ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

(ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ)

ΑΡΙΘΜΟΣ 255/2013

 

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ οπό τη Δικαστή Ευδοκία Γκιόγκη, Πρωτοδίκη, που ορίσθηκε από την Πρόεδρο του Πρωτοδικείου, και από την Γραμματέα Ειρήνη Μιχελακάκη.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του στις 20 Φεβρουαρίου 2013, γιο να δικάσει την αίτηση και με αντικείμενο τη διόρθωση ληξιαρχικής πράξης.

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ: ..., κατοίκου Γ... Δήμου Χερσονήσου, που παραστάθηκε μετά ταυ πληρεξουσίου δικηγόρου της Απόλλωνα Καλογερόπουλου, ο οποίος κατέθεσε προτάσεις.

Η αιτούσα ζητεί να γίνει δεκτή η με αριθμό κατάθεσης ΓΑ 509/EM/95/2013 αίτηση η συζήτηση της οποίας προσδιορίστηκε για την δικάσιμο που αναγράφεται στην αρχή της παρούσας και ενεγράφη στο πινάκιο.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ της υπόθεσης ο πληρεξούσιος δικηγόρος της αιτούσας, ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις του.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

 

Η αιτούσα, με την επίκληση άμεσου έννομου συμφέροντος, ζητεί να διορθωθεί η με αριθμό 2775/τ.719/1987 ληξιαρχική πράξη γέννησης της που καταχωρήθηκε στα βιβλία του Ληξιαρχείου του Δήμου Ηρακλείου, ως προς το φύλο, το κύριο όνομα αυτής και το επίθετο ώστε κατόπιν χειρουργικής επέμβασης, ώστε να συνάδει ο φαινότυπος της με τα επίσημα στοιχεία της. Πρέπει, επομένως, να γίνει δεκτή η αίτηση ως βάσιμη κστ' ουσίαν, όπως ειδικότερα ορίζεται στο διστακτικό της απόφασης.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.

 

ΒΕΒΑΙΩΝΕΙ προς σκοπό διόρθωσης της με αριθμό 2775/T.719/19S7 ληξιαρχικής πράξης γέννησης του Ληξιάρχου Δήμου Ηρακλείου ότι το ορθό φύλο της αιτούσας είναι "άρρεν" αντί του εσφαλμένου "θήλυ", το δε κύριο όνομα αυτής "Μ-Α.", αντί του εσφαλμένου "Α." και το επίθετο "Σ." αντί του εσφαλμένου "Σ.".

 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στο Ηράκλειο σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήρια του, χωρίς την παρουσία της αιτούσας και του πληρεξουσίου δικηγόρου της στις 7 Μαρτίου 2013.

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