»
»
»
»
»
» DVD
»
»
»
»
»
» -


22-6-16  ΜΠρΑθ 664/16 : Επσχεση εργασας - Κμψη της αρχς μη ευθνης των διοικοντων ΑΕ - Αδικοπραξα. Επδειξη εγγρφων - Φορολογικ απρρητο. Oι ενγοντες σκησαν το δικαωμα της επσχεσης εργασας τους με δλωση προς την πρτη εναγομνη - εργοδτρια, η οποα εχε την απατηση απ τους εργαζμενους να παρχουν την εργασα τους χωρς να πληρνονται, εν η δια να συνεχζει τη δραστηριτητ της απο την οποα να εισπρττει οικονομικ φελος. Συνδρομ των προποθσεων για την σκηση του δικαιματος της επσχεσης, αξινοντας απ την εργοδτρια εταιρα δεδουλευμνες αποδοχς. Εν προκειμνω συντρχει περπτωση αδικοπραξας των εναγομνων - διοικοντων της ΑΕ, διτι υπρχει πτασμα, οπτε υφσταται προσωπικ ευθνη κατ τη διταξη του ρθρου 914 ΑΚ. Ως εκ τοτου κμπτεται η αρχ της μη ευθνης των διοικοντων αννυμη εταιρεα. Eπδειξη εγγρφων - απαρδεκτο το ατημα των εναγομνων περ επιδεξεως εγγρφων που αφορ στα εκκαθαριστικ σημειματα των εργαζομνων για το κρσιμο φορολογικ τος, προκειμνου να διαπιστωθε, εν αυτο εχαν εργαστε και σε λλους εργοδτες - φορολογικ απρρητο. Εν μρει δεκτ η αγωγ.

13-6-16   Γν ΝΣΚ 122/16 : ΕΤΑΑ - Ελεθεροι επαγγελματες  - Δυναττητα υπαγωγς σε καττερη ασφαλιστικ κατηγορα. Ν.4331/15 - Δυναττητα υποβολς αιτσεως προς το ΕΤΑΑ για την υπαγωγ σε καττερη της υποχρεωτικς ασφαλιστικ κατηγορα - Αναδρομικ κατργηση του επμαχου ρθρου 39 του ν. 4331/2015 (απ το Ν.4337/15) επιβλθηκε απ τους θεσμος προκειμνου να επαναφρει τις εισφορς των ασφαλισμνων στο πρτερο στδιο του ν.3986/2011. Τθεται λοιπν το ζτημα εν μετ την κατργηση του ρθρου 39 του ν.4331/2015 - απ ττε που σχυσε - απ το ρθρο 21 παρ. 3 του ν.4337/2015 υποχρεοται η διοκηση του Ε.Τ.Α.Α. να ανακαλσει τις σχετικς πρξεις που εκδθηκαν σε εφαρμογ του καταργηθντος ρθρου. Το ΝΣΚ απντησε τι η διοκηση του Ε.Τ.Α.Α. δεν υποχρεοται να ανακαλσει μεσα σες διοικητικς πρξεις εκδθηκαν υπ την ισχ του ρθρου 39 του ν.4331/2015, δναται μως να τις ανακαλσει μνο εφσον το αρμδιο ργανο του Ε.Τ.Α.Α. κρνει αιτιολογημνα κατ τρπο ειδικ και δικαστικ ελγξιμο τι η ανκληση γνεται για λγους δημοσου συμφροντος επαρκς προσδιοριζομνου.

7-6-16  ΑρΠγος (Β2) 248/16 : Καταγγελα συμβσεως εργασας - Υπηρεσιακ εξλιξη υπαλλλου  - Παρλειψη προαγωγς - Αξισεις. Η, κατ παρβαση των αρχν της καλς πστεως, παρλειψη προαγωγς του υπαλλλου παρχει σ' αυτν τη δυναττητα να ζητσει, με αγωγ, την αναγνριση του δικαιματς του για προαγωγ απ ορισμνο χρονικ σημεο και μετπειτα. Σε περπτωση τελεσδικης αναγνωρσεως του εν λγω δικαιματος, η προαγωγ του υπαλλλου λογζεται, κατ πλσμα δικαου, τι χει πραγματοποιηθε απ ττε που πρεπε να εχε γνει. Ως εκ τοτου, ο εργαζμενος μπορε να αξισει και την καταβολ των οικονομικν διαφορν, τις οποες θα απολμβανε, αν εχε προαχθε κανονικ. Εν προκειμνω το Δικαστριο της ουσας, αν και με εν μρει εσφαλμνη αιτιολογα, διτι οι οφειλμενες, λγω μη εγκαρου προαγωγς, οικονομικς διαφορς, εχαν μεν αποζημιωτικ χαρακτρα, χι μως απ αδικοπραξα, αλλ απ αθτηση συμβατικς υποχρεσεως, κατληξε σε ορθ διατακτικ. Επσης, κρθηκε τι το Εφετεο ακμη και χωρς ειδικ παρπονο, εχε την εξουσα να ερευνσει τις προποθσεις της ακυρτητας της καταγγελας της συμβσεως εργασας. Απορρπτει την αναρεση.

27-5-16  ΣτΕ (ΕΑ) 68/16 : Αποχ δικηγρων. Ατηση αναστολς - Ατηση ακυρσεως. Με την ατηση αυτ ο αιτν επιδικει να ανασταλε η εκτλεση αποφσεων του Δ.Σ. του ΔΣΑ που αφορον την συνχιση της αποχς των δικηγρων της Αθνας. H Επιτροπ κρνει τι η ατηση ακυρσεως δεν παρσταται προδλως βσιμη, λαμβανομνου υπψη τι οι προσβαλλμενες αποφσεις του Δ.Σ.Α. και της Ολομλειας των Προδρων των Δικηγορικν Συλλγων Ελλδας προσδιορζουν συγκεκριμνο χρνο αποχς λλωστε, δεν μπορε να θεωρηθε πρδηλο τι ο συνολικς χρνος διρκειας της αποχς απ την ναρξη αυτς μχρι και τις 15.4.2016 υπερβανει το επιτρεπμενο απ τις διατξεις του Συντγματος και της Ευρωπακς Σμβασης Δικαιωμτων του Ανθρπου (Ε.Σ.Δ.Α.) βραχ χρονικ διστημα. H κρινμενη ατηση αναστολς πρπει να απορριφθε.

20-5-16 ΣτΕ (Ε') 376/16 : Αιγιαλς - Επανακαθορισμς ορων. Ζητεται η ακρωση πρακτικο Επιτροπς Καθορισμο των οριογραμμν αιγιαλο-παραλας και παλαιο αιγιαλο του ν. 2971/2001, με το οποο απορρφθηκε ατηση των αιτοντων για τον επανακαθορισμ των οριογραμμν.H απρριψη του αιτματος των αιτοντων απ την αρμδια Επιτροπ στηρζεται στις διατξεις του ν. 2971/2001 και αιτιολογεται νομμως και επαρκς, οι δε λγοι ακυρσεως με τους οποους πλττονται η νομιμτητα και η επρκεια της αιτιολογας του προσβαλλμενου, καθς και οι συναφες ισχυρισμο με τους οποους προβλλεται τι η Επιτροπ δεν λαβε υπψη τα στοιχεα των ρθρων 9 και 5 παρ. 4 του ν. 2971/2001, πως τη γεωμορφολογα του εδφους, την παρξη αυτοφυος βλστησης, την παρξη των κατασκευν απ το τος 1970, την παρξη βρχων, τη χρση των κατασκευν κατ το απτατο παρελθν μπροστ απ το τοιχο ως χρου τοποθτησης σκαφν, τα οποα αποδεικνουν, κατ τα προβαλλμενα απ τους αιτοντες, τη διβρωση της ακτς και το σφλμα του αρχικο καθορισμο, εναι απορριπτοι ως αβσιμοι. Η κρινμενη ατηση πρπει να απορριφθε. 

13-5-16  ΜονΠρΑθ 1325/16 : Ασφαλιστικ μτρα νομς. Aτηση προσωρινς ρθμισης της νομς - Στοιχεα ορισμνου. Προσωριν ρθμιση της νομς επ λειτουργοσας μονδας ιχθυοκαλλιργειας. Απδοση της νομς επ των αναγκαων για τη λειτουργα της μονδας κινητν πραγμτων και της κατοχς επ της οριοθετημνης θαλσσιας κτασης.

27-4-16  ΣτΕ (Β') 888/16 : Φορολογα εισοδματος -ΚΒΣ - Ελεθεροι επαγγελματες - Πρστιμο. Παραγραφ - Παρταση χρνου παραγραφς. Ατηση αναρεσης. Κρθηκε τι η ατηση, καθ' ο μρος στρφεται αυτοτελς κατ της 677/2015 εν μρει οριστικς και εν μρει προδικαστικς απφασης του ΔΕφΑθ, εναι απορριπτα ως απαρδεκτη, καθς οι προδικαστικς αποφσεις των διοικ.δικαστηρων δεν υπκεινται σε ατηση αναιρσεως οτε κατ τις οριστικς διατξεις τους. Οι ελεθεροι επαγγελματες, πως οι δικηγροι, υποχρεονται προς κδοση ΑΠΥ για κθε παροχ υπηρεσιν προς το κοιν. Διενργεια ελγχου στα βιβλα και στοιχεα επιτηδευματα - δυναττητα επανλεγχου για την δια χρση. Επιβολ προστμου λγω παραβσεων του ΚΒΣ. Ζητματα παραγραφς. Σμφωνα με το ρθρο 78 παρ. 2 του Συντγματος, φρος λλο οποιοδποτε οικονομικ βρος δεν μπορε να επιβληθε με νμο αναδρομικς ισχος που εκτενεται πρα απ το οικονομικ τος το προηγομενο εκενου κατ το οποο επιβλθηκε.πως χει παγως κριθε, ο νομοθτης δναται να παρατενει τον χρνο παραγραφς της αξωσης του Δημοσου προς βεβαωση και επιβολ φρου, στην περπτωση που ο αρχικ προβλεπμενος χρνος, εντς του οποου μποροσε ν' ασκσει την αξωσ του αυτ, δεν εχε ακμη συμπληρωθε κατ την ναρξη ισχος του νετερου νμου - Προποθσεις. Εν προκειμνω λοιπν, μη νομμως κρινε το δικσαν διοικητικ εφετεο τι η δεκαετς παραγραφ, παραταθεσα αρχικς με το ρθρο 12 παρ. 7 του ν. 3888/2010, παρατθηκε περαιτρω με την παρ. 2 του ρθρου 18 του ν. 4002/2011 και την παρ. 1 του δετερου ρθρου του ν. 4098/2012. Εν ψει, μως, της σπουδαιτητας των ζητημτων που ανακπτουν στην κρινμενη υπθεση, το Τμμα κρνει τι αυτ πρπει να παραπεμφθε στην επταμελ σνθεση του Τμματος.

27-4-16  ΜΕφΘεσ 494/16 : Δικηγροι με πγια αντιμισθα -  κυρη σμβαση - Καταγγελα - Αποζημωση. Εν προκειμνω ο εκκαλν προσελφθη απ το εφεσβλητο Κοινωφελς δρυμα με σμβαση μμισθης εντολς για να προσφρει τις νομικς του υπηρεσες ως δικηγρος. Κρθηκε τι η επμαχη σμβαση ταν κυρη και ττοια παρμεινε μχρι και τη λση της το 2013, καθς : α) μχρι το 2012 ταν κυρη, ως αντικεμενη στην απαγορευτικ διταξη του Οργανισμο του εν λγω Ιδρματος, ο οποος δεν προβλεπε τη θση νομικο συμβολου και β) για το χρονικ διστημα που λαβε χρα η πρβλεψη αντστοιχης θσεως νομικο συμβολου (με την κδοση νομοθετικο διατγματος) και μχρι την καταγγελα της σμβασης, αυτ ταν και πλι κυρη για το λγο τι το εναγμενο νομικ πρσωπο του δημσιου τομα δεν ακολοθησε την προβλπομενη απ το νμο διαδικασα προσλψεως δικηγρου. Στα πλασια της ανωτρω εργασιακς σχσεως μως, ο ενγων παρεχε συνεχς τις υπηρεσες του στο εναγμενο μχρι και τη (σιωπηρ) καταγγελα της κυρης συμβσεως του, η οποα λαβε χρα μετ απ την απαξιωτικ συμπεριφορ των νμιμων εκπροσπων του Ιδρματος στο πρσωπο του ενγοντος. Κρθηκε επσης, τι ο ενγων δικαιοται αποζημισεως βσει της απλς σχσεως εργασας του, καθς επιδικστηκε σε αυτν και χρηματικ ικανοποηση για την ανρθωση ηθικς βλβης την οποα υπστη απ την προσβολ της προσωπικτητς του. Δεκτ η φεση. Κρατε την υπθεση, δικζει στην ουσα της και δχεται εν μρει την αγωγ ως κατ' ουσα βσιμη.

15-4-16 ΣτΕ (Β') 884/16Φορολογητο εισδημα - Δηλωθν εισδημα - Καταθσεις σε τραπεζικ λογαριασμ - Εμβσματα - Τεκμαρτς δαπνες διαβωσης. Επ των προδικαστικν ερωτημτων που τθενται, το Δικαστριο απαντ ως ακολοθως : Α) Ποσ τραπεζικο λογαριασμο και αντστοιχου εμβσματος μπορε να λογισθε και να φορολογηθε ως εισδημα απ ελευθριο επγγελμα του δικαιοχου του λογαριασμο και χορηγσαντος την εντολ διενργειας του εμβσματος, εφσον δεν καλπτεται απ τα δηλωθντα εισοδματ του οτε απ λλη συγκεκριμνη και αρκοντως τεκμηριωμνη, ενψει των συνθηκν, πηγ αιτα, την οποα ετε αυτς επικαλεται, ετε εντοπζει η φορολογικ αρχ. Β) Η διταξη του εδαφου β της παρ. 3 του αρθρ. 48 του ν. 2238/1994 χει την ννοια τι εφαρμζεται, κατ’ αρχν και σε υπθεση στην οποα η επμαχη περιουσιακ προσαξηση γνωστης πηγς αιτας, που λογζεται ως φορολογητο εισδημα απ ελευθριο επγγελμα, προκπτει σε χρνο προγενστερο της 30.9.2010, χωρς να δημιουργεται απ την ννοια αυτ ζτημα αντισυνταγματικτητας. Γ) Κρσιμος εναι, κατ’ αρχν, χι ο χρνος διενργειας του εμβσματος, αλλ ετε ο χρνος της κατθεσης του επμαχου ποσο στον τραπεζικ λογαριασμ του δικαιοχου, μσω του οποου γινε το μβασμα, ετε ο προγενστερος αυτο χρνος κατ τον οποο προκπτει τι επλθε η αντστοιχη προσαξηση της περιουσας του. Δ) Τα ποσ των τεκμαρτν δαπανν διαβωσης και κτσης περιουσιακν στοιχεων αφαιρονται, κατ’ αρχν, απ το δηλωθν εισδημα του αντστοιχου οικονομικο τους. Παραπμπει την υπθεση στο Διοικητικ Εφετεο Αθηνν.

5-4-16 ΓνΝΣΚ 41/16 : Aκατσχετο τραπεζικν καταθσεων. Καταβολ αναδρομικν συντξεων. Ερωτται, απ το πιστωτικ δυμα, λαμβνοντας υπψη τι η παργραφος 2 του ρθρου 31 του Κ.Ε.Δ.Ε., πως σμερα ισχει, που ορζει το ακατσχετο των καταθσεων ατομικο κοινο λογαριασμο σε πιστωτικ ιδρματα μχρι του ποσο των 1.250 ευρ για κθε φυσικ πρσωπο και σε να μνο πιστωτικ δρυμα θεσπστηκε μετ την κδοση της υπ'αριθμ.384/2013 γνωμοδτησης του Νομικο Συμβουλου του Κρτους (Τμμα A'), εν με την καταβολ των αναδρομικν αποδοχν σε τραπεζικ λογαριασμ, το πιστωτικ δρυμα εις χερας του οποου επιβλθηκε η κατσχεση, υποχρεοται να αναγγει το σνολο του ποσο σε μηνιαα καταβολ και να εφαρμσει την προστατευτικ ρτρα περ μηνιαας καταβαλλμενης σνταξης σε ,τι αφορ το ακατσχετο αυτς, κατ τις διατξεις του ρθρου 31 του ΚΕΔΕ. Κρθηκε τι η τρπεζα υποχρεοται να αναγγει το σνολο των ποσν - που καταβλθηκαν αναδρομικ - σε μηνιαα καταβολ και να εφαρμσει την προστατευτικ ρτρα της παρ. 2 του ρθρου 31 του ΚΕΔΕ, εφσον χει τηρηθε κι εκ μρους του δικαιοχου της ως νω προστασας η διαδικασα δλωσης γνωστοποησης για την παρξη ενς μοναδικο λογαριασμο του περιοδικς πστωσης μισθν, συντξεων και ασφαλιστικν βοηθημτων.

1-4-16  ΜΕφΘεσ 219/16: Σμβαση εργασας - Μετατροπ σε μερικς απασχλησης - ρνηση εργαζομνου - Αναστολ εργασιακς σχσης.  Συνταγματικτητα Ν.4046/12 και ΠΥΣ 6/12. Πρταση του εργοδτη - επιχερησης φλαξης του ΑΠΘ, να μεισει το ωρριο εργασας απ οκτ σε ξι ρες, τοι να μετατραπον οι συμβσεις εργασας σε μερικς απασχλησης, διαφορετικ θα ταν αναγκαα η μετακνηση των εργαζομνων στη φλαξη λλης εγκατστασης. Ο ενγων αρνθηκε την ανωτρω πρταση της εναγομνης, εν η εργοδτρια επιχερηση τον κλεσε να προσκομσει την απαιτομενη απ το νμο δεια εργασας του. Η εν λγω πρταση δεν συνιστ δυσμεν μεταβολ των ρων εργασας. Η δλωση της επιχειρσεως τι οι υπηρεσες του μισθωτο θα γνουν αποδεκτς ταν προσκομσει την δεια, και μχρι ττε η εργασιακ σχση τελε σε αναστολ, δεν συνιστ καταγγελα της συμβσεως. Τλος, η αδυναμα προσκομσεως της αδεας λγω προηγομενης καταδκης του ενγοντος για παρνομη οπλοφορα, δεν μπορε να αποτελσει τη βση νμιμης αξωσης για αποδοχ των υπηρεσιν του μισθωτο απ την επιχερηση. Κρθηκε τι οι μεταβατικς (ως προς τη λξη των ΣΣΕ κλπ) διατξεις του Ν.4046/12 και της ΠΥΣ 6/12 δεν αντκεινται στο Σνταγμα (ρθρα 22 και 23).

24-3-16  ΔΕφΑθ 5/16 : Φορολογα εισοδματος - Εμβσματα στο εξωτερικ. Προδικαστικ ερωτματα στο ΣτΕ. Προσαξηση περιουσας απ εμβσματα αποσταλντα στο εξωτερικ. Τα προδικαστικ ερωτματα που πρπει να υποβληθον προς επλυση στο Συμβολιο της Επικρατεας εναι τα εξς: Α) Εν η διταξη του ρθρου 15 παρ. Ν.3880/10 εναι διαδικαστικ στε να εφαρμζεται και για τα εμβσματα που απεστλησαν στο εξωτερικ πριν απ την ναρξη της ισχος της (30-9-10) εναι ουσιαστικ και εφαρμζεται απ τη δημοσευση της στην Εφημερδα της Κυβερνσεως. Β) Εν τα εμβσματα θεωρηθον προσαξηση της περιουσας και φορολογηθον ως εισδημα ελευθερων επαγγελμτων, ποιος θα εναι ο κρσιμος χρνος για τη φορολγησ τους. Γ) Στην περπτωση που η πρσοδος απ εμβσματα υπκειται σε φορολγηση, ως εισδημα απ ελευθρια επαγγλματα, εν, προκειμνου να κριθε αν καλπτεται εν λω εν μρει απ τα δηλωθντα εισοδματα των κρινμενων οικονομικν ετν, πρπει να χρησιμοποιηθε ολκληρο το δηλωθν κεφλαιο, να αφαιρεθον απ το κεφλαιο αυτ οι τεκμαρτς δαπνες των ρθρων 16 και 17. Πρπει να αναβληθε η κδοση οριστικς αποφσεως και να παραπεμφθε η υπθεση στο Συμβολιο της Επικρατεας, προκειμνου αυτ να αποφανθε επ των ανωτρω προδικαστικν ερωτημτων.

18-3-16  ΣτΕ (Ολ) 166/16 : Φορολογα κληρονομιν  - Ακνητα υπ απαλλοτρωση. Συνταγματικτητα. Μτρο φοροδοτικς ικαντητας αποτελε η επαξηση της περιουσας απ κληρονομι. Περπτωση κληρονμου ακιντου που χει κηρυχθε υπ απαλλοτρωση - εφσον οι συνπειες της απαλλοτρωσης καθιστον αδνατη τη χρση εκμετλλευση του ακιντου, η επιβολ φρου ρχεται σε αντθεση με το Σνταγμα (ρθρο 4 παρ. 5), καθς η εν λγω απκτηση της κυριτητας δεν συνιστ αντστοιχα επαξηση φοροδοτικς ικαντητας. Κρθηκε τι οι διατξεις της παρ. 1 του ρθρου 25Α παρ. 1 του ν. 3842/2010 και δ τσο το εδφιο α, που υπγει υποχρεωτικς σε φρο κληρονομας κατ τον χρνο θαντου του κληρονομουμνου κληρονομιαα ακνητα που χουν κηρυχθε απαλλοτριωτα, σο και το εδφιο (β), πο τσσει προθεσμα προς υποχρεωτικ υποβολ σχετικς φορολογικς δηλσεως στις υποθσεις στις οποες, εκ του νμου, εχε μετατεθε ο χρνος φορολογας, εναι μη εφαρμοστες, ως αντθετες στο Σνταγμα (ρθρα 4,17,78) και την ΕΣΔΑ. Δχεται την προσφυγ.

8-3-16  ΜονΠρΘεσ 1610/16 : Αλληλχρεος λογαριασμς - ννοια. Εν προκειμνω εκτιμται τι δεν πρκειται για αλληλχρεο λογαριασμ αλλ για απλ δοσοληπτικ λογαριασμ μεταξ των διαδκων, αφο ρητ αναφρεται στην αγωγ τι η πρτη εναγομνη φερε την ιδιτητα της αγορστριας που παργγειλε και αγραζε εμπορεματα και εντεθεν της οφελτιδας του καταβλητου τιμματος που καταχωρονταν στο λογαριασμ, ο δε ενγων φερε την ιδιτητα του πωλητ και εντεθεν δανειστ του τιμματος. Οφειλτης σε βρος του οποου γνονταν οι χρεσεις στον επδικο λογαριασμ ταν μνο η πρτη εναγομνη και χι ο ενγων, εν πουθεν δεν αναφρεται οτε συνγεται κατ' εκτμηση απ το περιεχμενο της αγωγς, τι παρασχθηκε στα μρη η δυναττητα αμοιβαων χρεοπιστσεων και αποστολν και απ τις δο πλευρς, αντθετα ο ενγων ταν πντα πιστωτς και ποτ οφειλτης, η δε πρτη εναγομνη πντα οφειλτιδα και ποτ πισττρια. Επιπροσθτως, η αγωγ τυγχνει και ενεργητικ ανομιμοποητη ως προς τους 2° (ατομικ), 3η και 4η εναγομνους. Απορρπτει την αγωγ.

26-2-16  ΣτΕ (Β') 112/16 : Tρπεζες - Φορολγηση αποθεματικν. Με την αναιρεσιβαλλομνη απφαση γινε δεκτ τι η φορολγηση των αποθεματικν της αναιρεσβλητης τραπεζικς εταιρας, τα οποα, πως δεν αμφισβητεται απ την φορολογικ αρχ, εχαν σχηματισθε προ του προηγουμνου της δημοσιεσεως του ν. 3513/2006 οικονομικο τους, εχρησε κατ παρβαση του ρθρου 78 παρ. 2 του Συντγματος, το οποο προβλπει τι οποο ορζει τι δεν μπορε να επιβληθε φρος με νμο αναδρομικς ισχος που εκτενεται πραν του προηγομενου οικονομικο τους απ εκενο που επιβλθηκε. Η κρση αυτ του δικσαντος Διοικητικο Εφετεου εναι νομμως αιτιολογημνη, σα δε περ του αντιθτου προβλλονται με την κρινομνη ατηση ως προς την συνταγματικτητα της ως νω διατξεως εναι αβσιμα και απορριπτα. Απορρπτει την υπ κρση ατηση.

19-2-16  ΜονΠρΘεσ 1070/16 : Επενδυτικ προγρμματα- Ευθνη ασφαλιστικο συμβολου και εταιρας - Αδικοπραξα - Πρστηση. Καταβολ ασφαλστρων εκ μρους του ενγοντος στον ασφαλιστικ σμβουλο (1ο εναγμενο) για τη συμμετοχ του σε επενδυτικ πργραμμα της ασφαλιστικς εταιρας (2ης εναγομνης), χρηματικν ποσν που μως ο καθο ασφαλιστικς σμβουλος - προστηθες δεν απδιδε στην εταιρα. Αποδεχθηκε τι η παρνομη και απατηλ συμπεριφορ του 1ου εναγομνου λαβε χρα κατ κατχρηση της υπηρεσας που του ανατθηκε, δεδομνου τι η ζημιογνος συμπεριφορ του εκδηλθηκε καθ' υπρβαση των ορων των καθηκντων του ως προστηθντος της ασφ.εταιρας. παρξη αιτιδους συνδσμου μεταξ της υπηρεσας που ανθεσε στον 1ο των εναγομνων η δετερη απ αυτος και της ζημιογνου συμπεριφορς του. Επσης, κρθηκε τι ο ενγων ταν σε θση να αντιληφθε εγκαρως το ψευδ χαρακτρα των ισχυρισμν του ασφ. συμβολου και να περιορσει την περιουσιακ του ζημα. Επομνως, η ανωτρω αμελς συμπεριφορ του ενγοντος συντλεσε στην κταση της ζημας που υπστη. Εν κατακλεδι δχεται εν μρει την αγωγ, προσδιορζει την συνυπαιτιτητα του ενγοντος σε ποσοστ 50%, περιορζει αντστοιχα την ευθνη της 2ης εναγομνης και υποχρενει αμφτερους τους εναγομνους σε καταβολ αποζημωσης.

12-2-16  ΣτΕ (Γ') 382/16 : Τοποθτηση προσταμνων Γενικν Διευθνσεων. Η απφαση περ τοποθτησης προσωρινν προσταμνων γενικν διευθνσεων, σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 5 του ν. 4275/2014 δεν συνιστ ανθεση καθηκντων προσταμνων για ορισμνο χρνο και κατπιν επιλογς, κατ την ννοια του ρθρου 1 παρ. 2 περ. στ του ν. 702/1977, πως ισχει, καθς, αφενς, η τοποθτηση αυτ εναι προσωριν και, αφετρου, η επιλογ των προς τοποθτηση υπαλλλων δεν γνεται κατπιν συγκριτικς ουσιαστικς αξιολγησς τους, αλλ βσει τυπικν κριτηρων. Στην προσβαλλμενη απφαση αναφρεται ρητς τι η τοποθτηση γνεται για το μεταβατικ διστημα μχρι την εφαρμογ του νου συστματος επιλογς προσταμνων. Τλος, κρθηκε τι η εκδκαση της υπ κρση διαφορς δεν ανκει στην αρμοδιτητα του ΣτΕ, αλλ του Διοικητικο Εφετεου. Παραπμπει την υπθεση στο ΔΕφΑθηνν.

12-2-16 ΣτΕ (Ολ) 218/16 : Μεταλλεα Κασσνδρας. Διοικητικς διαφορς - Ατηση ακρωσης.Κατργηση δκης. Κρθηκε τι επειδ η παραδεκτς προσβαλλμενη απφαση χει δη ακυρωθε με την υπ' αριθμ. 217/16 του ΣτΕ (Ολ) - με την οποα γινε δεκτ η ατηση ακρωσης κατ της ΔΜΕΒΟ/Α/Φ.7.49.13/ 177642/1854/19.8.2015 απφασης του Υπουργο Παραγωγικς Ανασυγκρτησης, Περιβλλοντος και Ενργειας (πως τροποποιθηκε με ΔΜΕΒΟ/Α/Φ.5.1.6/180129/2486/24.8.2015) -, η παροσα δκη πρπει να κηρυχθε κατηργημνη.

3-2-16  ΣτΕ (Ολ) 217/16 : Μεταλλεα Κασσνδρας - Εκμετλλευση. Διοικητικς διαφορς - Ατηση ακρωσης. Δεδικασμνο. Ατηση ακρωσης κατ της ΔΜΕΒΟ/Α/Φ.7.49.13/ 177642/1854/19.8.2015 απφασης του Υπουργο Παραγωγικς Ανασυγκρτησης, Περιβλλοντος και Ενργειας (πως τροποποιθηκε με ΔΜΕΒΟ/Α/Φ.5.1.6/180129/2486/24.8.2015), με την οποα ανακλθηκαν αποφσεις που αφορον στην εκμετλλευση των μεταλλεων Κασσνδρας. Ειδικς οι διαφορς, οι οποες γενννται απ την προσβολ της εγκρσεως της τεχνικς μελτης που προβλπεται ως προπθεση για την ναρξη των μεταλλευτικν λατομικν εργασιν απ τα ρθρα 4, 101 και 102 του Κ.Μ.Λ.Ε., εναι ακυρωτικς και λγω της φσεως και της σπουδαιτητ τους, ανκουν στη δικαιοδοσα του ΣτΕ. Δεδικασμνο απ αποφσεις του ΣτΕ - Βσιμος ο λγος ακυρσεως περ παραβισεως του δεδικασμνου που απορρει απ την απφαση 3191/2015 του ΣτΕ. Κρθηκε τι το πρτο σκλος της αιτιολογας της προσβαλλομνης πρξεως (περ της μη υποβολς, εκ μρους της αιτοσης, της τεχνικς μελτης της μεταλλουργικς μονδας, ως προσαρτματος των προμνησθεισν εγκριτικν αποφσεων των μελετν των υποργων Σκουριν και Ολυμπιδας) δεν εναι νμιμο, πως βασμως προβλλεται με την κρινμενη ατηση, εφσον με την απφαση 3191/2015 του ΣτΕ (Ε') ακυρθηκε, εν συνεχεα, ως αορστως και πλημμελς αιτιολογημνη, η υπουργικ απφαση ΔΜΕΒΟ/Α/Φ.5.1.6/οικ.175135/1047/ 28.4.2015, με την οποα εχε επιστραφε στην αιτοσα η υποβληθεσα στις 22.12.2014 μελτη προσαρτματος, η δε ακρωση ανατρχει στον χρνο εκδσεως της εν λγω υπουργικς αποφσεως. Αντθετη μειοψηφα. Δχεται την ατηση.

3-2-16  ΣτΕ (Ολ) 216/16 : Τ.Ε.Α - Ε.Α.Π.Α.Ε - Ταμεο Επαγγελματικς Ασφλισης Επικορησης Ασφαλιστν και Προσωπικο Ασφαλιστικν Επιχειρσεων. Δημσιο σστημα επικουρικς ασφαλσεως - υποχρεωτικ εισφορ. Ατηση ακρωσης. Ζητεται η ακρωση του εγγρφου με αριθ. πρωτ. Φ.51020/18460/303/19.9.2014 της Γεν. Διευθντριας Κοιν. Ασφλισης του Υπ. Εργασας, Κοιν. Ασφλισης και Πρνοιας προς την Εθνικ Αναλογιστικ Αρχ, με θμα «εισφορ εργοδοτν ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ», σμφωνα με το οποο η ελχιστη υποχρεωτικ εισφορ που ισχει για το υποχρεωτικ δημσιο σστημα επικουρικς ασφαλσεως ισχει και για το αιτον Ταμεο. Με το ν. 4254/2014 καταργθηκε απ 1.1.2015 η εισφορ επ των ασφαλστρων των ασφαλιστηρων συμβολαων, η οποα αποτελοσε και τον σημαντικτερο (απ πλευρς εσδων) προ του αιτοντος Ταμεου. Κρση τι εφσον το αιτον Ταμεο χει εξαιρεθε απ την νταξη στο ΕΤΕΑ και χει μετατραπε σε ν.π. ιδιωτικο δικαου υποχρεωτικς ασφαλσεως, δεν υπρχει δε ρητ διταξη για την εφαρμογ του ρθρου 5 του ν. 4225/2014 σ' αυτ την κατηγορα των ν.π.ι.δ., για την αναπλρωση του πρου που καταργθηκε, δεν εφαρμζεται η παρ. 1 του ρθρου 5 του ν. 4225/2014 που ορζει τον υπολογισμ της εισφορς του εργοδτη και του ασφαλισμνου για το ΕΤΕΑ. Αντθετη μειοψηφα. Επσης, κρθηκε τι η προσβαλλμενη πρξη, αν και εναι ανυπστατη, διτι δεν χει δημοσιευθε στην Εφημερδα της Κυβερνσεως, εναι ακυρωτα, για λγους ασφαλεας του δικαου, στε να διαπιστωθε το ανσχυρο αυτς. Αντθετη μειοψηφα. Δεκτ η ατηση.

29-1-16 ΣτΕ (Γ') 4646/15 : Δημσιοι υπλληλοι - παρβαση καθκοντος. Θητεα Γενικο Επιθεωρητ Δημσιας Διοκησης - Λξη της θητεας του - Προσφυγ. Κατ την κρατσασα γνμη, δεν εναι καταρχν επιτρεπτ, μετ τη λξη της θητεας του Γενικο Επιθεωρητ Δημσιας Διοκησης, η συνχιση της αρμοδιτητς του να ασκε προσφυγς, ιδως, ενπιον του ΣτΕ κατ τελεσιδκων αποφσεων πειθαρχικν συμβουλων. Και εναι μεν ανεκτ η σκηση της εν λγω αρμοδιτητας απ Γενικ Επιθεωρητ του οποου ληξε η θητεα, μνον, μως, εφσον συντρχουν συνθκες λως εξαιρετικς, οι οποες καθιστον αδνατη την γκαιρη επιλογ νου ΓΕΔΔ και πντως χι πραν ενς ευλγου χρονικο διαστματος. H κρινμενη προσφυγ ασκθηκε αναρμοδως και πρπει, ως εκ τοτου, να απορριφθε ως απαρδεκτη. Αντθετη μειοψηφα. Παραπομπ του ζητματος στην Ολομλεια. λγω σπουδαιτητας.

22-1-16 ΣτΕ (Α') 4410/15 :  Πτση στρατιωτικο ελικοπτρου - Αστικ ευθνη Δημοσου - Αποζημωση. Αναρεση. Ζητεται η αναρεση της υπ' αριθμ. 3741/2013 αποφσεως του Διοικ.Εφ.Αθηνν. Πτση στρατιωτικο ελικοπτρου CHINOOK στην περιοχ Σιθωνας Χαλκιδικς - Ευθνη Δημοσου - προποθσεις. Κρθηκε τι σε περπτωση συνδρομς αλληλοδιαδχων ζημιογνων συμπεριφορν τα δικαστρια της ουσας πρπει να εξετζουν κθε παρνομη και ζημιογνο συμπεριφορ χι μνο αυτοτελς αλλ και σωρευτικς, δηλαδ να τις εκτιμσουν ως ενιαο σνολο και κατ πσο ταν ικανς και πρσφορες να επιφρουν το ζημιογνο αποτλεσμα. Η κρση του δικσαντος διοικ.εφετεου, τι οι διαπιστωθεσες πλημμλειες ταν τυπικς και δεν συνδονταν αιτιωδς προς την επελθοσα ζημα, δεν εναι ορθ, διτι, η φση των πλημμελειν ως τυπικν δεν αναιρε τον αιτιδη σνδεσμο μεταξ αυτν και της ζημας. Περαιτρω, η σχετικ κρση δεν εναι νομμως και επαρκς αιτιολογημνη, διτι το δικαστριο της ουσας δεν εξφερε κρση κατ πσο οι πλημμλειες αυτς σωρευτικ εκτιμμενες, ως αποτελοσες να ενιαο σνολο ταν ικανς να επιφρουν το ζημιογνο αποτλεσμα. Δχεται την κρινμενη ατηση. Αναιρε την 3741/2013 απφαση του Διοικητικο Εφετεου Αθηνν, στο οποο παραπμπει την υπθεση για να κρση.

15-1-16  ΣτΕ (Στ') 3844/15 : Δημσια ργα - Οφειλ Ο.Τ.Α - Τκος υπερημερας λγω μη εξφλησης, αλλ και εκπρθεσμης εξφλησης λογαριασμν του ργου. Παραδεκτ η σκηση της ατησης - απορριπτος ο σχετικς ισχυρισμς κατ τον οποο η ατηση πρπει να απορριφθε διτι το ποσ του αντικειμνου της διαφορς εναι καττερο των 200.000 ευρ. χει κριθε τι το προνομιακ επιτκιο του 6% για τις οφειλς του Δημοσου δεν προσκροει στη συνταγματικ αρχ της ιστητας και στην ΕΣΔΑ. Οι εγκρινμενοι απ την διευθνουσα υπηρεσα λογαριασμο αποτελον την πιστοποηση για την πληρωμ των εργασιν που χουν εκτελεσθε. Οι διατξεις του π.δ. 166/2003 δεν υπερισχουν των διατξεων της νομοθεσας περ δημοσων ργων. Κρθηκε τι ο οφειλμενος στις αναιρεσβλητες τκος για την καθυστρηση εξφλησης των επμαχων λογαριασμν του ργου πρπει να υπολογισθε με βση το ρθρο 4 παρ. 4 του π.δ. 166/2003 και απορρφθηκε ο σχετικς λγος αναιρσεως κατ τον οποο εφαρμοστο εναι το προβλεπμενο στο ρθρο 21 του Κδικα Νμων περ δικν του Δημοσου επιτκιο του 6%. Απορρπτει την ατηση.

