»
»
»
»
»
» DVD
»
»
»
»
»
» -


23-9-14  ΙΚΑ Σ48/68/15-9-14 :  Συμπληρωματικς οδηγες σχετικ με τη χοργηση του ΕΚΑΣ
23-9-14 ΥΠ.ΕΣ. 35856/22-9-14 : Εναρξη παραγωγικς λειτουργας των ργων ψηφιοποησης ληξιαρχικν πρξεων στα πλασια του ργου "Εθνικ Ληξιαρχεο - Μητρο Πολιτν"
23-9-14  ΥΠ.ΕΣ. 35657/19-9-14 : Εναρξη παραγωγικς λειτουργας των ργων ψηφιοποησης ληξιαρχικν πρξεων στα πλασια του ργου "Εθνικ Ληξιαρχεο - Μητρο Πολιτν"
23-9-14   ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1209/14 (ΦΕΚ-2505 Β/22-9-14) : Εκκαθριση ΕΝΦΙΑ τους 2014
23-9-14    ΥΠΑΙΘ 139505/Δ4/14 (ΦΕΚ-2501 Β/19-9-14) : Προσθκες ομδων προσανατολισμο, τομων και ειδικοττων στα ΕΠΑΛ
23-9-14   ΦΕΚ-2499 Β/19-9-14 :
ΥΠΥΜΕΔΙ 32031/3643/13 : Ρθμιση ζητημτων σχετικν με την ταξινμηση και τον περιοδικ λεγχο των οχημτων μεταφορς ευπαθν τροφμων που υπγονται στις διατξεις της Συμφωνας ATP για τις διεθνες μεταφορς καθς και την κδοση του Πιστοποιητικο ATP
ΡΑΕ 459/14 : Τροποποηση διατξεων του Κδικα Διαχερισης του Ελληνικο Συστματος Μεταφορς Ηλεκτρικς Ενργειας (ΦΕΚ-103 Β/31-1-12)
23-9-14   ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ-ΓΓΕ Α2/ΟΙΚ.823/12-9-14 : Ανανωση επαγγελματικν αδειν
22-9-14    ΟΑΕΕ 24/19-9-14 : Προσαυξημνες κατ την 1-1-11 προυποθσεις γρατος - Πλασματικο χρνοι αρθ. 39,40,41 του Ν. 3996/11 σε συνδυασμ με τους Ευρωπαικος Κανονισμος 883/04 και 987/09 και τις Διμερες Συμφωνες Κοινωνικς Ασφλισης
22-9-14   OAEE 23/19-9-14 : Απφαση Η6/16-12-10 της Διοικητικς Επιτροπς των Ευρωπαικν Κοινοττων
22-9-14    ΥΠΥΜΕΔΙ Β1/51944/4181/22-9-14 : Μεταφορ ΙΧ επιβατικν αυτοκιντων απ και προς το εξωτερικ με ΦΔΧ κοινο φρτου
22-9-14   ΙΚΑ 57/22-9-14 - ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ : Συμπληρωματικς οδηγες για την εφαρμογ των διατξεων ρθμισης των καθυστερομενων ασφαλιστικν εισφορν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
22-9-14   ΥΠΥΜΕΔΙ Δ17Α/194/7/ΦΝ433/ΕΓΚ.17/19-9-14 : Σνταξη διακηρξεων και τευχν διαγωνισμο προς αποφυγ συνθων πλημμελειν των ρων αυτν
22-9-14  ΥΠΑΙΘ Φ.251/150575/Β6/22-9-14 : Ενημρωση υποψηφων (μαθητν και αποφοτων) σχετικ με τη λειτουργα των Σχολν της Αστυνομικς Ακαδημας για το ακαδημαικ τος 2015-2016
22-9-14 ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΕΚ/ΤΜΑ/Φ.4/6/21426/22-9-14 : Ανακονωση Προκρυξης θσης στο Ευρωπαικ Κντρο Ανπτυξης της Επαγγελματικς Κατρτισης - CEDEFOP
22-9-14 ΥΠ.ΕΣ. 33615/9-9-14 : Κοινοποηση εγγρφου περ υποχρωσης παρακρτησης φρου
22-9-14   Κ.Υ.Α. 31172/490/14 (ΦΕΚ-2482 Β/17-9-14) : Πργραμμα επιχοργησης επιχειρσεων για την πρσληψη 5.000 ανργων ηλικας 25-66 ετν
22-9-14  ΦΕΚ-2491 Β/18-9-14 : 
ΒΟΥΛΗ 8386/5628/14 : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 6653/5332/12-9-06 (ΦΕΚ-192 Α/12-9-06) απφασης της Προδρου της Βουλς "Θση σε ισχ του Ειδικο Κανονισμο Οργνωσης και Λειτουργας της Υπηρεσας Εφαρμογς Ευρωπαικν Προγραμμτων της Βουλς των Ελλνων", πως ισχει
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. 15727/234/Φ10035/14 : Μηνιαα καταβολ ασφαλιστικν εισφορν των ασφαλισμνων του ΟΑΕΕ
19-9-14  ΥΠΥΜΕΔΙ Α3/53472/8520/19-9-14 : Υπουργικ απφαση για την εποπτεα και την εξασφλιση της ποιτητας των δοκιμασιν προσντων και συμπεριφορς
19-9-14  ΥΠΑΙΘ Φ.32/227/145146/Γ1/12-9-14 : Λειτουργα του Ολομερου Νηπιαγωγεου για το σχολικ τος 2014-2015
19-9-14  ΙΚΑ Α02/1102/114/17-9-14 : 1. Διαχεριση των Δελτων Ασφαλιστικς Ταυττητας και Εισφορν (ΔΑΤΕ) - Περιορισμο στη χοργησ τους / 2. Ελεγχος γνησιτητας ΔΑΤΕ
19-9-14  ΕΟΠΥΥ 33154/19-9-14 : Χοργηση επιδματος αεροθεραπεας για το τος 2014
19-9-14  ΥΠ.ΕΣ. 35363/18-9-14 : Ευρωπαικ Πργραμμα "Δημιουργικ Ευρπη 2014-2020 : Πρσκληση υποβολς προτσεων για ργα ευρωπαικς συνεργασας
19-9-14  ΥΠΑΙΘ 139804/Β1/14 (ΦΕΚ-2492 Β/18-9-14) : Αντιστοιχες Πανεπιστημιακν Τμημτων
19-9-14  Ν. 4286/14 (ΦΕΚ-194 Α/19-9-14) : Γενικς διατξεις για τη δημιουργα συστματος αμοιβν νοσοκομεων - σσταση και καταστατικ της εταιρεας με την επωνυμα "Εταιρεα συστματος αμοιβν νοσοκομεων αννυμη εταιρεα" - Προσαρμογ στο Εθνικ Δκαιο της Οδηγας 2012/39/ΕΕ της επιτροπς της 26ης Νοεμβρου 2012 για την τροποποηση της Οδηγας 2006/17/ΕΚ και λοιπς διατξεις
19-9-14    ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1208/14 (ΦΕΚ-2489 Β/18-9-14) : Τροποποηση της ΠΟΛ.1131/13 (ΦΕΚ-1499 Β) απφασης του Υπουργο Οικονομικν
19-9-14     ΦΕΚ-2484 Β/18-9-14 :
ΥΠ.ΟΙΚ. Δ6Α/1126960/ΕΞ2014/14 : Καθορισμς του χρνου ναρξης σκησης αρμοδιτητας απ την Διεθυνση Ελγχων της Γενικς Διεθυνσης Φορολογικς Διοκησης της Γενικς Γραμματεας Δημοσων Εσδων
ΥΠ.ΟΙΚ. Δ6Α/1126968/ΕΞ2014/14 : Καθορισμς του χρνου λειτουργας Ειδικν Αποκεντρωμνων και των Περιφερειακν Υπηρεσιν της Γενικς Διεθυνσης Φορολογικς Διοκησης της Γενικς Γραμματεας Δημοσων Εσδων, με τον ττλο, τις αρμοδιτητες και την δομ που καθορζονται στην αριθμ. Δ6Α/1058824/ΕΞ2014/8-4-14 (Β 865, 1079 και 1846) απφαση του Γενικο Γραμματα Δημοσων Εσδων και στο Π.Δ. 111/2014 (Α 178)
18-9-14   ΥΠΑΙΘ Φ.350/42/148986/Δ1/18-9-14 : Εκλογς αιρετν εκπροσπων των εκπαιδευτικν στα Υπηρεσιακ Συμβολια Α/θμιας και β/θμιας εκπαδευσης
18-9-14   ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. 31349/95/15-9-14 : Γνωστοποηση δημοσευσης Υπουργικς Απφασης - Εγκκλιος εφαρμογς της (περ επανακαθορισμο των ρων και προυποθσεων ηλεκτρονικς υποβολς στοιχεων για θματα αρμοδιτητας του ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ)
18-9-14   ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.80020/ΟΙΚ.17507/682/17-9-14 : Παροχ οδηγιν για την υλοποηση των διατξεων της παρ. 1 και του τελευταου εδαφου της παρ. 6 του ρθρου 220 του ν. 4281/14 (Α 160)
18-9-14   ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ. 1200/14 (ΦΕΚ-2444 Β/15-9-14) : Τπος και περιεχμενο της δλωσης στοιχεων ακιντων (Ε9) φυσικν και νομικν προσπων
18-9-14   ΦΕΚ-2461 Β/16-9-14:
- ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. 20623/1417/14 : Καθορισμς τακτικο πρου του Οργανισμο Μεσολβησης και Διαιτησας (ΟΜΕΔ)
- Κ.Υ.Α. 7315/14 : Διαδικασα χοργησης ΑΔΕΤ στους δικαιοχους διεθνος προστασας
18-9-14  ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 3714/110476/14 (ΦΕΚ-2443 Β/15-9-14) : Αναδιρθρωση και μετατροπ των αμπελουργικν εκτσεων στην Ελλδα (ρθρο 46 Καν. (ΕΕ) 1308/13)
18-9-14  ΙΚΑ Π51/27/18-9-14 : Πιστοποηση αναπηρας για εισαγωγ στην τριτοβθμια εκπαδευση
18-9-14   ΥΠ.ΕΣ. 35079/17-9-14 : Εναρξη παραγωγικς λειτουργας των ργων ψηφιοποησης ληξιαρχικν πρξεων στα πλασια του ργου "Εθνικ Ληξιαρχεο - Μητρο Πολιτν"
17-9-14   ΥΔΙΜΗΔ ΔΟΑ/Φ.13/678/ΟΙΚ.22648/17-9-14 : Αριστη διρκεια ισχος των πιστοποιητικν γνσης χειρισμο Η/Υ
17-9-14   ΥΠΥΜΕΔΙ Δ15/ΟΙΚ.16724/ΕΓΚ.14/22-8-14 : Παροχ οδηγιν για την εφαρμογ των διατξεων του Π.Δ. 90/14 (ΦΕΚ-138 Α/13-6-14)
17-9-14    ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1206/16-9-14 : Απαλλαγ απ το τλος επιτηδεματος των συμπλοιοκτησιν παρκτιας αλιεας και σπογγαλιεας, οι οποες εκμεταλλεονται σκφη μκους μχρι 12 μτρα 
17-9-14   ΙΚΑ 56/17-9-14 : Προσαρμογ υπηρεσιακν σφραγδων
17-9-14  ΥΠ.ΥΓ. Υ9Α/79323/14 (ΦΕΚ-2459 Β/16-9-14) : Καθορισμς των περιπτσεων υγειονομικς περθαλψης που μπορε να υπκεινται σε προηγομενη γκριση (ρθρο 8 του ν. 4213/13)
17-9-14     Κ.Υ.Α. 16252/14 (ΦΕΚ-2457 Β/16-9-14) : Εκχρηση αρμοδιοττων διαχερισης για πρξεις του Επιχειρησιακο Προγρμματος "Εκπαδευση και Δια Βου Μθηση" στον Οργανισμ Απασχλησης Εργατικο Δυναμικο (ΟΑΕΔ)
17-9-14    ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.1500/ΟΙΚ.9696/195/14 (ΦΕΚ-2441 Β/15-9-14) : Διαδικασα εσωτερικς κατανομς και καταβολς των παρακρατουμνων απ τη σνταξη του οφειλτη συνταξιοχου ποσο μεταξ των Ασφαλιστικν Φορων που συμμετχουν στη διαδικασα συνταξιοδτησης με τις διατξεις της διαδοχικς ασφλισης
17-9-14    ΥΠ.ΟΙΚ. Δ6Α/1112869/ΕΞ2014/14 (ΦΕΚ-2442 Β/15-9-14) : Τροποποηση της αριθμ. Δ6Α/1148325/ΕΞ2011/31-10-11 (Β 2570) υ.α., περ ανασυγκρτησης της Επιτροπς της παρ. 14 του ρθρου 9 του Ν. 2386/96 (Α 43), πως ισχει με την παρ. 3 του ρθρου 11 του Ν. 2873/00 (Α 285), σε συνδυασμ με τις διατξεις του ρθρου 19 του Ν. 3522/06 (Α 276), για την εξταση προσφυγν κατ αποφσεων επιβολς προστμων για ακλυπτες επιταγς, απαλλαγς απ προσαυξσεις εκπρθεσμης καταβολς και διαγραφς χρεν προς το Δημσιο και ορισμς μελν για τη να θητεα της Επιτροπς
17-9-14  ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1204/12-9-14 : Γνωστοποηση της τιμς ελαιολδου ελαικοκομικο τους 2014-2015 , για την εφαρμογ των διατξεων της εισφορς δακοκτονας
16-9-14   ΥΠ.ΕΣ. 34676/15-9-14 : Ευρωπαικ Πργραμμα - Πλασιο "ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ  2020" για την Ερευνα και την Καινοτομα 2014-2020 : Προσκλσεις υποβολς προτσεων για την Ιστητα Φλων στην Ερευνα και την Καινοτομα, την εξατομκευση της Υγειονομικς - Ιατρικς Περθαλψης, την Καινοτομα στη διαχεριση των Υδτινων Πρων και τις ΤΠΕ
16-9-14  ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. Α2/809/14 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) : Εγκκλιος σχετικ με τη διθεση προιντων αρτοποιας
16-9-14   ΕΑΑΔΗΣΥ 3699/10-9-14 : Εφαρμογ της παρ. 2 του ρθρου 1 του ν. 4250/14 στις διαδικασες ανθεσης δημσιων συμβσεων προμηθειν, υπηρεσιν και ργων
16-9-14  ΟΓΑ 2/4-9-14 : Δικαιοχοι, διαδικασες και δικαιολογητικ που απαιτονται για τη χοργηση της παροχς των εξδων κηδεας
16-9-14   ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.80020/ΟΙΚ.18354/727/11-9-14 : Γνωστοποηση δημοσευσης της παρ. 4 του ρθρου 220 του ν. 4281/14 (Α 160) σχετικ με την κατργηση κοινωνικν πρων υπρ του ΕΤΕΑ (τ. ΤΕΑΔΥ) και του Τομα Πρνοιας Δικηγρων Αθηνν του ΕΤΑΑ
16-9-14      ΦΕΚ-2440 Β/15-9-14 :
Κ.Υ.Α. 42554/14 : Καθορισμς συψμηφισμο των ποσν που καταβλλονται για την ενεργειακ αναβθμιση και για τη στατικ επρκεια κτιρων προ του τους 2003 με τα ποσ του ειδικο προστμου που προβλπονται απ τον ν. 4178/13 "Αντιμετπιση της Αυθαρετης Δμησης - Περιβαλλοντικ Ισοζγιο και λλες διατξεις" (ΦΕΚ-174 Α)
ΥΠΕΚΑ  42575/14 : Καθορισμς απαιτομενων δικαιολογητικν που υποβλλονται στο πληροφοριακ σστημα, προκειμνου να συμψηφιστον τα ποσ που καταβλθηκαν για την ενεργειακ αναβθμιση και τη στατικ επρκεια κτιρων προ του τους 2003, σμφωνα με την παρ. 4 του ρθρου 20 του ν. 4178/13 "Αντιμετπιση της Αυθαρετης Δμησης - Περιβαλλοντικ Ισοζγιο και λλες διατξεις" (ΦΕΚ-174 Α)

16-9-14    ΥΠ.ΔΗΜ.ΤΑΞ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 12-9-14 (ΦΕΚ-2434 Β) : Οργνωση, εκπαδευση και ενημρωση προσωπικο των επιχειρσεων - εγκαταστσεων σε θματα πυροπροστασας
16-9-14    Κ.Υ.Α. 34350/14 (ΦΕΚ-2439 Β/15-9-14) : Κατανομ κρατικς οικονομικς ενσχυσης τους 2014 (β δση) στα δικαιοχα πολιτικ κμματα
16-9-14   ΥΠ.ΔΗΜ.ΤΑΞ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 4000/1/70-ΟΔ/14 (ΦΕΚ-2452 Β/15-9-14) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 4000/1/70-α/11 απφασης Υπ.Προστασας του Πολτη "Κανονισμς λετιουργας των επιτροπν προσφυγν του π.δ. 114/10, πως τροποποιθηκε
16-9-14   ΥΠΑΙΘ 140277/Ε5/14 (ΦΕΚ-2435 Β/12-9-14) : Αντιστοιχσεις Τμημτων ΤΕΙ που αφορον στη διαδικασα μεταφορς θσεων εισαγωγς στα ΑΕΙ -->βλ, μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
15-9-14  ΥΠΥΜΕΔΙ 53466/4194/12-9-14 : Διευκρινσεις σχετικ με την εφαρμογ του π.δ. 94/14
15-9-14 ΥΠΑΙΘ 137841/Γ2/14 (ΦΕΚ-2432 Β/12-9-14) : Αναθσεις μαθημτων αν Ειδικτητα Τομα Ομδας Προσανατολισμο των Β και Γ τξεων Ημερησων ΕΠΑΛ και των Β, Γ και Δ τξεων Εσπερινν ΕΠΑΛ
15-9-14  Κ.Υ.Α. Φ.2/2204/14 (ΦΕΚ-2436 Β/12-9-14) : Τροποποηση της με αριθμ. Φ.2/1617/10 (ΦΕΚ-1980 Β/2010) απφασης πως ισχει, σχετικ με "Διαδικασες και προδιαγραφς εγκατστασης και ελγχου ολοκληρωμνων συστημτων παρακολοθησης εισρον-εκρον στα πρατρια υγρν καυσμων. Απαιτσεις συμμρφωσης, καταγραφς, λειτουργας και διασφλισης των μετρσεων και ηλεκτρονικς αποστολς δεδομνων"
15-9-14   ΥΠ.ΕΣ. 32311/15-9-14 : Διατρηση του αριθμο πρωτοκλλου στις αποφσεις των συλλογικν και μονομελν οργνων των δμων και των περιφερειν και μετ την εγκατσταση απ 1η Σεπτεμβρου 2014 των νων αρχν
15-9-14   ΥΠ.ΕΣ. 33719/9-9-14 : Παροχ στοιχεωνμεταφορς μαθητν πρωτοβθμιας και δευτεροβθμιας εκπαδευσης
15-9-14   ΥΠΑΙΘ Φ.251/145816/Β6/15-9-14 : Ενημρωση μαθητν της τελευταας τξης ΓΕΛ σχολικο τους 2014-2015 σχετικ - με τα εξεταζμενα μαθματα σε πανελλαδικ εππεδο - την επιλογ του δετερου μαθματος γενικς παιδεας και των επιστημονικν πεδων
15-9-14   ΥΠΑΙΘ Φ.32/227/145146/Γ1/12-9-14 : Λειτουργα του Ολομερου Νηπιαγωγεου για το σχολικ τος 2014-2015
15-9-14   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/70207/0025/10-9-14 : Κοινοποηση Προεδρικο Διατγματος αριθμ. 118/14
15-9-14   ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 3889/114376/12-9-14 : Συμπλρωση της Εγκυκλου 1965/22-8-13
15-9-14   ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 3890/114378/12-9-14 : Λεπτομρειες εφαρμογς του Ν. 4235/14
15-9-14   Π.Δ. 120/14 (ΦΕΚ-192 Α/12-9-14) : Τροποποηση κατανομς των υποθσεων στα τρια Ποινικ Τμματα του Αρεου Πγου
15-9-14   ΥΠ.ΔΙΚ.ΔΙΑΦ.ΑΝΘ.ΔΙΚ. 66797/14 (ΦΕΚ-2430 Β/12-9-14) : Εφαρμογ του ρθρου 40 του Ν. 4274/14 (Α 147)
15-9-14     ΥΠΥΜΕΔΙ 49625/7760/14 (ΦΕΚ-2428 Β/12-9-14) : Εποπτεα και εξασφλιση ποιτητας δοκιμασιν προσντων και συμπεριφορς
12-9-14   ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. 4.25898/ΟΙΚ.6.4159/5-9-14 : Επικαιροποηση της καταγραφς αναγκν σε θσεις εργασας στους Δμους
12-9-14   ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΠΠ/Φ.2.9/39/ΟΙΚ.22153/11-9-14 : Εφαρμογ των διατξεων του ν. 4250/14 και του ρθρου 8 του ν. 4275/14
12-9-14   ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 2025/113925/12-9-14 : Διευκρινσεις για την εφαρμογ του ν. 4056/12 (ΦΕΚ-52 Α) πως τροποποιθηκε με το ν. 4235/14 (ΦΕΚ-32 Α)
12-9-14   ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 2023/113790/11-9-14 : Χρση και διαχεριση των βοσκοτπων (ρθρο 60 του ν. 4264/14 - μεταβατικ περοδος 2014)
12-9-14  ΥΠΑΙΘ Φ.50/226/143572/Γ1/10-9-14 : Λειτουργα των Ολομερων Δημοτικν Σχολεων για το σχολικ τος 2014-2015
12-9-14  Κ.Υ.Α. 44514/3646/14 (ΦΕΚ-2413 Β/10-9-14) : Τροποποηση απφασς μας περ απσχισης Κλδου Συντρησης Τροχαου Υλικο της αννυμης εταιρεας "Οργανισμς Σιδηροδρμων Ελλδος" (ΟΣΕ) και απορρφησης απ την αννυμη εταιρεα "Ελληνικ Εταιρεα Συντρησης Σιδηροδρομικο Τροχαου Υλικο Αννυμη Εταιρεα"(ΕΕΣΣΤΥ) σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 24 του Ν. 4111/13 --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
12-9-14 ΥΠΑΙΘ 138300/Γ2/14 (ΦΕΚ-2420 Β/10-9-14) : Καθορισμς εξεταστας - διδακτς λης των Πανελλαδικ εξεταζομνων μαθημτων της Γ τξης Ημερησων και Δ' τξης Εσπερινν ΕΠΑΛ για το σχολικ τος 2014-2015
12-9-14 ΥΠ.ΥΓ. Υ9Α/76908/14 (ΦΕΚ-2425 Β/11-9-14) : Διοικητικς διαδικασες για τη χρση της διασυνοριακς υγειονομικς περθαλψης (ρθρο 9 του Ν. 4213/13)
12-9-14 ΥΠ.ΕΣ. 33467/9-9-14 : Ευρωπαικ Πργραμμα ERASMUS+, 2014-2020 : Πρσκληση υποβολς προτσεων σε δρσεις για τον τομα της νεολαας
11-9-14  ΥΠ.ΕΣ. 34232/ΕΓΚ.51/11-9-14 : Μεταφορ μαθητν πρωτοβθμιας και δευτεροβθμιας εκπαδευσης
11-914   ΥΠΑΙΘ Φ.251/143846/Β6/11-9-14 : Διευκρνιση στην εγκκλιο εγγραφν σχετικ με τα δικαιολογητικ εγγραφς των εισαγομνων στην τριτοβθμια εκπαδευση, για το ακ. τος 2014-2015 αποφοτων ιδιωτικν Γενικν Λυκεων που θεωρονται ιστιμα με τα δημσια Γενικ Λκεια
11-9-14  ΙΚΑ 54/9-9-14 : Μεωση επιτοκου αναχρηματοδτησης Ευρωπαικς Κεντρικς Τρπεζας
11-9-14 ΦΕΚ-2402 Β/9-9-14 :
ΥΠΑΙΘ 130385/Γ7/14 : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 37912/γ7/12 υ.α. (ΦΕΚ-1214 Β) πως χει τροποποιηθε με την υπ' αριθμ. 1029/Γ7/13 υ.α. (ΦΕΚ-210 Β/5-2-13) ως προς το Ωρολγιο Πργραμμα των μαθημτων της Β' τξης Λυκεου των Κλλιτεχνικν Σχολεων
Κ.Υ.Α. Α/42074/3252/14 : Καθορισμς ρων και προυποθσεων τοποθτησης εμπορικν διαφημσεων στα Επιβατηγ Δημσιας Χρσης (ΕΔΧ) αυτοκνητα
ΕΛ.ΣΤΑΤ. 10149/Γ4/785/14 : Εγκριση, προκρυξη και ανθεση διενργειας, της Ερευνας Διρθρωσης των Επιχειρσεων στον Τομα Δραστηριτητες Υπηρεσιν Παροχς Καταλματος και Υπηρεσιν Εστασης, τους αναφορς των στοιχεων το 2013, γκριση χρησιμοποησης στατιστικν οργνων και καθορισμς της αμοιβς τους
11-9-14  ΥΠΕΚΑ 40332/14 (ΦΕΚ-2383 Β/8-9-14) : Εγκριση Εθνικς Στρατηγικς για τη Βιοποικιλτητα για τα τη 2014-2029 και Σχεδου Δρσης πενταετος διρκειας --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
11-9-14   Ν. 4285/14 (ΦΕΚ-191 Α/10-9-14) : Τροποποηση του ν. 927/79 (Α 139) και προσαρμογ του στην απφαση - πλασιο 2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεμβρου 2008, για την καταπολμηση ορισμνων μορφν και εκδηλσεων ρατσισμο και ξενοφοβας μσω του ποινικο δικαου (L 328) και λλες διατξεις
