων - Προστασα καταβαλλμενων συντξεων
ΥΠΕΚΑΑ 25909/470/16 : Αναπροσαρμογ καταβαλλμενων συντξεων του Ενιαου Ταμεου Επικουρικς Ασφλισης 
8-6-16       ΥΠΕΚΑΑ  Δ23/ΟΙΚ.22892/1750/20-5-16 : Υπενθμιση ορισμο εξουσιοδοτημνων υπαλλλων για την εφαρμογ του προγρμματος δωρεν φαρμακευτικς περθαλψης ανασφαλστων
8-6-16        ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΔΑΔ/Φ.53Α/2062/3050/2776/13-5-16 : Χοργηση αδειν σε ταυτχρονη υιοθεσα
8-6-16         ΥΠΕΘ Φ.251/91630/Α5/3-6-16 : Προθεσμα υποβολς δικαιολογητικν για τη συμμετοχ υποψηφων στις προκαταρκτικς εξετσεις των Σχολν της Ελληνικς Αστυνομας
8-6-16       ΥΠ.ΟΙΚ. ΜΑΔΚΑ/0009449/ΕΞ2016/16 : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 2/97892/0025/12 απφασης του Υπουργο Οικονομικν (ΦΕΚ-396 Β) "Καθορισμς του ειδικτερου τρπου προσδιορισμο και λογιστικς αποτπωσης των λειτουργικν εξδων και των διοικητικν δαπανν που αφαιρονται απ το τμημα σμφωνα με την παρ. 14 του ρθρου 2 του ν. 3986/11 .... --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
7-6-16       Ν. 4393/16 (ΦΕΚ-106 Α/6-6-16) : Κρωση της Προγραμματικς Σμφωνας (Programme Aggangement) Αριθμ. Α-1424 (MIOS) μεταξ του Ομοσπονδιακο Υπουργο Αμυνας και Αθλητισμο της Δημοκρατας της Αυστρας ..... και λλες διατξεις --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
7-6-16       Κ.Υ.Α. ΔΑΕΦΚ/ΟΙΚ.2445/Α36/16 (ΦΕΚ-1591 Β/6-6-16) : Επιδτηση ενοικου / συγκατοκησης για την κλυψη δαπανν στγασης κατοκων περιοχν που επλγησαν απ το σεισμ της 17ης Νοεμβρου 2015, σε περιοχς α) των ΠΕ Λευκδας, Κεφαλληνας και Ιθκης, της Περιφρειας Ιονων Νσων και β) της ΠΕ Αιτωλοακαρνανας της Περιφρειας Δυτικς Ελλδας
7-6-16        ΥΠΕΚΑΑ Φ.80020/ΟΙΚ.23619/Δ15.426/7-6-16 : Παροχ οδηγιν για την υλοποηση των διατξεων των ρθρων 47 και 48 του ν. 4387/16 (Α 85)
7-6-16        ΥΠΕΕ 141317/3337/7-6-16 : Υλοποηση Προγρμματος Δασοπροστασας τους 2016
7-6-16          ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1072/1-6-16 : Διευκρινσεις σχετικ με την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 8 του ν. 2367/95 περ Εταιρειν Κεφαλαου Επιχειρηματικν Συμμετοχν, μετ την ναρξη ισχος τους ν. 4172/13
7-6-16         ΚΥΣΟΠ 38/16 (ΦΕΚ-1593 Β/6-6-16) : Εγκριση σχεδου εφαρμογς δημοπρασιν (ΝΟΜΕ) --> βλ. μετα την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
6-6-16         ΙΚΑ Σ40/53/1-6-16 : Συνυπολογισμς του χρνου επιδτησης λγω ασθνειας προκειμνου να συμπληρωθον οι ειδικς ασφαλιστικς προυποθσεις για τη χοργηση μειωμνης σνταξης λγω γρατος απ το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
6-6-16          ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1070/6-6-16 : Οδηγες για τη συμπλρωση και την εκκαθριση της δλωσης φορολογας εισοδματος νομικν προσπων και νομικν οντοττων φορολογικο τους 2015
6-6-16          ΥΠ.ΟΙΚ. 2/14537/ΔΕΠ/13-5-16 : Παροχ οδηγιν αναφορικ με τη ορθ μισθολογικ κατταξη και εξλιξη του προσωπικο με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου ορισμνου χρνου, που απασχολεται στο Δημσιο, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, καθς και των αναπληρωτν εκπαιδευτικν και ΝΠΙΔ και ΔΕΚΟ της περ. 12 της υποπαρ. Γ1 της παρ. Γ του ρθρου πρτου του ν. 4093/12
6-6-16        ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1067/16 (ΦΕΚ-1575 Β/3-6-16) : Ρθμιση ληξιπρθεσμων οφειλν, λγω του σεισμο της 17ης-11-2016 στους Δμους Λευκδας, Μεγανησου και στην ΠΕ Κεφαλληνας - Ιθκης
6-6-16        K.Y.A. 105269/16 (ΦΕΚ-1577 Β/3-6-16) : Ιδρυση Κντρου Διαχερισης Αποθκευσης και Εφοδιασμο Ειδν Πρτης Ανγκης των Σημεων Διαμονς Προσφγων
6-6-16         ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 93/16 (ΦΕΚ-1572 Β/3-6-16) : Καθορισμς υποβαλλμενων πληροφοριν απ τις ασφαλιστικς και αντασφαλιστικς επιχειρσεις προς την Τρπεζα της Ελλδος --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
6-6-16       ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 94/16 (ΦΕΚ-1573 Β/3-6-16) : Ενιαα υποβολ εθνικν αναφορν ασφαλιστικν και αντασφαλιστικν επιχειρσεων προς την Τρπεζα της Ελλδος, στο πλασιο της Φερεγγυτητας ΙΙ για εποπτικος και στατιστικος σκοπος --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
6-6-16         ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 95/16 (ΦΕΚ-1574 Β/3-6-16) : Αντικατσταση της ΠΕΕ 82/16 "Πλασιο για την δρυση και λειτουργα εταιρειν διαχερισης απκτησης απαιτσεων πιστωτικν ιδρυμτων απ δνεια σε καθυστρηση (ν. 4354/15)" --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
3-6-16       ΥΠ.ΟΙΚ. 2/51568/ΔΠΓΚ/31-5-16 : Κατρτιση προυπολογισμο Γενικς Κυβρνησης Οικονομικο τους 2017 --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
3-6-16        ΥΠΥΜΕΔΙ ΓΔΤΥ/ΟΙΚ.3328/16 ΦΕΚ-1561 Β/2-6-16 : Εγκριση του Κανονισμο Τεχνολογας Σκυροδματος 2016 (ΚΤΣ-2016)
3-6-16         Κ.Υ.Α. 24018/411/16 (ΦΕΚ-1562 Β/2-6-16) : Επιδτηση της πρακτικς σκησης μαθητν των ΕΠΑΣ Μαθητεας ΟΑΕΔ του Ν. 3475/06, που θα απασχοληθον στο Δημσιο, σε φορες του Δημοσου Τομα, σε επιχειρσεις Οργανισμν Τοπικς Αυτοδιοκησης (ΟΤΑ), σε ιδιωτικς επιχειρσεις εκμεταλλεσεις, σε συνεταιρισμος, σε σωματεα κλπ. το τος 2016   
3-6-16        ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1069/1-6-16 : Κοινοποηση της υπ' αριθμ. 129/15 γνωμοδτησης του ΝΣΚ περ της φορολογητας αξας σε περπτωση υπαγωγς επιχερησης στη διαδικασα της εξυγανσης του ρθρου 99 του ν. 3588/07
3-6-16        Κ.Υ.Α. 2231.2-6/46047/16 (ΦΕΚ-1564 Β/2-6-16) : Κρωση Κανονισμο Εισαγωγς Σπουδαστν / Σπουδαστριν στις Ακαδημες Εμπορικο Ναυτικο (ΑΕΝ) για το εκπαιδευτικ τος 2016-2017
3-6-16         ΥΠ.ΟΙΚ. 2/51290/0026/2-6-16 : Παροχ οδηγιν επ της αριθμ. 2/16750/0026/13-5-16 κ.υ.α. "Καθορισμς διαδικασας και εξειδκευση μεταφερμενων αρμοδιοττων απ τις Υπηρεσες Δημοσιονομικο Ελγχου / Ειδικ Λογιστριο στις Οικονομικς Υπηρεσες Φορων της Γενικς Κυβρνησης"
2-6-16        ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΑΦ/Β/1084349/ΕΞ2016/1-6-16 : Διευκρινσεις σχετικ με την εφαρμογ των διατξεων του ρθορυ 8 του ν. 2367/95 περ Εταιρειν Κεφαλαου Επιχειρηματικν Συμμετοχν, μετ την ναρξη ισχος του ν. 4172/13
2-6-16         ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1068/1-6-16 : Κοινοποηση των διατξεων των παραγρφων 7, 8 και 11 του ρθρου 112 του ν. 4387/16 και της παρ. 4 του ρθρου 44 του ν. 4389/16
2-6-16        ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΑΦ/Β/1084012/ΕΞ2016/1-6-16 : Διευκρινσεις σχετικ με την κπτωση ΕΝΦΙΑ απ οικοδομικ επιχερηση
2-6-16        ΟΓΑ 4/31-5-16 : Ηλεκτρονικ καταχρηση και υποβολ της ατησης για χοργηση Επιδματος Κυοφορας Λοχεας, ασφαλισμνων του ΟΓΑ
2-6-16        ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΑΦ/Β/1084102/ΕΞ2016/1-6-16 : Εφαρμογ των διατξεων των ν.δ. 1297/72 και ν. 2166/93 επ μετατροπς ατομικς επιχερησης και κοινωνας αστικο δικαου σε ΙΚΕ
2-6-16      ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1066/1-6-16 : Τροποποηση Πτωχευτικο Κδικα (ν. 3588/07) : Κοινοποηση διατξεων του Κεφαλαου Α της υποπαρ. Γ3 του ρθρου 2 του ν. 4336/15 (ΦΕΚ-94 Α/14-8-15), του ρθρου 66 του ν. 4356/15 (ΦΕΚ-181 Α/24-12-15) και του ρθρου 13 του ν. 4378/16 (ΦΕΚ-55 Α/5-4-16) και παροχ οδηγιν
2-6-16       ΥΠΕΚΑΑ Φ.80000/ΟΙΚ.22102/922/1-6-16 : Παροχ οδηγιν για την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 92 του ν. 4387/16 (ΦΕΚ-85 Α), "Επδομα Κοινωνικς Αλληλεγγης Συνταξιοχων (ΕΚΑΣ)"
2-6-16      ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.40228/2-6-16 : Πρληψη των επιπτσεων απ την εμφνιση υψηλν θερμοκρασιν και κασωνα
2-6-16       Κ.Υ.Α. 16299/566/16 (ΦΕΚ-1547 Β/1-6-16) : Τροποποηση και συμπλρωση της υπ' αριθμ. 30716/1284/15 κ.υ.α. "Κατρτιση προγρμματος επιδτησης διακοπν εργαζομνων, ανργων και των οικογενειν αυτν με Επιταγ Κοινωνικο Τουρισμο, τους 2015-2016" (ΦΕΚ-1836 Β)
2-6-16       ΥΠ.ΟΙΚ. 30/003/000/2073/31-5-16 : Κοινοποηση διατξεων του ν. 4389/16
1-6-16        ΙΚΑ 15/1-6-16 : Αναγνριση χρνου ασφλισης σε υπηκους τρτων χωρν που κατχουν ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΥΠΟΥ Α (Γ1.3) (Γ1.4) χορηγηθεσα για ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ, σμφωνα με τις διατξεις της παρ. 23, εδφιο 4, του ρθρου 8 του ν. 4332/15, προκειμνου να προβον στην τακτοποηση της νμιμης διαμονς τους στην χρα --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
1-6-16         ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ 8097/16 (ΦΕΚ-1542 Β/31-5-16) : Διρκεια ισχος δελτων αιτοντων διεθν προστασα
1-6-16          Ν. 4392/16 (ΦΕΚ-100 Α/31-5-16) : Κρωση της Συμφωνας μεταξ της Κυβρνησης της Ελληνικς Δημοκρατας και της Κυβρνησης της Λαικς Δημοκρατας της Κνας για την Αμοιβαα Ιδρυση Πολιτιστικν Κντρων και λλες διατξεις  (Αρθρο Δετερο : Μετθεση ημερομηνας ισχος της νομοθεσας σχετικ με δημσιες συμβσεις, ργα, μελτες, προμθειες και υπηρεσες) --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ)
1-6-16         Ν.4391/16 (ΦΕΚ-97 Α/30-5-16) : Κρωση του Μνημονου Κατανησης μεταξ της Κυβρνησης της Ελληνικς Δημοκρατας και της Κυβρνησης της Λαικς Δημοκρατας της Κνας σχετικ με τη Συνεργασα στον τομα των Θαλασσων Υποθσεων και λλες διατξεις (Αρθρο Δετερο : Παρταση προθεσμας ρθρου 132 παρ. 6α ν. 4270/14 - Διενργεια διαγωνιστικν διαδικασιν απ Εθνικ Κεντρικ Αρχ προμηθειν Υπουργεου απ φορα ΕΛΑΣ...) --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ)
1-6-16         Ν.4390/16 (ΦΕΚ-96 Α/30-5-16) : Κρωση της Συνολικς Συμφωνας - Πλασιο Εταιρικς Σχσης και Συνεργασας μεταξ της ΕΕ και των κρατν - μελν της, αφενς, και της Σοσιαλιστικς Δημοκρατας του Βιετναμ, αφετρου, με τις αναπσπαστες σε αυτν Δηλσεις και λλες διατξεις (Αρθρο Δετερο : Ρυθμσεις θεμτων περ μη εξυπηρετομενων δανεων - Τροποποηση διατξεων ν. 4354/15 (Α 176) --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
1-6-16        ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2133.1/46363/31-5-16 : Εφαρμογ διατξεων Γενικο Κανονισμο Λιμνων αριθμ. 60
1-6-16         Κ.Υ.Α. 1016/5/47-Η/16 (ΦΕΚ-1538 Β/31-5-16) : Ατομικο φκελοι πολιτικν φρονημτων
1-6-16         ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚΦ/Γ/1082467/ΕΞ2016/31-5-16 : Κοινοποηση διατξεων του ρθρου 59 του ν. 4389/16 (94 Α) - Τροποποηση διατξεων των νμων 2960/01 και 3833/10
1-6-16         ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1065/31-5-16 : Κοινοποηση διατξεων ρθρου 9 του Ν. 4378/16 (ΦΕΚ-55 Α/5-4-16)
1-6-16          Π.Δ. 60/06 (ΦΕΚ-99 Α/31-5-16) : Τροποποηση διατξεων του Π.Δ. 124/03 "Κανονισμς πρσληψης προσωπικο με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου, στο Πυροσβεστικ Σμα, ως Πυροσβεστν εποχικς απασχλησης"
1-6-16          Κ.Υ.Α. Β2Β/ΟΙΚ.38642/16 (ΦΕΚ-1536 Β/31-5-16) : Ελεγχος και εκκαθριση δαπανν συμβεβλημνων παρχων υγεας
1-6-16          Ν. 4389/16 (ΦΕΚ-94 Α/27-5-16) : Επεγουσες διατξεις για την εφαρμογ της συμφωνας δημοσιονομικν στχων και διαρθρωτικν μεταρρυθμσεων και λλες διατξεις
31-5-16        ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚ/Φ/1082463/ΕΞ2016/31-5-16 : Κοινοποηση διατξεων του σχεδου νμου "Επεγουσες διατξεις για την εφαρμογ της συμφωνας δημοσιονομικν στχων και διαρθρωτικν μεταρρυθμσεων και λλες διατξεις
31-5-16         ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΑΦ/Β/1082314/ΕΞ2016/30-5-16 : Φορολογικ μεταχεριση εσδου απ το πλειστηρασμα κινητν πραγμτων που εκποιονται στο πλασιο της διαδικασας του ρθρου 146 του Πτωχευτικο Κδικα (ν. 3588/07)
31-5-16        ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 3687/23-5-16 : Λψη απφασης για την εφαρμογ του μτρου της απαγρευσης της κυκλοφορας οχημτων και παραμονς εκδρομων σε εθνικος δρυμους, δση και "ευπαθες" περιοχς
31-5-16        ΙΚΑ Ε33/1045/30-5-16 : Ρθμιση ασφαλιστικν εισφορν των εργοδοτν Κοινν Επιχειρσεων και Οικοδομοτεχνικν Εργων οι οποοι χουν επαγγελματικ εγκατσταση στις ΠΕ, Λευκδας, Κεφαλληνας και Ιθκης και στη ΠΕ Αιτωλοακαρνανας της Περιφρειας Δυτικς Ελλδας που επλγησαν απ τον σεισμ της 17ης Νοεμβρου 2015
31-5-16         ΥΠΕΘ Φ.361.22/32/88447/Ε3/31-5-16 : Διευκρινσεις σχετικ με την τοποθτηση διευθυντν και υποδιευθυντν σε σχολικς μονδες στις οποες δεν υπρχει εκπαιδευτικς με οργανικ θση
31-5-16       ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Α3Γ/ΓΠ/ΟΙΚ.39364/31-5-16 : Διευκρινσεις σχετικ με τη διασφλιση της πρσβασης των ανασφλιστων και των κοινωνικ ευλωτων ομδων στο δημσιο σστημα υγεας
31-5-16         Κ.Υ.Α. 39981/16 (ΦΕΚ-1532 Β/31-5-16) : Οπλοφορα υπαλλλων εξωτερικς φρορησης καταστημτων κρτησης, εκτς υπηρεσας
31-5-16       ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2252.2.4/46036/31-5-16 : Τροποποηση - Συμπλρωση της υπ' αριθμ. 2252.2.4/35188/15/5-11-15 Εγκυκλου "Καθορισμς συνδσεων λιμνων για τις οποες πληρονται οι προυποθσεις της υπ' αριθμ. 3323.1/02/08/21-3-08 απφασης (Β 530)
31-5-16        ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΑΦ/Β/1081630/ΕΞ2016/26-5-16 : Οι δημοτικο συνδυασμο δεν υποχρεονται, μετ την ναρξη ισχος του ν. 4172/13, σε υποβολ δλωσης φορολογας εισοδματος
30-5-16       ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1064/30-5-16 : Παρακρταση φρου και ειδικς εισφορς αλληλεγγης στο εισδημα απ μισθωτ εργασα και συντξεις μετ την ψφιση του ν. 4387/16 (ΦΕΚ-85 Α/12-5-16) και του ν. 4389/16 "Επεγουσες διατξεις για την εφαρμογ της συμφωνας δημοσιονομικν στχων και διαρθρωτικν μεταρρυθμσεων και λλες διατξεις
30-5-16       ΙΚΑ Α42/5/27-5-16 : Μη καταβολ εισφορν Δρου Πσχα οδηγν ταξ, τους 2016
30-5-16        ΥΠΟΙΑΝΤ 56203/30-5-16 : Παροχ διευκρινσεων ως προς το στοιχεο στ της υπ' αριθμ. πρωτ. 633/5-1-15 υ.α.
