»
»
»
»
»
» DVD
»
»
»
»
»
» -


28-8-15    Π.Δ. 66/15 (ΦΕΚ-107 Α/28-8-15) : Διλυση της Βουλς, προκρυξη εκλογς Βουλευτν και σγκληση της νας Βουλς
28-8-15    ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κου ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ : ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ-ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ (συνχεια των απ 12/08/2015 -18/08/2015 και 21/08/2015 ενημερωτικν δελτων), σχετικ με :
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
I. ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ.
Α. Μνιμο προσωπικ και προσωπικ με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου αορστου χρνου.
1. Προποθσεις χοργησης.
2. Διρκεια.
3. Χρνος χοργησης.
Β. Προσωπικ των δημοτικν επιχειρσεων και προσωπικ με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου ορισμνου χρνου των δμων και των δημοτικν ΝΠΔΔ.
Γ. Ειδικς κατηγορες.
1. Δικηγροι.
2. Σπουδαστς των σχολν Μαθητεας του ΟΑΕΔ.
II. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ
1. δεια λγω γμου λγω θαντου συγγενος.
2. δεια λγω γννησης υιοθτησης τκνων.
3. δεια εκλογν.
4. δεια για συμμετοχ σε δκη.
5. δεια για μεταγγσεις αματος.
6. δεια αιμοδοσας.
7. δειες αθλητν.
8. δεια εθελοντν.
9. δεια μηχανικν.
10. Υπηρεσιακς δειες αναπλρωσης (ρεπ).
11. Ειδικ δεια σε μονογονοκς οικογνειες.
12. Ειδικ δεια δημρχων, αντιδημρχων και προδρων των δημοτικν συμβουλων.
III. ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ
Α. Μνιμοι υπλληλοι και υπλληλοι με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου αορστου χρνου των δμων και των δημοτικν ΝΠΔΔ.
1. Νομικ καθεστς.
2. Διρκεια της αναρρωτικς δειας.
3. Διαδικασα χοργησης.
Β. Υπλληλοι με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου ορισμνου χρνου των δμων και των δημοτικν ΝΠΔΔ και προσωπικ δημοτικν επιχειρσεων.
1. Νομικ καθεστς.
2. Διρκεια αποχς.
3. Αποδοχς.
Γ. Διαθεσιμτητα λγω νσου μονμων υπαλλλων.
(Τα ως νω εναι απσπασμα απ το Μρος Πρτο (Μισθολογικ Καθεστς) του Βιβλου με ττλο "«ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ» (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΝΠΔΔ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) πμπτη κδοση, 2015)
Το παραπνω υλικ θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ.ΙΩΑΝΝΗ
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ-ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ (27/08/2015) 
28-8-15      ΥΠ.ΥΓ. Γ1(Δ)ΓΠ/ΟΙΚ.61438/15 (ΦΕΚ-1853 Β/27-8-15) : Μικροβιολογικ ποιτητα ιαματικν υδτων
28-8-15     Κ.Υ.Α. 82193/ΕΥΣΣΑ1810/15 (ΦΕΚ-1862 Β/27-8-15) : Εγκριση Στρατηγικς Εξυπνης Εξειδκευσης 2014-2020 --> βλ. το κεμενο της κ.υ.α. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
28-8-15     Κ.Υ.Α. 131207/Ι3/15 (ΦΕΚ-1858 Β/27-8-15) : Καθορισμς της εθνικς πολιτικς για τη διαχεριση των αναλωθντων καυσμων και των ραδιενεργν αποβλτων
28-8-15    K.Y.A. 1493/15 (ΦΕΚ-1856 Β/27-8-15) : Διρθρωση της Υπηρεσας Διαχερισης Ευρωπαικν Προγραμμτων Ασλου, Υποδοχς και Ενταξης (ΤΔΕΠΑΥΕ) του Υπουργεου Εσωτερικν και Διοικητικς Ανασυγκρτησης (τομας μετανστευσης) του ρθρου 9 του ν. 4332/15 ....
28-8-15    ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α/51887/3898/27-8-15 : Τπος Δελτου Φοιτητικο και Μαθητικο Εισιτριου
28-8-15    ΥΠΠΑΠΕ ΑΠΕΗΛ/Γ/Φ1/1219/174877/15 (ΦΕΚ-1854 Β/27-8-15) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.5.179/ΟΙΚ.2284/6-2-13 (ΦΕΚ-Β 400) υ.α., πως τροποποιθηκε και ιχει, με θμα : "Κατανομ, Διθεση και καταβολ του Τλους Ανπτυξης Βιομηχανικν περιοχν παραγωγς Ηλεκτρικο Ρεματος απ Λιγνιτικος Σταθμος
28-8-15     Κ.Υ.Α. ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.15/20/26524/15 (ΦΕΚ-1845 Β/27-8-15) : Καθορισμς νων διοικητικν διαδικασιν αρμοδιτητας ΟΑΕΔ σχετικ με την κδοση βεβαισεων, υποβολς αιτσεων παροχν και ανανωση δελτου ανεργας που δνανται να διεκπεραινονται και μσω των Κντρων Εξυπηρτησης Πολιτν (ΚΕΠ) με κατργηση της ΔΙΑΔΠ/Α/12604 (ΦΕΚ-927 Β/4-7-13)
28-8-15     K.Y.A. 1498/15 (ΦΕΚ-1847 Β/27-8-15) : Προσδιορισμς τυπικν και ουσιαστικν προσντων του προσωπικο για τη στελχωση της Υπηρεσας Διαχερισης Ευρωπαικν Προγραμμτων Ασλου, Υποδοχς και Ενταξης (ΥΔΕΠΑΥΕ) του Υπουργεου Εσωτερικν και Διοικητικς Ανασυγκρτησης (τομας μετανστευσης) του ρθρου 9 του Ν. 4332/15 "Τροποποηση διατξεων του Κδικα Ελληνικς Ιθαγνειας ...."
27-8-15     ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1191/11-8-15 : Οδηγες συμπλρωσης της δλωσης ΦΠΑ (ντυπο 050 ΦΠΑ - κδοση 2015 - Φ2 TAXIS)
27-8-15     ΥΠΟΠΑΙΘ 133857/Ε2/27-8-15 : Χοργηση- ανανωση αδειν υπηρεσιακς εκπαδευσης για το σχολικ τος 2015-2016 σε εκπαιδευτικος της δημσιας πρωτοβθμιας και δευτεροβθμιας εκπαδευσης
27-8-15      ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 50308/7695/15 (ΦΕΚ-1837 Β/26-8-15) : Οροι και προυποθσεις για τη θση σε κυκλοφορα Λεωφορεων Αστικο Τπου χωρς Οδηγ
27-8-15      ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 80945/15 (ΦΕΚ-1830 Β/25-8-15 : Εκχρηση αρμοδιοττων διαχερισης για πρξεις του Περιφερειακο Επιχειρησιακο Προγρμματος Αττικς 2007-2013 στην Εταιρεα Ανπτυξης και Τουριστικς Προβολς Αθηνν - Αναπτυξιακ Αννυμος Εταιρεα Οργανισμο Τοπικς Αυτοδιοκησης (ΕΑΤΑ ΑΕ)
27-8-15       ΥΠ.ΥΓ. Γ3Β/ΓΠ/ΟΙΚ.65254/26-8-15 : Κυκλοφορα ιδιωτικν ασθενοφρων
27-8-15      ΥΠΠΑΠΕ 2963/87735/7-8-15 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Υγειονομικο και λλοι ροι που εφαρμζονται στις μη εμπορικο χαρακτρα μετακινσεις ζων συντροφις
27-8-15    ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1188/26-8-15 : Κοινοποηση ορισμνων διατξεων του ν. 4336/15 (ΦΕΚ-94 Α/14-8-15)
27-8-15     ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 28215/12-8-15 : Λψη μτρων διασφλισης της Δημσιας Υγεας σε περιπτσεις φυσικν καταστροφν (πυρκαγις, σεισμο, πλημμρες κ.α.).
27-8-15      ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 29862/27-8-15 : Ενσωμτωση του σχεδου του προυπολογισμο τους 2016 στη βση δεδομνων του Υπουργεου Εσωτερικν και Διοικητικς Ανασυγκρτησης
27-8-15       ΥΠΟΠΑΙΘ 132127/Δ2/15 (ΦΕΚ-1840 Β/26-8-15) : Ωρολγιο Πργραμμα των μαθημτων των Α, Β και Γ τξεων Καλλιτεχνικο Γυμνασου και των Α, Β και Γ τξεων Γενικο Καλλιτεχνικο Λυκεου
27-8-15     ΥΠ.ΟΙΚ. ΓΔΟΠ/0001154/ΕΞ2015/15 (ΦΕΚ-1841 Β/26-8-15) : Παρταση της ημερομηνας δημοσευσης των εξαμηνιαων οικονομικν καταστσεων των πιστωτικν ιδρυμτων με εισηγμνες μετοχς στο Χρηματιστριο Αθηνν
27-8-15      ΦΕΚ-1836 Β/25-8-15 :
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1180/15 : Τροποποηση της απφασης του Γενικο Γραμματα Δημοσων Εσδων ΠΟΛ. 1271/13 (ΦΕΚ-3364 Β) "Καθορισμς της διαδικασας απδοσης του ειδικο φρου τηλεοπτικν διαφημσεων καθς και του τπου και περιεχομνου της δλωσης"
Κ.Υ.Α 30716/1284/15 : Κατρτιση προγρμματος επιδτησης διακοπν εργαζομνων, ανργων και των οικογενειν αυτν με Επιταγ Κοινωνικο Τουρισμο, τους 2015-2016
27-8-15     ΠΝΠ 26/26-8-15 (ΦΕΚ-102 Α/26-8-15) : Κατεπεγουσες ρυθμσεις για την ομαλ λειτουργα των Οργανισμν Τοπικς Αυτοδιοκησης
26-8-15    ΥΠΠΑΠΕ 50441/31-7-15 : Προσθκη σοφτας, ανοικτο ημιυπαθριου χρου και ανοικτν εξωστν σε νομμως υφιστμενα κτσματα (προ ν. 4067/12 - ΝΟΚ)
26-8-15    ΦΕΚ-1832 Β/25-8-15 :
Κ.Υ.Α. ΔΥΔΡΟΓ./Ε/Φ.5/180086/15 : Παροχ ασφαλιστικς κλυψης κατ συγκεκριμνων κινδνων εγγυητικς επιστολς για τη χοργηση δειας εμπορα πετρελαιοειδν προιντων
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1182/15 : Τπος και περιεχμενο του εντπου της δλωσης ΦΠΑ "050" - ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2015, Φ2 ΤΑXIS
26-8-15     ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1186/25-8-15 : Διευκρινσεις για την καταβολ της πρτης δσης του φρου εισοδματος νομικν προσπων και νομικν οντοττων του ρθρου 45 για το φορολογικ τος 2014 μετ τη να παρταση που δθηκε με την ΠΟΛ.1183/15 απφαση του αναπληρωτ Υπουργο Οικονομικν
26-8-15    ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1185/15 (ΦΕΚ-1833 Β/25-8-15) : Παρταση προθεσμας υποβολς φορολογικν δηλσεων εισοδματος οικονομικο τους 2015 των υπχρεων της παρ. 4 του ρθρου 2 (ΟΕ, ΕΕ, κλπ.) και της παρ. 1 του ρθρου 101 (ΑΕ, ΕΠΕ, κλπ.) του Ν. 2238/94 με υπερδωδεκμηνη χρση που αρχζει εντς του 2013 και λγει εντς του τους 2014 - Τροποποηση της αριθμ. ΠΟΛ.1155/15 απφασης ΓΓΔΕ
25-8-15    ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. Φ.130181/18258/ΕΓΚ.29/25-8-15 : Τροποποηση διατξεων Κδικα Ελληνικς Ιθαγνειας (ν. 4332/15)
25-8-15     ΥΠΕΚΑΑ 37917/122/25-8-15 : Ηλεκτρονικς συγχρονισμς του Πληροφοριακο Συστματος "ΕΡΓΑΝΗ"
25-8-15      ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΠΑΑΔ/ΦΚ/41/ΟΙΚ.27064/15 (ΦΕΚ-1827 Β/24-8-15) : Κατανομ προσωπικο σε εκτλεση αμετκλητων δικαστικν αποφσεων τους 2015
25-8-15      ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 81986/ΕΥΘΥ712/15 (ΦΕΚ-1822 Β/24-8-15) : Εθνικο καννες επιλεξιμτητας δαπανν για τα προγρμματα ΕΣΠΑ 2014-2020 - Ελεγχοι νομιμτητας δημοσων συμβσεων συγχρηματοδοτομενων πρξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 απ Αρχς Διαχερισης και Ενδιμεσους Φορες - Διαδικασα ενστσεων επ των αποτελεσμτων αξιολγησης πρξεων
25-8-15      ΕΕΕΠ 163/4Γ/15 (ΦΕΚ-1824 Β/24-8-15) : Ρθμιση θεμτων εμπορικς επικοινωνας τυχερν παιγνων
25-8-15     Κ.Υ.Α. 85334/ΕΥΘΥ717/15 (ΦΕΚ-1825 Β/24-8-15) : Αναδιρθρωση της Ειδικς Υπηρεσας Επιτελικ Δομ ΕΣΠΑ του ΥΠΕΣΔΑ (τομας εσωτερικν) του ρθρου 18 παρ. 4 του Ν. 4314/14 και αντικατσταση της υπ' αριθμ. 16356/13 (ΦΕΚ-1024 Β) κ.υ.α. πως ισχει
25-8-15     ΥΠΕΚΑΑ Φ.80020/ΟΙΚ.37287/Δ15.579/25-8-15 : Γνωστοποηση διατξεων της περ. 2 της υποπαρ. Ε2 της παρ. Ε του ρθρου 2 του Ν. 4336/15 (Α 94)
25-8-15     ΥΠΕΚΑΑ Φ.80000/ΟΙΚ.36488/1240/25-8-15 : Διευκρινσεις επ των διατξεων του ρθρου 7 του ν. 4331/15 (Α 69)
24-8-15    ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1167/15 (ΦΕΚ-1808 Β/21-8-15) : Διαδικασα απαλλαγς απ το ΦΠΑ της αγορς και της εισαγωγς αγαθν που προορζονται για εξαγωγ ενδοκοινοτικ παρδοση καθς και των υπηρεσιν που συνδονται μεσα με τις πρξεις αυτς
24-8-15    Κ.Υ.Α. 28962/15 (ΦΕΚ-1815 Β/21-8-15) : Αξηση ορου μγιστου επιτρεπμενου αριθμο των ατμων που θα προσληφθον με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου ορισμνου χρνου θα συνψουν σμβαση μσθωσης ργου, κατπιν γκρισης της Επιτροπς του ρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/06 πως ισχει, στους ΟΤΑ α και β βαθμο για το τος 2015
24-8-15     ΦΕΚ-1811 Β/21-8-15 :
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ 2262.1/131/15 : Τροποποηση της αριθμ. 3221.2/4/99 απφασης ΥΕΝ "Καθορισμς του κστους χρησιμοποησης των υλικν, των μσων και του προσωπικο Λ.Σ.-Ελ.ΑΚΤ. κατ την αντιμετπιση περιστατικν ρπανσης της θλασσας", πως ισχει
Κ.Υ.Α. 61247/15 : Θσπιση εισφορς υπρ του Λογαριασμο Ενισχσεων Δικηγρων Επαρχιν (ΛΕΔΕ)
24-8-15     ΥΠ.ΥΓ. Α2Α/ΓΠ/ΟΙΚ.58541/15 (ΦΕΚ-1812 Β/21-8-15) : Τροποποηση και συμπλρωση της υ.α. Α2α/ΓΠ/οικ.42873/15 (ΦΕΚ-1078 Β) "Κατρτιση και τρηση καταλγου - διαδικασα τοποθτησης επικουρικν γιατρν", πως τροποποιθηκε ...
24-8-15     Κ.Υ.Α. 31473/1522/15 (ΦΕΚ-1798 Β/20-8-15) : Μεταφορ ποσο στην Ελληνικ Εταιρεα Τοπικς Ανπτυξης και Αυτοδιοκησης ΑΕ (ΕΕΤΑΑ) για τη χρηματοδτηση λειτουργας του Προγρμματος "Βοθεια στο σπτι" για το χρονικ διστημα απ 1-10-2014 ως 31-12-2015
24-8-15     ΥΠ.ΥΓ. ΔΒ4Α/ΟΙΚ.31675/18-8-15 : Σχετικ με ναρξη λειτουργας του θεραπευτικο μητρου για την υπαττιδα C --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
24-8-15     ΥΠ.ΟΙΚ. 30/003/000/2995/20-8-15 : Κοινοποηση διατξεων ν. 4336/15
24-8-15       ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1184/15 (ΦΕΚ-1816 Β/21-8-15) : Παρταση της προθεσμας υποβολς των δηλσεων φορολογας εισοδματος φορολογικο τους 2014 φυσικν προσπων του ρθρου 3 του ν. 4172/13
24-8-15       ΠΝΠ 22/22-8-15 (ΦΕΚ-101 Α/22-8-15) : Επεγουσες ρυθμσεις για την αντιμετπιση της ανθρωπιστικς κρσης που χει δημιουργηθε σε νησι του ανατολικο Αιγαου λγω της αιφνδιας, απρβλεπτης και μαζικς εισδου μεγλου αριθμο μεταναστν
21-8-15      ΥΠ.ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 13922/15 (ΦΕΚ-1806 Β/20-8-15) : Τροποποηση και συμπλρωση της υπ' αριθμ. 13289/7-8-15 (ΦΕΚ-1716 Β) υ.α. "Καθορισμς ημερσιων και εβδομαδιαων νομαρχιακν και τοπικν εφημερδων που χουν την δυναττητα καταχρησης δημοσιεσεων"
21-8-15     ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κου ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ : ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ-ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ-ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (συνχεια των απ 12/08/2015 και 18/08/2015 ενημερωτικν δελτων), σχετικ με :
Αποδοχς προσωπικο με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου ορισμνου χρνου.
Ειδικς περιπτσεις προσωπικο με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου ορισμνου χρνου.
-Υδρονομες.
-Προσωπικ παιδικν εξοχν - κατασκηνσεων.
-Εργαζμενοι εκ περιτροπς (για μηνιαα απασχληση 5 ημερν).
-Προσωπικ μερικς απασχλησης.
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
Γενικο γραμματες δμων.
Δικηγροι.
Ειδικο σμβουλοι, ειδικο συνεργτες και επιστημονικο συνεργτες.
Δημοσιογρφοι.
Ασκομενοι σπουδαστς.
Σπουδαστς των ΤΕΙ.
Σπουδαστς των Επαγγελματικν Σχολν (ΕΠΑΣ) Μαθητεας του ΟΑΕΔ.
(Τα ως νω εναι απσπασμα απ το Μρος Πρτο (Μισθολογικ Καθεστς) του Βιβλου με ττλο "«ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ» (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΝΠΔΔ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) πμπτη κδοση, 2015)
Το παραπνω υλικ θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ.ΙΩΑΝΝΗ
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ-ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ-ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (21/08/2015) 
21-8-15     ΥΠ.ΥΓ. Γ5/63587/15 (ΦΕΚ-1803 Β/20-8-15) : Μηχανισμς αυτματων επιστροφν (Claw back)  φαρμακευτικς δαπνης τους 2016, 2017 και 2018
21-8-15     ΕΕΕΠ 163/5/15 (ΦΕΚ-1788 Β/19-8-15) : Αρχς Υπεθυνου Παιχνιδιο
21-8-15     Κ.Υ.Α. ΗΠ/34062/957/Ε103/15 (ΦΕΚ-1793 Β/20-8-15) : Εγκριση Μεταβατικο Εθνικο Σχεδου Μεωσης των Εκπομπν (ΜΕΣΜΕ), σμφωνα με το ρθρο 28 της υπ' αριθμ. 36060/1155/13 κυα "Καθορισμς πλαισου καννων, τρων και διαδικασιν για την ολοκληρωμνη πρληψη και τον λεγχο της ρπανσης του περιβλλοντος απ βιομηχανικς δραστηριτητες, σε συμμρφωση προς τις διατξεις της οδηγας 2010/75/ΕΕ .....
21-8-15     Κ.Υ.Α. 6669/79087/15 (ΦΕΚ-1791 Β/20-8-15) : Τροποποηση της αριθμ. 8197/90920/13 απφασης των Υπουργν Υγεας, Αγροτικς Ανπτυξης και Τροφμων και Περιβλλοντος, Ενργειας και Κλιματικς Αλλαγς "Θσπιση Εθνικο Σχεδου Δρσης με στχο την εφαρμογ της Οδηγας 2009/128/ΕΚ και την προστασα του ανθρπου και του περιβλλοντος (Β 1883)
21-8-15     ΕΕΕΠ 166/7/15  (ΦΕΚ-1763 Β/19-8-15) : Προσωριν αναστολ των διατξεων του ρθρου 35 της με αριθμ Τ/6736/03 (Β 929) απφασης του Υπουργο Ανπτυξης με τον ττλο "Κανονισμς Διοικητικο Ελγχου και Εποπτεας της Λειτουργας των Καζνο", ως προς τον υπολογισμ της τρησης ελαχστων αποθεματικν ασφαλεας και εφαρμογ νας μεθολογας υπολογισμο
21-8-15     ΥΠΟΠΑΙΘ .../229158/12878/1281/237/15 (ΦΕΚ-1802 Β/20-8-15) : Εγκατσταση και λειτουργα ηλεκτρονικο συστματος εποπτεας αθλητικν εγκαταστσεων
21-8-15     ΥΠΟΠΑΙΘ.../229157/12877/1280/236/15 (ΦΕΚ-1801 Β/20-8-15) : Εφαρμογ Ηλεκτρονικο Συστματος για την κδοσης, διθεση και λεγχο της διακνησης των ονομαστικν / αριθμημνων εισιτηρων σε αγνες του επαγγελματικο αθλητισμο
21-8-15    ΥΠ.ΟΙΚ.ΠΟΛ. 1183/15 (ΦΕΚ-1795 Β/20-8-15) : Τροποποηση της υπ' αριθ. ΠΟΛ.1130/15 (ΦΕΚ-1257 Β) απφασης της Αναπληρτριας Υπουργο Οικονομικν σχετικ με την παρταση της προθεσμας υποβολς των δηλσεων φορολογας εισοδματος φορολογικο τους 2014 νομικν προσπων και νομικν οντοττων του ρθρου 45 του ν.4172/13
21-8-15     Κ.Υ.Α. 7534/15 (ΦΕΚ-1794 Β/20-8-15) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. Ζ1-1398/ κυα "Καθορισμς πιστοποιητικν, δηλσεων, καταστσεων και σχεδων διευθτησης οφειλν που προβλπονται απ την παρ. 7 του ρθρου 4 του Ν. 3869/10
20-8-15     ΥΠΟΠΑΙΘ 131128/Ε1/20-8-15 : Παρταση προθεσμας υποβολς αιτσεων στο πλασιο της Πρσκλησης υποψφιων αναπληρωτν και ωρομσθιων εκπαιδευτικν Ειδικς Αγωγς και Εκπαδευσης (ΕΑΕ), Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης, για νταξη στους πνακες κατταξης εκπαιδευτικν ΕΑΕ σχολ. τος 2015-2016
20-8-15    ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 29044/19-8-15 : Κατρτιση Μεσοπρθεσμου Προγρμματος Δημοσιονομικς Στρατηγικς 2016-2019
20-8-15    ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 7698/20-8-15 : Ερμηνευτικ εκγκλιος στο ν. 3869/10 "Ρθμιση των οφειλν υπερχρεωμνων φυσικν προσπων και λλες διατξεις"
20-8-15     Κ.Υ.Α. 6000/2/243-Α/15 (ΦΕΚ-1760 Β/19-8-15) : Καθορισμς αριθμο εισαγομνων ιδιωτν στις Σχολς Αστυφυλκων και Αξιωματικν της Ελληνικς Αστυνομας κατ το ακαδημαικ τος 2016-2017, στερα απ τη συμμετοχ τους στις πανελλαδικς εξετσεις του σχολικο τους 2014-2015
20-8-15     ΥΠ.ΥΓ. Α2Α/ΓΠ/ΟΙΚ.53255/15 (ΦΕΚ-1748 Β/19-8-15) : Τροποποηση και συμπλρωση της υ.α. Α2α/ΓΠ/οικ.42873/15 "Κατρτιση και τρηση καταλγου - διαδικασα τοποθτησης επικουρικν γιατρν"
20-8-15     ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 762/15 (ΦΕΚ-1790 Β/19-8-15) : Καθορισμς εφπαξ πρσθετου ορου ποσο για γκριση συναλλαγν μσω των Ειδικν Υποεπιτροπν των Πιστωτικν Ιδρυμτων
20-8-15      ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΠΥΔΥ/899/23480/15 (ΦΕΚ-1736 Β/18-8-15) : Ρθμιση θεμτων ηλεκτρονικς δημοπρασας οχημτων του Δημοσου
20-8-15        Κ.Υ.Α. 34673/1470/15 (ΦΕΚ-1750 Β/19-8-15) : Τροποποηση της αριθμ. 13801/656/15 κ.υ.α. με θμα την "Κατρτιση προγρμματος διαμονς παιδιν σε παιδικς κατασκηνσεις σχετικ με τα προβλεπμενα του εδαφου γ της παρ. 6 του ρθρου 34 του Ν. 4144/13 σχετικ με τον Ενιαο Λογαριασμ για την Εφαρμογ Κοινωνικν Πολιτικν (ΕΛΕΚΠ)" (ΦΕΚ-816 Β)
20-8-15       ΥΠΟΠΑΙΘ 130262/Ε1/15 (ΦΕΚ-1765 Β/19-8-15) : Παρταση μεταβατικς περιδου της παρ. 1 του ρθρου 9 του Ν. 3848/10 (ΦΕΚ-71 Α) για τους διορισμος μνιμων εκπαιδευτικν στην πρωτοβθμια και τη δευτεροβθμια εκπαδευση για το σχολικ τος 2015-2016
20-8-15     ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ-ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 4/709/15 (ΦΕΚ-1781 Β/19-8-15) : Πιστοποηση καταλληλτητας προσπων απασχολομενων σε πιστωτικ ιδρματα που παρχουν υπηρεσες σμφωνα με το ρθρο 14 του Ν. 3606/07
20-8-15     ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 11/720/15 (ΦΕΚ-1780 Β/19-8-15) : Πιστοποηση καταλληλτητας προσπων που παρχουν υπηρεσες σμφωνα με το ρθρο 14 του Ν. 3606/07
19-8-15      ΡΑΕ 256/15 (ΦΕΚ-1728 Β/18-8-15) : Εγκριση Μελτης Αντιστθμισης Αερου Λειτουργας του ΕΣΜΦΑ για το τος 2016
19-8-15     ΥΠΟΠΑΙΘ 8860/15 (ΦΕΚ-1730 Β/18-8-15) : Ορισμς κριτηρων για τη χοργηση συνφειας των διδακτορικν και μεταπτυχιακν ττλων με την Ειδικ Αγωγ και Εκπαδευση (ΕΑΕ)
18-8-15    ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κου ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ : ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ-ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ (συνχεια του απ 12/08/2015 ενημερωτικο δελτου), σχετικ με : 
Επδομα παραμεθορων και προβληματικν περιοχν. 
Επδομα επικνδυνης και ανθυγιεινς εργασας. 
Οικογενειακ παροχ. 
Επδομα θσης ευθνης. 
- Επιλογ προσταμνων.
Α. Διαδικασα και προποθσεις επιλογς.
Δ. Προκρυξη των θσεων.
Ε. Κριτρια επιλογς.
ΣΤ. Λοιπ θματα.
Ζ. Αναπλρωση προσταμνων.
- Επδομα θσης ευθνης. 
Πρσθετη απασχληση και αμοιβ (υπερωριακ, νυκτεριν και Κυριακν εξαιρεσμων ημερν εργασα). 
- Ωρριο εργασας. 
- Καθημεριν ωρριο εργασας και επιλογ ωραρου. 
- Μειωμνο ωρριο γονων και λλων κατηγοριν προσωπικο. 
- Μεωση των ωρν εργασας με ατηση του υπαλλλου.
-Πενθμερο - αργες και ημιαργες.
-Μορφς πρσθετης απασχλησης. 
- Καθιρωση υπερωριακς, νυκτερινς και Κυριακν εξαιρσιμων ημερν εργασας. 
- Αμοιβ της πρσθετης απασχλησης. 
- Πρσθετη υπηρεσα.
-Ετοιμτητα εργασας (επιφυλακ). 
Μισθολογικς παροχς που καταργθηκαν την 1/11/2011. 
Αποζημισεις μελν συλλογικν οργνων. 
Εκλογικ αποζημωση.
(Τα ως νω εναι απσπασμα απ το Μρος Πρτο (Μισθολογικ Καθεστς) του Βιβλου με ττλο "«ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ» (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΝΠΔΔ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) πμπτη κδοση, 2015)
Το παραπνω υλικ θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ.ΙΩΑΝΝΗ
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ-ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ (18/08/2015)
18-8-15      ΥΠΠΑΠΕ 1420/82031/15 (ΦΕΚ-1709 Β/17-8-15) : Κδικας Ορθς Γεωργικς Πρακτικς για την Προστασα των Νερν απ τη Νιτρορπανση Γεωργικς Προλευσης
18-8-15     ΥΠ.ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 13289/15 (ΦΕΚ-1716 Β/17-8-15) : Καθορισμς ημερσιων και εβδομαδιαων νομαρχιακν και τοπικν εφημερδων που χουν τη δυναττητα καταχρισης δημοσιεσεων των φορων του Δημοσου
18-8-15     ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1163/15 (ΦΕΚ-1711 Β/17-8-15) : Διαδικασα διορθσεων και χοργηση απαλλαγν απ τον Ενιαο Φρο Ιδιοκτησας Ακιντων, καθορισμς του αρμδιου οργνου
18-8-15     ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 50818/4228/18-8-15 : Δημοσευση ν. 4336/15 με προσθκη ρθρου 18Α "Εκπρθεσμος Τεχνικς Ελγχος πραν των ξι (6) μηνν", στο ν. 3446/16
18-8-15     Κ.Υ.Α. 127571/2554/15 (ΦΕΚ-1718 Β/17-8-15) : Καθορισμς τελν κδοσης αδειν κυνηγιο, για το κυνηγετικ τος 2015-2016
18-8-15     ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΤΔ/Α/5016701/ΕΞ2015/15 (ΦΕΚ-1698 Β/14-8-15) : Υποχρεωτικ ηλεκτρονικ υποβολ των υποστηρικτικν της διασφησης εξαγωγς εγγρφων - Τρηση αρχεου
18-8-15      ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 50339/4189/13-8-15 : Ελεγχοι Εφαρμογς Συστματος Εισρον-Εκρον στα πρατρια καυσμων της Χρας
18-8-15      ΥΠΟΠΑΙΘ 8844/15 (ΦΕΚ-1720 Β/17-8-15) : Συγκρτηση Επιστημονικς Επιτροπς για εξταση συνφειας των διδακτορικν και μεταπτυχιακν ττλων με την Ειδικ Αγωγ και Εκπαδευση (ΕΑΕ)
18-8-15     ΥΠ.ΟΙΚ. ΓΔΟΠ/0001133/ΕΞ2015/ΧΠ2524/15 (ΦΕΚ-1721 Β/17-8-15) : Ρυθμσεις θεμτων περιορισμν στην ανληψη μετρητν και τη μεταφορ κεφαλαων
18-8-15     ΚΥΣΟΙΠ 240Β/15 (ΦΕΚ-98 Α/17-8-15) : Εγκριση υπογραφς απ ΤΑΙΠΕΔ της Σμβασης Παραχρησης Αναβθμισης, Συντρησης, Διαχερισης και Λειτουργας περιφερειακν αεροδρομων Κρτης, Ηπειρωτικς Ελλδας και Ιονου (Ομδα Α) και Αιγαου (Ομδα Β)
18-8-15     ΠΝΠ 17/17-8-15 (ΦΕΚ-97 Α/17-8-15) : Κατεπεγουσες ρυθμσεις για την αποκατσταση των Ζημιν απ Ακραα Καιρικ Φαινμενα στη Περιφερειακ Εντητα Εβρου
17-8-15     ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 18584/17-8-15 : Ελεγχος δηλσεων περιουσιακς κατστασης τους 2015 (φορολογικ τος 2014)
17-8-15     ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 28850/17-8-15 : Επικαιροποηση του Υποτομα "S1313 ΟΤΑ" του Μητρου Φορων Γενικς Κυβρνησης της ΕΛ.ΣΤΑΤ.
17-8-15     ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 53404/15 (ΦΕΚ-1699 Β/14-8-15) : Καθορισμς λγων παραπομπς στις Επιτροπς της παρ. 1 του ρθρου 134 του Ν. 4251/14 πως ισχει
17-8-15     ΕΛΤΕ 105/3/15 (ΦΕΚ-1693 Β/14-8-15) : Εγκριση της μετφρασης στην ελληνικ του Διεθνος Προτπου 3420 απ την IFAC
17-8-15     ΦΕΚ-1691 Β/14-8-15 :
ΥΠΑ ΥΠΑ/ΜΠΜ/841/15 : Τροποποηση του ΦΕΚ-708 Β/9-6-2006 "Κανονισμου αεροσκαφν της ΥΠΑ πως αυτ διορθθηκε με την ΥΠΑ/ΜΠΜ/750/06
ΥΠΠΑΠΕ 1930/81861/15 : Καθορισμς λεπτομερειν εφαρμογς του Καν. (ΕΕ) 1307/13 του ΕΚ και του Συμβουλου σχετικ με τη χοργηση δικαιωμτων βασικς ενσχυσης απ το Εθνικ Αποθεμα
17-8-15    ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1181/10-8-15 : Διευκρινσεις σχετικ με τη δυναττητα υποβολς διασφησης εξαγωγς σε λλο Κρατος Μλος της ΕΕ απ υποκεμενα στο φρο πρσωπα εγκατεστημνα στην Ελλδα - Δικαιολογητικ απαλλαγς ΦΠΑ κατ την παρδοσης αγαθν προς εξαγωγ
17-8-15     ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1177/11-8-15 : Κοινοποηση των διατξεων των ΚΥΑ Υπουργν Εσωτερικν και Οικονομικν οικ.21816/15 και παροχ σχετικν οδηγιν
17-8-15      ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1176/11-8-15 : Κοινοποηση των διατξεων της ΚΥΑ Υπουργν Εσωτερικν και Οικονομικν οικ. 20622/15 και παροχ σχετικν οδηγιν
17-8-15       ΕΕΕΠ 171/15 (ΦΕΚ-1708 Β/14-8-15) : Εκδοση απφασης ρθμισης θεμτων Κανονισμο Παιγνων με ττλο "Κανονισμς Αμοιβαου Ιπποδρομιακο Στοιχματος"
17-8-15     Κ.Υ.Α. 3320/89565/15 (ΦΕΚ-1701 Β/14-8-15) : Συμπληρωματικ μτρα για την εφαρμογ του κατ' εξουσιοδτηση Κανονισμο (ΕΕ) 1369/15 της Επιτροπς για την τροποποηση του κατ' εξουσιοδτηση κανονισμο (ΕΕ) 1031/14 σχετικ με τη θσπιση συμπληρωματικν προσωρινν κτακτων μτρων στριξης στους παραγωγος ορισμνων οπωροκηπευτικν
17-8-15     ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 761/15 (ΦΕΚ-1705 Β/14-8-15) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 664/15 (ΦΕΚ-1563 Β) απφασης της Επιτροπς Εγκρισης Τραπεζικν Συναλλαγν
17-8-15     Κ.Υ.Α. 7716/89356/15 (ΦΕΚ-1700 Β/14-8-15) : Τροποποηση της με αριθμ. 13631/159106/13 απφασης των Υπουργν Ανπτυξης και Ανταγωνιστικτητας και Αγροτικς Ανπτυξης και Τροφμων (ΦΕΚ-3410 Β)
17-8-15    ΠΥΣ 21/15 (ΦΕΚ-96 Α/14-8-15) : Ανασσταση και ανασυγκρτηση της Ομδας Διαχερισης Εργου για την Απλοστευση της Αδειοδτησης για την σκηση οικονομικς δραστηριτητας
17-8-15    ΠΥΣ 20/15 (ΦΕΚ-95 Α/14-8-15) : Τροποποηση της 6/17-2-14 ΠΥΣ "Συσταση Κυβερνητικο Συμβουλου Διαχερισης Ιδιωτικο Χρους"
17-8-15    Ν. 4336/15 (ΦΕΚ-94 Α/14-8-15) : Συνταξιοδοτικς διατξεις - Κρωση του Σχεδου Σμβασης Οικονομικς Ενσχυσης απ τον Ευρωπαικ Μηχανισμ Σταθερτητας και ρυθμσεις για την υλοποηση της Συμφωνας Χρηματοδτησης
17-8-15     ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 3521.1/06/12-8-15 : Οροι χρνου απασχλησης ναυτικν και στελχωσης Ε/Γ και Ε/Γ - Ο/Γ που εκτελον πλες εσωτερικο και εμππτουν στην εφαρμογ του Κδικα Ταχυπλων Πλοων του Διεθνος Ναυτιλιακο Οργανισμο (ΙΜΟ) του Κδικα Δυναμικς Υποστηριζομνων Σκαφν του ΙΜΟ
14-8-15 ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΚΟΙΝ.ΑΛΛ. Φ.80000/ΟΙΚ.36954/1255/14-8-15 : Εφαρμογ διατξεων του ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115, Α').
14-8-15 ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΙΚ.ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 240/15 (ΦΕΚ 93 Α/14-8-15 : γκριση Επιχειρησιακο Προγρμματος ΤΑΙ.ΠΕ.Δ.
