»
»
»
»
»
» DVD
»
»
»
»
»
» -


7-10-22  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/102621/3568/22 (ΦΕΚ-5200 Β/6-10-22) : Εφαρμογ του Προσωρινο Μηχανισμο Επιστροφς Μρους Εσδων Αγορς Επμενης Ημρας του ρθρου 12Α του ν. 4425/2016 (Α’ 185) και στις Ενδοημερσιες Δημοπρασες

7-10-22  ΥΠΥΜΕ 302873/22 (ΦΕΚ-5195 Β/6-10-22) :  Τεχνικς προδιαγραφς συστματος μηχανογρφησης των Κντρων Τεχνικο Ελγχου Οχημτων (ΚΤΕΟ). Συγκντρωση επεξεργασα και αποστολ στοιχεων των διενεργουμνων τεχνικν ελγχων.

7-10-22  Κ.Υ.Α. 91778/22 (ΦΕΚ-5186 Β/6-10-22) : Καθορισμς των προποθσεων και της διαδικασας χρηματοδτησης φορων παροχς υπηρεσιν κλειστς φροντδας προς τομα με αναπηρα, χρονως πσχοντες και ηλικιωμνους.

7-10-22  ΥΠΑΝΕΠ 94130/22 (ΦΕΚ-5183 Β/6-10-22) : Τροποποηση των ρθρων 2 και 115 της υπ’ αρ. 91354/24.08.2017 απφασης του Υπουργο Ανπτυξης και Ανταγωνιστικτητας «Κωδικοποηση Καννων Διακνησης και Εμπορας Προντων και Παροχς Υπηρεσιν (Καννες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (Β’ 2983).

7-10-22  ΑΑΔΕ Α1128/22 (ΦΕΚ-5182 Β/6-10-22) : Καθορισμς της αρμδιας αρχς, του τρπου και της διαδικασας για την καταβολ, μεωση και επιστροφ του οφειλμενου Φρου Προστιθμενης Αξας (Φ.Π.Α.), στο πλασιο των ειδικν καθεσττων του ηλεκτρονικο εμπορου, της απδοσης αυτο στα λλα κρτη-μλη, των τηρομενων λογιστικν καταχωρσεων καθς και ρθμιση συναφν θεμτων στην περπτωση που η Ελλδα εναι κρτος μλος εγγραφς /και κρτος μλος κατανλωσης.6-10-22  ΥΠ.ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α1841/5-10-22  :  ργα και μτρα πρληψης για την αντιμετπιση των πλημμυρικν φαινομνων - Προπαρασκευαστικς δρσεις εμπλεκομνων φορων.

6-10-22  ΥΠΑΙΘ Φ.350/97/122008/E3/22 (ΦΕΚ-5181 Β/6-10-22) : Καθορισμς τρπου διεξαγωγς της ψηφοφορας και επανακαθορισμς των ημερομηνιν διεξαγωγς των διφορων σταδων της εκλογικς διαδικασας για την ανδειξη αιρετν εκπροσπων στα Υπηρεσιακ Συμβολια των εκπαιδευτικν Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης καθς και των μελν Ειδικο Εκπαιδευτικο Προσωπικο (ΕΕΠ) και Ειδικο Βοηθητικο Προσωπικο (ΕΒΠ) τους 2022.

6-10-22  ΑΑΔΕ ΔΔΑΔ/Ε/1095990/ΕΞ2022/22 (ΦΕΚ-5180 Β/5-10-22) : Προθεσμα ολοκλρωσης της αξιολγησης τους 2020, καθς και της συμμετοχς σε αυτ, σμφωνα με την παρ. 3 τoυ ρθρου 47 του ν. 4778/2021 (Α’ 26), πως τροποποιθηκε με το ρθρο 163 ν. 4972/2022 (Α’ 181).

6-10-22  Κ.Υ.Α. 300665/22 (ΦΕΚ-5170 Β/5-10-22) :  Εφαρμογ του ρθρου 44 «Ταξινμηση Οχημτων  - Αντικατσταση του ρθρου 9 του ν. 2465/1997» του ν. 4784/2021 (Α’ 40).5-10-22  ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ -ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ-  :

Η δεια ανατροφς παιδιο μετ τις πρσφατες οδηγες της διοκησης (Εγκ. Υπ. Εσωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/215/οικ. 14695/2022) :
Α. Μνιμοι υπλληλοι και υπλληλοι με σχση εργασας ΙΔΑΧ των δμων και των δημοτικν ΝΠΔΔ – Υπλληλοι των ΔΕΥΑ
Β. Υπλληλοι με σχση εργασας ΙΔΟΧ και μμισθοι δικηγροι των δμων και των δημοτικν ΝΠΔΔ – Υπλληλοι των δημοτικν επιχειρσεων (εκτς ΔΕΥΑ)
Γ. Ειδικ εξμηνη δεια προστασας της μητρτητας

Για το πιο πνω ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, βλπετε : --> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο :

ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ (05/10/2022)

5-10-22  ΥΠΥΜΕ 298574/22 (ΦΕΚ 5168 Β/5-10-2022) : Τροποποηση της υπ’ αρ 143021/31-12-2020 (Β’ 5859) υπουργικς απφασης σχετικ με τα στοιχεα δοκιμαστικς κυκλοφορας (ΔΟ.Κ.).

5-10-22  ΥΠΑΙΘ 121935/Ζ1/5-10-22 : Μετεγγραφς / Μετακινσεις Ακαδημακο τους 2022-2023.

5-10-22  ΥΠ.ΕΣ. 65001/ΕΓΚ.582/4-10-22 : Πολιτογρφηση ομογενν που προρχονται απ χρες της τ. ΕΣΣΔ (αρ.15 παρ. 2 Κ.Ε.Ι.)

5-10-22  ΥΠΑΝΕΠ 95207/5-10-22 : Διευκρνιση σχετικ με την υποχρωση εγγραφς του αριθμο ΓΕΜΗ στα ντυπα των εταιρειν

5-10-22  ΥΠΑΝΕΠ 95210/5-10-22  : Εγκκλιος Υπολογισμς Δεκτη Τιμν Καταναλωτ για την εφαρμογ της παρ. 9α του ρθρου 53 του ν. 4412/2016 για παραδσεις αγαθν που λαβαν χρα εντς του μηνς Σεπτεμβρου 2022

5-10-22  ΥΠΑΝΕΠ 95213/5-10-22: Εγκκλιος εφαρμογς των παρ. 9 ως 10α του ρθρου 53 του ν. 4412/2016 περ εφαρμογς της ρτρας αναπροσαρμογς των τιμν στις δημσιες συμβσεις προμηθειν και υπηρεσιν

5-10-22  Κ.Υ.Α. Δ14/οικ.91201/22 (ΦΕΚ-5151 Β/4-10-22) :  Υλοποηση του προγρμματος «Σχολικ Γεματα» στα Δημοτικ Σχολεα της χρας για το σχολικ τος 2022 - 2023.

5-10-22  ΥΠ.ΟΙΚ. Α1130/22 (ΦΕΚ-5150 Β/4-10-22) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Α.1102/27.07.2022 απφασης Υφυπουργο Οικονομικν «Καθορισμς της διαδικασας βεβαωσης και εσπραξης του ειδικο φρου κατανλωσης που εφαρμζεται στο προν απσταξης που παργεται απ τους διμερους μικρος αποσταγματοποιος της παρ. 5 του ρθρου 5 του ν. 2969/2001 (Α’ 281), των ρων, των προποθσεων,των διαδικασιν και της απδοσης των πρτων υλν σε νυδρη αιθυλικ αλκολη για την εφαρμογ της παρ. Ε’ του ρθρου 7 του ιδου νμου,της διαδικασας σφργισης και αποσφργισης των χρησιμοποιομενων απ τους διμερους μικρος αποσταγματοποιος αποστακτικν μηχανημτων, καθς και των λεπτομερειν εφαρμογς του ρθρου 4 του ιδου ως νω νμου» (Β’ 4073).

5-10-22  ΥΠ.ΟΙΚ. Α1131/22 (ΦΕΚ-5150 Β/4-10-22) : ροι, προποθσεις, δικαιολογητικ, ποστητες και διαδικασα παραλαβς αλκοολοχων ποτν και καπνικν προντων με απαλλαγ απ τις δασμοφορολογικς επιβαρνσεις απ την Ευρωπακ Υπηρεσα Υποστριξης για το συλο (EASO) στο πλασιο Συμφωνας δρας με την Κυβρνηση της Ελληνικς Δημοκρατας για τη λειτουργα του επιχειρησιακο της γραφεου στην Ελλδα.4-10-22  ΥΠ.ΕΣ. 64864/ΕΓΚ.579/3-10-22 : Οδηγες για συγχνευση Ληξιαρχεων Δημοτικν Ενοττων

4-10-22  ΥΠΑΝΕΠ 94083/30-9-22 : Εγκκλιος - Διευκρνιση ζητημτων σχετικ με την υποχρωση εγγραφς ατομικν επιχειρσεων φαρμακεων στο Γενικ Εμπορικ Μητρο (Γ.Ε.ΜΗ.)

4-10-22  ΔΥΠΑ 13/893799/4-10-22 : ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 13/2022 ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022-2023

4-10-22  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1(δ)/ΓΠ/οικ.54664/28-9-22 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Διενργεια ελγχων στα εμφιαλωμνα φυσικ μεταλλικ νερ που κυκλοφορον στο εμπριο στην Ελλδα

4-10-22  ΥΠ.ΕΣ. 64506/22 (ΦΕΚ-5149 Β/3-10-22) : Καθορισμς των ειδικτερων στοιχεων της παρ. 10 του ρθρου 7 του Κδικα της Ελληνικς Ιθαγνειας.

4-10-22  Κ.Υ.Α. 90819/22 (ΦΕΚ-5148 Β/3-10-22) : Αναδιρθρωση της Ειδικς Υπηρεσας Διαχερισης Προγρμματος «Ψηφιακς Μετασχηματισμς», η οποα μετονομστηκε με την παρ. 3 του ρθρου 65 του ν. 4914/2022 και κατργηση της υπ στοιχεα 98088/ΕΥΘΥ/30.09.2019 (Β’ 3780) κοινς υπουργικς απφασης.3-10-22  N. 4975/22 (ΦΕΚ-187 Α/30-9-22) : Σσταση και οργνωση νομικο προσπου δημοσου δικαου με την επωνυμα «ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» (Ε.Τ.Α.Α.Ε.), ρυθμσεις για την αντιμετπιση της πανδημας του κορωνοο COVID-19 και την προστασα της δημσιας υγεας και λοιπς διατξεις

3-10-22  ΥΠ.ΤΟΥΡ. 18558/22 (ΦΕΚ 5141 Β/3-10-2022) : Ορισμς Υπηρεσας Ψηφιακς Διακυβρνησης και Υπευθνου Ψηφιακν Δρσεων, σμφωνα με τα ρθρα 8 και 9 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).

3-10-22  ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 1161/272138/22 (ΦΕΚ 5137 Β/3-10-2022) : Τροποποηση της υπ’αρ. 2243/333582/27.12.2020 υπουργικς απφασης «Καθορισμς των τπων και των τεχνικν προδιαγραφν κατασκευς θερμοκηπων και θαλμων καλλιργειας μανιταριν καθς και θερμοκηπων και θαλμων θερμοκηπιακο τπου φαρμακευτικς κνναβης και διαδικασα γκρισης και ελγχου αυτν» (Β’ 5432).

3-10-22  ΥΠΑΙΘ Φ.251/119188/Α5/22 (ΦΕΚ-5136 Β/3-10-22) : Τρπος εξτασης των πανελλαδικ εξεταζμενων μαθημτων για εισαγωγ στην Τριτοβθμια Εκπαδευση υποψηφων Γενικο Λυκεου απ το ακαδημακ τος 2023-24 και εφεξς σμφωνα με τον ν. 4186/2013 (Α’ 193) πως τροποποιθηκε με τον ν. 4610/2019 (Α’ 70), με το ρθρο 7 του ν. 4692/2020 (Α’ 111) και εκ νου με τον ν. 4777/2021 (Α’ 25).

3-10-22  Κ.Υ.Α. 297618/22 (ΦΕΚ-5135 Β/3-10-22) : ροι ασφαλεας για τη χοργηση της προσωρινς δειας λειτουργας αεροδρομου σε υδτινη επιφνεια.

3-10-22  Κ.Υ.Α. 4701/22 (ΦΕΚ-5128 Β/30-9-22) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 4082/26.7.2022 κοι-νς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Προστασας του Πολτη, Δικαιοσνης, Εσωτερικν, Υποδομν και Μεταφορν και Επικρατεας «Ειδικτερα ζητματα λειτουργας της ειδι-κς ηλεκτρονικς εφαρμογς του ρθρου 80 του ν. 4954/2022 (Α’ 136).» (Β’ 3982).

3-10-22  ΥΠΑΙΘ 119929/Ζ1/30-9-22 : Παροχ διευκρινσεων σχετικ με την εφαρμογ των διατξεων του ν. 4957/2022 για τη συγκρτηση, οργνωση και λειτουργα συλλογικν οργνων των Α.Ε.Ι. και των ακαδημακν μονδων τους, την ανδειξη των μονοπρσωπων οργνων των Α.Ε.Ι. και των ακαδημακν μονδων τους και λοιπ θματα.

3-10-22  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1α/ΓΠ/οικ.55631/3-10-22 : Οδηγες για την Εποχικ Γρπη 2022-2023 -Αντιγριπικς Εμβολιασμς

3-10-22  Κ.Υ.Α. Φ.350/96/119742/E3/22 (ΦΕΚ-5131 Β/1-10-22) : Διαδικασα ηλεκτρονικς ψηφοφορας για την εκλογ αιρετν εκπροσπων στα Υπηρεσιακ Συμβολια των εκπαιδευτικν Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης καθς και των μελν Ειδικο Εκπαιδευτικο Προσωπικο (ΕΕΠ) και Ειδικο Βοηθητικο Προσωπικο (ΕΒΠ).

3-10-22  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.55384/22 (ΦΕΚ-5129 Β/1-10-22) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.51236/8.9.2022 κοινς υπουργικς απφασης περ κτακτων μτρων προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας ως και τη Δευτρα, 17 Οκτωβρου 022 και ρα 06:00.30-9-22  Ν. 4974/22 (ΦΕΚ 185 Α/29-9-2022): Διατξεις για τις δημσιες υπεραστικς και αστικς τακτικς οδικς μεταφορς επιβατν Αναδιοργνωση των εταιρειν ΟΣΕ Α.Ε. και ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. και λοιπς διατξεις.

30-9-22  ΥΠ.ΕΣ. 63865/ΕΓΚ.563/29-9-22 : Ενημρωση επ διατξεων για την αδειοδτηση των δη κατ τη δημοσευση του π.δ.99/2017 (Α' 141) λειτουργοντων δημοτικν παιδικν, βρεφικν και βρεφονηπιακν σταθμν

30-9-22  Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/98728/1508/22 (ΦΕΚ 5111 Β/30-9-2022): Τροποποηση (4η) της υπ στοιχεα ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/118225/2849/10.12.2021 κοινς απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομικν, του Υφυπουργο Ανπτυξης και Επενδσεων και του Υπουργο Περιβλλοντος και Ενργειας, με ττλο «Προκρυξη του προγρμματος “Εξοικονομ 2021", που θα υλοποιηθε στο πλασιο του Ταμεου Ανκαμψης και Ανθεκτικτητας» (Β' 5778).

30-9-22  Κ.Υ.Α. 18699/22 (ΦΕΚ 5109 Β/29-9-2022): Καθορισμς διαδικασας καταχρισης της σμβασης παραχρησης τουριστικο λιμνα.

30-9-22  Κ.Υ.Α. 18702/22 (ΦΕΚ 5109 Β/29-9-2022): Καθορισμς διαδικασας χωροθτησης τουριστικο λιμνα.

30-9-22  ΥΠ.ΟΙΚ. 139595/ΕΞ2022/22 (ΦΕΚ-5107 Β/29-9-22) : Κατανομ στους μορους δμους, των κοινωφελν χρων και χρων κοινωνικς ανταποδοτικτητας του Μητροπολιτικο Πλου Ελληνικο - Αγου Κοσμ (Μ.Π.Ε-Α.Κ.).

30-9-22  Κ.Υ.Α. 90097/22 (ΦΕΚ-5106 Β/29-9-22) : A. Πργραμμα επιχοργησης επιχειρσεων για την απασχληση 3.000 ανργων που ανκουν σε δσκολα εξυπηρετσιμες πληθυσμιακς ομδεςΒ. Πργραμμα επιχοργησης επιχειρσεων για την απασχληση 7.000 ανργων που αντιμετωπζουν εμπδια στην νταξη επαννταξ τους στην αγορ εργασας.

30-9-22  ΥΠ.ΚΛΙΜ.ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛ.ΠΡΟΣΤ. 16126/22 (ΦΕΚ-5087 Β/29-9-22) : Δικαιολογητικ και διαδικασα εγγραφς των Εθελοντικν Οργανσεων και των Εθελοντν Πολιτικς Προστασας στο Ενιαο Μητρο Εθελοντισμο Πολιτικς Προστασας (Ε.Μ.Ε.Π.Π.).29-9-22  ΥΠ.ΕΣ. 63379/28-9-22 : Δυναττητα πρσληψης βσει προσωρινν πινκων κατταξης των υποψηφων κατηγορας εκπαδευσης ΤΕ, ΔΕ & ΥΕ της προκρυξης 13Κ/2021

29-9-22  ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 38356/ΕΞ2022/22 (ΦΕΚ-5086 Β/29-9-22) : Διθεση της διαδικτυακς υπηρεσας «Αυθεντικοποηση Χρηστν oAuth 2.0.PA - Υπαλλλων» σε φορες του δημοσου τομα, μσω του Κντρου Διαλειτουργικτητας της Γενικς Γραμματεας Πληροφοριακν Συστημτων Δημσιας Διοκησης του Υπουργεου Ψηφιακς Διακυβρνησης».

29-9-22  Κ.Υ.Α. 139818/ΕΞ2022/22 (ΦΕΚ-5083 Β/28-9-22) : Προποθσεις, διαδικασα και εδη δαπανν που πραγματοποιονται απ μικρομεσαες επιχειρσεις, προκειμνου για την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 22Ε του ν. 4172/2013 (Α’ 167), πως αυτ προστθηκε με το ρθρο 86 του ν. 4941/2022 (Α’ 113).

29-9-22  ΔΥΠΑ 5274/114/22 (ΦΕΚ-5078 Β/28-9-22) :  Εξειδκευση των αμοιβαων υποχρεσεων της Δημσιας Υπηρεσας Απασχλησης και των αναζητοντων εργασα, καθς και των συνεπειν που απορρουν απ αυτς, δυνμει της παρ. 4 του ρθρου 79 του ν. 4921/2022 (Α’ 75).

29-9-22  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/97025/6580/22 (ΦΕΚ-5073 Β/28-9-22) : Διαδικασα τροποποησης της απφασης γκρισης περιβαλλοντικν ρων στην περπτωση αλλαγς καυσμου απ φυσικ αριο σε λλο αριο υγρ κασιμο στη βιομηχανα.

29-9-22  ΥΠΥΜΕ 291957/22 (ΦΕΚ-5060 Β/28-9-22) : Καθορισμς τεχνικν προδιαγραφν του ειδικο εξοπλισμο με τον οποο καθσταται δυνατ η χρησιμοποηση υγραερου (LPG) για την κνηση αυτοκιντων οχημτων, καθς και ροι και προποθσεις ελγχου και ασφαλος κυκλοφορας των εκ κατασκευς και εκ μετασκευς υγραεριοκνητων οχημτων28-9-22  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/95372/2308/22 (ΦΕΚ 5044 Β/27-9-2022) : Προσδιορισμς του φορα υλοποησης των υποργων Sub.1 «Πληροφοριακ Σστημα για την οριοθτηση των Υδατορεμτων» και Sub.4 «Ψηφιακ δρση Μτρησης και παρακολοθησης των ατμοσφαιρικν ρπων και της θαλσσιας ρπανσης για τη βελτιστοποηση του περιβαλλοντικο αποτυπματος και των ψηφιακν περιβαλλοντικν ελγχων» της δρσης «ξυπνες περιβαλλοντικς και πολιτιστικς υποδομς (smart infrastructure)» με κωδικ 16960 του Ταμεου Ανκαμψης και Ανθεκτικτητας, αρμοδιτητας του Υπουργεου Περιβλλοντος και Ενργειας.

28-9-22  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ4δ/ΓΠ/οικ.54807/28-9-22 : Παροχ διευκρινσεων σχετικ με την τοποθτηση των διακριθντων αθλητν για απκτηση ειδικτητας

28-9-22  Κ.Υ.Α. 92172/22 (ΦΕΚ-5053 Β/27-9-22) : Καθορισμς ειδικν ρων, προποθσεων, προδιαγραφν και περιορισμν για την υπαγωγ σε καθεσττα ενισχσεων του ν.  4887/2022, επενδυτικν σχεδων του τομα της μεταποησης γεωργικν προντων, πως αυτς ορζεται στο σημεο 10 του ρθρου 2 του καν. (ΕΕ) αριθμ. 651/2014 της επιτροπς.

28-9-22  Κ.Υ.Α. 92195/22 (ΦΕΚ-5052 Β/27-9-22) : Καθορισμς των ειδν επενδυτικν σχεδων του τομα πρωτογενος γεωργικς παραγωγς των πολ μικρν, μικρν και μεσαων επιχειρσεων (ΜΜΕ), με αντατο ποσ ενσχυσης ως 500.000 ευρ αν επενδυτικ σχδιο και αν επιχερηση, που μπορον να υπαχθον στα καθεσττα ενισχσεων του ν. 4887/2022 και των προδιαγραφν, πρσθετων ρων, περιορισμν και προποθσεων, καθς και κθε σχετικο θματος για την παροχ των ενισχσεων σε επενδυτικ σχδια του τομα αυτο.

28-9-22  Κ.Υ.Α. 90782/22 (ΦΕΚ-5046 Β/27-9-22) : Τροποποηση της υπ’  αρ. 8312.23B/12/09/ 01.6.2009 κοινς υπουργικς απφασης «ροι, προποθσεις και απαιτομενα δικαιολογητικ για την χοργηση των αδειν εκτλεσης εργασιν ναυπγησης, μετατροπς, επισκευς, συντρησης πλοων» (Β’ 1132).27-9-22  ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ -ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-

Για το πιο πνω ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, βλπετε : --> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο :

ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (27/09/2022)

27-9-22  ΥΠ.ΟΙΚ. Α1127/22 (ΦΕΚ 5032 Β/27-9-2022): Παρταση καταβολς και αναστολ εσπραξης βεβαιωμνων οφειλν για τα φυσικ και νομικ πρσωπα που επλγησαν απ την πυρκαγι της 19ης Ιουλου 2022 σε περιοχς των Περιφερειακν Ενοττων Βορεου Τομα Αθηνν και Ανατολικς Αττικς, της Περιφρειας Αττικς.

27-9-22  ΥΠΑΙΘ 116353/ΓΔ4/22 (ΦΕΚ 5034 Β/27-9-2022): Ειδικτερα καθκοντα και αρμοδιτητες των κλδων ΠΕ23 Ψυχολγων και ΠΕ30 Κοινωνικν Λειτουργν για το σχολικ τος 2022-2023 στο πλασιο της πρξης «Υποστριξη σχολικν Μονδων Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Γενικς Εκπαδευσης απ Ψυχολγους και Κοινωνικος Λειτουργος» για την αντιμετπιση των συνεπειν του COVID-19.

27-9-22  Κ.Υ.Α. Γ1α/ΓΠ/οικ.53768/22 (ΦΕΚ-5026 Β/26-9-22) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Γ1α/Γ.Π.οικ. 35161/16-06-2022 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων και Υγεας «Α) Καθορισμς και εξειδκευση κιντρων για την ενθρρυνση εγγραφς των πολιτν σε Προσωπικ Ιατρ. Β) Καθορισμς και εξειδκευση συνεπειν («αντικιντρων») για τη μη εγγραφ των πολιτν σε προσωπικ ιατρ. Γ) Καθορισμς και εξειδκευση κιντρων για την τρηση της διαδικασας του συστματος παραπομπν. Δ) Καθορισμς και εξειδκευση συνεπειν («αντικιντρων») για τη μη τρηση της διαδικασας του συστματος παραπομπν.» (Β 3020) - Μετθεση του χρνου ναρξης του συστματος συνεπειν («αντικιντρων») για τη μη εγγραφ των πολιτν σε Προσωπικ Ιατρ.26-9-22  Ν. 4973/22 (ΦΕΚ-182 Α/23-9-22) : Κρωση Συμφωνας Τροποποησης της απ 2.2.2018 Σμβασης Παραχρησης σχετικ με τη χρση και την εκμετλλευση ορισμνων χρων και περιουσιακν στοιχεων εντς του Λιμνος Θεσσαλονκης μεταξ του Ελληνικο Δημοσου και της αννυμης εταιρεας με την επωνυμα «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.».

26-9-22  Ν. 4972/22 (ΦΕΚ-181 Α/23-9-22) : Εταιρικ διακυβρνηση των Ανωνμων Εταιρειν του Δημοσου και των λοιπν θυγατρικν της Ελληνικς Εταιρεας Συμμετοχν και Περιουσας, διαχεριση συμμετοχν του Δημοσου σε αννυμες εταιρεες και ρυθμσεις για την Ελληνικ Εταιρεα Συμμετοχν και Περιουσας, αξιολγηση της ναντι του Δημοσου φερεγγυτητας και πιστοληπτικς ικαντητας φυσικν και νομικν προσπων και σσταση Ανεξρτητης Αρχς Πιστοληπτικς Αξιολγησης, δρυση και λειτουργα Κεντρικο Μητρου Πιστσεων, Συμπληρωματικς Κρατικς Προπολογισμς οικονομικο τους 2022 και λοιπς διατξεις οικονομικο και αναπτυξιακο χαρακτρα.

26-9-22  ΑΑΔΕ Ε2073/20-9-22  : Γνωστοποηση της τιμς ελαιολδου ελαιοκομικο τους 2022-2023, για την εφαρμογ των διατξεων της εισφορς δακοκτονας

26-9-22  ΥΠΥΜΕ 294009/22-9-22 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 9 ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 294537/25-9-22) :  Διευκρινσεις σχετικ με την εφαρμογ των ρθρων 152 ως και 154 του ν. 4938/2022 (Α'109)

26-9-22  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1γ/ΓΠ/οικ.51982/14-9-22 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) :  Υγειονομικο λεγχοι στα σχολεα λων των βαθμδων και των ειδικν κατηγοριν, ημερσια και νυχτεριν, δημσια και ιδιωτικ και τους βρεφικος, βρεφονηπιακος και παιδικος σταθμος, δημσιους και ιδιωτικος για το σχολικ τος 2022-2023

26-9-22  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1α/ΓΠ/οικ.53427/22 (ΦΕΚ-4978 Β/23-9-22) : Ορισμς ιατρν λοιπν ειδικοττων ως προσωπικν ιατρν.

26-9-22  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.53937/22 (ΦΕΚ-4977 Β/23-9-22) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/ΓΠ.οικ.51236/8.9.2022 κοινς υπουργικς απφασης περ κτακτων μτρων προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας ως και τη Δευτρα, 3 Οκτωβρου 2022 και ρα 06:00.23-9-22  ΕΦΚΑ-ΚΕΑΟ 434995/ΕΓΚ.32/23-9-22  : Τροποποηση του περιεχομνου της ατησης και του καταλγου των στοιχεων, εγγρφων και δικαιολογητικν εξωδικαστικο μηχανισμο.

23-9-22  ΥΠΥΜΕ 294009/22-9-22  :  Διευκρινσεις σχετικ με την εφαρμογ των ρθρων 152 ως και 154 του ν. 4938/2022 (Α'109)

23-9-22  ΑΑΔΕ Ο/ΔΤΔ/Γ/1090271/ΕΞ2022/20-9-22  : Κοινοποηση διατξεων του Μρους Β «σκηση τελωνειακς αντιπροσπευσης και ρθμιση επαγγλματος τελωνειακο αντιπροσπου» του Νμου 4955/2022 (ΦΕΚ 139 Α')

23-9-22  ΥΠ.ΕΣ.  ΔΙΠΑΑΔ/Φ.81/912/οικ.14798/21-9-22 :  Εκπαιδευτικ προγρμματα μσω ΙΝ.ΕΠ. με ττλο «Διαχεριση της ηλεκτρονικς εφαρμογς Απογραφ Μητρο Ανθρωπνου Δυναμικο του Ελληνικο Δημοσου του Υπουργεου Εσωτερικν»

23-9-22  ΑΑΔΕ Ε2074/12-9-22 : Παροχ διευκρινσεων και οδηγιν για την πιστοποηση της φορολογικς κατοικας αλλοδαπς επ των εντπων: 1) «Ατηση για την εφαρμογ των Συμβσεων Αποφυγς Διπλς Φορολογας μεταξ Ελλδος και  » και 2) «Ετσια ατηση επιστροφς φρου εισοδματος»22-9-22  ΔΥΠΑ 836635/21-9-22 : ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 12/2022 ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

22-9-22  ΥΠΕΚΥΠ 47302/18-5-22 : Σχετικ με την διενργεια ασφαλιστικν κρατσεων υπρ του κλδου επικουρικς ασφλισης του e-Ε.Φ.Κ,Α. επ αποδοχν, στις περιπτσεις αναδρομικο διορισμο

22-9-22  ΕΦΚΑ Σ23/2/428515/20-09-2022 : Ειδικτερα Θματα Διαδοχικς Ασφλισης, Αξιοποησης Χρνου Ασφλισης και Απασχλησης Συνταξιοχων σε ασφαλισμνους που χουν διατελσει σε θσεις βουλευτν αιρετν των Ο.Τ.Α. Α και Β βαθμο λλες θσεις της εκτελεστικς εξουσας επ θητεα με ειδικ συνταξιοδοτικ καθεστς - Παροχ οδηγιν

22-9-22  ΥΠΕΚΥΠ 83413/22 (ΦΕΚ-4930 Β/21-9-22) :  Yπδειγμα ιδιωτικο συμφωνητικο μεταξ γονα και Επιμελητ/τριας στο πλασιο της Δρσης «Νταντδες της Γειτονις» των ρθρων 40-46 του ν. 4837/2021 (Α’ 178).21-9-22  ΥΠΕΚΥΠ 85093/15-9-22 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Οδηγες για την υποβολ ατησης πιστοποησης της αναπηρας στο ΚΕ.Π.Α. μσω της Εθνικς Πλης Αναπηρας, σε κατ τπους σημεα φυσικς εξυπηρτησης πολιτν

21-9-22  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/93866/1393/22 (ΦΕΚ-4924 Β/21-9-22) : Τροποποηση (2η) της υπ στοιχεα Α.Π. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/61929/864 (Β’ 3099/17.06.2022) απφασης του Υπουργο Περιβλλοντος και Ενργειας «Προκρυξη του προγρμματος “ΑνακυκλνωΑλλζω Συσκευ” που θα υλοποιηθε στο πλασιο του ΕΣΠΑ 2014-2020».

21-9-22  Κ.Υ.Α. Γ4α/ΓΠ/48607/22 (ΦΕΚ-4924 Β/21-9-22) : Ορισμς του ποσοστο των πρσθετων εφημεριν της παρ. 6 του ρθρου 34 του ν. 4351/2015 (Α 164)

21-9-22  ΔΥΠΑ 7Β/832594/21-9-22 : ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7Β/2022 - Για την εκδλωση ενδιαφροντος συμμετοχς στο «Πργραμμα επιχοργησης επιχειρσεων για την πρσληψη 2.000 ανργων, ηλικας 30 ετν και νω, στις Περιφρειες Αττικς και Νοτου Αιγαου»

21-9-22  ΥΠΑΙΘ Φ.152/114321/Α5/21-9-22 : Α. Οργνωση και Διεξαγωγ των επαναληπτικν πανελλαδικν εξετσεων ΕΠΑ.Λ. 2022. // Β. Οδηγες για τα 2 Ε.Κ. και το Β.Κ. των επαναληπτικν πανελλαδικν εξετσεων ΕΠΑ.Λ. 2022.20-9-22  ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ -ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-

Για το πιο πνω ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, βλπετε : --> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο :

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (20/09/2022)

20-9-22  ΥΠ.ΕΣ. 61221/ΕΓΚ.542/20-9-22  :  Υποβολ των σχεδων προπολογισμο τους 2023 των φορων του υποτομα των ΟΤΑ στις βσεις δεδομνων του Υπουργεου Εσωτερικν.

20-9-22  ΥΠ.ΕΣ. 60924/ΕΓΚ.540/19-9-22  : Λογιστικ αποτπωση της εκτλεσης δανειακν συμβσεων που χουν συναφθε στο πλασιο του προγρμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ.

20-9-22  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/215/οικ.14695/20-9-22 : Διευκρινσεις επ διατξεων για τη χοργηση αδειν

20-9-22  Κ.Υ.Α. 19697/22 (ΦΕΚ-4911 Β/16-9-22) : Ηλεκτρονικ Επιτρηση Κρατουμνων19-9-22  ΥΠΑΙΘ Φ.ΜΝΑΕ/111415/Δ4/22 (ΦΕΚ-4917 Β/16-9-22) : Οργνωση και Λειτουργα του θεσμο του «Συμβολου Καθηγητ» στο πλασιο του Προγρμματος «Μια Να Αρχ στα ΕΠΑ.Λ. - Υποστριξη Σχολικν Μονδων ΕΠΑ.Λ.» για το σχολικ τος 2022-2023.

19-9-22  ΥΠ.ΠΟΛ.ΑΘΛΗΤ. 435571/22 (ΦΕΚ-4906 Β/16-9-22) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΥΠΠΟΑ/60330/ 18.2.2022 (Β746) απφασης του Υφυπουργο Πολιτισμο και Αθλητισμο σχετικ με τον καθορισμ για το τος 2022 των ειδικτερων στοιχεων και των λεπτομερειν: α) Για την ατηση εγγραφς αθλητικο σωματεου με ειδικ αθλητικ αναγνριση στο «Ηλεκτρονικ Μητρο Ερασιτεχνικν Αθλητικν Σωματεων» του ρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), β) για την επικαιροποηση των στοιχεων των δη εγγεγραμμνων στο ηλεκτρονικ μητρο αθλητικν σωματεων, καθς και γ) για τον λεγχο της ατησης εγγραφς /και επικαιροποησης.

19-9-22  ΥΠΑΙΘ 108990/Ζ1/22 (ΦΕΚ-4899 Β/16-9-22) :  Ρθμιση των θεμτων σχετικ με τη διαδικασα δωρεν φοτησης σε Πργραμμα Μεταπτυχιακν Σπουδν με τλη φοτησης.

19-9-22  Κ.Υ.Α. 84253/22 (ΦΕΚ-4898 Β/16-9-22) :  Τροποποηση της υπ’  αρ. οικ. 28286/450/20-6-2017 (Β’ 2307) κοινς υπουργικς απφασης.16-9-22  ΥΠ.ΕΣ. 60223/15-9-22 : Υποβολ των Αναλυτικν Καταστσεων Ληξιπρθεσμων Υποχρεσεων του ρθρου 107 του ν. 4714/2020 για το γ' τρμηνο του 2022.

16-9-22  ΕΦΚΑ 421118/16-9-22 : Οδηγες για την ερυθμη λειτουργα των γραμματειν ΚΕ.Π.Α. κατ την παραλαβ αιτσεων πιστοποησης της αναπηρας

16-9-22  ΕΦΚΑ 420447/16-9-2022 : νταξη στην ηλεκτρονικ εφαρμογ χοργησης επιδματος μητρτητας των ασφαλισμνων γυναικν των ειδικν κατηγοριν του e-ΕΦΚΑ

16-9-22  ΑΑΔΕ Α1125/22 (ΦΕΚ-4889 Β/16-09-22) : Καθορισμς διαδικασας ενεργοποησης στο Φορολογικ Μητρο του Α.Φ.Μ. των φορολογουμνων, νομικν προσπων και νομικν οντοττων, που χουν προβε στη διακοπ των εργασιν τους στη Δ.Ο.Υ. χωρς να χουν ολοκληρσει το στδιο της εκκαθρισης, καθς και της αναβωσης της διαδικασας της εκκαθρισης σμφωνα με την παρ. 4 του ρθρου 28 του ν. 4919/2022 (Α’ 71)».

16-9-22  ΑΑΔΕ Ε2072/15-9-22 : Παροχ οδηγιν για την εφαρμογ του νομικο και κανονιστικο πλαισου που διπει το καθεστς λειτουργας των διμερων μικρν αποσταγματοποιν

16-9-22  ΕΑΑΔΗΣΥ 4815/16-9-22 : Επικαιροποιημνος Οδηγς Συχνν Ερωτσεων και Απαντσεων (FAQ's) της Ευρωπακς Επιτροπς σχετικ με τα περιοριστικ μτρα στις δημσιες συμβσεις, λγω ενεργειν της Ρωσας που αποσταθεροποιον την κατσταση στην Ουκρανα

16-9-22  Κ.Υ.Α. 17708/22 (ΦΕΚ-4880 Β/16-9-22) : 2η Τροποποηση της υπ’ αρ. 13958/11-07-2022 κοινς υπουργικς απφασης «Πργραμμα ’’Τουρισμς για λους’’ 2022» (Β’  3652), πως τροποποιθηκε με την υπ’ αρ. 14803/22.07.2022 (Β’ 3949) μοια απφαση.

16-9-22  Ν. 4969/22 (ΦΕΚ-175 Α/15-9-22) : Κρωση της απ 9.8.2022 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου «Επεγουσες διατξεις για την ενσχυση της ακεραιτητας στη λειτουργα της Εθνικς Υπηρεσας Πληροφοριν» (Α 152).

16-9-22  Π.Υ.Σ. 27/30.8.2022 (ΦΕΚ-176 Α/15-9-22) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 3/29.3.2021 Πρξης Υπουργικο Συμβουλου «Σσταση, συγκρτηση και λειτουργα Κυβερνητικς Επιτροπς Κρατικς Αρωγς» (Α’ 56).