30-5-16       ΥΠΕΘ 87370/30-5-16 : Οδηγς λειτουργας και κδικας δεοντολογας του Ηλεκτρονικο Μητρου Δεδομνων Μαθητν ΑμεΑ
30-5-16       ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1063/30-5-16 : Κοινοποηση διατξεων ρθρου 52 σχεδου νμου "Επεγουσες διατξεις για την εφαρμογ της συμφωνας δημοσιονομικν στχων και διαρθρωτικν μεταρρυθμσεων και λλες διατξεις"
30-5-16        ΥΠΥΜΕΔΙ ΔΝΣΒ/24918/ΕΓΚ.12/27-5-16 : Ενημρωση σχετικ με την υπ' αριθμ. 726/16 απφαση του Διοικητικο Πρωτοδικεου Αθηνν
30-5-16       ΥΠΥΜΕΔΙ ΔΝΣΒ/29379/ΕΓΚ.11/27-5-16 : Εκδοση ν.4380/16 σχετικ με την αναστολ ναρξης ισχος του Μρου Β του ν. 4281/14
30-5-16        ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΗΔ/Φ.40/14390/16 (ΦΕΚ-1507 Β/27-5-16) : Τροποποηση της αριθμ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/14-1-15 Υ.Α. (ΦΕΚ-116 Β) "Ρθμιση λεπτομερειακν και τεχνικν θεμτων για την περαιτρω ενσχυση της διαφνειας μσω της ανρτησης στο "Πργραμμα Διαγεια" των δαπανν των επιχορηγομενων φορων (ρθρο 10Β Ν. 3861/10,  πως προστθηκε με το ρθρο 16 του Ν. 4305/14)
30-5-16        Ν. 4388/16 (ΦΕΚ-93 Α/27-5-16) : Κρωση της Συμφωνας Εταιρικς Σχσης και Συνεργασας μεταξ της Ευρωπαικς Ενωσης και των κρατν - μελν της, αφενς, και της Δημοκρατας του Ιρκ, αφετρου με τα αναπσπαστα σε αυτν Παραρτματα 1 ως 4, Προσαρτματα, Πρωτκολλα, Σημεισεις και τη Μονομερ Δλωση της ΕΕ σχετικ με το ρθρο 96 της Συμφωνας και λλες διατξεις --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
30-5-16        Π.Δ. 59/16 (ΦΕΚ-95 Α/27-5-16) : Τρπος προσδιορισμο της εμπορικς αξας του ακιντου που κατσχεται σμφωνα με τον Κδικα Πολιτικς Δικονομας και καθορισμς του αρμοδου οργνου προσδιορισμο της αξας
27-5-16        ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ "Ρθμιση θεμτων ΟΤΑ και λλες διατξεις αρμοδιτητας Υπουργεου Εσωτερικν και Διοικητικς Ανασυγκρτησης
27-5-16          ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 909/61979/27-5-16 : Εγκκλιος - διευκρινσεις για τον χαρακτηρισμ των νεοεισερχμενων ως επαγγελματες αγρτες
27-5-16          ΥΠΥΜΕΔΙ 36289/3113/27-5-16 : Αναπροσαρμογ των τελν τεχνικο ελγχου οχημτων λγω αξησης του ΦΠΑ
27-5-16         ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 1506/59229/16 (ΦΕΚ-1502 Β/26-5-16) : Λεπτομρειες εφαρμογς του θεσμο του "κτηνιτρου εκτροφς" στις κτηνοτροφικς εκμεταλλεσεις, για την εφαρμογ του ρθρου 60 και της παρ. 8 του ρθρου 62 του ν. 4235/14
27-5-16         Κ.Υ.Α. Δ22/ΟΙΚ.22418/730/16 (ΦΕΚ-1488 Β/26-5-16) : Ανθεση οργνωσης και λειτουργας Παιδικν Εξοχν - Κατασκηνσεων του Κρατικο Προγρμματος σε Δμους
27-5-16        ΥΠΕΘ Φ.20/82041/Δ4/26-5-16 (ΦΕΚ-1489 Β/26-5-16) : Καθορισμς των Τομων και των Ειδικοττων των Επαγγελατικν Λυκεων (ΕΠΑΛ) του Ν. 4386/16 (Α 83) και της αντιστοιχας μεταξ τους
26-5-16        ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 3791/26-5-16 : Εκδοση ημερσιου Χρτη Πρβλεψης Κινδνου Πυρκαγις απ την ΓΓΠΠ κατ την αντιπυρικ περοδο 2016
26-5-16      ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Α2Α/ΓΠ/ΟΙΚ.37742/26-5-16 : Διευκρινσεις σχετικ με υποβολ ξενγλωσσων δικαιολογητικν για θσεις ιατρν κλδου ΕΣΥ
26-5-16      ΥΠ.ΟΙΚ. 30/003/000/1849/25-5-16 : Κοινοποηση διατξεων του ν. 4384/16
26-5-16       ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1Β/ΓΠ/ΟΙΚ.37840/26-5-16 : Μτρα για τη διασφλιση της υγιεινς και της ασφλειας των παρεχμενων συσσιτων - τροφμων και ποτν σε οργανωμνες δομς φιλοξενας προσφγων - μεταναστν
26-5-16      ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 17980/25-5-16 : Ευρωπαικ Πργραμμα "Ευρπη για τους Πολτες, 2014-2020" : Επιδτηση Αδελφοποισεων και Δικτων Πλεων (Προθεσμα : 1η Σεπτεμβρου 2016)
26-5-16       ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 18138/26-5-16 : Μηχανισμς για τη διασφλιση γκαιρης παροχς οικονομικν στοιχεων που σχετζονται με δαπνες μεταναστευτικν - προσφυγικν ρον
26-5-16       ΟΠΕΚΕΠΕ 82627/26-5-16 : Εγκκλιος - Εγχειρδιο διαδικασιν ολοκληρωμνου συστματος 2016 σχετικ με την εφαρμογ του καθεσττος της βασικς ενσχυσης, λοιπν καθεσττων και μτρων στριξης στα πλασια του Καν. (ΕΕ) 1307/13 και 229/13 --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
26-6-16        Κ.Υ.Α. 21559/732/16 (ΦΕΚ-1478 Β/25-5-16) : Παρταση της προβλεπμενης απ το ρθρο 55 παρ. 3 του Ν. 4305/14 (Α 237) προθεσμας υποβολς αιτσεων απ δικαιοχους επιδτησης επιτοκου απ τον πρην ΟΕΚ
26-5-16         Κ.Υ.Α. Φ.43000/16548/689/16 (ΦΕΚ-1484 Β/25-5-16) : Καθορισμς ψους ημερησου τροφεου κατασκηνσεων τους 2016
26-5-16         ΓΓΕΕ 10541/26-5-16 : Περ υποβολς, απ τους Δμους λης της χρας, αιτημτων γκρισης επικοινωνιακν προγραμμτων καθς και λοιπν στοιχεων διαφημιστικς δαπνης και ερευνν ραδιοτηλεοπτικς αγορς
26-5-16          ΦΕΚ-1485 Β/25-5-16 :
Κ.Υ.Α. 20898/1186/16 : Καθορισμς του ψους χρηματοδτησης του Ενιαου Ταμεου Ανεξρτητα Απασχολουμνων (ΕΤΑΑ) - Τομας Σνταξης και Ασφλισης Υγειονομικν (ΤΣΑΥ) για την κλυψη μρους του ελλεμματος του για το τος 2016
Κ.Υ.Α. 20900/1187/16 : Καθορισμς του ψους χρηματοδτησης του Ενιαου Ταμεου Ανεξρτητα Απασχολουμνων (ΕΤΑΑ) - Τομας Ασφλισης Νομικν (ΤΑΝ) για την κλυψη μρους του ελλεμματος του για το τος 2016
ΥΠΕΚΑΑ Φ.10041/12578/394/16 : Υλοποηση προγρμματος επιδοτομενου παραθερισμο των συνταξιοχων του Τομα Ασφλισης Νομικν (ΤΑΝ) του Ενιαου Ταμεου Ανεξρτητα Απασχολουμνων (ΕΤΑΑ) τους 2016
26-5-16         ΚΥΣΟΠ 35/16 (ΦΕΚ-1473 Β/25-5-16) : Εγκριση σχεδου εφαρμογς δημοπρασιν (ΝΟΜΕ) --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
26-5-16      ΚΥΣΟΠ 33/16 (ΦΕΚ-1472 Β/25-5-16) : Εγκριση Επιχειρησιακο Προγρμματος Ταμεου Αξιοποησης Ιδιωτικς Περιουσας του Δημοσου ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
25-5-16      ΥΠΕΕ ΑΠΕΗΛ/Γ/Φ1/ΟΙΚ.177367/16 (ΦΕΚ-1463 Β/24-5-16) : Τροποποηση της υ.α. "Κδικας Προμθειας Ηλεκτρικς Ενργειας σε Πελτες" (ΦΕΚ-832 Β/9-4-16)
25-5-16       ΙΚΑ Α42/4/24-5-16 : Αποτμηση των χορηγουμνων, απ τους εργοδτες, παροχν σε εδος για το τος 2016
25-6-16      ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1061/24-5-16 : Κοινοποηση διατξεων του νμου "Επεγουσες διατξεις για την εφαρμογ της συμφωνας δημοσιονομικν στχων και διαρθρωτικν μεταρρυθμσεων και λλες διατξεις" για την αξηση του συντελεστ ΦΠΑ σε 24% και την κατργηση των μεωμνων συντελεστν στη δετερη ομδα νησιν
25-6-16       ΕΟΠΥΥ ΔΒ4Α//Φ36/50/ΟΙΚ.19840/25-5-16 : Σχετικ με την χοργηση φαρμκων πρκλησης ωοθυλακιορρηξας και εξωσωματικς γονιμοποησης
25-9-16      ΥΠΕΘ Φ.151/84337/Α5/25-5-16 : Κλυψη εξδων μετακνησης, διαμονς και διατροφς υποψηφων που συμμετχουν στις Πανελλαδικς εξετσεις το διο τος κατ το οποο αποφοιτον απ Γενικ Επαγγελματικ Λκειο και εξετζονται πανελλαδικ σε λλη σχολικ  μονδα απ αυτ στην οποα υπβαλαν ατηση - δλωση
25-9-16         ΦΕΚ-1469 Β/24-5-16 : 
Κ.Υ.Α. 1666-Ο/ΑΣ256/16 : Παρταση υποτροφιν και χοργηση νων υποτροφιν σε αλλοδαπος, αλλογενες και ομογενες σπουδαστς σε Ελληνικ Πανεπιστμια και ΤΕΙ για το τος 2016
ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Α2Β/ΓΠ/ΟΙΚ.34879/16 : Συμπλρωση κ.υ.α. υπ' αριθμ. Α2β/ΓΠ/οικ.22225/16 με περιεχμενο τον καθορισμ διαδικασας αποσπσεων, μετατξεων, μεταθσεων και μετακινσεων του νοσηλευτικο, παραιατρικου και λοιπο προσωπικο των ΦΠΥ Υγεας τωμ ΔΥΠε
Κ.Υ.Α. 24558/16 : Υπαγωγ κτηματογραφομενων περιοχν στην τοπικ αρμοδιτητα Υποθηκοφυλακεων που θα λειτουργον κατ το μεταβατικ στδιο ως Κτηματολογικ Γραφεα
25-9-16          ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 808/58669/16 (ΦΕΚ-1461 Β/24-5-16) : Καθορισμς των αναγκαων συμπληρωματικν μτρων για την εφαρμογ του Κανονισμο (ΕΕ) αριθμ. 1308/13 του ΕΚ και του Συμβουλου του Κανονισμο (ΕΚ) αριθμ. 1249/08 της Επιτροπς και της αριθμ. 2010/642/ΕΕ απφασης της Επιτροπς σχετικ με την ταξινμηση των σφγιων χορων και την κοινοποηση των σχετικν τιμν
25-9-16        K.Y.A. 300539/ΥΔ1605/16 (ΦΕΚ-1453 Β/24-5-16) : Συγκρτηση και διαδικασα στελχωσης των Κοινν Γραμματειν στο πλασιο των Προγραμμτων Διασυνοριακς και Διακριατικς Συνεργασας του Στχου "Ευρωπαικ Εδαφικ Συνεργασα", σμφωνα με το ρθρο 41 του Ν. 4314/14, πως ισχει
24-5-16       ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/46/ΟΙΚ.14275/24-5-16 : Εξυπηρτηση αναγκν τομα καθαριτητας προσωπικο που απασχολεται με δμηνες συμβσεις
24-5-16      ΙΚΑ 14/24-5-16 :  Επικαιροποηση οδηγιν σχετικ με τη χοργηση της επισημεωσης της Σμβασης της Χγης
24-5-16     ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ - Επεγουσες διατξεις για την εφαρμογ της συμφωνας δημοσιονομικν στχων και διαρθρωτικν μεταρρυθμσεων και λλες διατξεις --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ το γγραφο ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ-ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
24-5-16       ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΗΔ/Φ.40/14187/23-5-16 : Εκδοση Υπουργικς Απφασης για παρταση πρτης εφαρμογς των προβλψεων του ρθρου 10Β του Ν. 4305/14
24-5-16        ΥΠΕΚΑΑ 13249/300/21-3-16 : Διευκρινσεις σχετικ με την υποχρωση τρησης του Ειδικο Βιβλου Υπερωριν απ τους Δμους
24-5-16        ΦΕΚ-1434 Β/20-5-16 :
ΥΠΕΚΑΑ Φ.21250/ΟΙΚ.21084/5489/16 : Τροποποηση της αριθμ. Φ.21250/οικ.14679/3797/16 απφασης του ΥΠΕΚΑΑ "Συγκρτηση Υπηρεσιακο Συμβουλου του Ενιαου Ταμεου Επικουρικς Ασφλισης (ΕΤΕΑ) (Β 954)
ΡΑΕ 41/16 : Αναπροσαρμογ του ορου ετσιας επιβρυνσης των Πελατν ηλεκτρικς ενργειας για την κλυψη δαπανν παροχς Υπηρεσιν Κοινς Ωφλειας (ΥΚΩ) το τος 2016, σμφωνα με την παρ. 7 του ρθορυ 55 του Ν. 4001/11
ΡΑΕ 43/16 : Αναπροσαρμογ ετσιων ανταποδοτικν τελν υπρ ΡΑΕ για το τος 2016
24-5-16        ΦΕΚ-1432 Β/20-5-16 :
ΥΠΕΚΑΑ Δ9/ΟΙΚ.20940/5437/16 : Τροποποηση της αριθμ. Δ9/οικ.16298/4217/16 απφασης του ΥΠΕΚΑΑ "Συγκρτηση Β Υπηρεσιακο Συμβουλου του Οργανισμο Απασχλησης Εργατικο Δυναμικο (ΟΑΕΔ)" (Β 1083)
Κ.Υ.Α. 31652/2847/16 : Παρταση προσωρινς δειας λειτουργας των συνεργεων οχημτων που εμππτουν στην παργραφο 15 του ρθρου 42 του υπ' αριθμ. Ν. 4030/11 (Α 249)
24-5-16         ΦΕΚ-1423 Β/20-5-16 :
ΥΠΕΚΑΑ 19321/Δ9/4985/16 : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 14497/δ9/3735/29-3-16 απφασης συγκρτησης Υπηρεσιακο Συμβουλου του Υπουργεου Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Κοινωνικς Αλληλεγγης
ΥΠΕΚΑΑ  Φ.10053/ΟΙΚ.17595/732/16 : Χοργηση κτακτης οικονομικς ενσχυσης σε μη επιδοτομενους ανργους, ασφαλισμνους του Λογαριασμο Ανεργας Προσωπικο Ημερησων Εφημερδων Αθηνν και Θεσσαλονκης του Κλδου Ανεργας και Δρου του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, για τις γιορτς του Πσχα 2016
24-5-16         Κ.Υ.Α. Γ5(Β)/ΓΠ/ΟΙΚ.36277/16 (ΦΕΚ-1445 Β/23-5-16) : Ρυθμσεις επαγγλματος φαρμακοποιο - Ιδρυση φαρμακεου
23-5-16        ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1060/17-5-16 : Κοινοποηση της αριθμ. ΔΕΠΕΑ/Γ/172335/16-2-16 (Ορθ Επανληψη 22/4/2016) εγκυκλου του Υπουργεου Περιβλλοντος και Ενργειας αναφορικ με την καταχρηση του Πιστοποιητικο Ενεργειακς Απδοσης στην ηλεκτρονικ εφαρμογ "Δλωση Πληροφοριακν Στοιχεων Μισθσεων Ακνητης Περιουσας"
23-5-16        ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 17707/19-5-16 : Καταγραφ ιατρν εργασας και τεχνικν ασφαλεας
23-5-16      ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 15084/19-5-16 : Ανγκες υπηρεσιν για στελχωση με αποφοτους της ΚΕ εκπαιδευτικς σειρς της Εθνικς Σχολς Δημσιας Διοκησης και Αυτοδιοκησης (ΕΣΔΔΑ)
23-5-16       ΥΠΟΑΘ ... 165358/11665/4298/943/23-5-16 : Ερμηνευτικ εγκκλιος του ρθρου 31 , ν. 4373/16, για τη χοργηση αδεας μετ' αποδοχν στους εν ενεργεα αθλητς / αθλτριες εθνικν και προεθνικν ομδων καθς και στους προπονητς / προποντριες αυτν
23-5-16        ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.36436/20-5-16 : Πρσθετα μτρα πρληψης μετδοσης ασθενειν απ τους διαβιβαστς
23-5-16        ΥΠΕΘ Φ.251/82508/Α5/23-5-16 : Προθεσμα υποβολς δικαιολογητικν για τη συμμετοχ υποψηφων στις προκαταρκτικς εξετσεις των Σχολν της Πυροσβεστικς Ακαδημας ακαδημαικο τους 2016-2017
23-5-16           ΕΟΤ 5788/20-5-16 : Επικαιροποηση της με ΑΠ 514666/14 εγκυκλου που αφορ στη διαδικασα παροχς σμφωνης γνμης σε προγρμματα και ενργειες τουριστικς προβολς των Περιφερειν και των Δμων της Χρας
23-5-16         ΥΠΕΚΑΑ 20249/441/16 (ΦΕΚ--1430 Β/20-5-16) : Καθορισμς Υψους Δρου Εορτν Πσχα 2015 των Εφημεριδοπωλν λης της χρας
23-5-16        Κ.Υ.Α. 52019/ΔΤΒΝ1152/16 (ΦΕΚ-1426 Β/20-5-16) : Προσαρμογ της ελληνικς νομοθεσας προς τις διατξεις της Οδηγας 2014/34/ΕΕ του ΕΚ και του Συμβουλου της 26ης Φεβρουαρου 2014 για την εναρμνιση των νομοθεσιν των κρατν μελν σχετικ με τις συσκευς και τα συστματα προστασας που προορζονται για χρση σε εκρξιμες ατμσφαιρες (αναδιατπωση)
23-5-16       Κ.Υ.Α. 51157/ΕΤΒΝ1129/16 (ΦΕΚ-1425 Β/20-5-16) : Προσαρμογ της ελληνικς νομοθεσας στην οδηγα 2014/35/ΕΕ του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 26ης Φεβρουαρου 2014 για την εναρμνιση των νομοθεσιν των κρατν μελν σχετικ με τη διαθεσιμτητα στην αγορ ηλεκτρολογικο υλικο που προορζεται να χρησιμοποιηθε εντς ορισμνων ορων τσης
20-5-16     ΥΠΕΚΑΑ Δ23/ΟΙΚ.22892/1750/20-5-16 : Υπενθμιση ορισμο εξουσιοδοτημνων υπαλλλων για την εφαρμογ του προγρμματος δωρεν φαρμακευτικς περθαλψης ανασφαλστων
20-5-16      Κ.Υ.Α. 22750/16 (ΦΕΚ-1391 Β/19-5-16) : Ανθεση εσπραξης ενιαου ειδικο προστμου και παραβλου του Ν. 4178/13 σε Φορες Εσπραξης, μσω των υπηρεσιν της εταιρεας Διατραπεζικ Συστματα Α.Ε. (ΔΙΑΣ ΑΕ) 
20-5-16      Κ.Υ.Α. 11248/641/16 (ΦΕΚ-1413 Β/19-5-16) : Καθορισμς του ψους χρηματοδτησης του Ενιαου Ταμεου Ασφλισης Προσωπικο Μσων Μαζικς Ενημρωσης για την κλυψη μρους του ελλεμματος του Τομα Σνταξης Εφημεροδιπωλν και Υπαλλλων Πρακτορεων Αθηνν για το τος 2016
20-5-16       Κ.Υ.Α. 177451/16 (ΦΕΚ-1417 Β/19-5-16) : Κατανομ τους 2016 ποστητας 132.000 χιλιολτρων αυτοσιου βιοντζελ, σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 15Α παρ. 7 του Ν. 3054/02
20-5-16        ΦΕΚ-1410 Β/19-5-16 :
Κ.Υ.Α. 16961/16 : Ορισμς μγιστου επιτρεπμενου αριθμο των ατμων που θα προσληφθον με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου ορισμνου χρνου θα συνψουν σμβαση μσθωσης ργου, κατπιν γκριση της Επιτροπς του ρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/06 πως ισχει, στους ΟΤΑ α και β βαθμο για το τος 2016
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 16931/16 : Εναρξη λειτουργας της Υπηρεσας Υποδοχς και Ταυτοποησης και ταυτχρονη κατργηση της Υπηρεσας Πρτης Υποδοχς
20-5-16        Π.Δ. 56/16 (ΦΕΚ-91 Α/19-5-16) : Φοτηση και αξιολγηση των μαθητν του Επαγγελματικο Λυκεου (ΕΠΑΛ)
19-5-16         ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 17428/18-5-16 : Βαθμολογικ διρθρωση θσεων - Σστημα προαγωγν στους ΟΤΑ Α βαθμο
19-5-16       ΥΠΕΘ 80775/Α3/19-5-16 : Αποστολ προφορικν βαθμολογικν δεδομνων υποψηφων Β Ομδας της Γ τξης Ημερησων και Δ τξης Εσπερινν Επαγγελματικν Λυκεων σχολικο τους 2015-2016 για οπτικ λεγχο
19-5-16      ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ4Β/ΓΠ/ΟΙΚ.35114/17-5-16 : Βεβαισεις σκησης επαγγλματος Διαιτολγου - Διατροφολγου
18-5-16 ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΑΦ/Β1076528/ΕΞ2016/10-5-16 : Χρνος παρακρτησης και απδοσης του φρου που παρακρατεται στο εισδημα που προκπτει απ τα μαθηματικ αποθματα ασφαλιστικν εταιρειν με βση τις διατξεις των ρθρων 62 και 64 του ν.4172/2013.
18-5-16 ΟΠΕΚΕΠΕ 79867/18-5-16 : Σχετικ με τη διαδικασα μεταββασης δικαιωμτων βασικς ενσχυσης το τος ενσχυσης 2016
18-5-16 K.Y.A 20405/373/16 (ΦΕΚ 1371 Β/17-5-2016) : Υλοποηση της Πιλοτικς Τξης Μαθητεας.
18-5-16 ΥΠ.ΟΙΚ. 30/003/000/1885/13-5-16 : Κοινοποηση Απφασης του Ανωττου Χημκου Συμβουλου (ΑΧΣ) 153/2015.
18-5-16 ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΤΔΓ/105987/ΕΞ2016/13-4-16 : Παροχ πληροφοριν σε συμμρφωση προς τους Κανονισμος (ΕΚ) 136/2004 και 282/2004.
18-5-16 ΥΠ.ΥΓ. Γ3Α/ΓΠ/ΟΙΚ.35118/18-5-16 : Εφαρμογ της υπ'αρ.πρωτ. Γ3α/ΓΠ/ΟΙΚ.37952/21-5-2015 Εγκυκλου με θμα "Ανπτυξη ενιαας πλατφρμας προγραμματισμο ραντεβο σε εθνικ εππεδο" (ΑΔΑ: ΩΑΣ2465ΦΥΟ-ΨΘ6).
