»
»
»
»
»
» DVD
»
»
»
»
»
» -


25-10-16    ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ
--> προτπου τεχους δημοπρτησης δημοσων ργων "Διακρυξη Ανοικτς Διαδικασας Τπος Α"
--> προτπου τεχους μελετν (πρην) αρ. 7 του ν. 3316/05 "Προκρυξη Ανοικτς Διαδικασας Τπος Α"
25-10-16  ΥΠΟΙΑΝΤ ΔΠΠ/3330/25-10-16 : Διενργεια ελγχων σε πρατρια υγρν καυσμων, εγκαταστσεις πωλητν πετρελαου θρμανσης και βυτιοφρα διανομς πετρελαου θρμανσης
25-10-16  ΥΠΕΘ Φ.14/2097/168631/Δ1/16 (ΦΕΚ-3414 Β/24-10-16) : Αναμρφωση της διρκειας των διδακτικν ωρν του ωρολγιου προγρμματος των Δημοτικν Σχολεων που θα συμμετχουν στο πργραμμα στισης "Σχολικ γεματα", το οποο υλοποιεται απ το Υπουργεο Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Κοινωνικς Αλληλεγγης
25-10-16   ΥΠΥΜΕΔΙ Α/23111/1479/16 (ΦΕΚ-3413 Β/24-10-16) : Καθορισμς διαδικασας για τη διενργεια της ειδικς θεωρητικς εξτασης για την ειδικ δεια οδγησης Επιβατηγο Δημσιας Χρσης (ΕΔΧ) αυτοκιντου
25-10-16    ΦΕΚ-3410 Β/24-10-16 :
Κ.Υ.Α. 108612/16 : Καθορισμς των ειδν επενδυτικν σχεδων του τομα πρωτογενος γεωργικς παραγωγς των πολ μικρν, μικρν και μεσαων επιχειρσεων (ΜΜΕ), που μπορον να υπαχθον σε καθεσττα ενισχσεων του ν. 4399/16 (Α 117) και των προδιαγραφν, πρσθετων ρων, περιορισμν και προυποθσεων, καθς και κθε σχετικο θματος για την παροχ των ενισχσεων σε επενδυτικ σχδια του τομα αυτο
Κ.Υ.Α. 108621/16  : Καθορισμς ειδικν ρων, προυποθσεων, προδιαγραφν και περιορισμν για την υπαγωγ σε καθεσττα ενισχσεων του ν. 4399/16 (Α 117), επενδυτικν σχεδων του τομα της μεταποησης γεωργικν προιντων, πως αυτς ορζεται στο σημεο 10 του ρθρου 2 του καν. (ΕΕ) αριθμ. 651/14 της επιτροπς, αποκλειστικ στις περιπτσεις στις οποες η ενσχυση του επενδυτικο σχεδου καθορζεται με βση τις επιλξιμες δαπνες του επενδυτικο σχεδου


25-10-16
  ΥΠΕΘ 176667/ΓΔ4/16 (ΦΕΚ-3412 Β/24-10-16) : Οργνωση και λειτουργα Τμημτων Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης στη Μονδα Απεξρτησης 18 ΑΝΩ
24-10-16     ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/50/ΟΙΚ.27488/21-10-16 : Κενς οργανικς θσεις του κλδου ΔΕ Τηλεφωνητν
24-10-16   ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 2327/117791/21-10-16 : Διευκρινσεις για τον χαρακτηρισμ των νεοεισερχομνων ως επαγγελματες αγρτες
24-10-16   ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 32622/21-10-16 : Εορτασμς Εθνικς Αντστασης
24-10-16     ΦΕΚ-3407 Β/21-10-16 :
ΥΠΕΕ 143570/2614/16 : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 12594/346/28-1-13 απφασης του αναπληρωτ υπουργο ΥΠΕΚΑ "Διαδικασ και δικαιολογητικ κδοσης δειας θρας" (Β 224) και κατρτηση αποφσεων για την κδοση αδειν θρας
ΥΠΕΕ 145189/2264/16 : Εγκριση εκτλεσης εργασιν ανρτησης δασικν χαρτν ως την κρωσ τους

24-10-16    ΒΟΥΛΗ 15900/11326/16 (ΦΕΚ-3408 Β/21-10-16) : Παρταση και καθορισμς προθεσμιν προετοιμασας και διεξαγωγς εκλογν για την ανδειξη αιρετν εκπροσπων των εργαζομνων της Βουλς των Ελλνων στο Υπηρεσιακ Συμβολιο του ρθρου 90 του Κανονισμο της Βουλς (Μρος Β, ΦΕΚ-51 Α/1997), πως ισχει
24-10-16  Κ.Υ.Α. 15899/11325/16 (ΦΕΚ-3409 Β/21-10-16) : Εγκριση ταχρρυθμου εκπαιδευτικο προγρμματος Ειδικν Φρουρν της Βουλς των Ελλνων
24-10-16   ΥΠΕΘ 169770/Δ2/16 (ΦΕΚ-3406 Β/21-10-16) : Οργνωση και λειτουργα σχολικν κντρων αντισταθμιστικς εκπαδευσης ως προς την Ενισχυστικ Διδασκαλα για το σχολικ τος 2016-2017
24-10-16   ΕΕΕΠ 218/2/16 (ΦΕΚ-3404 Β/21-10-16) : Εγκριση Κανονισμο Οργνωσης, Διρθρωσης και Λειτουργας Υπηρεσιακν Μονδων της Επιτροπς Εποπτεας και Ελγχου Παιγνων
24-10-16    ΥΠΕΘ Κ1/122418/16 (ΦΕΚ-3405 Β/21-10-16) : Κριτρια και διαδικασα επιλογς των εκπαιδευτν ενηλκων στα Δημσια Ινστιτοτα Επαγγελματικς Κατρτισης (ΔΙΕΚ) και στις Δημσιες Σχολς Επαγγελματικς Κατρτισης (ΔΣΕΚ) του ν. 4186/13 (Α 193)
24-10-16    Ν. 4429/16 (ΦΕΚ-199 Α/21-10-16) : Ελληνικ Ιδρυμα Ερευνας και Καινοτομας και λλες διατξεις
21-10-16  ΥΠΕΘ Φ.151/176821/Α5/21-10-16 : Εισαγωγ στην Τριτοβθμια Εκπαδευση ατμων που πσχουν απ σοβαρς παθσησεις το ακαδημακ τος 2017-18.
21-10-16 ΥΠΕΘ 160854/Γ1/16 (ΦΕΚ 3373 Β/19-10-2016) : Κανονισμς εργασας προσωπικο Σματος Ελλνων Προσκπων.
21-10-16   Π.Δ. 115/16 (ΦΕΚ 197 Α/21-10-2016) : Καθορισμς του τρπου σκησης ελγχου ταυττητας οδηγν και ρευνας αυτοκιντων απ δασικος υπαλλλους και καθορισμς τπου υπηρεσιακς ταυττητας, στολς και σματος που φρουν αυτο.
21-10-16 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1154/12-10-16 : Συστηματικ παρουσαση των διατξεων περ παραγραφς απαιτσεων του Δημοσου των Ν. 4270/2014, Ν.4174/13, Ν.2362/1995, Ν.Δ. 321/1969 και λλων νομοθετημτων.
21-10-16
ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2822.19/90256/20-10-16 : Υποβολ περιουσιακς κατστασης (ΔΠΚ, ΔΟΣ) στο ηλεκτρονικ σστημα της "Αρχς καταπολμησης της νομιμοποησης εσδων απ εγκληματικς δραστηριτητες και της χρηματοδτησης της τρομοκρατας και ελγχου των δηλσεων περιουσιακς κατστασης" για τα στελχη Διοικητικν Συμβουλων του Ταμεου Αρωγς Λιμενικο Σματος (ΤΑΛΣ)"
21-10-16  
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ. 1152/16 (ΦΕΚ 3389 Β/20-10-2016): Παρταση και αναστολ καταβολς βεβαιωμνων οφειλν, λγω των κτακτων αναγκν που προκυψαν λγω εκδλωσης δασικς πυρκαγις στις 30.07.2016 στις Δημοτικς Εντητες Κηρως και Ελυμνων του Δμου Μαντουδου-Λμνης-Αγας ννας της Π.Ε. Ευβοας.
21-10-16 ΥΠΟΙΑΝΤ 19102/16 (ΦΕΚ 3387 Β/20-10-2016) :  Τροποποηση της υπ'αρ. 216/08.01.2015 απφαση Υπουργο Τουρισμο "Καθορισμς τεχνικν και λειτουργικν ππροδιαγραφν και βαθμολογομενων κριτηρων για τα ξενοδοχεα και κατταξη αυτν σε κατηγορες αστρων" (Β'10).
20-10-16    ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/49/ΟΙΚ.27183/20-10-16 : Διευκρινσεις σχετικ με την ολοκλρωση διορισμο των επιτυχντων της Προκρυξης 1ΕΓ 2016
20-10-16   ΥΠΕΚΑΑ Φ.80020/44112/Δ15.745/20-10-16 : Συμπληρωματικς οδηγες για την εφαρμογ του ρθρου 35 "Εφπαξ παροχ" του ν. 4387/16 (Α 85) στους ασφαλισμνους του ν. 103/75 (Α 167)
20-10-16  ΥΠΕΚΑΑ Φ.10042/25013/667/20-10-16 : Ασφαλιστικς εισφορς κλδου κριας ασφλισης του ΕΤΑΑ μχρι 31-12-16
20-10-16   ΥΠΕΚΑΑ Φ.10043/30190/793/20-10-16 : Χοργηση εξδων κηδεας μετ την ισχ του ν. 4387/16
20-10-16   ΥΠΕΚΑΑ Φ.10043/30188/792/20-10-16 : Παροχ συμπληρωματικν οδηγιν για την εφαρμογ του ρθρου 29 του ν. 4387/16 για τη χοργηση προσωρινς σνταξης
20-10-16   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.78713/20-10-16 : Σσταση του Παγκσμιου Οργανισμο Υγεας για το εμβλιο ναντι του κτρινου πυρετο
20-10-16  ΒΟΥΛΗ 16459/11562/16 (ΦΕΚ-3376 Β/19-10-16) : Περιεχμενο του ειδικο εντπου αναλυτικς κατστασης εσδων - δαπανν των υποψηφων / και αιρετν αντιπροσπων της Βουλς των Ελλνων και του Ευρωπαικο Κοινοβουλου
20-10-16     ΥΠΕΘ Φ.251/174041/Α5/18-10-16 : Πιστοποηση αναπηρας απ τα ΚΕΠΑ
20-10-16  ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚΦ/Δ/1150421/ΕΞ2016/18-10-16 : Κοινοποηση της αριθμ. ΠΟΛ.1149/3-10-16 - Τροποποηση της αρ.πρωτ. ΠΟΛ. 1338/96 ΑΥΟ (ΦΕΚ-1725 Β) - Μεωση ορου αποδεξεων λιανικς πλησης
20-10-16    ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2223.1/89936/20-10-16 : Διαββαση επικαιροποιημνου εγχειριδου διαδικασιν συστματος SafeSeaNet --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
20-10-16   ΥΠΥΜΕΔΙ Φ.8/44565/2148/16 (ΦΕΚ-3372 Β/19-10-16) : Τροποποηση του Εσωτερικο Κανονισμο Λειτουργας του ΟΣΕ ΑΕ --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
20-10-16   ΥΠΟΙΑΝΤ 108645/16 (ΦΕΚ-3378 Β/19-10-16) : Προκρυξη καθεσττος ενισχσεων "Γενικ Επιχειρηματικτητα" του αναπτυξιακο ν. 4399/16 --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
20-10-16   ΥΠΟΙΑΝΤ 108644/16 (ΦΕΚ-3377 Β/19-10-16) : Προκρυξη καθεσττος ενισχσεων "Νες ανεξρτητες ΜΜΕ" του Αναπτυξιακο Νμου 4399/16 --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
20-10-16  ΥΠΟΙΑΝΤ108647/16 (ΦΕΚ-3379 Β/19-10-16) : Προκρυξη καθεσττος ενισχσεων "Επενδσεις μεζονος μεγθους" του αναπτυξιακο νμου 4399/16 --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
20-10-16   ΥΠΟΙΑΝΤ 108646/16 (ΦΕΚ-3380 Β/19-10-16) : Προκρυξη καθεσττος ενισχσεων "Ενισχσεις μηχανολογικο εξοπλισμο" του αναπτυξιακο ν. 4399/16 --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
19-10-16     Π.Δ. 111/16 (ΦΕΚ-193 Α/18-10-16) : Τροποποηση του π.δ. 50/96 "Μεταθσεις και τοποθετσεις των εκπαιδευτικν της Δημσιας Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης" (Α 45) πως χει τροποποιηθε και ισχει
19-10-16     Π.Δ. 112/16 (ΦΕΚ-194 Α/18-10-16) : Κατανομ οργανικν θσεων Αντεισαγγελων Εφετν στις Εισαγγελες Εφετν της Χρας
19-10-16  ΥΠΕΚΑΑ-ΤΠΔΥ 30193/7276/23-9-16 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Ζητονται συμπληρωματικ στοιχεα για τον υπολογισμ του εφπαξ βοηθματος των ασφαλισμνων του ΤΠΔΚΥ (πρην ΤΑΔΚΥ) που αποχρησαν απ την υπηρεσα μετ την 1-0-2013 - Ορθ επανληψη με συμπληρωματικς διευκρινσεις
19-10-16     ΥΠΥΜΕΔΙ ΔΝΣΑ/ΟΙΚ.68559/Φ.ΕΓΚ.18/19-10-16 : Παροχ διευκρινσεων ως προς την εφαρμογ του ν. 4412/16 "Δημσιες Συμβσεις Εργων, Προμηθειν και Υπηρεσιν (προσαρμογ στις Οδηγες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
18-10-16   Κ.Υ.Α. 11851/8172/16 (ΦΕΚ-3324 Β/18-10-16) : Συμπλρωση της υπ' αριθμ. 2606/1966/16 (Β 534) κ.υ.α. του Προδρου της Βουλς των Ελλνων και του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομικν "Επανακαθορισμς του εδους και του ποσοστο δαπανν που πληρνονται απ την πγια προκαταβολ της Βουλς των Ελλνων"
18-10-16    ΥΠΥΜΕΔΙ Α3/68468/8491/18-10-16 : Αναζτηση στοιχεων για Εκπαιδευτς που εμππτουν στο ασυμββαστο του ρθρου 73 του ν. 4413/16
18-10-16  Κ.Υ.Α. 31489/1068/16 (ΦΕΚ-3335 Β/18-10-16) : Κατρτιση προγρμματος επιδτησης διακοπν εργαζομνων, ανργων και των οικογενειν αυτν με Επιταγ Κοινωνικο Τουρισμο, ετν 2016-2017
18-10-16     ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 8585/16 (ΦΕΚ-3322 Β/17-10-16) : Λεπτομρειες εφαρμογς του υπομτρου 6.1 "Εγκατσταση Νων Γεωργν" του Προγρμματος Αγροτικς Ανπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλδας 2014-2020
18-10-16  Κ.Υ.Α. 44526/2516/16 (ΦΕΚ-3320 Β/17-10-16) : Καθορισμς του ψους χρηματοδτησης του Ενιαου Ταμεου Ανεξρτητα Απασχολουμνων (ΕΤΑΑ) - Τομες Σνταξης και Ασφλισης Υγειονομικν (ΤΣΑΥ) και Ασφλισης Νομικν (ΤΑΝ) και του κλδου κριας Σνταξης του Οργανισμο Ασφλισης Ελευθρων Επαγγελματιν (ΟΑΕΕ), για την κλυψη μρους των ελλειμμτων τους για το τος 2016
18-10-16   ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΗΔ/Φ.40/26794/17-10-16 : Καταληκτικ ημερομηνα πρτης εφαρμογς του Μητρου Επιχοηγομενων Φορων κατ' εφαρμογ του ρθρου 10Β Διαγεια
17-10-16  ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 2276/115341/17-10-16 : Συμπλρωση εγκυκλου δικαιολογητικν για τη χοργηση βεβαωσης ΜΑΑΕ
17-10-16      ΥΠΕΘ 172112/Κ1/14-10-16 : Παρταση ναρξης μαθημτων Ιδιωτικν ΙΕΚ
14-10-16   ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1155/10-10-16 : Διευκρινσεις αναφορικ με την επιβολ προστμων για παραβσεις ΦΠΑ του ρθρου 58Α του ν. 4174/13 (Α 170), πως τροποποιθηκε με το ν. 4410/16 (Α 141) και ισχει
14-10-16 ΟΑΕΔ 80000/14-10-16 : Οδηγς εφαρμογς των προγραμμτων απκτησης εργασιακς εμπειριας
14-10-16 ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.46/2257/ΟΙΚ.26574/14-10-16 : Αναπλρωση προισταμνων οργανικν μονδων
14-10-16    ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚΦ/1148481/ΕΞ2016/14-10-16 : Κοινοποηση της ΚΥΑ αναφορικ με το πετρλαιο εσωτερικς κασης (DIESEL) κινητρων το οποο χρησιμοποιεται αποκλειστικ στη γεωργα
14-10-16    ΟΠΕΚΕΠΕ 142869/14-10-16 : Δικαιολογητικ γγραφα για την καλλιεργητικ περοδο 2016-2017
14-10-16    ΙΚΑ 38/14-10-16 : Ρθμιση χρεν πτωχν και υπ εξυγναση οφειλετν - Υπενθμιση πτωχευτικς διαδικασας
14-10-16   ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚΦ/Δ/1147939/ΕΞ2016/12-10-16 : Κοινοποηση της αρ. πρωτ. ΠΟΛ.1140/14-9-16 απφασης ΓΓΔΕ - Στρηση του δικαιματος απαλλαγς απ ΦΠΑ
14-10-16     ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 30081/5-10-16 : Ενημρωση σχετικ με πρτυπα τεχη διακηρξεων / προκηρξεων μετ την εφαρμογ του ν. 4412/16 (Α 147)
14-10-16    ΥΠ.ΟΙΚ. 30/003/000/3567/11-10-16 : Μηνιαες δηλσεις αποσταγματοποιν
14-10-16    ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 16327/11503/16 (ΦΕΚ-3301 Β/13-10-16) : Τπος και περιεχομενο της Δλωσης Περιουσιακς Κατστασης (ΔΠΚ) και της Δλωσης Οικονομικν Συμφερντων (ΔΟΣ) - Ηλεκτρονικ υποβολ των δηλσεων αυτν
14-10-16     Κ.Υ.Α. 1846/16 (ΦΕΚ-3300 Β/13-10-16) : Τπος κα περιεχμενο της Δλωσης Περιουσιακς Κατστασης (ΔΠΚ) και της Δλωσης Οικονομικν Συμφερντων (ΔΟΣ) - Ηλεκτρονικ υποβολ των δηλσεων αυτν
14-10-16    Ν. 4428/16 (ΦΕΚ-190 Α/13-10-16) : Κρωση της Πολυμερος Συμφωνας Αρμδιοων Αρχν για την Αυτματη Ανταλλαγ Πληροφοριν Χρηματοοικονομικν Λογαριασμν και διατξεις εφαρμογς
13-10-16     ΙΚΑ Γ31/729/ΕΓΚ.37/12-10-16 : Ποσοστ παρακρτησης υπρ ΕΑΑΔΣΥ
13-10-16     ΦΕΚ-3278 Β/12-10-16 :
Κ.Υ.Α. 40318/15/16 : Μερικ ανκληση και τροποποηση της αριθμ. οικ. 27902/07 (ΦΕΚ-1243 β) κ.υ.α. "Σσταση οργανικν θσεων με σμβαση εργασας ιδιωτικο δικαου αορστου χρνου σε ΟΤΑ α βαθμο"
ΥΠΕΕ 184182/16 : Κατηγοριοποηση παραβσεων και καθορισμς διαδικασας επιβολς προστμων σχετικ με την τρηση των κριτηρων αειφορας βιοκαυσμων και βιορευστν και αναπροσαρμογ ανωττου ορου προστμων

13-10-16    Κ.Υ.Α. 21867/16 (ΦΕΚ-3276 Β/12-10-16 ) : Οροι, προυποθσεις και διαδικασες εγκρσεων τπου και αδειν κυκλοφορας που αφορον τα Μηχανματα Εργων (ΜΕ) και τα οχματα ειδικς κατηγορας
13-10-16    ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2253.1-1/82937/16 (ΦΕΚ-3275 Β/12-10-16) : Καθορισμς ενδεικτικο γενικο δικτου ακτοπλοικν συγκοινωνιν και δικριση τακτικν δρομολογιακν γραμμν σε κατηγορες
13-10-16    ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 31627/12-10-16 : Φορες που δεν ανταποκρθηκαν στην εγκκλιο 21/ΑΠ29022/20-9-16 περ προσδιορισμο εκκρεμοττων διορισμν κατηγοριν ΔΕ και ΥΕ που αφορον ανταποδοτικς υπηρεσες
13-10-16    ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΤΑΔΚ30/ΕΓΚ.22/10-10-16 : Σνταξη Ληξιαρχικς πρξης θαντου μετ τον ενταφιασμ --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
13-10-16   ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1151/11-10-16 : Κοινοποηση και οδηγες εφαρμογς των διατξεων των παρ. 1 ως 6 της υποπαρ. Δ1 της παρ. Δ του ρθρου 2 του ν. 4336/15 (ΦΕΚ-94 Α), με τις οποες τροποποιθηκε το ρθρο 82 του ν.δ. 356/74 σχετικ με τη δικριση ληξιπρθεσμων οφειλν σε εισπρξιμες και ανεπδεκτες εσπραξης, και της κατ' εξουσιοδτηση αυτο εκδοθεσας απφασης του Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1089/16 (ΦΕΚ-2114 Β)
13-10-16     ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1150/16 (ΦΕΚ-3281 Β/12-10-16) : Τροποποηση της απφασης ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1022/14 (ΦΕΚ-179 Β) "Υποβολ καταστσεων φορολογικν στοιχεων, για διασταρωση πληροφοριν", πως ισχει
13-10-16      Π.Δ. 104/16 (ΦΕΚ-189 Α/12-10-16) : Πρσθετες διαδικασες ελγχου, ροι και προυποθσεις για τη δυναττητα δρομολγησης επιταβητν (Ε/Γ), επιβατηγν - οχηματαγωγν (Ε/Γ-Ο/Γ), επιβατηγν - ταχυπλων (Ε/Γ-Ο/Γ-ΤΑΧ) και δυναμικς υποστηριζμενων (ΔΥΣ) πλοων μετ τη συμπλρωση του ορου ηλικας δραστηριοποησης
12-10-16      ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κου ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ (Νομοθετικς και λλες μεταβολς που ενσωματθηκαν στην τελευταα ηλεκτρονικ κδοση), σχετικ με :
1. Τλος Καθαριτητας
2. Παρνομη διαφμιση
3. Πιστοποιητικ Ενεργειακς Απδοσης (ΠΕΑ)
4. Αυτοδκαιη παρταση μισθσεων
5. Λατομεα
6. Προγραμματικς συμβσεις (α. Προγραμματικς συμβσεις της Μονδας Μελετν και Κατασκευν (ΜΟΜΚΑ) του Υπουργεου Εθνικς Αμυνας / β. Προγραμματικς συμβσεις του Κντρου Ανανεσιμων Πηγν και Εξοικονμησης Ενργειας (ΚΑΠΕ))
7. Κινητς καντνες
8. Διαχειριστικ σχδια βσκησης
9. Φρος ζθου
10. Εσοδα κυλικεων σε χρους φιλοξενας αλλοδαπν
11. Ασκηση φεσης σε φορολογικς διαφορς
12. Αναστολ ταμειακς βεβαωσης και προσαυξσεις

Το παραπνω υλικ θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. ΙΩΑΝΝΗ

ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ-ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ (12/10/2016)
12-10-16  ΥΠΕΘ Φ.151/169844/Α5/12-10-16 : Απαιτομενα δικαιολογητικ για την εγγραφ των εισαγομνων στην Τριτοβθμια Εκπαδευση με την ειδικ κατηγορα ατμων που πσχουν απ σοβαρς παθσεις, σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 35 του ν. 3794/09 (ΦΕΚ-156 Α) πως τροποποιθηκε και ισχει, για το ακαδηματικ τος 2016-2017
12-10-16     ΙΚΑ Φ09/403/12-10-16 : Κοινοποηση εγγρφου της Αρχς Καταπολμησης της Νομιμοποησης Εσδων απ Εγκληματικς Δραστηριτητες και της Χρηματοδτησης της Τρομοκρατας και Ελγχου των Δηλσεων Περιουσιακς Κατστασης για την υποβολ Δηλσεων Περιουσιακς Κατστασης και Δηλσεων Οικονομικν Συμφερντων τους 2016 (φορολογικ τος 2015)
12-10-16    ΥΠΕΘ Φ.122.1/114/155541/Ζ2/22-9-16 : Παροχ βεβαισεων ακαδημαικς διδακτικς εμπειρας σε Πανεπιστημιακος Υποτρφους και διδσκοντες του Π.Δ. 407/80
12-10-16    ΥΠΟΙΑΝΤ 100746-29/09/16 (ΦΕΚ-3266 Β/11-10-16) : Συγκρτηση της επιτροπς παρακολοθησης του Εθνικο Προγρμματος του Ταμεου Ασλου, Μετανστευσης και Ενταξης και του Εθνικο Προγρμματος του Ταμεου Εσωτερικς Ασφλειας για την περοδο 2014-2020
12-10-16     ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.44/2185/34157/18-11-15 : Αναπλρωση προισταμνων οργανικν μονδων
11-10-16    Κ.Υ.Α. ΑΣ19/38259/1879/16 (ΦΕΚ-3242 Β/10-10-16) : Ρθμιση των ιατρικν θεμτων που αφορον στην πιστοποηση των υποψηφων μηχανοδηγν και μηχανοδηγν
11-10-16     ΕΟΠΥΥ ΔΒ4Γ/Γ55/11/ΟΙΚ.39223/11-10-16 : Διευκρινιστικ εγκκλιος σχετικ με τη διαδικασα υποβολς δικαιολογητικν για αποζημωση αναλωσμου υγειονομικο υλικο και σκευασμτων ειδικς διατροφς
11-10-16  ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 1265/112481/11-10-16 : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 295/27571/16 εγκυκλου "Εφαρμογ του ρθρου 25 "Διοικητικς κυρσεις" του ν. 4282/14 "
Ανπτυξης Υδατοκαλλιεργειν και λλες διατξεις"

11-10-16  Γ.Γ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 18936/16 : Υποχρεση κατρτισης προγρμματος επικοινωνιακς προβολς τους 2017 και υποβολς απολογιστικν στοιχεων τους 2015
11-10-16   ΥΠΥΜΕΔΙ 66381/5106/10-10-16 : Διαδικασα διενργειας στα ιδιωτικ ΚΤΕΟ εκπρθεσμου τεχνικο ελγχου στις 15 Οκτωβρου 2016
10-10-16   ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/48/ΟΙΚ.26059/10-10-16 : Προσλψεις προσωπικο ιδιωτικο δικαου ορισμνου χρνου και σναψη συμβσεων μσθωσης ργου στο πλασιο συγχρηματοδοτομενων προγραμμτων
10-10-16     ΥΠΕΚΑΑ Φ.80000/ΟΙΚ.45763/1607/7-10-16 : Παροχ διευκρινσεων προς το ΕΤΕΑ και τα ταμεα, τομες, κλδους και λογαριασμος Πρνοιας που θα ενταχθον στο ΕΤΕΑΕΠ
10-10-16    Ν. 4427/16 (ΦΕΚ-188 Α/8-10-16) : Σσταση Αρχς Πολιτικς Αεροπορας, Αναδιρθρωση της Υπηρεσας Πολιτικς Αεροπορας και λλες διατξεις
10-10-16    ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΔΑΔ/Φ.36Μ.1/2/ΟΙΚ.26053/10-10-16 : Εθνικ Μητρο Επιτελικν Στελεχν Δημσιας Διοκησης
10-10-16    ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 6046/5-10-16 : Ενημρωση για αποδοχ απ τον Υφυπουργ Εσωτερικν και Διοικητικς Ανασυγκρτησης της υπ' αριθμ. 21/16 γνωμοδτησης του Νομικο Συμβουλου του Κρτους
10-10-16    ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 29251/6-10-16 : Ορισμς εισηγητ στα υπηρεσιακ συμβολια των ΟΤΑ Α' βαθμο σμφωνα με τις μεταβατικς διατξεις του ρθρου 30 του ν. 4369/16
10-10-16    ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1149/16 (ΦΕΚ-3231 Β/7-10-16) : Τροποποηση της αριθμ. πρωτ. ΠΟΛ.1338/96 α.υ.ο. "Διαδικασα απαλλαγς απ ΦΠΑ της παρδοσης αγαθν που πραγματοποιεται απ υποκεμενο στο φρο εγκατεστημνο στο εσωτερικ της χρας προς αγοραστ - ταξιδιτη μη εγκατεστημνο στο εσωτερικ της κοιντητας και ο οποος αναχωρε γιαΤρτη Χρα απ την Ελλδα μσω λλου Κρτους - Μλους"
10-10-16    Κ.Υ.Α. Δ11/Β/22645/19950/16 ( ΦΕΚ-3230 Β/7-10-16) : Αντικατσταση της υπ' αριθμ. Δ11/Β/19890/17643/16 απφασης περ "Διαδικασας χρωσης, εσπραξης, διαχερισης, ελγχου και παρακολοθησης και ρθμισης τεχνικν θεμτων επ των Ειδικν Λογαριασμν "Τεχλν Εκσυγχρονισμο και Ανπτυξης Αερολιμνων (ΤΕΑΑ)" παραχωρηθντων περιφερειακν Αεροδρομων - ρυθμσεις ειδικν εξαιρσεων
10-10-16    Κ.Υ.Α. ...329823/22861/1694/307/16 (ΦΕΚ-3233 Β/7-10-16) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 46596/04 κ.υ.α. περ καθορισμο λεπτομερειν εφαρμογς του ρθρου 56Α του ν. 2725/99 "Ερασιτεχνικς και επαγγελματικς αθλητισμς και λλες διατξεις", πως ισχει
10-10-16   Κ.Υ.Α. 47926/16 (ΦΕΚ-3232 Β/7-10-16) : Παρταση προθεσμας υπαγωγς στο ν. 4178/13 "Αντιμετπιση της Αυθαρετης Δμησης - Περιβαλλοντικ Ισοζγιο και λλες διατξεις" (ΦΕΚ-174 Α) και τροποποηση της αριθμ. 2254/13 απφασης Αναπληρωτ Υπουργο Περιβλλοντος, Ενργειας και Κλιματικς αλλαγς "Διαδικασα ηλεκτρονικς υποβολς των απαρατητων δικαιολογητικν για την υπαγωγ στο ρθρο 24 του Ν. 4178/13 , πως ισχει
10-10-16    ΥΠΕΘ 166808/Ζ1/7-10-16 : Μετεγγραφς Ακαδημαικο τους 2016-2017
7-10-16      ΥΠ.ΟΙΚ. 2/2615/ΔΕΠ/1-4-16 : Εγγραφο του Υπουργεου Οικονομικν - ΓΛΚ που απαντ σε ερωτματα δημοσων υπηρεσιν και οργανισμν σχετικ με την παροχ διευκρινσεων για την κλυψη των δαπανν μετακνησης των μελν των υπηρεσιακν και πειθαρχικν συμβουλων
7-10-16     Κ.Υ.Α. 43366/2016 (ΦΕΚ-3220 Β/6-10-16) : Παρταση ισχος των διατξεων της αριθμ. 51738/2014 (2947 Β) κοινς υπουργικς απφασης
7-10-16  ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΑΦ/1144304/ΕΞ2016/3-10-16 : Προθεσμα υποβολς δηλσεων φορολογας εισοδματος φυσικν προσπων που συμμετχουν σε ναυτικς εταιρες του ν. 959/79
6-10-16 ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 30002/28-9-16 : Παροχ στοιχεων για την απκτηση κωδικο πρσβασης στο νο σστημα συλλογς στοιχεων για διφορα θματα του προσωπικο των φορων Τοπικς Αυτοδιοκησης.
6-10-16  ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1145/16 (ΦΕΚ 3208 Β/5-10-2016) : Τροποποηση της απφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β') "Υποβολ καταστσεων φορολογικν στοιχεων, για διασταρωση πληροφοριν", πως ισχει.
6-10-16    ΙΚΑ 36/5-10-16 : Υπενθμιση οδηγιν σχειτικ με την εκκαθριση αρχεων.
6-10-16   ΥΠΥΜΕΔΙ 64054/4974/5-10-16 : Ορισμς επιτροπν για τη διενργεια εξετσεων υποψηφων ελεγκτν ελαφρν και βαρων οχημτων σε ΚΤΕΟ.
5-10-16  ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1148/3-10-16 : Κοινοποηση των διατξεων της ΚΥΑ Υπουργν Εσωτερικν, Οικονομικν και Εργασας οικ. αριθμ. 10982/11-7-16 (ΦΕΚ-2430 Β/28-7-16) και παροχ σχετικν οδηγιν
5-10-16    ΥΠΕΘ Φ.151/164983/Α5/5-10-16 : Πληροφορες για την εγγραφ των εισαγμενων αλλοδαπν - αλλογενν και ομογενν υποτρφων του Ελληνικο Κρτους στην τριτοβθμια εκπαδευση το ακαδημαικ τος 2016-2017
5-10-16  ΥΠΕΚΑΑ Φ.11321/31042/1232/16 (ΦΕΚ-3196 Β/5-10-16) : Ασφλιση Πωλητν Λαικο Λαχεου
5-10-16    ΥΠΕΕ145957/4835/4-10-16 : Οδηγα εφαρμογς της παρ. 10 του ρθρου 14 του ν. 998/79 ως ισχει, πως αυτ προστθηκε με την παρ. 2 του ρθρου 12 του ν. 4315/14
4-10-16      ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κου ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, σχετικ με :
--> Διακρυξη συνοπτικο μειοδοτικο διαγωνισμο με σφραγισμνες προσφορς, για την εκτλεση της εργασας .....
--> Διακρυξη ανοικτο ηλεκτρονικο διαγωνισμο με σφραγισμνες προσφορς, για την εκτλεση της εργασας .......
Το παραπνω υλικ θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. ΙΩΑΝΝΗ
-> ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-Ν.4412/16 (03/10/2016)
-> ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-Ν.4412/16 (03/10/2016)