16-9-22  Κ.Υ.Α. Δ12α/85008/22 (ΦΕΚ-4879 Β/15-9-22) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ12α/Γ.Π.οικ.68856/2202/21.12.2018 κοινς απφασης των Υπουργν Εσωτερικν, Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Κοινωνικς Αλληλεγγης και Οικονομικν «Ανθεση αρμοδιτητας χοργησης προνοιακν παροχν σε χρμα σε τομα με αναπηρα, επιδματος στεγαστικς συνδρομς και επιδματος ομογενν προσφγων στον Οργανισμ Προνοιακν Επιδομτων και Κοινωνικς Αλληλεγγης (ΟΠΕΚΑ) - Καθορισμς διοικητικς διαδικασας, ρων και προποθσεων» (Β’ 5855).15-9-22  ΑΑΔΕ Ε2071/13-9-22 : Παροχ διευκρινσεων σχετικ με την υποχρωση καταβολς Φ.Π.Α. στην περπτωση παρδοσης ακιντου σε αναστολ της παρ 4α του ρθρου 6 του Κδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000 Α" 248), το οποο παραδδεται κατπιν πλειστηριασμο

15-9-22  Κ.Υ.Α. 84097/22 (ΦΕΚ-4864 Β/15-9-22) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 40927/04-05-2022 κοινς υπουργικς απφασης, «Πργραμμα προεργασας για 10.000 ανργους νους ηλικας ως 29 ετν στις Περιφρειες Αττικς και Κεντρικς Μακεδονας» (Β’ 2728).

15-9-22  Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/91887/3161/22 (ΦΕΚ-4862 Β/15-9-22) : Τροποποηση της υπ στοιχεα οικ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/123669/4743/23-12-2021 «Καθορισμς των στοιχεων των περ. α ως θ της παρ. 4 του ρθρου 47Α του ν. 4495/2017 (Α’ 167), που απαιτονται για την κδοση και τον λεγχο της βεβαωσης σνδεσης με το Δκτυο Διανομς Ηλεκτρικς Ενργειας ατ τη διαδικασα ηλεκτροδτησης» (Β’ 6548).

15-9-22  Κ.Υ.Α. 130327/ΕΞ2022/22 (ΦΕΚ-4860 Β/14-9-22): Τροποποηση της υπ στοιχεα 75244ΕΞ2022/31.05.2022 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Ανπτυξης και Επενδσεων «Διαδικασα υποβολς εκδλωσης ενδιαφροντος για τη χοργησης ενσχυσης με τη μορφ επιχοργησης σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COVID-19 και υπστησαν μεγλες οικονομικς απλειες που επιτθηκαν απ τους παγετος του 2021, στις Περιφερειακς Εντητες Ημαθας και Πλλας της Περιφρειας Κεντρικς Μακεδονας, στις Περιφερειακς Εντητες Κοζνης, Καστορις και Φλρινας της Περιφρειας Δυτικς Μακεδονας και στην Περιφερειακ Εντητα Λρισας της Περιφρειας Θεσσαλας» (Β’ 2760).

15-9-22  ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 36352/ΕΞ2022/22 (ΦΕΚ-4851 Β/14-9-22) : Διθεση των διαδικτυακν υπηρεσιν «Πληροφορες Φορολογικο Μητρου» και «Επιβεβαωση στοιχεων Φυσικο Προσπου» σε φορες του Δημοσου, μσω του Κντρου Διαλειτουργικτητας της Γενικς Γραμματεας Πληροφοριακν Συστημτων Δημσιας Διοκησης του Υπουργεου Ψηφιακς Διακυβρνησης.14-9-22  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1γ/ΓΠ/οικ.51982/14-9-22 : Υγειονομικο λεγχοι στα σχολεα λων των βαθμδων και των ειδικν κατηγοριν, ημερσια και νυχτεριν, δημσια και ιδιωτικ και τους βρεφικος, βρεφονηπιακος και παιδικος σταθμος, δημσιους και ιδιωτικος για το σχολικ τος 2022- 2023

14-9-22  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1β/ΓΠ/οικ.51980/14-9-22  : Διατροφ παιδιν στους δημσιους και ιδιωτικος βρεφικος, βρεφονηπιακος και παιδικος σταθμος

14-9-22  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/214/οικ.14466/14-9-22  : Μτρα και ρυθμσεις στο πλασιο της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο (79η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)

14-9-22  ΥΠΑΙΘ 104375/Ζ1/29-8-22 : Διαπστωση του ποσο που αντιστοιχε στο εθνικ διμεσο διαθσιμο ισοδναμο εισδημα (το ατομικ και το εβδομντα τοις εκατ (70%) του οικογενειακο).

14-9-22  ΥΠΕΚΥΠ 83779/22 (ΦΕΚ-4830 Β/13-9-22) : Κανονισμς Λειτουργας του Κντρου Πιστοποησης Αναπηρας (ΚΕ.Π.Α.).

14-9-22  ΥΠΥΜΕ 269357/22 (ΦΕΚ-4823 Β/13-9-22) : Αδραν υλικ τα οποα προορζονται για χρση στα δημσια ργα.13-9-22  ΥΠ.ΠΟΛ.ΑΘΛΗΤ. 435525/13-9-22 : Διευκρινσεις σχετικ με την χοργηση δειας τλεσης αθλητικς συνντησης του ρθρου 56Δ του ν. 2725/1999 και παραχρησης αθλητικν εγκαταστσεων.

13-9-22  ΥΠΑΙΘ Φ4/108535/ΓΔ4/22 (ΦΕΚ-4820 Β/13-9-22) : Καθορισμς των «Γραπτς Εξεταζμενων» μαθημτων στις προαγωγικς εξετσεις της Α’ τξης των ΕΠΑ.Λ. και των Λυκεων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. στο πλασιο της Τρπεζας Θεμτων Διαβαθμισμνης Δυσκολας, της εξεταστας λης και του τρπου αξιολγησης αυτν κατ το σχολικ τος 2022-23, βσει του ρθρου 9 του ν. 4692/2020 (Α 111).

13-9-22  ΥΠΑΙΘ 109161/Δ2/22 (ΦΕΚ-4818 Β/13-9-22) :  Οργνωση και λειτουργα σχολικν κντρων αντισταθμιστικς εκπαδευσης ως προς την Ενισχυτικ Διδασκαλα για το σχολικ τος 2022-2023.

13-9-22  Κ.Υ.Α. 81127/22 (ΦΕΚ-4796 Β/12-9-22) : Κατρτιση Κανονισμο Λειτουργας Ινστιτοτων Επαγγελματικς Κατρτισης (Ι.Ε.Κ.) της Δημσιας Υπηρεσας Απασχλησης (Δ.ΥΠ.Α.).

13-9-22  Κ.Υ.Α. Α1124/22 (ΦΕΚ-4812 Β/12-9-22) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Α.1105/29.7.2022 κοινς απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομικν, του Υφυπουργο Οικονομικν και του Υφυπουργο στον Πρωθυπουργ «Διαδικασα και προποθσεις επιχοργησης για το τος 2022 του μεταφορικο κστους για τη διανομ εντπων, καθς και του κστους δημοσιογραφικο χρτου εκδοτικν επιχειρσεων που εκδδουν εφημερδες και περιοδικ τοπικς, περιφερειακς και πανελλνιας κυκλοφορας, οι οποες επλγησαν απ τη σοβαρ οικονομικ διαταραχ που προκλθηκε απ τη ρωσικ επθεση κατ της Ουκρανας και τις κυρσεις που επιβλθηκαν απ την ΕΕ και τους διεθνες εταρους καθς και απ τα αντμετρα που ελφθησαν, με βση τις διατξεις του ρθρου 81 του ν. 4949/2022 (Α’ 126)» (Β’ 4190).

13-9-22  ΥΠ.ΟΙΚ. 2/144542/ΔΠΓΚ/22 (ΦΕΚ-4805 Β/12-9-22) :  Τροποποηση της υπ’  αρ. 2/58493/ΔΠΓΚ/31.7.2018 απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομικν “Οικονομικ και Διοικητικ Ταξινμηση του κρατικο προπολογισμο” (Β’ 3240).12-9-22  Π.Δ. 67/22 (ΦΕΚ-173 Α/12-9-22) : Οργανισμς της Ελληνικς Επιτροπς Ατομικς Ενργειας (ΕΕΑΕ).

12-9-22  Κ.Υ.Α. ΥΠΕΕΝ/ΔΕΠΕΑ/90689/707/22 (ΦΕΚ-4813 Β/12-9-22) : Πργραμμα χρηματοδτησης για την ενεργειακ αναβθμιση δημοσων κτιρων.

12-9-22  ΥΠ.ΟΙΚ. 127220/ΕΞ2022/22 (ΦΕΚ 4772 Β/12-9-2022) : Διθεση χρηματικο ποσο για την ενσχυση δρσεων αντιμετπισης των συνεπειν του κορωνοο COVID-19.

12-9-22  ΥΠΑΙΘ 109153/Κ5/22 (ΦΕΚ 4771 Β/12-9-2022) : Κανονισμς Λειτουργας Μεταλυκειακο τους - Τξης Μαθητεας.

12-9-22  Κ.Υ.Α. 513551/22 (ΦΕΚ 4763 Β/12-9-2022) : Καθορισμς του αρμδιου οργνου επιβολς και της διαδικασας βεβαωσης του προστμου του βδομου εδαφου της παρ. 1 του ρθρου 23 του ν. 4939/2022 (Α’ 111).

12-9-22  Κ.Υ.Α. 513542/22 (ΦΕΚ 4763 Β/12-9-2022) : Διαδικασα χοργησης δειας Διαμονς Ενιαου Τπου στους δικαιοχους διεθνος προστασας.

12-9-22  ΥΠΑΙΘ 108730/ΓΔ4/8-9-22 : Οδηγες για την ναρξη λειτουργας των σχολικν μονδων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαδευσης και Ειδικς Αγωγς και Εκπαδευσης

12-9-22  ΥΠΑΙΘ Φ.7/109162/Δ1/8-9-22 : Λειτουργα Νηπιαγωγεων για το σχολικ τος 2022-2023

12-9-22  ΥΠΑΙΘ Φ.7/109171/Δ1/8-9-22  : Λειτουργα Δημοτικν Σχολεων για το σχολικ τος 2022-2023

12-9-22  ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΟ SARS-CoV-2 (COVID-19) ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΒΡΕΦΙΚΟΥΣ, ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ // 8 Σεπτεμβρου 2022

12-9-22  ΥΠΕΚΥΠ 9-9-22 : Οδηγες για τη λειτουργα προνοιακν δομν ανοικτς φροντδας: Κντρα Δημιουργικς Απασχλησης Παιδιν και Ατμων με Αναπηρα (ΚΔΑΠΑμεΑ) και Κντρα Διημρευσης και Ημερσιας Φροντδας (ΚΔΗΦ).

12-9-22  Ν. 4967/22 (ΦΕΚ-171 Α/9-9-22) : Ενσωμτωση της Οδηγας (ΕΕ) 2019/770 του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου, της 20ς Μαου 2019, σχετικ με ορισμνες πτυχς που αφορον τις συμβσεις για την προμθεια ψηφιακο περιεχομνου και ψηφιακν υπηρεσιν (L 136), καθς και της Οδηγας (ΕΕ) 2019/771 του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου, της 20ς Μαου 2019, σχετικ με ορισμνες πτυχς που αφορον τις συμβσεις για τις πωλσεις αγαθν, την τροποποηση του Κανονισμο (ΕΕ) 2017/2394 και της Οδηγας 2009/22/ΕΚ, και την κατργηση της Οδηγας 1999/44/ΕΚ (L 136) και λοιπς διατξεις.

12-9-22  Π.Δ. 66/22 (ΦΕΚ-170 Α/9-9-22) :  Προσαρμογ της Ελληνικς Νομοθεσας στην Οδηγα (ΕΕ) 2019/1936 του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 23ης Οκτωβρου 2019 σχετικ με την τροποποηση της οδηγας 2008/96/ΕΚ για τη διαχεριση της ασφλειας των οδικν υποδομν (ΕΕ L 305/1/26-11- 2019). Τροποποηση του π.δ. 104/2011 (Α’ 237).

12-9-22  Κ.Υ.Α.  4505/22 (ΦΕΚ-4762 Β/10-9-22) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 3365/03.06.2022 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Περιβλλοντος και Ενργειας, Επικρατεας και του Διοικητ της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων «Καθορισμς της χρονικς διρκειας της δρσης, του χρνου ναρξης της παραγωγικς λειτουργας, των τεχνικν και οργανωτικν μτρων για τη λειτουργα της ειδικς εφαρμογς της παρ. 6 του ρθρου 36 ν. 4936/2022 (Α’ 105), των απαρατητων διαλειτουργικτητων, των κατηγοριν των δικαιοχων, της διαδικασας και του χρνου υποβολς της ατησης και του περιεχομνου αυτς, της διαδικασας, του τρπου υπολογισμο και της διαδικασας χοργησης της οικονομικς ενσχυσης, των περιπτσεων και της διαδικασας ανκτησης τυχν αχρεωσττως καταβληθντων ποσν και κθε λλης αναγκαας λεπτομρειας» (Β’ 2827).

12-9-22  Κ.Υ.Α. 127754/ΕΞ2022/22 (ΦΕΚ-4760 Β/9-9-22) : Καθορισμς της διαδικασας, των δικαιολογητικν και του ελγχου των προποθσεων για την απαλλαγ απ τον φρο εισοδματος επ κερδν απ αγροτικ επιχειρηματικ δραστηριτητα και κθε αναγκαας λεπτομρειας για την εφαρμογ των προβλψεων αυτν σμφωνα με τα ρθρα 4 και 15 του ν. 4935/2022, καθς και του τπου και του ελχιστου περιεχομνου των συμβσεων συμβολαιακς γεωργας για την εφαρμογ των ως νω ρθρων

12-9-22  ΟΠΕΚΑ 330/22 (ΦΕΚ-4758 Β/9-9-22) : Αντιστοχιση των σχετικν με την αναπηρα νμιμων προποθσεων για την απονομ προνοιακν παροχν σε χρμα σε τομα με αναπηρα σμφωνα με τη «Διεθν Στατιστικ Ταξινμηση Νσων και Συναφν Προβλημτων Υγεας Δκατη Αναθερηση» (ICD- 10: International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems).

12-9-22  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.51236/22 (ΦΕΚ-4756 Β/9-9-22) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας απ την Παρασκευ, 9 Σεπτεμβρου 2022 και ρα 06:00 ως και τη Δευτρα, 26 Σεπτεμβρου 2022 και ρα 06:009-9-22 ΑΑΔΕ Ε2070/7-9-22 : Επιβολ φρου ασφαλστρων επ των ασφαλιστικν συμβσεων που συνπτουν Ταμεα Επαγγελματικς Ασφλισης με ασφαλιστικς επιχειρσεις για την ασφλιση των μελν τους.

9-9-22 ΑΑΔΕ Ο/ΔΕΕΦ/Α/1082538/ΕΞ2022/7-9-22 : Κοινοποηση των διατξεων των ρθρων 1, 2, 3, 4, 12, 27 και 28 του ν. 4965/2022 με ττλο «Εξυγανση των Ναυπηγεων Ελευσνας και λλες διατξεις αναπτυξιακο χαρακτρα» (Α'162/2.9.2022)

9-9-22 Κ.Υ.Α. 50904/22 (ΦΕΚ 4754 Β/8-9-2022) : Ορισμς κεντρικν αναθετουσν αρχν κατ' ρθρο 40 και αποφαινμενων και γνωμοδοτοντων οργνων σε θματα ανθεσης και εκτλεσης δημοσων συμβσεων εκτλεσης ργων κατ' ρθρο 180 του ν. 4412/2016, απ το Υπουργεο Υγεας, τα εποπτευμενα απ αυτ Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ

9-9-22 ΥΠΑΙΘ 107791/ΓΔ4/22 (ΦΕΚ 4753 Β/8-9-2022) : Οργνωση και λεπουργα σχολικν κντρων αντισταθμιστικς ε κπαδευσης ως προς την Ενι-σχστικ Διδασκαλα Ειδικν Μαθημτων για το σχολικ τος 2022-2023

9-9-22 Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/88658/2929/22 (ΦΕΚ 4744 Β/8-9-2022) : Κριτρια και διαδικασα αναγνρισης και επο-πτεας Κντρων Περθαλψης (ΚΕ.Π.Ε.Α.Π.) και Σταθμν Πρτων Βοηθειν Ειδν της γριας Πανδας (Σ.Π.ΒΑΠ.).

9-9-22 Π.Δ. 65/22 (ΦΕΚ 169 Α/8-9-2022) : Αντικατσταση του ρθρου 6 του ν. 4398/1929 «Περ κνρσεως και τροποποιησεως της απ 18 Μαρτου 1926 Συντακτικς Αποφασεως περ Οργανισμο της Ακαδημας Αθηνν» (Α' 308), πως αυτ αντικαταστθηκε με το ρθρο 1 του απ 26.4/7.5.1932 π.δ.(Α144).8-9-22  ΑΑΔΕ Ε2069/7-9-22 : Παροχ οδηγιν για την ορθ εφαρμογ απ τους υπαλλλους των υπηρεσιν της ΑΑΔΕ της διαδικασας ταυτοποησης προσπων, μσω της ειδικς ηλεκτρονικς εφαρμογς για κινητς συσκευς του ρθρου 80 του Κεφαλαου Γ του Μρους Ζ' του ν. 4954/2022 (Α' 136).

8-9-22  Π.Δ. 64/22 (ΦΕΚ-168 Α/8-9-22) : Οργανισμς Εθνικο Κντρου Κοινωνικς Αλληλεγγης.

8-9-22  Κ.Υ.Α. 125209/ΕΞ2022/22 (ΦΕΚ-4750 Β/8-9-22) : Ρθμιση ειδικν θεμτων σχετικ με την πρσβαση στο Κεντρικ Μητρο Πραγματικν Δικαιοχων των ρθρων 20 και 21 του ν. 4557/2018.

8-9-22  ΥΠ.ΨΗΦ.ΔΙΑΚΥΒ. 35773/ΕΞ2022/22 (ΦΕΚ-4708 Β/8-9-22) :  Παρταση προθεσμας της υποβολς δλωσης της παρ. 5 του ρθρου 2 του ν. 2308/1995 απ τους δικαιοχους εμπργματων λλων εγγραπτων δικαιωμτων.

8-9-22  Κ.Υ.Α. 1062/252166/22 (ΦΕΚ-4697 Β/8-9-22) : ροι, δικαιολογητικ και διαδικασα κδοσης απφασης γκρισης παραχρησης χρσης υδτινων εκτσεων χωρς αντλλαγμα.

8-9-22  Κ.Υ.Α. 122836/ΕΞ2022/22 (ΦΕΚ-4696 Β/8-9-22) : Τροποποηση του περιεχομνου της ατησης και του καταλγου των στοιχεων, εγγρφων και δικαιολογητικν των ρθρων 9 και 10 του ν. 4738/2020 (Α’ 207) στο πλασιο του εξωδικαστικο μηχανισμο του Κεφαλαου Α’ του Μρους Δευτρου του Βιβλου πρτου.

8-9-22  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.50908/22 (ΦΕΚ-4695 Β/7-9-22) : Λειτουργα των εκπαιδευτικν μονδων Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης, Ειδικς Αγωγς και Εκπαδευσης, εργαστηριακν κντρων και σχολικν εργαστηρων, Σχολεων Δετερης Ευκαιρας, Ινστιτοτων Επαγγελματικς Κατρτισης, Μεταλυκειακο τους - τξης Μαθητεας ΕΠΑ.Λ., Κντρων Δι Βου Μθησης, δομν Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδεου Δημσιας Σχολς Τεχνν και Επαγγελμτων, φροντιστηρων, κντρων ξνων γλωσσν, φορων παροχς εκπαδευσης και πιστοποησης δεξιοττων, ξενγλωσσων ινστιτοτων εκπαδευσης και πσης φσεως συναφν δομν, Δημοσων και Ιδιωτικν, Δημοσων Βιβλιοθηκν, της Εθνικς Βιβλιοθκης της Ελλδος και των Γενικν Αρχεων του Κρτους κατ την ναρξη του σχολικο τους 2022-2023 και μτρα για την αποφυγ διδοσης του κορωνοο COVID-19 κατ τη λειτουργα τους.

8-9-22  ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 36134/ΕΞ2022/22 (ΦΕΚ-4693 Β/7-9-22) :  Διθεση της διαδικτυακς υπηρεσας «Στοιχεα δικηγρων» στο πληροφοριακ σστημα ΨΗΔΥΠΕΕΚ του Υπουργεου Οικονομικν μσω του Κντρου Διαλειτουργικτητας της Γενικς Γραμματεας Πληροφοριακν Συστημτων Δημσιας Διοκησης.

8-9-22  ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 36126/ΕΞ2022/22 (ΦΕΚ-4693 Β/7-9-22) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 5620/ΕΞ2021 απφασης του Υπουργο Επικρατεας «Ρθμιση ειδικτερων θεμτων για την υποβολ αιτσεων και την κδοση εγγρφων μσω της Ενιαας Ψηφιακς Πλης της Δημσιας Διοκησης (gov.gr - ΕΨΠ) καθς και για τη χρση των θυρδων φορων και χρηστν που τηρονται σε αυτ» (Β’ 849).7-9-22   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ (του κ. Θεοδρου) :
--> ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ Α' ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ και --> ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Επικαιροποηση του βιβλου "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ Α' ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ" - Αγουστος 2022, ως προς :
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Αντιδμαρχος σε νησιωτικ δημοτικ κοιντητα.    
2. Διερυνση του αντικειμνου εργασας των ειδικν συμβολων, επιστημονικν συνεργατν και ειδικν συνεργατν.    
3. Πειθαρχικ παραπτματα αιρετν.    
4. κπτωση αιρετν λγω αμετκλητης καταδκης.    
5. Ημερσια διταξη συνεδρασης του δημοτικο συμβουλου.    
6. Λειτουργα των συλλογικν οργνων κατ τη διρκεια της υγειονομικς κρσης.    
7. Αυτεπγγελτη αναζτηση εγγρφων που χουν εκδοθε μσω της Ενιαας Ψηφιακς Πλης της Δημσιας Διοκησης.    
8. Βεβαωση του γνσιου της υπογραφς κατ’ οκον.    
9. Υποδεγματα (προσθκη υποδειγμτων)      

Για την ανλυση των περιεχομνων της επικαιροποησης, βλπετε :
--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ --> ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ Α' ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ &
--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο :
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ ..... (ΕΚΔΟΣΗ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022)

7-9-22  ΕΟΠΥΥ  ΔΒ3Α/Φ115/6/ΟΙΚ.22431/7-9-22 : ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΕΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2022

7-9-22  ΥΠΑΙΘ Φ.152/108340/Α5/7-9-22 : Εγγραφς των εισαγομνων στα Τμματα/Εισαγωγικς Κατευθνσεις και στις Σχολς της Τριτοβθμιας Εκπαδευσης της ειδικς κατηγορας των Αλλοδαπν-Αλλογενν (αποφοτων Λυκεων εκτς Ε.Ε.) και Αποφοτων Λυκεων αντστοιχων σχολεων κρατν-μελν της Ε.Ε., για το ακαδημακ τος 2022-¬2023

7-9-22  ΥΠΕΚΥΠ 77262/22 (ΦΕΚ-4688 Β/6-9-22) :  Προκρυξη της δρσης «Πργραμμα επιχοργησης επιχειρηματικν πρωτοβουλιν απασχλησης 3.000 νων ελεθερων επαγγελματιν ηλικας 18 ως 29 ετν με μφαση στην ψηφιακ οικονομα».

7-9-22  Κ.Υ.Α. 285286/22 (ΦΕΚ-4682 Β/5-9-22) : γκριση προγρμματος θρας, εκγμνασης σκλων δεικτν και ιχνηλατν και διεξαγωγς Αγνων Κυνηγετικν Ικανοττων σκλων δεικτν και ιχνηλατν στην Ελεγχμενη Κυνηγετικ Περιοχ Σερρν κυνηγετικς περιδου 2022-2023.

7-9-22  Κ.Υ.Α. B1/οικ.48568/22 (ΦΕΚ-4679 Β/5-9-22) : Μεθοδολογα υπολογισμο και διαμρφωσης των τελικν ποσοστν αυτματης επιστροφς (clawback) και η διαδικασα επιβολς και εσπραξης του ποσο της αυτματης επιστροφς σμφωνα με το ρθρο 21 του ν. 4931/2022 (Α’ 94).6-9-22  ΔΥΠΑ 773762/6-9-22 : Καταβολ ειδικο εποχικο βοηθματος τους 2022, στις κατηγορες του ρθρου 22 του Ν. 1836/89 πως ισχει.

6-9-22  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ 53618/οικ.Φ.109.1/22 (ΦΕΚ-4686 Β/5-9-22) : Διαδικασα και προποθσεις εκλογς των αιρετν μελν στα υπηρεσιακ Συμβολια μεταθσεων του Πυροσβεστικο Σματος.

6-9-22  Κ.Υ.Α. 497241/22 (ΦΕΚ-4685 Β/5-9-22) : Καταβολ ενιαου τλους για το δετερο τρμηνο του τους 2022 στους Δμους και χρηματοδτηση κτακτων αναγκν και αποζημισεων εντς των διοικητικν ορων των οποων λειτουργον μονδες προσωρινς φιλοξενας μεταναστν σμφωνα με τις παρ. 2 και 4 του ρθρου 195 του ν. 4662/2020 (Α27).

6-9-22  Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/87027/2890/22 (ΦΕΚ-4658 Β/5-9-22) : κτακτη εισφορ στους παραγωγος ηλεκτρικς ενργειας του ρθρου 37 του ν. 4936/2022 (Α’ 105).5-9-22  ΑΑΔΕ Ε2066/2-9-22 : Διευκρινσεις για την εφαρμογ μειωμνου συντελεστ Φ.Π.Α. 13% στις υπηρεσες που παρχονται απ κολυμβητρια

5-9-22  Κ.Υ.Α. ΦΒ7/105156/Κ3/22 (ΦΕΚ 4635 Β/2-9-2022) : Καθορισμς του αριθμο των μαθητευομνων του Μεταλυκειακο τους - Τξη Μαθητεας που δνανται να πραγματοποισουν Μαθητεα σε φορες του Δημοσου Τομα κατ το σχολικ τος 2022-2023.

5-9-22  ΥΠΥΜΕ 270999/Δ5/22 (ΦΕΚ-4663 Β/5-9-22) : γκριση εφαρμογς νου ενιαου τιμολογου υπολογισμο της δαπνης των εργασιν επισκευς για την αποκατσταση των ζημιν σε κτρια που χουν πληγε απ φυσικς καταστροφς και της αντστοιχης Στεγαστικς Συνδρομς.

5-9-22  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/86623/1295/22 (ΦΕΚ-4656 Β/5-9-22) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/93856/739/30.09.2020 απφασης του Υπουργο Περιβλλοντος και Ενργειας «Προκρυξη 2ου κκλου της Δρσης “Αντικατσταση συστημτων θρμανσης πετρελαου με συστματα φυσικο αερου σε κατοικες” που θα υλοποιηθε στο πλασιο του ΕΣΠΑ 2014-2020» (Β 4447).

5-9-22  Κ.Υ.Α. Α1119/22 (ΦΕΚ-4647 Β/5-9-22) : Κατηγοριοποηση παραβσεων και καθορισμς διαδικασας επιβολς κυρσεων για παραβσεις των διατξεων που αφορον στα ολοκληρωμνα συστματα παρακολοθησης και ηλεκτρονικς μετδοσης δεδομνων εισρον εκρον σε πρατρια υγρν καυσμων και εγκαταστσεις πωλητν πετρελαου θρμανσης.

5-9-22  ΑΑΔΕ Α1121/22 (ΦΕΚ-4642 Β/2-9-22) :  Επσπευση επιστροφς Φ.Π.Α. με χρση μεθδου ανλυσης κνδυνου σε αιτσεις που χουν υποβληθε απ υποκεμενους στο φρο με εγκατσταση σε λλο κρτος-μλος.

5-9-22  Κ.Υ.Α. K5/104224/22 (ΦΕΚ-4634 Β/2-9-22) :  Καθορισμς διαδικασας και δικαιολογητικν για τη χοργηση του στεγαστικο επιδματος στους καταρτιζμενους των Δημοσων Ινστιτοτων Επαγγελματικς Κατρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) αρμοδιτητας του Υπουργεου Παιδεας και Θρησκευμτων.

5-9-22  ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2432.6-8/61907/2-9-22 : Καταγραφ στοιχεων ζων συντροφις στα συστματα ΗΣΚΘΕΕΑ2-9-22  Ν. 4965/22 (ΦΕΚ-162 Α/2-9-22) : Εξυγανση των Ναυπηγεων Ελευσνας και λλες διατξεις αναπτυξιακο χαρακτρα.

2-9-22  ΥΠΕΚΥΠ 80823/2-9-22 : Παροχ διευκρινσεων σχετικ με τη λειτουργα της ηλεκτρονικς εφαρμογς του Μητρου Συνδικαλιστικν Οργανσεων Εργαζομνων και Οργανσεων Εργοδοτν (ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε. ΓΕ.ΜΗ.Ο.Ε.) στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ

2-9-22  ΥΠΑΙΘ 106006/Δ1/22 (ΦΕΚ 4630 Β/2-9-2022) : Λειτουργα νου, αναβαθμισμνου προγρμματος ολομερου νηπιαγωγεου για το σχολικ τος 2022-2023.

2-9-22  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΕΑΛΕ/ΓΠ/43167/22 (ΦΕΚ 4630 Β/2-9-2022) : (5η) τροποποηση της υπ στοιχεα Υ9/οικ. 70521/14-08-2014 υπουργικς απφασης, «Βραχυπρθεσμα και Μακροπρθεσμα Μτρα Ελγχου της Συνταγογρφησης και Εκτλεσης Εργαστηριακν Εξετσεων» (Β’ 2243).

2-9-22  ΥΠΕΚΥΠ 80016/22 (ΦΕΚ-4629 Β/1-9-22) : Κατηγοριοποηση παραβσεων και καθορισμς ψους προστμων που επιβλλονται απ την Επιθερηση Εργασας για παραβσεις: α) κοινς εργατικς νομοθεσας, β) βας και παρενχλησης στην εργασα, γ) συστματος ψηφιακς κρτας εργασας, καθς και δ) για ευθως αποδεικνυμενες παραβσεις εργατικς νομοθεσας και υγεας και ασφλειας στην εργασα .

2-9-22  Κ.Υ.Α. Α1120/22 (ΦΕΚ-4627 Β/1-9-22) : Μη επιβολ κυρσεων για υποβολ δηλσεων φορολογας εισοδματος νομικν προσπων και νομικν οντοττων φορολογικο τους 2021, ως την 02/09/2022, λγω τεχνικς αδυναμας στην ηλεκτρονικ εφαρμογ υποβολς τους απ 29/08/2022 ως 30/08/2022.

2-9-22  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1α/ΕΑΛΕ/ΓΠ/οικ.49574/22 (ΦΕΚ-4626 Β/1-9-22) : ναρξη ισχος Κεφαλαου Α’ Μρους Γ’ ν. 4931/2022 (Α’ 94).1-9-22   ΥΠ.ΜΕΤ.ΑΣΥΛΟΥ 504912/31-8-2022 : Καταγραφ αιτημτων διεθνος προστασας απ τα ΠΓΑ/ΑΚΑ της Υπηρεσας Ασλου

1-9-22  ΥΠ.ΟΙΚ. Α1117/22 (ΦΕΚ-4619 Β/1-9-22) : Καθορισμς των απαιτομενων στοιχεων και δικαιολογητικν, των διαδικασιν αποστολς διαββασς τους στη Φορολογικ Διοκηση απ τους φορολογομενους τρτους καθς και κθε λλης αναγκαας λεπτομρειας τεχνικο διαδικαστικο χαρακτρα για την παρταση προθεσμιν καταβολς οφειλν απ δηλσεις Φρου Προστιθμενης Αξας (Φ.Π.Α.) σε κομιστς αξιογρφων, κατ’ εφαρμογ της περ. α’ της παρ. 2 του ρθρου 118 του ν. 4964/2022 «Διατξεις για την απλοποηση της περιβαλλοντικς αδειοδτησης, θσπιση πλαισου για την ανπτυξη των Υπερκτιων Αιολικν Πρκων, την αντιμετπιση της ενεργειακς κρσης, την προστασα του περιβλλοντος και λοιπς διατξεις" (Α 150)

1-9-22  Κ.Υ.Α. οικ. 408808/22 (ΦΕΚ 4602 Β/31-8-2022) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΟΑ/ ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/583276/23085/3149/734/16-11-2018 (Β’ 5207) κοινς υπουργικς απφασης περ καθορισμο λεπτομερειν εφαρμογς του ρθρου 56Β του ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικς και επαγγελματικς αθλητισμς και λλες διατξεις» (Α’ 121), πως αυτ προστθηκε με το ρθρο 5 του ν. 4479/2017 (Α’ 94).

1-9-22   Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.49655/22 (ΦΕΚ-4604 Β/31-8-22) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.43107/22.7.2022 κοινς υπουργικς απφασης περ κτακτων μτρων προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας ως και την Παρασκευ 9 Σεπτεμβρου 2022 και ρα 06:00.

1-9-22   Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/70/22 (ΦΕΚ-4603 Β/31-8-22) : Τροποποηση των υπ στοιχεα ΓΔΟΥ 94/2020 (Β’ 1645), ΓΔΟΥ 148/2020 (Β’ 2729), ΓΔΟΥ 233/ 2020 (Β’  4471), ΓΔΟΥ  281/2020 (Β’  5047), ΓΔΟΥ 19/2021 (Β’ 236), ΓΔΟΥ 232/2021 (Β’ 804), ΓΔΟΥ 420/2021 (Β’ 1689) κοινν αποφσεων των Υπουργν Οικονομικν και Ανπτυξης και Επενδσεων σχετικ με τη διαδικασα και τις προποθσεις χοργησης ενσχυσης με τη μορφ επιστρεπτας προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COVID-1931-8-22   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ (του κ. Θεοδρου) :
--> ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Επικαιροποηση του βιβλου "ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" - Αγουστος 2022, ως προς :
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. δεια παρτασης του ωραρου λειτουργας μουσικς σε καταστματα υγειονομικο ενδιαφροντος εντς τουριστικν καταλυμτων.    
2. Βεβαωση του δμου περ της δυναττητας δρυσης καταστματος υγειονομικο ενδιαφροντος σε συγκεκριμνη θση (ρθρο 28 παρ. 1 Ν 4442/2016).    
3. Υπαθριο εμπριο.    
3.1 Μεταβατικς ρυθμσεις υπαθριου εμπορου.    
3.2 Δικαιολογητικ για την κδοση βεβαωσης δραστηριοποησης στις βραχυχρνιες αγορς.    
4. Λονα πρκ, τσρκο, παγοδρμια.    
5. Μεταβατικς ρυθμσεις για τους υφιστμενους κατ την 28/9/2017 δημοτικος, παιδικος και βρεφονηπιακος σταθμος.    
6. Εποπτεα φιλανθρωπικν σωματεων.  
 

Για την ανλυση των περιεχομνων της επικαιροποησης, βλπετε :
--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ --> ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο :
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ .... (ΕΚΔΟΣΗ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022)

31-8-22  ΥΠ.ΨΗΦ.ΔΙΑΚΥΒ. 35534/ΕΞ2022/30-8-22 : Παρταση υποβολς στοιχεων δαπανν των ετν 2015 2021 στο Μητρο Επιχορηγομενων Φορων (ρθρο 83 του ν. 4727/2020).

31-8-22  ΥΠ.ΕΣ. 13765/31-8-22 : Ορισμς Υπεθυνων Ενεργειακν Υποδομν/ Εγκαταστσεων και Διοικητικ Υπεθυνων για την εφαρμογ των Μτρων για τη βελτωση της ενεργειακς απδοσης και την εξοικονμηση ενργειας σε κτρια και εγκαταστσεις που ανκουν σε χρησιμοποιονται απ φορες του Δημσιου Τομα

31-8-22  ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 35177/ΕΞ2022/22 (ΦΕΚ-4587 Β/31-8-22) : Διθεση διαδικτυακς υπηρεσας «Αποδεικτικ Φορολογικς Ενημερτητας» σε Φορες του Δημοσου μσω του Κντρου Διαλειτουργικτητας της Γενικς Γραμματεας Πληροφοριακν Συστημτων Δημσιας Διοκησης του Υπουργεου Ψηφιακς Διακυβρνησης

31-8-22  Π.Δ. 60/22 (ΦΕΚ-160 Α/30-8-22) : Τροποποηση του π.δ. 230/2007«Προσαρμογ της Ελληνικς Νομοθεσας στην Οδηγα 2004/54/ΕΚ του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 29ης Απριλου 2004 σχετικ με τις ελχιστες απαιτσεις ασφαλεας για τις σραγγες του διευρωπακο οδικο δικτου» (Α’ 264).

31-8-22  Π.Δ. 61/22 (ΦΕΚ-160 Α/30-8-22) : Καθορισμς διαδικασιν βεβαωσης και εσπραξης προστμου του ρθρου 15 του ν. 4278/2014 (Α’ 157)

31-8-22  Κ.Υ.Α. 79305/22 (ΦΕΚ-4586 Β/30-8-22) : Καθορισμς του αντατου ορου διθεσης δικαιωμτων επαγγελματικς κατρτισης για κθε κατρτιζμενο, κατ την πρτη φση ανπτυξης του συστματος των Ατομικν Λογαριασμν Δεξιοττων(Α.Λ.ΔΕ.).

31-8-22  ΥΠΑΙΘ Φ.251/104723/Α5/22 (ΦΕΚ-4585 Β/30-8-22) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Φ.251/36604/Α5/31-3-2021 υπουργικς απφασης «Kαθορισμς του συντελεστ Ελχιστης Βσης Εισαγωγς (Ε.Β.Ε.) ως προπθεση συμμετοχς των υποψηφων των πανελλαδικν εξετσεων στη διαδικασα επιλογς για εισαγωγ στις σχολς των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολς της Αστυνομικς και Πυροσβεστικς Ακαδημας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολς Δοκμων Σημαιοφρων Λιμενικο Σματος και Λιμενοφυλκων, καθς και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργεου Τουρισμο.» (Β’ 1261), για το ακαδ. τος 2023-2024 και εφεξς.