17-5-16       ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΑΦ/Β/1075807/ΕΞ2016/11-5-16 : Το υπλοιπο που απομνει μετ τον συμψηφισμ πιστωτικν αποθεματικν με φορολογικς ζημις παρελθουσν χρσεων κατ' εφαρμογ των διατξεων των παρ. 12 και 13 του ρθρου 72 του ν. 4172/13 υπκειται σε παρακρτηση φρου 10% σε περπτωση διανομς του
17-5-16    ΥΠΕΘ 77111/Δ3/13-5-16 : Αποσπσεις Ειδικο Εκπαιδευτικο (ΕΕΠ) και Ειδικο Βοηθητικο Προσωπικο (ΕΒΠ) σε ΣΜΕΑΕ για το διδακτικ τος 2016-2017 και Ειδικο Εκπαιδευτικο Προσωπικο (ΕΕΠ) σε ΚΕΔΔΥ για το σχολικ τος 2016-2017
17-5-16         ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.34680/16-5-16 : Τροποποηση Εθνικο Προγρμματος Εμβολιασμν Παιδιν και Εφβων 2015 - Αντιφυματικς Εμβολιασμς
17-5-16       ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 17007/16-5-16 : Υποβολ Οικονομικν Στοιχεων Α τριμνου 2016 των Νομικν Προσπων Τοπικς Αυτοδιοκησης
17-5-16        ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΑΦ/Β/1074804/ΕΞ2016/12-5-16 : Συντελεστς απσβεσης λεωφορεου δημοσας χρσης ενταγμνου στα ΚΤΕΛ
17-5-16       ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2133.3/40944/16-5-16 : Συμμετοχ σε εξετσεις για την απκτηση δειας ναυαγοσστη - Κατοχ δειας χειριστ ταχυπλου σκφους
17-5-16      ΥΠΠΟΑ/ΑΔΔΥΗΔ/ΔΔΥΟΝΕ/ΤΝΕ/145681/14595/335/37/16, ΦΕΚ-1368 Β/16-5-16 : Παρταση της προθεσμας που ορζεται στην παργραφο 4 του ρθρου 14 του Ν. 4305/14 για την αρχικ καταγραφ και αξιολγηση των συνλων εγγρφων, πληροφοριν και δεδομνων που βρσκονται στην κατοχ των δημοσων φορων
17-5-16      Κ.Υ.Α. 75959/Κ1/16 (ΦΕΚ-1370 Β/16-5-16) : Πιστοποηση της γνσης της ελληνικς γλσσας και στοιχεων της ελληνικς ιστορας και του ελληνικο πολιτισμο υπηκων τρτων χωρν, προκειμνου να αποκτσουν το καθεστς του επ μακρν διαμνοντος
17-5-16       K.Y.A. 4616/52519/16 (ΦΕΚ-1367 Β/16-5-16) : Καθορισμς συμπληρωματικν μτρων για την εφαρμογ του Κανονισμο (ΕΕ) αριθμ. 528/12 του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 22ας Μαου 2012, σχετικ με τη διθεση στην αγορ και τη χρση βιοκτνων
16-5-16     ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1(Δ)/ΓΠ/ΟΙΚ.34572/16-5-16 : Ιδρυση και λειτουργα εργοστασων εμφιλωσης νερο
16-5-16     ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1(Δ)/ΓΠ/ΟΙΚ.34575/16-5-16 : Στοιχεα σχετικ με επιχειρσεις εμφιλωσης νερο στην περιοχ αρμοδιοτητς σας
16-5-16       ΦΕΚ-1342 Β/13-5-16 :
ΥΠΕΘ 67798/Δ2/16 : Λειτουργα Καλλιτεχνικν Γυμνασων
ΙΚΑ 67/16 : Αποτμηση των χορηγομενων, απ τους εργοδτες, παροχν σε εδος για το τος 2016
16-5-16        ΦΕΚ-1345 Β/13-5-16 :
ΕΠ.ΚΕΦ. 8/754/16 : Ειδικ θματα Περιοδικς Πληροφρησης βσει του ν. 3556/07
ΕΠ.ΚΕΦ. 12/754/16 : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 1/434/07 απφσης του Διοικητικο Συμβουλου της Επιτροπς Κεφαλαιαγορς
16-5-16      ΥΠΟΙΑΝΤ 46274/ΕΥΘΥ482/16 (ΦΕΚ-1349 Β/13-5-16) : Βασικς κατευθνσεις υποστριξης δικαιοχων για την ενσχυσ της διοικητικς επιχειρησιακς και χρηματοοικονομικς ικαντητς τους στην υλοποηση συγχρηματοδοτομενων πρξεων δημσιου χαρακτρα
16-5-16       ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 2254/53201/16 (ΦΕΚ-1352 Β/13-5-16) : Καθορισμς των ρων, προυποθσεων και των διαδικασιν λειτουργας και ελγχου των οινοποιεων στις περιπτσεις συστγασης με εγκαταστσεις παραγωγς σταφιδνης, μαρμελδας απ ξηρ σταφδα, χυμο απ σταφλια με εγκαταστσεις που χρησιμοποιον σκχαρη και σακχαροχες λες
16-5-16        ΦΕΚ-1353 Β/13-5-16 :
Κ.Υ.Α. Φ.151/75660/ΑΕ5/16 : Κλυψη εξδων μετακνησης, διαμονς και διατροφς υποψηφων που συμμετχουν στις Πανελλαδικς εξετσεις το διο τος κατ το οποο αποφοιτον απ Γενικ Επαγγελματικ Λκειο και εξετζονται πανελλαδικ σε λλη σχολικ μονδα απ αυτ στην οποα υπβαλαν ατηση - δλωση
Κ.Υ.Α. Φ.151/75687/Α5/16 : Τροποποηση και συμπλρωση με βση το ρθρο 42 του ν. 4351/15, της με αριθμ. Φ.151/24463/Β6/09 υ.α. "Σσταση ατομικν και συλλογικν οργνων για τις Πανελλαδικς εξετσεις κατχων απολυτηρου ημερσιων και εσπερινν ΕΠΑΛ (ΦΕΚ-422 Β)
16-5-16        ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2901.1/38121/16 (ΦΕΚ-1361 Β/13-5-16) : Τρπος διαπστωσης γνσης της αγγλικς γλσσας και της αγγλικς ναυτικς ορολογας ως προσν διορισμο μνιμου Εκπαιδευτικο Προσωπικο (ΕΠ), Ειδικο Διδακτικο Προσωπικο (ΕΔΙΠ), Ειδικο Τεχνικο Προσωπικο (ΕΤΠ) και Εκτακτου Εκπαιδευτικο Προσωπικο (ΕΕΠ) στις Ακαδημες Εμπορικο Ναυτικο (ΑΕΝ)
16-5-16       ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 16772/13-5-16 : 3ο Πργραμμα Δρσης της Ευρωπαικς Ενωσης στον τομα της υγεας, 2014-2020 : Πρσκληση υποβολς προτσεων για την υγειονομικ περθαλψη των προσφγων
16-5-16       ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 16771/13-5-16 : Ευρωπαικ Πργραμμα : Δικαιματα, Ιστητα και Ιθαγνεια : Πρσκληση υποβολς προτσεων για επιδτηση διακρατικν ργων για την αντιμετπιση της βας κατ των γυναικν και / των παιδιν, και να επιφρει μεγαλτερη συχντητα ενημρωσης για τις εν λγω μορφς βας
16-5-16      ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 16770/13-5-16 : Ευρωπαικ Πργραμμα : Δικαιματα, Ιστητα και Ιθαγνεια : Πρσκληση υποβολς προτσεων για επιδτηση διακρατικν ργων για την προθηση καλν πρακτικν σχετικ με τους ρλους των δο φλων με στχο να ξεπεραστον τα στερετυπα των φλων στην εκπαδευση, την κατρτιση και στο χρο εργασας
16-5-16     ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1057/6-5-16 : Απαλλαγ απ την τρηση βιβλων και κδοση στοιχεων, φυσικν προσπων, που παρχουν υπηρεσες, προς το Δημσιο και τα ΝΠΔΔ, βσει συμβσεων μσθωσης ργου
16-5-16     ΥΠΕΘ Φ.151/77641/Α5/16-5-16 : Οδηγες για την εξταση των μαθημτων : Αρχιτεκτονικ Σχδιο και Γραφιστικς Εφαρμογς
16-5-16 ΥΠΟΙΑΝΤ Π110/33033/3751/13-5-16 : Δημοσευση υ.α. 29898/3378/16 "Επανακαθορισμς διαδικασιν για την εφαρμογ των διατξεων του π.δ. 74/08 (Α 112) αναφορικ με τη χοργηση Πιστοποιητικο Επαγγελματικς Ικαντητας (ΠΕΙ) αρχικς επιμρφωσης μεταφορς επιβατν - εμπορευμτων
16-5-16        Π.Δ. 54/16 (ΦΕΚ-88 Α/13-5-16) : Προυποθσεις απκτησης αποδεικτικν ναυτικς ικαντητας - Τροποποηση Π.Δ/τος 141/14 (Α 232)
16-5-16         Κ.Υ.Α. 3694/16 (ΦΕΚ-1354 Β/13-5-16) : Τροποποηση της αριθμ. 2944/14 κ.υ.α. "Σστημα Πιστοποησης Αρχικς Επαγγελματικς Κατρτισης των αποφοτων των Ινστιτοτων Επαγγελματικς Κατρτισης (ΙΕΚ) και των Σχολν Επαγγελματικς Κατρτισης (ΣΕΚ)
13-5-16         ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ3Δ/ΓΦ12/25/ΓΠ/34340/13-5-16 : Οργνωση, λειτουργα και ενιαος καθορισμς διαδικασιν για την ανπτυξη των Μονδων Φροντδας Μητρας - Παιδιου στο πλασιο του Πιλοτικο Δικτου Μονδων Υπηρεσιν Οικογενειακο Προγραμματισμο και Μονδων Φροντδας Μητρας - Παιδιο
13-5-16         ΥΠΕΘ 77000/Δ2/13-5-16 : Διαδικασα επιλογς και εγγραφς μαθητν στην Α τξη των Καλλιτεχνικν Γυμνασων με Λυκειακς Τξεις (ΛΤ) Γρακα Αττικς, Ηρακλεου Κρτης και Αμπελοκπτων Θεσσαλονκης για το σχολικ τος 2016-2017
13-5-16       ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 12972/10-5-16 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  : Εφαρμογ Συστματος Διοκησης με Στχους για το τος 2017
13-5-16       ΥΠΟΙΑΝΤ 8790/11-5-16 : Οδηγες για την ομοιογεν εφαρμογ των διατξεων των ρθρων 11 και 12 του ν. 4374/16 "Προσαρμογ της ελληνικς νομοθεσας : α) στις διατξεις της Οδηγας 2013/50/ΕΕ του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 22ας Οκτωβρου 2013 και β) στο ρθρο 1 της Οδηγας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 16ης Απριλου 2014 και λλες διατξεις"
13-5-16       ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1053/16 (ΦΕΚ-1329 Β/11-5-16) : Τπος και περιεχμενο της δλωσης ειδικο φρου επ των ακιντων τους 2016 και διαδικασα υποβολς αυτς
13-5-16        ΕΠΑΘ184/2/16 (ΦΕΚ-1347 Β/13-5-16) : Σσταση προς τα εποπτευμενα απ την Τρπεζα της Ελλδος πιστωτικ ιδρματα αναφορικ με την καταβολ μερισμτων κατ το τος 2016 για την οικονομικ χρση του τους 2015
13-5-16         Κ.Υ.Α. Δ23/ΟΙΚ.19061-1457/16 (ΦΕΚ-1336 Β/12-5-16) : Καθορισμς πλαισου ελχιστων προδιαγραφν για Δομς Παροχς Υπηρεσιν σε Αστγους
13-5-16        Κ.Υ.Α. Γ4/29797/3376/16 (ΦΕΚ-1337 Β/12-5-16) : Κατρτιση, εξταση και πιστοποηση ελεγκτν ΚΤΕΟ για τη διενργεια ελγχων σε οχματα μεταφορς επικνδυνων εμπορευμτων (ADR)  και ευπαθν τροφμων (ATP)
13-5-16       ΥΠΟΙΑΝΤ 46248/ΔΤΒΝ1008/16 (ΦΕΚ-1339 Β/12-5-16) : Προσαρμογ της ελληνικς νομοθεσας στην Οδηγα 2014/29/ΕΕ του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 26ης Φεβρουαρου 2014 για την εναρμνιση των νομοθεσιν των κρατν μελν σχετικ με τη διθεση στην αγορ απλν δοχεων πεσης (αναδιατπωση)
13-5-16        ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 749/55347/11-5-16 : Τροποποηση της αριθμ. 1464/67426/12 διευκρινιστικς εγκυκλου εφαρμογς του ν. 4056/12 (ΦΕΚ-52 Α) : Ρυθμσεις για την κτηνοτροφα και τις κτηνοτροφικς εγκαταστσεις και λλες διατξεις
13-5-16         ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΔΘΤΟΚ/Β/1073504/ΕΞ2016/12-5-16 : Δηλσεις Προμηθευτ - Πιστοποιητικ Πληροφοριν INF4, στο πλασιο του Ενωσιακο Τελωνειακο Κδικα
13-5-16        Ν. 4387/16 (ΦΕΚ-85 Α/12-5-16) : Ενιαο Σστημα Κοινωνικς Ασφλειας - Μεταρρθμιση ασφαλιστικο - συνταξιοδοτικο συστματος - Ρυθμσεις φορολογας εισοδματος και τυχερν παιγνων και λλες διατξεις
12-5-16       ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 31/1/16 (ΦΕΚ-1331 Β/11-5-16) : Καθορισμς καννων υπολογισμο των τακτικν εκ των προτρων εισφορν που καταβλλουν τα υποκαταστματα τρτων χωρν, σμφωνα με το εσωτερικ ρθρο 98 του ρθρου 2 του ν. 4336/15, πως ισχει
12-5-16       ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. Ε8/2010/50687/16 (ΦΕΚ-1323 Β/11-5-16) : Τροποποηση της αριθμ. Ε8/1831/39763/16 απφασης "Σστημα επιθερησης εξοπλισμο εφαρμογς γεωργικν φαρμκων και διαδικασα χοργησης πιστοποιητικο επιθερησης"
12-5-16        ΦΕΚ-1314 Β/11-5-16 :
Κ.Υ.Α. 4937/16 : Κατανομ στις Αποκεντρωμνες Διοικσεις του Κρτους του ποσοστο των εσδων απ τα παρβολα για τη χοργηση και ανανωση των αδειν διαμονς στην Ελληνικ Επικρτεια του ρθρου 2 του Ν. 4018/11
Κ.Υ.Α 91/47699/16 : Τροποποηση της αριθμ. 227/130400/15 κ.υ.α., ανθεση στον ΕΛΓΑ της υλοποησης του προγρμματος κρατικν οικονομικν ενισχσεων. Μτρα υπρ των παραγωγν της χρας που οι γεωργοκτηνοτροφικς τους εκμεταλλεεις ζημιθηκαν απ πυρκαγις κατ το τος 2013
12-5-16     ΥΠΥΜΕΔΙ 29898/3378/16 (ΦΕΚ-1318 Β/11-5-16) : Επανακαθορισμς διαδικασιν για την εφαρμογ των διατξεων του π.δ. 74/08 (Α 112), αναφορικ με τη χοργηση Πιστοποιητικο Επαγγελματικς Ικαντητας (ΠΕΙ) αρχικς επιμρφωσης μεταφορς επιβατικν - εμπορευμτων
12-5-16    ΥΠΕΘ Φ.12/657/70691/Δ1/16 (ΦΕΚ-1324 Β/11-5-16) : Ωρολγιο Πργραμμα Ενιαου Τπου Ολομερου Δημοτικο Σχολεου
12-5-16    ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1059/9-5-16 : Καταβολ ποσο κατ' ρθρο 93 ΚΔΔ για το παραδεκτ φεσης
12-5-16      ΥΠ.ΟΙΚ. 2/82742/ΔΕΠ/25-4-16 : Παροχ οδηγιν αναφορικ με τη μισθολογικ αποκατσταση υπαλλλων που τθηκαν εσφαλμνα σε διαθεσιμτητα, λγω υπαγωγς τους στις εξαιρσεις του ρθρου 90 παρ. 2 περ. Δ του ν. 4172/13, μετ την επαναφορ τους στην υπηρεσα
12-5-16       ΟΑΕΕ 9/16 : Ασκηση αυτοτελος δραστηριτητας σε κρτος μλος της ΕΕ, ΕΟΧ, Ελβετας και συνταξιοδτηση λγω γρατος αναπηρας απ τον ΟΑΕΕ
12-5-16       Π.Δ. 52/16 (ΦΕΚ-84 Α/11-5-16) : Τροποποηση του π.δ. 347/98 "Εξοπλισμς των πλοων σμφωνα με την Οδηγα 96/98/ΕΚ του Συμβουλου της 20ης Δεκεμβρου 1996"
12-5-16     Κ.Υ.Α. 9538/16 (ΦΕΚ-1319 Β/11-5-16) : Τροποποηση της ΑΠ 7577/16 κ.υ.α. για τον καθορισμ ελχιστου αριθμο εργαζομνων πλρους απασχλησης αν ειδικτητα των παρχων περιεχομνου επγειας ψηφιακς τηλεοπτικς ευρυεκπομπς ελεθερης λψης εθνικς εμβλειας ενημερωτικο προγρμματος γενικο περιεχομνου
12-5-16      Ν. 4386/16 ΦΕΚ-83 Α/11-5-16: Ρυθμσεις για την ρευνα και λλες διατξεις
11-5-16       ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΟΑ/Φ.10/ΟΙΚ.13091/11-5-16 : Δημοσευση του επικαιροποιημνου "Μητρου Υπηρεσιν και Φορων της Ελληνικς Διοκησης" τους 2016
11-5-16       ΥΠΥΜΕΔΙ Α/20500/1437/11-5-16 : Διευκρινσεις επ του τρπου υπολογισμο των ορων απσυρσης των Επιβατηγν Δημσιας Χρσης αυτοκιντων κατ το ν. 4070/12 (Α 82) πως ισχει
11-5-16      ΥΠΕΘ Φ.251/75535/Α5/11-5-16 : Προθεσμα υποβολς δικαιολογητικν για τη συμμετοχ υποψηφων στις προκαταρκτικς εξετσεις των Στρατιωτικν Σχολν ακαδημαικο τους 2016-2017
11-5-16       ΥΠΕΕ 23643/9-5-16 : Σχετικ με την εφαρμογ της παρ. 8 του ρθρου 6 του ν. 4067/12 για κατεδαφσεις κτιρων προ του 1955 και γνωμοδοτσεις Συμβουλων Αρχιτεκτονικς
11-5-16        ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1058/20-4-16 : Προσδιορισμς συντελεστ ΦΠΑ στην πληση ζωντανν ζων που προορζονται για σφαγ και στην πληση κρατος
11-5-16        ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 15637/10-5-16 : Ενημρωση σχετικ με αναστολ ναρξης ισχος του ΜΕΡΟΥΣ Β του ν. 4281/14 (Α 160)
11-5-16       ΥΠΕΚΑΑ 21179/343/11-5-16 : Εφαρμογ της υ.α. 19009/321/16 (ΦΕΚ-1287 Β) "Επιμρφωση εργοδοτν και εργαζομνων για θματα σκησης καθηκντων τεχνικο ασφαλεας σε επιχειρσεις Β και Γ κατηγορας - Προγρμματα 2016
11-5-16       Κ.Υ.Α. 15148/16 (ΦΕΚ-1311 Β/10-5-16) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 20622/15 (Β 1198) απφασης συμψηφισμο οφειλν δμων προς το Ελληνικ Δημσιο και τα Ασφαλιστικ Ταμεα σμφωνα με το ρθρο 79 του ν. 4316/14 (Α 270)
11-5-16       ΥΠΕΕ 12707/16 (ΦΕΚ-1308 Β/10-5-16) : Δικαιολογητικ και διαδικασα κδοσης βεβαωσης καταλληλτητας του ρθρου 4 του ν. 4280/14 "Περιβαλλοντικ αναβθμιση και ιδιωτικ πολεοδμηση - Βισιμη ανπτυξη οικισμν - Ρυθμσεις δασικς νομοθεσας και λλες διαταξεις"
11-5-16        ΙΚΑ 13/10-5-16 : Διαχεριση των οφειλν υπερχρεωμνων φυσικν προσπων. Τροποποηση του Ν. 3869/10 (ΦΕΚ-130 Α) - Γνωστοποηση των διατξεων : α. των ρθρων 1 ως 4 του Κεφ. Α της υποπαρ. Α4 της παρ. Α του Μρους Β του ν. 4336/15 και β. του ρθρου 14 του Δευτρου Κεφαλαου του ν. 4346/15
10-5-16      ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΔΠ/Β/0007612/0630/ΕΞ2016/9-5-16 : Παραχρηση με αντλλαγμα, του δικαιματος απλς χρσης αιγιαλο, παραλας, χθης και παρχθιας ζνης μεγλων λιμνν και πλεσιμν ποταμν, για τα τη 2016-2017, κατπιν της κδοσης του ν. 4384/16
10-5-16     ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΑΦ/Β/1071298/ΕΞ2016/6-5-16 : Συμπληρωματικς οδηγες σχετικ με το φορολογικ τος ημεδαπο νομικο προσπου νομικς ονττητας που ανκει κατ ποσοστ που υπερβανει το πενντα τοις εκατς (50%) σε αλλοδαπ νομικ πρσωπο νομικ ονττητα, με βση τις διατξεις του ρθρου 8 του ν. 4172/13
10-5-16       ΥΠΥΜΕΔΙ 31687/1738/9-5-16 : Ι) Περιορισμο ταξινμησης, οχματα τλους σειρς, ΙΙ) Τροποποηση της με αρ. πρωτ. 26201/931/15 εγκυκλου
10-5-16       ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ, 634/49479/16 (ΦΕΚ-1303 Β/9-5-16) : Καθορισμς των ρων, προυποθσεων, των δικαιολογητικν, του τρπου πληρωμς και των ελγχων της Δρσης 1.1. "Λειτουργα Κντρων Μελισσοκομας" στο πλασιο υλοποησης του προγρμματος "Βελτωση της Παραγωγς και Εμπορας των Προιντων της Μελισσοκομας" - Καθορισμς ποσο επιχοργησης για το τος 2016   --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
10-5-16       ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 633/49474/16 (ΦΕΚ-1298 Β/9-5-16) : Εγκριση του προγρμματος εκπαιδεσεων, του καταλγου των εκπαιδευτν και της δαπνης για την υλοποηση της Δρσης 1.3 "Εκπαιδεσεις Μελισσοκμων" για το τος 2016 --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
10-5-16     ΥΠΟΙΑΝΤ 48207/ΕΥΚΕ1883/10-5-16 : Διευκρινιστικ εγκκλιος για τη διαδικασα παρακολοθησης των μακροχρονων υποχρεσεων της πενταετας (5ετας) απ τους ΕΦΔ για τη Δρση Ελευθρων Επαγγελματιν στο πλασιο της ΥΑ 41240/ΕΥΣ6713/09, πως ισχει
10-5-16 ΥΠΕΘ 68398/Γ1/21-4-16 - ΟΡΘΗ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  : Ανανωση απσπασης εκπαιδευτικν στη Γενικ Γραμματεα (τως Κεντρικ Υπηρεσα) και στη Γενικ Γραμματεα Δια Βου Μθησης και Νας Γενις του Υπουργεου Παιδεας, Ερευνας και Θρησκευμτων για το σχολικ τος 2016-2017
10-5-16     ΥΠΕΘΑ Φ.337.1/119/284213/Σ.2417/ΕΓΚ.16/16 : Προκρυξη Διαγωνισμο Επιλογς Σπουδατσν-τριν Ανωττων Στρατιωτικν Εκπαιδευτικν Ιδρυμτων (ΑΣΕΙ), Ευελπδων (ΣΣΕ), Ναυτικν Δοκμων (ΣΝΔ), Ικρων (ΣΙ), Αξιωματικν Σωμτων (ΣΣΑΣ), Αξιωματικν Νοσηλευτικς (ΣΑΝ) και των Ανωτρων Στρατιωτικν Σχολν Υπαξιωματικν (ΑΣΣΥ), Στρατο Ξηρς (ΣΜΥ), Πολεμικο Ναυτικο (ΣΜΥΝ), Τεχνικν Υπαξιωματικν Πολεμικς Αεροποπορας (ΣΤΥΑ), Υπαξιωματικν Διοικητικν (ΣΥΔ), Πολεμικς Αεροπορας
9-5-16       ΥΠΕΘ 73755/Δ2/9-5-16 : Διαδικασα εισαγωγς των μαθητν στην Α' τξη Γυμνασου των Μουσικν Σχολεων για το σχολικ τος 2016-2017
9-5-16       ΒΟΥΛΗ 5741/4114/16 (ΦΕΚ-1286 Β/5-5-16) : Διαδικασα επιστροφς των κουπονιν συνεισφορς των κομμτων, τρπος και ργανα βεβαωσης καταστροφς τους
9-5-16        Κ.Υ.Α. 4211/48456/16 (ΦΕΚ-1284 Β/5-5-16) : Τροποποηση της με αριθ. 11324/113170/12 απφασης των Υπουργν Εσωτερικν και Αγροτικς Ανπτυξης και Τροφμων με θμα "καθορισμς αρμοδων αρχν και αρμοδιοττων για την εφαρμογ του ν. 4036/12 σχετικ με τη διθεση γωεργικν φαρμκων στην αγορ, ορθολογικ χρση αυτν και συναφες διατξεις"
9-5-16      Π.Δ. 51/16 (ΦΕΚ-82 Α/9-5-16) : Καθορισμς των προυποθσεων και της διαδικασας ναρξης λειτουργας οινολογικν εργαστηρων, των υποχρεσεων και των ελγχων κατ τη λειτουργα αυτν
9-5-16      ΦΕΚ-1294 Β/9-5-16 :
ΕΠΑΘ 184/1/16 : Τροποποηση της ΕΤΠΘ 234/23/06 "Τρηση απ τα πιστωτικ ιδρματα λογαριασμν καταθσεων ψεως και διακνηση επιταγν μσω του τραπεζικο συστματος"
ΤΡΑΠ.ΕΛΛΑΔΟΣ 92/16 : Καθορισμς εισφορς καταβαλλμενης στο Γραφεο Διεθνος Ασφλισης απ τα μλη του
ΤΡΑΠ.ΕΛΛΑΔΟΣ 91/16 : Εξαρεση ειδικν περιπτσεων αλληλασφαλιστικν συνεταιρισμν λγω μεγθους
9-5-16      ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 1406/52601/16 (ΦΕΚ-1291 Β/5-5-16) : Καθορισμς λεπτομερειν σχετικ με τη διαδικασα μεταββασης των δικαιωμτων βασικς ενσχυσης σε εφαρμογ των διατξεων των Καν.(ΕΕ) 1307/13 και 639/14
9-5-16       ΥΠΕΚΑΑ 19009/321/16 (ΦΕΚ-1287 Β/5-5-16) : Επιμρφωση εργοδοτν και εργαζομνων για θματα σκησης τεχνικο ασφαλεας σε επιχειρσεις Β και  Γ κατηγορας - Προγρμματα 2016
9-5-16        ΦΕΚ-1281 Β/5-5-16 :
ΥΠΕΣΔΑ 12466/16 : Ηλεκτρονικ Διασνδεση Δημοτολογων Ληξιαρχεων
ΕΕΕΠ 198/3Α/16 : Παροχ εξουσιοδτησης προς τον Πρεδρο της ΕΕΕΠ αναφορικ με το Σμα Ελεγκτν Παιγνων
ΕΕΕΠ 198/3/16 : Τροποποηση της με αριθμ. 168/6/15 απφασης ΕΕΕΠ με θμα "Εγκριση θεμτων σχετικ με τον Κανονισμ Ελγχου Παιγνων και τη λειτουργα του Σματος Ελεγκτν Παιγνων
9-5-16         Π.Δ. 49/16 (ΦΕΚ-80 Α/5-5-16) : Καθορισμς των ρων και των προυποθσεων σκησης επαγγλματος Λογοθεραπευτν
9-5-16        ΥΠ.ΟΙΚ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-16 : Παροχ οδηγιν για την εφαρμογ των διατξεων του Κεφ. Β του ν. 4354/15 (176 Α) (Μισθολογικς ρυθμσεις των υπαλλλων του Δημοσου, των Οργανισμν Τοπικς Αυτοδιοκησης (Ο.Τ.Α.) πρτου και δετερου βαθμο, των Νομικν Προσπων Δημοσου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικο Δικαου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του Κεφαλαου Α του ν. 3429/2005 (A' 314) και λλες μισθολογικς διατξεις.)
9-5-16       ΥΠΕΕ 17046/28-4-16 : Αποδοχ της υπ' αριθμ. 63/16 γνωμοδτησης του Νομικο Συμβουλου του Κρτους (Τρπος υπολογισμο ενιαου ειδικο προστμου αυθαιρτων κατασκευν που ρυθμζονται με τις διατξεις του ν. 4178/13 μετ την υπ' αριθμ. 4446/15 απφαση ΟλΣτΕ και την ΠΟΛ.1009/16 απφαση Υπ.Οικ. για αναπροσαρμογ των αντικειμενικν αξιν ακιντων απ 21-5-15)
6-5-16       ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 7859/19-4-16 : Χρωση δημοτικν τελν σε επαγγελματικος χρους στθμευσης αυτοκιντων
6-5-16      ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΑΦ/Β/1069397/ΕΞ2016/26-4-16 : Μη εφαρμογ των διατξεων της περ. β του ρθρου 23 του ν. 4172/13 στην περπτωση ταμειακς εξφλησης συναλλαγν με επιχειρσεις προμθειας ηλεκτρικο ρεματος και νερο
5-5-16       ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1056/26-4-16 : Κοινοποηση διατξεων του ρθρυ 14 "Κνητρα για την αντικατσταση αυτοκιντων παλαις τεχνολογας" του ν. 4378/16 "Προσαρμογ της Ελληνικς Νομοθεσας στις διατξεις : α) των Οδηγιν 2014/107/ΕΕ και (ΕΕ) 2015/2060 , β) των Οδηγιν 2014/86/ΕΕ και 2015/121/ΕΕ , γ) της Οδηγας 2013/61/ΕΕ και λλες διατξεις" (ΦΕΚ-55 Α)
5-5-16      ΥΠ.ΟΙΚ. 30/003/000/1387/26-4-16 : Τροποποηση του ρθρου 39 του Κδικα Τροφμων και Ποτν
4-5-16      ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1055/26-4-16 : Διευκρινσεις σχετικ με την εφαρμογ των διατξεων της περ. β του ρθρου 23 του ν. 4172/13 σε περπτωση εξφλησης τιμολογων προμηθευτν και πιστωτν απ τρτους
4-5-16       ΦΕΚ-1258 Β/28-4-16 :
Κ.Υ.Α. 42064/ΕΥΘΥ445/16 : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 53635/ΕΥΘΥ456/15 υ.α. περ σστασης επιτροπς κωδικοποησης - βελτωσης υφιστμενης νομοθεσας για λιμενικ και θαλσσια ργα
ΥΠΕΘ Φ.151/68435/Α5/16 : Τροποποηση της υπ' αριθμ. Φ.151/20049/2007/Β6 απφασης "Πρσβαση στην τριτοβθμια εκπαδευση αποφοτων δευτεροβθμιας εκπαδευσης που υπγονται στις ειδικς κατηγορες του εδαφου α της παρ. 4 του ρθρου 2 του ν. 2525/97 πως αντικαταστθηκε .....