4-10-16
    ΥΠ.ΥΓ. Γ1α/ΓΠ/οικ.73680/4-10-16
: Οδηγες για την Εποχικ Γρπη 2016-2017 – Αντιγριπικς Εμβολιασμς
4-10-16 ΥΠΕΚΑΑ ΑΤ10/Φ.51020/36232/648/16 (ΦΕΚ-3166 Β/3-10-16) : Εγκριση Καταστατικο του Ταμεου Επαγγελματικς Ασφλισης ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ του ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΝΠΙΔ (ΤΕΑ - ΣΟΕΛ - ΝΠΙΔ)
4-10-16  ΥΠΕΚΑΑ Φ.80020/ΟΙΚ.41697/Δ15.708/3-10-16 : Γνωστοποηση ρυθμσεων του ρθρου 41 του ν. 4415/16
4-10-16   ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ 14159/16 (ΦΕΚ-3165 Β/3-10-16) : Διρκεια ισχος δελτων αιτοντων διεθν προστασα
3-10-16     ΕΑΑΔΗΣΥ 4584/30-9-16 : Πρτυπα τεχη διακηρξεων / προκηρξεων μετ την εφαρμογ του ν. 4412/16 (Α 147)
3-10-16    ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1147/29-9-16 : Φορολογικ μεταχεριση αποδοχν δικαστικν λειτουργν
3-10-16   ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1146/30-9-16 : Διευκρινσεις σχετικ μετη διανομ - κατανομ κερδν στους εταρους - μλη των δικηγορικν εταιρειν, μετ την ναρξη ισχος του ν. 4172/13
3-10-16    ΟΑΕΔ 75464/3-10-16 : Καταβολ ειδικο εποχικο βοηθματος τους 2016, στις κατηγορες του ρθρου 22 του ν. 1836/89  πως ισχει
3-10-16  ΟΑΕΔ 75080/30.9.2016 - Δημσια πρσκληση Νο 10/2016 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) σε εγγεγραμμνους ανργους στα μητρα ανργων του ΟΑΕΔ, για υποβολ ηλεκτρονικν αιτσεων συμμετοχς στη διαδικασα κατρτισης του πνακα κατταξης ανργων για την προθηση της απασχλησης μσω προγραμμτων κοινωφελος χαρακτρα σε 34 δμους (επιβλποντες φορες) θλακες υψηλς ανεργας συμπεριλαμβανομνης της κατρτισης των συμμετεχντων, για 6.339 θσεις πλρους απασχλησης
3-10-16
   ΥΠΕΕ 46111/16 (ΦΕΚ-3162 Β/30-9-16) : Διορισμς εκπλειστηριαστ για τη δημοπρτηση των δικαιωμτων εκπομπς αερων θερμοκηπου του ελληνικο κρτους
3-10-16    ΥΠΑ Δ/ΥΠΑ/21860/1422/16 (ΦΕΚ-3152 Β/30-9-16) : Κανονισμς - γενικ πλασιο πτσεων Συστημτων μη Επανδρωμνων Αεροσκαφν - ΣμηΕΑ
3-10-16    ΥΠΥΜΕΔΙ Γ456/ΟΙΚ.62700/4209/16 (ΦΕΚ-3148 Β/30-9-16) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. γ456/34931/3345/13 απφασης "Καθιρωση του ηλεκτρονικ αναγνσιμου σματος των Ειδικν Τουριστικν Λεωφορεων Δ.Χ. καθς και ο καθορισμς του τπου, του περιεχομνου, της διαδικασας, των ρων, των προυποθσεων και των φορων χοργησης και ανανωσης αυτν" (ΦΕΚ-2257 Β) πως ισχει
3-10-16  ΥΠΕΚΑΑ Φ.80000/ΟΙΚ.44586/1559/3-10-16 : Συμπληρωματικς οδηγες σε εφαρμογ της αρ. Φ.80000/οικ.35384/1276/1-8-16 υ.α. (Καθορισμς της διαδικασας, του τρπου και της αποτπωσης της απογραφς των πσης φσεως περιουσιακν στοιχεων, κλπ."
3-10-16   ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 27423/ΕΓΚ.20/5-9-16 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Ενσωμτωση του σχεδου του προυπολογισμο τους 2017 και λοιπν δημοσιονομικν στοιχεων στη βση δεδομνων του Υπουργεου Εσωτερικν & Δ.Α.
3-10-16
    ΥΠΥΜΕΔΙ Β/ΟΙΚ.64239/4324/30-9-16 : Διευκρινσεις ως προς την απδειξη της κατλληλης οικονομικς επιφνειας των ΚΤΕΛ και των μετχων αυτν σε εφαρμογ της παρ. 1γ του ρθρου 3 του κανονισμο (ΕΟΚ) 1071/2009
3-10-16     ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 30022/30-9-16 : Καθαρστριες Σχολικν Κτιρων
3-10-16  ΡΑΕ 329/16 (ΦΕΚ-3164 Β/30-9-16) : Εγκριση του Κδικα Συναλλαγν Δημοπρασιν Προθεσμιακν Προιντων Ηλεκτρικς Ενργειας
3-10-16    ΥΠΕΚΑΑ 44203/Δ9/11555/16 (ΦΕΚ-3163 Β/30-9-16) : Τροποποηση της αριθμ. οικ. 34331/Δ9/8920/16 απφασης του Υπουργο Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Κοινωνικς Αλληλεγγης "Απλοστευση διαδικασιν Σματος Επιθερησης Εργασας (ΣΕΠΕ) μσω του Ολοκληρωμνου Πληροφοριακο Συστματος του ΣΕΠΕ (ΟΠΣ-ΣΕΠΕ)
3-10-16     ΡΑΕ 336/16 (ΦΕΚ-3159 Β/30-9-16) : Καθορισμς τιμν ρυθμιστικν παραμτρων για την εφαρμογ της Μεθοδολογας Υπολογισμο Μεταβλητο Κστους των Υδροηλεκτρικν Μονδων (ΦΕΚ-2763 Β/2-9-16)
3-10-16      ΦΕΚ-3156 Β/30-9-16 :
 ΥΠΕΚΑΑ 43424/2458/16  Τροποποηση της αριθμ. οικ. 13822/1089/14 (Β 1227) υ.α. σχετικ με τα "Κριτρια προσδιορισμο των "εισπρξιμων" ληξιπρθεσμων για τη διαββαση στο Κντρο Εσπραξης Ασφαλιστικν Οφειλν (ΚΕΑΟ) των οφειλετν του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του ΟΑΕΕ, του ΕΤΑΑ και του ΟΓΑ
ΕΕΤΤ 775/5/16 : Τροποποηση της ΕΕΤΤ ΑΠ. 248/71/02 "Κανονισμς Παροχς Υπηρεσιν Πιστοποησης Ηλεκτρονικς Υπογραφς"
3-10-16   Ν. 4425/16 (ΦΕΚ-185 Α/30-9-16) : Επεγουσες ρυθμσεις των Υπουργεων Οικονομικν, Περιβλλοντος και Ενργειας, Υποδομν, Μεταφορν και Δικτων και Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Κοινωνικς Αλληλεγγης για την εφαρμογ της συμφωνας δημοσιονομικν στχων και διαρθρωτικν μεταρρυθμσεων και λλες διατξεις
3-10-16   Κ.Υ.Α. ΔΕΦΚΦ/Α/1141582/ΕΞ2016/30-9-16 : Καθορισμς των ρων, των προυποθσεων, των δικαιοχων προς επιστροφ προσπων, των ποσοττων για τις οποες υπολογζεται η επιστροφ, της διαδικασας επιστροφς του ΕΦΚ, και του τρπου ελγχου της νμιμης χρησιμοποησης του πετρελαου εσωτερικς κασης (DIESEL) κινητρων, της περπτωσης στ' της παρ. 1 του ρθρου 73 του ν. 2960/01 (ΦΕΚ-265 Α) "Εθνικς Τελωνειακς Κδικας", το οποο χρησιμοποιεται αποκλειστικ στη γεωργα
30-9-16   ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1119/2-8-16 : Κοινοποηση της αριθμ. 157/16 γνωμοδτησης του ΝΣΚ σχετικ με απαλλαγ ΦΠΑ σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 27 του κωδ. ΦΠΑ, για αγορ ακιντου απ πρεσβεα
30-9-16    ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 29971/30-9-16 : Εορτασμς της ημρας των Ηνωμνων Εθνν
30-9-16   ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 29969/30-9-16 : Εορτασμς των επετεων της 28ης και της 26ης Οκτωβρου στις πλεις της Αθνας και της Θεσσαλονκης
30-9-16     ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 29968/30-9-16 : Εορτασμς της εθνικς επετεου της 28ης Οκτωβρου 1940
30-9-16   ΥΠΟΙΑΝΤ 101005/1182/Φ15/30-9-16 : Ερμηνευτικ εγκκλιος του ρθρου 22 του ν. 4403/16 (Α 125), σμφωνα με το οποο τροποποιθηκε το ρθρο 22 του ν. 3982/11 (Α 143), σχετικ με την προθεσμα και την παρταση αυτς για την τεχνικ ανασυγκρτηση συνλου μρους των εγκαταστσεων μεταποιητικν δραστηριοττων
30-9-16  ΥΠΕΕ 44943/16 (ΦΕΚ-3128 Β/29-9-16) : Εξαρεση ακιντων για τα οποα διαπιστθηκε η περαωση της κτηματογρφησης και ορστηκε η ναρξη ισχος του Κτηματολογου : α) στο Δημο Μελισσων του ν. Αττικς , β) στο Δμο Γρακα του ν. Αττικς, γ) στο Δμο Γλυκν Νερν του ν. Αττικς και δ) στο Δμο Παιανας του ν. Αττικς
30-9-16  ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΗΔ/Φ.40/25067/29-9-16 : Εναρξη παραγωγικς λειτουργας της εφαρμογς του ρθρου 10Β Διαγεια
30-9-16   ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1144/16 (ΦΕΚ-3111 Β/29-9-16) : Παρταση και αναστολ καταβολς βεβαιωμνων οφειλν , λγω των ντονων καιρικν φαινομνων που εκδηλθηκαν στις 8-9-2016 στο Δμο Ανδραβδας - Κυλλνης
29-9-16    ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κου ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ (Νομοθετικς και λλες μεταβολς που ενσωματθηκαν στην τελευταα ηλεκτρονικ κδοση) - σχετικ με :
1. Ληξιπρθεσμες υποχρεσεις.   
2. Απορριφθεσες δαπνες.   
3. Αναμρφωση προπολογισμο εσδων.   
4. Συμψηφισμς οφειλν προς το δημσιο και τα ασφαλιστικ ταμεα.   
5. Ισχς του προπολογισμο.   
6. Απασχληση συνταξιοχων.   
7. Επιχοργηση συλλγων.   
8. Απαλλαγ απ την τρηση βιβλων και την κδοση στοιχεων.   
9. Εφπαξ αποζημωση – χρνος παραγραφς.   
10. Συμμρφωση στις δικαστικς αποφσεις.   
11. Απ’ ευθεας ανθεση και προσυμβατικς λεγχος.   
12. γονοι διαγωνισμο και προσυμβατικς λεγχος.   
13. Φορολογικ ενημερτητα δμων.   
14. Εξφληση εντλματος χωρς ασφαλιστικ ενημερτητα.   
15. Ασφαλιστικ ενημερτητα δμων.   
16. Παρακρτηση φρου στην προμθεια αγαθν και υπηρεσιν.   
17. Κατασχσεις και παρακρτηση φρου.   
18. Παρακρτηση φρου απ μισθωτς υπηρεσες.   
19. Ειδικ εισφορ αλληλεγγης φυσικν προσπων.   
20. Απαλλαγς απ το ΦΠΑ.   
21. Φορολογα μισθωμτων δημοτικν ακιντων.   
22. Εισφορ δημρχων για κρια σνταξη.   
23. Εισφορς δημρχων υπρ ΕΤΕΑ και ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ.   
24. Εισφορ για υγειονομικ περθαλψη.   
25. Ειδικ εισφορ αλληλεγγης στην αντιμισθα αιρετν.   
26. Εισφορ υπρ δημοσου για σνταξη, ΕΤΕΑ και ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ στις αποδοχς των υπαλλλων.   
27. Ειδικ Προσαξηση μηχανικν.   
28. Εισφορς δικηγρων.   
29. Διπλ ασφλιση.   
30. Ειδικ Βιβλο Υπερωριν.   
31. Εργασες καθαριτητας.   
32. Επισκευ οχημτων.   
33. Μσθωση κινητν πραγμτων.   
34. Κατργηση κρατσεων.   
35. ννοια μελτης.   
36. Απ’ ευθεας αγορ ακιντων.   
37. Προγραμματικς συμβσεις και ΦΠΑ.   

Το παραπνω υλικ θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. ΙΩΑΝΝΗ -> ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ-ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ (29/09/2016)


29-9-16    ΥΠΕΘ Φ.151/160806/Α5/29-9-16 : Απαιτομενα δικαιολογητικ για την εγγραφ των εισαγομνων στην Τριτοβθμια Εκπαδευση Ελλνων του εξωτερικο και τκνων Ελλνων υπαλλλων που υπηρετον στο εξωτερικ για το ακαδημαικ τος 2016-2017
29-9-16    ΙΚΑ Π14/5/ΕΓΚ.35/28-9-16 : Χοργηση Επιδματος Αεροθεραπεας για το τος 2016
29-9-16    ΟΑΕΕ 26/28-9-16 : Συμπληρωματικς οδηγες για τη χοργηση Προσωρινς Σνταξης με τις διατξεις ρθρου 29 ν. 4387/16 σε ασφαλισμνους οφειλτες ασφαλιστικν εισφορν
29-9-16  Κ.Υ.Α. 143555/2413/16 (ΦΕΚ-3095 Β/28-9-16) : Δενδροκομικ εκμετλλευση καστανοτεμαχων
29-9-16  ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 3881/105185/29-9-16 : Δρσεις για την αποκατσταση λειτουργικτητας στραγγιστικν δικτων και αντιμετπισης κινδνων απ την εκδλωση πλημμυρικν φαινομνων
29-9-16    ΥΠΕΕ 143220/4436/28-9-16 : Εφαρμογ της παρ. 4 του ρθρου 45 του ν. 998/79 πως ισχει
29-9-16    ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1143/21-9-16 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 46 του ν. 4410/16 (141 Α) που αναφρεται στην πρτη ταξινμηση των ΕΙΧ και ΕΔΧ οχημτων
29-9-16   ΥΠΕΕ 144986/4161/28-9-16 : Διευκρινσεις για την υπ' αριθμ. 131203/55753πε/1101/16 εκδοθεσα εγκκλιο
29-9-16   ΟΑΕΕ 25/26-9-16 : Συνταξιοδτηση λγω γρατος με συνυπολογισμ χρνου αποδεδειγμνης σκησης επαγγελματικς δραστηριτητας, προ εγγραφς
29-9-16  ΟΑΕΕ 24/26-9-16 : Συνταξιοδτηση δικαιοδχων μελν, λγω θαντου ασφαλισμνου συνταξιοχου του Οργανισμο
29-9-16    ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1140/16 (ΦΕΚ-3086 Β/26-9-16) : Τροποποηση του ρθρου 5 της ΠΟΛ. 1194/15 (ΦΕΚ-1968 Β) απφασης ΓΓΔΕ
29-9-16   K.Y.A. 2/75333/ΔΠΔΑ/16 (ΦΕΚ-3108 Β/28-9-16) : Καθορισμς του συνολικο ψους της χρηματοδτησης τους 2016, του ποσοστο χρηματοδτησης αν ΟΤΑ ΝΠΔΔ ΟΤΑ, του τρπου πληρωμς καθς και κθε λλης αναγκαας λεπτομρειας για την εφαρμογ του ρθρου 61 του Ν. 4414/16 (ΦΕΚ-149 Α/9-8-16) που αφορ στην Ενσχυση Οργανισμν Τοπικς Αυτοδιοκησης και νομικν προσπων δημοσου δικαου των ΟΤΑ απ το Ταμεο Παρακαταθηκν και Δανεων με σκοπ την προθηση της απασχλησης
28-9-16  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.71940/28-9-16 : Χρηματοδτηση προγραμμτων καταπολμησης κουνουπιν για το τος 2017
28-9-16    ΥΠΕΚΑΑ Φ.1500/34154/1764/26-9-16 : Χρνος ασφλισης που υπολογζεται για την απκτηση της αρμοδιτητας σμφωνα με τις διατξεις της διαδοχικς ασφλισης
28-9-16    Ν. 4423/16 (ΦΕΚ-182 Α/27-9-16) : Δασικς Συνεταιριστικς Οργανσεις και λλες διατξεις
27-9-16     ΙΚΑ ΤΟ1/652/130/27-9-16 : Αναπροσαρμογ συντξεων ΕΤΕΑ σμφωνα με το ν. 4387/15
27-9-16    Π.Δ. 101/16 (ΦΕΚ-178 Α/26-9-16) : Προσαρμογ της ελληνικς νομοθεσας προς τις διατξεις της Οδηγας 2014/67/ΕΕ του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 15ης Μαου 2014 για την εφαρμογ της Οδηγας 96/71/ΕΚ σχετικ με την απσπαση εργαζομνων στο πλασιο παροχς υπηρεσιν και την τροποποηση του κανονισμο (ΕΕ) αριθμ. 1024/12 σχετικ με τη διοικητικ συνεργασα μσω του Συστματος Πληροφρησης για την εσωτερικ αγορ ("Κανονισμς ΙΜΙ")
27-9-16      ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ σε δημσια διαβολευση - Διαδικασες κεντρικο ελγχου και διαφνειας στο σστημα παραγωγς δημοσων και ιδιωτικν τεχνικν ργων και υποδομν, δομς στρατηγικο σχεδιασμο δημσιων υποδομν και λοιπς διατξεις
27-9-16    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Α2Α/ΟΙΚ.71389/27-9-16 : Ελεγχος γνησιτητας δικαιολογητικν των υπαλλλων που μετατσσονται στον κλδο ιατρν ΕΣΥ
27-9-16     ΙΚΑ 34/26-9-16 : Γνωστοποηση των διατξεων της παρ. 2 του ρθρου 38 του ν. 4387/16
27-9-16     ΥΠ.ΟΙΚ. 2/77786/0026/26-9-16 : Αναδιοργνωση των Γενικν Διευθνσεων Οικονομικν Υπηρεσιν Υπουργεων
27-9-16     ΥΠΕΚΑΑ Φ.30102/ΟΙΚ.34965/Δ.15.623/20-9-16 : Διευκρινσεις επ των ρθρων 35 και 79 του ν. 4387/16
27-9-16     Κ.Υ.Α. 24944/16 (ΦΕΚ-3066 Β/26-9-16) : Αναδιρθρωση των Ειδικν Υπηρεσιν του Προγρμματος Αγροτικς Ανπτυξης 2014-2020
27-9-16   Κ.Υ.Α. 3133.1/76888/16 (ΦΕΚ-3061 Β/26-9-16) : Καθορισμς τπου Δελτου Κνησης Πλοου Αναψυχς (ΔΕΚΠΑ), κριτρια κδοσης, προυποθσεις θερησης και ανανωσς του
26-9-16    ΟΑΕΕ 23/20-9-16 : Τροποποηση των τιθμενων με την εγκκλιο 37/10 της Διοκησης δικαιολογητικν εγγραφς / διαγραφς στα Μητρα Ασφαλισμνων του ΟΑΕΕ των Πιστοποιημνων Διαπραγματευτν Αξιν
26-9-16      ΦΕΚ-3049 Β/23-9-16 :
Κ.Υ.Α. Φ.951.1/87/920650/Σ.6329/16 : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 2412/Φ.951/360/431347/17-1-84 κ.υ.α. "Βοθημα Οικογενειακς Επαγγελματικς Αυτοτλειας για τα παιδι των μετχων και μερισματοχων του ΜΤΣ" (Β 74)
Κ.Υ.Α. 152360/ΓΔ4/16 : Ιδρυση, οργνωση, λειτουργα, συντονισμς και πργραμμα εκπαδευσης των Δομν Υποδοχς για την Εκπαδευση των Προσφγων (ΔΥΕΠ), κριτρια και διαδικασα στελχωσης των εν λγω δομν

26-9-16     ΥΠΟΙΑΝΤ 11319/16 (ΦΕΚ-3048 Β/23-9-16) : Ορισμς του "ΟΑΕΔ" ως Ενδιμεσου Φορα του Επιχειρησιακο Προγρμματος "Ανπτυξη Ανθρπινου Δυναμικο, Εκπαδευση και Δια Βου Μθηση 2014-2020". Ανθεση αρμοδιοττων διαχερισης για πρξεις Κρατικν Ενισχσεων του Επιχειρησιακο Προγρμματος "Ανπτυξη Ανθρπινου Δυναμικο, Εκπαδευση και Δια Βου Μθηση 2014-2020"
26-9-16    ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 29390/22-9-16 : Αναζτηση στοιχεων που αφορον στις παρατσεις συμβσεων σμφωνα με το ρθρο 167 του ν. 4099/12, πως ισχει προς απντηση της υπ' αριθμ. 8047/529/8-9-16 Ερτησης και ΑΚΕ 48 Βουλευτν της Νας Δημοκρατας
23-9-16    Π.Δ. 100/16 (ΦΕΚ 177 Α/22-9-2016) : ργανα που αποφασζουν γνωμοδοτον και ειδικς ρυθμσεις σε θματα δημοσων ργων του Υπουργεου Οικονομας, Ανπτυξης και Τουρισμο αρμοδιτητας του πρην Υπουργεου Τουρισμυ.
23-9-16    ΙΚΑ Φ.09/334/23-9-16 : Ημερομηνα και Προποθσεις Διεξαγωγς Εκλογν των τακτικν και αορστου χρνου υπαλλλων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για την ανδειξη των εκπροσπων τους στο Α' Υπηρεσιακ Συμβολιο.
23-9-16  ΥΠΕΘ Φ.122.1/114/155541/Ζ2/22-9-16 : Παροχ βεβαισεων ακαδημακς διδακτικς εμπειρας σε Πανεπιστημιακο Υποτρφους και διδσκοντες του Π.Δ. 407/80
22-9-16  ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 27509/13-9-16 : Εξαγωγ εκλογικο μτρου κατ την εκλογικ διαδικασα για την ανδειξη των αιρετν εκπροσπων στα Υπηρεσιακ Συμβολια του προσωπικο των ΟΤΑ Α βαθμο και Β βαθμο
22-9-16   ΥΠΕΕ 145588/5001/22-9-16 : Κανονισμς Ξυλεας - Διενργεια ελγχων σε Φορες Εκμετλλευσης
22-9-16    ΥΠΕΚΑΑ Φ.10043/ΟΙΚ.31994/838/22-9-16 : Κατργηση Ειδικς Προσαξησης και Κλδου Μονοσυνταξιοχων-Γνωστοποηση διατξεων του ρθρου 94 παρ. 4 και 5 του ν.4387/2016.
22-9-16   ΥΠ.ΥΓ. Γ1Β/ΓΠ/ΟΙΚ.70288/22-9-16 : Υγειονομικο λεγχοι στα σχολεα ημερσια και νυχτεριν λων των βαθμδων και των ειδικν κατηγοριν, ιδιωτικν και δημσιων και στους βρεφικος , βρεφονηπιακος- παιδικος σταθμος δημσιους και ιδιωτικος για το σχολικ τος 2016-2017
22-9-16   ΥΠΕΘ 154892/Ε1/22-9-16 : Διευκρινσεις σχετικ με την εφαρμογ του ρθρου 28 του ν.4415/2016 (ΦΕΚ 159 Α') στην ιδιωτικ εκπαδευση.
21-9-16     Ν.4420/16 (ΦΕΚ-175 Α/20-9-16) : Κρωση της Συμφωνας μεταξ της Κυβρνησης της Ελληνικς Δημοκρατας και της Κυβρνησης της Δημοκρατας της Βουλγαρας περ Διασυνοριακς Αστυνομικς Συνεργασας και λλες διατξεις
21-9-16    ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΔΘΤΟΚ/Γ/1137036/ΕΞ2016/21-9-16 : Κωδικο ατελεας αναφορικ με τις διατξεις απαλλαγς απ το τλος ταξινμησης αυτοκιντων οχημτων, ασθενοφρων και ειδικν κινητν μονδων που παραλαμβνονται απ δημσιο και οργανισμος τοπικς αυτοδιοκησης
21-9-16    ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 28797/19-9-16 : Εκκαθριση ληξιπρθεσμων υποχρεσεων των ΟΤΑ
21-9-16   ΙΚΑ 33/21-9-16 : Σχετικ με την ασφλιση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αντισυμβαλλμενου συμφνου συμβωσης λγω απασχλησς του σε ατομικ επιχερηση εργοδτη, σμφωνα με τις διατξεις του ν. 1759/88
21-9-16  ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΔΘΤΟΚ/Γ/1136914/ΕΞ2016/20-9-16 : Κοινοποηση διατξεων του ρθρου 59 του ν. 4407/16 (ΦΕΚ-134 Α) αναφορικ με την απαλλαγ απ το τλος ταξινμησης των αυτοκιντων που παραλαμβνονται απ Στελχη και Αξιωματικος των Ενπλων Δυνμεων και των Σωμτων Ασφαλεας που χουν τεθε σε κατσταση Πολεμικς Διαθεσιμτητας Μνιμης Διαθεσιμτητας
21-9-16   ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΔΘΤΟΚ/Γ/1136512/ΕΞ2016/15-9-16 : Σχετικ με τη χοργηση αιθυλικς αλκολης με απαλλαγ απ τον ΕΦΚ σε Υγειονομικς Περιφρειες
21-9-16     ΥΠΕΚΑΑ Φ.80000/ΟΙΚ.42490/1486/20-9-16 : Εγκκλιος σε εφαρμογ της αρ. Φ.80000/οικ.35384/1276/1-8-16 Υπουργικς Απφασης
21-9-16     ΥΠΕΘ 153946/Δ3/21-9-16 : Παρταση προθεσμας υποβολς υποψηφιοττων για την ανδειξη αιρετν εκπροσπων στα Υπηρεσιακ Συμβολια Ειδικο Εκπαιδευτικο Προσωπικο (ΚΥΣΕΕΠ, ΠΥΣΕΕΠ)
20-9-16    Κ.Υ.Α.
35802/2035/16 (ΦΕΚ 2993 Β/19-9-2016):Μεταφορ ποσο στην Ελληνικ ΕταιραΤοπικς Ανπτυξης και Αυτοδιοκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α) για τη χρηματοδτηση λειτουργας του Προγρμματος «Βοθεια στο σπτι» για το χρονικ διστημα απ 1.1.2016- 31.12.2016.
20-9-16     ΥΠΕΘ Φ.151/153808/Α5/20-9-16 : Εγγραφς των εισαγομνων στην Τριτοβθμια Εκπαδευση για το ακαδημαικ τος 2016-2017 με την ειδικ κατηγορα των Αλλοδαπν - Αλλογενν και αποφοτων λυκεων αντιστοχων σχολεων κρατν - μελν της ΕΕ μη ελληνικς καταγωγς
20-9-16     ΙΚΑ 32/19-9-16 : Εταιρεες Προσωρινς Απασχλησης (ΕΠΑ)
20-9-16   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/75015/ΔΠΓΚ/16 (ΦΕΚ-3003 Β/20-9-16) : Χρηματοδτηση δρσεων εκπαδευσης και υγεας απ ποσ προερχμενα απ εγκληματικς ενργειες που τελσθηκαν σε βρος του Ελληνικο Δημοσου
20-9-16    ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 29022/ΕΓΚ.21/20-9-16 :  Προσδιορισμς εκκρεμοττων διορισμν κατηγοριν ΔΕ και ΥΕ που αφορον ανταποδοτικς υπηρεσες
20-9-16  ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1142/15-9-16 : Κοινοποηση ορισμνων διατξεων του νου Κεφαλαου Δωδκατου "ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ" (ρθρα 66-71) του ν. 4174/13 (Κδικας Φορολογικς Διαδικασας - ΚΦΔ), πως αυτ προστθηκε στον ΚΦΔ, με το ρθρο 8 του ν. 4337/15 (ΦΕΚ-129 Α)
20-9-16 ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚΦ/Γ/1136196/ΕΞ2016/196-9-16 : Εφαρμογ της αρ.πρωτ. Φ.1208/662/317-2006 ΔΕΥΟΟ - μεση παραλαβ επιβατικν αυτοκιντων
20-9-16  ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1141/16-9-16 : Διευκρινσεις για τη διαδικασα χοργησης αποδεικτικο ενημερτητας / βεβαωσης οφειλς
20-9-16     ΥΠΕΘ 139808/Δ1/31-8-16 : Λειτουργα Δημοτικν Σχολεων για το Σχολικ τος 2016-2017
20-9-16     ΕΟΠΥΥ 35813/19-9-16 : Χοργηση επιδματος αεροθεραπεας τους 2016
20-9-16    ΥΠΕΚΑΑ Φ.80000/ΟΙΚ.40108/1544/20-9-16 : Γνωστοποηση των διατξεων της παρ. 2 του ρθρου 38 του ν. 4387/16 (ΦΕΚ-85 Α)
20-9-16   ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 28449/14-9-16 : Ανανωση παρταση συμβσεων ορισμνου χρνου στο πλασιο του συγχρηματοδοτομενου ευρωπαικο προγρμματος "Εναρμνιση Οικογενειακς και Επαγγελματικς Ζως"
20-9-16  Κ.Υ.Α. 43942/4026/16 (ΦΕΚ-2992 Β/19-9-16) : Οργνωση και λειτουργα Ηλεκτρονικο Μητρου Αποβλτων (ΗΜΑ), σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 42 του ν. 4042/12 (Α 24), πως ισχει
20-9-16   ΥΠΕΚΑΑ Δ22/ΟΙΚ.40324/1605/16 (ΦΕΚ-2991 Β/19-9-16) : Τροποποηση και συμπλρωση της υπ' αριθμ. Π1β/ΓΠ/οικ.14951/01 (ΦΕΚ-1397/22-10-01 τ.Β) απφασης "Προυποθσεις δρυσης και λειτουργας Κντρων Δημιουργικς Απασχλησης Παιδιν (ΚΔΑΠ) απ Δημοτικς Επιχειρσεις του ρθρου 277 και επμενα του Δημοτικο και Κοινοτικο Κδικα (ΔΚΚ), Διαδημοτικς Επιχειρσεις, Ενσεις Δημοτικν Επιχειρσεων και φορες ιδιωτικο δικαου μη κερδοσκοπικο χαρακτρα πως τροποποιθηκε και συμπληρθηκε μεταγενστερα
19-9-16    K.Y.A. 4144/0092/16 (ΦΕΚ-2972 Β/16-9-16) : Μετατροπ του ασφαλιστικο - στατιστικο ισοδυνμου της παρ. 1 του ρθρου 18 του ν. 3865/10 σε συντξιμα τη - αναθερηση πινκων του ρθρου 14 του ν. 2592/98
19-9-16   ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1124/5-9-16 : Συμψηφισμς επιστροφν ΦΠΑ απ ΔΟΥ με οφειλς στα Τελωνεα απ εκτελωνισμος προιντων
19-9-16   ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚΦ/Β/1135512/ΕΞ2016/16-9-16 : Κοινοποηση διατξεων του ν. 4410/16
19-9-16   ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚ/Γ/1135233/ΕΞ2016/14-9-16 : Κοινοποηση γνωμοδτησης ΝΣΚ 188/16 (τλος ταξινμησης για αυτοκνητα που παρελφθησαν για εκθεσιακος σκοπος)
19-9-16   ΥΠΟΙΑΝΤ ΔΠΠ/2917/19-9-16 : Γνωστοποηση της τροποποησης του ρθρου 20 του ν. 4177/13 περ ειδικν κυρσεων για μη συμμρφωση συστημτων μτρησης / μετρητν ποστητας καυσμων και γνωστοποησης της τροποποησης απφασης του Υπ.οικονομικν για τη νμιμη χρησιμοποηση υγραερου κνησης
19-9-16    ΦΕΚ-2979 Β/16-9-16 :
ΥΠΕΚΑΑ 38107/Δ9/9846/16 : Εσωτερικς κανονισμς για την ηλεκτρονικ κδοση και διακνηση εγγρφων του Υπουργεου Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Κοινωνικς Αλληλεγγης (ΥΠΕΚΑΑ)
ΥΠΕΚΑΑ 38038/Δ9/9825/16 : Κανονισμς για την ηλεκτρονικ κδοση και διαχεριση εγγρφων του Σματος Επιθερησης Εργασας (ΣΕΠΕ)

19-9-16   ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./82/20966/16 (ΦΕΚ-2981 Β/16-9-16) : Κατανομ προσωπικο στο Υπουργεο Εσωτερικν και Διοικητικς Ανασυγκρτησης τους 2016
19-9-16    ΥΠΕΘ 152029/Δ1/19-9-16 : Οδηγες και κατευθνσεις για την δρυση και λειτουργα Τξεων Υποδοχς (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικ τος 2016-2017 σε δημοτικ σχολεας της χρας
19-9-16      ΥΠΕΕ 144549/4900/15-9-16 : Παροχ οδηγιν για την υποβολ σε ενιαα μορφ της ετσιας αναφορς σχετικ με τη διεξαγωγ των ελγχων και την επιβολ κυρσεων στο πλασιο εφαρμογς του ΚανονισμοΞυλεας
19-9-16      ΦΕΚ-2970 Β/16-9-16 :
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1129/16 : Παρταση και αναστολ καταβολς βεβαιωμνων οφειλν, λγω των ντονων βροχοπτσεων που εκδηλθηκαν στις 7-9-16 στη Δημοτικ Εντητα Μολων, του Δμου Μονεμβασις, της ΠΕ Λακωνας της Περιφρειας Πελοποννσου
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1127/16 : Παρταση και αναστολ καταβολς βεβαιωμνων οφειλν, λγω των ντονων βροχοπτσεων που εκδηλθηκαν στις 7-9-2016 στο Δμο Ευρτα της ΠΕ Λακωνας της Περιφρειας Πελοποννσου
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1128/16 : Παρταση και αναστολ καταβολς βεβαιωμνων οφιελν, λγω των ντονων βροχοπτσεων του εκδηλθηκαν στις 7-9-16 στις Δημοτικς Εντητες Θεραπνν, Οινοντος, Φριδος, Καρυν και Σπρτης, του Δμου Σπρτης, της ΠΕ Λακωνας της Περιφρειας Πελοποννσου
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1126/16 : Παρταση και αναστολ καταβολς βεβαιωμνων οφειλν, λγω των ντονων βροχοπτσεων που εκδηθθηκαν στις 6 και 7-9-2016 στο Δμο Καταλαμτας, στο Δμο Οιχαλας, στο Δμο Μεσσνης, στο Δμο Τριφυλας, στις Τοπικς Κοιντητες Νεοχωρου, Πργου, Σαιδνας, Καστανις, Καρυοβουνου, Μηλας, Αγου Νικολου, Ραγκλων, Τραχλας, Πλτσας, Νομιτσ, Θαλαμν, Λαγκδας και Αγου Νκωνα του Δμου Δυτικς Μνης και στις Δημοτικς Εντητες Νστορος, Πλου, Μεθνης και Χιλιοχωρων του Δμου Πλου Νστορος της ΠΕ Μεσσηνας της Περιφρειας Πελοποννσου

16-9-16      ΥΠ.ΥΓ. Γ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.69076/16-9-16 : Αντιφυματικς Εμβολιασμς
16-9-16   ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1130/9-9-16 : Κοινοποηση της με αριθμ. πρωτ. 148/16 γνωμοδτησης του ΝΣΚ σχετικ με την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 27 του Κδικα ΦΠΑ στην περπτωση αλλοδαπν αεροπορικν εταιρειν, που διαθτουν εγκατσταση στην Ελλδα, για την πραγματοποηση φορολογητων πρξεων
16-9-16     ΙΚΑ 31/16-9-16 : Α. Εισφορς υγειονομικς περθαλψης συνταξιοχων απ 1-7-2016 / Β. Διαχεριση εκκρεμν αιτημτων επιλογς φορα ασφλισης ασθνειας σε εδος για χρονικ περοδο απ 1-1-2012 μχρι 30-6-2016 / Γ. Παρακρτηση εισφορς ασθνειας συνταξιοχων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ασφαλισμνων στον τως Οργανισμ Περθαλψης Ασφαλισμνων Δημοσου (τ. ΟΠΑΔ)
16-9-16     ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΑΦ/Β/1135136/ΕΞ2016/15-9-16 : Διευκρινσεις σχετικ με τον συμψηφισμ του φρου νομικο προσπου που καταβλθηκε για εισπραττμενα μερσματα κατ' εφαρμογ των διατξεων της παρ. 3 του ρθρου 68 του ν. 4172/13, για το φορολογικ τος 2014
16-9-16    ΥΠΕΚΑΑ-ΜΤΠΥ 34078/16-9-16 : Επισημνσεις σχετικ με την εφαρμογ των διατξεων του ν. 4254/14 και των περιπτσεων διενργειας κρτησης 3% υπερ ΜΤΠΥ μετ την 31-12-2014
16-9-16   ΟΑΕΔ 70975/16-9-16 : Οδηγς Εφαρμογς των διαδικασιν υπδειξης, αντικατστασης, προσλψεων και καταβολς της επιχοργησης, στο πλασιο της Δημσιας Πρσκλησης για το Πργραμμα Κοινωφελος Χαρακτρα σε 17 Δμους (Επιβλποντες φορες) θλακες υψηλς ανεργας συμπεριλαμβανομνης της κατρτισης των συμμετεχντων, για 3.737 θσεις πλρους απασχλησης (Α κκλος)
16-9-16     ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΑΦ/Α/1134898/ΕΞ2016/16-9-16 : Εκπτωση απ τα ακαθριστα σοδα επιχερησης των παροχν κοινωνικο χαρακτρα προς τους εργαζμενους τους συγγενες αυτν
15-9-16    ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 28552/15-9-16 : Ενργειες των Δμων και των Περιφερειν της Χρας προς αποφυγ πλημμυρικν φαινομνων
15-9-16   ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 39487/16 (ΦΕΚ-2930 Β/14-9-16) : Σσταση Εθνικο Μητρου ελληνικν και ξνων Μη Κυβερνητικν Οργανσεων (ΜΚΟ) που δραστηριοποιονται σε θματα διεθνος προστασας, μετανστευσης και κοινωνικς νταξης
15-9-16     ΑΣΕΠ 16241/16 (ΦΕΚ-2928 Β/14-9-16) : Ετσια Εκθεση του ΑΣΕΠ, τους 2015
15-9-16  ΥΠ.ΟΙΚ. 2/20865/ΔΕΠ/22-4-16 : Παρχονται πληροφορες (Σε περπτωση χοργησης οικογενειακς παροχς επιδομτων επικνδυνης και ανθυγιεινς εργασας απομακρυσμνων περιοχν, τα σχετικ ποσ δεν συμψηφζονται με την υπρχουσα προσωπικ διαφορ)
15-9-16    ΥΠΕΘ 149819/Δ3/15-9-16 : Εκλογς αιρετν εκπροσπων στα Υπηρεσιακ Συμβολια Ειδικο Εκπαιδευτικο Προσωπικο (ΚΥΣΕΕΠ, ΠΥΣΕΕΠ)
15-9-16     ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΑΦ/1133932/ΕΞ2016/7-9-16 : Φορολογικ μεταχεριησ επιστροφς χρημτων σε καταναλωτς μσω διαδικτυακς εφαρμογς, λγω συναλλαγν με συνεργαζμενες επιχειρσεις
14-9-16     ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 28449/14-9-16 : Ανανωση παρταση συμβσεων ορισμνου χρνου στο πλασιο του συγχρηματοδομενου ευρωπαικο προγρμματος "Εναρμνιση Οικογενειακς και Επαγγελματικς Ζως"
14-9-16     ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΔΑΔ/Γ/1130900/ΕΞ2016/13-9-16 (ΦΕΚ-2922 Β/13-9-16) : Καθορισμς της διαδικασας, των οργνων και των κριτηρων αξιολγησης των υποψηφιοττων για την επιλογ προισταμνων οργανικν μονδων επιπδου Γενικς Διεθυνσης, Διεθυνσης και Τμματος των υπηρεσιν της Γενικς Γραμματεας Δημοσων Εσδων του Υπουργεου Οικονομικν, καθς και των Υπευθνων Αυτοτελν Γραφεων αυτς
14-9-16    ΥΠΥΜΕΔΙ Α/56946/3871/13-9-16 : Περ της εκμσθωσης κλασικν επιβατηγν οχημτων (αντικν) απ επιχειρσεις εκμσθωσης ΙΧ αυτοκιντων - Αποστολ προτπων πιστοποιητικν αυθεντικτητας
14-9-16     ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 5554/73794/16 (ΦΕΚ-2917 Β/13-9-16) : Συγκρτηση, ορισμς μελν και τρπος λειτουργας της Εθνικς Επιτροπς για την ευζωα των ζων που χρησιμοποιονται για επιστημονικος σκοπος
14-9-16    ΥΠΕΕ 32919/16 (ΦΕΚ 2915 Β/13-09-2016): Καθορισμς της ημερομηνας μχρι την οποα εναι επιτρεπτ η υποβολ εκπρθεσμων δηλσεων και η κατθεση αιτσεων διρθωσης προδλου σφλματος για τις υπ κτηματογρφηση περιοχς:
α) στους Δμους Λυκοβρσεως Μεταμορφσεως Ν. Φιλαδλφειας Ν. Χαλκηδνας Παπγου Πεκης και Ψυχικο της Περιφερειακς Εντητας Κεντρικο Τομα Αθηνν και Βορεου Τομα Αθηνν και β) στον προκαποδιστριακ Δμο Μιδας και στις προκαποδιστριακς Κοιντητες Δαλαμανρας, Ελληνικο, ρας, Ινχου, Κουρτακου, Λλουκα, Νου Ηραου, Πυργλλας, Αγου Ανδριανο, Ανυφου, Ασνης, Δρεπνου, Ηραου, Λευκακων, Νας Τρυνθας, Νου Ροεινο, Πυργιτικων και Τολο της Περιφεριακς Εντητας Αργολδας και στις προκαποδιστριακς Κοιντητες Αγου Κωνσταντνου, Μερκοβουνου και Σκοπς της Περιφερειακς Εντητας Αρκαδας της Περιφρειας Πελοποννσου.
14-9-16    Κ.Υ.Α. 27577/16 (ΦΕΚ-2908 Β/13-9-16) : Τροποποηση - Συμπλρωση της υπ' αριθμ. 24001/11-6-13 κ.υ.α. (1449 Β/14-6-13), "Μεταφορ μαθητν δημσιων σχολεων απ τις Περιφρειες", πως ισχει
14-9-16     Κ.Υ.Α. 40124/8516/16 (ΦΕΚ-2909 Β/13-9-16) : Αντισταθμιστικ μτρα κατργησης ΕΚΑΣ
13-9-16     Κ.Υ.Α. 27147/16 (ΦΕΚ-2904 Β/13-9-16) : Κατρτιση νου πνακα φορων που συμμετχουν στην εφαρμογ του θεσμο της παροχς κοινωφελος εργασας
13-9-16  ΥΠΕΘ Φ.350/53/147271/Ε3/13-9-16 : Εκλογς αιρετν εκπροσπων των εκπαιδευτικν στα Υπηρεσιακ Συμβολια Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαδευσης
13-9-16      ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1125/8-9-16 : Υποχρωση απκτησης ΑΦΜ ορισμο φορολογικο αντιπροσπου απ μη εγκατεστημνα στη χρα μας υποκεμενα στο φρο πρσωπα κατ την εισαγωγ και εξαγωγ εμπορευμτων καθς και την υπαγωγ εμπορευμτων σε τελωνειακ ανασταλτικ καθεσττα
13-9-16   K.Y.A. Φ.10035/2523/131/16 (ΦΕΚ-2896 Β/12-9-16) : Οροι και προυποθσεις θσης σε προσωριν ακινησα Φορτηγο Δημοσας Χρσης (ΦΔΧ) και Επιβατικο (ΕΔΧ) οχματος, κατ το ρθρο 121 του Ν. 4199/13 (Α 216)
13-9-16     Κ.Υ.Α. 182314/1241/16 (ΦΕΚ-2888 Β/12-9-16) : Τροποποηση του Παραρτματος ΙΙ του ρθρου 8 της υπ' αριθμ. 39626/2208/09 κ.υ.α. (Β 2075), σε συμμρφωση με τις διατξεις της οδηγας 2014/80/ΕΕ "για την τροποποηση του παραρτματος ΙΙ της οδηγας 2006/118/ΕΚ του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου σχετικ με την προστασα των υπγειων υδστων απ τη ρπανση και την υποβθμιση" της Ευρωπαικς Επιτροπς της 20ης Ιουνου 2014
13-9-16   ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2242.5-1.5/72726/16 (ΦΕΚ-2878 Β/12-9-16) : Κρωση Συλλογικς Σμβασης Εργασας Πληρωμτων Μεσογειακν και Τουριστικν Επιβατηγν Πλοων, τους 2016
12-9-16      Κ.Υ.Α. 12205/16 (ΦΕΚ-2864 Β/9-9-16) : Παροχ νομικς συνδρομς σε αιτοντες διεθν προστασα
12-9-16
   ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΑΦ/Β/1131644/ΕΞ2016/7-9-16 : Διευκρινσεις σχετικ με την εφαρμογ των διατξεων της παρ. 4 του ρθρου 48 του ν.4172/2013.
9-9-16      ΦΕΚ-2873 Β/9-9-16 :
Κ.Υ.Α. 144807/16 : Τρπος διαχερισης χρηματοδοτσεων με αναδχους καθαριστς / καθαρστριες και συνεργεα καθαρισμο στα σχολεα Π/βθμιας και Δ/βθμιας Εκπαδευσης σε λη την επικρτεια για το διδακτικ τος 2016-2017.
Κ.Υ.Α. 144820/16 : Καθορισμς μεγστου αριθμο ανθρωποωρν απασχλησης για το ργο των σχολικν καθαριστριν κατ το σχολικ τος 2016-2017.

