ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
Νομοτέλεια
Πληροφορίες
Χρήσιμες συνδέσεις


ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ / ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Α. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
 Γίνεται συστηματική παρακολούθηση και ενημέρωση με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 Η ενημέρωση αυτή περιλαμβάνει ΟΛΑ τα είδη εγγράφων που δημοσιεύονται στην επίσημη εφημερίδα (κανονισμοί, οδηγίες, προγράμματα, αποφάσεις, γνωμοδοτήσεις κλπ)
 Υπάρχει πλήρης συσχέτιση μεταξύ νομοθεσίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ελληνικής Νομοθεσίας.
 Το περιεχόμενο της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ με Ευρωπαϊκή Νομοθεσία ανατρέχει στη δεκαετία του 1980.
 Η Τράπεζα Πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί την κύρια πηγή άντλησης όλου του υλικού.
 Η ενημέρωση της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ με την ευρωπαϊκή νομοθεσία πραγματοποιείται κάθε μήνα.
 Σήμερα η ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ περιέχει 28000 Κανονισμούς, Οδηγίες και λοιπά έγγραφα.

Β. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
 Γίνεται συστηματική παρακολούθηση και ενημέρωση με τη νομολογία των Δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 Οι αποφάσεις συσχετίζονται με την αντίστοιχη νομοθεσία.
 Σήμερα η ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ περιέχει 7200 Αποφάσεις, ενώ η αντίστοιχη Τράπεζα Πληροφοριών της Ε.Ε. αποτελεί και εδώ κύρια πηγή.

© 2021 Νομοτέλεια, Ηπείρου 13, 10433 Αθήνα
τηλ. 210 8227952, fax 210 8843339, email support@nomotelia.gr.