ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
Νομοτέλεια
Πληροφορίες
Χρήσιμες συνδέσεις


ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

 Έχει αναφερθεί ήδη ότι η ΘΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ όλων των νομοθετημάτων, της νομολογίας και του λοιπού πληροφοριακού υλικού, αποτελεί ένα από τα κύρια και βασικά πλεονεκτήματα της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ. Ένα ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΘΕΜΑΤΩΝ οδηγεί διαδοχικά σε ΥΠΟΕΥΡΕΤΗΡΙΑ και περαιτέρω στα συγκεντρωμένα έγγραφα κάτω από τον τίτλο του θέματος στο οποίο αναφέρονται. 

 Εναλλακτικός τρόπος αναζήτησης μέσα από τα ευρετήρια θεμάτων είναι η απλή πληκτρολόγηση μιας ή περισσότερων λέξεων-κλειδιά που κατά την κρίση του χρήστη μπορεί να περιλαμβάνονται στον τίτλο του θέματος. Αυτός ο τρόπος αναζήτησης οδηγεί με μεγαλύτερη ταχύτητα στα συγκεντρωμένα έγγραφα του θέματος. 

 Μια άλλη κατάταξη είναι η ταξινόμηση όλων των εγγράφων κατά είδος, εκδούσα Αρχή, χρονολογία και κατά περιοχή. Η κατάταξη αυτή παρέχει τη δυνατότητα στο χρήστη να επιλέξει ένα είδος εγγράφου, λ.χ. δικαστικές αποφάσεις, στη συνέχεια να επιλέξει το είδος του Δικαστηρίου, λ.χ. εφετεία, να προσδιορίσει πιο ακριβώς εφετείο θέλει, λ.χ. Εφετείο Λαρίσης, στη συνέχεια δε να κατατάξει όλες τις αποφάσεις του συγκεκριμένου Δικαστηρίου κατά χρονολογία και να ερευνήσει το έτος που επιθυμεί. 

 Εντοπισμός όλων των εγγράφων με τον αριθμό τους, είτε αυτός είναι πλήρης είτε ένα τμήμα του συνολικού αριθμού του εγγράφου. 

 Αναζήτηση των εγγράφων με λέξεις κλειδιά στην περίληψη ή στο συνολικό κείμενο του εγγράφου και χρήση διαφόρων τελεστών (φράση, όλες τις λέξεις, ορισμένες λέξεις) ώστε να εξειδικεύεται και να επιταχύνεται η αναζήτηση. 
© 2021 Νομοτέλεια, Ηπείρου 13, 10433 Αθήνα
τηλ. 210 8227952, fax 210 8843339, email support@nomotelia.gr.