»
»
»
»
»
» DVD
»
»
»
»
»
» -


23-7-21 N. 4819/21 (ΦΕΚ-129 Α/23-7-21) : Ολοκληρωμνο πλασιο για τη διαχεριση των αποβλτων - Ενσωμτωση των Οδηγιν 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 30ς Μαου 2018 για την τροποποηση της Οδηγας 2008/98/ΕΚ περ αποβλτων και της Οδηγας 94/62/ΕΚ περ συσκευασιν και απορριμμτων συσκευασιν, πλασιο οργνωσης του Ελληνικο Οργανισμο Ανακκλωσης, διατξεις για τα πλαστικ προντα και την προστασα του φυσικο περιβλλοντος, χωροταξικς - πολεοδομικς, ενεργειακς και συναφες επεγουσες ρυθμσεις.

23-7-21 ΥΠ.ΟΙΚ. οικ. 76834/ΕΞ2021/21 (ΦΕΚ-3220 Β/22-7-21) : Καθορισμς του τρπου και των κριτηρων αξιολγησης των εισερχμενων καταγγελιν / λοιπν αιτημτων και προτεραιοποησης των ει-δικν λεγχων που διενεργονται απ τη Γενικ Διεθυνση Δημοσιονομικν Ελγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.) σε φορες πρσωπα του ν. 4182/2013.

23-7-21 ΑΑΔΕ Ε2152/22-7-21 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου δετερου του ν. 4810/2021 (Α'107/25-6-2021)

23-7-21 ΕΑΑΔΗΣΥ 4297/22-7-21 : Διευκρινσεις επ θεμτων σχετικν με την υποβολ στοιχεων για τη σνταξη κθεσης παρακολοθησης της εφαρμογς καννων δημοσων συμβσεων

23-7-21 ΟΑΕΔ 57610/22-7-21 : ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 11/2021 ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΤΟΠΛΟΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΑΝΕΡΓΩΝ & ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2022»

23-7-21 ΑΑΔΕ Ε2151/14-7-21 : Παροχ οδηγιν για τη συναλλαγ με υπηκους του Ηνωμνου Βασιλεου και των μελν των οικογενειν τους

23-7-21 ΥΠΑΙΘ  89856/Ε3/22-7-21 : Χοργηση ανανωση αδειν υπηρεσιακς εκπαδευσης για το σχολικ τος 2021-2022 σε εκπαιδευτικος της Δημσιας Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης

23-7-21 ΑΑΔΕ Ε2150/21-7-21 : Διευκρινσεις ως προς τη διαδικασα υπαγωγς στις διατξεις του ρθρου 5Α του ν. 4172/2013, περ εναλλακτικς φορολγησης εισοδματος που προκπτει στην αλλοδαπ φυσικν προσπων που μεταφρουν τη φορολογικ τους κατοικα στην Ελλδα

23-7-21 ΥΠΑΝΕΠ 82312/21 (ΦΕΚ-3269 Β/22-7-21) : Αντικατσταση της υπ’ αρ. 52404/12.05.2021 (Β 1943) απφασης για την ανληψη συνολικς ετσιας υποχρωσης ναντι του προπολογισμο δημοσων επενδσεων για τα ργα του Προγρμματος Δημοσων Επενδσεων 2021

23-7-21 ΥΠ.ΟΙΚ. ΓΔΟΥ791/21 (ΦΕΚ-3268 Β/22-7-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ468/ 17.05.2021 απφασης «Αυξημνη αποζημωση ειδικο σκοπο για την ενσχυση επιχειρσεων λγω της εμφνισης και διδοσης του κο-ρωνοο COVID-19, για τον μνα Απρλιο 2021» (Β 2025).

23-7-21 Κ.Υ.Α. οικ. 52108/21 (ΦΕΚ-3265 Β/22-7-21) : Εξυπηρτηση και παροχ διοικητικς πληροφρησης μσω τηλεδισκεψης, απ υπηρεσες του e-EΦΚA.

23-7-21 ΥΠΥΜΕ ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.12741/A321/21 (ΦΕΚ-3264 Β/22-7-21) : Προθεσμες και διαδικασα χοργησης στεγαστικς συνδρομς για ανακατασκευ, αυτοστγαση, αποπερτωση και επισκευ κτηρων που χουν πληγε απ πυρκαγι.22-7-21  ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΔΕΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ 4808/2021 - σχετικ με :

1. Διαλεμματα εργασας.    
2. Μειωμνο ωρριο γονων που υπκεινται στην εργατικ νομοθεσα.    
3. Ημρες υποχρεωτικς αργας για το προσωπικ που υπκειται στην εργατικ νομοθεσα.    
4. Μετθεση του χρονικο ορου εξντλησης της ετσιας κανονικς δειας για το προσωπικ που υπκειται στην εργατικ νομοθεσα.    
5. δεια γμου.    
6. δεια πατρτητας.    
7. Ειδικ δεια σε μονογονεκς οικογνειες.    
8. δεια ιατρικς υποβοηθομενης αναπαραγωγς.    
9. δεια νευ αποδοχν σε προσωπικ που υπκειται στην εργατικ νομοθεσα.    
10. δεια για ασθνεια εξαρτμενων μελν.    
11. δεια μητρτητας για τις τεκμαιρμενες και θετς μητρες που υπκεινται στην εργατικ νομοθεσα.    
12. δεια για προγεννητικς εξετσεις.    
13. δεια ανατροφς σε γονες που διπονται απ την εργατικ νομοθεσα.    
14. Ειδικ εξμηνη δεια προστασας της μητρτητας για μητρες που διπονται απ την εργατικ νομοθεσα.    
15. δεια ανατροφς με μερικ επιδτηση του ΟΑΕΔ.    
16. δεια φροντιστ χωρς αποδοχς.    
17. δεια γονων και φροντιστν για λγους ανωτρας βας.    
18. Ευλικτες μορφς εργασας γονων και φροντιστν.    
19. δεια για την παρακολοθηση της σχολικς επδοσης των παιδιν σε προσωπικ που διπεται απ την εργατικ νομοθεσα.    
20. Ειδικ γονικ δεια με αποδοχς για πσχοντα παιδι.    
21. Γονικ δεια χωρς αποδοχς λγω νοσηλεας παιδιν.    
22. Συνδικαλιστικ δεια των εργαζομνων σε δημοτικς επιχειρσεις.  
 

Για το πιο πνω ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, βλπετε --> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο :
ΩΡΑΡΙΟ ΚΑΙ ΑΔΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν.4808/2021 (22/07/2021)

22-7-21 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ5α/ΓΠ/οικ.46515/22-7-21 : Παρχονται διευκρινσεις αναφορικ με το νο σστημα πανελλαδικν εξετσεων για την απκτηση ιατρικς ειδικτητας και τον τρπο καταβολς επιδματος στους ειδικευμενους ιατρος για τη συμμετοχ τους σε αυτς.

22-7-21 ΥΠΑΝΕΠ 82119/21-7-21 :  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ-1η τροποποηση Οδηγιν για την γκριση και Χρηματοδτηση του ΠΔΕ 2021 και τον Προγραμματισμ Δαπανν ΠΔΕ 2022-2024

22-7-21 ΑΑΔΕ Ε2146/13-7-21 : Τροποποηση της αριθμ. Ε. 2112/2021 εγκυκλου με την οποα δθηκαν οδηγες συμπλρωσης εντπου Ε3 (Κατσταση Οικονομικν Στοιχεων απ Επιχειρηματικ Δραστηριτητα) και Κατστασης Φορολογικς Αναμρφωσης φορολογικο τους 2020, αναφορικ με την καταχρηση του ποσο που αφορ το «Αντιστθμισμα Νησιωτικο Κστους»

22-7-21 ΕΦΚΑ 281789/22-7-21 : λεγχος εγκυρτητας του ενιαου Αποδεικτικο Ασφαλιστικς Ενημερτητας (Α.Α.Ε.) του Ηλεκτρονικο Εθνικο Φορα Κοινωνικς Ασφλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.)

22-7-21 ΥΠ.ΕΣ. 54938/ΕΓΚ.474/21-7-21  : Εφαρμογ των διατξεων της κτακτης ρθμισης οφειλν προς τους δμους του ν. 4764/2020, πως τροποποιθηκε και ισχει με το ν. 4807/2021.

22-7-21 ΥΠ.ΟΙΚ. Α1167/21 (ΦΕΚ-3201 Β/21-7-21) : Προσδιορισμς πληττμενων επιχειρσεων για την υποχρεωτικ απαλλαγ απ την υποχρωση καταβολς του συνολικο μισθματος για τον μνα Ιολιο 2021.

22-7-21 ΑΑΔΕ Α1168/21 (ΦΕΚ-3200 Β/21-7-21) : Παρταση των προθεσμιν της παρ.2 του ρ-θρου 9, της παρ. 8 του ρθρου 11 και των παρ. 4 και 5 του ρθρου 12 της υπ στοιχεα ΠΟΛ. 1162/2018 απφασης του Διοικητ της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων «Υποβολ Δλωσης Πληροφοριακν Στοιχεων Μσθωσης Ακνητης Περιουσας με τη χρση ηλεκτρονικς μεθδου επικοινωνας μσω διαδικτου» (Β 3579).

22-7-21 Κ.Υ.Α. 49218/21 (ΦΕΚ 3199 Β/21-7-2021) :  Καθορισμς αποζημωσης των μελν των επιτροπν που συστνονται και συγκροτονται απ τους ΟΤΑ α' και β' βαθμο για την καταγραφ ζημιν απ τον μεσογειακ κυκλνα «Ιαν».

22-7-21 Κ.Υ.Α. 52798/21 (ΦΕΚ-3196 Β/21-7-21) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 87417/11.12.2020 κοινς υπουργικς απφασης «Καθορισμς ποσοστο και διαδικασας απδοσης ποσο απ το Ελληνικ Δημσιο σε Δμους της χρας και στον τακτικ προπολογισμ του Υπουργεου Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς, ως αντισταθμιστικ ωφελματα απ τη λιμενικ και εμπορευματικ δραστηριτητα της ΟΛΠ Α.Ε.» (Β 5507)21-7-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.46216/21 (ΦΕΚ-3195 Β/21-7-21) : Προποθσεις εισδου στη Χρα προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

21-7-21 ΥΠ.ΕΣ. 54565/20-7-21 : 'Ελεγχος των καθυστερσεων κατ τη διαδικασα χοργησης αναρρωτικν αδειν σε υπαλλλους των Δμων, Περιφερειν και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτν Παροχ στοιχεων για το Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 2021- ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 30/7/2021

21-7-21 ΑΑΔΕ Ε2149/19-7-21:  Κοινοποηση των διατξεων των ρθρων 67, 129, 146, 147, 148, 149, 151 και 158 ν. 4808/2021 (Α'101/19-6-2021)

21-7-21 Κ.Υ.Α. 3897/21 (ΦΕΚ-3194 Β/20-7-21) : Καθορισμς στοιχεων της ατησης της υποπαρ. 1 της παρ. 10Α του ρθρου 66Ε του ν. 2121/1993 «Ενσχυση της προστασας των δικαιωμτων στο διαδκτυο» ενπιον της Επιτροπς για τη Γνωστοποηση Διαδικτυακς Προσβολς Δικαιωμτων Πνευματικς Ιδιοκτησας και Συγγενικν Δικαιωμτων, της απφασης, καθορισμς ψους τλους εξτασης ατησης και τρπου καταβολς αυτο.

21-7-21 Κ.Υ.Α. 3891/21 (ΦΕΚ-3194 Β/20-7-21) : Καθορισμς του χρνου ναρξης της παραγωγι-κς λειτουργας, των τεχνικν και οργανωτικν μτρων για τη λειτουργα της ειδικς εφαρμογς της παρ. 2 του ρθρου 34 του ν. 4816/2021 (A’ 118) και της διαδικασας κδοσης της ψηφια-κς χρεωστικς κρτας και πστωσης της οικονομικς διευκλυνσης, και ρθμιση των ειδικτερων ζητημτων εκκαθρισης και κθε λλης αναγκαας λεπτομρειας.

21-7-21 Κ.Υ.Α. Α1166/21 (ΦΕΚ-3193 Β/20-7-21) : Προσδιορισμς κατηγοριν υπχρεων για την επιβολ της ειδικς χρηματικς κρωσης της παρ. 8 του ρθρου 13A του ν. 2523/1997, του εδους του φορολογικο ελγχου στο πλασιο του οποου επιβλλεται το μτρο της αναστολς λειτουργας επαγγελματικς εγκατστασης, το ειδικ πρστιμο, η ειδικ χρηματικ κρωση και κθε ειδικτερου θματος.

21-7-21 ΥΠ.ΜΕΤ.ΑΣΥΛΟΥ 25.0/118832/21 (ΦΕΚ-3191 Β/20-7-21) : Γενικς Κανονισμς Λειτουργας Κλειστν Ελεγχμενων Δομν Νσων.20-7-21 Κ.Υ.Α. 83753/Ζ1/21 (ΦΕΚ-3179 Β/19-7-21) : Καθορισμς των ρων και της διαδικασας επιλογς για τη χοργηση προπτυχιακν υποτροφι-ν ακαδημακο τους 2019-2020 απ το δρυμα Κρατικν Υποτροφιν (ΙΚΥ), στο πλασιο της πρξης «Πργραμμα οικονομικς ενσχυσης επιμελν φοιτητν που ανκουν σε ευπαθες κοινωνικς ομδες / Ακαδ. τος 2019-2020» με Κωδικ ΟΠΣ 5070383 του Επιχειρησιακο Προγρμματος «Ανπτυξη Ανθρπινου Δυναμικο, Εκπαδευση και Δια Βου Μθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ) που συγχρηματοδοτεται απ το Ευρωπακ Κοινωνικ Ταμεο (Ε.Κ.Τ.)

20-7-21 ΥΠΑΝΕΠ 76792/21 (ΦΕΚ-3181 Β/19-7-21) : Τροποποηση των ποσοστν της παρ. 1 του ρ-θρου 33 του ν. 4314/2014 για το Επιχειρησιακ Πργραμμα ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020

20-7-21 Π.Δ. 50/21 (ΦΕΚ-126 Α/19-7-21) : Σσταση και τρηση Μητρου Πιστοποιημνων Αξιολογητν Μελετν Περιβαλλοντικν Επιπτσεων.

20-7-21 ΥΠ.ΕΣ. 51712/21 (ΦΕΚ-3139 Β/19-7-21) : Καθορισμς βιβλων πρξεων εφορευτικν επι-τροπν και λοιπν βιβλων ψηφοφορας.

20-7-21 ΥΠΑΙΘ 83871/Δ2/21 (ΦΕΚ-3137 Β/19-7-21) : Καθορισμς εξεταστας λης για το τος 2022 για τα μαθματα που εξετζονται πανελλαδικ για την εισαγωγ στην Τριτοβθμια Εκπαδευση αποφοτων Γ’ τξης Ημερησου Γενικο Λυκεου και Γ’ τξης Εσπερινο Γενικο Λυκεου.

20-7-21 ΥΠΑΙΘ Φ.251/87610/Α5/19-7-21 : Α. Ηλεκτρονικ υποβολ Μηχανογραφικο Δελτου ΓΕΛ/ΕΠΑΛ (Μ.Δ) 2021 / Β. Ηλεκτρονικ υποβολ Παρλληλου Μηχανογραφικο (Π.Μ.Δ) 2021 / Γ. Παραμον εκπαιδευτικν στα Λκεια.

20-7-21 ΥΠΥΜΕ  Δ30/Α3/195179/19-7-21 : Παρταση της ισχος των αδειν οδγησης και των Π.Ε.Ι. των οδηγν της Ο.ΣΥ. Α.Ε.

20-7-21 ΥΠΥΜΕ  Δ30/Α3/195233/19-7-21 :  Παρταση της ισχος Δελτων Εκπαδευσης Εξτασης (Δ.Ε.Ε.)19-7-21 Ν. 4818/21 (ΦΕΚ-124 Α/18-7-21) : α) Ενσωμτωση στην ελληνικ νομοθεσα διατξεων των Οδηγιν (ΕΕ) 2017/2455, (ΕΕ) 2019/1995 και (ΕΕ) 2018/1910 σον αφορ υποχρεσεις που απορρουν απ τον φρο προ-στιθμενης αξας για παροχς υπηρεσιν και πωλσεις αγαθν εξ αποστσεως και σχετικς ρυθμσεις - β) Τροποποισεις του ν. 4649/2019 «Πργραμμα παροχς εγγησης σε τιτλοποισεις πιστωτικν ιδρυμτων» (Α 206), βσει της υπ στοιχεα C(2021) 2545/9.4.2021 (2021/N) εγκριτικς απφασης της Ευρωπακς Επιτροπς για παρταση του προγρμματος «ΗΡΑΚΛΗΣ» - γ) Διατξεις για τη ρθμιση οφειλν και την παροχ δετερης ευκαιρας - Τροποποισεις του ν. 4738/2020 και λοιπς διατξεις - δ) Λοιπς επεγουσες διατξεις αρμοδιτητας Υπουργεων Ανπτυξης και Επενδσεων, Εθνικς μυνας, Πολιτισμο και Αθλητισμο, Υποδομν και Μεταφορν

19-7-21 Ν. 4817/21 (ΦΕΚ-123 Α/16-7-21) : Κρωση της απ 24.06.2021 Συμφωνας Τροποποησης Διατξεων της απ 31.05.2007 Σμβασης Παραχρησης για το ργο «Μελτη, Κατασκευ, Χρηματοδτηση, Λειτουργα, Συντρηση και Εκμετλλευση του Αυτοκινητοδρμου Κεντρικς Ελλδος (Ε65)» που κυρθηκε με τον ν. 3597/2007 (Α 168), πως αυτ τροποποιθηκε: 1) με την απ 28.11.2013 «Συμφωνα Τροποποησης Διατξεων της Σμβασης Παραχρησης» που κυρθηκε με το ρθρο δετερο του ν. 4219/2013 «Κρωση των Συμφωνιν Τροποποησης των συμβσεων παραχρησης των μεγλων οδικν ργων και ρθμιση συναφν θεμτων» (Α 269), 2) με την απ 19.12.2013 «Συμφωνα Τροποποησης Διατξεων της απ 28.11.2013 Συμφωνας Τροποποησης Διατξεων Σμβασης Παραχρησης» που κυρθηκε με το ρθρο 44 του ν. 4354/2015 «Διαχεριση των μη εξυπηρετομενων δανεων, μισθολογικς ρυθμσεις και λλες επεγουσες διατξεις εφαρμογς της συμφωνας δημοσιονομικν στχων και διαρθρωτικν μεταρρυθμσεων» (Α 176) και 3) με την απ 11.12.2018 «Συμφωνα Τροποποησης Διατξεων της Σμβασης Παραχρησης» που κυρθηκε με το ρθρο πρτο του ν. 4586/2018 (Α 217).

19-7-21 ΥΠΑΝΕΠ 80170/16-7-21 :  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Εκτιμσεων πληρωμν 2021 & προβλεπμενων δαπανν στο πλασιο του ΜΠΔΣ 2022 2025 του Προγρμματος Δημοσων Επενδσεων (ΠΔΕ)

19-7-21 ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/171/οικ.14578/19-7-21 : Μτρα και ρυθμσεις στο πλασιο της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο (52η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)

19-7-21 ΑΑΔΕ Ο/ΔΕΦΚΦ/Γ/1060646/ΕΞ2021/14-7-21 : Συμπληρωματικς οδηγες αναφορικ με τη δυναττητα μεταββασης υποκεμενων σε Φ.Κ. ηλεκτρικ θερμαινμενων προντων καπνο σε εγκεκριμνο αποθηκευτ υποκεμενων σε Ε.Φ.Κ. προντων με σκοπ την εξαγωγ αυτν τον εφοδιασμ πλοων χωρς φυσικ διακνηση μεταξ φορολογικν αποθηκν

19-7-21 Π.Δ. 49/21 (ΦΕΚ 125 Α/19-7-2021): Ενσωμτωση στο ελληνικ δκαιο της Οδηγας (ΕΕ) 2019/1159 του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 20ς Ιουνου 2019 σχετικ με την τροποποηση της Οδηγας 2008/106/ΕΚ για το ελχιστο εππεδο εκπαδευσης των ναυτικν και την κατργηση της Οδηγας 2005/45/ΕΚ σχετικ με την αμοιβαα αναγνριση πιστοποιητικν των ναυτικν τα οποα εκδδονται απ τα κρτη μλη (L 188/94).

19-7-21 Κ.Υ.Α. 116946/21 (ΦΕΚ-3150 Β/19-7-21) : κτακτη επιχοργηση στους Δμους Ανατολικς Σμου, Μυτιλνης και Χου για την ανληψη δρ-σεων που σχετζονται με την αντιμετπιση του κορωνοο COVID-19.

19-7-21 ΥΠ.ΠΟΛ.ΑΘΛΗΤ. 332384/21 (ΦΕΚ-3143 Β/19-7-21) : Εισαγωγικς εξετσεις Ανωτρων Σχολν Χορο, σχολικο τους 2021-2022

19-7-21 ΥΠΑΙΘ Κ1/83526/21 (ΦΕΚ-3136 Β/19-7-21) : Kαθορισμς της διαδικασας, του αρμοδου φορα για την προκρυξη των θσεων και των κριτηρων επιλογς και μοριοδτησης των Συμβολων Ψυχολγων στα Σχολεα Δετερης Ευκαιρας

19-7-21 ΥΠΑΙΘ Κ1/83488/21 (ΦΕΚ-3136 Β/19-7-21) : Kαθορισμς της διαδικασας, του αρμοδου φορα για την προκρυξη των θσεων και των κριτηρων επιλογς και μοριοδτησης του ωρομσθιου εκπαιδευτικο προσωπικο στα Σχολεα Δετερης Ευκαιρας του ν. 4763/2020 (Α’ 254)

19-7-21 Κ.Υ.Α. Α1155/21 (ΦΕΚ-3132 Β/19-7-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Α.1060/18.3.2021 κοινς απφασης του Υφυπουργο Οικονομικν και του Διοικητ της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Διαββαση στην Ανεξρτητη Αρχ Δημοσων Εσδων (Α.Α.Δ.Ε.), δεδομνων των παραστατικν πωλσεων ενεργειακν προντων της παρ. 1 του ρθρου 73 του ν. 2960/2001 (Α’ 265), ετε με τη χρση Φ.Η.Μ., που εναι εγκατεστημνοι σε εγκαταστσεις οντοττων - κατχων αδειν των ρθρων 5, 6, 7 και 9 του ν. 3054/2002 (Α’ 230), ετε με τη χρση Υπηρεσιν Παρχου για την Ηλεκτρονικ Τιμολγηση» (Β’ 1217).

19-7-21 ΥΠΑΙΘ Κ1/83541/21 (ΦΕΚ-3138 Β/19-7-21) : Kαθορισμς της διαδικασας, του αρμοδου φορα για την προκρυξη των θσεων και των κρι-τηρων επιλογς και μοριοδτησης των Συμβολων Σταδιοδρομας στα Σχολεα Δετερης Ευκαιρας.

19-7-21 Κ.Υ.Α. 181170/21 (ΦΕΚ-3134 Β/19-7-21) : Καθορισμς των τεχνικν προδιαγραφν των επιμρους εγκαταστσεων της εγκατστασης παροχς καυσμων για την εξυπηρτηση αεροσκαφν υδατοδρομου και των διαδικασιν εφοδιασμο των δεξαμενν αυτς με κασιμα, καθς και κθε λλη αναγκαα λεπτομρεια για τον καθορισμ των ρων και προποθσεων για τη χοργηση της δειας λειτουργας της.

19-7-21 ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/63302/522/21 (ΦΕΚ-3131 Β/19-7-21) : Παρταση της καταληκτικς ημερομηνας εκπνησης Σχεδου Φρτισης Ηλεκτρικν Οχημτων (Σ.Φ.Η.Ο.) απ τους δμους της παρ. 1 του ρθρου 17 του ν. 4710/2020 (Α 142)

19-7-21 Κ.Υ.Α. Α1156/21 (ΦΕΚ-3131 Β/19-7-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Α.1138/2020 κοινς απφασης του Υφυπουργο Οικονομικν και του Διοικητ της Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμς της κτασης εφαρμογς, του χρνου και της διαδικασας ηλεκτρονικς διαββασης δεδομνων στην Ανεξρτητη Αρχ Δημοσων Εσδων, καθς και κθε λλου αναγκαου θματος για την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)» (Β 2470), πως ισχει

19-7-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.45222/21 (ΦΕΚ-3130 Β/18-7-21) : Εφαρμογ του υποχρεωτικο μτρου του διαγνωστικο ελγχου νσησης απ τον κορωνο COVID-19 σε ναυτικος - μλη πληρματος πλοων.

19-7-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.45220/21 (ΦΕΚ-3129 Β/17-7-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/ΓΠ.οικ. 44779/16.7.2021 κοινς υπουργικς απφασης «κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας για το διστημα απ την Παρασκευ, 16 Ιουλου 2021 και ρα 6:00 ως και τη Δευτρα, 26 Ιουλ-ου 2021 και ρα 6:00» (Β 3117).

19-7-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.45218/21 (ΦΕΚ-3128 Β/17-7-21) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγε-ας στον Δμο Μυκνου της Περιφερειακς Εντητας Μυκνου της Περιφρειας Νοτου Αιγαου προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19

19-7-21 Κ.Υ.Α. 51320/21 (ΦΕΚ-3127 Β/17-7-21) : Αναστολ συμβσεων εργασας εργαζομνων σε επιχειρσεις - εργοδτες του ιδιωτικο τομα κατ τον μνα Ιολιο 2021.

19-7-21 ΥΠΑΙΘ Φ.253.2/86939/A5/21 (ΦΕΚ-3126 Β/17-7-21) : Τρπος υποβολς και αριθμς δυνατν προτιμσεων κατ την υποβολ του παρλληλου μηχανογραφικο δελτου

19-7-21 Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ743/21 (ΦΕΚ-3125 Β/16-7-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ 420/ 23.4.2021 απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Ανπτυξης και Επενδσεων «Διαδικασα και προποθσεις χοργησης ενσχυσης με τη μορφ επιστρεπτας προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COVID-19, κατ τους μνες Ιανουριο, Φεβρουριο και Μρτιο 2021» (Β’ 1689).

19-7-21 Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ742/21 (ΦΕΚ-3124 Β/16-7-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ 232/ 01.03.2021 απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Ανπτυξης και Επενδσεων «Διαδικασα και προποθσεις χοργησης ενσχυσης με τη μορφ επιστρεπτας προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COVID-19, κατ το μνα Ιανουριο 2021» (Β804).

19-7-21 Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ741/21 (ΦΕΚ-3124 Β/16-7-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ19/ 25.01.2021 απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Ανπτυξης και Επενδσεων «Διαδικασα και προποθσεις χοργησης ενσχυσης με τη μορφ επιστρεπτας προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COVID-19, κατ τους μνες Σεπτμβριο ως και Δεκμβριο 2020» (Β 236).

19-7-21 Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ740/21 (ΦΕΚ-3123 Β/16-7-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ281/ 13.11.2020 απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Ανπτυξης και Επενδσεων «Διαδικασα και προποθσεις χοργησης ενσχυσης με τη μορφ επιστρεπτας προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COVID-19, κατ τους μνες Σεπτμβριο και Οκτβριο 2020» (Β’ 5047).

19-7-21 Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ739/21 (ΦΕΚ-3123 Β/16-7-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ233/ 10.10.2020 απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Ανπτυξης και Επενδσεων «Διαδικασα και προποθσεις χοργησης ενσχυσης με τη μορφ επιστρεπτας προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COVID-19, κατ τους μνες Μρτιο ως και Αγουστο 2020» (Β’ 4471).

19-7-21 Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ738/21 (ΦΕΚ-3122 Β/16-7-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ148/ 03.07.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Ανπτυξης και Επενδσεων «Διαδικασα και προποθσεις χοργησης ενσχυσης με τη μορφ επιστρεπτας προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COVID-19, κατ τους μνες Μρτιο, Απρλιο και Μιο 2020» (Β 2729).

19-7-21 Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ737/21 (ΦΕΚ-3122 Β/16-7-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ94/ 02.05.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Ανπτυξης και Επενδσεων «Διαδικασα και προποθσεις χοργησης ενσχυσης με τη μορφ επιστρεπτας προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COVID-19» (Β 1645).

19-7-21 Κ.Υ.Α. 2089/21 (ΦΕΚ-3120 Β/16-7-21) : Κοιν Πλασιο Διαχερισης Προγραμμτων που ανατθενται στην Ειδικ Υπηρεσα Συντονισμο και Διαχερισης Προγραμμτων του Ταμεου Ασλου, Μετανστευσης και νταξης και Ταμεου Εσωτερικς Ασφλειας και λλων πρων και δεν χρηματοδοτονται απ τα Εθνικ Προγρμματα.

19-7-21 ΥΠΑΙΘ 13/16-7-21 (ΦΕΚ 3118 Β/16-7-2021) : Εξειδκευση των κριτηρων της παρ. 3 του ρθρου 24 του ν. 4763/2020 (Α' 254) και διαδικασα επιλογς για τη μετατροπ λειτουργοντων Ι.Ε.Κ. αρμοδιτητας του Υπουργεου Παιδεας και Θρησκευμτων σε Πειραματικ Θεματικ Ι.Ε.Κ.16-7-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ.44779/21 (ΦΕΚ 3117 Β/16-7-2021): κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας για το διστημα απ την Παρασκευ, 16 Ιουλου 2021 και ρα 6:00 ως και τη Δευτρα, 26 Ιουλου 2021 και ρα 6:00.

16-7-21 ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 23490/ΕΞ2021/21 (ΦΕΚ 3109 Β/14-7-2021): Παροχ Υπηρεσας Αυθεντικοποησης Χρηστν oAuth2.0 σε Πληροφοριακ Συστματα τρτων Φορων.

16-7-21 ΕΟΠΥΥ ΔΒ4Α/οικ.19169/16-7-21 : Σχετικ με κατλογο φρμακων υψηλο κστους σοβαρν παθσεων της παρ. 2 του ρθρου 12 του Ν. 3816/2010 που προεγκρνονται μσω του Συστματος Ηλεκτρονικς Προγκρισης

16-7-21 ΑΑΔΕ Ε2148/14-7-21 : Κοινοποηση των διατξεων των ρθρων πεντηκοστο τρτου, εξηκοστο τρτου, εβδομηκοστο πρτου, εκατοστο, εκατοστο τρτου και εκατοστο πμπτου του ν. 4812/2021 (Α'110/30-6-2021)

16-7-21 ΑΑΔΕ Ε2147/13-7-21 : Κοινοποηση του ρθρου τριακοστο πμπτου του ν. 4812/2021 (Α'110) «Κρωση της απ 24.3.2021 τροποποησης της απ 3.2.2020 επιμρους Σμβασης Δωρες για το ργο I [Παρρτημα 5 του ν. 4564/2018] και της απ 13.5.2021 τροποποησης της απ 6.9.2018 σμβασης δωρες μεταξ του Ιδρματος «Κοινωφελς δρυμα Σταρος Σ. Νιρχος» και του Ελληνικο Δημοσου για την ενσχυση και αναβθμιση των υποδομν στον τομα της υγεας και των Παραρτημτων της, ρυθμσεις για την αντιμετπιση της πανδημας του κορωνοο COVID-19 και λλες διατξεις.»

16-7-21 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ4δ/ΓΠ/οικ.44932/16-7-21 :  Γνωστοποηση δημοσευσης ΦΕΚ (τριακοστ ρθρο του ν.4812/2021(ΦΕΚ 110 Α'))

16-7-21 Κ.Υ.Α. 78812/21 (ΦΕΚ-3116 Β/15-7-21) : Σστημα Διαχερισης, Αξιολγησης, Παρακολοθησης και Ελγχου - Διαδικασα Εφαρμογς της Δρσης «Εναρμνιση οικογενειακς και επαγγελματικς ζως» τους 2021-2022, συγχρηματοδοτομενης απ το Ευρωπακ Κοινωνικ Ταμεο στο πλασιο του Εταιρικο Συμφνου για το Πλασιο Ανπτυξης (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματικ Περοδο 2014-2020.

16-7-21 ΥΠ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 3009/2/178-στ/21 (ΦΕΚ-3115 Β/15-7-21) : Παρταση ισχος των αδειν οπλοφορας της περ. β της παρ. 3 του ρθρου 10 του ν. 2168/1993.

16-7-21 ΥΠΑΝΕΠ 74784/21 (ΦΕΚ-3114 Β/15-7-21) : Σστημα Διαχερισης Αναφορν/Καταγγελιν και μεθοδολογα σχεδιασμο των ενεργειν ελγχου στο πλασιο των αρμοδιοττων της Γενικς Διεθυνσης Προστασας Καταναλωτ της Γενικς Γραμματεας Εμπορου και Προστασας Καταναλωτ του Υπουργεου Ανπτυξης και Επενδσεων.15-7-21 ΥΠ.ΕΣ. 52915/15-7-21 : Παροχ απολογιστικν στοιχεων συγκεντρωτικ για το σχολικ τος 2020-2021

15-7-21 Κ.Υ.Α. Φ.43000/47376/21 (ΦΕΚ-3100 Β/14-7-21) : Καθορισμς ψους ημερησου τροφεου κατασκηνσεων τους 2021.

15-7-21 ΕΦΚΑ 270762/Σ.87724/15.07.2021 : Ηλεκτρονικ Υπηρεσα Ατησης Δλωσης παρλληλης μισθωτς απασχλησης.

15-7-21 ΥΠΥΜΕ 190362/17-7-21 : Ταξινμηση λγω μετοικεσας απ τρτες προς την Ε.Ε. χρες, οχημτων που συμμορφνονται με τον κδικα κανονισμν της Καλιφρνιας

15-7-21 ΑΑΔΕ Ο/ΔΔΘΕΚΑ/Γ/1060391/ΕΞ2021/14-7-21 : Κοινοποηση της αριθμ. 92/2021 Γνωμοδτησης του Νομικο Συμβουλου του Κρτους (ΝΣΚ) αναφορικ με την ερμηνεα των διατξεων απαλλαγς απ το τλος ταξινμησης τρτεκνων γονων σε περιπτσεις ανθεσης γονικς μριμνας και επιμλειας τκνων με πρακτικ διαμεσολβησης με συμβολαιογραφικ πρξη

15-7-21 ΥΠΑΙΘ 85849/ΓΔ4/15-7-21 : Οδηγες και κατευθνσεις για την δρυση και λειτουργα Τξεων Υποδοχς (Τ.Υ.) ΖΕΠ για το σχολικ τος 2021-2022 σε Δημσια Γυμνσια, Γενικ και Επαγγελματικ Λκεια της χρας

15-7-21 Π.Δ.  48/21 (ΦΕΚ 122 Α/14-7-2021) :  Τροποποηση διατξεων των π.δ. 373/2002 «Προλευση, προσντα, πρσληψη, μετταξη και εξλιξη αστυνομικο προσωπικο ειδικν καθηκντων της Ελληνικς Αστυνομας» (Α'320) και 24/1997 «Ιεραρχα, καταστσεις και εξλιξη των αξιωματικν της Ελληνικς Αστυνομας» (Α'29) και λλες διατξεις.

15-7-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.44391/21 (ΦΕΚ 3112 Β/14-7-2021) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π. οικ.43319/09.07.2021 κοινς υπουργικς απφασης «κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας για το διστημα απ τη Δευτρα, 12 Ιουλου 2021 και ρα 06:00 ως και την Πμπτη, 15 Ιουλου 2021 και ρα 06:00» (Β' 3066).

15-7-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.44393/21 (ΦΕΚ 3113 Β/14-7-2021) : Προποθσεις εισδου στη Χρα προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

15-7-21 ΦΕΚ-3088 Β/ 14-7-21 :

ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 23491/ΕΞ2021/21 (ΦΕΚ 3088 Β/14-7-2021) : Διθεση διαδικτυακς υπηρεσας «Στοιχεα για κατσταση απασχλησης (ΕΡΓΑΝΗ)» του Υπουργεου Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, σε φορες του δημοσου, μσω του Κντρου Διαλειτουργικτητας της Γενικς Γραμματεας Πληροφοριακν Συστημτων Δημσιας Διοκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργεου Ψηφιακς Διακυβρνησης.

ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 23484/21 (ΦΕΚ 3088 Β/14-7-2021) : Διθεση διαδικτυακς υπηρεσας «Αποδεικτικ Φορολογικς Ενημερτητας» σε Φορες του Δημοσου μσω του Κντρου Διαλειτουργικτητας της Γενικς Γραμματεας Πληροφοριακν Συστημτων Δημσιας Διοκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργεου Ψηφιακς Διακυβρνησης.

ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 23483/ΕΞ2021/21 (ΦΕΚ 3088 Β/14-7-2021) : Διθεση της διαδικτυακς υπηρεσας «Πιστοποιητικ Δημοτολογικς Αστικς Κατστασης», μσω του Κντρου Διαλειτουργικτητας της Γενικς Γραμματεας Πληροφοριακν Συστημτων Δημσιας Διοκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργεου Ψηφιακς Διακυβρνησης.