9-9-16      ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 27195/9-9-16 : Διενργεια εκλογν για την ανδειξη των δο (2) αιρετν εκπροσπων στα Υπηρεσιακ Συμβολια του προσωπικο των ΟΤΑ Α' βαθμο
9-9-16      ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ4/ΓΠ/53127/9-9-16 : Εκδοση βεβαωσης επαγγλματος ιατρο απ τις Περιφρειες και τις Περιφερειακς Εντητες
9-9-16  ΙΚΑ 30/5-9-16 : Βεβαωση ασφαλιστικς ενημερτητας σε δικαιοχους επιχορηγσεων απ εθνικος πρους συγχρηματοδοτομενα προγρμματα της Ευρωπαικς Ενωσης
9-9-16     Κ.Υ.Α. Α3/43911/5148/16 (ΦΕΚ-2862 Β/8-9-16) : Προσαρμογ της ελληνικς νομοθεσας προς τις διατξεις της Οδηγας 20152/653/ΕΕ της Επιτροπς της 24ης Απριλου 2015 η οποα τροποποιε την Οδηγα 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου για την δεια οδγησης
9-9-16  ΥΠΕΕ 129867/4859ΠΕ/8-9-16 : Αρμοδιτητα της δασικς υπηρεσας στις περιπτσεις τροποποησης ρυμοτομικο σχεδου και επ οριοθετημνων οικισμν
9-9-16     ΥΠΥΜΕΔΙ 35453/1982/7-9-16 : Μεταφορ μαθητν νηπιαγωγεου
8-9-16     ΦΕΚ-2848 Β/7-9-16 :
Κ.Υ.Α. ΑΠΕΗΚ/Γ/Φ1/ΟΙΚ.182348/16 : Καθορισμς της μεθοδολογας προσδιορισμο καττατης τιμς προσφορς δημοπρατομενων προθεσμιακν προιντων ηλεκτρικς ενργειας και της εξ αυτς προκπτουσας τιμς για την πρτη περοδο εφαρμογς του μηχανισμο
ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 1332/93570/16 : Διαδικασα μσθωσης βοσκσιμων γαιν, συγκρτηση και λειτουργα επιτροπν ελγχου χωροταξικς ορθτητας της κατανομς δικαιωμτων χρσης της βοσκς, κατ τη μεταβατικ περοδο μχρι την γκριση των διαχειριστικν σχεδων βσκησης.

8-9-16   
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 23449/ΕΓΚ.16/15-7-16 : Καθορισμς ορου προπολογισμο δαπνης μελετν ργων και υπηρεσιν των Ο.Τ.Α. Α' βαθμο, των Συνδσμων τους, των Νομικν τους Προσπων Δημοσου Δικαου, των Ιδρυμτων τους και των ΔΕΥΑ του ν.1069/1980 και του ν.890/1979, πραν του οποου απαιτεται θερηση απ την αρμδια τεχνικ υπηρεσα στερα απ γνμη τεχνικο συμβουλου.
8-9-16     ΥΠΕΚΑΑ Φ.80020/ΟΙΚ.22103/Δ15.404/7-9-16 : Γνωστοποηση ρυθμσεων του ν. 4387/16, που αφορον το ΕΤΑΤ και τους συνταξιοχους προσυνταξιοδοτικο καθεσττος του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ)
8-9-16    ΥΠΥΜΕΔΙ ΔΚΠ/ΟΙΚ.1322/ΕΓΚ.17/7-9-16 : Απφαση του Υπουργο Υποδομν, Μεταφορν και Δικτων : "Αναστολ της υποχρεωτικς εφαρμογς πενντα εννα (59) Ελληνικν Τεχνικν Προδιαγραφν (ΕΛΟΤ-ΕΤΕΠ)"
8-9-16  ΕΑΑΔΗΣΥ 3828/6-9-16 : Εφαρμογ Εκτελεστικο Κανονισμο (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπς της 5ης Ιανουαρου 2016 για την καθιρωση του τυποποιημνου Εντπου για το Ευρωπαικ Ενιαο Εγγραφο Σμβασης
8-9-16    Π.Δ. 95/16 (ΦΕΚ-162 Α/7-9-16) : Διαδικασα ηλεκτρονικς δημοσευσης απφασης δικαστηρου στην ιστοσελδα δημοσιεσεων πλειστηριασμν του Ενιαου Ταμεου Ανεξρτητα Απασχολομενων - Τομα Ασφλισης Νομικν (ΕΤΑΑ - ΤΑΝ), μετ απ την σκηση ανακοπς σμφωνα με το ρθρο 954 παρ. 4 του Κδικα Πολτιικς Δικονομας
7-9-16  ΥΠΟΙΑΝΤ 16364/16 (ΦΕΚ-2809 Β/6-9-16) : Υλοποηση ταχρρυθμου προγρμματος κατρτισης στο επγγελμα του ξεναγο στο Πανεπιστμιο Μακεδονας
7-9-16  ΥΠΕΘΑ Φ.400/34/292616/Σ4753/16 (ΦΕΚ-2808 Β/6-9-16) : Ρθμιση των ειδν των αδειν του στρατιωτικο προσωπικο των Ενπλων Δυνμεων, των κατηγοριν του δικαιομενου προσωπικο, των προυποθσεων, της διρκειας, καθς και κθε λλου αναγκαου ζητματος για τη χοργησ τους στο στρατιωτικ προσωπικ των Ενπλων Δυνμεων
7-9-16   ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 4118/98412/7-9-16 : Βισιμα Επιχειρησιακ Προγρμματα Οργανσεων Παραγωγν οπωροκηπευτικν
7-9-16     ΥΠΥΜΕΔΙ ΔΝΣΒ/ΟΙΚ.58220/Φ.ΕΓΚ.16/7-9-16 : Εκδοση νμων 4412/16 (Α 147) "Δημσιες συμβσεις ργων, προμηθειν και υπηρεσιν (προσαρμογ στις Οδηγες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και 4413/16 (Α 148) "Ανθεση και εκτλεση συμβσεων παραχρησης - Εναρμνιση με την Οδηγα 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 26ης Φεβρουαρου 2014 σχετικ με την ανθεση συμβσεων παραχρησης (ΕΕ L 94/1/28-3-14) και λλες διατξεις"
7-9-16       ΥΠΕΘ Φ1/143733/Δ2/7-9-16 : Εγγραφς αλλοδαπν μαθητν
7-9-16       ΥΠ.ΟΙΚ.-ΓΧΚ 30/003/000/2756/5-9-16 : Κοινοποηση διατξεων (ρθρου 61) του ν. 4370/16 "Συστματα Εγγησης Καταθσεων (ενσωμτων Οδηγας 2014/49/ΕΕ), Ταμεο Εγγησης Καταθσεων και Επενδσεων και λλες διατξεις" (Α 37), ως και της ΑΥΟ υπ' αριθμ. ΔΕΦΚΦ/1111872/ΕΞ2016/21-7-16 (Β 2375) σχετικ με τους ρους, τις προυποθσεις, τις διατυπσεις και διαδικασες για την παραλαβ και κατεργασα, απ τα οξοποιεα, πρτων υλν για την παραγωγ ξυδιο"
7-9-16      ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 26921/16 (ΦΕΚ-2806 Β/6-9-16) : Κατανομ κρατικς οικονομικς ενσχυσης τους 2016 (γ δση) στα δικαιοχα πολιτικ κμματα και συνασπισμος πολιτικν κομμτων
7-9-16     Ν. 4416/16 (ΦΕΚ-160 Α/6-9-16) : Τροποποηση του ν. 4099/12 (Α 250) (ενσωμτωση στην εθνικ νομοθεσα της Οδηγας 2017/91/ΕΕ L 257 ) και λλες διατξεις
7-9-16     Ν. 4415/16 (ΦΕΚ-159 Α/6-9-16) : Ρυθμσεις για την ελληνγλωσση εκπαδευση, τη διαπολιτισμικ εκπαδευση και λλες διατξεις
6-9-16    
ΦΕΚ-2780 Β/5-9-16 :
Κ.Υ.Α. 128904/Δ3/16 :
Εξειδκευση εποχικν αναγκν και προσδιορισμς του αριθμο του προσωπικο που απαιτεται για την κλυψ τους, σμφωνα με τις διατξεις της παρ. 8 του ρθρου 9 του ν. 3812/09, πως χει τροποποιηθε και ισχει
ΥΠΕΕ 38527/16  :
Συμπλρωση της υπ' αριθμ. 52907/09 υ.α. (ΦΕΚ-2621 Β) "Ειδικς ρυθμσεις για την εξυπηρτηση ατμων με αναπηρα σε κοινχρηστους χρους των οικισμν που προορζονται για την κυκλοφορα πεζν"

6-9-16    ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2242.5-1.5/72672/16 (ΦΕΚ-2796 Β/5-9-16) : Κρωση Συλλογικς Σμβασης Εργασας Πληρωμτων Ακτοπλοικν Επιβατηγν Πλοων, τους 2016
5-9-16 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (Θεοδρου Ιωννης) : 
Αγαπητο Συνδρομητς

Λγω της ανασττωσης και του προβληματισμο που προκλεσαν στις δημοτικς υπηρεσες η δημοσευση του νμου 4412/2016 και η υποχρωση μεσης εφαρμογς του και παρ το γεγονς τι στην παροσα φση η πολυπλοκτητα, τα κεν, οι ασφειες και οι ελλεψεις που παρουσιζουν οι διατξεις του νμου αυτο καθιστον επισφαλ και αμφισβητομενη οποιαδποτε ερμηνευτικ του προσγγιση, ερμην της ΕΑΑΔΗΣΥ και των αρμοδων υπουργεων, χει αναρτηθε στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ, το παρν ενημερωτικ δελτο του κ. Θεοδρου Ιωννη, με την ελπδα τι τα βασικ και κρσιμα τουλχιστον ερωτματα θα απαντηθον, στω και με κποια (αναπφευκτη) επιφλαξη.

ΝΟΜΟΣ 4412/2016 «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ (05/09/2016)*
1. ναρξη εφαρμογς.
2. Πεδο εφαρμογς.
3. Κατργηση προγενστερων διατξεων.
4. Αρμδια ργανα.
5. Προμθειες.
6. Υπηρεσες και εργασες.
7. Λοιπ θματα.

Το παραπνω υλικ θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. ΙΩΑΝΝΗ -> ΝΟΜΟΣ 4412/2016 «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ (05/09/2016)*
5-9-16 ΡΑΕ 207/2016/16 (ΦΕΚ 2763 Β/02-09-2016): Καθορισμς «Μεθοδολογας Υπολογισμο Μεταβλητο Κστους των Υδροηλεκτρικν Μονδων» και τροποποηση του Κδικα Συναλλαγν Ηλεκτρικς Ενργειας (ΦΕΚ Β 104/31.01.2012), του Εγχειριδου του Κδικα Συναλλαγν Ηλεκτρικς Ενργειας (ΦΕΚ Β 52/16.1.2013), καθς και του Κδικα Διαχερισης του Ελληνικο Συστματος Μεταφορς Ηλεκτρικς Ενργειας (ΦΕΚ Β 103/31.1.2012).
5-9-16 ΟΑΕΕ ΔΙΑΣΦ/Φ.23/2/1228547/ΕΓΚ.21/1-9-16 : Εξαγορ χρνου ασφλισης απ πολτες τρτων χωρν, για την κδοση διαμονς για εξαιρετικος λγους στη χρα μας, βσει των διατξεων της παρ. 23 του ρθρου 8 ν.4332/2015 που αντικατστησαν τις διατξεις του ρθρου 19 Ν.4251/2014.
5-9-16 ΟΑΕΕ ΔΙΠΣΥΝ/Φ.1/10/1230020/ΕΓΚ.22/2-9-16 : Παρταση συνταξιοδοτικν παροχν με αιτα την αναπηρα για ξι (6) μνες μετ τη λξη τους, εφσον εκκρεμε στις υγειονομικς επιτροπς ΚΕ.Π.Α. ιατρικ κρση, χωρς υπαιτιτητα των ασφαλισμνων.
5-9-16  ΡΑΕ 134/16 (ΦΕΚ 2762 Β/2-9-2016) : Τροποποηση διατξεων του Κδικα Διαχερισης του Ελληνικο Συστματος Μεταφορς Ηλεκτρικς Ενργειας (ΦΕΚ Β' 103/31.01.2012), του Εγχειριδου Εκκαθρισης Αγορς του Κδικα Διαχερισης του Ελληνικο Συστματος Μεταφορς Ηλεκτρικς Ενργιας (Β' 53/16.01.2013) και του Εγχειριδου Διαχερισης Μετρσεων και Περιοδικς Εκκαθρισης (ΦΕΚ Β' 2773/18.12.2015).
5-9-16
ΥΠ.ΟΙΚ. 0002214/ΕΞ2016/16 (ΦΕΚ 2773 Β/2-9-2016) : Ρθμιση ειδικοτρων θεμτων για την μεταφορ των υποθσεων του τελευταου εδαφου της περπτωσης 1γ της υποπαραγρφου Δ7 της παρ. Δ' του ρθρου 2 του Ν.4336/2015 (Α' 94) και της παραγρφου 6 του ρθρου 61 του Ν.4410/2016 (Α' 141) απ την Ειδικ Γραμματεα του Σ.Δ.Ο.Ε. (Ε.Γ.Σ.Δ.Ο.Ε.) στη Γενικ Γραμματεα Δημοσω Εσδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) και σσταση ομδας εργασας για τον συντονισμ και την παρακολοθηση της προδου μεταφορς των υποθσεων.
5-9-16 ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΔΑΔ/Γ1126460/ΕΞ2016/16 (ΦΕΚ 2770 Β/2-9-2016) : Καθορισμς της διαδικασας, των οργνων και των κριτηρων αξιολγησης των προσταμνων Γενικς Διεθυνσης, Διεθυνσης και Υποδιεθυνσης των υπηρεσιν της Γενικς Γραμματεας Δημοσων Εσδων, του ρθρου 38, παργραφος 1 εδφιο α' του Ν.4389/2016 (Α'94)
5-9-16 ΥΠΕΘ Φ.253/139394/Α5/16 (ΦΕΚ 2774 Β/2-9-2016) :
Καθορισμς του τρπου, χρνου και της διαδικασας εγγραφς των επιτυχντων στην τριτοβθμια εκπαδευση το ακαδημακ τος 2016-2017 και εφεξς, μετ απ συμμετοχ στις πανελλαδικς εξετσεις των Γενικν Λυκεων των Επαγγελματικν Λυκεων ετε με το παλαι - καταργομενο σστημα ετε με το νο σστημα εισαγωγς.
5-9-16 ΙΚΑ Ε40/627/5-9-16 : Εργοδοτικ εισφορ ποσο 20 Ευρ αν εργαζμενο για τον Ειδικ Λογαριασμ Παιδικν Κατασκηνσεων (Ε.Λ.Π.Κ.) που αποτελε προ του ενιαου Λογαριασμο για την Εφαρμογ Κοινωνικν Πολιτικν του Ο.Α.Ε.Δ.
5-9-16 ΕΟΠΥΥ ΔΒ4Α/ΟΙΚ.34016/5-9-16 : Σχετικ με την απαλλαγ απ την καταβολ συμμετοχς στην φαρμακευτικ δαπνη ως αντισταθμιστικ μτρο για την κατργηση του ΕΚΑΣ
5-9-16 ΕΟΠΥΥ Φ.115/16/ΟΙΚ.33452/31-8-16 : Σχετικ με θματα σφραγδων επ των γνωματεσεων και των παραπεμπτικν.
5-9-16 ΥΠΕΘ Φ.151/140100/Α5/1-9-16 : Εξετσεις Ελλνων του εξωτερικο τους 2016
2-9-16     ΥΠ.ΟΙΚ. 2/60636/ΔΕΠ/10-8-16 : Υπολογισμς αποζημωσης υπαλλλων που μετατσσονται απ Δμο σε Δμο
2-9-16
   YΠΕΘ Φ.151/140985/Α5/02-09-2016 : Υποβολ ηλεκτρονικο μηχανογραφικο δελτου για την εισαγωγ στην Τριτοβθμια Εκπαδευση υποψηφων που πσχουν απ σοβαρς παθσεις, σε ποσοστ 5% επιπλον των θσεων εισακτων, τους 2016
2-9-16      ΥΠΕΘ Κ1/138816/16 (ΦΕΚ-2759 Β/1-9-16) : Ορισμς του Ιδρματος Νεολαας και Δια Βου Μθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) ως συμβαλλμενο μρος για τη χρηματοδτηση των κατ τπους σχολικν επιτροπν
2-9-16    ΥΠΕΕ 143792/1794/16 (ΦΕΚ-2750 Β/1-9-16) : Ιδρυση και λειτουργα ειδικο δικτυακο τπου ανρτησης δασικν χαρτν και περιεχμενο της ηλεκτρονικς φρμας υποβολς αντιρρσεων
2-9-16       ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚΦ/Γ/1127845/ΕΞ2016/31-8-16 : Συντελεστς τλους ταξινμησης φορτηγν αυτοκιντων, ανλογα με τις προδιαγραφς του ισχοντος, ως προς την ταξινμηση, ευρωπαικο προτπου εκπομπν ρπων (Euro) και του αμσως προηγομενου απ 1-9-2016
1-9-16       ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ4Α//ΓΠ/ΟΙΚ.62149/16 (ΦΕΚ-2742 Β/31-8-16) : Ρθμιση ειδικτερων θεμτων της διαδικασας επιλογς καταρτιζομνων στα Δημσια Ινστιτοτα Επαγγελματικς Κατρτισης (ΔΙΕΚ) του Ν. 4186/13, αρμοδιτητας Υπουργεου Υγεας
1-9-16    Κ.Υ.Α. 9498/ΟΙΚ.Φ.109.1/16 (ΦΕΚ-2743 Β/31-8-16) : Βασικ στρατιωτικ εκπαδευση και εκπαδευση στη μηχανοδγηση των εισερχμενων με το σστημα των εξετσεων σε πανελλαδικ εππεδο Δοκμων στις Σχολς Ανθυποπυραγν και Πυροσβεστν της Πυροσβεστικς Ακαδημας
1-9-16
    ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚΦ/1126381/ΕΞ2016/26-8-16 : Κοινοποηση της αριθ. ΔΕΦΚΦ Α 1096142 ΕΞ 2016/23-06-2016 Απφασης Γενικο Γραμματα Δημοσων Εσδων αναφορικ με τον λεγχο και την παρακολοθηση της νμιμης χρησιμοποησης των υγραερων που τθενται σε ανλωση ως κασιμα κινητρων.
1-9-16      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Θεοδρου Ιωννης) - Εντς των αμσως προσεχν ημερν θα αναρτηθον στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ «ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ», ενημερωμνες τσο με τις διατξεις των νμων 4412/2016 «Δημσιες συμβσεις ργων, Προμηθειν και Υπηρεσιν» και 4387/2016 «Ενιαο Σστημα Κοινωνικς Ασφλισης-Μεταρρθμιση ασφαλιστικο-συνταξιοδοτικο συστματος κ.λπ.», σο και με τις λοιπς μεταβολς που σημειθηκαν απ την προηγομενη ανρτηση.
    Επισημανεται πντως τι, πως προκπτει απ μα πρτη επεξεργασα των ρυθμσεων του νμου 4412/2016 για τις δημσιες συμβσεις ργων, προμηθειν και υπηρεσιν, αυτς συνιστον ουσιαστικ, κατ το μεγαλτερο μρος τους, επανληψη των προηγομενων (γνωστν) ρυθμσεων του ΠΔ 60/2007, του ΕΚΠΟΤΑ κ.λπ. και συνεπς δεν δικαιολογεται η ανασττωση που χει προκληθε στις δημοτικς υπηρεσες και η εσπευσμνη προσφυγ σε μη ασφαλες λσεις.

    Η προσαρμογ του βιβλου «ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» θα γνει αμσως μετ τη γνωστοποηση των απαιτομενων διευκρινσεων.
31-8-16      ΥΠ.ΟΙΚ. 30/003/000/3107/31-8-16 : Απφαση του Ανωττου Χημικο Συμβουλου (ΑΧΣ) με αριθμ, 106/2016- Ενημερωση του Κδικα Τροφμων και Ποτν
31-8-16   ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 26620/16 (ΦΕΚ-2720 Β/31-8-16) : Συμπλρωση της με αριθμ. 19944/10-6-16 υ.α. "Κατανομ κρατικς οικονομικς ενσχυσης τους 2016 (β δση) στα δικαιοχα πολιτικ κμμα και συνασπισμος πολιτικν κομμτων" (Β 1712)
31-8-16
   ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 26640/ΕΓΚ.19/24-8-16 : Μεταββαση αρμοδιοττων θερησης μελετν ργων και υπηρεσιν και των αντστοιχων Ανακεφαλαιωτικν Πινκων και Πρωτοκλλων Κανονισμο Τιμν Μονδος Νων Εργασιν των Ο.Τ.Α. Α’ βαθμο, των Συνδσμων τους, των Νομικν τους Προσπων Δημοσου Δικαου, των Ιδρυμτων τους και των ΔΕΥΑ του ν. 1069/1980 και του ν. 890/1979.
31-8-16
    ΙΚΑ Σ81/39/ΕΓΚ.29/30-8-16 : Εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 103 του Ν. 4387/2016
30-8-16
    ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 26971/30-08-2016: Πληροφορες για στοιχεα µεταφορς µαθητν.
30-8-16      
ΥΠΕΘ 138591/Ζ1/30-8-16 : Εγκκλιος διαδικασας ανρτησης και κοστολγησης διδακτικν συγγραμμτων ακαδημαικο τους 2016-2017
30-8-16
     ΙΚΑ 28/29-8-16 : Παρταση χοργησης των συνταξιοδοτικν παροχν που ληξαν κατ τη διρκεια αναμονς των ασφαλισμνων προς εξτασ τους απ τις υγειονομικς επιτροπς ΚΕΠΑ
30-8-16      ΙΚΑ Τ01/652/124/24-8-16 : Κοινοποηση γγραφων οδηγιν του ΕΤΕΑ σχετικ με την προσαξηση του ποσο σνταξης εργαζομνων συνταξιοχων
30-8-16      ΙΚΑ Τ01/652/125/24-8-16 : Κοινοπηση γγραφων οδηγιν του ΕΤΕΑ σχετικ με την σκηση προσφυγν και εφσεων κατ αποφσεων που αφορον επικουρικ σνταξη
30-8-16      ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ.
2242.5-1.5/72729/2016/16 (ΦΕΚ 2711 Β/30-08-2016): Κρωση Συλλογικς Σμβασης Εργασας Πλοιρχων Μεσογειακν και Τουριστικν Επιβατικν Πλοων, τους 2016.
30-8-16    Κ.Υ.Α.
Δ22/οικ.37641/1450/16 (ΦΕΚ 2712 Β/30-08-2016): Καθορισμς ρων και προποθσεων λειτουργας κατασκηνσεων που οργαννονται με δια μσα, με πληρωμ χωρς πληρωμ απ φυσικ Νομικ Πρσωπα απ Δημσιες Υπηρεσες Οργανισμος Οργανσεις.
30-8-16
   ΒΟΥΛΗ 11782/8125/16 (ΦΕΚ 2693 Β/29-08-2016): Ρθμιση θεμτων αναγνρισης προπηρεσας, κατταξης υπηρετοντων, απ 1.6.2016, και προαγωγς απ βαθμ σε βαθμ των υπαλλλων της Βουλς.
30-8-16     ΥΠΕΕ ΔΥΔΡΟΓ./Ε/Φ.5/ΟΙΚ.182269/16 (ΦΕΚ-2684 Β/29-8-16) : Τροποποηση της υ.α. υπ' αριθμ. Δ2/16570/2005 "Κανονισμς Αδειν" (ΦΕΚ-1306 Β)
29-8-16
    ΥΠΟΙΑΝΤ 84662/16 (ΦΕΚ 2667 Β/26-08-2016): Ορισμς διακριτν κατηγοριν επενδυτικν σχεδων του Ν. 3299/2004.
29-8-16        ΦΕΚ-2665 Β/26-8-16 :
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1115/16 : Φορολογικ αντιμετπιση της επιστροφς χρηματικν ποσν απ τους Κατχους Αδεας Κυκλοφορας (ΚΑΚ) φαρμακευτικν προιντων προς τους Φορες Κοινωνικς Ασφλισης (ΦΚΑ), βσει των διατξεων του ν. 4052/12
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1116/16 : Λιανικς πωλσεις κωδικν αριθμν ανανωσης χρνου ομιλας κινητς και σταθερς τηλεφωνας και χρσης διαδικτου, απ ονττητες-μεταπωλητς

29-8-16
    ΕΕΤΤ 770/2/16 (ΦΕΚ 2654 Β/26-08-2016): Επκταση του Συστματος Ηλεκτρονικς Υποβολς Αιτσεων (ΣΗΛΥΑ) για την Ηλεκτρονικ Διαχεριση Αιτσεων Μεταββασης Αδειν Κατασκευν Κεραιν και των Ενημερσεων της Ελληνικς Επιτροπς Ατομικς Ενργειας (ΕΕΑΕ) της παρ. 9α του ρθρου 30 του Ν. 4070/2012.
29-8-16     ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1Β/ΓΠ/43458/22-8-16 : Επιβολ κυρσεων σε ΚΥΕ
29-8-16    K.Y.A. 11656/241/16
(ΦΕΚ 2671 Β/26-08-2016): Τροποποηση της με αριθ. 24990/366/ 04.06.2015 κοινς υπουργικς απφασης με θμα «Καθορισμς αντατου αριθμο αδειν δια μονς για εργασα πολιτν τρτων χωρν για τα τη 2015 και 2016» (Β1092) .
26-8-16
  ΥΠΑ Δ15/Α/17143/1505/16 (ΦΕΚ 2607 Β/24-08-2016): Τεχνικ Οδηγα Ασφαλεας Αριθ. (1) - 1η Τ.Ο.Α.

26-8-16  Κ.Υ.Α. Φ.2/1553/129578/Δ1/16 (ΦΕΚ 2646 Β/25-08-2016): Τροποποηση της αρ. 64321/Δ4/16-5-2008 κοινς υπουργικς απφασης πως τροποποιθηκε και ισχει με την αρ. 111526/Δ4/10-9-2010 κοιν υπουργικ απφαση με θμα «Λειτουργα κυλικεων δημοσων σχολεων».
26-8-16   ΕΟΠΥΥ ΔΒ4Α/ΟΙΚ.32695/26-8-16 : Σχετικ με τη φαρμακευτικ κλυψη δικαιοχων του ρθρου 33 του ν. 4368/16
26-8-16   ΥΠΕΘ Φ.361.22/46/137244/Ε3/26-8-16 : Διευκρινσεις σχετικ με τη θητεα διευθυντν και υποδιευθυντν σχολικν μονδων πρωτοβθμιας - δευτεροβθμιας εκπαδευσης και ΕΚ καθς και προισταμνων ολιγοθσιων σχολικν μονδων πρωτοβθμιας εκπαδευσης - διευκρινσεις σχετικ με την κλυψη θσης διευθυντ σχολικν μονδων στην περπτωση συγχνευσης
26-8-16       ΥΠΕΚΑΑ 20748/24-8-16 : Ενημρωση εργοδοτν και εργαζομνων για τα μτρα πρληψης της ελονοσας
26-8-16    ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚΦ/1124417/ΕΞ2016/25-8-16 : Κοινοποηση του ρθρου 61 του ν. 4370/16 (Α 37) "Συστματα Εγγησης Καταθσεων (ενσωμτωση οδηγας 2014/49/ΕΕ), Ταμεο Εγγησης Καταθσεων και Επενδσεων και λλες διατξεις" και της υπ' αριθμ. ΔΕΦΚΦ1111872/ΕΞ2016/16 ΑΥΟ "Οροι, προυποθσεις, διατυπσεις και διαδικασες για την παραλαβ και κατεργασα, απ τα οξοποιεα, πρτων υλν για την παραγωγ ξυδιο οι οποες, ετε αυτοσιες ετε κατπιν κατεργασας, υπκεινται σε ΕΦΚ, ως και την απαλλαγ τους απ τον ΕΦΚ (Β 2375)
25-8-16     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Θεοδρου Ιωννης) - Η προσαρμογ του βιβλου ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ στις διατξεις του νμου 4412/2016 «Δημσιες Συμβσεις ργων, Προμηθειν και Υπηρεσιν» θα γνει αμσως μλις εξειδικευθον και αποσαφηνισθον οι ρυθμσεις του με εγκυκλους των αρμδιων υπουργεων με κατευθυντριες οδηγες της ΕΑΑΔΗΣΥ, καθς οποιαδποτε ερμηνευτικ προσγγιση στην παροσα φση εναι επισφαλς.
25-8-16  ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1123/16 (ΦΕΚ 2629 Β/24-8-2016): Τπος και περιεχμενο της δλωσης Ενιαου Φρου Ιδιοκτησας Ακιντων (ΕΝ.Φ.Ι Α.) - πρξης προσδιορισμο φρου τους 2016 και επομνων.
25-8-16  Κ.Υ.Α. 133381/Δ4/16 (ΦΕΚ 2627 Β/24-8-2016): Εγγραφς - Μετεγγραφς - Φοτηση μαθητν/ τριν στα Επαγγελματικ Λκεια.
24-8-16
  Κ.Υ.Α. Α3β/οικ.58824/16 (ΦΕΚ 2597 Β/23-8-2016): Οργανισμς του Εθνικο Κντρου Αιμοδοσας (Ε.ΚΕ.Α.)
24-8-16
  ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΛ/Α/1120557/ΕΞ2016/16 (ΦΕΚ 2604 Β/23-8-2016): Τροποποηση της αριθμ. ΔΕΛ Β 1161529 ΕΞ 2015/15-12-2015 (ΦΕΚ Β 2873/2015) απφασης του Αναπληρωτ Γενικο Γραμματα Δημοσων Εσδων περ καθορισμο του αριθμο φορολογικν ελγχων που θα διενεργηθον κατ το τος 2016.
23-8-16    ΥΠ.ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 2171/22-8-16 : Αναστολ λειτουργας εργασιν της Κεντρικς Υπηρεσας της Γενικς Γραμματεας Ενημρωσης και Επικοινωνας
23-8-16
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚΦ/1122752/ΕΞ2016/22-8-16 : Σχετικ με την καταληκτικ ημερομηνα ταξινμησης ορισμνων κατηγοριν οχημτων ειδ. χρσης - ειδ. σκοπο - Αυτοκινομενα Τροχσπιτα/Ασθενοφρα - Συντελεστς Τλους Ταξινμησης.
23-8-16
  Κ.Υ.Α. 35405/698/16 (ΦΕΚ 2585 Β/22-8-2016): Τροποποηση-συμπλρωση της υπ’ αριθμ. 12502/ 254/17-3-2016 απφασης των υπουργν Παιδεας, ρευνας και Θρησκευμτων και Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Κοινωνικς Αλληλεγγης σχετικ με τον Καθορισμ αριθμο μαθητν των ΕΠΑΣ Μαθητεας του ΟΑΕΔ, που θα απασχοληθον για πρακτικ σκηση στο Δημσιο Τομα κατ το σχολικ τος 2015-2016 (Β' 837).
22-8-16
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΔΘΤΟΚ/1122236/ΕΞ2016/19-08-2016: Παροχ διευκρινσεων επ της ΠΟΛ.1043
22-8-16
  ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΑΦ/Α/1122149/ΕΞ2016/11-08-2016 : Μη επιβολ προστμου για τις τροποποιητικς δηλσεις φορολογας εισοδματος που υποβλλονται απ σους λαμβνουν αγροτικς επιδοτσεις και οι σχετικς βεβαισεις εκδθηκαν καθυστερημνα απ τον ΟΠΕΚΕΠΕ
22-8-16      Κ.Υ.Α. 6000/2/249/16 (ΦΕΚ-2580 Β/19-8-16) : Καθορισμς αριθμο εισαγομνων αστυνομικν στη Σχολ Αξιωματικν της Ελληνικς Αστυνομας κατ το ακαδημαικ τος 2016-2017
22-8-16    ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1121/16 (ΦΕΚ-2563 Β/19-8-16) : Ρθμιση ληξιπρθεσμων οφειλν λγω των ντονων καιρικν φαινομνων που πληξαν το Δμο Σκοπλου στις 22-9-15
22-8-16  ΥΠ.ΟΙΚ. 2/55637/ΔΕΠ/14-7-16 : Παρχονται πληροφορες σχετικ με το αν διατηρεται η προσωπικ διαφορ (ν. 4354/15) εργαζομνου που κανε μετταξη σε αντερη κατηγορα
22-8-16  
ΥΠΕΘΑ Φ.337.1/216/290640/Σ.4154/ΕΓΚ.31/1-8-16 : Συμπληρωματικ Προκρυξη Διαγωνισμο Επιλογς Σπουδαστν - τριν Ανωττων Στρατιωτικν Εκπαιδευτικν Ιδρυμτων ......
19-8-16        ΦΕΚ-2550 Β/18-8-16 :
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 98/16 : Εξειδκευση των πληροφοριν που πρπει να περιλαμβνονται στα σχδια ανκαμψης - ερος των σεναρων που χρησιμοποιονται στα σχδια ανκαμψης των πιστωτικν και χρηματοδοτικν ιδρυμτων
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 99/16 : Εξειδκευση των πληροφοριν που πρπει να περιλαμβνονται στα σχδια ανκαμψης - ποιοτικο και ποσοτικο δεκτες που χρησιμοποιονται στα σχδια ανκαμψης των πιστωτικν και χρηματοδοτικν ιδρυμτων
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 100/16 : Αναθερηση των ελχιστων ποσν ασφαλιστικς κλυψης της υποχρεωτικς ασφλισης αστικς ευθνης απ ατυχματα αυτοκιντων

