»
»
»
»
»
» DVD
»
»
»
»
»
» -


28-2-24  ΥΠΑΙΘΑ Φ.6/21383/Δ1/28-2-24 : Εγγραφς μαθητν/τριν στα Δημοτικ Σχολεα για το σχολικ τος 2024-25

28-2-24  ΥΠΑΙΘΑ Φ.6/21380/Δ1/28-2-24 : Εγγραφς μαθητν/τριν στα Νηπιαγωγεα για το σχολικ τος 2024-25

28-2-24  ΑΑΔΕ Ο3010/23-2-24 : Κοινοποηση των διατξεων των ρθρων 23, 33, 42, 54, 55, 56 και 58 του ν. 5087/2024 (Λ' 25) «Ενσχυση της πρτυπης κτηνοτροφας, ρυθμσεις για την αλιεα και τις υδατοκαλλιργειες, διατξεις για τη φυτογεα, τα βιοκτνα προντα και την ποιτητα τροφμων, διατξεις για την τνωση της αγροτικς ανπτυξης και λλες επεγουσες διατξεις».

28-2-24  ΑΑΔΕ Ο3009/23-2-24 : Κοινοποηση των διατξεων της υπ' αριθμν 6216/2023 (ΦΕΚ Β' 2300/07.04.2023) κοινς υπουργικς απφασης σχετικ με τη λειτουργα της δημσιας βσης δεδομνων και του ειδικο μητρου Οργανσεων Κοινωνας των Πολιτν (Ο.Κοι.Π.) και παροχ οδηγιν σχετικ με τη διαδικασα χοργησης της απαλλαγς απ τα τλη κυκλοφορας

28-2-24  ΥΠ.ΕΣ. 17729/23-2-24 : Παροχ διευκρινσεων επ της αποσβεστικς προθεσμας για τη βεβαωση και επ του χρνου παραγραφς προς εσπραξη της εισφορς σε χρμα του ρθρου 9 του ν. 1337/1983 (Α' 33), καθς και των οφειλν απ πρστιμα Κ.Ο.Κ.

28-2-24  ΥΠΑΙΘΑ Φ.12/21077/Δ1/24 (ΦΕΚ-1362 Β/27-2-24) : Ρυθμσεις για το νο Αναβαθμισμνο πργραμμα ολομερου Δημοτικο Σχολεου και Νηπιαγωγεου, για το σχολικ τος 2024-25.

28-2-24  Κ.Υ.Α. 603/24 (ΦΕΚ 1360 Β/26-2-2024) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 449/28.12.2023 (Β’ 7710) κοινς απφασης των Υπουργν Ψηφιακς Διακυβρνησης και Επικρατεας περ λειτουργας Διαδικτυακς Πλης του Εθνικο Τυπογραφεου.

28-2-24  ΥΠΥΜΕ 54607/24 (ΦΕΚ 1358 Β/26-2-2024) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 143021/2020 (Β’ 5859) υπουργικς απφασης σχετικ με τα στοιχεα δοκιμαστικς κυκλοφορας (ΔΟ.Κ.).

28-2-24  ΥΠ.ΨΗΦ.ΔΙΑΚΥΒ. 5885/ΕΞ2024/24 (ΦΕΚ 1322 Β/26-2-2024) : Διθεση διαδικτυακν υπηρεσιν στο πληροφοριακ σστημα «ΥΠΕΣ - Πλη Αιτσεων Εγγραφς για την Επιστολικ Ψφο» του Υπουργεου Εσωτερικν μσω του Κντρου Διαλειτουργικτητας της Γενικς Γραμματεας Πληροφοριακν Συστημτων και Ψηφιακς Διακυβρνησης.27-2-24  ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2333.2/14945/27-2-24 : Σχδια εγκατστασης ραδιοεπικοινωνιν GMDSS σε ελληνικ πλοα παροχ διευκρινσεων

27-2-24  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1α/ΓΠ/οικ.12032/26-2-24 : Ζητονται στοιχεα αναφορικ με την ανοσα ναντι της ιλαρς των επαγγελματιν υγεας και παρχονται οδηγες σχετικ με τη νσο για τους χρους παροχς φροντδας υγεας

27-2-24  ΥΠΑΙΘΑ 20931/A5/27-2-24 : Εξετσεις του Κρατικο Πιστοποιητικο Γλωσσομθειας Α' περιδου 2024 -Υποβολ αιτσεων συμμετοχς, Συντονιστς, Βοηθο Συντονιστς, Εξεταστικ Κντρα, Εππτες Εξεταστικν Κντρων, Επιτροπς Εξεταστικν Κντρων και Ομδες Επιτηρητν

27-2-24  ΥΠ.ΕΣ. 17409/23-2-24 : Καθορισμς τρπου χρσης των χρων που παραχωρονται απ τα δημοτικ συμβολια στα πολιτικ κμματα, τους συνασπισμος πολιτικν κομμτων, τους συνδυασμος υποψηφων και τις Επιτροπς Υποστριξης του ρθρου 10 του ν. 4023/2011 (Α'220), για την προεκλογικ προβολ τους, καθς και λλων λεπτομερειν.

27-2-24  ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 3153.7/13128/2024/24 (ΦΕΚ 1298 Β/26-2-2024) : Καθορισμς των κριτηρων, των προποθσεων και των απαιτομενων δικαιολογητικν για την εγγραφ στο μητρο κατασκευαστν, συντηρητν, επισκευαστν ξλινων παραδοσιακν σκαφν.26-2-24  Ν. 5090/24 (ΦΕΚ-30 Α/23-2-24) : Παρεμβσεις στον Ποινικ Κδικα και τον Κδικα Ποινικς Δικονομας για την επιτχυνση και την ποιοτικ αναβθμιση της ποινικς δκης - Εκσυγχρονισμς του νομοθετικο πλαισου για την πρληψη και την καταπολμηση της ενδοοικογενειακς βας

26-2-24  ΑΑΔΕ Ε2015/21-2-24 : ναρξη ηλεκτρονικς αποστολς δεδομνων των συστημτων παρακολοθησης εισρον εκρον των φορολογικν αποθηκν και αποθηκν τελωνειακς αποταμευσης στο Πληροφοριακ Σστημα Παρακολοθησης Εισρον Εκρον της ΑΑΔΕ

26-2-24  ΑΑΔΕ Ε2014/21-2-24 : Εναρξη λειτουργας του Μητρου Δεξαμενν Ενεργειακν Προντων Πλωτν Μσων της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων

26-2-24  ΑΑΔΕ Ε2013/21-2-24 : Κοινοποηση Σστασης αριθ. 1/2023 της Μεικτς Επιτροπς της Περιφερειακς Σμβασης για πανευρωμεσογειακος προτιμησιακος καννες καταγωγς της 7ης Δεκεμβρου 2023 για τη χρση των πιστοποιητικν κυκλοφορας εμπορευμτων που εκδδονται ψηφιακ

26-2-24  ΥΠΕΕ  ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/20894/465/26-2-24 : Διευκρινιστικ εγκκλιος σχετικ με τον προσδιορισμ κοινχρηστης οδο στο πλασιο μελετν Ειδικν Πολεοδομικν Σχεδων (περ. γ της παρ. 1 του ρθρου 8 του ν. 4447/2016)

26-2-24  ΥΠ.ΕΣ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/54/οικ.3851/24 (ΦΕΚ-1280 Β/26-2-24) : Εξειδκευση των διορθωτικν μτρων που δνανται να λβουν οι Επιτροπς Εποπτεας Αξιολγησης του ρθρου 15 του ν. 4940/2022 (Α’ 112)

26-2-24  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/18993/396/24 (ΦΕΚ-1277 Β/26-2-24) : Τρπος κατανομς εσδων απ πλειστηριασμος δικαιωμτων εκπομπν αερων θερμοκηπου για το τος 2024.

26-2-24  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ5α/ΓΠ/οικ.11079/24 (ΦΕΚ-1276 Β/26-2-24) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Γ5α/Γ.Π.οικ. 64843/29-08-2018 υπουργικς απφασης «Σσταση, μετονομασα ιατρικν ειδικοττων, καθορισμς χρνου και περιεχομνου σκησης για την απκτηση ττλου ειδικτητας» (Β’ 4138).

26-2-24  ΥΠ.ΕΣ. 15765/24 (ΦΕΚ-1274 Β/26-2-24) : Κατανομ τακτικς κρατικς χρηματοδτησης και κρατικς χρηματοδτησης για ερευνητικος και επιμορφωτικος σκοπος στα δικαιοχα πολιτικ κμματα και συνασπισμος πολιτικν κομμτων τους 2024

26-2-24  Κ.Υ.Α. 30257/ΕΞ2024/24 (ΦΕΚ-1271 Β/23-2-24) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 46834/19-05-2023 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Ανπτυξης και Επενδσεων. Κατηγορες επενδσεων, διαδικασα και δικαιολογητικ αιτματος διαπστωσης ολοκλρωσης της επνδυσης, χρνος διακρτησης της επνδυσης και παρακολοθηση αυτς, διακοπ μεταβολ στην επνδυση μετ τη διαπστωση ολοκλρωσης αυτς, για την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 5Α του ν. 4172/2013, περ εναλλακτικς φορολγησης εισοδματος που προκπτει στην αλλοδαπ φυσικν προσπων που μεταφρουν τη φορολογικ τους κατοικα στην Ελλδα (Β’ 3393)

26-2-24  Κ.Υ.Α. Δ1α/οικ.11619/24 (ΦΕΚ-1270 Β/23-2-24) : Παρταση ισχος της υπ’ αρ. 39873/21.7.2023 (Β’ 4698) κοινς υπουργικς απφασης περ κτακτων μτρων προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας σε δομς υγεας και κλειστς δομς κοινωνικς φροντδας ως και τη Δευτρα, 25 Μαρτου 2024 και ρα 06:0023-2-24  ΥΠΑΙΘΑ Φ.1/19577/ΓΔ4/23-2-24 : Οδηγες σχετικ με την εφαρμογ των διατξεων των υπ' αριθμ. Φ.14/89494/ΓΔ4/9-72020 (B' 2888) και 20883/ΓΔ4/12-2-2020 (Β' 456) Υπουργικν Αποφσεων αναφορικ με την ασφαλ διενργεια μαθητικν οδικν μετακινσεων

23-2-24  ΥΠ.ΕΣ. 17075/22-2-24 : Ρθμιση θεμτων κτσης δημοτικτητας σμφωνα με τις προβλψεις του ν. 5089/2024 (Α' 27)

23-2-24  ΕΦΚΑ 11/22-2-24 : Καταβολ πρου, μη ανταποδοτικο χαρακτρα, υπρ e-Ε.Φ.Κ.Α. των συνταξιοχων εξ ιδου δικαιματος, νω των 62 ετν, που απασχολονται σε Φορα της Γενικς Κυβρνησης Απεικνιση πρου στην Α.Π.Δ Δημοσου Να Κωδικοποηση για τους συνταξιοχους κτω των 62 ετν ως προς τους κλδους Κριας και Επικουρικς Ασφλισης

23-2-24  ΑΑΔΕ Ε2012/21-2-24 : Παροχ οδηγιν για την εφαρμογ της υπ στοιχεα Α. 1210/22-12¬2023 απφασης του Υφυπουργο Εθνικς Οικονομας και Οικονομικν «Διαδικασα χοργησης απαλλαγς απ τον ειδικ φρο κατανλωσης που αναλογε στην ποστητα ουδτερης αιθυλικς αλκολης γεωργικς προλευσης κθε εδους αλκοολοχου αποστγματος προντος απσταξης, τα οποα παραλαμβνονται απ ποτοποιος που λειτουργον εκτς καθεσττος αναστολς για την κλυψη των απωλειν (φυρν), οι οποες οφελονται στη φση των εν λγω υλν, κατ' εφαρμογ της παρ. 3 του ρθρου 83 του ν. 2960/2001 (Α 265)» (Β 7586).

23-2-24  ΥΠ.ΕΣ. 17088/ΕΓΚ.198/22-2-24 : Παροχ διευκρινσεων για τις μεταδημοτεσεις λγω υποψηφιτητας στις εκλογς της 8ης Οκτωβρου 2023

23-2-24  Κ.Υ.Α. Α1030/24 (ΦΕΚ-1266 Β/22-2-24) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Α. 1014/25.01.2024 (Β’ 743) κοινς απφασης του Υφυπουργο Εθνικς Οικονομας και Οικονομικν και του Διοικητ της ΑΑΔΕ, ως προς τις προθεσμες υποβολς, τροποποησης διρθωσης αιτσεων και επιβεβαωσης στοιχεων, για τη χοργηση μεωσης του Ενιαου Φρου Ιδιοκτησας Ακιντων (ΕΝΦΙΑ) σε ασφαλισμνες κατοικες φυσικν προσπων, για το τος 202422-2-24  ΥΠ.ΕΣ. 8788/30-1-24 : Επικαιροποηση της βσης δεδομνων του ΥΠΕΣ για τις διεθνες συνεργασες των Δμων και Περιφερειν της Χρας

22-2-24  ΥΠ.ΑΝΑΠΤ. 15159/22-2-24 : Εγκκλιος - Υπολογισμς Δεκτη Τιμν Καταναλωτ για την εφαρμογ της παρ. 9α του ρθρου 53 του ν. 4412/2016 για παραδσεις αγαθν που λαβαν χρα εντς του μηνς Φεβρουαρου 2024

22-2-24  ΑΑΔΕ Ε2011/21-2-24 : Να προθεσμα προσκμισης δικαιολογητικν για την απαλλαγ απ τα τλη κυκλοφορας τους 2024, λγω αναπηρας αφενς για τα οχματα που δεν διορθθηκε ως σμερα η εικνα τους στο πληροφοριακ σστημα οχημτων (ΠΣΟ) και αφετρου περιπτσεις αναπρων που ληγε η απφαση απαλλαγς την 31/12/2023 λγω λξης της γνωμτευσης του ΚΕΠΑ ( της ΑΣΥΕ)

22-2-24  Κ.Υ.Α. 52248/24 (ΦΕΚ-1256 Β/21-2-24) :  Τροποποηση της υπ στοιχεα ΥΠΕΝ/ΑΤΗ/137582/646/27.12.2022 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Περιβλλοντος και Ενργειας, Υποδομν και Μεταφορν και Ανπτυξης και Επενδσεων «Προκρυξη της Δρσης με ττλο «ΠΡΑΣΙΝΑ ΤΑΞΙ», που θα υλοποιηθε με την υποστριξη του Ταμεου Ανκαμψης και Ανθεκτικτητας» (Β’ 6789)

22-2-24  ΦΕΚ-1258 Β/21-2-24 :
ΥΠ.ΕΣ. 15764/24 : Προσθκη πεδου Αριθμο Φορολογικο Μητρου (ΑΦΜ) στο υποσστημα δημοτολογου του Μητρου Πολιτν
ΥΠ.ΕΣ. 15796/24 : Τροποποηση της υπ στοιχεα Φ.131360/12476/08-05-2013 απφασης του Υπουργο Εσωτερικν «Καθορισμς του τπου και του τρπου τρησης των ληξιαρχικν βιβλων των Ληξιαρχεων» (Β’ 1107), ως προς την αποτπωση των στοιχεων γονων και συζγων επ των ληξιαρχικν πρξεων γννησης και γμου - απαιτομενες προσαρμογς στο Πληροφοριακ Σστημα «Μητρο Πολιτν» - προσθκη νων προτπων ληξιαρχικν πρξεων
ΥΠ.ΕΣ. 15808/24 : Τροποποηση περιεχομνου εκδιδμενων πιστοποιητικν απ τα Δημοτολγια

22-2-24  ΥΠ.ΚΛ.ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 13027/24 (ΦΕΚ-1255 Β/21-2-24) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 74617ΕΞ2021/23.06.2021 κοινς απφασης του Υπουργο και του Υφυπουργο Οικονομικν «Ρθμιση ειδικτερων θεμτων επ των διαδικασιν επιχοργησης επιχειρσεων για θεομηνες του ν. 4797/2021 (Α’66)» (Β’2670)

22-2-24  Κ.Υ.Α. Ε/414/24 (ΦΕΚ-1254 Β/21-2-24) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Ε/234/08-02-2024 κοινς απφασης του Υφυπουργο στον Πρωθυπουργ και του Υφυπουργο Εθνικς Οικονομας και Οικονομικν «Πργραμμα ενσχυσης των ιδιωτικν επιχειρσεων πρακτορεων εφημερδων και περιοδικν» (Β’ 938)

22-2-24  Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΥΔΕΝ/19058/138/24 (ΦΕΚ-1252 Β/21-2-24) : Προκρυξη του Προγρμματος με ττλο «Αλλζω συσκευ για τις επιχειρσεις», που θα υλοποιηθε στο πλασιο της Δρσης «Εξοικονομ - Επιχειρντας» με την υποστριξη του Ταμεου Ανκαμψης και Ανθεκτικτητας.21-2-24  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.59/2878/οικ.3732/21-2-24  :  Διαδικασα επιλογς Υπηρεσιακο Γραμματα Υπουργεου - Οδηγες για τη συμπλρωση του σχετικο Πιστοποιητικο Υπηρεσιακν Μεταβολν.

21-2-24  ΔΥΠΑ 242293/21-2-24  : 1η Τροποποηση Δημσιας Πρσκλησης Νο 17/2022 «Πργραμμα προεργασας για ανργους νους, ηλικας 18-30 ετν»

21-2-24  ΥΠ.ΕΣ. 14215/14-2-24  : Συνδρομ των κτηνιατρικν υπηρεσιν στο ργο των αρχν ελγχου των παραβσεων του ρθρου 35 του ν.4830/2021(Α'169), εφσον αυτ ζητηθε.

21-2-24  Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΥΔΕΝ/17917/131/24 (ΦΕΚ-1233 Β/21-2-24)  : Τροποποηση (6η) της υπ στοιχεα ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/118225/2849/10.12.2021 κοινς υπουργικς απφασης της Προκρυξης του προγρμματος «Εξοικονομ 2021».

21-2-24  ΥΠ.ΨΗΦ.ΔΙΑΚΥΒ. 6197/ΕΞ2024/24 (ΦΕΚ-1231 Β/21-2-24) : Διθεση της διαδικτυακς υπηρεσας «Διαχεριση Ηλεκτρονικν Τιμολογων» σε φορες του Δημοσου, μσω του Κντρου Διαλειτουργικτητας της Γενικς Γραμματεας Πληροφοριακν Συστημτων και Ψηφιακς Διακυβρνησης

21-2-24  Κ.Υ.Α. 14913/24 (ΦΕΚ-1230 Β/21-2-24) : Καθορισμς δεδομνων που θα διατθενται απ τον Κμβο Διαλειτουργικτητας οικονομικν στοιχεων τοπικς αυτοδιοκησης στον Κμβο Παρακολοθησης Επιδσεων Τοπικς Αυτοδιοκησης του ν. 5056/2023

21-2-24  ΦΕΚ-1193 Β/20-2-24 :
Κ.Υ.Α. 14894/24 : Καθορισμς δεδομνων που θα διατθενται απ το Μητρο Πολιτν του ν. 4483/2017 στον Κμβο Παρακολοθησης Επιδσεων Τοπικς Αυτοδιοκησης του ν. 5056/2023
Κ.Υ.Α. 14899/24 : Καθορισμς δεδομνων που θα διατθενται απ το Μητρο Ανθρπινου Δυναμικο Ελληνικο Δημοσου (Μ.Α.Δ.Ε.Δ.) στον Κμβο Παρακολοθησης Επιδσεων Τοπικς Αυτοδιοκησης του ν. 5056/2023
Κ.Υ.Α. 14893/24 : Καθορισμς δεδομνων που θα διατθενται απ το Εθνικ Μητρο Ζων Συντροφις (ΕΜΖΣ) στον Κμβο Παρακολοθησης Επιδσεων Τοπικς Αυτοδιοκησης του ν. 5056/2023.20-2-24   Κ.Υ.Α. 194/24 (ΦΕΚ 1167 Β/19-2-2024) : Προσθκη στοιχεων της ακαδημακς ταυττητας του ρθρου 287 του ν. 4957/2022, που αποθηκεονται στο ψηφιακ αποθετριο εγγρφων του ρθρου 80 ν. 4954/2022, διαδικασα επαλθευσης και ανκλησης, απαιτομενες διαλειτουργικτητες με λλα πληροφοριακ συστματα και μητρα του δημσιου τομα και τεχνικ και οργανωτικ μτρα για την ασφλεια της επεξεργασας των δεδομνων προσωπικο χαρακτρα.

20-2-24   Κ.Υ.Α. 146/40686/24 (ΦΕΚ 1151 Β/19-2-2024) : Κανονισμς Κρατικν Οικονομικν Ενισχσεων.19-2-24    ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ (του κ. Θεοδρου) :

--> ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΝΠΔΔ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

Επικαιροποηση του βιβλου "ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ" - Φεβρουριος 2024, ως προς :
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Αναγγελα οικειοθελος αποχρησης μισθωτο.    
2. Προσαξηση βασικο μισθο απ 1/1/2024.    
3. Ωρομσθιο καλλιτεχνικ προσωπικ Δημοτικν Περιφερειακν Θετρων.    
4. Προπηρεσα για μισθολογικ εξλιξη.    
5. Αναδρομικς διορισμς.    
6. Προσωπικ διαφορ.    
7. Οικογενειακ παροχ.    
8. Επδομα θσης ευθνης.    
9. Ωρριο σπουδαστν του Μεταλυκειακο τους – Τξης Μαθητεας.    
10. Αντατο ριο αποδοχν.    
11. Αποδοχς γενικν γραμματων δμων.    
12. Αποδοχς μμισθων δικηγρων.    
13. Χιλιομετρικ αποζημωση.    
14. Δαπνες διανυκτρευσης για μετακινσεις στο εσωτερικ.    
15. Ειδικ παροχ (δεια) προστασας της μητρτητας.    
16. Ποσοστ κλυψης των οργανικν θσεων του φορα προλευσης στο πλασιο του ΕΣΚ.    
17. Αποσπσεις και μετατξεις στη Ρυθμιστικ Αρχ Αποβλτων, Ενργειας και Υδτων (ΡΑΑΕΥ).    
18. Ασφλιση πρακτικ ασκομενων φοιτητν.    
19. Προαιρετικ ασφλιση στο Ταμεο Επικουρικς Κεφαλαιοποιητικς Ασφλισης (ΤΕΚΑ).    
20. Αυτοδκαιη απλυση συνταξιοδοτομενων υπαλλλων.    
21. Προποθσεις απονομς επικουρικς σνταξης.    
22. Ασφαλιστικς κατηγορες μμισθων δικηγρων και μισθωτν μηχανικν.    
23. Μετταξη στον κλδο ΠΕ Επιτελικν Στελεχν.    
24. Μετταξη στο ΑΣΕΠ.  
 

Για την ανλυση των περιεχομνων της επικαιροποησης, βλπετε :

--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ --> ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ,ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ

--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο :
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ (19/02/2024)

19-2-24  Ν. 5089/24 (ΦΕΚ-27 Α/16-2-24) : Ιστητα στον πολιτικ γμο, τροποποηση του Αστικο Κδικα σε λλες διατξεις

19-2-24  Ν. 5087/24 (ΦΕΚ-25 Α/16-2-24) : Ενσχυση της πρτυπης κτηνοτροφας, ρυθμσεις για την αλιεα και τις υδατοκαλλιργειες, διατξεις για τη φυτογεα, τα βιοκτνα προντα και την ποιτητα τροφμων, διατξεις για την τνωση της αγροτικς ανπτυξης και λλες επεγουσες διατξεις

19-2-24  ΑΑΔΕ Ε2010/16-2-24 :  Παροχ διευκρινσεων περ των εκδιδμενων παραστατικν πλησης με βση τις διατξεις του ν.4308/2014 (ΕΛΠ), για συναλλαγς που διενεργονται μσω Φορολογικν Ηλεκτρονικν Μηχανισμν (ΦΗΜ) και εξοφλονται μσω EFT/POS, κατ' εφαρμογ της υπ στοιχεα Α.1098/2022 (Β' 3940) απφασης του Διοικητ της ΑΑΔΕ.

19-2-24  ΥΠΕΘΟΟ 26173/16-2-24 : Κατρτιση Μεσοπρθεσμου Πλαισου Δημοσιονομικς Στρατηγικς 2025-2028

19-2-24  ΑΑΔΕ 1027/24 (ΦΕΚ-1134 Β/16-2-24) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Α.1098/13-7-2022 απφασης του Διοικητ της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων «Καθορισμς τεχνικν προδιαγραφν (πρωτκολλο επικοινωνας) και λοιπς λειτουργες, για τη διασνδεση μεταξ Φορολογικν Ηλεκτρονικν Μηχανισμν και EFT/POS τερματικν. Υλοποηση επ της αρχς “εσπραξη μσω κρτας - υποχρεωτικ κδοση απδειξης απ Φ.Η.Μ.”» (Β’ 3940).

19-2-24  Κ.Υ.Α. 25457/ΕΞ2024/24 (ΦΕΚ-1128 Β/16-2-24) : Ρθμιση τεχνικν και λεπτομερειακν θεμτων για τη λειτουργα του Μητρου Παρακολοθησης Ιδιωτικο Χρους και κθε λλη αναγκαα λεπτομρεια για τη λειτουργα του Μητρου του ρθρου 50 του ν. 5072/2023 (Α’ 198)

19-2-24  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ 10186/24 (ΦΕΚ-1126 Β/16-2-24) : Τροποποηση του ρθρου 14 παρ.2 της υπ’ αρ. 38733/6.5.2014 υπουργικς απφασης «Ρθμιση Θεμτων τιμολγησης φαρμκων» (Β’ 1144).

16-2-24  ΥΠΑΙΘΑ 16870/ΓΔ5/16-2-24 - ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ: Διευκρινσεις σχετικ με την διαδικασα αξιολγησης του ργου των εκπαιδευτικν και των μελν ΕΕΠ-ΕΒΠ16-2-24  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/17851/1354/16-2-24 :  Υλοποηση του Προγρμματος Δασοπροστασας τους 2024

16-2-24  ΥΠΥΜΕ 47613/16-2-24 : Περιοδικς τεχνικς λεγχος οχημτων ιστορικο ενδιαφροντος

16-2-24  K.Y.A. 568/24 (ΦΕΚ 1120 Β/15-2-2024) : Εξειδκευση ζητημτων σχετικ με την λειτουργα της ειδικς ηλεκτρονικς πλατφρμας «Πλατφρμα ταυτοποησης κατχων αθλητικν εισιτηρων» του ρθρου 7 του ν. 5085/2024 (Α’ 17).

16-2-24  ΥΠ.ΑΝΑΠΤ. 10285/24 (ΦΕΚ 1118 Β/15-2-2024) : Δικαιολογητικ που απαιτονται για τη χοργηση, τη μεταββαση και την ανανωση της δειας παραγωγο και επαγγελματα πωλητ και των αντστοιχων θσεων δικαιωμτων δραστηριοποησης στο υπαθριο εμπριο. Τροποποηση της υπ’ αρ. 14883/16-02-2023 (Β’ 822) απφασης του Υπουργο Ανπτυξης και Επενδσεων.

16-2-24  ΥΠ.ΑΝΑΠΤ. 12925/24 (ΦΕΚ 1115 Β/15-2-2024) : Εξειδκευση κατηγοριν προντων για τα οποα προβλπεται ανακονωση ανατιμσεων προντων και καθορισμς του περιεχομνου της ανακονωσης, της διαδικασας αποστολς της, της διαδικασας επιβολς των κυρσεων και λλων λεπτομερειν για την εφαρμογ του ρθρου 15 του ν. 5055/2023 (Α’ 161) - Τροποποηση της υπ’ αρ. 92566/11-10-2023 (Β’ 5928) απφασης του Υπουργο Ανπτυξης.

16-2-24  ΥΠ.ΑΝΑΠΤ. 12924/24 (ΦΕΚ 1115 Β/15-2-2024) : Εξειδκευση κατηγοριν προωθητικν ενεργειν της παρ. 1, εκπτσεων, πιστσεων και λλων παροχν της παρ. 2, κατηγοριν προντων που εμππτουν στο πεδο εφαρμογς των παρ. 2 και 3, διαδικασα ελγχου και επιβολς των κυρσεων των παρ. 6 και 7, κλιμκωση των προστμων και λλες αναγκαες λεπτομρειες για την εφαρμογ του ρθρου 38 του ν. 5082/2024 (Α’ 9) - Τροποποηση της υπ’ αρ. 6969/30-01-2024 (Β’ 640) απφασης του Υπουργο Ανπτυξης.

16-2-24  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ3(α)/6295/24 (ΦΕΚ 1100 Β/15-2-2024) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ3(α)οικ.82331/ 22.11.2019 απφασης του Υπουργο Υγεας «Διατξεις τιμολγησης φαρμκων» (Β’ 4274), πως αυτ τροποποιθηκε με την υπ στοιχεα Δ3(α) οικ.79525/15.12.2020 (Β’ 5511) απφαση του Υπουργο Υγεας .15-2-24  Ν. 5086/24 (ΦΕΚ-23 Α/14-2-24) : Εθνικ Αρχ Κυβερνοασφλειας και λοιπς διατξεις

15-2-24  ΑΑΔΕ Α1025/24 (ΦΕΚ-1063 Β/14-2-24) : Τπος και περιεχμενο της βεβαωσης αποδοχν συντξεων, της βεβαωσης των αμοιβν απ επιχειρηματικ δραστηριτητα και της βεβαωσης εισοδημτων απ μερσματα, τκους, δικαιματα καθς και υποβολ αυτν με τη χρση ηλεκτρονικς μεθδου επικοινωνας μσω διαδικτου για το φορολογικ τος 2023

15-2-24  ΕΦΚΑ 10/15-2-24 :  Καταβολ Πρου υπρ e-ΕΦΚΑ, των συνταξιοχων «εξ ιδου δικαιματος» οι οποοι παρλληλα ασφαλζονται ως Μη Μισθωτο, Ελ. Επαγγελματες, Αυτοαπασχολομενοι και Αγρτες.

15-2-24  ΑΑΔΕ Ε2009/12-2-24 : Κοινοποηση διατξεων κανονισμν και παροχ οδηγιν αναφορικ με την ναρξη λειτουργας της Φσης 4.1 του συστματος EMCS απ τις 13.02.2024

15-2-24  ΑΑΔΕ Ε2008/12-2-24 : Παροχ διευκρινσεων επ συνθων ερωτημτων σχετικ με τη διαχεριση οφειλν κατ' εφαρμογ διατξεων του πτωχευτικο δικαου

15-2-24  ΥΠ.ΕΣ. 14420/15-2-24 : Προγραμματισμς προσλψεων κτακτου προσωπικο τους 2024 στους ΟΤΑ α' και β' βαθμο και στα ΝΠΙΔ αυτν (ανταποδοτικο χαρακτρα, υπ την μορφ αντιτμου και λοιπν αντικαταβολν)

15-2-24  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.59/2874/οικ.3069/24 (ΦΕΚ-1070 Β/15-2-24) : Αντικατσταση της υπ στοιχεα ΔΙΔΑΔ/Φ.35/ 2565/οικ.38046/1.11.2019 απφασης του Υπουργο Εσωτερικν «Καθορισμς του τπου, της δομς και του περιεχομνου του πιστοποιητικο υπηρεσιακν μεταβολν για τη διαδικασα επιλογς Υπηρεσιακο Γραμματα Υπουργεου» (Β’ 4061).

15-2-24  Κ.Υ.Α. 12923/24 (ΦΕΚ-1069 Β/15-2-24) : Καθορισμς των προδιαγραφν και του τπου του εξοπλισμο της Δημοτικς Αστυνομας .

15-2-24  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ2δ/9021/24 (ΦΕΚ-1068 Β/15-2-24) : Αποστολ αρχεων κστους νοσηλεας ασθενν απ τα δημσια νοσοκομεα στο Κντρο Τεκμηρωσης και Κοστολγησης Νοσοκομειακν Υπηρεσιν.14-2-24  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.59/2876/οικ.3221/14-2-24 : Επιλογ διοικσεων φορων ΟΜΑΔΑΣ Β' σμφωνα με τις διατξεις του Ν. 5062/2023, Α' 183

14-2-24  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1α/ΓΠ/οικ.9418/14-2-24 : Γνωστοποηση αναπροσαρμογς τιμς διθεσης εμβολου ναντι του κτρινου πυρετο στο πλασιο εφαρμογς εγκυκλων περ ταξιδιωτικς ιατρικς13-2-24  ΕΦΚΑ 9/13-2-24 : Χοργηση εφπαξ παροχς σε κληρικος (ρθρο 122 Ν. 5078/2023 ΦΕΚ 211/τ. Α/2012-2023)

13-2-24  ΕΦΚΑ 8/13-2-24 : Αναπροσαρμογ απ 1/1/2024: α) του ανωττου ορου ασφαλιστων αποδοχν, β) των ποσν ασφαλιστικν κατηγοριν, κλδου εφπαξ παροχν (πρνοιας), του e-ΕΦΚΑ μμισθων δικηγρων Δημοσου και μισθωτν μηχανικν-υγειονομικν, που απασχολονται στο Δημσιο Τομα με σχση εργασας δημοσου δικαου και γ) των ποσν ασφαλιστικν κατηγοριν, κλδου επικουρικς ασφλισης του e-ΕΦΚΑ και του Τ.Ε.Κ.Α., μμισθων δικηγρων Δημοσου και μισθωτν μηχανικν, που απασχολονται στο Δημσιο Τομα με σχση εργασας δημοσου δικαου

13-2-24  ΥΠ.ΚΛΙΜ.ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 9760/7-2-24  : Εγκκλιος εφαρμογς του β' κκλου της πρτης αρωγς

13-2-24  ΥΠΑΙΘΑ Φ.251/15195/A5/13-2-24 : Ενημρωση για την κδοση προκρυξης διαγωνισμο για την εισαγωγ ιδιωτν στις σχολς Αξιωματικν και Αστυφυλκων της Ελληνικς Αστυνομας με το σστημα των Πανελλαδικν Εξετσεων του ΥΠΑΙΘΑ.

13-2-24  ΒΟΥΛΗ 2142/1495/24 (ΦΕΚ-22 Α/12-2-24) : Δημοσευση στην Εφημερδα της Κυβερνσεως αποφσεως της Ολομλειας της Βουλς «Για την τροποποηση διατξεων του Κανονισμο της Βουλς- Μρος Κοινοβουλευτικ (Α’ 106/1987) και Μρος Β’ (Α’ 51/1997), πως ισχουν».

13-2-24  ΥΠΕΘΟΟ A1023/24 (ΦΕΚ 1054 Β/13-2-2024) : ροι, προποθσεις, δικαιολογητικ, ποστητες και διαδικασα παραλαβς πετρελαου θρμανσης με απαλλαγ απ τον Ε.Φ.Κ. και τον Φ.Π.Α. απ το Ευρωπακ Κντρο για την Ανπτυξη της Επαγγελματικς Κατρτισης (CEDEFOP) στο πλασιο Συμφωνας δρας με την Κυβρνηση της Ελληνικς Δημοκρατας.

13-2-24  Κ.Υ.Α. Α1022/24 (ΦΕΚ 1042 Β/13-2-2024) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 94/2021/6.3.2023 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Περιβλλοντος και Ενργειας, Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς «Φορολογικ σμανση πετρελαου εσωτερικς κασης πλοων και ντζελ πλοων με εθνικ ιχνηθτη μοριακς τεχνολογας, μθοδοι δοκιμς για τον προσδιορισμ του και σχετικς τεχνικς απαιτσεις» (Β’ 1339).

13-2-24  Κ.Υ.Α. 10608/24 (ΦΕΚ-1041 Β/12-2-24) : Τροποποηση της υπ’  αρ. οικ. 55932/1016/2-12-2016 (Β’ 3888) κοινς υπουργικς απφασης, πως ισχει, περ ειδικο προγρμματος απασχλησης ανργων στον δημσιο τομα της υγεας, σμφωνα με το ρθρο 64 του ν. 4430/2016 (Α’ 205)

13-2-24  Κ.Υ.Α. 12779/24 (ΦΕΚ-1040 Β/12-2-24) : Καθορισμς διαδικασας υποβολς ατησης της παρ. 1 του ρθρου 8 του ν. 5083/2024 για λογαριασμ εκλογων απ τις αρμδιες ελληνικς Προξενικς Αρχς12-2-24  ΥΠ.ΨΗΦ.ΔΙΑΚΥΒ. 12284/24 (ΦΕΚ-1037 Β/12-2-24) : Καθορισμς διαδικασας εγγραφς, μεταβολς και ακρωσης της ατησης εγγραφς στους ειδικος εκλογικος καταλγους επιστολικς ψφου, του τρπου πιστοποησης του εκλογα, ζητημτων προστασας δεδομνων προσωπικο χαρακτρα και κθε λλου θματος σχετικο με την εφαρμογ των παρ. 1, 2 και 3 του ρθρου 8 του ν. 5083/2024 (Α’ 12).

12-2-24  Κ.Υ.Α. 20264/ΕΞ2024/24 (ΦΕΚ-1006 Β/12-2-24) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 127754/ΕΞ2022/ 9-9-2022 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Αγροτικς Ανπτυξης και Τροφμων «Καθορισμς της διαδικασας, των δικαιολογητικν και του ελγχου των προποθσεων για την απαλλαγ απ τον φρο εισοδματος επ κερδν απ αγροτικ επιχειρηματικ δραστηριτητα και κθε αναγκαας λεπτομρειας για την εφαρμογ των προβλψεων αυτν σμφωνα με τα ρθρα 4 και 15 του ν. 4935/2022, καθς και του τπου και του ελχιστου περιεχομνου των συμβσεων συμβολαιακς γεωργας για την εφαρμογ των ως νω ρθρων» (Β’ 4760).

12-2-24  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/137867/9290/23 (ΦΕΚ-962 Β/9-2-24) : Κριτρια αξιολγησης του ουσιδους μη χαρακτρα μεταβολς των περιβαλλοντικν επιπτσεων σε περιπτσεις διαφοροποησης περιβαλλοντικ αδειοδοτημνων λιμενικν ργων της 3ης ομδας της κατταξης του ρθρου 1 του ν. 4014/2011.

12-2-24  ΥΠ.ΕΣ. 12261/ΕΓΚ.162/9-2-24 : Αιρετο δμων : καθκοντα, δικαιματα, υποχρεσεις

12-2-24  Κ.Υ.Α. Δ1α/οικ.8574/24 (ΦΕΚ-1004 Β/9-2-24) : Παρταση ισχος της υπ’ αρ. 39873/21.7.2023 (Β’ 4698) κοινς υπουργικς απφασης περ κτακτων μτρων προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας σε δομς υγεας και κλειστς δομς κοινωνικς φροντδας ως και τη Δευτρα, 26 Φεβρουαρου 2024 και ρα 06:00.

12-2-24  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ6α/ΓΠ/2247/24 (ΦΕΚ-1003 Β/9-2-24) : Αναδιανομ κενν θσεων των ειδικευομνων νοσηλευτν, χρονικς περιδου λψεως νοσηλευτικς ειδικτητας 2020-2021 στις νοσηλευτικς ειδικτητες: της «Επεγουσας και Εντατικς Νοσηλευτικς», της «Νοσηλευτικς Δημσιας Υγεας/Κοινοτικς Νοσηλευτικς», της «Παθολογικς Νοσηλευτικς», της «Νοσηλευτικς Παδων», της «Χειρουργικς Νοσηλευτικς», της «Νοσηλευτικς Ψυχικς Υγεας» και της «Ογκολογικς Νοσηλευτικς» και κατανομ αυτν αντστοιχα, αν Υγειονομικ Περιφρεια και Νοσοκομεα

12-2-24  Κ.Υ.Α. 40408/24 (ΦΕΚ-1002 Β/9-2-24) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΥΠΕΝ/ΑΤΗ/78654/257/2021 απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Περιβλλοντος και Ενργειας και Υποδομν και Μεταφορν «Προκρυξη της Δρσης “e-Astypalea”» (Β’ 3961)

12-2-24  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/9227/319/24 (ΦΕΚ-999 Β/9-2-24) : 5η Τροποποηση Ρυθμιστικς Απφασης θρας για την κυνηγετικ περοδο 2023-2024.

