ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
Νομοτέλεια
Πληροφορίες
Χρήσιμες συνδέσεις


Οι πελάτες μας

 Στους πελάτες της «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ» περιλαμβάνονται :

• Οργανισμοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμοι – Κοινότητες, Νομαρχίες, Δημοτικές Επιχειρήσεις, Δημοτικά πρόσωπα)
• Υπουργεία, Δημόσιοι Οργανισμοί και Επιχειρήσεις
• Ιδιωτικές Επιχειρήσεις
• Μηχανικοί
• Λογιστές
• Δικηγόροι
• Λοιποί ελεύθεροι επαγγελματίες

© 2021 Νομοτέλεια, Ηπείρου 13, 10433 Αθήνα
τηλ. 210 8227952, fax 210 8843339, email support@nomotelia.gr.