18-8-16      ΟΑΕΔ 64840/18-8-16 : Δημσια πρσκληση Νο9/2016 προς παρχους για υποβολ αιτσεων εκδλωσης ενδιαφροντος για το "Πργραμμα απστησης εργασιακς εμπειρας για 3.000 ανργους ηλικας 25-29 ετν σε επιχειρσεις του ιδιωτικο τομα και σε ΚΟΙΝΣΕΠ
18-8-16     ΟΑΕΔ 64839/18-8-16 : Δημσια πρσκληση Νο 8/2016 προς παρχους για υποβολ αιτσεων εκδλωσης ενδιαφροντος για το "Πργραμμα Απκτησης Εργασιακς Εμπειρας για 10000 ανργους ηλικας 18-24 ετν σε επιχειρσεις του ιδιωτικο τομα και σε ΚΟΙΝΣΕΠ
18-8-16       ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 3868/92491/18-8-16 : Συμπληρωματικ προσωριν κτακτα μτρα στριξης παραγωγν ορισμνων οπωροκηπευτικν
18-8-16    ΥΠΕΕ 143543/2140/16 (ΦΕΚ-2536 Β/17-8-16) : Ρυθμσεις θρας για την κυνηγετικ περοδο 2016-2017
18-8-16   ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΗΔ/Φ.40/21884/17-8-16 : Επ ζητημτων που αφορον την πρτη εφαρμογ του ρθρου 10Β Διαγεια
18-8-16    ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1122/17-8-16 : Κοινοποηση των διατξεων των παρ. 2α, 2β και 2γ του ρθρου 40 του ν. 4410/16 (ΦΕΚ-141 Α)
18-8-16  K.Y.A. 138996/2043/16 (ΦΕΚ-2535 Β/17-8-16) : Καθορισμς τελν κδοσης αδειν κυνηγιο, για το κυνηγετικ τος 2016-2017
18-8-16    Κ.Υ.Α. 144531/4225/16 (ΦΕΚ-2532 Β/17-8-16) : Παρταση προθεσμας υποβολς ατησης εγγραφς στα Πεφιφερειακ Μητρα "Φορων εκμετλλευσης" και "Εμπρων" της κ.υ.α. 134627/5835/23-12-15 (ΦΕΚ-2872 Β)
17-8-16  ΡΑΕ 284/16 (ΦΕΚ-2519 Β/16-8-16) : Τροποποηση διατξεων του Κδικα Διαχερισης του Ελληνικο Συστματος Μεταφορς Ηλεκτρικς Ενργειας (ΦΕΚ-103 Β) αναφορικ με το Μεταβατικ Μηχανισμ Αποζημωσης Ευελιξας και γκριση του "εντπου - υποδεγματος" για την υποβολ αιτσεων νταξης στον Μηχανισμ
17-8-16   ΥΠΥΜΕΔΙ ΔΚΠ/ΟΙΚ.1211/16 (ΦΕΚ-2524 Β/16-8-16) : Αναστολ της υποχρεωτικς εφαρμογς πενντα εννα (59) Ελληνικν Τεχνικν Προδιαγραφν (ΕΛΟΤ-ΕΠΕ)
16-8-16   ΥΠ.ΟΙΚ. 30/003/000/2980/12-8-16 : Κοινοποηση της υπ' αριθμ. 30/003/000/1026/16 ΑΥΟ (755 Β) σχετικ με την πλρη μετουσωση της αιθυλικς αλκολης
16-8-16    ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚΦ/Β/1120050/ΕΞ2016/16 (ΦΕΚ-2518 Β/16-8-16) : Καθορισμς ρων και προυποθσεων για την παραλαβ απ λλο Κρτος - Μλος απ εγκεκριμνους αποθηκευτς βιομηχανοποιημνων καπνν, του ηλεκτρικ θερμαινμενου προιντος καπνο, της περ. στ) της παρ. του ρθρου 35Α του ν. 2960/01, την επιβολ φρου κατανλωσης και ΦΠΑ, την παρακολοθηση και τον λεγχου αυτο
12-8-16 ΥΠ.ΟΙΚ. ΓΔΤΕΦΚ/1120353/ΕΞ2016/12-8-16 : Κατανομ των ωρν υπερωριακς απασχησης των Υπηρεσιν της Γενικς Δ/νσης Τελωνεων και ΕΦΚ, για το Β' εξμηνο του 2016.
11-8-16         ΦΕΚ-2481  Β/11-8-16 :
ΥΠΟΙΑΝΤ 84123/305/Φ113/16 : Τροποποηση - συμπλρωση της υπ' αριθμ. οικ. 1032/166/ΦΓ.9.6.4(Η) (Β 519/6-3-13) απφασης του Υφυπουργο Ανπτυξης, Ανταγωνιστικτητας, Υποδομν, Μεταφορν και Δικτων "Κατταξη των μηχανημτων ργου σε ειδικτητες και ομδες, ως προς τη δραστηριτητα του χειρισμο σμφωνα με το π.δ. 113/2012 (Α 198) και αντιστοχιση των υφισταμνων αδειν που χουν εκδοθε σμφω­να με το π.δ. 22/1976 (Α 6) το π.δ. 31/1990 (Α 11) με τις δειες που εκδδονται κατ’ εφαρμογ του προ­εδρικο αυτο διατγματος"
ΥΠΥΜΕΔΙ ΔΝΣΓ/ΟΙΚ.53494/ΦΝ393/16 : Καθορισμς εξαιρσεων απ την απαγρευση διλευσης στο παρπλευρο οδικ δκτυο

11-8-16       ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1120/16 (ΦΕΚ-2479 Β/11-8-16) : Παρταση και αναστολ καταβολς βεβαιωμνων οφειλν, λγω των ντονων καιρικν φαινομνων που εκδηλθηκαν στις 25 Ιουνου 2016 στις Δημοτικς Εντητες, Τεγας, Κορυθου και Τρπολης του Δμου Τρπολης και στους οικισμος Μηλις των ΤΚ Νεστνης, Λουκ της ΔΕ Μαντινεας, Πηγαδακων της ΔΕ Σκιρτιδας, Ασας και Αθηναου της ΔΕ Βαλτετσου του Δμου Τρπολης της ΠΕ Αρκαδας της Περιφρειας Πελοποννσου
11-8-16         ΕΕΔΑ 451/16 (ΦΕΚ-2474 Β/11-8-16) : Κανονισμς της Εθνικς Επιτροπς για τα δικαιματα του Ανθρπου
11-8-16       ΥΠ.ΔΙΚ.ΔΙΑΦ.ΑΝΘΡ.ΔΙΚ. 54181/16 (ΦΕΚ-2478 Β/11-8-16) : Τρπος διενργειας εκλογν για την ανδειξη των εκπροσπων των υπαλλλων του Ελεγκτικο Συνεδρου στα Υπηρεσιακ Συμβολια
11-8-16      ΕΑΑΔΗΣΥ 3497/9-8-16 : Εκδοση νμου 4412/16 (Α 147) "Δημσιες Συμβσεις Εργων, Προμηθειν και Υπηρεσιν (προσαρμογ στις Οδηγες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)" και νμου 4413/16 (Α 148) "Ανθεση και εκτλεση συμβσεων παραχρησης – Εναρμνιση με την Οδηγα 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 26ης Φεβρουαρου 2014 σχετικ με την ανθεση συμβσεων παραχρησης (EE L 94/1/28-3-14) και λλες διατξεις"
11-8-16      ΥΠ.ΟΙΚ. 30/003/000/2804/11-8-16 : Κοινοποηση του π.δ. 51/16 περ οινολογικν εργαστηρων
11-8-16      ΦΕΚ-2464 Β/10-8-16 :
ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Α2Δ/ΓΠ/ΟΙΚ.57869/16 : Τροποποηση της υπ' αριθμ. Α2δ/ΓΠ/οικ.42968/16 υ.α. "Καθορισμς νοσοκομεων γονων, προβληματικν και νησιωτικν περιοχν για την υποβολ ατησης για μερικ σκηση στις ιατρικς ειδικτητες της Παθολογας και της Χειρουργικς" (ΦΕΚ-1776 Β)
ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Α2Δ/ΓΠ/ΟΙΚ.57868/16 : Τροποποηση της υπ' αριθμ. Α2δ/ΓΠ/9106/5-2-16 υ.α. "Καθορισμς της διαδικασας τοποθτησης ιατρν στα Νοσηλευτικ Ιδρματα προς απκτηση ειδικτητας" (ΦΕΚ-314 Β)

11-8-16       Π.Δ. 81/16 (ΦΕΚ-150 Α/10-8-16) : Ρθμιση θεμτων αστυνομικο προσωπικο
11-8-16      ΥΠΕΚΑΑ 34331/Δ9/8920/16 (ΦΕΚ-2458 Β/10-8-16) : Απλοστευση διαδικασιν Σματος Επιθερησης Εργασας (ΣΕΠΕ) μσω του Ολοκληρωμνου Πληροφοριακο Συστματος του ΣΕΠΕ (ΟΠΣ-ΣΕΠΕ)
11-8-16   ΥΠΕΕ ΔΙΠΑ/ΟΙΚ.37674/16 (ΦΕΚ-2471 Β/10-8-16) : Τροποποηση και κωδικοποηση της υ.α. 1958/12 - Κατταξη δημοσων και ιδιωτικν ργων και δραστηριοττων σε κατηγορες και υποκατηγορες σμφωνα με το ρθρο 1 παρ. 4 του ν. 4014/11 (ΦΕΚ-209 α) πως αυτ χει τροποποιηθε και ισχει
10-8-16        Κ.Υ.Α. 82350/16 (ΦΕΚ-2451 Β/9-8-16) : Σστημα Διαχερισης και Ελγχου των Εθνικν Προγραμμτων των Ταμεων Ασλου, Μετανστευσης και Ενταξης (ΤΑΜΕΕ/AMIF) και Εσωτερικς Ασφλειας (ΤΕΑ/ISF) για την προγραμματικ περοδο 2014-2020
10-8-16         Κ.Υ.Α. 106/16 (ΦΕΚ-2457 Β/9-8-16) : Αντικατσταση του ρθρου 82 "Γιαορτι" του Κδικα Τροφμων και Ποτν (ΚΤΠ) (ΦΕΚ-788 Β/31-12-87), πως ισχει
10-8-16      Κ.Υ.Α. Δ24Α/Φ.11/ΓΠ/ΟΙΚ.36017/780/16 (ΦΕΚ-2456 Β/9-8-16) : Χοργηση Δελτου Μετακνησης σε Ατομα με Αναπηρες για το τος 2016
10-8-16
        ΥΠΕΕ 151504/16 (ΦΕΚ-2454 Β/9-8-16) : Κατρτιση, περιεχμενο και σστημα διαχερισης του Εθνικο Μητρου Παραγωγν (ΕΜΠΑ) - Καθορισμς διαδικασας εγγραφς των παραγωγν, στο πλασιο της εναλλακτικς διαχερισης των συσκευασιν και λλων προιντων, σμφωνα με τα ρθρα 7 και 17 του ν. 2939/01 (Α 179), πως ισχουν
10-8-16        ΥΠΕΚΑΑ Φ.80000/ΟΙΚ.35384/1276/16 (ΦΕΚ-2455 Β/9-8-16) : Καθορισμς της διαδικασας, του τρπου και της αποτπωσης της απογραφς των πσης φσεως περιουσιακν στοιχεων, απαιτσεων και υποχρεσεων, καθς και των χρηματικν διαθεσμων των φορων κριας κοινωνικς ασφλισης του ρθρου 53 του ν. 4387/16 , οι οποοι απ 1-1-2017 ετνσσονται στον Ενιαο Φορα Κοινωνικς Ασφλισης (ΕΦΚΑ)
10-8-16    ΡΑΕ 214/16 (ΦΕΚ-2450 Β/9-8-16) : Σχετικ με τις αριθμητικς τιμς των συντελεστν της μεθοδολογας επιμερισμο του Ειδικο Τλους του ρθρου 143 παρ. 2 περ. γ του ν. 4001/11, πως ισχει
10-8-16    Ν. 4414/16 (ΦΕΚ-149 Α/9-8-16) : Νο καθεστς στριξης των σταθμν παραγωγς ηλεκτρικς ενργειας απ Ανανεσιμες Πηγς Ενργειας και Συμπαραγωγ Ηλεκτρισμο και Θερμτητας Υψηλς Απδοσης - Διατξεις για το νομικ και λειτουργικ διαχωρισμ των κλδων προμθειας και διανομς στην αγορ του φυσικο αερου και λλες διατξεις --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
9-8-16   ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΟΜ/Φ.20/ΟΙΚ.21424/9-8-16 : Επαναξιολγηση των δομν των οργανιμν μονδων των Υπουργεων
9-8-16    ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.54/2365/ΟΙΚ.21426/9-8-16 : Π.Δ. 69/169 - Αναγνριση προυπηρεσας εκτς δημοσου τομα
9-8-16   ΥΠΕΚΑΑ Φ.80000/ΟΙΚ.36222/1398/8-8-16 : Γνωστοποηση διατξεων του ν. 4411/16 (Α 142)
9-8-16    ΥΠΕΚΑΑ Φ.10070/ΟΙΚ.23637/977/8-8-16 : Γνωστοποηση διατξεων του ρθρου 44 του ν. 4387/16 (ΦΕΚ-85Α)
9-8-16     ΟΓΑ 7/5-8-16 : Επδομα Κοινωνικς Αλληλεγγης Ανασφλιστων Υπερηλκων
9-8-16     ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΑΦ/Α/1118203/ΕΞ2016/29-7-16 : Χρονικ διρκεια των γνωματεσεων αναπηρας που εκδδονται απ τα ΚΕΠΑ
9-8-16     ΥΠΥΜΕΔΙ Α3/37845/4412/9-8-16 : Δημοσευση ν. 4413/16 (148 Α)
9-8-16   ΟΑΕΕ 20/4-8-16 : Χοργηση προσωρινς σνταξης με τις νες διατξεις του ρθρου 29 του ν. 4387/16
9-8-16   Ν. 4413/16 (ΦΕΚ-148 Α/8-8-16) : Ανθεση και εκτλεση συμβσεων παραχρησης - Εναρμνιση με την Οδηγα 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 26ης Φεβρουαρου 2014 σχετικ με την ανθεση συμβσεων παραχρησης (EE L 94/1/28-3-14) και λλες διατξεις --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
9-8-16    Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) : Δημσιες Συμβσεις Εργων, Προμηθειν και Υπηρεσιν (προσαρμογ στις Οδηγες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
8-8-16    ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΔΘΤΟΚ/Γ/1118044/ΕΞ2016/5-8-16 : Κοινοποηση διατξεων του ρθρου 55 του ν. 4410/16 "Τροποποισεις του Εθνικο Τελωνειακο Κδικα προς καταπολμηση της παρνομης εμπορας καπνο και βιομηχανοποιημνων καπνν ... και λλες διατξεις" (ΦΕΚ-141 Α)
8-8-16       ΦΕΚ-146 Α/5-8-16  :
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 11534/7961/16 : Περ δημοσιεσεως στην ΕτΚ αποφσεως της Ολομλειας της Βουλς "Για την τροποποηση διατξεων της απ 15-11-82 (ΦΕΚ-137 Α) απφασης της Ολομλειας της Βουλς
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 11535/7962/16 : Περ δημοσιεσεως στην Εφημερδα της Κυβερνσεως αποφσεως της Ολομλειας της Βουλς "Για την τροποποηση διατξεων του Κανονισμο της Βουλς - Μρος Β (ΦΕΚ-51 Α)
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 11536/7963/16 : Περ δημοσιεσεως στην Εφημερδα της Κυβερνσεως αποφσεως της Ολομλειας της Βουλς "Κανονισμς Λειτουργας της Επιτροπς του ρθρου 3Α του ν. 3213/03 (ΦΕΚ-309 Α)

8-8-16       Π.Δ. 79/16 (ΦΕΚ-144 Α/5-8-16) : Τροποποηση διατξεων του π.δ. 59/09 "Κανονισμς πρσληψης στην Υπηρεσα Εναριων Μσων του Πυροσβεστικο Σματος Ιδιωτν χειριστν και τεχνικν εναριων μσων με σμβαση εργασας ιδιωτικο δικαου ορισμνου χρνου" (Α 82)
8-8-16    Κ.Υ.Α. Φ.951.1/18/15/16 (ΦΕΚ-2406 Β/4-8-16) : Τροποποηση της Κ.Υ.Α. 871.1/27/85 (ΦΕΚ-395 Β) "περ βοηθματος δημιουργας οικογενειακς επαγγελματικς αυτοτλειας στα παιδι των ενεργν μετχων και μερισματοχων του ΜΤΝ"
8-8-16      ΦΕΚ-2436 Β/5-8-16 :
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 11549/7973/16 : Τροποποηση απφασης του Προδρου της Βουλς περ καθορισμο ανωττου αν υπλληλο αριθμο των ωρν που απιτονται γιατην εξυπηρτηση των αναγκν της λειτουργας του Κοινοβουλου πραν του κανονικο ωραρου εργασας και προσδιορισμο δικαιοχων
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 11547/7972/16 : Τροποποηση απφασης του Προδρου της Βουλς περ καταβολς δαπανν κινσεως και προσδιορισμο δικαιοχων

8-8-16      ΥΠΕΕ 28-7/5-8-16 (ΦΕΚ-2435 Β/5-8-16) : Προδιαγραφς εκπνησης μελετν για τον καθορισμ Ζωνν Υποδοχς Συντελεστ δμησης (ΖΥΣ) του ρθρου 4 του ν.3044/02
8-8-16    ΟΑΕΕ 19/4-8-16 : Ασφαλιστικ καθεστς μελν Ιδιτυπων Μεταφορικν Εταιρειν (ΙΜΕ-ΕΠΕ)
8-8-16   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/68982/0026/5-8-16 : Ασκηση απ τις οργανικς μονδες των Ανεξρτητων Αρχν αποκλειστικν αρμοδιοττων οικονομικς υπηρεσας
8-8-16        ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2415.1/69155/5-8-16 : Λειτουργα Λιμενικν Φυλακων
8-8-16
       ΦΕΚ-2433 Β/5-8-16 :
Κ.Υ.Α. 125766/Ζ1/16 : Καθορισμς προυποθσεων και διαδικασας επιλογς και δωρεν προμθειας διδακτικν συγγραμμτων απ τους φοιτητς των ΑΕΙ και ΑΕΑ
Κ.Υ.Α 125768/Ζ1/16 : Ρθμιση θεμτων κοστολγησης Διδακτικν Συγγραμμτων
Κ.Υ.Α. 125772/Ζ1/16 : Επιτροπ Ελγχου Κοστολγησης Διδακτικν Συγγραμμτων και Επιτροπ Δειγματοληπτικο Ελγχου και Ενστσεων Διδακτικν Συγγραμμτων