12-2-24  ΥΠΕΘΟΟ A1021/24 (ΦΕΚ-988 Β/9-2-24) : ροι, προποθσεις, δικαιολογητικ, ποστητες και διαδικασα παραλαβς αλκοολοχων ποτν και καπνικν προντων με απαλλαγ απ τις δασμοφορολογικς επιβαρνσεις απ το Ευρωπακ Κντρο για την Ανπτυξη της Επαγγελματικς Κατρτισης (CEDEFOP) στο πλασιο Συμφωνας δρας με την Κυβρνηση της Ελληνικς Δημοκρατας

12-2-24  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/11523/213/24 (ΦΕΚ-980 Β/9-2-24) : Καθορισμς «Τιμολογου Αναφορς» Καθολικς Υπηρεσας για τις κατηγορες «Οικιακς Πελτης» και «Μη Οικιακς Πελτης» για τον μνα Ιανουριο του 2024

12-2-24  Κ.Υ.Α. 8501/24 (ΦΕΚ-959 Β/9-2-24) : Καθορισμς των ανργων ως δικαιοχων δωρεν μετακνησης με τα μσα μαζικς μεταφορς στις περιοχς αρμοδιτητας ΟΑΣΑ Α.Ε. και ΟΣΕΘ Α.Ε. (ΟΑΣΘ), των κριτηρων και της διαδικασας χοργησης της απαλλαγς απ την καταβολ κομστρου, για το τος 2024

12-2-24  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ 6197/24 (ΦΕΚ-950 Β/9-2-24) : Σσταση Εθνικο Μητρου Ασθενν με Νεοπλασματικς Ασθνειες, σμφωνα με τα οριζμενα στο ρθρο 83 του ν. 4600/2019 (Α’ 43).9-2-24  ΥΠ.ΜΕΤ.ΑΣΥΛΟΥ 49414/9-2-24 : Εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 193 του ν. 5078/2023.

9-2-24  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΔΔΗ/Φ.18/2756/9-2-24 : Διευκρινσεις για την υπεθυνη δλωση του ρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75)

9-2-24  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1α/ΓΠ/οικ.8601/9-2-24 : Συστσεις της Εθνικς Επιτροπς Εμβολιασμν για τον εμβολιασμ ναντι της ιλαρς

9-2-24  ΥΠΕΘΟΟ 19169/ΕΞ2024/24 (ΦΕΚ 946 Β/9-2-2024) : Καθορισμς εντπων δημοσευσης των ρθρων 14 και 21 του ν. 5072/2023 (Α’ 198) .

9-2-24  ΥΠ.ΕΣ. 10865/24 (ΦΕΚ 944 Β/9-2-2024) : Σσταση και συγκρτηση Επιτροπν αποσφργισης προσφορν και παραλαβς του ργου «Καμπνια ενημρωσης των εκλογων για τις εκλογς της 9ης Ιουνου 2024, για την ανδειξη των Ελλνων μελν του Ευρωπακο Κοινοβουλου και τις αλλαγς που επλθαν απ την ψφιση του ν. 5083/2024».

9-2-24  ΥΠΕΘΟΟ 2050/24 (ΦΕΚ 943 Β/9-2-2024) : Διατιθμενες πιστσεις συνεχιζμενων ργων του Προγρμματος Δημοσων Επενδσεων (ΠΔΕ), τους 2024.

9-2-24  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/137868/9291/24 (ΦΕΚ 874 Β/7-2-2024) : Κριτρια αξιολγησης του ουσιδους μη χαρακτρα μεταβολς των περιβαλλοντικν επιπτσεων σε περιπτσεις διαφοροποησης περιβαλλοντικ αδειοδοτημνων ργων εξορυκτικν και συναφν δραστηριοττων της 5ης Ομδας της κατταξης του ρθρου 1 του ν. 4014/2011.

9-2-24  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.18.33/2670/οικ.1503/24 (ΦΕΚ 874 Β/7-2-2024) : Σσταση και συγκρτηση Επιτροπς για την υποστριξη της Ομδας Εργασας για την επεξεργασα και αναμρφωση διατξεων του Κδικα Κατστασης Δημοσων Πολιτικν Διοικητικν Υπαλλλων και Υπαλλλων ΝΠΔΔ καθς και του Κδικα Δημοτικν και Κοινοτικν Υπαλλλων.

9-2-24  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/250/οικ.2728/8-2-24 : Παρταση προθεσμιν καταχρισης στοιχεων στην εφαρμογ για την παρακολοθηση των πειθαρχικν υποθσεων «e-Peitharxika» της Εθνικς Αρχς Διαφνειας

9-2-24  Κ.Υ.Α. Ε/234/24 (ΦΕΚ-938 Β/8-2-24): Πργραμμα ενσχυσης των ιδιωτικν επιχειρσεων πρακτορεων εφημερδων και περιοδικν

9-2-24  Κ.Υ.Α. 2335/24 (ΦΕΚ-937 Β/8-2-24) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 43903/27.04.2022 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Περιβλλοντος και Ενργειας και Εσωτερικν “γκριση Ειδικο Προγρμματος Φυσικν Καταστροφν: στχοι και σστημα διαχερισης” (Β’ 2112).

9-2-24  ΥΠ.ΚΛ.ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛ.ΠΡΟΣΤ. 9806/24 (ΦΕΚ-936 Β/8-2-24) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 74617ΕΞ2021/23.6.2021 απφασης του Υπουργο και του Υφυπουργο Οικονομικν «Ρθμιση ειδικτερων θεμτων επ των διαδικασιν επιχοργησης επιχειρσεων για θεομηνες του ν. 4797/2021 (Α’ 66)»(Β’ 2670).8-2-24  Κ.Υ.Α. ΓΓΑ/3648/24 (ΦΕΚ 929 Β/7-2-2024): Εγκατσταση και λειτουργα ηλεκτρονικο συστματος εποπτεας αθλητικν εγκαταστσεων.

8-2-24  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ5β/ΓΠ/οικ.6241/24 (ΦΕΚ 910 Β/7-2-2024) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Γ5α/Γ.Π. οικ.27057/ 5-4-2019 υπουργικς απφασης “Εκπαδευση στην ιατρικ ειδικτητα της Εργαστηριακς Γενετικς” (Β’ 1355).7-2-24  ΥΠΑΙΘΑ ΓΓΑ/3153/24 (ΦΕΚ 872 Β/7-2-2024) : Σχεδιασμς και καθορισμς του κανονιστικο πλαισου (ρων και προποθσεων) της διαδικασας διενργειας επιτπιων ελγχων σε Φορες υλοποησης Προγραμμτων και Εκδηλσεων θλησης για λους.

7-2-24  ΥΠΕΘΟΟ Α1020/24 (ΦΕΚ 865 Β/6-2-2024) : ναρξη εφαρμογς και τρπος λειτουργας των οριζμενων στην παρ. 2 του ρθρου 15Α του ν. 4987/2022 (Α’ 206) για την υποβολ δηλσεων και τον προσδιορισμ του φρου απ τη διαββαση δεδομνων που διενεργον οι υπχρεες ονττητες της παρ. 1 του ρθρου 15Α του ν. 4987/2022 (Α’ 206) στην ψηφιακ πλατφρμα myDATA.

7-2-24  Κ.Υ.Α. οικ. ΓΓΑ/3386/24 (ΦΕΚ 863 Β/6-2-2024) : Καθορισμς του πλαισου, ρων, προποθσεων, κριτρια κατανομς της προβλεπμενης στο ρθρο 60 του ν. 2961/2001 (Α’ 256) χρηματοδτησης στις δικαιοχες αθλητικς ομδες.

7-2-24  Κ.Υ.Α. 9331/24 (ΦΕΚ 862 Β/6-2-2024) : Τροποποηση σχεδου δρσης για την Εθνικ Στρατηγικ για τις Δημσιες Συμβσεις περιδου 2021-2025 - Τροποποηση της υπ’ αρ. 58305/ 25-05-2021 (Β’ 2182) κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Υγεας, Δικαιοσνης, Υποδομν και Μεταφορν και Επικρατεας.

7-2-24  ΕΦΚΑ 6/31-1-24 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)  : Να Ηλεκτρονικ Υπηρεσα Βεβαωση Απογραφς Ασφαλισμνου με Ττλο Κτσης6-2-24  ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - ΤΕΛΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ - σχετικ με :

1. Χαρακτρας και νομικ φση των τελν.    
2. Τλος διαμονς παρεπιδημοντων.    
2.1 ψος του τλους.    
2.2 Δικαιοχοι ΟΤΑ.    
2.3 Υπχρεοι.    
2.4 Απδοση του τλους.    
3. Τλος επ των ακαθριστων εσδων των κντρων διασκδασης, εστιατορων και συναφν καταστημτων.    
3.1 Νομικ ρθμιση.    
3.2 Προαιρετικ επιβολ του τλους.    
3.3 Υπολογισμς του τλους.    
3.4 Απδοση του τλους.    
4. λεγχοι – Κυρσεις.    
4.1 λεγχος επιχειρσεων απ τους δμους.    
4.2 Παροχ στοιχεων στους ΟΤΑ.    
4.3 Ποινικς κυρσεις.    
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ-Απφαση διαγραφς του τλους διαμονς παρεπιδημοντων του τλους επ των ακαθαρστων εσδων, κατπιν υποβολς ανακλητικς δλωσης.

Για το πιο πνω ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, βλπετε : --> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο : ΤΕΛΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (06/02/2024)

6-2-24  ΕΦΚΑ 7/5-2-24 : Καταβολ Πρου υπρ e- ΕΦΚΑ των απασχολομενων συνταξιοχων “εξ ιδου δικαιματος” Απεικνιση Πρου στην Αναλυτικ Περιοδικ Δλωση (Α.Π.Δ.) e-ΕΦΚΑ Κοινν Επιχειρσεων και Οικοδομοτεχνικν ργων // Χρση τριψφιων τπων αποδοχν για υποβολ Α.Π.Δ. εργοδοτν Οικοδομοτεχνικν ργων

6-2-24  ΔΥΠΑ 148/03/16.01.2024/24 (ΦΕΚ 766 Β/2-2-2024) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 2262/52/2022 απφασης του Διοικητικο Συμβουλου της Δημσιας Υπηρεσας Απασχλησης «Πργραμμα επαγγελματικς κατρτισης εργαζομνων σε μικρς επιχειρσεις ΛΑΕΚ 1-49 τους 2022» (Β’ 2280).5-2-24  Ν. 5085/24 (ΦΕΚ-17 Α/2-2-24) : Κρωση της απ 11.12.2023 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου «κτακτα μτρα απαγρευσης διθεσης εισιτηρων και παρουσας θεατν σε αγνες ποδοσφαρου για επιτακτικος λγους προστασας της δημσιας τξης και ασφλειας» (Α 203) - Λψη μτρων για την αποτροπ και αντιμετπιση της βας στο πλασιο αθλητικν συναντσεων και λοιπς ρυθμσεις αρμοδιτητας Υπουργεου Παιδεας, Θρησκευμτων και Αθλητισμο

5-2-24  ΥΠ.ΕΣ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/53/οικ.2445/5-2-24 : Διενργεια της αξιολγησης του προσωπικο του δημοσου τομα για την αξιολογικ περοδο του τους 2023: Ενργειες Γ’ Σταδου - Συμπλρωση Εντπων Σφυγμο Ομδας & Αξιολγηση Υπαλλλων απ τους Αξιολογητς μσω της ηλεκτρονικς εφαρμογς

5-2-24  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ οικ. 4154/24 (ΦΕΚ 828 Β/5-2-2024): Εφαρμογ δεικτν παρακολοθησης Θεραπευτικν Πρωτοκλλων Συνταγογρφησης.

5-2-24  Κ.Υ.Α. 10449/Z1/24 (ΦΕΚ 826 Β/5-2-2024): Καθορισμς προποθσεων και διαδικασας χοργησης βραβεου Αριστεας απ το δρυμα Κρατικν Υποτροφιν σε πτυχιοχους ΑΕΙ για τα ακαδ. τη 2023-24, 2024-25, 2025-26.

5-2-24  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Β2β/Γ.Π./οικ.3410/24 (ΦΕΚ 765 Β/2-2-2024): Μθοδος υπολογισμο και εφαρμογς του μηχανισμο αυτματης επιστροφς (Clawback) για τη δαπνη των φαρμκων υψηλο κστους της παρ. 2 του ρθρου 12 του ν. 3816/2010 των φαρμακεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ (νοσοκομειακ και εξωνοσοκομειακ φαρμακευτικ δαπνη των φαρμακεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), καθς και των λοιπν φαρμκων που χορηγονται απ τα φαρμακεα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

5-2-24  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΕΑΛΕ/Δ3(Α)/ΓΠ/οικ.6661/24 (ΦΕΚ-823 Β/2-2-24) : Αποστολ κατ’ οκον φαρμακευτικν ιδιοσκευασμτων για θεραπεα σοβαρν ασθενειν απ τα φαρμακεα Ε.Ο.Π.Υ.Υ

5-2-24  Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΥΔΕΝ/11755/91/24 (ΦΕΚ-821 Β/2-2-24) : Τροποποηση (2η) της υπ στοιχεα ΥΠΕΝ/ΥΔΕΝ/55246/807/18.05.2023 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων και Περιβλλοντος και Ενργειας «Προκρυξη του προγρμματος “Εξοικονομ 2023"» (Β’ 3323)

5-2-24  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΔ ΕΥ/9912/332/24 (ΦΕΚ-821 Β/2-2-24) : Ορισμς συντελεστ Μ, ο οποος χρησιμοποιεται για την εφαρμογ ορισμνων διατξεων του π.δ. 437/1981 και περιπτσεων επιτρεπτν επεμβσεων σε δασικο χαρακτρα εκτσεις.

5-2-24  ΥΠ.ΕΣ. 8144/24 (ΦΕΚ-796 Β/2-2-24) : κδοση της προβλεπμενης στην παρ. 8 του ρθρου 28 του ν. 4325/2015 (Α’ 47) πρσκλησης εκδλωσης ενδιαφροντος απ το Α.Σ.Ε.Π. για την επιλογ των Συντονιστν των Αποκεντρωμνων Διοικσεων.

5-2-24  ΥΠ.ΑΝΑΠΤ. 6312/24 (ΦΕΚ-794 Β/2-2-24) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 109904/2023 απφασης του Υπουργο Ανπτυξης «Καθορισμς των στοιχεων που τηρονται στο Μητρο Ενσεων Καταναλωτν (Μ.Ε.Κ.), των υποχρεσεων των ενσεων καταναλωτν για τα τηρομενα βιβλα, των στοιχεων που απαιτονται για την εγγραφ τους στο Μητρο, των υποχρεσεων επικαιροποησης των στοιχεων και τη διαγραφ τους απ το Μητρο σε εφαρμογ των ρθρων 10γ, 10δ και 10ζ του ν. 2251/1994 (Β’ 6822)».2-2-24  ΥΠ.ΑΝΑΠΤ. 9277/2-2-24 : Οδηγες προς τις αναθτουσες αρχς σχετικ με την εφαρμογ του Εκτελεστικο Κανονισμο (ЕЕ) 2019/1780 για τα ηλεκτρονικ ντυπα (e-Forms) για τη δημοσευση προκηρξεων και γνωστοποισεων στον τομα των δημσιων συμβσεων

2-2-24  ΥΠ.ΕΣ. 9883/ΕΓΚ.141/1-2-24 : Διεθνες Συνεργασες ΟΤΑ α' και β' βαθμο: Τποι και ενργειες υλοποησης και γκρισης1-2-24  ΑΑΔΕ Α1017/24 (ΦΕΚ 745 Β/31-1-2024): Τροποποηση της υπ στοιχεα ΠΟΛ. 1199/2016 απφασης του Γενικο Γραμματα Δημοσων Εσδων «Τπος και περιεχμενο της “Δλωσης Αποθεμτων Μετταξης” ντυπο 012 Φ.Π.Α.» (Β’ 4344).

1-2-24  ΑΑΔΕ Α1016/24 (ΦΕΚ 745 Β/31-1-2024): Καθορισμς διαδικασιν για την υποβολ και αυτματη ανταλλαγ πληροφοριν που υποβλλονται απ Φορες Εκμετλλευσης Πλατφρμας σμφωνα με το ρθρο 9ΑΓ του ν. 4170/2013 (Α’ 163) και προσδιορισμς των αρμδιων υπηρεσιν.

1-2-24  Κ.Υ.Α. 8139/24 (ΦΕΚ 744 Β/31-1-2024): Ρυθμσεις για την αποδοχ μσων πληρωμς με κρτα και λλα μσα πληρωμν - Τροποποηση της υπ’ αρ. 119899/13-12-2023 κοινς απφασης των Υπουργν Εθνικς Οικονομας και Οικονομικν και Ανπτυξης «Ρυθμσεις για την αποδοχ μσων πληρωμς με κρτα και λλα μσα πληρωμν Αντικατσταση της υπ’ αρ. 45231/20-04-2017 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομας και Ανπτυξης και Οικονομικν “Ρθμιση υποχρωσης αποδοχς πληρωμν με κρτα, σμφωνα με το ρθρο 65 του ν. 4446/2016, Α’ 240” (Β’ 1445)» (Β’ 7115).

1-2-24  Κ.Υ.Α. Α1014/24 (ΦΕΚ 743 Β/31-1-2024): Χοργηση μεωσης του Ενιαου Φρου Ιδιοκτησας Ακιντων (ΕΝΦΙΑ) για κατοικες φυσικν προσπων που ασφαλζονται για σεισμ, πυρκαγι και πλημμρα, σμφωνα με την παρ. 7Ζ του ρθρου 3 του ν. 4223/2013 (Α 287).

1-2-24  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/10481/193/24 (ΦΕΚ 742 Β/31-1-2024): Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/ 16027/6.8.2010 απφασης του Υφυπουργο Περιβλλοντος, Ενργειας και Κλιματικς Αλλαγς «Εφαρμογ Κοινωνικο Οικιακο Τιμολογου» (Β’ 1403).

1-2-24  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/10469/192/24 (ΦΕΚ 742 Β/31-1-2024): Τροποποηση της υπ στοιχεα ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/ 120637/2107/21.11.2023 απφασης του Υπουργο Περιβλλοντος και Ενργειας «Καθορισμς του τρπου υπολογισμο του μηχανισμο διακμανσης και των συντελεστν του Ειδικο τιμολογου της παρ. 2 του ρθρου 138Α του ν. 4951/2022 Επισμανση Προντων Προμθειας και Λογαριασμν Κατανλωσης Ηλεκτρικς Ενργειας» (Β’ 6600) .

1-2-24  ΥΠ.ΚΛ.ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛ.ΠΡΟΣΤ. 6953/24 (ΦΕΚ 741 Β/31-1-2024): Τροποποηση της υπ στοιχεα 74617ΕΞ2021/ 23.06.2021 απφασης του Υπουργο και του Υφυπουργο Οικονομικν «Ρθμιση ειδικτερων θεμτων επ των διαδικασιν επιχοργησης επιχειρσεων για θεομηνες του ν. 4797/2021 (Α’ 66)» (Β’ 2670).

1-2-24  ΑΑΔΕ 1015/24 (ΦΕΚ 735 Β/31-1-2024): Αυτματη δημιουργα και υποβολ ψηφιακς δλωσης στοιχεων ακιντων (Ε9) στις περιπτσεις ψηφιακς υποβολς δλωσης φρου δωρες και γονικς παροχς ακιντων μσω της εφαρμογς myPROPERTY.

1-2-24  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ3α/ΓΠ/οικ.6388/1-2-24 : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Ν. 2071/1992

1-2-24  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/1292/1452/1-2-24 : Εναρξη 2ου κτακτου Κκλου Κινητικτητας τους 2024 (Ρυθμιστικ Αρχ Αποβλτων, Ενργειας & Υδτων), στο πλασιο του Ενιαου Συστματος Κινητικτητας (ΕΣΚ) και του ν. 4873/2021.

1-2-24  ΑΑΔΕ Ο3004/25-1-24 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 46 του ν.5082/2024 «Ενσχυση του Εθνικο Συστματος Επαγγελματικς Εκπαδευσης και Κατρτισης και λλες επεγουσες διατξεις» (Α' 9).31-1-24  Κ.Υ.Α. 520/24 (ΦΕΚ 658 Β/31-1-2024): Ηλεκτρονικ χοργηση βεβαωσης φοτησης μαθητ/τριας.

31-1-24  ΕΦΚΑ 146543/ΕΓΚ.6/31-1-24 : Να Ηλεκτρονικ Υπηρεσα Βεβαωση Απογραφς Ασφαλισμνου με Ττλο Κτσης

31-1-24  ΥΠΕΚΑ Φ.80020/7246/31-1-24 : Απασχληση συνταξιοχων, ρθρο 114 του ν. 5078/2023 αιρετο που λαμβνουν αντιμισθα. Εφαρμογ του νομοθετικο πλαισου30-1-24  Π.Δ. 7/24 (ΦΕΚ 14 Α/29-1-2024) : Τροποποηση του π.δ. 86/1998 «Αλιεα οστρκων» (Α’ 78).

30-1-24  ΕΦΚΑ 4/30-1-24 : Ασφαλιστικς εισφορς τους 2024 Μη Μισθωτν, Ελ. Επαγγελματιν, Αυτοαπασχολουμνων, Αγροτν.

30-1-24  ΑΑΔΕ Ε2006/26-1-24 : Στατιστικ κατφλια τους 2024 για την υποβολ δλωσης Intrastat

30-1-24  ΥΠΥΜΕ 28232/25-1-2 : Αντικατσταση ΕΔΧ αυτοκιντων ΤΑΞΙ λγω συμπλρωσης ορου ηλικας

30-1-24  ΥΠ.ΑΝΑΠΤ. 6969/24 (ΦΕΚ 640 Β/30-1-2024): Εξειδκευση κατηγοριν προωθητικν ενεργειν της παρ. 1, εκπτσεων, πιστσεων και λλων παροχν της παρ. 2, κατηγοριν προντων που εμππτουν στο πεδο εφαρμογς των παρ. 2 και 3, διαδικασα ελγχου και επιβολς των κυρσεων των παρ. 6 και 7, κλιμκωση των προστμων και λλες αναγκαες λεπτομρειες για την εφαρμογ του ρθρου 38 του ν. 5082/2024 (Α’ 9).

30-1-24  Κ.Υ.Α. 14750/ΕΞ2024/24 (ΦΕΚ 639 Β/30-1-2024): Τροποποηση της υπ στοιχεα 38609/ΕΞ2023/10-03-2023 (Β’ 1432) κοινς υπουργικς απφασης περ καθορισμο ρων, προποθσεων, τεχνικν θεμτων, αναγκαων λεπτομερειν και διαδικασας για την παραχρηση απλς χρσης αιγιαλο, παραλας, χθης, παρχθιας ζνης, υδτινου στοιχεου θλασσας, λιμνοθλασσας, λμνης και πλεσιμου ποταμο.

30-1-24  ΑΑΔΕ Α1013/24 (ΦΕΚ 637 Β/30-1-2024): Καθορισμς της Σταθμισμνης Μσης Τιμς (Σ.Μ.Τ.) λιανικς πλησης των τσιγρων για το τος 2024, στις περιπτσεις που αποτελον αντικεμενο λαθρεμπορας διακινονται υπ καθεστς αναστολς και δεν χει καθοριστε η τιμ λιανικς πλησης αυτν.

30-1-24  ΥΠΑΙΘΑ 8778/Ν1/24 (ΦΕΚ 633 Β/29-1-2024) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 219434/Α5/ 21.12.2016 υπουργικς απφασης «Ημρες διακοπν και αργιν φροντιστηρων και κντρων ξνων γλωσσν» (Β’ 4212).

30-1-24  ΥΠ.ΑΝΑΠΤ. 6968/24 (ΦΕΚ 631 Β/29-1-2024) : Περιορισμς του ψους λειτουργικο κστους της παρ. 1, διαδικασα ελγχου και επιβολς των κυρσεων των παρ. 4 και 5, κλιμκωση των προστμων και λλες αναγκαες λεπτομρειες για την εφαρμογ του ρθρου 39 του ν. 5082/2024 (Α’ 9).

30-1-24  ΥΠ.ΕΣ. 7289/24 (ΦΕΚ 631 Β/29-1-2024) : Σσταση και συγκρτηση Επιτροπς παραλαβς υλικο που αφορ στην καμπνια ενημρωσης για τα ζα συντροφις.

30-1-24  Κ.Υ.Α. Α1011/24 (ΦΕΚ 617 Β/26-1-2024): Τροποποηση της υπ στοιχεα Α.1263/ 23-12-2021 απφασης του Υφυπουργο Οικονομικν και του Διοικητ της ΑΑΔΕ με θμα «Τρηση Ηλεκτρονικο Μητρου Επιτηδευματιν Αλκοολοχων Ποτν και εφαρμογ Ηλεκτρονικο Συστματος Ταυτοποησης Αλκοολοχων Ποτν» (Β’ 6317).

30-1-24  ΥΠΥΜΕ Δ30/A3/18594/24 (ΦΕΚ 590 Β/26-1-2024) : Συμπλρωση, τροποποηση και επικαιροποηση των υπ’αρ. 29898/3378/2016 (Β’ 1318) και 30063/4796/2013 (Β’ 2643) υπουργικν αποφσεων.

30-1-24  ΥΠ.ΑΝΑΠΤ. 5186/24 (ΦΕΚ 556 Β/26-1-2024): Πρτυπα καταστατικ για τη σσταση εταιρειν μσω της Υπηρεσας μιας Στσης (ΥΜΣ) και της Ηλεκτρονικς Υπηρεσας μιας Στσης (e-ΥΜΣ).

30-1-24  ΥΠΥΜΕ ΝΟ/ΟΛ/00/13/58/00/17090/24 (ΦΕΚ 536 Β/26-1-2024): Συμπλρωση της υπ στοιχεα ΔΝΣγ/oικ.19875/ ΦΝ393/15.3.2017 απφασης Υπουργο Υποδομν και Μεταφορν «Καθορισμς εξαιρσεων απ την απαγρευση διλευσης στο παρπλευρο και εναλλακτικ οδικ δκτυο των αυτοκινητοδρμων και οδν ταχεας κυκλοφορας» (Β’ 1218).

30-1-24  ΥΠΕΘΟΟ 780/24 (ΦΕΚ 512 Β/26-1-2024) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.02.2017 υπουργικς απφασης «Διαδικασες κατρτισης, γκρισης και υλοποησης προγραμμτων Τεχνικς Βοθειας, διαδικασες δημιουργας και διατρησης καταλγων προμηθευτν για την ανθεση και υλοποηση ενεργειν Τεχνικς Βοθειας» (Β’ 677).29-1-24  Ν. 5083/24 (ΦΕΚ-12 Α/26-1-24) : Εκλογ ευρωβουλευτν, διευκλυνση εκλογων μσω επιστολικς ψφου, εκκαθριση εκλογικν καταλγων και λοιπς διατξεις του Υπουργεου Εσωτερικν

29-1-24  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/249/ΟΙΚ.1932/29-1-24 : Λειτουργα δημοσων υπηρεσιν λγω κτακτων καιρικν συνθηκν την 30η/1/2024

29-1-24  ΑΑΔΕ Ε2005/26-1-24 : Παροχ πρσθετων διευκρινσεων αναφορικ με την εφαρμογ μειωμνου συντελεστ ΦΠΑ στην εσταση

29-1-24  ΥΠ.ΕΣ. 7988/26-1-24 : Εναρξη μεταφορς προσωπικο νομικν προσπων τα οποα καταργθηκαν σμφωνα με τα ρθρα 27 και 29 του ν.5056/2023 (Α' 163) και εχαν αναπτξει Ψηφιακ Οργανγραμμα, στους οικεους δμους

29-1-24  ΥΠ.ΕΣ. 8182/ΕΓΚ.98/26-1-24 : Λειτουργα Δημοτικο Συμβουλου

29-1-24  ΥΠ.ΕΣ. ΔΣΣΚ/Φ.8/10/οικ.1888/29-1-24 : ναρξη διαδικασας καθορισμο στχων τους 2024 - Δημοσευση εγχειριδου στοχοθεσας σμφωνα με τις προβλψεις του ν. 4940/2022

29-1-24  ΥΠ.ΕΣ. 8156/ΕΓΚ.96/26-1-24 : Εγκκλιος υπ' αριθ. 96 για τις υποχρεσεις των περιφερειακν συμβολων, την αντικατσταση και την αναπλρωση των συμβολων

29-1-24  ΕΟΠΥΥ ΔΑ3Β/130/οικ.2443/26-1-24 : Διευκρινσεις σχετικ με τις Προποθσεις και την διαδικασα εισαγωγς δικαιοχων σε συμβεβλημνα Θεραπευτρια Χρνιων Παθσεων (ΘΧΠ) και Μονδες Φροντδας Ηλικιωμνων (ΜΦΗ)

29-1-24  Κ.Υ.Α. Δ1α/οικ.5408/24 (ΦΕΚ-561 Β/26-1-24) : Παρταση ισχος της υπ’ αρ. 39873/21.7.2023 (Β’  4698) κοινς υπουργικς απφασης περ κτακτων μτρων προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας σε δομς υγεας και κλειστς δομς κοινωνικς φροντδας ως και τη Δευτρα, 12 Φεβρουαρου 2024 και ρα 06:00

29-1-24  Κ.Υ.Α. 13131/ΕΞ2024/24 (ΦΕΚ-560 Β/26-1-24) : Ρθμιση τεχνικν και λλων θεμτων για την ντληση στην ηλεκτρονικ πλατφρμα του εξωδικαστικο μηχανισμο ρθμισης οφειλν των οφειλν του νομικο προσπου που χει τεθε σε λση εκκαθριση χει πασει να υφσταται σε ατηση συνυπεθυνων προσπων, σμφωνα με την περ. γ’ της παρ. 3 του ρθρου 7 του ν. 4738/2020 (Α’ 207), πως τροποποιθηκε με το ρθρο 75 του ν. 5043/2023 (Α’ 91) και το ρθρο 64 του ν. 5072/2023 (Α’ 198).

29-1-24  ΑΑΔΕ Α1012/24 (ΦΕΚ-559 Β/26-1-24) :  Παρταση της προθεσμας υποβολς των ανακεφαλαιωτικν πινκων ενδοκοινοτικν παραδσεων αγαθν και παροχν υπηρεσιν - αποθεμτων στη διθεση συγκεκριμνου πελτη σε λλο κ-μ (ΝΤΥΠΟ Φ4) και ανακεφαλαιωτικν πινκων ενδοκοινοτικν αποκτσεων αγαθν και λψεων υπηρεσιν (ΝΤΥΠΟ Φ5) με καταληκτικ ημερομηνα υποβολς την 26.01.2024 καθς και των δηλσεων ειδικο φρου πολυτελεας και φρου στη συγκντρωση κεφαλαου με καταληκτικ ημερομηνα υποβολς την 26.01.2024 και 27.01.2024.26-1-24  ΥΠ.ΕΣ. 8050/ΕΓΚ.94/26-1-24 :  Λειτουργα δημοτικν κοινοττων

26-1-24  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/7784/218/24-1-24 : Διευκρινσεις σχετικ με τον υπολογισμ του αντισταθμιστικο περιβαλλοντικο τλους υπρ του Πρσινου Ταμεου, της παρ. 1 του ρθρου 32 του ν. 4759/2020 (Α' 245)

26-1-24  ΥΠ.ΕΣ. 7490/23-1-24 : Παροχ στοιχεων απολογιστικο κστους μεταφορς μαθητν πρωτοβθμιας και δευτεροβθμιας εκπαδευσης απ τις Περιφρειες, για το χρονικ διστημα απ 1-9-2023 ως 31-12-2023, καθς και αριθμο μεταφερμενων μαθητν. Ενημρωση υλοποησης Δυναμικο Συστματος Αγορν (Δ.Σ.Α.).

26-1-24  ΥΠ.ΕΣ. 7477/25-1-24 : Περαιτρω διευκρινσεις για την εκλογ των αντιπροσπων των δμων στη γενικ συνλευση των Περιφερειακν Ενσεων Δμων

26-1-24  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/1289/οικ.1815/26-1-24 : Εναρξη Α' κκλου κινητικτητας τους 2024, στο πλασιο του Ενιαου Συστματος Κινητικτητας (ΕΣΚ)- Υποβολ αιτημτων.

26-1-24  ΥΠ.ΕΣ. 7579/ΕΓΚ.91/25-1-24 : Εγκκλιος υπ' αριθ.91/2024 για τον περιφερειακ συμπαρασττη του πολτη και της επιχερησης- επιλογ- καταστατικ θση- αρμοδιτητες

26-1-24  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΔΑ/Φ.20/οικ.1766/25-1-24 : Οργανισμο Πανεπιστημων25-1-24  ΥΠ.ΕΣ. 7427/ΕΓΚ.1368/24-1-24 : Υποβολ Στοιχεων Υπολοπων Απαιτσεων 31ης.12.2023

25-1-24  ΕΦΚΑ 95539/23-1-24  : Προσδιορισμς Α.Ε.Π. τους 2023.

25-1-24  ΥΠΑΙΘΑ Φ.251/8068/Α5/25-1-24 : Προθεσμα υποβολς δικαιολογητικν για τη συμμετοχ υποψηφων στις προκαταρκτικς εξετσεις των Σχολν Δοκμων Σημαιοφρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκμων Λιμενοφυλκων με το σστημα των Πανελλαδικν Εξετσεων ακαδημακο τους 2024-2025.24-1-24  ΥΠΕΘΟΟ 2/3206/ΔΕΠ/23-1-24 : Παροχ οδηγιν για την εφαρμογ των διατξεων των ρθρων 36 και 39 του Κεφαλαου Α' του Μρους Δ' του ν.5079/2023 (Α' 215) «Οργανωτικς και διαδικαστικς διατξεις για την ανπτυξη, παρεμβσεις για την ενσχυση της δκαιης αναπτυξιακς μετβασης και λλες επεγουσες διατξεις.»

24-1-24  ΕΦΚΑ 103706/ΕΓΚ.3/23-1-24 : Σσταση, Συγκρτηση και Λειτουργα Κλιμακων Ομδων Εργασας στον Ηλεκτρονικ Εθνικ Φορα Κοινωνικς Ασφλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) για το τος 2024 για την εκκαθριση των εκκρεμν αιτσεων συνταξιοδτησης

24-1-24  ΥΠΕΘΟΟ Α1009/24 (ΦΕΚ-465 Β/24-1-24) : Διατμηση δελτων TIR και Μεμονωμνων Εγγυσεων με Ττλους για το τος 2024.

24-1-24  ΥΠ.ΨΗΦ.ΔΙΑΚΥΒ. 1374/ΕΞ2024/24 (ΦΕΚ 366 Β/22-1-2024) : Διθεση της διαδικτυακς υπηρεσας «Ρλοι και δικαιματα υπαλλλων ΚΕΠ σε Πληροφοριακ Συστματα» στο πληροφοριακ σστημα «Ολοκληρωμνο σστημα Διαχερισης Δικαστικν Υποθσεων Πολιτικς και Ποινικς Δικαιοσνης (ΟΣΔΔΥΠΠ)» του Υπουργεου Δικαιοσνης, μσω του Κντρου Διαλειτουργικτητας της Γενικς Γραμματεας Πληροφοριακν Συστημτων και Ψηφιακς Διακυβρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) του Υπουργεου Ψηφιακς Διακυβρνησης.

24-1-24  ΥΠ.ΨΗΦ.ΔΙΑΚΥΒ. 1373/ΕΞ2024/24 (ΦΕΚ 366 Β/22-1-2024) : Διθεση της διαδικτυακς υπηρεσας «Ρλοι και δικαιματα υπαλλλων ΚΕΠ σε Πληροφοριακ Συστματα» του Υπουργεου Ψηφιακς Διακυβρνησης, σε Φορες του Δημοσου μσω του Κντρου Διαλειτουργικτητας της Γενικς Γραμματεας Πληροφοριακν Συστημτων και Ψηφιακς Διακυβρνησης.23-1-24    ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ (του κ. Θεοδρου) :
--> ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ Α' ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ και --> ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Επικαιροποηση του βιβλου "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ Α' ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ" - Ιανουριος 2024, ως προς :
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Ασυμββαστο εξαιτας οφειλν.    
2. Παρατηση δημρχου.    
3. Παρατηση και λοιπς περιπτσεις αντικατστασης προδρου, αντιπροδρου και γραμματα του δημοτικο συμβουλου    
4. Αντιδμαρχοι.    
5. Δημοτικς παρατξεις.    
6. Αποζημωση δημοτικν συμβολων.    
7. Απασχληση συνταξιοχων.    
8. Χιλιομετρικ αποζημωση.    
9. ξοδα διανυκτρευσης εκτς δρας.    
10. Δηλσεις περιουσιακς κατστασης και οικονομικν συμφερντων.    
11. Πειθαρχικ ευθνη αιρετν.    
12. Λειτουργα του δημοτικο συμβουλου.    
13. Αρμοδιτητες της δημοτικς επιτροπς.    
14. Εποπτεα ΟΤΑ.    
15. Αυτοδκαιη κατργηση δημοτικν ΝΠΔΔ και κοινωφελν επιχειρσεων.     

Για την ανλυση των περιεχομνων της επικαιροποησης, βλπετε :
--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ --> ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ Α' ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ &
--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο :
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ ..... (ΕΚΔΟΣΗ-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2024)

23-1-24  ΥΠ.ΕΣ. 4812/18-1-24 : Ερτημα για αρμδιο ργανο συγκρτησης επιτροπν παραλαβς και παρακολοθησης συμβσεων προμθειας αγαθν και παροχς γενικν υπηρεσιν.

23-1-24  ΥΠΑΙΘΑ Φ.251/7175/Α5/23-1-24 : Προθεσμα υποβολς δικαιολογητικν για τη συμμετοχ υποψηφων στις προκαταρκτικς εξετσεις των Στρατιωτικν Σχολν ακαδημακο τους 2024-2025.

23-1-24  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΓΠ/οικ.4489/23-1-24 : Εξετσεις Ιατρικν και Οδοντιατρικν Ειδικοττων και Εξειδικεσεων.

23-1-24  ΥΠΕΘΟΟ 11082/23-1-24 : Πληρωμ δαπανν μισθοδοσας και λοιπν αποζημισεων

23-1-24  ΥΠΕΘΟΟ Α1008/24 (ΦΕΚ-447 Β/23-1-24) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Α.1180/6.8.2021 απφασης του Υφυπουργο Οικονομικν «ροι και διατυπσεις για την παραλαβ με απαλλαγ απ τον Ειδικ Φρο Κατανλωσης της αιθυλικς αλκολης, που χρησιμοποιεται: α) αυτοσια για την παραγωγ φαρμκων που προορζονται για ανθρπινη και κτηνιατρικ χρση και β) για την παρασκευ πρτων υλν των φαρμκων αυτν, υπ την προπθεση τι αυτ αποτελε αναπσπαστο μρος της διαδικασας παραγωγς τους, κατ’ εφαρμογ της περ. δ) της παρ. 1 του ρθρου 83 του ν. 2960/2001» (Β 3751)

23-1-24  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ3(α)/63013/2023/24 (ΦΕΚ 425 Β/22-1-2024) : Τροποποηση της υπ στοιχεα οικ. Γ5/63587/2015 απφασης του Υπουργο Υγεας «Μηχανισμς αυτματων επιστροφν (Clawback) φαρμακευτικς δαπνης τους 2016, 2017 και 2018» (Β’ 1803).