11-1-16  ΣτΕ (Ολ) 3373/15 : μμισθοι δικηγροι του ευρτερου Δημσιου τομα - μεωση αποδοχν - Συνταγματικτητα. Ατηση ακρωσης της ΚΥΑ οικ.2/844/0022/4.1.2013 με την οποα επεκτθηκε στους δικηγρους, που παρχουν υπηρεσες με σχση μμισθης εντολς στα ΝΠΙΔ που ανκουν στον ευρτερο Δημσιο τομα, το μισθολογικ καθεστς που προβλπει η ΚΥΑ 2/17132/0022/2012. Κρθηκε τι οι διατξεις της προσβαλλμενης ΚΥΑ υπαγορεονται απ σοβαρος λγους δημοσου συμφροντος κι ως εκ τοτου οι επμαχες ρυθμσεις δεν αντκεινται στα ρθρα 5 παργρ. 1 και 25 παργρ. 1 του Συντγματος, οτε και στο ρθρο 1 του ΠΠΠ και στην αρχ της αναλογικτητας. Επσης, με την κρινμενη ατηση προβλλεται τι η πληττμενη ρθμιση, κατ την οποα οι μμισθοι δικηγροι παρ’ Αρεω Πγω των ν.π.ι.δ. του ευρτερου δημσιου τομα λαμβνουν τον βασικ μισθ του Β βαθμο του ν. 4024/2011, παραβιζει την κατ’ ρθρο 4 παρ. 1 του Συντγματος αρχς της ιστητας, διτι, εν οι δικηγροι παρ’ Αρεω Πγω, πως οι αιτοντες, χουν εξαντλσει κθε περιθριο εξλιξης εντς της αντστοιχης δομς του δικηγορικο κλδου, περιορζονται στον βασικ μισθ του Β βαθμο της υπαλληλικς ιεραρχας, οι υπλληλοι του Δημοσου, παρ’ τι τελον υπ μοιες συνθκες, δνανται να εξελιχθον μχρι τον βαθμ Α και να λβουν τις αντστοιχες αποδοχς. Ο λγος αυτς εναι απορριπτος ως αβσιμος διτι οι δο κατηγορες, προδλως δεν τελον υπ τις αυτς μοιες συνθκες. Απορρπτει την ατηση.

24-12-15 ΣτΕ (Ολ) 3912/15: Προσωπικ δημοσων υπηρεσιν και ΝΠΔΔ - Αξιολγηση προσντων. Με τις υπ κρση αιτσεις, οι οποες χουν εισαχθε στην Ολομλεια, λγω σπουδαιτητας και κρθηκαν συνεκδικαστες, ως συναφος αντικειμνου, ζητεται η ακρωση εγκυκλων του Υπουργο Διοικ. Μεταρρθμισης και Ηλ. Διακυβρνησης, με θμα την τροποποηση διατξεων του Π.Δ. 318/1992 περ αξιολγησης των ουσιαστικν προσντων του προσωπικο των δημοσων υπηρεσιν και των ν.π.δ.δ., καθς και την παρταση των προθεσμιν για την εφαρμογ των εν λγω διατξεων. Κρθηκε τι το πρτο προσβαλλμενο γγραφο, ως ατελς ερμηνευτικ εγκκλιος, στερεται εκτελεσττητας και προσβλλεται απαραδκτως. Επσης, οι παραταθεσες με την δετερη και την τρτη των προσβαλλμενων πρξεων προθεσμες του ρθρου 32 του Ν. 3250/2014 χουν δη λξει, οι δε αιτοσες δεν επικαλσθηκαν την παρξη ιδιατερου ννομου συμφροντος που να δικαιολογε, ως προς την σχετικ ρθμιση, τη συνχιση των δικν, εν, εξλλου, με τις νετερες διατξεις του ρθρου 250 παρ. 5 του Ν. 4281/2014 οι προθεσμες αυτς επανακαθορσθηκαν. Επομνως, οι παροσες δκες πρπει, ως προς τις πρξεις αυτς, να κηρυχθον κατηργημνες. Αντθετη μειοψηφα.

18-12-15 ΣτΕ (Ολ) 4446/15 : Αντικειμενικ αξα ακιντων  – Αναπροσαρμογ – Παρλειψη Διοικσεως να εκδσει απφαση – Προθεσμα κδοσης απφασης - Αναδρομικτητα. Ζητεται η ακρωση της παρλειψης της Διοκησης να εκδσει απφαση περ αναπροσαρμογς της φορολογητας αξας των ακιντων κατ το ρθρο 41 παρ. 1 του ν. 1249/1982. κδοση της υπ’ αριθμ. 4003/14 αποφσεως με την οποα εχε τεθε εξμηνη προθεσμα εντς της οποας η Διοκηση φειλε να εκδσει απφαση αναπροσαρμογς των αντικειμενικν αξιν των ακιντων της Χρας και η οποα ληξε στις 21.5.2015. Κρθηκε τι το ατημα του Δημοσου προς το Δικαστριο για χοργηση παρτασης της προθεσμας αναπροσαρμογς των αντικειμενικν αξιν των ακιντων μχρι το τλος του 2016, πρπει να απορριφθε. Κρση τι η παρλειψη της Διοκησης να προβε στην κδοση απφασης αναπροσαρμογς των αντικειμενικν αξιν των ακιντων της Χρας πρπει να ακυρωθε. Αντθετη μειοψηφα. Τλος, κρθηκε τι η ακρωση της παρλειψης της Διοκησης πρπει, κατ' εφαρμογ της παρ. 3β του ρθρου 50 του π.δ. 18/1989, να μην αναδρμει στο χρνο συντλεσης της, αλλ στις 21.5.2015, ημερομηνα λξης της προθεσμας εντς της οποας η Διοκηση φειλε, να εκδσει την απφαση αυτ. Αντθετη μειοψηφα. Δχεται την ατηση.

17-12-15  ΣτΕ (Ε') 4069/15:  EOT - Aξιοποηση περιουσας - ρνηση οικοδομικς δειας - Ατηση ακυρσεως. Ανγερση τουριστικς εγκατστασης. Κρθηκε τι η Νομαρχιακ Αυτοδιοκηση Ανατολικς Αττικς δεν εχε μεν υποχρωση να εκδσει την αιτηθεσα δεια, βσει των υποβληθεισν αιτσεων, φειλε, μως, να διαβιβσει τις αιτσεις αυτς και τα συνοδεοντα στοιχεα στον ΕΟΤ προκειμνου να ακολουθηθε η ειδικ διαδικασα που διαγρφεται στο εδφιο δ της παραγρφου 18 του ρθρου 6 του ν. 2160/1993. Δχεται την υπ κρση φεση.
Εξαφανζει την 2632/2005 απφαση του ΔΕφΑθηνν. Δεκτ η ατηση ακυρσεως. Ακυρνει την παρλειψη της Νομαρχιακς Αυτοδιοκησης Ανατολικς Αττικς να παραπμψει την ατηση της αιτοσας για την κδοση οικοδομικς δειας.


11-12-15 ΠΠρΧαλκιδικς 52/15Δασικς εκτσεις. Κυριτητα Δημοσου στο δσος Αγ. Νικολου Νικτης Σιθωνας. Κρθηκε τι ο μεν Δμος Σιθωνας Χαλκιδικς, καθ σον δεν υφσταται νμιμος λγος για την παρξη κυριτητς του επ της επιδκου εκτσεως, δεν εναι κριος της εκτσεως αυτς και ως εκ τοτου η νδικη κυρα παρμβασ του εναι αβσιμη.Η εναγομνη δε, Ιερ Μον Αγου ρους ουδποτε απκτησε δικαωμα κυριτητας επ της επιδκου εκτσεως, εμβαδο 53.800 στρ., που βρσκεται στη Σιθωνα Χαλκιδικς, την οποα φρεται τι πλησε (δυνμει συμβολαου τους 1973) προς τη δετερη εναγομνη εταιρεα. Δχεται εν μρει την αγωγ.

9-12-15 ΔΠρΑθ 17094/15: Δημσιος διαγωνισμς - Αρμοδιτητα ΕΣΡ - Κατακρωση - Ματαωση - Αποζημωση αναδχου. Δεδομνου τι σμφωνα με τις διατξεις των ρθρων 3 και 4 του ν. 3201/2002, πως αυτ ανεφρετο και στο κεμενο της διακηρξεως του διαγωνισμο, το ΕΣΡ - ως αρμδια αρχ - φειλε να χορηγσει πιστοποιητικ περ μη συνδρομς των ασυμβιβστων του ρθρου 3 του ν. 3201/2002 σχετικ με την ενγουσα μειοδτρια εταιρεα, το οποο μως στη συνχεια απρριψε το ατημα χορηγσεως του εν λγω πιστοποιητικο, με την αιτιολογα τι ο βασικς μτοχος της ενγουσας εταιρεας εναι συγγενς α' βαθμο με τη μοναδικ εταρο και διαχειρστρια ΕΠΕ, στην οποα ανκει η εκμετλλευση τοπικο ραδιοφωνικο σταθμο, με συνπεια να ακυρωθε το αποτλεσμα του διαγωνισμο, να μην υπογραφε η σμβαση ργου και να επαδημοπρατηθε το επμαχο ργο. Επιδκαση χρηματικς ικανοποησης λγω ηθικς βλβης, σμφωνα με τις διατξεις του 932 ΑΚ σε βρος του Ελληνικο Δημοσου. 

27-11-15 ΑρΠγος (Β1) 893/15 : Υπερεργασα - Υπερωρα - ΣΣΕ - Ισχς κανονιστικν ρων. Περπτωση υπαλλλου παροχς υπηρεσιν φλαξης - αμοιβ υπερωριακς απασχλησης και υπερεργασας - ισχς κανονιστικν ρων συλλογικν συμβσεων εργασας. Κρθηκε βσιμος ο 4ος λγος αναρεσης (ρθρο 559 αρ. 1 και 19 ΚΠολΔ) που αφορ στην εσφαλμνη επιδκαση απ το Εφετεο κονδυλων ιδιρρυθμης και παρνομης υπερωριακς απασχλησης, καθς συναρθμησε Κυριακς, Σββατα και αργες, για τις οποες υπρχει απ το νμο διαφορετικς τρπος υπολογισμο της εργασιακς αμοιβς. Επσης, βσιμος κρθηκε ο 6ος λγος αναρεσης (ρθρο 559 αρ.8 ΚΠολΔ) - μετ απ παραδεκτ εκτμηση των διαδικαστικν εγγρφων (φεσης και προτσεων) - και αφορ στην νσταση εξφλησης, την οποα η αναραισεουσα εχε επαναφρει νομτυπα στο Εφετεο με αναλυτικ και σαφ αναφορ στα ποσ που κατβαλε στον αναιρεσβλητο και στις εξοφλητικς αποδεξεις που επικαλσθηκε. Ως εκ τοτου, αναιρε την απφαση 3075/2011 του ΕφΑθ ως προς τα κεφλαια που αφορον στους ανωτρω 4ο και 6ο λγους αναιρσεως και παραπμπει κατ τοτο την υπθεση προς περαιτρω εκδκαση στο ΕφΑθ.

20-11-15 ΣτΕ (Δ') 1260/15 : ΣΔΟΕ - Φοροδιαφυγ - Δσμευση τραπεζικν λογαριασμν - Αντισυνταγματικτητα. Εν προκειμνω, μετ απ τα πορσματα του ΣΔΟΕ κατ της αιτοσας για εκτεταμνη φοροδιαφυγ και νομιμοποηση εσδων απ εγκληματικς ενργειες, εκδθηκε η προσβαλλμενη πρξη του ΣΔΟΕ, με την οποα αποφασσθηκε η δσμευση του συνλου της κινητς και ακνητης περιουσας της. Στη συνχεια δε, με βολευμα του, το ΣυμβΠλημΘεσ διταξε τη δσμευση της κνησης λων των τραπεζικν λογαριασμν της αιτοσας, καθς επσης και την απαγρευση εκποησης ακιντων περιουσιακν της στοιχεων. Ζητεται η ακρωση της εγκριθεσας με την προσβαλλομενη πρξη δεσμεσεως των περιουσιακν στοιχεων. Με την 3316/2014 απφαση της Ολομελεας του Δικαστηρου, το κατ τη διταξη του ρθρου 30 παρ.5 περ.ε του ν.3296/2004 μτρο της δσμευσης των τραπεζικν λογαριασμν και οποιουδποτε εδους περιουσιακν στοιχεων, συνεπαγμενο σοβαρ επμβαση σε συνταγματικς προστατευμενα αγαθ του ελεγχμενου προσπου και ειδικτερα στα περιουσιακ δικαιματα και την οικονομικ και επαγγελματικ ελευθερα του, αντκειται στις διατξεις των ρθρων 5 παρ.1, 17 παρ.1 και 25 παρ.1 του Συντγματος και του ρθρου 1 ΠΠΠ της Ε.Σ.Δ.Α. Ως εκ τοτου στερεται νομμου ερεσματος η προσβαλλμενη πρξη και πρπει να ακυρωθε. Δεκτ η ατηση. Η ακρωση μως της διοικητικς πρξεως δεν αρει την επιβληθεσα με το βολευμα δσμευση των περιουσιακν στοιχεων της αιτοσας.

13-11-15 ΔΕφΑθ 832/15 : Φαρμακεα - πρστιμο. Ανκληση πρξεως - λλειψη αιτιολογας. Απαγρευση συμμετοχς φαρμακοπειν σε περισστερες απ μα εταιρες εκμεταλλεσεως φαρμακεου - επιβολ προστμου σε φαρμακοποι που συμμετεχε σε δο εταιρες - ανκληση της πρξεως επιβολς του προστμου. Κρθηκε τι η ανακλητικ αυτ πρξη στερεται ειδικς και νμιμης αιτιολογας, καθς η επκληση απ τον Ε.Ο.Φ. συγγνωστς πλνης του φαρμακοποιο, σχετικ με την ννοια των εφαρμοστων διατξεων δεν συνιστ νμιμο λγο ανακλσεως της πρξεως, με την οποα του επιβλθηκε πρστιμο για τη συγκεκριμνη παρβαση, πως επσης δεν συνιστ λγο οτε η εκ των υστρων μετ, δηλαδ, τη διαπστωση της παραβσεως, συμμρφωση του φαρμακοποιο με την αποχρηση του απ τη μα εκ των δο εταρων στις οποες συμμετεχε, αφο η συμμρφωση αυτ δεν αρει την αντικειμενικ υπσταση της επδικης παραβσεως.Πρπει να απορριφθε στο σνολο της η κρινμενη τριτανακοπ ως αβσιμη.

6-11-15 ΑρΠαγ (Ολ) 16/15 : Υπλληλοι Δημοσου - Επδομα 176 ευρ - Αρχ της ιστητας. Αναρεση - παρβαση καννα ουσιαστικο δικαου. Kρθηκε τι το δικσαν Πολ. Πρωτοδικεο Αθηνν εσφαλμνα ερμνευσε και εφρμοσε τις διατξεις των ρθρων 4 παρ. 1 του Συντγματος,14 του Ν. 3016/2002 και 24 παρ. 2 του Ν. 3205/2003, καθσον η παροχ των 176 ευρ δεν συνιστ (προβλεπμενη εκ του νμου) ευθεα και γενικ αξηση των αποδοχν λων των υπαλλλων του Δημοσου, των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ, εξομοιομενη με μισθ, με μνη προπθεση την υπαγωγ αυτν στο ενιαο μισθολγιο του προσωπικο της Δημσιας Διοκησης, αλλ αποτελε ειδικ παροχ μη εξομοιομενη με μισθ και παρχεται, εν η Διοκηση ασκσει τη διακριτικ της ευχρεια, μετ συνεκτμηση της δημοσιονομικς κατστασης της χρας να εκδσει κανονιστικ πρξη, για επκταση της χοργησης της παροχς αυτς σε υπαλλλους, οι οποοι πληρον τις προποθσεις που τσσει το ρθρο 14 του Ν. 3016/2002, μα των οποων εναι να μη λαμβνει ο υπλληλος λλες πρσθετες παροχς, σες αντερες του ποσο των 176 ευρ. Στην προκεμενη μως περπτωση, δεν συντρεχε η αναγκαα κατ νμο προπθεση για τη χοργηση της παροχς αυτς στους αναιρεσβλητους, εφσον αυτο ελμβαναν τις ως νω πρσθετες μισθολογικς παροχς, οι οποες υπερβαιναν το ποσ των 176 ευρ. Αναιρε την υπ’ αριθμ 4712/2011 απφαση του Πολυμελος Πρωτοδικεου Αθηνν.

6-11-15 ΑρΠαγ (Ολ) 17/15 : Υπλληλοι Δημοσου - Επδομα 176 ευρ - Αρχ της ιστητας. Αναρεση - παρβαση καννα ουσιαστικο δικαου. Κρθηκε τι το δικσαν Πολ. Πρωτοδικεο εσφαλμνα ερμνευσε και εφρμοσε τις ουσιαστικο δικαου διατξεις των ρθρων 4 παρ. 1 του Συντγματος, 14 του Ν. 3016/2002 και 24 παρ. 2 του Ν. 3205/2003, καθσον η παροχ του ρθρου 14 δεν συνιστ (προβλεπμενη απ τον νμο) ευθεα και γενικ αξηση των αποδοχν λων των υπαλλλων (των με σχση δημοσου και ιδιωτικο δικαου) του Δημοσου, των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ, με μνη προπθεση την υπαγωγ αυτν στο ενιαο μισθολγιο του προσωπικο της Δημσιας Διοκησης, αλλ παρχεται μνο, εν η Διοκηση ασκσει τη διακριτικ της ευχρεια, μετ συνεκτμηση της δημοσιονομικς κατστασης της χρας, να εκδσει κανονιστικ πρξη για επκταση της χοργησης της παροχς αυτς σε υπαλλλους, οι οποοι πληρον τις προποθσεις που τσσει το ρθρο 14 του Ν. 3016/2002, ανεξαρττως αν η παροχ αυτ χορηγεται παρανμως σε ορισμνες κατηγορες υπαλλλων, διτι δεν μπορε να θεμελιωθε στη συνταγματικ αρχ της ιστητας δικαωμα των διοικουμνων και αντστοιχη υποχρωση της Διοκησης για την επκταση μη νμιμης δρσης της Διοκησης, αδιαφρως αν αυτ ασκεται με ατομικς κανονιστικς πρξεις. Απορρπτει το ατημα για να τεθε προδικαστικ ερτημα στο ΔΕΕ. Αναιρε την υπ’ αριθμ. 42/2009 απφαση του Πολ. Πρωτ. Ιωανννων.

30-10-15 ΣτΕ (Ολ) 3374/15 : Δικηγροι ΝΠΙΔ ευρτερου Δημσιου τομα - ''ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.'' - Ελχιστα ρια αμοιβς. Εξομοωση με τους δικηγρους του Δημοσου - ΝΠΔΔ. Κρθηκε τι η εξουσιοδοτικ διταξη του ρθρου πρτου παρ. Γ, υποπαρ. Γ.1 περ. 12 του ν. 4093/2012, εν ψει της γενικτητας της διατυπσες της και του εκτεθντος σκοπο του νμου, τοι του εξορθολογισμο του βαθμολογικο και μισθολογικο καθεσττος λων των απασχολουμνων στο δημσιο τομα προς αντιμετπιση της σοβαρς δημοσιονομικς κρσεως, αφορ το πσης φσεως συνδεμενο με τα εν λγω ν.π προσωπικ συμπεριλαμβανομνων και των δικηγρων με μμισθη εντολ, πως οι αιτοντες. Η εξουσιοδοτικ αυτ διταξη εναι ειδικ εν σχσει προς τις διατξεις του Δικηγ. Κδικα και συνεπς, εγκρως εκδθηκε η προσβαλλμενη απφαση κατ’ επκληση της ανωτρω εξουσιοδοτικς διατξεως και της διατξεως του ρθρου 22 παρ. 1 του ν. 4024/2011, οι οποες εξ λλου δεν αντκεινται σε καμα διταξη υπερνομοθετικς ισχος. Τλος κρθηκε τι απ τις διατξεις του ν. 2229/1994 προκπτει τι οι εταιρεες που ιδρονται κατ’ εξουσιοδτηση του ρθρου 5 παργρ. 6 του ν. αυτο αποτελον επιχειρσεις κοινς ωφελεας που λειτουργον χριν του δημοσου συμφροντος και οι μετοχς τους ανκουν εξ ολοκλρου στο Ελληνικ Δημσιο. Οι δημσιες αυτς επιχειρσεις, πως εν προκειμνω η εταιρεα «Εγνατα οδς Α.Ε.», εμππτουν στο Κεφλαιο Α του ν. 3429/2005, επ δε του προσωπικο τους χει εφαρμογ το ρθρο πρτο παργρ. Γ, υποπαρ. Γ.1 περπτ. 12 του ν. 4093/2012. Απορρπτει την ατηση.

23-10-15 ΣτΕ (Δ') 3450/15 : Φρμακα - Δημσια φαρμακευτικ δαπνη - Μτρα επιστροφς Ν.4052/12 - Συνταγματικτητα. Mε την ατηση αυτ ζητεται η ακρωση της υπ’ αριθμ.42000/8809/1081/4.5.2012 κοινς υπουργικς αποφσεως - Κρθηκε τι τα επμαχα μτρα «επιστροφς» και «πρσθετης κλιμακομενης επιστροφς» συμβλλουν στην βελτωση των οικονομικν των φορων κοινωνικς ασφλισης και εντεθεν στην διατρηση του αντστοιχου – σημαντικο – κκλου εργασιν των δραστηριοποιουμνων στον χρο αυτν επιχειρσεων, χωρς να επιβαρνουν τις λοιπς επιχειρηματικς δραστηριτητς τους στην αγορ του φαρμκου, εν, κατ τα ρητς προβλεπμενα στο ως νω ρθρο 22 του ν. 4052/2012, το ποσ της «επιστροφς» εκππτει, ως παραγωγικ δαπνη, απ τα ακαθριστα σοδα των υποχρων, σμφωνα με τις διατξεις της φορολογικς νομοθεσας. Η συνταγματικτητα δε των επδικων μτρων δεν συναρτται προς την εφαρμογ του συναφος μτρου του «μηχανισμο αυτματης επιστροφς» (claw back). Η πρβλεψη, τλος, στο ρθ. 22 του ν. 4052/2012 των συγκεκριμνων ποσοστν πγιας και κλιμακομενης «επιστροφς» συναρτται προφανς προς τον διαρκς μειομενο προπολογισμ της εξωνοσοκομειακς φαρμακευτικς δαπνης των Φ.Κ.Α. και δεν παρσταται ως προδλως απρσφορη μη αναγκαα, οτε υπερβανει προδλως το απαρατητο για την πραγματοποηση του επιδιωκμενου σκοπο μτρο. Αντθετη μειοψηφα. Απορρπτει την ατηση.

23-10-15 ΔΕφΑθ 4431/15 : Δημοτικ τλη - Οργανισμς Διεξαγωγς Ιπποδρομιν Ελλδος (Ο.Δ.Ι.Ε.) - Ολυμπιακς εγκαταστσεις - Ειδικς φρος υπρ Ο.Τ.Α. Δημοτικς φρος σε βρος της ΟΔΙΕ Α.Ε. Απορριπτος κατ' αρχς ο ισχυρισμς της προσφεγουσας (Ο.Δ.Ι.Ε.) τι απαλλσσεται του νδικου φρου ως απολαουσα των προνομων του Δημοσου διτι, καθς, κατ τα ρητς προβλεπμενα στην διταξη του ρθρου 2 παρ. 13 του ν. 3986/2011, των προνομων του Δημοσου απολαουν «... και οι εταιρεες των οποων το μετοχικ κεφλαιο ανκει εξ ολοκλρου μεσα μμεσα στο Ταμεο ...» , εν προκειμνω η μεταββαση του συνλου του μετοχικο κεφαλαου της προσφεγουσας στο Ταμεο (ΤΑΙΠΕΔ) λαβε χρα μετ τα υπ κρση τη κι ως εκ τοτου η εν λγω διταξη δεν εναι, πντως, εφαρμοστα. Επσης, κρθηκε τι τα σοδα της προσφεγουσας απ τον στοιχηματισμ των πρακτορεων αφορον αποκλειστικ την εμπορικ χρση που διεξγει η δια στις Ολυμπιακς εγκαταστσεις της, τοι τις ιπποδρομες που διεξγονται σε αυτς. Εναι δε αδιφορο εν τα σοδα αυτ εισπρττονται στο χρο των Ολυμπιακν εγκαταστσεων σε συνεργαζμενα πρακτορεα, αφο η αιτα των σχετικν εσδων εναι η διεξαγμενη, ταυτχρονα με το στοχημα, ιπποδρομιακ δραστηριτητα στο χρο των εγκαταστσεων της προσφεγουσας. Απρριψη ατησης.

23-10-15 ΣτΕ (Ε') 3036/15: Επιτροπ επλυσης δασικν αμφισβητσεων - Συμμετοχ δικαστικο λειτουργο - Αντισυνταγματικτητα. Οι επιτροπς του ρθρου 10 παρ. 3 του ν. 998/1979, δεν συνιστον συμβολια επιτροπς ελεγκτικο δικαιοδοτικο χαρακτρα κατ την ννοια του ρθρου 89 παρ. 2 του Συντγματος, δεδομνου τι η αρμοδιτητ τους, δεν χει ως αντικεμενο την σκηση οικονομικο δημοσιονομικο ελγχου οτε συνπτεται με θματα οικονομικο δημοσιονομικο χαρακτρα. Κρθηκε λοιπν, μη νμιμη ως αντθετη στις συνταγματικς διατξεις η συμμετοχ δικαστικο λειτουργο στις Επιτροπς του ρθρου 10 του νμου 998/1979 ως ισχει (δασικς επιτροπς). Δχεται την κρινμενη ατηση.

20-10-15 ΣτΕ (Στ') 2159/15 : Δημοτικ ργα - Ειδικ δλωση διακοπς εργασιν  - Απρριψη - Αρμοδιτητα δημοτικο συμβουλου. Περ δημοτικν ργων, αρμδιο ργανο για την αποδοχ απρριψη της ειδικς δλωσης διακοπς εργασιν, που υποβλλεται απ τον ανδοχο του ργου σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 48 παρ. 2 του π.δ/τος 609/1985, εναι το Δημοτικ Συμβολιο, το οποο ασκε την πιο πνω αρμοδιτητα μετ γνμη της Διευθνουσας Υπηρεσας. Νμιμη η κρση του Διοικητικο Εφετεου Αθηνν, το οποο με την προσβαλλμενη αποφαση κρινε τι η 100/494/22-3-2004 απφαση της Διευθνουσας Υπηρεσας, με την οποα απορρφθηκε η ειδικ δλωση διακοπς εργασιν του αναιρεσβλητου, εναι κυρη, ως εκδοθεσα απ αναρμδιο ργανο, εφσον αρμδιο ργανο να επιληφθε, ταν το Δημοτικ Συμβολιο του Δμου Αθηναων (Προσταμνη Αρχ) μετ γνμη της Διευθνουσας Υπηρεσας.Απορρπτει την ατηση.

9-10-15 ΣτΕ (Ολ) 3369/15 : Δημσιοι υπλληλοι - Παραπτματα - Προσφυγ - αρ. 142 Ν. 3528/2007 (παρ. 5) - Συνταγματικτητα. Με την ατηση αυτ ζητεται η ακρωση αποφσεως του Διοικητ του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ, με την οποα απολθηκε απ την υπηρεσα η αιτοσα - υπλληλος, κατπιν αποφσεως του 2ου Πειθαρχικο Συμβουλου, με την οποα της επιβλθηκε η πειθαρχικ ποιν της οριστικς πασεως κι εν ψει του τι δεν εχε εκδικασθε απ το ΣτΕ η κατ' αυτς ασκηθεσα προσφυγ της εντς της προθεσμας των ξι μηνν απ την ημερομηνα καταθσεως αυτς, σμφωνα με το ρθρο 142 παρ.5 του ΥΚ, που κυρθηκε με τον ν. 3528/2007. Κρθηκε τι η διταξη του ρθρου 142 παρ. 5 του ΥΚ, δεν αντκειται στο Σνταγμα κι εν προκειμνω δεν μπορε να εφαρμοστε η γενικτερη διταξη του ρθρου 42 παρ. 1 του Π.Δ.18/89. Αντθετη μειοψηφα. Απορρπτει την ατηση ακυρσεως.

9-10-15 ΣτΕ (Ε') 1593/15λσος Σχολς Ευελπδων - Αυθαρετες κατασκευς  - Απομκρυνση. ννομο συμφρον. Οι πρξεις που αφορον την κατεδφιση αυθαιρτων κτισμτων και την απομκρυνση πσης φσεως κατασκευασμτων εγκαταστσεων, υπ ευρεα ννοια, που ανεγερονται, τοποθετονται, δημιουργονται εναποτθενται σε δση και δασικς αναδασωτες εκτσεις εναι πραγματοπαγες, αφορον δηλαδ τα δια τα κτσματα και τις ενκαταστσεις, και χι τον ιδιοκττη, νομα, κτοχο εργολβο. Στην προκειμνη περπτωση, ο εκκαλν δμος παρδωσε το λσος της Σχολς Ευελπδων στη Διεθυνση Δασν Αθηνν και υπογρφηκε σχετικ πρωτκολλο παρδοσης - παραλαβς. Συνεπς, μετ την υπογραφ του ανωτρω πρωτοκλλου ο εκκαλν δμος δεν εναι πλον κριος της επμαχης εκτσεως και των επ' αυτς αυθαρετων εγκαταστσεων, οτε χει λλη νομικ σχση με αυτ. Υπ τα δεδομνα αυτ, η υπ κρση φεση αποβανει αλυσιτελς και θα απορριφθε λγω ελλεψεως εννμου συμφροντος του αιτοντος δμου.

9-10-15 ΑρΠγος (Ολ) 9/15 : Αναιρετικς λεγχος - Ελογη χρηματικ ικανοποηση λγω ηθικς βλβης - Ζτημα γενικτερου ενδιαφροντος. Ετθη το ζτημα εν η κρση του δικαστηρου της ουσας ως προς το ποσ της λγω ηθικς βλβης χρηματικς ικανοποησης κατ το ρθρ. 932 ΑΚ, αποτελε κρση περ τα πργματα που δεν ελγχεται αναιρετικ, εν αντθετα συνιστ αριστη νομικ ννοια, που υπκειται, με μμεση εφαρμογ και της αρχς της αναλογικτητας, σε αναιρετικ λεγχο για υπρβαση των ακραων ορων της διακριτικς ευχρειας του δικαστηρου της ουσας. Κρθηκε κατ' αρχς τι εφσον ο προσδιορισμς του ποσο της ελογης χρηματικς ικανοποησης επαφεται στην ελεθερη κρση του δικαστηρου της ουσας, που σχηματζεται στερα απ την εκτμηση πραγματικν γεγοντων χωρς υπαγωγ σε νομικ ννοια, το "ελογο" του επιδικαζμενου ποσο, δεν αποτελε αριστη νομικ ννοια και συνακλουθα η σχετικ κρση δεν υπκειται στον λεγχο του Αρεου Πγου, οπτε και δεν μπορε να νοηθε εσφαλμνη, κατ τοτο, εφαρμογ του νμου (ΑΚ 932).Αντθετη μειοψηφα. Επσης, η κρση του δικαστηρου της ουσας, ως προς το ψος του ποσο της επιδικασθεσης χρηματικς ικανοποησης, πρπει να ελγχεται αναιρετικ, για το αν παραβιζεται ευθως εκ πλαγου, η αρχ της αναλογικτητας, αλλ και ταν διαπιστνεται υπρβαση απ το δικαστριο της ουσας των ακραων ορων ης διακριτικς του ευχρειας (Αντθετη μειοψηφα). Εν προκειμνω κρθηκε τι το δικαστριο ουσας που επιδκασε το ποσ των 30.000 ευρ ως χρηματικ ικανοποηση για την ηθικ βλβη που η ενγουσα (δη αναιρεσεουσα) εταιρα υπστη στην επιχειρηματικ της εικνα και φμη - εξαιτας της παρνομης και καταχρηστικς καταγγελας της επδικης σμβασης διανομς εκ μρους της εναγομνης -, δεν υπερβη τα ακραα ρια της διακριτικς του ευχρειας και δεν παραβασε την αρχ της αναλογικτητας. Αντθετη μειοψηφα.


9-10-15 ΣτΕ (ΕπΑν) 299/15 : Μεταλλεα Κασσνδρας - Εκμετλλευση. Απφαση επ αιτσεως αναστολς του Εργατοπαλληλικο Κντρου Χαλκιδικς κ.λ.π. συνδικαλιστικν σωματεων και οργανσεων, η οποα στρφεται κατ αποφσεων του Υπουργο Παραγωγικς Ανασυγκρτησης, Περιβλλοντος και Ενργειας. Μετ απ στθμιση δε της βλβης των αιτοντων (που με την κρινμενη ατηση προβαλαν τι η εκτλεση των προσβαλλομνων πρξεων και ο συνεπεα αυτς περιορισμς των εργασιν στην περιοχ, θα προκαλσει στους εργαζομνους ανεπανρθωτη , πντως, δυσχερς επανορθσιμη βλβη, συνισταμνη στην ουσιδη μεωση των μσων βιοπορισμο τους λγω της απλειας των θσεων εργασας τους) και των λγων δημοσου συμφροντος που επικαλεται το Δημσιο, και λαμβνοντας περαιτρω υπ’ ψιν το λαν σντομο της ορισθεσης δικασμου (2.10.2015) για την εκδκαση της αιτσεως ακυρσεως, η Επιτροπ κρνει τι πρπει να γνει δεκτ η κρινμενη ατηση και να ανασταλε η εκτλεση των προσβαλλομνων πρξεων. -(βλεπε και 300/15 ΣτΕ ΕπΑν).

2-10-15  ΣτΕ (Α') 2821/15 : Ακνητα - Μη ρση ρυμοτομικς απαλλοτρωσης - Αποζημωση. Αναρεση - Αντικεμενο διαφορς. Περπτωση μη ρσης ρυμοτομικο βρους απ ακνητο που ανκει στους αναιρεσεοντες και επιδκαση πρωτοδκως μρους του ποσο που αιτθηκαν ως χρηματικ ικανοποηση για την ηθικ βλβη που υπστησαν. Ετθη ζτημα περ του εκκλητο της πρωτδικης αποφσης και κρθηκε τι σε περπτωση μερικς ικανοποησης του ενγοντος και επιδκασης σ’ αυτν μρους του αιτηθντος με την αγωγ ποσο, για το εκκλητ της πρωτδικης απφασης, σον αφορ τον ενλγω εν μρει νικσαντα ενγοντα, λαμβνεται υπψη, πως συμβανει και σον αφορ το ποσ της διαφορς για την κατ’ αναρεση δκη, χι το ποσ που επιδκασε σ’ αυτν η πρωτδικη απφαση, για το οποο, προφανς, δεν νομιμοποιεται να ασκσει φεση, αλλ η διαφορ μεταξ του ποσο το οποο ζητοσε αυτς με την αγωγ του και εκενου που του επιδικστηκε. Επομνως, το Εφετεο εσφαλμνως ερμνευσε και εφρμοσε τις διατξεις της παρ. 2 του ρθρου 92 του ΚΔΔ κι ως εκ τοτου η κρινμενη ατηση πρπει να γνει δεκτ και να αναιρεθε η προσβαλλμενη απφαση, η δε υπθεση που χρειζεται διευκρνιση κατ το πραγματικ, πρπει να παραπεμφθε στο δικσαν δικαστριο για να κρση.

25-9-15 ΣτΕ (Ολ) 1853/15 : Φορολογα εισοδματος - Εκπαιδευτικο στην αλλοδαπ - Ειδικ επιμσθιο - Αντισυνταγματικτητα. Κρθηκε τι ενψει της φσεως και του σκοπο, για τον οποο θεσπσθηκε το επμαχο επιμσθιο εξωτερικο, το οποο ελμβαναν, κατ το κρσιμο εν προκειμνω τος 1994, οι αποσπασμνοι εκπαιδευτικο πρωτοβθμιας και δευτεροβθμιας εκπαιδεσεως ελληνικν σχολεων της Βαυαρας, προκειμνου να ανταποκριθον, κατ τη ρητ διταξη του νμου, στην ανγκη αντιμετωπσεως των ειδικν συνθηκν διαβισεως σε κθε χρα, συνεπς δε προς κλυψη των δαπανν, στις οποες αυτο υποβλλονται εξαιτας της υπηρεσας που τους χει ανατεθε, δεν επιτρπεται, κατ τα ρθρα 4 παρ. 5 και 78 παρ. 1 και 4 του Συντγματος, να υπκειται σε φρο εισοδματος, δεδομνου τι χει αποζημιωτικ χαρακτρα. Επομνως οι επμαχες διατξεις του ρθρου 45 του Ν.2873/2000 με τις οποες υπχθη σε φρο εισοδματος το επδικο επιμσθιο, καθς και η προαναφερθεσα διταξη του ρθρου 22 παρ.1 του Ν.2954/2001, περ αναλγου εφαρμογς των διατξεων των παραγρφων 2 και 3 του ρθρου 45 του ν.2873/2000, καθ’ μρος αναφρονται στη χρση 1994, αντκεινται στα ρθρα 4 παρ. 5 και 78 παρ. 1 και 4 του Συντγματος, και, και, ως εκ τοτου, εναι ανσχυρες και μη εφαρμοστες. Η κρινμενη ατηση αναιρσεως πρπει να απορριφθε.