5-8-16         ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚΦ/Α/1118201/ΕΞ2016/4-8-16 : Απαλλαγ απ τον ΕΦΚ του φυσικο αερου που χρησιμοποιεται αποκλειστικ για την παραγωγ ηλεκτρικς ενργειας
5-8-16        ΥΠΕΚΑΑ Φ.80000/ΟΙΚ.36332/1402/5-8-16 : Παρταση χοργησης συντξεων αναπηρας
5-8-16        ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΑΦ/Β/1118024/ΕΞ2016/29-7-16 : Διευκρινσεις ως προς την προθεσμα υποβολς της δλωσης φορολογας εισοδματος των νομικν προσπων και νομικν οντοττων που μετασχηματζονται με βση τις διατξεις του ν.δ. 1297/72, μετ την ναρξη ισχος του ν. 4172/13
5-8-16        ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΑΦ/Β/1118027/ΕΞ2016/29-7-16 : Πρσθετες διευκρινσεις σχετικ με τη διενργεια αποσβσεων στα υλα στοιχεα και δικαιματα με βση τις διατξεις του ρθρου 24 του ν. 4172/13
5-8-16       Κ.Υ.Α. 35453/702/16 (ΦΕΚ-2425 Β/5-8-16) : Πργραμμα απκτησης εργασιακς εμπειρας για 10.000 νους ανργους ηλικας 18-24 ετν σε επιχειρσεις του ιδιωτικο τομα και σε Κοινωνικς Συνεταιριστικς Επιχειρσεις
5-8-16       ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 3494/82884/16 (ΦΕΚ-2427 Β/5-8-16) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 4973/11869215 υ.α. του Αναπληρωτ Υπουργο Αγροτικς Ανπτυξης και Τροφμων "Κατανομ τροφμων Εθνικο Προγρμματος Δωρεν διανομς ρυζιο Parboiled σε απρους της Χρας", 2015 (Β 2369), πως ισχει
5-8-16      Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ-145 Α/5-8-16) : Ανληψη υποχρεσεων απ τους διατκτες
5-8-16       Κ.Υ.Α. 35451/701/16 (ΦΕΚ-2426 Β/5-8-16) : Πργραμμα απκτησης εργασιακς εμπειρας για 3.000 νους ανργους ηλικας 25-29 ετν σε επιχειρσεις του ιδιωτικο τομα και σε Κοινωνικς Συνεταιριστικς Επιχειρσεις (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.)
5-8-16       ΥΠΥΜΕΔΙ 51957/4294/16 (ΦΕΚ-2414 Β/4-8-16) : Τροποποηση της αριθμ. 68067/6255/14 υ.α. "Καθορισμς των φορων που δναται να διαθτουν Κινητς Μονδες Τεχνικο Ελγχου Οχημτων (ΚΜΤΕΟ), των γεωγραφικν περιοχν της χρας στις οποες διενεργονται με αυτς οι περιοδικο τεχνικο λεγχοι, καθς και κθε λλο σχετικ θμα" (ΦΕΚ-71 Β/2015)
5-8-16        ΥΠ.ΟΙΚ. 2/59403/ΔΠΓΚ/16 (ΦΕΚ-2416 Β/4-8-16) : Ορισμς Κριας Κεντρικης Οικονομικης Υπηρεσας του Υπουργεου Εσωτερικν και Διοικητικς Ανασυγκρτησης
5-8-16     
ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 1000.0/68210/2-8-16 : Εφαρμογ διατξεων της ΚΥΑ 8111.1/41/2009 (ΦΕΚ-412 β) σχετικ με τα μτρα και τους ρους για τις λιμενικς εγκαταστσεις παραλαβς και διαχερισης αποβλτων που παργονται στα πλαα και καταλοπων φορτου
5-8-16
       ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚΦ/Γ/1117539/ΕΞ2016/4-8-16 : Κοινοποηση διατξεων ρθρων 10 και 60 του ν. 4410/16 (141 Α)
4-8-16       ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1Δ/ΟΙΚ.60165/4-8-16 : Τμματα ακτν της Περιφρειας Αττικς, στα οποα δεν επιτρπεται η κολμβηση
4-8-16         ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ - Δημσιες Συμβσεις Εργων, Προμηθειν και Υπηρεσιν (Προσαρμογ στις Οδηγες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) --> Βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ με ττλο "ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"
4-8-16         Κ.Υ.Α. 50231/16 (ΦΕΚ-2387 Β/3-8-16) : Καθορισμς του εδους, του αντικειμνου και της διρκειας εκπαδευσης των υπαλλλων, των αναφερομνων στο ρθρο 81 του ν. 4172/13, που μετατχθηκαν στους κλδους ΔΕ Φλαξης και ΔΕ Προσωπικο Εξωτερικς Φρορησης των Καταστημτων Κρτησης καθς και των υπολοπων υπαλλλων των παραπνω κλδων που εκκρεμον για εκπαδευση στις σχολς --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
4-8-16        ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 1415/80082/16 (ΦΕΚ-2386 Β/3-8-16) : Τροποποηση της αριθμ. 169653/3-6-11 απφασης του Υπουργο Αγροτικς Ανπτυξης και Τροφμων "Προσδιορισμς της ετσιας απασχλησης στην αγροτικ εκμετλλευση" (Β 1181/9-6-11) --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
4-8-16        ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 25169/ΕΓΚ.18/3-8-16 : Α. Συγκρτηση υπηρεσιακν συμβουλων ΟΤΑ α και β βαθμο - Διατξεις ρθρου 51 ν. 4407/16 (ΦΕΚ-134 α) -- Β. Αποστολ στοιχεων για την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 51 του ν. 4407/16 και τη κατταξη των υπαλλλων βσει των διατξεων του ρθρου 27 του ν. 4369/16 
4-8-16        Ν. 4410/16 (ΦΕΚ-141 Α/3-8-16) : Τροποποισεις του Εθνικο Τελωνειακο Κδικα προς ενσχυση της καταπολμησης της παρνομης εμπορας καπνο και βιομηχανοποιημνων καπνν και δρυση Συντονιστικο Κντρου για την Καταπολμηση του λαθρεμπορου, εναρμνιση της ελληνικς νομοθεσας προς την απφασης 2009/917/ΔΕΥ του Συμβουλου της 30ης Νοεμβρου 2009 για τη χρση της πληροφορικς για τελωνειακος σκοπος και λλες διατξεις αρμοδιτητας του Υπουργεου Οικονομικν και ενσωμτωση στην εθνικ νομοθεσα των ρθρων 15, 16 και 18 της οδηγας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 3ης Απριλου 2014 για την προσγγιση των νομοθετικν, κανονιστικν και διοικητικν διατξεων των κρατν - μελν σχετικ με την κατασκευ, την παρουσαση και την πληση προιντων καπνο και συναφν προιντων και την κατργηση της οδηγας 2001/37/ΕΚ και λλες διατξεις --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
4-8-16        Ν. 4411/16 (ΦΕΚ-142 Α/3-8-16) : Κρωση της Σμβασης του Συμβουλου της Ευρπης για τη γκλημα στον Κυβερνοχρο και του Προσθτου Πρωτοκλλου της, σχετικ με την ποινικοποηση πρξεων ρατσιστικς και ξενοφοβικς φσης, που διαπρττονται μσω Συστημτων Υπολογιστν - Μεταφορ στο ελληνικ δκαιο της Οδηγας 2013/40/ΕΕ του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου για τις επιθσεις κατ συστημτων πληροφοριν και την αντικατσταση της απφασης - πλαισου 2005/222/ΔΕΥ του Συμβουλου, ρυθμσεις σωφρονιστικς και αντεγκληματικς πολιτικς και λλες διατξεις --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ      
4-8-16       ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1117/16 (ΦΕΚ-2402 Β/3-8-16) : Διαδικασα εφαρμογς των διατξεων της παρ. 1 του ρθρου 13 του ν. 2523/97 (ΦΕΚ-179 Α), πως ισχει, για την μεση αναστολ λειτουργας επαγγελματικν εγκαταστσεων για 48 ρες, απ τα ελεγκτικ ργανα της Γενικς Γραμματεας Δημοσων Εσδων 
4-8-16       ΥΠΕΚΑΑ Φ.10034/24237/655/16 (ΦΕΚ-2401 Β/3-8-16) : Καθορισμς δικαιολογητικν και λοιπν αναγκαων λεπτομερειν για την καταβολ του επιδματος Κοινωνικς Αλληλεγγης Ανασφαλστων Υπερηλκων
4-8-16       Π.Δ. 77/16 (ΦΕΚ-140 Α/3-8-16) : Κρωση τροποποισεων του Παραρτματος της Διεθνος Σμβασης "περ ασφαλεαςτης ανθρωπνης ζως εν θαλσση, 1974" (SOLAS), η οποα κυρθηκε με το νμο 1045/80 (Α 95), ως αυτς υιοθετθηκαν την 21η Νοεμβρου 2014 με την απφαση MSC, 380(94) της Επιτροπς Ναυτικς Ασφλειας του Διεθνος Ναυτιλιακο Οργανισμο (ΙΜΟ) και ρθμιση θεμτων ασφλειας των πλοων, των εργαζομνων και του φορτου --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
3-8-16      ΟΑΕΔ 62181/2-8-16 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Οδηγς εφαρμογς των διαδικασιν υπδειξης, αντικατστασης, προσλψεων και καταβολς της επιχοργησης, στο πλασιο της Δημσιας Πρσκλησης για το Πργραμμα Κοινωφελος Χαρακτρα σε Δμους και σε Υπηρεσας Α υποδοχς, ασλου και διαχερισης προσφυγικν ρον - Α' κκλος 
3-8-16         ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1118/29-7-16 : Πιστοποιητικ που χορηγονται για πληση ακιντων με παρακρτηση φρου λοιπν οφειλν του φορολογομενου 
3-8-16      ΟΑΕΔ 60258/25-7-16 : Πργραμμα Επαγγελματικς Κατρτισης εργαζομνων σε μικρς επιχειρσεις (ΛΑΕΚ 1-25) τους 2016 
3-8-16          Π.Δ. 76/16 (ΦΕΚ-139 Α/2-8-16) : Μεταφορ οργανικν θσεων πυροσβεστικο προσωπικο του ιδου βαθμο απ την κατηγορα των Ειδικν Καθηκντων στην κατηγορα των Γενικν Καθηκντων --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
3-8-16         ΟΑΕΕ 18/2-8-16 : Οδηγες για την υπαγωγ των συνταξιοδοτικν αιτημτων - ανλογα με την ημερομηνα υποβολς τους - στον τρπο υπολογισμο : α) του νομοθετικο πλαισου που σχυε ως 31-12-14 και β) του νομοθετικο πλαισου ν. 4387/16
3-8-16        ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 25030/1-8-16 : Κατταξη σε μισθολογικ κλιμκια υπαλλλων ΔΕ χωρς απολυτριο δευτεροβθμιας εκπαδευσης
3-8-16         ΙΚΑ Α05/1105/25/1-8-16 : Παροχ οδηγιν για τη χοργηση δικαιολογητικν ως προς την ασφλιση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, κατ' εφαρμογ των διατξεων του 69/16 ΠΔ "Αναγνριση προυπηρεσας εκτς δημοσου τομα"
3-8-16         ΕΠΑΘ 195/1/16 (ΦΕΚ-2376 Β/2-8-16) : Αναθερηση του κδικα Δεοντολογας του ν. 4224/13
3-8-16        ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚΦ/1111872/ΕΞ2016/16 (ΦΕΚ-2375 Β/2-8-16) : Οροι, προυποθσεις, διατυπσεις και διαδικασας για την παραλαβ και κατεργασα, απ τα οξοποιεα, πρτων υλν για την παραγωγ ξυδιο οι οποες, ετε αυτοσιες ετε κατπιν κατεργασας, υπκεινται σε ΕΦΚ, ως και την απαλλαγ τους απ τον ΕΦΚ
2-8-16       ΥΠΕΘ 128231/Θ1/2-8-16 : Διαδικασα ανγερσης χρου λατρεας (ναο ευκτριου οκου) τυπης μορφς οργνωσης, θρησκεας και δγματος θρησκευτικν κοινοττων (πλην της Ανατολικς Ορθοδξου Εκκλησας του Χριστο)
2-8-16        ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.58894/2-8-16 : Σχδιο διαχερισης των διαβιβαστν σε περπτωση κροσματος Δγκειου πυρετο, λομωξης απ ι Chikungunya Zika
2-8-16       ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΔΘΤΟΚ/Α/1115960/ΕΞ2016/1-8-16 : Κωδικοποηση Κανονισμν Δασμολογικς Κατταξης - Κεφ. 1-66 --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
2-8-16       ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΤΔ/Γ/1102028/ΕΞ2016/6-7-16 : Πλρης ρση της ΑΠ 33747/16 απφασης του ΕΟΦ περ προσωρινς απαγρευσης εξαγωγν και ενδοκοινοτικς διακνησης
2-8-16       ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.12/68/9068/16 (ΦΕΚ-2361 Β/1-8-16) : Συγκρτηση Υπηρεσιακο Συμβουλου του Εθνικο Κντρου Δημσιας Διοκησης και Αυτοδιοκησης (ΕΚΔΔΑ)
2-8-16       ΥΠΟΙΑΝΤ 76835/ΕΥΘΥ739/16 (ΦΕΚ-2360 Β/1-8-16) : Συμπλρωση κατηγοριν μη επιλξιμων δαπανν που αυξνουν την εθνικ συμμετοχ
2-8-16       ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. Γ/57316/16 (ΦΕΚ-2368 Β/1-8-16) : Καθορισμς τιμν πλησης και συνδρομς των φλλων της Εφημερδας της Κυβερνσεων (ΦΕΚ) απ το Εθνικ Τυπογραφεο
2-8-16       Π.Δ. 74/16 (ΦΕΚ-137 Α/1-8-16) : Αποδοχ τροποποισεων της Διεθνος Σμβασης "Για πρτυπα εκπαδευσης, κδοσης πιστοποιητικν και τρησης φυλακν των ναυτικν, 1978" η οποα κυρθηκε με το Ν. 1314/83 (Α 2) πως αυτ τροποποιθηκε
2-8-16     Π.Δ. 75/16 (ΦΕΚ-138 Α/1-8-16) : Ρθμιση θεμτων προσωπικο Ελληνικς Αστυνομας
1-8-16     ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 20801/ΕΓΚ.17/1-8-16 : Παροχ οδηγιν σχετικ με την αναδρομικτητα διορισμο σε ΟΤΑ α βαθμο
1-8-16     ΥΠΕΘ 126603/Ζ2/29-7-16 : Οδηγες σχετικ με την υλοποηση και την εφαρμογ των περιεχμενων στο ρθρο 27 και στο ρθρο 64 του νμου 4386/16 (ΦΕΚ-83 α) "Ρυθμσεις για την ρευνα και λλες διατξεις" που αφορον στις κατηγορες προσωπικο ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ
1-8-16     ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΠΑΑΔ/ΦΚ/73/ΟΙΚ.20325/16 (ΦΕΚ-2357 Β/29-7-16) : Απφαση κατανομς διοριστων της 1ΕΓ/2016 Προκρυξης
1-8-16     ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 628/16 (ΦΕΚ-2356 Β/29-7-16) : Οροι, προποθσεις και διαδικασα για τη διευθτηση διαφορν σε υποθσεις οριζοντων συμπρξεων κατ παρβαση του ρθρου 1 του ν. 3959/11 και του ρθρου 101 της ΣΛΕΕ --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
1-8-16     ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ5/ΟΙΚ.57494/16 (ΦΕΚ-2358 Β/29-7-16) : Εγκριση του θετικο καταλγου του ρθρου 12 παρ. 1 εδ. α του ν. 3816/10, πως τροποποιθηκε και ισχει --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
1-8-16    ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 6/16 (ΦΕΞ-2359 Β/29-7-16) : Απφαση Επιτροπς Εγκρισης Τραπεζικν Συναλλαγν με θμα τη "Σσταση αν πιστωτικ δρυμα ειδικς υποεπιτροπς για την γκριση συναλλαγν και λλα συναφ ζητματα" --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
29-7-16 ΥΠΥΜΕΔΙ Β1/47203/2253/29-7-16 : Οδικς Εμπορευματικς Μεταφορς - Παρταση προθεσμας για απκτηση δειας οδικο μεταφορα απ πρην νομαρχιακος μεταφορες.
29-7-16 ΥΠ.ΥΓ. Γ3β/ΓΠ/οικ.57299/16 (ΦΕΚ 2353 Β/28-7-16): γκριση σχεδου σμβασης μεταξ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των Μονδων Χρνιας Αιμοκθαρσης (Μ.ΧΑ), εκτς νοσοκομεων και κλινικν.
29-7-16 ΥΠΟΑΘ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΑΤΔΑΔΤΑ/248924/17689/5033/16 (ΦΕΚ 2337 Β/28-7-2016) : Τροποποση της αριθμ. 14966/21-05-2014 (ΦΕΚ 1315/Β/2305-2014)  απφασης περ εσωτερικο κανονισμο λειτουργας και τρπου διενργειας των ελγχων του Ελεγκτικο Συμβουλου  του ρθρου 52 του Ν.2725/1999 (ΦΕΚ 121 Α')  πως ισχει.
29-7-16 ΥΠ.ΥΓ. Α2Δ/ΓΠ/ΟΙΚ.57867/28-7-16 : Σχετικ με υποβολ ατησης ιατρν για την καταχρισ τους στη λστα αναμονς για ειδκευση, με τηλεομοιοτυπα.
29-7-16 ΕΟΠΥΥ 634/293/20-7-16 : λεγχος και Εκκαθριση δαπανν συμβεβλημνων παρχων.
29-7-16 Ν. 4409/16 (ΦΕΚ 136 Α/28-7-2016) : Πλασιο για την ασφλεια στις υπερκτιες εργασες ρευνας και εκμετλλευσης υδρογονανθρκων, ενσωμτωση της Οδηγας 2013/30/ΕΕ, τροποποηση του Π.δ. 148/2009 και λλες διατξεις.
28-7-16 ΥΠΕΘ 125626/Δ3/28-7-16 : Διδακτικ βιβλα αμβλυπων μαθητν Πρωτοβθμιας, Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης για το σχολικ τος 2016-17.
28-7-16 ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡ. 2413/87162/28-7-16 : Απασχληση υπεθυνου επιστμα με σμβαση ανεξαρτητων υπηρεσιν σε πλ μικρς φυτωριακς επιχειρσεις τπου Α' και Β' και μητρικν φυτειν αμπλου.
28-1-16 ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΔΘΤΟΚ/Α1114580/ΕΞ2016/28-7-16 : Διαμρφωση δαμολογητας αξας ορισμνων ευπαθν εμπορευμτων που εισγονται με το εμπορικ καθεστς της πλησης επ παρακαταθκη.
28-7-16 ΥΠΕΘ Φ.251/125651/Α5/28-7-16 : Τροποποηση της Προκρυξης για την εισαγωγ σπουδαστν/σπουδαστριν στις Ακαδημες Εμπορικο Ναυτικο (ΑΕΝ) Ακαδημακο τους 2016-2017.
28-7-16 ΕΟΠΥΥ ΔΑ4Β/Φ.204/3/ΟΙΚ.29190/28-7-16 : Τρηση οδηγιν για τη χοργηση παροχν ασθενεας σε εδος στην Ελλδα για την κατηγορα δικαιοχων ασφαλισμενων Ευρωπακο Φορα, κατχων Ευρωπακς Κρτας Ασφλισης Ασθνειας (ΕΚΑΑ).
28-7-16 ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΔΘΤΟΚ/Α1114382/ΕΞ2016/28-7-16 : Κωδικοποηση Δεσμευτικν Δασμολογικν Πληροφοριν.
28-7-16 ΥΠ.ΥΓ. Γ3γ/οικ.56177/16 (ΦΕΚ 2324 Β/27-7-16): Τροποποηση της με αριθ. Γ3γ/40426/5-7-2016 (ΦΕΚ 2221 Β’/18-7-2016) υπουργικς απφασης με θμα: «Καννες παραπομπς διαγνωστικν εξετσεων».
28-7-16 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1113/16 (ΦΕΚ 2333 Β/27-7-16): Κατργηση της ΠΟΛ 1228/2015.
28-7-16 ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΔΘΤΟΚ/Γ1114220/ΕΞ2016/25-7-16 : Σχετικ με τον ατελ εφοδιασμ με κασιμα επαγγελματικν αλιευτικν σκαφν τα οποα διενεργον παρλληλα και αλιευτικ τουρισμο.
28-7-16 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1094/12-7-16-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Συμπλρωση της πολ.1113/2015 εγκυκλου μας, σχετικ με τις εκπιπτμενες και μη δαπνες.
28-7-16 ΥΠ.ΥΓ. Γ3Δ/Φ.ΑΥ2/ΓΠ/ΟΙΚ.57595/27-7-16 : Καθορισμς ενιαων προτυποποιημνων διαδικασιν για τη χοργηση αιγδας και κφρασης αρωγς και στριξης απ το Υπουργεο Υγεας, σε επιστημονικς εκδηλσεις δρσεις παρεμβσεις.
28-7-16 Ν.4408/16 (ΦΕΚ 135 Α/27-7-2016) : Εναρμνιση της νομοθεσας με την Οδηγα 2012/34/ΕΕ του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 21ης Νοεμβρου 2012 τια τη δημιουργα ενιαου ευρωπακο σιδηροδρομικο χρου (ΕΕ L343/32 της 14.12.2012) και λλες διατξεις..--> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
28-7-16 ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α ΔΙΔΑΔ/Φ.3154/2355/ΟΙΚ.20352/27-7-16 : Αναγνριση προπηρεσας εκτς δημοσου τομα.
28-7-16 Ν.4407/16 (ΦΕΚ 134 Α/27-7-2016) : Ρθμιση θεμτων αρμοδιτητας Υπουργεου Εθνικς μυνας και λλες διατξεις.
27-7-16 ΥΠΥΜΕΔΙ Α3/35746/4164/27-7-16 : Παρταση ισχος Δ.Ε.Ε. υποψηφων οδηγν και οδηγν, λγω αποχς των υπαλλλων απ το ργο των εξετσεων.
27-7-16 ΟΑΕΕ 17/25-7-16 : Ρθμιση τρεχουσν και καθυστερομενων εισφορν ασφαλισμνων που χουν επαγγελματικ εγκατσταση δραστηριτητα σε οριοθετημνες περιοχς των Περιφερειν Πελοποννσου, Ιονων Νσων και Αττικς και επλγησαν απ ντονα καιρικ (ανεμοστρβιλος) και πλημμυρικ φαινμενα της 21ης, 25ης Σεπτεμβρου 2015 και της 22ας και 23ης Οκτωβρου 2015 αντστοιχα.
27-7-16 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1110/16 (ΦΕΚ 2309 Β/26-7-16): Παρταση και αναστολ καταβολς βεβαιωμνων οφειλν, λγω των ντονων καιρικν φαινομνων που εκδηλθηκαν στις 25.06.2016 στην Δημοτικ Εντητα Μεγαλπολης και στις Τοπικς Κοιντητες Κωτυλου, Κουρουνου, Κρυονερου, Παλαιοκστρου-Σαρακινου και Μαυριν της Δημοτικς Εντητας Γρτυνος, του Δμου Μεγαλπολης της Περιφερειακς Εντητας Αρκαδας της Περιφρειας Πελοποννσου.
27-7-16 ΥΠ.ΥΓ. Γ5(Β)/ΓΠ/ΟΙΚ.57460/27-7-16 : Διευκρινσεις σχετικ με την παργραφο 4 της αριθμ. Γ5(β) Γ.Π. ΟΙΚ. 20293 (ΦΕΚ 787/Β/23-3-2016) Κοινς Υπουργικς Απφασης "Ορισμς αρμδιας Αρχς για την Πιστοποηση ηλεκτρονικν καταστημτων φαρμακεων".
27-7-16 Κ.Υ.Α. 23976/16 (ΦΕΚ 2311 Β/26-7-2016) : Παροχ οδηγιν για την κατρτιση του προπολογισμο των Δμων, οικονομικο τους 2017-τροποποηση της υπ'αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απφασης.
27-7-16 Κ.Υ.Α. 23977/16 (ΦΕΚ 2312 Β/26-7-2016) : Κατρτιση και υποβολ προπολογισμο των περιφερειν, οικονομικο τους 2017.
27-7-16 Ν. 4406/16 (ΦΕΚ 133 Α/26-7-2016) : Αναλογικς εκπροσπηση των πολιτικν κομμτων, διερυνση του δικαιματος εκλγειν και λλες διατξεις περ εκλογς Βουλευτν.
27-7-16 ΙΚΑ Γ99/1/84/27-7-16 : Καταβολ Δωροσμου Β' Τετραμνου 2016 σε εργατοτεχντες οικοδμους.
26-7-16 ΥΠ.ΕΡ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΚΟΙΝ.ΑΛΛ. Δ23/ΟΙΚ.34484/2655/26-7-16 : Εγκκλιος εφαρμογς της υπ'αρ. Α3(γ)/ΓΠ/οικ.25132 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 908 τ.Β) "Ρυθμσεις για τη διασφλιση της πρσβασης των ανασφλιστων στο Δημσιο Σστημα Υγεας".
26-7-16 ΙΚΑ 27/25-7-16 : Αναγνριση χρνου προσωρινς κρτησης φυλκισης για το αδκημα της ανυπακος της ανυποταξας στο οποο εππεσαν στρατεσιμοι, επικαλομενοι , ως αντιρρησες συνεδησης, θρησκευτικς ιδεολογικς πεποιθσεις.
26-7-16 ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΚΟΙΝ.ΑΛΛ. Φ.80000/ΟΙΚ.26392/1075/21-7-16 : Εισφορ υπρ του Λογαριασμο Κοινωνις Πολιτικς του αρ. 102 του Ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α' 85).
26-7-16 ΥΠ.ΥΓ. Γ4Β/ΓΠ/37758/22-7-16 : Βεβαισεις σκησης επαγγλματος Διαιτολγου Διατροφολγου.
26-7-16 ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΣΤΕΠ/1113013/ΕΞ2016/20-7-16 : Ενημρωση για την υποχρωση υποβολς μηνυμτων κατστασης εμπορευματοκιβωτων (ΜΚΕ) απ τους θαλσσους μεταφορες.
26-7-16 ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2222.1-1.2/62573/2016/16 (ΦΕΚ 2290 Β/25-7-2016) : γκριση και αποδοχ του Κδικα για τους Αναγνωρισμνους Οργανισμος (Code For Recognized Organizations - RO CODE), πως αυτς υιοθετθηκε με την απφαση MSC.349(92) της Επιτροπς Ναυτικς Ασφλειας του Διεθνος Ναυτιλιακο Οργανισμο (IMO).
26-7-16 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ. 1100/16 (ΦΕΚ 2293 Β/25-7-16): Παρταση της προθεσμας που ορζεται στο προτελευταο εδφιο της παραγρφου 7 του ρθρου 3 της υπ’ αριθμ. ΠΟΛ. 1124/2015 Απφασης της Γενικς Γραμματως Δημοσων Εσδων για τα νομικ πρσωπα του πρτου εδαφου της παραγρφου 1 του ρθρου 65Α του Ν.4174/2013.
26-7-16 ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΚΟΙΝ.ΑΛΛ. 33778/7302/16 (ΦΕΚ 2307 Β/25-7-16): Ρθμιση θεμτων του αρ. 44 του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ Α/125/2016).
26-7-16 ΥΠ.ΟΙΚ.ΑΝ.ΤΟΥΡ. 77288/16 (ΦΕΚ 2308 Β/25-7-16): Ανθεση καθηκντων διαχερισης για δρσεις/ ργα του εθνικο προγρμματος του Ταμεου Ασλου, Μετανστευσης και νταξης για την περοδο 2014-2020 στην Υπηρεσα Ασλου του Υπουργεου Εσωτερικν και Διοικητικς Μεταρρθμισης.
26-7-16 ΟΠΕΚΕΠΕ 99206/26-7-16 : Πολλαπλ συμμρφωση 2016 - Εγκκλιος - Εγχειρδιο διαδικασων ελγχου.--> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
26-7-16 ΕΟΠΥΥ ΔΒ4Γ/26781/26-7-16 : Σχετικ με την καταβολ μειωμνης συμμετοχς (10%) απο τους δικαιοχους ΕΚΑΣ και τα προστατευμενα μλη των οικογενειν τους για λα τα φρμακα.
26-7-16  ΥΠ.ΟΙΚ. 2/66451/0026/20-7-16 : Παροχ οδηγιν (για επλυση του ζητματος που χει προκψει αναφορικ με το χρνο παραγραφς της αποζημωσης του ρθρου 55 του π.δ/τος 410/1988.
25-7-16 ΥΠ.ΥΓ. Γ1Β/ΓΠ/ΟΙΚ.56837/25-7-16 : Μτρα προστασας απ αρθρποδα Υγειονομικς σημασας (κοριος, ψλλους, ψερες, ψρα, κρτωνες).
25-7-16 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1112/25-7-16 : Κοινοποηση διατξεων του ρθρου "Τροποποισεις του ρθρου 58Α του ν.4174/2013" του κατατεθντος στην Βουλ των Ελλνων προς ψφιση σχεδου νμου "Τροποποισεις του Εθνικο Τελωνειακο Κδικα προς ενσχυση της καταπολμησης της παρνομης εμπορας καπνο και Καταπολμηση του Λαθρεμπορου, εναρμνιση της ελληνικς νομθεσας προς την Απφαση 2009/917/ΔΕΥ του Συμβουλου της 30ης Νοεμβρου 2009 για τη χρση της πληροφορικς για τελωνειακος σκοπος και λλες διατξεις αρμοδιτητας Υπουργεου Οικονομικν και ενσωμτωση στην εθνικ νομοοθεσα των ρθρων 15, 16 και 18 της Οδηγας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 3ης Απριλου 2014 για την προσγγιση των νομθετικν κανονιστικν και διοικητικν διατξεων των κρατν-μελν σχετικ με την κατασκευ, την παρουσαση και την πληση προντων καπνο και συναφν προντων και την κατργηση της Οδηγας 2001/37/ΕΚ", αναφορικ με τα πρστιμα για παραβσεις σχετικς με τον φρο προστιθμενης αξας.
25-7-16 ΥΠ.ΟΙΚ.ΑΝ.ΤΟΥΡ. 74124/ΔΤΒΝ1431/16 (ΦΕΚ 2278 Β/22-7-2016) : Προσαρμογ της ελληνικς νομοθεσας προς την Οδηγα 2014/68/ΕΕ του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 15ης Μαου 2014 τια την εναρμνιση των νομοθεσιν των κρατν μελν σχετικ με τη διαθεσιμτητα του εξοπλισμο υπ πεση στην αγορ (αναδιατπωση).
25-7-16 ΟΠΕΚΕΠΕ 99001/25-7-16 : Εγκκλιος οδηγιν για τη διαδικασα πληρωμς των ανειλημμνων υποχρεσεων των δημοσων ργων του ξονα 3 του Π.Α.Α. 2007-2013 που μεταφρονται στο υπομετρο 4.3 και στο μτρο 7 του Π.Α.Α. 2014-2020
25-7-16  ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α 22583/25-7-16 : Ερωπακ Πργραμμα για την Ανταγωνιστικτητα των Επιχειρσεων και τις Μικρομεσαες Επιχειρσεις (COSME, 2014-2020) : Πρσκληση υποβολς προτσεων για την υποστριξη των Ενιαων Σημεων Πρσβασης για την Ενιαα Αγορ.
25-7-16 ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 3688/85199/25-7-16 : λεγχοι σε οινοποιητικς επιχειρσεις - Τργος 2016
25-7-16 ΟΠΕΚΕΠΕ 98921/25-7-16 : Εναρμνιση και καθορισμς ολοκλρωσης των διαδικασιν πληρωμς φακλων δικαιοχων ΠΑΑ 2014-2020 για τα μτρα που η διαδικασα ελγχου γκρισης αναγνρισης και εκκαθρισης δαπνης χει ανατεθε απ τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε λλο Φορα.
25-7-16 ΥΠ.ΟΙΚ. ΓΔΟΠ/0001080/ΕΞ2016/ΧΠ1475/16 (ΦΕΚ 2282 Β/22-7-2016) : Ρυθμσεις θεμτων περιορισμν στην ανληψη μετρητν και τη μεταφορ κεφαλαων.
25-7-16 ΥΠΥΜΕΔΙ ΔΝΣα/ΟΙΚ.49406/Φ.100.1/16 (ΦΕΚ 2280 Β/22-7-2016) : Εθνικ Ηλεκτρονικ Μητρο Παροχν της Ευρωπακς Υπηρεσας Τηλεδιοδων (Ε.Υ.Τ.) Προποθσεις και διαδικασα καταχρησης. Ρυθμσεις σχετικ με τη συμμρφωση προς την απφαση 2009/750/ΕΚ της Ευρωπακς Επιτροπς (L268/11).
25-7-16 ΟΠΕΚΕΠΕ 98853/22-7-16 : Εγκκλιος οδηγιν για τη διαδικασα πληρωμς των ανειλημμνων υποχρεσεων των δημοσων ργων του μτρου 125Α του Π.Α.Α. 2007-2013 που μεταφρονται στα υπομτρα 4.3.1 & 4.3.2 του Π.Α.Α. 2014-2020.
22-7-16 ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΑΦ/Β1111600/ΕΞ2016/19-7-16 : Κοινοποηση της αριθμ. 127/2016 γνωμοδτησης του Νομικο Συμβουλου του Κρτους για τη φορολογικ αντιμετπιση ζημιν σε χρσεις μχρι τις 31.1.2013, αννυμης εταιρεας, φορα της Γενικς Κυβρνησης με μοναδικ μτοχο το Δημσιο, μετ την εφαρμογ του ν.4172/2013.
22-7-16  ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΑΦ/Β1111586/ΕΞ2016/19-7-16 : Φορολογικ μεταχεριση εσδων απ πληση διαμερισμτων οικοδομικς επιχερησης τα οποα χει αγορσει ημιτελ και τα αποπερατνει τα χει αγορσει δη αποπερατωμνα.
21-7-16 Κ.Υ.Α ΔΙΑΔΙΠΥΔ/ΤΣΠΕΑΔ/Φ.18/01Κ.18243/16 (ΦΕΚ 2256 Β/21-7-16): Απλοστευση της διαδικασας εγγραφς των επιτυχντων (κατχων απολυτηρου Γενικο Λυκεου, ΕΠΑ.Λ. λλου τπου Λυκεου) στα τμματα και στις σχολς της τριτοβθμιας εκπαδευσης, αρμοδιτητας του Υπουργεου Παιδεας, ρευνας και Θρησκευμτων.
21-7-16  ΥΠ.ΝΑΥΤ,ΝΗΣ.ΠΟΛ. 1301.2/5048/16/20-7-16 : Δλωση Περιουσιακς Κατστασης (Δ.Π.Κ.) τους 2016 και Δλωση Οικονομικν Συμφερντων (Δ.Ο.Σ.)
21-7-16 ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΑΦ/Β1110696/ΕΞ2016/18-7-16 : Διευκρινσεις σχετικ με τον χρνο διενργειας παρακρτησης φρου στις αμοιβς της περ. δ' της παρ. 1 του ρθρου 62 του ν.4172/2013, καθς και τον χρνο συμψηφισμο του φρου που παρακρατεται με βση τις διατξεις της παρ. 2 του ρθρου 64 του ν.4172/2013, στα εισοδματα φορολογικο τους 2014 και επμενων.
21-7-16 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1111/18-7-16 : Κοινοποηση των διατξεων των ρθρων 24 και 30 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α' 83).
21-7-16 ΙΚΑ 26/20-7-16 : Εφαρμογ των διατξεων των περ. 1 και 3 της υποπαρ. Ε2, και της περ. 3 της υποπαρ. Ε3 της παρ. Ε του ρθρου 2 του Ν.4336/2015 για θματα συνταξιοδτησης λγω γρατος με τις διατξεις της διαδοχικς ασφλισης.
20-7-16       ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 2379/82158/15-7-16 : Κοιν Υπουργικ Απφαση Χρηματοδτησης Δμων και Συνδσμων Δμων κατ' εφαρμογ του ν. 4039/12 (Α 15) --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
20-7-16    ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.54/2349/ΟΙΚ.19511/19-7-16 : Συγκντρωση στοιχεων για την κατταξη των υπαλλλων και τη συγκρτηση των Υπηρεσιακν Συμβουλων βσει των διατξεων του ν. 4369/16
20-7-16   ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΑΦ/Β/1110286/ΕΞ2016/18-7-16 : Σχετικ με την υποχρωση διενργειας παρακρτησης φρου απ τους φορες γενικς κυβρνησης, με βση τις διατξεις της παρ. 2 του ρθρου 64 του ν.4172/2013, σε περπτωση που η πληρωμ των προμηθευτν πραγματοποιεται, σε εκτλεση δικαστικς απφασης, με κατσχεση εις χερας τρτων (πιστωτικν ιδρυμτων).
20-7-16   ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1109/16 : Εφαρμογ της περπτωσης Δ της παραγρ. 1 του ρθρου 34 του ΚΦΕ (ν.4172/2013).
20-7-16   ΥΠΕΘ Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20-7-16 : Οδηγες εφαρμογς του ν.4369 (Α' 27), του ν.4386/2016 (Α' 83) και του ν.4405/2016 (Α' 129).
20-7-16    ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΑΦ/Β/1110127/ΕΞ2016/18-7-16 : Οδηγες σχετικ με την καταχρηση των αφορολογτων αποθεματικν αναπτυξιακν νμων στο ντυπο Ν.
20-7-16   ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1106/14-7-16 : Κοινοποηση της με αριθμ 89/2015 γνωμοδτησης Ν.Σ.Κ.,  αναφορικ με απαλλαγ οφειλν απ προσαυξσεις εκπρθεσμης καταβολς για λγους ανωτρας βας, κατ' ρθ. 6 του Κ.Ε.Δ.Ε.
20-7-16 ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΑΦ/Β/1110012/ΕΞ2016/18-7-16 : Χρνος κτσης του εισοδματος μισθτριας εταιρεας που καταβλλεται βσει δικαστικς απφασης και αφορ αναδρομικ μεωση μισθωμτων.
20-7-16 ΥΠΕΘ 118939/Θ1/19-7-16 : Επικαιροποηση και συμπλρωση της αρ.πρ. 69230/Α3/6-5-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦΘ9-Τ0Τ) εγκυκλου περ χοργησης δειας δρυσης και λειτουργας καθς και δειας μεταστγασης σε χρους λατρεας ετερθρησκων και ετερδοξων θρησκευτικν κοινοττων.
20-7-16 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1108/18-7-16 : Κοινοποηση της αριθ. 93/2015 γνωμοδτησης του Ν.Σ.Κ. σχετικ με τις ημερσιες αποζημισεις που καταβλλονται στο προσωπικ των ειδικν υπηρεσιν (ν.2860/2000 και ν.3614/2007) του Υπουργεου Αγροτικς Ανπτυξης και Τροφμων για τις εκτς δρας μετακινσεις του για εκτλεση υπηρεσας υπ το καθεστς του προσχοντος Κδικα Φορολογας Εισοδματος (ν.2238/1994).
20-7-16 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1107/18-7-16 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 112 του ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α'85) και του ρθρου 44 του ν.4389/2016 (ΦΕΚ Α' 94).
19-7-16        ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚΦ/Γ/1109424/ΕΞ2016/18-7-16 : Παροχ οδηγιν για την εφαρμογ διατξεων του ν. 2960/01, πως τροποποιθηκαν απ τις διατξεις του ρθρου 59 του ν. 4389/16, ως προς την επιβολ του τλους ταξινμησης
19-7-16         ΙΚΑ Ε41/284/19-7-16 : Αξηση εισφορν υπρ ΕΤΕΑ κατ' εφαρμογ των διατξεων του ν. 4387/16 για τους εργατοτεχντες οικοδμους
19-7-16      ΙΚΑ 24/18-7-16 : Εφαρμοστα νομοθεσα για τους διακινομενους εργαζμενους στα κρτη μλη ΕΕ, στον ΕΟΧ και στην Ελβετα - Εφαρμογ του Κανονισμο (Εε) 465/12, σχετικ με την τροποποηση των κανονισμν (ΕΕ) 883/04 και 987/09
19-7-16         ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ3Γ/40426/16 (ΦΕΚ-2221 Β/18-7-16) : Καννες παραπομπς διαγνωστικν εξετσεων
19-7-16      ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ5(Α)/51194/16 (ΦΕΚ-2219 Β/18-7-16) : Καθορισμς των ρων και των προυποθσεων δημιουργας υποκατηγορας Φαρμκων Γενικς Διθεσης (ΓΕ.ΔΙ.ΦΑ), εντς της κατηγορας Μη Συνταγογραφομενων Φαρμκων (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ)
19-7-16       ΥΠΕΘ 116424/Δ3/16 (ΦΕΚ-2217 Β/18-7-16) : Καθορισμς προυποθσεων, κριτηρων και διαδικασας πρσληψης α) προσωρινν αναπληρωτν και ωρομισθων Ειδικο Εκπαιδευτικο Προσωπικο (ΕΕΠ) και β) προσωρινν αναπληρωτν Ειδικο Βοηθητικο Προσωπικο (ΕΒΠ) για τις δομς της Ειδικς Αγωγς - ΚΕΔΔΥ, ΕΔΕΑΥ, ΣΜΕΑΕ, καθς και στην εξειδικευμνη υποστριξη μαθητν που φοτιον σε σχολικς μονδες της Γενικς Παιδεας
18-7-16      ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1094/30-6-16 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  : Συμπλρωση της ΠΟΛ.1113/15 εγκυκλου μας, σχετικ με τις εκπιπτμενες και μη δαπνες
18-7-16        ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.12/100/ΟΙΚ.18686/16 (ΦΕΚ-2198 Β/15-7-16) : Καθορισμς της διαδικασας διορισμο διακριθντων αθλητν σε κενς οργανικς θσεις σε υπηρεσες και φορες του δημοσου
18-7-16       ΥΠΕΘ Φ.1/107517/Δ2/30-6-16 : Δδονται διευκρινσεις σχετικ με τις εγγραφες και μετεγγραφς μαθητν σε Εσπεριν Λκεια
18-7-16       ΥΠΕΘ Φ.1/95628/Δ2/10-6-16 : Εγκκλιος σχετικ με τις εγγραφς και μετεγγραφς μαθητν σε Εσπεριν Λκεια
18-7-16       ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 19828/13-7-16 : Απαλλαγ απ το τλος ακνητης περιουσας (ΤΑΠ) διατηρητων κτισμτων
18-7-16       ΙΚΑ Α05/1105/23/14-7-16 : Παροχ διευκρινσεων και οδηγιν ως προς τη διαχεριση : α) ανακεφαλαιωμνων χρνων ασφλισης, για τους οποους δεν υφσταται αποδεικτικ στοιχεα ασφλισης και  β) ασφαλιστικν βιβλιαρων, που παραμνουν αζτητηα στις υπηρεσες μας
18-7-16       ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2133.8/64110/18-7-16 : Προσαρμογ ελληνικς νομοθεσας στην Οδηγα 2013/53/ΕΚ
18-7-16       ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΔΑΔ/Γ/1108253/ΕΞ2016/15-7-16 : Υποβολ δικαιολογητικν αναγνρισης προυπηρεσας εκτς δημοσου τομα
18-7-16       ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1105/16 (ΦΕΚ-2205 Β/15-7-16) : Παρταση της προθεσμας υποβολς των δηλσεων φορολογας εισοδματος φορολογικο τους 2015 φυσικν προσπων του ρθρου 3 και νομικν προσπων και νομικ οντοττων του ρθρου 45 του ν. 4172/13
18-7-16      ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 3004/16 (ΦΕΚ-2206 Β/15-7-16) : Κανονισμς Λειτουργας της Αρχς Προσφγων
15-7-16      ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1104/12-7-16 : Θερηση αποδεξεων λιανικς πλησης ταξιδιωτν επιβατν κατοκων μη εγκατεστημνων στην Κοιντητα κατ την ξοδο τους απ την χρα μας με απευθεας μετβαση τους σε τρτη χρα κατ τις ημερομηνες 20,21 και 22 Μαου 2016
15-7-16     ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Α3Γ/ΓΠ/ΟΙΚ.53790/15-7-16 : Φαρμακευτικ κλυψη των ανασφλιστων και ευλωτων κοινωνικν ομδων
14-7-16     ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1085/16 (ΦΕΚ-2167 Β/13-7-16) : Καθορισμς του τπου και του περιεχομνου της δλωσης απδοσης του τλους στη συνδρομητικ τηλεραση επ της αξας κθε λογαριασμο σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 54 του Ν. 4389/16 (ΦΕΚ-94 Α), καθς και της διαδικασας επιβολς και απδοσης αυτο
14-7-16     ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1081/16 (ΦΕΚ-2163 Β/13-7-16 : Τροποποηση της απφασης ΠΟΛ.1212/15 "Ενιαος Φρος Ιδιοκτησας Ακιντων (ΕΝΦΙΑ) Διαδικσα χοργησης εκπτσεων μεισεων και αναστολς πληρωμς"
14-7-16     Κ.Υ.Α. ΥΠΠΟΑ / ΓΔΑΠΚ / ΔΜ / ΤΑΜΣ / Φ32 - Φ56 / 226261 / 135785 / 7473/4873/16 (ΦΕΚ-2173  Β/13-7-16) : Δικαωμα εισδου σε μεμονωμνα μνημεα, οργανωμνους αρχαιολογικος χρους, ιστορικος τπους και μουσεα που ανκουν στο Δημσιο
14-7-16     ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. Γ/53084/14-7-16 : Εσωτερικς Κανονισμς για την ηλεκτρονικ κδοση και διακνηση εγγρφων του Εθνικο Τυπογραφεου 
14-7-16     Π.Δ. 69/16 (ΦΕΚ-127 Α/13-7-16 : Αναγνριση προυπηρεσας εκτς δημοσου τομα
14-7-16      Ν. 4405/16 (ΦΕΚ-129 Α/13-7-16) : Κρωση της απφασης του Συμβουλου 2014/335/ΕΕ, Ευρατμ για το σστημα των ιδων πρων της Ευρωπαικς Ενωσης και λλες διατξεις
14-7-16     ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1103/12-7-16 : Πρσθετες διευκρινσεις σχετικ με τη φορολογικ μεταχεριση των Ιδιτυπων Μεταφορικν Εταιρειν (ΙΜΕ-ΕΠΕ) του ν. 383/76 και των μελων αυτν, μετ την ναρξη ιχος του ν. 4172/13
14-7-16    ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1102/12-7-16 : Διευκρινσεις για θματα που αφορον την παργραφο 4 του ρθρου 39 του ν. 4172/13 περ "Ανεσπρακτων Εισοδημτων απ Εκμσθωση Ακνητης Περιουσας"
13-7-16   ΙΚΑ 23/16 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 29 του Ν.4387/2016 περ χοργησης προσωρινης σνταξης και παροχ οδηγιν.
13-7-16  ΟΓΑ 6/8-7-16 : Συνταξιοδτηση γονων, συζγων, αδελφν με αναπηρα (ρθρο 37 Ν.3996/2011).
13-7-16 ΥΠΟΙΑΝΤ 74391/ΕΥΚΕ2634/13-7-16 : Οδηγες στους φορες που εμπλκονται στη χοργηση κρατικν ενισχσεων κατ την προγραμματικη περοδο 2014-2020.
13-7-16 ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 22874/12-7-16 : Τροποποιηση της υπ.αρ. 12546/3.6.2015 (ΑΔΑ: Ω7ΖΘ465ΦΘΕ-2ΝΔ) Απφασης Συγκρτησης των Πειθαρχικν Συμοβουλων στις Περιφρειες.
13-7-16 ΥΠΥΜΕΔΙ Α1/ΟΙΚ.47227/2240/12-7-16 : Διευκρνιση ως προς τα πρσωπα που συνιστον μλη της οικογνειας ιδιοκττη Φορτηγο Ιδιωτικς Χρσης (ΦΙΧ) κατ το αρ.1 του Ν.1959/1991 (ΦΕΚ 123 Α).
12-7-16        ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 22880/ΕΓΚ.15/12-7-16 : Εκκαθριση ληξιπρθεσμων υποχρεσεων
12-7-16        ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α 22752/2-7-16 : Ενημρωση των Υπευθνων Ομδων Εργασας αν Ληξιαρχεο για τις διαδικασες παραλαβς εξοπλισμο του Υποργου 2 "Μηχανογρφηση Ληξιαρχεων" του ργου "Εθνικ Ληξιαρχεο" - Φση Β2
12-7-16       ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Α2Δ/ΓΠ/ΟΙΚ.52323/12-7-16 : Παροχ πληροφοριν σχετικ με θματα ειδικευομνων ιατρν
12-7-16      ΙΚΑ Τ01/652/18/ΕΓΚ.22/11-7-16-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 97 του ν. 4387/16 (ΦΕΚ-85 Α) αναφορικ με την αξηση των ασφαλιστικν εισφορν υπρ ΕΤΕΑ
12-7-16       Κ.Υ.Α. Φ.337.1/112/287259/Σ.3288/16 (ΦΕΚ-2135 Β/11-7-16) : Καθορισμς του αριθμο των σπουδαστν - τριν που θα εισαχθον στα Αντατα Στρατιωτικ Εκπαιδευτικ Ιδρματα (ΑΣΕΙ) και στις Αντερες Στρατιωτικς Σχολς Υπαξιωματικν (ΑΣΣΥ) κατ το Ακαδημαικ Ετος 2016-2017
12-7-16       ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 1324/72003/22-6-16 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Οδηγες για την εφαρμογ διατξεων του ν. 4061/12, πως αυτς συμπληρθηκαν τροποποιθηκαν με τις διατξεις του ρθρου 44 του ν. 4384/16 

