ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
Νομοτέλεια
Πληροφορίες
Χρήσιμες συνδέσεις


Οι στόχοι μας
Κύριος στόχος της «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ» είναι η συνεπής και συνεχής παροχή υπηρεσιών, έγκυρης, άμεσης, ολοκληρωμένης και οικονομικά προσιτής νομικής πληροφόρησης σε όλα τα ενδιαφερόμενα κοινά. Για το σκοπό αυτό, η χρήση των νέων τεχνολογιών και των δυνατοτήτων τους, η ευρύτατη γνώση των ιδιαιτεροτήτων του Εθνικού Νομικού Πλαισίου και η επαγγελματική κατάρτιση των στελεχών της «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ», συνδυάζονται αρμονικά και δημιουργικά.
Σταθερή επιδίωξη της εταιρείας μας είναι η διαρκής βελτίωση και αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών μας, όπως επίσης και ο εμπλουτισμός της Νομικής και Διοικητικής Βάσης Πληροφόρησης. 
© 2021 Νομοτέλεια, Ηπείρου 13, 10433 Αθήνα
τηλ. 210 8227952, fax 210 8843339, email support@nomotelia.gr.