4-5-16        ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1051/16 (ΦΕΚ-1260 Β/28-4-16) : Τροποποηση της απφασης ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1022/14 (ΦΕΚ-179 Β) "Υποβολ καταστσεων φορολογικν στοιχεων, για διασταρωση πληροφοριν", πως ισχει
4-5-16      Κ.Υ.Α. 0001160/ΕΞ2016/16 (ΦΕΚ-1262 Β/28-4-16) : Καθορισμς προδιαγραφν και απαιτσεων για την γκριση πλωτν μσων μεταφορς καυσμων ναυτιλας ως πλωτν εφοδιαστικν μσων
4-5-16       K.Y.A. 11.1/5042/16 (ΦΕΚ-1261 Β/28-4-16) : Καθορισμς προδιαγραφν ποιτητας και ασφλειας φορων της Κοινωνας των Πολιτ προς διεκπεραωση επιμρους διαδικασιν υποδοχς σε Ανοιχτς Δομς Φιλοξενας που λειτουργον υπ την εποπτεα της Υπηρεσας Πρτης Υποδοχς
4-5-16        ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.18/15/ΟΙΚ.12633/28-4-16 : Ανγκες υπηρεσιν για στελχωση με αποφοτους της ΚΕ εκπαιδευτικς σειρς της Εθνικς Σχολς Δημσιας Διοκησης και Αυτοδιοκησης (ΕΣΔΔΑ)
28-4-16         ΥΠΕΘ Φ.151/72085/Α5/28-4-16 : Πανελλαδικς εξετσεις υποψηφων με αναπηρα και ειδικς εκπαιδευτικς ανγκες ημερησων ΕΠΑΛ με το νο σστημα και υποψηφων ημερησων και εσπερινν ΕΠΑΛ (Ομδα Α και μαθημτων ειδικτητας Ομδα Β) με το παλαι σστημα τους 2016
28-4-16         ΥΠΕΘ Φ.251/72087/Α5/28-4-16 : Πανελλαδικς εξετσεις υποψηφων με αναπηρα και ειδικς εκπαιδευτικς ανγκες
28-4-16       ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΤΔ/Δ/1067126/ΕΞ2016/22-4-16 : Γνεση, Ανκτηση, Επιστροφ / Διαγραφ, Απσβεση Τελωνειακς Οφειλς απ εισαγωγικος εξαγωγικος δασμος - Ενωσιακς Τελωνειακς Κδικας
28-4-16      ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΤΔ/Α/1068514/ΕΞ2016/28-4-16 : Προσωριν εναπθεση εμπορευμτων σε εγκαταστσεις προσωρινς εναπθεσης λλους εγκεκριμνους χρους - Προυποθσεις, ροι, διαδικασα λειτουργας εγκαταστσεων προσωρινς εναπθεσης εμπορευμτων υπ την διαχεριση αλλων, πλην των Τελωνειακν Αρχν φυσικν νομικν προσπων ......
28-4-16     ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΤΔ/Α/1068392/ΕΞ2016/26-4-16 : Εξαγωγ και ξοδος εμπορευμτων απ το τελωνειακ δαφος της νωσης στο πλασιο του Ενωσιακο Τελωνειακο Κδικα - Αντικατσταση της αριθμ. Δ19Α/5013811/ΕΞ2014/14
28-4-16        Κ.Υ.Α. 28159/3183/16 (ΦΕΚ-1233 Β/27-4-16) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 81526/11940/15 (Β 3017) κ.υ.α. "Μτρα περιορισμο κυκλοφορας φορτηγν αυτοκιντων σε τμματα των εθνικν οδν κατ τη διρκεια του τους 2016"
28-4-16         ΥΠΕΘ Φ.253.1/69267/Α5/16 (ΦΕΚ-1232 Β/27-4-16) : Τροποποηση και συμπλρωση της υπ' αριθμ. Φ.253.1/44654/Α5/16 υ.α. "Καθορισμς αριθμο εισακτων σπουδαστν στις Σχολς, τα Τμματα και τις Εισαγωγικς Κατευθνσεις Τμημτων της Τριτοβθμιας Εκπαδευσης για το ακαδ, τος 2016-2017 (ΦΕΚ-685 Β) --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
28-4-16      ΥΠΟΙΑΝΤ ΔΠΠ/1418/16 (ΦΕΚ-1231 Β/27-4-16) : Ενσωμτωση στο εθνικ δκαιο της Οδηγας 2014/32/ΕΕ σχετικ με τα "Οργανα Μτρησης" και της Οδηγας 2015/13/ΕΕ σχετικ με το πεδο τιμν παροχς υδρομτρων --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
28-4-16       Π.Δ. 48/16 (ΦΕΚ-76 Α/26-4-16) : Οργνωση και Λειτουργα Ανωτρων Σχολν Κινηματογραφας - Τηλερασης
28-4-16      ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΤΔ/Δ/1068393/ΕΞ2016/28-4-16 : Εγγηση για ενδεχμενη υπρχουσα τελωνειακ οφειλ απ εισαγωγικος εξαγωγικος δασμος και, ενδεχομνως, λλες τελωνειακς επιβαρνσεις - Ενωσιακς Τελωνειακς Κδικας
28-4-16     ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΤΔ/Γ/1068454/ΕΞ2016/28-4-16 : Εγκεκριμνος Οικονομικς Φορας και Ενωσιακς Τελωνειακς Κδικας - Παροχ Οδηγιν
28-4-16      ΦΕΚ-1223 Β/27-4-16 :
ΕΕΕΠ 197/2/16 : Τροποποηση της με αριθμ 168/15 (Β 1959) απφασης της ΕΕΕΠ με θμα "Εγκριση θεμτων σχετικ με τον Κανονισμ Ελγχου Παιγνων και τη λειτουργα του Σματος Ελγχων Παιγνων
ΕΕΕΠ 200/16 : Τροποποηση της με αριθμ 51/13 (Β 1147) απφασης της ΕΕΕΠ με ττλο "Ρυθμσεις θεμτων, τα οποα διπονται απ τον Κανονισμ Διεξαγωγς και Ελγχου Παιγνων ως προς την επιβολ διοικητικν κυρσεων, οι οποες επιβλλονται στην περπτωση παροχς υπηρεσιν τυχερν παιγνων που διεξγονται μσω του διαδικτου χωρς την προβλεπμενη δεια
28-4-16       Κ.Υ.Α. ΔΠΠ/1417/16 (ΦΕΚ-1230 Β/27-4-16) : Ενσωμτωση στο εθνικ δκαιο της Οδηγας 2014/31/ΕΕ σχετικ με τα "Μη αυτματα ργανα ζγισης"
28-4-16       ΙΚΑ 12/21-4-16 : Καταβολ σνταξης σε οφειλτη - συνταξιοχο με τις διατξεις της διαδοχικς ασφλισης / Γνωστοποηση των διατξεων του ρθρου 21 του ν. 4337/15
28-4-16       ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1Δ/ΟΙΚ.31327/28-4-16 : Ελεγχος ποιτητας νερν κολμβησης και κδοση αποφσεων χαρακτηρισμο καταλληλτητας θαλασσων υδτων
28-4-16         ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΑΦ/Β/1068191/ΕΞ2016/26-4-16 : Εκπτωση δαπανν που αφορον σε εξφληση συναλλαγν μσω του πιστωτικο ιδρματος "PayPal (Europe) S.ar.l. et Cie, S.C.A.."
28-4-16        ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΤΑΔΚ/413/ΕΓΚ.10/26-4-16 : Οδηγες για συγχνευση ληξιαρχεων Δημοτικν Ενοττων
28-4-16        ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΑΦ/Β/1068288/ΕΞ2016/26-4-16 : Φορολογικ μεταχεριση πλεονασμτων αγροτικν συνεταιριστικν οργανσεων με βση τις διατξεις του ν. 4015/11 και εφαρμογ των διατξεων της παρ. 12 του ρθρου 72 του ν. 4172/13 στα αποθεματικ που εχαν σχηματισθε κατ' εφαρμογ των διατξεων της περ. θ της παρ. 1 του ρθρου 103 του προισχσαντος ΚΦΕ (ν. 2238/94)
28-4-16        ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1054/26-4-16 : Κοινοποηση των διατξεων της ΚΥΑ Υπουργν Εσωτερικς Διοικητικς Ανασυγκρτησης και Οικονομικν οικ. 5555/16 (ΦΕΚ-612 Β/8-3-16) και παροχ σχετικν οδηγιν
28-4-16       ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. Γ/31712/16 (ΦΕΚ-1239 Β/27-4-16) : Νος τυπογραφικς σχεδιασμς του φλλου της Εφημερδας της Κυβερνσεως (ΦΕΚ) --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
28-4-16        ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1049/16 (ΦΕΚ-1238 Β/27-4-16) : Τπος και περιεχμενο των δηλσεων φορολογας εισοδματος φορολογικο τους 2015 των νομικν προσπων και νομικν οντοττων του ρθρου 45 του Ν. 4172/13 και καθορισμς δικαιολογητικν που υποβλλονται μ' αυτς - Υποβολ με τη χρση ηλεκτρονικς μεθδου επικοινωνας των δηλσεων φορολογας εισοδματος των νομικν προσπων και νομικν οντοττων του ρθρου 45 του ν. 4172/13 --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
27-4-16      ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 2224/51782/27-4-16 : Λεπτομρειες εφαρμογς της με αριθμ. 1012/21063/16 υ.α. "Θσπιση των αναγκαων συμπληρωματικν μτρων για την εφαρμογ των Κανονισμν (ΕΚ) αριθμ. 1308/13, (ΕΕ) αριθμ. 2015/560 και (ΕΕ) αριθμ. 2015/561, σχετικ με τη διαχεριση των αδειν για νες αμπελοφυτεσεις
27-4-16       ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1052/25-4-16 : Κοινοποηση των διατξεων της ΚΥΑ Υπουργν Εσωτερικν και Οικονομικν οικ.44566/15
27-4-16         ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 1000.0/34740/2016/16 (ΦΕΚ-1216 Β/26-4-16) : Οργνωση και Λειτουργα Κντρου Παρακολοθησης Αλιεας
27-4-16         ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΠΑΑΔ/ΦΚ/45/ΟΙΚ.11391/16 (ΦΕΚ-1213 Β/26-4-16) : Κατανομ προσωπικο στο Υπουργεο Εσωτερικν και Διοικητικς Ανασυγκρτησης τους 2016
27-4-16       Κ.Υ.Α. 175700/16 (ΦΕΚ-1212 Β/26-4-16) : Σστημα αειφορας βιοκαυσμων και βιορευστν
27-4-16           ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΤΔ/Α/1067247/ΕΞ2016/26-4-16 : Οδηγες για την εσοδο εμπορευμτων στο τελωνειακ δαφος της Ενωσης και την υποβολ Συνοπτικς Διασφησης Εισδου (ENS)  για σκοπος ασφλειας και προστασας, εν ψει της θσης σε πλρη εφαρμογ του Ενωσιακο Τελωνειακο Κδικα
27-4-16           ΦΕΚ-1206 Β/26-4-16 :
ΥΠ.ΔΙΚ.ΔΙΑΦ.ΑΝΘΡ.ΔΙΚ. 31271/16 : Οικονομικς Ελεγχος Καταστημτων Κρτησης απ Επιτρπους του Ελεγκτικο Συνεδρου
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/34629/ΔΠΓΚ/16 : Τροποποηση της αριθμ. 2/82445/δπγκ/24-12-15 υ.α. "Στοχοθεσα - Πργραμμα εκτλεσης Προυπολογισμο - Παρακολοθηση εκτλεσης"
27-4-16        ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛΙΤ. 2252.2.1/36162/16 (ΦΕΚ-1209 Β/26-4-16) : Τροποποηση - αναπροσαρμογ της υπ' αριθμ. 3323.1/01/05/26-5-05 απφασης "Αντατες Επιτρεπμενες Τιμς Καθαρν Ναλων Οικονομικς Ενιαας Θσης Επιβατν, Οχημτων και Εμπορευμτων , ..... --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
27-4-16        ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚΦ/Α/1067676/ΕΞ2016/26-4-16 : Λξη περιδου διθεσης πετρελαου θρμανσης και φωτιστικο πετρελαου θρμανσης με μειωμνο συντελεστ ΕΦΚ για το τος 2016
27-4-16        ΥΠΥΜΕΔΙ ΑΣ4.1/11997/617/26-4-16 : Χοργηση πρσθετης / συμπληρωματικς γκρισης θσης σε λειτουργα οχημτων που χουν δη εγκριθε δυνμει διεθνν συμφωνιν πως RIC & RIV
27-4-16      ΕΑΑΔΗΣΥ - ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 14/25-4-16 : Δυναττητα δανεισμο ικαντητας τρτων κατ την ανθεση δημοσων συμβσεων
27-4-16      ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1050/22-4-16 : Εφαρμογ της ΚΥΑ Π.2869/2389/187/ΠΟΛ.137, στην αγορ θερμοκηπιακο τπου κτηνοτροφικν εγκαταστσεων
27-4-16     ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΔΘΤΟΚ/Δ/1067367/ΕΞ2016/26-4-16 : Κοινοποηση των διατξεων εφαρμογς του Ενωσιακο Τελωνειακο Κδικα που αφορον τη χρση των ειδικν καθεσττων, εκτς της διαμετακμισης
27-4-16     Ν. 4384/16 (ΦΕΚ-78 Α/26-4-16) : Αγροτικο Συνεταιρισμο, μορφς συλλογικς οργνωσης του αγροτικο χρου και λλες διατξεις
27-4-16      ΦΕΚ-1166 Β/22-4-16 : - (βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ)
Κ.Υ.Α. ΔΙΠΔΑ/Φ.4/9/11266/16 : Χρηματοδτηση Προγραμματικς Συμφωνας Ελληνικο Δημοσου, Εθνικ Κντρο Δημσιας Διοκησης και Αυτοδιοκησης (ΕΚΔΔΑ) και της Αντατης Διοκησης Ενσεων Δημοσων Υπαλληλων (ΑΔΕΔΥ)
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 5896/16 : Καθορισμς της δρας της Αρχς Προσφυγν
27-4-16       ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1048/16 (ΦΕΚ-1199 Β/26-4-16) : Καθορισμς διαδικασας ηλεκτρονικς κδοσης και αποστολς εντολς μεταφορς προς την Τρπεζα της Ελλδος (ΤτΕ) για την πστωση λογαριασμν των δικαιοχων σε Πιστωτικ Ιδρματα
27-4-16      ΥΠΟΙΑΝΤ 44347/16 (ΦΕΚ-1220 Β/26-4-16) : Παρταση προθεσμας διεξαγωγς των εκλογν των Επιμελητηρων του Ν. 2081/92 πως ισχει
26-4-16       ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κου ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, σχετικ με ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ :
1. Δικαιοχοι
2. Οφειλς που ρυθμζονται
3. Υποχρεσεις πιστωτν
4. Περιεχμενο της ατησης, υποβλητα δικαιολογητικ και τηρητα διαδικασα
5. Προδικαστικς συμβιβασμς
6. Προσωριν διαταγ
7. Αναστολ καταδιωκτικν μτρων
8. Δικαστικ ρθμιση των οφειλν και διαδικασα απαλλαγς του οφειλτη απ τα χρη
9. Προστασα της κριας κατοικας
10.Ειδικ διαδικασα ταχεας διευθτησης μικροοφειλν μχρι 20.000 ευρ
11.κπτωση του οφειλτη
Το παραπνω Ενημερωτικ Δελτο μπορετε να το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ -> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ -> ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (26/04/2016)
26-4-16     ΥΠΥΜΕΔΙ Φ.450/ΟΙΚ.29204/1468/26-4-16 : Κοινοποηση κανονισμο 165/14 για τους ταχογρφους στον τομα των οδικν μεταφορν και Κατευθυντηρων Σημειωμτων 7 (ννοια "24 ωρν") και 8 (οδγηση χωρς κρτα οδηγο) της Ε.Επιτροπς
25-4-16    Π.Δ. 47/16 (ΦΕΚ-75 Α/2--4-16) : Καθορισμς προσντων και δικαιολογητικν για την πρσληψη διδακτικο προσωπικο των Ανωτρων Σχολν Κινηματογραφας - Τηλερασης
25-4-16      ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 1551/48648/16 (ΦΕΚ-1174 Β/22-4-16) : Τροποποηση της αριθμ. 225021/03 απφασης "Τεχνικς Κανονισμς Ελγχου και Πιστοποησης σπρων προς σπορ των ελαιοχων και κλωστικν αυτν" ....
25-4-16        ΥΠΕΕ ΔΕΠΕΑ/Γ/172335/16-2-16 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  : Διευκρινσεις για το Πιστοποιητικ Ενεργειακς Απδοσης (ΠΕΑ) και την καταχρηση των στοιχεων του στην ηλεκτρονικ εφαρμογ "Δλωση Πληροφοριακν Στοιχεων Μισθσεων Ακνητης Περιουσας"
25-4-16       ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ 4127/25-4-16 : Χοργηση κτακτης Οικονομικς Ενσχυσης σε ορισμνες κατηγορες ανργων ναυτικν λγω Εορτν ΠΑΣΧΑ 2016
25-4-16       ΕΑΑΔΗΣΥ 1999/21-4-16 : Εκδοση ν.4380/16 (ΦΕΚ-66 Α/15-4-16) σχετικ με την αναστολ ναρξης ισχος του Μρους Β του ν. 4281/17 (ΦΕΚ-160 Α)
25-4-16        Π.Δ. 46/16 (ΦΕΚ-74 Α/22-4-16) : Αξιολγηση των μαθητν του Γενικο Λυκεου
25-4-16       ΒΟΥΛΗ 5421/3886/16 (ΦΕΚ-73 Α/22-4-16) : Τροποποηση διατξεων του Οργανισμο Λειτουργας του Ιδρματος της Βουλς των Ελλνων για τον Κοινοβουλευτισμ και τη Δημοκρατα (ΦΕΚ-116 Α/9-6-99), πως ισχει
25-4-16        ΥΠΟΙΑΝΤ 2242.10-1.1/34070/16 (ΦΕΚ-1154 Β/22-4-16) : Χοργηση κτακτης οικονομικς ενσχυσης σε ορισμνες κατηγορες ανργων ναυτικν λγω Εορτν Πσχα 2016
25-4-16       ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 13666/21-4-16 : Επδομα επικνδυνης και ανθυγιεινς εργασας - κατταξη υπαλλλων
25-4-16         ΥΠΥΜΕΔΙ Β1/26322/1345/22-4-16 : Εξαγορ μεταφορικς επιχερησης σμφωνα με το ρθρο 2 παρ. 10 περ. β του ν. 3887/10, πως ισχει
25-4-16           ΥΠΟΙΑΝΤ 43850/22-4-16 : Εγκκλιος εκτιμσεων πληρωμν 2016 και προβλεπμενων δαπανν στο πλασιο του ΜΠΔΣ 2017-2020 του προγρμματος Δημοσων Επενδσεων
22-4-16        ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/45/ΟΙΚ.11955/22-4-16 : Διορισμς σμφωνα με τις διατξεις του ν. 2266/94 "Ελεγχος Δημσιας Διοκησης- Μετατξεις - Κατταξη προσωπικο Ι.Δ." (ΦΕΚ-218 Α) ως ισχει
22-4-16         ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 3807/43659/11-4-16 : Ενημρωση του κοινο, των κατχων εγκρσεων και των πωλητν γεωργικν φαρμκων σχετικ με περιστατικ οξεας δηλητηρασης απ γεωργικ φρμακα
22-4-16        ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΔΘΤΟΚ/Γ/1065182/ΕΞ2016/22-4-16 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 65 του ν. 4370/16 (ΦΕΚ-37 Α) αναφορικ με την τελωνειακ αποδσμευση αναπηρικν αυτοκιντων λγω κλοπς
22-4-16        ΟΑΕΕ 8/21-4-16 : Ρθμιση τρεχουσν και καθυστερομενων εισφορν ασφαλισμνων που χουν επαγγελματικ εγκατσταση δραστηριτητα σε οριοθετμενες περιοχς της Π.Ε. Λευκδας, Κεφαλληνας και Ιθκης και της Περιφρειας Δυτικς Ελλδας που επλγησαν απ τον σεισμ της 17ης Νοεμβρου 2015
22-4-16       ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 13835/21-4-16 : Αποκεντρωμνη Μονδα Κρατικν Ενισχσεων στο Υπουργεο Εσωτερικν
22-4-16      ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 18951/21-4-16 : Παρταση προθεσμας για την εξαγορ ημερν ασφλισης
22-4-16      ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 13680/20-4-16 : Κατταξη Μουσικν στην ΤΕ εκπαιδευτικ βαθμδα με τις διατξεις της παρ. 8 του ρθρου 26 του ν. 4325/15
22-4-16      ΥΠΥΜΕΔΙ Α/27069/1800/21-4-16) : Διαββαση εγγρφου Γενικς Γραμματεας Βιομηχανας περ τη νμιμης κυκλοφορας ταξιμτρων Επιβατηγν Δημσιας Χρσης - ΤΑΞΙ (ΕΔΧ-ΤΑΞΙ) αυτοκιντων
22-4-16       ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 21344/Φ,701.2/22-4-16 : Διευκρινσεις για την ορθ εφαρμογ της ισχουσας νομοθεσας πυροπροστασας σε νες μονδες φροντδας, προσχολικς αγωγς και διαπαιδαγγησης
22-4-16        ΦΕΚ-1069 Β/15-4-16 :
ΕΕΤΣ 5/16 : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 1/16 απφασης "Αντικατσταση της υπ' αριθμ. 768/15 απφασης "Αντικατσταση της υπ' αριθμ. 664/15 απφασης "Σσταση αν πιστωτικ δρυμα ειδικς υποεπιτροπς για την γκριση συναλλαγν και λλα συναφ ζητματα" (Β 1563), πως τροποποιθηκε και ισχει" (Β 2118)
ΕΕΤΣ 3/16 : Καθορισμς μηνιαου ορου αποδοχς και εκτλεσης εντολν μεταφορς κεφαλαων προς το εξωτερικ αν πιστωτικ δρυμα που λειτουργε στην Ελλδα, σμφωνα με τη διταξη του τελευταου εδαφου της παρ. 4 του ρθρου πρτου της απ 18 Ιουλου 2015 ΠΝΠ
ΕΕΤΣ 4/16 : Καθορισμς μηνιαου ορου μεταφορς κεφαλαων προς το εξωτερικ αν δρυμα πληρωμν σμφωνα με τη διταξη της παρ. 5α του ρθρου πρτου της ΠΝΠ της 18ης Ιουλου 2015 πως ισχει
21-4-16        ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ5/17229/16 (ΦΕΚ-119 Β/20-4-16) : Αναθερηση των καταλγων για τη θεραπεα σοβαρν ασθενειν της παρ. 2 του ρθρου 12 του ν. 3816/10 (ΦΕΚ-6 Α)
21-4-16         ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛΙΤ. 2252.2.1/31239/16 (ΦΕΚ-1127 Β/20-4-16) : Τροποποηση - αναπροσαρμογ της υπ' αριθμ. 3323.1/01/05/26-5-05 απφασης "Αντατε Επιτροπμενες Τιμς Καθαρν Ναλων Οικονομικς Ενιαας Θσης Επιβατν, Οχημτων και Εμπορευμτων, ...." --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