18-9-15  ΣτΕ (Επ. αρ. 28 παρ.4 Ν.2190/94) 87/15 : Προκρυξη εκλογν - Δημσιο - Προσλψεις- Απαγορεσεις - Ν. 2190/94. Θεσπζεται, απλυτη απαγρευση οιασδποτε, εν ευρεα εννοα, μεταβολς στις υπηρεσες και στα νομικ πρσωπα του ρθρου 14 παρ. 1 του ν. 2190/1994, η οποα αφορ το διορισμ και οιαδποτε υπηρεσιακ μεταβολ του πσης φσεως προσωπικο αυτν κατ το χρονικ διστημα απ την προκρυξη των εκλογν κι ως την ορκομωσα της κυβρνησης. Κατ' εξαρεση, επιτρπονται ττοιου εδους ενργειες προς αντιμετπιση των εκτκτων αναγκν, οι οποες απαριθμονται στην παργραφο 3 του ρθρου 28. Στην προκειμνη περπτωση, η Επιτροπ γνωμοδτησε τι η δινεργεια προσλψεων ανργων μσω προγραμμτων κοινωφελος χαρακτρα στους οριζμενους στην πρσκληση φορες (Δμους) , πληρε τις προποθσεις του ρθρου 28 παρ. 4 του Ν.2190/94, ενψει δε της ανγκης ομαλς λειτουργας των υπηρεσιν, αλλ και του κινδνου απλειας των κοινοτικν πρων που διατθενται για το εν λγω πργραμμα προθησης της απασχλησης και ανσχεσης της ανεργας.

11-9-15  ΣτΕ (Β') 58/15 : Δμοι - Λιγνιτικο σταθμο  - Τλος ανπτυξης βιομηχανικν περιοχν παραγωγς ηλεκτρικο ρεματος - Περιβλλον - Συνταγματικτητα. Με την ατηση ζητεται η ακρωση της υπ’αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.5.179/οικ.2284/6.2.2013 αποφσεως του Υφυπουργο Περιβλλοντος, Ενργειας και Κλιματικς Αλλαγς. Κρθηκε τι ο λγος ακυρσεως, με τον οποο προβλλεται τι η μεθοδολογα του ρθρου 2 της προσβαλλμενης περ διαθσεως των κονδυλων του Ειδικο Λογαριασμο χει τεθε καθ’ υπρβαση της παρασχεθεσης εξουσιοδοτσεως εναι απορριπτος, διτι στηρζεται στην εσφαλμνη εκδοχ τι η δοθεσα εξουσιοδτηση περιορζετο στην συγκρτηση Επιτροπς, που μνη αυτ θα κατνειμε τα κονδλια. Η παρξη της Επιτροπς του ρθρου 20 παρ. 3 του ν. 2446/1996 και η αποκλειστικ αρμοδιτητ της προς κατανομ των κονδυλων μεταξ των Νομν δεν εκλυαν την κανονιστικς δρσα Διοκηση να προβε σε ειδικτερες ρυθμσεις για την περαιτρω διθεση των δη κατανεμημνων σε κθε Νομ κονδυλων. Επσης κρθηκε, τι η προσβαλλομνη απφαση, προβλποντας την κατανομ των κονδυλων του Νομο σε φορες λλους απ τους ενεργειακος δμους, στις εδαφικς περιφρειες των οποων βρσκονται οι επιβαρνοντες σταθμο, παρμεινε εντς των συνταγματικς θεμιτν, κατ’ αρχν, επιλογν του νομοθτη, και, συνεπς, οι λγοι, με τους οποους προβλλεται τι οι ρυθμσεις της αυτς ετθησαν καθ’ υπρβαση και κατ παρβαση της εξουσιοδοτικς διατξεως και αντκεινται στο ρθρο 24 παρ. 1 του Συντγματος, πρπει να απορριφθον ως αβσιμοι. Τλος, οι πληττμενες διατξεις των παραγρφων 4 και 5 του ρθρου 5, πρπει να ακυρωθον ως τεθεσες καθ’ υπρβαση εξουσιοδοτσεως. Δχεται εν μρει την ατηση.

11-9-15  ΣτΕ (Ε')  3191/15 : Μεταλλεα Σκουριν - ρνηση γκρισης μελτης - Ακυρωτικς διαφορς - Δικαιοδοσα ΣτΕ. Με την ατηση ζητεται η ακρωση της παρλειψης οφειλμενης νμιμης ενργειας του Υπουργεου Παραγωγικς Ανασυγκρτησης, Περιβλλοντος και Ενργειας να προβε στην γκριση του Προσαρτματος 6 της τεχνικς μελτης του υποργου Ολυμπιδας. Κατ' αρχς, κρθηκε τι οι διαφορς που γενννται απ την προσβολ της γκρισης της τεχνικς μελτης που προβλπεται απ τα ρθρα 4 και 102 του Κανονισμο Μεταλλευτικν και Λατομικν Εργασιν, δεν εναι δεκτικ ουσιαστικο δικαστικο ελγχου (απφαση 3919/10 Ολ ΣτΕ) και ως εκ τοτου για τις υποθσεις αυτς, η ατηση ακυρσεως αποτελε αποτελεσματικ νδικο βοθημα. Επσης κρθηκε, τι η αιτιολογα του εγγρφου με το οποο η Διοκηση αρνθηκε την γκριση της τεχνικς μελτης (τι δηλαδ δεν χει εκτελεστε πργραμμα δοκιμν σε κατλληλη ημιβιομηχανικ κλμακα επ τπου του ργου) εναι αφενς μεν αριστη, καθσον δεν εξειδικεει ποια συγκεκριμνη πλημμλεια αποδδει στο πργραμμα δοκιμν που χει εκτελσει η αιτοσα, αφετρου δε και πλημμελς, διτι δεν αιτιολογε το λγο για τον οποο απορρπτει ως μη αξιπιστα τα παραχθντα πορσματα των δοκιμν. Δεδομνου δε τι, ως προκπτει απ το περιεχμενο της προσβαλλμενης πρξης, η μη γκριση του προσαρτματος στηρχθηκε κυρως στην κατ τα ανωτρω μη επαρκ αιτιολογα, η δε επεξεργασα των λοιπν υποβληθντων στοιχεων και η διατπωση των παρατηρσεων που ενσωματθηκε στο γγραφο γινε κατ τρπο ενδεικτικ, η προσβαλλμενη πρξη θα πρπει να ακυρωθε στο σνολ της, να αναπεμφθε δε η υπθεση στη Διοκηση προς να νμιμη κρση. Δεκτ η ατηση.

4-9-15  ΕλΣυν (7μελς) 4112/15 :  Αθλητικς εγκαταστσεις - Αναβθμιση γηπδου Λ.Αλεξνδρας. Με την ατηση το αιτον Σωματεο «Παναθηνακο Α.Ο.» ζητε παραδεκτς την αναθερηση της 4305/2014 απφασης του VI Τμματος του Ελεγκτικο Συνεδρου, με την οποα απορρφθηκε η ατηση ανκλησς του κατ της 381/2014 πρξης του Ε Κλιμακου του Ελεγκτικο Συνεδρου. Με την πρξη αυτ κρθηκε τι κωλεται η υπογραφ του σχεδου προγραμματικς σμβασης μεταξ της Περιφρειας Αττικς και του Σωματεου για το ργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ». Κρθηκε τι, στερα απ την παρταση της λειτουργας του γηπδου της Λ. Αλεξνδρας με το ρθρο 10 παρ. 22 του ν. 4315/2014, ο χρνος που καταλεπεται για τη νμιμη λειτουργα αυτο – χωρς να υπολογζεται ενδεχμενη στο μλλον εκ νου παρταση της λειτουργας του – εναι επαρκς για να δικαιολογσει τον αναπτυξιακ χαρακτρα των προγραμματιζμενων εργασιν αναβθμισης των εν λγω Αθλητικν Εγκαταστσεων Ποδοσφαρου (ΑΕΠ), με συνπεια, με τη σναψη της εν λγω προγραμματικς σμβασης, να μην γεννται ζτημα παραβασης της αρχς της οικονομικτητας και της αποδοτικτητας. Επσης κρθηκε τι, μεταξ των διατξεων του ρθρου τρτου του ν. 4117/2013 και των ρθρων 13 ως 19 του ν. 4258/2014, δεν τθεται ζτημα σχσεως ειδικο προς γενικ νμο, πως κρθηκε τσο με την 381/2014 πρξη του Ε Κλιμακου, σο και με την προσβαλλμενη απφαση, αλλ πρκειται περ διακριτν νομοθετημτων που αποβλπουν στην εξυπηρτηση διαφορετικο σκοπο και ικανοποιον διαφορετικς ανγκες. Δεκτ η ατηση.

4-9-15 ΕλΣυν (7μελς) 1183/15 : Πρην αεροδρμιο Ελληνικο - Περιφρεια Αττικς - ννομο συμφρον. Κρση τι νομμως απορρφθηκε, ελλεψει σπουδαου εννμου συμφροντος, η υπρ του κρους της 197/2014 πρξης του Ζ Κλιμακου παρμβαση της Περιφρειας Αττικς. Με την εν λγω πρξη εχε κριθε τι κωλεται η υπογραφ του σχεδου Σμβασης Αγοραπωλησας Μετοχν (ΣΑΜ) με συμβαλλμενους, πως αναφρθηκε, το Ταμεο ως πωλητ, την Εταιρεα Ειδικο Σκοπο με την επωνυμα «... ... I S.A», ως αγορστρια εταιρεα, την «...Αννυμη Εταιρεα Συμμετοχν και Αξιοποησης Ακιντων» ως εγγυητ αυτς και το Ελληνικ Δημσιο, ως εκ τρτου, συμβαλλμενο μνο για τους ρους που το αφορον.ενψει της υφιστμενης κατστασης που χει δημιουργηθε μετ την ισχ του ν. 4062/2012, η παραδοχ της παρμβασης, προς το σκοπ της μη υπογραφς της Σμβασης Αγοραπωλησας Μετοχν, δεν θα χει οιαδποτε ννομη συνπεια για τον αιτοντα, δεδομνου τι η τυχν ζημα που αυτος υφσταται απ τη μεταββαση της κτασης και των εγκαταστσεων του ΚΤΕΟ δεν θα εναι αποτλεσμα της υπογραφς της σμβασης αλλ θα προρχεται απ την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 7 του ν. 4062/2012. Κατ συνπεια, εφσον νομμως απορρφθηκε με την προσβαλλμενη απφαση ως απαρδεκτη η υπρ της διατρησης της ισχος της 197/2014 πρξης του Ζ Κλιμακου παρμβαση του δη αιτοντος Οργανισμο, ο τελευταος δεν απκτησε την ιδιτητα της παρεμβανοντος ενπιον της διαδικασας του VI Τμματος και, κατ’ επκταση, δεν νομιμοποιεται παθητικς στην σκηση της κρινμενης ατησης αναθερησης.

12-8-15  ΕλΣυν (Ολ) 4707/15 : Συνταξιοχοι στρατιωτικο - Περικοπς. Στην υπ κρση υπθεση οι προσφεγοντες - εκκαλν και παρεμβανοντες - στρατιωτικο συνταξιοχοι, ζτησαν την ακρωση των οικεων συνταξιοδοτικν πρξεων, με τις οποες αναπροσαρμστηκε μειωτικ η σνταξ τους με βση τις διατξεις των ν. 4093/2012 και 4151/2013, αναδρομικ απ 1.8.2012, και την επαναφορ των συνταξιοδοτικν αποδοχν τους στο πριν απ τη διενεργηθεσα μεωση ψος. Η ως νω διαφορ εισχθη προς εκδκαση ενπιον της Ολομλειας με τη διαδικασα της πρτυπης δκη, καθσον κρθηκε αρμοδως τι με αυτ τθεται νομικ ζτημα γενικτερου ενδιαφροντος. Οι μισθολογικς διατξεις του ν. 4093/2012, βσει των οποων χρησε η επδικη αναπροσαρμογ της σνταξης του εκκαλοντος, εναι ανσχυρες ως αντθετες προς τα ρθρα 2 παρ. 1, 4 παρ. 1 και 5 και 25 παρ. 1 και 4 του Συντγματος και 1 του ΠΠΠ της Ε.Σ.Δ.Α. Πλην μως, ενψει των νετερων διατξεων του ρθρου 86 του ν. 4307/2014, οι οποες, αν και μεταγενστερες του χρνου κδοσης της προσβαλλμενης πρξης αναπροσαρμογς, καταλαμβνουν, λγω της αναδρομικτητς τους, και την επδικη περπτωση, η εκκαλομενη πρξη απλεσε το νμιμο ρεισμ της, αφο οι διατξεις των περιπτσεων 31, 32 και 33 της υποπαρ. Γ.1 της παρ. Γ του ρθρου πρτου του ν. 4093/2012, κατ' εφαρμογ των οποων εκδθηκε, καταργθηκαν απ ττε που σχυσαν. Δεκτ η φεση.

31-7-15
  ΣτΕ (Στ') 2162/15 : Ατηση αναιρσεως - Παραδεκτ. Διαφορ απ διοικητικ σμβαση. Στις διαφορς απ διοικητικς συμβσεις δεν επιτρπεται η σκηση ατησης αναιρσεως ταν το ποσ της διαφορς που γεται ενπιον του ΣτΕ εναι καττερο του ποσο των 200.000 ευρ. Κατ' εξαρεση, ασκεται παραδεκτς ατηση αναιρσεως με αντικεμενο καττερο, ταν προβλλεται απ τον διδικο με συγκεκριμνους ισχυρισμος που περιχονται στο δικγραφο της αιτσεως αναιρσεως, πως τι η επλυση της διαφορς χει γι’ αυτν ευρτερες οικονομικς δημοσιονομικς επιπτσεις τι με αυτν τθεται σπουδαο νομικ ζτημα. Εν προκειμνω κρθηκε τι το ποσ της διαφορς υπολεπεται του ελχιστου ορου των 200.000 ευρ και με το δικγραφο της αιτσεως δεν προβλθηκε ισχυρισμς περ του κατ' εξαρεση παραδεκτο αυτς, οι δε ισχυρισμο που περιλαμβνονται στο υπμνημα που κατθεσε το αναιρεσεον προβλλονται απαραδκτως. Απορρπτει την ατηση.

24-7-15 ΣτΕ (Α') 2182/15Ο.Α.Ε.Ε. - Συντξεις αναπηρας. Xοργηση σνταξης αναπηρας - παρταση χρονικο διαστματος - προσδιορισμς ποσοστο αναπηριας - αρμδια ργανα. Κρθηκε τι η τελεσδικη κρση της δευτεροβθμιας υγειονομικς επιτροπς επ του ποσοστο ασφαλιστικς αναπηρας ( η αντστοιχη κρση της πρωτοβθμιας υγειονομικς επιτροπς, κατ της οποας δεν ασκθηκε φεση ενπιον της δευτεροβθμιας), εφσον εναι πλρως αιτιολογημνη, εναι δεσμευτικ τσο για τα ασφαλιστικ ργανα του ΟΑΕΕ (τα οποα δεν δνανται να αποκλνουν απ το καθοριζμενο ποσοστ αναπηρας), σο και για τα επιλαμβανμενα στη συνχεια, σε περπτωση σκησης προσφυγς κατ των αποφσεων των οργνων αυτν, διοικητικ δικαστρια. Οι ασφαλισμνοι του ΟΑΕΕ χουν, ειδικς για ζητματα ασφαλιστικν κρσεων, δικαωμα (νδικοφανος) προσφυγς ενπιον των δευτεροβθμιων υγειονομικν επιτροπν, αφο δε αποφανθον τα αρμδια για τη χοργηση μη σνταξης αναπηρας, ασφαλιστικ ργανα του ΟΑΕΕ, επ τη βσει των ασφαλιστικν κρσεων των ως νω υγειονομικν επιτροπν, οι ασφαλισμνοι χουν δικαωμα νστασης ενπιον των Τοπικν Διοικητικν Επιτροπν και στη συνχεια, δικαωμα προσφυγς ενπιον των τακτικν διοικητικν δικαστηρων.

17-7-15 ΣτΕ (Β') 2297/15Μη απδοση ΦΠΑ - Ν. 2523/97 - Κατσχεση καταθσεων - Νομιμτητα. Κατ τα γενμενα δεκτ με την αναιρεσιβαλλομνη, στα πλασια ελγχου στην επιχερηση της αναιρεσεουσας, η ανωτρω εξδωσε εικονικς αποδεξεις λιανικς πωλσεως ως προς τα πρσωπα των ληπτν και εικονικ πιστωτικ τιμολγια επιστροφς ΦΠΑ, που καταχωρσθηκαν στα τηρομενα βιβλα της και στους λογαριασμος των εισρον και, ακολοθως, συμψηφσθηκαν με το φρο των εκρον, τα τιμολγια δε αυτ δεν αναγνωρσθηκαν απ τον λεγχο. νεκα των ανωτρω, αποδθηκε στην αναιρεσεουσα η παρβαση της μη αποδσεως στο Δημσιο συνολικο ποσο ΦΠΑ 407.570,70 ευρ και με πρξη της φορολογικς αρχς επιβλθηκαν σε βρος της τα απαγορευτικ μτρα του ρθρου 14 του ν. 2523/1997 και ειδικτερα της κατσχεσης τραπεζικν λογαριασμν και λλων κινητν περιουσιακν στοιχεων - Κρση περ νομιμτητας των εν λγω μτρων. Απορρπτει την ατηση.

4-7-15  ΣτΕ(Ολ) 2787/15: Aτηση ακυρσεως του προκηρυχθντος δημοψηφσματος της 5ης Ιουλου 2015. Απορρπτεται η ατηση ακυρσεως του Π.Δ/τος 38/28-6-2015 περ προκηρξεως δημοψηφσματος και της απ 26/6/2015 απφασης του Υπουργικο Συμβουλου. Γνονται δεκτς οι παρεμβσεις υπρ του κρους των προσβαλλομνων πρξεων. Οι προσβαλλμενες πρξεις του Υπουργικο Συμβουλου, αφορον την προκρυξη δημοψηφσματος και συνιστον, ως εκ τοτου, κυβερνητικς πρξεις αναγμενες στη διαχεριση της πολιτικς εξουσας κατ την ννοια του ρθρου 45 παρ. 5 του π.δ. 18/1989. Επομνως, οι πρξεις αυτς δεν υπκεινται στον ακυρωτικ λεγχο του Συμβουλου της Επικρατεας και, συνεπς, η κρινμενη ατηση πρπει να απορριφθε ως απαρδεκτη. 

26-6-15 ΣτΕ (Ολ) 2152/15 : Ανπλαση οδο Πανεπιστημου - Πολεοδομικς και χωροταξικς σχεδιασμς - περιβαλλοντικο ροι - μη νομιμτητα της υπουργικς απφασης περ γκρισης περιβαλλοντικν ρων. Κρθηκε τι με την προσβαλλμενη 170784/2014 απφαση του Υπουργο Περιβλλοντος, Ενργειας και Κλιματικς Αλλαγς, η Διοκηση επιχειρε την περιβαλλοντικ αδειοδτηση της λης «παρμβασης στην οδ Πανεπιστημου», κατ τρπο, μλιστα, στε να επηρεζεται περιοχ κατ πολ ευρτερη της κεντρικς αυτς αρτηρας των Αθηνν, με τη διαδικασα της γκρισης περιβαλλοντικν ρων ργου. Αυτ, μως, προβλπεται απ τη νομοθεσα προκειμνου περ ργων και δραστηριοττων που εκτελονται, κατασκευζονται αναπτσσονται στο πλασιο προγραμμτων και σχεδων αφορντων, μεταξ λλων, πολεοδομικ και χωροταξικ σχεδιασμ, και χι για τα δια τα προγρμματα και σχδια αυτ, η εκτμηση των επιπτσεων των οποων στο περιβλλον χει λλα χαρακτηριστικ και διενεργεται με διαφορετικ κριτρια και σμφωνα με λλη διαδικασα. Επσης, η προσβαλλμενη πρξη εναι μη νμιμη, διτι πραν του τι εκδδεται υπ τη μορφ γκρισης περιβαλλοντικν ρων ργου, εν αποτελε πρωτστως πργραμμα σχδιο, ο σχεδιασμς, πντως, που ενσωματνει εναι εν μρει αντθετος με αυτν του ισχοντος κατ την κδοσ της Ρ.Σ.Α., δηλαδ σχεδιασμο υπερκειμνου επιπδου, καθς και με το ισχον Γ.Π.Σ. του Δμου Αθηναων. Ακυρνει την προσβαλλμενη υπουργικ απφαση.

25-6-15 ΣτΕ (Ολ) 2290/15 : Περικοπς επικουρικν συντξεων - Ενιαο ταμεο ασφλισης τραπεζοπαλλλων - Συνταγματικτητα. Με την αγωγ αυτ ζητεται να υποχρεωθε το εναγμενο Ταμεο να καταβλει στους ενγοντες τα ποσ τα οποα αντιστοιχον στην μεωση της επικουρικς συντξες τους, βσει των διατξεων του ρθρου 2 του ν. 4024/2011. Κρθηκε τι οι διατξεις του ρθρου 2 του ν. 4024/2011, δεν αντκεινται στα ρθρα 22 παρ. 5 και 4 παρ. 5 του Συντγματος, ρα, οτε και στο ρθρο 17 αυτο, δεν παραβιζουν την αρχ της αναλογικτητας, ανεξαρττως δε του χρνου και των συνθηκν της θεσπσες τους, το συνταγματικ κρος τους δεν εξαρτται απ προηγομενη εκπνηση ειδικς μελτης επιπτσεων. Για τους διους δε ως νω λγους δεν προσκροουν στο ρθρο 1 του ΠΠΠ της ΕΣΔΑ. Περαιτρω,δεν τθεται οτε και ζτημα διακινδυνεσεως της αξιοπρεπος διαβισες των συνταξιοχων που πλττονται απ τις επμαχες ρυθμσεις. Επιλει το ζτημα της συνταγματικτητας και παραπμπει την αγωγ προς εκδκαση στο Διοικ.Πρ. Αθηνν.

25-6-15 ΣτΕ (Ολ) 2289/15 : Περικοπς επικουρικν συντξεων - ΙΚΑ - Συνταγματικτητα. Με την αγωγ αυτ ζητεται να υποχρεωθε το εναγμενο Ταμεο να καταβλει στους ενγοντες τα ποσ τα οποα αντιστοιχον στην μεωση της επικουρικς συντξες τους, βσει των διατξεων του ρθρου 2 του ν. 4024/2011. Κρθηκε τι οι διατξεις του ρθρου 2 του ν. 4024/2011, δεν αντκεινται στα ρθρα 22 παρ. 5 και 4 παρ. 5 του Συντγματος, ρα, οτε και στο ρθρο 17 αυτο, δεν παραβιζουν την αρχ της αναλογικτητας, ανεξαρττως δε του χρνου και των συνθηκν της θεσπσες τους, το συνταγματικ κρος τους δεν εξαρτται απ προηγομενη εκπνηση ειδικς μελτης επιπτσεων. Για τους διους δε ως νω λγους δεν προσκροουν στο ρθρο 1 του ΠΠΠ της ΕΣΔΑ. Περαιτρω,δεν τθεται οτε και ζτημα διακινδυνεσεως της αξιοπρεπος διαβισες των συνταξιοχων που πλττονται απ τις επμαχες ρυθμσεις. Επιλει το ζτημα της συνταγματικτητας και παραπμπει την αγωγ προς εκδκαση στο Διοικ.Πρ. Αθηνν.

18-6-15  ΣτΕ (Ολ) 2287/15 :  ΙΚΑ - Περικοπς κριων και επικουρικν συντξεων  - Αντισυνταγματικτητα. Kρθηκε τι οι περικοπς που θεσπστηκαν με τις διατξεις των Ν. 3845/2010, 3863/2010, 3986/2011 και 4024/2011. για την μεση αντιμετπιση της κρσης, δεν αντκεινται στο Σνταγμα, οτε και στο ρθρο 1 του ΠΠΠ της ΕΣΔΑ. Απεναντας, κρθηκε τι τα δο νομοθετματα που ακολοθησαν το 2012 - κατ' εφαρμογ του δευτρου ''Μνημονου''-, τοι οι Ν. 4051/12 και 4093/12, που αντικεμενο εχαν την περαιτρω περιστολ των συντξεων, αντκεινται στο Σνταγμα (αρ. 2 παρ.1, 4 παρ.5 και 25 παρ.1 και 4) και ως εκ τοτου εναι ανσχυρες και μη εφαρμοστες. Ειδικτερα, για τις τελευταες ως νω διατξεις που ψηφσθηκαν ταν εχε πλον παρλθει διετα απ τον πρτο αιφνιδιασμ της οικονομικς κρσεως, ο νομοθτης δεν εδικαιολογετο πλον να προχωρσει σε σχετικς ρυθμσεις χωρς ειδικ ρευνα του αντικειμνου αυτν, αλλ’ φειλε να προβε σε εμπεριστατωμνη μελτη, προκειμνου να διαπιστσει και να αναδεξει τεκμηριωμνα τι η λψη των συγκεκριμνων μτρων ταν συμβατ με τις σχετικς συνταγματικς δεσμεσεις, τις απορρουσες, μεταξ λλων, απ το θεσμ της κοινωνικς ασφαλσεως, τις αρχς της ιστητας και της αναλογικτητας και την προστασα της αξας του ανθρπου, πως επσης φειλε να εκτιμσει τις συνολικς επιπτσεις των περικοπν αυτν στο βιοτικ εππεδο των θιγμενων για πολλοστ φορ συνταξιοχων. Τλος, οι συνπειες της αντισυνταγματικτητας των επμαχων διατξεων θα επλθουν μετ τη δημοσευση της παροσας αποφσεως - αναδρομικ ισχς μνο για τους ενγοντες και σους χουν ασκσει νδικα μσα μχρι τη δημοσευση της παροσας. Αντθετη μειοψηφα.

17-6-15 ΣτΕ (Ολ) 2153/15 : λσος Νας Φιλαδλφειας - Γπεδο ΑΕΚ - ρση αναδσωσης τμματος λσους - Πολεοδομικς ρυθμσεις. Κρθηκε κατ' αρχς τι συντρχουν οι εξαιρετικς προποθσεις υπ τις οποες επιτρεπτς περιλαμβνονται στον τυπικ νμο οι συγκεκριμνες ατομικς ρυθμσεις που περιχει το ρθρο 42 παρ. 4 του ν. 4277/2014 και οι οποες συνστανται, αφενς στην εντοπισμνη μετατπιση ρυμοτομικν και οικοδομικν γραμμν πριξ του γηπδου και, αφετρου, στην ρση της αναδσωσης του τμματος του λσους Νας Φιλαδελφεας. Απορρπτει τους σχετικος λγους. Επσης, η κταση των 2,61719 στρ. βορεως του χρου κατασκευς του Κντρου της Α.Ε.Κ., η οποα κηρχθηκε αναδασωτα, τοποθετεται βορεως της επεκταθεσης με το ως νω διταγμα του 1960 και εν μρει μετατρεπομνης με τις επμαχες ρυθμσεις του ρθρου 42 του ν. 4277/2014 σε πεζδρομο, οδο Ατταλεας και τι, κατ συνπεια, οι ρυθμσεις αυτς, κατ το μρος που αναφρονται στο τμμα επκτασης της οδο Ατταλεας, δεν αφορον δασικ και, κατ μεζονα λγο, αναδασωτα κταση, αφο η παραχωρομενη κταση χει ως ριο τη βρεια ρυμοτομικ γραμμ αυτς της πεζοδρομουμνης οδο. Απορριπτος ο σχετικς λγος ακυρσεως. Περαιτρω κρση τι οι λγοι ακυρσεως, με τους οποους προβλλεται τι η προσβαλλμενη πρξη εναι μη νμιμη διτι εκδθηκε κατ’ επκληση των διατξεων του ρθρου 42 του ν. 4277/2014, οι οποες χουν τεθε χωρς να υπρξει ειδικ επιστημονικ μελτη τεκμηρωσης των νομοθετικν επιλογν που να λαμβνει υπψη τη φυσιογνωμα και την ιδιαιτερτητα της περιοχς και δη του προσφυγικο οικισμο στερα απ την εξταση εναλλακτικν λσεων και την αξιολγηση των περιβαλλοντικν επιπτσεων, εναι απορριπτοι ως αβσιμοι. Τλος, απορριπτοι ως αβσιμοι εναι οι λγοι ακυρσεως, με τους οποους προβλλεται τι η προσβαλλμενη πρξη εναι μη νμιμη διτι οι ρυθμσεις του ρθρου 42 του ν. 4277/2014, εισχθησαν χωρς να τηρηθε η διαδικασα δημοσιοποησης και διαβολευσης. Απορρπτει την ατηση του Δμου.

12-6-15 ΣτΕ  (Ε') 251/15 : Ρυμοτομα - Απαλλοτρισεις - ρση απαλλοτρωσης - Κοινχρηστοι χροι. Ατηση για την ρση ρυμοτομικς απαλλοτρωσης λγω υπρμετρης χρονικ δσμευσης ακιντου και μη συντλεσ της. Το δκασαν δικαστριο κατληξε στην κρση τι δεν προκυψε ο χρνος κατ τον οποο ο αναιρεσεων Δμος θεσε το επδικο ακνητο σε κοιν χρση, διαμορφνοντας το σε λσος και ειδικτερα τι δεν αποδεχθηκε αν η κατασκευ των ργων υποδομς γινε σε χρνο προγενστερο μεταγενστερο του τους 2000, κατ το οποο ο αναιρεσβλητος Δμος Αθηναων επεδωξε την αποβολ του αναιρεσεοντος Δμου Καλλιθας απ το εν λγω ακνητο με το πρωτκολλο διοικητικς αποβολς. Η κρση του δικσαντος Πρωτοδικεου, περ μη αποδεξεως της συνδρομς των προποθσεων του ρθρου 28 του ν. 1337/1983 για τη δημιουργα κοινοχρησας και την περιλευση του ακιντου αυτο στην κυριτητα του αναιρεσεοντος Δμου Καλλιθας, εναι, καταρχν, νομμως και επαρκς αιτιολογημνη, πρπει δε, κατπιν αυτο, ο λγος αναιρσεως, με τον οποο προβλλονται τα αντθετα, να απορριφθε ως αβσιμος. Απορρπτει την ατηση.

5-6-15  ΣτΕ (Α') 1031/15 : Περικοπς συντξεων και επιδομτων - Ατηση ομοσπονδας συνταξιοχων ΔΕΗ - Συνταγματικτητα. Οι αιτοντες επιδικουν να ακυρωθε η υπ' αριθ. Φ8000/14254/1097/6.7.2010 κοιν υπουργικ απφαση, η οποα εκδθηκε κατ' εξουσιοδτηση της παρ. 15 του ρθρου τρτου του ν. 3845/2010. Αβασμως προβλλεται με την κρινμενη ατηση τι οι λγοι, κατ' επκληση των οποων επιχειρεται η περικοπ των επιδομτων εορτν και αδεας των συνταξιοχων των οργανισμν κοινωνικς ασφαλσεως, δεν αρκον για τη δικαιολγηση της αναγκαιτητας λψεως των επμαχων μτρων και τι με τα μτρα αυτ επιδικεται αποκλειστικς η εξυπηρτηση των ταμειακν συμφερντων του Δημοσου. Κρθηκε τι οι επμαχες ρυθμσεις δεν αντκεινται στα ρθρα 22 παρ. 5 του Συντγματος και 1 του ΠΠΠ της ΕΣΔΑ, οτε στην κατοχυρωμνη απ το ρθρο 25 παρ. 1 εδ. δ του Συντγματος αρχ της αναλογικτητας και τα περ του αντιθτου προβαλλμενα εναι απορριπτα ως αβσιμα. Αντθετη μειοψηφα. Επσης, η διταξη της παρ. 10 του ρθρου τρτου του ν. 3845/2010, που θτει ως προπθεση για τη χοργηση των επιδομτων εορτν και αδεας στους συνταξιοχους και βοηθηματοχους των ασφαλιστικν οργανισμν τη συμπλρωση του 60ο τους της ηλικας τους, βρσκεται σε αντιστοιχα με τη ρθμιση του νου ασφαλιστικο συστματος του ν. 3863/2010 για την αξηση των ορων ηλικας συνταξιοδτησης και δεν αντκειται στη συνταγματικς κατοχυρωμνη αρχ της ιστητας. Αντθετη μειοψηφα. Τλος, ο λγος ακυρσεως περ αντιθσεως των επμαχων μτρων στον Ευρωπακ Κοινωνικ Χρτη πρπει να απορριφθε, σε κθε περπτωση, ως αβσιμος. Απορρπτει την ατηση.

29-5-15  ΣτΕ (Ολ) 1858/15Αυθαρετες κατασκευς - Νομιμοποηση - Ν.4178/13 - Ηλεκτρονικ υποβολ δικαιολογητικν - Συνταγματικτητα. Αρχικ το Δικαστριο λαμβνοντας υπ’ ψιν τη δσμη μτρων που θεσμοθετονται προς αποτροπ συνεχσεως της νομης οικοδομικς δραστηριτητος για το μλλον, κρνει τι οι σχετικς ρυθμσεις του νμου (Ν.4178/13), που αναφρονται στα αυθαρετα του παρελθντος εναι συνταγματικς ανεκτς. Συνεπς, εναι απορριπτοι ως αβσιμοι οι λγοι, με τους οποους προβλλεται τι οι διατξεις των ρθρων 8 και 9 του ν. 4178/2013, κατ το μρος που προβλπουν αναστολ επιβολς κυρσεων και οριστικ εξαρεση απ την κατεδφιση αυθαρετων κατασκευν και αλλαγν χρσεως μεταγενστερων του τους 1983, αντκεινται στο ρθρο 24 παρ. 2 του Συντγματος, στη συνταγματικ αρχ του κρτους δικαου, στην αρχ της ιστητας και τι δεν στηρζονται σε ειδικ επιστημονικ μελτη. Αντθετη μειοψηφα. Επσης, με τις διατξεις του ν. 4178/2013 παρχεται η δυναττητα, αυθαρετες κατασκευς οι οποες εχαν υπαχθε στη ρθμιση του ν. 4014/2011 που κρθηκε εν συνεχεα αντισυνταγματικ (βλπε τις υπ'αριθμ. 3341/13 και 1118-19/14 απφασεις της Ολ. του ΣτΕ), να υπαχθον στη να ρθμιση μσω μας διαδικασας ηλεκτρονικς μεταφορς των στοιχεων της δλωσης του ν. 4014/2011 σε να δλωση, η οποα συμπληρνεται με τα τυχν πρσθετα δικαιολογητικ και στοιχεα που απαιτονται απ τις διατξεις του ν. 4178/2013.Απορριπτος ο σχετικς λγος, διτι στηρζεται στην εσφαλμνη εκδοχ της εφαρμογς του Ν. 4014/11. Περαιτρω, οι διατξεις της παρ. 6 του ρθρου 23 του Ν.4178/13, κατ το μρος τους στο οποο περιλαμβνονται και οι περιπτσεις αδειν που ακυρθηκαν με αμετκλητη δικαστικ απφαση, εναι ανσχυρες, διτι ρχονται σε αντθεση με τα ρθρα 26, 20 παρ. 1 και 95 παρ. 5 του Συντγματος. Ως εκ τοτου, γνεται δεκτς ως βσιμος ο σχετικς λγος ακυρσεως. Δεκτ εν μρει η ατηση ακυρσεως.

29-5-15
  ΣτΕ (Ολ) 1741/15 :  Λαθρεμπορα - Επιβολ πολλαπλν τελν (διοικητικ κρωση) και ποινς (ποινικ δικαστριο) - Συνταγματικτητα. Σμφωνη με το Σνταγμα η πρβλεψη του Τελωνειακο κδικος περ επιβολς πολλαπλν τελν και ποινς απ τα ποινικ δικαστρια σε διαπρξαντα λαθρεμπορα. Κρθηκε τι εφ’ σον η κρωση του πολλαπλο τλους δεν χει ποινικ χαρακτρα, δεν ανακπτει ζτημα εφαρμογς της αρχς ne bis in idem που διαλαμβνεται στο ρθρο 4 παρ.1 του 7ου ΠΠ της ΕΣΔΑ καθς και στο ρθρο 50 του Χρτη των Θεμελιωδν Δικαιωμτων. Κατ’ ακολουθαν, οτε η ναρξη οτε η εξλιξη της διαδικασας επιβολς του πολλαπλο τλους και της τυχν ανοιγεσης ενπιον των διοικητικν δικαστηρων δκης κωλεται σε περπτωση που για την δια παρβαση χει ολοκληρωθε η ενπιον των ποινικν δικαστηρων διαδικασα με απφαση που χει καταστε απρσβλητη. Αντθετη μειοψηφα. Επσης, η αμετκλητη αθωση του κατηγορουμνου απ τα ποινικ δικαστρια δεν αποκλεει την - κατπιν συνεκτιμσεως της αθωσες του αυτς- αιτιολογημνη διαφορετικ κρση στο πλασιο της διοικητικς δκης περ επιβολς πολλαπλο τλους λγω λαθρεμπορας. Αντθετη μειοψηφα. Περαιτρω, πρπει να γνει δεκτς ως βσιμος ο λγος αναιρσεως, με τον οποο προβλλεται εσφαλμνη ερμηνεα και εφαρμογ των διατξεων των ρθρων 97 παρ.8 του Τελωνειακο Κδικα και 5 παρ.2 του ΚΔΔ απ την αναιρεσιβαλλμενη απφαση (η οποα εχε δεχθε την αντθεση των εν λγω ρυθμσεων με το Σνταγμα, αλλ και την ΕΣΔΑ), η οποα πρπει να αναιρεθε. Δχεται την υπ κρση ατηση. Αναιρε την υπ’ αριθμ. 793/2011 απφαση του Διοικ. Εφ. Πειραις, στο οποο και παραπμπει την υπθεση.

25-5-15  ΑρΠγος (Β1) 204/15 Προσωπικ ΟΤΕ - Αποδοχς - Επδομα αδεας. Κατ τη διρκεια της αδεας του ο μισθωτς δικαιοται τις ''συνθεις αποδοχς'', τις οποες και θα ελμβανε εν απασχολετο - προστατευτικ πλασιο Α.Ν. 539/45.  Απκλιση απ την εφαρμογ των ρυθμσεων του Α.Ν. 539/45 επιτρπεται μνο για την εφαρμογ ευμενστερων διατξεων. Η διατπωση του ρθρου 3 του Α.Ν. 539/45 '' των καθωρισμνων δια συλλογικς συμβσεως αποδοχν'', εννοε ευμενστερη με ΣΣΕ ρθμιση. Νος Κανονισμς ΟΤΕ, που παραπμπει στην εργατικ νομοθεσα, αναφορικ με την δεια. Συνυπολογισμς στις αποδοχς και του επιδματος αδεας. Αναιρε την 3028/2013 απφαση του Μονομελος Εφετεου Αθηνν.