11-9-14  Ν. 4284/14 (ΦΕΚ-190 Α/10-9-14) : Ρθμιση θεμτων Υπουργεου Εθνικς Αμυνας
11-9-14  Ν. 4283/14 (ΦΕΚ-189 Α/10-9-14) : Ιδρυση και οργνωση Συμβουλου Εθνικς Πολιτικς για την Παιδεα και λλες διατξεις
11-9-14  Κ.Υ.Α. ΤΥ-Δ/Φ.550/ΟΙΚ.28688/14 (ΦΕΚ-2408 Β//10-9-14) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 46596/22-11-04 (ΦΕΚ 1793 Β/6-12-04) κ.υ.α. περ καθορισμο λεπτομερειν εφαρμογς του ρθρου 56Α του Ν. 2725/99 (ΦΕΚ-121 Α) "Ερασιτεχνικς και επαγγελματικς αθλητισμς και λλες διατξεις", πως ισχει
11-9-14  ΦΕΚ-2406 Β/9-9-14 :
ΥΠΑΙΘ 137433/Γ2/14 : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 63447/Γ2/27-06-05 υ.α. (Β 921) με θμα "Ωρολγιο πργραμμα των μαθημτων των τξεων Α, Β και Γ του Ενιαου Λυκεου
ΥΠΑΙΘ  137429/γ2/14 : Διδασκαλα β' ξνης γλσσας στο Γυμνσιο
ΥΠΑΙΘ  137430/γ2/14 : Διδασκαλα ξνης γλσσας στο Γενικ Λκειο
ΥΠΑΙΘ  137437/γ2/14 : Πργραμμα Σπουδν του μαθματος "Τεχνολογα" για τις Α, Β, Γ τξεις Γυμνασου
11-9-14  ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. Α2/797/14 (ΦΕΚ-2398 Β/9-9-14) : Ρθμιση θεμτων σχετικ με τον τρπο, τον τπο και τη διαδικασα επιβολς των προστμων που επιβλλονται απ τα ελεγκτικ ργανα κατ τη διαπστωση παρβασης, σε εφαρμογ των διατξεων του Ν. 4264/14, αναπροσαρμογ των ποσν και κθε λλη λεπτομρεια
11-9-14  ΥΠΥΜΕΔΙ Α/51967/4086//10-9-14 : Διευκρινσεις περ της καταβολς τλους αδεας κυκοφορας Επιβατηγο Δημσιας Χρσης (ΕΔΧ) αυτοκιντου λγω αλλαγς εξωτερικο χρωματισμο
10-9-14  ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 2012/3-9-14 : Τροποποισεις των ν. 4015/11 και ν. 2810/00 "Αγροτικς Συνεταιριστικς Οργανσεις"
10-9-14 ΥΠ.ΕΣ. 31178/9-9-14 : Ασφαλιστικ καθεστς των δημρχων που αποκτον το αξωμα αυτ για πρτη φορ απ την επομνη ναρξη ισχος του ν. 4093/12
10-9-14   ΥΠ.ΕΣ. 33905/9-9-14 : Εννοια του τους κατ τη λψη της ειδικς δειας των αιρετν
10-9-14   ΥΠ.ΕΣ. 33961/ΕΓΚ.50/10-9-14 : Πργραμμα εθελοντικς κινητικτητας - παρταση
10-9-14  ΦΕΚ-2397 Β/9-9-14 :
K.Y.A. 41030/14 :
Καθορισμς της διαδικασας και του τρπου απδοσης στην εταιρεα "ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Αννυμη Εταιρεα (διακριτικς ττλος "ΕΚΧΑ ΑΕ") του ποσο που απομνει απ τα παρακρατηθντα υπρ του μισθου υποθηκοφλακα δικαιματα μετ την καταβολ των δαπανν για την ναρξη της λειτουργας του Κτηματολοικο Γραφεου, κατ τις διατξεις της περ. γ της παρ. 6 του ρθρου 23 του Ν. 2664/98 (Α 275) πως χει τροποποιηθε και ισχει
Κ.Υ.Α. 41024/14 : Καθορισμς του τρπου και της διαδικασας εσπραξης των υπρ της εταιρεας "ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Αννυμη Εταιρεα" (διακριτικς ττλος "ΕΚΧΑ ΑΕ") πγιων ανταποδοτικν τελν κτηματογρφησης της παρ. 10 περ. α υποπερ. αα και γ του ρθρου 2 του Ν. 2308/95 (Α 114) πως χει τροποποιηθε και ισχει
10-9-14  ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. 29502/85/14 (ΦΕΚ-2390 Β/8-9-14) : Τροποποηση και συμπλρωση της υπ' αριθμ. 5072/6/13 απφασης περ επανακαθορισμο των ρων και προυποθσεων ηλεκτρονικς υποβολς στοιχεων για θματα αρμοδιτητας του Σματος Επιθερησης Εργασας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμο Απασχολσεως Εργατικο Δυναμικο (ΟΑΕΔ), πως τροποποιθηκε και συμπληρθηκε με την υπ' αριθμ. 28153/126/13 απφαση του
10-9-14  ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1193/14 (ΦΕΚ-2388 Β/8-9-14) : Συμπλρωση της ΠΟΛ.1080/14 απφασης - Ρθμιση ειδικτερων θεμτων κτακτο ειδικο τλους ακιντων (ΕΕΤΑ)
10-9-14 ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 9518/105294/14 (ΦΕΚ-2393 Β/8-9-14) : Τροποποηση των Παραρτημτων Ι,ΙΙ,ΙΙΙ, IV και V του ρθρου 26 του Π.Δ. 365/02 (Α 307), πως ισχει, σε συμμρφωση προς την Εκτελεστικ Οδηγα 2014/83/ΕΕ της Επιτροπς --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
10-9-14  ΦΕΚ-2395 Β/8-9-14 :
Κ.Υ.Α. 36830/14 (ΦΕΚ-2395 Β/8-9-14) :
Εξαρση των υπηρεσιν ηλεκτρονικν επικοινωνιν και των συναφν προς αυτς πληροφοριακν συστημτων του Υπουργεου Εξωτερικν απ το πλασιο λειτουργας του "Ενιαου Συστματος Πληρωμν" της Γενικς Γραμματεας Πληροφοριακν Συστημτων (ΓΓΠΣ)
Κ.Υ.Α. 1545/109527/14 : Τροποποηση της υπ'αριθμ. 4435/144452/22-11-13 (ΦΕΚ-3078 τ.Β/4-12-13) κ.υ.α., σχετικ με τον "Καθορισμ διαδικασας υπαγωγς αιτσεων ενσχυσης μεταποησης και εμπορας γεωργικν προιντων σε προγρμματα ενσχυσης για την περοδο 2007-2013 καθς και της διαδικασας καταβολς των ενισχσεων στους δικαιοχους"
10-9-14 K.Y.A. Φ.900/34/81947/Σ.277/14 (ΦΕΚ-2385 Β/8-9-14) : Καθορισμς διοικητικν διαδικασιν αρμοδιτητας Υπουργεου Εθνικς Αμυνας, οι οποες διεκπεραινονται και μσω των Κντρων Εξυπηρτησης Πολιτν (ΚΕΠ)
9-9-14   ΥΠΑΙΘ Φ.151/142446/Β6/9-9-14 : Υποβολ ηλεκτρονικο μηχανογραφικο δελτου για την εισαγωγ στην Τριτοβθμια Εκπαδευση υποψηφων που πσχουν απ σοβαρς παθσεις, σε ποσοστ 5% επιπλον των θσεων εισακτων, τους 2014
9-9-14  ΟΑΕΕ 22/9-9-14 : Μεωση επιτοκου αναχρηματοδτησης Ευρωπαικς Κεντρικς Τρπεζας
9-9-14 Π.Δ. 119/14 (ΦΕΚ-188 Α/8-9-14) : Προσαρμογ του ελληνικο δικαου στην Οδηγα 2008/106/ΕΚ του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου, της 19ης Νοεμβρου 2008 για το ελχιστο εππεδο εκπαδευσης των ναυτικν και της Οδηγας 2012/35/ΕΕ του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου, της 21ης Νοεμβρου 2012 "περ τροποποισως της Οδηγας 2008/106/ΕΚ για το ελχιστο εππεδο εκπαδευσης των ναυτικν"
9-9-14  ΥΠ.ΕΣ. 33466/8-9-14 : Ευρωπαικ Πργραμμα για την Απασχληση και την Κοινωνικ Καινοτομα (EaSI), 2014-2020 : Στοχευμνο Σχδιο Κινητικτητας ("Η πρτη σου δουλει μσω του EURES")
9-9-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1198/14 (ΦΕΚ-2382 Β/8-9-14) : Τπος και περιεχμενο της δηλωσης ΦΠΑ
8-9-14 Κ.Υ.Α. Υ1Γ/ΓΠ/ΟΙΚ.75888/14 (ΦΕΚ-2377 Β/5-9-14) : Ενταξη διαδικσιν αρμοδιτητας του Υπουργεου Υγεας στα ΚΕΠ που λειτουργον ως Ενιαα Κντρα Εξυπηρτησης (ΕΚΕ)
8-9-14 ΙΚΑ Φ08/556/29-8-14 : Τροποποηση των διατξεων του Π.Δ. 318/92 περ αξιολγησης των ουσιαστικν προσντων που προσωπικο των δημοσων υπηρεσιν και των ΝΠΔΔ -- > βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
5-9-14 ΥΠ.ΕΣ. 33094/4-9-14 : Εξλιξη των υποχρεσεω των ΟΤΑ προς τρτους
5-9-14 ΥΠ.ΕΣ. 29599/28-7-14 : Εξλιξη των υποχρεσεων των ΟΤΑ προς τρτους
5-9-14 ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 3715/110509/5-9-14 : Προσωριν κτακτα μτρα στριξης παραγωγν ορισμνων φροτων και λαχανικν
4-9-14 ΥΠΑΙΘ Φ.251/139377/Β6/4-9-14 : Εγγραφς των εισαγομνων στη τριτοβθμια εκπαδευση για το ακαδημαικ τος 2014-2015
4-9-14 ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. Α2/809/4-9-14 : Εγκκλιος σχετικ με τη διθεση προιντων αρτοποιας
4-9-14 ΥΠ.ΥΓ. Υ1Γ/ΓΠ/ΟΙΚ.76209/1-9-14 : Υγειονομικο λεγχοι στα σχολεα ημερσια και νυχτεριν λων των βαθμδων και των ειδικν κατηγοριν, ιδιωτικν και δημσιων και στους βρεφικος, βρεφονηπιακος - παιδικος σταθμος δημσιους και ιδιωτικος
4-9-14 Π.Δ. 116/14 (ΦΕΚ-185 Α/3-9-14) : Οργανισμς του Υπουργεου Ανπτυξης και Ανταγωνιστικτητας
4-9-14 Κ.Υ.Α. ΔΟΛ/ΚΕΠ/Φ.15/43/ΟΙΚ.21149/14 (ΦΕΚ-2363 Β/3-9-14) : Καθορισμς της διοικητικς διαδικασας εκτπωσης βεβαισεων αρμοδιτητας ΟΑΕΕ οι οπος διεκπεραινονται και μσω των ΚΕΠ και τροποποηση των κ.υ.α. ΔΙΑΔΠ/Α1.12407 (ΦΕΚ-946 Β/2002) και υπ' αριθμ, ΔΙΑΔΠ/Ε/25289 (ΦΕΚ-1947 Β/2005)
3-9-14 ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 3672/109689/ΕΓΚ.2/3-9-14 : Θσπιση προσωρινν εκτκτων μτρων παραγωγν ροδκινων και νεκταρινιν
3-9-14 ΦΕΚ-2350 Β/1-9-14 :
ΥΠΕΘΑ Φ.429.1/20/370058/Σ.1400/14 : Αναβολ κατταξης των ερευνητν του Ευρωπαικο Οργανισμο Πυρηνικν Ερευνν (CERN)
Κ.Υ.Α. 26683/14 : Ελεθερη τηλεοπτικ μετδοση σημαντικν αθλητικν γεγοντων στα κρτη μλη της Ευρωπαικς Ενωσης για την περοδο 2014-2015
3-9-14 ΥΠΑΙΘ 134823/Γ7/14 (ΦΕΚ-2351 Β/2-9-14) : Ορισμς κριτηρων επιλογς για την πρσληψη προσωπικο με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου ορισμνου χρνου, εξειδικευμνου στους τομες του Κινηματογρφου, Κλασικο και Σγχρονου Χορο στα Καλλιτεχνικ Σχολεα
3-9-14 Π.Δ. 115/14 (ΦΕΚ-184 Α/2-9-14) : Αποδοχ παρατησης Υφυπουργο Παιδεας και Θρησκευμτων
3-9-14 ΥΠΑΙΘ Φ.3/528/137969/Γ1/2-9-14 : Λειτουργα σχολικν μονδων Πρωτοβθμιας Εκπαδευσης για το σχολικ τος 2014-2015. Ενημρωση και οδηγες
3-9-14 ΥΠΑΙΘ Φ.251/137827/Β6/2-9-14 : Επδειξη γραπτν δοκιμων
2-9-14 ΥΠΑΙΘ Φ.151/137543/Β6/2-9-14 : Εξετσεις Ελλνων του εξωτερικο τους 2014.
2-9-14 ΥΠΑΙΘ 137068/Γ6/1-9-14   :   Πρσκληση υποψηφων για πρσληψη προσωρινν αναπληρωτν και ωρομισθων απ τους κλδους του Ειδικο Εκπαιδευτικο Προσωπικο (Ε.Ε.Π.) και αναπληρωτν απ τον κλδο ΔΕ1 Ειδικο Βοηθητικο Προσωπικο (Ε.Β.Π.) για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικ τος 2014-2015
2-9-14 ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. Κ1-1480/14 (ΦΕΚ 2330 Β/29-08-2014) : ροι και προποθσεις καταλληλτητας των εκθεσιακν χρων.
2-9-14 ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡ. 9519/105300/14 (ΦΕΚ 2331 Β/29-08-2014) : Χοργηση δειας διθεσης στην αγορ σε σκευσματα φυτοπροστατευτικν προντων για ερασιτεχνικ χρση.
2-9-14 ΚΥΑ Φ.800/178/134726/14 (ΦΕΚ 2348 Β/01-09-2014) : Καθορισμς Φορων που εξαιρονται απ την εφαρμογ του ρθρου 38 του N. 3979/2011 για την πληρωμ δαπανν παροχς υπηρεσιν ηλεκτρονικν επικοινωνιν και των συναφν πληροφοριακν συστημτων μσω του Ε.Σ.Υ.Π.
2-9-14 ΙΚΑ Σ40/167/ΕΓΚ.53/28-8-14 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθ. 59 του ν.4277/2014, περ μη συνυπολογισμο των χρνων που χουν διανυθε σε καθεστς ειδικν εισοδηματικν ενισχσεων στο αντατο ριο αναγνωριστου πλασματικο χρνου σμφωνα με τις διατξεις του ρθ. 40 του ν. 3996/2011.
1-9-14 ΠΔ 111/14 (ΦΕΚ 178 Α/29-8-2014) : Οργανισμς του Υπουργεου Οικονομικν.
1-9-14 ΥΠ.ΕΣ. 32441/28-8-14 : Ενσωμτωση του σχεδου του προπολογισμο του τους 2015 των ΟΤΑ  και των ΝΠΔΔ  αυτν στη βση δεδομνων του Υπουργεου Εσωτερικν.
1-9-14 ΥΠ.ΥΓ. 74288/14 (ΦΕΚ 2336 Β/29-08-2014) : γκριση του θετικο καταλγου του ρθρου 12 παρ. 1 εδφιο α του Ν. 3816/2010, πως τροποποιθηκε και ισχει.
1-9-14 ΠΔ 112/14 (ΦΕΚ 179 Α/29-08-2014) : Οργανισμς Υπουργεου Τουρισμο.
1-9-14 ΠΔ 113/14 (ΦΕΚ 180 Α/29-08-2014) : Οργανισμς Υπουργεου Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Πρνοιας.
1-9-14  ΠΔ 114/14 (ΦΕΚ 181 Β/29-08-2014) : Οργανισμς Υπουργεου Παιδεας και Θρησκευμτων .
1-9-14 Ν. 4282/14 (ΦΕΚ 182 Α/29-08-2014) : Ανπτυξη Υδατοκαλλιεργειν και λλες διατξεις.
1-9-14 ΚΥΑ Α-47061/3652/14 (ΦΕΚ – 2324 Β/29-8-2014): Καθορισμς τιμολογιακς πολιτικς και τπων κομ­στρου μετακνησης στην περιοχ αρμοδιτητας ΟΑΣΑ Α.Ε. (Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.), καθς επσης και καθορισμς ενεργειν και θεσμικν, οργανωτι­κν, λειτουργικν και διοικητικν μτρων για την υλοποηση αυτς της πολιτικς

1-9-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1196/27-8-14 : Διευκρινσεις επ των διατξεων του ρθρου 11 του ν.4281/2014 (160 Α').
1-9-14 ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΑΔΠ/ΦΑ.2.3/21119/1-9-14 : Υπμνηση της υποχρωσης εφαρμογς του ρθρου 1 του ν.4250/2014 για την κατργηση της υποχρωσης υποβολς πρωττυπων επικυρωμνων αντιγρφων εγγρφων.
1-9-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1197/27-8-14 : Ανρτηση μισθωτηρων στο "ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΙΙ"
29-8-14 Π.Δ. 109/14 (ΦΕΚ-176 Α/29-8-14) : Οργανισμς του Υπουργεου Υποδομν, Μεταφορν και Δικτων
29-8-14 Π.Δ. 108/14 (ΦΕΚ-175 Α/28-8-14) : Οργανισμς του Υπουργεου Μακεδονας και Θρκης
29-8-14 Π.Δ. 107/14 (ΦΕΚ-174 Α/28-8-14) : Οργανισμς Υπουργεου Αγροτικς Ανπτυξης και Τροφμων
29-8-14 Π.Δ. 106/14 (ΦΕΚ-173 Α/28-8-14) : Οργανισμς του Υπουργεου Υγεας
29-8-14 Π.Δ. 105/14 (ΦΕΚ-172 Α/28-8-14) : Οργανισμς Υπουργεου Εσωτερικν
29-8-14  Π.Δ. 104/14 (ΦΕΚ-171 Α/28-8-14) : Οργανισμς Υπουργεου Πολιτισμο και Αθλητισμο
29-8-14 Π.Δ. 103/14 (ΦΕΚ-170 Α/28-8-14) : Οργανισμς Υπουργεου Ναυτιλας και Αιγαου
29-8-14 Π.Δ. 102/14 (ΦΕΚ-169 Α/28-8-14) : Οργανισμς της Γενικς Γραμματεας Ενημρωσης και της Γενικς Γραμματεας Επικοινωνας και Προβολς
29-8-14 Π.Δ. 101/14 (ΦΕΚ-168 Α/28-8-14) : Οργανισμς Υπουργεου Δικαιοσνης, Διαφνειας και Ανθρωπνων Δικαιωμτων
29-8-14 Π.Δ. 100/14 (ΦΕΚ-167 Α/28-8-14) : Οργανισμς Υπουργεου Περιβλλοντος, Ενργειας και Κλιματικς Αλλαγς
29-8-14  Π.Δ. 99/14 (ΦΕΚ-166 Α/28-8-14) : Οργανισμς του Υπουργεου Διοικητικς Μεταρρρθμισης και Ηλεκτρονικς Διακυβρνησης
29-8-14  ΥΠΑΙΘ 127947/Γ6/14 (ΦΕΚ-2311 Β/28-8-14) : Καθορισμς προυποθσεων, κριτηρων κι διαδικασας πρσληψης α) προσωρινν αναπληρωτν και ωρομισθδων Ειδικο Εκπαδευτικο Προσωπικο (ΕΕΠ) στις Σχολικς Μονδες Ειδικς Αγωγς και Εκπαδευσης (ΣΜΕ ΑΕ) και στα Κντρα Διαφοροδιγνωσης, Διγνωσης και Υποστριξης (ΚΕΔΔΥ) και β) προσωρινν αναπληρωτν Ειδικο Βοηθητικο Προσωπικο (ΕΒΠ) στις ΣΜΕΑΕ
29-8-14 ΟΑΕΕ 21/28-8-14 : Γνωστοποηση των διατξεων του ν. 4250/14
29-8-14 ΥΠ.ΥΓ. ΓΠ/ΟΙΚ.72218/14 (ΦΕΚ-2302 Β/27-8-14) : Τροποποηση του παραρτματος Α και Β του Π.Δ. 84/01 (ΦΕΚ-70 Α) "Οροι, προυποθσεις, διαδικασα και προδιαγραφς για την δρυση και λειτουργα Ιδιωτικν Φορων Παροχς Πρωτοβθμιας Φροντδας Υγεας (ΠΦΥ)"
29-8-14 ΦΕΚ-2285 Β/26-8-14 :
Κ.Υ.Α. 41711/14 : Καθορισμς του αρμδιου οργνου και της διαδικασας βεβαωσης των προστμων του Κδικα Μετανστευσης και Κοινωνικς Ενταξης
Κ.Υ.Α. 41712/14 : Καθορισμς ψους και τρπου απδειξης διθεσης επαρκν πρων, που προβλπονται ως προυπθεση για τη χοργηση θερησης εισδου χοργηση / ανανωση δειας διαμονς στις διατξεις του ν. 4251/14
29-8-14 ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. Α2/757/14 (ΦΕΚ-2271 Β/22-8-14) : Ρθμιση θεμτων για την οργνωση και λειτουργα των Κλιμακων Ελγχου Λαικν Αγορν και Υπαιθρου Εμπορου
28-8-14 Κ.Υ.Α. Φ.10034/14323/372/14 (ΦΕΚ-2274 Β/25-8-14) : Τροποποηση της αριθμ. Φ.10034/2196/59/14 (ΦΕΚ-760 Β/27-3-14)κ.υ.α. "Καθορισμς Προγραμμτων και Αριθμο Δικαιοχων Λογαριασμο Αγροτικς Εστας τους 2014"
28-8-14  ΥΠ.ΕΣ. 16703/14 (ΦΕΚ-2231 Β/14-8-14) : Εγκατσταση μη δημσιων υπηρεσιν στο Συνοριακ Σταθμ Κπων Ν. Εβρου για τη διανομ διαφημιστικν φυλλαδων και τουριστικν οδηγν για την προβολ του τπου
28-8-14 ΥΠ.ΥΓ. ΓΠ/ΟΙΚ.4963/14 (ΦΕΚ-2308 Β/27-8-14) : Τεχνικς προδιαγραφς για τη συστγαση ιδιωτικν φορων παροχς υπηρεσιν πρωτοβθμιας φροντδας υγεας
28-8-14 ΥΠ.ΤΟΥΡ. 18400/28-8-14 : Διαδικασα επκτασης της Αδειας Ξενγησης επαγγελματιν ξεναγν σε γλσσες πραν των αναγραφομνων στην δει τους
28-8-14 Π.Δ. 98/14 (ΦΕΚ-164 Α/26-8-14) : Λειτουργα και αρμοδιτητες του Διοικητικο Συμβουλου του Οργανισμο Μεσολβηης και Διαιτησας
28--8-14 Αριθμ. 116/1/14 (ΦΕΚ-2289 Β/27-8-14) : Θσπιση του Κδικα Δεοντολογας του Ν. 4224/13
27-8-14 ΥΠ.ΕΣ. 32023/25-8-14 : Κατευθυντρια οδηγα 3 της Ενιαας Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Συμβσεων για τη "συμφωνα πλασιο" στις δημσιες συμβσεις
27-8-14 ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΔΑΔ/Φ.32.12/645/ΟΙΚ.20907/27-8-14 : Τροποποηση διατξεων του ΠΔ 318/92 (Α 161) περ αξιολγησης των ουσιαστικν προσντων του προσωπικο των δημοσων υπηρεσιν και των νπδδ
27-8-14  ΦΕΚ-2283 Β/26-8-14 :
Κ.Υ.Α. Α/ΟΙΚ.45787/3551/14 : Οριστικοποηση συμβατικν δαπανν - εσδων - αντισταθμιστικς καταβολς χρσεων 2009, 2010, 2011, 2012 και 2013 , επαναπροσδιορισμς συμβατικν δαπανν - εσδων - αντισταθμιστικς καταβολς χρσης 2014 και προυπολογιστικς καθορισμς συμβατικν δαπανν - εσδων αντισταθμιστικς καταβολς χρσεων 2015, 2016 και 2017 στον ΟΑΣΘ
Κ.Υ.Α. Α/ΟΙΚ.45788/3552/14 : Καθορισμς κομστρων του ΟΑΣΘ
27-8-14  ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2/20910/27-8-14 : Παροχ διευκρινσεων σχετικ με τη "Βεβαωση Υποβολς Γνωστοποησης" δρυσης και λειτουργας α) Καταστημτων Υγειονομικο Ενδιαφροντος διθεσης τροφμων και ποτν (Κατηγορας ΙΙΙ της Υγειονομικς Διταξης), β) Καταστημτων Παροχς Υπηρεσιν Υγειονομικο Ενδιαφροντος καθς και γ) Γυμναστηρων και Ιδιωτικν Σχολν Εκμθησης Αθλημτων
27-8-14 ΥΠ.ΟΙΚ. Δ18Α/5020328/ΕΞ2014/22-8-14 : Κοινοποηση διατξεων του ν. 4256/14 "Τουριστικ πλοα και λλες διατξεις" (ΦΕΚ-92 Α) - Κατργηση ορισμνων διατξεων του ν. 2743/99 - Παροχ διευκρινσεων επ των κοινοποιομενων διατξεων
27-8-14 ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΑΙΓ. 631.1/2175/26-8-14 : Διαββαση επικαιροποιημνου εγχειριδου διαδικασιν συστματος safeSeaNet στο πλασιο εφαρμογς του Π.Δ. 81/14
26-8-14  ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κ.ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ σχετικ με ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ :
1. Εξαρεση προμηθειν απ την νταξη στο ΕΠΠ.