31-8-22  Κ.Υ.Α. 82759/22 (ΦΕΚ-4581 Β/30-8-22) : Σστημα Σχεδιασμο και Διαχερισης της υλοποησης συγχρηματοδοτομενων/επιδοτομενων προγραμμτων μη τυπικς μθησης, Συνεχιζμενης Επαγγελματικς Κατρτισης (Σ.Ε.Κ) και Γενικς Εκπαδευσης Ενηλκων (Γ.Ε.Ε).

31-8-22  Κ.Υ.Α. Α1118/22 (ΦΕΚ-4579 Β/30-8-22) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Α.1115/22.8.2022 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Αγροτικς Ανπτυξης και Τροφμων και του Διοικητ της ΑΑΔΕ « ροι, προποθσεις και διαδικασα επιστροφς του ειδικο φρου κατανλωσης του πετρελαου εσωτερικς κασης (DIESEL) κινητρων της περ. στ ‘της παρ. 1 του ρθρου 73 του ν. 2960/2001 (Α’ 265) που χρησιμοποιεται αποκλειστικ στη γεωργα για το τος 2022, δικαιοχα επιστροφς του ειδικο φρου κατανλωσης πρσωπα, κριτρια για τον προσδιορισμ των ποσοττων πετρελαου κινητρων για τις οποες υπολογζεται η επιστροφ, αρμδια για την επιστροφ του ειδικο φρου κατανλωσης αρχ καθς και τρπος ελγχου της νμιμης χρσης αυτο» (Β’ 4485).

31-8-22  Κ.Υ.Α. Γ1/ΕΑΛΕ/ΓΠ/οικ.48233/22 (ΦΕΚ-4575 /30-8-22) : Καθορισμς του τρπου και της διαδικασας εγγραφς των πολιτν σε προσωπικ ιατρ μσω των ιδιωτικν φαρμακεων καθς και της αποζημωσης και εκκαθρισης της αμοιβς των φαρμακοποιν για τη συμμετοχ τους στη διαδικασα εγγραφς και ενημρωσης των πολιτν, σμφωνα με την παρ. 2 του ρθρου 49 του ν. 4950/2022 (Α’ 128).30-8-22  ΥΠ.ΕΣ. 55767/24-8-22  : Πνακες Στοχοθεσας Οικονομικν Αποτελεσμτων τους 2023, των δμων και των νομικν προσπων δημοσου δικαου αυτν

30-8-22  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/81/οικ.13724/30-8-22 : Ετσιος προγραμματισμς προσλψεων προσωπικο με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου ορισμνου χρνου σμβασης μσθωσης ργου προσωπικο ωριαας αποζημωσης του δημοσου τομα τους 2023.

30-8-22  ΕΦΚΑ 391505/30-8-22 : Εργοδοτικ εισφορ ποσο εκοσι (20) Ευρ αν εργαζμενο, για τον Ειδικ Λογαριασμ Παιδικν Κατασκηνσεων (Ε.Λ.Π.Κ.)

30-8-22  ΥΠΑΙΘ Φ.251/104414/Α5/29-8-22 : Εφαρμογ της Υπουργικς Απφασης για το ειδικ ποσοστ υποψηφων περιοχν που χουν πληγε εξαιτας φυσικν καταστροφν.29-8-22  ΥΠΑΙΘ Φ.253.2/103868/A5/22 (ΦΕΚ-4531 Β/26-8-22) : Καθορισμς δικαιοχων ειδικο ποσοστο για εισαγωγ στην τριτοβθμια εκπαδευση το ακαδημακ τος 2022-2023 μαθητν και αποφοτων Γενικν και Επαγγελματικν Λυκεων περιοχν που χουν πληγε εξαιτας φυσικν καταστροφν και οι οποοι υπβαλαν ατηση δλωση και συμμετεχαν στις πρτες μετ το συμβν πανελλαδικς εξετσεις που διεξχθησαν τον Ιονιο του 2022.

29-8-22  Κ.Υ.Α. 78564/22 (ΦΕΚ-4530 Β/26-8-22) : Πργραμμα προεργασας για 10.000 ανργους νους, ηλικας 18-30 ετν.

29-8-22  Κ.Υ.Α. 78561/22 (ΦΕΚ-4529 Β/26-8-22) : Πργραμμα επιχοργησης επιχειρσεων για την απασχληση 10.000 ανργων ηλικας 45 ετν και νω, σε περιοχς θλακες υψηλς ανεργας.26-8-22  ΑΑΔΕ Ε2064/24-8-22 : Συμπλρωση της ΠΟΛ.1113/2015 αναφορικ με τη φορολογικ μεταχεριση των δαπανν που εμππτουν στις διατξεις της παρ. 8 του ρθρου 17 ταυ ν.4308/2014 (Α'251)

26-8-22  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/213/οικ.13594/26-8-22 : Διευκρινσεις επ διατξεων για τη χοργηση αδειν

26-8-22  Κ.Υ.Α. 78077/22 (ΦΕΚ-4513 Β/26-8-22) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 5269/139/05.02.2021 κοινς υπουργικς απφασης «Καθορισμς αντατου αριθμο αδειν διαμονς για εργασα πολιτν τρτων χωρν για τα τη 2021 και 2022» (Β’ 430).

26-8-22  Κ.Υ.Α. 261164/22 (ΦΕΚ-4512 Β/26-8-22) :  Συμπλρωση της υπ’ αρ. 33180/351/23-04-2019 (Β’ 1454) κοινς υπουργικς απφασης «Καθορισμς ρων και προποθσεων δρυσης και λειτουργας πρατηρων (σημεων ανεφοδιασμο) υγρν καυσμων, υγραερου και φυσικο αερου, εντς της λιμενικς ζνης και σε τουριστικος λιμνες (μαρνες) για την αποκλειστικ διθεση των καυσμων σε σκφη» για εγκαταστσεις που διαθτουν δεια εγκατστασης αποθκευσης καυσμων σμφωνα με τις διατξεις του ν. 3982/2011 (Α’ 143) του ν. 3325/2005 (Α’ 68).

26-8-22  ΑΑΔΕ Ε2065/25-8-22 : Παροχ διευκρινσεων και οδηγιν επ θεμτων εσπραξης δημοσων εσδων για την ενιαα εφαρμογ απ τη Φορολογικ Διοκηση των ρθρων 5-30 του ν. 4738/2020 και των κατ' εξουσιοδτηση του νμου αυτο κανονιστικν αποφσεων που ρυθμζουν την εξωδικαστικ ρθμιση οφειλν

26-8-22  Κ.Υ.Α. 395305/22 (ΦΕΚ-4503 Β/25-8-22) : Καθορισμς των κατ’ ελχιστον απαιτομενων κτιριολογικν και λοιπν προποθσεων για την δρυση και λειτουργα κντρων γιγκα (yoga), καθς και κθε αναγκαου, τεχνικο και λεπτομερειακο θματος, για την εφαρμογ του ρθρου 67 του ν. 4908/2022 (Α’ 52).
26-8-22  ΦΕΚ-4509 Β/25-8-22 :
ΥΠΑΙΘ 102939/ΓΔ4/22 : Λειτουργα Εκπαιδευτικν Ομλων - Υπεθυνοι Εκπαιδευτικν Ομλων.
ΥΠΑΙΘ Φ12/102913/ΓΔ4/22 : Ενδοσχολικς Συντονιστς.
ΥΠΑΙΘ 102919/ΓΔ4/22 :  Παιδαγωγικς Σμβουλος - Μντορας στις σχολικς μονδες Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης25-8-22  ΠΥΣ 24 της 28-7-2022 (ΦΕΚ-158 Α/24-8-22) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 20/28.5.2020 Πρξης Υπουργικο Συμβουλου «Σσταση, συγκρτηση και λειτουργα της Κυβερνητικς Επιτροπς για την ανπτυξη της εφοδιαστικς αλυσδας» (Α’ 113).

25-8-22  ΕΟΠΠΕΠ ΔΠ/11556/22 (ΦΕΚ-4491 Β/25-8-22) : γκριση οριστικο κανονιστικο πλαισου πιστοποησης της επρκειας επαγγελματιν μετ την παρακολοθηση του προγρμματος συνεχιζμενης επαγγελματικς κατρτισης του ΚΕ.ΜΕ.Α., διρκειας 105 ωρν με ττλο «Βασικ Πργραμμα Κατρτισης Προσωπικο Ιδιωτικς Ασφλειας» και αντιστοχιση της επαγγελματικς κατρτισης τους με τους ττλους επαγγελματικς εκπαδευσης και κατρτισης της παρ. 1 του ρθρου 25 του ν. 4186/2013 (Α’ 193).

25-8-22  Κ.Υ.Α. Α1115/22 (ΦΕΚ-4485 Β/24-8-22) :  ροι, προποθσεις και διαδικασα επιστροφς του ειδικο φρου κατανλωσης του πετρελαου εσωτερικς κασης (DIESEL) κινητρων της περ. στ’ της παρ. 1 του ρθρου 73 του ν. 2960/2001 (Α’ 265) που χρησιμοποιεται αποκλειστικ στη γεωργα για το τος 2022, δικαιοχα επιστροφς του ειδικο φρου κατανλωσης πρσωπα, κριτρια για τον προσδιορισμ των ποσοττων πετρελαου κινητρων για τις οποες υπολογζεται η επιστροφ, αρμδια για την επιστροφ του ειδικο φρου κατανλωσης αρχ καθς και τρπος ελγχου της νμιμης χρσης αυτο.24-8-22   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ (του κ. Θεοδρου) :

--> ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, καθς και τo θμα : ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Επικαιροποηση του βιβλου "ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" - Αγουστος 2022, ως προς :
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Δικαωμα προαρεσης.    
2. Υπηρεσες καθαρισμο και φλαξης.    
3. Κοινωνα κληρονμων.    
4. Δνεια εμπειρα.    
5. Ηλεκτρικ οχματα.    
6. Πρξεις που υπκεινται σε προδικαστικ προσφυγ.    
7. Υποκατσταση του αναδχου.    
8. Προσυμβατικς λεγχος του Ελεγκτικο Συνεδρου.

Για την ανλυση των περιεχομνων της επικαιροποησης, βλπετε :
--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ --> ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο :
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΚΔΟΣΗ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022)

24-8-22  Π.Δ. 59/22 (ΦΕΚ-156 Α/24-8-22) : Προσντα, προποθσεις, κωλματα κατταξης και διαδικασα για την εισαγωγ στη Σχολ Αξιωματικν της Πυροσβεστικς Ακαδημας πτυχιοχων Ανωττων Εκπαιδευτικν και Τεχνολογικν Ιδρυμτων, στερα απ κατατακτριες εξετσεις

24-8-22  Κ.Υ.Α. 34933/ΕΞ2022/22 (ΦΕΚ-4484 Β/24-8-22) : Λειτουργα της ψηφιακς υπηρεσας myPhoto23-8-22  ΥΠ.ΕΣ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/22 /οικ.13409/23-8-22 : Μη γκαιρη υποβολ των στοιχεων της Συμβουλευτικς Συνντευξης απ τον Α'Αξιολογητ στην ηλεκτρονικ πλατφρμα

23-8-22  Π.Δ. 58/22 (ΦΕΚ-155 Α/22-8-22) :  Τροποποηση των ρθρων 10 παρ. 1 και 13 παρ. 1 του προεδρικο διατγματος 116/2004 «Μτρα, ροι και πργραμμα για την εναλλακτικ διαχεριση των οχημτων στο τλος του κκλου ζως τους, των χρησιμοποιημνων ανταλλακτικν τους και των απενεργοποιημνων καταλυτικν μετατροπων σε συμμρφωση με τις διατξεις της Οδηγας 2000/53/ΕΚ "για τα οχματα στο τλος του κκλου ζως τους" του Συμβουλου της 18ης Σεπτεμβρου 2000» (Α’ 81), πως ισχει, με σκοπ την προσαρμογ της ελληνικς νομοθεσας προς τις διατξεις της Οδηγας (ΕΕ) 2018/849 του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου,της 30ς Μαου 2018, για την τροποποηση των οδηγιν 2000/53/ΕΚ για τα οχματα στο τλος του κκλου ζως τους, 2006/66/ΕΚ σχετικ με τις ηλεκτρικς στλες και τους συσσωρευτς και τα απβλητα ηλεκτρικν στηλν και συσσωρευτν, και 2012/19/ΕΕ σχετικ με τα απβλητα ηλεκτρικο και ηλεκτρονικο εξοπλισμο (L 150), κατ το μρος αυτς που αφορ στην τροποποηση της οδηγας 2000/53/ΕΚ για τα οχματα στ τλος του κκλου ζως τους.

23-8-22  Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/83415/2715/22 (ΦΕΚ 4459 Β/22-8-2022) : Μτρα και διαδικασες για τον λεγχο της παρνομης χρσης δηλητηριασμνων δολωμτων σε εδη της γριας πανδας Συντονισμς συναρμδιων υπηρεσιν και φορων.

23-8-22  ΥΠ.ΕΣ. 54764/23-8-22 : Επιστολ Αναπληρωτ Υπουργο Εσωτερικν, Στλιου Πτσα, προς Δμους και Περιφρειες, ενψει των κτακτων καιρικν φαινομνων με ισχυρς βροχς και καταιγδες.

23-8-22  Κ.Υ.Α. 118478/ΕΞ2022/22 (ΦΕΚ-4454 Β/22-8-22) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 107602ΕΞ2022/ 27.07.2022 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Ανπτυξης και Επενδσεων περ εκδλωσης ενδιαφροντος για τη χοργηση ενσχυσης με τη μορφ επιχοργησης σε επιχειρσεις επεξεργασας ελαιοκρπου που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COVID-19 κατ το τος 2021, και υπστησαν μεγλες οικονομικς απλειες που επιτθηκαν απ τις πυρκαγις που πληξαν περιοχς της χρας το καλοκαρι του 2021 (Β’ 3986) .

23-8-22  Κ.Υ.Α. Γ6α/ΓΠ/7037/22 (ΦΕΚ-4445 Β/22-8-22) : Κανονισμς λειτουργας των Δημοσων Ινστιτοτων Επαγγελματικς Κατρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) αρμοδιτητας Υπουργεου Υγεας και του Ι.Ε.Κ. Ε.Κ.Α.Β.22-8-22 ΑΑΔΕ Ε2059/4-8-22 : Παροχ διευκρινσεων αναφορικ με την φορολογικ μεταχεριση των επιδοτσεων και το δικαωμα κπτωσης του ΦΠΑ επ των σχετικν εισρον.

22-8-22 ΥΠΑΝΕΠ 78564/22 (ΦΕΚ 4405 Β/18-8-2022) : «Διαδικασα αξιολγησης και επιλογς των προσταμνων οργανικν μονδων των Ειδικν Υπηρεσιν του v. 4914/2022 και του ν. 4314/2014 και της Κεντρικς Υπηρεσας της ΜΟΔ ΑΕ, που τοποθετονται μεταβατικ, σμφωνα με τις пар. 18 και 19 του ρθρου 66 του ν. 4914/2022 (Α'61)». 18-8-22  ΥΠ.ΕΣ. 54125/18-8-22 : Δυναττητα πρσληψης βσει προσωρινν πινκων κατταξης των υποψηφων της προκρυξης 13Κ/2021

18-8-22  ΑΑΔΕ Ε2060/12-8-22  :  Παροχ διευκρινσεων σχετικ με την υποβολ δλωσης στοιχεων ακιντων (Ε9) σμφωνα με την παρ. 1 του ρθρου 41 και των ρθρων 45 και 48 του ν. 4916/2022 (Α'65).

18-8-22  ΑΑΔΕ Ε2061/12-8-22 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Παροχ οδηγιν για την εφαρμογ του νομικο και κανονιστικο πλαισου που διπει το καθεστς λειτουργας των διμερων μικρν αποσταγματοποιν

18-8-22  ΑΑΔΕ Α1113/22 (ΦΕΚ 4375 Β/18-8-2022) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ПОЛ.1124/ 18-6-2015 (B’ 1196) απφασης της Γενικς Γραμ-ματως Δημοσων Εσδων περ του καθορισμο της διαδικασας εφαρμογς των διατξεων του ρθρου 65Α του Κδικα Φορολογικς Διαδικασας ν. 4174/2013 (A' 170) σχετικ με το Ετσιο Πιστοποιητικ που εκδδεται απ ορκωτος ελεγκτς λογιστς και ελεγκτικς εταιρεες εγγεγραμμνους στο δημσιο Μητρο του ν. 4449/2017 (À'7).

18-8-22  ΑΑΔΕ Ε2063/12-8-22 :  Κοινοποηση του ρθρου 25 του ν.4950/2022 (Α 128) 'Ρυθμσεις για την αντιμετπιση της πανδημας του κορωνοο COVID-13 και την προστασα της δημσιας υγεας και λλες επεγουσες ρυθμσεις».

18-8-22  ΥΠΑΙΘ 99702/Θ2/22 (ΦΕΚ 4367 Β/17-8-2022)  : Καθορισμς διαδικασας εισαγωγς χωρς εξετσεις μαθητν ειδικν κατηγοριν στα εκκλησιαστικ σχολεα (E.Σ).

18-8-22  ΥΠΕΣ ΔΙΔΑΔ/Φ.69/212/οικ.13260/12-8-22 : Χοργηση δειας σκησης ιδιωτικο ργου με αμοιβ

18-8-22 Κ.Υ.Α 392713/22 (ΦΕΚ 4373 Β/07-8-2022) : Παρταση της ανθεσης της αρμοδιτητας του τρτου εδαφου της περ. β' της παρ. 6 του ρθρου 41Γ του v. 2725/1999 (Α 21 ), σμφωνα με το τταρτο εδφιο της περ. β'της παρ. 6 του ρθρου 41Γτουν. 2725/1999.

18-8-22 ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΥΠ. 73066/22 (ΦΕΚ 4359 Β/17-8-2022) : γκριση Εθνικς Στρατηγικς για την Υγεα και Ασφλεια στην Εργασα 2022-2027.17-8-22   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ (του κ. Θεοδρου) :

--> ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ καθς και τα ΕΣΟΔΑ ΟΤΑ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Επικαιροποηση του βιβλου "ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ" - Αγουστος 2022, ως προς :
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Μεταββαση του δικαιματος εκμετλλευσης περιπτρου.    
2. Υποδομς επαναφρτισης ηλεκτρικν οχημτων σε δημοτικος κοινχρηστους χρους.    
3. Καθορισμς χρων υπαθριας διαφμισης.    
4. Διθεση των εσδων απ το ΤΑΠ.    
5. Παραμον του μισθωτ στο ακνητο μετ τη λξη της επαγγελματικς μσθωσης.    
6. Λατομεα.    
6.1. Παρταση της ισχος των εγκριτικν αποφσεων για τη διενργεια ερευνητικν εργασιν.    
6.2. Αρμοδιτητες οργνων για την εκμσθωση δημοτικν λατομεων.    
7. Προγραμματικς συμβσεις με Αναπτυξιακος Οργανισμος Τοπικς Αυτοδιοκησης.    
8. Εναλλακτικ διαχεριση δημοτικν αποβλτων συσκευασιν.    
9. Παραγραφ απαιτσεων των ΟΤΑ απ καταλογιστικς αποφσεις του Ελεγκτικο Συνεδρου.   

Για την ανλυση των περιεχομνων της επικαιροποησης, βλπετε :

--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ --> ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ &

--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο :
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ (ΕΚΔΟΣΗ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022) (17/08/2022)

17-8-22 ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΥΠ. 77038/17-8-22 : Παροχ κατευθνσεων για την προστασα αστγγων κατ την περοδο του κασωνα

17-8-22 Δ.ΥΠ.Α.  713097/17-8-22 : ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 10/2022 -  "Πργραμμα χοργησης επιταγν αγορς βιβλων 2022"

17-8-22 ΑΑΔΕ Α1111/22 (ΦΕΚ 4353 Β/17-8-2022) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Α.1034/9.3.2022 απφασης του Διοικητ της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων (ΑΑΔΕ) «Τπος και περιεχμενο της δλωσης φορολογας εισοδματος φυσικν προσπων φορολογικο τους 2021, των λοιπν εντπων και των δικαιολογητικν εγγρφων που συνυποβλλονται με αυτ. Τπος και περιεχμενο της πρξης διοικητικο/δι-ορθωτικο προσδιορισμο φρου φορολογικν ετν 2021 και εφεξς για φορολογομενους που χουν υπαχθε στις διατξεις του ρθρου 5Β του V. 4172/2013 (Α' 167)» (Β' 1098).

17-8-22 ΥΠΑΙΘ 101238/Ε2/17-8-22 :   Πρσκληση νεοδιριστων εκπαιδευτικν Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης για υποβολ αιτσεων απσπασης απ ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ για το διδακτικ τος 2022-2023.

17-8-22 ΑΑΔΕ Α1112/22 (ΦΕΚ 4352 Β/16-8-2022) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΠΟΛ. 1162/2018 απφασης του Διοικητ της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων «Υποβολ Δλωσης Πληροφοριακν Στοιχεων Μσθωσης Ακνητης Περιουσας με τη χρση ηλεκτρονικς μεθδου επικοινωνας μσω διαδικτου» (Β' 3579).

17-8-22 Κ.Υ.Α. ΕΑΛΕ/ΓΠ/ΟΙΚ.46075/22 (ΦΕΚ 4336 Β/16-8-2022) : Διαδικασα αποζημωσης χρσης κλινν νοσηλεας, κλινν εντατικς θεραπεας των εγκαταστσεων, των θαλμων, που διατθενται στο Ελληνικ Δημσιο απ ιδιτες παρχους υπηρεσιν υγεας, δυνμει της παρ. 2 του ρθρου 86 του v. 4745/2020 (Α'214).16-8-22 Κ.Υ.Α. 74195/22 (ΦΕΚ 4320 Β/12-8-2022) : Κατρτιση προγρμματος χοργησης επιταγν θεματος χειμερινς περιδου 2022-2023.

16-8-22 ΑΑΔΕ Ο/ΔΕΑΥ/1071691/ΕΞ2022/5-8-22  : Κοινοποηση των διατξεων των ρθρων 118, 135, 140, 141, 160, 182, 183, 184, 198 και 201 του ν.4964/2022 (Α' 150) «Διατξεις για την απλοποηση της περιβαλλοντικς αδειοδτησης, θσπιση πλαισου για την ανπτυξη των Τπερκτιων Αιολικν Πρκων, την αντιμετπιση της ενεργειακς κρσης, την προστασα του περιβλλοντος και λοιπς διατξεις»

16-8-22 ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/84014/7123/22 (ΦΕΚ 4333 Β/12-8-2022) : Καθορισμς πλαισου προτεραιτητας στην χοργηση οριστικν Προσφορν Σνδεσης για σταθμος ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και σταθμος αποθκευσης απ τον Διαχειριστ του Δικτου και τον Διαχειριστ του Συστματος, συμπεριλαμβανομνων των περιοχν που χουν χαρακτηρισθε ως κορεσμνα δκτυα κατ παρκκλιση κθε λλης γενικς ειδικς διταξης, σμφωνα με το ρθρο 89 του ν. 4951/2022.

16-8-22 ΑΑΔΕ Α1110/22 (ΦΕΚ 4334 Β/16-8-2022) : Ηλεκτρονικ υποβολ δλωσης φρου μεταββασης ακιντων- «Δλωση Φ.Μ.Α.».12-8-22  ΥΠ.ΕΣ. 53598/12-8-22 : Ενημρωση για τη δημοσευση του ν.4964/2022 (Α'150) - τροποποηση των διατξεων της παρ.6 του ρθρου 46 και της παρ.18 του ρθρου 4 του ν. 4830/ 2021 (Α' 169).

12-8-22 ΦΕΚ 4318 Β/12-8-2022:  

Κ.Υ.Α. Α1109/22 Διαδικασες, ροι και προποθσεις κδοσης δειας λειτουργας των πλωτν μσων, ως μσων αποθκευσης, διακνησης και εφοδιασμο, κατ περπτωση, ενεργειακν προντων.

ΑΑΔΕ Α1108/22 : Τροποποηση της υπ στοιχεα 1138050/4885/ 1436/Α0014/ΠΟΛ.1338/30.12.1996 απφασης του Υπουργο Οικονομικν «Διαδικασα απαλλαγς απ Φ.Π.Α. της παρδοσης αγαθν που πραγματοποιεται απ υποκεμενο στον φρο εγκατεστημνο στο εσωτερικ της χρας προς αγοραστ - ταξιδιτη, μη εγκατεστημνο στο εσωτερικ της Κοιντητας και ο οποος αναχωρε για Τρτη Χρα απ την Ελλδα μσω λλου Κρτους -Μλους» (Β’ 18/1997).

12-8-22 ΦΕΚ 4282 Β/11-8-2022 :

ΥΠ.ΟΙΚ. 114268/ΕΞ2022/22 :  Τροποποηση της υπ στοιχεα 148348 ΕΞ 2020/ 28.12.2020 απφασης του Υπουργο και του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομικν «Παρταση προθεσμιν εξτασης αιτσεων εξδικης επλυσης φορολογικν διαφορν της Επιτροπς Εξδικης Επλυσης Φορολογικν Διαφορν του ρθρου 16 του ν. 4714/2020 (Α’ 148)» (Β’ 5825).

Κ.Υ.Α. Δ30/A3/252770/22   : Τροποποηση της υπ’ αρ. 18623/2372/2008 κοινς υπουργικς απφασης αναφορικ με την ηλεκτρονικ αποστολ απ τη Διεθυνση Διαβατηρων και Εγγρφων Ασφαλεας της φωτογραφας και της υπογραφς που αποτυπνονται στα ντυπα αδειν οδγησης στο Πληροφοριακ Σστημα αδειν οδγησης του Υπουργεου Υποδομν και Μεταφορν.

12-8-22 ΥΠΑΙΘ 100735/Ε4/12-8-22 : Πρσκληση υποψφιων μελν Ειδικο Εκπαιδευτικο Προσωπικο (ΕΕΠ) και Ειδικο Βοηθητικο Προσωπικο (ΕΒΠ) για υποβολ ατησης-δλωσης προτμησης για πρσληψη ως προσωρινν αναπληρωτν το διδακτικ τος 2022-2023

12-8-22 Κ.Υ.Α. 113186/ΕΞ2022/22 (ΦΕΚ 4268 Β/11-8-2022) : Τροποποηση της υπ'αρ. 2/37345/0004/2010 απφασης των Υπουργν Εσωτερικν, Αποκντρωσης και Ηλεκτρονικς Διακυβρνησης και Οικονομικν «Απογραφ προσωπικο του Δημοσου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμο και σσταση της Ενιαας Αρχς Πληρωμς» (Β'784).

12-8-22 Κ.Υ.Α 253665/22 (ΦΕΚ 4292 Β/11-8-2022) :  Τροποποηση της υπ'αρ. οικ. 49372/3352/2017 κοινς υπουργικς απφασης «Περιοδικς τεχνικς λεγχος μηχανοκνητων οχημτων και των ρυμουλκ υμενν τους σε συμμρφωση με την οδηγα 2014/45/ΕΚ και κατργηση της οδηγας 2009/40/ΕΚ» (Β'2726).

12-8-22 ΥΠΑΙΘ 99709/Θ2/22 (ΦΕΚ 4271 Β/11-8-2011) : Καθορισμς διαδικασας εισαγωγς μαθητν στα εκκλησιαστικ σχολεα (Ε.Σ.).

12-8-22 ΕΦΚΑ 31/11-8-22 :  Εθνικ Σνταξη λγω γρατος ομογενν με αλβανικ ιθαγνεια και ομογενν που προρχονται απ την πρην Σοβιετικ νωση, καθς και των δικαιοχων σνταξης κατ μεταββαση, λγω θαντου των προσπων αυτν. Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 73 του N. 4915/2022 και της σχετικς ΚΥΑ, με παροχ οδηγιν. Τροποποηση του ρθρου 7 του N. 4387/2016.11-8-22  ΥΠ.ΕΣ. 52696/9-8-22 : Ενημρωση-Γνωστοποηση διατξεων του ν. 4954/2022 (Α' 36).

11-8-22 Κ.Υ.Α 75103/22 (ΦΕΚ 4267 Β/11-8-2022) : Καθορισμς της διαδικασας καταβολς του επιδματος εορτν Πσχα 2022 και ασφαλιστικν εισφορν εργαζομνων σε αναστολ σμβασης εργασας, λγω φυσικν καταστροφν, που καλπτεται απ τον κρατικ προπολογισμ.

11-8-22 ΥΠΑΙΘ 98750/Κ6/22 (ΦΕΚ 4264 Β/10-8-2022) : Κανονισμς Λειτουργας Ιδιωτικν Ινστιτοτων Επαγγελματικς Κατρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.) που εποπτεονται απ τη Γενικ Γραμματεα Επαγγελματικς Εκπαδευσης Κατρτισης Δι Βου Μθησης και Νεολαας (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.) του Υπουργεου Παιδεας και θρησκευμτων.

11-8-22 Κ.Υ.Α. 78609/22 (ΦΕΚ 4263 Β/10-8-2022) :  Καθορισμς της διαδικασας επιλογς των ελεγκτν και του ορισμο εμπειρογνμονα, των υποχρεσεων αυτν, των αντικειμνων ελγχου, της διαδικασας, των ρων και των προποθσεων για τον λεγχο της υλοποησης των επενδσεων που χουν χαρακτηρισθε ως στρατηγικς

11-8-22 ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/Δ/ΑΠΕΕΚ/81329/3660/22 (ΦΕΚ 4247 Β/10-8-2022) : Καθορισμς διαδικασας υπολογισμο, επιμερισμο και τιμολγησης χρωσης Εκπροσπων Φορτου για την αποζημωση νων ργων Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.ΥΛ. στχων ΕΣ.Ε.Κ., του Υπολογαριασμο νων ργων Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στχων Ε.Σ.Ε.Κ. του Ειδικο Λογαριασμο Α.Π.Ε, Σ.Η.Θ.Υ.Α. και Αποθκευσης Διασυνδεδεμνου Συστματος και Δικτου και σχετικν διατξεων εφαρμογς.

11-8-22 ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/Δ ΑΠΕΕΚ/81331/3661/22 (ΦΕΚ 4246 Β/10-8-2022) : Εφαρμογ του Συστματος Εγγυσεων Προλευσης Ηλεκτρικς Ενργειας απ Α.Π.Ε και Σ.Η.Θ.ΥΑ. και Μηχανισμο Διασφλισς του.10-8-22 Κ.Υ.Α 33606/ΕΞ2022/22 (ΦΕΚ 4219 Β/10-8-2022) : Τροποποηση της υπ στοιχεα οικ. 27738 ΕΞ 2022/28.06.2022 (Β’ 3362) κοινς απφασης των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων και Ψηφιακς Διακυβρνησης «Τροποποηση της υπ στοιχεα 46097 ΕΞ 2021/30.12.2021 (Β’ 56/2022) κοινς απφασης των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων και Ψηφιακς Διακυβρνησης: “Τροποποηση της υπ στοιχεα 121/Φ.Α.12/12.11.2020 απφασης των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων και Επικρατεας (Β’ 4995) με την οποα τροποποιθηκε η υπ στοιχεα 34/Φ.Α.12/11.2.2020 απφαση των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων και Επικρατεας "Τροποποηση της υπ’ αρ. 39734/207/23.05.2018 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομας και Ανπτυξης, Ψηφιακς Πολιτικς, Τηλεπικοινωνιν και Ενημρωσης και Παιδεας, ρευνας και Θρησκευμτων με θμα Δρση 'Κουπνι Υπερυψηλς Ευρυζωνικτητας (Superfast Broadband)' " ”» (Β’ 672).

10-8-22 Κ.Υ.Α 74196/22 (ΦΕΚ 4216 Β/10-8-2022) :  Κατρτιση Προγρμματος χοργησης επιταγν αγορς βιβλων τους 2022.

10-8-22  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΑΕΕΚ/81744/3673/22 (ΦΕΚ 4221 Β/10-8-2022) : Καθορισμς απαιτομενων στοιχεων και δικαι-ολογητικν για την υποβολ αιτσεων χοργησης προσφορς σνδεσης για φωτοβολτα-κος σταθμος της παρ. 1 του ρθρου 132 του v. 4819/2021 (A4 29), εκτς των σταθμν του ρθρου 14 A του v. 3468/2006 και σταθμν του Ειδικο Προγρμματος Ανπτυξης Φωτοβολτακν Συστημτων σε κτιριακς εγκαταστσεις της θσης σε κανονικ λειτουργα του πληροφοριακο συστματος του Διαχειριστ του Δικτου για την υποδοχ των αιτσεων και του υποδεγματος της απαιτομενης εγγυητικς επιστολς, σμφωνα με το ρθρο 146 και την παρ. 3 του ρθρου 132 του v. 4819/2021.

10-8-22 Κ.Υ.Α ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/82196/2205/22 (ΦΕΚ 4222 Β/10-8-2022) : Πμπτη τροποποηση της υπ στοιχεα οικ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/12462/333/9.22022 κοινς υπουργικς απφασης «Χοργηση επιδτησης της κατανλωσης φυσικο αερου, σμφωνα με το ρθρο εξηκοστ πρτο του ν. 4839/2021 » (Β'603).

10-8-22 Κ.Υ.Α 455189/22 (ΦΕΚ 4217 Β/10-8-2022) : Καταβολ ενιαου τλους για το πρτο τρμηνο του τους 2022 στους Δμους και χρηματοδτηση κτακτων αναγκν και αποζημισεων εντς των διοικητικν ορων των οποων λειτουργον μονδες προσωρινς φιλοξενας μεταναστν.

10-8-22 ΥΠ.ΟΙΚ. 113375/ΕΞ2022/22 (ΦΕΚ 4212 Β/9-8-2022) : ναρξη ισχος των διατξεων του ρθρου 41 του v. 1249/1982 και καθορισμς τιμν εκκνησης και συντελεστν αυξομεωσς τους για τον προσδιορισμ, κατ το αντικειμενικ συστημα, της φορολογητας αξας των ακιντων που βρσκονται στον Μητροπολιτικ Πλο Ελληνικο-Αγου Κοσμ (των Δμων Ελληνικο-Αργυροπολης Γλυφδας και Αλμου) της Περιφερειακς Εντητας Νοτου Τομα Αθηνν της Περιφρειας Αττικς

10-8-22 ΠΝΠ 9/9-8-22 (ΦΕΚ 152 Α/9-8-2022) : Επεγουσες διατξεις για την ενσχυση της ακεραιτητας στη λειτουργα της Εθνικς Υπηρεσας Πληροφοριν.9-8-22 ΑΑΔΕ Α1103/22 (ΦΕΚ 4207 Β/8-8-2022) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΠΟΛ 1274/ 27.12.2013 απφασης του Γενικο Γραμματα Δημοσων Εσδων του Υπουργεου Οικονομικν «Αποδεικτικ Ενημερτητας ρθρου 12 ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α), πως ισχει» (Β 3398).

9-8-22 ΥΠ.ΟΙΚ. 2/141992/ΔΛΤΠ/9-8-22 :  Παροχ οδηγιν για την πληρωμ λογαριασμν ΔΕΗ ΑΕ καθς και δρευσης των περιφερειακν Δμων μσω του Ολοκληρωμνου Πληροφοριακο Συστματος (ΟΠΣΔΠ) .

9-8-22 ΥΠ.ΥΓ. Γ6/Γ.Π.οικ.46042/22 (ΦΕΚ 4209 Β/8-8-2022) : Καθηκοντολγιο Βοηθν Νοσηλευτν-τριν Νοσοκομεων και των λοιπν Νοσηλευτικν Ιδρυμτων του ΕΣΥ, καθς και των δημσιων δομν παροχς υπηρεσιν Πρωτοβθμιας Φροντδας Υγεας.

9-8-22 ΑΑΔΕ Ε2058/4-8-22 :  Διευκρινσεις αναφορικ με την υποβολ της δλωσης Δ212. κατπιν εκδσεως της αποφσεως Α. 1074/2022. σχετικ με τη -Δλωση ενδοκοινοτικν εξ αποστσεως πωλσεων αγαθν και παροχν τηλεπικοινωνιακν, ραδιοτηλεοπτικν και ηλεκτρονικ παρεχμενων υπηρεσιν προς λλα κρτη μλη·.

9-8-22 ΥΠΑΝΕΠ 79187/22 (ΦΕΚ 4210 Β/9-8-2022) : Προκρυξη Καθεσττος Ενισχσεων «Ενσχυση Τουριστικν Επενδσεων» του αναπτυξιακο νμου 4887/2022.

9-8-22 Κ.Υ.Α. 99286/Ζ1/22 (ΦΕΚ 4211 Β/9-8-2022) : Διαδικασα εκλογς των εσωτερικν μελν του Συμβουλου Διοκησης των Αντατων Εκπαιδευτικν Ιδρυμτων και θματα σχετικ με την εφαρμογ της ταξινομικς ψφου.8-7-22 ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/Δ/ΑΟΚΑ/78010/2723/22 (ΦΕΚ 4185 Β/8-8-2022) : Καθορισμς κριτηρων χαρακτηρισμο κτιρων ως ειδικς αρχιτεκτονικς σχεδασης, κατ την ννοια και για την εφαρμογ των παρ. 3 και 4 του ρθρου 13 του ν. 4067/2012 (Α’ 79).

8-7-22 Κ.Υ.Α. 4111.08-01/2225/22 (ΦΕΚ 4192 Β/8-8-2022) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 4796/21.12.2018 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομας και Ανπτυξης, Οικονομικν και Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς «Πλρης εφαρμογ του μτρου ‘‘Μεταφορικ Ισοδναμο’’ (Μ.Ι.) στις ωφελομενες μονδες (επιβτες)» (Β’ 6124).