21-4-16        ΥΠΥΜΕΔΙ Α3/ΟΙΚ.28486/32222/21-4-16 : Τροποποηση διατξεων του π.δ. 51/12 και π.δ. 74/08 απ ν. 4383/16
21-4-16        ΥΠΟΙΑΝΤ 42356/ΥΦ776/16 (ΦΕΚ-1121 Β/20-4-16) : Διρθρωση της Ειδικς Υπηρεσας Συντονισμο και Διαχερισης Προγραμμτων του Ταμεου Ασλου, Μετανστευσης και Ενταξης και του Ταμεου Εσωτερικς Ασφλειας και λλων πρων και καθορισμς των τυπικν και ουσιαστικν προσντων του προσωπικο που μετακινεται αποσπται σε αυτν, σμφωνα με το ρθρο 76 του ν. 4375/16
21-4-16         ΦΕΚ-1109 Β/19-4-16 :
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 87/16 : Διαδικασα διακανονισμο και καταβολς αποζημωσης απ σμβαση ιδιωτικς ασφλισης για την κλυψη της αστικς ευθνης απ τη χρση αυτοκιντων
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 88/16 : Εξταση αιτισεων απ ασφαλιστικς επιχειρσεις
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 86/16 : Κανονισμς Συμπεριφορς των (Αντ)ασφαλιστικν Διαμεσολαβητν
21-4-16        Ν.4383/16 (ΦΕΚ-72 Α/20-4-16) : Κρωση της Ευρωμεσογειακς Αεροπορικς Συμφωνας μεταξ της Ευρωπαικς Ενωσης και των κρατν - μελν της αφενς και του Χασεμιτικο Βασιλεου Ιορδανας αφετρου και λλες διατξεις --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
21-4-16       Ν. 4382/16 (ΦΕΚ-71 Α/20-4-16) : Κρωση της Ευρωμεσογειακς Συμφωνας Αεροπορικν Μεταφορν μεταξ της Ευρωπαικς Ενωσης και των κρατν - μελν της αφενς και της Κυβρνησης του κρτους του Ισραηλ αφετρου και λλες διατξεις --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
21-4-16       Ν. 4381/16 (ΦΕΚ-70 Α/20-4-16)  : Κρωση της Συμφωνας Κοινο Αεροπορικο Χρου μεταξ της Ευρωπαικς Ενωσης και των κρατν - μελν της αφενς και της Γεωργας, αφετρου και λλες διατξεις --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
21-4-16       ΥΠΕΕ 175977/16 (ΦΕΚ-1124 Β/20-4-16) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. Δ1/Β/21196/19-11-13 υ.α. "Κανονισμς Τρησης Αποθεμτων κτακτης Ανγκης"
21-4-16      ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΓΔΟΥ/ΓΠ/29183/16 (ΦΕΚ-1123 Β/20-4-16) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. ΓΔΟΥ/2314/15 (Β 2758) απφασης Υπουργο Υγεας με θμα "Μηχανισμς αυτματης επιστροφς (claw back) για τη νοσοκομειακ φαρμακευτικ δαπνη και τη δαπνη των φαρμακεων του ΕΟΠΥΥ (για τη νοσοκομειακ φαρμακευτικ δαπνη) για το τος 2016"
21-4-16          ΥΠΕΘ 67520/Ε1/20-4-16 : Πρσκληση εκπαιδευτικν Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης για υποβολ αιτσεων αποσπσεων σε υπηρεσες και φορες αρμοδιτητας του Υπουργεου Παιδεας, Ερευνας και Θρησκευμτων για το σχολικ τος 2016-2017
21-4-16         ΥΠΕΘ 67505/Ε1/20-4-16 : Πρσκληση εκπαιδευτικν Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης για υποβολ αιτσεων αποσπσεων απ ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΚ, ΚΕΔΔΥ, Μουσικ, Καλλιτεχνικ και Εκκλησιαστικ Σχολεα για το διδακτικ τος 2016-2017
20-4-16       ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1040/16 (ΦΕΚ-1108 Β/19-4-16) : Συμπλρωση - Τροποποηση της απφασης με αριθμ πρωτ. 1114200/8853/0016/27-12-06 "Ρθμιση θεμτων σχετικν με την επιστροφ φρου εισοδματος φυσικν προσπων μσω των Τραπεζν", πως ισχυει (ΦΕΚ-1945 /2006 Β)
20-4-16        ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/80/ΟΙΚ.11711/20-4-16 : Ειδικς απαγορευτικς διατξεις για την σκηση ιδιωτικο ργου με αμοιβ
20-4-16      ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ3Γ/ΟΙΚ.28501/16 (ΦΕΚ-1115 Β/19-4-16) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. Υ9/οικ.70521/14 (ΦΕΚ-2243 Β/14) υ.α. "Βραχυπρθεσμα και Μακροπρθεσμα Μτρα Ελγχου της Συνταγογρφησης και Εκτλεσης Εργαστηριακν Εξετσεων" πως χει τροποποιηθε και ισχει
20-4-16      ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΚΠ/0006006/ΕΞ2016/16 (ΦΕΚ-1110 Β/19-4-16) : Καθορισμς λεπτομερειν για την τρηση των Μητρων Κοινωφελν Περιουσιν και Σχολαζουσν Κληρονομιν του Ν. 4182/13 (ΦΕΚ-185 Α) και την ενημρωση του πληροφοριακο συστματος κοινωφελν περιουσιν
20-4-16      ΦΕΚ-1106 Β/19-4-16 :
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/493/ΟΙΚ.9776/16 : Καθορισμς της διαδικασας μεταβολς του φορα διορισμο των περιλαμβανομνων σε οριστικος πνακες διοριστων κατπιν κδοσης απφασης κατανομς του Υπουργεου Εσωτερικν και Διοικητικς Ανασυγκρτησης, σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 32 του ν. 4369/16 (Α 33)
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/494/ΟΙΚ.9783/16 : Καθορισμς της διαδικασας διορισμο των επιτυχντων του γραπτο διαγωνισμο που προκηρχθηκε απ το ΑΣΕΠ με την υπ' αριθμ. 8/97 προκρυξη, οι οποοι εμππτουν στις διατξεις του ρθρου 5 του ν. 3320/05 (Α 48) σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 38 του ν. 4369/16 (Α 33)
20-4-16       ΙΚΑ Γ99/1/47/20-4-16 : Καταβολ Δωροσμου Πσχα 2016 σε εργατοτεχντες οικοδμους
20-4-16       ΥΠΟΙΑΝΤ 42614/898/ΔΤΒΝ/ΤΜ.Δ/Φ.17/19-4-16 : Εντολ διενργειας ελγχου ειδν πυροτεχνας ενψει των εορτν του Πσχα
20-4-16       Κ.Υ.Α. 300488/ΥΔ1244/16 (ΦΕΚ-1099 Β/19-4-16) : Σστημα διαχερισης και ελγχου των προγραμμτων συνεργασας του στχου "ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ"
20-4-16      Κ.Υ.Α. 10683/16 (ΦΕΚ-1103 Β/19-4-16) : Εξαρεση συμβσεων του Υπουργεου Εξωτερικν που χαρακτηρζονται ως απρρητες η σναψη και εκτλεσ τους πρπει να συνοδεονται απ ιδιατερα μτρα ασφαλεας, απ το διαδικτυακ τπο του ΚΗΜΔΗΣ
20-4-16      ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ5/ΟΙΚ.28408/16 (ΦΕΚ-1102 Β/19-4-16) : Διατξεις Τιμολγησης Φαρμκων
20-4-16     ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 85/16 (ΦΕΚ-1100 Β/19-4-16) : Εξαιρομενες απ ορισμνες διατξεις του ν. 4364/16 ασφαλιστικς επιχειρσεις - ειδικς περιπτσεις αλληλασφαλιστικν συνεταιρισμν και ειδικς περιπτσεις ασφαλιστικν επιχειρσεων λγω μεγθους
20-4-16    Π.Δ. 44/16 (ΦΕΚ-68 Α/19-4-16)  : Προσντα, προυποθσεις, κωλματα κατταξης, κατηγορες υποψηφων και διαδικασα για την εισαγωγ στη Σχολ Πυροσβεστν και στη Σχολ Ανθυποπυραγν της Πυροσβεστικς Ακαδημας με το σστημα των εξετσεων σε πανελλαδικ εππεδο και λλες διατξεις
20-4-16    ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/79/ΟΙΚ.11514/19-4-16 : Μεταφορ της υποχρεωτικς αργας της 1ης Μαου 2016 για το Δημσιο και τον ευρτερο Δημσιο Τομα
19-4-16 ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 12460/18-4-16 : Διοργνωση τοπικν και περιφερειακν εκδηλσεων για την Ερπη με την υποστριξη της Επιτροπς των Περιφερειν.
19-4-16 ΦΕΚ 67 Α/18-4-2016 :
ΒΟΥΛΗ 5373/3852/16 :  Τροποποηση της υπ'αριθμ. 6701/ΦΕΚ 234 Α'/27.12.1994 απφαση της Ολομλειας της Βουλς "περ μισθσεως απ τη Βουλ αναλγου αριθμο δωματων για τη διαμον των στερουμνων ιδιοκττου μισθωμνης κατοικας στην περιοχ της τως Διοικσως Πρωτευοσης, Βουλευτν επαρχας.
ΒΟΥΛΗ 5372/3551/16 :  Τροποποηση της απφασης της Ολομλειας της Βουλς, ΦΕΚ 163 Α'/30.11.1990, "Για τη σσταση "Λογαριαμο Αλληλοβοθειας Βουλευτν, Ευρωβουλευτν".
ΒΟΥΛΗ 5370/3849/16 : Κδικας Δεοντολογας των μελν του Ελληνικο Κοινοβουλου.
ΒΟΥΛΗ 5371/3850/16 :  Τροποποηση των διατξεων του Κανονισμο της Βουλς-Μρος Β' (ΦΕΚ 51 Α' Α/10.4.1997), πως ισχει.

19-4-16 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1044/16 (ΦΕΚ 1083 Β/18-4-16) : Παρταση της προθεσμας υποβολς των δηλσεων φορολογας εισοδματος φορολλογικο τους 2015 φυσικν προσπων του ρθρου 3 του Ν.4172/2013.
19-4-16  ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΚΟΙΝ.ΑΛΛ. 60970/3026/16 (ΦΕΚ 1065 Β/15-4-2016) : Ανθεση στο Κντρο εσπραξης των απαιτσεων του Ενιαου Ταμεου Επικουρικς Ασφλισης (Ε.Τ.Ε.Α.) απ καθυστερομενες εισφορς μχρι 30.11.2013 και αχρεωσττως καταβληθεσες παροχς και ρθμιση ειδικν με την εσπραξη θεμτων.
19-4-16  ΥΠ.ΟΙΚ. 30/004/000/1615/18-4-16 : Αλλαγς/βελτισεις στην καταχρηση στο ΟΠΣ δειγμτων χημικν και βιομηχανικν προντων.
19-4-16 ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 608/18-4-16 : Οδηγες για την Παρακολοθση και τον λεγχο της τρησης των μακροχρνιων δεσμεσεων ολοκληρωμνων Πρξεων (κρατικν ενισχσεων) Μτρων 2.1-"Υδατοκαλλιργεια" & 2.3-"Μεταποηση & Εμπορα", του Επιχειρησιακο Προγρμματος "Αλιεα" 2007-2013.
19-4-16 ΥΠΥΜΕΔΙ Β1/ΟΙΚ.27850/1387/18--4-16 : Κοινοποηση της παρ. 1 του ρθρου 17 του Νμου 4337/2015 (ΦΕΚ 129 Α/2015).
19-4-16  ΥΠΥΜΕΔΙ 17012/972/18-4-16 : Τρπος αναγραφς ημερομηνας γκρισης των δεξαμενν LPG.
18-4-16       ΕΟΠΥΥ ΔΒ4Α/ΟΙΚ.13821/18-4-16 : Σχετικ με πρσβαση ανασφαλιστων πολιτν στο Δημσιο Σστημα Υγεας
18-4-16        Ν. 4380/16 (ΦΕΚ-66 Α/15-4-16) : Κρωση της Συμφωνας Κοινο Αεροπορικο Χρου μεταξ της Ευρωπαικς Ενωσης και των κρατν - μελν της και της Δημοκρατας της Μολδαβας και λλες διατξεις --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
18-4-16         ΥΠΠΟΑ ....127217/8826/14-01/289/16 (ΦΕΚ-1075 Β/15-4-16) : Διεξαγωγ διοργνωσης Κυπλλου Ελλδας ποδοσφαρου περιδου 2015-2016
18-4-16         ΥΠΕΘ Φ.253.2/62767/Α5/16 (ΦΕΚ-1063 Β/15-4-16) : Καθορισμς οργνωσης και τρπου διεξαγωγς επαναληπτικν πανελλαδικν εξετσεων μαθημτων τους 2016
18-4-16         ΥΠ.ΟΙΚ. 0003083/ΕΞ2016/16 (ΦΕΚ-1076 Β/15-4-16) : Ανοιγμα και λειτουργα Ειδικο Λογαριασμο
18-4-16          ΙΚΑ Γ36/02/203/14-4-16 : Οδηγες εφαρμογς διατξεων που αφορον ρυθμσεις ληξιπρθεσμων οφειλν
15-4-16        ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚΦ/Β/1060797/ΕΞ2016/15-4-16 : Κοινοποηση της αριθμ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ/Β/1059688/ΕΞ2016/13-4-16 απφασης του ΓΓΔΕ για την τροποποηση της αριθμ. Δ.82/30/93 ΑΥΟ (ΦΕΚ-11 Β/93) "Διαδικασα αποστολς ενσμων ταινιν φορολογας βιομηχανοποιημνων καπνν σε λλα κρτη μλη σε τρτες χρες για επικλληση στα πακτα συσκευασας των προιντων αυτν, τα οποα προορζονται για κατανλωση στο εσωτερικ της χρας"
15-4-16      ΙΚΑ Α02/1102/42/14-4-16 : Ασφαλιστικ τακτοποηση απασχοληθντων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για επιδικασθεσες αμοιβς σε εκτλεση δικαστικν αποφσεων
15-4-16       ΥΠΕΘ 64300/Δ2/15-4-16 : Εναρξη Πρσθετης Διδακτικς Στριξης για το Σχολικ τος 2015-2016
15-4-16        ΥΠΥΜΕΔΙ 78053/6496/15/14-4-16 : Διευκρινσεις σχετικ με τις περιπτσεις οχημτων που απαλλσσονται απ την καταβολ του ειδικο τλους εκπρθεσμου τεχνικο ελγχου, σμφωνα με την υπ' αριθμ. 58144/614/92 υ.α. (ΦΕΚ-138 Β)
15-4-16         ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Α3Β/26044/15-4-16 : Οροι και προυποθσεις ασφαλος μεταφορς αματος
15-4-16         ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1/ΓΠ/ΟΙΚ.28158/15-4-16 : Παρακολοθηση ποιτητας νερο ανθρπινης κατανλωσης ως προς τις ραδιενεργς ουσες που περιχει
15-4-16         ΥΠΟΙΑΝΤ 41228/15-4-16 : Εντατικοποηση ελγχων στην αγορ κατ την πασχαλιν περοδο
15-4-16        ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 89/16 (ΦΕΚ-1050 Β/14-4-16) : Εξταση αιτισεων απ ασφαλιστικος διαμεσολαβητς
15-4-16       ΥΠΥΜΕΔΙ ΔΟΥ/ΟΙΚ.1920/16 (ΦΕΚ-1053 Β/14-4-16) : Εγκριση Τεχνικν Οδηγιν για ποδηλατοδρμους (Υποδομς ποδηλτων) --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
15-4-16        ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚΦ/Β/1059688/ΕΞ2016/16 (ΦΕΚ-1055 Β/14-4-16) : Τροποποηση της αριθμ. Δ.82/30/93 ΑΥΟ (ΦΕΚ-11 Β/1993) "Διαδικασα αποστολς ενσμων ταινιν φορολογας βιομηχανοποιημνων καπνν σε λλα κρτη μλη σε τρτες χρες για επικλληση στα πακτα συσκευασας των προιντων αυτν, τα οποα προορζονται για κατανλωση στο εσωτερικ της χρας"
14-4-16     ΥΠΕΕ 19806/14-4-16 : Απλοστευση διαδικασιν γνωμοδτησης κατ την περιβαλλοντικ αδειοδτηση νων ργων και δραστηριοττων που εντσσονται στην κατηγορα Α1 της υπ' αριθμ. 1958/12 υ.α. (ΦΕΚ-21 Β) πως ισχει
14-4-16      ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Α2Α/ΓΠ/ΟΙΚ.27953/12-4-16 : Συγκρτηση Συμβουλων για πλρωση θσεων ιατρν κλδου ΕΣΥ
14-4-16       ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΔΘΤΟΚ/Δ/1060084/ΕΞ2016/14-4-16 : Κοινοποηση τροποποησης διατξεων της αριθμ. Τ.392/8/Β0019/16-12-02 κ.υ.α. υπουργν Οικονομας και Οικονομικν και Ανπτυξης
14-4-16     Κ.Υ.Α. 39507/167/Φ.9.2/16 (ΦΕΚ-1047 Β/13-4-16) : Προσαρμογ της ελληνικς νομοθεσας στην οδηγα 2014/33/ΕΕ του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 26ης Φεβρουαρου 2014 για την εναρμνιση των νομοθεσιν των κρατν μελν σχετικ με τους ανελκυστρες και τα κατασκευαστικ στοιχεα ασφλειας για ανελκυστρες
14-4-16     Κ.Υ.Α. 6782/16 (ΦΕΚ-1018 Β/13-4-16) : Ρθμιση σπουδαστικν εκκρεμοττων καταρτιζομνων ΙΕΚ Υπουργεου Οικονομας, Ανπτυξης και Τουρισμο, ειδικοττων, προ του ν. 4186/13
14-4-16      ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1047/12-4-16 : Κοινοποηση της υπ' αριθμ. 372/14 γνωμοδτησης του Α τμματος του ΝΣΚ σχετικ με τις εφαρμοστες διατξεις επ αιτημτων αμοιβαας συνδρομς στην εσπραξη τη λψη ασφαλιστικν μτρων υπρ αλλοδαπο δημοσου δυνμει του ν. 4072/12
13-4-16         ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1046/7-4-16 : Παροχ πληροφοριν ως προς τη διενργεια επιτπιου ελγχου (αυτοψα)
13-4-16          ΥΠΕΘ Φ.151/62650/Α5/13-4-16 : Πανελλαδικς εξετσεις υποψηφων ημερησων ΕΠΑΛ με το νο σστημα και υποψηφων ημερησων και εσπερινν ΕΠΑΛ (Ομδα Α και μαθματα ειδικτητας Ομδα Β) με το παλαι σστημα, τους 2016
13-4-16        ΥΠΕΚΑΑ Δ23/ΟΙΚ.17437/1366/13-4-16 : Εγκκλιος εφαρμογς της υπ' αριθμ. Α3(γ)/ΓΠ/οικ.25132/ ΚΥΑ (ΦΕΚ-908 Β) "Ρυθμσεις για τη διασφλιση της πρσβασης των ανασφλιστων στο Δημσιο Σστημα Υγεας"
13-4-16        ΥΠΥΜΕΔΙ Α/25624/1679/13-4-16 : Αποστολ ΦΕΚ-Παρταση διαδικασας χοργησης κιντρων για την αντικατσταση αυτοκιντων παλαις τεχνολογας
13-4-16       ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Α2Α/ΟΙΚ.24317/16 (ΦΕΚ-1005 Β/12-4-16) : Κατρτιση και τρηση καταλγου - διαδικασα τοποθτησης επικουρικν ιατρν
13-4-16       ΟΑΕΕ 7/13-4-16 : Χοργηση ασφαλιστικς ικαντητας για παροχς υγειονομικς περθαλψης, ως μελν οικογενεας, προσπων που χουν συνψει σμφωνο συμβωσης ανεξρτητα απ το φλο τους
13-4-16        ΦΕΚ-1009 Β/12-4-16:
ΥΠ.ΔΙΚ. 29157/16 : Συμπλρωση - Τροποποηση της με αριθ, πρωτ. 67514/15 απφασης του Υπουργο Δικαιοσνης, Διαφνειας και Ανθρωπνων Δικαιωμτων "Τρπος διενργειας διαγωνισμο υποψφιων δικηγρων" (Β 2014) πως ισχει
Κ.Υ.Α. 7984/16 : Καθορισμς τιμς εκκνησης για τις δημοπρατομενες δειες παρχων περιεχομνου επγειας ψηφιακς τηλεοπτικς ευρυεκπομπς ελεθερης λψης εθνικς εμβλειας ενημερωτικο προγρμματος γενικο περιεχομνου για μετδοση υψηλς ευκρνειας (high definition)
13-4-16        ΥΠ.ΟΙΚ. 33378/16 (ΦΕΚ-1006 Β/12-4-16) : Καταβολ συντξεων μηνς Μαου 2016 την 22-4-2016
13-4-16      ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΔΑΔ/Φ.70Α/11/ΟΙΚ.10346/16 (ΦΕΚ-1004 Β/12-4-16) : Μεταφορ της υποχρεωτικς αργας της 1ης Μαου 2016 για το Δημσιο και τον ευρτερο Δημσιο Τομα
13-4-16      Κ.Υ.Α. 13385/777/16 (ΦΕΚ-1002 Β/12-4-16) : Καταβολ συντξεων μηνς Μαου 2016
13-4-16     ΥΠΕΕ 19266/8-4-16 : Παρταση ισχος οικοδομικν αδειν και αδειν δμησης
12-4-16      ΙΚΑ Σ22/2/11-4-16 : Συνυπολογισμς χρνου ασφλισης ΟΓΑ και Δημοσου για την χοργηση του εξωιδρυματικο επιδματος του ρθρου 42 του Ν. 1140/81
12-4-16     ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1Β/ΓΠ/ΟΙΚ.27150/12-4-16 : Εντατικοποηση των υγειονομικν ελγχων ενψει της εορταστικς περιδου του Πσχα και της ναρξης της τουριστικς - καλοκαιρινς περιδου
12-4-16     Κ.Υ.Α. 13311/273/16 (ΦΕΚ-997 Β/11-4-16) : Κατργηση των κ.υ.α. που χουν εκδοθε κατ' εξουσιοδτηση του ρθρου 21 του Ν. 1767/88 (Α 63), πως αντικαταστθηκε με το ρθρο 32 του Ν. 1836/89 (Α 89)
12-4-16      ΥΠ.ΟΙΚ. ΓΔΟΠ/0000532/ΕΞ2016/16 (ΦΕΚ-999 Β/11-4-16) : Διαμρφωση των πρων της Επιτροπς Κεφαλαιαγορς
12-4-16       ΥΠΑ 4845/2296/16 (ΦΕΚ-976 Β/8-4-16) : Εγκριση Εθνικο Προγρμματος Αεροπορικς Ασφλειας
12-4-16        ΦΕΚ-995 Β/11-4-16 : 
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΤΑΔΚ/115/2016 : Μερικ ανκληση της υπ' αριθμ. Φ.127080/57460/21-12-10 απφασης του Υπ.Εσ.Αποκντρωσης και Ηλεκτρονικς Διακυβρνησης
Κ.Υ.Α. 51585/Υ1/16 : Καθορισμς της μορφς των Βεβαισεων Επρκειας (Πιστοποιητικν) προσντων προσπων και προσωπικο, σον αφορ το σταθερ εξοπλισμ ψξης, κλιματισμο και αντλιν θερμτητας που περιχει ορισμνα φθοριοχα αρια θερμοκηπου, σμφωνα με τον Καν. 303/2008 της Επιτροπς της ΕΕ, των Κανονισμν που εκδδονται σε εφαρμογ του και του ψους των ανταποδοτικν τελν για τη χοργησ τους απ τον ΕΟΠΠΕΠ