23-1-24  Κ.Υ.Α. 59660/24 (ΦΕΚ-403 Β/22-1-24) : Δημιουργα της ηλεκτρονικς υπηρεσας των ρθρων 155 και 156 του ν. 4620/2019 (Α 96) για την πραγματοποηση επιδσεων εγγρφων της ποινικς διαδικασας με ηλεκτρονικ μσα

23-1-24  Κ.Υ.Α. 11709/24 (ΦΕΚ-402 Β/22-1-24) : Καθορισμς τεχνικν προδιαγραφν, αρμοδων οργνων, ρων και προποθσεων δρυσης και λειτουργας πρατηρων, με εγκατσταση διατξεων παροχς (σημεα ανεφοδιασμο) συμπιεσμνου φυσικο αερου (CNG), συμπιεσμνου βιομεθανου και συμπιεσμνου μεγματος φυσικο αερου - βιομεθανου σε τροχοφρα οχματα, πως, 1. πρατρια αμιγς συμπιεσμνου φυσικο αερου (CNG) 2. μικτ πρατρια α. υγρν καυσμων, υγραερου (LPG) και συμπιεσμνου φυσικο αερου (CNG) β. υγραερου (LPG) και συμπιεσμνου φυσικο αερου (CNG) γ. υγρν καυσμων και συμπιεσμνου φυσικο αερου (CNG)

23-1-24  ΥΠ.ΜΕΤ. & ΑΣΥΛΟΥ 24621/22-1-24 : Εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 97 του ν. 5079/2023 και των ρθρων 190-194 του ν. 5078/2023

23-1-24  Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/6014/116/24 (ΦΕΚ-432 Β/22-1-24) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΥΠΕΝ/ΓρΥφΠΕΝ/135405/1603/23/20.12.2023 (Β’ 7253) κοινς απφασης των Υπουργν Εθνικς Οικονομας και Οικονομικν και Περιβλλοντος και Ενργειας με ττλο «Χοργηση επιδματος θρμανσης στον ηλεκτρισμ για τη χειμεριν περοδο 2023-2024 απ το Ταμεο Ενεργειακς Μετβασης και καθορισμς του ψους, των δικαιοχων, των προποθσεων και της διαδικασας χοργησης αυτο»

23-1-24  ΥΠΕΘΟΟ A1006/24 (ΦΕΚ-412 Β/22-1-24) : Καθορισμς α) των ρων, της διαδικασας, του τρπου και των οργνων σφργισης και αποσφργισης εγκατστασης, β) της ννοιας της εγκατστασης, γ) της διαδικασας, των ρων και των προποθσεων δημοσιοποησης των στοιχεων των παραβατν, των εγκαταστσεων, των παραβσεων, των επιβαλλμενων κυρσεων, του τρπου, του χρνου και του μσου δημοσιοποησης αυτν και δ) των ρων και προποθσεων για την εφαρμογ των κριτηρων βαρτητας της παρβασης, σε περπτωση που διαπιστνεται τι φυσικ νομικ πρσωπο κατχει, παρασκευζει, εμφιαλνει διαθτει αιθυλικ αλκολη αλκοολοχα ποτ του ρθρου 80 του ν. 2960/2001, κατ παρβαση της τελωνειακς νομοθεσας περ λαθρεμπορας των ενωσιακν και εθνικν διατξεων περ αιθυλικς αλκολης, αλκοολοχων ποτν και τροφμων, κατ’ εφαρμογ της παρ. 5 του ρθρου 119Α του ν. 2960/2001 (Α’ 265)

23-1-24  ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ. Δ15/Δ/3201/24 (ΦΕΚ-410 Β/22-1-24) : Αναπροσαρμογ ανωττου ορου ασφαλιστων αποδοχν και ποσν ασφαλιστικν κατηγοριν απ 1.1.2024.22-1-24  Ν. 5082/24 (ΦΕΚ-9 Α/19-1-24) : Ενσχυση του Εθνικο Συστματος Επαγγελματικς Εκπαδευσης και Κατρτισης και λλες επεγουσες διατξεις

22-1-24  ΥΠΕΕ YΠEN/ΔΠΔ/6438/471/19-1-24 : Οδηγες χειρισμο θεμτων που ανκυψαν κατ' ακολουθαν της υπ' αριθμ. 710/2020 απφασης της Ολομελεας του ΣτΕ.

22-1-24  ΔΥΠΑ 1/94325/22-1-24 : Πρσκληση συμμετοχς σε Ολοκληρωμνη Δρση Κατρτισης και Απασχλησης ανργων ηλικας 25 ως 45 ετν

22-1-24  Κ.Υ.Α. 1037/24 (ΦΕΚ-358 Β/19-1-24) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 14235/10.09.2020 κοινς απφασης «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ” ΕΤΟΥΣ 2020 ΜΕΣΩ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ» (Β 4037)19-1-24  ΥΠ.ΕΣ. 6120/ΕΓΚ.73/19-1-24 : Εγκκλιος υπ' αριθμ. 73 για τη λειτουργα και τις αρμοδιτητες της περιφερειακς επιτροπς

19-1-24  ΥΠ.ΕΣ. 6110/ΕΓΚ.72/19-1-24 : Εκλογ νων οργνων διοκησης των Περιφερειακν Ενσεων Δμων και της Κεντρικς νωσης Δμων Ελλδας για τη δημοτικ περοδο 2024-2028

19-1-24  ΕΦΚΑ 79922/ΕΓΚ.2/19-1-24 : Προποθσεις αναζτησης των 100 ημερν ασφλισης στην τελευταα πενταετα για τη χοργηση μειωμνης σνταξης λγω γρατος, εφσον δεν συμπληρνονται κατ τα τη 2020 /και 2021. Κοινοποηση της διταξης του ρθ. 121 του ν. 5078/2023, με παροχ οδηγιν.

19-1-24  ΑΑΔΕ Α1007/24 (ΦΕΚ-351 Β/18-1-24) : Καθορισμς διαδικασας νταξης νων αγροτν στο ειδικ καθεστς του ρθρου 41 του Κδικα ΦΠΑ και απνταξης απ αυτ

19-1-24  ΑΑΔΕ Α1005/24 (ΦΕΚ-349 Β/18-1-24) : Καθορισμς της Μσης Σταθμισμνης Τιμς (Μ.Σ.Τ.) λιανικς πλησης των προντων λεπτοκομμνου καπνο που προορζονται για την κατασκευ χειροποητων (στριφτν) τσιγρων και των λλων καπνν που προορζονται για κπνισμα για τον προσδιορισμ της φορολογητας αξας επιβολς του Φ.Π.Α. για το τος 2024.18-1-24  ΥΠ.ΑΝΑΠΤ. 3754/17-1-24 : Εγκκλιος - Υπολογισμς Δεκτη Τιμν Καταναλωτ για την εφαρμογ της παρ. 9α του ρθρου 53 του ν. 4412/2016 για παραδσεις αγαθν που λαβαν χρα εντς του μηνς Ιανουαρου 2024

18-1-24  ΥΠ.ΕΣ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/52 /οικ.1199/18-1-24 : Ενημερωτικ Φυλλδια για τη διενργεια της Αξιολγησης σμφωνα με τις προβλψεις του ν.4940/2022

18-1-24  ΥΠΑΙΘΑ 5420/Ε3/18-1-24 : Υποβολ αιτσεων παρατησης εκπαιδευτικν Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης και μελν ΕΕΠ-ΕΒΠ σχολικο τους 2023-2024 και παροχ διευκρινσεων σχετικ με τις αιτσεις παρατησης μσω ΚΥΣΠΕ/ΚΥΣΔΕ για εξαιρετικος λγους.

18-1-24  ΥΠΥΜΕ 12922/24 (ΦΕΚ 311 Β/17-1-2024): Τροποποηση της υπ’ αρ. 50579/18-2-2022 απφασης του Υπουργο Υποδομν και Μεταφορν «Καθορισμς των ρων και προποθσεων για τη δημιουργα, ανπτυξη, συντρηση, λειτουργα και του τρπου εισαγωγς των στοιχεων στο Μητρο Εισαγμενων Μεταχειρισμνων Οχημτων (Μ.Ε.Μ.Ο.) του ρθρου 51 “Σσταση Μητρου Εισαγμενων Μεταχειρισμνων Οχημτων”, του ν. 4784/2021 (Α 40), καθς και κθε λλη σχετικ αναγκαα λεπτομρεια» (Β 1183).

18-1-24  Κ.Υ.Α. 3177/24 (ΦΕΚ 244 Β/16-1-2024) : Ρυθμσεις για τη σσταση και συγκρτηση κλιμακων κρατικς αρωγς για την εκτμηση και καταγραφ ζημιν απ τις πλημμρες Σεπτεμβρου 2023.

18-1-24  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΚ/Φ.ΕΠΑΔ/475/24 (ΦΕΚ 234 Β/16-1-2024): Σσταση συγκρτηση Επιτροπς Παρακολοθησης και Παραλαβς για την παροχ υπηρεσιν υποστριξης της εφαραμογς και της παρακολοθησης του ργου «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ» με κωδικ MIS:5190859 και ειδικτερα την παροχ υπηρεσιν Συμβολου Τεχνικς Υποστριξης (ΤΜΗΜΑ 1).

18-1-24  ΥΠ.ΨΗΦ.ΔΙΑΚΥΒ. 854/ΕΞ2024/24 (ΦΕΚ-246 Β/17-1-24) : Διθεση της διαδικτυακς υπηρεσας «Αναζτηση/Δσμευση/Επιστροφ e-παραβλου απ Φορα» στο πληροφοριακ σστημα «Εθνικ Μητρο Ζων Συντροφις» του Υπουργεου Εσωτερικν μσω του Κντρου Διαλειτουργικτητας της Γενικς Γραμματεας Πληροφοριακν Συστημτων και Ψηφιακς Διακυβρνησης17-1-24  ΥΠ.ΕΣ. 5039/ΕΓΚ.48/16-1-24 : Εγκκλιος υπ' αριθμ. 48 για τη σγκληση, τη συνεδραση, την απαρτα και τη λψη απφασης του περιφερειακο συμβουλου

17-1-24  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ5α/ΓΠ/οικ.3096/16-1-24 : Ανακονωση δημοσευσης - Παρχονται διευκρινσεις αναφορικ με την υπαγωγ αιτημτων στις μεταβατικς διατξεις για την απκτηση ττλου ιατρικς εξειδκευσης στην Αναπτυξιακ Παιδιατρικ.

17-1-24  ΥΠ.ΕΣ. 4513/15-1-24 : Τακτικ Επιχοργηση των Ο.Τ.Α. α’ βαθμο της χρας, τους 2024.

17-1-24  ΥΠΑΙΘΑ 5302/ΓΔ5/17-1-24 : Οδηγες αναφορικ με την διαδικασα αξιολγησης εκπαιδευτικν και μελν ΕΕΠ-ΕΒΠ σχολικν μονδων, ΚΕΔΑΣΥ και ΣΔΕΥ (ΕΔΥ) - ναρξη διαδικασας αξιολγησης για το πεδο Α2 των σχολικν μονδων και για το πεδο Α των ΚΕΔΑΣΥ και ΣΔΕΥ (ΕΔΥ)

17-1-24  Κ.Υ.Α. 1259/ΕΞ2024/24 (ΦΕΚ 237 Β/16-1-2024): Τροποποηση της υπ στοιχεα 45877ΕΞ2023/ 20.10.2023 κοινς απφασης των Υπουργν Δικαιοσνης και Ψηφιακς Διακυβρνησης «Εφαρμογ Πλατφρμας Νομικο Ελγχου Εγγραπτων Πρξεων (ρθρο 16 του ν. 2664/1998)» (Β’ 6130).

17-1-24  ΥΠΕΕ οικ. ΥΠΕΝ/Δ/ΚΑΠΑ/137395/2404/23 (ΦΕΚ 7776 Β/31-12-2023): Τροποποηση της υπ στοιχεα ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/7264/118/27.1.2022 κοινς υπουργικς απφασης «Τρπος κατανομς εσδων απ πλειστηριασμος δικαιωμτων εκπομπν αερων θερμοκηπου για το τος 2022» (Β’ 481).

17-1-24  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/1775/6/24 (ΦΕΚ-223 Β/16-1-24) : Καθορισμς της διαδικασας και των στοιχεων που περιλαμβνονται στις ετσιες ενημερσεις και στα σχδια ανπτυξης γεωθερμικο δυναμικο (ΣΑΓΔ) αρμοδιτητας των Αποκεντρωμνων Διοικσεων της Χρας16-1-24  Π.Δ. 3/24 (ΦΕΚ-3 Α/15-1-24) :  Τροποποηση και συμπλρωση του π.δ. 75/2011 «Περιφερειακς Ενσεις Δμων και Κεντρικ νωση Δμων Ελλδος» (Α’ 182).

16-1-24  ΥΠ.ΕΣ. ΔΟΚοιΠ/996/16-1-24 : Ενημρωση για την εφαρμογ των διατξεων του ν. 4873/2021 και τη λειτουργα των νων βσεων δεδομνων για τις Ο.Κοι.Π του Υπουργεου Εσωτερικν

16-1-24  ΥΠ.ΕΣ. 4835/ΕΓΚ.43/16-1-24  : Τα Νομικ Πρσωπα, οι σνδεσμοι και οι επιχειρσεις της πρωτοβθμιας Τοπικς Αυτοδιοκησης ορισμς και συγκρτηση των οργνων διοκησς τους

16-1-24  ΥΠ.ΕΣ. 4690/16-1-24 : Γνωστοποηση δημοσευσης Προεδρικο Διατγματος στην Εφημερδα της Κυβερνσεως

16-1-24  ΥΠ.ΜΕΤ.ΠΟΛ. 17314/12-1-24 : Εφαρμογ της υπ' αρ. 378422/4.8.2023 (Β' 5080) κυα με θμα: Συμπλρωση της υπ' αρ. 30825/2014 απφασης των Υπουργν Εξωτερικν και Εσωτερικν «Καθορισμς απαιτομενων δικαιολογητικν για τη χοργηση εθνικν θεωρσεων εισδου και για την χοργηση και ανανωση ττλου διαμονς σμφωνα με τις διατξεις του ν. 4251/2014» (Β' 1528)

16-1-24  ΥΠ.ΕΣ. 4551/ΕΓΚ.37/15-1-24 : Εκλογ νων οργνων της νωσης Περιφερειν Ελλδας (ΕΝ.Π.Ε.)

16-1-24  ΥΠ.ΕΣ. 4476/ΕΓΚ.36/15-1-24 : Εγκκλιος υπ' αριθ. 36 για τη συγκρτηση και λειτουργα των επιτροπν του περιφερειακο συμβουλου - Αποφασιστικς και Γνωμοδοτικς επιτροπς

16-1-24  Κ.Υ.Α. 187/2023/24 (ΦΕΚ 229 Β/16-1-2024): Αντικατσταση των ρθρων 145 «Ελεθερα αλκολης ποτ (Γενικς διατξεις)», 146 «Τεχνητ Ελεθερα Αλκολης Ποτ», 147 «Ελεθερα Αλκολης Ποτ απ Φυσικος Χυμος Φροτων» και 148 «Ροφματα» του Κδικα Τροφμων και Ποτν (Κ.Τ.Π.) [απφαση ΑΧΣ 1100/1987 (Β’ 788)] και κατργηση των αποφσεων Α.Χ.Σ. 90/2015 (Β’ 2239), 372/2002, (Β’ 1534), 480/1994 (Β’ 944), 185/1994 (Β’ 618), 1683/1990 (Β’ 790) και 630/1988 (Β’ 436).

16-1-24  ΥΠΕΘΟΟ 2/215/ΔΠΓΚ/24 (ΦΕΚ 208 Β/16-1-2024): Τροποποηση της υπ στοιχεα 2/181062/ ΔΠΓΚ/17.11.2022 απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομικν «Οικονομικ ταξινμηση του κρατικο προπολογισμο και ανπτυξη του βασικο σχεδου λογαριασμν του λογιστικο πλαισου της Γενικς Κυβρνησης» (Β’ 5881).

 

16-1-24  Κ.Υ.Α. 683/24 (ΦΕΚ-201 Β/15-1-24) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 9022/16.06.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Τουρισμο και Επικρτειας «Πργραμμα “τουρισμς για λους” τους 2020» (Β’ 2393), πως ισχει

16-1-24  ΥΠΑΙΘΑ K5/149570/24 (ΦΕΚ 158 Β/13-1-2024) : Ειδικς Κανονισμς Λειτουργας Δημοσων Ινστιτοτων Επαγγελματικς Κατρτισης (Ι.Ε.Κ.) Ειδικς Αγωγς που υπγονται στη Γενικ Γραμματεα Επαγγελματικς Εκπαδευσης, Κατρτισης και Δια Βου Μθησης (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ.) του Υπουργεου Παιδεας, Θρησκευμτων και Αθλητισμο.

16-1-24  Κ.Υ.Α. 449/23 (ΦΕΚ 7710 Β/31-12-2023) : Λειτουργα Διαδικτυακς Πλης του Εθνικο Τυπογραφεου για: α) Ψηφιακ Υπηρεσα Υποβολς Εγγρφων προς δημοσευση στην Εφημερδα της Κυβερνσεως προς ανθεση εκτυπωτικς εργασας και β) Ψηφιακ Υπηρεσα Αναζτησης ΦΕΚ.15-1-24  ΕΦΚΑ 1/15-1-24 : Νο νομικ πλασιο για την απασχληση συνταξιοχων εξ ιδου δικαιματος (λγω γρατος/αναπηρας), με την αντικατσταση του ρθρου 20 του ν. 4387/2016 (Α' 85). Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 114 του ν. 5078/2023 με παροχ οδηγιν

15-1-24  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/4295/74/15-1-24 : Διευκρινσεις σχετικ με την λειτουργα των Ειδικν Επιτροπν Επικινδνως Ετοιμρροπων (Ε.ΕΠ.ΕΤ.) του ν.4787/2021

15-1-24  ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ. 2776/15-1-24 : Εφαρμογ για το τος 2024 της υπουργικς απφασης 2432/12.01.2024 "Επιμρφωση εργοδοτν και εργαζομνων για θματα σκησης καθηκντων τεχνικο ασφλειας σε επιχειρσεις Β' και Γ' κατηγορας" (ΦΕΚ Β'155, ΑΔΑ: 9Π6Φ46ΝΛΔΓ-ΝΙΨ-2).

15-1-24  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Β2β/ΓΠ/οικ.1229/24 (ΦΕΚ-162 Β/15-1-24) : Ρθμιση σε δσεις των οφειλμενων ποσν αυτματης επιστροφς (claw back) φαρμακευτικν εταιρειν/ΚΑΚ προς τον ΕΟΠΥΥ για το τος 2022.

15-1-24  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ5α/ΓΠ/οικ.867/24 (ΦΕΚ-160 Β/15-1-24) : Τροποποηση ναρξης ισχος του ρθρου 16 ν. 4999/2022 (Α’ 225), σχετικ με τον καθορισμ ομδων νοσοκομεων και θσεων ιατρν για απκτηση ειδικτητας

15-1-24  ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ. 2432/24 (ΦΕΚ-155 Β/12-1-24) :  Επιμρφωση εργοδοτν και εργαζομνων για θματα σκησης καθηκντων τεχνικο ασφλειας σε επιχειρσεις Β’ και Γ’ κατηγορας.

15-1-24  Κ.Υ.Α. Δ1α/οικ.2081/24 (ΦΕΚ-154 Β/12-1-240 : Παρταση ισχος της υπ’  αρ. 39873/21.7.2023 (Β’ 4698) κοινς υπουργικς απφασης περ κτακτων μτρων προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας σε δομς υγεας και κλειστς δομς κοινωνικς φροντδας ως και τη Δευτρα, 29 Ιανουαρου 2024 και ρα 06:00.

15-1-24  Κ.Υ.Α. Γ2α/οικ.2043/24 (ΦΕΚ-152 Β/12-1-24) : Σσταση και λειτουργα της Ενιαας Λστας Χειρουργεων.

15-1-24  ΥΠ.ΚΛΙΜ.ΚΡΙΣΗΣ-ΠΟΛ.ΠΡΟΣΤ. 1386/24 (ΦΕΚ-149 Β/12-1-24) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 74617ΕΞ2021/23.06.2021 κοινς απφασης του Υπουργο και του Υφυπουργο Οικονομικν «Ρθμιση ειδικτερων θεμτων επ των διαδικασιν επιχοργησης επιχειρσεων για θεομηνες του ν.4797/2021 (Α’66)» (Β’ 2670).12-1-24  ΥΠ.ΜΕΤ.ΑΣΥΛΟΥ 13539/ΕΓΚ.1/12-1-24  : Εφαρμογ των ρθρων 66Α ως 66ΚΔ (Κεφλαιο Γ' Εθνικ Σστημα Επιτροπεας Ασυνδευτων Ανηλκων) του ν. 4939/2022 (Α' 111), πως αυτ προστθηκαν με τα ρθρα 7 ως 30 του νμου 4960/2022 «Εθνικ Σστημα Επιτροπεας και Πλασιο Φιλοξενας Ασυνδευτων Ανηλκων και λλες διατξεις του Υπουργεου Μετανστευσης και Ασλου» (Α' 145)»11-1-24  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/248/οικ.690/11-1-24 : Εναρξη καταχρισης στοιχεων στην εφαρμογ για την παρακολοθηση των πειθαρχικν υποθσεων «e-Peitharxika» της Εθνικς Αρχς Διαφνειας

11-1-24  ΕΦΚΑ 38301-10-1-24 : Συμμετοχ σε επιμορφωτικ προγρμματα του ΙΝΕΠ του ΕΚΔΔΑ των Προσταμνων των Γενικν Διευθνσεων, των Προσταμνων των ΠΥΣΥ και του/ης Συντονιστ/ριας ΚΕΑΟ

11-1-24  ΑΑΔΕ Ε2001/29-12-23/24 : Παροχ διευκρινσεων για την παραγραφ απαιτσεων κατ του Δημοσου που πηγζουν απ φρο, τλος εισφορ που εμππτουν στο πεδο εφαρμογς του Κδικα Φορολογικς Διαδικασας, καθς και απ κθε λλη διταξη νμου, για τις οποες χει εκδοθε ττλος πληρωμς.

11-1-24  ΕΑΔΗΣΥ 302/10-1-24 : Δημοσευση νομοθετικν και κανονιστικν διατξεων, που πτονται ζητημτων δημοσων συμβσεων. Υποχρεσεις αναθετουσν αρχν και οικονομικν φορων.

11-1-24  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/247/οικ.622/10-1-24 : Ενεργοποηση Μητρου Συμβολων Ακεραιτητας του ν. 4795/2021 (Α'62) - Διαδικασα εγγραφς στο Μητρο10-1-24  ΑΑΔΕ Α.1004/24 (ΦΕΚ 134 Β/9-1-2024) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΠΟΛ. 1033/ 28.1.2014 (Β’ 276) απφασης του Γενικο Γραμματα Δημοσων Εσδων αναφορικ με τις υποχρεσεις των επιχειρσεων ιδιωτικς ασφλισης για παροχ πληροφοριν σμφωνα με το ρθρο 15 του ν. 4987/2022 (Α’ 206).

10-1-24  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Α1ε/ΓΠ/οικ.1176/24 (ΦΕΚ 133 Β/9-1-2024) : Ορισμς αποφαινμενου οργνου για δημσιες συμβσεις προμθειας μονοκλωνικν αντισωμτων λοιπν φαρμκων για την αντιμετπιση της νσου COVID-19.

10-1-24  ΥΠ.ΕΣ. 2978/ΕΓΚ.547/10-1-24 : 'Ελεγχος Πινκων Στοχοθεσας Οικονομικν Αποτελεσμτων.

10-1-24  ΥΠΕΘΟΟ 63/24 (ΦΕΚ 122 Β/9-1-2024) : Κατανομ πιστσεων Προπολογισμο Δημοσων Επενδσεων τους 2024 στις Περιφρειες.

10-1-24  ΥΠ.ΕΣ. 1001/5-1-24 : Ενημρωση για την ναρξη της παραγωγικς λειτουργας του Εργαστριου Φλαξης και Ανλυσης Γενετικο Υλικο Ζων Συντροφις (ΕΦΑΓΥΖΣ) εκκνηση της προθεσμας επιβολς διοικητικν κυρσεων.

10-1-24  ΥΠ.ΚΛ.ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 86/8-1-24 : Ολοκλρωση καταχρησης των στοιχεων των κτιρων στα οποα στεγζονται φορες και κρσιμες λειτουργες της παρ.1 του ρθρου 14 του ν.4270/2014, καθς και κρσιμες εν γνει λειτουργες του ιδιωτικο τομα, στην ψηφιακ πλατφρμα «АПОГРАФΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ».

10-1-24  Κ.Υ.Α. 45318/23 (ΦΕΚ 7676 Β/31-12-2023) : Οδηγς αρχν δεοντολογας και συμπεριφορς των μελν των επιτροπν και κλιμακων κρατικς αρωγς.9-1-24  Κ.Υ.Α. Α1003/24 (ΦΕΚ-80 Β/8-1-24) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Α.1156/12.10.2023 απφασης του Διοικητ της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμς του τπου, του περιεχομνου, της διαδικασας και του χρνου υποβολς της Δλωσης Συμμρφωσης, αναφορικ με τις απαιτσεις λειτουργας και διασνδεσης με την ΑΑΔΕ, των Μσων Πληρωμν ηλεκτρονικς μεταφορς κεφαλαων στο σημεο πλησης (Electronic Funds Transfer at the point of sale, EFT/POS), Παρχων Υπηρεσιν Πληρωμν και Παρχων Μσων Πληρωμν ημεδαπς αλλοδαπς, που χρησιμοποιον οι υπχρεες ονττητες του ρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α’ 251), καθς και κθε λλου ειδικτερου θματος για την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 15Γ του ν. 4987/2022 (Κ.Φ.Δ.).» (Β’ 5993)

9-1-24  Κ.Υ.Α. 297/23 (ΦΕΚ-79 Β/8-1-24) : Πργραμμα «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» τους 2024

9-1-24  Κ.Υ.Α. 463/24 (ΦΕΚ-78 Β/8-1-24) : Προσθκη στοιχεων της υπηρεσας «My Auto», που αποθηκεονται στο ψηφιακ αποθετριο εγγρφων του ρθρου 80 του ν. 4954/2022, διαδικασα επαλθευσης και ανκλησης, απαιτομενες διαλειτουργικτητες με λλα πληροφοριακ συστματα και μητρα του δημσιου τομα και τεχνικ και οργανωτικ μτρα για την ασφλεια της επεξεργασας των δεδομνων προσωπικο χαρακτρα.

9-1-24  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/137854/7831/23 (ΦΕΚ-7650 Β/31-12-23) : Καθορισμς «Τιμολογου Αναφορς» Καθολικς Υπηρεσας για τις κατηγορες «Οικιακς Πελτης - Ημερσιο Τιμολγιο» και «Οικιακς Πελτης - Ημερσιο και Νυχτεριν Τιμολγιο» για τον μνα Δεκμβριο του 2023

9-1-24  ΥΠ.ΚΛ.ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1059/οικ.Φ.700.19/8-1-24 : Τροποποηση ψους διοικητικν προστμων για παραβσεις επ κανονιστικν διατξεων πυροπροστασας

9-1-24  Κ.Υ.Α. ΓΓΑ/363269/23 (ΦΕΚ 7606 Β/31-12-2023) : γκριση κατανομς και πλρωσης υφιστμενων θσεων εποχικο προσωπικο κατηγορας Πτυχιοχων Φυσικς Αγωγς (Π.Φ.Α.), για την υλοποηση Προγραμμτων και Εκδηλσεων θλησης για λους των ΟΤΑ Α’ βαθμο και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτν για την περοδο 2023-2024».8-1-24  ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΠΟ 1/1/2024 - σχετικ με :

1. Συνταξιοχοι εξ ιδου δικαιματος.    
2. Καταβλητες εισφορς – προς υπρ του e-ΕΦΚΑ.    
3. Απαλλαγς απ την υποχρωση καταβολς ασφαλιστικν εισφορν και του πρου υπρ του e-ΕΦΚΑ.    
4. Αξιοποηση του χρνου ασφλισης.    
5. Γνωστοποηση της απασχλησης.    
6. Απασχληση συνταξιοχων για λγους ψυχοκοινωνικς αποκατστασης και κοινωνικς επαννταξης.   

Για το πιο πνω ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, βλπετε : --> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο : ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΠΟ 1/1/2024 (08/01/2024)

8-1-24  ΥΠ.ΕΣ. 1835/ΕΓΚ.12/8-1-24  : Λειτουργα δημοτικν παρατξεων

8-1-24  ΥΠ.ΕΣ. 516/4-1-24 : Υποβολ των Επικυρωμνων Προπολογισμν τους 2024 των φορων του υποτομα των ΟΤΑ στον Κμβο Διαλειτουργικτητας.

8-1-24  ΥΠ.ΕΣ. 110990/22-12-23 : γκριση του προγρμματος διαχερισης και αξιοποησης της περιουσας των δμων και των περιφερειν για το τος 2024.

8-1-24  ΑΑΔΕ Α1002/24 (ΦΕΚ-64 Β/5-1-24) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Α. 1110/5.8.2022 απφασης του Διοικητ της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Ηλεκτρονικ υποβολ δλωσης φρου μεταββασης ακιντων - “Δλωση Φ.Μ.Α.”» (Β’ 4334)

8-1-24  ΑΑΔΕ Α1001/24 (ΦΕΚ-64 Β/5-1-24) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 1158/4.11.2022 απφασης του Διοικητ της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμς και επικαιροποηση τπου και περιεχομνου εντπων της Φορολογικς Διοκησης» (Β’ 5703), ως προς το ντυπο της δλωσης Δ600.

8-1-24  Κ.Υ.Α. 45316/23 (ΦΕΚ-7616 Β/31-12-23) : Ρθμιση ειδικτερων θεμτων για τη συγκρτηση, το ργο και τη λειτουργα των επιτροπν κρατικς αρωγς και τον τρπο καταγραφς και αποτμησης ζημιν του ν. 4797/2021 (Α’ 66)

8-1-24  Κ.Υ.Α. ΥΚΟΙΣΟ/113727/23 (ΦΕΚ-7607 Β/31-12-23) : Ρθμιση ειδικτερων θεμτων για τη χωρικ και χρονικ επκταση της πιλοτικς λειτουργας του προγρμματος «Κομβον Πανικο» (Panic Button).

8-1-24  ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 264/4/23 (ΦΕΚ-7607 Β/31-12-23) : Ρθμιση θεμτων για τη διαδικασα μεταφορς εκκρεμοττων νομικο ελγχου απ καταργομενα Υποθηκοφυλακεα (μμισθα και μισθα) στα Κτηματολογικ Γραφεα και Υποκαταστματα του Φορα Ελληνικ Κτηματολγιο.5-1-24  ΑΑΔΕ Ε2002/28-12-23 (ΑΔΑ: 6ΕΘΔ46ΜΠ3Ζ-9ΨΜ /5-1-2024) : Κοινοποηση των διατξεων των ρθρων 45 και 53 του ν. 5073/2023 (Α' 204) αναφορικ με τον φρο κατανλωσης σε ηλεκτρικ θερμαινμενα προντα χωρς καπν και την εφαρμογ μειωμνου συντελεστ Φ.Π.Α. σε αγαθ και υπηρεσες, αντστοιχα, του ρθρου 102 του ν. 5079/2023 ( Α’ 215) αναφορικ με την εφαρμογ μειωμνου συντελεστ Φρου Προστιθμενης Αξας στα μη αλκοολοχα ποτ και τη μεταβατικ διατρηση συντελεστν Φ.Π.Α. καθς και παροχ οδηγιν για την εφαρμογ τους.

5-1-24  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.59/2866/οικ.289/4-1-24 : Νο σστημα επιλογς διοικσεων φορων του δημοσου τομα, ενσχυση της αποτελεσματικτητας και λοιπς διατξεις (Ν. 5062/2023, Α' 183)

5-1-24  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/1283/15952/5-1-24 : ναρξη 1ου κτακτου Κκλου Κινητικτητας τους 2024 (Υπουργεο Εθνικς Οικονομας & Οικονομικν), στο πλασιο του Ενιαου Συστματος Κινητικτητας (ΕΣΚ) και του ν. 4873/2021.

5-1-24  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/Δ/ΚΑΠΑ/136924/2394/23 (ΦΕΚ 7602 Β/31-12-2023) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/ 100628/1904/21.10.2021 κοινς απφασης του Υπουργο και του Υφυπουργο Περιβλλοντος και Ενργειας «Τρπος κατανομς εσδων απ πλειστηριασμος δικαιωμτων εκπομπν αερων θερμοκηπου για το τος 2021» (Β’ 5029).

5-1-24  ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2421.1/89445/2023/23 (ΦΕΚ 7581 Β/31-12-2023) : Επιλογ και κατταξη Αξιωματικν Λιμενικο Σματος - Ελληνικς Ακτοφυλακς ειδικτητας Υγειονομικο προερχμενων απ ιδιτες Ιατρος, με εφαρμογ του συστματος μοριοδτησης των υποψηφων.

5-1-24  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/137804/3493/23 (ΦΕΚ 7569 Β/31-12-2023) : Επιμερισμς σε μα περισστερες Δημοτικς Κοιντητες του ειδικο τλους υπρ των οικιακν καταναλωτν σε περιοχς που λειτουργον σταθμο Α.Π.Ε. και υβριδικο σταθμο για τα τη 2021 και 2022, κατ’ εφαρμογ της παρ. 8 του ρθρου 87 του ν. 4964/2022 (Α’ 150), της παρ. Α.3 του ρθρου 25 του ν. 3468/2006 (Α’ 129) και της υπ στοιχεα ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/48653/1597/29.05.2019 (Β’ 2172) κοινς υπουργικς απφασης των Υπουργν Εσωτερικν και Περιβλλοντος και Ενργειας.

5-1-24  ΥΠ.ΑΝΑΠΤ. 126344/23 (ΦΕΚ 7568 Β/31-12-2023) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 94084/30.9.2022 απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Ανπτυξης και Επενδσεων «Προκρυξη Καθεσττος Ενισχσεων «Αγροδιατροφ - Πρωτογενς Παραγωγ και Μεταποηση Γεωργικν Προντων - Αλιεα - Υδατοκαλλιργεια» του ν. 4887/2022.

5-1-24  ΥΠ.ΑΝΑΠΤ. 126345/23 (ΦΕΚ 7542 Β/31-12-2023): Τροποποηση της υπ' αρ. 126997/28.12.2022 απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Ανπτυξης και Επενδσεων «Προκρυξη Καθεσττος Ενισχσεων “Επιχειρηματικτητα 360” του αναπτυξιακο νμου 4887/2022» (Β' 6872).4-1-24  Κ.Υ.Α. 109/ΕΞ2024/24 (ΦΕΚ-2 Β/3-1-24) : Λειτουργα πλατφρμας «Ηλεκτρονικς Φκελος Ακιντου» για την διενργεια εμπραγμτων δικαιοπραξιν επ ακιντων -Αντικατσταση της υπ’ αρ. 1617/9-3-2023 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Περιβλλοντος και Ενργειας, Ψηφιακς Διακυβρνησης, Επικρατεας και του Διοικητ της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων «Πιλοτικ Λειτουργα πλατφρμας “Ηλεκτρονικς Φκελος Ακιντου” για την διενργεια εμπραγμτων δικαιοπραξιν επ ακιντων.» (Β’ 1396).

4-1-24  ΥΠ.ΑΝΑΠΤ. 126418/23 (ΦΕΚ 7588 Β/31-12-2023) : Τροποποηση των υπ’ αρ. 74086/21-07-2022 και 45997/17-05-2023 υπουργικν αποφσεων που αφορον την 1η και 2η προκρυξη του Καθεσττος Ενισχσεων «Μεταποηση - Εφοδιαστικ Αλυσδα» του α.ν. 4887/2022.

4-1-24  ΥΠΕΘΟΟ Α1210/23 (ΦΕΚ 7586 Β/31-12-2023) : Διαδικασα χοργησης απαλλαγς απ τον ειδικ φρο κατανλωσης που αναλογε στην ποστητα ουδτερης αιθυλικς αλκολης γεωργικς προλευσης κθε εδους αλκοολοχου αποστγματος προντος απσταξης, τα οποα παραλαμβνονται απ ποτοποιος που λειτουργον εκτς καθεσττος αναστολς για την κλυψη των απωλειν (φυρν), οι οποες οφελονται στη φση των εν λγω υλν, κατ’ εφαρμογ της παρ. 3 του ρθρου 83 του ν. 2960/2001 (Α’ 265).

4-1-24  ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 3436/391873/23 (ΦΕΚ 7582 Β/31-12-2023) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 3915/144646/23-10-2018 κοινς υπουργικς απφασης «Ειδικο ροι εμφιλωσης ονων» (Β’4976).

4-1-24  Κ.Υ.Α. 45317/23 (ΦΕΚ 7576 Β/31-12-2023) : Κατρτιση, τρηση και λειτουργα του εθνικο μητρου στελεχν επιτροπν κρατικς αρωγς του ρθρου 17 του ν. 4797/2021 (Α’ 66).

4-1-24  Κ.Υ.Α. ΥΠ/1440/23 (ΦΕΚ 7575 Β/31-12-2023) : Ελχιστες υποχρεσεις προς τις οποες οφελουν να συμμορφνονται οι επιχειρσεις για α) την εξασφλιση της μγιστης δυνατς διαθεσιμτητας υπηρεσιν φωνητικν επικοινωνιν και υπηρεσιν πρσβασης στο διαδκτυο που παρχονται μσω των δημσιων δικτων ηλεκτρονικν επικοινωνιν, σε περπτωση καταστροφικς βλβης του δικτου σε περιπτσεις ανωτρας βας και β) την εξασφλιση ατελς της αδιλειπτης πρσβασης σε υπηρεσες κτακτης ανγκης και αδιλειπτης διαββασης προειδοποισεων του κοινο.

4-1-24  Κ.Υ.Α. 4113.80-02/1501/23 (ΦΕΚ 7574 Β/31-12-2023) : Πρσκληση επιχειρσεων για υποβολ αιτσεων υπαγωγς στη Δρση «Μεταφορικ Ισοδναμο (Μ.Ι.) για το τος 2023».

4-1-24  Κ.Υ.Α. 8038/23/22-ρκη/23 (ΦΕΚ 7573 Β/31-12-2023) : Παρταση λειτουργας Προαναχωρησιακν Κντρων Κρτησης Αλλοδαπν για το τος 2024.

4-1-24  ΥΠ.ΚΟΙΝ.ΣΥΝΟΧΗΣ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 112972/23 (ΦΕΚ 7567 Β/31-12-2023) : Καθορισμς των προποθσεων, της διαδικασας απονομς και της διρκειας ισχος του Σματος Ιστητας σε επιχειρσεις απ τη Γενικ Γραμματεα Ιστητας και Ανθρωπνων Δικαιωμτων του Υπουργεου Κοινωνικς Συνοχς και Οικογνειας.

4-1-24  ΥΠ.ΕΣ. 108912/23 (ΦΕΚ-7549 Β/31-12-23) : Εξαρεση Νομικν Προσπων Δημοσου Δικαου Ο.Τ.Α. α’ βαθμο, απ την αυτοδκαιη κατργηση του ρθρου 27 του ν. 5056/2023 (Α’ 163).3-1-24  Καττατα ρια των ρθρων 5 (Βιβλο Ι) και 235 (Βιβλο ΙΙ) του ν. 4412/2016 (2024-2025)

3-1-24  ΑΑΔΕ Ο3074/31-12-23 : Κοινοποηση της Γνωμοδτησης υπ'αριθ. 54/2021 της Α Τακτικς Ολομλειας του Νομικο Συμβουλου του Κρτους (Ν.Σ.Κ.) σε ερτημα για την επδραση οριστικς δικαστικς απφασης επ ατησης υπαγωγς οφειλν στο ν. 3869/2010 (Α' 130) σε κατσχεση εις χερας τρτου.