13-8-15    ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1179/13-8-15 : Τροποποηση της ΠΟΛ.1072/15 σχετικ με οδηγες περ της εφαρμογς των διατξεων του ρθρου 60 του ν. 4172/13 αναφορικ με την παρακρτηση φρου στο εισδημα απ μισθωτ εργασα και συντξεις
13-8-15    Π.Δ. 60/15 (ΦΕΚ-92 Α/12-8-15) : Τροποποηση του π.δ. 342/00 "Αξηση του ανωττου ορου του ευεργετικο υπολογισμο ημερν ποινς καταδκων και υποδκων λγω εργασας" (Α 296) και π.δ. 107/01 "Ευεργετικς υπολογισμς ημερν ποινς καταδκων και υποδκων για εργασα απασχληση σε προγρμματα σπουδς" (Α 97)
13-8-15    ΥΠΟΠΑΙΘ 116763/Η2/15 (ΦΕΚ-1673 Β/11-8-15) : Τροποποηση της με αριθμ. 82335/ζ2/05 απφασης "Τυπικ και  ειδικ προσντα του Διευθντη και των Υποδιευθντων του ΣΕΠ, διαδικασα και ργανα επιλογης αυτν και του εκπαιδευτικο προσωπικο του Σχολεου Ευρωπαικς Παιδεας και καθορισμς αρμοδιοττων των οργνων διοκησς του"
13-8-15     ΦΕΚ-1684 Β/12-8-15 : 
ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 4311.7/03/15 : Χαρακτηρισμς Διαδρομν ως Προστατευμενες Ειδικ Προστατευμνες περιοχς Πλου
ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΑΟΥ/ΟΙΚ.685/15 : Οριασμς Αναθτουσας Αρχς - Προισταμνης Αρχς σε συμβσεις ργων, μελετν και παροχς υπηρεσιν, αρμοδιτητας της Διεθυνσης Ασφλειας Οδικν Υποδομν
13-8-15    ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΑΦ/Β/1107932/ΕΞ2015/7-8-15 : Προθεσμα ολοκλρωσης μετασχηματισμο με βση τις διατξεις των ν.δ. 1297/72 και 2166/93
13-8-15    ΥΠΟΠΑΙΘ 128727/Ε1/12-8-15 : Πρσκληση υποψηφων αναπληρωτν και ωρομισθων εκπαιδευτικν Ειδικς Αγωγς και Εκπαδευσης (ΕΑΕ), Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης, για νταξη στους πνακες κατταξης εκπαιδευτικν ΕΑΕ σχολ.τους 2015-2016
12-8-15    ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κου ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ : Απσπασμα απ το Μρος Πρτο (Μισθολογικ Καθεστς) του Βιβλου με ττλο "«ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ» (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΝΠΔΔ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) πμπτη κδοση, 2015 -//- ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ (Νομικ πλασιο / Βαθμολογικ κατταξη / Βαθμολογικ κατταξη των υπηρετοντων την 01/11/2011 υπαλλλων : Γενικς ρυθμσεις - Μη υπολογιζμενος χρνος υπηρεσας - Ειδικς περιπτσεις / Μισθολογικ εξλιξη / Μισθολογικ κατταξη των υπηρετοντων την 01/11/2011 υπαλλλων)
Το παραπνω υλικ θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ.ΙΩΑΝΝΗ
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ-ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ (12/08/2015)
12-8-15     ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ) ΦΓ8/28754/15 (ΦΕΚ-1676 Β/11-8-15) : Ελεκγτικς διαδικασες για τον κατασταλτικ λεγχο των ΟΤΑ, ΝΠΔΔ και Ειδικν Λογαριασμν
12-8-15     ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ. 1156/15 (ΦΕΚ-1672 Β/11-8-15) :  Τρπος καταβολς και απδοσης ΦΠΑ στα κρτη μλη κατανλωσης σμφωνα με τα ρθρα 47α, 47β, 47γ του Κδικα ΦΠΑ (Ν. 2859/00)
12-8-15       Κ.Υ.Α. 6946/82225/15 (ΦΕΚ-1674 Β/11-8-15) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 8503/94606/13 απφασης .. "Καθορισμς παραβλων για τα φυτοπροστατευτικ προιντα και τον λεγχο των υπολειμμτων αυτν" (Β 2016)
12-8-15      ΥΠΕΚΑΑ 36023/1909/15 (ΦΕΚ-1680 Β/11-8-15) : Καθορισμς αριθμο θσεων για το Υπουργεο Υγεας, που πληρονται απ τομα που προστατεοντα απ το ν. 2643/98 και κατανομ των θσεων αυτν
12-8-15     ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ "Κρωση του Σχεδου Σμβασης Οικονομικς Ενσχυσης απ τον Ευρωπαικ Μηχανισμ Σταθερτητας και ρυθμσεις για την υλοποηση της Συμφωνας Χρηματοδτησης" --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
11-8-15 ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΤΔ/5016896/ΕΞ2015/5-8-15 : Κοινοποηση ενοποιημνου κειμνου του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. 865/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, της 4ης Μαου 2006 για τη  θσπιση λεπτομερν καννων εφαρμογς του κανονισμο (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλου για την προστασα των ειδν γριας πανδας και χλωρδας με τον λεγχο του εμπορου τους.
11-8-15 ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΤΔ/Γ5016894/ΕΞ2015/5-8-15 : Κοινοποηση ενοποιημνου κειμνου του Κανονισμο (ΕΚ) 338/1997 του Συμβουλου "για την προστασα των ειδν γριας πανδας και χλωρδας με τον λεγχο του εμπορου τους" - Κοινοποηση Κανονισμο (ΕΕ) 2015/736 της Επιτροπς "για την απαγρευση της εισαγωγς δειγμτων απ ορισμνα εδη γριας πανδας και χλωρδας στην νωση.
11-8-15 ΥΠΠΑΠΕ 127570/2535/15 (ΦΕΚ 1670 Β/10-8-2015) : Καθορισμς ετσιας συνδρομς των κυνηγν στους αναγνωρισμνους Κυνηγετικος Συλλγους.
11-8-15 ΥΠΕΣΔΑ 28436/11-8-15 : Αυτοδκαιη κατταξη των Μουσικν των ΟΤΑ και των νομικν προσπων αυτν με τις διατξεις της παρ. 8 αρθ. 26 του ν.4325/15, που ασχολονται με συμβσεις εργασας ιδιωτικο δικαου ορισμνου χρνου και μσθωσης ργου.
11-8-15 ΥΠΠΑΠΕ 3783/88695/11-8-15 : λεγχοι σε οινοποιητικς επιχειρσεις-Τργος 2015.
11-8-15 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 759/15 (ΦΕΚ 1667 Β/10-8-2015) : Τροποποηση της υπ'αριθμ. 664/21.07.2015) απφασης της Επιτροπς γκρισης Τραπεζικν Συναλλαγν και λλα συναφ ζητματα.
10-8-15 ΥΠ.ΥΓ. Α4Β/ΓΠ/ΟΙΚ.61211/10-8-15 : Παρχονται συμπληρωματικς διευκρινσεις σχετικς με τις υπηρεσες παραπομπς ασθενν στα Κντρα Ημρας Ψυχικς Υγεας.
10-8-15 ΥΠ.ΟΙΚ, ΠΟΛ.1175/7-8-15 : Κοινοποηση της υπ.αριθμ. 341/2014 Γνωμοδτησης του Ν.Σ.Κ. αναφορικ με τις συνπειες της χοργησης αναστολς εκτλεσης της κατσχεσης απαιτσεων εις χερας τρτου.
10-8-15 ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΑΦ/Β1107041/ΕΞ2015/6-8-15 : Συμπληρωματικς οδηγες σχετικ με τον προσδιορισμ του εισοδματος νομικν προσπων μη κερδοσκοπικο χαρακτρα της περ. γ' του ρθρου 45 του ν.4172/2013.
10-8-15 ΕΟΠΥΥ ΔΒ4Γ/Γ55/29/ΟΙΚ.30948/10-8-15 : Οδηγες αποζημωσης σκευασμτων ειδικς διατροφς.
10-8-15  ΕΟΠΥΥ ΔΒ4Γ/Γ55/28/ΟΙΚ.30949/10-8-15 : Σχετικ με αποζημωση σκευασμτων ειδικς διατροφς.
10-8-15 ΥΠΠΑΠΕ 127053/2950/7-8-15 : Σχετικ με το θμα της απκτησης και κατοχς απ ιδιτες για προσωπικος οικιακος λγους, προ της ναρξης ισχος της ΚΥΑ αριθ. 125188/246/22-01-2013 (ΦΕΚ 285'), ζωντανν δειγμτων ειδν πανδας του Πνακα Α του Καν. (ΕΚ) αριθ. 338/97 υπαγομνων στις κατ το εδφιο (β) εξαιρσεις απ την απαγρευση του εδαφου (α) του ρθρου 9 της εν λγω ΚΥΑ.
7-8-15 ΙΚΑ Γ36/02/250/ΕΓΚ.36/7-8-15 : Κονοποηση διατξεων του ρθρου 68 του Ν. 4331/2015 που αφορ δυναττητα ρθμισης αυτοτελς των οφειλν του νομικο προσπου απ υπευθνους.
7-8-15 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1169/30-7-15 : Οδηγες για την εφαρμογ των διατξεων της παρ. 6 του ρθρου 76 του ν.2238/1994.
7-8-15 ΟΑΕΕ ΔΙΠΣΥΝ/Φ.1/4/1332073/ΕΓΚ.18/6-8-15 : Τροποποποση αρθρ. 27 ν. 1902/1990 περ προπρχουσας αναπηρας.
7-8-15 ΟΑΕΕ ΔΙΠΣΥΝ/Φ.1/5/1332272/ΕΓΚ.18/6-8-15 : Παρταση συνταξιοδοτικν παροχν νεκα αναπηρας για ξι (6) μνες μετ τη λξη τους, εφσον εκκρεμε στις υγειονομικς επιτρπς ΚΕ.Π.Α. ιατρικ κρση, χωρς υπαιτιτητα των ασφαλισμνων.
7-8-15 ΟΓΑ 5/6-8-15 : Αυξηση του ποσοστο της ασφαλιστικς εισφορς για υγειονομικ περθαλψη που παρακρατεται απ τις κριες συντξεις του ΟΓΑ απ 4% σε 6%.
7-8-15 ΥΠΠΑΠΕ 2963/87735/7-8-15 : Υγειονομικο και λλοι ροι που εφαρμζονται στις μη εμπορικο χαρακτρα μετακινσεις ζων συντροφις.
7-8-15  ΙΚΑ Γ99/75/7-8-15 :  Αντικατσταση της παρ. ΙΑ.1. εδφιο 4 του ρθρου 138 του Νμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/τ.Α'/1-3-2012) σχετικ με την σνθεση Τοπικν Διοικητικν Επιτροπν.
6-8-15 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1174/5-8-15 : Πρσθετες διευκρινσεις για την ειδικ εισφορ αλληλεγγης μετ την ψφιση του ν.4334/2015 (ΦΕΚ Α' 80/16-07-2015) .
6-8-15 ΥΠΟΠΑΙΘ. 126653/Δ3/6-8-15 : Πρσκληση υποψηφων για πρσληψη προσωρινν αναπληρωτν και ωρομισθων απ τους κλδου του Ειδικο Εκπαιδευτικο Προσωπικο (Ε.Ε.Π.) και αναπληρωτν απ το κλδο ΔΕ1 Ειδικο Βοηθητικο Προσωπικο (Ε.Β.Π.) για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικ τος 2015-2016.
6-8-15 ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 38732/1478/6-8-15 : Ταξινμηση οχημτων με το ρθρο 47 του Ν.4313/2014 (Α' 261/2014) .
6-8-15 ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 4206/1017/Α2/15 (ΦΕΚ 1640 Β/5-8-2015) : Τροποποηση του Οδηγο του Προγρμματος Πιλογικς Δρσης "Ενσχυση Ανοικτν Κντρων Εμπορου" ως προς το χρονοδιγραμμα υλοποησης των πρξεων.
6-8-15 ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 49019/4110/6-8-15 : ναρξη λειτουργας της εφαρμογς του ηλεκτρονικο παραβλου.
6-8-15 ΑΕΔ 6/15 (ΦΕΚ 1647 Β/5-8-2015) : Βεβαωση τι δεν ασκθηκε νσταση κατ του κρους και των αποτελεσμτων του δημοψηφσματος της 5ης Ιουλου 2015.
6-8-15 ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΟΔΓ/4016208/ΕΞ2015/15 (ΦΕΚ 1647 Β/5-8-2015) : Παρταση ργου Ειδικς Διαχερισης του συνλου των στοιχεων του ενεργητικο και παθητικο της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και των θυγατρικν της, που μεταβιβστηκαν στο Δημσιο.
6-8-15 ΥΠΠΑΠΕ 101408/5-8-15 : Διευκρινσεις -επεξηγσεις ως προς την εξταση των προγραμματιζμενων ργων, απ τα εγκεκριμνα Σχδια Διαχερισης των Υδατικν Διαμερισμτων της χρας, για τυχν επιπτσεις στην επτευξη των περιβαλλοντικν στχων των υδατικν συστημτων.
6-8-15 ΙΚΑ Α30/472/26-6-8-15 : Σταδιακ ισποση παρακρτηση της διαφορς που προκπτει απ την αξηση σε 6% του ποσοστο παρακρτησης για την ασφλσιση κλδου αροχν ασθενεας των συνταξιοχων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στις δη χορηγομενες κριες συντξεις μηνν Ιουλου και Αυγοστου 2015.
6-8-15 ΥΠΕΣΔΑ 26463/30-7-15 : Γνωστοποηση της υπ'αριθμο 124/2015 Ατομικς Γνωμοδτησης του Νομικο Συμβουλου του Κρτους.--> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
6-8-15 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1173/4-8-15 : Υποβολ καταστσεων που υποβλλονταν με την εκκαθαριστικ δλωση ΦΠΑ.
6-8-15 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1172/3-8-15 :  Κοινοποηση των διατξεων της Κ.Υ.Α. Υπουργν Εσωτερικν και Οικονομικν οικ.21815/2015 (ΦΕΚ Β' 1334/02.07.2015) και παροχ σχετικν οδηγιν.
6-8-15 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1171/3-8-15 : Κοινοποηση των διατξεων της Κ.Υ.Α. Υπουργν Εσωτερικν και Οικονομικν οικ.21814/26.06.2015 (ΦΕΚ Β'1299/30.06.2015)  και παροχ σχετικν οδηγιν.
6-8-15 ΕΟΠΥΥ ΔΒ4Γ/Γ55/27/ΟΙΚ.30496/6-8-15 : Παροχ διευκρινσεων για κδοση γνωματεσεων απ Κρατικ Νοσοκομεα που αφορον σε διαλματα περιτονακς κθαρσης και τα εξαρτματ τους.
5-8-15  ΙΚΑ Ε40/586/5-8-15 : Εργοδοτικ εισφορ ποσο 20 Ευρ αν εργαζμενο για τον Ειδικ  Λογαριασμ Παιδικν Κατασκηνσεων (Ε.Λ.Π.Κ.) που αποτελε προ του ενιαου Λογαριασμο για την Εφαρμογ Κοινωνικν Πολιτικν του Ο.Α.Ε.Δ.
5-8-15 ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚΦ/Β5016900/ΕΞ2015/29-7-15 : Εγκαταστσεις αποσταγματοποιεων και ποτοποεων.
5-8-15  ΟΓΑ 4/15 : Αυξηση σε 6% του ποσοστο της ασφαλιστικς εισφορς για υγειονομικ περθαλψη που παρακρατεται απ τις κριες συντξεις του ΟΓΑ
5-8-15 ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ&ΚΟΙΝ.ΑΛΛ. Φ.80000/ΟΙΚ.35773/1207/5-8-15 : Γνωσοποηση διατξεων του ρθρου 1 παρ. 31 του ν.4334/2015 (ΦΕΚ 80, Α').
5-8-15 ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 25499/2343/5-8-15 : Παροχ διευκρινσεων σχετικ με την εφαρμογ των διατξεων των ρθρων 19 και 24 του Ν.4313/2014 "Ρυθμσεις θεμτων Μεταφορν, Τηλεπικοινωνιν και Δημοσων ργων και λλες διατξεις (ΦΕΚ Α' 261).
5-8-15 ΥΠΕΣΔΑ 53326/ΕΓΚ.28/4-8-15  : Εφαρμογ  διατξεων του ν.4332/2015
5-8-15 ΥΠΕΣΔΑ 27154/31-7-15 : Κατρτιση Μεσοπρθεσμου Προγρμματος Δημοσιονομικς Στρατηγικς 2016-2019
5-8-15 ΕΦΕΤ 10488/4-8-15 : Διευκρινσεις σχετικ με την εφαρμογ των Καν.(ΕΕ) 1169/2011 & Καν. (ΕΕ) 1379/2013.
5-8-15 ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 46181/1793/2015/5-8-15 : Μητρα Μηχανικν για την εφαρμογ της 3763/111/15 (ΦΕΚ Β 1163) Υπουργικς απφασης.
5-8-15 ΥΠΟΠΑΙΘ. 125082/Ε2/4-8-15 : α) Πρσκληση εκδλωσης ενδιαφροντος υποψφιων εκπαιδευτικων Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης, κλδων ΠΕ16.01, ΠΕ16.02, ΠΕ17.13, ΠΕ17.14 και ΤΕ16, για ενταξη στους πνακες αναπληρωτν και ωρομσθιων εκπαιδευτικν σχολ. ετους 2015-2016, σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 9 παρ. 2,3&4 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α'). β) Πρσκλση εκδλωσης ενδιαφροντος εμπειροτεχνν ιδιωτν για την νταξη σε πνακα μουσικν ειδικεσεων ωρομισθων ια πρσληψη στα Μουσικ Σχολεα για το σχολικ τος 2015-2016.
4-8-15 ΟΠΕΚΕΠΕ 88184/3-8-15 : Εγκκλιος για την εφαρμογ του καθεσττως των συνδεδεμνων ενισχσεων, της ειδικς καλλιεργητικς ενσχυσης για το βαμβκι και των μτρων Μικρν νησιν του Αιγαου Πελγους τους 2015.
4-8-15 ΥΠ.ΥΓ. Α2Α/ΓΠ/ΟΙΚ.59704/4-8-15 : Ανακονωση δημοσευσης τροποποησης απφασης περ της κατρτισης και τρησης καταλγου επικουρικν ιατρν.
4-8-15 ΟΑΕΕ ΔΙΕΣ/Φ.10/91/1314496/4-8-15 : μετπτωση προσωρινο διακανονισμο Ν.3943/11 στη ρθμιση Ν. 4321/2015.
4-8-15 ΥΠ.ΥΓ. Γ1Δ/ΓΠ/ΟΙΚ.59565/4-8-15 : Λψη μτρων διασφλισης της Δημσιας Υγεας σε περιπτσεις φυσικν καταστροφν (πυρκαγις, σεισμο, πλημμρες κ.α.).
4-8-15 ΥΠ.ΟΙΚ. 2/42380/ΔΠΓΚ/15 (ΦΕΚ 1627 Β/3-8-2015) :  Καθορισμς ρων και προποθσεων της διαδικασας επιστροφς απ το Ταμεο Παρακαταθηκν και Δανεων προς το Δημσιο, των αδιαθτων υπολοπων συσταθντων γραμματων παρακατθεσης απ συντελεσθεσες απαλλοτρισεις, για την πληρωμ νων δαπανν απαλλοτρωσης απ δημσιους φορες.
4-8-15 ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Β1/38102/1952/3-8-15 : Οδικς εμπορευματικς μεταφορς-Παρταση προθεσμας για απκτηση δειας οδικο μεταφορα απ πρην νομαρχιακος μεταφορες.
4-8-15 ΕΟΠΥΥ ΔΒ4Γ/Γ55/26/ΟΙΚ.30236/4-8-15 : Οδηγες σχετικ με την αποστολ στοιχεων κοστολγησης επιθεμτων και οστομικν υλικν στο ΕΟΠΥΥ.
4-8-15 ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α1/71233/5493/31-7-15 : Χοργηση δειας κυκλοφορας ΦΙΧ αυτοκνητου σε γεωλγους.
4-8-15 ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 47818/4006/31-7-15 : Επικαιροποηση στοιχεων συνεργεων επισκευς και συντρησης ταχογρφων βαρων οχημτων.
4-8-15
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 757/15 (ΦΕΚ 1625 Β/3-8-2015) : Τροποποηση της υπ'αριθμ. 664/21.07.2015 (Β' 1563/24.07.2015) απφασης της Επιτροπς γκρισης Τραπεζικν Συναλλαγν.

3-8-15 ΥΠΠΑΠΕ 7414/86313/3-8-15 : κδοση Κοινς Υπουργικς Απφασης σχετικ με την "Τροποποηση της αριθ. 8197/90920/22.7.2013 απφσαης των Υπουργν Υγεας, Αγροτικς Ανπτυξης και Τροφμων και Περιβλλοντος, Ενργειας και Κλιματικς Αλλαγς "Θσπιση Εθνικο Σχεδου Δρσης με στχο την εφαρμογ της Οδηγας 2009/128/ΕΚ και την προστασα του ανθρπου και του περιβλλοντος" (Β' 1883/1.8.2013.
3-8-15 ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Γ5/46718/6967/3-8-15 : Κοινοποηση ΚΥΑ με αρ. πρωτ. 20655/2897 (ΦΕΚ 1495/Β"/2015) - ενσωμτωση Οδηγας 2014/103 (ADR 2015- RID 2015)
3-8-15 ΥΠΕΣΔΑ 27501/3-8-15 : Ημρα μνμης των Εθνικν μας Ευεργετν.
3-8-15 ΥΠΕΣΔΑ 27500/3-8-15 : Οργνωση εκδηλσεων μνμης της 14ης Σεπτεμβρου.
3-8-15 ΥΠΕΣΔΑ ΔΙΔΑΔ/Φ.69/71/ΟΙΚ.25582/31-7-15 : Χοργηση κανονικς δειας των υπαλλλων που επαναφθηκαν κατ' εφαρμογ των διατξεων του ν. 4325/2015.
3-8-15 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1170/30-7-15 : κπτωση επισφαλν απαιτσεων ξενοδοχειακν επιχειρσεων λω της πτχευσης αλλοδαπν τουριστικν πρακτορεων το τος 2014.
3-8-15  ΟΠΕΚΕΠΕ 87834/31-7-15 : Πολλαπλ συμμρφωση 2015- Εγκκλιος - Εγχειρδιο Διαδικασιν Ελγχου.
3-8-15 ΟΠΕΚΕΠΕ 87835/31-7-15 : Επιτπιοι λεγχοι Μτρου 214-τους 2015 Εγκκλιος - Εγχειρδιο διαδικασιν ελγχου
3-8-15 ΙΚΑ Α30/472/25/ΕΓΚ.35/3-8-15 : Αξηση σε 6% του ποσοστο παρακρτησης απ τις χορηγομενες κριες συντξεις για την ασφλιση κλδου παροχν ασθενεας των συνταξιοχων του Ι.Κ.Α-Ε.Τ.Α.Μ..
3-8-15 ΥΠΟΠΑΙΘ 122606/Ζ1/30-7-15 :  Μετεγγραφς επιτυχντων ακαδημακο τους 2014-15 στις Σχολς Αρχιτεκτονικς
3-8-15 ΥΠΠΑΠΕ 31327/31-7-15 :  Θερηση οικοδομικν αδειν για χοργηση εργοταξιακς παροχς.
3-8-15 ΥΠΕΣΔΑ 27404/ΕΓΚ.27/31-7-15 : Θματα προσωπικο αυτοδιοκησης α' και β' βαθμο, σμφωνα με τις διατξεις του ν.4325/2015 (Α' 47).
3-8-15  ΥΠΠΑΠΕ 7325/85357/31-7-15 : Χοργηση πιστοποιητικο γνσεων ορθολογικς χρσης γεωργικν φαρμκων.
3-8-15 ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚΦ/Δ5016700/ΕΞ2015/31-7-15 : Κοινοποηση της αρ.πρωτ. 3133.1/01/2015 Απφασης του Υπουργο Οικονομας, Υποδομν, Ναυτιλας και Τουρισμο/Υπολογισμς ελχιστου αριθμο ημερν ναλωσης επαγγελματικο  πλοου αναψυχς.
3-8-15 ΠΝΠ 31/31-7-15 (ΦΕΚ 90 Α/31-7-2015) : Τροποποισεις στις απ 28 Ιουνου 2015, 14 Ιουλου 2015 και 18 Ιουλου 2015 Πρξεις Νομοθετικο Περιεχομνου και κατεπεγουσες ρυθμσεις για αξιγραφα και για την υποστριξη της διαπραγμτευσης της Ελληνικς Κυβρνησης με τον Ευρωπακ Μηχανισμ Σταθερτητας (Ε.Μ.Σ.), την Ευρωπακ Επιτροπ, την Ευρωπακ Κεντρικ Τρπεζα (Ε.Κ.Τ.) και το Διεθνς Νομισματικ Ταμεο (ΔΝ.Τ.).
3-8-15 ΚΥΑ 57382/15 (ΦΕΚ 1620 Β/31-7-2015) : Παρταση της υπ'αριθ. 49214/21-7-2015 υπουργικς απφασης "Αναστολ πρξεων αναγκαστικς εκτλεσης, καταβολς δικαστικν παραβλων, εγγυοδοσιν και χρηματικν ποσν απ μετατροπ ποινν" (Β' 1525).
3-8-15 ΥΠ.ΟΙΚ. ΓΔΟΠ/0001062/ΕΞ2015/ΧΠ2412/15 (ΦΕΚ 1617 Β/31-7-2015) : ρση περιορισμν της Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου της 18.7.2015 (Α' 84) για τη διενργεια συναλλαγν στις ελληνικς οργανωμνες αγορς επ χρηματοπιστωτικν μσων.
3-8-15 ΚΥΑ 26945/15 (ΦΕΚ 1621 Β/31-7-2015) : Παροχ οδηγιν για την κατρτιση του προπολογισμο των δμων, οικονομικο τους 2016 - τροποποηση της υπ'αριθμ. 7028/2004 (Β253) απφασης.
3-8-15 ΚΥΑ 26947/15 (ΦΕΚ 1622 Β/31-7-2015) :  Κατρτιση και υποβολπροπολογισμο των περιφερειν, οικονομικο τους 2016.
31-7-15 ΠΟΛ.1168/29-7-15 : Πρσθετες διευκρινσεις σχετικ με τον εφαρμοστο συντελεστ ΦΠΑ σε παραδσεις αγαθν και σε παροχς υπηρεσιν, σμφωνα με τις διατξεις του ν.4334/2015.
31-7-15 ΥΠ.ΥΓ. Γ3Δ/ΔΦ.14/ΓΠ/ΟΙΚ.58490/31-7-15 : Οργνωση, λειτουργα και ενιαος καθορισμς διαδικασιν για την ανπτυξη του Πιλοτικο Δικτου των Τμημτων Υπηρεσιν Κατ' Οκον Νοσηλεα.
31-7-15 ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΥΠΟΔΟΝΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α44556/3377/15/30-7-15 : Διευκρινσεις σχετικ με τις προποθσεις της διαδικασας ταξινμησης και κδοσης δειας κυκλοφορας τουριστικν τρνων.
31-7-15 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 756/15 (ΦΕΚ 1597/30-7-2015) : Καθορισμς εφπαξ πρσθετου ορου ποσο για γκριση συναλλαγν βσει υποβληθντων προ της 22ας Ιουλου 2015 αιτημτων που εκκρεμον.
30-7-15 ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ&ΚΟΙΝ.ΑΛΛ. Φ.80000/ΟΙΚ.32852/1092/30-7-15 : Γνωστοποηση διατξεων του ρθρου 1 παρ. 31 του ν.4334/2015 (ΦΕΚ 80, Α')
30-7-15 ΟΑΕΕ 16/30-7-15 : Καταβολ σνταξης σε οφειλτες ασφαλιστικν εισφορν.
30-7-15 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1166/23-7-15 : Αρμδια Φορολογικ Αρχ στην ημεδαπ για τεκμηρωση πλρωσης των προποθσεων κατ' εφαρμογ των διατξεων των Οδηγιν 2011/96/ΕΕ (Μητρικν-Θυγατρικν ) και 2003/49/ΕΚ (Τκων -Δικαιωμτων Σενδεδεμνων Εταιρειν).
29-7-15 ΥΠ.ΟΙΚ. 23-7-15 : Φορολογικ μεταχεριση των εισοδημτων που αποκτον οι Οργανισμο Εγγεων Βελτισεων (Ο.Ε.Β.), μετ την ναρξη ισχος των διατξεων του ν.4172/2013.
29-7-15 ΥΠΠΑΠΕ 3866/78486/15 (ΦΕΚ 1587 Β/28-7-2015) : Συμπληρωματικ μτρα εφαρμογς των ενωσιακν διατξεων του συστματος επιβολς μορων για σοβαρς παραβσεις στον τομα της αλιεας.
29-7-15  ΚΥΑ 6669/79087/15 (ΦΕΚ 1582 Β/28-7-2015) : Τροποποηση της αριθμ. 8197/90920/22-7-2013 απφαση των Υπουργν Υγεας, Αγροτικς Ανπτυξης και Τροφμων και Περιβλλοντος, Ενργειας και Κλιματικς Αλλαγς "Θσπιση Εθνικο Σχεδου Δρσης με στχο την εφαρμογ της Οδηγας 2009/128/ΕΚ και την προστασα του ανθρπου και του περιβλλοντος" (Β' 1883/1-8-2013).
29-7-15 ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΤΔ/Γ5016445/ΕΞ2015/29-7-15 : Καταχρηση/Πιστοποηση Τελωνεων στο κοινοτικ σστημα αδειοδτησης για τις ουσες που καταστρεφουν τη στοιβδα του ζοντος.
29-7-15 ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 26935/28-7-15 : Ενημρωση σχετικ με υποχρωση εφαρμογς των Ελληνικν Τεχνικν Προδιαγραφν (ΕΤΕΠ) στις αναθεωρημνες πρτυπες διακηρξεις συμβσεων δημοσων ργων.
29-7-15 ΥΠΠΑΠΕ 964/84385/29-7-15 : Εφαρμογ του ν.4282/2014 "Ανπτυξη Υδατοκαλλιεργειν και λλες διατξεις"
29-7-15 ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 46577/3882/27-7-15 : Παρταση προθεσμας σχετικ με την αποκατσταση της συμμρφωσης διανομων υγραερου (LPG) Falcon First XX.
29-7-15 ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 78649/15 (ΦΕΚ 1581 Β/28-7-2015) : Αντικατσταση του αρ. 137 "Καθορισμς αντατων τιμν και συγκεκριμνων σημεων πλησης" της ΥΑ Α2-718/2014 (ΦΕΞ 2090/Β'/2014)"Κωδικοποηση Καννων Διακνησης και Εμπορας Προντων και Παροχς Υπηρεσιν (Καννες ΔΙΕΠΠΥ)" 
28-7-15      ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1165/23-7-15 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 104 του ν. 4316/14 σχετικ με τον τπο παροχς υπηρεσιν και την εφαρμογ των ειδικν καθεσττων των τηλεπικοινωνιακν, ραδιοτηλεοπτικν και ηλεκτρονικν υπηρεσιν και παροχ διευκρινσεων
28-7-15      ΙΚΑ Ε40/535/28-7-15 : Καταβολ τρεχουσν ασφαλιστικν εισφορν με Ταυττητα Πληρωμς Τρεχουσν Εισφορν και τροποποηση περιδου υποβολς ΑΠΔ Δρου Χριστουγννων και Δρου Πσχα
28-7-15       ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 26553/27-7-15 : Γνωστοποηση της με αριθμ 141/15 γνωμοδτησης του Ε τμματος του ΝΣΚ
28-7-15     ΥΠ.ΥΓ. Γ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.57212/27-7-15 : Πρληψη των επιπτσεων απ την εμφνιση υψηλν θερμοκρασιν και κασωνα
28-7-15     ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2131.8/5016/27-7-15 : Ελεγχος προυπηρεσας για την γκριση δραστηριοποησης δυτν
28-7-15     Κ.Υ.Α. 6655/82133/15 (ΦΕΚ-1572 Β/27-7-15) : Τροποποηση της αριθμ. 425/42522/13 (Β 1239) κ.υ.α. "Διαδικασα υποβολς της ετσιας Ενιαας Δλωσης Καλλιργειας / Εκτροφς, σε εφαρμογ του Ν. 3877/10 (ΦΕΚ-160 Α), τρποι καταβολς της ειδικς ασφαλιστικς εισφορς υπρ του Οργανισμο Ελληνικν Γεωργικν Ασφαλσεων (ΕΛΓΑ) και Ασφαλιστικ Ενημερτητα
28-7-15       ΚΥΑ 5.20263/5.15444/15 (ΦΕΚ-1565 Β/27-7-15) : Σστημα Προγραμματισμο, Αξιολγησης, Διαχερισης, Παρακολοθησης και Ελγχου για την υλοποποηση των ενεργειν που συγχρηματοδοτονται απ το Ευρωπαικ Ταμεο Προσαρμογς στην Παγκοσμιοποηση (ΕΤΠ) περιδου 2014-2020
28-7-15      ΚΥΑ 2725/81140/15 (ΦΕΚ-1560 Β/24-7-15) : Εγκριση προγρμματος οικονομικν αποζημισεων και ενισχσεων, που προκπτουν απ την επιβολ κτηνιατρικν  μτρων εξυγανσης του ζωικο κεφαλαου, για το τος 2015
27-7-15       ΙΚΑ Ε10/7/27-7-15 : Να παρταση προθεσμας καταβολς τρεχουσν εισφορν και δσεων που ληγαν 30-6-2015
27-7-15      ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 26452/23-7-15 : Ευρωπαικ Εβδομδα Κινητικτητας 2015 (16-22 Σεπτεμβρου) : Εναρξη εγγραφν
27-7-15     ΕΑΑΔΗΣΥ 3340/ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 5/27-7-15 : Ενημρωση επ του ν. 4281/14
27-7-15       ΥΠΠΑΠΕ 2470/83407/27-7-15 : Εφαρμογ του π.δ. 159/14 "Μερικ απασχληση των υπευθνων επιστημνων στις μικρς και πολ μικρς επιχειρσεις παραγωγς και εμπορας πολλαπλασιαστικο υλικο καλλιεργομενων φυτικν ειδν και στις μικρς και πολ μικρς επιχειρσεις εμπορας λιπασμτων (Α 241)
27-7-15      ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. Φ.130181/16481/ΕΓΚ.26/27-7-15 : Εφαρμογ Ηλεκτρονικο Παραβλου
27-7-15       ΥΠΠΑΠΕ 3588/83605/27-7-15 : Εφαρμογ του ΠΔ 107/14 "Οργανισμς Υπουργεου Αγροτικς Ανπτυξης και Τροφμων" σον αφορ στη διενργεια του επσημου ελγχου σε φορτα που εμππτουν στο πλασιο εφαρμογς των εκτελεστικν κανονισμν της ΕΕ
27-7-15      ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1164/15-7-15 : Κοινοποηση των διατξεων των ΚΥΑ Υπουργν Εσωτερικν και Οικονομικν οικ. 12596/15 (ΦΕΚ-685 Β) και παροχ σχετικν οδηγιν
27-7-15      ΑΠΟΦ.ΠΡΩΘ. Υ214/15 (ΦΕΚ-1564 Β/24-7-15) : Σσταση Επιτροπς για την Καταπολμηση της Διαφθορς
27-7-15      ΥΠ.ΟΙΚ. ΓΔΟΠ/0001027/ΕΞ2015/ΣΠ2364/15 (ΦΕΚ-1561 Β/24-7-15 ) : Ρυθμσεις θεμτων περιορισμν στην ανληψη μετρητν και τη μεταφορ κεφαλαων
27-7-15        ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ664/15 (ΦΕΚ-1563 Β/24-7-15) : Σσταση αν πιστωτικ δρυμα ειδικς υποεπιτροπς για την γκριση συναλλαγν και λλα συναφ ζητματα
24-7-15      ΥΠΟΠΑΙΘ 119392/Ε2/24-7-15 : Πρσκληση εκδλωσης ενδιαφροντος υποψφιων εκπαιδευτικν Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης για νταξη στους πνακες αναπληρωτν και ωρομσθων εκπαιδευτικν σχολ. τους 2015-2016 σμφωνα με τις διατξεις των παρ. 2, 3 και 4 του ρθρου 9 του ν. 3848/10 (ΦΕΚ-71 Α/19-5-10)
24-7-15       Κ.Υ.Α. 20410/974/15 (ΦΕΚ-1553 Β/23-7-15) : Εγκριση δαπνης για την αποστολ των τκνων των υπαλλλων του ΟΑΕΔ σε κατασκηνσεις τους 2015
24-7-15      ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2251.2.12/01/15 (ΦΕΚ-1557 Β/23-7-15) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 3324.1/01/13/13 απφασης "Καθορισμς υποχρεσεων δημσιας υπηρεσας στα Ε/Γ και Ε/Γ-Ο/Γ συμβατικ και ταχπλοα πλοα" (Β 1728) πως τροποποιθηκε με την υπ' αριθμ. 3324.1/01/14/14 απφαση
24-7-15      ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 26304/23-7-15 : Πργραμμα Αδελφοποισεων Πλεων για την Κλιματικ Αλλαγ ("Mayors Adapt") : Πρσκληση υποβολς προτσεων
24-7-15       ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΤΔ/Β/5016046/ΕΞ2015/24-7-15 : Οδηγες για τη λειτουργα του Υποσυστματος Διαμετακμησης - Απλουστευμνες διαδικασες στις αεροπορικς και θαλσσιες μεταφορς στα πλασια του ICISnet
24-7-15      ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΦΑ3/22578/780/24-7-15 : Σστημα μετωπικς προστασας
24-7-15       ΥΠΠΑΠΕ 1697/74031/15 (ΦΕΚ-1544 Β/22-7-15) : Διαδικασα πιστοποησης των κτηνιτρων που χρησιμοποιον την διαδικτυακ ηλεκτρονικ βση  σμανσης και καταγραφς των ζων συντροφις και των ιδιοκτητν τους
24-7-15        ΥΠΠΑΠΕ 6480/76829/15 (ΦΕΚ-1554 Β/23-7-15) : Πργραμμα Εσωτερικν Επιθεωρσεων των Επισμων Ελγχων στα γεωργικ φρμακα
24-7-15        ΥΠΠΑΠΕ 3216/73174/15 (ΦΕΚ-1542 Β/22-7-15) : Καθορισμς συμπληρωματικν μτρων για την εφαρμογ του Καν (ΕΚ) 436/2009 της Επιτροπς σον αφορ τις υποχρεωτικς δηλσεις παραγωγς, επεξεργασας, εμπορας και αποθεμτων αμπελοοινικν προιντων και την συγκντρων στοιχεων για την παρακολοθηση του αμπελοοινικο τομα
24-7-15       N. 4335/15, ΦΕΚ-87 A/23-7-15 :  Επεγοντα μτρα εφαρμογς του ν. 4334/15 (Α 80)
23-7-15      ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 3009/2/23-ΜΔ/15 (ΦΕΚ-1539 Β/22-7-15) : Παρταση ισχος αδειν κατοχς συλλεκτικν πλων και λοιπν αντικειμνων
23-7-15      ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ - Επεγοντα μτρα εφαρμογς του ν. 4334/15 (Α 80)
23-7-15      ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 26156/22-7-15 : 2016 Ετος Ελλδος στη Ρωσα
23-7-15      ΕΟΠΥΥ ΔΑ4Β/Φ204/1/ΟΙΚ.28857/22-7-15 : Οδηγες για τη χοργηση περθαλψης σε ασφαλισμνους κρατν μελν της ΕΕ και σε υπηκους λοιπν χωρν κατ τη διρκεια διαμονς στην Ελλδα
23-7-15      ΟΑΕΕ 15/22-7-15 : Εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 58 του Ν. 4144/13 στους ασφαλισμνους - συνταξιοχους κρατν μελν της ΕΕ και τρτων κρατν με τα οποα η Ελλδα χει συνψει Διμερ Συμφωνα Κοινωνικς Ασφλειας
23-7-15      ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 25971/22-7-15 : Πργραμμα Διακρατικς Συνεργασας Balkan - Mediterranean 2014-2020 - Interreg V-B Balkan Med : 1η Πρσκληση υποβολς προτσεων
23-7-15      ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 25970/21-7-15 : Ευρωπαικ Βραβεο για τις Προσβσιμες Πλεις (Access City Awards 2016)
23-7-15      ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 25501/21-7-15 : Πρσκληση για την υποβολ προτσεων για την Πρσινη Πρωτεουσα της Ευρπης 2018
23-7-15     ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 25500/21-7-15 : Ευρωπαικ Βραβεο Περιβαλλοντικς Αναγνρισης για Μικρς Πλεις (European Green Leaf 20106)
23-7-15     ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1162/15 (ΦΕΚ-1537 Β/22-7-15) : Παρταση προθεσμιν καταβολς βεβαιωμνων χρεν στη Φορολογικ Διοκηση λγω της τραπεζικς αργας και του περιορισμο των αναλψεων μετρητν και των μεταφορν κεφαλαων
23-7-15      ΠΥΣ 19/15 (ΦΕΚ-85 Α/22-7-15) : Τροποποηση της 3/6-2-15 ΠΥΣ "Σσταση Κυβερνητικο Συμβουλου για την Οικονομικ Πολιτικ"
22-7-15    ΥΠΠΑΠΕ 3948/80752/20-7-15 : Εφαρμογ κοινοτικς νομοθεσας για την εξαγωγ αλιευτικν προιντων σε τρτες χρες - Επικρωση Πιστοποιητικν Αλιευμτων
22-7-15    ΥΠ.ΥΓ. Γ3Δ/ΓΦ12,25,27/ΓΠ/ΟΙΚ.54999/20-7-15 : Οργνωση, λειτουργα και ενιαας καθορισμς διαδικασιν για την ανπτυξη του Πιλοτικο Δικτου Μονδων Υπηρεσιν Οικογενειακο Προγραμματισμο και Μονδων Φροντδας Μητρας Παιδιο
22-7-15    ΙΚΑ 34/21-7-15 : Χοργηση νας προθεσμας ενς τους για αναγνριση του εκτς υπηρεσας χρνου επαναπροσληφθντων με τις διατξεις των παρ. 7 του ρθρου 25 του ν. 2190/94, 25 του ρθρου 14 του ν. 2266/94 και 4 του ρθρου 3 του ν. 2349/95
22-7-15   ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΔΘΤΟΚ/Γ/5015596/ΕΞ2015/20-7-15 : Σχετικ με αιτματα ατελος απ ΕΦΚ εφοδιασμο επαγγελματικν πλοων με κασιμα στα πλασια της τακτικς επιθερησς τους
22-7-15    ΙΚΑ Ε10/6/22-7-15 : Να παρταση προθεσμας καταβολς τρεχουσν εισφορν και δσεων που ληγαν 30-6-15
22-7-15    ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΚΠ/824/22-7-15 : Δημοσευση υ.α. "Συμπλρωση του πνακα Τιμν των Αρθρων στα τιμολγια Η/Μ Εργασιν - Η/Μ Εγκαταστσεις Εργων Οδοποιας - Εγκαταστσεις Φωτισμο Οδν"
22-7-15     Κ.Υ.Α. 49214/15 (ΦΕΚ-1525 Β/21-7-15) : Αναστολ πρξεων αναγκαστικς εκτλεσης, καταβολς δικαστικν παραβλων, εγγυοδοσιν και χρηματικν ποινν απ μετατροπ ποινν
22-7-15      ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ "Επεγοντα μτρα εφαρμογς του ν. 4334/15 (Α 80)"
21-7-15      ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1161/21-7-15 : Διευκρινσεις σχετικ με τον εφαρμοστο συντελεστ ΦΠΑ στις υπηρεσες των ξενοδοχεων
21-7-15      ΥΠΟΠΑΙΘ Φ.361.22/65/117340/Ε3/21-7-15 : Παρταση θητεας διευθυντν πρωτοβθμιας και δευτεροβθμιας εκπαδευσης ....