12-7-16       ΥΠΕΘ 113875/Ε2/12-7-16 : Ενημρωση σχετικ με μισθολογικ κατταξη και εξλιξη των μονμων και αναπληρωτν εκπαιδευτικν Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης
12-7-16        ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Β2Α/ΓΠ/ΟΙΚ.47295/11-7-16 : Διαγραφ απαιτσεων Νοσηλευτικν Ιδρυμτων του ΕΣΥ ναντι του ΕΟΠΥΥ --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
12-7-16         ΥΠΕΘΑ Φ.411/115/287956/Σ.3473/16 (ΦΕΚ-2125 Β/11-7-16) : Εξειδκευση - μοριοδτηση οικονομικν και κοινωνικν κριτηρων, ρθμιση λοιπνθεμτων, που αφορον στις τοποθετσεις - μεταθσεις σων υπηρετον στις Ενοπλες Δυνμεις για εκπλρωση της στρατεσιμης και πρσθετης στρατιωτικς τους υποχρεσεης και οργνωση, συγκρτηση και λειτουργα των Επιτροπν Εξτασης κατ' εξαρεση Τοποθετσεων - Μεταθσεων --> Βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
12-7-16         ΟΑΕΔ 56716/11-7-16 : Εγγραφ στο μητρο ανργων και καταβολ επιδματος ανεργας σε σπουδαστς των ΙΕΚ
11-7-16      ΥΠ.ΟΙΚ. 2/61002/ΔΠΓΚ/11-7-16 : Κατρτιση προυπολογισμο εσδων Κρατικο Προυπολογισμο οικονομικο τους 2017
11-7-16     ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 22581/11-7-16 : Ευρωπαικ Πργραμμα "Δικαιοσνη 2014-2020 : Πρσκληση υποβολς προτσεων για πρωτοβουλες στον τομα πολιτικς για τα ναρκωτικ
11-7-16     ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 22580/11-7-16 : Οι Περιφρειες και οι Πλεις για μια Βισιμη, Χωρς Αποκλεισμος Ανπτυξης - 14η Ευρωπαικ Εβδομδα Περιφερειν και Πλεων : Εναρξη εγγραφν
11-7-16     ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 22579/8-7-16 : Ευρωπαικ Πργραμμα LIFE : Πρσκληση υποβολς προτσεων 2016
11-7-16      ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1089/16 (ΦΕΚ-2114 Β/8-7-16) : Τροποποηση της απφασης ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1259/13 "Διαδικασα δικρισης ληξιπροθσμων οφειλν προς το Δημσιο σε εισπρξιμες και ανεπδεκτες εσπραξης - Εκχρηση αρμοδιοττων Γενικο Γραμματα Δημοσων Εσδων και καθορισμς αρμοδων οργνων"
11-7-16     ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚΦ/Α/1096142/ΕΞ2016/16 (ΦΕΚ-2113 Β/8-7-16) : Ελεγχος και παρακολοθηση της νμιμης χρησιμοποησης των υγραερων που τθενται σε ανλωση ως κασιμα κινητρων οχημτων
11-7-16      ΥΠΥΜΕΔΙ Α/31653/2085/8-7-16 : Τπος Δελτου Φοιτητικο και Μαθητικο Εισιτηρου
11-7-16       ΕΑΑΔΗΣΥ 3076/8-7-16 : Κατργηση Μρους Β' ν. 4281/14 (Α 160)
11-7-16      ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1101/8-7-16 : Κοινοποηση της αρ. πρωτ. ΠΟΛ.1076/9-6-16 απφασης ΓΓΔΕ (ΦΕΚ-1934 Β) / Εκπτωση ΦΠΑ εισρον προηγομενων φορολογικν περιδων
11-7-16       ΥΠΟΙΑΝΤ 73003/8-7-16 : Παροχ διευκρινσεων ως προς τα προιντα οικοτεχνας της περ. (ια) της παρ. 1.Α του ρθρου 9 του ν. 4264/14 και της παρ. 5 του ρθρου 26 του ιδου νμου, για την εφαρμογ μη, της διαδικασας κατσχεσης - καταστροφς σχετικν προιντων (ρθρο 39, του ν. 4155/13)        
11-7-16
       ΦΕΚ-2109 Β/8-7-16 :
ΥΠ.ΟΙΚ. ΓΔΟΠ/0000996/ΕΞ2016/16 : Παρταση του Προγρμματος ενσχυσης της ρευσττητας της οικονομας σμφωνα με τον ν. 3723/08
ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2331.5/60611/16 : Τροποποηση της παρ. 2.5. του ρθρου 2 της αριθμ. 3231.2/1/28-7-89 απφασης του Υπουργο Εμπορικς Ναυτιλας "Οροι και  προυποθσεις χοργησης δειας σε πλοα και πλωτ ναυπηγματα, που χρησιμοποιονται σαν πλωτς ευκολες υποδοχς πετρελαιοειδν καταλοπων" ....
8-7-16          ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Α2Β/ΓΠ/40032/8-7-16 : Παρχονται διευκρινσεις για τη διαδικασα αποσπσεων του επιστημονικο, νοσηλευτικο και λοιπο προσωπικου των ΦΠΥΥ των ΔΥΠε
8-7-16        ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. Ε8/3040/78822/8-7-16 : Υπενθμιση τελικς ημερομηνας για την επιθερηση των ψεκαστικν μηχανημτων
8-7-16        ΥΠΟΙΑΝΤ 72561/8-7-16 : Παρταση της διαδικασας αξιολγησης και ελγχου των υποβληθντων δικαιολογητικν για την ανανωση των επαγγελματικν αδειν πωλητν λαικν αγορν - Προπαρασκευαστικς ενργειες για την ηλεκτρονικ καταγραφ λων των υφιστμενων αδειν υπαθριου εμπορου
8-7-16     ΟΑΕΔ 56157/8-7-16 : Δημσια Πρσκληση 7/16 σε εγγεγραμμνους ανργους στα Μητρα ανργων του ΟΑΕΔ, για υποβολ ηλεκτρονικν αιτσεων συμμετοχς στη διαδικασα κατρτισης του πνακα κατταξης ανργων για την προθηση της απασχλησης μσω προγραμμτων κοινωφελος χαρακτρα σε 17 Δμους (επιβλποντες φορες) θλακες υψηλς ανεργας συμπεριλαμβανομνης της κατρτισης των συμμετεχντων, για 3.737 θσεις πλρους απασχλησης (Α κκλος) --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
8-7-16      ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1099/5-7-16 : Κοινοποηση των διατξεων των ΚΥΑ 5998/16, ΦΕΚ-1704 Β και 15148/16, ΦΕΚ-1311 Β τροποποησης της οικ. 20622/15 (ΦΕΚ-1198 Β) και παροχ σχετικν οδηγιν
8-7-16      ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ 49056/30-6-16 : Συμμετοχ γιατρν των Μονδων Πρωτοβθμιας Φροντδας Υγεας στις Υγειονομικς Επιτροπς ΚΕΠΑ
8-7-16       Κ.Υ.Α. 35915/16 (ΦΕΚ-2092 Β/7-7-16) : Καθορισμς της διαδικασα εφαρμογς του ρθρου 5Α του ν. 1897/90 (ΦΕΚ-191 Α)
8-7-16       Κ.Υ.Α. 2220/75789/16 (ΦΕΚ-2090 Β/7-7-16) : Διαδικασα και λεπτομρειες πληρωμς δημοσων ργων - υποργων του Προγρμματος Αγροτικς Ανπτυξης 2014-2020 που υλοποιονται απ φορες του Δημοσου Τομα, Οργανισμος Κοινς Ωφλειας και Ιδιτες
8-7-16       ΦΕΚ-2089 Β/7-7-16 :
Κ.Υ.Α. Δ23/ΟΙΚ.30299/2377/16 : Καθορισμς των ρω και των προυποθσεων εφαρμογς της πρτης φσης του προγρμματος Κοινωνικ Εισδημα Αλληλεγγης
ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Α2Α/ΓΠ/44298/16 : Τροποποηση της υπ' αριθμ. πρωτ. Α2α/ΓΠ/οικ.99931/15 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) απφασης γκριση κατανομς εφημεριν ιατρικο προσωπικο τους 2016
8-7-16      ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΣΣΟΔ/Α/1096087/ΕΞ2016/7-7-16 : Καθορισμς στχων τους 2016 για τις Υπηρεσες της Γενικς Γραμματεας Δημοσων Εσδων
8-7-16       ΦΕΚ-2091 Β/7-7-16 : 
ΥΠΟΙΑΝΤ 70775/16 : Καθορισμς αντατων τιμν σε συγκεκριμνα σημεα πλησης λγω της κατστασης ανγκης στο προσφυγικ / μεταναστευτικ
ΥΠΟΙΑΝΤ 70776/16 : Αντικατσταση του ρθρου 137 της υ.α. Α2/718/14 "Κωδικοποηση Καννων Διακνησης και Εμπορας Προιντων και Παροχς Υπηρεσιν (Καννες ΔΙΕΠΠΥ)
8-7-16       Ν. 4403/16 (ΦΕΚ-125 Α/7-7-16) : Προσαρμογ της ελληνικς νομοθεσας στις διατξεις των ρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 ως 46 της Οδηγας 2013/34/ΕΕ σχετικ με "τις ετσιες οικονομικς καταστσεις, τις ενοποιημνες οικονομικς καταστσεις και συναφες εκθσεις επιχειρσεων ορισμνων μορφν, την τροποποηση της Οδηγας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου και την κατργηση των Οδηγιν 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλου " (ΕΕ L 189 της 29ης Ιουνου 2013) και στις διατξεις της Οδηγας 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου (ΕΕ L 330/1 της 15ης Νοεμβρου 2014) "για την τροποποηση της Οδηγας 2013/34/ΕΕ σον αφορ τη δημοσιοποηση μη χρηματοικονομικν πληροφοριν και πληροφοριν για την πολυμορφα απ ορισμνες μεγλες επιχειρσεις και ομλους" και λλες διατξεις αρμοδιτητας Υπουργεου Οικονομας, Ανπτυξης και Τουρισμο
7-7-16        ΕΤΕΑ 100984/7-7-16 : Εφαρμογ διατξεων του ρθρου 97 του ν. 4387/16
7-7-16       ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Α2Α/ΓΠ/ΟΙΚ.51124/7-7-16 : Συμπληρωματικς διευκρινσεις σχετικ με βεβαωση εκπλρωσης υπηρεσας υπαθρου νμιμης απαλλαγς
7-7-16        ΙΚΑ 21/6-7-16 : Ενημρωση περ των διατξεων της παρ. 1 του ρθρου 10 και της παρ. 3 του ρθρου 27 του ν. 4387/16
7-7-16        ΙΚΑ 20/6-7-16 : Ενημρωση περ των διατξεων του ρθρου 94 του ν. 4387/16 και παροχ οδηγιν --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
7-7-16         Κ.Υ.Α. 2202/75660/16 (ΦΕΚ-2082 Β/6-7-16) : Καθορισμς των προυποθσεων και της διαδικασας χρηματοδτησης Δμων και Συνδσμων Δμων για τη λειτουργα καταφυγων αδσποτων ζων συντροφις και για την υλοποηση των ενεργειν διαχερισης τους και γκριση των σχετικν πιστσεων τους 2016
7-7-16        ΥΠΕΘ Φ.20/105925/Δ4/6-7-16 (ΦΕΚ-2079 Β/6-7-16) : Καθορισμς Τομων αν Επαγγελματικ Λκειο (ΕΠΑΛ) του Ν. 4386/16 (Α 83)
7-7-16      ΥΠ.ΟΙΚ. ΓΔΟΠ/0000926/ΕΞ2016/ΧΠ1302/16 (ΦΕΚ-2048 Β/6-7-16) : Μεθοδολογα υπολογισμο των ετσειων τακτικν εισφορν των πιστωτικν ιδρυμτων στο Σκλος Κλυψης Καταθσεων του Ταμεου Εγγησης Καταθσεων και Επενδσεων
7-7-16      ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΤΑΔΚ/698/ΕΓΚ.14/5-7-16 : Οδηγες για συγχνευση ληξιαρχεων Δημοτικν Ενοττων
7-7-16
        ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Α2Α/ΓΠ/ΟΙΚ.51124/7-7-16 : Συμπληρωματικς διευκρινσεις σχετικ με βεβαωση εκπλρωης υπηρεσας υπαθρου νμιμης απαλλαγς
7-7-16        Κ.Υ.Α. Γ4Α/ΓΠ/55004/15/16 (ΦΕΚ-2049 Β/6-7-16) : Ρθμιση θεμτων που αφορον την οργνωση, τη λειτουργα, το προσωπικ καθς και κθε αναγκαα λεπτομρεια που αφορ τα Δημσια Ινστιτοτα Επαγγελματικς Κατρτισης (ΔΙΕΚ) του Ν. 4186/13, αρμοδιτητας Υπουργεου Υγεας
6-7-16        ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 984/51702/5-7-16 : Συνδρομ των Περιφερειν της Χρας στην εκτλεση των πρωτοκλλων διοικητικς αποβολς
6-7-16        IKA M07/181/1-7-16 : Κοινοποηση ερμηνευτικς εγκκλιου ΓΛΚ περ παροχς οδηγιν για την εφαρμογ των διατξεων του Κεφαλαου Β του ν. 4354/15
6-7-16       ΥΠΥΜΕΔΙ Φ.450/ΟΙΚ.43112/2073/5-7-16 : Ενημρωση δημοσευσης απφασης σχετικς με εξαιρσεις οχημτων απ τα ρθρα 5 ως 9 του Κανονισμο (ΕΚ) 561/06
6-7-16       ΥΠΕΚΑΑ Φ.80000/ΟΙΚ.23638/978/1-7-16 : Γνωστοποηση διατξεων της παρ. 4 του ρθρου 41 του ν. 4387/16 (Α 85)
6-7-16       ΥΠΕΘ Φ.251/110814/Α5/6-7-16 : Μετονομασα Τμημτων Μηχανογραφικο Δελτου Πανελλαδικν Εξετσεων
6-7-16        ΥΠΕΘ Φ.151/110605/Α5/6-7-16 : Διευκρνιση σχετικ με τη συμμετοχ υποψηφων Ελλνων του Εξωτερικο στις προκαταρκτικς δοκιμασες των Σχολν Αξιωματικν και των Σχολν Αστυφυλκων ακαδημαικο τους 2016-2017
6-7-16       ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1098/30-6-16 : Κοινοποηση της υπ' αριθμ. 82/16 γνωμοδτηση του ΝΣΚ
6-7-16       ΥΠΕΘ 110837/Ε1/6-7-16 : Πρσκληση εκπαιδευτικν Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης για υποβολ αιτσεων αποσπσεων απ ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ και ΚΕΔΔΥ για το διδακτικ τος 2016-2017
6-7-16       ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 20287/14-6-16 : Δημοσιοποηση Πενταετ Επιχειρησιακν Προγραμμτων ΟΤΑ Α και Β βαθμο
6-7-16       ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1096/16 (ΦΕΚ-2043 Β/5-7-16) : Συμπλρωση της απφασης του ΓΓΔΕ ΠΟΛ. 1041/16 "Τπος και περιεχμενο της δλωσης φορολογας εισοδματος φυσικν προσπων, φορολογικο τους 2015, των λοιπν εντπων και των δικαιολογητικν εγγρφων που υποβλλονται με αυτ" (Β 926)
5-7-16      ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.19/1152/ΟΙΚ.18242/5-7-16 : Συγκρτηση υπηρεσιακν συμβουλων - Διατξεις ρθρου 171 του ν. 4389/16 (ΦΕΚ-94 Α)
5-7-16      ΙΚΑ Ε33/1134/1-7-16 : Ρθμιση ασφαλιστικν εισφορν των εργοδοτν Κοινν Επιχειρσεων και Οικοδομοτεχνικν Εργων οι οποοι χουν επαγγελματικ εγκατσταση σε περιοχς που επλγησαν απ θεομηνες φυσικς καταστροφς και αποδεδειγμνα χουν υποστε ζημις
5-7-16        ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/47/ΟΙΚ.18235/5-7-16 : Εφαρμογ των διατξεων του ν. 4389/16 "Επεγουσες διατξεις για την εφαρμογ της Συμφωνας Δημοσιονομικν Στχων και Διαρθρωτικν Μεταρρυθμσεων και λλες διατξεις" (ΦΕΚ-94 Α/27-5-16) - Ρυθμσεις θεμτων προσλψεων προσωπικο σε εκτλεση αμετκλητων δικαστικν αποφσεων
5-7-16      ΥΠΕΘ 110165/Α3/5-7-16 : Αποστολ βαθμν ειδικν μαθημτων υποψηφων της Γ' τξης Ημερησων και Δ' τξης Εσπερινν Επαγγελματικν Λυκεων σχολικο τους 2015-2016, για ενημρωση των υποψηφων
5-7-16      ΥΠΕΘ 110162/Α3/5-7-16 : Αποστολ βαθμν ειδικν μαθημτων υποψηφων της Γ τξης ημερησων και Δ' τξης εσπερινν Γενικν Λυκεων σχολικο τους 2015-2016, για ενημρωση των υποψηφων
5-7-16       ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛΙΤ. ΜΑΕ 9/1-7-16 : Δσμες ενεργειν και συντονισμς επιχειρησιακν δρσεων για τη διενργεια αστυνομικν επιθεωρσεων στις επιχειρσεις εκμσθωσης θ.μ.α. και ελγχων στο χερσαο πεδο των ιδιοκτητν και χειριστν ΘΜΑ --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
5-7-16      ΟΑΕΕ 16/5-7-16 : Ρθμιση τρεχουσν και καθυστερομενων εισφορν ασφαλισμνων που χουν επαγγελματικ εγκατσταση δραστηριτητα σε οριοθετημνες περιοχς της Περιφρειας Δυτικς Ελλδας και επλγησαν απ την πλημμρα της 21ης και 22ας Οκτωβρου 2015
4-7-16      ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1097/4-7-16 : Κοινοποηση της με αρ. 134/16 γνωμοδτησης ΝΣΚ σχετικ με την σκηση κπτωσης του ΦΠΑ εισρον απ καλποιστο λπτη εικονικο ως προς το πρσωπο του εκδτη τιμολογου
4-7-16        Κ.Υ.Α. 27682/1542/16 (ΦΕΚ-1997 Β/1-7-16) : Καταβολ μερισμτων Μετοχικο Ταμεου Πολιτικν Υπαλλλων (ΜΤΠΥ) τους 2016
4-7-16        ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 1237/76214/4-7-16 : Διευκρινιστικ εγκκλιος του ν. 4384/16 (ΦΕΚ-78 Α) "Αγροτικο Συνεταιρισμο, μορφς συλλογικς οργνωσης του αγροτικο χρου και λλες διατξεις"
4-7-16       ΥΠΕΘ 109256/ΓΓ1/4-7-16 : Παρταση προθεσμας υποβολς αιτσεων αποσπσεων εκπαιδευτικν Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης κλδου Πληροφορικς (ΠΕ19 και ΠΕ20)
4-7-16      ΥΠΕΕ 14996/21-6-16 : Εναλλακτικ διαχεριση των αποβλτων απ εκσκαφς, κατασκευς και κατεδαφσεις
4-7-16      ΥΠΕΕ 20272/1-7-16 : Εναλλακτικ διαχεριση των αποβλτων απ εκσκαφς, κατασκευς και κατεδαφσεις (ΑΕΚΚ)
4-7-16       ΦΕΚ-1988 Β/1-7-16 :
Κ.Υ.Α. 67107/ΕΥΘΥ650/16 : Αναδιρθρωση, Μετονομασα της Ειδικς Υπηρεσας Διαχερισης του ΕΠ Ψηφιακ Σγκλιση 2007-2013 σε "Επιτελικ Δομ ΕΣΠΑ Υπουργεου Υποδομν, Μεταφορν και Δικτων, Τομα Τεχνολογιν Πληροφορικς και Επικοινωνιν" και αντικατσταση των υπ' αριθμ. 151.606/ΨΣ2482-Δ/6-5-14 (ΦΕΚ-1290 β) και υπ' αριθμ. 330/ΔΙΟΕ7/5-1-01 (ΦΕΚ-109 β) αποφσεων πως ισχουν
ΥΠΕΚΑΑ Φ.80000/18572/642/16 : Τροποποηση της υπ' αριθμ. Φ80000/οικ.14019/990/2-5-14 (Β 1283) υ.α. "Ανθεση παροχς υπηρεσιν για το κλεσιμο των ισολογισμν - απολογισμν και οικονομικν καταστσεων του π.δ. 80/97 και την εν γνει λογιστικ ενημρωση των Φορων Κοινωνικς Ασφλισης