15-5-15
  ΣτΕ (Στ) 819/15 : Αναγκαστικ εκτλεση κατ του Δημοσου - μη συμμρφωση του Δημοσου - επιτρεπτ η κατσχεση εσδων απ Δ.Ο.Υ - Διοικητικ διαφορ. Κατ' αρχς η κρινμενη διαφορ, η οποα ανκυψε απ την αναγκαστικ εκτλεση σε βρος του αναιρεσεοντος Δημοσου για την ικανοποηση απαιτσεως του αναιρεσιβλτου, η οποα απορρει απ ννομη σχση δημοσου δικαου εναι διοικητικ διαφορ ουσας υπαγομνη στη δικαιοδοσα του διοικητικν δικαστηρων. Επσης, νομμως η αναιρεσιβαλλμενη απφαση κρινε τι οι εισπρξεις των ΔΟΥ κατατθενται μεν, σμφωνα με τις διατξεις των ρθρων 22 και 68 του ΚΔΛ, στην Τρπεζα της Ελλδας σε λογαριασμος που ορζονται απ τον Υπ. Οικονομικν, και σε χρωση αυτν πραγματοποιονται αναλψεις χρηματικν ποσν για την πληρωμ των εγγεγραμμνων στον ετσιο προπολογισμ δαπανν για τις λειτουργικς δραστηριτητες σκοπος του δημοσου, ο προορισμς, μως, των χρημτων αυτν, δεν αρκε για να καταστον ακατσχετα στο σνολο τους τα χρηματικ διαθσιμα του Δημοσου που βρσκονται στα ταμεα των ΔΟΥ, αλλ, ενψει του τι η επσπευση της αναγκαστικς εκτλεσης υπηρετε το συνταγματικ κατοχυρωμνο δικαωμα δικαστικς προστασας, απαιτεται επιπλον να δημιουργεται κνδυνος ανατροπς της εκτλεσης του κρατικο προπολογισμο ως προς την εκπλρωση των δαπανν, ισχυρισμ που, εν προκειμνω, το Δημσιο δεν προβαλε. Απρριψη της ατησης του Δημοσου.

11-5-15  ΣτΕ (Ολ) 532/15 : Δκη ''πιλτος''. Προσφυγ κατ Φ.Α.Π - Συνταγματικτητα των διατξεων του ν. 3842/2010. Κρση τι σον αφορ τα φυσικ πρσωπα, για τον προσδιορισμ της αξας της ακνητης περιουσας, που αποτελε αντικεμενο της νδικης φορολογικς επιβαρνσεως, λαμβνονται υπψη γενικ και αντικειμενικ κριτρια κι επσης προβλπονται: α) απαλλαγς απ το φρο (ρθρο 29 του νμου) , β) αφορολγητο ποσ, ανερχμενο απ 1.1.2011 σε 200.000 ευρ και γ) προοδευτικς συντελεστς αν κλιμκιο φορολογητας αξας. Με τα δεδομνα αυτ, η επιβολ του επδικου φρου δεν υπερβανει τα ρια της διακριτικς ευχρειας του νομοθτη να διαμορφνει εκστοτε το οικεο φορολογικ σστημα και να καθορζει τον ενδεδειγμνο τρπο φορολογσεως διαφρων κατηγοριν φορολογικν στοιχεων κι, επομνως, δεν παραβιζει τις συνταγματικς διατξεις και αρχς των ρθρων 4 παρ. 1,5 και 78 παρ.1. Επσης, κρθηκε τι ο επδικος φρος δεν μπορε να θεωρηθε τι συνιστ δυσανλογη επμβαση στην περιουσα των φορολογουμνων αντθετη προς το ρθρο 1 του ΠΠΠ της ΕΣΔΑ. Απρριψη προσφυγς.

8-5-15 MονΠρΑθ 617/15Σμβαση δανεου - Ρτρα συναλλγματος σε ελβετικ φργκο. Ατηση ασφαλιστικν μτρων με ατημα την αναστολ καταβολς μηνιαων δσεων και την αποχ της τρπεζας απ την καταγγελα της σμβασης δανεου, επικουρικ δε ζητεται η αναπροσαρμογ των μηνιαων δσεων ανλογα με την ισοτιμα ευρ-ελβετικο φργκου που σχυε κατ το χρνο σναψης της σμβασης. Η επιλογ δανεισμο σε ελβετικ νμισμα γινε κατπιν σχετικς ενημρωσης των αιτοντων απ την τρπεζα, διτι το  επιτκιο ταν χαμηλτερο αυτο του δανεισμο σε ευρ, με αποτλεσμα η μηνιαα δση του δανεου να εναι μικρτερη. Στην περπτωση του δανεου σε ελβετικ φργκο, ο δανειολπτης αναλαμβνει το συναλλαγματικ κνδυνο σε περπτωση ανατμησης του ελβετικο φργκου ναντι του ευρ, εκτς εν χει συμφωνηθε η ασφλιση του προντος με την αντστοιχη επαξηση της μηνιαας δσης. Απορρπτει την ατηση.

5-5-15 AρΠγος (Β1) 48/15 : Σμβαση εργασας και επιχειρησιακ συνθεια.  Προπθεση και κριο αντικεμενο της επιχειρησιακς συνθειας εναι οι οικειοθελες παροχς του εργοδτη, δηλ. οι πραν του μισθο παροχς, στις οποες αυτς προβανει προς τους εργαζομνους, χωρς να χει νομικ δσμευση και δη απ τη σμβαση. Οι παροχς αυτς και αν ακμη καταβλλονται τακτικ και ομοιμορφα και επ μεγλο χρονικ διστημα, διατηρον τον χαρακτρα τους ως οικειοθελν, αν αυτ εναι η βοληση των μερν, και ιδως αν ο εργοδτης χει επιφυλξει σ' αυτν το δικαωμα ανκλησς τους (διακοπς) με νετερη συμφωνα με τον εργαζμενο παρασχεθε αυτ το δικαωμα. Επομνως, συμβατικ δσμευση για την υποχρωση καταβολς μιας ττοιας παροχς (οικειοθελος αρχικ), απ επιχειρησιακ συνθεια, με αποτλεσμα την αδυναμα του εργοδτη να διακψει μονομερς την καταβολ της, μπορε να δημιουργηθε, εν ο εργοδτης δεν χει επιφυλξει στον εαυτ του το ως νω δικαωμα, αφο στην περπτωση αυτ η παροχ παει πλον να εναι οικειοθελς. Απορρπτει την ατηση για αναρεση της 2540/2012 απφασης του Εφετεου Αθηνν.

24-4-15  ΣτΕ (Ολ) 1251/15 : ΑΕΙ - Μετεγγραφς φοιτητν. Aτηση ακυρσεως Σχολς Αρχιτεκτνων Μηχανικν Εθνικο Μετσοβου Πολυτεχνεου κ.λ.π. (117 αιτοντες) κατ των αποφσεων του Υπουργο Εθνικς Παιδεας και Θρησκευμτων : α) Φ.1/161753/Β3/14/8.10.2014 και β) Φ.1/161748/Β3/14/8.10.2014. Κρθηκε τι με τη θσπιση των νων διατξεων – περ «μεταφορς θσης εισαγωγς» – ο νομοθτης δεν τρησε τις ουσιαστικς και διαδικαστικς προποθσεις που τθενται απ το ρθρο 16 του Συντγματος, χριν προστασας της ερυθμης λειτουργας και σεβασμο της πλρους αυτοδιοικσεως των ΑΕΙ, αλλ επβαλε στα ιδρματα ουσιαστικς απεριριστες μετεγγραφς φοιτητν. Συνεπς, οι διατξεις αυτς εναι αντισυνταγματικς και ανεφρμοστες, οι δε προσβαλλμενες υπουργικς αποφσεις που εκδθηκαν για την εφαρμογ τους πρπει να ακυρωθον. Απορρπτει την ατηση ως προς τη Σχολ Αρχιτεκτνων Μηχανικν του ΕΜΠ, το Τμμα Αρχιτεκτνων Μηχανικν του ΑΠΘ και τους αιτοντες που δεν νομιμοποησαν τον παραστντα δικηγρο. Δχεται την ατηση ως προς τους λοιπος αιτοντες. Ακυρνει τις αποφσεις του Υπουργο Παιδεας και Θρησκευμτων. Απορρπτει τις παρεμβσεις.

21-4-15 ΣτΕ (ΕΑ) 59/15Δημοτικς επιχειρσεις - Συμβσεις - Επεξεργασα λυμτων. Φση διαφορς. Ατηση ακυρσεως - Αναστολ. Δικαιοδοσα. Κρθηκε τι η ατηση ακυρσεως που σκησε η αιτοσα εταιρεα κατ των προσβαλλμενων αποφσεων του Διοικητικο Συμβουλου της Επιχερησης εναι απορριπτα ως απαρδεκτη, λγω ελλεψεως δικαιοδοσας, εφσον στρφεται κατ πρξεων που εντσσονται στη διαδικασα για τη σναψη συμβσεως ιδιωτικο δικαου μεταξ της Δημοτικς Επιχερησης και ιδιτη αναδχου. Εξ λλου, η κρινμενη διαφορ, ναι μεν ανκυψε κατ τη διαδικασα που προηγεται της σναψης συμβσεως σχετικς με δραστηριτητα της Επιχερησης που συνδεται με την αποχτευση και την επεξεργασα λυμτων, δηλαδ με αντικεμενο προβλεπμενο στην οδηγα 2004/17/ΕΚ, εν τοτοις, δεν εμππτει, λγω ποσο, στο πεδο εφαρμογς της εν λγω οδηγας. Απορπτει την ατηση αναστολς λγω του προδλως απαραδκτου της αιτσεως ακυρσεως που η αιτοσα εταιρεα χει ασκσει κατ των προσβαλλμενων πρξεων.

8-4-15 ΣτΕ (Ε') 646/15 : Αιγιαλς - Παρνομη και ακυρωτα ΚΥΑ των Υπουργν Οικονομικν και Εσωτερικν με αντικεμενο την απευθεας παραχρηση, με αντλλαγμα, δικαιωμτων απλς χρσης στο σνολο του αιγιαλο και της παραλας στους πρωτοβθμιους Ο.Τ.Α. και την γκριση της περαιτρω μεταβιβσεως των δικαιωμτων αυτν απ τους Ο.Τ.Α. σε τρτους. Παραπομπ στην επταμελ σνθεση του Τμματος.

3-4-15  ΣτΕ (Ολ) 15/15 : Δημοτικ αστυνομα - Διαδικασα νταξης στην ΕΛΑΣ - Αξιολγηση - Προσντα. Συνταγματικτητα. Προσντα, προποθσεις και διαδικασα αξιολγησης και νταξης δημοτικν αστυνομικν στην Ελληνικ Αστυνομα καθς και στους κλδους Εξωτερικς Φρορησης και Φλαξης Καταστημτων Κρτησης. Κρθηκε απορριπτος ο λγος περ παραβισεως των απορρεουσν απ το ρθρο 103 του Συντγματος αρχν της ορθολογικς οργανσεως της Δημσιας Διοκησης, πως και της θεσμικς εγγυσεως της μονιμτητας (Σ 103 παρ.4). Δεν θγεται, επσης, η αρχ της διοικητικς αυτοτλειας των ΟΤΑ (Σ 102 παρ. 1). Τλος, προβλλεται η παραβαση με τις προσβαλλμενες υπουργικς αποφσεις της οδηγας 2000/78, αλλ και της αρχς της αξιοκρατας. Οι λγοι αυτο απορρφθηκαν ως νευ εννμου συμφροντος προβαλλμενοι. Απορρπτει την κρινμενη ατηση.

27-3-15  ΣτΕ (Ολ) 527/15Εκπαιδευτικο - Δευτεροβθμια εκπαδευση - Διορισμς - Ν.3848/10 - Σνταγμα. Αντισυνταγματικτητα των ρυθμσεων του Ν. 3848/2010 περ του διορισμο αναπληρωτν καθηγητν στη Δευτεροβθμια εκπαδευση. Κρθηκε τι η μεταβατικ διταξη του ρθρου 9 παρ. 1 του ν. 3848/2010, κατ το μρος που προβλπει τι οι διορισμο μνιμων εκπαιδευτικν γνονται, κατ το χρνο που αυτ ισχει, σε ποσοστ 40% απ ενιαους πνακες αναπληρωτν με πραγματικ προπηρεσα, με αποτλεσμα τον περιορισμ των διορισμν απ τους πνακες διοριστων του διαγωνισμο του Α.Σ.Ε.Π., αντκειται στις αρχς της ιστητας και της αξιοκρατας (ρθρα 4 παρ. 1 και 103 παρ. 7 Συντγματος). Απαντ στο τεθν με το τρτο προδικαστικ ερτημα ζτημα. Παραπμπει την υπθεση στο Διοικητικ Εφετεο Αθηνν.

17-3-15  ΕιρΧαλκ 153/15 : Υπερχρεωμνα φυσικ πρσωπα - Ν.3869/10. Ο αιτν, πατρας ενς ανηλκου τκνου, εναι σμερα συνταξιοχος της ΔΕΗ, εν στο παρελθν και μχρι το 2010, ασκοσε παρλληλα το επγγελμα του μεστη. Υπ την ιδιτητα του μεστη εχε την εμπορικ ιδιτητα, την οποα και απλεσε με την παση του επαγγλματς του, το 2010. Εφσον, κατ το χρνο απλειας της εμπορικς του ιδιτητας, δεν εχε πασει κατ τρπο μνιμο και γενικ τις πληρωμς του μπορε να υπαχθε στις ρυθμσεις του ν. 3869/2010. Η σζυγος του αιτοντος εναι νεργη απ το 2011. Δχεται εν μρει την ατηση. Ρυθμζει τα χρη του αιτοντος με μηνιαες καταβολς προς τους πιστωτς του για μα πενταετα,  και εξαιρε την κρια κατοικα του απ την εκποηση, καθορζοντας  τη μηνιαα δση που θα καταβλλει για τη δισωση της κατοικας του, πντε (5) χρνια μετ τη δημοσευση της παροσας απφασης.

11-3-15  ΣτΕ (Ολ)  519/15Οργνωση Α.Ε.Ι - Ν. 4009/2011 - Συνταγματικτητα. Με την ατηση αυτ, ζητεται η ακρωση της Φ.122.1/908/144145/Β2/16.11.2012 αποφσεως του Υπουργο Παιδεας. Κρθηκε τι η παροχ εξουσιοδοτσεως για τη ρθμιση, με υπουργικ απφαση, ζητημτων εφαρμογς του καθιερομενου στο νμο εκλογικο συστματος, δεν αντκειται στο ρθρο 43 παρ. 2, εδφιο δετερο, του Συντγματος, στο μτρο που τα ζητματα που καταλεπονται προς ρθμιση με υπουργικ απφαση χουν χαρακτρα τεχνικν ζητημτων. Απορρπτει ως αβσιμο τον ισχυρισμ, κατ τον οποο οι ρυθμσεις του Ν. 4009/2011, πως αυτς ισχουν μετ το Ν. 4076/2012, με τις οποες προβλπεται η συμμετοχ «εξωτερικν» μελν στο Συμβολιο κθε Α.Ε.Ι. παραβιζουν την αρχ της πλρους αυτοδιοικσεως των ΑΕΙ. Ακολοθως, κρθηκε τι δεν υπρχει παρβαση της συνταγματικς αρχς της ιστητας, λγω μη εκλογιμτητας ως εξωτερικν μελν του Συμβουλου των εν ενεργεα καθηγητν Α.Ε.Ι. της ημεδαπς και των συνταξιοχων καθηγητν του ιδου Α.Ε.Ι. Απορριπτος, και ο ισχυρισμς περ περιορισμο του ρλου του Πρτανη. Τλος, κρθηκε τι το γεγονς της ψηφιοποησης της εκλογικς διαδικασας (επιστολικ και ηλεκτρονικ ψφος) αφενς, δεν απαγορεεται απ καμα συνταγματικ λλη υπερνομοθετικς ισχος διταξη και, αφετρου, αποσκοπε στην εξασφλιση της ασκσεως του εκλογικο δικαιματος, σε περπτωση που αυτ δεν μπορε να ασκηθε με την φυσικ παρουσα των ψηφοφρων. Απορρπτει την ατηση.

2-3-15 ΣτΕ (Β') 86/15 : Φορολογα ακνητης περιουσας - Αντικειμενικ αξα  - Δικαωμα προσφυγς - Συνταγματικτητα. Κρθηκε τι εφσον ο φορολογομενος ο υποκεμενος σε φρο ακνητης περιουσας, χει τη δυναττητα, κατ τις διατξεις των ρθρων 32 και 34 του ν. 3842/2010, ερμηνευμενες σε συνδυασμ με εκενες του ρθρου 4 της κατ’ εξουσιοδτηση του ρθρου 34 παρ.6 του νμου τοτου (ν. 3842/2010) εκδοθεσης ΠΟΛ.1225/24.12.2012 απφασης του Υφυπουργο Οικονομικν (Β 3573) [πως τροποποιθηκε με την ΠΟΛ.1188/30.7.2013 μοια (Β 1919)],να αμφισβητσει με προσφυγ του στο διοικητικ δικαστριο το ψος της αντικειμενικς αξας του βαρυνμενου με τον ως νω φρο ακιντου του, η ως νω ρθμιση δεν αντκειται στο Σνταγμα. Παραπμπει την υπθεση στο Διοικητικ Πρωτοδικεο Αθηνν.

20-2-15 ΣτΕ (Ολ) 239/15 : PSI - Δημσιο χρος - Ανταλλαγ ττλων Ελληνικο Δημοσου - Ομλογα ρθρου 27 Ν. 3867/2010 - Συνταγματικτητα. Ατηση ακρωσης ομολογιοχων προμηθευτν ιατρικν και φαρμακευτικν προντων κατ της Π.Υ.Σ. 5/24.2.2012. Κρθηκε τι οι επμαχες διατξεις του Ν. 4050/12 δεν αντιβανουν στο ρθρο 5 παρ.1 του Συντγματος, καθτι ευρισκμενη η χρα προ του κινδνου της στσης πληρωμν, η επιδωξη μιας επαναδιαπραγμτευσης μρους του δημοσου χρους, δεν αντιβανει στην αρχ της οικονομικς - συμβατικς ελευθερας. Αντθετη μειοψηφα. Μη αντθεση και στο ρθρο 21 παρ. 3 του Συντγματος, διτι οι προσβαλλμενες πρξεις δεν χουν μεσο αποτλεσμα τον περιορισμ των υπηρεσιν υγεας που παρχονται απ το Κρτος. Επσης, κρθηκε τι δεν προσβλλεται η αρχ της ιστητας (ρθρο 4. παρ. 1 του Σ.), καθς οτε ο διος ο νομοθτης, οτε το Υπουργικ Συμβολιο, υπεχρεοντο να εξαιρσουν απ την υπαγωγ στις επμαχες διατξεις τους ττλους που διετθησαν στους προμηθευτς φαρμκων. Αντθετη μειοψηφα. Απορρπτει και το λγο ακυρσεως περ παραβισεως της αρχς της ιστητας στα δημσια βρη. Αντθετη μειοψηφα – δικαωμα καταβολς αποζημισεως στους ομολογιοχους δικαστικς προσδιοριζμενης. Κρση τι η περιουσιακ απλεια, ταν ιδιαιτρως σοβαρ, αλλ δεν προκπτει τι ταν απρσφορη υπρμετρη, ενψει του δημοσου συμφροντος, στε να κριθε απαγορευμνη απ τα ρθρα 17 παρ. 1, 25 παρ.1 του Συντγματος και 1 του ΠΠΠ της ΕΣΔΑ. Αντθετη μειοψηφα. Απορριπτος και ο λγος περ αντθεσης στο ρθρο 20 παρ. 1 του Συντγματος. Τλος, δεν συντρχει νμιμος λγος υποβολς στο ΔΕ προδικαστικο ερωτματος. Αντθετη μειοψηφα. Απορρπτει την ατηση.

16-2-15 ΣτΕ (Α') 3663/14 : Συντξεις υπαλλλων της Αγροτικς Τρπεζας -Περικοπς ν. 4024/11 - Συνταγματικτητα. Οι ενγοντες, πρην υπλληλοι της Αγροτικς Τρπεζας της Ελλδος και δη συνταξιοχοι, ως προς την επικουρικ τους σνταξη, ζητον, να υποχρεωθε το εναγμενο Ταμεο να τους καταβλει νομιμοτκως τα ποσ τα οποα προσδιορζουν στην αγωγ τους και τα οποα αντιστοιχον στη ζημα τους απ την περικοπ των επικουρικν τους συντξεων, κατ εφαρμογ των αντικειμνων, κατ τους ισχυρισμος τους, στο Σνταγμα και στο ρθρο 1 του ΠΠΠ της ΕΣΔΑ, διατξεων του ρθρου 2 του ν. 4024/2011. Κρθηκε ωστσο, τι το επδικο μτρο της περικοπς των συντξεων των εναγντων αποτελε μρος του προγρμματος δημοσιονομικς προσαρμογς και προωθσεως διαρθρωτικν μεταρρυθμσεων της ελληνικς οικονομας, το οποο αποσκοπε τσο στην αντιμετπιση της μεσης ανγκης καλψεως οικονομικν αναγκν της Χρας, σο και στη βελτωση της μελλοντικς δημοσιονομικς και οικονομικς της καταστσεως, δηλαδ στην εξυπηρτηση σκοπν δημοσου συμφροντος. Κρση περ μη αντθεσης στο Σνταγμα και την ΕΣΔΑ. Αντθετη μειοψηφα. Παραπμπει την υπθεση στην Ολομλεια του ΣτΕ.

6-2-15  ΣτΕ (ΕΑ) 6/15 : Πολτεκνοι. Τριτοβθμια εκπαδευση - Φοιτητς - Μεταφορ θσεων εισαγωγς. Οι αιτοντες επιδικουν να ανασταλε η εκτλεση: α) της υπ' αριθμ. Φ1/161753/Β3/8.10.2014 και β) της υπ' αριθμ. Φ1/161748/Β3/8.10.2014 απφασης του Υπουργο Παιδεας και Θρησκευμτων -  «Ρθμιση θεμτων για τη μεταφορ θσης εισαγωγς Πολυτκνων, Τριτκνων και Ειδικν Κατηγοριν» και «Ρθμιση θεμτων για τη μεταφορ θσης εισαγωγς με οικονομικ κριτρια του σχολικο τους 2013 - 2014 στην Τριτοβθμια Εκπαδευση σμφωνα με το ρθρο 47 του Ν. 4274/2014 …», καθ’ σον αφορον τη Σχολ Αρχιτεκτνων Μηχανικν του Ε.Μ.Π και το Τμμα Αρχιτεκτνων Μηχανικν του Α.Π.Θ. Μετ την κρωση των πινκων επιτυχντων στις εξετσεις πανελλαδικο επιπδου και την κδοση των υπουργικν αποφσεων, των οποων ζητεται η αναστολ εκτελσεως, υπεβλθησαν πολλς αιτσεις μεταφορς θσεων εισαγωγς στη Σχολ Αρχιτεκτνων Μηχανικν του ΕΜΠ και στο Τμμα Αρχιτεκτνων Μηχανικν του ΑΠΘ. Εν οι αιτσεις αυτς γνουν δεκτς, οι εγγραφς στην εν λγω Σχολ και Τμμα θα υπερβον σε μεγλο βαθμ τον αριθμ των εισακτων που καθορσθηκε. Η εν λγω αξηση εγγραφν εναι ικαν, να προκαλσει λγω υπερβσεως των εκπαιδευτικν δυνατοττων, υποβθμιση του εκπαιδευτικο ργου, τοι βλβη του δημοσου συμφροντος που θα εναι ανεπανρθωτη σε περπτωση ευδοκιμσεως της αιτσεως ακυρσεως. Κατ την κρση της Επιτροπς Αναστολν, προχει του συμφροντος των παρεμβαινντων η αποτροπ της ανεπανρθωτης βλβης της υποβθμισης του εκπαιδευτικο ργου των ακαδημακν μονδων, χριν προστασας του δημοσου συμφροντος. Δεκτ η ατηση.

3-2-15  ΕλΣυν  (ΙΙΙ) 2793/14: Σνταξη γαμης θυγατρας. Περπτωση γαμης θυγατρας που στις 31.12.2010 δεν εχε συμπληρσει το 50 τος της ηλικας της και σμφωνα με τις διατξεις της παρ.1 εδ. γ' του ρθρου 9 του ν.3865/2010, δεν θεμελινεται υπρ αυτς δικαωμα συντξεως ως γαμης θυγατρας αποβισαντος πολεμικο συνταξιοχου. Απορρπτεται ο προβαλλμενος λγος περ αντισυνταγματικτητας των ως νω διατξεων λγω αντιθσες τους προς την αρχ της ιστητας, αλλα και προς την παρ. 2 του ρθρου 21 του Συντγματος. Απορρπτει την φεση.

21-1-15 ΣτΕ (Ολ) 17/15 : Δημοτικ Αστυνομα - Μνημνιο - Διαθεσιμτητα - Συνταγματικτητα. Απορριπτος εναι ο προβαλλμενος λγος τι οι προσβαλλμενες υπουργικς αποφσεις στερονται νομμου ερεσματος, διτι νμιμο ρεισμ τους εναι η διταξη της περιπτσεως 4 της υποπαρ. Ζ.1., της παρ. Ζ του ρθρου πρτου του ν. 4093/2012, πως ισχει μετ την αντικατστασ της με το ρθρο 91 παρ. 2 του ν. 4172/2013. Απορρπτεται ακολοθως, τι αντκεινται ευθως στις διατξεις των ρθρων 103 παρ. 7 και 118 παρ. 6 του Συντγματος. Προβλλεται επσης τι οι προσβαλλμενες πρξεις προσκροουν ευθως στις απορρουσες απ το ρθρο 4 παρ. 1 του Συντγματος αρχς της ιστητας και της αξιοκρατας. Εν προκειμνω, μως, ο δημσιος σκοπς, του οποου η θεραπεα δικεται με τις επμαχες ρυθμσεις, εναι η εξασφλιση της πραγματοποισεως της κινητικτητος υπ ρους αξιοκρατας, τοι νας σκοπς θεμιτς, ο οποος δικαιολογε τη διαφορετικ μεταχεριση μεταξ των υπαλλλων που χουν τεθε σε διαθεσιμτητα. Η μοριοδτηση λοιπν, εκενων των υπαλλλων που χουν διορισθε μσω ΑΣΕΠ και, μλιστα, κατ τρπο κλιμακωτ,  αποτελε αντικειμενικ κριτριο διαφοροποισεως. Τλος, τα προβαλλμενα περ αντθεσης στις διατξεις των ρθρων 70 παρ. 2 του Υπαλληλικο Κδικα και 76 παρ. 2 του Κδικα Κατστασης Δημοτικν Υπαλλλων παρστανται απορριπτα. Απορρπτει την κρινμενη ατηση.

21-1-15 ΣτΕ (Ολ) 16/15 : Δημοτικ Αστυνομα - Διαθεσιμτητα - Συνταγματικτητα. Εφ’ σον η θση σε διαθεσιμτητα των υπαλλλων της Δημοτικς Αστυνομας δεν συνιστ τοπικ υπθεση, δεν δναται να γνει δεκτ τι το μτρο αυτ θγει τη διοικητικ αυτοτλεια των Ο.Τ.Α., κατ παρβαση του ρθρου 102 παρ. 1 και 2 του Συντγματος. Περαιτρω, οι ρυθμσεις του ν. 4172/2013 περ καταργσεως της Δημοτικς Αστυνομας δεν προσκροουν οτε στη διταξη του ρθρου 103 του Συντγματος, διτι εν προκειμνω η κατργηση αυτ υπαγορεθηκε απ επιτακτικος δημοσιονομικος λγους. Εξ' λλου, προβλπεται και χει δη υλοποιηθε η απορρφηση του μεγαλτερου μρους των υπηρετοντων στην καταργουμνη Δημοτικ Αστυνομα σε συναφες υπηρεσες της ΕΛ.ΑΣ. Αντθετη μειοψηφα. Κρση τι υποβιβασμ συνιστ μνο η μετπτωση υπαλλλων σε θση καττερου βαθμο και χι η θση τους σε διαθεσιμτητα και τι η εγγηση της μονιμτητος προποθτει την παρξη νομοθετημνης θσεως. Ως προς την προβαλλμενη παραβαση του ρθρου 5 παρ. 1 και 22 παρ.1 του Συντγματος ο λγος παρσταται επσης απορριπτος ως αβσιμος. Περαιτρω, κρθηκε τι το καθεστς διαθεσιμτητας δεν αντκεινται οτε στις συνταγματικς αρχς της ιστητας και της αξιοκρατας, αλλ οτε και στην αρχ της προστατευμενης εμπιστοσνης. Τλος, κρθηκε τι η ννομη σχση δημοσου δικαου που συνδει τον υπλληλο με την υπηρεσα δεν αποτελε περιουσιακς φσεως αξωση και δεν υφσταται αντθεση με το ρθρο 1 του ΠΠΠ της ΕΣΔΑ. Απορρπτει την ατηση ακυρσεως.

19-1-15  ΠολΠρΞνθης 23/14Τρπεζες  - Σμβαση στεγαστικο δανεου - ΓΟΣ. Η αντισυμβαλλμενη τρπεζα θεσε ως Γενικ ρο Συναλλαγν ρτρα ισοτιμας, η οποα κρθηκε απ το δικαστριο ως καταχρηστικ, συνεπς κυρη, με αποτλεσμα οι καταβολς που ο ενγων πραγματοποιε σε ευρ προς εκπλρωση των απορρεουσν απ την επδικη σμβαση υποχρεσεν του, να πρπει να υπολογζονται απ την εναγομνη τρπεζα σε ελβετικ φργκα, με βση τη μεταξ των δο νομισμτων συναλλαγματικ ισοτιμα που σχυε κατ την ημρα εκταμευσης του δανεου. Δεκτ η αγωγ.

9-1-15  ΣτΕ (Α') 3410/14 : ''Δκη Πιλτος'' - Περικοπς συντξεων - Δημσιο συμφρον - Συνταγματικτητα. Αγωγ κατ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.  Οι επμαχες περικοπς στις κριες συντξεις που επλθαν δυνμει του ρθρου 2 του ν. 4024/2011, εναι οι τταρτες, κατ σειρ, περικοπς συντξεων  και εντσσονται, μαζ με εκενες του ν. 3986/2011, σε να ευρτερο πργραμμα, αφ’ ενς, για την αποκατσταση της δημοσιονομικς ισορροπας της Χρας και, αφ’ ετρου, σμφωνα με την επιταγ του ρθρου 22 παρ. 5 του Συντγματος, για τη μεταρρθμιση του ασφαλιστικο συστματος, χριν της βιωσιμτητς του. Επομνως, η θσπισ τους εξυπηρετε σκοπος δημοσου συμφροντος και χι, απλς, ταμειακ συμφρον του Δημοσου, τοτο δε προκπτει κι εκ του τι τα χρηματικ ποσ, κατ τα οποα περικπτονται οι συντξεις, δεν αποτελον σοδα του κρατικο προπολογισμο, αλλ παραμνουν στην περιουσα των οργανισμν κοινωνικς ασφλισης. Κρθηκε τι οι διατξεις του ρθρου 2 του ν. 4024/2011, δεν αντκεινται στο ρθρο 22 παρ. 5 του Συντγματος και στο ρθρο 17 αυτο, δεν παραβιζουν την αρχ της αναλογικτητας και δεν προσκροουν στο ρθρο 1 του Πρτου Προσθτου Πρωτοκλλου της ΕΣΔΑ και τα περ του αντιθτου προβαλλμενα απ τους ενγοντες εναι αβσιμα. Αντθετη μειοψηφα. Παραπομπ στην Ολομλεια του Συμβουλου της Επικρατεας.

23-12-14 ΣτΕ (Ολ) 3802/14: Γενσημα φρμακα - Συνταγογρφηση - Συνταγματικτητα. Η παραγωγ και η κυκλοφορα των γενσημων φαρμκων υπκειται σε εγγυσεις ασφλειας αντστοιχες με εκενες που ισχουν για τα φρμακα αναφορς, ακριβς δε επειδ για λα τα φρμακα, επιβλλεται η συνεχς παρακολοθηση για τυχν ανεπιθμητες ενργειες και η συνεχς επανεκτμηση της σχσης κινδνου – οφλους. Τσο η συνταγογρφηση με δραστικ ουσα, σο και η υποκατσταση απ τον φαρμακοποι, χρησιμοποιονται στις περισστερες ευρωπακς χρες ως μσα, που εξυπηρετον την ορθολογικ χρση των φαρμκων και τον λεγχο της φαρμακευτικς δαπνης. Απορριπτος ως αβσιμος ο λγος, με τον οποο προβλλεται παρβαση των ρθρων 21 παρ. 3 και 5 παρ. 1 του Συντγματος, δεδομνου τι, η επμβαση στην επαγγελματικ ελευθερα των ιατρν, η οποα επρχεται με την ανωτρω ρθμιση, δεν υπερβανει προδλως το αναγκαο μτρο. Επσης, η ρθμιση, με την οποα εισγεται υποχρεωτικ, καταρχν, συνταγογρφηση με βση τη δραστικ ουσα, δεν προσκροει σε διατξεις του κοινοτικο δικαου και εναι απορριπτοι ως αβσιμοι οι περ του αντιθτου προβαλλμενοι λγοι ακυρσεως. Απορριπτος εναι και ο λγος τι ο καννας της συνταγογρφησης με βση τη δραστικ ουσα παραβιζει το ρθρο 4 του Συντγματος, καθς εξομοινει ανεπτρεπτα τους ιατρος με τους φαρμακοποιος, διτι με την προσβαλλομνη εισγονται δυο διακριτ μτρα για τον λεγχο της φαρμακευτικς δαπνης. Απορρπτει την ατηση στο σνολ της.

19-12-14 ΕιρΠατρν 269/14 : Τραπεζικο λογαριασμο - ακατσχετο - παρνομη αφαρεση απο λογαριασμ συντξεως για οφειλ απ δνειο - αποζημωση. Με την κρινμενη αγωγ της η ενγουσα ισχυρζεται τι η εναγμενη Τρπεζα προβη σε παρνομη αφαρεση απ λογαριασμ που διατηρε σ' αυτ και στην οποα κατατθετο η μηνιαα σνταξη της, το συνολικ ποσ των 398 ευρ, ναντι επικαλομενων ληξιπρθεσμων οφειλν της προς αυτν, παρτι γνριζε αφενς τι λο το ποσ αντιπροσπευε τη μηνιαα σνταξη της και το δρο του Πσχα, καθς και τι ο μεταξ τους συμβατικς ρος που επτρεπε την αφαρεση ταν μη νμιμος κατ την κταση που επτρεπε αυτ, σε ποσ που υπγεται στο ακατσχετο. Δχεται εν μρει την αγωγ και υποχρενει την εναγμενη τρπεζα να καταβλει το ποσ των 1.000 ευρ στην ενγουσα.

12-12-14 ΑρΠγος (Α2) 1751/14: Ελεθερη συμβωση - Αδικαιολγητος πλουτισμς. Στην εξγαμη συμβωση, για να γνει δεκτ η αξωση του αδικαιολγητου πλουτισμο πρπει να αναφρεται και να αποδεικνεται χι μνον η παρξη κοινωνας βου, αλλ και η ανταποδοτικ βση των εκατρωθεν συμβολν, τι δηλαδ εξ αφορμς αυτς δημιουργθηκε σνδεσμος εμπιστοσνης με ειδικτερο περιεχμενο την προσφορ υπηρεσιν παροχν απ τον ενγοντα σντροφο στον λλο και υπ την προπθεση συγκεκριμνου περιουσιακο ανταλλγματος μελλοντικο γμου και τι λγω περατσεως του συνδσμου εμπιστοσνης (λσης της συμβωσης ετε αυθαρετα εκ μρους του εναγμενου, ετε λγω θαντου), γεννθηκε η αξωση του αδικαιολογτου πλουτισμο, ετε για αιτα λξασα (ταν ο σνδεσμος εμπιστοσνης εχε στηριχθε στη μονιμτητ της), ετε για αιτα μη επακολουθσασα (ταν οι παροχς δνονταν με την πεποθηση μελλοντικο οικονομικο ανταλλγματος). Περαιτρω, εν η λση της ελεθερης συμβισεως οφελεται στο θνατο του πλουτσαντος προσπου, η ως νω αξωση εκ μρους του επιζντος συντρφου απευθνεται πλον κατ των κληρονμων του λλου για περιουσιακ στοιχεα που αποκτθηκαν απ την περιουσα του θανντος, καθσον τσο η απατηση σο και η υποχρωση απ αδικαιολγητο πλουτισμ εναι κληρονομητς. Αναιρε την υπ' αριθμ. 68/2012 απφαση του Εφετεου Δυτικς Μακεδονας. Παραπμπει προς περαιτρω εκδκαση στο διο δικαστριο, συγκροτομενο απ λλους δικαστς.

12-12-14 ΣτΕ (Β') 2078/14 : Φορολογα κληρονομας - Προσδιορισμς αγοραας αξας κληρονομιαων ακιντων. Με την ατηση της η αναιρεσεουσα επιδικει να αναιρεθε η υπ’ αριθμ. 2585/2011 απφαση του Διοικητικο Εφετεου Αθηνν. Προβλλεται τι η κρση του διοικητικο εφετεου στηρζεται σε εσφαλμνη ερμηνεα του ρθρου 10 του ν.δ. 118/1973, το οποο ορζει τι για τον προσδιορισμ της αγοραας αξας των κληρονομιαων ακιντων μπορε να λαμβνεται υπψη και κθε λλο πρσφορο μσο, που ασκε επδραση στη διαμρφωση της αγοραας αξας των κληρονομιαων ακιντων. Κατ την αιτοσα, ττοιο στοιχεο πρπει ν’ αποτελε και η αντικειμενικ αξα των κληρονομιαων ακιντων, στω και αν αυτ εντχθηκαν στο αντικειμενικ σστημα προσδιορισμο της αξας των μετ το θνατο του κληρονομουμνου, αλλ πριν απ την κδοση της πρξης προσδιορισμο του φρου.Επσης, ισχυρζεται τι ενψει της αρχς της ιστητας, της χρηστς διοκησης και της ενιαας εφαρμογς των επιβαλλμενων επ των ακιντων φρων, προκειμνου του προσδιορισμο φρου δεν μπορε να διαφοροποιεται η αξα του ακιντου ανλογα με το εν πρκειται για προσδιορισμ φρου φρου μεγλης ακνητης περιουσας. Απορρπτει τους ως νω ισχυρισμος της αιτοσας, πως και την ατηση στο σνολ της.