21-7-15       ΕΟΠΥΥ ΔΒ4Γ/ΟΙΚ.28599/21-7-15 : Παροχ στοιχεων (αναλσιμο υγειονομικ υλικ)
21-7-15       ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 39459/1524/21-7-15 : Εγκκλιος εφαρμογς υ.α. για τους ρους και προυποθσεις για τη χοργηση γκρισης τπου οχημτων Ειδικς Χρσης - Ειδικο Σκοπο και διαδικασα ταξινμησης
21-7-15       ΟΑΕΕ 14/21-7-15 : Κατργηση ποινν για οφειλτες ατομικν εισφορν στον ΟΑΕΕ
21-7-15      ΥΠΠΑΠΕ 691/60879/20-7-15 : Αλλαγ φορα μονδων υδατοκαλλιργειας
21-7-15     ΥΠ.ΟΙΚ. 33428/21-7-15 : Παρχονται πληροφορες (καθεστς βαρων - ανθυγιεινν επαγγελμτων των μονμων υπαλλλων των ΟΤΑ Α' βαθμο σμφωνα με το ρθρο 4 του Ν. 3660/08)
21-7-15    ΥΠΕΚΑΑ Φ.10043/ΟΙΚ.32742/811/17-7-15 : Γνωστοποηση διατξεων του ρθρου 39 του ν. 4331/15 - Επιλογ καττερης ασφαλιστικς κατηγορας απ ασφαλισμνους του ΕΤΑΑ
21-7-15    ΥΠΕΚΑΑ Φ.10034/ΟΙΚ.32741/810/17-7-15 : Γνωστοποηση διατξεων του ρθρου 31 του ν. 4331/15
21-7-15     ΥΠΠΑΠΕ 601/38746/17-7-15 : Διευκρινσεις για την εφαρμογ του ρθρου 22 παρ. 7 του ν. 4061/12
21-7-15     ΥΠΕΚΑΑ Φ.10043/ΟΙΚ.32743/812/17-7-15 : Γνωστοποηση διατξεων του ρθρου 38 του ν. 4331/15 - Εναρξη καταβολς σνταξης σε οφειλτες
21-7-15      ΥΠΕΚΑΑ Φ.80000/ΟΙΚ.32385/1077/17-7-15 : Γνωστοποηση διατξεων των ρθρων 7, 9, 23, 26 και 44 του ν. 4331/15
21-7-15       ΥΠΕΚΑΑ Φ.80000/ΟΙΚ.32449/1078/17-7-15 : Κοινοποηση των ρθρων 11, 21, 22, 24, 41 και 42 του ν. 4331/15
21-7-15       ΥΠΕΚΑΑ Φ.80000/ΟΙΚ.31071/1024/17-7-15 : Γνωστοποηση διατξεων των ρθρων 10, 25, 29 και 46 του ν. 4331/15
21-7-15      ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1148/7-7-15 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Ηλεκτρονικ Υπηρεσα Αυθεντικοποησης Χρηστν
21-7-15       ΥΠΕΚΑΑ Φ.10034/ΟΙΚ.32745/813/17-7-15 : Γνωστοποηση διατξεων του ρθρου 30 του ν. 4331/15
21-7-15        ΥΠΕΚΑΑ Φ.80020/ΟΙΚ.31234/Δ15.486/17-7-15 : Γνωστοποηση δημοσευσης του ρθρου 75 του ν. 4331/15 - Σχετικ με τη χοργηση επικουρικς σνταξης απ τον Κλδο Επικουρικς Ασφλισης Ναυτικν (ΚΕΑΝ) λγω ναυτικο εργατικο ατυχματος
21-7-15     ΥΠΕΚΑΑ Φ.80020/ΟΙΚ.31013/Δ15.476/17-7-15 : Γνωστοποηση δημοσευσης του ρθρου 28 του ν. 4331/15
21-7-15       ΥΠΕΚΑΑ Φ.80020/ΟΙΚ.31036/Δ15.477/17-7-15 : Παρταση προθεσμιν της παρ. 6 του ρθρου 220 του ν. 4281/14
21-7-15       ΥΠΕΚΑΑ Φ.80020/ΟΙΚ.31107/Δ15.484/17-7-15 : Γνωστοποηση δημοσευσης του ρθρου 28 του ν. 4331/15
21-7-15       ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ (σε ολομλεια) ΦΓ8/28530/15 (ΦΕΚ-1508 Β/17-7-15) : Οικονομικς καταστσεις και επισυναπτα δικαιολογητικ και στοιχεα που υποβλλονται στο Ελεγκτικ Συνδριο για τον κατασταλτικ λεγχο των ΟΤΑ, ΝΠΔΔ και Ειδικν Λογαριασμν
21-7-15       ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1155/20-7-15 (ΦΕΚ-1519 Β/20-7-15)  : Παρταση προθεσμας υποβολς φορολογικν δηλσεων εισοδματος οικονομικο τους 2015 των υπχρεων της παρ. 4 του ρθρου 2 (ΟΕ, ΕΕ, κλπ.) και της παρ. 1 του ρθρου 101 (ΑΕ, ΕΠΕ, κλπ.) του ν. 2238/94 με υπερδωδεκμηνη χρση που αρχζει εντς του 2013 και λγει εντς του τους 2014 - Τροποποηση της ΠΟΛ.1135/15 απφασης ΓΓΔΕ
21-7-15       ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΔΘΤΟΚ/Δ/5014467/ΕΞ2015/15 (ΦΕΚ-1522 Β/20-7-15) : Υπαγωγ εμπορευμτων στο καθεστς τελειοποησης προς επανεξαγωγ χωρς τη χοργηση σχετικς γκρισης απ την Τελωνειακ Περιφρεια
20-7-15        ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 4855/17-7-15 : Λψη μτρων πρληψης και ετοιμτητας στις περιοχς της χρας που προβλπεται τι ο κνδυνος πυρκαγιν θα εναι πολ υψηλς
20-7-15         ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 1134/17-7-15 : Εκτακτη ενημρωση για γενικευμνο κνδυνο πυρκαγιν
20-7-15       ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2261.1-1/133/20-7-15 : Αποδοχ τροποποισεων της Διεθνος Σμβασης MARPOL 73/78
20-7-15       IKA Γ31/59/ΕΓΚ.33/20-7-15 : Υποχρωση επικρωσης αντιγρφων εγγρφων που απευθνονται απ τις διοικητικς αρχς και τα ΚΕΠ της χρας σε εκκλησιαστικ νομικ πρσωπα
20-7-15       ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1160/17-7-15 : Κοινοποηση των διατξεων της παρ. 1 του ρθρου 1 και του ρθρου 2 του ν. 4334/15 (ΦΕΚ-80 α0 που αφορ "Επεγουσες ρυθμσεις για τη διαπραγμτευση και σναψη συμφωνας με τον ΕΜΣ
20-7-15       ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 44916/1736/17-7-15 : Τροποποηση (4η κδοση 1ος/2015) των εναλλακτικν απαιτσεων για μεμονωμνες εγκρσεις (σχολικ λεωφορεα)
20-7-15       ΦΕΚ-1500 Β/17-7-15 :
ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 70867/15 : Παρταση της διαδικασας αξιολγησης και ελγχου των υποβληθντων δικαιολογητικν για την ανανωση των επαγγελματικν αδειν πωλητν λαικν αγορν
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1151/15 : Τροποποηση της υπ'αριθμ. ΠΟΛ.1130/15 (ΦΕΚ-1257 Β) απφασης της Αναπληρτριας Υπουργο Οικονομικν σχετικ με την παρτασης της προθεσμας υποβολς των δηλσεων φορολογας εισοδματος φορολογικο τους 2014 φυσικν προσπων , νομικν προσπων και νομικν οντοττων των ρθρων 3 και 45 του ν. 4172/13
20-7-15        ΥΠ.ΥΓ. Α2Α/ΓΠ/ΟΙΚ.53255/15 (ΦΕΚ-1499 Β/17-7-15) : Τροποποηση και συμπλρωση της υ.α. Α2α/ΓΠ/οικ.42873/8-6-15 (ΦΕΚ-1078 Β) "Κατρτιση και τρηση καταλγου - διαδικασα τοποθτησης επικουρικν γιατρν"
20-7-15          ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΑΕΕ/ΟΙΚ.752/Φ.ΓΕΝΙΚΑ/15 (ΦΕΚ-1493 Β/16-7-15) : Ορισμς Αναθτουσας Αρχς - Προισταμνης Αρχς - Διευθνουσας Υπηρεσας σε συμβσεις ργων, μελετν και παροχς υπηρεσιν, αρμοδιτητας της Διεθυνσης Αντιπλημμυρικν και Εγγειοβελτιωτικν Εργων
20-7-15        ΥΠΠΑΠΕ 1714/75275/15 (ΦΕΚ-1489 Β/16-7-15) : Διαδικασα παραχρησης και απαιτομενες προδιαγραφς των χρων των πρωτοβθμιων και δευτεροβθμιων ΟΤΑ, που παραχωρονται σε εθελοντς κτηνιτρους, για την πραγματοποηση στειρσεων, σμανσης και καταγραφς αδσποτων ζων συντροφις
20-7-15         ΥΠ.ΥΓ. Γ4Β/ΓΠ/ΟΙΚ.16276/15 (ΦΕΚ-1486 Β/16-7-15) : Καθορισμς των απαιτομενων δικαιολογητικν καθς και κθε λλης λεπτομρειας σχετικ με τη διαδικασα χοργησης βεβαωσης σκησης Επαγγλματος στην ειδικτητα "Διασστης - Πλρωμα Ασθενοφρου"
20-7-15       ΠΝΠ 18/18-7-15 (ΦΕΚ-84 Α/18-7-15) : Επεγουσες ρυθμσεις για τη θσπιση περιορισμν στην ανληψη μετρητν και τη μεταφορ κεφαλαων και τις τροποποισεις των νμων 4063/12, 4172/13, 4331/15 και 4334/15
20-7-15        Π.Δ. 54/15 (ΦΕΚ-83Α /18-7-15) : Διορισμς Υπουργν, Αναπληρωτν Υπουργν και Υφυπουργν
20-7-15       Π.Δ. 53/15 (ΦΕΚ-82 Α/18-7-15) : Αποδοχ παρατησης Υπουργν, Αναπληρωτν Υπουργν και Υφυπουργο στον Πρωθυπουργ
17-7-15      ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ. 1159/17-7-15 : Κοινοποηση των διατξεων των παρ. 4, 5, 6 και 7 του ρθρου 1 του ν. 4334/15
17-7-15      ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1158/17-7-15 : Κοινοποηση των διατξεων των περ. α και β της παρ. 3 του ρθρου 1 του ν. 4334/15, περ φρου ασφαλστρων
17-7-15      ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1150/15 (ΦΕΚ-1498 Β/17-7-15) : Παρταση της προθεσμας που ορζεται στο πρτο εδφιο της παρ. 7 του ρθρου 3 της ΑΥΟ ΠΟΛ.1159/11 (ΦΕΚ-1657 Β) για τα νομικ πρσωπα του πρτου εδαφου της παρ. 5 του ρθρου 82 του ν. 2238/94, με υπερδωδεκμηνη χρση που αρχζει εντς του τους 2013 και λγει εντς του τους 2014
17-7-15      ΥΠΠΑΠΕ 101282/14-7-15 : Οδηγες για την κατρτιση φακλου αδειοδτησης για αγροτικ χρση δατος απ σημεα υδροληψας που χουν δηλωθε στο ΕΜΣΥ (Εθνικ Μητρο Σημεων Υδροληψας) ετε η αντστοιχη αγροτικ δραστηριτητα εναι καταγεγραμμνη στο ΟΣΔΕ (Ολοκληρωμνο Σστημα Διαχερισης και Ελγχου) ετε χι
17-7-15       ΥΠΟΠΑΙΘ 20044/10931/5366/1649/17-7-15 : Ερμηνευτικ εγκκλιος της παρ. 3, ρθρου 11, ν. 4326/15, για τη χοργηση αδεας μετ' αποδοχν στους εν ενεργεα αθλητς / αθλτριες εθνικν και προεθνικν ομδων καθς και στους προπονητς - προποντριες αυτν
17-7-15     ΥΠΕΚΑΑ Β7/ΟΙΚ.31052/1491/17-7-15 : Εγκκλιος για τις διατξεις του Ν. 4331/15
17-7-15     ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1157/15-7-15 : Κοινοποηση των οριζομνων της οικ. 11484/15 (ΦΕΚ-565 Β) κ.υ.α., η οποα εκδθηκε κατ' εξουσιοδτηση των διατξεων της παρ. 2 του ρθρου 79 του ν. 4316/14 (ΦΕΚ-270 Α) "Ιδρυση παρατηρητηρου νοιας, βελτωση περιγεννητικς φροντδας, ρυθμσεις αρμοδιτητας Υπουργεου Υγεας και λλες διατξεις" και παροχ σχετικν οδηγιν στα θματα αρμοδιτητς μας επ των διατξεων του ως νω ρθρου
17-7-15      Π.Δ. 52/15 (ΦΕΚ-81 Α/17-7-15) : Εναρμνιση με την οδηγα 2014/27/ΕΕ "Για την τροποποηση των οδηγιν του Συμβουλου 92/58/ΕΟΚ, 92/85/ΕΟΚ, 94/33/ΕΚ, 98/24/ΕΚ και της οδηγας 2004/37/ΕΚ του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου στε να ευθυγραμμιστον με τον Κανονισμ (ΕΚ) αριθμ. 1272/08 για την ταξινμηση, την επιστμανση και τη συσκευασα των ουσιν και των μειγμτων" - Τροποποηση των π.δ. 105/95, π.δ. 176/97, π.δ. 62/98 , π.δ. 338/01 και π.δ. 399/94
17-7-15      ΥΠ.ΟΙΚ. ΓΔΟΠ/0000989/ΕΞ2015/ΧΠ2014/15 (ΦΕΚ-1482 Β/16-7-15) : Παρταση διρκειας τραπεζικς αργας βραχεας διρκειας
16-7-15    ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1154/16-7-15 : Κοινοποηση ορισμνων διατξεων ν. 4334/15 (ΦΕΚ-80 Α) "Επεγουσες ρυθμσεις για τη διαπραγμτευση και σναψη συμφωνας με τον Ευρωπαικ Μηχανισμ Στριξης (ΕΜΣ)"
16-7-15    ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1153/15-7-15 : Εξφληση δαπανν κατ την παρταση της διρκειας της τραπεζικς αργας που ορζεται απ την ΠΝΠ "Τραπεζικ αργα βραχεας διρκειας (ΦΕΚ-65 Α)
16-7-15     ΙΚΑ Γ99/1/95/16-7-15 : Καταβολ Δωροσμου Β Τετραμνου 2015 σε εργατοτεχνες οικοδμους
16-7-15     ΙΚΑ Ε10/5/16-7-15 : Να παρταση προθεσμας καταβολς τρεχουσν εισφορν και δσεων που ληγαν 30-6-2015
16-7-15     ΙΚΑ Γ32/531/ΕΓΚ.32/14-7-15 : Καταλογισμς οφειλν απ μισθματα
16-7-15    ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 49810/15-7-15 : Ψφιση και δημοσευση του ν. 4332/15
16-7-15    ΙΚΑ Α22/392/920/2/16-7-15 : Κατταξη σε ασφαλιστικ κλση των Πωλητν Λαικο Λαχεου για την περοδο απ 1-1-2014 ως 30-4-2014, βσει της οποας υπολογζονται οι χορηγομενες παροχς / Διακοπ της Ασφλισης Πωλητν Λαικν Λαχεων μετ την 1-5-2014 ημερομηνα ισχος της σμβασης παραχρησης του αποκλειστικο δικαιματος παραγωγς, λειτουργας, κυκλοφορας, προβολς και διαχερισης των Κρατικν Λαικν Λαχεων σε ιδιτη, σμφωνα με τις διατξεις του Ν. 4183/13
16-7-15    Ν. 4334/15 (ΦΕΚ-80 Α/16-7-15) : Επεγουσες ρυθμσεις για τη διαπραγμτευση και σναψη συμφωνας με τον Ευρωπαικ Μηχανισμ Στριξης (ΕΜΣ)
16-7-15           ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2131.13/5000/15-7-15 : Καθορισμς θσεων πρσδεσης σκαφν στους λιμνες
16-7-15           ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 14129/15 (ΦΕΚ-1476 Β/14-7-15) : Καθορισμς τεχνικν και λειτουργικν προδιαγραφν των Οργανωμνων Τουριστικν Κατασκηνσεων
16-7-15        ΥΠΠΑΠΕ 1791/74062/15 (ΦΕΚ-1468 Β/14-7-15) : Εφαρμογ του καθεσττος της Πολλαπλς Συμμρφωσης σε εκτλεση του Κανονισμο (ΕΕ) 1306/13 του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου και τους κανονισμος 640/14 και 809/14 της Επιτροπς
15-7-15       ΕΑΑΔΗΣΥ 3187/15 : Διευκρνιση επ της εφαρμογς Ελληνικν Τεχνικν Προδιαγραφν (ΕΤΕΠ) στις αναθεωρημνες πρτυπες διακηρξεις συμβσεων δημοσων ργων
15-7-15       ΟΑΕΕ 13/6-7-15 : Διαδικασα διασφλισης γνησιτητας ιατρικν γνωματεσεων και χειρισμς συνταξιοδοτικν περιπτσεων για τις οποες χει υποβληθε πλαστ γνωμτευση ΚΕΠΑ
15-7-15       K.Y.A. 23204/15 (ΦΕΚ-1475 Β/14-7-15) : Καθορισμς Οργανικν Μονδων για την Παροχ Υπηρεσιν Πιστοποησης της Αρχς Πιστοποησης του Ελληνικο Δημοσου (ΑΠΕΔ)
15-7-15        ΠΝΠ 14/14-7-15 (ΦΕΚ-79 Α/14-7-15) : Συμπλρωση της ΠΝΠ της 28ης Ιουνου 2015 "Τραπεζικ αργα βραχεας διρκειας (Α 65), πως τροποποιθηκε με την απ 30 Ιουνου 2015 ΠΝΠ (Α 66) και ισχει αναφορικ με την παρταση διρκειας τραπεζικς αργας, ρθμιση θεμτων συναλλαγν κατ τη διρκεια αυτς, περιοριστικν μτρων, αναστολ πρξεων αναγκαστικς εκτλεσης , καταβολς εγγυοδοσιν και πσης φσεως παραβλων καθς και παρτασης της λσης και εκκαθρισης του ΟΔΙΕ
15-7-15          Κ.Υ.Α. 15485/4451/15 (ΦΕΚ-1473 Β/14-7-15) : Παρταση της προθεσμας που ορζεται στην παργραφο 2 του ρθρου 14 του Ν. 4305/14 για την αρχικ καταγραφ και αξιολγηση των συνλων εγγρφων, πληροφοριν και δεδομνων που βρσκονται στην κατοχ των δημοσων φορων σμφωνα με την παργραφο 5 του ρθρου 14 του ανωτρω νμου
15-7-15          ΦΕΚ-1480 Β/14-7-15 :
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 24600/15 : Δημοσευση γενικο οριστικο πνακα αποτελεσμτων του Δημοψηφσματος της 5ης Ιουλου 2015
ΥΠΕΚΑΑ Φ.80000/ΟΙΚ.32058/9080/15 : Συγκρτηση Ειδικν Κλιμακων Ελγχου στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
15-7-15         ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1127/15 (ΦΕΚ-1462 Β/14-7-15) : Τροποποηση της ΠΟΛ.1066/2-4-13 απφασης για την επιστροφ ΦΠΑ στους αγρτες του ειδικο καθεσττος
14-7-15      ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΔΘΤΟΚ/Δ/5014962/ΕΞ2015/13-7-15 : Κοινοποηση της αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ/5004686/18-2-15 "Μεταββαση εμπορευμτων που βρσκονται σε καθεστς Τελειοποησης προς Επανεξαγωγ απ δικαιοχο αδεας πρσωπο σε λλο δικαιοχο αδεας πρσωπο χωρς την λξη του καθεσττος " και παροχ οδηγιν για την εφαρμογ της
14-7-15    ΥΠ.ΥΓ. Α2Γ/ΓΠ/ΟΙΚ.53039/14-7-15 : Ισχουσα νομοθεσα σχετικ με τους ιατρος υπηρεσας υπαθρου
14-7-15     ΦΕΚ-1451 Β/10-7-15 :
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, σχετικ με 
- Αναδιρθρωση της Ειδικς Υπηρεσας Αρχ Πιστοποησης του ρθρου 10 του ν. 4314/14 ...
- Αναδιρθρωση της Ειδικς Υπηρεσας Στρατηγικς, Σχεδιασμο και Αξιολγησης του ρθρου 15 παρ. 1 του ν. 4314/14 ...
- Αναδιρθρωση της Ειδικς Υπηρεσας Ολοκληρωμνου Πληροφοριακο Συστματος του ρθρου 15 παρ. 4 του ν. 4314/14 ....
- Διρθρωση της Ειδικς Υπηρεσας Κρατικν Ενισχσεων του ρθρου 15 παρ. 5 του ν. 4314/14 ...
- Αναδιρθρωση της Ειδικς Υπηρεσας Θεσμικς Υποστριξης του ρθρου 15 παρ. 3 του ν. 4314/14 ....
14-7-15      ΥΠΕΚΑΑ Φ.10070/ΟΙΚ.31367/1033/13-7-15 : Γνωστοποηση διατξεων του ρθρου 40 του ν. 4331/15 (Α 69)
14-7-15     ΥΠ.ΟΙΚ. ΓΔΟΠ/0000966/ΕΞ2015/ΧΠ2297/15 (ΦΕΚ-1460 Β/13-7-15) : Παρταση διρκειας τραπεζικς αργας βραχεας διρκειας
14-7-15     ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α/43165/3281/15 (ΦΕΚ-1459 Β/13-7-15) : Κατ' εξαρεση δωρεν μετακνηση επιβατικο κοινο με τα μα του Ομλου ΟΑΣΑ
14-7-15     ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 4561/9-7-15 : Εκδοση κατευθυντριων οδηγιν σχετικ με την λψη και διαχεριση των "Μηνυμτων Προειδοποησης Τσουνμι" του Εθνικο Κντρου Εγκαιρης Προειδοποησης για Τσουνμι
14-7-15    ΥΠΠΑΠΕ 3854/78225/13-7-15 : Εγκκλιος ηλεκτρονικς καταγραφς και υποβολς ημερολογου αλιεας, προαναγγελας εκφρτωσης - μεταφρτωσης τνου (BFT) , δλωσης μεταφρτωσης, δλωσης εκφρτωσης και δηλωσης ανληψης - πλησης προιντων αλιεας
13-7-15     Κ.Υ.Α. 101123/15 (ΦΕΚ-1435 Β/10-7-15) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 146896/14 κ.υ.α. "Κατηγορες αδειν χρσης και εκτλεσης ργων αξιοποιησης των υδτων . Διαδικασα και ροι κδοσης των αδειν, περιεχμενο και διρκεια ισχος τους και λλες συναφες διατξεις" (Β 2878), πως διορθθηκε με το ΦΕΚ 3142 Β
13-7-15      ΥΠ.ΥΓ. Γ1Β/ΓΠ/38006/13-7-15 : Παροχ διευκρινσεων για θματα εφαρμογς απλοστευσης διαδικασιν αδειοδτησης / γνωστοποησης και του ρθρου 44 του Κανονισμο (ΕΕ) αριθμ. 1169/11
13-7-15       ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1149/10-7-15 : Κοινοποηση των διατξεων των ρθρων 18 και 22 του ν. 4321/15
13-7-15        ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 23963/10-7-15 : Πολιτιστικ Πρωτεουσα της Ευρπης 2021 : Παρταση υποβολς αιτσεων (30/9/2015)
13-7-15         ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 23962/10-7-15 : Οι Περιφρειες και οι Πλεις της Ευρπης : Εταροι στην τνωση των Επενδσεων και της Ανπτυξης - 13η Ευρωπαικ Εβδομδα Περιφερειν και Πλεων (OPEN DAYS 2015) : Εναρξη εγγραφν
13-7-15      ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Φ.721.2/463/6-7-15 : Υποβολ δλωσης περιουσιακς κατστασης (ΔΠΚ) τους 2015 και δλωσης οικονομικν συμφερντων (ΔΟΣ)
13-7-15       ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 43437/3592/10-7-15 : Αντικατσταση της υπ' αριθμ. πρωτ. Οικ. 41267/3423/15 εγκυκλου με θμα "Παρταση προθεσμας διενργειας τεχνικο ελγχου"
13-7-15        ΙΚΑ Ε10/4/10-7-15 : Να παρταση προθεσμας καταβολς τρεχουσν εισφορν και δσεων που ληγαν 30-6-15
13-7-15        Ν. 4333/11-7-15 (ΦΕΚ-78  Α/11-7-15 : Για τη διαπραγμτευση και σναψη δανειακς σμβασης με τον ευρωπαικ μηχανισμ σταθερτητας (ESM)
13-7-15          ΥΠ.ΟΙΚ. ΓΔΟΠ/0000954/ΕΞ2015/ΧΠ2775/10-7-15 : Ρθμιση θεμτων συναλλαγν για την ελυπηρτηση των Ατμων με ειδικς Ανγκες μσω πιστωτικν ιδρυμτων κατ το διστημα της Τραπεζικς αργας
10-7-15           ΥΠΕΚΑΑ Φ.80020/47936/Δ15/1068/10-7-15 : Γνωστοποηση ρυθμσεων του ρθρου 33 του ν. 4331/15 (Α 69)
10-7-15          ΥΠΕΚΑΑ Φ.43000/27762/856/8-7-15 : Καθορισμς ημερησου τροφεου κατασκηνσεων τους 2015
10-7-15        ΕΟΠΥΥ 27261/10-7-15 : Χοργηση επιδματος αεροθεραπεας τους 2015
10-7-15        ΥΠΟΠΑΙΘ Φ.251/111342/Α5/10-7-15 : Παρταση προθεσμας υποβολς δικαιολογητικν επ της προκρυξης εισαγωγς σπουδαστν / σπουδαστριν στις Ακαδημες Εμπορικο Ναυτικο Ακαδημαικο ετους 2015-2016
10-7-15       ΥΠ.ΥΓ. Γ1Δ/ΓΠ/ΟΙΚ.52384/10-7-15 : Σχετικ με τη διαχεριση των Επικνδυνων Αποβλτων Υγειονομικν Μονδων
10-7-15     ΥΠΕΚΑΑ Φ.80020/ΟΙΚ.30810/Δ15/472/10-7-15 : Γνωστοποηση ρυθμσεων του ρθρου 32 του ν. 4331/15
10-7-15     ΦΕΚ-1422 Β/9-7-15 :
ΚΥΑ 6529/15 : Τροποποηση της αριθμ. 2944/14 κ.υ.α. "Σστημα Πιστοποησης Αρχικς Επαγγελματικς Κατρτισης των αποφοτων των ΙΕΚ και των ΣΕΚ
ΥΠΠΑΠΕ 71993/301/Φ113/15 : Τροποποηση - συμπλρωση της υπ' αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Β 519) απφασης "Κατταξη των μηχανημτων ργου σε ειδικτητες και ομδες, ως προς τη δραστηριττηα του χειρισμο σμφωνα με το π.δ. 113/12 (Α 198) και αντιστοχιση των υφιστμενων αδειν που χουν εκδοθε σμφωνα με το π.δ. 22/76 το π.δ. 31/90 με τις δειες που εκδδονται κατ' εφαρμογ του π.δ/τος
10-7-15      ΥΠΕΚΑΑ 31355/1269/8-7-15 : Οδηγες για την εφαρμογ του ρθρου 72 του ν. 4331/15
10-7-15      IKA 30/10-7-15 : Εκδοση διοικητικν πρξεων βσει Υπεθυνης Δλωσης στην οποα ο φορολογομενος θα δηλσει τη μη υποχρωσ του για την υποβολ δλωσης φορολογας εισοδματος
10-7-15      ΥΠ.ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΣΕΕΔΔ/Φ.14/9089/15 (ΦΕΚ-1404 Β/7-7-15) : Τροποποπηση της υπ'αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΚ/Φ.48/24643/02 απφασης του Υπουργο ΕΣ.Δ.Δ.Α. "Συγκρτηση τριμελος επιτροπς για την επιλογ Επιθεωρητν - Ελεγκτν και Βοηθν Επιθεωρητν - Ελεγκτν για το Σμα Επιθεωρητν - Ελεγκτν Δημσιας Διοκησης (ΣΕΕΔΔ)
10-7-15       Ν. 4332/15 (ΦΕΚ-76 Α/9-7-15) : Τροποποηση διατξεων Κδικα Ελληνικς Ιθαγνειας - Τροοποποηση του Ν. 4251/14 για την προσαρμογ της ελληνικς νομοθεσας στις οδηγες του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου 2011/98/ΕΕ σχετικ με την ενιαα διαδικασα υποβολς ατησης για τη χοργηση στους πολτες τρτων χωρν ενιαας δειας διαμονς και εργασας στην επικρτεια κρτους - μλους και σχετικ με κοιν σνολο δικαιωμτων για τους εργαζομνους απ τρτες χρες που διαμνουν νομμως σε κρτος - μλος και 2014/36/ΕΕ σχετικ με τις προυποθσεις εισδου και διαμονς πολιτν τρτων χωρν με σκοπ την εποχιακ εργασα και λλες διατξεις
9-7-15        ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚ/Φ/Β/5014688/ΕΞ2015/8-7-15 : Παροχ οδηγιν για την αντιμετπιση δυσλειτουργιν κατ την ηλεκτρονικ πληρωμ των φορολογικν επιβαρνσεων με Δηλσεις Ειδικο Φρου Κατανλωσης που υποβλλονται για την αποστολ αλκοολοχων προιντων στη Δωδεκνησο
9-7-15         ΥΠΕΚΑΑ Φ.80020/ΟΙΚ.30812/Δ15.473/9-7-15 : Γνωστοποηση ρυθμσεων της παρ. 1 του ρθρου 28 του ν. 4331/15
9-7-15        ΟΑΕΔ 55119/8-7-15 : Πργραμμα επαγγελματικς κατρτισης εργαζομνων σε μικρς επιχειρσεις (ΛΑΕΚ 1-25) Ετους 2015
9-7-15        ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΔ/Β1/1093475/ΕΞ2015/3-7-15 : Διευκρινσεις και οδηγες σχετικ με την σκηση και το χειρισμ των νδικων μσων που ασκονται κατ αποφσεων διοικητικν δικαστηρων επ προσφυγν κατ ρητν σιωπηρν αποφσεων της Διεθυνσης Επλυσης Διαφορν
9-7-15       ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1132/25-6-15 (ΦΕΚ-1407 Β/8-7-15) : Τροποποηση της ΠΟΛ.1088/17.4.2015 (Β' 763).
9-7-15      ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 21208/15 (ΦΕΚ-1418 Β/8-7-15) : Διαδικασα επιλογς και κατταξη υπαλλλων της πρην Δημοτικς Αστυνομας των περιπτσεων β, γ και δ της παρ. 2 του ρθρου 19 του ν. 4325/15
9-7-15       ΦΕΚ-1405 Β/8-7-15 :
ΥΠ.ΟΙΚ. 69058/15 : Καταβολ αεροθεραπεας σε αναπρους συνταξιοχους του Δημοσου για τη θεριν περοδο 2015
ΕΕΤΤ 763/1/15 : Καθορισμς της διαδικασας ηλεκτρονικς υποβολς και δημοσευσης των δηλσεων ΕΚΚΧΟ σμφωνα με το ρθρο 6 της κ.υ.α. υπ' αριθμ. 27217/505/13 (ΦΕΚ-1442 Β)
9-7-15     ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. Φ.131360/1746/15 (ΦΕΚ-1410 Β/8-7-15) : Πρσβαση του Ιδρματος Κοινωνικν Ασφαλσεων - Ενιαο Ταμεο Ασφφλισης Μισθωτν (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) στην κεντρικ βση δεδομνων του Ολοκληρωμνου Πληροφοριακο Συστματος Εθνικο Δημοτολογου
9-7-15     ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 70867/Κ1-1068/30-6-15 : Παρταση της διαδικασας αξιολγησης και ελγχου των υποβληθντων δικαιολογητικν για την ανανωση των επαγγελματικν αδειν πωλητν λαικν αγορν
9-7-15     ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΔΟΠ/0000945/ΕΞ2015/ΧΠ2261/15 (ΦΕΚ-1420 Β/8-7-15) : Παρταση διρκειας τραπεζικς αργας βραχεας διρκειας και ρθμιση θεμτων συναλλαγν κατ τη διρκεια αυτς
8-7-15     ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 28519/2587/8-7-15 : Τροποποηση της υ.α. 28366/2098/06 (Β 441) "Ταξινμηση ορισμνων κατηγοριν μεταχειρισμνων οχημτων με συστματα αντιεμπλοκς κατ την πδηση
8-7-15      ΦΕΚ-1398 Β/7-7-15 :
Κ.Υ.Α. 101941/Θ1/15 : Καθορισμς προσντων, κριτηρων επιλογς και διαδικασας πρσληψης ιεροδιδασκλων για τη διδασκαλα του Κορανου στις Μουφτεες της Θρκης
Κ.Υ.Α. 2/40386/ΔΕΠ/15 : Καθορισμς μηνιαων αποδοχν των ιεροδιδασκλων Ισλαμικς Θρησκεας στις Μουφτεες της Θρκης
8-7-15      ΥΠ.ΟΙΚ. 2/45699/ΔΠΓΚ/7-7-15 : Κατρτιση προυπολογισμο εσδων Κρατικο Προυπολογισμο οικονομικο τους 2016
8-7-15      OAEE 12/7-7-15 : Να παρταση προθεσμας για την υποβολ ατησης υπαγωγς στο καθεστς ρθμισης του ρθρου 28 του Ν. 4321/15
8-7-15       ΦΕΚ-1393 Β/7-7-15 :
ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2222.1-3.1/01/15 : Τροποποηση της παρ. 2.5 του ρθρου 2 της αριθμ. 3231.8/1/89 απφασης του Υπουργο Εμπορικς Ναυτιλας "Οροι και προυποθσεις χοργησης δειας σε πλοα και πλωτ ναυπηγματα, που χρησιμοποιονται σαν πλωτς ευκολες υποδοχς πετρελαιοειδν καταλοπων" , πως τροποποιθηκε ...
ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α/42252/3228/15 : Παρταση κατ' εξαρεση δωρεν μετακνησης επιβατικο κοινο με τα μσα του Ομλου ΟΑΣΑ
7-7-15        ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2233.1-34/108/6-7-15 : Εφαρμογ ΠΔ 141/14 (Α 232) - Μεταβατικ διταξη ρθρου 37 παρ. 1
7-7-15        ΥΠΠΑΠΕ 127557/2178/7-7-15 : Ατηση για χοργηση δειας ερευνν, φωτογρφησης και κινηματογρφησης
7-7-15        ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1147/3-7-15 : Διευκρινσεις επ της ΠΟΛ.1133/15 για τη θση σε αναγκαστικ ακινησα αυτοκιντων οχημτων για τα οποα δεν ολοκληρθηκε η διαδικασα μεταββασης
7-7-15       ΥΠ.ΟΙΚ. ΓΔΟΠ/0000937/ΕΞ2015/ΧΠ2255/15 (ΦΕΚ-1391 Β/6-7-15) : Παρταση διρκειας τραπεζικς αργας βραχεας διρκειας
6-7-15      ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1145/3-7-15 : Διευκρινσεις σχετικ με την εξαρεση των αφορολγητων αποθεματικν που προρχονται απ την υπεραξα απ την πληση ακιντου επιχερηση σε εταιρεα χρηματοδοτικς μσθωσης για το οποο στη συνχεια συνφθηκε σμβαση χρηματοδοτικς μσθωσης (sale and lease back) απ την αυτοτελ φορολγηση των παρ. 12 και 13 του ρθρου 72 του ν. 4172/13
6-7-15      ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1146/3-7-15 : Φορολγηση αφορολγητων αποθεματικν του ν. 2238/94 με βση τις διατξεις των παρ. 12 και 13 του ρθρου 72 του ν. 4172/13 στην περπτωση υπ εκκαθριση εταιρειν
6-7-15      Π.Δ. 42/15 (ΦΕΚ-71 Β/3-7-15) : Διοικητικ Πρστιμο σε οργανισμος συλλογικς διαχερισης / και προστασας
6-7-15       ΦΕΚ-1370 Β/3-7-15 :
ΕΕΕΠ 160/3Β/18-6-15 : Καθορισμς της διαδικασας καταστροφς και του τπου και του περιεχομνου του συντασσμενου ειδικο πρακτικο της παρ. 2 του ρθρου 52Α του Ν. 4002/11 (Α 180) πως ισχει
ΕΕΕΠ 160/5/18-6-15 : Τροποποηση της με αριθμ 133/2/3-12-14 (Β 3508) απφασης της ΕΕΕΠ σχετικ με τον Κανονισμ Οργνωσης, Διρθρωσης και Λειτουργεας Υπηρεσιακν Μονδων της Επιτροπς Εποπτεας και Ελγχου Παιγνων
ΕΕΕΠ 160/4Β/18-6-15 : Τροποποηση της με αριθμ Τ/6736/03 (Β 929) απφασης του Υπουργο Ανπτυξης με τον ττλο "Κανονισμς Διοικητικο Ελγχου και Εποπτεας της Λειτουργας των Καζνο"
6-7-15         ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  ΔΑΕΦΚ/ΟΙΚ.2792/Α321/15 (ΦΕΚ-1348 Β/3-7-15) : Προθεσμες και διαδικασα χοργησης στεγαστικς συνδρομς για ανακατασκευ, αυτοστγαση, αποπερτωση και επισκευ κτιρων πληγντων απ το το σεισμ της 7ης Νοεμβρου 2014 σε περιοχς της Περιφερειακς Εντητας Αχαας
6-7-15         ΥΠΠΑΠΕ 5878/69892/15 (ΦΕΚ-1372 Β/3-7-15) : Τεχνικς διαδικασες για τον χημικ λεγχο και την αξιολγηση των αποτελεσμτων του χημικο ελγχου των φυτοπροστατευτικν προιντων
6-7-15        Κ.Υ.Α. Φ.2/1368/101341/Δ1/15 (ΦΕΚ-1358 Β/3-7-15) : Εξειδκευση εποχικν αναγκν και προσδιορισμς του αριθμο του προσωπικο με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου ορισμνου χρνου που απαιτεται για την κλυψη τους, σμφωνα με τις διατξεις της παρ. 8 του ρθρου 9 του Ν. 3812/09
6-7-15         ΥΠΟΠΑΙΘ 94541/Δ2/15 (ΦΕΚ-1356 Β/3-7-15) : Αναθσεις μαθημτων Μουσικο Γυμνασου και Γενικο Μουσικο Λυκεου στους εκπαιδευτικος γενικς παιδεας των Μουσικν Σχολεων και ρθμιση θεμτων απδοσης μουσικν ειδικεσεων σε εκπαιδευτικος κλδου Μουσικς της Γενικς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαδευσης καθς και σε εκπαιδευτικος των Μουσικν Σχολεων
6-7-15        Κ.Υ.Α. 22200/15 (ΦΕΚ-1369 Β/3-7-15) : Καθορισμς αποζημωσης των υπαλλλων που θα απασχοληθον για την αντιμετπιση των κτακτων αναγκν κατ την προπαρασκευ και διεξαγωγ του δημοψηφσματος της 5ης Ιουλου 2015
6-7-15         ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1144/3-7-15 : Επιμκυνση των προθεσμιν για την κδοση αποφσεων επ ενδικοφανν προσφυγν ενπιον της Υπηρεσας Εσωτερικς Επανεξτασης
6-7-15          ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1143/3-7-15 : Εξφληση δαπανν κατ το χρονικ διστημα της τραπεζικς αργας που ορζεται απ την ΠΝΠ "Τραπεζικ αργα βραχεας διρκειας" (ΦΕΚ-65 Α/28-6-15)
6-7-15          ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 22810/5-7-15 : Σταυρς προτμησης
6-7-15         Κ.Υ.Α. 29809/15 (1368 Β/3-7-15) : Καθορισμς των προυποθσεων, του τρπου και κθε αναγκαας λεπτομρειας για την εξ αποστσεως παρακολοθηση των μαθημτων και εργαστηρων, καθς και τη συμμετοχ στις εξετσεις απ κρατομενους φοιτητς σπουδαστς Αντατων Εκπαιδευτικν Ιδρυμτων, σμφωνα με το πργραμμα σπουδν της σχολς στην οποα φοιτον
6-7-15        Κ.Υ.Α. ΥΠΟΠΑΙΘ/.../181140/9637/1062/413/15 (ΦΕΚ-1352 Β/3-7-15) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 46596/04 (ΦΕΚ-1793 Β/6-12-04) κ.υ.α. περ καθορισμο λεπτομερειν εφαρμογς του ρθρου 56Α του Ν. 2725/99 (ΦΕΚ-121 Α) "Ερασιτεχνικς και επαγγελματικς αθλητισμς και λλες διατξεις" πως ισχει
6-7-15       ΥΠ.ΟΙΚ. ΓΔΟΠ/0000936/ΕΞ2015/ΧΠ2251/15 (ΦΕΚ-1380 Β/3-7-15 : Ρθμιση επιτρεπμενων τραπεζικν εργασιν απ πιστωτικ ιδρματα και το Ταμεο Παρακαταθηκν και Δανεων κατ το διστημα της τραπεζικς αργας
3-7-15    ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1142/2-7-15 : Διευκρινσεις για θματα ενδοομιλικν συναλλαγν με βση τις διατξεις των ν. 4172/13 και ν. 4174/13
3-7-15     ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 22058/30-6-15 : Τρπος σμανσης ψηφοδελτου
3-7-15     ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΑΦ/Β/1090759/ΕΞ2015/2-7-15 : Επιβολ τλους επιτηδεματος σε νομικ πρσωπα και νομικς ονττητες που λειτουργον ορισμνους μνες μσα στη χρση, λγω ναρξης εργασιν εντς της χρσης (υποδωδεκμηνη περοδος)
3-7-15     ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 22678/3-7-15 : Παρταση του χρνου υποβολς αιτσεων για ρθμιση οφειλν προς τους ΟΤΑ και τα νομικ πρσωπα αυτν, σμφωνα με το ν. 4321/15
3-7-15     Κ.Υ.Α. 6000/2/242-Δ/15 (ΦΕΚ-1339 Β/2-7-15) : Καθορισμς αριθμο εισαγομνων αστυνομικν στη Σχολ Αξιωματικν της Ελληνικς Αστυνομας κατ το ακαδημαικ τος 2015-2016
3-7-15     ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 22628/2-7-15 : Αναπλρωση αντιπροσπων της δικαστικς αρχς
3-7-15     ΥΠΟΠΑΙΘ 106615/Α3/3-7-15 : Αποστολ μηχανογραφικν καταστσεων με τους μαθητς των Ημερησων και Εσπερινν Επαγγελματικν Λυκεων Ομδας Α σχολικο τους 2014-2015 για οπτικ λεγχο
3-7-15     ΥΠΟΠΑΙΘ 106621/Α3/3-7-15 : Αποστολ βαθμν ειδικν μαθημτων Γ τξης Ημερησων και Δ' Τξης Εσπερινν Γενικν Λυκεων σχολικο τους 2014-2015
3-7-15     ΥΠΟΠΑΙΘ 106617/Α3/3-7-15 : Αποστολ βαθμν ειδικν μαθημτων υποψηφων (Ομδα Α και Β) της Γ τξης Ημερησων και Δ τξης Εσπερινν Επαγγελματικν Λυκεων σχολικο τους 2014-2015
3-7-15      ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α/39834/3060/2-7-15 : Κοινοποηση αποσπσματος ΦΕΚ-1181 Β "Κανονισμς Δικαιωμτων Επιβατικν τακτικν και κτακτων γραμμν με οδικ μσα δημσιας μεταφορς (Λεωφορεα) και μσα σταθερς τροχις (Ηλεκτρικ Σιδηρδρομο, Μετρ και Τραμ)
3-7-15     ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 22143/30-6-15 : Πνακες αποτελεσμτων του δημοψηφσματος της 5ης Ιουλου 2015
3-7-15      ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 22610/2-7-15 :  Συνεργεα λψης, συγκντρωσης και ανακονωσης των αποτελεσμτων του δημοψηφσματος της 5ης Ιουλου 2015
3-7-15     ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΑΔΙΠΥΔ/ΤΣΠΕΑΔ/Φ.15/16708/2-7-15 : Εξαρεση των εκκλησιαστικν νομικν προσπων απ την εφαρμογ των διατξεων περ της υποχρωσης αποδοχς απλν, ευκρινν φωτοαντιγρφων εγγρφων (ρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 4250/14)
3-7-15     ΦΕΚ-1342 Β/2-7-15 :
ΥΠΕΚΑΑ 25417/6939/15 : Τροποποηση της υπ' αριθμ. Φ.10060/7075/394/09 (Β 672) υ.α. "Εκχρηση αρμοδιοττων"
ΥΠ.ΥΓ. Α2Γ/ΓΠ/ΟΙΚ.47112/15 : Τροποποηση της υπ' αριθμ. Α2γ/ΓΠ/οικ.26519/15 υ.α. (ΦΕΚ-736 Β) "Αντικατσταση της υπ' αριθμ. Α2Γ/ΓΠ/οικ.112324/14 (ΦΕΚ-3687 Β) υ.α.
3-7-15    ΦΕΚ-1329 Β/2-7-15 :
ΥΠΟΠΑΙΘ 92983/Ζ1/15 : Τροποποηση της με αρ. Φ.1/192329/β3/13-12-13 υ.α. "Διαδικασα κατταξης πτυχιοχων Τριτοβθμιας Εκπαδευσης"
ΥΠΟΠΑΙΘ 93813/Γ1/15 : Συμπλρωση της αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/02 (ΦΕΚ-1340 Β) υ.α. με θμα "Καθορισμς των ειδικτερων καθηκντων και αρμοδιοττων των προισταμνων των περιφερειακν υπηρεσιν πρωτοβθμιας και δευτεροβθμιας εκπαδευσης, των διευθυντν και υποδιευθυντν των σχολικν μονδων και ΣΕΚ και των συλλγων των διδασκντων" πως χει τροποποιηθε και ισχει
3-7-15     Ν. 4331/15 (ΦΕΚ-69 Α/2-7-15) : Μτρα για την ανακοφιση των Ατμων με Αναπηρα (ΑμεΑ), την απλοποηση της λειτουργας των Κντρων Πιστοποησης Αναπηρας (ΚΕΠΑ), καταπολμηση της εισφοροδιαφυγς και συναφ ασφαλιστικ ζητματα και λλες διατξεις
3-7-15     Κ.Υ.Α. 22479/15 (ΦΕΚ-1335 Β/2-7-15) : Ειδικτερος τρπος σνταξης και δημοσιτητας της ειδικς κθεσης εσδων - δαπανν πολιτικν κομμτων, ενσεων προσπων, επιστημονικν, επαγγελματικν, συνδικαλιστικν οργανσεων και κθε λλης οργνωσης της κοινωνας των πολιτν που συμμετχουν στο δημοψφισμα της 5ης Ιουλου 2015
3-7-15     ΥΠ.ΟΙΚ. ΓΔΟΠ/0000929/ΕΞ2015/ΧΠ2243/15 (ΦΕΚ-1343 Β/2-7-15) : Ρθμιση καταβολς επιδομτων - παροχν ΟΑΕΔ κατ τη διρκεια της τραπεζικς αργας βραχεας διαρκεας
2-7-15     ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 41267/3423/2-7-15 : Παρταση προθεσμας διενργειας τεχνικο ελγχου
2-7-15     ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 22598/2-7-15 : Ενημρωση σχετικ με την κδοση εγκυκλου που αφορ στην καταγραφ των αποτελεσμτων εφαρμογς του ρθρου 19 του ν. 4325/15 "Επανασσταση Δημοτικς Αστυνομας " απ τους Δμους της Χρας
2-7-15     ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 22569/ΕΓΚ.25/2-7-15 : Διευκρινσεις ως προς τον τρπο σκησης του εκλογικο δικαιματος στο δημοψφισμα της 5ης Ιουλου 2015
2-7-15   ΦΕΚ-1309 Β/1-7-15 :
ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΦΑ1/30747/1136/15 : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 28366/2098/06 (Β 441) υ.α. "Ταξινμηση ορισμνων κατηγοριν μεταχειρισμνων οχημτων με συστματα αντιεμπλοκς κατ την πδηση", πως ισχει
ΥΠ.ΟΙΚ. 187/2014/15 : Τροποποηση του ρθρου 126 "Χυμο φροτων και ορισμνα ομοειδ προιντα" του Κδικα Τροφμων και Ποτν ....
ΥΠΕΚΑΑ Φ.21250/22916/1019/15 : Τροποποηση της υπ' αριθμ. Φ.80000/10025/2091/12 απφασης για τον λεγχο, βεβαωση και εσπραξη των εσδων του Τομα Πρνοιας Υπαλλλων Εμπορικν Καταστημτων του ΤΑΠΙΤ απ τον Τομα Επικουρικς Ασφλισης Υπαλλλων Εμπορικν Καταστημτων του ΤΕΑΙΤ (ΦΕΚ-1463 Β)
2-7-15      ΥΠΟΠΑΙΘ 96004/Δ4/15 (ΦΕΚ-1318 Β/1-7-15) : Τροποποιση της υπ' αριθμ. Γ2/6098/01 υ.α. με θμα : "Τροποποηση απφασης Γ2/4321/88 περ καθορισμο λεπτομερειν λειτουργας των ΣΕΚ των ΣΕ και των ειδικτερων καθηκντων των διευθυντν ΣΕΚ, υποδιευθυντν, των υπευθνων τομων εργαστηρων και εργαστηρων κατεθυνση των υπευθνων των σχολικν εργαστηρων και των αρμοδιοττων του συλλγου διδασκντων ΣΕΚ
2-7-15       ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1131/15 (ΦΕΚ-1324 Β/1-7-15) : Συμπλρωση - Τροποποηση της ΠΟΛ.1163/3-7-13 (ΦΕΚ-1675 Β) "Οροι και διαδικασα εσπραξης - επιστροφς για την εφαρμογ του ηλεκτρονικο παραβλου" πως ισχει
2-7-15       ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1140/15 (ΦΕΚ-1326 Β/1-7-15) : Παρταση προθεσμιν σκησης ενδικοφανν πρσφυγν και αιτσεων αναστολς ενπιον της Υπηρεσας Εσωτερικς Επανεξτασης λγω της ΠΝΠ "Τραπεζικ αργα βραχεας διαρκεας (ΦΕΚ-65 Α/28-6-15)
2-7-15      ΥΠΠΑΠΕ 1725/71868/15, ΦΕΚ-1323 Β/1-7-15 : Τροποποηση της με αριθμ. 1111/46876/15 υ.α. περ διαδικασας υποβολς και εξτασης αιτσεων μεταβολν σον αφορ στη χοργηση δικαιωμτων βασικς ενσχυσης το 2015
2-7-15      Κ.Υ.Α. 8001/5/75-ΙΒ-4/15 (ΦΕΚ-1316 Β/1-7-15) : Εδος και ποσοστ δαπανν που πληρνονται σε βρος της Πγιας Προκαταβολς της Ελληνικς Αστυνομας
2-7-15       ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1141/30-6-15 : Κοινοποηση διατξεων του ν. 4256/14 "Τουριστικ πλοα και λλες διατξεις" και παροχ σχετικν διευκρινσεων
2-7-15       ΥΠ.ΥΓ. Α3Β/ΟΙΚ.49910/2-7-15 : Διασφλιση επρκειας αματος κατ τους καλοκαιρινος μνες
2-7-15      ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΑΦ/Β/1089843/ΕΞ2015/29-6-15 : Φορολογικ μεταχεριση της διανομς αφορολγητου αποθεματικο που χει σχηματιστε απ την αυτματη υπερτμηση απ αναγκαστικ απαλλοτρωση ακιντου, μετ την ναρξη ισχος του ν. 4172/13
2-7-15     ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 22434/ΕΓΚ.24/1-7-15 : Διενργεια δαπανν αναγκαων ενψει οργνωσης του δημοψηφσματος της 5-7-15
2-7-15     ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 22465/1-7-15 : Οδηγες για την εφαρμογ της ΚΥΑ 21775/15 (ΦΕΚ-1290 Β)
2-7-15     ΥΠΟΠΑΙΘ Φ.251/105942/Α5/2-7-15 : Ημρες λειτουργας των Λυκεων για την υποστριξη της ηλεκτρονικς υποβολς Μ.Δ.
2-7-15     ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 22480/2-7-15   : Διαδικασα συλλογς των αποτελεσμτων της ψηφοφορας μσω κινητν στο επικεμενο Δημοψφισμα της 5ης Ιουλου 2015
2-7-15     ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 21788/28-6-15 : Καθορισμς ωρν λειτουργας και βαθμο ντασης των μεγαφωνικν εγκαταστσεων των εκλογικν κντρων κλπ. κατ την προεκλογικ περοδο διενργειας του δημοψηφσματος της 5ης Ιουλου 2015 και λλων λεπτομερειν
2-7-15      ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 21789/28-6-15 : Καθορισμς τρπου χρσης των χρων που διατθενται κατ την προεκλογικ περοδο διενργειας του δημοψηφσματος της 5ης Ιουλου 2015 και λλων λεπτομερειν
2-7-15      ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 21791/28-6-15 : Ρθμιση θεμτων τξης και ασφλειας κατ την προεκλογικ περοδο διενργειας του δημοψηφσματος της 5ης Ιουλου 2015
2-7-15       ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 22098/30-6-15 : Παρδοση εκλογικν σκων για το δημοψφισμα της 5ης Ιουλου 2015
2-7-15         ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 22217/30-6-15 : Παρδοση εκλογικν σκων για το δημοψφισμα της 5ης Ιουλου 2015
2-7-15        ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 22216/ΕΓΚ.23/30-6-15 : Συγκντρωση και μετδοση των αποτελεσμτων του δημοψηφσματος της 5ης Ιουλου 2015
2-7-15         ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 22459/1-7-15 : Διαδικασα συλλογς των αποτελεσμτων της ψηφοφορας μσω κινητν στο επικεμενο Δημοψφισμα της 5ης Ιουλου 2015
2-7-15         ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 22460/1-7-15 : Διαδικασα συλλογς των αποτελεσμτων της ψηφοφορας μσω κινητν τηλεφνων στο επικεμενο Δημοψφισμα της 5ης Ιουλου 2015
2-7-15       ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 22461/1-7-15 : Διαδικασα συλλογς των αποτελεσμτων της ψηφοφορας μσω κινητν τηλεφνων στο επικεμενο Δημοψφισμα της 5ης Ιουλου 2015
2-7-15     ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 22462/1-7-15 : Διαδικασα συλλογς των αποτελεσμτων της ψηφοφορας μσω κινητν τηλεφνων στο επικεμενο Δημοψφισμα της 5ης Ιουλου 2015
2-7-15     ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 22478/1-7-15 : Υποστριξη των πολιτικν κομμτων στα ερωτματα του δημοψηφσματος και στην συγκρτηση Επιτροπν του ρθρου 10 του ν. 4023/11
2-7-15     ΥΠΕΚΑΑ 30134/489/15 (ΦΕΚ-1320 Β/1-7-15) : Χοργηση ειδικς δειας απουσας με αποδοχς, για τη συμμετοχ στην ψηφοφορα κατ το δημοψφισμα της 5ης Ιουλου 2015
2-7-15     Κ.Υ.Α. 11085/15 (ΦΕΚ-1325 Β/1-7-15) : Συμπληρωματικς καθορισμς των ρων, των προυποθσεων και του χρνου προβολς, απψεων και τηλεοπτικο χρνου για το δημοψφισμα για κρσιμο εθνικ θμα της 5ης Ιουλου 2015
2-7-15    Π.Δ. 39/15 (ΦΕΚ-68 Α/1-7-15) : Αναβολ τακτικν μεταθσεων αξιωματικν Ελληνικς Αστυνομας τους 2015
1-7-15 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1139/30-6-15 : Διευκρινσεις σχετικ με τη φορολογικ μεταχεριση των αμοιβν των μελν προσωπικν εταιρειν (Ο.Ε., Ε.Ε.) και αστικν εταιρειν μετ την κδοση της ΠΟΛ.1113/2015 εγκυκλου μας.
1-7-15 ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΑΦ/Φ1089508/ΕΞ2015/29-6-15 : Διευκρινσεις ως προς τη συμπλρωση του εντπου δλωσης φορολογας εισοδματος νομικν προσπων και νομικν οντοττων (Ν).
1-7-15 ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 22139/30-6-15 : Ωρριο ΟΤΑ Σββατο 4 και Κυριακ 5 Ιουλου 2015 κατ τη διενργεια δημοψηφσματος.
1-7-15 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ1138/30-6-15 : Πρσθετες διευκρινσεις σχετικ με τη φορολογικ μεταχεριση του εισοδματος αλλοδαπν εταιρειν ιδιοκτησας ακιντου στην Ελλδα, μετ την ναρξη ισχος των διατξεων του νου Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013).
1-7-15 ΥΠ.ΟΙΚ. 2/44337/0004/1-7-15 : Πρσκληση εκδλωσης ενδιαφροντος για την επανασναψη ατομικν συμβσεων μσθωσης ργου για την καθαριτητα κτιρων που στεγζονται υπηρεσες του Υπουργεου Οικονομικν.
1-7-15 ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΔΠ/0009806/985Β/ΕΞ2015/26-6-15 : Διευκρινσεις για την διαδικασα των δημοπρασιν που θα διενεργηθον απ 1/6/2015 απ τις Περιφερειακς Δ/νσεις Δημσιας Περιουσας, οι οποες αφορον σε μσθωση των κοινοχρστων χρων αιγιαλο-παραλας, σε εφαρμογ των διατξεων της υπ'αριθ. ΔΔΠ0005159/586ΒΕΞ2015/07-04-2015 (578 Β') ΚΥΑ καθς και της υπ'αριθ. ΔΔΠ0006856/728ΒΕΞ2015/08-05-2015 (828 Β'), τροποποιητικ αυτς.
1-7-15 ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 22045/29-6-15 :  Ομαλ ναρξη ψηφοφορας.
1-7-15 ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 21796/29-6-15 : γκαιρη παρδοση αιθουσν διδακτηρων για τη διαμρφωση αυτν σε καταστματα ψηφοφορας ενψει του προσεχος δημοψηφσματος της 5ης Ιουλου 2015.
1-7-15 ΕΑΑΔΗΣΥ 9/30-6-15  :  Καταπολμηση της διαφθορς κατ τη διεξαγωγ δημοσων διαγωνισμν.
1-7-15 ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 22175/ΕΓΚ.22/29-6-15 : Καταγραφ των αποτελεσμτων εφαρμογς του ρθρου 19 του ν.4325/2015 (Α' 47) "Επανασσταση Δημοτικς Αστυνομας" απ τους Δμους της Χρας.
1-7-15 ΚΥΑ 22138/15 (ΦΕΚ 1296 Β/30-6-2015) : Συγκρτηση ειδικν συνεργεων που θα απασχοληθον για την αντιμετπιση των κτακτων αναγκν κατ την προπαρασκευ και διενργεια του δημοψηφσματος της 5ης Ιουλου 2015.
1-7-15 ΚΥΑ 10930/15 (ΦΕΚ 1300 Β/30-6-2015) : Καθορισμς των ρων, των προποθσεων και του χρνου προβολς, απψεων και τηλεοπτικο χρνου για το δημοψφισμα για κρσιμο εθνικ θμα της 5ης Ιουλου 2015.
1-7-15 ΦΕΚ 1301 Β/30-6-2015: 
ΟΙΚ. ΠΟΛ.1136/15 : Παρταση προθεσμιν καταβολς βεβαιωμνων χρεν στη Φορολογικ Διοκηση λγω της Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου "Τραπεζικ αργα βραχεας διαρκεας" (ΦΕΚ 65 Α/28.06.2015).
ΟΙΚ. ΠΟΛ.1137/15 : Καταβολ οφειλν στις Δ.Ο.Υ. και τα Τελωνεα με μετρητ κατ τη διρκεια της τραπεζικς αργας.
1-7-15 ΥΠ.ΟΙΚ. ΓΔΟΠ/0000901/ΕΞ2015/ΧΠ2217/15 (ΦΕΚ 1303 Β/30-6-2015) : Τροποποηση της υπ'αριθμ. 41403/Β1563/28.9.2012 απφασης του Υπουργο Οικονομικν (Β' 2795).
1-7-15 ΦΕΚ 1304 Β/30-6-15 :
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 21793/15 : Καθορισμς απχρωσης χαρτιο, διαστσεων ψηφοδελτων και εκλογικν φακλων που θα χρησιμοποιηθον κατ την ψηφοφορα του δημοψηφσματος της 5ης Ιουλου 2015.
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 22210/15 : Βιβλα και Πνακες για την διεξαγωγ δημοψηφσματος.
1-7-15 ΠΝΠ 30-6-15  (ΦΕΚ 66 Α/30-6-2015 ): Τροποποηση του ρθρου πρτου της απ 28 Ιουνυ 2015 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου "Τραπεζικ αργα βραχεας διρκειας" (Α' 65).
30-6-15 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1135/30-6-15 : Παρταση προθεσμας υποβολς φορολογικν δηλσεων εισοδματος οικονομικο τους 2015 των υπχρεων της παραγρφου 4 του ρθρου 2 (Ο.Ε, Ε.Ε., κ.λπ.) και της παραγρφου 1 του ρθρου 101 (Α.Ε., Ε.Π.Ε., κ.λπ) του ν.2238/1994 με υπερδωδεκμηνη χρση που αρχζει εντς του 2013 και λγει εντς του τους 2014-Τροποποηση της ΠΟΛ.1085/2015 Απφασης Γ.Γ.Δ.Ε.
30-6-15 ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/69/ΟΙΚ.21603/30-6-15 : Διευκολνσεις υπαλλλων για την ψηφοφορα κατ το δημοψφισμα της 5ης Ιουλου 2015.
30-6-15 ΙΚΑ Ε10/3/30-6-15 : Παρταση προθεσμας καταβολς τρεχουσν εισφορν και δσεων που λγει 30/6/2015.
30-6-15 ΥΠΠΑΠΕ 126805/3387/30-6-15 : Περ καταβολς παραβλου για την εξταση αντιρρσεων ενπιον της Ε.Ε.Δ.Α. απ φυσικ νομικ πρσωπο χοντος ννομο συμφρον.
30-6-15  ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 22044/29-6-15 : Διευκολνσεις για τους πολτες με αναπηρα στο δημοψφισμα της 5ης Ιουλου 2015
30-6-15 ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 22051/30-6-15 : Ωρριο ΟΤΑ Σββατο 4 και Κυριακ 5 Ιουλου 2015 κατ τη διενργεια δημοψηφσματος.
30-6-15 ΦΕΚ 1293 Β/30-6-2015 :
ΚΥΑ Α/40580/3128/30-6-15 :
Δωρεν μετακνηση και διαγραφ διοικητικν προστμων ανργων με τα μσα μαζικς μεταφορς.
ΚΥΑ Α/40569/3119/15 : Κατ' εξαρεση δωρεν μετακνηση επιβατικο κοινο με τα μσα του Ομλου ΟΑΣΑ.

30-6-15 ΥΠΠΑΠΕ ΔΠΠ/2048/30-6-15 : Εντατικοποηση ελγχων της σννομης λειτουργας αντλιν υγρν καυσμων και διανομων υγραερου κνησης.
30-6-15 ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 22031/29-6-15 : Υπδειγμα προκρυξης ρθρου 39 του π.δ. 26/2012 για το δημοψφισμα της 5ης Ιουλου 2015.
30-6-15 ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 39013/3322/30-6-15 : Χρση εντπων παραβλων στα δημσια και ιδιωτικ ΚΤΕΟ.
30-6-15  ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1134/25-6-15 : Απαλλαγ της χρσης φορολογικο ηλεκτρονικο μηχανισμο για την κδοση αποδεξεων λαινικν συναλλαγν απ διαγνωστικ εργαστρια.
30-6-15 ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α 22048/29-6-15 : Παραλειφθντες εκλογες.
30-6-15 ΥΠ.ΟΙΚ. 2/43758/0025/15 (ΦΕΚ 1289 Β/29-6-2015) : ροι και προποθσεις για συνχιση ισχος της εγγησης του Ελληνικο Δημοσου σε περιπτσεις αναστολς καταβολς δσεων δανεων που χουν χορηγηθε σε ιδιωτικς επιχειρσεις.
30-6-15 ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 22039/29-6-15 : Εγγραφ στρατιωτικν υπηρετοντων στις νοπλες δυνμεις στο Λιμενικ Σμα, προσωπικο της Ελληνικς Αστυνομας και του Πυροσβεστικο Σματος, σε εκλογικος καταλγους ετεροδημοτν.
30-6-15 ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 21711/29-6-15 : Ευρωπακ Πργραμμα Διαπεριφερειακς Συνεργασας INTERREG EYROPE 2014-2020: Πρσκληση υποβολς προτσεων για ργα διαπεριφερειακς συνεργασας.
30-6-15 ΥΠΠΑΠΕ 124398/2038-29-6-15 : ντυπο βεβαωσης παραβσεων ν.4039/2012.
30-6-15 ΦΕΚ 1286 Β/29-6-2015 : 
ΚΥΑ  21801/15 : σκηση εκλογικο δικαιματος Ελλνων ναυτικν κατ το δημοψφισμα της 5ης Ιουλου 2015.
ΚΥΑ 21800/15 : σκηση εκλογικο δικαωματος κρατουμνων.
30-6-15 ΚΥΑ 21775/15 (ΦΕΚ 1290 Β/29-6-2015) : Καθορισμς του ψους της ειδικς αποζημωσης και των οδοιπορικν εξδων των διοριζομνων, εφρων, αντιπροσπων της δικαστικς αρχς, γραμματων κ.λπ. για τη διενργεια του Δημοψηφσματος της 5ης Ιουλου 2015, καθς και του τρπου καταβολς τους.
30-6-15 ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 21803/15 (ΦΕΚ 1285 Β/29-6-2015) : Επιτροπς Υποστριξης κατ τη διενργεια του δημοψηφσματος της 5ης Ιουλου 2015.
30-6-15 ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 22046/ΕΓΚ.20/29-6-15 : Καθορισμς εκλογικν τμημτων και καταστημτων ψηφοφορας για τη διενργεια του δημοψηφσματος της 5ης Ιουλου 2015.
30-6-15 ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 224040/29-6-15 : Χοργηση κανονκν αδειν δημοσων υπαλλλων, στρατιωτικν κ.λ.π., για τις ανγκες του δημοψηφσματος της 5ης Ιουλου 2015.
30-6-15 ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 21837/29-6-15 : Εκλογικο κατλογοι, βσει των οποων θα γνει το δημοψφισμα της 5ης Ιουλου 2015.
29-6-15 ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 45354/29-6-15 : Παροχ διευκρινσεων σχετικ με την πληρωμ παραβλων μετ την κδοση της Πρξς Νομοθετικο Περιεχομνου για την Τραπεζικ αργα βραχεας διρκειας (65Α).
29-6-15 ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 21798/28-6-15 : Αναγραφη κωδικν (συμβατικν) αριθμν στους ειδικος εκλογικος καταλγους των στρατιωτικων.
29-6-15 ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 21802/ΕΓΚ.18/28-6-15 : Ειδικο εκλογικο κατλογοι στρατιωτικν υπηρετοντων στις νοπλες δυνμεις στο Λιμενικ Σμα, προσωπικο της Ελληνικς Αστυνομας και του Πυροσβεστικο Σματος , ενψει της διεξαγωγς του δημοψηφσματος της 5ης Ιουλου 2015.
29-6-15 ΥΠΟΠΑΙΘ 103527/Ε2/29-6-15 : Τοποθετσεις μετατεθντων εκπαιδευτικν Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαιδευσης
29-6-15 ΟΑΕΕ ΔΙΠΣΥΝ/Φ.1/1/1123885/25-6-15 : Εισοδηματικ κριτρια χοργησης του ΕΚΑΣ, τους 2015.
29-6-15 ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 21919/29-6-15 : Διαγραφ εκλογων λγω ανκλησης των αποφσεων καθορισμο της ιθαγνεις τους.
29-6-15 ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 21794/28-6-15 : α) Αναγκαα εδη για τη διενργεια του Δημοψηφσματος της 5ης Ιουλου 2015 β) Εξερεση οικημτων για χρση τους ως καταστημτων ψηφοφορας.
29-6-15 ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 21810/ΕΓΚ.19/28-6-15  : Πληροφορες και οδηγες για τη διενργεια του δημοψηφσματος της 5ης Ιουλου 2015.
29-6-15 ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 21792/15 (ΦΕΚ 1277/28-6-2015) : Καθορισμς διαστσεων και χαρακτηριστικν των σκων, στους οποους κλενεται το υλικ της ψηφοφορας που χρησιμοποιεται κατ την ψηφοφορα του δημοψηφσματος.
29-6-15 ΠΝΠ 28-6-15 (ΦΕΚ 65 Α/28-6-2015) : Τραπεζικ αργα βραχεας διρκειας.
29-6-15 ΠΝΠ 28-6-15 (ΦΕΚ 64 Α/28-6-2015) : Κατεπεγουσα ρθμιση για την οργνοση της διαδικασας διεξαγωγς του δημοψηφσματος της 5ης Ιουλου 2015
29-6-15 Π.Δ. 38/15 (ΦΕΚ 63 Α/28-6-2015) : Προκρυξη Δημοψηφσματος για κρσιμο εθνικ θμα.
29-6-15 ΒΟΥΛΗ 9319/5901/15 (ΦΕΚ 62 Α/28-6-2015) : Για τη δημοσευση στην Εφημερδα της Κυβρνησης Απφασης της Ολομλειας της Βουλς των Ελλνων για τη διεξαγωγ Δημοψηφσματος για κρσιμο εθνικ θμα σμφωνα με το ρθρο 44 παρ. 2 εδ. α' του Συντγματος.
29-6-15 ΥΠ.ΥΓ. Γ5/44129/15 (ΦΕΚ 1267 Β/26-6-2015)  : γκριση του Θετικο καταλγου του ρθρου 12 παρ. 1 εδφιο ατου Ν.3816/2010, πως τροποποιθηκε και ισχει.