15-7-21 Κ.Υ.Α. A1162/21 (ΦΕΚ-3087 Β/14-7-21) : Διαδικασα και προποθσεις επιχοργησης του μεταφορικο κστους για τη διανομ εντπων για τις εκδοτικς επιχειρσεις που εκδδουν εφη-μερδες και περιοδικ πανελλνιας κυκλοφορας, οι οποες επλγησαν απ την πανδημα του κορωνοο COVID-19 εμφανζοντας μεωση της κυκλοφορας των εντπων τους14-7-21 ΕΑΔ οικ. 21947/21 (ΦΕΚ 3086 Β/14-7-2021): Καθορισμς των προποθσεων και της διαδικασας παροχς νομικς υπερσπισης και κλυψης δικαστικν εξδων για τον Πρεδρο, τα μλη του Συμβουλου Διοκησης, τον Διοικητ, τον Επικεφαλς της Μονδας Επιθεωρσεων και Ελγχων, τους Επιθεωρητς Ελεγκτς και τους υπλοιπους υπαλλλους της Εθνικς Αρχς Διαφνειας, που ασκον ελεγκτικ προανακριτικ καθκοντα.

14-7-21 ΕΦΚΑ 268324/ΕΓΚ.41/14-7-21 : Αποδεικτικ Ασφαλιστικς Ενημερτητας (ΑΑΕ) – Απαλλασσμενοι/Εξαιρσεις

14-7-21 ΥΠ.ΔΙΚ. 30420/13-7-21 : Αποστολ Λογαριασμν δρευσης και δικαιολογητικν δαπνης αμοιβς μαρτρων, διερμηνων, και μισθωμτων.

14-7-21 ΥΠ.ΟΙΚ. 2/87749/ΔΛΓΚ/21 (ΦΕΚ 3082 Β/14-7-2021) : Λογιστικς Πολιτικς για τις «Συμφωνες Παραχρησης του Δικαιματος Παροχς Υπηρεσιν: Παραχωρητς», για τα «Γεγοντα μετ την Ημερομηνα Αναφορς» και για τις «Λογιστικς Πολιτικς, Μεταβολς Λογιστικν Εκτιμσεων και Λθη».

14-7-21 ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΥΠ. 48351/21 (ΦΕΚ 3083 Β/14-7-2021) : Προποθσεις, ροι και διαδικασα διασταρωσης και ελγχου στοιχεων μεταξ του ΣΕΠΕ και του е-ЕФКА για συνταξιοχους που απασχολονται σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 20 του ν. 4387/2016 (Α'85).

14-7-21 ΕΦΚΑ 267368/Σ.86714/14-7-21 : Τροποποηση οδηγιν σχετικ με τη χοργηση Α.Μ.Κ.Α σε δικαιοχους της Συμφωνας Αποχρησης του Ηνωμνου Βασιλεου απ την Ευρωπακ νωση

14-7-21 Κ.Υ.Α. 76928/21 (ΦΕΚ 3075 Β/13-7-2021) : Ρθμιση ειδικτερων θεμτων λειτουργας και διαχερισης του Κεντρικο Ηλεκτρονικο Μητρου Δημοσων Συμβσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

14-7-21 Κ.Υ.Α. 49718/21 (ΦΕΚ 3078 Β/13-7-2021) : Μετατροπ των Επαγγελματικν Σχολν (ΕΠΑΣ) Μαθητεας του ΟΑΕΔ του ν. 347 5/2006 (Α' 146) σε Επαγγελματικς Σχολς (ΕΠΑΣ) Μαθητεας του ΟΑΕΔ του ν. 4763/2020 (Α' 254).13-7-21 ΥΠΑΝΕΠ 73557/21 (ΦΕΚ-3047 Β/9-7-21) : Πρτυπες πρξεις τροποποησης καταστατικο Ι.Κ.Ε., Ο.Ε και Ε.Ε.

13-7-21 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ3(α)/36775/21 (ΦΕΚ-3041 Β/9-7-2021): Εφαρμογ κλειστο προπολογισμο για τα φαρμακευτικ προντα «απ του στματος χορηγομενα αντιπηκτικ», για τις ποστητες που θα διατεθον απ τα ιδιωτικ φαρμακεα και αποζημινονται απ τον ΕΟΠΥΥ.

13-7-21 ΥΠΑΝΕΠ 75927/21 (ΦΕΚ-3060 Β/9-7-2021): Τροποποηση των ποσοστν της παρ. 1 του ρθρου 33 του ν. 4314/2014 για το ΕΠ Ανταγωνιστικτητα, Επιχειρηματικτητα και Καινοτομα 2014-2020.

13-7-21 Κ.Υ.Α. 22562/ΕΞ2021/21 (ΦΕΚ-3048 Β/9-7-2021): Καθορισμς του ψους, του χρνου και της διαδικασας καταβολς στον Φορα Καθολικς Ταχυδρομικς Υπηρεσας του επαληθευμνου απ την Εθνικ Επιτροπ Τηλεπικοινωνιν καθαρο κστους παροχς της καθολικς ταχυδρομικς υπηρεσας και Ταχυδρομεων για το τος 2019, των απαιτομενων δικαιολογητικν καθς και κθε αναγκαας λεπτομρειας, σμφωνα με τον ν. 4053/2012 (Α' 44).

13-7-21 ΥΠΕΚΥΠ 34600/31-5-21 : Γνωστοποηση των διατξεων των ρθρων 47 και 55 του ν. 4784/2021

13-7-21 ΥΠ.ΕΣ ΔΙΔΑΔ/Φ.69/170/ΟΙΚ.14187/13-7-21 : Μτρα και ρυθμσεις στο πλασιο της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο-51η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

13-7-21 ΥΠ.ΟΙΚ. Α1163/21 (ΦΕΚ 3073 Β/12-7-2021) :  Τροποποηση της υπ στοιχεα Α. 1275/15-12-2020 απφασης «Χοργηση επιδματος θρμανσης για τη χειμεριν περοδο 2020/2021 και καθορισμς τον ψους, των δικαιοχων, των προποθσεων και της διαδικασας χοργησης αυτο (Β'5576)».

13-7-21 Κ.Υ.Α. 77119/21 (ΦΕΚ 3071 Β/12-7-2021) : Παρταση ισχος της uit αρ. 63719/19.6.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων και Υγεας «Αντικατσταση της un* αρ. 39683/16.4.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων και Υγεας "Δλωση αποθεμτων υγειονομικο υλικο και τροφμων" (Β' 1481 ), πως τροποποιθηκε με την υπ'αρ. 46553/13.5.2020 κοιν απφαση των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων και Υγεας "Τροποποηση και παρταση ισχος της υπ'αρ. 39683/16.4.2020 απφασης των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων και Υγεας (θ' 1481)" (Β837)» (Β'2454), πως τροποποιθηκε με την υπ'αρ. 45863/19-04-2021 κοιν απφαση των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων και Υγεας "Τροποποηση της υπ'αρ. 63719/19.6.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων και Υγεας (Β' 1585), πως τροποποιθηκε με την υπ' αρ. 53571 /12-05- 2021 κοιν απφαση των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων και Υγεας" (Β' 1900).

13-7-21 Κ.Υ.Α. 83082/Δ6/21 (ΦΕΚ 3070Β/12-7-2021) : Ηλεκτρονικς αιτσεις για τοποθτηση εκπαιδευτικν με θητεα στα Πρτυπα και Πειραματικ Σχολεα.

13-7-21 ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/169/ΟΙΚ.14175/12-7-21 : Διατξεις του ν.4795/2021 (Α'62) "Σστημα Εσωτερικο Ελγχου του Δημοσου Τομα, Σμβουλος Ακεραιτητας στη δημσια διοκηση και λλες διατξεις για τη δημσια διοκηση και την τοπικ αυτοδιοκηση

13-7-21 ΑΑΔΕ Ε2141/7-7-21 : Κοινοποηση της υπ στοιχεα Α.1145/24-06-2021 απφασης Διοικητ Α.Α.Δ.Ε με θμα "Παρταση της προθεσμας των προβλεπμενων υποχρεσεων των επιχειρσεων παραληπτν/τελικν καταναλωτν χδην υγραερου κατ'εφαρμογ των ρθρων 5 και 9 της υπ στοιχεα Α.1001/31-12-2020 (Β' 40/2021) απφασης Διοικητ Α.Α.Δ.Ε.

13-7-21 ΑΑΔΕ Ε2142/8-7-21 :  Παροχ διευκρινσεων για την ενιαα εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 292 ν.4738/2020 (ΦΕΚ Α'207/2020) και της κατ'εξουσιοδτηση εκδοθεσας Απφασης Υφυπουργο Οικονομικν Α.1127/2021 (ΦΕΚ 2362).

13-7-21 ΑΑΔΕ Ε2144/12-7-21 :   Οδηγες για την εφαρμογ της παρ. 5 του ρθρου 5 της υπ' αριθμ. 114021/11.3.2021 Κοινς Υπουργικς Απφασης των Υπουργν Οικονομικν Πολιτισμο και Αθλητισμο(Β 1075).

13-7-21 ΑΑΔΕ Ε2143/8-7-21 :  Κοινοποηση των διατξεων των ρθρων 47, 50, 56 και 65 του ν. 4811/2021 (ΦΕΚ Α'108/26.06.2021)12-7-21 Ν. 4816/21 (ΦΕΚ 118 Α/9-7-2021): Πρληψη και καταστολ της νομιμοποησης εσδων απ εγκληματικς δραστηριτητες και της χρηματοδτησης της τρομοκρατας -Τροποποηση του ν. 4557/2018 Ενσωμτωση της Οδηγας (ΕΕ) 2018/1673 του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου, της 23ης Οκτωβρου 2018, σχετικ με την καταπολμηση της νομιμοποησης εσδων απ παρνομες δραστηριτητες μσω του ποινικο δικαου, επιτχυνση της απονομς της δικαιοσνης και λλες επεγουσες διατξεις.

12-7-21 Κ.Υ.Α. 108278/21 (ΦΕΚ-3057 Β/9-7-21) : Καταβολ ενιαου τλους για το πρτο τρμηνο του τους 2021 στους Δμους εντς των διοικη-τικν ορων των οποων λειτουργον μονδες προσωρινς φιλοξενας μεταναστν σμφωνα με την παρ. 2 του ρθρου 195 του ν. 4662/2020 (Α27).

12-7-21 ΦΕΚ-3028 Β/9-7-21 : Ετσια κθεση Πεπραγμνων Αρχς Προστασας Δεδομνων Προσωπικο Χαρακτρα τους 2019 (ρθρο 14 ν. 4624/2019).

12-7-21 Κ.Υ.Α. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ·8/59/οικ.14054/21 (ΦΕΚ 3067 Β/11-7-2021): Ηλεκτρονικ διαδικασα για τη συμμετοχ στον εισαγωγικ διαγωνισμ της Εθνικς Σχολς Δημσιας Διοκησης και Αυτοδιοκησης.

12-7-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.43319/21 (ΦΕΚ 3066 Β/9-7-2021): κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας για το διστημα απ τη Δευτρα, 12 Ιουλου 2021 και ρα 06:00 ως και την Πμπτη, 15 Ιουλου 2021 και ρα 06:00.

12-7-21 ΥΠ.ΠΟΛ.ΑΘΛΗΤ. 319616/21 (ΦΕΚ 3019 Β/9-7-2021): Ρυθμσεις για τα σχολικ και διδακτικ τη 2020-2021 και 2021-2022 και τη διενργεια πσης φσεως εξετσεων των δομν καλλιτεχνικς εκπαδευσης.

12-7-21 ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 1571/179754/21 (ΦΕΚ 3018 Β/9-7-2021): Τροποποηση της υπ' αρ. 2543/103240/02.10.2017 απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Αγροτικς Ανπτυξης και Τροφμων «Καθορισμς των αναγκαων συμπληρωματικν μτρων για την εφαρμογ των διατξεων του Κανονισμο (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλου (EE L 189 της 20.7.2007, σ. 1) και των Κανονισμν 889/2008 (EE L 250 της 18.9.2008, σ. 1) και 1235/2008 (EE L 334 της 12.12.2008, σ. 25) της Επιτροπς, σχετικ με το βιολογικ τρπο παραγωγς, την επισμανση και τον λεγχο των βιολογικν προντων φυτικς, ζωικς παραγωγς και υδατοκαλλιργειας, καθς και τους ρους εισαγωγς βιολογικν προντων απ τρτες χρες» (Β' 3529).

12-7-21 ΥΠ.ΟΙΚ. Α1160/21 (ΦΕΚ 3017 Β/9-7-2021): Τροποποηση της υπ στοιχεα Α.1127/2021 (Β' 2362) απφασης του Υφυπουργο Οικονο¬μικν «Καθορισμς κριτηρων σμφωνα με την παρ. 7 του ρθρου 43 του ν. 4646/2019 (Α' 201), πως αυτ τροποποιθηκε απ τις διατξεις του ρθρου 292 του ν. 4738/2020 (Α' 207) και ισχει, για την υπαγωγ στην πγια ρθμιση της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του πρτου ρθρου του ν. 4152/ 2013 (Α' 107), πως ισχει».

12-7-21 Κ.Υ.Α. 47224/21 (ΦΕΚ 3016 Β/9-7-2021): Καθορισμς αναγκν εποχικο προσωπικο Παιδικν Εξοχν Κατασκηνσεων του Κρατικο Προγρμματος τους 2021.9-7-21 ΥΠ.ΤΟΥΡ. 12303/9-7-21 : ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ – ΕΝΑΤΗ (Θ’) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 9126/17.06.2020 ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΕΤΟΥΣ 2020.

9-7-21 ΥΠ.ΤΟΥΡ. 12304/9-7-21 : ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ/ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ – (ΠΕΜΠΤΗ) 5Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 15191/29.09.20 «ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ» ΓΙΑ ΤΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΕΤΟΥΣ 2020 ΜΕΣΩ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΟΠΩΣ  ΙΣΧΥΕΙ.

9-7-21 Κ.Υ.Α. 3113.11/48682/21/21 (ΦΕΚ 3013 Β/8-7-2021): Τροποποηση της υπ' αρ. 8122.1/29/2014/ 16.07.2014 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Ναυτιλας και Αιγαου «Αναπροσδιορισμς δικαιωμτων Λιμενικν Ταμεων και Δημοτικν Λιμενικν Ταμεων» (Β' 2032).

9-7-21 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1(δ)/ΓΠ/οικ.43378  /9-7-21 :  Σχετικ με δεια εκμετλλευσης πηγς φυσικο μεταλλικο νερο μετ την κδοση του ν. 4442/2016

9-7-21 ΕΦΚΑ 259697/ΕΓΚ.40/9-7-21 : Παρταση καταβολς δσεων ρθμισης σε επιχειρσεις και εργοδτες

9-7-21 Κ.Υ.Α. 28242/21 (ΦΕΚ-3015 Β/8-7-21) : σκηση υποψφιων δικηγρων σε δικαστρια και εισαγγελες που πραγματοποιεται μσω της συγχρηματοδοτομενης Πρξης του Επιχειρησιακο Προγρμματος Επιχειρηματικτητα - Ανταγωνιστικτητα - Καινοτομα (ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020) με ττλο “Πρακτικ σκηση Αποφοτων Νομικν Σχολν για την Απκτηση δειας Ασκσ εως Επαγγλματος Δικηγρου”.

9-7-21 Κ.Υ.Α. οικ. 22176/ΕΞ2021/21 (ΦΕΚ-3011 Β/8-7-21) : Ρθμιση ειδικν τεχνικν θεμτων μετδοσης και αναμετδοσης ραδιοτηλεοπτικν προγραμμτων του Χρτη Συχνοττων επγειας ψηφιακς τηλεοπτικς ευρυεκπομπς.

9-7-21 Κ.Υ.Α. 693/21 (ΦΕΚ-3007 Β/8-7-21) : Διαδικασα, ροι μεταφορς των πιστσεων που εγγρφονται στο ΠΔΕ προς το Ταμεο Παρακαταθηκν και Δανεων, για την καταβολ πληρωμν ωφελουμνων και παρχων και την κλυψη του κστους του Ταμεου Παρακαταθηκν και Δανεων, απαιτομενα δικαιολογητικ δημοσιονομικς τακτοποησης των πληρωμν και λοιπς λεπτομρειες για την υλοποηση της δρσης: «Κατρτιση και πιστοποηση φορτοεκφορτωτν - μελν Εθνικο Μητρου Φορτοεκφορτωτν».

9-7-21 Κ.Υ.Α. Δ14/οικ.44386/21 (ΦΕΚ-2981 Β/8-7-21) : Προποθσεις και διαδικασα διθεσης, διαχερισης και κατανομς των καθαρν εσδων Ειδικο Κρατικο Λαχεου Κοινωνικς Αντληψης για κοινωνικς πολιτικς σε Νομικ Πρσωπα Ιδιωτικο Δικαου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη κερδοσκοπικο χαρακτρα.8-7-21 ΕΑΑΔΗΣΥ 3990/8-7-21 : ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 27 - (Απφαση υπ' αριθ. 7/30-06-2021 της Ενιαας Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Συμβσεων) : Επαναλαμβανμενες πλημμλειες παρατυπες που χουν διαπιστωθε κατ τα τη 2017 ως 2021, στο πλασιο του ελγχου νομιμτητας της προηγηθεσας διαγωνιστικς διαδικασας επ αιτημτων παροχς σμφωνης γνμης της Αρχς για την προσφυγ στη διαδικασα της διαπραγμτευσης για την ανθεση δημσιας σμβασης, σμφωνα με την περπτωση β' της παραγρφου 2 του ρθρου 26 και τα ρθρα 32 παρ. 2 περ. α’ και 269 περ. α’ του ν. 4412/2016, καθς και εν γνει υποδεξεις συστσεις που χει απευθνει η Αρχ με τις εκδοθεσες Γνμες της επ αιτημτων διαπραγμτευσης κατπιν επκλησης των ανωτρω νομικν βσεων

8-7-21 ΥΠ.ΟΙΚ. 2/87910/ΔΠΓΚ/7-7-21 : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022

8-7-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.42640/21 (ΦΕΚ-2979 Β/7-7-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/ΓΠ.οικ. 41332/2.7.2021 κοινς υπουργικς απφασης «κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπο-ρς του κορωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας για το διστημα απ τη Δευτρα, 5 Ιουλου 2021 και ρα 6:00 ως και τη Δευτρα, 12 Ιουλου 2021 και ρα 6:00» (Β’ 2879).

8-7-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.42638/21 (ΦΕΚ-2978 Β/7-7-21) : Προποθσεις εισδου στη Χρα προς περιο-ρισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19

8-7-21 Κ.Υ.Α. 6000/14/49/21 (ΦΕΚ-2977 Β/7-7-21) : Διαδικασα - Προποθσεις ανανωσης ετσιας θητεας των Συνοριακν Φυλκων Ορισμνου Χρνου.7-7-21 ΥΠΕΚΥΠ 47981/7-7-21 : Διευκρινσεις επ του σημεου 2 του Πνακα που περιλαμβνεται στην παρ. 1 του ρθρου 1 της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.41332/02.07.2021 ΚΥΑ ( Β' 2879), σχετικ με την τηλεργασα.

7-7-21 ΑΑΔΕ Ε2139/6-7-21 : Παροχ συμπληρωματικν διευκρινσεων για ζητματα που πτονται της υποβολς της «Δλωσης Covid » για τους μνες απ τον Μρτιο 2020 ως και τον Μιο 2021.

7-7-21 ΥΠ.ΟΙΚ. 2/87700/ΔΠΓΚ/6-7-21 : Κατρτιση προπολογισμο εσδων Κρατικο Προπολογισμο οικονομικο τους 2022

7-7-21 ΥΠΕΚΥΠ 47972/7-7-21 : Χοργηση αδειν Μρους ΙΙΙ, ρθρα 24-54 του ν. 4808/2021 (Α01) για την προστασα της οικογνειας.

7-7-21 ΕΦΚΑ 254545/6-7-21 : Απεικνιση της ασφλισης των μετακλητν δημοσιογρφων στην ΑΠΔ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

7-7-21 ΥΠΥΜΕ Δ30/Δ6β/179754/7-7-21 : Καθορισμς στις κατοικημνες περιοχς ειδικν χρων στθμευσης Ε.Π.Η.Ο

7-7-21 ΠΥΣ 28 της 6.7.2021 (ΦΕΚ 113 Α/6-7-2021): Ρθμιση θεμτων προαιρετικς μετατροπς αναβαλλμενων φορολογικν απαιτσεων, επ προσωρινν διαφορν, σε οριστικς και εκκαθαρισμνες απαιτσεις ναντι του Ελληνικο Δημοσου, κατ' εφαρμογ του ρθρου 27Α του ν. 4172/2013.

7-7-21 Κ.Υ.Α. 47100/21 (ΦΕΚ 2975 Β/6-7-2021): Αναστολ συμβσεων εργασας εργαζομνων σε επιχειρσεις εργοδτες του ιδιωτικο τομα κατ τον μνα Ιονιο 2021.

7-7-21 ΑΑΔΕ Α1158/21 (ΦΕΚ 2974 Β/6-7-2021): Τροποποηση της υπ στοιχεα ΠΟΛ. 1162/2018 απφασης του Διοικητ της Α.Α.Δ.Ε. «Υποβολ Δλωσης Πληροφοριακν Στοιχεων Μσθωσης Ακνητης Περιουσας με τη χρση ηλεκτρονικς μεθδου επικοινωνας μσω διαδικτου» (Β' 3579).

7-7-21 ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ·4/25/οικ.13724/21 (ΦΕΚ 2973 Β/6-7-2021): Καθορισμς περιεχομνου, προποθσεων και διαδικασας συμμετοχς στο Πργραμμα Ελεγκτικς Επρκειας Εσωτερικο Ελεγκτ Δημ¬σιου Τομα, του τρπου, της διρκειας και της διαδικασας παρακολοθησης, και του τπου του πιστοποιητικο Ελεγκτικς Επρκειας.

7-7-21 ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.4/26/οικ.13726/21 (ΦΕΚ 2973 Β/6-7-2021): Καθορισμς του περιεχομνου, των προποθσεων και της διαδικασας συμμετοχς στο Πργραμμα Πιστοποησης Επαγγελματικς Επρκει¬ας Συμβολων Ακεραιτητας, του τρπου, της διρκειας της διαδικασας παρακολοθησης και του τπου του πιστοποιητικο.

7-7-21 ΥΠΑΝΕΠ 74978/21 (ΦΕΚ 2972 Β/6-7-2021): 5η τροποποηση της υπ' αρ. 29013/8.3.2021 απφασης του Υφυπουργο Ανπτυξης και Επενδσεων «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΜΕΙΝΑΝ ΚΑΤ' ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2020 ΛΟΓΩ ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ COVID 19» (Β' 900).

7-7-21 ΥΠ.ΨΗΦ.ΔΙΑΚΥΒ. 20870/ΕΞ2021/21 (ΦΕΚ 2944 Β/5-7-2021): Καθορισμς μορφς και περιεχομνου πιστοποιητικο βεβαωσης περ θσης κτασης γεωτεμαχου εντς/εκτς ορων ΕΖΔ και ΖΕΠ, καθς και κθε λλου θματος σχετικο με την κδοση του ως νω πιστοποιητικο.6-7-21 ΕΦΚΑ 37/6-7-21 : Νοι καννες αναπροσαρμογς των καταβαλλμενων καταβλητων στις 30.09.2019 κριων συντξεων, των οποων η ναρξη καταβολς ανατρχει σε χρνο πριν απ την ημερομηνα δημοσευσης του ν. 4387/2016. Κοινοποηση της αριθ. Φ11321/οικ.10772/382/9.3.2021 Υπουργικς απφασης.

6-7-21 ΑΑΔΕ Ε2137/2-7-21 : Κοινοποηση των διατξεων των ρθρων 76, 85 και 86 του ν.4796/2021 (Α'63/ 17¬4-2021)

6-7-21 ΟΑΕΔ 46927/6-7-21 : Πργραμμα επιχοργησης επιχειρσεων για την απασχληση ανργων ηλικας 30 ετν και νω στις Περιφρειες σε μετβαση (ΜΕΤ), με μφαση στις γυνακες

6-7-21 ΥΠΑΙΘ Φ.153/79025/Α5/21 (ΦΕΚ-2971 Β/6-7-21) : Συμπλρωση της υπ στοιχεα Φ.151/20049/Β6/ 2007 απφασης της Υπουργο Εθνικς Παιδεας και Θρησκευμτων «Πρσβαση στην τριτοβθμια εκπαδευση αποφοτων δευτεροβθμιας εκπαδευσης που υπγονται στις ειδικς κατηγορες του εδαφου α της παραγρφου 4 του ρθρου 2 του ν. 2525/1997» (Β’ 272).

6-7-21 ΑΑΔΕ Α1154/21 (ΦΕΚ-2969 Β/6-7-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Α.1293/23-12-2020 απφασης Διοικητ Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμς των ρων και προποθσεων θερησης του Βιβλου Ατελεας των αλιευτικν σκαφν του ρθρου 7 της υπ στοιχεα Τ.1940/41/14.4.2003 Α.Υ.Ο.Ο (Β 516) «Τελωνειακς διαδικασες εφοδιασμο πλοων, αεροσκαφν, διπλωματικν αποστολν και λοιπν προορισμν με τροφοεφδια, καπνικ, κασιμα κ.λ.π.» για την παραλαβ καυσμων με απαλλαγ απ τον Ε.Φ.Κ» (Β’ 5882).

6-7-21 ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 5030/21 (ΦΕΚ-2968 Β/6-7-21) : Σστημα διαχερισης καταγγελιν οικονομικν δραστηριοττων, προντων και εγκαταστσεων αρμοδιτητας του Υπουργεου Αγροτικς Αν-πτυξης και Τροφμων στo πλασιo του ρθρου 140 του ν. 4512/2018

6-7-21 ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./120/οικ.13303/21 (ΦΕΚ-2965 Β/6-7-21) : Κατανομ συγγενν θανντων και ατμων τα οποα υπστησαν σοβαρ εγκαματα και νοσηλετηκαν σε Μονδα Εντατικς Θεραπεας (ΜΕΘ) σε Μονδα Αυξημνης Φροντδας (ΜΑΦ) για τα οποα προκπτει ποσοστ αναπηρας τουλχιστον 67%, συνεπεα των εκτεταμνων και καταστρεπτικν πυρκαγιν του τους 2018.

6-7-21 ΑΑΔΕ Α1138/21 (ΦΕΚ-2963 Β/6-7-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Ε2320/976/ Α0034/2008 (Β 1177) απφασης του Υφυπουργο Οικονομικν για τον λεγχο ρευστν διαθεσμων που εισρχονται στην εξρχονται απ την Ευρωπακ νωση.

6-7-21 ΥΠ.ΟΙΚ. 2/86752/ΔΠΓΚ/21 (ΦΕΚ-2948 Β/5-7-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 2/58493/ΔΠΓΚ/ 31.07.2018 απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομικν «Οικονομικ και Διοικητικ Ταξινμηση του Κρατικο Προπολογισμο» (Β’ 3240).

6-7-21 ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 120301/ΕΞ2021/21 (ΦΕΚ-2894 Β/5-7-21) : Ββλος Ψηφιακο Μετασχηματισμο

6-7-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/Γ.Π.οικ.42012/21 (ΦΕΚ 2955 Β/6-7-2021): Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.41332/ 2.7.2021 κοινς υπουργικς απφασης «κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας για το διστημα απ τη Δευτρα, 5 Ιουλου 2021 και ρα 6:00 ως και τη Δευτρα, 12 Ιουλου 2021 και ρα 6:00» (Β' 2879).

6-7-21 ΑΑΔΕ Ε2136/5-7-21 : Παροχ συμπληρωματικν διευκρινσεων για ζητματα που πτονται της συμπλρωσης της «Αναλυτικς κατστασης για τα μισθματα ακνητης περιουσας» (εντπου Ε2) απ φυσικ, νομικ πρσωπα και νομικς ονττητες

6-7-21 ΥΠ.ΕΣ. 50057/ΕΓΚ.419/2-6-21 :  Υποβολ οικονομικν στοιχεων στις βσεις δεδομνων του ΥΠΕΣ.

6-7-21 ΥΠΕΚΥΠ οικ. 45891/21 (ΦΕΚ-2954 Β/5-7-21) : Καθορισμς των προποθσεων, καννων, διαδικασας και λοιπν θεμτων για την πιστοποηση επαγγελματιν για την εφαρμογ του ρθρου 255 του ν. 4798/2021 (Α’ 68).5-7-21 N. 4813/21 (ΦΕΚ-111 Α/2-7-21) :   Μεσοπρθεσμο Πλασιο Δημοσιονομικς Στρατηγικς 2022-2025.

5-7-21 ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/168/οικ.13727/5-7-21 : Μτρα και ρυθμσεις στο πλασιο της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο (50η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)

5-7-21 ΥΠΕΚΥΠ 45413/21 (ΦΕΚ 2910 Β/5-7-2021): Προκρυξη της δρσης «Πργραμμα επιχοργησης επιχειρσεων για την απασχληση ανργων ηλικας 30 ετν και νω στις Περιφρειες σε μετβαση ΜΕΤ), με μφαση στις γυνακες».

5-7-21 ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2814.5/46534/2021/21 (ΦΕΚ 2904 Β/5-7-2021): Καθορισμς πρσθετης Επιχοργησης του Οκου Νατου για το οικονομικ τος 2021 για την επιδτηση ανεργας περιδου 01-03-2021 ως και 30-04-2021.

5-7-21 ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/57/οικ.13483/21 (ΦΕΚ 2899 Β/5-7-2021): Ρθμιση διαδικαστικν θεμτων διεξαγωγς του εισαγωγικο διαγωνισμο της Εθνικς Σχολς Δημσιας Διοκησης και Αυτοδιοκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.).

5-7-21 ΑΑΔΕ Α1151/21 (ΦΕΚ 2897 Β/5-7-2021): Παρταση της προθεσμας αναβθμισης των ενεργν ΦΗΜ, σμφωνα με τα οριζμενα στην υπ στοιχεα Α.1024/2020 απφαση του Διοικητ ΑΑΔΕ «Συμπληρωματικς τεχνικς προδιαγραφς πρωτοκλλου επικοινωνας και κρυπτογρφησης για τη διαββαση δεδομνων στο πληροφοριακ σστημα των ΦΗΜ» (Β' 317), πως ισχει.

5-7-21 ΑΑΔΕ Ε2135/29-6-21  : Διευκρινιστικς οδηγες για τις διενεργομενες τελωνειακς διατυπσεις κατ τη διακνηση εμπορευμτων υπ το καθεστς της διαμετακμισης και μσω της Γαλλας

5-7-21 ΕΦΚΑ 250714/ΕΓΚ.39/5-7-21 : Ηλεκτρονικ Ανταλλαγ Πληροφοριν Κοινωνικς Ασφλισης - Electronic Exchange of Social Security Information EESSI

5-7-21 ΥΠ.ΕΣ. 49629/ΕΓΚ.416/2-7-21 : Οδηγες για την ορθ λογιστικ αποτπωση των χρηματορον απ την εκτλεση δανειακν συμβσεων των Περιφερειν με το Ταμεο Παρακαταθηκν και Δανεων στο πλασιο του προγρμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

5-7-21 ΥΠΕΚΥΠ Φ.80320/46498/8241/2-7-21 : 3η Τροποποηση της Εγκυκλου παροχς διευκρινσεων ως προς την απδοση ΑΜΚΑ απ τον e-ΕΦΚΑ και τα ΚΕΠ με Α.Π. Φ.80320/42862/Δ18.2718/01-10-2019. Απδοση Α.Μ.Κ.Α σε πολτες του Η.Β. δικαιοχους της Συμφωνας Αποχρησης

5-7-21 ΥΠ.ΤΟΥΡ. 11770/2-7-21 : ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Κ.Υ.Ε.) ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

5-7-21 ΥΠΕΚΥΠ 46346/2-7-21 : Διευκρινσεις επ της παραγρφου 4 εδφιο γ' του ρθρου 1 της αριθμ. Δ1Α/ΓΠ/οικ. 33506/29.05.2021 ΚΥΑ (Β' 2233), αναφορικ με τις πσης φσεως εκλογς αιρετν εκπροσπων και οργνων διοκησης, στο πλασιο των κτακτων μτρων προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο διασπορς του κορωνοιο COVID 19 στο σνολο της Επικρτειας, πως επαναλαμβνεται και στις επμενες ανλογες ΚΥΑ μχρι σμερα.

5-7-21 ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/75 /οικ.13626/2-7-21 : Ετσιος προγραμματισμς προσλψεων τακτικο και εποχικο προσωπικο του δημοσου τομα τους 2022.

5-7-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.41588/21 (ΦΕΚ-2891 Β/2-7-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.32209/ 24.5.2021 κοινς υπουργικς απφασης «Εφαρμογ του υποχρεωτικο μτρου του διαγνωστικο ελγχου νσησης απ τον κορωνο COVID-19 σε εργαζμενους του ιδιωτικο τομα που παρχουν την εργασα τους με φυσικ παρουσα» (Β’ 2192), πως τροποποιθηκε με την υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.35098/4.6.2021 (Β’ 2372) κοιν υπουργικ απφαση.

5-7-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.41305/21 (ΦΕΚ-2890 Β/2-7-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ. 26390/24.4.2021 κοινς υπουργικς απφασης «Εφαρμογ του υποχρεωτικο μτρου του διαγνωστικο ελγχου νσησης απ τον κορωνο COVID-19 σε υπαλλλους του Δημοσου που παρχουν εργασα με φυσικ παρουσα στον τπο εργασας» (Β’ 1686), πως τροποποιθηκε με τις υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.28499/7.5.2021 (Β’ 1870), Δ1α/Γ.Π.οικ. 32207/24.5.2021 (Β’ 2183) και Δ1α/Γ.Π.οικ. 35097/4.6.2021 (Β’ 2373) κοινς υπουργικς αποφσεις.

5-7-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.41302/21 (ΦΕΚ-2888 Β/2-7-21) : Επιπλον σημεα διθεσης με κρατικ μριμνα αυτοδιαγνωστικν δοκιμασιν ελγχου της νσησης απ κορωνο (self test).

5-7-21 ΥΠ.ΕΣ. 48463/21 (ΦΕΚ-2887 Β/2-7-21) : Λειτουργα ηλεκτρονικς εφαρμογς για την υποβολ ατησης εκλογα για την εγγραφ του στους ειδικος εκλογικος καταλγους ετεροδημοτν.

5-7-21 ΥΠΑΝΕΠ 73688/21 (ΦΕΚ-2885 Β/2-7-21) : ναρξη της δετερης τακτικς εκπτωτικς περιδου του τους 2021.

5-7-21 Κ.Υ.Α. 11413/21 (ΦΕΚ-2884 Β/2-7-21) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 12360/12-7-2017 «Τροποποηση Κανονισμο Λειτουργας, των Σχολν Ξεναγν του Υπουργεου Τουρισμο» κοινς απφασης των Υπουργν Παιδεας, ρευνας και Θρησκευμτων και Τουρισμο (Β’ 2532), πως ισχει.

5-7-21 Κ.Υ.Α. 45409/21 (ΦΕΚ-2883 Β/2-7-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα οικ. 1638/45/ 14-1-2021 κοινς υπουργικς απφασης «ροι και προποθσεις νταξης στα μτρα στριξης επαγγελματιν της τχνης και του πολιτισμο για τους μνες Νομβριο και Δεκμβριο 2020» (Β’ 112 και Β’ 401), πως ισχει.

5-7-21 Κ.Υ.Α. 45410/21 (ΦΕΚ-2883 Β/2-7-211) : Μτρα στριξης εργαζομνων ειδικν κατηγοριν.

5-7-21 ΑΑΔΕ ΔΔΑΔ/Α/1055237/ΕΞ2021/21 (ΦΕΚ-2882 Β/2-7-21) : Κατργηση της υπ στοιχεα ΔΔΑΔΑ1134388 ΕΞ2020/19-11-2020 απφασης του Διοικητ της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων «Καθορισμς του ωραρου εργασας, των βαρδιν και των ωρν εισδου του κοινο σε Υπηρεσες της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων (Α.Α.Δ.Ε.), για την αντιμετπιση της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο και λοιπν εξαιρετικν περιπτσεων» (Β’ 5102), πως τροποποιθηκε με την υπ στοιχεα ΔΔΑΔΑ 1136232ΕΞ2020/25.11.2020 (Β’ 5282) μοια.

5-7-21 ΑΑΔΕ Α1153/21 (ΦΕΚ-2882 Β/2-7-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Α. 1011/16.1.2020 απφασης του Διοικητ της Α.Α.Δ.Ε. «Απσυρση απ τη χρση μοντλων Φορολογικν Ηλεκτρονικν Μηχανισμν (ΦΗΜ), που λαβαν δεια καταλληλτητας με βση τις υπ στοιχεα Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1234/9.10.2002 (Β’ 1362) και ΠΟΛ1135/26.10.2005 (Β’ 1592), εκτς των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμτρων» (Β’ 85).

5-7-21 ΥΠ.ΟΙΚ. Α1152/21 (ΦΕΚ-2882 Β/2-7-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Α.1068/29.3.2021 απφασης του Υφυπουργο Οικονομικν «Παρταση απσυρσης των μοντλων Φορολογικν Ηλεκτρονικν Μηχανισμν (Φ.Η.Μ.) που ορζονται στην υπ στοιχεα ΠΟΛ.1196/2017 απφαση του Διοικητ της Α.Α.Δ.Ε. (Β’ 4486) “Απσυρση απ τη χρση μοντλων ΦΗΜ που λαβαν δεια καταλληλτητας με βση την ΑΥΟ Σ.1659/104/1988 (Β’ 497) και ΑΥΟ ΠΟΛ.1314/1998 (Β’ 1338)”» (Β’ 1220).

5-7-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.41332/21 (ΦΕΚ-2879 Β/2-7-21) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας για το διστημα απ τη Δευτρα, 5 Ιουλου 2021 και ρα 6:00 ως και τη Δευτρα, 12 Ιουλου 2021 και ρα 6:00.2-7-21 ΥΠ.ΕΣ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/15 /οικ.13594/2-7-21 : Διενργεια της αξιολγησης του προσωπικο του δημοσου τομα για την αξιολογικ περοδο του τους 2020 - Εισαγωγ στοιχεων απ τις Διευθνσεις Διοικητικο Προσωπικο.