3-1-24  ΑΑΔΕ Ο3002/29-12-23 : Κοινοποηση των διατξεων των παρ. 1 και 3 του ρθρου 48, της παρ. 6 του ρθρου 57, του ρθρου 64, της παρ. 7 του ρθρου 99, της παρ. 2 του ρθρου 100 και του ρθρου 123 του ν. 5079/2023 «Οργανωτικς και διαδικαστικς διατξεις για την ανπτυξη, παρεμβσεις για την ενσχυση της δκαιης αναπτυξιακς μετβασης και λλες επεγουσες διατξεις» (Α' 215/22.12.2023)

3-1-24  ΓΓ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΣΠΑ) 125926/23 (ΦΕΚ 7511 Β/31-12-2023) : Σσταση και Συγκρτηση Θεματικο Δικτου Δημοσων Συμβσεων στο πλασιο του ΕΣΠΑ 2021-2027.

3-1-24  ΑΑΔΕ Ο3003/29-12-23 : Κοινοποηση των διατξεων των ρθρων 77, 105 παρ. 2, 106 ως 109, 110 παρ. 15 και 16, 115, 123 παρ. 3, 151 παρ. 6, 152 παρ. 6, 178 παρ. 1, 179, 180, 183 και 195 παρ. 1, 3 και 4 του ν. 5078/2023 «Αναμρφωση επαγγελματικς ασφλισης, εξορθολογισμς ασφαλιστικς νομοθεσας, συνταξιοδοτικς ρυθμσεις, σστημα διορισμο και προσλψεων των εκπαιδευτικν της δημσιας υπηρεσας απασχλησης και λοιπς διατξεις» (Α' 211).

3-1-24  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1/ΓΠ/οικ.40217/24-7-23 (ΑΔΑ: 6ΤΨ8465ΦΥΟ-4Ν2-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) : Επικαιροποηση των συστσεων για τον φυσικ αερισμ, τον εξαερισμ και τον κλιματισμ ιδιωτικν και δημσιων δομν υγεας και κλειστν δομν κοινωνικς φροντδας

3-1-24  Κ.Υ.Α. 51/Κ6/24 (ΦΕΚ-1 Β/2-1-24): Σστημα Πιστοποησης αποφοτων ΕΠΑ.Σ. Μαθητεας και Π.ΕΠΑ.Σ. Μαθητεας της Δημσιας Υπηρεσας Απασχλησης (Δ.ΥΠ.Α.).

3-1-24  Κ.Υ.Α. Α1217/23 (ΦΕΚ-7535 Β/31-12-23) : Καθορισμς του τπου και του περιεχομνου της δλωσης απδοσης του τλους ανθεκτικτητας στην κλιματικ κρση, του τρπου προσδιορισμο των προσπων που εναι υπχρεα στην απδοση του τλους, του χρνου και της διαδικασας επιβολς και απδοσς του, του περιεχομνου, της διαδικασας και του τρπου κδοσης του ειδικο στοιχεου - απδειξης εσπραξης του, καθς και κθε λλης αναγκαας λεπτομρειας

3-1-24  ΥΠ.ΜΕΤ.ΑΣΥΛΟΥ 553695/23 (ΦΕΚ-7533 Β/31-12-23) : Γενικς Κανονισμς Λειτουργας Κλειστν Ελεγχμενων Δομν2-1-24  Κ.Υ.Α. 113367/23 (ΦΕΚ 7514 Β/31-12-2023) : Τροποποηση της υπ’ αρ. οικ. 55932/1016/ 2-12-2016 (Β’ 3888) κοινς υπουργικς απφασης, πως ισχει, περ ειδικο προγρμματος απασχλησης ανργων στον δημσιο τομα της υγεας σμφωνα με το ρθρο 64 του ν. 4430/2016 (Α’ 205).

2-1-24  Κ.Υ.Α. 9994/23 (ΦΕΚ 7510 Β/31-12-2023) : Καθορισμς κατηγοριν δικαιοχων, διαδικασας υποβολς ατησης, κδοσης και παραλαβς της ακαδημακς ταυττητας και λοιπς τεχνικς λεπτομρειες εφαρμογς της διταξης του ρθρου 287 του ν. 4957/2022.

2-1-24  ΥΠΥΜΕ 362897/23 (ΦΕΚ 7483 Β/29-12-2023) : Κανονισμς Δικαιωμτων Επιβατν τακτικν και κτακτων γραμμν με οδικ μσα δημσιας μεταφορς (λεωφορεα, τρλε) και μσα σταθερς τροχις (μετρ, τραμ).

2-1-24  Κ.Υ.Α. ΓΓΑ/361241/23 (ΦΕΚ 7479 Β/29-12-2023) : Συμπλρωση - τροποποηση της υπ’ αρ. 65456/ 10.02.2023 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Πολιτισμο και Αθλητισμο «Καθορισμς του πλαισου, ροι, προποθσεις, κριτρια κατανομς της προβλεπμενης στο ρθρο 60 του ν. 2961/2001 (Α’ 266) χρηματοδτησης στις δικαιοχες αθλητικς ομδες για το τος 2023» (Β’ 704).

2-1-24  Κ.Υ.Α. Γ2α/ΓΠ/οικ.69424/23 (ΦΕΚ 7478 Β/29-12-2023) : Παραχρηση 50 κλινν νοσηλεας και κλινν αυξημνης φροντδας και εντατικς θεραπεας του Νοσηλευτικο Ιδρματος Μετοχικο Ταμεου Στρατο (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) για την κλυψη αναγκν δημσιας υγεας, που συνδονται με την αντιμετπιση του κορωνοο COVID-19 για το χρονικ διστημα απ 1-1-2024 ως και 31-3-2024.

2-1-24  Κ.Υ.Α. οικ.114037/23 (ΦΕΚ 7477 Β/29-12-2023) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 51245/06.06.2022 κοινς υπουργικς απφασης «Ρθμιση των ρων, προποθσεων, απαιτομενων δικαιολογητικν, της διαδικασας για τη χοργηση του δικαιματος κπτωσης σε οφειλς προς τη φορολογικ διοκηση και τους φορες κοινωνικς ασφλισης, το εδος των οφειλν που υπκεινται σε κπτωση, τη διαδικασα χρηματοδτησης της απλειας των ασφαλιστικν εισφορν και λοιπ ζητματα για την εφαρμογ του ρθρου 87 του ν. 4706/2020 (Α’ 136)» (Β’ 2795).

2-1-24  ΑΑΔΕ Α1215/23 (ΦΕΚ 7475 Β/29-12-2023) : Καθορισμς του αριθμο φορολογικν ελγχων που θα διενεργηθον κατ το τος 2024.

2-1-24  ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 264/8/23 (ΦΕΚ 7471 Β/29-12-2023) : Ηλεκτρονικ υποβολ αιτσεων διρθωσης πρδηλων σφαλμτων του ν. 2664/1998 στα Κτηματολογικ Γραφεα και στα Υποκαταστματα του Φορα «Ελληνικ Κτηματολγιο».

2-1-24  Κ.Υ.Α. Γ6α/ΓΠ/69252/23 (ΦΕΚ 7470 Β/29-12-2023) : Παρταση της καταληκτικς ημερομηνας της παρ. 1 του ρθρου 6 του ν. 5057/2023 (Α’ 164) περ της παραμονς των ειδικευομνων νοσηλευτν Ιδιωτικο Δικαου Ορισμνου χρνου, ως την 29.02.2024.

2-1-24  Κ.Υ.Α. 24283/23 (ΦΕΚ 7470 Β/29-12-2023) : Καθορισμς των προδιαγραφν, των τεχνικν και λειτουργικν προδιαγραφν των εγκαταστσεων των επισκψιμων τυροκομεων, μορφ και τπος του Σματος Επισκψιμου Τυροκομεου.

2-1-24  Κ.Υ.Α. 113582/23 (ΦΕΚ 7469 Β/29-12-2023) : Καθορισμς ρων και προποθσεων χοργησης του ειδικο βοηθματος της παρ. 6 του ρθρου 22 του ν. 1836/1989 (Α’ 79).

2-1-24  Κ.Υ.Α. 24322/23 (ΦΕΚ 7467 Β/29-12-2023) : Διαδικασα πληρωμς δικαιοχων προγρμματος τουρισμς για λους 2022 - 2025 του ρθρου 45Α του ν. 4933/2022 (Α 99), πως προστθηκε με το ρθρο 7 του ν. 5061/2023 (Α’ 179).

2-1-24  ΥΠΕΘΟΟ Α1216/23 (ΦΕΚ 7465 Β/29-12-2023) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Α. 1143/2023 (Β’ 5599) απφασης Υφυπουργο Εθνικς Οικονομας και Οικονομικν περ παρτασης καταβολς και αναστολς εσπραξης βεβαιωμνων οφειλν.

2-1-24  Κ.Υ.Α. Δ1α/οικ.69228/23 (ΦΕΚ 7463 Β/29-12-2023) : Παρταση ισχος της υπ’ αρ. 39873/21.7.2023 (Β’ 4698) κοινς υπουργικς απφασης περ κτακτων μτρων προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας σε δομς υγεας και κλειστς δομς κοινωνικς φροντδας ως και τη Δευτρα, 15 Ιανουαρου 2024 και ρα 06:00.

2-1-24  Κ.Υ.Α. 56921οικ/23 (ΦΕΚ 7462 Β/29-12-2023) : Προσωριν σστημα ανταμοιβν δικαστικν υπαλλλων.

2-1-24  Κ.Υ.Α. 113573/23 (ΦΕΚ 7459 Β/29-12-2023) : Παρταση χρονικο διαστματος του πρτου και δετερου εδαφου του ρθρου 19 του ν. 4659/2020 (Α’ 21).

2-1-24  Κ.Υ.Α. 113054/23 (ΦΕΚ 7448 Β/29-12-2023) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 40494/3.5.2022 απφασης των Υφυπουργν Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων και Περιβλλοντος και Ενργειας «Προποθσεις δρυσης και λειτουργας μονδων Παιδικς Προστασας και Φροντδας (ΜοΠΠ) απ Νομικ Πρσωπα Ιδιωτικο Δικαου μη κερδοσκοπικο χαρακτρα» (Β’ 2302), πως τροποποιθηκε και ισχει.

2-1-24  Κ.Υ.Α. 113019/23 (ΦΕΚ 7448 Β/29-12-2023) : Χοργηση προθεσμας για την αδειοδτηση Μονδων Φροντδας Ηλικιωμνων (ΜΦΗ) κερδοσκοπικο μη χαρακτρα και ΜΦΗ ΟΤΑ α’ βαθμο Νομικν τους Προσπων, που προβλπεται στο ρθρο 14 της υπ στοιχεα Π1γ/οικ. 81551/25.6.2007 (Β’ 1136) υπουργικς απφασης.

2-1-24  ΥΠ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 4000/3/98-β/23 (ΦΕΚ 7417 Β/28-12-2023) : ξοδος και επανεσοδος αλλοδαπν υπηκων τρτων χωρν κατχων αδειν διαμονς, η ισχς των οποων χει λξει και αλλοδαπν υπηκων τρτων χωρν που χουν αιτηθε τη λψη αρχικς δειας διαμονς.29-12-23 ΕΦΚΑ 55/29-12-23 : Αναπροσαρμογ απ 01.01.2024 των ποσν του εφπαξ βοηθματος για ξοδα κηδεας και των επιδομτων ασθενεας και μητρτητας, που αποδδει το τ. Ταμεο Ασφαλσεως Ξενοδοχοπαλλλων π. ΤΑΞΥΞ-ΕΦΚΑ

29-12-23  ΕΦΚΑ 54/29-12-23  : Αναπροσαρμογ απ 01.01.2024 των ποσν του εφπαξ βοηθματος για ξοδα κηδεας και των επιδομτων ασθενεας και μητρτητας, που αποδδει το π. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-ΕΦΚΑ».

29-12-23  Π.Υ.Σ. 34/23 (ΦΕΚ 217 Α/29-12-2023) : Τροποποηση της υπ' αρ. 28/30.8.2022 Πρξης Υπουργικο Συμβουλου «Σσταση, συγκρτηση και λειτουργα Κυβερνητικς Επιτροπς για την Κοινωνικ νταξη των Ρομ» (Α' 183).

29-12-23  ΥΠΕΚΑ 113169/23 (ΦΕΚ 7421 Β/28-12-2023): Α. Τροποποηση του μρους Α «Α. Εφαρμογ Συστματος Ψηφιακς Κρτας Εργασας Υποχρωση Καταχρησης Ψηφιακν Στοιχεων σχετιζμενων με το ωρριο απασχλησης στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» της υπ' αρ. 49758/ 26-5-2022 (Β' 2668) απφασης του Υπουργο Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων. Β. Τροποποηση του μρους Β «Β. Στοιχεα απ τα οποα διαπιστνεται εν ο εργαζμενος χει μα απ τις ιδιτητες της περ. α' του ρθρου 2 της Διεθνος Συμβσεως της Διεθνος Διασκψεως της Ουασινγκτνος, που κυρθηκε με το ρθρο πρτο του ν. 2269/1920 (Α' 145)» της υπ' αρ. 90972/ 15-11-2021 (Β'5393) απφασης του Υπουργο Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων. Γ. Τροποποηση της υπ στοιχεα 40331/Δ1.13521/ 13-9-2019 απφασης του Υπουργο Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων «Επανακαθορισμς ρων ηλεκτρονικς υποβολς εντπων αρμοδιτητας Σματος Επιθερησης Εργασας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμο Απασχολσεως Εργατικο Δυναμικο (ΟΑΕΔ)» (Β' 3520).

 28-12-23  ΥΠ.ΕΣ. 111003/22-12-23 : Προσαρμογ των εγγραφν των Δμων στην εφαρμογ του Μητρου Ανθρπινου Δυναμικο Ελληνικο Δημοσου (Μ.Α.Δ.Ε.Δ) ενψει της κατργησης των οικεων Ν.Π.Δ.Δ & Κοινωφελν Επιχειρσεων σμφωνα με τα ρθρα 27 και 29 του ν.5056/2023 (Α' 163)

28-12-23  ΥΠ.ΕΣ. 110936/ΕΓΚ.1334/28-12-23 : Εξφληση ρθμιση οφειλν των αιρετν των δημοτικν αρχν ρθρο 11 του ν. 4804/2021

28-12-23  ΑΑΔΕ Ε2089/22-12-23  : Παροχ διευκρινσεων σχετικ με τη χοργηση αποδεικτικο ενημερτητας σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 12 του Κδικα Φορολογικς Διαδικασας (ΚΦΔ, ν.4987/2022, A' 206) και τα οριζμενα στην Α.1162/2023 (Β' 6129) Κοιν Απφαση του Υφυπουργο Εθνικς Οικονομας και Οικονομικν και του Διοικητ της ΑΑΔΕ και στο ρθρο 11 της ΠΟΛ 1274/2013 (Β' 3398) του Γενικο Γραμματα Δημοσων Εσδων μετ την τροποποηση με την Α. 1163/2023 (Β' 6137) απφαση Διοικητ ΑΑΔΕ.

28-12-23  ΑΑΔΕ Ε2088/28-12-23  : Κοινοποηση α) Κδικα Φορολογικς Διαδικασας (ν. 4987/2022, Κρωση Κδικα Φορολογικς Διαδικασας, (Α' 206)) με πλαγιτιτλους και β) επικαιροποιημνου παραρτματος με τις συναφες αποφσεις και εγκυκλους που χουν εκδοθε αν ρθρο αυτο

28-12-23 ΥΠ.ΚΛ.ΚΡΙΣ.ΠΟΛ.ΠΡΟΣΤ. 44525/23 (ΦΕΚ 7393 Β/27-12-2023) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 74617ΕΞ2021/ 23.06.2021 απφασης του Υπουργο και του Υφυπουργο Οικονομικν «Ρθμιση ειδικτερων θεμτων επ των διαδικασιν επιχοργησης επιχειρσεων για θεομηνες του ν. 4797/2021 (Α' 66)» (Β' 2670).

28-12-23 ΦΕΚ 7389 Β/27-12-2023

Κ.Υ.Α. Ε/1214/23 : Τροποποηση-συμπλρωση της υπ στοιχεα Ε/118/24-02-2023 απφασης του Υπουργο Επι-κρατεας και του Υφυπουργο στον Πρωθυπουργ «ναρξη λειτουργας του Μητρου ντυπου Τπου (Μ.Ε.Τ.)» (Β' 1146), πως ισχει.

Κ.Υ.Α. Ε/1215/23  : Τροποποηση της υπ στοιχεα Ε/115/28-02-2023 απφασης του Υπουργο Επικρατεας και του Υφυπουργο στον Πρωθυπουργ «Καθορισμς δικαιολογητικν καταχρισης στο Μητρο Ηλεκτρονικο Τπου (Μ.Η.Τ), βσει του ρθρου 10 του ν. 5005/2022 (Α' 236)» (Β' 1144).

28-12-23 Κ.Υ.Α. 125021/23 (ΦΕΚ 7388 Β/27-12-2023) : Προθεσμα καταχρισης εγκατεστημνων ανελκυστρων.

28-12-23 ΥΠΕΚΑ 112803/23 (ΦΕΚ 7383 Β/27-12-2023) : Τροποποηση της υπ' αρ. 73066/2022 απφασης του Υπουργο Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων «γκριση Εθνικς Στρατηγικς για την Υγεα και Ασφλεια στην Εργασα 2022-2027» (Β' 4359).

28-12-23 Κ.Υ.Α. 125002/23 (ΦΕΚ 7382 Β/27-12-2023) : Τακτοποηση πληρωμν Δημοσων Επενδσεων με τη λξη του οικονομικο τους 2023, χρηματοδτηση του Προγρμματος Δημοσων Επενδσεων τους 2024 και ρθμιση σχετικν θεμτων.27-12-23  ΥΠ.ΕΣ. 110822/ΕΓΚ.1333/27-12-23 : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ

27-12-23  ΥΠ.ΕΣ. 110610/ΕΓΚ.1331/23-12-23 : Εγκκλιος υπ' αριθμ. 1331 για ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ, ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ, ΕΠΑΡΧΟΥΣ

27-12-23  ΥΠ.ΕΣ. 110599/ΕΓΚ.1330/23-12-23 : Εγκκλιος υπ' αριθμ. 1330 για την εκλογ προεδρεου του Περιφερειακο Συμβουλου και την εκλογ μελν της Περιφερειακς Επιτροπς για το πρτο μισυ της περιφερειακς περιδου

27-12-23  ΑΑΔΕ Ε2086/18-12-23  : Παροχ διευκρινσεων σχετικ με τα δικαιολογητικ που απαιτονται για τις εξαιρσεις απ την καταβολ του ειδικο φρου επ των ακιντων (ΕΦΑ), πως αυτ επικαιροποιθηκαν με την Α.1089/2023 Απφαση Διοικητ ΑΑΔΕ (Β3960)

27-12-23  ΑΑΔΕ Ε2085/18-12-23 : Παροχ οδηγιν αναφορικ με την εφαρμογ των διατξεων των παρ. 3 και 8 του ρθρου 49 του ν.4172/2013 (Α 167)

27-12-23  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ  Γ1γ/ΓΦ/13Β/18Α/20/ΣΤ/ΓΠ/41324/22-12-23 : Διαδικασες ανπτυξης και υλοποησης δρσης ευαισθητοποησης και ενημρωσης παιδιν, εφβων και νων με αναπηρα για την ιστιμη πρσβαση σε Μονδες και Υπηρεσες Πρωτοβθμιας Φροντδας Υγεας, με θμα “ΓΝΩΡΙΖΩ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΟΥ ΠΛΕΙΑΔΕΣ”

27-12-23  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1γ/ΓΦ/3.3/12Β/13/18/ΑΖ/ΓΠ/48164/22-12-23 : Ανπτυξη, οργνωση και υλοποηση παρμβασης του Υπουργεου Υγεας σε εθνικ εππεδο, με θμα: “Πργραμμα Πρληψης και Προαγωγς Υγεας Παιδιν και Εφβων ΔΙΩΝΗ”, για τον παιδικ μαθητικ πληθυσμ, για το σχολικ τος 2023-2024

27-12-23 ΥΠΕΣ 109496/23 (ΦΕΚ 7369 Β/27-12-2023) : Κατανομ τακτικς κρατικς χρηματοδτησης και κρατικς χρηματοδτησης για ερευνητικος και επιμορφωτικος σκοπος στα δικαιοχα πολιτικ κμματα και συνασπισμος πολιτικν κομμτων τους 2023.

27-12-23 ΥΠΥΠΜΕ 378266/23 (ΦΕΚ 7274 Β/22-12-2023) : Καθορισμς τεχνικν προδιαγραφν του ειδικο εξοπλισμο με τον οποο καθσταται δυνατ η χρησιμοποηση πεπιεσμνου φυσικο αερου (CNG) υγροποιημνου φυσικο αερου (LNG) για την κνηση αυτοκιντων οχημτων, ετε εκ κατασκευς ετε εκ μετασκευς καθς και ροι και προποθσεις ελγχου και ασφαλος κυκλοφορας αυτν.

27-12-23 ΑΣΕΠ 128/23 (ΦΕΚ 7336 Β/22-12-2023) : Ζητματα που αφορον στη διαδικασα επιλογς διοικσεων φορων του δημοσου τομα.

27-12-23 Κ.Υ.Α. 1209/23 (ΦΕΚ 7332 Β/22-12-2023) : Καθορισμς της διαδικασας υποβολς δλωσης απδοσης του τλους διαμονς παρεπιδημο-ντων και του τλους επ των ακαθαρστων εσδων των κντρων διασκδασης, εστιατορων και συναφν καταστημτων της παρ. 1 του ρθρου 1 του ν. 339/1976 (Α' 136) καθς και κθε αναγκαα λεπτομρεια για -την εσπραξη των εν λγω τελν.

27-12-23 ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/136162/2333/23 (ΦΕΚ 7330 Β/22-12-2023) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/ 16027/06.08.2010 απφασης του Υφυπουργο Περιβλλοντος, Ενργειας και Κλιματικς Αλλαγς «Εφαρμογ Κοινωνικο Οικιακο Τιμολογου» (Β' 1403) πως ισχει - Εισαγωγ Κοινωνικο Οικιακο Τιμολογου Κ.Ο.Τ. Γ - Τιμολογου Πολυτκνων.

27-12-23 Κ.Υ.Α 189878/ΕΞ2023/23 (ΦΕΚ 7328 Β/22-12-2023) : Κανονισμς Λειτουργας των Βασικν Διαπραγματευτν Αγορς.

27-12-23 Κ.Υ.Α. Φ.80320/109864/23 (ΦΕΚ 7280 Β/22-12-2023) : Αριθμς Μητρου Κοινωνικς Ασφλισης.

27-12-23 ΑΑΔΕ Α1203/23 (ΦΕΚ 7301 Β/22-12-2023): Τροποποηση της υπ στοιχεα ΠΟΛ 1064/ 12.4.2017 απφασης του Διοικητ της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 63 του ν. 4174/2013 (Ειδικ Διοικητικ Διαδικασα Ενδικοφανς προσφυγ), καθορισμς λεπτομερειν για τη λειτουργα της Διεθυνσης Επλυσης Διαφορν της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων (Α.Α.Δ.Ε.), την εφαρμοστα διαδικασα και τον τρπο κδοσης των αποφσεων αυτς και ρθμιση ζητημτων καταβολς και αναστολς καταβολς του οφειλμενου ποσο σε περπτωση σκησης ενδικοφανος προσφυγς» (Β' 1440).

27-12-23 ΑΑΔΕ Α1201/23 (ΦΕΚ 7300 Β/22-12-2023) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Α.1104/2020 απφασης του Διοικητ της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων (ΑΑΔΕ) «Διαδικασα επιστροφς Φρου Προστιθεμνης Αξας» (Β' 1895).23-12-23  Ν. 5079/23 (ΦΕΚ-215 Α/22-12-23) : Οργανωτικς και διαδικαστικς διατξεις για την ανπτυξη, παρεμβσεις για την ενσχυση της δκαιης αναπτυξιακς μετβασης και λλες επεγουσες διατξεις.

23-12-23  ΥΠ.ΕΣ. 110575/ΕΓΚ.1328/23-12-23 : Διαδικασα εκλογς μελν και συγκρτησης της δημοτικς επιτροπς

23-12-23  ΥΠ.ΕΣ. 110556/ΕΓΚ.1327/23-12-23 : Διαδικασα εκλογς μελν και συγκρτηση προεδρεου δημοτικο συμβουλου22-12-23  ΕΦΚΑ 53/22-12-23 : Πργραμμα επιδτησης ασφαλιστικν εισφορν ρθρου 9 ν.4997/2022, για επιχειρσεις ιδιωτικο τομα, λγω μετατροπς συμβσεων μισθωτς εργασας μερικς απασχλησης σε πλρους απασχλησης - Προσδιορισμς ασφαλιστικν εισφορν υπρ e-Ε.Φ.Κ.Α.- Απεικνιση της ασφλισης στην Α.Π.Δ. e-Ε.Φ.Κ.Α.

22-12-23  ΕΦΚΑ 52/22-12-23  : Αναπροσαρμογ, απ 01.01.2024, των ορων των ημερσιων μισθν και των τεκμαρτν ημερομισθων των ασφαλιστικν κλσεων.

22-12-23  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ. Δ1α/ΓΠ/οικ.68438/22-12-23 : Υπενθμιση Εγκυκλου Οδηγιν για την Εποχικ Γρπη 2023-2024 και τον Αντιγριπικ Εμβολιασμ

22-12-23  ΑΑΔΕ Ο3073/20-12-23 : Κοινοποηση των διατξεων των ρθρων 58 και 62 του ν. 5075/2023 (Α’ 206) με ττλο «Αναδιρθρωση Πολιτικς Προστασας Εθνικς Μηχανισμς Εναριας Δισωσης και Αεροδιακομιδν και λλες επεγουσες διατξεις για την κρατικ αρωγ».

22-12-23  ΥΠΕΚΑ 111743/23 (ΦΕΚ 7269 Β/22-12-2023) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 110359/22-11-2022  κοινς υπουργικς απφασης «Πργραμμα επι-χοργησης επιχειρσεων για την πρσληψη 3.000 ανργων ηλικας 56 ετν και νω, που ολο-κλρωσαν το πργραμμα επιχοργησης για την απασχληση μακροχρνια ανργων, ηλικας 55-67 ετν» (Β’ 6015).

22-12-23  Κ.Υ.Α. 112410/23 (ΦΕΚ 7265 Β/21-12-2023) :  Τροποποηση της υπ’ αρ. 79435/ 07.09.2023 κοινς υπουργικς απφασης «Ολοκληρωμ-νη Δρση Κατρτισης και Απασχλησης 15.000 ανργων, ηλικας 25 ως 45 ετν» (Β’ 5363).

22-12-23  ΥΠΕΘΟΟ Α12207/23 (ΦΕΚ 7264 Β/21-12-2023) : Παρταση προθεσμας για την εμπρθεσμη καταβολ τελν κυκλοφορας τους 2024 και για τη θση των οχημτων σε ακινησα.

22-12-23  Κ.Υ.Α. Γ2δ/ΟΙΚ.68058/23 (ΦΕΚ 7262 Β/21-12-2023)  : Ρθμιση θαμτων σχετικ με τη λειτουργα του Συστματος Κοστολγησης Νοσοκομειακν Υπηρεσιν.

22-12-23 Κ.Υ.Α. Γ2δ/67340/23 (ΦΕΚ 7261 Β/21-12-2023) :  Τροποποηση της υπ στοιχεα Γ2δ/21693/ 09.04.2021 κοινς υπουργικς απφασης «Ορι-σμς νοσοκομεου που τθεται σε πλρη εφαρ-μογ το Σστημα Κοστολγησης Νοσοκομεια-κν Υπηρεσιν (Συ.Κ.Ν.Υ.)» (Β’ 1435).

22-12-23 Π.Υ.Σ. 33/23 (ΦΕΚ 212 Α/21-12-2023) : Τροποποηση της παρ. 2 της υπ'αρ. 39/2.11.2015 Πρξης Υπουργικο Συμβουλου «Συνυπογραφ απ το Ελληνικ Δημσιο των Σχεδων Σμβασης Παραχρησης Αναβθμισης Συντρησης, Διαχερισης και Λειτουργας περιφερειακν αεροδρομων Κρτης Ηπειρωτικς Ελλδος και Ιο-νου (Ομδα Α) και Αιγαου (Ομδα В)» (Α' 138).

22-12-23  Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓρΥφΠΕΝ/135405/1603/23 (ΦΕΚ 7253 Β/21-12-2023) : Χοργηση επιδματος θρμανσης στον ηλεκτρισμ για τη χειμεριν περοδο 2023-2024 απ το Ταμεο Ενεργειακς Μετβασης και καθορισμς του ψους, των δικαιοχων, των προποθσεων και της διαδικασας χοργησης αυτο

22-12-23  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/Δ ΜΕΑΑΠ/125261/1546/23 (ΦΕΚ 7210 Β/21-12-2023) : Παρταση της προθεσμας υποχρεωτικς εκπνησης «Σχεδων Αστικς Προσβασιμτητας» της παρ. 10 του ρθρου 121 του ν. 4819/2021 (Α' 129).

22-12-23  ΥΠ.ΟΙΚ. 120724/14-12/23 (ΦΕΚ 7207 Β/21-12-2023) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 23451/ΕΥΣΣΑ 493/ 24.2.2017 υπουργικς απφασης «Διαδικασες κατρτισης, γκρισης και υλοποησης προγραμμτων Τεχνικς Βοθειας, διαδικασες δημιουργας και διατρησης καταλγων προμηθευτν για την ανθεση και υλοποηση ενεργειν Τεχνικς Βοθειας» (Β’677).

22-12-23  ΥΠ.ΨΗΦ.ΔΙΑΚΥΒ. 53748/ΕΞ2023/23 (ΦΕΚ 7183 Β/20-12-2023) : Διθεση της διαδικτυακς υπηρεσας «Αυθεντικοποηση Χρηστν oAuth 2.0.PA - Υπαλλλων» σε φορες του δημοσου τομα, μσω του Κντρου Διαλειτουργικτητας της Γενικς Γραμματεας Πληροφοριακν Συστημτων και Ψηφιακς Διακυβρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) του Υπουργεου Ψηφιακς Διακυβρνησης.21-12-23  Ν. 5078/23 (ΦΕΚ-211 Α/20-12-23) : Αναμρφωση επαγγελματικς ασφλισης, εξορθολογισμς ασφαλιστικς νομοθεσας, συνταξιοδοτικς ρυθμσεις, σστημα διορισμο και προσλψεων των εκπαιδευτικν της Δημσιας Υπηρεσας Απασχλησης και λοιπς διατξεις

21-12-23  ΥΠΕΘΟΟ 2/113345/ΔΠΓΚ/20-12-23 :  ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024

21-12-23  ΥΠ.ΕΣ. 109663/20-12-23 : Εφαρμογ της διταξης του αρ. 65 παρ. 5 του ν. 3852/2010 κατ την γκριση αποφσεων συμβουλων ΟΤΑ περ ψφισης του προπολογισμο και των συνοδευτικν του.

21-12-23  Κ.Υ.Α. 111521/23 (ΦΕΚ-7203 Β/20-12-23) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 78564/26-8-2022 κοινς υπουργικς απφασης «Πργραμμα προεργασας για 10.000 ανργους νους, ηλικας 18-30 ετν» (Β’ 4530)

21-12-23  Κ.Υ.Α. 105903/23 (ΦΕΚ 7132 Β/19-12-2023) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 90348/28-12-2022 κοινς υπουργικς απφασης «Σσταση ειδικο δεσμευμνου λογαριασμο, καθορισμς διαδικασας χρηματοδτησης του ειδικο λογαριασμο στο Ταμεο Παρακαταθηκν και Δανεων για το ργο “Πργραμμα βελτωσης οδικς ασφλειας στο εθνικ και επαρχιακ οδικ δκτυο”» (Β’ 6793).20-12-23  ΥΠΑΙΘΑ 146621/Δ2/20-12-23 : Εγκκλιος ναρξης της Ενισχυτικς Διδασκαλας για το σχολικ τος 2023-2024

20-12-23  Κ.Υ.Α. 539638/23 (ΦΕΚ-7143 Β/20-12-23) : Μηχανισμς υποβολς και διαχερισης παραπνων ασυνδευτων ανηλκων στο πλασιο της επιτροπεας

20-12-23  ΥΠ.ΑΝΑΠΤ. 121428/23 (ΦΕΚ-7133 Β/19-12-23) : Καθορισμς κατηγοριν προντων που εντσσονται στο «καλθι του Α Βασλη», καθορισμς συχντητας αποστολς του καταλγου προντων απ τους υπχρεους, ορισμς της αρμδιας αρχς ελγχου, καθορισμς διαδικασας εσπραξης των προστμων και λοιπ ειδικτερα ζητματα για την εφαρμογ του ρθρου 127 του ν. 5003/2022 (Α’ 230).19-12-23  Ν. 5077/23 (ΦΕΚ 209 Α/18-12-2023) : Κρωση του Κρατικο Προπολογισμο οικονομικο τους 2024.

19-12-23  ΥΠ.ΕΣ. 109105/ΕΓΚ.1317/19-12-23 : ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ μετ την κατργηση των ν.π.δ.δ. και των κοινωφελν επιχειρσεων των δμων (ν. 5056/2023)

19-12-23  ΥΠ.ΕΣ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/51/οικ.20955/19-12-23 : Διενργεια της αξιολγησης του προσωπικο του δημοσου τομα για την αξιολογικ περοδο του τους 2023: Προετοιμασα Αξιολογσεων απ τις Διευθνσεις Διοικητικο Προσωπικο στην ηλεκτρονικ εφαρμογ

19-12-23  ΕΦΚΑ 788339/19-12-23 : Καταβολ Αδειοδωροσμου Χριστουγννων 2023 (Γ' Τετραμνου) σε εργατοτεχντες οικοδμους

19-12-23  ΥΠ.ΨΗΦ.ΔΙΑΚΥΒ. 54001/ΕΞ2023/23 (ΦΕΚ-7129 Β/18-12-23) : ναρξη παραγωγικς λειτουργας Υπομητρων και Ψηφιακν Υπηρεσιν του Εθνικο Μητρου Ζων Συντροφις.

19-12-23  Κ.Υ.Α. 110291/23 (ΦΕΚ-7128 Β/18-12-23) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 90097/29-09-2022 κοινς υπουργικς απφασης: «A. Πργραμμα επιχοργησης επιχειρσεων για την απασχληση 3.000 ανργων που ανκουν σε δσκολα εξυπηρετσιμες πληθυσμιακς ομδες. Β. Πργραμμα επιχοργησης επιχειρσεων για την απασχληση 7.000 ανργων που αντιμετωπζουν εμπδια στην νταξη επαννταξ τους στην αγορ εργασας» (Β’ 5106)18-12-23  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1γ/ΓΠ οικ.67138/18-12-23 : Εντατικοποηση των υγειονομικν ελγχων ενψει των Εορτν

18-12-23  ΥΠ.ΕΣ. 108588/ΕΓΚ.1314/18-12-23 : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

18-12-23  ΕΑΔΗΣΥ 5282/14-12-23 : Η προμθεια ανακατασκευασμνων προντων (refurbished) και η κυκλικ οικονομα στις δημσιες συμβσεις

18-12-23  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1γ/ΓΠ/οικ.67071/18-12-23 : Λψη μτρων προστασας/αντιμετπισης αρθροπδων Υγειονομικς σημασας (κοριο)

18-12-23  Κ.Υ.Α. 428/23 (ΦΕΚ-7122 Β/18-12-23) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 3345/2.6.2022 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Επικρατεας «ροι και ρυθμσεις σχετικ με τη Δρση «Ψηφιακς Μετασχηματισμς Μικρομεσαων Επιχειρσεων» (Β’ 2798)

18-12-23  Κ.Υ.Α. 119899/23 (ΦΕΚ-7115 Β/18-12-23) : Ρυθμσεις για την αποδοχ μσων πληρωμς με κρτα και λλα μσα πληρωμν - Αντικατσταση της υπ’ αρ. 45231/20-04-2017 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομας και Ανπτυξης και Οικονομικν «Ρθμιση υποχρωσης αποδοχς πληρωμν με κρτα, σμφωνα με το ρθρο 65 του ν. 4446/2016, (Α’ 240)» (Β’ 1445)

18-12-23  Κ.Υ.Α. ΓΓΑ/362256/23 (ΦΕΚ-7116 Β/18-12-23) : Καθορισμς ψους οικονομικς επιβρβευσης διακρσεων τους 2020, προποθσεις, απαιτομενα δικαιολογητικ, διαδικασα και κθε λλο συναφς θμα για την εκκαθριση και την καταβολ αυτς

18-12-23  ΥΠ.ΕΣ. 105203/23 (ΦΕΚ-7094 Β/16-12-23) :  Καθορισμς του περιεχομνου, της συχντητας και του χρνου ναρξης υποβολς των στοιχεων των Ο.Τ.Α. και των νομικν τους προσπων στον Κμβο Παρακολοθησης Επιδσεων Τοπικς Αυτοδιοκησης deiktesOTA.gov.gr του Υπουργεου Εσωτερικν, καθς και του περιεχομνου, του υπολογισμο και του χρνου δημοσευσης των δεικτν μτρησης και αξιολγησης των επιδσεων αυτν

18-12-23  Κ.Υ.Α. 110089/23 (ΦΕΚ-7093 Β/15-12-23) : Καθορισμς της διαδικασας καταβολς του επιδματος εορτν Χριστουγννων 2023 και ασφαλιστικν εισφορν εργαζομνων σε αναστολ σμβασης εργασας, στις επιχειρσεις που δραστηριοποιονται στον κλδο της Γουνοποιας και οι οποες πλττονται απ τις συνπειες του πολμου στην Ουκρανα, που καλπτεται απ τον κρατικ προπολογισμ

18-12-23  Κ.Υ.Α. 110091/23 (ΦΕΚ-7093 Β/15-12-23) : Καθορισμς της διαδικασας καταβολς του επιδματος εορτν Χριστουγννων 2023 και ασφαλιστικν εισφορν εργαζομνων σε αναστολ Σμβασης εργασας, στις επιχειρσεις που δραστηριοποιονται σε περιοχς που πλττονται απ πυρκαγις λλες φυσικς καταστροφς, που καλπτεται απ τον κρατικ προπολογισμ

18-12-23  Κ.Υ.Α. Δ1α/οικ.66851/23 (ΦΕΚ-7092 Β/15-12-23) : Παρταση ισχος της υπ’ αρ. 39873/21.7.2023 (Β’  4698) κοινς υπουργικς απφασης περ κτακτων μτρων προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας σε δομς υγεας και κλειστς δομς κοινωνικς φροντδας ως και τη Δευτρα, 1 Ιανουαρου 2024 και ρα 06:00.

18-12-23  ΥΠΕΘΟΟ 181225/ΕΞ2023/23 (ΦΕΚ-7083 Β/15-12-23) : Καθορισμς των ρων, των προποθσεων και της διαδικασας για την εφαρμογ του ρθρου 17 (παρ. 1, 2 και 3) του ν. 5024/2023 (Α’ 41), αναφορικ με τα μη ρτια μη οικοδομσιμα τμματα δημοσων ακιντων, που εναι μορα βιοτεχνικν, βιομηχανικν, αγροτικν, κτηνοτροφικν και τουριστικν επιχειρσεων και για τα οποα (τμματα) ζητεται η εξαγορ τους

18-12-23  ΥΠ.ΨΗΦ.ΔΙΑΚΥΒ. 53196/ΕΞ2023/23 (ΦΕΚ 7031 Β/13-12-2023) : Διθεση διαδικτυακν υπηρεσιν στο πληροφοριακ σστημα «Πληροφοριακ Συστματα ΔΥΠΑ» της Δημσιας Υπηρεσας Απασχλησης μσω του Κντρου Διαλειτουργικτητας της Γενικς Γραμματεας Πληροφοριακν Συστημτων και Ψηφιακς Διακυβρνησης.15-12-23  Κ.Υ.Α. 538595/23 (ΦΕΚ-7063 Β/15-12-23) : Καθορισμς τρτων χωρν που χαρακτηρζονται ως ασφαλες και κατρτιση εθνικο καταλγου κατ τα οριζμενα στο ρθρο 91 του ν. 4939/2022 (Α’ 111).