26-6-15      ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1133/25-6-15 : Οφειλ τελν κυκλοφορας για επιβατικ αυτοκνητα οχματα που δεν τελον υπ την φυσικ κατοχ των ιδιοκτητν τους
26-6-15      ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/68/ΟΙΚ.21236/25-6-15 : Ασκηση ιδιωτικο ργου κατ τη διρκεια ανατροφς τκνου
26-6-15      ΥΠΟΠΑΙΘ Φ.361.22/54/102524/Ε3/26-6-15 : Διευκρινσεις σχετικ με την επιλογ υποψηφων Υποδιευθυντν λων των τπων Σχολικν Μονδων Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης
26-6-15      ΥΠΟΠΑΙΘ 102014/Α3/26-6-15 : Αποτλεσμα απλυσης των μαθητν που ακολουθον την Α' Ομδα μαθημτων στη Γ τξη Ημερησου Επαγγελματικο Λυκεου τη Δ' τξη Εσπερινο Επαγγελματικο Λυκεου για το τρχον σχολικ τος 2014-2015
26-6-15      ΥΠΟΠΑΙΘ 102025/Ε2/26-6-15 : Πρσκληση εκπαιδευτικν Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης για υποβολ αιτσεων απσπασης απ ΚΕΔΔΥ ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΚΕΔΔΥ ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ για ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ, για το διδακτικ τος 2015-2016
26-6-15     ΥΠΟΠΑΙΘ 102030/Ε2/26-6-15 : Πρσκληση εκπαιδευτικν Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης για υποβολ αιτσεων αποσπσεων σε υπηρεσες και φορες αρμοδιτητας του Υπουργεου Πολιτισμο, Παιδεας και Θρησκευμτων για το σχολικ τος 2015-2016
26-6-15     ΥΠΟΠΑΙΘ 102024/Ε2/26-6-15 : Πρσκληση εκπαιδευτικν Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης για υποβολ αιτσεων αποσπσεων απ ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, Μουσικ, Καλλιτεχνικ και Εκκλησιαστικ Σχολεα για το διδακτικ τος 2015-2016
26-6-15      ΥΠΟΠΑΙΘ Φ.11/102371/Ζ2/26-6-15 : Διαδικασα πλ'ηρωσης θσεων μελν ΕΠ στα ΤΕΙ και στην ΑΣΠΑΙΤΕ
26-6-15       ΙΚΑ 26/26-6-15 : Εκδοση του Κδικα για την πρσβαση σε δημσια γγραφα και στοιχεα
26-6-15       ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΑΦ/Β/1087150/ΕΞ2015/25-6-15 : Φορολογικ μεταχεριση των αμοιβν που καταβλλονται σε αλλοδαπς εταιρεες για την παραχρηση του δικαιματος εκμετλλευσης ταινιν
26-6-15      ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΑΦ/Β/1087176/ΕΞ2015/25-6-15 : Φορολογικ μεταχεριση των μισθωμτων που καταβλλονται σε εταιρεες του ν. 1665/86 στα πλασια σμβασης χρηματοδοτικς μσθωσης ακιντου που συνφθη πριν την 1-1-2014, κατ τη διρκεια της μεταβατικς περιδου μχρι και την 31-12-2018
26-6-15      ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 21394/25-6-15 : Ευρωπαικ  Πργραμμα LIFE: Πρσκληση υποβολς προτσεων 2015
26-6-15     ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΑΦ/Β/1087089/ΕΞ2015/25-6-15 : Πρσθετες διευκρινσεις σχετικ με τον προσδιορισμ του εισοδματος νομικν προσπων μη κερδοσκοπικο χαρακτρα της περ. γ του ρθρου 45 του ν. 4172/13
26-6-15     ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΔΑΔ/Α/1082846/ΕΞ2015/15 (ΦΕΚ-1245 Β/24-6-15) : Κανονισμς Υπηρεσιακν Ταυτοττων Τελωνειακν Υπαλλλων της Γενικς Γραμματεας Δημοσων Εσδων του Υπουργεου Οικονομικν
26-6-15     ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1130/15 (ΦΕΚ-1257 Β/25-6-15) : Παρταση προθεσμας υποβολς των δηλσεων φορολογας εισοδματος φορολογικο  τους 2014 φυσικν προσπων, νομικν προσπων και νομικν οντοττων των ρθρων 3 και 45 του . 4172/13
25-6-15      ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1129/25-6-15 : Παροχ οδηγιν σχετικ με την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 4  του ν. 4330/15 (ΦΕΚ-59 Α/16-6-15)
25-6-15      ΥΠΠΑΠΕ 422/2015/25-6-15 : Λειτουργα των Κντρων Συγκντρωσης ροδκινων και νεκταρινιν
25-6-15      ΥΠΟΠΑΙΘ Φ.361.22/99563/Ε3/15 (ΦΕΚ-1251 Β/24-6-15) : Συμπλρωση της αριθμ. Φ.361.22/26/79840/Ε3/19-5-15 (Β 915) υ.α. "Καθορισμς της διαδικασας υποβολς αιτσεων και επιλογς διευθυντν σχολικν μονδων και εργαστηριακν κντρων
25-6-15       Κ.Υ.Α. 12935/15 (ΦΕΚ-1247 Β/24-6-15) : Επανασσταση του ΙΓΜΕ και Μετονομασα του ΕΚΒΑΑ
25-6-15      ΥΠΕΚΑΑ 29158/1202/25-6-15 : Διευκρινσεις επ της προβλεπομνης απ την παρ. 2β του ρθρου 38 του ν. 3986/11 ειδικς εισφορς 1% υπρ ΟΑΕΔ
25-6-15      ΥΠΕΘΑ Φ.800/189/210335/Σ.2482/15 (ΦΕΚ-1205 Β/23-6-15) : Εγκριση Γενικο Κανονισμο Διπλογραφικς Λογιστικς Στρατιωτικν Νοσοκομεων των Ενπλων Δυνμεων --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
25-6-15      ΥΠΟΠΑΙΘ Φ.12/93600/Δ4/15 (ΦΕΚ-1249 Β/24-6-15) : Προυποθσεις λειτουργας Τομων - Ειδικοττων της Β και Γ τξης Ημερσιου και Εσπερινο Επαγγελματικο Λυκεου (ΕΠΑΛ)
25-6-15     Κ.Υ.Α. Φ.43000/19292/447/15 (ΦΕΚ-1211 Β/23-6-15) : Καθορισμς ψους ημερησου τροφεου κατασκηνσεων τους 2015
24-6-15      ΥΠΟΠΑΙΘ 100574/Α3/24-6-15 : Αποστολ μηχανογραφικν καταστσεων με το Γενικ Βαθμ Πρσβασης της Γ' τξης Ημερησων / Δ' Εσπερινν Επαγγελματικν Λυκεων (ΟΜΑΔΑ Β) σχολικο τους 2014-2015 για οπτικ λεγχο και χοργηση των αντστοιχων βεβαισεων"
24-6-15         ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./15/13052/15 (ΦΕΚ-1204 Β/23-6-15) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958/15 απφασης "Κατανομ προσωπικο σε εκτλεση αμετκλητων δικαστικν αποφσεων στους ΟΤΑ α και β βαθμο, τους 2015" (ΦΕΚ-544 Β)
24-6-15          ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 68293/24-6-15 : Παροχ οδηγιν και διευκρινσεων αναφορικ με τη διαγραφ απ το ΓΕΜΗ Εταιρειν
24-6-15         ΥΠΕΚΑΑ 20716/23-6-15 : Πρληψη της θερμικς καταπνησης των εργαζομννω κατ το θρος
24-6-15        ΥΠΕΚΑΑ Φ.80000/18604/422/24-6-15 : Παρχονται διευκρινσεις σχετικ με την εφαρμογ του ρθρου 61 του ν. 4278/14 (ΦΕΚ-157 Α)
24-6-15          ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/67/ΟΙΚ.20725/23-6-15 : Εφαρμογ των ρυθμσεων της παρ. 8 του ρθρου 3 του ν. 4325/15 "Εκδημοκρατισμς της Διοκησης - Καταπολμηση Γραφειοκρατας και Ηλεκτρονικ Διακυβρνηση - Αποκατσταση Αδικιν και λλες διατξεις" περ αναστολς καθηκντων
24-6-15        ΥΠΟΠΑΙΘ 91834/Ζ2/15 (ΦΕΚ-1217 Β/23-6-15) : Επανασσταση χιλων εκατν εβδομνατα τεσσρων (1174) οργανικν και προσωποπαγν θσεων μονμου και με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου αορστου χρνου διοικητικο προσωπικο των Πανεπιστημων, οι οποες καταργθηκαν κατ' εφαρμογ του ρθρου 90 παρ. 1 του Ν. 4172/13 --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
24-6-15      ΥΠΟΠΑΙΘ 97158/Ε2/15 (ΦΕΚ-1221 Β/23-6-15)  : Επαναφορ εκπαιδευτικν στη Δευτ/θμια Εκπαδευση και μετταξ τους σε κλδους της Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης, βσει των τελικν πινκων διθεσης των Ανακοινσεων 8/13 και 10/14 του πρτην Υπουργεου Διοικητικς Μεταρρθμισης και Ηλεκτρονικς Διακυβρνησης --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
24-6-15      K.Y.A. 20622/15 (ΦΕΚ-1198 Β/23-6-15) : Συμψηφισμς οφειλν δμων προς το Ελληνικ Δημσιο και τα Ασφαλιστικ Ταμεα σμφωνα με το ρθρο 79 του Ν. 4316/14 (Α 270)
24-6-15      ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. Φ.15/11/18221/15 (ΦΕΚ-1224 Β/23-6-15) : Κατργηση της διοικητικς διαδικασας υποβολς ατησης πολτη για την σκηση πειθαρχικς εξουσας απ τον Υπουργ Διοικητικς Μεταρρθμιση και Ηλεκτρονικς Διακυβρνησης, η οποα εντχθηκε στα ΚΕΠ με την υπουργικ απφαση αριθμ. ΔΟΛ/ΚΕΠ/φ.15/8/16321/07 (ΦΕΚ-1048 Β)
23-6-15       ΦΕΚ-1189 Β/22-6-15 :
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΔΚ/Φ.37/ΟΙΚ.17735/15 : Τροποποηση απφασης συγκρτησης Δευτεροβθμιου Πειθαρχικο Συμβουλου
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΔΚ/Φ.37/ΟΙΚ.17736/15 : Τροποποηση και συμπλρωση απφασης σστασης και συγκρτησης Πρωτοβθμιου κοινο Πειθαρχικο Συμβουλου του πρην Υπουργεου Διοικητικς Μεταρρθμισης και Ηλεκτρονικς Διακυβρνησης και των φορων του
23-6-15       ΥΠΟΠΑΙΘ 98048/Α3/19-6-15 : Αποστολ μηχανογραφικν καταστσεων με το Γενικ Βαθμ Πρσβασης της Γ' τξης Ημερησων / Δ' τξης Εσπερινν Γενικν Λυκεων σχολικο τους 2014-2015 για οπτικ λεγχο και χοργηση των αντστοιχων βεβαισεων
23-6-15       ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1128/15-6-15 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 29 του ν. 4313/14 (ΦΕΚ-261 Α/17-12-14)
23-6-15      ΥΠΟΠΑΙΘ Φ.361.22/52/99664/Ε3/23-6-15 : Διευκρινσεις σχετικ με την επιλογ υποψηφων Υποδιευθυντν λων των τπων Σχολικν Μονδων Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης, Εργασηριακν Κντρων και Υπεθυνων τομων ΕΚ
23-6-15      ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1124/15, ΦΕΚ-1196 Β/22-6-15 : Καθορισμς της διαδικασας εφαρμογς των διατξεων του ρθρου 65Α του Κδικα Φορολογικς Διαδικασας (ν. 4174/13), ΦΕΚ-170 Α), σχετικ με το Ετσιο Πιστοποιητικ που εκδδεται απ Νμιμους Ελεγκτς και ελεγκτικ γραφεα εγγεγραμμνα στο δημσιο Μητρο του Ν. 3693/08, ΦΕΚ-174 Α
23-6-15     Κ.Υ.Α. Α1Α/ΟΙΚ.45972/15 (ΦΕΚ-1197 Β) : Καθορισμς αναγκν εποχικο προσωπικο Κατασκνωσης Υπαλλλων του Υπουργεου Υγεας, τους 2015
22-6-15     ΥΠΟΠΑΙΘ Φ.251/91148/Α5/15 (ΦΕΚ-1183 Β/19-6-15) : Τροποποηση της αριθμ. Φ.253/28934/Β6/06 υ.α. "Πρσβαση των κατχων απολυτηρου Ενιαου Λυκεου λλου τπου Λυκεου στην τριτοβθμια εκπαδευση      
22-6-15      ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.3/65/ΟΙΚ.20270/19-6-15 : Ανακονωση Προκρυξης για την πλρωση θσεων Εθνικο Εμπειρογνμονα στο European Training Foundation (ETF)
22-6-15       ΙΚΑ 27/22-6-15 : Α. Κοινοποηση διατξεων ρθρου 6, ν. 4225/14 / Β. Ενεργοποηση χρνου ασφλισης απ εξαργυρσεις Εργοσμων / Γ. Χοργηση βεβαισεων για φορολογικ χρση στους αμειβμενους με Εργσημο / Δ. Υπολογισμς ποσο σνταξης των αμειβομνων με Εργσημο
22-6-15         ΙΚΑ Α42/5/19-6-15 : Μη καταβολ εισφορν Δρου Πσχα οδηγν ταξ, τους 2015
22-6-15           ΟΑΕΔ 50153/22-6-15 : Εγκκλιος εισαγωγς μαθητν στις ΕΠΑΣ Μαθητεας του ΟΑΕΔ, για το Σχολικ τος 2015-2016
22-6-15        ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α/27733/3213/15 (ΦΕΚ-1181 Β/19-6-15) : Κανονισμς Δικαιωμτων Επιβατν τακτικν και κτακτων γραμμν με οδικ μσα δημσιας μεταφορς (Λεωφορεα) και μσα σταθερς τροχις (Ηλεκτρικ Σιδηρδρομο, Μετρ και Τραμ)
22-6-15     ΥΠΟΠΑΙΘ 96080/Δ2/15 (ΦΕΚ-1186 Β/19-6-15) : Καθορισμς εξεταστας - διδακτς λης των πανελλαδικ εξεταζμενων μαθημτων της Γ τξης του Γενικο Λυκεου για το σχολικ τος 2015-2016
22-6-15      ΦΕΚ-1167 Β/18-6-15 :
ΥΠΕΚΑΑ ΔΕΑΦ/1075889/ΕΞ2015/15 : Τροποποηση της αριθμ. Δ12/1100217/ΕΞ2014 (Β 1848) κ.υ.α. σχετικ με τη διανομ κοινωνικο μερσματος
ΥΠΕΚΑΑ Γ3γ/οικ.42429/15 : Τροποποιση και συμπλρωση της υπ' αριθμ. ΓΠ/οικ.56432/28-6-14 (ΦΕΚ-1753 Β) κ.υ.α. "Καθορισμς προυποθσεων, κριτηρων και διαδικασιν πρσβασης στο σστημα φαρμακευτικς περθαλψης ανασφαλστων και οικονομικ αδυντων πολιτν"
19-6-15         ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1126/17-6-15 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 251 του ν. 4281/14 σχετικ με την απαλλαγ των μικρν επιχειρσεων και παροχ σχετικν διευκρινσεων
19-6-15     ΥΠΟΠΑΙΘ Φ.151/97833/Α5/19-6-15 : Οδηγες για την εισαγωγ στην Τριτοβθμια Εκπαδευση Ελλνων του εξωτερικο και τκνων Ελλνων υπαλλλων που υπηρετον στο εξωτερικ για το τος 2015
19-6-15       ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 3763/111/15 (ΦΕΚ-1163 Β/18-6-15) : Οροι και προυποθσεις για τη χοργηση γκρισης τπου οχημτων Ειδικς Χρσης - Ειδικο Σκοπο και διαδικασα ταξινμησης
19-6-15        ΟΑΕΔ 1361/28/15 (ΦΕΚ-1169 Β/18-6-15) : Υλοποηση προγρμματος επαγγελματικ κατρτισης εργαζομνων σε μικρς επιχειρσεις τους 2015 (ΛΑΕΚ 1-25 τους 2015)
19-6-15         Κ.Υ.Α. Φ.337.1/174/184579/Σ.2101/15 (ΦΕΚ-1168 Β/18-6-15) : Καθορισμς του αριθμο των Σπουδαστν - τριν που θα εισαχθον στα Αντατα Στρατιωτικ Εκπαιδευτικ Ιδρματα (ΑΣΕΙ) και στις Αντερες Στρατιωτικς Σχολς Υπαξιωματικν (ΑΣΣΥ) κατ το Ακαδημαικ τος 2015-2016
19-6-15          ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1125/16-6-15 : Τλη χαρτοσμου κατ την εξφληση των πρσθετων φρων και προστμων
19-6-15       ΥΠΟΠΑΙΘ 93339/Θ2/15 (ΦΕΚ-1158 Β/18-6-15) : Προσαρμογ των διατξεων που διπουν τα προσντα, τα κριτρια και τη διαδικασα επιλογς διευθυντν και υποδιευθυντν των Σχολεων της δημσιας δευτεροβθμιας εκπαδευσης του Κεφαλαου Γ του Ν. 4327/15 στις ιδιατερες συνθκες των λειτουργοντων υπ ενιαα διεθυνση Εκκλησιαστικν Γυμνασων και Γενικν Εκκλησιαστικν Λυκεων και των Γενικν Εκκλησιαστικν Λυκεων και των Γενικν Εκκλησιαστικν Λυκεων της Δευτεροβθμιας Εκκλησιαστικς Εκπαδευσης για την επιλογ των διευθυντν και υποδιευθυντν αυτν
18-6-15       ΥΠΟΠΑΙΘ Φ.361.22/49/97296/Ε3/18-6-15 : Διευκρινσεις σχετικ με την επιλογ υποψηφων Διευθυντν λων των τπων Σχολικν Μονδων Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης
18-6-15       ΥΠΟΠΑΙΘ Φ.361.22/48/97216/Ε3/18-6-15 : Διευκρινσεις σχετικ με την επιλογ υποψηφων Διευθυντν λων των τπων Σχολικν Μονδων Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης
18-6-15       ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΑΦ/Β/1083083/ΕΞ2015/17-6-15 : Χαρακτηρισμς του ανταλλγματος (μσθωμα) που αποκτον οι ΟΤΑ απ την παραχρηση του δικαιματος απλς χρσης αιγιαλο, παραλας, χθης και παρχθιας ζνης μεγλων λιμνν και πλεσιμων ποταμν ως εισοδματος απ ακνητη περιουσα σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 39 του ν. 4172/13
18-6-15    ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/1/ΟΙΚ.19935/18-6-15 : Ανγκες υπηρεσιν για στελχωση με αποφοτους της ΚΔ εκπαιδευτικς σειρς της Εθνικς Σχολς Δημσιας Διοκησης και Αυτοδιοκησης (ΕΣΔΔΑ)
18-6-15     ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1123/18-6-15 : Πρσθετες διευκρινσεις σχετικ με τη φορολογικ μεταχεριση των εσδων απ δδακτρα που αποκτον τα νομικ πρσωπα μη κερδοσκοπικο χαρακτρα δημοσου ιδιωτικο δικαου
18-6-15       ΥΠΟΠΑΙΘ Φ.361.22/47/96772/Ε3/18-6-15 : Διευκρινσεις σχετικ με την επιλογ υποψηφων Διευθυντν λων των τπων Σχολικν Μονδων Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης
18-6-15      ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 19150/4-6-15 : Προγραμματισμς και απολογισμς της διαφημιστικς προβολς των δημοσων φορων --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
17-6-15      ΥΠΟΠΑΙΘ Φ.361.22/46/96167/Ε3/17-6-15 : Διευκρινσεις σχετικ με την επιλογ υποψηφων Διευθυντν λων των τπων Σχολικν Μονδων Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης
17-6-15      ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΗΔ/Φ.19710/16-6-15 : Ανοικτ διθεση και περαιτρω χρση εγγρφων, πληροφοριν και δεδομνων του δημσιου τομα σμφωνα με το κεφ. Α του Ν. 4305/14
17-6-15       ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 20398/16-6-15 : Επαναφορ Σχολικν Φυλκων στους Δμους -->βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
17-6-15        Ν. 4330/15 (ΦΕΚ-59 Α/16-6-15) : Τροποποηση διατξεων Κδικα Φορολογας Εισοδματος και λλες διατξεις
16-6-15        ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1122/15-6-15 : Διευκρινσεις ως προς την εφαρμογ των ρθρων 1 και 2 της ΠΟΛ. 1033/14 Απφασης του Γ.Γ. Δημοσων Εσδων, πως ισχουν μετ την τροποποησ τους με την ΠΟΛ. 1054/15 απφαση της Γενικς Γραμματως Δημοσων Εσδων
16-6-15          ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΑΦ/Α/1081788/ΕΞ2015/16-6-15 : Φορολογικ μεταχεριση αποζημωσης για πρωρη παση της γεωργικς δραστηριτητας
16-6-15           ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1121/15-6-15 : Φορολογικ μεταχεριση των μερισμτων που λαμβνουν νομικ πρσωπα απ την κοινοπραξα στην οποα συμμετχουν
16-6-15           ΥΠΟΠΑΙΘ Φ.361.22/45/95435/Ε3/16-6-15 : Διευκρινσεις σχετικ με την επιλογ υποψηφων Υποδιευθυντν Σχολικν Μονδων Πρωτοβθμιας
16-6-15         ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΑΦ/Β/1081633/ΕΞ2015/15-6-15 : Καταχριση στο ντυπο δλωσης φορολογας εισοδματος νομικν προσπων και νομικν οντοττων (Ν) της τμηματικς κπτωσης της κτακτης ειδικς εισφορς αλληλεγγης του ν. 4093/12
16-6-15        ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1120/15-6-15 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 2 του ν. 4328/15 περ τροποποησης των διατξεων του Κδικα Φορολογας Εισοδματος (ν. 4172/13)
16-6-15      ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΑΦ/Β/1081689/ΕΞ2015/15-6-15 : Πρσθετες διευκρινσεις σχετικ με την υποβολ των δηλσεων φορολογας εισοδματος απ τα διαλυμενα νομικ πρσωπα και νομικς ονττητες του ρθρου 45 του ν. 4172/13, για τα οποα δεν επιβλλεται απ το νμο εκκαθριση τα υπ εκκαθριση νομικ πρσωπα και νομικς ονττητες, καθς και με τη βεβαωση προκαταβολς φρου εισοδματος σε περπτωση διακοπς εργασιν λξης της εκκαθρισης των προσπων αυτν
15-6-15       ΥΠΟΠΑΙΘ Φ.251/94749/Α5/15-6-15 : Προκρυξη εισαγωγς σπουδαστν/σπουδαστριν στις Ακαδημες Εμπορικο Ναυτικο Ακαδημαικο τους 2015-2016
15-6-15       ΥΠ.ΟΙΚ. 2/40404/ΔΠΓΚ/15-6-15 : Κατρτιση προυπολογισμο Γενικς Κυβρνησης Οικονομικο τους 2016 --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
15-6-15     Κ.Υ.Α. 16573/4691/15 (ΦΕΚ-1126 Β/12-6-15)  : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 20230/0050/01 απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Εργασας και Κοινωνικν Ασφαλσεων "Επκταση του νου συστματος πληρωμς Ν. 2303/95 και στις συντξεις και βοηθματα που καταβλει το ΙΚΑ-Ρθμιση θεμτων που ανακπτουν απ την εφαρμογ του συστματος πληρωμς των συντξεων και επιδομτων του ΙΚΑ μσω Τραπεζικν λογαριασμν
15-6-15     ΦΕΚ-1127 Β/12-6-15 :
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΔΑΔ/Φ.42Ε/ΟΙΚ.17192/15 : Καθορισμς της διαδικασας επιλογς των προς μετταξη μεταφορ υπαλλλων που συμμετχουν στην εθελοντικ κινητικτητα του ρθρου 15 του ν. 4325/15 (Α 47), των κριτηρων επιλογς και κατταξς τους καθς και του τρπου μοριοδτησς τους
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/431/ΟΙΚ.17284/15 : Καθορισμς της διαδικασας υποβολς αιτσεων και προσδιορισμς των κριτηρων κατταξης και του τρπου μοριοδτησης των διοριστων που περιλαμβνονται σε οριστικος πνακες που δημοσιεθηκαν μετ την 1-1-2009 και υποβλλουν ατηση συμμετοχς σε να προκρυξη σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 20 του ν. 4325/15

15-6-15     ΥΠΟΠΑΙΘ 89588/Β2/15 (ΦΕΚ-1133 Β/12-6-15) : Εγκριση ρων και διαδικασιν επιλογς δικαιοχων στο πλασιο του προγρμματος υποτροφιν για μεταπτυχιακς σπουδς δευτρου κκλου (εκπνηση διδακτορικς διατριβς) στην Ελλδα (ακαδ. τους 2014/15 και γκριση υλοποησης του προγρμματος στριξης φοιτητν σε διεθνες οργανισμος στο πλασιο του Επιχειρησιακο Σχεδου που καταρτστηκε με την απ 12-6-14 Σμβαση Συνεργασας μεταξ ΙΚΕ και Εθνικς Τρπεζας της Ελλδος
15-6-15     ΥΠΟΠΑΙΘ 92245/Δ3/15 (ΦΕΚ-1134 Β/12-6-15) : Τπος και περιεχμενο των απολυτηρων και των πτυχων σπουδν των Σχολικν Μονδων Ειδικς Αγωγς της Δευτεροβθμιας Επαγγελματικς Εκπαδευσης
15-6-15      ΕΟΠΥΥ ΔΒ4Γ/Γ55/16/ΟΙΚ.23735/15-6-15 : Διευκρινσεις επ του υπ' αριθμ. ΔΒ4Γ/Γ55/15/ΟΙΚ.23163/15-6-15 Γενικο εγγρφου περ εκδσεως Νοσοκομειακν γνωματεσεων
15-6-15    Κ.Υ.Α. Α4Α/ΓΠ/ΟΙΚ.40348/15 (ΦΕΚ-1105 Β/11-6-15) : Συστσεις Τομων Ψυχικς Υγεας Ενηλκων και νταξη Μονδων Ψυχικς Υγεας
15-6-15    Κ.Υ.Α. 45/15 (ΦΕΚ-1137 Β/12-6-15) :  Πλασιο υλοποησης Πρξης Κεντρικν Προμηθειν Τροφμων και Βασικς Υλικς Βοθειας που χρηματοδοτεται απ το Ταμεο Ευρωπαικς Βοθεις για τους Απρους (ΤΕΒΑ) μσω του Επιχειρησιακο Προγρμματος Ι "Επισιτιστικς και Βασικς Υλικς Συνδρομς για το Ταμεο Ευρωπαικς Βοθειας για τους Απρους (ΤΕΒΑ/FEAD)
15-6-15   ΦΕΚ-1138 Β/12-6-15 : 
Κ.Υ.Α. 2/39549/0026/15 : Καθορισμς δικαιολογητικν παροχς επιχορηγσεων και χρηματοδοτσεων σε ΝΠΔ /και ΙΔ απ πιστσεις του Κρατικο Προυπολογισμο
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1118/15 : Τροποποηση της ΑΥΟ ΠΟΛ.1178/10 (ΦΕΚ-1916 Β) "Εγγραφ νων χρηστν στις ηλεκτρονικς υπηρεσες Taxisnet"
12-6-15 ΥΠ.ΥΓ. Γ5/34043/15 (ΦΕΚ 1117 Β/11-6-2015) : Αντικατσταση των παραγρφων 1 και 2 και των παραρτημτων της υπ'αριθμ. Υ9/οικ.53768/ΦΕΚ 1796/Β/2014 υπουργικς απφασης με θμα "Καθορισμς ελχιστων ποσοστιαων ορων συνταγογρφησης φαρμκων δραστικν ουσιν οι οοες δεν τελον υπ καθεστς προστασας και καθορισμς ορου δαπνης συνταγογρφησης φαρμκων", που αφορ στον καθορισμ ορου δαπνης συνταγογρφησης φαρμκων.
12-6-15 ΥΠΟΠΑΙΘ 93330/Α3/12-6-15 : Σστημα Υποβολς Ηλεκτρονικο Μηχανογραφικο Δελτου.
12-6-15 ΥΠΟΠΑΙΘ 4392/12-6-15 : ναρξη Επιμρφωσης μελν ΕΣΥΔΠ και ΠΟΔΠ στο πλασιο υλοποησης των Πρξεων "Ανπτυξη και Λειτουργα Δικτου Πρληψης και Αντιμετπισης φαινμενων της Σχολικς Βας και Εκφοβισμο (ΣΒΕ) στους ξονες Προτεραιτητας 1,2 και 3" του ΕΠ "Εκπαδευση και Δι Βου Μθηση", σχολικο τους 2014-2015.
12-6-15 ΥΠΠΑΠΕ 63448/880/Φ.58/12-6-15 : Ανθεση και Διενργεια Περιοδικν Επιθεωρσεων-Υποχρεωτικ Συμπλρωση Στοιχεων για τις Προς Επιθερηση Εγκαταστσεις.
12-6-15 ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΑΦ/1080132/ΕΞ2015/2-6-15 : Φορολογικ αντιμετπιση των επιδοτσεων -επιχορηγσεων στα πλασια ατομικς επιχειρηματικς δραστηριτητας.
12-6-15 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1119/10-6-15 : Εφαρμογ της απαλλακτικς  διταξης του ρθρου 27.1δ' &ε' του Κδικα ΦΠΑ σε σχση με το ρθρο 14 του διου Κδικα για τον τπο παροχς των υπηρεσιν.
12-6-15 ΥΠΟΠΑΙΘ Φ.251/93025/Α5/11-6-15 : Ηλεκτρονικ Υποβολ Μηχανογραφικο Δελτου (Μ.Δ.) ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.
12-6-15 ΥΠΟΠΑΙΘ Φ.361.22/43/93214/Ε3/12-6-15 : Διευκρινσεις σχετικ με την επιλογ υποψηφων Διευθυντν λων των τπων Σχολικν Μονδων Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης
12-6-15 ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 19845/ΕΓΚ.17/11-6-15 : Περιεχμενο και διαδικασα δημιουργας και τρησης Μητου νπδδ και επιχειρσεων των δμων και περιφερειν.
12-6-15 Π.Δ. 35/15 (ΦΕΚ 56 Α/11-6-2015) : Οργνωση και λειτουργα υπηρεσιν Ποινικο Μητρου.--> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
11-6-15     ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.6/5/12005/11-6-15 : Εκπαδευση Αξιωματικν των Σωμτων Ασφαλεας και Πολιτικν Υπαλλλων με την 67η Εκπαιδευτικ Σειρ (2014-2015) της Σχολς Εθνικς Αμυνας (ΣΕΘΑ)
11-6-15      ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ,ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΚΠ/ΟΙΚ.586/ΕΓΚ.9/11-6-15 : Συλλογ στατιστικν στοιχεων τους 2014 που αφορον στις αναθσεις συμβσεων δημοσων ργων, σε εφαρμογ του ρθρου 56 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ-64 Α/16-3-07)
11-6-15      ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1117/10-6-15 : Ρθμιση οφειλν των διατξεων των ρθρων 1-17 του ν. 4321/15 (ΦΕΚ-32 Α/21-3-15), πως ισχει και τροποποηση διατξεων των ρθρων 57 του ΚΦΔ και 6 του ΚΕΔΕ περ προστμων εκπρθεσμης καταβολς
11-6-15       ΟΑΕΕ 10/10-6-15 : Να παρταση προθεσμας για την υποβολ ατησης υπαγωγς στο καθεστς ρθμισης του ρθρου 28 του ν. 4321/15
11-6-15      ΟΑΕΕ 9/10-6-15 : Επιλογ κατταξης σε καττερη ασφαλιστικ κατηγορα
11-6-15       ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1116/10-6-15 : Διευκρινσεις σχετικ με τον προσδιορισμ του εισοδματος που αποκτται απ ατομικ αγροτικ ειπχειρηματικ δραστηριτητα
11-6-15     ΥΠΠΑΠΕ 3371/64689/11-6-15 : Εγκκλιος για την ηλεκτρονικ καταχριση και υποβολ αιτσεων για γκριση χοργησης δειας αλευσης εκτς ελληνικν χωρικν υδτων
11-6-15     ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 19734/10-6-15 : Εκλογ αιρετν εκπροσπων στα Συμβολια Επιλογς Προισταμνων και στα Υηρεσιακ Συμβολια των Περιφερειν κατ το τος 2015
11-6-15      Κ.Υ.Α. ΥΠΟΠΑΙΘ / ΓΔΥΑ / ΔΑΟΠΑΑΔ / ΤΣΠΕΠΑΟ / 146151 / 7188/725 / 416/15 (ΦΕΚ-1089 Β/9-6-15) : Εγκριση πρσληψης πτυχιοχων φυσικς αγωγς (ΠΦΑ) με σκοπ την στελχωση των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτν που υλοποιον Προγρμματα Αθλησης για Ολους (Π.Α.γ.Ο) τους 2015
11-6-15      Κ.Υ.Α. 24990/366/15 (ΦΕΚ-1092 Β/10-6-15) : Καθορισμς αντατου αριθμο αδειν διαμονς για εργασα πολιτν τρτων χωρν για τα τη 2015 και 2016
11-6-15       Κ.Υ.Α. 861/15, (ΦΕΚ-1094 Β/10-6-15) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. οικ.494/15 (ΦΕΚ-577 Β/9-4-15) υ.α. ως ισχει
11-6-15      ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1114/15, ΦΕΚ-1093 Β/10-6-15 : Τροποποηση της απφασης ΠΟΛ.1004/15 περ του πιστοποιητικο του ρθρου 54Α ΤΟΥ Ν. 4174/13
10-6-15      ΦΕΚ-1083 Β/9-6-15 :
ΕΛΑΣ  7001/1/143-Ι/15 : Τροποποηση της 7001/2/1122/-ΙΔ απ 19-1-2001 απφασης του Αρχηγο ΕΛΑΣ "Καθορισμς τοπικς αρμοδιτητας Γενικς Αστυνομικς Διεθυνσης Αττικς και υφισταμνω της Υπηρεσιν" (Β 70)
ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 58648/15 : Τροποποηση της 22015/406/15 απφασης (Μετθεση ημερομηνας ναρξης της χρσης του ΕΣΗΔΗΣ για δημσιας συμβσεις μελετν και εκτλεσης ργων)
10-6-15         ΙΚΑ - ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)        
10-6-15       ΟΠΕΚΕΠΕ 62322/9-6-15 : Εγκκλιος - Εγχειρδιο διαδικασιν για την υποβολ της ενιαας ατησης ενσχυσης τους 2015 σχετικ με την εφαρμογ του καθεσττος της βασικς ενσχυσης, λοιπν καθεσττων και μτρων στριξης στα πλασια των καν. (ΕΕ) 1307/13 και 229/13 --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
10-6-15      IKA E41/104/10-6-15 : Ελεγχος καταβλητων εισφορν Ιδιωτικν Οικοδομικν Εργων
10-6-15     ΦΕΚ-1077 Β/9-6-15 :
ΥΠΟΠΑΙΘ ...132573/6220/1890/15 : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 1175/97 (ΦΕΚ-66 Β) απφασης του Υφυπουργο Πολιτισμο περ εγκρσεων Κδικα Ιπποδρομιν (ρθρο 61)
ΥΠΕΚΑΑ 20857/5720/15 : Στελχωση, οργνωση και διρθρωση της Υπηρεσας Ειδικν Επιθεωρητν Εργασας
10-6-15      ΦΕΚ-1088 Β/9-6-15 :
ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΚΠ/ΟΙΚ.545/15 : Συμπλρωση του πνακα τιμν των ρθρων στα Τιμολγια Η/Μ Εργασιν - Η/Μ Εγκαταστσεις Εργων, Οδοποιας  - Εγκαταστσεις Φωτισμο Οδν
ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 15/15 : Τροποποηση του ρθρου 67 "Μλι" του Κδικα Τροφμων και Ποτν" ...
10-6-15     ΦΕΚ-1090 Β/9-6-15 :  --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
ΥΠΠΑΠΕ 4676/62787/15 : Επαναφορ υπαλλλων βσει του Ν. 4325/15 (ΦΕΚ-47 Α) στον ΕΦΕΤ
ΥΠΠΑΠΕ 4675/62785/15 : Επαναφορ υπαλλλων βσει του Ν. 4325/15
10-6-15     ΙΚΑ Γ99/37/ΕΓΚ.26/10-6-15 : Κατργηση της υποχρωσης υποβολς πρωτοτπων επικυρωμνων αντιγρφων των εγγρφων που υποβλλονται στο Δημσιο (ρθρο 1 του Ν. 4050/14) - Διενργεια Δειγματοληπτικο Ελγχου
10-6-15      ΕΟΠΥΥ ΔΒ4Γ/Γ55/15/ΟΙΚ.23163/10-6-15 : Εκδοση ιατρικν γνωματεσεων απ Νοσοκομεα
10-6-15    ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΑΦ/1078315/ΕΞ2015/5-6-15 : Φορολογικ μεταχεριση επιδματος βιβλιοθκης που καταβλλεται απ 1-1-2014 και εφεξς
10-6-15     ΦΕΚ-1078 Β/9-6-15 :
ΥΠ.ΥΓ. Α2Α/ΓΠ/ΟΙΚ.42873/15 : Κατρτιση και τρηση καταλγου - διαδικασα τοποθτησης επικουρικν γιατρν
ΥΠ.ΥΓ. Α2Α/ΓΠ/ΟΙΚ.42875/15 : Χαρακτηρισμς ως γονων, απομακρυσμνων , νησιωτικν και προβληματικν περιοχν για την παροχ κιντρων στους επικουρικος ιατρος
9-6-15       ΥΠΟΠΑΙΘ 90911/Δ3/9-6-15 : Εγκκλιος για την παρλληλη στριξη μαθητν, την στριξη μαθητν απ Ειδικ Βοηθ, την στριξη μαθητν που δεν αυτοεξυπηρετονται (Ειδικ Βοηθητικ Προσωπικ ) και την στριξη μαθητν απ Σχολικ Νοσηλευτ για το Διδακτικ τος 2015-2016
9-6-15       ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΠΑΑΔ/Φ4/21/16839/4-6-15 : Εκπαιδευτικ πργραμμα υψηλο επιπδου για νους επαγγελματες σε Αντιπροσωπεες της Ε.Ε. (Junior Professionals in Delegations 2016)
9-6-15       ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 713/18189/9-6-15 : Εγκριση κατ' εξαρεση οδγησης Κρατικν Αυτοκιντων απ ιδιτες και μλη εθελοντικν οργανσεων πυροπροστασας κατ τη διρκεια της αντιπυρικς περιδου
9-6-15        ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 56901/15 (ΦΕΚ-1075 Β/8-6-15) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 15729/14 (ΦΕΚ-944 Β) υ.α. "Διαδικασα εξτασης των αιτσεων αναμρφωσης του κστους επενδυτικν σχεδων παραγωγς ηλεκτρισμο απ ηλιακ ενργεια"
9-6-15         ΥΠΟΠΑΙΘ Φ.361.22/42/90656/Ε3/9-6-15 : Διευκρινσεις σχετικ με την επιλογ υποψηφων Διευθυντν λων των τπων Σχολικν Μονδων Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης
9-6-15       ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΑΦ/Α/1071858/ΕΞ2015/25-5-15 : Οδηγες σχετικ με τη φορολογικ αντιμετπιση των αμοιβν της αποζημωσης εξδων που καταβλλονται σε υπαλλλους που μετακινονται σε λλες υπηρεσες κατ' εντολ του Δημοσου
9-6-15        Κ.Υ.Α. 2820/62814/15 (ΦΕΚ-1068 Β/8-6-15) : Εγκριση δαπνης για το Πργραμμα στριξης των  μικρν Νησιν του Αιγαου Πελγους κατ το τος 2015
9-6-15        ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 11209/15, ΦΕΚ-1076 Β/8-6-15: Επαναφορ υπαλλλων ΕΟΤ σε συνιστμενες προσωποπαγες θσεις κατ' εφαρμογ του Ν. 4325/15
9-6-15     ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΑΦ/1077373/ΕΞ2015/2-6-15 : Εκδοση διοικητικν πρξεων βσει Υπεθυνης Δλωσης στην οποα ο φορολογομενος θα δηλνει τη μη υποχρεσ του για την υποβολ δλωσης φορολογας εισοδματος
9-6-15     ΙΚΑ Γ31/04/201/ΕΓΚ.25/8-6-15 : Διαχεριση υποθσεων ΚΕΑΟ κατ την Προπτωχευτικ Διαδικασα Εξυγανσης των ρ. 99-106ια του ΣΤ Κεφαλαου του Πτωχευτικο Κδικα
8-6-15      ΥΠ.ΥΓ. Γ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.42883/8-6-15 : Πρληψη των επιπτσεων απ την εμφνιση υψηλν θερμοκρασιν και κασωνα
8-6-15       ΦΕΚ-1066 Β/5-6-15 :
Κ.Υ.Α. 24005/355/15 : Καθορισμς αριθμο μαθητν των ΕΠΑΣ Μαθητεας του ΟΑΕΔ κατ το σχολικ τος 2014-2015, που θα απασχοληθον για πρακτικ σκηση στο Δημσιο Τομα
Αποφσεις ΥΠΕΚΑΑ σχετικ με επανασυστσεις θσεων σε ΟΑΕΔ-ΟΑΕΕ-ΟΓΑ-ΙΚΑ/ΕΤΑΜ
ΥΠΕΚΑΑ Δ23/οικ.19162/1277/15 :
Καθορισμς εισοδηματικν και περιουσιακν κριτηρων των ωφελομενων του Επιχειρησιακο Προγρμματος "Επισιτιστικς και Βασικς Υλικς Συνδρδομς για το Ταμεο Ευρωπαικ Βοθειας για τους Απρους (ΤΕΒΑ/FEAD)
8-6-15        ΦΕΚ-1061 Β/5-6-15 : 
Κ.Υ.Α. 17711/15 : Κατανομ του ποσοστο 35% επ των εισπραττμενων εσδων απ τα παρβολα που διατθενται για την κλυψη δαπανν των υπηρεσιν του Υπουργεου Εσωτερικν και Διοικητικς Ανασυγκρτησης και των Αποκεντρωμνων Διοικσεων που χειρζονται θματα ιθαγνειας
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 17999/15 : Εκλογ αιρετν εκπροσπων στα Συμβολια Επιλογς Προισταμνων και στα Υπηρεσιακ Συμβολια των Περιφερειν κατ το τος 2015
ΥΠΕΚΑΑ Φ.10041/22535/525/15 : Εγκριση χοργησης προμθειας απ διθεση ενσμων του Τομα Ασφλισης Νομικν (ΤΑΝ) και του Τομα Επικουρικς Ασφλισης Δικηγρων (ΤΕΑΔ) για το τος 2014
8-6-15        ΥΠΕΚΑΑ Δ23/ΟΙΚ.23761/1507/15 (ΦΕΚ-1064 Β/5-6-15) : Προσδιορισμς Κοινωνικν Συμπρξεων για την υλοποηση των παρεμβσεων του Επιχειρησιακο Προγρμματος Ι "Επισιτιστικς και Βασιλς Υλικς Συνδρομς για το Ταμεο Ευρωπαικς Βοθειας για τους Απρους (ΤΕΒΑ-FEAD)
8-6-15        Κ.Υ.Α. 39067/15 (ΦΕΚ-1067 Β/5-6-15) : Διαδικασα της ειδικς πραγματογνωμοσνης του ρθρου 110Α του Ποινικο Κδικα
8-6-15        Κ.Υ.Α. 2042/29553/15 (ΦΕΚ-1065 Β/5-6-15) : Τροποποηση και συμπλρωση της αριθμ. 425/42522/13 (ΦΕΚ-1239 Β) κ.υ.α. "Διαδικασα υποβολς της ετσιας Ενιαας Δλωσης Καλλιργειας / Εκτροφς, σε εφαρμογ του ν. 3877/10 (ΦΕΚ-160 Α), τρποι καταβολς της ειδικς ασφαλιστικς εισφορς υπρ του Οργανισμο Ελληνικν Γεωργικν Ασφαλσεων (ΕΛΓΑ) και Ασφαλιστικ Ενημερτητα"
8-6-15        ΡΑΕ 184/15 (ΦΕΚ-1054 Β/5-6-15) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. Δ5/Φ1/οικ.1085/24-1-02 απφασης του Υπουργο Ανπτυξης (ΦΕΚ- 92 Β/31-1-02), "Οροι και περιορισμο ενιαας δειας παραγωγς που χορηγεται στη Δημσια Επιχερηση Ηλεκτρισμο ΑΕ" πως ισχει
8-6-15       ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΗΔ/Φ.40/17742/5-6-15 : Εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 10Α του ν. 3861/10, πως προστθηκε με τα ρρθα 15 του ν. 4305/14
8-6-15       ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1112/15 (ΦΕΚ-1055 Β/5-6-15) : Τπος και περιεχμενο της δλωσης εκχρησης μισθωμτων ακνητης περιουσας φυσικν προσπων στο Δημσιο, δικαιολογητικ που συνυποβλλονται και διαδικασα βεβαωσης των μισθωμτων που εκχωρονται
8-6-15       Π.Δ. 34/15 (ΦΕΚ-54 Α/5-6-15) : Οργνωση, Στελχωση και Λειτουργα του Γραφεου Νομοθετικς Πρωτοβουλας του Υπουργεου Εθνικς Αμυνας
5-6-15       ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΗΔ/Φ.40/17739/5-6-15 : Εκδοση Υπουργικς Απφασης για την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 10Β του ν. 3861/10, πως προστθηκε με το ρθρο 16 του ν. 4305/14
5-6-15       ΕΤΕΑ 72144/5-6-15 : Τροποποηση ρθρου 19 ν. 4321/15 περ ληξιπρθεσμων οφειλν
5-6-15      ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1115/5-6-15 : Κοινοποηση διατξεων των ρθρων 3 και 6 του ν. 4328/15
5-6-15      ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΗΔ/17740/5-6-15 : Εκδοση κδικα για την πρσβαση σε δημσια γγραφα και στοιχεα
5-6-15      ΦΕΚ-1017 Β/3-6-15 :
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 11.1/2588/15 : Συμπλρωση της υπ' αριθμ. 11.1/1460 απφασης "Σσταση Κινητν Μονδων Πρτης Υποδοχς" (ΦΕΚ - 1066 Β/29-4-13)
Κ.Υ.Α. 125560/2306/15 : Επανακαθορισμς τελν για την χοργηση δειας εμπορας ειδν της γριας πανδας και της αυτοφυος χλωρδας
5-6-15     ΥΠΕΚΑΑ Φ.10041/20277/453/15 (ΦΕΚ-1031 Β/3-6-15) : Υλοποηση προγρμματος επιδοτομενου παραθερισμο των συνταξιοχων του Τομα Ασφλισης Νομικν (ΤΑΝ) του Ενιαου Ταμεου Ανεξρτητα Απασχολουμνων (ΕΤΑΑ) τους 2015
5-6-15     Κ.Υ.Α. Φ.10034/28/15 (ΦΕΚ-1036 Β/3-6-15) : Καθορισμς προγραμμτων Λογαριασμο Αγροτικς Εστας τους 2015
5-6-15
     Κ.Υ.Α. ΔΔΠ/0006856/728Β/ΕΞ2015/15 (ΦΕΚ-1044 Β/4-6-15) : Τροποποηση της αριθμ. ΔΔΠ/0005159/586Β/ΕΞ2015/15 απφασης παραχρησης, με αντλλαγμα του δικαιματος απλς χρσης αιγιαλο, παραλας, χθης και παρχθιας ζνης μεγλων λιμνν και πλεσιμων ποταμν, στους Οργανισμος Τοπικς Αυτοδιοκησης (ΟΤΑ) Α' βαθμο, (ΦΕΚ-578 Β)
5-6-15     ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 29896/1098/4-6-15 : Διευκρινσεις σχετικ με την "Μρκα" και την "Εμπορικ Ονομασα" στις δειες κυκλοφορας
5-6-15      ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 18990/ΕΓΚ.16/4-6-15 : Ενημρωση περ διατξεων του Ν. 4325/15 (ΦΕΚ-47 Α/11-5-15) "Εκδημοκρατισμς της Διοκησης - Καταπολμηση της Γραφειοκρατας και Ηλεκτρονικ Διακυβρνηση. Αποκατσταση αδικιν και λλες διατξεις"
4-6-15      ΥΠ.ΥΓ. Γ5/ΟΙΚ.41797/15 (ΦΕΚ-1043 Β/4-6-15) : Συμπλρωση της με αριθμ.πρωτ. 38733/14 υ.α. (ΦΕΚ-1144 Β/2014) "Ρθμιση θεμτων αποζημωσης φαρμκων"
4-6-15      ΥΠΟΠΑΙΘ 87080/Ε2/15 (ΦΕΚ-1016 Β/3-6-15) : Επαναφορ εκπαιδευτικν της Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης στις θσεις που κατεχαν πριν τεθον σε διαθεσιμτητα σμφωνα με τις διατξεις των ρθρων 14,17,18 και 21 του Ν. 4325/15 -- > βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
4-6-15     ΥΠΟΠΑΙΘ Φ.151/87799/Α5/3-6-15 : Προθεσμα υποβολς δικαιολογητικν για τη συμμετοχ υποψηφων Ελλνων του Εξωτερικο στις προκαταρκτικς εξετσεις των Σχολν της Ελληνικς Αστυνομας
4-6-15     ΙΚΑ Γ36/02/154/ΕΓΚ.24/4-6-15 : Κοινοποηση διατξεων του ρθρου 5 του ν. 4329/15 που αφορον στην παρταση της προθεσμας υπαγωγς στο καθεστς ρθμισης του ρθρου 28 του ν. 4321/15
4-6-15      ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Β1/77301/12102/14-5-15 : Αποδοχ της με αριθμ. 374/15 γνωμοδτηση του ΝΣΚ
4-6-15        ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.3/63/16441/3-6-15 : Ανακονωση Προκρυξης για την πλρωση θσεων Εθνικν Εμπειρογνωμνων στην Ευρωπαικ Επιτροπ
4-6-15        ΥΠΟΠΑΙΘ Φ.361.22/41/88606/Ε3/4-6-15 : Διευκρινσεις σχετικ με την επιλογ υποψηφων Διευθυντν λων των τπων Σχολικν Μονδων Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης - Χρονοδιγραμμα διαδικασας επιλογς Διευθυντν - Υποδιευθυντν Σχολικν Μονδων Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης
4-6-15      ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΑΦΑ/1075426/ΕΞ2015/2-6-15 : Φορολογικ μεταχεριση περιστασιακν αμοιβν που καταβλλει γυναικεος συνεταιρισμς
3-6-15       ΥΠΟΠΑΙΘ Φ.361.22/39/87835/Ε3/3-9-15 : Διευκρινσεις σχετικ με την επιλογ υποψηφων Διευθυντν λων των τπων Σχολικν Μονδων Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης
3-6-15        ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1113/2-6-15 : Κοινοποηση των διατξεων των ρθρων 22, 22Α και 23 του ν. 4172/13 (ΦΕΚ-167 Α)
3-6-15        ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΔΑΔ/Φ.42Ε/4/ΟΙΚ.17204/2-6-15 : Επανασσταση κλδων και επαναφορ προσωπικο σμφωνα με τα ρθρα 17 και 18 του ν. 4325/15 "Εκδημοκρατισμς της Διοκησης - Καταπολμηση Γραφειοκρατας και Ηλεκτρονικ Διακυβρνηση. Αποκατσταση αδικιν και λλες διατξεις" (ΦΕΚ-47 Α)
3-6-15       ΥΠ.ΥΓ. Α3Β/3663/15 (ΦΕΚ-959 Β/28-5-15) : Εγκριση περιεχομνου εντπων "Ιστορικ αιμοδτη" και "Επιπλοκς που σχετζονται με την αιμοληψα"
3-6-15        ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 8148/ΟΙΚ.Φ.109.1/15 (ΦΕΚ-996 Β/29-5-15) : Τροποποηση της αριθμ. 29310/οικ.Φ.109.1/27-6-14 απφασης του Υπουργο Δημσιας Τξης και Προστασας του Πολτη "Οργνωση, Διρθρωση, Λειτουργα Ενιαου Συντονιστικο Κντρου Επιχειρσεων (ΕΣΚΕ)" (Β 1869)
3-6-15       ΥΠ.ΟΙΚ. 2/34164/ΔΠΓΚ/15 (ΦΕΚ-1014 Β/2-6-15) : Καθορισμς ρων και προυποθσεων της διαδικασας επιστροφς, απ το Ταμεο Παρακαταθηκν και Δανεων, των αδιαθτων υπολοπων συσταθντων γραμματων παρακατθεσης, απ συντελεσθεσες απαλλοτρισεις για την πληρωμ νων δαπανν απαλλοτρωσης Δημοσων Φορων
3-6-15      ΥΠΕΚΑΑ Β/7/ΟΙΚ.24535/1200/2-6-15 : Εγκκλιος για τη ρθμιση ληξιπρθεσμων οφειλν του Ν. 4321/15 πως ισχει
3-6-15       ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 3636/04/15 (ΦΕΚ-1013 Β/2-6-15) : Προυποθσεις αντικατστασης Αποδεικτικν Ναυτικς Ικαντητας κλδων προσωπικο καταστρματος και μηχανς, διπλωμτων Ηλεκτρολγων ΕΝ και Πιστοποιητικν προσωπικο Δεξαμενοπλοων και Επιβατηγν πλοων, με νου τπου ΑΝΙ, σμφωνα με τις διατξεις τησ Δ.Σ. STVW 78 πως αυτ τροποποιθηκε
3-6-15      Κ.Υ.Α. Μ.3614.1/02/15 (ΦΕΚ-1015 Β/2-6-15) : Κρωση Κανονισμο Εισαγωγς Σπουδαστν / Σπουδαστριν στις Ακαδημες Εμπορικο Ναυτικο (ΑΕΝ) για το εκπαιδευτικ τος 2015-2016
3-6-15      Ν. 4329/15 (ΦΕΚ-53 Α/2-6-15) : Εκδοση διαταγ'ς πληρωμς για αξισεις απ διοικητικ σμβαση που χει συναφθε στο πλασιο εμπορικς συναλλαγς και λλες διατξεις
2-6-15      ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κου ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, σχετικ με τις παρνομες αποσπσεις του Ν. 1416/84 σε ΟΤΑ και μετ τη "Μονιμοποησ" τους με το Ν. 4258/14
Το παραπνω υλικ θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ.ΙΩΑΝΝΗ
ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΟΙ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν.1416/84 ΣΕ ΟΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗ "ΜΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ" ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ Ν.4258/14 (02/06/2015)
2-6-15       ΙΚΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
2-6-15       ΥΠΕΚΑΑ Φ.80500/ΟΙΚ.22426/6122/15 (ΦΕΚ-989 Β/28-5-15) : Τροποποηση της αριθμ. Φ.80000/12120/923/11-7-12 απφασης του Υπουργο Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Πρνοιας με θμα "Σσταση κοινο Πειθαρχικο Συμβουλου για τους φορες ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΤΑΥΤΕΚΩ, ΤΕΑΙΤ, ΤΕΑΔΥ, ΕΤΕΑ, ΤΑΠΙΤ, ΤΠΔΥ, ΟΠΑΔ, ΜΤΠΥ, ΝΑΤ και ΤΕΑΠΑΣΑ, αρμοδιτητας της ΓΓΚΑ", πως τροποποιθηκε και ισχει
2-6-15       ΥΠ.ΥΓ. Γ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.41066/29-5-15 : Εφαρμογ υγειονομικν ελγχων σμφωνα με το "Ευρωπαικ Εγχειρδιο Προτπων Υγιεινς και Επιδημιολογικς Επιτρησης Μεταδοτικν Νοσημτων σε Επιβατηγ Πλοα
1-6-15         ΥΠΟΠΑΙΘ Φ.50/660/86320/Δ1/29-5-15 : Προγραμματισμς λειτουργας του Ολομερου Προγρμματος των Ολομερων Δημοτικν Σχολεων, Ολομερων Δημοτικν Σχολεων με Ενιαο Αναμορφωμνο Εκπαιδευτικ Πργραμμα (ΕΑΕΠ)  και Ολομερων Νηπιαγωγεων της χρας για το σχολικ τος 2015-2016
1-6-15       ΥΠΟΠΑΙΘ Φ.253/85476/Α5/15 (ΦΕΚ-995 Β/29-5-15) : Ενταξη των Σχολν, των Τμημτων και των Εισαγωγικν Κατευθνσεων στα Επιστημονικ Πεδα του ρθρου 3 του Ν. 4327/15 (ΦΕΚ-50 Α) και συντελεστς βαρτητας μαθημτων
29-5-15        ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ - Εκδοση διαταγς πληρωμς για αξισεις απ διοικητικ σμβαση που χει συναφθε στο πλασιο εμπορικς συναλλαγς και λλες διατξεις
29-5-15             ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1111/28-5-15 : Κοινοποηση της ΠΟΛ.1020/15 απφασης ΓΓΔΕ
29-5-15             ΕΟΦ Ο-121/3/15 (ΦΕΚ-978 Β/28-5-15) : Τροποποηση της αριθμ. Ο-833/1876/08 απφασης ΔΣ/ΕΟΦ (ΦΕΚ-135 Β) περ καθορισμο των Κατευθυντηρων Γραμμν της ΕΕ σχετικ με τις "Αρχς και τους Καννες Καλς Παραγωγς για τα φρμακα και τα δοκιμαζμενα φρμακα ανθρπινης χρσης" πως χει τροποποιηθε και ισχει
29-5-15         ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μ.3615.4/01/15 (ΦΕΚ-966 Β/28-5-15) : Τροποποηση - Συμπλρωση του Κανονισμο Σπουδν των Κντρων Επιμρφωσης Στελεχν Εμπορικο Ναυτικο (Κ.Σ./ΚΕΣΕΝ)
29-5-15          ΕΕΕΠ 155/6/15 (ΦΕΚ-954 Β/28-5-15) : Τροποποηση της με αριθμ 129/2/14 απφασης ΕΕΕΠ με ττλο : (Α. Κανονισμς εφαρμογς μτρων για την καταπολμηση της νομιμοποησης εσδων απ εγκληματικς δραστηριτητες και της χρηματοδτησης της τρομοκρατας απ τα Υπχρεα Πρσωα, στην αγορ υπηρεσιν τυχερν παιγνων / Β. Τροποποηση διατξεων της με αριθμ 2167/09 κ.υ.α. με ττλο "ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΟΠΑΠ ΑΕ" ....