2-7-21 ΕΦΚΑ 249057/Σ.412/02-07-21  : Συμπληρωματικς οδηγες για την απδοση των παρακρατομενων ποσν απ τους συμβολαιογρφους λγω μεταββασης ακιντου

2-7-21 ΥΠΥΜΕ  175845/2-7-21  : Προποθσεις εισδου στη Χρα προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοιο COVID-19

2-7-21 ΥΠ.ΤΟΥΡ. 11788/2-7-21 : ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΟΓΔΟΗ (Η') ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 9126/17.06.2020 ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΕΤΟΥΣ 2020.

2-7-21 ΥΠ.ΤΟΥΡ. 11786/2-7-21 :  ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ/ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 4Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 15191/29.09.20 «ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΕΤΟΥΣ 2020 ΜΕΣΩ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ.

2-7-21 Κ.Υ.Α. Α1144/21 (ΦΕΚ-2821 Β/30-6-21) : Τροποποηση της ΑΥΟ ΠΟΛ. 1268/30-12-2011 (Β 39/2012), σχετικ με το ριο απαλλαγς απ τον ΦΠΑ της παρδοσης αγαθν και παροχς υπηρεσιν που πραγματοποιονται προς διεθνες και ευρωπακος οργανισμος που χουν εγκατσταση στην Ελλδα των μελν του προσωπικο τους.

2-7-21 ΑΑΔΕ A1145/21 (ΦΕΚ-2821 Β/30-6-21) : Παρταση της προθεσμας των προβλεπμενων υποχρεσεων των επιχειρσεων παραληπτν/τελικν καταναλωτν χδην υγραερου κατ’ εφαρμογ των ρθρων 5 και 9 της υπ στοιχεα Α.1001/31-12-2020 (Β’ 40/2021) απφασης Διοικητ ΑΑΔΕ.

2-7-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.41221/21 (ΦΕΚ-2878 Β/1-7-21) : Προποθσεις εισδου στη Χρα προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19

2-7-21 ΥΠΑΙΘ 77888/Ζ1/21 (ΦΕΚ-2877 Β/1-7-21) : Αντιστοιχες Τμημτων, Εισαγωγικν Κατευθνσεων και Προγραμμτων Σπουδν των Α.Ε.Ι. και των Αντατων Εκκλησιαστικν Ακαδημιν, ακαδημακο τους 2021-2022.

2-7-21 Κ.Υ.Α. 3645/21 (ΦΕΚ-2876 Β/1-7-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 1163/17.1.2021 κοινς υπουργικς απφασης «Ρθμιση των απαιτομενων διαλειτουργικοττων, της διαδικασας αυθεντικοποησης, των ειδικτερων τεχνικν λεπτομερειακν θεμτων λειτουργας της ηλεκτρονικς Πλατφρμας κδοσης Βεβαωσης κατ του κορωνοο COVID-19 και της διαδικασας κδοσης της βεβαωσης» (Β’ 114).

2-7-21 Κ.Υ.Α. 45456/21 (ΦΕΚ-2875 Β/1-7-21) : Τροποποηση της υπ’ αρ. οικ. 23103/478/ 13-6-2020 κοινς υπουργικς απφασης «Καθορισμς του πλαισου εφαρμογς του Μηχανισμο ενσχυσης της απασχλησης “ΣΥΝ - ΕΡΓΑΣΙΑ”» (Β’ 2274).

2-7-21 ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 3646/2020/21 (ΦΕΚ-2874 Β/1-7-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 5230/24.12.2020 απφασης του Υπουργο Επικρατεας «Ρθμιση τεχνικν και οργανωτικν ζητημτων για τη λειτουργα του Συστματος και της Πλατφρμας Διαχερισης Συνεδριν Εμβολιασμο κατ του κορωνοο COVID-19, της διαδικασας επιβεβαωσης της προγραμματισμνης συνεδρας, των απαιτομενων διασυνδσεων του Συστματος και της Πλατφρμας με λλα πληροφοριακ συστματα, της διαδικασας αυθεντικοποησης, καθς και κθε αναγκαας τεχνικς λλης λεπτομρειας» (Β’ 5723).

2-7-21 Κ.Υ.Α. 78157/ΕΞ2021/21 (ΦΕΚ-2872 Β/1-7-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 47458 ΕΞ 2020/ 15-05-2020 (Β’ 1864) κοινς υπουργικς απφασης περ καθορισμο ρων, προποθσεων, τεχνικν θεμτων, αναγκαων λεπτομερειν και διαδικασας για την παραχρηση απλς χρσης αιγιαλο, παραλας, χθης και παρχθιας ζνης, υδτινου στοιχεου θλασσας, λιμνοθλασσας, μεγλων λιμνν και πλεσιμων ποταμν, πως αυτ τροποποιθηκε με τις υπ στοιχεα 56468 ΕΞ 2020/5-6-2020 (Β’ 2198), 66404 ΕΞ 2020/29-06-2020 (Β’ 2697), 77616 ΕΞ 2020/16-07-2020 (Β’ 3072) και 51872 ΕΞ 2021/28-4-2021 (Β’ 1798) μοιες.

2-7-21 ΥΠ.ΕΣ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/13/οικ.13226/21 (ΦΕΚ-2871 Β/1-7-21) : Καθορισμς του χρονικο διαστματος διενργειας της αξιολγησης για την αξιολογικ περοδο του τους 2020.

2-7-21 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ4β/ΓΠ/οικ.40602/21 (ΦΕΚ-2867 Β/1-7-21) : Δυναττητα παρτασης απασχλησης εθελοντικο συμβατικ διατιθμενου ιατρικο προσωπικο απ τον ιδιωτικ τομα για την κλυψη αναγκν δημσιας υγεας.

2-7-21 ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 1370/21 (ΦΕΚ-2860 Β/1-7-21) : ροι και ρυθμσεις σχετικ με τη διαχεριση, τον λεγχο και την υλοποηση της Δρσης 2 του Μ-τρου 3.2.11 «Μτρα για τη δημσια υγεα ως συνπεια της επιδημικς κρηξης της COVID - 19», της Ενωσιακς Προτεραιτητας 2, του Επιχειρησιακο Προγρμματος Αλιεας και Θλασσας 2014-2020.

2-7-21 ΑΑΔΕ Α1146/21 (ΦΕΚ-2853 Β/1-7-21) : Καθορισμς των διαδικασιν παρακολοθησης και ελγχου της τρησης των προποθσεων της παρ. 1 του ρθρου 112Α του ν. 2960/2001 για τη διακνηση μσω βυτιοφρων οχημτων, ενεργειακν προντων υπ καθεστς αναστολς των φορολογικν επιβαρνσεων, τα οποα προορζονται για εξαγωγ.

2-7-21 Κ.Υ.Α. 76219/ΕΞ2021/21 (ΦΕΚ-2817 Β/30-6-21) : Καθορισμς των τεχνικν λεπτομερειν που αποτελον τις λειτουργικς προδιαγραφς της ηλεκτρονικς πλατφρμας εξωδικαστικο μηχανισμο ρθμισης οφειλν του ν. 4738/2020 «Ρθμιση οφειλν και παροχ δετερης ευκαιρας και λλες διατξεις» (Α’ 207).

2-7-21 Κ.Υ.Α. 70362/21 (ΦΕΚ-2802 Β/30-6-21) : Καθορισμς λεπτομερειν για τη σνταξη κθεσης παρακολοθησης της εφαρμογς των καννων περ δημοσων συμβσεων της παρ. 2 του ρθρου 340 ν. 4412/2016 (Α’ 147).1-7-21 Ν. 4812/30-6-21 (ΦΕΚ-110 Α/30-6-21) : Κρωση της απ 24.3.2021 τροποποησης της απ 3.2.2020 επιμρους Σμβασης Δωρες για το ργο I [Παρρτημα 5 του ν. 4564/2018] και της απ 13.5.2021 τροποποησης της απ 6.9.2018 σμβασης δωρες μεταξ του Ιδρματος «Κοινωφελς δρυμα Σταρος Σ. Νιρχος» και του Ελληνικο Δημοσου για την ενσχυση και αναβθμιση των υποδομν στον τομα της υγεας και των Παραρτημτων της, ρυθμσεις για την αντιμετπιση της πανδημας του κορωνοο COVID-19 και λλες διατξεις.

1-7-21 ΟΑΕΔ 43638/1-7-21 : Τροποποηση της παρ. 6 της Εντητας Ε' του 2ου Μρους της υπ' αριθμ. 8/2021 Δημσιας Πρσκλησης για το πργραμμα Κοινωνικο Τουρισμο

1-7-21 ΑΑΔΕ Ε2134/30-6-21 : Εναρξη απ 1/7/2021 της ηλεκτρονικς υποβολς των αιτσεων/εγκρσεων και των αποδεικτικν εσπραξης των οικονομικν επιβαρνσεων και εξδων ΔΕΤΕ

1-7-21 ΑΑΔΕ Ε2131/24-6-21: Κοινοποηση διατξεων του νμου 4697/2020 (ΦΕΚ 120 Α'/19-6-2020) «Κρωση της Συμφωνας για την δρα μεταξ της Ελληνικς Δημοκρατας και της Ευρωπακς Υπηρεσας Υποστριξης για το συλο (EASO) για τη λειτουργα του επιχειρησιακο γραφεου της EASO στην Ελλδα».

1-7-21 ΥΠΕΚΥΠ Δ15/Δ/44490/25-6-21  : Οριοθτηση πληγεσας απ φυσικ καταστροφ περιοχς της Περιφρειας Νοτου Αιγαου

1-7-21 ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 1369/21 (ΦΕΚ 2819 Β/30-6-2021) :  Τροποποηση της υπ' αρ. 1906/07.09.2020 υπουργικς απφασης, «ροι και ρυθμσεις σχετικ με τη διαχεριση, τον λεγχο και την υλοποηση της Δρσης (δ) του Μτρου 3.1.9 «Προσωριν παση των αλιευτικν δραστηριοττων ως συνπεια της επιδημικς κρηξης της COVID-19»,της Ενωσιακς Προτεραιτητας 1, του Επιχειρησιακο Προγρμματος Αλιεας και Θλασσας 2014-2020» (Β' 3959), πως τροποποιθηκε με την υπ' αρ. 1236/01.06.2021 (Β' 2424) μοι της.

1-7-21 Κ.Υ.Α. 166278/21 (ΦΕΚ 2813 Β/30-6-2021) :  Ρυθμσεις τεχνικν ζητημτων που αφορον στην ανθεση των δημοσων συμβσεων ργων, μελετν και παροχς τεχνικν και λοιπν συναφν επιστημονικν υπηρεσιν με χρση των επιμρους εργαλεων και διαδικασιν του Εθνικο Συστματος Ηλεκτρονικν Δημοσων Συμβσεων (ΕΣΗΔΗΣ).

1-7-21 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ4α/ΓΠ/οικ.39417/21 (ΦΕΚ 2804 Β/30-6-2021) :  Καθορισμς κριτηρων επιλογς και διαδικασας υποβολς υποψηφιοττων, αξιολγησης και επιλογς για θσεις κλδου ιατρν και οδοντιτρων Ε.Σ.Υ.

1-7-21 Κ.Υ.Α.  ΓΔΟΥ614/21 (ΦΕΚ 2841 Β/30-6-2021) :  Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ 420/ 23.4.2021 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Ανπτυξης και Επενδσεων «Διαδικασα και προποθσεις χοργησης ενσχυσης με τη μορφ επιστρεπτας προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COVID-19, κατ τους μνες Ιανουριο, Φεβρουριο και Μρτιο 2021» (Β' 1689).

1-7-21 Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ613/21 (ΦΕΚ 2840 Β/30-6-2021) :  Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ 232/1.3.2021 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Ανπτυξης και Επενδσεων «Διαδικασα και προποθσεις χοργησης ενσχυσης με τη μορφ επιστρεπτας προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COVID-19, κατ το μνα Ιανουριο 2021» (Β' 804).

1-7-21 Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ612/21 (ΦΕΚ 2839 Β/30-6-2021) :  Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ19/25.1.2021 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Ανπτυξης και Επενδσεων «Διαδικασα και προποθσεις χοργησης ενσχυσης με τη μορφ επιστρεπτας προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COVID-19, κατ τους μνες Σεπτμβριο ως και Δεκμβριο 2020» (Β' 236).

1-7-21 Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ611/21 (ΦΕΚ 2838 Β/30-6-2021) :  Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ281/ 13.11.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Ανπτυξης και Επενδσεων «Διαδικασα και προποθσεις χοργησης ενσχυσης με τη μορφ επιστρεπτας προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COVID-19, κατ τους μνες Σεπτμβριο και Οκτβριο 2020» (Β' 5047).

1-7-21 Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ610/21 (ΦΕΚ 2837 Β/30-6-2021) :  Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ233/ 10.10.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Ανπτυξης και Επενδσεων «Διαδικασα και προποθσεις χοργησης ενσχυσης με τη μορφ επιστρεπτας προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COVID-19, κατ τους μνες Μρτιο ως και Αγουστο 2020» (Β' 4471).

1-7-21 Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ609/21 (ΦΕΚ 2836 Β/30-6-2021) :  Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ148/ 03.07.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Ανπτυξης και Επενδσεων «Διαδικασα και προποθσεις χοργησης ενσχυσης με τη μορφ επιστρεπτας προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COVID-19, κατ τους μνες Μρτιο, Απρλιο και Μιο 2020» (Β' 2729).

1-7-21 Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ608/21 (ΦΕΚ 2835 Β/30-6-2021) :  Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ94/2.5.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Ανπτυξης και Επενδσεων «Διαδικασα και προποθσεις χοργησης ενσχυσης με τη μορφ επιστρεπτας προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COVID-19» (Β' 1645).

1-7-21 Κ.Υ.Α. οικ.45352/Σ.7939/21 (ΦΕΚ 2834 Β/30-6-2021) :  Παρταση προθεσμας καταβολς των δσεων ενεργν ρυθμσεων ασφαλιστικν εισφορν επιχειρσεων και εργοδοτν στο πλασιο των μτρων για την αντιμετπιση των αρνητικν συνεπειν του κορωνοο COVID -19.

1-7-21 Κ.Υ.Α. Φ.251/78025/Α5/21 (ΦΕΚ 2832 Β/30-6-2021) :  Γνωστοποηση βαθμν των πανελλαδικς εξεταζομνων μαθημτων καθς και των αποτελεσμτων εισαγωγς στην Τριτοβθμια Εκπαδευση των υποψηφων Πανελλαδικν Εξετσεων, μσω της λψης γραπτο μηνματος (SMS) στον αριθμ κινητο τηλεφνου του υποψηφου.

1-7-21 ΒΟΥΛΗ 6086/21 (ΦΕΚ 2831 Β/30-6-2021) :  Παρταση της ισχος της υπ' αρ. 6028/4163/ 21-5-2020 απφασης του Προδρου της Βουλς των Ελλνων «Ρθμιση θεμτων που αφορον στην αεροπορικ μετακνηση των Βουλευτν Επαρχας» (Β' 1980), πως ισχει.

1-7-21 ΥΠ.ΟΙΚ. 78288/ΕΞ2021/21 (ΦΕΚ 2831 Β/30-6-2021) : Παρταση των μτρων του τρτου και τταρτου εδαφου της περ. α' της παρ. 2 του ρθρου 13 του ν. 4690/2020 (Α' 104).

1-7-21 ΥΠ.ΟΙΚ. ΓΔΟΥ/615/21 (ΦΕΚ 2830 Β/30-6-2021) :  Ειδικτερη διαδικασα και ορισμς των προποθσεων για την προκαταβολ των ποσν της αποζημωσης των εκμισθωτν για τα μισθματα μηνς Μαου 2021, κατ' επιταγ του νμου στο πλασιο αντιμετπισης των επιπτσεων του κορωνοο COVID-19.

1-7-21 ΕΕΕΠ 576/1/21 (ΦΕΚ 2829 Β/30-6-2021) :  Διαδικασα καταβολς των χρημτων της συμμετοχς του Ελληνικο Δημοσου στο μικτ κρδος των τυχερν Παιγνων που διεξγονται στις επιχειρσεις Καζνο.

1-7-21 ΥΠ.ΟΙΚ. Α1150/21 (ΦΕΚ 2828 Β/30-6-2021) :  Εφαρμογ μειωμνων συντελεστν Φρου Προστιθμενης Αξας (Φ.Π.Α.) για τα νησι Λρο, Λσβο, Κω, Σμο και Χο.

1-7-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.40610/21 (ΦΕΚ 2827 Β/30-6-2021) :  Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/ΓΠ.οικ. 20688/2.04.2021 κοινς απφασης των Υπουργν Υγεας και Επικρατεας «Διαδικασα υποβολς αιτσεων στην Επιτροπ της παρ. 2 του ρθρου 57 του ν. 4764/2020 (Α' 256) και γνωστοποησης του αποτελσματος αυτν στον αιτοντα» (Β' 1303).

1-7-21 ΥΠ.ΕΣ. 48489/21 (ΦΕΚ 2826 Β/30-6-2021) :  Τροποποηση της υπ' αρ. 74652/5.11.2020 (Β' 5004) απφασης του Υφυπουργο Εσωτερικν «Επιχοργηση δμων για την εξφληση υποχρεσεων απ διαταγς πληρωμς και τελεσδικες δικαστικς αποφσεις».

1-7-21 ΑΑΔΕ Α1149/21 (ΦΕΚ 2825 Β/30-6-2021) :  Ρθμιση θεμτων για την εφαρμογ της Α. 1031/ 19-2-2021 (Β' 839) απφασης του Διοικητ της ΑΑΔΕ.

1-7-21 ΑΑΔΕ ΔΠΔΑ/ΑΑΔΕ/Α/1054426/ΕΞ2021/21 (ΦΕΚ 2790 Β/30-6-2021): Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1007097 ΕΞ 2021/28-1-2021 «Απφαση καθορισμο ποσν για το πγιο μηνιαο χοργημα στους συνοδος των σκλων ανιχνευτν τελωνειακν υπηρεσιν για την κλυψη των δαπανν εκπαδευσης, συντρησης, διαμονς και διατροφς των σκλων ανιχνευτν για το οικ. τος 2021» (Β'332).

1-7-21 Κ.Υ.Α. Δ13/οικ.42815/21 (ΦΕΚ 2788 Β/30-6-2021): Καθορισμς των ρων και των προποθσεων υλοποησης του προγρμματος με ττλο «Στγαση και Εργασα για τους αστγους»30-6-21 ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/810/οικ.13420/30-6-21 : Ενιαο Σστημα Κινητικτητας-Τροποποηση διατξεων

30-6-21 ΥΠ.ΨΗΦ.ΔΙΑΚΥΒ. 21603/ΕΞ2021/29-6-21  : Εκδοση της υπ' αριθ. 64233/09.06.2021 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμθειες και Υπηρεσες Νες παραμετροποισεις/λειτουργικτητες στο ΕΣΗΔΗΣ Προμθειες και Υπηρεσες

30-6-21 ΥΠ.ΕΣ. 48310/29-6-21 : Πρσληψη προσωπικο για την αντιμετπιση του κορωνοο COVID 19 απ τους Οργανισμος Τοπικς Αυτοδιοκησης (ΟΤΑ) με τις διατξεις των ρθρων 74 ν.4745/2020 και 175 ν. 4764/2020

30-6-21 ΑΑΔΕ Ε2128/24-6-21 : Κοινοποηση των διατξεων των ρθρων 152, 153, 154, 155 και 157 του ν. 4808/2021 (Α' 101/19-6-2021).

30-6-21 ΑΑΔΕ Ε2132/29-6-21 : Διευκρινσεις σχετικ με την υποβολ εκδλωσης ενδιαφροντος για την ενσχυση με τη μορφ επιδτησης παγων δαπανν για μη καλυπτμενες δαπνες απ τα μη κερδοσκοπικο νομικ πρσωπα και νομικς ονττητες.

30-6-21 ΥΠ.ΟΙΚ. 2/86651/ΔΠΓΚ/21 (ΦΕΚ-2785 Β/29-6-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 2/72150/ΔΠΓΚ/18.5.2021 απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομικν «Εκκαθριση ληξιπρθεσμων υποχρεσεων των φορων του υποτομα των Οργανισμν Τοπικς Αυτοδιοκησης» (Β’ 2091).

30-6-21 Κ.Υ.Α. 32673/21 (ΦΕΚ-2784 Β/29-6-21) : Παρταση ισχος μτρων διευκλυνσης ηλεκτρονικς κδοσης και παραλαβς πιστοποιητικν - Αναστολ εφαρμογς διατξεων για την υποχρεωτικ εισφορ υπρ ΤΑΧΔΙΚ (μεγαρσημο) σε πιστοποιητικ που εκδδονται απ Υπηρεσες Δικαστικν Αρχν απ 1.7.2021 ως και 31.7.2021

30-6-21 ΥΠ.ΟΙΚ. Α1147/21 (ΦΕΚ-2783 Β/29-6-21) : Καθορισμς των λεπτομερειν εφαρμογς του ρθρου 2 της απ 11-03-2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου «Κατεπεγοντα μτρα αντιμετπισης των αρνητικν συνεπειν της εμφνισης του κορωνοο COVID-19 και της ανγκης περιορισμο της διδοσς του» (Α’ 55), πως τροποποιθηκε και ισχει, η οποα κυρθηκε με το ρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).

30-6-21 ΥΠ.ΟΙΚ. Α1148/21 (ΦΕΚ-2783 Β/29-6-21) : Καθορισμς των λεπτομερειν εφαρμογς του ρθρου 2 της απ 11-03-2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου «Κατεπεγοντα μτρα αντιμετπισης των αρνητικν συνεπειν της εμφνισης του κορωνοο COVID-19 και της ανγκης περιορισμο της διδοσς του» (Α’ 55), πως τροποποιθηκε και ισχει, η οποα κυρθηκε με το ρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).

30-6-21 Κ.Υ.Α. Γ5α/ΓΠ/οικ.38397/21 (ΦΕΚ-2775 Β/29-6-21) : Αναπροσαρμογ επιδματος, ρθμιση διαδικασας και τρπου καταβολς αυτο στους ειδικευμενους ιατρος για τη συμμετοχ τους στις εξετσεις για τη λψη ττλου ειδικτητας.  29-6-21 ΑΑΔΕ Α1140/21 (ΦΕΚ-2766 Β/29-6-21) : Αντιμετπιση θεμτων φορολογας κατοχς ακιντων για νομικ πρσωπα που χουν μετασχηματιστε με τις διατξεις των ν. 4601/2019 και ν. 2166/1993.

29-6-21 ΕΦΚΑ 241393/Σ78205/29-6-21 : Περιγραφ εργασιν του Κ.Ε.Α.Ο. απ τις Τοπικς Διευθνσεις του e-Ε.Φ.Κ.Α.

29-6-21 ΥΠ.ΕΣ. 48304/29-6-21 : Οδηγες για την υποβολ του αρχεου των δαπανν λγω COVID-19, μσω του ειδικο διαδικτυακο τπου https://aftodioikisi.ypes.gr.

29-6-21 ΥΠ.ΕΣ. 48334/29-6-21 : Υποβολ των Αναλυτικν Καταστσεων Ληξιπρθεσμων Υποχρεσεων του ρθρου 107 του ν. 4714/2020 για το β' τρμηνο του 2021.

29-6-21 ΥΠΑΝΕΠ 72358/29-6-21 : Εγκκλιος για τη διευκρνιση του σημεου 11 της παρ.1 του ρθρου 1 της ΚΥΑ με στοιχεα Δ1α/ΓΠ. οικ. 39842/26-06-2021, σχετικ με τη δυναττητα λειτουργας εσωτερικν χροι που αφορον αποκλειστικ στην επδειξη εκθεμτων σε επισκπτες με τη μορφ μουσεου φυσικς ιστορας ενυδρεου

29-6-21 ΥΠΑΙΘ 77188/Ζ1/29-6-21 : Στεγαστικ επδομα ακαδημακο τους 2020-2021.

29-6-21 ΑΑΔΕ Ε2130/25-6-21 : Συμπλρωση της Ε. 2113/2020 εγκυκλου, περ εφαρμογς των διατξεων των ρθρων 4 και 6 του ν. 4172/13 (Κ.Φ.Ε.) και των καννων των Συμβσεων Αποφυγς Διπλς Φορολογας Εισοδματος και Κεφαλαου (Σ.Α.Δ.Φ.), καθς και αντιμετπισης ζητημτων διασυνοριακν εργαζομνων σμφωνα με τις διατξεις των Σ.Α.Δ.Φ. στο πλασιο της κρσης που προκλθηκε λγω της πανδημας COVID-19, για το χρονικ διστημα μετ την 15η Ιουνου 2020.

29-6-21 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ4α/ΓΠ/οικ.38168/21 (ΦΕΚ-2728 Β/25-6-21)  : Καθορισμς της διαδικασας νταξης στον κλδο Ιατρν ΕΣΥ των ιατρν, που προρχονται απ τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. χωρς ειδικτητα που υπηρετον στους Φορες Πρωτοβθμιας Φροντδας των Υ.Π.Ε..  

29-6-21 ΟΑΕΔ 40245/28-6-21 : 3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Νο 12/2017 ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ: Α) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 800 ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (ΑμεΑ), ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ, ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ, ΝΕΑΡΩΝ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΝΕΑΡΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ, ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΕΜΦΥΛΗΣ ΒΙΑΣ, ΘΥΜΑΤΩΝ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ // Β) ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ.

29-6-21 ΠΥΣ 24 της 23-6-2021 (ΦΕΚ-109 Α/28-6-21) : Καθορισμς ψους ετσιας οικονομικς χορηγας του Δημοσου προς τις Ιερς Μονς του Αγου ρους για το οικονομικ τος 2021.

29-6-21 ΥΠ.ΟΙΚ. Α1143/21 (ΦΕΚ-2758 Β/28-6-21) : Παρταση της προθεσμας υποβολς των δηλσεων φρου πλοων πρτης κατηγορας του ν. 27/1975.

29-6-21 Κ.Υ.Α. 27152/οικ.Φ.700.19/21 (ΦΕΚ-2757 Β/28-6-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα οικ. 23083 Φ.700.19/11.6.2020 απφασης των Υφυπουργν Οικονομικν και Προστασας του Πολτη με θμα: «γκριση της υπ’ αρ. 19/2020 Πυροσβεστικς Διταξης με θμα “Διαδικασα επιβολς διοικητικν προστμων για παραβσεις επ κανονιστικν διατξεων νομοθεσας πυροπροστασας”» (Β’ 2233).

29-6-21 ΑΑΔΕ Α1132/21 (ΦΕΚ-2756 Β/28-6-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΠΟΛ.1184/2018 απφασης του Διοικητ της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Διαδικασα απαλλαγς φρου προστιθεμνης αξας κατ: α. τη θση εμπορευμτων σε ελεθερη κυκλοφορα με ταυτχρονη υπαγωγ σε καθεστς τελωνειακς αποθκευσης β. την υπαγωγ εγχριων εμπο-ρευμτων σε καθεστς τελωνειακς αποθκευσης» (Β4512) - Ανακαθορισμς χρνου παραμονς εγχριων εμπορευμτων στο καθεστς τελωνειακς αποθκευσης .

29-6-21 Κ.Υ.Α. 300350/21 (ΦΕΚ-2755 Β/28-6-21) : Καθορισμς της 21ης εκστου μνα του τους 2021 ως ημρας ελευθρας εισδου για το κοιν στα Μουσεα του ΥΠ.ΠΟ.Α., στο πλασιο του εορτασμο των 200 χρνων απ την Ελληνικ Επανσταση του 1821.

29-6-21 Κ.Υ.Α. 300823/21 (ΦΕΚ-2755 Β/28-6-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ ΔΑΜΕΕΠ/ΤΑΜΣ/346553/247338/5874/3323/27.6.2019 κοινς υπουργικς απφασης «Καθορισμς αντιτμου επσκεψης οργανωμνων αρχαιολογικν χρων, ιστορικν τπων, μνημεων και μουσεων - Απαλλαγ απ την υποχρωση καταβολς αντιτμου» (Β’ 2666).

29-6-21 ΑΑΔΕ Ε2129/28-6-21 : Υποβολ των δηλσεων φρου μεταββασης ακιντων με τη χρση της ηλεκτρονικς εφαρμογς (myproperty).28-6-21 ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/167/οικ.13250/28-6-21 : Μτρα και ρυθμσεις στο πλασιο της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο - (49η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)

28-6-21 N. 4811/21 (ΦΕΚ-108 Α/26-6-21) : Απλοστευση του πλαισου σκησης οικονομικν δραστηριοττων αρμοδιτητας Υπουργεων Ανπτυξης και Επενδσεων, Υποδομν και Μεταφορν, Υγεας και Τουρισμο, ρυθμσεις για τις παραγωγικς δραστηριτητες και την ενσχυση της ανπτυξης και λλες επεγουσες ρυθμσεις.

28-6-21 Ν. 4810/21 (ΦΕΚ-107 Α/25-6-21) : Οικονομικ αποκατσταση παραχωρησιοχων αεροδρομων λγω των συνεπειν της πανδημας του κορωνοο COVID-19 για το τος 2020.

28-6-21 Κ.Υ.Α. Α1141/21 (ΦΕΚ-2751 Β/28-6-21) : Ανακαθορισμς του χρνου επικαιροποησης των δημοσιοποιομενων καταστσεων ληξι-πρθεσμων οφειλν για τα τη 2020 και 2021.

28-6-21 ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 662/161336/21 (ΦΕΚ-2729 Β/25-6-21) : Παρταση προθεσμας υποβολς αιτσεων στ-ριξης προγραμμτων προθησης, για το ειδικ μτρο στριξης της προθησης ονων σε τρτες χρες, για το τος 2021.

28-6-21 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ4δ/ΓΠ/οικ.39869/28-6-21 : Τροποποηση της υπ'αριθμ. Υ10δ/οικ.109949/14-10-2005 Εγκυκλου με θμα «σκηση των ειδικευμενων γιατρν στο εξωτερικ».

28-6-21 ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/61939/2576/25-6-21  : Οδηγες για την εφαρμογ του ρθρου 116 του ν.4495/17, πως ισχει.

28-6-21 ΟΑΕΔ 40240/28-6-21 : ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ του προγρμματος προεργασας για 400 ανργους νους, ηλικας 18-30 σε επιχειρσεις του ιδιωτικο τομα και σε επιχειρσεις, φορες, οργανισμος του δημοσου τομα που ασκον τακτικ οικονομικ δραστηριτητα, στην Περιφρεια Ηπερου.

28-6-21 ΟΑΕΔ 40249/28-6-21 :  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ του προγρμματος προεργασας για 600 ανργους νους, ηλικας 18-30 σε επιχειρσεις του ιδιωτικο τομα και σε επιχειρσεις, φορες, οργανισμος του δημοσου τομα που ασκον τακτικ οικονομικ δραστηριτητα, στην Περιφρεια Δυτικς Ελλδας.

28-6-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.39847/21 (ΦΕΚ-2745 Β/27-6-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ. 39840/25.6.2021 κοινς υπουργικς απφασης «Προποθσεις εισδου στη Χρα προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β’ 2742).

28-6-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.39842/21 (ΦΕΚ-2744 Β/26-6-21) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας για το διστημα απ τη Δευτρα, 28 Ιουνου 2021 και ρα 6:00 ως και τη Δευτρα, 5 Ιουλου 2021 και ρα 6:00.

28-6-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.39840/21 (ΦΕΚ-2742 Β/25-6-21) : Προποθσεις εισδου στη Χρα προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

28-6-21 ΥΠ.ΟΙΚ. Α1142/21 (ΦΕΚ-2740 Β/25-6-21) : Παρταση της προθεσμας υποβολς των δηλ-σεων απδοσης του τλους αλιευτικν πλοων του ρθρου 57 του ν. 4646/2019 (Α 201).

28-6-21 Κ.Υ.Α. 294561/21 (ΦΕΚ-2739 Β/25-6-21) : Τροποποηση - συμπλρωση της υπ’ αρ. 114021/ 11.3.2021 κοινς υπουργικς απφασης «Καθορισμς του πλαισου, ροι, προποθσεις, κριτρια κατανομς της προβλεπμενης στο ρθρο 79 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) χρηματοδτησης στις δικαιοχες αθλητικς ομδες» (Β’ 1075).

28-6-21 ΥΠ.ΟΙΚ. Α1139/21 (ΦΕΚ-2738 Β/25-6-21) : Προσδιορισμς πληττμενων επιχειρσεων για την υποχρεωτικ απαλλαγ απ την υποχρωση καταβολς του συνολικο μισθματος του 40% του συνολικο μισθματος για τον μνα Ιονιο 2021.25-6-21 ΑΑΔΕ Ε2126/23-6-21 : Κοινοποηση διατξεων του ρθρου 150 του ν. 4808/ 2021(Α' 101/19-06-2021)

25-6-21 ΥΠΥΜΕ 167447/25-6-21 : Παρταση ισχος της εγκυκλου με αριθ.πρωτ. 166197/25-06-2021 και ΑΔΑ: 61ΥΙ465ΧΘΞ-Ι3Τ

25-6-21 ΑΑΔΕ Ε2127/23-6-21 : Εκπτωση του Φ.Π.Α. σε περιπτσεις πραγματοποησης εισρον στα πλασια κατασκευς ργων και υποδομν δημοσου ενδιαφροντος βσει δημσιας σμβασης κυρωθεσας με νμο.

25-6-21 ΥΠΥΜΕ 166286/25-6-21 : Ελχιστες εσωτερικς αποστσεις ασφαλεας αμιγν μικτν πρατηρων πεπιεσμνου φυσικο αερου CNG.

25-6-21 ΥΠΑΙΘ Φ.152/75432/Α5/24-6-21 : Δημιουργα κωδικο ασφαλεας για την ηλεκτρονικ υποβολ Μηχανογραφικο Δελτου (Μ.Δ.) ΕΠΑ.Λ. για εισαγωγ στην Τριτοβθμια Εκπαδευση και Παρλληλου Μηχανογραφικο Δελτου (Π.Μ.Δ.) για εισαγωγ σε Δημσια Ι.Ε.Κ. τους 2021.

25-6-21 ΥΠΑΙΘ Φ.251/75431/Α5/24-6-21 : Δημιουργα κωδικο ασφαλεας για την ηλεκτρονικ υποβολ Μηχανογραφικο Δελτου (Μ.Δ.) ΓΕΛ για εισαγωγ στην Τριτοβθμια Εκπαδευση και Παρλληλου Μηχανογραφικο Δελτου (Π.Μ.Δ.) για εισαγωγ σε Δημσια ΙΕΚ τους 2021.

25-6-21 ΥΠΥΜΕ  166197/21/25-6-21 : Προποθσεις διενργειας διεθνν τακτικν λεωφορειακν γραμμν μεταξ Ελλδας και Αλβανας κατ'εφαρμογ της υπ'αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.38199/2021 η οποα δημοσιετηκε στο ΦΕΚ Β 2661/18-6-2021

25-6-21 ΥΠΕΚΥΠ 42632/21 (ΦΕΚ-2711 Β/24-6-21) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 38839/838/22-08-2017 κοινς υπουργικς απφασης (Β’ 2963).

25-6-21 ΥΠΑΝΕΠ 676/164687/21 (ΦΕΚ-2711 Β/24-6-21) : Κλυψη εθνικς συμμετοχς για το πργραμμα στριξης των μικρν νησιν του Αιγαου πελ-γους κατ το τος 2021.

25-6-21 Κ.Υ.Α. 74694/ΕΞ2021/21 (ΦΕΚ-2710 Β/24-6-21) : Τροποποηση του περιεχομνου της ατησης και του καταλγου των στοιχεων, εγγρφων και δικαιολογητικν των ρθρων 9 και 10 του ν. 4738/ 2020 (Α’ 207) στο πλασιο του εξωδικαστικο μηχανισμο του Κεφαλαου Α’ του Μρους Δευτρου του Βιβλου πρτου.

25-6-21 Κ.Υ.Α. οικ.41379/21 (ΦΕΚ-2709 Β/24-6-21) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 39363/1537/30-9-2020 (Β4262) κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων και Υγεας ως προς τη διρκεια εφαρμογς των μτρων των περ. β), γ), δ) και ε) της παρ. 2 του ρ-θρου 4 της απ 11.03.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (Α’ 55).24-6-21 ΥΠ.ΕΣ. 46830/23-6-21 : Στοιχεα απασχλησης προσωπικο καθαρισμο σχολικν μονδων πρωτοβθμιας & δευτεροβθμιας εκπαδευσης τους 2020-2021 - Ατημα για το σχολικ τος 2021-2022

24-6-21 Π.Δ.  43/21 (ΦΕΚ 105 Α/24-6-2021): Τροποποηση του π.δ. 49/2005 "Ενσωμτωση της Οδηγας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 27ης Ιουνου 2002 «Δημιουργα κοινοτικο συστματος παρακολοθησης της κυκλοφορας των πλοων και ενημρωσης»” (Α' 66).

24-6-21 Π.Δ. 42/21 (ΦΕΚ 104 Α/24-6-2021): Οργανισμς Σχολς Εθνικς μυνας (Σ.ΕΘ.Α.).