4-7-16       ΑΠΟΦ.ΠΡΩΘ. Υ154/16 (ΦΕΚ-1991 Β/1-7-16) : Σσταση Επιτροπς με την ονομασα Επιτροπ Διευκλυνσης Εμπορου
1-7-16      ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 21919/30-6-16 : Οδηγες για την υποβολ στοιχεων Μητρου Δεσμεσεων στον Κεντρικ Κμβο Διαλειτουργικτητας του Υπουργεου Εσωτερικν
1-7-16     ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 21921/1-7-16 : Εκκαθριση ληξιπρθεσμων υποχρεσεων των φορων της Γενικς Κυβρνησης
1-7-16     ΥΠΟΙΑΝΤ 69341/16 (ΦΕΚ-1986 Β/30-6-16) : Παρταση της διαδικασας αξιολγησης και ελγχου των υποβληθντων δικαιολογητικν για την ανανωση των επαγγελματικν αδειν πωλητν λαικν αγορν
1-7-16      ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1095/30-6-16 : Οι διατξεις του ρθρου 31 του ν. 3986/11, σχετικ με την επιβολ τλους επιτηδεματος, δεν χουν εφαρμογ και επ υποκαταστματος ημεδαπς εταιρεας στην αλλοδαπ
1-7-16      ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΔΘΤΟΚ/Α/1094408/ΕΞ2016/22-6-16 : Εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 59 του ν. 4389/16 - Ενημρωση του υποσυστματος TARIC
1-7-16       ΥΠΕΚΑΑ 28959/488/16 (ΦΕΚ-1961 Β/30-6-16) : Καθορισμς κριτηρων και διαδικασας αξιολγησης και επιλογς, των με σμβαση εξαρτημνης εργασας ορισμνου χρνου εκπαιδευτν ενηλκων, των Σχολν Επαγγελματικς Κατρτισης (ΣΕΚ), των Πειραματικν Σχολν Επαγγελματικς Κατρτισης (ΠΣΕΚ) και των Ινστιτοτων Επαγγελματικς Κατρτισης (ΙΕΚ) του ΟΑΕΔ
1-7-16       ΦΕΚ-1956 Β/30-6-16 :
ΥΠΕΘ 99118/Δ1/16 : Ρυθμσεις θεμτων ιδιωτικς πρωτοβθμιας εκπαδευσης - ωρολγιο πργραμμα - παρκκλιση
ΥΠΥΜΕΔΙ Γ456/ΟΙΚ.39494/2611/16 : Τροποποηση της αριθμ. Γ456/34931/3345/13 απφασης του Υφυπουργο Υποδομν, Μεταφορν και Δικτων "Καθιρωση του ηλεκτρονικ αναγνσιμου σματος των Ειδικν Τουριστικν Λεωφορεων ΔΧ καθς και ο καθορισμς του τπου, του περιεχομνου, της διαδικασας των ρων, των προυποθσεων και των φορων χοργησης και ανανωσης αυτν",  πως ισχει
1-7-16       ΥΠΕΚΑΑ 28958/487/16 (ΦΕΚ-1979 Β/30-6-16) : Καθορισμς κριτηρων και επιλογς του με σμβαση εξαρτημνης εργασας ορισμνου χρνου εκπαιδευτικο προσωπικο των Σχολν ΕΠΑΣ Μαθητεας του ΟΑΕΔ
1-7-16       ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 534/74031/16 (ΦΕΚ-1985 Β/30-6-16) : Καθορισμς ψους ενσχυσης αν επιλξιμο τνο γλακτος παργμενου στα μικρ νησι του Αιγαου Πελγους το τος 2015 με προορισμ την παραγωγ παραδοσιακν τυριν ......
1-7-16      ΙΚΑ Φ09/139/30-6-16 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Εκλογς για την ανδειξη αιρετν εκπροσπων των υπαλλλων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στα υπηρεσιακ συμβολια
1-7-16        ΙΚΑ Σ48/48/29-6-16 : Συμπληρωματικς οδηγες σχετικ με τη χοργηση του ΕΚΑΣ για το τος 2016 - Ελεγχος προυποθσεων χοργησης του ΕΚΑΣ για το απ 1/1/2016 μχρι 31/5/2016 χρονικ διστημα
1-7-16        ΥΠΕΘ 107693/Ε2/1-7-16 : Παροχ οδηγιν σχετικ με τη μονιμοποηση και βαθμολογικ κατταξη των εκπαιδευτικν ΠΕ και ΔΕ
1-7-16        ΑΠΟΦ.ΒΟΥΛΗΣ 9478/6450/16 (ΦΕΚ-122 Α/30-6-16) : Δημοσευση στην ΕτΚ απφασης της Ολομλειας της Βουλς "Τροποποηση διατξεων του Κανονισμο της Βουλς - Μρος Β (ΦΕΚ-51 Α/10-4-97) και Μρος Κοινοβουλευτικ (ΦΕΚ-106 Α/24-6-87), πως ισχουν"
1-7-16         ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1090/30-6-16 : Παρταση της προθεσμας υποβολς των δηλσεων φορολογας εισοδματος φορολογικο τους 2015 φυσικν προσπων του ρθρου 3 και νομικν προσπων και νομικν οντοττων του ρθρου 45 του ν. 4172/13
1-7-16         ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ 9/1/16 (ΦΕΚ-1964 Β/30-6-16) : Θσπιση κριτηρων για την αξιολγηση των μελν του Γενικο Συμβουλου και της Εκτελεστικς Επιτροπς του Ταμεου Χρηματοπιστωτικς Σταθερτητας
1-7-16          ΦΕΚ-1965 Β/30-6-16 :
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/58700/0004/16 : Καθορισμς διαδικασας προκρυξης ανοιχτο διαγωνισμο για την επιλογ των μελν του Συμβουλου Διοκησης της Ανξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων και λοιπ σχετικ θματα
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1092/16 : Παρταση προθεσμιν δσεων ρυθμσεων τμηματικς καταβολς βεβαιωμνων οφειλν και βεβαιωμνων μη ρυθμισμνων οφειλν στη Φορολογικ Διοκηση, λγω τροποποησης της ημερομηνας καταβολς σνταξης απ το Ενιαο Ταμεο Επικουρικς Ασφλισης (ΕΤΕΑ)
30-6-16      ΥΠΕΚΑΑ Φ.80020/ΟΙΚ.22104/Δ15.405/30-6-16 : Γνωστοποηση ρυθμσεων του ρθρου 97 του ν. 4387/16 (Α 85/12-5-16) , σχετικ με τις εισφορς επικουρικς ασφλισης
30-6-16     ΥΠΕΚΑΑ Φ.80020/ΟΙΚ.26308/Δ15.476/30-6-16 : Γνωστοποηση ρυθμσεων του ρθρου 96 του ν. 4387/16, σχετικ με τις παροχς του ΕΤΕΑ και την αναπροσαρμογ των καταβαλλμενων συντξεων
30-6-16     ΥΠΕΚΑΑ Φ.80000/ΟΙΚ.29336/1164/30-6-16 : Παροχ οδηγιν για την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 29 του ν. 4387/16 (ΦΕΚ-85 Α) "Προσωριν σνταξη"
30-6-16       ΥΠΕΚΑΑ Φ.80020/ΟΙΚ.29753/Δ15.531/30-6-16 : Γνωστοποηση ρυθμσεων του ρθρου 35 "Εφπαξ παροχ" του ν. 4387/16 (Α 85), πως ισχει
30-6-16      ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1093/23-6-16 : Οδηγες συμπλρωσης της δλωσης ΦΠΑ (ντυπο 050 ΦΠΑ κδοση 2016 - Φ2 TAXIS)
30-6-16      ΥΠΕΚΑΑ Φ.10034/ΟΙΚ.22544/625/29-6-16 : Γνωστοποηση δημοσευσης και εφαρμογς του ρθρου 93 του ν. 4387/16 σχετικ με την καταβολ Επιδματος Κοινωνικς Αλληλεγγης στους ανασφλιστους υπερλικες
30-6-16      ΙΚΑ Φ09/140/30-6-16 : Κοινοποηση πινκων εκλογων
30-6-16      ΥΠΥΜΕΔΙ Α3/35683/4122/30-6-16 : Δημοσευση ν. 4402/16
30-6-16       ΟΑΕΕ 15/28-6-16 : Ρθμιση θεμτων οχημτων δημοσων υπεραστικν οδικν μεταφορν
30-6-16      ΥΠΟΑΘ 215267/15537/4561/30-6-16 : Προυποθσεις υπαγωγς στην εκ της διατξεως της παρ. 1, εδ. α του ρθρου 16 του ν. 4326/15 προβλεφθεσα διαδικασα μετταξης πλεονζοντος προσωπικο
30-6-16      ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1091/23-6-16 : Κοινοποηση των διατξεων των ρθρων 53, 55, 56 και 57 του ν. 4389/16 (ΦΕΚ-94 Α) "Επεγουσες διατξεις για την εφαρμογ της συμφωνας δημοσιονομικν στχων και διαρθρωτικν μεταρρυθμσεων και λλες διατξεις" και του ρθρου 113 του ν. 4387/16 (ΦΕΚ-85 Α) "Ενιαο Σστημα Κοινωνικς Ασφλειας- Μεταρρθμιση ασφαλιστικο - συνταξιοδοτικο συστματος - Ρυθμσεις φορολογας εισοδματος και τυχερν παιγνων και λλες διατξεις" και παροχ σχετικν οδηγιν
30-6-16     ΥΠΕΚΑΑ Φ.10321/ΟΙΚ.24883/1026/30-6-16 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 24 του ν. 4387/16 (Α 85)
30-6-16    ΥΠΕΚΑΑ Φ.10321/ΟΙΚ.24881/1025/30-6-16 : Κοινοποηση διατξεων του ρθρου 25 του ν. 4387/16
30-6-16      ΥΠΕΚΑΑ Φ.80000/ΟΙΚ.28939/1153/30-6-16 : Γνωστοποηση διατξεων του ρθρου 235 του ν. 4389/16 (Α 94)
30-6-16      ΥΠΕΚΑΑ Φ.80000/ΟΙΚ.26034/1064/30-6-16 : Γνωστοποηση των διατξεων της παρ. 1 του ρθρου 10 και της παρ. 3 του ρθρου 27 του ν. 4387/16 (ΦΕΚ-85 Α)
30-6-16      ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ. 1076/16 (ΦΕΚ-1934 Β/29-6-16) : Τροποποηση της αρ. πρωτ. Δ.758/397/5-6-02 (ΦΕΚ-713 Β) ΑΥΟ - Εκπτωση ΦΠΑ εισρον προηγομενων φορολογικν περιδων
30-6-16      ΦΕΚ-1935 Β/29-6-16 
Κ.Υ.Α. Δ9/26559/6891/16 : Καθορισμς αποδοχν του προσωπικο που προσλαμβνεται με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου για τις παιδικς εξοχς - κατασκηνσεις του Κρατικο Προγρμματος τους 2016, η λειτουργα των οποων χει ανατεθε σε Δμους
ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ4Β/ΓΠ/ΟΙΚ.44531/16 : Διαδικασα ορισμο Γενικν Συντονιστν και Συντονιστν Εκπαδευσης για την ειδικτητα της Γενικς Ιατρικς
30-6-16     ΥΠΕΕ ΔΕΠΕΑ/Γ/ΟΙΚ.179566/16 (ΦΕΚ-1940 Β/29-6-16) : Εγκριση της κθεσης προδου για την επτευξη του εθνικο στχου ενεργειακς απδοσης, τους 2015
30-6-16      ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 20867/16 (ΦΕΚ-1941 Β/29-6-16) : Καθορισμς ορου προυπολογισμο δαπνης μελετν ργων και υπηρεσιν των ΟΤΑ α βαθμο, των Συνδσμων τους, των Νομικν τους Προσπων Δημοσου Δικαου, των Ιδρυμτων τους και των ΔΕΥΑ του Ν. 1069/80 και του Ν. 890/79, πραν του οποου απαιτεται θερηση απ την αρμδια τεχνικ υπηρεσα στερα απ γνμη τεχνικο συμβουλου
30-6-16        ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1084/16 (ΦΕΚ-1943 Β/29-6-16) : Τπος και περιεχμενο του εντπου της δλωσης ΦΠΑ "050-ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2016, Φ2 TAXIS"
30-6-16          ΥΠΕΚΑΑ Φ.80000/ΟΙΚ.29713/779/30-6-16 : Γνωστοποηση των διατξεων του ρθρου 94 του ν. 4387/16
30-6-16       ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΔΘΤΟΚ/Γ/1098129/ΕΞ2016/27-6-16 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 62 του ν. 4370/16 (ΦΕΚ-37 Α) αναφορικ με το τελωνειακ καθεστς ατελος παραλαβς και αποδσμευσης αυτοκιντων οχημτων που παραλαμβνονται στα πλασια των διπλωματικν και προξενικν σχσεων καθς και απ τους αναγνωρισμνους Διεθνες Οργανισμος κατ τα οριζμενα στη συμφωνα δρυσης δρας τους 
(30-6-16      ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1082/16 (ΦΕΚ-1928 Β/29-6-16) : Τροποποηση της απφασης ΠΟΛ.1184/14 "Μηχανογραφικ διαχεριση των δηλσεων στοιχεων ακιντων (Ε9) για τον υπολογισμ του Ενιαου Φρου Ιδιοκτησας Ακιντων"
30-6-16        ΥΠ.ΟΙΚ. 2/57048/ΔΠΓΚ/16 (ΦΕΚ-1930 Β/29-6-16) : Τροποποηση της αριθμ. 2/81203/ΔΠΓΚ/15 απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομικν "Εκτλεση Κρατικο Προυπολογισμο - ανακατανομ πιστσεων" (Β 2918)
30-6-16       ΥΠ.ΟΙΚ. 2/57103/ΔΠΓΚ/16 (ΦΕΚ-1932 Β/29-6-16) : Εκκαθριση ληξιπρθεσμων υποχρεσεων
29-6-16        ΙΚΑ 18/28-6-16 : Περ νομικς προστασας και δικαιματος αποζημωσης υπαλλλων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
29-6-16        Κ.Υ.Α. Α2Γ/ΟΙΚ.43080/16 (ΦΕΚ-1919 Β/28-6-16) : Χαρακτηρισμς ΠΕΔΥ - Περιφερειακν Ιατρεων, ΠΕΔΥ - Πολυδναμων Περιφερειακν Ιατρεων, ΠΕΔΥ- Ειδικν Περιφερειακν Ιατρεων και ΠΕΔΥ - Κντρων Υγεας ως Περιφερειακ Ιατρεα και Κντρα Υγεας προβληματικν και γονων περιοχν, για την παροχ οικονομικν κιντρων σε ιατρος υπηρεσας υπαθρου (υπχρεους και επ θητεα) που διορζονται σε αυτ
28-6-16        ΟΠΕΚΕΠΕ 91615/28-6-16 : Εγκκλιος οδηγιν για τη διαδικασα πληρωμς ανειλημμνων υποχρεσεων του Μτρου 121 του ΠΑΑ 2007-2013 οι οποες μεταφρονται στο Μ4.1.1 "Υλοποηση επενδσεων που συμβλλουν στην ανταγωνιστικτητα της εκμετλλευσης" του ΠΑΑ 2014-2020
28-6-16       ΟΠΕΚΕΠΕ 91617/28-6-16 : Εγκκλιος οδηγιν για τη διαδικασα πληρωμς ανειλημμνων υποχρεσεων του Μ04 του Υπομτρου 4.2. της δρσης "Μεταποηση, εμπορα και ανπτυξη με τελικ προιν εντς του παραρτματος Ι (Γεωργικ Προιν) του ΠΑΑ 2014-2020
28-6-16       ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 21489/27-6-16 : Παρακολοθηση εφαρμογς των διατξεων του ρθρου 7 του ν. 4368/16 και του ρθρου 167 του ν. 4099/12
28-6-16       ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΤΑΔΚ/648/ΕΓΚ.13/28-6-16 : Οδηγες για δημοτολογικ τακτοποηση Συμφνων Συμβωσης
28-6-16        ΥΠΥΜΕΔΙ ΓΔΤΥ/ΟΙΚ.3460/ΕΓΚ.15/28-6-16 : Δημοσευση στην Εφημερδα της Κυβερνσεως του Κανονισμο Τεχνολογας Σκυροδματος 2016 (ΚΤΣ-2016)
28-6-16        ΥΠΕΘ 105411/Α3/28-6-16 : Αποτλεσμα απλυσης των μαθητν της Γ τξης Ημηερησου και Δ' τξης Εσπερινο Γενικο Λυκεου για το τρχον σχολικ τος 2015-2016
28-6-16        ΥΠΕΘ 105414/Α3/28-6-16 : Αποτλεσμα απλυσης των μαθητν που ακολουθουν την Α και Β Ομδα μαθημτων στη Δ' τξη Εσπερινο Επαγγελματικο Λυκεου και των μαθητν της Γ τξης Ημερησου Επαγγελματικο Λυκεου για το τρχον σχολικ τος 2015-2016
28-6-16        ΟΑΕΕ 14/28-6-16 : ΕΚΑΣ - Γνωστοποηση των διατξεων του ρθρου 92 του ν. 4387/16 και εισοδηματικ κριτρια χοργησς του για το τος 2016
28-6-16       ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 1056/73924/28-6-16 : Κατανομ βοσκσιμων εκτσεων 2016
28-6-16       ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΑΦ/Β/1097106/ΕΞ2016/24-6-16 : Καταχριση στο ντυπο δλωσης φορολογας εισοδματος νομικν προσπων και νομικν οντοττων (Ν) των εισπαττμενων μερισμτων απ εταιρεες επενδσεων σε ακνητη περιουσα του ν. 2778/99
28-6-16      ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1088/24-6-16 : Διευκρινσεις σχετικ με την εφαρμογ των διατξεων των παρ. 1-4 του ρθρου 27 του ν. 4172/13 περ μεταφορς ζημιν
28-6-16      ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΑΦ/Β/1097116/ΕΞ2016/23-6-16 : Παρακρτηση φρου σε τκους ομολογιακο δανεου το ποσ των οποων καταβλλεται με την κδοση νων ομολογιν
28-6-16       ΟΑΕΔ 52531/28-6-16 : Οδηγς Εφαρμογς των διαδικασιν υπδειξης, αντικατστασης, προσλψεων και καταβολς της επιχοργησης, στο πλασιο των Δημοσων Προσκλσεων για το Πργραμμα Κοινωφελος Χαρακτρα σε Επιβλποντες Φορες α) του Υπουργεου Αγροτικς Ανπτυξης και Τροφμων για 413 θσεις πλρους απασχλησης και β) του Υπουργεου Πολιτισμο και Αθλητισμο, για 728 θσεις πλρους απασχλησης
28-6-16        ΟΓΑ 5/28-6-16 : Διαδικασα χοργησης και καταβολς του ενιαου επιδματος στριξης τκνων και του ειδικο επιδματος σε τρτεκνες και πολτεκνες οικογνειες
28-6-16          ΥΠΟΙΑΝΤ Φ.01.2/56790/ΔΠΠ1828/16 (ΦΕΚ-1897 Β/27-6-16) : Κανονιστικ πλασιο για τους οργανισμος αξιολγησης της συμμρφωσης που δραστηριοποιονται σε πεδα της ενωσιακς νομοθεσας εναρμνισης / και σε πεδα αμιγς εθνικς τεχνικς βιομηχανικς νομοθεσας, που εμππτουν στο πλασιο αρμοδιοττων της Γενικς Γραμματεας Βιομηχανας
28-6-16         ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2414.10/50162/16/16 (ΦΕΚ-1910 Β/27-6-16) : Σσταση Κομβικν Σημεων Επαφς στο Υπουργεο Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς (ΚΟΣΕ/ΥΝΑΝΠ)
28-6-16         ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 8586/16 (ΦΕΚ-1916 Β/27-6-16) : Καθορισμς της δρας της Αρχς Προσφυγν
28-6-16         Κ.Υ.Α. 62788/ΕΥΘΥ613/16 (ΦΕΚ-1885 Β/27-6-16) : Διρθρωση της "Επιτελικς Δομς ΕΣΠΑ Υπουργεου Υγεας" του ρθρου 18 παρ. 10 του ν. 4314/14 .....
28-6-16         ΥΠΥΜΕΔΙ Γ5/ΟΙΚ.43568/2093/27-6-16 : Κατργηση της υποχρωσης εφοδιασμο των ΦΔΧ αυτοκιντων με τη βεβαωση περ χοργησης ηλεκτρονικο σματος
28-6-16         ΕΟΠΥΥ ΔΒ4Α/ΟΙΚ.24730/28-6-16 : Σχετικ με πρσβαση ανασφαλστων πολιτν στο Δημσιο Σστημα Υγεας
28-6-16          ΥΠ.ΟΙΚ. 2/56170/ΔΛΔ/16 (ΦΕΚ-1894 Β/27-6-16) : Ανοιγμα τραπεζικν λογαριασμν του Ελληνικο Δημοσου στην Τρπεζα της Ελλδος, καθορισμς κνησης αυτν και δημιουργα λογαριασμο στο λογιστικ σχδιο της Κεντρικς Διοκησης
28-6-16         ΟΑΕΔ 1449/27/16 (ΦΕΚ-1868 Β/27-6-16) : Υλοποηση προγρμματος επαγγελματικς κατρτισης εργαζομνων σε μικρς επιχειρσεις τους 2016 (ΛΑΕΚ 1-25 τους 2016)
28-6-16       ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 18414/24-6-16 : Παροχ πληροφοριν αναφορικ με παρακρτηση ποσο προς απδοση στο Δημσιο
27-6-16       ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1087/23-6-16 : Κοινοποηση διατξεων ν. 4387/16 (ΦΕΚ-85 Α) και ν. 4389/16 (ΦΕΚ-94 Α) που αφορον φορολογα εισοδματος φυσικν προσπων
27-6-16       ΥΠΕΘ Φ.151/104376/Α5/27-6-16 : Προθεσμα  υποβολς δικαιολογητικν για τη συμμετοχ υποψηφων Ελλνων του Εξωτερικο στις προκαταρκτικς δοκιμασες των Σχολν Αξιωματικν και των Σχολν Αστυφυλκων ακαδημαικο τους 2016-2017
27-6-16       ΥΠΕΘ Φ.151/104297/Α5/27-6-16 : Οδηγες για την εισαγωγ στην Τριτοβθμια Εκπαδευση Ελλνων του εξωτερικο και τκνων Ελλνων υπαλλλων που υπηρετον στο εξωτερικ για το τος 2016
27-6-16        ΥΠΕΘ Φ.151/104353/Α5/27-6-16 : Προθεσμα υποβολς δικαιολογητικν για τη συμμετοχ υποψηφων Ελλνων του Εξωτερικο στις προκαταρκτικς δοκιμασες των Στρατιωτικν Σχολν ακαδημαικο τους 2016-2017
27-6-16         Κ.Υ.Α. 91504/Θ1/16 (ΦΕΚ-1863 Β/24-6-16) : Καθορισμς προσντων, κριτηρων επιλογς και διαδικασας πρσληψης ιεροδιδασκλων για τη διδασκαλα του Κορανου στις Μουφτεες της Θρκης
27-6-16         ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1086/23-6-16 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 54 του ν. 4389/16 (ΦΕΚ-94 Α) "Επεγουσες διατξεις για την εφαρμογ της συμφωνας δημοσιονομικν στχων και διαρθρωτικν μεταρρυθμσεων και λλες διατξεις", που αναφρονται σε επιβολ "τλους στη συνδρομητικ τηλεραση" και παροχ σχετικν οδηγιν
27-6-16         ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1083/23-6-16 : Κοινοποηση των διατξεων της παρ. 4 του ρθρου 117 του ν. 4387/16 (85 Α) και παροχ οδηγιν για την εσπραξη αναλογικν τελν κυκλοφορας, εξαιρετικ για το 2016, στην περπτωση ρσης ακινησας ΙΧ οχματος, αυτοκιντου μοτοσυκλτας, σμφωνα με τις ως νω διατξεις
24-6-16          ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 19421/ΕΓΚ.12/24-6-16 : Ανκληση εγγρφου - παση ισχος εγκυκλου
24-6-16         ΥΠΕΝ 31760/23-6-16 : Προυποθσεις χωροθτησης μονδων υδατοκαλλιργειας σε ΠΑΣΜ για ΠΑΥ κατηγορας Β, Γ, Δ
24-6-16        ΥΠΕΚΑΑ Φ.1500/15021/832/24-6-16 : Ρθμιση θεμτων διαδοχικς ασφλισης μεταξ φορων Επικουρικς Ασφλισης του ρθρου 2 παρ. 4 του ν. 2084/62 και Ταμεων Επαγγελματικς Ασφλισης του ρθρου 36 του ν. 4052/12
24-6-16        ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1Β/ΓΠ/ΟΙΚ.46650/23-6-16 : Καννες υγιεινς στα Μσα Μαζικς Μεταφορς (Επιβατν) στερις, θλασσας και αρα
23-6-16       ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1080/22-6-16 : Επιβολ προστμου σε περπτωση μη υποβολς εκπρθεσμης υποβολς δλωσης φορολογας εισοδματος απ την οποα δεν προκπτει υποχρωση καταβολς φρου αλλ μνο του τλους επιτηδεματος, καθς και στην περπτωση μη υποβολς εκπρθεσμης υποβολς μηδενικς δλωσης απδοσης παρακρατομενων φρων
23-6-16          ΥΠ.ΟΙΚ. 30/003/000/2367/15-6-16 : Αποστολ πρωτοκλλου συνεργασας μεταξ ΓΧΚ-ΕΦΕΤ για τον επσημο λεγχο των τροφμων για το τος 2016
23-6-16         ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 1435/16 (ΦΕΚ-1839 Β/22-6-16) : Πρσκληση υποβολς προτσεων για την Επιλογ Στρατηγικν Τοπικς Ανπτυξης με Πρωτοβουλα Τοπικν Κοινοττων στο Πλασιο : "Του Μτρου 19 "Στριξη για Τοπικ Ανπτυξη μσω του Leader (ΤΑΠΤοΚ - Τοπικ Ανπτυξη με πρωτοβουλου τοπικν κοινοττων)" του ΠΑΑ 2014-2020 Δημσιας Δαπνης ΕΓΤΑΑ .... -->βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
23-6-16        ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΑΦ/Β/1095069/ΕΞ2016/22-6-16 : Υποβολ δηλσεων φορολογας εισοδματος αννυμης εταιρεας που τθηκε σε εκκαθριση και στη συνχεια αναβωσε
23-6-16        ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΑΦ/Β/1095061/ΕΞ2016/22-6-16 : Φορολογικ μεταχεριση κοινωνας κληρονμων που συστθηκε μετ τον θνατο αγρτη, με σκοπ την πληση της αγροτικς παραγωγς του θανντος
23-6-16        ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1079/22-6-16 : Διευκρινσεις σχετικ με τον χρνο ναρξης διενργειας αποσβσεων στα αυλα στοιχεα, τα δικαιματα και τα ξοδα πολυετος απσβεσης με βση τις διατξεις του ρθρου 24 του ν. 4172/13
23-6-16         ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΑΦ/Β/1095090/ΕΞ2016/21-6-16 : Διαχωρισμς της αξας κτσης του οικοπδου απ την αξα του κτσματος, κατ τη διενργεια των φορολογικν αποσβσεων του ρθρου 24 του ν. 4172/13
23-6-16           ΥΠΕΘ 102760/Α3/23-6-16 : Αποστολ μηχανογραφικν καταστσεων με το Γενικ Βαθμ Πρσβασης της Γ τξης Ημερησων / Δ' Εσπερινν Επαγγελματικν Λυκεων ( ΟΜΑΔΑ Β) σχολικο τους 2015-2016 για οπτικ λεγχο και χοργηση των αντστοιχων βεβαισεων
23-6-16           ΥΠΕΘ 102756/Α3/23-6-16 : Αποστολ μηχανογραφικν καταστσεων με το Γενικ Βαθμ Πρσβασης του παλαιο συστματος της Γ τξης Ημερησων / Δ' τξης Εσπερινν Γενικν Λυκεων σχολικο τους 2015-2016 για οπτικ λεγχο και χοργηση των αντστοιχων βεβαισεων
23-6-16          ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Α3Α/ΟΙΚ.46539/23-6-16 : Διευκρινιστικ εγκκλιος εφαρμογς των διατξεων της παρ. 4 του ρθρου 37 του Ν. 4368/16
23-6-16         ΟΑΕΔ 6/50988/23-6-16 : Δημσια Πρσκληση σε εγγεγραμμνους ανργους στα μητρα ανργων του ΟΑΕΔ, για υποβολ ηλεκτρονικν αιτσεων συμμετοχς στη διαδικασα κατρτισης του πνακα κατταξης ανργων για την προθηση της απασχλησης μσω προγραμμτων κοινωφελος χαρακτρα σε δμους και σε υπηρεσες Α' υποδοχς, Ασλου και Διαχερισης Προσφυγικν ρον - Α' κκλος, για 2500 θσεις εργασας πλρους απασχλησης --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
23-6-16        ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 2047/68259/13-6-16 : Διευκρινσεις σχετικ με την εφαρμογ του ν.4039/12 πως αυτς ισχει
23-6-16          Ν. 4399/16 (ΦΕΚ-117 Α/22-6-16) : Θεσμικ πλασιο για τη σσταση καθεσττων Ενισχσεων Ιδιωτικν Επενδσεων για την περιφερειακ και οικονομικ ανπτυξης της χρας - Σσταση Αναπτυξιακο Συμβουλου και λλες διατξεις --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
23-6-16          ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΤΑΔΚ/638/16 (ΦΕΚ-1825 Β/22-6-16) : Δημοτολογικ εγγραφ Συμφνων Συμβωσης --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
22-6-16          ΥΠΥΜΕΔΙ ΔΝΣΒ/37645/ΕΓΚ.14/21-6-16 : Εκδοση ν. 4392/16 σχετικ με την αναστολ ναρξης ισχος του Μρους Β του ν. 4281/14
22-6-16         ΕΟΠΥΥ ΔΑ4Δ/ΟΙΚ.23927/21-6-16 : Οδηγες για την εφαρμογ της Οδηγας 2011/24/ΕΕ περ των δικαιωμτων των ασθενν στο πλασιο της Διασυνοριακς Υγειονομικς Περθαλψης (ν. 4213/13)
22-6-16        ΥΠΥΜΕΔΙ ΔΝΣΒ/32289/Φ.ΕΓΚ.13/21-6-16 : Δημοσευση της Κατευθυντριας Οδηγας 14 της ΕΑΑΔΗΣΥ
22-6-16        ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 20874/17-6-16 : Εκλογ αιρετν εκπροσπων στα Συμβολια Επιλογς Προισταμνων και στα Υπηρεσιακ Συμβολια των Περιφερειν
22-6-16      OAEE 13/16-6-16 : Χοργηση δετερης σνταξης σε ασφαλισμνους που λαμβνουν χορηγα Βουλευτο και Νομρχη
21-6-16     ΥΠΕΘΑ Φ.429.1/21/286731/Σ.3153/16 (ΦΕΚ 1798 Β/17-06-2016) : Ρθμιση στρατιωτικν υποχρεσεων στρατευ¬σμων, ανυπτακτων και οπλιτν, που χουν συ¬μπληρσει το τριακοστ πμπτο (35ο) τος της ηλικας τους.
21-6-16     ΥΠ.ΥΓ. 2393/21-6-16 : Διενργεια προγρμματος εμβολιασμο σε χρους φιλοξενας προσφγων/μεταναστν (ΧΦΠΜ).
21-6-16 ΥΠΠΟΑ  ΥΠΠΟΑ / ΓΔΥΑ / ΔΑΟΠΑΑΕΥΔ Σ/ ΤΣΠΕΠΑΟ / 187200/13385/1259/891/16 (ΦΕΚ 1774 Β/17-6-2016) : γκριση Οργανωτικο Πλαισου Προγραμμτων θλησης για λους.
21-6-16 ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΔΘΤΟΚ/Γ1093154/ΕΞ2016/21-6-16 : Σχετικ με τη χοργηση απαλλαγς του Ειδικο Φρου Κατανλωσης (Ε.Φ.Κ.) καυσμων επαγγελματικν τουριστικν πλοων του ν.4256/2014 (ΦΕΚ) και των επαγγελματικν τουριστικν πλοων με ξνη σημαα.
21-6-16 ΙΚΑ 17/15-6-16 : Ασφαλιστικ τακτοποηση ασφαλισμνων του τ.Ταμεου Συντξεως και Επικουρικς Ασφαλσεως Προσωπικο Γεωργικν Συνεταιρσιστικν Οργανσεων (Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο.), κατ' εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 61 του Ν.4277/2014.
21-6-16 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1078/17-6-16 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 5 του ν.4378/2016 (ΦΕΚ Α' 55) που αφορον την καταργηση των ρθρων 3 ως και 13 του ν.3312/2005, με την επιφλαξη ισχος ορισμνων εξ αυτν.
21-6-16 ΥΠΕΣΔΑ 20700/17-6-16 : Εκλογ των (2) αιρετν εκπροσπων στα Υπηρεσιακ Συμβολια του προσωπικο των ΟΤΑ Α' Βαθμο.
20-6-16 ΥΠΕΘ 100513/Ε2/17-6-16 : Οδηγες σχετικ με τη διαδικασα μετταξης εκπαιδευτικν σε θσεις Ε.ΔΙ.Π. των Α.Ε.Ι.
17-6-16     ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 20578/17-6-16 : Γαλζια Τεχνολογα και Στρατηγικς Εξυπνης Εξειδκευσης (RIS3) : Πρσκληση υποβολς προτσεων για τη μεταφορ καινοτμων λσεων στις οικονομες θαλασσων λεκανν και Μακροπεριφερειν (Ευρωπαικ Ταμεο Θλασσας και Αλιεας)
17-6-16     ΥΠΥΜΕΔΙ  ΔΑΕΦΚ/ΟΙΚ.2766/Α321/16 (ΦΕΚ-1766 Β/16-6-16) : Προθεσμες και διαδικασα χοργησης στεγαστικς συνδρομς για ανακατεσκευ, αυτοστγαση, αποπερτωση και επισκευ κτιρων, πληγντων απ κατολισθσεις α) του χειμνα 2011 σε περιοχς της ΠΕ Καρδτσας β) του Νοεμβρου 2012 σε περιοχς της ΠΕ Πρβεζας γ) του Ιανουαρου 2013 σε περιοχς του Δμου Ναυπακτας δ) του Ιανουαρου 2014 στην Τοπικ Κοιντητα Καυκωνας της Δημοτικς Εντητας Αρχαας Ολυμπας
17-6-16    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ 3215/16 (ΦΕΚ-1767 Β/16-6-16) : Να παρταση του Προγρμματος Προμηθειν, Υπηρεσιν Υγεας (ΠΠΥΥ) του τους 2010 και των Προγραμμτων Προμηθειν, Υπηρεσιν και Φαρμκων Υγεας (ΠΠΥΦΥ) των ετν 2011, 2012, 2013 και 2014
17-6-16     ΦΕΚ-1762 Β/16-6-16 :
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. .4525/16 : Συμμετοχ νων μελν στο Σνδεσμο Δμων και Κοινοττων Ιαματικν Πηγν Ελλδας
Κ.Υ.Α. Φ.10034/8022/245/16 : Καθορισμς προγραμμτων Λογαριασμο Αγροτικς Εστας τους 2016
17-6-16      ΦΕΚ-1768 Β/16-6-16 : 
Κ.Υ.Α. 25544/ΟΙΚ.Φ.109.1/16 : Καθορισμς αριθμο εισακτων για το ακαδημαικ τος 2016-17 στη Σχολ Πυροσβεστν της Πυροσβεστικς Ακαδημας με το σστημα των εξετσεων σε πανελλαδικ εππεδο του σχολικο τους 2015-2016
Κ.Υ.Α. 25545/ΟΙΚ.Φ.109.1/16 : Καθορισμς αριθμο εισακτων για το ακαδημαικ τος 2016-2017 στη Σχολ Ανθυποπυραγν της Πυροσβεστικς Ακαδημας με το σστημα των εξετασων σε πανελλαδικ εππεδο του σχολικο τους 2015-2016
17-6-16      ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΗΔ/Φ.40/16557/16-6-16 : Υπουργικ απφαση για παρταση πρτης εφαρμογς των προβλψεων του ρθρου 10Β του Ν. 3861/10
17-6-16       ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΔΓ1Δ/ΟΙΚ.44890/17-6-16 : Λψη μτρων προστασας της Δημσιας Υγεας σε χρους διαμονς προσφγων - μεταναστν
17-6-16        ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1077/16-6-16 : Τροποποηση του ρθρου 3 της αριθμ. ΠΟΛ. 1248/11 απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομικν (Β 2854) βσει του ρθρου 56 του Ν. 4389/16 (Α 94) καθς και του περιεχομνου της δλωσης απδοσης του χρηματικο ποσο που αφορ στο ποσοστ συμμετοχς του Ελληνικο Δημοσου στα μικτ κρδη
16-6-16       ΦΕΚ-1740 Β/15-6-16 : 
Κ.Υ.Α. 2/12870/ΔΕΠ/16 : Οροι, προυποθσεις και διαδικασα καταβολς του ειδικο επιμισθου αποσπασμνων συντονιστν, εκπαιδευτικν και διοικητικν υπαλλλων του Υπουργεου Παιδεας, Ερευνας και Θρησκευμτων στο εξωτερικ και καθορισμς αυτο σε ευρ
ΥΠΥΜΕΔΙ Φ.450/23759/1220/16 : Εξαιρσεις απ τα ρθρα 5 ως 9 του Κανονισμο (ΕΚ) αριθμ. 561/06 του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου, μεταφορν που διενεργονται με συγκεκριμνα οχματα
16-6-16        ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1062/16 (ΦΕΚ-1744 Β/15-6-16) : Καταβολ οφειλν στις ΔΟΥ / Ελεγκτικ Κντρα με επιταγς, χρεωστικς / πιστωτικς κρτες μετρητ
16-6-16       ΟΑΕΔ 635/16 (ΦΕΚ-1708 Β/15-6-16) : Νος Κανονισμς Εκδκασης Ενδικοφανν Πφοσφυγν του ΟΑΕΔ
16-6-16       ΥΠΟΙΑΝΤ 10157/16 (ΦΕΚ-1710 Β/15-6-16) : Προγραμματισμς λειτουργας των Ινστιτοτων Επαγγελματικς Κατρτισης του Υπουργεου Οικονομας, Ανπτυξης και Τουρισμο, για την εκπαιδευτικ περοδο 2016-2017
16-6-16         ΦΕΚ-1712 Β/15-6-16 :
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 19944/16 : Κατανομ κρατικς οικονομικς ενσχυσης τους 2016 (β δση) στα δικαιοχα πολιτικ κμματα και συνασπισμος πολιτικν κομμτων
ΥΠΕΘ  Φ.151/95269/Α5/16 : Τροποποηση της αριθμ. Φ.253/143554/Β6/10 (ΦΕΚ-1794 Β) υ.α. "Πρσβαση στην Τριτοβθμια Εκπαδευση αποφοτων Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης που υπγονται στην κατηγορα "των πασχντων απ σοβαρς ασθνειες", σε ποσοστ 5% καθ' υπρβαση του αριθμο εισακτων, σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 35 του ν. 3794/09 (ΦΕΚ-156 Α)", πως τροποποιθηκε και ισχει
16-6-16           ΥΠ.ΟΙΚ. 66134/16 (ΦΕΚ-1737 Β/15-6-16) : Καθορισμς δεγματος ελγχων που θα διενεργηθον απ το Τμμα Δ της Διεθυνσης Διενργειας Μεταβολν και Δειγματοληπτικν Ελγχων της Γενικς Διεθυνσης Χοργησης Συντξεων Δημοσου Τομα κατ το τος 2016
16-6-16          ΥΠΟΙΑΝΤ 11240/16 (ΦΕΚ-1739 Β/15-6-16) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 21185/14 απφασης Υπουργο Τουρισμο "Κατταξη σε κατηγορες με σστημα κλειδιν και καθορισμς τεχνικν και λειτουργικν προδιαγραφν των ενοικιαζμενων επιπλωμνων δωματων - διαμερισμτων (ΕΕΔΔ)" (Β 2840)" πως τροποποιθηκε και ισχει
16-6-16         ΥΠΟΙΑΝΤ 62550/16 (ΦΕΚ-1738 Β/15-6-16) : Σσταση Ανοιχτο Καταπιστευτικο (Δεσμευμνου) Λογαριασμο (Escrow Account)
15-6-16         ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. Φ.130181/20611/14/10-6-16 : Τρπος κατθεσης αιτημτων καθορισμο ελληνικς ιθαγνειας κατ' εφαρμογ του ρθρου 25 του Κδικα Ελληνικς Ιθαγνειας (Ν. 3284/04)
15-6-16         ΟΠΕΚΕΠΕ 88746/15-6-16 : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 82627/16 εγκκλιος - Εγχειρδιο διαδικασιν ολοκληρωμνου συστματος 2016
15-6-16        ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 27430/ΕΓΚ.11/15-6-16 : Εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 13Α του ν. 4251/14 για την απασχληση παρτυπα διαμενντων πολιτν τρτων χωρν στην αγροτικ οικονομα --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
15-6-16        ΥΠΥΜΕΔΙ Δ3Β/13693/5203/14-6-16 : Διαδικασα ελγχου του αριθμο των εξυπηρετηθντων ΑΜΕΑ απ τους φορες παροχς υπηρεσιν συνδρομς σε τομα με αναπηρα και μειωμνη κινητικτητα, σε λους τους Κρατικος και Δημοτικος Αερολιμνες της Χρας
15-6-16       ΥΠΕΘ Φ.251/97754/Α5/14-6-16 : Προκρυξη εισαγωγς σπουδαστν / σπουδαστριν στις Ακαδημες Εμπορικο Ναυτικο Ακαδημαικο Ετους  2016-2017
15-6-16         ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Α2Α/ΓΠ/ΟΙΚ.43782/14-6-16 : Τροποποηση της υπ' αριθμ. Α2α/ΓΠ/οικ.27953/12-4-16 εγκυκλου σχετικ με την συγκρτηση των συμβουλων προσλψεων - κρσεων
15-6-16       ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Α2Α/ΓΠ/ΟΙΚ.44231/15-6-16 : Διευκρινσεις σχετικ με βεβαωση εκπλρωσης υπηρεσας υπαθρου νμιμης απαλλαγς
15-6-16       ΙΚΑ Φ09/133/15-6-16 : Εφαρμογ του ν. 4389/16
15-6-16        ΥΠΕΘ Φ.251/97917/Α5/14-6-16 : Ηλεκτρονικ υποβολ Μηχανογραφικο Δελτου (ΜΔ) ΓΕΛ και ΕΠΑΛ
15-6-16        ΥΠΕΘ 98162/Α3/15-6-16 : Σστημα Υποβολς Ηλεκτρονικο Μηχανογραφικο Δελτου
15-6-16       K.Y.A. 2834/689/A1/16 (ΦΕΚ-1701 Β/14-6-16) : Αντικατσταση της υπ' αριθμ. 4566/828/0020/23-6-10 κ.υ.α. "Εκχρηση αρμοδιοττων διαχερισης για την κατηγορα πρξης "Εξοικονμηση της ενργειας απ τους ΟΤΑ (Πργρμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ) του Επιχειρησιακο Προγρμματος "Ανταγωνιστικτητα και Επιχειρηματικτητα" (ΕΠΑΝ ΙΙ) και των Επιχειρησιακν Προγραμμτων των περιφερειν μεταβτικς στριξης του ΕΣΠΑ" (ΦΕΚ-1036 Β)
14-6-16         ΥΠΥΜΕΔΙ ΔΑΟΥ/ΟΙΚ.667/Φ.ΑΠΟΦ/16 (ΦΕΚ-1694 Β/13-6-16) : Εγκριση Σχματος Πιστοποησης, Γενικο και Ειδικο Κανονισμο, Εκπαιδευτικο προγρμματος και Εκπαιδευτικο υλικο Πιστοποησης Ελεγκτν Οδικς Ασφλειας --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
14-6-16         ΕΟΦ Ο-528/16 (ΦΕΚ-1706 Β/14-6-16) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. Ο-833/18η/6-10-08 απφασης ΔΣ/ΕΟΦ περ καθορισμο των Κατευθυντριων Γραμμν της ΕΕ σχετικ με τις "Αρχς και τους Καννες Καλς Παραγωγς για τα Φρμακα και τα δοκιμαζμενα φρμακα ανθρπινης χρσης" πως χει τροποποιθε ....
14-6-16         Κ.Υ.Α. 60362/16 (ΦΕΚ-1696 Β/13-6-16) : Καθορισμς οργανικν μονδων του Οικονομικο Επιμελητηρου της Ελλδας για την παροχ Υπηρειν Πιστοποησης της Αρχς Πιστοποησης του Ελληνικου Δημοσου (ΑΠΕΔ)
14-6-16          ΥΠΕΘΑ Φ.800/78/322995/Σ.1853/16 (ΦΕΚ-1692 Β/13-6-16) : Εγκριση Γενικο Κανονισμο Διπλογραφικς Λογιστικς Μονδων των Ενπλων Δυνμεων
14-6-16          ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 1865/65330/16 (ΦΕΚ-1695 Β/13-6-16) : Ανθεση καθηκντων του ΟΠΕΚΕΠΕ ως Οργανισμο Πληρωμν στο πλασιο διαχερισης του Ευρωπαικο Γεωργικο Ταμεου Αγροτικς Ανπτυξης στην Ειδικ Υπηρεσα Εφαρμογς ΠΑΑ 2014 -2020 και στη Δ/νση Προγραμματισμο και Εφαρμογν του Υπουργεου Αγροτικς Ανπτυξης και Τροφμων
13-6-16          ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚ/Φ/1089612/ΕΞ2016/13-6-16 : Απαλλαγ απ δασμ και ΦΠΑ ειδν πρτης ανγκης που παραλαμβνουν υπηρεσες / φορες για τη δωρεν διανομ τους σε ευπαθες κοινωνικς ομδες
13-6-16         ΟΑΕΕ 12/9-6-16 : Ρθμιση τρεχουσν και καθυστερομενων εισφορν ασφαλισμνων που χουν επαγγελματικ εγκατσταση δραστηριτητα σε οριοθετημνες περιοχς των Περιφερειν Αττικς, Πελοποννσου, Νοτου Αιγαου, Ανατολικς Μακεδονας - Θρκης, Κεντρικς Μακεδονας και Θεσσαλας και επλγησαν απ ντονα καιρικ και πλημμυρικ φαινμενα εντς του τους 2015
13-6-16        ΟΑΕΕ 11/9-6-16 : Ρθμιση τρεχουσν και καθυστερομενων εισφορν ασφαλισμνων που χουν επαγγελματικ εγκατσταση δραστηριτητα σε οριοθετημνες περιοχς των Περιφερειν Κεντρικς Μακεδονας, Ανατολικς Μακεδονας - Θρκης, Δυτικς Ελλδας, Ιονων Νσων και Κρτης, και επλγησαν απ θεομηνες λλες φυσικς καταστροφς εντς του τους 2014
13-6-16        ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΗΔ/Φ.40/15810/9-6-16 : Επανρτηση αρχεων στο Πργραμμα Διαγεια
13-6-16        ΟΑΕΕ 10/9-6-16 : Συμπληρωματικ οριοθτηση περιοχν της Περιφρειας Ανατολικς Μακεδονας και Θρκης που επλγησαν απ ντονα καιρικ και πλημμυρικ φαινμενα της 17ης Ιουλου 2014, 19ης Νοεμβρου 2014, της 4ης - 13ης Δεκεμβρου 2014, της 24ης Ιανουαρου 2015 και του Φεβρουαρου 2015
13-6-16         ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 18866/7-6-16 : Ενημρωση σχετικ με αναστολ ναρξης ισχος του Μρους Β του ν. 4281/14 (Α 160)
13-6-16          ΥΠΥΜΕΔΙ 39970/2197/10-6-16 : Απαρατητα Δικαιολογητικ για τη διαδικασα "Εκδοσης Απφασης Τλους Σειρς"
13-6-16        Κ.Υ.Α. 6.8208/5.7245/16 (ΦΕΚ-1669 Β/10-6-16) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 6.1714/5.1504/ (ΦΕΚ-424 Β) κ.υ.α. με θμα "Προθηση της απασχλησης μσω προγραμμτων κοινωφελος χαρακτρα στο πλασιο του ΕΣΠΑ 2014-2020
10-6-16        Κ.Υ.Α. Δ23/ΟΙΚ.25930/2011/16 (ΦΕΚ-1652 Β/9-6-16) : Σναψη Προγραμματικν Συμβσεων Υπουργεου Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Κοινωνικς Αλληλεγγης
10-6-16       ΥΠΕΘ Φ.361.22/34/95803/Ε3/10-6-16 : Διευκρινσεις σχετικ με την κλυψη κενν και κενομενων θσεων διευθυντν σχολικν  μονδων πρωτοβθμιας - δευτεροβθμιας εκπαδευσης και ΕΚ
10-6-16       ΙΚΑ Ε40/433/10-6-16 : Καταβολ τρεχουσν εισφορν στα πιστωτικ ιδρματα μσω ΔΙΑΣ με χρση Ταυττητας Πληρωμς Τρεχουσν Εισφορν απ 05-09-2016
10-6-16       ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 1.1/6063/16 (ΦΕΚ-1646 Β/9-6-16) : Ρθμιση ειδικτερων ζητημτων εφαρμογς των διατξεων των παρ. 3 ως 5 του ρθρου 72 του ν. 4375/16
10-6-16        ΦΕΚ-1653 Β/9-6-16 :
Κ.Υ.Α. Γ3Γ/35539/16 : Τροποποηση της υπ' αριθμ Φ.90380/25916/3294/11 (Β 2456) κ.υ.α. "Ενιαος Κανονισμς Προχν Υγεας (ΕΚΠΥ) του Εθνικο Οργανισμο Παροχν Υγεας (ΕΟΠΥΥ)", πως τροποποιθηκε ...
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1073/16 : Τροποποηση της απφασης του Γενικο Γραμματα Δημοσων Εσδων ΠΟΛ.1163/15 "Διαδικασα διορθσεων και χοργηση απαλλαγν απ τον Ενιαο Φρο Ιδιοκτησας Ακιντων, καθορισμς του αρμδιου οργνου", πως ισχει