8-7-22 Κ.Υ.Α. 1105/22  (ΦΕΚ 4190 Β/8-8-2022) : Διαδικασα και προποθσεις επιχοργησης για το τος 2022 του μεταφορικο κστους για τη διανομ εντπων, καθς και του κστους δημοσιογραφικο χρτου εκδοτικν επιχειρσεων που εκδδουν εφημερδες και περιοδικ τοπικς, περιφερειακς και πανελλνιας κυκλοφορας, οι οποες επλγησαν απ τη σοβαρ οικονομικ διαταραχ που προκλθηκε απ τη ρωσικ επθεση κατ της Ουκρανας και τις κυρσεις που επιβλθηκαν απ την ΕΕ και τους διεθνες εταρους, καθς και απ τα αντμετρα που ελφθησαν, με βση τις διατξεις του ρθρου 81 του ν. 4949/2022 (A’ 126).5-8-22  ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ-ΔΥΠΑ 9/687760/5-8-22 : ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9/2022 ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΤΟΠΛΟΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ e-ΕΦΚΑ (πρην ΟΑΕΕ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022-2023

5-8-22  ΥΠΕΕ 81818/2774/5-8-22 : Αρμοδιτητες των Υπηρεσιν σχετικ με την εκτλεση καθαρισμν στις κοτες (ορεινς και πεδινς) χειμρρων.

5-8-22  ΥΠ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ.-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 1691/22/1627148/4-8-22 : Βεβαωση του γνησου υπογραφς και επικρωση αντιγρφων εγγρφων απ Υπηρεσες της Ελληνικς Αστυνομας.

5-8-22  ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 33513/ΕΞ2022/22 (ΦΕΚ 4162 Β/4-8-2022) : Διθεση των διαδικτυακν υπηρεσιν «Πληροφορες Φορολογικο Μητρου» και «ντληση πληροφοριν (Μνο ΕΛΚΕ των Πανεπιστημων) της ΑΑΔΕ σε φορες του Δημοσου, μσω του Κντρου Διαλειτουργικτητας της Γενικς Γραμματεας Πληροφοριακν Συστημτων Δημσιας Διοκησης του Υπουργεου Ψηφιακς Διακυβρνησης.

5-8-22  ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 33512/ΕΞ2022/22 (ΦΕΚ 4162 Β/4-8-2022) : Διθεση διαδικτυακς υπηρεσας «Αποδεικτικ Φορολογικς Ενημερτητας» σε Φορες του Δημοσου μσω του Κντρου Διαλειτουργικτητας της Γενικς Γραμματεας Πληροφοριακν Συστημτων Δημσιας Διοκησης του Υπουργεου Ψηφιακς Διακυβρνησης».

5-8-22  ΥΠΑΙΘ 94493/Κ1/22 (ΦΕΚ-4145 Β/4-8-22) : Καθορισμς κριτηρων και διαδικασας επιλογς Διευθυντν κθε δομς εκπαδευσης και κατρτισης στα Καταστματα Κρτησης και στο δρυμα Αγωγς Ανηλκων Αρρνων Βλου.

5-8-22  ΥΠ.ΕΣ. 49776/22 (ΦΕΚ-4143 Β/3-8-22) : Κατανομ τακτικς κρατικς χρηματοδτησης και κρατικς χρηματοδτησης για ερευνητικος και επιμορφωτικος σκοπος στα δικαιοχα πολιτικ κμματα και συνασπισμος πολιτικν κομμτων τους 2022.4-8-22  ΥΠ.ΕΣ. 49855/27-7-22 : α) κδοση ΚΥΑ οδηγιν για την κατρτιση του προπολογισμο των δμων, οικονομικο τους 2023 // β) Τρηση αρχεου συχνν ερωτσεων για την κατρτιση των προπολογισμν δμων και περιφερειν, οικονομικο τους 2023

4-8-22  ΥΠ.ΕΣ. 51534/3-8-22 : Συλλογ στοιχεων για τη διαχεριση των αδσποτων ζων συντροφις

4-8-22  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/79891/1029/22 (ΦΕΚ 4152 Β/4-8-2022) : Παρταση της καταληκτικς ημερομηνας εκπνησης Σχεδου Φρτισης Ηλεκτρικν Οχημτων (Σ.Φ.Η.Ο.) απ τους Δμους της παρ. 1 του ρθρου 17 του ν. 4710/2020 (Α’ 142).

4-8-22  ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 33358/ΕΞ2022/22 (ΦΕΚ 4151 Β/4-8-2022) : Παροχ Υπηρεσας Αυθεντικοποησης Χρηστν oAuth2.0 σε Πληροφοριακ Συστματα τρτων Φορων, μσω του κντρου Διαλειτουργικτητας της Γενικς Γραμματεας Πληροφοριακν Συστημτων Δημσιας Διοκησης.

4-8-22  ΥΠ.ΟΙΚ. ΥΠ.ΣΥΝΤ. 66/22 (ΦΕΚ 4147 Β/4-8-2022) : Διθεση χρηματικο ποσο για την ενσχυση δρσεων αντιμετπισης των συνεπειν του κορωνοο COVID-19.

4-8-22  ΑΑΔΕ Ε2057/29-7-22 : Κοινοποηση της υπ στοιχεα Α.1081/20.06.2022 απφασης Διοικητ ΑΑΔΕ “Οροι, προποθσεις και δικαιολογητικ διαδικασας εφοδιασμο, με απαλλαγ επιστροφ Ε.Φ.Κ., καυσμων αεροσκαφν που παρχουν υπηρεσες σε τρτους ναντι αμοιβς, πλην της μεταφορς επιβατν και εμπορευμτων” -Παροχ οδηγιν εφαρμογς

4-8-22  ΑΑΔΕ Ε2056/29-7-22  : Κοινοποηση των ρθρων 41 και 82 του ν. 4949/2022 (Α' 126) και παροχ οδηγιν

4-8-22  ΑΑΔΕ Ο/ΔΕΑΦ/1068411/ΕΞ2022/29-7-22 : Κοινοποηση των διατξεων των ρθρων 229, 256, 257, 283, 334, 367 και 473 του ν. 4957/2022 (Α’ 141/21.07.2022) «Νοι Ορζοντες στα Αντατα Εκπαιδευτικ Ιδρματα: Ενσχυση της ποιτητας, της λειτουργικτητας και της σνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνα και λοιπς διατξεις»

4-8-22  ΥΠ.ΠΟΛ.ΑΘΛΗΤ. 377726/3-8-22 : Διευκρινιστικ ερμηνευτικ εγκκλιος επ του ρθρου 30 του ν. 4726/2020 (Α' 181) πως αυτ τροποποιθηκε αρχικ με το ρθρο 53 του ν. 4809/2021 (Α' 102) και στην συνχεια με το ρθρο 151 του ν. 4938/2022 (Α' 109) σε συνδυασμ με το ρθρο τριακοστ του ν. 4787/2021.

4-8-22  ΥΠΕΚΥΠ 73375/22 (ΦΕΚ-4137 Β/3-8-22) : Κρυξη γενικς υποχρεωτικς της απ 29.7.2022 Σ.Σ.Ε «Προσθκη στο ρθρο 5 της απ 24.5.2021 Κλαδικς Συλλογικς Σμβασης Εργασας για τους ρους αμοιβς και εργασας του προσωπικο των πσης φσεως τουριστικν και επισιτιστικν καταστημτων λης της χρας 2021-2023».

4-8-22  Κ.Υ.Α. 73135/22 (ΦΕΚ-4135 Β/3-8-22) : Υπολογισμς εθνικς σνταξης ομογενν, βσει της παρ. 2α του ρθρου 7 του ν. 4387/2016 .

4-8-22  Κ.Υ.Α. 14807/22 (ΦΕΚ-4134 Β/3-8-22) : Καθορισμς διαδικασας χοργησης γκρισης λειτουργας της δραστηριτητας Χιονοδρομικν Κντρων.

4-8-22  Κ.Υ.Α. 73160/22 (ΦΕΚ-4133 Β/3-8-22) : Καθορισμς διαδικασας, χρνου και τρπου εσπραξης και απδοσης στο Ταμεο Επικουρικς Κεφαλαιοποιητικς Ασφλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) των εισφορν των ασφαλισμνων και των εργοδοτν και καθορισμς αποζημωσης του e-ΕΦΚΑ για το σνολο των υπηρεσιν που προσφρει στο Τ.Ε.Κ.Α.

4-8-22  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/80188/2575/22 (ΦΕΚ-4132 Β/3-8-22) : Ρυθμσεις θρας για την κυνηγετικ περοδο 2022 - 2023.3-8-22  ΕΦΚΑ 362126/3-8-22 : Καταβολ Αδειοδωροσμου Αυγοστου 2022 (Β' Τετραμνου) σε εργατοτεχντες οικοδμους

3-8-22  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ 2501/3-8-22 : Εναρμνιση των φορων υγεας με τον Κανονισμ (ΕΕ) 2017/745 σχετικ με τα ιατροτεχνολογικ προντα

3-8-22  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.72/3151/οικ.12521/1-8-22 :  Βαθμολογικ προαγωγ υπαλλλων κατ να (1) τος κατπιν αξιολγησης με βαθμολογα ση μεγαλτερη του 90 για δο (2) συνεχες αξιολογικς περιδους

3-8-22  Κ.Υ.Α. 73647/22 (ΦΕΚ-4131 Β/3-8-22) : Τροποποηση και συμπλρωση της υπ στοιχεα oικ. 62412/4-7-2022 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων «Πργραμμα κοινωνικο τουρισμο για συνταξιοχους e-ΕΦΚΑ -πρην ΟΑΕΕ περιδου 2022-2023» (Β’ 3492).

3-8-22  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/79651/2554/22 (ΦΕΚ-4130 Β/3-8-22) :  Καθορισμς ετσιας συνδρομς των κυνηγν στους αναγνωρισμνους απ το Υπουργεο Περιβλλοντος και Ενργειας, Κυνηγετικος Συλλγους.

3-8-22  Κ.Υ.Α. 32661/ΕΞ2022/22 (ΦΕΚ-4062 Β/29-7-22) :  Καθορισμς κατηγοριν, ρων, προποθσεων και προδιαγραφν λειτουργας, τεχνικν χαρακτηριστικν, ελγχου και κυρσεων για τις κατασκευς κεραιν χαμηλς ηλεκτρομαγνητικς περιβαλλοντικς χλησης της περ. α της παρ. 2 του ρθρου 29 του ν. 4635/2019 (Α’ 167).

3-8-22  ΒΟΥΛΗ 8262/22 (ΦΕΚ-4112 Β/2-8-22) :  Επιβολ κυρσεων σε κμματα και συνασπισμος κομμτων, λγω παραβασης διατξεων του ν. 3023/2002 (Α’ 146)

3-8-22  Κ.Υ.Α. 77447/22 (ΦΕΚ-4109 Β/2-8-22) :  Καθορισμς του ποσο, κατ εδος ενισχσεων, για τα επενδυτικ σχδια που υπγονται στο καθεστς ενισχσεων «Ενσχυση τουριστικν επενδσεων» του αναπτυξιακο νμου 4887/2022 του τους 2022.2-8-22  Κ.Υ.Α. Δ14/71171/22 (ΦΕΚ-4103 Β/1-8-22) : Κατανομ των καθαρν εσδων Ειδικο Κρατικο Λαχεου Κοινωνικς Αντληψης για κοινωνικς πολιτικς σε Νομικ Πρσωπα Ιδιωτικο Δικαου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη κερδοσκοπικο χαρακτρα, οικονομικο τους 2022.

2-8-22  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/80171/18/2-8-22 : Εγκκλιος Οδηγα για την εφαρμογ του ρθρου 172 του ν. 4951/2022

2-8-22  Κ.Υ.Α. 77094/22 (ΦΕΚ-4094 Β/1-8-22) : Σστημα Διαχερισης, Αξιολγησης, Παρακολοθησης και Ελγχου - Διαδικασα Εφαρμογς της Δρσης «Προθηση και υποστριξη παιδιν για την νταξ τους στην προσχολικ εκπαδευση καθς και για τη πρσβασ παιδιν σχολικς ηλικας, εφβων και ατμων με αναπηρα, σε υπηρεσες δημιουργικς απασχλησης» της χρονικς περιδου 2022-2023, συγχρηματοδοτομενης απ το Ευρωπακ Κοινωνικ Ταμεο + στο πλασιο του Εταιρικο Συμφνου για την Περιφερειακ Ανπτυξη (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματικ Περοδο 2021-2027 και απ εθνικος πρους.

2-8-22  ΥΠ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 7002/12/1-ξε/22 (ΦΕΚ-4093 Β/1-8-22) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 7002/12/1-κστ’/ 22-7-2019 απφασης του Υπουργο Προστασας του Πολτη «Προσντα, δικαιολογητικ και διαδικασα πρσληψης Ειδικν Φρουρν» (Β’ 3010).

2-8-22  ΥΠΑΙΘ Φ1/90023/ΑΔ/Δ1/22 (ΦΕΚ-4032 Β/29-7-22) : δρυση Δομν Υποδοχς για την Εκπαδευση των Προσφυγοπαδων (ΔΥΕΠ). Καθορισμς των σχολικν μονδων για το σχολικ τος 2022-2023, εντς των οποων θα λειτουργον οι Δομς Υποδοχς για την Εκπαδευση των Προσφυγοπαδων (ΔΥΕΠ).1-8-22  Ν. 4964/22 (ΦΕΚ-150 Α/30-7-22) : Διατξεις για την απλοποηση της περιβαλλοντικς αδειοδτησης, θσπιση πλαισου για την ανπτυξη των Υπερκτιων Αιολικν Πρκων, την αντιμετπιση της ενεργειακς κρσης, την προστασα του περιβλλοντος και λοιπς διατξεις.

1-8-22  Ν. 4963/22 (ΦΕΚ-149 Α/30-7-22) : Σσταση Δικαστικς Αστυνομας και λοιπς επεγουσες διατξεις του Υπουργεου Δικαιοσνης.

1-8-22  ΥΠΑΝΕΠ 77242/1-8-22 : Εγκκλιος Οδηγα για την εφαρμογ της παρ. 12 του ρθρου 15 του ν. 4013/2011 περ ρθμισης θεμτων εμπορικν μισθσεων

1-8-22  Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/60/22 (ΦΕΚ-4092 Β/30-7-22) : Τροποποηση των υπ στοιχεα ΓΔΟΥ 94/2020 (Β’ 1645), ΓΔΟΥ 148/2020 (Β’ 2729), ΓΔΟΥ 233/2020 (Β’ 4471), ΓΔΟΥ 281/2020 (Β’ 5047), ΓΔΟΥ 19/2021 (Β’ 236), ΓΔΟΥ 232/2021 (Β’ 804), ΓΔΟΥ420/2021 (Β’ 1689) κοινν αποφσεων απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Ανπτυξης και Επενδσεων σχετικ με τη διαδικασα και τις προποθσεις χοργησης ενσχυσης με τη μορφ επιστρεπτας προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COVID-19.

1-8-22  Κ.Υ.Α. 4105/22 (ΦΕΚ-4091 Β/30-7-22) : Αντικατσταση της υπ’ αρ. 4091/27.07.2022 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν - Ανπτυξης και Επενδσεων - Επικρατεας και Ψηφιακς Διακυβρνησης «Καθορισμς του χρνου ναρξης της παραγωγικς λειτουργας, των τεχνικν και οργανωτικν μτρων για τη λειτουργα της ειδικς εφαρμογς της παρ. 4 του ρθρου 67 του ν. 4950/2022 (Α’ 128), των απαρατητων διαλειτουργικοττων, της διαδικασας κδοσης της ψηφιακς χρεωστικς κρτας, της πστωσης της οικονομικς ενσχυσης, των τεχνικν και οργανωτικν μτρων για τη λειτουργα αυτς, καθς και κθε λλης αναγκαας λεπτομρειας» (Β’ 3995).

1-8-22  Κ.Υ.Α. 70982/22 (ΦΕΚ-4089 Β/30-7-22) :  Χοργηση του Επιδματος Κοινωνικς Αλληλεγγης Ανασφλιστων Υπερηλκων σε μλη της ελληνικς μειοντητας της Αλβανας.

1-8-22  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.44590/22 (ΦΕΚ-4088 Β/30-7-22) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/ΓΠ.οικ.43107/22.7.2022 κοινς υπουργικς απφασης περ κτακτων μτρων προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας ως και την Πμπτη, 1η Σεπτεμβρου 2022 και ρα 06:00.

1-8-22  ΥΠΑΝΕΠ 76666/22 (ΦΕΚ-4075 Β/29-7-22) :  Καθορισμς των αρμοδιοττων που ασκονται κατ παραχρηση απ πρσωπα της περ. β’ της παρ. 10 του ρθρου 128 και της παρ. 9 ρθρου 152 του ν. 4512/2018, του τρπου παραχρησης των αρμοδιοττων αυτν, της πιστοποησης των προσπων που αναλαμβνουν τις αρμοδιτητες αυτς, του τρπου σκησης των αρμοδιοττων αυτν, προς υποβοθηση του ργου των ελεγκτν της ΔΙ.Μ.Ε.Α.

1-8-22  ΥΠ.ΟΙΚ. Α1102/22 (ΦΕΚ-4073 Β/29-7-22) : Καθορισμς της διαδικασας βεβαωσης και εσπραξης του ειδικο φρου κατανλωσης που εφαρμζεται στο προν απσταξης που παργεται απ τους διμερους μικρος αποσταγματοποιος της παρ. 5 του ρθρου 5 του ν. 2969/2001 (Α’ 281), των ρων, των προποθσεων, των διαδικασιν και της απδοσης των πρτων υλν σε νυδρη αιθυλικ αλκολη για την εφαρμογ της παρ. Ε του ρθρου 7 του ιδου νμου, της διαδικασας σφργισης και αποσφργισης των χρησιμοποιομενων απ τους διμερους μικρος αποσταγματοποιος αποστακτικν μηχανημτων, καθς και των λεπτομερειν εφαρμογς του ρθρου 4 του ιδου ως νω νμου.

1-8-22  ΥΠ.ΟΙΚ. Α1101/22 (ΦΕΚ-4072 Β/29-7-22) : Παρταση της προθεσμας υποβολς των δηλσεων φρου πλοων πρτης κατηγορας του ν. 27/1975.

1-8-22  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΚ/Φ.38/2/οικ.12136/22 (ΦΕΚ-4047 Β/29-7-22) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΔΙΔΚ/Φ.38/2/οικ.8916/2.6.2022 απφασης «Σσταση και συγκρτηση Ομδας Αυτεπιστασας του Υποργου 3 “Συγκντρωση του συνλου της νομοθεσας, διοικητικν πρξεων, καταγραφ υφιστμενων διαδικασιν και προετοιμασα περιβλλοντος υποδοχς” της Πρξης “Πληροφοριακ Σστημα Κκλου ζως Κρατικν Οχημτων” με κωδικ Ο.Π.Σ. (MIS) 5001467 με δια μσα, χωρς προσφυγ σε εξωτερικ ανδοχο»(Β’ 2998).29-7-22  Ν. 4962/22 (ΦΕΚ-148 Α/29-7-22) : Αναβθμιση της αστυνομικς εκπαδευσης, αναμρφωση του πλαισου οργνωσης και λειτουργας της Σχολς Αξιωματικν της Ελληνικς Αστυνομας και λλες ρυθμσεις του Υπουργεου Προστασας του Πολτη.

29-7-22  ΕΦΚΑ 30/29-7-22 : Νομιμοποηση διανυθντος χρνου ασφλισης: Ασφαλιστικ τακτοποηση προσπων που καλπιστα υπχθησαν στην ασφλιση των εντασσμενων στον e-Ε.Φ.Κ.Α. φορων, τομων, κλδων και λογαριασμν εν δεν συντρεχαν οι νμιμες προποθσεις

29-7-22  ΕΦΚΑ 355820/ΕΓΚ.29/29-7-22 : Αναγνριση υπολειπμενου χρνου για τη λψη σνταξης - Συμπλρωση χρνου με προαιρετικ ασφλιση

29-7-22  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/78221/4436/27-7-22 : Οδηγες εφαρμογς της διταξης του ρθρου 67 του ν. 998/1979 για τους δασωμνους αγρος, πως ισχει μετ την αντικατσταση του με το ρθρο 93 του ν. 4915/2022 (Α' 63).

29-7-22  ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2322.2/54656/29-7-22 : Εφαρμογ των ισοδναμων διατξεων του ρθρου 44 του β.δ. 36/67 (Α' 9)

29-7-22  ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 736/167980/27-7-22 : Αδειοδτηση μονδων θαλσσιας υδατοκαλλιργειας εντς Π.Ο.Α.Υ.

29-7-22  ΑΑΔΕ Α1100/22 (ΦΕΚ 4008 Β/29-7-2022) : Διενργεια ελγχου για τη διαπστωση της ορθς εφαρμογς του ρθρου 54Α του ν. 4174/2013 απ τους συμβολαιογρφους /και απ τους φλακες μεταγραφν/προσταμνους κτηματολογικν γραφεων, για το τος 2022.

29-7-22  Κ.Υ.Α. Δ16/Φ.80000/70120/22 (ΦΕΚ 4005 Β/29-7-2022) : Προσδιορισμς της διαδικασας κλυψης των ασφαλιστικν εισφορν προς το Τ.Ε.Κ.Α., τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., τα Ταμεα Επαγγελματικς Υποχρεωτικς Ασφλισης Ν.Π.Ι.Δ., τα υποχρεωτικς ασφλισης Ν.Π.Ι.Δ. εκ μετατροπς βσει της παρ. 20 του ρθρου 6 του ν. 3029/2002 (Α’ 160) και προς κθε λλο ασφαλιστικ οργανισμ υποχρεωτικς ασφλισης, πλην e-Ε.Φ.Κ.Α., εργαζομνων σε ιδιωτικς επιχειρσεις εργοδτες στις περιοχς της Επικρτειας που επλγησαν απ την κακοκαιρα «ΕΛΠΙΣ» .

29-7-22  Κ.Υ.Α. 2.2897/22 (ΦΕΚ 4003 Β/29-7-2022) : Προθηση της απασχλησης μσω Προγραμμτων Κοινωφελος Χαρακτρα σε Υπηρεσες του Υπουργεου Περιβλλοντος και Ενργειας και του Υπουργεου Μετανστευσης και Ασλου (Υπηρεσες Υποδοχς και Ταυτοποησης - ΥΠΥΤ)

29-7-22  Κ.Υ.Α. οικ. 32514/ΕΞ2022/22 (ΦΕΚ 4002 Β/29-7-2022) : Εξειδκευση των ρων και προποθσεων για τον χαρακτηρισμ ενς ργου ως «χαμηλς χλησης», κατηγοριοποηση και τεχνικ χαρακτηριστικ των ργων χαμηλς χλησης, ροι, προποθσεις και προδιαγραφς εγκατστασης και λειτουργας τους με απλοποιημνη διαδικασα, τρπος καταβολς των τελν, πως αυτ προβλπονται απ τον Κανονισμ της ΕΕΤΤ (Απφαση ΕΕΤΤ υπ’ αρ. 874/2/03.12.2018 Κανονισμς καθορισμο των τελν διλευσης και των τελν χρσης δικαιωμτων διλευσης, Β’ 6168), λεγχος απ τις αρμδιες αρχς και κυρσεις σε περπτωση παραβσεων.

29-7-22  ΥΠΑΙΘ  ΦΒ6/87959/Κ3/22 (ΦΕΚ 4001 Β/29-7-2022) : γκριση Πρτυπου Οδηγο Κατρτισης των Ινστιτοτων Επαγγελματικς Κατρτισης (Ι.E.K.).

29-7-22  ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 32145/ΕΞ2022/22 (ΦΕΚ 3996 Β/29-7-2022) : Παροχ Υπηρεσας Αυθεντικοποησης Χρηστν oAuth2.0 σε Πληροφοριακ Συστματα τρτων Φορων, μσω του κντρου Διαλειτουργικτητας της Γενικς Γραμματεας Πληροφοριακν Συστημτων Δημσιας Διοκησης .

29-7-22  ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 32128/ΕΞ2022/22 (ΦΕΚ 3996 Β/29-7-2022) : Παροχ Υπηρεσας Αυθεντικοποησης Χρηστν oAuth2.0 σε Πληροφοριακ Συστματα τρτων Φορων, μσω του κντρου Διαλειτουργικτητας της Γενικς Γραμματεας Πληροφοριακν Συστημτων Δημσιας Διοκησης.

29-7-22  Κ.Υ.Α. 4091/22 (ΦΕΚ 3995 Β/28-7-2022) : Καθορισμς του χρνου ναρξης της παραγωγικς λειτουργας, των τεχνικν και οργανωτικν μτρων για τη λειτουργα της ειδικς εφαρμογς της παρ. 4 του ρθρου 67 του ν. 4950/2022 (Α’ 128), των απαρατητων διαλειτουργικοττων, της διαδικασας κδοσης της ψηφιακς χρεωστικς κρτας, της πστωσης της οικονομικς ενσχυσης, καθς και κθε λλης αναγκαας λεπτομρειας.

29-7-22  ΒΟΥΛΗ 7974/5092/22 (ΦΕΚ-147 Α/28-7-22) : Δημοσευση στην Εφημερδα της Κυβερνσεως αποφσεως της Ολομλειας της Βουλς «Για την τροποποηση διατξεων του Κανονισμο της Βουλς - Μρος Β’ (Α’ 51/1997), πως ισχει» .

29-7-22  Κ.Υ.Α. 107603/ΕΞ2022/22 (ΦΕΚ-3992 Β/28-7-22) : Εκδλωση ενδιαφροντος για τη χοργηση ενσχυσης με τη μορφ επιχοργησης σε επιχειρσεις μεταποησης, συσκευασας - αποθκευσης και εμπορας σκων που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COVID-19 κατ το τος 2021, και υπστησαν μεγλες οικονομικς απλειες που επιτθηκαν απ τις πυρκαγις που πληξαν περιοχς της χρας το καλοκαρι του 2021, σε περιοχς της Περιφερειακς Εντητας Ευβοας της Περιφρειας Στερες Ελλδας28-7-22  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ (του κ. Θεοδρου) :
--> ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ καθς και τα θματα : ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΤΑ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ και ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Επικαιροποηση του βιβλου "ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ" - Ιολιος 2022, ως προς :
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Ανθεση μελετν σε ιδιτες.    
2. Επιχοργηση αθλητικν συλλγων.    
3. Παραγραφ αξισεων κατ των ΟΤΑ (αποζημωση λγω απαλλοτρωσης).    
4. Επισκευ οχημτων.    
5. Οφειλς επιχειρσεων των ΟΤΑ που λονται χουν λυθε.

Για την ανλυση των περιεχομνων της επικαιροποησης, βλπετε :
--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ --> ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ
--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο :
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ (ΕΚΔΟΣΗ-ΙΟΥΛΙΟΣ 2022)

28-7-22  Ν. 4961/22 (ΦΕΚ-146 Α/27-7-22) : Αναδυμενες τεχνολογες πληροφορικς και επικοινωνιν, ενσχυση της ψηφιακς διακυβρνησης και λλες διατξεις.

28-7-22  ΥΠ.ΕΣ. 49505/26-7-22 : Γνωστοποηση διατξεων για την γκαιρη ναρξη της μεταφορς των μαθητν και τις διαδικασες σναψης δημοσων συμβσεων μεταφορς μαθητν.

28-7-22  ΥΠ.ΕΣ. 49420/21-7-22 : Παροχ απολογιστικν στοιχεων συγκεντρωτικ για το σχολικ τος 2021-2022

28-7-22  ΥΠ.ΕΣ. 12354/27-7-22  : Υπενθυμητικ εγκκλιος για τον ορισμ Υπεθυνων Ενεργειακν Υποδομν/ Εγκαταστσεων και Διοικητικ Υπεθυνων για την εφαρμογ των Μτρων για τη βελτωση της ενεργειακς απδοσης και την εξοικονμηση ενργειας σε κτρια και εγκαταστσεις που ανκουν σε χρησιμοποιονται απ φορες του Δημσιου Τομα

28-7-22  ΑΑΔΕ Ε2055/21-7-22 : Κοινοποηση των διατξεων της περ. β της παρ. 2 του ρθρου 64 του ν. 2960/01, πως αντικαθσταται απ το ρθρο 13 και του ρθρου 50, του ν. 4955/2022 με θμα «Ενσωμτωση στην ελληνικ νομοθεσα της Οδηγας (ΕΕ) 2020/262 του Συμβουλου της 19ης Δεκεμβρου 2019 για τη θσπιση του γενικο καθεσττος των ειδικν φρων κατανλωσης (αναδιατπωση) (L58), σκηση της τελωνειακς αντιπροσπευσης και ρθμιση επαγγλματος τελωνειακο αντιπροσπου, λοιπς τελωνειακς και φορολογικς ρυθμσεις και λλες επεγουσες διατξεις» (Α' 139/14-07-2022).

28-7-22  ΑΑΔΕ Ε2054/20-7-22 : Παροχ διευκρινσεων και οδηγιν για την ορθ εφαρμογ των διατξεων της Α.1257/20.12.2021 (Β’ 6180) απφασης του Διοικητ της ΑΑΔΕ

28-7-22  ΥΠ.ΨΗΦ.ΔΙΑΚΥΒ. 4090/27-7-22  : Οδηγες για τη διαδικασα ταυτοποησης φυσικν προσπων μσω της ειδικς ηλεκτρονικς εφαρμογς του ρθρου 80 του ν. 4954/2022 (Α'136)

28-7-22  ΥΠΥΜΕ  Δ30/Α3/239425/27-7-22  : Διεκπεραωση κατ προτεραιτητα αιτσεων για ανανωση δειας οδγησης /και Π.Ε.Ι. οδηγν που εκτελον διεθνες οδικς μεταφορς

28-7-22  Κ.Υ.Α. 107602/ΕΞ2022/22 (ΦΕΚ-3986 Β/27-7-22) : Εκδλωση ενδιαφροντος για τη χοργηση ενσχυσης με τη μορφ επιχοργησης σε επιχειρσεις επεξεργασας ελαιοκρπου που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COVID-19 κατ το τος 2021, και υπστησαν μεγλες οικονομικς απλειες που επιτθηκαν απ τις πυρκαγις που πληξαν περιοχς τις χρας το καλοκαρι του 2021.

28-7-22  Κ.Υ.Α. ΓΠ/Οικ.43696/22 (ΦΕΚ-3985 Β/27-7-22) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Γ.Π.οικ. 80277/23-12-2021 (Β’ 6247) κοινς απφασης των Υπουργν Υγεας, Οικονομικν και Ανπτυξης και Επενδσεων, σχετικ με τη διαδικασα, τους ρους και τις προποθσεις συμψηφισμο αυτματης επιστροφς clawback με ποσοστ επ των δαπανν ρευνας και ανπτυξης και των δαπανν επενδυτικν σχεδων ανπτυξης προντων υπηρεσιν γραμμν παραγωγς.

28-7-22  Κ.Υ.Α. 4082/22 (ΦΕΚ 3982 Β/27-7-2022) : Ειδικτερα ζητματα λειτουργας της ειδικς ηλεκτρονικς εφαρμογς του ρθρου 80 του ν. 4954/2022 (Α’ 136).

28-7-22  ΦΕΚ-3973 Β/26-7-22 :
ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 32141/ΕΞ2022/22 : Διθεση της διαδικτυακς υπηρεσας «Θυρδα του GOV.GR» και «Λψη Ληξιαρχικς Πρξης Γννησης για Ονοματοδοσα Βπτιση» της Γενικς Γραμματεας Πληροφοριακν Συστημτων Δημσιας Διοκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) στο Υπουργεο Εσωτερικν και στο Υπουργεο Ψηφιακς Διακυβρνησης, μσω του Κντρου Διαλειτουργικτητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.
ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 32150/ΕΞ2022/22 : Διθεση διαδικτυακν υπηρεσιν του Γενικο Εμπορικο Μητρου (Γ.Ε.ΜΗ.), στο «Εθνικ Μετσβιο Πολυτεχνεο», μσω του Κντρου Διαλειτουργικτητας (ΚΕ.Δ.) της Γενικς Γραμματεας Πληροφοριακν Συστημτων Δημσιας Διοκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργεου Ψηφιακς Διακυβρνησης.
ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 32146/ΕΞ2022/22 : Διθεση της διαδικτυακς υπηρεσας «Μητρο Επικοινωνας Πολιτν» σε φορες του δημοσου, μσω του Κντρου Διαλειτουργικτητας της Γενικς Γραμματεας Πληροφοριακν Συστημτων Δημσιας Διοκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.).
ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 32139/ΕΞ2022/22 : Διθεση της διαδικτυακς υπηρεσας του Κτηματολογου, στα πληροφοριακ συστματα «ΨΥΔΗΠΕΕΚ Υποσστημα Κοινωφελν Περιουσιν» και «ΨΥΔΗΠΕΕΚ - Δημσια Περιουσα» του Υπουργεου Οικονομικν, μσω του Κντρου Διαλειτουργικτητας της Γενικς Γραμματεας Πληροφοριακν Συστημτων Δημσιας Διοκησης του Υπουργεου Ψηφιακς Διακυβρνησης» (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.).27-7-22  ΥΠΑΝΕΠ 75436/26-7-22 : Εγκκλιος Εκτιμσεων πληρωμν 2022 & προβλεπμενων δαπανν στο πλασιο του ΜΠΔΣ 2023- 2026 του Προγρμματος Δημοσων Επενδσεων (ΠΔΕ)

27-7-22  Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΑΤΗ/70517/238/22 (ΦΕΚ-3981 Β/27-7-22) : Προκρυξη της Δρσης «ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ - Β’ κκλος».

27-7-22  Κ.Υ.Α. οικ.49041/22 (ΦΕΚ-3977 Β/26-7-22) :  Κατρτιση και υποβολ προπολογισμο των περιφερειν, οικονομικο τους 2023.

27-7-22  Κ.Υ.Α. οικ. 49039/22 (ΦΕΚ-3976 Β/26-7-22) : Παροχ οδηγιν για την κατρτιση του προπολογισμο των δμων, οικονομικο τους 2023 - μερικ τροποποηση της υπ’  αρ. 7028/2004 (Β’ 253) απφασης.26-7-22   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ (του κ. Θεοδρου) :

--> ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΝΠΔΔ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

Επικαιροποηση του βιβλου "ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ" - Ιολιος 2022, ως προς :
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.    λεγχος των ττλων σπουδν για μισθολογικ και βαθμολογικ κατταξη και εξλιξη.    
2.    Ανκληση της ισοτιμας του ττλου σπουδν.    
3.    Αναστολ του συμψηφισμο της προσωπικς διαφορς.    
4.    Αποδοχς μμισθων δικηγρων.    
4.1    Επδομα θσης.    
4.2    Ειδικς εισφορς 2% και 1% της παραγρφου 2 του ρθρου 38 του Ν 3986/2011.    
5.    Επανληψη της πειθαρχικς διαδικασας και απαλλαγ του τελοντος σε αργα υπαλλλου.    
6.    Απσπαση υπαλλλων των τεχνικν υπηρεσιν και των υπηρεσιν δμησης στο πλασιο του Ενιαου Συστματος Κινητικτητας.    
7.    Απσπαση λγω συνυπηρτησης στο πλασιο του Ενιαου Συστματος Κινητικτητας.    
8.    Αυτοδκαιη απλυση υπαλλλων ΙΔΑΧ μετ την κδοση της πρξης συνταξιοδτησης.    

Για την ανλυση των περιεχομνων της επικαιροποησης, βλπετε :

--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ --> ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ,ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ

--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο :
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ (26/07/2022)

26-7-22  ΕΦΚΑ 348600/25-7-22 : Επικαιροποηση οδηγιν ως προς τη διαχεριση των αιτσεων απονομς που εκκρεμον στις Τοπικς Διευθνσεις του e-ΕΦΚΑ κατ' εφαρμογ των διατξεων του Ν. 4921/2022

26-7-22  ΕΦΚΑ 350158/ΕΓΚ.28/26-7-22 : Προαιρετικ ασφλιση ανασφλιστων διαζευγμνων, σμφωνα με τις διατξεις της παρ. 4 του ρθρου 22 του ν. 4529/2018, προκειμνου να διατηρσουν το δικαωμα για παροχς σε εδος απ τον e-ΕΦΚΑ

26-7-22  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/1055/οικ.11913/22 (ΦΕΚ 3945 Β/26-7-2022) : ρση εξαρεσης για το προσωπικ των Αποκεντρωμνων Διοικσεων απ τη συμμετοχ του στους κκλους κινητικτητας του Ενιαου Συστματος Κινητικτητας.

26-7-22  ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 32127/ΕΞ2022/22 (ΦΕΚ-3974 Β/26-7-22) : Παροχ Υπηρεσιν Αυθεντικοποησης Χρηστν oAuth2.0 και oAuth2.0.PA - Υπαλλλων στα Πληροφοριακ Συστματα «Εκλογικ Σστημα Υποστριξης Εκλογικν Διαδικασιν - Σστημα Διαχερισης Εκλογικν Τμημτων» και «Ολοκληρωμνο Σστημα Υποστριξης Εκλογικν Διαδικασιν - Ηλεκτρονικ πλη καταχρησης υποψηφων» του Υπουργεου Εσωτερικν, μσω του κντρου Διαλειτουργικτητας της Γενικς Γραμματεας Πληροφοριακν Συστημτων Δημσιας Διοκησης

26-7-22  ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 32144/ΕΞ2022/22 (ΦΕΚ-3974 Β/26-7-22) :  Παροχ Υπηρεσας Αυθεντικοποησης Χρηστν oAuth2.0 σε Πληροφοριακ Συστματα τρτων Φορων, μσω του κντρου Διαλειτουργικτητας της Γενικς Γραμματεας Πληροφοριακν Συστημτων Δημσιας Διοκησης.

26-7-22  ΥΠ.ΟΙΚ. 105894/ΕΞ2022 /22 (ΦΕΚ-3952 Β/26-7-22) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 1067780/82/Γ0013/09.06.1994 (ΠΟΛ.1149) απφασης του Υφυπουργο Οικονομικν «Τροποποηση, βελτωση και κωδικοποηση των διατξεων που αφορον τη φορολογητα αξα μεταβιβαζομνων με οποιαδποτε αιτα ακιντων εντς σχεδου, κατ το αντικειμενικ σστημα» (Β’ 549), και της υπ στοιχεα 1129485/479/Γ0013/03.12.1996 (ΠΟΛ.1310) απφασης του Υφυπουργο Οικονομικν «Προσδιορισμς κατ’ ρθρο 41α του ν. 1249/1982 με αντικειμενικ κριτρια, αξας κτισμτων ακιντων, τα οποα βρσκονται σε περιοχς που δεν ισχει το σστημα αντικειμενικο προσδιορισμο» (Β’ 1152).