1-12-14  ΣτΕ (Ολ) 4003/14 : Φορολογα - Αντικειμενικ αξα ακιντων - Αναπροσαρμογ. Αντικειμενικ σστημα προσδιορισμο αξας ακιντων - Παρλειψη της Διοικσεως να προβε στην επιβαλλμενη απο το ρθρο 41 παρ. 1 του ν.1249/82 κδοση απφασης αναπροσαρμογς των αντικειμενικν αξιν των ακιντων της Χρας - Εξμηνη προθεσμα προκειμνου η Διοκηση να προβε στην νω οφειλμενη νμιμη ενργεια - Αναβολ κδοσης οριστικς απφασης. Κρση τι η Διοκηση, παρ την υποχρωσ της να προβε εντς διετας στην επανεκτμηση των καθορισμνων το τος 2007 αντικειμενικν αξιν των ακιντων, δεν προβη εντς της ως νω προθεσμας στις ενργειες για την ναρξη της διαδικασας ελγχου των αξιν αυτν, κατ παρβαση των οριζομνων στο ρθρο 41 του ν. 1249/1982. Το Δικαστριο, μως, εκτιμντας τις συνθκες της υπθεσης και σταθμζοντας αφ’ ενς τα ννομα συμφροντα των αιτοντων και αφ’ ετρου το ντονο δημσιο συμφρον, συνιστμενο στην αποφυγ αιφνδιας διαταραχς των φορολογικν εσδων του Κρτους, υπ τις παροσες δημοσιονομικς συνθκες, κρνει τι, κατ’ εφαρμογ της παραγρφου 3α του ρθρου 50 του π.δ. 18/1989, πρπει, αντ αναδρομικς ακυρσεως, να αναβληθε η κδοση οριστικς απφασης, προκειμνου να δοθε η δυναττητα στη Διοκηση να προβε στην νω οφειλμενη νμιμη ενργεια εντς εξμηνης προθεσμας απ την κοινοποηση της παροσας αποφσεως.

20-11-14 ΕιρΧαλανδρου 76/14 : Υπερχρεωμνα φυσικ πρσωπα - Ν.3869/10 - προποθσεις υπαγωγς. Ο αιτν προβη ορισμνες φορς στην παροχ εγγυσεως προς δνεια που εχαν λβει τα τκνα του, χωρς να εναι εταρος στην ΕΠΕ που διατηροσαν και χωρς να προκπτει εν γνει πρθεση βιοπορισμο, αφο ο αιτν εκπλρωσε το ηθικ του καθκον προς τα τκνα του και δεν προσδοκοσε περαιτρω αντλλαγμα. Επιπλον, δεν προκυψε η απ μρους του αιτοντος παροχ εγγυσεων και προς τρτα πρσωπα πραν των τκνων του, οπτε δεν προκυψε παρξη εμπορικς ιδιτητας στο πρσωπο του. Απορρπτει σχετικ νσταση των πιστωτριν. Συνεκδικζει τις αιτσεις του αιτοντος και της συζγου του (αιτοσας). Καθορζει τις μηνιαες καταβολς επ τετραετα του αιτοντος. Καθορζει μηδενικς μηνιαες καταβολς για την αιτοσα (σζυγο). Εξαιρε απ την εκποηση την κρια κατοικα των αιτοντων και καθορζει το ποσ της μηνιαας δσης για τη δισωση της κατοικας τους, η καταβολη της οποας θα ξεκινησει μετ την προδο της τετραετας.

14-11-14  ΣτΕ (Ολ) 3316/14 : ΣΔΟΕ - λεγχοι - Δσμευση τραπεζικν λογαριασμν και περιουσιακν στοιχεων - Αντισυνταγματικτητα. Παρμβαση. Η ατηση παραπμφθηκε στην Ολομλεια, με την υπ' αριθμ. 1032/13 απφαση του Δ' Τμηματος του ΣτΕ. Το κατ τη διταξη του ρθρου 30 παρ. 5 περ. ε του ν. 3296/2004 μτρο της δεσμεσεως των τραπεζικν λογαριασμν και οιουδποτε εδους περιουσιακν στοιχεων, στο πλασιο των εξουσιν του ΣΔΟΕ, συνεπγεται σοβαρ επμβαση σε συνταγματικς προστατευμενα αγαθ, καθς σο χρνο διαρκε η δσμευση το ελεγχμενο πρσωπο στερεται της δυναττητας χρσεως και διαθσεως των δεσμευθντων περιουσιακν στοιχεων του κι ως εκ τοτου υφσταται σοβαρ περιορισμ των περιουσιακν δικαιωμτων του και της οικονομικς και επαγγελματικς ελευθερας του, τοι αγαθν, των οποων η προστασα κατοχυρνεται με τις διατξεις των ρθρων 17 παρ.1 και 5 παρ.1 του Συντγματος. Ορζεται τι η δσμευση των τραπεζικν λογαριασμν και περιουσιακν στοιχεων επιβλλεται «σε ειδικς περιπτσεις διασφλισης συμφερντων του Δημοσου περιπτσεις οικονομικο εγκλματος και μεγλης κτασης φοροδιαφυγς και λαθρεμπορου». Με τη χρση αυτν των αορστων εννοιν καταλεπεται ευρτατο περιθριο διακριτικς ευχρειας στη Διοκηση. Περαιτρω, ο νομοθτης δεν θτει περιορισμ ως προς την κταση των περιουσιακν στοιχεων, τα οποα επιτρπεται να τθενται υπ δσμευση απ τη Διοκηση. Υπ τα ανωτρω δεδομνα, η διταξη του ρθρου 30 παρ. 5 περ. ε του ν. 3296/2004, ως χει, αντκειται στα ρθρα 5 παρ.1, 17 παρ.1 και 25 παρ.1 του Συντγματος, πως και στο ρθρο 1 του Πρτου Προσθτου Πρωτοκλλου της Ε.Σ.Δ.Α. Αντθετη μειοψηφα. Δεκτ η ατηση και η παρμβαση.

6-11-14  ΣτΕ (Ε') 3562/14 : Περιβλλον - δατα - Διαχεριση αποβλτων - Χωροθτηση. Με την ατηση ζητεται η ακρωση της τεκμαιρμενης σιωπηρς απρριψης της απ 9.3.2012 ατησης του Δμου Μαραθνα προς τους Υπουργος Περιβλλοντος, Ενργειας και Κλιματικς Αλλαγς, Εσωτερικν, Υγεας, Αγροτικς Ανπτυξης και Τροφμων και Πολιτισμο και Τουρισμο, με την οποα, ο αιτν Δμος ζτησε, ενψει νων δεδομνων την επανεξταση της χωροθτησης Ο.Ε.Δ.Α. στη θση «Μαρο Βουν» Γραμματικο Αττικς και την τροποποησ της, την ανκληση της υπ’ αριθμ. 136945/5.12.2003 Κ.Υ.Α..και της υπ’ αριθμ. 27081/7.7.2009 Κ.Υ.Α. Ενψει των εγγρφων με αντιφατικ στοιχεα ως προς την παρξη ρματος στην περιοχ υλοποησης του επμαχου ργου, επελφθη η αρμδια κατ νμο Ειδικ Γραμματεα Υδτων. Με τη γνωμοδτηση του Ειδικο Γραμματα Υδτων, η οποα στηρζεται κυρως στα συμπερσματα της σχετικς μελτης των καθηγητν του ΕΜΠ, διαπιστνεται τεκμηριωμνα η απουσα ρματος στην επμαχη περιοχ, καθς και η μη υδατοπεραττητα του εδφους. Ως εκ τοτου, δεν ανατρπεται ο αρχικς σχεδιασμς του ργου, οτε υπρχε υποχρωση της Διοικσεως να ληφθον λλα πρσθετα μτρα. Συνεπς, τα περ του αντιθτου προβαλλμενα με την κρινμενη ατηση πρπει να απορριφθον ως αβσιμα. Οι λοιπο λγοι ακυρσεως που αναφρονται σε ζητματα που προποθτουν την κρση περ παρανμου χωροθτησης του επμαχου ργου εναι ως εκ τοτου απορριπτοι. Απορρπτει την ατηση στο σνολ της.

24-10-14  ΣτΕ (Ολ) 3169/14  : Μνημνιο - Εκπαιδευτικο δευτεροβθμιας εκπαδευσης - Κατργηση θσεων - Διαθεσιμτητα. Ατηση ακυρσεως. Συνταγματικτητα. Κρθηκε τι οι επδικες ρυθμσεις του ρθρου 82 του ν. 4172/2013 και η συνακλουθη κατργηση ειδικοττων εκπαιδευτικο προσωπικο και αντστοιχων οργανικν θσεων, η οποα συνδεται με την αναδιρθρωση και τον ανακαθορισμ των πγιων αναγκν της δευτεροβθμιας επαγγελματικς εκπαδευσης, συνεπαγμενη τη θση σε διαθεσιμτητα των εκπαιδευτικν που υπηρετον στις καταργομενες θσεις, στηρζεται σε κριτρια συνδεμενα με τις λειτουργικς και οργανωτικς ανγκες της Διοικσεως και, ως εκ τοτου, δεν παραβιζει τις διατξεις περ μονιμτητας του ρθρου 103 του Συντγματος. Περαιτρω, η κατργηση συγκεκριμνων ειδικοττων, χριν εξυπηρετσεως του σκοπο δημοσου συμφροντος, αποτελε γενικ και αντικειμενικ κριτριο, το οποο δικαιολογε τη διαφορετικ μεταχεριση των εκπαιδευτικν δευτεροβθμιας εκπαδευσης των οποων οι ειδικτητες καταργονται, ναντι των λοιπν εκπαιδευτικν. Συνεπς, ο λγος με τον οποο προβλλεται παρβαση των αρχν της ιστητας και της αξιοκρατας πρπει να απορριφθε ως αβσιμος. Επσης, ο προβαλλμενος λγος, τι η κατργηση των επμαχων ειδικοττων αντκειται στο ρθρο 16 του Συντγματος και παραβιζει την αρχ της αναλογικτητας, απορρπτεται ως αβσιμος. Αντθετη μειοψηφα. Κρση περ μη αντθεσης στην αρχ της προστατευμενης εμπιστοσνης, αλλ και στο ρθρο 1 της ΕΣΔΑ. Απορρπτει την ατηση στο σνολ της, καθς και τις παρεμβσεις.

22-10-14  ΣτΕ (Ολ) 3174/14 : Φορολογικς αξισεις - παραγραφ.  Αντισυνταγματικ η παρταση της παραγραφς της διατξεως του ρθρου 85 (παρ. 1 και 4) του ν. 2676/1999. Κρθηκε τι διταξη νμου περ «παρατσεως» του χρνου παραγραφς φορολογικν αξισεων οι οποες ταν δη παραγεγραμμνες κατ τη δημοσευση του νμου αυτο και των οποων η ναρξη της παραγραφς εναι προγενστερη του προηγομενου της δημοσιεσεως οικονομικο τους, θα ταν ανσχυρη ως αντικεμενη στις συνταγματικς διατξεις των παρ. 1 και 2 του ρθρου 78. Η υπθεση παραπμφθηκε στην Ολομλεια απ το Β' Τμμα, με την υπ' αριθμ. 3936/13 απφασ του. Απορρπτει την ατηση.

17-10-14  ΣτΕ (Ολ) 3314/14 : Φαρμακεα - Ανκληση δειας. Ο αιτν φαρμακοποις καταδικσθηκε αμετακλτως σε φυλκιση δο ετν για το αδκημα της υπεξαιρσεως αντικειμνου ιδιατερα μεγλης αξας, αδκημα το οποο ετλεσε δι της ιδιοποισεως χρηματικν ποσν που ανκαν στα ταμειακ αποθματα του Συνεταιρισμο Φαρμακοποιν, κατ το χρονικ διστημα, κατ το οποο ταν ταμας και διαχειριστς. Κρθηκε τι συντρεχαν, πργματι, οι κατ νμο, προποθσεις για την ανκληση της αδεας ιδρσεως και λειτουργας φαρμακεου που του εχε χορηγηθε, ανεξαρττως του τι το ανωτρω αδκημα δεν ετελσθη στο πλασιο της, εν στεν εννοα, λειτουργας του φαρμακεου του. Τα περ του αντιθτου προβαλλμενα με την υπ κρση ατηση ως προς την ννοια και τη συνταγματικτητα των σχετικν διατξεων, εναι απορριπτα ως αβσιμα. Η υπθεση εισχθη προς συζτηση στην Ολομλεια κατπιν της 2606/2011 παραπεμπτικς αποφσεως του Δ’ Τμματος. Απορρπτει την ατηση.

10-10-14  ΣτΕ (Στ) 2705/14 : Μνημνιο - Περικοπς αποδοχν μελν Δ.Ε.Π ΑΕΙ - Ειδικ μισθολγιο - Συνταγματικτητα. Κρθηκε τι οι διατξεις του νμου 4093/2012, με τις οποες επλθαν περικοπς στους μισθος των μελν ΔΕΠ των ΑΕΙ δεν αντκεινται στο ρθρο 16 του Συντγματος, καθς ο νομοθτης, εκτιμντας τις εκστοτε συνθκες και λαμβνοντας υπψη τη δημοσιονομικ κατσταση του κρτους, μπορε να προβανει σε αναμρφωση του μισθολογου των δημοσων λειτουργν και υπαλλλων. Ως εκ τοτου, απορρφθηκε ο σχετικς λγος περ αντθεσης στο ρθρο 16 του Συντγματος ως αβσιμος. Μλιστα, ο χαρακτηρισμς των μελν ΔΕΠ, ως δημοσων λειτουργν, δεν επιβλλει τη μισθολογικ τους εξομοωση με τους δικαστικος λειτουργος με λλες κατηγορες λειτουργν υπαλλλων, οι οποοι ασκον αρμοδιτητες στεν συνδεδεμνες με τον πυρνα της κρατικς εξουσας. Επιπρσθετα, πληροται και η υποχρωση της «ιδιατερης μισθολογικς μεταχερισς» τους, εφσον οι αποδοχς τους προβλπονται απ «ειδικ μισθολγιο», ευνοκτερο ναντι του ενιαου μισθολογου των δημοσων υπαλλλων. Η επμαχη μεωση των αποδοχν των μελν ΔΕΠ δεν προσβλλει το δικαωμα απλαυσης της περιουσας και δεν θτει σε κνδυνο το εππεδο αξιοπρεπος διαβωσης τους. Συνεπς, δεν αντκειται στο ρθρο 17 του Συντγματος και στο ρθρο 1 του ΠΠΠ της Ε.Σ.Δ.Α. Επσης, δεν αντκειται οτε στην κατ το ρθρο 25 § 1 εδ. δ του Συντγματος αρχ της αναλογικτητας. Καθς ελφθησαν υπψη τα αυξημνα τυπικ και ουσιαστικ προσντα των μελν του ΔΕΠ των ΑΕΙ και οι ιδιαιτερτητες της σκησης του λειτουργματς τους, οι επμαχες περικοπς εναι σμφωνες και με το ρθρο 4 § 1 και 5 του Συντγματος. Παραπμπει την υπθεση στην Ολομλεια.

9-10-14  ΜονΠρΘεσ 15970/14Σμβαση δανεου - τπος. Πολιτικ δκη  - απδειξη - μρτυρες - αδυναμα κτσης εγγρφου. Συμβσεις δανεου που καταρτστηκαν ατπως. Εν προκειμνω λγω ηθικς αδυναμας του ενγοντος απκτησης εγγρφου, επιτρπεται απ το Δικαστριο η εμμρτυρη απδειξη. Δεδομνης της πολυετος αδελφικς σχσης που διατηροσαν οι διδικοι, επ της οποας, εξλλου, συμφωνθηκε και η σναψη των επδικων συμβσεων, αφενς ο ενγων κρινε αδικαιολγητη την επιδωξη απ μρους του λψης αποδεικτικο εγγρφου και αφετρου δεν διανοθηκε να αμφισβητσει την αξιοπιστα των εναγομνων. Δχεται εν μρει την αγωγ.

1-10-14  ΣτΕ (Ολ) 2996/14 : Περιβλλον - προστασα - Περιοχ Υμηττο. Ζητεται απ τον αιτοντα Δμο κι χοντα ννομο συμφρον, η ακρωση του απ 14.6.2011 π.δ. «Καθορισμς μτρων προστασας της περιοχς του ρους Υμηττο και των Μητροπολιτικν Πρκων Γουδ-Ιλισσων». Κρθηκε τι οι διατξεις του ν. 3937/2011, τις οποες επικαλεται ο αιτν Δμος, δεν χουν εφαρμογ εν προκειμνω αφο το σχδιο του προσβαλλμενου διατγματος εχε διαβιβασθε στο Συμβολιο της Επικρατεας προς επεξεργασα στις 11.10.2010, δηλαδ πριν ακμη δημοσιευθε ο νμος αυτς. Ο καθορισμς ζνης Α του ορεινο γκου του Υμηττο και ο χαρακτηρισμς της ζνης αυτς ως «απλυτης προστασας της φσης και των μνημεων», δεν χει την ννοια του χαρακτηρισμο περιοχς ως απλυτης προστασας της φσης κατ το ρθρο 21 του ν. 1650/1986 κι ως εκ τοτου, δεν απαιτονταν η τρηση των προποθσεων και της διαδικασας του ρθρου 21 του ν. 1650/1986. Κρθηκε, τι η εξουσιοδοτικ διταξη του ρθρου 4 παρ.3 του Ν. 1515/85, κατ το μρος που προβλπει την πρταση του διατγματος μνο απ τον Υπουργο Περιβλλοντος, Χωροταξας και Δημοσων ργων, δεν ρχεται σε αντθεση προς το ρθρο 43 παρ. 2 εδ. α' του Συντγματος. Συνεπς, ο σχετικς λγος προβλλεται αβασμως. Επσης, κατ την κρατσασα γνμη, δεν απαιτονταν η τρηση των διαδικασιν που ορζονται στην οδηγα 2001/42/ΕΚ και στην Κ.Υ.Α. 107017/2006, αφο το σχδιο το θεσπισθν με το προσβαλλμενο διταγμα αποτελε εξειδκευση και εφαρμογ ρυθμιστικο σχεδου υπερκεμενου επιπδου (δηλαδ του ν. 1515/1985). Αντθετη μειοψηφα. Οι κρσεις του Δικαστηρου, ως προς την ννοια των διατξεων της οδηγας 2001/42/ΕΚ δεν εναι απαλλαγμνες αμφιβολιν και γι’ αυτ το λγο πρπει να διατυπωθε προς το Δικαστριο των Ευρωπακν Κοινοττων προδικαστικ ερτημα. Περπτωση καταφατικς αρνητικς απαντσεως του ΔΕΕ. Αναβλλει την οριστικ κρση επ της αιτσεως ακυρσεως και διατυπνει προς το ΔΕΕ επακριβς τα κρσιμα προδικαστικ ερωτματα.

30-9-14 ΕφΘεσ 1309/14 : Διαθκη -  θληση διαθτη - σσταση ιδρματος - αδυναμα εκπλρωσης - τρπος αξιοποησης της περιουσας - Ν.4182/13. Κρθηκε τι η εκπλρωση της βουλσεως της διαθτιδος εναι αδνατος, διτι αφενς μεν δεν εναι δυνατν να ανεγερθον με το σστημα της αντιπαροχς οι κτιριακς εγκαταστσεις του ιδρματος που αυτ επιθυμοσε, αφετρου δε το ποσ, το οποο θα προλθει απ την εκποηση της λοιπς ακνητης και της κινητς περιουσας της, δεν επαρκε για τον εξοπλισμ του ιδρματος και τις λοιπς λειτουργικς του ανγκες. Υπ τις κρατοσες συνθκες η βοληση της διαθτιδος μπορε να πραγματοποιηθε, εν ορισθε, ως τρπος επωφελστερης και ασφαλστερης αξιοποησης της περιουσας της, η μεταββαση των περιουσιακν στοιχεων που αυτ ρισε για τη δημιουργα του ιδρματος, κατ πλρες δικαωμα κυριτητος σε να νομμως λειτουργοντα φορα στην δια περιοχ που επιθυμοσε η διαθτις, ο οποος να επιδικει παρεμφερ σκοπ και ειδικτερα στο παρεμβανον σωματεο με την επωνυμα «Ελληνικ Παιδικ Χωρι». Εφαρμογ του Ν. 4182/13. Αναγνωρστηκε, επσης, τι η μεταβιβαζμενη περιουσα βαρνεται με την αμοιβ και τα ξοδα των εκτελεστν της διαθκης, η δε εκκαθριση τους θα διενεργηθε απ την αρμδια Διεθυνση Κοινωφελν Περιουσιν. Δεκτ η ατηση και οι παρεμβσεις.

22-9-14  ΣτΕ (ΤρΣυμβ ν.3068/02) 10/14 : Το Τριμελς Συμβολιο Συμμρφωσης του ν. 3068/2002 διαπιστνει μη συμμρφωση του Δημοσου προς τις 2193-2196/2014 αποφσεις της Ολομελεας του Συμβουλου της Επικρατεας. Ειδικτερα, με την κρινμενη ατηση, η αιτοσα δευτεροβθμια συνδικαλιστικ οργνωση «Πανελλνια Ομοσπονδα Αστυνομικν Υπαλλλων - Π.Ο.ΑΣ.Υ.», παραπονεται για τη μη συμμρφωση της διοικσεως και, συγκεκριμνα, του Υπουργεου Οικονομικν προς την 2194/2014 απφαση της Ολομελεας του Συμβουλου της Επικρατεας, με την οποα ακυρθηκε, η οικ. 2/83408/0022/ 14.11.2012 απφαση του Αν. Υπουργο Οικονομικν , καθ’ ο μρος καθορσθηκε ο χρνος και ο τρπος επιστροφς των ποσν που προκυψαν απ την αναδρομικ μεωση των αποδοχν των αστυνομικν υπαλλλων της Ελληνικς Αστυνομας, συνεπεα της οποας αυτο υποχρεθηκαν να επιστρψουν, ως αχρεωσττως καταβληθεσες, αποδοχς που εχαν δη εισπρξει. Καλεται το Υπουργεο Οικονομικν να συμμορφωθε προς την εν λγω απφαση εντς δο μηνν απ την κοινοποηση σε αυτ του σχετικο πρακτικο. 

15-9-14
  ΣτΕ (ΕπΑν) 307/14 : Λειτουργα καταστημτων τις Κυριακς - Ατηση αναστολς. Ατηση αναστολς εκτελσεως της υπ’ αριθμ. Κ1-1119/7.7.2014 αποφσεως του Υφυπουργο Ανπτυξης και Ανταγωνιστικτητας με ττλο «Ορισμς τριν τουριστικν περιοχν της Ελλδας, που επιτρπεται πιλοτικ για να (1) τος προαιρετικ λειτουργα των εμπορικν καταστημτων και τις υπλοιπες Κυριακς, πραν των αναφερομνων στην παρ. 1 του ρθρου 16 του Ν. 4177/2013». Η Επιτροπ κρινε τι, η μεν ηθικ βλβη των αιτοντων η αναφερμενη στο δικαωμα του ελευθρου χρνου και της απολασες του απ κοινο με την οικογνει τους κατ την κοιν αργα της Κυριακς, καθς και στο δικαωμα στην σκηση της θρησκευτικς λατρεας, παρσταται αυτονοτως δυσεπανρθωτη. Η δε οικονομικ βλβη, πιθανολογεται επσης ως ανεπανρθωτη, πντως δυσχερς επανορθσιμη, απ τα προσκομισθντα απ αυτος στοιχεα και μελτες αρμοδων ερευνητικν φορων της Ελλδας και του εξωτερικο. Επσης, η ανγκη εξυπηρτησης του αυξημνου αριθμο των τουριστν της χρας και τις Κυριακς, δναται να καλυφθε με την εφαρμογ της παρ. 2 του ρθρου 16 του ν. 4177/2013, δυνμει της οποας ο Αντιπεριφερειρχης εξουσιοδοτεται να εκδσει απφαση για τον ορισμ περιοχν της περιφερεας του, στις οποες επιτρπεται η λειτουργα και τις Κυριακς καταστημτων μχρι 250 τ.μ. Δχεται τη κρινμενη ατηση και αναστλλει την εκτλεση της προσβαλλομνης αποφσεως μχρι την κδοση αποφσεως επ της αιτσεως ακυρσεως.

8-9-14  ΠολΠρΘεσ 15203/14 : Δκη πολιτικ - παραδεκτ συζτησης - προσκμιση πιστοποιητικο ΕΝ.Φ.Ι.Α - συνταγματικτητα. Κρθηκε αντισυνταγματικ η διταξη περ απαρδεκτου συζητσεως ενπιον δικαστηρου εμπργματης αγωγς λγω της μη προσκομσεως πιστοποιητικο ΕΝ.Φ.Ι.Α που προβλπεται απ το ρθρο 54α του ν.4174/2013. Δεκτ εν μρει η αγωγ.

29-8-14 ΣυμβΠλημΑθ 2846/14 : Ποινικ προδικασα - Παρβαση υπερασπιστικν δικαιωμτων κατηγορουμνων για παρβαση καθκοντος. Το βολευμα κηρσσει την ακυρτητα των πρξεων εξτασης των αιτοντων ως κατηγορουμνων ενπιον του Πταισματοδκη με τις οποες τους χορηγθηκε προθεσμα προς απολογα και της εξαρτημνης απ αυτς μεταγενστερης υποβολς της διενεργηθεσας παραγγελας για προανκριση απ τον Πταισματοδκη προς τον Εισαγγελα Πλημμελειοδικν. Διατσσει τη διενργεια περαιτρω προανκρισης προκειμνου να επαναληφθον οι ανωτρω κυρες πρξεις, με τη λψη εκ νου απολογιν των αιτοντων ως κατηγορουμνων μετ την ανακονωση σε αυτος του κατηγορητηρου για παρβαση καθκοντος απ κοινο, προς το σκοπ νομτυπης περτωσης της προανκρισης. Δεκτ εν μρει η ατηση.

27-8-14
 Γνωμ ΝΣΚ 256/14 : Ετθη το ζητμα, ενψει, του ρθρου 9 του Συντγματος, που θεσπζει το συλο της κατοικας και δεν επιτρπει την ρευνα σε αυτν παρ μνον ταν υπρχει ρητ νομοθετικ πρβλεψη και πντοτε με την παρουσα εκπροσπου της δικαστικς αρχς, εν εναι επιτρεπτ και υπ ποιες προποθσεις η εσοδος οργνων της Φορολογικς Διοκησης στην κατοικα φορολογουμνου, για τη διενργεια φορολογικν ελγχων και ερευνν, βσει των διατξεων των ρθρων 25 και 40 του Κδικα Φορολογικς Διαδικασας (ν. 4174/2013, Α170], πως ισχουν σμερα. Το Νομικ Συμβολιο του Κρτους γνωμοδτησε, κατ πλειοψηφα (ψφοι 14 ναντι 10) τι η εσοδος οργνων της Φορολογικς Διοικσεως στην κατοικα φορολογουμνου (αμιγ μικτ), για τη διενργεια φορολογικν ελγχων, βσει διατξεων του ρθρου 25 και για τη διενργεια ερευνν βσει των διατξεων του ρθρου 40 του Κδικα Φορολογικς Διαδικασας (ν. 4174/2013, Α' 170), πως ισχουν, εναι επιτρεπτ, μετ τρηση των ρων, των προποθσεων και της διαδικασας που προβλπουν οι διες διατξεις, με μνη την εντολ του αρμοδου εισαγγελα, τουτστιν χωρς την παρουσα εκπροσπου της δικαστικς εξουσας κατ τη διρκεια του ελγχου και των ερευνν.

1-8-14  ΕιρΘεσ 4726/14 : Υπερχρεωμνα φυσικ πρσωπα - Ν.3869/10.
Ατηση υπαγωγς στο Ν. 3869/10 - προποθσεις - αποδεχθηκε τι η αδυναμα εξυπηρτησης των οφειλν δεν οφελεται σε δλο του αιτοντος. Δεκτ η ατηση - καθορισμς των μηνιαων δσεων που θα καταβλλει ο αιτν στις καθς με βση το εισδημα του - εξαρεση απ την εκποηση των μετοχν κι ενς δικκλου του αιτοντος, καθς εκτιμθηκε τι η εκποηση αυτν δεν θα προκαλσει αγοραστικ ενδιαφρον, αλλ οτε και θα αποφρει καννα αξιλογο τμημα για την ικανοποηση των πιστωτν.

23-7-14  ΜονΠρΠειρ 2509/14 : Μισθσεις Δημοσου - Στγαση υπηρεσιν Δημοσου - μσθωμα. Στγαση ιατρεων του ΙΚΑ. Αντισυνταγματικτητα των νομοθετικν ρυθμσεων για την μονομερ μεωση των μισθωμτων στις μισθσεις για στγαση υπηρεσιν του Δημοσου (ρθρο 21 του ν. 4002/2011 και ρθρο 2 του ν.4081/2012) - Οι υπ κρση διατξεις αντιτιθμενες κατ' αρχς στις συνταγματικς αρχς της ιστητας και της οικονομικς ελευθερας, προσβλλουν και τα κεκτημνα ενοχικ δικαματα των εκμισθωτν, ενντια στο ρθρο 1 του Πρτου Πρσθετου Πρωτοκλλου της ΕΣΔΑ. Δεκτ η αγωγ. Υποχρενει το εναγμενο ΝΠΔΔ να καταβλει τα οφειλμενα μισθματα νομιμοτκως και κηρσσει την απφαση προσωριν εκτελεστ.

23-7-14 ΔΕφΑθ 419/14 : Αλλοδαπο - Αναστολ εκτλεσης απφασης επαναπροθησης. Με την κρινμενη ατηση, η αιτοσα αλλοδαπ, υπκοος Κνυας και μητρα τριν ανηλκων τκνων, ζητ την αναστολ εκτλεσης της απφασης επαναπροθησης αυτς και των τκνων της, λγω της ανεπανρθωτης βλβης που θα υποστον απ την μεση εκτλεση της, η οποα βλβη συνσταται για την δια, στην υποβολ της σε βασανιστρια (ακρωτηριασμς γεννητικν οργνων) και για τα τκνα της σε πιθαν αρπαγ αυτν απ εγκληματικ οργνωση. Το Δικαστριο κρινε, τι η εκτλεση της προσβαλλμενης απφασης, ενδχεται να προκαλσει στην αιτοσα και στα τκνα της, ανεπανρθωτη βλβη, συνιστμενη σε κθεση σε κνδυνο της σωματικς τους ακεραιτητας, ανεξαρττως απ το εν στην επδικη περπτωση στοιχειοθετεται η αναγνριση της αιτοσας και των τκνων της, ως προσφγων. Δεκτ η υπ κρση ατηση.

23-7-14 ΣτΕ (Ολ) 2307/14 : Μεωση καττατων ορων μισθν και ημερομισθων - Μνημνιο Συνεννησης – Zτημα συνταγματικτητας των διατξεων της ΠΥΣ 6/2012, με την οποα ρυθμζονται θματα σχσεων εργασας, συλλογικς αυτονομας και διαιτησας, καθς και των διατξεων της παρ. 6 του ρθρου 1 του Ν. 4046/12, κατ’ επκληση των οποων εκδθηκε η προσβαλλμενη ΠΥΣ. Κρθηκε ως συνταγματικ ανεκτς ο σκοπς του νομοθτη να προσαρμσει τους ρους εργασας στις οικονομικοκοινωνικς συνθκες που προκυψαν μετ την εκδλωση και ξυνση της δημοσιονομικς κρσης. Δεν αντιβανουν οι επμαχες διατξεις της ΠΥΣ 6/12 και του Ν. 4046/12, προς τα ρθρα 22 παρ.1 και 2, 23 του Συντγματος. Επσης, η μερικ κατργηση της μετενργειας των κανονιστικν ρων των ΣΣΕ και των διαιτητικν αποφσεων δεν αντκειται στο ρθρο 22 του Συντγματος. Απεναντας, οι διατξεις των παρ. 1 και 2 του ρθρου 3 της προσβαλλμενης ΠΥΣ, οι οποες προβλπουν την κατργηση της δυναττητας μονομερος προσφυγς στη διαιτησα, αντιβανουν στο ρθρο 22 παρ. 2 του Συντγματος κι ως εκ τοτου πρπει να ακυρωθον. Αντθετες μειοψηφες. Εν κατακλεδι, οι ρυθμσεις της ΠΥΣ 6/12, οι οποες δεν θγουν τον πυρνα των συνταγματικν δικαιωμτων, οτε παραβιζουν την αρχ της αναλογικτητας, δεν παραβιζουν οτε και το ρθρο 1 του Πρτου Πρσθετου Πρωτοκλλου της ΕΣΔΑ. Δχεται τις κρινμενες αιτσεις μνο κατ το μρος που αφορον τις διατξεις των παραγρφων 1, 2 και 4 του ρθρου 3 της ΠΥΣ 6/12. Απορρπτει κατ τα λοιπ τις αιτσεις.

23-7-14 ΑρΠγος (ΔιοικΟλ) 11/14 : Προτεινμενο σχδιο τροποποησης του Κδικα Πολιτικς Δικονομας. Απφαση της Διοικητικς Ολομλειας του Αρεου Πγου, που συνλθε σε Συμβολιο, προκειμνου τα μλη της ν’ ανταλλξουν απψεις επ του σχεδου για την τροποποηση του Κδικα Πολιτικς Δικονομας. Για την ασφαλ δε προσγγιση του Σχεδου ΚΠολΔ, η γνωμοδοτικο χαρακτρα αξιολγηση των προς τροποποηση διατξεων πραγματοποιεται κατ το αντστοιχο κεφλαιο του ισχοντος Κδικα.

17-7-14  ΜονΠρωτΑθ 2395/14 : Απεργιακς κινητοποισεις στο Δημσιο Τομα, απ την εφαρμογ των διατξεων του Π.Δ. 318/92, περ αξιολγησης των ουσιαστικν προσντων του προσωπικο των δημοσων υπηρεσιν και των Ν.Π.Δ.Δ. Αγωγ του Δημοσου κατ της ΑΔΕΔΥ. Απορρπτεται το κριο ατημα να υποχρεωθε η εναγομνη να διακψει την εξαγγελθεσα απεργα ως νμω αβσιμο, ενψει του τι το δκαιο μας δεν αναγνωρζει γενικ αξωση για πρξη παρλειψη σ’ αυτς τις περιπτσεις. Επσης, απορρπτει το τερο κριο αγωγικ ατημα να απαγορευθε κθε λλη αντστοιχη μελλοντικ απεργιακ κινητοποηση με το διο παρμοιο περιεχμενο. Δχεται ως βσιμο το λγο της υπ κρση αγωγς περ μη νομμης κρυξης της απεργας, καθς η απφαση δεν ελφθη - κατ παρβαση του ρθρου 30 παρ. 8 εδ.β' του Ν. 1264/82 - απ τη Γενικ Συνλευση (εν προκειμνω Συνδριο) της ΑΔΕΔΥ. 

9-7-14  ΣτΕ (Β') 2406/14 : Ηλεκτρικ ενργεια  (παραγωγ - διανομ - τιμολγηση) - ανανεσιμες πηγς ενργειας - ευρωπακ ενεργειακ πολιτικ - ειδικς λογαριασμς για την πληρωμ των παραγωγν ηλεκτρικς ενργειας απ ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ - λλειμμα λογαριασμο -επιβολ κτακτης ειδικς εισφορς αλληλεγγης - Προσφυγ - Συνταγματικτητα ρυθμσεων. Επιβολ κτακτης ειδικς εισφορς αλληλεγγης στους παραγωγος ηλεκτρικς ενργειας απ σταθμος ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (ρθρο πρτο παρ. Ι.2 υποπαρ. 1 του ν. 4093/2012), η οποα υπολογζεται επ του τιμματος των πωλσεων ηλεκτρικς ενργειας. Κρθηκε τι δεν συνιστ ανταποδοτικ τλος, αλλ φρο, κατ την ννοια του ρθρου 78 του Συντγματος, με κτακτο χαρακτρα. Αντθετη μειοψηφα. Επσης, κρθηκε τι το νδικο βοθημα, με το οποο η αιτοσα αμφισβητε τη νομιμτητα της ατομικς πρξης επιβολς της πιο πνω εισφορς, τοι του εκκαθαριστικο σημειματος, συνιστ προσφυγ ουσας, για την εκδκαση της οποας εναι αρμδια τα τακτικ διοικητικ δικαστρια. Απορρπτει ως αβσιμα τα περ του αντιθτου υποστηριζμενα απ τη ΛΑΓΗΕ. Κρθηκε τι κατ την ννοια των συνταγματικν διατξεων (ρθρο 4 παρ.1 και 5 σε συνδυασμ με το 78 παρ. 1) ο φρος δεν αποκλεεται να βαρνει ορισμνο μνον κκλο προσπων πραγμτων, εφ’ σον πλττει ορισμνη φορολογητα λη. Ως εκ τοτου η επιβολ της νδικης εισφορς, δεν αντκειται στις συνταγματικς αρχς, αλλ οτε και στην Οδηγα 2009/28. Επσης, η κλυψη του ελλεμματος του επμαχου λογαριασμο, συνιστ σκοπ γενικτερου δημοσου συμφροντος. Απορρπτει τους λγους παρμβασης περ παρβασης της αρχς της δικαιολογημνης εμπιστοσνης, καθς και περ παρβασης των διατξεων των ρθρων 15, 16 και 17 του Χρτη Θεμελιωδν Δικαιωμτων της Ευρωπακς νωσης. Συνιστ ανεκτ κατ την ννοια του ρθρου 1 του Πρτου Πρσθετου Πρωτοκλλου της ΕΣΔΑ περιορισμ της περιουσας.  Τλος, η κρση περ του αν κρατικ μτρα ενσχυσης εναι συμβατ μη με την κοιν αγορ εμππτει στην αποκλειστικ αρμοδιτητα της Ευρωπακς Επιτροπς, η οποα ασκεται υπ τον λεγχο του δικαστ της νωσης, τα δε εθνικ δικαστρια δεν εναι αρμδια να αποφανονται επ ττοιου ζητματος. Απορρπτει την προσφυγ.