2. Προμθειες τροφμων, φαρμκων, καυσμων και αναλωσμων ειδν.
3. Οικονομικς και τοπικς νομαρχιακς εφημερδες.
4. Αντγραφα των δικαιολογητικν συμμετοχς σε διαγωνισμος.
5. Εγγυσεις συμμετοχς, καλς εκτλεσης, προκαταβολς και καλς λειτουργας.
5.1 Εγγηση συμμετοχς.
5.2 Εγγηση καλς εκτλεσης.
5.3 Εγγηση προκαταβολς.
5.4 Εγγηση καλς λειτουργας.
6. Τιμ προσφορς σε διαγωνισμος καυσμων.
7. Απ’ ευθεας ανθεση για λγους αποκλειστικτητας.
8. Εθνικ Σστημα Ηλεκτρονικν Δημοσων Συμβσεων (ΕΣΗΔΗΣ).
8.1 ννοια.
8.2 Λειτουργα.
9. Εξαρεση των συμβσεων με τη ΔΕΠΑ ΑΕ απ τον προληπτικ λεγχο του Ελεγκτικο Συνεδρου. 
Το παραπνω υλικ θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ.ΙΩΑΝΝΗ
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (26/08/2014)
26-8-14 ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.10055/10947/791/14 (ΦΕΚ-2268 Β/22-8-14) : Τροποποηση και συμπλρωση καταστατικν διατξεων των Τομων Σνταξης και Πρνοιας Εφημεριδοπωλν και Υπαλλλων Πρακτορεων Αθηνν των αντστοιχων κλδων κριας ασφλισης και Πρνοιας του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ καθς και διατξεων υγειονομικς περθαλψης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
26-8-14 ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 7057/102367/14 (ΦΕΚ-2266 Β/21-8-14) : Τεχνικς Κανονισμς αποδοχς ποικιλιν αρωματικν και φαρμακευτικν φυτν (νηθος, βασιλικς, χαμομλι, θυμρι και ργανη)
22-8-14  ΥΠΟΜΕΔΙ Δ17Α/06/90/ΦΝ433Γ/ΕΓΚ.13/20-8-14 : Κατργηση ορων στις αναθσεις δημοσων ργων, μελετν και παροχς συναφν υπηρεσιν
22-8-14 Π.Δ. 95/14 (ΦΕΚ-162 Α/20-8-14) : Ηλεκτρονικ κατθεση δικογρφων, ηλεκτρονικ χοργηση σχετικν πιστοποιητικν και λοιπν εγγρφων στο Ελεγκτικ Συνδριο
21-8-14 Κ.Υ.Α. Φ.Α.2.1/20464/14 (ΦΕΚ-2262 Β/20-8-14) : Κατργηση συστματος αδειοδτησης για τα επαγγλματα του Τεχνικο Συντρησης Εργων Τχνης και του Τεχντη Συντρησης Εργων Τχνης - Αποκατστασης
21-8-14 Κ.Υ.Α. 47563/4181/14 (ΦΕΚ-2254 Β/19-8-14) : Καθορισμς διοικητικν διαδικασιν και των αντστοιχων εντπων τους, που διεκπεραινονται και μσω των Κντρων Εξυπηρτησης Πολιτν (ΚΕΠ) --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
21-8-14 K.Y.A. 31143/14 (ΦΕΚ-2263 Β/20-8-14) : Συμψηφισμς οφειλν δμων προς το Ελληνικ Δημσιο και τα Ασφαλιστικ Ταμεα και τροποποηση της υπ' αριθμ. 46683/13 (3186 Β) μοιας απφασης
21-3-14 Κ.Υ.Α. 675/92751/14 (ΦΕΚ-2259 Β/20-8-14) : Ανθεση στον ΕΛΓΑ της υλοποησης του προγρμματος κρατικν οικονομικν ενισχσεων : Μτρα υπρ των παραγωγν της χρας που οι γεωργικς τους εκεμετλλευσης ζημιθηκαν απ θεομηνες ..... κατ τη χρονικ περοδο Ιαν.-Δεκ. 2011
21-3-14 Κ.Υ.Α. 706/96129/14 (ΦΕΚ-2258 Β/20-8-14) : Τροποποηση της αριθμ. 425/42522/13 κ.υ.α. "Διαδικασα υποβολς της ετσιας Ενιαας Δλωσης Καλλιργειας/ Εκτροφς, σε εφαρμογ του Ν. 3877/10 (ΦΕΚ-160 Α), τρποι καταβολς της ειδικς ασφαλιστικς εισφορς υπρ του ΕΛΓΑ και Ασφαλιστικ Ενημερτητα"
21-3-14  ΥΠ.ΕΣ. Φ.131360/13554/14-8-14 : Περ θητεας ληξιρχου
20-8-14 Κ.Υ.Α. ΔΟΛ/ΚΕΠ/Φ15/35/ΟΙΚ.19747/14 (ΦΕΚ-2252 Β/19-8-14) : Καθορισμς της διαδικασας εκτπωσης βεβαισεων και πιστοποιητικν αρμοδιτητας ΕΛΓΑ και κατργηση των υπ' αριθμ, 9924 (ΦΕΚ-684 Β/2003) και υπ' αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Ε/8217 (ΦΕΚ-600/Β/2005) κ.υ.α.
20-8-14 ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΑΙΓ. ΜΟΝΙΜΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 8/14 : Αγορανομικο λεγχοι - Ενργειες λιμενικν οργνων - Κυρσεις κατ παραβατν - Συντονισμς ενεργειν --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
20-8-14 ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. Κ1/1277/4-8-14 : Πιλοτικ εφαρμογ για να τος, προαιρετικς λειτουργας καταστημτων τις Κυριακς - Αξιολγηση μτρου - Προτσεις
20-8-14 ΥΠ.ΕΣ. 31635/ΕΓΚ.49/19-8-14 : Θματα προσωπικο ΟΤΑ και ΝΠΙΔ αυτν που ρυθμζονται με τις διατξεις του ν. 4257/14 και 4258/14
20-8-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1195/14-8-14 : Κοινοποηση της υπ' αριθμ. 49/14 Γν.ΝΣΚ σχετικ με τη συνυπευθυντητα αναφορικ με τις οφειλς των δημοτικν επιχειρσεων που εξοφλονται απ τους ΟΤΑ σμφωνα με το ν. 4071/12
19-8-14 ΥΠ.ΥΓ. Υ9/ΟΙΚ.70522/14 (ΦΕΚ-2247 Β/18-8-14) : Καθορισμς, διαδικασα και τρπος απδοσης του ποσο "επιστροφς" (rebate)  του ρθρου 100 παρ. 5 του ν. 4172/13
19-8-14 Κ.Υ.Α. 39873/14 (ΦΕΚ-2245 Β/18-8-14) : Καθορισμς των Προτπων Δεσμεσεων για την Αδειοδτηση των Στρατηγικν Επενδσεων
19-8-14 ΦΕΚ-2243 Β/18-8-14 : 
ΥΠ.ΥΓ. ΔΥΓ3/ΓΠ/ΟΙΚ.70519/14 : Ρθμιση επιστροφν rebate : Τροποποηση της υπ' αριθμ. ΓΥ/οικ.3457/ απφασης του Υπ.Υγεας "Ρθμιση θεμτων Τομολγησης Φαρμκων" κλπ..
ΥΠ.ΥΓ. 70520/14 : Μηχανισμς αυτματων επιστροφν (claw back) φαρμακευτικς δαπνης τους 2014-2015
ΥΠ.ΥΓ. Υ9/ΟΙΚ.70521/14 : Βραχυπρθεσμα και Μακροπρθεσμα Μτρα Ελγχου της Συνταγογρφησης και Εκτλεσης Εργαστηριακν Εξετσεων
19-8-14 ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΑΙΓ. Φ.514.1/3168/28-7-14 : Καθορισμς ρων - προυποθσεωμ εκμσθωσης εξοπλισμο θαλασσων μοτοποδηλτων για υδροπροωθομενη ανψωση με την εμπορικ ονομασα x-jetpacks
19-8-14 ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΑΙΓ. Φ.514.1/3169/28-7-14 : Καθορισμς ρων - προυποθσεων εκμσθωσης εξοπλισμο θαλασσων μοτοποδηλτων για υδροπροωθομενη ανψωση με την εμπορικ ονομασα flyboard
19-6-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1194/14-8-14 : Αξιοποηση των διατξεων της Αρχς Καταπολμησης της Νομιμοποησης Εσδων απ Εγκληματικς Δραστηριτητες και της Χρηματοδτησης της Τρομοκρατας και Ελγχου των Δηλσεων Περιουσιακς Κατστασης (Αρχ του ρθρου 7 του ν. 3691/08)
19-8-14 ΥΠ.ΕΣ. 27660/18-8-14 : Λειτουργα Περιφερειακν Ταμεων Ανπτυξης ενψει εγκατστασης νων περιφερειακν αρχν
19-8-14 ΥΠ.ΤΟΥΡ, 16996/31-7-14 : Σμφωνη γνμη για ενργειες τουριστικς ποβολς
18-8-14 ΥΠ.ΕΣ. 31477/ΕΓΚ.48/14-8-14 : Εκλογ νων οργνων της Ενωσης Περιφερειν Ελλδας (ΕΝ.Π.Ε.)
18-8-14 ΥΠ.ΕΣ. 25171/7-7-14 : Κατρτιση πινκων εκλογων για την εκλογ των αιρετν εκπροσπων των υπαλλλων στα Υπηρεσιακ Συμβολια
18-8-14 ΥΠΕΚΑ 111999/1968/14-8-14 : Δημοσευση του Ν. 4278/14 "Φροι, Στρατολογα και λλες διατξεις" και εφαρμογ του ρθρου 59 αυτο στα πλασια υλοποησης των ενταγμνων πρξεων/ργων των Μτρων 226, Δρση 1 και 125Β του Προγρμματος Αγροτικς Ανπτυξης της Ελλδος 2007-2013 "Αλξανδρος Μπαλτατζς"
14-8-14 ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κ.ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ σχετικ με το νο καθεστς ανθεσης Δημοσων Συμβσεων (Καταργονται ο ΕΚΠΟΤΑ και το Π.Δ. 28/80)
Το παραπνω υλικ θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ.ΙΩΑΝΝΗ 
ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (14/08/2014)
14-8-14 ΥΠΕΚΑΠ 23018/Δ.28/14 (ΦΕΚ-2199 Β/11-8-14) : Καθορισμς κριτηρων επιλογς μαθητν, για εισαγωγ στις Σχολς Επαγγελματικς Κατρτισης (ΣΕΚ) του ΟΑΕΔ του Ν. 4186/13
14-8-14 Κ.Υ.Α. Δ1/Α/ΟΙΚ.13316/14 (ΦΕΚ-2220 Β/13-8-14) : Κατανομ τους 2014 ποστητας 133.000 χιλιολτρων αυτοσιου βιοντζελ, σμφωνα με τις διαταξεις του ρθρου 15Α παρ. 7 του ν. 3054/02 , πως ισχει
14-8-14 ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΑΙΓ. 2141.1/9068/14 (ΦΕΚ-2212 Β/12-8-14) : Κρωση του αριθμ. 78/14 Κανονισμο "Οργανικ σνθεση και κατανομ του προσωπικο του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στις περιφερειακς υπηρεσες του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και στη Μονιμη Ελληνικ Αντιπροσωπεα της Ευρωπαικς Ενωσης" ο οποος εξεδθη απ τον Αρχηγ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ
14-8-14 Π.Δ. 94/14 (ΦΕΚ-16 Α/13-8-14) : Τροποποηση του π.δ. 246/06 (Α 261) "Γενικς Κανονισμς Προσωπικο των ΚΤΕΛ ΑΕ και των ΚΤΕΛ του ν. 2963/01"
14-8-14  ΥΠ.ΕΣ. 31433/14-8-14 : Συμπλρωση της υπ' αριθμ. 45/οικ.30755/8-8-14 εγκυκλου
14-8-14 ΟΠΕΚΕΠΕ 114610/14-8-14 : Εγχειρδιο διαδικασας ελγχου - γκρισης πληρωμς δρσεων του Μτρου 2.1.4. "Γεωργοπεριβαλλοντικς ενισχσεις"
14-8-14 ΥΠ.ΕΣ. 31330/13-8-14 : Εναρξη παραγωγικς λειτουργας των ργων ψηφιοποησης ληξιαρχικν πρξεων στα πλασια του ργου "Εθνικ Μητρο - Μητρο Πολιτν"
14-8-14 ΥΠ.ΟΙΚ. Δ6Α/1116174/ΕΞ2014/14 (ΦΕΚ-2218 Β/13-8-14) : Καθορισμς διαδικασας προκρυξης ανοιχτο διαγωνισμο για την πλρωση των θσεων του Προδρου και των Μελν του Διοικητικο Συμβουλου του Ελληνικο Δημοσιονομικο Συμβουλου και της γραμματειακς υποστριξης της Επιτροπς και λοιπ θματα
14-8-14 ΥΠ.ΟΙΚ.ΔΠΕΙΣ/Α/1116352/ΕΞ2014/14 (ΦΕΚ-2215 Β/13-8-14) : Συμπλρωση της υπ' αριθμ. ΔΠΕΙΣ/Α/1120401/ΕΞ2013/ (ΦΕΚ-1867 Β) "Καθορισμς προυποθσεων και διαδικσας για την εξαρεση απ τον αυτεπγγελτο συμψηφισμ χρηματικν απαιτσεων οφειλετν ναντι του Δημοσου με βεβαιωμνα αλλ μη ληξιπρθεσμα χρη αυτν προς το Δημσιο"
14-8-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1191/12-8-14 : Φορολογικ μεταχεριση των ποσν επιστροφς κατ' εφαρμογ του μηχανισμο αυτματης επιστροφς (claw back)  και του κλιμακομενου ποσοστο επ των οφειλν του ΕΟΠΥΥ (rebate)  απ τους συμβεβλημνους ιδιτες παρχους υπηρεσιν υγεας, με βση τις διατξεις του ρθρου 100 του ν. 4172/13
13-8-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1192/12-8-14 : Αναστολ της προθεσμας για την σκηση ενδικοφανος προσφυγς ενπιον της Υπηρεσας Εσωτερικς Επανεξτασης (Διεθυνση Επλυσης Διαφορν), καθς και για την κδοση αποφσεων επ ενδικοφανεν προσφυγν, κατ το χρονικ διστημα απ 1 ως 31 Αυγοστου
13-8-14 ΥΠΕΚΑ 174404/13-8-14 : Διευκρινσεις σχετικ με τη γνωμοδοτηση φορων κατ τη διαδικασα ανανωσης και τροποποησης της Απφασης Εγκρισης Περιβαλλοντικν Ορων ργων δραστηριοττων των υποκατηγοριν Α1 και Α2
13-8-14 Υ.Α. 14815/14 (ΦΕΚ-2207 Β/12-8-14) : Τροποποηση και συμπλρωση της υπ' αριθμ. 12179/2-7-14 υ.α. (ΦΕΚ-1893 Β/11-7-14) "Καθορισμς ημερσιων και εβδομαδιαων νομαρχιακν και τοπικν εφημερδων που χουν τη δυναττητα καταχρησης δημοσιεσεων των φορων του Δημοσου
12-8-14 ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 1872/103053/12-8-14 : Νομοθετικ πλασιο για την χρση και διαχεριση των βοσκοτπων (ρθρο 60 του ν, 4264/14)
12-8-14 ΟΠΕΚΕΠΕ 113619/12-8-14 :  Εγκκλιος διαδικασας υποβολς δλωσης εφαρμογς -2η Τροποποηση Δρσεων του Μτρου 2,1,4 "Γεωργοπεριβαλλοντικς ενισχσεις"
12-8-14 Κ.Υ.Α. 280/100007/14 (ΦΕΚ-2202 Β/11-8-14) : Διασυνοριακ παροχ υπηρεσιν στην ελληνικ επικρτεια σον αφορ στην πιστοποηση των φορων που εντσσονται στο σστημα παροχς γεωργικν συμβολων σε γεωργικς εκμεταλλεσεις, αρμοδιτητας του Υπουργεου Αγροτικς Ανπτυξης και Τροφμων
12-8-14 Κ.Υ.Α. 6171/101326/14 (ΦΕΚ-2200 Β/11-8-14) : Καθορισμς διαδικασιν και δικαιολογητικν για την επκταση της χοργησης πρωρης συνταξιοδτησης σε αλιες ενταγμνους στη Δρση 1 του Μτρου 4.2 του Αξονα Προτεραιτητας 4 του ΕΠΑΛ 2000-2006, οι οποοι υπγονται στις διατξεις του νμου 4093/12 για τον καθορισμ των νων ορων ηλικας ασφλισης και συνταξιοδτησης των ασφαλισμνων στον ΟΓΑ
12-8-14 ΣΣΕ ΠΚ 9/1-8-14 : Συλλογικ Σμβαση Εργασας Ετους 2013 της ΠΟΕ - ΟΤΑ
12-8-14  ΥΠΕΚΑΠ Φ.80000/ΟΙΚ.13601/2256/14 (ΦΕΚ-2198 Β/11-8-14) : Συντομογραφα ττλου Υπουργεου Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Πρνοιας
11-8-14 ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. 26182/510/14 (ΦΕΚ-2178 Β/8-8-14) : Καθορισμς κριτηρων και διαδικασας αξιολγησης και επιλογς, του με σμβαση εξαρτημνης εργασας ορισμνου χρνου εκπαιδευτικο προσωπικο, των Επαγγελματικν Σχολν (ΕΠΑΣ), των Σχολν Επαγγελματικς Κατρτισης (ΣΕΚ), των Πειραματικν Σχολν Επαγγελματικς Κατρτισης (ΠΣΕΚ) και των Ινστιτοτων Επαγγελματικς Κατρτισης (ΙΕΚ) του ΟΑΕΔ
11-8-14  Κ.Υ.Α 24235/14 (ΦΕΚ-2181 Β/8-8-14) : Ρθμιση ειδικτερων θεμτων εθνικν θεωρσεων εισδου που περιλαμβνονται στο ΠΔ 16/2004
11-8-14 ΥΠ.ΕΣ. 30972/ΕΓΚ.47/11-8-14 : Υποχρωση των ΟΤΑ για τη δημιουργα συνθηκν ελεθερης πρσβασης σε παραλα των Ατμων με Αναπηρα (ΑμεΑ)
11-8-14 Ν. 4281/14 (ΦΕΚ-160 Α/8-8-14) : Μτρα στριξης και ανπτυξης της ελληνικς οικονομας, οργανωτικ θματα Υπουργεου Οικονομικν και λλες διατξεις --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
11-8-14 Ν. 4280/14 (ΦΕΚ-159 Α/8-8-14) : Περιβαλλοντικ αναβθμιση και ιδιωτικ πολεοδμηση - Βισιμη ανπτυξη οικισμν - Ρυθμσεις δασικς νομοθεσας και λλες διατξεις
11-8-14 Ν. 4279/14 (ΦΕΚ-158 Α/8-8-14) : Κρωση της Σμβασης Δωρεας μεταξ της 1ης Υγειονομικς Περιφρειας Αττικς, του Γενικο Ογκολογικο Νοσοκομεου Κηφισις "Οι Αγιοι Ανργυροι" και του ΝΠΙΔ με την επωνυμα "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ "ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ" και λλες διατξεις
11-8-14 ΥΠ.ΕΣ. 30507/6-8-14 : Παροχ συμπληρωματικν οδηγιν για την κατρτιση του προυπολογισμο των ΟΤΑ οικ. ετους 2015
11-8-14 ΥΠΕΚΑ 38525/6-8-14 : Μεταβατικς διατξεις ν. 4269/14 "Χωροταξικ και πολεοδομικ μεταρρθμιση - Βισιμη ανπτυξη"
11-8-14 ΥΠ.ΕΣ. 41370/14 : Εξυπηρτηση δικηγρων
11-8-14 ΥΠ.ΕΣ. 30875/ΕΓΚ.46/8-8-14 : Ορκωμοσα, εγκατσταση και εκλογ μελν των συλλογικν οργνων των νων Περιφερειακν Αρχν
8-8-14 ΙΚΑ Π51/26/6-8-14 : Ενημρωση σχετικ με την ενδεχμενη υποβολ στα ΚΕ.Π.Α. Ιατρικν Βεβαισεων περ της μη διενργειας μτρησης CD4 απ το εργαστριο διαγνωστικς κυτταρολογας του Αττικο Νοσοκομεου
8-8-14 ΥΠ.ΥΓ. Υ5Β/ΓΠ/ΟΙΚ.69558/7-8-14 : Συστσεις σχετικ με τα δικαιματα ληπτν στις Υπηρεσες Ψυχικς Υγεας.
8-8-14 ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. Κ2/3743/14 (ΦΕΚ 2157 Β/06-08-2014) : Ορισμς Ημερσιων Οικονομικν Εφημερδων Β εξαμνου 2014.
8-8-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1188/14 (ΦΕΚ 2175 Β/07-08-2014) : Τροποποηση της απφασης Γενικο Γραμματα Δημοσων Εσδων ΠΟΛ 1259/05-12-2013 (ΦΕΚ 3119 Β) “Διαδικασα δικρισης ληξιπροθσμων οφειλν προς το Δημσιο σε εισπρξιμες και ανεπδεκτες εσπραξης – Εκχρηση αρμοδιοττων Γενικο Γραμματα Δημοσων Εσδων και καθορισμς αρμοδων οργνων”.
8-8-14 ΥΠ.ΕΣ. 30755/ΕΓΚ.45/8-8-14 : Εκλογ νων οργνων των Περιφερειακν Ενσεων Δμων και της Κεντρικς νωσης Δμων Ελλδας για τη Δημοτικ Περοδο 2014-2019.
8-8-14 ΥΠ.ΟΙΚ. Δ17Ε/5019272/ΕΞ2014/8-8-14 : Κοινοποηση της ΠΟΛ.1081/19.03.2014 Α.Υ.Ο περ κατργησης της υποχρωσης θερησης βιβλων και στοιχεων για σκοπος ΦΠΑ.
8-8-14 ΥΠ.ΕΣ. 41301/7-8-14 : Εφαρμογ των διατξεων του ν.4251/2014
8-8-14 ΥΠΕΚΑ 112594/4411/7-8-14 : Δημοσευση Απφασης για τον καθορισμ ημερησων και εβδομαδιαων νομαρχιακν και τοπικν εφημερδων που χουν τη δυναττητα καταχρησης δημοσιεσεων των φορων του Δημοσου.
8-8-14 ΥΠΥΜΕΔΙ Γ456/ΟΙΚ.47369/3672/7-8-14 : Δημοσευση στην Εφημερδα της Κυβερνσεως του ν.4276/2014 (ΦΕΚ Α'155-30-7-2014).
7-8-14 ΕΕΕΠ 116/3/14 (ΦΕΚ 2159 Β/06-08-2014) : Καθορισμς του τπου και του περιεχομνου του Ειδικο Δελτου για την δεια Καταλληλτητας Συντηρητν Τεχνικν Μσων και Υλικν Διεξαγωγς Τυχερν Παιχνιδιν σε Καζνο και μεταββαση στον Πρεδρο των σχετικν ενεργειν.
7-8-14 ΚΥΑ 34738/388/14 (ΦΕΚ 2152 Β/06-08-2014) : Καθορισμς του ψους του παραβλου για την διενργεια ελγχου μετ απ γγραφη καταγγελα του πσης φσεως ηλεκτρικο και ηλεκτρονικο εξοπλισμο που διατθεται πρκειται να διατεθε στην αγορ σον αφορ στην ηλεκτρομαγνητικ συμβαττητα.
7-8-14 ΚΥΑ ΔΕΦΚΔ/5018174/ΕΞ2014/14 (ΦΕΚ 2161 Β/06-08-2014) : Καθιρωση νου Πιστοποιητικο Ταξινμησης Οχημτων.
7-8-14 ΥΠ.ΕΣ. 30681/ΕΓΚ.44/7-8-14 : Τροποποηση και συμπλρωση της 28492/2009 (Β'931) απφασς μας περ οργνωσης και λειτουργεας των παιδικν χαρν των ΟΤΑ.
7-8-14 ΥΠ.ΕΣ. 30565/ΕΓΚ.43/6-8-14 : Ορκωμοσα των αιρετν των Δμων, εγκατσταση των νων αρχν και εκλογ μελν των συλλογικν οργνων των Δμων (Δημοτικ Περοδος: 1η Σεπτεμβρου 2014-31η Αυγοστου 2019).
6-8-14 ΥΠ.ΟΙΚ. 30/077/1945/4-8-14 : Αποστολ Σχεδου Επισμου Ελγχου στους τομες αρμοδιτητας της Διεθυνσης Αλκολης, Αλκοολοχων Ποτν, Ονου και Ζθου για το τος 2014.