29-5-15          ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 18099/15 (ΦΕΚ-956 Β/28-5-15) : Κατανομ κρατικς οικονομικς ενσχυσης τους 2015 (α δση) στα δικαιοχα πολιτικ κμματα και συνασπισμος πολιτικν κομμτων
28-5-15           ΥΠΟΠΑΙΘ Φ.361.22/34/85013/Ε3/28-5-15 : Διευκρινσεις σχετικ με την επιλογ υποψηφων Διευθυντν λων των τπων Σχολικν Μονδων Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης - Χρονοδιγραμμα διαδικασας επιλογς Διευθυντν - Υποδιευθυντν Σχολικν Μονδων Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
28-5-15          ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 514.1/4046/21-5-15 : Εκδοση δειας χειριστ ταχπλοου σκφους
27-5-15        ΝΕΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ του κου ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, σχετικ με :
ΕΦΑΠΑΞ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 204 ΤΟΥ Ν. 3584/07 - ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟΝ ΟΣΕ ΚΑΙ ΤΡΑΙΝΟΣΕ 
ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ - ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Το παραπνω υλικ θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ.ΙΩΑΝΝΗ
ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ-ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (27/05/2015)
ΕΦΑΠΑΞ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 204 Ν.3584/07-ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟΝ ΟΣΕ ΚΑΙ ΤΡΑΙΝΟΣΕ (27/05/2015)
27-5-15         ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 8946/27-5-15 : Διευκρινιστικς οδηγες για την εφαρμογ του Ν. 4324/15 (ΦΕΚ-44 Α/29-4-15)
27-5-15       ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2/.9/41/ΟΙΚ.16433/27-5-15 : Παρταση και σναψη νων ατομικν συμβσεων καθαριτητας, σμφωνα με το ρθρο 49 του Ν. 4325/15 (ΦΕΚ-47 Α)
27-5-15       ΥΠΠΑΠΕ 873/55993/15 (ΦΕΚ-942 Β/26-5-15) : Κατανομ βοσκοτπων στους κτηνοτρφους της χρας
27-5-15       ΥΠΟΠΑΙΘ 82092/Ε2/15 (ΦΕΚ-945 Β/26-5-15) : Επανασσταση καταργηθντων κλδεων και ειδικοττων εκπαιδευτικν Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης και οργανικν θσεων σμφωνα με τις διατξεις των παρ. 1 και 4 του ρθρου 18 και του ρθρου 21 του Ν. 4325/15
27-5-15       ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 18028/27-5-15 : Παρταση του χρνου υποβολς αιτσεων για ρθμιση οφειλν προς τους ΟΤΑ και τα νομικ πρσωπα αυτν, σμφωνα με το ν. 4321/15
27-5-15       ΥΠΠΑΠΕ 124581/2774/26-5-15 : Περ της διαδικασας ρσης ανκλησης αποφσεων αναδσωσης - Διευκρινσεις
27-5-15      ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΔΠ/0007849/820Β/ΕΞ2015/26-5-15 : Υπολογισμς ανταλλγματος που καταβλλεται στο Δημσιο, για την παραχρηση απλς αιγιαλο και παραλας σε μορες ξενοδοχειακς επιχειρσεις
27-5-15     ΥΠΟΠΑΙΘ Φ.251/84131/Α5/27-5-15 : Α. Οργνωση και διεξαγωγ των επαναληπτικν πανελλαδικν εξετσεων ΓΕΛ 2015 / Β. Οδηγες για τα 2 ΕΚ και 2 ΒΚ των επαναληπτικν πανελλαδικν εξετσεων ΓΕΛ 2015
27-5-15    ΥΠΕΚΑΑ 78236/5573/26-5-15 : Κατταξη υπαλλλων σε "νους" "παλαιος" ασφαλισμνους
27-5-15    ΙΚΑ ΤΟ1/652/2/26-5-15 : Κοινοποηση εγγρφων οδηγιν του ΕΤΕΑ σχετικ με θματα διαδοχικς ασφλισης ΕΤΕΑ -ΤΑΠΙΛΤΑΤ
27-5-15     ΙΚΑ ΤΟ1/652/1/26-5-15 : Κοινοποηση εγγρφων οδηγιν του ΕΤΕΑ σχετικ με παροχ διευκρινσεων ως προς την διαδικασα απονομς σνταξης
27-5-15     ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚΦ/Δ/5011604/ΕΞ2015/26-5-15 : Παροχ πληροφοριν σχετικ με τη φορολογικ μεταχεριση απ πλευρς ΦΠΑ αρχαιολογικν αντικειμνων
27-5-15     ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΔΠ/0007818/ΕΞ2015/26-5-15 : Διευκρινσεις για την εφαρμογ του ρθρου 13 του ν. 2971/01 (285Α)
27-5-15     ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΑΔΙΠΥΔ/ΤΣΠΕΑΔ/Φ.18/ΟΙΚ.16414/27-5-15 : Δικαιματα πολιτν - Καταπολμηση Γραφειοκρατας και Ηλεκτρονικ Διακυβρνηση - Ν. 4325/15
27-5-15      ΦΕΚ-946 Β/26-5-15 :
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1110/15 : Παρταση της προθεσμας υποβολς ατησης για υπαγωγ στη ρθμιη των ρθρων 1 και 15 του Ν. 4321/15, πως ισχουν
ΥΠ.ΥΓ.  Γ5/ΟΙΚ.38937/15 : Τροποποηση της με αριθμ. Γ5/οικ.6931/14 (ΦΕΚ-3676 Β/31-12-14) υ.α. πως χει τροποποιηθε και ισχει
26-5-15     ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟΥ του κου ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, σχετικ με τη ΝΟΜΙMΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΛΛΟΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟ
Το παραπνω υλικ θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ.ΙΩΑΝΝΗ 
NΟΜΙΜΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΛΛΟΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟ (26/05/2015) 
26-5-15      ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.81/142/ΟΙΚ.16235/26-5-15 : Να εφαρμογ απογραφς - Παροχ Κωδικο ΔΙΠΑΑΔ απ την εφαρμογ
26-5-15      ΥΠΟΠΑΙΘ Φ.361.22/33/83657/Ε3/26-5-15 : Διευκρινσεις σχετικ με την επιλογ υποψηφων Διευθυντν λων των τπων Σχολικν Μονδων Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης - Χρονοδιγραμμα διαδικασας επιλογς Διευθυντν - Υποδιευθυντν Σχολικν Μονδων Πρωτοβθμιας Εκπαδευσης
25-5-15       ΥΠΕΚΑΑ Φ.80020/ΟΙΚ.20992/Δ15.325/25-5-15 : Γνωστοποηση ρυθμσεων του ρθρου 29 παρ. 1 του ν. 4325/15 (Α 47). Υπαγωγ εργαζομνων Ελληνικς Βιομηχανας Ζχαρης στο ΕΤΕΑ
25-5-15     ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ. 1106/19-5-15 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  : Διευκρινσεις για τη ρθμιση οφειλν των διατξεων των ρθρων 1 -17 του Ν. 4321/15 (ΦΕΚ-32 Α)
25-5-15      ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 3343/20-5-15 : Παροχ Πσιμου Υδατος στις καταστροφς : Θεσμικ πλασιο - Ρλοι και αρμοδιτητες εμπλεκμενων φορων - Διασφλιση ποιτητας παροχς πσιμου δατος
25-5-15      ΥΠ.ΕΣ. 17635/25-5-15 : Βραβεο για Καινοτμες Πολιτικς Ενταξης των Ρομ (Dosta!-Congress Prize for Municipalities)
25-5-15       ΦΕΚ-921 Β/21-5-15 :
Κ.Υ.Α. 7012/27/1-ΚΕ/15 : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 7012/27/1 απ 21-9-99 απφασης "Στολ, οπλισμς, ατομικ εφδια ειδικν φρουρν" (Β 1873)
ΥΠ.ΟΙΚ.ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 9299/15 : Κατργηση της υπ' αριθμ. 27283/29-12-14 υ.α. (ΦΕΚ- Β3684) "Διαδικασα κδοσης αυτοκλλητου νμιμης λειτουργας τουριστικν καταλυμτων σμφωνα με το ρθρο 3 παρ. 6 του Ν. 4276/14
Κ.Υ.Α. 117/2014 : Προσαρμογ της ελληνικς νομοθεσας στον τομα της ποιτητας καυσμων προς την Οδηγας 2014/77/ΕΕ
25-5-15        Κ.Υ.Α. Δ6/Α/Φ1/ΟΙΚ.22220/1082/15 : Τροποποηση της υπ' αριθμ. οικ.494/7-4-15 (Β 577) υ.α. "Καθορισμς εισοδηματικν και περιουσιακν στοιχεων των δικαιοχων, τα απαιτομενα δικαιολογητικ, τον χρνο υποβολςτους, τους φορες, τις υπηρεσες και τις διαδικασες ελγχου και πιστοποησης των δικαιοχων, τη σμπραξη με φορες του δημοσου και ιδιωτικο τομα και κθε λλη λεπτομρεια για την εφαρμογ των ρυθμσεων των ρθρων 1 ως 4 του Ν. 4320/15 "Ρυθμσεις δια τη λψη μεσων μτρων για την αντιμετπιση της ανθρωπιστικς κρσης, για την οργνωση της Κυβρνησης και των Κυβερνητικν Οργνων και λοιπς διατξεις" (ΦΕΚ-29 Α)
25-5-15       ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 17625/22-5-15 : Επαναφορ των Σχολικν Φυλκων στους Δμους (Υπδειγμα πρξης κατταξης)
25-5-15        ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 53402/18-5-15 : Σχετικ με την εφαρμογ της ΥΑ 33749/26-3-15 (ΦΕΚ-623 Β) "Αντικατσταση των παρ. 4 και 5 του ρθρου 115 : Σμανση και τρηση πινακδων απ τους κατχους δειας λιανικς εμπορας υγρν καυσμων και υγραερου κνησης και πεπιεσμνου αερου (CNG)  (πρατρια) της ΥΑ Α2/718/14 (ΦΕΚ-2090 Β)
25-5-15       ΕΟΠΥΥ ΔΒ3Α/Φ115/ΟΙΚ.20701/25-5-15 : Χοργηση επιδματος λουτροθεραπεας στους ασφαλισμνους του ΕΟΠΥΥ, για την λουτρικ περοδο απ 1η Ιουνου ως 31η Οκτωβρου 2015
22-5-15       ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1109/20-5-15 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 20 του ν. 4321/15 (ΦΕΚ-32 Α) περ ποινικς δωξης λγω μη καταβολς χρεν προς το Δημσιο (ρθρο 25 ν. 1882/90) και λοιπ συναφ θματα
22-5-15       ΥΠΟΠΑΙΘ Φ.361.22/32/82432/Ε3/22-5-15 : Διευκρινσεις σχετικ με την επιλογ υποψηφων Διευθυντν λων των τπων Σχολικν Μονδων Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης
22-5-15       ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 17625/22-5-15 : Επαναφορ των Σχολικν Φυλκων στους Δμους
22-5-15      ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1107/19-5-15 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 7 του ν. 4328/15 (ΦΕΚ-51 Α) "Κρωση της απ 27 Μαρτου 2015 ΠΝΠ "Κατεπεγουσα ρθμιση για τη βιωσιμττηα της "Ελληνικς Βιομηχανας Ζχαρης ΑΕ" και τις ληξιπρθεσμες οφειλς" (Α 35) και λλες διατξεις"
22-5-15      Κ.Υ.Α. ΔΜΕΒΟ/Γ/Φ1/ΟΙΚ.175811/1455/15 (ΦΕΚ-920 Β/21-5-15) : Τροποποηση απφασης περ καθορισμο τλους, καθς και κθε σχετικς λεπτομρειας με αυτ, για ενεργς, αποθεματικς και αργοσες παραχωρσεις μεταλλεων και για δειες μεταλλευτικν ερευνν
22-5-15      ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 17602/ΕΓΚ.15/22-5-15 : Λειτουργα παιδικν χαρν των ΟΤΑ
22-5-15       ΟΠΕΚΕΠΕ 54086/22-5-15 : Οδηγες για την ορθ διαδικασα καταβολς της χρηματοδτησης των προγραμμτων εργασας των Οργανσεων Ελαιουργικν Φορων ΕΟΦ
22-5-15    ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΔΠ/0007650/ΕΞ2015/21-5-15 : Παροχ διευκρινσεων για τη διαδικασα των δημοπρασιν απ τους ΟΤΑ α βαθμο σε εφαρμογ της ΚΥΑ (ΔΔΠ 0005159/586Β/ΕΞ2015, ΦΕΚ-578 Β/9-4-15, πως τροποποιθηκε με την ΔΔΠ/0006856/728Β/ΕΞ2015 (ΦΕΚ-828 Β/12-5-15)
22-5-15    ΦΕΚ-937 Β/21-5-15 : 
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 16456/15 : Περιεχμενο και διαδικασα δημιουργας και τρησης Μητρου Επιχειρσεων των Δμων και των Περιφερειν
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 16457/15 : Περιεχμενο και διαδικασα δημιουργας και τρησης Μητρου νπδδ των δμων και των περιφερειν
22-5-15     ΦΕΚ-936 Β/21-5-15 :
ΥΠ.ΟΙΚ.ΥΠΟΔΟΜΩΝ,ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 3525.1.12/01/15 : Κρωση Συλλογικς Σμβασης Εργασας Πληρωμτων Ρυμουλκν
ΥΠ.ΟΙΚ.ΥΠΟΔΟΜΩΝ,ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ3 525.1.12/01/15 : Κρωση Συλλογικς Σμβασης Εργασας Πληρωμτων Ναυαγοσωστικν
22-5-15     ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1108/15 (ΦΕΚ-917 Β/21-5-15) : Τροποποηση της ΑΥΟ ΠΟΛ.1080/15 (ΦΕΚ-628 Β) "Ειδικ θματα και λεπτομρειες εφαρμογς της ρθμισης ληξιπροθσμων οφειλν στη φορολογικ διοκηση του Ν. 4321/15 (ΦΕΚ-32 Α)" μετ την τροποποηση - συμπλρωση των ρθρων 4 και 13 του Ν. 4321/15 με τα ρθρα 4 και 8 του Ν. 4328/15 (ΦΕΚ-51 Α)
21-5-15       ΥΠ.ΥΓ. Γ3Α/ΓΠ/ΟΙΚ.37952/21-5-15 : Ανπτυξη ενιαας πλατφρμας προγραμματισμο ραντεβο σε εθνικ εππεδο
21-5-15     ΥΠΕΚΑΑ Φ.11221/3077/81/11-5-15 : Παρχονται πληροφορες σχετικ με τη δυναττητα συνυπολογισμο του χρνου επιδτησης ανεργας απ τον ΟΑΕΔ για τη συμπλρωση της ειδικς προυπθεσης των 750 ημερν ασφλισης την τελευταα πενταετα για τη χοργηση μειωμνης σνταξης λγω γρατος
21-5-15      ΥΠΟΠΑΙΘ Φ.251/81644/Α5/21-5-15 : Προθεσμα υποβολς δικαιολογητικν για τη συμμετοχ υποψηφων στις προκαταρκτικς εξετσεις των Σχολν της Ελληνικς Αστυνομας
21-5-15      ΥΠΟΠΑΙΘ Φ.361.22/31/81732/Ε3/21-5-15 : Διευκρινσεις σχετικ με την επιλογ υποψηφων Διευθυντν λων των τπων Σχολικν Μονδων Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης
21-5-15     ΥΠ.ΥΓ. Γ1Δ/ΟΙΚ.37833/21-5-15 : Ελεγχος ποιτητας νερν κολμβησης και κδοση αποφσεων χαρακτηρισμο καταλληλτητας θαλασσων υδτων
21-5-15     ΥΠΟΠΑΙΘ Φ.361.22/26/79840/Ε3/15 (ΦΕΚ-915 Β/20-5-15) : Καθορισμς της διαδικασας, υποβολς αιτσεων και επιλογς διευθυντν σχολικν μονδων και εργαστηριακν κντρων
21-5-15      ΙΚΑ Α02/1102/57/21-5-15 : Εναρξη λειτουργας ηλεκτρονικς υπηρεσας απογραφς προσταευομνων μελν (σζυγος και τκνα) και απδοσης ασφαλιστικς ικαντητας (ηλεκτρονικ θερηση των βιβλιαρων υγεας)
20-5-15     ΕΟΠΥΥ 19307/20-5-15 : Μηνιαα υποβολ δαπανν νοσηλεας Ευρωπαων ασφαλισμνων με τα αντστοιχα συνοδευτικ γγραφα στη ΜΕΔΕΚ της ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
20-5-15     ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 16154/20-5-15 : Εναρξη παραγωγικς λειτουργας των ργων ψηφιοποησης ληξιαρχικν πρξεων στα πλασια του ργου "Εθνικ Ληξιαρχεο - Μητρο Πολιτν"
20-5-15     ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 8325/5-5-15 : Αποδοχ γνωμοδτησης ΝΣΚ 54/15 (Εκπροσπηση εργαζομνων στο Διοικητικ Συμβολιο των Δημοτικν Κοινωφελν Επιχειρσεων)
20-5-15      ΥΠΠΑΠΕ Ε8/2514/55965/20-5-15 : Κοινοποηση υ.α. για την επιθερηση των εν χρσει ψεκαστικν μηχανημτων
20-5-15      ΦΕΚ-910 Β/19-5-15 :
Κ.Υ.Α. 3529.2/28/15 : Συμπλρωση της αριθμ. 3529.2/18/15 υ.α. "Χοργηση κτακτης Οικονομικς Ενισχσεως σε Ορισμνες Κατηγορες Ανργων Ναυτικν, Λγω Εορτν Πσχα 2015" (Β 489)
ΥΠΟΠΑΙΘ 77446/Δ6/15 : Εισαγωγ μαθητν και σχετικς ρυθμσεις στα Πρτυπα και στα Πειραματικ Σχολεα για το σχολικ τος 2015-2016
20-5-15       ΥΠΟΠΑΙΘ 61397/Δ6/15 (ΦΕΚ-909 Β/19-5-15) : Αναστολ εφαρμογς της αριθμ. 212031/Δ6/14 "Χαρακτηρισμς σχολικν μονδων ως Πρτυπων Πειραματικν Σχολεων" (ΦΕΚ-3646 Β/31-12-14 υ.α.
20-5-15       ΥΠ.ΥΓ. Γ5/ΟΙΚ.30468/15 (ΦΕΚ-869 Β/19-5-15) : Συμπλρωση της υ.α. αριθμ. ΓΠ/61771/11-7-14 "Διατξεις τιμολγησης φαρμκων"
19-5-15        ΕΟΠΥΥ ΔΑ4Γ/Φ302.10/ΟΙΚ.18411/19-5-15 : Συμπληρωματικς οδηγιες αναφορικ με διαδικασες μετβασης για προγραμματισμνη περθαλψη σε κρτη - μλη ΕΕ εκτς
19-5-15       ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΜ/ΟΙΚ.12001/ΕΓΚ.8/19-5-15 : Εφαρμογ των διατξεων της παρ. 2 του ρθρου 16 του ν. 4302/14 (ΦΕΚ-225 Α/8-10-14)
19-5-15       ΥΠ.ΥΓ. Α4ΑΒ/ΓΠ.ΟΙΚ.15742/15-5-15 (ΦΕΚ-859 Β/15-5-15) : Συστσεις Τομων Ψυχικς Υγεας Ενηλκων και νταξη Μονδων Ψυχικς Υγεας
19-5-15       ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 15438/15 (ΦΕΚ-883 Β/19-5-15) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 7173/26-2-15 απφασης του Υπουργο Εσωτερικν και Διοικητικς Ανασυγκρτησης, αναφορικ με την κατανομ ποσοστο 40% της εκλογικς χρηματοδτησης στα δικαιοχα πολιτικ κμματα, των βουλευτικν εκλογν της 25ης Ιανουαρου 2015
19-5-15        K.Y.A. 19068/819/15 (ΦΕΚ-878 Β/19-5-15) : Παρταση της προβλεπμενης απ το ρθρο 56 παρ. 3 του Ν. 4305/14 (ΦΕΚ-237 Α) προθεσμας για τη δυναττητα υποβολς αιτσεων απ δικαιοχους επιδτησης επιτοκου απ τον πρην ΟΕΚ, ενψει της επιμκυνσης των δανεων που οι ανωτρω λαβαν απ πιστωτικ ιδρματα
18-5-15          ΥΠΟΠΑΙΘ Φ.151/78767/Α5/18-5-15 : Οδηγες για την εξταση των μαθημτων : Αρχιτεκτονικ Σχδιο και Γραφιστικς Εφαρμογς
18-5-15           ΦΕΚ-864 Β/15-5-15 : 
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 002/2015 : Οροι και προυποθσεις για τη χοργηση δειας νμιμου ελεγκτ και ελεκτικο γραφεου
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 001/2015 : Πργραμμα συνεχος εκπαδευσης των Νομμων Ελεγκτν (ρθρο 11 του Ν. 3693/02)
18-5-15          ΥΠΟΠΑΙΘ 77451/Δ2/15 (ΦΕΚ-862 Β/15-5-15) : Αξιολγηση μαθητν Α και Β τξεων Ημερησου Γενικο Λυκεου και Α, Β και Γ τξεων Εσπερινο Λυκεου για το σχ. τος 2014-2015
18-5-15         ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 16773/ΕΓΚ.14/15-5-15 : Επανασσταση Δημοτικς Αστυνομας
18-5-15         ΥΠ.ΥΓ. Α2Δ/ΓΠ/ΟΙΚ.30411/15 (ΦΕΚ-835 Β/14-5-15) : Τροποποηση των αριθ. Α2δ/ΓΠ/ΟΙΚ.10580/9-2-15 και Α2δ/ΓΠ/ΟΙΚ.13285/20-2-15 υ.α. "Τρηση ξεχωρικς σειρς προτεραιτητας για ειδκευση" (ΦΕΚ-324 Β και 353 Β)
18-5-15        ΥΠΟΠΑΙΘ Φ.4/77460/Δ4/15 (ΦΕΚ-863 Β/15-5-15) : Αξιολγηση των μαθητν της Α και Β τξης του Επαγγελματικο Λυκεου (ΕΠΑΛ)
15-5-15     ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/38/ΟΙΚ.14652/14-5-15 : Εξυπηρτηση αναγκν τομα καθαριτητας βσει του ρθρου 49 του ν. 4325/15
15-5-15    ΙΚΑ Σ48/38/ΕΓΚ.22/15-5-15 : Χοργηση Επιδματος Κοινωνικς Αλληλεγγης Συνταξιοχων (ΕΚΑΣ) απ 1-1-15
15-5-15   ΕΟΠΥΥ ΔΒ3/Γ188/ΟΙΚ.16479(δις)/6-5-15 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Προυποθσεις , διαδικασες εισαγωγς και τρπος πληρωμς των κλινικν και ιδρυμτων χρονων παθσεων   
15-5-15     ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1104/15 (ΦΕΚ-844 Β/14-5-15: Διαγραφ αχρεστητης οφειλς ΦΠΑ βσει δλωσης και περαιτρω επιστροφ
15-5-15     ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1101/15 (ΦΕΚ-843 Β/14-5-15) : Τπος και περιεχμενο της πρξης διοικητικο προσδιορισμο του τλους επιτηδεματος οικονομικο τους 2013 σε νομικ πρσωπα και λοιπ θματα για την επιβολ και την εσπραξ του
15-5-15     Ν. 4328/15 (ΦΕΚ-51 Α/14-5-15) : Κρωση της απ 27 Μαρτου 2015 ΠΝΠ "Κατεπεγουσα ρθμιση για τη βιωσιμτητα της Ελληνικς Βιομηχανας Ζχαρης ΑΕ και τις ληξιπρθεσμες οφειλς (Α 35) και λλες διατξεις
15-5-15    Ν. 4327/15 (ΦΕΚ-50 Α/14-5-15) : Επεγοντα μτρα για την Πρωτοβθμια, Δευτεροβθμια και Τριτοβθμια Εκπαδευση και λλες διατξεις
14-5-15  ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1100/5-5-15 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Ημερομηνα μεταβολς Διοικητικο Συμβουλου ΑΕ

14-5-15    ΚΥΑ. 43848/15 (ΦΕΚ 829 Β/13-5-2015) : Τροποποηση απφασης εφαρμογς, Ενιαο Πργραμμα Προμηθειν (Ε.Π.Π.) τους 2014.
14-5-15      Ν. 4326/15 (ΦΕΚ 49 Α/13-5-2015) : Επεγοντα μτρα για την αντιμετπιση της βας στον αθλητισμ και λλες διατξεις.