4-7-14  ΣτΕ (Ολ) 2190/14 : Φορολογικς διαφορς. Επιστροφ αχρεωσττως καταβληθντων φρων - ναρξη τοκοφορας. Επιτκιο. Ατηση αναρεσης. Για αξισεις του φορολογουμνου προς επιδκαση τκων κατ την επιστροφ φρων αχρεωσττως καταβληθντων ισχουν οι ειδικς ρυθμσεις του ρθρου 3 του ν. 2120/1993 και του ρθρου 21 του Κδικα των νμων περ δικν του Δημοσου, εν δεν χουν εφαρμογ οι διατξεις των ρθρων 340 ως 346 και 910-911 του Αστικο Κδικα. Ως προς το ψος, του επιτοκου χουν εφαρμογ οι διατξεις του ρθρου 38 παρ.2 του ν. 1473/1984, πως αντικαταστθηκε με το ρθρο 3 του ν. 2120/1993, ο δε χρνος ενρξεως της τοκοφορας, εν ψει της αντισυνταγματικτητας κατ το μρος αυτ των εν λγω διατξεων, ρυθμζεται απ την προγενστερη διταξη του ρθρου 21 του κ.δ. της 26.6/10.7.1944. Κατ την ννοια της τελευταας αυτς διατξεως, τκοι οφελονται απ την σκηση της προσφυγς, με την οποα υποβλλεται το ατημα για επιστροφ φρου που χει καταβληθε αχρεωσττως. Απορρπτει την ατηση του Δημοσου. Δχεται εν μρει την ατηση της εταιρας. [βλ. και ΣτΕ (Ολ) 2191/14]

4-7-14 AΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣτΕ, για τη μεταββαση μετοχν του Ελληνικο Δημοσου, χωρς αντλλαγμα, στην αννυμη εταιρα ΤΑΙΠΕΔ, κατπιν αποφσεως της Διυπουργικς Επιτροπς Αναδιαρθρσεων και Αποκρατικοποισεων. Αιτσεις ακυρσεως - ννομο συμφρον. : 2179/14 [ΟΛΠ Α.Ε],  2180/14 [ΟΛΘ Α.Ε],  2181/14 [ΟΔΙΕ Α.Ε],  2182/14 [ΟΠΑΠ Α.Ε], 2183/14 [ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε],  2184/14 [ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε],  2185/14 - 2186/14 [ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε],  2187/14 - 2188/14 - 2189/14 [ΔΕΠΑ Α.Ε]. Απορρπτει τις αιτσεις.

1-7-14  ΕιρΧαλκ 434/14  : Υπερχρεωμνα φυσικ πρσωπα - Ν.3869/10.
Προποθσεις υπαγωγς στις διατξεις του ν. 3869/10 - αποκλεονται τα φυσικ πρσωπα που χουν την εμπορικ ιδιτητα - ο αιτν ασκοσε στο παρελθν το επγγελμα του εμπρου διατηρντας κατστημα, εν σμερα εναι νεργος - απορρπτεται απ το δικαστριο ο ισχυρισμς των καθν τι ο αιτν εχε την εμπορικ ιδιτητα κι ως εκ τοτου δεν μπορε να υπαχθε στο ν.3869/10, αφο προκυψε τι η γενικτητα και μονιμτητα της πασης πληρωμν λαβε χρα μετ τη διακοπ εργασιν του καταστματος του. Καθορισμς των μηνιαων δσεων του αιτοντος επ πενταετα - εξαρεση απ την εκποηση της κριας κατοικας του και καθορισμς των μηνιαων δσεων για τη δισωση αυτς μετ απ περοδο χριτος -  εξαρεση επσης απ την εκποηση και δετερου ακιντου που διαθτει ο αιτν (κατ ψιλ κυριτητα και σε ποσοστ 50%), αλλ και του αυτοκιντου του. Ορισμς νας δικασμου προκειμνου να ελεγχθε η τυχν μεταβολ των εισοδημτων του αιτοντος και ο ενδεχμενος καθορισμς νων μηνιαων δσεων. Δεκτ εν μρει η ατηση.

27-6-14  ΣτΕ (Ολ) 2194/142195/14 2196/14  : Αναδρομικς μεισεις αποδοχν των εν ενεργεα στρατιωτικν των ενπλων δυνμεων και των υπαλλλων των σωμτων ασφαλεας - Αντισυνταγματικτητα. Αιτσεις ακυρσεως, αντιστοχως,  της Πανελλνιας Ομοσπονδας Αστυνομικν Υπαλλλων, της Πανελλνιας Ομοσπονδας Αξιωματικν της ΕΛ.ΑΣ και του Προσωπικο του Λιμενικο Σματος, κατ της  υπ’ αριθμ. 2/83408/0022/14.11.2012 απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομικν καθ' ο μρος δι αυτς καθορσθηκε ο χρνος και ο τρπος επιστροφς των "αχρεωσττως καταβληθντων" ποσν, που προκυψαν απ την αναδρομικ, απ 1-8-2012, μεωση των αποδοχν, με τις διατξεις των περιπτσεων 31 - 33 της υποπαραγρφου Γ1 της παραγρφου Γ του ρθρου πρτου του ν. 4093/2012. Αντθεση προς την απορρουσα εμμσως απ τις διατξεις των ρθρων 45, 23 παρ. 2 και 29 παρ. 9 Συντ. αρχ της ιδιατερης μισθολογικς μεταχειρσεως των στρατιωτικν, καθς και απ τις διατξεις των ρθρων 4 παρ. 5 και 25 παρ. 4. Οι λγοι δημοσου συμφροντος που επικαλεται η Διοκηση προς δικαιολγηση των επμαχων περικοπν του ν. 4093/2012, οι οποοι συνστανται στην επτευξη των στχων του μεσοπρθεσμου προγρμματος, αν και δικαιολογον καταρχν, την λψη μτρων περιστολς των δημοσων δαπανν, περιοριζμενοι στην ανγκη μεισεως του μισθολογικο κστους του προσωπικο του Δημοσου για την κλυψη τμματος του δημοσιονομικο κενο του προγρμματος προσαρμογς, το οποο προκυψε, κυρως, λγω της αποτυχας εισπρξεως των προβλεπομνων φορολογικν εσδων και των ανεσπρακτων οφειλν παρελθντων ετν, δεν αρκον για να καταστσουν συνταγματικς ανεκτς τις συγκεκριμνες περικοπς. Και τοτο διτι, ανεξαρττως του τι το δημσιο συμφρον, για την εξυπηρτηση του οποου επεβλθησαν οι νες μεισεις, δεν ταν τσο ντονο σο εκενο που δικαιολογοσε την υιοθτηση των αρχικν μτρων των ν. 3833/2010 και 3845/2012 που ελφθησαν. Ειδικτερες γνμες. Δεκτς οι αιτσεις.

27-6-14  ΣτΕ (Ολ) 2114/14  : Οφειλς Δημοσου - Επιτκιο - Δημσιο συμφρον – Συνταγματικτητα. Ατηση αναρεσης του Ελληνικο Δημοσου κατ της υπ' αριθμ. 119/2004 απφασης του Διοικητικο Εφετεου Αθηνν με την οποα κρθηκε αντθετη προς το Σνταγμα και την ΕΣΔΑ κι ως εκ τοτου μη εφαρμοστα η διταξη του ρθρου 21 του Κδικα Νμων περ δικν του Δημοσου. Με την υπ κρση ατηση προβλλεται τι το δικσαν δικαστριο εσφαλμνα ερμνευσε την ως νω διταξη και πλημμελς αιτιολγησε την κρση του σχετικ με το ψος του εφαρμοστου επιτοκου. Κρση τι απ τη διαφοροποηση του οριζμενου με τη διταξη του ρθρου 21 του Κδικα Νμων περ δικν του Δημοσου επιτοκου του 6%, σε σχση με το εκστοτε γενικς ισχον επιτκιο για τις οφειλς των ιδιωτν δεν τθεται ζτημα δεν τθεται ζτημα παραβασης των ρθρων 20 παρ. 1 του Συντγματος, 6 παρ. 1 της Ε.Σ.Δ.Α., και 2 παρ. 3 περ. α, β,14 παρ. 1 του Διεθνος Συμφνου για τα ατομικ και πολιτικ δικαιματα. Επσης, δεν παραβιζεται η κατ’ ρθρο 4 του Συντγματος αρχ της ιστητας, εν, εξλλου, δεν παραβιζεται και το ρθρο 1 του Πρτου Προσθτου Πρωτοκλλου της ΕΣΔΑ, εφσον συντρχουν λγοι δημοσου συμφροντος, πως η προστασα των δημοσων εσδων και η ομαλ λειτουργα του προπολογισμο του Κρτους. Δεκτ η ατηση αναρεσης. [βλ. και ΣτΕ (Ολ) 2115/14]

25-6-14 ΣτΕ (Ολ) 2192/14 : Μνημνιο - περικοπς στις αποδοχς και συντξεις στρατιωτικν ενπλων δυνμεων και σωμτων ασφαλεας - Αντισυνταγματικτητα. Οι αιτοσες ενσεις (Αποστρτων Αξιωματικν Στρατο, Ναυτικο και Αεροπορας) μετ’ εννμου συμφροντος ζητον την ακρωση της προσβαλλομνης υπουργικς αποφσεως (υπ’ αριθμ. 2/83408/0022/14.11.2012 απφασης του Υπουργο Οικονομικν), καθ μρος δι’ αυτς καθορζεται ο χρνος και τρπος επιστροφς των "αχρεωσττως καταβληθντων" ποσν συντξεων των απστρατων στρατιωτικν των ενπλων δυνμεων, που προκυψαν απ την αναδρομικ, απ 1-8-2012, μεωση των αποδοχν των εν ενεργεα στρατιωτικν των ενπλων δυνμεων. Οι συγκεκριμνες μεισεις των αποδοχν των στρατιωτικν των ενπλων δυνμεων και των σωμτων ασφαλεας, που επλθαν με τον νμο αυτ αποκλειστικ με βση να καθαρς αριθμητικ κριτριο, συνυπολογιζμενες με την πλρη κατργηση των επιδομτων εορτν και αδεας, τις υπλοιπες μεισεις που επεβλθησαν διαδοχικς στις αποδοχς των στρατιωτικν και τις αλλεπλληλες φορολογικς επιβαρνσεις, υπερβανουν, λγω του σωρευτικο τους αποτελσματος και της εκτσες τους, το ριο που θτουν οι συνταγματικς αρχς της αναλογικτητας και της ιστητας στα δημσια βρη. Οι λγοι δημοσου συμφροντος που επικαλεται η Διοκηση, αν και δικαιολογον κατ’ αρχν, την λψη μτρων περιστολς των δημοσων δαπανν, για την κλυψη τμματος του δημοσιονομικο κενο του προγρμματος προσαρμογς, το οποο προκυψε, κυρως, λγω της αποτυχας εισπρξεως των προβλεπομνων φορολογικν εσδων και των ανεσπρακτων οφειλν παρελθντων ετν, δεν αρκον για να καταστσουν συνταγματικς ανεκτς τις συγκεκριμνες περικοπς. Εν μρει δεκτ η ατηση.

25-6-14  ΣτΕ (Στ')  2080/14 : Εσπραξη δημοσων εσδων – ΚΕΔΕ – Κατσχεση εις χερας τρτου απαιτσεως οφειλτη του Δημοσου χωρς προηγομενη κοινοποηση της κθεσης κατσχεσης στον καθο η εκτλεση. Εκ της αναιρεσιβαλλομνης αποφσεως (υπ’ αρ. 1347/2011 αποφσεως του Διοικητικο Εφετεου Αθηνν), επεβλθη εις χερας του Ι.Κ.Α. ως τρτου και επ της υπ’ αυτο χορηγουμνης στον αναιρεσβλητο μηνιαας συντξεως αναγκαστικ κατσχεση υπρ του Δημοσου για την ικανοποηση απαιτσεων τοτου ναντι του αναιρεσιβλτου. Κρθηκε τι οι διατξεις του ρθρου 30 του ΚΕΔΕ, απ τις οποες συνγεται τι, σε περπτωση κατασχσεως εις χερας τρτων απαιτσεως οφειλτη του Δημοσου, δεν απαιτεται η κοινοποηση στον τελευταο του κατασχετηρου εγγρφου, δεν αντκεινται στις διατξεις του ρθρου 20 παρ. 1 του Συντγματος σε λλες συνταγματικς διατξεις. Δεκτ η υπ κρση ατηση. Αναιρε την υπ’ αρ. 1347/2011 απφαση του Διοικητικο Εφετεου Αθηνν, στο οποο και παραπμπει την υπθεση για να νμιμη κρση.

25-6-14 ΣτΕ (Ολ)  2113/14 : Ολομερη λειτουργα νοσοκομεων ΕΣΥ - Συνταγματικτητα ρθμισης. Ο αιτν ιατρικς Σλλογος Αθηνν επιδικει να ακυρωθε η υπ’ αριθμ. Υ4α/147881/25.11.2010 απφαση των Υφυπουργν Οικονομικν και Υγεας και Κοινωνικς Αλληλεγγης και κθε λλη σχετικ πρξη παρλειψη της Διοικσεως. Κρθηκε απορριπτος ο λγος ακυρσεως με τον οποο προβλλεται τι οι ρυθμσεις που περιχονται στις διατξεις των ρθρων 2 παρ. 2 και 3, 3, 4 και 5 της προσβαλλμενης απφασης, χουν τεθε καθ’ υπρβαση της παρασχεθεσης νομοθετικς εξουσιοδοτσεως, κατ παρβαση του ρθρου 43 παρ. 2 του Συντγματος. Η - με τη διταξη της παρ. 6 του ρθρου 1 του ν. 3868/2010 - παροχ εξουσιοδοτσεως προς κδοση κοινς υπουργικς αποφσεως για τη ρθμιση των ρηθντων ειδικοτρων θεμτων δεν αντιβανει στο ρθρο 43 παρ. 2 εδ. β του Συντγματος, ο δε περ του αντιθτου λγος ακυρσεως εναι απορριπτος. Επσης, η διασφλιση της αναγκαας υλικοτεχνικς υποδομς των νοσοκομειακν μονδων αποτελε απαρατητη προπθεση για την ερυθμη και αποτελεσματικ λειτουργα τους, η πρσβαση των ασθενν στην ολομερη λειτουργα των ανηκντων στο ΕΣΥ νοσοκομεων με την καταβολ εκ μρους τους αμοιβς για τις παρεχμενες ιατρικς υπηρεσες δεν προσκροει στο ρθρο 21 παρ. 3 του Συντγματος, ο δε λγος ακυρσεως με τον οποο προβλλεται το αντθετο πρπει να απορριφθε ως αβσιμος. Η διαφοροποηση δε, ως προς τις αμοιβς των ιατρν του ΕΣΥ και των ιατρν-ελεθερων επαγγελματιν, την οποα επικαλεται ο αιτν, δεν συνιστ παραβαση της αρχς της ιστητας, που θεσπζεται στο ρθρο 4 παρ. 1 του Συντγματος. Απορρπτει την ατηση ακυρσεως.

20-6-14   ΕιρΓαστονης 15/2014 : Υπερχρεωμνα φυσικ πρσωπα - Ν. 3869/10. Ρθμιση των χρεν της αιτοσας με μηνιαες καταβολς επ πενταετα - εξαρεση κριας κατοικας αυτς απ την εκποηση - ρθμιση των δσεων επ δεκαετα για τη δισωση της κριας κατοικας της με περοδο χριτος. Δεκτ η ατηση.

13-6-14  ΣτΕ (Ολ) 1901/14 : Δημσια Ραδιοτηλεραση. Κατργηση ΕΡΤ ΑΕ. Ατηση ακρωσης. Ελευθερα κφρασης και πληροφρησης - απολσεις. Απρριψη της αιτσεως ακυρσεως κατ της υπ’ αριθ. ΟΙΚ.02/11.6.2013 αποφσεως του Υφυπουργο στον Πρωθυπουργ και του Υπουργο Οικονομικν «Κατργηση της δημσιας επιχερησης “Ελληνικ Ραδιοφωνα - Τηλεραση, Αννυμη Εταιρεα” (ΕΡΤ - A.E.)». Κρση τι εναι εσφαλμνη η εκδοχ τι απ το ρθρο 15 παρ. 2 του Συντγματος προκπτει τι επιβλλεται να υπρχει δημσια ραδιοτηλεραση. (Αντθετη μειοψηφα). Κρση τι για την κδοση της προσβαλλμενης πρξης δεν απαιτετο συνυπογραφ απ τον Υπουργ Διοικητικς Μεταρρθμισης. Απορρπτει επσης, το λγο ακρωσης, τι η προσβαλλμενη πρξη δεν εναι νμιμη, διτι δεν υφστατο εξουσιοδοτικ διταξη για την κδοσ της. Περαιτρω, τα προβαλλμενα τι η προσβαλλμενη πρξη στερεται αιτιολογας, εναι απορριπτα ως απαρδεκτα. Εναι απορριπτος ως αβσιμος ο λγος ακυρσεως, με τον οποο προβλλεται παρβαση της αρχς της αναλογικτητας (ρθρο 25 παρ. 1 του Συντγματος) και υποστηρζεται τι με την προσβαλλμενη πρξη επιδιχθηκε ο εξορθολογισμς της λειτουργας του παρχου δημσιας υπηρεσας ραδιοτηλερασης με το εξαιρετικ επαχθς για την ΕΡΤ Α.Ε., το προσωπικ της και το σνολο των Ελλνων πολιτν μτρο της κατργησης αυτο. (Αντθετη μειοψηφα). Η κατργηση της ΕΡΤ Α.Ε. δεν παραβιζει το ρθρο 10 της ΕΣΔΑ. Τλος, η ΕΡΤ Α.Ε. εξαιρετο απ την εφαρμογ, τσο της Οδηγας για τις ομαδικς απολσεις, σο και του ν. 1387/1983.

6-6-14  ΣτΕ (Ολ) 1507/14 Ομολογιοχοι Ελληνικο Δημοσου - Μνημνιο - Τροποποηση επιλξιμων ττλων και αντικατσταση αυτν. Με την ατηση ακρωσης οι αιτοντες επιδικουν να ακυρωθον: α) η υπ’ αριθμ. 5/24.2.2012 πρξη του Υπουργικο Συμβουλου, β) η υπ’ αριθμ. 10/9.3.2012 πρξη του Υπουργικο Συμβουλου, γ) η υπ’ αριθμ. 2/20964/0023Α/9.3.2012 απφαση του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομικν, δ) η απ 9.3.2012 πρξη του Διοικητ της Τρπεζας της Ελλδος και κθε λλη σχετικ πρξη παρλειψη της Διοικσεως. ννομο συμφρον αιτοντων. Κρση τι οι διατξεις του ν. 4050/2012, πως θεσπσθηκαν υπ λως εξαιρετικς περιστσεις,  δεν αντιβανουν, στο σνολ τους, στα ρθρα 5 και 25 παρ. 1 του Συντγματος σε αρχς Συντγματος, του Ευρωπακο Ενωσιακο Δικαου και της ΕΣΔΑ. Συνεπς, ο σχετικς λγος ακυρσεως πρπει να απορριφθε, ως αβσιμος – Αντθετη Μειοψηφα. Επσης απορρπτει το λγο περ παραβσεως της αρχς της ιστητας, διτι στην προκειμνη περπτωση της απροπτης εξλιξης του συνλου των πιστωτικν σχσεων που απορρουν απ τις διατξεις του ν. 2198/1994 τα φυσικ πρσωπα δεν δικαιονται, βσει της αρχς της ιστητας, προνομιακ μεταχεριση ναντι των λοιπν πιστωτν του Ελληνικο Δημοσου - Αντθετη Μειοψηφα. Κρση τι η ακρωση ττλου δεν εναι απαλλοτρωση κατ την ννοια του ρθρου 17 παρ. 2 του Συντγματος, τοι απαλλοτρωση πργματος που χει περιουσιακ αξα καθ’ αυτ, στε να εξαρτται η νομιμτητα της απαλλοτρωσης απ την καταβολ πλρους χρηματικς αποζημωσης. Συνεπς, απορρπτει το σχετικ λγο ακρωσης, ως αβσιμο - Αντθετη Μειοψηφα. Τλος, κρση του Δικαστηρου, τι η περιουσιακ απλεια των αιτοντων, που προκυψε απ την εφαρμογ των διατξεων του ν. 4050/12, ως περιορισμς ενοχικο δικαιματος, ταν ιδιαιτρως σοβαρ, αλλ δεν προκπτει τι ταν απρσφορη μη αναγκαα υπρμετρη, στε να κριθε απαγορευμνη απ τα ρθρα 17 παρ. 1, 25 παρ. 1 του Συντγματος και 1 του ΠΠΠ της ΕΣΔΑ, υπ τις δεδομνες, λως εξαιρετικς περιστσεις και χριν της δισωσης της οικονομας της Ελληνικς Δημοκρατας - Αντθετη Μειοψηφα. Απορρπτει την ατηση.

30-5-14   ΣτΕ (Ολ) 1906/14 : Δημσιο - ΤΑΙΠΕΔ - Μεταββαση χωρς αντλλαγμα μετοχν ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΔΕΠΑ, ΟΛΠ, ΟΛΘ - Αντισυνταγματικτητα - Με την ατηση οι αιτοντες επιδικουν να ακυρωθε η υπ’ αριθ. 206/25.04.2012 απφαση της Διυπουργικς Επιτροπς Αναδιαρθρσεων και Αποκρατικοποισεων (ΦΕΚ Β' 1363) - ννομο συμφρον. λλειψη εννμου συμφροντος και απρριψη της ατησης των αιτοντων ως προς τις ΔΕΠΑ, ΟΛΠ, ΕΥΑΘ, ΟΛΘ. Συνδρομ, μως, εννμου συμφροντος ως προς την ΕΥΔΑΠ Α.Ε. Η παροχ υπηρεσιν κοινς ωφελεας δεν συνιστ δραστηριτητα αναπσπαστη απ τον πυρνα της κρατικς εξουσας. Η αποξνωση του Ελληνικο Δημοσου απ την πλειοψηφα του μετοχικο κεφαλαου της ΕΥΔΑΠ Α.Ε., του οποου η διατρηση εναι αναγκαα – υπ το δεδομνο νομικ καθεστς – για να μη μετατραπε η δημσια επιχερηση σε ιδιωτικ, συνιστ παρβαση των ρθρων 5 παρ. 5 και 21 παρ. 3 του Συντγματος και για τον λγο αυτ, που βασμως προβλλεται, πρπει να γνει εν μρει δεκτ η κρινμενη ατηση και να ακυρωθε η προσβαλλομνη απφαση της ΔΕΑΑ κατ το μρος της, με το οποο μεταβιβζονται στο ΤΑΙΠΕΔ και οι τελευταες μετοχς της εταιρεας που χει στην κυριτητ του το Ελληνικ Δημσιο.

20-5-14
  ΜονΠρΑθ 1584/14 : Διαθεσιμτητα υπαλλλων, με την ειδικτητα των καθαριστν σε υπηρεσες του Δημοσου. Ακυρτητα της καταγγελας. Οι ενγοντες εργζονταν επ δκα και πλον τη ως καθαριστς με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου αορστου χρνου μερικς απασχλησης, στις υπηρεσες του Υπουργεου Οικονομικν. Δυνμει της υπ' αριθμ. Δ6Α 1139968 ΕΞ2013/16.9.2013 κοινς υπουργικς απφασης καταργθηκαν λες οι οργανικς θσεις του εν λγω προσωπικο και ως αποτλεσμα οι ενγοντες τθηκαν σε καθεστς οκτμηνης διαθεσιμτητας. Στην υπ κρση περπτωση, το εναγμενο - καθ' ου κατργησε λες τις οργανικς θσεις του εν λγω κλδου, μολοντι οι θσεις αυτς δεν πλεναζαν, αλλ ταν προδλως απαρατητες για την ερυθμη λειτουργα των υπηρεσιν, η δε αντικατσταση τους απ ιδιωτικ συνεργεα καθαρισμο καθιστ τοτο προφανς. Με βση τα ανωτρω, η θση τους σε διαθεσιμτητα αντκειται στο δημσιο συμφρον κρνεται δε αποκλνουσα απ την αρχ της αναλογικτητας. Η καταγγελα της σμβασης εργασας των εναγντων εναι κυρη. Περαιτρω το Δικαστριο κρνει τι αποδεχτηκαν εξαιρετικο λγοι, απ το γεγονς τι οι ενγοντες, στην συντριπτικ τους πλειοψηφα γυνακες, στερθηκαν την μοναδικ βση βιοπορισμο τους, εν, επιπλον, πολλς εξ αυτν εναι διαζευγμνες και χουν την ευθνη ανηλκων τκνων. Δχεται την αγωγ και υποχρενει το εναγμενο να αποδχεται τις υπηρεσες των εναγντων με τα δια καθκοντα.

15-5-14  ΣτΕ (Ολ)  376/14Μεταολυμπιακς χρσεις ργων. Επκταση υπερτοπικν πλων - κατ' εξαρεση ροι δομσεως και χρσεις - απαιτσεις εκ του Συντγματος και της Οδηγας 85/337 ΕΟΚ - Επιστημονικς μελτες. Με την ατηση αυτ ζητεται η ακρωση των εμπεριεχμενων στο ΦΕΚ Α 302/24.12.2003, υπ το νδυμα νμου (3207/03, αρθ. 6), πολεοδομικν ρυθμσεων που αφορον τον χρο του ΟΑΚΑ. Με το ΡΣΑ (Ν.1515/85) προβλφθηκε η δημιουργα υπερτοπικν πλων. Εν συνεχεα, με το Ν.2730/99, προστθηκε να κατηγορα υπερτοπικν πλων περιλαμβνουσα και περιοχς στις οποες χουν χωροθετηθε ργα, η κατασκευ και λειτουργα των οποων εχε κριθε αναγκαα για την τλεση των Ολυμπιακν Αγνων και περαιτρω για την εξυπηρτηση μεταολυμπιακν χρσεων τουρισμο - αναψυχς.  Δεν συνιστ κατ' αρχην ανεπτρεπτη κατ το Σνταγμα, μεταβολ του πολεοδομικο καθεσττος της περιοχς και δε συνιστ ανεπτρεπτη υποβθμιση των ρων διαβωσης. Η υποβληθεσα επιστημονικ μελτη, μως, συνταχθεσα μνο απ αρχιτκτονες-πολεοδμους και αντιμετωπζουσα αποκλειστικς τα πολεοδομικ ζητματα, τα δε περιβαλλοντικ με ιδιατερη συντομα και μλιστα μνο ως προς το αστικ περιβλλον, κρνεται τι δεν περιχει τα, κατ τους ορισμος της οδηγας 85/337/ΕΟΚ, αναγκαα στοιχεα. Ως εκ τοτου, οι διατξεις των ρθρων 6 παρ. 1 περ. α',β',γ' και 2 του Ν. 3207/03, εναι ανσχυρες ως θεσπιθεσες κατ παρβαση των ορισμν της οδηγας 85/337/ΕΟΚ, καθς δεν εχαν προηγηθε πλρεις επιστημονικς μελτες. Δχεται την ατηση και απορρπτει τις παρεμβσεις.

15-5-14
  ΣτΕ (Γ') 280/14 : Ειδικο φρουρο – Ελληνικ Αστυνομα - Διαγωνισμς - Δερματοστιξα (τατουζ) - Διαγραφ απ τους πνακες επιτυχντων. Μνη η παρξη δερματοστιξας δεν αποτελε λγο αποκλεισμο απ την σχετικ διαδικασα επιλογς, αλλ απαιτεται αυτ να εναι και με την ενδυμασα εξωτερικ εμφανς και επ πλον οι σχετικς απεικονσεις ως εκ του περιεχομνου τους ετε να αναιρον την επιβαλλμενη απ το Σνταγμα ουδετερτητα των υπαλλλων ετε να προκαλον κατ τρπο ο οποος δεν συνδει προς την ιδιτητα και τα καθκοντ τους. Το δικσαν, λοιπν, Διοικητικ Εφετεο κρινε ως μη νμιμη την διαγραφ του εφεσβλητου απ τον πνακα επιτυχντων ειδικν φρουρν, επειδ κρθηκε ακατλληλος λγω δερματοστιξας με βση την 7002/12/1-κγ/2008 υπουργικ απφαση. Ακυρνει ως μη νομμως αιτιολογημνη την παρλειψη προσλψεως του αιτοντος - εφεσβλητου, λγω διαπστωσης παρξης δερματοστιξας, και αναπμπει την υπθεση στη Διοκηση για να κρση.


9-5-14 ΜονΠρΧαλκδας 129/14: Ασφαλιστικ μτρα  - τρπεζες - επικεμενος κνδυνος - ννοια. Η αιτοσα τρπεζα επικαλεται επικεμενο κνδυνο και ζητε να διαταχθε ως ασφαλιστικ μτρο, η εγγραφ προσημεωσης υποθκης  επ του αναφερομνου στην υπ κρση ατηση ακιντου, λλως να διαταχθε η δικαστικ μεσεγγηση του επιδκου, εκθτοντας τι υφσταται απατηση σε βρος των καθ’ ων απ σμβαση δανεου. Δεν επικαλεται συγκεκριμνα περιστατικ επικεμενου κινδνου που να δικαιολογε το αιτομενο ασφαλιστικ μτρο και ειδικτερα δεν ισχυρζεται τι οι καθ' ων με σκοπ να ματαισουν την ικανοποηση των κατ' αυτν απαιτσεων με σκοπ να ικανοποισουν απαιτσεις τρτων κατ’ αυτν, προτθενται να προβον σε μεση εκποηση και ρευστοποηση του ανωτρω επιδκου, το οποο μεταββασαν στον ανλικο υι τους. Η επκληση απ την αιτοσα για τη θεμελωση του στοιχεου του κινδνου της επισφαλος οικονομικς κατστασης των καθ' ων δεν αρκε για να δικαιολογσει τη λψη του ασφαλιστικο μτρου. Απορρπτει την ατηση.

9-5-14  ΕφΘεσ 626/14 : Σμα - Προστασα. Η ενγουσα και δη εκκαλοσα ομρρυθμη εταιρεα, διατεινομνη, τι η εκ της παρανμου παρ του εναγομνου χρησιμοποισεως του σματος της, προκαλεται σγχυση στο καταναλωτικ κοιν, ζτησε να υποχρεωθε ο εναγμενος να πασει τη χρησιμοποηση του σματος της και να παραλεπει τη χρση του στο μλλον, πως και να της καταβλει, ως χρηματικ ικανοποηση, το ποσ των 20.000 ευρ. Το Εφετεο εξαφανζει την εκκαλουμνη απφαση - κρατ την υπθεση για να ερευνηθε η νδικη αγωγ, v’ απορριφθε αυτ ως μη νμιμη κατ το αναφερμενο στη χρηματικ, λγω ηθικς βλβης, ικανοποηση της εvαγoσης,  να γνει δε μερικ δεκτ κατ τα λοιπ και ως κατ’ ουσαν βσιμη και να υποχρεωθε ο εναγμενος, με την απειλ των αναφερομνων στο διατακτικ ποινν, να πασει και να μη κνει στο μλλον χρση του επμαχου σματος.

2-5-14  ΕιρΧαλανδρου 6/14 : Ασφαλιστικ μτρα. Υπερχρεωμνα φυσικ πρσωπα. Αναστολ εκτλεσης ως την κδοση αποφσεως επ της αιτσεως του Ν.3869/10. Πιθανολογθηκε τι η αιτοσα, θα υποστε ουσιδη βλβη στα συμφροντα της αν συνεχιστε η διαδικασα της αναγκαστικς εκτλεσης σε βρος της και πλειστηριαστε η κρια κατοικα της και το αυτοκνητο της και αν δεν απαγορευτε η πραγματικ και νομικ μεταβολ της περιουσας της ως την κδοση απφασης επ της ατησης του ρθρου 4 παρ. 1 Ν. 3869/2010. Πρπει να γνει δεκτ η υπ κρση ατηση ως βσιμη.

2-5-14  ΕιρΑθ 562/Φ1922/14 : Υπερχρεωμνα φυσικ πρσωπα  - Ν.3869/10. Ρθμιση των οφειλν της αιτοσας - προσδιορισμς των μηνιαων καταβολν - εξαρεση απ την εκποηση της κριας κατοικας αυτς. Κρση περ μη εκποησης και των υπολοπων ακιντων - αγροκτημτων της, καθς και του αυτοκιντου της, αφο δεν κρθηκαν πρσφορα προς εκποηση.

7-4-14  ΣτΕ (Ολ) 1118/14 : Αυθαρετες κατασκευς. Δκη - ''Πιλτος''. Αντισυνταγματικτητα διατξεων του ρθρου 24 του ν. 4014/2011. Κρθηκαν αντισυνταγματικς οι ρυθμσεις του ρθρου 24 του ν. 4014/2011 περ αναστολς της επιβολς κυρσεων για την αυθαρετη δμηση, οι οποες κατ' ουσαν επιτρπουν την επ μακρν διατρηση κατασκευν που παραβιζουν τις εκστοτε ισχουσες πολεοδομικς διατξεις κι χουν δυσμενες περιβαλλοντικς συνπειες. Ως εκ τοτου οι εν λγω ρυθμσεις, κατ' εφαρμογ των οποων εκδθηκαν οι προσβαλλμενες αποφσεις, ρχονται σε αντθεση με το ρθρο 24 του Συντγματος. Ειδικτερες απψεις της μειοψηφας. Δεκτ η ατηση. Ακυρνει τις προσβαλλομενες πρξεις, την δεια οικοδομς και το σχετικ σμα συνχισης εργασιν, καθς δεν χουν νμιμο ρεισμα, αφο εκδθηκαν κατ' εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 24 του ν. 4014/11 (πως τροποποιθηκαν με το ν. 4030/11), οι οποες εναι ανσχυρες, ως αντισυνταγματικς.

7-4-14  ΣτΕ (Ε') 600/14ρση ρυμοτομικς απαλλοτρωσης. Με την υπ κρση ατηση, ζητεται η αναρεση αποφσεως του Διοικητικο Πρωτοδικεου Βλου, με την οποα γινε δεκτ προσφυγ των αναιρεσιβλτων και ακυρθηκε πρξη του Προσταμνου του Τμματος Πολεοδομικο Σχεδιασμο και Εφαρμογν της Διεθυνσης Περιβλλοντος και Χωροταξας της Περιφρειας Θεσσαλας, με την οποα εκδηλθηκε ρνηση της Διοικσεως να ρει ρυμοτομικ απαλλοτρωση που εχε επιβληθε σε ακνητ τους, εν εχε παρελθει μεγλο χρονικ διστημα απ την επιβολ της. Η συνταγματικς κατοχυρωμνη προστασα της ιδιοκτησας δεν επιτρπει την υπρμετρη κατ χρνο δσμευσ της, χωρς τη συντλεση της απαλλοτρωσης, βσει του ρθρου 24 του Συντγματος. Απρριψη ισχυρισμν του Δημοσου τι στο επδικο ακνητο υφστανται νμιμοι περιορισμο της κυριτητας, επειδ αυτ εμππτει εντς κηρυγμνου αρχαιολογικο χρου, και συγκεκριμνα τι πρκειται για χρο παλαιο λατομεου. Απορρπτει την ατηση αναρεσης.

4-4-14   ΔΕφΑθ 112/14Φαρμακεα - Σμβαση εκτλεσης συνταγν του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ - Παρβαση κδοσης εικονικν συνταγν - Επιβολ κυρσεων.
Με την κρινμενη προσφυγ ζητεται παραδεκτς να ακυρωθε η Γ13/189/29-9-2011 απφαση του Διοικητ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με την οποα γινε εν μρει δεκτ η απ 14-10-2010 ατηση του προσφεγοντος για την αναθερηση της Γ14/934/3-9-2010 απφασης του Διοικητ του καθο ασφαλιστικο οργανισμο και καταγγλθηκε οριστικς η σμβαση εκτλεσης συνταγν του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που εχε συναφθε ανμεσα στον προσφεγοντα φαρμακοποι και το καθο, για παρβαση των διατξεων της φαρμακευτικς νομοθεσας. Κρθηκε τι ο προσφεγων φαρμακοποις υππεσε στις αποδιδμενες παραβσεις της εκτλεσης εικονικν συνταγν, ενεργντας κατ παρβαση του Κανονισμο Φαρμακευτικς Περθαλψης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Κυρσεις. Προσωρινς αποκλεισμς του φαρμακεου του προσφεγοντος απ την εκτλεση των συνταγν του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για ξι μνες. Δεκτ εν μρει η προσφυγ.