15-12-23  ΥΠ.ΚΛ.ΚΡΙΣΗΣ.ΠΟΛ.ΠΡΟΣΤ. 41195/23 (ΦΕΚ-7060 Β/14-12-23) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 74617ΕΞ2021/23.6.2021 απφασης του Υπουργο και του Υφυπουργο Οικονομικν «Ρθμιση ειδικτερων θεμτων επ των διαδικασιν επιχοργησης επιχειρσεων για θεομηνες του ν. 4797/2021 (Α’ 66)» (Β’ 2670)

15-12-23  ΔΥΠΑ 4548/110/23 (ΦΕΚ-7059 Β/14-12-23) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 1430/26/2022 απφασης του ΔΣ του ΟΑΕΔ «Προγρμματα αναβθμισης δεξιοττων και επανακατρτισης σε κλδους υψηλς ζτησης με μφαση στις ψηφιακς και πρσινες δεξιτητες», (Β’ 1446) πως τροποποιθηκε με την υπ’ αρ. 6440/129/2022 (Β’ 6511) και την υπ’ αρ. 3413/84/2023 (Β’ 5948) απφαση ΔΣ της Δ.ΥΠ.Α., περ επιχοργησης της Δ.ΥΠ.Α για την υλοποηση του ργου «Προγρμματα αναβθμισης δεξιοττων και επανακατρτισης σε κλδους υψηλς ζτησης με μφαση στις ψηφιακς και πρσινες δεξιτητες και υλοποηση των δρσεων δημοσιτητας απ την Επιτελικ Δομ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ» κωδικς ΟΠΣ ΤΑ 5157226 της Δρσης 16913

15-12-23  Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔ Ε/131390/7540/23 (ΦΕΚ-7056 Β/14-12-23) :  Ρθμιση θεμτων που αφορον το Πρσινο Τλος που επιβλλεται επ του πετρελαου εσωτερικς κασης (diesel) της παρ. 1 του ρθρου 73 του ν. 2690/2001 (Α’ 265), εξαιρουμνου αυτο που χρησιμοποιεται ως κασιμο θρμανσης, σμφωνα με το ρθρο  158 του ν. 4759/2020 (Α’ 204).

15-12-23  ΕΦΚΑ 769734/14-12-23 : Μη καταβολ Δρου Χριστουγννων οδηγν ταξ, τους 2023

15-12-23  Κ.Υ.Α. 2/109984/ΔΛΤΠ(Α)/23 (ΦΕΚ-7030 Β/13-12-2023) : Καθορισμς διαδικασας, ρων, προποθσεων και λοιπν ζητημτων σχετικ με τη χοργηση χρηματικς προκαταβολς στη Δημσια Επιχερηση Ηλεκτρισμο (εφεξς ΔΕΗ ΑΕ), ναντι των συνολικν ετσιων υποχρεσεων της χρσης τους 2024 για δαπνη εξφλησης λογαριασμν ηλεκτρικο ρεματος των φορων της Γενικς Κυβρνησης.

15-12-23  ΥΠΥΜΕ 382742/14-12-23 : Διευκρινσεις σχετικ με την εφαρμογ της παρ. 9, του ρθρου 3 και της παρ. 1, του ρθρου 9 της υπ' αριθ. 2805/2021 «ροι, προποθσεις και διαδικασα χοργησης δειας και πινακδων αριθμο κυκλοφορας και προποθσεις λξης οχημτων κατηγορας Ο» (Β' 99) υπουργικς απφασης για οχματα κατηγορας Ο1 και Ο2.

15-12-23  ΥΠ.ΨΗΦ.ΔΙΑΚΥΒ. 53197/ΕΞ2023/23 (ΦΕΚ-7036 Β/13-12-23) : Διθεση διαδικτυακν υπηρεσιν στο πληροφοριακ σστημα «Πργραμμα “Προσωπικς Βοηθς για τομα με αναπηρα”» του Οργανισμο Προνοιακν Επιδομτων και Κοινωνικς Αλληλεγγης μσω του Κντρου Διαλειτουργικτητας της Γενικς Γραμματεας Πληροφοριακν Συστημτων και Ψηφιακς Διακυβρνησης

15-12-23  ΥΠ.ΑΝΑΠΤ. 117314/23 (ΦΕΚ-7012 Β/13-12-23) : Παρταση προθεσμας δικαιματος τρησης διπλογραφικν βιβλων μχρι του ορου των ακαθαρστων εσδων που προβλπονται για τα απλογραφικ βιβλα για τους λογιστς φοροτεχνικος που κατεχαν κατ τη δημοσευση του ν. 4152/2013 επαγγελματικ ταυττητα Γ’ τξης του δευτρου εδαφου της παρ. 1 του ρθρου 16 του π.δ. 340/1998.

15-12-23  Κ.Υ.Α. Α1196/23 (ΦΕΚ-7012 Β/13-12-23) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Α.1178/2023 κοινς απφασης των Υφυπουργν Εθνικς Οικονομας και Οικονομικν και Περιβλλοντος και Ενργειας «Ενσωμτωση στο εθνικ δκαιο της Εκτελεστικς Απφασης (ΕΕ) 2022/197 της Επιτροπς της 17.1.2022 για τον καθορισμ του ACCUTRACETMPLUS ως κοινο δεκτη φορολογικς σμανσης του πετρελαου θρμανσης και των πετρελαων εσωτερικς κασης πλοων και ντζελ πλοων, καθς και του φωτιστικο πετρελαου (κηροζνη θρμανσης), μθοδοι δοκιμς για τον προσδιορισμ του και σχετικς τεχνικς απαιτσεις» (Β’ 6523).14-12-23  Ν. 5076/23 (ΦΕΚ-207 Α/13-12-23) : Επιτχυνση των διαδικασιν ολοκλρωσης του Ελληνικο Κτηματολογου: Διεκπεραωση εκκρεμοττων στις μεταγραφς ακιντων και ενσχυση της επιχειρησιακς λειτουργας του νομικο προσπου δημοσου δικαου με την επωνυμα «Ελληνικ Κτηματολγιο» - Απλοποηση και επιτχυνση των διαδικασιν μεταββασης ακιντων - Ρυθμσεις αρμοδιτητας Υπουργεου Ψηφιακς Διακυβρνησης

14-12-23  ΥΠ.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 109806/14-12-23  : Παροχ κατευθνσεων για την προστασα αστγων κατ την περοδο του χειμνα

14-12-23  ΥΠ.ΕΣ. 107414/ΕΓΚ.1303/13-12-23  : Διευκρινσεις ως προς την κδοση των διαπιστωτικν πρξεων κατργησης/ λσης των ν.π.δ.δ. και κοινωφελν επιχειρσεων των δμων

14-12-23  ΥΠΑΙΘΑ Φ.251/139828/Α5/23 (ΦΕΚ-7022 Β/13-12-23) : Συντελεστς Ελχιστης Βσης Εισαγωγς (Ε.Β.Ε.) σχολν, τμημτων εισαγωγικν κατευθνσεων, καθς και Συντελεστς Ελχιστης Βσης Εισαγωγς (Ε.Β.Ε.) ειδικν μαθημτων, μουσικν μαθημτων και πρακτικν δοκιμασιν για την συμμετοχ των υποψηφων των πανελλαδικν εξετσεων στη διαδικασα επιλογς για εισαγωγ στα Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α., στις σχολς των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολς της Αστυνομικς και Πυροσβεστικς Ακαδημας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολς Δοκμων Σημαιοφρων Λιμενικο Σματος και Λιμενοφυλκων και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργεου Τουρισμο, απ το ακαδημακ τος 2024-2025 και εφεξς.

14-12-23  ΥΠ.ΑΝΑΠΤ. 120369/14-12-23 : Εγκκλιος-Οδηγα προς τις αναθτουσες αρχς που εντσσονται, ως αγοραστς, στις συμφωνες πλασιο που προκηρσσει η Γενικ Διεθυνση Δημοσων Συμβσεων (ΓΔΔΣ), ως Εθνικ Κεντρικ Αρχ Αγορν (ΕΚΑΔ), δυνμει των διατξεων της περ. β της παρ. 1 του ρθρου 41 του ν. 4412/2016

14-12-23  Κ.Υ.Α. 53538/ΕΞ2023/23 (ΦΕΚ-7037 Β/13-12-23) : Τροποποηση της υπ’  αρ. οικ. 41020/819/25.09.2012 κοινς απφασης των Υπουργν Ανπτυξης, Ανταγωνιστικτητας, Υποδομν, Μεταφορν και Δικτων και Περιβλλοντος, Ενργειας και Κλιματικς Αλλαγς «Καθορισμς των τεχνικν προδιαγραφν για τα εσωτερικ δκτυα ηλεκτρονικν επικοινωνιν και τροποποηση του ρθρου 30 (εσωτερικς ηλεκτρικς εγκαταστσεις) του Κτιριοδομικο Κανονισμο» (Β’ 2776)

14-12-23  ΥΠ.ΑΝΑΠΤ. 120195/14-12-23 : Εγκκλιος - Υπολογισμς Δεκτη Τιμν Καταναλωτ για την εφαρμογ της παρ. 9α του ρθρου 53 του ν. 4412/16 για παραδσεις αγαθν που λαβαν χρα εντς του μηνς Δεκεμβρου 202313-12-23  ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΠΟ 1/1/2024 - σχετικ με :

1. Αντιμισθα δημρχου.    
2. Αντιμισθα αντιδημρχων.    
3. Αντιμισθα προδρου του δημοτικο συμβουλου.    
4. Αποζημωση για τη συμμετοχ στις συνεδρισεις του δημοτικο συμβουλου.    
5. Αποδοχς γενικν γραμματων δμων.    
6. ξοδα διανυκτρευσης.    
6.1 Μετακινσεις στο εσωτερικ.    
6.2 Μετακινσεις στο εξωτερικ.    

Για το πιο πνω ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, βλπετε : --> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο : ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΠΟ 1/1/2024 (13/12/2023)

13-12-23  Ν. 5075/23 (ΦΕΚ-206 Α/12-12-23) : Αναδιρθρωση Πολιτικς Προστασας - Εθνικς Μηχανισμς Εναριας Δισωσης και Αεροδιακομιδν και λλες επεγουσες διατξεις για την κρατικ αρωγ

13-12-23  ΕΦΚΑ 50/8-12-23 : Παροχ οδηγιν σχετικ με τη διαχεριση του Δομημνου Ηλεκτρονικο Εγγρφου (SED) Ρ5000 «Περοδοι Ασφλισης/Κατοικας» κατ το προσυνταξιοδοτικ στδιο

13-12-23  ΥΠ.ΕΣ. 106924/ΕΓΚ.1302/12-12-23 : Εγκκλιος υπ' αριθ. 1302/2023 για τη συγκρτηση και λειτουργα της μητροπολιτικς επιτροπς Θεσσαλονκης για το πρτο μισυ της περιφερειακς περιδου

13-12-23  ΥΠ.ΕΣ. 106906/ΕΓΚ.1301/12-12-23  : Εγκκλιος υπ' αριθ. 1301/2023 για τη συγκρτηση και λειτουργα των μητροπολιτικν επιτροπν Αττικς για το πρτο μισυ της περιφερειακς περιδου

13-12-23  ΥΠΕΚΑ 109254/12-12-23 :  Εργασα και αναπληρωματικ ανπαυση κατ τις τρεις τελευταες Κυριακς του τους 2023 (αρ.16 του ν.4177/2013)

13-12-23  Κ.Υ.Α. 4208/23 (ΦΕΚ-6973 Β/11-12-23) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΠ. οικ. 65011/11.11.2022 κοινς απφασης των Υπουργν Υγεας, Ψηφιακς Διακυβρνησης και Επικρατεας «Ηλεκτρονικ χοργηση αποτελεσμτων διαγνωστικν εργαστηριακν εξετσεων ασθενος» (Β’ 5940)

13-12-23  Κ.Υ.Α. 4207/23 (ΦΕΚ-6972 Β/11-12-23) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΠ. οικ. 65012/11.11.2022 κοινς απφασης των Υπουργν Υγεας, Ψηφιακς Διακυβρνησης και Επικρατεας «Ηλεκτρονικ χοργηση βεβαωσης νοσηλεας εξτασης ασθενος στα δημσια νοσοκομεα και τις ιδιωτικς κλινικς της χρας» (Β’ 5941).12-12-23  ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - σχετικ με :
1. Εισαγωγικς παρατηρσεις επ ορισμνων διατυπσεων του νμου.    
2. Αυτοδικαως καταργομενα την 31/12/2023 δημοτικ νομικ πρσωπα και επιχειρσεις.    
3. Προσωπικ των καταργομενων νομικν προσπων και των λυμενων επιχειρσεων.    
3.1 Διατρηση των σχσεων απασχλησης.    
3.2 Σσταση οργανικν θσεων και κατταξη προσωπικο.    
3.3 Αποδοχς, ασφλιση και βαθμολογικ κατταξη του μεταφερμενου προσωπικο.    
3.4 Προσωπικ που υπηρετε με απσπαση μετακνηση.    
3.5 Τροποποηση του Οργανισμο Εσωτερικς Υπηρεσας του δμου και εκπλρωση των σκοπν των καταργομενων φορων κατ το μεταβατικ χρονικ διστημα.    
4. Δικαιματα και υποχρεσεις των καταργομενων φορων.    
5. Χρηματοδοτομενα συγχρηματοδοτομενα προγρμματα.    
6. Προγρμματα επιδοτομενα απ την Δημσια Υπηρεσα Απασχλησης (ΔΥΠΑ).    
7. Κανονισμς λειτουργας για την σκηση απ το δμο των μεταφερμενων δραστηριοττων.    
8. Διαδημοτικς κοινωφελες επιχειρσεις.    
9. Σσταση επιτροπν.    
10. Απαγρευση σστασης νων δημοτικν ΝΠΔΔ και κοινωφελν επιχειρσεων.    
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
1. Απφαση δημρχου για τον τρπο σκησης των δραστηριοττων καταργηθντος δημοτικο ΝΠΔΔ λυθεσας κοινωφελος επιχερησης.    
2. Απφαση διαπστωσης του μεταφερμενου στο δμο προσωπικο απ τους καταργομενους την 31/12/2023 φορες.    

Για το πιο πνω ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, βλπετε : --> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο : ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (12/12/2023)

12-12-23  Ν. 5073/23 (ΦΕΚ-204 Α/11-12-23) : Μτρα για τον περιορισμ της φοροδιαφυγς και λλες επεγουσες διατξεις

12-12-23  ΠΝΠ 11-12-23 (ΦΕΚ-203 Α/11-12-23) : κτακτα μτρα απαγρευσης διθεσης εισιτηρων και παρουσας θεατν σε αγνες ποδοσφαρου για επιτακτικος λγους προστασας της δημσιας τξης και ασφλειας.

12-12-23  ΕΦΚΑ 744709/11-12-23 : Τροποποηση ρθμισης Τρεχουσν και Καθυστερομενων ασφαλιστικν εισφορν των επιχειρσεων, εργοδοτν ασφαλισμνων που επλγησαν απ πλημμρες Σεπτεμβρου 2023

12-12-23  ΥΠ.ΑΝΑΠΤ. 118680/11-12-23 : Διευκρινσεις σχετικ με την υποχρωση εγγραφς στο Γ.Ε.ΜΗ. Κοινωνας Δικαιματος Αστικο, Ημιαστικο και Υπεραστικο λεωφορεου Δημοσας Χρσεως (Δ.Χ.) ενταγμνης σε εταιρεες ΚΤΕΛ ΑΕ.

12-12-23  ΥΠ.ΑΝΑΠΤ. 117990/23 (ΦΕΚ-6967 Β/11-12-23) : Καθορισμς κατηγοριν προντων που εντσσονται στο «καλθι του νοικοκυριο», καθορισμς συχντητας αποστολς του καταλγου προντων απ τους υπχρεους, ορισμς της αρμδιας αρχς ελγχου, καθορισμς διαδικασας εσπραξης των προστμων και λοιπ ειδικτερα ζητματα για την εφαρμογ του ρθρου 55 του ν. 5045/2023 (Α’ 136) - Τροποποηση της υπ’ αρ. 75926/25-08-2023 (Β’ 5222) απφασης του Υπουργο Ανπτυξης.

12-12-23  ΥΠ.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 105896/23 (ΦΕΚ-6954 Β/11-12-23) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Π4α/οικ.4633/29.9.1993 υπουργικς απφασης «Προδιαγραφς λειτουργας κντρων αποθεραπεας - αποκατστασης για την παροχ ιατρικν και λοιπν φροντδων καθς και για τη διημρευση των ατμων που περιγρφονται στην παρ. 1 του ρθρου 10 του ν. 2072/1992» (Β’ 789), πως τροποποιθηκε με την υπ’ αρ. 20745/09.03.2023(Β’ 1390).   

12-12-23  Κ.Υ.Α. 47312/23 (ΦΕΚ-6944 Β/11-12-23) : Εξειδκευση της διαδικασας υποβολς, παραλαβς και παρακολοθησης της αναφορς σε φορες του δημσιου και του ιδιωτικο τομα κατ το ρθρο 10 του ν. 4990/2022 (Α’ 210) δυνμει του εδαφου α’ της παρ. 4 του ρθρου 24 του διου νμου11-12-23  ΕΑΔΗΣΥ 5164/7-12-23 : ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 28 (Απφαση υπ' αριθ. 4/2023 της Ενιαας Αρχς Δημοσων Συμβσεων)  - Εμπιστευτικς πληροφορες κατ τη διαδικασα σναψης δημοσων συμβσεων

11-12-23  ΥΠ.ΕΣ. 103389/30-11-23 : Υπενθμιση λξης προθεσμας συμμρφωσης δημοτικν παιδικν, βρεφικν και βρεφονηπιακν σταθμν προς τις διατξεις του π.δ. 99/2017

11-12-23  ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 796/378954/23 (ΦΕΚ-6940 Β/8-12-23) :  Απλοστευση της διαδικασας για την κδοση βεβαωσης εγγραφς στο Μητρο Αγροτν και Αγροτικν Εκμεταλλεσεων

11-12-23  ΑΑΔΕ Α1197/23 (ΦΕΚ-6940 Β/8-12-23) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Α.1235/28.06.2019 απφασης του Διοικητ της Α.Α.Δ.Ε. «Τπος και περιεχμενο της πρξης επιβολς προστμου στις περιπτσεις εκπρθεσμης υποβολς δλωσης στοιχεων ακιντων» (Β’ 2926).

11-12-23  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ5β/ΓΠ/13625/2022/23 (ΦΕΚ-6892 Β/8-12-23) : Κδικας Δεοντολογας Οδοντοτεχνιτν

11-12-23  ΥΠ.ΤΟΥΡ. 22774/23 (ΦΕΚ-6867 Β/8-12-23) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 14015/12.07.2022 απφασης του Υπουργο Τουρισμο «Καθορισμς προδιαγραφν δρυσης και κανονισμο λειτουργας Χιονοδρομικν Κντρων» (Β’ 3739).8-12-23  ΥΠ.ΕΣ. 105430/7-12-23 : Καταβολ προπληρωμς μισθοδοσας μηνς Ιανουαρου τους 2024 και δεδουλευμνων αποδοχν του προσωπικο των καταργομενων νομικν προσπων (αρ. 27 και 29 ν.5056/2023).

8-12-23  ΥΠΕΚΑ 108117/8-12-23 : Οδηγες για την εφαρμογ του συντελεστ αξησης κριων συντξεων της παρ. 4 του ρθρου 14 του ν.4387/2016 απ 01.01.2024

8-12-23  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/1272 /οικ.20278/7-12-23 :  Ενημρωση σχετικ με τη διενργεια του επμενου κκλου κινητικτητας τον Ιανουριο του 2024

8-12-23  ΥΠΥΜΕ 373378/7-12-23 : Διαγραφ απ το Μητρο Αδειν Κυκλοφορας του Υπουργεου Υποδομν και Μεταφορν οχημτων ιδιωτικς χρσης που καταστρφηκαν απ ντονα καιρικ φαινμενα (κακοκαιρα «Elias»).

8-12-23  Κ.Υ.Α. 178914/ΕΞ2023/23 (ΦΕΚ-6865 Β/8-12-23) : Τροποποηση της υπ στοιχεα οικ. 188204/ΕΞ2022/21.12.2022 (Β’ 6607) κοινς υπουργικς απφασης «Ηλεκτρονικ διακνηση δικαιολογητικν δαπανν»

8-12-23  Κ.Υ.Α. 527962/23 (ΦΕΚ 6860 Β/7-12-2023) : Καταβολ ενιαου τλους για το πρτο, δετερο και τρτο τρμηνο του τους 2023 στους Δμους εντς των διοικητικν ορων των οποων λειτουργον μονδες προσωρινς φιλοξενας σμφωνα με το ρθρο 195 του ν. 4662/2020 (Α’ 27).

8-12-23  ΑΑΔΕ Α1195/23 (ΦΕΚ 6859 Β/7-12-2023) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Α.1137/06.09.2023 απφασης του Διοικητ της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμς του περιεχομνου, της διαδικασας, του τρπου και του χρνου υποβολς των Δηλσεων Μσων Πληρωμν αναφορικ με τερματικ αποδοχς καρτν πληρωμν και λοιπν μσων πληρωμν, ημεδαπν αλλοδαπν Παρχων Υπηρεσιν Πληρωμν Παρχων Μσων Πληρωμν, που χρησιμοποιον οι υπχρεες ονττητες του ρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α’ 251), στην Ανεξρτητη Αρχ Δημοσων Εσδων, για την τρηση του Μητρου Μσων Πληρωμν» (Β’ 5380).

8-12-23  Κ.Υ.Α. Φ.11321/οικ.104985/23 (ΦΕΚ 6856 Β/7-12-2023) : Συντελεστς της παρ. 4 του ρθρου 14 του ν. 4387/2016 για το τος 2024.

8-12-23  ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 3406/368489/23 (ΦΕΚ 6854 Β/7-12-2023) : Διθεση πλεονζουσας αλιευτικς ικαντητας, κατ’ εφαρμογ του ρθρου 51 του ν. 5035/2023 (Α’ 76).

8-12-23  ΦΕΚ-6853 Β/7-12-23 :
ΥΠΕΘΟΟ 2/105330/ΔΠΓΚ/23 (ΦΕΚ 6853 Β/7-12-2023) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 2/181062/ΔΠΓΚ/ 17.11.2022 απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομικν «Οικονομικ ταξινμηση του κρατικο προπολογισμο και ανπτυξη του βασικο σχεδου λογαριασμν του λογιστικο πλαισου της Γενικς Κυβρνησης» (Β’ 5881).
ΥΠ.ΨΗΦ.ΔΙΑΚΥΒ. 51617/ΕΞ2023/23 (ΦΕΚ 6853 Β/7-12-2023) : Διθεση διαδικτυακς υπηρεσας «Αποδεικτικ Φορολογικς Ενημερτητας» σε Φορες του Δημοσου μσω του Κντρου Διαλειτουργικτητας της Γενικς Γραμματεας Πληροφοριακν Συστημτων και Ψηφιακς Διακυβρνησης του Υπουργεου Ψηφιακς Διακυβρνησης.
ΥΠ.ΨΗΦ.ΔΙΑΚΥΒ. 51616/ΕΞ2023/23 (ΦΕΚ 6853 Β/7-12-2023) : Διθεση διαδικτυακν υπηρεσιν στο πληροφοριακ σστημα «Youth Pass» της Κοινωνας της Πληροφορας ΑΕ μσω του Κντρου Διαλειτουργικτητας της Γενικς Γραμματεας Πληροφοριακν Συστημτων και Ψηφιακς Διακυβρνησης.

 7-12-23  ΥΠ.ΕΣ. 105246/6-12-23  : Υποβολ των Αναλυτικν Καταστσεων Ληξιπρθεσμων Υποχρεσεων του ρθρου 107 του ν. 4714/2020 για το δ' τρμηνο του 2023.

7-12-23  Δ.ΥΠ.Α. 22/ 1426614/7-12-23  : ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 22/2023 ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΔΥΠΑ, ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023-2024

7-12-23  ΥΠ.ΚΛΙΜ.ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 38113/23 (ΦΕΚ-6852 Β/6-12-23) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 74617/ΕΞ2021/23.06.2021 κοινς απφασης του Υπουργο και του Υφυπουργο Οικονομικν «Ρθμιση ειδικτερων θεμτων επ των διαδικασιν επιχοργησης επιχειρσεων για θεομηνες του ν. 4797/2021 (Α’ 66)» (Β’ 2670)6-12-23  ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟ 1/1/2024 - σχετικ με :
Ι. Γενικς ρυθμσεις περ των αρμοδιοττων της Δημοτικς Επιτροπς
ΙΙ. Αρμοδιτητες Διοικητικο χαρακτρα
ΙΙΙ. Αρμοδιτητες οικονομικο χαρακτρα
IV. Αδειοδοτικς αρμοδιτητες
V. Αρμοδιτητες σχετικς με τη σναψη και εκτλεση συμβσεων
VI. Λοιπς αρμοδιτητες

Για το πιο πνω ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, βλπετε : --> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο : ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟ 1/1/2024 (06/12/2023)

6-12-23  ΥΠΕΘΟΟ 2/109581/ΔΛΤΠ/5-12-23 :  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024 ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

6-12-23  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1(δ)/ΓΠ/οικ.44532/25-8-23 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 6/12/2023) : Παρακολοθηση της ποιτητας του νερο ανθρπινης κατανλωσης σε εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 13 της υπ' αριθμ. Δ1(δ)/ΓΠοικ.27829/15.5.2023 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 3525)

6-12-23  ΕΑΔΗΣΥ 5140/5-12-23  :  Ενημρωση για κδοση των Κανονισμν (ΕΕ) που τροποποιον τα καττατα ρια εφαρμογς των Οδηγιν 2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ και 2014/23/ΕΕ.

6-12-23  Κ.Υ.Α. 402/23 (ΦΕΚ-6849 Β/5-12-23) : Τροποποηση υπ’  αρ. 169/05-09-2023 κοινς υπουργικς απφασης «Τεχνικς λεπτομρειες οργνωσης και εφαρμογς των υποστηρικτικν μτρων για τους νους ηλικας δεκαοκτ (18) και δεκαεννα (19) ετν του ρθρου 47 του ν. 5045/2023 (Α’ 136)» (Β’ 5420)

6-12-23  ΥΠΕΘΟΟ Α1193/23 (ΦΕΚ-6845 Β/5-12-23) : α) Τροποποηση της υπ’ αρ. 30/003/000/1614/19-4-2018 απφασης της Υφυπουργο Οικονομικν «Διατυπσεις και διαδικασες για την γκριση χρσης δεξαμενν αιθυλικς αλκολης και ποτν με αλκολη των ρθρων 80, 86, 88, 90 και 92 του ν.  2960/2001 αντιστοχως  - Τροποποηση της αριθ. ΔΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ 2015/16.12.2015 Α.Υ.Ο. (Β’  2785)» (Β’  1624).β) Παρταση προθεσμας ογκομτρησης δεξαμενν αιθυλικς αλκολης και ποτν με αλκολη των ρθρων 80, 86, 88 και 92 του ν. 2960/2001

6-12-23  ΥΠ.ΑΝΑΠΤ. 109904/23 (ΦΕΚ-6822 Β/4-12-23) : Καθορισμς των στοιχεων που τηρονται στο Μητρο Ενσεων Καταναλωτν (Μ.Ε.Κ.), των υποχρεσεων των ενσεων καταναλωτν για τα τηρομενα βιβλα, των στοιχεων που απαιτονται για την εγγραφ τους στο Μητρο, των υποχρεσεων επικαιροποησης των στοιχεων και τη διαγραφ τους απ το Μητρο σε εφαρμογ των ρθρων 10γ, 10δ και 10ζ του ν. 2251/1994.5-12-23  Ν. 5072/23 (ΦΕΚ-198 Α/4-12-23) : Δνεια: Διαφνεια, ανταγωνισμς, προστασα των ευλωτων - Ενσωμτωση της Οδηγας (ΕΕ) 2021/2167, επανεισαγωγ του προγρμματος «ΗΡΑΚΛΗΣ» και λλες επεγουσες διατξεις

5-12-23  ΑΑΔΕ Α1191/23 (ΦΕΚ-6838 Β/4-12-23) : α) Τροποποηση της υπ’  αρ. 30/003/000/817/21-02-2018 απφασης του Διοικητ της ΑΑΔΕ «Διατυπσεις και διαδικασες για την γκριση χρσης δεξαμενν αιθυλικς αλκολης και αλκοολοχων προντων των οινοπνευματοποιν Α’ και Β’ κατηγορας και των αποσταγματοποιν ως και των φορολογικν αποθηκν εμπορας των εν λγω προντων» (Β’ 914).β) Παρταση της προθεσμας ογκομτρησης δεξαμενν αιθυλικς αλκολης και αλκοολοχων προντων των οινοπνευματοποιν Α’ και Β’ κατηγορας, των αποσταγματοποιν καθς και των φορολογικν αποθηκν εμπορας των εν λγω προντων4-12-23  ΥΠ.ΕΣ. 103635/ΕΓΚ.1275/1-12-23 : Ορκωμοσα νων Δημοτικν αρχν, Αποποηση εκλογς, Αντικατσταση και αναπλρωση δημοτικν συμβολων, συμβολων και προδρων δημοτικν κοινοττων

4-12-23  ΥΠ.ΕΣ. 103732/ΕΓΚ.1276/1-12-23 : ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

4-12-23  ΥΠ.ΕΣ. 101818/27-11-23 : Υποβολ Οικονομικν Καταστσεων ετν 2021 και 2022.

4-12-23  ΑΑΔΕ Ο3068/30-11-23 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 59 και ρθρου 68 του ν. 5069/2023 (Α" 193) με ττλο «ροι δμησης, κατασκευς, επιτρεπμενες χρσεις γης για κντρα δεδομνων, χωροταξικς και πολεοδομικς ρυθμσεις, αξιοποηση πρων Πρσινου Ταμεου, λοιπς περιβαλλοντικς και ενεργειακς διατξεις και λλες επεγουσες ρυθμσεις.»

4-12-23  Κ.Υ.Α. Δ3(α)/63708/23 (ΦΕΚ-6803 Β/1-12-23) : Καθορισμς της διαδικασας και των υπχρεων προς υποβολ στοιχεων, του περιεχομνου των στοιχεων, των κυρσεων για την περπτωση μη συμμρφωσς τους, καθς και των τεχνικν και οργανωτικν λεπτομερειν για τη λειτουργα του Ηλεκτρονικο Συστματος Παρακολοθησης Διακνησης Φαρμκων κατ’ εφαρμογ του ρθρου 14 και 32 παρ. 3 του ν. 5057/2023 (Α’ 164)

4-12-23  Κ.Υ.Α. Δ1α/οικ.64266/23 (ΦΕΚ-6802 Β/1-12-23) : Παρταση ισχος της υπ’ αρ. 39873/21.7.2023 (Β’  4698) κοινς υπουργικς απφασης περ κτακτων μτρων προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας σε δομς υγεας και κλειστς δομς κοινωνικς φροντδας ως και τη Δευτρα, 18 Δεκεμβρου 2023 και ρα 06:00

4-12-23  ΑΑΔΕ Α1190/23 (ΦΕΚ-6801 Β/1-12-23) : Εγγραφ νων χρηστν και επανεγγραφ χρηστν στις ηλεκτρονικς υπηρεσες για τις οποες απαιτεται η χρση Κωδικν TAXISnet

4-12-23  Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/125322/2161/23 (ΦΕΚ-6800 Β/1-12-23) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/152/4/2.1.2023 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Περιβλλοντος και Ενργειας και Αγροτικς Ανπτυξης και Τροφμων «Χοργηση επιδτησης, απ το Ταμεο Ενεργειακς Μετβασης, της τιμολογητας κατανλωσης ηλεκτρικς ενργειας μη οικιακν καταναλωτν ηλεκτρικς ενργειας με παροχς ισχος μχρι και 35 kVA, καταναλωτν ηλεκτρικς ενργειας, που χουν κρια δραστηριτητα με Κωδικ Αριθμ Δραστηριτητας (ΚΑΔ) 10.71, καθς και καταναλωτν ηλεκτρικς ενργειας με παροχ αγροτικς χρσης.» (Β’ 3), πως ισχει, για την επκταση χοργησης επιδτησης για τους μνες Ιολιο, Αγουστο, Σεπτμβριο και Οκτβριο του τους 2023

4-12-23  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ5α/ΓΠ/οικ.63907/23 (ΦΕΚ-6799 Β/1-12-23) : Εκπαδευση στην ιατρικ ειδικτητα Ενδοκρινολογα - Διαβτης - Μεταβολισμς

4-12-23  ΥΠ.ΑΝΑΠΤ. 110372/23 (ΦΕΚ-6753 Β/1-12-23) : Τροποποηση των Παραρτημτων του ρθρου 65 του ν. 4712/2020 (Α’ 146).

4-12-23  Κ.Υ.Α. Γ6α/ΓΠ/59516/23 (ΦΕΚ-6714 Β/30-11-23) : Παρταση της καταληκτικς ημερομηνας της παρ. 1 του ρθρου 6 του ν. 5057/2023 (Α’ 164) περ της παραμονς των ειδικευομνων νοσηλευτν Ιδιωτικο Δικαου Ορισμνου χρνου, ως την 31η.12.2023.

4-12-23  Κ.Υ.Α. 102832/23 (ΦΕΚ-6710 Β/29-11-23) : Καθορισμς οδικο δικτου και χιλιομτρων αυτο για την αποκομιδ απορριμμτων απ τους δμους1-12-23 Π.Δ. 92/23 (ΦΕΚ 194 Α/1-12-2023) :  Τροποποηση του π.δ. 78/2004 «Σσταση διπλματος Προσταμνου Οικονομικο Αξιωματικο Εμπορικο Ναυτικο, ειδικ προσντα υποψηφων για την απκτησ του, παρεχμενο απ αυτ δικαωμα υπηρεσας στα πλοα, τροποποηση του Β.Δ. 70/1971 (Α' 32) πως χει τροποποιηθε με το Π.Δ. 586/1978 (Α' 125) και τροποποηση του Π.Δ. 114/2001 (Α' 105)» (Α' 59), του β.δ. 70 της 28.1/10.2.1971 «Περ ειδικν προσντων υποψηφων προς απκτησιν αποδεικτικν ναυτικς ικαντητος κλδου προσωπικο γενικν υπηρεσιν» (Α' 32) και του π.δ. 394/1986 «Ειδικ προσντα υποψηφων για απκτηση αποδεικτικν ναυτικς ικαντητας υπηρεσας διαμερισμτων και παρεχμενο δικαωμα υπηρεσας στα πλοα» (Α' 176).

1-12-23 ΥΠΕΘΟΟ Α1188/23 (ΦΕΚ 6720 Β/30-11-2023) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Α. 1143/2023 (Β' 5599) απφασης του Υφυπουργο Εθνικς Οικονομας και Οικονομικν περ παρτασης καταβολς και αναστολς εσπραξης βεβαιωμνων οφειλν.

1-12-23 ΥΠΕΣ 103036/23 (ΦΕΚ 6719 Β/30-11-2023) : Εξαρεση Νομικν Προσπων Δημοσου Δικαου και δημοτικν κοινωφελν επιχειρσεων Οργανισμν Τοπικς Αυτοδιοκησης (O.T.A.) α' βαθμο, απ την αυτοδκαιη κατργηση/λση των ρθρων 27 και 29 του ν. 5056/2023 (Α' 163).

1-12-23 ΥΠΑΙΘ Φ.Β1/136693/Κ3/23 (ΦΕΚ 6716 Β/30-11-2023) : Καθορισμς του τπου και του βασικο περιεχομνου της σμβασης μαθητεας των δομν επαγγελματικς εκπαδευσης και κατρτισης των επιπδων 3 και 5 του Εθνικο Πλαισου Προσντων.30-11-23 Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/123445/2142/23 (ΦΕΚ 6709 Β/29-11-2023) : Διαδικασα χοργησης και καταβολς επενδυτικς ενσχυσης μσω του Προγρμματος Δημοσων Επενδσεων, για το ργο «ΥΠ2. Συστματα BESS συνολικο ψους 520MW - "stand alone" συστματα αποθκευσης ηλεκτρικς ενργειας» που χει ενταχθε στο Ταμεο Ανκαμψης και Αν-θεκτικτητας (κωδικς ΟΠΣ ΤΑ 5216889 - ΑΔΑ: ΨΠΓΓΗ-ΗΕΦ).

30-11-23 ΑΑΔΕ Α1185/23 (ΦΕΚ 6708 Β/29-11-2023) : Καθορισμς διαδικασας ταυτχρονης απδοσης Α.Φ.Μ. και κλειδαρθμου σε φυσικ πρσωπα.29-11-23  ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - σχετικ με :
1. Κατργηση της οικονομικς επιτροπς, της επιτροπς ποιτητας ζως και της εκτελεστικς επιτροπς.    
2. Αριθμς των μελν της δημοτικς επιτροπς.    
3. Εκλογ των μελν της δημοτικς επιτροπς.    
4. Επαναληπτικ συνεδραση για την εκλογ των μελν της δημοτικς επιτροπς.    
5. λεγχος της εποπτεουσας αρχς.    
6. Αναπλρωση των τακτικν μελν.    
7. Εκλογ αντιπροδρου της δημοτικς επιτροπς.    
8. Συμμετοχ στη δημοτικ επιτροπ χωρς δικαωμα ψφου.    
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
1. Πρακτικ εκλογς μελν της δημοτικς επιτροπς.    
2. Απφαση δημρχου για τον ορισμ ενς αντιδημρχου ως προδρου της δημοτικς επιτροπς.    
3. Πρακτικ εκλογς αντιπροδρου της δημοτικς επιτροπς.

Για το πιο πνω ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, βλπετε : --> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο : ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (29/11/2023)

29-11-23  ΥΠ.ΕΣ. 102775/ΕΓΚ.1271/28-11-23 : Κατργηση νομικν προσπων των ΟΤΑ α' βαθμο και μεταφορ οργανικν μονδων και θσεων προσωπικο στους δμους

29-11-23  ΥΠΑΙΘΑ Φ.251/136784/Α5/29-11-23 : Υποβολ δικαιολογητικν για προφορικ γραπτ εξταση υποψηφων με αναπηρα και ειδικς εκπαιδευτικς ανγκες ειδικς μαθησιακς δυσκολες, βσει του Ν.3699/2008, στις Πανελλαδικς Εξετσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ τους 2024, για εισαγωγ στην Τριτοβθμια Εκπαδευση.

29-11-23  ΥΠΑΙΘΑ Φ251/136798 /Α5/29-11-23 : ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ ΕΤΟΥΣ 2024 (μαθητς απφοιτοι) / ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ 5 ΜΟΥΣΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ με τη διαδικασα εισαγωγς του Ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142 Α') πως ισχει (μαθητς απφοιτοι).

29-11-23  ΥΠΑΙΘΑ Φ.152/136804/Α5/29-11-23 : ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΛ ΕΤΟΥΣ 2024 / ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΕΙ

29-11-23  ΥΠΕΘΟΟ 176022/ΕΞ2023/29-11-23 : Ανατροπς αναλψεις υποχρεσεων και απορρφηση πιστσεων οικονομικο τους 2023

29-11-23  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/122608/3959/23 (ΦΕΚ-6706 Β/28-11-23) : 4η Τροποποηση Ρυθμιστικς Απφασης θρας για την κυνηγετικ περοδο 2023-2024.28-11-23  Ν. 5069/23 (ΦΕΚ-193 Α/28-11-23) : ροι δμησης, κατασκευς, επιτρεπμενες χρσεις γης για κντρα δεδομνων, χωροταξικς και πολεοδομικς ρυθμσεις, αξιοποηση πρων Πρσινου Ταμεου, λοιπς περιβαλλοντικς και ενεργειακς διατξεις και λλες επεγουσες ρυθμσεις.