12-4-16          ΙΚΑ 10/11-4-16  : Χοργηση ασφαλιστικς κλυψης για παροχς υγειονομικς περθαλψης, ως μελν οικογνειας, προσπων που χουν συνψει "Σμφωνο Συμβωσης"
12-4-16         ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1045/8-4-16 : Θση εμπορευμτων σε ελεθερη κυκλοφορα με απαλλαγ απ ΦΠΑ και μεση αποστολ σε λλο Κρτος Μλος της ΕΕ (εφαρμογ τελωνειακο καθεσττος 42)
11-4-16        ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Α2Β/ΓΠ/ΟΙΚ.26995/11-4-16 : Παροχ διευκρινσεων για τη Σναψη νων συμβσεων παροχς υπηρεσιν για την φλαξη των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, που εποπτεονται απ το Υπουργεο Υγεας, σμφωνα με το ρθρο 97 εδ. β του ν. 4368/16
11-4-16       ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Α2Β/ΓΠ/ΟΙΚ.26994/11-4-16 : Διευκρινιστικς οδηγες για τη Σναψη νων συμβσεων μσθωσης ργου για την καθαριτητα των κτιρων ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, που εποπτεονται απ το Υπουργεο Υγεας, σμφωνα με το ρθρο 97 του ν. 4368/16
11-4-16       ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Α2Α/ΟΙΚ.26782/11-4-16 : Παροχ διευκρινσεων σχετικ με την εφαρμογ του ρθρου 40 του ν. 4368/16 (ΦΕΚ-21 Α/21-2-16) για τις μετατξεις ιατρν
11-4-16        Κ.Υ.Α. Φ.80000/52664/14130/16 (ΦΕΚ-980 Β/8-4-16) : Διρθρωση της Κεντρικς Υπηρεσας του Ενιαου Ταμεου Επικουρικς Ασφλισης (ΕΤΕΑ), καθορισμς των αρμοδιοττων των οργανικν μονδων και των κλδων απ τους οποους προρχονται οι προιστμενοι αυτν
11-4-16        Κ.Υ.Α. 7577/16 (ΦΕΚ-985 Β/8-4-16) : Καθορισμς ελχιστου αριθμο εργαζομνων πλρους απασχλησης αν ειδικτητα των παρχων περιεχομνου επγειας ψηφιακς τηλεοπτικς ευρυεκπομπς ελεθερης λψης εθνικς εμβλειας ενημερωτικο προγρμματος γενικο περιεχομνου
11-4-16         ΥΠΠΟΑ / ΓΔΑΠΚ / ΔΜ / ΤΑΜΣ / Φ31 / 111089 / 67670 / 3574 / 2364 /16 (ΦΕΚ-974 Β/8-4-16) : Θεριν ωρριο λειτουργας Αρχαιολογικν Χρων, Μουσεων και Μνημεων του Κρτους κατ τη Θεριν περοδο 2016
11-4-16        ΕΛΣΤΑΤ 3468/Β2-251/16 (ΦΕΚ-970 Β/8-4-16) : Εγκριση Ελληνικο Στατιστικο Προγρμματος 2017-2019 --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
11-4-16        Π.Δ. 40/16 (ΦΕΚ-61 Α/8-4-16) : Ρυθμσεις διενργειας αλιεας εντς της μη ενοικιαζμενης μη παραχωρημνης περιοχς της λιμνοθλασσας Μεσολογγου - Αιτωλικο
11-4-16        ΟΑΕΕ 6/6-4-16 : Παρταση συνταξιοδοτικν παροχν με αιτα την αναπηρα για ξι (6) μνες μετ τη λξη τους, εφσον εκκρεμε στις υγειονομικς επιτροπς ΚΕΠΑ ιατρικ κρση, χωρς υπαιτιτητα των ασφαλισμνων
11-4-16      ΥΠΥΜΕΔΙ Α/22303/1445/8-4-16 : Περ της κδοσης ηλεκτρονικο παραβλου (e-Παρβολο) με χωρς τη μεσολβηση των Κντρων Εξυπηρτησης Πολιτν (ΚΕΠ)
11-4-16      ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 2648/8-4-16 : Σχεδιασμς και δρσεις Πολιτικς Προστασας για την αντιμετπιση κινδνων λγω των δασικν πυρκαγιν κατ την αντιπυρικ περοδο 2016 
8-4-16        ΥΠΥΜΕΔΙ ΔΑΕΦΚ/ΟΙΚ.1590/Α321/16 (ΦΕΚ-959 Β/8-4-16) : Προθεσμες και διαδικασα χοργησης στεγαστικς συνδρομς για ανακατασκευ, αυτοστγαση, αποπερτωση και επισκευ κτιρων πληγντων απ τον σεισμ της 17ης Νοεμβρου 2015 σε περιοχς : α) των Περιφερειακν Ενοττων Λευκδας, Κεφαλληνας και Ιθκης της Περιφρειας Ιονων Νσων και β) της Περιφερειακς Εντητας Αιτωλοακαρνανας της Περιφρειας Δυτικς Ελλδας
8-4-16       ΥΠΥΜΕΔΙ 15212/1259/6-4-16 : Διευκρινσεις περ ενημρωσης φακλου που περιλαμβνει αλλαγς που επιβλθηκαν απ νομοθεσα του συστματος εισρον-εκρον, καθς και διευκρινσεις για τη διαδικασα αλλαγς προιντος πρατηρου υγρν καυσμων
8-4-16         ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1043/7-4-16 : Κοινοποηση της ΠΟΛ.1026/16-2-16 Απφασης ΓΓΔΕ και παροχ οδηγιν
8-4-16          ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚ/Φ/Γ/1056260/ΕΞ2016/7-4-16 : Κοινοποηση διατξεων ρθρων 11 και 14 του ν. 4378/16 - Τροποποηση διατξεων του ν. 2960/01 - Κνητρα για την αντικατσταση αυτοκιντων παλαις τεχνολογας
8-4-16          ΥΠΕΕ 138600/1870/5-4-16 : Γνωστοποηση για δημοσευση διορθωτικο στον κανονισμ (ΕΕ) αριθ. 995/10 (Κανονισμς Ξυλεας)
8-4-16          ΥΠΥΜΕΔΙ 25022/2202/7-4-16 : Εφαρμογ της υπ' αριθμ. 20188/1129/16 (853 Β) υ.α. στα ΚΤΕΟ της Χρας αναφορικ με την εγκατσταση συστματος αντιεμπλοκς κατ την πδηση (ΣΑΠ)
8-4-16        ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1Β/ΓΠ/19337/7-4-16 : Υπαθριοι χροι εκδηλσεων με συγκρτηση εστιατορου
7-4-16         ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΤΔ/Α/1055689/ΕΞ2016/7-4-16 : Κοινοποηση της νομοθετικς δσμης του Ενωσιακο Τελωνειακο Κδικα (UCC) 
7-4-16         ΥΠΥΜΕΔΙ Α/16370/1082/5-4-16 : Διευκρινσεις επ θεμτων λειτουργας οχημτων ειδικς χρσης που προορζονται για τη μεταφορ νεκρν και διαθτουν προς το σκοπ αυτ ειδικ εξοπλισμ (Νεκροφρες), σμφωνα με το ισχον θεσμικ πλασιο
7-4-16         ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΤΔ/Α/1055263/ΕΞ2016/1-4-16 : Κοινοποηση της αριθμ. ΔΟΡΓΑ/1014322/ΕΞ2015/29-1-16 (ΦΕΚ-295 Β) ΑΥΟ "Τροποποηση της αριθμ. Δ6Α/1058824/ΕΞ2014/14 απφαση ΓΓΔΕ ως προς την αναδιρθρωση και τον ανακαθορισμ καθ' λην αρμοδιτητας Ειδικν Αποκεντρωμνων και Περιφερειακν Τελωνειακν Υπηρεσιν, καθς και λοιπν διατξεων που αφορον στην καθ' λην και στην κατ τπον αρμοδιτητα Τελωνεων"
6-4-16        ΥΠΕΕ 138626/1668/6-4-16 : Περ χορηγσεως απ τον οικεο Δασρχη πιστοποιητικο για τον οριστικ και αμετκλητο χαρακτρα εκτσεως
6-4-16       ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 590/1-4-16 : Λειτουργα Αγορν Παραγωγν
6-4-16        ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚΦ/Δ/1054408/ΕΞ2016/5-4-16 : Κοινοποηση της αρ. πρωτ. ΠΟΛ.1032/3-3-16 (ΦΕΚ-763 Β) απφσης ΓΓΔΕ "Προθεσμες πραγματοποησης εξαγωγς ενδοκοινοτικς παρδοσης αγαθν τελωνειακν παραστατικν εισαγωγς που εκκρεμον σμφωνα με τις διαδικασες που προβλπονται στην αρ. πρωτ. Δ.1163/678/Ε0017/30-8-01 ΑΥΟ (ΦΕΚ-1173 Β) στις τελωνειακς αρχς
6-4-16      ΥΠΥΜΕΔΙ Β1/6403/379/5-4-16 : Δεσμεσεις φορτηγν αυτοκιντων λγω πλασματικο ενεχρου - Εφαρμογ ν. 2844/00 (ΦΕΚ-220 Α) - Δυναττητα θσης σε ακινησα ΦΙΧ αυτοκιντου για το οποο χει συσταθε πλασματικ ενχυρο
6-4-16      ΥΠΕΕ 15649/16 (ΦΕΚ-923 Β/5-4-16) : Εγκριση τεχνικν προδιαγραφν και κανονισμο προεκτιμμενων αμοιβν της ΕΚΧΑ ΑΕ των μελετν κτηματογρφησης για τη δημιουργα Εθνικο Κτηματολογου στο υπλοιπο της Χρας
6-4-16      ΥΠΕΚΑΑ Φ.11221/41495/1413/16 (ΦΕΚ-904 Β/4-4-16) : Προθεσμα καταβολης εισφορν υπρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ απ το Ελληνικ Κντρο Ψυχικς Υγιεινς και Ερευνν
6-4-16        ΕΠΑΘ 182/16 (ΦΕΚ-925 Β/5-4-16) : Διορισμς Ειδικο Εκκαθαριστ στα υφιστμενα υπ ειδικ εκκαθριση ιδρματα
6-4-16       ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1042/16-3-16 : Οδηγες συμπλρωσης Ε3 (Κατσταση οικονομικν στοιχειν απ επιχειρηματικ δραστηριτητα) και Κατστασης Φορολογικς Αναμρφωσης φορολογικο τους 2015
6-4-16       ΥΠΥΜΕΔΙ 24258/2145/5-4-16 : Ενταξη παραβλων για την πληρωμ των προστμων που επιβλλονται σε ιδιωτικ ΚΤΕΟ στην εφαρμογ του e-Παρβολο
6-4-16      ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1041/16 (ΦΕΚ-926 Β/5-4-16) : Τπος και περιεχμενο της δλωσης φορολογας εισοδματος φυσικν προσπων, φορολογικο τους 2015, των λοιπν εντπων και των δικαιολογητικν εγγρφων που υποβλλονται με αυτ --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
6-4-16       Ν. 4378/16 (ΦΕΚ-55 Α/5-4-16) : Προσαρμογ της Ελληνικς Νομοθεσας στις διατξεις : α) των Οδηγιν 2014/107/ΕΕ και (ΕΕ) 2015/2060, β) των Οδηγιν 2014/86/ΕΕ και 2015/121/ΕΕ, γ) της Οδηγας 2013/61/ΕΕ και λλες διατξεις
6-4-16      ΥΠ.ΟΙΚ. 30/003/000/522/31-3-16 : Κοινοποηση ΕΔΥΟ σχετικ με την επιβολ ΕΦΚ στους ονους και στα λοιπ ποτ απ ζμωση του κωδικο ΣΟ 2206
5-4-16      ΙΚΑ 9/4-4-16 : Κοινοποηση των διατξεων της παρ. 9 του ρθρου 46 του ν. 4278/14. Δεν εφαρμζονται οι διατξεις της υποπαρ. Ε3 του ρθρου 2 του ν. 4336/15 στους εργαζμενους της εταιρεας "Ελληνικ Αμυντικ Συστματα" οι οποοι συμμετεχαν στο πργραμμα εθελουσας εξδου των κοινοποιομενων διατξεων" --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
5-4-16       Κ.Υ.Α. 5745/16 (ΦΕΚ-901 Β/4-4-16) : Ενταξη της διαδικασας Χοργησης Ειδικο Σματος Λειτουργας σε Ορειβατικ Καταφγια στο σστημα διεκπεραωσης μσω των Κντρων Εξυπηρτησης Πολιτν (ΚΕΠ) που λειτουργον ως Ενιαα Κντρα Εξυπηρτησης (ΕΚΕ)
5-4-16      ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1039/1-4-16 : Παροχ διευκρινσεων επ ζητημτων, που αφορον σε αλλοδαπ φυσικ πρσωπα υπηκους τρτων χωρν, που εναι δικαιοχοι καθεσττων πρσφυγα, επικουρικς προστασας και παραμονς στη χρα για ανθρωπιστικος λγους
5-4-16       ΥΠΟΙΑΝΤ 35518/16 (ΦΕΚ-905 Β/4-4-16) : Τροποποηση της παρ. 1 του ρθρου 1 της υ.α. 23757/16 (ΦΕΚ-520 Β) "Καθορισμς αντατων τιμν σε συγκεκριμνα σημαα πλησης λγω της κατστασης ανγκης στο προσφυγικ / μεταναστευτικ" 
5-4-16       K.Y.A. A3(Γ)/ΓΠ/ΟΙΚ.25132/16 (ΦΕΚ-908 Β/4-4-16) : Ρυθμσεις για τη διασφλιση της πρσβασης των ανασφλιστων στο Δημσιο Σστημα Υγεας
4-4-16      ΥΠΕΘ Φ.354.1/5/48162/Ε1/16 (ΦΕΚ-887 Β/1-4-16) : Συμπλρωση της αρ. Φ.354.1/14/98473/ε1/15 απφασης .. με θμα "Τροποποηση της με αριθμ. Φ.350/17/61266/Δ1/12 υ.α. "Σσταση - Συγκρτηση Πρωτοβθμιων Πειθαρχικν Συμβουλων των Περιφερειακν Διευθνσεων Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης του Υπουργεου Παιδεας, Δια Βου Μθησης και Θρησκευμτων" (ΦΕΚ-1770 Β/31-5-12)
4-4-16       ΥΠ.ΔΙΚ.ΔΙΑΦ.ΑΝΘΡ.ΔΙΚ. 23672/16 (ΦΕΚ-890 Β/1-4-16) : Συμπλρωση - Τροποποηση της με αριθμ. πρωτ. 67514/15 απφασης "Τρπος διενργειας διαγωνισμο υποψφιων δικηγρων (Β 2014)"
4-4-16      ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΤΥ/Γ/0001340/ΕΞ2016/16 (ΦΕΚ-881 Β/1-4-16) : Ρυθμσεις σχετικ με τη στγαση Δημοσων Υπηρεσιν σε κτρια που χουν συναφθε μισθσεις απ το Δημσιο σμφωνα με τις διατξεις της παρ. 1 του ρθρου 1 του Ν. 3581/07
4-4-16       ΥΠΕΕ ΔΤΕ/Β/17451/4-4-16 : Διευκρινσεις στο ρθρο 6 παρ. 4 του ν. 4315/14 "Πρξεις Εισφορς σε γη και χρμα - Ρυμοτομικς Απαλλοτρισεις και λλες διατξεις" (ΦΕΚ-269 Α/24-12-14)
4-4-16       ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 360/26071/1-3-16 : Εγκκλιος δικαιολογητικν για τη χοργηση βεβαωσης ΜΑΑΕ
4-4-16        Ν.4375/16 (ΦΕΚ-51 Α/3-4-16) : Οργνωση και λειτουργα Υπηρεσας Ασλου, Αρχς Προσφγων, Υπηρεσας Αποδοχς και Ταυτοποησης σσταση Γενικς Γραμματεας Υποδοχς, προσαρμογ της Ελληνικς Νομοθεσας προς τις διατξεις της Οδηγας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου "σχετικ με τις κοινς διαδικασες για τη χοργηση και ανκληση του καθεσττος διεθνος προστασας (αναδιατπωση)" (L180/29-6-2013) , διατξεις για την εργασα δικαιοχων διεθνος προστασας και λλες διατξεις
4-4-16         Ν. 4374/16 (ΦΕΚ-50 Α/1-4-16) : Προσαρμογ της ελληνικς νομοθεσας α) στις διατξεις της Οδηγας 2013/50/ΕΕ του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 22ας Οκτωβρου 2013 και β) στο ρθρο 1 της Οδηγας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 16ης Απριλου 2014 και λλες διατξεις
4-4-16         Ν. 4373/16 (ΦΕΚ-49 Α/1-4-16) : Αναγκαες ρυθμσεις για την εναρμνιση της ελληνικς νομοθεσας με το νο Κδικα Αντιντπινγκ του Παγκσμιου Οργανισμο Αντιντπινγκ και λλες διατξεις
4-4-16         ΥΠΥΜΕΔΙ ΔΝΣΒ/17741/Φ.ΕΓΚ.10/1-4-16 : Δημοσευση της Κατευθυντριας Οδηγας 13 της Ενιαας Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Συμβσεων σχετικ με τα κριτρια ποιοτικς επιλογς δημοσων συμβσεων και ελγχου καταλληλτητας
4-4-16         ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1038/16 (ΦΕΚ-874 Β/1-4-16) : Τροποποηση της απφασης Γενικο Γραμματα Δημοσων Εσδων ΠΟΛ,1274/13 (Β 3398) περ Αποδεικτικο Ενημερτητας ρθρου 12 του ν. 4174/13, ΦΕΚ-170 Α - ΚΦΔ, πως ισχει
1-4-16        ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΑΔΙΠΥΔ/ΤΣΠΕΑΔ/Φ.18/ΟΙΚ.9462/1-4-16 : Απλοστευση και ανασχεδιασμς διοικητικν διαδικασιν
1-4-16        Π.Δ. 32/16 (ΦΕΚ-46 Α/31-3-16) : Ορισμς επιστημονικν κριτηρων και συνεκτιμμενων στοιχεων για την υπαγωγ εκτσεων στις περιπτσεις των παρ. 1, 2 και 5 του ρθρου 3 του ν. 998/79
1-4-16        Π.Δ. 34/16 (ΦΕΚ-47 Α/31-3-16) : Τροποποηση του π.δ. 308/00 "Οροι υγειονομικο ελγχου που διπουν το εμπριο ορισμνων ειδν ζντων ζων σε συμμρφωση προς τις Οδηγες 64/432/ΕΟΚ και 72/462/ΕΟΚ του Συμβουλου" (Α 252), πως ισχει, σε συμμρφωση προς την Οδηγα 2014/64/ΕΕ του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου
1-4-16         ΥΠΕΕ 135445/413/29-3-16 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Υλοποηση του Ειδικο Προγρμματος Πρληψης Λαθρουλοτομιν τους 2016
1-4-16        ΙΚΑ 8/1-4-16 : Δαπνες μετακινομενων εντς και εκτς Επικρτειας
1-4-16         K.Y.A. 3/3694/16 (ΦΕΚ-872 Β/31-3-16) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 3/5262/ (ΦΕΚ-2065 Β/18-9-15) κ.υ.α. περ "Σσταση Ανοιχτς Δομς Φιλοξενας αιτοντων συλο, ευλωτων ομδων πολιτν τρτων χωρν στον Ελαινα Αττικς", πως ισχει
31-3-16       ΥΠΕΚΑΑ 11886/514/16 (ΦΕΚ-842 Β/30-3-16) : Αναβωση των Κοιν.Σ.Επ. που διαγρφησαν αυτοδκαια κατ τα οριζμενα στην παρ. 2 του ρθρου 4 και τις παρ. 9 και 10 του ρθρου 7 της υ.α. 2.2250/οικ.4.105/02/02/12 (ΦΕΚ-221 Β), πως τροποποιθηκε με την υπ' αριθμ. 2.9621/οικ.4.1200 υ.α. (ΦΕΚ-1360 Β.25-4-12)
31-3-16       ΥΠΕΕ 135183/674/16 (ΦΕΚ-859 Β/30-3-16) : Ορισμς Συντελεστ Μ, ο οποος χρησιμοποιεται για την εφαρμογ ορισμνων διατξεων του Π.Δ. 437/81
31-3-16       ΥΠΥΜΕΔΙ 22954/1252/31-3-16 : Κοινοποηση απφαση αρ. πρωτ. 20188/1129/16 "Τροποποηση της υπ'αριθμ. 28366/2098/06 υ.α. "Ταξινμηση ορισμνων κατηγοριν μεταχειρισμνων οχημτων με συστματα αντιεμπλοκς κατ την πδηση"
31-3-16     ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.52/2266/ΟΙΚ.9165/30-3-16 : Διαφνεια - Αξιοκρατα και αποτελεσματικτητα της Δημσιας Διοκησης (ν. 4369/16, Α 33)
31-3-16       ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.24708/31-3-16 : Προγρμματα καταπολμησης των κουνουπιν, σχετικ ενημρωση και προφλαξη του κοινο για το τος 2016
31-3-16        ΥΠΕΘ 47920/Δ2/16 (ΦΕΚ-838 Β/30-3-16) : Οργνωση και λειτουργα της Πρσθετης Διδακτικς Στριξης για το σχολικ τος 2015-2016
31-3-16        ΥΠΕΘ 47381/Δ6/16 (ΦΕΚ-847 Β/30-3-16) : Εισαγωγ μαθητν και σχετικς ρυθμσεις στα Πειραματικ και στα Πρτυπα Σχολεα για το σχολικ τος 2016-2017
31-3-16      ΥΠΑ Δ3/Γ/6037/2069/16 (ΦΕΚ-849 Β/30-3-16) : Τροποποηση Κανονισμο Πυρασφλειας για αεροδρμια - ελικοδρμια και πεδα προσγεισεων αεροσκαφν
31-3-16      ΥΠΥΜΕΔΙ 20188/1129/16 (ΦΕΚ-853 Β/30-3-16) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 28366/2098/06 (Β 441) υ.α. "Ταξινμηση ορισμνων κατηγοριν μεταχειρισμνων οχημτων με συστματα αντιεμπλοκς κατ την πδηση" πως ισχει
31-3-16      Κ.Υ.Α. Δ23/ΟΙΚ.14435/1135/16 (ΦΕΚ-854 Β/30-3-16) : Καθορισμς ελχιστων προδιαγραφν λειτουργας των Κντρων Νετητας
30-3-16      ΥΠΕΘ Φ.251/52887/Α5/30-3-16 : Πανελλαδικς εξετσεις Γενικο Λυκεου με το ΝΕΟ και το ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (σχολ. τους 2015-2016)
30-3-16      ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΔΘΤΟΚ/Α/1050012/ΕΞ2016/29-3-16 : Συνδρομ Τελωνειακν Περιφερειν σε θματα διαμρφωσης της δασμολογητας αξας, συλλογ και αποστολ στοιχεων 
30-3-16      ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 9093/22-3-16 : Εναρξη δοκιμαστικς λειτουργας διαδικτυακς εφαρμογς εισαγωγς και αναζτησης στοιχεων στον Κμβο Διαλειτουργικτητας του ΥΠΕΣΔΑ
30-3-16      ΥΠΕΕ 6987/24-3-16 : Εκδοση αδειν δμησης αλλαγς χρσης σε αυθαρετες κατασκευς που υπγονται στις περιπτσεις των παρ. 10 και 11 του ρθρου 25 του ν. 4178/13
29-3-16     ΥΠΕΕ 139327/1834/29-3-16 :  Δημοσευση των Δασικν Απαγορευτικν Διατξεων (ΔΑΔ) στην Εφημερδα της Κυβρνησης
29-3-16      ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚΦ/Α/1048969/ΕΞ2016/28-3-16 : Κοινοποηση της αριθμ. ΔΕΦΚΦ/Α/1029710/ΕΞ2016/23-2-16 απφασης ΓΓΔΕ αναφορικ με την απαλλαγ απ τον ΕΦΚ της ηλεκτρικς ενργειας που χρησιμοποιεται για χημικ αναγωγ, ηλεκτρολυτικ και μεταλλουργικ κατεργασα
29-3-16      ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 12/16 (ΦΕΚ-809 Β/28-3-16) : Κανονισμς Λειτουργας Προγραμμτων Μεταπτυχιακν και Διδακτορικν Σπουδν
29-3-16       ΥΠΕΚΑΑ 12618/288/16 (ΦΕΚ-826 Β/28-3-16) : Καθορισμς της 1ης Μαου 2016, ως ημρας υποχρεωτικς αργας και μεταφορς αυτς
29-3-16     ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 2300/29-3-16 : Θεσμικ πλασιο και κατευθυντριες οδηγες για την κρυξη περιοχν σε κατσταση κτακτης ανγκης Πολιτικς Προστασας