3-4-14  ΣτΕ (ΕπΑν) 59/14 :  Μηνιαο ριο συνταγογρφησης αν ιατρ - ΕΟΠΥΥ -Γενσημα φρμακα - Περιορισμς της φαρμακευτικς δαπνης. Ατηση του Ιατρικο Συλλγου Αθηνν, που επιδικει να ανασταλε η εκτλεση: 1) της υπ’ αριθμ. οικ.3457/14.1.2014 απφασης του Υπουργο Υγεας, 2) της υπ’ αριθμ. 433/7.1.2014 απφασης του Προδρου του Εθνικο Οργανισμο Παροχς Υπηρεσιν Υγεας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και κθε λλης σχετικς πρξης της Διοικσεως. Κατ την κρση της Επιτροπς η προσβαλλμενη ρθμιση καθιερσεως του μηνιαου ορου 80%, παρ την ελογη, κατ’ αρχν, επιδωξη του Κρτους για περαιτρω μεωση της φαρμακευτικς δαπνης, ενψει της προβληματικς καταστσεως των οικονομικν του δεδομνων και των δυνατοττων του, δναται να οδηγσει σε υποβιβασμ του επιπδου παροχς των υπηρεσιν υγεας προς τους πολτες, ενψει των εμποδων που συνεπγεται η εφαρμογ του ως νω μτρου για τους θερποντες ιατρος στον τομα των φαρμκων. Κατπιν σταθμσεως αφ’ ενς του δημοσου συμφροντος που συνσταται στη μεωση της δημσιας δαπνης για την υγεα και αφ’ ετρου του δημοσου συμφροντος που επιβλλει την αποτροπ πιθανολογομενης βλβης της υγεας των πολιτν, η Επιτροπ κρνει τι συντρχει λγος να ανασταλε η εκτλεση των προσβαλλμενων πρξεων μχρι τη δημοσευση οριστικς αποφσεως του Δικαστηρου επ της εκκρεμος αιτσεως ακυρσεως.

2-4-14  ΣτΕ (Στ') 366/14 : Οφειλς προς το Δημσιο - Κατσχεση εις χερας τρτου - Μη κοινοποηση στον οφειλτη του Δημοσου της εκθσεως κατσχεσης - Ζτημα αντισυνταγματικτητας. Περπτωση παρακρτησης ποσο συντξεως γρατος απ λογαριασμ τραπζης του αναιρεσιβλτου, χωρς να του χει κοινοποιηθε η κθεση κατασχσεως. Τθεται ζτημα συνταγματικτητας για την παρλειψη κοινοποισεως στον οφειλτη του Δημοσου της κθεσης αναγκαστικς κατσχεσης εις χερας τρτου.Το Πρωτοβθμιο δικαστριο, πως και το Εφετεο, κριναν τι η κθεση αναγκαστικς κατασχσεως εις χερας τρτου και εις βρος οφειλτου του Δημοσου, πρπει να κοινοποιεται και στον καθ’ ο η εκτλεση, οτως στε αυτς να δυνηθε να στραφε με τα νδικα μσα που του παρχει ο νμος κατ της οικεας πρξεως, εφ’ σον ο οφειλτης επικαλεσθε το γεγονς της μη εγκαρου περιελεσεως εις γνση του του περιεχομνου αυτς. Εν ψει της σπουδαιτητας του ζητματος το Τμμα κρνει τι η υπθεση πρπει να παραπεμφθε στην επταμελ σνθεση προς επλυση.

2-4-14  ΣτΕ (Ολ) 1117/14 : PSI - Ομολογιοχοι - Ανταλλαγ ττλων κδοσης Ελληνικο Δημοσου - Μεωση δημσιου χρους. Ατηση ακρωσης - Προστασα περιουσας – Συνταγματικς αρχς της αναλογικτητας και ιστητας. Απρριψη ατησης ακρωσης κατ πρξεων που εκδθηκαν με ρεισμα τις διατξεις του ρθρου πρτου του Ν. 4050/12 και προβλπουν την ανταλλαγ ττλων εκδσεως εγγυσεως του Ελληνικο Δημοσου ιδιωτν πιστωτν, με νους ττλους, με σκοπ να μειωθε ο δημσιο χρος (PSI). ννομο συμφρον σωματεου, που χει συσταθε στη Γερμανα και εναι κτοχος ομολγου εκδσεως του Ελληνικο Δημοσου. Κρθηκε τι οι προσβαλλμενες πρξεις δεν αντκεινται στην αρχ της ιστητας, στα ρθρα 5 και 25 παρ. 1 Συντ. και στις αρχς του Ενωσιακο Δικαου και της ΕΣΔΑ (Αντθετη μειοψηφα). Επσης, οι εν λγω διατξεις του ν. 4050/2012 θεσπσθηκαν υπ λως εξαιρετικς περιστσεις, τοι προ του κινδνου στσης πληρωμν και κατρρευσης της εθνικς οικονομας λγω των ιδιαιτρως δυσμενν συνθηκν. Απρριψη και της αιτασης τι οι προσβαλλμενες πρξεις θγουν περιουσιακς φσεως δικαιματα που προστατεονται με το ρθρο 17 Συντγματος και το ρθρο 1 του Πρτου Πρσθετου Πρωτοκλλου της ΕΣΔΑ (Αντθετη μειοψηφα). Κρση τι δεν συντρχει νμιμος λγος υποβολς στο Δικαστριο της Ευρωπακς νωσης (ΔΕΕ) προδικαστικο ερωτματος επ των ζητημτων που τθενται με τις διατξεις του ν. 4046/2012 και του ν. 4050/2012, οτε λλωστε ζητεται τοτο απ τους αιτοντες (Αντθετη μειοψηφα). Τλος, αβασμως προβλλεται με την κρινμενη ατηση τι τα επμαχα ομλογα των αιτοντων εμππτουν στις προστατευτικς διατξεις της διεθνος συμφωνας Ελλδας και Γερμανας ''περ προαγωγς και αμοιβαας προστασας επενδυομνων κεφαλαων''και τι με τις προσβαλλμενες πρξεις παραβισθηκε το προβλεπμενο απ τις διατξεις αυτς δικαωμ τους για προηγομενη, δικαστικς καθοριζομνη, αποζημωση. Απρριψη της αιτσεως ακυρσεως.

31-3-14  ΣτΕ (Ολ) 1116/14 : PSI - Ομολογιοχοι - Ανταλλαγ ττλων κδοσης Ελληνικο Δημοσου - Μεωση δημσιου χρους. Ατηση ακρωσης - Προστασα της περιουσας - Αρχ αναλογικτητας και ιστητας - Συνταγματικτητα.
Απρριψη ατησης ακρωσης κατ πρξεων που εξεδθησαν σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου πρτου (παρ.1-11) του ν.4050/2012 «Καννες τροποποισεως ττλων, εκδσεως εγγυσεως του Ελληνικο Δημοσου, με συμφωνα των Ομολογιοχων» (Α63). Κρθηκε τι ο σκοπς των διατξεων του ρθρου πρτου του ν. 4050/2012, δεν αντκειται στα ρθρα 5 και 25 παρ. 1 Συντ. και στις Συνταγματικς αρχς, του Ενωσιακο Δικαου και της ΕΣΔΑ (Αντθετη μειοψηφα). Επσης, δεν θγονται, απ τις προσβαλλμενες πρξεις, τα περιουσιακς φσεως δικαιματα  (ρθρο 17 του Συντγματος και το ρθρο 1 του Πρτου Πρσθετου Πρωτοκλλου της ΕΣΔΑ) - Αντθετες μειοψηφες.

24-3-14  ΜονΠρΠρβεζας 117/14 : Σχολικο φλακες - Διαθεσιμτητα - Κατργηση θσεων - ρθρο 80 του ν.4172/13 - Αντισυνταγματικτητα.
Η θση σε διαθεσιμτητα σχολικν φυλκων λγω κατργησης των οργανικν τους θσεων, που επιτσσουν οι ρυθμσεις του ρθρου 80 του Ν.4172/13, χωρς να προηγηθε αντικειμενικ και αξιοκρατικ διαδικασα αξιλογησης, αντιστρατεονται τις αρχς της αναλογικτητας, της αξιοκρατας και της διοικητικς αυτοτλειας των ΟΤΑ, αλλ και την ΕΣΔΑ. Επσης, προσβλονται τα συνταγματικ κατοχυρωμνα δικαωματα (ρθρο 2 παρ.1, 4 παρ. 5, 22 παρ.1,4 και 106 παρ.1 του Συντ.) που επιβλλουν το σεβασμ και την προστασα της ανθρπινης αξιοπρπειας. Συνεπς, η ενργεια του εναγομνου Δμου να θσει σε διαθεσιμτητα τις ενγουσες συνιστ μονομερ βλαπτικ μεταβολ των εργασιακν τους ρων. Δχεται την αγωγ. Αναγνωρζει παρνομη και καταχρηστικ την νταξη των εναγουσν σε καθεστς διαθεσιμτητας και την περικοπ του μισθο τους. Υποχρενει τον εναγμενο Δμο να αποδχεται τις υπηρεσες τους με τους διους ρους και με την καταβολ των πλρων αποδοχν τους, πως σχυαν πριν τεθον σε καθεστς διαθεσιμτητας και καταδικζει αυτν σε χρηματικ ποιν ποσο εκατ (100.00) ευρ για κθε ημρα ρνησης αυτο να αποδχεται τις υπηρεσες εκστης των εναγουσν. Προσωριν εκτελεστ η απφαση.

20-3-14   ΣτΕ (Ολ) 986/14 : Πολτεκνοι - Εισαγωγ στην τριτοβθμια εκπαδευση - Υπουργικ απφαση Φ.253/67430/Β6/15.6.2011 - Αντισυνταγματικτητα. Το ρθρο 2 παρ. 2 γ περπτωση ιι αα του ν. 2525/1995, πως ισχει μετ τις μεταβολς που επφερε το ρθρο 59 παρ. 11 του ν. 3966/2011, το οποο εισγαγε παρκκλιση απ το γενικ σστημα εισαγωγς στην τριτοβθμια εκπαδευση με την πρβλεψη της σστασης θσεων, οι οποες καταλαμβνονται μνο απ υποψφιους που χουν την ιδιτητα του μλους πολτεκνης οικογνειας, αντκειται στις αρχς της ιστητας και της αξιοκρατας, σμφωνα με τις οποες επιβλλεται η εισαγωγ στην τριτοβθμια εκπαδευση με κριτρια αμιγς ακαδημακ, Αντθεση προς τα ρθρα 4 παρ. 1, 5 παρ. 1 και 16 Συντ. Αντθετες μειοψηφες. Απρριψη της ατησης για την ακρωση της προσβαλλμενης υπουργικς απφασης που εκδθηκε με ρεισμα την παραπνω αντισυνταγματικ διταξη, καθ μρος ζητεται απ τους αιτοντες, τκνα πολυτκνων οικογενειν,  τοι κατ το μρος, που τθενται περιορισμο (γεωγραφικς, εισοδηματικς, ηλικιακς κ.λ.π.) στην διεκδκηση απ αυτος των επιπλον θσεων εισακτων ειδικν κατηγοριν. 

18-3-14
   ΣτΕ (Δ') 675/14 και 676/14 : Φαρμακεα. Ωρριο λειτουργας. Εφημερες - Περ καθορισμο των χρονικν ορων λειτουργας και του αριθμο των εφημερευντων φαρμακεων - Απφαση ΔΥΓ3(β)/Γ.Π. οικ. 109282/7.10.2011 του Υπουργο Υγεας και Κοινωνικς Αλληλεγγης. Δλωση νταξης φαρμακοποιο στο «διευρυμνο» ωρριο λειτουργας - απρριψη απ το οικεο Φαρμακευτικ Σλλογο. Ατηση ακρωσης. Ο Φαρμακευτικς Σλλογος αποτελε ργανο διοικσεως νομικο προσπου δημοσου δικαου κι χει υποχρωση συμμορφσεως και εφαρμογς των καννων δικαου που καθορζουν τις αρμοδιτητς του και, συνεπς, και των διατξεων εκενων της ΔΥΓ3(β)/Γ.Π.οικ.109282/7.10.2011 υπουργικς αποφσεως. Δεκτς οι αιτσεις.

13-3-14  Γνωμ ΑρΠγου 1/14 : Διαδικασα ρσης του τραπεζικο απορρτου κατ την διενργεια φορολογικν ελγχων. Για την παροχ στοιχεων σε εντεταλμνους υπαλλλους του Υπουργεου Οικονομικν και την ρση του τραπεζικο απορρτου, ταν διενεργονται λεγχοι για τον προσδιορισμ, βεβαωση και εσπραξη εσδων του δημοσου, ακολουθεται η διαδικασα του ρθρου 15 παρ.3 του Ν. 4174/2013 και χι οι διατξεις του κατηργημνου πλον ρθρου 66 παρ.1 του Ν. 2238/1994, πως αυτς σχυαν μετ την συμπλρωσ τους με τις διατξεις του ρθρου 8 παρ.2 του Ν. 3943/2011.

10-3-14  ΣτΕ (Ολ) 520/14 : Ενιαο Τλος Ακιντων (Ε.Τ.ΑΚ.) - Απαλλαγς - Πολεοδομικ δσμευση ακιντου.Κρθηκε τι το νδικο οικπεδο,εξακολουθντας κατ το χρνο της φορολογας (2009) να εναι ρυμοτομικ δεσμευμνο ως κοινχρηστος χρος, και μλιστα επ ιδιατερα μακρ διστημα, παρ τη δικαστικ διγνωση της ρσης της σχετικς απαλλοτρωσς του και την επσης δικαστικ ακρωση της ρνησης της Διοκησης να προβε στον αντστοιχο πολεοδομικ αποχαρακτηρισμ του, εμππτει στην κατηγορα των ακιντων εκενων, των οποων η αναγκαστικ απαλλοτρωση χει οδηγσει, με ενργειες τις Διοικσεως, σε αδυναμα χρσης και κρπωσης, σμφωνα με τον προορισμ τους, και τα οποα, ως εκ τοτου, εξαιρονται απ το ενιαο τλος ακιντων και την κτακτη εισφορ των νμων 3634/2008 και 3808/2009, αντιστοχως.

4-3-14 ΣτΕ (Β')  761/14 : Επλυση ζητημτων σχετικν με την ερμηνεα διατξεων του Κδικα Διοικητικς Δικονομας, πως τροποποιθηκε με  το  ν. 3900/2010, μετ απ υποβολ προδικαστικν ερωτημτων.

28-2-14  ΑρΠγος (Δ') 30/14 : Αφλακτες σιδηροδρομικς διαβσεις - ατχημα. Υπαιτιτητα. Αναρεση - αριθμς 19 του ρθρου 559 ΚΠολΔ.
Σγκρουση σιδηροδρομικς αμαξοστοιχας με γεωργικ ελκυστρα σε ισπεδη σιδηροδρομικ διβαση χωρς κινητ φργματα με συνπεια το σοβαρ τραυματισμ (αναπηρα σε ποσοστ 100%) του οδηγο του γεωργικο ελκυστρα που δισχισε τη σιδηροδρομικ γραμμ χωρς να επιδεξει την απαιτομενη σνεση.Το Εφετεο Θεσσαλονκης με την υπ'αριθμ. 251/12 απφαση του κρινε την αποκλειστικ υπαιττητα του οδηγο - ενγοντα για τον βαρ τραυματισμ του. Το Εφετεο μως, διλαβε στην απφαση του ανεπαρκες αιτιολογες ως προς το ουσιδες ζτημα της αποκλειστικς υπαιτιτητας που καθιστον ανφικτο τον λεγχο του Αρεου Πγου περ την ορθ μη εφαρμογ των διατξεων του ουσιαστικο δικαου. Ειδικτερα, δχθηκε τι ουδεμα υπαιτιτητα  περ την πρκληση του νδικου ατυχματος βαρνει τον αναιρεσβλητο Οργανισμ κατοι εχε παραλεψει να εγκαταστσει στην ισπεδη σιδηροδρομικ ως νω διβαση κινητ φργματα,  χωρς να  διευκρινζει  αν η ως νω διβαση εξαιρθηκε της τοποθτησης κινητν φρακτν με σχετικ απφαση του αρμδιου Υπουργο. Δεκτς ο μοναδικς λγος αναιρσεως με τον οποο προσπτεται στην προσβαλλμενη απφαση η πλημμλεια απ τον αριθμ 19 του ρθρου 559 ΚΠολΔ. Αναιρε την υπ'αριθμ. 251/12 απφαση του Εφετεου Θεσσαλονκης και παραπμπει την υπθεση προς περαιτρω εκδκαση στο διο Εφετεο.

28-2-14  ΑρΠγος (ΟλΠοιν) 1/14  : Εγκλματα φοροδιαφυγς - Εφαρμογ του ρθρου 3 παρ. 2 εδ. θ ν. 3943/2011 και για εκκρεμες υποθσεις για σες δεν χει κινηθε ακμη ποινικ δωξη. Επιτρεπτ η αναδρομικτητα της διατξεως αυτς (ως δικονομικς). Το Συμβολιο Πλημμελειοδικν Αθηνν ορθς, κρινε τι οι δυσμενστερες για τον κατηγορομενο προποθσεις για την σκηση ποινικς διξεως για τα εγκλματα κακουργηματικς φοροδιαφυγς, που θεσπστηκαν με τη διταξη του ρθρου 3 παρ. 2 εδ. θ του ν. 3943/2011, με την οποα αντικαταστθηκε αυτ του ρθρου 21 παρ. 2 εδ. α περ. αα του ν. 2523/1997, χουν εφαρμογ και επ εγκλημτων που φρονται τι τελσθηκαν πριν απ την ναρξη ισχος του τελευταου νμου, με το να απορρψει δε, κατπιν της κρσες του αυτς, την ατηση - προσφυγ του προσφεγοντος - κατηγορουμνου για ακρωση της ποινικς διξεως, σον αφορ το γκλημα της φοροδιαφυγς, η οποα ασκθηκε με βση την ως νω διταξη του ν. 3943/2011, δεν υπερβη αρνητικ την εξουσα του. Επομνως, ο, απ το ρθρο 484 παρ. 1 στοιχ. στ του ΚΠοινΔ, μοναδικς λγος αναιρσεως, με τον οποο υποστηρζονται τα αντθετα, εναι αβσιμος. Απρριψη της αιτσεως.

19-2-14 ΑρΠγος (Δ') 293/14 : ΕΕΤΗΔΕ - (χαρτσι ΔΕΗ). Αντισυνταγματικτητα ρθμισης. Προστασα καταναλωτν. Δικαιοδοσα πολιτικν δικαστηρων. Μειοψηφα. Παραπομπ στην Ολομλεια.
Η κρινμενη διαφορ εναι ιδιωτικο δικαου και υπγεται στη δικαιοδοσα των πολιτικν δικαστηρων - ρθρο 559 αρ.4 ΚΠολΔ. Ο επιβληθες με το ρθρο 53 του Ν. 4021/2011 φρος ακνητης περιουσας επ των ηλεκτροδοτομενων δομημνων επιφανειν αντκειται στο Σνταγμα και συγκεκριμνα στα ρθρα 2 παρ. 1 και 4, 4 παρ.1 και 5, 20 παρ.1, 21 παρ.1 και 78 παρ.1 και 4 του Συντγματος, καθς και στο ρθρο 1 του Πρτου Προσθτου Πρωτοκλλου της ΕΣΔΑ. Το σστημα δε, βεβαωσης του φρου, που ανατθεται σε νομικ πρσωπα ιδιωτικο δικαου, αντκειται στις διατξεις των ρθρων 1 παρ. 3 και 26 του Συντγματος. Μειοψηφα δο μελν. Παραπομπ στην Ολομλεια.

17-2-14  ΣτΕ (Β') 4555/13 Ειδικ τλος για τη μεωση εκπομπν αερων ρπων (ΕΤΜΕΑΡ) - ρθρο 143 παρ. γ' του Ν. 4001/11 - Αντισυνταγματικτητα.
Το ΕΤΜΕΑΡ αποτελε φρο και δεν χει το χαρακτρα ανταποδοτικο τλους. Η διταξη του ρθρου 143 παρ. 2 περ. γ του Ν. 4001/2011, η οποα, αφενς, αναθτει στον Υπουργ ΠΕΚΑ να ορσει τη μεθοδολογα διαμρφωσης του ψους του και, αφετρου, παρχει εξουσιοδτηση στη ΡΑΕ να καθορσει το συντελεστ του (μοναδιαα χρωση) αν κατηγορα βαρυνμενων καταναλωτν, αντκειται στο ρθρο 78 παρ. 4 του Συντγματος.Επομνως, η 323/9.7.2013 απφαση της ΡΑΕ, ως προς το σκλος της περ καθορισμο του συντελεστ του ΕΤΜΕΑΡ για τους πελτες οικιακς χρσης χαμηλς τσης, εναι παρνομη, ως ερειδμενη σε αντισυνταγματικ διταξη νμου. Παραπομπ στην Ολομλεια του ΣτΕ.

5-2-14  ΣτΕ (Γ') 213/14 : Υπρβαση ελογης διρκειας διοικητικς δκης - Ατηση για δκαιη ικανοποηση ηθικς βλβης. Το χρονικ διστημα που διρκησε η εκδκαση της υποθσεως του αιτοντος - ο οπιος επδειξε πσα επιμλεια -, τοι οκτ τη, δο μνες και μα ημρα για να βαθμ δικαιοδοσας, δεν ικανοποιε τις απαιτσεις της «ελογης διρκειας» της δκης, κατ την ννοια του ρθρου 57 του ν. 4055/2012, οτε λλωστε τις απαιτσεις της «λογικς προθεσμας», κατ την ννοια του ρθρου 6 παργραφος 1 της ΕΣΔΑ. Η καθυστρηση αυτ προκλεσε στον αιτοντα ηθικ βλβη, λγω της ταλαιπωρας, της αβεβαιτητας και της αγωνας για την κβαση της υποθσεως του, για την αποκατσταση της οποας παρσταται δικαιολογημνη η επιδκαση ελογου χρηματικο ποσο ως δκαιη ικανοποησ του. Επιδικζει στον αιτοντα το ποσ των πντε χιλιδων εξακοσων (5.600) ευρ για ηθικ βλβη. Δχεται εν μρει την κρινμενη ατηση.

5-2-14 ΣτΕ (Ολ) 229/14 : δεια ιδρσεως Φαρμακεου - Πληθυσμιακ κριτρια - Συνταγματικτητα. Το θεσπισθν με το ρθρο 2 του ν. 1963/1991, πως αντικαταστθηκε με το ρθρο 13 παρ. 1 του ν. 3457/2006, πληθυσμιακ κριτριο για την χοργηση αδεας ιδρσεως φαρμακεου, συνεπγεται περιορισμ χι απλς στην σκηση, αλλ και στην πρσβαση στο ελεθερο επγγελμα του φαρμακοποιο. Επεβλθη μως, προς εξυπηρτηση σκοπν, οι οποοι συνιστον επιτακτικος σκοπος δημοσου συμφροντος στα πλασια του ρθρου 21 παρ. 3 του Συντγματος. Κρση τι τα πληθυσμιακ κριτρια δεν αντκεινται στο ρθρο 5 παρ. 1 Συντ., οτε στην κατοχυρομενη απ το ρθρο 25 παρ. 1 εδ. δ Συντγματος αρχ της αναλογικτητας. Απορρπτει την ατηση.

3-2-14 ΜονΠρΘεσ 131/14 : Ασφαλιστικ μτρα - Εγγραφ προσημεωσης υποθκης. Διρρηξη καταδολιευτικς δικαιοπραξας.
Η αιτοσα, επικαλομενη επικεμενο κνδυνο, ζητε να διαταχθε, ως ασφαλιστικ μτρο η εγγραφ προσημεωσης υποθκης επ ακιντου, που μως η 1η των καθν και οφειλτρια, χει δη μεταβιβσει με συμβλαιο γονικς παροχς στην κρη της (2η των καθν), μεταββαση που, πως ισχυρζεται η ενγουσα γινε καταδολιευτικ. Κρση οτι δεν εναι κατ νμο δυνατ η εγγραφ προσημεωσης επ του επμαχου ακιντου, για τους λγους που αναπτχθηκαν στη νομικ σκψη. Απορρπτει την ατηση.

23-1-14  ΕιρΛιβ 71/13ΕιρΑθ 1046/Φ1164/13, ΕιρΑθ 1047/Φ1165/13, ΕιρΑθ 1017/Φ1430/13 : Υπερχρεωμνα φυσικ πρσωπα - Ν. 3869/10. Δικαστικς αποφσεις υπαγωγς των αιτοντων στις ρυθμσεις του Ν. 3869/10 - καθορισμς μηνιαων καταβολν και εξαρεση απ την εκποηση της κριας κατοικας.

22-1-14   ΣτΕ (Ολ) 29/14 : Φορολογα εισοδματος - Μλη ΔΕΠ ΑΕΙ- Πγια μηνιαα αποζημωση για δημιουργα και ενημρωση βιβλιοθκης και για συμμετοχ σε συνδρια - Αντισυνταγματικτητα ρθμισης. 
Η αναιρεσιβαλλμενη απφαση αφο λαβε υπψη τι η πγια μηνιαα αποζημωση για δημιουργα και ενημρωση βιβλιοθκης και για συμμετοχ σε συνδρια χορηγεται στα μλη του διδακτικο και ερευνητικο προσωπικο των ΑΕΙ για την κλυψη των δαπανν, στις οποες αυτ υποβλλονται για τη δημιουργα και διαρκ ενημρωση βιβλιοθκης, καθς και για τη συμμετοχ σε επιστημονικ συνδρια, οι οποες, εναι απαρατητες για τη διαρκ επιστημονικ τους ενημρωση, κρινε τι η εν λγω παροχ χει αποζημιωτικ χαρακτρα, το δε ψος της δεν υπερβανει το κατ κοιν περα ελογο μτρο, και, ως εκ τοτου, δεν αποτελε φορολογητο εισδημα κατ την ννοια του ρθρου 78 παρ.1 του Συντγματος και του ρθρου 4 παρ.1 του Κδικα Φορολογας Εισοδματος. Η κρση αυτ εναι νμιμη, πρπει δε να απορριφθον ως αβσιμοι οι περ του αντιθτου λγοι αναιρσεως.

22-1-14  ΣτΕ (Δ') 3302/13 : Μονομερς τροποποηση απ τη Διοκηση τιμν ναλων οικονομικν θσεων στις ακτοπλοκς συγκοινωνες., Ατηση ακυρσεως κατ της υπ' αριθμ. 3321.1.1./01/04/16.7.2004 κοινς αποφσεως των Υπουργν Εμπορικς Ναυτιλας και Αιγαου και Νησιωτικς Πολιτικς περ καθορισμο ανωττων επιτρεπομνων τιμν ναλων στην ακτοπλοα. Σμφωνα με το ρθρο 4 παρ. 1 και 2 του Κανονισμο 3577/92/ΕΟΚ, η συγκρτηση των τιμν των ναλων, σε εππεδο ελογο και προσιτ στο ευρ κοιν, σε λες τις τακτικς γραμμς απ και προς τα νησι καθς και μεταξ τους, επιβλλεται απ  το δημσιο συμφρον. Απρριψη της αιτσεως ακυρσεως ναυτιλιακς εταιρεας κατ πρξεως του Υπουργο Εμπορικς Ναυτιλας, με την οποα γινε δεκτ δλωσ της περ δρομολογσεως πλοου της, κατπιν τροποποισεως, μως, απ τη Διοκηση του δηλωθντος απ αυτν πνακα ναλων, κατ το μρος που περιελμβανε τιμς υψηλτερες των επιτρεπομνων.

16-1-14  ΔΕφΑθ  729/13: Διαθεσιμτητα δημοσων υπαλλλων - εκπαιδευτικο  - Κατργηση συγκεκριμνων θσεων προσωπικο της  δευτεροβθμιας εκπαδευσης - Ν.4172/13.
Ατηση αναστολς εκτλεσης της υπ'αριθμ. 106520/Δ2/31.7.2013 διαπιστωτικς πρξης του Υπουργο Παιδεας και Θρησκευμτων, με ττλο «Διαπστωση κατργησης θσεων κατ κλδο και κατηγορα του προσωπικο της Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης και διαθεσιμτητα του εκπαιδευτικο προσωπικο των καταργουμνων ειδικοττων, απ την 22η Ιουλου 2013, σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 82 του ν. 4172/2013 και της υποπαραγρφου Ζ.2. της παραγρφου Ζ' του ρθρου πρτου του ν. 4093/2012. ''Μνημονιακς'' υποχρεσεις της χρας. Κρση περ μη συνδρομς λγων εξαιρετικς και μη επανορθσιμης βλβης για την αναστολ της προσβαλλμενης πρξης. Απορρπτει την ατηση.

10-1-14  ΜονΠρΑθ 3151/13 : Τροχαο ατχημα - Επικουρικ Κεφλαιο  - Συνταγματικτητα του Ν.4092/12. Προκληση ατυχματος λγω αφνδιου ελιγμο του πρτου εναγομνου με συνπεια τον αποκλεισμ της δυναττητας οποιασδποτε αποφευκτικς ενργειας απ τον τρτο εναγμενο και την παρσυρση του ενγοντος μοτοσυκλετιστ, ο οποος υπστη σωματικς βλβες και υλικς ζημες. νσταση συντρχοντος πτασματος του ενγοντος λγω λλειψης κρνους. Αποκλειστικ υπαιτιτητα του πρτου εναγομνου. Ασφλιση αυτοκιντων - ανκληση δειας ασφαλιστικς εταιρας - ευθνη Επικουρικο Κεφαλαου - εφαρμογ του Ν.4092/12 περ των μτρων εξασφλισης της βιωσιμτητας του οργανισμο - Κρση περ συνταγματικτητας του νμου - οριακς ο δικαστικς λεγχος ως προς την παρξη δημοσου συμφροντος - λεγχος στην ουσα της κατ περπτωση εφαρμογς του - η αναδρομικ ισχς του Ν .4092/12 δεν αντκειται στο Σνταγμα την ΕΣΔΑ. Εν μρει δεκτ η αγωγ.

10-1-14  EιρΠατρ 216/13 : Υπερχρεωμνα φυσικ πρσωπα - Ν.3869/10. Παρσταση χωρς δικηγρο. Ορισμς μηδενικν καταβολν. Η υπαγωγ στο ν. 3869/2010 αποτελε διαδικασα ρθμισης της προσωπικς κατστασης του οφειλτη. Συνεπς, δεν εφαρμζεται το ριο των 12.000 € του αρ. 94 Κ.Πολ.Δ. και εναι δυνατ αυτοπροσπως απ τον διο τον αιτοντα/οφειλτη η κατθεση της ατησης και η παρσταση στο Ειρηνοδικεο χωρς πληρεξοσιο δικηγρο. Η υπαγωγ στο αρ. 8 παρ. 5 ν. 3869/2010 εναπκειται στην διακριτικ ευχρεια του δικαστ και το ατημα του οφειλτη περ ρθμισης των χρεν με μηνιαες καταβολς μπορε να οδηγσει και σε επιλογ του δικαστ για μηδενικς καταβολς.

30-12-13 ΕισΕφΘεσ Πρισμα-Αναφορ της 14.10.2013 : Προστασα προσωπικτητας. Προποθσεις λψης και εξτασης γενετικο υλικο (DNA). Ευασθητα προσωπικ δεδομνα.

30-12-13 ΜονΠρΘεσ 20987/13 :  Μτρα εξυγανσης πιστωτικν ιδρυμτων. Εκκρεμες δκες. Διαφορ απ σμβαση μσθωσης που συνψε η εναγμενη τραπεζικ εταιρα ως μισθωτς. Προς εξυγανση της εναγομνης συστθηκε μεταβατικ πιστωτικ δρυμα και μεταβιβστηκαν σ' αυτ τα περιουσιακ στοιχεα της εναγομνης, καθς και οι ννομες σχσεις που πηγζουν σχετζονται με συμβσεις μσθωσης ακνητης περιουσας, στις οποες υποκαθσταται πλρως το νο μεταβατικ πιστωτικ δρυμα. Η συζτηση πρπει να κηρυχθε απαρδεκτη, προκειμνου να κλητευθε το μη κλητευθν παθητικ νομιμοποιομενο πλον για την επδικη ννομη σχση, νο μεταβατικ πιστωτικ δρυμα, δεδομνου τι η παροσα εκκρεμς δκη συνεχζεται πλον απ το τελευταο, χωρς διακοπ της δκης και χωρς να απαιτεται δλωση για την επανληψ της. 

20-12-13
  ΣτΕ (Δ') 2979/13Δημσιες συμβσεις - ΜΜΕ - ασυμββαστες ιδιτητες του Ν.3021/02 - Εθνικ Συμβολιο Ραδιοτηλερασης. Κρση περ αντισυνταγματικτητας,  Κατ τα ρθρα 2 και 3 του ν. 3021/2002 καθιερθηκε γενικ και απλυτη απαγρευση σναψης δημοσων συμβσεων με φυσικ νομικ πρσωπα, των οποων οι ιδιοκττες, βασικο μτοχοι, εταροι και διευθυντικ στελχη εναι ιδιοκττες, βασικο μτοχοι, εταροι και διευθυντικ στελχη επιχειρσεων μσων ενημρωσης, καθς και τα πρσωπα που χουν συγγενικ σχση με τα πραναφερθντα, πως αυτ προσδιορζονται επακριβς στις διατξεις του Ν.3021/02. Πρξη του Αντιπροδρου του Εθνικο Συμβουλου Ραδιοτηλερασης, με την οποα δεν χορηγθηκε στην αιτοσα το πιστοποιητικ με την αιτιολογα τι γι’ αυτ συντρχουν οι ασυμββαστες ιδιτητες, οι οποες προβλπονται στο ρθρο 3 του ν. 3021/2002. Δεκτ η ατηση ακρωσης της πρξης του Αντιπροδρου του Εθνικο Συμβουλου Ραδιοτηλερασης. Κρθηκε τι η προσβαλλμενη πρξη εξεδθη κατ τις διατξεις του ν. 3021/2002 που κρθηκαν ως αντισυνταγματικς χωρς να ερευνηθε αν η αιτοσα εταιρα προβη σε παρνομη αθμιτη ενργεια προκειμνου να επιτχει την ανθεση σε αυτν της επδικης διοικητικς σμβασης.

13-12-13   Ειρρτας 324/13 : Τρπεζες - συμβσεις καταναλωτικν προντων και επιτκια αυτν. Ανακοπ κατ διαταγς πληρωμς.  λη τη διρκεια της ισχος της επμαχης πστωσης υπρχε ουσιδης διαφορ μεταξ δικαισπρακτικο και τραπεζικο επιτοκου. Ο υπολογισμς των επιτοκων της επδικης σμβασης σε ποσοστ αντερο του εξωτραπεζικο επιτοκου εναι μη νμιμος και προσκροει στη διταξη του ρθρου 281 ΑΚ σε συνδυασμ με τις διατξεις του ρθρου 2 του ν. 2251/1994.Πρπει, λοιπν, να γνει εκ νου υπολογισμς των τκων που συμπεριλαμβνονται στην απατηση της καθ' ης με βση τα μικρτερα επιτκια που σχυαν κατ τη διρκεια της λειτουργας της επδικης σμβασης. Ακρωση της διαταγς πληρωμς.

13-12-13  ΣτΕ (ΕΑ) 475/13Ασφαλιστικ μτρα - Παρβολο - Η πρβλεψη απ το ρθρο 74 παρ.1 Ν.4146/13 του αναλογικο παραβλου, ως προπθεση της ασκσεως της αιτσεως ασφαλιστικν μτρων συνιστ θεμιτ περιορισμ του δικαιματος παροχς προσωρινς δικαστικς προστασας. Ο καθορισμς του ψους του παροβλου στο ποσοστ του 1% της προπολογσθεσας αξας της συμβσεως (με αντατο ριο τις 50,000) εναι ελογο και δεν ρχεται σε αντθεση με την αρχ της αναλογικτητας. Επσης, η επμαχη ρθμιση του ρθρου 74 παρ.1 Ν.4146/13, οτε κατ το μρος που προβλπει επιμερισμ της υποχρωσης του διαδκου να καταβλει το συνολικ ποσ του παραβλου κατ μεν το να τρτο του με την κατθεση της αιτσεως, κατ δε τα δο τρτα του στην πρτη συζτηση της υποθσεως, αντκειται σε κποια υπερτρας κοινς ισχος διταξη. Αντθετη μειοψηφα.

10-12-13  ΕφΑθ 3001/13Βσεις δεδομνων.Προστασα ειδικς φσεως της βσης δεδομνων ως επνδυσης, μας επνδυσης που συνσταται σε χρηματικος και τεχνικος πρους, εργασα και χρνο,  που καταβλθηκε κατ το στδιο της συλλογς, της επαλθευσης και της διευθτησης των περιεχομνων. 
Απαγρευση «εξαγωγς» των περιεχομνων μιας βσης δεδομνων- προποθσεις. Αποζημωση, σε περπτωση απαγορευμνης εξαγωγς, χι μικρτερη απ το διπλσιο της αμοιβς που θα ελμβανε ο δικαιοχος της βσης δεδομνων. Απορρπτει τις υπ κρση εφσεις.

10-12-13   ΑρΠγος (Α1) 59/13 : Σμβαση factoring. Περιεχμενο και τπος της σμβασης. Διακρσεις. Συνθης η τρηση ανοιχτο λογαριασμο. Ο οφειλτης, επ προεκχρησης απατησης, μπορε να προτενει κατ του εκδοχα και να συμψηφσει ανταπαιτσεις που χει κατ του εκχωρητ,φσον χουν γεννηθε πριν απ την αναγγελα της προεκχρησης. Πιστωτικ κρτα. ννομες σχσεις μεταξ εκδτη, κατχου και συμβεβλημνης επιχερησης. Αναιρε την υπ'αριθμ. 5368/10 του Εφετεου Αθηνν.  

29-11-13   ΕγκΑρΠγου 10/13 : Αναφορικ με την εφαρμογ του ρθρ. 8§4 του Ν. 4198/13. Παραγραφ αξιοπονου και παση ποινικς δωξης των αξιοπονων πρξεων και ακολοθως αρχειοθτηση, επ : α) πταισμτων, β) πλημμελημτων, κατ των οποων ο νμος απειλι ποιν φυλκισης μχρι να τος χρηματικ ποιν και τις δο ποινς. Σκοπς η αποσυμφρηση των δικαστηρων.