28-11-23  ΥΠ.ΕΣ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.7/17/οικ.19671/27-11-23 : μεσες ενργειες των Πρωτοβθμιων Πειθαρχικν Συμβουλων για αποστολ αναλυτικν συμπληρωματικν στοιχεων επ των εκκρεμν πειθαρχικν υποθσεων στο Δευτεροβθμιο Πειθαρχικ Συμβολιο

28-11-23  ΥΠ.ΨΗΦ.ΔΙΑΚΥΒ. 50004/ΕΞ2023/23 (ΦΕΚ 6666 Β/27-11-2023) : Διθεση διαδικτυακν υπηρεσιν στο Π.Σ. «Πθεν σχες» του Υπουργεου Ψηφιακς Διακυβρνησης, μσω της Γενικς Γραμματεας Πληροφοριακν Συστημτων και Ψηφιακς Διακυβρνησης.

28-11-23  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ4α/ΓΠ/οικ.62944/23 (ΦΕΚ-6701 Β/28-11-23) : Καθορισμς διαδικασας προκρυξης, υποβολς υποψηφιοττων και κριτηρων μοριοδτησης, αξιολγησης και επιλογς για θσεις Διευθυντ, Επιμελητ Α’ και Επιμελητ Β’ κλδου ιατρν και οδοντιτρων Ε.Σ.Υ

28-11-23  ΥΠΕΘΟΟ 2/108109/ΔΠΓΚ/27-11-23 : Κατανομ πιστσεων κρατικο προπολογισμο 2024 σε αναλυτικ εππεδο

28-11-23  Κ.Υ.Α. 358265/23 (ΦΕΚ-6700 Β/27-11-23) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΥΠΕΝ/ΑΤΗ/70517/238/7.7.2022 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Περιβλλοντος και Ενργειας και Υποδομν και Μεταφορν «Προκρυξη της Δρσης ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ - Β’ κκλος» (Β’ 3981)27-11-23  ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟ 1/1/2024 - σχετικ με :
1. Πρσκληση για συνεδραση.
2. Κατεπεγουσα συνεδραση.
3. Ημερσια διταξη – κατεπεγοντα θματα.
4. Απαρτα.
5. Ειδικς συνεδρισεις λογοδοσας της δημοτικς αρχς.

Για το πιο πνω ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, βλπετε : --> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟ 1/1/2024 (27/11/2023)

27-11-23  Κ.Υ.Α. 50534/23 (ΦΕΚ 6669 Β/27-11-2023) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 1609/ΕΞ2022/17.01.2022 κοινς απφασης των Υπουργν Εσωτερικν και Επικρατεας «Καθορισμς ρων λειτουργας του Εθνικο Μητρου Ζων Συντροφις και των Υπομητρων του» (Β’ 203).

27-11-23  ΥΠ.ΕΣ. 99911/21-11-23 : λεγχος νομιμτητας συμβσεων που χρηματοδοτονται απ Ενωσιακος Πρους.

27-11-23  ΥΠΑΙΘΑ ΓΓΑ/359683/23 (ΦΕΚ-6670 Β/27-11-23) : Λειτουργα του Ηλεκτρονικο Μητρου προπονητν της περ. β) της παρ. 1 του ρθρου 31 του ν. 2725/1999 (Α’ 121).

27-11-23  ΑΑΔΕ Α1184/23 (ΦΕΚ-6665 Β/27-11-23) : Ηλεκτρονικ υποβολ δλωσης φρου κληρονομις μσω Δ.Ο.Υ. -«Δλωση φρου κληρονομις μσω Δ.Ο.Υ.»- και καθορισμς των δικαιολογητικν των δηλσεων φρου κληρονομις.24-11-23  ΑΑΔΕ Ε2068/23-11-23 : Παροχ διευκρινσεων αναφορικ με την ορθ εφαρμογ της Ε. 2066/2023 εγκυκλου του Διοικητ ΑΑΔΕ με ττλο «Φορολογικ αντιμετπιση απ πλευρς ΦΠΑ των συμβολαων επ διαφορς (Contract For Differences-CFD)»

24-11-23  ΥΠΑΙΘΑ οικ. ΓΓΑ/359360/23 (ΦΕΚ-6609 Β/23-11-23) : Σχεδιασμς και καθορισμς του κανονιστικο πλαισου (ρων και προποθσεων) της διαδικασας διενργειας επιτπιων ελγχων σε Ομοσπονδες, Ενσεις, Σωματεα και διεξαγωγς αθλητικν διοργανσεων αυτν.23-11-23  ΑΑΔΕ Ε2067/21-11-23 : Παροχ διευκρινσεων αναφορικ με τη χρησιμοποηση απ 1.11.2023 της βεβαωσης που χει χορηγηθε κατ' εφαρμογ της Κ.Υ.Α των Υπουργν Οικονομικν και Γεωργας Π.2869/2389/ΠΟΛ.137/4.5.1987 (Β 236), για την απκτηση επενδυτικν αγαθν, για τα οποα μειθηκε δυνμει του ρθρου 31 του ν.5057/2023 (Α 164) ο συντελεστς ΦΠΑ που εφαρμζεται στην παρδοση εισαγωγ αυτν.

23-11-23  ΕΦΚΑ 638532/10-11-23 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 20-11-23) : ΑΦΕΤΗΡΙΑ TOY ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΣΕ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ

23-11-23  ΕΦΚΑ 616259/15-11-23 : ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΙΑΙΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΗ ΝΟΣΟ (ρθρο 11Α του Ν. 4387/2016, πως προστθηκε στο ρθρο 11 του νμου αυτο με το ρθρο 26 του Ν. 4997/2022)

23-11-23  Κ.Υ.Α. 97527/07-11-2023 (ΦΕΚ-6613 Β/23-11-23) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 51151/20.5.2023 απφασης «Πργραμμα κοινωνικο τουρισμο για συνταξιοχους e-ΕΦΚΑ πρην ΟΑΕΕ περιδου 2023-2024» (Β’ 3420)

23-11-23  Κ.Υ.Α. 512222/20-11-2023 (ΦΕΚ-6611 Β/23-11-23) : Καθορισμς των προποθσεων και των ρων χρηματοδτησης των δικαιοχων της παρ. 2 του ρθρου 196 του ν. 4662/2020 (Α’ 27) απ το Ταμεο Αλληλεγγης, του συστματος διοκησης, της διαδικασας υποβολς αιτσεων για χρηματοδτηση απ το Ταμεο Αλληλεγγης, της διαδικασας και των κριτηρων αξιολγησης των προτσεων, του ελγχου της πορεας εκτλεσης των ργων, της διαδικασας και των δικαιολογητικν εκταμευσης των πρων και κθε λλου σχετικο θματος

23-11-23  Κ.Υ.Α. 99619/23 (ΦΕΚ-6603 Β/22-11-23) :  Ημιαυτνομη διαβωση σε διαμερσματα ατμων δεκαπντε ετν και νω που διαβιον σε Μονδες Παιδικς Προστασας και Φροντδας22-11-23  ΥΠΕΚΑ Δ15/Δ/102188/23 (ΦΕΚ-6602 Β/21-11-23) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ.15/Δ’/80782/12.09.2023 υπουργικς απφασης «Αναστολ καταβολς ασφαλιστικν εισφορν, δσεις και παρατσεις καταβολν για τους πληγντες απ πλημμρες» (Β’ 5415).

22-11-23  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/120637/2107/23 (ΦΕΚ-6600 Β/21-11-23) : Καθορισμς του τρπου υπολογισμο του μηχανισμο διακμανσης και των συντελεστν του Ειδικο τιμολογου της παρ. 2 του ρθρου 138Α του ν. 4951/2022 - Επισμανση Προντων Προμθειας και Λογαριασμν Κατανλωσης Ηλεκτρικς Ενργειας.

22-11-23  Κ.Υ.Α. 2/104505/ΔΕΠ/23 (ΦΕΚ-6599 Β/21-11-23) : Τροποποηση και συμπλρωση της υπ στοιχεα 2/9844/ΔΕΠ/24.2.2023 κοινς υπουργικς απφασης «Καθορισμς αποδοχν του καλλιτεχνικο προσωπικο παραστατικν τεχνν θετρου, χορο και κινηματογρφου το οποο απασχολεται προσλαμβνεται στους Ο.Τ.Α. και τα εποπτευμενα νομικ πρσωπα αυτν, τα λοιπ νομικ πρσωπα δημοσου δικαου (Ν.Π.Δ.Δ.) καθς και τα νομικ πρσωπα ιδιωτικο δικαου (Ν.Π.Ι.Δ.).» (Β 1077)21-11-23  ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2024-2028 - σχετικ με :
1. Σγκληση του συμβουλου για την εκλογ προεδρεου.    
2. Αντικεμενο και χαρακτρας της συνεδρασης – Απαρτα.    
3. Διαδικασα εκλογς του προεδρεου.    
3.1 Δλωση υποψηφιοττων.    
3.2 Ολοκλρωση της εκλογς.    
4. Συνεδραση χωρς πρσκληση.    
5. Επαναληπτικ συνεδραση.    
6. λεγχος της εποπτεουσας αρχς.    
7. Καθαρεση του προδρου απ το δημοτικ συμβολιο.    
8. Υπδειγμα πρακτικο εκλογς του προεδρεου του δημοτικο συμβουλου.    

Για το πιο πνω ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, βλπετε : --> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο : ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2024-2028 (21/11/2023)

21/11/23  ΥΠ.ΕΣ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/50/οικ.19175/20-11-23 : Ολοκλρωση της αξιολγησης του προσωπικο του δημοσου τομα για την αξιολογικ περοδο του τους 2022 - Οριστικοποηση εκθσεων αξιολγησης παρελθντων ετν

21/11/23  Ν. 5067/23 (ΦΕΚ-189 Α/20-3-23) : Εφαρμογ διατξεων του Κανονισμο (ΕΕ) 2021/784 του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 29ης Απριλου 2021 σχετικ με την πρληψη της διδοσης τρομοκρατικο περιεχομνου στο διαδκτυο και λοιπς ρυθμσεις του Υπουργεου Δικαιοσνης20/11/23  ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ 9188/20-11-23 (ΑΔΑ: 90Μ3469ΗΞΞ-411- ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ) : Χοργηση κτακτης Οικονομικς Ενσχυσης σε ορισμνες κατηγορες ναυτικν λγω Εορτν των ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2023

20/11/23  ΥΠΥΜΕ Β4/οικ.346591/16-1-23 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Κοινοποηση ν. 5058/2023 (Α’ 170) και υ.α. αριθμ. Β4/οικ.328479/2023 (Β’6366) - Μσθωση οχημτων χωρς οδηγ για οδικς εμπορευματικς μεταφορς

20/11/23  Κ.Υ.Α. Δ1α/οικ.61006/23 (ΦΕΚ-6564 Β/17-11-23) :  Παρταση ισχος της υπ’ αρ. 39873/21.7.2023 (Β’  4698) κοινς υπουργικς απφασης περ κτακτων μτρων προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας σε δομς υγεας και κλειστς δομς κοινωνικς φροντδας ως και τη Δευτρα, 4 Δεκεμβρου 2023 και ρα 06:00

20/11/23  Κ.Υ.Α. Γ1α/ΓΠ/οικ.60731/23 (ΦΕΚ-6560 Β/17-11-23) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Γ1α/Γ.Π.οικ.35161/ 16.06.2022 απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων και Υγεας «Α) Καθορισμς και εξειδκευση κιντρων για την ενθρρυνση εγγραφς των πολιτν σε Προσωπικ Ιατρ. Β) Καθορισμς και εξειδκευση συνεπειν «αντικιντρων» για τη μη εγγραφ των πολιτν σε Προσωπικ Ιατρ. Γ) Καθορισμς και εξειδκευση κιντρων για την τρηση της διαδικασας του συστματος παραπομπν. Δ) Καθορισμς και εξειδκευση συνεπειν «αντικιντρων» για τη μη τρηση της διαδικασας του συστματος παραπομπν» (Β’ 3020), πως τροποποιθηκε με τις υπ στοιχεα Γ1α/Γ.Π.οικ.53768/22.09.2022 (Β’ 5026), Γ1α/Γ.Π.οικ.69012/1.12.2022 (Β’ 6300) και Γ1α/Γ.Π.οικ.18302/27.03.2023 (Β’ 2126) μοιες αποφσεις - Εκ νου μετθεση του χρνου ναρξης του συστματος συνεπειν («αντικιντρων») για τη μη εγγραφ των πολιτν σε Προσωπικ Ιατρ και μετθεση του χρνου ναρξης του συστματος συνεπειν («αντικιντρων») για τη μη τρηση της διαδικασας του συστματος παραπομπν

20/11/23  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/119216/2095/23 (ΦΕΚ-6559 Β/17-11-23) : Καθορισμς «Τιμολογου Αναφορς» Καθολικς Υπηρεσας για τις κατηγορες «Οικιακς Πελτης - Ημερσιο Τιμολγιο» και «Οικιακς Πελτης - Νυχτεριν Τιμολγιο» για τον μνα Νομβριο του 2023

20/11/23  Κ.Υ.Α. Γ4α/ΓΠ/52292/23 (ΦΕΚ-6558 Β/17-11-23) : Ορισμς του ποσοστο των πρσθετων εφημεριν της παρ. 6 του ρθρου 34 του ν. 4351/2015 (Α’ 164).17-11-23 ΥΠ.ΑΝ. 107168/23 (ΦΕΚ 6554 Β/16-11-2023) : Προντα για τα οποα προβλπεται η δυναττητα επισμανσης περ συμμετοχς στην πρωτοβουλα «Μνιμη μεωση τιμς» και καθορισμς της διαδικασας αποστολς και διαχερισης των εγγρφων δεσμεσεων, της διαδικασας επιβολς των κυρσεων και λλων λεπτομερειν για την εφαρμογ του ρθρου 16 του ν. 5055/2023 (Α' 161) - Τροποποηση της υπ' αρ. 92568/10-10-2023 (Β' 5927) απφασης του Υπουργο Ανπτυξης.

17-11-23 ΥΠ.ΑΝ. 105865/23 (ΦΕΚ 6553 Β/16-11-2023) : Περιστολ φαινομνων αθμιτης κερδοφορας. Καθορισμς της διαδικασας ελγχου και της επιβολς κυρσεων των παρ. 4 και 5 του ρθρου 54 του ν. 5045/2023 (Α' 136), κλιμκωση των προστμων, εξειδκευση των κατηγοριν των αγαθν που εναι απαρατητα για τη διατροφ και τη διαβωση των καταναλωτν και λλες λεπτομρειες που αφορον στην εφαρμογ του ιδου ρθρου - Τροποποηση της υπ' αρ. 80372/08-09-2023 (B' 5383) απφασης του Υπουργο Ανπτυξης.16/11/23  ΚΑΤΑΤΕΘΕΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ - ροι δμησης, κατασκευς, επιτρεπμενες χρσεις γης για κντρα δεδομνων, χωροταξικς και πολεοδομικς ρυθμσεις, αξιοποηση πρων Πρσινου Ταμεου και λοιπς περιβαλλοντικς και ενεργειακς διατξεις

16/11/23  Κ.Υ.Α. Α1178/23 (ΦΕΚ 6523 Β/16-11-2023) : Ενσωμτωση στο εθνικ δκαιο της Εκτελεστικς Απφασης (ΕΕ) 2022/197 της Επιτροπς της 17.1.2022 για τον καθορισμ του ACCUTRACE™ PLUS ως κοινο δεκτη φορολογικς σμανσης του πετρελαου θρμανσης και των πετρελαων εσωτερικς κασης πλοων και ντζελ πλοων, καθς και του φωτιστικο πετρελαου (κηροζνη θρμανσης), μθοδοι δοκιμς για τον προσδιορισμ του και σχετικς τεχνικς απαιτσεις.

16/11/23  ΑΑΔΕ Ο3067/9-11-23 : Κοινοποηση των διατξεων των ρθρων 21 και 24 του ν. 5062/2023 «Νο σστημα επιλογς διοικσεων φορων του δημοσου τομα, ενσχυση της αποτελεσματικτητς τους και λοιπς διατξεις» (Α' 183/03.11.2023).

16/11/23  Κ.Υ.Α. Α1181/23 (ΦΕΚ-6520 Β/15-11-23) :  Τροποποηση της υπ στοιχεα Α.1162/2023 κοινς απφασης του Υφυπουργο Εθνικς Οικονομας και Οικονομικν και του Διοικητ της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων «Αποδεικτικ Ενημερτητας ρθρου 12 του Κδικα Φορολογικς Διαδικασας (ΚΦΔ, ν. 4987/2022, Α’ 206)» (Β’ 6129).

16/11/23  Κ.Υ.Α. Α1180/23 (ΦΕΚ-6519 Β/15-11-23) : ροι, προποθσεις και διαδικασα επιστροφς του ειδικο φρου κατανλωσης του πετρελαου εσωτερικς κασης (DIESEL) κινητρων της περ. στ’ της παρ. 1 του ρθρου 73 του ν. 2960/2001 (Α’ 265) που χρησιμοποιεται αποκλειστικ στη γεωργα για το τος 2023, δικαιοχα επιστροφς πρσωπα, κριτρια για τον προσδιορισμ των ποσοττων πετρελαου κινητρων για τις οποες υπολογζεται η επιστροφ, αρμδια για την επιστροφ του ειδικο φρου κατανλωσης αρχ καθς και τρπος ελγχου της νμιμης χρσης αυτο.

16/11/23  Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/113980/3763/23 (ΦΕΚ-6493 Β/15-11-23) : Καθορισμς της διαδικασας κδοσης, της μορφς του περιεχομνου του Διαγρμματος Γεωμετρικν Μεταβολν (ΓΔΜ) και λοιπν θεμτων τεχνικο και λεπτομερειακο χαρακτρα της περ. θ’ της παρ. 3 του ρθρου 6 του ν. 2664/1998 (Α’ 275).15/11/23  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ (του κ. Θεοδρου) :
--> ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ καθς και τα θματα : ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΤΑ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ και ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Επικαιροποηση του βιβλου "ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ" - Νομβριος 2023, ως προς :
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Διρκεια ισχος του προπολογισμο.    
2. ξοδα παρστασης προδρων σχολικν επιτροπν.    
3. μοιες ομοειδες δαπνες αν δημοτικ εντητα.    
4. Ανληψη υποχρεσεων για δαπνες απ συμφωνα-πλασιο.    
5. Διενργεια του προσυμβατικο ελγχου μσω του ΕΣΗΔΗΣ.    
6. Μσθωση ιδιωτικν σκαφν απ τους δμους.    
7. Αποδεικτικ φορολογικς ενημερτητας.  
   

Για την ανλυση των περιεχομνων της επικαιροποησης, βλπετε :
--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ --> ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ
--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο :
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ (ΕΚΔΟΣΗ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2023) (15/11/2023)

15-11-23  Ν. 5066/23 (ΦΕΚ-188 Α/14-11-23) : Ενσωμτωση της Οδηγας (ΕΕ) 2021/2101 του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 24ης Νοεμβρου 2021 για την τροποποηση της Οδηγας (ΕΕ) 2013/34 σον αφορ στη δημοσιοποηση στοιχεων φορολογας εισοδματος απ ορισμνες επιχειρσεις και υποκαταστματα - Επικαιροποηση εθνικς νομοθεσας για τις υποχρεσεις δημοσιτητας των εταιρειν και λλες επεγουσες διατξεις

15-11-23  ΥΠΥΜΕ 329718/23 (ΦΕΚ-6491 Β/15-11-23) : Καθορισμς ρων και προποθσεων για τη δημιουργα, ανπτυξη, λειτουργα και συντρηση Ψηφιακο Μητρου των λειτουργοντων «Πρατηρων παροχς καυσμων και ενργειας, πρατηρων υγρν και αερων καυσμων, των στεγασμνων σταθμν αυτοκιντων με αντλες καυσμων, καθς και των παντς εδους πρατηρων παροχς καυσμων δημοσας και ιδιωτικς χρσης» και κθε λλη αναγκαα λεπτομρεια

15-11-23  ΕΦΚΑ 49/14-11-23 : Ασφλιση στον e-Ε.Φ.Κ.Α. του προσωπικο που στελεχνει πλοα αναψυχς και τουριστικ ημερπλοια

15-11-23  ΥΠ.ΑΝ. 107372/15-11-23 : Εγκκλιος-Υπολογισμς Δεκτη Τιμν Καταναλωτ για την εφαρμογ της παρ. 9α του ρθρου 53 του ν. 4412/2016 για παραδσεις αγαθν που λαβαν χρα εντς του μηνς Νοεμβρου 202314-11-23  ΥΠΕΕ  ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/116922/3811/13-11-23 : γκριση υλοτομας, μεταφορς και διακνησης δενδρυλλων και κλδων για χρση και διακσμηση κατ την περοδο των Χριστουγννων» για το τρχον τος 2023.

14-11-23  Κ.Υ.Α. 97046/23 (ΦΕΚ-6456 Β/13-11-23) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ13/οικ. 53923/23-7-2021 κοινς υπουργικς απφασης με θμα «Τροποποηση των ρων και των προποθσεων εφαρμογς του προγρμματος Ελχιστο Εγγυημνο Εισδημα» (Β’ 3359, διρθωση σφλματος Β’3554).13-11-23  ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΚΑΙ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2024-2028 - σχετικ με :
1. Αριθμς αντιδημρχων – μισθοι αντιδμαρχοι
2. Ορισμς και θητεα των αντιδημρχων
3. Αρμοδιτητες των αντιδημρχων
4. Εντεταλμνοι σμβουλοι
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ-Απφαση δημρχου για τον ορισμ αντιδημρχων και τη μεταββαση αρμοδιοττων
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ - Απφαση διατρησης Δημοτικο ΝΠΔΔ

Για το πιο πνω ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, βλπετε : --> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΚΑΙ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2024-2028 (Ν. 5056/2023) (13/11/2023)

13-11-23  Ν. 5065/23 (ΦΕΚ-187 Α/10-11-23) : Κρωση του Απολογισμο του Κρτους οικονομικο τους 2021

13-11-23  Ν. 5064/23 (ΦΕΚ-186 Α/10-11-23) : Κρωση του Ισολογισμο και των λοιπν Χρηματοοικονομικν Καταστσεων της Κεντρικς Διοκησης, περιδου αναφορς 1/1/2021 ως 31/12/2021.

13-11-23  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./18414/7-11-23 : Διαββαση πρξης γκρισης προγραμματισμο προσλψεων τους 2024. ----> ΠΥΣ 26/31-10-23 : Εγκριση προγραμματισμο προσλψεως τους 2024 και τροποποηση των υπ' αρ. 42/30-9-20, 50/4-11-21 και 31/279-22 Πρξεων Υπουργικο Συμβουλου

13-11-23  ΥΠΥΜΕ 339624/10-11-23 : Ενημρωση σχετικ με την αναμρφωση του λογισμικο του Μητρου Εισαγμενων Μεταχειρισμνων Οχημτων (Μ.Ε.Μ.Ο.) του ρθρου 51 του ν. 4784/2021 (Α' 40) και παροχ διευκρινσεων σχετικ με τη διαδικασα καταχρησης και την ερυθμη λειτουργα του Μητρου.

13-11-23  ΥΠΥΜΕ 329369/23 (ΦΕΚ-6458 Β/13-11-23) : Καθορισμς ρων και προποθσεων για τη δημιουργα, ανπτυξη, λειτουργα και συντρηση Ψηφιακο Μητρου λειτουργοντων συνεργεων και υπευθνων τεχνιτν αυτν, σταθμν οχημτων, λιπαντηρων, πλυντηρων και λοιπν συναφν εγκαταστσεων εξυπηρτησης οχημτων δημοσας και ιδιωτικς χρσης και κθε λλης αναγκαας λεπτομρειας.

13-11-23  ΥΠΕΘΟ Α1176/23 (ΦΕΚ 6449 Β/13-11-2023) : Τροποποηση ναρξης ισχος της υπ στοιχεα Α.1267/23.12.2021 απφασης του Υφυπουργο Οικονομικν «Καθορισμς των ρων και προποθσεων για την αδειοδτηση δραστηριοττων που αφορον την εφοδιαστικ αλυσδα καπνο, βιομηχανοποιημνων καπνν, εξοπλισμο παραγωγς βιομηχανοποιημνων καπνν και κρσιμων πρτων υλν για την παραγωγ βιομηχανοποιημνων καπνν και λοιπν ζητημτων για την εφαρμογ της παρ. 5 του ρθρου 100Α του Εθνικο Τελωνειακο Κδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265)» (Β’ 6399).

13-11-23  Κ.Υ.Α. 163764/ΕΞ2023/23 (ΦΕΚ 6449 Β/13-11-2023) : Τροποποηση της υπ στοιχεα οικ. 188204/ΕΞ2022/21.12.2022 (Β’ 6607) κοινς υπουργικς απφασης «Ηλεκτρονικ διακνηση δικαιολογητικν δαπανν» και ανθεση αρμοδιοττων στις ΔΥΕΕ .

13-11-23  ΑΑΔΕ Α1177/23 (ΦΕΚ-6447 Β/10-11-23) : Οκοθεν απδοση ΑΦΜ στα ανλικα γαμα τκνα που αναγρφονται ως εξαρτμενα μλη στη δλωση φορολογας εισοδματος φυσικν προσπων10-11-23  ΥΠΕΚΑ 91262/18-10-23 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Εγκκλιος - Τρηση ατομικο ιατρικο φακλου εργαζομνων

10-11-23  ΥΠ.ΔΙΚ. 58650/9-11-23 : Παροχ οδηγιν σχετικ: 1) με τη λση υπαλληλικς σχσης και 2) με τη διαδικασα συνταξιοδτησης των δικαστικν υπαλλλων ( Μονμων και ΙΔΑΧ)

10-11-23  Κ.Υ.Α. 332/23 (ΦΕΚ-6433 Β/10-11-23) : Τεχνικς λεπτομρειες οργνωσης και εφαρμογς της οικονομικς ενσχυσης του ρθρου 35 του ν. 5058/2023 (Α’ 170)

10-11-23  ΥΠΥΜΕ 321681/23 (ΦΕΚ-6430 Β/10-11-23) : γκριση Κανονισμο Επιθερησης και Συντρησης Γεφυρν-Διοικητικ Αρχ Γεφυρν

10-11-23  ΥΠ.ΕΣ. 18552/23 (ΦΕΚ-6427 Β/9-11-23) : Προσδιορισμς των τεχνικν προδιαγραφν, του ειδικτερου περιεχομνου του ηλεκτρονικο βιβλου και του καταλγου της καταγραφς και δημοσιοποησης των δρων, της διαδικασας και των λεπτομερειν καταγραφς και δημοσιοποησης των δρων καθς και των ειδικτερων προποθσεων και διαδικασιν για τη διαχεριση και αξιοποηση των δρων που τελον υπ τη διοκηση και τη διαχεριση της Προεδρας της Κυβρνησης σμφωνα με τα ρθρα 17 και 18 του ν. 4829/2021 (Α’ 166)

10-11-23  Κ.Υ.Α. ΔΙΠΔΑ/Φ.5/5/18578/23 (ΦΕΚ-6428 Β/9-11-23) : Καθορισμς παραβλων υποβολς ατησης συμμετοχς και νστασης για διαδικασες που προβλπονται απ τις διατξεις του ν. 5062/2023 «Νο σστημα επιλογς διοικσεων φορων του Δημοσου Τομα, ενσχυση της αποτελεσματικτητας τους και λοιπς διατξεις» (Α’ 183)9-11-23  ΥΠ.ΕΣ. 95808/ΕΓΚ.1242/8-11-23 : Αναμρφωση του συστματος διακυβρνησης Οργανισμν Τοπικς Αυτοδιοκησης β' βαθμο - Κοινοποηση διατξεων ν. 5056/2023 (Α' 163)

9-11-23  Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΕΔΕΣΠΑ/114572/877/23 (ΦΕΚ 6400 Β/8-11-2023) : Τροποποηση (1η) της υπ στοιχεα ΥΠΕΝ/ΥΔΕΝ/ 47129/720/28.04.2023 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων και Περιβλλοντος και Ενργειας «Προκρυξη του Προγρμματος “Φωτοβολτακ στη Στγη”» (Β’ 2903) .

9-11-23  Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΥΔΕΝ/114394/1418/23 (ΦΕΚ 6399 Β/8-11-2023) : Τροποποηση (5η) της υπ στοιχεα ΥΠΕΝ/ ΕΣΠΑΕΝ/118225/2849/10.12.2021 κοινς υπουργικς απφασης της Προκρυξης του προγρμματος «Εξοικονομ 2021».

9-11-23  ΔΥΠΑ 1296055/8-11-23 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : 2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Νο 11/2017 - Πργραμμα επιχοργησης για την απασχληση 21.500 ανργων ηλικας 55 νω, σε φορες του δημσιου τομα πως αυτς οριοθετεται με την περ. α' της παρ. 1 του ρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α' 143) και ειδικτερα: α) σε κθε εδους κθε εδους Νομικ Πρσωπα Δημοσου Δικαου (ΝΠΔΔ), τους ΟΤΑ α' και β' βαθμο, τις Αποκεντρωμνες Διοικσεις, αποκεντρωμνες Υπηρεσες /και περιφερειακς Διευθνσεις των φορων Κεντρικς Διοκησης β) σε επιχειρσεις, φορες και οργανισμος του δημοσου τομα, που ασκον τακτικ οικονομικ δραστηριτητα, και γ) σε επιχειρσεις της τοπικς αυτοδιοκησης πρτου και δετερου βαθμο (Δμων και Περιφερειν) του ν. 3852/2010 (Α' 87) που ασκον τακτικ οικονομικ δραστηριτητα».8-11-23  Κ.Υ.Α. 97449/23 (ΦΕΚ-6394 Β/7-11-23) : Τροποποηση της υπ στοιχεα οικ. 28286/450/20.06.2017 (Β’ 2307) κοινς υπουργικς απφασης

8-11-23  Κ.Υ.Α. 93393/23 (ΦΕΚ-6368 Β/7-11-23) : Καθορισμς των Κεντρικν Αυτοτελν Πρων των Δμων τους 2023

8-11-23  Κ.Υ.Α. 93391/23 (ΦΕΚ-6368 Β/7-11-23) : Καθορισμς των Κεντρικν Αυτοτελν Πρων των Περιφερειν τους 2023

8-11-23  ΕΟΠΥΥ  ΔΒ3/Γ/2592/οικ.28735/7-11-23 : Προποθσεις και διαδικασα εισαγωγς δικαιοχων σε συμβεβλημνα Θεραπευτρια Χρονων Παθσεων (ΘΠΧ) και Μονδες Φροντδας Ηλικιωμνων (ΜΦΗ)

8-11-23  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/114931/1863/7-11-23 : Προσαρμογ των ΠΕΣΔΑ στις απαιτσεις της νομοθεσας, στις συστσεις της ΕΕ και στο πργραμμα ΠΕΚΑ 2021-20277-11-23  ΥΠ.ΕΣ. 94548/ΕΓΚ.1237/06-11-2023 : Γνωστοποηση διατξεων του ν. 5056/2023 (Α'163) για την αναμρφωση του συστματος διακυβρνησης των δμων και την κατργηση των δημοτικν ν.π.δ.δ.

7-11-23  ΥΠΥΜΕ Β4/οικ.328479/23 (ΦΕΚ-6366 Β/6-11-23) : Βεβαωση γνωστοποησης σμβασης μσθωσης οχματος χωρς οδηγ στις οδικς εμπορευματικς μεταφορς6-11-23  Ν. 5063/23 (ΦΕΚ-184 Α/3-11-23) : Εθνικ Δκτυο Μονδων Αυξημνης Φροντδας για την αντιμετπιση ασθενν με Αγγειακ Εγκεφαλικ Επεισδια (ΜΑΦ ΑΕΕ) και λλες επεγουσες διατξεις.

6-11-23  Ν. 5062/23 (ΦΕΚ-183 Α/3-11-23) : Νο σστημα επιλογς διοικσεων φορων του δημοσου τομα, ενσχυση της αποτελεσματικτητς τους και λοιπς διατξεις

6-11-23  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1α/ΓΠ/οικ.58435/6-11-23 : Αναπροσαρμογ τιμς διθεσης εμβολου ναντι της λσσας στο πλασιο εφαρμογς εγκυκλων περ ταξιδιωτικς ιατρικς

6-11-23  Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/112266/2012/23 (ΦΕΚ-6312 Β/6-11-23) : Προσωρινς Μηχανισμς Επιστροφς Μρους Εσδων απ τους Προμηθευτς Ηλεκτρικς Ενργειας του ρθρου 40 του ν. 4994/2022 (Α’ 215).

6-11-23  Κ.Υ.Α. Δ1α/οικ.58153/23 (ΦΕΚ-6302 Β/3-11-23) : Παρταση ισχος της υπ’ αρ. 39873/21.7.2023 (Β’  4698) κοινς υπουργικς απφασης περ κτακτων μτρων προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας σε δομς υγεας και κλειστς δομς κοινωνικς φροντδας ως και τη Δευτρα, 20 Νοεμβρου 2023 και ρα 06:003-11-23  ΑΑΔΕ Ε2065/27-10-23 : Λειτουργα Τερματικν Σταθμν διαχερισης υγροποιημνου φυσικο αερου (LNG) που λειτουργον σε θαλσσιες περιοχς

3-11-23  ΥΠΕΘΟΟ 162362/ΕΞ2023/3.11.2023 : Παροχ οδηγιν για τη διαδικασα σνταξης και υποβολς της κθεσης διαφωνας απ τον Προστμενο Οικονομικν Υπηρεσιν Φορα της Γενικς Κυβρνησης

3-11-23  ΥΠΕΘΟΟ Α1174/23 (ΦΕΚ-6297 Β/2-11-23) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Α. 1138/12.9.2023 (Β’ 5416) απφασης του Υφυπουργο Εθνικς Οικονομας και Οικονομικν περ παρτασης καταβολς και αναστολς εσπραξης βεβαιωμνων οφειλν για τα φυσικ και νομικ πρσωπα που επλγησαν απ τις πυρκαγις που εκδηλθηκαν τον Αγουστο του 2023

3-11-23  Κ.Υ.Α. Ε/1137/23 (ΦΕΚ-6296 Β/2-11-23) : Τροποποηση-συμπλρωση της υπ στοιχεα Ε/299/21-04-2023 κοινς απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομικν και του Υφυπουργο στον Πρωθυπουργ «Πργραμμα ενσχυσης των επιχειρσεων περιφερειακο και τοπικο τπου» (Β’ 2674)

3-11-23  ΑΑΔΕ Ε2061/19-10-23 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Κοινοποηση πνακα περιοχν στις οποες διενεργθηκε, με μριμνα του Δημοσου, ομαδικ καταπολμηση δκου της ελις κατ το ελαιοκομικ τος 2023-2024

3-11-23  Κ.Υ.Α. οικ. 3607/23 (ΦΕΚ-6294 Β/2-11-23) : Καθορισμς α) των δικαιοχων πληγντων απ την κακοκαιρα «Daniel» μηνς Σεπτεμβρου 2023 στην Περιφρεια Θεσσαλας, σε απαλλαγ απ τη θεσμοθετημνη συμμετοχ τους για χοργηση φαρμκων, εκτλεση παραπεμπτικν διαγνωστικν εξετσεων και ηλεκτρονικν γνωματεσεων και β) της διαδικασας και του αντατου ποσο απαλλαγς αν δικαιοχο.2-11-23  ΥΠ.ΕΣ. 18161/1-11-23  :  Υπμνηση εγκυκλου- Σσταση και στελχωση οργνων διαχερισης κινδνων στην Κεντρικ Διοκηση.

2-11-23  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/105723/6548/31-10-23  : Απντηση ερωτημτων σχετικ με την κρυξη ως αναδασωτων, εκτσεων με το χαρακτηρισμ ΑΑ στον κυρωμνο δασικ χρτη και με την αποτπωση αναδασωτων εκτσεων στους κυρωμνους δασικος χρτες.

2-11-23  Κ.Υ.Α. A1173/23 (ΦΕΚ-6289 Β/1-11-23) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Α.1263/23.12.2021 κοινς απφασης του Υφυπουργο Οικονομικν και του Διοικητ ΑΑΔΕ «Τρηση Ηλεκτρονικο Μητρου Επιτηδευματιν Αλκοολοχων Ποτν και εφαρμογ Ηλεκτρονικο Συστματος Ταυτοποησης Αλκοολοχων Ποτν» (Β’ 6317)

2-11-23  Κ.Υ.Α. 3495/23 (ΦΕΚ-6287 Β/1-11-23) : Tεχνικ και οργανωτικ μτρα λειτουργας του Εθνικο Σημεου Επαφς για την Ηλεκτρονικ Υγεα του ρθρου 23 του ν. 4715/2020 (Α’ 149)

2-11-23  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ4α/οικ.55795/23 (ΦΕΚ-6287 Β/1-11-23) : Διαδικασα τοποθτησης ειδικευμνων ιατρν για εξειδκευση στην Επεμβατικ Καρδιολογα.1-11-23  ΒΟΥΛΗ 13040/8757/23 (ΦΕΚ-180 Α/31-10-23) : Δημοσευση στην Εφημερδα της Κυβερνσεως της αποφσεως της Ολομλειας της Βουλς των Ελλνων για τον «Καθορισμς του τηλεπικοινωνιακο υλικο και του εξοπλισμο πληροφορικς για τους Βουλευτς και τους διαπιστευμνους Κοινοβουλευτικος Συντκτες κατ την Κ’ Κοινοβουλευτικ Περοδο»

1-11-23  Κ.Υ.Α. ΥΚΟΙΣΟ/94721/23 (ΦΕΚ-6267 Β/1-11-23) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 6457/27.01.2022 κοινς υπουργικς απφασης «Καθορισμς διαδικασας τρησης, διαχερισης και ελγχου του Μητρου Επιμελητν και της διαδικασας υλοποησης της πιλοτικς εφαρμογς της Δρσης «Νταντδες της Γειτονις» (Β’ 205)

1-11-23  ΑΑΔΕ A1169/23 (ΦΕΚ-6254 Β/31-10-23) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Α.1073/18.5.2023 απφασης του Διοικητ της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Απσυρση απ τη χρση και οριστικ παση Ειδικν Ασφαλν Φορολογικν Διατξεων Σμανσης Στοιχεων (ΕΑΦΔΣΣ) για το σνολο των οντοττων. Παση χρσης απλν Φορολογικν Ηλεκτρονικν Μηχανισμν (ΦΗΜ) για τις ονττητες εστασης που λειτουργον με σερβρισμα σε τραπεζοκαθσματα και ορισμς υποχρωσης χρσης, ΦΗΜΑΣ Εστιατορου ΦΤΜ Εστιατορου ΑΔΗΜΕ Εστιατορου» (Β’ 4516 και Β’4606)

1-11-23  Κ.Υ.Α. Α1171/23 (ΦΕΚ-6252 Β/31-10-23) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Α.1137/06.09.2023 απφασης του Διοικητ της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμς του περιεχομνου, της διαδικασας, του τρπου και του χρνου υποβολς των Δηλσεων Μσων Πληρωμν αναφορικ με τερματικ αποδοχς καρτν πληρωμν και λοιπν μσων πληρωμν, ημεδαπν αλλοδαπν Παρχων Υπηρεσιν Πληρωμν Παρχων Μσων Πληρωμν, που χρησιμοποιον οι υπχρεες ονττητες του ρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α’ 251), στην Ανεξρτητη Αρχ Δημοσων Εσδων, για την τρηση του Μητρου Μσων Πληρωμν» (Β’ 5380)

1-11-23  Κ.Υ.Α. Α1170/23 (ΦΕΚ-6251 Β/31-10-23) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Α.1138/12.6.2020 κοινς απφασης του Υφυπουργο Οικονομικν και του Διοικητ της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμς της κτασης εφαρμογς, του χρνου και της διαδικασας ηλεκτρονικς διαββασης δεδομνων στην Ανεξρτητη Αρχ Δημοσων Εσδων, καθς και κθε λλου αναγκαου θματος για την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)» (Β’ 2470)

1-11-23  Κ.Υ.Α. Ε/1131/23 (ΦΕΚ-6250 Β/31-10-23) : Τροποποηση-συμπλρωση της υπ στοιχεα Ε/299/21-04-2023 κοινς απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομικν και του Υφυπουργο στον Πρωθυπουργ «Πργραμμα ενσχυσης των επιχειρσεων περιφερειακο και τοπικο τπου» (Β’ 2674).

