ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
Νομοτέλεια
Πληροφορίες
Χρήσιμες συνδέσεις


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

 Η ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ περιλαμβάνει νομολογία ΟΛΩΝ των κλάδων δικαίου. 

 Στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ καταχωρείται το ΣΥΝΟΛΟ των αποφάσεων των Ανώτατων Δικαστηρίων (αποφάσεις του Α.Π. πολιτικές και ποινικές, του ΣτΕ και του ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ) σε ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ αφού τα τρία αυτά Ανώτατα Δικαστήρια μας εφοδιάζουν με όλες τις αποφάσεις τους σε ψηφιακή μορφή. 

 Επίσης καταχωρείται απόσπασμα ή το πλήρες κείμενο των σημαντικότερων αποφάσεων κατώτερων δικαστηρίων. Σημαντικές αποφάσεις θεωρούνται, κατά τεκμήριο, όλες όσες δημοσιεύονται στα 40 περίπου νομικά περιοδικά. 

 Για ΚΑΘΕ απόφαση εξάγεται περίληψη με λέξεις-κλειδιά και τα σημαντικότερα στοιχεία της απόφασης από εξειδικευμένους νομικούς επιστήμονες (δικηγόροι, κλπ) 

 Επίσης, όπως και στη νομοθεσία, το σύνολο της νομολογίας ΘΕΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ στο θέμα ή θέματα που ανήκει. Ένα πλήρες ευρετήριο των θεμάτων νομολογίας το οποίο αριθμεί 6.731 θέματα διευκολύνει το χρήστη στον εντοπισμό του συνόλου της νομολογίας που αφορά το θέμα του. 

 Τέλος, γίνεται συστηματική συσχέτιση των δικαστικών αποφάσεων με τις διατάξεις των νομοθετημάτων στις οποίες βασίζεται το σκεπτικό τους. Έτσι, αν ο χρήστης ενδιαφέρεται να διερευνήσει την ύπαρξη αποφάσεων σε ένα άρθρο λ.χ. του Αστικού Κώδικα ή άλλου Νομοθετήματος, μέσα από την ειδική αναζήτηση θα εμφανιστεί ένας πίνακας που θα παραπέμπει σε όλες τις σχετικές δικαστικές αποφάσεις στις οποίες ο χρήστης έχει απευθείας πρόσβαση. 

 Ως πηγές πληροφοριών χρησιμοποιούνται:
Οι νεοδημοσιευόμενες αποφάσεις του Α.Π., του ΣτΕ και του ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (παραλαμβάνονται απευθείας από τις αντίστοιχες Γραμματείες κάθε δίμηνο περίπου).
Οι λοιπές αποφάσεις προέρχονται από έντυπα, με σχετική αναφορά σ΄αυτά, και από αποστελλόμενες αποφάσεις από συνδρομητές της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ.

© 2021 Νομοτέλεια, Ηπείρου 13, 10433 Αθήνα
τηλ. 210 8227952, fax 210 8843339, email support@nomotelia.gr.