29-11-13  ΕιρΚατ 858/13 : Ατηση εξλειψης προσημεισεων υποθκης. Ασφαλιστικ μτρα. Εξλειψη αναγκαστικν προσημεισεων υποθκης που ενεγρφησαν εσφαλμνως απ μρους της αιτοσας τρπεζας επ των ακιντων της καθ'ης, καθσον η καθ'ης εχε λβει προσωριν διαταγ στο πλασιο της κατατεθειμνης στο Ειρηνοδικεο ατησης της του Ν.3869/10, η οποα απαγρευε προσωριν ως και τη συζτηση της ατησης κθε πραγματικ και νομικ μεταβολ επι των αναφερομνων ακιντων.  Δεκτ η ατηση.

15-11-13  ΣτΕ (ΕΑ) 489/13 (μοιες 490-1/2013) : Κατργηση θσεων διοικητικο προσωπικο Α.Ε.Ι. Με την ατηση αυτ ζητεται απ Αντατο Εκπαιδευτικ δρυμα η αναστολ εκτελσεως κοινς αποφσεως των Υπουργν Παιδεας και Θρησκευμτων και Διοικητικς Μεταρρθμισης και Ηλ. Διακυβρνησης, καθ’ο μρος με την απφαση αυτ καταργονται θσεις διοικητικο προσωπικο του αιτοντος Ιδρματος. [Πηγ ΣτΕ]

15-11-13  ΣτΕ (Ολ) 2527/13 :
Συνταγματικτητα τλους επιτηδεματος. Ατηση ακυρσεως Δικηγορικο Συλλγου Αθηνν και δικηγρου κατ της  υπ’ αριθμ. ΠΟΛ1167/2.8.2011 αποφσεως του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομικν, κατ το μρος που αφορ την επιβολ του τλους επιτηδεματος. Το κατ τις  διατξεις του ν. 3986/2011 τλος επιτηδεματος επιβλθηκε, ως μτρο αναγκαο για την αντιμετπιση των συνεπειν της οικονομικς κρσης. Η ελευθερα ασκσεως επαγγελματικς επιχειρηματικς δραστηριτητας, ως ειδικτερη εκδλωση της οικονομικς ελευθερας, την οποα κατοχυρνει ως ατομικ δικαωμα το ρθρο 5 παρ. 1 του Συντγματος, δεν παρακωλει τη θσπιση απ το νομοθτη περιορισμν που τθενται κατ τρπο γενικ και αντικειμενικ, για λγους προστασας του δημοσου και κοινωνικο συμφροντος. Απρριψη της  αιτσεως ακυρσεως. 

15-11-13
  ΣυμΠλημΑθ 2570/13 : Αππειρα βαρις σκοπομενης σωματικς βλβης κατ συρρο. Ιερδουλες πσχουσες απ AIDS - Υποχρεσεις εκδιδμενων επ' αμοιβ προσπων. Επιτρεπτ μεταβολ κατηγορας. ρση περιοριστικν ρων.

8-11-13
  ΣτΕ (Ολ) 3340/13 : Αντισυνταγματικτητα των διατξεων του (προσχσαντος) Κδικα περ Δικηγρων που τσσουν προθεσμα εξμηνη ( σε κθε περπτωση πενταετ) απ τη λψη του πτυχου για την εγγραφ πτυχιοχων της νομικς στα βιβλα ασκουμνων των οικεων Δικηγορικν Συλλγων. Στην υπ κρση περπτωση, ο αιτν, ο οποος απκτησε το πτυχο της Νομικς Σχολς του Δημοκρτειου Πανεπιστημου Θρκης στις 10.10.2001, ζτησε, με την 369/2.9.2008 ατησ του προς τον Δικηγορικ Σλλογο Λρισας να εγγραφε στο Μητρο ασκουμνων του εν λγω Συλλγου. Η ατηση αυτ απορρφθηκε με την προσβαλλμενη πρξη, με το αιτιολογικ τι χει παρλθει η προθεσμα που οριζον τα ρθρα 4 και 5 παρ.2 του Δικηγορικο Κδικα. Η διταξη του ρθρου 5 παρ.2 του Κδικα περ Δικηγρων, πως το ρθρο αυτ αντικαταστθηκε απ το ρθρο 3 του ν. 723/1977, αντκειται στην αρχ της αναλογικτητας, σε συνδυασμ προς τη διταξη του ρθρου 5 παρ. 1 του Συντγματος με την οποα προστατεεται η επαγγελματικ ελευθερα και ως εκ τοτου ο εν λγω περιορισμς δεν εναι εφαρμοστος. Πρπει η υπ κρση ατηση να γνει δεκτ, να ακυρωθε η προσβαλλμενη πρξη και να αναπεμφθε η υπθεση στον Δικηγορικ Σλλογο για να νμιμη κρση.

4-11-13   ΣτΕ (Δ)  2980/13 : Αθουσες δικαστηρων - θρησκευτικ σμβολα. Ατηση ακρωσης -ννομο συμφρον.
Απρριψη ατησης ακρωσης κατ πρξης της Επιτροπς Διοκησης και Διαχερισης των καταστημτων των Διοικητικν Δικαστηρων Θεσσαλονκης που απρριψε ατηση των δη αιτοντων να αφαιρεθον λες οι θρησκευτικς εικνες και σμβολα απ τους τοχους των δικαστικν αιθουσν της αρμοδιτητς της.
Παρμβαση του Μητροπολτη Πειραις. Ηθικ ννομο συμφρον (Αντθετη μειοψηφα). Ο αιτν την ακρωση διοικητικς πρξης υποχρεοται να προαποδεικνει τα πραγματικ γεγοντα που στοιχειοθετον το ννομο συμφρον του, προκειμνου να εξασφαλισθε η δυναττητα επκαιρου ελγχου απ το Δικαστριο και αποτελεσματικς αμφισβητσεως απ τα λοιπ διδικα μρη των σχετικν ισχυρισμν του αιτοντος. ρθρο 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ - Υπθεση LAUTSI κατ Ιταλας.

25-10-13  ΜονΠρΜυτ 120/13 : Ομαδικς απολσεις λγω θσως πιστωτικο ιδρματος σε ειδικ εκκαθριση. Ανκληση της δειας λειτουργας της Συνεταιριστικς Τρπεζας Λσβου-Λμνου, θση αυτς σε ειδικ εκκαθριση και καταγγελα συμβσεων εργασας χωρς προηγομενως να τηρηθε η διαδικασα ενημρωσης και διαβολευσης περ ομαδικν απολσεων - πεδο εφαρμογς του ν. 1387/83 (οδηγα 98/59/ΕΚ). Απλυση συνδικαλιστικν στελεχν. Αναγνριση της ακυρτητας καταγγελας των συμβσεων εργασας των δεκαξι πρτων εναγντων, ως γενμενη κατ παρβαση των διατξεων περ ομαδικν απολσεων και υποχρωση της εναγομνης να καταβλει σ' αυτος αποζημωση - αποδοχς υπηρημερας.

25-10-13  ΜονΠρΑθ 67/13 : Εργασιακ εφεδρεα - Ν.4024/11. Αντθεση στο κοινοτικ δκαιο. Περπτωση εργαζομνων στα Ελλνικ Αμυντικ Συστματα δυνμει συμβσεων εργασας ιδιωτικο δικαου αορστου χρνου. Οι διατξεις του ν.4024/11 περ εργασιακς εφεδρεας, που ισχει για λο το στεν και ευρτερο δημσιο τομα, στο μτρο που θτουν ως κριτριο για την νταξη στο καθεστς αυτ την επικεμενη συνταξιοδτηση, εισγουν διαφορετικ μεταχιριση λγω ηλικας, η οποα εναι απαγορευμνη δυνμει της Οδηγας 2000/78. Συνεπς, επειδ οι διατξεις της Οδηγας κατισχουν του ρθρου 34 ν.4024/11, το εν λγω ρθρο δεν επιτρπεται να εφαρμοστε στο μτρο που συγκροεται με τις διατξεις της Οδηγας. Απρριψη της αιτσεως ασφαλιστικν μτρων λγω μη πιθανολγησης υπρξεως επεγουσας περπτωσης.

16-10-13   ΣτΕ (Ολ) 3341/13 : Αυθαρετες κατασκευς - ν. 4014/2011 - ''τακτοποηση''. Προστασα περιβλλοντος - Αντισυνταγματικτητα ρθμισης - Ατηση ακρωσης - Αναστολ κατεδφισης.
Δεκτ η ατηση ακρωσης με την οποα προσβλλονται οι υπουργικς αποφσεις (η 41498/26.9.2011 απφαση των Υπουργν Διοικητικς Μεταρρθμισης και Ηλεκτρονικς Διακυβρνησης – Περιβλλοντος, Ενργειας και Κλιματικς Αλλαγς – Δικαιοσνης, Διαφνειας και Ανθρωπνων Δικαιωμτων και η 41525/27.9.2011 απφαση των Υπουργν Οικονομικν – Περιβλλοντος, Ενργειας και Κλιματικς Αλλαγς) με τις οποες τθενται γενικο ροι και προποθσεις για την «τακτοποηση» αυθαρετων κατασκευν και θεσπζεται διαδικασα υπαγωγς στις σχετικς διατξεις του ν. 4014/2011, απ την οποα επηρεζεται το οικιστικ περιβλλον. Αντισυνταγματικς οι διατξεις δυνμει των οποων εκδθηκαν οι προσβαλλμενες υπουργικς αποφσεις σχετικ με την ευχερστερη απ ποψη διαδικασας και αποδεικτικν μσων υπαγωγ αυθαρετων κατασκευν στο μτρο της αναστολς κατεδφισης. Αντθεση με το ρθρο 24 του Συντγματος. Εισπρακτικο και μνο σκοπο δεν θα ταν δυνατν να θεμελισουν λγο δημοσου συμφροντος που θα δικαιολογοσε τη θσπιση ρυθμσεων με ευρτατες συνπειες σε βρος του περιβλλοντος. Αντθετη μειοψηφα.

11-10-13  ΣτΕ(Ολ) 3355/13 : Δικαστικο υπλληλοι. Προσυνταξιοδοτικ διαθεσιμτητα και εργασιακ εφεδρεα - Αυτοδκαιη κατργηση οργανικν θσεων - Ατηση ακρωσης.
Οι δικαστικο υπλληλοι δεν υπγονται στις ρυθμσεις περ καταργσεως οργανικν θσεων του ρθρου 33 παρ. 1 εδαφ. α’ του ν. 4024/2011. Δεκτ η ατηση για την ακρωση υπουργικν αποφσεων (την υπ' αριθμ. 107395οικ./25.11.2011 απφαση του Υπουργο Δικαιοσνης και τη συναφ υπ' αριθμ. 115821 οικ.2011/12-1-2012 κοιν απφαση των Υπουργν Διοκητικς Μεταρρθμισης και Δικαιοσνης) που προβλπουν αυτοδκαιη κατργηση οργανικν θσεων δικαστικν υπαλλλων. Αντθετη μειοψηφα.

11-10-13  ΣτΕ (Ολ) 3354/13  : Δημσιοι υπλληλοι - ΑΔΕΔΥ - Αυτοδκαιη απλυση - Προσυνταξιοδοτικ διαθεσιμτητα - Αντισυνταγματικτητα ρθμισης - Ατηση ακρωσης. Αντισυνταγματικτητα διατξεων που προβλπουν την αυτοδκαιη απλυση υπαλλλων αμσως αφο τεθον σε προσυνταξιοδοτικ διαθεσιμτητα, χωρς προηγομενο ανακαθορισμ των λειτουργιν του Κρτους και μεταρρθμιση των οργανωτικν αναγκν της Διοικσεως με ορθολογικ τρπο. Αντθεση διατξεων ρθρου 33 του ν. 4024/2011 προς το ρθρο 103 του Συντγματος και την συνταγματικ κατοχυρωμνη αρχ της ιστητας. Βσιμη ατηση ακρωσης. Αντθετη μειοψηφα.

4-10-13   ΜονΠρΠατρ 494/13 : Κατργηση οργανικν θσεων - Θση εργαζομνων σε διαθεσιμτητα - Περικοπς αποδοχν. Ασφαλιστικ μτρα - Επεγουσα περπτωση - Αντισυνταγματικτητα ρθμισης - Αρχ αναλογικτητας.
Η ρθμιση βσει της οποας καταργονται οργανικς θσεις και τθενται εργαζμενοι σε διαθεσιμτητα με μεωση του μισθο τους προσβλλει συνταγματικ δικαιματα. Ο προσδιορισμς αποδοχν σε ψος που υπολεπεται του ορου της φτχειας, το οποο για την Ελλδα χει οριστε, βσει στατιστικν στοιχεων της EUROSTAT, στο ποσ των 580 ευρ μηνιαως, παραβιζει το δικαωμα για δκαιη αμοιβ κατ το ρθρο 4 παρ. 1 του Ευρωπακο Κοινωνικο Χρτη. Προσβολ του δικαιματος εργασας κατ το ρθρο 22 παρ. 1 Συντγματος. Κρθηκε τι στην προκεμενη περπτωση, απ τις περικοπς των αποδοχν των αιτοντων καταλεπεται διαθσιμο εισδημα σε ψος που εγγζει υπολεπεται του ορου της φτχειας. Πιθανολγηση επεγουσας περπτωσης για τη λψη ασφαλιστικν μτρων υπ τη μορφ προσωρινς ρθμισης κατστασης, καθς η μεωση των αποδοχν των αιτοντων χει ως συνπεια τη διακινδνευση της αξιοπρεπος διαβωσης των ιδων και των προσπων που εξαρτνται απ αυτος.

4-10-13   ΜονΠρΑιγ 67/13 : Εργασιακ εφεδρεα - Συνταξιοδτηση. Ασφαλιστικ μτρα - Προσωριν ρθμιση της κατστασης - επεγουσα περπτωση - Ατημα για προσωριν επαναπασχληση.
Οι διατξεις του ρθρου 34 Ν. 4024/2011, πως τροποποιθηκε απ την απ 16.12.2011 ΠΝΠ, περ εργασιακς εφεδρεας, στο μτρο που θτουν ως κριτριο για την νταξη στο καθεστς αυτ την επικεμενη συνταξιοδτηση (ως το τλος του 2013), εισγουν δικριση λγω ηλικας, που εναι απαγορευμνη απ την Οδηγα 2000/78/Ε.Κ. Ως εκ τοτου το εν λγω ρθρο δεν τυγχνει εφαρμογς. Λψη ασφαλιστικν μτρων για την προσωριν ρθμιση της κατστασης. Νμιμο το κριο ατημα της κρινμενης ατησης για την προσωριν πραγματικ (επαν)απασχληση ως του κριθε οριστικ το κρος της διαπιστωτικς πρξεως θσεως των αιτοντων σε καθεστς εργασιακς εφεδρεας. Δεν πιθανολογθηκε η επεγουσα περπτωση που απαιτον τα ρθρα 682 παρ. 1 εδ. α', 731 και 732 ΚΠολΔ, καθς οι αιτοντες επ μακρν ανχτηκαν την παση της εργασας τους και της μισθολογικς και βαθμολογικς τους εξλιξης, αλλ και την εσπραξη μνο του 60% του βασικο μισθο που ελμβαναν απ την αρχ του τους. Απορρπτει την ατηση ως προς τους 1ο και 2ο των αιτοντων.

4-10-13  ΑρΠγος(Ολ) 16/13 : Συμβσεις εμπορικς αντιπροσωπεας - προποθσεις αναλογικς εφαρμογς των διατξεων του π.δ. 219/91 στις συμβσεις αποκλειστικς διανομς. Εννοιολογικ δικριση. Αξωση αποζημωσης πελατεας - προποθσεις - κριτρια για τον καθορισμ του ψους της αποζημωσης πελατεας συνιστον το μγεθος της πελατεας που παραμνει στον παραγωγ μετ τη λση της σμβασης εμπορικς αντιπροσωπεας, η αντστοιχη ωφλεια του και η δημιουργα κρδους για τον αντιπρσωπο, αν συνεχιζταν η σμβαση. Αναιρετικο λγοι για παραβαση καννων ουσιαστικο δικαου. Απορρπτει την ατηση για αναρεση της απφασης 4863/07 του Εφετεου Αθηνν.

1-10-13   AΠΔΠρΧ  99/13 Παρνομη συλλογ και περαιτρω χρση προσωπικν δεδομνων για τον σκοπ της απευθεας εμπορικς προθησης και διαφμισης μσω της αποστολς αζτητης ηλεκτρονικς επικοινωνας (SPAM).

20-9-13   ΕιρΕρμ  9/13 : Υπερχρεωμνα φυσικ πρσωπα - Ν.3869/10.
Ρθμιση του χρους του αιτοντος, ο οποος περιλθε σε μνιμη αδυναμα πληρωμς των οφειλν του, λγω της μειωσης των εισοδημτων του, που ξεκνησε απ το 2011. Προσδιορισμς των μηνιαων καταβολν του προς τους πιστωτς του με σκοπ τη μερικ απαλλαγ του και εξαρεση απ την εκποηση της κριας κατοικας του, ορζοντας μηνιαες καταβολς και για τη δισωση αυτς. Εξαρεση και του αυτοκιντου του αιτοντος απ την εκποηση. Δεκτ η κρινμενη ατηση ως ουσιαστικ βσιμη.

20-9-13  EφΑθ 828/13 :  Σμβαση αποκλειστικς διανομς. Η κατρτιση της σμβασης εμπορικς αντιπροσωπεας εναι τυπη. Συμβσεις διανομς αυτοκιντων. Σμβαση αποκλειστικς διανομς και αναλογικ εφαρμογ των διατξεων του ΠΔ 219/1991. Μικτ σμβαση με στοιχεα αποκλειστικς εμπορικς αντιπροσωπεας, αποκλειστικς μη διανομς και εξυπηρτησης μετ την πληση των προντων του προμηθευτ. Κριτρια για την εφαρμογ και σ’ αυτν τη σμβαση των διατξεων που προβλπονται για την εμπορικ αντιπροσωπεα. Αποζημωση πελατεας και καθορισμς του ψους της. Δχεται την φεση.
 
13-9-13  ΕιρΑθ 653/Φ116/13 : Υπερχρεωμνα φυσικ πρσωπα- ν. 3869/10.
Υπαγωγ της αιτοσας στις ρυθμσεις του ν.3869/10 και καθορισμς των μηνιαων καταβολν της προς τους πιστωτς επ μια πενταετα, λαμβανομνης υπψη της μη αναμενμενης ουσιαστικς βελτωσης της οικονομικς της κατστασης.

13-9-13   ΕιρΑθ 652/Φ115/13:  Υπερχρεωμνα φυσικ πρσωπα - ν. 3869/10.
Υπαγωγ του αιτοντος, ο οποος ειναι νεργος, στο ν.3869/10 και ρθμιση των χρεν του με ορισμ μηδενικν καταβολν και προσδιορισμ νας δικασμου, προκειμνου να ελεγχθε ττε η μεταβολ των εισοδημτων του, καθς θεωρεται τι το χρονικ διστημα που θα μεσολαβσει εναι δυνατν να χει βελτιωθε η οικονομικ του κατσταση λγω της πιθανολογομενης ερεσης εργασας.

13-9-13  ΜΠρΑθ 891/13 : Προσωπικτητα. Προσβολ δικαιματος στην προσωπικτητα και προσωριν προστασα αυτο. Αντισυνταγματικτητα της διταξης του ρθρου 53 παρ. 11 του ν. 4021/2011 περ δυναττητας διακοπς του ηλεκτρικο ρεματος λγω μη πληρωμς του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. Προσβολ της ανθρπινης αξιοπρπειας. Προσωριν απαγρευση διακοπς της ηλεκτροδτησης επ μη πληρωμς του ως νω ειδικο τλους. Δεκτ η ατηση.

4-9-13  ΑρΠγος (Β1) 175/13 :  Εργασα και κτη ημρα την εβδομδα σε επιχειρσεις με καθεστς πενθμερης εργασας.
Αν ο μισθωτς εργστηκε, σε επιχερηση που εφαρμζεται η πενθμερη εβδομδα εργασας και κτη ημρα την εβδομδα (εκτς Κυριακς εξαιρετας ημρας αναπληρωματικς ανπαυσης λγω εργασας κατ την Κυριακ) η σχετικ συμφωνα για απασχλησ του κατ την ημρα αυτ, εναι κυρη, αφο πρκειται για εργασα παρεχμενη εκτς των ημερν της εβδoμαδιαας εργασας, τοι σε ημρα ανπαυσης, και δικαιοται για αυτν αποζημωση κατ τις διατξεις περ αδικαιολογτου πλουτισμο, η οποα συνσταται στις αποδοχς που ο εργοδτης θα κατβαλλε ως αμοιβ σε λλο μισθωτ, που θα απασχολοσε με γκυρη σμβαση εργασας, με τις ικαντητες και τα προσντα του απασχοληθντος, αφο κατ το ποσ αυτ, που δεν μπορε να εναι καττερο απ το νμιμο ωρομσθιο, καθσταται χωρς νμιμη αιτα πλουσιτερος ο εργοδτης, χωρς να δικαιοται και οποιαδποτε λλη προσαξηση. Απορρπτει την ατηση αναιρσεως..

4-9-13  Γνωμ ΝΣΚ 35/13Πλαστογρφηφη ττλου σπουδν. Ετθη το ζτημα εν οφελει η Διοκηση να προβε σε ενργειες στην περπτωση πλαστογρφησης πιστοποιητικν (διπλματος) απ τομο το οποο δεν εχε ποτ την φοιτητικ ιδιτητα και σε καταφατικ περπτωση ποιες οι νμιμες ενργειες της Διοκησης. Η απντηση που εδθη στο εν λγω ζτημα εναι καταφατικ. Οφελει, δηλαδ, η Διοκηση του Ιδρματος, δια των αρμοδων της οργνων, να ανακοινσει στον αρμδιο Εισαγγελα, λα σα γνωρζει σε σχση με τις προαναφερθεσες αξιποινες πρξεις, που δικονται αυτεπγγελτα, διαβιβζοντας ταυτχρονα και λα τα στοιχεα απδειξης που χει στη διθεση της.

2-9-13  ΑΠΔΠρΧ  98/13Προστασα προσωπικν δεδομνων. Επιβολ προστμου ψους εκατν πενντα χιλιδων (150.000) Ευρ στη Γενικ Γραμματεα Πληροφοριακν Συστημτων για τη μη λψη κατλληλων μτρων ασφλειας που οδγησε δη σε περιστατικ παραβασης προσωπικν δεδομνων φορολογικο χαρακτρα.

2-9-13 ΜονΠρΑθ 7257/13Θση σε διαθεσιμτητα διοικητικο υπαλλλου - Κατργηση προσωποπαγος θσεως. Η θση σε διαθεσιμτητα (λγω κατργησης προσωποπαγος θσης) του αιτοντος, ο οποος ταν διοικητικς υπλληλος (ΔΕ) με σμβαση εργασας ιδιωτικο δικαου αορστου χρνου, επιβλθηκε για λγους δημσιου συμφροντος, συνπτεται δε μεσα με την ομαλ λειτουργα της υπηρεσας που υπηρετε, εν δεν πιθανολογθηκε μεσος και σοβαρς κνδυνος βλβης απ την αδυναμα του να ανταπεξλθει στις υφιστμενες οικονομικς υποχρεσεις και στις εν γνει δαπνες διαβωσης, αφο αυτς εξακολουθε να λαμβνει κατ το εν λγω διστημα τα 3/4 των αποδοχν του. Επσης, η θση αυτο σε διαθεσιμτητα δεν αντκειται στην αρχ της ιστητας και της ανθρπινης αξιοπρπειας και δεν συνιστ νιση μεταχερισ του σε σχση με τους λοιπος υπαλλλους, πως ισχυρζεται, αφο εχρησε ως γενικ μτρο για τους υπαλλλους της κατηγορας ΔΕ των ειδικοττων διοικητικο με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου αορστου χρνου που δεν εχαν προσληφθε με διαγωνισμ με διαδικασα επιλογς. Απορρπτει την ατηση.

2-9-13  ΕιρΘεσ 765/13 : Μσθωση χρου - parking. Η στθμευση αυτοκιντου σε parking εναι σμβαση μσθωσης χρου ταν σταθμεεται αυτοκνητο συνθως επ’ ανταλλγματι σε χρο ανοικτο κλειστο parking που διατθεται στον κτοχο του αυτοκιντου και επιλγεται απ αυτν χωρς επβλεψη του αυτοκιντου, ο κτοχος του οποου μετ τη στθμευση και ασφλισ του παραλαμβνει μαζ του τα κλειδι. Η ενγουσα φησε το αυτοκνητ της στο parking της εναγομνης πληρνοντας σε αυτματο μηχνημα για την ειδικ κρτα εισδου. Αμσως μλις φυγε, αντιλφθηκε τι το πσω τζμι του αυτοκιντου ταν σπασμνο και τι την εχαν κλψει. Δεν προκυψε υποχρωση της εναγομνης για φλαξη του αυτοκιντου, επομνως δεν υποχρεοται να αποζημισει την ενγουσα για τη ζημα που υπστη απ την κλοπ. Απορρπτει την αγωγ ως ουσα αβσιμη.

7-8-13   ΣτΕ (Δ')  2798/13 : Ατηση ακρωσης - Κντρο Επεξεργασας Λυμτων (ΚΕΛ) Μεσογεων - Παρατηση απ την ατηση.
Οι αιτοντες επιδικουν να ακυρωθε η υπ’ αριθ. 1349/2012 απφαση της Οικονομικς Επιτροπς της Περιφρειας Αττικς, με την οποα κατακυρθηκαν τα αποτελσματα δημοσου ανοικτο διαγωνισμο για την ανθεση της εκτελσεως του ργου «Συλλογ, μεταφορ, επεξεργασα και διθεση ακαθρτων Κορωπου - Παιανας». Απρριψη της ατησης ακρωσης της κατακυρωτικς απφασης.Δεν προβλλεται καννας αυτοτελς λγος ακρωσης κατ της προσβαλλμενης κατακυρωτικς απφασης. Παρατηση απ την ατηση με προφορικ δλωση του πληρεξουσου δικηγρου στο ακροατριο.

30-7-13  ΣτΕ (Δ') 1985/13 : Φαρμακεα - δεια λειτουργας - πληρεξουσιτητα - σκηση παρμβασης. Παροχ δειας λειτουργας φαρμακεου. Επιτρπεται η δρυση φαρμακεου εντς των ορων των δημοτικν διαμερισμτων που περιλαμβνονται στους δμους, χωρς να επιβλλεται η δρυση φαρμακεου εντς των ορων του οικισμο καθενς απ τα εν λγω δημοτικ διαμερσματα. Γειτναση φαρμακεων και απσταση απ κντρα υγεας. Απαρδεκτη σκηση παρμβασης. Μη προσκμιση στο δικαστριο συμβολαιογραφικς πρξης παροχς πληρεξουσιτητας προς τον δικηγρο απ την παρεμβανουσα Ο.Ε. Απορρπτει την κρινμενη ατηση.

30-7-13  ΑρΠγος (Β1) 85/13 :  Ειδικς συνθκες εργασας - χρση ηλεκτρονικο υπολογιστ - κοινοτικ οδηγα 90/270. Περπτωση εργαζομνου στα εκδοτρια εισιτηρων του ΚΤΕΛ που κνει χρση ηλεκτρονικο υπολογιστ. Προποθσεις αποζημωσης του μισθωτο για μη χοργηση 15λεπτου αν δωρο διαλεμματος. Η χοργηση του λειτουργικο διαλεμματος προποθτει προηγομενη ειδικ συμφωνα μεταξ της διοκησης του συγκεκριμνου ΚΤΕΛ και του αντιπροσωπευτικο σωματεου των εργαζομνων. Η αγωγ κρθηκε ως αριστη.

22-7-13  EιρΑθ 208/13 : Τρπεζες - σμβαση δανεου - ροι - καταχρηστικτητα - προστασα καταναλωτ. Καταχρηστικς ρτρες. O ρος που περιλαμβνεται σε σμβαση δανεου, με ανοιχτ πστωση, με τρπεζα, βσει του οποου η τελευταα μπορε να κλενει οποτεδποτε τον λογαριασμ και χωρς σπουδαο λγο, εναι καταχρηστικ. Η τρπεζα, σκησε καταχρηστικ το δικαωμ της, εφσον χωρς σπουδαο λγο προκαλε βλβη στον καταναλωτ. Καταναλωτς θεωρεται και ο εγγυητς. Δχεται την ανακοπ και ακυρνει τη διαταγ πληρωμης.

15-7-13  ΑρΠρΔεδΠρΧ  76/13 : Προστασα προσωπικν δεδομνων. Απρριψη της ατησης της Εθνικς Αναλογιστικς Αρχς για χοργηση δειας συλλογς απ ασφαλιστικος φορες και επεξεργασας προσωπικν δεδομνων, ευασθητων και μη, ενεργν ασφαλισμνων και συνταξιοχων με σκοπ τη σνταξη αναλογιστικς κθεσης λγω λλειψης επαρκος νομικς βσης.

15-7-13  ΔιοικΠρΘεσ 83/13Δημσιος διαγωνισμς - απκλεισμς υπτροπου εργολβου. Για να θεωρηθε υπτροπος ο εργολβος, προκειμνου να επιβληθον σε βρος του οι βαρτερες κυρσεις που εξικνονται μχρι τον αποκλεισμ του απ δημσιους διαγωνισμος, απαιτεται η διαπστωση των παραβσεων της σχετικς νομοθεσας (εργατικς ασφαλιστικς) να γινε σε διαφορετικος ελγχους, απχοντες χρονικ μεταξ τους. Τοτο δε, συνγεται τσο απ τη γραμματικ διατπωση των διατξεων της περ. βτης παρ. 6 του ρθρου 68 του Ν 3863/2010 σο και απ το πνεμα της διας διταξης, με την οποα σκοπεται η κατδειξη της προειδοποησης του παραβτη τσι στε με την επιβολ προστμου για πλημμελ τρηση των υποχρεσεων του την πρτη φορ να του χορηγηθε δυναττητα συμμορφσεως στις κεμενες διατξεις, εν σε περπτωση επανληψης, με τη διπραξη νας παραβσεως παρ την αρχικ προειδοποηση και τιμωρα του, θεμελινεται πλον υποτροπ.

8-7-13 Κλιμκιο Προληπτικο Ελγχου Δαπανν - VII Τμμα του Ελεγκτικο Συνεδρου Πρξη 127/13 : Περ αρμοδιτητας του Δημρχου για απ' ευθεας ανθεση, ταν η προμθεια σε ετσια βση δεν υπερβανει το ποσ των 15.000 ευρ, σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 23 του ΕΚΠΟΤΑ (Υπουργικ Απφαση 11389/93 "Ενιαο Κανονισμς Προμηθειν Τοπικς Αυτοδιοκησης" ΦΕΚ-185 Β/1993 - Διορθ.Σφαλμ. στο ΦΕΚ-550/93) 

4-7-13  ΣτΕ (Δ') 1973/13 : Φαρμακεα - διερυμνο ωρριο λειτουργας τους. Απρριψη ατησης ακρωσης του Φαρμακευτικο Συλλγου Αττικς κατ της πρξης του Περιφερειρχη Αττικς με την οποα ανακοινθηκε ο πνακας των φαρμακοποιν μελν του Φαρμακευτικο Συλλγου Αθηνν που υπβαλαν δλωση συμμετοχς στο προβλεπμενο απ τη διταξη του ρθρου 15 του ν. 4052/2012 διευρυμνο ωρριο λειτουργας φαρμακεων για το δετερο εξμηνο του τους 2012. ννομο συμφρον του αιτοντος Φαρμακευτικο Συλλγου.  Κρθηκε τι με το προβλεπμενο διευρυμνο ωρριο λειτουργας των φαρμακεων δεν επιβλλεται περιορισμς στην επαγγελματικ ελευθερα των φαρμακοποιν, αλλ αντιθτως παρχεται σε αυτος μεγαλτερη ελευθερα κατ την σκηση του επαγγλματς τους. Η διταξη του ρθρου 15 του ν. 4052/2012 δεν αντκειται οτε στην αρχ της ιστητας, οτε και στην αρχ της αναλογικτητας, αλλ και οτε αντιβανει στις διατξεις του δικαου της Ευρωπακς νωσης. Δεν μπορε, επιπρσθετα, να θεωρηθε τι επιβαρνει σε ττοιο βαθμ τους φαρμακοποιος, στε να θτει σε κνδυνο την υγεα τους και την ικαντητ τους να ανταποκριθον στις υποχρεσεις τους. Πρπει να ληφθε υπψη, τι με τη ρθμιση αυτ δεν θεσπζεται περιορισμς στην σκηση της επαγγελματικς δραστηριτητος των φαρμακοποιν που θα επιλξουν να μην ενταχθον στο ως νω διευρυμνο ωρριο. Απρριψη και του λγου ακρωσης με τον οποο προβλλεται τι τα φαρμακεα τα οποα θα ενταχθον στο διευρυμνο ωρριο θα αποκτσουν δεσπζουσα θση στην αγορ, με συνπεια νοθεεται ο ελεθερος ανταγωνισμς.

4-7-13  ΜονΠρΧαλκιδικς ΠρωσΔιαταγ της 26-6-13 : Απαγορεονται προσωριν μχρι τη συζτηση, οι τεχνικς εργασες στην περιοχ ρματος ''ΛΑΚΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑ'' στις Σκουρις Χαλκιδικς, προκειμνου πριν απ την εκτλεσ τους, να επιτευχθε ο καθορισμς της οριογραμμς του ρματος με Προεδρικ Διταγμα.

28-6-13 ΜονΠρΣερ 15/13 : Ειδικ διαδικασα αυτοκιντων - συναφες αγωγς - συνεκδκαση. Αυτοκινητικ ατχημα με ακινητοποιημνο χημα σε οδ λγω προηγομενης βλβης αυτο, αναμνοντας την οδικ βοθεια. Συνυπαιτιτητα οδηγν. Αγωγ αποζημωσης για σωματικς βλβες - υλικς ζημις - απλεια εισοδημτων - υπολογισμς.Χρηματικ ικανοποηση ηθικς βλβης - Ηθικ βλβη συνεπιβτη. Αξισεις αποζημισεως που μεταβιβζονται στο ΙΚΑ και αντιστοιχον σε ασφαλιστικς παροχς που δικαιοται ο παθν. Σμβαση ασφλισης αυτοκιντου - ανκληση δειας της ασφαλιστικς εταιρας. Επικουρικ Κεφλαιο.

28-6-13  ΠολΠρΘεσ 6721/13 : Διαδικασα εκοσιας δικαιοδοσας - ατηση εξυγανσης α.ε. - στοιχεα ορισμνου της αιτησης - προπτωχευτικ διαδικασα που αποσκοπε στη διατρηση, αξιοποηση και αναδιρθωση της επιχερησης. Διρκεια της διαδικασας - παρταση. Ρλος του μεσολαβητ. Λψη προληπτικν μτρων για να αποφευχθε η επιδενωση της οικονομικς θσης του οφειλτη ως και τη λξη της διαδικασας εξυγανσης. Παρατηση απ το δικγραφο της αγωγς. Επανληψη της συζτησης. Απορρπτει την ατηση ως απαρδεκτη λγω λλειψης ενεργητικς νομιμοποησης για τον 2ο και 3ο των αιτοντων. σον αφορ την πρτη αιτοσα θα πρεπε η ατηση να συνοδεεται απ κθεση εμπειρογνμονα, ο οποος θα πρεπε να εναι πιστωτικ δρυμα, και χι λογιστς φοροτεχνικς.

28-6-13 ΜονΠρΘεσ 6842/13 : Επαγγελματικ μσθωση. Διαταγ πληρωμς μισθωμτων και διαταγ απδοσης μισθου. Συμφωνημνη χρση - περπτωση συνεκμσθωσης και υπομσθωσης. Μεωση μισθματος βσει τροποποιητικο συμφωνητικο. Δυστροπα μισθωτ - μη καταβολ μισθματος. Δεκτ η ατηση.

26-6-13  Πρακτικ ΟλΕλΣυν της 17-4-13: Αντισυνταγματικ η απατηση προηγομενης γκρισης απ τον Γραμματα Αποκεντρωμνης Διοκησης, δαπανν των ΟΤΑ, που υπερβανουν το ποσ των 50.000 ευρ. Η χοργηση της σχετικς εγκρσεως αντκειται στο ρθρο 102 του Συντγματος που κατοχυρνει τη διοικητικ και οικονομικ αυτοτλεια των ΟΤΑ. Συνεπς, οι διατξεις του ρθρου 21 παρ. 3 του ν.2362/95, κατ το μρος που απαιτον προηγομενη γκριση του Γενικο Γραμματα Αποκεντρωμνης Διοκησης για τις νω των 50.000 ευρ υποχρεσεις των ΟΤΑ, εναι ανσχυρες και μη εφαρμοστες.

21-6-13   ΣτΕ ΕΑ 236/13 - Απφαση Επιτροπς Αναστολν της 20ης.6.2013 επ της απ 12.6.2013 αιτσεως αναστολς της ΠΟΣΠΕΡΤΗ Επιτροπ κρνει τι πρπει: 1) να ανασταλε η εκτλεση της προσβαλλμενης υπ’ αριθ. ΟΙΚ.02/11.6.2013 Κοινς Υπουργικς Απφασης αποκλειστικ ως προς το μρος της, με το οποο προβλπεται α) τι διακπτεται η μετδοση ραδιοτηλεοπτικν εκπομπν και η λειτουργα διαδικτυακν ιστοτπων της ΕΡΤ Α.Ε., και β) τι οι συχντητες της ΕΡΤ Α.Ε. παραμνουν ανενεργς (ρθρο 2 παρ. 2 περ. β της παραπνω Κ.Υ.Α.). 2) μχρι τη σσταση και λειτουργα του νου ραδιοτηλεοπτικο φορα που θα υπηρετε το δημσιο συμφρον, πως προβλπεται απ την παρ. 2 του ρθρου 1 της ΚΥΑ, να ληφθον τα αναγκαα οργανωτικ μτρα, περιλαμβανομνης και της πρσληψης του αναγκαιοντος προσωπικο, για την εκ μρους μεταβατικο δημσιου ραδιοτηλεοπτικο φορα μετδοση, στο συντομτερο δυνατ χρνο, του αναγκαου προγρμματος ραδιοτηλεοπτικν εκπομπν και τη λειτουργα δι&a