26-7-22  Κ.Υ.Α. 14803/22 (ΦΕΚ-3949 Β/26-7-22) :  Τροποποηση της υπ’ αρ. 13958/11-07/2022 κοινς υπουργικς απφασης «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ” 2022» (Β’ 3652).

26-7-22  Κ.Υ.Α. 69943/22 (ΦΕΚ-3943 Β/25-7-22) : Καθορισμς του τρπου συμπλρωσης και επαλθευσης του Ατομικο Λογαριασμο Δεξιοττων, καθς και των τεχνικν λεπτομερειν που εναι απαρατητες για τη λειτουργα του

26-7-22  ΑΑΔΕ Α1098/22 (ΦΕΚ-3940 Β/25-7-22) :  Καθορισμς τεχνικν προδιαγραφν (πρωτκολλο επικοινωνας) και λοιπς λειτουργες, για την διασνδεση μεταξ Φορολογικν Ηλεκτρονικν Μηχανισμν και EFT/POS τερματικν. Υλοποηση επ της αρχς «εσπραξη μσω κρτας - υποχρεωτικ κδοση απδειξης απ Φ.Η.Μ.».

26-7-22  Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/75356/1097/22 (ΦΕΚ-3932 Β/25-7-22) :  3η τροποποηση της υπ στοιχεα ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/118225/2849/10.12.2021 κοινς απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομικν, του Υφυπουργο Ανπτυξης και Επενδσεων και του Υπουργο Περιβλλοντος και Ενργειας, με ττλο «Προκρυξη του προγρμματος “Εξοικονομ 2021", που θα υλοποιηθε στο πλασιο του Ταμεου Ανκαμψης και Ανθεκτικτητας» (Β’ 5778)

26-7-22  Κ.Υ.Α. 14007/22 (ΦΕΚ-3907 Β/25-7-22) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 5001/19.03.2018 απφασης των Υπουργν Παιδεας, ρευνας και Θρησκευμτων, Οικονομικν και Τουρισμο με ττλο «Καθορισμς διαδικασας και δικαιολογητικν για την πληρωμ του στεγαστικο επιδματος των σπουδαστν των Αντερων Σχολν Τουριστικς Εκπαδευσης του Υπουργεου Τουρισμο (Β’ 1023).

26-7-22  ΑΑΔΕ Α1095/22 (ΦΕΚ-3896 Β/25-7-22) :  Τροποποηση της υπ στοιχεα ΠΟΛ.1026/16.2.2016 απφασης του Γενικο Γραμματα Δημοσων Εσδων «Θση μη κοινοτικν και εγχριων εμπορευμτων σε Ελεθερη Ζνη: α. Διαδικασα απαλλαγς απ το φρο προστιθμενης αξας κατ τη θση εμπορευμτων σε Ελεθερη Ζνη. β. Διαδικασα καταβολς του φρου προστιθμενης αξας κατ την ξοδο των εμπορευμτων απ την ελεθερη Ζνη και την ανλωσ τους στο εσωτερικ της χρας» - Αναμρφωσηεπικαιροποηση του κανονιστικο πλαισου και προσαρμογ της διαδικασας, στε να καθσταται εφικτ η πλρης ψηφιοποησ της.25-7-22  Ν. 4960/22 (ΦΕΚ-145 Α/22-7-22) : Εθνικ Σστημα Επιτροπεας και Πλασιο Φιλοξενας Ασυνδευτων Ανηλκων και λλες διατξεις αρμοδιτητας του Υπουργεου Μετανστευσης και Ασλου.

25-7-22  ΥΠΑΙΘ 90306/ΓΔ4/25-7-22 : Οδηγες και κατευθνσεις για την δρυση και λειτουργα Τξεων Υποδοχς (Τ.Υ.) ΖΕΠ για το σχολικ τος 2022-2023 σε Δημσια Γυμνσια, Γενικ και Επαγγελματικ Λκεια της χρας

25-7-22  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/211/οικ.12155/25-7-22 :  Κδικας Ηθικς και Επαγγελματικς Συμπεριφορς Υπαλλλων του Δημοσου Τομα

25-7-22  ΑΑΔΕ Ε2053/21-7-22 : Διευκρινσεις για την μη επιβολ προστμου σε περπτωση υποβολς εκπρθεσμης τροποποιητικς δλωσης φορολογας εισοδματος φυσικο προσπου, απ την οποα το επιπλον προς καταβολ ποσ, σε σχση με την αρχικ δλωση, δεν υπερβανει τα εκατ (100) ευρ.

25-7-22  ΥΠ.ΟΙΚ. 2/139080/ΔΠΓΚ/25-7-22 : Κατρτιση προπολογισμο εσδων Κρατικο Προπολογισμο οικονομικο τους 2023

25-7-22  Κδικας Ηθικς και Επαγγελματικς Συμπεριφορς Υπαλλλων του Δημοσου Τομα 2022

25-7-22  ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 31976/ΕΞ2022/22 (ΦΕΚ-3937 Β/25-7-22) :  Παροχ Υπηρεσας Αυθεντικοποησης Χρηστν oAuth2.0 σε Πληροφοριακ Συστματα τρτων Φορων, μσω του κντρου Διαλειτουργικτητας της Γενικς Γραμματεας Πληροφοριακν Συστημτων Δημσιας Διοκησης.

25-7-22  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/76149/2579/22 (ΦΕΚ-3921 Β/25-7-22) :  Τροποποηση της υπ στοιχεα ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/74949/926/30.7.2020 υπουργικς απφασης “Διαδικασα Υπαγωγς Δικαιοχων σε Κατηγορες Μειωμνων Χρεσεων Ειδικο Τλους Μεωσης Εκπομπν Αριων Ρπων (ΕΤΜΕΑΡ)” (Β’ 3152).

25-7-22  ΥΠ.ΟΙΚ. 61/22 (ΦΕΚ-3915 Β/25-7-22) :  Διθεση χρηματικο ποσο για την ενσχυση δρσεων αντιμετπισης των συνεπειν του κορωνοο COVID-19.

25-7-22  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.43107/22 (ΦΕΚ-3891 Β/23-7-22) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας απ τη Δευτρα, 25 Ιουλου 2022 και ρα 06:00 ως και τη Δευτρα, 1 Αυγοστου 2022 και ρα 06:00.

25-7-22  ΥΠΑΝΕΠ 74086/22 (ΦΕΚ-3890 Β/22-7-22) :  Προκρυξη Καθεσττος Ενισχσεων "Μεταποηση - Εφοδιαστικ Αλυσδα” του αναπτυξιακο νμου 4887/2022.

25-7-22  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ6α/ΓΠ/οικ.41143/22 (ΦΕΚ-3850 Β/21-7-22) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Υ7β/οικ.4756/ 2001 υπουργικς απφασης «Προποθσεις χοργησης δειας σκησης επαγγλματος Βοηθν Νοσηλευτν» (Β’1082).

25-7-22  ΑΑΔΕ Ε2052/21-7-22 : Παροχ οδηγιν για την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 146 του ν. 4808/2021 (Α'101) σχετικ με την προσαξηση ποσν φρου και εισφορν πλοων πρτης κατηγορας του ν. 27/1975 (Α' 77), με αναπροσαρμογ των συντελεστν φρου και εισφορς αυτν για την πενταετα 2021 ως και 2025, πως ισχει μετ την τροποποησ του με τις διατξεις του ρθρου 52 του ν. 4955/2022 (Α'139)

25-7-22  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/76442/2679/21-7-22 : Διαββαση Υπουργικς Απφασης σχετικ με τη διαδικασα εφαρμογς του ρθρου 117 του ν. 4495/2017 (Α' 167), πως ισχει.

25-7-22  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/63637/2230/21-6-22 : Ερμηνεα διαδικασας εφαρμογς του ρθρου 117 του ν.4495/2017 (167 Α'), πως ισχει.22-7-22 Κ.Υ.Α ΓΔΟΥ55/22 (ΦΕΚ 3879 Β/21-7-2022) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ281/ 13.11.2020 απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Ανπτυξης και Επενδσεων «Διαδικασα και προποθσεις χοργησης ενσχυσης με τη μορφ επιστρεπτας προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COVID-19, κατ τους μνες Σεπτμβριο και Οκτβριο 2020» (Β’ 5047).

22-7-22 ΦΕΚ 3878 Β/21-7-22 :

Κ.Υ.Α ΓΔΟΥ52/22 : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ94/2.52020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Ανπτυξης και Επενδσεων «Διαδικασα και προποθσεις χοργησης ενσχυσης με τη μορφ επι-στρεπτας προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλ-γησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COV1D-19» (Β 645).

Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ53/22 : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ148/ 03.07.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Ανπτυξης και Επενδσεων «Διαδικασα και προποθσεις χοργησης ενσχυσης με τη μορφ επιστρεπτας προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνο-ο COVID-19, κατ τους μνες Μρτιο, Απρλιο και Μιο 2020» (Β'2729).

22-7-22 Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/73151/1060/22 (ΦΕΚ 3862 Β/21-7-2022) : 2η Τροποποηση της υπ στοιχεα Α.Γ. ΥΠΕΝ/ ΕΣΠΑΕΝ/112232/1033/20.11.2020 (Β'5229) απφασης του Υφυπουργο Ανπτυξης και Επενδσεων και του Υπουργο Περιβλλοντος και Ενργειας με ττλο «Προκρυξη του προγρμματος "Εξοικονομ - Αυτονομ", που θα υλοποιηθε στο πλασιο του ΕΣΠΑ 2014-2020».

22-7-22 ΥΠΑΝΕΠ 69339/22 (ΦΕΚ 3840 Β/21-7-2022) : Τρηση και λειτουργα του Μητρου Πιστοποιημνων Χρηστν Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ.

22-7-22 ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/76254/1331/22 (ΦΕΚ 3883 Β/21-7-2022) : Αρμοδιτητες και υποχρεσεις λων των εμπλεκμενων μερν για την εφαρμογ συστματος επιστροφς εγγησης για τις συσκευασες ποτν απ πλαστικ, αλουμνιο και γυαλ.

22-7-22 ΦΕΚ 3882 Β/21-7-2022 :

Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ56/22 : Τροποττοηση της υπ στοιχεα ΓΔΟ Υ19/25.12021 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Ανπτυξης και Επενδσεων «Διαδικασα και προποθσεις χοργησης ενσχυσης με τη μορφ επιστρεπτας προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COVID-19, κατ τους μνες Σεπτμβριο ως και Δεκμβριο 2020» (Β' 236).

Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ57/22 : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ 232/ 13.2021 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Ανπτυξης και Επενδσεων «Διαδικασα και προποθσεις χοργησης ενσχυσης με τη μορφ επιστρεπτας προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοου COVI D-19, κατ το μνα Iανουριο 2021 » ( Β'804).

22-7-22 Κ.Υ.Α ΓΔΟΥ58/22 (ΦΕΚ 3881 Β/21-7-2022) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ 420/ 23.4.2021 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Ανπτυξης και Επενδσεων «Διαδικασα και προποθσεις χοργησης ενσχυσης με τη μορφ επιστρεπτας προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κο-ρωνοο COVID-19, κατ τους μνες Ιανουριο, Φεβρουριο και Μρτιο 2021» (Β' 1689).

22-7-22 Κ.Υ.Α ΓΔΟΥ54/22 (ΦΕΚ 3880 Β/21-7-22) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ233/ 10.10.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Ανπτυξης και Επενδσεων «Διαδικασα και προποθσεις χοργησης ενσχυσης με τη μορφ επιστρεπτας προκαταβολς σε επιχειρσεις που πληγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COVID-19, κατ τους μνες Μρτιο ως και Αγουστο 2020» (Β' 4471).21-7-22  Ν. 4958/22 (ΦΕΚ-142 Α/21-7-22) : Μεταρρυθμσεις στην ιατρικς υποβοηθομενη αναπαραγωγ και λλες επεγουσες ρυθμσεις.

21-7-22  Ν. 4957/22 (ΦΕΚ-141 Α/21-7-22) : Νοι Ορζοντες στα Αντατα Εκπαιδευτικ Ιδρματα: Ενσχυση της ποιτητας, της λειτουργικτητας και της σνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνα και λοιπς διατξεις.

21-7-22  Δ.ΥΠ.Α. - ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 8/628514/20-7-22 : ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 8/2022 ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΤΟΠΛΟΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΑΝΕΡΓΩΝ & ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022-2023»

21-7-22  ΥΠ.ΕΣ. 11963/21-7-22  : Παροχ Οδηγιν Χρσεως σε Υπεθυνους Ενεργειακν Υποδομν/ Εγκαταστσεων και Διοικητικ Υπεθυνους για την εφαρμογ των Μτρων για τη βελτωση της ενεργειακς απδοσης και την εξοικονμηση ενργειας σε κτρια και εγκαταστσεις που ανκουν σε χρησιμοποιονται απ φορες του Δημσιου Τομα

21-7-22  ΑΑΔΕ Ο/ΔΕΑΦ/1064803/ΕΞ2022/18-7-22  : Κοινοποηση των διατξεων των ρθρων 51, 52, 56, 65 και 68 του ν. 4955/2022 (Α' 139/14.07.2022) «Ενσωμτωση στην ελληνικ νομοθεσα της Οδηγας (ΕΕ) 2020/262 του Συμβουλου της 19ης Δεκεμβρου 2019 για τη θσπιση του γενικο καθεσττος των ειδικν φρων κατανλωσης (αναδιατπωση) (L 58), σκηση της τελωνειακς αντιπροσπευσης και ρθμιση επαγγλματος τελωνειακο αντιπροσπου, λοιπς τελωνειακς και φορολογικς ρυθμσεις και λλες επεγουσες διατξεις»

21-7-22  ΥΠΥΜΕ Δ30/Α3/232785/21-7-22 : Προδιαγραφς εξοπλισμο των αιθουσν θεωρητικν εξετσεων υποψηφων οδηγν και : οδηγν για την υλοποηση των απαιτσεων της παρ. 2 του ρθρου 8 του ν. 4850/2021

21-7-22  Κ.Υ.Α. 67442/22 (ΦΕΚ-3819 Β/21-7-22) : Τροποποηση της υπ’ αρ. οικ. 28286/450/20-6-2017 (Β’ 2307) κοινς υπουργικς απφασης.

21-7-22  Κ.Υ.Α. 102031/ΕΞ2022/22 (ΦΕΚ-3819 Β/21-7-22) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 76219/ΕΞ2021 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ψηφιακς Διακυβρνησης-Επικρατεας «Καθορισμς των τεχνικν λεπτομερειν που αποτελον τις λειτουργικς προδιαγραφς της ηλεκτρονικς πλατφρμας εξωδικαστικο μηχανισμο ρθμισης οφειλν του ν. 4738/2020 “Ρθμιση οφειλν και παροχ δετερης ευκαιρας και λλες διατξεις” (Α’ 207)» (Β’ 2817).

21-7-22  Κ.Υ.Α. Α1096/22 (ΦΕΚ-3818 Β/21-7-22) : Εξειδκευση των παραβσεων περ εγκατστασης ολοκληρωμνων συστημτων παρακολοθησης και ηλεκτρονικς αποστολς δεδομνων εισρον εκρον στις φορολογικς αποθκες και στις αποθκες τελωνειακς αποταμευσης ενεργειακν προντων και καθορισμς του ποσο των διοικητικν προστμων.

21-7-22  Κ.Υ.Α. 14339/22 (ΦΕΚ-3810 Β/21-7-22) : Καθορισμς διαδικασας κδοσης γκρισης λειτουργας δραστηριτητας τουριστικν λιμνων.

21-7-22  ΕΦΚΑ 341658/Σ.476/ΕΓΚ.26/21-7-22 : Να Ηλεκτρονικ Υπηρεσα για την Προαιρετικ Συνχιση της Ασφλισης ν. 4387/2016, Μη Μισθωτν, Ελεθερων Επαγγελματιν Αυτοαπασχολομενων, Αγροτν19-7-22  ΑΑΔΕ Ο/ΔΕΕΦ/Α/1063211/ΕΞ2022/13-7-22 :  Κοινοποηση των διατξεων των ρθρων 1, 2, 3, 39, 40, 42, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 68, 78, 79, 81 και 82 του ν. 4949/2022 με ττλο «Ενσωμτωση της παρ. 5 του ρθρου 1 της Οδηγας (ΕΕ) 2017/952 του Συμβουλου της 29ης Μαου 2017 για την τροποποηση της Οδηγας (ΕΕ) 2016/1164 σον αφορ τις ασυμφωνες στη μεταχεριση υβριδικν μσων με τρτες χρες (L 144), κρωση της Σμβασης μεταξ του Ελληνικο Δημοσου και της Επιχερησης Καζνο Ευρος Φσματος Ελληνικο Αννυμη Εταιρεα, για την παραχρηση δειας λειτουργας επιχερησης καζνο (ΕΚΑΖ) ευρος φσματος δραστηριοττων στον Μητροπολιτικ Πλο Ελληνικο Αγου Κοσμ, θσπιση ολοκληρωμνου πλαισου για την απδοση βισιμης προοπτικς ανπτυξης και την εκ νου λειτουργα των Ναυπηγεων Σκαραμαγκ, τροποποισεις του Κδικα Αναγκαστικν Απαλλοτρισεων Ακιντων και του Οργανισμο του Νομικο Συμβουλου του Κρτους, επεγουσες φορολογικς και τελωνειακς ρυθμσεις και λλες επεγουσες διατξεις», (Α' 126/30.6.2022)

19-7-22  ΕΦΚΑ 336914/Σ.474/ΕΓΚ.27/18-07-22  : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 56 του ν. 4940/2022 (ΦΕΚ Α' 112) σχετικ με την χοργηση Αποδεικτικο Ασφαλιστικς Ενημερτητας και Βεβαωσης Οφειλς για την μεταββαση ακιντου την σσταση εμπργματου δικαιματος επ' αυτο.

19-7-22  Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/74248/559/22 (ΦΕΚ-3794 Β/18-7-22) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/68315/502/01.07.2022 απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Περιβλλοντος και Ενργειας, Εσωτερικν και Επικρατεας «Μτρα για τη βελτωση της ενεργειακς απδοσης και την εξοικονμηση ενργειας σε κτρια και εγκαταστσεις που ανκουν σε χρησιμοποιονται απ φορες του Δημσιου Τομα» (Β’3424).

19-7-22  Κ.Υ.Α. Α1097/22 (ΦΕΚ-3793 Β/18-7-22) :  Ανακαθορισμς του χρνου επικαιροποησης των δημοσιοποιημνων καταστσεων ληξιπρθεσμων οφειλν για τα τη 2020, 2021, 2022 και 2023.

19-7-22  ΥΠΥΜΕ 218004/22 (ΦΕΚ-3780 Β/18-7-22) :  Τροποποηση της υπ’  αρ. οικ.20271/546/23-3-2020 απφασης του Υπουργο Υποδομν και Μεταφορν «Σσταση και συγκρτηση της Επιτροπς Υδατοδρομων και καθορισμς του ργου και των αρμοδιοττων της» (Β’  1494), πως ισχει μετ την τροποποησ της με την υπ’ αρ.  283352/12- 10- 2021 (Β’ 4873) απφαση του Υπουργο Υποδομν και Μεταφορν.18-7-22  Κ.Υ.Α. 34921/22 (ΦΕΚ-3753 Β/18-7-22) :  Ορισμς του Τεχνικο Επιμελητηρου Ελλδας ως αναθτουσας αρχς για τη σναψη δημοσων συμβσεων υπηρεσιν και μελετν του ν. 4412/2016 (Α’ 147) σχετικ με την ταυττητα των κτιρων και αυτοτελν διηρημνων ιδιοκτησιν που ανκουν στο Υπουργεο Δικαιοσνης, καθορισμς ειδικτερων ζητημτων που αφορον στη διαδικασα ανθεσης υπηρεσιν και μελετν του ν. 4412/20

18-7-22  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/72457/3377/22 (ΦΕΚ 3749 Β/18-7-2022) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74976/2999/31.07.2020 (Β’ 3154) απφασης του Γενικο Διευθυντ Ενργειας του Υπουργεου Περιβλλοντος και Ενργειας «Επιμερισμς του ειδικο τλους υπρ των οικιακν καταναλωτν σε περιοχς που λειτουργον σταθμο Α.Π.Ε. και Υβριδικο σταθμο σε μα περισστερες Κοιντητες, για την περοδο των ετν 2015 2019, κατ’ εφαρμογ της περ. i) της παρ. Α.3 του ρθρου 25 του ν. 3468/2006 (Α’ 129) και της υπ στοιχεα ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/48653/1597/29.05.2019 κοινς υπουργικς απφασης των Υπουργν Εσωτερικν και Περιβλλοντος και Ενργειας (ΚΥΑ) (Β’ 2172) πως τροποποιθηκε με τις υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ ΔΑΠΕΕΚ/24771/1005/12.03.2021 (Β’ 1058) και ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/24940/1241/14.03.2022 (Β’ 1532) αποφσεις του Γενικο Διευθυντ Ενργειας του Υπουργεου Περιβλλοντος και Ενργειας.

18-7-22  ΥΠ.ΕΣ. 45963/22 (ΦΕΚ 3747 Β/18-7-22) : Καθορισμς θσεων που καλπτονται απ τομα με ποσοστ αναπηρας τουλχιστον 50%, σμφωνα με το ρθρο 6 του ν. 4765/2021, για τους ΟΤΑ α' και β' βαθμο και τα Νομικ Πρσωπα αυτν.

18-7-22  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ3α/οικ.40734/22 (ΦΕΚ 3746 Β/18-7-2022) : Τροποποηση της υπ στοιχεα οικ. Γ5/63587/ 2015 απφασης του Υπουργο Υγεας «Μηχανισμς αυτματων επιστροφν (Clawback) φαρμακευτικς δαπνης τους 2016, 2017 και 2018» (Β’ 1803).

18-7-22  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ3α/34943/22 (ΦΕΚ 3746 Β/18-7-2022) : Τρπος ορισμο των τιμν αναφορς που αποτελον ασφαλιστικς τιμς αποζημωσης για τους Φορες Κοινωνικς Ασφλισης (ΦΚΑ) και τον ΕΟΠΥΥ.

18-7-22  ΥΠΕΚΥΠ 66411/22 (ΦΕΚ-3742 Β/18-7-22) : Παρταση της προθεσμας υποβολς του εντπου Ε4 (Πνακας Προσωπικο), συμπληρωμνου μνο με τα στοιχεα της μεταβολς των αποδοχν, λγω της κρυξης ως υποχρεωτικς απ 29.06.2022 (Β’ 3354) της Σ.Σ.Ε. (24.5.2021) για τους ρους αμοιβς και εργασας των υπαλλλων που εργζονται με σμβαση εξαρτημνης εργασας στις επιχειρσεις Τουριστικν και Επισιτιστικν Καταστημτων σε λη την χρα με Π.Κ. 14/9.6.2021.

18-7-22  ΥΠ.ΤΟΥΡ. 14015/22 (ΦΕΚ-3739 Β/15-7-22) : Καθορισμς προδιαγραφν δρυσης και κανονισμο λειτουργας Χιονοδρομικν Κντρων.

18-7-22  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ3β/ΓΠ/οικ.41140/22 (ΦΕΚ-3738 Β/15-7-22) : Τροποποηση και συμπλρωση της υπ στοιχεα Γ3α,β/Γ.Π.οικ.49291/01.07.2019 απφασης του Υπουργο Υγεας, «Σστημα διοικητικς και οικονομικς διαχερισης, ελγχου, επιχοργησης και παρακολοθησης της ποιτητας σε μονδες ψυχικς υγεας» (Β’ 2809).

18-7-22  Κ.Υ.Α. 13387/22 (ΦΕΚ-3737 Β/15-7-22) :  Καθορισμς διαδικασας, περιεχομνου, δικαιολογητικν, παραβλου και κυρσεων για τη γνωστοποηση λειτουργας καταστημτων υγειονομικο ενδιαφροντος εντς τουριστικν καταλυμτων και εντς εγκαταστσεων ειδικς τουριστικς υποδομς.15-7-22  ΕΦΚΑ Σ40/41/332653/15-7-22 : Δυναττητα χοργησης δετερης ανταποδοτικς σνταξης βσει των διατξεων του ρθρου 1 του Ν. 612/1977 και σων παραπμπουν σε αυτν

15-7-22  ΑΑΔΕ Α1092/22 (ΦΕΚ-3698 Β/13-7-22) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Α.1169/21.07.2021 απφασης του Διοικητ της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων (ΑΑΔΕ) «Καθορισμς του τρπου, των διαδικασιν και των οργνων για την εφαρμογ του ρθρου 13A του ν. 2523/1997, για την αναστολ λειτουργας επαγγελματικς εγκατστασης, την επιβολ της ειδικς χρηματικς κρωσης και του ειδικο προστμου απ τα ργανα της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων» (Β 3294).

15-7-22  ΥΠ.ΟΙΚ. 2/132731/ΔΠΓΚ/13-7-22 : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023

15-7-22  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.41628/22 (ΦΕΚ-3734 Β/14-7-22) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.38083/30.6.2022 κοινς υπουργικς απφασης «κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας απ την Παρασκευ, 1 Ιουλου 2022 και ρα 06:00 ως και την Παρασκευ, 15 Ιουλου 2022 και ρα 06:00» (Β’ 3367).

15-7-22  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/73670/1765/22 (ΦΕΚ-3733 Β/14-7-22) : Μεθοδολογα οριοθτησης οικισμν

15-7-22  ΥΠΕΚΥΠ 66415/22 (ΦΕΚ-3732 Β/14-7-22) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 12642/Δ1. 4472/17-3-2020 υπουργικς απφασης «Καθορισμς δαπανν για τις οποες ορζει ο Υπουργς Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων διατκτη τον διο λλο ργανο, ορισμς δευτερευντων διατακτν για αντστοιχες δαπνες, ορισμς αποφαινμενου οργνου» (Β’ 1033).

15-7-22  ΥΠ.ΠΟΛ.ΑΘΛΗΤ. 311198/22 (ΦΕΚ-3717 Β/14-7-22) :  Τρπος ορισμο των εκπροσπων των εν ενεργεα αθλητν/αθλητριν και των εν ενεργεα προπονητν/προπονητριν και των αναπληρωτν τους στα Διοικητικ Συμβολια των Ομοσπονδιν κατ’ εξουσιοδτηση της παρ. 8 του ρθρου 22 ν. 2725/1999 (Α’ 121)14-7-22  Ν. 4955/22 (ΦΕΚ-139 Α/14-7-22) : Ενσωμτωση στην ελληνικ νομοθεσα της Οδηγας (ΕΕ) 2020/262 του Συμβουλου της 19ης Δεκεμβρου 2019 για τη θσπιση του γενικο καθεσττος των ειδικν φρων κατανλωσης (αναδιατπωση) (L 58), σκηση της τελωνειακς αντιπροσπευσης και ρθμιση επαγγλματος τελωνειακο αντιπροσπου, λοιπς τελωνειακς και φορολογικς ρυθμσεις και λλες επεγουσες διατξεις.

14-7-22  ΕΦΚΑ 331712/ΕΓΚ.25/14-7-22 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 27 του Ν. 4935/2022 (ΦΕΚ 103/τ. Α726-5-2022) που προβλπουν την κατργηση της διαδικασας ακρασης του ρθρου 46 του Ν. 2676/1999 (ΦΕΚ 1/τ. Α75-1-1999)

14-7-22  ΥΠ.ΕΣ. 46731/13-7-22 : Γνωστοποηση διατξεων των ρθρων 41, 78 και 74 του ν. 4954/2022 (Α'136)

14-7-22  ΥΠ.ΕΣ. 46681/13-7-22 : Ενημρωση αναφορικ με τους τρπους λψης αποφσεων και των συνεδρισεων των συλλογικν οργνων των περιφερειν

14-7-22  ΥΠ.ΕΣ. 65593/22 (ΦΕΚ-3712 Β/14-7-22) : Καθορισμς αποδοχν του προσωπικο που προσλαμβνεται με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου για τις παιδικς εξοχς - κατασκηνσεις του Κρατικο Προγρμματος τους 2022, η λειτουργα των οποων χει ανατεθε σε Δμους.

14-7-22  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Β2β/ΓΠ/οικ.40646/22 (ΦΕΚ-3710 Β/14-7-22) :  Μθοδος υπολογισμο και εφαρμογς του μηχανισμο αυτματης επιστροφς (Clawback) για τη δαπνη των φαρμκων υψηλο κστους της παρ. 2 του ρθρου 12 του ν. 3816/2010 των φαρμακεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ (νοσοκομειακ και εξωνοσοκομειακ φαρμακευτικ δαπνη των φαρμακεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), καθς και των λοιπν φαρμκων που χορηγονται απ τα φαρμακεα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., για το τος 2022.

14-7-22  ΥΠΕΕ οικ.ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/67251/775/22 (ΦΕΚ-3704 Β/14-7-22) : Παρταση της καταληκτικς ημερομηνας εκπνησης Σχεδου Φρτισης Ηλεκτρικν Οχημτων (Σ.Φ.Η.Ο.) απ τους Δμους της παρ. 1 του ρθρου 17 του ν. 4710/2020 (Α’ 142).

14-7-22  ΠΥΣ 19 της 12.7.2022 (ΦΕΚ-138 Α/13-7-22) : γκριση του Εθνικο Στρατηγικο Σχεδου για την Καταπολμηση της Διαφθορς (ΕΣΣΚΔ) 2022-2025.

14-7-22  ΥΠΕΚΥΠ 65809/22 (ΦΕΚ-3703 Β/13-7-22) : Εξειδκευση των κριτηρων για την επιλεξιμτητα των παρχων επιδοτομενης συνεχιζμενης επαγγελματικς κατρτισης, καθορισμς του τρπου πλρωσς τους και κατρτιση και υλοποηση του πλαισου αξιολγησης των επιλξιμων παρχων.

14-7-22  ΑΑΔΕ Ε2051/6-7-22 : Απδειξη συνδρομς των προποθσεων εφαρμογς του ρου της αμοιβαιτητας για την ευνοκ φορολγηση των αλλοδαπν μη κερδοσκοπικο χαρακτρα νομικν προσπων που εναι εγκατεστημνα σε τρτες χρες και αποκτον περιουσα αιτα θαντου δωρες13-7-22  ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ -ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΚΑΤΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ (ΙΟΥΛΙΟΣ 2022)-

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πνακας 1 - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΑΞΙΑΣ (ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΩΣ 2.500,00 ΕΥΡΩ, ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)    
Πνακας 2 - ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 2.500,00 ΕΥΡΩ, ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ    
Πνακας 3 - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ    
Πνακας 4 - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΤΙΜΗΣ    
Πνακας 5 - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ    
Πνακας 6 - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΤΙΜΗΣ     
Πνακας 7 - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΓΟΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ    
Πνακας 8 - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΛΟΓΩ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΑΠ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ  
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ (Τα υποδεγματα χουν ενδεικτικ χαρακτρα)
1. Πρωτογενς ατημα.    
2. Τεκμηριωμνο ατημα του διατκτη προς τον προστμενο οικονομικν υπηρεσιν.    
3. Απφαση ανληψης υποχρωσης.    
4. Πρσκληση για την υποβολ προσφορς σε διαδικασα απ’ ευθεας ανθεσης συμβσεων εκτιμμενης αξας νω των 2.500,00 ευρ, χωρς ΦΠΑ.    
5. Περληψη διακρυξης ανοικτο διαγωνισμο για δημοσευση στη Διαγεια και στον τοπικ τπο (Σημεωση: Η δημοσευση στον τοπικ τπο ισχει μνο για προμθειες).    
6. Πρακτικ αποσφργισης των προσφορν και ελγχου των δικαιολογητικν συμμετοχς-αξιολγησης των τεχνικν προσφορν, σε διαγωνιστικ διαδικασα με κριτριο ανθεσης τη χαμηλτερη τιμ (1ο πρακτικ).    
7. Πρακτικ αξιολγησης των οικονομικν προσφορν σε διαγωνιστικ διαδικασα με κριτριο ανθεσης τη χαμηλτερη τιμ (2ο πρακτικ).    
8. γγραφο διαββασης προς την οικονομικ επιτροπ του 1ου και του 2ου πρακτικο της επιτροπς διαγωνισμο, σε διαγωνιστικ διαδικασα με κριτριο ανθεσης τη χαμηλτερη τιμ.    
9. Απφαση της οικονομικς επιτροπς για την επικρωση του 1ου και του 2ου πρακτικο της επιτροπς διαγωνισμο, σε διαγωνιστικ διαδικασα με κριτριο ανθεσης τη χαμηλτερη τιμ.    
10. Πρσκληση της αναθτουσας αρχς στον προσωριν ανδοχο για την υποβολ των δικαιολογητικν κατακρωσης.    
11. Πρακτικ ελγχου των δικαιολογητικν κατακρωσης που υπβαλε ο προσωρινς ανδοχος.    
12. Πρακτικ αποσφργισης των προσφορν, ελγχου των δικαιολογητικν συμμετοχς και αξιολγησης των τεχνικν προσφορν, σε διαγωνιστικ διαδικασα με κριτριο ανθεσης τη βλτιστη σχση ποιτητας-τιμς (1ο πρακτικ).    
13. γγραφο διαββασης προς την οικονομικ επιτροπ του 1ου πρακτικο της επιτροπς διαγωνισμο, σε διαγωνιστικ διαδικασα με κριτριο ανθεσης τη βλτιστη σχση ποιτητας-τιμς.    
14. Πρακτικ αξιολγησης των οικονομικν προσφορν και κατταξης των προσφερντων με βση τη συνολικ βαθμολογα τους, σε διαγωνιστικ διαδικασα με κριτριο ανθεσης τη βλτιστη σχση ποιτητας-τιμς (2ο πρακτικ).    
15. Πρωτκολλο απρριψης.

Για το πιο πνω ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, βλπετε : --> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο : ΠΙΝΑΚΑΣ/ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ-ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (13/07/2022) &

--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ --> ΠΙΝΑΚΑΣ/ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ-ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (13/07/2022)

13-7-22  K.Y.A. 96214/ΕΞ2022/22 (ΦΕΚ 3656 Β/13-7-2022) : Τροποποηση της υπ' αρ. 2/37345/0004/4.6.2010 κοινς απφασης των Υπουργν Εσωτερικν, Αποκντρωσης και Ηλεκτρονικς Διακυβρνησης και Οικονομικν «Απογραφ προσωπικο του Δημοσου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμο και σσταση της Ενιαας Αρχς Πληρωμς» (Β' 784).

13-7-22  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.81/903/οικ.11346/11-7-22 : Διαδικασα συσχτισης μετακνησης υπαλλλου με θση στο πλασιο του Ενιαου Συστματος Κινητικτητας

13-7-22  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΕΑΛΕ/ΓΠ/οικ.40748/22 (ΦΕΚ-3652 Β/12-7-22) : Παρταση της μη υποχρωσης θερησης των γνωματεσεων του Ενιαου Κανονισμο Παροχν Υγεας του ΕΟΠΥΥ απ ελεγκτ ιατρ

13-7-22  Κ.Υ.Α. 13958/22 (ΦΕΚ-3652 Β/12-7-22) : Πργραμμα «Τουρισμς για λους» 2022.

13-7-22  Κ.Υ.Α. Α1094/22 (ΦΕΚ-3651 Β/12-7-22) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ. 1180/6-12-2016 (Β’ 4086) περ της διαδικασας απαλλαγς απ ΦΠΑ των παραδσεων αγαθν και παροχς υπηρεσιν στο πλασιο αντιμετπισης της προσφυγικς κρσης.12-7-22  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1α/ΓΠ/οικ.40723/12-7-22  : Επικαιροποηση στις οδηγες ετοιμτητας και διαχερισης κρουσμτων covid-19 σε κρουαζιερπλοια

12-7-22  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/210/οικ.11358/12-7-22 : Ορισμς Υπεθυνου Ενεργειακν Υποδομν/ Εγκαταστσεων και Διοικητικ Υπεθυνων

12-7-22  ΥΠΕΚΥΠ 65106/22 (ΦΕΚ-3649 Β/11-7-22) : Προσδιορισμς της μεθοδολογας, στη βση της οποας γνεται η συνεργασα μεταξ της Μ.Ε.Κ.Υ., των κοινωνικν εταρων και λοιπν φορων στο πλασιο του Μηχανισμο Διγνωσης Αναγκν της Αγορς Εργασας.

12-7-22  ΥΠΑΝΕΠ 68281/22 (ΦΕΚ-3647 Β/11-7-22) : Καννες σχηματισμο και αυτματης δσμευσης και προδσμευσης επωνυμας και διακριτικο ττλου φυσικο νομικο προσπου που ασκε εμπορικ οικονομικ δραστηριτητα.

12-7-22  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/64712/4464/22 (ΦΕΚ-3636 Β/11-7-22) :  Τροποποηση της υπ στοιχεα ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 υπουργικς απφασης «Τροποποηση και κωδικοποηση της υπ στοιχεα ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016 υπουργικς απφασης “Τροποποηση και κωδικοποηση της υπουργικς απφασης 1958/2012 - Κατταξη δημοσων και ιδιωτικν ργων και δραστηριοττων σε κατηγορες και υποκατηγορες σμφωνα με την παρ. 4 του ρθρου 1 του ν. 4014/21.9.2011 (Α’ 209), πως αυτ χει τροποποιηθε και ισχει” (Β’ 2471)» (Β’ 841).

12-7-22  ΑΣΕΠ 94/22 (ΦΕΚ-3614 Β/11-7-22) : Διαδικασα καθορισμο των παγων μερν του περιεχομνου των προκηρξεων επιλογς προσωπικο με βση προκαθορισμνα και αντικειμενικ κριτρια (ρθρα 28 - 30 του ν. 4765/2021).

12-7-22  Κ.Υ.Α. 60304/22 (ΦΕΚ-3555 Β/8-7-22) : Ψηφιακ Δωμτιο Επικοινωνας e-Ε.Φ.Κ.Α.11-7-22  N. 4954/22 (ΦΕΚ-136 Α/9-7-22) : Συμπληρωματικ μτρα για την εφαρμογ του Κανονισμο (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου σχετικ με την Ευρωπακ Πρωτοβουλα Πολιτν και του Εκτελεστικο Κανονισμο (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπς για τη θσπιση τεχνικν προδιαγραφν για τα επιμρους επιγραμμικ συστματα συγκντρωσης - Διατξεις σχετικς με την εκλογικ διαδικασα και τον λεγχο εσδων και δαπανν κομμτων, συνασπισμν και υποψηφων βουλευτν και αιρετν - Λοιπς επεγουσες διατξεις.