6-8-14 ΙΚΑ 070/14/ΕΓΚ.52/6-8-14 : Ανακεφαλαιωτικ εγκκλιος σχετικ με το ωρριο υποδοχς κοινο και την εξυπηρτηση των συναλλασσομνων στις υπηρεσες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
6-8-14 ΚΥΑ 174072/14 (ΦΕΚ 2138 Β/05-08-2014) : Πρτυπες Περιβαλλοντικς Δεσμεσεις (ΠΠΔ) για ργα και δραστηριτητες της Κατηγορας Β της 12ης Ομδας «Ειδικ ργα και δραστηριτητες» του Παραρτματος XII της υπ’ αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ Β 21) υπουργικς απφασης, πως ισχει, και ειδικτερα για τα ργα με α/α 9 Χροι συγκντρωσης και διακνησης παλαιν μετλλων προσωρινς συγκντρωσης οχημτων τλους κκλου ζως και α/α 10 Χροι αποθκευσης και διακνησης οικοδομικν υλικν που περιλαμβνουν διακνηση χδην υλικν (μμος, χαλκι κ.α).
6-8-14 ΙΚΑ ΤΟ1/652/2354/ΕΓΚ.51/31-7-14 : Εφαρμογ των διατξεων διαδοχικς ασφλισης μεταξ ΕΤΕΑ και ΝΠΙΔ-ΤΕΑ. Αρμδια Υποκαταστματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τον χειρισμ των συνταξιοδοτικν περιπτσεων με τις διατξεις διαδοχικς ασφλισης μεταξ Ταμεων υποχρεωτικς Επαγγελματικς Ασφλισης και το ΕΤΕΑ.
6-8-14 ΟΓΑ 41789/28-7-14 : Προκαταβολ εισφορν μετακλητν αλιεργατν.
5-8-14 ΚΥΑ 34611/14 (ΦΕΚ 2113 Β/01-08-2014) : Διαδικασα καταλογισμο και επιμερισμο χρηματικν προστμων που επιβλλονται στην Ελληνικ Δημοκρατα λγω καταδκης για παραβισεις της ενωσιακς νομοθεσας, κατ’ εξουσιοδτηση του ρθρου 45, παργραφος 5 του Ν. 4042/2012.
5-8-14 ΥΠΥΜΕΔΙ 17910/1225/14 (ΦΕΚ 2129 Β/04-08-2014) : Προδιαγραφς ζωνν ασφαλεας, καθισμτων και αγκυρσεων ζωνν - καθισμτων σε σχολικ λεωφορεα και διατξεις μεταφορς μαθητν.
5-8-14 ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. Α2/704/14 (ΦΕΚ 2126 Β/04-08-2014) : Σσταση Τριμελν Επιτροπν χοργησης βεβαισεων σε παραγωγος πωλητς λακν αγορν κατ’ εφαρμογ της παρ. 1 του ρθρου 11 του Ν. 4264/2014 «σκηση εμπορικν δραστηριοττων εκτς καταστματος και λλες διατξεις » (ΦΕΚ Α118).
5-8-14 ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡ.6775/95986/14 (ΦΕΚ 2130 Β/04-08-2014) : Τεχνικς Κανονισμς Ελγχου και Πιστοποησης σπρων προς σπορ οσπρων και ορισμνων ψυχανθν.
5-8-14 ΕΠΑΘ 114/1/14 (ΦΕΚ 2125 Β/4-8-2014) : Μεταβατικς διατξεις για τον υπολογισμ των Ιδων Κεφαλαων των πιστωτικν ιδρυμτων που χουν την δρα τους στην Ελλδα βσει του Κανονισμο 575/2013 του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 26ης Ιουνου 2013.
5-8-14 ΥΠΥΜΕΔΙ 44871/988/14 (ΦΕΚ 2128 Β/04-08-2014) : Καθορισμς και εξειδκευση της ννοιας, των κριτηρων και του περιεχομνου του ευλγου του αιτματος στο πλασιο της καθολικς υπηρεσας.
5-8-14 ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡ. 3318/100631/5-8-14 : λεγχοι σε οινοποιητικς επιχειρσεις-τργος 2014.
5-8-14 ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡ. 2988/89710/5-8-14 : Εγκαταστσεις παραγωγς α' λης προοριζμενης για παραγωγ ξυδιο λεγχοι επ της παραγωγς και διακνησης του παραγμενου προντος.
5-8-14 Ν.4278/14 (ΦΕΚ 157 Α/04-08-2014) : Φροι, Στρατολογα και λλες διατξεις.
4-8-14 ΥΠ.ΕΣ. 29465/19-7-14 : Ζητματα εξφλησης ληξιπρθεσμων υποχρεσεων ΟΤΑ Α' και Β'  βαθμο καθς και Νομικν Προσπων τους, προς τις εταιρεες ΕΥΔΑΠ ΑΕ και ΕΥΑΘ ΑΕ.
4-8-14 ΚΥΑ 117393/Δ4/14 (ΦΕΚ 2099 Β/31-07-2014) : Ιδρσεις, Συγχωνεσεις και Καταργσεις Γυμνασων, Γενικν και Επαγγελματικν Λυκεων, Λυκειακν Τξεων και Ορισμς και Συγχωνεσεις Εργαστηριακν Κντρων.
4-8-14 ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡ. 64/92592/14 (ΦΕΚ 2111 Β/01-08-2014) : Ρθμιση θεμτων λειτουργας παρασκευαστηρου καταστημτων λιανικς πλησης κρετων.
4-8-14 ΥΠ.ΥΓ, Υ9α/οικ/62558/14 (ΦΕΚ 2111 Β/01-08-2014) : Επιτρεπμενα ρια δαπανν του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τις προς αυτν παρεχμενες υπηρεσες υγεας απ τους συμβεβλημνους ιδιτες παρχους, αν κατηγορα παρεχμενης υπηρεσας.
4-8-14  ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1189/1-8-14 : Κοινοποηση διατξεων της ρθμισης του ρθρου 43 του ν.4174/2013 (Α'170) πως ισχει.
4-8-14 ΥΠΥΜΕΔΙ ΑΣ10/33645/2767/14 (ΦΕΚ 2106 Β/31-07-2014) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. Φ4/οικ.27887/2166/23.5.2006 απφασης του Υπουργο Μεταφορν και Επικοινωνιν σχετικ με την «γκριση τεχνικν καννων ασφλειας για τις σιδηροδρομικς μεταφορς».
4-8-14 Ν. 4277/14 (ΦΕΚ 156 Α/1-8-2014) : Νο Ρυθμιστικ Σχδιο Αθνας-Αττικς και λλες διατξεις. --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
4-8-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1187/31-7-14 : Κοινοποηση της υπ'αριθ. 185/2014 γνωμοδτησης της Α'Τακτικς Ολομλειας του Ν.Σ.Κ. σχετικ με ρση κατασχσεων που χει επιβλει το Δημσιο σε βρος οφειλετν υπ ειδικ εκκαθριση κατ' ρθρο 46 46α ν.1892/1990.
4-8-14 ΥΠΥΜΕΔΙ 46678/3013/1-8-14 : Επκταση εφαρμογς και τροποποηση εγκυκλου
1-8-14 ΥΠ.ΕΣ. 30131/ΕΓΚ.42/31-7-14 : Πργραμμα Εθελοντικς Κινητικτητας: Χρονικ διστημα σνταξης αποφσεων μετατξεων
1-8-14 ΥΠ.ΕΣ. 26559/14 : Κατανομ σε Περιφρειες της χρας απ τους Κεντρικος Αυτοτελες Πρους με συνολικ ποσ ψους 108.400,00€, προς κλυψη αναγκν εφαρμογς του προγρμματος "Ολοκληρωμνο Σστημα Διαχερισης και Ελγχου" τους 2014.
1-8-14  ΥΠΑΙΘ 9386/1-8-14 : Πρσκληση Δικαιοχων για την επιστροφ των αδικαολογτως καταβληθντων διδκτρων τους 2010 απ τον πρην Ο.Ε.Ε.Κ.
1-8-14 ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΑΙΓ. 4433.7/27/14/31-7-14 : Υπεθυνος Ασφλειας Λιμενικς Εγκατστασης και Αναπληρωτς του.
1-8-14 ΥΠ.ΥΓ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.50125/14 (ΦΕΚ – 2094 Β/31-7-2014): Επιλογ διαγωνιστικς διαδικασας για τη διενρ­γεια των διαγωνισμν φαρμκων του Προγρμμα­τος Προμηθειν, Υπηρεσιν και Φαρμκων Υγεας (Π.Π.Υ.Φ.Υ.), του Υπουργεου Υγεας.
1-8-14 ΠΡΩΘ. Υ487/14 (ΦΕΚ – 2091 Β/31-7-2014): ρση της πολιτικς κινητοποησης των εργαζομνων στην εταιρεα «ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.) και εξουσιοδτηση Υπουργν να προβον σε ρση των μτρων που ελφθησαν στο πλασιο της πολιτικς κινητοποησης.
1-8-14 ΥΠ.ΟΙΚ. Δ6Α/1109983/ΕΞ2014/14 (ΦΕΚ – 2096 Β/31-7-2014): Τροποποηση και συμπλρωση της αριθμ. Δ6Α 1036682 ΕΞ2014/25-2-2014 (Β 478 και 558) απφασης του Γε­νικο Γραμματα Δημοσων Εσδων του Υπουργεου Οικονομικν, πως ισχει, περ μεταββασης αρμοδι­οττων και εξουσιοδτησης υπογραφς «Με Εντολ Γενικο Γραμματα Δημοσων Εσδων» σε ργανα της Φορολογικς Διοκησης.
1-8-14 ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. Α2/718/14 (ΦΕΚ – 2090 Β/31-7-2014): Κωδικοποηση Καννων Διακνησης και Εμπορας Προ­ντων και Παροχς Υπηρεσιν (Καννες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) .
1-8-14 ΟΑΕΕ ΔΙΑΣΦ/Φ.3/89/1066113/ΕΓΚ.20/31-7-14 : Ασφαλιστικ αντιμετπιση των εκτελεστικν μελν του Διοικητικο Συμβουλου της αννυμης εταιρας "ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ του ΔΗΜΟΣΙΟΥ", τα οποα πριν το διορισμ τους στις θσιες αυτς υπγονταν στην υποχρεωτικ ασφλιση του ΟΑΕΕ.
1-8-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1186/31-7-14 : Κοινοποηση διατξεων του ρθρου 52 του ν.4276/2014.
31-7-14 ΕΕΕΠ 116/11/14 (ΦΕΚ – 2081 Β/30-7-2014): Κανονισμς εσπραξης των πρων της Ε.Ε.Ε.Π..
31-7-14 ΥΠ.ΥΓ. 66790/14 (ΦΕΚ – 2084 Β/30-7-2014):  Τροποποηση της υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ. 104744 Υπουρ­γικς Απφασης (ΦΕΚ 2912/Β/30-10-2012) "Διαδικασα εφαρμογς συστματος τιμν αναφορς για την κα­τρτιση, αναθερηση και συμπλρωση του καταλ­γου συνταγογραφομενων φαρμκων" ως προς το ρθρο 5 παργραφος 2.
31-7-14 ΥΠ.ΟΙΚ. Δ2Γ/1106485/ΕΞ2014/14 (ΦΕΚ – 2079 Β/30-7-2014) : Καθορισμς ποσοτικν στχων τους 2014, για τις Ει­δικς Αποκεντρωμνες Υπηρεσες της Γενικς Διε­θυνσης Φορολογικς Διοκησης, καθς και των Δη­μσιων Οικονομικν Υπηρεσιν Α Τξης.
31-7-14 ΥΠ.ΥΓ. 66788/14 (ΦΕΚ – 2083 Β/30-7-2014): Επικαιροποιημνος κατλογος μη συνταγογραφομε-νων φαρμκων (ΜΗΣΥΦΑ).
31-7-14  ΚΥΑ ΔΜΕΟ/ΟΙΚ.2903/ΣΤ/ΟΙΚ.0621/Φ.911/14 (ΦΕΚ – 2052 Β/29-7-2014) : Μτρα περιορισμο κυκλοφορας οχημτων στο κντρο της Αθνας περιδου 2014-2015.
31-7-14 ΥΠ.ΟΙΚ. Δ19Γ/5018625/ΕΞ2014/30-7-14 : Κανονισμς (ΕΚ) 765/2008 και συμπλρωση της θσης 44 της Διασφησης.
31-7-14 ΕΑΑΔΗΣΥ 3220/30-7-14 : Η συμφωνα - Πλασιο στις Δημσιες Συμβσεις.
31-7-14 ΦΕΚ 2074 Β/30-7-2014 : 
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1184/14 :
Μηχανογραφικ διαχεριση των δηλσεων στοιχεων ακιντων (Ε9) για τον υπολογισμ του Ενιαου Φ­ρου Ιδιοκτησας Ακιντων.
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1185/14 : Τπος και περιεχμενο της δλωσης - πρξης διοικητι­κο προσδιορισμο Ενιαου Φρου Ιδιοκτησας Ακι­ντων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) τους 2014.

31-7-14 Ν. 4276/14 (ΦΕΚ – 155 Α/30-7-2014) : Απλοστευση διαδικασιν λειτουργας τουριστικν επι­χειρσεων και τουριστικν υποδομν, ειδικς μορφς τουρισμο και λλες διατξεις.
31-7-14 ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡ. ΓΠ/ΟΙΚ.3998/ΕΓΚ.3/31-7-14 : Σχετικ με τη σνταξη Οριστικν Πινκων Εκλογων για την ανδειξη αιρετν εκπροσπων των υπαλλλων στο Υπηρεσιακ Συμβολιο του Τ.Α.Π.Ι.Τ.
31-7-14 ΥΠ.ΟΙΚ. Δ17Ε/5018562/ΕΞ2014/31-7-14 : Διαμρφωση δασμολογητας αξας ορισμνων ευπαθν εμπορευμτων που εισγονται με το εμπορικ καθεστς της πλησης επ παρακαταθκη.
31-7-14 ΥΠ.ΕΡ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡ. 26547/1565/30-7-14 : Συμπλρωση της εγκυκλου με αρ. πρωτ. οικ.4800/173/13-2-2014
30-7-14 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - Μτρα στριξης και ανπτυξης της ελληνικς οικονομας, οργανωτικ θματα Υπουργεου Οικονομικν και λλες διατξεις --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
30-7-14 ΥΠ.ΥΓ. Υ10Α/ΓΠ/ΟΙΚ.60934/14 : Χαρακτηρισμς ως γονων, απομακρυσμνων, νησιωτικν και προβληματικν περιοχν για την παροχ κιντρων στους επικουρικος ιατρος.
30-7-14 ΚΥΑ 2/55378/0026/14 (ΦΕΚ 2050 Β/29-7-2014) : Καθορισμς ποσοστο των ετσιων διαθεσμων του Ταμεου Αρχιολογικν Πρων (Τ.Α.Π.) που αποδδεται, στον κρατικ προπολογισμ και ρθμιση σχετικν θεμτων.
30-7-14 ΟΠΕΚΕΠΕ 110203/30-7-14 : Εγχειρδιο διαδικασας ελγχου-γκρισης πληρωμς δρσεων του μτρου 2.1.4 "Γεωργοπεριβαλλοντικες ενισχσεις".
30-7-14 ΥΠΥΜΕΔΙ 42665/2710/30-7-14 : Πρσκληση εκδλωσης ενδιαφροντος για ορισμ Τεχνικν Υπηρεσιν σμφωνα με την οδηγα 2007/46/ΕΚ.
30-7-14 ΙΚΑ Α30/472/20/27-7-14 : Σχετικ με την παρακρτηση εισφορς ασθενεας υπρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ 4% συνταξιοχων Ι.Κ.Α. -Ε.Τ.Α.Μ. ασφαλσμνων στον Οργανισμ Περθαλψης Ασφαλισμνων Δημοσου (Ο.Π.Α.Δ.)
30-7-14 ΥΠΥΜΕΔΙ Α/ΟΙΚ.38926/2975/30-7-14 : Πληρωμ εισφορς 1% ρθρου 13 του ν. 2963/2001 (ΦΕΚ Α'268).
30-7-14 ΥΠ.ΟΙΚ. Δ17Ε/5018416/ΕΞ2014/30-7-14 : Τροποποηση του κανονισμο (ΕΕ) αριθ. 412/2013 του Συμβουλου με τον κανονισμ (ΕΕ) αριθ. 803/2014 της Επιτροπς.
30-7-14 ΡΑΕ 412/30-7-14 : Εγκκλιος σχετικ με τις λεπτομρειες εφαρμογς της αξιολγησης του προσωπικο της ΡΑΕ για την τριετα 2014-2017.
30-7-14 ΦΕΚ 2045 Β/28-7-2014 : 
ΕΕΕΠ 115/4Α/14 : Τροποποηση και κωδικοποηση της με αριθμ 107/5/30.05.2014 (Β 1637) απφασης της Ε.Ε.Ε.Π. , με ττλο "Ρθμιση θεμτων Πιστοποησης Τεχνικν Ηλεκτρονικν Τεχνικν-Ψυχαγωγικν Παιγνων και Παιγνιομηχανημτων και Τεχνικν Τυχερν Παιγνων και Παιγνιομηχανημτων τπου VLT και κατρτισης των σχετικν Μητρων".
ΕΕΕΠ ΠΡΠ4807170714/14 : Ορισμς του τπου της Βεβαωσης Εγγραφς στο Μητρο Πιστοποιημνων Τεχνικν Ηλεκτρονικν Τεχνικν Ψυχαγωγικν Παιγνων και Παιγνιομηχανημτων και Τεχνικν Τυχερν Παιγνων και Παιγνιομηχανημτων, τπου VLT.

30-7-14 ΚΥΑ 29531/14 (ΦΕΚ 2060 Β/29-7-2014) : Κατρτιση και υποβολ προπολογισμο των περιφερειν, οικονομικο τους 2015.
30-7-14 ΚΥΑ 29530/14 (ΦΕΚ 2059 Β/29-7-14) : Παροχ οδηγιν για την κατρτιση του προπολογισμο των δμων, οικονομικο τους 2015-τροποποηση της υπ'αριθμ. 7028/2004 (Β'253) απφασης.
30-7-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1183/14 (ΦΕΚ – 2049 Β/29-7-2014): Τροποποηση της ΠΟΛ.1287/30.12.2013 (ΦΕΚ Β 3366) απ­φασης του Γενικο Γραμματα Δημοσων Εσδων αναφορικ με τη διαδικασα επιστροφς φρου ει­σοδματος για τα νομικ πρσωπα κερδοσκοπικο χαρακτρα .
30-7-14 Π.Δ. 93/14 (ΦΕΚ – 154 Α/29-7-2014) : Tροποποηση διατξεων του Κεφαλαου Β του π.δ. 170/ 1996 «Κανονισμς Κατταξης δοκμων Πυροσβεστν και μεταθσεων του πυροσβεστικο προσωπικο του Πυροσβεστικο Σματος » (Α 131) .
29-7-14 ΕΕΕΠ 115/3/14 (ΦΕΚ 2042 Β/25-7-2014) : Τεχνικς Προδιαγραφς (ΤΕΠ) για τη διεξαγωγ Τυχερν Παιγνων μσω παιγνιομηχανημτων τπου VLT.
29-7-14 ΥΠ.ΕΣ 27934/14 (ΦΕΚ 2029 Β/25-07-2014) : Τροποποηση και συμπλρωση της 28492/2009 (Β' 931) απφασης μας περ οργνωσης και λειτουργας των παιδικν χαρν των ΟΤΑ. 
29-7-14 ΚΥΑ 2/53213/0022/14 (ΦΕΚ 2029 Β/25-07-2014) : Καθορισμς αποδοχν του προσωπικο που προσλαμβνεται με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου για τις παιδικς εξοχς - κατασκηνσεις η λειτουργα των οποων χει ανατεθε σε Δμους.
29-7-14 ΕΕΕΠ 115/4Β/14 (ΦΕΚ 2035 Β/25-7-2014) : Τροποποηση και κωδικοποηση της με αριθμ 110/2/14 (Β 1801) απφασης της Ε.Ε.Ε.Π. με ττλο : "Ρθμιση θεμτων διεξαγωγς και ελγχου Ηλεκτρονικν Τεχνικν Ψυχαγωγικν Παιγνων με Παιγνιομηχανματα".
29-7-14 ΥΠΕΚΑ 173829/14 (ΦΕΚ 2036 Β/25-7-14) : Τροποποηση της υπ'αριθ. 1958/2012 απφασης του Υπουργο Περιβλλοντος, Ενργειας και Κλιματικς Αλλαγς (Β'21), με την οποα κατατσσονται τα δημσια και ιδιωτικ ργα και δραστηριτητες σε κατηγορες και υποκατηγορες, σμφωνα με το ρθρο 1 παρ. 4 του Ν.4014/2011 (Α'209), πως αυτ χει τροποποιηθε και ισχει, ως προς την κατταξη ορισμνων ργων και δραστηριοττων της 2ης, 6ης, 9ης και 12ης Ομδας.
29-7-14 ΕΕΕΠ 115/2/14 (ΦΕΚ 2041 Β/25-7-2014) : Απφαση ρθμισης θεμτων διεξαγωγς και ελγχου τυχερν παιγνων που διεξγονται μσω παιγνιομηχανημτων τπου VLT.
29-7-14 ΙΚΑ Α22/409/9/25-7-14 : Μεωση εισφορν κατ'εφαρμογ των διατξεων του Ν.4254/2014.
29-7-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1174/14-7-14 : Διευκρινσεις για την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 19 του Κ.Φ.Δ. (ν.4174/2013) κατ την υποβολ εκπρθεσμων τροποποιητικν δηλσεων φορολογας εισοδματος φυσικν προσπων οικονομικν ετν 2013 και προηγομενα.
28-7-14 ΟΑΕΔ 64919/28-7-14 : γκριση τμημτων και αριθμο μαθητν Πειραματικν ΣΕΚ-ΟΑΕΔ για το σχολικ τος 2014-2015.
28-7-14 ΥΠ.ΟΙΚ. Δ18Β/5018205/ΕΞ2014/25-7-14 : Αναφορικ με την κδοση Δελτων Κνησης (Transit Log) ιδιωτικν πλοων αναψυχς μετ την κδοση του ν. 4256/2014 "Τουριστικ πλοα και λλες διατξεις" (ΦΕΚ 92 /Α).
28-7-14 ΕΟΠΥΥ 28007/28-7-14 :  Σχετικ με την εφαρμογ της υπ'αρ. 62494/15-07-14 Υπουργικς Απφασης (ΦΕΚ 1920/Α/16-07-2014).
28-7-14  ΥΠ.ΔΗΜ.ΤΑΞ.ΠΡ.ΠΟΛ. 6416/14 (ΦΕΚ 2034 Β/25-07-2014) : Κανονισμς λειτουργας Υπηρεσας Ασλου.
28-7-14 ΦΕΚ 2033 Β/25-7-2014 : 
ΥΠ.ΤΟΥΡ. 16050/14   :
Υλοποηση ταχρρυθμου προγρμματος κατρτισης στο επγγελμα του ξεναγο στο Ινιο Πανεπιστμιο.
ΥΠ.ΤΟΥΡ. 16027/14   : Υλοποηση ταχρρυθμου προγρμματος κατρτισης στο επγγελμα του ξεναγο στο Πανεπιστμιο Αιγαου.
28-7-14 ΕΟΠΥΥ 28009/28-7-14 : Μειωμνη συμμετοχ δικαιοχων ΕΚΑΣ τους 2014.
28-7-14 ΥΠΥΜΕΔΙ Δ11Γ/Ο/4/6/ΕΓΚ.12/28-7-14 : Δημοσευση Υπουργικν Αποφσεων "Προσθκη ρθρων στα Τιμολγια Οικοδομικν ργων" και "Διορθωτικς Επεμβσεις στα Τιμολγια Οικοδομικν ργων του Υπουργο Υ.ΜΕ.ΔΙ.
28-7-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1182/14 (ΦΕΚ 2025 Β/25-7-2014) : Καθορισμς λεπτομερειν εφαρμογς των διατξεων της υποπαραγρφου 4 της παραγρφου Α' του τρτου ρθρου του κεφαλαου Β' του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α'/7.4.2014) περ της γνωστοποησης στη Φορολογικ Διοκηση μοναδικο ακατσχετου τραπεζικο λογαριασμο φυσικν προσπων.
28-7-14 ΥΠ.ΟΙΚ. Δ19Γ/5018094/ΕΞ2014/25-7-14 : Απαγορεσεις & Περιορισμο-Βασανιστρια-Κοινοποηση κανονισμο (ΕΕ) 775/2014 της Επιτροπς της 16ης Ιουλου 2014 "για την τροποποηση του κανονισμο (ΕΚ) 1236/2005 του Συμβουλου για το εμπριο ορισμνων αντικειμνων δυνμενων να χρησιμοποιηθον για τη θανατικ ποιν, για βασανιστρια λλη σκληρ, απνθρωπη ταπεινωτικ μεταχεριση τιμωρα".
28-7-14 ΥΠ.ΟΙΚ. Δ12Α/1109224/ΕΞ2014/24-7-14 : Φορολογικ μεταχεριση αμοιβν ασκομενων δικηγρων και σπουδαστν που πρααγματοποιον πρακτικ εξσκηση στο επγγελμα (Ν.2238/1994).
28-7-14 ΥΠ.ΟΙΚ. Δ12Α/1109216/ΕΞ2014/24-7-14  : Φορολογικ μεταχεριση εισοδημτων απ αγροτικ επιχειρηματικ δραστηριτητα (ρθ.29 παρ. 3 του ν.4172/2013).