24-6-21 Κ.Υ.Α. 74557/Δ6/21 (ΦΕΚ 2708 Β/24-6-2021): Τρπος διεξαγωγς της δοκιμασας (τεστ) δεξιοττων για την εισαγωγ των μαθητν/τριν στην Α' τξη των Προτπων Γυμνασων και την εισαγωγ μαθητν/τριν για την πλρωση κενν θσεων στην Α' τξη των Προτπων Λυκεων για το σχολικ τος 2021-2022 και εφαρμογ του υποχρεωτικο μτρου του διαγνωστικο ελγχου νσησης (δωρεν αυτοδιαγνωστικς λεγχος) απ τον κορωνο COVID -19

24-6-21 ΥΠΑΙΘ 72367/ΓΔ4/21 (ΦΕΚ 2675 Β/24-6-2021): Τροποποηση της υπ στοιχεα 79942/ΓΔ4/215-2019 υπουργικς απφασης «Εγγραφς, μετεγγραφς, φοτηση και θματα οργνωσης της σχολικς ζως στα σχολεα της δευτεροβθμιας εκπαδευσης» (Β' 2005).

24-6-21 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 141/20/27.05.2021/21 (ΦΕΚ 2673 Β/24-6-2021): Τροποποηση των: α) εγκεκριμνων με την υπ' αρ. 15649/31-3-2016 (Β' 923) κοιν απφαση του Υπουργο και του Αναπληρωτ Υπουργο Περιβλλοντος και Ενργειας τεχνικν προδιαγραφν μελετν κτηματογρφησης για τη δημιουργα Εθνικο Κτηματολογου στο υπλοιπο της χρας, β) εγκεκριμνων με την υπ' αρ. 49439/ 16-09-2013 (Β'2362) απφαση του Υπουργο Πε-ριβλλοντος, Ενργειας και Κλιματικς Αλλαγς τεχνικν προδιαγραφν μελετν κτηματογρφησης για τη δημιουργα Εθνικο Κτηματολογου στο υπλοιπο της χρας, γ) αναθεωρημνων με την υπ' αρ. 517/03/22.3.2011 (Β' 710) απφαση του Δ.Σ. του Ο.Κ.Χ.Ε τεχνικν προδιαγραφν μελετν κτηματογρφησης για τη δημιουργα Εθνικο Κτηματολογου.

24-6-21 Π.Δ. 41/21 (ΦΕΚ-103 Α/23-6-21) : Τροποποηση του π.δ. 22/2006 «Οργανισμς του Εθνικο Κντρου Κοινωνικς Αλληλεγγης (Ε.Κ.Κ.Α.)» (Α 18).

24-6-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.39151/21 (ΦΕΚ-2671 Β/23-6-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/ Γ.Π.οικ.38197/18.2.2021 κοινς υπουργικς απφασης «κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας για το διστημα απ το Σββατο, 19 Ιουνου 2021 και ρα 6:00 ως και τη Δευτρα, 28 Ιουνου 2021 και ρα 6:00» (Β’ 2660).

24-6-21 ΥΠ.ΟΙΚ. 74617/ΕΞ2021/21 (ΦΕΚ-2670 Β/23-6-21) : Ρθμιση ειδικτερων θεμτων επ των διαδικασιν επιχοργησης επιχειρσεων για θεομηνες του ν. 4797/2021 (Α’ 66).

24-6-21 ΥΠΑΙΘ Φ7/ΦΔ/73884/Δ1/21 (ΦΕΚ-2669 Β/23-6-21) : Ρυθμσεις βαθμολογας Γ’ τριμνου στα Δημοτικ Σχολεα για το σχολικ τος 2020-2021

24-6-21 Κ.Υ.Α. 74074/ΕΞ2021/21 (ΦΕΚ-2668 Β/23-6-21) : Διαδικασα καταβολς συνεισφορς Δημοσου για την αποπληρωμ επιχειρηματικν δανεων για δανειολπτες που χουν πληγε απ τις δυσμενες συνπειες του κορωνοο COVID-19 στο πλασιο των ρθρων 64-77 του ν. 4790/2021 (Α’ 48).

24-6-21 ΥΠ.ΟΙΚ. 68225/ΕΞ2021/21 (ΦΕΚ-2666 Β/23-6-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 127519/ΕΞ2020/6-11-2020 απφασης του Υπουργο Οικονομικν «Καθορισμς των θεμτων λειτουργας της Επιτροπς Εξδικης Επλυσης Φορολογικν Διαφορν» (Β4939).23-6-21 Ανρτηση επικαιροποιημνου υποδεγματος Διακρυξης μελτης-κατασκευς (μελετοκατασκευς) νω των ορων για την κατασκευ και λειτουργα Μονδας Επεξεργασας Απορριμμτων (ΜΕΑ)

23-6-21 ΥΠ.ΠΡ.ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Ε/262/18-6-21  : Καταχριση ημερσιων και εβδομαδιαων περιφερειακν και τοπικν εφημερδων στο ηλεκτρονικ μητρο περιφερειακο και τοπικο τπου του ρθρου 2 του ν. 3548/2007 (Α'68), πως ισχει

23-6-21 Κ.Υ.Α. Φ.251/73483/Α5/21 (ΦΕΚ-2665 Β/22-6-21) : Συμπλρωση της υπ στοιχεα Φ.251/64572/Α5 κοινς υπουργικς απφασης «Τρπος διεξαγωγς των Πανελλαδικν εξετσεων 2021, γραπτν προφορικν και εφαρμογ του υποχρεωτικο μτρου του διαγνωστικο ελγχου νσησης (δωρεν αυτοδιαγνωστικς λεγχος) απ τον κορωνο COVID -19» (Β 2363).

23-6-21 ΑΑΔΕ A1137/21 (ΦΕΚ-2664 Β/22-6-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΠΟΛ.1022/2014 απφασης Γ.Γ.Δ.Ε. «Υποβολ καταστσεων φορολογικν στοιχεων, για διασταρωση πληροφοριν» (Β’ 179), πως ισχει.

23-6-21 ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 20299/ΕΞ2021/21 (ΦΕΚ-2663 Β/22-6-21) :  Διθεση διαδικτυακν υπηρεσιν του Μητρου Πολιτν του Υπουργεου Εσωτερικν στην Ανεξρτητη Αρχ Δημοσων Εσδων μσω του Κντρου Διαλειτουργικτητας της Γενικς Γραμματεας Πληροφοριακν Συστημτων Δημσιας Διοκησης.

23-6-21 ΥΠΑΙΘ 70932/Δ3/21 (ΦΕΚ-2647 Β/18-6-21) : Καθορισμς του τπου και του περιεχμενου των ττλων των Σχολικν Μονδων Ειδικς Αγωγς της Δευτεροβθμιας Επαγγελματικς Εκπαδευσης22-6-21 ΥΠ.ΕΣ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/12/οικ.12876/22-6-21 : Ολοκλρωση της αξιολγησης του προσωπικο του δημοσου τομα για την αξιολογικ περοδο του τους 2019: Εξταση εκθσεων απ τις Ειδικς Επιτροπς Αξιολγησης- Οριστικοποηση εκθσεων αξιολγησης

22-6-21 ΕΦΚΑ 230146/Σ.393/ΕΓΚ.38/22-6-21 : Αναγνριση χρνων ασφλισης με εξαγορ, σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 30 του ν. 4670/2020 (ΦΕΚ Α'43/28.02.2020)

22-6-21 ΣΕΠΕ 41935/22-6-21 : Πρληψη της θερμικς καταπνησης των εργαζομνων κατ το θρος

22-6-21 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1α/ΓΠ/οικ.38735/22-6-21 : Πρληψη των επιπτσεων απ την εμφνιση υψηλν θερμοκρασιν και κασωνα

22-6-21 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1α/ΓΠ/οικ.38733/22-6-21 : Επικαιροποηση των οδηγιν ετοιμτητας και διαχερισης κρουσμτων covid-19 σε κρουαζιερπλοια

22-6-21 Κ.Υ.Α. 10586/21 (ΦΕΚ-2654 Β/18-6-21) : ροι και προποθσεις εκπαδευσης ναυαγοσστη κολυμβητικς δεξαμενς, διαδικασα εξτασης υποψηφων ναυαγοσωστν κολυμβητικς δεξαμενς, συγκρτηση επιτροπς εξετσεων, υποχρεσεις φορων διαχερισης τουριστικν καταλυμτων.

22-6-21 ΥΠΑΙΘ Γ3αβ/ΓΠ/οικ.37334/21 (ΦΕΚ-2639 Β/18-6-21) : Καθορισμς του τρπου οργνωσης και λειτουργας των Μονδων γκαιρης Παρμβασης στην Ψχωση του ρθρου 12Α του ν. 2716/1999.

22-6-21 ΥΠ.ΕΞ. Φ.7000/61/ΑΣ273/21 (ΦΕΚ-2636 Β/18-6-21) : Καθορισμς διαδικασας τρησης και εκκαθρισης Αρχεων του Υπουργεου Εξωτερικν.

22-6-21 ΥΠΑΝΕΠ 61735/21 (ΦΕΚ-2613 Β/18-6-21) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/ 24.02.2017 υπουργικς απφασης που αφορ στις «Διαδικασες κατρτισης, γκρισης και υλοποησης προγραμμτων Τεχνικς Βοθειας, διαδικασες δημιουργας και διατρησης καταλγων προμηθευτν για την ανθεση και υλοποηση ενεργειν Τεχνικς Βοθειας» (Β’ 677), πως εκστοτε ισχει.21-6-21 Ν. 4809/21 (ΦΕΚ-102 Α/19-6-21) : Αναμρφωση θεσμικο πλαισου της Επιτροπς Επαγγελματικο Αθλητισμο, διατξεις εναρμνισης με ολιστικ μελτη FIFA-UEFA για το ποδσφαιρο και την Ελληνικ Ποδοσφαιρικ Ομοσπονδα, αναδιρθρωση επαγγελματικν κατηγοριν ποδοσφαρου, λειτουργικ ενσχυση Εθνικο Οργανισμο Καταπολμησης Ντπινγκ, αναμρφωση θεσμικο πλαισου προπονητν αθλημτων και λοιπς τροποποισεις της αθλητικς νομοθεσας

21-6-21 Ν. 4808/21 (ΦΕΚ-101 Α/19-6-21) : Για την Προστασα της Εργασας - Σσταση Ανεξρτητης Αρχς «Επιθερηση Εργασας» - Κρωση της Σμβασης 190 της Διεθνος Οργνωσης Εργασας για την εξλειψη της βας και παρενχλησης στον κσμο της εργασας - Κρωση της Σμβασης 187 της Διεθνος Οργνωσης Εργασας για τo Πλασιο Προθησης της Ασφλειας και της Υγεας στην Εργασα - Ενσωμτωση της Οδηγας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 20ς Ιουνου 2019 για την ισορροπα μεταξ της επαγγελματικς και της ιδιωτικς ζως, λλες διατξεις του Υπουργεου Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων και λοιπς επεγουσες ρυθμσεις

21-6-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.38199/21 (ΦΕΚ-2661 Β/18-6-21) : Προποθσεις εισδου στη χρα προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19

21-6-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.38197/21 (ΦΕΚ-2660 Β/18-6-21) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας για το διστημα απ το Σββατο, 19 Ιουνου 2021 και ρα 6:00 ως και τη Δευτρα, 28 Ιουνου 2021 και ρα 6:00.

21-6-21 ΥΠΑΙΘ Κ5/72109/21 (ΦΕΚ-2606 Β/18-6-21) : Κριτρια και διαδικασα επιλογς Διευθυντν Δημοσων Ι.Ε.Κ. αρμοδιτητας Υπουργεου Παιδεας και Θρησκευμτων.

21-6-21 ΥΠΑΙΘ 71705/K1/21 (ΦΕΚ-2605 Β/18-6-21) : Kαθορισμς κριτηρων και διαδικασας για την επιλογ Διευθυντν και Υποδιευθυντν στα Σχολεα Δετερης Ευκαιρας (ΣΔΕ).18-6-21 ΟΑΕΔ 9/35470/18-6-21 : ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 9/2021 ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 1.000 ΑΤΟΜΩΝ, ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ ΘΕΣΗ».

18-6-21 ΥΠ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 3021/19/53-μστ/21 (ΦΕΚ-2595 Β/16-6-21) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 3021/19/53 απ 14-10-2005 κοινς υπουργικς απφασης "Τ-πος, δικαιολογητικ, αρμδιες υπηρεσες και δι-αδικασα κδοσης δελτων ταυττητας Ελλνων πολιτν" (Β’ 1440).17-6-21 ΑΑΔΕ Ε2125/15-6-21  : Κοινοποηση των διατξεων των ρθρων 110, 112, 113, 114, 118, 119, 120, 121 και 122 του ν. 4799/2021 (ΦΕΚ Α' 78/18.05.2021)

17-6-21 Π.Δ. 40/21 (ΦΕΚ-100 Α/16-6-21) : Μεταφορ υπηρεσιν και αρμοδιοττων μεταξ Υπουργεων και Γενικν Γραμματειν, σσταση και μετονομασα Γενικν Γραμματειν.

17-6-21 Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/568/21 (ΦΕΚ-2551 Β/16-6-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ504/ 28.05.2021 απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων «Διαδικασα υποβολς εκδλωσης ενδιαφροντος για το προσωριν μτρο ενσχυσης με τη μορφ επιδτησης παγων δαπανν σε επιχει-ρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης του κορωνοο COVID-19, κατ τους μνες Απρλιο ως και Δεκμβριο 2020» (Β’ 2236).   

17-6-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.37860/21 (ΦΕΚ-2549 Β/16-6-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/ΓΠ/οικ.32561/ 25.5.2021 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Ερ-γασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Πολιτισμο και Αθλητισμο, Εσωτερικν και Επικρτειας «Εφαρμογ του υποχρεωτικο μ-τρου του διαγνωστικο ελγχου νσησης απ τον κορωνο COVID-19 για την επαναλειτουρ-γα των Ανωτρων Σχολν Δραματικς Τχνης, των Ανωτρων Επαγγελματικν Σχολν Χορο και των Μουσικν Εκπαιδευτικν Ιδρυμτων (Ωδεα, Μουσικς Σχολς, Σχολς Βυζαντινς Μουσικς)» (Β’ 2198).

17-6-21 ΥΠΑΝΕΠ 64957/21 (ΦΕΚ-2548 Β/16-6-21) : Μεταφορ συνεχιζμενων ργων εθνικο σκλους ΠΔΕ 2021 στα Προγρμματα Ανπτυξης του ΕΠΑ 2021-2025 και ρυθμσεις χρονοδιαγρμμα-τος γκρισης των Προγραμμτων.

17-6-21 Κ.Υ.Α. 19637/ΕΞ2021/21 (ΦΕΚ-2548 Β/16-6-21) : Καθορισμς διοικητικς διαδικασας Ενιαου Πιστοποιητικο Δικαστικς Φερεγγυτητας αρμο-διτητας Υπουργεου Δικαιοσνης και του αντ-στοιχου εντπου της, που διεκπεραινεται και μσω των Κντρων Εξυπηρτησης Πολιτν (ΚΕΠ).

17-6-21 Κ.Υ.Α. Β1α/οικ.37539/21 (ΦΕΚ-2547 Β) : κτακτη οικονομικ ενσχυση στο πλασιο των μτρων αποφυγς και περιορισμο της διδοσης του κορωνοιο.

17-6-21 ΥΠΕΚΥΠ 30357/21 (ΦΕΚ-2546 Β/16-6-21) : Κρυξη γενικς υποχρεωτικς της απ 20.1.2021 Συλλογικς Σμβασης Εργασας (Σ.Σ.Ε.) «Για τους ρους αμοιβς και εργασας των εργαζομνων στις ξενοδοχειακς επιχειρσεις λης της χρας».16-6-21 ΕΦΚΑ  Σ60/35/222034/15-6-21 : Προαιρετικ ασφλιση στον Ειδικ Λογαριασμ Ασφλισης Ελλνων Εξωτερικο βσει του Ν.1469/84 και εθνικ σνταξη λγω γρατος

16-6-21 ΥΠΕΚΥΠ Φ.80000/34816/1-6-21  : Προαιρετικ Ασφλιση στον Ειδικ Λογαριασμ Ασφλισης Ελλνων Εξωτερικο βσει του N. 1469/1984

16-6-21 Κ.Υ.Α. Α1131/21 (ΦΕΚ 2542 Β/15-6-2021): Τροποποηση της υπ στοιχεα Α. 1228/2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων και Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς «Ρθμιση ειδικν θεμτων με ειδικτερους ρους και προποθσεις για την εφαρμογ των διατξεων σχετικ με την μερικ καταβολ μισθωμτων στο πλασιο των μτρων που σχετζονται με τη διασπορ του κορωνοο COVID-19» (Β' 4582).

16-6-21 ΕΛ.ΣΥΝ ΦΓ8/27390/21 (ΦΕΚ 2537 Β/14-6-2021): Διαχεριση απ το Ελεγκτικ Συνδριο των καταγγελιν, αναφορν και αιτημτων ελγχου που υποβλλονται στις υπηρεσες του.

16-6-21 ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΔΑ/Φ.10/οικ.12471/17-6-21 : Δημοσευση του επικαιροποιημνου «Μητρου Υπηρεσιν και Φορων της Ελληνικς Διοκησης» τους 2021

16-6-21 ΥΠΥΜΕ 157289/15-6-21 : Διευκρινσεις περ νταξης ηλεκτροκνητων οχημτων στο στλο επιχειρσεων εκμσθωσης ΕΙΧ χωρς με οδηγ

16-6-21 ΑΑΔΕ Ε2123/11-6-21 : Παροχ συμπληρωματικν διευκρινσεων για ζητματα που πτονται της υποβολς της «Δλωσης Covid» για τους μνες απ τον Μρτιο 2020 ως και τον Μιο 2021.

16-6-21 Κ.Υ.Α. 19483/ΕΞ2021/21 (ΦΕΚ-2544 Β/15-6-21) : Aντικατσταση της υπ στοιχεα 1042 ΕΞ 2021 κοινς απφασης του Υφυπουργο Ψηφιακς Διακυβρνησης και του Υπουργο Επικρατεας «Καθορισμς διαδικασας ενημρωσης και επιβεβαωσης της προγραμματισμνης ημερομηνας εμβολιασμο του πολτη μσω των Κντρων Εξυπηρτησης Πολιτν (ΚΕΠ)» (Β’ 86).

16-6-21 ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΠΑΑΔ/ΦΚ/108/6885/21 (ΦΕΚ-2530 Β/14-6-21) : Απφαση κατανομς διακριθντων αθλητν/ τριν κατηγορας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ.15-6-21 ΥΠ.ΕΣ. 44798/15-6-21 : 'Ελεγχος στοιχεων που αφορον στις σχολικς μονδες της Χρας- ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ : 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

15-6-21 ΑΑΔΕ Ε2124/11-6-21 : Φορολογικ μεταχεριση της αγορς συλλεκτικν νομισμτων απ το Νομισματικ Πργραμμα της Επιτροπς «Ελλδα 2021» καθς και των δωρεν, χορηγιν κλπ. προς αυτ, απ φυσικ πρσωπα, νομικ πρσωπα και νομικς ονττητες.

15-6-21 ΑΑΔΕ Ε2122/7-6-21 : Οδηγες για τη συμπλρωση και την εκκαθριση της δλωσης φορολογας εισοδματος νομικν προσπων και νομικν οντοττων φορολογικο τους 2020

15-6-21 ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/57771/774/14-6-21 : Τεχνικς Οδηγες για τη σνταξη Επιχειρησιακο Σχεδου για την εξασφλιση των Κοινχρηστων και Κοινωφελν χρων (ρθρο 92 ν. 4759/2020, Α' 245)

15-6-21 ΥΠΥΜΕ 156328/14-6-21 :  Τεχνικς λεγχος οχημτων των κατηγοριν Μ1 και Ν1 που φρουν διταξη σνδεσης (κοτσαδρος)

15-6-21 ΥΠΑΙΘ Φ.251/70302/Α5/14-6-21 : Οργνωση και τρπος διεξαγωγς επαναληπτικν πανελλαδικν εξετσεων μαθημτων τους 2021.

15-6-21 ΥΠΑΙΘ 70751/Ε2/15-6-21 : Οδηγες σχετικ με αιτσεις μετταξης/απσπασης εκπαιδευτικν που υποβλλονται μσω του Ενιαου Συστματος Κινητικτητας (Ν.4440/2016)

15-6-21 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ2β/οικ.34482/21 (ΦΕΚ 2534 Β/14-6-2021) : Τροποποηση τεχνικν προδιαγραφν επιμρους τμημτων ιδιωτικν κλινικν της παρ. β του ρθρου 35 του ν. 4600/2019 (Α' 43).

15-6-21 ΥΠΥΜΕ 146743/21 (ΦΕΚ 2534 Β/14-6-2021): Τροποποηση των ρθρων 2 και 4 της υπ' αρ. 101701/2021 (Β' 1793) υπουργικς απφασης «Καθορισμς κατηγοριν δικαιοχων φυσικν και νομικν προσπων για θση σε κυκλοφορα και ταξινμηση Λεωφορεων Ιδιωτικς Χρσης (Λ.Ι.Χ.) αυτοκιντων».

15-6-21 Κ.Υ.Α. 19005/ΕΞ2021/21 (ΦΕΚ-2539 Β/14-6-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα οικ. 14177/ΕΞ2021 κοινς υπουργικς απφασης «Εξασφλιση της πρσβασης των μνιμων κατοκων των Περιοχν Εκτς Τηλεοπτικς Κλυψης (ΠΕΤΚ) στα προγρμματα των ελληνικν τηλεοπτικν σταθμν ελεθερης λψης εθνικς εμβλειας» (Β’ 2066).

15-6-21 ΥΠΑΙΘ 65963/Δ2/21 (ΦΕΚ-2529 Β/14-6-21) : Καθορισμς του τπου των ττλων των Καλλιτεχνικν Γυμνασων και των Καλλιτεχνικν Γενικν Λυκεων .

15-6-21 ΥΠΑΝΕΠ 62068/21 (ΦΕΚ-2527 Β/14-6-21) : Τροποποηση των Παραρτημτων του ρθρου 65 του ν. 4712/2020

15-6-21 ΥΠΑΙΘ 65990/Δ2/21 (ΦΕΚ-2494 Β/10-6-21) : Καθορισμς του τπου των ττλων του Γυμνασου.

15-6-21 ΑΑΔΕ A1121/21 (ΦΕΚ-2459 Β/10-6-21) : Υιοθτηση σγχρονων τρπων και μσων σφργισης εμπορευμτων και αποθηκευτικν χρων απ τις Υπηρεσες της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων.

15-6-21 ΥΠΥΜΕ 156161/14-6-21 : Διευκρινσεις για την εφαρμογ των ρθρων 172, 180, 188, 196 και 205 του ν. 4796/2021 (Α ' 63)

15-6-21 ΥΠΥΜΕ Α14/155667/14-6-21 : Κοινοποηση υ.α. αριθμ. 121933/2021 (Β’ 2085) - Χοργηση δειας ΦΙΧ νω των 8 τνων σε μη κερδοσκοπικ πρσωπα

 14-6-21 ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/166/οικ.12332/14-6-21 : Μτρα και ρυθμσεις στο πλασιο της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο (48η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) - Εκλογς αιρετν εκπροσπων - Α' κκλος Κινητικτητας 2021 ΕΣΚ

14-6-21 Ν. 4807/21 (ΦΕΚ-96 Α/11-6-21) : Θεσμικ πλασιο τηλεργασας, διατξεις για το ανθρπινο δυναμικ του δημοσου τομα και λλες επεγουσες ρυθμσεις.

14-6-21 ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/804/οικ.12130/11-6-21 : Δημοσιοποηση θσεων κινητικτητας Α' κκλου 2021 Υποβολ αιτσεων - 3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

14-6-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.36848/21 (ΦΕΚ-2505 Β/11-6-21) : Προποθσεις εισδου στη Χρα προς περιο-ρισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

14-6-21 Κ.Υ.Α. 1019721 (ΦΕΚ-2504 Β/11-6-21) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 6632/16.04.2021 κοινς υπουργικς απφασης με ττλο «Αντικατσταση της υπ’ αρ. 1881/29.05.2020 κοινς υπουργικς απφασης με ττλο «Ειδικ πρωτκολλα υγειονομικο περιεχομνου βσει των οποων λειτουργον οι τουριστικς επιχειρσεις στο πλασιο της λψης μτρων ναντι του κορωνοο COVID-19» (Β’ 1632) και τη διρθωση σφλματος που δημοσιεθηκε στο τ.Β’ 1996/2021

14-6-21 Κ.Υ.Α. Φ.11/67637/Δ4/21 (ΦΕΚ-2503 Β/11-6-21) : δρυση Πρτυπων Επαγγελματικν Λυκεων (Π.ΕΠΑ.Λ.).

14-6-21 Κ.Υ.Α. 2812.50/35109/11-6-21 (ΦΕΚ-2501 Β/11-6-21) : Καθορισμς διαδικασας και δικαιολογητικν για την πληρωμ του επιδματος στισης των σπου-δαστν των Ακαδημιν Εμπορικο Ναυτικο (Α.Ε.Ν) του Υπουργεου Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς για το εκπαιδευτικ τος 2020-2021.

14-6-21 ΑΑΔΕ Α1129/21 (ΦΕΚ-2500 Β/10-6-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΠΟΛ.1044/2012 (Β 463) Α.Υ.Ο. - Καθορισμς ποσοττων αλκοολοχων και καπνικν προντων που παραλαμβνουν η Τρπεζα Εμπορου και Ανπτυξης του Ευξενου Πντου και τα μλη του αλλοδαπο προσωπικο αυτς.

14-6-21 ΥΠΑΙΘ 65972/Δ2/21 (ΦΕΚ-2498 Β/10-6-21) : Καθορισμς του τπου των ττλων των Μουσικν Γυμνασων και των Μουσικν Γενικν Λυκεων.

14-6-21 ΥΠΑΙΘ 66230/Δ2/21 (ΦΕΚ-2497 Β/10-6-21) : Καθορισμς του τπου των ττλων του Γενικο Λυκεου

14-6-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.36587/21 (ΦΕΚ 2476 Β/10-6-2021-ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ): κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας για το διστημα απ τη Δευτρα, 14 Ιουνου 2021 και ρα 6:00 ως και τη Δευτρα, 21 Ιουνου 2021 και ρα 6:00.11-6-21 Ν. 4806/21 (ΦΕΚ 95 Α/10-6-2021): Κρωση της απ 30.5.2021 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου «Θσπιση, περιεχμενο και διαδικασα κδοσης Ψηφιακο Πιστοποιητικο COVID-19» (Α' 87) και ειδικτερες εγγυσεις για την προστασα των δεδομνων προσωπικο χαρακτρα.

11-6-21 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

11-6-21 ΑΑΔΕ Ε2120/4-6-21 : Κοινοποηση των διατξεων των ρθρων 31 και 32 του ν. 4801/2021 (Α'83/24-5-2021)

11-6-21 ΑΑΔΕ Ε2121/7-6-21 : Φορολογικ μεταχεριση κερδν τεχνικς εταιρεας η οποα εμππτει στις διατξεις του ρθρου 9 του ν.4171/1961 (Α' 93).

11-6-21 ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/56321/2354/9-6-21: Οδηγα περ δλωσης δασικο μη χαρακτρα κατ την κδοση οικοδομικν αδειν, μετ την ανρτηση των δασικν χαρτν.

11-6-21 ΕΦΚΑ 212857/ΕΓΚ.36/9-6-21 : Προσδιορισμς των ασφαλιστικν εισφορν και απεικνιση της ασφλισης εργαζομνων και εργοδοτν τουριστικν καταλυμτων δωδεκμηνης λειτουργας, στο πλασιο υλοποησης πρσθετων μτρων στριξης για το χρονικ διστημα απ 01.01.2021 ως 30.06.2021

11-6-21 Κ.Υ.Α. 67360/ΕΞ2021/21 (ΦΕΚ-2499 Β/10-6-21) : Ρθμιση τεχνικν και λεπτομερειακν θεμτων της διαδικασας διαπραγμτευσης στο πλασιο του εξωδικαστικο μηχανισμο του Κεφαλαου Α του Μρους Δευτρου του Βιβλου πρτου ν. 4738/2020 (Α 207)

11-6-21 ΥΠΑΙΘ 65953/Δ2/21 (ΦΕΚ-2495 Β/10-6-21) : Καθορισμς του τπου των ττλων των Γυμνασων και Γενικν Λυκεων Διαπολιτισμικς Εκ-παδευσης.

11-6-21 ΥΠΑΙΘ Φ.24α/64589/Δ4/21 (ΦΕΚ-2488 Β/10-6-21) : Καθορισμς του τπου των ττλων των Επαγγελματικν Λυκεων.

11-6-21 ΥΠ.ΔΙΚ. 28226/21 (ΦΕΚ-2485 Β/10-6-21) : Καθορισμς των λεπτομερειν εφαρμογς των επιμρους υποχρεσεων των δικηγρων και των συμβολαιογρφων σμφωνα με τις διατξεις της παρ. 3 του ρθρου 6 του ν. 4557/2018 (Α’ 139).

11-6-21 Κ.Υ.Α. 66468/ΕΞ2021/21 (ΦΕΚ-2484 Β/10-6-21) : Διαδικασα επιβεβαωσης της βιωσιμτητας φερεγγυτητας του οφειλτη, κατ περπτωση, και διαδικασας κατρτισης της διμερος σμβασης αναδιρθρωσης.

11-6-21 ΥΠΑΙΘ 66999/Θ2/21 (ΦΕΚ 2474 Β/10-6-2021): Προαγωγ-Απλυση μαθητν Γενικν Εκκλησιαστικν Λυκεων και τριν τελευταων τξεων των Μουσουλμανικν Ιεροσπουδαστηρων Θρκης.

11-6-21 ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2222.1/40228/2021/21 (ΦΕΚ 2474 Β/10-6-2021): γκριση και αποδοχ προτπων ιδιοκτητν για την επιθερηση και συντρηση καλυμμτων κυτν των φορτηγν πλοων μεταφορς φορτου χδην.10-6-21 Κ.Υ.Α. 60944/Ζ1/21 (ΦΕΚ-2358 Β/3-6-21-ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ) : Καθορισμς του τρπου διεξαγωγς της ηλεκτρονικς ψηφοφορας της εκλογικς διαδικασας ανδειξης των εκπροσπων των μελν ΔΕΠ στα συλλογικ ργανα των Τμημτων και Σχολν και των μελν Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., διοικητικν υπαλλλων και φοιτητν, στα συλλογικ ργανα των Α.Ε.Ι., καθς και στα συλλογικ ργανα των επιμρους ακαδημακν μονδων τους.

10-6-21 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1γ/Γ/2.6/ΦΑΥ9/ΓΠ/οικ.36454/9-6-21  : Παγκσμια Ημρα Εθελοντ Αιμοδτη_14.06.2021, με θμα : «Δσε αμα. Κρτα τον κσμο ζωνταν. (“Give blood and keep the world beating”)».

10-6-21 ΥΠΑΙΘ Φ.253.2/66916/A5/21 (ΦΕΚ-2454 Β/9-6-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Φ.253.2/92419/ A5/1-6-2017 (Β’ 1937) απφασης του Υπουργο Παιδεας, ρευνας και Θρησκευμτων σχετικ με τον καθορισμ της οργνωσης και του τρπου διεξαγωγς επαναληπτικν πανελλαδικν εξετσεων.

10-6-21 Κ.Υ.Α. 64233/21 (ΦΕΚ-2453 Β/9-6-21) : Ρυθμσεις τεχνικν ζητημτων που αφορον την ανθεση των Δημοσων Συμβσεων Προμηθειν και Υπηρεσιν με χρση των επιμρους εργαλεων και διαδικασιν του Εθνικο Συστματος Ηλεκτρονικν Δημοσων Συμβσεων (ΕΣΗΔΗΣ).

10-6-21 ΑΑΔΕ Α1128/21 (ΦΕΚ-2452 Β/9-6-21) : Τπος και περιεχμενο των δηλσεων φορολογας εισοδματος φορολογικο τους 2020 των νομικν προσπων και νομικν οντοττων του ρθρου 45 του ν.  4172/2013 και καθορισμς δικαιολογητικν που υποβλλονται μ’ αυτς - Υποβολ με τη χρση ηλεκτρονικς μεθδου επικοινωνας των δηλσεων φορολογας εισοδματος των νομικν προσπων και νομικν οντοττων του ρθρου 45 του ν.  4172/2013.9-6-21 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

9-6-21 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΜΕΛΕΤΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)

9-6-21 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ

8-6-21 ΥΠ.ΟΙΚ.  66657/ΕΞ2021/7-6-21  : Κοινοποηση διατξεων υ.α. σχετικ με τη δημσια κατθεση οφειλν φορων Γενικς Κυβρνησης προς τρτους και παροχ οδηγιν

9-6-21 ΑΑΔΕ  30/004/000/2945/4-6-21 : ρση της προσωρινς αναστολς των Επιθεωρσεων και Δειγματοληψιν Καυσμων Πλοων Οδηγας (ΕΕ) 2016/802 στο πλασιο πρληψης εξπλωσης του Covid-19

9-6-21 ΥΠΑΙΘ  Φ.251/67372/A5/9-6-21 : Κλυψη εξδων μετακνησης, διαμονς και διατροφς υποψηφων που συμμετχουν στις Πανελλαδικς εξετσεις το διο τος κατ το οποο αποφοιτον απ Γενικ Επαγγελματικ Λκειο και εξετζονται πανελλαδικ σε λλη σχολικ μονδα απ αυτ στην οποα υπβαλαν ατηση δλωση

9-6-21 ΥΠΑΙΘ Φ.152/67569/Α5/9-6-21 : Πανελλαδικς εξετσεις υποψηφων με αναπηρα και ειδικς εκπαιδευτικς ανγκες Ημερησων και Εσπερινν ΕΠΑΛ τους 2021.

9-6-21 ΥΠΑΙΘ Φ.153/66380/Α5/21 (ΦΕΚ-2449 Β/8-6-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Φ.151/20049/ Β6/2007 απφασης της Υπουργο Εθνικς Παιδεας και Θρησκευμτων με θμα: «Πρσβαση στην τριτοβθμια εκπαδευση αποφοτων δευτεροβθμιας εκπαδευσης που υπγονται στις ειδικς κατηγορες του εδαφου α της παραγρφου 4 του ρθρου 2 του ν. 2525/1997, πως αντικαταστθηκε με τις διατξεις της παραγρφου 2 του ρθρου 1 του ν. 2909/2001 (Α 90) και των παρ. 1, 2 και 3 του ρθρου 13 του ν. 3404/2005 (Α 260)» (Β’ 272).

9-6-21 Κ.Υ.Α. 37029/21 (ΦΕΚ-2447 Β/8-6-21) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 5269/139/05.02.2021 (Β 430) κοινς υπουργικς απφασης με θμα «Καθορισμς αντατου αριθμο αδειν διαμονς για εργασα πολιτν τρτων χωρν για τα τη 2021 και 2022».

9-6-21 ΥΠΕΚΥΠ 35278/21 (ΦΕΚ-2446 Β/8-6-21) : Πργραμμα επιδτησης διακοπν εργαζομνων, ανργων και οικογενειν αυτν περιδου 2021 - 2022, με Επιταγ Κοινωνικο Τουρισμο .

9-6-21 ΥΠΕΚΥΠ 34177/21 (ΦΕΚ-2445 Β/8-6-21) : Καθορισμς αριθμο θσεων σε ΟΤΑ α και β βαθμο (Υπουργεο Εσωτερικν), που πληρονται απ τομα που προστατεονται απ τον ν. 2643/1998 και κατανομ των θσεων αυτν.

9-6-21 Κ.Υ.Α. 8946/21 (ΦΕΚ-2445 Β/8-6-21) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 16597/29.12.2010 κοινς υπουργικς απφασης με ττλο «ροι και προποθσεις σστασης και λειτουργας επιχειρσεων εκμσθωσης επιβατηγν αυτοκιντων Ιδιωτικς Χρσης (Ι.Χ.), χωρς οδηγ (Β 2156)».8-6-21 ΥΠΑΝΕΠ 62564/21 (ΦΕΚ-2442 Β/7-6-21) : Σστημα Διαχερισης και Ελγχου - Καννες επιλεξιμτητας δαπανν για τα προγρμματα του Εθνικο Προγρμματος Ανπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025.

8-6-21 ΥΠΑΙΘ Φ.251/66815/Α5/8-6-21  : Πανελλαδικς εξετσεις υποψηφων με αναπηρα και ειδικς εκπαιδευτικς ανγκες.

8-6-21 ΥΠΑΙΘ Φ.251/ 61237 /Α5/28-5-21 (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ) : Πανελλαδικς εξετσεις 2021 Γενικο Λυκεου (ΓΕΛ).

8-6-21 ΕΦΚΑ 210477/8-6-21  : Ηλεκτρονικ υπηρεσα «Βεβαωση Υποβολς Απογραφικς Δλωσης» - ναρξη ασφλισης νων Δικηγρων

8-6-21 ΕΦΚΑ-ΚΕΑΟ 210215/ΕΓΚ.34/8-6-21 : Παρταση καταβολς δσεων ρθμισης σε επιχειρσεις και εργοδτες

8-6-21 ΕΦΚΑ ΔΒ3Α/Φ115/2/OIK.15346/8-6-21 : Χοργηση αποζημωσης λουτροθεραπεας στους ασφαλισμνους του ΕΟΠΥΥ, για την λουτρικ περοδο απ 1η Ιουνου ως 31η Οκτωβρου 2021

8-6-21 ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/164/οικ.11266/8-6-21 : Μτρα και ρυθμσεις στο πλασιο της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο - 47η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

8-6-21 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΔΑ4Β/Φ204/9/οικ.15323/8-6-21  : ρση υποχρωσης συμπλρωσης και υποβολς Εντπων Επσκεψης Ευρωπαων Ασφαλισμνων (Ε.Ε.Ε.Α.) και υποβολς αντιγρφου της πρτης σελδας βιβλιαρου ασθενεας ΕΦΚΑ (πρην ΙΚΑ ΕΤΑΜ) στις υποβολς ασφαλισμνων Ευρωπακν ΦΚΑ

8-6-21 Κ.Υ.Α. 65320/ΓΔ4/21 (ΦΕΚ-2432 Β/7-6-21) : κδοση, χοργηση και ψηφιοποηση απολυτριων ττλων, αποδεικτικν απλυσης, αποδεικτικν πιστοποιητικν σπουδν Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης και βεβαισεων, πιστοποιητικν αποσπασμτων αυτν, με χρση Τεχνολογιν Πληροφορικς και Επικοινωνιν (Τ.Π.Ε.).