29-3-16      ΥΠΕΘ Φ.151/47149/Α5/16 (ΦΕΚ-820 Β/28-3-16) : Τροποποηση της αρ. πρωτ. Φ.151/20049/2007/Β6 (ΦΕΚ-272 Β) "Πρσβαση στην Τριτοβθμια Εκπαδευση αποφοτων δευτεροβθμιας εκπαδευσης που υπγονται στις ειδικς κατηγορες του εδαφου α της παρ. 4 του ρθρου 2 του Ν. 2525/97, πως αντικαταστθηκ με τις διατξεις της παρ. 2 του ρθρου 1 του Ν. 2909/01 (ΦΕΚ-90 Α) και των παρ. 1, 2 και 3 του ρθρου 13 του Ν. 3404/05 (ΦΕΚ-260 Α)"  πως τροποποιθηκε και ισχει
29-3-16      ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2415.9/24392/16 (ΦΕΚ-815 Β/28-3-16) : Καθορισμς καθηκντων των Υπαρχηγν του Λιμενικο Σματος - Ελληνικς Ακτοφυλακς
28-3-16        ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 285/16-3-16 : Αποδοχ γνωμοδτησης (ΦΟΔΣΑ)
28-3-16       ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 9108/24-3-16 : Πληρωμ προνοιακν επιδομτων - Αποστολ των οδηγιν
28-3-16       ΥΠΕΚΑΑ Φ.30316/ΟΙΚ.10271/Δ15.201/16 (ΦΕΚ-799 Β/24-3-16) : Καθορισμς τρπου και χρνου καταβολς μερισμτων απ το ΜΤΠΥ για τους λοιπος μνες τους 2016
28-3-16       ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 9389/24-3-16 : Παροχ στοιχεων εκτιμμενου κστους μεταφορς μαθητν πρωτοβθμιας και δευτεροβθμιας εκπαδευσης και αριθμο μεταφερμενων μαθητν, για το χρονικ διστημα απ 1-4-2016 ως 20-6-2016 και απολογιστικν στοιχεων κστους και αριθμο μεταφερμενων μαθητν, για το χρονικ διστημα απ 1-1-2016 ως 31-3-2016
28-3-16      ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Α3Γ/ΟΙΚ.16467/16 (ΦΕΚ-784 Β/23-3-16) : Τροποποηση και συμπλρωση της υπ' αριθμ. Α3Γ/οικ.86222/11-11-15 υ.α."Καθορισμς ρων και προυποθσεων λειτουργας Κντρων τοποθτησης Ειδικν Βιολογικν Αορτικν Βαλβδων διαδερμικ διακορυφαα" (ΦΕΚ-2542 Β/25-11-15)
28-3-16       ΥΠ.ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 5938/16 (ΦΕΚ-796 Β/24-3-16) : Κριτρια για τη χοργηση δειας παρλληλης απασχλησης των δημοσιογρφων της Γενικς Γραμματεας Ενημρωσης και Επικοινωνας, καθς και των δημοσιογρφων και των καλλιτεχνικν ειδικοττων της "ΕΡΤ ΑΕ" και του "ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ"
24-3-16       ΦΕΚ-794 Β/23-3-16 :
ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Α2Α/ΓΠ/ΟΙΚ.22407/16 : Διαδικασα και ροι μετακνησης και απσπασης ιατρικο προσωπικο
ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Α2Α/ΓΠ/ΟΙΚ.22211/16 : Διαδικασα και τρπος προκρυξης θσεων ιατρν ΕΣΥ και προθεσμα και τρπος υποβολς δικαιολογητικν
ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ4Β/ΓΠ/ΟΙΚ.20300/16 : Καθορισμς εξειδκευσης στην Υπερβατικ Ιατρικ
24-3-16         ΥΠ.ΔΙΚ. 21803/16 (ΦΕΚ-793 Β/23-3-16) : Καθορισμς λεπτομερειν διενργειας της Δοκιμασας Επρκειας υποψφιων δικηγρων ενπιον της Μνιμης Επιτροπς Δοκιμασας Επρκειας
24-3-16        ΥΠΕΘ 47464/Δ2/23-3-16 (ΦΕΚ-792 Β/23-3-16) : Λξη μαθημτων διδακτικο τους 2015-2016
24-3-16     ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.50/2216/34172(ΠΕ)/16-2-16 : Επαναφορ υπαλλλων πρην δημοτικν αστυνομικν βσει των διατξεων του ν. 4325/15
23-3-16     ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/44/ΟΙΚ.8523/23-3-16 : Ανανωση συμβσεων προσωπικο ιδιωτικο δικαου ορισμνου χρνου στο πλασιο συγχρηματοδοτομενων προγραμμτων
23-3-16       ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ - Αναγκαες ρυθμσεις για την εναρμνιση της ελληνικς νομοθεσας με το νο Κδικα Αντιντπινγκ του Παγκσμιου Οργανισμο Αντιντμπινγκ και λλες διατξεις
23-3-16      ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ - Προσαρμογ της ελληνικς νομοθεσας α) στις διατξεις της Οδηγας 2013/50/ΕΕ του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 22ας Οκτωβρου 2013 και β) στο ρθρο 1 της Οδηγας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 16ης Απριλου 2014 και λλες διατξεις
23-3-16       ΥΠΕΕ 136255/683/16 (ΦΕΚ-767 Β/22-3-16) : Καθορισμς λεπτομερειν εφαρμογς της διταξης του ρθρου 67 του ν. 998/79, πως αντικαταστθηκε με το ρθρο 39 του ν. 4280/14
23-3-16        Κ.Υ.Α. 57796/2246/16 (ΦΕΚ-771 Β/22-3-16) : Κλυψη των Συνδικαλιστικν Οργανσεων καθς και των ινστιτοτων ερευνητικν και εκπαιδευτικν κντρων της αντιπροσωπευτικς τριτοβθμιας οργνωσης των εργαζομνων, σμφωνα με τις υποπερ. δδ) και εε) περ. β) της παρ. 6 του ρθρου 34 του ν. 4144/13
23-3-16     ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.81/187/ΟΙΚ.8463/23-3-16 : Υπενθμιση αποστολς καταλγου επιχορηγομενων απ τον Κρατικ Προυπολογισμ Νομικν Προσπων Ιδιωτικο Δικαου
23-3-16     ΥΠ.ΟΙΚ. 149/201/16 (ΦΕΚ-761 Β/22-3-16) : Τροποποηση του ρθρου 39 του Κδικα Τροφιμων και Ποτν
23-3-16     ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Α2Δ/ΓΠ/ΟΙΚ.22463/23-3-16 : Σχετικ με θματα ειδικευομνων ιατρν
23-3-16      ΙΚΑ 7/22-3-16 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 55 του Ν. 4369/16 περ παρτασης χοργησης ων συνταξιοδοτικν παροχν που ληξαν και εκκρεμε εξταση των ασφαλισμνων απ τις υγειονομικς επιτροπς ΚΕΠΑ
23-3-16       ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1032/16 (ΦΕΚ-763 Β/22-3-16) : Προθεσμες πραγματοποησης εξαγωγς ενδοκοινοτικς παρδοσης αγαθν τελωνειακν παραστατικν εισαγωγς που εκκρεμον σμφωνα με τις διαδικασες που προβλπονται στην αρ. πρωτ. Δ.1163/678/Ε0017/30-8-01 ΑΥΟ (ΦΕΚ-1173 Β) στις τελωνειακς αρχς
23-3-16       ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚΦ/Γ/1045351/ΕΞ2016/21-3-16 : Κοινοποηση διατξεων του ρθρου 63 του ν. 4370/16. Τροποποηση του ρθρου 17 του ν. 3833/10
22-3-16       ΥΠ.ΟΙΚ. 30/003/000/1026/16 (ΦΕΚ-755 Β/21-3-16) : Οροι και προυποθσεις για την πλρη μετουσωση της αιθυλικς αλκολης, την παρασκευ, διθεση και την εμφιλωση της πλρως μετουσιωμνης αιθυλικς αλκολης
22-3-16        ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚΦ/Α/1029710/ΕΞ2016/16 (ΦΕΚ-743 Β/21-3-16) : Οροι και προυποθσεις για την απαλλαγ απ τον ΕΦΚ της ηλεκτρικς ενργειας που χρησιμοποιεται για χημικ αναγωγ, ηλεκτρολυτικ και μεταλλουργικ κατεργασα
22-3-16       ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 8002/1/509-Α/16 (ΦΕΚ-741 Β/21-3-16) : Καθορισμς πγιου μηνιαου (κατ' αποκοπ) χορηγματος στους συνοδος των αστυνομικν σκλων της Ελληνικς Αστυνομας για την κλυψη των δαπανν τακτικς εκπαδευσης, συντρησης, διαμονς και διατροφς των αστυνομικν σκλων
22-3-16      ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΓΠ/ΟΙΚ.22273/22-3-16 : Σναψη νων συμβσεων μσθωσης ργου για την καθαριτητα των κτιρων ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, που εποπτεονται απ το Υπουργεο Υγεας, σμφωνα με το ρθρο 97 του ν. 4368/16
22-3-16       ΟΓΑ 3/21-3-16 : Επανακαθορισμς δικαιολογητικν για τη χοργηση της παροχς των εξδων κηδεας
22-3-16      ΥΠΕΕ 137981/1424/18-3-16 : Δημοσευση σε Φλλο Εφημερδος της Κυβερνσεωςν (ΦΕΚ) των Δασικν Απαγορευτικν Διατξεων (ΔΑΔ), κατ' εφαρμογ του ρθρου 66 του Ν.Δ.  86/69
22-3-16      ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1036/18-3-16 : Παροχ οδηγιν σχετικ με το χειρισμ υποθσεων υπαγωγς οφειλετν στις διατξεις του ν. 3869/10 "Ρθμιση οφειλν υπερχρεωμνων φυσικν προσπων και λλες διατξεις", πως ισχει
22-3-16       ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1037/18-3-16 :  Συμπληρωματικς οδηγες για απαλλαγς απ ΦΠΑ επιβατηγν - οχηματαγωγν πλοων που δραστηριοποιονται σε πορθμεα λλες διαδρομς
21-3-16        ΥΠΕΚΑΑ Φ.80000/ΟΙΚ.9981/411/21-3-16 : Γνωστοποηση διατξεων του ρθρου 55 του ν. 4369/16 (ΦΕΚ-33 Α)
21-3-16         ΥΠΥΜΕΔΙ ΔΝΣΒ/13383/Φ.ΕΓΚΥΚΛ.8/21-3-16 : Ενημρωση σχετικ με την αναστολ ναρξης ισχος του Μρους Β του ν. 4281/14
21-3-16       ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΓΔΟΕΣ/1/1/242/16 (ΦΕΚ-724 Β/18-3-16) : Εγκριση αποδσμευσης κεφαλαων των Τομων ΤΠΑΣ, ΤΠΥΑΠ και ΤΠΥΠΣ του κλδου Πρνοιας του Ταμεου Επικουρικς Ασφλισης και Πρνοιας Απασχολουμνων στα Σματα Ασφαλεας (ΤΕΑΠΑΣΑ) για τη χοργηση δανεων εκτκτων αναγκν σε ασφαλισμνους
21-3-16        ΦΕΚ-730 Β/18-3-16 :
ΥΠΕΚΑΑ Φ.10070/41375/1401/16 (ΦΕΚ-730 Β/18-3-16) : Καθορισμς εισφορν για παροχς περθαλψης των εγγεγραμμνων στο μητρο ασφαλισμνων του Τομα Σνταξης Εφημεριδοπωλν και Υπαλλλων Πρακτορεων Θεσσαλονκης του Κλδου Κριας Ασφλισης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1034/16 : Τροποποηση των διατξεων της ΑΥΟ ΠΟΛ.1159/11 (ΦΕΚ-1657 Β), σχετικ με το Ετσιο Πιστοποιητικ που εκδδεται απ Νμιμους Ελεγκτς και ελεγκτικ γραφεα εγγεγραμμνα στο δημσιο Μητρο του Ν. 3693/08 (ΦΕΚ-174 Α)
21-3-16       ΒΟΥΛΗ 4013/2950/16 (ΦΕΚ-739 Β/18-3-16) : Δαπνες μετακνησης Βουλευτν, υπαλλλων και λοιπν προσπων στο πλασιο αποστολς του Κοινοβουλου, εντς και εκτς Επικρτειας
21-3-16        ΥΠΕΘ 37845/Δ2/16 (ΦΕΚ-728 Β/18-3-16) : Τροποποηση και συμπλρωση της υπ' αριθμ. 201980/Δ2/10-12-15 (ΦΕΚ-2737 Β) υ.α. με θμα "Οργνωση και Λειτουργα ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΣΛΙΑΣ για το σχολικ τος 2015-2016" πως συμπληρθηκε και ισχει --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
21-3-16       ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 180/16 (ΦΕΚ-717 Β/17-3-16) : Κανονισμς ειδικς εκκαθρισης πιστωτικν ιδρυμτων και εποπτευμενων απ την Τρπεζα της Ελλδος χρηματοδοτικν ιδρυμτων - Κατργηση της απφασης ΕΠΑΘ 21/2/4-11-11
21-3-16        ΦΕΚ-720 Β/17-3-16 : 
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1033/16 : Εντοπισμς ανασφλιστων αυτοκιντων οχημτων και επιδωξη συμμρφωσης των ιδιοκτητν αυτν μσω της επσπευσης της διαδικασας επιβολς διοικητικν και ποινικν κυρσεων
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΔΘΤΟΚ/Γ/1038094/ΕΞ2016/16 : Επιτρηση και λεγχος εφοδιασμν πλοων και εφοδιαστικν πλωτν. Τροποποηση της υπ' αριθμ. Τ.1940/41/2-5-2003 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ-516 Β) "Τελωνειακς διαδικασες εφοδιασμο πλοων , αεροσκαφν, διπλωματικν αποστολν και λοιπν προορισμν με τροφοεφδια, καπνικ, κασιμα κλπ.
21-3-16       ΟΑΕΔ 25251/21-3-16 : Δημσια Πρσκληση Νο 1/2016 προς Ιδιωτικς Επιχειρσεις για υποβολ αιτσεων στο "Πργραμμα επιχοργησης επιχειρσεων για την απασχληση 15.000 ατμων που βρσκονται σε ιδιατερα μειονεκτικ θση, ηλικας νω των 50 ετν
21-3-16       ΠΥΣ 7/16 (ΦΕΚ-43 Α/19-3-16) : Σσταση Κυβερνητικο Συμβουλου για την Προσφυγικ και Μεταναστευτικ Πολιτικ
21-3-16       ΥΠ.ΠΟΛ.ΑΘΛΗΤ.  ΥΠΠΟΑ / ΓΔΥΑ / ΔΕΑΕΑ / ΤΕΚΑΕΑΣ / 66840 / 5126/1151/189 (ΦΕΚ-723 Β/18-3-16 : Οριστικ διακοπ της διοργνωσης Κυπλλου Ελλδας ποδοσφαρου, περιδου 2015-2016
17-3-16     ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 8402/ΕΓΚ.9/16-3-16 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Εφαρμογ των διατξεων του ν. 4368/16 (Α 21), σε θματα προσωπικο των ΟΤΑ
18-3-16      ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1035/18-3-16 : Κοινοποιση της 47/16 Γνωμοδτησης της Α' Τακτικς Ολομλειας του ΝΣΚ
18-3-16     ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.21373/18-3-16 : Εμβολιασμο προσφγων, αιτοντων συλο και μεταναστν
18-3-16      ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 652/10-3-16 : Ενταξη της διστασης του φλου στα διοιητικ γγραφα
18-3-16     ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΤΑΔΚ/247/4-3-16 : Παρταση προθεσμας παραγρφου 4 ρθρου 25 ν. 1599/86
18-3-16      ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΤΥ/Α/0004346/ΕΞ2016/17-3-16 : Παροχ οδηγιν σχετικ με την εφαρμογ του ρθρου 27 του ν. 4321/15
18-3-16     ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΔΓ1Δ/6577/18-3-16 : Υγειονομικς λεγχος επιχειρσεων εμφιλωσης νερο
18-3-16      ΙΚΑ 090/07/16-3-16 : Εφαρμογ των διατξεων του Κεφ. Α του ν. 4305/14 σχετικ με την ανοικτ διθεση και περαιτρω χρση εγγρφων, πληροφοριν και δεδομνων του δημσιου τομα στα σνολα εγγρφων, πληροφοριν και δεδομνων που κατχει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και εμππτουν στη δημσια αποστολ του
18-3-16     ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ3Δ/ΔΦ14/ΓΠ/ΟΙΚ.21444/18-3-16 : Παροχ συμπληρωματικν διευκρινσεων σχετικ με την υπ' αριθμ. Γ3Δ/ΔΦ14/ΓΠ/οικ.58490/31-7-16 εγκυκλου, με θμα "Οργνωση, λειτουργα και ενιαος καθορισμς διαδικασιν για την ανπτυξη του Πιλοτικο Δικτου των Τμημτων Υπηρεσιν Κατ' Οκον Νοσηλεας"
18-3-16     Κ.Υ.Α. Δ11/Γ/4694/4814/16 (ΦΕΚ-714 Β/17-3-16) : Καθορισμς τελν πρακτικς σε πτση εξτασης
18-3-16     ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 443/31402/16 (ΦΕΚ-722 Β/17-3-16) : Λεπτομρειες εφαρμογς του κατ' εξουσιοδτηση Καν. (ΕΕ) 2015/1853 της Επιτροπς για τη χοργηση κτακτης ενσχυσης σε κτηνοτρφους
17-3-16      ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ3Δ/ΓΦ12,25,27/ΓΠ/ΟΙΚ.20708/17-3-16 : Συμπληρωματικς διευκρινσεις και ρυθμσεις, σχετικ με την Εγκκλιο Γ3δ/ΓΦ/12,25,27/ΓΠ/ΟΙΚ.54999/20-7-15 με θμα : "Οργνωση, λειτουργα και ενιαος καθορισμς διαδικασιν για την ανπτυξη του Πιλοτικο Δικτου Μονδων Υπηρεσιν Οικογενειακο Προγραμματισμο και Μονδων Φροντδας Μητρας Παιδιο"
17-3-16       ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΑΦ/Β/1042299/ΕΞ2016/17-3-16 : Προσδιορισμς αντικειμενικς αξας για τον υπολογισμ του τεκμαρτο εισοδματος νομικν προσπων και νομικν οντοττων απ την ιδιοχρησιμοποηση γης και ακιντων για το φορολογικ τος 2015
17-3-16     ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΔΓ1Δ/ΟΙΚ.20761/17-3-16 : Λψη μτρων διασφλισης της ποιτητας του πσιμου νερο σε περιπτσεις εκτκτων αναγκν
17-3-16     ΡΑΕ 3/16 (ΦΕΚ-697 Β/16-3-16) : Τροποποηση διατξεων του Κδικα Διαχερισης του Ελληνικο Συστματος Μεταφορς Ηλεκτρικς Ενργειας (ΦΕΚ-103 Β/31-1-12) για την εισαγωγ και εφαρμογ της Υπηρεσας Διακοπτμενους Φορτου
17-3-16     Κ.Υ.Α. 23056/ΔΤΒΝ464/ΤΜ.Δ/Φ.14.4/16 (ΦΕΚ-687 Β/16-3-16) : Εφαρμογ του Κανονισμο ΕΕ 98/2013 του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου σχετικ με την κυκλοφορα στην αγορ και τη χρση πρδρομων ουσιν εκρηκτικν υλν
17-3-16        ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1Α/ΓΠ/8865/17-3-16 : Μτρα και οδηγες για τον ι Zika
17-3-16        ΕΟΦ 24053/10-3-16 : Θση σε ισχ των συμπληρωμτων 8.7 και 8.8 της 8ης Εκδοσης της Ευρωπαικς Φαρμακοποιιας
17-3-16      Κ.Υ.Α. 21798/16 (ΦΕΚ-709 Β/16-3-16) : Καθορισμς αμοιβν των Δικαστικν Επιμελητν
17-3-16       ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 7848/11-3-16 : Ενημρωση σχετικ με αναστολ ναρξης ισχος του ΜΕΡΟΥΣ Β του ν. 4281/14 (Α 160)
17-3-16       ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 8355/10-3-16 : Υποβολ καταστσεων απασχολουμνων σε Γραφεα Τπου και Δημοσων Σχσεων (προθεσμα μχρι 31-3-2016)
17-3-16        ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 583/30960/10-3-16 : Απογραφ τους 2015 απ τις νεοσστατες Υπηρεσες μετ την εφαρμογ του Π.Δ. 107/14 και σνταξη Ισολογισμο τους 2015
17-3-16      ΥΠΕΘ Φ.251/37802/Α5/16 (ΦΕΚ-698 Β/16-3-16) : Διαδικασες σχετικ με τις πανελλαδικς εξετσεις Γενικο Λυκεου, με το σστημα, εισαγωγς στην τριτοβθμια εκπαδευση που θεσπστηκε με το Ν. 4186/13 (ΦΕΚ-193 Α), πως τροποποιθηκε και ισχει
17-3-16       ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 8345/15-3-16 : Αντιρρησες Συνεδησης (Εναλλακτικ Υπηρεσα), στους Νομος Αττικς και Θεσσαλονκης καθς και στις πλεις της Πτρας, του Ηρακλεου Κρτης, της Λρισας και του Βλου
17-3-16       ΥΠΕΘ 45391/Α3/16-3-16 : Ελεγχος καταστσεων α) με τα στοιχεα των αιτσεων - δηλσεων των υποψηφων Ομδας Β' ΕΠΑΛ που πρκειται να συμμετσχουν στις Πανελλαδικς Εξετσεις σχολικο τους 2015-2016 και β) με την προφορικ βαθμολογα των υποψηφων Ομδας Β ΕΠΑΛ
17-3-16       ΥΠΕΘ 45399/Α3/16-3-16 : Ελεγχος καταστσεων α) με τα στοιχεα των αιτσεων-δηλσεων των υποψηφων Γενικν Λυκεων που θα συμμετσχουν στις Πανελλαδικς Εξετσεις του σχολικο τους 2015-2016 και β) με την προφορικ βαθμολογα των υποψηφων που θα συμμετσχουν στις Πανελλαδικς Εξετσεις με το παλαι σστημα
17-3-16        ΥΠΕΘ 45406/Α3/16-3-16 : Ελεγχος καταστσεων με τα στοιχεα των αιτσεων - δηλσεων των υποψηφων Ημερησων και Εσπερινν Επαγγελματικν Λυκεων Ομδας Α (παλαι σστημα) και Ημερησων Επαγγελματικν Λυκεων (νο σστημα) που πρκειται να συμμετσχουν στις Πανελλαδικς Εξετσεις σχολικο τους 2015-2016
16-3-16        Π.Δ. 27/16 (ΦΕΚ-41 Α/16-3-16) : Τροποποηση του π.δ. 365/02 "Μτρα πρστασας κατ της εισαγωγης απ λλο κρτος μλος τρτη χρα στη Χρα μσω αυτς σε λλο κρτος μρλος της Κοιντητας οργανισμν επιβλαβν για τα φυτ τα φυτικ προιντα και κατ της εξπλωσς τους στο εσωτερικ της ....