25-7-14  ΥΠ.ΟΙΚ. 2/55519/ΓΔΔΕ/14 (ΦΕΚ-2015 Β/24-7-14) : Σσταση - συγκρτηση Ελεγκτικν κλιμακων για τον λεγχο τρησης του Μητρου Δεσμεσεων σε Φορες Γενικς Κυβρνησης
25-7-14  ΙΚΑ Ε41/185/24-7-14 : Κοινοποηση του με αριθμ. Φ.80000/10992/795/5-6-14 εγγρφου του Υπουργεου Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Πρνοιας καθς και του με αριθμ. 4044/30-4-14 εγγρφου της Δ/νσης ΟΚΚ του ΥΠΕΚΑ και παροχ συμπληρωματικν οδηγιν για τη διαχεριση περιπτσεων ακιντων που χουν υπαχθε στις διατξεις του Ν. 4178/13 (ΦΕΚ-174 Α/8-8-13)
25-7-14 ΥΠΥΜΕΔΙ Β1/40886/3353/24-7-14 : Οδικς εμπορευματικς μεταφορς - Ν. 3887/2010 - Οικονομικ επιφνεια οδικν μεταφορων - Καταχριση στο ΕΜΜΕ - Εδρα μεταφορικς επιχερησης - Χροι στθμευσης
25-7-14 ΦΕΚ-2005 Β/23-7-14 :
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1173/14 : Υποβολ εκπρθεσμων συμπληρωματικν - τροποποιητικν δηλσεων φορολογας εισοδματος οικονομικο τους 2014 με τη χρση ηλεκτρονικς μεθδου επικοινωνας μσω διαδικτου
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Δ28/ΟΙΚ.23075/1806/14 : Παρταση της προβλεπμενης προθεσμας του κεφαλαου Α, ρθρου 1 Παρ. Α, Υποπαρ. Α2 περ. 12 του Ν. 4254/14 (ΦΕΚ-85 Α) "Μτρα στριξης και ανπτυξης της Ελληνικς οικονομας στο πλασιο εφαρμογς του Ν. 4046/12 και λλες διατξεις"
25-7-14 Κ.Υ.Α. 2/53212/0022/14 (ΦΕΚ-2012 Β/24-7-14) : Καθορισμς επιδματος επικνδυνης και ανθυγιεινς εργασας προσωπικο νομικν προσπων ιδιωτικο δικαου των Οργανισμν Τοπικς Αυτοδιοκησης
25-7-14 ΥΠ.ΥΓ. 65470/14 (ΦΕΚ-2013 Β/24-7-14) : Τροποποηση και συμπλρωση της αριθμ. οικ. 61771/11-7-14 (ΦΕΚ-1907 Β) "Διατξεις Τιμολγησης Φαρμκων"
25-7-14 ΥΠ.ΕΣ. Φ.102744/17205/ΕΓΚ.40/23-7-14 : Παροχ οδηγιν σχετικ με την απλεια της ελληνικς ιθαγνειας λγω κτσης αλλοδαπς ιθαγνειας λγω δλωσης αποποησης - Αρθρα 16 και 18 του Κδικα Ελληνικς Ιθαγνειας ν. 3284/04
25-7-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1170/25-7-14 : Οδηγες για τη χρση νας ηλεκτρονικς εφαρμογς στο υποσστημα ΦΠΑ του πληροφοριακο συστματος TAXIS - Κατργηση της θερησης του εκτυπωμνου μηνματος ΙΕ599 "Γνωστοποηση ολοκλρωσης Εξαγωγς" απ τα τελωνεα
25-7-14 ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 3107/ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 2/23-7-14 : Σνταξη διακηρξεων και τευχν διαγωνισμο προς αποφυγ συνθων πλημμελειν των ρων αυτν
25-7-14 ΟΑΕΕ 19/23-7-14 : Ασφαλιστικ αντιμετπιση των Ορκωτν Ελεγκτν Λογιστν, που εναι εγγεγραμμνοι στα Μητρα του Σματος Ορκωτν Ελεγκτν - Λογιστν (ΣΟΕΛ)
24-7-14 ΥΠ.ΕΣ. 29261/ΕΓΚ.41/23-7-14 : Μεταφορ μαθητν σμφωνα με το ρθρο 49 του ν. 4274/14 (ΦΕΚ-147 Α) "Ρυθμσεις Ποινικο και Σωφρονιστικο Δικαου και λλες διατξεις"
24-7-14  Κ.Υ.Α. 531.2-4/2934/14 (ΦΕΚ-1994 Β/22-7-14) : Αποδοχ τροποποισεων στα Παραρτματα των Πρωτοκλλων 1978 και 1997 της Διεθνος Σμβασης για την πρληψη της Ρπανσης απ πλοα, 1973 (Τροποποισεις στα Παραρτματα I-VI της MARPOL που καθιστον υποχρεωτικ τη χρση του Κδικα ΙΙΙ - Τροποποισεις στο Παρρτημα Ι της MARPOL σχετικ με υποχρεωτικς απαιτσεις μεταφορς για ργανο ευστθειας)
24-7-14  ΦΕΚ-2003 Β/23-7-14 :
ΥΠ.ΟΙΚ. Δ6Α/1107671/ΕΞ2014/23-7-14 : Καθορισμς του χρνου ναρξης λειτουργας των Φορολογικν Περιφερειν της Γενικς Διεθυνσης Φορολογικς Διοκησης της Γενικς Γραμματεας Δηξμοσων Εσδων
ΥΠ.ΟΙΚ. Δ6Α/1107673/ΕΞ2014/14 : Τροποποηση και συμπλρωση της αριθμ. Δ6Α/1058824/ΕΞ2014/8-4-14 (β 865 και 1079) απφασης του Γενικο Γραμματα της Γενικς Γραμματεας Δημοσων Εσδων του Υπουργεου Οικονομικν
24-7-14  ΥΠΥΜΕΔΙ Β/ΟΙΚ.43932/3382/23-7-14 : Διευκρινσεις αναφορικ με τις μετακινσεις με λεωφορεα ΔΧ των ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε. των σκλων οδηγν τυφλν / σκλων βοθειας ατμων με αναπηρα
23-7-14 ΥΠΑΙΘ Φ.151/115808/Β6/23-7-14 : Εισαγωγ αθλητν στην τριτοβθμια εκπαδευση το ακαδημαικ τος 2014-2015
23-7-14 ΟΑΕΔ 63118/23-7-14 : Δημσια Πρσκληση 7/2014 προς ιδιωτικς επιχειρσεις για υποβολ αιτσεων στο "Πργραμμα επιχοργησης επιχειρσεων για την πρσληψη 10.000 ωφελομενων των δρσεων "Τοπικ σχδια για την απασχληση, προσαρμοσμνα στις ανγκες των τοπικν αγορν εργασας - ΤοπΣΑ" και "Τοπικς δρσεις κοινωνικς νταξης για ευλωτες ομδες - ΤοπΕΚΟ"
23-7-14 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 686/16-5-14 (ΦΕΚ-1990 Β/22-7-14) : Ασκηση διακριτικν ευχερειν της παρ. 4 του ρθρου 6 και της παρ. 2 του ρθρου 95 του κανονισμο (ΕΕ) 575/2013
23-7-14 ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΕΚ/ΤΜΒ/Φ.2/ΟΙΚ.17166/14 (ΦΕΚ-1963 Β/21-7-14) : Προυποθσεις και διαδικασα ηλεκτρονικς πρσβασης και λψης των Βεβαισεων - Παρακολοθησης, των Βεβαισεων υπρβασης του ορου απουσιν, των Βεβαισεων κλυψης οδοιπορικν εξδων και των Βεβαισεων Πιστοποησης για τα επιμορφωτικ προγρμματα του ΕΚΔΔΑ
23-7-14 K.Y.A. 531.2-4/2933/14 (ΦΕΚ-1983 Β/21-7-14) : Αποδοχ τροποποισεων στο Παρρτημα του Πρωτοκλλου 1997 για την τροποποηση της Διεθνος Σμβασης για την Πρληψη της Ρπανσης απ πλοα, 1973 , οπως τροποποιθηκε με το Πρωτκολλο του 1978 που σχετζεται με αυτ (τροποποισεις στο Παρρτημα VI της MARPOL και στον Τεχνικ Κδικα NOx)
23-7-14 ΙΚΑ Σ22/3/22-7-14 : Λειτουργα νων ανακεφαλαιωτικν κντρων για χοργηση Βεβαωσης Χρνου Ασφλισης πριν τη συνταξιοδτηση
22-7-14 ΥΠ.ΥΓ. 62836/14 (ΦΕΚ-1981 Β/21-7-14) : Επικαιροποιημνος κατλογος μη συνταγογραφομενων φαρμκων (ΜΗΣΥΦΑ)
21-7-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1178/14-7-14 : Ελεγχος και εποπτεα προστατευτικν ργων και προσχσεων
21-7-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1179/14-7-14 : Καθορισμς ρων, τεχνικν ζητημτων και προδιαγραφν για την τοποθτηση πλωτς εξδρας στη θλασσα για εποχιακ χρση
21-7-14 IKA Π51/24/18-7-14 : Ηλεκτρονικ πιστοποηση Δμων για την ντληση μσω διαδικτου των αποφσεων γνωστοποησης αποτελσματος αναπηρας υγειονομικν επιτροπν ΚΕΠΑ
18-7-14 ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΔΑΔ/Φ.32.11/617/ΟΙΚ.18163/18-7-14 : Αξιολγηση υπαλλλων που διατθενται για τη γραμματειακ υποστριξη σε γραφεα βουλευτν του ελληνικο και ευρωπαικο κοινοβουλου, στο γραφεο του Ελληνα Επιτρπου στην Ευρωπαικ Επιτροπ, σε γραφεα κομμτων, στην ΑΔΕΔΥ και στο Κοινωνικ Πολκεντρο της ΑΔΕΔΥ
18-7-14 ΥΠ.ΥΓ. ΠΥ/ΟΙΚ.4287/18-7-14 : Τρηση ορων δαπνης συνταγογρφησης φαρμκων
18-7-14  ΙΚΑ Φ09/542/18-7-14 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  : Ορθ επανακοινοποηση Πινκων Υποψηφων για την Ανδειξη των Αιρετν Εκπροσπων για το Α' Υπηρεσιακ Συμβολιο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
18-7-14 ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΔΑΔ/Φ.34/47/ΟΙΚ.18161/18-7-14 : Περαιτρω διευκρινσεις σχετικ με τον λεγχο νομιμτητας πτυχων, πιστοποιητικν και λοιπν στοιχεων του προσωπικο μητρου των υπαλλλων
18-7-14 ΥΠΑΙΘ 27514/14 (ΦΕΚ-1926 Β/17-7-14) : Σσταση, συγκρτηση και τρπος λειτουργας της Επιτροπς Ισοτιμιν (ΕΙ) ττλων σπουδν καταργημνων φορων επαγγελματικς εκπαδευσης και κατρτισης της ημεδαπς φορων επαγγελματικς εκπαδευσης και κατρτισης της αλλοδαπς, με εξαρεση αυτν της αντατης εκπαδευσης. Οροι, προυποθσεις και διαδικασα
18-7-14 ΦΕΚ-1937 Β/17-7-14 :
ΥΠΑΙΘ 99838/Δ4/14 : Αναστολ - Ανκληση εφαρμογς Αποφσεων Συγχωνεσεων - Καταργσεων Σχολικν Μονδων Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης

ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΑΙΓ. 4200/171/14 (ΦΕΚ-1937 Β/17-7-14) : Τρπος υπολογισμο, διαδικασα διενργειας της καταμτρησης και πιστοποησης της ολικς χωρητικτητας (GT)  πλοων που εκτελον πλες εσωτερικο καθς και αυτν που δεν εμππτουν στο πεδο εφαρμογς της Διεθνος Σμβασης για την καταμτρηση της χωρητικτητας των πλοων, 1969 (ΔΣΧ '69)
18-7-14 ΙΚΑ Φ09/540/11-7-14 : Κοινοποηση Πινκων Υποψηφων για την Ανδειξη των Αιρετν Εκπροσπων για το Α' Υπηρεσιακ Συμβολιο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
17-7-14 ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΔΑΔ/Φ.32.11/615/ΟΙΚ.17635/15-7-14 : Εφαρμογ διατξεων του Π.Δ. 318/92 περ αξιολγησης των ουσιαστικν προσντων του προσωπικο των δημοσων υπηρεσιν και των νπδδ
17-7-14 ΥΠΥΜΕΔΙ Δ11Γ/Ο/11/5/14 (ΦΕΚ-1913 Β/15-7-14) : Διορθωτικς Επεμβσεις στα Τιμολγια Οικοδομικν Εργων
17-7-14 ΥΠ.ΥΓ. 62494/14 (ΦΕΚ-1920 Β/16-7-14) : Καθορισμς ορων συνταγογρφησης φαρμκων
17-7-14 ΥΠ.ΕΣ. 28409/ΕΓΚ.39/16-7-14 : Πργραμμα εθελοντικς κινητικτητας
16-7-14 ΥΔΙΜΗΔ ΣΕΕΔΔ/Φ.ΠΕΙΘ./9921/19-6-14 : Καταχριση πειθαρχικν υποθσεων στο πληροφοριακ σστημα του ΣΕΕΔΔ
16-7-14 ΥΠ.ΕΣ. 28280/16-7-14 : Διρθωση λαθν σε εγγραφς που παρουσιζουν ασυμβαττητα ανμεσα στο ΟΠΣ Εθνικ Δημοτολγιο και τις τοπικς βσεις δημοτολογων των Δμων
16-7-14 ΥΠ.ΕΣ. 28096/14-7-14 : Παροχ Οδηγιν για τα ΟΠΔ μετ την νταξη νων Νομικν Προσπων της Τ.Α. στο ΜΦΓΚ της ΕΛΣΤΑΤ
16-7-14 ΥΠ.ΕΣ. 28266/15-7-14 : Ευρωπαικ Πργραμμα LIFE για το Περιβλλον και τη Δρση για το Κλμα : Πρσκληση υποβολς προτσεων
16-7-14 ΥΠ.ΕΣ. 28264/15-7-14 : Ευρωπαικ Πργραμμα - Πλασιο "ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020" για την Ερευνα και την Καινοτομα, 2014-2020 : Πρσκληση υποβολς προτσεων για την Πολτιστικ Κληρονομι και τις Ευρωπαικς Ταυττητες
16-7-14 ΥΠ.ΕΣ. 28265/15-7-14 : Ευρωπαικ Πργραμμα - Πλασιο "ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020" για την Ερευνα και την Καινοτομα, 2014-2020 : Πρσκληση υποβολς προτσεων για τη δημιουργα Ηλεκτρονικν Υποδομν (E-Infrastructures)
16-7-14 ΥΠ.ΕΣ. 28281/16-7-14 : Εναρξη παραγωγικς λειτουργας των ργων ψηφιοποησης ληξιαρχικν πρξεων στα πλασια του ργου "Εθνικ Ληξιαρχεο - Μητρο Πολιτν"
16-7-14 ΥΠ.ΕΣ. 28282/16-7-14 : Εναρξη παραγωγικς λειτουργας των ργων ψηφιοποησης ληξιαρχικν πρξεων στα πλασια του ργου "Εθνικ Ληξιαρχεο - Μητρο Πολιτν"
16-7-14 ΥΠ.ΕΣ. 28263/15-7-14 : Ευρωπαικ Πργραμμα - Πλασιο "ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020" για την Ερευνα και την Καινοτομα, 2014-2020 : Πρσκληση υποβολς προτσεων για δρσεις Διασυνοριακς και Εξωτερικς Ασφλειας (Border an External Security)
16-7-14 ΦΕΚ-1915 Β/15-7-14 :
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. 22014/1504/14 : Τροποποηση της αριθμ. 191745/05/2006/ υπουργικς απφασης , πως ισχει σμερα
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.10041/11900/547/14 : Εγκριση χοργησης προμθειας στο Δικηγορικ Σλλογο Πειραι και τον Τομα Υγεας Δικηγρων Θεσσαλονκης του Ενιαου Ταμεου Ανεξρτητα Απασχολομνων, απ διθεση ενσμων του Τομα Ασφλισης Νομικν (ΤΑΝ) και του Τομα Επικουρικς Ασφλισης Δικηγρων (ΤΕΑΔ) του Ενιαου Ταμεου Ανεξρτητα Απασχολουμνων (ΕΤΑΑ) για το τος 2013

16-7-14 Ν. 4275/14 (ΦΕΚ-149 Α/15-7-14) : Τροποποηση διατξεων του Κδικα Κατστασης Δημοσων Πολιτικν Διοικητικν Υπαλλλων και Υπαλλλων ΝΠΔΔ (ν. 3526/2007) - Επιλογ προισταμνων οργανικν μονδων και λλες διατξεις
16-7-14 ΥΠ.ΥΓ. ΓΠ/ΟΙΚ.61771/15-7-14 : Διατξεις Τιμολγησης Φαρμκων
16-7-14 Κ.Υ.Α. 39276/5904/14 (ΦΕΚ-1891 Β/11-7-14) : Επανακαθορισμς της τιμς διθεσης των εγχειριδων "Επαγγελματικ οδγηση λεωφορεου - Πιστοποιητικ Επαγγελματικς Ικαντητας (Αρχικ Επιμρφωση)" και "Επαγγελματικ Οδγηση Φορτηγο - Πιστοποιητικ Επαγγελματικς Ικαντητας (Αρχικ Επιμρφωση)"
16-7-14 ΦΕΚ-1909 Β/15-7-14 :
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1175/14 : Παρταση χρνου υποβολς των συγκεντρωτικν καταστσεων για τις συναλλαγς του ημερολογιακο τους 2013
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1176/14 : Τροποποηση της απφασης ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1022/17-1-14 (ΦΕΚ-179 Β) "Υποβολ καταστσεων φορολογικων στοιχεων, για διασταρωση πληροφοριν", πως ισχει
15-7-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1177/14-7-14 : Μεταβολ κατοικας διαμονς. Εφαρμογ των διατξεων του ν. 2238/14 και του ν. 4174/13
15-7-14 ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. 24120/1336/15-7-14 : Ανακονωση δημοσευσης της υ.α. με αριθμ. 14867/825/2014 (1241 Β) "Απλοποηση διαδικασιν τρησης αρχεων για θματα Ασφλειας και Υγεας στην εργασα στα τεχνικ ργα"
15-7-14  ΑΠΟΦ. ΠΡΩΘ. 12179/14 (ΦΕΚ-1893 Β/11-7-14) : Καθορισμς ημερσιων και εβδομαδιαων νομαρχιακν και τοπικν εφημερδων που χουν τη δυναττητα καταχρισης δημοσιεσεων των φορων του Δημοσου
15-7-14 Ν. 4274/14 (ΦΕΚ-147 Α/14-7-14) : Ρυθμσεις Ποινικο και Σωφρονιστικο Δικαου και λλες διατξεις --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
14-7-14 ΥΠ.ΥΓ. ΓΠ/ΟΙΚ.60490/14 (ΦΕΚ-1894 Β/11-7-14) :Εγκριση του θετικο καταλγου του ρθρου 12 παρ. 1 εδφιο α' του Ν. 3816/10, πως τροποποιθηκε και ισχει
14-7-14 ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ - Τροποποηση διατξεων του Κδικα Κατστασης Δημοσων Πολιτικν Διοικητικν Υπαλλλων και Υπαλλλων ΝΠΔΔ (ν. 3526/07) - Επιλογ προισταμνων οργανικν μονδων και λλες διατξεις
14-7-14 ΙΚΑ Π51/23/ΕΓΚ.50/11-7-14 : Α. Διαχεριση αιτημτων πιστοποησης βαθμο αναπηρας για απαλλαγ απ το φρο των εισοδημτων που αποκτνται απ τα τομα με αναπηρα , απ 1/1/2014 και μετ - Β. Συμπληρωματικς οδηγες της Εγκυκλου 69/13 σχετικ με τη διαχεριση των αιτημτων για την απαλλαγ απ τα τλη κυκλοφορας και ταξινμησης επιβατικν αυτοκιντων των ατμων με αναπηρα - Κοινοποηση διατξεων της υποπαρ. Δ2 της παρ. Δ του ρθρου 3 του Κεφ. Β του ν. 4254/14 (ΦΕΚ-85 Α/7-4-14)
14-7-14 Ν. 4273/14 (ΦΕΚ-146 Α/11-7-14) : Δημιουργα νας καθετοποιημνης εταιρεας ηλεκτρικς ενργειας
14-7-14 Ν. 4272/14 (ΦΕΚ-145 Α/11-7-14) : Προσαρμογ στο εθνικ δκαιο της Εκτελεστικς Οδηγας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπς της 9ης Οκτωβρου 2012 για τη θσπιση διαδικασιν ενημρωσης σχετικ με την ανταλλαγ, μεταξ των κρατν - μελν, ανθρπινων οργνων που προορζονται για μεταμσχευση - Ρυθμσεις για την Ψυχικ Υγεα και την Ιατρικς Υποβοηθομενη Αναπαραγωγ και λοιπς διατξεις
11-7-14 ΙΚΑ Φ09/526/30-6-14 : Τροποποηση των διατξεων του Π.Δ. 318/92, περ αξιολγησης των ουσιαστικν προσντων του προσωπικο των δημοσων υπηρεσιν και των ΝΠΔΔ
11-7-14 ΥΠ.ΕΣ. 27044/3-7-14 : Παροχ στοιχεων πραγματικο κστους και αριθμο μεταφερμενων μαθητν πρωτοβθμιας και δευτεροβθμιας εκπαδευσης απ τις Περιφρειες, για το χρονικ διστημα απ 1-4-2014 ως 30-6-2014 και απολογιστικν στοιχεων συγκεντρωτικ για το σχολικ τος 2013-2014
11-7-14 ΥΠ.ΕΣ. 27900/11-7-14 : Ευρωπαικ Πργραμαμ - Πλασιο "ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020" για την Ερευνα και την Καινοτομα , 2014-2020 : Πρσκληση υποβολς προτσεων για τις Μεταφορς (Mobility for Growth)
11-7-14 ΥΠ.ΕΣ. 27925/11-7-14 : Ευρωπαικ Πργραμμα ERASMUS+, 2014-2020 : Πρσκληση υποβολς προτσεων - EAC/S11/13 για δρσεις ενσχυσης ικανοττων νεολαας (ΚΑ2- Συνεργασα για την Καινοτομα και την Ανταλλαγ Καλν Πρακτικν)
11-7-14 ΟΑΕΔ 57086/11-7-14 : Εγκκλιος εισαγωγς μαθητν στις Σχολς Επαγγελματικς Κατρτισης (ΣΕΚ) του ΟΑΕΔ, για το σχολικ τος 2014-2015
11-7-14 ΥΠ.ΔΗΜ.ΤΑΞ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 29310/Φ.109.1/14 (ΦΕΚ-1869 Β/10-7-14) : Οργνωση, Διρθρωση, Λειτουργα Ενιαου Συντονιστικο Κντρου Επιχειρσεων (ΕΣΚΕ)
11-7-14 ΙΚΑ 49/10-7-14 : 1. Απογραφ των εμμσων ασφαλισμνων (προστατευομνων μελν) και των δικαιοχων σνταξης λγω θαντου. Επανακαθορισμς / απλοποηση των διαδικασιν απογραφς και μεταβολς στοιχεων των ασφαλισμνων - 2. Τροποποηση της διαδικασας απδοσης ασφαλιστικς ικαντητας. Δημιουργα Εθνικο Μητρου Δικαιοχων Περθαλψης. Κοινοποηση Υπουργικς Απφασης
10-7-14 ΥΠ.ΕΣ. 27572/8-7-14 : Ευρωπαικ Πργραμμα για την Ανταγωνιστικτητα των Επιχειρσεων και τις Μικρομεσαες Επιχειρσεις (cosme, 2014-2020) : Πρσκληση υποβολς προτσεων για την Πανευρωπαικ πρωτοβουλα επιχειρηματικς εκμθησης
10-7-14 ΥΠ.ΕΣ. 27573/9-7-14 : Ευρωπαικ Πργραμμα για την Ανταγωνιστικτητα των Επιχειρσεων και τις Μικρομεσαες Επιχειρσεις (cosme, 2014-2020) : Πρσκληση υποβολς προτσεων για την αυξηση των Συνεργιν μεταξ Τουρισμο και Δημιουργικν Βιομηχανιν
10-7-14 ΕΤΕΑ 127065/10-7-14 : Εφαρμογ των διατξεων διαδοχικς ασφλισης μεταξ ΕΤΕΑ και ΝΠΙΔ-ΤΕΑ
10-7-14 ΟΠΕΚΕΠΕ 101267/10-7-14 : Εγκκλιος οδηγιν για τη διαδικασα πληρωμς του μτρου 123 Α "Αξηση της αξας των γεωργικν προιντων" του ΠΑΑ 2007-2013
10-7-14 ΥΠ.ΕΣ. 27574/9-7-14 : Πρσκληση για την υποβολ προτσεων για την Πρσινη Πρωτεουσα της Ευρπης 2017
10-7-14 ΥΠΑΙΘ 1308Τ/103224/Ζ1/14 (ΦΕΚ-1866 Β/8-7-14) : Τροποποηση της αριθμ. 171Α/ΕΞ53456/Ζ1/ΕΙΣ15270/ (ΦΕΚ-1317 Β/23-5-14) Υ.Α. "Ανακαθορισμς οργανικτητας και ρθμιση λειτουργας μειονοτικν σχολεων"
10-7-14 ΦΕΚ-1861 Β/8-7-14 :
ΥΠΑΙΘ 95567/Γ2/14 : Ρθμιση μαθητικν θεμτων
ΥΠΑΙΘ 5953/14 : Κανονισμς Οργνωσης και Λειτουργας των Σχολεων Δετερης Ευκαιρας (ΣΔΕ)
10-7-14  ΥΠ.ΕΣ. 27578/10-7-14 : Διαρθρωμνος Διλογος για τα Διαρθρωτικ και Επενδυτικ Ταμεα : Πρσκληση υποβολς υποψηφιοττων για θσεις Εμπειρογνωμνων