10-6-16        ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1075/8-6-16 : Διευκρινσεις σχετικ με την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 25 του ν. 4172/13
10-6-16         ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 13727/ΟΙΚ.Φ.109.1/16 (ΦΕΚ-1637 Β/9-6-16) : Διαδικασα μονιμοποησης, ανανωσης της θητεας απλυσης των Πυροσβεστν Πενταετος Υποχρωσης και καθε λλο σχετικ θμα
10-6-16         Κ.Υ.Α. 1677/65137/16 (ΦΕΚ-1639 Β/9-6-16) : Εγκριση προγρμματος οικονομικν αποζημισεων και ενισχσεων, που προκπτουν απ την επιβολ κτηνιατρικν μτρων εξυγανσης του ζωικο κεφαλαου, για το τος 2016 --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
10-6-16        ΙΚΑ 16/9-6-16 : Χοργηση Επιδματος Κοινωνικς Αλληλεγγης Συνταξιοχων (ΕΚΑΣ) κατ το τος 2016
9-6-16          ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 18967/2-6-16 : Παροχ διευκρινσεων σχετικ με τη Συγκρτηση Υπηρεσιακν Συμβουλων στους ΟΤΑ α και β βαθμο
9-6-16       ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.19/1149/ΟΙΚ.15787/8-6-16 : Εκλογς αιρετν εκπροσπων των υπαλλλων στα υπηρεσιακ συμβολια των δημοσων υπηρεσιν και των νομικν προσπων δημοσου δικαου
9-6-16        ΥΠΕΚΑΑ Φ.80000/ΟΙΚ.26066/1065/8-6-16 : Συμπληρωματικς οδηγες για την χοργηση Επιδματος Κοινωνικς Αλληλεγγης Συνταξιοχων (ΕΚΑΣ)
9-6-16        ΦΕΚ-1618 Β/8-6-16 :
Κ.Υ.Α. 24013/410/16 : Σσταση και λειτουργα επιχειρησιακο δικτου και πληροφοριακο συστματος για τον Μηχανισμ Διγνωσης Αναγκν της Αγορς Εργασας
Κ.Υ.Α. Β2/2462/61235/16 : Τροποποηση της αριθμ. Α2/οικ.33354/2463/07 απφασης των Υπουργν Οικονομας και Οικονομικν, Αγροτικς Ανπτυξης και Τροφμων και Μεταφορν και Επικοινωνιν "Οροι και προυποθσεις χοργησης αδειν κυκλοφορας ΦΙΧ αυτοκιντων σε ιδιοκττες αυτοπροωθομενων θεριζοαλωνιστικν μηχανν" (Β 967)
9-6-16         Κ.Υ.Α. 178960/16 (ΦΕΚ-1635 Β/9-6-16) : Τροποποηση του Παραρτματος ΙΙΙ του ρθρου 19 του Προεδρικο Διατγματος 51/07 (Α 54), πως τροποποιθηκε με το ρθρο πμπτο του ν. 4117/13 (Α 29), σε συμμρφωση με την οδηγα 2014/101/ΕΕ "για την τροποποηση της οδηγας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου για τη θσπιση πλαισου κοινοτικς δρσης στον τομα της πολιτικς υδτων" της Ευρωπαικς Επιτροπς της 30ης Οκτωβρου 2014
9-6-16         Ν.4396/16 (ΦΕΚ-111 Α/8-6-16) : Κρωση του Μνημονου Συνεργασας μεταξ του Υπουργεου Εξωτερικν της Γεωργας και του Υπουργεου Εξωτερικν της Ελλδας για την προσγγιση της Γεωργας στην Ευρωπαικ Ενωση και λλες διατξεις
9-6-16         Ν. 4395/16 (ΦΕΚ-110 Α/8-6-16) : Κρωση του Μνημονου Συνεργασας μεταξ του Υπουργεου Εξωτερικν της Ελληνικς Δημοκρατας και του Υπουργεου Εξωτερικν της Δημοκρατας του Αζερμπαιτζν σε θματα Ευρωπαικς Ενωσης και λλες διατξεις
9-6-16         Ν. 4394/16 (ΦΕΚ-109 Α/8-6-16) : Κρωση του Μνημονου Συνεργασας μεταξ του Υπουργεου Εξωτερικν της Ελληνικς Δημοκρατας και του Υπουργεου Εξωτερικν και Ευρωπαικς Ολοκλρωσης της Δημοκρατας της Μολδαβας για την προσγγιση της Μολδαβας με την Ευρωπαικ Ενωση και λλες διατξεις  
9-6-16          Π.Δ. 65/16 (ΦΕΚ-108 Α/8-6-16) : Ρθμιση θεμτων εκπαδευσης Δοκμων Υπαστυνμων και Δοκμων Αστυφυλκων
9-6-16         Π.Δ. 66/16 (ΦΕΚ-112 Α/8-6-16) : Κατανομ οργανικν θσεων Εφετν στα Εφετεα της χρας
9-6-16        ΥΠΕΚΑΑ 26334/894/16 (ΦΕΚ-1623 Β/8-6-16) : Συμπλρωση της αριθμ. 25908/469/16 απφασης του Υφυπουργο Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Κοινωνικς Αλληλεγγης (ΦΕΚ 1604 Β) "Καθορισμς των τεχνικν παραμτρων υπολογισμο των εφπαξ παροχν"
9-6-16        ΥΠΥΜΕΔΙ Β2/23270/2779/7-6-16 : Ασυμββαστο της σκησης του επαγγλματος εκπαιδευτ υποψηφων οδηγν με την ιδιτητα του υπαλλλου του δημοσου των ΝΠΔΔ και του ευρτερου δημσιου τομα, καθς και των συνταξιοχων αυτν
8-6-16       ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 749/55347/11-5-16 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Τροποποηση της αριθμ. 1464/67426/12 διευκρινιστικς εγκυκλου εφαρμογς του νμου 4056/12 (ΦΕΚ-52 Α) : Ρυθμσεις για την κτηνοτροφα και τις κτηνοτροφικς εγκαταστσεις και λλες διατξεις"
8-6-16        ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1071/3-6-16 : Κοινοποηση της αριθμ. 7/2016 Γνωμοδοτσεις του ΝΣΚ σχετικ με τα μτρα διασφλισης των συμφερντων του Δημοσου σε βρος επιχειρσεων ΟΤΑ που χουν εφαρμογ οι διατξεις του ρθρου 10 του ν. 4071/12, πως ισχει
8-6-16      Κ.Υ.Α. 37764/873/Φ342/16 (ΦΕΚ-1602 Β/7-6-16) : Ηλεκτρομαγνητικ Συμβαττητα. Προσαρμογ της Ελληνικς νομοθεσας στην Οδηγα 2014/30/ΕΕ του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 26ης Φεβρουαρου 2014 --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
8-6-16      ΥΠΟΙΑΝΤ 53206/16 (ΦΕΚ-1596 Β/7-6-16) : Εγκριση κανονισμο λειτουργας του Εθνικο Συμβουλου Καταναλωτ και Αγορς (ΕΣΚΑ)
8-6-16       ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 1847/60594/16 (ΦΕΚ-1599 Β/7-6-16) : Τεχνικς κανονισμς επιλογς και αποδοχς κλνων ποικιλιν και κλνων υποκεμενων αμπλων
8-6-16         Κ.Υ.Α. 28960/16 (ΦΕΚ-1601 Β/7-6-16) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 2944/14 κ.υ.α. "Σστημα πιστοποησης Αρχικς Επαγγελματικς Κατρτισης των αποφοτων των Ινστιτοτων Επαγγελματικς Κατρτισης (ΙΕΚ) και των Σχολν Επαγγελματικς Κατρτισης (ΣΕΚ)
8-6-16      ΕΟΠΥΥ ΔΒ3Α/Φ115/ΟΙΚ.22156/8-6-16 : Χοργηση επιδματος λουτροθεραπεας στους ασφαλισμνους του ΕΟΠΥΥ , για την λουτρικ περοδο απ 1η Ιουνου ως 31η Οκτωβρου 2016
8-6-16      ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1074/7-6-16 : Κοινοποηση των ρθρων 45 ως και 49 και 206 του ν. 4389/16 (ΦΕΚ-94 Α)
8-6-16     ΦΕΚ-1604 Β/7-6-16 :
ΥΠΕΚΑΑ 25908/469/16 : Καθορισμς των τεχνικν παραμτρων υπολογισμο των εφπαξ παροχν
ΥΠΕΚΑΑ 23123/785/16 :  Καθορισμς των τεχνικν παραμτρων σχετικ με τις παροχς του Ενιαου Ταμεου Επικουρικς Ασφλισης
8-6-16      ΦΕΚ-1605 Β/7-6-16 :
Κ.Υ.Α. 26083/887/16 : Αναπροσαρμογ κριων συντξεων - Προστασα καταβαλλμενων συντξεων
ΥΠΕΚΑΑ 25909/470/16 : Αναπροσαρμογ καταβαλλμενων συντξεων του Ενιαου Ταμεου Επικουρικς Ασφλισης 
8-6-16       ΥΠΕΚΑΑ  Δ23/ΟΙΚ.22892/1750/20-5-16 : Υπενθμιση ορισμο εξουσιοδοτημνων υπαλλλων για την εφαρμογ του προγρμματος δωρεν φαρμακευτικς περθαλψης ανασφαλστων
8-6-16        ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΔΑΔ/Φ.53Α/2062/3050/2776/13-5-16 : Χοργηση αδειν σε ταυτχρονη υιοθεσα
8-6-16         ΥΠΕΘ Φ.251/91630/Α5/3-6-16 : Προθεσμα υποβολς δικαιολογητικν για τη συμμετοχ υποψηφων στις προκαταρκτικς εξετσεις των Σχολν της Ελληνικς Αστυνομας
8-6-16       ΥΠ.ΟΙΚ. ΜΑΔΚΑ/0009449/ΕΞ2016/16 : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 2/97892/0025/12 απφασης του Υπουργο Οικονομικν (ΦΕΚ-396 Β) "Καθορισμς του ειδικτερου τρπου προσδιορισμο και λογιστικς αποτπωσης των λειτουργικν εξδων και των διοικητικν δαπανν που αφαιρονται απ το τμημα σμφωνα με την παρ. 14 του ρθρου 2 του ν. 3986/11 .... --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
7-6-16       Ν. 4393/16 (ΦΕΚ-106 Α/6-6-16) : Κρωση της Προγραμματικς Σμφωνας (Programme Aggangement) Αριθμ. Α-1424 (MIOS) μεταξ του Ομοσπονδιακο Υπουργο Αμυνας και Αθλητισμο της Δημοκρατας της Αυστρας ..... και λλες διατξεις --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
7-6-16       Κ.Υ.Α. ΔΑΕΦΚ/ΟΙΚ.2445/Α36/16 (ΦΕΚ-1591 Β/6-6-16) : Επιδτηση ενοικου / συγκατοκησης για την κλυψη δαπανν στγασης κατοκων περιοχν που επλγησαν απ το σεισμ της 17ης Νοεμβρου 2015, σε περιοχς α) των ΠΕ Λευκδας, Κεφαλληνας και Ιθκης, της Περιφρειας Ιονων Νσων και β) της ΠΕ Αιτωλοακαρνανας της Περιφρειας Δυτικς Ελλδας
7-6-16        ΥΠΕΚΑΑ Φ.80020/ΟΙΚ.23619/Δ15.426/7-6-16 : Παροχ οδηγιν για την υλοποηση των διατξεων των ρθρων 47 και 48 του ν. 4387/16 (Α 85)
7-6-16        ΥΠΕΕ 141317/3337/7-6-16 : Υλοποηση Προγρμματος Δασοπροστασας τους 2016
7-6-16          ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1072/1-6-16 : Διευκρινσεις σχετικ με την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 8 του ν. 2367/95 περ Εταιρειν Κεφαλαου Επιχειρηματικν Συμμετοχν, μετ την ναρξη ισχος τους ν. 4172/13
7-6-16         ΚΥΣΟΠ 38/16 (ΦΕΚ-1593 Β/6-6-16) : Εγκριση σχεδου εφαρμογς δημοπρασιν (ΝΟΜΕ) --> βλ. μετα την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
6-6-16         ΙΚΑ Σ40/53/1-6-16 : Συνυπολογισμς του χρνου επιδτησης λγω ασθνειας προκειμνου να συμπληρωθον οι ειδικς ασφαλιστικς προυποθσεις για τη χοργηση μειωμνης σνταξης λγω γρατος απ το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
6-6-16          ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1070/6-6-16 : Οδηγες για τη συμπλρωση και την εκκαθριση της δλωσης φορολογας εισοδματος νομικν προσπων και νομικν οντοττων φορολογικο τους 2015
6-6-16          ΥΠ.ΟΙΚ. 2/14537/ΔΕΠ/13-5-16 : Παροχ οδηγιν αναφορικ με τη ορθ μισθολογικ κατταξη και εξλιξη του προσωπικο με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου ορισμνου χρνου, που απασχολεται στο Δημσιο, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, καθς και των αναπληρωτν εκπαιδευτικν και ΝΠΙΔ και ΔΕΚΟ της περ. 12 της υποπαρ. Γ1 της παρ. Γ του ρθρου πρτου του ν. 4093/12
6-6-16        ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1067/16 (ΦΕΚ-1575 Β/3-6-16) : Ρθμιση ληξιπρθεσμων οφειλν, λγω του σεισμο της 17ης-11-2016 στους Δμους Λευκδας, Μεγανησου και στην ΠΕ Κεφαλληνας - Ιθκης
6-6-16        K.Y.A. 105269/16 (ΦΕΚ-1577 Β/3-6-16) : Ιδρυση Κντρου Διαχερισης Αποθκευσης και Εφοδιασμο Ειδν Πρτης Ανγκης των Σημεων Διαμονς Προσφγων
6-6-16         ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 93/16 (ΦΕΚ-1572 Β/3-6-16) : Καθορισμς υποβαλλμενων πληροφοριν απ τις ασφαλιστικς και αντασφαλιστικς επιχειρσεις προς την Τρπεζα της Ελλδος --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
6-6-16       ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 94/16 (ΦΕΚ-1573 Β/3-6-16) : Ενιαα υποβολ εθνικν αναφορν ασφαλιστικν και αντασφαλιστικν επιχειρσεων προς την Τρπεζα της Ελλδος, στο πλασιο της Φερεγγυτητας ΙΙ για εποπτικος και στατιστικος σκοπος --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
6-6-16         ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 95/16 (ΦΕΚ-1574 Β/3-6-16) : Αντικατσταση της ΠΕΕ 82/16 "Πλασιο για την δρυση και λειτουργα εταιρειν διαχερισης απκτησης απαιτσεων πιστωτικν ιδρυμτων απ δνεια σε καθυστρηση (ν. 4354/15)" --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
3-6-16       ΥΠ.ΟΙΚ. 2/51568/ΔΠΓΚ/31-5-16 : Κατρτιση προυπολογισμο Γενικς Κυβρνησης Οικονομικο τους 2017 --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
3-6-16        ΥΠΥΜΕΔΙ ΓΔΤΥ/ΟΙΚ.3328/16 ΦΕΚ-1561 Β/2-6-16 : Εγκριση του Κανονισμο Τεχνολογας Σκυροδματος 2016 (ΚΤΣ-2016)
3-6-16         Κ.Υ.Α. 24018/411/16 (ΦΕΚ-1562 Β/2-6-16) : Επιδτηση της πρακτικς σκησης μαθητν των ΕΠΑΣ Μαθητεας ΟΑΕΔ του Ν. 3475/06, που θα απασχοληθον στο Δημσιο, σε φορες του Δημοσου Τομα, σε επιχειρσεις Οργανισμν Τοπικς Αυτοδιοκησης (ΟΤΑ), σε ιδιωτικς επιχειρσεις εκμεταλλεσεις, σε συνεταιρισμος, σε σωματεα κλπ. το τος 2016   
3-6-16        ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1069/1-6-16 : Κοινοποηση της υπ' αριθμ. 129/15 γνωμοδτησης του ΝΣΚ περ της φορολογητας αξας σε περπτωση υπαγωγς επιχερησης στη διαδικασα της εξυγανσης του ρθρου 99 του ν. 3588/07
3-6-16        Κ.Υ.Α. 2231.2-6/46047/16 (ΦΕΚ-1564 Β/2-6-16) : Κρωση Κανονισμο Εισαγωγς Σπουδαστν / Σπουδαστριν στις Ακαδημες Εμπορικο Ναυτικο (ΑΕΝ) για το εκπαιδευτικ τος 2016-2017
3-6-16         ΥΠ.ΟΙΚ. 2/51290/0026/2-6-16 : Παροχ οδηγιν επ της αριθμ. 2/16750/0026/13-5-16 κ.υ.α. "Καθορισμς διαδικασας και εξειδκευση μεταφερμενων αρμοδιοττων απ τις Υπηρεσες Δημοσιονομικο Ελγχου / Ειδικ Λογιστριο στις Οικονομικς Υπηρεσες Φορων της Γενικς Κυβρνησης"
2-6-16        ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΑΦ/Β/1084349/ΕΞ2016/1-6-16 : Διευκρινσεις σχετικ με την εφαρμογ των διατξεων του ρθορυ 8 του ν. 2367/95 περ Εταιρειν Κεφαλαου Επιχειρηματικν Συμμετοχν, μετ την ναρξη ισχος του ν. 4172/13
2-6-16         ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1068/1-6-16 : Κοινοποηση των διατξεων των παραγρφων 7, 8 και 11 του ρθρου 112 του ν. 4387/16 και της παρ. 4 του ρθρου 44 του ν. 4389/16
2-6-16        ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΑΦ/Β/1084012/ΕΞ2016/1-6-16 : Διευκρινσεις σχετικ με την κπτωση ΕΝΦΙΑ απ οικοδομικ επιχερηση
2-6-16        ΟΓΑ 4/31-5-16 : Ηλεκτρονικ καταχρηση και υποβολ της ατησης για χοργηση Επιδματος Κυοφορας Λοχεας, ασφαλισμνων του ΟΓΑ
2-6-16        ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΑΦ/Β/1084102/ΕΞ2016/1-6-16 : Εφαρμογ των διατξεων των ν.δ. 1297/72 και ν. 2166/93 επ μετατροπς ατομικς επιχερησης και κοινωνας αστικο δικαου σε ΙΚΕ
2-6-16      ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1066/1-6-16 : Τροποποηση Πτωχευτικο Κδικα (ν. 3588/07) : Κοινοποηση διατξεων του Κεφαλαου Α της υποπαρ. Γ3 του ρθρου 2 του ν. 4336/15 (ΦΕΚ-94 Α/14-8-15), του ρθρου 66 του ν. 4356/15 (ΦΕΚ-181 Α/24-12-15) και του ρθρου 13 του ν. 4378/16 (ΦΕΚ-55 Α/5-4-16) και παροχ οδηγιν
2-6-16       ΥΠΕΚΑΑ Φ.80000/ΟΙΚ.22102/922/1-6-16 : Παροχ οδηγιν για την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 92 του ν. 4387/16 (ΦΕΚ-85 Α), "Επδομα Κοινωνικς Αλληλεγγης Συνταξιοχων (ΕΚΑΣ)"
2-6-16      ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.40228/2-6-16 : Πρληψη των επιπτσεων απ την εμφνιση υψηλν θερμοκρασιν και κασωνα
2-6-16       Κ.Υ.Α. 16299/566/16 (ΦΕΚ-1547 Β/1-6-16) : Τροποποηση και συμπλρωση της υπ' αριθμ. 30716/1284/15 κ.υ.α. "Κατρτιση προγρμματος επιδτησης διακοπν εργαζομνων, ανργων και των οικογενειν αυτν με Επιταγ Κοινωνικο Τουρισμο, τους 2015-2016" (ΦΕΚ-1836 Β)
2-6-16       ΥΠ.ΟΙΚ. 30/003/000/2073/31-5-16 : Κοινοποηση διατξεων του ν. 4389/16
1-6-16        ΙΚΑ 15/1-6-16 : Αναγνριση χρνου ασφλισης σε υπηκους τρτων χωρν που κατχουν ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΥΠΟΥ Α (Γ1.3) (Γ1.4) χορηγηθεσα για ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ, σμφωνα με τις διατξεις της παρ. 23, εδφιο 4, του ρθρου 8 του ν. 4332/15, προκειμνου να προβον στην τακτοποηση της νμιμης διαμονς τους στην χρα --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
1-6-16         ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ 8097/16 (ΦΕΚ-1542 Β/31-5-16) : Διρκεια ισχος δελτων αιτοντων διεθν προστασα
1-6-16          Ν. 4392/16 (ΦΕΚ-100 Α/31-5-16) : Κρωση της Συμφωνας μεταξ της Κυβρνησης της Ελληνικς Δημοκρατας και της Κυβρνησης της Λαικς Δημοκρατας της Κνας για την Αμοιβαα Ιδρυση Πολιτιστικν Κντρων και λλες διατξεις  (Αρθρο Δετερο : Μετθεση ημερομηνας ισχος της νομοθεσας σχετικ με δημσιες συμβσεις, ργα, μελτες, προμθειες και υπηρεσες) --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ)
1-6-16         Ν.4391/16 (ΦΕΚ-97 Α/30-5-16) : Κρωση του Μνημονου Κατανησης μεταξ της Κυβρνησης της Ελληνικς Δημοκρατας και της Κυβρνησης της Λαικς Δημοκρατας της Κνας σχετικ με τη Συνεργασα στον τομα των Θαλασσων Υποθσεων και λλες διατξεις (Αρθρο Δετερο : Παρταση προθεσμας ρθρου 132 παρ. 6α ν. 4270/14 - Διενργεια διαγωνιστικν διαδικασιν απ Εθνικ Κεντρικ Αρχ προμηθειν Υπουργεου απ φορα ΕΛΑΣ...) --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ)
1-6-16         Ν.4390/16 (ΦΕΚ-96 Α/30-5-16) : Κρωση της Συνολικς Συμφωνας - Πλασιο Εταιρικς Σχσης και Συνεργασας μεταξ της ΕΕ και των κρατν - μελν της, αφενς, και της Σοσιαλιστικς Δημοκρατας του Βιετναμ, αφετρου, με τις αναπσπαστες σε αυτν Δηλσεις και λλες διατξεις (Αρθρο Δετερο : Ρυθμσεις θεμτων περ μη εξυπηρετομενων δανεων - Τροποποηση διατξεων ν. 4354/15 (Α 176) --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
1-6-16        ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2133.1/46363/31-5-16 : Εφαρμογ διατξεων Γενικο Κανονισμο Λιμνων αριθμ. 60
1-6-16         Κ.Υ.Α. 1016/5/47-Η/16 (ΦΕΚ-1538 Β/31-5-16) : Ατομικο φκελοι πολιτικν φρονημτων
1-6-16         ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚΦ/Γ/1082467/ΕΞ2016/31-5-16 : Κοινοποηση διατξεων του ρθρου 59 του ν. 4389/16 (94 Α) - Τροποποηση διατξεων των νμων 2960/01 και 3833/10
1-6-16         ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1065/31-5-16 : Κοινοποηση διατξεων ρθρου 9 του Ν. 4378/16 (ΦΕΚ-55 Α/5-4-16)
1-6-16          Π.Δ. 60/06 (ΦΕΚ-99 Α/31-5-16) : Τροποποηση διατξεων του Π.Δ. 124/03 "Κανονισμς πρσληψης προσωπικο με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου, στο Πυροσβεστικ Σμα, ως Πυροσβεστν εποχικς απασχλησης"
1-6-16          Κ.Υ.Α. Β2Β/ΟΙΚ.38642/16 (ΦΕΚ-1536 Β/31-5-16) : Ελεγχος και εκκαθριση δαπανν συμβεβλημνων παρχων υγεας
1-6-16          Ν. 4389/16 (ΦΕΚ-94 Α/27-5-16) : Επεγουσες διατξεις για την εφαρμογ της συμφωνας δημοσιονομικν στχων και διαρθρωτικν μεταρρυθμσεων και λλες διατξεις
31-5-16        ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚ/Φ/1082463/ΕΞ2016/31-5-16 : Κοινοποηση διατξεων του σχεδου νμου "Επεγουσες διατξεις για την εφαρμογ της συμφωνας δημοσιονομικν στχων και διαρθρωτικν μεταρρυθμσεων και λλες διατξεις
31-5-16         ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΑΦ/Β/1082314/ΕΞ2016/30-5-16 : Φορολογικ μεταχεριση εσδου απ το πλειστηρασμα κινητν πραγμτων που εκποιονται στο πλασιο της διαδικασας του ρθρου 146 του Πτωχευτικο Κδικα (ν. 3588/07)
31-5-16        ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 3687/23-5-16 : Λψη απφασης για την εφαρμογ του μτρου της απαγρευσης της κυκλοφορας οχημτων και παραμονς εκδρομων σε εθνικος δρυμους, δση και "ευπαθες" περιοχς
31-5-16        ΙΚΑ Ε33/1045/30-5-16 : Ρθμιση ασφαλιστικν εισφορν των εργοδοτν Κοινν Επιχειρσεων και Οικοδομοτεχνικν Εργων οι οποοι χουν επαγγελματικ εγκατσταση στις ΠΕ, Λευκδας, Κεφαλληνας και Ιθκης και στη ΠΕ Αιτωλοακαρνανας της Περιφρειας Δυτικς Ελλδας που επλγησαν απ τον σεισμ της 17ης Νοεμβρου 2015
31-5-16         ΥΠΕΘ Φ.361.22/32/88447/Ε3/31-5-16 : Διευκρινσεις σχετικ με την τοποθτηση διευθυντν και υποδιευθυντν σε σχολικς μονδες στις οποες δεν υπρχει εκπαιδευτικς με οργανικ θση
31-5-16       ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Α3Γ/ΓΠ/ΟΙΚ.39364/31-5-16 : Διευκρινσεις σχετικ με τη διασφλιση της πρσβασης των ανασφλιστων και των κοινωνικ ευλωτων ομδων στο δημσιο σστημα υγεας
31-5-16         Κ.Υ.Α. 39981/16 (ΦΕΚ-1532 Β/31-5-16) : Οπλοφορα υπαλλλων εξωτερικς φρορησης καταστημτων κρτησης, εκτς υπηρεσας
31-5-16       ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2252.2.4/46036/31-5-16 : Τροποποηση - Συμπλρωση της υπ' αριθμ. 2252.2.4/35188/15/5-11-15 Εγκυκλου "Καθορισμς συνδσεων λιμνων για τις οποες πληρονται οι προυποθσεις της υπ' αριθμ. 3323.1/02/08/21-3-08 απφασης (Β 530)
31-5-16        ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΑΦ/Β/1081630/ΕΞ2016/26-5-16 : Οι δημοτικο συνδυασμο δεν υποχρεονται, μετ την ναρξη ισχος του ν. 4172/13, σε υποβολ δλωσης φορολογας εισοδματος
30-5-16       ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1064/30-5-16 : Παρακρταση φρου και ειδικς εισφορς αλληλεγγης στο εισδημα απ μισθωτ εργασα και συντξεις μετ την ψφιση του ν. 4387/16 (ΦΕΚ-85 Α/12-5-16) και του ν. 4389/16 "Επεγουσες διατξεις για την εφαρμογ της συμφωνας δημοσιονομικν στχων και διαρθρωτικν μεταρρυθμσεων και λλες διατξεις
30-5-16       ΙΚΑ Α42/5/27-5-16 : Μη καταβολ εισφορν Δρου Πσχα οδηγν ταξ, τους 2016
30-5-16        ΥΠΟΙΑΝΤ 56203/30-5-16 : Παροχ διευκρινσεων ως προς το στοιχεο στ της υπ' αριθμ. πρωτ. 633/5-1-15 υ.α.
30-5-16       ΥΠΕΘ 87370/30-5-16 : Οδηγς λειτουργας και κδικας δεοντολογας του Ηλεκτρονικο Μητρου Δεδομνων Μαθητν ΑμεΑ
30-5-16       ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1063/30-5-16 : Κοινοποηση διατξεων ρθρου 52 σχεδου νμου "Επεγουσες διατξεις για την εφαρμογ της συμφωνας δημοσιονομικν στχων και διαρθρωτικν μεταρρυθμσεων και λλες διατξεις"
30-5-16        ΥΠΥΜΕΔΙ ΔΝΣΒ/24918/ΕΓΚ.12/27-5-16 : Ενημρωση σχετικ με την υπ' αριθμ. 726/16 απφαση του Διοικητικο Πρωτοδικεου Αθηνν
30-5-16       ΥΠΥΜΕΔΙ ΔΝΣΒ/29379/ΕΓΚ.11/27-5-16 : Εκδοση ν.4380/16 σχετικ με την αναστολ ναρξης ισχος του Μρου Β του ν. 4281/14
30-5-16        ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΗΔ/Φ.40/14390/16 (ΦΕΚ-1507 Β/27-5-16) : Τροποποηση της αριθμ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/14-1-15 Υ.Α. (ΦΕΚ-116 Β) "Ρθμιση λεπτομερειακν και τεχνικν θεμτων για την περαιτρω ενσχυση της διαφνειας μσω της ανρτησης στο "Πργραμμα Διαγεια" των δαπανν των επιχορηγομενων φορων (ρθρο 10Β Ν. 3861/10,  πως προστθηκε με το ρθρο 16 του Ν. 4305/14)
30-5-16        Ν. 4388/16 (ΦΕΚ-93 Α/27-5-16) : Κρωση της Συμφωνας Εταιρικς Σχσης και Συνεργασας μεταξ της Ευρωπαικς Ενωσης και των κρατν - μελν της, αφενς, και της Δημοκρατας του Ιρκ, αφετρου με τα αναπσπαστα σε αυτν Παραρτματα 1 ως 4, Προσαρτματα, Πρωτκολλα, Σημεισεις και τη Μονομερ Δλωση της ΕΕ σχετικ με το ρθρο 96 της Συμφωνας και λλες διατξεις --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
30-5-16        Π.Δ. 59/16 (ΦΕΚ-95 Α/27-5-16) : Τρπος προσδιορισμο της εμπορικς αξας του ακιντου που κατσχεται σμφωνα με τον Κδικα Πολιτικς Δικονομας και καθορισμς του αρμοδου οργνου προσδιορισμο της αξας
27-5-16        ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ "Ρθμιση θεμτων ΟΤΑ και λλες διατξεις αρμοδιτητας Υπουργεου Εσωτερικν και Διοικητικς Ανασυγκρτησης
27-5-16          ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 909/61979/27-5-16 : Εγκκλιος - διευκρινσεις για τον χαρακτηρισμ των νεοεισερχμενων ως επαγγελματες αγρτες
27-5-16          ΥΠΥΜΕΔΙ 36289/3113/27-5-16 : Αναπροσαρμογ των τελν τεχνικο ελγχου οχημτων λγω αξησης του ΦΠΑ
27-5-16         ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 1506/59229/16 (ΦΕΚ-1502 Β/26-5-16) : Λεπτομρειες εφαρμογς του θεσμο του "κτηνιτρου εκτροφς" στις κτηνοτροφικς εκμεταλλεσεις, για την εφαρμογ του ρθρου 60 και της παρ. 8 του ρθρου 62 του ν. 4235/14
27-5-16         Κ.Υ.Α. Δ22/ΟΙΚ.22418/730/16 (ΦΕΚ-1488 Β/26-5-16) : Ανθεση οργνωσης και λειτουργας Παιδικν Εξοχν - Κατασκηνσεων του Κρατικο Προγρμματος σε Δμους
27-5-16        ΥΠΕΘ Φ.20/82041/Δ4/26-5-16 (ΦΕΚ-1489 Β/26-5-16) : Καθορισμς των Τομων και των Ειδικοττων των Επαγγελατικν Λυκεων (ΕΠΑΛ) του Ν. 4386/16 (Α 83) και της αντιστοιχας μεταξ τους
26-5-16        ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 3791/26-5-16 : Εκδοση ημερσιου Χρτη Πρβλεψης Κινδνου Πυρκαγις απ την ΓΓΠΠ κατ την αντιπυρικ περοδο 2016
26-5-16      ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Α2Α/ΓΠ/ΟΙΚ.37742/26-5-16 : Διευκρινσεις σχετικ με υποβολ ξενγλωσσων δικαιολογητικν για θσεις ιατρν κλδου ΕΣΥ
26-5-16      ΥΠ.ΟΙΚ. 30/003/000/1849/25-5-16 : Κοινοποηση διατξεων του ν. 4384/16
26-5-16       ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1Β/ΓΠ/ΟΙΚ.37840/26-5-16 : Μτρα για τη διασφλιση της υγιεινς και της ασφλειας των παρεχμενων συσσιτων - τροφμων και ποτν σε οργανωμνες δομς φιλοξενας προσφγων - μεταναστν
26-5-16      ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 17980/25-5-16 : Ευρωπαικ Πργραμμα "Ευρπη για τους Πολτες, 2014-2020" : Επιδτηση Αδελφοποισεων και Δικτων Πλεων (Προθεσμα : 1η Σεπτεμβρου 2016)
26-5-16       ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 18138/26-5-16 : Μηχανισμς για τη διασφλιση γκαιρης παροχς οικονομικν στοιχεων που σχετζονται με δαπνες μεταναστευτικν - προσφυγικν ρον
26-5-16       ΟΠΕΚΕΠΕ 82627/26-5-16 : Εγκκλιος - Εγχειρδιο διαδικασιν ολοκληρωμνου συστματος 2016 σχετικ με την εφαρμογ του καθεσττος της βασικς ενσχυσης, λοιπν καθεσττων και μτρων στριξης στα πλασια του Καν. (ΕΕ) 1307/13 και 229/13 --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
26-6-16        Κ.Υ.Α. 21559/732/16 (ΦΕΚ-1478 Β/25-5-16) : Παρταση της προβλεπμενης απ το ρθρο 55 παρ. 3 του Ν. 4305/14 (Α 237) προθεσμας υποβολς αιτσεων απ δικαιοχους επιδτησης επιτοκου απ τον πρην ΟΕΚ
26-5-16         Κ.Υ.Α. Φ.43000/16548/689/16 (ΦΕΚ-1484 Β/25-5-16) : Καθορισμς ψους ημερησου τροφεου κατασκηνσεων τους 2016
26-5-16         ΓΓΕΕ 10541/26-5-16 : Περ υποβολς, απ τους Δμους λης της χρας, αιτημτων γκρισης επικοινωνιακν προγραμμτων καθς και λοιπν στοιχεων διαφημιστικς δαπνης και ερευνν ραδιοτηλεοπτικς αγορς
26-5-16          ΦΕΚ-1485 Β/25-5-16 :
Κ.Υ.Α. 20898/1186/16 : Καθορισμς του ψους χρηματοδτησης του Ενιαου Ταμεου Ανεξρτητα Απασχολουμνων (ΕΤΑΑ) - Τομας Σνταξης και Ασφλισης Υγειονομικν (ΤΣΑΥ) για την κλυψη μρους του ελλεμματος του για το τος 2016
Κ.Υ.Α. 20900/1187/16 : Καθορισμς του ψους χρηματοδτησης του Ενιαου Ταμεου Ανεξρτητα Απασχολουμνων (ΕΤΑΑ) - Τομας Ασφλισης Νομικν (ΤΑΝ) για την κλυψη μρους του ελλεμματος του για το τος 2016
ΥΠΕΚΑΑ Φ.10041/12578/394/16 : Υλοποηση προγρμματος επιδοτομενου παραθερισμο των συνταξιοχων του Τομα Ασφλισης Νομικν (ΤΑΝ) του Ενιαου Ταμεου Ανεξρτητα Απασχολουμνων (ΕΤΑΑ) τους 2016
26-5-16         ΚΥΣΟΠ 35/16 (ΦΕΚ-1473 Β/25-5-16) : Εγκριση σχεδου εφαρμογς δημοπρασιν (ΝΟΜΕ) --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
26-5-16      ΚΥΣΟΠ 33/16 (ΦΕΚ-1472 Β/25-5-16) : Εγκριση Επιχειρησιακο Προγρμματος Ταμεου Αξιοποησης Ιδιωτικς Περιουσας του Δημοσου ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
25-5-16      ΥΠΕΕ ΑΠΕΗΛ/Γ/Φ1/ΟΙΚ.177367/16 (ΦΕΚ-1463 Β/24-5-16) : Τροποποηση της υ.α. "Κδικας Προμθειας Ηλεκτρικς Ενργειας σε Πελτες" (ΦΕΚ-832 Β/9-4-16)
25-5-16       ΙΚΑ Α42/4/24-5-16 : Αποτμηση των χορηγουμνων, απ τους εργοδτες, παροχν σε εδος για το τος 2016
25-6-16      ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1061/24-5-16 : Κοινοποηση διατξεων του νμου "Επεγουσες διατξεις για την εφαρμογ της συμφωνας δημοσιονομικν στχων και διαρθρωτικν μεταρρυθμσεων και λλες διατξεις" για την αξηση του συντελεστ ΦΠΑ σε 24% και την κατργηση των μεωμνων συντελεστν στη δετερη ομδα νησιν
25-6-16       ΕΟΠΥΥ ΔΒ4Α//Φ36/50/ΟΙΚ.19840/25-5-16 : Σχετικ με την χοργηση φαρμκων πρκλησης ωοθυλακιορρηξας και εξωσωματικς γονιμοποησης
25-9-16      ΥΠΕΘ Φ.151/84337/Α5/25-5-16 : Κλυψη εξδων μετακνησης, διαμονς και διατροφς υποψηφων που συμμετχουν στις Πανελλαδικς εξετσεις το διο τος κατ το οποο αποφοιτον απ Γενικ Επαγγελματικ Λκειο και εξετζονται πανελλαδικ σε λλη σχολικ  μονδα απ αυτ στην οποα υπβαλαν ατηση - δλωση
25-9-16         ΦΕΚ-1469 Β/24-5-16 : 
Κ.Υ.Α. 1666-Ο/ΑΣ256/16 : Παρταση υποτροφιν και χοργηση νων υποτροφιν σε αλλοδαπος, αλλογενες και ομογενες σπουδαστς σε Ελληνικ Πανεπιστμια και ΤΕΙ για το τος 2016
ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Α2Β/ΓΠ/ΟΙΚ.34879/16 : Συμπλρωση κ.υ.α. υπ' αριθμ. Α2β/ΓΠ/οικ.22225/16 με περιεχμενο τον καθορισμ διαδικασας αποσπσεων, μετατξεων, μεταθσεων και μετακινσεων του νοσηλευτικο, παραιατρικου και λοιπο προσωπικο των ΦΠΥ Υγεας τωμ ΔΥΠε
Κ.Υ.Α. 24558/16 : Υπαγωγ κτηματογραφομενων περιοχν στην τοπικ αρμοδιτητα Υποθηκοφυλακεων που θα λειτουργον κατ το μεταβατικ στδιο ως Κτηματολογικ Γραφεα
25-9-16          ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 808/58669/16 (ΦΕΚ-1461 Β/24-5-16) : Καθορισμς των αναγκαων συμπληρωματικν μτρων για την εφαρμογ του Κανονισμο (ΕΕ) αριθμ. 1308/13 του ΕΚ και του Συμβουλου του Κανονισμο (ΕΚ) αριθμ. 1249/08 της Επιτροπς και της αριθμ. 2010/642/ΕΕ απφασης της Επιτροπς σχετικ με την ταξινμηση των σφγιων χορων και την κοινοποηση των σχετικν τιμν
25-9-16        K.Y.A. 300539/ΥΔ1605/16 (ΦΕΚ-1453 Β/24-5-16) : Συγκρτηση και διαδικασα στελχωσης των Κοινν Γραμματειν στο πλασιο των Προγραμμτων Διασυνοριακς και Διακριατικς Συνεργασας του Στχου "Ευρωπαικ Εδαφικ Συνεργασα", σμφωνα με το ρθρο 41 του Ν. 4314/14, πως ισχει
24-5-16       ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/46/ΟΙΚ.14275/24-5-16 : Εξυπηρτηση αναγκν τομα καθαριτητας προσωπικο που απασχολεται με δμηνες συμβσεις
24-5-16      ΙΚΑ 14/24-5-16 :  Επικαιροποηση οδηγιν σχετικ με τη χοργηση της επισημεωσης της Σμβασης της Χγης
24-5-16     ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ - Επεγουσες διατξεις για την εφαρμογ της συμφωνας δημοσιονομικν στχων και διαρθρωτικν μεταρρυθμσεων και λλες διατξεις --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ το γγραφο ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ-ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
24-5-16       ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΗΔ/Φ.40/14187/23-5-16 : Εκδοση Υπουργικς Απφασης για παρταση πρτης εφαρμογς των προβλψεων του ρθρου 10Β του Ν. 4305/14
24-5-16        ΥΠΕΚΑΑ 13249/300/21-3-16 : Διευκρινσεις σχετικ με την υποχρωση τρησης του Ειδικο Βιβλου Υπερωριν απ τους Δμους
24-5-16        ΦΕΚ-1434 Β/20-5-16 :
ΥΠΕΚΑΑ Φ.21250/ΟΙΚ.21084/5489/16 : Τροποποηση της αριθμ. Φ.21250/οικ.14679/3797/16 απφασης του ΥΠΕΚΑΑ "Συγκρτηση Υπηρεσιακο Συμβουλου του Ενιαου Ταμεου Επικουρικς Ασφλισης (ΕΤΕΑ) (Β 954)
ΡΑΕ 41/16 : Αναπροσαρμογ του ορου ετσιας επιβρυνσης των Πελατν ηλεκτρικς ενργειας για την κλυψη δαπανν παροχς Υπηρεσιν Κοινς Ωφλειας (ΥΚΩ) το τος 2016, σμφωνα με την παρ. 7 του ρθορυ 55 του Ν. 4001/11
ΡΑΕ 43/16 : Αναπροσαρμογ ετσιων ανταποδοτικν τελν υπρ ΡΑΕ για το τος 2016
24-5-16        ΦΕΚ-1432 Β/20-5-16 :
ΥΠΕΚΑΑ Δ9/ΟΙΚ.20940/5437/16 : Τροποποηση της αριθμ. Δ9/οικ.16298/4217/16 απφασης του ΥΠΕΚΑΑ "Συγκρτηση Β Υπηρεσιακο Συμβουλου του Οργανισμο Απασχλησης Εργατικο Δυναμικο (ΟΑΕΔ)" (Β 1083)
Κ.Υ.Α. 31652/2847/16 : Παρταση προσωρινς δειας λειτουργας των συνεργεων οχημτων που εμππτουν στην παργραφο 15 του ρθρου 42 του υπ' αριθμ. Ν. 4030/11 (Α 249)
24-5-16         ΦΕΚ-1423 Β/20-5-16 :
ΥΠΕΚΑΑ 19321/Δ9/4985/16 : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 14497/δ9/3735/29-3-16 απφασης συγκρτησης Υπηρεσιακο Συμβουλου του Υπουργεου Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Κοινωνικς Αλληλεγγης
ΥΠΕΚΑΑ  Φ.10053/ΟΙΚ.17595/732/16 : Χοργηση κτακτης οικονομικς ενσχυσης σε μη επιδοτομενους ανργους, ασφαλισμνους του Λογαριασμο Ανεργας Προσωπικο Ημερησων Εφημερδων Αθηνν και Θεσσαλονκης του Κλδου Ανεργας και Δρου του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, για τις γιορτς του Πσχα 2016
24-5-16         Κ.Υ.Α. Γ5(Β)/ΓΠ/ΟΙΚ.36277/16 (ΦΕΚ-1445 Β/23-5-16) : Ρυθμσεις επαγγλματος φαρμακοποιο - Ιδρυση φαρμακεου
23-5-16        ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1060/17-5-16 : Κοινοποηση της αριθμ. ΔΕΠΕΑ/Γ/172335/16-2-16 (Ορθ Επανληψη 22/4/2016) εγκυκλου του Υπουργεου Περιβλλοντος και Ενργειας αναφορικ με την καταχρηση του Πιστοποιητικο Ενεργειακς Απδοσης στην ηλεκτρονικ εφαρμογ "Δλωση Πληροφοριακν Στοιχεων Μισθσεων Ακνητης Περιουσας"
23-5-16        ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 17707/19-5-16 : Καταγραφ ιατρν εργασας και τεχνικν ασφαλεας
23-5-16      ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 15084/19-5-16 : Ανγκες υπηρεσιν για στελχωση με αποφοτους της ΚΕ εκπαιδευτικς σειρς της Εθνικς Σχολς Δημσιας Διοκησης και Αυτοδιοκησης (ΕΣΔΔΑ)
23-5-16       ΥΠΟΑΘ ... 165358/11665/4298/943/23-5-16 : Ερμηνευτικ εγκκλιος του ρθρου 31 , ν. 4373/16, για τη χοργηση αδεας μετ' αποδοχν στους εν ενεργεα αθλητς / αθλτριες εθνικν και προεθνικν ομδων καθς και στους προπονητς / προποντριες αυτν
23-5-16        ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.36436/20-5-16 : Πρσθετα μτρα πρληψης μετδοσης ασθενειν απ τους διαβιβαστς
23-5-16        ΥΠΕΘ Φ.251/82508/Α5/23-5-16 : Προθεσμα υποβολς δικαιολογητικν για τη συμμετοχ υποψηφων στις προκαταρκτικς εξετσεις των Σχολν της Πυροσβεστικς Ακαδημας ακαδημαικο τους 2016-2017
23-5-16           ΕΟΤ 5788/20-5-16 : Επικαιροποηση της με ΑΠ 514666/14 εγκυκλου που αφορ στη διαδικασα παροχς σμφωνης γνμης σε προγρμματα και ενργειες τουριστικς προβολς των Περιφερειν και των Δμων της Χρας
23-5-16         ΥΠΕΚΑΑ 20249/441/16 (ΦΕΚ--1430 Β/20-5-16) : Καθορισμς Υψους Δρου Εορτν Πσχα 2015 των Εφημεριδοπωλν λης της χρας
23-5-16        Κ.Υ.Α. 52019/ΔΤΒΝ1152/16 (ΦΕΚ-1426 Β/20-5-16) : Προσαρμογ της ελληνικς νομοθεσας προς τις διατξεις της Οδηγας 2014/34/ΕΕ του ΕΚ και του Συμβουλου της 26ης Φεβρουαρου 2014 για την εναρμνιση των νομοθεσιν των κρατν μελν σχετικ με τις συσκευς και τα συστματα προστασας που προορζονται για χρση σε εκρξιμες ατμσφαιρες (αναδιατπωση)
23-5-16       Κ.Υ.Α. 51157/ΕΤΒΝ1129/16 (ΦΕΚ-1425 Β/20-5-16) : Προσαρμογ της ελληνικς νομοθεσας στην οδηγα 2014/35/ΕΕ του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 26ης Φεβρουαρου 2014 για την εναρμνιση των νομοθεσιν των κρατν μελν σχετικ με τη διαθεσιμτητα στην αγορ ηλεκτρολογικο υλικο που προορζεται να χρησιμοποιηθε εντς ορισμνων ορων τσης
20-5-16     ΥΠΕΚΑΑ Δ23/ΟΙΚ.22892/1750/20-5-16 : Υπενθμιση ορισμο εξουσιοδοτημνων υπαλλλων για την εφαρμογ του προγρμματος δωρεν φαρμακευτικς περθαλψης ανασφαλστων
20-5-16      Κ.Υ.Α. 22750/16 (ΦΕΚ-1391 Β/19-5-16) : Ανθεση εσπραξης ενιαου ειδικο προστμου και παραβλου του Ν. 4178/13 σε Φορες Εσπραξης, μσω των υπηρεσιν της εταιρεας Διατραπεζικ Συστματα Α.Ε. (ΔΙΑΣ ΑΕ) 
20-5-16      Κ.Υ.Α. 11248/641/16 (ΦΕΚ-1413 Β/19-5-16) : Καθορισμς του ψους χρηματοδτησης του Ενιαου Ταμεου Ασφλισης Προσωπικο Μσων Μαζικς Ενημρωσης για την κλυψη μρους του ελλεμματος του Τομα Σνταξης Εφημεροδιπωλν και Υπαλλλων Πρακτορεων Αθηνν για το τος 2016
20-5-16       Κ.Υ.Α. 177451/16 (ΦΕΚ-1417 Β/19-5-16) : Κατανομ τους 2016 ποστητας 132.000 χιλιολτρων αυτοσιου βιοντζελ, σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 15Α παρ. 7 του Ν. 3054/02
20-5-16        ΦΕΚ-1410 Β/19-5-16 :
Κ.Υ.Α. 16961/16 : Ορισμς μγιστου επιτρεπμενου αριθμο των ατμων που θα προσληφθον με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου ορισμνου χρνου θα συνψουν σμβαση μσθωσης ργου, κατπιν γκριση της Επιτροπς του ρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/06 πως ισχει, στους ΟΤΑ α και β βαθμο για το τος 2016
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 16931/16 : Εναρξη λειτουργας της Υπηρεσας Υποδοχς και Ταυτοποησης και ταυτχρονη κατργηση της Υπηρεσας Πρτης Υποδοχς
20-5-16        Π.Δ. 56/16 (ΦΕΚ-91 Α/19-5-16) : Φοτηση και αξιολγηση των μαθητν του Επαγγελματικο Λυκεου (ΕΠΑΛ)
2014 , 13, 10433
. 210 8227952, fax 210 8843339, email support@nomotelia.gr.