11-7-22  ΥΠΑΙΘ Φ.251/84993/Α5/8-7-22 : Α. Ηλεκτρονικ υποβολ Μηχανογραφικο Δελτου ΓΕΛ/ΕΠΑΛ (Μ.Δ) 2022 / Β. Ηλεκτρονικ υποβολ Παρλληλου Μηχανογραφικο (Π.Μ.Δ) 2022 / Γ. Παραμον εκπαιδευτικν στα Λκεια.

11-7-22  ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2252.2.1/48623/22 (ΦΕΚ-3613 Β/11-7-22) : Αντατες Επιτρεπμενες Τιμς Καθαρν Ναλων Οικονομικς Ενιαας Θσης Επιβατν, Οχημτων και Εμπορευμτων, πλην Ταχυδρομικν Αποστολν, Πλοων Ακτοπλοας κατ Σνδεση και κατ Κατηγορα Πλοου.

11-7-22  Κ.Υ.Α. 64520/22 (ΦΕΚ-3604 Β/8-7-22) : Τροποποηση και συμπλρωση της υπ’ αρ. οικ. 62412/4.7.2022 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων «Πργραμμα κοινωνικο τουρισμο για συνταξιοχους e-ΕΦΚΑ -πρην ΟΑΕΕ περιδου 2022-2023» (Β’ 3492).

11-7-22  ΑΑΔΕ Α1091/22 (ΦΕΚ-3604 Β/8-7-22) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΠΟΛ 1162/2018 απφασης του Διοικητ της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων «Υποβολ Δλωσης Πληροφοριακν Στοιχεων Μσθωσης Ακνητης Περιουσας με τη χρση ηλεκτρονικς μεθδου επικοινωνας μσω διαδικτου» (Β’ 3579).

11-7-22  Κ.Υ.Α. 3134.5-3/48312/22 (ΦΕΚ-3603 Β/8-7-22) : Ηλεκτρονικ εφαρμογ Μητρου Ναυτιλιακν Εταιρειν Πλοων Αναψυχς (e-Ν.Ε.Π.Α.)

11-7-22  Κ.Υ.Α. Β1α/οικ.39683/22 (ΦΕΚ-3601 Β/8-7-22) : κτακτη οικονομικ ενσχυση για το Υπουργεο Υγεας και τους εποπτευμενους φορες του, στο πλασιο των μτρων αποφυγς και περιορισμο της διδοσης του κορωνοο.

11-7-22  Κ.Υ.Α. Β1α/οικ.39678/22 (ΦΕΚ-3601 Β/8-7-22) : κτακτη οικονομικ ενσχυση για το Υπουργεο Υγεας και τους εποπτευμενους φορες του, στο πλασιο των μτρων αποφυγς και περιορισμο της διδοσης του κορωνοο.

11-7-22  Κ.Υ.Α. Β1α/οικ.39674/22 (ΦΕΚ-3601 Β/8-7-22) : κτακτη οικονομικ ενσχυση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για την κλυψη κτακτων αναγκν δημσιας υγεας που συνδονται με την αντιμετπιση του κορωνοο COVID-19.

11-7-22  ΥΠΑΙΘ 84620/Ζ1/22 (ΦΕΚ-3599 Β/8-7-22) : Αντιστοιχες Τμημτων, Εισαγωγικν Κατευθνσεων και Προγραμμτων Σπουδν των Α.Ε.Ι. και των Αντατων Εκκλησιαστικν Ακαδημιν, ακαδημακο τους 2022-2023.

11-7-22  Κ.Υ.Α. Α1089/22 (ΦΕΚ-3594 Β/8-7-22) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Α. 1087/2021 απφασης του Υφυπουργο Οικονομικν και του Διοικητ της ΑΑΔΕ «Διαδικασα και προποθσεις υπαγωγς στις διατξεις του ρθρου 5Γ του ν. 4172/2013 (Α’ 167), περ ειδικο τρπου φορολγησης εισοδματος απ μισθωτ εργασα και επιχειρηματικ δραστηριτητα που προκπτει στην ημεδαπ, φυσικν προσπων που μεταφρουν τη φορολογικ τους κατοικα στην Ελλδα» (Β’ 1691).

11-7-22  Κ.Υ.Α. 1078/22 (ΦΕΚ-3562 Β/8-7-22) : Τροποποηση του ρθρου 2 της υπ στοιχεα Α.1192/19.8.2021 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς και Αγροτικς Ανπτυξης και Τροφμων «Τροποποηση της υπ στοιχεα Α.1201/2020 (Β 3860) απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς και Αγροτικς Ανπτυξης και Τροφμων «Τπος και περιεχμενο της δλωσης απδοσης τλους ρυμουλκν και αλιευτικν πλοων, με βση τις διατξεις του ρθρου 57 του ν. 4646/2019 “Φορολογικ μεταρρθμιση με αναπτυξιακ δισταση για την Ελλδα του αριο” (Α 201), καθορισμς των δικαιολογητικν που συνυποβλλονται με αυτ και κθε λλης αναγκαας λεπτομρειας για την εφαρμογ των διατξεων αυτν» (Β 3869).

11-7-22  Κ.Υ.Α. Α1087/22 (ΦΕΚ-3541 Β/8-7-22) : Καθορισμς παραβσεων σχετικ με την εγκατσταση ηλεκτρονικο συστματος γεωγραφικο εντοπισμο σε πλωτ εφοδιαστικ - μεταφορικ μσα ναυτιλιακο καυσμου, ορισμς του ποσο των προστμων, καθς και της διαδικασας και των οργνων επιβολς και εσπραξης αυτν, κατ’ εφαρμογ της παρ. 5 του ρθρου 17Α του ν. 3054/2002 (Α’ 230).

11-7-22  Κ.Υ.Α. 95860/ΕΞ2022/22 (ΦΕΚ-3541 Β/8-7-22) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 2/37345/0004/4.6.2010 κοινς απφασης των Υπουργν Εσωτερικν, Αποκντρωσης και Ηλεκτρονικς Διακυβρνησης και Οικονομικν «Απογραφ προσωπικο του Δημοσου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμο και σσταση της Ενιαας Αρχς Πληρωμς» (Β’ 784).

11-7-22  Κ.Υ.Α. Α1090/22 (ΦΕΚ-3540 Β/8-7-22) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Α.1138/12.6.2020 κοινς απφασης του Υφυπουργο Οικονομικν και του Διοικητ της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμς της κτασης εφαρμογς, του χρνου και της διαδικασας ηλεκτρονικς διαββασης δεδομνων στην Ανεξρτητη Αρχ Δημοσων Εσδων, καθς και κθε λλου αναγκαου θματος για την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)» (Β’ 2470) και λλες ρυθμσεις.8-7-22  ΑΑΔΕ  Ο/ΔΕΑΦ/1060485/ΕΞ2022/24-6-22 : Χοργηση στοιχεων κατ' εφαρμογ της διταξης της παρ.6 του ρθρου 997 του Κ. Πολ. Δικ (Π.Δ.503/1985).

8-7-22  ΥΠΥΜΕ Β1/οικ.217728/8-7-22  : Υποχρεωτικ αντικατσταση ΦΔΧ με οχματα τεχνολογας EURO IV κατπιν μεταββασης - Εφαρμογ ρθρου 14 παρ. 3 ν. 3887/2010

8-7-22  Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/57930/2029/22 (ΦΕΚ 3521 Β/7-7-2022): Κατηγορες των κατασκευν εγκαταστσεων, για τις οποες δεν απαιτεται δεια δμησης εντς χερσαας ζνης λιμνος.

8-7-22  ΥΠΥΜΕ 210653/20 (ΦΕΚ-3532 Β/8-7-22) : Πργραμμα Επεμβσεων Βελτωσης Οδικς Ασφλειας (Π.Ε.Β.Ο.Α.). Καθορισμς Φορα Κατασκευς Εργοδτη και Προσταμνης Αρχς ργων του Π.Ε.Β.Ο.Α.

8-7-22  Κ.Υ.Α. 62027/22 (ΦΕΚ-3528 Β/8-7-22) :  Ανθεση οργνωσης και λειτουργας των κατασκηνσεων για τομα με Αναπηρες για το τος 2022.

8-7-22  Π.Δ. 54/22 (ΦΕΚ-133 Α/8-7-22) : Τροποποηση του π.δ. 13/2018 «Οργανισμς Υπουργεου Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς» (Α26).

8-7-22  ΕΑΑΔΗΣΥ 3747/8-7-22 : Ενημρωση για την κδοση του Κανονισμο (ΕΕ) 2022/1031 του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 23ης Ιουνου 2022 (μσο για τις διεθνες δημσιες συμβσεις — IPI)

8-7-22  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/71159/819/8-7-22  : Διευκρινσεις σχετικ με την εφαρμογ της παρ. 1 του ρθρου 17 του ν.4710/2020 «Χωροθτηση σημεων στθμευσης και επαναφρτισης Η/Ο απ Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ Α'142)

8-7-22  ΥΠΕΚΥΠ 63719/6-7-22 : Διευκρινσεις για την νταξη ωφελομενων μονδων ως μονογονεκν οικογενειν στα Προγρμματα «Ελχιστο Εγγυημνο Εισδημα» και «Επδομα Στγασης».

8-7-22  ΥΠΕΚΥΠ 64427/7-7-22 : Διευκρινσεις σχετικ με την εφαρμογ της απ 24.5.2021 Συλλογικς Σμβασης Εργασας (ΣΣΕ), «Για τους ρους αμοιβς και εργασας του προσωπικο των πσης φσεως Τουριστικν και Επισιτιστικν καταστημτων λης της χρας για το 2021-2023», συνεπεα της κρυξης αυτς ως γενικς υποχρεωτικς.

8-7-22  Π.Δ. 53/22 (ΦΕΚ-132 Α/7-7-22) :  Συγκρτηση, οργνωση, λειτουργα, ρθμιση θεμτων προσωπικο και λοιπ θματα των Ομδων Προστασας Πανεπιστημιακν Ιδρυμτων (Ο.Π.Π.Ι.). Τροποποηση διατξεων π.δ. 178/2014 «Οργνωση Υπηρεσιν Ελληνικς Αστυνομας» (Α281) και π.δ. 7/2017 «Αναδιταξη - αναδιοργνωση, σσταση και λειτουργα περιφερειακν υπηρεσιν Ελληνικς Αστυνομας» (Α 14).

8-7-22  Π.Δ. 52/22 (ΦΕΚ-131 Α/7-7-22) :  δρυση, Κατργηση, Συγχνευση, Μετονομασα και Μεταβολ δρας Τμημτων στο Πανεπιστμιο Πατρν

8-7-22  Κ.Υ.Α. ΕΑΛΕ/ΓΠ/οικ.39477/22 (ΦΕΚ-3525 Β/7-7-22) : Διαδικασα αποζημωσης χρσης κλινν νοσηλεας, κλινν εντατικς θεραπεας των εγκαταστσεων, των θαλμων, που διατθενται στο Ελληνικ Δημσιο απ ιδιτες παρχους υπηρεσιν υγεας, δυνμει της παρ. 2 του ρθρου 86 του ν. 4745/2020 (Α’ 214).

8-7-22  Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/70104/4791/22 (ΦΕΚ-3524 Β/7-7-22) : Αμοιβς Πιστοποιημνων Αξιολογητν Μελετν Περιβαλλοντικν Επιπτσεων.

8-7-22  Κ.Υ.Α. 29451/ΕΞ2022/22 (ΦΕΚ-3523 Β/7-7-22) : Ρθμιση ειδικτερων θεμτων σχετικν με την ανπτυξη και λειτουργα της ψηφιακς υπηρεσας «myAuto» της Ενιαας Ψηφιακς Πλης της Δημσιας Διοκησης (gov.gr - ΕΨΠ), τη διαδικασα πρσβασης σε αυτ, τις κατηγορες πληροφοριν που θα παρχονται, τις διαλειτουργικτητες με πληροφοριακ συστματα του Δημσιου Τομα, των τεχνικν και οργανωτικν μτρων ασφαλεας και κθε λλης αναγκαας λεπτομρειας.

8-7-22  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΓΔ/Ε/66576/5877/22 (ΦΕΚ-3522 Β/7-7-22) :  Καθορισμς εγκατεστημνης ισχος, αν τεχνολογα και κατηγορα σταθμν παραγωγς ηλεκτρικς ενργειας απ Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., η οποα δημοπρατεται μσω ανταγωνιστικς διαδικασας υποβολς προσφορν, αριθμο ανταγωνιστικν διαδικασιν υποβολς προσφορν αν τος, χρονοδιαγρμματος πραγματοποησης των ανταγωνιστικν διαδικασιν και λλων θεμτων που αφορον στις ανταγωνιστικς διαδικασες υποβολς προσφορν, με βση την παρ. 3 του ρθρου 7 του ν. 4414/2016.7-7-22  ΥΠ.ΨΗΦ.ΔΙΑΚΥΒ. ΔΙΔΔΔΗ/Φ.18/29607/ΕΞ2022/7-7-22  : Παροχ διευκρινσεων σε ερωτματα των ΚΕΠ για τη βεβαωση γνησου της υπογραφς

7-7-22  ΕΦΚΑ 316652/7-7-22 : Παρταση ισχος της ρθμισης του ρθρου 62 του ν. 4886/2022 (Α'12) για τη χοργηση ειδικς δειας ασθενεας εργαζομνων λγω νσησης απ τον κορωνο COVID-19 και την επιδτηση της απ τον ασφαλιστικ φορα

7-7-22  ΑΑΔΕ Ε2050/4-7-22  : Παροχ διευκρινσεων επ της αριθ. Ε. 2230/09.12.2021 Εγκκλιος Διοικητ Α.Α.Δ.Ε.

7-7-22  ΕΦΚΑ 24/7-7-22  : Επιτχυνση επεξεργασας αιτσεων συνταξιοδτησης. Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 27 του Ν. 4935/2022 (ΦΕΚ Α' 103) περ κατργησης της διαδικασας ακρασης του ρθρου 46 του Ν. 2676/1999 (ΦΕΚ Α' 1)

7-7-22  ΒΟΥΛΗ 7132/4553/22 (ΦΕΚ-3520 Β/6-7-22) : Διερυνση των ιδρυτικν σκοπν του Λογαριασμο Αλληλοβοθειας Υπαλλλων της Βουλς (Α36/1993), για λγους κοινωνικς αλληλεγγης.

7-7-22  Κ.Υ.Α. Γ4δ/ΓΠ/οικ.38317/22 (ΦΕΚ-3519 Β/6-7-22) : Διαδικασα τοποθτησης ιατρν κλδου Εθνικο Συστματος Υγεας (Ε.Σ.Υ.) σε Νοσηλευτικ Ιδρματα σε θσεις μισθων υπεραρθμων για απκτηση δετερου ττλου ειδικτητας στην Αναισθησιολογα.

7-7-22  Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70248/2434/22 (ΦΕΚ-3517 Β/6-7-22) : Καθορισμς μεθοδολογας και μαθηματικο τπου, για τον υπολογισμ της διοικητικ καθοριζμενης μοναδιαας τιμς για κθε κατηγορα μονδων παραγωγς και για τα χαρτοφυλκια Α.Π.Ε. στο πλασιο της λειτουργας του Προσωρινο Μηχανισμο Επιστροφς Μρους Εσδων Αγορς Επμενης Ημρας (Ηλεκτρικς Ενργειας) του ρθρου 12Α του ν. 4425/2016 (Α’ 185).

7-7-22  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/69734/2413/22 (ΦΕΚ-3517 Β/6-7-22) : Καθορισμς ακριβος ημερομηνας ναρξης ισχος του Προσωρινο Μηχανισμο Επιστροφς Μρους Εσδων Αγορς Επμενης Ημρας (Ηλεκτρικς Ενργειας) του ρθρου 12Α του ν. 4425/2016 (Α’ 185).6-7-22   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ (του κ. Θεοδρου) :
--> ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ Α' ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Επικαιροποηση του βιβλου "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ Α' ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ" - Ιολιος 2022, ως προς :
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Υποδεγματα.    
2. Χορηγα δημρχων.    
3. Κατργηση κτακτων ρυθμσεων για τον τρπο συνεδρασης των συλλογικν οργνων των δμων και των δημοτικν ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ.    
4. Επικρωση αντιγρφων και βεβαωση του γνσιου της υπογραφς.    
5. Υπεθυνες δηλσεις, εξουσιοδοτσεις και λοιπ γγραφα που εκδδονται μσω της Ενιαας Ψηφιακς Πλης της Δημσιας Διοκησης.  
 

Για την ανλυση των περιεχομνων της επικαιροποησης, βλπετε :
--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ --> ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ Α' ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ &
--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο :
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ ..... (ΕΚΔΟΣΗ-ΙΟΥΛΙΟΣ 2022)

6-7-22  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/1051/10264/6-7-22 : ναρξη 3ου κτακτου Κκλου Κινητικτητας 2022 (e-ΕΦΚΑ), στο πλασιο του Ενιαου Συστματος Κινητικτητας (ΕΣΚ) και του ν. 4873/2021.

6-7-22  ΕΑΑΔΗΣΥ 3697/6-7-22  : Ενημρωση για την κδοση του Κανονισμο (ΕΕ) 2022/576 του Συμβουλου της 8ης Απριλου 2022, για την τροποποηση του Κανονισμο (ΕΕ) αριθ. 833/2014 σχετικ με περιοριστικ μτρα λγω ενεργειν της Ρωσας που αποσταθεροποιον την κατσταση στην Ουκρανα

6-7-22  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.70Α/49/οικ.10705/22 (ΦΕΚ 3510 Β/6-7-2022): Τροποποηση της υπ στοιχεα ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/ 1692/27.6.2006 απφασης «Καθιρωση ωρν προσλευσης και αποχρησης των υπαλλλων των δημοσων υπηρεσιν και των Ν.Π.Δ.Δ.» (Β' 769).

6-7-22  Κ.Υ.Α. ΓΠ/Δ11/ΟΙΚ.60761/22 (ΦΕΚ-3509 Β/6-7-22) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Γ.Π.Δ11 οικ./ 31930/25.05.2021 κοινς υπουργικς απφασης «Προποθσεις κδοσης δειας λειτουργας και προδιαγραφς λειτουργας Κντρων Δημιουργικς Απασχλησης Παιδιν και Ατμων με Αναπηρα (Κ.Δ.Α.Π.ΑμεΑ)» (Β' 2240).

6-7-22  Κ.Υ.Α. οικ. 62412/22 (ΦΕΚ-3492 Β/5-7-22) : Πργραμμα κοινωνικο τουρισμο για συνταξιοχους e-ΕΦΚΑ -πρην ΟΑΕΕ περιδου 2022-2023.

6-7-22  ΑΑΔΕ Α1085/22 (ΦΕΚ-3491 Β/5-7-22 ) :  Τροποποηση της υπ στοιχεα ΔΠΕΙΣ Α 1120401 ΕΞ 2013 απφασης Υφυπουργο Οικονομικν (Β’ 1867) «Καθορισμς προποθσεων και διαδικασας για την εξαρεση απ τον αυτεπγγελτο συμψηφισμ χρηματικν απαιτσεων οφειλετν ναντι του Δημοσου με βεβαιωμνα αλλ μη ληξιπρθεσμα χρη αυτν προς το Δημσιο» πως τροποποιθηκε και ισχει καθς και των υπ στοιχεα ΠΟΛ 1274/2013 και ΠΟΛ 1275/2013 (Β’ 3398) αποφσεων Γενικο Γραμματα Δημοσων Εσδων πως τροποποιθηκαν και ισχουν .

6-7-22  Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/Δ/ΥΔ/Ρ/67296/1849/22 (ΦΕΚ-3491 Β/5-7-22) :  Τταρτη τροποποηση της κοινς υπουργικς απφασης οικ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/12462/333/9.2.2022 «Χοργηση επιδτησης της κατανλωσης φυσικο αερου, σμφωνα με το ρθρο εξηκοστ πρτο του ν. 4839/2021» (Β’ 603).

6-7-22  Κ.Υ.Α. Α1087/22 (ΦΕΚ-3489 Β/5-7-22) : Καθορισμς παραβσεων σχετικ με την εγκατσταση ηλεκτρονικο συστματος γεωγραφικο εντοπισμο σε πλωτ εφοδιαστικ - μεταφορικ μσα ναυτιλιακο καυσμου, ορισμς του ποσο των προστμων, καθς και της διαδικασας και των οργνων επιβολς και εσπραξης αυτν, κατ’ εφαρμογ της παρ. 5 του ρθρου 17Α του ν. 3054/2002 (Α’ 230).5-7-22  N. 4951/22 (ΦΕΚ-129 Α/4-7-22) : Εκσυγχρονισμς της αδειοδοτικς διαδικασας Ανανεσιμων Πηγν Ενργειας - Β’ φση, Αδειοδτηση παραγωγς και αποθκευσης ηλεκτρικς ενργειας, πλασιο ανπτυξης Πιλοτικν Θαλσσιων Πλωτν Φωτοβολτακν Σταθμν και ειδικτερες διατξεις για την ενργεια και την προστασα του περιβλλοντος.

5-7-22 ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΓΡΓΓΧΣΑΠ/68688/2550/4-7-22 : Παρταση της καταληκτικς ημερομηνας εκπνησης Σχεδου Φρτισης Ηλεκτρικν Οχημτων (Σ.Φ.Η.Ο.) απ τους Δμους των παρ. 1 και 2 του ρθρου 17 του ν. 4710/2020 (Α' 142)

5-7-22 ΥΠΥΜΕ 211994/4-7-22  : Διευκρινσεις σχετικ με την εκτλεση σχολικν εκδρομν απ σχολικ λεωφορεα

5-7-22 ΥΠ.ΟΙΚ. Α1088/22 (ΦΕΚ-3476 Β/5-7-22 ) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Α.1243 απφασης «Χοργηση επιδματος θρμανσης για τη χειμεριν περοδο 2021/2022 και καθορισμς του ψους, των δικαιοχων, των προποθσεων και της διαδικασας χοργησης των προποθσεων και της διαδικασας χοργησης αυτο».

5-7-22 ΥΠΑΙΘ Φ.253.2/80350/A5/22 (ΦΕΚ-3474 Β/5-7-22) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Φ.253.2/86939/Α5/16.7.2021 απφασης «Τρπος υποβολς και αριθμς δυνατν προτιμσεων κατ την υποβολ του παρλληλου μηχανογραφικο δελτου».

5-7-22 ΥΠΕΚΥΠ 61579/22 (ΦΕΚ-3474 Β/5-7-22) : Παρταση ισχος της ρθμισης του ρθρου 62 του ν. 4886/2022 (Α’ 12) για τη χοργηση ειδικς δειας ασθνειας εργαζομνων λγω νσησης απ τον κορωνο COVID-19 και την επιδτησ της απ τον ασφαλιστικ φορα .

5-7-22  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/209/οικ.10814/4-7-22 : Μτρα για τη βελτωση της ενεργειακς απδοσης και την εξοικονμηση ενργειας σε κτρια και εγκαταστσεις που ανκουν σε χρησιμοποιονται απ φορες του Δημσιου Τομα - Ορισμς Υπεθυνου Ενεργειακν Υποδομν / Εγκαταστσεων και Διοικητικ Υπεθυνων

5-7-22  ΥΠΕΕ οικ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/69050/990/22 (ΦΕΚ-3465 Β/4-7-22) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/61929/864/15.06.2022 απφασης του Υπουργο Περιβλλοντος και Ενργειας «Προκρυξη του προγρμματος “Ανακυκλνω-Αλλζω Συσκευ” που θα υλοποιηθε στο πλασιο του ΕΣΠΑ 2014-2020» (Β’ 3099)

5-7-22  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ3β/Γ.Π.οικ.38393/22 (ΦΕΚ-3464 Β/4-7-22) : Τροποποηση και συμπλρωση της υπ στοιχεα Α4β/Γ.Π./οικ.63439/18.08.2017 απφασης του Υπουργο Υγεας, «Πλασιο εκπνησης πολιτικν ψυχικς υγεας και καθορισμς κριτηρων, προποθσεων, δικαιολογητικν, διαδικασας και κθε λλης λεπτομρειας για γκριση σκοπιμτητας και χοργηση δειας δρυσης και δειας λειτουργας Μονδων Ψυχικς Υγεας στον Ιδιωτικ Κερδοσκοπικ και μη Κερδοσκοπικ Τομα του ρθρου 11 του ν. 2716/1999» (Β’ 2932).

5-7-22  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/Δ ΠΔ /68308/3826/22 (ΦΕΚ-3464 Β/4-7-22) : Ορισμς αποφαινμενων οργνων του Υπουργεου Περιβλλοντος και Ενργειας για τις δημσιες συμβσεις υλοποησης του ργου «Σχδιο Δασικς Προστασας

5-7-22  ΔΥΠΑ 3523/85/22 (ΦΕΚ-3463 Β/4-7-22) : Απφαση του Δ.Σ. της Δ.Υ.Π.Α. σχετικ με γκριση υλοποησης του ργου «Ανπτυξη βασικν δεξιοττων ως Προσωπικ Ιδιωτικς Ασφλειας με παροχ πιστοποησης των αποκτηθεισν γνσεων” στο πλασιο του ργου “Προγρμματα κατρτισης σε βασικς και ψηφιακς δεξιτητες και σε δεξιτητες σε κλδους αιχμς».

5-7-22  Κ.Υ.Α. 65429/22 (ΦΕΚ-3450 Β/4-7-22) :  Καθορισμς του ποσο, κατ εδος ενισχσεων, για τα επενδυτικ σχδια που υπγονται στις Στρατηγικς Επενδσεις, σμφωνα με τις διατξεις του ν. 4608/2019 και ν. 4864/2021.

5-7-22  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ5α/ΓΠ/οικ.37581/22 (ΦΕΚ-3449 Β/4-7-22) : Εκπαδευση στην ιατρικ ειδικτητα της Ιατρικς της Εργασας και Περιβλλοντος4-7-22  N. 4950/22 (ΦΕΚ-128 Α/2-7-22) : Ρυθμσεις για την αντιμετπιση της πανδημας του κορωνοο COVID-19 και την προστασα της δημσιας υγεας και λλες επεγουσες ρυθμσεις.

4-7-22  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ οικ.36804/22 (ΦΕΚ 3448 Β/4-7-2022): Προποθσεις και κριτρια σστασης των Μονδων Εσωτερικο Ελγχου στους εποπτευμενους απ το Υπουργεο Υγεας φορες που υπγονται στο πεδο εφαρμογς του Μρους Α' του ν. 4795/2021 (Α' 62). Οργνωση, στελχωση και αρμοδιτητες Μονδων Εσωτερικο Ελγχου.

4-7-22  Κ.Υ.Α. Φ.624/2/576626/Σ.67/22 (ΦΕΚ 3428 Β/4-7-2022): Οπλοκατοχ, οπλοφορα, οπλοχρησα προσωπικο των Ενπλων Δυνμεων.

4-7-22  ΥΠ.ΕΣ. 42158/24-6-22 : Υποβολ των Αναλυτικν Καταστσεων Ληξιπρθεσμων Υποχρεσεων του ρθρου 107 του ν. 4714/2020 για το β' τρμηνο του 2022.

4-7-22  ΥΠ.ΟΙΚ. ΓΔΟΥ/36/22 (ΦΕΚ-3423 Β/1-7-22) : Παρταση ισχος της υπ’ αρ. 44010/01.04.2022 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, και Περιβλλοντος και Ενργειας για την «Χοργηση επιδτησης πετρελαου κνησης» (Β’ 1540).

4-7-22  Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/68315/502/22 (ΦΕΚ-3424 Β/2-7-22) : Μτρα για τη βελτωση της ενεργειακς απδοσης και την εξοικονμηση ενργειας σε κτρια και εγκαταστσεις που ανκουν σε χρησιμοποιονται απ φορες του Δημσιου Τομα.

4-7-22  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ5α/ΓΠ/οικ.37586/22 (ΦΕΚ-3421 Β/1-7-22) :  Συμπλρωση της υπ στοιχεα Γ5α/Γ.Π.οικ.49499/1.7.2019 υπουργικς απφασης “Εκπαδευση στην ιατρικ εξειδκευση της επεμβατικς καρδιολογας” (Β 2857) - Μεταβατικς διατξεις.1-7-22  N. 4949/22 (ΦΕΚ-126 Α/30-6-22) : Ενσωμτωση της παρ. 5 του ρθρου 1 της Οδηγας (ΕΕ) 2017/952 του Συμβουλου της 29ης Μαου 2017 για την τροποποηση της Οδηγας (ΕΕ) 2016/1164 σον αφορ τις ασυμφωνες στη μεταχεριση υβριδικν μσων με τρτες χρες (L 144), κρωση της Σμβασης μεταξ του Ελληνικο Δημοσου και της Επιχερησης Καζνο Ευρoς Φσματος Ελληνικο Αννυμη Εταιρεα, για την παραχρηση δειας λειτουργας επιχερησης καζνο (ΕΚΑΖ) ευρος φσματος δραστηριοττων στον Μητροπολιτικ Πλο Ελληνικο - Αγου Κοσμ, θσπιση ολοκληρωμνου πλαισου για την απδοση βισιμης προοπτικς ανπτυξης και την εκ νου λειτουργα των Ναυπηγεων Σκαραμαγκ, τροποποισεις του Κδικα Αναγκαστικν Απαλλοτρισεων Ακιντων και του Οργανισμο του Νομικο Συμβουλου του Κρτους, επεγουσες φορολογικς και τελωνειακς ρυθμσεις και λλες επεγουσες διατξεις

1-7-22  ΥΠ.ΕΣ. 43743/1-7-22 : Γνωστοποηση διατξεων για τη μεταφορ μαθητν που φοιτον σε πρτυπα, πειραματικ σχολεα.

1-7-22  ΥΠΑΝΕΠ 66402/30-6-22 : Παροχ διευκρινσεων σχετικ με χοργηση δειας συνεργεου συντρησης ανελκυστρων σε νομικ πρσωπο

1-7-22  ΕΑΑΔΗΣΥ 3581/1-7-22  : Υπμνηση υποχρεσεων αναθετουσν αρχν/αναθετντων φορων που σχετζονται με την προσφυγ στην εξαιρετικ διαδικασα της διαπραγμτευσης (κατ' ρθρο 26, 32 & 269 ν. 4412/2016)

1-7-22  ΥΠ.ΕΣ. 43850/1-7-22 : Εκλογ των δο (2) αιρετν εκπροσπων των υπαλλλων στα Υπηρεσιακ και Πειθαρχικ Συμβολια του προσωπικο των ΟΤΑ α' βαθμο

1-7-22  ΥΠ.ΕΣ. 43733/1-7-22 : Διευκρινσεις για τον καθορισμ κομστρου για Επιβατηγ Δημοσας Χρσης οχματα για τη μεταφορ μαθητν και για τις αναπροσαρμογς τιμν στις δημσιες συμβσεις.

1-7-22  Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/Δ/ΗΕ/67077/2333/22 (ΦΕΚ 3375 Β/1-7-2022) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/12468/ 434/09.02.2022 απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Περιβλλοντος και Ενργειας «Χοργηση επιδτησης, απ το Ταμεο Ενεργειακς Μετβασης, της τιμολογητας κατανλωσης ηλεκτρικς ενργειας οικιακν καταναλωτν και καταναλωτν ειδικν τιμολογων, των οποων οι παροχς συνδονται στην χαμηλ τση» (Β' 603), πως ισχει για την επκταση χοργησης επιδτησης τον μνα Ιονιο 2022.

1-7-22  Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/Δ/ΗΕ/67071/2331/22 (ΦΕΚ 3375 Β/1-7-2022) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/12477/ 435/09.02.2022 απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Περιβλλοντος και Ενργειας «Χοργηση επιδτησης, απ το Ταμεο Ενεργειακς Μετβασης, της τιμολογητας κατανλωσης ηλεκτρικς ενργειας των μη οικιακν καταναλωτν» (Β' 603), πως ισχει για την επκταση χοργησης επιδτησης τον μνα Ιονιο 2022.

1-7-22  Κ.Υ.Α. 12509/22 (ΦΕΚ 3373 Β/1-7-2022) :  Τροποποηση της υπ' αρ. 6632/16.04.2021 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Υγεας και Τουρισμο με ττλο «Αντικατσταση της υπ' αρ. 1881/29.05.2020 κοινς υπουργικς απφασης με ττλο “Ειδικ πρωτκολλα υγειονομικο περιεχομνου βσει των οποων λειτουργον οι τουριστικς επιχειρσεις στο πλασιο της λψης μτρων ναντι του κορωνοο COVID-19” (Β' 2084), πως τροποποιθηκε με τις υπ' αρ. 8958/15.06.2020 (Β' 2370), 9418/23.06.2020 (Β' 2498) και 16192/2020 (Β'4687) μοιες αποφσεις» (Β'1632 και διρθωση σφλματος Β'1996), πως αυτ τροποποιθηκε με τις υπ' αρ. 10197/ 10.06.2021 (Β' 2504), 19469/01.11.2021 (Β' 5118), 4634/09.03.2022 (Β' 1223), 8646/ 29.04.2022 (Β' 2134), 9014/06.05.2022 (Β' 2270) και 10204/ 20.05.2022 (Β' 2587) μοιες αποφσεις.

1-7-22  Κ.Υ.Α. 188543/22 (ΦΕΚ 3368 Β/1-7-2022) :  Καθορισμς ρων, προποθσεων και τεχνικν προδιαγραφν για την εγκατσταση διατξεων παροχς (σημεα ανεφοδιασμο) Υγροποιημνου Φυσικο Αερου (LNG) σε τροχοφρα οχματα, σε υφιστμενα υπ αδειοδτηση «Πρατρια Παροχς Καυσμων και Ενργειας».

1-7-22  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.38083/22 (ΦΕΚ 3367 Β/30-6-2022) :  κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας απ την Παρασκευ, 1 Ιουλου 2022 και ρα 06:00 ως και την Παρασκευ, 15 Ιουλου 2022 και ρα 06:00.

1-7-22  Κ.Υ.Α. 3649/22 (ΦΕΚ-3366 Β/30-6-22) : Παρταση του χρνου υποβολς της ατησης για τη λψη της οικονομικς ενσχυσης του ρθρου 36 του ν. 4936/2022.

1-7-22  Κ.Υ.Α. 65006/22 (ΦΕΚ-3364 Β/30-6-22) : Καθορισμς διαδικασας, περιεχομνου, δικαιολογητικν, παραβλου και κυρσεων για τη χοργηση γκρισης εγκατστασης και γκρισης λειτουργας και τη γνωστοποηση λειτουργας ψυχαγωγικν δραστηριοττων λονα παρκ, τσρκων και παγοδρομων και νταξη στα Κντρα Εξυπηρτησης Πολιτν (ΚΕΠ) που λειτουργον ως Ενιαα Κντρα Εξυπηρτησης (Ε.Κ.Ε).

1-7-22  Κ.Υ.Α. οικ. 27738/ΕΞ2022/22 (ΦΕΚ-3362 Β/30-6-22) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 46097 ΕΞ 2021/ 30.12.2021 (Β’ 56/2022) κοινς απφασης των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων και Ψηφιακς Διακυβρνησης: «Τροποποηση της υπ στοιχεα 121/Φ.Α.12/12.11.2020 απφασης των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων και Επικρατεας (Β’ 4995) με την οποα τροποποιθηκε η υπ στοιχεα 34/Φ.Α.12/11.2.2020 απφαση των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων και Επικρατεας «Τροποποηση της υπ’ αρ. 39734/207/23.05.2018 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομας και Ανπτυξης, Ψηφιακς Πολιτικς, Τηλεπικοινωνιν και Ενημρωσης και Παιδεας, ρευνας και Θρησκευμτων με θμα «Δρση ’’Κουπνι Υπερυψηλς Ευρυζωνικτητας (Superfast Broadband)”» (Β’ 672)».

1-7-22  ΥΠ.ΟΙΚ. 236/22 (ΦΕΚ-3360 Β/30-6-22) : σοδα - δαπνες σναψης, κδοσης, εξυπηρτησης, τακτοποησης, των δημοσων δανεων, ττλων, παραγγων κ.τ.λ.30-6-22  ΥΠ.ΟΙΚ. 91526/ΕΞ2022/22 (ΦΕΚ-3356 Β/29-6-22) : Χοργηση ενισχσεων σε επιχειρσεις που επλγησαν απ την πανδημα σε λη την Επικρτεια, στο πλασιο της Ανακονωσης C(2020) 1863 final/19.3.2020.

30-6-22  ΥΠ.ΟΙΚ. 91529/ΕΞ2022/22 (ΦΕΚ-3356 Β/29-6-22) : Συμψηφισμς των απαιτσεων επιχειρσεων λης της επικρτειας που επλγησαν απ την πανδημα, με ββαιες και εκκαθαρισμνες οφειλς τους ναντι του Ελληνικο Δημοσου .

30-6-22  ΥΠ.ΟΙΚ. 91530/ΕΞ2022/22 (ΦΕΚ-3356 Β/29-6-22) : Συμψηφισμς απαιτσεων επιχειρσεων λης της επικρτειας που επλγησαν απ την πανδημα, με ββαιες και εκκαθαρισμνες οφειλς τους ναντι του Ελληνικο Δημοσου.

30-6-22  ΥΠΕΚΥΠ 60855/22 (ΦΕΚ-3354 Β/29-6-22) : Παρταση προθεσμας εκκαθρισης και πληρωμς ληξιπρθεσμων υποχρεσεων του κλδου υγεας των Φ.Κ.Α. που εντχθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

30-6-22  ΥΠΕΚΥΠ 59438/22 (ΦΕΚ-3354 Β/29-6-22) : Κρυξη γενικς υποχρεωτικς της απ 24.05.2021 Σ.Σ.Ε. «Για τους ρους αμοιβς και εργασας του προσωπικο των πσης φσεως Τουριστικν και Επισιτιστικν καταστημτων λης της χρας για το 2021-2023.