10-7-14 ΥΠ.ΕΣ. 27577/10-7-14 : Ευρωπαικ Πργραμμα - Πλασιο "ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020" για την Ερευνα και την Καινοτομα, 2014-2020 : Πρσκληση υποβολς προτσεων για τα Πρσινα Οχματα 2014
10-7-14 ΥΠ.ΕΣ. 27576/9-7-14 : 3ο Πργραμμα Δρσης της Ευρωπαικς Ενωσης στον τομα της Υγεας, 2014-2020 : Πρσκληδη υποβολς προτσεων για την επιδτηση πρωτοβουλιν σε θματα υγεας
10-7-14 ΥΠ.ΕΣ. 27575/9-7-14 : 12η Ευρωπαικ Εβδομδα των Περιφερειν και των Πλεων (OPEN DAYS 2014 : Βρυξλλες, 6-9 Οκτωβρ'ιου 2014) : Εκδηλσεις και εργαστρια για τους Ευρωπαικος Ομλους Εδαφικς Συνεργασας
10-7-14 ΟΑΕΔ 59479/10-7-14 : Δημσια πρσκληση 3/14 προς δικαιοχους και παρχους τουριστικν καταλυμτων για υποβολ αιτσεων συμμετοχς στο Πργραμμα "Επιδτηση διακοπν εργαζομνων, ανργων και των οικογενειν αυτν με επιταγ κοινωνικο τουρισμο τους 2014-2015
10-7-14 ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ - Ρυθμσεις Ποινικο και Σωφρονιστικο Δικαου και λλες διατξεις -> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
10-7-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1163/3-6-14 : Ενημρωση σχετικ με τις διατξεις της πρτης παραγρφου του ρθρου 40 του ν. 4256/14 "Τουριστικ πλοα και λλες διατξεις"
10-7-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1155/27-5-14 : Εισηγσεις των Κτηματικν Υπηρεσιν προς τις Αποκεντρωμνες Διοικσεις για παραχωρσεις χρων Αιγιαλο - Παραλας
10-7-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1151/14-5-14 : Ιδρυση και λειτουργα Υδατοδρομων
9-7-14 ΥΠ.ΕΣ. 19710/2-7-14 : Ευρωπαικ Εβδομδα Τοπικς Δημοκρατς 2014 (ΕΕΤΔ)
9-7-14 ΕΟΤ 501257/8-7-14 : Επανασνταξη των εκθσεων αξιολγησης των υπαλλλων ΕΟΤ για το τος 2013
9-7-14 ΥΔΙΜΗΔ ΥΑΠ/Φ.40.4/4345/14 (ΦΕΚ-1860 Β/8-7-14) : Μητρο Ψηφιακς Υποδομς των δημοσων φορων
8-7-14 ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. Κ1/1119/14 (ΦΕΚ-1859 Β/8-7-14) : Ορισμς τριν τουριστικν περιοχν της Ελλδας, που επιτρπεται πιλοτικ για να (1) τος η προαιρετικ λειτουργα των εμπορικν καταστημτων και τις υπλοιπες Κυριακς, πραν των αναφερομνων στην παρ. 1 του ρθρου 16 του Ν. 4177/13
8-7-14 Κ.Υ.Α. 4018/353/14 (ΦΕΚ-1858 Β/7-7-14) : Προσαρμογ της Ελληνικς νομοθεσας προς τις διατξεις της Οδηγας 2013/60/ΕΚ της Επιτροπς της 27ης Νοεμβρου 2013 για την τροποποηση, με σκοπ την προσαρμογ στην τεχνικ προδο της οδηγας 97/24/ΕΚ του ΕΚ και του Συμβουλου σχετικ με ορισμνα στοιχεα και χαρακτηριστικ των δκυκλων τρκυκλων οχημτων με κινητρα της οδηγας 2002/24/ΕΚ του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συβουλου για την γκριση τπου δικκλων τρικκλων οχημτων με κινητρα και της οδηγας 2009/67/ΕΚ του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου σχετικ με την τοποθτηση διατξεων φωτισμο και φωτεινς σηματοδτησης στα δκυκλα και τρκυκλα μηχανοκνητα οχματα
8-7-14 Κ.Υ.Α. ΔΟΛ/ΚΕΠ/Φ.15/30/14069/14 (ΦΕΚ-1850 Β/7-7-14) : Τροποποηση της αρ.πρωτ. ΔΟΛ/ΚΕΠ/Φ.15/22/9512/14 με θμα Ενταξη στα ΚΕΠ της διαδικασας υποβολς αιτσεων συμμετοχς στα προγρμματα Λογαριασμο Αγροτικς Εστας (ΛΑΕ) αρμοδιτητας ΟΓΑ και διανομς των αντστοιχων Δελτων και κατργηση των κοινν υπουργικν αποφσεων αριθμ, ΔΙΑΔΠ/Ε/4439/06 και αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Ε/21954/05
8-7-14 ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΔΑΔ/Φ.81/116/ΟΙΚ.17016/7-7-14 : Λξη προθεσμας απογραφς προσωπικο Νομικν Προσπων Ιδιωτικο Δικαου, Δημοσων και Δημοτικν Επιχειρσεων
8-7-14 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΔΙΜΗΔ - Μεωση Διοικητικν βαρν σε 13 επιλεγμνους τομες της Οικονομας
8-7-14 ΙΚΑ Ε40/546/7-7-14 : Επισημνσεις για τον λεγχο δηλωθντων - καταβληθντων (Ε.Κ.Δ.), και το χρνο ενημρωσης ασφαλιστικς ιστορας
8-7-14 ΕΟΠΥΥ 25118/8-7-14 : Σχετικ με τη φαρμακευτικ περθαλψη ανασφαλστων πολιτν
8-7-14 K.Y.A. Δ12/1100217/ΕΞ2014/14 (ΦΕΚ-1848 Β/7-7-14)  : Τροποποηση της αριθμ. Δ12/1063601/ΕΞ2014/16-4-14 κ.υ.α. σχετικ με τη διανομ κοινωνικο μερσματος
7-7-14 ΦΕΚ-1829 Β/5-7-14 :
ΥΠΕΚΑ 3909/14 : Επταξη προσωπικν υπηρεσιν του συνλου των εργαζομνων των εταιρειν ΔΕΗ ΑΕ, ΑΔΜΗΕ ΑΕ και ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ
Κ.Υ.Α 3910/14 : Επταξη της χρσης ακιντων και κινητν μσων, που εναι απαρατητα για την απρσκοπτη λειτουργα του δυναμικο παραγωγς, μεταφορς και διανομς ηλεκτρικς ενργειας των εταιρειν ΔΕΗ ΑΕ, ΑΔΜΗΕ ΑΕ και ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ καθς και για την απρσκοπτη λειτουργα κθε λλης συναφος διαδικασας
7-7-14 ΑΠΟΦ.ΠΡΩΘ. Υ477/14 (ΦΕΚ-1828 Β/5-7-14) : Πολιτικ κινητοποηση των εργαζομνων στις εταιρεες ΔΕΗ Α.Ε., ΑΔΜΗΕ Α,Ε. και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε και εξουσιδητηση Υπουργν να προβον σε επταξη των υπηρεσιν αυτν, καθς και της χρσης των ακιντων και κινητν των εταιρειν ΔΕΗ ΑΕ, ΑΔΜΗΕ ΑΕ και ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ που εναι απαρατητα για την απρσκοπτη ηλεκτροδτηση της χρας
4-7-14 ΕΕΕΠ ΠΡΠ/4307010714/1-7-14 : Τροποποηση της με αριθμ πρωτοκλλου ΠΡΠ4237300614/30-6-14 εγκυκλου με θμα : "Εφαρμογ των διατξεων των περιπτσεων γ ως η της παρ. 8 του αρθρου 2 του ν. 2206/94, πως ισχει, μετ την τροποποησ τους απ τις διατξεις της παρ. 3 του ρθρου 22 του ν. 4255/14 (Α 89)
4-7-14 ΥΠ.ΕΣ. 27161/4-7-14 : Εφαρμογ των διατξεων των παρ. 9 του ρθρου 266 και 10 του ρθρου 268 του ν. 3852/10
4-7-14 ΥΠ.ΕΣ. 27053/4-7-14 : 12η Ευρωπαικ Εβδομδα των Περιφερειν και των Πλεων (OPEN DAYS 2014 : Βρυξλλες, 6-9 Οκτωβρου 2014) : Εναρξη εγγραφν
4-7-14 ΥΠ.ΕΣ. 27052/4-7-14 : Ευρωπαικ Πργραμμα για την Απασχληση και την Κοινωνικ Καινοτομα (EaSI), 2014-2020 : Παρταση προθεσμας υποβολς προτσεων (28-8-2014)
4-7-14 ΥΠΑΙΘ 5954/14 (ΦΕΚ-1807 Β/2-7-14) : Κανονισμς Λειτουργας Ινστιτοτων Επαγγελματικς Κατρτισης (ΙΕΚ) που υπγονται στη Γενικ Γραμματεα Δια Βου Μθησης (ΓΓΔΒΜ)
4-7-14 Κ.Υ.Α. 36288/2358/14 (ΦΕΚ-1816 Β/2-7-14) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. οικ. 46884/3402 απφασης "Καθορισμς πρσθετων προστατευτικν μτρων για τη μεωση της ελχιστης απστασης ασφαλεας σταθμν αυτοκιντων δημσιας χρσης που διαθτουν αντλες καυσμων καθς και νεοιδρυμενων και λειτουργοντων πρατηρων υγρν καυσμων δημσιας χρσης απ κτρια και χρους, πως ορζονται στο α' εδαφιο της παρ. 1 του ρθρου 185 του Ν. 4070/12
4-7-14 ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΕΚ/ΤΜΑ/Φ.3/50/ΟΙΚ.16802/4-7-14 : Ανακονωση για την πλρωση θσεων Εθνικν Εμπειρογνωμνων στην Ευρωπαικ Επιτροπ (με απσπαση)
4-7-14 ΟΠΕΚΕΠΕ 98993/4-7-14 : Εγκκλιος οδηγιν για τη διαδικασα πληρωμς επενδσεων στις γεωργικς εκμεταλλεσεις του μτρου 1.2.3 Β "Αξηση της αξας των δασοκομικν προιντων" του Αξονα 1 του ΠΑΑ 2007-2013
3-7-14 ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΠΙΔ/Φ2.Δ/268/ΟΙΚ.16587/2-7-14 : Παροχ οδηγιν επ της διαδικασας επανελγχου μετατροπς συμβεων αορστου χρνου απ το ΑΣΕΠ
3-7-14 ΥΠΥΜΕΔΙ Γ5/40121/3263/1-7-14 : Ν. 3446/06 - Αφαρεση στοιχεων κυκλοφορας οχματος για την εξασφλιση καταοβλς του προστμου - Επιστροφ στοιχεων κυκλοφορας σε περπτωση διακανονισμο
3-7-14 ΙΚΑ Ε57/22/3-7-14 : Βεβαισεις ασφαλιστικς ενημερτητας στις επιχειρσεις του ναυπηγοεπισκευαστικο τομα, αναστολ λψης αναγκαστικν μτρων μχρι 30-6-15
3-7-14 ΟΑΕΔ 57086/3-7-14 : Εγκκλιος εισαγωγς μαθητν στις σχολς επαγγελματικς κατρτισης (ΣΕΚ) του ΟΑΕΔ, για το σχολικ τος 2014-2015
3-7-14 ΟΑΕΔ 57082/3-7-14 : Εκκλιος εισαγωγς μαθητν στις ΕΠΑΣ Μαθητεας του ΟΑΕΔ, για το σχολικ τος 2014-2015
3-7-14 ΥΠ.ΥΓ. ΔΥ8/ΓΠ/ΟΙΚ.57483/14 (ΦΕΚ-1804 Β/2-7-14) : Τεχνικς προδιαγραφς για την δημιουργα Ιδιωτικν Μονδων Ημερσιας Νοσηλεας
3-7-14 ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. Α2/639/14 (ΦΕΚ-1806 Β/2-7-14) : Σστημα διακριττητας μεταξ παραγωγν και επαγγελματιν πωλητν λαικν αγορν και τρπος κατανομς των θσεων - κριτρια κατ' εφαρμογ της παρ. 3 του ρθρου 5 του Ν. 4264/14 "Ασκηση εμπορικν δραστηριοττων εκτς καταστματος και λλες διατξεις" (ΦΕΚ-118 Α)
3-7-14 ΥΠ.ΥΓ. Υ3Β/ΓΠ/ΟΙΚ.55762/14 (ΦΕΚ-1802 Β/2-7-14) : Καθορισμς δικαιολογητικν, διαδικασας, ρων και προυποθσεων για τη χοργηση βεβαωσης λειτουργας των διαγνωστικν εργαστηρων και των εργαστηρων φυσικς ιατρικς και αποκατστασης
3-7-14 ΥΠ.ΥΓ. ΓΠ/ΟΙΚ.58430/14 (ΦΕΚ-1805 Β/2-7-14) : Τροποποηση της ΥΑ οικ. 49515/14 (ΦΕΚ-1530 Β) "Διατξεις τιμολγησης φαρμκων"
3-7-14  K.Y.A. 30651/14 (ΦΕΚ-1817 Β/2-7-14) : Εξειδκευση των προδιαγραφν, του τρπο παροχς και συντρησης, των διαδικασιν και αδειν ηλεκτρονικς πρσβασης και εισαγωγς πληροφοριν καθς και κθε αναγκαας λεπτομρειας για την οργνωση, υλοποηση και λειτουργα του Ηλεκτρονικο Περιβαλλοντικο Μητρου (ΗΠΜ), σμφωνα με τα οριζμενα στο ρθρο 18 παρ. 5 του Ν. 4014/11 (ΦΕΚ-209 Α)
2-7-14 ΥΠ.ΟΙΚ. 2/52145/0026/1-7-14 : Πληρωμ δαπανν πολιτικς προστασας
2-7-14 ΟΑΕΔ 56164/1-7-14 : Καταβολ οικογενειακο επιδματος τους 2014
2-7-14 Κ.Υ.Α. 65973/7604/13/14 (ΦΕΚ-1797 Β/1-7-14) : Προσαρμογ της Ελληνικς νομοθεσας προς τις διατξεις της Οδηγας 2009/67/ΕΚ του Ε.Κ. και του Συμβουλου της 13ης Ιουλου 2009 σχετικ με την τοποθτηση διατξεων φωτισμο και φωτεινς σηματοδτησης στα δκυκλα και τρκυκλα μηχανοκνητα οχματα (κωδικοποιημνη κδοση) (ΕΕ L222 της 25-8-2009, σ.1)
2-7-14 ΕΕΕΠ 111/2/14 (ΦΕΚ-1794 Β/1-7-14) : Κανονισμς καταβολς των χρημτων της συμμετοχς του Ελληνικο Δημοσου στο μικτ κρδος των τυχερν Παιγνων που διεξονται στις επιχειρσεις καζνο, σμφωνα με τη διταξη της περ. γ της παρ. 8 του ρθρου 2 του ν. 2206/94, πως ισχει
2-7-14 Κ.Υ.Α. 2/44020/0022/14 (ΦΕΚ-1795 Β/1-7-14) : Καθορισμς Επιδματος επικνδυνης και ανθυγιεινς εργασας υπαλλλων ΝΠΙΔ εποπτεας Υπουργεου Ναυτιλας και Αιγαου
2-7-14 ΥΠ.ΥΓ. Υ9/ΟΙΚ.53768/14 (ΦΕΚ-1796 Β/1-7-14) : Καθορισμς ελχιστων ποσοστιαων ορων συνταγογρφησης φαρμκων δραστικν ουσιν οι οποες δεν τελον υπ καθεστς προστασας και καθορισμς ορου δαπνης συνταγογρφησης φαρμκων
2-7-14 ΟΠΕΚΕΠΕ 97887/1-7-14 : Εγκκλιος οδηγιν για τη διαδικασα πληρωμς και ελγχου των μτρων των καθεσττων ενισχσεων του ξονα 3 του ΠΑΑ 2007-2013
1-7-14 ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΠΙΔΔ/Β.2.Δ/267/ΟΙΚ.16444/30-6-14 : Οδηγες για την κινητικτητα των υπαλλλων που τθηκαν σε διαθεσιμτητα δυνμει του ρθρου 90 του ν. 4172/13 , πως ισχει
1-7-14 ΥΠΑΙΘ Φ.251/101658/Β6/1-7-14 : Ημρες λειτουργας των Λυκεων για την υποστριξη της ηλεκτρονικς υποβολς ΜΔ
1-7-14 ΕΕΕΠ 108/3/14 (ΦΕΚ-1786 Β/30-6-14) : Μεταββαση αρμοδιοττων σχετικν με τη με αριθμ 107/5/30-5-14 απφασης της ΕΕΕΠ με ττλο "Πιστοποηση Τεχνικν Ηλεκτρονικν Τεχνικν - Ψυχαγωγικν Παιγνων και Παιγνιομηχανημτων και Τεχνικν Τυχερν Παιγνων και Παιγνιομηχανημτων, τπου VLT και την κατρτιση των σχετικν Μητρων"
1-7-14 ΥΠΥΜΕΔΙ  Γ456/ΟΙΚ.34722/2689/14 (ΦΕΚ-1782 Β/30-6-14) : Τροποποηση της απφασης του Υφυπουργο Υποδομν, Μεταφορν και Δικτων αριθμ. Γ456/34931/3345/13 "Καθιρωση του ηλεκτρονικ αναγνσιμου σματος των Ειδικν Τουριστικν Λεωφορεων ΔΧ καθς και ο καθορισμς του τπου, του περιεχομνου, της διαδικασας, των ρων, των προυποθσεων και των φορων χοργησης και ανανωσης αυτν" (ΦΕΚ 2257 Β)
1-7-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1169/14 (ΦΕΚ-1780 Β/30-6-14) : Παρταση προθεσμας υποβολς δηλσεων φορολογας εισοδματος φυσικν προσπων οικονομικο τους 2014
30-6-14 ΥΠ.ΕΣ. 35531/27-6-14 : Κατργηση της υποχρωσης υποβολς πρωτοτπων επικυρωμνων αντιγρφων εγγρφων
30-6-14 ΥΠΥΜΕΔΙ ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ.465/ΕΓΚ.10/30-6-14 : Δημοσευση Κοινς Υπουργικς Απφασης με θμα : "Εγκριση εφαρμογς και χρσης των Ευρωκωδκων σε συνδυασμ με τα αντστοιχα Εθνικ Προσαρτματα
30-6-14 ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ.-ΥΠ.ΟΙΚ. 13725/4430/26-6-14 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ) : Κοιν Σχδιο Δρσης για το πργραμμα μεταρρθμισης της εσπραξης των ασφασλιστικν εισφορν
30-6-14 ΙΚΑ 48/27-6-14 : Κατργηση της υποχρωσης τρησης του Ειδικο Βιβλου Καταχρισης Νεοπροσλαμβανμενου Προσωπικο - Ελεγχος τρησης του εντπου Ε4 (Πνακας Προσωπικο) του Π.Δ. ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργεου Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Πρνοιας - Επιβολ και ψος διοικητικν κυρσεων (πρστιμα) - Επιβολ λλων κυρσεων
30-6-14 ΕΟΠΥΥ 24071/30-6-14 : Χοργηση λουτροθεραπεας στους ασφαλισμνους του ΕΟΠΥΥ για το τος 2014
30-6-14 ΥΠΑΙΘ 100786/ΣΤ4/30-6-14 : Αποστολ μηχανογραφικν καταστσεων με το Γενικ Βαθμ Πρσβασης της Γ' τξης Ημερησων / Δ Εσπερινν Επαγγελματικν Λυκεων (ΟΜΑΔΑ Β) σχολικο τους 2013-2014 για οπτικ λεγχο και χοργηση των αντστοιχων βεβαισεων
30-6-14 ΙΚΑ 47/25-6-14 : Κοινοποηση εγγρφου του ΕΤΕΑ σχετικ με την εφαρμογ του συντελεστ αναπροσαρμογς των συντξεων του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ) απ 1-4-2014
30-6-14 ΥΠΑΙΘ 100351/ΣΤ4/30-6-14 : Αποστολ μηχανογραφικν κατστσεων με το Γενικ Βαθμ Πρσβασης της Γ' τξης Ημερησων / Δ' τξης Εσπερινν Γενικν Λυκεων σχολικο τους 2013-2014 για οπτικ λεγχο και χοργηση των αντστοιχων βεβαισεων
30-6-14 Ν. 4271/14 (ΦΕΚ-144 Α/28-6-14) : Κρωση αποφσεων υπαγωγς επενδυτικν σχεδων του ν. 3908/11 και λλες διατξεις --> βλ. μετ την εσιγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
30-6-14 Ν. 4270/14 (ΦΕΚ-143 Α/28-6-14) : Αρχς δημοσιονομικς διαχερισης και εποπτεας (ενσωμτωση της Οδηγας 2011/85/ΕΕ) - δημσιο λογιστικ και λλες διατξεις
30-6-14 Ν. 4269/14 (ΦΕΚ-142 Α/28-6-14) : Χωροταξικ και πολεοδομικ μεταρρθμιση - Βισιμη ανπτυξη
30-6-14  Ν. 4268/14 (ΦΕΚ-141 Α/27-6-14) : Κρωση της Διεθνος Σμβασης για την προστασα λων των προσπων απ αναγκαστικ εξαφνιση και προσαρμογ της ελληνικς νομοθεσας και λλες διατξεις --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
30-6-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1168/14 (ΦΕΚ-1724 Β/27-6-14) : Συμπλρωση της ΠΟΛ.1119/14 ΑΥΟ (ΦΕΚ-1035 Β/25-4-14) ως προς τον προσδιορισμ του χρνου κτσης ακνητης περιουσας και καθορισμς τιμς κτσης σε ειδικς περιπτσεις  που δεν εναι δυνατν να προσδιορισμον για την εφαρμογ του ρθρου 41 του Ν. 4172/13
30-6-14 Κ.Υ.Α. ΓΠ/ΟΙΚ.56432/14 (ΦΕΚ-1753 Β/28-6-14) : Καθορισμς προυποθσεων, κριτηρων και διαδικασιν πρσβασης στο σστημα φαρμακευτικς περθαλψης ανασφαλστων και οικονομικ αδυντων πολιτν
30-6-14 ΦΕΚ-1731 Β/27-6-14 :
ΠΥΣ 21/14 : Σσταση και συγκρτηση Ομδας Διαχερισης Εργου για την Απλοστευση της Αδειοδτησης για την σκηση οικονομικς δραστηριτητας
Κ.Υ.Α. 603/83797/14 : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 425/42522/13 (ΦΕΚ-1239 Β) κ.υ.α. "Διαδικασα υποβολς της ετσιας Ενιαας Δλωσης Καλλιργειας/Εκτροφς, σε εφαρμογ του Ν. 3877/10 (ΦΕΚ-160 Α), τρποι καταβολς της ειδικς ασφαλιστικς εισφορς υπρ του Οργανισμο Ελληνικν Γεωργικν Ασφαλσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και Ασφαλιστικ Ενημερτητα
30-6-14 ΦΕΚ-1725 Β/27-6-14 : 
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/15683/0026/14 : Καθορισμς δικαιολογητικν για δαπνες μεταφορς αιτοντων διεθνος προστασας
Κ.Υ.Α. 2839/82099/14 : Εγκριση δαπνης σχετικ με την υλοποηση του σχεδου προθησης και κατανλωσης φροτων στα σχολεα σε εφαρμογ των κανονισμν (ΕΕ) 1308/13 του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου και 288/2009 της Επιτροπς για το σχολικ τος 2013-2014
27-6-14 ΙΚΑ 46/27-6-14 : Υποχρεωτικ η ηλεκτρονικ υποβολ της ατησης συνταξιοδτησης λγω γρατος αναπηρας απ 1 Ιουλου 2014
27-6-14 ΥΠ.ΕΣ. 26181/27-6-14 : Διοργνωση Ενημερωτικς Ημερδας για το Ευρωπαικ Πργραμμα "Ευρπη για τους Πολτες, 2014-2020" (Αθνα, 8 Ιουλου 2014)
27-6-14 Π.Δ. 92/14 (ΦΕΚ-140 Α/26-6-14) : Τροποποηση του Β.Δ. 258/60 (ΦΕΚ-56 Α) "Περ διοικσεως και οργανσεως του Ταμεου Αεροπορικς Αμνης"
27-6-14 ΥΔΙΜΗΔ 13/14 (ΦΕΚ-1718 Β/26-6-14) : Ανακονωση για τους υπαλλλους που τθηκαν σε διαθεσιμτητα κατ' εφαρμογ του ρθρου 90 του ν. 4172/13 (Α 167), πως ισχει
27-6-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΤΥ/Ε/0006944/ΕΞ2014/26-6-14 : Δημοσευση των διακηρξεων δημοπρασιν μσθωσης ακιντων για στγαση Δημοσων Υπηρεσιν στον διαδικτυακ τπο της Γενικς Γραμματεας Δημσιας Περιουσας
27-6-14 ΥΠ.ΕΣ. 23321/10-6-14 : Εξφληση ληξιπρθεσμων υποχρεσεων - Επιστροφ αδιθετων ποσν απ την ειδικ χρηματοδτηση
27-6-14 ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 434/82574/14 (ΦΕΚ-1710 Β/26-6-14) : Καθορισμς των συντελεστν των κριτηρων επιμτρησης που εφαρμζονται για την επιβολ των διοικητικν κυρσεων του ρθρου 23 του Ν. 4235/14 (Α 32) στους τομες των τροφμων, της υγεας και προστασας των ζων και της διαχερισης ζωικν υποπροιντων και παργωγων προιντων αυτν