1-11-23  ΥΠΥΜΕ 324237/23 (ΦΕΚ-6246 Β/31-10-23) : Καθορισμς δικτων τακτικν υπεραστικν και αστικν γραμμν δημοσων οδικν μεταφορν επιβατν σμφωνα με το ρθρο 11 του ν. 4974/2022 (Α’ 185)

1-11-23  ΥΠ.ΕΣ. ΔΣΣΚ/ΤΚΒΠ/Φ.10/13/17949/30-10-23 : Ενημρωση για την εφαρμογ του ν. 5027/23 και υπδειξη εκπροσπου στο Δκτυο Καινοτομας Δημοσου Τομα31-10-23  Ν. 5061/23 (ΦΕΚ-179 Α/30-10-23) : Διατξεις για την ενσχυση της βισιμης τουριστικς ανπτυξης

30-10-23  ΑΑΔΕ Ε2062/20-10-23 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Συνηθστερες πρξεις υπαγμενες σε αναλογικ τλος χαρτοσμου αν συντελεστ τλους χαρτοσμου, αν εδος πρξης και σχσης συμβαλλομνων, βσει της σχετικς διταξης του Κδικα των νμων περ τελν χαρτοσμου (ΚΝΤΧ)

31-10-23  ΕΦΚΑ 48/31-10-23 : Νες Ηλεκτρονικς Υπηρεσες e-ΕΦΚΑ  - I. Συνοπτικ και Αναλυτικ Ιστορικ Ασφλισης - II. Χοργηση Βεβαωσης Προπηρεσας Μη Μισθωτν Ασφαλισμνων για χρση στο ΑΣΕΠ

31-10-23  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/110852/3591/23 (ΦΕΚ-6244 Β/30-10-23) : 3η τροποποηση ρυθμιστικς απφασης θρας για την κυνηγετικ περοδο 2023-2024

31-10-23  ΥΠΕΘΟΟ 2/95484/ΔΠΓΚ/23 (ΦΕΚ-6243 Β/30-10-23) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 2/181062/ΔΠΓΚ/ 17.11.2022 απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομικν «Οικονομικ ταξινμηση του κρατικο προπολογισμο και ανπτυξη του βασικο σχεδου λογαριασμν του λογιστικο πλαισου της Γενικς Κυβρνησης» (Β’ 5881).

31-10-23  ΑΑΔΕ Α1166/23 (ΦΕΚ-6242 Β/30-10-23) : Παρταση της προθεσμας ογκομτρησης δεξαμενν αιθυλικς αλκολης και αλκοολοχων προντων των οινοπνευματοποιν Α’ και Β’ κατηγορας, των αποσταγματοποιν καθς και των φορολογικν αποθηκν εμπορας των εν λγω προντων

31-10-23  ΥΠΕΘΟΟ Α1164/23 (ΦΕΚ-6241 Β/30-10-23) : Παρταση προθεσμας ογκομτρησης δεξαμενν αιθυλικς αλκολης και ποτν με αλκολη των ρθρων 80, 86, 88 και 92 του ν. 2960/2001.

31-10-23  Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/125/23 (ΦΕΚ-6238 Β/30-10-23) : Χοργηση επιδματος θρμανσης για τη χειμεριν περοδο 2023-2024 και καθορισμς του ψους, των δικαιοχων, των προποθσεων και της διαδικασας χοργησης αυτο
31-10-23  ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2253.1-1/75342/23 (ΦΕΚ-6202 Β/27-10-23) :  Καθορισμς ενδεικτικο γενικο δικτου ακτοπλοκν συγκοινωνιν και δικριση τακτικν δρομολογιακν γραμμν σε κατηγορες, για τη δρομολογιακ περοδο απ 1.11.2024 ως 31.10.202530-10-23  ΑΑΔΕ Ε2064/27-10-23 : Παροχ οδηγιν για την ορθ εφαρμογ των διατξεων των παρ. 1 και 2 του ρθρου 4 του ν. 4172/2013 (A' 167) (ΚΦΕ), περ φορολογικς κατοικας φυσικν προσπων στην Ελλδα.

30-10-23  ΑΑΔΕ Ε2063/27-10-23 : Εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 31 παρ. 2 του ν. 5057/2023 (Α' 164) - Παροχ οδηγιν, μετ την ενσωμτωση στο υποσστημα TARIC-Διαχεριση Δασμολογου του μειωμνου συντελεστ ΦΠΑ 13% για τα αγαθ της παρ. 55 που προστθεται στο Κεφλαιο Α ΑΓΑΘΑ του Παραρτματος ΙΙΙ του Κδικα ΦΠΑ

30-10-23  Ν. 5060/23 (ΦΕΚ-177 Α/27-10-23): Κρωση του Προγρμματος Πολιτιστικν και Εκπαιδευτικν Ανταλλαγν μεταξ της Κυβρνησης της Ελληνικς Δημοκρατας και της Κυβρνησης της Δημοκρατας της Ινδας για τα τη 2022-2026

30-10-23  ΥΠΕΘΟΟ 99101/23 (ΦΕΚ-6193 Β/27-10-23) : Αντικατσταση της υπ’ αρ. 99/2.1.2023 (Β’ 1) απφασης για την ανληψη συνολικς ετσιας υποχρωσης ναντι του προπολογισμο δημοσων επενδσεων για τα ργα του Προγρμματος Δημοσων Επενδσεων 202327-10-23  ΥΠ.ΕΣ. 91774/ΕΓΚ.1215/26-10-23 : Αποσπσεις υπαλλλων ΟΤΑ α' και β' βαθμο και νομικν προσπων αυτν, λγω ασυμββαστου, κατπιν εκλογς τους ως αιρετν, δυνμει των διατξεων των ρθρων 105 και 107 του ν. 5003/2022.26-10-23  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ3β/ΓΠ/οικ.54490/23 (ΦΕΚ-6167 Β/25-10-23) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Α4β/Γ.Π./οικ.63439/18-08-2017 απφασης του Υπουργο Υγεας «Πλασιο εκπνησης πολιτικν ψυχικς υγεας και καθορισμς κριτηρων, προποθσεων, δικαιολογητικν, διαδικασας και κθε λλης λεπτομρειας για γκριση σκοπιμτητας και χοργηση δειας δρυσης και δειας λειτουργας Μονδων Ψυχικς Υγεας στον Ιδιωτικ Κερδοσκοπικ και μη Κερδοσκοπικ Τομα του ρθρου 11 του ν. 2716/1999» (Β’ 2932).25-10-23  Π.Δ. 91/23 (ΦΕΚ-173 Α/25-10-23) :  Προσντα και διαδικασα επιλογς υποψηφων προς εκπαδευση αξιωματικν της Υπηρεσας Εναερων Μσων του Πυροσβεστικο Σματος

25-10-23  ΥΠΕΘΟΟ Α1160/23 (ΦΕΚ-6146 Β/25-10-23) : Καθορισμς των μη συνεργσιμων κρατν για το φορολογικ τος 2022, δυνμει της εξουσιοδοτικς διταξης της παρ. 4 και των κριτηρων της παρ. 3 του ρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), σε συνδυασμ με τις παρ. 1, 2 και 5 του διου ρθρου.

25-10-23  ΥΠΕΚΑΑ 92278/23 (ΦΕΚ-6145 Β/25-10-23) : Παρταση της προθεσμας της παρ. 5.16 του ρθρου 5 για την υποβολ του εντπου της παρ. 2.2 του ρθρου 2 (Ε4: Πνακας προσωπικο) της υπ στοιχεα οικ. 40331/Δ1.13521/13- 9-2019 απφασης του Υπουργο Εργασας, και Κοινωνικν Υποθσεων «Επανακαθορισμς ρων ηλεκτρονικς υποβολς εντπων αρμοδιτητας Σματος Επιθερησης Εργασας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμο Απασχολσεως Εργατικο Δυναμικο (ΟΑΕΔ)» (Β’ 3520), πως ισχει, για το τος 2023.

25-10-23  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/107113/1919/23 (ΦΕΚ-6142 Β/25-10-23) : Καθορισμς «Τιμολογου Αναφορς» Καθολικς Υπηρεσας για τις κατηγορες «Οικιακς Πελτης - Ημερσιο Τιμολγιο», «Οικιακς Πελτης - Νυχτεριν Τιμολγιο» και «Εμπορικς Πελτης - Νυχτεριν Τιμολγιο» για τον μνα Οκτβριο του 2023

25-10-23  ΑΑΔΕ Α1163/23 (ΦΕΚ-6137 Β/24-10-23) : Τροποποηση του ρθρου 11 της υπ στοιχεα ΠΟΛ.1274/27.12.2013 απφασης του Γενικο Γραμματα Δημοσων Εσδων του Υπουργεου Οικονομικν «Αποδεικτικ Ενημερτητας ρθρου 12 ν. 4174/2013 (Α’ 170), πως ισχει» (Β’ 3398)

25-10-23  Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/108534/1952/23 (ΦΕΚ-6135 Β/24-10-23) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/12468/434/9.2.2022 (Β’ 603) κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Περιβλλοντος και Ενργειας, για την επκταση χοργησης επιδτησης της τιμολογητας κατανλωσης ηλεκτρικς ενργειας οικιακν καταναλωτν και καταναλωτν ειδικν τιμολογων τους μνες Σεπτμβριο και Οκτβριο του τους 2023.24-10-23    ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ (του κ. Θεοδρου) :

--> ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΝΠΔΔ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

Επικαιροποηση του βιβλου "ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ" - Οκτβριος 2023, ως προς :
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Γνωστοποηση των ρων εργασας και καταχρισ τους στο πληροφοριακ σστημα ΕΡΓΑΝΗ.    
2. Αναγγελα οικειοθελος αποχρησης μισθωτο στο πληροφοριακ σστημα ΕΡΓΑΝΗ.    
3. Παροχ δωρεν στισης και διαμονς.    
4. δεια εκλογν.    
5. Αχρεωσττως καταβληθεσες αποδοχς σε εργαζομνους δημοτικν κοινωφελν επιχειρσεων.    
5. Θεμελωση δικαιματος σνταξης.    
6. Συντξιμη υπηρεσα.    
7. Απασχληση συνταξιοχων.    

Για την ανλυση των περιεχομνων της επικαιροποησης, βλπετε :

--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ --> ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ,ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ

--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο :
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ (24/10/2023)

24-10-23  Ν. 5059/23 (ΦΕΚ-171 Α/23-10-23) : Κρωση της απ 10.9.2023 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου «Επεγουσες διατξεις για την αναστολ μτρων αναγκαστικς εκτλεσης και τη μετθεση της ημερομηνας ανακρυξης συνδυασμν για τις δημοτικς και περιφερειακς εκλογς της 8ης Οκτωβρου 2023 στην Περιφρεια Θεσσαλας» (Α’ 150).

24-10-23  Ν. 5058/23 (ΦΕΚ-170 Α/23-10-23) : Ενσωμτωση της Οδηγας 2006/1/ΕΚ του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 18ης Ιανουαρου 2006 για τη χρησιμοποηση μισθωμνων οχημτων χωρς οδηγ στις οδικς εμπορευματικς μεταφορς πως τροποποιθηκε με την Οδηγα (ΕΕ) 2022/738 του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 6ης Απριλου 2022, και της Οδηγας (ΕΕ) 2021/1187 του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 7ης Ιουλου 2021, περ μτρων εξορθολογισμο για την προθηση της υλοποησης του διευρωπακο δικτου μεταφορν, και λλες επεγουσες διατξεις.

24-10-23  ΒΟΥΛΗ 12639/8502/23 (ΦΕΚ-6132 Β/23-10-23) : Επιβολ κυρσεων σε κμματα και συνασπισμος κομμτων λγω παραβασης διατξεων του ν. 3023/2002 (Α’ 146), πως ισχει μετ την κωδικοποησ του απ το π.δ. 15/2022 (Α’ 39).

24-10-23  Κ.Υ.Α. 45877/ΕΞ2023/23 (ΦΕΚ-6130 Β/23-10-23) : Εφαρμογ Πλατφρμας Νομικο Ελγχου Εγγραπτων Πρξεων (ρθρο 16 του ν. 2664/1998)

24-10-23  Κ.Υ.Α. A1162/23 (ΦΕΚ-6129 Β/23-10-23) : Αποδεικτικ Ενημερτητας ρθρου 12 του Κδικα Φορολογικς Διαδικασας (ΚΦΔ, ν. 4987/2022, Α’206).23-10-23  ΕΚΦΑ 47/6-10-23  : Γνωστοποηση των διατξεων α ) των ρθρων 139 ως 145 του ν. 4808/2021 (ΦΕΚ 101Α '/19-06-2021) και β ) της υπ' αριθ. Φ.60000/61782/12004 Υπουργικς Απφασης (ΦΕΚ 4149Β'/09-092021) περ μεταφορς Αναλογιστικο Ισοδυνμου Συνταξιοδοτικν Δικαιωμτων.

23-10-23  ΑΑΔΕ Ε2059/17-10-23 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 31 του ν.5057/2023 (Α'164/6.10.2023) και παροχ διευκρινσεων αναφορικ με την εφαρμογ του ρθρου 31 του ν.5057/2023 (Α'164/6-10-23) αναφορικ με την εφαρμογ μειωμνου συντελεστ ΦΠΑ δεκατρα τοις εκατ (13%) και τσσερα τοις εκατ (4%) σε συγκεκριμνα αγαθ και υπηρεσες.

23-10-23  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΔΑ/Φ.30/17559/23-10-23 : Υπενθυμιστικ εγκκλιος για την εφαρμογ του Εθνικο Συστματος Πολυεππεδης Διακυβρνησης - καταγραφ και ταξινμηση αρμοδιοττων των φορων της Δημσιας Διοκησης ολοκλρωση προκαταρκτικν ενεργειν

23-10-23  ΔΥΠΑ 1223852/23-10-23  : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 14/2023 Δημσιας Πρσκλησης για το πργραμμα Κοινωνικο Τουρισμο Εργαζομνων-Ανργων και των οικογενειν αυτν περιδου 2023-2024.

23-10-23  ΥΠΑΙΘΑ 118991/ΓΔ5/23-10-23 : Οδηγες αναφορικ με την διαδικασα αξιολγησης εκπαιδευτικν και μελν ΕΕΠ –ΕΒΠ σχολικο τους 2023-2024

23-10-23  Κ.Υ.Α. 7011/7/59-ιδ/23 (ΦΕΚ 6127 Β/23-10-2023) : Ηλεκτρονικς υπηρεσες για τη χοργηση αντιγρφου αποσπσματος απ βιβλα - ντυπα της Ελληνικς Αστυνομας (ΕΛ.ΑΣ.), την υποβολ καταγγελιν οικονομικν εγκλημτων και την υποβολ νστασης επ πρξεων βεβαωσης παρβασης.

23-10-23  Κ.Υ.Α. 265/23 (ΦΕΚ 6121 Β/23-10-2023) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 147/24.08.2023 κοινς απφασης των Υπουργν Εθνικς Οικονομας και Οικονομικν, Εσωτερικν, Ανπτυξης και Ψηφιακς Διακυβρνησης «Τεχνικς λεπτομρειες οργνωσης και εφαρμογς της οικονομικς ενσχυσης του ρθρου 46 του ν. 5045/2023 (Α’ 136)»(Β’5243).

23-10-23  Κ.Υ.Α. ΓΠ/B1/Β2/53000/23 (ΦΕΚ 6120 Β/23-10-2023) : Διαδικασα, ροι και προποθσεις συμψηφισμο αυτματης επιστροφς clawback με ποσοστ επ των δαπανν ρευνας και ανπτυξης και των δαπανν επενδυτικν σχεδων ανπτυξης προντων υπηρεσιν γραμμν παραγωγς περιδου 2024-2025.

23-10-23  ΥΠ.ΕΣ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/43/οικ.17005/23 (ΦΕΚ 6082 Β/19-10-2023) : Σσταση της Επιτροπς Εποπτεας Αξιολγησης για το σνολο των υπαγμενων στο πεδο εφαρμογς του Μρους Β του ν. 4940/2022 (Α 112), υπαλλλων των Ο.Τ.Α. α βαθμο, συμπεριλαμβανομνων των Περιφερειακν Ενσεων Δμων (Π.Ε.Δ.) και της Κεντρικς νωσης Δμων Ελλδος (Κ.Ε.Δ.Ε.).

23-10-23  Κ.Υ.Α. Δ1α/οικ.54948/23 (ΦΕΚ-6109 Β/20-10-23) : Παρταση ισχος της υπ’ αρ. 39873/21.7.2023 (Β’  4698) κοινς υπουργικς απφασης περ κτακτων μτρων προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας σε δομς υγεας και κλειστς δομς κοινωνικς φροντδας ως και τη Δευτρα, 6 Νοεμβρου 2023 και ρα 06:0020-10-23  ΥΠΕΘΟΟ  2/97758/ΔΕΠ/19-10-23 : Παροχ οδηγιν για την εφαρμογ διατξεων του Μρους Γ' του ν. 5045/2023 (Α' 136) «Ενσχυση του εισοδματος των μισθωτν, των νων, της οικογνειας και της εργασας Συνταξιοδοτικς ρυθμσεις και λλες επεγουσες διατξεις»

20-10-23  Κ.Υ.Α. 266/23 (ΦΕΚ-6088 Β/20-10-23) : Τρηση θυρδων Αντατης Συνομοσπονδας Πολυτκνων Ελλδος («Α.Σ.Π.Ε.») στην Ενιαα Ψηφιακ Πλη της Δημσιας Διοκησης (gov.gr- ΕΨΠ).

20-10-23  Κ.Υ.Α. 90676/23 (ΦΕΚ-6087 Β/20-10-23) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 51150/20-5-2023 κοινς υπουργικς απφασης «Πργραμμα επιδτησης διακοπν εργαζομνων, ανργων και οικογενειν αυτν περιδου 2023-2024, με Επιταγ Κοινωνικο Τουρισμο» (Β’ 3419)

20-10-23  ΥΠ.ΨΗΦ.ΔΙΑΚΥΒ. 44342/ΕΞ2023/23 (ΦΕΚ 6071 Β/19-10-2023) : Διθεση των διαδικτυακν υπηρεσιν «Πληροφορες Φορολογικο Μητρου» και «Επιβεβαωση στοιχεων Φυσικο Προσπου» σε φορες του Δημοσου, μσω της Γενικς Γραμματεας Πληροφοριακν Συστημτων και Ψηφιακς Διακυβρνησης, του Υπουργεου Ψηφιακς Διακυβρνησης.

20-10-23  ΥΠ.ΨΗΦ.ΔΙΑΚΥΒ. 44343/ΕΞ2023/23 (ΦΕΚ 6068 Β/19-10-2023) : Διθεση διαδικτυακν υπηρεσιν στα πληροφοριακ συστματα «Ψηφιακ Μητρο ΑμεΑ» και «Εθνικ Πλη Αναπηρας» του Εθνικο Δικτου Υποδομν Τεχνολογας και ρευνας ΑΕ, μσω του Κντρου Διαλειτουργικτητας της Γενικς Γραμματεας Πληροφοριακν Συστημτων και Ψηφιακς Διακυβρνησης.

20-10-23  ΥΠ.ΨΗΦ.ΔΙΑΚΥΒ. 44341/ΕΞ2023/23 (ΦΕΚ 6068 Β/19-10-2023) : Διθεση της διαδικτυακς υπηρεσας «Μητρο Επικοινωνας Πολιτν» σε Δμους, μσω του Κντρου Διαλειτουργικτητας της Γενικς Γραμματεας Πληροφοριακν Συστημτων και Ψηφιακς Διακυβρνησης.19-10-23  ΑΑΔΕ Ε2060/12-10-23 : Εφαρμογ διατξεων ΦΠΑ στη φρτιση ηλεκτρικν οχημτων

19-10-23  ΥΠΑΙΘΑ  114645/Ε2/12-10-23 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) : Μεταθσεις εκπαιδευτικν Πρωτοβθμιας Εκπαδευσης σχολικο τους 2023-2024

19-10-23  ΥΠΕΚΑ 89443/23 (ΦΕΚ-6054 Β/19-10-23) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 77262/18-8-2022 υπουργικς απφασης «Προκρυξη της δρσης “Πργραμμα επιχοργησης επιχειρηματικν πρωτοβουλιν απασχλησης 3.000 νων ελεθερων επαγγελματιν ηλικας 18 ως 29 ετν με μφαση στην ψηφιακ οικονομα”» (Β’4688)

19-10-23  Κ.Υ.Α. 267/23 (ΦΕΚ-6027 Β/19-10-23) : Ηλεκτρονικ ατηση και κδοση πιστοποιητικο πολυτεκνικς ιδιτητας.

19-10-23  Κ.Υ.Α. Ε/1110/23 (ΦΕΚ-6023 Β/18-10-23) : Τροποποηση-συμπλρωση της υπ στοιχεα Ε/300/21-04-2023 κοινς απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομικν και του Υφυπουργο στον Πρωθυπουργ «Πργραμμα ενσχυσης των επιχειρσεων κδοσης εφημερδων πανελλνιας κυκλοφορας» (Β’ 2665)

19-10-23  Κ.Υ.Α. Α1152/23 (ΦΕΚ-6020 Β/18-10-23) : Καθορισμς ανωττου ορου επιτρεπμενων ημερν μετακνησης εκτς δρας των εκπαιδευτν, των βοηθν εκπαιδευτν και των εκπαιδευμενων συνοδν σκλων - ανιχνευτν της Τελωνειακς Υπηρεσας της Α.Α.Δ.Ε.18-10-23  ΥΠΕΚΑ Φ.80000/91133/17-10-23 : Οδηγες για τη χοργηση σνταξης αναπηρας απ κοιν νσο

18-10-23  ΑΑΔΕ Ο3061/12-10-23 : Κοινοποηση διατξεων των ρθρων 48 και 54 του ν. 5056/2023 με ττλο «Αναμρφωση του συστματος διακυβρνησης Οργανισμν Τοπικς Αυτοδιοκησης α και β βαθμο, κατργηση νομικν προσπων δημοσου δικαου δμων, παρακολοθηση επιδσεων τοπικς αυτοδιοκησης, οικονομικ και διοικητικ διαχεριση οργανισμν τοπικς αυτοδιοκησης, ευζωα των ζων συντροφις, κατασκευ και αναβθμιση λειτουργοντων χερσαων συνοριακν σταθμν και λοιπς διατξεις του Υπουργεου Εσωτερικν» (Α'163/06.10.2023).

18-10-23  ΔΥΠΑ 19/1200129/18-10-23 : ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 19 /2023 - Ειδικ πργραμμα απασχλησης 64 ανργων α) πυρπληκτων ρητινεργατν και β) πτυχιοχων αντατων εκπαιδευτικν ιδρυμτων Πανεπιστημιακο και Τεχνολογικο Τομα σε Υπηρεσες του Υπουργεου Περιβλλοντος και Ενργειας (Δ'κκλος)

18-10-23  Κ.Υ.Α. 261/23 (ΦΕΚ-6016 Β/17-10-23) : Προσθκη στοιχεων Ειδικο Σματος Κατ’ Εξαρεσης Κυκλοφορας Οχημτων στο Δακτλιο του ρθρου 4 της υπ στοιχεα 305235/Φ.911/12.10.2023 κοινς απφασης των Υπουργν Υποδομν και Μεταφορν-Περιβλλοντος και Ενργειας-Προστασας του Πολτη και Ψηφιακς Διακυβρνησης «Μτρα περιορισμο κυκλοφορας οχημτων στο κντρο της Αθνας περιδου 2023-2024» (Β’ 5980), που αποθηκεονται στο ψηφιακ αποθετριο εγγρφων του ρθρου 80 ν. 4954/2022, λλες τεχνικς λεπτομρειες εφαρμογς και τεχνικ και οργανωτικ μτρα για την ασφλεια της επεξεργασας των δεδομνων προσωπικο χαρακτρα.

18-10-23  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/105934/3418/23 (ΦΕΚ-6013 Β/17-10-23) : Πνακας Διατμησης Δασικν Προντων, διαχειριστικο τους 202317-10-23  ΥΠ.ΕΣ. 88878/ΕΓΚ.1187/16-10-23 : Υποβολ των σχεδων προπολογισμο τους 2024 των φορων του υποτομα των ΟΤΑ στις βσεις δεδομνων του Υπουργεου Εσωτερικν.16-10-23  ΠΥΣ 21/12-10-2023 (ΦΕΚ-166 Α /14-10-23) : Aνληψη απ το Υπουργεο Υποδομν και Μεταφορν του σχεδιασμο, της ανθεσης και της εκτλεσης των κατεπειγντων ργων αποκατστασης βλαβν των υποδομν σε περιοχς που κηρχθηκαν παρμειναν σε κατσταση κτακτης ανγκης πολιτικς προστασας, συνεπεα των ντονων καιρικν φαινομνων που λαβαν χρα στις 4, 5, 6 και 7 Σεπτεμβρου 2023 (κακοκαιρα «Daniel») και στις 25, 26, 27 και 28 Σεπτεμβρου 2023 (κακοκαιρα «Elias»)

16-10-23  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/105293/6510/13-10-23 : Οδηγες εφαρμογς των διατξεων της παρ. 2 του ρθρου 18 του ν. 3889/2010 σε συνδυασμ με την παρ. 4 του ρθρου 44 του ν. 998/1979.

16-10-23  ΥΠΑΙΘΑ 115724/Ζ1/16-10-23 :  Μετεγγραφς / Μετακινσεις Ακαδημακο τους 2023-2024.

16-10-23  ΥΠΕΚΑ 89590/23 (ΦΕΚ-6000 Β/16-10-23) : Προκρυξη της δρσης «Πργραμμα νας επιχειρηματικτητας για 1.900 ωφελομενους ηλικας 30 ως 55 ετν με μφαση στην ψηφιακ οικονομα»

16-10-23  Κ.Υ.Α. Α1150/23 (ΦΕΚ-5981 Β/13-10-23) : Καθορισμς των ρων και των προποθσεων για τη δημοσιοποηση των στοιχεων των παραβατν, των παραβσεων και κυρσεων, του τρπου, του χρνου και του μσου δημοσιοποησης, σε περιπτσεις παραβσεων των διατξεων περ εγκατστασης και λειτουργας των συστημτων παρακολοθησης και ηλεκτρονικς μετδοσης δεδομνων εισρον - εκρον σε πρατρια υγρν καυσμων και εγκαταστσεις πωλητν πετρελαου θρμανσης, καθς και αποστολ των στοιχεων αυτν στο Συντονιστικ Επιχειρησιακ Κντρο (Σ.Ε.Κ.) καταπολμησης του λαθρεμπορου των προντων που υπκεινται σε Ε.Φ.Κ., κατ’ εφαρμογ του δετερου εδαφου της περ. στ. της παρ. 10 του ρθρου 31 του ν. 3784/2009 (Α’ 137)

16-10-23  ΥΠΑΙΘΑ 113530/Κ5/23 (ΦΕΚ 5953 Β/13-10-2023) : Κανονισμς Λειτουργας Μεταλυκειακο τους Τξης Μαθητεας.

16-10-23  ΑΑΔΕ Ε2058/12-10-23 : Οδηγες αναφορικ με την εφαρμογ της Κ.Υ.Α των Υπουργν Οικονομικν και Γεωργας Π.2869/2389/ΠΟΛ.137/4.5.1987 (Β 236) κατ την απκτηση στο εσωτερικ της χρας την εισαγωγ μηχανολογικο εξοπλισμο για την επαναεριοποηση υγροποιημνου φυσικο αερου σε πλωτος τερματικος σταθμος.

16-10-23  ΥΠ.ΕΣ. 88323/13-10-23 : Εορτασμς της εθνικς επετεου της 28ης Οκτωβρου 1940

16-10-23  ΥΠ.ΕΣ. 88310/13-10-23 : Σημαιοστολισμς για τον εορτασμ της Εθνικς Επετεου της 28ης Οκτωβρου 1940

16-10-23  ΥΠΕΘΟΟ Α1158/23 (ΦΕΚ-5996 Β/13-10-23) :  Τροποποηση της υπ στοιχεα Α.1035/2020 απφασης του Υφυπουργο Οικονομικν «Υποχρεσεις Παρχων Υπηρεσιν Ηλεκτρονικς κδοσης Στοιχεων και διαδικασες ελγχου παροχς υπηρεσιν ηλεκτρονικς κδοσης στοιχεων» (Β’ 551)

16-10-23  Κ.Υ.Α. Ε/1101/23 (ΦΕΚ-5995 Β/13-10-23) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Ε298/21-04-2023 κοινς απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομικν και του Υφυπουργο στον Πρωθυπουργ «Πργραμμα χρηματοδτησης για την οικονομικ στριξη επιχειρσεων παρχων περιεχομνου επγειας ψηφιακς τηλεοπτικς ευρυεκπομπς ελεθερης λψης εθνικς εμβλειας» (Β’ 2673)

16-10-23  ΑΑΔΕ Α1156/23 (ΦΕΚ-5993 Β/13-10-23) : Καθορισμς του τπου, του περιεχομνου, της διαδικασας και του χρνου υποβολς της Δλωσης Συμμρφωσης, αναφορικ με τις απαιτσεις λειτουργας και διασνδεσης με την Α.Α.Δ.Ε., των Μσων Πληρωμν ηλεκτρονικς μεταφορς κεφαλαων στο σημεο πλησης (Electronic Funds Transfer at the point of sale, EFT/POS), Παρχων Υπηρεσιν Πληρωμν και Παρχων Μσων Πληρωμν ημεδαπς αλλοδαπς, που χρησιμοποιον οι υπχρεες ονττητες του ρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α’ 251), καθς και κθε λλου ειδικτερου θματος για την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 15Γ του ν. 4987/2022 (Κ.Φ.Δ)

16-10-23  ΑΑΔΕ Α1157/23 (ΦΕΚ-5994 Β/13-10-23) : Καθορισμς του χρνου και της διαδικασας αναβθμισης των Μσων Πληρωμν, που χρησιμοποιον οι ονττητες του ρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α’ 251), απ τους Παρχους Μσων Πληρωμν (NSPs), για την ολοκλρωση της διαδικασας διασνδεσης αυτν με τα Ταμειακ Συστματα, καθς και κθε λλου ειδικτερου θματος για την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 15Β του ν. 4987/2022 (ΚΦΔ). Τροποποηση της υπ στοιχεα Α.1021/2023 (Β’ 1826) απφασης του Διοικητ της Α.Α.Δ.Ε

16-10-23  ΑΑΔΕ Α1155/23 (ΦΕΚ-5992 Β/13-10-23) : Καθορισμς της κτασης εφαρμογς, του χρνου, του τρπου και της διαδικασας διασνδεσης των Μσων Πληρωμν ηλεκτρονικς μεταφορς κεφαλαων στο σημεο πλησης (Electronic Funds Transfer at the point of sale, EFT/POS), που χρησιμοποιον οι ονττητες του ρθρου 1 του ν.4308/2014 (Α’ 251) με τα Ταμειακ τους Συστματα, τους Παρχους Υπηρεσιν Πληρωμν και την ΑΑΔΕ, καθς και κθε λλου ειδικτερου θματος για την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 15Β του ν. 4987/2022 (Κ.Φ.Δ.). Υλοποηση επ της αρχς «εσπραξη μσω κρτας-υποχρεωτικ κδοση παραστατικο απ Ταμειακ Σστημα.»

16-10-23  Κ.Υ.Α. 305235/Φ.911/23 (ΦΕΚ-5980 Β/13-10-23) :  Μτρα περιορισμο κυκλοφορας οχημτων στο κντρο της Αθνας περιδου 2023-2024.13-10-23  ΥΠΑΙΘΑ 115268/Ε4/13-10-23 : Πρσκληση μελν Ειδικο Εκπαιδευτικο Προσωπικο (ΕΕΠ) και Ειδικο Βοηθητικο Προσωπικο (ΕΒΠ) για υποβολ αιτσεων μετθεσης σχολικο τους 2023-2024.

13-10-23  ΥΠ.ΑΝΑΠΤ. 94115/13-10-23 : Εγκκλιος - Υπολογισμς Δεκτη Τιμν Καταναλωτ για την εφαρμογ της παρ. 9α του ρθρου 53 του ν. 4412/2016 για παραδσεις αγαθν που λαβαν χρα εντς του μηνς Οκτωβρου 2023

13-10-23  ΥΠ.ΕΣ. 87909/ΕΓΚ.1172/12-10-23 : Εφαρμογ διατξεων του ν. 5056/2023

13-10-23  Κ.Υ.Α. 89542/23 (ΦΕΚ-5950 Β/12-10-23) : κτακτα και επεγοντα μτρα για την προστασα των θσεων εργασας για περιοχς που πλττονται απ τις καταστροφικς πυρκαγις που εκδηλθηκαν εντς του χρονικο διαστματος απ τη 17η Ιουλου 2023 ως και την 31η Αυγοστου 2023

13-10-23  Κ.Υ.Α. 91986/23 (ΦΕΚ-5947 Β/12-10-23) : Διαδικασα -Πλασιο Εφαρμογς της δρσης «Λειτουργα Τοπικν Ομδων Υγεας (Τ.ΟΜ.Υ)», συγχρηματοδοτομενης απ το Ευρωπακ Κοινωνικ Ταμεο+ στο πλασιο των Προγραμμτων των Περιφερειν του ΕΣΠΑ 2021-202712-10-23  ΥΠ.ΕΣ. 87583/ΕΓΚ.1163/12-10-23  : Πληροφορες και οδηγες για τη διενργεια των επαναληπτικν δημοτικν και περιφερειακν εκλογν της 15ης Οκτωβρου 2023.

11-10-23  ΥΠ.ΕΣ. 87223/11-10-23 : Γνωστοποηση διατξεων για την μεταφορ μαθητν με μισθωμνα οχματα των Ο.Τ.Α. β' βαθμο σε περπτωση γονης διαγωνιστικς διαδικασας διαδικασας διαπραγμτευσης.

12-10-23  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/245/οικ.16907/11-10-23  : ναρξη καταχρισης στοιχεων στην εφαρμογ για την παρακολοθηση των πειθαρχικν υποθσεων «e-Peitharxika» της Εθνικς Αρχς Διαφνειας //// ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/246/οικ.16943/12-10-23 : Ανκληση εγκυκλων οδηγιν σχετικ με την καταχριση στοιχεων στην εφαρμογ για την παρακολοθηση των πειθαρχικν υποθσεων «e-Peitharxika» της Εθνικς Αρχς Διαφνειας

12-10-23  ΥΠΑΙΘΑ Φ.1/114378/Δ1/12-10-23 : Οδηγες και κατευθνσεις για την δρυση και λειτουργα Τξεων Υποδοχς (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικ τος 2023-2024 σε δημοτικ σχολεα της χρας- Β' Φση

12-10-23  ΥΠΥΜΕ  Δ30/Α3/303617/11-10-23 : Παρταση της προθεσμας της παρ. 1 του ρθρου 222 του 4442/2016 (Α' 230) για την υπαγωγ στο καθεστς γνωστοποησης των δραστηριοττων Σχολν Οδηγν, Υποκαταστημτων αυτν και Κντρων Θεωρητικς Εκπαδευσης Υποψηφων Οδηγν

12-10-23  ΥΠΑΙΘΑ 114650/Ε2/12-10-23 :  Μεταθσεις εκπαιδευτικν Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης σχολικο τους 2023-2024

12-10-23  ΥΠ.ΑΝΑΠΤ. 92566/23 (ΦΕΚ-5928 Β/11-10-23) : Εξειδκευση κατηγοριν προντων, για τα οποα προβλπεται ανακονωση ανατιμσεων προντων και καθορισμς του περιεχομνου της ανακονωσης, της διαδικασας αποστολς της, της διαδικασας επιβολς των κυρσεων και λλων λεπτομερειν για την εφαρμογ του ρθρου 15 του ν. 5055/2023 (Α’ 161).

12-10-23  ΥΠ.ΑΝΑΠΤ. 92568/23 (ΦΕΚ-5927 Β/11-10-23) : Προντα για τα οποα προβλπεται η δυναττητα επισμανσης περ συμμετοχς στην πρωτοβουλα «Μνιμη μεωση τιμς» και καθορισμς της διαδικασας αποστολς και διαχερισης των γγραφων δεσμεσεων, της διαδικασας επιβολς των κυρσεων και λλων λεπτομερειν για την εφαρμογ του ρθρου 16 του ν. 5055/2023 (Α’ 161).

12-10-23  ΥΠ.ΑΝΑΠΤ. 92567/23 (ΦΕΚ-5927 Β/11-10-23) : Εξειδκευση κατηγοριν οπωροκηπευτικν προντων για τα οποα ανακοιννονται ενδεικτικς τιμς απ το Υπουργεο Ανπτυξης, καθορισμς της διαδικασας αποστολς και διαχερισης των ανακοινσεων τιμν πλησης οπωροκηπευτικν προντων απ τις επιχειρσεις υπεραγορν στο Υπουργεο Ανπτυξης, της διαδικασας επιβολς των κυρσεων και λλων λεπτομερειν για την εφαρμογ του ρθρου 17 του ν. 5055/2023 (Α’ 161)

12-10-23  Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΥΔΕΝ/103438/1318/23 (ΦΕΚ-5926 Β/11-10-23) : 7η τροποποηση της υπ στοιχεα ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/112232/1033/20.11.2020 κοινς υπουργικς απφασης προκρυξης του Προγρμματος “Εξοικονομ - Αυτονομ”11-10-23  ΥΠ.ΕΣ. 86921/ΕΓΚ.1160/11-10-23 : Κατργηση νομικν προσπων των Ο.Τ.Α. α' βαθμο ενημρωση επ των διατξεων του ν. 5056/2023 (Α' 163)

11-10-23  ΥΠΥΜΕ 302196/10-10-23 : Δημιουργα νων κωδικν καυσμου.

11-10-23  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ3(α)/29295/23 (ΦΕΚ 5914 Β/11-10-2023) : Αναθερηση των καταλγων για τη θεραπεα σοβαρν ασθενειν της παρ. 2 του ρθρου 12 του ν. 3816/2010 (Α’ 6).

11-10-23  ΑΑΔΕ Α1151/23 (ΦΕΚ-5913 Β/10-10-23) : Αυτματη ενημρωση του Φορολογικο Μητρου της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων με τις μεταβολς των στοιχεων των ανωνμων εταιρειν, που καταχωρζονται στο Γενικ Εμπορικ Μητρο, μσω διαλειτουργικτητας των πληροφοριακν συστημτων αυτν

11-10-23  Κ.Υ.Α. Γ2α/ΓΠ/οικ.52648/23 (ΦΕΚ-5911 Β/10-10-23) :  Παραχρηση 50 κλινν νοσηλεας και κλινν αυξημνης φροντδας και εντατικς θεραπεας του Νοσηλευτικο Ιδρματος Μετοχικο Ταμεου Στρατο (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) για την κλυψη αναγκν δημσιας υγεας, που συνδονται με την αντιμετπιση του κορωνοο COVID-19 για το χρονικ διστημα απ 1-10-2023 ως και 31-12-2023

11-10-23  Κ.Υ.Α. E/1096/23 (ΦΕΚ-5907 Β/10-10-23) : Τροποποηση-συμπλρωση της υπ στοιχεα Ε/300/21-04-2023 κοινς απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομικν και του Υφυπουργο στον Πρωθυπουργ «Πργραμμα ενσχυσης των επιχειρσεων κδοσης εφημερδων πανελλνιας κυκλοφορας» (Β’ 2665).10-10-23  ΥΠΕΚΑ 88186/27-9-23 : Εφαρμογ του ρθρου 27 του ν. 4670/2020, πως ισχει, περ απασχλησης συνταξιοχων λγω γρατος κατ τους μνες ναρξης και λξης της απασχλησης

10-10-23  Κ.Υ.Α. 21945/23 (ΦΕΚ 5893 Β/9-10-2023) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 17173/11.09.2023 κοινς απφασης των Υπουργν Εθνικς Οικονομας και Οικονομικν, Αγροτικς Ανπτυξης και Τροφμων, Ψηφιακς Διακυβρνησης και Κλιματικς Κρσης και Πολιτικς Προστασας «Διαδικασα χοργησης εφπαξ κτακτης οικονομικς ενσχυσης, ως πρτη αρωγ, ναντι επιχοργησης για την αντιμετπιση ζημιν, σε επιχειρσεις και μη κερδοσκοπικο χαρακτρα φορες που επλγησαν απ τις πλημμρες που εκδηλθηκαν απ την 4η ως την 11η Σεπτεμβρου 2023 στη χρα» (Β’ 5404).