8-6-21 Κ.Υ.Α. 9319/21 (ΦΕΚ-2431 Β/7-6-21) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 16802/667/27.8.2010 κοινς απφασης των Υπουργν Παιδεας, Δια Βου Μθησης και Θρησκευμτων, Εργασας και Κοινωνικς Ασφλισης και Πολιτισμο και Τουρισμο «ροι και προποθσεις πρακτικς σκησης ημεδαπν και αλλοδαπν σπουδαστν/ μαθητν Σχολν Τουριστικς Εκπαδευσης και φοιτητν τριτοβθμιας εκπαδευσης» (Β’ 1345).

8-6-21 ΥΠΑΝΕΠ 63203/21 (ΦΕΚ-2430 Β/7-6-21) : 2η Τροποποηση της υπ’ αρ. 24101/25.2.2021 (Β’ 757) απφασης του Υφυπουργο Ανπτυξης και Επενδσεων «Πρσκληση για τον Β’ κκλο Επιδτησης Τκων Υφιστμενων Δανεων Μικρν και Μεσαων Επιχειρσεων πληττμενων απ τα μτρα για την αντιμετπιση της πανδημας της νσου COVID-19».

8-6-21 ΥΠΑΙΘ Φ.251/64858/Α5/21 (ΦΕΚ-2429 Β/7-6-21) : Συμπλρωση της υπ στοιχεα Φ.251/22806/ Α5/26-2-2021 απφασης της Υπουργο Παιδεας και Θρησκευμτων «Εξταση των υποψηφων με αναπηρα και με ειδικς εκπαιδευτικς ανγκες που αναφρονται στο ρθρο 3 του ν.3699/2008 (Α 199), καθς και αυτν που πσχουν απ κταγμα λλη προσωριν βλβη των νω κρων που καθιστ αδνατη τη χρση τους για γραφ στις πανελλαδικς εξετσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για εισαγωγ στην τριτοβθμια εκπαδευση» (Β 897).

8-6-21 ΓΓ ΕΕΚ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΝΕΟΛΑΙΑΣ Κ5/62224/21 (ΦΕΚ-2428 Β/7-6-21) : Ειδικτητες παρλληλου μηχανογραφικο δελτου για την εισαγωγ καταρτιζμενων στα Δημσια Ι.Ε.Κ.

8-6-21 ΥΠ.ΟΙΚ. 62177/ΕΞ2021/21 (ΦΕΚ-2395 Β/7-6-21) : Καθορισμς λεπτομερειν για την κατρτιση και λειτουργα του Μητρου εκτελεστν διαθηκν, εκκαθαριστν κοινωφελν περιουσιν και κηδεμνων σχολαζουσν κληρονομιν.7-6-21 Ν. 4804 /21 (ΦΕΚ-90 Α/5-6-21) : Εκλογ Δημοτικν και Περιφερειακν Αρχν και λοιπς διατξεις.

7-6-21 Π.Υ.Σ. 16 της 31-5-2021 (ΦΕΚ-91 Α/5-6-21) : Συγκρτηση και λειτουργα Κυβερνητικς Επιτροπς Συμβσεων Στρατηγικς Σημασας.

7-6-21 Κ.Υ.Α. 129846/2021/21 (ΦΕΚ 2384 Β/7-6-2021): Καθορισμς διαδικασιν για την κδοση γκρισης τπου ΕΕ δκυκλων τρκυκλων οχημτων και τετρκυκλων, σμφωνα με τον Κανονισμ (ΕΕ) 168/2013 του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 15ης Ιανουαρου 2013.

7-6-21 ΥΠΕΚΥΠ Δ12α/ΓΠ/οικ.34385/21 (ΦΕΚ-2377 Β/7-6-21) : Παρταση καταβολς των συντξεων αναπηρας και των προνοιακν παροχν σε χρμα σε τομα με αναπηρα.

7-6-21 ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/53061/728/21 (ΦΕΚ-2377 Β/7-6-21): Τροποποηση της υπ στοιχεα ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/ 70697/861/14.07.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Περιβλλοντος και Ενργειας «Εφπαξ ειδικ βοθημα για την επανασνδεση παροχν ηλεκτρικο ρεματος, δυνμει του ρθρου 36 του ν. 4508/2017, πως τροποποιθηκε και ισχει» (Β’ 3088).

7-6-21 ΥΠ.ΟΙΚ. 57732/ΕΞ2021/21 (ΦΕΚ 2375 Β/7-6-2021): Αναπροσαρμογ των τιμν εκκνησης των περιοχν που εναι ενταγμνες στο σστημα αντικειμενικο προσδιορισμο φορολογητας αξας ακιντων και ναρξη ισχος των διατξεων του ρθρου 41 του ν. 1249/1982 και καθορισμς τιμν εκκνησης και συντελεστν αυξομεωσς τους για τον προσδιορισμ της φορολογητας αξας των ακιντων που βρσκονται σε λοιπς περιοχς εντς σχεδου ορων οικισμν κατ το αντικειμενικ σστημα.

7-6-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.35171/21 (ΦΕΚ-2374 Β/5-6-21) : Προποθσεις εισδου στη Χρα προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

7-6-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.35097/21 (ΦΕΚ-2373 Β/5-6-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ. 26390/24.4.2021 κοινς υπουργικς απφασης «Εφαρμογ του υποχρεωτικο μτρου του διαγνωστικο ελγχου νσησης απ τον κορωνο COVID-19 σε υπαλλλους του Δημοσου που παρχουν εργασα με φυσικ παρουσα στον τπο εργασας» (Β’ 1686), πως τροποποιθηκε με τις υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.28499/7.5.2021 (Β’ 1870) και Δ1α/ΓΠ.οικ.32207/24.5.2021 (Β’ 2183) κοινς υπουργικς αποφσεις.

7-6-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.35098/21 (ΦΕΚ-2372 Β/5-6-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ. 32209/24.5.2021 κοινς υπουργικς απφασης «Εφαρμογ του υποχρεωτικο μτρου του διαγνωστικο ελγχου νσησης απ τον κορωνο COVID-19 σε εργαζμενους του ιδιωτικο τομα που παρχουν την εργασα τους με φυσικ παρουσα» (Β 2192).

7-6-21 ΥΠΑΙΘ Φ.153/64779/Α5/21 (ΦΕΚ-2371 Β/5-6-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Φ.153/79899/ Α5/21.05.2019 (Β’ 1904 και 1940) κοινς απφασης του Υπουργο και της Υφυπουργο Παιδεας, ρευνας και Θρησκευμτων «Πρσβαση αποφοτων Επαγγελματικο Λυκεου (ΕΠΑ.Λ.) σε ποσοστ θσεων του συνολικο αριθμο εισακτων σε Σχολς, Τμματα και Εισαγωγικς κατευθνσεις Τμημτων των Πανεπιστημων, της ΑΣΠΑΙΤΕ, των Αντερων Σχολν Τουριστικς Εκπαδευσης (ΑΣΤΕ), των Αντερων Στρατιωτικν Σχολν Υπαξιωματικν των Ενπλων Δυνμε-ων, της Σχολς Αστυφυλκων, της Σχολς Πυροσβεστν, της Σχολς Δοκμων Λιμενοφυλκων και των Σχολν της Ακαδημας Εμπορικο Ναυτικο (ΑΕΝ) για το ακαδημακ τος 2019-2020 και εφεξς».

7-6-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.35169/21 (ΦΕΚ-2366 Β/5-6-21) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας για το διστημα απ τη Δευτρα, 7 Ιουνου 2021 και ρα 6:00 ως και τη Δευτρα, 14 Ιουνου 2021 και ρα 6:00.

7-6-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.35102/21 (ΦΕΚ-2365 Β/5-6-21) : Εφαρμογ του υποχρεωτικο μτρου του δια-γνωστικο ελγχου νσησης απ τον κορωνο COVID-19 σε φοιτητς, που λαμβνουν μρος με φυσικ παρουσα, στην εξεταστικ περοδο του εαρινο εξαμνου του ακαδημακο τους 2020-2021.4-6-21 ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 3153.2/39795/4-6-2021 : Εφαρμογ της υπ' αριθμ. Οικ. 13926/Δ.Τ.Β.Ν. 216/2016/11-02-2016 (Β'273 ΚΥΑ) ως προς την τρηση των μητρων κατασκευαστν σκαφν αναψυχς και κοινοποιημνων οργανισμν που αναλαμβνουν αξιολογσεις συμμρφωσης σκαφν του πεδου εφαρμογς της οδηγας 2013/53/EE μετ την κατασκευ, ορισμς των απαιτομενων προς υποβολ δικαιολογητικν για εγγραφ στο αντστοιχο μητρο και χοργηση αναγνωριστικο κωδικο

4-6-21 ΥΠΥΜΕ Δ30/Α3/145941/4-6-21 : Διενργεια εξ αποστσεως μαθημτων θεωρητικς εκπαδευσης και περιοδικς κατρτισης Π.Ε.Ι. μετ τη θση σε ισχ της κ.υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 33506 (Β' 2233/29-05¬-2021)

4-6-21 ΥΠΥΜΕ Δ30/Β5/145800/4-6-21 : Διευκρινσεις για πραγματοποηση θεωρητικν μαθημτων μσω διαδικτου.

4-6-21 Κ.Υ.Α. Φ.251/64572/Α5/21 (ΦΕΚ-2363 Β/3-6-21) : Τρπος διεξαγωγς των Πανελλαδικν εξετσε-ων 2021, γραπτν προφορικν και εφαρμογ του υποχρεωτικο μτρου του διαγνωστικο ελγχου νσησης (δωρεν αυτοδιαγνωστικς λεγχος) απ τον κορωνο COVID -19.

4-6-21 Κ.Υ.Α. 29769/21 (ΦΕΚ-2362 Β/3-6-21) : Καταβολ επιδματος αεροθεραπεας σε ανπηρους συνταξιοχους του Δημοσου και του Εθνικο Φορα Κοινωνικς Ασφλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), για τη θεριν περοδο 2021.

4-6-21 ΥΠ.ΟΙΚ. Α1127/21 (ΦΕΚ-2362 Β/3-6-21) : Καθορισμς κριτηρων σμφωνα με την παρ. 7 του ρθρου 43 του ν. 4646/2019 (Α’ 201), πως αυτ τροποποιθηκε απ τις διατξεις του ρθρου 292 του ν. 4738/2020 (Α’ 207) και ισχει, για την υπαγωγ στην πγια ρθμιση της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του πρτου ρθρου του ν. 4152/2013 (Α’ 107), πως ισχει.

4-6-21 Κ.Υ.Α. 34972/21 (ΦΕΚ-2361 Β/3-6-21) : Παρταση της ισχος των κτακτων και προσωρινν μτρων στην αγορ εργασας για την αντιμετπιση και τον περιορισμ της διδοσης του κορωνοο COVID-19 ως προς την οργνωση του χρνου και του τπου εργασας του ρθρου 4 της απ 11.03.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου «Κατεπεγοντα μτρα αντιμετπισης των αρνητικν συνεπειν της εμφνισης του κορωνοο COVID-19 και της ανγκης περιορισμο της διδοσς του», (Α' 55), πως ισχει.

4-6-21 Κ.Υ.Α. 34988/21 (ΦΕΚ-2361 Β/3-6-21) : Παρταση της ισχος των επεκταθντων σε λη την Επικρτεια κτακτων και προσωρινν μτρων του ρθρου 235 του ν. 4727/2020 (Α184), ως προς την οργνωση του τπου και του χρνου εργασας για την αποσυμφρηση των μσων μαζικς μεταφορς και του τπου εργασας και ρθμιση περαιτρω στοιχεων αυτς.

4-6-21 ΥΠ.ΟΙΚ. Α1124/21 (ΦΕΚ-2359 Β/3-6-21) : Καθορισμς των απαιτομενων στοιχεων και δικαιολογητικν, του τρπου αποστολς διαββασς τους στη Φορολογικ Διοκηση απ τους φορολογομενους τρτους, των εξαιρομενων ΚΑΔ καθς και κθε λλης αναγκαας λεπτομρειας τεχνικο διαδικαστικο χαρακτρα για την εφαρμογ της περ. α’ της παρ. 2 του ρθρου 270 του ν. 4798/2021 «Κδικας δικαστικν υπαλλλων και λοιπς επεγουσες διατξεις» (Α’ 68).

4-6-21 Κ.Υ.Α. 2241.7/38303/21 (ΦΕΚ-2357 Β/3-6-21) : Παροχ δικαιματος μετακνησης με πλρη απαλλαγ απ την καταβολ κομστρου στα Αστικ Συγκοινωνιακ Μσα περιοχς αρμοδιτητας του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. (Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.) σε δικαιοχους αρμοδιτητας του Γραφεου Ευρσεως Ναυτικς Εργασας (Γ.Ε.Ν.Ε.) Πειραι για το τος 2021.3-6-21 ΑΑΔΕ Ε2119/2-6-21 : Παροχ οδηγιν σχετικ με την αντιμετπιση ιδιωτικν σκαφν αναψυχς με σημαα Ηνωμνου Βασιλεου μετ την ξοδο του Η.Β. απ την Ε.Ε.

3-6-21 ΕΦΚΑ 203295/3-6-21 : Λξη ασφλισης μη μισθωτν ασφαλισμνων, Ελεθερων Επαγγελματιν και Αυτοαπασχολομενων, που συμμετχουν σε Νομικ Πρσωπα Ηλεκτρονικς Υπηρεσες

3-6-21 ΕΦΚΑ 200763/1-6-21 : Προσδιορισμς των ασφαλιστικν εισφορν και απεικνιση της ασφλισης του Δρου Πσχα 2021 (Δ.Π. 2021) για εργαζμενους:
• των οποων ανεστλησαν οι συμβσεις εργασας
• ενταχθντες στον Μηχανισμ ενσχυσης της απασχλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»

3-6-21 ΑΑΔΕ Ο/ΔΕΦΚΦ/Γ/1046279/ΕΞ2021/1-6-21 : Οδηγες αναφορικ με την δυναττητα μεταββασης προντων υποκεμενων σε Φ.Κ. σε εγκεκριμνο αποθηκευτ υποκεμενων σε Ε.Φ.Κ. προντων με σκοπ την εξαγωγ αυτν τον εφοδιασμ πλοων χωρς φυσικ διακνηση μεταξ φορολογικν αποθηκν

3-6-21 Κ.Υ.Α. Δ15/Δ/34655/21 (ΦΕΚ-2360 Β/3-6-21) : Προσδιορισμς της διαδικασας κλυψης των ασφαλιστικν εισφορν για τις επιχειρσεις - εργοδτες τουριστικν καταλυμτων δωδεκμηνης λειτουργας για το χρονικ διστημα απ 1.1.2021 ως 30.6.2021.

3-6-21 Κ.Υ.Α. 34336/21 (ΦΕΚ-2353 Β/3-6-21) : Τροποποηση της υπ’ αρ. οικ. 1638/45/14-1-2021 κοινς υπουργικς απφασης «ροι και προποθσεις νταξης στα μτρα στριξης επαγγελματιν της τχνης και του πολιτισμο για τους μνες Νομβριο και Δεκμβριο 2020» (Β’ 112 και Β’401 διρθωση σφλματος), πως ισχει.

3-6-21 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ3(α)/οικ.33375/21 (ΦΕΚ-2334 Β/2-6-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα οικ. Γ5/63587/ 2015 απφασης του Υπουργο Υγεας με θμα «Μηχανισμς αυτματων επιστροφν (Clawback) φαρμακευτικς δαπνης τους 2016, 2017 και 2018» (Β’ 1803).

3-6-21 Κ.Υ.Α. 63446/21 (ΦΕΚ-2338 Β/2-6-21) : Καθορισμς Εθνικο Μορφτυπου ηλεκτρονικο τιμολογου στο πλασιο των Δημοσων Συμβσεων.

3-6-21 Κ.Υ.Α. ΓΠ/Δ11/οικ.31252/21 (ΦΕΚ-2332 Β/2-6-21) : Προποθσεις κδοσης δειας λειτουργας και προδιαγραφς λειτουργας Κντρων Δημιουργικς Απασχλησης Παιδιν (Κ.Δ.Α.Π.).2-6-21 ΕΦΚΑ-ΚΕΑΟ 201803/Σ.348/ΕΓΚ.33/2-6-2021 :  Παροχ οδηγιν για την εφαρμογ των διατξεων του Ν.4738/2020 «Ρθμιση οφειλν και παροχ δετερης ευκαιρας και λλες διατξεις» (ΦΕΚ Α' 207/27-10-2020) που αφορον την Προπτωχευτικ διαδικασα εξυγανσης ( ρθρα 31-69).

2-6-21 ΚΑΤΑΤΕΘΕΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ - Θεσμικ πλασιο τηλεργασας, διατξεις για το ανθρπινο δυναμικ του δημοσου τομα και λλες ρυθμσεις του Υπουργεου Εσωτερικν

2-6-21 ΥΠΑΙΘ Φ.152/63727/Α5/2-6-21 : Πανελλαδικς εξετσεις υποψηφων ημερησων και εσπερινν ΕΠΑΛ τους 2021

2-6-21 ΟΑΕΔ 2895/21 (ΦΕΚ 2268 Β/31-5-2021): Τροποποηση της υπ' αρ. 1850/30/15.03.2020 απφασης του Δ.Σ. του Οργανισμο Απασχλησης Εργατικο Δυναμικο (Β' 911).

2-6-21 ΥΠ.ΟΙΚ. ΓΔΟΥ/520/21 (ΦΕΚ-2317 Β/1-6-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ468/ 17.05.2021 απφασης «Αυξημνη αποζημωση ειδικο σκοπο για την ενσχυση επιχειρσεων λγω της εμφνισης και διδοσης του κορωνοο COVID-19, για τον μνα Απρλιο 2021» (Β’ 2025)

2-6-21 ΒΟΥΛΗ 5150/3703/21 (ΦΕΚ-2315 Β/1-6-21) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 9337/7281/22.12.2005 (Β’ 1827) απφασης της Προδρου της Βουλς των Ελλνων, πως ισχει.

2-6-21 ΑΑΔΕ Α1126/21 (ΦΕΚ-2315 Β/1-6-21) : Παρταση της προθεσμας υποβολς των δηλσεων φρου μεταββασης ακιντων (Φ.Μ.Α.) με τη χρση ηλεκτρονικς μεθδου .1-6-21 ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/163/οικ.10556/1-6-21 : Μτρα και ρυθμσεις στο πλασιο της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο - 46η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

1-6-21 Κ.Υ.Α.  Δ1α/ΓΠ/οικ.33815/21 (ΦΕΚ 2282 Β/1-6-2021): Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.33508/ 28.5.2021 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Εσωτερικν, Υποδομν και Μεταφορν, Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς και Επικρατεας «Προποθσεις εισδου στη Χρα προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β' 2234).

1-6-21 ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 15665/ΕΞ2021/21 (ΦΕΚ 2283 Β/1-6-2021): Διθεση διαδικτυακν υπηρεσιν στο ολοκληρωμνο πληροφοριακ σστημα ΕΣΠΑ της Ειδικς Υπηρεσας ΟΠΣ του Υπουργεου Ανπτυξης και Επενδσεων.

1-6-21 ΥΠ.ΟΙΚ. 62290/ΕΞ2021/21 (ΦΕΚ 2285 Β/1-6-2021): Παρταση προθεσμας επαναπιστοποησης για διατρηση εγγραφς στο ειδικ Μητρο του ρθρου 19 του ν. 4583/2018.

1-6-21 ΥΠΑΙΘ 61178/ΓΔ4/21 (ΦΕΚ 2286 Β/1-6-2021): Τροποποηση της υπ στοιχεα 79942/ΓΔ4/ 21-5-2019 υπουργικς απφασης «Εγγραφς, μετεγγραφς, φοτηση και θματα οργνωσης της σχολικς ζως στα σχολεα της δευτεροβθμιας εκπαδευσης» (Β' 2005).

1-6-21 ΑΑΔΕ Α1122/21 (ΦΕΚ 2287 Β/1-6-2021): Τροποποηση και συμπλρωση της υπ στοιχεα 1100330/1954/ΔΜ/ΠΟΛ1133/06-10-2008 απφασης του Υπουργο Οικονομας και Οικονομικν «Καθορισμς νας Εθνικς Ονοματολογας Οικονομικν Δραστηριοττων (Κ.Α.Δ. 2008)» (Β' 2149).

1-6-21 ΑΑΔΕ Ε2118/31-5-21 : Διευκρινσεις σχετικ με την υποβολ εκδλωσης ενδιαφροντος για την ενσχυση με τη μορφ επιδτησης παγων δαπανν για μη καλυπτμενες δαπνες

1-6-21 ΑΑΔΕ Ε2117/28-5-21 : Παροχ διευκρινσεων και οδηγιν σχετικ με την εφαρμογ των διατξεων του ν. 4738/2020 «Ρθμιση οφειλν και παροχ δετερης ευκαιρας και λλες διατξεις» (Α' 207/27-10-2020) που ρυθμζουν την προπτωχευτικ διαδικασα εξυγανσης

1-6-21 ΥΠ.ΤΟΥΡ. 9271/31-5-21 : ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΕΚΤΗ (ΣΤ) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 9126/17.06.2020 ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» ΕΤΟΥΣ 2020.

1-6-21 ΥΠΕΚΥΠ Φ.80000/34572/5256/1-6-21 : Γνωστοποηση διατξεων του ν. 4798/2021 (ΦΕΚ Α' 68)

1-6-21 ΥΠΑΙΘ Φ.253.1/62264/Α5/21 (ΦΕΚ-2281 Β/31-5-21) : Καθορισμς των συντελεστν βαρτητας των πανελλαδικ εξεταζμενων μαθημτων και των ειδικν μαθημτων, για εισαγωγ στις σχολς των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολς της Αστυνομικς και Πυροσβεστικς Ακαδημας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολς Δοκμων Σημαιοφρων Λιμενικο Σματος και Λιμενοφυλκων, καθς και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργεου Τουρισμο, το ακαδημακ τος 2022-2023 και εφεξς.

1-6-21 ΥΠΑΝΕΠ 60661/21 (ΦΕΚ-2280 Β/31-5-21) : Ορισμς αποφαινμενων οργνων Υπουργεου Ανπτυξης και Επενδσεων κατ την παρ. 2 του ρθρου 37 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), για τις δημσιες συμβσεις που αφορον ενργειες Τεχνικς Βοθειας.

1-6-21 ΥΠ.ΟΙΚ. Α1123/21 (ΦΕΚ-2279 Β/31-5-21) : Παρταση της προθεσμας υποβολς των δηλσεων φρου πλοων πρτης κατηγορας του ν. 27/1975.

1-6-21 ΥΠΑΙΘ Φ.251/61361/Α5/21 (ΦΕΚ-2278 Β/31-5-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Φ.251/25089/ Α5/2020 απφασης της Υπουργο Παιδεας και Θρησκευμτων «Πρσβαση στην τριτοβθμια εκπαδευση, διαδικασες και ργανα σχετικ με τις πανελλαδικς εξετσεις Γενικο Λυκεου απ το 2020 και εφεξς, με το “νο” σστημα του ν. 4186/2013 (Α’ 193)» (Β’ 643), πως τροποποιθηκε με το ρθρο 100 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) και με το ρθρο 165 του ν. 4635/2019 (Α’ 167).

1-6-21 ΥΠΑΙΘ 60909/Δ2/21 (ΦΕΚ-2277 Β/31-5-21) : Εισαγωγ μαθητν στην Α τξη Γυμνασου των Μουσικν Σχολεων.

1-6-21 ΥΠ.ΟΙΚ. Α1120/21 (ΦΕΚ-2277 Β/31-5-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 1099733/8159/ 0014 ΠΟΛ 1253/9-8-1993 κοινς απφασης των Υφυπουργν Εθνικς Οικονομας και Οικονομικν «Συλλογ και επεξεργασα στοιχεων ενδοκοι-νοτικο εμπορου (σστημα INTRASTAT)» (Β 600).

1-6-21 Κ.Υ.Α. Δ15/Δ/32662/21 (ΦΕΚ-2271 Β/31-5-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ.15/Δ/54407/ 2118/8-3-2021 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων «Προσδιορισμς της διαδικασας κλυψης των ασφαλιστικν εισφορν σε καλλιτχνες, δημιουργος και επαγγελματες της τχνης βσει του ρθρου 121 του ν. 4764/2020 (Α 256)» (Β 986), για την κλυψη των ασφαλιστικν εισφορν για τους μνες Ιανουριο και Φεβρουριο 2021.

1-6-21 ΑΑΔΕ Α1117/21 (ΦΕΚ-2271 Β/31-5-21) : Διαγραφ απ τη Φορολογικ Διοκηση βεβαιω-μνων ανεσπρακτων οφειλν στις Δ.Ο.Υ., μχρι και του ψους του ενς (1) ευρ του εισπρακτου υπολοπου αν βασικ οφειλ, κατ’ εφαρμογ της παρ. 6 του ρθρου 48 του ν. 4174/2013 (Α 170).

1-6-21 Κ.Υ.Α. οικ. 31653/21 (ΦΕΚ-2266 Β/31-5-21) : Καθορισμς της διαδικασας κοινοποησης των διοικητικν πρξεων του Οργανισμο Προνοια-κν Επιδομτων και Κοινωνικς Αλληλεγγης (ΟΠΕΚΑ) και σκησης ενδικοφανν προσφυγν κατ πρξεων των οργνων του με ηλεκτρονικ μσα.31-5-21 ΥΠΕΚΥΠ 34445/31-5-21  : Πρσθετες Οδηγες για τη λειτουργα προνοιακν δομν ανοικτς φροντδας: Κντρα Δημιουργικς Απασχλησης Παιδιν (ΚΔΑΠ), Κντρα Δημιουργικς Απασχλησης Παιδιν και Ατμων με Αναπηρα (ΚΔΑΠ-μεΑ) και Κντρα Διημρευσης και Ημερσιας Φροντδας (ΚΔΗΦ)

31-5-21 Π.Δ.36/21 (ΦΕΚ 88 Α/31-5-2021): Τροποποηση του π.δ. 546/1988 «Οργανισμς του Οικονομικο Επιμελητηρου της Ελλδας (ΟΕΕ)» (Α' 257), πως ισχει.

31-5-21 ΥΠΑΙΘ 60243/Ζ1/21 (ΦΕΚ 2245 Β/31-5-2021): Διεξαγωγ των εξετσεων κατ την εξεταστικ περοδο του εαρινο εξαμνου του ακαδημακο τους 2020-2021

31-5-21 ΥΠ.ΟΙΚ. 61940/ΕΞ2021/21 (ΦΕΚ 2242 Β/31-5-2021): Παρταση των μτρων του τρτου και τταρτου εδαφου της περ.α' της παρ.2 του ρθρου 13 του ν. 4690/2020 (Α' 104), πως ισχει.

31-5-21 Κ.Υ.Α. Γ2δ/ΓΠ/21605/21 (ΦΕΚ 2241 Β/31-5-2021): Λειτουργα ηλεκτρονικς εφαρμογς για τους σκοπος του Συστματος Κοστολγησης Νοσοκομειακν Υπηρεσιν (Συ.Κ.Ν.Υ.).

31-5-21 Κ.Υ.Α. ΓΠ/Δ11/οικ.31930/21 (ΦΕΚ 2240 Β/31-5-2021): Προποθσεις κδοσης δειας λειτουργας και προδιαγραφς λειτουργας Κντρων Δημιουργικς Απασχλησης Παιδιν και Ατμων με Αναπηρα (Κ.Δ.Α.Π.ΑμεΑ.)

31-5-21 ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/48505/387/21 (ΦΕΚ 2239 Β/31-5-2021): Νο πλασιο διενργειας των αρχιτεκτονικν διαγωνισμν και γενικ των διαγωνισμν μελετν με απονομ βραβεων.

31-5-21 ΑΑΔΕ Ε2115/26-5-21 : Παροχ οδηγιν για την απαλλαγ των υπχρεων της παρ. 2 του ρθρου 57 του ν.4646/2019 (Α'201) απ την υποχρεωτικ καταβολ του τλους επιτηδεματος του ρθρου 31 του ν. 3986/2011 (Α' 152).

31-5-21 ΠΝΠ 30/30-5-21 (ΦΕΚ-87 Α/30-5-21) : Θσπιση, περιεχμενο και διαδικασα κδοσης Ψηφιακο Πιστοποιητικο COVID-19.

31-5-21 N. 4802/21 (ΦΕΚ-86 Α/28-5-21): Κρωση της σμβασης μεταββασης εμπραγμ-των δικαιωμτων λγω εισφορς σε εδος ναντι αυξσεως μετοχικο κεφαλαου μεταξ αφενς του Ταμεου Αξιοποησης Ιδιωτικς Περιουσας  του Δημοσου Α.Ε. και αφετρου της Ελληνικ – Εταιρεα Διαχερισης και Αξιοποησης Ακιντων Ελληνικο Αεροδρομου Α.Ε

31-5-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.33510/21 (ΦΕΚ-2237 Β/30-5-21) : Δωρεν διανομ αυτοδιαγνωστικο ελγχου σε κατχους Αριθμο Μητρου Κοινωνικς Ασφλισης ηλικας δεκαοχτ (18) ως τριντα (30) ετν.

31-5-21 Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/504/21 (ΦΕΚ-2236 Β/29-5-21) : Διαδικασα υποβολς εκδλωσης ενδιαφροντος για το προσωριν μτρο ενσχυσης με τη μορφ επιδτησης παγων δαπανν σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης του κορωνοο COVID-19, κατ τους μνες Απρλιο ως και Δεκμβριο 2020.

31-5-21 Κ.Υ.Α. 40128/21 (ΦΕΚ-2235 Β/29-5-21) : Παρταση ισχος της παρ. 7 του ρθρου 65 του ν. 4688/2020.

31-5-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.33508/21 (ΦΕΚ-2234 Β/29-5-21) : Προποθσεις εισδου στη Χρα προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

31-5-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.33506/21 (ΦΕΚ-2233 Β/29-5-21) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας για το διστημα απ τη Δευτρα, 31 Μαου 2021 και ρα 6:00 ως και τη Δευτρα, 7 Ιουνου 2021 και ρα 6:00

31-5-21 Κ.Υ.Α. 24471/21 (ΦΕΚ-2232 Β/28-5-21) : Μτρα διευκλυνσης ηλεκτρονικς κδοσης και παραλαβς πιστοποιητικν - Αναστολ εφαρμογς διατξεων για την υποχρεωτικ εισφορ υπρ ΤΑΧΔΙΚ (μεγαρσημο) σε πιστοποιητικ που εκδδονται απ Υπηρεσες Δικαστικν Αρχν απ 1.6.2021 ως και 30.6.2021

31-5-21 ΥΠ.ΟΙΚ. Α1119/21 (ΦΕΚ-2230 Β/28-5-21) : Παρταση και αναστολ καταβολς βεβαιωμνων οφειλν στην Κοιντητα Πισων της Δημοτικς Εντητας Λουτρακου - Περαχρας του Δμου Λουτρακου - Περαχρας - Αγων Θεοδρων της Π.Ε. Κορνθου της Περιφρειας Πελοποννσου και στη Δημοτικ Εντητα Μεγαρων του Δμου Μεγαρων της Π.Ε. Δυτικς Αττικς της Περιφρειας Αττικς για την αντιμετπιση των κτακτων ανα-γκν που προκυψαν λγω πυρκαγις που εκδηλθηκε στις περιοχς στις 20-05-2021.

31-5-21 Κ.Υ.Α. 33332/21 (ΦΕΚ-2229 Β/28-5-21) : Παρταση προθεσμας καταβολς των δσεων ενεργν ρυθμσεων ασφαλιστικν εισφορν επιχειρσεων και εργοδοτν στο πλασιο των μτρων για την αντιμετπιση των αρνητικν συνεπειν του κορωνοο COVID -19.

31-5-21 Κ.Υ.Α. 38760/21 (ΦΕΚ-2228 Β/28-5-21) : Καθορισμς δσεων και κατανομ ποσο συνολικο ψους 1.456.861,00€ σε Δμους της Χρας, ναντι δικαιομενων επιχορηγσεων απ τους Κεντρικος Αυτοτελες Πρους (ΚΑΠ), για την κλυψη λειτουργικν αναγκν των Δημοτικν Επιχειρσεων δρευσης - Αποχτευσης.

31-5-21 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ6α/ΓΠ/31888/21 (ΦΕΚ-2216 Β/26-5-21) : Τροποποηση - συμπλρωση της υπ στοιχεα Γ6α/Γ.Π.39226/2020 απφασης «Καθορισμς διαδικασας για τη λψη ειδικτητας α) “Επεγουσας και Εντατικς Νοσηλευτικς”, β) “Νοσηλευτικς Δημσιας Υγεας/Κοινοτικς Νοσηλευτικς”» (ΦΕΚ 2656 Β’), πως τροποποιθηκε και ισχει»28-5-21 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1α/ΓΠ/ 32501/21 : Συμπλρωση Εγκυκλου σε τι αφορ εγκεκριμνα βιοκτνα σκευσματα για την αντιμετπιση των κουνουπιν

28-5-21 ΥΠ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 4474/27-5-21 : κδοση ημερσιου Χρτη Πρβλεψης Κινδνου Πυρκαγις απ την Γ.Γ.Π.Π. κατ την αντιπυρικ περοδο 2021

28-5-21 ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2322.2/37714/28-5-2021 : Σμανση φωτιστικν σημτων κινδνου με τα οποα εφοδιζονται τα εμπορικ πλοα.

28-5-21 ΥΠΥΜΕ 120207/21 (ΦΕΚ 2203 Β/26-5-2021): Τροποποηση της περ. δ' της παρ. 4 του κεφ. Γ της υπ στοιχεα Α2/29542/5347/1991 (Β' 707) υπουργικς απφασης.27-5-21 ΥΠ.ΕΣ. 39509/27-5-21 : Καταγραφ ργων / ενεργειν φορων Τ.Α. για την αντιμετπιση της COVID-19 πανδημας

27-5-21 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ  Δ2β/33248/27-5-21  : Παγκσμια Ημρα Κατ Του Καπνσματος 31-05-2021 με θμα: «Commit to Quit/Επιλγω να μην καπνζω-Δεσμεομαι να το τηρ» η Να Παγκσμια Πρκληση.

27-5-21 ΥΠΑΙΘ Φ52/60399/Δ1/27-5-21 : Διδασκαλα της 2ης ξνης γλσσας στα Δημοτικ Σχολεα για το σχολικ τος 2021-2022

27-5-21 ΥΠΑΙΘ Φ1/60388/Δ1/27-5-21: Οδηγες και κατευθνσεις για την δρυση και λειτουργα Τξεων Υποδοχς (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικ τος 2021-2022 σε δημοτικ σχολεα της χρας Α' Φση

27-5-21 ΥΠΑΙΘ Φ4/57738/ΓΔ4/21 (ΦΕΚ 2222 Β/26-5-2021): Αξιολγηση «κατ' ιδαν διδαχθντων» και στρατεσιμων μαθητν Α' τξης ΕΠΑ.Λ. κατ το σχολικ τος 2020 2021.

27-5-21 ΥΠΑΙΘ Φ.253/58155/Α5/21 (ΦΕΚ 2222 Β/26-5-2021): Τροποποηση της υπ στοιχεα Φ.253/11812/Α5/ 2020 υπουργικς απφασης «Κατταξη των Σχολν, των Τμημτων και των Εισαγωγικν Κατευθνσεων Τμημτων στα Επιστημονικ Πεδα του ρθρου 4Α του ν. 4186/2013 (Α' 193), πως αυτ προστθηκε με την παρ. 5 του ρθρου 100 του ν. 4610/2019 (Α' 70)» (Β' 345).

27-5-21 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1γ/ΓΠ/οικ.32968/27-5-21 : Μτρα πρληψης κατ της διασπορς του κορωνοο SARS-COV-2 στις επιχειρσεις εστασης

27-5-21 ΑΑΔΕ Α1118/21 (ΦΕΚ-2226 Β/247-5-21) : Τπος και περιεχμενο της δλωσης φορολογας εισοδματος φυσικν προσπων φορολογικο τους 2020, των λοιπν εντπων και των δικαιολογητικν εγγρφων που συνυποβλλονται με αυτ.

27-5-21 Κ.Υ.Α. Α1116/21 (ΦΕΚ-2223 Β/26-5-21) : Διαδικασα απαλλαγς ΦΠΑ των παραδσεων, ενδοκοινοτικν αποκτσεων, εισαγωγν αγαθν και παροχν υπηρεσιν για την αντιμετπιση των αναγκν που προκπτουν απ την πανδημα του COVID 19-SARS 2, σμφωνα με τα οριζμενα στην περ. ιθ’ της παρ. 1 του ρθρου 27 του Κδικα ΦΠΑ.

27-5-21 Κ.Υ.Α. ΓΠ/Δ11/οικ.31720/21 (ΦΕΚ-2220 Β/26-5-21) : Χοργηση οικονομικς ενσχυσης αναδοχς.