30-6-22  Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/33/22 (ΦΕΚ-3350 Β/29-6-22) : Επανεξταση αιτσεων χοργησης ενσχυσης με τη μορφ επιστρεπτας προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COVID-19.

30-6-22  ΑΑΔΕ Α1081/28-6-22 (ΦΕΚ-3340 Β/28-6-22) : ροι, προποθσεις και δικαιολογητικ διαδικασας εφοδιασμο, με απαλλαγ επιστροφ Ε.Φ.Κ., καυσμων αεροσκαφν που παρχουν υπηρεσες σε τρτους ναντι αμοιβς, πλην της μεταφορς επιβατν και εμπορευμτων.29-6-22  ΥΠΑΝΕΠ 65904/28-6-22 : 1η Τροποποηση της ΑΠ14645/11-02-2022 Εγκυκλου Οδηγιν για την γκριση και Χρηματοδτηση του ΠΔΕ 2022 και τον Προγραμματισμ Δαπανν ΠΔΕ 2023¬-2025 (ΑΔΑ 6ΩΗΕ46ΜΤΛΡ-7Η8)

29-6-22  ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 26706/ΕΞ2022/22 (ΦΕΚ 3326 Β/28-6-2022): Διθεση της διαδικτυακς υπηρεσας «Ασφαλιστικ ενημερτητα» στο Υπουργεο Ανπτυξης και Επενδσεων μσω του Κντρου Διαλειτουργικτητας της Γενικς Γραμματεας Πληροφοριακν Συστημτων Δημσιας Διοκησης.

29-6-22  ΕΦΚΑ 304616/ΕΓΚ.23/29-6-22 : Γνωστοποηση των διατξεων των ρθρων 47 και 55 του ν. 4784/2021 και του ρθρου 41 του ν. 4850/2021

29-6-22  ΥΠ.ΕΣ. 43151/28-6-22  : Εκλογ των δο (2) αιρετν εκπροσπων των υπαλλλων στα Υπηρεσιακ και Πειθαρχικ  Συμβολια του προσωπικο των Περιφερειν

29-6-22  Κ.Υ.Α. 3603/22 (ΦΕΚ-3347 Β/28-6-22) : Καθορισμς του χρνου ναρξης της παραγωγικς λειτουργας της ειδικς εφαρμογς της παρ. 6 του ρθρου 30 του ν. 4934/2022 (Α’ 100), των τεχνικν και οργανωτικν μτρων για τη λειτουργα της, των απαρατητων διαλειτουργικτητων, εξειδκευση των συναφν παροχν για τον καθορισμ των δικαιοχων, καθορισμς των συνεργαζμενων επιχειρσεων, της χρονικς περιδου της δρσης και κθε λλης αναγκαας λεπτομρειας.

29-6-22  Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/31/22 (ΦΕΚ-3328 Β/28-6-22) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ 808/23.07.2021 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων «Διαδικασα και προποθσεις χοργησης ενσχυσης με τη μορφ επιδτησης παγων δαπανν για την περοδο Απριλου-Δεκεμβρου 2020 σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης του κορωνοο COVID-19» (Β’ 3354).

29-6-22  ΥΠ.ΕΣ. 41797/22 (ΦΕΚ-3327 Β/28-6-22) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 55472/23-7-2021 απφασης «Διαδικασα και κριτρια για την πρσληψη προσωπικο καθαριτητας σχολικν μονδων Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης, των Δημσιων Ινστιτοτων Επαγγελματικς Κατρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και των Σχολεων Δετερης Ευκαιρας (Σ.Δ.Ε.) της Χρας απ τους Δμους με σμβαση εργασας ιδιωτικο δικαου ορισμνου χρνου» (Β 3352).

29-6-22  ΑΑΔΕ Α1082/22 (ΦΕΚ-3324 Β/28-6-22) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Α.1106/2021 (Β’ 1976) απφασης του Διοικητ της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων, αναφορικ με το πιστοποιητικ του ρθρου 54 Α’ του ν. 4174/2013 (πιστοποιητικ ΕΝΦΙΑ).28-6-22  Ν. 4948/22 (ΦΕΚ-125 Α/27-6-22) : Κρωση Κδικα νομοθεσας θαλσσιων ενδομεταφορν και δικαιωμτων επιβατν

28-6-22 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ6α/ΓΠ/οικ.36622/22 (ΦΕΚ 3289 Β/28-6-2022): Παροχ υπηρεσιν σε ασθενες νοσοκομεων ΕΣΥ και ιδιωτικν κλινικν της Χρας απ αποκλειστικς νοσοκμες και νοσοκμους.

28-6-22 ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/888/οικ.9764/22 (ΦΕΚ 3248 Β/24-6-2022): Τροποποηση της υπ στοιχεα ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/ 858/οικ. 18795/30-09-2021 απφασης του Υπουργο Εσωτερικν «Καθορισμς: α) των φορων υποδοχς, β) των απαιτομενων δικαιολογητικν, γ) της σειρς προτεραιτητας των δικαιοχων, δ) της προθεσμας και της διαδικασας υποβολς των δικαιολογητικν και κθε λλης αναγκαας λεπτομρειας σχετικ με το δικαωμα διορισμο σμφωνα με τις διατξεις του εικοστο ρθρου του τρτου μρους της απ 13.8.2021 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου "κτακτα μτρα για την αποτελεσματικ προστασα και την ταχεα αποκατσταση του φυσικο περιβλλοντος, την μεση στριξη των πληγντων απ τις πυρκαγις του Ιουλου/Αυγοστου 2021 και συναφες διατξεις" (Α' 143), η οποα κυρθηκε με το ρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α' 156)» (Β' 4579).

28-6-22 ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/80/οικ.10391/27-6-22 :  Εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 36 παρ. 3 του ν. 4765/2021.

28-6-22  ΥΠΕΕ οικ. ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/65491/1232/22 (ΦΕΚ-3281 Β/27-6-22) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/7264/118/27.1.2022 κοινς απφασης του Υπουργο και του Υφυπουργο Περιβλλοντος και Ενργειας «Τρπος κατανομς εσδων απ πλειστηριασμος δικαιωμτων εκπομπν αερων θερμοκηπου για το τος 2022» (Β’ 481).27-6-22  ΥΠΑΙΘ 78354/Ζ1/27-6-22 : Στεγαστικ επδομα ακαδημακο τους 2021-2022.

27-6-22  ΥΠΑΝΕΠ 65251/27-6-22 : Λειτουργα καντνας σε ιδιωτικ χρο

27-6-22  ΥΠΕΚΥΠ 58992/23-6-22 : Παροχ κατευθνσεων για την προστασα αστγων κατ την θεριν περοδο.

27-6-22  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ2β/οικ.37123/27-6-22 : Εξταση αιτημτων Ειδικν Κντρων σε Ιδιωτικς Κλινικς

27-6-22  ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/79/οικ.10319/24-6-22 : Ετσιος προγραμματισμς προσλψεων τακτικο και εποχικο προσωπικο του δημοσου τομα τους 2023.

27-6-22  Κ.Υ.Α. 26090/ΕΞ2022/22 (ΦΕΚ 3237 Β/24-6-2022): Τροποποηση της υπ στοιχεα οικ. 14177 ΕΞ/ 14.5.2021 κοινς υπουργικς απφασης «Εξασφλιση της πρσβασης των μνιμων κατοκων των Περιοχν Εκτς Τηλεοπτικς Κλυψης (ΠΕΤΚ) στα προγρμματα των ελληνικν τηλεοπτικν σταθμν ελεθερης λψης εθνικς εμβλειας» (Β' 2066).

27-6-22  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.22/1318/ΟΙΚ.10294/24-6-22 : Εκλογς αιρετν εκπροσπων των υπαλλλων στα υπηρεσιακ και πειθαρχικ συμβολια των δημοσων υπηρεσιν και των νομικν προσπων δημοσου δικαου- ΘΗΤΕΙΑ 2023-2024

27-6-22  Κ.Υ.Α.  88507/ΕΞ2022/22 (ΦΕΚ-3275 Β/24-6-22) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 75244/ΕΞ2022/31.05.2022 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Ανπτυξης και Επενδσεων «Διαδικασα υποβολς εκδλωσης ενδιαφροντος για τη χοργηση ενσχυσης με τη μορφ επιχοργησης σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COVID-19 και υπστησαν μεγλες οικονομικς απλειες που επιτθηκαν απ τους παγετος του 2021, στις Περιφερειακς Εντητες Ημαθας και Πλλας της Περιφρειας Κεντρικς Μακεδονας, στις Περιφερειακς Εντητες Κοζνης, Καστορις και Φλρινας της Περιφρειας Δυτικς Μακεδονας και στην Περιφερειακ Εντητα Λρισαςτης Περιφρειας Θεσσαλας" (Β 2760)

27-6-22  ΑΑΔΕ Α1084/22 (ΦΕΚ-3275 Β/24-6-22) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΔΠΕΙΣ/Α/1120401/ΕΞ2013/30.7.2013 απφασης του Υφυπουργο Οικονομικν «Καθορισμς προποθσεων και διαδικασας για την εξαρεση απ τον αυτεπγγελτο συμψηφισμ χρηματικν απαιτσεων οφειλετν ναντι του Δημοσου με βεβαιωμνα αλλ μη ληξιπρθεσμα χρη αυτν προς το Δημσιο» (Β’ 1867).

27-6-22  ΥΠ.ΟΙΚ. Α1083/22 (ΦΕΚ-3272 Β/24-6-22) : Παρταση της προθεσμας υποβολς των δηλσεων φορολογας εισοδματος φορολογικο τους 2021 φυσικν προσπων του ρθρου 3 και νομικν προσπων και νομικν οντοττων του ρθρου 45 του ν. 4172/2013.24-6-22  Ν. 4947/22 (ΦΕΚ-124 Α/23-6-22) : Ενσωμτωση της Οδηγας (ΕΕ) 2019/713 του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 17ης Απριλου 2019 για την καταπολμηση της απτης και της πλαστογραφας μσων πληρωμς πλην των μετρητν και την αντικατσταση της απφασης-πλασιο 2001/413/ΔΕΥ του Συμβουλου (L 123) και λοιπς επεγουσες διατξεις

24-6-22  Π.Δ. 51/22 (ΦΕΚ-123 Α/23-6-22) : Αρμοδιτητες των Διευθνσεων της Κεντρικς Υπηρεσας του Νομικο Συμβουλου του Κρτους (Ν.Σ.Κ.)

24-6-22 ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/208/οικ.10284/24-6-22 : Μτρα και ρυθμσεις στο πλασιο της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο (78η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) - Χοργηση κανονικν αδειν κατ την καλοκαιριν περοδο και λλα θματα

24-6-22 ΥΠΥΜΕ  Δ30/Α3/198474/23-6-22 :  Δημοσευση της κοινς υπουργικς αποφσεως Δ30/Α3/190875/2022 (Β' 3148)

24-6-22  Κ.Υ.Α. 332/22 (ΦΕΚ-3235 Β/23-6-22) : Καθορισμς της διαδικασας βεβαωσης και εσπραξης του προστμου, της διαδικασας υποβολς νστασης και κθε αναγκαας λεπτομρειας για την εφαρμογ της παρ. 4 του ρθρου 129 του ν. 4926/2022 (Α’ 82).

24-6-22  ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2233.1-34/44665/22 (ΦΕΚ-3234 Β/23-6-22) : Παρταση ισχος αποδεικτικν ναυτικς ικαντητας, πιστοποιητικν επρκειας και πιστοποιητικν επικρωσης (endorsements).

24-6-22  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΕΑΛΕ/ΓΠ/οικ.36223/22 (ΦΕΚ-3233 Β/23-6-22) : Καθορισμς διαδικασας σναψης συμβσεων των ιδιωτν ιατρν με τον Εθνικ Οργανισμ Παροχς Υπηρεσιν Υγεας και λοιπ θματα συμβατικς συνεργασας.

24-6-22  Κ.Υ.Α. 167/22 (ΦΕΚ-3232 Β/23-6-22) : Καθορισμς ρων και προποθσεων χρσης φωτις απ το Πυροσβεστικ Σμα για την κατσβεση υπαθριας πυρκαγις.

24-6-22  Κ.Υ.Α. Α1078/22 (ΦΕΚ-3212 Β/23-6-22) : Τροποποηση του ρθρου 2 της υπ στοιχεα Α. 1192/19.8.2021 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς και Αγροτικς Ανπτυξης και Τροφμων «Τροποποηση της υπ στοιχεα Α. 1201/2020 (Β’ 3860) απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς και Αγροτικς Ανπτυξης και Τροφμων “Τπος και περιεχμενο της δλωσης απδοσης τλους ρυμουλκν και αλιευτικν πλοων, με βση τις διατξεις του ρθρου 57 του ν. 4646/2019 "Φορολογικ μεταρρθμιση με αναπτυξιακ δισταση για την Ελλδα του αριο"(Α’ 201), καθορισμς των δικαιολογητικν που συνυποβλλονται με αυτ και κθε λλης αναγκαας λεπτομρειας για την εφαρμογ των διατξεων αυτν”» (Β’ 3869).

24-6-22  ΥΠΑΝΕΠ 61746/22 (ΦΕΚ-3188 Β/22-6-22) : Καθορισμς των ρων, των προποθσεων και των διαδικασιν για την υλοποηση, την τροποποηση, τον λεγχο και την ολοκλρωση των επενδσεων που χουν χαρακτηρισθε στρατηγικς σμφωνα με τους νμους 4864/2021 και 4608/2019, την καταβολ των ενισχσεων και την τρηση των υποχρεσεων των επενδυτικν φορων.

24-6-22  ΕΦΚΑ 279736/22 (ΦΕΚ-3179 Β/22-6-22) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 72310/15.02.2022 απφασης Διοικητ e-ΕΦΚΑ «Μεθοδολογα προσδιορισμο των ποσοτικν στχων εξυπηρτησης του κοινο και τρπος παρακολοθησς τους, για την χοργηση οικονομικο κιντρου για υπαλλλους του Ηλεκτρονικο Εθνικο Φορα Κοινωνικς Ασφλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) στον τομα της Εξυπηρτησης Πολιτν για το τος 2022» (Β 896).23-6-22  ΕΦΚΑ 293814/23-6-22 : Βεβαισεις για εσπραξη εκκαθαρισμνων απαιτσεων (Λογαριασμν Δημοσων ργων) απ Δημσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. (α' και β' βαθμο), Δημσιες, Δημοτικς και Κοινοτικς επιχειρσεις δημσιας κοινς ωφελεας και τον ευρτερο δημσιο τομα (ρθρα 8 παρ. 5 εδ. ε' του Α.Ν. 1846/51, 39 παρ. 7 του Ν.2065/92 και 60 του Ν.2676/99) Υπενθμιση Οδηγιν.

23-6-22  ΥΠΑΙΘ 289936/22 (ΦΕΚ 3225 Β/23-6-2022): Εισαγωγικς Εξετσεις ''Ταλντων'' σχολικο τους 2022 2023.

23-6-22  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 67/11/2022/22 (ΦΕΚ 3203 Β/23-6-2022): γκριση νου Κανονισμο Λειτουργας Λακν Αγορν Αττικς.

23-6-22  ΥΠΑΙΘ Φ20/76562/Δ4/22 (ΦΕΚ-3201 Β/22-6-22) : Καθορισμς Τομων και Ειδικοττων αν Επαγγελματικ Λκειο (ΕΠΑ.Λ.- Π.ΕΠΑ.Λ.) για το σχολικ τος 2022-2023

23-6-22  ΥΠΑΙΘ Κ5/76494/22 (ΦΕΚ-3199 Β/22-6-22) : Κριτρια και διαδικασα αξιολγησης και επιλογς Υποδιευθυντν δημοσων Ινστιτοτων Επαγγελματικς Κατρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) αρμοδιτητας Υπουργεου Παιδεας και Θρησκευμτων.

23-6-22  ΥΠ.ΚΛΙΜ.ΚΡ.ΠΟΛ.ΠΡΟΣΤ. ΥΠ/449/22 (ΦΕΚ-3197 Β/22-6-22) : γκριση του Κανονισμο Επεμβσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ) σε κτρια απ οπλισμνο σκυρδεμα (3η Αναθερηση).

23-6-22  ΥΠΕΚΥΠ 57528/22 (ΦΕΚ-3195 Β/22-6-22) :  Συμπλρωση και τροποποηση της υπ στοιχεα 24613/Δ1/8616/2019 απφασης του Υφυπουργο Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Κοινωνικς Αλληλεγγης «Καθορισμς κλδων και ειδικοττων, ωραρου διδασκαλας κατ κλδο, εκπαιδευτικν υποχρεσεων και διαδικασας πρσληψης αναπληρωτν εκπαιδευτικν στις εκπαιδευτικς μονδες του Οργανισμο Απασχλησης Εργατικο Δυναμικο (ΟΑΕΔ)» (Β’ 2578).22-6-22   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ (του κ. Θεοδρου) :
--> ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Επικαιροποηση του βιβλου "ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" - Ιονιος 2022, ως προς :
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Χιονοδρομικ κντρα και καταστματα υγειονομικο ενδιαφροντος εντς αυτν.    
2. Μονδες Παιδικς Προστασας και Φροντδας.    
3. Δικαιολογητικ για τη χοργηση, την ανανωση και τη μεταββαση των αδειν παραγωγν και επαγγελματιν πωλητν υπαθριου εμπορου.    
4. Υπεθυνος προστασας ανηλκων.    
4.1 Κοινοποηση της απφασης ορισμο υπευθνου.    
4.2 Διερυνση του καταλγου αδικημτων που συνιστον κλυμα πρσληψης απασχλησης.    

Για την ανλυση των περιεχομνων της επικαιροποησης, βλπετε :
--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ --> ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο :
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ .... (ΕΚΔΟΣΗ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2022)

22-6-22  ΥΠΕΕ  ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/61481/1475/15-6-22 : Διευκρινιστικ εγκκλιος σχετικ με τα απαιτομενα δικαιολογητικ για τη χοργηση απ τις Υ.ΔΟΜ. βεβαωσης χρσεων γης

22-6-22  Κ.Υ.Α. Α1080/22 (ΦΕΚ 3146 Β/22-6-2022): ροι, προποθσεις και διαδικασα ηλεκτρονικς απογραφς των δεξαμενν ενεργειακν προντων και λοιπν στοιχεων των φορολογικν αποθηκν και των αποθηκν τελωνειακς αποταμευσης στην εφαρμογ του Μητρου Δεξαμενν Ενεργειακν Προντων Φορολογικν Αποθηκν και Αποθηκν Τελωνειακς Αποταμευσης της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων.

22-6-22  Κ.Υ.Α. 62120/22 (ΦΕΚ 3142 Β/22-6-2022): Καθορισμς της διαδικασας νταξης των Εμβληματικν Επενδσεων Εξαιρετικς Σημασας στις διατξεις του ν. 4864/2021, του τρπου παρακολοθησης και ελγχου της υλοποησς τους και του τρπου καταβολς των ενισχσεων.

22-6-22  ΥΠ.ΟΙΚ. 2/126780/ΔΠΓΚ/22 (ΦΕΚ 3140 Β/22-6-2022): Τροποποηση της υπ στοιχεα 2/58493/ΔΠΓΚ/ 31.7.2018 απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομικν «Οικονομικ και Διοικητικ Ταξινμηση του κρατικο προπολογισμο» (Β' 3240).

22-6-22  ΥΠΥΜΕ 191290/22 (ΦΕΚ-3136 Β/21-6-22) : Καθορισμς κομστρου για Επιβατηγ Δημσιας Χρσης αυτοκνητα - ΤΑΞΙ (Ε.Δ.Χ. - ΤΑΞΙ).

22-6-22  ΥΠ.ΚΛΙΜΑΤ.ΠΡΟΣΤ. ΥΠ/422/22 (ΦΕΚ-3134 Β/21-6-22) : γκριση μεθοδολογας Δευτεροβθμιου Προσεισμικο ελγχου σε κτρια Δημσιας και Κοινωφελος χρσης με φροντα οργανισμ απ Οπλισμνο Σκυρδεμα (1η Αναθερηση).21-6-22  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1α/ΓΠ/35725/20-6-22 : Επικαιροποιημνες οδηγες σχετικ με την επαγρπνηση και την ετοιμτητα για αντιμετπιση περιστατικν δυνητικς κθεσης στον ι της λσσας

21-6-22  Κ.Υ.Α. ΓΠ/οικ.35714/22 (ΦΕΚ-3133 Β/20-6-22) : Τροποποηση-συμπλρωση της υπ στοιχεα Α5/2280/1983 (Β’ 720) υγειονομικς διταξης σχετικ με την «Προστασα των νερν που χρησιμοποιονται για την δρευση της περιοχς Πρωτεουσας απ ρυπνσεις και μολνσεις», πως τροποποιθηκε - συμπληρθηκε με τις Υγειονομικς Διατξεις υπ στοιχεα Α5/3257/1984 (Β’ 898 και Β’ 56), Α5/5180/1988 (Β’ 891) και τις υπ’ αρ. οικ.131835/5.12.2005 (Β’ 1744), Γ1(δ)/Γ.Π. οικ. 112203/2014 (Β’ 3504) και Γ.Π. οικ.8665/2022 (Β’ 784) κοινς υπουργικς αποφσεις

21-6-22  ΥΠΑΝΕΠ 61408/22 (ΦΕΚ-3132 Β/20-6-22) : ροι και προποθσεις κδοσης και στοιχεα της βεβαωσης δραστηριοποησης ετσιας διρκειας, για τη συμμετοχ πωλητν σε βραχυχρνιες αγορς. Τροποποηση της 21049/25-02-2022 (Β’ 981) απφασης του Υπουργο Ανπτυξης και Επενδσεων20-6-22  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΔΑ/Φ.10/οικ.9872/20-6-22  : Δημοσευση του επικαιροποιημνου «Μητρου Υπηρεσιν και Φορων της Ελληνικς Διοκησης» τους 2022

20-6-22 ΥΠ.ΟΙΚ. ΥΠ.ΣΥΝΤ.51/22 (ΦΕΚ 3104 Β/20-6-2022) : Διθεση χρηματικο ποσο για την ενσχυση δρσεων αντιμετπισης των συνεπειν του κορωνοο COVID-19.

20-6-22  ΥΠΕΚΥΠ 57446/17-6-22 : Οδηγες για την λειτουργα κατασκηνσεων φιλοξενας: παιδιν ηλικας 6 ως 16 ετν - Ατμων με Αναπηρες Ηλικιωμνων Ατμων και Μτρα πρληψης και αντιμετπισης της πανδημας του κορωνοο COVID-19

20-6-22  Κ.Υ.Α.  74889/A7/22 (ΦΕΚ-3101 Β/17-6-22) : Ηλεκτρονικς αιτσεις εγγραφς, ανανωσης εγγραφς μετεγγραφς σε δημσια Γενικ Λκεια (ΓΕ.Λ.), Επαγγελματικ Λκεια (ΕΠΑ.Λ.) και Πρτυπα Επαγγελματικ Λκεια (Π.ΕΠΑ.Λ.) μσω της εφαρμογς «e-εγγραφς» του Υπουργεου Παιδεας και Θρησκευμτων.

20-6-22  ΑΑΔΕ Α1079/22 (ΦΕΚ-3100 Β/17-6-22) : Καθορισμς της διαδικασας, των οργνων και του τρπου επιβολς σφργισης και αποσφργισης των εγκαταστσεων κατχων δειας εμπορας δειας λιανικς εμπορας πετρελαιοειδν προντων, σε περπτωση που διαπιστνεται κατοχ, διακνηση και εμπορα νοθευμνων καυσμων, καθς και καθορισμς των ρων και των προποθσεων για τη δημοσιοποηση των στοιχεων των παραβατν, των παραβσεων, των κυρσεων, του τρπου, του χρνου και του μσου δημοσιοποησης, σμφωνα με την παρ. 4 του ρθρου 119 Α του Εθνικο Τελωνειακο Κδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265).

20-6-22  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/61929/864/22 (ΦΕΚ-3099 Β/17-6-22) : Προκρυξη του προγρμματος «Ανακυκλνω Αλλζω Συσκευ» που θα υλοποιηθε στο πλασιο του ΕΣΠΑ 2014-2020

20-6-22  Κ.Υ.Α. ΓΓΑΔΔΤ/358/9388/22 (ΦΕΚ-3093 Β/17-6-22) : Πρσθετες προποθσεις, υποχρεσεις και κωλματα για την ανθεση παροχς υπηρεσιν σε φυσικ νομικ πρσωπο για την υποστριξη των Μονδων Εσωτερικο Ελγχου (Μ.Ε.Ε.) την σκηση της λειτουργας εσωτερικο ελγχου, ταν δεν υφσταται Μονδα Εσωτερικο Ελγχου, σμφωνα με τις παρ. 4 και 6 του ρθρου 9 του ν. 4795/2021.

20-6-22  ΥΠ.ΨΗΦ.ΔΙΑΚΥΒ. οικ. 23171/ΕΞ2022/22 (ΦΕΚ-3084 Β/17-6-22) : Παρταση των προθεσμιν της παρ. 4 του ρθρου 2 του ν. 4339/2015 (Α’ 133) για την ναρξη υποχρεωτικς μετδοσης του προγρμματος των παρχων περιεχομνου επγειας ψηφιακς Τηλεοπτικς ευρυεκπομπς ελεθερης λψης εθνικς εμβλειας σε υψηλ ευκρνεια.

20-6-22  ΥΠΑΙΘ 73014/Α5/22 (ΦΕΚ-3057 Β/17-6-22) : Καθορισμς τπου πιστοποιητικο και βεβαωσης επιτυχας για τις εξετσεις του Κρατικο Πιστοποιητικο Πληροφορικς (Κ.Π.Π.).17-6-22  N. 4941/22 (ΦΕΚ-113 Α/16-6-22) : Αναμρφωση του θεσμικο πλαισου λειτουργας του Ταμεου Χρηματοπιστωτικς Σταθερτητας και του Συνεγγυητικο Κεφαλαου Εξασφλισης Επενδυτικν Υπηρεσιν, εκσυγχρονισμς Οργανισμο Διαχερισης Δημοσου Χρους και λλες επεγουσες διατξεις.

17-6-22  ΑΑΔΕ Α1074/22 (ΦΕΚ 3036 Β/17-6-2022): Ορισμς του τπου και περιεχομνου του εντπου Δ212 «Δλωση ενδοκοινοτικν εξ αποστσεως πωλσεων αγαθν και παροχν τηλεπικοινωνιακν, ραδιοτηλεοπτικν και ηλεκτρονικ παρεχμενων υπηρεσιν προς λλα κρτη μλη» και της διαδικασας υποβολς αυτο.

17-6-22  ΑΑΔΕ Α1073/22 (ΦΕΚ 3021 Β/17-6-2022): Τπος και περιεχμενο της πρξης διοικητικο προσδιορισμο του ελλεμματος της Νας Οικειοθελος Παροχς κατ το ΑΡΘΡΟ 7ο του Νου Συνυποσχετικο, το οποο κυρθηκε με το ρθρο 56 του ν. 4607/2019 (Α' 65), με βση τις διατξεις του ρθρου 56Α του διου νμου.

17-6-22  Κ.Υ.Α. Γ1α/ΓΠ/οικ.35161/22 (ΦΕΚ-3020 Β/16-6-22) : Α) Καθορισμς και εξειδκευση κιντρων για την ενθρρυνση εγγραφς των πολιτν σε Προσωπικ Ιατρ. Β) Καθορισμς και εξειδκευση συνεπειν «αντικιντρων» για τη μη εγγραφ των πολιτν σε Προσωπικ Ιατρ. Γ) Καθορισμς και εξειδκευση κιντρων για την τρηση της διαδικασας του συστματος παραπομπν. Δ) Καθορισμς και εξειδκευση συνεπειν «αντικιντρων» για τη μη τρηση της διαδικασας του συστματος παραπομπν

17-6-22  Κ.Υ.Α. Γ1/ΕΑΛΕ/ΓΠ/οικ.35160/22 (ΦΕΚ-3020 Β/16-6-22) : Καθορισμς αποζημωσης των προσωπικν ιατρν του ρθρου 5 του ν. 4238/2014 (Α’ 38), πως τροποποιθηκε και ισχει με το ρθρο 36 του ν. 4931/2022 (Α’ 94).

17-6-22  Κ.Υ.Α. Φ.11/74076/Δ4/22 (ΦΕΚ-3019 Β/16-6-22) : δρυση Πρτυπων Επαγγελματικν Λυκεων (Π.ΕΠΑ.Λ.).

17-6-22  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ5α/ΓΠ/οικ.34921/22 (ΦΕΚ-3017 Β/16-6-22) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Γ5α/ΓΠ/οικ.64845/29-08-2018 υπουργικς απφασης «Ονομασα, περιεχμενο και προποθσεις απκτησης ττλου ιατρικς εξειδκευσης απ ιατρος που κατχουν ττλο ιατρικς ειδικτητας» (Β’ 3958).

17-6-22  Κ.Υ.Α. 83551/ΕΞ2022/22 (ΦΕΚ-3016 Β/16-6-22) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 75244ΕΞ2022/31.05.2022 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Ανπτυξης και Επενδσεων «Διαδικασα υποβολς εκδλωσης ενδιαφροντος για τη χοργησης ενσχυσης με τη μορφ επιχοργησης σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COVID-19 και υπστησαν μεγλες οικονομικς απλειες που επιτθηκαν απ τους παγετος του 2021, στις Περιφερειακς Εντητες Ημαθας και Πλλας της Περιφρειας Κεντρικς Μακεδονας, στις Περιφερειακς Εντητες Κοζνης, Καστορις και Φλρινας της Περιφρειας Δυτικς Μακεδονας και στην Περιφερειακ Εντητα Λρισας της Περιφρειας Θεσσαλας» (Β’ 2760).16-6-22  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ (του κ. Θεοδρου) :
--> ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ καθς και τα θματα : ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΤΑ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ και ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Επικαιροποηση του βιβλου "ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ" - Ιονιος 2022, ως προς :
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1.    Διρκεια ισχος του προπολογισμο.    
2.    Επκταση των διατξεων περ προπολογισμο και δαπανν στις κοινωφελες δημοτικς επιχειρσεις και στις ΔΕΥΑ.    
3.    Εγκατσταση Σταθμν Συμπληρωματικς Κλυψης απ ΟΤΑ.    
4.    Επιχοργηση αθλητικν συλλγων.    
5.    Υπλογοι ΟΤΑ η ΔΕΗ και οι λοιπο προμηθευτς ηλεκτρικς ενργειας.    
6.    Κμβος διαλειτουργικτητας του Υπουργεου Εσωτερικν.    
7.    Ενιαο πιστοποιητικ οικονομικς ενημερτητας.    
8.    Νομικ υποστριξη αιρετν.    
9.    Οικονομικ συνδρομ των ΟΤΑ και των νομικν τους προσπων προς τις υπηρεσες της Ελληνικς Αστυνομας, του Λιμενικο Σματος-Ελληνικς Ακτοφυλακς, του Πυροσβεστικο Σματος καθς και των καταστημτων κρτησης και του ιδρματος Αρωγς Ανηλκων Αρρνων Βλου.    
10.    Κρτηση υπρ της Ενιαας Αρχς Δημοσων Συμβσεων (ΕΑΔΗΣΥ).   

Για την ανλυση των περιεχομνων της επικαιροποησης, βλπετε :
--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ --> ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ
--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο :
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ (ΕΚΔΟΣΗ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2022)

16-6-22  ΥΠ.ΕΣ. 39479/15-6-22 : Ενημρωση για κατργηση διατξεων αναφορικ με τους τρπους λψης αποφσεων και των συνεδρισεων των συλλογικν οργνων των περιφερειν

16-6-22  ΥΠ.ΕΣ. 39456/ΕΓΚ.380/15-6-22 : Κατργηση των διατξεων του ρθρου 67 του ν. 4830/ 2021 (Α’ 169) αναφορικ με τους τρπους λψης αποφσεων των συλλογικν οργνων των δμων και των διοικητικν συμβουλων των εποπτευμενων νομικν τους προσπων.»

16-6-22  ΑΑΔΕ A1077/22 (ΦΕΚ-3011 Β/15-6-22) : Διαδικασα για τη χοργηση της κπτωσης μεωσης των παρ. 1 και 2 του ρθρου 7 του ν. 4223/2013 για τον Ενιαο Φρο Ιδιοκτησας Ακιντων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) τους 2022, κατ την υποβολ τροποποιητικν δηλσεων.

16-6-22  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1α/ΓΠ/οικ.34694/22 (ΦΕΚ-3010 Β/15-6-22) : Καθιρωση και εφαρμογ συστματος παραπομπν για την πρσβαση στους ιατρος ειδικοττων των Κντρων Υγεας, τις δημσιες δομς δευτεροβθμιας και τριτοβθμιας φροντδας υγεας και τους συμβεβλημνους με τον ΕΟΠΥΥ παρχους υπηρεσιν υγεας.

16-6-22  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1α/ΓΠ/οικ.34693/22 (ΦΕΚ-3010 Β/15-6-22) : Καθορισμς διαδικασας και προποθσεων εγγραφς του πληθυσμο σε προσωπικ ιατρ.

16-6-22  ΑΑΔΕ Α1075/22 (ΦΕΚ-3009 Β/15-6-22) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Α.1038/14.3.2022 απφασης του Διοικητ της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων (ΑΑΔΕ) «Τρπος υποβολς καταστσεων φορολογικν στοιχεων, για διασταρωση πληροφοριν της παρ. 3 του ρθρου 14 του ν. 4174/2013, για τα τη 2021 και επμενα (Α’ 170)» (Β’ 1475).

16-6-22  Κ.Υ.Α. Δ12α/ΓΠ/οικ.55175/22 (ΦΕΚ-3007 Β/15-6-22) : Τροποποηση της υπ αρ. 28458/23.3.2022 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων «Υλοποηση Πιλοτικο Προγρμματος “Προσωπικς Βοηθς για τομα με αναπηρα”» (Β’ 1427).  15-6-22  N. 4940/22 (ΦΕΚ-112 Α/14-6-22) : Σστημα στοχοθεσας, αξιολγησης και ανταμοιβς για την ενσχυση της αποτελεσματικτητας της δημσιας διοκησης, ρυθμσεις για το ανθρπινο δυναμικ του δημοσου τομα και λλες διατξεις.

15-6-22  ΥΠ.ΕΣ. 39135/ΕΓΚ.374/30-5-22  : Λειτουργα Οικονομικς Επιτροπς και Επιτροπς Ποιτητας Ζως

15-6-22  ΥΠ.ΕΣ. 39167/ΕΓΚ.375/2-6-22 : Λειτουργα Δημοτικο Συμβουλου

15-6-22  ΥΠ.ΕΣ. 39343/ΕΓΚ.377/15-6-2022  : ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ N. 4830/2021 «ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΖΩΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΓΟΣ» (ΦΕΚ Α' 169)

15-6-22  ΥΠΕΚΥΠ 56163/15-6-22 : Πρληψη της θερμικς καταπνησης των εργαζομνων

15-6-22  ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 23996/ΕΞ2022/22 (ΦΕΚ 3006 Β/15-6-2022): Διθεση της διαδικτυακς υπηρεσας «Πιστοποιητικ Δημοτολογικς Αστικς Κατστασης» στο Υπουργεο Παιδεας και Θρησκευμτων, μσω του Κντρου Διαλειτουργικτητας της Γενικς Γραμματεας Πληροφοριακν Συστημτων Δημσιας Διοκησης.

15-6-22  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.34692/22 (ΦΕΚ-3004 Β/14-6-22) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας απ την Τετρτη, 15 Ιουνου 2022 και ρα 06:00 ως και την Παρασκευ, 1 Ιουλου 2022 και ρα 06:00

15-6-22  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/58433/2038/22 (ΦΕΚ-2981 Β/10-6-22) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/76979/ 4917/31.8.2019 απφασης «Καθορισμς Χρεσεων Ειδικο Τλους Μεωσης Εκπομπν Αερων Ρπων αν κατηγορα καταναλωτν» (Β’ 3373).

15-6-22  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/58431/2037/22 (ΦΕΚ-2981 Β/10-6-22) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/ 108553/2053/22.11.2019 υπουργικς απφασης «Διαδικασα Αναδρομικς Εκκαθρισης Χρεσεων Ειδικο Τλους Μεωσης Εκπομπν Αριων Ρπων (ΕΤΜΕΑΡ)» (Β’ 4295) .14-6-22  Ν. 4939/22 (ΦΕΚ-111 Α/10-6-22) : Κρωση Κδικα Νομοθεσας για την υποδοχ, τη διεθν προστασα πολιτν τρτων χωρν και ανιθαγενν και την προσωριν προστασα σε περπτωση μαζικς εισρος εκτοπισθντων αλλοδαπν

14-6-22  ΥΠΑΝΕΠ 60522/10-6-22 : Αναστολ καταχρισης (ρθρο 29, ν. 4919/2022 (Α'71))

14-6-22  ΕΑΑΔΗΣΥ 3275/14-6-22 : Παροχ διευκρινσεων ως προς την αξηση του καττατου μισθο και καττατου ημερομισθου, σε συνχεια της με αριθμ. πρωτ. 38866/21.04.2022 Υπουργικς Απφασης

14-6-22  ΥΠ.ΟΙΚ. 2/123680/ΔΛΓΚ/22 (ΦΕΚ 2953 Β/10-6-2022): Λογιστικ Πολιτικ για τις «Μισθσεις».

14-6-22  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.70Α/43/7600/22 (ΦΕΚ 2995 Β/10-6-2022): Τροποποηση της υπ στοιχεα ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ.1692/27.6.2006 (Β' 769) απφασης «Καθιρωση ωρν προσλευσης και αποχρησης των υπαλλλων των δημοσων υπηρεσιν και των Ν.Π.Δ.Δ.».

14-6-22  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.70Α/44/6851/22 (ΦΕΚ 2995 Β/10-6-2022): Καθορισμς ωρν εισδου κοινο στις υπηρεσες του Ηλεκτρονικο Εθνικο Φορα Κοινωνικς Ασφλισης (eΕΦΚΑ).

14-6-22  Κ.Υ.Α. 55349/22 (ΦΕΚ-2993 Β/10-6-22) : Πργραμμα επιδτησης διακοπν εργαζομνων, ανργων και οικογενειν αυτν περιδου 2022-2023, με Επιταγ Κοινωνικο Τουρισμο.