13-5-15      ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΔΑΔ/Φ.42Α/ΟΙΚ.14150/13-5-15 : Εφαρμογ των διατξεων του ν. 4325/10 "Εκδημοκρατισμς της Διοκησης - Καταπολμηση Γραφειοκρατας και Ηλεκτρονικ Διακυβρνηση. Αποκατσταση αδικιν και λλες διατξεις (ΦΕΚ-47 Α)
13-5-15     ΟΑΕΔ 38263/13-5-15 - ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3/15 : Πργραμμα διαμονς παιδιν σε παιδικς κατασκηνσεις τους 2015
13-5-15     ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΑΦΑ/1064795/ΕΞ2015/11-5-15 : Διευκρινσεις για την εφαρμογ της ΠΟΛ.1234/14 για την καταβολ του επιδματος βιβλιοθκης απ 1-1-2014 και εφεξς
13-5-15      ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1095/15 (ΦΕΚ-822 Β/12-5-15) : Τροποποηση των διατξεων της απφασης ΠΟΛ.1002/14 (ΦΕΚ-3Β/5-1-15) "Κατηγορες οντοττων που απαλλσσονται απ τη χρησιμοποηση φορολογικν ηλεκτρονικν μηχανισμν. Αναγραφ πρσθετων στοιχεων στα εκδιδμενα στοιχεα λιανικς πλησης ορισμνων κατηγοριν υπηρεσιν αγαθν. Δλωση διακοπς λειτουργας φορολογικο ηλεκτρονικο μηχανισμο λγω τεχνικο προβλματος" πως τροποποιθηκε
13-5-15       Κ.Υ.Α. 175700/15 (ΦΕΚ-827 Β/12-5-15) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. Δ1Α/οικ.13316/14 κ.υ.α. "Κατανομ τους 2014 ποστητας 133.000 χιλιολτρων αυτοσιου βιοντζελ, σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 15Α παρ. 7 του Ν. 3054/02, πως ισχει"
13-5-15        ΥΠΠΑΠΕ 2834/52781/13-5-15 : Εφαρμογ της ΚΥΑ αριθμ. 414/2354/15 (ΦΕΚ-97 Β) σχετικ με τις "προυποθσεις, ρους και διαδικασα για τη διενργεια αλιευτικο τουρισμο απ επαγγελματες αλιες"
13-5-15         ΕΤΕΑ 60197/12-5-15 : Ν. 4324/15 - Τροποποηση ν. 4321/15 περ ληξιπρθεσμων οφειλν
13-5-15         Κ.Υ.Α. ΔΔΠ/0006856/728Β/ΕΞ2015/12-5-15 : Τροποποηση της υπ' αριθμ. ΔΔΠ/0005159/586Β/ΕΞ2015/7-4-15, απφασης παραχρησης, με αντλλαγμα, του δικαιματος απλς χρσης αιγιαλο, παραλας, χθης και παρχθιας ζνης μεγλων λιμνν και πλεσιμων ποταμν, στους Οργανισμος Τοπικς Αυτοδιοκησης (ΟΤΑ) Α βαθμο (ΦΕΚ-578 Β)
12-5-15       ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1103/11-5-15 : Παροχ διευκρινσεων σχετικ με τη φορολογικ αντιμετπιση της ανγερσης κτσματος βελτισεων και επεκτσεων με δαπνες του μισθωτ σε ακνητο κυριτητας του εκμισθωτ , με βση τις διατξεις του ν. 4172/13
12-5-15       ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1102/11-5-15 : Οδηγες για τη συμπλρωση και την εκκαθριση της δλωσης φορολογας εισοδματος νομικν προσπων και νομικν οντοττων φορολογικο τους 2014
12-5-15        ΥΠ.ΥΓ. Γ5/ΟΙΚ.32194/15 (ΦΕΚ-824 Β/12-5-15) : Εγκριση του θετικο καταλγου του ρθρου 12 παρ. 1 εδφιο α του Ν. 3816/10, πως τροποποιθηκε και ισχει
12-5-15      ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/66/ΟΙΚ.13632/8-5-15 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Διατξεις νομοσχεδου "Εκδημοκρατισμς της Διοκησης - Καταπολμηση Γραφειοκρατας και Ηλεκτρονικ Διακυβρνηση - Αποκατσταση Αδικιν και λλες διατξεις" περ αυτοδκαιης δυνητικς θσης σε αργα και περ επιβολς της ποινς της οριστικς πασης
12-5-15       ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 16003/12-5-15 : Ευρωπαικ Πργραμμα για την Ανταγωνιστικττηα των Επιχειρσεων και τις Μικρομεσαες Επιχειρσεις (COSME, 2014-2020) : Πρσκληση υποβολς προτσεων για την ενσχυση της ανταγωνιστικτητας και της βιωσιμτητας του τομα του τουρισμο
12-5-15      N. 4325/15 (ΦΕΚ-47 Α/11-5-15) : Εκδημοκρατισμς της Διοκησης - Καταπολμηση Γραφειοκρατας και Ηλεκτρονικ Διακυβρνηση. Αποκατσταση αδικιν και λλες διατξεις
11-5-15       ΥΠΟΠΑΙΘ Φ.251/73671/Α5/11-5-15 : Προθεσμα υποβολς δικαιολογητικν για τη συμμετοχ υποψηφων στις προκαταρκτικς εξετσεις των Στρατιωτικν Σχολν ακαδημαικο τους 2015-2016
11-5-15         ΦΕΚ-815 Β/7-5-15 : 
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/27764/15 : Καθορισμς δικαιολογητικν για τη βεβαωση οφειλν εγγυημνων απ την ΕΤΕΑΝ ΑΕ και λοιπν θεμτων κατ' εφαρμογ των διατξεων της παρ. 7 του ρθρου 22 του Ν. 3775/09 (Α 122) τσι πως τροποποιθηκαν με την παρ. 2 του ρθρου 46 του Ν. 4277/14 
ΥΠΕΚΑΑ Φ.51010/ΟΙΚ.16845/156/15 : Αποστολ ισχος για τρεις μνες υπουργικς απφασης Φ.51010/οικ.1893/16 "Εκδοση Κανονισμο Δεοντολογας και Καλν Πρακτικν Λειτουργας των Ταμεων Επαγγελματικς Ασφλισης" και δμηνη παρταση της προθεσμας που ορζεται στο κεφλαιο 4, ρθρο 26 της.α. Φ.51010/45802/1145/14 "Οργανωτικς απαιτσεις των Ταμεων Επαγγελματικς Ασφλισης"
11-5-15     ΥΠΕΘΑ Φ.337.1/108/182898/8-5-15 : Προκρυξη Διαγωνισμο επιλογς Σπουδαστν - τριν Ανωττων Στρατιωτικν Εκπαιδευτικν Ιδρυμτων (ΑΣΕΙ), Ευελπδων (ΣΣΕ), Ναυτικν Δοκμων (ΣΝΔ) κλπ. --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
11-5-15     ΥΠΟΠΑΙΘ Φ.251/73238/Α5/8-5-15 : Πανελλαδικς εξετσεις μαθητν και αποφοτων με αναπηρα και ειδικς εκπαιδευτικς ανγκες
11-5-15      ΥΠΟΠΑΙΘ Φ.151/73237/Α5/8-5-15 : Πανελλαδικς εξετσεις υποψηφων ΕΠΑΛ (Ομδα Α) και μαθημτων ειδικτητας (Ομδα Β) με αναπηρα και ειδικς εκπαιδευτικς ανγκες τους 2015
11-5-15      ΥΠΠΑΠΕ Γ4/2315/51456/8-5-15 : Προυποθσεις γκρισης απογραφς σε μεταχειρισμνους ελκυστρες προερχμενους απ χρες της ΕΕ με κινητρες αντιρρυπαντικς τεχνολογας
8-5-15       ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ - Εκδημοκρατισμς της Διοκησης - Καταπολμηση Γραφειοκρατας και Ηλεκτρονικ Διακυβρνηση - Αποκατσταση αδικιν και λλες διατξεις
8-5-15       ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ - Επεγοντα μτρα για την αντιμετπιση της βας στον αθλητισμ και λλες διατξεις
8-5-15       ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/66/ΟΙΚ.13632/8-5-15 : Διατξεις νομοσχεδου "Εκδημοκρατισμς της Διοκησης - Καταπολμηση Γραφειοκρατας και Ηλεκτρονικ Διακυβρνηση - Αποκατσταση Αδικιν και λλες διατξεις" περ αυτοδκαιης δυνητικς θσης σε αργα και περ επιβολς της ποινς της οριστικς πασης
8-5-15      Π.Δ. 33/15 (ΦΕΚ-46 Α/8-5-15) : Τροποποηση του Π.Δ. 347/95 "Εξοπλισμς των πλοων σμφωνα με την Οδηγα 96/98/ΕΚ του Συμβουλου της 20ης Δεκεμβρου 1996 , πως ισχει ..... --> Για τις διατξεις του ως νω π.δ/τος βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
8-5-15       ΥΠΠΑΠΕ 1213/36812/15 (ΦΕΚ-790 Β/6-5-15) : Καθιρωση συστματος εποπτεας των Συνοριακν Σταθμν Κτηνιατρικο Ελγχου (ΣΥΚΕ) και των σημεωση εισδου με βση την απφαση της Επιτροπς 94/641/ΕΚ
8-5-15      Κ.Υ.Α. 13801/656/15, ΦΕΚ-816 Β/7-5-15 : Κατρτιση προγρμματος διαμονς παιδν σε παιδικς κατασκηνσεις δυνμει με των προβλεπμενων του εδαφου γ της παρ. 6 του ρθρου 34 του Ν. 4144/13 σχετικ με τον Ενιαο Λογαριασμ για την Εφαρμογ Κοινωνικν Πολιτικν" (ΕΛΕΚΠ)
7-5-15     ΕΛ.ΑΣ. 8025/13/1-Δ/15 (ΦΕΚ-798 Β/6-5-15) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 8025/13/1-α/14 απφασης Αρχηγο Ελληνικς Αστυνομας "Ιδρυμα "Εξοχς Ελληνικς Αστυνομας" (Β 1251)
7-5-15    ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΑΦ/Β/1061927/ΕΞ2015/5-5-15 : Παρακρτηση φρου σε τκους υπερημερας που καταβλλονται σε νομικ πρσωπα και νομικς ονττητες, μετ την ναρξη ισχος του ν. 4172/13
7-5-15    ΦΕΚ-813 Β/6-5-15 :
Κ.Υ.Α. 2575/47216/15 : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 9112.7/7/12 υ.α. "Καθορισμς υπχρεων αλιευτικν σκαφν, διαδικασιν και ειδικν δικαιολογητικν παροχς και δικαιολγησης οικονομικς ενσχυσης για την αγορ και τοποθτηση συσκευν αυτματου εντοπισμο σε επαγγελματικ αλιευτικ σκφη" (Β 3589) πως ισχει
Κ.Υ.Α. 2576/47218/15 : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 9314/150764/13 υ.α. "Καθορισμς υπχρεων αλιευτικν σκαφν διαδικασιν και ειδικν δικαιολογητικν παροχς και δικαιολγησης οικονομικς ενσχυσης για την αγορ και τοποθτηση συσκευν αυτματου εντοπισμο σε επαγγελματικ, αλιευτικ σκφη" (Β 3415), πως ισχει
7-5-15    ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1099/5-5-15 : Πρσθετες διευκρινσεις σχετικ με τον υπολογισμ των δσεων κατ την υποβολ των δηλσεων φορολογας εισοδματος των νομικν προσπων και νομικν οντοττων του ρθρου 45 του ν. 4172/13
7-5-15     ΟΠΕΚΕΠΕ 48113/6-5-15 : Διαδικασα υποβολς αιτσεων μεταβολν σων αφορ στη χοργηση δικαιωμτων βασικς ενσχυσης το 2015 και υποδεγματα
7-5-15       ΥΠΟΠΑΙΘ Φ.821/71122/Η2/6-5-15 : Παρταση προθεσμας για παρατσεις απσπασης εκπαιδευτικν στο εξωτερικ για το σχολικ τος 2015-2016 και 2016 του νοτου ημισφαιρου
7-5-15       ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ4Α/ΓΠ/32679/6-5-15 : Πργραμμα εξετσεων σχολικο τους 2014-2015
7-5-15     ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 3133.1/01/15, ΦΕΚ-775 Β/4-5-15) : Καθορισμς τρπου υπολογισμο της ημερομηνας απ την οποα το επαγγελματικ πλοο αναψυχς, οφελει να αποδσει στις αρμδιες υπηρεσς της Φορολογικς Τελωνειακς διοκησης α) τον ΦΠΑ για την εισαγωγ την απκτηση που του αναλογε και β) τους αναλογοντες δασμος και επιβαρνσεις καθς και τον ειδικ φρο κατανλωσης των καυσμων, λιπαντικν και λοιπν αγαθν για τους οποους τυχε απαλλαγς, λγω μη εκπλρωσης της υποχρωσεης εκτλεσης του ελχιστου αριθμο ημερν ναλωσης και κθε σχετικο θματος
6-5-15     ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 15310/ΕΓΚ.12/5-5-15 : Δυναττητα ρθμισης οφειλν προς τους ΟΤΑ α και β βαθμο και τα νομικ πρσωπα αυτν, σμφωνα με το ν. 4321/15
6-5-15     ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 9089/6-5-15 : Λειτουργα Αποκεντρωμνης Μονδας Κρατικν Ενισχσεων (ΑΜΚΕ) στο (πρην) Υπουργεο Τουρισμο
6-5-15      ΙΚΑ Γ36/02/119/6-5-15 : Συμπληρωματικς οδηγες για την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 19 του ν. 4324/15 που αφορον στην παρταση της προθεσμας υπαγωγς στο καθεστς ρθμισης του ρθρου 28 του ν. 4321/15
6-5-15    ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 2933/6-5-15 : Εκδοση ημερσιου Χαρτη Πρβλεψης Κινδνου Πυρκαγις απ την ΓΓΠΠ κατ την αντιπυρικ περοδο 2015
6-5-15    ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 2934/6-5-15 : Κατευθυντριες οδηγες για την οργανωμνη απομκρυνση πολιτν για λγους προστασας απ εξελισσμενη επικεμενη καταστροφ εξ αιτας δασικν πυρκαγιν
6-5-15     ΙΚΑ Α42/4/5-5-15 : Αποτμηση των χορηγομενων , απ τους εργοδτες, παροχν σε εδος για το τος 2015
6-5-15     Κ.Υ.Α. Δ22/ΟΙΚ.17464/550/15 (ΦΕΚ-784 Β/5-5-15) : Ανθεση οργνωσης και λειτουργας Παιδικν Εξοχν - Κατασκηνσεων του Κρατικο Προγρμματος σε Δμους
6-5-15       ΥΠΠΑΠΕ 1111/46876/15 (ΦΕΚ-783 Β/5-5-15) : Διαδικασα υποβολς και εξτασης των αιτσεων μεταβολν σον αφορ στη χοργηση δικαιωμτων βασικς ενσχυσης το 2015
5-5-15      ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟΥ του κου ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, σχετικ με το ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ :
1. Εννοια και Πεδο Εφαρμογς
2. Διαχεριση
3. Πρσβαση
4. Διεξαγωγ του διαγωνισμο (Διακρυξη και τεχνικς προδιαγραφς / Δημοσιεσεις / Δικαιολογητικ συμμετοχς (χρνος υποβολς) / Δικαιολογητικ συμμετοχς (τρπος υποβολς) / Προθεσμες / Προσφορς / Χρονοσμανση / Αποσφργιση και αξιολγηση των προσφορν / Ενστσεις - προσφυγς / Τεχνικ αδυναμα του ΕΣΗΔΗΣ / Δικαιολογητικ κατακρωσης / Κατακρωση)
Το παραπνω υλικ θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ.ΙΩΑΝΝΗ 
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ) (05/05/2015)
5-5-15      ΥΠ.ΥΓ. Α2Γ/ΓΠ/ΟΙΚ.26519/15 (ΦΕΚ-736 Β/29-4-15) : Αντικατσταση της αριθμ. Α2γ/ΓΠ/οικ.112324/14 υ.α. "Τροποποηση της αριθ,. 18757/11 υ.α. "Τρπος, διαδικασα και καθορισμς κριτηρων τοποθτησης αγροτικν ιατρν σε Κντρα Υγεας και Περιφερειακ Ιατρεα" (ΦΕΚ-311 Β)" (ΦΕΚ-3687 Β)
5-5-15      (ΦΕΚ-777 Β/4-5-15) : Τροποποηση της ΠΟΛ.1051/15 αναφορικ με τον τπο και περιεχμενο της βεβαωσης αποδοχν συντξεων και της βεβαωσης των αμοιβν απ επιχειρηματικ δραστηριτητα και υποβολ αυτν με τη χρση ηλεκτρονικς μεθδου επικοινωνας μσω διαδικτου για το φορολογικ τος 2014
5-5-15      ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1092/15 (ΦΕΚ-780 Β/4-5-15) : Τροποποηση της απφαση ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1022/14 (ΦΕΚ-179 Α) "Υποβολ καταστσεων φορολογικν στοιχεων, για διασταρωση πληροφοριν", πως ισχει
5-5-15     ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΑΔΙΠΥΔ/ΤΣΠΕΑΔ/Φ.15/ΟΙΚ.13033/5-5-15 : Κατργηση της υποχρωσης υποβολς πρωτοτπων επικυρωμνων αντιγρφων των εγγρφων που υποβλλονται στο Δημσιο (ρθρο 1 του Ν. 4250/14) - Διενργεια Δειγματοληπτικο Ελγχου
5-5-15      ΙΚΑ  Α11/97/29-4-15 : Γνωστοποηση διατξεων του ρθρου 30 του ν. 4320/15 σχετικ με την ασφαλιστικ ικαντητα
5-5-15     ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1096/15 (ΦΕΚ-772 Β/4-5-15) : Τπος και περιεχμενο της δλωσης ειδικο φρου επ των ακιντων τους 2015 και διαδικασα υποβολς αυτς
5-5-15      ΟΑΕΕ 7/28-4-15 : Αναγγελα ΟΑΕΕ σε πλειστηριασμ - ΚΕΑΟ
5-5-15     ΟΑΕΕ 8/4-5-15 : Παρταση προθεσμας για την υποβολ ατησης υπαγωγς στο καθεστς ρθμισης του ρθρου 28 του ν. 4321/15
4-5-15     ΥΠΟΠΑΙΘ Φ.151/69078/Α5/4-5-15 : Πανελλαδικς εξετσεις υποψηφων ημερησων και εσπερινν ΕΠΑΛ (Ομδα Α) και υποψηφων ημερησων και εσπερινν ΕΠΑΛ (Ομδα Β) στα μαθματα ειδικτητας τους 2015
4-5-15       ΥΠΕΚΑΑ 16360/4650/15 (ΦΕΚ-753 Β/29-4-15) : Μεταββαση αρμοδιοττων του Υπουργο ΕΚΑΑ στον Ειδικ Γραμματα του ΣΕΠΕ, στους Προισταμνους Γενικν Διευθνσεων και Τμημτων του Υπουργεου και στους προισταμνους των Διευθνσεων και των Τμημτων του ΣΕΠΕ
4-5-15     Κ.Υ.Α. 1939/15 (ΦΕΚ-767 Β/30-4-15) : Οργνωση και λειτουργα της Πρσθετης Διδακτικς Στριξης 2014-2015 για τα Επαγγελματικ Λκεια (ΕΠΑΛ)
4-5-15    K.Y.A. 45666/ΔΤΒΝ756/Φ.14.3/15 (ΦΕΚ-769 Β/30-4-15) : Προσαρμογ της Ελληνικς Νομοθεσας στην Εκτελεστικ Οδηγα 2014/58/ΕΕ της Επιτροπς της 16ης Απριλου 2014 για τη δημιουργα, σμφωνα με την οδηγα 2007/23/ΕΚ του ΕΚ και του Συμβουλου, συστματος για την ιχνηλασιμτητα των ειδν πυροτεχνας
4-5-15    ΙΚΑ 2204/30-4-15 : Εκδοση Ευρωπαικς Κρτας ασφλειας ασθνειας ....
4-5-15     ΙΚΑ 21/30-4-15 : Κοινοποηση διατξεων του ρθρου 19 του ν. 4324/15 που αφορον στην παρταση της προθεσμας υπαγωγς στο καθεστς ρθμισης του ρθρου 28 του ν. 4321/15
4-5-15      ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1098/15 (ΦΕΚ-771 Β/30-4-15) : Παρταση της προθεσμας εφπαξ εξφλησης μρους της οφειλς με κπτωση σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 55 του Ν. 4321/15, πως ισχει
4-5-15      ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1088/15 (ΦΕΚ-763 Β/30-4-15) : 1. Υποβολ δηλσεων φορολογας εισοδματος φυσικν προσπων φορολογικο τους 2014, με τη χρση ηλεκτρονικς μεθδου επικοινωνας μσω διαδικτου και καταβολ του φρου / 2. Τπος και περιεχμενο της δλωσης φορολογας εισοδματος φυσικν προσπων, φορολογικο τους 2014, των λοιπν εντπων και των δικαιολογητικν εγγρφων που υποβλλονται με αυτ --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
4-5-15      Κ.Υ.Α. 604/15 (ΦΕΚ-770 Β/30-4-15) : Σστημα Διαχερισης, Αξιολγησης, Παρακολοθησης και Ελγχου ενεργειν που συγχρηματοδοτονται απ το Ταμεο Ευρωπαικς Βοθειας προς τους Απρους (ΤΕΒΑ)
4-5-15      ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 3323.1/02/15 (ΦΕΚ-730 Β/29-4-15) : Τροποποηση - αναπροσαρμογ της υπ' αριθμ. 3323.1/01/05/26-5-2005 απφασης "Αντατες Επιτρεπμενες Τιμς Καθαρν Ναλων Οικονομικς Ενιαας Θσης Επιβατν, Οχημτων και Εμπορευμτων, πλην Ταχυδρομικν Αποστολν, Πλοων Ακτοπλοοας κατ Σνδεση και κατ κατηγορα Πλοου" ....
30-4-15    ΥΠΕΚΑΑ Β7/ΟΙΚ.18490/901/30-4-15 : Εγκκλιος για τη ρθμιση ληξιπρθεσων οφειλν του Ν. 4321/15
30-4-15     ΥΠΕΚΑΑ Β7/ΟΙΚ.16648/801/27-4-15 : Σχετικ με τη ρθμιση οφειλν των υπαχθντων στον προσωριν διακανονισμ του ρθρου 48 του Ν. 3943/11, πως ισχει, σμφωνα με το ν. 4321/15 - ΑΝΑΚΛΗΘΕΙΣΑ ΠΡΑΞΗ (πηγ : Διαγεια)
30-4-15      Κ.Υ.Α. 64410/15 (ΦΕΚ-728 Β/29-4-15) : Πιστοποηση της γνσης της ελληνικς γλσσας και στοιχεων της ελληνικς ιστορας και του ελληνικο πολιτισμο υπηκων τρτων χωρν, προκειμνου να αποκτσουν το καθεστς του επ μακρν διαμνοντος
30-4-15      ΥΠΕΚΑΑ Φ.10053/16199/333/Δ13/15 (ΦΕΚ-752 Β/29-4-15) : Χοργηση κτακτης οικονομικς ενσχυσης σε μη επιδοτομενους ανργους, ασφαλισμνους του Λογαριασμο Ανεργας Προσωπικο Ημερησων Εφημερδων Αθηνν και Θεσσαλονκης του κλδου Ανεργας και Δρου του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ για τις γιορτς Πσχα 2015
30-4-14     Ν. 4324/15 (ΦΕΚ-44 Α/29-4-15) :Ρυθμσεις θεμτων Δημσιου Ραδιοτηλεοπτικο Φορα, Ελληνικ Ραδιοφωνα Τηλεραση Αννυμη Εταιρεα και τροποποηση του ρθρου 48 του κ.ν. 2190/20 και λλες διατξεις
29-9-14     ΦΕΚ-723 Β/28-4-15 :
ΥΠΟΠΑΙΘ 60687/Δ4/15 : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 141641/γ2/8-9-14 υ.α. "Εγγραφς - Μετεγγραφς - Φοτηση μαθητν στα Επαγγελματικ Λκεια" (Β 2470)
ΥΠΠΑΠΕ 123605/935/15 : Ορισμς συντελεστ Μ, ο οποος χρησιμοποιεται για την εφαρμογ ορισμνων διατξεων του Π.Δ. 437/81
29-4-15      ΥΠΟΠΑΙΘ 62839/Δ4/15 (ΦΕΚ-724 Β/28-4-15) : 1) Τροποποηση της υπ' αριθμ. 80033/γ2/06 υ.α. "Σχολικ και διδακτικ τος, διακοπς και αργες ....." ... 2) Καθορισμς της διαδικασας, των λγων και των οργνων, που αποφασζουν για τη διακοπ των μαθημτων και τον τρπο αναπλρωσ τους για τα Επαγγελματικ Λκεια του Ν. 4186/13 (Α 193)
29-4-15    ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 10582/ΕΓΚ.11/27-4-15 : Επιβαρνσεις εκπρθεσμης καταβολς οφειλν προς τους ΟΤΑ
29-4-15    ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. Γ39682/28-4-15 : Υποχρεωτικ (απ 1-7-15) αποστολ εγγρφων για δημοσευση στο Φλλο της Εφημερδας της Κυβρνησης με χρση τεχνολογιν πληροφορικς και επικοινωνιν και προηγμνης ηλεκτρονικς υπογραφς
29-4-15    ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 26201/931/27-4-15 : Συμπλρωση της εγκυκλου με αρ. πρωτ. οικ. 59986/3939/15-10-14 με θμα : "Περιορισμο ταξινμησης οχημτων λγω εφαρμογς των διατξεων της οδηγας 2007/46/ΕΚ, και του κανονισμο 661/09 του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του συμβουλου της 13ης Ιουλου 2009"
29-4-15     ΙΚΑ Σ40/48/ΕΓΚ.20/29-4-15 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 92 παρ. 2 του ν. 4313/14, περ μη συνυπολογισμο στο αντατο ριο αναγνωριστου πλασματικο χρνου σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 40 του ν. 3996/11, του χρνου που χει αναγνωριστε με τις διατξεις του ρθρου 3 του ν. 2366/95 απ το προσωπικ της πρην Επιχερησης Αστικν Συγκοινωνιν
29-4-15    ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1097/28-4-15 : Οδηγες συμπλρωσης Ε3 (Κατσταση οικονομικν στοιχεων απ επιχειρηματικ δραστηριτητα) και Κατστασης Φορολογικς Αναμρφωσης φορολογικο τους 2014
29-4-15   ΥΠ.ΥΓ. Γ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.31230/29-4-15 : Εισαγωγ Εμβολου Εναντι του Μηνιγγιτιδκοκκου οροομδας Β στο Εθνικ Πργραμμα Εμβολιασμν
29-4-15   ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 26694/2411/29-4-15 : Παροχ εκπτωτικν τιμν απ τα ιδιωτικ ΚΤΕΟ σε εμπρους και εταιρεες ενοικασης οχημτων
28-4-15  Ν. 4323/15 (ΦΕΚ-43 Α/27-4-15) : Κρωση της απ 20 Απριλου 2015 ΠΝΠ "Κατεπεγουσα ρθμιση για τη μεταφορ ταμειακν διαθεσμων των Φορων Γενικς Κυβρνησης προς επνδυση στην Τρπεζα της Ελλδος" (Α 41)
28-4-15  Ν. 4322/15 (ΦΕΚ-42 Α/27-4-15) : Μεταρρυθμσεις ποινικν διατξεων, κατργηση των καταστημτων κρτησης Γ τπου και λλες διατξεις
28-4-15  ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1089/15 (ΦΕΚ-722 Β/27-4-15) : Τροποποηση της ΠΟΛ. 1066/13 (ΦΕΚ-753 Β) απφασης για την επιστροφ ΦΠΑ στους αγρτες του ειδικο καθεσττος
28-4-15      ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΟΜ/Φ.10/ΟΙΚ.12225/24-4-15 : Δημοσευση του επικαροποιημνου "Μητρου υπηρεσιν και φορων της Ελληνικς Διοκησης" τους 2015
27-4-15       ΥΠΟΠΑΙΘ Φ.122.1/48/53249/Ζ2/15 (ΦΕΚ-702 Β/24-4-15) : Εκδοση ακαδημαικς ταυττητας για καθηγητς των ΑΕΙ και ΑΕΑ, λκτορες των Πανεπιστημεων, Καθηγητς εφαρμογν των ΤΕΙ, Ειδικ Εκπαιδευτικ Προσωπικ (ΕΕΠ), Εργαστηριακ Διδακτικ Προσωπικ (ΕΔΙΠ), Ειδικ Τεχνικ Εργαστηριακ Προσωπικ (ΕΤΕΠ), ερευνητς και τακτικ προσωπικ των ΑΕΙ, ΑΕΑ και ερευνητικν κντρων / φορων
27-4-15        ΥΠΕΘΑ Φ.070/ΑΔ510846/Σ138/15 (  ΦΕΚ-699 Β/24-4-15) : Τροποποηση του Κανονισμο Οργνωσης και Λειτουργας ΣΤΥΑ (ΚΠΑ Β-21/90/ΓΕΑ)
27-4-15      ΥΠΠΑΠΕ 2287/40083/15 (ΦΕΚ-695 Β/24-4-15) : Συμπληρωματικ μτρα εφαρμογς των ενωσιακν διατξεων του κοινοτικο συστματος ελγχου για την οθρ και απρσκοπτη λειτουργα Ολοκληρωμνου Συστματος Παρακολοθησης και Καταγραφς Αλιευτικν Δραστηριοττων (ΟΣΠΑ) και για την υποβολ δεδομνων απ τις επιχειρσεις του τομα αλιεας
27-4-15     ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 13785/24-4-15 : Ευρωπαικ Πργραμμα Δικαιματα, Ιστητα και Ιθαγνεια : Πρσκληση υποβολς προτσεων για την επιδτηση διακρατικν ργων για την πρληψη, ενημρωση και καταπολμηση της βας εναντον των γυναικν, των νων και των παιδιν
27-4-15     ΥΠΕΚΑΑ Β7/16648/801/27-4-15 : Σχετικ με τη ρθμιση οφειλν των υπαχθντων στον προσωριν διακανονισμ του ρθρου 48 του Ν. 3943/11, πως ισχει, σμφωνα με το Ν. 4321/15
27-4-15     ΙΚΑ Ε40/229/24-4-15 : Επκταση της ασφλισης στον Τομα Πρνοιας Ξενοδοχουπαλλλων του ΤΑΠΙΤ σε λη τη χρα
27-4-15      ΙΚΑ 19/23-4-15 : Τρμηνη παρταση της προθεσμας υποβολς αιτσεων για την αναγνριση στην ασφλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ / και του ΕΤΕΑ χρνου απασχλησης σε προγρμματα απκτησης εργασιακς εμπειρας σχολικν φυλκων
24-4-15      ΥΠΟΠΑΙΘ 64658/Δ2/24-4-15 : Διαδικασα εγγραφς - επιλογς μαθητν στην Α τξη Γυμνασου των Μουσικν Σχολεων για το σχολικ τος 2015-2016
24-4-15         ΚΥΑ 9240/15 (ΦΕΚ-691 Β/23-4-15) : Ορισμς μγιστου επιτρεπμενου αριθμο των ατμων που θα προσληφθον με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου ορισμνου χρνου θα συνψουν σμβαση μσθωσης ργου, κατπιν γκρισης της Επιτροπς του ρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 3382006 πως ισχει, στους ΟΤΑ α και β βαθμο για το τος 2015
24-4-15        ΥΠΕΚΑΑ 27546/15 : Εφαρμογ του Ν. 4254/14 περ κατργησης διατξεων του Π.Δ. 422/81 απ 1-1-15
24-4-15       ΥΠ.ΟΙΚ. 2/27627/ΔΠΓΚ/24-4-15 : Διαδικασα για την υποβολ αιτημτων στη Διεθυνση Προυπολογισμο Γενικς Κυβρνησης (ΔΠΓΚ) για την εγγραφ πρβλεψης θσεων για το διορισμ υπαλλλων
23-4-15       ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1094/17-4-15 : Φορολογικ μεταχεριση των υποτροφιν, των χρηματικν βραβεων και των βοηθημτων - οικονομικν ενισχσεων
23-4-15     ΕΑΑΔΗΣΥ 1778/23-4-15 : Αναθερηση προτπων διακηρξεων συμβσεων δημοσων ργων Τπου Α και Β
23-4-15     ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1093/22-4-15 : Διευκρινσεις ως προς την υποχρωση τεκμηρωσης των τιμν ενδοομιλικν συναλλαγν των εμποροβιομηχανικν εταιρειν που χουν υπαχθε στις διατξεις του α.ν. 89/67
23-4-15      ΟΑΕΕ 6/22-4-15 : Ρθμιση τρεχουσν και καθυστερομενων εισφορν ασφαλισμνων που χουν επαγγελματικ εγκατσταση δραστηριτητα σε περιοχς της ΠΕ Σερρν και επλγησαν απ ντονα καιρικ πλημμυρικ φαινμενα που εκδηλθηκαν απ 5-3-15 ως 8-3-15
23-4-15      Κ.Υ.Α. 2645/138/15 (ΦΕΚ-668 Β/21-4-15) : Μεταφορ ποσο στην Ελληνικ Εταιρεα Τοπικς Ανπτυξης και Αυτοδιοκησης ΑΕ (ΕΕΤΑΑ) για τη χρηματοδτηση λειτουργας του Προγρμματος "Βοθεια στο Σπτι" για το χρονικ διστημα απ 1-10-14 / 31-12-15
23-4-15     ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1075/15 (ΦΕΚ-689 Β/22-4-15) : Καθορισμς διαδικασας βεβαωσης και εσπραξης ειδικν περιπτσεων του κτακτου ειδικο τλους ακιντων (ΕΕΤΑ)
23-4-15    ΥΠΕΚΑΑ 13611/274/15 (ΦΕΚ-654 Β/21-4-15) : Καθορισμς της 1ης Μαου 2015, ως ημρας υποχρεωτικς αργας
23-4-15   ΦΕΚ-688 Β/22-4-15 :
ΥΠΟΠΑΙΘ Φ8/53470/Δ2/15 : Ρθμιση θεμτων ιδιτικς εκπαδευσης
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ. 1077/15 : Διαδικασας υποβολς των ενιαων δηλσεων ΦΠΑ, σμφωνα με τα ρθρα 47Α, 47Β και 47Γ του Κδικα ΦΠΑ (Ν. 2859/00)
23-4-15      ΥΠΠΑΠΕ Ε8/1831/39763/15 (ΦΕΚ-671 Β/21-4-15) : Σστημα επιθερησης εξοπλισμο εφαρμογς γεωργικν φαρμκων και διαδικασα χοργησης πιστοποιητικο επιθερησης
23-4-15      ΥΠ.ΟΙΚ. 2/84229/0026/18-3-15 : Δαπνες κινητς τηλεφωνας
23-4-15      ΥΠΕΚΑΑ 20447/20-4-15 : Παγκσμια ημρα για την Ασφλεια και την Υγεα στην Εργασα - 28η Απριλου 2015
23-4-15   ΕΑΑΔΗΣΥ 67/15 (ΦΕΚ-664 Β/21-4-15) : Εκδοση αναθεωρημνων προτπων διακηρξεων συμβσεων δημοσων ργων τπου Α και Β
22-4-15 ΥΠ.ΥΓ. Α2α/ΓΠ/ΟΙΚ.29211/22-4-15 : Ανακονωση σχετικ με τους επικουρικος ιατρος
22-4-15 ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΔΘΤΟΚ/Α5008492/ΕΞ2015/22-4-15 : Διαμρφωση δασμολογητας αξας ορισμνων ευπαθν εμπορευμτων που εισγονται με εμπορικ καθεστς της πλησης επ παρακαταθκη.
22-4-15 ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΔΘΤΟΚ/Γ5008461/ΕΞ2015/21-4-15 : Κοινοποηση διατξεων του ν.4276/2014 (ΦΕΚ 155/Α') αναφορικ με τροποποισεις διατξεων του ν. 4256/2014 "Τουριστικ πλοα και λλες διατξεις" (ΦΕΚ 92/Α')-Παροχ διευκρινσεων επ κοινοποιομενων διατξεων.
21-4-15       ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ "Τροποποηση διατξεων του νμου 1876/90 - Αποκατσταση και αναμρφωση του πλαισου περ Συλλογικν Διαπραγματεσεων, Μεσολβησης και Διαιτησας και λλες διατξεις"
21-4-15       ΦΕΚ-627 Β/17-4-15 :
ΥΠΕΚΑΑ  Φ.80000/11788/3531/15 : Συντομογραφα ττλου Υπουργεου Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Κοινωνικς Αλληλεγγης
ΥΠΕΚΑΑ  Φ.10021/12522/Δ9/3731/15 : Τροποποηση της αριθμ. Φ.21/772/85 απφασης του Υπουργεου Κοινωνικν Ασφαλσεων "Καθορισμς συνεδρισεων ΤΔΕ-ΙΚΑ" (ΦΕΚ-194 Β)
ΥΠ.ΥΓ. Γ1/ΓΠ/ΟΙΚ.24834/15 : Κατργηση της αριθμ, οικ. 62752/13 υ.α. (ΦΕΚ-1652 Β/4-7-13)
21-4-15        ΕΕΕΠ 150/3/15 (ΦΕΚ-634 Β/20-4-15) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 133/14 (Β 3508) απφασης της ΕΕΕΠ σχετικ με τον Κανονισμ Οργνωσης, Διρθρωσης και Λειτουργας Υπηρεσιακν Μονδων της Επιτροπς Εποπτεας και Ελγχου Παιγνων
21-4-15       ΥΠΟΠΑΙΘ 54359/Α5//15 (ΦΕΚ-635 Β/20-4-15) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 14420/ΚΒ/08 απφασης σχετικ με "Εξετσεις - Οργανα εξετσεων για την απκτηση του Κρατικο Πιστοποιητικο Γλωσσομθειας"
21-4-15        ΥΠΟΠΑΙΘ 61781/Δ2/21-4-15 : Διαδικασα επιλογς και εγγραφς μαθητν στην Α' τξη των Καλλιτεχνικν Γυμνασων με Λυκειακς τξεις (Λ.Τ.) Γρακα Αττικς, Ηρακλεου Κρτης και Αμπελοκπων Θεσσαλονκης για το σχολικ τος 2015-2016
21-4-15        ΥΠΟΠΑΙΘ Φ.815.2/61938/Η2/21-4-15 : Μετεγγραφς μαθητν Γ τξης Ελληνικν Γενικν Λυκεων εξωτερικο σε Γενικ Λκεια της ημεδαπς για συμμετοχς στις πανελλαδικς εξετσεις σχολικο τους 2014-2015
21-4-15        ΙΚΑ Γ36/02/96/ΕΓΚ.17/21-4-15 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 33 του Ν. 4321/15 για την επδοση ατομικν ειδοποισεων στους οφειλτες ΚΕΑΟ
21-4-15       ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΠΑΑΔ/Φ4/20/6217/17-4-15 : Εκπαιδευτικ πργραμμα Υψηλο Επιπδου για Νους Επαγγελματες σε Αντιπροσωπεες της Ευρωπαικς Ενωσης
21-4-15     ΥΠ.ΠΑΡ.ΑΝΑΣΥΓΚΡ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 124508/2129/15 : Δλωση βοσκσιμων γαιν
20-4-15     ΠΝΠ 20-4-15 (ΦΕΚ-41 Α/20-4-15) : Κατεπεγουσα ρθμιση για τη μεταφορ ταμειακν διαθεσμων των Φορων Γενικς Κυβρνησης προς επνδυση στην Τρπεζα της Ελλδος
20-4-15     ΦΕΚ-629 Β/17-4-15 :
ΥΠΟΠΑΙΘ 58567/Δ2/15 : Λξη μαθημτων διδακτικο τους 2014-2015
Κ.Υ.Α. 3501/41173/15 : Τροποποηση της με αριθμ. 13631/159106/13 απφασης υπουργν Ανπτυξης και Ανταγωνιστικτητας και Αγροτικς Ανπτυξης και Τροφμων (ΦΕΚ-3410 Β)
20-4-15     ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Γ454/ΟΙΚ.19446/1528/16-4-15 : Οριο ηλικας τουριστικν λεωφορεων δημσιας χρσης (ΤΛΔΧ)
20-4-15      ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1080/15 (ΦΕΚ-628 Β/17-4-15) : Ειδικ θματα και λεπτομρειες εφαρμογς της ρθμισης ληξιπρθεσμων οφειλν στη φορολογικ διοκηση του Ν. 4321/15 (ΦΕΚ-32 Α/21-3-15)
17-4-15       ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1087/16-4-15 : Απδειξη αγροτικς ιδιτητας για τη χοργηση αγροτικς απαλλαγς
17-4-15       ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1086/16-4-15 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 26 του ν. 4321/15 (ΦΕΚ-32 Α) αναφορικ με δικαστικος συμβιβασμος για εκκρεμες φορολογικς διαφορς
17-4-15         ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 33749/15 (ΦΕΚ-623 Β/15-4-15) : Αντικατσταση των παρ. 4 και 5 του ρθρου 115 "Σμανση και τρηση πινακδων απ τους κατχους δειας λιανικς εμπορας υγρν καυσμων και υγραερου κνησης και πεπιεσμνου φυσικο αερου (CNG)  (πρατρια) της υ.α. Α2/718/14 (ΦΕΚ-2090 Β)
17-4-15        ΥΠ.ΠΑΡ.ΑΝΑΣΥΓΚΡ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 3625/42655/17-4-15 : Εξετσεις χοργησης πιστοποιητικο γνσεων ορθολογικς χρσης γεωργικν φαρμκων
17-4-15      ΥΠ.ΟΙΚ. 2/20219/ΔΠΔΑ/15 (ΦΕΚ-593 Β/15-4-15) : Καθορισμς διαδικασας παραγραφς των ανεξφλητων αυτοσιων παρακαταθηκν που υπγονται στις ρυθμσεις της παρ. 2 του ρθρου 179 του ν. 4270/14 (Α 143) περ παραγραφς και ρυθμσεις των σχετικν θεμτων
16-4-15      ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.3/61/8425/16-4-15 : Ανακονωση Προκρυξης για την πλρωση θσεων Εθνικν Εμπειρογνωμνων στην ΕΕ.