27-5-21 ΥΠΥΜΕ ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.9240/A321/21 (ΦΕΚ-2201 Β/26-5-21) : Παρταση ισχος αδειν επισκευς κτηρων πληγντων απ σεισμος, πυρκαγις και κατολισθσεις

27-5-21 ΥΠ.ΟΙΚ. ΓΔΟΥ/500/21 (ΦΕΚ-2225 Β/26-5-21) : Ειδικτερη διαδικασα και ορισμς των προποθσεων για την προκαταβολ των ποσν της αποζημωσης των εκμισθωτν για τα μισθματα μηνς Απριλου 2021, κατ επιταγ του νμου στο πλασιο αντιμετπισης των επιπτσεων του κορωνοο COVID-19.

27-5-21 ΥΠ.ΟΙΚ. ΓΔΟΥ/499/21 (ΦΕΚ-2224 Β/26-5-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ468/ 17.05.2021 απφασης «Αυξημνη αποζημωση ειδικο σκοπο για την ενσχυση επιχειρσεων λγω της εμφνισης και διδοσης του κορωνοο COVID-19, για τον μνα Απρλιο 2021» (Β’ 2025).

27-5-21 ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 1939/136830/21 (ΦΕΚ-2199 Β/26-5-21) : ροι και προποθσεις διενργειας αλιεας απ αλιευτικ σκφη της νωσης που φρουν τη σημαα λλων κρατν μελν στα δατα της αιγιαλτιδας ζνης μεταξ ξι (6) και δδεκα (12) ναυτικν μιλων, κατ’ εφαρμογ του ρθρου 4 του ν. 4767/2021 (Α’ 9), στη θαλσσια περιοχ του ρθρου 1 του νμου αυτο.

27-5-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.32561/21 (ΦΕΚ-2198 Β/26-5-21) : Εφαρμογ του υποχρεωτικο μτρου του διαγνωστικο ελγχου νσησης απ τον κορωνο COVID -19 για την επαναλειτουργα των Ανωτρων Σχολν Δραματικς Τχνης, των Ανωτρων Επαγγελματικν Σχολν Χορο και των Μουσικν Εκπαιδευτικν Ιδρυμτων (Ωδεα, Μουσικς Σχολς, Σχολς Βυζαντινς Μουσικς).

27-5-21 Κ.Υ.Α. 2981/21 (ΦΕΚ-2197 Β/26-5-21) : Καθορισμς ειδικτερης κατηγορας δικαιοχων κδοσης προσωρινο Α.Μ.Κ.Α. και διαδικασα τεχνικν λεπτομερειν απδοσης και μετπτωσς του.

27-5-21 ΥΠ.ΟΙΚ. A1115/21 (ΦΕΚ-2196 Β/26-5-21) : Καθορισμς των Κωδικν Αριθμν Δραστηριοττων (ΚΑΔ) των επιχειρσεων για την εφαρμογ της περ. α της παρ. 1 του ρθρου 270 του ν. 4798/ 2021 «Κδικας δικαστικν υπαλλλων και λοιπς επεγουσες διατξεις» (Α 68).

27-5-21 Κ.Υ.Α. οικ.31898/21 (ΦΕΚ-2194 Β/26-5-21) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 39363/1537/30-9-2020 (Β’4262) κοινς υπουργικς απφασης ως προς τη διρκεια εφαρμογς των μτρων των περ. β), γ), δ) και ε) της παρ. 2 του ρθρου 4 της απ 11.03.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (Α’ 55).

27-5-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.32209/21 (ΦΕΚ-2192 Β/26-5-21) : Εφαρμογ του υποχρεωτικο μτρου του διαγνωστικο ελγχου νσησης απ τον κορωνο COVID-19 σε εργαζμενους του ιδιωτικο τομα που παρχουν την εργασα τους με φυσικ παρουσα.26-5-21 ΟΑΕΔ 2911/53/21 (ΦΕΚ-2191 Β/26-5-21) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 5427/83/19.11.2019 απφασης του Διοικητικο Συμβουλου του Οργανισμο Απασχλησης Εργατικο Δυναμικο σχετικ με το Πργραμμα Επαγγελματικς Κατρτισης Εργαζομνων σε μικρς επιχειρσεις ΛΑΕΚ 1-49 τους 2019.

26-5-21 Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΔ/46424/1134/21 (ΦΕΚ-2185 Β/26-5-21) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 36060/1155/13.6.2013 κοινς υπουργικς απφασης με θμα: «Καθορισμς πλαισου καννων, μτρων και διαδικασιν για την ολοκληρωμνη πρληψη και τον λεγχο της ρπανσης του περιβλλοντος απ βιομηχανικς δραστηριτητες, σε συμμρφωση προς τις διατξεις της οδηγας 2010/75/ΕΕ “περ βιομηχανικν εκπομπν (ολοκληρωμνη πρληψη και λεγχος της ρπανσης)” του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 24ης Νοεμβρου 2010» (Β’ 1450), πως ισχει.

26-5-21 ΑΑΔΕ Ε2114/26-5-21 : Παροχ οδηγιν για την εφαρμογ των διατξεων του τελευταου εδαφου της παρ. 3 του ρθρου 31 του ν.3986/2011 (Α' 152), πως τροποποιθηκαν με το ρθρο 25 του ν.4797/2021 (Α'66), περ αναστολς της υποχρωσης καταβολς του τλους επιτηδεματος για το φορολογικ τος 2020 των αγροτν κανονικο καθεσττος ΦΠΑ.

26-5-21 ΥΠΑΙΘ 58877/Δ6/21 (ΦΕΚ-2184 Β/25-5-21) : Εισαγωγ μαθητν/τριν και σχετικς ρυθμσεις στα Πρτυπα και Πειραματικ Σχολεα (Π.Σ. & ΠΕΙ.Σ.) για το σχολικ τος 2021-2022.

26-5-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.32207/21 (ΦΕΚ-2183 Β/25-5-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ. 26390/24.4.2021 κοινς υπουργικς απφασης «Εφαρμογ του υποχρεωτικο μτρου του διαγνωστικο ελγχου νσησης απ τον κορωνο COVID-19 σε υπαλλλους του Δημοσου που παρχουν εργασα με φυσικ παρουσα στον τπο εργασας» (Β’ 1686), πως τροποποιθηκε με την υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.28499/7.5.2021 κοιν υπουργικ απφαση (Β’ 1870).

26-5-21 Κ.Υ.Α. 58305/21 (ΦΕΚ-2182 Β/25-5-21) : Υιοθτηση σχεδου δρσης για την Εθνικ Στρατηγικ για τις Δημσιες Συμβσεις περιδου 2021 - 2025.

26-5-21 Κ.Υ.Α. οικ.30073/21 (ΦΕΚ-2181 Β/25-5-21) : Επιδτηση της Μαθητεας/Πρακτικς σκησης στο χρο εργασας των μαθητευομνων των ΕΠΑ.Σ. Μαθητεας του ν. 3475/2006, που απασχολονται στο Δημσιο, σε φορες του Δημοσου Τομα, στους Ο.Τ.Α., σε επιχειρσεις Οργανισμν Τοπικς Αυτοδιοκησης (Ο.Τ.Α.), σε ιδιωτικς επιχειρσεις εκμεταλλεσεις, σε συνεταιρισμος, σε σωματεα κατ το τος 2021.

26-5-21 ΥΠΑΙΘ Κ3/58084/21 (ΦΕΚ-2180 Β/25-5-21) : Ρθμιση θεμτων εκπαιδευτικο οδηγο των προτπων επαγγελματικν Λυκεων (Π.ΕΠΑ.Λ.)

26-5-21 Κ.Υ.Α. Δ11/4657/154/21 (ΦΕΚ-2175 Β/25-5-21) : Ανθεση οργνωσης και λειτουργας κατασκη-νσεων του Κρατικο προγρμματος σε Δμους

26-5-21 ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 14492/ΕΞ2021/21 (ΦΕΚ-2157 Β/25-5-21) : Ρθμιση λεπτομερειακν και τεχνικν θεμτων για την εφαρμογ του Κεφαλαου ΙΑ’ Ψηφιακ Διαφνεια-Πργραμμα Διαγεια του ν. 4727/2020 «Ψηφιακ Διακυβρνηση (Ενσωμτωση στην Ελληνικ Νομοθεσα της Οδηγας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικς Επικοινωνες (Ενσωμτωση στο Ελληνικ Δκαιο της Οδηγας (ΕΕ) 2018/1972) και λλες διατξεις» (Α 184).

26-5-21 Κ.Υ.Α. 30105/21 (ΦΕΚ-2156 Β/25-5-21) : Χοργηση επιδματος στεγαστικς συνδρομς ανασφλιστων υπερηλκων.

26-5-21 Κ.Υ.Α. Α1114/21 (ΦΕΚ-2149 Β/25-5-21) : Προσδιορισμς πληττμενων επιχειρσεων για την υποχρεωτικ απαλλαγ απ την υποχρωση καταβολς του συνολικο μισθματος για τον μνα Μιο 2021.25-5-21 ΑΑΔΕ Ε2113/21-5-21 : Κοινοποηση των διατξεων των ρθρων 4, 5, 6, 26, 28, 38, 41, 45, 48, 52, 53 και 60 του ν. 4797/2021 (Α'66/23-4-2021)

25-5-21 ΑΑΔΕ Ε2112/20-5-21 : Οδηγες συμπλρωσης εντπου Ε3 (Κατσταση Οικονομικν Στοιχεων απ Επιχειρηματικ Δραστηριτητα) και Κατστασης Φορολογικς Αναμρφωσης φορολογικο τους 2020.

25-5-21 ΑΑΔΕ Ε2111/19-5-21 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 49 του ν.4797/21 (ΦΕΚ 66/Α') «Κρατικ αρωγ προς επιχειρσεις και μη κερδοσκοπικο χαρακτρα φορες για θεομηνες, επεγουσες ρυθμσεις για τη στριξη της οικονομας, συμπληρωματικς κρατικς προπολογισμς και συνταξιοδοτικ ρθμιση και λοιπς επεγουσες διατξεις», πως τροποποιθηκε με την παρ. 2 του ρθρου 124 του ν.4799/2021 (ΦΕΚ/Α/78).

25-5-21 ΥΠ.ΕΣ. 38617/23-5-21 : Συλλογ οικονομικν στοιχεων φορων της Τοπικς Αυτοδιοκησης μσω του ειδικο διαδικτυακο τπου www.aftodioikisi.ypes.gr.

25-5-21 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1β/ΓΠ/οικ.32418/25-5-21 : Οδηγες ετοιμτητας και διαχερισης κρουσμτων covid-19 σε κρουαζιερπλοια

25-5-21 ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 178/136702/25-5-21 : Εγκκλιος Διευκρινσεις σχετικ με την εφαρμογ του Εθνικο Ηλεκτρονικο Μελισσοκομικο Μητρου

25-5-21 ΑΑΔΕ 30/004/000/2839/21-5-21 : Παρταση της περιδου ισχος των χειμερινν προδιαγραφν βενζινν

25-5-21 Ν. 4801/21 (ΦΕΚ-83 Α/24-5-21) : Παραγωγ, εξαγωγ και διθεση τελικν προ-ντων φαρμακευτικς κνναβης του εδους Cannabis Sativa L περιεκτικτητας σε τετρα-δροκανναβινλη (THC) νω του 0,2% και λλες διατξεις.

25-5-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 32216/21 (ΦΕΚ 2148 Β/25-5-2021): Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/ΓΠ/οικ.31801/21.5.2021 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Εσωτερικν, Υποδομν και Μεταφορν, Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς και Επικρατεας «Προποθσεις εισδου στη Χρα προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β' 2138).

25-5-21 Κ.Υ.Α. 58047/Δ6/21 (ΦΕΚ-2147 Β/24-5-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 73160/Δ6/ 12.06.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Παιδεας και Θρησκευμτων και Επικρατεας «Ηλεκτρονικς αιτσεις για εισαγωγ στα Πρτυπα και Πειραματικ Σχολεα» (Β 2260).

25-5-21 ΥΠ.ΟΙΚ. 60449/ΕΞ2021/21 (ΦΕΚ-2146 Β/24-5-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 1067780/82/ Γ0013/09.06.1994 (ΠΟΛ.1149) απφασης του Υφυπουργο Οικονομικν «Τροποποηση, βελτωση και κωδικοποηση των διατξεων που αφορον τη φορολογητα αξα μεταβιβαζομνων με οποιαδποτε αιτα ακιντων εντς σχεδου, κατ το αντικειμενικ σστημα» (Β’ 549) και της υπ στοιχεα 1129485/479/Γ0013/03.12.1996 (ΠΟΛ.1310) απφασης του Υφυπουργο Οικονομικν «Προσδιορισμς κατ’ ρθρο 41α του ν. 1249/1982 με αντικειμενικ κριτρια, αξας κτισμτων ακιντων, τα οποα βρσκονται σε περιοχς που δεν ισχει το σστημα αντικειμενικο προσδιορισμο» (Β’ 1152).

25-5-21 ΥΠ.ΟΙΚ. Α1113/21 (ΦΕΚ-2145 Β/24-5-21) : Παρταση της προθεσμας υποβολς των δηλσεων φρου κληρονομιν, δωρεν και γονικν παροχν με καταληκτικ ημερομηνα υποβολς εντς των μηνν Απριλου, Μαου και Ιουνου 2021.

25-5-21 ΥΠΑΙΘ 57891/ΓΔ4/21 (ΦΕΚ-2145 Β/24-5-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 48293/ΓΔ4/ 27-4-2021 απφασης της Υφυπουργο Παιδεας και Θρησκευμτων «Λξη μαθημτων σχολικν μονδων Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης διδακτικο τους 2020-2021» (Β’ 1767).24-5-21 ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/162/οικ.9207/24-5-21 : Μτρα και ρυθμσεις στο πλασιο της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο-45η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

24-5-21 ΠΥΣ 11/21 (ΦΕΚ-82 Α/23-5-21) : Συνυπογραφ απ το Ελληνικ Δημσιο: α) της Σμβασης Αγοραπωλησας Μετοχν (Σ.Α.Μ.) της εταιρεας με την επωνυμα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικ ττλο «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.», β) της Τροποποιητικς Σμβασης, που χουν κυρωθε με τον ν. 4422/2016, καθς και γ) της Απευθεας Συμφωνας κατ’ εφαρμογ της παρ. 11.9 του ρθρου 11 της Σμβασης Αγοραπωλησας Μετοχν.

24-5-21 Ν. 4800/21 (ΦΕΚ-81 Α/21-5-21) : Μεταρρυθμσεις αναφορικ με τις σχσεις γονων και τκνων, λλα ζητματα οικογενειακο δικαου και λοιπς επεγουσες διατξεις.

24-5-21 ΕΦΚΑ Σ80/7/184177/ΕΓΚ.32/24-5-21 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 261 του ν. 4798/2021 (ΦΕΚ Α'68) σχετικ με την προθεσμα υποβολς των δικαιολογητικν επ αιτσεων συνταξιοδτησης λγω γρατος και το χρνο ναρξης του δικαιματος συνταξιοδτησης απ τον e-ΕΦΚΑ για την αιτα αυτ

24-5-21 ΥΠΕΚΥΠ 31696/24-5-21 : Πρσθετες Οδηγες για τη λειτουργα προνοιακν δομν ανοικτς φροντδας: Κντρα Δημιουργικς Απασχλησης Παιδιν (ΚΔΑΠ), Κντρα Δημιουργικς Απασχλησης Παιδιν και Ατμων με Αναπηρα (ΚΔΑΠ-μεΑ) και Κντρα Διημρευσης και Ημερσιας Φροντδας (ΚΔΗΦ)

24-5-21 ΥΠΥΜΕ 300/21 (ΦΕΚ-2086 Β/20-5-21) : Καθορισμς μαθηματικο τπου για τον υπολογισμ του τλους κυκλοφοριακν συνδσεων, διαδικασα εσπραξης, αρμδια ργανα.

24-5-21 ΕΦΚΑ Σ40/39/ΕΓΚ.31/24-5-21 : Υποχρεωτικτητα προσωρινς σνταξης. Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 262 του Ν. 4798/2021.

24-5-21 ΑΑΔΕ Ε2110/21-5-21 : Διενργεια αποσβσεων και φορολογικ αντιμετπιση δαπανν και ασφαλιστικν εισφορν πληττμενων απ την πανδημα COVID19 επιχειρσεων

24-5-21 ΑΑΔΕ Ε2109/21-5-21 : Προπθεση για την αναγνριση δαπνης ενοικου Παροχ οδηγιν σχετικ με την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 23 του ν.4172/2013 (Α' 167), πως τροποποιθηκαν με τον ν. 4646/2019 (Α' 201)

24-5-21 ΑΑΔΕ Ε2108/21-5-21 : κπτωση σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 22 του ν. 4172/2013 του Φ.Π.Α. που διακανονζεται σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 33 του Κδικα Φ.Π.Α.

24-5-21 ΑΑΔΕ Ε2107/21-5-21 : κπτωση δαπανν εταιρικς κοινωνικς ευθνης Παροχ οδηγιν σχετικ με την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 22 του ν. 4172/2013 (Α' 167), πως τροποποιθηκαν με τον ν. 4646/2019 (Α' 201)

24-5-21 ΑΑΔΕ Ε2106/21-5-21 : κπτωση της δαπνης των δωρεν σε χρμα σε εδος προς το Ελληνικ Δημσιο και τους ΟΤΑ Παροχ οδηγιν σχετικ με την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 47 του ν. 4172/2013 (Α' 167), πως τροποποιθηκαν με τον ν. 4646/2019 (Α' 201)

24-5-21 ΑΑΔΕ Ε2104/18-5-21 : Κοινοποηση των διατξεων των ρθρων 23 (παρ. 1), 25, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39 και 44 του ν. 4797/2021 (Α' 66)

24-5-21 ΑΑΔΕ Ε2103/18-5-21 : Εφαρμογ των διατξεων της παρ. 1 του ρθρου 16 του ν. 4172/2013 (Α' 167)-Μεωση φρου για εξαρτμενα τκνα σε περπτωση διακοπς της γγαμης συμβωσης λσης του γμου του συμφνου συμβωσης

24-5-21 ΥΠ.ΨΗΦ.ΔΙΑΚΥΒ. 15417/ΕΞ2021/21-5-21 : Ρθμιση λεπτομερειακν και τεχνικν θεμτων για την περαιτρω ενσχυση της διαφνειας μσω της ανρτησης στο Πργραμμα Διαγεια των δαπανν των επιχορηγομενων φορων σμφωνα με το ρθρο 83 του Ν.4727/2020

24-5-21 ΥΠΥΜΕ 132788/21-5-21 : Παροχ οδηγιν για τη σωστ εφαρμογ του Κανονισμο (ΕΕ) 1230/2012 στην περπτωση μηχανοκνητου οχματος που μπορε να λξει ρυμουλκομενο και να αποτελσει μρος οδικο συρμο.

24-5-21 ΥΠΥΜΕ 132427/21-5-21 : Καθορισμς ημερομηνας διεξαγωγς θεωρητικν γραπτν εξετσεων υποψηφων ελεγκτν ελαφρν και βαρων οχημτων Δημοσων και Ιδιωτικν ΚΤΕΟ και συγκρτηση των τριμελν επιτροπν αυτν (περιδου Ιουνου Ιουλου 2021).

24-5-21 ΥΠΑΝΕΠ 56673/21 (ΦΕΚ-2143 Β/22-5-21) : βδομη (7η) προκρυξη καθεσττος ενισχσεων «Γενικ Επιχειρηματικτητα» του αναπτυξιακο ν. 4399/2016.

24-5-21 ΥΠΑΝΕΠ 56672/21 (ΦΕΚ-2142 Β/22-5-21) : Πμπτη (5η) Προκρυξη καθεσττος ενισχσεων "Επιχειρηματικτητα Πολ Μικρν και Μικρν Επιχειρσεων” του αναπτυξιακο ν. 4399/2016.

24-5-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.31950/21 (ΦΕΚ-2141 Β/22-5-21) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας για το διστημα απ τη Δευτρα, 24 Μαου 2021 και ρα 6:00 ως και τη Δευτρα, 31 Μαου 2021 και ρα 6:00.

24-5-21 ΥΠΑΙΘ Φ.153/56755/Α5/21 (ΦΕΚ-2140 Β/21-5-21) : Καθορισμς πανελλαδικ εξεταζμενων μαθημτων υποψηφων Επαγγελματικο Λυκεου για πρσβαση στην Τριτοβθμια Εκπαδευση σχολικο τους 2021-2022.

24-5-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.31801/21 (ΦΕΚ-2138 Β/21-5-21) : Προποθσεις εισδου στη Χρα προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

24-5-21 ΥΠΥΜΕ 129897/21 (ΦΕΚ-2120 Β/21-5-21) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. ΣΤ/1831/31-1-1978 (Β' 72) απφασης του Υπουργο Συγκοινωνιν «περ καθορισμο τρπου και διαδικασας χορηγσεως των αδειν κυκλοφορας των αυτοκιντων οχημτων και των υπ' αυτν ρυμουλκομενων»

24-5-21 Κ.Υ.Α. 543/130093/21 (ΦΕΚ-2120 Β/21-5-21) : Καθορισμς ειδικτερων θεμτων σχετικ με τα παρβολα της παρ. 5 του ρθρου 20 του ν. 4282/2014 (Α’ 182).

24-5-21 ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 321/133322/21 (ΦΕΚ-2111 Β/21-5-21) : Υποβολ ατησης και δικαιολογητικν στην ψηφιακ υπηρεσα του Μητρου Αγροτν και Αγροτικν Εκμεταλλεσεων και κδοση βεβαωσης για τη μετκληση/ απασχληση πολιτν τρτων χωρν στην αγροτικ οικονομα.

24-5-21 ΑΑΔΕ Α1112/21 (ΦΕΚ-2110 Β/21-5-21) : Τπος και περιεχμενο της «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» - ντυπο Ε3.

24-5-21 ΥΠΑΝΕΠ 56801/21 (ΦΕΚ-2109 Β/21-5-21) : 4η τροποποηση της υπ’ αρ. 29013/8.3.2021 απφασης του Υφυπουργο Ανπτυξης και Επενδσεων «Ενσχυση Επιχειρσεων που παρμειναν κατ’ εξαρεση σε αναστολ λειτουργας κατ την περοδο των Χριστουγννων 2020 λγω τοπικς ισχος μτρων για τον περιορισμ της διασπορς της νσου COVID 19» (Β’ 900).

24-5-21 ΥΠΥΜΕ 121933/21 (ΦΕΚ-2085 Β/20-5-21) : Τροποποηση της υπουργικς απφασης υπ στοιχεα Α14/οικ.17100/505/2020 με θμα «Καθορισμς προποθσεων και διαδικασας για την χοργηση δειας κυκλοφορας φορτηγο ιδιωτικς χρσης σε κατηγορες προσπων μη κερδοσκοπικο χαρακτρα» (Β’ 1129).21-5-21 ΥΠΑΙΘ Φ.251/57072/Α5/21-5-21 : Προθεσμα υποβολς δικαιολογητικν για τη συμμετοχ υποψηφων στις προκαταρκτικς εξετσεις των Σχολν της Πυροσβεστικς Ακαδημας ακαδημακο τους 2021-2022.

21-5-21 ΑΑΔΕ Ε2105/18-5-21 :  Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 47 του ν.4797/2021 (Α'66) σχετικ με την αναλογικ καταβολ των τελν κυκλοφορας κατ την ρση ακινησας τους 2021 και παροχ οδηγιν.

21-5-21 ΑΑΔΕ Ε2102/14-5-21 : Κοινοποηση των διατξεων των ρθρων τρτου, κτου, βδομου, γδοου, δκατου κτου και τριακοστο πρτου του ν. 4787/2021 (Α'44/26-3-2021)

21-5-21 ΑΑΔΕ Ε2101/18-5-21 : Φορολογικ αντιμετπιση του ειδικο Αποθεματικο Χρηματοδοτικς Συμβολς το οποο χει σχηματισθε κατ' εφαρμογ των ειδικτερων διατξεων του ν. 2395/1996 (Α' 71)

21-5-21 ΑΑΔΕ Ε2098/10-5-21 : Κοινοποηση της αρ.πρ. Α.1081/02.04.2021 απφασης του Διοικητ της Α.Α.Δ.Ε., για τη χοργηση νας παρτασης της προθεσμας εισαγωγς παραλαβς βιομηχανοποιημνων καπνν με επικολλημνες νσημες ταινες φορολογας μηδενικς αξας που διατθενται με απαλλαγ απ τις φορολογικς επιβαρνσεις και επιστροφς ενσμων ταινιν μηδενικς αξας προς καταστροφ

21-5-21 ΥΠ.ΟΙΚ. ΓΔΟΥ/468/21 (ΦΕΚ-2025 Β/18-5-21) - ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ : Αυξημνη αποζημωση ειδικο σκοπο για την ενσχυση επιχειρσεων λγω της εμφνισης και διδοσης του κορωνοο COVID-19, για τον μνα Απρλιο 2021.

21-5-21 ΥΠΕΚΥΠ Φ.51220/26375/21 (ΦΕΚ 2007 Β/14-5-2021) - ΕΠΑΝΑΛΥΚΛΟΦΟΡΙΑ : Καθορισμς επιμρους ορων και περιορισμν των επενδσεων των Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α. και λεπτομρειες εφαρμογς του ρθρου 18 του ν. 4680/2020 (Α' 72).

21-5-21 ΥΠΕΚΥΠ Φ.51220/26386/21 (ΦΕΚ 2007 Β/14-5-2021) - ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ : Τρπος υπολογισμο του απαιτομενου περιθωρου φερεγγυτητας για τα Ι.Ε.Σ.Π.-Τ.Ε.Α.

21-5-21 ΑΑΔΕ Α1111/21 (ΦΕΚ-2096 Β/20-5-21) : Παρταση προθεσμας υποβολς δηλσεων Ειδικο Φρου επ των Ακιντων τους 2021.

21-5-21 ΥΠΑΙΘ 55831/Δ2/21 (ΦΕΚ-2095 Β/20-5-21) : Προαγωγ-Απλυση μαθητν Γυμνασων και Γενικν Λυκεων κατ το σχολικ τος 2020-2021.

21-5-21 ΥΠΑΙΘ Φ4/55515/Δ4/21 (ΦΕΚ-2093 Β/20-5-21) : Προαγωγ - Απλυση μαθητν/τριν Ημερσιων και Εσπερινν ΕΠΑ.Λ. κατ το σχολικ τος 2020-2021

21-5-21 ΥΠ.ΟΙΚ. Α1110/21 (ΦΕΚ-2092 Β/20-5-21) : Καθορισμς των λεπτομερειν εφαρμογς του ρθρου 2 της απ 11-03-2020 Πρξης Νομοθε-τικο Περιεχομνου «Κατεπεγοντα μτρα αντι-μετπισης των αρνητικν συνεπειν της εμφνισης του κορωνοο COVID-19 και της ανγκης περιορισμο της διδοσς του» (Α’ 55), πως τροποποιθηκε και ισχει, η οποα κυρθηκε με το ρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).

21-5-21 ΥΠ.ΟΙΚ. Α1109/21 (ΦΕΚ-2092 Β/20-5-21) : Καθορισμς των λεπτομερειν εφαρμογς του ρθρου 2 της απ 11-03-2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου «Κατεπεγοντα μτρα αντιμετπισης των αρνητικν συνεπειν της εμφνισης του κορωνοο COVID-19 και της ανγκης περιορισμο της διδοσς του» (Α’ 55), πως τροποποιθηκε και ισχει, η οποα κυρθηκε με το ρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).

21-5-21 ΥΠ.ΟΙΚ. 2/72150/ΔΠΓΚ/21 (ΦΕΚ-2091 Β/20-5-21) : Εκκαθριση ληξιπρθεσμων υποχρεσεων των φορων του υποτομα των Οργανισμν Τοπικς Αυτοδιοκησης.

21-5-21 ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/47319/1946/21 (ΦΕΚ-2090 Β/20-5-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/ 48123/6983 απφασης του Υπουργο Περιβλλοντος και Ενργειας «Διαδικασες ηλεκτρονικς υποβολς, ελγχου και κδοσης των διοικητικν πρξεων του ρθρου 29 του ν. 4495/2017 και καθορισμς ηλεκτρονικν υπηρεσιν σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 33 του ν. 4495/2017» (Β’ 3136/2018).

21-5-21 ΥΠΑΙΘ 51216/Δ2/21 (ΦΕΚ-2053 Β/19-5-21) : Αξιολγηση μαθητν απ Ξνα Σχολεα του εξωτερικο.20-5-21 Κ.Υ.Α. Φ.400/175/333177/Σ.3410/21 (ΦΕΚ-2089 Β/20-5-21) : Τοποθτηση οπλιτν θητεας, πτυχιοχων ια-τρικς σε κενς θσεις Πολυδναμων Περιφερειακν Ιατρεων, Περιφερειακν Ιατρεων και Κντρων Υγεας, γονων, απομακρυσμνων και προβληματικν περιοχν

20-5-21 ΥΠΑΙΘ Φ.251/ 55929 /A5/20-5-21 : Προθεσμα υποβολς δικαιολογητικν για τη συμμετοχ υποψηφων στις προκαταρκτικς εξετσεις των Σχολν της Ελληνικς Αστυνομας.

20-5-21 ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2333.3/35292/2021/20-5-21  : Διαδικασα και απαιτομενα δικαιολογητικ για την κδοση/επανκδοση της δειας εγκατστασης και λειτουργας τηλεπικοινωνιακο σταθμο πλοου

20-5-21 ΥΠ.ΠΟΛ.ΠΡΟΣΤ. 21633/οικ.Φ.109.1/21 (ΦΕΚ 2069 Β/20-5-2021): Εισαγωγ και φοτηση Πυραγν, Πυρρχων Γενικν Καθηκντων και ιδιωτν που κατατχθηκαν ως πυροσβεστικ προσωπικ Ειδικν Καθηκντων της παρ. 21 του ρθρου 39 του ν. 4662/2020 (Α' 27) στη Σχολ Επαγγελματικς Μετεκπαδευσης Επιτελν Στελεχν της Πυροσβεστικς Ακαδημας.

20-5-21 Π.Δ. 32/21 (ΦΕΚ-80 Α/19-5-21) : Συμβλαια απδοσης και αξιολγηση των Γενικν και Ειδικν Γραμματων.

20-5-21 ΥΠΑΙΘ 54277/Ζ1/21 (ΦΕΚ-2067 Β/19-5-21) - ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ : Τροποποηση της υπ στοιχεα 48918/Ζ1/ 28-4-2021 απφασης του Υφυπουργο Παιδεας και Θρησκευμτων «Διεξαγωγ των κατατακτηρων εξετσεων για το ακαδημακ τος 2020-2021» (Β’ 1818).

20-5-21 Κ.Υ.Α. οικ. 14177/ΕΞ2021/21 (ΦΕΚ-2066 Β/19-5-21) : Εξασφλιση της πρσβασης των μνιμων κατοκων των Περιοχν Εκτς Τηλεοπτικς Κλυψης (ΠΕΤΚ) στα προγρμματα των ελληνικν τηλεοπτικν σταθμν ελεθερης λψης εθνικς εμβλειας.19-5-21 ΚΑΤΑΤΕΘΕΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - Εκλογ Δημοτικν και Περιφερειακν Αρχν

19-5-21 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ 2/65434/ΔΠΓΚ/21 (ΦΕΚ-2031 Β/19-5-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 2/58493/ΔΠΓΚ/ 31.07.2018 απφασης του Αναπληρωτ Υπουρ-γο Οικονομικν “Οικονομικ και Διοικητικ Ταξινμηση του κρατικο προπολογισμο” (Β’ 3240).

19-5-21 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1β/ΓΠ/οικ.29297/21 (ΦΕΚ-2030 Β/19-5-21) : Δυναττητα χοργησης κοινς βεβαωσης λει-τουργας ιδιωτικο ιατρεου σε ιατρος διαφο-ρετικν ειδικοττων   .

19-5-21 ΥΠ.ΕΣ. 37044/17-5-21 : Διευκρινσεις επ της διαδικασας επεξεργασας και ολοκλρωσης των δηλσεων για τα επιπλον τετραγωνικ που χουν δηλωθε στους Δμους μσω της πλατφρμας διρθωσης τετραγωνικν της ΚΕΔΕ

19-5-21 ΑΑΔΕ Ε2100/18-5-21 : Φορολογικ μεταχεριση ζημιν που προκπτουν στην αλλοδαπ με βση τις διατξεις της παρ. 4 του ρθρου 27 του ν.4172/2013 (Α' 167).

19-5-21 ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/47286/638/21 (ΦΕΚ-2033 Β/19-5-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/74949/ 926/30.7.2020 υπουργικς απφασης «Διαδικασα Υπαγωγς Δικαιοχων σε Κατηγορες Μειωμνων Χρεσεων Ειδικο Τλους Μεωσης Εκπομπν Αριων Ρπων (ΕΤΜΕΑΡ)» (Β’ 3152)

19-5-21 Κ.Υ.Α. 54570/21 (ΦΕΚ-2024 Β/18-5-21) : Καθορισμς του ποσο, κατ εδος ενισχσεων, για τα επενδυτικ σχδια που υπγονται στα καθεσττα ενισχσεων του ν. 4399/2016 «Γενικ Επιχειρηματικτητα» και «Επιχειρηματικτητα Πολ Μικρν και Μικρν Επιχειρσεων» του τους 2021.

19-5-21 ΥΠΕΚΥΠ 28863/21 (ΦΕΚ-2023 Β/18-5-21) : Παρταση προθεσμας εκκαθρισης και πληρωμς ληξιπρθεσμων υποχρεσεων του κλδου υγεας των Φ.Κ.Α. που εντχθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

19-5-21 Κ.Υ.Α. 13331/οικ.Φ.109.1/21 (ΦΕΚ-2022 Β/18-5-21): Καθορισμς αριθμο εισακτων για το ακαδημα-κ  τος  2021-2022 στη Σχολ Πυροσβεστν της Πυροσβεστικς Ακαδημας με το σστημα των εξετσεων σε πανελλαδικ εππεδο του σχολικο τους 2020-2021.

19-5-21 Κ.Υ.Α. 13332/οικ.Φ.109.1/21 (ΦΕΚ-2022 Β/18-5-21): Καθορισμς αριθμο εισακτων για το ακαδημακ τος 2021-2022 στη Σχολ Αξιωματικν της Πυροσβεστικς Ακαδημας με το σστημα των εξετσεων σε πανελλαδικ εππεδο του σχολικο τους 2020-2021 και με κατατακτριες εξετσεις.

19-5-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.30518/21 (ΦΕΚ-2020 Β/18-5-21) : Εφαρμογ του υποχρεωτικο μτρου του διαγνωστικο ελγχου νσησης (δωρεν αυτοδιαγνωστικς λεγχος) απ τον κορωνο COVID -19 σε μαθητς/τριες, εκπαιδευτικος, μλη Ειδικο Εκπαιδευτικο Προσωπικο (ΕΕΠ) και Ειδικο Βοηθητικο Προσωπικο (ΕΒΠ), διοικητικ και λοιπ προσωπικ λων των σχολικν μονδων της Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπα-δευσης.

19-5-21 ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/40634/1656/21 (ΦΕΚ-1987 Β/14-5-21) : Καθορισμς των προποθσεων νταξης σταθμν που αξιοποιον αρια εκλυμενα απ χρους υγειονομικς ταφς και εγκαταστσεις βιολογικο καθαρισμο και βιοαριο που προρχεται απ την αναερβια χνευση του βιοαποδομσιμου κλσματος αποβλτων και την οργανικ ιλ/ λσπη βιολογικν καθαρισμν, σε καθεστς ριζικς ανανωσης του παραγωγικο τους εξοπλισμο και των Τιμν Αναφορς που εφαρμζονται για τους σταθμος αυτος, με βση την παρ. 22 του ρθρου 3 του ν. 4414/2016 (Α’ 149).18-5-21 N. 4799/21 (ΦΕΚ-78 Α/18-5-21) : Ενσωμτωση της Οδηγας (ΕΕ) 2019/878 του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 20ς Μαου 2019 για την τροποποηση της Οδηγας 2013/36/ΕΕ, σον αφορ τις εξαιρομενες ονττητες, τις χρηματοδοτικς εταιρεες συμμετοχν, τις μικτς χρηματοοικονομικς εταιρεες συμμετοχν, τις αποδοχς, τα μτρα και τις εξουσες εποπτεας και τα μτρα διατρησης κεφαλαου (L 150), ενσωμτωση της Οδηγας (ΕΕ) 2019/879 του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 20ς Μαου 2019 για την τροποποηση της Οδηγας 2014/59/ΕΕ σχετικ με την ικαντητα απορρφησης των ζημιν και ανα-κεφαλαιοποησης των πιστωτικν ιδρυμτων και επιχειρσεων επενδσεων και της Οδηγας 98/26/ΕΚ (L 150), μσω της τροποποησης του ρθρου 2 του v. 4335/2015, και λοιπς επεγουσες διατξεις.

18-5-21 ΕΦΚΑ 175334/18-5-21 : ναρξη και λξη υπαγωγς στην ασφλιση του e-ΕΦΚΑ των ιδιοκτητν, χρηστν και εκμεταλλευτν αυτοκιντων Δημσιας Χρσης

18-5-21 ΑΑΔΕ ΔΤΔ/Γ/1039566/ΕΞ2021/21 : ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ 2019/1793 ΚΑΙ 2021/608

18-5-21 ΑΑΔΕ Α1103/21 (ΦΕΚ-1994 Β/14-5-21) : Διαδικασα δειγματοληψας και εξτασης των δειγμτων των κατασχεμνων βιομηχανοποιη-μνων καπνν.