10-10-23  Κ.Υ.Α. 21933/23 (ΦΕΚ 5892 Β/9-10-2023) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 17176/11.09.2023 κοινς απφασης των Υπουργν Εθνικς Οικονομας και Οικονομικν, Ψηφιακς Διακυβρνησης και Κλιματικς Κρσης και Πολιτικς Προστασας «Διαδικασα χοργησης εφπαξ κτακτης οικονομικς ενσχυσης, ως πρτη αρωγ, ναντι στεγαστικς συνδρομς, σε ιδιοκττες που επλγησαν απ τις πλημμρες που εκδηλθηκαν αρχς γενομνης απ την 4η ως την 11η Σεπτεμβρου 2023 στη χρα» (Β’ 5405).

10-10-23  Κ.Υ.Α. 21932/23 (ΦΕΚ 5891 Β/9-10-2023) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 17143/11.09.2023 κοινς απφασης των Υπουργν Εθνικς Οικονομας και Οικονομικν και Κλιματικς Κρσης και Πολιτικς Προστασας «Διαδικασα χοργησης εφπαξ κτακτης οικονομικς ενσχυσης για την αντιμετπιση πρτων βιοτικν αναγκν και απλν επισκευαστικν εργασιν /και την αντικατσταση οικοσκευς, σε πολτες που επλγησαν απ τις πλημμρες που εκδηλθηκαν απ την 4η ως την 11η Σεπτεμβρου 2023 στη χρα» (Β’ 5406).9-10-23  Κ.Υ.Α. Δ1α/οικ.52074/23 (ΦΕΚ-5878 Β/6-10-23) : Παρταση ισχος της υπ’ αρ. 39873/21.7.2023 (Β’  4698) κοινς υπουργικς απφασης περ κτακτων μτρων προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας, σε δομς υγεας και κλειστς δομς κοινωνικς φροντδας ως και τη Δευτρα, 23 Οκτωβρου 2023 και ρα 06:00

9-10-23  ΥΠΥΜΕ 299531/6-10-23 : Διαγραφ απ το Μητρο Αδειν Κυκλοφορας του Υπουργεου Υποδομν και Μεταφορν οχημτων ιδιωτικς χρσης που καταστρφηκαν απ ντονα καιρικ φαινμενα (κακοκαιρα «Daniel»).

9-10-23  ΥΠΕΚΑ 7186/5-10-23 : Χοργηση Εκλογικς δειας σε ωφελομενους της κοινωφελος απασχλησης

9-10-23  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/102386/3287/23 (ΦΕΚ 5890 Β/9-10-2023) : 2η Τροποποηση ρυθμιστικς απφασης θρας για την κυνηγετικ περοδο 2023-2024.

9-10-23  Κ.Υ.Α.  οικ. 7208/23 (ΦΕΚ 5889 Β/9-10-2023) : Διαδικασα και ροι μεταφορς των πιστσεων που εγγρφονται στο ΠΔΕ προς το Ταμεο Παρακαταθηκν και Δανεων για την καταβολ πληρωμν παρχων και την κλυψη του κστους του Ταμεου Παρακαταθηκν και Δανεων, απαιτομενα δικαιολογητικ δημοσιονομικς τακτοποησης των πληρωμν και λοιπς λεπτομρειες για την υλοποηση της πρξης «Προθηση της απασχλησης μσω Προγραμμτων Κοινωφελος Χαρακτρα σε Υπηρεσες του Υπουργεου Περιβλλοντος και Ενργειας και του Υπουργεου Μετανστευσης και Ασλου (Υπηρεσες Υποδοχς και Ταυτοποησης - ΥΠΥΤ)».

9-10-23  Κ.Υ.Α. 21634/23 (ΦΕΚ-5877 Β/6-10-23) :  Διαδικασα υποβολς ηλεκτρονικς ατησης για επιχοργηση του ν. 4797/2021 σε επιχειρσεις και μη κερδοσκοπικο χαρακτρα φορες

9-10-23  Κ.Υ.Α. οικ. 7200/23 (ΦΕΚ-5874 Β/6-10-23) : Διαδικασα και ροι μεταφορς των πιστσεων που εγγρφονται στο ΠΔΕ προς το Ταμεο Παρακαταθηκν και Δανεων για την καταβολ πληρωμν παρχων και την κλυψη του κστους του Ταμεου Παρακαταθηκν και Δανεων, απαιτομενα δικαιολογητικ δημοσιονομικς τακτοποησης των πληρωμν και λοιπς λεπτομρειες για την υλοποηση της πρξης «Προθηση της απασχλησης μσω Προγραμμτων Κοινωφελος Χαρακτρα για 25.000 τομα σε Δμους, Περιφρειες, Κντρα Κοινωνικς Πρνοιας Περιφερειν (ΚΚΠΠ)/συναφες φορες, Υπηρεσες Υπουργεων και λλων φορων».

9-10-23  Κ.Υ.Α.  Δ15/Δ/86424/23 (ΦΕΚ-5857 Β/6-10-23) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ.15/Δ’/116685/06.12.2022 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων «Προσδιορισμς της διαδικασας κλυψης των ασφαλιστικν εισφορν λγω αναστολς συμβσεων εργασας απ επιχειρσεις - εργοδτες που δραστηριοποιονται στον κλδο της γουνοποιας και οι οποες πλττονται απ τις συνπειες του πολμου στην Ουκρανα» (Β’ 6248).

9-10-23  ΥΠ.ΨΗΦ.ΔΙΑΚΥΒ. 42901/ΕΞ2023/23 (ΦΕΚ 5853 Β/6-10-2023) : Διθεση διαδικτυακν υπηρεσιν στο πληροφοριακ σστημα «Εθνικ Μητρο Επικοινωνας - Κντρο Ειδοποισεων» του Υπουργεου Ψηφιακς Διακυβρνησης, μσω του Κντρου Διαλειτουργικτητας της Γενικς Γραμματεας Πληροφοριακν Συστημτων και Ψηφιακς Διακυβρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.).

9-10-23  ΥΠ.ΨΗΦ.ΔΙΑΚΥΒ. 42907/ΕΞ2023/23 (ΦΕΚ-5853 Β/6-10-23) : Διθεση της διαδικτυακς υπηρεσας «Πληροφορες Φορολογικο Μητρου της Α.Α.Δ.Ε.» σε Δμους, μσω του Κντρου Διαλειτουργικτητας της Γενικς Γραμματεας Πληροφοριακν Συστημτων και Ψηφιακς Διακυβρνησης, του Υπουργεου Ψηφιακς Διακυβρνησης

9-10-23  Κ.Υ.Α. 240/23 (ΦΕΚ-5846 Β/6-10-23) : Τρηση θυρδων Ο.Τ.Α. β’ βαθμο στην Ενιαα Ψηφιακ Πλη της Δημσιας Διοκησης (gov.gr -ΕΨΠ)6-10-23  Ν. 5057/23 (ΦΕΚ-164 Α/6-10-23) : Ρυθμσεις για την αντιμετπιση της πανδημας του κορωνοο COVID-19, την ενσχυση της προστασας της δημσιας υγεας και των υπηρεσιν υγεας, το ηλεκτρονικ σστημα παρακολοθησης της διακνησης φαρμκων, την Ενιαα Λστα Χειρουργεων και λλες επεγουσες διατξεις

6-10-23  Ν. 5056/23 (ΦΕΚ-163 Α/6-10-23) : Αναμρφωση του συστματος διακυβρνησης Οργανισμν Τοπικς Αυτοδιοκησης α’ και β’ βαθμο, κατργηση νομικν προσπων δημοσου δικαου δμων, παρακολοθηση επιδσεων τοπικς αυτοδιοκησης οικονομικ και διοικητικ διαχεριση οργανισμν τοπικς αυτοδιοκησης, ευζωα των ζων συντροφις, κατασκευ και αναβθμιση λειτουργοντων χερσαων συνοριακν σταθμν και λοιπς διατξεις του Υπουργεου Εσωτερικν.

6-10-23  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/244/οικ.16568/5-10-23 : Χοργηση δειας απουσας σε υπαλλλους που διορζονται δικαστικο αντιπρσωποι

6-10-23  ΥΠΕΚΑ 88073/6-10-23 : Παροχ διευκρινσεων επ του ρθρου 33 του ν.5053/2023 (Α' 158) με ττλο «Αμοιβ του χρνου προπηρεσας στον ιδιωτικ τομα και αναπροσαρμογ των αποδοχν των εργαζομνων Κατργηση του ρθρου 4 της υπ’ αριθμ. 6/28.2.2012 Πρξης Υπουργικο Συμβουλου».

6-10-23  Κ.Υ.Α. 21403/23 (ΦΕΚ 5845 Β/6-10-2023) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 17173/11.09.2023 απφασης των Υπουργν Εθνικς Οικονομας και Οικονομικν, Αγροτικς Ανπτυξης και Τροφμων, Ψηφιακς Διακυβρνησης και Κλιματικς Κρσης και Πολιτικς Προστασας «Διαδικασα χοργησης εφπαξ κτακτης οικονομικς ενσχυσης, ως πρτη αρωγ, ναντι επιχοργησης για την αντιμετπιση ζημιν, σε επιχειρσεις και μη κερδοσκοπικο χαρακτρα φορες που επλγησαν απ τις πλημμρες που εκδηλθηκαν απ την 4η ως την 11η Σεπτεμβρου 2023 στη χρα» (Β’ 5404).5-10-23  ΑΑΔΕ Ε2057/25-9-23 : Παροχ διευκρινσεων σχετικ με τις προθεσμες παραγραφς του δικαιματος της Φορολογικς Διοκησης για την κδοση και κοινοποηση πρξεων προσδιορισμο φρων και επιβολς προστμων

5-10-23  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/100964/1762/3-10-23 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 04/10/2023) : Διευκρινσεις για την υποβολ κθεσης ανθρακικο αποτυπματος βσει του ρθρου 20 του Εθνικο Κλιματικο Νμου

5-10-23  Κ.Υ.Α. 4111.08-01/2194/23 (ΦΕΚ-5816 Β/5-10-23) :  Πιλοτικ εφαρμογ του μτρου του Μεταφορικο Ισοδναμου στη μεταφορ καυσμων στα νησι για το τος 2023

5-10-23  Κ.Υ.Α. 86726/23 (ΦΕΚ-5811 Β/4-10-23) : Καννες και διαδικασες για την επιγραμμικ καταχριση υποκαταστματος αλλοδαπς εταιρεας με δρα σε κρτος-μλος της Ευρωπακς νωσης.4-10-23  K.Y.A. οικ.85316/23 (ΦΕΚ-5764 Β/4-10-23) : Προσθκη Ηλεκτρονικν Συναλλαγν Ασφαλισμνων του Ηλεκτρονικο Εθνικο Φορα Κοινωνικς Ασφλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.).

4-10-23  Κ.Υ.Α. 20743/ΓΔστ1/23 (ΦΕΚ-5761 Β/3-10-23) : Τροποποηση της υπ’  αρ. 33862/06.05.2019 (Β’ 1699) κοινς απφασης των Υπουργν Εσωτερικν και Οικονομικν «Διαδικασα χοργησης οικονομικς ενσχυσης πολιτν που πλττονται απ φυσικς καταστροφς».
4-10-23  Κ.Υ.Α. ΕΑΛΕ/ΓΠ/40351/23 (ΦΕΚ-5755 Β/3-10-23) : Διαδικασα αποζημωσης χρσης κλινν νοσηλεας, κλινν εντατικς θεραπεας των εγκαταστσεων, των θαλμων, που διατθενται στο Ελληνικ Δημσιο απ ιδιτες παρχους υπηρεσιν υγεας, δυνμει της παρ. 2 του ρθρου 86 του ν. 4745/2020 (Α’ 214)3-10-23  Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/99560/1814/23 (ΦΕΚ 5753 Β/2-10-2023) : Καθορισμς λεπτομερειν για την εφαρμογ των ρυθμσεων της παρ. 4Α του ρθρου 36 του ν. 4508/2017.

3-10-23  ΑΑΔΕ Ο3058/21-9-23 : «Παροχ οδηγιν για την εφαρμογ των διατξεων χοργησης δασμοφορολογικν απαλλαγν στην οριστικ εισαγωγ προσωπικν ειδν, απ φυσικ πρσωπα που μεταφρουν τη συνθη κατοικα τους στην Ελλδα».2-10-23  Ν. 5055/23 (ΦΕΚ-161 Α/29-9-23) : Ενσωμτωση της Οδηγας (ΕΕ) 2019/2121 του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 27ης Νοεμβρου 2019 για την τροποποηση της Οδηγας (ΕΕ) 2017/1132 σον αφορ τις διασυνοριακς μετατροπς, συγχωνεσεις και διασπσεις κεφαλαιουχικν εταιρειν και επεγουσες διατξεις για την ερυθμη λειτουργα της αγορς.

2-10-23  ΕΦΚΑ 46/2-10-23 : Αναγνριση υπολειπμενου χρνου για θεμελωση συνταξιοδοτικο δικαιματος -Συμπλρωση χρνου με προαιρετικ συνχιση της ασφλισης, για τους υπαλλλους που απασχολονται στο Δημσιο Τομα, με σχση εργασας δημοσου δικαου, κατ' εφαρμογν των διατξεων του ρθρου 53 Ν.4921/2022

2-10-23  ΥΠ.ΕΣ. 83388/ΕΓΚ.1144/29-9-23 : Υποβολ Στοιχεων Υπολοπων Απαιτσεων 31.12.2022

2-10-23  ΥΠΑΙΘΑ Φ.152/109944/Α5/2-10-23 : Απαιτομενα δικαιολογητικ για την εγγραφ των εισαγομνων στην Τριτοβθμια Εκπαδευση Ελλνων του εξωτερικο και τκνων Ελλνων υπαλλλων που υπηρετον στο εξωτερικ για το ακαδημακ τος 2023-2024

2-10-23  ΥΠ.ΕΣ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/38/οικ.16169/29-9-23 : Διενργεια της αξιολγησης του προσωπικο του δημοσου τομα για την αξιολογικ περοδο του τους 2022: λεγχος εγκυρτητας Εκθσεων Αξιολγησης - Καταχριση Χειργραφων - Ενημρωση στοιχεων ΕΕΑ

2-10-23  ΥΠ.ΕΣ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.7/16/οικ.16161/28-9-23 : μεσες ενργειες των Πρωτοβθμιων Πειθαρχικν Συμβουλων για αποστολ στοιχεων στο Δευτεροβθμιο Πειθαρχικ Συμβολιο

2-10-23  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ4β/ΓΠ/οικ.50327/23 (ΦΕΚ-5738 Β/30-9-23) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Γ4β/Γ.Π.οικ.37858/15.5.2018 (Β’ 1811, ΑΔΑ ΩΦΞΙ465ΦΥΟ-ΦΨΝ) απφασης του Υπουργο Υγεας περ καθορισμο κριτηρων, μοριοδτησης και προσντων κατ κλδο και ειδικτητα που αφορον στη διαδικασα πρσληψης του προσωπικο των Τοπικν Ομδων Υγεας, πως ορζεται στο τρτο εδφιο της παρ. 4 του ρθρου 106 του ν. 4461/2017

2-10-23  ΑΑΔΕ Α1148/23 (ΦΕΚ-5733 Β/29-9-23) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Α.1293/23-12-2020 απφασης του Διοικητ της Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμς των ρων και προποθσεων θερησης του Βιβλου Ατελεας των αλιευτικν σκαφν του ρθρου 7 της υπ στοιχεα Τ.1940/41/14.4.2003 Α.Υ.Ο.Ο «Τελωνειακς διαδικασες εφοδιασμο πλοων, αεροσκαφν, διπλωματικν αποστολν και λοιπν προορισμν με τροφοεφδια, καπνικ, κασιμα κ.λ.π.» (Β’ 516) για την παραλαβ καυσμων με απαλλαγ απ τον Ε.Φ.Κ» (Β’ 5882).

2-10-23  ΑΑΔΕ Α1147/23 (ΦΕΚ-5726 Β/29-9-23) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Α.1095/05-07-2022 απφασης του Διοικητ της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων «Τροποποηση της υπ στοιχεα ΠΟΛ.1026/16.2.2016 απφασης του Γενικο Γραμματα Δημοσων Εσδων “Θση μη κοινοτικν και εγχριων εμπορευμτων σε Ελεθερη Ζνη: α. Διαδικασα απαλλαγς απ το φρο προστιθμενης αξας κατ τη θση εμπορευμτων σε Ελεθερη Ζνη. β. Διαδικασα καταβολς του φρου προστιθμενης αξας κατ την ξοδο των εμπορευμτων απ την ελεθερη Ζνη και την ανλωσ τους στο εσωτερικ της χρας” - Αναμρφωση - επικαιροποηση του κανονιστικο πλαισου και προσαρμογ της διαδικασας, στε να καθσταται εφικτ η πλρης ψηφιοποησ της» (Β’ 3896)29-9-23 ΠΥΣ 18/23 (ΦΕΚ 160 Α/28-9-2023) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 37/27.09.2021 Πρξης Υπουργικο Συμβουλου «Αντικατσταση της υπ’ αρ. 52/23.12.2019 Πρξης Υπουργικο Συμβουλου “Σσταση, συγκρτηση και λειτουργα Κυβερνητικς Επιτροπς για τη Δκαιη Αναπτυξιακ Μετβαση της Περιφρειας Δυτικς Μακεδονας και του Δμου Μεγαλπολης στη μεταλιγνιτικ εποχ” (Α’ 213), πως τροποποιθηκε με τις υπ’ αρ. 1/30.01.2020 (Α’ 26) και 49/07.12.2020 (Α’ 259) Πρξεις Υπουργικο Συμβουλου» (Α’ 173).

29-9-23 Ν.5054/23 (ΦΕΚ 159 Α/28-9-2023) : Κρωση του Πρσθετου Πρωτοκλλου της Σμβασης επ του Συμβολαου για τη Διεθν Μεταφορ Εμπορευμτων Οδικς (CMR) σχετικ με το Ψηφιακ Δελτο Παρδοσης.

29-9-23 Κ.Υ.Α.  ΥΠΕΝ/ΥΔΕΝ/97611/1278/23 (ΦΕΚ 5709 Β/26-9-2023) :  Τροποποηση (1η) της υπ στοιχεα ΥΠΕΝ/ΥΔΕΝ/ 51828/761/10.05.2023 κοινς υπουργικς απφασης της Προκρυξης του Προγρμματος «Εξοικονομ - Ανακαινζω για νους».

29-9-23 ΦΕΚ 5701 Β/29-9-2023 :

ΥΠ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 3021/19/4-ΜΓ/23 : Τροποποηση της υπ' αρ. 8200/0-297647/ 10.04.2018 κοινς απφασης των Αναπληρωτν Υπουργν Εσωτερικν και Οικονομικν «κδοση νου τπου Δελτου Ταυττητας Ελλνων πολιτν» (Β' 1476).

ΥΠ.ΨΗΦ.ΔΙΑΚ. 42021/ΕΞ2023/23 : Διθεση της διαδικτυακς υπηρεσας «Ενημρωση για τις μεταβολς των Αννυμων Εταιρειν απ το ΓΕΜΗ (μνο για ΑΑΔΕ)» στο πληροφοριακ σστημα «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ» της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων, μσω του Κντρου Διαλειτουργικτητας της Γενικς Γραμματεας Πληροφοριακν Συστημτων και Ψηφιακς Διακυβρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) του Υπουργεου Ψηφιακς Διακυβρνησης.

29-9-23 ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ. 84834/23 (ΦΕΚ 5700 Β/29-9-2023) : Χοργηση ειδικς δειας απουσας με αποδοχς, για την σκηση του εκλογικο δικαιματος κατ τις προσεχες Περιφερειακς και Δημοτικς Εκλογς της 8ης Οκτωβρου 2023 καθς και κατ τις τυχν επαναληπτικς εκλογς της 15ης Οκτωβρου 2023.

29-9-23 Κ.Υ.Α. 85154/23 (ΦΕΚ 5693 Β/28-9-2023) : Παρταση ισχος εγκριτικν αποφσεων Ελχιστου Εγγυημνου Εισοδματος.

29-9-23  ΥΠΕΘΟΟ 139859/ΕΞ2023/23 (ΦΕΚ 5691 Β/28-9-2023) :  Τροποποηση της υπ στοιχεα 148348 ΕΞ 2020/ 28.12.2020 απφασης του Υπουργο Οικονομι-κν και του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομι-κν «Παρταση προθεσμιν εξτασης αιτσεων εξδικης επλυσης φορολογικν διαφορν της Επιτροπς Εξδικης Επλυσης Φορολογικν Διαφορν του ρθρου 16 του ν. 4714/2020 (Α’ 148)» (Β’ 5825).

29-9-23 Κ.Υ.Α. Α1146/23 (ΦΕΚ 5692 Β/28-9-2023) :   Τροποποηση: α) της υπ’ αρ. 30/004/000/539/ 04-03-2019 κοινς απφασης των υπουργν Οικονομας και Ανπτυξης, Οικονομικν, Περι-βλλοντος και Ενργειας και Υποδομν και Μεταφορν (Β’ 803), β) της υπ’ αρ. 94/2021 κοινς απφασης των υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Περιβλλοντος και Ενργειας και Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς (Β’ 1339/2023) και γ) της υπ’ αρ. 95/2021 κοινς απφασης των υπουργν Οικονομικν, Ανπτυ-ξης και Επενδσεων και Περιβλλοντος και Ενργειας (Β’ 1136/2023).28-9-23  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1α/ΓΠ/οικ.50214/28-9-23 : Οδηγες για την Εποχικ Γρπη 2023-2024 - Αντιγριπικς Εμβολιασμς

28-9-23  ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ. 83324/23 (ΦΕΚ-5683 Β/27-9-23) : Ειδικτητες τεχνικν ασφλειας σμφωνα με το ρθρο 13 του Κδικα νμων για την υγεα και την ασφλεια των εργαζομνων (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.) (ν. 3850, Α’ 84).

28-9-23  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Α1ε/ΓΠ/οικ.48780/23 (ΦΕΚ-5680 Β/27-9-23) : Ορισμς αποφαινμενου οργνου για δημσιες συμβσεις προμθειας μονοκλωνικν αντισωμτων λοιπν φαρμκων για την αντιμετπιση της νσου COVID- 19. 27-9-23  Ν. 5053/23 (ΦΕΚ-158 Α/26-9-23) : Για την ενσχυση της εργασας - Ενσωμτωση της Οδηγας (ΕΕ) 2019/1152 του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 20ς Ιουνου 2019 - Απλοποηση ψηφιακν διαδικασιν και ενσχυση της Κρτας Εργασας - Αναβθμιση της επιχειρησιακς λειτουργας του Υπουργεου Εργασας και Κοινωνικς Ασφλισης και της Επιθερησης Εργασας

27-9-23  ΚΑΤΑΤΕΘΕΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - «Αναμρφωση του συστματος διακυβρνησης Οργανισμν Τοπικς Αυτοδιοκησης α’και β’ βαθμο, κατργηση νομικν προσπων δημοσου δικαου δμων, παρακολοθηση επιδσεων τοπικς αυτοδιοκησης, οικονομικ και διοικητικ διαχεριση οργανισμν τοπικς αυτοδιοκησης, ευζωα των ζων συντροφις, κατασκευ και αναβθμιση λειτουργοντων χερσαων συνοριακν σταθμν και λοιπς διατξεις του Υπουργεου Εσωτερικν»

27-9-23  ΥΠ.ΕΣ. ΔΣΣΚ/Φ.8/9/οικ.15890/27-9-23 : Ανρτηση ενημερωτικο οπτικοακουστικο υλικο (βντεο) για την εφαρμογ της στοχοθεσας σμφωνα με τον ν.4940/2022 (Α'112)26-9-23  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1α/ΓΠ/οικ.49789/26-9-23 : Κατευθυντριες Οδηγες για την εκπνηση σχεδου διαχερισης κουνουπιν στις πληγεσες απ τα πλημμυρικ φαινμενα περιοχς της Θεσσαλας 2023

26-9-23  ΑΑΔΕ Ε2056/20-9-23 : Γνωστοποηση της τιμς ελαιολδου ελαιοκομικο τους 2023-2024, για την εφαρμογ των διατξεων της εισφορς δακοκτονας

26-9-23  ΥΠ.ΕΣ. 80318/23 (ΦΕΚ-5645 Β/25-9-23) : Κατανομ τακτικς κρατικς χρηματοδτησης και κρατικς χρηματοδτησης για ερευνητικος και επιμορφωτικος σκοπος στα δικαιοχα πολιτικ κμματα και συνασπισμος πολιτικν κομμτων τους 2023

26-9-23  ΑΑΔΕ Α1144/23 (ΦΕΚ-5644 Β/25-9-23) : Παρταση των προθεσμιν εκπλρωσης των δηλωτικν φορολογικν υποχρεσεων, παρακρατομενων φρων, φρων μεταββασης Κεφαλαου, ΦΠΑ, τελν και λοιπν μμεσων φρων για τους υποκεμενους στον φρο που χουν την δρα υποκατστημα της επιχειρηματικς τους δραστηριτητας την κατοικα τους στις περιοχς που επλγησαν απ τα ντονα καιρικ φαινμενα (ντονες βροχοπτσεις και πλημμρες) που εκδηλωθκαν τον Σεπτμβριο 2023

26-9-23  ΥΠ.ΨΗΦ.ΔΙΑΚΥΒ. 41392/ΕΞ2023/23 (ΦΕΚ-5638 Β/25-9-23) : Διθεση διαδικτυακν υπηρεσιν στο πληροφοριακ σστημα «Ηλεκτρονικς Υπηρεσες Αρχς Προστασας Δεδομνων» της Αρχς Προστασας Δεδομνων Προσωπικο Χαρακτρα μσω του Κντρου Διαλειτουργικτητας της Γενικς Γραμματεας Πληροφοριακν Συστημτων και Ψηφιακς Διακυβρνησης.25-9-23  ΥΠ.ΕΣ. 80007/22-9-23 : Πνακας της εγκυκλου «Συγκντρωση και μετδοση των αποτελεσμτων των περιφερειακν και δημοτικν εκλογν της 8ης Οκτωβρου 2023 και των επαναληπτικν της 15ης Οκτωβρου 2023».

25-9-23  ΥΠ.ΨΗΦ.ΔΙΑΚΥΒ. 41246/ΕΞ2023/23 (ΦΕΚ 5640 Β/25-9-2023) : Διθεση διαδικτυακν υπηρεσιν απ το Φορολογικ Μητρο Υπουργεου Οικονομικν της ΑΑΔΕ σε φορες του Δημοσου, μσω της Γενικς Γραμματεας Πληροφοριακν Συστημτων και Ψηφιακς Διακυβρνησης του Υπουργεου Ψηφιακς Διακυβρνησης.

25-9-23  ΥΠ.ΨΗΦ.ΔΙΑΚΥΒ. 41251/ΕΞ2023/23 (ΦΕΚ 5639 Β/25-9-2023) : Διθεση διαδικτυακς υπηρεσας «Αποδεικτικ Φορολογικς Ενημερτητας» σε Φορες του Δημοσου μσω του Κντρου Διαλειτουργικτητας της Γενικς Γραμματεας Πληροφοριακν Συστημτων και Ψηφιακς Διακυβρνησης του Υπουργεου Ψηφιακς Διακυβρνησης.

25-9-23  ΥΠ.ΨΗΦ.ΔΙΑΚΥΒ. 41249/ΕΞ2023/23 (ΦΕΚ 5639 Β/25-9-2023) : Διθεση της διαδικτυακς υπηρεσας «Στοιχεα φοτησης Πρωτοβθμιας - Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης» στο πληροφοριακ σστημα «Επδομα Παιδιο Α21» του Οργανισμο Προνοιακν Επιδομτων και Κοινωνικς Αλληλεγγης (ΟΠΕΚΑ), μσω του Κντρου Διαλειτουργικτητας της Γενικς Γραμματεας Πληροφοριακν Συστημτων και Ψηφιακς Διακυβρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) του Υπουργεου Ψηφιακς Διακυβρνησης.

25-9-23  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/243/οικ.15724/25-9-23 : Λειτουργα δημοσων υπηρεσιν στην Περιφερειακ Εντητα Καρδτσας και Τρικλων της Περιφρειας Θεσσαλας την 25η/9/2023

25-9-23  ΥΠ.ΠΟΛ.ΠΡΟΣΤ. 551/23 (ΦΕΚ-5623 Β/24-9-23) : Κρυξη Κατστασης Ειδικς Κινητοποησης Πολιτικς Προστασας των Περιφερειακν Ενοττων Καρδτσας και Τρικλων της Περιφρειας Θεσσαλας την 25η Σεπτεμβρου 2023.

25-9-23  Κ.Υ.Α. Δ1α/οικ.49164/23 (ΦΕΚ-5621 Β/22-9-23) : Παρταση ισχος της υπ’ αρ. 39873/21.7.2023 (Β’  4698) κοινς υπουργικς απφασης περ κτακτων μτρων προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας σε δομς υγεας και κλειστς δομς κοινωνικς φροντδας ως και τη Δευτρα, 9 Οκτωβρου 2023 και ρα 06:00

25-9-23  Κ.Υ.Α. 83695/23 (ΦΕΚ-5620 Β/22-9-23) : Υλοποηση του προγρμματος «Σχολικ Γεματα» στα Δημοτικ Σχολεα της χρας για το σχολικ τος 2023-2024

25-9-23  Κ.Υ.Α. 3021/19/91-α/23 (ΦΕΚ-5619 Β/22-9-23) : Δημιουργα ψηφιακς πλατφρμας για προγραμματισμ ραντεβο των φυσικν προσπων απ το Υπουργεο Προστασας του Πολτη για την κδοση αντικατσταση νου τπου δελτου ταυττητας.22-9-23  Ν. 5052/23 (ΦΕΚ-156 Α/21-9-23) : Κρωση τροποποισεων του Καταστατικο του Παγκσμιου Οργανισμο Τουρισμο και των Καννων Χρηματοδτησης αυτο

22-9-23  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1γ/ΓΠ/οικ.49166/22-9-23 : Διενργεια κτακτων υγειονομικν ελγχων και Οδηγες για την ναρξη λειτουργας των σχολεων λων των βαθμδων και των ειδικν κατηγοριν, ημερσια και νυχτεριν, δημσια και ιδιωτικ, στους βρεφικος, βρεφονηπιακος-παιδικος σταθμος, δημσιους και ιδιωτικος, στις σχολς μεταδευτεροβθμιας εκπαδευσης ιδιωτικς και δημσιες και στις πανεπιστημιακς σχολς στις πληγεσες περιοχς απ τις πρσφατες πλημμρες

22-9-23  ΥΠ.ΕΣ. 79665/ΕΓΚ.1095/22-9-23 : Πληροφορες και οδηγες για την προετοιμασα και διενργεια των δημοτικν και περιφερειακν εκλογν της 8ης Οκτωβρου 2023 και της 15ης Οκτωβρου 2023, που απαιτηθε επαναληπτικ ψηφοφορα.

22-9-23  ΥΠ.ΔΙΚ. 46339/22-9-23 : Αυτοδιοικητικς εκλογς της 8ης Οκτωβρου 2023 και επαναληπτικς εκλογς της 15ης Οκτωβρου 2023.

22-9-23  ΥΠ.ΨΗΦ.ΔΙΑΚΥΒ. 41391/ΕΞ2023/23 (ΦΕΚ 5607 Β/22-9-2023) : Διθεση της διαδικτυακς υπηρεσας «Πληροφορες Φορολογικο Μητρου» στο Π.Σ. «τλας» του ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ, μσω του Κντρου Διαλειτουργικτητας της Γενικς Γραμματεας Πληροφοριακν Συστημτων και Ψηφιακς Διακυβρνησης του Υπουργεου Ψηφιακς Διακυβρνησης.

22-9-23  ΥΠ.ΨΗΦ.ΔΙΑΚΥΒ. 41390/ΕΞ2023/23 (ΦΕΚ 5607 Β/22-9-2023) : Διθεση των διαδικτυακν υπηρεσιν «Ρλοι και δικαιματα υπαλλλων ΚΕΠ και oAuth2.0.PA Υπαλλλων στο Υπουργεο Δικαιοσνης, μσω του Κντρου Διαλειτουργικτητας της Γενικς Γραμματεας Πληροφοριακν Συστημτων και Ψηφιακς Διακυβρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) του Υπουργεου Ψηφιακς Διακυβρνησης.

22-9-23  ΥΠ.ΨΗΦ.ΔΙΑΚΥΒ. 41252/ΕΞ2023/23 (ΦΕΚ 5606 Β/22-9-2023) : Διθεση διαδικτυακν υπηρεσιν στο πληροφοριακ σστημα «North Evia Pass 2023» του Εθνικο Δικτου Υποδομν και Τεχνολογας (ΕΔΥΤΕ), μσω του Κντρου Διαλειτουργικτητας της Γενικς Γραμματεας Πληροφοριακν Συστημτων και Ψηφιακς Διακυβρνησης (Γ.Γ.Π.Σ. και Ψ.Δ.) του Υπουργεου Ψηφιακς Διακυβρνησης.

22-9-23  ΥΠ.ΨΗΦ.ΔΙΑΚΥΒ. 41250/ΕΞ2023/23 (ΦΕΚ 5606 Β/22-9-2023) : Διθεση της διαδικτυακς υπηρεσας «Στοιχεα απ τη Φορολογικ Δλωση για τη Στεγαστικ Συνδρομ Ανασφλιστων Υπερηλκων» στο πληροφοριακ σστημα «Επδομα Στεγαστικς Συνδρομς Ανασφλιστων Υπερηλκων» του Οργανισμο Προνοιακν Επιδομτων και Κοινωνικς Αλληλεγγης (ΟΠΕΚΑ), μσω του Κντρου Διαλειτουργικτητας της Γενικς Γραμματεας Πληροφοριακν Συστημτων Δημσιας Διοκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργεου Ψηφιακς Διακυβρνησης.

22-9-23  ΥΠ.ΕΣ. 78193/23 (ΦΕΚ 5605 Β/22-9-2023) : Σσταση και συγκρτηση Επιτροπν παραλαβς προμηθειν και υπηρεσιν, σμφωνα με τις διατξεις των ν. 3852/2010, ν. 4804/2021 και του π.δ. 26/2012 ενψει των Δημοτικν και Περιφερειακν εκλογν της 8ης Οκτωβρου 2023 και των επαναληπτικν της 15ης Οκτωβρου 2023.

22-9-23  ΥΠΕΘΟΟ Α1143/23 (ΦΕΚ-5599 Β/21-9-23) : Παρταση καταβολς και αναστολ εσπραξης βεβαιωμνων οφειλν για τα φυσικ και νομικ πρσωπα που επλγησαν απ τα ντονα καιρικ φαινμενα (ισχυρς βροχοπτσεις, πλημμρες) που εκδηλθηκαν τον Σεπτμβριο του 2023.

22-9-23  ΥΠ.ΜΕΤ.ΑΣΥΛΟΥ οικ. 423840/23 (ΦΕΚ-5597 Β/21-9-23) : Τροποποηση του ρθρου 2 της υπ’ αρ. 674588/11-11-2022 απφασης του Υπουργο Μετανστευσης και Ασλου «Ηλεκτρονικ υποβολ αιτσεων αρχικς χοργησης ττλων διαμονς, αιτσεων επανκδοσης ττλων διαμονς σε ισχ σμφωνα με τις διατξεις του ν. 4251/2014 (Α’ 80) και του π.δ. 106/2007 (Α’ 135), καθς και αιτσεων αρχικς χοργησης ανανωσης ειδικν εβαισεων νμιμης διαμονς σμφωνα με τις παρ. 4 και 5 του ρθρου 25 του ν. 4251/2014» (Β’ 5801).

22-9-23  ΥΠΕΘΟΟ 82774/23 (ΦΕΚ-5567 Β/20-9-23) : Εκ νου τροποποηση της υπ’ αρ. 26329/11.3.2022 απφασης «Διαδικασες Υλοποησης Ενεργειν Τεχνικς Βοθειας, Διαδικασες Δημιουργας και Διατρησης Καταλγων Προμηθευτν για την Ανθεση και Υλοποηση Ενεργειν Τεχνικς Βοθειας του Εθνικο Προγρμματος Ανπτυξης (ΕΠΑ)» (Β’ 1244).

22-9-23  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/93732/2416/23 (ΦΕΚ 5563 Β/20-9-2023) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/ 27611/933/14.03.2023 απφασης του Γενικο Διευθυντ Ενργειας του Υπουργεου Περιβλλοντος και Ενργειας «Επιμερισμς σε μα περισστερες Κοιντητες του ειδικο τλους υπρ των οικιακν καταναλωτν σε περιοχς που λειτουργον σταθμο Α.Π.Ε. και Υβριδικο σταθμο για το τος 2020, καθς και σταθμο Α.Π.Ε. που εξαιρονται απ την υποχρωση να λβουν δεια παραγωγς βεβαωση παραγωγο ηλεκτρικς ενργειας για τα τη 2010 ως και 2019, κατ’ εφαρμογ της περ. i) της παρ. Α.3 του ρθρου 25 του ν. 3468/2006 (Α’ 129), της παρ. 8 του ρθρου 87 του ν. 4964/2022 (Α’ 150) και της υπ στοιχεα ΥΠΕΝ/ ΔΑΠΕΕΚ/48653/1597/29.05.2019 κοινς απφασης των Υπουργν Εσωτερικν και Περιβλλοντος και Ενργειας (Β’ 2172), πως ισχουν» (Β’ 1771).

22-9-23  Κ.Υ.Α. 40319/ΕΞ2023/23 (ΦΕΚ 5548 Β/20-9-2023) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 34933 ΕΞ 2022 απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Επικρατεας «Λειτουργα της ψηφιακς υπηρεσας myPhoto» (Β’ 4484).

22-9-23  ΕΛ.ΣΥΝ. ΦΓ8/38154/23 (ΦΕΚ 5537 Β/20-9-2023) : Διενργεια προσυμβατικο ελγχου απ το Ελεγκτικ Συνδριο με τη χρση των δυνατοττων που παρχει το Εθνικ Σστημα Ηλεκτρονικν Δημοσων Συμβσεων (ΕΣΗΔΗΣ).21-9-23  Κ.Υ.Α. οικ. 6610/23 (ΦΕΚ-5580 Β/21-9-23) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 2.2897/22-07-2022 κοινς υπουργικς απφασης, «Προθηση της απασχλησης μσω Προγραμμτων Κοινωφελος Χαρακτρα σε Υπηρεσες του Υπουργεου Περιβλλοντος και Ενργειας και του Υπουργεου Μετανστευσης και Ασλου (Υπηρεσες Υποδοχς και Ταυτοποησης - ΥΠΥΤ)» (Β’ 4003)

21-9-23 <