16-4-15      ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 12571/14-4-15 : Αποστολ αρχεων για την καταχρηση των μεταβολν της Β Αναθερησης 2015 των βασικν εκλογικν καταλγων, των κοινοτικν εκλογων και των αιτσεων ετεροδημοτν
16-4-15       ΥΠΟΠΑΙΘ Φ.2531.1/52920/Α5/15 (ΦΕΚ-618 Β/15-4-15) : Καθορισμς αριθμο εισακτων σπουδαστν στις Σχολς, στα Τμματα και τις Εισαγωγικς Κατευθνσεις Τμημτων της τριτοβθμιας εκπαδευσης για το ακαδημαικ τος 2015/2016
16-4-15         ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1085/15 (ΦΕΚ-622 Β/15-4-15) : Παρταση προθεσμας υποβολς φορολογικν δηλσεων εισοδματος οικονομικο τους 2015 των υπχρεων της παρ. 4 του ρθρου 2 (ΟΕ, ΕΕ , κλπ) και της παρ. 1 του ρθρου 101 (ΑΕ, ΕΠΕ κλπ.) του Ν. 2238/94 με υπερδωδεκμηνη χρση που αρχζει εντς του 2013 και λγει εντς του τους 2014
16-4-15       ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 40563/15, ΦΕΚ-590 Β/15-4-15) : Μετθεση της ημερομηνας ναρξης της υποχρεωτικς χρσης ΕΣΗΔΗΣ σον αφορ τις δημσιες συμβσεις παροχς υπηρεσιν δακοκτονας
16-4-15      ΥΠ.ΠΑΡ.ΑΝΑΣΥΓΚΡ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Γ3Β/1578/35586/15 (ΦΕΚ-613 Β/15-4-15) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. οικ. 11337/Γ3Β/2365/27-5-09 απφασης του Υπ. Αγροτικς Ανπτυξης και Τροφμων "Απογραφ αγροτικν μηχανημτων"
15-4-15      ΕΑΑΔΗΣΥ 1472/1-4-15 : Διευκρινσεις ως προς την κατργηση της υποχρωσης καταβολς μηχανοσμων υπερ ΤΣΜΕΔΕ στις διαδικασας ανθεσης συμβσεων ργων, σμφωνα με τις διατξεις του ν. 4254/14
15-4-15     ΥΠ.ΠΑΡ.ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 120791/1233/15 (ΦΕΚ-586 Β/9-4-15) : Πνακας διατμησης δασικν προιντων του διαχειριστικο τους 2015
14-4-15    ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1074/15 (ΦΕΚ-574 Β/8-4-15) : Τπος και περιεχμενο των δηλσεων φορολογας εισοδματος φορολογικο τους 2014 των νομικν προσπων και νομικν οντοττων του ρθρου 45 του ν. 4172/13 και καθορισμς δικαιολογητικν που υποβλλονται μ' αυτς - Υποβολ με τη χρση ηλεκτρονικς μεθδου επικοινωνας των δηλσεων φορολογας εισοδματος των νομικν προσπων και νομικν οντοττων του ρθρου 45 του ν. 4172/13
9-4-15     ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1084/8-4-15 : Παρακρτηση φρου στις αμοιβς αλλοδαπν αξιωματικν και καττερου πληρματος που υπηρετον σε εμπορικ πλοα
9-4-15     ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1083/8-4-15 : Φορολογικ μεταχεριση παροχν σε εδος που δνονται βσει επιχειρησιακς συλλογικς σμβασης εργασας
9-4-15       Κ.Υ.Α. ΔΔΠ0005159/586Β/ΕΞ2015/15 (ΦΕΚ-578 Β/9-4-15) : Απευθεας παραχρηση, με αντλλαγμα, του δικαιματος απλς χρσης αιγιαλο, παραλας, χθης και παρχθιας ζνης μεγλων λιμνν και πλεσιμων ποταμν, στους Οργανισμος Τοπικς Αυτοδιοκησης (ΟΤΑ) α' βαθμο
9-4-15      K.Y.A. 494/15 (ΦΕΚ-577 Β/9-4-15) : Καθορισμς εισοδηματικν και περιουσιακν στοιχεων των δικαιοχων, τα απαιτομενα δικαιολογητικ, τον χρνο υποβολς τους, τους φορες, τις υπηρεσες και τις διαδικασες ελγχου και πιστοποησης των δικαιοχων, τη σμπραξη με φορες του δημσιου και ιδιωτικο τομα και κθε λλη λεπτομρεια για την εφαρμογ των ρυθμσεων των ρθρων 1 ως 4 του Ν. 4320/15 "Ρυθμσεις για τη λψη μεσων μτρων για την αντιμετπιση της ανθρωπιστικς κρσης, για την Οργνωση της Κυβρνησης και των Κυβερνητικν Οργνων και λοιπς διατξεις" (ΦΕΚ-29 Α)
9-4-15      ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 10497/8-4-15 : Συμμετοχ δημοσων υπηρεσιν και παρουσαση καινοτμων πρακτικν στο 8ο Συνδριο Ποιτητας για τη Δημσια Διοκηση
9-4-15   ΥΠ.ΠΑΡ.ΑΝΑΣΥΓΚΡ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1490/38140/15, ΦΕΚ-567 Β/8-4-15) : Αναγνριση Διεπαγγελματικς Οργνωσης στον τομα του καπνο
8-4-15 ΙΚΑ Γ36/02/87/8-4-15 : Νες ηλεκτρονικς υπηρεσες για οφειλς : - Καταβολ καθυστερομενων εισφορν στα πιστωτικ ιδρματα μσω ΔΙΑΣ - Ρθμιση οφειλν  μσω διαδικτου.
8-4-15 ΚΥΑ 11484/15 (ΦΕΚ 565 Β/07-04-2015) : Συμψηφισμς οφειλν δμων προς το Ελληνικ Δημσιο και τα Ασφαλιστικ Ταμεα σμφωνα με το ρθρο 79 του Ν. 4316/2014 (Α 270) .
8-4-15  ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1082/6-4-15 : Οδηγες συμπλρωσης της δλωσης Φ.Π.Α. (ντυπο 050 Φ.Π.Α. κδοση 2014- Φ2 TAXIS)
8-4-15 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1081/6-4-15 : Διαδικασ υποβολς και εξτασης ενδικοφανν προσφυγν απ τα Αυτοτελ Τμματα της Διεθυνσης Επλυσης Διαφορν που εδρεουν στην Περιφερειακ Εντητα Θεσσαλονικς.
7-4-15        ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 12047/7-4-15 : Εκδηλσεις μνμης της γενοκτονας των Ελλνων του Πντου
7-4-15       ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 8586/31-3-15 : Επιχειρησιακ Προγρμματα Οργανισμν Τοπικς Αυτοδιοκησης (ΟΤΑ) α βαθμο
7-4-15       ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1079/6-4-15 : Διευκρινσεις επ της αριθμ. ΠΟΛ.1216/14 εγκυκλου, σχετικ με την κπτωση μη δαπνης που αφορ σε αγορ αγαθν λψη υπηρεσιν αξας νω των 500 ευρ
7-4-15      ΥΠ.ΟΙΚ. 2/23633/0026/7-4-15 : Παρχοντα απψεις (αναφορικ με τις διατξεις που διπουν το λογιστικ των Επιμελητηρων)
7-4-15       ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 12045/7-4-15 : Εορτασμς των Εθνικν Αγνων και της Εθνικς Αντστασης κατ του ναζισμο και του φασισμο
7-4-15     ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1078/6-4-15 : Διευκρινσεις ως προς τη διαδικασα επιστροφς φρου που παρακρατθηκε ως αχρεωσττως καταβληθντος
7-4-15    ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΠΑΑΔ/ΦΚ/2/4958/6-4-15 (ΦΕΚ-544 Β/6-4-15) : Κατανομ προσωπικο σε εκτλεση αμετκλητων δικαστικν αποφσεων στους ΟΤΑ α και β βαθμο , τους 2015 --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
7-4-15    ΙΚΑ 16/6-4-15 : Κοινοποηση διατξεων και επικαιροποηση οδηγιν σχετικ με τις διαδικασες που αφορον την κατθεση της επαγγελματικς δειας οδγησης απ τους επαγγελματες οδηγος λγω συνταξιοδτησης --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
7-4-15     ΥΠ.ΥΓ. Γ3Δ/ΔΦ8.3/ΓΠ/ΟΙΚ.25759/6-4-15 : Διαχεριση θεμτων που σχετζονται με την διανομ και διθεση του Βιβλιαρου Υγεας του Παιδιο (ΒΥΠ) σε αρμδιους φορες και οικογνειες
7-4-15      ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 11992/ΕΓΚ.10/6-4-15 : Διεθνες Συνεργασες ΟΤΑ α και β βαθμο : Υποχρωση λψης σμφωνης γνμης της Επιτροπς του ρθρου 4 παρ. 2β του ν. 3345/05 απ τους Δμους και τις Περιφρειες της Χρας
7-4-15     ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 8039/11010/15/2-Γ/15 (ΦΕΚ-519 Β/3-4-15) : Αναλψεις υποχρεσεων στον ΚΑΕ 9811 που αφορον τα μισθματα οικημτων στγασης Υπηρεσιν της ΕΛΑΣ, που εχαν μεταβιβαστε με επιτροπικ εντλματα στους δευτερεοντες διατκτες το τος 2014, προς το σκοπ εξφλησς τους το τρχον οικονομικ τος 2015
7-4-15       Κ.Υ.Α. 28388/15 (ΦΕΚ-518 Β/3-4-15) : Διατιθμενες πιστσεις συνεχιζμενων εργων Προυπολογισμο Δημοσων Επενδσεων τους 2015
7-4-15       ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛ. Φ.10021/7131/374/15 (ΦΕΚ-530 Β/3-4-15) : Κανονισμς Οικονομικς Οργνωσης και Λογιστικς Λειτουργας του Κντρου Εσπραξης Ασφαλιστικν Οφειλν (ΚΕΑΟ)
7-4-15      ΕΕΤΤ 750/7/15 (ΦΕΚ-513 Β/3-4-15) : Κανονισμς συνεγκατστασης και απ κοινο χρσης ευκολιν, κατ' εφαρμογ του ρθρου 29 παρ. 3 του Ν. 4070/12 (ΦΕΚ-82 Α)
7-4-15     Π.Υ.Σ. 7/27-3-15 (ΦΕΚ-38 Α/6-4-15 : Καθορισμς ψους ετσιας οικονομικς χορηγας του Δημοσου προς τις Ιερς Μονς του Αγου Ορους για το οικονομικ τος 2015
7-4-15     ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 22403/6-4-15 : Ανπτυξη της υπηρεσας του ηλεκτρονικο παραβλου
6-4-15    ΥΠ.ΥΓ. Γ1Β/ΓΠ/9518/6-4-15 : Μεταποιητικς Επιχειρσεις Υγειονομικο Ενδιαφροντος
6-4-15    ΟΓΑ 3/6-4-15 : Α. Να ρθμιση οφειλμενων ασφαλιστικν οφειλν (Ν. 4321/15) - Β. Επιβολ επιτοκου Ν. 4152/13
6-4-15    ΥΠ. ΕΡΓ. ΚΟΙΝ. ΑΣΦ. ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛ. Φ. 80000 / 32 / 3-4-15 : Γνωστοποηση διατξεων του ρθρου 34 του ν. 4321/15
6-4-15    ΥΠ. ΕΡΓ. ΚΟΙΝ. ΑΣΦ. ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛ. Φ. 80000 / 159 /3-4-15 : Γνωστοποηση διατξεων του ρθρου 30 του ν. 4320/15 (Α 29)
6-4-15    ΥΠ. ΕΡΓ. ΚΟΙΝ. ΑΣΦ. ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛ. Φ. 80020 / ΟΙΚ. 13240 / Δ15.203/3-4-15 : Γνωστοποηση δημοσευσης του ρθρου 31 του ν. 4320/15 (Α 29)
6-4-15     ΥΠ. ΕΡΓ. ΚΟΙΝ. ΑΣΦ. ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛ. Φ. 80020 / ΟΙΚ. 13201 / Δ15.202/3-4-15 : Γνωστοποηση ρυθμσεων της παρ. 2 του ρθρου 31 του ν. 4320/15 (Α 29)
6-4-15      ΥΠ. ΕΡΓ. ΚΟΙΝ. ΑΣΦ. ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛ.  Φ. 80000 / ΟΙΚ. 12831 / 182/3-4-15 : Γνωστοποηση διατξεων του ρθρου 31 παρ. 1 του ν. 4320/15
6-4-15      ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 14980/Φ.700.5/ΠΥΡΟΣΒ.ΔΙΑΤΑΞΗ 3/15 (ΦΕΚ-529 Β/3-4-15) : Μτρα και μσα πυροπροστασας χρων συνθροισης κοινο
6-4-15       ΦΕΚ-517 Β/3-4-15 : 
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/53895Α/0026/14/15 : Καθορισμς δικαιολογητικν για την καταβολ των αμοιβν του προσωπικο Κντρων Μεταλυκειακς Εκπαδευσης (ΚΜΕ) των οποων ανακλθηκε η δεια λειτουργας
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/55307/0026/15 : Καθορισμς δικαιολογητικν για την αποζημωση ιδιωτν για ελλεψεις και ζημις που διαπιστνονται κατ την παραλαβ των οχημτων και οι οποες δεν υπρχαν κατ τη δημοπρτηση αυτν
6-4-15     Κ.Υ.Α. 205/24/15 (ΦΕΚ-506 Β/3-4-15) : Κλυψη των Συνδικαλιστικν Οργανσεων καθς και του Ινστιτοτου Εργασας της Γενικς Συνομοσπονδας Εργατν Ελλδας (ΓΣΕΕ), σμφωνα με τις υποπερ. δδ) και εε) περ. β) της παρ. 6 του ρθρου 34 του Ν. 4144/13
3-4-15     ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 2195/3-4-15 : Σχεδιασμς και δρσεις Πολιτικς Προστασας για την αντιμετπιση κινδνων λγω των δασικν πυρκαγιν κατ την αντιπυρικ περοδο 2015
3-4-15     ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛ. 2571/10-2-15 : Κατργηση διατξεων απ 1-1-15 σμφωνα με το Ν. 4254/14
3-4-15      ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 22006/1991/15 : Εφαρμογ της υπ' αριθμ. πρωτ. 68176/4406/14 υ.α. στα ΚΤΕΟ της Χρας αναφορικ με την εγκατσταση συστματος αντιεμπλοκς κατ την πδηση
3-4-15     ΙΚΑ 15/3-4-15 : Μεταββαση σκησης αρμοδιοττων του Διοικητ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/ εξουσιοδτηση υπογραφς "Με εντολ Διοικητ" στους Υποδιοικητς και ορισμς αναπληρωτ του
3-4-15     ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1076/26-3-15 : Οδηγες για την ορθ εφαρμογ του εναλλακτικο τρπου υπολογισμο της ελχιστης φορολογας εισοδματος (ρθρα 30-34 Ν. 4172/13)
3-4-15     ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΔΘΤΟΚ/Γ/5007583/ΕΞ2015/1-4-15 : Σχετικ με τη θερηση βιβλων ατελεας αλιευτικν σκαφν για την ατελ παραλαβ καυσμων
3-4-15      ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 10956/2-4-15 : Ευρωπαικ Πργραμμα "Ευρπη για τους Πολτες 2014-2020 : Επιδτηση Αδελφοποισεων και Δικτων Πλεων (Προθεσμα : 1η Σεπτεμβρου 2015)
3-4-15       ΟΑΕΔ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2/15 : Σε εγγεγραμμνους ανργους στα μητρα ανργων του ΟΑΕΔ, για υποβολ αιτσεων συμμετοχς στη διαδικασα κατρτισης του πνακα κατταξης ανργων για την προθηση της απασχλησης μσω προγραμμτων κοινωφελος χαρακτρα σε επιβλποντες φορες, για 32.433 θσεις πλρους απασχλησης
3-4-15       ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1054/15 (ΦΕΚ-495 Β/1-4-15) : Τροποποηση της ΠΟΛ.1033/14 (ΦΕΚ-276 Β) απφασης του Γ.Γ.Δ.Ε. σχετικ με τις υποχρεσεις πιστωτικν και χρηματοδοτικν ιδρυμτων, ιδρυμτων πληρωμν, Ελληνικν Ταχυδρομεων, Εταιρειν Παροχς Επενδυτικν Υπηρεσιν, επιχειρσεων ιδιωτικς ασφλισης, ιδιωτικν θεραπευτηρων, ιδιωτικν εκπαιδευτηρων, εταιρειν σταθερς και κινητς τηλεφωνας, εταιρειν παροχς ηλεκτρικς ενργειας και δρευσης, σμφωνα με το ρθρο 15 του Ν. 4174/13 (ΦΕΚ-170 Α)  
2-4-15       ΥΠ.ΕΣ. 10954/2-4-15 : Ευρωπαικ Πργραμμα URBACT III: 1η Πρσκληση υποβολς προτσεων για τη σσταση Δικτων Πλεων για Σχεδιασμ Δρσεων (Action Planning Networks)
2-4-15         ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1068/15 (ΦΕΚ-497 Β/1-4-15) : Διαδικασες γκρισης και ανκλησης ΦΗΜ Υποχρεσεις κατχων δειας καταλληλτητας Φορολογικν Ηλεκτρονικν Μηχανισμν (ΦΗΜ), πωλητν ΦΗΜ, πιστοποιημνων τεχνικν ΦΗΜ, κατχων - χρηστν ΦΗΜ
2-4-15      Κ.Υ.Α. Α3(Γ)/ΓΠ/ΟΙΚ.23754/15 (ΦΕΚ-490 Β/1-4-15) : Κατργηση της υποχρωσης καταβολς αμοιβς εξταστρου πντε (5) ευρ στις δημσιες δομς του Εθνικο Συστματος Υγεας (ΕΣΥ)
1-4-15      ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1072/31-3-15 : Οδηγες περ της εφαρμογς των διατξεων του ρθρου 60 του ν. 4172/13 αναφορικ με την παρακρτηση φρου στο εισδημα απ μισθωτ εργασα και συντξεις
1-4-15      ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΝΣΑ/ΟΙΚ.21409/ΦΝ439.6/ΕΓΚ.7/1-4-15 : Ορια ισχος πτυχων μελετν αν τξη και κατηγορα για τη χρονικ περοδο απ 21-3-2015 /20-3-2016
1-4-15       ΙΚΑ Γ99/1/45/1-4-15 : Καταβολ Δωροσμου Πσχα 2015 σε εργατοτεχντες οικοδμους
1-4-15       ΟΑΕΕ 5/31-3-15 : Να ρθμιση ληξιπρθεσμων οφειλν - Ν. 4321/15
1-4-15        ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1073/31-3-15 : Κοινοποηση και ερμηνεα των διατξεων περ φορολογικν αποσβσεων των πγιων περιουσιακν στοιχεων των επιχειρσεων με βση τις διατξεις του ρθρου 24 του ν. 4172/13
1-4-15       ΥΠΟΠΑΙΘ Φ.251/53829/Α5/1-4-15 : Απολυτριες εξετσεις της τελευταας τξης Γενικο Λυκεου στα μαθματα που εξετζονται σε πανελλνιο εππεδο και πανελλνιες εξετσεις ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑ Β (σχολ. τους 2014-2015)
1-4-15       ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 10525/24-3-15 : Υποβολ οικονομικν στοιχεων για τα τη 2012-2014 των Νομικν Προσπων Ιδιωτικο Δικαου της Τοπικς Αυτοδιοκησης
1-4-15       ΕΠΑΘ 129/2/15 (ΦΕΚ-486 Β/31-3-15) : Τροποποηση του Κδικα Δεοντολογας του Ν. 4224/13
1-4-15       Κ.Υ.Α. 3529.2/18/15 (ΦΕΚ-489 Β/31-3-15) : Χοργηση κτακτης οικονομικς ενσχυσης σε ορισμνες κατηγορες ανργων ναυτικν, λγω εορτν Πσχα 2015
1-4-15        ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ 3409/1-4-15 : Χοργηση κτακτης οικονομικς ενσχυσης σε ορισμνες κατηγορες ανργων ναυτικν λγω εορτν ΠΑΣΧΑ 2015
1-4-15         ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1071/31-3-15 : Κοινοποηση της με αριθμ 170/14 γνωμοδτησης του ΝΣΚ , κατ το μρος που γινε δεκτ, αναφορικ με τη δυναττητα του λπτη φορολογικο στοιχεου, εικονικο ως προς πρσωπο του εκδτη, να εκπσει απ τα ακαθριστα σοδ του τις δαπνες που αναγρφονται σε αυτ
31-3-15          ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/65/ΟΙΚ.9154/31-3-15 : Υπενθμιση υποχρωσης συγκρτησης των πρωτοβθμιων Πειθαρχικν Συμβουλων
31-3-15        ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 10870/31-3-15 : Παροχ στοιχδεων εκτιμμενου κστους μεταφορς μαθητν πρωτοβθμιας και δευτεροβθμιας εκπαδευσης και αριθμο μεταφερμενων μαθητν, για το χρονικ διστημα απ 1-4-2015 ως 30-6-2015 και απολογιστικν στοιχεων κστους και αριθμο μεταφερμενων μαθητν, για το χρονικ διστημα απ 1-1-2015 ως 31-3-2015
31-3-15         ΦΕΚ-479 Β/30-3-15 :
K.Y.A. Φ.14/02/173602/533/15  :
Διαδικασα, ροι μεταφορς των πιστσεων που εγγρφονται στο ΠΔΕ προς τους φορες υποδοχς και ελγχου των αιτσεων και πιστοποησης της κατασκευς της εσωτερικς εγκατστασης φυσικο αερου για την καταβολ της χρηματοδτησης και την κλυψη των εξδων τους, απαιτομενα δικαιολογητικ δημοσιονομικς τακτοποησης των πληρωμν και λοιπς λεπτομρειες για την υλοποηση των δρσεων αντικατστασης συστημτων θρμανσης πετρελαου με συστματα φυσικο αερου σε κατοικες
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1062/15 : Τροποποηση και συμπλρωση της ΠΟΛ.1101/13 απφασης του Γενικο Γραμματα Δημοσων Εσδων "Καθορισμς του ειδικτερου τρπου και της διαδικασας βεβαωσης, εσπραξης, απδοσης και επιστροφς του κτακτου ειδικο τλους ακιντων (ΕΕΤΑ)"
31-3-15         Κ.Υ.Α. 1759/35577/15 (ΦΕΚ-481 Β/30-3-15) : Καθορισμς του ψους της εθνικς χρηματοδτησης των προγραμμτων εργασας των Οργανσεων Ελαιουργικν Φορων (ΕΟΦ)
31-3-15         ΥΠ.ΠΑΡΑΓ.ΑΝΑΣΥΓΚΡ.ΠΕΡΙΒ.ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1750/32219/15 (ΦΕΚ-475 Β/27-3-15) : Συμπληρωματικ μτρα εφαρμογς των Ενωσιακν διατξεων της κοινς Οργνωσης Αγορς (ΚΟΑ) των προιντων αλιεας και υδατοκαλλιργειας και του Κοινοτικο Συστματος Ελγχου της αλιεας σχετικ με τη διακνηση και την εμπορα των προιντων του τομα
31-3-15        K.Y.A. ΔΑΕΦΚ/510/Α321/15 (ΦΕΚ-472 Β/27-3-15) : Παρταση προθεσμας υποβολς αιτσεων σχετικ με τη χοργηση Στεγαστικς Συνδρομς για την αποκατσταση των ζημιν σε κτρια που επλγησαν απ τον σεισμ στις 26-1-2014 στις Περιφερειακς
Εντητες Κεφαλληνας και Ιθκης καθς και τους σεισμος στις 7-8-2013 και 6-2-20414 σε περιοχς των Π.Ε. Φθιτιδας, Φωκδας και Βοιωτας

31-3-15        ΥΠΟΠΑΙΘ 85655/4108/285/135/31-3-15 : Αποστολ αιτημτων των ΟΤΑ α και β βαθμο, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ αυτν, για την πρσληψη Πτυχιοχων Φυσικς Αγωγς (ΠΦΑ) στα Προγρμματα Αθλησης για Ολους (ΠΑγΟ), περιδου 2015-2016
31-3-15         ΥΠ.ΥΓ. Γ1Β/ΓΠ/ΟΙΚ..23338/27-3-15 : Υγειονομικο λεγχοι ενψει της εορταστικς περιδου του Πσχα και της ναρξης της τουριστικς - καλοκαιρινς περιδου
30-3-15       ΥΠ.ΕΣ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣΥΓΚΡ. 10657/30-3-15 : Ημρα Φιλελληνισμο και Διεθνος Αλληλεγγης
30-3-15        ΟΑΕΔ 576/11/15 (ΦΕΚ-464 Β/27-3-15) : Τροποποηση των υπ' αριθμ. 3701/55/11 και 3032/52/14 αποφσεων του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ σχετικ με το Σστημα Επικοινωνας και Εγγραφς Ανργων στον ΟΑΕΔ
30-3-15       ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1069/23-3-15 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Φορολγηση του εισοδματος απ ακνητη περιουσα μετ την ναρξη ισχος των διατξεων του νου ΚΦΕ (ρθρα 39 και 40 ν. 4172/13)
30-3-15        ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1070/27-3-15 : Στατιστικ κατφλια τους 2015 για τις ενδοκοινοτικς συναλλαγς
30-3-15        ΠΝΠ 27-3-15 (ΦΕΚ-35 Α/27-3-15) : Κατεπεγουσα ρθμιση για τη βιωσιμτητα της "Ελληνικς Βιομηχανας Ζχαρης ΑΕ" για τις ληξιπρθεσμες οφειλς
30-3-15       ΥΠ.ΕΞ. 7010.3/9/ΑΣ59/15 (ΦΕΚ-461 Β/27-3-15) : Κανονισμς Πρσβασης στο αρχειακ υλικ και Κανονισμς Λειτουργας του Αναγνωστηρου της Υπηρεσας Διπλωματικο και Ιστορικο Αρχεου του Υπουργεου Εξωτερικν
30-3-15       ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛ. 12773/236/30-3-15 : Εφαρμογ της υπουργικς απφασης 10520/15 (ΦΕΚ-453 Β) "Επιμρφωση εργοδοτν και εργαζομνων για θματα σκησης καθηκντων τεχνικο ασφαλεας σε επιχειρσεις Β και Γ κατηγορας - Προγρμματα 2015
30-3-15        ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1066/18-3-15 : Διευκρινσεις επ των διατξεων του ρθρου 51 του ν. 4305/14 (ΦΕΚ-237 Α/31-10-14, πως ισχει
30-3-15         ΥΠ.ΥΓ. Υ1/ΓΠ/ΟΙΚ.22951/30-3-15 : Πργρμματα καταπολμησης των κουνουπιν, σχετικ ενημρωση και προφλαξη του κοινο για το τος 2015
30-3-15      ΕΟΠΥΥ ΔΒ4Γ/ΟΙΚ.11616/30-3-15 : Σχετικ με τους "Ασφαλισμνους ΙΚΑ πρην ΟΠΑΔ"
27-3-15     ΦΕΚ-408 Β/24-3-15 :
ΥΠ.ΥΓ. Α2Δ/ΓΠ/ΟΙΚ.15727/15 : Τροποποηση της υπ' αριθμ. Α2δ/ΓΠ/οικ.139/31-12-14 υ.α. "Διαδικασα τοποθετσεως ιατρν προς ειδκευση στα νοσοκομεα της χρας" (ΦΕΚ-68 Β/2015)
ΥΠ.ΥΓ. Α2Δ/ΓΠ/ΟΙΚ.15724/15 : Τροποποηση της υπ' αριθμ. Α2δ/ΓΠ/οικ.137/31-12-14 υ.α. "Αντικατσταση της Α9γ/38800/98 απφασης "ως προς τον τρπο, διαδικασα και οργνωση εκπαδευσης γιατρν προς απκτηση ειδικτητας και καθιρωση δικ/κν για ανληψη υπηρεσας γιατρν για ειδκευση στα Νοσοκομεα"
ΥΠ.ΥΓ. Α1Β/ΓΠ/3387/15 : Σσταση Πειθαρχικο Συμβουλου για το Υπουργεο Υγεας και Κοινωνικν Ασφαλσεων και τους λοιπος φορες που υπγονται σ' αυτ
27-3-15     ΦΕΚ-415 Β/24-3-15 : 
ΥΠ.ΟΙΚ. 24737/15 : Καθορισμς δεγματος ελγχων που θα διενεργηθον απ το Τμμα Δ' της Διεθυνσης Διενργειας Μεταβολν και Δειγματοληπτικν Ελγχων της Γενικς Διεθυνσης Χοργησης Συντξεων Δημοσου Τομα κατ το τος 2015
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛ. 8867/2/15 : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 27397/122/13 (ΦΕΚ-2062 β) απφασης ... "Επιβολ διοικητικν κυρσεων για τις ευθως αποδεικνυμενες παραβσεις της εργατικς νομοθεσας, κατ δσμια αρμοδιτητα του Επιθεωρητ Εργασας" ...
27-3-15      ΥΠ.ΥΓ. Γ1Α/ΓΠ/82706/2014/26-3-15 : Οδηγες για τη σνταξη του Εσωτερικο Κανονισμο Πρληψης και Ελγχου Λοιμξεων σε Χρους Παροχς Υπηρεσιν Υγεας
27-3-15      ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1069/23-3-15 : Φορολγηση του εισοδματος απ ακνητη περιουσα μετ την ναρξη ισχος των διατξεων του νου ΚΦΕ (ρθρα 30 και 40 ν. 4172/13)
27-3-15       ΕΤΕΑ 40961/27-3-15 : Ν. 4321/15 - Ρθμιση ληξιπρθεσμων οφειλν
27-3-15       ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1058/15 (ΦΕΚ-459 Β/26-3-15 : Διαδικασα μεταβολς της φορολογικς κατοικας κατ' εφαρμογ των διατξεων του Ν. 4172/13 και του ν. 4174/13
27-3-15         ΙΚΑ Γ31/82/15 (ΦΕΚ-417 Β/24-3-15) : Διαδικασα κοινοποησης κατασχετηρων για την επιβολ κατσχεσης απαιτσεων στα χρια πιστωτικν ιδρυμτων και δλωσης αυτν με ηλεκτρονικ μσα κατ' εφαρμογ των ρθρων 30Α και επμενα του Ν.Δ. 356/74 (Κδικα Εσπραξης Δημοσων Εσδων)
27-3-15       ΦΕΚ-458 Β/26-3-15 : --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/15216/ΔΔΕ/15 : Σσταση Ελεγκτικν Κλιμακων για τον λεγχο τρησης του Μητρου Δεσμεσεων σε Φορες Γενικς Κυβρνησης
ΥΠ.ΥΓ. Α3Γ/ΟΙΚ.18680/15 : Τροποποηση της αριθμ. Υ4Α/ΓΠ/οικ.75206/13 υ.α. (ΦΕΚ-1944 Β)
27-3-15        ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛ. 10520/213/15 (ΦΕΚ-453 Β/24-3-15) : Επιμρφωση εργοδοτν και εργαζομνων για θματα σκησης καθηκντων τεχνικο ασφαλεας σε επιχειρσεις Β και Γ κατηγορας - Προγρμματα 2015
26-3-15       ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1067/20-3-15 : Οδηγες για την εφαρμογ των διατξεων των ρθρων 9, 67, 69 και 70 του ν. 4172/13
26-3-15       ΥΠ.ΟΙΚ. 2/3057/ΔΕΠ/23-3-15 : Παροχ οδηγιν αναφορικ με τη μη διατρηση της υπερβλλουσας μεωσης της παρ. 2 του ρθρου 29 του ν. 4024/11 στις περιπτσεις μετατξεων - μεταφορν προσωπικο
26-3-15       ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 33715/26-3-15 : Εντατικοποηση ελγχων στην αγορ κατ την πασχαλιν περοδο
26-3-15        ΙΚΑ Γ36/02/70/ΕΓΚ.14/26-3-15 : Κοινοποιση διατξεων του Ν. 4321/15 που αφορον ρθμιση ασφαλιστικν οφειλν
26-3-15         ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓ.  Β/7/11798/596/24-3-15 : Εγκκλιος για τη ρθμιση ληξιπρθεσμων οφειλν του Ν. 4321/15
26-3-15          ΥΠ.ΕΣ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣΥΓΚΡ. 10260/23-3-15 : Λογιστικ αποτπωση επιχορηγσεων για ληξιπρθεσμες υποχρεσεις των ΟΤΑ
26-3-15        ΕΕΤΤ 750/2/15 (ΦΕΚ-412 Β/24-3-15) : Κανονισμς Διαχερισης και Εκχρησης Ονομτων Χρου (Domain Names)  με κατληξη .gr και λλες διατξεις
26-3-15         ΦΕΚ-403 Β/24-3-15 :
ΕΕΕΠ 114/3Α/15 : Κατρτιση του ειδικο Μητρου της παρ. 3 του ρθρου 52Α του Ν. 4002/11 (Α 180) πως ισχει 
ΕΕΕΠ  144/3Β/15 : Μεταββαση στον Πρεδρο της ΕΕΕΠ, σμφωνα με τις διατξεις της παρ. 8 του ρθρου 23 του Ν. 4141/13 (Α 81), των σχετικν με την κατρτιση και τρηση του ειδικο Μητρου της παρ. 3 του ρθρου 52Α του Ν. 4002/11 (Α 180) πως ισχει, αρμοδιοττων
26-3-15         ΥΠ.ΠΑΡ.ΑΝΑΣΥΓΚΡ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1123/26427/15 (ΦΕΚ-432 Β/24-3-15 : Κατανομ δικαιωμτων φτευσης απ το Εθνικ Αποθεματικ τους 2015
26-3-15         EEΤT 751/16/15 (ΦΕΚ-434 Β/24-3-15) : Παροχ πληροφοριν στην ΕΕΤΤ απ τους φορες παροχς ταχυδρομικν υπηρεσιν μσω ερωτηματολογων --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
24-3-15            ΟΑΕΕ 4/20-3-15 : Επιλογ ασφαλιστικο φορα ΟΑΕΕ και ΙΚΑ-ΕΤΑΜ "νων" ασφαλισμνων σμφωνα με τις διατξεις της αρ. φ.10035/18679/304/2014 απφασης του Υφυπουργο Εργασας, Κοιν. Ασφλισης και Πρνοιας (ΦΕΚ-3347 Β/12-12-14)
24-3-15          Π.Δ. 28/15 (ΦΕΚ-34 Α/23-3-15) : Κωδικοποηση διατξεων για την πρσβαση σε δημσια γγραφα και στοιχεα
23-3-15         ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ. 1066/18-3-15 : Διευκρινσεις επ των διατξεων του ρθρου 51 του ν. 4305/14 (ΦΕΚ-237 Α/31-10-14,) πως ισχει
23-3-15       ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, του κου ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, σχετικ με την ΕΠΙΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ "ΕΡΓΑΝΗ" ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Το παραπνω υλικ θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ.ΙΩΑΝΝΗ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΑΝΗ (23/03/2015)
23-3-15     Ν. 4321/15 (ΦΕΚ-32 Α/21-3-15) : Ρυθμσεις για την επανεκκνηση της οικονομας
23-3-15     ΥΠΟΠΑΙΘ 48383/Α3/23-3-15 : Ελεγχος καταστσεων α) με τα στοιχεα των αιτσεων - δηλσεων των υποψηφων Γενικν Λυκεων που πρκειται να συμμετσχουν στις Πανελλαδικς Εξετσεις σχολ. τους 2014-2015 και β) με την προφορικ βαθμολογα α ' τετραμνου των μαθητν --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
23-3-15 ΥΠΟΠΑΙΘ 48395/Α3/23-3-15 : Ελεγχος καταστσεων με τα στοιχεα των αιτσεων - δηλσεων των υποψηφων Ομδας Α ΕΠΑΛ που πρκειται να συμμετσχουν στις Πανελλαδικς Εξετσεις σχολικο τους 2014-2015 --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
23-3-15 ΥΠΟΠΑΙΘ 48403/Α3/23-3-15 : Ελεγχος καταστσεων α) με τα στοιχεα των αιτσεων - δηλσεων των υποψηφων Ομδας Β' ΕΠΑΛ που πρκειται να συμμετσχουν στις Πανελλαδικς Εξετσεις σχολ. τους 2014-2015 και β) με την προφορικ βαθμολογα α' τετραμνου των μαθητν--> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
20-3-15 ΥΠ.ΟΙΚ.ΥΠΟΔ..ΝΑΥΤ.&ΤΟΥΡ. 2811.06/2015/120-3-15 :  Διαδικασα εξασφλισης πστωσης και αποστολς δικαιολογητικν για την αποζημωση στελεχν Τοπικν Κλιμακων Επιθερησης Πλοων.
20-3-15       ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, του κου ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, σχετικ με τις ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΟΤΑ.
Το παραπνω υλικ θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ.ΙΩΑΝΝΗ
ΚΑΛΛΙΟ ΑΡΓΑ ΠΑΡΑ ΠΟΤΕ ... ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΚΠΟΤΑ(20/03/2015)
20-3-15     ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, του κου ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, σχετικ με τις ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Το παραπνω υλικ θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ.ΙΩΑΝΝΗ
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (17/03/2015)
20-3-15 ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.&ΚΟΙΝ.ΑΛΛ.  Φ.80000/ΟΙΚ.102/20-3-15 :  Γνωστοποηση διατξεων του ρθρου 92 παρ. 2 του ν.4313/2014.
20-3-15 ΚΥΑ Β1α/16753/15 (ΦΕΚ 382 Β/19-03-2015) : Ρθμιση θεμτων σχετικ με την πληρωμ της ειδικς επιχοργησης του ρθρου 12 παρ. 1 του Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270 Α).
20-3-15 ΙΚΑ Σ78/9/ΕΓΚ.13/17-3-15 : Απασχληση συνταξιοχων. Κοινοποηση των διατξεων της παρ. 3 του ρθρου 68 του Ν.4316/2014 καθς και του σχετικο εγγρφου του Υπουργεου Εργασας Κοινωνικς Ασφλισης και Πρνοιας και παροχ οδηγιν.
20-3-15 ΥΠ.ΕΣ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣΥΓΚΡ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/40/ΟΙΚ.8179/19-3-15 : Παρταση προθεσμας αποστολς αιτημτων για κλυψη μεσων λειτουργικν αναγκν σε προσωπικ.
20-3-15 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1061/19-3-15 : Κοινοποηση διατξεων του ρθρου 34 του ν.4320/2015 (ΦΕΚ 29 Α 19/3/2015) :
19-3-15      Ν. 4320/15 (ΦΕΚ 29 Α/19-3-2015) : Ρυθμσεις για τη λψη μεσων μτρων για την αντιμετπιση της ανθρωπιστικς κρσης, την οργνωση της Κυβρνησης και των Κυβερνητικν οργνων και λοιπς διατξεις
19-3-15      ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1060/19-3-15 : Οδηγες για την εφαρμογ των διατξεων των ρθρων 9, 68 και 71 του ν. 4172/13
19-3-15       ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ. 1059/18-3-15 : Οδηγες για την εφαρμογ των διατξεων των ρθρων 47, 57 και 58 του ν. 4172/13
19-3-15     ΙΚΑ Ε57/7/ΕΓΚ.12/18-3-15 : Χοργηση βεβαωσης ασφαλιστικς ενημερτητας και αναστολ λψης αναγκαστικν μτρων σε Προδρους και μλη των Διοικητικν Συμβουλων των Αγροτικν Συνεταιριστικν Οργανσεων
19-3-15     ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1049/15 (ΦΕΚ-371 Β/18-3-15) : Τροποποηση της ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ.1198/14 ως προς το χρνο ισχος και το περιεχμενο της δλωσης ΦΠΑ
19-3-15     ΦΕΚ-372 Β/18-3-15 : 
ΥΠ.ΟΙΚ.   ΔΕΛ/Β/1022542/ΕΞ2015/15 : Ανθεση διενργειας φορολογικο ελγχου
ΥΠ.ΟΙΚ.  ΠΟΛ.1050/15 : Διαδικασα εγγραφς και διαγραφς εξαρσης στα ειδικ καθεσττα φορολγησης των τηλεπικοινωνιακν, ραδιοφωνικν και τηλεοπτικν ηλεκτρονικν υπηρεσιν σμφωνα με τα ρθρα 47α, 47β και 47γ του Κδικα ΦΠΑ (Ν. 2859/00)
19-3-15      ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΔΘΤΟΚ/Δ/5004686/ΕΞ2015/15 (ΦΕΚ-375 Β/18-3-15) : Μεταββαση εμπορευμτων που βρσκονται σε καθεστς τελειοποησης προς επανεξαγωγ απ δικαιοχο αδεας πρσωπο σε λλο δικαιοχο αδεας πρσωπο  χωρς τη λξη του καθεσττος
19-3-15       ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1053/15 (ΦΕΚ-376 Β/18-3-15 : Τροποποηση της απφασης ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1022/7-1-14 (ΦΕΚ-179 Β) "Υποβολ καταστσεων φορολογικν στοιχεων, για διασταρωση πληροφοριν", πως ισχει
19-3-15         ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1051/15 (ΦΕΚ-373 Β/18-3-15) : Τπος και περιεχμενο της βεβαωσης αποδοχν συντξεων και της βεβαωσης των αμοιβν απ επιχειρηματικ δραστηριτητα και υποβολ αυτν με τη χρση ηλεκτρονικς μεθδου επικοινωνας μσω διαδικτου για το φορολογικ τος 2014
18-3-15         ΙΚΑ Σ61/3/ΕΓΚ.11/17-3-15 : Στοιχεα προσδιορισμο της κλσης υπολογισμο της σνταξης, για τις αιτσεις συνταξιοδτησης που υποβλλονται κατ το τος 2015 απ ασφαλισμνους για πρτη φορ πριν απ την 1-1-1993
18-3-15       ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΝΣΒ/ΟΙΚ.17922/ΦΝ463.2/ΕΓΚ.6/17-3-15 : Δημοσευση απφασης με θμα : "Μετθεση της ημερομηνας ναρξης της χρσης του ΕΣΗΔΗΣ για δημσιες συμβσεις μελετν και εκτλεσης ργων
18-3-15      ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ , ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 30435/18-3-15 : Εγκκλιος εκτιμσεων πληρωμν 2015 και προβλεπμενων δαπανν στο πλασιο του ΜΠΔΣ 2016-2019 του Προγρμματος Δημοσων Επενδσεων
17-3-15          ΕΕΕΠ 144/2/15 (ΦΕΚ-362 Β/16-3-15) : Τροποποηση και συμπλρωση  της με αριθμ Τ/6736/03 (Β 929) απφασης του Υπουργο Ανπτυξης με τον ττλο "Κανονισμς Δ