18-5-21 ΕΦΚΑ Σ40/34/ΕΓΚ.30/18-5-21  : Προσωριν σνταξη. Κοινοποηση των διατξεων των ρθρων 115 και 116 του Ν. 4714/2020.

18-5-21 Κ.Υ.Α. 56591/ΕΞ2021/21 (ΦΕΚ-2019 Β/17-5-21) : Καθορισμς καθηκντων και αρμοδιοττων των προσπων που ασκον σκησαν σημαντικ δημσιο λειτοργημα και ρθμιση ειδικτερων ζητημτων.17-5-21  ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ-ΘΕΜΑΤΑ ΕΣΟΔΩΝ - σχετικ με :

1. Διθεση των ΚΑΠ επενδυτικν δαπανν (πρην ΣΑΤΑ) για την πληρωμ λειτουργικν δαπανν.    
2. Χρηματοδτηση των δμων για την εξφληση υποχρεσεων απ διαταγς πληρωμς και τελεσδικες δικαστικς αποφσεις.    
3. Διθεση ανταποδοτικν εσδων για την κλυψη εκτκτων αναγκν σχετιζμενων με την πανδημα και, αντιστρφως, διθεση ανειδκευτων εσδων για την κλυψη λειτουργικν αναγκν των ανταποδοτικν υπηρεσιν.    
4. Απαλλαγς απ δημοτικος φρους και τλη.    
5. Χρση αιγιαλο και παραλας.    
5.1 Απ’ ευθεας παραχρηση σε μορα ενοικιαζμενα επιπλωμνα δωμτια-διαμερσματα.    
5.2 ψος ανταλλγματος.    
5.3 Αποδεικτικ φορολογικς ενημερτητας.    
5.4 Προθεσμα ολοκλρωσης των διαδικασιν παραχρησης απ τους δμους.    
6. Τλος επ των ακαθαρστων εσδων των κντρων διασκδασης.    
7. Τλη και δικαιματα δημοτικο νεκροταφεου.    
8. Πρστιμα του ΚΟΚ.    
8.1 Διαγραφ βεβαιωμνων προστμων σε βρος επιχειρσεων ενοικασης οχημτων.    
8.2 Ελαφρ προσωπικ ηλεκτροκνητα οχματα.    
9. Παρταση μισθσεων ακιντων.    
10. Αυτματα μηχανματα παραλαβς και παρδοσης ταχυδρομικν αντικειμνων.    
11. Διαγραφ μικρν οφειλν.

Για το πιο πνω ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, βλπετε --> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο :
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ-ΘΕΜΑΤΑ ΕΣΟΔΩΝ (17/05/2021)

17-5-21 ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/161/οικ.8599/17-5-21 : Μτρα και ρυθμσεις στο πλασιο της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο - 44η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

17-5-21 ΕΦΚΑ 174064/17-5-21  : Ηλεκτρονικ υπηρεσα Απογραφς Νομικο Προσπου στο Μητρο Εργοδοτν

17-5-21 ΥΠΥΜΕ ΑΣ19/126594/17-5-21 : ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

17-5-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.30330/21 (ΦΕΚ 2017 Β/15-5-2021): Τροποποηση της υπ στοιχεα ΔΙα/ΓΠ.οικ. 29696/12.5.2021 κοινς υπουργικς απφασης «Εφαρμογ του υποχρεωτικο μτρου του διαγνωστικο ελγχου νσησης απ τον κορωνο COVID -19 για την επαναλειτουργα των Ινστιτοτων Επαγγελματικς Κατρτισης (Ι.Ε.Κ.), του Προπαρασκευαστικο Προγρμματος Πιστοποησης Μεταλυκειακο τους Τξης Μαθητεας των ΕΠΑ.Λ., των Σχολεων Δετερης Ευκαιρας (Σ.Δ.Ε.) και των Κολλεγων και τη διενργεια της πρακτικς σκησης στα Ι.Ε.Κ. και τα Κολλγια» (Β'1903).

17-5-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.30310/21 (ΦΕΚ 2016 Β/14-5-2021): Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.24525/ 18.4.2021 κοινς υπουργικς απφασης «Εφαρμογ του υποχρεωτικο μτρου του διαγνωστικο ελγχου νσησης απ τον κορωνο COVID-19 σε εργαζμενους του ιδιωτικο τομα που παρχουν την εργασα τους με φυσικ παρουσα» (Β' 1588), πως τροποποιθηκε με την υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.28501/7.5.2021 κοιν υπουργικ απφαση (Β' 1871).

17-5-21 Κ.Υ.Α. 36588/21 (ΦΕΚ 2015 Β/14-5-2021): Καθορισμς αποζημωσης των απασχολομενων στις εξετσεις της 16ης Μαου 2021 για την απκτηση του Πιστοποιητικο Επρκειας Γνσεων για Πολιτογρφηση.

17-5-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.30097/21 (ΦΕΚ 2014 Β/14-5-2021): Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.28259/ 7.5.2021 κοινς απφασης των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων, Παιδεας και Θρησκευμτων, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Εσωτερικν και Επικρατεας «Εφαρμογ του υποχρεωτικο μτρου του διαγνωστικο ελγχου νσησης απ τον κορωνο COVID-19 σε φοιτητς, διδακτικ και λοιπ προσωπικ των αντατων εκπαιδευτικν ιδρυμτων» (Β' 1866).

17-5-21 ΥΠΑΙΘ 53682/Α5/21 (ΦΕΚ 2013 Β/14-5-2021): Τροποποηση της υπ' αρ. 14420/ΚΒ/04-02-2008 υπουργικς απφασης «Εξετσεις ργανα εξετσεων για την απκτηση του Κρατικο Πιστοποιητικο Γλωσσομθειας», πως τροποποιθηκε και ισχει (Β' 218).

17-5-21 Κ.Υ.Α. 28631/21 (ΦΕΚ 2012 Β/14-5-2021): Αναστολ συμβσεων εργασας εργαζομνων σε επιχειρσεις εργοδτες του ιδιωτικο τομα κατ τον μνα Μιο 2021.

17-5-21 ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 13687/ΕΞ2021/21 (ΦΕΚ-2009 Β/14-5-21) : Ρθμιση λεπτομερειακν και τεχνικν θεμτων για την περαιτρω ενσχυση της διαφνειας μσω της ανρτησης στο Πργραμμα Διαγεια των δαπανν των επιχορηγομενων φορων.

17-5-21 ΑΑΔΕ Α1106/21 (ΦΕΚ 1976 Β/14-5-2021): Πιστοποιητικ του ρθρου 54Α' του ν. 4174/2013 (πιστοποιητικ ΕΝ.Φ.Ι.Α.).

17-5-21 ΟΑΕΔ 1958/32/21 (ΦΕΚ 1974 Β/14-5-2021): Πργραμμα Επαγγελματικς Κατρτισης Εργαζομνων ΛΑΕΚ 0,06 τους 2021.

17-5-21 Κ.Υ.Α. 2421.1/31439/2021/21 (ΦΕΚ-1961 Β/14-5-21) : Καθορισμς του αριθμο εισαγομνων εν ενεργεα μονμων στελεχν Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στη Σχολ Δοκμων Σημαιοφρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. κατ το ακαδημακ τος 2021-2022, στερα απ συμμετοχ τους στις πανελλαδικς εξετσεις του σχολικο τους 2020-2021.

17-5-21 Κ.Υ.Α. 27026/21 (ΦΕΚ 1971 Β/14-5-2021): Καθορισμς των προποθσεων και της διαδικασας υλοποησης του προγρμματος ενσχυσης Μονδων Φροντδας Ηλικιωμνων κερδοσκοπικο και μη κερδοσκοπικο χαρακτρα, καθς και των Παραρτημτων Χρονων Παθσεων και των Παραρτημτων ΑμεΑ των Κντρων Κοινωνικς Πρνοιας στα οποα παρχονται υπηρεσες κλειστς φροντδας σε ηλικιωμνους μσω της παροχς σε εδος μσων ατομικς προστασας εργαζομνων για την αποφυγ διδοσης του κορωνοο Covid -19.

17-5-21 ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/42138/552/21 (ΦΕΚ-1960 Β/14-5-21) : Κανονισμς Γεωθερμικν Εργασιν

17-5-21 Κ.Υ.Α. 2014/21 (ΦΕΚ-1934 Β/13-5-21) : Καταβολ ενιαου τλους για το τταρτο τρμηνο του τους 2020 και χρηματοδτηση για αποζημι-σεις απ προκληθεσες ζημες για το τος 2020 στους Δμους εντς των διοικητικν ορων των οποων λειτουργον μονδες προσωρινς φιλο-ξενας μεταναστν σμφωνα με την παργραφο 4 του ρθρου 195 του ν. 4662/2020 (Α’ 27).

17-5-21 Κ.Υ.Α. Δ3(α)/οικ.28266/21 (ΦΕΚ-1932 Β/13-5-21) : Τρπος ορισμο των τιμν αναφορς που αποτελον ασφαλιστικς τιμς αποζημωσης για τους Φορες Κοινωνικς Ασφλισης (ΦΚΑ) και τον ΕΟΠΥΥ.

17-5-21 ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2421.1/31118/2021/21 (ΦΕΚ-1928 Β/13-5-21) : Επιλογ και κατταξη Αξιωματικν Λιμενικο Σματος - Ελληνικς Ακτοφυλακς ειδικτητας Τεχνικο, με εφαρμογ του συστματος μοριοδτησης των υποψηφων.14-5-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.29925/21 (ΦΕΚ-1969 Β/14-5-21) : Προποθσεις εισδου στη χρα προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

14-5-21 ΕΦΚΑ-ΚΕΑΟ 169429/ΕΓΚ.29/13-5-21 : Παρταση καταβολς δσεων ρθμισης σε επιχειρσεις και εργοδτες

14-5-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.29922/21 (ΦΕΚ-1944 Β/13-5-21) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας για το διστημα απ την Παρασκευ, 14 Μαου 2021 και ρα 6:00 ως και τη Δευτρα, 24 Μαου 2021 και ρα 6:00.

14-5-21 ΥΠΕΘΑ  Φ.337/8/332777/Σ.3293/ΕΓΚ.19/14-5-21  :  Προκρυξη Διαγωνισμο Επιλογς Σπουδαστν/τριν Ανωττων Στρατιωτικν Εκπαιδευτικν Ιδρυμτων (ΑΣΕΙ) [Ευελπδων (ΣΣΕ), Ναυτικν Δοκμων (ΣΝΔ), Ικρων (ΣΙ)], Στρατιωτικς Σχολς Αξιωματικν Σωμτων (ΣΣΑΣ), Αξιωματικν Νοσηλευτικς (ΣΑΝ) και των Ανωτρων Στρατιωτικν Σχολν Υπαξιωματικν (ΑΣΣΥ) [Στρατο Ξηρς (ΣΜΥ), Πολεμικο Ναυτικο (ΣΜΥΝ) και Πολεμικς Αεροπορας (ΣΜΥΑ)]

14-5-21 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ2β/ΓΠ/οικ.29918/13-5-21 : Τροποποηση της υπ' αριθμ. Δ2β/Γ.Π.οικ.7072/01.02.2021 (ΑΔΑ: ΩΑΑΥ465ΦΥΟ-4ΦΕ) Εγκυκλου.

14-5-21 ΑΑΔΕ Ε2097/10-5-21 : 1. Κοινοποηση των διατξεων των ρθρων δκατου και ενδκατου του ν. 4787/2021 «Κρωση Σμβασης Διανομς Ακιντου Σστασης Δικαιματος Επιφανεας Ακιντου Μητροπολιτικο Πλου Ελληνικο Αγου Κοσμ, ρθμιση συναφν θεμτων και λλες διατξεις», Α'44/26.3.2021. // 2. Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου εκοσι επτ του Ν.4797/2021 «Κρατικ αρωγ προς επιχειρσεις και μη κερδοσκοπικο χαρακτρα φορες για θεομηνες, επεγουσες ρυθμσεις για τη στριξη της οικονομας, συμπληρωματικς κρατικς προπολογισμς και συνταξιοδοτικ ρθμιση», Α'66/23.4.2021.

14-5-21 ΥΠΑΝΕΠ 54123/14-5-21 : ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟ 88642/25-08-2020 ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ.

14-5-21 ΥΠΑΙΘ Φ.251/53234/Α5/21 (ΦΕΚ-1930 Β/13-5-21) : Συντελεστς Ελχιστης Βσης Εισαγωγς (Ε.Β.Ε.) σχολν, τμημτων εισαγωγικν κατευθν-σεων, καθς και Συντελεστς Ελχιστης Βσης Εισαγωγς (Ε.Β.Ε.) ειδικν μαθημτων και πρακτικν δοκιμασιν για την συμμετοχ των υποψηφων των πανελλαδικν εξετσεων στη διαδικασα επιλογς για εισαγωγ στα Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α., στις σχολς των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολς της Αστυνομικς και Πυροσβεστικς Ακαδημας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολς Δοκμων Σημαιοφρων Λιμενικο Σματος και Λιμενοφυλκων και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργεου Τουρισμο.

14-5-21 ΥΠΑΙΘ Φ.253.1/53195/Α5/21 (ΦΕΚ-1929 Β/13-5-21) : Καθορισμς αριθμο εισακτων σπουδαστν στις Σχολς, τα Τμματα και τις Εισαγωγικς Κατευθνσεις Τμημτων της Τριτοβθμιας Εκπαδευσης για το ακαδημακ τος 2021-2022.

14-5-21 ΥΠ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 15005/οικ.Φ.700.9/21 (ΦΕΚ-1923 Β/13-5-21) : γκριση της υπ’ αρ. 9/2021 πυροσβεστικς διταξης με θμα: Καθορισμς μτρων για την πρληψη και αποφυγ εκδλωσης πυρκαγιν σε δασικς, αγροτικς εκτσεις και οικοπεδικος χρους .

14-5-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.29696/21 (ΦΕΚ-1903 Β/13-5-21) : Εφαρμογ του υποχρεωτικο μτρου του διαγνωστικο ελγχου νσησης απ τον κορωνο COVID-19 για την επαναλειτουργα των Ινστιτοτων Επαγγελματικς Κατρτισης (Ι.Ε.Κ.), του Προπαρασκευαστικο Προγρμματος Πιστοποησης Μεταλυκειακο τους - Τξης Μαθητεας των ΕΠΑ.Λ., των Σχολεων Δετερης Ευκαιρας (Σ.Δ.Ε.) και των Κολλεγων και τη διενργεια της πρακτικς σκησης στα Ι.Ε.Κ. και τα Κολλγια.

14-5-21 Κ.Υ.Α. 2242.10/33140/2021/21 (ΦΕΚ-1901 Β/13-5-21) : Μτρα στριξης της ναυτικς εργασας για την αντιμετπιση των επιπτσεων της πανδημας του κορωνοου COVID-19 - Παρταση χρονικο διαστματος καταβολς της αποζημωσης ειδικο σκοπο για το μνα Μιο 2021.13-5-21 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1(δ)/ΓΠ/οικ.29926/13-5-21 : Διενργεια ελγχων α) σε εμφιαλωτρια νερο και β) εμφιαλωμνων νερν στο εμπριο.  Εξταση επισμανσης. Αποστολ αποτελεσμτων ελγχων.

13-5-21 Κ.Υ.Α. 53571/21 (ΦΕΚ-1900 Β/12-5-21) : Τροποποηση και παρταση ισχος της υπ’ αρ. 63719/19.6.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων και Υγεας «Αντικατσταση της υπ’ αρ. 39683/16.4.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων και Υγεας “Δλωση αποθεμτων υγειονομικο υλικο και τροφμων” (Β’ 1481), πως τροποποιθηκε με την υπ’ αρ. 46553/13.5.2020 κοιν απφαση των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων και Υγεας “Τροποποηση και παρταση ισχος της υπ’ αρ. 39683/16.4.2020 απφασης των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων και Υγεας (Β’ 1481)” (Β’ 1837)» (Β’ 2454), πως τροποποιθηκε με την υπ’ αρ. 45863/19.4.2021 (Β’ 1585) κοιν απφαση των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων και Υγεας.12-5-21 ΕΦΚΑ 162329/10-5-21  : Μη ανρτηση καταστσεων με τα ονοματεπνυμα των αιτοντων πιστοποησης ποσοστο αναπηρας

12-5-21 K.Y.A. 3004/9/16/21 (ΦΕΚ 1897 Β/11-5-2021): Προκρυξη χρηματικς αμοιβς για τη σλληψη δραστν αξιοπονων πρξεων.

12-5-21 ΥΠΑΙΘ 51614/Δ6/21 (ΦΕΚ 1895 Β/11-5-2021): Χαρακτηρισμς δημσιων σχολικν μονδων Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης ως Προτπων και Πειραματικν Σχολεων απ το σχολικ τος 2021-2022.

12-5-21 K.Y.A. 26618/21 (ΦΕΚ 1894 Β/11-5-2021): Τροποποηση της υπ' αρ. οικ. 1638/45/14-1-2021 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων «ροι και προποθσεις νταξης στα μτρα στριξης επαγγελματιν της τχνης και του πολιτισμο για τους μνες Νομβριο και Δεκμβριο 2020» (Β' 112 και Β' 401 διρθωση σφλματος).

12-5-21 K.Y.A. Γ4β/ΓΠ/οικ.28697/21 (ΦΕΚ 1894 Β/11-5-2021): Καθορισμς αποζημωσης ιδιωτν ιατρν, των οποων οι υπηρεσες επιτσσονται για την κλυψη των αναγκν του Εθνικο Συστματος Υγεας απ την ξαρση του κορωνοο COVID-19, κατ' εφαρμογ του ρθρου 19 του ν. 4790/2021 (Α' 48).

12-5-21 K.Y.A. Γ2α/ΓΠ/οικ.28076/21 (ΦΕΚ 1893 Β/11-5-2021):Τροποποηση και συμπλρωση της υπ στοιχεα Υ4α/οικ.18421/14-2-2011 κοινς υπουργικς απφασης «Πλασιο συνεργασας Νοσοκομεων του Ε.Σ.Υ. με τα Στρατιωτικ Νοσοκομεα και τις Υγειονομικς Υπηρεσες των Ενπλων Δυνμεων» (Β' 257).11-5-21 ΥΠ.ΟΙΚ. Α1104/21 (ΦΕΚ-1892 Β/11-5-21) : Παρταση της καταληκτικς προθεσμας υποβολς της ατησης για υπαγωγ στη ρθμιση του ρθρου 293 του ν. 4738/2020 «Ρυθμσεις οφειλν που προρχονται απ επιχειρηματικ δνεια και δνεια φυσικν προσπων, καθς και απ καταπτσεις της Ελληνικς Αναπτυξιακς Τρπεζας» (Α’ 207).

11-5-21 Κ.Υ.Α. Φ.337/5/332044/Σ.3149/21 (ΦΕΚ-1891 Β/11-5-21) : Καθορισµς του αριθµο των σπουδαστν-τριν που θα εισαχθον στα Αντατα Στρατιωτικ Εκπαιδευτικ Ιδρµατα (ΑΣΕΙ) και στις Αντερες Στρατιωτικς Σχολς Υπαξιωµατικν (ΑΣΣΥ) των Ενπλων Δυνµεων κατ το ακαδηµακ τος 2021- 2022.

11-5-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.28176/21 (ΦΕΚ-1879 Β/11-5-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/ΓΠ.οικ. 83217/24.12.2020 κοινς απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Oικονομικν και Υπουργο Υγεας «Καθορισμς ρων και προποθσεων ανθεσης και παροχς υπηρεσιν επικοινωνας και ενημρωσης των πολιτν, καθς και κθε λλης συναφος υπηρεσας, που απαιτεται για την υλοποησ τους για την προστασα της δημοσας υγεας και την διαμρφωση θετικς πεποθησης και ενεργο συμμετοχς των πολιτν στον εμβολιασμ ναντι του κορωνοο COVID-19» (Β 5717).

11-5-21 Π.Δ. 31/21 (ΦΕΚ 76 Α/11-5-2021): Τροποποηση του π.δ. 66/2017 «Περ Οργανισμο Σχολς Μονμων Υπαξιωματικν Ναυτικο» (Α' 96).

11-5-21 Π.Δ. 30/21 (ΦΕΚ 75 Α/11-5-2021): Προσαρμογ της ελληνικς νομοθεσας προς τις διατξεις της Οδηγας 96/71/ΕΚ του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 16ης Δεκεμβρου 1996 σχετικ με την απσπαση εργαζομνων στο πλασιο παροχς υπηρεσιν και της Οδηγας (ΕΕ) 2018/957 του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 28ης Ιουνου 2018 για την τροποποηση της Οδηγας 96/71/ ΕΚ σχετικ με την απσπαση εργαζομνων στο πλασιο παροχς υπηρεσιν.

11-5-21 Π.Δ. 29/21 (ΦΕΚ 74 Α/11-5-2021): Τροποποηση διατξεων των π.δ. 178/2014 "Οργνωση Υπηρεσιν Ελληνικς Αστυνομας” (Α' 281) και 7/2017 "Αναδιταξη αναδιοργνωση, σσταση και λειτουργα περιφερειακν υπηρεσιν Ελληνικς Αστυνομας" (Α' 14).

11-5-21 ΥΠΕΚΥΠ 27463/301/11-5-21 : Διαδικασα μετπτωσης Προσωρινο Αριθμο Ασφλισης και Υγειονομικς Περθαλψης Αλλοδαπο (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) σε Αριθμ Μητρου Κοινωνικς Ασφλισης (Α.Μ.Κ.Α.)

11-5-21 ΑΑΔΕ Ε2095/5-5-21 : Κοινοποηση της Απφασης (ΕΕ) 2021/660 της Επιτροπς της 19ης Απριλου 2021 για την τροποποηση της Απφασης (ΕΕ) 2020/491 της Επιτροπς της 3ης Απριλου 2021 σχετικ με την απαλλαγ απ τους εισαγωγικος δασμος και τον Φ.Π.Α. κατ την εισαγωγ, η οποα χορηγεται για τα εμπορεματα που εναι αναγκαα για την καταπολμηση των επιπτσεων της ξαρσης της νσου COVID-19 κατ τη διρκεια του 2020-Παρταση προθεσμας

11-5-21 ΕΦΚΑ 165333/Σ.52752/ΕΓΚ.28/11.05.2021 : Ρθμιση καταβολς ασφαλιστικν εισφορν του πρην Ταμεου Πρνοιας Επικουρικς Ασφλισης Προσωπικο Ιπποδρομιν (ΤΑ.Π.Ε.Α.Π.Ι)

11-5-21 ΥΠΥΜΕ 120622/10-5-21 : Παρταση χρονικο διαστματος διακοπς κυκλοφορας λεωφορεων ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΚΤΕΛ λγω λξης του προβλεπμενου ορου ηλικας κυκλοφορας αυτν, στο πλασιο της λψης κτακτων μτρων για τον περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

11-5-21 ΥΠΥΜΕ Γ4/121183/11-5-21 : Παρταση ισχος Πιστοποιητικν Ελεγκτν ΚΤΕΟ ADR/ATP λγω των κτακτων μτρων για τον περιορισμ της διασπορς του COVID-19

11-5-21 ΥΠΥΜΕ  Δ30/Α3/121292/11-5-21 : Δημοσευση της με αριθμ Δ30/Α3/113358 (Β' 1845) υπουργικς αποφσεως

11-5-21 ΑΑΔΕ Ε2094/28-4-21 : Κοινοποηση των διατξεων της υπ στοιχεα Αριθμ. οικ. 7396/2021/24.03.2021 απφασης του Υπουργο Μετανστευσης και Ασλου "Παρταση ισχος οριστικν ττλων διαμονς και βεβαισεων κατθεσης που χουν εκδοθε δυνμει του ν. 4251/2014 (Α'80) και του π.δ. 106/2007 (Α'135)” (Β'1223)

11-5-21 Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/451/21 (ΦΕΚ-1876 Β/10-5-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ 420/ 23.4.2021 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Ανπτυξης και Επενδσεων «Διαδικασα και προποθσεις χοργησης ενσχυσης με τη μορφ επιστρεπτας προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COVID-19, κατ τους μνες Ιανουριο, Φεβρουριο και Μρτιο 2021» (Β 1689).
11-5-21 ΦΕΚ-1873 Β/10-5-21 :
Κ.Υ.Α. Φ.337/ΑΔ.2015/Σ.402/21 : Καθορισμς αριθμο θσεων σε Τμματα Σχολν Ανωττων Εκπαιδευτικν Ιδρυμτων (Α.Ε.Ι.) για κατταξη Αξιωματικν της Πολεμικς Αεροπορας, τα ακαδημακ τη 2021-2022, 2022-2023 και 2023-2024.
ΥΠΑΙΘ 50433/Ζ1/21 : Ρθμιση ζητημτων εφαρμογς εναλλακτικν τρπων πραγματοποησης της πρακτικς σκησης μεταπτυχιακν φοιτητν, λγω των κτακτων μτρων προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19, κατ το εαριν εξμηνο του ακαδημακο τους 2020-2021.
Κ.Υ.Α. 6527/21 : Τροποποηση της υπ’ αρ. 7350/1.04.2014 απφα-σης με ττλο «ροι και προποθσεις σστασης και λειτουργας επιχειρσεων εκμσθωσης Μοτοσικλετν, Τρτροχων και Τετρτροχων οχημτων νω των 50 κ. εκ. χωρς οδηγ. νταξη της διαδικασας για τη λειτουργα των επιχειρσεων εκμσθωσης Μοτοσικλετν, Τρτροχων και Τετρτροχων οχημτων νω των 50 κ. εκ. χωρς οδηγ στα Ενιαα Κντρα Εξυπηρτησης (Ε.Κ.Ε.)» (Β’ 807).10-5-21 ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/160 /οικ.8032/10-5-21 : Μτρα και ρυθμσεις στο πλασιο της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο-43η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

10-5-21 ΥΠΥΜΕ  Δ30/Δ3/119599/10-5-21 :  ντυπο Ενημερωτικ Υλικ μετ τη δημοσευση του ν. 4784/2021 (A' 40) για τους καννες οδικς κυκλοφορας των οχημτων μικροκινητικτητας

10-5-21 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ  Δ1α/ΓΠ/οικ.28690/10-5-21 : Βασικς υγειονομικς απαιτσεις των λιμνων πυλν εισδου της χρας για την ετοιμτητα και ανταπκριση ναντι του νου στελχους κορωνοο SARS-CoV-2

10-5-21 Κ.Υ.Α. 2421.1/31394/2021/21 (ΦΕΚ-1863 Β/7-5-21) : Καθορισμς του αριθμο εισαγομνων ιδιωτν στις Σχολς Δοκμων Σημαιοφρων Λιμενικο Σ-ματος - Ελληνικς Ακτοφυλακς και Δοκμων Λιμε-νοφυλκων κατ το ακαδημακ τος 2021-2022, στερα απ συμμετοχ τους στις πανελλαδικς εξετσεις του σχολικο τους 2020-2021

10-5-21 ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 13209/ΕΞ2021/21 (ΦΕΚ-1865 Β/7-5-21) : Παροχ Υπηρεσας Αυθεντικοποησης Χρηστν oAuth2.0 σε Πληροφοριακ Συστματα τρτων Φορων.

10-5-21 ΥΠ.ΕΣ. 33073/21 (ΦΕΚ-1861 Β/7-5-21) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 2816/30.01.2018 απφασης «Καθορισμς του τπου, του περιεχομνου των στοιχεων, του χρνου και του τρπου ενημρωσης του Κμβου Διαλειτουργικτητας και των λοιπν βσεων δεδομνων οικονομικν στοιχεων ΟΤΑ που τηρονται στο Υπουργεο Εσωτερικν, καθς και κθε λλης απαρατητης λεπτομρειας» (Β’ 350).

10-5-21 ΥΠΥΜΕ Δ30/Α3/113358/21 (ΦΕΚ-1845 Β/7-5-21) : Επικαιροποηση διατξεων της υπ' αρ. 50984/ 7947/22.11.2013 απφασης του Υφυπουργο Υποδομν, Μεταφορν και Δικτων «δεια οδγησης, εκπαδευση και εξταση υποψηφων οδηγν μοτοποδηλτων, μοτοσικλετν και αυτοκιντων» (Β' 3056).

10-5-21 ΑΑΔΕ Ε2093/6-5-21 : Προθεσμα για τη χοργηση απαλλαγς οχημτων ΑμεΑ απ τλη κυκλοφορας.

10-5-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.28503/21 (ΦΕΚ-1872 Β/8-5-21) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας για το διστημα απ τη Δευτρα, 10 Μαου 2021 και ρα 6:00 ως και την Παρασκευ, 14 Μαου 2021 και ρα 6:00.

10-5-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.28501/21 (ΦΕΚ-1871 Β/8-5-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ. 24525/18.4.2021 κοινς υπουργικς απφασης «Εφαρμογ του υποχρεωτικο μτρου του διαγνωστικο ελγχου νσησης απ τον κορωνο COVID-19 σε εργαζμενους του ιδιωτικο τομα που παρχουν την εργασα τους με φυσικ παρουσα» (Β’ 1588).

10-5-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.28499/21 (ΦΕΚ-1870 Β/7-5-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ. 26390/24.4.2021 κοινς υπουργικς απφασης «Εφαρμογ του υποχρεωτικο μτρου του διαγνωστικο ελγχου νσησης απ τον κορωνο COVID-19 σε υπαλλλους του Δημοσου που παρχουν εργασα με φυσικ παρουσα στον τπο εργασας» (Β’ 1686).

10-5-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.28259/21 (ΦΕΚ-1866 Β/7-5-21) : Εφαρμογ του υποχρεωτικο μτρου του διαγνωστικο ελγχου νσησης απ τον κορωνο COVID-19 σε φοιτητς, διδακτικ και λοιπ προσωπικ των αντατων εκπαιδευτικν ιδρυμτων.

10-5-21 ΥΠ.ΟΙΚ. 52938/ΕΞ2021/21 (ΦΕΚ-1852 Β/7-5-21) : Παρταση των μτρων του τρτου και τταρτου εδαφου της περ. α’ της παρ.  2 του ρθρου 13 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), πως ισχει.

10-5-21 ΥΠΕΕ οικ.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/39105/1618/21 (ΦΕΚ-1851 Β/7-5-21) : Συμπλρωση εργασιν για τις οποες δεν απαι-τεται κδοση δειας γκριση εργασιν δμη-σης μικρς κλμακας, στην παρ. 1 του ρθρου 30 του ν. 4495/2017.

10-5-21 ΥΠΥΜΕ 101701/21 (ΦΕΚ-1793 Β/29-4-21) : Καθορισμς κατηγοριν δικαιοχων φυσικν και νομικν προσπων για θση σε κυκλοφορα και ταξινμηση Λεωφορεων Ιδιωτικς Χρσης (Λ.Ι.Χ) αυτοκιντων

10-5-21 ΥΠΕΚΥΠ 933/7-5-21 : Πρσθετες Οδηγες για τη λειτουργα προνοιακν δομν ανοικτς φροντδας: Κντρα Δημιουργικς Απασχλησης Παιδιν (ΚΔΑΠ), Κντρα Δημιουργικς Απασχλησης Παιδιν και Ατμων με Αναπηρα (ΚΔΑΠ-μεΑ) και Κντρα Διημρευσης και Ημερσιας Φροντδας (ΚΔΗΦ)7-5-21 ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 10517/ΕΞ2021/21 (ΦΕΚ 1850 Β/7-5-2021): Διθεση διαδικτυακς υπηρεσας για λψη στοιχεων Φορολογικο Μητρου απ τους ΕΛΚΕ των Α.Ε.Ι.

7-5-21 ΑΑΔΕ Ε2092/6-5-21  : Κοινοποηση των διατξεων των ρθρων 25 και 43 του ν. 4778/2021 (Α' 26/19.2.2021)

7-5-21 ΥΠΕΚΥΠ Δ15/Γ/26124/29-4-21 : Κοινοποηση διατξεων του ν.4781/2021 (Α’ 31) για την οργνωση και λειτουργα του Υπουργεου Εξωτερικν, του Συμβουλου Απδημου Ελληνισμο, για τη ρθμιση θεμτων διεθνος αναπτυξιακς συνεργασας και ανθρωπιστικς βοθειας και λλες διατξεις

7-5-21 ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 1978/121322/7-5-21 : Εγκκλιος για την υποχρωση υποβολς μηνιαας δλωσης παραγωγς

7-5-21 ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 1977/121320/7-5-21 : Τροποποηση της αριθ. 3854/78225/13-07-2015 (ΑΔΑ 6718465ΦΘΗ-ΦΨ6) Εγκυκλου

7-5-21 ΥΠΥΜΕ  Δ30/Α3/118384/7-5-21 : Δημοσευση του ν. 4784/2021 (A' 40) «Η Ελλδα σε κνηση: Βισιμη Αστικ Κινητικτητα – Μικροκινητικτητα - Ρυθμσεις για τον εκσυγχρονισμ, την απλοστευση και την ψηφιοποηση διαδικασιν του Υπουργεου Υποδομν και Μεταφορν και λλες διατξεις.» Ρυθμσεις αρμοδιτητας της Δ/νσης Οδικς Κυκλοφορας και Ασφλειας

7-5-21 ΑΑΔΕ Ε2090/29-4-21 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 51 «Υπαγωγ ληξιπρθεσμων οφειλν φορολογικν αποθηκν τοιμων προς κατανλωση αλκοολοχων ποτν και λλων αλκοολοχων προντων σε ρθμιση» του ν.4797/2021 (Α'66)

7-5-21 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1δ/ΓΠ/οικ.28307/21 : λεγχος ποιτητας υδτων κολμβησης και κδοση αποφσεων χαρακτηρισμο καταλληλτητας ακτν κολμβησης θερινς περιδου 2021

7-5-21 ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΠΑΑΔ/ΦΚ/72/7658/21 (ΦΕΚ-1839 Β/7-5-21) : Κατανομ προσωπικο στο Υπουργεο Υγεας.

7-5-21 ΕΦΚΑ 15881/ΕΓΚ.25/6-5-21 : Γενικ Ενημρωση για την Ηλεκτρονικ Ανταλλαγ Πληροφοριν Κοινωνικς Ασφλισης μσω του ευρωπακο συστματος EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information) - Κοινοποηση επιχειρησιακν σεναρων και δομημνων ηλεκτρονικν εγγρφων αρμοδιτητας e-ΕΦΚΑ

7-5-21 ΟΑΕΔ 7/23846/7-5-21 : ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 7/2021- Για εντολ κενς θσηςδλωσης προτμησης και ελγχου προποθσεων στο «Πργραμμα επιχοργησης επιχειρσεων για την πρσληψη 2.000 ανργων, ηλικας 30 ετν και νω, στις Περιφρειες Αττικς και Νοτου Αιγαου»

7-5-21 Κ.Υ.Α. 6000/2/265-α/21 (ΦΕΚ-1836 Β/6-5-21) : Καθορισμς αριθμο εισαγομνων στις Σχολς Αστυφυλκων και Αξιωματικν της Ελληνικς Αστυνομας κατ το ακαδημακ τος 2021 - 2022, στερα απ τη συμμετοχ τους στις πανελλαδικς εξετσεις του σχολικο τους 2020-2021.

7-5-21 ΥΠΕΘΑ Φ.400/51/562697/Σ.307/21 (ΦΕΚ-1836 Β/6-5-21) : Διενργεια μοριακο ελγχου ανχνευσης κορωνοο COVID-19 (PCR) στους υπχρεους για κατταξη στις νοπλες Δυνμεις.

7-5-21 ΥΠΕΚΥΠ 25046/21 (ΦΕΚ-1836 Β/6-5-21) : Παρταση ισχος εγκριτικν αποφσεων του Ελχιστου Εγγυημνου Εισοδματος που εκδθηκαν τον Αγουστο του τους 2020 .6-5-21 ΑΑΔΕ Ε2089/5-5-21 : κπτωση φρου που καταβλλεται στην αλλοδαπ απ τον συνολικ φρο προσπου του ρθρου 45 του ν. 4172/2013, κατ' εφαρμογ των Συμβσεων Αποφυγς Διπλς Φορολογας.

6-5-21 ΑΑΔΕ Ε2088/28-4-21 : Κοινοποηση του ρθρου 21 του ν. 4790/2021 (Α'48) «Κατεπεγουσες ρυθμσεις για την προστασα της δημσιας υγεας απ τις συνεχιζμενες συνπειες της πανδημας του κορωνοο COVID19, την ανπτυξη, την κοινωνικ προστασα και την επαναλειτουργα των δικαστηρων και λλα ζητματα».

6-5-21 ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/159/οικ.7793/21 : Αποστολ στοιχεων απεργας.

6-5-21 Κ.Υ.Α. 192483/21 (ΦΕΚ 1826 Β/5-5-2021): Καθορισμς του πλαισου, των ρων, των προποθσεων και των κριτηρων κατανομς της προβλεπμενης στην παρ. 1 του ρθρου 119 του ν. 4790/2021 (Α' 48), εφπαξ οικονομικς ενσχυσης στα δικαιοχα ερασιτεχνικ αθλητικ σωματεα.