14-6-22  ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 622/156637/22 (ΦΕΚ-2933 Β/10-6-22) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 2243/333582/27.11.2020 απφασης του Υπουργο και του Υφυπουργο Αγροτικς Ανπτυξης και Τροφμων «Καθορισμς των τπων και των τεχνικν προδιαγραφν κατασκευς θερμοκηπων και θαλμων καλλιργειας μανιταριν καθς και θερμοκηπων και θαλμων θερμοκηπιακο τπου φαρμακευτικς κνναβης και διαδικασα γκρισης και ελγχου αυτν» (Β’ 5432)10-6-22  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1α/ΓΠ/οικ.34174/10-6-22 : Πρληψη των επιπτσεων απ την εμφνιση υψηλν θερμοκρασιν και κασωνα

10-6-22 ΑΑΔΕ Ο/ΔΕΛ/Η/1050646/ΕΞ2022/7-6-22 :  Κοινοποηση των διατξεων των ρθρων 2 και 4 του ν.4937/2022 (Α' 106)

10-6-22 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1Γ/Γ/2.6/Φ./ΑΥ9/ΓΠ/ΟΙΚ.34189/9-6-22 : Παγκσμια Ημρα Εθελοντ Αιμοδτη_14.06.2022, με θμα : «Η δωρε αματος εναι μια πρξη αλληλεγγης, γνε συμμτοχος στην προσπθεια και σσε ζως. (“Donating blood is an act of solidarity. Join the effort and save lives”)».

10-6-22 ΕΟΠΥΥ ΔΒ3Α/Φ.115/4/ΟΙΚ.15016/10-6-22 : Σχετικ με τη χοργηση Οπτικν Ειδν σε παιδι

10-6-22 ΦΕΚ 2931 Β/9-6-2022 :

ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/59443/10/22 : Κατρτιση και γκριση του Ε'τμματος των Προγραμμτων Πολεοδομικο Σχεδιασμο (Αναγνριση οδν), σε εφαρμογ της παρ. 1 του ρθρου 14 του ν. 4759/2020, με χρηματοδτηση του Ταμεου Ανκαμψης και Ανθεκτικτητας μσω του Προγρμματος Δημοσων Επενδσεων (ΠΔΕ) - ΣΑΤΑ 075, υπ την ονομασα ττλου ργου «(Sub.5) Αυτοτελες Μελτες για Χαρακτηρισμ Δημοτικν Οδν».

ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/59447/12/22 : Κατρτιση και γκριση του ΣΓ τμματος των Προγραμμτων Πολεοδομικο Σχεδιασμο (Ζνες Υποδοχς Συντελεστν Δμησης), σε εφαρμογ της παρ. 1 του ρθρου 14 του ν. 4759/2020, με χρηματοδτηση τουΤαμεου Ανκαμψης και Ανθεκτικτητας και ειδικτερα του Προγρμματος Δημοσων Επενδσεων (ΠΔΕ) - ΣΑΤΑ 075, υπ την ονομασα ττλου ργου «SUB3. Αυτοτελες Μελτες για καθορισμ Ζωνν Υποδοχς Συντελεστ Δμησης (Ζ.Υ.Σ.)».

ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/59445/11/22 : Κατρτιση και γκριση του Δ'τμματος των Προγραμμτων Πολεοδομικο Σχεδιασμο (Οριοθετσεις οικισμν I), σε εφαρμογ της παρ. 1 του ρθρου 14 του ν. 4759/2020, με χρηματοδτηση τουΤαμεου Ανκαμψης και Ανθεκτικτητας και ειδικτερα του Προγρμματος Δημοσων Επενδσεων (ΠΔΕ) - ΣΑΤΑ 075, υπ την ονομασα ττλου ργου «(Sub.4) Αυτοτελες Μελτες για Ορι-οθτηση Οικισμν».

10-6-22 ΦΕΚ 2930 Β/9-6-2022 :

Κ.Υ.Α 79708/ΕΞ2022/22 : Τροποποηση της υπ στοιχεα 76219/ΕΞ 2021/ 25-06-2021 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ψηφιακς Διακυβρνησης και Επικρτειας «Καθορισμς των τεχνικν λεπτομερειν που αποτελον τις λειτουργικς προδιαγραφς της ηλεκτρονικς πλατφρμας εξωδικαστικο μηχανισμο ρθμισης οφειλν του ν. 4738/2020 "Ρθμιση οφειλν και παροχ δετερης ευκαιρας και λλες διατξεις" ( Α' 207)» (Β' 2817).

Κ.Υ.Α 79709/ΕΞ2022/22 : Τροποποηση της υπ στοιχεα 136042 ΕΞ 2020/ 30.11.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Δικαιοσνης και Επικρτειας «Λειτουργικς προδιαγραφς της ηλεκτρονικς πλατφρμας διαχερισης εκκρεμν αιτσεων του v. 3869/2010 «"Ρυθμσεις οφειλν υπερχρεωμνων προσπων και λλες διατξεις" (A' 130)» (Β'5278).

10-6-22 ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 22792/ΕΞ2022/22 (ΦΕΚ 2924 Β/8-6-2022) : Διθεση διαδικτυακς υπηρεσας «Αποδεικτικ Φορολογικς Ενημερτητας» σε Φορες του Δημοσου μσω του Κντρου Διαλειτουργικτητας της Γενικς Γραμματεας Πληροφοριακν Συστη-μτωνΔημσιας Διοκησης του Υπουργεου Ψηφιακς Διακυβρνησης.9-6-22  Κ.Υ.Α. 79628/ΕΞ2022/22 (ΦΕΚ-2928 Β/8-6-22) : Καθορισμς των ρων, προποθσεων και δια-δικασιν για την εφαρμογ του ρθρου 71Α «Κνητρα Ευρεσιτεχνας» του ν. 4172/2013 (Α’ 167), πως αυτ τροποποιθηκε με το ρθρο 89 του ν. 4864/2021 (Α’ 237).

9-6-22  Κ.Υ.Α. Γ4α/ΓΠ/16414/22 (ΦΕΚ-2867 Β/7-6-22) : Ορισμς του ποσοστο των πρσθετων εφημεριν της παρ. 6 του ρθρου 34 του ν. 4351/2015 (Α’ 164).8-6-22  ΑΑΔΕ Ο/ΔΕΑΦ/1048263/ΕΞ2022/1-6-22  :  Κοινοποηση των διατξεων των ρθρων 1, 2, 3,4, 5,6, 7, 8, 9,10,11, 12,13,14,15,16,18,19, 23, 24 και 28 του ν. 4935/2022 (Α' 103) «Κνητρα ανπτυξης επιχειρσεων, μσω συνεργασιν και εταιρικν μετασχηματισμν και λλες διατξεις.».

8-6-22  ΑΑΔΕ Ο/ΔΕΑΦ/1048348/ΕΞ2022/1-6-22 : Κοινοποηση των διατξεων των ρθρων 24, 36, 37και 45 του ν. 4936/2022 (Α' 105) «Εθνικς Κλιματικς Νμος - Μετβαση στην κλιματικ ουδετερτητα και προσαρμογ στην κλιματικ αλλαγ, επεγουσες διατξεις για την αντιμετπιση της ενεργειακς κρσης και την προστασα του περιβλλοντος»

8-6-22  ΑΑΔΕ Ε2047/2-6-22 : Συμπλρωση της Ε. 2057/2021 εγκυκλου αναφορικ με την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 48Α του ν.4172/2013 (Α' 167) στις μνιμες εγκαταστσεις αλλοδαπν νομικν προσπων στην Ελλδα.

8-6-22  ΥΠ.ΨΗΦ.ΔΙΑΚΥΒ. 21540/ΕΞ2022/22 (ΦΕΚ 2877 Β/7-6-2022): Τροποποηση της υπ' αρ. 32066/13.11.2020 απφασης του Υπουργο Επικρατεας «Ζητματα οργνωσης και τρησης του Εθνικο Μητρου Διαδικασιν, κατ' εφαρμογ του ρθρου 90 του ν. 4727/2020 (Α' 184)» (Β' 5123).

8-6-22  Κ.Υ.Α. Α1072/22 (ΦΕΚ-2834 Β/7-6-22) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Α.1228/2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν-Ανπτυξης και Επενδσεων - Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων - Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς «Ρθμιση ειδικν θεμτων σχετικ με ειδικτερους ρους και προποθσεις για την εφαρμογ των διατξεων σχετικ με την μερικ καταβολ μισθωμτων στο πλασιο των μτρων που σχετζονται με τη διασπορ του κορωνοο COVID-19» (Β’ 4582).

8-6-22  Κ.Υ.Α. 29321/οικ.Φ.700.19/22 (ΦΕΚ-2833 Β/7-6-22) : Τροποποηση της υπ στοιχεα οικ. 23083/Φ.700.19/11.6.2020 απφασης των Υφυπουργν Οικονομικν και Προστασας του Πολτη με θμα: «γκριση της υπ’ αρ. 19/2020 Πυροσβεστικς Διταξης με θμα «Διαδικασα επιβολς διοικητικν προστμων για παραβσεις επ κανονιστικν διατξεων νομοθεσας πυροπροστασας» (Β’ 2233).7-6-22   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ (του κ. Θεοδρου) :

--> ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, καθς και τo θμα : ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Επικαιροποηση του βιβλου "ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" - Ιονιος 2022, ως προς :
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Σσταση της Ενιαας Αρχς Δημοσων Συμβσεων (ΕΑΔΗΣΥ) και κατργηση της ΕΑΑΔΗΣΥ και της ΑΕΠΠ.    
2. Κρτηση υπρ της Ενιαας Αρχς Δημοσων Συμβσεων (ΕΑΔΗΣΥ).    
3. Σχδιο δρσης για τις Πρσινες Δημσιες Συμβσεις.    
4. Οικονομικ και χρηματοοικονομικ επρκεια.    
5. Ασυνθιστα χαμηλς προσφορς.    
6. Προθεσμες ολοκλρωσης των διαγωνιστικν διαδικασιν.    
7. Αποζημωση των μελν των επιτροπν διαγωνισμν.    
8. Διαπραγμτευση για την προμθεια υλικν και υπηρεσιν απαρατητων για την αντιμετπιση της πανδημας.

Για την ανλυση των περιεχομνων της επικαιροποησης, βλπετε :
--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ --> ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο :
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΚΔΟΣΗ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2022)

7-6-22  Ν. 4938/22 (ΦΕΚ-109 Α/6-6-22) : Κδικας Οργανισμο Δικαστηρων και Κατστασης Δικαστικν Λειτουργν και λοιπς διατξεις

7-6-22  Κ.Υ.Α. 53387/22 (ΦΕΚ-2831 Β/6-6-22) : Καθορισμς αναγκν εποχικο προσωπικο Παιδικν Εξοχν - Κατασκηνσεων του Κρατικο Προγρμματος τους 2022.

7-6-22  Κ.Υ.Α. 77843/ΕΞ2022/22 (ΦΕΚ-2830 Β/6-6-22) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ 978/ 05.10.2021 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Αγροτικς Ανπτυξης και Τροφμων και Επικρατεας «Διαδικασα χοργησης εφπαξ κτακτης οικονομικς ενσχυσης, ως πρτη αρωγ, ναντι επιχοργησης για την αντιμετπιση ζημιν, σε επιχειρσεις και μη κερδοσκοπικο χαρακτρα φορες που επλγησαν απ το σεισμ που εκδηλθηκε την 27η Σεπτεμβρου 2021 σε περιοχς της Περιφρειας Κρτης» (Β’ 4618)

7-6-22  Κ.Υ.Α. 77844/ΕΞ2022/22 (ΦΕΚ-2829 Β/6-6-22) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ 979/ 05.10.2021 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Υποδομν και Μεταφορν και Επικρατεας «Διαδικασα χοργησης εφπαξ κτακτης οικονομικς ενσχυσης, ως πρτη αρωγ, ναντι στεγαστικς συνδρομς, σε ιδιοκττες που επλγησαν απ το σεισμ που εκδηλθηκε την 27η Σεπτεμβρου 2021 σε περιοχς της Περιφρειας Κρτης» (Β’ 4619).

7-6-22  Κ.Υ.Α. 77845/ΕΞ2022/22 (ΦΕΚ-2829 Β/6-6-22) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ980/ 5.10.2021 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Εσωτερικν και Επικρατεας «Διαδικασα χοργησης εφπαξ κτακτης οικονομικς ενσχυσης, ως πρτη αρωγ για αποζημωση οικοσκευς σε φυσικ πρσωπα που επλγησαν απ το σεισμ που εκδηλθηκε την 27η Σεπτεμβρου 2021 σε περιοχς της Περιφρειας Κρτης» (Β’ 4620).

7-6-22  Κ.Υ.Α. 3365/22 (ΦΕΚ-2827 Β/6-6-22) : Καθορισμς της χρονικς διρκειας της δρσης, του χρνου ναρξης της παραγωγικς λειτουργας, των τεχνικν και οργανωτικν μτρων για τη λειτουργα της ειδικς εφαρμογς της παρ. 6 του ρθρου 36 ν. 4936/2022 (Α 105), των απαρατητων διαλειτουργικτητων, των κατηγοριν των δικαιοχων, της διαδικασας και του χρνου υποβολς της ατησης και του περιεχομνου αυτς, της διαδικασας, του τρπου υπολογισμο και της διαδικασας χοργησης της οικονομικς ενσχυσης, των περιπτσεων και της διαδικασας ανκτησης τυχν αχρεωσττως καταβληθντων ποσν και κθε λλης αναγκαας λεπτομρειας.6-6-22  ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 664/154946/6-6-22 : Εφαρμογ διατξεων του ν. 4711/2020 «Απλοστευση πλαισου σκησης οικονομικν δραστηριοττων αρμοδιτητας Υπουργεου Αγροτικς Ανπτυξης και Τροφμων και λλες διατξεις» και των ΚΥΑ αριθμ. 1410/349277/2020 και 543/130093/2021

6-6-22  ΥΠΥΜΕ 175673/6-6-22  : ναρξη λειτουργας Μητρου Υποδομν και Φορων Αγορς Ηλεκτροκνησης (Μ.Υ.Φ.Α.Η.).

6-6-22  ΑΑΔΕ Ε2048/3-6-22 : Κοινοποηση του αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/55470/1322/31.05.2022 εγγρφου της Γενικς Γραμματεας Περιβλλοντος και Υδτων του Υπουργεου Περιβλλοντος και Ενργειας και παροχ οδηγιν για την αναγραφ επ των εκδιδμενων παραστατικν πωλσεων του επιβαλλμενου τλους ανακκλωσης στη διθεση προντων, η συσκευασα των οποων περιχει πολυβινυλοχλωρδιο (PVC), σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 80 του ν.4819/2021 (Α' 129), πως ισχει.

6-6-22  ΥΠ.ΕΣ. 36710/30-5-22 : Ανακονωση Ειδικν Συλλογικν Συμβσεων Εργασας της ΠΟΕ -ΟΤΑ για τους εργαζμενους με σχση εργασας δημοσου δικαου των ΟΤΑ Α Βαθμο και των ΝΠΔΔ αυτν

6-6-22  ΥΠ.ΕΣ. 36712/30-5-22 : Ανακονωση Ειδικν Συλλογικν Συμβσεων Εργασας της ΠΟΠ -ΟΤΑ για τους εργαζμενους με σχση εργασας δημοσου δικαου των ΟΤΑ Α Βαθμο και των ΝΠΔΔ αυτν

6-6-22  ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 21707/ΕΞ2022/22 (ΦΕΚ 2800 Β/6-6-2022): Παροχ Υπηρεσας Αυθεντικοποησης Χρηστν oAuth2.0 σε Πληροφοριακ Συστματα τρτων Φορων, μσω του κντρου Διαλειτουργικτητας της Γενικς Γραμματεας Πληροφοριακν Συστημτων Δημσιας Διοκησης.

6-6-22  Κ.Υ.Α. 3345/22 (ΦΕΚ 2798 Β/6-6-2022): ροι και ρυθμσεις σχετικ με τη Δρση «Ψηφιακς Μετασχηματισμς Μικρομεσαων Επιχειρσεων.

6-6-22  Κ.Υ.Α. 51245/22 (ΦΕΚ 2795 Β/6-6-2022): Ρθμιση των ρων, προποθσεων, απαιτομενων δικαιολογητικν, της διαδικασας για τη χοργηση του δικαιματος κπτωσης σε οφειλς προς τη φορολογικ διοκηση και τους φορες κοινωνικς ασφλισης, το εδος των οφειλν που υπκεινται σε κπτωση, τη διαδικασα χρηματοδτησης της απλειας των ασφαλιστικν εισφορν και λοιπ ζητματα για την εφαρμογ του ρθρου 87 του ν. 4706/2020 (Α'136).

6-6-22  Κ.Υ.Α. Β2β/οικ.30866/22 (ΦΕΚ 2792 Β/6-6-2022): Εκκαθριση ιδιωτικν και στρατιωτικν φαρμακεων για λογαριασμος εκτελεσμνων συνταγν φαρμκων δικαιοχων περθαλψης Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

6-6-22  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/48841/1675/22 (ΦΕΚ 2791 Β/6-6-2022): Τροποποηση της υπ στοιχεα ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/ 13096/1035/7-3-2018 απφασης του Υπουργο Περιβλλοντος και Ενργειας «Καθορισμς των περιπτσεων και της διαδικασας μερικς επιστροφς χρηματικν ποσν ενιαου ειδικο προστμου αυθαιρτων κατασκευν, που χουν υπαχθε στις διατξεις αναστολς επιβολς κυρσεων των νμων ν. 4014/2011, ν. 4178/2013 και ν. 4495/2017» (Β' 916).

6-6-22  Κ.Υ.Α. Β1α/οικ.31089/22 (ΦΕΚ-2789 Β/3-6-22) : κτακτη οικονομικ ενσχυση για την κλυψη της δαπνης που προκπτει απ την εφαρμογ των διατξεων των ρθρων 88, 90 και 91 του ν. 4850/2021(Α’ 208) για το χρονικ διστημα απ 01-11-2021 ως 31-05-2022.

6-6-22  Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/55380/1559/22 (ΦΕΚ-2789 Β/3-6-22) : Τρτη τροποποηση της υπ στοιχεα οικ. ΥΠΕΝ/ ΔΥΔΡ/12462/333/9.2.2022 κοινς υπουργικς απφασης «Χοργηση επιδτησης της κατανλωσης φυσικο αερου, σμφωνα με το ρθρο εξηκοστ πρτο του ν. 4839/2021» (Β’ 603).3-6-22  Ν. 4937/22 (ΦΕΚ 106 Α/2-6-2022) :  Ψηφιοποηση των διαδικασιν επιδσεων εγγρφων και αποδσμευση της Ελληνικς Αστυνομας απ τη διενργεια επιδσεων εγγρφων της ποινικς και πολιτικς δκης και λοιπς επεγουσες διατξεις.

3-6-22  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 207/οικ.8955/3-6-22 : Διαδικασα εγγραφς και πρσβασης στην εφαρμογ παρακολοθησης των πειθαρχικν υποθσεων «e-Peitharxika» της Εθνικς Αρχς Διαφνειας

3-6-22  ΑΑΔΕ Α1071/22 (ΦΕΚ 2783 Β/3-6-2022) :  Τροποποηση της υπ στοιχεα Α.1265/27.12.2021 (Β' 6278) απφασης του Διοικητ της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων περ καθορισμο του αριθμο φορολογικν ελγχων που θα διενεργηθον κατ το τος 2022.

3-6-22  Κ.Υ.Α. 56592/22 (ΦΕΚ 2766 Β/3-6-2022) :  Τροποποηση της υπ' αρ. 43903/27.4.2022 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Περιβλλοντος και Ενργειας και Εσωτερικν «γκριση Ειδικο Προγρμματος Φυσικν Καταστροφν: στχοι και σστημα διαχερισης» (Β' 2112).

3-6-22  ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 21145/ΕΞ2022/22 (ΦΕΚ 2764 Β/3-6-2022) : Λειτουργα του Κεντρικο Συστματος Ηλεκτρονικς Διακνησης Εγγρφων (Κ.Σ.Η.Δ.Ε.).

3-6-22  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/53943/1900/22 (ΦΕΚ 2755 Β/2-6-2022) : Διαδικασα υλοποησης και περιγραφ αρμοδιοττων του Προγρμματος «Παρεμβσεις σε αστικς περιοχς και στο κτιριακ απθεμα» καθς και του Προγρμματος «λλες στρατηγικς παρεμβσεις» (εξαιρουμνου του ργου «Προσαρμοστικ επαναχρησιμοποηση του πρην εργοστασου Λαδπουλου στην Πτρα») ID 16873, που εναι ενταγμνα στον πυλνα 1 της Πρσινης Μετβασης στο Εθνικ Σχδιο Ανκαμψης και Ανθεκτικτητας, ξονας 1.2 Ενεργειακ αναβθμιση του κτιριακο αποθματος της χρας και χωροταξικ μεταρρθμιση.

3-6-22  ΔΥΠΑ 430572/3-6-22 : ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 5/2022 - «Πργραμμα προεργασας για 10.000 ανργους νους, ηλικας ως 29 ετν στις Περιφρειες Αττικς και Κεντρικς Μακεδονας»

3-6-22  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.32225/22 (ΦΕΚ-2763 Β/2-6-22) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ. 30819/31.5.2022 κοινς υπουργικς απφασης «κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας, απ την Τετρτη, 1 Ιουνου 2022 και ρα 6:00 ως και την Τετρτη, 15 Ιουνου 2022 και ρα 6:00» (Β’ 2676)

3-6-22  ΥΠ.ΟΙΚ. 2/124229/ΔΠΓΚ/22 (ΦΕΚ-2761 Β/2-6-22) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 2/58493/ ΔΠΓΚ/31.7.2018 απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομικν «Οικονομικ και Διοικητικ Ταξινμηση του κρατικο προπολογισμο» (Β’ 3240).

3-6-22  Κ.Υ.Α. 75244/ΕΞ2022/22 (ΦΕΚ-2760Β/2-6-22) : Διαδικασα υποβολς εκδλωσης ενδιαφροντος για τη χοργηση ενσχυσης με τη μορφ επιχοργησης σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COVID-19 και υπστησαν μεγλες οικονομικς απλειες που επιτθηκαν απ τους παγετος του 2021, στις Περιφερειακς Εντητες Ημαθας και Πλλας της Περιφρειας Κεντρικς Μακεδονας, στις Περιφερειακς Εντητες Κοζνης, Καστορις και Φλρινας της Περιφρειας Δυτικς Μακεδονας και στην Περιφερειακ Εντητα Λρισας της Περιφρειας Θεσσαλας.

3-6-22  Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/55616/1961/22 (ΦΕΚ-2759 Β/2-6-22) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/ 12477/ 435/09.02.2022 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Περιβλλοντος και Ενργειας «Χοργηση επιδτησης, απ το Ταμεο Ενεργειακς Μετβασης, της τιμολογητας κατανλωσης ηλεκτρικς ενργειας των μη οικιακν καταναλωτν» (Β’ 603).

3-6-22  Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/55625/1962/22 (ΦΕΚ-2759 Β/2-6-22) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/ 12468/ 434/09.02.2022 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Περιβλλοντος και Ενργειας «Χοργηση επιδτησης, απ το Ταμεο Ενεργειακς Μετβασης, της τιμολογητας κατανλωσης ηλεκτρικς ενργειας οικιακν καταναλωτν και καταναλωτν ειδικν τιμολογων, των οποων οι παροχς συνδονται στην χαμηλ τση» (Β’ 603).2-6-22  ΦΕΚ-2741 Β/2-6-22 :
ΥΠΑΝΕΠ 55415/22 : Τροποποηση της υπ’ αρ. 62564/4.6.2021 υπουρ-γικς απφασης «Σστημα Διαχερισης και Ελγχου - Καννες επιλεξιμτητας δαπανν για τα προγρμματα του Εθνικο Προγρμματος Ανπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025» (Β’ 2442).
ΥΠΑΝΕΠ 55416/22 : Τροποποηση της υπ’ αρ. 64957/10-6-2021 απ-φασης του Υφυπουργο Ανπτυξης και Επενδ-σεων «Μεταφορ συνεχιζμενων ργων εθνικο σκλους ΠΔΕ 2021 στα Προγρμματα Ανπτυ-ξης του ΕΠΑ 2021-2025 και ρυθμσεις χρονοδιαγρμματος γκρισης των Προγραμμτων» (Β’ 2548), πως τροποποιθηκε με την υπ’ αρ. 142462/28.12.2021 (Β’ 6393) απφαση του Υφυπουργο Ανπτυξης και Επενδσεων.
ΑΑΔΕ Α1070/22 : Τροποποηση της υπ στοιχεα Α. 1275/31.12.2021 απφασης του Διοικητ της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων (ΑΑΔΕ) «Τπος και περιεχμενο της βεβαωσης αποδοχν συντξεων, της βεβαωσης των αμοιβν απ επιχειρηματικ δραστηριτητα και της βεβαωσης εισοδημτων απ μερσματα, τκους, δικαιματα καθς και υποβολ αυτν με τη χρση ηλεκτρονικς μεθδου επικοινωνας μσω διαδικτου για το φορολογικ τος 2021»(Β’ 6375)

2-6-22  Κ.Υ.Α. 74169/ΕΞ2022/22 (ΦΕΚ 2737 Β/2-6-2022) :  Τροποποηση της υπ στοιχεα 67360 ΕΞ 2021 απφασης των Υπουργν Οικονομικν Ανπτυξης και Επενδσεων Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων «Ρθμιση τεχνικν και λεπτομερειακν θεμτων της διαδικασας διαπραγμτευσης στο πλασιο του εξωδικαστικο μηχανισμο του Κεφαλαου Α' του Μρους Δευτρου του Βιβλου πρτου ν. 4738/2020 (Α' 207)» (Β' 2499).

2-6-22  ΥΠΥΜΕ 166653/22 (ΦΕΚ 2735 Β/2-6-2022) :  Καθορισμς συντελεστν αναθερησης τιμν δημοσων ργων Δ' Τριμνου 2021, σμφωνα με την παρ. 23 του ρθρου 153 του ν. 4412/2016.

2-6-22  Κ.Υ.Α. 3258/22 (ΦΕΚ-2734 Β/2-6-22) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 2653/21.04.2022 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Επικρατεας και Ψηφιακς Διακυβρνησης «Καθορισμς του χρνου ναρξης της παραγωγικς λειτουργας, των τεχνικν και οργανωτικν μτρων για τη λειτουργα της ειδικς εφαρμογς της παρ. 4 του ρθρου 81 του ν. 4916/2022 (Α’ 65), των απαρατητων διαλειτουργικοττων, της διαδικασας κδοσης της ψηφιακς χρεωστικς κρτας, της πστωσης της οικονομικς ενσχυσης, των προποθσεων της προσαξησης του ποσο της ενσχυσης και κθε λλης αναγκαας λεπτομρειας» (Β’ 2030)

2-6-22  Κ.Υ.Α. 1920/22 (ΦΕΚ 2731 Β/2-6-2022) :  Δρση «ESTIA 2022 Στεγαστικ πργραμμα για αιτοντες διεθν προστασα».

2-6-22  Κ.Υ.Α. 40927/22 (ΦΕΚ 2728 Β/2-6-2022) :  Πργραμμα προεργασας για 10.000 ανργους νους ηλικας ως 29 ετν στις Περιφρειες Αττικς και Κεντρικς Μακεδονας.

2-6-22  ΥΠ.ΟΙΚ. 2/122831/ΔΠΓΚ/22 (ΦΕΚ-2719Β/1-6-22) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 2/58493/ΔΠΓΚ/ 31.7.2018 απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομικν «Οικονομικ και Διοικητικ Ταξιν-μηση του κρατικο προπολογισμο» (Β’ 3240)

2-6-22  ΥΠ.ΟΙΚ. Α1063/22 (ΦΕΚ-2695 Β/1-6-22) : Eσπραξη εσδων υπρ Τρτων απ τις Δημσιες Οικονομικς Υπηρεσες (Δ.Ο.Υ.).1-6-22  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.81/896/οικ.8743/31-5-22 : Αυτματη διαγραφ μη τακτικο προσωπικο απ το Μητρο Ανθρπινου Δυναμικο Ελληνικο Δημοσου μετ την προδο 20 ημερν απ την ημερομηνα λξης της σμβασης / θητεας

1-6-22  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ3(α)/27179/22 (ΦΕΚ-2687 Β/1-6-22) : Αναθερηση των καταλγων για τη θεραπεα σοβαρν ασθενειν της παρ. 2 του ρθρου 12 ν. 3816/2010 (Α’ 6)».

1-6-22  ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 20759/ΕΞ2022/22 (ΦΕΚ-2684 Β/1-6-22) : Παροχ Υπηρεσας Αυθεντικοποησης Χρηστν oAuth2.0 σε Πληροφοριακ Συστματα τρτων Φορων, μσω του κντρου Διαλειτουργικτητας της Γενικς Γραμματεας Πληροφοριακν Συστημτων Δημσιας Διοκησης.

1-6-22  ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 20762/ΕΞ2022/22 (ΦΕΚ-2683 Β/1-6-22) : Διθεση των διαδικτυακν υπηρεσιν «Βασικς Πληροφορες απ Μητρο ΓΕΜΗ» και «Στοιχεα αποδοχν εργαζομνων ιδιωτικο τομα και συνταξιοχων απ ΕΦΚΑ» στην Ειδικ Γραμματεα Διαχερισης Ιδιωτικο Χρους μσω του Κντρου Διαλειτουργικτητας της Γενικς Γραμματεας Πληροφοριακν Συστημτων Δημσιας Διοκησης του Υπουργεου Ψηφιακς Διακυβρνησης

1-6-22  ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 20760/ΕΞ2022/22 (ΦΕΚ-2683 Β/1-6-22) : Διθεση της διαδικτυακς υπηρεσας «Πληροφορες Φορολογικο Μητρου» σε 22 Δμους μσω του Κντρου Διαλειτουργικτητας» της Γενικς Γραμματεας Πληροφοριακν Συστημτων Δημσιας Διοκησης του Υπουργεου Ψηφιακς Διακυβρνησης.

1-6-22  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.30819/22 (ΦΕΚ-2676 Β/31-5-22) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας απ την Τετρτη, 1 Ιουνου 2022 και ρα 06:00 ως και την Τετρτη, 15 Ιουνου 2022 και ρα 06:00.

1-6-22  ΥΠ.ΟΙΚ. Α1069/22 (ΦΕΚ-2675 Β/31-5-22) : Παρταση της προθεσμας υποβολς των δηλσεων φρου πλοων πρτης κατηγορας του ν. 27/1975.

1-6-22  ΥΠ.ΠΟΛ.ΑΘΛΗΤ. 248887/22 (ΦΕΚ-2675 Β/31-5-22) : Παρταση της προθεσμας της παρ. 1 του ρθρου 25 του ν. 4373/2016 (Α’49).

1-6-22  ΥΠ.ΟΙΚ. 73523/ΕΞ2022/22 (ΦΕΚ-2674 Β/31-5-22) : Παρταση ισχος της υπ’ αρ. 44010/1.4.2022 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, και Περιβλλοντος και Ενργειας «Χοργηση επιδτησης πετρελαου κνησης» (Β 1540).

1-6-22  Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ25/22 (ΦΕΚ-2674 Β/31-5-22) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ19/25.1.2021 απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Ανπτυξης και Επενδσεων «Διαδικασα και προποθσεις χοργησης ενσχυσης με τη μορφ επιστρεπτας προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COVID-19, κατ τους μνες Σεπτμβριο ως και Δεκμβριο 2020» (Β 236).

1-6-22  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΓΠ/οικ.30268/22 (ΦΕΚ-2673 Β/31-5-22) : Εξαιρσεις απ το πεδο εφαρμογς και οριστικοποηση του χρονικο σημεου ναρξης ισχος της παρ. 1 του ρθρου 38 του ν. 4865/2021 (Α238), ως αυτ εχε μετατεθε με την υπ στοιχεα Γ.Π.οικ. 81828/ 30-12- 2021 απφαση του Υπουργο Υγεας «Μετθεση ναρξης ισχος της παρ. 1 του ρθρου 38 του ν. 4865/2021 (Α’ 238), περ της συνταγογρφησης φαρμκων, θεραπευτικν πρξεων και διαγνωστικν εξετσεων στους ανασφλιστους και τις ευλωτες κοινωνικς ομδες» (Β 6328), που τροποποιθηκε με τις υπ στοιχεα Γ.Π.οικ. 4763/28-01-2022 (Β’ 299), Γ.Π.οικ.12184/28-02-2022 (Β 899), Γ.Π.οικ. 16988/22-03-2022 (Β 1424) και Γ.Π.οικ. 23872/ 29-04-2022 (B 2133) αποφσεις του Υπουργο Υγεας.

1-6-22  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/53355/1219/22 (ΦΕΚ-2671 Β/31-5-22) : Τεχνικς προδιαγραφς, κριτρια και προποθσεις για τη σνταξη των μελετν καταγραφς του υπρχοντος οδικο δικτου της χρας, αν Δη-μοτικ Εντητα (ΔΕ) στις περιοχς εκτς των ρυμοτομικν σχεδων των πλεων, εκτς των ορων των οικισμν των νομμως υφισταμνων προ του τους 1923 και των οικισμν μχρι 2000 κατοκους.

1-6-22  Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ26/22 (ΦΕΚ-2670 Β/31-5-22) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ 232/1.3.2021 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Ανπτυξης και Επενδσεων «Διαδικασα και προποθσεις χοργησης ενσχυσης με τη μορφ επιστρεπτας προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COVID-19, κατ το μνα Ιανουριο 2021» (Β’ 804)

1-6-22  Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ21/22 (ΦΕΚ-2669 Β/31-5-22) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ94/2.5.2020 απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Ανπτυξης και Επενδσεων «Διαδικασα και προποθσεις χοργησης ενσχυσης με τη μορφ επιστρεπτας προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COVID-19» (Β’ 1645).

1-6-22  ΥΠΕΚΥΠ 49758/22 (ΦΕΚ-2668 Β/31-5-22) : «Α. Εφαρμογ Συστματος Ψηφιακς Κρτας Εργασας - Υποχρωση Καταχρησης Ψηφιακν Στοιχεων σχετιζμενων με το ωρριο απασχλησης στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ // Β. Tροποποηση της υπ’ αρ. 40331/Δ1.13521/ 13-9-2019 «Επανακαθορισμς ρων ηλεκτρονικς υποβολς εντπων αρμοδιτητας Σματος Επιθερησης Εργασας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμο Απασχολσεως Εργατικο Δυναμικο (ΟΑΕΔ)» απφασης του Υπουργο Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων» (Β3520).

1-6-22  Κ.Υ.Α. Α1066/22 (ΦΕΚ-2666 Β/31-5-22) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Α.1036/2020 (Β’ 624, 700) κοινς απφασης του Υφυπουργο Οικονομικν και του Διοικητ της ΑΑΔΕ «Διαδικασα και προποθσεις υπαγωγς στις διατξεις του ρθρου 5Α του ν. 4172/2013, περ εναλλακτικς φορολγησης εισοδματος που προκπτει στην αλλοδαπ φυσικν προσπων που μεταφρουν τη φορολογικ τους κατοικα στην Ελλδα».

1-6-22  ΥΠΕΚΥΠ 47177/22 (ΦΕΚ-2665 Β/31-5-22) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 23443/26.04.2021 υπουργικς απφασης «Καθορισμς κριτηρων, διαδικασας και δικαιολογητικν για επιχοργηση Νομικν Προσπων Ιδιωτικο Δικαου μη κερδοσκοπικο χαρακτρα, που παρχουν υπηρεσες κοινωνικς φροντδας, μσω των Περιφερειν, με μεταφορ αντστοιχης πστωσης απ τον τακτικ προπολογισμ του Υπουργεου Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων» (Β’ 1766).31-5-22  ΥΠ.ΟΙΚ. Α1067/22 (ΦΕΚ 2663 Β/31-5-2022): Παρταση της προθεσμας υποβολς των δηλσεων απδοσης του τλους αλιευτικν πλοων του ρθρου 57 του ν. 4646/2019 (Α' 201).

31-5-22  ΥΠ.ΕΣ. 34301/Σ.7724/22 (ΦΕΚ 2663 Β/31-5-2022): Παρταση προθεσμας παρ. 4 ρθρου 25 ν. 1599/1986.

31-5-22  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ2β/31173/31-5-22 : Παγκσμια Ημρα Κατ Του Καπνσματος 31-05-2022 «Προστατψτε το περιβλλον»

31-5-22  ΥΠΕΕ 54863/708/30-5-22 :  Τροποποηση της οικ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/57771/774/14-06-2021 εγκυκλου «Οδηγες για τη Σνταξη Επιχειρησιακο Σχεδου για την Εξασφλιση των Κοινχρηστων και Κοινωφελν Χρων (ρθρο 92 v. 4759/2020, Α' 245)» (ΑΔΑ 905Δ4653Π8-Ρ5Ζ)

31-5-22  ΥΠΑΙΘ Φ.251/65638/Α5/31-5-22: Οργνωση και τρπος διεξαγωγς επαναληπτικν πανελλαδικν εξετσεων μαθημτων τους 2022.

31-5-22  ΕΦΚΑ 255067/ΕΓΚ.21/31-5-22  : Σγχρονες μορφς απασχλησης Εργασιακ σχση μεταξ : Α) εργοδτη και εργαζμενου με τηλεργασα και Β) ψηφιακν πλατφορμν με παρχους υπηρεσιν

31-5-22  ΥΠΑΝΕΠ 55332/22 (ΦΕΚ-2660 Β/30-5-22) : Δικαιολογητικ που απαιτονται για τη χοργηση, τη μεταββαση και την ανανωση της δειας παραγωγο και επαγγελματα πωλητ και των αντστοιχων θσεων δικαιωμτων δραστηριοποησης στο υπαθριο εμπριο. Τροποποηση της υπ στοιχεα 21061/25-02-2022 (Β’ 980) απφασης του Υπουργο Ανπτυξης και Επενδσεων.

31-5-22  Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/22/22 (ΦΕΚ-2659 Β/30-5-22) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ148/ 03.07.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Ανπτυξης και Επενδσεων «Διαδικασα και προποθσεις χο