16-3-16        ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΔΓ1Δ/ΟΙΚ.20405/16-3-16 : Αποστολ στοιχεων για τις συνθκες υγιεινς διαβωσης των προσφγων - Μεταναστν στους προσωρινος χρους διαμονς τους
16-3-16         ΕΟΠΥΥ ΔΒ4Γ/6867/16-3-16 : Αναγραφ της συνιστμενης αγωγς στο βιβλιριο ασθνειας. Συνταγογρφηση φαρμακευτικν ιδιοσκευασμτων που περιχουν ΚΩΔΕΙΝΗ
16-3-16         ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ5(Β)/ΓΠ/ΟΙΚ.20290/11-3-16 : Παροχ διευκρινσεων αναφορικ με τη χοργηση δειας δρυσης φαρμακεου
16-3-16       ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 8158/15-3-16 : Ευρωπαικ Προγραμμα "Δημιουργικ Ευρπη, 2014-2020" : Στριξη της Ενταξης των Προσφγων
16-3-16        ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛΙΤ. 2242.4/22561/11-3-16 : Θερηση Πιστοποιητικν Θαλσσιας Υπηρεσας σε πλοα υπ σημαα Κρτους Μλους της ΕΕ μη συμβεβλημνα με το Ναυτικ Απομαχικ Ταμεο (ΝΑΤ)
16-3-16         ΦΕΚ-684 Β/15-3-16 :
Κ.Υ.Α. 4039/16 : Επανακαθορισμς του εδους και ποσοστο δαπανν που πληρνονται απ την πγια προκαταβολ της Υπηρεσας Ασλου
ΥΠ.ΟΙΚ. ΓΔΟΠ/0000379/ΕΞ2016/ΧΠ585/16 : Ρυθμσεις θεμτων περιορισμν στην ανληψη μετρητν και τη μεταφορ κεφαλαων
16-3-16         ΥΠΕΘ Φ.253.1/44654/Α5/15-3-16 (ΦΕΚ-685 Β/15-3-16) : Καθορισμς αριθμο εισακτων σπουδαστν στις Σχολς, τα Τμματα και τις Εισαγωγικς Κατευθνσεις Τμημτων της τριτοβθμιας εκπαδευσης για το ακαδημαικ τος 2016-2017
15-3-16      ΥΠΕΣΔΑ ΔΙΔΑΔ/Φ.37.18/1143/ΟΙΚ.7487/15-3-16 : Συγκρτηση υπηρεσιακν συμβουλων - Διατξεις ρθρου 72 του ν. 4370/16 (ΦΕΚ Α 37)
15-3-16     ΥΠΕΕ 138312/1469/11-3-16 : Αποστολ εντπων Βιβλου Συμβντων, Δελτων Ατομικν Αναφορν, Δελτων Στοιχεων Ελεγχομνου και Βιβλου Ελγχων Περιπλου Δασικν Υπαλλλων
15-3-16      Κ.Υ.Α. Δ11/Γ/4342/4602/16 (ΦΕΚ-648 Β/10-3-16) : Επιβολ Τλους παροχς Συνδρομς σε Ατομα με Αναπηρα και Μειωμνη Κινητικτητα (Τλος ΑμεΑ) καθς και καθιρωση διαδικασας χρωσης, εσπραξης, διαχερισης, ελγχου και παρακολοθησης αυτο
15-3-16      Κ.Υ.Α. Φ.15/8/4588/16 (ΦΕΚ-656 Β/10-3-16) : Συμπλρωση της αριθμ. Α1/387/86 (848 Β) κ.υ.α. "Δικαιολογητικ που απαιτονται για τη χοργηση των παροχν του ΟΓΑ" και τροποποηση της ΔΙΑΔΠ/Ε/10264 (ΦΕΚ-726 Β/2003) κ.υ.α. "Καθορισμς διοικητικν διαδικασιν και των αντστοιχων εντπων τους αρμοδιτητας Υπουργεου Εργασας και Κοινωνικν Ασφαλσεων - ΟΓΑ που διεκπεραινονται και μσω των ΚΕΠ
15-3-16      ΦΕΚ-665 Β/11-3-16 : 
Κ.Υ.Α.  3670/199/16 : Προσδιορισμς του ψους της επιπλον χρηματοδτησης για την ολοκλρωση του Προγρμματος "Βοθεια στο σπτι" μχρι 31-12-15
Κ.Υ.Α. 2746/134/16 : Προσδιορισμς του ψους χρηματοδτησης του προγρμματος "Βοθεια στο σπτι" για το χρονικ διστημα απ 1-1-2016 ως 31-12-16
11-3-16       ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΤΑΔΚ/247/16 (ΦΕΚ-650 Β/10-3-16) : Παρταση προθεσμας παραγρφου 4 ρθρου 25 ν. 1599/86
11-3-16        ΥΠΕΚΑΑ Δ23/ΟΙΚ.11753/928/11-3-16 : Οδηγες για τη διαδικασα κδοσης βιβλιαρων ανασφαλστων
11-3-16        ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 82/16 (ΦΕΚ-651 Β/10-3-16) : Πλασιο για την δρυση και λειτουργα εταιρειν διαχερισης απκτησης απαιτσεων πιστωτικν ιδρυμτων απ δνεια σε καθυστρηση (ν. 4354/15)
11-3-16       ΥΠΥΜΕΔΙ Α3/ΟΙΚ.18057/2201/11-3-16 : Καταλληλτητα εκπαιδευτικν οχημτων
11-3-16      ΟΠΕΚΕΠΕ 55763/11-3-16 : Εγκκλιος οδηγιν για τη διαδικασα πληρωμς του Μτρου 1.1.3 "Πρωρη συνταξιοδτηση αγροτν του ΠΑΑ 2014-2020" - Ανειλημμνες Υποχρεσεις
11-3-16      ΥΠΕΘ Φ.815.2/41639/Η2/9-3-16 : Μετεγγραφς μαθητν Γ' τξης Ελληνικν Γενικν Λυκεων εξωτερικο σε Γενικ Λκεια της ημεδαπς για συμμετοχ στις πανελλαδικς εξετσεις σχολικο τους 2015-2016
11-3-16      ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 7554/10-3-16 : Οι Περιφρειες και οι Πλεις για μια Βισιμη, Χωρς Αποκλεισμος Ανπτυξης - 14η Ευρωπαικ Εβδομδα Περιφερειν και Πλεων : Πρσκληση εκδλωσης ενδιαφροντος
11-3-16       ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 7555/10-3-16 : Ευρωπαικ βραβεα προθησης της Επιχειρηματικτητας 2016
11-3-16       ΥΠΕΕ 12287/8-3-16 : Συγκρτηση τριμελος επιτροπς της παρ. 4 του ρθρου 4 του π.δ. 236/84 (95 Α)
10-3-16       ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 652/10-3-16 : Ενταξη της διστασης του φλου στα διοικητικ γγραφα
10-3-16       ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 7650/9-3-16 : Επανεκκνηση της δοκιμαστικς λειτουργας του Πληροφοριακο Συστματος Διασνδεσης Δημοτολογων - Ληξιαρχεων
10-3-16         ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΤΔΒ/1027608/ΕΞ2016/16 (ΦΕΚ-623 Β/9-3-16) : Καθορισμς διαδικασας για την απδοση προιντος εκποησης ειδν κυριτητας ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ εποπτευομνων απ το Δημσιο και εταιρειν του ευρτερου Δημσιου Τομα απ τη Διεθυνση Διαχερισης Δημσιου Υλικο και τα Τελωνεα
10-3-16        ΥΠΕΕ 135369/421/16 (ΦΕΚ-618 Β/9-3-16) : Πνακας Διατμησης Δασικν Προιντων, διαχειριστικο τους 2016
10-3-16       Κ.Υ.Α. Φ.000/8/245258/Σ.37/16 (ΦΕΚ-630 Β/9-3-16) : Ρθμιση θεμτων Κεντρικο Συντονιστικο Οργνου Διαχερισης Προσφυγικς Κρσης (ΚΕΣΟΔΠ) και Τοπικν Συντονιστικν Κντρων Διαχερισης Προσφυγικς Κρσης (ΤΟΣΚΕΔΠ)
10-3-16        ΠΡΩΘ. Υ132/16 (ΦΕΚ-631 Β/9-3-16) : Σσταση Επιτροπς με την ονομασα "Επιτροπ Εξωστρφειας" για την προθηση της εξωστρφειας της ελληνικς οικονομας και το συντονισμ των διεθνν οικονομικν δρσεων της Ελλδας
10-3-16       ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΔΘΤΟΚ/Α/1038856/9-3-16 : Παση της διαδικασας θερησης τιμολογων εισαγωγς για σκοπος διαμρφωσης της δασμολογητας αξας εμπορευμτων
9-3-16        ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΔΘΤΟΚ/Γ/1037003/ΕΞ2015/4-3-16 : Αναφορικ με την εφαρμογ των διατξεων απαλλαγς απ το τλος ταξινμησης αυτοκιντων αυξημνου κυβισμο που παραλαμβνονται απ τομα με αναπηρες βσει ιατρικν γνωματεσεων των ΚΕΠΑ
9-3-16       ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ3Β/ΓΠ/ΟΙΚ.18952/9-3-16 : Παρταση προσαρμογς των ιδιωτικν φορων παροχς υπηρεσιν ΠΦΥ στις διατξεις του Π.Δ. 84/01 (ΦΕΚ-70 τ.Α)
9-3-16         ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1033/28-1-16 : Εντοπισμς ανασφλιστων αυτοκιντων οχημτων και επιδωξη συμμρφωσης των ιδιοκτητν αυτν μσω της επσπευσης της διαδικασας επιβολς διοικητικν και ποινικν κυρσεων
9-3-16         Κ.Υ.Α. Δ11Γ/4341/4601/16 (ΦΕΚ-616 Β/8-3-16) : Καθορισμς τλους διαδρομς και τλους τερματικς εξυπηρτησης τους 2016 και ρυθμσεις απαλλαγν
9-3-16        ΥΠΕΕ 7360/15-2-16 : Αποδοχ της υπ' αριθμ. 70/14 γνωμοδτησης του ΝΣΚ (σχετικ με την αρμοδιτητα για τροποποισεις ρυμοτομικν σχεδων σε ιστορικος τπους κλπ.)
9-3-16       ΕΑΔΔΗΣΥ 1111/4-3-16 - ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 13 : Κριτηρια ποιοτικης επιλογς δημοσιν συμβσεων και λεγχος καταλληλτητας : ειδικ η οικονομικ και χρηματοοικονομικ επρκεια και η τεχνικ και επαγγελματικ ιδιτητα
8-3-16        ΕΟΠΥΥ ΔΒ4Α/Γ32/51/ΟΙΚ.8397/8-3-16 : Σχετικ με ναρξη λειτουργας του θεραπευτικο μητρου για την Χρνια Μυελογεν Λευχαιμα
8-3-16       ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 7429/7-3-16 : Γνωστοποηση νομοθετικν ρυθμσεων (ν.4368/16)
8-3-16        ΙΚΑ Γ99/6/ΕΓΚ.6/8-3-16 : Λειτουργα αυτματων συστημτων προτεραιτητας κατ τη διρκεια το ωραρου συναλλαγς
8-3-16       ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 1773/7-3-16 : Ρλοι και αρμοδιτητες των φορων - σμφωνα με το ισχον θεσμικ πλασιο - που εμπλονται στην αντιμετπιση και τη διαχεριση συνεπειν απ συμβντα / ατυχματα κατ την οδικ και σιδηροδρομικ μεταφορ επικνδυνων εμπορευμτων
8-3-16       ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 1334/29304/8-3-16 : Υλοποηση του Σχεδου προθησης της κατανλωσης οπωροκηπευτικν στα σχολεα
8-3-16      Ν. 4370/16 (ΦΕΚ-37 Α/7-3-16) : Συστματα Εγγησης Καταθσεων (ενσωμτωση Οδηγας 2014/49/ΕΕ), Ταμεο Εγγησης Καταθσεων και Επενδσεων και λλες διατξεις
7-3-16      ΥΠΥΜΕΔΙ 16666/175/7-3-16 : Εγκκλιος που διευκρινζει θματα εφαρμογς της υ.α. (ΦΕΚ Β 2220/15-10-15) η οποα αφορ τον "Καθορισμ των ρων και των προυποθσεων για την υποβολ στοιχεων σε ηλεκτρονικ μορφ στο ψηφιακ μητρο υποδομν του Υπουργεου Υποδομν, Μεταφορν και Δικτων
7-3-16       ΥΠΕΕ 134764/7015ΠΕ/7-3-16 : Περ εναποθσεως στερων καταλοπων υλικν
7-3-16        ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 5302/1-3-16 : Ενημρωση σχετικ με δημοσευση στο ΦΕΚ πρτυπων διακηρξεων συμβσεων δημοσων ργων με ενσωματωμνη διρθωση σφλματος
7-3-16       ΥΠΕΚΑΑ 10685/7-3-16 : Επικαιροποηση εγκυκλου "Κρατσεις υπρ ΜΤΠΥ μετ την ισχ του Ν. 4354/15
7-3-16      ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 765/23905/16 (ΦΕΚ-582 Β//4-3-16) : Τεχνικς κανονισμς για τον καθορισμ των ελαχστων προς εξταση χαρακτηριστικν και των ελαχστων προυποθσεων για τη διενργεια της εξτασης ορισμνων ποικιλιν καλλιεργομενων φυτικν ειδν, σε συμμρφωση προς τις Οδηγες 2003/90/ΕΚ και 2003/91/ΕΚ ..
7-3-16      Κ.Υ.Α. 263/24823/16 (ΦΕΚ-583 Β/4-3-16) : Απλ μετατπιση της θσης εγκατστασης και λειτουργας πλωτν μονδων υδατοκαλλιργειας
4-3-16      ΥΠΕΕ 11321/3-3-16 : Παρταση ισχος οικοδομικν αδειν και αδειν δμησης
4-3-16      ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΔΑΔ/Φ.26.25/1088/ΟΙΚ.6497/4-3-16 : Αυτοδκαιη απλυση - Επαναφορ στην ενεργ υπηρεσα υπαλληλων κατπιν αυτοδκαιης απλυσης δυνμει του ρθρου 155 του ΥΚ - Συγκρτηση υπηρεσιακν συμβουλων
4-3-16     ΥΠΟΙΑΝΤ 23303/ΔΤΒΝ497/ΤΜ.Δ/Φ.14.1/1-3-16 : Παροχ διευκρινσεων για την εφαρμογ του ρθρου 47 της κ.υ.α. 3329/89 (132 Β)
4-3-16      ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2412.819946/4-3-16 : Ρθμιση πειθαρχικν θεμτων στελεχν ΛΣ-ΑΚΤ κατπιν δημοσευσης της αριθμ. 1000.0/35289/15 απφασης Υπουργο Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς
4-3-16       ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΔΒ4Α/Γ32/50/ΟΙΚ.8003/4-3-16 : Σχετικ με φρμακα που εξετζονται απ τις Επιτροπς Φαρμκων Εξωτερικο και Υψηλο Κστους
4-3-16      ΥΠΕΘ 38882/Α2/4-3-16 : Οδηγες για την καταγραφ δεδομνων κτιριακς υποδομς σχολικν μονδων πρωτοβθμιας και δευτεροβθμιας εκπαδευσης
4-3-16      ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1Δ/ΟΙΚ.17905/4-3-16 : Κατευθυντριες οδηγες για την υγιειν διαβωσης των προσφγων
4-3-16     Κ.Υ.Α. 61407/2414/16 (ΦΕΚ-545 Β/2-3-16) : Κατρτιση προγρμματος διαμονς παιδιν σε παιδικς κατασκηνσεις σχετικ με τα προβλεπμενων του εδαφου γ της παρ. 6 του ρθρου 34 του ν. 4144/13 σχετικ με τον Ενιαο Λογαριασμ για την Εφαρμογ Κοινωνικν Πολιτικν (ΕΛΕΚΠ)
4-3-16      ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1026/16 (ΦΕΚ-577 Β/3-3-16) : Θση μη κοινοτικν και εγχριων εμπορευμτων σε Ελεθερη Ζνη : α. Διαδικασα απαλλαγς απ το φρο προστιθμενης αξας κατ τη θση εμπορευμτων σε Ελεθερη Ζνη, β. Διαδικασα καταβολς του φρου προστιθμενης αξας κατ την ξοδο των εμπορευμτων απ την Ελεθερη Ζνη και την αναδηλωσ τους στο εσωτερικ της χρας
4-3-16      Κ.Υ.Α. 22509/16 (ΦΕΚ-570 Β/3-3-16) : Παρταση της διαδικασας αξιολγησης και ελγχου των υποβληθντων δικαιολογητικν για την ανανωση των επαγγελματικν αδειν πωλητν λαικν αγορν
4-3-16     ΒΟΥΛΗ 2606/1966/16 (ΦΕΚ-534 Β/2-3-16) : Επανακαθορισμς του εδους και του ποσοστο δαπανν που πληρνονται απ την πγια προκαταβολ της Βουλς των Ελλνων
4-3-16     Κ.Υ.Α. Δ22/ΟΙΚ.7110/222/16 (ΦΕΚ-555 Β/2-3-16) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. Δ27/οικ.15239/645/13 (ΦΕΚ-1227 Β) κ.υ.α. πως ισχει, σχετικ με τον καθορισμ της διαδικασας χοργησης και καταβολς του ενιαου επιδματος στριξης τκνων και του ειδικο επιδματος σε τρτεκνες και πολτεκνες οικογνειες
4-3-16       ΦΕΚ-574 Β/3-3-16 :
ΒΟΥΛΗ 3407/2536/16 : Ρθμιση θεμτων στελχωσης της Ειδικς Υπηρεσας Επιτροπς Ελγχου Δηλσεων Περιουσιακς Κατστασης
Κ.Υ.Α. 9684/200/16 : Επιδτηση ξενοδοχειακν επιχειρσεων για τη διατρηση θσεων εργασας κατ τη χειμεριν περοδο 2014-2015
3-3-16         ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ4Β/ΓΠ/ΟΙΚ.17015/2-3-16 : Εκδοση βεβαωσης ρκησης επαγγλματος με προσκμιση βεβαωσης περτωσης σπουδν
3-3-16         Κ.Υ.Α. ΔΑΕΦΚ/2799/2015/Α325/16 (ΦΕΚ-548 Β/2-3-16) : Οριοθτηση περιοχν και χοργηση στεγαστικς συνδρομς για την αποκατσταση των ζημιν σε κτρια απ τις πλημμρες της 27ης και 28ης Μαρτου 2015 σε περιοχς του Δμου Λρου της ΠΕ Καλμνου της Περιφρειας Νοτου Αιγαου
3-3-16        ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 295/27571/3-3-16 : Εφαρμογ του ρθρου 25 "Διοικητικς κυρσεις" του ν. 4282/14 "Ανπτυξη Υδατοκαλλιεργειν και λλες διατξεις"
3-3-16        ΟΓΑ 2/2-3-16 : Χοργηση βεβαωσης ασφαλιστικς ικαντητας απ τον ΟΓΑ σε πολτες τρτων χωρν που υπγονται στις διατξεις του ρθρου 8, παρ. 23 του ν. 4332/15 (ΦΕΚ-76 Α)
3-3-16       ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1(Δ)/ΓΠ/ΟΙΚ.17347/3-3-16 : Στοιχεα υγειονομικν ελγχων εφμιαλωτηρων νερο και δειγματοληπτικν ελγχων εμφιαλωμνων νερν τους 2015
3-3-16        ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 6780/3-3-16 : Εορτασμς της Εθνικς Επετεου της 25ης Μαρτου 1821
3-3-16       ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΔΘΤΟΚ/Α/1028269/ΕΞ2016/2-3-16 : Μη υπαγωγ σε θερηση των τιμολογων εισαγωγς για σκοπος διαμρφωσης δασμολογητς αξας
3-3-16      ΕΕΕΠ 193/2Α/16 (ΦΕΚ-522 Β/2-3-16) : Ρθμιση θεμτων Κανονισμο Παιγνων με ττλο Ειδικς Κανονισμς Αμοιβαου Ιπποδρομιακο Στοιχματος
3-3-16     ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2415.9/19086/3-3-16 : Αδεια κατ' οκον νοσηλεας, συνθεις αναρρωτικς δειες, μακρ αναρρωτικ δεια
3-3-16     ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2415.9/19075/3-3-16 : Απομκρυνση των στελεχν ΛΣ-ΑΚΤ απ την δρα Υπηρεσας που υπηρετον
3-3-16       ΥΠΟΙΑΝΤ 22501/29-2-16 : Εγκκλιος οδηγιν για την γκριση και χρηματοδτηση του ΠΔΕ 2016 και τον προγραμματισμ δαπανν ΠΔΕ 2017-2019
3-3-16      ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 6675/2-3-16 : Ωρριο εργασας παιδαγωγικο προσωπικο παιδικν σταθμν
3-3-16       ΥΠΕΚΑΑ Φ.30274/48172/Δ15/728/13-1-16 : Σχετικ με τον υπχρεο καταβολς του εφπαξ βοηθματος του ν. 103/75
3-3-16       ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΜΑΕ/62535/4877/331/83/16 (ΦΕΚ-519 Β/2-3-16) : Παρταση εφαρμογς της "Κρτας Φιλθλου" στο πλασιο λειτουργας του Ηλεκτρονικο Συστματος για την κδοση, διθεση και λεγχο της διακνησης των ονομαστικν/αριθμημνων εισιτηρων σε αγνες του επαγγελματικο αθλητισμο
3-3-16       ΦΕΚ-520 Β/2-3-16 : 
ΥΠΟΙΑΝΤ 23757/16 : Καθορισμς αντατων τιμν σε συγκεκριμνα σημεα πλησης λγω της κατστασης ανγκης στο προσφυγικ / μεταναστευτικ
ΥΠ.ΟΙΚ. 0000536/ΕΞ2016/16 : Σσταση ειδικο λογαριασμο αρωγς προσφγων
3-3-16        ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1030/16 (ΦΕΚ-524 Β/2-3-16) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. ΠΟΛ.1001/16 απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομικν "Καθορισμς της διαδικασας και του χρνου απδοσης του ειδικο τλους παιγνων αν στλη, πως ορζεται εκ των διατξεων του ρθρου 12 του ν. 4346/15 (ΦΕΚ-152 Α) καθς και του τπου και περιεχομνου της δλωσης απδοσης αυτο
2-3-16        ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1029/29-2-16 : Κοινοποηση της με αριθμ 121/15 γνωμοδτησης του Α τμματος του ΝΣΚ, αναφορικ με το συμψηφισμ ποσν απ επιστροφ ΕΦΚ με ασφαλιστικς οφειλς και με οφειλς προς τη Φορολογικ Διοκηση
2-3-16         ΟΑΕΕ 5/2-3-16 : Γνωστοποηση διατξεων περ. 1α και περ. 3 της υποπαρ. Ε2 ν. 4336/15 περ κατωττου ορου ποσο σνταξης λγω γρατος απ 1-7-2015
2-3-16          ΥΠΕΘ 36548/Δ3/2-3-16 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : α) Υποβολ προτσεων για δρυση, προαγωγ, υποβιβασμ και κατργηση Σχολικν Μονδων Ειδικς Αγωγς και Εκπαδευσης (ΣΜΕΑΕ) και τμημτων νταξης (ΤΕ) Πρωτοβθμιας Εκπαδευσης - β) Υποβολ προτσεων για δρυση τμημτων νταξης (ΤΕ) Δευτεροβθμιας εκπαδευσης
2-3-16         ΥΠΕΚΑΑ Φ.80000/ΟΙΚ.3127/117/1-3-16 : Χοργηση ασφαλιστικς κλυψης για παροχς υγειονομικς περθαλψης, ως μελν οικογνειας, προσπων που χουν συνψει "Σμφωνο Συμβωσης"
2-3-16         ΥΠΕΚΑΑ 437/26-2-16 : Οδηγες για την ορθ εφαρμογ διατξεων που αφορον ρυθμσεις ληξιπρθεσμων οφειλν προς τους φορες κοινωνικς ασφλισης
2-3-16         ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΔΑΔ/Γ/1031817/ΕΞ2016/16 (ΦΕΚ-517 Β/1-3-16) : Συμπλρωση της απφασης ΔΔΑΔ/Γ/1148109/7-11-14 (Β 3380) του Γενικο Γραμματα Δημοσων Εσδων
2-3-16          ΚΥΑ 2/11420/ΔΕΠ/16 (ΦΕΚ-516 Β/1-3-16) : Δαπνες Σχολικν Αγνων και Αθλητικν Διοργανσεων
2-3-16          ΥΠ.ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 4297/16 (ΦΕΚ-518 Β/1-3-16) : Μεταββαση επιμρους αρμοδιοττων της διαγωνιστικς διαδικασας αδειν παροχν περιεχομνου επγειας ψηφιακς τηλεοπτικς ευρυεκπομπς ελεθερης εθνικης εμβλειας ενημερωτικο προγρμματος γενικο περιεχομνου στη ΓΓΕΕ και ρθμιση ειδικτερων θεμτων της διαγωνιστικς διαδικασας
1-3-16       ΥΠΕΚΑΑ 4687/1255/16 (ΦΕΚ-507 Β/29-2-16) : Τροποποηση της αριθμ. Φ.10035/6605/378/30-12-11 υ.α. (417 Β) "Βεβαωση χρνου ασφλισης πριν τη συνταξιοδτηση των ασφαλισμνων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 15 του Ν. 3846/10 (ΦΕΚ-66 Α)
1-3-16        ΥΠΕΘ Φ.12/29247/Δ4/16 (ΦΕΚ-513 Β/29-2-16) : Χοργηση αντιστοιχας επαγγελματικν δικαιωμτων των κατχων ττλων ειδικοττων που αποκτθηκαν στο πλασιο της Δευτεροβθμιας Επαγγελματικς Εκπαδευσης με τα αντστοιχα επαγγελματικ δικαιματα κατχων αντστοιχων ττλων ειδικοττων προυφιστμενων αντστοιχων συστημτων εκπαδευσης και κατρτισης που χουν δη απονεμηθε με π.δ/τα α) του ρθρου 6 παρ. 3 του ν. 2009/92 (Α 18) και β) του ρθρου 4 παρ. 9 του ν. 3879/10 (Α 163), καθς και γ) με την κατ περπτωση κατ το χρνο κτσης του ττλου, ισχουσα νομοθεσα εκστου καθ' λην αρμδιου Υπουργεου
1-3-16        Κ.Υ.Α. ΔΑΕΦΚ/1979/2015/Α325/16 (ΦΕΚ-514 Β/29-2-16) : Οριοθτηση περιοχν και χοργηση στεγαστικς συνδρομς για την αποκατστασης των ζημιν σε κτρια απ την πλημμρα της 13ης Ιανουαρου 2015, σε περιοχς της ΠΕ Ηρακλεου καθς και απ τις πλημμρες της 31ης Δεκεμβρου 2014 και της 1ης Ιανουαρου 2015 σε περιοχς της ΠΕ Χαντων της Περιφρειας Κρτης
1-3-16         ΥΠΟΙΑΝΤ 23.678/1-3-16 : Διενργεια ελγχων προιντων που βρσκονται σε σημεα συγκντρωσης μεγλων προσφυγικν ρον
1-3-16        ΓΕΝ.ΓΡΑΜ.ΕΝΗΜ.ΕΠΙΚ. 4363/1-3-16 : Περ υποβολς αιτημτων γκρισης επικοινωνιακν προγραμμτων καθς και λοιπν στοιχεων διαφημιστικς δαπνης και ερευνν ραδιοτηλεοπτικς αγορς μχρι τις 31-3-16
1-3-16        ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 5673/23-2-16 : Οδηγες αναφορικ με την εφαρμογ των νων αντικειμενικν αξιν
1-3-16         ΥΠΕΕ 9195/25-2-16 : Εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 4 του Ν. 4315/14 - Ηλεκτρονικ υποβολ
1-3-16         Κ.Υ.Α. ΔΚΠ/0002755/ΕΞ2016/16 (ΦΕΚ-500 Β/29-2-16) : Καθορισμς της διαδικασας παροχς της ψηφιακς υπηρεσας χοργησης υποτροφιν απ τα σοδα των κοινωφελν περιουσιν που υπγονται στην μεση διαχεριση του Υπουργεου Οικονομικν
2014 , 13, 10433
. 210 8227952, fax 210 8843339, email support@nomotelia.gr.