27-6-14  Κ.Υ.Α. ΤΥΔ/Φ.550/ΟΙΚ.18749/14 (ΦΕΚ-1710 Β/26-6-14) : Τροποποηση της αριθμ, 46596/22-11-04 (ΦΕΚ-1793 Β/6-12-04) κ.υ.α. περ καθορισμο λεπτομερειν εφαρμογς του ρθρου 56Α του Ν. 2725/99 (ΦΕΚ-12 Α) "Ερασιτεχνικς και επαγγελματικς αθλητισμς και λλες διατξεις"
27-6-14 ΥΠΕΚΑ Δ1/Β/10233/14 (ΦΕΚ-1684 Β/24-6-14) : Επκτση Ορισμο Προστατευμενων Καταναλωτν κατ' εφαρμογ του Ν. 4001/11 (ΦΕΚ-179 Α/19-8-11) πως ισχει
26-6-14 ΥΠ.ΕΣ. 12471/29-5-14 : Ζητματα λογιστικς καταχρησης χρηματοδοτσεων που λαμβνονται ναντι των εσδων του ρθρου 27 του ν. 3756/09
26-6-14 ΥΠΥΜΕΔΙ Δ13/Ο/6396/12-6-14 : Προθεσμα υποβολς αιτσεων για εγκρσεις τπου Μηχανημτων Εργων, τα οποα εισχθησαν στην Ελλδα κατασκευστηκαν πριν την 25η/2010
26-6-14 ΥΠΥΜΕΔΙ Α/32654/2548/26-6-14 : Διευκρινσεις σχετικ με τη διαδικασα της μεταββασης των οχημτων
26-6-14  ΥΠΕΚΑ Δ5/ΗΛ/Β/Φ.29/ΟΙΚ.10205/14 (ΦΕΚ-1657 Β) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/16027 απφασης Υφυπουργο Περιβλλοντος, Ενργειας και Κλιματικς Αλλαγς "Εφαρμογ Κοινωνικο Οικιακο Τιμολογου". Διερυνση και βλετωση του ΚΟΤ με ειδικς προβλψεις για τους δικαιοχους των Φορων Πρνοιας και τους ανργους
26-6-14 ΥΠ.ΟΙΚ. 80582/14 (ΦΕΚ-1682 Β/24-6-14) : Καταβολ επιδματος αεροθεραπεας σε αναπρους συνταξιοχους του Δημοσου για τη θεριν περοδο 2014
26-6-14 ΦΕΚ-1683 Β/24-6-14 :
ΟΑΕΔ 1375/19/14 : Κατρτιση Προγρμματος επιχοργησης για την ενσχυση της οργανωτικς ικαντητας της ΓΣΕΒΕΕ, της ΕΣΕΕ και των Οργανσεων μελν αυτν, του ΣΕΒ, του ΣΕΤΕ καθς και των Πανελληνων Οργανσεων μελν του ΣΕΤΕ
ΟΑΕΔ 49743/14 : Ορισμς ειδικοττων στα Ινστιτοτα Επαγγελματικς Κατρτισης (ΙΕΚ) του ΟΑΕΔ που λειτουργον σε εφαρμογ των διατξεων του ν. 4186/13 (ΦΕΚ-193 Α)
26-6-14 ΦΕΚ-1692 Β/25-6-14 :
Κ.Υ.Α. 21057/1624/14 (ΦΕΚ-1692 Β/25-6-14) : Μεταφορ ποσο στην Ελληνικ Εταιρεα Τοπικς Ανπτυξης και Αυτοδιοκησης Α.Ε. για τη χρηματοδτηση λειτουργας του Προγρμματος "Βοθεια στο σπτι" για το χρονικ διστημα απ 1-10-2013 - 30-9-2014
ΥΠΥΜΕΔΙ 38059/2419/14 : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 28366/2098/06 (Β 441) υ.α. "Ταξινμηση ορισμνων κατηγοριν μεταχειρισμνων οχημτων με συστματα αντιεμπλοκς κατ την πδηση"
26-6-14 ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. ΓΠ/Δ27/ΟΙΚ.21462/813/25-6-14 : Ανακονωση - Προσκληση εκδλωσης ενδιαφροντος για συμμετοχ σε υλοποηση προγρμματος παροχς υπηρεσιν "Κατασκηνσεων - Λουτροθεραπεας - Πηλοθεραπεας για ηλικιωμνα τομα και ενλικα τομα με αναπηρες" τους 2014
26-6-14 ΥΠΥΜΕΔΙ Α/34465/2669/25-6-14 : Περ της καταβολς τλους αδεας κυκλοφορας οχματος
25-6-14 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ-ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - Χωροταξικ και Πολεοδομικ Μεταρρθμιση - Βισιμη Ανπτυξη --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
25-6-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1167/19-6-14 : Κοινοποιηση των διατξεων των ΚΥΑ Υπουργν Εσωτερικν και Οικονομικν 18109/20-5-13 (ΦΕΚ-1215 Β) και 34637/4-9-13 (ΦΕΚ-2183 Β) και παροχ σχετικν οδηγιν
25-6-14 ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΔΑΔ/Φ.32.10/559/ΟΙΚ.15261/16-6-14 : Διευκρινσεις για την εφαρμογ των διατξεων του Π.Δ. 318/92 (Α 161) περ αξιολγησης των ουσιαστικν προσντων του προσωπικο των δημοσων υπηρεσιν και των νπδδ, πως τροποποιθηκε με τις διατξεις του ν. 4250/14
25-6-14 ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 457/35549/16-6-14 : Εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 2, παρ. 8γ του Ν. 4014/11
25-6-14 ΤΑΠΙΤ 2/25-6-14 : Εναρξη διαδικασας εκλογς των αιρετν εκπροσπων των υπαλλλων στο Υπηρεσιακ Συμβολιο του ΤΑΠΙΤ
25-6-14 ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΕΚ/ΤΜΑ/Φ.1/12918/24-6-14 : Εκπαδευση Αξιωματικν των Σωμτων Ασφαλεας και Πολιτικν Υπαλληλων με την 67η Εκπαιδευτικ Σειρ (2014-2015) της Σχολς Εθνικς Αμυνας (ΣΕΘΑ)
25-6-14 ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΔΑΔ/Φ.69/56/ΟΙΚ.15848/25-6-14 : Ενημρωση για την κδοση της υπ' αριθμ. 9/14 γνωμοδτησης του ΝΣΚ σχετικ με θματα αυτοδκαιης αργας
25-6-14 ΥΔΙΜΗΔ ΔΟΑ/Φ.10/ΟΙΚ.15696/18-6-14 : Δημοσευση του επικαιροποιημνου "Μητρου υπηρεσιν και φορων της Ελληνικς Διοκησης" τους 2014
25-6-14 ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. 21387/1248/25-6-14 : Ασκηση καθηκντων ιατρο εργασας σε περιοχ λλου ιατρικο συλλγου
25-6-14  Κ.Υ.Α. 11592/14 (ΦΕΚ-1660 Β/24-6-14) : Καθορισμς του τρπου καταβολς του οικονομικο ανταλλγματος υπρ του Δημοσου για την απκτηση δειας παροχς συνδρομητικν ραδιοφωνικν και τηλεοπτικν υπηρεσιν
25-6-14 ΦΕΚ-1681 Β/24-6-14 :
ΥΠ.ΕΣ. 25336/14 : Κατανομ ποσοστο 40% της εκλογικς χρηματοδτησης στα δικαιοχα πολιτικ κμματα
Κ.Υ.Α. 11694/14 : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 15715/13 κ.υ.α. "Εκχρηση φσματος επιγειας ψηφιακς ευρυεκπομπς στη "ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ, ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε."(ΝΕΡΙΤ ΑΕ)
24-6-14 ΥΠΥΜΕΔΙ Δ11Γ/Ο/2/5/14 (ΦΕΚ-1656 Β/23-6-14) : Προσθκη ρθρων στα Τιμολγια Οικοδομικν Εργων
24-6-14 ΕΕΕΠ 107/2/14 : Τροποποηση της με αριθμ Τ/6736/03 (Β 929) απφασης τυ Υπουργο Ανπτυξης με τον ττλο "Κανονισμς ΔιοικητικοΕλγχου και Εποπτεας της Λειτουργας των Καζνο
24-6-14 ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΠΠ/Φ.2.9/38/ΟΙΚ.15752/24-6-14 : Ενημρωση Μητρου Μισθοδοτομενων Ελληνικο Δημοσου για προσωπικ με συμβσεις ορισμνου χρνου ργου - Υλοποηση Εγκριτικν Αποφσεων
24-6-14 ΕΟΠΥΥ 23363/24-6-14 : Σχετικ με την εξυπηρτηση των αναγκν συνταγογρφησης για τους Ευρωπαους ασφαλισμνους και τη διθεση συνταγολογων απ τις Περιφερειακς Δ/νσεις ΕΟΠΥΥ
24-6-14 ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΑΙΓ. 8220/131/14 (ΦΕΚ-1651 Β/23-6-14) : Τοποθτηση πλωτν εξεδρν, επιφνειας μχρι εκατν πενντα (150) τ.μ., στη θλασσα, χωρς επμβαση στον αιγιαλ, για εποχιακ χρση
24-6-14 ΦΕΚ-1652 Β/23-6-14 :
ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 547/79779/14 : Γραμμικ μεωση της αξας των δικαιωμτων ενιαας ενσχυσης για το τος 2014
ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 546/79775/14 : Κατανομ Εθνικο Αποθματος Αμεσων Ενισχσεων τους 2013
24-6-14 ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. 31703/14 (ΦΕΚ-1653 Β/23-6-14) : Τροποποηση της 28530/6-6-14 (ΦΕΚ-1622 Β) "Κατανομ των ενισχσεων των Γενικν Επενδυτικν Σχεδων του Ν. 3908/11 για το τος 2014" απφαση του Υπ.Αν.και Ανταγωνιστικτητας
24-6-14 ΥΠΕΚΑ 3383/3-6-14 : Σχετικ με προθεσμα κδοσης απφασης επ προφυγς ενπιον ΣΥΠΟΘΑ
24-6-14 ΥΠΕΚΑ 6862/7-3-14 : Σχετικ με αρμοδιτητες ΣΥΠΟΘΑ εξτασης αιτσεων θεραπεας ενδικοφανεν προσφυγν Π.Δ. 267/98 και λοιπν ζητημτων κατ' εφαρμογ της νομοθεσας περ αυθαιρτων
24-6-14 ΥΠ.ΕΣ. 24823/19-6-14 : Κατρτιση σχεδου προυπολογισμο των ΟΤΑ , τους 2015 --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
24-6-14 ΥΠ.ΕΣ. 24366/17-6-14 : Εναρξη παραγωγικς λειτουργας των ργων ψηφιοποησης ληξιαρχικν πρξεων στα πλασια του ργου "Εθνικ Ληξιαρχεο - Μητρο Πολιτν"
24-6-14 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ-ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - Τροποποηση διατξεων του Κδικα Κατστασης Δημοσων Πολιτικν Διοικητικν Υπαλλλων και Υπαλλλων ΝΠΔΔ (Ν. 3528/07) - Επιλογ προισταμνων οργανικν μονδων και λλες διατξεις -> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
24-6-14 ΥΠ.ΥΓ. Υ1/ΓΠ/ΟΙΚ.50800/5-6-14 : Πρληψη των επιπτσεων απ την εμφνιση υψηλν θερμοκρασιν και κασωνα
24-6-14 ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.80000/ΟΙΚ.12777/505/18-6-14 : Χοργηση ασφαλιστικς ικαντητας για παροχς ασθνειας σε εδος κατ' εφαρμογ των διατξεων της υποπαρ. Α3 του ρθρου πρτου του ν. 4254/14 (Α 85)
23-6-14 Κ,Υ.Α. 31314/14 (ΦΕΚ-1633 Β/20-6-14 : Τροποποηση της 21035/14 (ΦΕΚ-1283 Β) κ.υ.α. "Καθορισμς του ποσο της επιχοργησης, της επιδτησης χρηματοδοτικς μσθωσης και της φορολογικς απαλλαγς για την ενσχυση των επενδυτικν σχεδων της τεχνολογικς ανπτυξης, της περιφερειακς συνοχς, των μεγλων επενδυτικν σχεδων, της επιχειρηματικτητας των νων και της συνργειας και της δικτωσης του νμου 3908/11, πως αυτς τροποποιθηκε και ισχει σμερα για το τος 2014
23-6-14 ΦΕΚ-1622 Β/19-6-14 :
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. 28530/14 : Κατανομ των ενισχσεων των Γενικν Επενδυτικν Σχεδων του Ν. 3908/11 για το τος 2014
ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΠΠ/Φ.ΑΣ.2/120/7635/14 : Τροποποηση των παρ. 2 και 3 του ρθρου 28 της υπ' αριθμ. 42948/03 υ.α. "Πλρωση θσεων του Δημσιου Τομα" (ΦΕΚ-1854 Β./2003)
Κ.Υ.Α. 16930/11037/14 : Μεισεις και απαλλαγς τελν προσγεωσης και παραμονς αεροσκαφν
23-6-14 ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. 11810/179/Φ.80353/14 (ΦΕΚ-1635 Β/20-6-14) : Καθορισμς τρπου λψης και χρσης δεδομνων απ τους φορες κοινωνικς ασφλισης για τη λειτουργα του Εθνικο Μητρου Ασφλισης - Ασφαλιστικς Ικαντητας, σστημα "ΑΤΛΑΣ"
23-6-14 ΕΕΕΠ 107/5/14 (ΦΕΚ-1637 Β/20-6-14) : Ρθμιση θεμτων Πιστοποησης Τεχνικν Ηλεκτρονικν Τεχνικν - Ψυχαγωγικν Παιγνων και Παιγνιομηχανημτων και Τεχνικν Τυχερν Παιγνων και Παιγνιομηχανημτων, τπου VLT, και κατρτισης των σχετικν Μητρων
23-6-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1166/20-6-14 : Διευκρινσεις ως προς τις εξαιρσεις απ την επιβολ της ειδικς εισφορς αλληλεγγης οικονομικο τους 2014
23-6-14 ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. 10626/20-6-14 : Πρληψη της θερμικς καταπνησης των εργαζομνων κατ το θρος
23-6-14 ΥΠ.ΕΣ. 24843/18-6-14 : Ενημρωση για τη δημοπρτηση των διαγωνισμν μεταφορς μαθητν
23-6-14 ΥΠΕΚΑ 13417/6-6-14 : Δυναττητα υπαγωγς αυθαιρτων κατασκευν εντς κοινοχρστων χρων στις διατξεις του ν. 4178/13
20-6-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1164/13-6-14 : Εκκαθριση τροποποιητικν δηλσεων Φρου Εισοδματος Φυσικν Προσπων και Ενιαου Φρου Ιδιοκτησας Ακιντων
20-6-14 IKA Φ09/362/13-6-14 :  Εκλογς για την ανδειξη αιρετν εκπροσπων των υπαλλλων ΙΚΑ - ΕΤΑΜ στα υπηρεσιακ συμβολια
20-6-14  ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. Π1/1057/6-6-14 : Εντξεις - εγκρσεις στο ΕΠΠ 2014
20-6-14  ΕΟΦ Ο-224/10-6-14 : Κανονιστικ εγκκλος σχετικ με την τρηση διαδικασιν που αφορον σε οικονομικ προγραμματισμ, προμθειες και εκκαθαρσεις δαπανν του ΕΟΦ
20-6-14 Κ.Υ.Α. Φ.80000/7870/305/14 (ΦΕΚ-1619 Β/19-6-14) : Καθορισμς διαδικασας και δικαιολογητικν για παροχς ασθνειας σε εδος, κατ' εφαρμογ του ρθρου πρτου υποπαρ. Α3 του ν. 4254/14 (Α 85)
19-6-14 ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.10035/ΟΙΚ.12386/578/18-6-14 : Κατργηση κοινωνικν πρων
19-6-14 IKA Σ90/19/17-6-14 : Μεσολβηση τρτων, μη νομμως εξουσιοδοτημνων προσπων, για τη διεκπεραωση υποθσεων των ασφαλισμνων του ιδρματος
19-6-14 ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.43000/ΟΙΚ.12894/510/18-6-14 : Καθορισμς ημερησου τροφεου κατασκηνσεων τους 2014
19-6-14 ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.21250/14476/1029/14 (ΦΕΚ-1601 Β/18-6-14) : Κανονισμς Οικονομικς Οργνωσης και Λογιστικς Λειτουργας του Ενιαου Ταμεου Επικουρικς Ασφλισης (ΕΤΕΑ)
18-6-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1240/30-10-13 : Διαββαση ΦΕΚ (Καθορισμς ανταλλγματος για την απλ χρση αιγιαλο, παραλας, χθιας και παρχθιας ζνης απ ξενοδοχειακς επιχειρσεις)
18-6-14 ΥΠ.ΟΙΚ. Δ10Β/00068/ΕΞ2014/ΕΜΠ43/24-4-14 : Διενργεια ελγχων - αυτοψιν
18-6-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1091/2-4-14 : Καταβολ επ πλον ανταλλγματος απ ξενοδοχειακς επιχειρσεις
18-6-14  ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1129/28-4-14 : Συμμετοχ σε αυτοψες
18-6-14 ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΔΑΔ/Φ.32.10/559/ΟΙΚ.15261/16-6-14 : Τροποποηση διατξεων του Π.Δ. 318/92 (Α 161) περ αξιολγησης των ουσιαστικν προσντων του προσωπικο των δημοσων υπηρεσιν και των νπδδ
18-6-14 ΥΠΑΙΘ 93616/ΣΤ4/17-6-14 : Σστημα Υποβολς Ηλεκτρονικο Μηχανογραφικο Δελτου
19-6-14  ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1128/28-4-14 : Τοποθτηση και χρση πλωτς εξδρας
19-6-14 ΥΠΑΙΘ Φ.251/93569/Β6/17-6-14 : Ηλεκτρονικ Υποβολ Μηχανογραφικο Δελτου (Μ.Δ.) ΓΕΛ και ΕΠΑΛ
18-6-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1161/30-5-14 : Προσδιορισμς ανταλλγματος για την κατασκευ προβλητν λλων ργων
18-6-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1160/29-5-14 : Απευθεας παραχρηση της απλς χρσης αιγιαλο και παραλας απ τις Κτηματικς Υπηρεσες
18-6-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1139/14-5-14 : Καταβολ ανταλλγματος απ ξενοδοχειακς επιχειρσεις
18-6-14 ΙΚΑ Φ09/361/13-6-14 : Κοινοποηση καταστσεων μονμων υπαλλλων και υπαλλλων ιδιωτικο δικαου αορστου χρνου λων των κατηγοριν, κλδων και βαθμν που υπηρετοσαν στο Ιδρυμα την 31-12-13
18-6-14 ΕΟΠΥΥ 22551/18-6-14 : Διευκρινσεις για τον καθορισμ του αναλσιμου υγειονομικο υλικο
17-6-14 ΟΠΕΚΕΠΕ 92008/17-6-14 : Εγκκλιος Μτρου 3.5 του ΕΠΑΛ 2007-2013 Οδηγες για τη διαδικασα πληρωμς του Μτρου 3.5 "Μτρα κοινο ενδιαφροντος - Πιλοτικ Σχ'δια"
17-6-14 ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΠΙΔΔ/Β.2.Δ/261/ΟΙΚ.15147/17-6-14 : Οδηγες για την κινητικτητα των υπαλλλων που τθηκαν σε διαθεσιμτητα δυνμει του ρθρου 90 του ν. 4172/13
17-6-14  ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΔΑΔ/Φ.42Α/566/ΟΙΚ.15130/17-6-14 : Καταγραφ ειδικν διατξεων αναφορικ με τη διενργεια υπηρεσιακν μεταβολν των υπαλλλων Δημοσων Υπηρεσιν, ΟΤΑ και ΝΠΔΔ
17-6-14 ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 4688/78201/17-6-14 : Εφαρμογ του ρθρου 59 παρ. 1 του Ν. 4235/14 (ΦΕΚ-32 Α/11-2-14)
17-6-14 ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 4689/78241/17-6-14  : Εφαρμογ της με αριθμ 4023/64557/16-5-14 Απφασης του Υπουργο Αγροτικς Ανπτυξης και Τροφμων "περ καθορισμο ρων, προυποθσεων, δικαιολογητικν και διαδικασιν για την γκριση αδειν αλευσης σε αλιευτικ σκφη"
17-6-14 Κ.Υ.Α. ΔΟΛ/ΚΕΠ/Φ15/ΟΙΚ.14290/14 (ΦΕΚ-1580 Β/16-6-14) : Καθορισμς της διοικητικς διαδικασας υποβολς ατησης για κδοση ηλεκτρονικο παραβλου (e-παρβολο)  και κδοση πληρωμς του, η οποα διεκπεραινεται μσω των Κντρων Εξυπηρτησης Πολιτν (ΚΕΠ)
17-6-14 K.Y.A. Φ.43000/5410/219/14 (ΦΕΚ-1584 Β/16-6-14) : Καθορισμς ψους ημερησου τροφεου κατασκηνσεων τους 2014
17-6-14 ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.80000/ΟΙΚ.12347/576/16-6-14 : Γνωστοποηση των διατξεων της περ. 3 της Υποπαρ. ΙΑ1, της παρ. ΙΑ του Ν. 4254/14 σχετικ με την ασφλιση των ορκωτν ελεγκτν - λογιστν που εναι μλη του ΣΟΕΛ
17-6-14 ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 1725/78211/17-6-14 : Εμφνιση Καταρροικο Πυρετο στην Πελοπννησο - 3η Εγκκλιος
17-6-14 ΥΠΑΙΘ Φ.251/92709/Β6/16-6-14 : Προκρυξη εισαγωγς σπουδαστν / σπουδαστριν στις Ακαδημες Εμπορικο Ναυτικο Ακαδημαικο τους 2014-2015
17-6-14 ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΠΙΔ/Β2/Δ/259/ΟΙΚ.15044/16-6-14 : Εγκκλιος για τον επανλεγχο μετατροπς συμβσεων αορστου χρνου απ το ΑΣΕΠ
17-6-14 ΥΠ.ΕΣ. 23845/12-6-14 : Παρακολοθηση ποιτητας πσιμου δατος, λειτουργας συστημτων δρευσης και λψη μτρων για την προστασα της δημσιας υγεας
17-6-14 ΥΠ.ΕΣ. 23679/16-6-14 - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 4-7-14 : Ευρωπαικ Πργραμμα "Δημιουργικ Ευρπη", 2014-2020 : Πρσκληση υποβολς προτσεων για την υποστριξη φεστιβλ κινηματογρφου
17-6-14 ΥΠ.ΕΣ. 23680/16-6-14 - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 17-7-14 : Ευρωπαικ Πργραμμα για την Ανταγωνιστικτητα και των Επιχειρεων και τις Μικρομεσαες Επιχειρσεις (COSME 2014-2020) : Πρσκληση υποβολς προτσεων για το πργραμμα ERASMUS Νοι Επιχειρηματες
17-6-14 Κ.Υ.Α. 51966/14 (ΦΕΚ-1568 Β/16-6-14) : Καθορισμς του εδους, του αντικειμνου και της διρκειας εκπαδευσης των υπαλλλων, των αναφερομνων στο ρθρο 81 του Ν. 4172/13, που μετατχθηκαν στους κλδους ΔΕ Προσωπικο Εξωτερικς Φρορησης των Καταστημτων Κρτησης
17-6-14 ΥΔΙΜΗΔ 12/14 (ΦΕΚ-1570 Β/16-6-14) : Ανακονωση για το προσωπικ που χει τεθε σε διαθεσιμτητα κατ' εφαρμογ του ρθρου 90 του Ν. 4172/13 (Α 167), πως ισχει
16-6-14 ΥΠΥΜΕΔΙ 20055/1370/16-6-14 : Δημοσευση υπουργικς απφασης με θμα "Τροποποηση της υπ' αριθμ. ΣΤ/20270/73 (ΦΕΚ-884 Β) απφασης του Υπ.Ναυτιλας, Μεταφορν και Επικοινωνιν, "περ αλλαγς κυρων χαρακτηριστικν", πως ισχει
16-6-14  Κ.Υ.Α. Δ30/19097/425/6-6-14 : Κατανομ προσωπικο για πρσληψη στις Παιδικς Εξοχς - Κατασκηνσεις Κρατικο Προγρμματος σε Δμους
16-6-14 ΥΠΑΙΘ Φ.12/390/92065/Γ1/13-6-14 : Ενργειες Προγραμματισμο του εκπαιδευτικο ργου σχολικο τους 2014-2015