6-5-21 Κ.Υ.Α. 4111.08-01/811/21 (ΦΕΚ 1810 Β/29-4-2021): Πιλοτικ εφαρμογ του μτρου του Μεταφορικο Ισοδναμου στη μεταφορ καυσμων στα νησι για το τος 2021.5-5-21 ΑΑΔΕ Ε2087/28-4-21 : Κοινοποηση της με αριθ. 69/2021 γνωμοδτησης του Β' Τμματος του Ν.Σ.Κ. για την φορολογικ αντιμετπιση της αποζημωσης των εξδων παρστασης που χορηγεται με τις διατξεις της παρ. Α6 του ρθρου 30 και της παρ. Α6 του ρθρου 33 του ν. 3205/2003, στους δικαστς που φρουν βαθμ Προδρου, Αντιπροδρου και Συμβολου Επικρατεας αντστοιχους και στα μλη του κριου προσωπικο του Νομικο Συμβουλου του Κρτους που φρουν το βαθμ του Προδρου, Αντιπροδρου και Συμβολου, αντστοιχα

5-5-21 Κ.Υ.Α. Δ15/Δ/10390/402/21 (ΦΕΚ-1787 Β/29-4-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ. 15/Δ7οικ. 37177/1459/22-9-2020 κοινς υπουργικς απφασης «Καθορισμς ρων υπαγωγς και διαδικασα εφαρμογς των παρ. 3 και 4 του ρθρου 123 του ν. 4714/2020 (Α’ 148) για τις επιχειρσεις -εργοδτες που δραστηριοποιονται στον κλδο των ακτοπλοκν μεταφορν, αναλογικ με την κλυψη απ τον κρατικ προπολογισμ, των ασφαλιστικν εισφορν εργαζμενων που ασφαλζονται στον e-ΕΦΚΑ, πλην NAT» (Β’ 4111).

5-5-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.27707/21 (ΦΕΚ-1825 Β/58-5-21) : Εφαρμογ του υποχρεωτικο μτρου του διαγνωστικο ελγχου νσησης (δωρεν αυτοδιαγνωστικς λεγχος) απ τον κορωνο COVID-19 σε μαθητς/τριες, εκπαιδευτικος, μλη Ειδικο Εκπαιδευτικο Προσωπικο (ΕΕΠ) και Ειδικο Βοηθητικο Προσωπικο (ΕΒΠ), διοικητικ και λοιπ προσωπικ λων των σχολικν μονδων της Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης.

5-5-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.27706/21 (ΦΕΚ-1823 Β/29-4-21) : Επιβολ των μτρων του προσωρινο περιορισμο των χερσαων, αεροπορικν και θαλσσιων συνδσεων της Χρας, της απαγρευσης εισδου στη Χρα των υπηκων τρτων κρατν, πλην των κρατν της Ευρωπακς νωσης και της Συμφωνας Σνγκεν και του δειγματοληπτικο εργαστηριακο ελγχου και προσωρινο περιορισμο προσπων που εισρχονται απ την αλλοδαπ, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοιο COVID-19 και ειδικς ρυθμσεις σε περπτωση εμβολιασμο αρνητικο τεστ σε συγκεκριμνες χρες.

5-5-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.27681/21 (ΦΕΚ-1821 Β/29-4-21) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ. 13068/1.3.2021 κοινς απφασης των Υπουργν Εθνικς μυνας και Υγεας «Παραχρηση των εγκαταστσεων κλινν νοσηλεας και κλινν αυξημνης φροντδας του Νοσηλευτικο Ιδρματος Μετοχικο Ταμεου Στρατο (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) για την κλυψη αναγκν δημσιας υγεας, που συνδονται με την αντιμετπιση του κορωνοο COVID-19» (Β’ 802), πως αυτ αντικαταστθηκε με την υπ στοιχεα Δ1α/ Γ.Π.οικ. 18156/23.03.2021 μοια κοιν απφαση (Β’ 1140).

5-5-21 Κ.Υ.Α. 24907/21 (ΦΕΚ-1820 Β/29-4-21) : Ενσχυση επιχειρσεων κινηματογρφων και διανομων κινηματογραφικν ταινιν στο πλασιο αντιμετπισης των συνεπειν του COVID-19.

5-5-21 ΥΠΑΙΘ 48918/Ζ1/21 (ΦΕΚ-1818 Β/29-4-21) : Διεξαγωγ των κατατακτηρων εξετσεων για το ακαδημακ τος 2020-2021.

5-5-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.27683/21 (ΦΕΚ-1814 Β/29-4-21) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας για το διστημα απ τη Δευτρα, 3 Μαου 2021 και ρα 6:00 ως και τη Δευτρα, 10 Μαου 2021 και ρα 6:00

5-5-21 ΥΠ.ΟΙΚ. Α1100/21 (ΦΕΚ-1800 Β/29-4-21) : Καθορισμς των απαιτομενων στοιχεων και δικαιολογητικν, του τρπου αποστολς διαββασς τους στη Φορολογικ Διοκηση απ τους φορολογομενους τρτους, των εξαιρομενων ΚΑΔ καθς και κθε λλης αναγκαας λεπτομρειας τεχνικο διαδικαστικο χαρακτρα για την εφαρμογ της περ. α’ της παρ. 2 του ρθρου 78 του ν. 4790/2021 «Κατεπεγουσες ρυθμσεις για την προστασα της δημσιας υγεας απ τις συνεχιζμενες συνπειες της πανδημας του κορωνοο COVID-19, την ανπτυξη, την κοινωνικ προστασα και την επαναλειτουργα των δικαστηρων και λλα ζητματα» (Α’ 48).

5-5-21 Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/432/21 (ΦΕΚ-1799 Β/29-4-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ 420/ 23.4.2021 απφασης των Υπουργν Οικονομι-κν και Ανπτυξης και Επενδσεων «Διαδικασα και προποθσεις χοργησης ενσχυσης με τη μορφ επιστρεπτας προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COVID-19, κατ τους μνες Ιανουριο, Φεβρουριο και Μρτιο 2021» (Β1689).

5-5-21 Κ.Υ.Α. 51872/ΕΞ2021/21 (ΦΕΚ-1798 Β/29-4-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 47458 ΕΞ 2020/15-05-2020 (Β 1864) κοινς υπουργικς απφασης περ καθορισμο ρων, προποθσεων, τεχνικν θεμτων, αναγκαων λεπτομερειν και διαδικασας για την παραχρηση απλς χρσης αιγιαλο, παραλας, χθης και παρχθιας ζνης, υδτινου στοιχεου θλασσας, λιμνοθλασσας, μεγλων λιμνν και πλεσιμων ποταμν, πως αυτ τροποποιθηκε με τις υπ στοιχεων 56468ΕΞ2020/5-6-2020 (Β 2198), 66404ΕΞ2020/29-06-2020 (Β 2697) και 77616ΕΞ2020/16-07-2020 (Β 3072) μοιες.

5-5-21 ΥΠ.ΕΣ. 33025/21 (ΦΕΚ-1797 Β/29-4-21) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 74652/5.11.2020 απφασης του Υφυπουργο Εσωτερικν «Επιχοργηση δμων για την εξφληση υποχρεσεων απ διαταγς πληρωμς και τελεσδικες δικαστικς αποφσεις»  (Β’ 5004).

5-5-21 Κ.Υ.Α. 24064/21 (ΦΕΚ-1796 Β/29-4-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα οικ. 23103/478/ 13-6-2020 κοινς υπουργικς απφασης «Καθορισμς του πλαισου εφαρμογς του Μηχανισμο ενσχυσης της απασχλησης "ΣΥΝ- ΕΡΓΑΣΙΑ"» (Β’  2274).

5-5-21 Κ.Υ.Α. οικ.24449/21 (ΦΕΚ-1794 Β/29-4-21) : Παρταση προθεσμας καταβολς των δσεων ενεργν ρυθμσεων ασφαλιστικν εισφορν επιχειρσεων και εργοδοτν στο πλασιο των μτρων για την αντιμετπιση των αρνητικν συνεπειν του κορωνοο COVID -19

5-5-21 Κ.Υ.Α. ΓΠ/οικ.27119/21 (ΦΕΚ-1770 Β/29-4-21) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 2650/10.4.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Υγεας και Επικρατεας ««Ρθμιση ειδικτερων τεχνικν ζητημτων για τη λειτουργα του Εθνικο Μητρου Ασθενν απ τον κορωνο COVID-19, σμφωνα με τα οριζμενα στις διατξεις των ρθρων εικοστο νατου της απ 30.3.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (ΠΝΠ) «Μτρα αντιμετπισης της πανδημας του κορωνοο COVID-19 και λλες κατεπεγουσες διατξεις» (Α’  75) και 83 του ν. 4600/2019 (Α’  43)» (Β’  1298).

5-5-21 ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 12699/ΕΞ2021/21 (ΦΕΚ-1769 Β/29-4-21) : Διθεση διαδικτυακν υπηρεσιν «Πληροφορες Φορολογικο Μητρου» και «Επιβεβαωση στοιχεων Φυσικο Προσπου» σε φορες του Δημοσου, μσω του Κντρου Διαλειτουργικτητας της Γενικς Γραμματεας Πληροφοριακν Συστημτων Δημσιας Διοκησης του Υπουργεου Ψηφιακς Διακυβρνησης.

5-5-21 ΥΠ.ΟΙΚ. Α1094/21 (ΦΕΚ-1765 Β/29-4-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΠΟΛ. 1135/ 29.08.2017 (Β’ 3053) κοινς απφασης του Υπουργο και της Υφυπουργο Οικονομικν, πως χει αντικατασταθε με τις υπ στοιχεα ΠΟΛ. 1078/27.4.2018 (Β’ 1634), Α.1160/19.5.2019 (Β’ 1477), Α.1184/3.8.2020 (Β’ 3753) και υπουργικς αποφσεις, σχετικ με τον καθορισμ του καταλγου των Δικαιοδοσιν των Αρμδιων Αρχν της Πολυμερος Συμφωνας Αρμδιων Αρχν για την αυτματη ανταλλαγ πληροφοριν χρηματοοικονομικν λογαριασμν δυνμει του πρτου εδαφου της παρ. 2 του ρθρου πμπτου του ν. 4428/2016 (Α’ 190).29-4-21 ΥΠΑΙΘ 49658/A5/29-4-21 : Υποβολ ατησης για συμμετοχ στις Εξετσεις του Κρατικο Πιστοποιητικο Γλωσσομθειας Α' περιδου 2021 -Συντονιστς, Βοηθο Συντονιστς, Εππτες Εξεταστικν Κντρων, Εξεταστικ Κντρα, Επιτροπς Εξεταστικν Κντρων και Ομδες Επιτηρητν Εξετσεων ΚΠΓ Α' περιδου 2021

29-4-21 ΑΑΔΕ Α1102/21 (ΦΕΚ-1795 B/29-4-2021) :   Παρταση της προθεσμας υποβολς των δηλσεων απδοσης του τλους αλιευτικν πλοων του ρθρου 57 του ν. 4646/2019 (Α' 201).

29-4-21 Κ.Υ.Α. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/5779/Α325/21 (ΦΕΚ 1768 Β/29-4-2021) :  Οριοθτηση περιοχν και χοργηση Στεγαστικς Συνδρομς για την αποκατσταση των ζημιν σε κτρια απ τις πλημμρες: α) της 5ης Φεβρουαρου και της 29ης Μαρτου 2019 σε περιοχς του Δμου Καρπθου της Περιφερειακς Εντητας Καρπθου-Ηρωικς Νσου Κσου της Περιφρειας Ντιου Αιγαου, β) της 7ης και 8ης Οκτωβρου 2019 και της 6ης Ιανουαρου 2020 σε περιοχς του Δμου νδρου της Περιφερειακς Εντητας νδρου της Περιφρειας Ντιου Αιγαου, γ) 5ης και 25ης Νοεμβρου 2019 σε περιοχς του Δμου Ρδου της Περιφερειακς Εντητας Ρδου της Περιφρειας Ντιου Αιγαου.

29-4-21 ΥΠΑΙΘ 48293/ΓΔ4/21 (ΦΕΚ 1767 Β/29-4-2021) :  Λξη μαθημτων σχολικν μονδων Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης διδακτικο τους 2020-2021.

29-4-21 ΥΠΕΚΥΠ 23443/21 (ΦΕΚ 1766 Β/29-4-2021) :  Καθορισμς κριτηρων, διαδικασας και δικαιολογητικν για επιχοργηση Νομικν Προσπων Ιδιωτικο Δικαου μη κερδοσκοπικο χαρακτρα, που παρχουν υπηρεσες κοινωνικς φροντδας, μσω των Περιφερειν, με μεταφορ αντστοιχης πστωσης απ τον τακτικ προπολογισμ του Υπουργεου Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων.

29-4-21 ΥΠ.ΕΣ. 33604/29-4-21 : Εορτασμς των Εθνικν Αγνων και της Εθνικς Αντστασης κατ του ναζισμο και του φασισμο

29-4-21 Κ.Υ.Α. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/7280/Α325/21 (ΦΕΚ 1763 Β/28-4-2021) : Οριοθτηση περιοχν και χοργηση Στεγαστικς Συνδρομς για την αποκατσταση των ζημιν σε κτρια απ τις πλημμρες της 20ης ως 22ας Οκτωβρου 2020 και της 6ης, 7ης, 8ης και 10ης Νοεμβρου 2020, σε περιοχς των Περιφερειακν Ενοττων Ηρακλεου, Λασιθου, Ρεθμνου και Χανων της Περιφρειας Κρτης.

29-4-21 Κ.Υ.Α. 48230/Η2/21 (ΦΕΚ 1762 Β/28-4-2021) : Καθορισμς ψους, ρων και διαδικασας χοργησης του ειδικο επιμισθου αποσπασμνων συντονιστν και αναπληρωτν συντονιστν εκπαδευσης εξωτερικο, εκπαιδευτικν και διοικητικν υπαλλλων του Υπουργεου Παιδεας και Θρησκευμτων στο εξωτερικ.

29-4-21 ΥΠ.ΟΙΚ. Α1101/21 (ΦΕΚ 1761 Β/28-4-2021) : Προσδιορισμς πληττμενων επιχειρσεων για την υποχρεωτικ απαλλαγ απ την υποχρωση καταβολς του συνολικο μισθματος του 40% του συνολικο μισθματος για τον μνα Απρλιο 2021.

29-4-21 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1α/ΓΠ/22953/29-4-21 : Συμπληρωματικ Διενργεια αεροψεκασμν προνυμφοκτονας στην Π.Ε. Ντιου Τομα για το τος 2021

29-4-21 ΥΠ.ΜΕΤ.ΑΣΥΛΟΥ 1171/28-4-21 : Παροχ οδηγιν αναφορικ με την εφαρμογ επιμρους διατξεων των ρθρων 2 και 5 της υπ' αριθμ. οικ. 10616/24-08-2020 (Β' 3820) κοινς υπουργικς απφασης

29-4-21 ΥΠΥΜΕ  Δ30/Α3/112239/27-4-21 : Διενργεια εξ αποστσεως μαθημτων θεωρητικς εκπαδευσης και περιοδικς κατρτισης Π.Ε.Ι.28-4-21  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ : ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ-ΘΕΜΑΤΑ ΑΙΡΕΤΩΝ με ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ-ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ :

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ-ΘΕΜΑΤΑ ΑΙΡΕΤΩΝ
1. Κατργηση της αναστολς σκησης της επαγγελματικς δραστηριτητας για τους δημρχους που χουν την ιδιτητα του δικηγρου.    
2. Μεταθσεις και αποσπσεις αιρετν.    
3. Χρση υπηρεσιακν οχημτων.    
4. Αργα των αιρετν σε περπτωση παραπομπς για κακοργημα.    
5. Εκλογ του συμπαρασττη του δημτη και της επιχερησης.    
6. Διαγραφ μλους απ δημοτικ παρταξη.

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ-ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
1. Αναπλρωση προσταμνων Γενικς Διεθυνσης Διεθυνσης.    
2. Αυτοδκαιη αργα.    
3. Επιστροφ αχρεωσττως καταβληθεισν αποδοχν.    
4. Ενιαο Σστημα Κινητικτητας.    
4.1 Μετταξη σε κλδο καττερης κατηγορας.    
4.2 Ποσοστ κλυψης των οργανικν θσεων του φορα προλευσης.    
5. Κατληψη θσεων προσταμνου Γενικς Διεθυνσης απ υπαλλλους ιδιωτικο δικαου αορστου χρνου.

Για το πιο πνω ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, βλπετε --> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο :
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ : ΘΕΜΑΤΑ ΑΙΡΕΤΩΝ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (28/04/2021)

28-4-21 ΕΑΑΔΗΣΥ 2536/28-4-21-ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 26 : ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΦΟΓΗΣ & ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΥ ΙΙ Ν. 4412/2016

28-4-21 ΕΦΚΑ 154464/28-4-21 : Παρταση ως 05/05/2021 της προθεσμας υποβολς Α.Π.Δ. εργοδοτν Κοινν Επιχειρσεων, Οικοδομοτεχνικν ργων και Δημοσου

28-4-21 ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/159/οικ.7535/21 : Μεταφορ της υποχρεωτικς αργας της 1ης Μαου 2021 για το Δημσιο και τον ευρτερο Δημσιο Τομα

28-4-21 ΑΑΔΕ Ε2084/13-4-21 : Οδηγες σχετικ με την πιστοποηση της φορολογικς κατοικας αλλοδαπς επ των εντπων αιτσεων για την εφαρμογ της Σμβασης Αποφυγς Διπλς φορολογας μεταξ Ελλδος και Κατρ

28-4-21 ΟΑΕΔ 22890/28-4-21 : 2Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Νο 2/2019 - Πργραμμα δετερης επιχειρηματικς ευκαιρας πντε χιλιδων (5.000) ανργων, πρην αυτοαπασχολουμνων, με στχο την επαννταξ τους στην αγορ εργασας

28-4-21 Κ.Υ.Α. Δ15/Δ/10331/525/21 (ΦΕΚ-1759 Β/28-4-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα οικ.32085/1771/ 07.08.2020 κοινς υπουργικς απφασης «Προσδιορισμς της διαδικασας κλυψης των ασφαλιστικν εισφορν για τις επιχειρσεις - εργοδτες που δραστηριοποιονται στον τριτογεν τομα και στους κλδους των αεροπορικν μεταφορν, βσει ΚΑΔ σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 123 του ν. 4714/2020 (Α 148)» (Β’ 3371), πως τροποποιθηκε με τις υπ’ αρ. οικ.34060/1857/31.08.2020 (Β’ 3673) και οικ.45214/2418/13.11.2020 (Β’ 5176) κοινς υπουργικς αποφσεις.

28-4-21 ΥΠΕΚΥΠ 22380/21 (ΦΕΚ-1758 Β/28-4-21) : Καθορισμς προγραμμτων, αριθμο δικαιοχων και προποθσεων συμμετοχς στα προγρμματα του Λογαριασμο Αγροτικς Εστας τους 2021.

28-4-21 Κ.Υ.Α. 50772/ΕΞ2021/21 (ΦΕΚ 1742 Β/28-4-2021) : Καθορισμς της διαδικασας χοργησης της βεβαωσης οικονομικ πληγντος απ τις δυσμενες συνπειες της πανδημας του κορωνοο COVID 19, σμφωνα με το ρθρο 86 του ν. 4790/ 2021 (Α' 48).

28-4-21 Κ.Υ.Α. 48766/ΕΞ2021/21 (ΦΕΚ-1739 Β/28-4-21) : Χοργηση ενσχυσης με τη μορφ προκαταβο-λς για την αποζημωση των πληγντων απ τις πλημμρες της 17ης ως και 20ης Σεπτεμβρου 2020 στην Περιφερειακ Εντητα Καρδτσας της Περιφρειας Θεσσαλας.

28-4-21 ΥΠ.ΟΙΚ. Α1099/21 (ΦΕΚ-1738 Β/28-4-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Τ.1861/34/Β0019 (Β’836/2008) Α.Υ.Ο.Ο.

28-4-21 ΥΠΕΚΥΠ  Δ15/Δ/24268/27-4-21 : Γνωστοποηση των διατξεων του ρθρου 30 του ν.4670/2020 (Α'43)- Μεταβολς στο ρθρο 34 του ν.4387/2016 για την αναγνριση χρνου ασφλισης στον e-ΕΦΚΑ

28-4-21 ΟΑΕΔ 6/22928/28-4-21 : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ/ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ No 6/2021 ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ «Πργραμμα επιχοργησης επιχειρηματικν πρωτοβουλιν απασχλησης νων ελεθερων επαγγελματιν ηλικας 18 ως 29 ετν με μφαση στις γυνακες»

28-4-21 ΑΑΔΕ Ε2085/20-4-21 :  Κοινοποηση της αρ. πρωτ. Α. 1032/15-2-2021 Απφασης Υφυπουργο Οικονομικν με θμα «ροι, προποθσεις και διαδικασα χοργησης προκαταβολς της επιστροφς του ειδικο φρου κατανλωσης καυσμων για τις ανγκες των αλιων κατοκων μικρν και απομακρυσμνων νησιωτικν περιοχν» (Β' 703)

28-4-21 ΥΠΥΜΕ  Δ30/Α3/112688/27-4-21 : Παρταση της ισχος στην ελληνικ επικρτεια εκδοθεισν απ το Ηνωμνο Βασλειο αδειν οδγησης και Π.Ε.Ι./Δελτων Επιμρφωσης Οδηγν

28-4-21 Κ.Υ.Α. 23837/21 (ΦΕΚ-1737 Β/27-4-21) : Τροποποηση της υπ’ αρ. οικ. 5387/81/5-2-2019 κοινς υπουργικς απφασης «Πργραμμα δετερης επιχειρηματικς ευκαιρας πντε χιλιδων (5.000) ανργων, πρην αυτοαπασχολουμνων, για την επαννταξ τους στην αγορ εργασας» (Β 314), πως ισχει.

28-4-21 Κ.Υ.Α. 23930/Σ.2598/21 (ΦΕΚ-1736 Β/27-4-21) : Παρταση διρκειας τακτικς επιδτησης ανεργας, επιδματος μακροχρονως ανργων και βοηθημτων ανεργας.

28-4-21 Κ.Υ.Α. 23834/21 (ΦΕΚ-1735 Β/27-4-21) : Πργραμμα επιχοργησης επιχειρσεων για την πρσληψη 2.000 ανργων, ηλικας 30 ετν και νω, στις Περιφρειες Αττικς και Νοτου Αιγαου.

28-4-21 Κ.Υ.Α. 23180/21 (ΦΕΚ-1733 Β/27-4-21) : Παρταση της ισχος των κτακτων και προσωρινν μτρων στην αγορ εργασας για την αντιμετπιση και τον περιορισμ της διδοσης του κορωνοο COVID-19 ως προς την οργνωση του χρνου και του τπου εργασας του ρθρου 4 της απ 11.03.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομ-νου «Κατεπεγοντα μτρα αντιμετπισης των αρνητικν συνεπειν της εμφνισης του κορωνο-ο COVID-19 και της ανγκης περιορισμο της διδοσς του», (Α’ 55), πως ισχει.

28-4-21 Κ.Υ.Α. 23182/21 (ΦΕΚ-1733 Β/27-4-21) : Παρταση της ισχος των επεκταθντων σε λη την Επικρτεια κτακτων και προσωρινν μ-τρων του ρθρου 235 του ν. 4727/2020, ως προς την οργνωση του τπου και του χρνου εργασας για την αποσυμφρηση των μσων μαζικς μεταφορς και του τπου εργασας και ρθμιση περαιτρω στοιχεων αυτς (Α 184).

28-4-21 ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.70/67/οικ.7382/21 (ΦΕΚ-1732 Β/27-4-21) : Μεταφορ της υποχρεωτικς αργας της 1ης Μαου 2021 για το Δημσιο και τον ευρτερο Δημσιο Τομα .

28-4-21 Κ.Υ.Α. Γ4β/ΓΠ/οικ.26356/21 (ΦΕΚ-1731 Β/27-4-21) : Καθορισμς αποζημωσης ιατρικο, νοσηλευτικο και πσης φσεως βοηθητικο προσωπικο, πλρους μερικς απασχλησης, που προσφρει τις υπηρεσες του στο Δημσιο κατ’ εφαρμογ του ρθρου δετερου της απ 25.2.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (Α’ 42), η οποα κυρθηκε με το ρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) και ισχει.

28-4-21 ΥΠΕΚΥΠ 22153/21 (ΦΕΚ-1729 Β/27-4-21) :  Προκρυξη της δρσης «Πργραμμα επιχοργησης επιχειρηματικν πρωτοβουλιν απασχλησης νων ελεθερων επαγγελματιν ηλικας 18 ως 29 ετν με μφαση στις γυνακες».

28-4-21 Ν. 4796/21 (ΦΕΚ-63 Α/17-4-21 - ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ) : Απλοστευση του πλαισου σκησης οικονομι-κν δραστηριοττων αρμοδιτητας Υπουργεων Ανπτυξης και Επενδσεων, Εργασας και Κοινω-νικν Υποθσεων, Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς, Υποδομν και Μεταφορν, ρυθμσεις για τη μεταφορ στον Οργανισμ Βιομηχανικς Ιδιοκτησας των αρμοδιοττων για τα εμπορι-κ σματα, λλες διατξεις για την ενσχυση της ανπτυξης και λλες επεγουσες ρυθμσεις.27-4-21 ΥΠΕΚΥΠ 23950/27-4-21 : Συμπληρωματικς διευκρινσεις επ της ΚΥΑ με αριθμ. 23102/477/12-6-2020 (Β 2268) «Μτρα οικονομικς ενσχυσης εποχικ εργαζομνων -Αναστολ συμβσεων εργασας εργαζομνων των επιχειρσεων εργοδοτν του ιδιωτικο τομα που πλττονται σημαντικ».

27-4-21 ΕΦΚΑ-ΚΕΑΟ 152298/Σ.48631/27-4-21 : Διαχεριση Α.Π.Δ. που περιλαμβνουν αποκλειστικ εργαζμενους σε καθεστς αναστολς των συμβσεων εργασας τους, στις περιπτσεις που δεν εναι δυνατ η ηλεκτρονικ υποβολ Α.Π.Δ. κατ το ρθρο 69 Ν.4635/2019

27-4-21 ΥΠ.ΟΙΚ. Α1096/21 (ΦΕΚ 1728 Β/27-4-2021): Καθορισμς των λεπτομερειν εφαρμογς του ρθρου 2 της απ 11-03-2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου «Κατεπεγοντα μτρα αντιμετπισης των αρνητικν συνεπειν της εμφνισης του κορωνοο COVID-19 και της ανγκης περιορισμο της διδοσς του» (Α' 55), πως τροποποιθηκε και ισχει, η οποα κυρθηκε με το ρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α' 76).

 27-4-21 ΥΠ.ΟΙΚ. A1092/21 (ΦΕΚ 1723 Β/27-4-2021): Καθορισμς του καταλγου των Δικαιοδοσιν των Αρμδιων Αρχν της Πολυμερος Συμφωνας Αρμδιων Αρχν (ΠΣΑΑ) για την ανταλλαγ Εκθσεων αν Χρα (ΕαΧ), βσει της παρ. 1 του ρθρου γδοου του Μρους Δετερου του ν. 4490/2017 (Α' 150), για στοιχεα του φορολογικο τους 2019.

27-4-21 ΥΠ.ΤΟΥΡ. 7227/27-4-21 : ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

27-4-21  ΕΦΚΑ 152097/Σ271/ΕΓΚ.26/27-4-21  : Προθεσμα ατησης για δετερο στδιο υπαγωγς σε ρθμιση του ν.4611/2019, για τους οφειλτες αυτοαπασχολομενους, ελεθερους επαγγελματες και αγρτες. Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 263 του ν. 4798/2021.

27-4-21 ΥΠ.ΟΙΚ. Α1095/21 (ΦΕΚ-1714 Β/26-4-21) : Καθορισμς των λεπτομερειν εφαρμογς του ρθρου 2 της απ 11-03-2020 Πρξης Νομοθε-τικο Περιεχομνου «Κατεπεγοντα μτρα αντιμετπισης των αρνητικν συνεπειν της εμφνισης του κορωνοο COVID-19 και της ανγκης περιορισμο της διδοσς του» (Α’ 55), πως τροποποιθηκε και ισχει, η οποα κυρθηκε με το ρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).

27-4-21  Κ.Υ.Α. 1.2018/21 (ΦΕΚ-1712 Β/26-4-21) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 0.1503/27.3.2020 (Β’ 1256) κοινς υπουργικς απφασης «Προθηση της απασχλησης μσω Προγραμμτων Κοινωφελος Χαρακτρα για 36.500 τομα σε Δμους, Περιφρειες, Κντρα Κοινωνικς Πρνοιας Περιφερειν (ΚΚΠΠ)/συναφες φορες, Υπηρεσες Υπουργεων και λλων φορων», πως τροποποιθηκε και ισχει.

27-4-21 Κ.Υ.Α. 46261/Ζ1/21 (ΦΕΚ-1711 Β/26-4-21) : Ρθμιση των συνεδρισεων με τηλεδισκεψη και της διαδικασας των  ψηφοφοριν με επιστολικ ηλεκτρονικ ψφο συνδυασμ αυτν στην Ακαδημα Αθηνν για το χρονικ διστημα που εξακολουθε να υφσταται κνδυνος διασπορς του κορωνοο COVID-19.

27-4-21 Π.Δ. 26/21 (ΦΕΚ-69 Α/26-4-21) : Κατανομ οργανικν θσεων Εισαγγελικν Λειτουργν στις Εισαγγελες Εφετν και Πρωτοδικν της Χρας.26-4-21  ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ-ΘΕΜΑΤΑ ΑΙΡΕΤΩΝ - σχετικ με :

1. Κατργηση της αναστολς σκησης της επαγγελματικς δραστηριτητας για τους δημρχους που χουν την ιδιτητα του δικηγρου.    
2. Μεταθσεις και αποσπσεις αιρετν.    
3. Χρση υπηρεσιακν οχημτων.    
4. Αργα των αιρετν σε περπτωση παραπομπς για κακοργημα.    
5. Εκλογ του συμπαρασττη του δημτη και της επιχερησης.    
6. Διαγραφ μλους απ δημοτικ παρταξη.

Για το πιο πνω ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, βλπετε --> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο :
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ-ΘΕΜΑΤΑ ΑΙΡΕΤΩΝ (26/04/2021)

26-4-21 ΥΠΕΚΥΠ 912/26-4-21 : Πρσθετες Οδηγες για τη λειτουργα προνοιακν δομν ανοικτς φροντδας: Κντρα Δημιουργικς Απασχλησης Παιδιν (ΚΔΑΠ), Κντρα Δημιουργικς Απασχλησης Παιδιν και Ατμων με Αναπηρα (ΚΔΑΠ-μεΑ) και Κντρα Διημρευσης και Ημερσιας Φροντδας (ΚΔΗΦ)

26-4-21 ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/158/οικ.7423/26-4-21 : Μτρα και ρυθμσεις στο πλασιο της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο -42η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

26-4-21 N. 4798/21 (ΦΕΚ-68 Α/24-4-21) : Κδικας δικαστικν υπαλλλων και λοιπς επεγουσες διατξεις.

26-4-21 Π.Υ.Σ. 6 της 29-3-2021 (ΦΕΚ-67 Α/24-4-21) : Υπαγωγ στην παρ. 1 του ρθρου 7Α του Κ-δικα Αναγκαστικν Απαλλοτρισεων Ακιντων και παροχ εξουσιοδτησης στα αρμδια ργανα για την κρυξη απαλλοτρισεων.

26-4-21 Ν. 4797/21 (ΦΕΚ-66 Α/23-4-21) : Κρατικ αρωγ προς επιχειρσεις και μη κερδοσκοπικο χαρακτρα φορες για θεομηνες, επεγουσες ρυθμσεις για τη στριξη της οικονομας, συμπληρωματικς κρατικς προπολογισμς και συνταξιοδοτικ ρθμιση και λοιπς επεγουσες διατξεις.

26-4-21 Π.Υ.Σ. 4 της 29-3-2021 (ΦΕΚ-65 Α/23-4-21) : Σσταση, συγκρτηση και λειτουργα Κυβερνητικς Επιτροπς Παρακολοθησης Αξιοποησης Λιμνων.

26-4-21 ΥΠΑΝΕΠ 47481/21 (ΦΕΚ 1693 Β/26-4-2021): 1η τροποποηση της υπ' αρ. 24101/25.2.2021 απφασης του Υφυπουργο Ανπτυξης και Επενδσεων «Πρσκληση για τον Β' κκλο Επιδτησης Τκων Υφιστμενων Δανεων Μικρν και Μεσαων Επιχειρσεων πληττμενων απ τα μτρα για την αντιμετπιση της πανδημας της νσου COVID-19» (Β' 757).

26-4-21 Κ.Υ.Α. Α1087/21 (ΦΕΚ 1691 Β/26-4-2021): Διαδικασα και προποθσεις υπαγωγς στις διατξεις του ρθρου 5Γ του ν. 4172/2013 (Α' 167), περ ειδικο τρπου φορολγησης εισοδματος απ μισθωτ εργασα και επιχειρηματικ δραστηριτητα που προκπτει στην ημεδαπ, φυσικν προσπων που μεταφρουν τη φορολογικ τους κατοικα στην Ελλδα.

26-4-21 ΕΦΚΑ 149139/26-4-21 : Καταβολ Αδειοδωροσμου Πσχα 2021 (Α' Τετραμνου) σε εργατοτεχντες οικοδμους

26-4-21 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1α/ΓΠ/οικ.26648/26-4-21  : Αναπροσαρμογ τιμς διθεσης πσιμου εμβολου χολρας, στο πλασιο εφαρμογς εγκυκλων περ ταξιδιωτικς ιατρικς

26-4-21 ΑΑΔΕ Ε2083/21-4-21 : Κοινοποηση της υπ στοιχεα Α. 1083/06-4-2021 (Β'1443) απφασης Διοικητ Α.Α.Δ.Ε. με θμα «Παρταση της προθεσμας των προβλεπμενων υποχρεσεων των επιχειρσεων α) κατχων δειας εμφιλωσης υγραερων, β) διανομς εμφιαλωμνου υγραερου και γ) παραληπτν/τελικν καταναλωτν χδην υγραερου κατ' εφαρμογ των ρθρων 3, 4, 5 και 9 της υπ στοιχεα Α.1001/3112-2020 (B' 40/2021) απφασης Διοικητ Α.Α.Δ.Ε. »

26-4-21 Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/420/21 (ΦΕΚ-1689 Β/25-4-21) : Διαδικασα και προποθσεις χοργησης ενσχυσης με τη μορφ επιστρεπτας προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COVID-19, κατ τους μνες Ιανουριο, Φεβρουριο και Μρτιο 2021.

26-4-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.26394/21 (ΦΕΚ-1688 Β/25-4-21) : Εφαρμογ του υποχρεωτικο μτρου του δια-γνωστικο ελγχου νσησης απ τον κορωνο COVID-19 σε θρησκευτικος λειτουργος και βοηθητικ προσωπικ χρων λατρεας.

26-4-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.26393/21 (ΦΕΚ-1687 Β/24-4-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/ΓΠ.οικ.26044/ 22.4.2021 κοινς υπουργικς απφασης «κτακτα μτρα περιορισμο της υπερτοπικς κυκλοφορας για την προστασα της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας ως και τη Δευτρα, 10 Μαου 2021 και ρα 6:00» (Β’ 1678)  .

26-4-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.26390/21 (ΦΕΚ-1686 Β/24-4-21) : Εφαρμογ του υποχρεωτικο μτρου του διαγνωστικο ελγχου νσησης απ τον κορωνο COVID-19 σε υπαλλλους του Δημοσου που παρχουν εργασα με φυσικ παρουσα στον τπο εργασας

26-4-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.26389/21 (ΦΕΚ-1685 Β/24-4-21) : Εφαρμογ του υποχρεωτικο μτρου του δια-γνωστικο ελγχου νσησης απ τον κορωνο COVID-19 σε ναυτικος - μλη πληρματος πλοων που εκτελον θαλσσιες μεταφορς επιβατν και εμπορευμτων

26-4-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.26388/21 (ΦΕΚ-1684 Β/24-4-21) : Επιβολ των μτρων του προσωρινο περιορι-σμο των χερσαων, αεροπορικν και θαλσσιων συνδσεων της Χρας, της απαγρευσης εισδου στη Χρα των υπηκων τρτων κρατν, πλην των κρατν της Ευρωπακς νωσης και της Συμφωνας Σνγκεν και του δειγματοληπτικο εργαστηριακο ελγχου και προσωρινο περιορισμο προσπων που εισρχονται απ την αλλοδαπ, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19 και ειδικς ρυθμσεις σε πε-ρπτωση εμβολιασμο αρνητικο τεστ σε συγκεκριμνες χρες.

26-4-21 ΥΠΕΚΥΠ ΟΙΚ.22547/21 (ΦΕΚ-1683 Β/24-4-21) : Αναστολ συμβσεων εργασας εργαζομνων σε επιχειρσεις - εργοδτες του ιδιωτικο τομα κατ τον μνα Απρλιο 2021.

26-4-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.26380/21 (ΦΕΚ-1682 Β/24-4-21) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κο-ρωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας για το διστημα απ τη Μ. Δευτρα, 26 Απριλου 2021 και ρα 6:00 ως και τη Δευτρα, 3 Μαου 2021 και ρα 6:00

26-4-21 Κ.Υ.Α. 7017/7/87-ζ/21 (ΦΕΚ-1679 Β/23-4-21) : Καθορισμς της διαδικασας επιβολς και ε-σπραξης των προστμων, της διαδικασας υπο-βολς νστασης και αναγκαων λεπτομερειν για την εφαρμογ της παρ. 5 του ρθρου 39 του ν. 3585/2007 (Α’ 148).

26-4-21 Κ.Υ.Α. ΕΑΛΕ/ΓΠ/5818/21 (ΦΕΚ-1676 Β/23-4-21) : Ρθμιση ρων της ιατροφαρμακευτικς και νο-σοκομειακς περθαλψης σε πολτες του Ηνωμ-νου Βασιλεου δικαιοχους της Συμφωνας Αποχρησης.

26-4-21 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΕΑΛΕ/ΓΠ/22820/21 (ΦΕΚ-1673 Β/23-4-21) : Παρταση της μη υποχρωσης θερηση&sigmaf