16-6-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΓΓΔΠ/0005889/ΕΞ2014/10-6-14 : Τροποποηση της κυα αριθμ. Δ10Β/1027032/ΕΞ2014/1033/11-2-14 (328 Β)
16-6-14 ΥΠΕΚΑ ΔΤΕ/ΟΙΚ.28829/463/11-6-14 : Διαγρμματα Εφαρμογς Ρυμοτομικν Σχεδων
16-6-14 Π.Δ. 90/14 (ΦΕΚ-138 Α/13-6-14) : Αντικατσταση το ρθρου 4 του π.δ. 472/85 (Α 168) που κωδικοποιθηκε στο ρθρο 109 της κωδικοποησης νομοθεσας κατασκευς των δημοσων ργων η οποα κυρθηκε με το ν. 3669/08 (Α 116)
16-6-14 ΥΠΕΘΑ Φ.429.1/11/367920/Σ.813/14 (ΦΕΚ-1560 Β/13-6-14) : Ρθμιση Στρατολογικν Θεμτων
13-6-14 ΙΚΑ Σ00/63/12-6-14 : Επισημνσεις σχετικ με την υποβολ μηνητριων αναφορν κατ των προσπων που εισπραξαν αχρεωσττως παροχς και συναφ θματα
13-6-14 ΥΠ.ΟΙΚ. Δ19A/5014286/EΞ20141/11-6-14 : Κανονιστικ πλασιο επιβολς οικονομικν επιβαρνσεων και εξδων (ΔΕΤΕ)
13-6-14 ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΕΚ/ΤΜΑ/Φ.3/49/12626/12-6-14 : Ανακονωση για την πλρωση θσεων Εθνικν Εμπειρογνωμνων στην Ευρωπαικ Επιτροπ (με απσπαση)
13-6-14 ΥΠΥΜΕΔΙ Δ17Α/02/60/ΦΝ433Β/ΕΓΚ.9/10-6-14 : Δημοσευση απφασης για τον καθορισμ του τρπου υπολογισμο της αξας ασφλτου απολογιστικ
13-6-14 ΙΚΑ Α05/1105/30/12-6-14 : Συμπλρωση οδηγιν για τη διερενηση αποφσεων αναγνρισης χρνου ασφλισης κατπιν ΥΔΑΑΒ
13-6-14 K.Y.A. 11712/760/14 (ΦΕΚ-1554 Β/12-6-14) : Κατρτιση προγρμματος επιδτησης διακοπν εργαζομνων, ανργων και των οικογενειν αυτν με Επιταγ Κοινωνικο Τουρισμο
13-6-14 ΙΚΑ 45/11-6-14 : Μεωση εργοδοτικν και ασφαλιστικν εισφορν κατ' εφαρμογ των διατξεων του Ν. 4254/14
13-6-14 ΙΚΑ Τ01/652/38/11-6-14 : Συμπληρωματικς οδηγες για απεικνιση των ασφαλιστικν εισφορν υπρ ΕΤΕΑ, απ 1-12-13, στην ΑΠΔ μσω ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
13-6-14  ΙΚΑ Γ99/1/119/10-6-14 : Ορθ κοινοποηση του σχεδου εντπου Κ5 που αφορ την συναλλαγ πληρωμς παραβλου ΚΕΠΑ
13-6-14 ΟΑΕΕ 17/10-6-14 : Τροποποηση κωδικν διακοπς ασφαλισμνων στο Πληροφοριακ Σστημα Ασφαλισμνων ΟΑΕΕ
13-6-14 Ν. 4267/14 (ΦΕΚ-137 Α/12-6-14) : Καταπολμηση της σεξουαλικς κακοποησης και εκμετλλευσης παιδν και της παιδικς πορνογραφας και λλες διατξεις
13-6-14 ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΔΑΔ/Φ.32.9/543/ΟΙΚ.14498/14 (ΦΕΚ-1552 Β/12-6-14) : Αξιολγηση υπαλλλων που διατθενται για τη γραμματειακ υποστριξη σε γραφεα βουλευτν του Ελληνικο και Ευρωπαικο Κοινοβουλου, στο γραφεο του Ελληνα Επτροπου στην Ευρωπαικ Επιτροπ, σε γραφεα κομμτων, στην ΑΔΕΔΥ και στο Κοινωνικ Πολκεντρο της ΑΔΕΔΥ
13-6-14 ΦΕΚ-1551 Β/12-6-14 :
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. 18742/52/14 : Τροποποηση και συμπλρωση της υπ' αριθμ. 27397/122/13 (ΦΕΚ-2062 Β/23-8-13) απφασης του Υπουργο και του Υφυπουργο Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Πρνοιας "Επιβολ διοικητικν κυρσεων για τις ευθως αποδεικνυμενες παραβσεις της εργατικς νομοθεσας, κατ δμσια αρμοδιτητα του Επιθεωρητ Εργασας", πως ισχει
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.11321/11115/802/14 : Υψος και τρπος υπολογισμο των προστμων και κυρσεων που επιβλλονται, κατ δμσια αρμοδιτητα, απ την ΕΥΠΕΑ και τους αρμδιους υπαλλλους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, διαδικασα και συγχρονισμς των ελεγκτικν υπηρεσιν
12-6-14 ΥΠ.ΕΣ. Φ.141886/14339/ΕΓΚ.34/4-6-14 : Παροχ οδηγιν σχετικ με τη διαδικασα πολιτογρφησης ομογενν αλλοδαπν οι οποοι διαμνουν στο εξωτερικ - Αρθρο 10 του Ν. 3284/04
12-6-14 ΟΑΕΕ 89394/Δ5/6-6-14 : Χοργηση - ανανωση δειας υπηρεσιακης εκπαδευσης ιδιωτικν εκπαιδευτικν πρωτοβθμιας και δευτεροβθμιας εκπαδευσης για το σχολικ τος 2014-2015
12-6-14 ΟΑΕΕ 16/10-6-14 : Επιλογ ασφαλιστικο φορα ΟΑΕΕ και ΙΚΑ-ΕΤΑΜ νων ασφαλισμνων, σμφωνα με τις διατξεις του ν. 4254/14
12-6-14 ΟΑΕΕ 18/11-6-14 : Μεωση επιτοκου αναχρηματοδτησης Ευρωπαικς Κεντρικς Τρπεζας
12-6-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1162/4-6-14 : Τρπος κδοσης φορολογικν στοιχεων, για την εσπραξη του αντιτμου των διοδων, με τη χρση ηλεκτρονικν φορητν πομπν
12-6-14 ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΑΙΓ. Φ.514.1/2389/10-6-14 : Καθορισμς ρων - προυποθσεων εμσθωσης εξοπλισμο θαλασσων μοτοποδηλτων για υδροπροωθομενη ανψωση με την εμπορικ ονομασα jetovator, x-jetpacks, flyboard και σων προσομοιζουν με αυτ
12-6-14 ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Δ27/14541/512/6-6-14 : Καθορισμς ημερσιου εφοδου τροφοδοσας κατασκηνωτν και προσωπικο σε κατασκηνσεις του Κρατικο Προγρμματος
12-6-14 ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Δ27/3998/122/6-6-14 : Καθορισμς ποσο συμμετοχς των κατασκηνωτν που θα φιλοξενηθον σε κατασκηνσεις του κρατικο προγρμματος που θα λειτουργσουν οι εξουσιοδοτημνου Δμοι για το τος 2014
12-6-14 ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Δ27/11888/393/6-6-14 : Αποστολ προγραμματισμο λειτουργας κατασκηνσεων τους 2014
12-6-14 ΡΑΕ 288/14 (ΦΕΚ-1544 Β/11-6-14) : Επικαιροποηση ενδιαφροντος και οικονομικν στοιχεων εκκρεμν αιτσεων για δεια παραγωγς ηλεκτρικς ενργειας απ φωτοβολταικος σταθμος, λγω της ρσης της αναστολς αδειοδτησης που ειχε επιβληθε με την υπουργικ απφαση ΥΑΠΕ/Φ1/2300/ΟΙΚ.16932/9-8-12 (Β 2317)
11-6-14 ΥΠ.ΟΙΚ. 2/46221/0026/11-6-14 : Αναπροσαρμογ καττατου ψους ελεγχμενων δαπανν απ το Ελεγκτικ Συνδριο (ΕΣ)
11-6-14 ΦΕΚ-1524 Β/6-6-14 :
ΟΑΕΔ 955/13/14 : Τροποποηση παρ. 1, 2, 3 του κεφαλαου 6 της με αριθμ, 3223/61/13 απφασης του ΔΣ του ΟΑΕΔ που αφορ την υλοποηση του Προγρμματος επαγγελματικς κατρτισης εργαζομνων (ΛΑΕΚ 0,45%) τους 2014
ΟΑΕΔ 955/13/14 : Τροποποηση παρ. 1, 2 και 3 του κεφαλαου 7 της με αριθμ. 212/4/14 απφασης του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ που αφορ την υλοποηση Προγρμματος επαγγελματικς κατρτισης εργαζομνων ΛΑΕΚ 1-25 τους 2014
11-6-14 ΠΝΠ 10-11-6-14 (ΦΕΚ-136 Α/11-6-14) : Επεγουσα ρθμιση για την αναπλρωση του Γενικο Γραμματα Δημοσων Εσδων λγω πρωρης λξης της θητεας του
11-6-14 ΥΠ.ΕΣ. 23463/ΕΓΚ.38/6-6-14 : Αρθρο 76 ν. 4257/14 (ΦΕΚ-93 Α/14-4-14) "Επεγουσες ρυθμσεις αρμοδιτητας Υπουργεου Εσωτερικν"
11-6-14  ΥΠ.ΕΣ. 23307/ΕΓΚ.35/6-6-14 : Ενημρωση περ διατξεων του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ-93 Α) "Επεγουσες ρυθμσεις αρμοδιτητας Υπουργεου Εσωτερικν", επ ζητημτων περιουσας ΟΤΑ
11-6-14 ΕΟΠΥΥ 21546/11-6-14 : Σχετικ με τη διθεση συνταγολογων για συνταγογρφηση φαρμκων εξωτερικο
11-6-14 ΥΠΑΙΘ Φ.253.1/85022/Β6/6-6-14 (ΦΕΚ-1501 Β/6-6-14) : Τροποποηση και συμπλρωση της με αριθμ. πρωτ. Φ.253.1/46539/Β6/27-3-14 υ.α. "Καθορισμς αριθμο εισακτων σπουδαστν στις Σχολς, τα Τμματα και τις Εισαγωγικς Κατευθνσεις Τμημτων της τριτοβθμιας εκπαδευσης για το ακαδ. τος 2014-2015" (ΦΕΚ-768 Β)
11-6-14 Π.Δ. 87/14 (ΦΕΚ-131 Α/10-6-14) : Τροποποηση του Π.Δ. 136/11 (ΦΕΚ-267 Α)
10-6-14 ΥΠ.ΕΣ. 23362/ΕΓΚ.37/6-6-14 : Κοινοποηση διατξεων του ν. 4257/14 επ οικονομικν θεμτων των ΟΤΑ πρτου και δετερου βαθμο
10-6-14 Κ.Υ.Α. 30825/14 (ΦΕΚ-1528 Β/6-6-14) : Καθορισμς απαιτομενων δικαιολογητικν για τη χοργηση εθνικν θεωρσεων εισδου και για τη χοργηση και ανανωση ττλου διαμονς σμφωνα με τις διατξεις του ν. 4251/14
10-6-14 ΥΠ.ΥΓ. 49515/14 (ΦΕΚ-1530 Β/10-6-14) : Διατξεις Τιμολγησης Φαρμκων
10-6-14 ΥΠ.ΥΓ. 49516/14 (ΦΕΚ-1511 Β/6-6-14) : Διατξεις Συνταγογρφησης και Αποζημωσης Ογκολογικν Φαρμκων
10-6-14 Κ.Υ.Α ΔΥΓ3Α/ΓΠ/ΟΙΚ.50510/14 (ΦΕΚ-1478 Β/6-6-14) : Οροι Συνεργασας ΜεταξΦαρμακευτικν Εταιρειν
10-6-14 Κ.Υ.Α. Δ10Β/0005802/ΕΞ2014//3642/14 (ΦΕΚ-1477 Β/6-6-14) : Συμπλρωση της υπ' αριθμ. Δ10Β/1027032/ΕΞ2014/1033/14 υ.α. περ απευθεας παραχρησης, με αντλλαγμα, του δικαιματος απλς χρσης αιγιαλο, παραλας, χθης και παρχθιας ζνης μεγλων λιμνν και πλεσιμων ποταμν, στους ΟΤΑ Α' βαθμο
6-6-14 ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.80020/ΟΙΚ.10409/417/5-6-14 : Γνωστοποηση δημοσευσης του ν. 4261/14 (Α 107)
6-6-14 ΥΠ.ΕΣ. 23334/ΕΓΚ.36/6-6-14 : Ρυθμσεις ληξιπρθεσμων οφειλν προς δμους
6-6-14 ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.80000/ΟΙΚ.996/51/5-6-14 : Παροχ οδηγιν για την υλοποηση των διατξεων της παρ. 5 του ρθρου 20 του ν. 4255/14
6-6-14 Κ.Υ.Α. 5286/ΔΙΕΚΠ.3491/14 (ΦΕΚ-1448 Β/5-6-14) : Επκταση του συστματος καταβολς αποδοχν για την καταβολ της μισθοδοσας της Βουλς
6-6-14 Κ.Υ.Α. ΔΙΠΙΔΔ/ΑΣΕΠ/1/12705/14 (ΦΕΚ-1447 Β/5-6-14) : Καθορισμς της διαδικασας πραγματοποησης του επανελγχου μετατροπς συμβσεων αορστου χρνου απ το ΑΣΕΠ
6-6-14 Κ.Υ.Α. Φ.337.1/260/257234/14 (ΦΕΚ-1469 Β/5-6-14) : Καθορισμς του αριθμο των Σπουδαστν - τριν  που θα εισαχθον στα Ανατατα Στρατιωτικ Εκπαιδευτικ ιδρματα (ΑΣΕΙ)  και στις Αντερες Στρατιωτικς Σχολς Υπαξιωματικν (ΑΣΣΥ) κατ το ακαδημαικ τος 2014-2015
6-6-14 ΥΠΥΜΕΔΙ Δ14/ΟΙΚ.108445/14 (ΦΕΚ-1450 Β/5-6-14) : Διαδικασα χοργησης δειας λειτουργας ιδιωτικν εργαστηρων, συμπεριλαμβανομνων των εργοταξιακν, που εκτελον δοκιμς ελγχου ποιτητας για τεχνικ ργα και εποπτεονται απ τη Γενικ Γραμματεα Δημοσων Εργων του Υπουργεου Υποδομν, Μεταφορν και Δικτων
6-6-14 Κ.Υ.Α. 30651/14 (ΦΕΚ-1453 Β/5-6-14) : Καθορισμς κατηγορας δειας διαμονς για ανθρωπιστικος λγους, καθς και του τπου, της διαδικασας και των ειδικτερων προυποθσεων χοργησς της
6-6-14 ΦΕΚ-1465 Β/5-6-14 :
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/43504/ΔΠΓΚ/14 : Δημοσιονομικο καννες και πρακτικς
Κ.Υ.Α. Υ4Α/ΓΠ/ΟΙΚ.48985/14 : Τροποποηση και συμπλρωση της υπ' αριθμ. 139491/2006/ κ.υ.α. (ΦΕΚ-1747 Β) "Καθορισμς προυποθσεων, κριτηρων και διαδικασιν πρσβασης στο σστημα νοσηλευτικς και ιατροφαρμακευτικς περθαλψης ανασφλιστων και οικονομικ αδυντων πολιτν"
6-6-14 ΥΠ.ΥΓ. Υ4Α/31519/14 (ΦΕΚ-1451 Β/5-6-14) : Εθνικ Μητρο υποψηφων Ληπτν - Κατταξη και Κατανομ Νεφρικν Μοσχευμτων στους υποψφιους Λπτες
6-6-14 Κ.Υ.Α. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ.372/14 (ΦΕΚ-1457 Β/5-6-14) : Εγκριση εφαρμογς και χρσης των Ευρωκωδκων σε συνδυασμ με τα αντστοιχα Εθνικ Προσαρτματα
6-6-14 ΥΠΥΜΕΔΙ 10852/715/14 (ΦΕΚ-1466 Β/5-6-14) : Καθορισμς τεχνικν προδιαγραφν του ειδικο εξοπλισμο με τον οποο καθσταται δυνατ η χρησιμοποηση πεπιεσμνου φυσικο αερου (CNG)  για την κνηση αυτοκιντων οχημτων και ροι και προυποθσεις ελγχου και ασφαλος κυκλοφορας αυτν
6-6-14 Κ.Υ.Α. 1571/72152/14 (ΦΕΚ-1464 Β/5-6-14) : Πργραμμα για την παρακολοθηση και την υποβολ εκθσεων σχετικ με την αντοχ των ζωονοσογνων και συμβιωτικν βακτηρων στις αντιμικροβιακς ουσες
6-6-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1157/3-6-14 : Εφαρμογ διατξεων ΦΠΑ στην αγορ και πληση χρησιμοποιημνων μαγειρικν λαδιν
6-6-14 ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΔΑΔ/Φ.37.17/1102/ΟΙΚ.14278/5-6-14 : Εκλογς αιρετν εκπροσπων των υπαλλλων στα υπηρεσιακ συμβολια των δημοσων υπηρεσιν
6-6-14 ΥΠΥΜΕΔΙ 33660/3207/5-6-14 : Εφαρμογ της αριθμ. 26640/2298/14 (ΦΕΚ-1302 Β) κοινς υπουργικς αποφσεων στα Ιδιωτικ ΚΤΕΟ
6-6-14 ΥΠΥΜΕΔΙ Α14/ΟΙΚ.34575/2807/6-6-14 : Μεταφορ αλγων με ΦΙΧ αυτοκνητα αρθρωτ οχματα (συρμος)
6-6-14 ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. Κ2/2859/5-6-14 : Παροχ διευκρινσεων αναφορικ με το παρβολο τελν δημοσευσης στο ΦΕΚ ως δικαιολογητικ καταχρισης σστο ΓΕΜΗ
6-6-14 ΥΠ.ΕΣ. 22249/5-6-14 - ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ : 30-7-14 : Ευρωπαικ Πργραμμα για την Απασχληση και την Κοινωνικ Καινοτομα (EaSI), 2014-2020 : Πρσκληση υποβολς προτσεων για καινοτμες κοινωνικς πολιτικς
6-6-14 ΥΠ.ΕΣ. 23090/5-6-14 - ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ : 1-9-2014 : Ευρωπαικ Πργραμμα "Ευρπη για τους Πολτες 2014-2020" : Επιδτηση Αδελφοποισεων Πλεων, Δικτων Πλεων και ργων των οργανσεων της Κοινωνας Πολιτν
5-6-14 ΥΠ.ΟΙΚ. 2/44483/ΔΠΓΚ/3-6-14 : Κατρτιση προυπολογισμο Γενικς Κυβρνησης Οικονομικο τους 2015
5-6-14 ΥΠ.ΕΣ. 22791/3-6-14 : Εναρξη παραγωγικς λειτουργας των ργων ψηφιοποησης ληξιαρχικν πρξεων στα πλασια του ργου "Εθνικ Ληξιαρχεο - Μητρο Πολιτν"
5-6-14 ΥΠΥΜΕΔΙ Δ17Α/02/60/ΦΝ433Β/ΕΓΚ.9/5-6-14 : Δημοσευση απφασης για τον καθορισμ του τρπου υπολογισμο της αξας ασφλτου απολογιστικ
5-6-14 ΦΕΚ-1432 Β/4-6-14:
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1153/14 : Κατργηση υποχρωσης θερησης των βιβλων και των στοιχεων για σκοπος ΦΠΑ που προβλπονται απ Υπουργικς Αποφσεις
Κ.Υ.Α. Κ4/7838/14 : Κανονισμς Απονομς Ελληνικο Σματος στο γλα και τα γαλακτοκομικ προιντα
ΕΕΕΠ 106/6/14 : Προσδιορισμς των προυποθσεων που πρπει να πληρον ανεξρτητα εξειδικευμνα εργαστρια οργανισμο πιστοποησης, προκειμνου οι πιστοποισεις τους να γνονται δεκτς απ την ΕΕΕΠ
5-6-14 Κ.Υ.Α  Μ.3614.1/02/14 (ΦΕΚ-1420 Β/3-6-14) : Κρωση Κανονισμο Εισαγωγς Σπουδαστν / Σπουδαστριν στις Ακαδημες Εμπορικο Ναυτικο (ΑΕΝ) για το εκπαιδευτικ τος 2014-2015
5-6-14 Κ.Υ.Α. 1619/70926/14 (ΦΕΚ-1428 Β/4-6-14) : Εγκριση διενργειας Ηλεκτρονικο Ανοικτο Διεθνος Διαγωνισμο μσω ΕΣΗΔΗΣ, για την "Ανθεση υπηρεσιν τρησης, ταμειακς διαχερισης και χρηματοδτησης του Ειδικο Λογαριασμο Εγγυσεων Γεωργικν Προιντων (ΕΛΕΓΕΠ)
5-6-14 Π.Δ. 82/14 (ΦΕΚ-127 Α/3-6-14) : Εκκαθριση αρχεων της Ανεξρτητης Αρχς "Συνγορος του Πολτη"
5-6-14 ΥΠ.ΕΣ. 22797/3-6-14 : Δημσια διαβολευση για τη στρατηγικ "Ευρπη 2020" - Ο ρλος των Δμων και των Περιφερειν
5-6-14 ΥΠ.ΕΣ. 22248/3-6-14 : Βραβεα για Βισιμη Αστικ Κινητικτητα (CIVITAS AWARDS 2014) : Πρσκληση υποβολς προτσεων (προθεσμα : 14 Ιουλου 2014)
5-6-14 ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. 4.16443/ΟΙΚ.6.2393/2-6-14 : Καταγραφ αναγκν σε θσεις εργασας στους Δμους
5-6-14 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠ.ΕΣ. "Προσαρμογ των διατξεων του Ν. 344/76 στο νο τρπο κατρτισης των ληξιαρχικν πρξεων και λοιπς διατξεις"
4-6-14  ΚΥΑ 109380/3281/14 (ΦΕΚ 1419 Β/03-06-2014) : Τροποποηση της αριθμ. 165384/405/30-1-2012 (ΦΕΚ 365 Β) περ «Υπολογισμο ανταλλγματος χρσης».
4-6-14 ΥΠ.ΕΣ. 22788/3-6-14 : Εκλογ των δο (2) αιρετν εκπροσπων  στα Υπηρεσιακ Συμβολια του προσωπικο των ΟΤΑ  Α' Βαθμο.
4-6-14 ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡ. 6876/72454/3-6-14 : Διαδικασα ελγχου εμπορας γεωργικν φαρμκων.
4-6-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚ/Γ5013485/ΕΞ2014/2-6-14 : Διαδικασες ελγχου κατ τη διακνηση προντων Ε.Φ.Κ. σε καθεστς αναστολς.
4-6-14 ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡ. 6875/72447/3-6-14 : Διαδικασες σχετικ με τον επσημο λεγχο των υπολειμμτων γεωργικν φαρμκων, πνω και μσα σε πρωτογεν τρφιμα φυτικς προλευσης.
4-6-14 ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΑΙΓ. 4200/68/14/4-3-14 : Χοργηση παρτασης χρονικο διαστματος δεξαμενισμο σε υπ Ελληνικ σημαα πλοα μεταφορς εμπορευματοκιβωτων.
3-6-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1159/2-6-14 : Οδηγες αναφορικ με την εφαρμογ της ΠΟΛ.1086/23-4-13 (συμψηφισμς οφειλν Δμων)
3-6-14 ΥΠ.ΕΣ. 22746/3-6-14 : Κρωση Σμβασης υπογραφεσας στις 15 Σεπτεμβρου 1977 στην Αθνα, περ απαλλαγς απ την επικρωση ορισμνων πρξεων και εγγρφων
3-6-14 ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ. 1158/2-6-14 : Παρδοση αγαθν και παροχ υπηρεσιν χωρς ΦΠΑ σε αεροπορικς εταιρεες που δικαιονται απαλλαγ, σμφωνα με το ρθρο 27 του Κδικα ΦΠΑ (ν. 2859/00), πως ισχει
3-6-14 ΙΚΑ Π51/19/30-5-14 : Ειδοποισεις ιατρν του Ειδικο Σματος για την συμμετοχ τους στις προγραμματισμνες συνεδρισεις των Υγειονομικν Επιτροπν ΚΕΠΑ
3-6-14 ΙΚΑ Α11/181/2-6-14 : Ασφαλιστικ ικαντητα ανργων
3-6-14 ΙΚΑ Σ78/10/2-6-14 : Απασχληση συνταξιοχων : 1. Κοινοποηση οδηγιν του Υπουργεου Εργασας Κοινωνικς Ασφλισης και Πρνοιας σχετικ με την εφαρμογ των διατξεων της παρ. 14 του ρθρου 8 του Ν. 2592/98 περ ταυτχρονης λψης μισθος και σνταξης μετ την ισχ του Ν. 4151/13 / 2. Διευκρινσεις σχετικ με την εφαρμογ του ρθρου 16 του Ν. 3863/10 πως ισχει, καθς και του ρθρου 8 παρ. 14 του Ν. 2592/98
3-6-14 ΥΠΥΜΕΔΙ Α3/32915/4742/3-6-14 : Παραλεψεις κατ την αποστολ αιτημτων για την εκτπωση αδειν οδγησης
3-6-14 ΦΕΚ-1388 Β/30-5-14 :
Κ.Υ.Α. Φ.700/22/81219/Σ.169/14 : Καθορισμς των ρων και των προυποθσεων εγκατστασης των Μονδων, χοργησης ουσιν για υποκατσταση της εξρτησης, του ΟΚΑΝΑ σε στρατιωτικ νοσοκομεα και χρους και υποδομς των Ενπλων Δυνμεων
ΥΠ.ΔΗΜ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 8028/1/57/14 : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 8028/1/34 απ 27-8-2000 απφασης Υπουργο Δημσιας τξης "Διαδικασα προμηθειν και πληρωμς υλικοτεχνικο εξοπλισμο της Ελληνικς Αστυνομας, που εξαιρονται απ τις διατξεις του Ν. 2286/95 και βαρνουν τις πιστσεις των απορρτων δαπανν" (Β 1101)

 

2014 , 13, 10433
. 210 8227952, fax 210 8843339, email support@nomotelia.gr.